Antiquariaat Fragmenta Selecta
KNSM-Laan 412, 1019 LN Amsterdam, The Netherlands. Tel. +31 20 4185565            Email: best@fragmentaselecta.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
111123: ERASMUS. - Adagios. Antología de Urgencia.
41561: ERASMUS. - Moriae encomium, dat is De lof der zotheid. (Vert. door A. DIRKZWAGER & A.C. NIELSON. Illustraties in de marge naar de originele tekeningen van H. HOLBEIN).
151016: ERASMUS.- - Tentoonstelling, Erasmus en Leuven. Leuven, Stedelijk Museum, 17 nov. - 15 dec. 1969.
150989: ERASMUS.- - Erasmiana Lovaniensia. Catalogus van de Erasmus-tentoonstelling in de Centrale Bibliotheek te Leuven, november-december 1986, onder redactie van Chr. Coppens, J. IJsewijn, J. Roegiers en G. Tournoy.
97339: ERASMUS. - De klacht van de Vrede, die overal door alle volken verstoten en versmaad wordt. Inleiding J.J.M. Meyers. Vertaald door T. VAN LEEUWEN.
60854: ERASMUS.- HUIZINGA,J. - Erasmo. Torino, Einaudi, 1975. 300 p. Pb. (Reprints Einaudi)
89196: ERASMUS. - Het boek tegen de barbarij. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door I. BEJCZY.
60856: ERASMUS. - Een tweede twaalftal samenspraken. Vert. en van aant. voorzien door N.J. SINGELS.
60859: ERASMUS.- - Erasmus von Rotterdam und seine Zeit. Werke und Porträts des Erasmus, Drucke des 16. Jahrh., Literatur über Renaissance, Reformation und Humanismus. Katalog 452, hrsg. zum 400. Todestag des Erasmus ... Braus-Riggenbach.
79733: ERASMUS.- HUIZINGA,J. - Erasmus. 2e herz. dr.
60026: ERASMUS.- PAVLOVSKIS,Z. - The praise of folly, structure and irony.
50741: ERASMUS. - Een tweede twaalftal samenspraken. Vert. en van aant. voorzien door N.J. SINGELS.
67087: ERASMUS. - De lof der zotheid. Vert. J.B. KAN. Pentekeningen H. Holbein. 7e dr.
60264: ERASMUS. - Vrede's weeklacht, en andere geschriften over vrede en eendracht op internationaal-politiek en kerkelijk terrein. Uit het Latijn vert. en toegel. door P.M.M. GEURTS.
67054: ERASMUS. - Een twaalftal samenspraken. Vert. door N.J. SINGELS, tot inl. Busken Huet's beschouwing over Erasmus. 2e dr.
55014: ERASMUS.- SCHLÜTER,L.L.E. - Niet alleen. Een kunsthistorisch-ethische plaatsbepaling van tuin en woning in het Convivium religiosum van Erasmus.
70180: ERASMUS. - Vertraute Gespräche (Colloquia Familiaria). Übertr. und eingel. von H. SCHIEL.
83293: ERASMUS. - Éloge de la folie. Nouvellement trad. par P. DE NOLHAC, suivi de la lettre d'Érasme à Dorpius avec des ann. de M. RAT.
67811: ERASMUS.- - Erasmus von Rotterdam. Die Aktualität seines Denkens. Hrsg. von J. SPERNA WEILAND, W. BLOCKMANS & W. FRIJHOFF.
70449: ERASMUS. - Apologia respondens ad ea quae Iacobus Lopis Stunica taxaverat in prima duntaxat Novi Testamenti aeditione. Ed. by H.J. DE JONGE. Amst., Oxf., NHPC, 1983. p. 1-58 p. Wrs. (Offpr. of Opera omnia IX,2, the Introduction only)
42360: ERASMUS. - De lof der zotheid. Vert. door J.B. KAN. Met prentjes naar penteekeningen van H. Holbein. 2e dr.
82924: ERASMUS.- HUIZINGA,J. - Erasmus. 4e dr.
43634: ERASMUS.- AUGUSTIJN,C. - Erasmus. Baarn, Ambo, (1986). 200 p. Pb. 24 cm
49347: ERASMUS. - L'éloge de la folie. Trad. de M. GUEUDEVILLE, avec une notice biographique les notes de G. Listre et un index des sujets traités.
51904: ERASMUS.- KEMPERS,B. - Ruysch en Erasmus in Rome. Een kleine bespiegeling over multidisciplinariteit, internationalisering en kinderen. Amst., AUP, 1997. 46 p., ills. Wrs. (6e P.C. Hooft-lezing)
58174: ERASMUS. - Oorlog. (Vert. en ingel. door N. VAN SUCHTELEN).
99748: ERASMUS. - Apologia respondens ad ea quae Iacobus Lopis Stunica taxaverat in prima duntaxat Novi Testamenti aeditione. Ed. with an intr., crit. app. and explanatory notes (by) H.J. DE JONGE.
60855: ERASMUS. - Éloge de la folie. Textes choisis, traduits & annotés.
99978: ERASMUS.- - Overzicht van de werken en uitgaven van Desiderius Erasmus aanwezig in de Bibliotheek der Gemeente Rotterdam.
101271: ERASMUS. - Opera omnia. Recognita et adnotatione critica instructa notisque illustrata, I,7.
101273: ERASMUS. - Opera omnia. Recognita et adnotatione critica instructa notisque illustrata, volume 2: Adagia.
99992: ERASMUS.- MEYERS,J.J.M. - Authors edited, translated or annotated by Desiderius Erasmus. A short-title catalogue of the works in the City Library of Rotterdam. Rotterdam, Gemeentebibliotheek, 1982. 186 p. Wrs. 20x20 cm
99993: ERASMUS.- ERASMUS, ZICHT OP EEN GELEERDE IN ZIJN TIJD. - Museum Boymans-van Beuningen, Rotterdam, 11 nov. 1986 - 4 jan. 1987. Rotterdam, 1986. 56 p., ills. Stiff wrs. 28 cm (Erasmus in art)
58090: ERASMUS. - De lof der zotheid. Vertaling J.B. KAN.
101280: ERASMUS. - Opera omnia. Recognita et adnotatione critica instructa notisque illustrata, VI,5, VI,6.
101328: ERASMUS.- ELTINK,I. - Erasmus-Rezeption zwischen Politikum und Herzensangelegenheit. Dulce bellum und Querela pacis in deutscher Sprache im 16. und 17. Jahrh.
30355: ERASMUS. - De lof der zotheid. Vert. J.B. KAN. Pentekeningen H. Holbein. 11e dr.
30357: ERASMUS.- LIGT,B. DE. - Erasmus begrepen uit de geest der Renaissance. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1936. 239 p.; ills. Cl. (Name on title)
107772: ERASMUS.- GERLO,A. - Erasmus van Rotterdam. Zeven studies.
107742: ERASMUS. - Moriae encomium, dat is De lof der zotheid. (Vert. door A. DIRKZWAGER & A.C. NIELSON.
47611: ERASMUS. - Bloemlezing uit de colloquia van Erasmus. Bewerkt door Y.H. ROGGE. (Ter herinnering aan het 600-jarig bestaan van de school (Erasmiaansch Gymnasium te Rotterdam) 1928. Zwolle, Tj. Willink, 1928. 65 p. Wrs.
88862: ERASMUS.- HERWAARDEN,J. VAN. - Beeld en verbeelding, oftewel de Pileus Erasmi.
78603: ERASMUS.- KRUITWAGEN,B. - Erasmus en zijn drukkers-uitgevers. Een fragment uit hun briefwisseling bewerkt door B. Kruitwagen.
100073: ERASMUS. - De correspondentie van Desiderius Erasmus. In een vertaling van M.J. STEENS. (Vol.) 1: Brieven 1-141.
151298: ERASMUS. - Erasmus, een portret in brieven. Vertaald & bezorgd door J. Papy, M. van der Poel & D. Sacré.
78756: ERASMUS. - Erasmus in den spiegel van zijn brieven. Een keuze uit de brieven van Erasmus, vert. en toegel. door O. NOORDENBOS & T. VAN LEEUWEN. Met een voorwoord van J. HUIZINGA.
117760: ERASMUS.- STUIVELING,G. - Erasmus. Spel van het humanisme in zes taferelen.
151676: ERASMUS. - Moriae Encomium, dat is De lof der zotheid. MÔRIAS EGKÔMION, id est Stultitiae Laus. (Vertaald door J.M. Vermeer-Pardoen) Tweede druk.
19489: ERASMUS.- AUGUSTIJN,C. - Erasmus. Vernieuwer van kerk en theologie. Baarn, Wereldvenster, (1967). 168 p. Cl.
79425: ERASMUS.- BOEFT,J. DEN. - Een charmant stuk proza in volledig Ciceroniaanse geest. Amst., VU Uitgeverij, 1994. 30 p. Wrs. 21 cm (Inaug. lect.)
100037: ERASMUS.- DOREY,T.A. (ED.). - Erasmus. Ldn., Routledge & Kegan Paul, (1970). X,163 p. Cl. 22 cm (Studies in Latin lit. and its influence)
101278: ERASMUS. - Opera omnia. Recognita et adnotatione critica instructa notisque illustrata, V,4 & V,5.
30302: ERASMUS.- LINDEBOOM,J. - Erasmus van Rotterdam. Utrecht, Lankamp & Brinkman, 1936. 46 p., 1 pl. Wrs. (Sl. worn)
30306: ERASMUS.- LINDEBOOM,J. - Erasmus. Onderzoek naar zijne theologie en zijn godsdienstig gemoedsbestaan. Leiden, Adriani, 1909. X,200,(7) p. Wrs. (Diss.) (Back rep. with sellotape; cover worn & chipped; corner of the last but one leaf with the 'stellingen' torn off)
60862: ERASMUS.- BATTUM,A. VAN. - Erasmus, rebel tegen wil en dank. Amst., Moussault, 1969. 143 p.; ills. Hardb.
60865: ERASMUS.- HET BELGISCHE HUMANISME NA ERASMUS. - Het geestesleven in de Zuidelijke Nederlanden ten tijde van Plantin en Rubens. Tentoonstelling ter gelegenheid van de nationale Erasmus-herdenking, Antwerpen, 6 juni 1969. Stad Antwerpen, Museum Plantin-Moretus en Stedelijk Prentenkabinet. N.pl. 1969. 48 p.; ills. Pb.
105943: ERASMUS.- VAN DAMME,D. - Éphéméride illustrée de la vie d'Érasme. Édition du IVme centenaire de la mort d'Érasme, 1536-1936.
150797: ERASMUS.- HERWAARDEN,J. VAN. - Dan weer leed Jacobus van Compostela honger. Overpeinzingen over de relatie tussen Erasmus en Santiago.
101282: ERASMUS. - Opera omnia. Recognita et adnotatione critica instructa notisque illustrata, VII,6.
85006: ERASMUS. - Opera omnia Desiderii Erasmi Roterodami, recognita et adnotatione crit. instr. notisque illustrata, V,1.
101279: ERASMUS. - Opera omnia. Recognita et adnotatione critica instructa notisque illustrata, VI,2 & VI,3.
88693: ERASMUS.- - Érasme et Paris. Exposition organisée avec le concours de la Bibliothèque Nationale. Paris, Institut Néerlandais, 13 déc. 1969 - 18 janv. 1970. N.d., (1969). 49 p., ills. Wrs. 24 cm (Exhib. cat.)
88686: ERASMUS.- RITTER,G. - Erasmus und der deutsche Humanistenkreis am Oberrhein. Anhang: die Erasmusdrucke der Freiburger Universitätsbibliothek von J. REST. Freiburg i/Br., Wagner, 1937. 85 p. Wrs. 24 cm
88687: ERASMUS.- POPKIN,R.H. - The history of scepticism from Erasmus to Descartes. (Revised ed.).
84202: ERASMUS.- SUCHTELEN,N. VAN. - Oorlog. Feestgelag ter herdenking en huldiging van Desiderius Erasmus, den eersten Europeaan en overmoeiden bestrijder van de oorlog, waarin door den gastheer wordt voorgelezen Erasmus' vertoog over het spreekwoord 'dulce bellum inexpertis'. 2e dr.
90049: ERASMUS.- GORISSEN,P. - Het Kortrijkse pensioen van Erasmus. Kortrijk, 1971. 44 p., ills. Wrs. 24 cm (Offpr. Verslagen en Mededelingen van De Leiegouw 13, 1971)
13588: ERASMUS.- WACHTERS,H.J.J. - Erasmus van Rotterdam. Zijn leven en zijn werken. Amst., v.Langenhuysen, 1936. 276 p.; 16 pls. Cl.
79311: ERASMUS.- COPPENS,J. - Eustachius van Zichem, en zijn strijdschrift tegen Erasmus. Met een Latijnse samenvatting van Eustachius' schrift. Amst., Ldn., NHUM, 1974. 34 p. Wrs. 24 cm (Med. KNAW)
88684: ERASMUS.- - Erasmus Roterodamus. Catalogus van de tentoonstelling in het Museum Boymans te Rotterdam, Juli-Augustus 1936. Met een overzicht van de werken en uitgaven van Desiderius Erasmus aanwezig in de Bibliotheek der Gemeente Rotterdam. Rotterdam, 1936 - 1937. 84 p. Wrs. 24 cm
25404: ERASMUS. - Moriae encomium, dat is De lof der zotheid. (Vert. door A. DIRKZWAGER & A.C. NIELSON. Illustraties in de marge naar de originele tekeningen van H. HOLBEIN).
88683: ERASMUS.- KRUITWAGEN,B. - Erasmus en zijn drukkers-uitgevers. Een fragment uit hun briefwisseling bewerkt door B. Kruitwagen. Amst., Lettergieterij 'Amsterdam' voorheen N. Tetterode, 1923. 21 p. Wrs. 24 cm (Intr., t & tr. of 4 letters)(Cover marbled paper; head of spine sl. worn)
88691: ERASMUS.- MOLKENBOER,B.H. - Erasmus. Amst., Joost van den Vondel, (1936). 143 p. Wrs. (Vondelreeks 1) (No. 269 of 500 copies printed; typeset in the Erasmus-Mediaeval of S.H. de Roos)
99439: ERBE DER ALTEN, DAS. - Hrsg. von E. Ermatinger.
51906: ERENSTEIN,R.L. - Over poetic justice.
152012: ERFFA,C.E. FRHR. VON. - AIDÔS, und verwandte Begriffen in ihrer Entwicklung von Homer bis Demokrit.
90785: OCCULTUS ERFORDENSIS. - Der 'Occultus Erfordensis' des Nicolaus von Bibra. Kritische Edition mit Einf., Kommentar und deutscher Übers. Hrsg. von Chr. MUNDHENK.
42058: JOHANNES SCOTUS ERIUGENA. - Commentaire sur l'évangile de Jean. Intr., texte crit., trad., notes et index de É. JEAUNEAU.
65221: ERMAN,A. - Die Religion der Ägypter. Ihr Werden und Vergehen in vier Jahrtausenden.
89393: ERMAN,A. - Kurzer Abriss der aegyptischen Grammatik.
104957: ERNESTI,CHR.TH. - Lexicon technologiae Latinorum rhetoricae. (Congessit et animadversionibus illustravit -.)
152097: ERNOUT,A. - Recueil de textes latins archaïques. Nouvelle édition.
111947: ERNOUT,A. & F. THOMAS. - Syntaxe latine. 2e éd. (Corr. et revu).
115864: ERNOUT,A. - Morphologie historique du latin. Nouvelle édition revue et corrigée.
113966: ERNOUT,A. & F. THOMAS. - Syntaxe latine. 2e édition revue et augm.
68889: ERNOUT,A. - Morphologie historique du latin. Paris, Klincksieck, 1945. XIV,404 p. Hardb. (Worn; name cut from front flyleaf)
151788: ERNOUT,A. - Recueil de textes latins archaïques. Nouveau tirage.
58372: ERNOUT,A. - Historische Formenlehre des Lateinischen. Deutsche Übers. von H. MELTZER. 2. & 3. Aufl. Heidelberg, Winter, 1920. XII,199 p. Wrs.
91129: ERNOUT,A. - Recueil de textes latins archaïques. Nouvelle édition. Paris, Klincksieck, 1966. XIII,289 p. Pb. 19 cm
10283: ERP TAALMAN KIP,A.M. VAN. - Agamemnon in epos en tragedie.
90039: ERP TAALMAN KIP,A.M. VAN. - Agamemnon in epos en tragedie. Assen, v.Gorcum, 1971. (VI),300 p. Wrs. 24 cm (Diss.)
151231: ERP TAALMAN KIP,A.M. VAN, I.J.F. DE JONG. (EDS.) - Schurken en schelmen. Cultuurhistorische verkenningen rond de Middellandse Zee.
82397: ERP TAALMAN KIP,A.M. VAN, I.J.F. DE JONG. (EDS.) - Schurken en schelmen. Cultuurhistorische verkenningen rond de Middellandse Zee.
150835: ERPENIUS.TH. - De fabels van Lokman. Naar het latijn van Thomas Erpenius. (Vertaald en ingeleid door) L. ROSS.
150445: ERREN,M. - Einführung in die römische Kunstprosa.
152885: ERREN,M. - Einführung in die römische Kunstprosa.
72624: ERSKINE,J. - The private life of Helen of Troy.
13223: ERWACHEN, DAS. - Lieder und Bruchstücke aus der griechischen Frühzeit übertr. und eingel. von M. HAUSMANN.
151294: ES,A.H.G.P. VAN DEN. - De Heliaea van Athene, een studie, ontleend aan het gebied van het Attisch staatsrecht.
54843: ES,W.A. VAN. - Friezen en Romeinen.
83417: ES,W.A. VAN. - Grafritueel en kerstening.
103559: ES,H. VAN DEN. - Letterkunde der Grieken en Romeinen. Groningen, Wolters, 1867. 8,336 p. H.cl. 20 cm (Back worn)
103747: ES,H. VAN DEN. - Grieksch woordenboek. 2e geheel herz. en verm. druk. Groningen, Wolters, 1869. 16,95 p., 1520 columns. H.calf 24 cm (Cover worn at extremities; st. on title)
82368: ES,W.A. VAN. - De Romeinen in Nederland. 2e dr. Bussum, v.Dishoeck, (1973). 232 p.; num. ills. Pb. 24 cm
79566: ES,A.H.G.P. VAN DEN. & C.M. FRANCKEN. - Grieksch woordenboek. 3e geheel herziene en verbeterde druk. Groningen, Wolters, no date (1877). 1504,(94) p. Half cloth (rebound). 25 cm (Incl. 'Nederlandsch-Grieksche woordenlijst of ca. 80 p.)(Binding worn and used, some light waterstains in upper margin, paper yellowed and foxed)
109508: VAN ESBROEK,M. - Les plus anciens homéliaires géorgiens. Étude descriptive et historique.
112137: ESCHBORN,K. - Karlstein. Das Rätsel um die Burg Karls IV.
73058: ESOPET. - Een Middelnederlandse fabelbundel. Uitg., ingel. en verklaard door W.E. HEGMAN.
99829: HISTORIA DE ESPAÑA, - Tomo II: España romana (218 a. de J.C. - 414 de J.C.). Por A.MONTENEGRO DUQUE, J.M. BLAZQUEZ MARTINEZ (et alii). Edición totalmente renovada.
2126: ESPÉRANDIEU,É. - Répertoire archéologique du département des Pyrénées-Orientales. Période gallo-romaine. Montpellier, 1936. 45 p. Wrs. (Féd. hist. du Languedoc méditerranéen et du Roussillon)
86790: ALEXANDER ESSEBIENSIS. - Opera omnia, pars I: opera theologica: de artificioso modo predicandi sermones. Cura et studio F. MORENZONI. Meditaciones. Cura et studio Th.h. BESTUL.
151024: VAN DER ESSEN,L. - Étude critique et littéraire sur les vitae des saints mérovingiens de l'ancienne Belgique.
103909: ESSEN,C.C. VAN. - Précis d'histoire de l'art antique en Italie.
88265: ESSER,A. - Cäsar und die Julisch-Claudischen Kaiser im biologisch-ärtzlichen Blickfeld.
78341: ESTEFANIA,D., M. DOMINGUEZ & M.T. AMADO. (EDS.) - El final del mundo antiguo como preludio de la Europa moderna.
65298: ESVELD,W.H.C. VAN. - De watervoorziening in de oudheid.
113535: CELSUS ETC. - Celse, Vitruve, Censorin, oeuvres complètes. Frontin, des Aqueducs de Rome. Avec la traduction en Français publiés sous la direction de M. NISARD.
151532: ÉTIENNE,R. - La vie quotidienne à Pompéi.
55822: STUDI ETRUSCHI. - Vol. 63 (1997).
86046: STUDI ETRUSCHI. - Vol. 58 (1992).
26723: CORPUS SPECULORUM ETRUSCORUM. - The Netherlands. By L.B. VAN DER MEER.
101413: ETRUSKEN.- - Etrusken. (Themanummer Hermeneus).
75141: ETRUSKEN.- - (Themanummer Hermeneus).
3557: PLASTIK DER ETRUSKER. - Aufnahmen von W. DRÄYER. Nachwort von A. KESSER. München, Piper, (1960). 58 p.; 42 ills. Hardb. (Piper-Bücherei)
77365: ETTLINGER,E. - Die Keramik der Augster Thermen (Insula XVII). Ausgrabung 1937-38.
2170: ÉTUDES BALKANIQUES ET SUD-EST EUROPÉENNES EN BULGARIE, LES. - Guide de documentation. Publ. à l'occasion du 1er congrès intern. d'Études Balkaniques et Sud-Est Européennes, 1966.
110434: ETYMOLOGICUM SYMEONIS, DAS. - Das Etymologicum Symeonis. (A - AIÔ). Herausgegben von H. SELL.
120368: EUCLIDES. - De ses eerste boeken der beginselen van Euclides op een korte en klare manier gedemonstreert door Henrick Coets, lector in de Mathesis te Leyden. Met eene voorreden, en eenige aanmerkingen verrykt door Wilhelmus La Bordus. Den derden druck, veel verandert en verbeetert.
111822: EUCLIDES. - Books V., VI., XI. (Translated) by R. DEAKIN. With problems on practical geometry.
150912: EUGIPPIUS.- FEYEN,G. - Aspecten van de latiniteit van Eugippius onderzocht in zijn 'Vita Severini'.
100769: EUGIPPIUS. - Leben des heiligen Severin. Übers. und erläutert von M. SCHUSTER.
113475: EUGIPPIUS. - Vita Severini. Denuo recognovit Th. MOMMSEN.
83198: EURIPIDES. - Cyclops. Ex recensione A. NAUCK.
150820: EURIPIDES. - Bakchanten. Vertaald door G. KOOLSCHIJN.
117479: EURIPIDES. - Collected plays of Euripides. Translated into English rhyming verse with commentaries and notes by G. MURRAY.
117312: EURIPIDES. - The Medea of Euripides. Edited with introduction and notes by A.W. VERRALL.
117252: EURIPIDES. - Medea. The text edited with introduction and commentary by D.L. PAGE.
9116: EURIPIDES. - Andromache. Van inleiding en aantekeningen voorzien door J.C. KAMERBEEK.
12409: EURIPIDES. - Alcestis. Hulpboekje door J.A. BRONS.
91502: EURIPIDES. - Cyclops. Ediderunt R. PRINZ & N. WECKLEIN. Iterum edidit N. WECKLEIN.
116663: EURIPIDES.- MASTRONARDE,D.J. & J.M. BREMER. - The textual tradition of Euripides' Phoinissai.
112443: EURIPIDES. - Andromache. Edited with introduction and commentary by P.T. STEVENS.
115396: EURIPIDES. - Iphigeneia in Tauris. Vertaald en ingeleid door J. HUMBLE. 2e verbeterde dr.
116336: EURIPIDES.- STIEBER,M. - Euripides and the language of craft.
91513: EURIPIDES. - Supplices. Edidit N. WECKLEIN.
112509: EURIPIDES.- STINTON,T.C.W. - Euripides and the judgement of Paris.
59045: EURIPIDES. - Ion. Transl. into English rhyming verse with explanatory notes by G. MURRAY.
114600: EURIPIDES. - Bacchanten, Medea, Iphigenia in Aulis, Alcestis, De kinderen van Herakles. Vertaald en ingeleid door W. COURTEAUX & B. CLAES.
109201: EURIPIDES. - Medea. Erklärt von N. WECKLEIN. 4. Aufl.
112229: EURIPIDES. - Ion, spel van vergissingen. Vertaling B. HIJMANS.
111841: EURIPIDES. - Bakchanten. Vertaald door G. KOOLSCHIJN. Met illustraties van A. van Buul.
87842: EURIPIDES. - Opera omnia. Ex editionibus praestantissimis fideliter recusa; latina interpretatione, scholiis antiquis, et eruditorum observationibus illustrata, necnon indicibus omnigenis instructa.
115843: EURIPIDES. - Medea. (Vertaling) J. BOONEN.
115361: EURIPIDES. - The Complete Greek Tragedies. Edited by D. GRENE & R. LATTIMORE. Euripides, IV: Rhesus, translated by R. LATTIMORE. The suppliant women, translated by F. JONES. Orestes, translated by W. ARROWSMITH. Iphigenia in Aulis, translated by Ch.R. WALKER.
41708: EURIPIDES. - Euripide. Tome I-VI,1. Texte établi et traduit par L. MÉRIDIER, L. PARMENTIER, G. GRÉGOIRE & F. CHAPOUTHIER.
61064: EURIPIDES. - Bacchae. Ex rec. A. NAUCK.
151417: EURIPIDES.- BURNETT,A.P. - Catastrophe survived. Euripides' plays of mixed reversal.
112341: EURIPIDES.- ORANJE,H. - Euripides' Bacchae, the play and its audience.
23421: EURIPIDES. - Io. Bewerkt (en van aantekeningen voorzien) door K. KUIPER.
62067: EURIPIDES.- KAMERBEEK,J.C. - L'Andromaque d'Euripide. N.pl. n.d. 34 p. (Offpr. Mnemosyne)
115144: EURIPIDES.- HEUVEL,A. VAN DEN. (ED.) - Medea-lectuur. Secundaire lectuur voor het eindexamen Grieks 1991.
151760: EURIPIDES. - Euripides 1: Medea, Hecuba, Andromache, The Bacchae. (Translations by E. Wilner, M. Nelson, D. Junkins, D.M. Epstein) (And:) Euripides 2: Hippolytus, Suppliant women, Helen, Electra, Cyclops. (Translations by R. Moore, J.F. Nims, R. Hadas, E.S. Morgan, P. Bovie) Edited by D.R. Slavitt and P. Bovie.
115033: EURIPIDES. - Ion, spel van vergissingen. Vertaling B. HIJMANS.
58906: EURIPIDES. - Iphigeneia in Tauris. Vertaald en met een korte inleiding door J. HUMBLÉ.
66468: EURIPIDES. - Iphigeneia in Tauris. Vert. en met een korte inl. door J. HUMBLE.
114704: EURIPIDES. - Ifigeneia in Taurië. Vertaald door MARTINUS NIJHOFF.
63486: EURIPIDES.- ORANJE,J. - De Bacchae van Euripides: het stuk en de toeschouwers.
114619: EURIPIDES. - De Trojaanse vrouwen. (Vertaling) J. BOONEN.
114618: EURIPIDES. - De vrouwen van Troje. Nederlandse bewerking door J. HERZBERG. Inleiding van W. VAN LAKWIJK.
114607: EURIPIDES. - Iphigeneia onder de Tauriërs. In Nederlandsche verzen overgebracht met inleiding en toelichtingen door K.H. DE RAAF.
114605: EURIPIDES. - Het treurspel Hippolutos. In Nederlandsche verzen overgebracht met inleiding en toelichtingen door K.H. DE RAAF.
151724: EURIPIDES. - Trojan women. (Edited) with translation and commentary by S.A. BARLOW.
117397: EURIPIDES. - Iphigenie im Taurierland. Erklärt von N. WECKLEIN.
48535: EURIPIDES.- PATIN,M. - Études sur les tragiques grecs. (Tome III & IV): Euripide. 8e éd.
152083: EURIPIDES. - Tragoediae et fragmenta. Recensuit interpretationem latinam correxit, scholia graeca e codicibus manuscriptis partim supplevit partim emendavit A. MATTHIAE. Tomus IV: (Scholia in Hecaben, Oresten)
74120: EURIPIDES. - Iphigenia in Tauris. Transl. into English rhyming verse with explanatory notes by G. MURRAY.
59917: EURIPIDES.- RIEMER,P. - Die Alkestis des Euripides. Untersuchungen zur tragischen Form.
71917: EURIPIDES.- MCDERMOTT,E.A. - Euripides' Medea. The incarnation of disorder. Univ. Park, Ldn., Pennsylvania State Univ. Press, 1989. (X),156 p. Cl. 24 cm
50703: EURIPIDES. - Alkestis. Metries vert. en van een inl. voorzien door J. BERLAGE.
61044: EURIPIDES. - Phönissen. Für den Schulgebr. erkl. von G. KINKEL.
66697: EURIPIDES. - Tragoediae. Ex rec. A. NAUCKii. Ed. 3a.
90776: EURIPIDES.- LANGHOLF,V. - Die Gebete bei Euripides und die zeitliche Folge der Tragödien.
48983: EURIPIDES. - Phönissen. Erkl. von N. WECKLEIN.
48984: EURIPIDES. - Iphigenie im Taurierland. Erklärt von N. WECKLEIN. 3. Aufl.
49553: EURIPIDES. - Iphigeneia in Aulis. Vert. en ingel. door J. HUMBLE.
6138: EURIPIDES. - De Trojaansen. In Nederlandse verzen overgebracht door P. BROMMER. Met een inleiding van F.H. PARIGGER.
64863: EURIPIDES. - Tragoediae. Ex rec. A. NAUCKii. Vol. I & II. Ed. 3a.
75915: EURIPIDES. - Euripide. Tome I: le Cyclope, Alceste, Médée, les Héraclides. Texte établi et traduit par L. MÉRIDIER.
65382: EURIPIDES. - Fabulae. Recogn. brevique adn. crit. instr. G. MURRAY. Tomus II.
90762: EURIPIDES. - Het treurspel Hippolutos. Uit het Grieksch in Nederlandsche verzen overgebracht met inleiding en toelichtingen door K.H. DE RAAF.
40817: EURIPIDES. - Tragoediae. Rec. et comm. instr. A.J.E. PFLUGK. Vol. II,II: continens Alcestin.
90737: EURIPIDES.- LEINIEKS,V. - The City of Dionysos. A study of Euripides' Bakchai.
42724: EURIPIDES. - Ausgewählte Dramen (Medea, Hippolyt, Iphigenia bei den Tauriern). Übers. von J. MÄHLY.
20376: EURIPIDES. - Alcestis. Met inl. en aant. door G. ITALIE. 2e dr.
48498: EURIPIDES. - The Medea. Transl. into English rhyming verse with expl. notes by G. MURRAY.
62964: EURIPIDES. - Alcestis. Transl. by R. ALDINGTON.
63669: EURIPIDES. - Iphigenia Taurica. Ed. N. WECKLEIN.
49483: EURIPIDES. - Iphigeneia onder de Tauriërs. In Nederlandsche verzen overgebracht met inl. en toelichtingen door K.H. DE RAAF.
42326: EURIPIDES. - Alkestis. Vert. en ingel. door W. KLOOS.
92668: EURIPIDES. - Phoinissai. Van inl., tekskritiese apparaat en kommentaar voorsien deur J.M. GROVÉ.
91919: EURIPIDES. - The Bacchae. A new version by C.K. WILLIAMS. With an intr. by M. NUSSBAUM.
83036: EURIPIDES. - Die Dramen des Euripides. (Band II: Medeia, Alkestis, Hippolytos, der rasende Herakles). Verdeutscht von J. MINCKWITZ.
77401: EURIPIDES.- RADT,S.L. - Euripides' Ioon. De interpretatie van een kunstwerk.
78010: EURIPIDES. - Medea. Erkl. von N. WECKLEIN. 4. Aufl.
150803: EURIPIDES. - Trojaanse vrouwen. Euripides 415 v. Chr. Vertaling: Herman Altena.
113008: EURIPIDES. - Nova fragmenta Euripidea in papyris reperta. Edidit C. AUSTIN.
21820: EURIPIDES. - Medea. Van aant. voorzien door J.C. KAMERBEEK. 4e dr.
43727: EURIPIDES. - Herakles. Iphigeneia in Aulis. Vert. E. STRAAT.
44341: EURIPIDES.- JEFFERS,R. - A long poem Cawdor. Medea, after Euripides.
94379: EURIPIDES.- ARNIM,H. VON. - Supplementum Euripideum. Bearbeitet von -.
9498: EURIPIDES. - Tragoediae. Vol. I: (Alc. - Hipp.). Ex recensione A. NAUCKii. Editio tertia.
112910: EURIPIDES. - Heraclidae. With introduction and commentary by J. WILKINS.
97185: EURIPIDES.- DAITZ,S.G. - The scholia in the Jerusalem palimpsest of Euripides. A critical edition.
97586: EURIPIDES. - Fabulae. Recognovit brevique adnotatione critica instruxit G. MURRAY. Tomus I: Cyclops, Alcestis, Medea, Heraclidae, Hippolytus, Andromache, Hecuba.
61461: EURIPIDES.- LENNEP,D.F.W. VAN. - Euripides. POIÊTÊS SOPHOS.
87875: EURIPIDES.- KUIPER,K. - Over de 'Smeekelingen' van Euripides. Amst., 1922. 30 p. Wrs. 23 cm (Med. K(N)AW)
52730: EURIPIDES. - Euripides. Deutsch in den Versmassen der Urschrift von J.J.C. DONNER. 1. Band: (tr. of Hipp., Hec., Hel., Ph., Med. & Or.). 2. verb. Aufl.
52756: EURIPIDES. - Euripides. Transl. into English rhyming verse by G. MURRAY.
53857: EURIPIDES.- COLLARD,C. - Supplement to the Allen & Italie concordance to Euripides. Groningen, Bouma, 1971. 4to. XX,52 p. Cl.
112389: EURIPIDES. - Hecuba. Edited with notes and vocabulary by M. TIERNEY.
112238: EURIPIDES.- WINNINGTON-INGRAM,R.P. - Euripides and Dionysus. An interpretation of the Bacchae.
152136: EURIPIDES. - De Trojaanse vrouwen. Vertaling met inleiding en nota's door E. DE WAELE.
83037: EURIPIDES. - Die Dramen des Euripides. (Band V: Helena, die Troerinnen, Rhesos, Iphigenie auf Aulis). Verdeutscht von J. MINCKWITZ & W. BINDER.
83038: EURIPIDES. - Die Dramen des Euripides. (Band III: Elektra, Ion, Andromache). Verdeutscht von J. MINCKWITZ.
83042: EURIPIDES. - Euripide. Tome III: Héraclès, les Suppliantes, Ion. Texte établi et trad. par L. PARMENTIER et H. GRÉGOIRE.
23426: EURIPIDES. - Smekende vrouwen. (Supplices). Met inleiding en commentaar door G. ITALIE.
63618: EURIPIDES. - Alkestis. In de oorspr. versmaten vert. door J.M. VAN BUYTENEN.
69382: EURIPIDES. - Fabulae. Recogn. brevique adn. crit. instr. G. MURRAY. Tomus II.
152138: EURIPIDES. - Théatre d'Euripide, et fragments. Traduction nouvelle, avec introduction, notices et notes par G. Hinstin, ancien membre de l'École française d'Athènes.
84946: EURIPIDES. - Ion. Metrisch en rithmisch vert. door J. VAN IJZEREN.
91920: EURIPIDES. - Bacchae. Transl., with an intr. and notes by P. WOODRUFF.
112016: EURIPIDES. - Hécube. (Bound with:) Iphigénie à Aulis. Texte grec. Récension nouvelle avec un commentaire critique et explicatif et une notice par H. WEIL. 2e édition remaniée.
117503: EURIPIDES. - Medea. Edited by A. ELLIOTT.
67601: EURIPIDES. - Alkestis. Ins Deutsche übertr. von H. RUPÉ.
152199: EURIPIDES. - Iphigenie in Taurië. Ingeleid en vertaald door E. De Waele.
111837: EURIPIDES. - Medea. Erklärt von F.G. SCHÖNE.
85535: EURIPIDES. - Alkestis. Übers. von U. VON WILAMOWITZ-MOELLENDORFF.
93952: EURIPIDES. - The Alkestis. With intr., metrical synopsis and comm. by D.F.W. VAN LENNEP.
109249: EURIPIDES. - Tragödien. Übersetzt von H. VON ARNIM & F. WERFEL, F. VON SCHILLER, J.J.C. DONNER & A. WILBRANDT.
17630: EURIPIDES.- PARIGGER,F.H. - Momenten uit het tragische werk van Euripides. Met vert. uit des dichters werken door P. BROMMER.
82472: EURIPIDES. - Troades. Ex recensione A. NAUCKii.
82843: EURIPIDES. - Euripide. Tome VI,2: les bacchantes. Texte établi et trad. par H. GRÉGOIRE.
98480: EURIPIDES. - The Hippolytus. Edited (with commentary) by W.S. HADLEY.
98479: EURIPIDES. - The Medea of Euripides. With notes, appendices & vocabulary by M.A. BAYFIELD.
98486: EURIPIDES. - The Rhesus. Translated into English rhyming verse with explanatory notes by G. MURRAY.
98517: EURIPIDES. - Helen. Translated by J. MICHIE & C. LEACH.
98519: EURIPIDES. - Medea mit Scholien. Hrsg. von E. DIEHL.
98548: EURIPIDES. - The children of Herakles. Translated by H. TAYLOR & R.A. BROOKS.
100755: EURIPIDES. - Die Bakchen. 3. Auflage erklärt von E. BRUHN.
42404: EURIPIDES. - Phoenissae. Rec. et commentariis instruxit R. KLOTZ.
14631: EURIPIDES. - The Trojan women. Translated into English rhyming verse with explanatory notes by Gilbert MURRAY.
40215: EURIPIDES.- SCHÖLL,F. - Über zwei sich entsprechende Trilogien des Euripides.
151212: EURIPIDES.- WOLFEREN,A.J. VAN. - Vertelde en gespeelde tijd. Taalkundige notities bij de openingen van Euripides' tragedies.
110943: EURIPIDES. - Euripides. With an English translation by A.S. WAY.
91488: EURIPIDES. - Medea. Recensuit et illustravit Petrus ELMSLEY. Accedunt Godofredi Hermanni adnotationes.
82838: EURIPIDES. - MÊDEIA. KEIMENON, METAPHRASIS, SCHOLIA, HUPO I.A. ARGURAKÊ. 2nd ed.
85795: EURIPIDES. - Iphigénie en Tauride. Texte établi H. GRÉGOIRE.
100005: EURIPIDES. - Herakles. (Mit einer Einleitung, Kommentar & Übersetzung von) U. VON WILAMOWITZ - MOELLENDORFF.
61035: EURIPIDES. - Phönissen. Für den Schulgebr. erkl. von G. KINKEL.
62667: EURIPIDES.- HEUVEL,A. VAN DEN. (ED.) - Medea-lectuur. Secundaire lectuur voor het eindexamen Grieks 1991.
57474: EURIPIDES. - Plays. Transl. by A.S. WAY. Vol. 1 (of 2). Intr. by J. Warrington.
115607: EURIPIDES. - Euripide. Tome II: Hippolyte, Andromaque, Hécube. Texte établi et traduit par. L. MÉRIDIER.
92837: EURIPIDES. - Iphigeneia at Aulis. Transl. by W.S. MERWIN & G.E. DIMOCK.
112876: EURIPIDES.- FRAENKEL,E. - Zu den Phoenissen des Euripides.
94601: EURIPIDES.- NUCHELMANS,J.C.F. - De AGÔN of AMILLA LOGÔN in de tragedies van Euripides. Nijmegen, Dekker & v.d. Vegt, 1971. 30 p. Wrs. 22 cm (Inaug. lect.)
66489: EURIPIDES. - Die Troerinnen. Nach der Tragödie des Euripides (bearb. von) F. WERFEL.
14154: EURIPIDES.- KOSTER,W.J.W. - De Euripidis supplicibus. Leiden, Brill, 1942. 43 p. Wrs. 24 cm (Offpr. Mnem. 3a Series, XI)
86463: EURIPIDES. - Fenicische vrouwen. Vert. ingel. en van aant. voorzien door H. ALTENA.
109161: EURIPIDES. - Euripide. Tome II: Hippolyte, Andromaque, Hécube. Texte établi et traduit par. L. MÉRIDIER.
65760: EURIPIDES.- MURRAY,G. - Euripides und seine Zeit.
14152: EURIPIDES.- KUIPER,K. - Wijsbegeerte en godsdienst in het drama van Euripides. Bijdrage tot de kennis van het godsdienstig leven der Atheners ten tijde van Pericles. Haarlem, Tj. Willink, 1888. VII,436 p. Wrs.
14145: EURIPIDES.- ROSS,J.A. - Euripides, digter en denker. Met 'n vertaling van sy Hippolytos. Amst., Swets & Zeitlinger, 1940. XI,283 p.; 14 pls. Hardb.
108984: EURIPIDES. - The Cyclops. Edited by D.M. SIMMONDS & R.R. TIMBERLAKE.
8645: EURIPIDES. - Helena. Ex recensione A. NAUCKii.
8646: EURIPIDES. - Phoenissae. Ex recensione A. NAUCKii.
48457: EURIPIDES. - Tragoediae. Tomus II.
98518: EURIPIDES. - Hecuba. Met inleiding en aanteekeningen door G. ITALIE.
61073: EURIPIDES. - Bacchae. Van aant. voorzien door A.G. WESTERBRINK. 2e dr.
107941: EURIPIDES. - Tragoediae. Ad optimorum librorum fidem accurate editae. Tomus I & II. (Hecuba, Orestes, Phoenissae, Medea; Hippolytus, Alcestis, Andromache, Supplices, Iphigenia Aulidensis).
152082: EURIPIDES. - Tragoediae et fragmenta. Recensuit interpretationem latinam correxit, scholia graeca e codicibus manuscriptis partim supplevit partim emendavit A. MATTHIAE. Tom. V: (Scholia in Phoenissas, in Medeam, in Hippolytum, in Alcestin, in Andromachen).
78637: EURIPIDES. - Euripide. Tome VI,2: les bacchantes. Texte établi et trad. par H. GRÉGOIRE.
114606: EURIPIDES. - De Phoinikische maagden. Overgebracht met inleiding en toelichtingen door K.H. DE RAAF.
79669: EURIPIDES. - Medeia, Hippolytos, Herakles. Drei Tragödien übertr. und erläutert von E. BUSCHOR.
21830: EURIPIDES. - Helena. Met inleiding en aantekeningen door G. ITALIE.
81356: EURIPIDES. - Phoenissae. Recensuit et commentariis instruxit R. KLOTZ.
29534: EURIPIDES. - Tragödien. (Vol. II). Übers. von H. VON ARNIM & H. WERFEL, F. VON SCHILLER, J.J.C. DONNER & A. VON WILBRANDT. (Teil II).
73531: EURIPIDES.- WILAMOWITZ-MOELLENDORFF,U. VON. - Griechische Tragoedien. Übersetzt von -. Herakles. 2. Aufl.
150502: EURIPIDES., - Hippolutos. Theater de Korre, Brugge. Speelseizoen 1989-90. (Vertaling G. Ade; regie K. Woudstra (...) productie Theater de Korre, Kraanplein 7, 8000 Brugge.
78618: EURIPIDES. - De Phoinikische maagden. Overgebracht met inl. en toelichtingen door K.H. DE RAAF.
24528: EURIPIDES.- KAMERBEEK,J.C. - Mythe et réalité dans l'oeuvre d'Euripide. Vandoeuvres-Genève, Fondation Hardt, n.d. 41 p. Wrs. (Offpr. Entretiens VI)
52731: EURIPIDES. - Euripides. Deutsch in den Versmassen der Urschrift von J.J.C. DONNER. 3. Band: (tr. of T., Ion, El., HF, Supp. & Heracl.) 2. verb. Aufl.
111036: EURIPIDES. - Hercules Furens. (Edited with introduction and commentary) by E.H. BLAKENEY.
112465: EURIPIDES.- SCHWINGE,E.-R. (ED.) - Euripides.
110573: EURIPIDES. - Euripides. With an English commentary by F.A. PALEY. 2nd. edition revised and corrected.
110557: EURIPIDES.- VILCHEZ,M. - El Díonísísmo y 'las Bacantes'.
112508: EURIPIDES.- HENZE,H.W. - The Bassarids. Music drama in one act, libretto W.H. AUDEN & C. KALLMAN. Première eerste voorstellingsreeks 4 dec. 2005, Het Muziektheather, Amsterdam. Muzikale leiding I. Metzmacher, regie P. Stein.
110467: EURIPIDES. - Herakles. (Mit einer Einleitung, Kommentar & Übersetzung von) U. VON WILAMOWITZ - MOELLENDORFF.
89681: EURIPIDES.- VAN LOOY,H. - Ouvrages récents sur Euripide (1967-1970). Bruxelles, 1970. 35 p. Wrs. 24 cm (Offpr. L'Antiquité Classique 39, 1970)
111503: EURIPIDES.- GREENWOOD,L.H.G. - Aspects of euripidean tragedy.
111528: EURIPIDES.- BATES,W.N. - Euripides. A student of human nature.
58903: EURIPIDES. - Iphigenie im Taurierland. Erkl. von N. WECKLEIN. 3. Aufl.
102927: EURIPIDES. - Andromache. Edited by H. CLARKE.
98073: EURIPIDES. - The Rhesus of Euripides. Edited with introduction & notes by W.H. PORTER. 2nd edition revised & enlarged.
58976: EURIPIDES. - Werke. Verdeutscht von F.H. BOTHE.
91512: EURIPIDES. - Iphigenia Taurica. Edidit N. WECKLEIN.
25775: EURIPIDES. - Ion. Deutsch mit einer Einleitung von E. STAIGER.
88768: EURIPIDES. - Herakles. (Mit einer Einl., Komm. & Übers. von) U. VON WILAMOWITZ - MOELLENDORFF. Erster Band: Einl. in die Tragödie.
88769: EURIPIDES. - Herakles. (Mit einer Einl., Komm. & Übers. von) U. VON WILAMOWITZ - MOELLENDORFF. Dritter Band: Kommentar.
115032: EURIPIDES. - De Cycloop, satyrspel uit het Grieksch door B. VERHAGEN.
58899: EURIPIDES. - Medea. Metrisch vert., ingel. en toegelicht door E. DE WAELE.
23511: EURIPIDES. - Bacchae. Van aant. voorzien door A.G. WESTERBRINK. 2e dr.
82658: EURIPIDES.- BRANDT,H. - Die Sklaven in den Rollen von Dienern und Vertrauten bei Euripides. Hildesheim, N.Y., Olms, 1973. 148 p. Wrs. 21 cm
112510: EURIPIDES.- SEGAL,E. (ED.) - Euripides. A collection of critical essays.
45120: EURIPIDES.- WAARDENBURG,E.C. - De verwerking van het leed bij Euripides.
152797: EURIPIDES. - Ion. Edited with introduction and commentary by A.S. Owen.
12380: EURIPIDES. - Alcestis. Met inl. en aant. door G. ITALIE. 5e dr.
79211: EURIPIDES.- DONNE,W.B. - Euripides.
82193: EURIPIDES. - Heraclidae. Edidit A. GARZYA.
85531: EURIPIDES. - Der Mütter Bittgang. Übers. von U. VON WILAMOWITZ-MOELLENDORFF. 2. Aufl.
152802: EURIPIDES. - Bacchae. Edited with introduction and commentary by E.R. DODDS. Second edition.
114123: EURIPIDES. - Herakles. Erklärt von U. VON WILAMOWITZ-MOELLENDORFF. 2. Bearbeitung.
96781: EURIPIDES. - Euripide. Tome III: Héraclès, les Suppliantes, Ion. Texte établi et traduit par L. PARMENTIER et H. GRÉGOIRE.
53860: EURIPIDES.- COLLARD,C. - Supplement to the Allen & Italie concordance to Euripides. Groningen, Bouma, 1971. 4to. XX,52 p. Cl.
103182: EURIPIDES. - Alkestis. (Vertaald door) M. UYLDERT.
84944: EURIPIDES. - Hecabe. Ingel., vert. en toegelicht door E. DE WAELE.
102116: EURIPIDES. - Iphigenia in Tauris. Edited with introduction and commentary by M. Platnauer.
28326: EURIPIDES. - Alcestis. Met inl. en aant. door G. ITALIE. 4e dr.
40528: EURIPIDES. - Alcestis. Met inl. en aant. door G. ITALIE. 4e dr.
98435: EURIPIDES. - Ion. Edited with introduction and commentary by A.S. Owen.
26133: EURIPIDES. - Herakles. Uitgegeven met inleiding en aantekeningen door J. HANGARD.
44997: EURIPIDES.- MELCHINGER,S. - Euripides. Hannover, Velber, 1971. 151 p. Pb. (Friedrichs Dramatiker des Welttheaters)
21924: EURIPIDES. - The Hippolytus. Transl. into English rhyming verse with expl. notes by G. MURRAY.
84945: EURIPIDES. - Iphigeneia in Tauris. Vert. en ingel. door J. HUMBLE. 2e verb. dr.
112342: EURIPIDES.- COLLARD,C. - Euripides.
112381: EURIPIDES.- MUELLER-GOLDINGEN,CHR. - Untersuchungen zu den Phönissen des Euripides.
92677: EURIPIDES. - The Bacchae of Euripides. A new version by C.K. WILLIAMS. With an intr. by M. Nussbaum.
130056: EURIPIDES. - Medea, treurspel naar het Grieksch van Euripides; in jambische verzen gevolgd door N.G. van Kampen. Met ophelderende aanteekeningen.
58431: EURIPIDES.- MURRAY,G. - Euripides und seine Zeit. Darmstadt, WB, 1957. 147 p. Soft cover
54276: EURIPIDES. - Ifigeneia in Taurië. Vertaald door MARTINUS NIJHOFF.
91415: EURIPIDES.- BEATSON,B.W. - Index Graecitatis Euripideae. Cambr., Grant, 1829. 688 p. Calf 22 cm (Covers loose & shabby; back rubbed; inside good)
150805: EURIPIDES. - Alcestis. Eerste opvoering 438 voor Chr. te Athene. Vertaling: L.J. ELFERINK.
76055: EURIPIDES. - De Cycloop. Een saterspel. (Vert.) S. COUVREUR.
98463: EURIPIDES. - Phoenissae. Cum commentario edidit J. GEELIUS. Scholia antiqua in Euripidis tragoedias partim inedita partim editis integriora adiunxit C.G. COBETIUS.
150798: EURIPIDES.- HUYS,M. - Twistende broers bij Euripides.
150783: EURIPIDES. - Iphigeneia in Tauris. Vertaald en ingeleid door J. HUMBLE. 2e verbeterde druk.
94526: EURIPIDES.- DIHLE,A. - Der Prolog der 'Bacchen' und die antike Überlieferungsphase des Euripides-Textes.
94545: EURIPIDES.- KURTZ,E. - Die bildliche Ausdrucksweise in den Tragödien des Euripides. Amst., Grüner, 1985. 669 p. Wrs. 23 cm
94531: EURIPIDES.- SEECK,G.A. - Unaristotelische Untersuchungen zu Euripides. Ein motivanalytischer Kommentar zur 'Alkestis'. Heidelberg, Winter, 1985. 180 p. Wrs. 24 cm (Sl. revised ed. of Habilitationsschrift of 1966)
48981: EURIPIDES. - Iphigenie im Taurierland. Erklärt von N. WECKLEIN.
75916: EURIPIDES. - Euripide. Tome IV: les Troyennes, Iphigénie en Tauride, Électre. Texte établi et traduit par L. PARMENTIER et H. GRÉGOIRE.
108553: EURIPIDES. - Fabulae. Recognovit brevique adnotatione critica instruxit G. MURRAY.
85528: EURIPIDES.- SCHROEDER,O. - Euripidis cantica fragmento grenfelliano adiecto digessit -.
91484: EURIPIDES. - Phoenissae. Cum commentario ed. J. GEELIUS. Scholia antiqua in Euripidis tragoedias partim inedita partim editis integriora adiunxit C.G. COBETIUS.
92666: EURIPIDES.- GARNIER,B. - Pour une poétique de la traduction: L'Hécube d'Euripide en France, de la traduction humaniste à la tragédie classique.
97566: EURIPIDES. - Fabulae. Recognovit brevique adnotatione critica instruxit G. MURRAY. Tomus III: Helena, Phoenissae, Orestes, Bacchae, Iphigenia Aulidensis, Rhesus.
97215: EURIPIDES.- MELLERT-HOFFMANN,G. - Untersuchungen zur 'Iphigenie in Aulis' des Euripides. Heidelberg, 1969. 160 p. Stiff wrs. 20 cm
97196: EURIPIDES.- LANGHOLF,V. - Die Gebete bei Euripides und die zeitliche Folge der Tragödien. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, (1971). 172 p. Wrs. 23 cm (Hypomnemata 32)(Trade ed. of the diss. of 1968)
97187: EURIPIDES.- RIEMER,P. - Die Alkestis des Euripides. Untersuchungen zur tragischen Form. Frankfurt, Athenäum, (1989). XIV,203 p. Hardb. 23 cm (Beitr. zur Klass. Philologie 195)(Sl. rev. ed. of the diss. of 1988)
99122: EURIPIDES.- DREXLER,H. - Zum Herakles des Euripides. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1943. 33 p. Wrs. 25 cm (NGAW)
71528: EURIPIDES. - Iphigenie im Taurierland. Erkl. von N. WECKLEIN. 3. Aufl.
21828: EURIPIDES. - Iphigenia in Taurië. Bewerkt door J.D. MEERWALDT.
23512: EURIPIDES. - Hippolytus. Van aantekeningen voorzien door A.G. WESTERBRINK.
151305: SOPHOCLES & EURIPIDES. - Drie tragedies. Sophocles: Antigone, Elektra. Euripides: Medea. Vertaald door Pé HAWINKELS.
93738: EURIPIDES.- MELCHINGER,S. - Die Welt als Tragödie. Band 2: Euripides. München, Beck, (1980). 275 p. Cl. 24 cm
112441: EURIPIDES. - Ion. Edited with introduction and commentary by A.S. Owen.
112011: EURIPIDES.- HUYS,M. - Het verhaal van het te vondeling gelegde heldenkind in de tragedies van Euripides: een motievenstudie.
72776: EURIPIDES. - Euripide. Tome VI,1: Oreste. Texte établi et annoté par F. CHAPOUTHIER et trad. par L. MÉRIDIER.
97925: EURIPIDES. - Ion. Met inleiding en aantekeningen door G. ITALIE.
86960: EURIPIDES.- WILAMOWITZ-MOELLENDORFF,U. VON. - Griechische Tragoedien. 3. Band: Der Kyklop, Alkestis, Medea, Troerinnen. 5. Aufl. Übers. von -.
83757: EURIPIDES. - Euripide. Tome III: Héraclès, les Suppliantes, Ion. Texte établi et trad. par L. PARMENTIER et H. GRÉGOIRE.
67162: EURIPIDES.- STOESSL,F. - Die Elektra des Euripides. Frankfurt, 1956. 46 p. Wrs. (Offpr. Rhein. Mus. NF 99,1)
97623: EURIPIDES. - The Bacchae of Euripides. Translated into English rhyming verse with explanatory notes by G. MURRAY.
21852: EURIPIDES.- WAARDENBURG,E.C. - De verwerking van het leed bij Euripides. Amst., Hakkert, 1966. XVI,256 p. Wrs. (Diss.)
111386: EURIPIDES. - HIPPOLUTOS. ARCHAION KEIMENON, EISAGÔGÊ, METAPHRASIS, SÊMEIÔSEIS A.Ch. PAPACHARISÊ.
30562: EURIPIDES.- WAARDENBURG,E.C. - De verwerking van het leed bij Euripides.
96347: EURIPIDES. - Medeia, Hippolytos, Herakles. Drei Tragödien übertragen und erläutert von E. BUSCHOR.
92021: EURIPIDES. - Bakchanten. Vertaald door G. KOOLSCHIJN.
151550: EURIPIDES. - Medea. (Vertaald door P. HAWINKELS).
91803: EURIPIDES. - Die Mänaden. Übertr. von E. BUSCHOR.
152803: EURIPIDES. - Alcestis. Edited with introduction and commentary by A.M. DALE.
40774: EURIPIDES. - Phoenissae. (Text & latin transl.) N.pl., n.d. (Prob. beginning 19th cent.) 112 p. Contemp. wrs. (Interleaved; occ. old ann. on the added pages)
23311: EURIPIDES. - Iphigenia. Two plays. English by C.B. BONNER.
94254: EURIPIDES. - Alkestis. Erklärt von L. WEBER.
94252: EURIPIDES. - Hypsipyla cum notis criticis et exegeticis (edidit) G. ITALIE.
114122: EURIPIDES. - Hippolytos. Edited with introduction and commentary by W.S. BARRETT.
151912: EURIPIDES. - Euripides poeta, Tragicorum princeps, in Latinum sermonem conversus, adiecto e regione textu Graeco: cum annotationibus et praefationibus in omnes eius Tragoedias, autore Gasparo Stiblino. Accesserunt, Iacobi Micylli, De Euripidis vita, ex diversis autoribus collecta; item De Tragoedia & eius partibus 'prolegomena' quaedam. Item Ioannis Brodaei Turonensis Annotationes doctiss. nunquam antea in lucem editae. Ad haec, rerum & verborum toto opere praecipue memorabilium copiosus index. Cum Caes. Maiest. & Christianiss. Gallorum Regis gratia ac privilegio, ad decennium.
85388: EURIPIDES. - Tragoediae. Ex recensione A. NAUCKii. Vol. II. Editio tertia.
151717: EURIPIDES. - Bakchanten. Vertaald door G. KOOLSCHIJN. Met illustraties van Anne van Buul.
109083: EURIPIDES. - Andromache. Edited by H. CLARKE.
94507: EURIPIDES.- SCHWINGE,E.-R. - Die Verwendung der Stichomythie in den Dramen des Euripides. Heidelberg, Winter, 1968. 448 p., fold. table. Stiff wrs. 23 cm
150718: EURIPIDES. - Hekabe, Trojaanse vrouwen. Vertaald door G. KOOLSCHIJN.
108992: EURIPIDES.- SCHROEDER,O. - Euripidis cantica novis iisque ultimis curis digessit -.
111856: EURIPIDES. - Alkestis. Vertaald en ingeleid door W. KLOOS.
101976: EURIPIDES. - Fabulae. Recognovit, brevique adnotatione critica instruxit G. MURRAY. Tomus I: Cyclops, Alcestis, Medea, Heraclidae, Hippolytus, Andromache, Hecuba.
110526: EURIPIDES.- PORTER,J.R. - Studies in Euripides' Orestes.
100308: EURIPIDES. - Medea. Edited with introduction and commentary by D.L. PAGE.
112538: EURIPIDES.- DIGGLE,J. - The textual tradition of Euripides' Orestes.
112243: EURIPIDES. - The Phoenician women. Translated by P. BURIAN & B. SWANN.
105318: EURIPIDES.- ORANJE,H. - Euripides' Bacchae, the play and its audience.
112056: EURIPIDES. - Tragedias. Vol. II: las Bacantes, Hécuba. Texto revisado y traducido por A. TOVAR & R.P. BINDA.
112051: EURIPIDES. - ANDROMACHÊ. META SCHOLIÔN UPO G. MESTRIÔTOU.
112046: EURIPIDES.- VALGIGLIO,E. - L'Esodo delle 'Fenicie' di Euripide.
107018: EURIPIDES. - Fabulae. Recogn. brevique adnotatione critica instruxit G. MURRAY.
111664: EURIPIDES. - Tragedias I: Alcestis, Andrómaca. Texto revisado y traducido por A. TOVAR. Seg. reimpresión.
111662: EURIPIDES. - Tragedias III: Medea. Texto y traducción por F.R. ADRADOS. Hipólito. Texto y traducción por L.A. DE CUENCA.
112853: EURIPIDES.- HARDER,A. - Euripides' Kresphontes and Archelaos. Introduction, text and commentary.
112849: EURIPIDES.- DIGGLE,J. - Studies on the text of Euripides.
112494: EURIPIDES.- BOWEN,J. - The disorderly women.
114613: EURIPIDES. - Bacchanten '71. Een bewerking van 'Bacchanten' van Euripides door I. VAN DULLEMEN & E. VOS.
113392: EURIPIDES. - Euripide. Tome VI,2: les bacchantes. Texte établi et traduit par H. GRÉGOIRE.
19806: EURIPIDES. - Tragödien. (Vol. I:) Alkestis, Medea, Hippolytos, Ion, die Troerinnen, Helena. Übers. von H. VON ARNIM & H. WERFEL.
80409: EURIPIDES.- ORANJE,J. - De Bacchae van Euripides: het stuk en de toeschouwers. Amst., Ac. Pers, 1979. (IV),285 p. Pb. 22 cm (Diss.)
91501: EURIPIDES. - Alcestis. Edidit Rudolphus PRINZ.
117253: EURIPIDES. - Iphigenia in Tauris. Edited with introduction and commentary by M. PLATNAUER.
152567: EURIPIDES. - Euripide. Tome III: Héraclès, les Suppliantes, Ion. Texte établi et traduit par L. PARMENTIER et H. GRÉGOIRE.
150808: EURIPIDES. - Bakchanten. Vertaald door G. KOOLSCHIJN. Met illustraties van Anne van Buul.
91500: EURIPIDES. - Hecuba. Edidit Rudolphus PRINZ.
100710: EURIPIDES. - Iphigenie im Taurierland. Erklärt von N. WECKLEIN. 3. Auflage.
150771: EURIPIDES. - Het treurspel Hippolutos. Uit het Grieksch in Nederlandsche verzen overgebracht met inleiding en toelichtingen door K.H. DE RAAF.
96780: EURIPIDES. - Euripide. Tome V: Hélène, les Phéniciennes. Texte établi et traduit par H. GRÉGOIRE et L. MÉRIDIER.
152861: EURIPIDES. - Fabulae. Recognovit brevique adnotatione critica instruxit G. MURRAY.
151393: WITCHCRAFT AND MAGIC IN EUROPE. - (Vol. 2:) Ancient Greece and Rome. (By) V. Flint, R. Gordon, G. Luck, D. Ogden.
85092: MODELLI EROICI DALL'ANTICHITA ALLA CULTURA EUROPEA. - Bergamo, 20-22 nov. 2001. A cura di A. Barzano (et alii).
3928: SOURCES ARCHÉOLOGIQUES DE LA CIVILISATION EUROPÉENNE. - Actes du Colloque intern. organisé par l'Ass. Intern. d'Études du Sud-Est Européen, Mamaïa 1968.
86541: SUGER.- RENCONTRES MÉDIÉVALES EUROPÉENNES, - 1: L'abbé Suger, le manifeste gothique de Saint-Denis et la pensée victorine. Actes dus Coll. organisé à la Fondation Singer-Polignac, nov. 2000. Éd. par D. POIREL.
116010: EUSEBIUS. - La préparation évangélique. Livre VII. Introduction, traduction et annotation par G. SCHROEDER. Texte grec revisé É. DES PLACES.
115955: EUSEBIUS.- CARRIKER,A.J. - The library of Eusebius of Caesarea.
115717: EUSEBIUS. - La préparation évangélique. Introduction générale, livres I-III. Introduction, texte grec, traduction & commentaire par J. SIRINELLI, É. DES PLACES.
115034: EUSEBIUS. - Kerkelijke Geschiedenis. Ingeleid en vertaald door D. Franses.
151899: EUSEBIUS. - Eusebii Pamphili, Ruffini, Socratis, Theodoreti, Sozomeni, Theodori, Euagrij, & Dorothei Ecclesiastica Historia. Sex prope seculorum res gestas complectens; Latine olim a doctissimis viris partim scripta, partim e Graeco a clarissimis viris, Vuolfgango Musculo, Ioachimo Camerario & Iohanne Christophersono Brittano eleganter conversa; et nunc ex fide Graecorum codicum, sic ut novum opus videri possit, per Ioan. Iacobum Grynaeum locis obscuris innumeris illustrata, dubijs explicata, mutilis restituta; Chronographia insuper Abraham Bucholceri, ad Annum epochae christianae 1598. & lectionis sacrae historiae luculenta Methodo exornata. Cum continuatione in praesentem annum 1611. Et indicibus rerum verborumque locupletiss.
108973: EUSEBIUS. - Kerkgeschiedenis van Eusebius Pamphyli. Bewerkt door H.U. MEYBOOM.
109437: EUSEBIUS. - Historiae ecclesiasticae libri X. Ex nova recognitione cum aliorum ac suis prolegomenis integro H. Valesii commentario selectis ... edidit, suas animadversiones et excursus, indices emendatos ac longe locupletiores adiecit F.A. HEINICHEN.
81341: EUSEBIUS EMESENUS.- HAAR ROMENY,R.B. TER. - A Syrian in Greek dress. The use of Greek, Hebrew, and Syriac Biblical texts in Eusebius of Emesa's commentary on Genesis.
151265: EUSEBIUS. - Über das Leben des glückseligen Kaisers Konstantin (De vita Constantini). Griechisch - Deutsch. Herausgegeben, übersetzt und kommentiert von P. DRÄGER. Zweite, durchgesehene Auflage.
103978: EUSEBIUS.- WINKELMANN,F. - Die Textbezeugung der Vita Constantini des Eusebius von Caesarea.
101355: EUSEBIUS.- DAVIDS,A.J.M. - Patrologie en patristiek. Overwegingen naar aanleiding van Eusebius' geschiedenis van de Oude Kerk.
98130: EUSEBIUS. - Praeparationis evangelicae libri XV. Multo emendatiores cum variis codic. Voss. lectionibus nunc primum divulgatis et selectis, Vigeri suisque annotationibus edidit F.A. HEINICHEN.
114620: EUSEBIUS. - Eusebius' Kerkgeschiedenis. Vertaald, bewerkt en van aantekeningen voorzien door Chr. FAHNER.
140010: EUSEBIUS. - Kerkelyke geschiedenissen, zedert den dood van onzen Zaligmaker tot aan den volkomen bloeistand van 't Kristendom. Waar in van de prediking der Apostelen; de Heilige Schrift des N. Verbonds; de opvolgeren der Apostelen; de uitmuntende mannen in de vornaamste kerken, en hunne schriften; de vervolgingen; martelaren; scheuringen; ketteryen, en andere zaken, de eerste Kristen Kerk betreffende, berigt gegeven: In het Grieksch beschreven door Eusebius Pamfilus, (...). Nu vertaald en met vele aantekeningen opgehelderd door Abraham Arent Vander Meersch; (...).
152195: HOMERUS.- EUSTATHIUS. - Commentarii ad Homeri Iliadem pertinentes ad fidem codicis Laurentiani edidit Marchinus van der Valk. Volumen tertium, praefationem et commentarios ad libros K-P complectens.
115325: EUTROPIUS. - Abrégé de l'histoire romaine. Traduction nouvelle, avec introduction, notes, tables et index par M. RAT.
107931: EUTROPIUS. - Breviarium Historiae Romanae e recensione H. VERHEYK. (Bound with:) Sexti Rufi Festi Breviarium rerum gestarum populi romani, e recensione H. VERHEYKii.
130419: EUTROPIUS. - Breviarium Historiae Romanae, cum metaphrasi graeca Paeanii, et notis integris El. Vineti, Henr. Glareani, Tan. & An. Fabri, Chr. Cellarii, Th. Hearnii, Ch. Aug. Heumanni, et Sig. Havercampi, item selectis Frid. Sylburgii. Accedit Rufus Festus, cum notis integris Frid. Sylburgii, Chr. Cellarii, et Sig. Havercampi. Recensuit, suasque adnotationes cum indicibus copiosissimis addidit Henricus Verheyk.
105170: EUW,A. VON. & J.M. PLOTZEK. - Die Handschriften der Sammlung Ludwig. Band I.
86635: LIBER QUESTIONUM IN EVANGELIUM, - quem ed. J. RITTMUELLER.
151458: EVANS-PRITCHARD,E.E. - Theories of primitive religion.
108120: EVANS,A.- HORWITZ,S.L. - The find of a lifetime. Sir Arthur Evans and the discovery of Knossos.
54214: EVELEIN,M.A. - De resultaten der Prov. Rom. archaeologie voor de geschiedenis der Gallo-Germaansche provincies van het Romeinsche keizerrijk.
107419: EVERS,C. - Brevis dissertatio de articulo graeco. Paderborn, 1825. 32 p. Plain wrs. 20 cm (Programm Gymnasium Paderborn, total 56 p.)
96607: EXCAVATIONS OF SAN GIOVANNI DI RUOTI, THE. - Volume I: the villas and their environment. (Ed. by) A.M. SMALL & R.J. BUCK.
86763: BARTHOLOMAEUS EXONIENSIS. - Contra fatalitatis errorem. Ed. D.N. BELL.
97408: EYBEN,E. - De onstuimigen. Jeugd en (on)deugd in het Oude Rome. Kapellen, Kampen, Pelckmans, Kok, (1987). 214 p. Pb. 22 cm (Pencil; worn)
100633: EYBEN,E. - Geschiedenis van de latijnse letterkunde. Deel 1: van Livius Andronicus tot en met Vergilius.
152779: EYCK VAN ZUYLICHEM,F.N.M. - Les églises romanes du Royaume des Pays-Bas. (Bound with:) Notices sur quelques églises romanes, à Maestricht, Liège, Ruremonde et Neuss, par F.N.M. Eyck van Zuylichem, membre de quelques Sociétés Litteraires.
2165: EYDOUX,H.-P. - Révélations de l'archéologie.
67692: EYDOUX,H.-P. - In search of lost worlds.
19418: EYKMAN,J.C.B. - De fakkel van Olympia. Van Griekse cultuur naar Europese beschaving.
13645: EYSSELSTEIJN,B. VAN & H. LAMPO. - Idomeneia en de Kentaur.
101556: ANTIKE FABELN. - Griechische Anfänge, Äsop; Fabeln in römischer Literatur, Phaedrus, Babrios, Romulus, Avian, Ignatios Diakonos. Übersetzt von J. IRMSCHER.
65451: FABER SORANUS, BASILIUS. - Thesaurus eruditionis scholasticae, omnium usui et disciplinis omnibus accommodatus, post c.v. Buchneri, Cellarii, Graevii operas et adnotationes et multiplices A. STÜBELII et J.M. GESNERI curas iterum recensitus, emendatus, locupletatus.
107479: FABIAN. - De temporibus in sermone latino collocandis. Königsberg, 1834. 25 p. No wrs. 24 cm (Programm Kneiphöfisches Stadt-Gymnasium, Königsberg, total 38 p.)
85335: ITINÉRAIRE D'UNE FABLE. - Le loup et le chien. Lupus et canis. LUKOS KAI KUÔN. Proposé par: F. DACHY, Th. DEBRUX, P. PIETQUIN, & D. VANHAVRE. N.pl., n.d. (1991). 57 p. Spiral binding 30 cm
130453: FABRICIUS,J.A. - Jo. Alberti Fabricii (...) Bibliographia Antiquaria, sive introductio in notitiam scriptorum, qui antiquitates Hebraicas, Graecas, Romanas et Christianas scriptis illustraverunt. Editio secunda, auctor, & indice duplici rerum scriptorumque locupleta.
103452: FABRICIUS,E. - Städtebau der Griechen.
108225: FABRICIUS,J.A. - Bibliotheca Graeca, sive Notitia scriptorum veterum Graecorum. Vol. 1 Editio 4a.
106062: FACCHETTI,G.M. - Scrittura e falsità. Presentazione di P. Biavaschi.
79073: FAGAN,B.M. - In the beginning. An introduction to archaeology.
150754: FAIDER,P. - Répertoire des index et lexiques d'auteurs latins. (Bound with:) Répertoire des éditions de scolies et commentaires d'auteurs latins.
117108: FAIN,G.L. - Ancient Greek Epigrams. Major poets in verse translation.
107312: PLUTARCHUS.- FALK, - Über den geschichtlichen Werth von Plutarchs Lebensbeschreibung Alexanders des Grossen. Lauban, 1833. 22 p. No wrs. 21 cm (Programm Gymnasium Lauban, total 36 p.)
54420: FALK,P. - L'appellation «compère» du français 'compère-loriot' et l'allemand 'Pirol' 'loriot' ont-ils la même origine grecque. Uppsala, 1963. 32 p., ills., 1 pl. Wrs. (Acta Univ. Ups.)
116624: FALKENHAHN,V. & W. ZIELKE. - Grammatik der polnischen Sprache.
54329: FANNING,TH. - Excavations at Clontuskert Priory, Co Galway.
90912: FANTHAM,E. - Roman literary culture, from Cicero to Apuleius.
114246: FANTUZZI,M. - Letteratura greca antica, bizantina e neoellenica.
151266: FARAONE,CHR.A. & D. OBBINK. - Magika Hiera. Ancient Greek magic and religion.
150756: FÄRBER,H., L. VOIT. - Lateinische Stilkunde. Arbeitsbuch für die Oberstufe der Höheren Schulen. 3. Auflage.
96919: FARNELL,L.R. - The higher aspects of Greek religion. Ldn., Williams & Norgate, 1912. 7,155 p. Cl. 22 cm (Hibbert Lect. 1911)
66548: FARRINGTON,B. - Science in antiquity. Ldn., Butterworth, 1936. Sm.8vo. 256 p. Cl. (Sl. foxed)
51078: FARRINGTON,B. - Greek science. Its meaning for us. Ldn. etc., Penguin, (1953). 320 p. Pocket.
9759: FARRINGTON,B. - Greek science. Its meaning for us. Ldn. etc., Penguin, (1949). 2 vols: 154;181 p. Pocket.
84097: FARRINGTON,B. - Science and politics in the ancient world.
120389: ROMANARUM INSCRIPTIONUM FASCICULUS. - Cum explicatione notarum in usum juventutis. (Tironibus rei lapidariae studiosis ut posthabita barbarie quam in plerisque recentibus inscriptionibus eruditi fastidiunt, et nova epigrammata eleganter condere, et vetera interpretari recte discant. Angelus Josephi F. Cominus hunc inscriptionum fasciculum D.D.)
115333: FASELIUS,A. - Latium, oder das alte Rom in seinen Sprüchwörtern. Eine Sammlung der beliebtesten lateinischen Sprüchwörter in alphabetischer Folge, mit Angabe der Quellen, wo sie zu finden sind, so wie mit Anführung der gleichlautenden oder ähnlichen deutschen Sprüchwörter.
91625: FASELIUS,A. - Latium, oder das alte Rom in seinen Sprüchwörtern.
44600: FASOLD,P. & G. WEBER. - Ein römischer Metall-Sammelfund aus Kempten-Cambodunum. Sonderdruck aus Bayer. Vorgeschichtsblätter 52, 1987. 24 p.; ills. Wrs.
113265: FAUDUET,I. - Les temples de tradition celtique en Gaule Romaine.
98642: FAULMANN,K. - Illustrirte Geschichte der Schrift. Populär-wissenschaftliche Darstellung der Entstehung der Schrift, der Sprache und der Zahlen. Nördlingen, Greno, 1989. 16,640 p., ills., 14 pls. Hardb. 25 cm (Repr. Wien 1880)(Name on title)
27027: FEACHEM,R. - A guide to prehistoric Scotland.
72362: FECHHEIMER,H. - Kleinplastik der Ägypter.
72361: FECHHEIMER,H. - Die Plastik der Ägypter.
150985: FECHTER,W. - Lateinische Dichtkunst und deutsches Mittelalter. Forschungen über Ausdrucksmittel, poetische Technik und Stil mittelhochdeutscher Dichtungen.
102774: FEHRLE,E. - Die kultische Keuschheit im Altertum.
112020: FEIST,S. - Kultur, Ausbreitung und Herkunft der Indogermanen.
73918: FELDMAN,L.H. & M. REINHOLD. (EDS.) - Jewish life and thought among Greeks and Romans. Primary readings.
6171: MINUCIUS FELIX. - Octavius. Ed. W.A. BAEHRENS.
117751: BONN.- BONNA SOLUM FELIX... - Bonn in der lateinischen Literatur der Neuzeit. Ausgewählte Texte mit Einleitungen, Übersetzungen und Erläuterungen. Herausgegeben von B. Czapla, M. Laureys & K.A. Neuhausen.
72866: MINUCIUS FELIX. - Octavius. (Édité) par P. WALTZING. Introduction & texte.
54266: MINUCIUS FELIX. - Marcus Minucius Felix met een vert. van P.H. DAMSTÉ.
83192: MINUCIUS FELIX. - Octavius. Iterum recognovit et commentario critico instruxit J.P. WALTZING.
56936: MINUCIUS FELIX. - Octavius. Digessit, vertit, adnotavit G. RAUSCHEN.
98717: MINUCIUS FELIX. - Octavius. Van inleiding en aanteekeningen voorzien door J. VAN WAGENINGEN. Deel II: aanteekeningen.
50641: MINUCIUS FELIX. - Octavius. Van inleiding en aanteekeningen voorzien door J. VAN WAGENINGEN.
97991: MINUCIUS FELIX. - Octavius. Emendavit et praefatus est. Æ. BAEHRENS.
42319: MINUCIUS FELIX. - Marcus Minucius Felix met een vert. van P.H. DAMSTÉ.
130151: MINUCIUS FELIX. - M. Minucius Felicis Octavius. Cum integris omnium notis ac commentariis, novaque recensione Jacobi Ouzelii, cujus & accedunt animadversiones. Accedit praeterea liber Julii Firmici Materni V.C. De errore profanarum religionum.
111073: MINUCIUS FELIX. - Octavius. Lateinisch-Deutsch. (Herausgegeben, übersetzt und eingeleitet von B. KYTZLER).
87235: FELIXBERGER,J. & H. BERSCHIN. - Einführung in die Sprachwissenschaft für Romanisten.
116254: FELLETTI MAJ,B.M. - Siria, Palestina, Arabia settentrionale nel periodo romano.
152564: FERGUSON,G. - Signs & symbols in Christian art. With illustrations and paintings of the Renaissance.
102540: FERGUSON,J. - The religions of the Roman empire. Ldn., Thames & Hudson, 1970. 296 p. Cl. 22 cm (Aspects of Greek and Roman life)
98796: FERGUSON,A. - The history of the progress and termination of the Roman republic.
58627: FERMIN,M.H.J. - Le vocabulaire de Bifrun dans sa traduction des quatre évangiles.
10777: FERRERO,G. - Grösse und Niedergang Roms. (1. & 2. Aufl.).
92031: FERRILL,A. - Caligula, emperor of Rome.
115534: FERRILL,A. - The fall of the Roman empire. The military explanation.
151111: FERWERDA,R. - Timo. Een Griekse idylle.
151267: FESTUGIERE,A.-J. - Études de religion grecque et hellénistique.
28585: FESTUGIERE,A.J. - Socrate.
11167: FESTUGIERE,A.J. - Socrate.
113684: FESTUS. - De la signification des mots. Traduit pour la première fois en Français par A. SAVAGNER.
52147: FEYEL,M. - Recherches sur les antiquités du Ptoion. Paris, n.d. 19 p. Wrs. (Offpr. REG, 56, 1943)
60218: FICINO,M. - Uit het brievenboek van Marsilio Ficino. (Uitgegeven in samenwerking met de 'School voor filosofie')
60217: FICINO,M. - Uit het brievenboek van Marsilio Ficino, Essays. (Uitgeg. in samenwerking met de 'School voor filosofie'.
103504: FICORONI, FRANCESCO. - Francisci Ficoronii, Reg. Lond. Acad. Socii, dissertatio de larvis scenicis et figuris comicis antiquorum romanorum ex italica in latinam linguam versa. Editio secunda, auctior et emendatior.
22497: FIEBIG,P. - Babel und das Neue Testament.
59539: FIGES,E. - Tragedy and social evolution. Ldn., Calder, 1976. 170 p. Hardb.
117448: FIGUERAS,P. - Decorated Jewish ossuaries.
115230: FIGUIER,L. - Vies des savants illustrés. Depuis l'antiquité jusqu'au dix-neuvième siècle. Savants de l'Antiquité: Thalès, Pythagore, Platon, Aristote, Hippocrate, Theophraste, Archimède, Euclide, Apollonius, Hipparque, Pline, Dioscoride, Galien, Ptolémée et l'école d'Alexandrie.
66890: FILIP,J. - Die keltische Zivilisation und ihr Erbe.
106021: FILIP,J. - Enzyklopädisches Handbuch zur Ur- und Frühgeschichte Europas.
104469: FIMMEN,D. - Die Kretisch-Mykenische Kultur.
102696: FINDLAY,A.F. - Byways in early christian literature. Studies in the uncanonical gospels and acts.
62458: FINK,J. - Der Thron des Zeus in Olympia. Bildwelt und Weltbild. München, Heimeran, 1967. 100 p.; 9 (1 fold.) pls. Pocket
94690: FINK,E. - Metaphysik der Erziehung, im Weltverständnis von Plato und Aristoteles. Frankfurt, Klostermann, 1970. 327 p. Wrs. 22 cm
111848: FINK,G. - Die griechische Sprache. Eine Einführung und eine kurze Grammatik des Griechischen.
59767: FINLAY,G. - Greece under the Romans.
151176: FINLEY,M.I. - The ancient economy.
112497: FINLEY,M.I. - Ancient slavery and modern ideology.
71483: FINLEY,M. - Das politische Leben der antiken Welt.
88358: FINLEY,M.I. - Die Griechen. Eine Einführung in ihre Geschichte und Zivilisation.
112476: FINLEY,M.I. - The use and abuse of history.
103545: FINLEY,M.I. & H.W. PLEKET. - The Olympic games: the first thousand years. Ldn., Chatto & Windus, 1976. 17,138 p.; ills. Hardb. 24 cm
19358: FINLEY,M.I. - Het oudste Griekenland.
151466: FINLEY,M.I. - Economy and society in ancient Greece.
111210: FINLEY,M.I. & H.W. PLEKET. - Olympische Spelen in de oudheid.
112461: FINLEY,M.I. - Early Greece. The bronze and archaic ages.
73882: FINNEY,P.C. - The invisible God. The earliest christians on art.
107512: FISCHER,G. - Einige Blicke auf das Erziehungswesen im alten Rom. Marienwerder, 1826. 16 p. No wrs. 20 cm (Programm Gymnasium Marienwerder, total 29 p.)
109901: FISCHER PACE,U.V. - Kunstdenkmäler in Rom.
72157: FISCHER,TH. - Mittelmeerbilder. Gesammelte Abhandlungen zur Kunde der Mittelmeerländer. Neue Folge.
7655: FISCHER,C. - Toetanchamon en zijn tijd. (Verzameld en ingeleid) door C. FISCHER.
89147: FISCHER,TH. - Die Römer in Deutschland.
65862: FISHER,W.B. - The Middle East. A physical, social and regional geography.
101009: FISHER,N.R.E. - Slavery in classical Greece.
86979: FISHWICK,D. - The imperial cult in the Latin West. Studies in the ruler cult of the Western provinces of the Roman empire. Vol. III.
111524: FISKE,J. - Myths and myth makers.
73541: FISSER,C., A. VAN DEN HEUVEL & P. VERHOEVEN. - Roma 1: Goden en mensen. (And:) Roma 2: Mensen en macht. Taalboek & Tekstboek.
104443: FITTON,J.L. - The discovery of the Greek bronze age.
2235: FITZ,J. - Zur Frage der ins Komitat Fejér verschleppten Steindenkmäler aus der Römerzeit. Székesfehérvar, István Király Múzeum, 1958. 20 p.; Wrs. (In Hungarian & German)
2232: FITZ,J. - Gorsium. A táci rómaikori ásatások. Székesfehérvár, 1960. 63 p.; ills. Wrs. (A 2 1/2 p. summary in German: Gorsium. Ausgrabungen und Funde)
2234: FITZ,J. - Régészeti kutatások Fejér megyében. Székesfehérvar, István Király Múzeum, 1958. 38 p.; ills. Wrs. (A 2 1/2 p. summary in German: Archaeologische Forschungen im Komitat Fejér)
2226: FITZ,J. - A sárkeszi Mithraeum. Székesfehérvár, István Király Muzeum, 1957. 18 p.; ills. Wrs.)
2230: FITZ,J. - Gorsium - Herculia. N.pl., Székesfehérvár, 1976. 162 p.; ills. Pb. (In German and Hungarian)
89526: FITZHUGH,TH. - The Indoeuropean superstress and the evolution of verse.
108705: FIUMI,E. - Volterra. Il museo etrusco e i monumenti antichi.
120331: FESTUS & M. VERRIUS FLACCUS. - Sexti Pompei Festi De verborum significatione fragmentum. Ex vetustissimo exemplari Bibliothecae Farnesianae descriptum. Schedae quae Festi fragmento detractae apud Pomponium Laetum extabant. Ex bibliotheca Fulvi Ursini. Notae in Sex. Pompei Festi fragmentum, schedas & epitomam.
140081: FESTUS & M. VERRIUS FLACCUS. - Sex. Pompei Festi et Mar. Verrii Flacci De verborum significatione lib. XX. Notis et emendationibus illustravit Andreas Dacerius in usum Delphini. Accedunt in hac nova editione notae integrae Josephi Scaligeri, Fulvii Ursini, & Antonii Augustini, cum fragmentis & schedis, atque indice novo.
140075: FESTUS & M. VERRIUS FLACCUS. - De verborum significatione lib. XX. Notis et emendationibus illustravit Andreas Dacerius in usum Delphini. Accedunt in hac nova editione notae integrae Josephi Scaligeri, Fulvii Ursini, & Antonii Augustini, cum fragmentis & schedis, atque indice novo.
105877: VALERIUS FLACCUS. - Argonauticon libri octo. Edidit K. SCHENKL.
52720: VALERIUS FLACCUS. - Talis Colchis erat. Valerius Flaccus Argonautica, book V. A commentary (by) H.J.W. WIJSMAN.
81887: VALERIUS FLACCUS. - Argonautica, book V. A commentary by H.J.W. WIJSMAN.
120230: FESTUS & M. VERRIUS FLACCUS. - M. Verrii Flacci quae extant et Sex. Pompei Festi de Verborum significatione libri XX. Cum vetusto Bibliothecae Farnesianae exemplari Romae nuper edito, collati; ex quo lacunae pene omnes sunt suppletae. In eos libros Ant. Augustini annotationes, ex editione Veneta, J. Scaligeri castigationes recognitae, ex Parisiensi, F. Ursini notae, ex Romana. Accesserunt nunc denique doctissimorum virorum notae ex eorum scriptis hinc inde collectae. (Bound with:) Q. Asconii Pediani Patavini Commentationes in aliquot orationes M. Tullii Ciceronis. (...) Francisci Hotomani studio & diligentia post omnes omnium editiones quam emendatissimae. (...) Eiusdem Hotomani expositiones suae in Asconium operae & diligentiae.
120133: FESTUS & M. VERRIUS FLACCUS. - M. Verrii Flacci quae extant. Et Sex. Pompei Festi De verborum significatione libri XX. Cum vetusto Bibliothecae Farnesianae exemplari Romae nuper edito, collati; ex quo lacunae pene omnes sunt suppletae. In eos libros Ant. Augustini annotationes, ex editione Veneta, Io. Scaligeri castigationes recognitae, ex Parisiensi, Ful. Ursini notae, ex Romana. Accesserunt nunc denique doctissimorum virorum notae ex eorum scriptis hinc inde collectae.
10785: FLACELIERE,R. - Sur quelques points obscurs de la vie de Thémistocle. Bordeaux 1953. 23 p. Wrs. (Offpr. Revue des Études Anciennes LV, 1-2) (Signature of F. on first p.)
84502: FLACELIERE,R. - Histoire littéraire de la Grèce.
92860: FLACELIERE,R. - La vie quotidienne en Grèce au siècle de Périclès.
63015: FLACH,J. - Études critiques sur l'histoire du droit romain au moyen âge.
150443: FLACH,D. - Einführung in die römische Geschichtsschreibung.
110366: FLASHAR,H. - Inszenierung der Antike. Das Griechische Drama auf der Bühne der Neuzeit 1585-1990.
67071: FLAUBERT,G. - Herodias.
115853: FLEMING,J., H. HONOUR & N. PEVSNER. - The Penguin dictionary of Architecture.
63648: FLEURY,L. - La mythologie, racontée aux enfants. 4e éd. Bruxelles, Soc. Belge de Librairie, 1841. Sm8vo. V,226 p., 15 pls. H.calf (Backstrip splitting along the rear side)
68883: FLICKINGER,R.C. - The Greek theater and its drama.
151072: FLINT,R. - History of the philosophy of history. (And:) Historical philosophy in France and French Belgium and Switzerland.
75431: FLINTS.- - An illustrated manual of the Stone Age for beginners.
113695: FLODOARDUS. - Les Annales de Flodoard. Publiées d'après les manuscrits, avec une intr. et des notes par Ph. LAUER.
104203: FLORARIUM TEMPORUM.- BOEREN,P.C. - Florarium temporum. Een wereldkroniek uit het jaar 1472.
86298: FLORES TEMPORUM.- MIERAU,H.J., A.SANDER-BERKE, B. STUDT. - Studien zur Überlieferung der Flores Temporum.
2256: FLORESCU,R. & I. MICLEA. - Tezaure transilvane. La 'Kunsthistorisches Museum' din Viena.
40189: LIBER FLORETUS. - Hrsg. nach der Hs. Utrecht, U.B. 283 (von) A. ORBAN.
40190: LIBER FLORETUS. - Hrsg. nach der Hs. Utrecht, U.B. 283 (von) A. ORBAN.
66582: FLORIAN,J.P.C. DE. - Numa Pompilius, second roi de Rome.
100594: FLORILEGIUM GALLICUM.- GAGNÉR,A. - Florilegium Gallicum. Untersuchungen und Texte zur Geschichte der Mittellateinischen Florilegienliteratur.
103095: LYRICORUM GRAECORUM FLORILEGIUM. - Edidit F. WEHRLI.
93266: FLORUS.- ALONSO-NUÑEZ,J.M. - Die politische und soziale Ideologie des Geschichtsschreibers Florus. Bonn, Habelt, 1983. 41 p. Wrs. 21 cm (Sm. inscr. on title)
107815: FLORUS.- LILLIEDAHL,S. - Florusstudien. Beiträge zur Kenntnis des rhetorischen Stils der silbernen Latinität.
151689: FLOWER,M.A. - The seer in ancient Greece.
55919: FLOYD,C.R. (ED.) - Pseira III. The Plateia building.
150657: FOERSTER,H. - Abriss der lateinischen Paläographie. 2. neu bearbeitete und vermehrte Auflage. Mit 39 Abbildungen auf 24 Tafeln
83974: FOERSTER,W. - Neutestamentliche Zeitgeschichte. 2. durchgehend neubearb. Aufl.
104054: FOL,A. & I. MARAZOV. - Thrace & the Thracians.
16682: FOL,A. & I. MARAZOV. - Goldene Fährte Thrakien.
117661: FÖLDES-PAPP,K. - Vom Felsbild zum Alphabet. Die Geschichte der Schrift von ihren frühesten Vorstufen bis zur modernen lateinischen Schreibschrift.
109922: TEOFILO FOLENGO. - Baldus (Livres I-V). Édition bilingue. Texte critique, introduction et notes de M. CHIESA. Essai de U.E. Paoli. Traduction de G. GENOT & P. LARIVAILLE.
92949: FOLEY,H.P. - Female acts in Greek tragedy.
91331: FOLMER,M.L. - The Aramaic language in the Achaemenid period. A study in linguistic variation.
2259: FOLQUÉS,A.R. - Sobre escultura y ceramica ilicitanas. N.pl., Inst. de Estudios Ibericos y etnologia Valenciana, 1955. 23 p.; 13 pls. (Estudios Ibéricos, 3)
95435: FONTAINE,J. - La littérature latine chrétienne. Paris, PUF, 1970. 128 p. Pocket (Que sais-je?)(Sm. ink ann. on title)
100552: FONTAINE,F. - Mourir à Sélinonte. Roman.
114173: LA FONTAINE,J. DE. - De fabels van La Fontaine. Vertaald door M.G.L. VAN LOGHEM.
58774: FORBES,R.J. - Metaal en metaalbewerking in mythe en maatschappij.
90375: FORBES,R.J. - Ambacht en wetenschap in het oude Nabije Oosten.
87473: FORBES,W.A. - De antieke keuken.
13641: FORBES,R.J. - De wetenschap gedijt in samenspraak. Leiden, Brill, 1960. 25 p. Wrs. (Inaug. lect.)
99161: FORCIONE,A.K. - Cervantes, Aristotle and the 'Persiles'.
56554: JOHANNES DE FORDA. - Super extremam partem Cantici Canticorum sermones CXX. Edd. E. MIKKERS & H. COSTELLO.
92420: FORDERER,M. - Anfang und Ende der abendländischen Lyrik. Untersuchungen zum Homerischen Apollonhymnus und zu Anise Koltz.
114175: FOREST,E. - Een vacantiereis van 23.000 K.M. per Hudson door Europa.
53156: FORRER,R. - Reallexikon der prähistorischen, klassischen und frühchristlichen Altertümer.
88376: FORREST,W.G. - Wege zur hellenischen Demokratie. Staatsdenken und politische Wirklichkeit von 800-400 v. Chr.
19760: FORREST,W.G. - De opkomst van de Griekse demokratie, 800-400 v. Chr.
104089: FORREST,W.G. - A history of Sparta, 950 - 192 B.C.
99768: FORSTER,L. - Christoffel van Sichem in Basel und der frühe deutsche Alexandriner.
72013: FORTGENS,H.W. - Schola latina. Uit het verleden van ons voorbereidend hoger onderwijs.
86291: FÖSSEL,A. - Die Ortlieber. Eine spiritualistische Ketzergruppe im 13. Jahrhundert.
92968: FOSSEY,J.M. & H. GIROUX. (EDS.) - Proceedings of the 3rd Intern. Conference on Boiotian antiquities. Actes du 3e Congrès Intern. sur la Béotie antique. (Montréal, Quebec 1979).
97000: FOSSEY,J.M. - The ancient topography of Eastern Phokis.
151221: FOTHERGILL PAYNE - GUEPIN,L.W. - La al egoria en los autos y farsas anteriores a Calderon.
45694: FOTI,G. & C. SABBIONE. - I bronzi di Riace.
150757: FOUBERT,L. - Agrippina, keizerin van Rome.
106044: FOUCAULT,D. & P. PAYEN. (EDS.) - Les Autorités. Dynamiques et mutations d'une figure de référence à l'antiquité.
72365: FOUGERES,G. - Athènes. 5e éd., revue et corr.
60462: FOURQUIN,G. - Histoire économique de l'Occident Médiéval. 2e éd.
2299: FOUSS,E.P. - Un tiers de siècle au service du Musée gaumais. Arlon, Bruxelles, Éd. de l'Ac. Luxembourgeoise, 1972. 21 p.; 38 pls. Wrs. (One of 100 numb. copies. Dedication on French title)
151963: FOWDEN,G. - The Egyptian Hermes. A historical approach to the late pagan mind.
10799: FOWLER,W.W. - Rome. 3rd ed.
93705: FOWLER,W.W. - La vie sociale à Rome au temps de Cicéron.
70623: FOWLER,W.W. - Social life at Rome in the age of Cicero.
17653: FOWLER,W.W. - The city-state of the Greeks and Romans. A survey introductory to the study of ancient history.
77615: FOWLER,W.W. - Rome. Revised. by M.P. CHARLESWORTH. 2nd ed. Ldn.
49224: FOWLER,W.W. - The religious experience of the Roman people. From the earliest times to the age of Augustus. Ldn., MacMillan, 1933. XVIII,504 p. Cl. (Christ 908)(Back faded)
28840: FOWLER,W.W. - Social life at Rome in the age of Cicero.
45700: FOX,D.S. - Mediterranean heritage. Lnd. etc., Routledge & Kegan Paul, (1978). XI,179 p.; 28 pls. Cl. (The dustjacket states: English culture is unique, but it is not home-grown)
151695: FOX,R.L. - De droom van Constantijn. Heidenen en christenen in het Romeinse rijk, 150 - 350 n. Chr. Tweede druk.
111551: FOX,R.L. - De Bijbel. Waarheid en verdichting.
108114: FOX,R.L. - The classical world. An epic history from Homer to Hadrian.
117301: DE FRACHETO,G. - Fratris Gerardi de Fracheto O.P. Vitae Fratrum Ordinis Praedicatorum, necnon cronica Ordinis ab anno MCCIII usque ad MCCLIV. Ad fidem codicum manuscriptorum accurate recognovit notis breviter illustravit Fr. B.M. Reichert, O.P.
91454: FRAENKEL,E. - Noch einmal Kolon und Satz.
117309: FRAENKEL,E. - Kleine Beiträge zur klassischen Philologie.
94658: FRAENKEL,E. - Kleine Beiträge zur klassischen Philologie. Erster Band: zur Sprache, zur griechischen Literatur.
60248: FRAENKEL-NIEUWSTRATEN,E.M. - Leer uzelf Latijn. Zutphen, Thieme, 1959. 107;138 p. Cl.
152072: COMICORUM GRAECORUM FRAGMENTA. - Edidit Georgius Kaibel. Voluminis 1, fasciculus prior: Doriensium comoedia, mimi, Phlyaces.
111154: POETARUM SCENICORUM GRAECORUM AESCHYLI SOPHOCLIS EURIPIDIS ET ARISTOPHANIS FABULAE SUPERSTITES ET PERDITARUM FRAGMENTA. - Ex recensione et cum prolegomenis G. DINDORFii. Editio Quinta correctior.
112645: POETARUM LESBIORUM FRAGMENTA. - Ediderunt E. LOBEL & D. PAGE.
78739: FRAGMENTE DER VORSOKRATIKER, DIE. - Von H. Diels. Nach der von W. Kranz hrsg. 8. Aufl. mit Einf. und Bibliogr. von G. PLAMBÖCK.
111810: FRANCE, ANATOLE. - Thaïs. 182e édition.
24809: CONGRES PRÉHISTORIQUE DE FRANCE. - Compte rendu de la XIXe session. Auvergne, 6-14 Juillet 1969.
113697: DOCUMENTS RELATIFS A L'HISTOIRE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE EN FRANCE. - (Vol. I:) Depuis le Ier siècle avant J.-C. jusqu'à la fin du XIIIe siècle, publiés avec une introduction par G. FAGNIEZ.
86556: FRANCESCHINI,E.- - Nel segno di Francesco. A proposito di una raccolta di scritti di Ezio Franceschini.
107258: FRANCESON. - Specimen glossarii vocabulorum, ab origine germanicorum, quae in linguas recentiores, a lingua latina ortas, illata et recepta sunt. Bln., Starcke, 1832. 18 p. No wrs. 24 cm (Programm Collège François Royal, Berlin, total 42 p.)(Title dustsoiled; thumbed)
105082: JOHANNES DE FRANCFORDIA. - Johannes von Frankfurt. Zwölf Werke des Heidelberger Theologen und Inquisitors. Erstmals hrsg. von D. WALZ.
115405: FRANCIS,E.D. - Image and idea in fifth-century Greece. Art and literature after the Persian wars.
65540: FRANCISCUS OF ASSISI.- GATTI,M. - Le carceri di San Francesco del Subasio.
86819: FRANCISCUS OF ASSISI.- BARTOLI LANGELI,A. - Gli autographi di fratre Francesco e di fratre Leone.
102094: FRANCISCUS OF ASSISI.- SABATIER,P. - Vie de S. François d'Assise.
82095: FRANCK OBERASPACH,D.M.L. - Grammatik und Konversation. Stilistische Pragmatik des Dialogs und die Bedeutung deutscher Modalpartikeln.
103563: FRANCKE,K. - Zur Geschichte der lateinischen Schulpoesie des XII. und XIII. Jahrhunderts.
12594: FRANCKEN,C.M. - Grieksche rudimenta. Naar Krüger's Grieksche spraakleer bewerkt, en met een vergelijkend overzigt van het episch en Ionisch dialect voorzien.
100468: FRANK,T. - An economic history of Rome. Sec. rev. ed.
117270: FRÄNKEL,H. - Dichtung und Philosophie des frühen Griechentums. Eine Geschichte der griechischen Epik, Lyrik und Prosa bis zur Mitte des fünften Jahrhunderts.
50908: FRANKFORT,H. - De levensopvatting der oude Egyptenaren. Amst., De Spieghel, 1950. 170 p. 32 pls. Cl. (Or. title: Ancient Egyptian Religion. Hornung, Einführung p.57: 'Die jüngeren Darstellungen sind nachhaltig von der komplexen Betrachtungsweise in H. Frankfort, Ancient Egyptian Religion, beeinflusst, die unser Verständnis einen grossen Schritt vorwärtsgebracht hat.')
103393: FRANKFORT,H. - The art and architecture of the ancient orient.
15164: FRANKFORT,H. - De levensopvatting der oude Egyptenaren.
73876: FRANKFORT,H. - Ancient Egyptian religion.
51222: FRANKFORT,H. - De archaeologie en de geschiedenis van het Nabije Oosten.
49356: FRANZ,E.G. - Einführung in die Archivkunde. 2. Aufl.
92266: FRANZ,G. & F.J. RONIG. - Codex Egberti der Stadtbibliothek Trier. Entstehung und Geschichte der Handschrift.
75200: FRANZERO,C.M. - Gedenkschriften van Pontius Pilatus.
17901: FRANZERO,C.M. - Néron. Sa vie et son temps.
86289: FRAUENKNECHT,E. - Der Traktat De ordinando pontifice.
86300: FRAUENKNECHT,E. - Die Verteidigung der Priesterehe in der Reformzeit.
52157: FRAZER,J.G. - Magic and religion. Being chapters I to VII of the abridged ed. of 'The golden bough'. Ldn., Watts, (1945). Sm.8vo. VII,184 p. Hardb.
100843: FRAZER,J.G. - The Golden bough. The roots of religion and folklore. N.Y., Avenel Books, 1981. 2 vols. in 1: 18,409;407 p. Cl. 23 cm
49313: FRAZER,J.G. - The new golden bough. A new abridgment. Ed. and with notes and foreword by Th.H. GASTER. N.Y., Doubleday, 1961. 4to. XX,425 p. Wrs.
70328: FRAZER,J.G. - The golden bough. A study in magic and religion. (Abridged ed.). N.pl., Wordsworth, 1996. XIV,756 p. Pb.
96947: FRAZER,J.G. - Esprits des blés et des bois. Trad. par P. Sayn. Paris, Geuthner, 1935. 2 vols: IX,348;360 p. H.morocco. 25 cm (Le cycle du rameau d'or 7 & 8)(Upper edge gilt; marbled covers & endpapers; nice copy)
96359: FRAZER,J.G. - The golden bough. A study in magic and religion. Abridged ed. Ldn., MacMillan, 1933. XIV,756 p. Cl. 23 cm (Upper edge gilt)
78387: FREDRICK,D. (ED.) - The Roman gaze. Vision, power, and the body.
98131: FREEDEN,J. VON. - Malta und die Baukunst seiner Megalith-Tempel.
80440: FREEMAN,E.A. - Four Oxford lectures, 1887. Fifty years of European history. Teutonic conquest in Gaul and Britain.
60567: FREEMAN,K.J. - Schools of Hellas, from 600 to 300 B.C. Ed. by M.J. RENDALL. 3rd. edition.
107080: FREEMAN,K.J. - Schools of Hellas, an essay on the practice and theory of ancient Greek education, from 600 to 300 B.C. Ed. by M.J. RENDALL. 3rd impr. Ldn, MacMillan, 1909. 19,299 p.; ills. Cl. 23 cm (Cover stained)
75160: FREIRE,A. - Scripta latina, I-III. Bracarae, 1985 - 1987. 3 vols: 231;163;55 p. Wrs. 24 cm
116275: FREISENBRUCH,A. - Vrouwen van Rome. Seks, macht & politiek in het Romeinse rijk.
62452: FREMERSDORF,F. - Das fränkische Reihengräberfeld Köln-Müngersdorf.
52260: FREMERSDORF,F. - Inschriften und Bildwerke aus römischer Zeit. Führungsblatt durch eine Auswahl von Steindenkmälern des Römisch-Germanischen Museums beim Dionysos-Mosaik im Dombunker zu Köln. 6. Auflage.
116231: FRENCH,A. - The growth of the Athenian economy.
2322: FRERE,S. - Roman Canterbury, the city of Durovernum. An illustrated non-technical summary by the archaeologist in charge of the excavations 1945-1957. Canterbury, Excavation Committee, n.d. 24 p.; ills. Wrs.
56747: FRERE,S.S. (ED.) - Problems of the iron age in Southern Britain. Papers given at a C.B.A. conference held at the Institute of Archaeology, Dec. 12 to 14, 1958.
113196: FRERE,S.S. & J.K.S. ST JOSEPH. - Roman Britain from the air.
84067: FRESA,M. & A. FRESA. - Primo contributo alla topografia di Nuceria Alfaterna. Napoli, L'Arte Tipografica, 1958. 25 p., ills., fold. table. Wrs. 24 cm (Offpr.)
98097: FREUND,W. - Triennium philologicum, oder Grundzüge der philologischen Wissenschaften für Jünger der Philologie, zur Wiederholung und Selbstprüfung. 2. verb. Aufl. Lpz., Violet, 1875 - 1881. 5 vols: 334;362;348;328;304 p. H.calf 22 cm (Vol. 4 & 5 in first ed.; vol. 4 rebacked; some pencil, some foxing)
104663: FREUND,W. - Triennium philologicum, oder Grundzüge der philologischen Wissenschaften. 4. Semester-Abtheilung. 2. verb. Aufl.
104664: FREUND,W. - Triennium philologicum, oder Grundzüge der philologischen Wissenschaften. 6. Semester-Abtheilung. 2. verb. Aufl.
104662: FREUND,W. - Triennium philologicum, oder Grundzüge der philologischen Wissenschaften. 3. Semester-Abtheilung. 2. verb. Aufl.
104661: FREUND,W. - Triennium philologicum, oder Grundzüge der philologischen Wissenschaften. 1. Abteilung. 3. völlständig umgearb. Aufl.
110422: FREY,M. - Zwei Varianten des 'Reinhart Fuchs'. Vergleich der Fassung S mit P und Untersuchung des Prozesses.
70814: FRIDH,Å. - Der sogenannte prospektive Konjunktiv im Lateinischen. Göteborg, (1971). 54 p. Wrs. (Acta Reg. Soc. Scient. & Litt. Gothoburgensis)
59730: FRIEDELL,E. - Kulturgeschichte Griechenlands. Leben und Legende der Vorchristlichen Seele. München, Beck, 1979. 361 p. Cl.
113207: FRIEDHOFF,U. - Der römische Friedhof an der Jakobstrasse zu Köln.
48351: FRIEDLÄNDER,L. - Sittengeschichte Roms. Ungekürzte Textausgabe. Wien, Phaidon, (1934). 1045 p. Cl. 22 cm
16790: FRIEDRICH,J. - Ras Schamra. Eine Überblick über Funde und Forschungen.
78913: FRIES,H. (ED.) - Handbuch theologischer Grundbegriffe.
120134: FRIESEMAN,H. - Nieuw Nederduitsch-Latijnsch woordenboek, door H. Frieseman, lid van het Utrechtsche Genootschap van Kunsten en Wetenschappen en Rector van het Veluwsche Gymnasium te Harderwijk.
10270: FRIEZER,E. - De ordening van Servius Tullius.
10271: FRIEZER,E. - De ordening van Servius Tullius.
49671: FRISCHAUER,P. - Knaurs Sittengeschichte der Welt.
79513: FRISIA.- BOR,A. - Word-groups in the language of the Skeltana Riucht. A syntactic analysis with occasional lexicological observations.
81713: FRISIA.- COHEN,A., C.L. EBELING, P. ERINGA, K. FOKKEMA, A.G.F. VAN HOLK. - Fonologie van het Nederlands en het Fries. Inleiding tot de moderne klankleer. Den Haag, Nijhoff, 1959. XI,147 p. Cl. 25 cm
96236: FRITZ,K. VON. - Antike und moderne Tragödie. 9 Abhandlungen.
101348: FROHNES,H. & U.W. KNORR. (EDS.) - Die Alte Kirche.
107247: FRÖLICH. - Ueber die Colonien der Griechen. Neisse, 1834. 22 p. No wrs. 24 cm (Programm Gymnasium Neisse (Nysa, Poland), total 42 p.)
115485: FRONING,H. - Katalog der griechischen und italischen Vasen.
90695: FRONTO. - Opera inedita, cum epistulis item ineditis Antonini Pii M. Aurelii, L. Veri et Appiani, necnon aliorum veterum fragmentis invenit et commentario praevio notisque illustravit Angelus MAIUS.
82763: FRONTO. - Opera inedita, cum epistulis item ineditis Antonini Pii, M. Aurelii, L. Veri et Appiani, nec non aliorum veterum fragmentis. Invenit et commentario praevio notisque illustravit A. MAIUS. (Cui adduntur seu edita seu cognita eiusdem Frontonis opera).
116949: FRONTO. - M. Cornelii Frontonis opera inedita, cum epistulis item ineditis Antonini Pii, M. Aurelii, L. Veri et Appiani nec non aliorum veterum fragmentis, invenit et commentario praevio notisque illustravit Angelus Maius.
151749: FROST,F.J. - Greek society. Third edition.
15135: FROST,F.J. (ED.) - Democracy and the Athenians. Aspects of ancient politics.
101293: FRUYTIER,J.C.M. - Het woord MUSTÊRION volgens Reichlings betekenis-leer onderzocht in de Catechese van Cyrillus van Jeruzalem.
98593: FRUYTIER,J.C.M. - Het woord MUSTÊRION volgens Reichlings betekenis-leer onderzocht in de Catechese van Cyrillus van Jeruzalem.
21017: FRYE,R.N. - De erfenis der Perzen. Amst., Meulenhoff, 1963. 256 p.; 48 pls. Pb.
45627: FRYE,N. - De grote code. De bijbel en de literatuur.
71172: FUCHS,S. - Die griechische Fundgruppen der frühen Bronzezeit und ihre ausärtigen Beziehungen. Ein Beitrag zur Frage der Indogermanisierung Griechenlands.
116080: FUCHS,W. - Die Skulptur der Griechen. 2. überarbeitete Auflage.
89466: FUCHS,J.W. - Index fontium lexici Latinitatis Neerlandicae Medii Aevi.
115676: FÜHRER,A. - Sprachgeschichtliche Erläuterungen zur lateinischen Formen- und Lautlehre. Ein Beiheft zur 'Kleinen lateinischen Sprachlehre'.
112966: FUHRMANN,M. - Einführung in die antike Dichtungstheorie.
16434: FULGENTIUS, MARTINUS OF BRACARA, LEANDER OF SEVILLE. - Preeken. Ingel. en vert. door J.J. Van den Besselaar.
117784: FULGENTIUS.- FRIEBEL,O. - Fulgentius, der Mythograph und Bischof. Mit Beiträgen zur Syntax des Spätlateins.
98183: FULVIUS URSINUS.- JONGKEES,J.H. - Fulvio Orsini's imagines and the portrait of Aristotle. Groningen, Wolters, 1960. 43 p., 8 pls. Wrs. 24 cm (Archaeologica Traiectina 4)(On the first 16th century books with portraits of ancient heroes, authors, etc.)
115837: VOCABULARIUM FUNDAMENTALE. - Grundwortschatz lateinischer Schriftsteller. Zusammengestellt von J.K.L. Babeliowski, D. den Hengst (et alii). Für das deutsche Sprachgebiet bearbeitet von R. LEIMBACH.
113188: FUNDSTÜCKE. - Von der Urgeschichte bis zur Neuzeit. Rheinisches Landesmuseum Trier. (Redaktion J. MERTEN & S. GROSS).
93717: FUNKE,P. - Homónia und Arché. Athen und die griechische Staatenwelt vom Ende des peloponnesischen Krieges bis zum Königsfrieden (404/3-387/6 v. Chr.).
85187: FURUMARK,A. & CH.M. ADELMAN. (EDS.) - Swedish excavations at Sinda, Cyprus. Excavations conducted by A. Furumark 1947-1948.
104483: FURUMARK,A. - Studies in Aegean decorative art. Antecedents and sources of the Mycenaean ceramic decoration.
116799: HIDDEN FUTURES. - Death and immortality in ancient Egypt, Anatolia, in the classical, biblical and arabic-islamic world. Edd. J.M. Bremer, Th.P.J. van den Hout, R. Peters.
115442: FYFE,TH. - Hellenistic architecture. An introductory study.
98386: GAARDER,J. - De wereld van Sofie. Roman over de geschiedenis van de filosofie.
105448: GABELMANN,H.- - Rom und die Provinzen. Gedenkschrift für Hanns Gabelmann. Hrsg. von G. Brands (et alii).
47642: GABRIEL-LEROUX,J. - Les premières civilisations de la Méditerranée.
108924: GAETA.- - Gaeta d'altri tempi. Antologia giornalistica. A cura di P. DI CIACCIO.
107499: GAHBLER,M.C. - De iis quae in Lünemanniani lexici editione sexta desiderantur, particula I. Conitz, 1830. 14 p. No wrs. 24 cm (Programm Gymnasium Conitz, total 24 p.)
107528: GAHBLER,M.C. - Satira Romana imprimis Luciliana, antiquae comoediae Graecae non dissimilis; additae sunt causae illius comoediae a Romanis neglectae. Conitz, 1832. 7 p. No wrs. 24 cm (Programm Gymnasium Conitz, total 16 p.)
50999: GAHEIS,A. - Gaukler im Altertum.
79093: HOMERUS.- GAIA. - Revue interdisciplinaire sur la Grèce archaïque. Numéro 1/2 (1997).
29520: GAIUS. - De instituten van Gajus. Vert., tabellen en register van A.C. OLTMANS. 3e dr.
49173: GAIUS. - Institutionum commentarii IV. Separatim ex iurisprudentiae anteiustinianae reliquiis a Ph. E. HUSCHKE compositis quartum ediderunt A. SECKEL & B. KÜBLER.
24056: GAIUS. - Institutionum commentarii IV. Separatim ex iurisprudentiae anteiustinianae reliquiis a Ph. E. HUSCHKE compositis, ab A. SECKEL & B. KÜBLER retractatis sextum ed. B. KÜBLER.
88638: GAIUS. - Institutiones secundum codicis Veronensis apographum Studemundianum et reliquias in Aegypto repertas iterum ed. M. DAVID. Ed. minor.
28082: GAIUS.- WINKLER,A. - Gaius III,92, anlässlich der These von B. Nicholas: nur die hier genannten Stipulationsformen seien bis zum Jahre 472 zugelassen gewesen. N.pl. n.d. (after 1956). 34 p. Wrs.
75059: GAIUS. - Gaius en Paulus. Vert. door J.E. SPRUIT & K. BONGENAAR.
105781: GALAMA,S.H.M. - Het wijsgerig onderwijs aan de Hogeschool te Franeker, 1585-1811.
87428: GALANOPOULOS,A.G. & E. BACON. - Atlantis.
111942: GALENUS. - Protreptici quae supersunt. Edidit G. KAIBEL.
75060: GALESTIN,M.C. - De Griekse oudheden. Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum.
11169: GALLI,G. - Da Talete al 'Menone' di Platone.
108689: GALLI ET L'ITALIA, I. - 2a ed. (Catalogo a cura di P. Santoro).
103030: GALLIOU,P. - Britannia. Histoire et civilisation de la Grande-Bretagne romaine, Ier-Ve siècles apr. J.-C.
2346: GALLIOU,P. & R. SANQUER. - Brigitte, ou l'occupation romaine en Baie de Douarnenez.
152186: GALLIS,K.I. - Kauseis nekrôn apo tê neolithikê epochê stê Thessalia.
100834: GAMBER,O. - Waffe und Rüstung Eurasiens. Frühzeit und Antike.
116199: ART AND THE OLYMPIC GAMES. - (Exhibition. Texts by J. Guillamon, H. Mussche & D. Vanhove)
150970: GANSHOF,F.L. - Een historicus uit de IXe eeuw, Nithard.
58143: GANSHOF,F.L. - Was ist das Lehnwesen?
150726: GANSHOF,F.L. - Een historicus uit de VIIe eeuw, Fredegarius.
105964: GANZERT,J. - Der Mars-Ultor-Tempel auf dem Augustusforum in Rom. Beiheft (Erläuterungen) (And:) Beilagen. Mainz., Von Zabern, 1996. Folio. 35 p., ills. (and:) 50 fold. pls. Cl. 51 cm (DAI, Sonderschriften Band 11)(Plates loose in portfolio; lacking the 'Textband')
110543: GARCIA GUAL,C. - Figuras helénicas y géneros literarios.
2355: GARDAWSKI,A. - Chodlik. Cz. 1. wczesnosredniowieczny zespol osadniczy. Wroclaw etc., 1970. 140 p.; 82 pls. Wrs. (A 4 p. summary in German: Chodlik, ein frühmittelalterlicher Siedlungskomplex)
108034: GARDNER,H.- - English Renaissance studies. Presented to Dame Helen Gardner in honour of her 70th birthday.
45646: GARELLI,P. - Le Proche-Orient asiatique. De origines aux invasions des peuples de la mer.
117139: GARGILIUS MARTIALIS.- MAIRE,B. - Concordantiae Gargilianae. Curavit Brigitte Maire. Accedunt index nominum, index frequentiae.
151971: GARLAND,R. - The Greek way of death.
101989: GARNER,R. - Law & society in classical Athens.
101113: GARNSEY,P. & R. SALLER. - The early principate, Augustus to Trajan.
92501: GARRISON,D.H. - Mild frenzy. A reading of hellenistic love epigram. Wiesbaden, Steiner, 1978. X,97 p. Wrs. 24 cm
85539: GARZYA,A.- - Talariskos. Studia graeca Antonio Garzya sexagenario a discipulis oblata. Napoli, D'Auria, (1987). 475,5 p. Cl. 25 cm (Festschrift; 17 contrib.; incl. a portrait & bibliography)
90711: GASSER,F. - Germania Patria. Die Geburtsheimat in den Werken römischer Autoren der späten Republik und der frühen Kaiserzeit.
152016: GASSNER,J. & E. QUINN. (EDITORS) - The reader's Encyclopedia of World Drama.
54210: ART ET CIVILISATION CELTIQUES EN GAULE. - Musée d'Histoire et d'Art, Luxembourg, du 25 oct. au 25 nov. 1979.
65774: GAZDAR,G., E. KLEIN & G.K. PULLUM. - A bibliography of contemporary linguistic research.
116398: GEBHARDT,U.C.J. - Sermo Iuris: Rechtssprache und Recht in der augusteischen Dichtung.
114140: GEBHARDT,U.C.J. - Sermo Iuris: Rechtssprache und Recht in der augusteischen Dichtung.
55819: ARCHIV FÜR PAPYRUSFORSCHUNG UND VERWANDTE GEBIETE. - 34. Band.
111840: LATEINISCHE GEDICHTE. - Im Urtext mit den schönsten Übertragungen deutscher Dichter. (Herausgegeben von) H. RÜDIGER.
53323: LATEINISCHE GEDICHTE. - Mit Übertragungen deutscher Dichter hrsg. von H. RÜDIGER. (2. bearb. Aufl.)
45144: GRIECHISCHE GEDICHTE. - Mit Übertragungen deutscher Dichter. Hrsg. H. RÜDIGER.
84199: GRIECHISCHE GEDICHTE. - Mit Übertragungen deutscher Dichter. Hrsg. H. RÜDIGER.
65668: GEEL,R. - Hoe zet ik mijn gedachten op papier. Het schrijven van essays, wetenschappelijke teksten en groepsverslagen.
57334: GEER,R.M. - Rome.
69691: GEERARD,M.- - ANTIDÔRON, I. Hulde aan dr. Maurits Geerard bij de voltooiing van de Clavis Patrum Graecorum. Hommage à Maurits Geerard pour célébrer l'achèvement de la Clavis Patrum Graecorum.
69692: GEERARD,M.- - ANTIDÔRON, I. Hulde aan dr. Maurits Geerard bij de voltooiing van de Clavis Patrum Graecorum. Hommage à Maurits Geerard pour célébrer l'achèvement de la Clavis Patrum Graecorum.
114803: GEEREBAERT,A. - Lijst van de gedrukte Nederlandsche vertalingen der oude Grieksche en Latijnsche schrijvers.
85820: GEEREBAERT,A. - Lijst van de gedrukte Nederlandsche vertalingen der oude Grieksche en Latijnsche schrijvers.
51030: GEERTMAN,H. - Riflessioni sulle metope del tempio di Zeus a Olimpia. Disegno e esecuzione. 17 p.; ills. Wrs. (Offpr. BaBesch, 1982, no. 57)
116851: GEEST,W.P.F. DE. - Complementaire constructies bij verba sentiendi in het Nederlands.
10261: GEEST,J.E.L. VAN DER. - Le Christ et l'Ancien Testament chez Tertullien. Recherche terminologique.
91168: GEFFCKEN,J. - Die griechische Tragödie. 2. Aufl. Lpz./Bln., Tbn., 1911. (VI),163 p. H.cl. 22 cm
100310: GEFFCKEN,J. - Der Ausgang des griechisch-römischen Heidentums.
94495: GEFFCKEN,J. - Griechische Literaturgeschichte.
102769: GEFFCKEN,J. - Griechische Literaturgeschichte. 2. Band: von Demokritos bis Aristoteles.
11289: GEFFCKEN,J. - Die griechische Tragödie. Lpz./Bln., Tbn., 1918. 116 p. Brds. (Aus Natur und Geisteswelt)
74837: GEFFCKEN,J. - Das griechische Drama. Aischylos, Sophokles, Euripides. Lpz./Bln., Hofmann, 1904. IV,113 p., fold. table Cl. 22 cm (Gothic type)
114078: GEFFCKEN,J. - Zwei griechische Apologeten.
5458: GEHEIM DER ETRUSKEN, HET. - Catalogus van de tentoonstelling. (Samengesteld onder leiding van M. PALLOTTINO). Den Haag, Gemeentemuseum, 1955. 112 p.; 58 pls. Pb.
108843: GEHRIG,U. & H.G. NIEMEYER. - Die Phönizier im Zeitalter Homers. Kestner-Museum, Hannover, 14 Sept. - 25 Nov. 1990.
77377: GEHRKE,H.-J. & H. SCHNEIDER. (EDS.) - Geschichte der Antike. Ein Studienbuch.
2364: GEISSENDÖRFER,D. - Der Ursprung der Gorgia Toscana.
13327: ANTIKE GEISTESWELT. - Eine Sammlung klassischer Texte. Auswahl und Einführungen von W. RÜEGG.
63565: GEJROT,C. & A. STRÖM. - Poems for the occasion. Three essays on Neo-Latin poetry from 17th-century Sweden.
15944: GELDER,H. VAN. - Classieke archaeologie en oude geschiedenis.
51965: GELDER,H. VAN. - Iets over de Grieksche eigennamen. Amst., Müller, 1921. 44 p. Wrs. (Med. K(N)AW)
140146: GELL,W. & J.P. GANDY. - Pompeiana: the topography, edifices, and ornaments of Pompeii.
111037: GELLIUS. - Noctium Atticarum libri XX. Ex recensione M. HERTZ.
120071: GELLIUS. - Auli Gellii Noctes Atticae. Editio nova et prioribus omnibus docti hominis cura multo castigatior.
130403: GELLIUS. - Auli Gellii Noctes Atticae, cum notis et emendationibus Joannis Frederici Gronovii.
120509: GELLIUS. - Auli Gellii Noctes Atticae; Editio nova et prioribus omnibus docti hominis cura multo castigatior.
150550: GELLIUS. - Auli Gellii Noctium Atticarum libri XX prout supersunt, quos ad libros MSStos novo & multo labore exegerunt, perpetuis notis & emendationibus illustraverunt Johannes Fredericus et Jacobus Gronovii. Accedunt Gasp. Scioppii integra MSStorum duorum codicum collatio, Petri Lambecii lucubrationes Gellianae, & ex Lud. Carrionis castigationibus utilia excerpta, ut & selecta variaque commentaria ab Ant. Thysio & Jac. Oiselio congesta.
108653: GELLIUS. - Die attischen Nächte. Zum ersten Male vollständig übersetzt und mit Anmerkungen versehen von F. WEISS.
120517: GELLIUS. - A. Gellii luculentissimi scriptoris Noctes Atticae. Nunc denuo ab infinitis quibus scatebant mendis, summa ac diligenti cura repurgatae, atque pristinae integritati restitutae.
107032: GELLNER,CHR. - Schriftsteller lesen die Bibel. Die Heilige Schrift in der Literatur des 20.Jahrhunderts.
86651: LIBER SACRAMENTORUM GELLONENSIS. - Cura A. DUMAS. Introductio, tabulae et indices cura J. DESHUSSES.
56695: LIBER SACRAMENTORUM GELLONENSIS. - Cura A. DUMAS editus. Introductio, tabulae et indices cura J. DESHUSSES. (And:) Textus. Cura A. DUMAS editus.
29482: GELZER,M. - Vom römischen Staat. Zur Politik und Gesellschaftsgeschichte der römischen Republik, II.
116731: GEMERT,A.F. VAN. - Waarom schreven Venetianen Grieks?
14632: GEMINUS. - Gemini elementorum astronomiae capita I,III-VI,VIII-XVI. With a glossary ed. by E.J. DIJKSTERHUIS.
115482: GEMPELER,R.D. - Werke der Antike im Kunsthaus Zürich.
18220: GENESTETIANA. - Petri de Genestet poetae Neerlandici carmina selecta. Latine vertit J.J. HARTMAN.
99795: GENET,J.-PH. (ED.) - Rome et l'état moderne européen.
116488: LAKE GENEVA.- - Lac Léman. Notices in English and French.
60445: GENICOT,L. & P. HOUSSIAU. - Le Moyen Age. 2e édition.
26228: GEOFFROY,J. - Dictionnaire élémentaire Français-Latin. Paris, Delalain, (1901). 560 p. H.calf
103420: ARCHAEOLOGIA GEOGRAPHICA. - Beiträge zur vergleichenden geographischen-kartographischen Methode in der Urgeschichtsforschung. Band 1 (1950) - 11 (1963).
87883: ATLAS OF ANCIENT & CLASSICAL GEOGRAPHY. - Atlas of Ancient & Classical Geography.
151531: GEORGES,K.E. - Gnomologia, sive veterum latinorum sententiae quae aut quid sit aut quid esse oporteat in vita breviter ostendunt.
72551: GEORGES,K.E. - Kleines deutsch-lateinisches Handwörterbuch. 7. verb. und verm. Aufl.
57043: GEORGES,K.E. - Handwoordenboek der Latijnsche taal. Naar de tiende uitgave van het Lateinisch-Deutsches Handwörterbuch. Bewerkt door J.A. SCHNEITHER. Groningen, Bolhuis, 1854. 4to. VIII,1926 columns. Cl.
101309: GEORGES,K.E. - Kleines Deutsch-Lateinisches Handwörterbuch. 7. verb. Aufl. von H. GEORGES.
72784: GEORGES,K.E. - Kleines deutsch-lateinisches Handwörterbuch. 3. verb. und verm. Aufl.
103556: GEORGES,K.E - Ausführliches Lateinisch-deutsches Handwörterbuch. Unveränderter Nachdruck der 8. verbesserten Auflage von H. GEORGES.
80451: GEORGES,K.E. - Kleines Deutsch-Lateinisches Handwörterbuch. 7. verb. Aufl. von H. GEORGES.
53438: GEORGES,K.E. - Lateinisch-Deutsches und Deutsch-Lateinisches Schulwörterbuch. 13. & 10. Aufl. Hannover, Lpz., Hahn, 1917 - 1918. 2 vols: 993;864 p. Hardb. (Front hinge of vol. 1, D.-Lat., cracking)
27930: GEORGIEV,V. - La valeur phonétique de quelques signes du syllabaire Créto-Mycénien B.
27929: GEORGIEV,V. - La KOINÊ Créto-mycénienne.
27931: GEORGIEV,V. - Kretisch-Mykenische Wortdeutungen.
150362: GEORGIN,CH., - Hellas I-III. (Premier, second & troisième manuel grec) Méthode et excercises (combinés et gradués en vue d'une étude complète de grec) à l'usage de la quatriême, de la troisième, de seconde, première et de l'enseignement supérieure. D'après les nouveaux programmes. Sixième, septième, neuvième édition.
152895: GERA,D. - Warrior women. The anonymous Tractatus de mulieribus.
105703: GERARDUS MAGNUS.- GINNEKEN,J. VAN. - Geert Groote's levensbeeld naar de oudste gegevens bewerkt.
117157: GERBRANDY,P. - Het feest van Saturnus. De literatuur van het heidense Rome.
116794: GERBRANDY,P. - De mens is een dier dat kan denken. Een bloemlezing uit de Griekse en Romeinse filosofie.
65129: GERCKE,A. & E. NORDEN. (EDS.) - Einleitung in die Altertumswissenschaft. 3. Band: gr. & röm. Gesch.; gr. & röm. Staatsaltertümer. 2. Aufl.
97755: GERCKE,A. & E. NORDEN. (EDS.) - Einleitung in die Altertumswissenschaft. 2. Band: gr. & röm. Privatleben; gr. Kunst; gr. & röm. Religion, Gesch. der Philosophie, exakte Wissenschaften und Medizin, 2 Aufl.
99805: GERCKE,A. & E. NORDEN. (EDS.) - Einleitung in die Altertumswissenschaft. 3. Band. 2. Aufl.
95615: GERHARDSSON,B. - Tradition and transmission in early christianity.
60805: GERHARDT, I.- BOSCH,A. TEN. - Gebroken lied. Een vriendschap met Ida Gerhardt.
108152: GERHARDT,I.- KOENEN,M. - Stralend in gestrenge samenhang. Ida Gerhardt en de klassieke oudheid.
116719: GERHÄUSER,M.F. - Untersuchungen über die Spielmöglichkeiten in griechischen Theatern.
116862: GERICKE,J.L.H.A. - De interventionis ante rerum conversionem in Gallia usurpato.
75155: GERKE,F. - Het late Rome, het vroege christendom.
117743: GERLO,A.- - In honorem Aloysi Gerlo. Editores R. De Smet, H. Melaerts, C. Saerens.
2996: GERMANIA. - Anzeiger der Römisch-germanischen Kommission des deutschen Archäologischen Instituts. Gesamtinhaltsverzeichnis. 1-36, 1917-1958, bearb. von A. LEYDEN.
63415: GERMANIA. - Anzeiger der Römisch-germanischen Kommission des deutschen Archäologischen Instituts. Jahrgang 77, 1999, 2. Halbband.
63416: GERMANIA. - Anzeiger der Römisch-germanischen Kommission des deutschen Archäologischen Instituts. Jahrgang 78, 2000, 2. Halbband.
57702: GERNET,L. & A. BOULANGER - Le génie grec dans la religion. Paris, Albin Michel, 1970. 505 p. Pocket. (L'évolution de l'humanité)
98669: GERRETZEN,J.G. - Schola Hemsterhusiana. De herleving der Grieksche studiën aan de Nederlandsche universiteiten in de achttiende eeuw van Perizonius tot en met Valckenaer.
65674: GERRITSMA,C. - De literatuurhulp. Lexicon van literaire termen. Van abelspel tot zedenroman.
151968: GERSON,L.P. - God and Greek philosophy. Studies in the early history of natural theology.
61599: GERSTENBERG,K. - Deutsche Sondergotik. Eine Untersuchung über das Wesen der deutschen Baukunst im späten Mittelalter.
62657: SPELENDERWIJS...GESCHIEDENIS. - Diogenes en zijn ton. (And:) De ganzen van het Capitool. Tekst C. Verleyen. Illustraties H. Branton.
54821: ARCHEOLOGIE EN GESCHIEDENISONDERWIJS. - Publikatie van de Comm. Modernisering Leerplan Geschiedenis en Staatsinrichting in afbouw.
70490: LATIJNSE GESCHIEDSCHRIJVERS. - Bloemlezing uit de werken van Sallustius, Caesar, Livius en Tacitus in nieuwe vertaling, samengesteld en ingeleid door J. VAN GELDER.
72681: GRIEKSE GESCHIEDSCHRIJVERS. - Bloemlezing uit de werken van Herodotus, Thucydides en Xenophon. Ingel. en vert. door H. CUYPERS.
89572: GESENIUS,W. - Hebräische Grammatik. Neu bearb. und hrsg. von E. Rödiger. 19. verb. & verm. Aufl.
117745: GESSEL,H.L. VAN & H.W. PLEKET. - Brood en spelen. Panem et Circenses.
62666: GESSEL,H.L. VAN & H.W. PLEKET. - Enkele aspecten van de Romeinse maatschappij in de eerste eeuw na Chr. Culemborg, Tj. Willink, Noorduijn, (1974). 69 p. Pb.
62684: GESSEL,H.L. VAN & H.W. PLEKET. - Sport en maatschappij bij de Grieken. Culemborg, Tj. Willink/Noorduijn, (1974). 66 p. Pb.
7533: GESSEL,H.L. VAN. - De grote stad Rome. Culemborg, Tj. Willink/Noorduijn, (1978). 68 p. Pb.
80273: GESSLER,J.-FR. - Critica latina. Critische aanteekeningen op Latijnsche teksten uit en na de middeleeuwen.
150328: GESSLER,J., - Stromata Mediae et Infimae Latinitatis. Textes illustrant la vie et les moeurs, les coutumes et traditions, l'esprit et le goût, les croyances et superstitions, les pratiques religieuses, stratégiques et judiciaires d'autrefois.
87748: GESTA NORMANNORUM DUCUM.- HOUTS,E.M.C. VAN. - Gesta Normannorum ducum. Een studie over de handschriften, de tekst, het geschiedwerk en het genre.
43547: GEURTS,N. - Het huwelijk bij de Griekse en Romeinse moralisten.
84279: GEURTS,P.M.M. - De erfelijkheid in de oudere Grieksche wetenschap. Nijmegen, Utrecht, Dekker & v.d.Vegt, 1941. VI,216 p. Wrs. 24 cm (Diss.)
105828: GEURTS,P.M.M. - De Utrechtse kanunnik Philippus Morus, neolatijns dichter. Met aanhangsel: werken van Philippus Morus.
104295: GEURTS,P.M.M. - De erfelijkheid in de oudere Grieksche wetenschap.
89457: GEURTS,A.J. (ED.) - Ontsluiting van middeleeuwse handschriften in de Nederlanden. Verslag van studiedagen gehouden te Nijmegen, 30-31 maart 1984.
52386: GEVAERT,F.-A. - De l'état actuel de nos connaissances relatives à la pratique de l'art musical, chez les grecs et les romains. N.pl. n.d. 12 p., 9 fold. pls. with scores. Wrs. (Offpr.)(Worn; rebacked)
70722: GEYER,C.F. - Einführung in die Philosophie der Antike. Darmstadt, WB, 1978. IX,220 p. Pb. (Plasticized; label on title; col. feltpen markings on 4 p.)
13829: GEZELLE,G. - Carmina Gezelliana. Een bloemlezing uit de gedichten van G. Gezelle. In Latijnse verzen vert. door H. VROOM.
42655: GEZELLE,G. - Carmina Gezelliana. (In Latijnse verzen vertaald door) H. VROOM.
96957: GHINOPOULO,S. - Pädiatrie in Hellas und Rom.
108930: GIANNINI,P. - Centri etruschi e romani del Viterbese. Ed. riveduta.
65669: GIBALDI,J. & W.S. ACHTERT. - MLA handbook for writers of research papers. 3rd ed.
151733: GIBBON,E. - Verval en ondergang van het Romeinse Rijk. Vertaald naar de door D.M. Low verkorte uitgave door P. Syrier.
151719: GIBBON,E. - The decline and fall of the Roman empire. In six volumes. Introduced by Chr. Dawson.
116475: GIBBON,E. - The decline and fall of the Roman empire. Abridgement by D.M. Low.
105187: GIBBON,E. - The decline and fall of the Roman empire. An abridgement by D.M. Low.
117435: GIBBON,E. - Herfsttij en ondergang van het Romeinse rijk.
67575: GIBBON,E. - The decline and fall of the Roman empire. An abridgement by D.M. Low.
103515: GIBBON,E. - Die Germanen im römischen Weltreich. Ungekürzte Textausgabe.
115493: GIEDION,S. - Architektur und das Phänomen des Wandels. Die drei Raumkonzeptionen in der Architektur.
57058: GIEDON,S. - Architektur und das Phänomen des Wandels. Die drei Raumkonzeptionen in der Architektur.
52357: GIELEN,J. & J.E. BOGAERS. - Het pottenbakkersbedrijf van Lucius aan de Putgraaf te Heerlen, en zijn Latijn. N.pl. n.d. 23 p., ills. Wrs. (Offpr. Het Land van Herle, 21, 1971)
2392: GIEROW,P.G. - San Giovenale. Results of excavations, I,8: San Giovenale. The tombs of fosso del Pietrisco and valle Vesca.
115839: GIESE,R.-H. - Einführung in die Astronomie.
107292: GIESEBRECHT,K. - Einige Worte über die Anforderungen, welche Versmaass und Reim an den deutschen Dichter jetziger Zeit machen. Bln., 1831. 20 p. No wrs. 25 cm (Programm Gymnasium zum grauen Kloster, Bln., total 40 p.)
54598: GIFFEN,A.E. VAN.- - In het voetspoor van A.E. van Giffen. 2e vermeerderde dr.
28227: GIFFEN,A.E. VAN.- - Een kwart eeuw oudheidkundig bodemonderzoek in Nederland. Gedenkboek A.E. van Giffen.
54832: GIFFEN,A.E. VAN. - Oudheidkundige perspectieven. In het bijzonder ten aanzien van de vaderlandsche prae- en protohistorie. Groningen, Wolters, 1947. 42 p. Wrs. (Inaug. lect.)
151861: GIGER-VAN DEN HEUVEL,C. - Schwarz und Weiss im mykenischen Griechisch.
67194: GIGON,O. - Antike Philosophie.
112010: GIJSEN,M. - Odusseus achterna. Reisnotas uit Griekenland.
87541: GIJSEN,M. - Helena op Ithaka. Een opera zonder muziek in 3 bedrijven.
60552: GIJSEN,M. - Het boek van Kalina. Met tekeningen van M.Th. EVERS.
13670: GIJSEN,M. - Odysseus achterna. Reisnota's uit Griekenland.
150767: GIJSEN,M. - Odusseus achterna. Reisnotas uit Griekenland.
150891: GIJSEN,M.- BOGAERT,G. - Marnix Gijsen en de oudheid.
150768: GIJSEN,M. - Telemachus in het dorp. Een verhaal zonder wind of wolken.
56402: GILBERT,G. - Handbuch der griechischen Staatsalterthümer.
26076: GILBERT,G. - Handbuch der griechischen Staatsalterthümer. 2. Aufl.
99196: GILBERT,G. - Handbuch der griechischen Staatsalterthümer. Erster Band: der Staat der Lakedaimonier und der Athener.
117321: GILBERT,O. - Die meteorologischen Theorien des griechischen Altertums.
87589: GILBERT,W. - De mundo nostro sublunari philosophia nova.
99091: GILBERT,G. - Handbuch der griechischen Staatsalterthümer. Erster Band: der Staat der Lakedaimonier und der Athener. 2. Aufl.
98807: GILBERT,G. - The constitutional antiquities of Sparta and Athens. With an intr. by J.E. SANDYS.
151629: GILGAMESH. - Het epos van Gilgames. Zoals het rond 2000 v.C. onstond als cyclus van afzonderlijke verhalen in het Sumerisch, vanaf 1800 v.C. samengevoegd werd tot een eenheidswerk in het Akkadisch, vanaf 1500 v.C. tot ver buiten Mesopotamië bekend werd, en ten slotte rond 1100 v.C. zijn laatste vorm vond als het eerste grote meesterwerk uit de wereldliteratuur. Vertaald uit de verschillende grondteksten, ingeleid en geannoteerd door H. VANSTIPHOUT. Tweede gecorrigeerde druk.
115095: GILGAMESH. - L'Épopée de Gilgamesh. Texte établi d'après les fragments sumériens, babyloniens, assyriens, hittites et hourites. Traduit de l'arabe et adapté par A. AZRIÉ.
151632: GILGAMESH.- - Het Gilgamesh-epos en de Griekse en Romeinse literatuur.
13851: GILGAMESH. - The epic of Gilgamesh. An English version with an intr. by N.K. SANDARS. Rev. ed.
113260: GILHULY,K. - The feminine matrix of sex and gender in classical Athens.
2399: GILLES,I. - Le pays de Marseille. (Fragments). Oeuvre posthume.
55866: GILLI,E. - I materiali archeoligici della Raccolta Nyáry del Museo Civico Correr di Venezia.
92039: GILS,P.J.M. VAN. - Eenige opmerkingen over de middeleeuwsche boekenlijst der Abdij Rolduc.
75795: GILSON,É. - De middeleeuwse wijsbegeerte.
51768: GIMPEL,J. - Les batisseurs de Cathédrales.
104027: GINKEL,E.J. VAN. - Nederland ondersteboven. De archeologische rijkdom van het bodemarchief.
116181: GINOUVES,R. (ET ALII). - La Macédoine de Philippe II à la conquête romaine.
52123: GINOUVES,R. - L'archéologie gréco-romaine. Paris, PUF, 1975. 125 p. Pocket (Que sais-je?)
103084: GIONO,J. - Naissance de l'Odyssée.
62002: GIRARD,P.F. - Geschichte und System des römischen Rechtes. Bln., Vahlen, 1908. 2 vols: XVI,XII,1224 p. H.cl.
2402: GIRARD,J. - Histoire du Musée Calvet. Avignon, 1955. 131 p.; 8 pls. Pb.
111868: GIRAUDOUX,J. - Amphitryon 38. Comédie en 3 actes. (16e édition)
76211: GISPEN,W.H. - Concordantie op de Bijbel, in de nieuwe vertaling van het Nederlands-Bijbelgenootschap.
54932: GJERSTAD,E. - Veiovis, a pre-indoeuropean god in Rome?
54529: GJERSTAD,E. - The Phoenician colonization and expansion in Cyprus.
54933: GJERSTAD,E. - Decorated metal bowls from Cyrpus.
54935: GJERSTAD,E. - Decorated metal bowls from Cyrpus.
54936: GJERSTAD,E. - Cultural history of early Rome.
54771: GJERSTAD,E. - Det Ältsta Rom.
54753: GLASBERGEN,W. - 42 n. C. Het eerste jaartal in de geschiedenis van West-Nederland.
13239: GLASENAPP,E. VON. - Grieksche lente. Van goden, menschen, oude scherven en steenen. Amst., Veen, n.d. (after 1941). 192 p.; pls. Cl.
60221: GLAUCIA. - Glaucia. De Grieksche slavin. Een verhaal uit de eerste christenheid ten tijde van Paulus. Uit het Engelsch vert. door H.J.K. Met een aanbevelend woord van J.P.G. Westhoff, Luth. Pred. te Amsterdam. 2e dr.
68550: GLAUE,P. & K. HELM. - Das gotisch-lateinische Bibelfragment der Universitätsbibliothek zu Giessen.
92786: GLIKSOHN,J.-M. - Iphigénie, de la Grèce antique à l'Europe des lumières.
150708: GLORIEUX-DE GAND,TH. - Cistercienzer Handschriften van de Koninklijke Bibliotheek van België. Catalogus.
92274: GLORIEUX-DE GAND,TH. & A. KELDERS. - Het woord van de kopiist. Colofons van gedateerde handschriften.
152271: DUO GLOSSARIA. - Anonymi Montepessulanensis Dictionarius. Le Glossaire Latin-Français du MS. Montpellier H236, édité par Anne Grondeux. Et, Glossarium Gallico-Latinum. Le Glossaire Français-Latin du MS Paris Lat. 7684. édité par Brian Merrilees et Jacques Monfrin.
102919: GLOTZ,G. - La cité grecque. Nouvelle éd. augm. d'une bibliographie complémentaire.
90976: GLOTZ,G. - The Aegean civilization.
78159: GLOTZ,G. - La civilisation Égéenne. Nouvelle éd. de Ch. Picard.
117736: GLOVER,T.R. - Life and letters in the fourth century.
102572: GLOVER,T.R. - The conflict of religions in the early Roman empire.
99989: ERASMUS.- GILHOFER & RANSCHBURG GMBH. - Catalogue fifty: Erasmus of Rotterdam. A choice collection of seventy valuable editions and translations of Erasmus' works, supplemented by early portraits. Luzern, (1969). 81 p., ills. Wrs. 27 cm (Sales cat., incl. a price list)
150648: GMELIN,O. - Romes glorie en verval. Roman uit de tijd der volksverhuizing. In het Nederlandsch overgebracht door R. Houwink.
102386: GNAPHEUS,G. - Acolastus. Latijnse tekst met Nederlandse vertaling ingel. en met aant. voorzien door P. MINDERAA.
105850: GNOSIS.- FRICKEL,J. - Hellenistische Erlösung in christlicher Deutung. Die gnostische Naassenerschrift.
95672: GNOSIS.- DE FAYE,E. - Gnostiques et gnosticisme. Étude critique des documents du Gnosticisme chrétien aux IIe et IIIe siècles. 2e. éd. augm.
103765: GOBLET D'ALVIELLA. - Eleusinia. Eenige vraagstukken betrefffende de Mysteriën van Eleusis. Amst., Schors, n.d. 140 p. Stiff wrs. 22 cm
80630: GODART,L. (ET ALII). - 501 raccords et quasi raccords de fragments dans les tablettes de Cnossos post-KT V. Salamanca, Ed. Univ. de Salamanca, 1991. 39 p. Wrs. 24 cm (Offpr. Minos XXV/XXVI)
96735: GODDIO,F. & A. BERNAND. - Sunken Egypt. Alexandria.
40194: GODEFRIDUS DE TRAIECTO.- KLINGER,CHR. - Grammaticale. Untersuchungen und kritische Ausgabe.
15534: GODEL,R. - Recherche d'une foi.
116522: GOETH,J.W.- HAMACHER,B. - Johann Wolfgang von Goethe. Entwürfe eines Lebens.
150346: GOETHE,J.W. - Goethe's Iphigeneia in Tauris. In Nderlandsche verzen overgezet door P.C. BOUTENS.
152048: GOETHE,J.W.- LIEBERT,A. - Goethes Platonismus. Zur Metaphysik der Morphologie.
152109: GOETHE,J.W.- REGENBOGEN,O. - Griechischen Gegenwart. Zwei Vorträge über Goethes Griechentum.
110446: GOETHE,J.W. - Faust. (Translated into Czechian by O. FISCHER. Illustrated after the lithographs of) Eugène Delacroix.
116521: GOEZ,E. - Geschichte Italiens im Mittelalter.
108740: GOEZ,W. - Von Pavia über Parma, Lucca, San Gimignano, Siena, Viterbo, nach Rom. Eine Reisebegleiter entlang der mittelalterlichen Kaiserstrasse Italiens.
99786: GOFF,B. & M. SIMPSON. - Crossroads in the Black Aegean. Oedipus, Antigone, and dramas of the African diaspora.
52661: LE GOFF,J. - La civilisation de l'Occident Médiéval.
54982: LE GOFF,J. - De cultuur van middeleeuws Europa.
51780: LE GOFF,J. - Les intellectuels au moyen âge.
71297: GOFFART,W. - The Le Mans Forgeries. A chapter from the history of church property in the ninth century.
92361: GOGUEL,M. - Les premiers temps de l'église.
112043: GOGUEY,R. - De l'aviation à l'archéologie. Recherches sur les techniques et les méthodes de l'archéologie aérienne. Alésie, Vix et quelques sites arch. en Bourgogne.
80224: GOLB,N. - Who wrote the Dead Sea scrolls? The search for the secret of Qumran. N.Y. etc.,
72975: GOLDEN,M. & P. TOOHEY. (EDS.) - Inventing ancient culture. Historicism, periodization and the ancient world.
96410: GOLDHILL,S. & R. OSBORNE. (EDS.) - Rethinking revolutions through ancient Greece.
116712: GOLDHILL,S. - Reading Greek tragedy.
112225: GOLDHILL,S. - The poet's voice. Essays on poetics and greek literature.
111310: GOLDSWORTHY,A. - De val van Rome.

Next 1000 books from Antiquariaat Fragmenta Selecta

12/15