De Friedesche Molen
Rosmarijnsteeg 6, 1012 RP Amsterdam, Nederland            Email: info@friedeschemolen.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
24244: - Van Zwaamen's & Thompson's Koopmans Kantoor En Zak-Almanak, Voor Het Jaar Onzes Heeren Jesu Christi 1898.
24245: - Van Zwaamen's & Thompson's Koopmans Kantoor En Zak-Almanak, Voor Het Jaar Onzes Heeren Jesu Christi 1900.
24246: - Van Zwaamen's & Thompson's Koopmans Kantoor En Zak-Almanak, Voor Het Jaar Onzes Heeren Jesu Christi 1905.
24247: - Van Zwaamen's & Thompson's Koopmans Kantoor En Zak-Almanak Voor Het Jaar Onzes Heeren Jesu Christi 1907.
24248: - Van Zwaamen's & Thompson's Almanak Voor Het Jaar Onzes Heeren Jesu Christi 1917.
24249: - Van Zwaamen's En Thompson's Almanak Voor Het Jaar Onzes Heeren Jesu Christi 1925.
24250: - Van Zwaamen's En Thompson's Almanak Voor Het Jaar Onzes Heeren Jesu Christi 1926.
24251: - Van Zwaamen's En Thompson's Almanak Voor Het Schrikkeljaar Onzes Heeren Jesu Christi 1928.
24252: - Utrechtsche Almanak Voor Het Jaar 1910.
24253: - Utrechtsche Almanak, Voor Het Jaar 1911.
24254: - Utrechtsche Almank, Voor Het Jaar 1925.
24255: - Utrechtsche Almanak Voor Het Jaar 1931.
24256: - Utrechtsche Almanak Voor Het Jaar 1941.
24257: - Deventer Almanak 1955.
24259: - Friesch Jaarboekje of Almanak Voor Het Schrikkeljaar 1872.
24260: - Friesche Almanak Voor Het Jaar 1900.
24262: - Friesche Almanak Voor Het Jaar 1929.
24263: - Alkmaarsche Almanak Voor Het Jaar 1897.
24267: - Almanak Voor Den Achterhoek En Het Schipbeekdal. Vijfde Jaargang 1930.
24268: - Almanak Voor Den Achterhoek En Het Schipbeekdal. Zesde Jaargang 1931.
24269: - Almanak Voor Den Achterhoek En Het Schipbeekdal. Zevende Jaargang 1932.
24270: - Almanak Voor Den Achterhoek En Het Schipbeekdal. Achste Jaargang 1933.
24271: - Middelburgsche Almank, Naar Een Nieuwen Stijl Voor Het Jaar Onzes Heeren Jezus Christus 1889.
24272: - Roelants' Almanak Voor 1904.
24273: - Zwolsche Almanak Voor Het Schrikkeljaar 1888.
24274: - Jaarboekje Voor Vlaandingen 1868. Eerste Jaar.
24275: - Bijbelsche Almanak, Voor Het Jaar 1835
24276: - Enkhuizer Almanak Vor Het Jaar 1882.
24277: - Enkhuizer Almanak Voor Het Jaar 1894.
24278: - Enkhuizer Almanak Voor Het Jaar 1895.
24281: - Provinciale Groninger Hazelhoff's Almanak Voor Het Jaar 1905.
24283: - Twaalfde Beschrijvende Rassenlijst 1936. Instituut Voor Planterveredeling Te Wageningen.
24289: - Svenska Farmakopen 1946. Pharmacopoea Svecica Ed. XI.
24290: - Vertellingen Van Cervantes. Ills Fiep Westendorp. Ingeleid En Vertaald Door A.J. Constandse.
24300: - The Conference of Heads of State or Government of Non-Aligned Countries. With 18 Sep. Photogr.
24340: - Zwager's Stratenlijst Rotterdam En Hillegersberg. 1929. Vierde, Herziene Uitgave.
24376: - Statuten En Verschillende Reglementen Van de Nederl. Roomsch Kath. Volkbond Afdeeling Amsterdam.
24377: - Kanunnik C.G. Van Crombruche. Stichter Van de Congregatie Der Pp. Jozefieten. Een Levensbeeld.
24378: - Het Kerkelijk Leven. Onveranderlijk Gedeelte 1910-11.
24381: - Gids Door Maria's Genadendal Te Meersel-Dreef.
24382: - Echte Oorsprong Van Bedevaart Van O.L. V. Van Lourdes of Oostacher-Slootendriesch Bij Gent.
24383: - De Bries. Een Bundel Drankweer- En Heemvaartschetsen Rondom de 7de Studenten-Zomerbijeenkomsten, Gehouden Van 30 Augustus Tot 3 September 1927 in Het Sint Dominicus-College Te Neerbosch. Teekeningen Van Tom Nix.
24387: - Verzameling Van Vyfenzestig Voorschriften of Middelen, Van Welke de Geneeskracht Tegen de Daarbij Opgegevene Kwalen Als Onfeilbaar Erkend, of de Kracht Tot Het Verkrijgen Der Voorgestelde Uitkomsten Proefondervindelijk Is Bewezen.
24388: - Aeolian "Vocalion" Records. List of Alle Titles. December 1921.
24393: - Liberty. The Pioneer Organ of Anarchism.
24394: - Liberty. The Pioneer Organ of Anarchism.
24395: - Liberty. The Pioneer Organ of Anarchism.
24396: - Liberty. The Pioneer Organ of Anarchism.
24397: - Liberty. The Pioneer Organ of Anarchism.
24430: - Inncwadi Yokubala.
24441: - Exerxcitiereglement Korps Rijkspolitie.
24470: - De Grossierderij in Aardappelen, Groenten En Fruit. Publicatie Van de Stichting Voor Economisch Onderzoek Der Universiteit Van Amsterdam.
24479: - How Should You Zay It in Indonesian? (Short Guide for Foreigners)
24498: - Vooruitzichten Van Nijverheid in de Unie Van Zuid-Afrika. Een Land Van Toenemende Nijverheid.
24506: - 40 Jaar Electriciteit. Gedenkboek Uitgegeven Ter Gelegenheid Van Het 40-Jarig Bestaan Van Het Gemeente Electriciteitsbedrijf.
26195: ( FRESCHOT, CASIMIR ) - Histoire Abregee de la Ville Et Province D'Utrecht, Avec Une Connoissance Ebauchee de la Noblese de Cette Province & Une Liste de Touts Les Grand Schouts Ou Chefs de Justice Connus Autrefois Sous le Nom de Vicontes Ou Burgraves D'Utrecht.
24582: (KARL KRAUS) - Text + Kritik. Sonderband. Hrsg. Von Heinz Ludwig Arnold.
24583: - Studenten Liedboek Voor Thomaten.
24592: - 15 Affiches Pour Air France.
24610: - Exposition Internationale. Palais de la Découverte.
24618: - Nederlandsch-Soendaneesch En Soendaneesch-Nederlandsch Zakwoordenboekje. Met Eenige Samenspraken Die in Het Dagelijksch Leven Veel Voorkomen. Derde Druk.
24621: - The Roycroft Books. A Catalog and Some Remarks.
24622: - The Ecstasy of Pain. A Book on Flagellation. Also Anecdotes of Remarkable Cases of Flogging and of Celebrated Flagellants. With Numerous Ills.
24627: - Practicum Voor Medische Studenten in Het Natuurkundig Laboratorium Te Leiden.
24643: - Nordseebad Borkum. Führer Für 1922.
24644: - Het Thermosan-Bad. Een Beknopte Beschouwing over de Therapeutische Beteekenis Van Warmte Ter Behandeling En Voorkoming Van Ziekten.
24645: - The Rubber Industry in the United States.
24650: - A Milling Machine Analysed
24667: - Düsseldorf Und Holland. Kulturelle Und Wirtschaftliche Beziehungen.
24694: - Continental Atlas Für Kraftfahrer Deutschland 1: 500. 000. Mit 100 Stadtplänen. Siebente, Verbesserte Auflage.
24695: - New Pictorial Atlas of the World. Revised Edition. ;
24696: - De Middel-Rijn Van Spiers Tot Koblenz. Met Reliefkaart de Middel-Rijn.
24702: - Memorial de L'Exposition Universelle Et Internationale de LIège En 1905
24704: - Tussen Sawahs En Bergen. Het Leven Van de Soldaat in de Tijger-Brigade.
24706: - Twee Eeuwen Brandt En Proost.
24708: - De Onderlinge Brandwaarborgmaatschappij Thans Onder Directie Der Firma de Jong & Co. Gevestigd Te Amsterdam.
24724: - Handelingen Van Nederlandsche Juristen-Vereeniging. Zes-En-Dertigste Jaargang.
24727: - "Zijpe Na 350 Jaar" .
24743: - Stimme Der Orthodoxie Januar.
24752: - "de Juiste Drank Op de Juiste Plaats". Jaarverslag over 1964 Van de Volksbond Tegen Drankmisbruik.
24785: - Jaargang Aan de Broederschap Van de Al;Oude Rhetorijkkamer Te Haarlem. Bekend Onde de Zinspreuk Trou Mot Blycken .
24794: - De Alcohol Der Nederlandse Suikerindustrie. Jubileumboek Uitgegeven Door de N.V. Zuid-Nederlandsche Spiritusfabriek Te Bergen Op Zoom Ter Gelegenheid Van Haar Vijftigjarig Bestaan 1899-1949.
24795: - Een Halve Eeuw Nederlandse Melasse Nederlandse Alkohol.
24796: - A Guide to the Mexican Markets. Third Edition.
24800: - Lloyd's List & Shipping Gazette 1734-1934. 200 Years of Shipping News.
24801: - Reception at Lloyd's Thursday, October 14th, 1948.
24802: - Jaar Te Kijk 1974. De Zilveren Camera.
24803: - Jaar Te Kijk 1975. De Zilveren Camera.
24804: - Jaar Te Kijk 1976. De Zilveren Camera.
24805: - Jaar Te Kijk 1977. De Zilveren Camera. Year on View. The Silver Camera.
24806: - Jaar Te Kijk 1978. De Zilveren Camera.
24807: - Jaar Te Kijk 1979. De Zilveren Camera.
24808: - Jaar Te Kijk 1980. De Zilveren Camera.
24826: - Bres Planète. Het Eerste Basis-Tijdschrift Voor Nederland En Vlaanderen. Nr. 1 - 4.
24837: - Gegenwartsprobleme Genossenschaftlicher Selbsthilfe.
24843: - The Letters of Queen Victoria. A Selection from Her Majesty's Correspondence between the Years 1837-1861 in Three Volumes. Vol. I: 1837-1843. Vol. II: 1844-1853. Vol. III: 1854-1861.
24883: - Gedenkboek Uitgegeven Ter Herinnering Aan Het Tien-Jarig Bestaan Van de Vereeniging "Hulp in Het Huishouden" Gevestigd Te 's-Gravenhage.
24897: - Beschryving Der Stad Oudewater; Waarin Aangetoont Word Der Zelver Herkomst Uit Het Utrechtsche Bisdom. (. ) Als Mede de Handvesten, Privilgien En Octroyen,
24898: - De Intocht Van Philips Den Schoone Binnen Amsterdam, 27 Juni 1497. Met 1 Staalgravure.
24903: - La Connoissance Parfaite Des Chevaux, Contenant la Manière de Les Gouverner & de Les Conserver En Senté, le Détail de Leurs Maladies, Les Moyens de Les Prévenir, & Les Remedes Pour Les Guérir, Avec Une Instruction Sur Les Haras:
24908: - Handboekje Der Fabelkunde.
24918: - Genealogie Van Het Westlandse Geslacht 't Hart.
24919: - Genealogie Van Het Westlandse Geslacht 't Hart.
24927: - De "Oude Haagsche Van 1836" in Amsterdam
24935: - Rapport Van de Commissie Voor Het Ontwerpen Van Een Plan Tot Uitbreiding Van de Bebouwde Kom Der Gemeente Amsterdam Benoorden Het Ij.
24939: - De Amsterdamse Beroepsbrandweer 75 Jaar. 1874-1949.
24941: - Oud-Amsterdam. Verzamelingen Wurfbain - Slagregen - Kroese. Openbare Verkoping.
24946: - 100 Jaar Waterleiding.
24947: - Dag Amsterdam. Een Platenboek Met Alle Foto's (394 Exemplaren Van 59 Medewerkers), Die Voor de Grootste Fotografische Tentoonstelling Van Amsterdam Werden Gekozen.
24952: - Het Amsterdamse Bos. Van Cultuursteppe Tot Bospark.
282: (BOSCH, BS) - De Eigenbaat.
25307: (DEVENTER) - Overijsselsche Almanak 1839. Vierde Jaargang.
25305: (DEVENTER) - Overijsselsche Almanak Voor Oudheid En Letteren 1805. Twintigste Jaargang (Laatste Aflevering).
3725: (LIVINGSTONE) - The Life and Explorations of David Livingstone, LL. D. , Carefully Compiled from Reliable Sources.
3760: - Statutes of the Most Honorable Order of the Bath.
377: (COLLEM, A.VAN) - Jaap Meijer: Ventende Profeet. Het Joodse Dichterschap Van A. Van Collem (1858-1933).
4001: - Jaarboek Voor de Zuivelbereiding 1953. Onder Redactie Van P. Krediet E.A.
4082: - Samengevatte Verordeningen En Resolutien Betrekking Hebbende Op de Goudindustrie in Suriname. Benevens de Verordening Omtrent de Heffing Van in- En Uitvoerrechten
4140: (OVIDIUS) - Metamorphoses Dovide En Rondeaux. Imprimez Et Enrichis de Figures Par Ordre de Sa Majesté. Et Didiez a Monseigneur le Dauphin.
26182: - Palästina. Zeitschrift Für Den Aufbau Palästinas. XIV. Jahrgang 1931.
25767: - Beurtvaartgids 1947 - Rotterdam.
4652: - Protestation Des éveques de la Suisse. Persécution de L'église Catholique En Suisse Particulierement a Geneve Et Dans le Diegése de Bale.
4681: - Verslagen Omtrent's Rijks Verzamelingen Van Geschiedenis En Kunst. 1881 - 1922. 18 Vols. Vol. IV, V, VI, VII, VIII, XXXI, XXXII, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV. XLV.
4760: - Rapport Inzake Nederlands - Nieuw - Guinea over Het Jaar 1960. Uitgebracht Aan de Verenigde Naties Ingevolge Art. 73 E Van Het Handvest.
4811: - Gedenkboek Der Wagnervereeniging. Haar Geschiedenis in Beeld 1884-1934 Door Het Bestuur Uitgegeven Te Amsterdam in de Maand Juli 1934 Naar Aanleiding Van Het 50 Jarig Bestaan Der Vereeniging.
4963: - Universal Design Book Containing Official Price Lists. Sash, Doors, Blinds. Ills. Mouldings, Balusters, Stair Work .
4987: - Tout - Paris. Annuaire de la Société Parisienne 1890. Noms & Adresses: Dictionnaire Des Pseudonymes Des Plans Des Théatres, Des Rues de Paris, Etc. ,Etc. Sixieme Année
4988: - Catalogue of the A.T. Stewart Collection of Paintings, Sculptures and Other Objects of Art. List of Illustrations. Etchings, Gelatine Prints, Phototypes, Sculpture and Photogravures.
4998: - Gedenkboek Uitgegeven Ter Gelegenheid Der Feestelijke Opening Van Den Delacoabaatspoorweg. Pretoria - Laurenco Marques. Boekversieringen Van H.P. Berlage. Reproducties Van Emrik & Binger.
5001: - In Memoriam N.Z. A.S. M. De Bloeitijd 1895-1899. Niet in de Handel.
5008: - Homage to Wassily Kandinsky.
5022: - Gedenkboek Ter Gelegenheid Van Het Vijftig-Jarig Bestaan Der I.O. O.F. In Nederland. 19 Maart 1877-1927.
5027: - Zehnjahrbuch Des Verlages Bermann-Fischer 1938 - 1948.
5050: - Schultze Und Müller in Holland. Ills. By Heloth.
5057: - Schulprogramm. Ein Entwurf Der Vom Zentralkomitee Der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Eingesetzten Kommission Für Das Erziehungs- Und Bildungswesen. Mit Einem Vorwort Von Georg Ledebour.
5059: - Erziehung Zum Klassenkampf. Programm Der Elternorganisation Der Sozialistischen Kindergruppen Der Schweitz.
5064: - Pour Nos Petits Freres Russes! Dans D'écrivains Et D'Artistes de L'Europe Occidentale Pour Les Enfants Mourant de Faim Dans Les Districts Russes Ravagés Pas la Famine. Recueilli Et Arrangé Par Marguerite E. Bienz.
5082: - Verzeichniss Der Von Der Maschinenfabrik L. Kaiser's Söhne Seit Der Gründung Gelieferten Buchdruck-Maschinen. Gegründet IM Jahre 1848.
5115: - Handelingen Van Het Eerste Congres Van Het Algemeen Syndicaat Van Suikerfabrikanten Op Java. Gehouden Te Soerabaia Van 21-24 Maart 1896.
5116: - The Common Prayer, and Administration of the Sacraments, and Other Rites and Ceremonies of the Church, According to the Use of the United Church of England and Ireland. With Notes.
5198: - Liste Der Auszusondernden Literatur. Herausgegeben Von Der Deutschen Verwaltung Für Volksbildung in Der Sowjetischen Besatzungszone. Vorläufige Ausgabe Nach Dem Stand Von 1. April 1946.
5220: - Gids Voor Den Bezoeker Van de Indische Tentoonstelling in Het Stedelijk Museum Te Amsterdam.
5249: - Réglement de Police. Administration Communale de Saint-Josse-Ten-Noode.
5250: - Geschiedenis Van de Reliquieen Der XXVI Uitmuntende Heiligen in St. Andrieskerk Te Antwerpen Alsmede Van Het Broederschap Ter Hunner Eer Opgericht, En Van Deszelfs Plechtige Diensten Van 1671 Tot Heden.
5252: - Linkebeek Uw Gemeente. Linkebeekse Wegwijzer. French & Dutch.
5254: - De Koninklijke Sint Sebastiaansgilde Van Hoogstraten. 1533-1933.
5257: - Statuts de la Société Belge de Bienfaisance établie a Amsterdam.
5276: - Aus Der Bauernchronik Der Wehrwolf Von Hermann Löns' Eine Holzschnittfolge Von Hans Pape. Herausgegeben Von Sonderreferat Truppenbetreuung Beim Reichskommissar Für Besetzten Niederländischen Gebiete.
5284: - Chemins de Fer de L'Etat. Guide Officiel Illustré. Juin 1932.
5304: - Der Kleingarten. Landwirtschaftlicher Sonderlehrgang I. Teil. 41. Sammelband Der Schriftenreihe "Soldatenbriefe Zur Berufsforderung".
5316: - Die Wehrmacht. Der Freiheitskampf Des Grossdeutschen Volkes.
5320: - Homes Et Choses Du P.L. M. La Compagnie Des Chemins de Fer de Paris a Lyon Et a la Méditerranée.
5436: - Katalog Zu Den Sammlungen Des Handel-Hauses in Halle. 6. Teil. Musikinstrumentensammlung Streich- Und Zupfinstrumente.
5504: - Verslag Der Amsterdamsche Cholera-Commissie. 1866.
5508: - Lumiere Sur L'Afrique. Grande Oeuvre D'Un Petit Pays.
5517: - Congres over Huisindustrie, Op Woensdag 8 Septemben Er Donderdag 9 September 1909 in Het Concertgebouw Te Amsterdam. Referaten En Handelingen Van Het Congres. 2 Vols. Part I: Referaten, Part II: Handelingen.
5539: - Grande Encyclopédie de la Belgique Et Du Congo. Tome I.
5570: - De Huisvesting Van Asociale Gezinnen Te Amsterdam.
5675: - De la Constitution de la Force Publique Dans Les états Constitutionnels Démocratiques.
574: (HALBERTSMA, EELTJE), (1797-1858) - J.B. Schepers: Chronologie Van de Werken Van Eeltje Halbertsma.
5880: - Say Evangelio Nen Christo Onong Na Insulat Nen Apostol Mateo.
589: (HAVERSCHMIDT, FRANÇOIS), (1835-1894) - Piet Paaltjens: Snikken En Grimlachjes. (. ).
5893: - Feesrboek Van "Sarepta" En "Meer En Bosch". Dit Boek Wordt Ter Herdenking Van Haar 40jarig Bestaan Uitgegeven Door de Christelijke Vereeniging Voor de Verpleging Van Lijders Aan Vallende Ziekte, Te Haarlem. 1882-1922.
5896: - Jaarboekje Van de Hoofdcursus Te Kampen. 30e Jaargang. 1912.
590: (HAVERSCHMIDT, FRANÇOIS), (1835-1894) - Piet Paaltjens: Snikken En Grimlachjes. Poëzie Uit Den Studententijd.
591: (HAVERSCHMIDT, FRANÇOIS), (1835-1894) - Piet Paaltjens: Snikken En Grimlachjes. Poëzie Uit Den Studententijd.
592: (HAVERSCHMIDT, FRANÇOIS), (1835-1894) - Piet Paaltjens: Snikken En Grimlachjes. Poëzie Uit Den Studententijd.
5920: - The Dutch West India Company : The Political Background of Its Rise and Decline. From; Britain and the Netherlands. Papers Delivered to the Oxford-Netherlands Historical Conference 1959. Ed. By J.S. Bromley and E.H. Kossmann. With an Introd. By P. Geyl.
593: (HAVERSCHMIDT, FRANÇOIS), (1835-1894) - Piet Paaltjens: Snikken En Grimlachjes. Poëzie Uit Den Studententijd.
5931: - Bergen Op Zoom-Nummer: De Hollandsche Revue, 36e Jaarg. Nr. 22.
594: (HAVERSCHMIDT, FRANÇOIS), (1835-1894) - Familie En Kennissen.
595: (HAVERSCHMIDT, FRANÇOIS), (1835-1894) - Familie En Kennissen.
6050: - Natuurkundige Verhandelingen Van de Hollandsche Maatschappij Der Wetenschappen Te Haarlem. Tweede Verzameling. Zeventiende Deel.
606: (HENDRICHS, FRANS) - Elizabeth Anna Babara Philippina Hendrichs-de Lestrieux.
652: (HOOFT, P.C. 1581-1647) - M. Nijhoff: P.C. Hooft's Nederlandse Historiën in Het Kort.
7219: - Schrijvers Getuigen Tegen Oorlog En Militarisme.
7279: - Lacerta. Periodieke Uitgave Van de Nederlandsche Vereniging Van Terrariumhouders. Jaargang 5 En 6 in één Band. Okt. 1946 - Sept. 1948.
7540: - Nederlandsche Handel Maatschappij 1824.
26180: - Palästina. Monatschrift Für Den Aufbau Palästinas. XII, Jarhgang Jänner 1929.
26181: - Palästina. Monatschrift Fär Den Aufbau Palästinas. XIII. Jahrgang 1930.
7574: - L'église Orthodoxe Russe. Organisation, Situation, Activité/
7603: - The Imperial Council. Ancient Arabic Order of the Nobles of the Mystic Shrine. For the United States of America. Eighth Annual Proceedings, June 7, 1882.
7604: - The Imperial Council, Ancient Arabic Order of of the Nobles of the Mystic Shrine, for the United States of America, Ninth Annual Prodeedings, June 6, 1883.
7605: - The Imperial Council, Ancient Arabic Order of the Nobles of the Mystic Shrine, for the United States of America, Tenth Annual Proceedings, June 4, 1884.
7606: - The Imperial Council, Ancient Arabic Order of the Nobles of Th Mystic Shrine, for the United States of America, Twelfth Annual Session - 1886.
25431: - For 't Fryske Folk. Lektuer for Eltsenien.
7668: - Preston Equipment for Physical Medicine and Rehabilitation. Catalog 1058.
7672: - Het Kapsel. Dit Uitzonderlijk Beroep. Van de Shampoo Tot de Kleuring, Meer Dan 300 Bladzijden Techniek.
7698: - Bijdragen Van Het Statistisch Instituut. Eerste Jaargang, 1885.
7720: - Gedenkboek Uitgegeven Bij Het Zilveren Feest Van Den Protestantsch-Christelijken Bond Van Spoor- En Tramwegpersoneel 1903 - 1928.
7738: - De West-Java-Koffie-Cultuurmaatschappij Beoordeeld Door Een Oud-Koopman.
7748: - Curiosités D'Alsace 2.
7761: - (Gastronomy, Coffee). Lettre a M. Le Monnier, de L'Académie Des Sciences, Premier Médecin Ordinaire Du Roi: Sur la Culture Du Café.
7787: - Eenige Gegevens over Madagascar.
7791: - Fourth Pacific Science Congress, Java 1929. Excursions Guides.
7801: - Kaffee. Handel, Pflanzung, Wirtschaftspolitische Bedeutung, Geschichte.
7804: - Le Commerce Du Thé. Apercu Du Commerce Et de L'Industrie Des Pays-Bas No. 4.
7805: - Le Commerce Et L'Industrie Du Cacao. Apercu Du Commerce Et de L'Industrie Des Pays-Bas No. 3.
7811: - 125 Jaar Grofsmederij.
7823: - Die Berliner Handels-Gesellschaft in Einem Jahrhundert Deutscher Wirtschaft 1856-1956.
25453: - Candidaat - Tandartsen - Almanak Uitgegeven Door de C.T. V. "John Tomes" Te Utrecht.
7882: - Das Alpenbuch Der Eidg. Postverwaltung. Band V.
7891: - Les Actes Des Apotres, Recommencés le Jour Des Morts, Et Finis le Jour Des Innocens. Version Septieme.
25427: - Catalogus Transportwagenfabriek A.J. Smit-Woudenberg.
25759: - Beschrijving Van de Werking Van de Stoommachine Van Het Stoomgemaal de " Cruquius" Bij Heemstede 1849-1933.
7932: - Een Bloemlezing Uit de Onderwereld. Uitgave Van de Vereeniging "de Vereenigde Distillateurs" En de Nederlandsche Vereeniging Van Distillateurs En Likeurstokers Schiedam.
7944: - Ervaringsboek 1929. Overzicht Der Adressen Welke Ult. December 1928 Resuteeren Uit de Maandelijksche Vertrouwelijke Uitwisseling Van Ervaring Ter Beoordeeling Van Bestaand En Nieuwe Relaties. 30 Maart 1929. Strikt Vertrouwlijk.
7961: - The Irish Coast Pilot. Eighth Edition 1930. All Bearings Are True.
7966: - Liste Alphabétique Arrangée Dans |'Ordre Terminal Des Mots Du Vocabulaire Officiel.
7969: - De Oude Plichten ((the Old Charges).
8011: - Journal Historique. 12 Livraisons 1834 / 1835.
8012: - Manifeste Du Groupe International de Poetes Nouveaux Et Des Poemes.
8083: - Die Drei. Monatsschrift Für Anthroposophie Und Dreigliederung. Erster Jahrgang. Eröffnungsheft.
813: (LEDEGANCK, K.L.), (1805-1847) - J.A. Torfs: K.L. Ledeganck's Trilogie. De Drie Zusters. Letterkundig Ontleed.
8150: - De Vereeniging Van Nederlandsche Werkgevers. Overzicht Der Verrichtingen in de Tien Jaren 1899-1909.
8216: - Kunstauktion XLIV. Eine Berühmte IM 15. Jahrhundert Zusammengestellte Sammlung Von Einblatthozschnitten Des XV. Jahrhunderts, Dabei 41 Unica.
8260: - Musée de la Marine.
8367: - L'Université de Porto Et Les Colonies Portugaises. Notice Sur L'Activité de L'Université de Porto En Matiere de Recherche Scientifique Coloniale.
8419: - Revue Colonial Internationale. 1886 Tome I & II; 1887 Tome I. 3 Vols.
8429: - Die Zinnfigur. Monatsschrift Für Sammler Und Liebhaber Kulturhistorischer Figuren. Neue Folge 6. Jahrgang 1957. 12 Hefte. Als Manuskript Gedruckt.
8431: - Bücherkunde Der Katholisch-Theologischen Literatur, Oder Möglichst Vollständiges Verzeichniss Von IM älterer Und Neuerer Zeit Bis Ende 1836.
8439: - Lécho Des Feuilletons Recueil de Nouvelles, Légendes, Anecdotes, épisodes, Etc. 26e Année. 12 Gravures Originales Hors Texte.
8449: - Cultuur En Bereiding Van Koffie in Mexico, Centraal- En Zuid-Amerika En West-Indie. Uittreksel Van de Verslagen Door de Amerikaansche Consuls Ingediend Aan Hunne Regeering. Overgedrukt Uit de Indische Mercuur.
8450: - Reports on the Cultivation and the Preparation of Coffee in Mexico, Central & South America and the West Indies, from the Consuls of the United States of America.
8532: - Feestviering Der L.-. La Bien Aimée Ter Gedachtenis Van Het Driehonderdjarig Jubilé Van Het Charter Van Keulen, En Het Honderdjarig Jubilé Der Stichting Van de L.-. De la Paix, la Bien Aimée.
8553: - Internationale Filmkunstausstellung
8569: - Zeichen Der Freundschaft. Eine Gabe Zum Siebsigsten Geburtstag Von Wilhelm Fredemann.
8604: - Reglement de la Société Des Bibliophiles Belges Séant a Mons.
8621: - Documenta 7 Kassel. 2 Vols.
8662: - Permanent International Association of Navigation Congresses. Report of the Work on the Xviiith Congress Rome 1953.
8668: - Der Hafen Von Danzig. Herausgegeben Vom Ausschuss Für Den Hafen Und Die Wasserwege Von Danzig.
8715: - The English Illustrated Magazine. Queen's Diamond Jubilee Number.
8724: ( JOUY, E. DE ) - Gauillaume le Franc-Parleur, Ou Observations Sur Les Moeurs Et Les Usages Parisiens Au Commencement Du Xixe Siecle. Tome Deuxieme.
8726: - Annuaire Du Spectacle. Theatre, Cinema, Musique, Radio, Television. Xixe Année 1964.
26011: - Programm Zur Eröffnung Des Jüdischen-Theologischen Seminars Zu Breslau. "Fränckel'Sche Stiftung" Den 10. August 1854.
8747: - The Limerick. 1700 Examples, with Notes, Variants and Index.
8751: - Centaur 1947-1948. With Contributions by Klaus Mann, Thomas Mann, Kerénryi, Cordan.
25061: - Dictionnaire de L'Amour Par L'Académie de L'Humour Français. 120 Dessins de Joseph Hémard.
8847: - Exploration de la Cote Méridionale de L'Arabie, Au Point de Vue Sanitaire. Rapport de la Commision Ottomane.
8889: - Billetten Van Verkoping Der Vastigheden Van de Pastorien Die Volgens Staats-Resolutie Van Den 4 Juny 1661 Bevonden Zyn, Suppletie Van Noden Te Hebben.
8921: - Gedenkschrift Van de Vereeniging Van Kommiezen Bij S'Rijks Belastingen in Nederland 1892-1917 Gevestigd Te Schiedam.
8964: - De Kaapsche Kinder-Bijbel of de Geschiedenissen Des Bijbels Op de Eenvoudigste Wijze Voorgedragen Vooral Voor Huiselijk Gebruik: Bewerkt Door Een Leeraar Der Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika.
8967: - Jaarboek Van de Nederlandschen Coöperatieven Bond, Vijfiende Jaargang 1905.
8969: - Wasiat Jang Béharoe, Lia-Itoe Segala Kitab Perdjandjian Beharoe Ataw Indjil Toehan Kita Isa Almasih. Het Nieuwe Testament of Alle Boeken Des Vieuwen Verbond Van Onzes Heer Jezus Christus.
8979: - Verslag Der Staatscommissie, Ingesteld Bij Koninklijk Besluit Van 26 Augustus 1867, Om de Regering Te Dienen Van Advies Omtrent de Regeling Van de Zaak Der Calamiteuse Polders in Zeeland.
8989: - Van St. Dominicus En Zijn Orde.
8998: (ENKING, OTTOMAR) - Du Bist Mir Wert, Mein Tag. Ottomar Enking Zum 70. Geburtstag. Herausgegeven Von Walter Sichler.
9065: - Jubileum Der Gymnasiasten Korfbalvereeniging 1921-1926. Opgericht 6 December 1921.
9089: - Twee Eeuwen Leeuwarder Courant.
9094: - Mijn Pen Is Leeg, Mijn Hart Is Vol. 1905-1980. 75 Jaar Rooie Vrouwen in de Pvda. Strijdbaar Voor Een Democratisch Socialistische Samenleving Waarin de Ongelijkheid Tussen Mannen En Vrouwen Niet Meer Zal Bestaan.
9095: - Een Halve Eeuw Eigen Kredietinstelling Van En Voor de Nederlandse Gemeenten.
9097: - De Rabobank Hilvarenbeek in Vogelvlucht. De Geschiedenis Van de Beekse Boerenleenbank Gedurende de Periode 1916-1983.
9099: - 60 Jaar Horecaf. Jubileumnummer "Hotelwereld".
9102: - Viljftig Jaar Vrouwenwerk. Gedenkboek Van de Nederlandsche Vereeniging Ter Behartiging Van de Belangen Der Jonge Meisjes 1882-1932.
9103: - Mijlpalen. Ontstaan En Groei Van de Maatschappij de Fijnhouthandel N.V.
9106: - Gedenkboek 1910-1935. Uitgegeven Bij Gelegenheid Van Het Zilveren Jubileum Van de Christelijke H.B. S. Moreelsestraat 21, Amsterdam
9108: - 65 Jaren Sociale Verzekering in Nederland 1901-1966.
9109: - Gedenkboek 1930-1955 Ter Gelegenheid Van Het 125-Jarig Jubileum Van Het "Genootschap"Van Lereren Aan de Nederlandse Gymnasia En Lycea.
9112: - Driekwart Eeuw Plattelandsgroei. Jubileum-Nummer Van Het Tijdschrift Der Nederlandsche Heidemaatschappij.
9113: - Junior Kamer Nijmegen.
9115: - Gedenkboek Nederlandsch Instituut Van Accountants 1895-1935.
9116: - 25 Jaar Katholieke Jonge-Werkgevers Vereeniging 1941. K.J. W.V.
9118: - H.B. M. Perspektieven.
9119: - Sweets, Dols & Heuff. Expose.
9120: - Hva 1 Januari 1929. Aan Aandeelhouders Der Handelsvereeniging "Amsterdam".
9121: - College Van Collectanten 1812-1962. Gedenkboek Uitgegeven Bij Het 150-Jarig Bestaan Van Het College Van Collectanten Ter Instandhouding Van Den Openbaren Eeredienst Bij de Nederduitsch Hervormde Gemeente Te Rotterdam.
9122: - Vijftig Jaar Drinkwater. Gedenkboek Uitgegeven Ter Gelegenheid Van Het 50-Jarig Bestaan Van Het Rijksinstituut Voor Drinkwatervoorziening.
9125: - Gedenkboek Uitgegeven Ter Gelegenheid Van Het 125-Jarig Bestaan Van H. Drijfhout & Zoon's Edelmetaalbedrijven N.V. Amsterdam. 1827 Maart 1952. Tekst Peter Van Campen.
9135: - Wat Een Goede Couragie Vermach.
9149: - Gids Voor Adverteerend Nederland 1947.
9152: - Fifty Years of Service Rotary 1905-1955.
9155: - Gedenkboek Samengesteld Ter Gelegenheid Van Het 50-Jarig Bestaan Der Halbertsma-Fabrieken Voor Houtbewerking Te Grouw. 1891-1941.
9165: - Vijftien Jaren Bnmo. Gedenkboek Van de Bond Van Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers.
9173: - Gedenkboek Van Den Algemeenen Nederlandschen Zuivelbond (F.N. Z. ) Samengesteld Ter Gelegenheid Van Het 25-Jarig Bestaan Der Vereeniging Op 20 October 1925.
9189: - Gedenkboek Uitgegeven Ter Herinnering Aan Det 25-Jarig Bestaan Van Den Nederlandschen Bond Van Jongelinsvereenigingen Op Gereformeerden Grondslag 1888-1913.
9235: - Samen Leven Met Het Leven. Foto's Cas Oorthuys.
9261: - Rotterdamsche Zwemclub (R.Z. C. 1890) 1890 9 April 1940.
26000: - Fachkatalog Schach - Literatur. Mit 6 Bildnissen.
9273: - 20 Jaar Moret & Oudheusden Curacao.
9300: - Amsterdam Voor Eeuwig. Ah & Bc 1892-1992. Honderd Jaar Amsterdamsche Hockey En Bandy Club. Gedenkboek.
9306: - Suikerfabriek-Suikerraffinaderij "Wittouck"1872-1952. N.V. Centrale Suiker Maatschappij. Gedenkboek Ter Gelegenheid Van Het Tachtigjarig Bestaan.
9315: - Maandblad Aantreden 19451955. 10 Jaar Exposé. Orgaan Van de Nederlandse Vereniging Van Ex-Politieke Gevangenen Uit de Bezettingstijd. N.V. E.P. G.
9362: - The Netherlands Economic Cultural Documentation in 5 Languages. Vol. I; Foreword Prof. Mr. De Vries.
9363: - The Netherlands Economic and Cultural Documentation in 5 Languages. Vol. III; Foreword K.P. Van Der Mandele.
9364: - The Netherlands Economic and Cultural Documentation in 5 Languages. Vol. IV; Foreword T.J. Twijnstra.
9365: - The Netherlands Ecomomic and Cultural Documentation in 5 Languages. Vol. V; Foreword Mr. F.H. A. De Graaff.
9370: - Meissner & Buch. Fine Art Publischers. Catalog with Facsimile Prints.
9392: - 40 Jaar Stam.
9416: - Ex Actorum Orientalium. Volume VI Excerptum 11 - 1 - 28.
9458: - Catalogus Der Tentoonstelling Van Voorwerpen Betrekking Hebbende Op Het Leven En Den Tijd Van Prins Willem I. Juli En Augustus 1884.
9465: - La Prevdenza Sociale.
9476: - Wegwijzer Voor Roomsch Katholieken Te Heerlen.
9477: - De Kerk in Stormgetij
9480: - Oostburg Als Woonplaats.
9481: - Mgr. Ferd. Kamer 1840 - 1900.
9549: - Vereeniging "de Katholieke Kring" Te 's Hertogenbosch. Verslag Der Vergadering Van 1 December 1875 Gewijd Aan de Nagedachtenis Van Mr. Joannes Baptista Van Son.
9553: - Gedenkboek Bij Het Eeuwfeest Van Het Koning Willem II Lyceum. 1866-1966.
9563: - Voordtrekkers En Stilstaanders. Vijftien Generaties Dopers Leven in Zeeland.
9603: - Rolduc. Beschrijving Van Kerk En Krocht Uit Rolduc, in Woord En Beeld.
9612: - Gedenkboek Der Nederlandsche Hervormde Gemeente Van Maastricht 1632-1932. Met Orig. Ets.
9616: - Feestalbum Van Het Gezelschap Secor Dabar. Herinnering Aan Het 50 Jarig Bestaan Van Het Theologisch Litterarisch Oratorisch Gezelschap Opgericht Te Utrecht Den 8sten October 1844.
9618: - Jüdische Gotteshäuser Und Friedhöfe in Würtemberg.
9656: - Ach Wat Een Gein. Het Joodse Kienspel.
9701: - Thyssen-Hitler. Documentos Ineditos Relativos a Este Proceso.
9702: - Saarloos' Handelmaatschappij. Hoofdkantoor Rotterdam. Catalogus. Garage-Werktuigen, Gereedschappen, Automobiel- En Motor-Accessoires.
9703: - R.S. Stokvis & Zonen. Onderdeelen - Toebehooren Voor Automobielen En Motorrijwielen. Garage-Werktuigen En Gereedschappen.
9704: - Handbuch Für Kraftfahrer. Bearbeitet Nach Dem Neuesten Stande Des Kraftfahrung- Und Motorenbaues.
9757: - Les Prix Nobel En 1957.
9759: - The Imperial Council, Ancient Arabic Order, of the Nobles of the Mystic Shrine. Eleventh Annual Session - 1885.
9780: - Jaarverslag Van de Kamer Van Koophandel En Nijverheid Op Curacao over Het Jaar 1919.
9814: - Tijdschrift Nijverheid.
9815: - Tijdschrift Nijverheid.
9816: - Tijdschrift Nijverheid.
9822: - Krijgs-Liederen Van Het Leger Des Heils.
25489: - The Lewis Collection. Works of the Makers of the Seventeenth, Eighteenth and Nineteenth Centuries.
9838: - Moralistes Francais. Pensées de Pascal, Laochefoucauld, la Bruyere, Vauvenargues, Duclos.
25629: - Nieuw Geschenk Voor de Jeugd.
9845: - Advies Van Deskundigen in de Onteigeningszaken Transvaalbuurt I.
9847: - Tableau Historique Et Politique Des Révolutions de Geneve Dans le Dix-Huitieme Siecle Dédié a Sa Majesté Tres-Crétienne Louis XVI. Roi de France Et de Navarre. Par Un Citoyen de Geneve.
9851: - L' écho de la Timbrologie. Organe Officiel de 31 Sociétés Philatéliques. Trente-Septieme Année, 15 Janvier 1923. No. 649-672.
9888: - Festschrift Eugen Bircher.
9899: - Dreihundert Jahre österreichisches Bühnenbild.
25757: - Opwekking Tot Milddadigheid, Bij Gelegenheid Van Eene Openlijk Aangekondigde Inzameling Van Bijdragen, Tot Weder-Opbouw Der Afgebrande Lutersche Nieuwe Kerk Te Amsterdam.
25508: - Casino - Kursaal - Communal de Knocke S/M
25703: - Bulletin Antimaçonnique. Organe Mensuel Illustré "la Ligue Antimaçonnique" .
11104: A. KRSTOVNIKOFF, J.TEN CATE, H.D. BOUMAN, G. LINDEBOOM. A.W.H. VAN HERK, E. KITS VAN WAVEREN, G. VAN RIJNBERK, L. KAISER, A. ABAS, LAURETTE BENDER, A.B. LANZ. - Bijdragen Tot de Biologie Uit Het Physiologisch Laboratorium Der Universiteit Van Amsterdam Deel XVII (1927-1928).
11094: A.L. FLOHR, TH. WASSENAAR, CHR. BASTERT, G. VAN RIJNBERK, J. TEMMINCK GROLL, S. DE BOER, A.A. GRÜNBAUM. L. KAISER, LUCIE W. SCHUT. - Bijdragen Tot de Biologie Uit Het Physiologisch Laboratorium Der Universiteit Van Amsterdam. Deel VIII (1918-1919).
11095: A. BAKELS, A.A. GRÜNBAUM, J. TEMMINCK GROLL, H.T. DEELMAN, J. BRAMSON, J.R. PRAKKEN, G. VAN RIJNBERK, L.W. SCHUT. - Bijdragen Tot de Biologie Uit Het Physiologisch Laboratorium Der Universiteit Van Amsterdam. Deel IX (1919-1920).
11097: A.A. GRÜNBAUM. J. TEN CATE, L. KAISER, H.H. FUNKE, E.H. SANDERS, E. SLUITER, J. PINKHOF, G. VAN RIJNBERK, J.H. KREMER, CH. BLES, J.C. GOUDRIAAN, J.C. BERNTROP, J. BRAMSON. - Bijdragen Tot de Biologie Uit Het Physiologisch Laboratorium Der Universiteit Van Amsterdam. Deel XI (1921-1922).
15358: A.V.O. - Keur Uit de Psalmen. Met Ills Van Gust. Van de Wall Perné.
19249: A.F. - Description Historique Et Topographique de Bruxelles Et de Ses Environs, Avec Un Catalogue Des Tableaux Du Musée. Bruxella Augusta Est.
24647: A.B. ZU K. A. B.I B. - Ein Menschenfreund Und Akte Seiner Heroischen Liebe.
5964: DHONDT,J. & A.SCUFFLAIRE - Bibliographie de L'Histoire de Belgique 1950.
2: AA, MR.C.P.E. ROBIDÉ VAN DER, (1791-1851) - Volksverhalen En Legenden Aan de Rijn-Oever Verzameld. Medegedeeld Door-.
12692: AABER, GEERT - Jan Sluijters. Naakttekeningen En Composities.
20149: AAFJES, BERTUS - Circus. Met Vier Illustraties Van Frits Klein.
8458: AAGEN-MORO, TAI - Twee-één.
14468: AALDERS, G.J. D. - Mensen Als Wij, En Toch Anders.
22365: AARSE, S. - Voltaire. Een Kleine Keur Uit Zijn Werken. Verzameld En Vertaald Door -.
13950: ABBESTEE, NITA - Jeugdbijbel. Met Ills. Van Rachel Ritman-Kleingeld, Heinz Dobrovolny.
10574: ABD-RU-SHIN - Denkst Du Daran ? Bausteine Aus Dem Werk "IM Lichte Der Wahrheit"Gralsbotschaft.
19392: ABDULLAH, ACHMED & FAITH BALDWIN. - Kinderen Van Broadway. Nederlandsche Bewerking Van Mia Van Der Tuin.
20260: ABE, HIROSHI & JOSHIO ITO & MICHIHIKO TADA & LIONEL H.OPIE (EDS.) - Regulation of Cardiac Function. Molecular, Cellular and Pathophysiological Aspects.
5949: ABEL, W. - Kurze Geschichte Der Agrarverfassung. Schriftenreihe Der Landeszentrale Für Heimatdienst in Niedersachsen.
10453: ABERT, HERMANN - W.A. Mozart. 2 Bde. Erster Teil; 1756-1782. Zweiter Teil; 1783-1791. 7. Auflage.
23689: ABMA, K. - Rondom de Standplaatsen Van de Ring Amsterdam.
1300: ABRAHAM, KARL - Psychoanalytische Studien Zur Charakterbildung.
12683: ABRAHAM, ROBERT EMIL - Analyse Van de Geneesmiddelenreclame Door Middel Van Advertenties in Medische Vakbladen.
9694: ABRAHAM, R. & ISAAC HA-LEVI TAMAKH. - Commentary on the Song of Songs.
21123: ABRAMSEN, J.H. & G.H.MEERTENS - Plezierreizen Door Europa. Waarheen, Wat Te Zien, Reiskosten, Logies, Enz. Binnen- En Buitenlandsche Reizen. Tweede Geïllustreerde Druk.
23332: ABYSSINIE - De Aarde En Haar Volken. Geillustreerd Volksboek 1868. Schetsen Uit Abyssinië.P. 01-129.
17949: ACCUSATOR - De Onttroonde Koning. Het Kerkelijk Conflict Te Oud-Beijerland Naar Waarheid Geschetst. Met Twee Foto"S. Tweede Herziene Druk.
25604: ACHTERBERG, GERRIT - Sphinx. Gedichten. Met Teekeningen Van C.A. B. Bantzinger.
25737: ACOSTA, C. - Tractado Delas Drogas, Y Medicinas de la Indias Orientalis, Con Sus Plantas Debuxadas Al Bivo.
25262: ACQUOY, J.G.R. - Oud-Archief Van Deventer. De Timmermeesters, Weidegraven, Hoofd-, Brug-, Straat-, Wegen- En Artilleriemeesters.
22475: ACTUS, VICO - De Vierdaagsche. Met Teekeningen Van J.W. M. Wins En Enkele Van Den Schrijver.
12831: ADAM - L' Humour Juif. Dessins de Thomas Gleb.
15: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S., (1815-1897). - Praatjes Van Jan Ploeger. Het Engelsch Van C.H. Spurgeon. Met Vrijheid Gevolgd Door-.
16: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S., (1815-1897). - Een Weg Van Verzen. Amsterdam, A.B. Soep (1900).
5037: ADAMA VAN SCHELTEMA, F. - Die Geistige Mitte. Umrisse Einer Abendländischen Kulturmorphologie.
13367: ADDENS, N.H.H. - Over de Beroepskeuze Van Agrarische Jongeren in de Rivierkleigebieden.
13302: ADDENS, N.G. - De Studiekring Voor de Geschiedenis Van de Landbouw 1939-1964.
12808: ADDINGTON SYMONS, JOHN - Shelley. English Men of Letters. Pocket Edition.
4183: ADELT, LEONHARD (HRSG.) - Lebendiger Stahl. Novellen Von Thomas Mann U.A.
24375: ADIAENSSENS, CORNEEL CONSTANT - Geschiedenis Van O.L. Vrouw Van Den Hagelberg Te Berendrecht.
5023: ADORNO, THEODOR W. - Spätkapitalismus Oder Industiegesellschaft? Verhandlungen Des 16. Deutschen Soziologentages.
23529: ADRIAANSE, J. - Beelden Uit Het Verleden Van Hulst En Zijn Ambacht. Met Tal Van Platen En Kaarten Verlucht.
19820: ADRIANI, N. - Verzamelde Geschriften. 3 Banden.
25910: AENEAE, H., (1743-1810) - Verhandeling over de Molenwieken in Het Algemeen; En over Die, Welke Eene Schroevswijze Gedaante Hebben, Volgens de Uitvinding Van Jan Van Deijl En Zoon Te Amsterdam, in Het Bijzonder.
8524: AGARD, JOHN - Lovelines for a Goat-Born Lady.
11763: AKEN, PIET VAN - Das Begehren. Roman.
19177: AKEN, LUCIE J.N.K. VAN - Bibliotheek Der Universiteit Van Amsterdam. Catalogus Nederlands Toneel. 3 Banden.
12508: AL-HARAM AL-IBRAHIMI AL-KHALIL - |a Brief Guide Published by the Supreme Awqaf Council.
25313: AL - FAT'H THE PALESTINE NATIONAL LIBERATION MOVEMENT. - Jerusalem Diary of Sister Marie-Terese of the Companion of Jesus. July 1968.
14467: ALBADA, G.B. VAN - Panta Rhei.
5363: ALBARDA, HERMAN - Naamlijst Der in de Provincie Friesland in Wilden Staat Waargenomen Vogels, Met Vermelding Van Al de Soorten, Die in Nederland Voorkomen.
123: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Leonardus Van Den Broeke: Jos. A. Alberdingk Thijm Bij Het Eeuwfeest Zijner Geboorte Herdacht in Zijn Sterfhuis.
127: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Alberdingk Thijm. Herdenking.
120: ALBERDINGK THIJM, J.A. - C.J. B. Van Der Duys (ZaïM): J.A. Alberdingk Thijm.
119: ALBERDINGK THIJM, J.A. - C.J. B. Van Der Duys (ZaïM): J.A. Alberdingk Thijm.
33: ALBERDINGK THIJM, J.A. - De Muziek in de Kerk. Gedachten over Kerkmuziek Naar Aanleiding Der "Geschied- En Oordeelkundige Beschouwingen over de Wereldsche En Kerkelijke Muzijk"
37: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Gedichten Ontleend Aan de Noord- En Zuid-Nederlandsche Literatuur Der Xiie, Xiiie, Xive, Xve En Xvle Eeuw, Gerangschikt En Toegelicht Door -.
118: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Een Bloemlezing Uit Zijn Verhalend Proza.
117: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Een Bloemlezing Uit Zijn Gedichten.
116: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Keurbladzijden Uit Nederlandsche Schrijvers. Jos. Alb. Alberdingk Thijm.
115: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Werken Van J.A. Alberdingk Thijm.
114: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Werken Van J.A. Alberdingk Thijm.
111: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Werken Van J.A. Alberdingk Thijm.
105: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Notre Dame de Forest. Een Verhaal Uit de Xviie Eeuw.
104: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Notre Dame de Forest. Een Verhaal Uit de Xviie Eeuw.
103: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Notre Dame de Forest. Een Verhaal Uit de Xviie Eeuw.
102: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Dr. Peter Joseph Voan Cornelius. Uit: Mannen Van Beteekenis in Onze Dagen.
112: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Werken Van J.A. Alberdingk Thijm.
113: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Werken Van J.A. Alberdingk Thijm.
134: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Dr. Ada Deprez: F.A. Snellaert En J.A. Alberdingk Thijm. Briefwisseling 1843-1872.
101: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Dr. Peter Joseph Van Cornelius. Overgedrukt Uit "Mannen Van Beteekenis".
131: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Thijm-Almanak.
132: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Thijm-Almanak.
20: ALBERDINGK THIJM, CATHARINA, (1849-1908) - Jos. Alb. Alberdingk Thijm in Zijne Brieven Geschetst Als Christen Mensch Kunstenaar.
18: ALBERDINGK THIJM, CATHARINA, (1849-1908) - "Lodola". Russisch Verhaal Uit de Jaren 1903-1905.
133: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Thijm-Almanak.
130: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Dr. M. Van Can: J.A. Alberdingk Thijm Zijn Dichterlijke Periode.
129: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Dr. F.A. Vercammen: Thijm En Vlaanderen.
128: ALBERDINGK THIJM, J.A. - H. Padberg S.J. : J.A. Alberdingk Thijm.
126: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Ter Herinnering Aan de Alberdingk Thijm-Herdenking.
121: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Paul Alberdingk Thijm: Josephus Albertus Alberdingk Thijm.
125: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Het Jaarboekje Van Jos. Alb. Alberdingk Thijm.
124: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Het Jaarboekje Van Jos. Alb. Alberdingk Thijm.
122: ALBERDINGK THIJM, J.A. - A.J. : Albertdingk Thijm.
110: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Verspreide Gedichten Van J.A. Alberdingk Thijm. 1841-1889. (Met Portret).
19: ALBERDINGK THIJM, CATHARINA, (1849-1908) - Wankelende Tronen. Japansch-Russisch Verhaal Uit Onze Dagen 1903-1905.
22: ALBERDINGK THIJM, S.J., J.C. - Broere's Dithyrambe Op Het Allerheiligste Toegelicht Door -.
24: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Drie Gedichten. Bij Het Borstbeeld Van Bilderdijk; Ermingard Van Voorne; de Geboorte Der Kunst.
26: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Twee Kabinetfotos.
27: ALBERDINGK THIJM, J.A. - 2 Doosjes Met Gem Gaslight Lantern Plates. (Chloride). 17 Plaatjes.
28: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Aurora.
29: ALBERDINGK THIJM, J.A. - De Klok Van Delft.
30: ALBERDINGK THIJM, J.A. - De Klok Van Delft.
31: ALBERDINGK THIJM, J.A. - De Klok Van Delft.
32: ALBERDINGK THIJM, J.A. - De Giftbrief Van Koning Karel Aan Zijn Getrouwen Diederik, Het Voetstuk Der Historie Van Onzen Staat, in Eenige Zijner Deelen Beschouwd En Verklaard.
34: ALBERDINGK THIJM, J.A. - De Muziek in de Kerk. Gedachten over Kerkmuziek Naar Aanleiding Der "Geschied- En Oordeelkundige Beschouwingen over de Wereldsche En Kerkelijke Muzijk"
35: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Gedichten Ontleend Aan de Noord- En Zuid-Nederlandsche Literatuur Der Xiie, Xiiie, Xive, Xve En Xvle Eeuw, Gerangschikt En Toegelicht Door -.
36: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Gedichten Ontleend Aan de Noord- En Zuid-Nederlandsche Literatuur Der Xiie, Xiiie, Xive, Xve En Xvle Eeuw, Gerangschikt En Toegelicht Door -.
38: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Gedichten Ontleend Aan de Noord- En Zuid-Nederlandsche Literatuur Der Xiie, Xiiie, Xive, Xve En Xvle Eeuw, Gerangschikt En Toegelicht Door -.
39: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Gedichten Ontleend Aan de Noord- En Zuid-Nederlandsche Literatuur Der Xiie, Xiiie, Xive, Xve En Xvle Eeuw, Gerangschikt En Toegelicht Door -.
40: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Een Hollandsch Woord Aan Zijn Landgenoten.
41: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Een Hollandsch Woord Aan Zijn Landgenoten.
42: ALBERDINGK THIJM, J.A. - De Jezuieten. Een Woord Tot Toelichting.
43: ALBERDINGK THIJM, J.A. - De Jezuieten. Een Woord Tot Toelichting.
44: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Pauwels Foreestier, Buikslooter: De Volksrevelje. Eene Optrommeling in Het Belang Van Orde, Vrede En Welvaart, Door Plato-Polichinel; in Het Nederduitsch Uitgegeven Door -.
45: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Tekstboekje Met Illustraties Van Alfaro. Eenige Zangnummers En de Korte Inhoud Van Truytgen Van D' Noordermarckt.
46: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Geertruide Van Oosten. Geschiedenis Van Een Delftsch Begijntjen Uit de Xive Eeuw. Met Twee Platen Vercierd Door Ed. Dujardin (Ontbr. ).
47: ALBERDINGK THIJM, J.A. - De Katholieke Kerkregeling in Ons Vaderland.
49: ALBERDINGK THIJM, J.A. - De Verguizing Van Het Voorgeslacht. Dichtregelen Door J. Tideman.
52: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Mejufvrouw Leclerc. Iets Uit de Jongste "Oude Tijd, Verhaald Door-. Met Een Plaatjen Van Dujardijn.
53: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Aan Den Heere Redakteur Van de "Eendragt".
54: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Het Nieuwe Monument Te Amsterdam.
57: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Konings-Krooning Van Hollands Grave Willem Den Tweede, Uitgegegeven Door A.D. S. Met Inleiding En Aanteekeningen Van -.
58: ALBERDINGK THIJM, J.A. - De Nederdaling Ter Helle, Volgens Oud-Christelijke Overleveringen: Vertaald Door -.
61: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Pieter Nieuwland En Sommige Zijner Tijdgenoten, Op Een Avond-Partijtjen Ten Huize Van Den Heer Jan de Bosch.
62: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Floris Ende Blancefloer: Een Ander Handschrift Van Het Dietsche Gedicht.
63: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Een Christelijke Grafzerk.
64: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Een Christelijke Grafzerk.
65: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Handschrift Van J.A. Alberdingk Thijm.
66: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Aan de Leden Der Kommissie Tot Voorbereiding Der Stichting Van Het MuzeüM "Koning Willem de Eerste".
67: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Maria Theodora Alberdingk Thijm, Geb. 9 Oktober 1849 - ± 16 Mei,1865.
68: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Een Weinig Amsterdamsche Kritiek Bij Gelegenheid Der Nationale Feestvieringen.
69: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Een Broederlijk Woord Gericht Tot de Katholieke Kiezers Te Amsterdam En Elders.
70: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Aan de Redactie.
71: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Levensbericht Van Joost Van Den Vondel, Eenmaal Genaamd: "'s Landts Oudste Poëet" Nog Altijd" 's Lands Grootste".
72: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Louis Royer.
73: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Het Koggeschip. Legende Van Amsterdam.
74: ALBERDINGK THIJM, J.A. - De Dochter Van Roelant. Tooneelspel in Vier Bedrijven, in Vaerzen, Door Den Burggraaf Henri de Bornier; in Het Nederlandsch Overgezet Door -.
75: ALBERDINGK THIJM, J.A. - De Dochter Van Roelant. Tooneelspel in Vier Bedrijven, in Vaerzen, Door Den Burggraaf Henri de Bornier; in Het Nederlandsch Overgezet Door -.
76: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Paus Leo XIII. Een Harptoon.
77: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Paus Leo XIII. Een Harptoon.
78: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Een Paar Werken Der Rotterdamsche Ten-Toon-Stelling.
81: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Verspreide Verhalen in Proza. 4 Dln. In Twee Banden.
82: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Verspreide Verhalen in Proza. 4 Dln. In Twee Banden.
83: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Verspreide Verhalen in Proza. 4 Dln. In Twee Banden.
84: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Verspreide Verhalen in Proza. 4 Dln. In Twee Banden.
85: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Twee Pieters.
86: ALBERDINGK THIJM, J.A. - P. - Cz. - Hoofts Warenar Met de Pot, Gewijzigd En Aangevuld Ten Behoeve Van Het Tooneel Onzer Dagen, Door -,
87: ALBERDINGK THIJM, J.A. - P. - Cz. - Hoofts Warenar Met de Pot, Gewijzigd En Aangevuld Ten Behoeve Van Het Tooneel Onzer Dagen, Door -,
88: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Suzanne Bartelotti, Komedie, in Twee Bedrijven Door -.
89: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Suzanne Bartelotti, Komedie, in Twee Bedrijven Door -.
90: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Daniel Rochat.
91: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Bundel Gedichten, Schetsen En Novellen Van Prof. J.A. Alberdingk Thijm En Zijne Dochter.
92: ALBERDINGK THIJM, J.A. - De Menschenhater. Komedie Van Molière. Vertaald Door -.
93: ALBERDINGK THIJM, J.A. - De Menschenhater. Komedie Van Molière. Vertaald Door -.
94: ALBERDINGK THIJM, J.A. - De Menschenhater. Komedie Van Molière. Vertaald Door -.
95: ALBERDINGK THIJM, J.A. - (Brief). Alexander Baumgartner: Joost Van Den Vondel. Zijn Leven En Zijne Werken.
96: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Verspreide Gedichten En Verhalen in één Gebonden.
97: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Comédie Francaise Te Amsterdam.
99: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Nalezing Op de Nieuwe Uitgave Van Van Dale's Woordenboek.
8515: ALBERS, J.F.H. - De Herkenning Van Ziekten Door Auscultatie, Percussie, Spirometrie En Andere Physische Hulpmiddelen. Volgens de Voorlezingen Van Heribert Davies En Eigen Waarnemingen Bewerkt Door -. Met Ills.
13315: ALBERTS, W. JAPPE - Iets over Den Rechtsgrond Van de Instelling Van Pensioenen Voor Particuliere Werknemers.
22974: ALBERTS, JOH. C.P. - Het Anti Huis. Project.
10317: ALBRECHT, KARL I. - Verraad Aan Het Socialisme. Tien Jaren Als Hoog Staatsambtenaar in de Sowjet-Unie.
23504: ALDEN MASON, J. - Tepecano, a Piman Language of Western Mexico.
138: ALETRINO, A., (1858-1916) - Uit Den Dood En Andere Schetsen.
142: ALEXANDER, (1851-1884), PRINS DER NEDERLANDEN - Een Vermoedelijk Slotwoord.
2387: ALEXANDER, HANS & ARTHUR BEEKMANN - Röntgenatlas Der Lungentuberkulose Des Erwachsenen. 2. Verm. U. Verb. Aufl. Mit 321 Röntgenbildern Und 4 Abb. IM Text. Tuberkulose-Bibliothek. Beihefte Zur Zeitschrift Für Tuberkulose. No. 29 U. Nr. 32.
5818: ALFIERI, VITTORIO - Leben Des Vittorio Alfieri Aus Asti. Von Ihm Selbst Geschrieben.
23998: ALIZARINE, G. - Aquarelleeren. Aquareltechniek Voor Architecten, Meubelontwerpers En Amateurschilders. Met 36 Afb. Tusschen Den Tekst, 1 Kleurenkaart En 6 Platen in Kleurendruk. 2e Druk.
25713: ALKEMADE, K. VAN & P. VAN DER SCHELLING - Nederlands Displegtigheden, Vertoonende de Plegtige Gebruiken Aan Den Dis, in Het Houden Van Maaltyden En Het Drinken Der Gezondheden, 3 Dln.
12862: ALLAIS, ANDRÉ - La Gestion Des Portefeuilles. (étude Sur le Maniement Des Capitaux Mobiliers).
7340: ALLEN, JOSEPH - The Making of a Canadian. Ills. By Elmer Rache.
8427: ALLEN, ROGER - The Arabic Novel. An Historical and Critical Introduction.
5877: ALLGEIER, SEPP - Die Jagd Nach Dem Bild. 18 Jahre Als Kameraman in Arktis Und Hochgebirge.
5348: ALLIGHIERI, DANTE - Dante Allighieri's Göttlliche Komödie. Translated by Karl Witt.
14071: ALLINSON, T.R. - Medical Essays. (Reprinted from the Weekly Times and Echo).
20078: ALLIOLI, JOSEPH FRANZ - Die Heilige Schrift Des Alten Und Neuen Testamentes. Aus Der Vulgata Mit Bezug Auf Den Grundtext Neu übersetzt Und Mit Kurzen Anmerkungen Erläutert. Zweiter Und Dritter Band. Zweite Auflage.
155: ALPHEN, HIERONYMUS VAN (1746-1803) - Mr. J.I. D. Nepveu: Het Leven Van Mr. Hieronymus Van Alphen Volgens Echte Bronnen Geschetst.
154: ALPHEN, HIERONYMUS VAN (1746-1803) - Dichtwerken.
21349: ALPHEN, HIERONYMUS VAN - Ueber Die Bildung Von Metanitrobenzoesäure Aus Nitrosalicylsäure.
25088: ALTENBERG, PETER - "Semmering 1912".2. A.
25089: ALTENBERG, PETER - Vita Ipsa. 1.A.
25090: ALTENBERG, PETER - Das Altenberg-Buch. Herausgegeben Von Egon Friedell.
25094: ALTENBERG, PETER - PròdròMòS.1. A.
25095: ALTENBERG, PETER - Wie Ich Es Sehe.
25096: ALTENBERG, PETER - Mein Lebensabend.
25086: ALTENBERG, PETER - Nachfechsung.
25087: ALTENBERG, PETER - Fechsung.
25091: ALTENBERG, PETER - Der Nachlass.
25092: ALTENBERG, PETER - Märchen Des Lebens. Zweite Aufl.
25093: ALTENBERG, PETER - Bilderbögen Des Kleinen Lebens.
25098: ALTENBERG, PETER - Neues Altes.
25097: ALTENBERG, PETER - Was Der Tag Mir Zuträgt. Fünfundsechzig Neue Studien.
26129: ALTMANN, ALEXANDER - Moses Mendelssohn. A Biographical Study.
26093: ALTMANN, ADOLF - Jüdische Welt- Und Lebensperspektiven. Abhandlungen über Alte Und Neue Judentumsfragen.
18947: AMENT, J.J.C. (RED.) - Zuid-Nederlandsche Zuivelbond. Kalender 1926. Dertigste Jaargang.
4415: AMERINGER, OSKAR - Unterm Sternenbanner. Kleine Geschichte Für Grosze Kinder.
20864: AMÉRO, CONSTANT - Le Page de Ménélik. Ills de Marin Baldo.
12814: AMERONGEN, J.B. VAN - The Actor in Dickens. A Study of the Histrionic and Dramatic Elements in the Novelist's Life and Works.
22618: AMIAUD, ARTHUR - La Légende Syriaque de Saint Alexis. L'Homme de Dieu.
158: AMORIE VAN DER HOEVEN, ABM.DES, (1798-1855) - Joannes Chrysostomus, Voornamelijk Beschouwd Als Een Voorbeeld Van Ware Kanselwelsprekendheid.
159: AMORIE VAN DER HOEVEN, ABM.DES, (1798-1855) - Poëzy.
15954: AMORIE VAN DER HOEVEN JR.,, ABM.DES, - Herinneringen Van Mijne Academiereis in 1843.
14906: AMSTEL, J.E. VAN - Een En Ander over de Bereiding Van de Liberia-Koffie in Suriname.
15351: AMSTEL-VAN LÖBEN SELS, J.C. VAN - De Vrouw Als Gemeenschapsmensch.
17947: AMSTEL, J. VAN & H.NATZIJL - Cornelis Den Hertog (1856-1938) En Zijn Gezin. Klompenmaker / Oefenaar / Boekhandelaar.
23801: AMSTER, VAN - Gemeentelijke Woningbouw.
160: AMSTERDAM, W.VAN - Marionetten.
21403: ANCHÉLOU, ALKIS - Comment la Pensée Néo-Hellénique a Fait la Connaissance de L'"Essai" de John Locke.
14594: ANDERHEGGEN, EUGENIE - Pensées D'Une Mère de Famille Sur L'éducation.
25517: ANDERS. LUIT.-GEN. W. - Een Leger in Ballingschap. De Geschiedenis Van Het Tweede Poolse Legercorps.
25832: ANDERSEN, H.C. - Sprookjens En Verhalen. In Dichtmaat Naverteld Door J.J. L. Ten Kate. Eerste Volledige Uitgaaf, Met Het Photographisch Afbeeldsel Van Andersen.
13892: ANDERSEN, H.C. - De Improvisator. Uit Het Deensch Vertaald Door C.J. N. Nieuwenhuis. With 2 Lithogr. Titelp. From Mensing En Last. 2 Vols. I. Ik Ben Onschuldig! II. Het Was Mijn Scudo.
16570: ANDERSEN, H.C. - De Sproo;Kjes Van Andersen Naar Het Deensch Bewerkt Door Ph. R.F. C. De Bruijn. Met Twaalf Gekleurde Platen Van Wanda Zeigner-Ebel.
21953: ANDERSEN, HANS CHRISTIAAN - Prentenboek Zonder Prenten. Uit Het Deensch Vertaald Door Hendrik Vvan Tichelen.
4186: ANDERSEN, HANS CHRISTIAN - Die Nachtigall Und Andere Maerchen. Mit 32 Federzeichnungen Von Alfred Kubin.
22134: ANDERSON, WILLIAM. - The Interdependence of Abstract Science an Engineering.
22140: ANDES, LOUIS EDGAR - Wasch-, Bleich-, Blau-, Stärke- Und Glanzmittel . Mit 21 Abb.
1374: ANDRADE, J - Le Mouvement. Mesures de L'étendue Et Mesures de Temps. Avec 46 Figures Dans le Texte.
25246: ANDRAL, G. (1797-1876) - Clinique Médicale, Ou Choix D'Observations Requeillies a L' Hopital de la Charité.
25528: ANDRÉJEW, LEONID - Groot Slem. Uit Het Russisch Vertaald Door Aleida G. Schot. Met 9 Houtsneden (4 in Kleur) Van H.P. Doebele, Gedrukt Door J.H. J. Breas.
11762: ANDRES, STEFAN - Vom Heiligen Pfäfflein Demenico.
2456: ANDREV, P.F.A. ET AL. - Transformation of Petroleum in Nature. Translated by Robert B. Gaul & Bruno C. Metzner.
14460: ANDRIESSEN, J.E. - De Conjunctuurpolitiek in Westeuropees Verband.
163: ANDRIESSEN, P.J., (1815-1877). - De Muiderkring of Vijftien Jaren Van Den Bloeitijd Onzer Letterkunde, 1623-1637.
165: ANDRIESSEN, P.J., (1815-1877). - (1815-1877). De Goedhartige Martha En Haar Minette.
162: ANDRIESSEN, P.J., (1815-1877). - Het Huisgezin Van Den Raadpensinonaris. Hoe de Eerste Stadhouderlooze Regering Een Einde Nam.
23984: ANDRIESSEN, MART E.A. - Paul Citroen Gezien Door Mart Andriessen E.A.
166: ANDRIESSEN, SUZE, (1850-1924) - Op Dennenoord. Een Verhaal.
167: ANDRIESSEN, SUZE, (1850-1924) - Vert. , Frans Hoffmann: Verhalen Voor de Jeugd Door Suze Andriessen. Het Slot Rothenburg / Willem Norman of Wat God Doet Is Welgedaan.
168: ANDRIESSEN, S.J. - (Vert. ), Harriët Beecher Stowe: De Kleine Vossen, of de Verstoorders Van Ons Huiselijk Geluk.
20402: ANDRIOTIS, NIKOLAOS - Der Föderative Staat Von Skoplje Und Seine Sprache. Zweite Ausgabe.
22636: ANGELICO, FRA. - Les Peintres Illustrés. Huit Reproductions Facsimile En Couleurs.
25883: (RILKE) - ANGELLOZ, J.F. - Rainer Maria Rilde. Leben Und Werk. Uebers. V. A;Fred Kuoni.
14461: ANGENOT, L.H.J. - De Uitbreidende En Uitdijende Stad.
14098: ANGENOT, L.H.J. - De Voorwaardelijkheid Van de Ruimtelijke Ordening.
4653: ANHOLT, S. - Die Sogenannten Spervogelspruche Und Ihre Stellung in Der Alteren Spruchdichtung.
7798: ANKERSMIT, N. - De Robusta-Koffie-Cultuur in Nederlandsch-Indie. Met 30 Ills.
14721: ANKUM, J.A. - De Voorouders Van Een Tweehoofdig Twistziek Monster. Beschouwingen over de Historische Ontwikkeling Van Het Beding Ten Behoeve Van Een Derde.
12027: ANNUAIRE SELECT - Jaarboek "Select" 1946-1947. 4e Edition Tome I. Province Du Brabant.
169: ANONIEM - De Eerlijkheid En de Duitenplaatjes. Een Drama in ? Bedrijven. Prijs: 30 Cents.
19204: ANOUILH, JEAN - Cécile Ou L'Ecole Des Pères
17230: ANROOY, A.M. VAN & F.H.VAN LEENT - Algemeene Inleiding, Melk, Boter En Kaas. En Margarine, Oliën En Vetten. Geills.
25377: ANSCHÜTZ, GEORG (HRSG.) - Farbe-Ton-Forschungen. III. Band.
25580: ANSCHÜTZ, HEINRICH - Erinnerungen Aus Dessen Leben Und Wirken. Nach Eigenhändigen Aufzeichnungen Und Mündlichen Mittheilungen.
21862: ANSLIJN, N. - J. Brunt's Eerste Beginselen Der Rekenkunde, Voorgestel in Vragen En Antwoorden. 3 Delen
2417: ANSPACHER, LOUIS K. - Challenge of the Unknown. Exploring the Psychic World. With an Introduction by Waldemar Kaempffert.
15286: ANSTADT, MILO - Polen En Joden.
4784: ANTCLIFFE, HERBERT - Art, Religion and Clothes.
15378: ANTOINETTE (= MEVR. HAVERKOTTE-VAN NAGEL) - Nieuwe Miniaturen.
25671: ANWAR, MUMTAZ A. & ABBAS S.TASHKANDY (EDS.) - Libraries and Librarianship in the Moslim World.
4936: APERS JAN & ALFONS HOPPENBROUWERS & JOS VANDENBREEDEN - Bouwers Door de Eeuwen Heen. Urgentie-Inventaris Van Het Bouwkundig Erfgoed Van de Brusselse Agglomeratie.
24623: APOLLINAIRE, GUILLAUME - IL Y A. Préface de Ramon Gomez de la Serna. Nouvelle édition.
25610: APULÉE - Psyché.
22236: ARAGNY, JEAN & FRANCIS NEILSON - Le Baiser de Sang. Drame En Deux Actes.
22181: ARAGON - Le Crève-Coeur. (Nouvelle Edition).
23562: ARBOUS, GERARD - Boheemsch Amsterdam. Oorspronkelijke Roman.
25301: AREND, J.P., (1796-1855). - Het Tweede Eeuwfeest Van de Stichting Der Doorluchtige School Te Deventer Op Den 16 Van Sprokkelmaand 1830. Op Last Der Stedelijke Regering Beschreven.
170: AREND, J.P., (1796-1855). - Manuel de la Literatura Espanola. Modelos de Prosa Y Poesia Espanola Por -.
7877: ARETINO, PIETRO - Kurtisanen-Gespräche. Mit Illustrationen Von Rolf Schott.
12066: ARGAEZ, ENRIQUE DE - Essai Sur la Dilatation Adynamique de L'Estomac. (Forme Douloureuse).
15069: ARIAS, JESUS SANCHEZ - China Prehistorica, Artistica Y Revolucionaria.
14407: ARIENS KAPPERS, J. - Enkele Moderne Opvattingen over de Bouw En Functie Van Het " Oog Van Shiva" , de Pijnappelklier of Epiphyse.
14459: ARKEL, C.G. VAN - Het Geneesmiddel En Het Geneesmiddelonderzoek.
17879: ARMAND, E. O.A. - Bibliographe de Hem Day.
1988: ARNTZ, HELMUT - Weinbrenner. Die Geschiechte Vom Geist Des Weines.
1989: ARNTZ, HELMUT - Das Buch Vom Deutschen Sekt. Hrsg. Vom Verband Deutscher Sektkellereien E.V.
3987: ARNTZ, HELMUT - Das Buch Vom Deutschen Sekt.
19317: ARNTZEN, HELMUT - Satirischer Stil Zur Satire Robert Musils IM "Mann Ohen Eigenschaftten".
172: ARNTZENIUS, MR. R.H., (1778-1823) - Nagelaten Gedichten.
23323: ARONDÉUS, W. - Maatthijs Maris. De Tragiek Van Den Droom. Geïllustreerd.
13970: ARONSTEIN, PHILIPP - Pictures of Jewish Life from IsraëL, Zangwill, Children of the Ghetto.
14327: ARRAS GAUTIER D'. - Ille Et Caleron. Publié Par Fréderick A.G. Cowper.
1378: ARRHENIUS, SVANTE - Das Schicksal Der Planeten.
19819: ARRIENS, A. & J.HENRI LEDEBOER & P. V.D. MEULEN (RED.) - Prof. Dr. J. Van Rees Dankbaar Herdacht.
22581: ARTHUR, T.S. - Tien Avonden in Een Kroeg En Wat Ik Daar Zag. Een Verhaal Uit Het Amerikaansche Volksleven.
10944: ASCH, SCHALOM - Kleine Geschichten Aus Der Bibel.
26123: ASCH, SCHALOM - IM Lande Der Väter. Bilder Und Dichtungen Aus Palästina.
4187: ASCH, SCHALOM - Kinder in Der Fremde. Deutsch Von Siegfried Schmitz.
13643: ASPEREN VERVENNE, B. VAN - Hoe Kan Ik Zelf Kippen Houden ?
4720: ASQUITH, PETER D. & HENRY E. KYBURG. EDS. - Current Research in Philosophy of Science. Prodeedings of the P.S. A. Critical Research Problems Conference.
13384: ASSCHER-PINKHOF, C. - Aan Wal. Geïllustreerd Door L.E. Van Bergen.
18964: ASSELBERGS, W.J.M.A. - Guido Gezelle's Kerkhofblommen 1858-1958.
13379: ASSELIN, HENRY - L' Impressionnisme.
13408: ASSELIN, HENRY - Psychologie Du Peuple Hollandais.
23337: ASSEN, CORNELIUS JACOBUS VAN - Oratio. De Immoderata Libertatis Cupiditate. Europae Calamitatum Effectrice.
12365: ASSENDELFT, H. VAN (RED.) - Maçonniek Weekblad. Uitgegeven Door de Naamlooze Vennootschap "Maçonniek Weekblad" Door Vrijmetselaren Gesticht. 65e Jaargang 1 Januari 1916 - 17 Juni 1916 25 Afl.
7931: ASSINK CALKOEN, J.M. - Vergeet Het Niet ! Na Afgelegde Geloofsbelijdenis. Tweede Verm. Druk.
12834: ASTROW, WLADIMIR - Rudolf Maria Holzapfel. Der Schöpfer Des Panideal. Ein Neues Leben. Mit Einem Vorwort Von Romain Rolland.
12813: ATKINS, J.W.H. - English Literary Criticism 17th an 18th Centuries.
1379: ATTI - Del Convegno Internazionale Die Geometria Differenziale. Tenuto All L'Istituto Di Geometria Dell'Universita Di Bologna Dal 28 Al 30 Settembre 1967.
14903: AUB, MAX - Die Bitteren Träume. Roman.
10824: AUBIN, FRANCOISE (ED.) - études Song IM Memoriam étienne Balazs. Serie II; Civilisation I.
14909: AUCLAIR, MARCELLE - Le Mauvais Coeur. Roman.
24089: AUDIBERT, J.F. - L'Art de Faire le Vin Avec Les Raisins Secs. 12me Ed.
1737: AUGAGNEUR, V. - Pathogénie Et Traitement de la Kérato-Conjonctivite Phlycténulaire (Ophtalmie Des Scrofuleux).
24754: AUGSBURG, GUNTRAM VON - Blijde Boodschap Voor Zwaarmoedigen. Vertaling Van Dr. J. Herderschee.
19032: AUGUSTIN, ELISABETH - Der Garten.
21005: AUGUSTIN, ELISABETH - Het Onvoltooide Leven Van Malcolm X. Met Zes Kleurenlino's Van Chiron.
176: AURORA - Jaarboekje Voor 1864.
174: AURORA - Jaarboekje Voor 1849.
173: AURORA - Jaarboekje Voor 1843.
177: AURORA - Jaarboekje Voor 1871.
22229: AUTIER, PAUL & PAUL CLOQUEMIN - Gardiens de Phare. Pièce En Un Acte. Répertoire Du Théâtre Du Grand-Guignol, de Paris.
17112: AUTIO, MATTI & TOIVO NORDBERG - A Century of Paper Making I.
19331: AVERMAETE, ROGER - Een Voorbeeldige Vrouw. Met 9 Houtsneden Van Joris Minne.
25448: AZET, ACHMET - DELY, (PACHA A TROIS QUEUS) - (Godard D'Ancourt 1716-1795. Mémoires Turcs Avec Histoire Galante .
178: B. DR. - Humoristen in de Xixe Eeuw. (F. Haverschmidt, Ouden Heer Smits, J.J. Cremer, N. Beets). Nederlandsche Schrijvers No. 3.
20824: BAADER, THEODOR - Aus Holländischer Landschaft. Gedichte 1940/41. Auswahl.
24350: BAANEN, B. - Schijnwerpers Op Wintersporten. Mensen in de Sneeuw En Op Glad Ijs.
179: BAARSLAG, JAN - Bonte Violen. Gedichten.
10373: BAB, JULIUS - Der Schauspieler Und Sein Haus.
12942: BABEL, ISAAK - Di Grasso.
2419: BACHELARD, GASTON - La Psychanalyse Du Feu. Sixieme Ed. Collection Psychologie 7
26155: BACHER, W. & M.BRANN & D.SIMONSEN & J.GUTTMANN - Moses Ben Maimon. Band I + II : Sein Leben, Seine Werke Und Sein Einfluss .
25531: BACHMANN, LUDWIG (BEARB.) - Aus Vergangenen Zeiten.
25530: BACHMANN, LUDWIG (BEARB.) - Aus Vergangenen Zeiten. Bilder Aus Der Entwicklungsgeschichte Des Praktischen Schachspiels.
5067: BACHMANN, PAUL - Das Fermatproblem in Seiner Bisherigen Entwicklung.
22955: BACKHUSIUS, T. - Z.B. Van Espen, in Zijne Betrekking Tot de Nederlandsche Zending. Uit Het Latyn Vertaald Door F.J. Van Vree.
3749: BADHAM, CHARLES DAVID - A Treatise on the Esculent Funguses of England(.).
24904: BADOVICI, JEAN - Intérieurs Français. Pierre Chareau, Dufet Et Bureau, Eileen Gray, André Groult, Francis Jourdain, Rob Mallet-Stevens, Martine, J. -E. Rühlmann, Süe Et Mare,
21045: BAEDEKER, KARL - Paris Nebst Einigen Routen Duch Das Nördliche Frankreich. Handbuch Für Reisende. Sechzehnte Auflage.
21046: BAEDEKER, KARL - Paris Et Ses Environs. Manuel Du Voyageur. Avec 14 Cartes Et 34 Plans. Dix-Septième édition.
21047: BAEDEKER, KARL - Paris Et Ses Environs. Manuel Du Voyageur. Septième édition.
21048: BAEDEKER, KARL - Paris and Environs with Routes from London to Paris. Handbook for Travellers. Eghteenth Revised Edition. Wit 14 Maps and 42 Plans.
21049: BAEDEKER, KARL - Paris Und Umgebung. Chartres - Fontainebleau - Senlis - Reims - Verdun. Handbuch Fr Reisende. Zwanzigste Auflage. Mit 19 Karten Und 41 Plänen Und Grundrissen.
14257: BAELDE, J.M. - De Appel in de Huishouding. Derde Herziene Druk.
26018: BAER, FRITZ - Das Protokollbuch Der Landjudenschaft Des Herzogtums Kleve. Erster Teil: Die Geschichte Der Landjudenschaft Des Herzogtums Kleve.
14540: BAERTEN, J. - In Hasbanio Comitatus Quatuor (Verdrag Van Meersen, 870)
14541: BAERTEN, JEAN - Agnès de Metz, Comtesse de Looz Et Protectrice Du Poète Henri Van Veldeke (V. 1150-1180).
12750: BÄHLER, LOUIS A. - De Mythologie Als Gepopulariseerde Muysteriekennis. In 't Bijzonder Verduidelijkt Aan de Odyssee Van Hormerus.
13575: BAHR, HERMANN - Himmel Auf Erden. 1.A.
14111: BAHR, ERNST (HRSG.) - Festschrift Für Erich Keyser Zu Seinem 70. Geburtstag Dargebracht Von Freunden Und Schülern.
25104: BAHR, HERMANN - Selbstbildnis.
25106: BAHR, HERMANN - Wien. Mit Acht Vorbildern.
14136: BAIRD, ALLEN JAN - Option Market Making. Trading and Risk Analysis for the Financial an Commodity Option Markets.
5430: BAIRD, A.W.S. - Studies in Pascal's Ethics.
7719: BAKE, JOH. - De Emendando Ciceronis Oratore Ad M. Brutum.
23447: BAKELS, C.C. - Een Lading Graan. Rede.
14087: BAKHUIS ROOZEBOOM, H.W. - Die Heterogenen Gleichgewichte Vom Standpunkte Der Phasenlehre. Zweites Heft. Systeme Aus Zwei Komponenten. Erster Teil. Mit 149 Eingedr. Abb. Und Zwei Tafeln.
14462: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. - Humilitas Bij Pascal En Augustinus.
13862: BAKKER, W.H. - De Boekhouding Van Hypotheek-Banken.
13856: BAKKER, W.H. - Praktisch Geheimboekhouden. Leerboek Voor Praktijk En Studie Met Talrijke Voorbeelden Aan de Praktijk Ontleend.
14110: BAKKER, J.P. - Küstenentwicklung Und Prähistorische Besiedlung in Den Niederlanden.
14651: BAKKER, J.P. - Zijn de Bijzondere Hoge Vloeden Ons Land in Vroeghistorische En Historische Tijd Aan Bepaalde Perioden Gebonden ?
5917: BAKKER KORFF, J. - Brieven Van - Aan Eenen Vriend Te 's-Gravenhage, over de Brieven Van Mr. S.P. Lipman Aan Mr. G. Groen Van Prinsterer. I.
20372: BALAZS, BÉLA - Der Sichtbare Mensch Oder Die Kultur Des Films.
13122: BALBIAN VERSTER, J.F.LO. DE - Overzicht Van de Historische Afdeeling Op de Eerste Nederlandsche Tentoonstelling Op Scheepvaartgebied. Met 41 Platen En Een Naamlijst Van de Inzenders.
13555: BALDET, MARCEL - Figurines Et Soldats de Plomb.
13034: BALEN, C.L. VAN - De Opwekking, Voortgeleiding En Toepassing Van Electriciteit. Leerboekje Ten Gebruike Bij Het Lager En Meer Uitgebreid Lager Onderwijs. Tweede Tienduizend.
19514: BALEN, C.L. VAN - Nederland in Beeld En Woord. Twee Delen.
17817: BALEN, C. VAN - Kort Begrip Van de Ghestaltenisse Ende 't Westen Der Stadt Van out-Dordrecht.
8664: BALET, LEO - Der Frühholländer Geertgen Tot Sint Jans. Mit 11 Tafeln.
14497: BALFOORT, DIRK J. - Het Probleem Van Den Vioolbouw.
19094: BALFOORT, DIRK J. - Het Dilettantisme in Het Vioolspel. Musica-Books No. 7.
5812: BALFOUR, ANDREW - First Report on the Wellcome Research Laboratories at the Gordon Memorial College Khartoum.
20537: BALJOU, JOOST - Mondrian or Miro.
9008: BALL, CHARLOTTE - Der Abendgang.
10977: BALLEYDIER, ALPHONSE - Histoire Des Révolutions de L'Empire D'Autriche Années 1848 Et 1849.
20679: BALLEYDIER, ALPHONSE - Histoire de L'Empereur Nicolas. (Trente anées de Règne). 2 Parts in One Vol.
23617: BALSON, THOMAS - Englisch Wood-Engraving 1900-1950.
7851: BALZAC, HONORÉ - Die Verzeihliche Sünde.
13939: BAMMAT, HAÏDAR (HRSG.) - Der Kaukasus. Zeitschrift Für Die Schaffung Eines Unabhängigen Kaukasischen Staates Auf Der Grundlage Der Kaukasischen Conföderation. 2. Jahrgang 1938. Heft 2. Januar - Februar - März.
25771: BANARES, GREGORIO - Filosofia Farmaceutica, O la Farmacia Reducida a Sus Verdaderos Principios, Que En Beneficio de la Salud Publica Y de Los Jovenes Que Se Dedican a Esta Ciencia de a Luz.
7968: BANCK, OTTO ALEXANDER - Die Gallerien Von München. Eine Stahlstichsammlung Der Vorzüglichen Gemälde Der Königl. Pinakothek, Der Herzogl. Leuchtenberg'Schen Und Schleissheimer Gallerien. 2 Bde. Mit 124 Stahlstiche.
8848: BANGMA, O.S. - Verhandeling over de Regtlijnige En Klootsche Driehoeksmeting.
4086: BANKCOMMISSIE. BELGIE. - Jaarverslagen 1935 T/M 1987/88.
26025: BANOCZI, JOSEPH - Die Geschichte Des Ersten Jahrzehnts Der Landes-Rabbinerschule. In: Der Zehnte Jahresbericht Der Landes-Rabbinerschule in Budapest über Das Schuljahr 1886-87.
13799: BAR-HILLEL, YEHOSHUA - Aspects of Language. Essays and Lectures on Philosophy of Language, Linguistic Philosophy and Methodology of Linguistics.
3594: BAR-TAL, DANIEL & LEONARD SAXE (EDS.) - Social Psychology of Education. Theory and Research.
5297: BARBONI, J.P. - Coup D'Oeil Sur Madagascar. Guide Touristique Présenté Par L'Office Du Tourisme de Madagascar.
4416: BARBUSSE, HENRI - Kraft. ûbers. V. Paul Cohen-Portheim.
4882: BARBUSSE, HENRI - Das Messer Zwischen Die Zähne. Ein Aufruf an Die Intellektuellen.
25423: BARCH, MAX - Die Nacht Des Kaisers. Der Herr Des Reiches. Titelzeichnung Von Dora Vetter.
25381: BARCHAM. T & S. GATRELL - A Bibliography of George Crabbe.
1738: BARCROFT, JOSEPH - Features in the Architecture of Physiological Function.
25975: BARDELEBEN , C. V. - Das Bauernendspiel IM Schach. Zweite Verbesserte Und Vermehrte Auflage.
1739: BARDELEBEN, KARL VON, UND HEINRICH HAECKEL - Atlas Der Topographischen Anatomie Des Menschen Für Studierende Und Aerzte.
26103: BARDOWICZ, LEO - Die Rationale Schriftauslegung Des Maimonides Und Die Dabei in Betracht Kommenden Philosophischen Anschauungen Desselben.
14424: BARENDREGT, J.T. - Psychologische Persoonlijkheidsleer.
20723: BARENDSEN, H. - Een Laatste Woord.
16522: BARGER, E. & A.VOORHOEVE (RED.) - Jaarboekje Van de Nederduitsche Hervormde Gemeente Van Amsterdam Voor 1901. Ten Dienste Van Allen, Die Belang Stellen in Den Christelijke Arbeid. Tweede Jaargang. Met Portretten.
1381: BARKAS, W.W. & R.F.S. HEARMON & H.F. RANCE - Mechanical Properties of Wood and Paper. Ed. By R. Meredith.
21827: BARKER, WAYNE G. (ED.) - Cryptanalysis of the Single Columnar Transposition Cipher.
21089: BARNARD, W. - Huis, Tuin En Keuken. Over de Dubbele Bediening: Die Des Woords En Die Der Woorden. Verzamelde Opstellen.
4600: BARNES, J.A. - Who Should Know What? Social Science, Privacy and Ethics. .
20449: BARNEVELT - Lettre de Barnevelt, Dans Sa Prison, a Truman, Son Ami. Precédée D'Une Lettre de L'Auteur. . Nouvelle Edition.
13817: BARNOUW, A.J. - Schrituurlijk Poëzie Der Angelsaksen. Voordracht.
20703: BARON, PEIRRE - Un Théologien laïC Orthodoxe Russe Au Xixe Siècle. Alexis Stépanovitch Khomiakon (1804-1860). Son Ecci-ésiologie - Exposé Et Critique.
20560: BARRON, STEPHANIE - Exiles + Emigrés. The Flight of European Artists from Hitler.
4153: BARTEL, CHR. - De Methoden Zur Untersuchung on Milch Und Molkereiprodukten. Zweite, Neubearb. U. Vermehrte Aufl. Mit 67 Abb.
22982: BARTEN, A.W. - Vakgeschiedenis Door Postzegels.
13129: BARTH, KARL - Die Kirche Und Die Politische Frage Von Heute. Vortrag. Zweite Auflage.
25421: BARTH, MAX - Der Rote Stein Und Andere Geschichten. Titelzeichnung Von Dora Vetter.
25420: BARTH, MAX - Ein Fremder Hund. Titelzeichnung Alfred Ketterer.
2241: BARTH,TOM.F.W. & CARL CORRENS & PENTTI ESKOLA - Die Entstehung Der Gesteine. Mit 210 Textabb. Herausgegeben Von Carl W. Correns.
6043: BARTH, HEINRICH - Reise Durch Das Innere Der Europäischen Türkei Von Rustchuk über Philippopel, Rilo (Monastir), Bitolia Und Den Thessalischen Olymp Nach Saloniki IM Herbst 1862. Mit 2 Karten, 4 Lithographirten Ansichten U. 8 Holzschnitten.
9417: BARTH, HANS - Wahrheit Und Ideologie.
25422: BARTH, MAX - Die Nacht Des Kaisers. Der Herr Des Reiches. Titelzeichnung Von Dora Vetter.
9927: BARTH, TH. - Die Handelspolitische Stellung Der Deutschen Seestädte.
5976: BARTSTRA, J.S. - Jan Willem Berkelbach Van Der Sprenkel. 6 Januari 1897- 9 December 1944.
13064: BARUCQ, ANDRÉ - Réligions de L'égypte. I. L'égypte Pharaonique.
20305: BAS, F. DE - La Cartographie Et la Topographie Des Indes Orientales Néerlandaises.
25754: BASCHET, LUDOVIC - Catalogue Illustré de la Société Nationale Des Beaux-Arts 1904.
12818: BASCHWITZ, KURT - Du Und Die Masse. Studien Zu Einer Exakten Massenpsychologie.
12819: BASCHWITZ, KURT - Du Und Die Masse. Studien Zu Einer Exakten Massenpsychologie.
4177: BASCHWITZ, KURT - Du Und Die Masse. Studien Zu Einer Exakten Massenpsychologie.
14080: BASLER, A. - Einführung in Die Rassen- Und Gesellschts-Physiologie.
21235: BASLER, ADOLPHE - Suzanne Valadon. Illustré de 32 Reproductions En Hékiogravure.
5599: BASS, J. - Das Buchdruckbuch. Fachbuch Für Buchdrucker Und Verwandte Gewerbe. Mit Zahlreichen Abb. Umd Beilagen. Vierte Aufl. 13. - 15. Tausend.
20821: BASSING, THÉODORE - Vianden, la Perle Du Grand-Duché de Luxembourg Pittoresque Et Historique.
11177: BASSVILLE, M. DE - éLéments de Mythologie Avec L'Analyse Des Poëmes D'Homere & Virgile, Suivés de L'Explication Allégorique à L'Usage Des Jeunes Personnes de L'Un & de L'Autre Sexe.
14070: BASTAIRE, JEAN - Alain-Fournier Ou L'Anti-Rimbaud.
22739: BASTET, F.L. - Reizigers Naar Rome. Openbare Les.
1303: BASTIAANS, J. - Ontstoren Van Contact. Rede.
5491: BASTOS DE AVILA, FERNANDO - Economic Impacts of Immigration. The Brazilian Immigration Problem.
22074: BATAIILE, GEORGES - Le Bleu Du Ciel. Roman.
189: 'BATAVUS' - "Pluksel / Blaodjes". Het Leven in Maatschappij En Huisgezin in Losse Schets Gebracht Door-.
188: 'BATAVUS' - "Pluksel / Blaodjes". Het Leven in Maatschappij En Huisgezin in Losse Schets Gebracht Door-.
187: 'BATAVUS' - "Neie Blaodjes". Het Leven in Maatschappij En Huisgezin in Losse Schets Gebracht Door -.
190: 'BATAVUS' - "Pluksel / Blaodjes". Het Leven in Maatschappij En Huisgezin in Losse Schets Gebracht Door-.
7855: BÄTE, LUDWIG - Justus Möser.
8434: BÄTE, LUDWIG - Der Trunkene Tod. Eine Grabbe-Novelle.
5788: BAUDEL, H. - Historie En Menselijke Verhoudingen. Rede Uitgesproken Bij de Aanvaarding Van Het Ambt Van Hoogleraar in de Sociale En Economische Geschiedenis Aan de Rijksuniversiteit Te Groningen Op 1 December 1956.
14149: BAUDET, H. - Nederland's Terugtocht Uit Indië in Het Perspectief Van 1950, in Het Omzien Der Jaren '60.
5061: BAUER, OTTO - Schulreform Und Klassenkampf. Ein Vortrag über Die Funktionen Der Schule in Der Gesellschaft.
5011: BAUGEAN - Collection de Toutes Les Espéces de Batimens de Guerre Et de Batimens Marchands Que Naviguent Sur L'Océan Et Dans la Méditeranée, Dessinée D'Apres Nature Et Gravée Par - . Composée de Soixante-Douze Planches Et Accompagnée D'Un Texte Explicatif.
15367: BAUM, EMIL - Leippziger Kunstsalon. Eröffnungs-Austellung Februar 1914.
16696: BAUM, MARIE-LUISE VON - Die Von Der Heydts Aus Elberfeld.
4188: BAUM, VICKI - Der Grosse Ausverkauf. Roman.
4189: BAUM, VICKI - Die Karriere Der Doris Hart. Roman.
4190: BAUM, VICKI - Das Grosse Einmaleins. Roman.
4191: BAUM, VICKI - Liebe Und Tod Auf Bali. Roman.
4192: BAUM, VICKI - Helene Willfuer. Roman.
5017: BAUM, VICKI - Liebe Und Tod Auf Bali.
5018: BAUM, VICKI - Hier Stand Ein Hotel.
5019: BAUM, VICKI - Schicksalsflug. Roman.
22141: BAUR, F. - Abhandlung Zur Beantwortung Der Frage: Welchen Einfluss Hat Das Gefühl Des Schönen Auf Die Sittliche Vervollkomnung Des Menschen?
3904: BAVER, L.D. - Soil Physics.
8881: BAX, D. - Zuid Afrika's Eerste Openbare Verzameling Op Het Gebied Van Kunst En Etnologie.
7163: BAY, CHRISTIAN - Strategies of Political Emancipation.
11466: BAYER, TH. VON - Reiseeindrücke Und Skizzen Aus Russland. Mit Sechs Ills. Und Zwei Karten.
13557: BAYERN, PRINZ ADALBERT VON - Vier Rovolutionen Und Einiges Dazwischen. Siebzig Jahre Aus Dem Leben Der Prinzessin Ludwig Ferdinand Von Bayern, Infantin Von Spanien.
19699: BAZALGETTE, JOSEPH WILLIAM - On the Metropolitan System of Drainage, and the Interception of the Sewage from the River Thames.
21841: BEAL, GEORGE - Codes, Ciphers and Secret Writing. Ills. By Jenny Thorne and Oxford Ills. Ltd.
3996: BEAU, M. & CH.BOURGAIN - L'Industrie Fromagere. 2 Vols. Vol. I: La Science Fromagere. Vol. II: La Technique Fromagere.
39996: BEAU, M. & CH.BOURGAIN - L'Industrie Fromagere. 2 Vols. Vol. I: La Science Fromagere. Vol. II: La Technique Fromagere.
24128: BEAUDUIN, NICOLAS - Les Cités Du Verbe. Poème.
19731: BEAUFRONT, L. DE & L. COUTURAT - Dictionnaire Français-Ido.
23503: BEAUREGARD, OLLIVIER - De L'Articulation Des Mots égyptiens. A Propos de la Question D'Un Alphabet Conventionnel de Transcription.
22908: BEAUVILLARD - De Geneesheer Der Armen En de 2. 000 Nuttige Recepten.
13482: BECANUS, MARTINUS - Overeenstemming Van Het Oude En Nieuwe Testament.
4417: BECHER, JOHANNES R. - Drei Hymnen.
8817: BECHHOLD, H. - Einführung in Die Lehre Von Den Kolloiden. Mit 86 Abb.
10665: BECK, S. - Lezingen over Surinaamse Problemen. 3 Dln. I. De Structuur Van de Economische Samenleving in Suriname. II. De Verschillende Bedrijfsvormen in Den Klein-Landbouw Met Betrekking Tot Rasaanleg En Volksgewoonte. III. De Creolen En de Klein-Landbouw.
17628: BECKER, F.R. DE - Katholieke Volks-Almanak Voor Het Jaar Onzes Heeren Jesus Christus 1869, of Geïllustreerde Tijdwijzer.
1742: BÉCLERE, ANTOINETTE - Antoine Beclere Pionnier En Endocrinologie. L'Un Des Fondateurs de la Virologie En de L Immunologie de la Radiologie Française. 1856-1939.
26074: BEDARSCHI, JEDAJAH PENINI - Bechinoth Olam. Betrachtungen über Das Weltleben. Mit Interpunktirtem Ebräischen Texte Und Einer Neuen, Metrisch-Gereimten, Treuen Uebersetzung Von M.G. Stern.
2242: BEDEUTUNG DER MODERNEN PHYSIK FÜR DIE THEORIE DER ERKENNTNIS. - Drie Mit Dem Richard Avernarius-Preis Ausgezeichnete Arbeiten. Dr. Grete Hermann Bensen; Dr. W . May, Göttingen; Dr. Th. Vogel, Bad Nauheim.
25311: BEECHER STOWE, HARRIET - Oldtown Fireside Stories.
25310: BEECHER STOWE, HARRIET - Dred; a Tale of the Great Dismal Swamp.
21125: BEECHER STOWE, HARRIET - Uncle Tom's Cabin. 2 Vols.
8441: BEECHER STOWE, HENRIETTE - La Case de Pere Tom, Vie Des Negres En Amérique. Traduction de la Bédolliere. Nouvelle édition Augmentée D'Une Notice de George Sand. Ills. Anglaises.
16563: BEEK, J.A. VAN & H.J.HOOYKAAS - Naamlijst Der Pastoors Van de Oud-Katholieke Kerk in Nederland.
25263: BEEK, H.J.E. VAN - Deventer Vroggeren Noe. Eerste Deel.
25264: BEEK, H.J. VAN DER - Deventer Vrogger En Noe. Tweede Deel. Met 38 Foto's En Teikeningen. Bandteikening Van Co Breman.
24651: BEEKMAN, DOM A. - De Oorsprong En de Beteekenis Der Romeinsche Staties.
26051: BEELEN, JOANNE THEODORO - Chrestomathia Rabbinica Et Chaldaica Cum Notis Grammaticis, Historicis, Theologicis, Glossario Et Lexico Abbreviatuarum, Que in Hebraeorum Scriptis Passim Occurrunt. 3 Vols.
11263: BEELOO, CAROLINE - Eduard Karsen. Hollandsche Schilders Van Dezen Tijd.
11753: BEER-HOFMANN, RICHARD. - Der Junge David. Sieben Bilder.
25107: BEER-HOFMANN, RICHARD. - Der Tod Georgs.
22791: BEER, TACO H. DE (RED.) - Onze Volkstaal, Tijdschrift Gewijd Aan de Studie Der Nederlandsche Tongvallen.
22792: BEER, TACO H. DE (RED.) - Onze Volkstaal, Tijdschrift Gewijd Aan de Studie Der Nederlandsche Tongvallen.
3728: BEER, J.G. - Praktische Studien an Der Familie Der Orchideen Nebst Kulturanweisungen Und Beschreibung Aller Schönblühenden Tropischen Orchideen.
194: BEERS, JAN VAN, (1821-1888) - Gedichten.
193: BEERS, JAN VAN, (1821-1888) - De Blinde.
12043: BEETEMÉ, G. - Antwerpen. Moederstad Van Handel En Kunst. Versierd Met Plannen En Platen. 3 Delen in één Band. Nieuwe Vermeerderde Uitgave.
8342: BEETON - Beeton's Classical Dictionary. A Cyclopaedia of Greek & Roman Biography, Geography, Mythology, and Antiquities.
12778: BEETS, N.J. - Jose, Een Spaansch Verhaal.
202: BEETS, NICOLAAS, (1814-1903) - Verscheidenheden Meest Op Letterkundig Gebied.
205: BEETS, NICOLAAS, (1814-1903) - Gedenkboek.
207: BEETS, NICOLAAS, (1814-1903) - Kronings-Cantate.
206: BEETS, NICOLAAS, (1814-1903) - Na Vijftig Jaar. Noodige En Overbodige Opheldering Van de Camera Obscura Door Hildebrand.
195: BEETS, D.P, (1812-1864) - Onze Buurt. Door Een Ongenoemde.
199: BEETS, NICOLAAS, (1814-1903) - Ada Van Holland, Een Gedicht.
203: BEETS, NICOLAAS, (1814-1903) - Dichtwerken. 1830-1873.
208: BEETS, NICOLAAS, (1814-1903) - Hildebrand: Camera Obscura.
210: BEETS, NICOLAAS, (1814-1903) - Camera Obscura.
211: BEETS, NICOLAAS, (1814-1903) - Camera Obscura.
213: BEETS, NICOLAAS, (1814-1903) - H. Douma: N. Beets? Onderwijskundige Gedichten.
215: BEETS, NICOLAAS, (1814-1903) - M.H. Ph. Visser 't Hooft: De Student Beets. Met Teekeningen Van Louis Raemaekers.
216: BEETS, NICOLAAS, (1814-1903) - Hans Vogelesang: De Wereld Van Anton Pieck. Ontmoeting Met Hildebrand. De Familie Kegge / de Rijtoer.
12897: BEEX, G. - Onderzoek Van Grafheuvels Te Weelde. Bijdrage Tot de Studie Van Het Brabantse Heem, Deel X.
23442: BEEX, H. - Mirakelen Der Zoete Lieve Vrouw.
4125: BEHAN, BRENDAN - Hold Your Hour and Have Another. Decorations by Beatrice Behan.
14259: BEHAULT, MAURICE DE - ça Rachète Pas Mal de Choses.
19183: BEHRNS, J.H. - Voorlezing over de Orthographie Der Friesche Taal.
25999: BEHTING, CARL & JOHANN - Studien Und Probleme.
19218: BEIJER, J.C. - Krijgskundige Aardrijksbeschrijving, Ingerigt Voor Het Eerste Onderwijs in Militaire Scholen. Drie Delen.
20674: BEIJERINCK, M.W. - Verzamelde Geschriften Ter Gelegenheid Van Zijn 70sten Verjaardag. 5 Banden.
1384: BEISER, ARTHUR - Perspectives of Modern Physics.
15048: BEKKER, BALTHASAR - De Betoverde Weereld, Zynde Een Grondig Ondersoek Van't Gemeen Gevoelen Aangaande de Geesten, Deselver Aart En Vermogen, Bewind En Bedijf: Als Ook 't Gene de Menschen Door Derselver Kraght En Gemeenschap Doen. In Vier Boeken Ondernomen. De Laatsten Druk.
16989: BEKKER, WOUTHERUS - Des Heeren Wegen: Of Reeks Van Brieven Gewisseld Gedurende de Jaren 1856 En 1857.
13149: BELG, PEERKE DEN - Liedekes Der Minne.
14463: BELIFANTE, A.D. - Vervaging Van Grenzen.
23448: BELIFANTE, A.D. - Beleid Beschouwd. Rede.
25383: BELINFANTE, ARY - Studie over de Eerste Zeven Klavier-Sonaten Van Beethoven.
25526: BELL AUBREY F.G. - Gil Vicente.
217: BELLAMIJ, J. - Gedichten.
219: BELLAMIJ, J. - Dr. J. Hoeksma: Jacobus Bellamy.
5044: BELLMAN, CARL MICHAEL - Bacchanal IM Grünen. Ills. By Eva Schwimmer.
16101: BEN HEIK, KREDE - " Het Boek Voor de Geloovigen ". 40 Vragen En Antwoorden over de Leer Van " Hersteld Oostersch IsraëL ".
10883: BENDERS, A.M. - Het Huwelijk Onder Bloedverwanten.
5534: BENEDICK, RICHARD ELLIOT - Industrial Finance in Iran. A Study of Financial Practice in an Underdeveloped Economy.
23325: BENEDICTUS, HENRI & CIE - Catalogue Spécial Des Meules En Alundum "Norton" . Pierres a Aiguiser, Diamants, Papiers Et Toiles Abrasifs, Lubrifiant "Economy".
15302: BENER, GUSTAV & EDUARD STIEFEL & HANS ROELLI - Arosa Entgegen.
21849: BENGY-PUYVALLÉE, M.C.A. DE - Mémoire Sur la Cuture Du Pècher. Extrait Des Bulletins Dal a Societé D'Agriculture Du Cher Ancien Député. Deuxième édition. With 3 Folded Plates.
12011: BENJAMIN, RENÉ - La Solitude D'Antoine.
221: BENJAMIN - Rotterdam Bij Dag En Bij Nacht. Lotgevallen Eener Rotterdamsche Familie. 2 Deelen in Een Band.
223: BENNINK, JANSSONIUS,R., (1817-1872) - De Dichtwerken. 2 Dln. In één Band.
224: BENNINK, JANSSONIUS,R., (1817-1872) - De Dichtwerken.
13080: BENOIST-GIRONIERE, Y - Concours Hippique Avec Notes Critiques D'éminents Spécialistes Français Et étrangers. Hors-Texte Et Ills. De L'Auteur.
13081: BENOIST-GIRONIERE, Y - Conquête Du Cavalier. Premiers éLéments D'équitation. Hors-Texte Et ILL;S. De L'Auteur.
16451: BENSCHOP, A. E.A. - Vijf En Twintig Jaren "Almara " 1925-1950.
13791: BENSE, MAX - Aesthetica. Einführung in Die Neue Aesthetik.
24563: BÉRANGER, P.J. DE - Musique Des Chansons. Troisième édition.
21196: BERCKELAER, L. VAN - De Huisindustrie Een Dreigend Gevaar Voor de Toekomst Van de Diamantnijverheid. Rede.
18032: BERENBERG, CARL - Die Nordsee-Inseln an Der Deutschen Küste Nebst Ihren Seebade-Anstalten. Mit Einer Karte Der Reisewege U. Vielen Zinkographien. Vierte Vermehte U. Verbesserte Auflage.
11849: BERENDSEN, EGON & ELLIS VISCH & WIM ZONNEVELD. - Generatieve Fonologie En de Linkerkant Van de Grammatica.
10754: BERENDSEN, A.M. - Ship Painting Manual.
12944: BERG VAN MIDDELBURGH, F.E. - Verhandeling over de Afschaffing Van de Kaapvaart.
17133: BERG, J.H.C. VAN DEN (SAMENST.) - De Vraagbaak. Utrechts Jaarboek. 82 Jaargang 1936.
225: BERG, J.C. VAN DEN - Fra Girolamo Savonarola. De Profeet Van Florence. Voorlooper Der Hervorming.
6014: BERG, C.C. - De Problematiek Van Het Bahasa-Indonesia- Experiment. Rede Op 23 April 1951 in de Aula Der Universiteit Van Amsterdam Uitgesproken.
21558: BERGE HENEGOUWEN, DENNIS PAUL VAN - Infraclaviculaire Subclaviacatheterisatie.
10192: BERGEL, EGON ERNEST - Social Stratification.
3415: BERGEN, ANNIE VAN - Task Interruption.
226: BERGENDAHL, MEJ. A.A. - Gelegenheids- En Andere Gedichten Onder Het Motto Geloof, Hoop En Liefde. Eerbiedig Opgedragen Aan H.M. De Koningin Der Nederlanden Door -.
25110: BERGENGRUEN, WERNER - Sternenstand. Novelllen.
21343: BERGENGRUEN, WERNER - Dies Irae. 2. Auflage.
15689: BERGER, LUDWIG - Theatermenschen. So Sah Ich Sie.
25988: BERGER, J. - Theorie Und Praxis Der Endspiele. Ein Handbuch Für Schachfreunde. Zweite Auflage Mit Neuem Und Erweitertem Text. Mit: Nachtrag 1922-1933 Zu Theorie Und Praxis Der Endspiele.
25444: BERGH JR., S. VAN DEN - Het Leven Van Het Echtpaar Simon Van Den Bergh En Elisabeth Van Der Wielen Voor Hun Nageslacht Geschetst Door Hun Jongsten Zoon - .
11271: BERGH VAN EYSINGA, H.W.PH.E. VAN DEN - Parerga En Paralipomena. (Toevoegsels En Uitlaatsels). Kleine Philosophische Geschriften Van Arthur Schopenhauer. Eerste Deel.
15385: BERGH, HERMAN VAN DEN - Een Lente in de Levant. Reisbrieven.
14559: BERGH, G. VAN DEN - Herziening Der Herziening.
14481: BERGH, S.G. VAN DEN - Levensschets Van B.C. P. Jansen.
14464: BERGH, G. VAN DEN - De Demokratische Staat En de Demokratische Partijen.
14377: BERGH, HERMAN VAN DEN - Romanticismo En Risorgimento.
14378: BERGH, H. VAN DEN - Cecco En de Anti-Beatrice.
227: BERGH, J.A. DE - Haagsche Penkrassen. Nr. 31 T /M 60 (1881-1883).
230: BERGH, S.J. VAN DEN, (1814-1868) - Alfred Tennyson: Henoch Arden. Naar Het Engelsch Door -.
231: BERGH, S.J. VAN DEN, (1814-1868) - Bergh, S.J. Van Den, (1814-1868), Alkmaar Ontzet in 1573, Dichterlijk Tafereel, Door -.
5923: BERGH. L.PH.C. VAN DEN - Ter Gedachtenis Van R.C. Bakhuizen Van Den Brink. Overdruk Uit Jaarboek Kon. Akad. V. Wetenschappen 1866.
24599: BERGHAUS, J.P. - Dichterlijke Nalatenschap Van Mr. Abraham Boxman. 2 Dln. Eerste Deel: Verspreide Gedichten. Tweede Deel: Nagelaten Gedichten.
15475: BERGHE, G. VAN DEN - Anderlecht Door de Eeuwen Heen. Geschied- En Oudheidkundige Kring Van Westbrabant.
14228: BERGMAN - Het Loden Uur.
14229: BERGMAN - Ik Ga Mezelf Maar Na.
1387: BERGMAN, L. - Schwingende Kristalle Und Ihre Anwendung in Der Hochfrequensz- Und Ultraschalltechnik. Mit 52 Abb. IM Text.
20618: BERGMANS, PAUL - La Gilde Souveraine Et Chevalière Des Escrimeurs de Gand Dite Chef-Confrèrie de Saint-Michel 1613-1913.
9683: BERGSTRA, TJ. A. - Leren Kennen.
1743: BERKEL, K.V., J.VAN LIEBURG, H.A.M.SNELDERS - Spiegelbeeld Der Wetenschap. Het Genootschap Ter Bevordering Van Natuur-, Genees- En Heelkunde 1790-1990.
14940: BERKELBACH VAN DER SPRENKEL, J.W. - Bijdrgae Tot de Kennis Van Kanselarij En Raad Der Bisschoppen Van Utrecht in Het Begin Van de Veertiende Eeuw.
19990: BERKELBACH V.D. SPRENKEL, J.W. - De Geschiedenis Der Statencolleges En Het Congres Te Zürich.
2037: BERKEMANN BRÜCKE - Die Zeitschrift IM Dienste Des Fusses.
16123: BERKUM, H. VAN - De Labadie En de Labadisten. Eene Bladzijde Uit de Geschiedenis Der Nederlandsche Hervormde Kerk. Eerste Deel.
13077: BERL, HEINRICH - Das Weltbad IM Spiegel Der Welt.
25598: BERLAGE, H.P. - Mijn Indische Reis. Gedachten over Cultuur En Kunst. Met 36 Reproducties Naar Teekeningen Van Den Schrijver.
20894: BERLIN, W.L. - Ein Sinngedicht. Verse. Ills. Von W. Wodnansky.
4146: BERLIN - Berlin Und Seine Bauten. Mit 609 Holzschnitten Nebst 8 Kufper- Und Karten-Beilagen. Twei Teile in I Band.
19517: BERNACKER, JULIO - El Espejo de Las Horas.
8526: BERNAL, J.D. - The Physical Basis of Life.
1741: BERNARD, CL. - Leçons Sur Les Effects Des Substances Toxiques Et Médicamenteuses.
10298: BERNARD'O - Amours Sans Handicap. Roman.
15075: BERNARD, MARIUS. - De Tripoli á Tunis. 120 Ills. Par A. Chapon Et Une Carte Itiéraire Du Voyage.
21335: BERNARD, THOMAS - Ereignisse.
4858: BERNARD, CLAUDE - La Science Expérimentale. Avec Figures Intercalées Dans la Texte.
4859: BERNARD, CLAUDE - Lecons Sur la Chaleur Animale Sur Les Effets de la Chaleur Et Sur la Fievre. Avec Figures Intercalées Dans le Texte.
20024: BERNET KEMPERS, A.J. - Volkskunde En "Bijzondere Vormgeving".
12928: BERNHARD, GEORG - Meister Und Dilettanten Am Kapitalismus IM Reich Der Hohenzollern.
4200: BERNHARD, GEORG - Meister Und Dilettanten Am Kapitalismus IM Reiche Der Hohenzollern.
5258: BERNIER, FERNAND - Saint-Gilles Lez-Bruxelles. Monographie. Histoire Et Description Illustrées. Avec Un Avant-Propos de M. Maurice Van Meenen.
14214: BERNSTEIN, B.L. - Intellectual and Academic Freedom in South Africa Today.
12674: BERON, RICHARD (HRGS.) - Kinder- Und Hausbibel Mit Vielen Bilder, Psalmen, Gebeten Und Liedern Und Einem Frohen Gang Durchs Kierchenjahr.
13481: BERONICIUS, P.J. - Boeren- En Overheidsstryd: En de Overige Gedichten.
14031: BERRY, A.J. - The Atmosphere.
2309: BERTH, EVERT W. - Moderne Logica.
24426: BERTHIER, L'ABBÉ - Lettres de Messire Paul Godet Des Marais Eveque de Chartres a Madame de Maintenon.
8513: BERTIN, - Quinze Petits Contes Propres a Former le Coeur Des Enfants de Six a Huit Ans. Ills. De Gravures Par Lemoine.
4093: BERTLING, C.T. - Magie En Phallisme. Ethnologische Studie.
22253: BERTON, RENÉ - L'Homme Qui a Tué la Mort. Pièce Dramtique En Deux Actes.
15682: BES ' - Perspectivisch Leeren Zien Voor de Lagere School, Voor Industrie- Ambachts-, Burger,, Avond-, Teeken-, Kweek-, Normaal- En H.B. Scholen En Zelfonderricht. 3 Deelen.
23601: BES, P. - Etsen.
22423: BESSEL, V. - Les Indes Néerlandaises. Traduit Du Néerlandais Par J. Dumord. Documents Oceanographiques Et Geographiques. 2 Vols.
25560: BESSELER. HEINRICH - Das Musikalische Hören Der Neuzeit. Berichte über Die Verhandlungen Der Sächsischen Akademie Der Wissenschaften Zu Leipzig.
25491: BESSELING, J.F. - De Toekomst Van Nederland Vanuit Historisch Perspectief. Hoe Nu Verder Met Ons Land.
25608: BETH, H.J.E. - Newtons's "Principia ". 2 Vols.
1389: BETH, E.W. - Les Fondements Logiques Des Mathématiques. Collection de Logique Mathématique Serie A.
20437: BETH, E.W. - De Weg Der Wetenschap.
2243: BETH, E.W. - Summulae Logicales. Supplement Der Formele Logica.
2244: BETH, E.W. - De Strekking En Het Bestaansrecht Der Metaphysica in Verband Met de Toekomst Der Wijsbegeerte. Rede.
8446: BETHGE, HANS - Lieder an Eine Kunstreiterin.
25890: (RILKE) - BETZ, MAURICE - Rilke Vivant. Souvenirs - Lettres - Entretiens. Avec Huit Ills.
25891: (RILKE) - BETZ, MAURICE - Rilke in Frankreich. Erinnerungen - Briefe - Dokumente.
12040: BETZ, G.H. - Iets over de Ontzetting Van Rechten.
3744: BEUCHAT, H. - Manuel D'Archéologie Américaine. (Amerique Préhistorique - Civilisations Disparues). Préface de M.H. Vignaud.
15559: BEUKER, H. - Tubantiana. Iets over de Regeering in Staat En Kerk Van Het Graafschap Bentheim Van Af de Hervorming Tot Op Onzen Tijd.
25514: BEVERIDGE, SIR WILLIAM - Full Employment in a Free Society. A Summary.
25247: BEVERWIJCK, JOH. VAN (1594-1647) - Schat Der Ongesontheyt, Ofte Genees-Konste Van de Sieckten.
25565: BEYAERT-CARLIER, LOUIS - Le Problème Van Der Weyden Flémalle Campin.
2389: BEYER, JUSTINUS M. DE - De Localisatie Van Atpase-Activiteit in Hartspierweefsel Van de Muis. Een Histo-Chemisch En Electronenmicroscopisch Onderxoek.
13288: BEYERMAN, J.J. - De Nederlandsche Kolonie Berbice in 1771.
13612: BEYTHIEN, A. & C.HARTWICH & M.KLIMMER - Handbuch Der Nahrungsmitteluntersuchung. 3 Bde. Band I, Band II Und Ergänzungsband.
5776: BEZEMER, J.W. - Dorpsgemenschap En Collectief Bedrijf in Rusland. Rede Gehouden Bij de Aanvaarding Van Het Ambt Van Gewoon Hoogleraar in de Russische Geschiedenis En de Ruslandkunde Aan de Universiteit Van Amsterdam Op Maandag 28 Okt. 1957.
20296: BIALOSTOCKI, JAN - Polnische Graphik 1945-1955.
24672: BICHSEL, PETER O.A. - Das Gästehaus. Roman.
21845: BIELEWICZ, JULIAN - Secret Language. Communicating in Codes and Ciphers.
14620: BIEN-MING CHIU - The Phonetic Structure and Tone Behaviour in Hagu and Their Relation to Certain Questions.
11450: BIERBACH, CHRISTINE - Sprache Als "Fait Social".
4696: BIERENS DE HAAN, J.A. - Die Tierischen Instinkte Und Ihr Umbau Durch Erfahring. Eine Einführung in Die Allgemeine Tierpsychologie. Mit 132 Abb.
17959: BIERVLIET, TILLO-AUBERT VAN - Het Stevenisme in Vlaanderen.
12748: BIESANTZ, HAGEN & ARNE KLINGBORG - Het Geotheanum. De Bouwinpuls Van Rudolf Steiner.
19217: BIEZENO. C.B. - De Beteekenis Der Wiskunde Als Hulpwetenschap Der Toegepaste Mechanica. Rede.
14313: BIHLMANS, ALFR. - La Lettonie D'Aujourd'Hui. Son Développement Historique Et Sa Situation Actuelle. Illustré, Une Carte Hors Teste.
10729: BIJLERT, W.A. VAN - De Mogelijkheid Van Benadeeling Als Bestanddeel Der Valschheid in Geschriften.
2157: BIJLMER.H.J.T. (1890-1959) - De Beteekenis Van de Erfelijkheidsleer Voor de Anthropologische Wetenschappen. Rede Uitgesproken Bij de Opening Zijner Lessen in de Anthropologie En Erfelijkheidsleer Van Den Mensch Op Den 17den October 1933.
23319: BIJLSMA, U.G. & L.W. VAN ESVELD O.A. - De Behandeling Van Worminfecties.
14495: BIJSER, V. DE - Vioolbouwers. Van Amati Tot Stradivarius.
21444: BILDER, ERICA & JORD DEN HOLLANDER - Rozengracht 81. Grand-Guignol in Amsterdam.
237: BILDERDIJK,W., (1756-1831) - Ossiaan: Fingal in Zes Zangen.
238: BILDERDIJK,W., (1756-1831) - Nagedachtenis Van Mr. J. Hinlopen, Voorzitter Der Tweede Klasse Van Het Koninklijk Instituut, Enz. Enz. Overleden Den 21 December 1808.
239: BILDERDIJK,W., (1756-1831) - Een Protestant Aan de Rooms-Katholieken Dezer Dagen. In; de Weegschaal Voor 1824.
240: BILDERDIJK,W., (1756-1831) - C. Huygens Koren / Bloemen. Nederlandsche Gedichten. Met Ophelderende Aanteekeningen Van -.
241: BILDERDIJK,W., (1756-1831) - De Ziekte Der Geleerden.
242: BILDERDIJK,W., (1756-1831) - Mr. W. Bilderdijk Aan Den Heer le Sage Ten Broek.
243: BILDERDIJK,W., (1756-1831) - De Ondergang Der Eerste Waereld. 1 / V Zang.
244: BILDERDIJK,W., (1756-1831) - Dichtstukjens Op Zee, Bij Mijne Reis Naar 't Vaderland in 1806.
248: BILDERDIJK,W., (1756-1831) - Jan Ubink: Bilderdijk En Vondel. Het Drama Der Dramaturgen.
249: BILDERDIJK,W., (1756-1831) EN VROUWE KATHARINA WILHELMINA BILDERDIJK. - Hollands Verlossing.
250: BILDERDIJK-SCHWEICKHARDT, KATHARINA WILHELMINA, (1776-1830) - Handgeschr. Gedicht
16069: BILSEN, BERTRAND VAN - De Invloed Van Zeger Bernard Van Espen Op Het Ontstaan Van de Kerk Van Utrecht.
17894: BINA, ALI-AKBAR - Aperçu de L'Histoire de la Perse.
25368: BINDING, RUDOLF G. - Reitvorschrift Für Einer Geliebte. Ausgabe Zum Gedächtnis Der Deutschen Olympischen Spiele 1936 .
13503: BINET, ALFRED - A Alma E O Corpo.
5605: BINET, ALFRED (ED.) - L'Année Psychologique. Avec la Collaboration de MM. Bernheim, Van Biervliet O.A. Treizieme Année.
4201: BINGEL, HORST - Wir Suchen Hitler. Gedichte.
251: BINGER, JULIETTE ALEIDA - Albrecht Beylinc in de Geschiedenis En in de Literatuur.
4771: BINGHAM MUNGER, DONNA - Pennsylvania, Land, Records. A History and Guide for Research.
5384: BIRKHOFF, GEORGE D. - Aesthetic Measure.
14480: BIRRELL, T.A. - Amerikaanse Letterkunde Aan de Universiteit ?
1744: BITTER, HENDRIK - Experimenteele Onderzoekingen over Bestrijding Van Cocaine-Vergiftiging Door Inademing Van Amylnitriet.
23756: BIZER, EMIL - Tierstudien. Zwölf Originallithographien. Signiert.
11754: BJÖRNSTJERNE BJÖRNSON - Urnljot Gelline.
3081: BLALOCK, HUBERT M. JR. - Basic Dilemmas in the Social Sciences.
25562: BLAMAN, ANNA - Op Leven En Dood.
20859: BLANC, HENRY - Onze Gevangenschap in Abessinië. Met Eene Schets Van Koning Theodorus, Zijn Land En Zijn Volk.
17919: BLANCHARD, JOEL (ED.) - Représentation, Pouvoir Et Royauté à la Fin Du Moyen Age. Actes Du Colloque Organisé Par L'Université Du Maine Les 25 Et 26 Mars 1994.
8725: BLANCHARD, PIERRE - Mythologie de la Jeunesse; Ouvrage éLémentaire, Par Demandes Et Par Réponses. Neuvieme édition, Ornée de 127 Fig.
5179: BLANCHE, JAQUES EMILE - More Portraits of a Lifetime. 1918-1938. Translated and Edited by Walter Clement.
24671: BLANDKENSTEIN, M .VAN - Woelig België.
22438: BLANKAERT, STEPHANUS - Alle de Werken Van Lucianus Den Samosatenser. Eerste Deel.
14479: BLANKEN, G.H. - De Muzen Bleven in Hellas. Een Beschouwing over Griekse Poëzie in de Postklassieke Tijd.
5785: BLANKEN, G.H. - Andreas Kalvos. Glorie En Tragiek Van Modern Hellas. Rede Uitgespr. Bij de Aanvaarding Van Het Ambt Van Bijzonder Hoogleraar in de Nieuwgriekse Taal - En Letterkunde Aan de Rijksuniversiteit Te Utrecht Op 15 Oktober 1956.
13434: BLANKENSTEIN, A.H.G. & M.H.GROENENDAAL & INGEN DE PRIEELLE - De Opdracht. Letter En Lettergieten. Typografische Ontwerpen.
26026: BLAU, LUDWIG - Das Altjüdische Zauberwesen. In: Jahresbericht Der Landes-Rabbinerschule in Budapest Für Das Schuljahr 1897-98.
26122: BLAU, LUDWIG - Festschrift Zum 50jährigen Bestehen Der Franz-Josef-Landesrabbiner-Schule in Budapest.
24166: BLAUWKUIP, JO - Naaldwerk. Met Teekeningen En Patronen.
7521: BLECHSCHMIDT OPHERDEN - Altpapier- Faserstoff Für Die Papiererzeugung.
5854: BLÉCOURT, A.S. DE & E.M. MEIJERS. - Memorialen Van Het Hof (Den Raad) Van Holland, Zeeland En West-Friesland, Van Den Secretaris Jan Rosa. Deelen I, II En III.
8846: BLEEK, W.H.I. & L.C.LLOYD - Sepcimens of Bushman Folklore.
12826: BLEEKER, S. - Geïllustreerd Handboek over Bloemisterij Ten Dienste Van Vakman En Liefhebber Zoowel Als Van Het Onderwijs. Met 260 Afbeeldingen. Tweede, Veel Verbeterde Druk.
16720: BLEEKER, J.L. - Gedenkschrift Behelzende de Geschiedenis Van Het Nederlandsch Luthersch Genootschap Voor in- En Uitwendige Zending. Bij Gelegenheid Van Het Vijftigjarig Bestaan Daarvan.
22300: BLEKER, OTTO PIETER - Bezint Eer Gij Bemint. Rede.
16909: BLENCK - Verzeichniss Der IM Jahre 1901 IM Königreiche Preussen Abzuhaltenden Märkte Und Messen Nebst Einer ûbersicht Der Wichtigeren Märkte Und Messen Der Anderen Staaten Des Deutschen Reiches Und Zollgebietes Sowie Der Nördlichen Schweiz.
16464: BLES, CH. - Populair Geneeskundige Encyclopaedie. Raadgever Bij Ziekte En Ongevallen. Met Afbeeldingen Tuschen Den Tekst.
9169: BLESS, M.J.M. O.A. - Oorsprong En Winning Van Steenkool Langs Henne, Samber, Maas En Worm.
23436: BLIK, P. & A.C.F.KOCH - De Naam Wijk Bij Duurstede in Verband Met de Ligging Der Stad.
13882: BLO;EMENDAAL, BETHANIE - Hoe de H. Maria Leefde. Prentjes Van Lodee Sengers. Vierde Tot Zesde Duizendtal.
1391: BLOCH, I - Die Grundbegriffe Der Lichttechnik. Osram, G.M. B.H. Kommanditgesellschaft. Reihe B, Nr. 1.
26136: BLOCH, M. - Die Ethik in Der Halacha. In: Jahresbericht Der Landes-Rabbinerschule in Budapest Für Das Schuljahr 1885-86.
5092: BLOCH, CHAJIM - Hersch Ostropoler. Ein Jüdischer Till-Eulenspiegel Des 18. Jahrhunderts. Seine Geschichten Und Streiche.
5606: BLOCH, JEAN-RICHARD - Dix Filles Dans Un Pré. Avec Quatre Gravures a L'Eau-Forte En Hors-Texte Par Marie Laurencin. Nr. 323.
24988: BLOCHWICH, M. - Anatomia Sambuci; or the Anatomy of the Elder. Cutting out of It , Plain, Approved, and Specifick Remedies for Most and Chiefest Maladies Confirmed and Cleared by Reason, Experience and History.
13319: BLOCKMANS, FR. - Jakob Van Artevelde.

Next 1000 books from De Friedesche Molen

12/15