De Friedesche Molen
Rosmarijnsteeg 6, 1012 RP Amsterdam, Nederland            Email: info@friedeschemolen.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
19870: - Eenige Bladzijden Uit de Geschiedenis Van Het 25 Jarig Bestaan Der Koninklijke Toneelmaatschappij de Kunstvrienden Te Brussel. 1874-1899.
19866: - Programma Lustrum Jaarfeest 1936-1941 Ontspanningscommissie Van Den Plaatselijke Telefoondienst Te Amsterdam.
19864: - Stichting Pensioenvoorziening Voor Het Personeel Van N.V. Magazijn "de Bijenkorf" Amsterdam, Den Haag, Rotterdam.
19776: - St. -Georgiusgilde. Stratum Mdxii - MCMXII.
19774: - The Busy Bee Review. New Writing from the Netherlands No. I / 1964.
19058: - Concert Kalender Voor Rotterdam En Den Haag 1939-1940. 26ste Jaargang.
19056: - "de Unie". Christelijke Volksalmanak Voor Stad En Land, Uitgegeven Ten Voordeele Van de Unie "Een School Met Den Bijbel". Vierde Jaargang.
19089: - Arnold Gilissen's Bank. Amsterdam Rotterdam. Laagste En Hoogste Koersen 1914-1923. 16e Jaargang.
19088: - Arnold Gilissen's Bank, Amsterdam Rotterdam. Laagste En Hoogste Koersen 1919-1928. 21e Jaargang.
19086: - Monogram-Album. Een Verzameling Van Monogrammen En Versieringen Uit "de Gracieuse" in Den Platten- En Kruissteek. A-Z.
12134: - Bibliographie Géopraphique International. International Geofraphical Bibliography 1975-1976.
12078: - Metabowerk G.M. B.H. Werkzeug- Und Maschienenfabrik Nürtingen Süddeutschland. Katalog 435.
12079: - Krefft. Cuisinières a Gaz. Catalogue1931.
12080: - Frambourg. Fabrique D'Article de Ménage Et Sanitaires Chromés Sur Nickelage. Catalogue.
12081: - Cristaleclair S.A. Catalogue No. 153.
12052: - International Bridge Laws; the Laws of Contract Bridge 1932. As Agreed Upon and Promulgated by the Whist Club, New York, Portland Club, London, Commission Française Du Bridge Paris.
12151: - Provinciaal Blad Van Gelderland over Het Jaar 1898.
19689: - Enqueste Ende Informatie Uit Stuck Van Der Reductie Ende Reformatie Van Den Schiltaelen, Voertijts Getaxeert Ende Gestelt Geweest over de Landen Van Hollant Ende Vrieslant. Gedaen in Den Jaere 1494.
15961: - Bruxelles Exposition 1897. Organe Officiel de L' Exposition Intern. De Bruxelles.
20848: - N.V. Billiton Maatschappij. Jaarverslag 1953.
20849: - Enkele Gegevens over Het Aku-Concern 1953.
12359: - Cercle de la Librairie, de L'Imprimerie Et de Toutes Les Professions Qui S'y Rattachent. Statuts.
12360: - Centenaire de L'Ouverture Au Public 21 Mai 1839. Bibliothèque Royale de Belgique.
12354: - Verhandelingen Der Eerste Klasse Van Het Koninklijk-Nederlandsch Instituut Van Wetenschappen, Letterkunde En Schoone Kunsten Te Amsterdam. Derde Reeks, Derde Deel.
12355: - Die Nuwe Brandwag. Tydskrif Vir Kuns En Lettere. Kwartaal Blad Deel III. No. !!! Augustus 1931.
12356: - Almanach Populaire de Géographie Publié Sous Les Auspices de la Société Géographie D'Anvers Pas L'Institut Géographique de Merzbach & Falk 1880. Premiere Année.
12357: - Catalogue Des Accroissements de la Biobliotheque Royale En Livres Imprimés, En Cartes, Estampes Et En Manuscrits. Premiere Partie (Du 1er Juillet 1838 Au 31 Décembre 1839).
12358: - Notice Sur Jean-Baptiste-Théodore de Jonghe, Publiée Par la Societé Des Bibliophiles Belges, Séant à Mons.
12353: - Natuurkundige Verhandelingen Van de Hollandsche Maatschappij Der Wetenschappen Te Haarlem. Tweede Verzameling. Veertiende Deel. 1e Stuk.
12219: - Horae Belgicae. Studio Atque Oprera Hoffmanni Fallerslebensis.
19449: - Weezen-Almanak Voor Het Jaar 1895. Vier-En-Twintigste Jaargang.
19448: - Weezen-Almanak Voor Het Jaar 1906. Vier En Dertigste Jaargang.
19447: - Weezen-Almanak Voor Het Jaar 1887. Zestiende Jaargang.
19444: - Statuten En Huishoudelijk Reglement Van de Vereniging "Ons Suriname" Opgericht 1919. Gevestigd Te Amsterdam.
12041: - Catalogus Van de Tentoonstelling Der Universiteitsbibliotheek Ter Gelegenheid Van Het Derde Eeuwfeest Der Instelling Van Hooger Onderwijs Te Amsterdam Gehouden Van 18 Juni Tot 4 September 1932 in Het Stedelijk Museum.
12045: - Delftsche Studenten-Almanak Voor 1897.
14007: - Natura Iconophans Bij de Portretten Van Charlotte Van Pallandt.
14010: - Grand Bazar de la Place St. Lambert LIège - Verviers. Agenda 1935. With Plan of LIège.
14012: - Aangeboden Door de Handelsvereeniging "Amsterdam" 1 Januari 1929.
14013: - 40 Jaar Coöperatieve Tuinbouwbank Aalsmeer.
14001: - Sijthoff's Adresboek Voor Den Nederlandscheen Boekhandel En Aanverwante Vakken. Benevens Aanzijzing Der in Nederland Uitkomende Dag- Week- En Maandbladen En Tijdschriften. Nieuwe Serie 76ste Jaargang 1930.
13948: - Katalogus Der Bibliotheek Van de Rijks-Academie Van Beeldende Kunsten.
12497: - Algemeene- En - Internationale Tentoonstelling Van Brussel 1910. Catalogus Der Nederlandsche Afdeeling.
12499: - Catalogue Franz Hanfstaengl. : Religiöse Bilder.
12490: - Jaarboek Nederlandse Vereniging Van Brandweercommandanten. 1953-1954, 1954-1955.
12491: (TAULER) - Gedachten Uit Tauler. Verzameld Door L,. De Hartog-Meyjes.
12486: - Het Missiewerk. Tijdschrift Voor Missiekennis En Missieactie.
12374: (HAARSMA, G.E.) - De Tabakscukltuur in Deli. Met Platen En Plattegronden.
12376: - S.A. Cockerill-Ougree.
12377: - Die Deutsche Elektrizitäts-Industrie.
16178: - Herdenkingsalbum 50 Jarig Bestaan Vrije Evangellische Gemeente Dordrecht. 1885-1935.
26029: - Illustrirte Monatshefte Für Die Geammten Interessen Des Judenthums. Band I/ April-September 1865: Band II/ October 1865-März 1866. (All Publ. )
16673: - Touring Club de Belgique. Annuaire T.C. B. Suivi Du Touring Club Du Congo Belge Mars 1936.
16672: - Touring Club de Belgique. Annuaire 1934. Suivi de L'Annuaire Du Touring Club Du Congo Belge.
16504: - Guide-Album Illustré Touristique, Industriel Et Commercial Des Chemins de Fer D' Alsace Et de Lorraine. Troisième édition.
16505: - Zeepfamile in Zorgentijd.
16507: - Nederlandsche Residentie- En 's Gravenhaagsche Stadt-Almanak Voor Het Schikkeljaar 1860. 35ste Jaargang.
16508: - Jaargids Voor de Kruidenier 1955-1956.
16513: - Nederlandsche Residentie- En 's Gravenhaagsche Stads-Almanak Voor 1849. 24ste Jaargang.
16518: - Jubileum Uitgave 14 November Van J.V. Op G.G. " de Zaaier " Zaandam.
16520: - Als de Koeien Spreken Konden.
10758: - Statistische Mededeelingen Van Het Bureau Van Statistiek Der Gemeente Amsterdam No. 109.
10760: - Les Dieux Tout-Puissants Cybele Et Attis Et Leur Culte Dans L'Afrique Du Nord.
10761: - De Opheffing Van de Departementen Van Marine En Van Oorlog En de Instelling Van Een Departement Van Defensie.
10762: - Hollands Glorie. De Maritieme Geschiedenis Van Nederland.
10766: - Irish Coast Pilot. Eleventh Ed. 1968.
20767: - Van Gunst Naar Recht.
24097: - Changing Japan Seen Through the Camera. Image Du Japon.
20751: - Fuzzy and His Comrades. A Childrens's Story in Irish and English.
20854: - De Wit's Textiel Nijverheid N.V. Helmond. Verslag over Het Boekjaar 1951-1952.
10947: - Commercial Directory for Amsterdam. (Illustrated).
20514: - Limburg's Missionarissen.
20724: - De Bomendijk. Stichting Vrienden Van de Bomendijk.
19797: - Geïllustreerd Zondagsblad Voor Katholieken. Uitgave Van de Tijd En de Amstelbode. 3 Juli 1910- 25 Juni 1911. Jaargang 1910-11. 52 Nrs.
19795: - De Wareldpost. Jaargang I No. 27 - Nr. 51 (1924) Ills O.A. Jan Lavies.
20487: - Benedictus' Jaarboekje. Kleine Almanak Voor 1937. Swan Pens.
17923: - (Delftshaven) Na Vijftig Jaar 1883-1933.
17909: - Reiswijzer 1936 Van de Nederl. Vereeniging Van Kermisvakgenooten " Ons Belang ". 16e Uitgave.
17908: - Reiswijzer 1935 Nederl. Vereeniging Van Kermisvakgenooten " Ons Belang ". 15e Uitgave.
17907: - Reiswijzer 1934 Nerderl. Vereeniging Van Kermisvakgenooten " Ons Belang ".
25709: - The Chinese Eastern Railway an Its Zone.
17989: - Verslag Van Den Toestand Der Gemeente Purmerend over 1917.
17988: - Verslag Van Den Toestand Der Gemeente Purmerend over 1916.
17987: - Verslag Van Den Toestand Der Gemeente Purmerend over 1915.
17986: - Verslag Van Den Toestand Der Gemeente Purmerend over 1913.
17985: - Verslag Van Den Toestand Der Gemeente Purmerend over 1912.
17984: - Handels-Adresboek Van Nederland.
17983: - Zeidler & Wimmel. Steinbruch- Und Steinmetzbetriebe Berlin. 1776-1926.
17981: - Chambre de Commerce de Bruxelles. Association San But Lucratif. Numéro Spécial Al L'Occation Du 60e Anniversaire 1875-1935.
15630: - Gids Voor Antwerpen En de Tentoonstelling in 1885 Met Platte Grond Der Tentoonstelling.
15631: - Almanak Van Het Leidsche Studenten-Corps Voor 1865. Vijftigste Leidsche Studenten-Almanak.
15632: - Utrechtsche Studenten Almanak Voor Het Jaar 1846.
17783: - Psychische Studieclub " Adhikari ". De Nieuwe Weg Der Menschheid. Neergezet in Een Voor Ieder Verstaanbare Taal.
17779: - Officieele Catalogus Van de Internationale Bakkerij-Tentoonstelling16 Juli - 6 Augustus 1894. In Het Paleis Voor Volksvlijt Te Amsterdam.
17778: - Vade Mecum Du Touriste. Guide a Travers Luxembourg Et Ses Attractions.
17776: - Grand Concours International Des Sciences Et de L' Industrie Bruxelles 1888. Catalogue Officiel de la Section Neerlandaise.
20742: - Officiëel Programmaboek Der Feestelijkheden: Bij Gelegenheid Van Het Tweede Lustum Van Het Corps Van Leerlingen Der Middelbaar Technische School Te Haarlem 1919-1929.
20745: - Neerlandia. Maandblad Van Het Algemeen Nederlandsch Verbond. Bevrijdingsnummer. Vijfde Jaargang Mei-Juni 1945.
17935: - Jaarboekje Voor de Schutterij Te Amsterdam 1906. Bijgewerkt Tot 1 Jan. 1906.
17934: - Jaarboekje Voor Het Jaar 1908 Van Den Amsterdamschen Turnbond Opgericht 21 Febr. 1903.
17933: - The American Standard of Perfection. A Complete Description of All Recognized Varieties of Fowls.
17930: - Naamlijst Der Nederduitsche Gereformeerde Predikanten Te Amsterdam.
17615: - Groninger Volks-Almanak Voor 1841. Vijfde Jaargang.
17619: - Jaarboekje 1955 Bevattende Wetenswaardigheden Betreffende Alle Vee-, Paarden, Pluimvee-, Autowaren-, Maand- En Jaarmarkten En Kermissen in Nederland.
23823: - The David Brown "Cropmaster" and "Super Cropmaster" Series Instruction Book. . Revised Edition (3).
17762: - Jaarboekje Voor Dordrecht, Voor Het Jaar 1871. 18e Jaargang.
20376: - Gard Sivik 33. Tijdschrift Voor Nieuwe Lezers. Een Nieuwe Datum in de Poezie.
17957: - Dies Zijn Wij Verblijd. Uitgegeven Ter Gelegenheid Van Het 25-Jarig Bestaan Der Ned. Herv. Kiesvereeniging "Calvijn" Te Rotterdam 1887 - 11 November - 1912.
17956: - Brieven Van En Aan Jacob Oosterwijk E.A. Overleden Te Nieuw-Lekkerland Den 2en December 1896.
17940: - Marcus de Kluizenaar. Drie Monastieke Werken.
10983: - Indicateur Lahure 1930. Foires, Fêtes, Marches.
10984: - Le Guide-Indicateur "E. Campmas". 2 Vols.
25699: - Drie En Veertig Partijen Gespeeld in Het Internationaal Concours Te Parijs 1909.
25833: - Begin Van de Creche - Het Kinderdagverblijf.
16674: - Touring Club de Belgique. Annuaire T.C. B. Suivi de L' Annuaire Du Touring Club Du Congo Belge. Mars 1935.
25660: - Een Boekje over Het Maken Van Boeken.
10768: - Handboek 1953 Van de Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club.
10769: - Handboek 1956 Van de Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club.
10772: - De Pionier-Automobiel.
10773: - Caravan Rai 69. Catalogus Met Modellen En Prijzen.
10783: - Modell Magazin Foto Archiv. Unveröffentliche Privatfotos Als Anregung Für Den Plastikmodellbau. 1-5.
10784: - De Voortstuwer. Orgaan Van de Vereeniging Van Scheepswertuigkundigen. 15e Jaargang.
10785: - Verslag Der Staatsspoor- En Tramwegen in Nederlandsch-Indie over Her Jaar 1923. Jaarstatistieken.
20844: - Boom-Ruygrok N.V. Haarlem. Jaarverslag over Het Boekjaar 1953.
12153: - Franziskaner-Missionen 1935. 18. Jahresbericht Des Franziskaner-Missions-Vereines.
12157: - Anthropologische Cursus Gehouden Van 14 Tot 18 Januari 1924 Te Amsterdam Door Het Nederlandsch Nationaal Bureau Voor Anthropologie.
16634: - N.V. Levensverzekering Maatschappij Van de Nederlanden Van 1945. Jaarverslag 1959.
16638: - Alphabetisch Register Op de Handelskaart Van Nederland. Registre Alphabétique de la Carte Commerciale Des Pays Bas. Van Der Graaf & Co. Rotterdamk-Amsterdam.
16641: - Die Lacsoons S.A. 1930-1955.
20607: - Verslag over de Toestand Der Waterstaatswerken C.A. Onder Beheer of Toezicht Van de Provincie Limburg over Het Jaar 1957.
25551: - Het Gulden Gedenkboek Van de Rijkskweekschool Voor Onderwijzers En Onderwijzeressen Te Deventer 1877-1927. Bandteekening Van J. Meyer Te Hobreede.
20597: - 1856 Lrc 1981. One Hundred and Twenty-Five Years of Rowing.
20592: - Derde Gedenkboek Sodalicium Literis Sacrum 1872-1972.
20591: - Stoombedrijf En Veiligheid.
20550: - Le Guide Ou Nouvelle Description D'Amsterdam. Hetzelfde Ex. Zonder Vlaggenkaarten.
20639: - N.V. Staalmeubel Fabrikante Van Alles Van Staal!Wat Nederlandsche Handen Vervaardigen.
20636: - Beeldschrift, Methode Leidsche Kweekschool. 6 Delen. De Lantaarnopsteker, Jan En Hector, Het Varkentje, de Boeman, Maria En Haar Pop, Poffertjes.
20635: - Lockheed Aircraft Service-International, Inc. Lasi. Employee Handbook. You and Lasi.
20634: - Bepalingen Van Het Zieken-, Ondersteunings-, Begrafenis- En Weduwen- En Weezenfonds Der Centrale Suikermaatschappij Wester-Suikerraffinaderij Te Amsterdam.
20633: - Zondagviering. Gaan, Staan En Wandelen Op de Markt Te Roermnd Gedurende de Vespers Op Een Feestdag. 15 April 1611.
20630: - Tour de France.
20628: - Susteren En Zijne Heiligen.
20627: - Noord-Limburg. Eenvoudig Land Van Grote Schoonheid!
20625: - Heerlen. VVV Adressenlijst 1938.
20624: - Rekening Wegens de Enkel Provinciale En Huishoudelijke Inkomsten En Uitgaven Van Het Hertogdom Limburg over Het Dienstjaar 1880.
20620: - Van Heusden & Co. Amsterdam. Catalogus Voor Transport-Gereedschappen Voor Elk Bedrijf.
20617: - Afstands-Wijzer Voor Het Koningrijk Der Nederlanden, Op Last Des Konings Vervaardigd Aan Het Topographische-Bureau: En Bij Dispositie Van Zijne Excellentie Dr Heere Commissaris Generaal Van Oorlog, Van Den 26 February 1818,
20086: - Dimitroff Contra Goering. Bruinboek II.
20082: - Tijdschrift Uitgegeven Door de Nederlandsche Maatschappij Ter Bevordering Van Nijverheid 1872.
20081: - Tijdschrift Uitgegeven Door de Nederlandsche Maatschappij Ter Bevordering Van Nijverheid 1875.
16667: - Gedenkboekje Uitgegeven Ter Gelegenheid Van Het 75-Jarig Bestaan Van de Permanente Commissie Voor Het Houden Der Jaarlijksche Franeker Kaatspartij.
16663: - Een Halve Eeuw Coöp. Zuivel-Bank 1913-1963.
16682: - Gedenkboek J.V. Op G.G. " Soli Deo Gloria ". 1887 - 11 Januari - 1927.
10918: - Kriegergräber in Rumänien. Morminte de Eroi in România.
20816: - Echternach Und Die Luxemburger Schweiz (Auch Das Linke Sauerufer). Siebente Auflage.
18028: - Guide Pratique de la Police de Marseille. 29 Plans.
18019: - Protestantsch Jaarboekje Voor Rotterdam, Delfshaven, Kralingen, Feijenoord, Charlois, Vreewijk, Heijplaat, Barendrecht, Capelle, Hillegersberg, Hoek Van Holland, Overschie, Pernis, Rhoon En Pendrecht, Schiedam, Vlaardingen En Ijsselmonde.
18018: - Lustrumfeesten Ter Viering Van Het 275-Jarig Bestaan Der Utrechtsche Hoogeschool 26 Juni - 1 Juli 1911. Officiëele Feestwijzer.
18014: - Photographie Van Amsterdam Op 3 Tot 7 September 1858. Bevattende Een Verslag Van de Volks-Feesten in de Hoofdstad Gevierd.
10751: - A.R. M.A. 1935. Algemeene Rotterdamse Missie Actie Van 22 September Tot 6 October. Ik Ben Een Vuur Op de Wereld Komen Brengen En Ik Wil Dat Het Brande.
10753: - Verslag Van Het Onderzoek Naar Den Feitelijken En Regtstoestand Der Vaarten.
25373: - Adressen Katalog Arno Friedel. 5. Ausgabe 1927-1928.
19476: - Mission de M. Calvet Dans L'Amerique de Sud. Rapport Au Ministre Du Commerce Et de L'Industrie Avec Atlas économique Annèxe. L'Immigration Européenne. Le Commerce Et L'Agriculture a la Plata 1880-1888.
19503: - Archives Economiques, Culturelles Et Sociales de la Belgique Et Du Congo. Economisch, Cultureel En Sociaal Archief Van België En Congo.
19501: - Katholieke Illustratie. 11e Jaargang 1877/78
19564: - Kurze Beschreibung Der Republik Chile. Nach Offiziellen Angaben Geschrieben. Mit Einer Karte.
19552: - The Artizan. A Monthly Journal of the Operative Arts. Vol. XII.
22354: - 's Hertogenbosch. Herdenking 750 Jarig Bestaan Juli 1935.
19622: - Het Ontwerpen, Berekenen En Vergelijken Van Ducdalven in Tropisch Hout En Staal.
19621: - Hoe Krijg Ik Waardevol Hout? Met 36 Foto's.
19705: - Vrye Gedagten over de Bedenkingen Van de Heer Griffier Boev, Omtrendt de Oudtheyd: Mitsgaders Korte Schets Van Het Aanzien En Gezag Van Den Hove Van Holland, Zeeland Ende Vriesland, Onder de Graaflyke Regeering.
197: (BEETS, NICOLAAS) - Het Dagboek Van de Student Nicolaas Beets 1833-1836.
26184: - Palästina, Zeitschrift Für Den Aufbau Palästinas. XVI. Jahrgang 1933.
19713: - Broederschap. Officieel Orgaan Van de Broederschaps-Federatie, Omvattende Cica 50 Vereenigingen Op Religieus En Humanitair Gebied. 1e Jaargang Februari 1922 No. I (Proefnummer) T/M 3e Jaargang December 1924. In Totaal 12 Afleveringen.
17863: - Algemeen Politie-Blad Van Het Koninkrijk Der Nederlanden. Derde Jaargang.
19825: - Recueil Officiel Des Marques de Fabrique Et de Commerce. Officiele Verzameling Der Fabrieks- En Handelsmerken.
19824: - De Magiër. Vakblad Voor de Goochelkunst. 8ste Jaargang 1957-1958.
19817: - Reizen in België. Tweede Jaargang No. 4.
19847: - Van Dongen 1877-1937. Eere-Tentoonstelling Stedelijk-Museum Amsterdam 1937.
19844: - 19de Grote Gala En Bal Der Voeding. Zaterdag 8 Februari 1964.
19843: - 50 Jaar Ned. Kath. Bond Van Schoenmakerspatroons.
19837: - Economisch Archief Van Nederland En Koloniën.
19836: - Nederlandsch Landbou;W Weekblad. Zestiende Jaargang 1907.
19835: - Nederlandsch Lndbouw Weekblad. Zeventiende Jaargang1908.
19834: - Nederlandsch Landbouw Weekblad. Negentiende Jaargang 1910.
19833: - Nederlandsch Landbouw Weekblad. Zevende Jaargang 1898.
19832: - Nederlandsch Landbouw Weekblad. Officieel Orgaan Van Het Nederlandsch Landbouw-Comité En de Tot Het Comité Toegetreden Maatschappijen. 12e Jaargang, No. I 3 Januari 1903 - No. 52 26 December 1903.
19829: - L'Exposition Universelle de Vienne 1973. Organe Officiel de la Commission Royale de Hongrie. Redacteurs En Chef Jules Franc & Henri Frauberger.
19826: - Recueil Officiel Des Marques de Fabrique Et de Commerce. Officiële Verzameling Der Fabrieks- En Handelsmerken.
19883: - Raadgevingen Aan Het Congres Te Weenen. Uit Het Hoogduitsch Vertaald.
25557: - Gymnasium Winschotanum. Gedenkboek Bij Het 125-Jarig Jubileum 1832-1957.
19857: - Recueil Officiel Des Marques de Fabrique Et de Commerce. Officiele Verzameling Der Handels- En Fabrieksmerken 1955-56.
19914: - Uw Werk. 19 Maart 1867 - 19 Maart 1917. Herdenking Van Het Vijftig-Jarig Bestaan Van de Gereformeerde Kerk Te Dirkshorn.
19913: - Adresboek Van Purmerend. Uitgave 1967. Plattegrond Ontbreekt.
19912: - Adresboek Van Prumerend. Uitgave 1964. Plattegrond Ontbreekt.
19911: - Adresboek Van Purmerend. Uitgave 1961.
19901: - Oud-Katholieke Gemeente Van de Heilige Petrus En Paulus Genaamd "Het Paradijs" Te Rotterdam.
1990: (BIJSTERVELD. J.F. VAN) - Uit de Chaos. Gedenkschrift T.G. V. De Zilveren Bestaansviering Van de Nederlandse R.K. Bond Van Hotel-, Café- En Restaurant-Geemployeerden St. Antonius. Gevolgd Door Bladzijden Uit de Geschiedenis Van Het Bedrijf.
19899: - De Schoonste Bladzijde Der Geschiedenis Van Onze Lieve Vrouw Mirakuleus Te Cortenbosch of Hare Kroning in Name Zijner Heiligheid Paus Leo XIII Door Zijn Hoogwaardigheid Victor Joseph Doutreloux, Bisschop Van Luik Den 1 Mei 1898.
19898: - De Kerk Van O. -L. -Vrouw Te Hamme En de Eeredienst Der H. Gudula.
19885: - Korte Levensschets Van Den H. Johannes Baptista de la Salle, Stichter Van de Congregatie Der Broeders Van de Christelijke Scholen. 1651-1719.
25501: - International Congress 1960 on the Technology of Plastics Processing Amsterdam. Proceedings and Discussions.
25502: - Enschede in Beeld.
19927: - Abattoirs. Verslag Van de Leergang Utiliteitsbouw Gehouden Op 24 Maart 1948 Te Delft.
19925: - Feestelijk Gedenkschrift Van de Geneeskundige Gids Ter Gelegenheid Van Het 125-Jarig Bestaan Van de Stichting "Het R.K. Gasthuis" Te Tilburg En Het 25-Jarig Bestaan Van Het Sint Elisabeth-Ziekenhuis 28 November 1954.
19922: - Adresboek Zaandam 1970.
19921: - Verslag Van Den Toestand Der Gemeente Purmerend over 1911.
19920: - De Destructor Te Purmerend. Herinneringsboekje Uitgegeven Ter Gelegenheid Van de Officieele Opening Op 12 Januari 1933. Tweede Oplage.
19918: - Herdenking 40-Jarig Bestaan Van Het Gezelschap Van Den Stillen Omgang Te Purmerend. 1898-1938.
19917: - Inventaris Van Het Archief Purmerend 1914.
19916: - 1633-1933. Officieel Programma Der Herdenking En Feestelijkheden Van Het Derde Eeuwfeest Van Den Polder "de Schermeer", Op 6, 7 En 8 September 1933.
19940: - Unser Lied. Wandern, Kameradschaft, Abend Am Feuer, Sing-: Hock.
19934: (PRAMPOLINI, GIACOMO) - Fersen Foar Giacomo Prampolini.
19932: - Quatter Vers Per L'Arriv in Milan Di So Maestaa I.R. A. L'Imperator Franzesch Primm E L'Imperatris Maria Luvisa.
20008: - Verslag Van Het Zesde Congres Van Nederlandse Historici, Gehouden Te 's-Gravenhage 23 April 1949, in Het Gebouw Van Het Nederlands Lyceum.
19644: - Koninklijke Amsterdamsche Roei- En Zeilvereeniging "de Hoop" 1848-1948.
19643: - Officieele Gids Voor de Olympische Spelen Ter Viering Van de Ixe Olympiade Amsterdam 1928. 2e Oplage.
20023: - Korte Beschrijving Van Het St. Geertruidsgasthuis, één Der Oudste Inrichtingen Van Weldadigheid Van Groningen.
20052: - Catalogue Van de Nederlandse Persbibliotheek 1953.
20049: - Bibliografie Van Het Werk Van Professor Dr. D. Loenen.
20140: - Volks-Almanak, Ter Verspreiding Van Waarheid En Deugd Voor de Katholieken Van Nederaland Voor Het Jaar Onzes Heeren 1863. Zesde Jaargang.
20137: - Loge Frédéric Royal 1759-1959.
20109: - Le Gaz Au Service de L'Architecte.
10962: - Handelsadresboek Van Amsterdam. (Geïllustreerd).
10963: - Commercial Directory for Amsterdam. (Illustrated).
17581: - Coöperatieve Melkcentral G.A. CMC. Statuten.
17582: - Fascisten-Bond " de Bezem " Coöperatief Uitgeversbedrijf U.A. Statuten, Hoofd-Reglement, Algemeen Reglement.
17583: - Landbouw Coöperatie.
17585: - Statuten En Huishoudelijke Reglementen Der Nationale Coöperatieve Zuivelcentrale G.A. Nationale Coöperatieve Boterverkoopvereniging G.A. Nationale Coöperatieve Kaasverkoopvereniging G.A. Nationale Coöperatieve Melkproduktenverkoopvereniging G.A.
17586: - Voorwaarts Almanak 1927.
17588: - Algemeene Arbeiders-Coöperatie "de Dageraad". Verslag over Het 15de Boekjaar 1 November 1915-31 October 1916.
17851: - Warenzeichenblatt. Herausgegeben Vom Kaiserlichen Patentamt. Zehnter Jahrgang 1903.
17846: - Beschrijving Van Den Koan Iem-Tempel "Tiao-Kak-Sie " Te Cheribon.
17795: - Touring Club de Belgique. Société Royale. Alliance Des Touristes. 16me Année Sociale. Annuaire de 1910.
17793: - Touring Club de Belgique. Alliance Des Touristes 10me Année Sociale. Annuaire de 1904.
17809: - "Dordrecht" Vroeger En Thans. Voor Ingezetenen En Vreemdelingen.
17808: - Weezen-Almanak Voor Het Jaar 1893. Twee-En-Twintigste Jaargang.
17807: - Weezen-Almanak Voor Het Jaar 1915. Vier-Enveertigste Jaargang.
17806: - Weezen-Almanak 1925.
17805: - Weezen-Almanak Ten Voordeele Der Weesinrichting Te Neerbosch 1926. Vijf-En-Vijftigste Jaargang.
17803: - Weezen-Almanak Voor Het Jaar 1899. Acht-En-Twintigste Jaargang.
17802: - Weezen-Almanak Voor Het Schrikkeljaar 1896. Vijf-En-Twintigste Jaargang.
17801: - Weezen-Almanak Voor Het Jaar 1884. Dertiende Jaargang. Ten Voordeele Der Weesinrichting Te Neerbosch En Nijmegen.
17800: - Jaarboek Vlaamsche Toeristenbond 1930.
17797: - Touring Club de Belgique. Société Royale. Association Sans But Lucratif. 28me Année Sociale. Annuaire de 1922.
17796: - Touring Club de Belgique. Société Royale. Alliance Des Touristes 18me Année Sociale. Annuaire de 1912.
17822: - Bureau Van Statistiek. Statistisch Zakboekje Der Gemeente Amsterdam 1924.
17821: - Verdeeling Van Het Werk Des Kerkeraads Der Nederduitsche Gereformeerde Gemeente Te Amsterdam Voor Het Jaar 1837.
17819: - Het Kompas Voor Den Haag 1927.
17818: - Het Kompas Voor Den Haag 1928.
17816: - Dordrecht. Voorheen En Thans. Gids Voor Ingezetenen En Vreemdelingen.
17815: - "Dordrecht" Voorheen En Thans. Gids Voor Ingezetenen En Vreemdelingen. 2e Druk.
17814: - Vestigt U Te Gorinchem. Bezoekt Gorinchem. Gids Voor Gorinchem.
17813: - Officieele Catalogus Der Tentoonstelling Van Oude En Nieuwe Kunstnijverheid Te Houden Door de Vereeniging Van Vak En Kunst in Kunstmin Te Dordrecht 1892.
17845: - Maschinenfabrik Moenus Ag. Frankfurt Am Main. Machines a Chaussures. Installations Complète Pour Fabriques de Chaussures. Edition: A.F. XI.
17844: - The Overseas Buyers Register of British Footwear, Leather and Allied Products.
17832: - De Rafelskaar. Toneelschets Uit Het Zaanse Molenleven.
17620: - Instituut Voor Plantenveredeling Verbonden Aan de Landbouw Hoogeschol Te Wageningen, Beschijvende Rassenlijst Voor Landbouwgewassen 1941.
17621: - Nederlandsche Vereeniging Van Kermisvakgenooten "Ons Belang". Reiswijzer 1937. 17e Uitgave.
17623: - Jaarboekje 1916 Van Den Bond Voor Staatspensionneering.
17624: - Onze Gids. Uitgegeven Door de Nationale Vereeniging "Pro Rege" Voor de Nederlandsche Weermacht.
17625: - Volks-Almanak Voor Het Schrikkeljaar 1860. Uitgegeven Door de Maatschappij; Tot Nut Van 't Algemeen.
17627: - Statuten En Reglementen Der Nederlandsche Vereeniging Voor Melkcontrôle Gevestigd Te Leeuwarden.
17629: - Almanak Van Den Belgischen Landbouwer. Vlaamsche Uitgave. Een Bereneerd Gebruik Van Meststoffen Baart Voorspoed.
17630: - "de Hoop Der Toekomst". Almanak Van Sobriëtas 1925. 8e Jaargang.
10904: - 125 Jaar Sphinx-Ceramique.
10907: - Verslagen Betreffende de Cultuur En Bereiding Van Koffie En Het Beplante Nog Beschikbare Terrein Voor Dit Product in Mexico, Centraal- & Zuid-Amerika En West-Indë.
10830: - De Spiegel. Officieel Orgaan Van Het Delftsch Studentencorps En Van de Centrale Commissie Voor Studiebelangen.
10831: - De Spiegel. Officieel Orgaan Van Het Delftsch Studentencorps En Van de Centrale Comissie Voor Studiebelangen.
19214: - Een Kwart-Eeuw Samenwerking 1906 - 17 Januari - 1931.
20294: - Rijks-Museum Van Oudheden Te Leiden. Handleiding Bij de Bezichtiging Van de Afgietsels Der Olumpische Beeldhouwwerken.
20288: - Bijdragen Tot de Kerkelijke Geschiedenis Van Duitschland in de Xixe Eeuw, Op Het Zoogenaamde Roode Boek. Uit Het Hoogduitsch Vertaald.
20332: - Das Grosse Lexikon Der Graphik. Künstler, Techniken, Hinweise Für Sammler.
20327: - De Openbare Leeszaal En Bibliotheek. Keizersgracht 444-446.
20300: - Het Scheuren Van Greide.
20299: - Lichtbringer-Kalender Für Das Jahr 1922. Zweiter Jahrgang.
20757: - A Dutchmans Difficulties with the English Language.
20758: - "Ons Belang". Feestwijzer 1939. 19e Uitgave. Eigendom Der Nederl. Vereeniging Van Kermisvakgenooten.
19511: - Moderne Cafés, Restaurants Und Vergnügunsstätten. Aussen- Und Innenarchitektur. 213 Abb. Auf 176 Tafeln. Zweite, Veränderte Auflage.
25783: - Die Chronik Der Feldmühle. Fünfzig Jahre Feldmühle 1885-1935.
19390: - Verslag Van Het Verhandelde Op Het Xxxiiste Nederlandsch Landhuishoudkundig Congres, Gehouden Te 's-Hertogenbosch Van 20-22 Juli 1879.
17885: - Pitoresque Australia. Its Flowers and Its Views.
17884: - The Switserland Aof Australia. Viewss of Walhalla and District.
17883: - Vichy. De Badinrichtingen Te Vichy Zijn Geopend Van 15 Mei Tot 30 September.
17881: - Deutschlands Städtebau. Elberfeld. 11. Auflage.
17469: - Utrechtsch Jaarboekje Voor 1891. (Utrechtsche Provinciale En Stads Almanak) 51ste Jaargang.
17553: - "Kennemerland". Wandellingen Om Wijk Aan Zee. Met Plattegrond En Wandelkaart. Geïlls. Met 35 Foto's.
15983: - Catalogue Exportateurs Italiens Publié Par la Directions de L' Industrie, Du Commerce Et Du Crédit Avec la Collaboration Des Chambres de Commerce.
20641: - Portable Air Compressors Type "20" Ingersoll-Rand Company Ltd. London.
18042: - Provinciale Utrechtsche Almanak Voor Het Jaar Onzes Heeren Jezus Christus 1839.
18040: - Almanak Voor Het Jaar 1888, Uitgegeven Door de Vereeniging Van Den H. Vincentius Van Paolo Te Amsterdam. Nieuwjaars-Geschenk. Drie- En Dertigste Jaargang.
18039: - Almanak Voor Het Jaar 1891, Uitgegeven Door de Vereeniging Van Den H. Vincentius Van Paulo Te Amsterdam. Nieuwjaars-Geschenk. Zes-En-Dertigste Jaargang.
18038: - Almanak Voor Het Jaar 1874, Uitgegeven Door de Vereeniging Van Den H. Vincentius Van Paolo Te Amsterdam. Nieuwjaars-Geschenk. Negentiende Jaargang.
18037: - Steenwijker Almanak Voor Het Schrikkeljaar 1932, Bevattende Een Juiste Opgaaf Van Al de Kermissen, Jaar-, Vee- En Weekmarkten in Nederland, Benevens Van Den Op- En Ondergang Der Zon En Maan, Enz. . 267ste Jaargang.
18036: - Steenwijker Almanak, Voor Het Jaar 1906. 241ste Jaargang.
18034: - Almanak Voor Landbouwers En Veehouders Voor Het Schrikkeljaar 1880, Bevattende Vele Nuttige Wenken, Om Van Den Landbouw En de Veeteelt de Meeste Voordeelen Te Trekken. Veertiende Jaargang.
18033: - Almanak Voor Landbouwers En Veehouders, Voor Het Jaar 1863: Bevattende Vele Nuttige Zaken, Om Van Den Landbouw En de Veeteelt de Meeste Voordeelen Te Trekken.
18999: - Zóó Leert U Zaandam Kennen. Een Jaarlijksche Uitgave, Die Voor de Inwoners Van Deze Gemeente Een Wegzijzer Beoogt Te Zijn Ten Opzichte Van Adressen, Wetenswaardigheden En Gegevens, Die Iedere Zaandammer Moet Kennen.
16585: - Chronique de la Grande Gilde de Bruxelles En Brabant.
20805: - Algemene Toeristische Inlichtingen Groothertogdom Luxemburg 1955.
16581: - Katholiek Jaarboek Voor België 1948. Annuaire Catholique de Belgique.
20795: - Maçonniek Handboekje I.O. G.V. M. "le Droit Humain". Nederlandsche Jurisdictie.
20801: - Echternach Et Ses Environs. Petite Suisse Luxembourgeoise Avec Une Carte Spéciale.
20802: - Reise Auskünfte Grossherzogtum Luxemburg 1957.
20803: - Algemene Toeristische Inlichtingen Groothertogdom Luxemburg 1961.
20804: - Algemen Toeristische Inlichtingen Groothertogdom Luxemburg 1954.
20728: - Wie Kent de Kapucineskens?
20715: - Bijdrage Tot de Geschiedenis Van Het Radicalismus En Communismus. Uit Het Hoochduitsch. Met Een Voorwoord Van Mr. A. Mackay.
20719: - Voor En Tegen Van Het Soldatenleven.
20720: - Un éclair Avant la Foudre Ou le Communisme Et Ses Causes.
20426: - Tweede Vacantie-Cursus in Paedagogiek, Te Houden Van 31 Juli Tot 8 Augustus 1911 Te Amsterdam,
20424: - Kalender 1931 Der Nederlandsche Spoorwegen
20423: - Apolloos Weghwijser Door de Feesten Des Livsten Lustri Der Wijdtvermaerde Groninger Hooghe Schole Staende Te Vieren Den Xven - Xxsten Van Herfstmaendt in 't Jaer O.H. 1884.
25840: - Adresboek Der Gemeente Rotterdam En Van de Gemeenten Hillegersberg, Overschie En Schiebroek . Alphabetische Stratenlijst Der Gemeente Rotterdam. Ed. 1939.
20419: - The Estelle Doheny Collection from the Edward Laurence Doheny Memorial Library St. John's Seminary, Camarillo, California.
20461: - Deductie Voor de Heeren Jr. Edward Hobbo Van Burmania, Ennius Idema En Wilhelmus Bergsma, Deducenten. Tegens de Irs. Ulbo, Julius En Fredrik Van Burmania, Deduceerden.
20450: - Recueil de Lettres Originales de L'Empereur Joseph II, Au Général D'Alton, Commandant Les Troupes Aus Pays-Bas, Depuis Décembre 1787 Jusqu'En Novembre 1789.
20462: - Deductie Aan de Edele Mogende Heeren Staten Van Friesland Etc. Etc. Etc.
20475: - Provinciaal Blad Van Noord-Holland, Jaargang 1841.
20558: - Goud 1870 - Juni - 1928.
20555: - Fragmenten Uit de Gedichten Van Den Schoolmeester.
20401: - Tentoonsteling Van Noord-Hollandsche Nijverheid Te Amsterdam 1859. Verslag.
20392: - Algemeene Arbeiders-Coöperatie "de Dageraad". Grepen Uit de Geschiedenis Der Eerste Negen Bestaansjaren Benevens Verslag over Het Tiende Boekjaar 1 November 1910-31 Oktober 1911.
20486: - Staatsbedrijf Der Posterijen, Telegrafie En Telefonie. Telefoongids No. 97 December 1949.
15669: - Catalogus Der Voortbrengselen Van de Nationale Nijverheid Brussel 1830.
15670: - 4ième Foire Commerciale de Bruxelles 1923. Catalogue Officiel.
20813: - Reisgidsen Voor Het Buitenland No. 16. Luxemburg.
20814: - Echternach Et la Suisse Luxembourgeoise. Guide édité Par la Société D'Embellissement D'Echternach.
20815: - Echternach Und Umgebung Luxemburger Schweiz. Führer Herausgegeben Vom Echternacher Verschönerungsverein. Spezialkarte Fehlt.
20812: - Die Holding-Gesellschaften IM Grossherzogtum Luxemburg. Vervollständigte Neue Auflage.
16679: - Het Wijkgebouw " Elim "in de Westelijke Wijk Der Herst. Evangelisch Luthersche Gemeente Te Amsterdam.
15738: - Paleis Voor Schone Kunsten Brussel. Stedelijk '60 - '70. Verzameling Nederlandse Kunst 22/9 - 17/10 1971. Buitenlandse Kunst 20/10 - 22/11 1971.
25692: - Briefe Der Ninon de Lenclos. Mit 10 Radierungen Van Karl Walser.
25772: - Etablissements G. Boulitte, Paris. Catalogue A. . Cylindres Enregistreurs Inscripteurs à Air Et électromaguétiques Appareils Pour la Mesure Et L'Enregistrement Du Temps.
25773: - Prijsblad Van Houtbewerkings-Gereedschappen En Kleine Houtbewerkings-Machines N.V. Tools Voorheen S. Van Embden.
25720: - Catalogue Tableaux Anciens, Antiquités, Objets D'Art. Porcelaines de la Chine Et Du Japon, Vieux Delft, Céramiques Diverses, Meubles, Pendules, Tentures, Argenterie, Perles, Verriereis.
17256: - Avantgarde 8. Picasso's Erotic Gravures. Photpgraphy by Geoffrey H. Clements.
16985: - 25 Jaren Gilda. 1923-1948.
16693: - Catalogus Van de Nederlandsche Inzendingen Ter Internationale Tentoonstelling Parijs 1889. Op Geschept Papier.
16694: - Zwitsersche Badplaatsen. Uirgegeven Door de Eigenaars Der Bronnen.
16695: - Preussisches Bad Oeynhausen. Eine Gemeinnützlige Heilanstalt Des Preuss. Staates. Die Heilkraft Seiner Thermalquellen Und Ihre Wü Rdigung Durch Die Deutsche Aerztewelt.
16698: - Departement Van Landbouw, Nijverheid En Handel. Verslagen En Mededeelingen Van de Directie Van Den Landbouw 1906.
16702: - Illustrierte Preisliste " B ". Ausgabe 109 1932.
16709: - Algemeene En Internationale Tentoonstelling Van Brussel 1910. Catalogus Nederlandsche Afdeeling.
16710: - Vier Jaren Aanpassing. Gids Voor de Tweede Kamerverkiezingen Van 1937.
16714: - Annuaire Officiel de L' Archidiocèse de Malines 1958. Officieel Jaarboek Van Het Aartsbisdom Mechelen.
16717: - Provinciaal Blad Van Noordholland, Jaargang 1865.
16731: - Zaken- En Beroepenregister Met Telefoonnummers Van de Zaanstreek 1958.
16734: - Catalogus No. 2 Van de Verpakte Geneesmiddelen Der Laboratoria L. Vandenbussche & Cie. Meenen, België En Ducloy & Cie. Arques, Frankrijk.
16735: - E. Merck Darmstadt. Patent- En Speciaal-Preparaten. Nederland Nr. 13. Januari 1934.
16736: - Laboratoires, Laboratoria Zyma-Galen. Prix Courant, Prijslijst 1938.
16737: - Drie Eeuwen de Kuyper 1695-1995. Een Geschiedenis Van Jenever En Likeuren.
16738: - Deux Siècle de Prestige. 1755-1955.
16741: - Deinhard & Co. Coblenz a/Rhein U. Mosel. Eine Pflegestätte Deutschen Weines Und Deutschen Sektes Seit 1794.
16742: - "Salvator" Münchener-Bier-Gross-Restaurant Düsseldorf. Das Haus Der Guten Küche.
16744: - Annuaire de la Brasserie Belge - Néerlandaise - Luxembourgeoise. Eaux Minérales Et Limonades. Edition 1949. 50me Année.
16750: - Het Nieuwe Kupferberg Gold-Buch. Vroolijke Bladzijden over Lliefde En Sekt.
16754: - M.C. M. De Groot 1860-1935.
16755: - Annual Report 1957 Distillers Corporation- Seagrams Limited.
16760: - Ratweinkeller Zu Hamburg. Inh. Robert Hahn & Sohn. Weinkarte Ab 24 Mai 1924.
16764: - Indicateur de L ' Industrie Et Du Commerce Alimentaires. Annuaire O: Fficiel Dde la Confédération de L ' Alimentation Belge, L' Union Fédérale Du Commerce Et de L' Industrie Alimentaires. 1939.
16765: - Indicateur de L' Industrie Et Du Commerce Alimentaires. Législation Des Denrées Alimentaires, Liste Des Grossistes, Répertoire Des Associati;Ons, Chambres Syndicales, Etc. 1947. Iiie éd.
16789: - A Travers la Belgique, la Hollande Et le Grand Duché de Luxembourg. Album Illustré. 2e Année 1906.
16793: - Deutschlands Heilquellen Und Bäder. Herausgegeben Vom Kaiserlichen Gesundheits-Amt Zu Berlin.
16794: - La Belgique-VILLégiature. Album Illustré Constituant le Plus Parfais Vade-Mecum Du Tourisme En Belgique.
16795: - Nederland En de Missiën.
16801: - 1891 Wg 1951. Ons Gasthuis.
16809: - Revue de Boulogne Sur Mer Et Des Plages Environmentes. . 1. Boulogne Pittoresque. 2. Boulogne Industriel. 3. Boulogne Balnéaire.
16810: - Le Cinquantenaire de la Bénédictine 1863-1913.
16811: - 60 Jahre Internationaler Hotelbesitzer-Verein 1869-1929. Jubiläums-Ausgabe. Die Geschichte Der Internationalen Hotelbesitzer- Verein. Mit Illustrationen, Monographien Der Hotelbetriebe, Des Verkehrsgewerbe Und Der Grosslieferanten Des Hotelgewerbes.
16812: - Royaume de Belgique. Indicateur Officiel Des TéLéphones 1934-1935. Koninkrijk België. Officieel Telefoonboek. 1934-1935.
16813: - Royaume de Belgique. Indicateur Officiel de TéLéphones 1935-1936. Koninkrijk België. Officieel Telefoonboek 1935-1936.
16814: - Royaume de Belgique. Annuaire Officiel Des TéLéphones 1937-1938. Koninkrijk België. Officieel Telefoonjaarboek 1937-1938.
16815: - Royaume de Belgique. Annuaire Officiel Des TéLéphones 1939-1940. Kininkrijk België. Officieel Telefoonjaarboek 1939-1940.
16816: - Royaume de Belgique. Annuaire Officiel Des TéLéphones 1949-1950. Koninkrijk België. Officieel Telefoonjaarboek 1949-1950.
16828: - Livre D' Adresses de la Ville Et de la Province D' Anvers. Adresboek Van de Stad En de Provincie Antwerpen. 45e Edition 1925 45e Uitgave.
16830: - Livre D' Adresses D' Anvers. Adresboek Van Antwerpen. Edition 1937 Uitgave.
16831: - TéLéphones. Indicateur Officiel. Réseaux de la Province Brabant. Telefonen. Officieel Telefoonboek. Netten Der Provincie Brabant. 2me Edition 1928 2de Uitgave.
16832: - TéLéphones. Indicateur Officiel. Telefonen. Officieel Telefoonboek. 2me Edition 1924 2de Uitgave.
16833: - Royaume de Belgique. Indicateur Officiel Des TéLéphones Brabant. Koninkrijk België. Officieel Telefoonboek Brabant. 1936.
16834: - Indicateur Officiel Des TéLéphones. Listes Alphabétiques Zone de Bruxelles. Officiële Naamlijst Der Telefonen. Alphabetische Lijsten Zone Brussel. Volume 1 1951 Boekdeel 1.
16835: - Royaume de Belgique. Annuaire Officiel Des TéLéphones. (Classement Des Abonnés Par Professions Et Par Rues). Koninkrijk België. Officieel Telefoonjaarboek. (Indeling Der Abonnenten Per Beroep En Per Straat) 2me Partie 1951-1952. 2de Deel.
16836: - Indicateur Officiel Des TéLéphones. Listes Alphabétiques Zone de Bruxelles. Officiële Naamlijst Der Telefonen. Alphabetische Lijsten Zone Brussel. Volume 1 1953 Boekdeel 1.
16838: - Indicateur Officiel Des TéLéphones 1. Listes Alphabétiques Brabant 1939. Officieele Naamlijst Der Telefonen. Alphabetische Lijsten Brabant.
16840: - Royaume de Belgique. Annuaire Général de la Belgique. Industrielle, Commerciale, Maritine & Coloniale. 1927.
16842: - Nederlands ABC Voor Handel En Industrie 1950-1951.
16843: - Annuaire Des Artistes Et de L'Enseignement Dramatique Et Musical. France & Colonies, Monaco, Luxembourg, Belgique, Suisse 1921-1922. 31me Année.
16844: - Annuaire Des Artistes Et de L'Einseignement Dramatique Et Musical 1923. France & Colonies, Monaco, Luxembourg, Belgique, Suisse, Hollande, Norvège.
16845: - Annuaire Des Artistes 1924.
16846: - Belgisch Jaarboek Voor Nijverheid En Vervoerwezen. Annuaire Belge de L' Industrie Et Du Transport. Tweede Uitgave 1945, Deuxième Edition.
16847: - Guide Europeen Des Hotels Et Du Tourisme 1953. 28me Année.
16850: - Annuaire Select 1946-1947. Tome 1. Provence Du Brrabant. 4e Edition. Jaarboek Select. Provincie Brabant.
16851: - Hotel- U. Städte-Adressbuch Für Deutschland, Andorra, Belgien, Dänemark, Frankreich, Griechenland, Grossbritannien, Holland, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Oesterreich, Portugal, San Marino, Schweden, Schweiz, Spanien, Marokko, Israel.
16852: - Annuaire International Des Hôtels. Edition 1931.
16853: - Annuaire International Des Hôtels Et Du Tourisme. 1931.
16854: - Adresboek Van Schiedam. Uitgave 1924.
16855: - Adresboek Van Schiedam 1950.
16857: - Adresboek Voor Dordrecht 1879. Met Plattegrond Van 't Bebouwde Gedeelte Der Stad Dordrecht En Uitklapbare Afstandskaart Van 't Arrondissement Dordrecht.
16858: - Adresboek Van Dordrecht, Samengesteld Uit Het Bevolkingsregister Der Gemeente.
16867: - Brauereien Und Mälzereien in Europa. Brasseries Et Malteries En Europe. Breweries and Maltsters in Europe. 1962/64. 52. Ausgabe-édition-Edition.
1687: (VENING MEINESZ) - Over de Vorming Van Aardkorstplooiingen En Ketengebergten. Rede Op de 2de Algemeene Vergadering Van Het Xxiiiste Ned. Natuur- En Geneeskundig Congres 1931. Or. Wr. 17 Pp. -Overgedrukt Uit Het Weekblad "de Ingenieur" 1931 No. 18
16874: - Agenda de Poche de la Federation Nationale Des Militairs Mutiles Et Invalides. Section Du Grand-Bruxelles. (F.N. I. ) 1934.
16875: - Almanak 1934 de Invalied.
1688: (VENING MEINESZ) - Fundamental Tables for Regional Isostatic Reduction of Gravity Values. Verhandelingen Der Koninklijke Ned. Akademie Van Wetenschappen Afd. Natuurkunde Eerste Sectie, Deel XVII, Nr. 3.
16902: - Exposition International, Coloniale, Maritime Et D' Art Flamand. Anvers 1930. Congrès International Des Fabricants de Chocolat Et de Cacao 1930. Volume Préparatoire.
16906: - De Termijnhandel in Reuzel Te Rotterdam.
16913: - Rotterdam in Honderd Jaren 1813-1913. Gedenkboek Voor Den Jare 1913.
16941: - Gedenkboek Uitgegeven Door de Vereeniging Van Oud-Weezen Van Het Gerefo;Rmeerd Burgerweeshuis Te Rotterdam Ter Herinnering Aan Haar 10-Jarig Bestaan. 1926-1936.
16957: - Gereform. Bond Tot Verbreiding En Verdediging Van de Waarheid in de Ned. Herv. (Ger. ) Kerk Afdeeling Rotterdam En Kralingen. Gedenkschriftje Naar Aanleiding Van Het 25-Jarig Bestaan Van de Afdeeling Rotterdam En Kralingen.
16959: - L' Industrie Laitiere Belge. De Belgische Zuivelnijverheid.
16961: - Commune D' Anderlecht. Grandes Fêtes Du 125me Anniversaire 1825-1950. Foire Annuelle Au Bétail. Gemeente Anderlecht. Grote Feesten Van de 125ste Verjaardag. Jaarlijkse Veefoor. Programme Officiel. Officieel Programma.
16962: - Officeele Feestwijzer Voor de Inhuldigings-Feesten Te Rotterdam 31 Augustus 1898.
16964: - Officieele Feestgids Van Het Nationaal Federatief Concours Voor Harmonie- En Fanfarecorpsen Te Zaandijk.
16965: - 10 Jaren A.N. K.B. Algemene Nederlandse Kruideniersbond. 1948-1958.
16969: - Gymnastiek- En Schermvereeniging " Achilles " Zaandam. 1873-1923.
16974: - Oudheidkundige Kring " Die Goude ". Negentiende Verzameling Bijdragen 1982.
16976: - Nederlandse Vereniging Van Fabrieksarbeider(Sters). Verslag Der Verrichtingen En Overzicht Van de Toestand over de Jaren: 1948/1949.
16977: - Gemeentelijk Jaarboek Voor 1941, Waarin Opgenomen Het Verslag Van de Werkzaamheden Van de Vereeniging Van Nederlandsche Gemeenten over Het Jaar 1940.
16980: - Gedenkschrift Van de Gemeente-Gasfabriek Te Alkmaar 1883-1917.
16981: - Nederlandse Cacao- En Cacaoproducentenvereniging. 18e Verenigingsjaar 1952.
17000: - De Dageraad. Maandschrift Tot Bespreking Van Maatschappelijke En Zedelike Vraagstukken Op Wetenschappelijk Gebied. Jaargang 1880-1881. Deel II.
17006: - Statische Nachrichten über Das Grossherzogthum Oldenburg. Achtes Heft. A.B. Neuntes Heft 1ster Theil.
17007: - L' Eté En Belgique. Annuaire Officiel Des Syndicats D' Initiative Belges, de VILLégiature, Stations Balnéaires, Climatériques & Thermales. Annéé 1914.
17008: - L' Eté En Belgique. Annuaire Officiel Des Syndycats Belges D' Initiative Et de VILLégiature, Stations Balnéaires, Climatériques & Thermales. Année 1924.
17009: - L' Eté En Belgique. Annuaire Officiels Des Syndicats Belges D;'Initiative Et de VILégiature, Stations Balnéaires, Climatériques & Thermales. Anée 1922.
17010: - L' Eté En Belgique. Annuaire Officiel. Année 1920.
17015: - 150 Jaren Van Gend & Loos. 1796-1946.
17016: - Gedenkboek Der Vereeniging Groenten- En Vruchtenveiling " Utrecht En Omstreken " . 1905-1928.
17050: - Le Grand-Duché de Luxembourg. Industriel Et Commercial. 8me Edition anéé 1929.
17071: - Besetzte Gebiete Deutschlands. Bearbeitet IM Preussischen Statistischen Landesamt. Hierzu Eine Karte IM Massstab 1: 600. 000.
17081: - Weser-Bote 1952. Heimat-Kalender Für Das Weserland.
17086: - Medizinische Späzialitären.
17087: - Catallogue Guide . Prix Courant . Pharmacie Mondiale 1938-1939.
17088: - Czaar Peter Feesten. Georganiseerd Door de Zaandamse Gemeenschap Van 16-24 Augustus 1947.
17090: - 100 Jaar Christelijk Onderwijs 's-Gravenzande. 1875-1975. Verleden, Heden.
17091: - Officieele Feestgids Van Den Internationalen Zangwedstrijd Voor Mannen- En Gemengde Koren, Uitgeschreven Dor de Liedeertagels " Zanglust ", En " de Vereenigde Zangers " Ter Gelegenheid Hunner 50- En 25-Jarig Bestaan.
17092: - 's Gravenhage Voorheen En Thans in Brieven. Vervolg Op Brief VII.
17096: - Pius Almanak Voor Het Jaar Des Heeren 1888. Veertiende Jaargang.
17097: - Onze Pius-Almanak Voor Het Jaar Des Heeren 1901.
17100: - Pius-Almanak. Jaarboek Voor de Katholieken Van Nederland Voor Het Jaar Des Heeren 1913. 39ste Jaargang.
17101: - Pius-Almanak. Adresboek Van Katholiek Nederland Voor Het Jaar Onzes Heren 1949. Vijf En Zeventigste Jaargang.
17102: - Pius-Almanak. Adresboek Van Katholiek Nederland 1952.
17103: - Piusalmanak. Adresboek Van Katholiek Nederland 1959.
17104: - Pius Almanak. Adresboek Katholiek Nederland 1971.
17105: - Pius-Almank. Jaarboek Voor de Katholieken Van Nederland Voor Het Jaar Onzes Heeren 1942. 68ste Jaargang.
17119: - Grosser Volkskalender Des Lahrer Hinkenden Boten Für Das Jahr 1937.
1713: (BOERHAVE, HERMAN) - J.W. Gunst: Herman Boerhave.
17138: - Vijftig Jaar Gem. Zangvereniging " Zanglust " Zaandam. 1899-1949. Officiële Feestgids Van Het Zaans Zantournooi.
17140: - 't Goude Hooft 1423 / 1660 / 1960.
17146: - Commune de Tervueren. Gemeente Tervueren. 50me Anniversaire de L'Harmonie Royale. 50ste Verjaring Van de Koninklike Harmonie. Programma. Groote Internationale Muziekwedstrijd 1935. Grand Concours International de Musique. 1935.
17147: - Vereniging Het Botercontrôlestation Zuid-Holland 1901-1951. B.C. Z.H.
1715: (BUENE, JOZEF) - L. Van Esso Bzn. : Het Consult Van Dr. Jozef Bueno Aan Het Ziekbed Van Prins Maurits Van Oranje.
1716: (DEVENTER, HENDRIK VAN) - Dr. A.J. M. Lamers: Hendrik Van Deventer Medicinae Doctor 1651-1724. Leven En Werken.
17163: - Septante-Cinquieme Anniversaire de la Fondation de L' Institut Saint-Boniface, a Ixelles.
17167: - Notulen Van Het Verhandelde in de Zittinen Der Synode Van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Nederland, Gehouden Te Utrecht.
17168: - Kerkelijke Rechtspraak.
1717: (DEVENTER, HENDRIK VAN) - Dr. A.J. M. Lamers: Hendrik Van Deventer Medicinae Doctor 1651-1724. Leven En Werken.
17173: - De Carmel Van Het Goddelijk Hart Van Jezus in de Oude En Nieuwe Wereld. 1891-1919. Leven En Werken Van de Carmelitessen Van Het Goddelijk Hart Van Jezus.
1718: (DONDERS, F.C.) - E.C. Van Leersum: Het Levenswerk Van Franciscus Cornelis Donders. Uitg. Voor Het Nederlandsch Tijdschrift Voor Geneeskunde.
17185: - Bedevaart Naar Sittard. Een Geschenk Voor de Intekenaren Op Het Maandschrift. Lith. F.A. Wartenbergh.
25275: - Rglement Voor Het Bestuur Der Steden Zwolle, Deventer En Kampen Provincie Overijssel.
17188: - Inkasso-Tarif Der Filiale Der K.K. Priv. Oesterreichischen Credit-Anstalt Für Handel Und Gewerbe in Triest. 1 Theil. Oesterreich, Bosnien Und Herzogovina. 11 Theil. Ungarn Mit Kroatien Und Slavonien.
1719: (DONDERS, F.C.) - XXII International Congress of Physiological Sciences. Leiden 10 - IX - 1962
17192: - Almanach Retrospectif 1916. 9e Tirage, 1re Année.
17194: - Evangelisch-Lutherische Gemeinde Barmen-Wichlinghausen. Unsere Gemeinde 1744 - 1864 - 1914 - 1964.
17198: - Gedenk-Boekje Uitgegeven Ter Herinnering Aan Het Vijf En Twintig Jarig Bestaan Der Zondagsschool_vereeniging " SamuëL " Te Delfshaaven 1898-1923.
17206: - 50-Jarige Herdenking Van de Gereformeerde Kerk Te Zuidlaren. 1891-1948.
1721: (EHRLICH, PAUL) - Walter Greiling: Paul Ehrlich Zijn Leven En Werk. Vertaling W.E. Gritters Doublet.
17212: - Galeries Et Grand Bazar Du Bd Anspach. Agenda 1934.
17213: - Galeries Et Grand Bazar Du Bd Anspach. Agenda 1938.
17214: - Galeries Et Grand Bazar Du Bd Anspach. Agenda 1940.
17215: - Galeries Et Grand Bazar Du Boulevard Anspach. Agenda 1931.
1722: (EIJKMAN CHR.) - B.C. P. Jansen: Het Levenswerk Van Christiaan Eijkman 1858-1930.
17226: - Le Carnet Mondain. 3me Année 1902.
17229: - Naamlijst Van Heeren Predikanten Die Van Af de Hervorming Tot Op Dezen Tijd de Evangelie-Bediening Te Leeuwarden Hebben Vervuld, Alsmede Van Predikanten Die Aldaar Zijn Geboren En Elders Werkzaam Geweest.
1723: (EIJKMAN, CHR.) - B.C. P. Jansen: Het Levenswerk Van Christiaan Eijkman 1858-1930.
17231: - Jaargids 1949-1950. Ned. Hervormde Gemeente Wormerveer.
17232: - Jaarboek Van de Gereformeerde Kerk Zaandam.
17233: - Verslag Van Den Toestand Der Gemeente Hoorn over Het Jaar 1889.
17234: - Algemeene Politie-Verordening Der Gemeente Alkmaar.
17237: - Commissie Van Openbare Onderstand Van Antwerpen. Brochure Uitgegeven Ter Gelegenheid Van de Herdenking Van Het 22-Jarig Bestaan 1925-1950.
17239: - De Toestand Van de Geldelijk Ondersteunde Armen Te Amsterdam in Het Jaar 1919.
1724: (EINTHOVEN, WILLEM) - Dr. S. Hoogerwerf: Leven En Werken Van Willem Einthoven. Grondlegger Van de Electrocardiografie.
1725: (EINTHOVEN, WILLEM) - Dr. S. Hoogerwerf: Leven En Werken Van Willem Einthoven. Grondlegger Van de Electrocardiografie.
1726: (EINTHOVEN) - A. De Waart: Het Levenswerk Van Willem Einthoven 1860-1927.
1727: (FLEMING, SIR ALEXANDER) - Kathryn Surrey: Sir Alexander Fleming.
17273: - Galeries Et Gd. Bazar Du Bd. Anspach. Agenda 1935.
25274: - Reglement Voor Het Bestuur Der Stad Deventer.
1728: (GRAAF, REINIER DE) - G.A. Lindeboom: Reinier de Graaf. Leven En Werken 30-7-1641 / 17-8-1673
17657: - Jaarboek Voor de Gereformeerde Kerken in Nederland (in Hersteld Verband). Tweede Jaargang.
17661: - Jaarboekje 1931. Met Medewerking Van de Afd. Rotterdam Van de Nederlandsche Vereeniging Van Huisvrouwen.
17662: - Jaarboekje 1932. Met Medewerking Van de Afd. Rotterdam Van de Nederlandsche Vereeniging Van Huisvrouwen.
17663: - Jaarboekje 1933. Met Medewerking Van de Afd. Rotterdam Van de Nederl. Vereeniging Van Huisvrouwen.
17664: - Jaarboekje 1934. Met Medewerking Van de Afd. Rotterdam Van de Nederl. Vereeniging Van Huisvrouwen.
17665: - Jaarboekje 1935. Met Medewerking Van de Afd. Rotterdam Van de Nederl. Vereeniging Van Huisvrouwen.
17668: - Verslag Gedaan Door Burgemeester En Wethouders Aan Den Raad Van Amsterdam over Den Toestand Der Gemeente Gedurende Het Jaar 1861.
17671: - Fotografische Kring Van Antwerpen. Tentoonstelling Van Lichtteekeningen.
17677: - Catalogus Van de Jubileumtentoonstelling Van de Hollandsche Maatschappij Van Landbouw Ter Gelegenheid Van Het 100 Jarig Bestaan.
17682: - Theatre Arts Monthly. January-December 1936. Vol XX. 12 Isues.
17687: - N.V. Nederlandsche Tramweg Maatschappij Gevestigd Te Heerenveen. Dienstregeling En Tarieven 15 Mei 1931.
17694: - Nederlandsche Spoorwegen. Beperkte Dienst Van 1 November 1914.
17697: - Het Verkeer. Gids Voor Utrecht En Omstreken Ten Dienste Van Ingezetenen En Vreemdelingen. Bevat: Dienstregeling Van Het Personen- En Goederenvervoer.
17698: - Nederlandsche Spoorwegen. Overzicht Van de Voornaamste Verbindingen Voor Het Vervoer Van Wagens, Ijl- En Vrachtgoed Naar Verschillende Stations in Het Buitenland En Van En Naar Verschillende Stations in Nederland. November 1928.
17707: - Almanak Voor Spoor- En Tramwegpersoneel 1917. 5e Jaargang.
17711: - Algemeen Spoorboek Van Nederland. Zomerdienst 1903. Met Uitklapbare Plattegronden Van Amsterdam, Rotterdam, 's-Gravenhage, Utrecht, Arnhem En Haarlem En Spoor- En Tramwegkaart Van Nederland.
17712: - Algemeen Spoorboek Van Nederland. Winterdienst 1910/1911. Met Uitklapbare Spoor- En Tramwegkaart Van Nederland.
17714: - Rotterdamsche Reisgids Met Alphabetische Rubriek Voor Spoor- En Tramwegen, Stoombooten, Beurtschippers En Vrachtrijders. Zomerdienst 1918.
17722: - Verkehrsbuch Für Köln. Mit Gefalt. Plan Von Köln.
17723: - Verzeichnis Der Oberen Reichsbahnbeamten 1942. Achtunddreitzigster Jahrgang.
17724: - N.V. Nederlandsche Spoorwegen. Reglement II Tot Vaststelling Van de Voorwaarden, Waarop Personen in Dienst Worden Genomen, Waarop Zij in Dien Dienst Werkzaam Zijn En Waarop Hunne Dienstbetrekking Een Einde Neemt.
17725: - Chemins de Fer de L' Etat. Liste Des Directeurs de Service Et Des Chefs IMMédiats.
17726: - Naamlijst Van de Ambtenaren En Schrijvers in Dienst Van de Nederlandsche Spoorwegen.
17727: - Guide Mignon Anversois. Eté Du 1 Juillet Au 30 Septembre 1905. Chemins de Fer, Vicinaux, Tramways, Bateaux à Vapeur Etc. Expositions Universelle de LIège.
17728: - Horaire Des Chemins de Fer Suisses. Postes Et Bateaux a Vapeur,Accompagné D'Une Carte de la Suisse. 59me Année, Service D'été 1913.
17729: - Schweizer Eisenbahn-Kurs-Buch Krüsi No. 133. Sommer-Saison 1906 1. Mai Bis 1. Oktober.
17734: - Vervolgen Op Het Treinboek London over Ooostende-Dover.
17737: - Nördliches Und östliches Deutschland (Schleswig-Holstein, Mecklenburg, Pommern, Ostpreussen, Schlesien, Brandenburg Und Freistaat Sachsen. Erte Abteilung (No. 1-102) 15 Mai 1931.
17739: - Soldatenführer Durch Brüssel.
17741: - Zakboekje Voor de Amsterdamsche Politie. Het in Uniform Straatdienst Doend Personeel Moet Dit Boekje Bij Zich Dragen.
17742: - Jaarboekje Voor de Politie in Nederland 1923. Zes-En-Twintigste Jaargang.
17743: - Jaarboekje Voor de Politie in Nederland Ten Dienste Van de Kon. Marechaussée, de Rijjksveldwacht, de Gemeente-Politie, de Visscherij-Politie, de Politietroepen En de Gemeentebesturen 1930. 33ste Jaargang.
17744: - Jaarboekje Voor de Politie in Nederland 1934. 37ste Jaargang.
17746: - Oomkens' Regeerings-Almanak Van En Voor de Provincie Groningen, Voor Het Jaar 1906. 213e Jaargang.
17755: - Jaarboekje Voor Dordrecht 1851.
17756: - Jaarboekje Voor Dordrecht, Voor Het Schrikkeljaar 1852.
17757: - Jaarboekje Voor Dordrecht, Voor Het Jaar 1856. 12e Jaargang.
17758: - Jaarboekje Voor Dordrecht, Voor Het Jaar 1857. 13e Jaargang.
17759: - Jaarboekje Voor Dordrecht, Voor Het Schrikkeljaar 1860. 14e Jaargang.
17760: - Jaarboekje Voor Dordrecht, Voor Het Jaar 1862. 15e Jaargang.
17761: - Jaarboekje Voor Dordrecht, Voor Het Schrikkeljaar 1864. 16e Jaargang.
20881: - Deutsche Strassenporfilkarte Für Radfahrer. Frankfurt A.M. 2e Auflage.
20885: - Officiëele Feestgids Voor Het Grootnationaal Concours Van Harmonie- En Fanfarecorpsen Met Daaraan Verbonden Eere-Wedstrijden En Voorafgaand Feestconcert.
20886: - Maandschrift Voor Bijenfeelt. Orgaan Van de Vereniging Tot Bevordering Der Bijenteelt in Nederland. Jaargang 1963.
25847: - Scheizer Signete. Trade Marks and Symbols.
20888: - Réglement Général Sur Les Installations Electriques.
20889: - Rijksmuseum "Nederlands Scheepvaart Museum"Amsterdam. Toelichtende Catalogus Voor de Tentoonstelling 1975-1976.
20893: - International Flowershow-Holland. Flora 1953. Heemstede 14 March - 14 May.
20896: - Bezoekt de Hoge Veluwe. Het Nationale Park.
20897: - Lichtenvoorde Duizend Jaar.
20898: - Oud Sliedrecht.
2098: - Consulaire Verslagen En Berichten.
20999: - Fédération Des éclaireuses Suisses 1919-1944.
21001: - Werken Zonder Kijken. Jubileumuitgave Ter Gelegenheid Van Het 25-Jarig Bestaan Van Het Academisch Genootschap "Petronella Moens" , Landelijke Kring Van Blinde En Slechtziende Intellectuelen En Kunstenaars.
21003: - Hommage Des écrivains étrangers à Paul Valéry.
21004: - Het Politieke Gebeuren Rondom de Repoeblik Indonesia. Overzicht Der Ontwikkelingen Sedert Den Oorlog Met Japan. 2 Bde. Deel 1 Tekst. Deel Twee Foto's.
21007: - Baking Ovens and Plants. Fours Et Installations de Cuisson. Backöfen Und Grossbackanlagen.
21024: - Paris En Poche. Guide Pratique Illustré de L'étranger Dans Paris Et Ses Environs. 2e édition.
21025: - Pleasure Guide to Paris. Illustrated by Photographs. Wit a Plan of Paris, Showing the Position of Principal Sights and How to Reach Them. Translated from the New French Edition by George Day.
21026: - Guide Des Plaisirs à Paris. Nouvelle édition Revue Complètement Mise à Jour. With Photogr.
21027: - La France Gastronomique. Guide Des Merveilles Culinaires Des Bonnes Auberges Français. 2 Vols.
26174: - XV International Physiological Congress Leningrad August 1935. . Album with 18 Photo's from A. Rachmilovitch.
21031: - Guide de L'étranger Dans Paris Et Ses Environs. Illustré de 130 Gravures Sur Dois. Cinquième édition.
21032: - Lissone's Practische Gids Voor Parijs En Omstreken.
21033: - Lissone's Practische Gids Voor Parijs En Omstreken.
21034: - Paris En Poche. Guide Pratique Conty. Quinzièmeédition. Gravures Et Cartes.
21035: - Paris En Poche. Guide Practique Conty. Onzième édition.
21036: - Paris En Poch. Guide Practique Conty. Neuvième édition.
21037: - Galignani's Illustrated Paris Guide for 1888. Revised and Verified by Personal Inspection. With 62 Views of the Principal Buildings and 3 (of 4) Plans.
21038: - Cohen's Practische Geïllustreerde Gids Voor Parijs. Naar de Beste Bronnen En Persoonlijk Ingewonnen Inlichtingen Bewerkt. Voorzien Van Een 60 Tal Gravures En 5 Plattegronden.
21039: - Cohen's Geïllustreerde Gids Voor Parijs. Tweede Herziene En Bijgewerkte Druk. Met 23 Gravures En 20 Plattegronden.
21040: - Guide de L'étranger Dans Paris Et Ses Environs. 12e édition.
21042: - Misset's Gids Voor Parijs. Een Vertrouwbare Vraagbaak En de Beste Gids Voor Ieder Die Parijs Bezoekt. Met Los Erbij: 1. Plan Der Wereld-Tentoonstelling. 2. Plan Practique Et Simplifié Du Nouveau Paris.
21043: - Paris-Miniature. Souvenir Offert Par L'Hotel Des Etrangers. Rue Vivienne 3 Paris.
21050: - Guide de Bruxelles Et Ses Environs. With 4 Ills. (2 Folded).
21051: - Guide de Bruxelles Et de Ses Environs. 3me édition. With Ills & One Folded Tarif Postal Pour L'étranger.
21052: - Guide de Bruxelles Et de Ses Environs. 5me édition. Ills. & Folded Map with Tarif Postal Pour L'étranger.
21053: - Guide de Bruxelles Et de Ses Environs. 6me édition. With Folded Map. Plan de la Ville de Bruxelles Et de Ses Environs. Dressé Et Photolithographie Par E. Leclercq.
21054: - Guide de Bruxelles Et de Ses Environs. . 9me édition. Map Lacking.
21055: - Guide de Bruxelles Et de Ses Environs. 11me édition.
21056: - Guide de Bruxelles Et de Ses Environs. 13me édition.
21057: - Guide de Bruxelles Et de Ses Environs. 14me édition. Map Lacking.
21058: - Guide de Bruxelles Et de Ses Environs. 15me édition. Map Lacking.
21059: - Guide de Bruxelles Et de Ses Environs. 16me édition. With Map.
21060: - Guide de Bruxelle Et Ses Environs. 18me édition.
21061: - Guide de Bruxelles Et Ses Environs 19me édition. With Map.
21062: - Guide de Bruxelles Et Ses Environs.
21063: - Guide de Bruxelles Et Ses Environs. 26me édition.
21064: - Guide de Bruxelles Et Ses Environs. 27me édition.
21065: - Guide de Bruxelles Et Ses Environs. 29me édition.
21066: - Guide de Bruxelles Et Ses Environs. 30me édition.
21067: - Guide de Bruxelles Et Ses Environs. 32me édition.
21068: - Guide de Bruxelles Et Ses Environs. 33me édition.
21069: - Guide de Bruxelles Et Ses Environs. 35me édition.
21071: - Gerieflijke Nieuwjaars-Gift of Adres-Almanak Voor Het Jaar 1909. 147ste Jaar.
21072: - Gerieflijke Nieuwjaars-Gift of Adres-Almanak Voor Het Jaar 1908. 146ste Jaar.
21076: - Guide de Bruxelles Et de Ses Environs. With Fold. Map: Plan de Bruxelles.
21077: - Guide de Bruxelleset de Ses Environs. With Fold. Map of Bruxelles.
21078: - Guide de Bruxelles Et de Ses Environs. With 1 Fold. Map of Bruxelles and 1 Fold. Map of Bruxelles-Exposition . Plan Général.
21079: - Guide de Bruxelles. With Folded Map.
21080: - Guide de Bruxelles Et de la Belgique. With Folded Map.
21081: - Guide & Plan de Bruxelles. édition Gratuite. With Fold. Map from Bruxelles.
21082: - Indicateur Officiel Des Voies Publiques de la Ville de Bruxelles Et de Ses Faubourgs. Nouvelle édition Revue Et Corrigée.
21084: - Guide Illustré Du Voyageur En Belgique. With 4 Fold. Plans: LIège, Gand, D'Anvers, Bruxelles.
21093: - Naamwijzer En Adresboek Voor Het Jaar 1925.
21095: - Naamwijzer En Adresboek Voor Het Jaar 1930.
21096: - Guide Trough Germanany, Austria, Hungary, Switserland, Italy, France, Belgium, Holland and England.
21097: - Dover Ostend. European Guide. Fifth Edition.
21098: - Dover Ostend. Ekuropean Guide. Fifth Edition
21101: - Souvenir de Mon Ascension a la Tour Eiffel.
21102: - Met de "Nederland" Naar Indië En Terug. Met Uitvouwbare Kaart.
21103: - Grieben Reiseführer Band 94. Die Seebäder Der Insel Usedom, Swinemünde, Ahlbeck, Heringsdorf, Bansin, Koserow, Zinnowitz. 21. Auflage Mit 6 Karten.
21105: - Guia Y Planos Para El Turismo En la Cidudad de Mexico, Distrito Federal Y Republica Mexicana.
21110: - Meyers Reisebücher. Der Harz. Grosse Ausgabe Mit 21 Karten Und Plänen Und Einem Brocken-Panorama.
21111: - Meyers Reisebücher. Nordseebäder Und Städte Der Nordseeküste. Vierte Auflage Mit 27 Karten, 23 Plänen, 11 Abb. Und 1 Flaggentafel.
21112: - Svenska Turistföreningens Resehandbücher XXV. Lappland. I Norrbottens Lappmarker Och Kustland.
21114: - European and Maritime Guide. Handbook of Information for Passengers. Holland-America-Line. Second Edition.
21118: - Griebens Reisebücher. Band 59. Praktischer Führer Nach Und in Constantinopel (Nebst Ausflügen Nach Kleinasien). Neu Bearbeitete Auflage Mit Drei Karten.
21121: - De Rijn Van Arnhem Tot Zijn Oorsprong. Met Gravuren.
21124: - Pocket Dictionary of the English and Armenian Languages. Vol. 1 English-Armenian.
21129: - Het Leven Van Den Heiligen Gerlacus. Kluizenar. Patroon Der Parochiale Kerk Te Houthem-St. Gerlach. Bijzonder Aangeroepen Tegen Besmettelijke Ziekten, Voornamelik Onder Het Vee.
21135: - Reizen En Rampen Van Kommandeur Jeldert Jansz Groot En Anderen.
21143: - Feestgids 1913-1928. Internationale En Nationale Zangwedstrijd 1928. Te Houden in Den Tuin Van Het Koninklijk Zoologisch Botanisch Genootschap (Dierentuin) Te 's-Gravenhage.
21147: - Feestgids Voor Het Groot En Chr. Nationaal Zangconcours 1936 . Ring Leiden En Omstreken.
21148: - Feestgids Voor de Jubelfeesten Bij Gelegenheid Van Het 60-Jarig Bestaan Der Kon. Harmonie "St. Cecilia" Geleen. 1866-1926.
21149: - Feestgids Bij Het 40-Jarig Jubileum Der K.Z. Roermonds Mannenkoor En Het 3de Limburgsche Tournooi Voor Mannenzang. 1880-1920.
21150: - Driedaagsch Muziekfeest Te Utrecht Op 24, 25, En 26 Mei 1892 in de Groote Zaal Van Het Park Tivoli Van de Nederlandsche Toonkunstenaars-Vereeniging.
21151: - Limburgsch Tournooi Voor Mannenzang. Programma En Teksten Voor Den 2en Tournooidag Te Maastricht 1919.
21152: - Officieele Feestgids Voor de Muziekfeesten Ter Gelegenheid Van Het 70-Jarig Bestaan Der Koninklike Vereeniging Harmonie "Asterius" Te Oisterwijk 1916.
21153: - De Hamit. Officieel Programmaboek Der Middenstandsdemonstratie 1924. Uitgaande Van En Georganiseerd Door Den Middenstandsraad Voor Haarlem En Omliggende Gemeenten.
21154: - Programma Voor de Soirée Artistique Te Geven Door Het Cabaretgezelschap Van de R.K. Studenten-Vereeniging "Sanctus Thomas Aquinas" Ter Gelegenheid Van Den 21en Dies Natalis Ten Bvate Van de R.K. Vereeniging Tot "Hulp in de Huishouding"1917.
21155: - Kraftwagen "Moskwitsch". Wartungsanweisung.
21160: - Johann Valentin Andreae 1586-1986. Die Minifeste Der Rosenkreuzerbruderschaft. Katalog Einer Ausstellung in Der Bibliotheca Philosophica Hermetica.
21161: - Voorjaars- En Zomermodellen 1951. Fashion Parade O.L. V. Carel Briels. Programma 22 November 1950 in Het Concertgebouw.
21169: - Deense Schilderkunst, Beeldhouwkunst, Kunsthandwerk, Bouwkunst. Tentoonstelling in Het Gemeentelijk Museum Te 's-Gravenhage 23 Oct. - 5 Dec. 1948.
21181: - Almanach de Poche de Bruxelles Pur L'Anné 1845. Vingt-Huitième Année.
21182: - Almanach de Poche de Bruxelles Pour L'Année 1853. Trente-Sixième Année.
21183: - Almanach de Poche de Bruxelles Et de Ses Faubourgs Pour 1863. Quarante-Sixième Année.
21184: - Almanach de Poche de Bruxelles, Pour L'Année Bissextile 1848. Trente Et Unième Année.
21185: - Almanach de Poche de Bruxelles Et de Ses Faubourgs, de Louvain Et de Nivelles Pour 1880. Soixante-Troisième Année.
21187: - Brussel En de Wereldtentoonstelling 1935. Geïllustreerde Gids En Reductieboekje.
21188: - Almanach Populaire Illustré Pour 1870. 4me Année.
21189: - Almanach Populaire Belge Illustré Pour 1871. Cinquième Année.
21190: - Gids Voor Reizigers Door Het Koningrijk Belgie. Geïllustreerd Met Ruim Vijftig Fraaie Gravures.
21191: - Bruxelles Et Ses Faubourgs.
21192: - Concordaat Der Broederchappen Van de Veertinedaagsche Berechting. Geschiedkundig Overzicht 1923.
21197: - Herinneringsalbum Van de Tentoonstelling Het Diamant.
21199: - Wereldverbond Van Diamantbewerkers, Alliance Universelle Des Ouvriers Diamantaires, Weltverband Der Diamantarbeiter 1925-1928.
21205: - Fraans Beeren Holland 40.
21206: - Adresboek Nieuwer-Amstel Naar Officiële Gegevens Bewerkt. Jaargang 1958-1959.
21207: - Nederlands Economisch Verbond Van de Confectie Industrie. Jaarverslag 1956. Layout: Emile Puettmann.
21211: - Herinneringsalbum 1e Infanterie Brigadegroep C Diviesie "7 December". Deel IV. 1 Maart 1948 - Demobilisatie.
21215: - Welstand Door Vereniging. De Ontwikkeling Van de Christelijke Arbeiderscoöperaties 1886-1986.
21224: - De Sluitsteen Geplaatst.
21226: - Gaumont Palace. 13e Année, Saison 1923-1924.
21230: - Wie Is Dat?
21231: - Reglement Der Rederijksers-Vereeniging " Van Zeggelen" Te Nieuw- En St. Joosland.
21233: - Koninklike Nederlandsche Zeil-L En Roeivereniging. Leden- En Jachtenllijst Januari 1972.
21234: - Gedenkschrift Gewijd Aan Het 200-Jarig Bestaan Van de Fransche Kerk 1726 - Te Voorburg - 1926.
21236: - Gartenlaube Kalender 1914.
21243: - Gids Voor Het Jaar 1936 Van de Proefboerderj Annex Selectiemesterij "Hoosterhof" Van Den Limburgschen Land- En Tuinbouwbond.
21245: - Het Koningsplein Voorheen En Thans. Met 17 Afb.
21247: - Onze Lieve Vrouw Van Renkum. Het Herstel Van Een Oude Devotie. Vierde, Vermeerderde Druk.
21253: - Das Krankenhaus Bethanien Der Evangelischen Kirchengemeinde Dortmund-Hörde 1865 -1905 - 1955.
21254: - Vier Jaren Aanpassing. Gids Voor de Tweede Kamerverkiezingen Van 1937 Van de Sdap
21258: - Zeven Brieven Aan Bert Bakker Senior.
21263: - Geïllustreerde Feestgids Voor de 48ste Jaarlijksche Algemeene Vergadering Van Het Nederlandsch Jongelingsverbond Te Zutphen.
21273: - Humor. 100 Geestige Teekeningen Met Tekst.
21276: - Ciba-Tijdschrift 1e Jaargang, Nummer 8. Over Dierlijke Vergiften En Vergiftige Dieren.
21277: - Ciba-Tijdschrift Nummer 22. De Droom.
21278: - Ciba-Tijdschrift. Nummer 39. De Zwafel.
21279: - Ciba-Tijdschrift. Nummer 23. Geneesheeren Der Fransche Revolutie.
21280: - Ciba Tijdschrift. Nummer 31. De Ademhaling.
21281: - Ciba-Tijdschrift. Nummer 30. De Geneeskunde in Engeland Ten Tijde Der Tudors.
21282: - Ciba-Tijdschrift. Nummer 37. Gehoor En Horen.
21283: - Ciba-Tijdschrift. Nummer 38. De Weerlegging Van de Anatomie Van Galenus.
21285: - Ciba-Tijdschrift. Nummer 40. Weefselculturen.
21286: - Ciba-Tijdschrift. Nummer 28. De Ontwikkeling Der Histologische Kleurmethoden.
21292: - Het Oranje Kruis-Boekje. Handleiding Tot Het Verlenen Van Eerste Hulp Bij Ongelukken. Elfde Druk.
21293: - Het Oranje Kruis-Boekje. Handleiding Tot Het Verlenen Van Eerste Hulp Bij Ongelukken. Twaalfde Druk.
21294: - Het Oranje Kruis-Boekje. Handleiding Tot Het Verlenen Van Eerste Hulp Bij Ongelukken. Veertiende Druk.
21295: - Oranje Kruis Boekje. Handleiding Tot Het Verlenen Van Eerste Hulp Bij Ongelukken. Zeventiende Druk.
21296: - Oranje Kruis Boekje. Handleiding Tot Het Verlenen Van Eerste Hulp Bij Ongelukken. Achttiende Druk.
21297: - Oranje Kruis Boekje. Officiële Handleiding Tot Het Verlenen Van Eerste Hulp Bij Ongelukken. Negentiende Druk.
21301: - Handleiding Tot Het Verleenen Der Eerste Hulp Bij Spoorwegongelukken.
21307: - Handleiding Voor Elementaire Verpleegkunst Ten Gebruike Bij de Opleiding Tot Helpster Van Het Ned. Roode Kruis. Zesde Druk. Geillustreerd.
21309: - Handleiding Tot Het Verlenen Van Eerste Hulp in Oorlogstijd E.H. B.O.
21319: - Catalogue of Works on Foreign History, Antiquities, Archaeology, and Numismata.
21324: - 150 Jahre Fassenacht Am Binger-Loch!. Eine Dokumentation Zum 150jährigen Bestehen Des Binger Karnaval-Vereins Gegr. 1833.
21351: - Statuten En Huishoudelijk Reglement Van Den Nederlandschen Bond Van Confectiebedienden.
21354: - Levenskunst.
21356: - Een Halve Eeuw Mercurius Diploma's. De Tweede Kwart-Eeuw.
21358: - Winterzon Een Vitaminenbron. Diepvries Altijd Vers.
21359: - Türk & Pabst's Kochrezepte Nebst Hauswirtschaftlichen Ratschlägen, Pilzregels Usw. 9. Verbesserte Auflage.
25837: - Naamlijst Voor Den Telefoondienst. Uitgegeven Door Het Hoofdbestuur Der Posterijen En Telegrafie.
21370: - Het Verkeersboekje 1940.
21383: - Koninklijke Nederlandsche Motorbootclub 1932.
21394: - Official Guide & Catalogue Madame Tussaud's Exhibition.
21395: - De Groote Wig in 't Bedrijfsleven.
21399: - Jaarverslag 1939 Van de Vereeniging "Fonds Tot Ziekensteun Voor Ambtenaren Van Het Amsterdamsch Politiecorps".
2140: (DONDERS, F.C.) - C.A. Pekelharing: Franciscus Cornelis Donders. Rede Uitgesproken Op Den 27sten Mei 1918 T.G. V. Den 100sten Verjaardag Van Donders'Geboorte.
21405: - Satzung, Geschäftsordnung Und Ehrengerichtsordnung Des CV.
21407: - Alles Onder Het Oordeel Besloten Aangetoond in Een Brief Door Een Kind Des Heeren in Het Jaar 1892.
2141: (BERNARD, CLAUDE) - H. Verbiest: Claude Bernard En de Functionele Neurochirurgie. Rede.
21410: - Lijst Der in Zuid-Nederland Meest Gebruikelijke Voornamen. Uitgegeven Vanwege de Koninklijke Vlaamsche Academie.
21416: - Woningbouwvereniging Eigen Haard. 1909 - 8 September 1959. De Gouden Mijlpaal. Met 38 Losse Afbeeldingen in Map.
21421: - Beiaard Technische Dokumentatie N.V. Eijsbouts Nederlandse Klokkkengieterij Asten Holland.
21424: - Met Piet Bosman Door Nederlandsch Oost-Indië. Tekst En Reproducties Naar Origineele Schilderijen Van L. Eland. Penteekeningen Van Martha Eland.
21425: - Catalogue Des Tableaux Anciens Formant la Collection de Feu Monsieur Werner Dahl a Dusseldorf.
21426: - Vijf-En-Twintig Jaren Duinoordkerk. 17 December 1920 - 17 December 1945.
21428: - De Tijden Veranderen. Kerstnummer Grafisch Nederland 1989-1990. De Mens Als Informatie-Individu.
21429: - La Vapeur, Sa Production Et Son Emploi. Avec Catalogue Contenant L'Historique, la Description Et Les Applicatins Des Chaudières Construites.
21431: - Bericht über Die Vorführungen Und Schliessversuche in Bofors Am 6. -9. Februar 1933.
21432: - Bericht über Versuche Mit 40 MM Automatkanone in Feldlafette IM November-Dezember 1934.
21439: - Almanach Du Culte Perpétuel de Saint Joseph Et de L'Oeuvre Du Père Damien 1919.
21442: - Gabo.
21458: - Pharus-Buch Berlin Mit Vororten. Wegweiser Auf Schritt Und Tritt.
21460: - Guide Des Plaisirs a Bruxelles. Bruxelles le Jour, Bruxelles la Nuit. Ou L'on S'Amuse. Comment on S'Amuse. Nombreuses Illustrations Photopraphiques.
21462: - Gids Voor Brussel En Omstreken Met 1 Kaart.
21464: - Where to Go and What to See in Brussels and Surroudings, Waterloo, Etc. 3rd Edition.
21465: - Liedjes Van Bondslid No. 1254.
21470: - Amsterdam, Hotel Adresboek. Gids Voor de Vreemdelingen. Guide Pour Les étrangers.
21471: - Amsterdamsche Officieele Gids Mei 1892.
21482: - Catalog 113. Archaeologie. Die Kunst Des Alterthums Vor Ihren Frühesten Anfängen Bis Zur Völkerwanderung. Mit Einem Anhang : Gemmenkunde.
21483: - Katalog 334. Reformationsliteratur. Drucke Des 16. Jahrhunderts. Luther, Melanchthon, Erasmus V. Rotterdam, Calvin, Hutten, Zwingli.
21484: - Katalog 484. Deutschland. Geschichte, Geographie, Ethnographie, Kulturgeschichte 1. Allgemeine Werke Mit Hilfswissenschaften.
21485: - Katalog 502. Frankreich. Urkunden, Dokumente, Handschriften, Geschichte, Kulturgeschichte, Literatur.
21486: - Katalog 503. Geschichte Nord-West-Europas. England, Skandinavische Länder, Niederlande Und Belgien.
21487: - Katalog 514. Frankreich. Geographie, Geschichte, Literatur.
21488: - Katalog 519. Der Orient Unter Einschluss Seiner Kunst. Mit 12 Tafeln.
21489: - Katalog 529. Geographie Kartographie.
21490: - Katalog 531. Reisewerke, Städteansichten.
21491: - Katalog 541. Afrika, Aegyptologie.
21492: - Katalog 543. Süd- Und Mittelamerika. América Meridional Y Central.
21493: - Katalog 548. Militaria. Kriegswezen, Kriegsgeschichte, Porträts, Pläne, Schlachtenbilder, Waffen, Jagd, Sport, Militärkostüme.
21494: - Katalog 555. Afrika. Aegyptologie.
21495: - Katalog 563. Geographie, Kartographie, Reisen.
21496: - Katalog 574. Deutsche Geschichte Von Den ältesten Zeiten Bis Zur Gegenwart, Einschliesslich Einer Grossen Anzahl Topographien.
21497: - Katalog 587. Süd- Und Mittelamerika.
21498: - Katalog 593. Kartographie.
21499: - Katalog 596. Geschichte Teil I. Allgemeine Und Weltgeschichte.
21500: - Katalog 598. Geschichte Teil II. Deutsche Geschichte.
21501: - Katalog 599. Christliche Kunst.
21502: - Katalog 600. Geschichte Teil III. Europäische Geschichte.
21556: - The Fifth Year of Aureomycin.
25261: - Catalogus Bibliothecae Academiae Abolitae Gelro-Zutphanicae, Quatenus, Secundum Decretum Regium, in Usum Athenaei Daventirensis Traditaest.
21742: - The Origin and Development of the Army Security Agency 1917-1947. Cipher Bureau (MI-6), Signal Intelligence Service, Signal Security Division, Signal Security Branch, Signal Security Service, Signal Security Agency, Army Security Agency.
25545: - De Zilveren Schelp. Nationale Tentoonstelling Van Ambachten En Bedrijven in Werking.
21848: - Typographia: Of Betoog Dat de Boekdrukkunst Eene Uitvinding Der Duitschers Is. Uit Het Hoogduitsch Met Een Ophelderend Naschrift Van Den Nederduitschen Vertaler.
21858: - Ned. Bond Van Koffiehuis,- Restauranthouders En Slijters. Opgericht 1 Dec. 1883. Gevestigd Te Amsterdam. Jaarboekje Voor 1917-1918.
21874: - Quarterly World Review.
21919: - Tres Epistolae Platonis.
21922: - A Cura Di Amedeo Bellini. Tecniche Della Conservazione.
21951: - Het Leven Van Mahomed.
21990: - A.M. Cassandre 26 Mei - 30 Juni 1967.
22025: - The Cryptogram. Official Publication of the American Cryptogram Association.
25454: - Candidaat - Tandartsen - Almanak Uitgegeven Door de C.T. V. "John Tomes" Te Utrecht.
22111: - Prof. Dr. Otto Schulthess. Geboren Den 3. Januar 1862. Gestorben Den 26. April 1939.
22117: - Gedenkboek Uitgegeven Door Het Bestuur Van de Delftsche Studenten Roeivereeniging "Laga" Bij de Herdenking Van Het 50-Jarig Bestaan Op 13 April 1926.
22133: - Address of James Abernethy, President of the Institution of CIVIL Engineers. 11 January 1881.
22135: - Adress of Thomas Elliot Harrison, on His Election As President of the Institutions of CIVIL Engineers. Session 1873-74.
22151: - Catalogue of the Pictures, Miniatures, Pastels, Framed Drawings, Etc. In the Rijks-Museum at Amsterdam. With Supplement.
22153: - Guide Des Hôtels Correspondants de L'Agence Lubin Et Maisons Recommandées. 2me Edition.
22161: - Sagalaherang-Rapport. Onderzoek Naar de Voeding En Voedingstoestand Der Bevolking Te Sagalaherang (Regentschap Krawang) in 1937-1939.
22168: - Catalogue Valdras 1931. (Troisième Année).
22178: - Oud-Hollandsche Teekeningen Uit de Verzameling Dr. A. Welcker.
22193: - Feestbundel, Aangeboden Aan Prof. Dr. L.D. Eerland Door Zijn Leerlingen Ter Gelegenheid Van Zijn Zestigste Verjaardag.
22206: - Freiburg IM Breisgau. Die Stadt Und Ihre Bauten. Herausgegeben Von Dem Badischen Architecten- Und Ingenieur-Verein Oberrheinischer Bezirk, Freiburg IM Breisgau.
22224: - Almanak Van de Vereeniging Van Vrouwelijke Studenten Te Leiden 1931. Tiende Jaargang.
22273: - Instructie Voor de Inspecteurs Der Administratie Bij de Armée Van Onderscheidene Graden, Gearresteerd Bij Besluit Van Zijne Koninklijke Hoogheid, Van Den 20 Februarij 1815, No. 21.
22290: - 25 Jaar Arbeid Van En Voor Slechthoorenden.
22331: - 1889 - 1 November - 1964. De Filiaalinrichting Van Het Koninklijk Nedserlands Meteorologisch Instituut Te Rotterdam.
22340: - Vpro Nummer 20. 16 Mei T/M 22 Mei 1981. Exclusief: Wat Zij Waren. Herdenkingsalbum F. Jacobse En Tedje Van Es.
22352: - Finland Verdedigt Zich. Behoort Bij: Suomi-Finland. Het Land Van Den Vrijheidsstrijd.
22362: - Statuten En Huishoudelijk Reglement Der Woningbouwvereeniging "de Volkswoning" Te Purmerend.
22364: - Minister Treub En de Huiseigenaren. Opmerkingen Door Den Verhuurdersbond "Onderling Belang" Te 's-Gravenhage.
22369: - Almanach de L'Indiscret 1904.
22378: - 15e Salon de L'Alimentation Et Des Arts Ménagers. Recettes de Cuisine & Catalogue Officiel.
22380: - Ledenregister Der Vereeniging Voor Den Effectenhandel ( Bedrijfsgroep, Effectenhandel) Beursplein 5, Amsterdam-C. 1952.
22401: - Grondwet Voor de Orde Van Vrijmetselaren Onder Het Grootoosten Der Nederlander.
22404: - Cobra Agenda 1998 Met 1 Losse Litho Van Corneille.
25603: - Statuten Der Vereeniging "Chung Hwa Hui" (Chineezenvereeniging).
22429: - Schut- En Schouw-Reglement Voor Het Vrijdom Orthen, Jurisdictie Der Stad 's Hertogenbosch.
22439: - Les Fables de Phedre, Affranchi D'Auguste, En Latin Et En Français. Nouvelle Traduction, Avec de Remarques de'Die'e a Monseigneur le Duc de Bourgongne.
22441: - Geneeskundig Jaarboekje Voor Nederland, Vijf En Twintigste Jaargang 1906. Notitiekalender I. (Januari-Maart).
22445: - Reglement Van de St. Antonia Kweekschool Amsterdam.
25839: - Naamlijst Voor Den Interlocalen Telefoondienst Uitgaaf Juli 1937.
22456: - Gids Door Het Museum Der Stichting Bisdom Van Vlliet (Haastrecht Z.H. )
22565: - Les Poinçons de Garantie Internationaux Pour L'or. 4e édition.
22566: - Les Poinçons de Garantie Internationaux Pour le Platine. 2e édition.
22570: - Fiedelflier in Het Land Zonder Tovenaars.
22571: - Album Behoorende Bij Den Tooneelkalender.
22572: - Album Behoorende Bij Den Tooneelkalender.
22573: - Album Behoorende Bij Den Tooneelkalender.
22576: - Brief Van Een' Vriend in Amsteldam, Aan Zyn' Vriend in Gergsland. Over de Geschriften Van Dirk de Schipper, En Bernardus Driessen, Tegen de Verdediging Van de Zaak Der Hervormden.
22598: - Morgenrood. Zondagsblad Voor de Lezers Van Recht Voor Allen. No. 1-39.
22600: - Almanach de Poche Anversois Pour 1873. Quatrième Année.
22611: - Flight '47.
22635: - Holland Festival '69. Alle (35) Programma's Met Omslag Van W. Sandberg. (14 Juni - 8 Juli).
22733: - Contatto. Arte/Citâ. La Nuova Foglio Editrice.
22772: - XL Muzikale Boekenmerken Met Eene Opgave Van Meer Dan CCC Spreuken, Die Op Dit Soort Van Boekmerken Voorkomen.
25256: - Deventer Adresboek. Officieel Adresboek Der Gemeente Deventer. .
22797: - Oostenrijk-Hongaarsch Roodboek. Diplomatieke Bescheiden Betreffende de Betrekkingen Van Oostenrijk-Hongarijë Tot Roemenië Gedurende Den Tijd Van 22 Juli Tot 27 Augustus 1916.
22811: - Christoffel. Algemeen Sociaal-Cultureel Maandblad Voor de Nederlandse Antillen. Jaargang 1 1955 - 1956
22842: - Kaiserswerth Geschildert Von Seinen Schriftstellern Und Malern.
22859: - "Hebron" En "Zon En Schild". Sanatorium (Open Afdeeling) En Gesticht (Gesloten Afdeeling) Voor Zenuw- En Geesteszieken Te Amsersfoort.
22860: - Vereeniging Tot Oprichting En Exploitatie Van Volkssanatoria Voor Borstlijders in Nederland Gevestigd Te 's-Gravenhage.
22866: - Führer Durch Halle A.S. Nebst Kurzer Darstellung Der Wichtigsten Lebensverhältnisse in Der Stadt. VI. Auflage.
22869: - Aurora Kontakt. Radio Seizoen '57-'58. No. 24.
22870: - Nouvelles Annales de la Construction.
22874: - Ruimte. Nr. 3 Maart 1954. Eerste Reeks. De Vrijstaande Woning.
22875: - Ruimte Nr. 5 Eerste Reeks. Rotterdam.
25838: - Telefoongids Voor Amsterdam No. 97.
22877: - Ruimte. No. 1. Tweede Reeks. Prefabricage.
22887: - Haagsch Comité Voor Volksfeesten. Programma Der Concert-, Tooneel-, Muziek- En Zanguitvoeringen Op Maandag 20 April 1914.
22893: - Christoffel Plantin in Het Beeld Van de 16de Eeuw.
22894: - "de Nieuwe School". School Voor Humanitair Onderwijs Huizen (N.H. )
22897: - Guide Englebert Illustré. Belgique, Hollande Gd. Duché de Luxembourg. 2me édition.
22904: - Roeping. Speciaal Max Jacob-Nummer.
22914: - Les Races Humaines. Les Types, Les Moeurs, Les Coustumes.
22915: - Mistletoe. O.A. Anton Coolen: Kerstmis in de Pannenschop. Omslag: Will Th. Tweehuysen.
22916: - Gebrauchsgraphik. Jahrgang 1938 Heft 8.O. A.G. G. Görlich: Die Werbung Des Hauses Campari.
22917: - Sinadán. Revista Literario-Cultural. Bou Di Redaksjon Di: Pierre A. Lauffer, Nicolas A. Pina, Raphael Martines, Andres Grimar.
22920: - It Aade Friesche Terp, of Kronyk Der Geschiedenissen Van de Vrye Friesen;
22923: - Kent Gij Onze Molens? Uitgegeven Ter Gelegenheid Van de Molententoonstelling Gehouden in Het Stedelijk Museum "de Lakenhal" Te Leiden Van 24 Augustus Tot En Met 29 September 1946.
22924: - Catalogue de Livres Anciens Et Modernes En Vente Aux Prix Marqués Chez le Dr. N. Beets.
22925: - Catalogus Van Jeugdlectuur. Gerangschikt Volgens de Leeftijd Van 6 Tot 12 Jaar.
22927: - Catalogus Leerlingen-Leeszaal. Werkspoor Amsterdam.
22928: - Van Stockum's Catalogus. Nederlandse Taal- En Letterkunde.
22929: - Catalogus Van de Jeugd-Bibliotheek "Oud-'s Gravenhekje".
22930: - Catalogus Leesbibliotheek. Fritz 'Boekhandel. Hoogeweg 52a Amsterdam.
22932: - Catalogus Van de Bibliotheek Der Nederlandsche Reisvereeniging.
22933: - Catalogus Van Nieuwe Boekwerken Tegen Veel Verminderde Prijzen. 1915-1916.
22934: - Catalogus Van de Leesbibliotheek N.V. Boekhandel V/H K. Ter Burg. Alkmaar - Ged. Nieuwesloot 109.
22935: - Betere Boeken.
22936: - Catalogus Boekhandel - Leesbibliotheek "Amstel".
22937: - Plancius 1552-1622.
22938: - Karten Des Franzosisch-Belgischen Kriegsschauplatzes. Sechste Auflage. Mit Einem Vollständigen Verzeichnis Der in Den Karten Enthaltenen Namen Und Fähnschen Zur Kennzeichnung Der Truppenstellungen.
22943: - Plechtige Omgang Ter Ere Van de Zoete Moeder Van Den Bosch 12 Juli 1953.
22944: - Plechtige Omgang Ter Ere Van de Zoete Moeder Van Den Bosch 7 Mei 1967.
22946: - 1854-1954. Ter Gelegenheid Van de Honderdste Verjaring Van de Stichting Van de Dienstmaagden Van de Zaligmaker, Genoemd "Serweytens" Te Brugge, Klooster Van de Onbevlekte Ontvangenis.
22951: - Korte Beschrijving Van Het Leven En Mirakelen Van Den Heiligen Guido. Pastoor Van Anderlecht. Nieuwe Uitgave, Vermeerderd En Verbeterd.
22952: - De Minnarijen Van de Eerwaarde Pater J. Marell, Van Het Gezelschap Van Jezus, Zoo Als Ze Uit de Archieven Van Den Overste-Proviciaal Van Duitschland, Te München Aan Het Licht Zijn Gebragt.
22956: - Moeder Maria Van Jesus Deluil-Martiny. Stichteres Van Het Gezelschap Der Dochters Van Het H. Hart Van Jesus En Hare Stichting.
22961: - Vlaamsche Nationale Bedevaart Van Antwerpen Naar O.L. Vrouw Van Lourdes. Reisgids Voor Den Bedevaarder.
22966: - Liturgie Voor Jeugddiensten.
22969: - Hedendaagsche Roeping. Geestelijk Leven En Sociale Zending.
22984: - Oranje-Vonken. Verzameling Van Opschriften, in Rijm En Onrijm. Opgermerkt En Gecopieerd Bij Het Feest0 Der Herstelling Van Neerlands Onafhankelijkheid.
23025: - De Moderspräke Is üp Pad En Niks Sel Hoor Weerholden !
23026: - De Hhistorische Woonsteden in België. Toegankelijk Voor Bezoekers.
23029: - Tentoonstelling Van Fransche Schilderkunst Uit de Twintigste Eeuw. Ecole de Paris. Voorrde W.F. A. RoëLL.
23034: - Statuten Van Den Opperraad Van Den Drie En Dertigsten En Laatsten Graad Van Den Ouden En Aangenomen Schotschen Ritus Voor Nederland, Zijne Koloniën En Ander Landen. Derde Druk.
23035: - Statuten Van Den Opperraad Van Den Drie En Dertigsten En Laatsten Graad Van Den Ouden En Aangenomen Schotsen Ritus Voor Nederland, Zijn Koloniën En Andere Landen. Vierde Druk.
23036: - Réglement Des Grades Capitulaires.
23037: - Manifeste â la Grande Loge de Fraternité Universelle.
23042: - Delftsch Studenten Tooneel Gezelschap. Opvoering Ter Gelegenheid Van Zijn Elfde Lustrum Op 27 Fefruari 1937 in Stads Doelen Te Delft,
23045: - Delftsch Studenten Tooneel Gezelschap. Inventaris of la Confession D'Une époque Van Maurice Delhaie.
23046: - Delftsch Studenten Tooneel Gezelschap. Gas. Spel in 5 Bedrijven Door Georg Kaiser.
23047: - Delftsch Studenten Tooneel Gezelschap. De Goden Uit de Bergen Van Lord Junsany Gevolgd Door Het Witte Souper Van Edmond Rostand.
23048: - Delftsch Studenten Tooneel Gezelschap. Het Eenig Noodige Voor Den Een Een Blijspel Voor Den Ander Een Drama in Vier Bedrijven Door N.N. Evreinoff. Nawoord A. Defresne.
23052: - Bulletin Van Het Koloniaal Museum Te Haarlem No. 42. Juli 1909. Inhoud: Verslag over Het Jaar 1908, Met Bijlagen. Met Afb.
23055: (WALIN, JOHAN) - Magasyn Van Meyneedige Ontucht, Ende Bastard Spaensche Moedt-Wil. Treffende Den Vromen Magistraten, Dekens, Gildens, Ende Allegoede Ingesetenen Der Stadt Dordrecht.
23082: - Nederlandsche Kiosken-Maatschappij Rotterdam.
23086: - Programma Van Het Onderwijs Aan Het Gymnasium Te Gorinchem. Cursus 1927-1928.
23280: - Paris Match. Grace ILétait Une Fois.
23295: - Amsterdam 8 Mei - 8 Nov. '45. 6 Maanden Herstel En Vernieuwing.
23297: - Het Kerkerleven in Nederland. Schetsen En Toonelen Uit de Nagelaten Papieren Van Gevangenen Bijeenverzameld Door Een Geestelijke.
23321: - The Book of Wild Flowers. An Introduction to the Ways of Plant Life, Together with Biographies of 250 Representative Species and Chapters on Our State Flowers and Familiar Grasses.
23326: - Stigler Liften (Rotterdam).
23329: - Voor Staalkonstukties Ewes 10 K.
23330: - Apparatus for Testing Milk, Butter and Cheese. To British Standard Spedification.
23331: - Wood Box Making Machinery
23338: - Catalogus Der Tentoonstelling Van Werken Door Salomon Van Ruysdael.
23339: - Wat de Geneesheeren in Noord-Holand Zeggen Van Het Alcoholgebruik Door Kinderen.
23341: - Iets over Electrische Verwarming.
23342: - Tot Twee Heiren. Gedenkschrift Ter Gelegenheid Der Kerksplising Gereformeerde Kerk Te Rijswijk( Z.H. ) 1 Januari 1932.
23343: - Hollandsche Hypotheek-Bank Te Amsterdam. Verslag Van Den Raad Van Toezicht.
23346: - Leidraad Voor de Toepassing Van Het Besluit Herstel Rechtsverkeer En Het Besluit Vijandelijk Vermogen.
23355: - Guide Officiel. Exposition Universelle Bruzelles 1958. Belgique.
23357: - Feestweek Padjedijk 13 T/M 21 Juli 1985.
23359: - Jaargids Voor de Ned. Hermormde Gemeente Purmerend 1950-1951.
23360: - Programma Der Feestelijkheden Te Edam Op Woensdag En Donderdag 24 Juli 1913.
23361: - Athletiektabel Van Het K.N. G.V. Turnsters.
23368: - Topographischer Atlas Der Schweiz. Blatt Nr. 528. Evolena. Ausgabe Auf Japan. Papier.
23371: - The Liberal Catholic Church. A Service of Healing.
23374: - La Nouvelle Jérusalem. Revue Swedenborgienne Paraissant Tous Les Deux Mois. No. 5-6
23376: - 1817-1967. Cent Cinguantenaire de la Création Du Suprême Conseil de Belgique.
23381: - Belgique 1935 Belgium. Guide Officiel Des Hotels. List of Hotels in Belgium.
23399: - 10 Jaar Provinciale Planologische Dienst Van Overijssel.
23405: - Progress Towards Assimilation. Aboriginal Welfare in the Northern Terrotory.
23406: - Panorama de Intocht Van Jezus. Amsterdam Plantage Tegenover Artis.
23414: - Statuten Der Naamlooze Vennootschap Vegetarisch Hotel-Restaurant "Pomona".
23424: - Reglement Voor Eene Tentoonstelling Van Kunst Toegepast Op Nijverheid Te Houden Te Amsterdam, in Het Paleis Vor Volksvlijt, Gedurende Juli En Augustus 1876.
23454: - Fachverzeichnis Zahnheilkunde. Veröffentlichungen Der Verlagsbuchhandlung Hermann Meusser 1898-1934. Ergänzt Durch Werke Der Verlage Johann Ambrosius Barth, Curt Kabitzsch, Leopold Voss.
23462: - Mededeelingen Van de Nederlandsche Tandartsenkamer En Nederlandsche Vereeniging Van Ziekenfondstandartsen.
23463: - Handelingen Van Het Nederlandsch Tandheelkundig Genootschap 2e Serie - 5e Aflevering. Vijf En Veertigste Vergaderng Gehouden Den 27sten October 1895 Te Utrecht.
23464: - Tandheelkundig Instituut Der Rijksumiversiteit Te Utrecht. Programma Vor Den Cursus 1915-1916.
23475: - Prof. Dr. J.D. Van Der Waals, Sr. In Memoriam I
23493: - Wire Engineering. A Distinctive Roebling Serviice.
23499: - Le Travail Société Ouvrière D'Entreprise Générale de Peinture. Compte Rendu Des Opérations de la Société.
23500: - I.O. O.F. Sic Semper-Loge No. 43 Utrecht 1925.
25836: - Utrecht. Het Adresboek Van Utrecht. Jaargang 1923/1924.
23509: - Standart Price List of Stamped Seamless Steel Elevator Buckets.
23518: (BEECK CALKOEN) - Ter Gedachtenisse Van Wijlen Jan Frederik Van Beeck Calkoen.
23530: - Om 't Heilig Huis. Gedenboek Afscheiding En Doleantie Te Amersfoort. 1837 - 1887 - 1962.
23542: - Klaus Mann Zum Gedächtnis.
23546: - Catalogus Der Tentoonstelling Van Provinciale Nijverheid En Kunst, Te Amsterdam 1859.
23558: - Gymnasium Apeldoorn 1914-1964.
23591: - Reglement Der Studenten Debatingclub "Praevaleat Veritas".
23593: - Per Auto Door Nederland. Een Veerzameling Autoroutes.
25596: - Het Evangelie Van Mattheus in Het Makassaarsch.
23687: - Les Cantiques Spirituels de Saint Jean de la Croix, Premier Carme. Déchaussé de la Réforme de Notre Dame Du Mont Carmel, & Coadjuteur de la Sainte Mère Thérèse de Jésus.
23757: - Catalogus Der Centrale Duitse Bibliotheek.
23762: - Handboekje Voor Suriname En Curaçao 1938.
23763: - Pasteur, En Zijne Inentingen. Uitgegeven Door Den Nederlandschen Bond Tot Bestrijding Der Vivisectie.
23769: - Ordo Officii Recitandi Sacrique Peragendi a Clero Ecclesiae Cathedrallis, Civitatis Et Dioecesis Ruraemundensis. Juxta Ritum Breviarii Et Missalis Romani.
23770: - Directorium Romanum Ad Usum Cleri Dioecesis Ruraemundensis Pro Anno 1869.
23780: - Garneeren En Etaleeren in Het Slagersbedrijf. Deel 1. Tekst.
23786: - General Catalogue Vol. I. Heavy Lift Cranes with an Extract of Vol. II, Dock Side Cranes.
23795: - Bij de Nonnekens Van Muizen. Een Onbescheidenheid.
23807: - Onderwijsconferentie Met Tentoonstelling. 14 En 15 October 1927 Te Alkmaar in de Zalen Der Harmonie. Programma.
23811: - Ford V-8. Wenken Voor de Eigenaar.
23813: - Instructies Voor de Behandeling En Het Onderhoud Van de Chevrolet 1930.
23814: - Information Packard Eight. 6-26 --6-33 6-40 - 6-45.
23816: - Handleiding Voor Onderhoud Van Uw Chevrolet Vrachtwagen. Met Smeertabel 1939.
23817: - Handleiding Voor Onderhoud Van Uw Opel Vrachtwagen.
23818: - Uw Opel 1939.
23819: - Fiat, Modèle 508c. Caractéristiques Principales. Conduite de la Voiture. Entretien de la Voiture.
23820: - Fiat. Voiture Mod. 500c. Caractéristiques Principales. Utilisation de la Voiture. Entretien Général. Fourgonnette Et Giardiniera-Belvedere.
23821: - Handleiding Mercury 8.
23824: - Fayrmann Diesel. Anleitung Zur Bedienung Und Wartung. Liegende Bauart.
23826: - Handleiding Voor Onderhoud Buick 1962.
23827: - Toyota Crown. Owner's Manual. Maintenance Operation.
23831: - Mercedes-Benz Typ 190d. Betriebsanleitung. Ausgabe A. Geänderte Nachdruck.
23832: - Mercedes-Benz 190db. Betriebsanleitung. Auksgabe B. Geänderte Nachdruck. Rotaprintausgabe.
23833: - Rover 3500. Auto Van Het Jaar 1977. Publikatienr. Akm 3082. 2e Druk.
23836: - Handleiding Opel Rekord.
23837: - Instructieboekje Citroën Gs.
23839: - Instructieboekje Volvo 242 244 245.
23841: - Handleiding Volkswagen 1500 En Volkswagen 1500s.
23842: - Handleiding Opel Kadett Olympia.
23843: - Handleiding Voor Onderhoud Van Uw Oldsmobile Vrachtwagen.
23847: - Reo. Owner's Referencae Manual. Edition 135.
23849: - Owner's Manual Farmall a and Av.
2385: (SEMMELWEIS) - Netty Koen-Conrad: Biografie Van de Grote Strijder Tegen de Kraamvrouwenkoorts. Vierde Druk.
23850: - The Suffolk Demon Motor Mower. Operating & Maintenance Manual.
23853: - Volvo. Hesselman Oil Engine Model Fch. General Instructions for the Care and Operation.
23857: - Catalogus '75. Autovak. Internationale Vakbeurs Van Garage-Uitrusting, Gereedsachappen, Onderdelen En Toebehoren Voor Auto's.
23859: - Instructieboekje Renault 16.
23861: - Instructieboek Voor Het Gebruik En Het Onderhoud Van "Japy-Motoren" Type T. 110.
23862: - Diesel Lister Engines. Bk 106.
23863: - Lister. Dieselmotoren.
23869: - Instruktionsbok Och Reservdelsförteckning Bernard Bensinmotor Typ W 10.
23872: - Manuel Pour L'Usage Et L'Entretien Des Moteurs Type 110.
23873: - Catalogue Des Pièces de Rechange Pour Moteurs Diesel Types 62 Et 71.
23874: - B.M. Instructieboek Voor Het Gebruik En Het Onderhoud Van Motoren Typen 21 - 51 - 62 - 71. Diesel.
23875: - Catalogue Des Pièces de Rechange Pour Moteurs Diesel Types 32 - 42.
23876: - Instructieboek Vor Het Gebruik Van Motoren Types 32 En 42 Diesel.
23878: - Lister. Parts List. Hr2 and Hr3. Air Cooled Diesel Engines.
23879: - Hatz Diesel. Typen E80kg, E85g, E89g, E80fg, E85fg, E89fg, E80fl, E85fl, E89fl. Handleiding Voor Het Bedienend Personeel.
23880: - Ersatsteil-Liste Für Hatz-Dieselmotoren Luftgekühlt. Motortypen E80g, E85g, E89g, E80fg, E85fg, E89fg.
23882: - Betriebs-Anleitung Typen Es 71, Es 75, Es 79, Es 780, Es 785, E 71, E 75, E 79, E 780, E 785. Für Das Bedienungspersonal!.
23883: - Ersatzteil-Liste, Spare Parts List, Liste Des Pièces de Rechange, Lista de Recambios. E 71, E 75, E 79, E 780, E 786.
23884: - Handleiding Voor Het Bedienend Personeel. E 80g, E 85g, E 89g, E 80fg, E 85fg, E 89fg.
23885: - Ersatzteil-Liste Für Hatz-Diesel Luftgekühlt. Motoren-Typen E 80g, E 85g, E 89g, E 80fg, E 85fg, E 89fg, E 80fl, E 85fl, E89fl.
23886: - Betriebs-Anleitung Typen E 95 U. Z 95. Hatz Diesel.
23887: - Mf Industrie- En Grondverzetmachines. Mf 33 Laadschop. Handleiding.
23888: - Aids to Cropmaster Farming. Revised Edition.
23891: - Handleiding Fiat. Bestelwagen En Pickup 1100 T. 1300 C.C.
23892: - Gebruiksaanwijzin En Onderdeelenlijst Voor "Bernard"Motoren Typen W1 - W 2 - W 3.
23893: - Peugeot 404 En Afgeleide Modellen Met Roto Diesel Uitrusting.
23896: - Instructieboekje Voor de Austin A60 Cambridge Diesel ( Saloon En Countryman).
23899: - Fiat. Safe Motoring Hints. 11th Edition.
23900: - Instructieboekje Ford K Serie. Vrachtwagens.
23946: - Bodemkaart Van Nederland. Schaal 1: 200. 000. 10 Bladen.
23951: - Cavaleristisch Tijdschrift. 1e Jaargang.
24003: - I.S. A.C. Industria Statue Artistiche Cecinesi. Catalogo.
24055: - Statuten Van de Utrechtsche Gymnastiek- En Schermvereen. "Attila" Gevestigd Te Utrecht.
24094: - The General Stud Book, Containing Pedigrees of Race Horses. From the Earliest Accounts to the Year 1880 Inclusive. 1877 a 1880. Vol. XIV.
24098: - Tokyo. Capital of Japan. Reconstruction Work.
24106: - The South American Handbook 1925. A Guide to the Countries and Resources of Latin-America, Inclusive of South and Central America, Mexico, and Cuba.
24112: - Fabriques de Produits de Chimie Organique de Laire. Synthetic Perfumes and Specialities for Perfumery and Soaps.
25831: - Telefoongids Voor Paramaribo En Omstreken. 1962.
24148: - De Aarde En Haar Volken. Geïlustreerd Volkerboek. 24 Delen,
24210: - Steenwijker Almanak, Voor Het Jaar 1835.
24211: - Steenwijker Almanak, Voor Het Schrikkeljaar 1836.
24213: - Steenwijker Almank, Voor Het Jaar 1839.
24215: - Steenwijker Almanak, Voor Het Jaar 1842.
24217: - Steenwijker Almanak, Voor Het Jaar 1847.
24218: - Steenwijker Almanak, Voor Het Jaar 1849.
24220: - Steenwijker Almanak, Voor Het Jaar 1854.
24221: - Steenwijker Almanak, Voor Het Jaar 1857.
24222: - Steenwijker Allmanak, Voor Het Jaar 1859.
24224: - Steenwijker Almanak, Voor Het Jaar 1863.
24225: - Steenwijker Almanak, Voor Het Schrikkeljaar 1864.
24226: - Steenwijker Almanak, Voor Het Jaar 1865.
24227: - Steenwijker Almanak, Voor Het Jaar 1869.
24229: - Steenwijker Almanak, Voor Het Jaar 1871.
24230: - Steenwijker Almanak, Voor Het Jaar 1873.
24231: - Steenwijker Almanak, Voor Het Jaar 1897. 232ste Jaargang.
24232: - Steenwijker Almanak, Voor Het Jaar 1893. 228ste Jaargang.
24234: - Steenwijker Almanak, Voor Het Jaar 1900. 235ste Jaargang.
24235: - Van Zwaamen's & Thompson's Koopmans Kantoor En Zak- Almanak, Voor Het Schrikkel-Jaar Onzes Heeren Jesu Christi, 1876
24236: - Van Zwaamen's & Thompson's Koopmans Kantoor En Zak-Almanak Voor Het Jaar Onzes Heeren Jesu Christi, 1881.
24237: - Van Zwaamen's & Thompson's Koopmans Kantoor En Zak-Almanak, Voor Het Jaar Onzes Heeren Jesu Christi, 1883.
24238: - Van Zwaamen's & Thopson's Koopmans Kantoor En Zakk-Almanak, Voor Het Jaar Onzes Heeren Jesu Christi, 1886.
24239: - Van Zwaamen's & Thopson's Koopmans Kantoor En Zak-Agenda, Voor Het Jaar Onzes Heeren Jesu Christi, 1890.
24240: - Van Zwaamen's & Thompson's Koopmans Kantoor En Zakk-Agenda, Voor Het Schrikkeljaar Onzes Heeren Jesu Christi, 1892.
24241: - Van Zwaamen's & Thompson's Koopmans Kantoor En Zak-Agenda, Voor Het Jaar Onzes Heeren Jesu Christi, 1893.
24242: - Van Zwaamen's En Thompson's Almanak, Voor Het Schrikkeljaar Onzes Heeren Jesu Christi, 1896
24243: - Van Zwaamen's & Thompson's Koopmans Kantoor En Zak-Agenda, Voor Het Jaar Onzes Heeren Jesu Chkristi, 1897.

Next 1000 books from De Friedesche Molen

12/15