Antiquariaat Fragmenta Selecta
KNSM-Laan 412, 1019 LN Amsterdam, The Netherlands. Tel. +31 20 4185565            Email: best@fragmentaselecta.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
115682: ISOCRATES.- BURK,A. - Die Pädagogik des Isokrates. Als Grundlegung des humanistischen Bildungsideals, im Vergleich mit den zeitgenössischen und den modernen Theorien dargestellt.
155352: ISRAEL,N.- - Catalogue 22. Fall 1980. Interesting books and manuscripts on various subjects. A selection from our stock arranged in chronological order to the end of the 16th century; thereafter alphabetically.
155351: ISRAEL,N.- - Catalogue Twenty-five. (Spring 1989) 250 fine and interesting old books in many fields, maps and atlases. A selection from our stock arranged in chronological order.
116252: ISTANBUL.- ARCHAEOLOGICAL MUSEUMS OF ISTANBUL, - FIFTH REPORT.
116253: ISTANBUL.- ARCHAEOLOGICAL MUSEUMS OF ISTANBUL. - Annual of the Archaological Museums of Istanbul, no. 9.
116257: ISTANBUL.- ARCHAEOLOGICAL MUSEUMS OF ISTANBUL. - Annual of the Archaological Museums of Istanbul, no. 7.
116258: ISTANBUL.- ARCHAEOLOGICAL MUSEUMS OF ISTANBUL. - Annual of the Archaological Museums of Istanbul, no. 6.
20505: PRIMA ITALIA. - Italische kunst van het eerste millennium voor J.K.
96534: CORPUS DELLE STIPI VOTIVE IN ITALIA, - 19: Stipi votive delle Venezie, Altichiero, Monte Altare, Musile, Garda, Riva. A cura di G. CORINI & A. MASTROCINQUE.
3617: PRIMA ITALIA. - Arts italiques du premier millénaire avant J.C.
153249: LESSICO ETIMOLOGICO ITALIANO (LEI). - Edito par incarico della Commissione per la Filologia Romanza da Max Pfister e Wolfgang Schweickard. Volume I-IX. (And:) Lessico Etimologico Italiano (LEI), Germanismi, volume I, fascicolo 1-3, a cura di Elda Morlicchio. (And:) Lessico Etimologico Italiano (LEI), Supplemento bibliografico, 1997, 1991 & 2002.
104059: QUADERNI DEL CENTRO DI STUDIO PER L'ARCHEOLOGIA ETRUSCO-ITALICA. - (Vol.) 22: Miscellanea Etrusco-Italica, I.
120166: SILIUS ITALICUS. - De secundo bello Punico.
120309: SILIUS ITALICUS. - Silii Italici De bello Punico secundo XVII libri nuper diligentissime castigati.
108742: LENTE IN ITALIE. - Kleine bloemlezing uit de Italiaanse poëzie van het duecento met vertalingen van Guido Gezelle, P.C. Boutens, Nico van Suchtelen, H.W.J.M. Keuls, Helene Nolthenius, Dolf Verspoor, W. van Elden.
109283: ITALIE & ITALIE. - Cultuurhistorische hoofdstukken uit het naoorlogse Italië.
60293: ITINERARI DEI MUSEI, GALLERIE E MONUMENTI D'ITALIA. - 1. G. CALZA, & G. BECATTI. Ostia. 4t ed. 1961. 126 p. Wrs. (In English)
150874: ITINERARIUM EGERIAE.- VANSTAPPEN,A. - Bijdrage tot de studie van de latiniteit van het 'Itinerarium Egeriae'. Aspecten van haar naamvalsyntaxis.
86630: VERECUNDUS IUNCENSIS. - Commentarii super cantica ecclesiastica, carmen de satisfactione paenitentiae. Cura et studio R. DEMEULENAERE.
101749: VERECUNDUS IUNCENSIS. - Commentarii super cantica ecclesiastica, carmen de satisfactione paenitentiae. Cura et studio R. DEMEULENAERE.
69286: CORPUS TROPORUM IV.- - IVERSEN,G. Tropes de l'Agnus Dei.
90133: IVIC,M. - Trends in linguistics.
51538: IWANOW,W. - Das alte Wahre. Essays.
101418: JAAR DAT NIET BESTOND, HET. - (Themanummer Hermeneus). Hermeneus 72,2 (2000). 92 p. Wrs. 24 cm
61560: JACHT, DE. - (Themanummer Hermeneus).
102699: JACKSON,F.J.F. & K. LAKE. (EDS.) - The beginnings of christianity. Part I: the Acts of the Apostles.
92259: JACKSON,D. - Van beitel tot vulpen. De geschiedenis van het schrift. Veenendaal, Gaade, 1981. 176 p., ills. Hardb. 26 cm
55566: JACKSON,H. (ED.) - Texts to illustrate a course of elementary lectures on the history of Greek philosophy from Thales to Aristotle.
20450: S'JACOB,H.E. - Beschouwingen over christelijke grafkunst, voornamelijk in Frankrijk en Italië.
116028: JACOB,D.J. - H ENOTHTA TOU CHRONOU STÊN ARCHAIA HELLÊNIKÊ TRAGÔDIA. SUMBOLÊ STÊ DIEREUNÊSÊ TÊS TRAGIKÊS TECHNIKÊS.
107372: JACOB,F. - Variarum lectionum specimen I. Posnaniae, 1826. 20 p. No wrs. 19 cm (Programm Gymnasium Posnan, total 51 p.)(Propertius, Grattius)
105155: LIBER SANCTI JACOBI. - Codex Calixtinus, liber IV. (Turpini Historia Karoli Magni et Rotholandi).
77532: JACOBS,K. - Gaius Flaminius.
98466: JACOBS,F. - Grieksch leesboek voor eerstbeginnenden en meergevorderden. Ter dienste der Nederlandsche jeugd bewerkt door G. LEEN. 4e deel. 2e verm. dr. Zutphen, Thieme, 1827. 8,244,124 p. H.cl. 22 cm (Front hinge cracking; rear joint partly split)
89516: JACOBS,H. - Over voeten en klemtoon. Een antwoord aan Cicero. Rede uitgeproken bij de aanvaarding van het ambt van Van der Leeuw Hoogleraar Franse Taalkunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen op donderdag 30 november 2000.
62700: JACOBS,K. - Gaius Flaminius.
91733: JACOBS,F. & F.W. DÖRING. - (Klio der Römer, oder Auswahl aus den vorzüglichsten Geschichtschreibern Roms). Lateinisches Elementarbuch zum öffentlichen und Privat-Gebrauche. 3. Bändchen: 3. verb. Aufl. (mit erläuternden Anmerk.). Jena, Frommann, 1837. X,262 p. Calf 18 cm (Cover sl. soiled & worn at extremities; ex libris of John Mirehouse (1841)
154030: JACOBS,H. - Over voeten en klemtoon. Een antwoord aan Cicero. Rede uitgeproken bij de aanvaarding van het ambt van Van der Leeuw Hoogleraar Franse Taalkunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen op donderdag 30 november 2000.
102039: JACOBSEN,E. - Translation, a traditional craft. An introductory sketch with a study of Marlowe's elegies.
102202: JACOBUS DE VORAGINE.- ZUIDWEG,J.J.A. - De werkwijze van Jacobus de Voragine in de legenda aurea.
150442: JACQUES,M., - De ring van Minos.
150494: JAEGER,W. (ED.) - Das Problem des klassischen und die Antike. Acht Vorträge.
55171: JAEGER,W. - Paideia. The ideals of Greek culture. Transl. by G. Highet. Vol. II: in search of the divine conflict. Oxf., Blackwell, 1957. XVII,442 p. Cl. (Ballp. underl. & ann. on ca. 110 p.; pencil underl. throughout)
104294: JAEGER,F.M. - Elementen en atomen, eens en thans. Schetsen uit de ontwikkelingsgeschiedenis der elementenleer en atomistiek, voor studeerenden in de natuurwetenschappen aan de Nederl. universiteiten en Hoogescholen. 2e verb. en verm. dr. Groningen, Den Haag, Wolters, 1920. 7,312 p., ills. Cl. 25 cm (Much on science in antiquity)
84311: JAEGER,W. - Paideia. The ideals of Greek culture. Transl. by G. Highet. Vol. III: the conflict of cultural ideals in the age of Plato. Oxf., Blackwell, 1945. IX,374 p. Cl. 23 cm
100173: JAEGER,W. - Paideia. La formazione dell'uomo greco. 2a ed. Firenze, Nuova Italia, (1943). 12,602 p. Wrs. 22 cm
97007: JAEGER,W. - Paideia. I. Band.
116745: JAFFÉ,H.L.C. - Over utopie en werkelijkheid in de beeldende kunst. Verzamelde opstellen van H.L.C. Jaffé (1915-1984). Samengesteld door A.W. Reinink, E. van Voolen & J.H. Sassen.
27974: JÄGER,O. - Geschichte der Römer. 5. Aufl.
78492: JÄGER,O. - Homer und Horaz, im gymnasial-Unterricht.
18377: JÄGER,O. - Geschichte des Mittelalters. 2. Aufl.
53047: JÄGER,O. - Geschichte der Griechen. 7. Aufl.
41206: JAHN,M.- - Strena praehistorica. Festgabe zum 60. Geburtstag von Martin Jahn. Hrsg. im Namen seiner Schüler von K. SCHWARZ.
98254: MITTELLATEINISCHES JAHRBUCH. - Band 23. Jahrgang 1988.
77363: SAALBURG JAHRBUCH. - Bericht des Saalburg Museums. XXVIII, 1971. Hrsg. von D. BAATZ.
87293: MITTELLATEINISCHES JAHRBUCH. - Hrsg. von K. Langosch. 13. Jahrgang.
87290: MITTELLATEINISCHES JAHRBUCH. - Hrsg. von K. Langosch. 11. Jahrgang.
87292: MITTELLATEINISCHES JAHRBUCH. - Hrsg. von K. Langosch. 10. Jahrgang.
88810: MITTELLATEINISCHES WÖRTERBUCH BIS ZUM AUSGEHENDEN 13. JAHRHUNDERT. - Hrsg. von der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Abkürzungs- und Quellenverzeichnisse.
88812: MITTELLATEINISCHES WÖRTERBUCH BIS ZUM AUSGEHENDEN 13. JAHRHUNDERT. - Hrsg. von der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Band II, 8. Lieferung.
153009: MITTELLATEINISCHES WÖRTERBUCH BIS ZUM AUSGEHENDEN 13. JAHRHUNDERT. - Herausgegeben von der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Band I (Lief. 1-10): A-B. (And) Abkürzungs- und Quellenverzeichnisse.
88811: MITTELLATEINISCHES WÖRTERBUCH BIS ZUM AUSGEHENDEN 13. JAHRHUNDERT. - Hrsg. von der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Band I - Band II,4: (Lief. 1-14).
86334: BAYERISCHE CHRONIKEN DES XIV. JAHRHUNDERTS. - (Chronicae bavaricae Saec. XIV). Hrsg. von G. LEIDINGER.
13722: JÄKEL,W. - Methodik des altsprachlichen Unterrichts. 2. erw. Aufl. Heidelberg, Quelle & Meyer, 1966. 261 p. Cl.
113750: JÄKEL,W. - Methodik des altsprachlichen Unterrichts.
90057: JAKOBSON,R. - Essais de linguistique générale.
62117: JAKOBSON,R. - Six leçons sur le son et le sens.
62116: JAKOBSON,R. & M. HALLE. - Fundamentals of language.
54601: JAMAR,J.T.J. - Zwarte veldje, Heerlen, 1984. (Beeld van een opgraving). Heerlen, Thermenmuseum, 1987. 36 p. Wrs.
156173: JANS,E. & CH. HUPPERTS. - Fortuna. Latijnse grammatica.
155122: JANSEN,H. - Van Jodenhaat naar zelfmoordterrorisme. Islamisering van het Europees antisemitisme in het Midden-Oosten.
81752: JANSMA,T.S. - Tekst en uitleg. Historische opstellen aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.
156157: JANSON,T. - Latijn. Cultuur, geschiedenis en taal. Nederlandse vertaling door A. Pinkster en H. Pinkster.
151696: JANSON,T. - Latijn. Cultuur, geschiedenis en taal. Nederlandse vertaling door A. Pinkster en H. Pinkster.
13457: JANSSEN,H.H. - Latijnse letterkunde. Haarlem, Bohn, 1956. XVIII,300 p. Hardb. (Some pencil)
23719: JANSSEN,O. & A. GALAMA. - Uit de Romeinse keizertijd.
51547: JANSSEN,H.H. - Semantische opmerkingen over het oudchristelijk Latijn. Nijmegen, Utrecht, Dekker & v.d.Vegt, 1938. 31 p. Wrs. 24 cm (Inaug. lect.)
78129: JANSSEN,J.M.A. - Ramses III. Proeve van een historisch beeld zijner regering.
83428: JANSSEN,J.M.A. - Spreken de Pyramiden? Wetenschap en schijnwetenschap over het faraonische Egypte.
44785: JANSSEN,L.F. - Die Bedeutungsentwicklung von superstitio/superstes*.
69143: JANSSEN,A.J. - Het antieke Tropaion.
75271: JANSSEN,H.H. (ED.) - Oscan and Umbrian inscriptions. With a Latin translation selected by -.
29975: JANSSEN,H.H. - De kenmerken der Romeinsche dichtertaal. Nijmegen, Utrecht, Dekker & v.d.Vegt, 1941. 44 p. Wrs. (Inaug. lect.)(Pencil ann.)
51322: JANSSEN,L.F. - Abdicatio. Nieuwe onderzoekingen over de dictatuur.
27859: JANSSEN,L.F. - Abdicatio. Nieuwe onderzoekingen over de dictatuur.
152772: JANSSEN,L.J.F. - Nederlandsch-Romeinsche Daktyliotheek, of verzameling der gegraveerde steenen van Romeinsche afkomst, in het Koninkrijk der Nederlanden gevonden. Opgehelderd door Dr. L.J.F. Janssen, conservator bij het Museum van Oudheden te Leyden. (And:) Nederlandsch-Romeinsche Daktyliotheek, of verzameling der gegraveerde steenen van Romeinsche afkomst, in het Koninkrijk der Nederlanden gevonden, Iste supplement. (And:) Nederlandsch-Romeinsche Daktyliotheek, of verzameling der gegraveerde steenen van Romeinsche afkomst, in het Koninkrijk der Nederlanden gevonden, IIde supplement.
54614: JANSSEN,L.F.J.- KRAMER-CLOBUS,G.M.C. - L.J.F. Janssen (1806-1869): an inventory of his notes on archaeological findspots in the Netherlands.
155375: JANSSENS,G.A.M. & F.G.A.M. AARTS. (EDS.) - Studies in seventeenth-century English literature, history and bibliography. Festschrift for professor T.A. Birrell on the occasion of this sixtieth birthday.
105102: JÄSCHKE,K.-U. - Europa und das römisch-deutsche Reich um 1300.
72169: JÄSCHKE,K.-U. - Wilhelm der Eroberer. Sein doppelter Herrschaftsantritt im Jahre 1066.
116785: JASPERS,K. - Der philosophische Glaube angesichts der Offenbarung.
81342: JASPERS,K. - Über das Tragische.
105274: JASPERS,K. - Plato, Augustin, Kant. Drei Gründer des Philosophierens. München, Piper, (1965). 405 p. Pb. 21 cm (Repr. of a section of 'Die grossen Philosophen')(Lower corner sl. bumped)
66192: JASPERS,K. - Die grossen Philosophen. Erster Band. München, Zürich, Piper, 1981. 968 p. Cl.
96438: JEAMMET,V. (ED.) - Tanagras. De l'objet de collection à l'objet archéologique.
152056: JEBB,R.C. - The Attic orators, from Antiphon to Isaeus.
115323: JEBB,R.C. - Schets der Helleensche of Grieksche letterkunde. Vrij bewerkt door H.C. MULLER.
95383: JEBB,R.C. - Greek literature. Ldn., MacMillan, 1932. 163,(III) p. Cl. 16 cm (Whitaker 00280)
111902: JEBB,R.C. - The growth and influence of classical Greek poetry.
151390: JEFFERY,L.H. - Archaic Greece. The city-states c. 700-500 B.C.

Next 100 books from Antiquariaat Fragmenta Selecta

4/4