Antiquariaat Fragmenta Selecta
KNSM-Laan 412, 1019 LN Amsterdam, The Netherlands. Tel. +31 20 4185565            Email: best@fragmentaselecta.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
52172: ACTA EPIGRAPHICA. - Bollettino bibliographico dell'Epigrafia greca e latina in Italia, I-II: 1964-1965.
86258: CAPITULA EPISCOPORUM. - Erster Teil, zweiter Teil, dritter Teil. Hrsg. von P. BROMMER & R. POKORNY, M. STRATMANN.
157089: EPISTULA AD DIOGNETUM.- RIZZI,M. - La questione dell'unità dell' 'Ad Diognetum'.
103456: MAGNA GRAECIA.- LOCRI EPIZEFIRI. - Richerche archeologiche su un abitato della Magna Grecia. Mostra documentaria, Locri ott. 1983. Locri.
116377: VERGILIUS.- VERGIL UND DAS ANTIKE EPOS. - Festschrift Hans Jürgen Tschiedel. Herausgegeben von S. FREUND & M. VIELBERG.
74198: EPPINK,A. (ED.) - Cultuurcontact en cultuurconflict. Acculturatie in het Romeinse rijk tot en met de komst van de Islam.
115247: ERANOS. - Spirit and Nature. Papers from the Eranos Yearbooks.
115249: ERANOS. - Spiritual disciplines. Papers from the Eranos Yearbooks.
116633: ERAS,V.J.M. - Sloten en sleutels door de eeuwen heen.
155777: ERASMUS.- CHARLIER,Y. - Érasme et l'amitié d'après sa correspondance.
30341: ERASMUS.- BAINTON,R.H. - Erasmus. Reformer zwischen den Fronten.
30342: ERASMUS.- HALKIN,L.E. - De biografie van Erasmus. Baarn, Tirion, (1991). 416 p. Cl.
101283: ERASMUS. - Opera omnia. Recognita et adnotatione critica instructa notisque illustrata, IX,3.
88685: ERASMUS.- CARON,W.J.H. - Klank en teken bij Erasmus en onze oudste grammatici. Groningen, Wolters, 1947. XII,141 p. Wrs. 24 cm (Diss., VU Amst.)
78537: ERASMUS.- - Erasmus, de actualiteit van zijn denken.
79734: ERASMUS. - Catalogus van geschriften over leven en werken van Desiderius Erasmus aanwezig in de Bibliotheek der gemeente Rotterdam. Rotterdam, 1936. 66 p. Wrs. 24 cm (Edges of cover sl. chipping; sl. dog-eared; name on frontcover)
101284: ERASMUS. - Opera omnia. Recognita et adnotatione critica instructa notisque illustrata, IX,4.
46990: ERASMUS.- QUONIAM,TH. - Érasme.
72128: ERASMUS.- GELDER,H.A.E. VAN. - Erasmus, schilders en rederijkers. De religieuze crisis der 16e eeuw weerspiegeld in toneel- en schilderkunst. Groningen, Noordhoff, 1959. 129 p.; 16 pls. Wrs.
101281: ERASMUS. - Opera omnia. Recognita et adnotatione critica instructa notisque illustrata, VI,8.
41561: ERASMUS. - Moriae encomium, dat is De lof der zotheid. (Vert. door A. DIRKZWAGER & A.C. NIELSON. Illustraties in de marge naar de originele tekeningen van H. HOLBEIN).
151016: ERASMUS.- - Tentoonstelling, Erasmus en Leuven. Leuven, Stedelijk Museum, 17 nov. - 15 dec. 1969.
150989: ERASMUS.- - Erasmiana Lovaniensia. Catalogus van de Erasmus-tentoonstelling in de Centrale Bibliotheek te Leuven, november-december 1986, onder redactie van Chr. Coppens, J. IJsewijn, J. Roegiers en G. Tournoy.
97339: ERASMUS. - De klacht van de Vrede, die overal door alle volken verstoten en versmaad wordt. Inleiding J.J.M. Meyers. Vertaald door T. VAN LEEUWEN.
60854: ERASMUS.- HUIZINGA,J. - Erasmo. Torino, Einaudi, 1975. 300 p. Pb. (Reprints Einaudi)
89196: ERASMUS. - Het boek tegen de barbarij. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door I. BEJCZY.
60859: ERASMUS.- - Erasmus von Rotterdam und seine Zeit. Werke und Porträts des Erasmus, Drucke des 16. Jahrh., Literatur über Renaissance, Reformation und Humanismus. Katalog 452, hrsg. zum 400. Todestag des Erasmus ... Braus-Riggenbach.
79733: ERASMUS.- HUIZINGA,J. - Erasmus. 2e herz. dr.
60026: ERASMUS.- PAVLOVSKIS,Z. - The praise of folly, structure and irony.
50741: ERASMUS. - Een tweede twaalftal samenspraken. Vert. en van aant. voorzien door N.J. SINGELS.
67087: ERASMUS. - De lof der zotheid. Vert. J.B. KAN. Pentekeningen H. Holbein. 7e dr.
60264: ERASMUS. - Vrede's weeklacht, en andere geschriften over vrede en eendracht op internationaal-politiek en kerkelijk terrein. Uit het Latijn vert. en toegel. door P.M.M. GEURTS.
67054: ERASMUS. - Een twaalftal samenspraken. Vert. door N.J. SINGELS, tot inl. Busken Huet's beschouwing over Erasmus. 2e dr.
55014: ERASMUS.- SCHLÜTER,L.L.E. - Niet alleen. Een kunsthistorisch-ethische plaatsbepaling van tuin en woning in het Convivium religiosum van Erasmus.
83293: ERASMUS. - Éloge de la folie. Nouvellement trad. par P. DE NOLHAC, suivi de la lettre d'Érasme à Dorpius avec des ann. de M. RAT.
67811: ERASMUS.- - Erasmus von Rotterdam. Die Aktualität seines Denkens. Hrsg. von J. SPERNA WEILAND, W. BLOCKMANS & W. FRIJHOFF.
70449: ERASMUS. - Apologia respondens ad ea quae Iacobus Lopis Stunica taxaverat in prima duntaxat Novi Testamenti aeditione. Ed. by H.J. DE JONGE. Amst., Oxf., NHPC, 1983. p. 1-58 p. Wrs. (Offpr. of Opera omnia IX,2, the Introduction only)
42360: ERASMUS. - De lof der zotheid. Vert. door J.B. KAN. Met prentjes naar penteekeningen van H. Holbein. 2e dr.
82924: ERASMUS.- HUIZINGA,J. - Erasmus. 4e dr.
51904: ERASMUS.- KEMPERS,B. - Ruysch en Erasmus in Rome. Een kleine bespiegeling over multidisciplinariteit, internationalisering en kinderen. Amst., AUP, 1997. 46 p., ills. Wrs. (6e P.C. Hooft-lezing)
99748: ERASMUS. - Apologia respondens ad ea quae Iacobus Lopis Stunica taxaverat in prima duntaxat Novi Testamenti aeditione. Ed. with an intr., crit. app. and explanatory notes (by) H.J. DE JONGE.
60855: ERASMUS. - Éloge de la folie. Textes choisis, traduits & annotés.
99978: ERASMUS.- - Overzicht van de werken en uitgaven van Desiderius Erasmus aanwezig in de Bibliotheek der Gemeente Rotterdam.
99992: ERASMUS.- MEYERS,J.J.M. - Authors edited, translated or annotated by Desiderius Erasmus. A short-title catalogue of the works in the City Library of Rotterdam. Rotterdam, Gemeentebibliotheek, 1982. 186 p. Wrs. 20x20 cm
99993: ERASMUS.- ERASMUS, ZICHT OP EEN GELEERDE IN ZIJN TIJD. - Museum Boymans-van Beuningen, Rotterdam, 11 nov. 1986 - 4 jan. 1987. Rotterdam, 1986. 56 p., ills. Stiff wrs. 28 cm (Erasmus in art)
58090: ERASMUS. - De lof der zotheid. Vertaling J.B. KAN.
101280: ERASMUS. - Opera omnia. Recognita et adnotatione critica instructa notisque illustrata, VI,5, VI,6.
101328: ERASMUS.- ELTINK,I. - Erasmus-Rezeption zwischen Politikum und Herzensangelegenheit. Dulce bellum und Querela pacis in deutscher Sprache im 16. und 17. Jahrh.
30355: ERASMUS. - De lof der zotheid. Vert. J.B. KAN. Pentekeningen H. Holbein. 11e dr.
30357: ERASMUS.- LIGT,B. DE. - Erasmus begrepen uit de geest der Renaissance. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1936. 239 p.; ills. Cl. (Name on title)
107742: ERASMUS. - Moriae encomium, dat is De lof der zotheid. (Vert. door A. DIRKZWAGER & A.C. NIELSON.
88610: ERASMUS.- AUGUSTIJN,C. - Erasmus. Baarn, Ambo, (1986). 200 p. Paperback 23 cm
78603: ERASMUS.- KRUITWAGEN,B. - Erasmus en zijn drukkers-uitgevers. Een fragment uit hun briefwisseling bewerkt door B. Kruitwagen.
100073: ERASMUS. - De correspondentie van Desiderius Erasmus. In een vertaling van M.J. STEENS. (Vol.) 1: Brieven 1-141.
151298: ERASMUS. - Erasmus, een portret in brieven. Vertaald & bezorgd door J. Papy, M. van der Poel & D. Sacré.
78756: ERASMUS. - Erasmus in den spiegel van zijn brieven. Een keuze uit de brieven van Erasmus, vert. en toegel. door O. NOORDENBOS & T. VAN LEEUWEN. Met een voorwoord van J. HUIZINGA.
55016: ERASMUS.- SCHLÜTER,L.L.E. - Niet alleen. Een kunsthistorisch-ethische plaatsbepaling van tuin en woning in het Convivium religiosum van Erasmus.
70180: ERASMUS. - Vertraute Gespräche (Colloquia Familiaria). Übertr. und eingel. von H. SCHIEL.
117760: ERASMUS.- STUIVELING,G. - Erasmus. Spel van het humanisme in zes taferelen.
151676: ERASMUS. - Moriae Encomium, dat is De lof der zotheid. MÔRIAS EGKÔMION, id est Stultitiae Laus. (Vertaald door J.M. Vermeer-Pardoen) Tweede druk.
19489: ERASMUS.- AUGUSTIJN,C. - Erasmus. Vernieuwer van kerk en theologie. Baarn, Wereldvenster, (1967). 168 p. Cloth
79425: ERASMUS.- BOEFT,J. DEN. - Een charmant stuk proza in volledig Ciceroniaanse geest. Amst., VU Uitgeverij, 1994. 30 p. Wrs. 21 cm (Inaug. lect.)
101278: ERASMUS. - Opera omnia. Recognita et adnotatione critica instructa notisque illustrata, V,4 & V,5.
156626: ERASMUS.- RIBHEGGE,W. - Erasmus von Rotterdam.
30302: ERASMUS.- LINDEBOOM,J. - Erasmus van Rotterdam. Utrecht, Lankamp & Brinkman, 1936. 46 p., 1 pl. Wrs. (Sl. worn)
30306: ERASMUS.- LINDEBOOM,J. - Erasmus. Onderzoek naar zijne theologie en zijn godsdienstig gemoedsbestaan. Leiden, Adriani, 1909. X,200,(7) p. Wrs. (Diss.) (Back rep. with sellotape; cover worn & chipped; corner of the last but one leaf with the 'stellingen' torn off)
101271: ERASMUS. - Opera omnia. Recognita et adnotatione critica instructa notisque illustrata, I,7.
60862: ERASMUS.- BATTUM,A. VAN. - Erasmus, rebel tegen wil en dank.
60865: ERASMUS.- HET BELGISCHE HUMANISME NA ERASMUS. - Het geestesleven in de Zuidelijke Nederlanden ten tijde van Plantin en Rubens. Tentoonstelling ter gelegenheid van de nationale Erasmus-herdenking, Antwerpen, 6 juni 1969. Stad Antwerpen, Museum Plantin-Moretus en Stedelijk Prentenkabinet. N.pl. 1969. 48 p.; ills. Pb.
105943: ERASMUS.- VAN DAMME,D. - Éphéméride illustrée de la vie d'Érasme. Édition du IVme centenaire de la mort d'Érasme, 1536-1936.
101282: ERASMUS. - Opera omnia. Recognita et adnotatione critica instructa notisque illustrata, VII,6.
85006: ERASMUS. - Opera omnia Desiderii Erasmi Roterodami, recognita et adnotatione crit. instr. notisque illustrata, V,1.
101279: ERASMUS. - Opera omnia. Recognita et adnotatione critica instructa notisque illustrata, VI,2 & VI,3.
88693: ERASMUS.- - Érasme et Paris. Exposition organisée avec le concours de la Bibliothèque Nationale. Paris, Institut Néerlandais, 13 déc. 1969 - 18 janv. 1970. N.d., (1969). 49 p., ills. Wrs. 24 cm (Exhib. cat.)
88686: ERASMUS.- RITTER,G. - Erasmus und der deutsche Humanistenkreis am Oberrhein. Anhang: die Erasmusdrucke der Freiburger Universitätsbibliothek von J. REST. Freiburg i/Br., Wagner, 1937. 85 p. Wrs. 24 cm
88687: ERASMUS.- POPKIN,R.H. - The history of scepticism from Erasmus to Descartes. (Revised ed.).
84202: ERASMUS.- SUCHTELEN,N. VAN. - Oorlog. Feestgelag ter herdenking en huldiging van Desiderius Erasmus, den eersten Europeaan en overmoeiden bestrijder van de oorlog, waarin door den gastheer wordt voorgelezen Erasmus' vertoog over het spreekwoord 'dulce bellum inexpertis'. 2e dr.
13588: ERASMUS.- WACHTERS,H.J.J. - Erasmus van Rotterdam. Zijn leven en zijn werken. Amst., v.Langenhuysen, 1936. 276 p.; 16 pls. Cl.
79311: ERASMUS.- COPPENS,J. - Eustachius van Zichem, en zijn strijdschrift tegen Erasmus. Met een Latijnse samenvatting van Eustachius' schrift. Amst., Ldn., NHUM, 1974. 34 p. Wrs. 24 cm (Med. KNAW)
88684: ERASMUS.- - Erasmus Roterodamus. Catalogus van de tentoonstelling in het Museum Boymans te Rotterdam, Juli-Augustus 1936. Met een overzicht van de werken en uitgaven van Desiderius Erasmus aanwezig in de Bibliotheek der Gemeente Rotterdam. Rotterdam, 1936 - 1937. 84 p. Wrs. 24 cm
88683: ERASMUS.- KRUITWAGEN,B. - Erasmus en zijn drukkers-uitgevers. Een fragment uit hun briefwisseling bewerkt door B. Kruitwagen. Amst., Lettergieterij 'Amsterdam' voorheen N. Tetterode, 1923. 21 p. Wrs. 24 cm (Intr., t & tr. of 4 letters)(Cover marbled paper; head of spine sl. worn)
88691: ERASMUS.- MOLKENBOER,B.H. - Erasmus. Amst., Joost van den Vondel, (1936). 143 p. Wrs. (Vondelreeks 1) (No. 269 of 500 copies printed; typeset in the Erasmus-Mediaeval of S.H. de Roos)
99439: ERBE DER ALTEN, DAS. - Hrsg. von E. Ermatinger.
51906: ERENSTEIN,R.L. - Over poetic justice.
42058: JOHANNES SCOTUS ERIUGENA. - Commentaire sur l'évangile de Jean. Intr., texte crit., trad., notes et index de É. JEAUNEAU.
65221: ERMAN,A. - Die Religion der Ägypter. Ihr Werden und Vergehen in vier Jahrtausenden.
89393: ERMAN,A. - Kurzer Abriss der aegyptischen Grammatik.
111947: ERNOUT,A. & F. THOMAS. - Syntaxe latine. 2e éd. (Corr. et revu).
152097: ERNOUT,A. - Recueil de textes latins archaïques. Nouvelle édition.
115864: ERNOUT,A. - Morphologie historique du latin. Nouvelle édition revue et corrigée.
113966: ERNOUT,A. & F. THOMAS. - Syntaxe latine. 2e édition revue et augmentée.
68889: ERNOUT,A. - Morphologie historique du latin. Paris, Klincksieck, 1945. XIV,404 p. Hardb. (Worn; name cut from front flyleaf)
151788: ERNOUT,A. - Recueil de textes latins archaïques. Nouveau tirage.
58372: ERNOUT,A. - Historische Formenlehre des Lateinischen. Deutsche Übers. von H. MELTZER. 2. & 3. Aufl. Heidelberg, Winter, 1920. XII,199 p. Wrs.
154608: ERNOUT,A. - Recueil de textes latins archaïques. Nouvelle édition.
152949: ERNOUT,A. & F. THOMAS. - Syntaxe latine. 2e édition. (Tirage corrigé et revu).
153233: ERNOUT,A. - Recueil de textes latins archaïques. Nouvelle édition.
157758: ERNOUT,A. & A. MEILLET. - Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots. 4e édition revue, corrigée et augmentée d'un index.
156952: ERNOUT,A. - Morphologie historique du latin. Avec un avant-propos par A. Meillet. 3e édition, revue et corrigée.
90039: ERP TAALMAN KIP,A.M. VAN. - Agamemnon in epos en tragedie. De persoonsuitbeelding als component van het epische en dramatische werk.
151231: ERP TAALMAN KIP,A.M. VAN, I.J.F. DE JONG. (EDS.) - Schurken en schelmen. Cultuurhistorische verkenningen rond de Middellandse Zee.
82397: ERP TAALMAN KIP,A.M. VAN, I.J.F. DE JONG. (EDS.) - Schurken en schelmen. Cultuurhistorische verkenningen rond de Middellandse Zee.
90352: ERP TAALMAN KIP,A.M. VAN. - Agmemnon in epos en tragedie. De persoonsuitbeelding als component van het epische en dramatische werk. Assen, v.Gorcum, 1971. (VI),300 p. Wrs. 24 cm (Diss., trade ed.)
153106: ERPENIUS,TH.- DREWES,A.J. - Erpenius over werkwoorden. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de Zuidsemitische taal- en letterkunde en de inleiding tot de semitische taalkunde aan de Rijksuniversiteit te Leiden op 28 februari 1969.
150445: ERREN,M. - Einführung in die römische Kunstprosa.
72624: ERSKINE,J. - The private life of Helen of Troy.
153109: SACRIS ERUDIRI. - Jaarboek voor Godsdienstwetenschappen, (volume) 20, 1971. Uitgave van de Sint Pietersabdij, Steenbrugge.
13223: ERWACHEN, DAS. - Lieder und Bruchstücke aus der griechischen Frühzeit übertr. und eingel. von M. HAUSMANN.
54843: ES,W.A. VAN. - Friezen en Romeinen.
103559: ES,H. VAN DEN. - Letterkunde der Grieken en Romeinen. Groningen, Wolters, 1867. 8,336 p. H.cl. 20 cm (Back worn)
87805: ES,A.H.G.P. VAN DEN. - Grieksche spraakkunst. 2e druk. Groningen, Wolters, 1880. VIII,352 p. Boards. 22 cm (last 7 leaves loose; cover slightly worn)
103747: ES,H. VAN DEN. - Grieksch woordenboek. 2e geheel herz. en verm. druk. Groningen, Wolters, 1869. 16,95 p., 1520 columns. H.calf 24 cm (Cover worn at extremities; st. on title)
152985: ES,W.A. VAN. - De Romeinen in Nederland.
82368: ES,W.A. VAN. - De Romeinen in Nederland. 2e druk.
79566: ES,A.H.G.P. VAN DEN. & C.M. FRANCKEN. - Grieksch woordenboek. 3e geheel herziene en verbeterde druk. Groningen, Wolters, no date (1877). 1504,(94) p. Half cloth (rebound). 25 cm (Incl. 'Nederlandsch-Grieksche woordenlijst of ca. 80 p.)(Binding worn and used, some light waterstains in upper margin, paper yellowed and foxed)
155577: ESMOREIT. - Eerste integrale reproductie van het handschrift, naast de tekst in typographie, voorafgegaan door een bondige inwijding en een uitvoerige analytische bibliographie en gevolgd door ophelderende aantekeningen bij de oorspronkelijke tekst. Uitgave, bezorgd door Al. de Maeyer en Dr. Rob. Roemans.
73058: ESOPET. - Een Middelnederlandse fabelbundel. Uitg., ingel. en verklaard door W.E. HEGMAN.
99829: HISTORIA DE ESPAÑA, - Tomo II: España romana (218 a. de J.C. - 414 de J.C.). Por A.MONTENEGRO DUQUE, J.M. BLAZQUEZ MARTINEZ (et alii). Edición totalmente renovada.
2126: ESPÉRANDIEU,É. - Répertoire archéologique du département des Pyrénées-Orientales. Période gallo-romaine. Montpellier, 1936. 45 p. Wrs. (Féd. hist. du Languedoc méditerranéen et du Roussillon)
86790: ALEXANDER ESSEBIENSIS. - Opera omnia, pars I: opera theologica: de artificioso modo predicandi sermones. Cura et studio F. MORENZONI. Meditaciones. Cura et studio Th.h. BESTUL.
103909: ESSEN,C.C. VAN. - Précis d'histoire de l'art antique en Italie.
88265: ESSER,A. - Cäsar und die Julisch-Claudischen Kaiser im biologisch-ärtzlichen Blickfeld.
78341: ESTEFANIA,D., M. DOMINGUEZ & M.T. AMADO. (EDS.) - El final del mundo antiguo como preludio de la Europa moderna.
65298: ESVELD,W.H.C. VAN. - De watervoorziening in de oudheid.
113535: CELSUS ETC. - Celse, Vitruve, Censorin, oeuvres complètes. Frontin, des Aqueducs de Rome. Avec la traduction en Français publiés sous la direction de M. NISARD.
157633: MOSTRA DELL'ARTE E DELLA CIVILTA ETRUSCA. - (A cura di Massimo Pallattino) Seconda edizione, riveduta ed ampliata. Aprile-Giugno 1955. Milano, Palazzo Reale.
55822: STUDI ETRUSCHI. - Vol. 63 (1997).
86046: STUDI ETRUSCHI. - Vol. 58 (1992).
26723: CORPUS SPECULORUM ETRUSCORUM. - The Netherlands. By L.B. VAN DER MEER.
75141: ETRUSKEN.- - (Themanummer Hermeneus).
3557: PLASTIK DER ETRUSKER. - Aufnahmen von W. DRÄYER. Nachwort von A. KESSER. München, Piper, (1960). 58 p.; 42 ills. Hardb. (Piper-Bücherei)
153507: KUNST UND LEBEN DER ETRUSKER. - 29 April bis 15 Juli 1956. Köln.
77365: ETTLINGER,E. - Die Keramik der Augster Thermen (Insula XVII). Ausgrabung 1937-38.
2170: ÉTUDES BALKANIQUES ET SUD-EST EUROPÉENNES EN BULGARIE, LES. - Guide de documentation. Publ. à l'occasion du 1er congrès intern. d'Études Balkaniques et Sud-Est Européennes, 1966.
110434: ETYMOLOGICUM SYMEONIS, DAS. - Das Etymologicum Symeonis. (A - AIÔ). Herausgegben von H. SELL.
111822: EUCLIDES. - Books V., VI., XI. (Translated) by R. DEAKIN. With problems on practical geometry.
150912: EUGIPPIUS.- FEYEN,G. - Aspecten van de latiniteit van Eugippius onderzocht in zijn 'Vita Severini'.
100769: EUGIPPIUS. - Leben des heiligen Severin. Übers. und erläutert von M. SCHUSTER.
113475: EUGIPPIUS. - Vita Severini. Denuo recognovit Th. MOMMSEN.
83198: EURIPIDES. - Cyclops. Ex recensione A. NAUCK.
91792: EURIPIDES. - The Trojan women. Translated into English rhyming verse with explanatory notes by Gilbert MURRAY.
154331: EURIPIDES. - Andromache. In rhythmische verzen overgebracht door P. Brommer.
117479: EURIPIDES. - Collected plays of Euripides. Translated into English rhyming verse with commentaries and notes by G. MURRAY.
117312: EURIPIDES. - The Medea of Euripides. Edited with introduction and notes by A.W. VERRALL.
117252: EURIPIDES. - Medea. The text edited with introduction and commentary by D.L. PAGE.
154768: EURIPIDES. - Alcestis. Edited (with introduction & notes) by W.S. HADLEY.
9116: EURIPIDES. - Andromache. Van inleiding en aantekeningen voorzien door J.C. KAMERBEEK.
12409: EURIPIDES. - Alcestis. Hulpboekje door J.A. BRONS.
156148: EURIPIDES.- ZACHARIA,K. - Converging truths. Euripides' Ion and the Athenian quest for self-definition.
91502: EURIPIDES. - Cyclops. Ediderunt R. PRINZ & N. WECKLEIN. Iterum edidit N. WECKLEIN.
112443: EURIPIDES. - Andromache. Edited with introduction and commentary by P.T. STEVENS.
116336: EURIPIDES.- STIEBER,M. - Euripides and the language of craft.
91513: EURIPIDES. - Supplices. Edidit N. WECKLEIN.
97586: EURIPIDES. - Fabulae. Recognovit brevique adnotatione critica instruxit G. MURRAY. Tomus I: Cyclops, Alcestis, Medea, Heraclidae, Hippolytus, Andromache, Hecuba.
112509: EURIPIDES.- STINTON,T.C.W. - Euripides and the judgement of Paris.
71917: EURIPIDES.- MCDERMOTT,E.A. - Euripides' Medea. The incarnation of disorder. Univ. Park, Ldn., Pennsylvania State Univ. Press, 1989. (X),156 p. Cl. 24 cm
111954: EURIPIDES.- STINTON,T.C.W. - Euripides and the judgement of Paris.
156704: EURIPIDES.- ORANJE,H. - Euripides' Bacchae, the play and its audience.
59045: EURIPIDES. - Ion. Transl. into English rhyming verse with explanatory notes by G. MURRAY.
109201: EURIPIDES. - Medea. Erklärt von N. WECKLEIN. 4. Aufl.
112229: EURIPIDES. - Ion, spel van vergissingen. Vertaling B. HIJMANS.
87842: EURIPIDES. - Opera omnia. Ex editionibus praestantissimis fideliter recusa; latina interpretatione, scholiis antiquis, et eruditorum observationibus illustrata, necnon indicibus omnigenis instructa.
115361: EURIPIDES. - The Complete Greek Tragedies. Edited by D. GRENE & R. LATTIMORE. Euripides, IV: Rhesus, translated by R. LATTIMORE. The suppliant women, translated by F. JONES. Orestes, translated by W. ARROWSMITH. Iphigenia in Aulis, translated by Ch.R. WALKER.
61064: EURIPIDES. - Bacchae. Ex rec. A. NAUCK.
151417: EURIPIDES.- BURNETT,A.P. - Catastrophe survived. Euripides' plays of mixed reversal.
23421: EURIPIDES. - Io. Bewerkt (en van aantekeningen voorzien) door K. KUIPER.
62067: EURIPIDES.- KAMERBEEK,J.C. - L'Andromaque d'Euripide. N.pl. n.d. 34 p. (Offpr. Mnemosyne)
115144: EURIPIDES.- HEUVEL,A. VAN DEN. (ED.) - Medea-lectuur. Secundaire lectuur voor het eindexamen Grieks 1991.
151760: EURIPIDES. - Euripides 1: Medea, Hecuba, Andromache, The Bacchae. (Translations by E. Wilner, M. Nelson, D. Junkins, D.M. Epstein) (And:) Euripides 2: Hippolytus, Suppliant women, Helen, Electra, Cyclops. (Translations by R. Moore, J.F. Nims, R. Hadas, E.S. Morgan, P. Bovie) Edited by D.R. Slavitt and P. Bovie.
58906: EURIPIDES. - Iphigeneia in Tauris. Vertaald en met een korte inleiding door J. HUMBLÉ.
114704: EURIPIDES. - Ifigeneia in Taurië. Vertaald door MARTINUS NIJHOFF.
114619: EURIPIDES. - De Trojaanse vrouwen. (Vertaling) J. BOONEN.
114607: EURIPIDES. - Iphigeneia onder de Tauriërs. In Nederlandsche verzen overgebracht met inleiding en toelichtingen door K.H. DE RAAF.
114605: EURIPIDES. - Het treurspel Hippolutos. In Nederlandsche verzen overgebracht met inleiding en toelichtingen door K.H. DE RAAF.
117397: EURIPIDES. - Iphigenie im Taurierland. Erklärt von N. WECKLEIN.
152800: EURIPIDES. - Medea. Edited with introduction and commentary by Denys L. Page.
48535: EURIPIDES.- PATIN,M. - Études sur les tragiques grecs. (Tome III & IV): Euripide. 8e éd.
14152: EURIPIDES.- KUIPER,K. - Wijsbegeerte en godsdienst in het drama van Euripides. Bijdrage tot de kennis van het godsdienstig leven der Atheners ten tijde van Pericles. Haarlem, Tj. Willink, 1888. VII,436 p. Wrs.
152082: EURIPIDES. - Tragoediae et fragmenta. Recensuit interpretationem latinam correxit, scholia graeca e codicibus manuscriptis partim supplevit partim emendavit A. MATTHIAE. Tom. V: (Scholia in Phoenissas, in Medeam, in Hippolytum, in Alcestin, in Andromachen).
74120: EURIPIDES. - Iphigenia in Tauris. Transl. into English rhyming verse with explanatory notes by G. MURRAY.
59917: EURIPIDES.- RIEMER,P. - Die Alkestis des Euripides. Untersuchungen zur tragischen Form.
50703: EURIPIDES. - Alkestis. Metries vert. en van een inl. voorzien door J. BERLAGE.
108553: EURIPIDES. - Fabulae. Recognovit brevique adnotatione critica instruxit G. MURRAY.
61044: EURIPIDES. - Phönissen. Für den Schulgebr. erkl. von G. KINKEL.
66697: EURIPIDES. - Tragoediae. Ex rec. A. NAUCKii. Ed. 3a.
152083: EURIPIDES. - Tragoediae et fragmenta. Recensuit interpretationem latinam correxit, scholia graeca e codicibus manuscriptis partim supplevit partim emendavit A. MATTHIAE. Tomus IV: (Scholia in Hecaben, Oresten)
90776: EURIPIDES.- LANGHOLF,V. - Die Gebete bei Euripides und die zeitliche Folge der Tragödien.
48983: EURIPIDES. - Phönissen. Erkl. von N. WECKLEIN.
48984: EURIPIDES. - Iphigenie im Taurierland. Erklärt von N. WECKLEIN. 3. Aufl.
49553: EURIPIDES. - Iphigeneia in Aulis. Vertaald en ingeleid door J. Humblé.
6138: EURIPIDES. - De Trojaansen. In Nederlandse verzen overgebracht door P. BROMMER. Met een inleiding van F.H. PARIGGER.
64863: EURIPIDES. - Tragoediae. Ex rec. A. NAUCKii. Vol. I & II. Ed. 3a.
75915: EURIPIDES. - Euripide. Tome I: le Cyclope, Alceste, Médée, les Héraclides. Texte établi et traduit par L. MÉRIDIER.
90762: EURIPIDES. - Het treurspel Hippolutos. Uit het Grieksch in Nederlandsche verzen overgebracht met inleiding en toelichtingen door K.H. DE RAAF.
40817: EURIPIDES. - Tragoediae. Rec. et comm. instr. A.J.E. PFLUGK. Vol. II,II: continens Alcestin.
42724: EURIPIDES. - Ausgewählte Dramen (Medea, Hippolyt, Iphigenia bei den Tauriern). Übers. von J. MÄHLY.
48498: EURIPIDES. - The Medea. Transl. into English rhyming verse with expl. notes by G. MURRAY.
62964: EURIPIDES. - Alcestis. Transl. by R. ALDINGTON.
49483: EURIPIDES. - Iphigeneia onder de Tauriërs. In Nederlandsche verzen overgebracht met inl. en toelichtingen door K.H. DE RAAF.
92668: EURIPIDES. - Phoinissai. Van inl., tekskritiese apparaat en kommentaar voorsien deur J.M. GROVÉ.
83036: EURIPIDES. - Die Dramen des Euripides. (Band II: Medeia, Alkestis, Hippolytos, der rasende Herakles). Verdeutscht von J. MINCKWITZ.
77401: EURIPIDES.- RADT,S.L. - Euripides' Ioon. De interpretatie van een kunstwerk.
78010: EURIPIDES. - Medea. Erklärt von N. Wecklein. 4. Auflage.
67163: EURIPIDES.- STOESSL,F. - Die Elektra des Euripides. Frankfurt, 1956. 46 p. Wrappers. (Offprint Rheinisches Museum NF 99,1)
44341: EURIPIDES.- JEFFERS,R. - A long poem Cawdor. Medea, after Euripides.
94379: EURIPIDES.- ARNIM,H. VON. - Supplementum Euripideum. Bearbeitet von -.
9498: EURIPIDES. - Tragoediae. Vol. I: (Alc. - Hipp.). Ex recensione A. NAUCKii. Editio tertia.
112910: EURIPIDES. - Heraclidae. With introduction and commentary by J. WILKINS.
97185: EURIPIDES.- DAITZ,S.G. - The scholia in the Jerusalem palimpsest of Euripides. A critical edition.
87875: EURIPIDES.- KUIPER,K. - Over de 'Smeekelingen' van Euripides. Amst., 1922. 30 p. Wrs. 23 cm (Med. K(N)AW)
56076: EURIPIDES. - Hecabe. Ingel., vert. en toegelicht door E. DE WAELE.
52730: EURIPIDES. - Euripides. Deutsch in den Versmassen der Urschrift von J.J.C. DONNER. 1. Band: (tr. of Hipp., Hec., Hel., Ph., Med. & Or.). 2. verb. Aufl.
52756: EURIPIDES. - Euripides. Transl. into English rhyming verse by G. MURRAY.
112389: EURIPIDES. - Hecuba. Edited with notes and vocabulary by M. TIERNEY.
83037: EURIPIDES. - Die Dramen des Euripides. (Band V: Helena, die Troerinnen, Rhesos, Iphigenie auf Aulis). Verdeutscht von J. MINCKWITZ & W. BINDER.
83038: EURIPIDES. - Die Dramen des Euripides. (Band III: Elektra, Ion, Andromache). Verdeutscht von J. MINCKWITZ.
83042: EURIPIDES. - Euripide. Tome III: Héraclès, les Suppliantes, Ion. Texte établi et trad. par L. PARMENTIER et H. GRÉGOIRE.
63618: EURIPIDES. - Alkestis. In de oorspr. versmaten vert. door J.M. VAN BUYTENEN.
84786: EURIPIDES. - Fabulae. Recogn. brevique adn. crit. instr. G. MURRAY. Tomus III: Helena, Phoenissae, Orestes, Bacchae, Iphigenia Aulidensis, Rhesus.
69382: EURIPIDES. - Fabulae. Recogn. brevique adn. crit. instr. G. MURRAY. Tomus II.
152138: EURIPIDES. - Théatre d'Euripide, et fragments. Traduction nouvelle, avec introduction, notices et notes par G. Hinstin, ancien membre de l'École française d'Athènes.
84946: EURIPIDES. - Ion. Metrisch en rithmisch vert. door J. VAN IJZEREN.
91920: EURIPIDES. - Bacchae. Transl., with an intr. and notes by P. WOODRUFF.
112016: EURIPIDES. - Hécube. (Bound with:) Iphigénie à Aulis. Texte grec. Récension nouvelle avec un commentaire critique et explicatif et une notice par H. WEIL. 2e édition remaniée.
102116: EURIPIDES. - Iphigenia in Tauris. Edited with introduction and commentary by M. Platnauer.
67601: EURIPIDES. - Alkestis. Ins Deutsche übertr. von H. RUPÉ.
154328: EURIPIDES. - Hecuba. Met inleiding en aantekeningen door G. Italie. Derde druk.
152199: EURIPIDES. - Iphigenie in Taurië. Ingeleid en vertaald door E. De Waele.
111837: EURIPIDES. - Medea. Erklärt von F.G. SCHÖNE.
30562: EURIPIDES.- WAARDENBURG,E.C. - De verwerking van het leed bij Euripides.
85535: EURIPIDES. - Alkestis. Übers. von U. VON WILAMOWITZ-MOELLENDORFF.
93952: EURIPIDES. - The Alkestis. With introduction, metrical synopsis and commentary by D.F.W. VAN LENNEP.
154374: EURIPIDES. - Alcestis. Edited with introduction and commentary by A.M. DALE.
109249: EURIPIDES. - Tragödien. Übersetzt von H. VON ARNIM & F. WERFEL, F. VON SCHILLER, J.J.C. DONNER & A. WILBRANDT.
17630: EURIPIDES.- PARIGGER,F.H. - Momenten uit het tragische werk van Euripides. Met vert. uit des dichters werken door P. BROMMER.
82472: EURIPIDES. - Troades. Ex recensione A. NAUCKii.
98480: EURIPIDES. - The Hippolytus. Edited (with commentary) by W.S. HADLEY.
98479: EURIPIDES. - The Medea of Euripides. With notes, appendices & vocabulary by M.A. BAYFIELD.
98486: EURIPIDES. - The Rhesus. Translated into English rhyming verse with explanatory notes by G. MURRAY.
98517: EURIPIDES. - Helen. Translated by J. MICHIE & C. LEACH.
98519: EURIPIDES. - Medea mit Scholien. Hrsg. von E. DIEHL.
98548: EURIPIDES. - The children of Herakles. Translated by H. TAYLOR & R.A. BROOKS.
100755: EURIPIDES. - Die Bakchen. 3. Auflage erklärt von Ewald Bruhn.
42404: EURIPIDES. - Phoenissae. Rec. et commentariis instruxit R. KLOTZ.
14631: EURIPIDES. - The Trojan women. Translated into English rhyming verse with explanatory notes by Gilbert MURRAY.
40215: EURIPIDES.- SCHÖLL,F. - Über zwei sich entsprechende Trilogien des Euripides.
151212: EURIPIDES.- WOLFEREN,A.J. VAN. - Vertelde en gespeelde tijd. Taalkundige notities bij de openingen van Euripides' tragedies.
91488: EURIPIDES. - Medea. Recensuit et illustravit Petrus ELMSLEY. Accedunt Godofredi Hermanni adnotationes.
82838: EURIPIDES. - MÊDEIA. KEIMENON, METAPHRASIS, SCHOLIA, HUPO I.A. ARGURAKÊ. 2nd ed.
85795: EURIPIDES. - Iphigénie en Tauride. Texte établi H. GRÉGOIRE.
100005: EURIPIDES. - Herakles. (Mit einer Einleitung, Kommentar & Übersetzung von) Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff.
61035: EURIPIDES. - Phönissen. Für den Schulgebr. erkl. von G. KINKEL.
85532: EURIPIDES. - Herakles. Übers. von U. VON WILAMOWITZ-MOELLENDORFF. 2. Aufl.
57474: EURIPIDES. - Plays. Transl. by A.S. WAY. Vol. 1 (of 2). Intr. by J. Warrington.
115607: EURIPIDES. - Euripide. Tome II: Hippolyte, Andromaque, Hécube. Texte établi et traduit par. L. MÉRIDIER.
84894: EURIPIDES. - Euripide. Tome VI,1: Oreste. Texte établi et annoté par F. CHAPOUTHIER et trad. par L. MÉRIDIER.
92837: EURIPIDES. - Iphigeneia at Aulis. Transl. by W.S. MERWIN & G.E. DIMOCK.
112876: EURIPIDES.- FRAENKEL,E. - Zu den Phoenissen des Euripides.
66489: EURIPIDES. - Die Troerinnen. Nach der Tragödie des Euripides (bearb. von) F. WERFEL.
14154: EURIPIDES.- KOSTER,W.J.W. - De Euripidis supplicibus. Leiden, Brill, 1942. 43 p. Wrs. 24 cm (Offpr. Mnem. 3a Series, XI)
86463: EURIPIDES. - Fenicische vrouwen. Vert. ingel. en van aant. voorzien door H. ALTENA.
109161: EURIPIDES. - Euripide. Tome II: Hippolyte, Andromaque, Hécube. Texte établi et traduit par. L. MÉRIDIER.
155296: EURIPIDES. - Fabulae. Recognovit brevique adnotatione critica instruxit Gilbertus MURRAY. Tomus I: Cyclops, Alcestis, Medea, Heraclidae, Hippolytus, Andromache, Hecuba.
14145: EURIPIDES.- ROSS,J.A. - Euripides, digter en denker. Met 'n vertaling van sy Hippolytos. Amst., Swets & Zeitlinger, 1940. XI,283 p.; 14 pls. Hardb.
108984: EURIPIDES. - The Cyclops. Edited by D.M. Simmonds & R.R. Timberlake.
8645: EURIPIDES. - Helena. Ex recensione A. NAUCKii.
8646: EURIPIDES. - Phoenissae. Ex recensione A. NAUCKii.
48457: EURIPIDES. - Tragoediae. Tomus II.
98518: EURIPIDES. - Hecuba. Met inleiding en aanteekeningen door G. ITALIE.
107941: EURIPIDES. - Tragoediae. Ad optimorum librorum fidem accurate editae. Tomus I & II. (Hecuba, Orestes, Phoenissae, Medea; Hippolytus, Alcestis, Andromache, Supplices, Iphigenia Aulidensis).
154329: EURIPIDES. - Hecuba. Met inleiding en aantekeningen door G. Italie. Tweede druk.
155046: EURIPIDES. - Euripide. Tome II: Hippolyte, Andromaque, Hécube. Texte établi et traduit par. L. MÉRIDIER. 5e tirage.
114606: EURIPIDES. - De Phoinikische maagden. Overgebracht met inleiding en toelichtingen door K.H. DE RAAF.
43727: EURIPIDES. - Herakles. Iphigeneia in Aulis. Vert. E. STRAAT.
79669: EURIPIDES. - Medeia, Hippolytos, Herakles. Drei Tragödien übertr. und erläutert von E. BUSCHOR.
21830: EURIPIDES. - Helena. Met inleiding en aantekeningen door G. ITALIE.
112394: EURIPIDES. - Herakles. (Mit einer Einl., Komm. & Übers. von) U. VON WILAMOWITZ - MOELLENDORFF.
81356: EURIPIDES. - Phoenissae. Recensuit et commentariis instruxit R. KLOTZ.
94261: EURIPIDES. - Troades. Edidit W. BIEHL.
29534: EURIPIDES. - Tragödien. (Vol. II). Übers. von H. VON ARNIM & H. WERFEL, F. VON SCHILLER, J.J.C. DONNER & A. VON WILBRANDT. (Teil II).
73531: EURIPIDES.- WILAMOWITZ-MOELLENDORFF,U. VON. - Griechische Tragoedien. Übersetzt von -. Herakles. 2. Aufl.
150502: EURIPIDES., - Hippolutos. Theater de Korre, Brugge. Speelseizoen 1989-90. (Vertaling G. Ade; regie K. Woudstra (...) productie Theater de Korre, Kraanplein 7, 8000 Brugge.
78618: EURIPIDES. - De Phoinikische maagden. Overgebracht met inl. en toelichtingen door K.H. DE RAAF.
84895: EURIPIDES. - Euripide. Tome V: Hélène, les Phéniciennes. Texte établi et traduit par H. GRÉGOIRE et L. MÉRIDIER.
156441: EURIPIDES.- - Euripide. Sept exposés et discussions par J.C. Kamerbeek, André Rivier, Hans Diller, Albin Lesky, R.P. Winnington-Ingram, Günther Zuntz, Victor Martin. Vandoeuvres-Genève, 4-9 Août 1958.
52731: EURIPIDES. - Euripides. Deutsch in den Versmassen der Urschrift von J.J.C. DONNER. 3. Band: (tr. of T., Ion, El., HF, Supp. & Heracl.) 2. verb. Aufl.
114261: EURIPIDES. - Alkestis. Vertaald en ingeleid door W. KLOOS.
115196: EURIPIDES. - Fabulae. Recognovit brevique adnotatione critica instruxit G. MURRAY.
156333: EURIPIDES. - Medea. Edited (with introduction and commentary) by Donald J. Mastronarde.
154592: EURIPIDES. - Fabulae. Recognovit brevique adnotatione critica instruxit G. MURRAY.
111036: EURIPIDES. - Hercules Furens. (Edited with introduction and commentary) by E.H. BLAKENEY.
112465: EURIPIDES.- SCHWINGE,E.-R. (ED.) - Euripides.
110557: EURIPIDES.- VILCHEZ,M. - El Díonísísmo y 'las Bacantes'.
112508: EURIPIDES.- HENZE,H.W. - The Bassarids. Music drama in one act, libretto W.H. AUDEN & C. KALLMAN. Première eerste voorstellingsreeks 4 dec. 2005, Het Muziektheather, Amsterdam. Muzikale leiding I. Metzmacher, regie P. Stein.
89681: EURIPIDES.- VAN LOOY,H. - Ouvrages récents sur Euripide (1967-1970). Bruxelles, 1970. 35 p. Wrs. 24 cm (Offpr. L'Antiquité Classique 39, 1970)
111503: EURIPIDES.- GREENWOOD,L.H.G. - Aspects of euripidean tragedy.
111528: EURIPIDES.- BATES,W.N. - Euripides. A student of human nature.
28330: EURIPIDES. - Bacchanten '71. Een bewerking van 'Bacchanten' van Euripides door I. VAN DULLEMEN & E. VOS.
102927: EURIPIDES. - Andromache. Edited by H. CLARKE.
98073: EURIPIDES. - The Rhesus of Euripides. Edited with introduction & notes by W.H. PORTER. 2nd edition revised & enlarged.
58976: EURIPIDES. - Werke. Verdeutscht von F.H. BOTHE.
154504: EURIPIDES. - Hippolytos. Griechisch und Deutsch von Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff.
91512: EURIPIDES. - Iphigenia Taurica. Edidit N. WECKLEIN.
25775: EURIPIDES. - Ion. Deutsch mit einer Einleitung von E. STAIGER.
84322: EURIPIDES. - The Hippolytus. Transl. into English rhyming verse with expl. notes by G. MURRAY.
6237: EURIPIDES. - Helena. Met inl. en aant. door G. ITALIE.
88768: EURIPIDES. - Herakles. (Mit einer Einl., Komm. & Übers. von) U. VON WILAMOWITZ - MOELLENDORFF. Erster Band: Einl. in die Tragödie.
88769: EURIPIDES. - Herakles. (Mit einer Einl., Komm. & Übers. von) U. VON WILAMOWITZ - MOELLENDORFF. Dritter Band: Kommentar.
154327: EURIPIDES. - Euripides' Smekende vrouwen. (Supplices). Met inleiding en commentaar door G. Italie.
6231: EURIPIDES. - Iphigenia in Taurië. Bewerkt door J.D. MEERWALDT.
77019: EURIPIDES. - Alkestis. Vertaald en ingeleid door W. KLOOS.
156253: EURIPIDES.- ORANJE,J. - De Bacchae van Euripides: het stuk en de toeschouwers.
115032: EURIPIDES. - De Cycloop, satyrspel uit het Grieksch door B. VERHAGEN.
154271: EURIPIDES.- SCHWARTZ,E. - Scholia in Euripidem. Collegit, recensuit, edidit Eduardus Schwartz.
152206: EURIPIDES. - Iphigenia in Aulis. Translated into English verse by F. Melian Stawell. With a preface by Gilbert Murray.
98491: EURIPIDES. - Tragoediae. Ex recensione A. NAUCKii. Vol. I. Editio tertia.
82658: EURIPIDES.- BRANDT,H. - Die Sklaven in den Rollen von Dienern und Vertrauten bei Euripides. Hildesheim, N.Y., Olms, 1973. 148 p. Wrs. 21 cm
45120: EURIPIDES.- WAARDENBURG,E.C. - De verwerking van het leed bij Euripides.
157432: EURIPIDES.- COLLARD,C. - Euripides.
12380: EURIPIDES. - Alcestis. Met inl. en aant. door G. ITALIE. 5e dr.
79211: EURIPIDES.- DONNE,W.B. - Euripides.
82193: EURIPIDES. - Heraclidae. Edidit A. GARZYA.
85531: EURIPIDES. - Der Mütter Bittgang. Übers. von U. VON WILAMOWITZ-MOELLENDORFF. 2. Aufl.
114123: EURIPIDES. - Herakles. Erklärt von U. VON WILAMOWITZ-MOELLENDORFF. 2. Bearbeitung.
96781: EURIPIDES. - Euripide. Tome III: Héraclès, les Suppliantes, Ion. Texte établi et traduit par L. PARMENTIER et H. GRÉGOIRE.
155546: EURIPIDES. - Fabulae. Recognovit brevique adnotatione critica instruxit G. MURRAY. Tomus II: Supplices, Hercules, Ion, Troiades, Electra, Iphigenia Taurica.
153877: EURIPIDES. - Ion. Edited with introduction and commentary by A.S. Owen.
53860: EURIPIDES.- COLLARD,C. - Supplement to the Allen & Italie concordance to Euripides. Groningen, Bouma, 1971. 4to. XX,52 p. Cl.
156950: EURIPIDES. - Die Bakchen. 3. Auflage erklärt von Ewald Bruhn.
156447: EURIPIDES. - Hippolytos. Edited with introduction and commentary by W.S. BARRETT.
42953: EURIPIDES. - The Medea. Transl. into English rhyming verse with expl. notes by G. MURRAY.
44334: EURIPIDES. - Euripides. Transl. into English rhyming verse by G. MURRAY.
103182: EURIPIDES. - Alkestis. (Vertaald door) M. UYLDERT.
102117: EURIPIDES. - Medea. Edited with introduction and commentary by D.L. PAGE.
152567: EURIPIDES. - Euripide. Tome III: Héraclès, les Suppliantes, Ion. Texte établi et traduit par L. PARMENTIER et H. GRÉGOIRE.
14153: EURIPIDES.- KUIPER,K. - Wijsbegeerte en godsdienst in het drama van Euripides. Bijdrage tot de kennis van het godsdienstig leven der Atheners ten tijde van Pericles. Haarlem, Tjeenk Willink, 1888. VII,436 p. Wrappers. (Rebacked)
98435: EURIPIDES. - Ion. Edited with introduction and commentary by A.S. Owen.
26133: EURIPIDES. - Herakles. Uitgegeven met inleiding en aantekeningen door J. HANGARD.
98492: EURIPIDES. - Tragoediae. Ex recensione A. NAUCKii. Vol. II. Editio tertia.
44997: EURIPIDES.- MELCHINGER,S. - Euripides. Hannover, Velber, 1971. 151 p. Pb. (Friedrichs Dramatiker des Welttheaters)
21924: EURIPIDES. - The Hippolytus. Transl. into English rhyming verse with expl. notes by G. MURRAY.
112342: EURIPIDES.- COLLARD,C. - Euripides.
112381: EURIPIDES.- MUELLER-GOLDINGEN,CHR. - Untersuchungen zu den Phönissen des Euripides.
49480: EURIPIDES. - Herakles. Iphigeneia in Aulis. Vert. E. STRAAT.
92677: EURIPIDES. - The Bacchae of Euripides. A new version by C.K. WILLIAMS. With an intr. by M. Nussbaum.
152797: EURIPIDES. - Ion. Edited with introduction and commentary by A.S. Owen.
93851: EURIPIDES. - Medea. Edited with introduction and commentary by Denys L. Page.
58431: EURIPIDES.- MURRAY,G. - Euripides und seine Zeit.
54276: EURIPIDES. - Ifigeneia in Taurië. Vertaald door MARTINUS NIJHOFF.
29448: EURIPIDES.- WILAMOWITZ-MOELLENDORFF,U. VON. - Griechische Tragoedien. 3. Band: Der Kyklop, Alkestis, Medea, Troerinnen. 6. Aufl. Übers. von -.
156498: EURIPIDES. - Electra. (Edited) with introduction, translation and commentary by Martin Cropp. Second edition.
76055: EURIPIDES. - De Cycloop. Een saterspel. (Vert.) S. COUVREUR.
98463: EURIPIDES. - Phoenissae. Cum commentario edidit J. GEELIUS. Scholia antiqua in Euripidis tragoedias partim inedita partim editis integriora adiunxit C.G. COBETIUS.
155548: EURIPIDES. - Fabulae. Recognovit brevique adnotatione critica instruxit G. MURRAY. Tomus III: Helena, Phoenissae, Orestes, Bacchae, Iphigenia Aulidensis, Rhesus.
150798: EURIPIDES.- HUYS,M. - Twistende broers bij Euripides.
150783: EURIPIDES. - Iphigeneia in Tauris. Vertaald en ingeleid door J. HUMBLE. 2e verbeterde druk.
94526: EURIPIDES.- DIHLE,A. - Der Prolog der 'Bacchen' und die antike Überlieferungsphase des Euripides-Textes.
153861: EURIPIDES. - Medea. The text edited with introduction and commentary by Denys L. Page.
94545: EURIPIDES.- KURTZ,E. - Die bildliche Ausdrucksweise in den Tragödien des Euripides. Amst., Grüner, 1985. 669 p. Wrs. 23 cm
94531: EURIPIDES.- SEECK,G.A. - Unaristotelische Untersuchungen zu Euripides. Ein motivanalytischer Kommentar zur 'Alkestis'. Heidelberg, Winter, 1985. 180 p. Wrs. 24 cm (Sl. revised ed. of Habilitationsschrift of 1966)
48981: EURIPIDES. - Iphigenie im Taurierland. Erklärt von N. WECKLEIN.
75916: EURIPIDES. - Euripide. Tome IV: les Troyennes, Iphigénie en Tauride, Électre. Texte établi et traduit par L. Parmentier et H. Grégroire.
155460: EURIPIDES.- HOSE,M. - Euripides. Der Dichter der Leidenschaften.
91484: EURIPIDES. - Phoenissae. Cum commentario ed. J. GEELIUS. Scholia antiqua in Euripidis tragoedias partim inedita partim editis integriora adiunxit C.G. COBETIUS.
92666: EURIPIDES.- GARNIER,B. - Pour une poétique de la traduction: L'Hécube d'Euripide en France, de la traduction humaniste à la tragédie classique.
97215: EURIPIDES.- MELLERT-HOFFMANN,G. - Untersuchungen zur 'Iphigenie in Aulis' des Euripides. Heidelberg, 1969. 160 p. Stiff wrs. 20 cm
97196: EURIPIDES.- LANGHOLF,V. - Die Gebete bei Euripides und die zeitliche Folge der Tragödien. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, (1971). 172 p. Wrs. 23 cm (Hypomnemata 32)(Trade ed. of the diss. of 1968)
97187: EURIPIDES.- RIEMER,P. - Die Alkestis des Euripides. Untersuchungen zur tragischen Form. Frankfurt, Athenäum, (1989). XIV,203 p. Hardb. 23 cm (Beitr. zur Klass. Philologie 195)(Sl. rev. ed. of the diss. of 1988)
71528: EURIPIDES. - Iphigenie im Taurierland. Erkl. von N. WECKLEIN. 3. Aufl.
21828: EURIPIDES. - Iphigenia in Taurië. Bewerkt door J.D. MEERWALDT.
23512: EURIPIDES. - Hippolytus. Van aantekeningen voorzien door A.G. WESTERBRINK.
99122: EURIPIDES.- DREXLER,H. - Zum Herakles des Euripides.
93738: EURIPIDES.- MELCHINGER,S. - Die Welt als Tragödie. Band 2: Euripides. München, Beck, (1980). 275 p. Cl. 24 cm
21771: EURIPIDES. - Iphigenia in Taurië. Bewerkt door J.D. MEERWALDT.
112011: EURIPIDES.- HUYS,M. - Het verhaal van het te vondeling gelegde heldenkind in de tragedies van Euripides: een motievenstudie.
152513: EURIPIDES. - Hippolytos. Edited with introduction and commentary by W.S. BARRETT.
152801: EURIPIDES. - Iphigenia in Tauris. Edited with introduction and commentary by M. PLATNAUER.
97925: EURIPIDES. - Ion. Met inleiding en aantekeningen door G. ITALIE.
83757: EURIPIDES. - Euripide. Tome III: Héraclès, les Suppliantes, Ion. Texte établi et trad. par L. PARMENTIER et H. GRÉGOIRE.
21852: EURIPIDES.- WAARDENBURG,E.C. - De verwerking van het leed bij Euripides. Amst., Hakkert, 1966. XVI,256 p. Wrs. (Diss.)
111386: EURIPIDES. - HIPPOLUTOS. ARCHAION KEIMENON, EISAGÔGÊ, METAPHRASIS, SÊMEIÔSEIS A.Ch. PAPACHARISÊ.
96347: EURIPIDES. - Medeia, Hippolytos, Herakles. Drei Tragödien übertragen und erläutert von E. BUSCHOR.
92021: EURIPIDES. - Bakchanten. Vertaald door G. KOOLSCHIJN.
91803: EURIPIDES. - Die Mänaden. Übertr. von E. BUSCHOR.
51988: EURIPIDES.- NUCHELMANS,J.C.F. - De AGÔN of AMILLA LOGÔN in de tragedies van Euripides. Nijmegen, Dekker & v.d. Vegt, 1971. 30 p. Wrappers. (Inaugural lecture)
40774: EURIPIDES. - Phoenissae. (Text & latin transl.) N.pl., n.d. (Prob. beginning 19th cent.) 112 p. Contemp. wrs. (Interleaved; occ. old ann. on the added pages)
23311: EURIPIDES. - Iphigenia. Two plays. English by C.B. BONNER.
94254: EURIPIDES. - Alkestis. Erklärt von L. WEBER.
94252: EURIPIDES. - Hypsipyla cum notis criticis et exegeticis (edidit) G. ITALIE.
26131: EURIPIDES. - Andromache. Van inl. en aant. voorzien door J.C. KAMERBEEK. 2e dr.
109083: EURIPIDES. - Andromache. Edited by H. CLARKE.
99445: EURIPIDES.- KUIPER,K. - Wijsbegeerte en godsdienst in het drama van Euripides. Bijdrage tot de kennis van het godsdienstig leven der Atheners ten tijde van Pericles. Haarlem, Tjeenk Willink, 1888. VII,436 p. Half cloth. 24 cm (Rebound)
156703: EURIPIDES. - Medea. (Door) P.M. Van Gogh, W.J.H.F. Kegel, S. Van der Lee, H.W. Verheij. Tweede druk.
21820: EURIPIDES. - Medea. Van aantekeningen voorzien door J.C. KAMERBEEK. 4e dr.
117335: EURIPIDES.- SPIRA,A. - Untersuchungen zum Deus ex machina bei Sophokles und Euripides.
156500: EURIPIDES. - Euripides' Hippolytus. Translation with notes, introduction and essay (by) Michael R. Halleran.
115031: EURIPIDES. - Alcestis. Vertaling door E. VAN DER STEEN. Met een inleiding door J.C. KAMERBEEK.
154769: EURIPIDES. - Medea. The text edited with introduction and commentary by Denys L. Page.
112538: EURIPIDES.- DIGGLE,J. - The textual tradition of Euripides' Orestes.
112243: EURIPIDES. - The Phoenician women. Translated by P. BURIAN & B. SWANN.
112056: EURIPIDES. - Tragedias. Vol. II: las Bacantes, Hécuba. Texto revisado y traducido por A. TOVAR & R.P. BINDA.
112051: EURIPIDES. - ANDROMACHÊ. META SCHOLIÔN UPO G. MESTRIÔTOU.
112046: EURIPIDES.- VALGIGLIO,E. - L'Esodo delle 'Fenicie' di Euripide.
111664: EURIPIDES. - Tragedias I: Alcestis, Andrómaca. Texto revisado y traducido por A. TOVAR. Seg. reimpresión.
112853: EURIPIDES.- HARDER,A. - Euripides' Kresphontes and Archelaos. Introduction, text and commentary.
112849: EURIPIDES.- DIGGLE,J. - Studies on the text of Euripides.
112494: EURIPIDES.- BOWEN,J. - The disorderly women.
113392: EURIPIDES. - Euripide. Tome VI,2: les bacchantes. Texte établi et traduit par H. GRÉGOIRE.
19806: EURIPIDES. - Tragödien. (Vol. I:) Alkestis, Medea, Hippolytos, Ion, die Troerinnen, Helena. Übers. von H. VON ARNIM & H. WERFEL.
80409: EURIPIDES.- ORANJE,J. - De Bacchae van Euripides: het stuk en de toeschouwers.
91501: EURIPIDES. - Alcestis. Edidit Rudolphus PRINZ.
91500: EURIPIDES. - Hecuba. Edidit Rudolphus PRINZ.
100710: EURIPIDES. - Iphigenie im Taurierland. Erklärt von N. WECKLEIN. 3. Auflage.
150771: EURIPIDES. - Het treurspel Hippolutos. Uit het Grieksch in Nederlandsche verzen overgebracht met inleiding en toelichtingen door K.H. DE RAAF.
79121: EURIPIDES.- MURRAY,G. - Euripides and his age. Ldn., Williams & Norgate, n.d. 256 p. Cl. 17 cm (Hinges weak)
96780: EURIPIDES. - Euripide. Tome V: Hélène, les Phéniciennes. Texte établi et traduit par H. GRÉGOIRE et L. MÉRIDIER.
25542: EURIPIDES. - Medeia, Hippolytos, Herakles. Drei Tragödien übertr. und erläutert von E. BUSCHOR.
50611: EURIPIDES. - Herakles. Iphigeneia in Aulis. Vert. E. STRAAT.
152861: EURIPIDES. - Fabulae. Recognovit brevique adnotatione critica instruxit G. MURRAY.
155802: EURIPIDES. - Sämtliche Tragödien in zwei Bänden. Nach der Übersetzung von J.J. Donner bearbeitet von Richard Kannicht. Anmerkungen von Bolko Hagen. Einleitung von Walter Jens.
156432: EURIPIDES. - Herakles. (Mit einer Einleitung, Kommentar & Übersetzung von) Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff.
85092: MODELLI EROICI DALL'ANTICHITA ALLA CULTURA EUROPEA. - Bergamo, 20-22 nov. 2001. A cura di A. Barzano (et alii).
3928: SOURCES ARCHÉOLOGIQUES DE LA CIVILISATION EUROPÉENNE. - Actes du Colloque intern. organisé par l'Ass. Intern. d'Études du Sud-Est Européen, Mamaïa 1968.
115955: EUSEBIUS.- CARRIKER,A.J. - The library of Eusebius of Caesarea.
157660: EUSEBIUS. - Kerkgeschiedenis van Eusebius Pamphyli. Bewerkt door H.U. Meyboom.
157192: EUSEBIUS. - Kirchengeschichte. (Herausgegeben und eingeleitet von Heinrich Kraft. Übersetzung von Philipp Haeuser, neu durchgesehen von Hans Armin Gärtner).
115034: EUSEBIUS. - Kerkelijke Geschiedenis. Ingeleid en vertaald door D. Franses.
108973: EUSEBIUS. - Kerkgeschiedenis van Eusebius Pamphyli. Bewerkt door H.U. Meyboom.
109437: EUSEBIUS. - Historiae ecclesiasticae libri X. Ex nova recognitione cum aliorum ac suis prolegomenis integro H. Valesii commentario selectis ... edidit, suas animadversiones et excursus, indices emendatos ac longe locupletiores adiecit F.A. HEINICHEN.
81341: EUSEBIUS EMESENUS.- HAAR ROMENY,R.B. TER. - A Syrian in Greek dress. The use of Greek, Hebrew, and Syriac Biblical texts in Eusebius of Emesa's commentary on Genesis.
115718: EUSEBIUS. - La préparation évangélique. Livre VII. Introduction, traduction et annotations par G. SCHROEDER. Texte grec révisé par É. DES PLACES.
157559: EUSEBIUS. - Histoire ecclésiastique. Texte grec, traduction et notes par Gustave Bardy. (Volumes) II, III & IV: (Livres V-X, introduction, index)
89959: EUSEBIUS.- DAVIDS,A.J.M. - Patrologie en patristiek. Overwegingen naar aanleiding van Eusebius' geschiedenis van de Oude Kerk.
157560: EUSEBIUS. - La préparation évangélique. Livre II-III. Introduction, texte grec, traduction & annotation par Édouard des Places.
103978: EUSEBIUS.- WINKELMANN,F. - Die Textbezeugung der Vita Constantini des Eusebius von Caesarea.
154320: EUSEBIUS. - Historiae ecclesiasticae libri X. Recognovit Albertus Schwegler. Accedit brevis adnotatione critica.
156277: EUSEBIUS. - Historiae ecclesiasticae libri X. Recognovit Albertus Schwegler. Accedit brevis adnotatione critica.
98130: EUSEBIUS. - Praeparationis evangelicae libri XV. Multo emendatiores cum variis codic. Voss. lectionibus nunc primum divulgatis et selectis, Vigeri suisque annotationibus edidit F.A. HEINICHEN.
156735: EUTERPE. - An anthology of early Greek lyric, elegiac, and iambic poetry. Edited with introductory remarks and commentary by Dougla E. Gerber.
115325: EUTROPIUS. - Abrégé de l'histoire romaine. Traduction nouvelle, avec introduction, notes, tables et index par M. RAT.
107931: EUTROPIUS. - Breviarium Historiae Romanae e recensione H. VERHEYK. (Bound with:) Sexti Rufi Festi Breviarium rerum gestarum populi romani, e recensione H. VERHEYKii.
105170: EUW,A. VON. & J.M. PLOTZEK. - Die Handschriften der Sammlung Ludwig. Band I.
157025: EVANGELIE NAAR DE BESCHRIJVING VAN THOMAS, HET. - Koptische tekst vastgesteld en vertaald door A. Guillaumont, H.Ch. Puech, G. Quispel, W. Till en Yassah 'Abd Al Masîh.
86635: LIBER QUESTIONUM IN EVANGELIUM, - quem ed. J. RITTMUELLER.
151458: EVANS-PRITCHARD,E.E. - Theories of primitive religion.
108120: EVANS,A.- HORWITZ,S.L. - The find of a lifetime. Sir Arthur Evans and the discovery of Knossos.
54214: EVELEIN,M.A. - De resultaten der Prov. Rom. archaeologie voor de geschiedenis der Gallo-Germaansche provincies van het Romeinsche keizerrijk.
107419: EVERS,C. - Brevis dissertatio de articulo graeco. Paderborn, 1825. 32 p. Plain wrs. 20 cm (Programm Gymnasium Paderborn, total 56 p.)
96607: EXCAVATIONS OF SAN GIOVANNI DI RUOTI, THE. - Volume I: the villas and their environment. (Ed. by) A.M. SMALL & R.J. BUCK.
86763: BARTHOLOMAEUS EXONIENSIS. - Contra fatalitatis errorem. Ed. D.N. BELL.
97408: EYBEN,E. - De onstuimigen. Jeugd en (on)deugd in het Oude Rome. Kapellen, Kampen, Pelckmans, Kok, (1987). 214 p. Pb. 22 cm (Pencil; worn)
152779: EYCK VAN ZUYLICHEM,F.N.M. - Les églises romanes du Royaume des Pays-Bas. (Bound with:) Notices sur quelques églises romanes, à Maestricht, Liège, Ruremonde et Neuss, par F.N.M. Eyck van Zuylichem, membre de quelques Sociétés Litteraires.
67692: EYDOUX,H.-P. - In search of lost worlds.
43418: EYDOUX,H.-P. - Révélations de l'archéologie.
19418: EYKMAN,J.C.B. - De fakkel van Olympia. Van Griekse cultuur naar Europese beschaving.
13645: EYSSELSTEIJN,B. VAN & H. LAMPO. - Idomeneia en de Kentaur.
101556: ANTIKE FABELN. - Griechische Anfänge, Äsop; Fabeln in römischer Literatur, Phaedrus, Babrios, Romulus, Avian, Ignatios Diakonos. Übersetzt von J. IRMSCHER.
107479: FABIAN. - De temporibus in sermone latino collocandis. Königsberg, 1834. 25 p. No wrs. 24 cm (Programm Kneiphöfisches Stadt-Gymnasium, Königsberg, total 38 p.)
85335: ITINÉRAIRE D'UNE FABLE. - Le loup et le chien. Lupus et canis. LUKOS KAI KUÔN. Proposé par: F. DACHY, Th. DEBRUX, P. PIETQUIN, & D. VANHAVRE. N.pl., n.d. (1991). 57 p. Spiral binding 30 cm
103452: FABRICIUS,E. - Städtebau der Griechen.
108225: FABRICIUS,J.A. - Bibliotheca Graeca, sive Notitia scriptorum veterum Graecorum. Vol. 1 Editio 4a.
106062: FACCHETTI,G.M. - Scrittura e falsità. Presentazione di P. Biavaschi.
79073: FAGAN,B.M. - In the beginning. An introduction to archaeology.
117108: FAIN,G.L. - Ancient Greek Epigrams. Major poets in verse translation.
107312: PLUTARCHUS.- FALK, - Über den geschichtlichen Werth von Plutarchs Lebensbeschreibung Alexanders des Grossen. Lauban, 1833. 22 p. No wrs. 21 cm (Programm Gymnasium Lauban, total 36 p.)
54420: FALK,P. - L'appellation «compère» du français 'compère-loriot' et l'allemand 'Pirol' 'loriot' ont-ils la même origine grecque. Uppsala, 1963. 32 p., ills., 1 pl. Wrs. (Acta Univ. Ups.)
116624: FALKENHAHN,V. & W. ZIELKE. - Grammatik der polnischen Sprache.
156509: FALKNER,TH.M. - The poetics of old age in Greek epic, lyric, and tragedy.
90912: FANTHAM,E. - Roman literary culture, from Cicero to Apuleius.
150756: FÄRBER,H., L. VOIT. - Lateinische Stilkunde. Arbeitsbuch für die Oberstufe der Höheren Schulen. 3. Auflage.
66548: FARRINGTON,B. - Science in antiquity. Ldn., Butterworth, 1936. Sm.8vo. 256 p. Cl. (Sl. foxed)
75776: FARRINGTON,B. - Greek science. Its meaning for us. London etc., Penguin, (1949). 2 volumes: 154;181 p. Pocket. 18 cm
153825: FARRINGTON,B. - Greek science. Its meaning for us.
84097: FARRINGTON,B. - Science and politics in the ancient world.
44600: FASOLD,P. & G. WEBER. - Ein römischer Metall-Sammelfund aus Kempten-Cambodunum. Sonderdruck aus Bayer. Vorgeschichtsblätter 52, 1987. 24 p.; ills. Wrs.
157481: APOSTOLIC FATHERS. - Die apostolischen Väter. (Griechisch und Deutsch) Eingeleitet, herausgegeben, übertragen und erläutert von Joseph.A. Fischer.
113265: FAUDUET,I. - Les temples de tradition celtique en Gaule Romaine.
98642: FAULMANN,K. - Illustrirte Geschichte der Schrift. Populär-wissenschaftliche Darstellung der Entstehung der Schrift, der Sprache und der Zahlen. Nördlingen, Greno, 1989. 16,640 p., ills., 14 pls. Hardb. 25 cm (Repr. Wien 1880)(Name on title)
27027: FEACHEM,R. - A guide to prehistoric Scotland.
72362: FECHHEIMER,H. - Kleinplastik der Ägypter.
72361: FECHHEIMER,H. - Die Plastik der Ägypter.
150985: FECHTER,W. - Lateinische Dichtkunst und deutsches Mittelalter. Forschungen über Ausdrucksmittel, poetische Technik und Stil mittelhochdeutscher Dichtungen.
112020: FEIST,S. - Kultur, Ausbreitung und Herkunft der Indogermanen.
157501: PASSIO SANCTARUM PERPETUAE ET FELICITATIS. - Passio Sanctarum Perpetuae et Felicitatis. Volumen I. Textum graecum et latinum ad fidem codicum MSS edidit Cornelius Ioannes Maria Ioseph van Beek.
6171: MINUCIUS FELIX. - Octavius. Ed. W.A. BAEHRENS.
117751: BONN.- BONNA SOLUM FELIX... - Bonn in der lateinischen Literatur der Neuzeit. Ausgewählte Texte mit Einleitungen, Übersetzungen und Erläuterungen. Herausgegeben von B. Czapla, M. Laureys & K.A. Neuhausen.
72866: MINUCIUS FELIX. - Octavius. (Édité) par P. WALTZING. Introduction & texte.
54266: MINUCIUS FELIX. - Marcus Minucius Felix met een vert. van P.H. DAMSTÉ.
42319: MINUCIUS FELIX. - Marcus Minucius Felix met een Nederlandsche vertaling van P.H. Damsté.
157464: MINUCIUS FELIX. - Octavius. Lateinisch-Deutsch. (Herausgegeben, übersetzt und eingeleitet von Bernhard Kytzler).
83192: MINUCIUS FELIX. - Octavius. Iterum recognovit et commentario critico instruxit J.P. WALTZING.
56936: MINUCIUS FELIX. - Octavius. Digessit, vertit, adnotavit G. RAUSCHEN.
98717: MINUCIUS FELIX. - Octavius. Van inleiding en aanteekeningen voorzien door J. VAN WAGENINGEN. Deel II: aanteekeningen.
50641: MINUCIUS FELIX. - Octavius. Van inleiding en aanteekeningen voorzien door J. VAN WAGENINGEN.
108143: MINUCIUS FELIX. - Octavius. Van inleiding en aanteekeningen voorzien door J. VAN WAGENINGEN.
97991: MINUCIUS FELIX. - Octavius. Emendavit et praefatus est. Æ. BAEHRENS.
15354: MINUCIUS FELIX. - Octavius. Ed. W.A. BAEHRENS.
68038: MINUCIUS FELIX. - Octavius. Recogn. et comm. crit. instr. J.P. WALTZING.
68085: MINUCIUS FELIX. - Marcus Minucius Felix met een vert. van P.H. DAMSTÉ.
111073: MINUCIUS FELIX. - Octavius. Lateinisch-Deutsch. (Herausgegeben, übersetzt und eingeleitet von Bernhard Kytzler).
103106: MINUCIUS FELIX. - Octavius. Uitgegeven en van commentaar voorzien door G. QUISPEL.
87235: FELIXBERGER,J. & H. BERSCHIN. - Einführung in die Sprachwissenschaft für Romanisten.
116254: FELLETTI MAJ,B.M. - Siria, Palestina, Arabia settentrionale nel periodo romano.
153747: FERGUSON,W.K. - Europe in transition, 1300-1520.
153530: FERGUSON,J. & K. CHISHOLM. (EDS.) - Political and social life in the great age of Athens. A source book.
108303: FERGUSON,J. - The religions of the Roman empire.
157727: FERGUSON,W.K. - The Renaissance in historical thought. Five centuries of interpretation.
102540: FERGUSON,J. - The religions of the Roman empire. Ldn., Thames & Hudson, 1970. 296 p. Cl. 22 cm (Aspects of Greek and Roman life)
152564: FERGUSON,G. - Signs & symbols in Christian art. With illustrations and paintings of the Renaissance.
98796: FERGUSON,A. - The history of the progress and termination of the Roman republic.
58627: FERMIN,M.H.J. - Le vocabulaire de Bifrun dans sa traduction des quatre évangiles.
10777: FERRERO,G. - Grösse und Niedergang Roms. (1. & 2. Aufl.).
155788: FERRON,J. & M.E. AUBET. - Orants de Carthage.
155789: FERRON,J. - Mort-Dieu de Carthage, ou les stèles funéraires de Carthage.
151111: FERWERDA,R. - Timo. Een Griekse idylle.
156278: FESSLER,J. - Josephi Fessler quondam Episcopi S. Hippolyti Institutiones Patrologiae, quas denuo recensuit, auxit, edidit Bernardus Jungmann.
151267: FESTUGIERE,A.-J. - Études de religion grecque et hellénistique.
154048: FICHELET,J. - Histoire du Prieuré de l'église Saint-Nicolas (chanoines reguliers de Saint-Augustin) et du béguinage d'Oignies.
60218: FICINO,M. - Uit het brievenboek van Marsilio Ficino. (Uitgegeven in samenwerking met de 'School voor filosofie')
60217: FICINO,M. - Uit het brievenboek van Marsilio Ficino, Essays. (Uitgeg. in samenwerking met de 'School voor filosofie'.
22497: FIEBIG,P. - Babel und das Neue Testament.
59539: FIGES,E. - Tragedy and social evolution. Ldn., Calder, 1976. 170 p. Hardb.
117448: FIGUERAS,P. - Decorated Jewish ossuaries.
115230: FIGUIER,L. - Vies des savants illustrés. Depuis l'antiquité jusqu'au dix-neuvième siècle. Savants de l'Antiquité: Thalès, Pythagore, Platon, Aristote, Hippocrate, Theophraste, Archimède, Euclide, Apollonius, Hipparque, Pline, Dioscoride, Galien, Ptolémée et l'école d'Alexandrie.
66890: FILIP,J. - Die keltische Zivilisation und ihr Erbe.
106021: FILIP,J. - Enzyklopädisches Handbuch zur Ur- und Frühgeschichte Europas.
104469: FIMMEN,D. - Die Kretisch-Mykenische Kultur.
102696: FINDLAY,A.F. - Byways in early christian literature. Studies in the uncanonical gospels and acts.
154272: FINK,J. - Griechisches Kunsthandwerk.
156783: FINK,G. - Die griechische Sprache. Eine Einführung und eine kurze Grammatik des Griechischen.
39906: FINK,J. - Der Thron des Zeus in Olympia. Bildwelt und Weltbild. München, Heimeran, 1967. 100 p.; 9 (1 fold.) pls. Pocket
153546: FINLEY,M.I. - The use and abuse of history.
153540: FINLEY,M.I. - The ancient economy.
151176: FINLEY,M.I. - The ancient economy.
103545: FINLEY,M.I. & H.W. PLEKET. - The Olympic games: the first thousand years.
88358: FINLEY,M.I. - Die Griechen. Eine Einführung in ihre Geschichte und Zivilisation.
112476: FINLEY,M.I. - The use and abuse of history.
155404: FINLEY,M.I. - Aspects of antiquity. Discoveries and controversies.
155401: FINLEY,M.I. - Democracy, ancient and modern. Second edition.
155400: FINLEY,M.I. - Economy and society in ancient Greece. Edited with an introduction by Brent D. Shaw and Richard P. Saller.
155402: FINLEY,M.I. - The ancient Greeks.
73246: FINLEY,M.I. & H.W. PLEKET. - Olympische Spelen in de oudheid. Haarlem, v.Dishoeck, (1976). 175 p.; illustrations. Paperback.
19358: FINLEY,M.I. - Het oudste Griekenland.
152959: FINLEY,M.I. (ED.) - Atlas of classical archaeology.
151177: FINLEY,M.I. & H.W. PLEKET. - The Olympic games: the first thousand years.
112461: FINLEY,M.I. - Early Greece. The bronze and archaic ages.
151672: FINLEY,M.I. - Ancient slavery and modern ideology.
73882: FINNEY,P.C. - The invisible God. The earliest christians on art.
156069: FISCHER,O. - De taille van Vrouwe Filologia: 'langue' of 'parole'. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de taalkunde van de Germaanse talen, in het bijzonder de Engelse taalkunde, aan de Universiteit van Amsterdam, op donderdag 6 april 2000.
157648: FISCHER-FABIAN,S. - Die ersten Deutschen. Der Bericht über das rätselhafte Volk der Germanen.
107512: FISCHER,G. - Einige Blicke auf das Erziehungswesen im alten Rom. Marienwerder, 1826. 16 p. No wrs. 20 cm (Programm Gymnasium Marienwerder, total 29 p.)
72157: FISCHER,TH. - Mittelmeerbilder. Gesammelte Abhandlungen zur Kunde der Mittelmeerländer. Neue Folge.
7655: FISCHER,C. - Toetanchamon en zijn tijd. (Verzameld en ingeleid) door C. FISCHER.
104127: FISCHER PACE,U.V. - Kunstdenkmäler in Rom.
89147: FISCHER,TH. - Die Römer in Deutschland.
65862: FISHER,W.B. - The Middle East. A physical, social and regional geography.
86979: FISHWICK,D. - The imperial cult in the Latin West. Studies in the ruler cult of the Western provinces of the Roman empire. Vol. III.
111524: FISKE,J. - Myths and myth makers.
152974: FITTA,M. - Spiele und Spielzeug in der Antike. Unterhaltung und Vergnügen im Altertum.
104443: FITTON,J.L. - The discovery of the Greek bronze age.
2235: FITZ,J. - Zur Frage der ins Komitat Fejér verschleppten Steindenkmäler aus der Römerzeit. Székesfehérvar, István Király Múzeum, 1958. 20 p.; Wrs. (In Hungarian & German)
2232: FITZ,J. - Gorsium. A táci rómaikori ásatások. Székesfehérvár, 1960. 63 p.; ills. Wrs. (A 2 1/2 p. summary in German: Gorsium. Ausgrabungen und Funde)
2234: FITZ,J. - Régészeti kutatások Fejér megyében. Székesfehérvar, István Király Múzeum, 1958. 38 p.; ills. Wrs. (A 2 1/2 p. summary in German: Archaeologische Forschungen im Komitat Fejér)
2226: FITZ,J. - A sárkeszi Mithraeum. Székesfehérvár, István Király Muzeum, 1957. 18 p.; ills. Wrs.)
2230: FITZ,J. - Gorsium - Herculia. N.pl., Székesfehérvár, 1976. 162 p.; ills. Pb. (In German and Hungarian)
89526: FITZHUGH,TH. - The Indoeuropean superstress and the evolution of verse.
108705: FIUMI,E. - Volterra. Il museo etrusco e i monumenti antichi.
68822: VALERIUS FLACCUS. - Argonautica, book V. A commentary by H.J.W. WIJSMAN.
52721: VALERIUS FLACCUS. - Talis Colchis erat. Valerius Flaccus Argonautica, book V. A commentary (by) H.J.W. WIJSMAN.
52720: VALERIUS FLACCUS. - Talis Colchis erat. Valerius Flaccus Argonautica, book V. A commentary (by) Henri Jacob Willem Wijsman.
84502: FLACELIERE,R. - Histoire littéraire de la Grèce.
92860: FLACELIERE,R. - La vie quotidienne en Grèce au siècle de Périclès.
63015: FLACH,J. - Études critiques sur l'histoire du droit romain au moyen âge.
88331: FLACH,D. - Einführung in die römische Geschichtsschreibung.
150443: FLACH,D. - Einführung in die römische Geschichtsschreibung.
153790: FLASHAR,H. (ED.) - Antike Medizin.
110366: FLASHAR,H. - Inszenierung der Antike. Das Griechische Drama auf der Bühne der Neuzeit 1585-1990.
115853: FLEMING,J., H. HONOUR & N. PEVSNER. - The Penguin dictionary of Architecture.
63648: FLEURY,L. - La mythologie, racontée aux enfants. 4e éd. Bruxelles, Soc. Belge de Librairie, 1841. Sm8vo. V,226 p., 15 pls. H.calf (Backstrip splitting along the rear side)
68883: FLICKINGER,R.C. - The Greek theater and its drama.
151072: FLINT,R. - History of the philosophy of history. (And:) Historical philosophy in France and French Belgium and Switzerland.
75431: FLINTS.- - An illustrated manual of the Stone Age for beginners.
104203: FLORARIUM TEMPORUM.- BOEREN,P.C. - Florarium temporum. Een wereldkroniek uit het jaar 1472.
86298: FLORES TEMPORUM.- MIERAU,H.J., A.SANDER-BERKE, B. STUDT. - Studien zur Überlieferung der Flores Temporum.
2256: FLORESCU,R. & I. MICLEA. - Tezaure transilvane. La 'Kunsthistorisches Museum' din Viena.
40190: LIBER FLORETUS. - Hrsg. nach der Hs. Utrecht, U.B. 283 (von) A. ORBAN.
66582: FLORIAN,J.P.C. DE. - Numa Pompilius, second roi de Rome.
100594: FLORILEGIUM GALLICUM.- GAGNÉR,A. - Florilegium Gallicum. Untersuchungen und Texte zur Geschichte der Mittellateinischen Florilegienliteratur.
91901: LYRICORUM GRAECORUM FLORILEGIUM. - Iterum edidit Fr. WEHRLI.
93266: FLORUS.- ALONSO-NUÑEZ,J.M. - Die politische und soziale Ideologie des Geschichtsschreibers Florus. Bonn, Habelt, 1983. 41 p. Wrs. 21 cm (Sm. inscr. on title)
151689: FLOWER,M.A. - The seer in ancient Greece.
55919: FLOYD,C.R. (ED.) - Pseira III. The Plateia building.
150657: FOERSTER,H. - Abriss der lateinischen Paläographie. 2. neu bearbeitete und vermehrte Auflage. Mit 39 Abbildungen auf 24 Tafeln
83974: FOERSTER,W. - Neutestamentliche Zeitgeschichte. 2. durchgehend neubearb. Aufl.
104054: FOL,A. & I. MARAZOV. - Thrace & the Thracians.
16682: FOL,A. & I. MARAZOV. - Goldene Fährte Thrakien.
117661: FÖLDES-PAPP,K. - Vom Felsbild zum Alphabet. Die Geschichte der Schrift von ihren frühesten Vorstufen bis zur modernen lateinischen Schreibschrift.
109922: TEOFILO FOLENGO. - Baldus (Livres I-V). Édition bilingue. Texte critique, introduction et notes de M. CHIESA. Essai de U.E. Paoli. Traduction de G. GENOT & P. LARIVAILLE.
92949: FOLEY,H.P. - Female acts in Greek tragedy.
154050: FOLKERTS,S. - Voorbeeld op schrift. De overlevering en toe-eigening van de vita van Christina Mirabilis in de late middeleeuwen.
2259: FOLQUÉS,A.R. - Sobre escultura y ceramica ilicitanas. N.pl., Inst. de Estudios Ibericos y etnologia Valenciana, 1955. 23 p.; 13 pls. (Estudios Ibéricos, 3)
155762: FOLSOM,R.S. - Handbook of Greek pottery. A guide for amateurs.
95435: FONTAINE,J. - La littérature latine chrétienne. Paris, PUF, 1970. 128 p. Pocket (Que sais-je?)(Sm. ink ann. on title)
100552: FONTAINE,F. - Mourir à Sélinonte. Roman.
114173: LA FONTAINE,J. DE. - De fabels van La Fontaine. Vertaald door M.G.L. VAN LOGHEM.
58774: FORBES,R.J. - Metaal en metaalbewerking in mythe en maatschappij.
153497: FORBES,W.A. - De antieke keuken.
87473: FORBES,W.A. - De antieke keuken.
13641: FORBES,R.J. - De wetenschap gedijt in samenspraak. Leiden, Brill, 1960. 25 p. Wrs. (Inaug. lect.)
99161: FORCIONE,A.K. - Cervantes, Aristotle and the 'Persiles'.
56554: JOHANNES DE FORDA. - Super extremam partem Cantici Canticorum sermones CXX. Edd. E. MIKKERS & H. COSTELLO.
98032: FORDERER,M. - Anfang und Ende der abendländischen Lyrik. Untersuchungen zum Homerischen Apollonhymnus und zu Anise Koltz.
92420: FORDERER,M. - Anfang und Ende der abendländischen Lyrik. Untersuchungen zum Homerischen Apollonhymnus und zu Anise Koltz.
114175: FOREST,E. - Een vacantiereis van 23.000 K.M. per Hudson door Europa.
157754: FORESTUS, PETRUS.- - Petrus Forestus Medicus. Henriette A. Bosman-Jelgersma (red.). (Contributions by) R. Breugelmans, W.K. Gnirrep, Chris L. Heesakkers, Wilhelmina G. Heesakkers-Kamerbeek, Vivian Nutton, Chris Streefkerk.
53156: FORRER,R. - Reallexikon der prähistorischen, klassischen und frühchristlichen Altertümer.
61660: FORREST,W.G. - A history of Sparta, 950 - 192 B.C.
88376: FORREST,W.G. - Wege zur hellenischen Demokratie. Staatsdenken und politische Wirklichkeit von 800-400 v. Chr.
99768: FORSTER,L. - Christoffel van Sichem in Basel und der frühe deutsche Alexandriner.
154888: FORTGENS,H.W. - Meesters, scholieren en grammatica. Uit het middeleeuwse schoolleven.
157117: FORTGENS,H.W. - Meesters, scholieren en grammatica. Uit het middeleeuwse schoolleven.
86291: FÖSSEL,A. - Die Ortlieber. Eine spiritualistische Ketzergruppe im 13. Jahrhundert.
92968: FOSSEY,J.M. & H. GIROUX. (EDS.) - Proceedings of the 3rd Intern. Conference on Boiotian antiquities. Actes du 3e Congrès Intern. sur la Béotie antique. (Montréal, Quebec 1979).
151221: FOTHERGILL PAYNE - GUEPIN,L.W. - La al egoria en los autos y farsas anteriores a Calderon.
45694: FOTI,G. & C. SABBIONE. - I bronzi di Riace.
150757: FOUBERT,L. - Agrippina, keizerin van Rome.
72365: FOUGERES,G. - Athènes. 5e édityion, revue et corrigée. Ouvrage illustré de173 gravures.
74509: FOUGERES,G. - Athènes. Ouvrage illusté de 168 gravures.
60462: FOURQUIN,G. - Histoire économique de l'Occident Médiéval. 2e éd.
2299: FOUSS,E.P. - Un tiers de siècle au service du Musée gaumais. Arlon, Bruxelles, Éd. de l'Ac. Luxembourgeoise, 1972. 21 p.; 38 pls. Wrs. (One of 100 numb. copies. Dedication on French title)
93705: FOWLER,W.W. - La vie sociale à Rome au temps de Cicéron.
70623: FOWLER,W.W. - Social life at Rome in the age of Cicero.
49224: FOWLER,W.W. - The religious experience of the Roman people. From the earliest times to the age of Augustus. Ldn., MacMillan, 1933. XVIII,504 p. Cl. (Christ 908)(Back faded)
28840: FOWLER,W.W. - Social life at Rome in the age of Cicero.
45700: FOX,D.S. - Mediterranean heritage. Lnd. etc., Routledge & Kegan Paul, (1978). XI,179 p.; 28 pls. Cl. (The dustjacket states: English culture is unique, but it is not home-grown)
111551: FOX,R.L. - De Bijbel. Waarheid en verdichting.
151695: FOX,R.L. - De droom van Constantijn. Heidenen en christenen in het Romeinse rijk, 150 - 350 n. Chr. Tweede druk.
108114: FOX,R.L. - The classical world. An epic history from Homer to Hadrian.
91454: FRAENKEL,E. - Noch einmal Kolon und Satz.
94658: FRAENKEL,E. - Kleine Beiträge zur klassischen Philologie. Erster Band: zur Sprache, zur griechischen Literatur.
117309: FRAENKEL,E. - Kleine Beiträge zur klassischen Philologie.
156761: POETARUM EPICORUM GRAECORUM TESTIMONIA ET FRAGMENTA. - Pars I. Edidit Albertus Bernabé.
152072: COMICORUM GRAECORUM FRAGMENTA. - Edidit Georgius Kaibel. Voluminis 1, fasciculus prior: Doriensium comoedia, mimi, Phlyaces.
156734: POETARUM COMICORUM GRAECORUM FRAGMENTA. - Post Augustum Meineke recognovit et latine transtulit Fredericus Henricus Bothe.
111154: POETARUM SCENICORUM GRAECORUM AESCHYLI SOPHOCLIS EURIPIDIS ET ARISTOPHANIS FABULAE SUPERSTITES ET PERDITARUM FRAGMENTA. - Ex recensione et cum prolegomenis G. DINDORFii. Editio Quinta correctior.
153006: POETARUM SCENICORUM GRAECORUM AESCHYLI SOPHOCLIS EURIPIDIS ET ARISTOPHANIS FABULAE SUPERSTITES ET PERDITARUM FRAGMENTA. - Ex recensione Guil. Dindorfii. Editio Quarta.
111810: FRANCE, ANATOLE. - Thaïs. 182e édition.
24809: CONGRES PRÉHISTORIQUE DE FRANCE. - Compte rendu de la XIXe session. Auvergne, 6-14 Juillet 1969.
113697: DOCUMENTS RELATIFS A L'HISTOIRE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE EN FRANCE. - (Vol. I:) Depuis le Ier siècle avant J.-C. jusqu'à la fin du XIIIe siècle, publiés avec une introduction par G. FAGNIEZ.
86556: FRANCESCHINI,E.- - Nel segno di Francesco. A proposito di una raccolta di scritti di Ezio Franceschini.
107258: FRANCESON. - Specimen glossarii vocabulorum, ab origine germanicorum, quae in linguas recentiores, a lingua latina ortas, illata et recepta sunt. Bln., Starcke, 1832. 18 p. No wrs. 24 cm (Programm Collège François Royal, Berlin, total 42 p.)(Title dustsoiled; thumbed)
105082: JOHANNES DE FRANCFORDIA. - Johannes von Frankfurt. Zwölf Werke des Heidelberger Theologen und Inquisitors. Erstmals hrsg. von D. WALZ.
115405: FRANCIS,E.D. - Image and idea in fifth-century Greece. Art and literature after the Persian wars.
65540: FRANCISCUS OF ASSISI.- GATTI,M. - Le carceri di San Francesco del Subasio.
86819: FRANCISCUS OF ASSISI.- BARTOLI LANGELI,A. - Gli autographi di fratre Francesco e di fratre Leone.
102094: FRANCISCUS OF ASSISI.- SABATIER,P. - Vie de S. François d'Assise.
82095: FRANCK OBERASPACH,D.M.L. - Grammatik und Konversation. Stilistische Pragmatik des Dialogs und die Bedeutung deutscher Modalpartikeln.
103563: FRANCKE,K. - Zur Geschichte der lateinischen Schulpoesie des XII. und XIII. Jahrhunderts.
12594: FRANCKEN,C.M. - Grieksche rudimenta. Naar Krüger's Grieksche spraakleer bewerkt, en met een vergelijkend overzigt van het episch en Ionisch dialect voorzien.
155148: FRANK,K.S. - Geschichte des christlichen Mönchtums. (3. unveränderte Auflage)
77604: FRANK,T. - An economic history of Rome. Sec. rev. ed.
117015: FRÄNKEL,H. - Dichtung und Philosophie des frühen Griechentums. Eine Geschichte der griechischen Epik, Lyrik und Prosa bis zur Mitte des 5. Jahrhunderts. 3. durchgesehene Auflage.
117270: FRÄNKEL,H. - Dichtung und Philosophie des frühen Griechentums. Eine Geschichte der griechischen Epik, Lyrik und Prosa bis zur Mitte des fünften Jahrhunderts.
103393: FRANKFORT,H. - The art and architecture of the ancient orient.
15164: FRANKFORT,H. - De levensopvatting der oude Egyptenaren.
73876: FRANKFORT,H. - Ancient Egyptian religion.
51222: FRANKFORT,H. - De archaeologie en de geschiedenis van het Nabije Oosten.
157508: FRANSES,D. - Mariaverering in de eerste eeuwen der kerk.
49356: FRANZ,E.G. - Einführung in die Archivkunde. 2. Aufl.
92266: FRANZ,G. & F.J. RONIG. - Codex Egberti der Stadtbibliothek Trier. Entstehung und Geschichte der Handschrift.
75200: FRANZERO,C.M. - Gedenkschriften van Pontius Pilatus.
17901: FRANZERO,C.M. - Néron. Sa vie et son temps.
86289: FRAUENKNECHT,E. - Der Traktat De ordinando pontifice.
86300: FRAUENKNECHT,E. - Die Verteidigung der Priesterehe in der Reformzeit.
74357: FRAZER,J.G. - The golden bough. A study in magic and religion. Abridged ed. N.Y., MacMillan, 1963. XIV,864 p. Pb.
52157: FRAZER,J.G. - Magic and religion. Being chapters I to VII of the abridged ed. of 'The golden bough'. Ldn., Watts, (1945). Sm.8vo. VII,184 p. Hardb.
100843: FRAZER,J.G. - The Golden bough. The roots of religion and folklore. N.Y., Avenel Books, 1981. 2 vols. in 1: 18,409;407 p. Cl. 23 cm
70328: FRAZER,J.G. - The golden bough. A study in magic and religion. (Abridged ed.). N.pl., Wordsworth, 1996. XIV,756 p. Pb.
109371: FRAZER,J.G. - The golden bough. A study in magic and religion. Abridged edtion.
96947: FRAZER,J.G. - Esprits des blés et des bois. Trad. par P. Sayn. Paris, Geuthner, 1935. 2 vols: IX,348;360 p. H.morocco. 25 cm (Le cycle du rameau d'or 7 & 8)(Upper edge gilt; marbled covers & endpapers; nice copy)
96359: FRAZER,J.G. - The golden bough. A study in magic and religion. Abridged ed. Ldn., MacMillan, 1933. XIV,756 p. Cl. 23 cm (Upper edge gilt)
98131: FREEDEN,J. VON. - Malta und die Baukunst seiner Megalith-Tempel.
80440: FREEMAN,E.A. - Four Oxford lectures, 1887. Fifty years of European history. Teutonic conquest in Gaul and Britain.
60567: FREEMAN,K.J. - Schools of Hellas, from 600 to 300 B.C. Ed. by M.J. RENDALL. 3rd. edition.
154886: FREEMAN,K. - The pre-Socratic philosophers. A companion to Diels 'Fragmente der Vorsokratiker'.
107080: FREEMAN,K.J. - Schools of Hellas, an essay on the practice and theory of ancient Greek education, from 600 to 300 B.C. Ed. by M.J. RENDALL. 3rd impr. Ldn, MacMillan, 1909. 19,299 p.; ills. Cl. 23 cm (Cover stained)
75160: FREIRE,A. - Scripta latina, I-III. Bracarae, 1985 - 1987. 3 vols: 231;163;55 p. Wrs. 24 cm
62452: FREMERSDORF,F. - Das fränkische Reihengräberfeld Köln-Müngersdorf.
52260: FREMERSDORF,F. - Inschriften und Bildwerke aus römischer Zeit. Führungsblatt durch eine Auswahl von Steindenkmälern des Römisch-Germanischen Museums beim Dionysos-Mosaik im Dombunker zu Köln. 6. Auflage.
116231: FRENCH,A. - The growth of the Athenian economy.
2322: FRERE,S. - Roman Canterbury, the city of Durovernum. An illustrated non-technical summary by the archaeologist in charge of the excavations 1945-1957. Canterbury, Excavation Committee, n.d. 24 p.; ills. Wrs.
56747: FRERE,S.S. (ED.) - Problems of the iron age in Southern Britain. Papers given at a C.B.A. conference held at the Institute of Archaeology, Dec. 12 to 14, 1958.
84067: FRESA,M. & A. FRESA. - Primo contributo alla topografia di Nuceria Alfaterna. Napoli, L'Arte Tipografica, 1958. 25 p., ills., fold. table. Wrs. 24 cm (Offpr.)
98097: FREUND,W. - Triennium philologicum, oder Grundzüge der philologischen Wissenschaften für Jünger der Philologie, zur Wiederholung und Selbstprüfung. 2. verb. Aufl. Lpz., Violet, 1875 - 1881. 5 vols: 334;362;348;328;304 p. H.calf 22 cm (Vol. 4 & 5 in first ed.; vol. 4 rebacked; some pencil, some foxing)
104663: FREUND,W. - Triennium philologicum, oder Grundzüge der philologischen Wissenschaften. 4. Semester-Abtheilung. 2. verb. Aufl.
104664: FREUND,W. - Triennium philologicum, oder Grundzüge der philologischen Wissenschaften. 6. Semester-Abtheilung. 2. verb. Aufl.
104662: FREUND,W. - Triennium philologicum, oder Grundzüge der philologischen Wissenschaften. 3. Semester-Abtheilung. 2. verb. Aufl.
104661: FREUND,W. - Triennium philologicum, oder Grundzüge der philologischen Wissenschaften. 1. Abteilung. 3. völlständig umgearb. Aufl.
110422: FREY,M. - Zwei Varianten des 'Reinhart Fuchs'. Vergleich der Fassung S mit P und Untersuchung des Prozesses.
85326: FREY,M. - Zwei Varianten des 'Reinhart Fuchs'. Vergleich der Fassung S mit P und Untersuchung des Prozesses.
70814: FRIDH,Å. - Der sogenannte prospektive Konjunktiv im Lateinischen. Göteborg, (1971). 54 p. Wrs. (Acta Reg. Soc. Scient. & Litt. Gothoburgensis)
59730: FRIEDELL,E. - Kulturgeschichte Griechenlands. Leben und Legende der Vorchristlichen Seele. München, Beck, 1979. 361 p. Cl.
113207: FRIEDHOFF,U. - Der römische Friedhof an der Jakobstrasse zu Köln.
84030: FRIEDLÄNDER,L. - Sittengeschichte Roms. Ungekürzte Textausgabe. Köln, Phaidon, (1957). 1045 p. Cloth. 22 cm
16790: FRIEDRICH,J. - Ras Schamra. Eine Überblick über Funde und Forschungen.
78913: FRIES,H. (ED.) - Handbuch theologischer Grundbegriffe.
10270: FRIEZER,E. - De ordening van Servius Tullius.
10271: FRIEZER,E. - De ordening van Servius Tullius.
155353: FRINGS,U., H. KEULEN & R. NICKEL. - Lexikon zum Lateinunderricht.
49671: FRISCHAUER,P. - Knaurs Sittengeschichte der Welt.
79513: FRISIA.- BOR,A. - Word-groups in the language of the Skeltana Riucht. A syntactic analysis with occasional lexicological observations.
81713: FRISIA.- COHEN,A., C.L. EBELING, P. ERINGA, K. FOKKEMA, A.G.F. VAN HOLK. - Fonologie van het Nederlands en het Fries. Inleiding tot de moderne klankleer. Den Haag, Nijhoff, 1959. XI,147 p. Cl. 25 cm
156774: FRISK, H. - Griechisches etymologisches Wörterbuch.
96236: FRITZ,K. VON. - Antike und moderne Tragödie. 9 Abhandlungen.
101348: FROHNES,H. & U.W. KNORR. (EDS.) - Die Alte Kirche.
107247: FRÖLICH. - Ueber die Colonien der Griechen. Neisse, 1834. 22 p. No wrs. 24 cm (Programm Gymnasium Neisse (Nysa, Poland), total 42 p.)
115485: FRONING,H. - Katalog der griechischen und italischen Vasen.
153466: FRONTINUS. - Les aqueducs de la ville de Rome. Texte établi, traduit et commenté par Pierre Grimal.
90695: FRONTO. - Opera inedita, cum epistulis item ineditis Antonini Pii M. Aurelii, L. Veri et Appiani, necnon aliorum veterum fragmentis invenit et commentario praevio notisque illustravit Angelus MAIUS.
82763: FRONTO. - Opera inedita, cum epistulis item ineditis Antonini Pii, M. Aurelii, L. Veri et Appiani, nec non aliorum veterum fragmentis. Invenit et commentario praevio notisque illustravit A. MAIUS. (Cui adduntur seu edita seu cognita eiusdem Frontonis opera).
116949: FRONTO. - M. Cornelii Frontonis opera inedita, cum epistulis item ineditis Antonini Pii, M. Aurelii, L. Veri et Appiani nec non aliorum veterum fragmentis, invenit et commentario praevio notisque illustravit Angelus Maius.
151749: FROST,F.J. - Greek society. Third edition.
15135: FROST,F.J. (ED.) - Democracy and the Athenians. Aspects of ancient politics.
2326: FROVA,A. - L'arte di Roma e del mondo romano.
157193: FRÜHE CHRISTENTUM BIS ZUM ENDE DER VERFOLGUNGEN, DAS. - Eine Dokumentation. Übersetzung der Texte von Peter Guot, Auswahl und Kommentar von Richard Klein.
101293: FRUYTIER,J.C.M. - Het woord MUSTÊRION volgens Reichlings betekenis-leer onderzocht in de Catechese van Cyrillus van Jeruzalem.
98593: FRUYTIER,J.C.M. - Het woord MUSTÊRION volgens Reichlings betekenis-leer onderzocht in de Catechese van Cyrillus van Jeruzalem.
45627: FRYE,N. - De grote code. De bijbel en de literatuur.
71172: FUCHS,S. - Die griechische Fundgruppen der frühen Bronzezeit und ihre ausärtigen Beziehungen. Ein Beitrag zur Frage der Indogermanisierung Griechenlands.
116080: FUCHS,W. - Die Skulptur der Griechen. 2. überarbeitete Auflage.
89466: FUCHS,J.W. - Index fontium lexici Latinitatis Neerlandicae Medii Aevi.
115676: FÜHRER,A. - Sprachgeschichtliche Erläuterungen zur lateinischen Formen- und Lautlehre. Ein Beiheft zur 'Kleinen lateinischen Sprachlehre'.
112966: FUHRMANN,M. - Einführung in die antike Dichtungstheorie.
156787: FUHRMANN,M. - Die antike Rhetorik. Eine Einführung.
155998: FUHSE,F. - Die deutschen Altertümer. Zweite, verbesserte Auflag.
16434: FULGENTIUS, MARTINUS OF BRACARA, LEANDER OF SEVILLE. - Preeken. Ingel. en vert. door J.J. Van den Besselaar.
117784: FULGENTIUS.- FRIEBEL,O. - Fulgentius, der Mythograph und Bischof. Mit Beiträgen zur Syntax des Spätlateins.
98181: FULVIUS URSINUS.- JONGKEES,J.H. - Fulvio Orsini's imagines and the portrait of Aristotle. Groningen, Wolters, 1960. 43 p., 8 pls. Wrs. 24 cm (Archaeologica Traiectina 4)(On the first 16th century books with portraits of ancient heroes, authors, etc.)
115837: VOCABULARIUM FUNDAMENTALE. - Grundwortschatz lateinischer Schriftsteller. Zusammengestellt von J.K.L. Babeliowski, D. den Hengst (et alii). Für das deutsche Sprachgebiet bearbeitet von R. LEIMBACH.
113188: FUNDSTÜCKE. - Von der Urgeschichte bis zur Neuzeit. Rheinisches Landesmuseum Trier. (Redaktion J. MERTEN & S. GROSS).
156718: FURNÉE,E.J. - Die wichtigsten konsonantischen Erscheinungen des Vorgriechischen. Mit einem Appendix über den Vokalismus.
155191: FURTWÄNGLER,A. & H.L. URLICHS. - Denkmäler griechischer und römischer Skulptur. Im Auftrag des K. Bayer. Staatsministeriums des Innern für Kirchen- und Schulangelegenheiten herausgegeben. Handausgabe. 3. stark vermehrte Auflage. Mit 60 Tafeln und 73 Textabbildungen.
85187: FURUMARK,A. & CH.M. ADELMAN. (EDS.) - Swedish excavations at Sinda, Cyprus. Excavations conducted by A. Furumark 1947-1948.
104483: FURUMARK,A. - Studies in Aegean decorative art. Antecedents and sources of the Mycenaean ceramic decoration.
116799: HIDDEN FUTURES. - Death and immortality in ancient Egypt, Anatolia, in the classical, biblical and arabic-islamic world. Edd. J.M. Bremer, Th.P.J. van den Hout, R. Peters.
115442: FYFE,TH. - Hellenistic architecture. An introductory study.
98386: GAARDER,J. - De wereld van Sofie. Roman over de geschiedenis van de filosofie.
105446: GABELMANN,H.- - Rom und die Provinzen. Gedenkschrift für Hanns Gabelmann. Hrsg. von G. Brands (et alii).
105448: GABELMANN,H.- - Rom und die Provinzen. Gedenkschrift für Hanns Gabelmann. Hrsg. von G. Brands (et alii).
155448: GAERTNER,J.F. (ED.) - Writing Exile: the discourse of displacement in Greco-Roman antiquity and beyond.
108924: GAETA.- - Gaeta d'altri tempi. Antologia giornalistica. A cura di P. DI CIACCIO.
156744: GAGARIN,M. & E. FANTHAM. (EDS.) - The Oxford Encyclopedia of ancient Greece and Rome.
107499: GAHBLER,M.C. - De iis quae in Lünemanniani lexici editione sexta desiderantur, particula I. Conitz, 1830. 14 p. No wrs. 24 cm (Programm Gymnasium Conitz, total 24 p.)
107528: GAHBLER,M.C. - Satira Romana imprimis Luciliana, antiquae comoediae Graecae non dissimilis; additae sunt causae illius comoediae a Romanis neglectae. Conitz, 1832. 7 p. No wrs. 24 cm (Programm Gymnasium Conitz, total 16 p.)
79093: HOMERUS.- GAIA. - Revue interdisciplinaire sur la Grèce archaïque. Numéro 1/2 (1997).
29520: GAIUS. - De instituten van Gajus. Vert., tabellen en register van A.C. OLTMANS. 3e dr.
49173: GAIUS. - Institutionum commentarii IV. Separatim ex iurisprudentiae anteiustinianae reliquiis a Ph. E. HUSCHKE compositis quartum ediderunt A. SECKEL & B. KÜBLER.
50401: GAIUS. - Institutionum commentarii IV. Separatim ex iurisprudentiae anteiustinianae reliquiis a Ph. E. HUSCHKE compositis, iterum ediderunt E. SECKEL & B. KÜBLER.
88638: GAIUS. - Institutiones secundum codicis Veronensis apographum Studemundianum et reliquias in Aegypto repertas iterum edidit M. David. Editio minor.
107562: GAIUS. - De instituten van Gajus. Vertaling, tabellen en register van A.C. OLTMANS. 3e dr.
75059: GAIUS. - Gaius en Paulus. Vert. door J.E. SPRUIT & K. BONGENAAR.
105781: GALAMA,S.H.M. - Het wijsgerig onderwijs aan de Hogeschool te Franeker, 1585-1811.
75060: GALESTIN,M.C. - De Griekse oudheden. Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum.
154085: GALL,L. - Bismarck, der weisse Revolutionär. 5. Auflage
11169: GALLI,G. - Da Talete al 'Menone' di Platone.
108689: GALLI ET L'ITALIA, I. - 2a ed. (Catalogo a cura di P. Santoro).
103030: GALLIOU,P. - Britannia. Histoire et civilisation de la Grande-Bretagne romaine, Ier-Ve siècles apr. J.-C.
2346: GALLIOU,P. & R. SANQUER. - Brigitte, ou l'occupation romaine en Baie de Douarnenez.
152186: GALLIS,K.I. - Kauseis nekrôn apo tê neolithikê epochê stê Thessalia.
100834: GAMBER,O. - Waffe und Rüstung Eurasiens. Frühzeit und Antike.
116199: ART AND THE OLYMPIC GAMES. - (Exhibition. Texts by J. Guillamon, H. Mussche & D. Vanhove)
150970: GANSHOF,F.L. - Een historicus uit de IXe eeuw, Nithard.
58143: GANSHOF,F.L. - Was ist das Lehnwesen?
150726: GANSHOF,F.L. - Een historicus uit de VIIe eeuw, Fredegarius.
105964: GANZERT,J. - Der Mars-Ultor-Tempel auf dem Augustusforum in Rom. Beiheft (Erläuterungen) (And:) Beilagen. Mainz., Von Zabern, 1996. Folio. 35 p., ills. (and:) 50 fold. pls. Cl. 51 cm (DAI, Sonderschriften Band 11)(Plates loose in portfolio; lacking the 'Textband')
110543: GARCIA GUAL,C. - Figuras helénicas y géneros literarios.
2355: GARDAWSKI,A. - Chodlik. Cz. 1. wczesnosredniowieczny zespol osadniczy. Wroclaw etc., 1970. 140 p.; 82 pls. Wrs. (A 4 p. summary in German: Chodlik, ein frühmittelalterlicher Siedlungskomplex)
108034: GARDNER,H.- - English Renaissance studies. Presented to Dame Helen Gardner in honour of her 70th birthday.
45646: GARELLI,P. - Le Proche-Orient asiatique. De origines aux invasions des peuples de la mer.
117139: GARGILIUS MARTIALIS.- MAIRE,B. - Concordantiae Gargilianae. Curavit Brigitte Maire. Accedunt index nominum, index frequentiae.
153515: GARLAN,Y. - War in the ancient world. A social history.
101113: GARNSEY,P. & R. SALLER. - The early principate, Augustus to Trajan.
92501: GARRISON,D.H. - Mild frenzy. A reading of hellenistic love epigram. Wiesbaden, Steiner, 1978. X,97 p. Wrs. 24 cm
156538: GARROD,H.W. - A book of Latin verse. Collected by H.W. Garrod.
157638: GARZETTI,A. - From Tiberius to the Antonines. A history of the Roman empire AD 14-192. Translated by J.R. Foster.
85539: GARZYA,A.- - Talariskos. Studia graeca Antonio Garzya sexagenario a discipulis oblata. Napoli, D'Auria, (1987). 475,5 p. Cl. 25 cm (Festschrift; 17 contrib.; incl. a portrait & bibliography)
90711: GASSER,F. - Germania Patria. Die Geburtsheimat in den Werken römischer Autoren der späten Republik und der frühen Kaiserzeit.
152016: GASSNER,J. & E. QUINN. (EDITORS) - The reader's Encyclopedia of World Drama.
54210: ART ET CIVILISATION CELTIQUES EN GAULE. - Musée d'Histoire et d'Art, Luxembourg, du 25 oct. au 25 nov. 1979.
65774: GAZDAR,G., E. KLEIN & G.K. PULLUM. - A bibliography of contemporary linguistic research.
55819: ARCHIV FÜR PAPYRUSFORSCHUNG UND VERWANDTE GEBIETE. - 34. Band.
157760: GEDENKSTÄTTE PLÖTZENSEE, BERLIN. - Herausgeber Informationszentum Berlin, Gedenk- und Bildungsstätte Stauffenbergstrasse. Verfasser Friedrich Zipfel, Eberhard Aleff, Hans Ludwig Schoenthal, Wolfgang Göbel. 21. Auflage 1981.
53323: LATEINISCHE GEDICHTE. - Mit Übertragungen deutscher Dichter hrsg. von H. RÜDIGER. (2. bearb. Aufl.)
96846: GRIECHISCHE GEDICHTE. - Mit Übertragungen deutscher Dichter herausgegeben von H. RÜDIGER.
84199: GRIECHISCHE GEDICHTE. - Mit Übertragungen deutscher Dichter. Hrsg. H. RÜDIGER.
111840: LATEINISCHE GEDICHTE. - Im Urtext mit den schönsten Übertragungen deutscher Dichter. (Herausgegeben von) Horst Rüdiger.
65668: GEEL,R. - Hoe zet ik mijn gedachten op papier. Het schrijven van essays, wetenschappelijke teksten en groepsverslagen.
69691: GEERARD,M.- - ANTIDÔRON, I. Hulde aan dr. Maurits Geerard bij de voltooiing van de Clavis Patrum Graecorum. Hommage à Maurits Geerard pour célébrer l'achèvement de la Clavis Patrum Graecorum.
109533: GEERARD,M.- - ANTIDÔRON, I. Hulde aan dr. Maurits Geerard bij de voltooiing van de Clavis Patrum Graecorum. Hommage à Maurits Geerard pour célébrer l'achèvement de la Clavis Patrum Graecorum.
114803: GEEREBAERT,A. - Lijst van de gedrukte Nederlandsche vertalingen der oude Grieksche en Latijnsche schrijvers.
85820: GEEREBAERT,A. - Lijst van de gedrukte Nederlandsche vertalingen der oude Grieksche en Latijnsche schrijvers.
51030: GEERTMAN,H. - Riflessioni sulle metope del tempio di Zeus a Olimpia. Disegno e esecuzione. 17 p.; ills. Wrs. (Offpr. BaBesch, 1982, no. 57)
155978: GEERTS,L. - Sapfo's lief. Roman.
116851: GEEST,W.P.F. DE. - Complementaire constructies bij verba sentiendi in het Nederlands.
10261: GEEST,J.E.L. VAN DER. - Le Christ et l'Ancien Testament chez Tertullien. Recherche terminologique.
91168: GEFFCKEN,J. - Die griechische Tragödie. 2. Aufl. Lpz./Bln., Tbn., 1911. (VI),163 p. H.cl. 22 cm
100310: GEFFCKEN,J. - Der Ausgang des griechisch-römischen Heidentums.
94495: GEFFCKEN,J. - Griechische Literaturgeschichte.
102769: GEFFCKEN,J. - Griechische Literaturgeschichte. 2. Band: von Demokritos bis Aristoteles.
11289: GEFFCKEN,J. - Die griechische Tragödie. Lpz./Bln., Tbn., 1918. 116 p. Brds. (Aus Natur und Geisteswelt)
74837: GEFFCKEN,J. - Das griechische Drama. Aischylos, Sophokles, Euripides. Lpz./Bln., Hofmann, 1904. IV,113 p., fold. table Cl. 22 cm (Gothic type)
114078: GEFFCKEN,J. - Zwei griechische Apologeten.
5458: GEHEIM DER ETRUSKEN, HET. - Catalogus van de tentoonstelling. (Samengesteld onder leiding van M. PALLOTTINO). Den Haag, Gemeentemuseum, 1955. 112 p.; 58 pls. Pb.
108843: GEHRIG,U. & H.G. NIEMEYER. - Die Phönizier im Zeitalter Homers. Kestner-Museum, Hannover, 14 Sept. - 25 Nov. 1990.
77377: GEHRKE,H.-J. & H. SCHNEIDER. (EDS.) - Geschichte der Antike. Ein Studienbuch.
2364: GEISSENDÖRFER,D. - Der Ursprung der Gorgia Toscana.
13327: ANTIKE GEISTESWELT. - Eine Sammlung klassischer Texte. Auswahl und Einführungen von W. RÜEGG.
63565: GEJROT,C. & A. STRÖM. - Poems for the occasion. Three essays on Neo-Latin poetry from 17th-century Sweden.
15944: GELDER,H. VAN. - Classieke archaeologie en oude geschiedenis.
157076: GELDER,H.A.E. VAN. - Alexander en Napoleon. Rede uitgesproken bij de opening van het een en dertigste studiejaar van de School voor Taal- en Letterkunde te 's Gravenhage op de 15e September 1945.
51965: GELDER,H. VAN. - Iets over de Grieksche eigennamen. Amst., Müller, 1921. 44 p. Wrs. (Med. K(N)AW)
107032: GELLNER,CHR. - Schriftsteller lesen die Bibel. Die Heilige Schrift in der Literatur des 20.Jahrhunderts.
86651: LIBER SACRAMENTORUM GELLONENSIS. - Cura A. DUMAS. Introductio, tabulae et indices cura J. DESHUSSES.
116731: GEMERT,A.F. VAN. - Waarom schreven Venetianen Grieks?
14632: GEMINUS. - Gemini elementorum astronomiae capita I,III-VI,VIII-XVI. With a glossary ed. by E.J. DIJKSTERHUIS.
115482: GEMPELER,R.D. - Werke der Antike im Kunsthaus Zürich.
157897: BIBLE.- GENESIS. - La Sainte Bible. Texte de la Vulgate, traduction française en regard, avec commentaires théologiques, moraux, philologiques, historiques etc., rédigés d'après les meilleurs travaux anciens et contemporains. La Genèse, et introduction au Pentateuque, par M. l'Abbé H.-J. Crelier.
18220: GENESTETIANA. - Petri de Genestet poetae Neerlandici carmina selecta. Latine vertit J.J. Hartman. (Second augmented edition)
156948: GENESTETIANA. - Sive Petri de Genestet poetae Neerlandici carmina selecta. Latine vertit J.J. Hartman.
99795: GENET,J.-PH. (ED.) - Rome et l'état moderne européen.
116488: LAKE GENEVA.- - Lac Léman. Notices in English and French.
60445: GENICOT,L. & P. HOUSSIAU. - Le Moyen Age. 2e édition.
155136: GENICOT,L. - Les lignes de faîte du Moyen Âge. 7e édition revue.
156526: GENTILI,B. - Poetry and its public in ancient Greece. From Homer to the fifth century.
26228: GEOFFROY,J. - Dictionnaire élémentaire Français-Latin. Paris, Delalain, (1901). 560 p. H.calf
155649: GEORGES,K.E - Ausführliches Lateinisch-deutsches Handwörterbuch. 8. verbesserte und vermehrte Auflage von Heinrich Georges.
72551: GEORGES,K.E. - Kleines deutsch-lateinisches Handwörterbuch. 7. verb. und verm. Aufl.
151531: GEORGES,K.E. - Gnomologia, sive veterum latinorum sententiae quae aut quid sit aut quid esse oporteat in vita breviter ostendunt.
57043: GEORGES,K.E. - Handwoordenboek der Latijnsche taal. Naar de tiende uitgave van het Lateinisch-Deutsches Handwörterbuch. Bewerkt door J.A. SCHNEITHER. Groningen, Bolhuis, 1854. 4to. VIII,1926 columns. Cl.
72784: GEORGES,K.E. - Kleines deutsch-lateinisches Handwörterbuch. 3. verb. und verm. Aufl.
80451: GEORGES,K.E. - Kleines Deutsch-Lateinisches Handwörterbuch. Nachdruck der siebenten, verbesserten und vermehrten Auflage von Heinrich Georges.
53438: GEORGES,K.E. - Lateinisch-Deutsches und Deutsch-Lateinisches Schulwörterbuch. 13. & 10. Aufl. Hannover, Lpz., Hahn, 1917 - 1918. 2 vols: 993;864 p. Hardb. (Front hinge of vol. 1, D.-Lat., cracking)
157132: GEORGES,K.E - Ausführliches Lateinisch-deutsches Handwörterbuch.
67394: GEORGES,K.E. - Kleines deutsch-lateinisches Handwörterbuch. 4. verb. und verm. Aufl.
27930: GEORGIEV,V. - La valeur phonétique de quelques signes du syllabaire Créto-Mycénien B.
27931: GEORGIEV,V. - Kretisch-Mykenische Wortdeutungen.
155398: GEORGIEVICZ, BARTHOLOMAEUS.- KIDRIC,F. - Bartholomaeus Gjorgjevic. Biographische und bibliographische Zusammenfassung.
156891: GEORGOUDI,S.R. KOCH-PIETTRE & F. SCHMIDT. (EDS.) - La raison des signes. Présages, rites, destin dans les sociétés de la Méditerranée ancienne.
154860: GEORGOUDI,S., R. KOCH PIETTRE, F. SCHMIDT (EDS.) - La raison des signes. Présages, rites, destin dans les sociétés de la Méditerranée ancienne.
152895: GERA,D. - Warrior women. The anonymous Tractatus de mulieribus.
156569: GERA,D. LEVINE. - Ancient Greek ideas on speech, language, and civilization.
105703: GERARDUS MAGNUS.- GINNEKEN,J. VAN. - Geert Groote's levensbeeld naar de oudste gegevens bewerkt.
97755: GERCKE,A. & E. NORDEN. (EDS.) - Einleitung in die Altertumswissenschaft. 2. Band: gr. & röm. Privatleben; gr. Kunst; gr. & röm. Religion, Gesch. der Philosophie, exakte Wissenschaften und Medizin, 2 Aufl.
99805: GERCKE,A. & E. NORDEN. (EDS.) - Einleitung in die Altertumswissenschaft. 3. Band. 2. Aufl.
60805: GERHARDT, I.- BOSCH,A. TEN. - Gebroken lied. Een vriendschap met Ida Gerhardt.
156174: GERHARDT,I.- KOENEN,M. - 'De erfenis der meesters goed beheerd'. Vertalingen uit de literaire nalatenschap van Ida Gerhardt.
108152: GERHARDT,I.- KOENEN,M. - Stralend in gestrenge samenhang. Ida Gerhardt en de klassieke oudheid.
116719: GERHÄUSER,M.F. - Untersuchungen über die Spielmöglichkeiten in griechischen Theatern.
116862: GERICKE,J.L.H.A. - De interventionis ante rerum conversionem in Gallia usurpato.
75155: GERKE,F. - Het late Rome, het vroege christendom.
153755: GERL,H.-B. - Einführung in die Philosophie der Renaissance.
117743: GERLO,A.- - In honorem Aloysi Gerlo. Editores R. De Smet, H. Melaerts, C. Saerens.
63415: GERMANIA. - Anzeiger der Römisch-germanischen Kommission des deutschen Archäologischen Instituts. Jahrgang 77, 1999, 2. Halbband.
63416: GERMANIA. - Anzeiger der Römisch-germanischen Kommission des deutschen Archäologischen Instituts. Jahrgang 78, 2000, 2. Halbband.
98669: GERRETZEN,J.G. - Schola Hemsterhusiana. De herleving der Grieksche studiën aan de Nederlandsche universiteiten in de achttiende eeuw van Perizonius tot en met Valckenaer.
100153: GERRETZEN,J.G. - Schola Hemsterhusiana. De herleving der Grieksche studiën aan de Nederlandsche universiteiten in de achttiende eeuw van Perizonius tot en met Valckenaer.
65674: GERRITSMA,C. - De literatuurhulp. Lexicon van literaire termen. Van abelspel tot zedenroman.
61599: GERSTENBERG,K. - Deutsche Sondergotik. Eine Untersuchung über das Wesen der deutschen Baukunst im späten Mittelalter.
62657: SPELENDERWIJS...GESCHIEDENIS. - Diogenes en zijn ton. (And:) De ganzen van het Capitool. Tekst C. Verleyen. Illustraties H. Branton.
54821: ARCHEOLOGIE EN GESCHIEDENISONDERWIJS. - Publikatie van de Comm. Modernisering Leerplan Geschiedenis en Staatsinrichting in afbouw.
28936: LATIJNSE GESCHIEDSCHRIJVERS. - Bloemlezing uit de werken van Sallustius, Caesar, Livius en Tacitus in nieuwe vert., samengesteld en ingel. door J. VAN GELDER.
72681: GRIEKSE GESCHIEDSCHRIJVERS. - Bloemlezing uit de werken van Herodotus, Thucydides en Xenophon. Ingel. en vert. door H. CUYPERS.
89572: GESENIUS,W. - Hebräische Grammatik. Neu bearb. und hrsg. von E. Rödiger. 19. verb. & verm. Aufl.
117745: GESSEL,H.L. VAN & H.W. PLEKET. - Brood en spelen. Panem et Circenses.
62666: GESSEL,H.L. VAN & H.W. PLEKET. - Enkele aspecten van de Romeinse maatschappij in de eerste eeuw na Chr. Culemborg, Tj. Willink, Noorduijn, (1974). 69 p. Pb.
62684: GESSEL,H.L. VAN & H.W. PLEKET. - Sport en maatschappij bij de Grieken.
80273: GESSLER,J.-FR. - Critica latina. Critische aanteekeningen op Latijnsche teksten uit en na de middeleeuwen.
150328: GESSLER,J., - Stromata Mediae et Infimae Latinitatis. Textes illustrant la vie et les moeurs, les coutumes et traditions, l'esprit et le goût, les croyances et superstitions, les pratiques religieuses, stratégiques et judiciaires d'autrefois.
87748: GESTA NORMANNORUM DUCUM.- HOUTS,E.M.C. VAN. - Gesta Normannorum ducum. Een studie over de handschriften, de tekst, het geschiedwerk en het genre.
73185: GEURTS,N. - Het huwelijk bij de Griekse en Romeinse moralisten.
43547: GEURTS,N. - Het huwelijk bij de Griekse en Romeinse moralisten.
84279: GEURTS,P.M.M. - De erfelijkheid in de oudere Grieksche wetenschap. Nijmegen, Utrecht, Dekker & v.d.Vegt, 1941. VI,216 p. Wrs. 24 cm (Diss.)
105828: GEURTS,P.M.M. - De Utrechtse kanunnik Philippus Morus, neolatijns dichter. Met aanhangsel: werken van Philippus Morus.
104295: GEURTS,P.M.M. - De erfelijkheid in de oudere Grieksche wetenschap.
89457: GEURTS,A.J. (ED.) - Ontsluiting van middeleeuwse handschriften in de Nederlanden. Verslag van studiedagen gehouden te Nijmegen, 30-31 maart 1984.
52387: GEVAERT,F.-A. - De l'état actuel de nos connaissances relatives à la pratique de l'art musical, chez les grecs et les romains. N.pl. n.d. 12 p., 9 fold. pls. with scores. Wrs. (Offprint)(Cover worn. Rebacked. Name cut from the tip of the right upper corner of the front cover)
70722: GEYER,C.F. - Einführung in die Philosophie der Antike. Darmstadt, WB, 1978. IX,220 p. Pb. (Plasticized; label on title; col. feltpen markings on 4 p.)
150338: GEYER,C.F. - Einführung in die Philosophie der Antike.
13829: GEZELLE,G. - Carmina Gezelliana. Een bloemlezing uit de gedichten van G. Gezelle. In Latijnse verzen vert. door H. VROOM.
155156: DE GHELLINCK,J. - Littérature latine au moyen âge.
96957: GHINOPOULO,S. - Pädiatrie in Hellas und Rom.
156650: GIANGRANDE.G. - Scripta minora alexandrina 4.
156653: GIANGRANDE.G. - Scripta minora alexandrina 2.
156654: GIANGRANDE.G. - L'Humour des Alexandrins.
108930: GIANNINI,P. - Centri etruschi e romani del Viterbese. Ed. riveduta.
65669: GIBALDI,J. & W.S. ACHTERT. - MLA handbook for writers of research papers. 3rd ed.
151733: GIBBON,E. - Verval en ondergang van het Romeinse Rijk. Vertaald naar de door D.M. Low verkorte uitgave door P. Syrier.
116475: GIBBON,E. - The decline and fall of the Roman empire. Abridgement by D.M. Low.
105187: GIBBON,E. - The decline and fall of the Roman empire. An abridgement by D.M. Low.
117435: GIBBON,E. - Herfsttij en ondergang van het Romeinse rijk.
67575: GIBBON,E. - The decline and fall of the Roman empire. An abridgement by D.M. Low.
103515: GIBBON,E. - Die Germanen im römischen Weltreich. Ungekürzte Textausgabe.
157840: GIBBS,S.L. - Greek and Roman sundials.
154087: GIBSON,S. - De archeologie van de Bijbel in vogelvlucht. D. Tal fotografie.
115493: GIEDION,S. - Architektur und das Phänomen des Wandels. Die drei Raumkonzeptionen in der Architektur.
57058: GIEDON,S. - Architektur und das Phänomen des Wandels. Die drei Raumkonzeptionen in der Architektur.
52357: GIELEN,J. & J.E. BOGAERS. - Het pottenbakkersbedrijf van Lucius aan de Putgraaf te Heerlen, en zijn Latijn. N.pl. n.d. 23 p., ills. Wrs. (Offpr. Het Land van Herle, 21, 1971)
2392: GIEROW,P.G. - San Giovenale. Results of excavations, I,8: San Giovenale. The tombs of fosso del Pietrisco and valle Vesca.
115839: GIESE,R.-H. - Einführung in die Astronomie.
107292: GIESEBRECHT,K. - Einige Worte über die Anforderungen, welche Versmaass und Reim an den deutschen Dichter jetziger Zeit machen. Bln., 1831. 20 p. No wrs. 25 cm (Programm Gymnasium zum grauen Kloster, Bln., total 40 p.)
28227: GIFFEN,A.E. VAN.- - Een kwart eeuw oudheidkundig bodemonderzoek in Nederland. Gedenkboek A.E. van Giffen.
54832: GIFFEN,A.E. VAN. - Oudheidkundige perspectieven. In het bijzonder ten aanzien van de vaderlandsche prae- en protohistorie. Groningen, Wolters, 1947. 42 p. Wrs. (Inaug. lect.)
151861: GIGER-VAN DEN HEUVEL,C. - Schwarz und Weiss im mykenischen Griechisch.
67194: GIGON,O. - Antike Philosophie.
155946: GIJSEN,M. - Helena op Ithaka. Een opera zonder muziek in 3 bedrijven.
112010: GIJSEN,M. - Odusseus achterna. Reisnotas uit Griekenland.
155975: GIJSEN,M. - De grote god Pan. Verhalen.
87541: GIJSEN,M. - Helena op Ithaka. Een opera zonder muziek in 3 bedrijven.
60552: GIJSEN,M. - Het boek van Kalina. Met tekeningen van M.Th. EVERS.
13670: GIJSEN,M. - Odysseus achterna. Reisnota's uit Griekenland.
150891: GIJSEN,M.- BOGAERT,G. - Marnix Gijsen en de oudheid.
56402: GILBERT,G. - Handbuch der griechischen Staatsalterthümer.
26076: GILBERT,G. - Handbuch der griechischen Staatsalterthümer. 2. Aufl.
99196: GILBERT,G. - Handbuch der griechischen Staatsalterthümer. Erster Band: der Staat der Lakedaimonier und der Athener.
117321: GILBERT,O. - Die meteorologischen Theorien des griechischen Altertums.
99091: GILBERT,G. - Handbuch der griechischen Staatsalterthümer. Erster Band: der Staat der Lakedaimonier und der Athener. 2. Aufl.
157650: GILBERT,P. - La poésie égyptienne. Deuxième édition revue et augmentée.
115095: GILGAMESH. - L'Épopée de Gilgamesh. Texte établi d'après les fragments sumériens, babyloniens, assyriens, hittites et hourites. Traduit de l'arabe et adapté par A. AZRIÉ.
13851: GILGAMESH. - The epic of Gilgamesh. An English version with an intr. by N.K. SANDARS. Rev. ed.
113260: GILHULY,K. - The feminine matrix of sex and gender in classical Athens.
2399: GILLES,I. - Le pays de Marseille. (Fragments). Oeuvre posthume.
55866: GILLI,E. - I materiali archeoligici della Raccolta Nyáry del Museo Civico Correr di Venezia.
92039: GILS,P.J.M. VAN. - Eenige opmerkingen over de middeleeuwsche boekenlijst der Abdij Rolduc.
75795: GILSON,É. - De middeleeuwse wijsbegeerte.
51768: GIMPEL,J. - Les batisseurs de Cathédrales.
104027: GINKEL,E.J. VAN. - Nederland ondersteboven. De archeologische rijkdom van het bodemarchief.
154089: GINOTT,S. - Spectacular Israel. Text by A. Asa-El.
52123: GINOUVES,R. - L'archéologie gréco-romaine. Paris, PUF, 1975. 125 p. Pocket (Que sais-je?)
116181: GINOUVES,R. (ET ALII). - La Macédoine de Philippe II à la conquête romaine.
62002: GIRARD,P.F. - Geschichte und System des römischen Rechtes. Bln., Vahlen, 1908. 2 vols: XVI,XII,1224 p. H.cl.
2402: GIRARD,J. - Histoire du Musée Calvet. Avignon, 1955. 131 p.; 8 pls. Pb.
111868: GIRAUDOUX,J. - Amphitryon 38. Comédie en 3 actes. (16e édition)
154142: GISEVIUS,H.B. - Bis zum bittern Ende. 1. Band: Vom Reichstagsbrand zur Fritsch-Krise. 2. Band: Vom Münchner Abkommen zum 20. Juli 1944.
76211: GISPEN,W.H. - Concordantie op de Bijbel, in de nieuwe vertaling van het Nederlands-Bijbelgenootschap.
153741: GIUSTINIANI,V.R. - Alamanno Rinuccini, 1426-1499. Materialien und Forschungen zur Geschichte des florentinischen Humanismus.
54932: GJERSTAD,E. - Veiovis, a pre-indoeuropean god in Rome?
54529: GJERSTAD,E. - The Phoenician colonization and expansion in Cyprus.
54933: GJERSTAD,E. - Decorated metal bowls from Cyrpus.
54935: GJERSTAD,E. - Decorated metal bowls from Cyrpus.
54936: GJERSTAD,E. - Cultural history of early Rome.
54771: GJERSTAD,E. - Det Ältsta Rom.
54753: GLASBERGEN,W. - 42 n. C. Het eerste jaartal in de geschiedenis van West-Nederland.
60221: GLAUCIA. - Glaucia. De Grieksche slavin. Een verhaal uit de eerste christenheid ten tijde van Paulus. Uit het Engelsch vert. door H.J.K. Met een aanbevelend woord van J.P.G. Westhoff, Luth. Pred. te Amsterdam. 2e dr.
92786: GLIKSOHN,J.-M. - Iphigénie, de la Grèce antique à l'Europe des lumières.
92274: GLORIEUX-DE GAND,TH. & A. KELDERS. - Het woord van de kopiist. Colofons van gedateerde handschriften.
152271: DUO GLOSSARIA. - Anonymi Montepessulanensis Dictionarius. Le Glossaire Latin-Français du MS. Montpellier H236, édité par Anne Grondeux. Et, Glossarium Gallico-Latinum. Le Glossaire Français-Latin du MS Paris Lat. 7684. édité par Brian Merrilees et Jacques Monfrin.
102919: GLOTZ,G. - La cité grecque. Nouvelle éd. augm. d'une bibliographie complémentaire.
90976: GLOTZ,G. - The Aegean civilization.
117736: GLOVER,T.R. - Life and letters in the fourth century.
102572: GLOVER,T.R. - The conflict of religions in the early Roman empire.
99989: ERASMUS.- GILHOFER & RANSCHBURG GMBH. - Catalogue fifty: Erasmus of Rotterdam. A choice collection of seventy valuable editions and translations of Erasmus' works, supplemented by early portraits. Luzern, (1969). 81 p., ills. Wrs. 27 cm (Sales cat., incl. a price list)
150648: GMELIN,O. - Romes glorie en verval. Roman uit de tijd der volksverhuizing. In het Nederlandsch overgebracht door R. Houwink.
102386: GNAPHEUS,G. - Acolastus. Latijnse tekst met Nederlandse vertaling ingel. en met aant. voorzien door P. MINDERAA.
105850: GNOSIS.- FRICKEL,J. - Hellenistische Erlösung in christlicher Deutung. Die gnostische Naassenerschrift.
95672: GNOSIS.- DE FAYE,E. - Gnostiques et gnosticisme. Étude critique des documents du Gnosticisme chrétien aux IIe et IIIe siècles. 2e. éd. augm.
80630: GODART,L. (ET ALII). - 501 raccords et quasi raccords de fragments dans les tablettes de Cnossos post-KT V. Salamanca, Ed. Univ. de Salamanca, 1991. 39 p. Wrs. 24 cm (Offpr. Minos XXV/XXVI)
96735: GODDIO,F. & A. BERNAND. - Sunken Egypt. Alexandria.
15534: GODEL,R. - Recherche d'une foi.
154204: GOEBBELS.J. - Joseph Goebbels. Tagebücher 1945. Einführung Rolf Hochhuth.
154842: GOEDHART,B.J. - Het natuurgevoel in de epische en lyrische poëzie der Grieken.
116522: GOETH,J.W.- HAMACHER,B. - Johann Wolfgang von Goethe. Entwürfe eines Lebens.
150346: GOETHE,J.W. - Goethe's Iphigeneia in Tauris. In Nderlandsche verzen overgezet door P.C. BOUTENS.
152109: GOETHE,J.W.- REGENBOGEN,O. - Griechischen Gegenwart. Zwei Vorträge über Goethes Griechentum.
152048: GOETHE,J.W.- LIEBERT,A. - Goethes Platonismus. Zur Metaphysik der Morphologie.
110446: GOETHE,J.W. - Faust. (Translated into Czechian by O. FISCHER. Illustrated after the lithographs of) Eugène Delacroix.
155186: GOETHE,J.W.- MAASS,E. - Goethe und die Antike.
116521: GOEZ,E. - Geschichte Italiens im Mittelalter.
99786: GOFF,B. & M. SIMPSON. - Crossroads in the Black Aegean. Oedipus, Antigone, and dramas of the African diaspora.
52661: LE GOFF,J. - La civilisation de l'Occident Médiéval.
54982: LE GOFF,J. - De cultuur van middeleeuws Europa.
51780: LE GOFF,J. - Les intellectuels au moyen âge.
58146: LE GOFF,J. - De cultuur van middeleeuws Europa.
71297: GOFFART,W. - The Le Mans Forgeries. A chapter from the history of church property in the ninth century.
92361: GOGUEL,M. - Les premiers temps de l'église.
112043: GOGUEY,R. - De l'aviation à l'archéologie. Recherches sur les techniques et les méthodes de l'archéologie aérienne. Alésie, Vix et quelques sites arch. en Bourgogne.
80224: GOLB,N. - Who wrote the Dead Sea scrolls? The search for the secret of Qumran. N.Y. etc.,
72975: GOLDEN,M. & P. TOOHEY. (EDS.) - Inventing ancient culture. Historicism, periodization and the ancient world.
156514: GOLDHILL,S. - The invention of prose.
96410: GOLDHILL,S. & R. OSBORNE. (EDS.) - Rethinking revolutions through ancient Greece.
116712: GOLDHILL,S. - Reading Greek tragedy.
155388: GOLDSMITH,O. - Abrégé de l'Histoire Romaine, depuis la fondation de Rome jusqu'à la chute de l'Empire Romain en Occident. Traduit de l'anglais du docteur Goldsmith, sur la douzième édition, par V.D. Musset-Pathay, à l'usage des Lycées et Écoles secondaires. 3e édition, soigneusement revue et corrigée.
111310: GOLDSWORTHY,A. - De val van Rome.
151562: GOLDSWORTHY,A. - De val van Rome. Vierde druk.
107969: GOLIAS. - Lieder der Vaganten. Lateinisch und Deutsch, nach L. Laistner herausgegeben von E. BROST.
155794: GÖLLNER,C. - Die Siebenbürger Sachsen in den Revolutionsjahren 1848-1849.
152134: GOLVIN,J.-C. & C. SALLES. - Monumente der Macht. Die Welt der römischen Kaiser. Aus dem Französischen übersetzt von R. Heckendorf..
116073: GOMPERZ,H. - Die Lebensauffassung der griechischen Philosophen und das Ideal der inneren Freiheit. 12 gemeinverständliche Vorlesungen, mit Anhang zum Verständis der Mystiker.
103481: GOMPERZ,H. - Die Lebensauffassung der griechischen Philosophen und das Ideal der inneren Freiheit.
70843: GOMPERZ,TH. - Griechische Denker. Eine Geschichte der antiken Philosophie. (Band 1 & 2: 3. Aufl.; Band 3: 1. & 2. Aufl.)
49940: GONTARD,F. - The popes.

Next 1000 books from Antiquariaat Fragmenta Selecta

10/27