Antiquariaat FRANS MELK
Vaartweg 13, 1211 JD Hilversum, Nederland. Mob.:+31 (0) 625 041 065            Email: info@fransmelk.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
43408: VERSTRAETE, ERIK (SAMENSTELLING). - Wij hebben zes ridders voorbij zien gaan. Balladen uit Zuid en Noord, van Guido Gezelle tot Jan Veulemans, bijeengelezen en ingeleid door Erik Verstraete.
100713: VERSUS. - Versus, kwartaalschrift voor film en opvoeringskunsten. No 0 / 1982. Het melodrama en Douglas Sirk.
80456: VERVE. - 5 Jaar Verve. Haagse Schilders- en Beeldhouwersgroep.
53329: VERVER M. W. - Bouwmaterialen. herkenning eigenschappen toepassing.
89471: VAN BORM J. EN SIMONS LUDO (EDS) & VERVLIET H.D.L. - Liber Amicorum H.D.L.Vervliet. Het oude en het nieuwe boek. De oude en de nieuwe bibliotheek. Hem aangeboden door vrienden, collega`s en oud-studenten.
71714: VERVLIET, HENDRIK D.L. - Post-incunabula en hun uitgevers in de Lage Landen / Post-incunabula en their publishers in the Low Countries.
83072: VERVLOET, JELLE EN SIMON VAN DEN BERGH. - Eemland in verandering. Ontginning en ruilverkaveling in het gebied van de Eem. [Met CD-rom].
99412: VERVLOET, JELLE EN SIMON VAN DEN BERGH. - Eemland in verandering. Ontginning en ruilverkaveling in het gebied van de Eem. [Met CD-rom].
46544: VERVOORN, A.J. - Nederlandse prentkunst 1840-1940. Etsen - kopergravures - staalgravures - houtsneden - houtgravures - litho's.
97304: VERVOORN, A.J. - Exlibris van Nederlandse letterkundigen.
90385: VERVOORN, A.J. - Typografische Thema's op Exlibris. Van schrijver tot lezer.
3225: VERVOORT, HANS. - Zwarte rijst.
101498: VERVOORT, TON. - De zaak Stevens. Proces-verbaal.
73807: VERWAYEN, FRANS B. - Recht en rechtvaardigheid in Japan.
84871: VERWEY, KEES. - De Verwey's van Verwey. Schilderijen, aquarellen en tekeningen van Kees Verwey. Met bijdragen van Godfried Bomans, Mathilde Visser, H.P.Baard en Kees Verwey.
68003: VERWEY, ALBERT. - Briefwisseling 1 juli 1885 tot 15 december 1888.
70146: VERWEY, KEES. - Het atelier van Kees Verwey.
21540: VERWEY, KEES., KOSTER, NICO. & BERGER, PETER. - Het atelier van Kees Verwey.
52123: VERWEY, GERLOF. - Geschiedenis van Nederland. Levensverhaal van zijn bevolking. Met een voorwoord van I. Schöffer.
6516: VERWEY, ALBERT. - Vondels vers.
7218: VERWEY, ALBERT. - Van Jacques Perk tot nu.
27525: VERWEY, ALBERT. - Portret.
12929: VERWEY, ALBERT. - Oorspronkelijk dichtwerk.
11246: VERWEY, ALBERT. - Nieuwsjaarsmorgen.
3557: VERWEY, ALBERT. - De legenden van de ene weg.
3550: VERWEY, ALBERT. - In de koorts van het kortstondige.
3551: VERWEY, ALBERT. - Het kind van het land.
15154: VERWEY, ALBERT. - Hendrick Laurensz. Spieghel.
76036: VERWEY, ALBERT. - Frederik van Eeden.
55235: VERWEY, ALBERT. - Briefwisseling 1juli 1885 tot 15 december 1888.
42480: VERWEY, ALBERT. - Frederik van Eeden.
15654: VERWEY, ALBERT. - WEEVERS, THEODOOR. - Droom en beeld.
20965: VERWEY, ALBERT - BAXTER, B.M. - Albert Verwey's translation from Shelley's poetical works.
61100: VERWEY, ALBERT - BAXTER, B.M. - Albert Verwey's translation from Shelley's poetical works.
96100: VERWEY, KEES. - RIJKSMUSEUM TWENTHE. - Kees Verwey.
96101: VERWEY, KEES. - GRONINGER MUSEUM. - Kees Verwey. Groninger Museum. 10 oktober t/m 8 november 1959.
97580: VERWEY, KEES. - Kees Verwey. Van de edele en vrije schilderkunst. Haags Gemeentemuseum, 30 september tot en met 18 november 1990.
56684: VERWEY, KEES - LAMBERT TEGENBOSCH. - Kees Verwey.
102364: VERWEY, ALBERT. - De legende van de ruimte.
3555: VERWEY, ALBERT. - Nieuwjaarsmorgen.
91204: VERWEY, A. - Vioolbouw. Bijdrage tot de oplossing van het probleem der oude meesterviool. Voor vioolbouwers, musici en voor hen, die belang stellen in de viool als physisch apparaat.
79434: VERWEY, KEES., KOSTER, NICO. & BERGER, PETER. - Het atelier van Kees Verwey. [GESIGNEERD}
65159: VERWEY, KEES. LEBBINK, GRACIA (ONTWERP). - Kees Verwey. Van de edele en vrije schiderkunst. Haags Gemeentemuseum, 30 sepetmber tot en met 19 november 1990.
91892: VERWEY, KEES. - Schilderijen, aquarellen en tekeningen van Kees Verwey.
77469: VERWEY, ALBERT. - Het zichtbaar geheim. I: Het eigen rijk. II: Het rijk in de wereld. III: Nieuwjaarsmorgen.
91891: VERWEY, KEES. & KOMRIJ, GERRIT. [INTR.] - Kees Verwey. Nieuwe werken '80 - '82.
46450: VERWEY, GERLOF. - Geschiedenis van Nederland. Levensverhaal van zijn bevolking. Met een voorwoord van I. Schöffer.
77879: VERWEY, KEES - MAX VAN ROOY & RUDI FUCHS. - Kees Verwey.
88406: VERWEY, ALBERT. - Rondom mijn werk 1890 - 1823.
95667: VERWEY, GERLOF. - Geschiedenis van Nederland. Levensverhaal van zijn bevolking: 1. Wording van een land; 2. Groei van een republiek; 3. Ontstaan van een dynastieke democratie.
15614: VERWEY, ALBERT. - Dichtspel. Oorspronkelijke en vertaalde gedichten.
96151: STICHTING KEES VERWEY. - Kees Verwey Album.
96152: VERWEY, KEES - WINGEN, ED. - Kees Verwey. Tekenaar.
68667: VERWIJS, E. - Bloemlezing uit Middelnederlandsche dichters bijeenverzameld door E. Verwijs. Deel I: Dierensage. Ridderpoëzie; Deel II: Geestelijke en burgerlijke poëzie; Deel III: Mengelpoëzie; Deel IV: Woordenlijst en spraakkunst.
6459: VERWYS - Verwys middelnederl. dichters.
73278: VERZETT, PEGGY. - Prijken die buik.
76326: VERZIJL, J.H.W. - Human Rights in Historical Perspective.
94435: VESEY-FITZGERALD, BRIAN. - The Book of the Horse.
48386: VESNIN - KHAN-MAGOMEDOV, SELIM OMAROVICH. - Alexandr Vesnin and Russian Constructivism.
57443: VESPIGNANI, RENZO. - TRA DUE GUERRE.
100687: VESSEM, HENK VAN. - Henk van Vessem.
46867: VESTDIJK, S. - Het vijfde zegel. Roman uit het Spanje der Inquisitie. Verzamelde romans deel 5.
46868: VESTDIJK, S. - Surrogaten voor Murk Tuinstra. Gechiedenis van een vriendschap. Anton Wachter Romans 2. Verzamelde romans deel 8.
46870: VESTDIJK, S. - Het glinsterend pantser. Verzamelde romans deel 27.
53947: VESTDIJK, S. - Rumeiland. Verzamelde romans deel 10
101402: VESTDIJK, S. - De vrije vogel en zijn kooien. De geschiedenis van een domicilie. Anton Wachter Romans 6. Verzamelde romans deel 30.
82503: VESTDIJK, SIMON. - Een snik tot glimlach omgelogen. Gekozen en ingeleid door T. van Deel.
3964: VESTDIJK, S. - Het dagboek van het witte bloedlichaampje.
29864: VESTDIJK, S. - De rimpels van Esther Ornstein.
101401: VESTDIJK, S. - De arme Heinrich. Verzamelde romans deel 31.
10132: VESTDIJK, S. - De held van Temesa.
66345: VESTDIJK, S. - Een op de zeven. Bloemlezing uit de gedichten van S. Vestdijk..
7787: VESTDIJK, S. - De uiterste seconde.
48551: VESTDIJK, S. - Astrologie en wetenschap. Een onderzoek naar de betrouwbaarheid der astrologie.
62207: VESTDIJK, SIMON. - Grenslijnen uitgewist. Nagelaten verhalen.
50604: VESTDIJK, SIMON. - Grenslijnen uitgewist. Nagelaten verhalen.
58069: VESTDIJK, SIMON. ; PIJPER, WILLEM. - Merlijn, het ontstaan van een opera in brieven en documenten, verzorgd door Arthur van Dijk en Mieke Vestdijk.
49353: VESTDIJK, SIMON. ; PIJPER, WILLEM. - Merlijn, het ontstaan van een opera in brieven en documenten, verzorgd door Arthur van Dijk en Mieke Vestdijk.
33363: VESTDIJK, SIMON - R.A. CORNETS DE GROOT. - De chaos en de volheid.
46052: VESTDIJK, SIMON - P. KRALT. - Paradoxaal is het gehele leven. Essays over het werk van Vestdijk.
57699: VESTDIJK, SIMON - EVERT VAN DER STARRE. - Vestdijk over Frankrijk.
4009: VESTDIJK, S. - Zuiverende kroniek.
41451: VESTDIJK, S. - Zuiverende kroniek.
63643: VESTDIJK, S. - De zieke mens in de romanliteratuur.
60902: VESTDIJK, S. - De zieke mens in de romanliteratuur.
8638: VESTDIJK, S. - De zieke mens in de romanliteratuur.
3526: VESTDIJK, S. - Wanneer mijn vader sterft, laat mij dan staan.
44012: VESTDIJK, S. - Water in zicht.
23796: VESTDIJK, S. - Vrouwendienst.
22384: VESTDIJK, S. - Vrouwendienst.
8358: VESTDIJK, S. - Vrouwendienst.
10131: VESTDIJK, S. - De vrije vogel en zijn kooien.
23798: VESTDIJK, S. - De vliegende Hollander.
27074: VESTDIJK, S. - Vijf vadem diep. Verzamelde romans deel 50.
54131: VESTDIJK, S. - Op afbetaling. Verzamelde romans deel 25.
3281: VESTDIJK, S. - Verzen.
27944: VESTDIJK, S. - Thanatos aan banden.
23799: VESTDIJK, S. - Thanatos aan banden.
23800: VESTDIJK, S. - Thanatos aan banden.
9511: VESTDIJK, S. - Thanatos aan banden.
4002: VESTDIJK, S. - Stomme getuigen.
8767: VESTDIJK, S. - Het spook en de schaduw.
31806: VESTDIJK, S. - Het spook en de schaduw.
61213: VESTDIJK, S. - Het schandaal der Blauwbaarden. Deel 49, Verzamelde romans.
27086: VESTDIJK, S. - Het schandaal der Blauwbaarden. Verzamelde romans deel 49.
61209: VESTDIJK, S. - Open boek. Verzamelde romans deel 29.
29757: VESTDIJK, S. - Open boek.
46869: VESTDIJK, S. - Open boek. Verzamelde romans deel 29.
12250: VESTDIJK, S. - Negen jeugdverhalen.
51116: VESTDIJK, S. - Muiterij tegen het etmaal.
25605: VESTDIJK, S. - Muiterij tegen het etmaal.
59809: VESTDIJK, S. - Een moderne Antonius.
8639: VESTDIJK, S. - Een moderne Antonius.
23793: VESTDIJK, S. - Mnemosyne in de bergen.
24943: VESTDIJK, S. - Klimmende legenden.
24969: VESTDIJK, S. - Kunstenaars en oorlogspsychologie.
7853: VESTDIJK, S. - Juffrouw Lot.
73038: VESTDIJK, S. - Juffrouw Lot. Verzamelde romans deel 41.
9509: VESTDIJK, S. - De hôtelier doet niet meer mee.
31896: VESTDIJK, S. - De hôtelier doet niet meer mee.
31435: VESTDIJK, S. - De filmheld en het gidsmeisje. Verzamelde romans deel 47.
11732: VESTDIJK, S. - Die Fahrt nach Jamaica.
17992: VESTDIJK, S. - Fabels met kleurkrijt.
3529: VESTDIJK, S. - Fabels met kleurkrijt.
61370: VESTDIJK, S. - Het eerste en het laatste. Grondslagen ener praktische muziekesthethiek.
42377: VESTDIJK, S. - Een twee drie vier vijf; Homerus fecit; Gummivingers, Doge en Cicisbeo.
96266: VESTDIJK, S. - De dood betrapt.
67896: VESTDIJK, S. - De dubbele weegschaal.
60321: VESTDIJK, S. - De dubbele weegschaal. Methoden en toepassingen ener praktische muziekesthetiek. Methoden en toepassingen ener praktische muziekesthetiek. Methoden en toepassingen ener praktische muziekesthetiek.
8640: VESTDIJK, S. - Droom. Door Petit Moune.
10008: VESTDIJK, S. - De bruine vriend; Het veer; Barioni en Peter; Pijpen.
60359: VESTDIJK, S. - De bruine vriend. 8 novellen.
10140: VESTDIJK, S. - Bevrijdingsfeest.
46871: VESTDIJK, S. - De arme Heinrich. Verzamelde romans deel 31.
26386: VESTDIJK, S. - De aeolusharp.
60360: VESTDIJK, S. - ROB SCHOUTEN. - Iets verhevens en onuitsprekelijks. Muzikale motieven in het werk van S.Vestdijk.
29445: VESTDIJK, S. - BEKKERING, HARRY. - Veroverde traditie. De poëticale opvattingen van S. Vestdijk.
69016: VESTDIJK - VISSER, HANS. - Simon Vestdijk. Een schrijversleven.
15336: VESTDIJK - GRIJZEN, M. - Bibliografie van S. Vestdijk.
17726: VESTDIJK - GREGOOR, NOL. - Simon Vestdijk en Lahringen.
3997: VESTDIJK - GREGOOR, NOL. - Nol Gregoor in gesprek met S.Vestdijk.
25277: VESTDIJK, S. - PAARDT, RUDI VAN DER. - Je kunt er toch bij blijven zitten ?
56825: VESTDIJK, S. - De vrije vogel en zijn kooien. De geschiedenis van een domicilie. Anton Wachter Romans 6. Verzamelde romans deel 30.
61373: VESTDIJK, S. - Muiterij tegen het etmaal. (Deel) 2. Poëzie en essay.
32130: VESTDIJK, S. - Het kastje van oma. Opstellen over muziek.
27075: VESTDIJK, S. - De schandalen. Verzamelde romans deel 26.
27076: VESTDIJK, S. - De rimpels van Esther Ornstein. Verzamelde romans deel 32.
19856: VESTDIJK, S. - Sint Sebastiaan.
3960: VESTDIJK, S. - Aktaion onder de sterren. Roman uit het voor-Homerische Griekenland. Verzamelde romans deel 9.
27082: VESTDIJK, S. - Pastorale 1943. Roman uit de tijd van de Duitse overheersching. Verzamelde romans deel 16.
101404: VESTDIJK, S. - Puriteinen en piraten. Verzamelde romans deel 17.
9418: VESTDIJK, S. - Het genadeschot.
56182: VESTDIJK, SIMON & JOHAN VAN DER WOUDE - TIM DUYFF. - Je bent een onmogelijk man! De briefwisseling tussen Simon Vestdijk en Johan van der Woude 1939-1969. Achter het boek 31.
10723: VESTDIJK, S. - Een op de zeven. Bloemlezing uit de gedichten van S. Vestdijk.
10022: VESTDIJK - VRIES, THEUN DE. - Briefwisseling.
3995: VESTDIJK, S. - De leeuw en zijn huid. Een Venetiaanse kroniek.
3982: VESTDIJK, S. - Bericht uit het hiernamaals.
29501: VESTDIJK, S. - De vijf roeiers. Verzamelde romans deel 22.
3994: VESTDIJK, S. - Kind tussen vier vrouwen.
9422: VESTDIJK, S. - Een alpenroman.
96307: VESTDIJK, S. - Muiterij tegen het etmaal. (Deel) 1. Proza.
96308: VESTDIJK, SIMON. - Een gastcollege over de historische roman.
23795: VESTDIJK, S. - Simplicia.
27070: VESTDIJK, S. - De ziener. Verzamelde romans deel 3
10756: VESTDIJK, S. - Rembrandt en de engelen. Twaalf gedichten en een acrostichon.
30246: VESTDIJK, S. - Vestdijk in kaart.
27084: VESTDIJK, S. - Ierse nachten. Verzamelde romans deel 13
58433: VESTDIJK, S. - Een alpenroman. Verzamelde romans deel 38.
58450: VESTDIJK, S. - Sint Sebastiaan. De geschiedenis van een talent. Anton Wachter romans I. Verzamelde romans 7.
58609: VESTDIJK - VISSER, HANS. - Brieven rond de Vestdijk-biografie.
76481: VESTDIJK, S. - Negen jeugdverhalen.
96300: VESTDIJK - EYK, HENRIËTTE VAN. - Avontuur met Titia.
96301: VESTDIJK - SCHAIK WILLINK, JEANNE VAN. - De overnachting.
42378: VESTDIJK, S. - Zes verhalen.
4000: VESTDIJK, S. - De rimpels van Esther Ornstein. De geschiedenis van een verzuim.
3527: VESTDIJK, S. - Nagelaten gedichten.
9518: VESTDIJK, S. - Mnemosyne in de bergen.
42367: VESTDIJK,SIMON - PETER DE BOER. - Vestdijks palet. De rol van de beeldende kunst in de romans van S. Vestdijk.
72965: VESTDIJK, S. - Over Gustav Mahler.
58432: VESTDIJK, S. - Het spook en de schaduw. Verzamelde romans deel 44.
58434: VESTDIJK, S. - Bericht uit het hiernamaals. Verzamelde romans deel 39.
58452: VESTDIJK, S. - De onmogelijke moord. Verzamelde romans deel 43.
101400: VESTDIJK, S. - De dokter en het lichte meisje.
77245: VESTDIJK, S. - Mnemosyne in de bergen. Een episch gedicht in negen zangen.
27065: VESTDIJK, S. - Het verboden bacchanaal. Verzamelde romans deel 51.
9950: VESTDIJK, S. - De Doolhof.
101405: VESTDIJK, S. - Else Böhler, duits dienstmeisje. Verzamelde romans deel 4.
61211: VESTDIJK, S. - De redding van Fré Bolderhey. Verzamelde romans.deel 18.
10531: VESTDIJK, S. - Zuiverende kroniek. Essays.
26007: VESTDIJK, S. - Verzamelde verhalen.
29273: VESTDIJK, S. - De ziener.
3988: VESTDIJK, S. - De filosoof en de sluipmoordenaar. Verzamelde romans deel 35.
27083: VESTDIJK, S. - De beker van de min. Verzamelde romans deel 28.
29650: VESTDIJK, S. - Kellner en de levenden. Verzamelde romans deel 20.
61210: VESTDIJK, S. - Bevrijdingsfeest. Verzamelde romans deel 19.
27066: VESTDIJK, S. - Een moderne Antonius. Verzamelde romans deel 36.
92861: VESTDIJK, S. - De leeuw en zijn huid. Een Venetiaanse kroniek.
92722: VESTDIJK, S. - Het schandaal der Blauwbaarden. Verzamelde romans deel 49.
56691: VESTER, A.J.G. - Koper en Brons van voorheen. Oude koperen en bronzen gebruiksvoorwerpen.
92423: VESTER, A.J.G. - Tin door de eeuwen.
78995: VESTER, A.J.G. - Tin door de eeuwen.
100655: VESTER, FLORIS. - Tentoonstelling van werken door Floris Vester in het Stedelijk Museum De Lakenhal te Leiden 2 april - 15 mei 1927. Catalogus. Met inleiding van Albert Verwey en twaalf afbeeldingen.
37380: VET, ANTON VAN DER. - Gefluisterd relaas.
78498: VETH, CORNELIS. - De opvoeder in de caricatuur.
3677: VETH, CORNELIS. - Tijdbeeldenstorm.
8109: VETH, CORNELIS. - Klappertjes.
3676: VETH, CORNELIS. - Klappertjes.
3674: VETH, CORNELIS. - Gisteren en vandaag.
98606: VETH, CORNELIS. - Over Léon Holman, Uriél Birnbaum en Theo Ortman.
46789: VETH, CORNELIS. - Muziek en musici in de caricatuur.
81994: VETH, JAN. - Portretstudies en silhouetten.
95575: VETH, CORNELIS - Kuno Brinks. Etser en Graveur
50268: VETTER, KONRAD. - Konrad Vetter. Zeichnungen 1946-1988.
43682: VETTER, EDDIE. - Eenentwintig componisten van de twintigste eeuw in tekst en beeld.
74255: VETTESE, ANGELA; SPERANZA, MARIA GRAZIA TOLOMEO. - Adrian Tranquilli. (Text in English & Italian)
31140: VEUR, M.W.G. VAN DER. - Middelburg in oorlogs-en bezettingsjaren.
57232: VEURMAN, B.W.E. - Volendam, leven en lied.
79054: VEZIN, ANNETTE & LUC. - The 20th-Century Muse .
61663: VGN. - De VGN in de geschiedenis.
87244: VIAL, JEAN. - Les Instituteurs. Douze Siècles d'hisoire. Préface de Guy Georges, Recherches Iconographiques de Nicole Gault.
63778: VIALLAT, CLAUDE. - CLAUDE VIALLAT.
97818: DOLLA. & ISNARD. & VIALLAT. - Dolla. Isnard. Viallat.
86726: VIAN, BORIS. & DUDOGNON, GEORGES, - The manuel of Saint-Germain-Des-Prés.
4431: VIANEN, BEA. - Liggend stilstaan bij blijvende momenten.
3805: VIANEN, BEA. - Over de grens.
93675: VICKERS, GRAHAM. - 21st Century Hotel.
92083: VICTOR, ADAM. & MONROE, MARILYN. - Marilyn Monroe Encyclopedie.
72846: VICTOR, ADAM. & MONROE, MARILYN. - Marilyn Monroe Encyclopedie.
99635: VICTOR, RENÉ - BUYCK, JEAN F. - René Victor: Een hommage.
95316: VIDELER, JOHN. - Hoe vogels vliegen.
91895: VIDOVIC, EMANUEL. - Emanuel Vidovic.
92426: VIEGES, BEN - WIM VAN DER BEEK, - Ben Vieges 1886 - 1947. isbn 9789062162703
91920: VIEILLE, JACQUES. - Jacques Vielle.
92005: VIEILLE, JACQUES. - Jacques Vieille. Cahiers de l' Abbaye Sainte-Croix 57.
91921: VIEILLE, JACQUES. - 5x Vieille in Hoorn. Installaties.
53452: VIERNEISEL, KLAUS & HANS MICHAEL HERZOG. - Der Königsplatz 1812 - 1988. Ein Bild-Dokumentation zur Geschichte des Platzes herausgegeben von den Staatlichen Antikensammlungen München in Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv München.
6472: VIGNAU WILBERG-SCHUURMAN, THEA. - Hoofse minne en burgerlijke liefde in de prentkunst rond 1500.
87094: VIGNY, ALFRED DE. - Oeuvres Completes, Tome I: Oeuvres en Vers; Theatre en Vers; Stello; Chatterton, etc. Texte présente et et commenté par F. Baldensperger.
94333: VIGOLEIS THELEN, ALBERT. - Het eiland van het tweede gezicht. Luisterboek, 2 MP3-CD's. Circa 49 uur [!] isbn 9789461410085
55948: VIJFVINKEL, R. , K.P. COMPANJE , W.J. DE GEUS EN - 's Haags werken en werkers. 350 jaar Gemeentewerken (1636 - 1986).
102140: VIJSELAAR, JOOST. & BOLT, TIMO. - J.L.C. Schroeder Van der Kolk en het ontstaan van de psychiatrie in Nederland. isbn 9789461055620
78966: VIJVER, C. VAN DER. - Geschiedkundige beschrijving der stad Amsterdam, sedert hare wording tot op den tegenwoordigen tijd. [4 delen].
92838: VILLEGLÉ, J. - BP - LECCIA , A. - VIEILLE, J. - LE GAC, J. - VILMOUTH, J.L. - LAVIER, B. - Le déjà là. La création artistique. Villeglé - BP - Leccia - Vieille -Le Gac - Vilmouth - Lavier.
51218: VILLELA, KHRISTAAN - ELLEN BRADBURY - LOGAN WAGNER - Contemporary Mexican Design and Architecture.
34693: VILLIERS, ALAIN. - Gevecht om Kaap Hoorn. Glorie en ondergang van het Kaap Hoorn schip.
14608: VILLON, FRANÇOIS. - Verzamelde gedichten.
3698: VILLON, FRANÇOIS. - Het testament van Villon.
3932: VILLON, FRANÇOIS. - Het grote testament.
102021: VILLON, JACQUES. - Cent Croquis 1894-1904.
17175: VILLON, FRANÇOIS. - Verzamelde Gedichten.
77199: VILSTEREN, V.T.VAN & A.Z. ANNINGA. - Goud uit Georgië. De mythe van het gulden.
98111: VILSTEREN, V.T. VAN [ RED.]. - Vikingen. isbn 9789040007125
84189: VILSTEREN, V.T.VAN & A.Z. ANNINGA. - Goud uit Georgië. De mythe van het gulden.
95729: VINCI, LEONARDO DA - SUH, H. ANNA (SAMENSTELLING). - Leonardo Da Vinci notities.
86259: VINCI, LEONARDO DA. - Leonardo & Venezia. [ Leonardo da Vinci ]
98500: VINCI, LEONARDO DA. & FONDATION PIERRE GIANADDA. - Léonard de Vinci. L'Inventeur. Der Erfinder. The Inventor. Fondation Pierre Gianadda / Martigny Suisse, [ Exposition: ] 2002. ISBN 9782884430739
88755: VINCI, LEONARDO DA. - Leonardo Da Vinci. Das Lebensbild eines Genies.
52836: VINEY, CHARLES. - London doors.
74455: VINK, NICO. - Verbannen uit Indië (1936-1945).
86664: VINKEN, PIERRE & HANS VAN DEN BERGH. - Het scherp van de snede. De Nederlandse literatuur in meer dan 100 polemieken.
33526: VINKENOOG, SIMON. - De ware adam.
61340: VINKENOOG, SIMON. - Terugblik. 50 Portretten van schrijvers 1952-1965
3611: VINKENOOG, SIMON. - Stadsnatuur.
3541: VINKENOOG, SIMON. - Spiegelschrift.
12969: VINKENOOG, SIMON. - Leven en dood van Marcel Polak.
3649: VINKENOOG, SIMON. - Bestaan en begaan.
63806: VINKENOOG, SIMON. DANKER, HANS. - Maandagavondgedichten / Gedichten.
96443: VINKENOOG, SIMON. - Een avond in de polderkamer. [Klein Literair Museum 15]
52042: VINKENOOG, SIMON. - Het verhaal van Karel Appel.
11102: VINKENOOG, SIMON. - Hoogseizoen.
9532: VINKENOOG, SIMON. - Heren zeventien.
3583: VINKENOOG, SIMON. - O boze boom i.m. Norma Pater.
100412: VINKENOOG, SIMON - Bloemlezing uit de poezie van Simon Vinkenoog, samengesteld door Coen de Jonge.
100408: VINKENOOG, SIMON - Hommage aan Cobra.,
51883: VIOLA, HERMAN J. (EDITOR); MARGOLIS, CAROLYN J. (E - Seeds of Change: A Quincentennial Commemoration.
53102: VIOLA, HERMAN J. AND MARGOLIS, CAROLYN (EDITORS). - Magnificant Voyagers : The U.S. Exploring Expedition 1838-1842.
91610: VIOLA, BILL - ROSS, DAVID A. / SELLARS, PETER. - Bill Viola. [ German language ]
99155: VIRTUS. - Virtus. Jaarboek voor Adelsgeschiedenis. Nr. 10.
89074: VIS, FAMILIE. & VIS ALBZ, J. - De familie Vis van Zaandam-Wormerveer.
48875: VIS, PIETER. - 450 jaar oranjeliederen in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden tijdens Oorlog en Vrede.
67558: VIS, G.N.M. - Jan Arentsz. De mandenmaker van Alkmaar, voorman van de Hollandse reformatie.
34571: VIS, D. - De Zaanstreek. Een beschrijving van het Zaansche leven in zijn historische ontwikkeling.
84014: VIS, JURJEN. - Gaudeamus. Het leven van Julius Röntgen (1855-1932). Componist en musicus.ISBN: 9789040081705.
83606: VIS, PIETER. - 450 jaar oranjeliederen in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden tijdens Oorlog en Vrede.
80564: VISCH, HENK. - Henk Visch.
99535: VISCHER, JULIUS. - Der neue Schulbau im In- und Ausland. Grundlagen Technik Gestaltung. Mit 310 Abbildungen und 4 Tabellen.
101464: VISHNIAC, ROMAN. - Kinder einer verschwundenen Welt. Bilder aus dem Schtetl. Herausgegangen von Mara Vishniac Kohn und Miriam Hartmann Flacks. Aus dem Amerikanischen von Henning Thies. Aus dem Jiddischen von Elvira Grözinger
82846: VISKER, RUDI. - Vreemd gaan en vreemd blijven, Filosofie van de multiculturaliteit. isbn 9789085060499
70150: VISSCHER, JACQUES DE. - Muzenschemering. Kunstwerken in een tijd van nostalgie en restauratie. ISBN 9789077070451
70154: VISSCHER, JACQUES DE. - Het symbolische verlangen. Over onze architectonische, erotische-seksuele en godsdienstig-religieuze zinnebeelden.
74639: VISSCHER, H.A. - De Utrechtse Heuvelrug. Een natuurlijke streek in het hart van Nederland.
84046: VISSCHER, SIMONNE DE - RIK SAUWEN. - Simonne De Visscher.
83716: VISSER, MARTIN - CAREL BLOTKAMP. - Martin Visser. Verzameld werk.
91888: VISSER, CAREL. - Carel Visser. Beelden, tekeningen, collages. Carel Visser.
95052: VISSER, IRMIN. - Het Slot te Zeist.
81278: VISSER, TJIPKE & MARIJCKE - HERMAN MARTIN. - Tjipke Visser beeldhouwer en zijn dochter Marijcke Visser beeldhouwster edelsmid
81280: VISSER, TJIPKE & MARIJCKE - HERMAN MARTIN. - Tjipke Visser beeldhouwer en zijn dochter Marijcke Visser beeldhouwster edelsmid.
91874: VISSER, CAREL. - Carel Visser. Neuere Skulpturen Und Zeichnungen.
71316: VISSER, THEO EN ROBERT-JAN HEIJNING. - Beroemde merken.
67039: VISSER, ROEL & HARRIE TIMMERMANS (FOTO'S). - Zorg in Nederland. Een tijdsbeeld.
71191: VISSER, SJOUKE. - 20 realisten. Hedendaagse schilderkunst uit Nederland / Zeitgenössische Malerei aus den Niederlanden.
72690: VISSER, MARC A. - Ontwerpend aan Nederland / Constructing The Netherlands [ isbn 9789068683868 ]
3678: VISSER, JAN. - De Katharen komen.
6752: VISSER, JAN. - Klaarwater.
3679: VISSER, JAN. - Daglicht/Nachtlicht.
75121: VISSER, HANS. - God. Autobiografie van dominee Visser van de Pauluskerk en Perron Nul.
49674: VISSER, H. - Quick-Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars.
55093: VISSER, H. A. - Molens in Zuid-Holland in oude ansichten deel 2.
64081: VISSER, AB. - Thomas Chatterton.
38441: VISSER, C.CH.G. - De Lutheranen in Nederland. Tussen katholicisme en calvinisme 1566 tot heden.
16459: VISSER, AB. - Na de reis.
15525: VISSER, AB. - Millennium.
23903: VISSER, AB. - 25 jonge franse dichters
23806: VISSER, A. - Arcadia.
73641: VISSER, L. - Het dorp zeist.
96860: VISSER, R. - Van oudsher bouwen aan de toekomst. Aannemersbedrijven in Hilversum en omstreken 1674 - 1992.
94664: VISSER, CAREL. & BLESS, FRITS - Carel Visser de verwondering / wondering / zadziwienie.
80174: VISSER, CAREL - CAREL BLOTKAMP. - Carel Visser.
82423: VISSER, GEORGE. - De Bosplaat. Terschellingers scheppen Europees natuurreservaat.
91872: VISSER, CAREL. & BLOTKAMP, CAREL - Carel Visser. [Reizende tentoonstelling.]
47481: VISSER, CAREL - CAREL BLOTKAMP. - Carel Visser.
87566: VISSER, J.H. & SPIEGEL DER HISTORIE. - Prins Hendrik de Zeevaarder. Nummer 8-9 ( Vierde jaargang 1970 ) van Spiegel der Historie
76906: VISSER, C.CH.G. - De Lutheranen in Nederland. Tussen katholicisme en calvinisme 1566 tot heden.
91702: VISSER, ROEL. - Nederland in tweeen?! Een fotografisch tijdsbeeld.
91871: VISSER, CAREL. - Carel Visser. 10 Beelden.
84010: VISSER, ARIE. - Verzameld werk. Poëzie - proza - documentatie. [3 delen in fraaie cassette]. isbn 9789044609578
83048: VISSER, H. A. - Molens in Noord-Brabant in oude Ansichten.
81696: VISSER, CAREL. & ROTTERDAM, MUSEUM BOYMANS-VAN BEUNINGEN. - Carel Visser Beelden 1975-1985
96685: VISSER, FRANK. - Ken Wilber. Denken als passie. [isbn 9789056372460]
76778: VISSER, FRIGGO. - Werkplaats tot herstel van antiek textiel 1940-80.
94107: VISSER, HRIPSIME. - Zeventien Visies op Noord-Holland. Fotodocumentaire opdrachten 1991-1995.
84116: VISSERING, G. - Geweldige natuurkrachten. [Uitgeg.ten bate van het Smeroefonds].
76974: VISSERS, JAN. - Vanuit het vacuüm.
83224: VITA, ANTONIO DI; GINETTE DIVITA-EVRARD, LIDIANO BACCHIELLI. - Libya. The lost cities of the Roman Empire.
87459: VITRA. - Vitra Overview.
92169: VITRA. - Vitra Overview.
78876: VITRINGA, A. J. - Naar aanleiding van Thet Oera Linda Bok. Historische schetsen met enige in- en uitvallen.
93144: CHRONIQUES DE L'ART VIVANT. - Chroniques de l'art vivant. Périodique mensuel no. 24. Octobre 1971.
71038: VIVIAN, FRANCES. - Die Sammlung des Consul Smith. Meisterwerke italienischer Zeichnung aus der Royal Library, Windsor Castle ; von Raffael bis Canaletto.
43083: VIVIANI, VANNI - LUIGI LAMBERTINI. - Il Pomario di Vanni Viviani.
63454: VIVIANI, GUISEPPE FRANCO. MARTON, PAOLO. - VERONA.
98032: MONOGRAFIEËN OVER BELGISCHE KUNST. & IANCHELEVICI - ROBERT VIVIER. - Ianchelevici.
96974: VLAANDEREN, ANDRÉ. - Het zien van kunst en de kunst van het zien.
75653: VLAARDINGEN. - Atlas van Vlaardingen.
67027: VLASBLOM, VINCENT - E.A. (REDACTIE). - Beeld in beeld.
100029: VLASBLOM, VINCENT - E.A. (REDACTIE). - Beeld in beeld.
68019: VLCEK, TOMAS. - Praagse Schilderkunst 1890-1939. Van symbolisme tot abstractie.
65418: VLCEK, TOMAS. - Praagse Schilderkunst 1890-1939. Van symbolisme tot abstractie.
91661: VLEESCHDRAGER, EDDY. - Diamonds: Reality and Passion.
86662: VLES, E.J. - Alexander Gogel (1765-1821). Financier van de staat in tijden van revolutie.
89308: VLETTER, A.C.C. DE. - Arendskop.
70276: VLETTER, A.C.C. DE. - Hein past op de dubbeltjes. Illustraties Frans van Noorden.
62338: VLETTER, A.C.C. DE. - Het witte huis.
4760: VLEUGEL, GUUS. - Teksten.
68580: VLEUGEL, GUUS EN TON VORSTENBOSCH. - Sterke drank in Oud-Zuid en andere komische drama's.
3750: VLEUGELHOF, LOU. - Geboortestreek.
58166: VLEUGELS, LIEF. - Getij.
62410: VLIEGENDE PANTERS, DE. - De Vliegende Panters, Sex + Hype, van tuinbouw tot turbotwins.
72742: VLIEGHE, HANS, CYRIEL STROO EN HILDE VAN GELDER. - Vlaamse Meesters. Zes eeuwen schilderkunst.
61525: VLIEGHE, HANS, CYRIEL STROO EN HILDE VAN GELDER. - Vlaamse Meesters. Zes eeuwen schilderkunst.
61219: VLIEGWERELD. - Vliegwereld. Jaargang 14, 1948 1 januari - 15 december.
101313: VLIERDEN, M. VAN. - Hout- en steensculptuur van Museum Catharijneconvent ca. 1200-1600. isbn 9789040088735
59688: VLIERDEN, MARIEKE VAN. - Utrecht een hemel op aarde.
75973: VLIERDEN, M. VAN. - Hout- en steensculptuur van Museum Catharijneconvent ca. 1200-1600. isbn 9789040088735
68254: VLIET, PAUL VAN. GRATAMA, AB, GVN. (ONTWERP). - A dutch treat by paul van vliet. musical comedy show.
64252: VLIET, PAUL VAN & GRATEMA, AB (ONTWERP. - Paul van Vliet. A Dutch treat. Musical Comedy Show.
57792: VLIET, H.T.M. VAN. ; COUPERUS, LOUIS. - Eenheid in verscheidenheid. Over de werkwijze van Louis Couperus.
49503: VLIET, H.T.M. VAN. ; COUPERUS, LOUIS. - Eenheid in verscheidenheid. Over de werkwijze van Louis Couperus.
24664: VLIET, EDDY VAN. - De vierschaar. Gedichten 1962 - 1972.
47783: VLIET, EDDY VAN. - Vader.
3525: VLIET, EDDY VAN. - Na de wetten van Afscheid & Herfst.
17997: VLIET, EDDY VAN. - Jaren na maart.
60444: VLIET, EDDY VAN. - Het grote verdriet. Serie IV 1974.
63760: VLIET, EDDY VAN. - Het grote verdriet. (gedichten 1971 - 1974).
47392: VLIET, EDDY VAN. - Glazen.
4864: VLIET, EDDY VAN. - De binnenplaats.
97811: VLIET, ADRI P. VAN. - Een vriendelijcke groetenisse. Brieven aan het thuisfront aan de vloot van de Ruyter (1664-1665).
58641: VLIET, PAUL VAN, ROBERT DE HAAS & PAUL HEFTING. - Tijd van oogsten. Befaamde beeldhouwers in Nederland.
3524: VLIET, EDDY VAN. - Het grote verdriet.
3522: VLIET, EDDY VAN. - Jaren na maart.
89570: VLIET, PAUL VAN. - Ik drink op de mensen.
90636: VLIET, H.T.M. VAN. ; COUPERUS, LOUIS. - Eenheid in verscheidenheid. Over de werkwijze van Louis Couperus.
50609: VLIET, H.T.M. VAN. - Versierde verhalen. De oorspronkelijke boekbanden van Louis Couperus' werk [1884-1925].
84839: VLIET, PAULUS VAN. - Een wandeling door Huizen.
76618: VLIET, ADRI P. VAN. - Een vriendelijcke groetenisse. Brieven van het thuisfront aan de vloot van de Ruyter (1664-1665).
89840: VLIET, PAUL VAN. - Paul van Vliet 70. In de optocht door de tijd.
78322: VLIET, PAUL VAN. - De komische types van Paul van Vliet. Dat zijn leuke dingen voor de mensen,.
70295: VLIS, INGRID VAN DER. - Onze club gaat nooit verloren. Honderd jaar verenigingsleven.
65103: VLIS, INGRID VAN DER. - Van wezen tot zijn. Vier eeuwen zorg voor jongeren.
71802: VLIS, INGRID VAN DER. - Door het land van de sultan. Carel Quina's pelgrimage naar Jeruzalem (1668-1671).
101805: VLIS, INGRID VAN DER. - Militairen op de Veluwe. Een geschiedenis van landschap & bewoners. isbn 9789461052735
71216: VLOTEN, FRANCISCA VAN. - Een onbarmhartig mooi erfdeel. De Nederlands-Hongaarse kunstenaarsfamilie Góth. isbn 9789074576246
76587: VLOTEN, FRANCISCA VAN. - Het Kostelijckst van Al. Een schets van johannes van Vloten.
93991: MANTJE / VLUGT. - Gute Kameraden. Mantje / Vlugt.
50491: VLUGT, HARALD. - Senses of reality.
56505: VLUGT, VAN DER - JEROEN GEURST & JORIS MOLENAAR (S - L.C. van der Vlugt, Architect 1894 - 1936.
85244: VLUGT, HARALD - IJSBRAND VAN VEELEN. - Minimal Baroque. Palazzo Sagredo, La Giovane Scultura Olandese. La XLIII Biennale di Venezia 1988.
97866: VLUGT, MARCEL VAN DER. - A New Day. Marcel van der Vlugt.
97647: VLUGT, MARCEL VAN DER. - A New Day. Marcel van der Vlugt.
71307: VOERMAN, JAN. - Jan Voerman Senior 1857 - 1941. Schilder van het IJsselland . Jan Voerman Junior 1890 - 1976. Schilder van de levende natuur.
8967: VOERMAN, DICK. - Paspoortstempels.
73881: VOERMAN JUNIOR, JAN - RITA VAN DER HOUT. - Jan Voerman Junior. Uit de schaduw van de IJsselschilder.
30753: VOERMAN, JAN - WAGNER, ANNA. - Jan Voerman. IJsselschilder.
20140: VOET, JACOBA, VAN. - Een wiekslag van verwondering.
93863: VOET, H.A. EN KLAASSEN, H.J.S. - Groeten uit Rotterdam: Provenierswijk, Blijdorp, Bergpolder en het Liskwartier.
96898: VOET, H. A. - Verkenningen vanuit Schoonhoven in het begin van onze eeuw. Een ansichtkaartserie van de Krimpener- Alblasser- en de Lopikerwaard en enige omliggende dorpen.
84206: VOET, H. A. & WERF, C.J. VAN DER. - 100 jaar elektrische tram in Rotterdam 1905 - 2005. Deel 2 1955 - 2005.
78403: VOET, JOANNES EUSEBIUS. - Nagelaaten stichtelijke gezangen en mengeldichten.
101438: VOET, LEON. - De Gouden Eeuw van Antwerpen. Bloei en uitstraling van de Metropool in de zestiende eeuw.
62067: DRACHTSTER BOYS VOETBALVERENIGING. - Voetbalvereniging Drachtster Boys 50 jaar.
3535: VOETEN, BERT. - De zon op mijn hand.
3538: VOETEN, BERT. - Twee werelden.
3267: VOETEN, BERT. - Zeven brieven aan Bert Bakker senior. Anno 1961.
3530: VOETEN, BERT. - De tijd te lijf.
3534: VOETEN, BERT. - Odysseus' terugkeer.
3533: VOETEN, BERT. - Met het oog op morgen.
3564: VOETEN, BERT. - Menselijkerwijs.
3537: VOETEN, BERT. - De blinde passagier.
3531: VOETEN, BERT. - Een bord bekijken.
3532: VOETEN, BERT. - De Ammonshoorn.
70167: VOETS, SJEF - CONINCK, FRITS E.A. - Sjef Voets. Beelden - tekeningen / Sculptures - drawings.
61342: VOETS, JACQUES. - Zo zag ik Maas en Tricht
82746: PIECK ANTON - BEN VAN EYSSELSTEIJN EN HANS VOGEL - Anton Pieck. Zijn leven en zijn werk.
95626: VOGEL, J. PH. - Indian Serpent-Lore or the Nagas in Hindu Legend and Art.
73182: VOGEL, MARIANNE. - Baard boven baard. Over het Nederlandse literaire en maatschappelijke leven 1945 - 1960.
74836: VOGEL, HEINER ; PETRI, JOACHIM. - Bilderbogen und Würfelspiel. Volkstümliche Graphik für Kinder und Papierspielzeug von den Anfängen bis zur 19.Jahrhundert.
48714: VOGEL, HANS. - Wacht maar tot ik dood ben. Annie M.G. Schmidt: haar leven en werk voor theater, radio en tv.
68780: PIECK ANTON - BEN VAN EYSSELSTEIJN EN HANS VOGEL - Anton Pieck. Zijn leven en zijn werk.
55682: PIECK ANTON - BEN VAN EYSSELSTEIJN EN HANS VOGEL - Anton Pieck. Zijn leven en zijn werk.
51436: PIECK ANTON - BEN VAN EYSSELSTEIJN EN HANS VOGEL - Anton Pieck. Zijn leven en zijn werk.
48295: PIECK ANTON - BEN VAN EYSSELSTEIJN EN HANS VOGEL - Anton Pieck. Zijn leven en zijn werk.
76178: PIECK ANTON - BEN VAN EYSSELSTEIJN EN HANS VOGEL - Anton Pieck. Zijn leven en zijn werk.
83044: PIECK ANTON - BEN VAN EYSSELSTEIJN EN HANS VOGEL - Anton Pieck. Zijn leven en zijn werk.
79222: VOGEL, HANS. - Heinrich Christoph Jussow (1754 - 1825). Baumeister in Kassel und Wilhelmshöhe. Ausstellung des Nachlasses des Künstlers im Hessischen Landesmuseum zu Kassel, November 1958 - Januar 1959.
40410: VOGELAAR, JACQ FIRMIN. - Klaaglied om Ka.
91912: VOGELER, HEINRICH. - Heinrich Vogeler. Kunstwerke Gebrauchsgegenstände Dokumente.
72415: VOGELS, REIN J. - De wondere lamp. Hoe electrische gloeilampen worden gemaakt. Topprestaties der techniek.
98848: VOGELS, FRIDA. - De harde kern 2. Met zijn drieen.
3784: VOGELSANG, ANTON. - Rond de bevrijding.
54419: VOGELSANG, W.; E.A. - Het Nederlandse Boek 1300-1800. Catalogus van de tentoonstelling.
42079: VOGT, PAUL (HRSG.). - Deutscher Expressionismus 1905 - 1920.
70929: VOGT, JOSEPH. - Het verval van Rome 200-500.
27244: VOGT, WILLEM. - Een leven met radio. De bekentenissen van een strijdbaar radio-man.
75191: VOGT, CHRISTIAN. - Photographs.
65279: VOIGT, J. - Histoire du Pape Gregoire VII et de son siecle: d'apres les monuments originaux. Par J. Voight. Traduite de l'allemand, augmentee d'une introduction, de notes historiques et de pieces justificatives par l'abbé Jager. 2 parts in one volume.
73705: VOIGT, ANDREA. - Serveer de makrelen.
48413: VOIGT, MARTIN H. E.A. (RED.). - Restaureren, toekomst voor verleden Opdrachtgevers en restauratiearchitecten in beeld.
71664: VOLBACH, FRITZ. - Georg Friedrich Händel.
76156: LIBÉRAKI - PIERRE VOLBOUDT. - Libéraki.
102042: VOLDER, KAREL. - Van Riga tot Rheinfelden. Over leven en werken, over terugkeren of sterven, van een half miljoen Nederlandse arbeiders in het Duitsland van 1940-1945.
75987: VOLGER, GERBRAND. & RIJSER, DAVID. - Gerbrand Volger. Schilderijen & werken op papier 1990 - 2002.
87748: VOLHARD, HANS. - Fritz Jaenecke und Sten Samuelson. [aus der Reihe:] Bauten und Planungen. Band 3.
87604: VOLKART, HANS. - Schweizer Architektur. Ein Überblick über das schweizerische Bauschaffen der Gegenwart. Wohnhaus, Siedlung, Miethaus, Schulen, Kirchen, Spitäler, Geschäftshäuser, Fabriken, Anlagen für Feste, Sport und Spiel.
25000: AARDE EN HAAR VOLKEN. - Aarde en haar Volkeren. 1871.
102299: AARDE EN HAAR VOLKEN. - De aarde en haar volken 1875.
68388: AARDE EN HAAR VOLKEN. - De aarde en haar volken 1881.
24746: HELMUT VÖLKER. - Nur Sturm.
78235: LEITGEB / SCHMUTTERMEIER / VÖLKER . - Wiener Werkstätte. Weens atelier 1903-1932.
63221: VOLKERS, KEES. - Sporen van bedrijvigheid. Blik op Utrechts industriëel verleden. Historische reeks Utrecht, deel 6.
100524: VOLKERS, KEES. - Sporen van bedrijvigheid. Blik op Utrechts industriëel verleden. Historische reeks Utrecht, deel 6.
98954: MEYERSON CAROL; EVERT VOLKERSZ [ED.]. - The Journal of the Long Island Book Collectors. Twenty Five Years 1966 - 1991. No. 5.
51122: VOLKERT, WILHELM. - Adel bis Zunft. Ein Lexikon des Mittelalters.
74284: VOLKMANN, ULRICH. - Die preussische Revolution.
77604: VOLKMANN, LUDWIG. - Iconografia Dantesca. Die bildlichen Darstellungen zur Göttlichen Komödie.
78674: HAARLEM. & NEDERL. ROOMSCH KATHOLIEKEN VOLKSBOND. - Zilveren Jubelfeesten der afdeeling Haarlem van den Nederl. Roomsch Katholieken Volksbond. Jublileum-gids tevens programmaboek der feestelijkheden. 1889 - 1914. Tweede uitgave.
52872: CENTRALE DIRECTIE VAN DE WEDEROPBOUW EN DE VOLKSHU - Onderzoek naar woonstijlen en woonwensen. Publicatie nr.1 Rotterdam. Eem analyse van vraaggesprekken met bewoners van verschillende woningtypen.
79613: HOOFDINSPECTIE VOOR DE VOLKSHUISVESTING. - Serie van woningtypen- Groep D: Het eensgezinshuis.
40976: VOLLAND, ERNST. - Ernst Volland Plakate Montagen Zeichnungen Karikaturen 1964 - 1979.
59553: VOLLAND, ERNST (HRSG.). - Gefühl und Schärfe. Fotos für die TAZ.
47262: VOLLARD, AMBROISE - RALPH JENTSCH, - Ambroise Vollard Éditeur.
94534: VOLLEMANS, KEES. - Grosz, Heartfield, Grandville, C. Toorop.
101671: VOLLEMANS, KEES. - Het raadsel van de zichtbare wereld. Philips Koninck, of een landschap in de vorm van een traktaat.
11187: VOLLENHOVE, JOHANNES. - Bloemlezing uit zijn gedichten.
40759: VOLLENHOVEN, PIERRE VAN. - 20 teksten in beton.
90796: VOLLMER. - Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler Zwanzigstes Jahrhundert. Vollmer. [6 Bände].
33766: VOLMULLER, H.W.J. (ED.) - Nijhoffs Geschiedenislexicon Nederland en België.
89757: VOLTAIRE. - Poësies Mêlées, &c. Tome Second [ Collection Complette des Oeuvres de Mr. de Voltaire, Tome Dix-Neuvième - XIX ].
92790: VOLTAIRE. - CANDIDE. Illustrations de A. Hallman.
82676: VOLTAIRE. - Poësies Mêlées, &c. Tome Troisième. [ Collection Complette des Oeuvres de Mr. de Voltaire, Tome Vingtième - XX ].
82677: VOLTAIRE. - Poësies Mêlées, &c. Tome Premier. [ Collection Complette des Oeuvres de Mr. de Voltaire, Tome XVIII ].
82678: VOLTAIRE. - Poësies Mêlées, &c. Tome Quatrième. [ Collection Complette des Oeuvres de Mr. de Voltaire, Tome Vingt-Sixiène - XXVI ].
82683: VOLTAIRE. - Mélanges Philosophiques, Litteraires Historiques, &c. Tome Cinquième. [ Collection Complette des Oeuvres de Mr. de Voltaire, Tome Vingt-Septième - XXVII ]
82686: VOLTAIRE. - Mélanges Philosophiques, Litteraires Historiques, &c. Tome Huitième. [ Collection Complette des Oeuvres de Mr. de Voltaire, Tome Trentième - XXX ].
89756: VOLTAIRE. - Annales de l'Empire depuis Charlemagne [ Collection Complette des Oeuvres de Mr. de Voltaire, Tome vingt-cinquième, XXV ].
71299: VOLTEN, ANDRÉ., GRAEVENITZ, ANTJE VON.; E.A & CROUWEL, WIM. - André Volten. Stichworte zu André Voltens Arbeitsprinzipien.
100675: VOLTEN, ANDRÉ. - HARTSUYKER, E. - André Volten. Beeldende kunst en bouwkunst in Nederland.
59991: CHRISTO & WOLFGANG VOLZ (PHOTOGRAPHS). - Christo. The Pont Neuf, Wrapped. Paris 1975-85. Photographs: Wolfgang Volz; Picture Commentary: David Bourdon. The Pont Neuf and Paris: Bernard de Montgolfiere.
96615: CHRISTO AND JEANNE-CLAUDE. & WOLFGANG VOLZ (PHOTOS) . - The Gates, Central Park, New York City, 1979-2005
94438: VONCK, BART. - Approches. Notities voor een personage.
29155: VONDEL, JOOST VAN DEN. - De Werken van Vondel. LUXE SET in leer gebonden.
10791: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Aenleidinge ter Nederduitsche dichtkunste.
3697: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Tien troostgedichten.
3696: VONDEL, JOOST VAN DEN. - ROSKAM en ROMMELPOT van 't HANEKOT.
9251: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Hekeldigten.
6491: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Gebroeders.
6400: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Gijsbreght van Aemstel.
3692: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Dertig gedichten.
3690: VONDEL, JOOST VAN DEN. - O Kersnacht schooner dan de daegen.
75462: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Jeptha, of offerbelofte. Koning David hersteld. Faeton, of roekeloze stoutheid.
44408: VONHOFF, H.J.L. - Liberalen onder één dak. VVD: 50 jaar liberale vereniging.
91542: BRS PREMSELA VONK. - BRS Premsela Vonk.
6744: VONK, HENNY. - Puinruimen.
97376: VONK, MAAIKE. - SEGAAR, TJEERD. - Maaike Vonk.
74413: VOOGD, PETER JAN. - Henry Fielding and William Hogarth. The Correspondences of the Arts.
82003: VOOLEN, EDWARD VAN (ED.) - Marc Chagall en het Joods Theater
71796: VOOLEN, EDWARD; WOUTHUYSEN, ESTER (RED.) & CHAGALL, MARC. - Marc Chagall en het Joods Theater.
58412: VOORBEIJTEL CANNENBURG, W. - Het Scheepvaart Museum te Amsterdam. Een rondgang langs de verzameling.
98560: VOORDE, URBAIN VAN DE. & MONOGRAFIEËN OVER BELGISCHE KUNST. - War van Overstraeten. Monografieën over Belgische kunst.
98621: VOORDE, URBAIN VAN DE. & MONOGRAFIEËN OVER BELGISCHE KUNST. - Hubert Malfait. Monografieën over Belgische Kunst.
100677: VOORDEN, BAREND VAN. - SLUYTER, FRANS. & PROOSDIJ, C. VAN. [TEKST] - B. v. Voorden. Overzichtstentoonstelling. [ Barend ]
70328: VOORDEN, F.W. VAN; E.A. (RED.). - Stads- en dorpsgezichten in Gelderland. De nederzetting in ontwikkeling.
46451: VOORDEN, F. W. VAN. - Schakels in stedebouw. Een model voor analyse van de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteiten van 19de-eeuwse stadsuitbreidingen op grond van een onderzoek in Gelderse steden.
100729: VOORDEN, AUGUST W. VAN. & COUWENBERGH, MARC. - Werkpaarden en dienstmeiden. Het Rotterdam van August Willem van Voorden 1881-1921.
53552: VOORDEN, F. W. VAN. - Schakels in stedebouw. Een model voor analyse van de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteiten van 19de-eeuwse stadsuitbreidingen op grond van een onderzoek in Gelderse steden.
3768: VOOREN-KUYPER, FROUWIEN VAN DER. - Vrouwenportretjes.
64752: VOORN, HENK. - Tekens in papier.
46011: VOORST, SANDRA VAN. - Weten wat er in de wereld te koop is: Vier Nederlandse uitgeverijen en hun vertaalde fondsen, 1945-1970.
58278: VOORST TOT VOORST, J.M.W. VAN. - Meubels in Nederland 1840 - 1900.
40912: VOORST TOT VOORST, J.M.W. VAN. - Meubels in Nederland 1840 - 1900. Twee delen.
82152: VOORT, JAN VAN DE. - De renaissance van de visserij. De Nederlandse deelname aan nationale en internationale visserijtentoonstellingen 1861-1907 [ isbn 9789057306723 ]
82878: VOORT, MARCEL VAN DER. - Dat seste boec van serpenten. Een onderzoek naar en een uitgave van boek VI van Jacob van Maerlants Der naturen bloeme.
84149: BEHEERRAAD VAN DIE VOORTREKKERMONUMENT. - Die Voortrekkermonument Pretoria. Amptelike Gids.
92574: VOORZAAT, THEO - KOEN NIEUWENDIJK. - Theo Voorzaat , schilderijen.
100664: VOORZAAT, THEO. - Theo Voorzaat. Zestien prentbriefkaarten.
53190: VOOUS, K.H. & H.J. SLIJPER - Roofvogels en uilen van Europa.
10882: VOOYS, P. DE. - Van de armen.
95608: VOOYS, C.G.N DE. - Letterkundige studieeën. Verzamelde opstellen.
6207: VOOYS, P. DE. - Bij het lezen van Albert Verwey's gedichten.
3729: VOOYS, P. DE. - Van bedreiging tot bevrijding 1937-1945.
91858: VORDEMBERGE-GILDEWART, FRIEDRICH. - Vordemberge-Gildewart. Galerie Müller Köln.
74114: VORDEMBERGE-GILDEWART, FRIEDRICH - SUSANNA PARTSCH.. - Friedrich Vordemberge-Gildewart - 1899-1962 Gemalde, Collagen, Werkskizzen, Bauplastik, Typographie.
91864: VORDEMBERGE-GILDEWART, FRIEDRICH. - Friedrich Vordemberge-Gildewart. 1899 - 1962.
91865: VORDEMBERGE-GILDEWART, FRIEDRICH. - Friedrich Vordemberge-Gildewart. [Galerie de'eendt]
91866: VORDEMBERGE-GILDEWART, FRIEDRICH. - Friedrich Vordemberge-Gildewart. Kunsthalle Mannheim. 3. oktober bis 15. november 1970.
91862: VORDEMBERGE-GILDEWART, FRIEDRICH. - Friedrich Vordemberge-Gildewart. 1899 - 1962.
95259: VORDEMBERGE-GILDEWART, FRIEDRICH. - Vordemberge-Gildewart remembered.
91859: VORDEMBERGE-GILDEWART, FRIEDRICH. - Friedrich Vordemberge-Gildewart. Retrospective 1924-1962.
91857: VORDEMBERGE-GILDEWART, FRIEDRICH. & TOORN, JAN VAN. - Vordemberge-Gildewart. [Van Abbemuseum]
78866: VORDEMBERGE-GILDEWART, FRIEDRICH. - Vordemberge-Gildewart.
91861: VORDEMBERGE-GILDEWART, FRIEDRICH. - Galleria Milano. Friedrich Vordemberge-Gildewart.
91863: VORDEMBERGE-GILDEWART, - ROTZLER, WILLY. - Vordemberge-Gildewart. [Künstler unserer Zeit.]
94046: VORDEMBERGE-GILDEWART, FRIEDRICH & ZIEGLGÄNSBERGER, ROMAN. - Nothing - and Everything. The De-Stijl Artist Friedrich Vordemberge-Gildewart.
72180: VORGRIMLER, HERBERT. - Boodschappers uit hogere sferen. De cultuurgeschiedenis van de engel.
47377: VORGRIMLER, HERBERT. - Boodschappers uit hogere sferen. De cultuurgeschiedenis van de engel.
92127: VORMWALD, GERHARD. & TANDEM. - Tandem Fall and Winter Collection 1988. [Photo's Gerhard Vormwald.]
69406: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A.; MAANEN, J.F. VAN. - Algemeen woordenboek der Aardrijkskunde, ten dienste van hen, die terstond de ligging van en bijzonderheden omtrent landen, steden, dorpen, bergen, rivieren, zeeen, meren, baaien, enz. der wereld willen weten.
102060: VORTMAN, J.B. - Recht en plicht. Indische burgerschapskunde voor iedereen.
12543: VOS, RENAAT DE. - Xenia.
54376: VOS, RENÉ. - Niet voor publicatie. De legale Nederlandse pers tijdens de Duitse bezetting.
51133: VOS, RIK EN HENK VAN OS (ED.). - Aan de oorsprong van de schilderkunst. The birth of panel painting. Vroege Italiaanse schilderijen in Nederlands bezit. Early Italian paintings in Dutch collections.
14632: VOS, MARGOT. - De nieuwe lent'.
69537: VOS, PIET. - Oud Werkendam in woord en beeld.
3878: VOS, MARGOT. - De dienende maagd.
60333: VOS, MARGOT. - De dienende maagd.
43416: VOS, LUC DE. - Veldslagen in de Lage Landen.
55506: VOS, LUC DE. - De bevrijding van Normandie tot de Ardennen.
58737: VOS, JOZEF. - HET DOORGESTREEPTE BLIJFT TE LEZEN. DE HOLOCAUST EN DE KUNSTEN IN NEDERLAND.
59450: VOS, G.J & JAC. - Voorheen en thans. Schetsen en tafereelen uit ons volksleven en ons land. Geïllustreerd leerboek voor school en huis.
8500: VOS, ARNOLD DE. - Uit een volslagen duisternis.
39057: VOS, H.B. - Rijtuigen op stal. 25 jaar Nationaal Rijtuigenmuseum.
82343: VOS, K. - Assignment Japan. Von Siebold, pioneer and collector.
90672: REYNAART DE VOS. - De vos in banden. Een technische handleiding.
95371: VOS, MACHIEL DE (FOTOGRAFIE) & ENKLAAR, JASPER (TEKST) - Utrecht - historisch hart van Nederland/historical heart of Holland.
102385: VOS, PETER. - Een studie in grijs. Voorlopige balans van drie jaar vogeltekenen.
77319: VOS, KLAAS. - Bert Haanstra Compleet.
101695: VOS, RON DE. - Nederlandse Schoeners & Brikken. 9789051943689
95365: VOS, PETER. - Peter Vos - Tekenaar.
100806: VOS, RON DE. - Nederlandse fregatschepen & barken. isbn 9789051944525
99767: VOS, DIRK DE. - Groeningemuseum. Brugge. De volledige verzameling.
100472: VOS, RUUD. - Alle motoren 2012. isbn 9789060133699
100666: VOS, HENK DE. - Henk de Vos. Aquarellen.
76773: VOS, J. BOEREMA, J. EN ASSEN, H VAN (SAMENSTELLING). - L`union provinciale Groningen 1772-1972. Uitgegeven ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan.
99693: VOS, DIRK DE. - Groeningemuseum. Brugge.
99694: VOS, DIRK DE. - Groeningemuseum. Brugge. isbn 5411572161375
69522: VOS, RIK & RUDOLF GEEL. - We hebben ze weer met genoegen bekeken...Cornelis Jetses, uitgeverij J.B. Wolters en het Nederlandse taalonderwijs.
100668: VOS, MARIA. - Maria Vos. Een gelderse schilderes 1824-1906.
98352: VOS, PETER. & SIERMAN, HARRY N [VORMGEVING] - Peter Vos - Tekenaar. Een overzicht.
83692: VOS, LUC DE, GERARD EMMANUEL & RAXHON PHILIPPE, GÉRARD-LIBOIS JULES. - Lumumba. De complotten? De moord.
87470: VOS, KLAAS. - Friese stinzen en staten. De Schierstins Veenwouden.
65314: VOSGIEN, M. - Dictionnaire géographique-portatif, ou description des empires, royaumes, républiques, provinces, villes, bourgs, patriarcats, évêchés, duchés, comtés, marquisats ..... Two Volumes.
69588: VOSKUIL, K. - Socialistisch commentaar. Een keuze uit de Zaterdagavondtoespraken voor de VARA microfoon.
86242: VOSKUIL, J.J. - Requiem voor een vriend.
53340: VOSKUIL, J.J. - Van vlechtwerk tot baksteen. Geschiedenis van de wanden van het boerenhuis in Nederland.
100676: VOSKUYL, HENK. - Henk Voskuyl.
15433: VOSMAER, C. - Nanno.
101123: VOSMAER, C. - De schilderschool. Levensschetsen en kunstwerken van eenige meesters uit de Hollandsche en andere scholen.
14327: JAN VOSS (1936). - 'Rien/tout'.
85381: VOSSEN, MIRJAM, E.A. - De dood moet een Wener zijn. Weense dodenakkers en hun legendarische bewoners.
67318: VOSSESTEIN, JACOB. - Vreemd volk. Over gedrag in andere culturen.
96054: VOSSIUS. - Het uitleenboekje van Vossius. Inleiding van C.S.M. Rademaker. Toelichting P. Tuynman.
73489: VOSTELL, WOLF. - Environnements / Happenings 1958 - 1974. A.R.C. 2. Musee d'Art Moderne de la Ville de Paris. Wolf Vostell.
45757: VOTH, HANNSJÖRG. - Zeichen der Erinnerung. Arbeiten von 1973-1986. Voth. Eine Ausstellung des Deutschen Architekturmuseums Frankfurt am Main, 7. März - 27. Mai 1987.
99298: ZIEKENVERPLEGING HILVERSUM - J.N. DE VOYS. - Gedenkboek Stichting R.K. Ziekenverpleging Hilversum 1933-1935. Uitgave ter gelegenheid van de voltooiÏng der groote uitbreiding en verbouwing.
69668: VPRO. - Stop de verloedering. Stem VPRO.
48814: VRANKRIJKER, A.C.J. DE. - Het wervende woord. Geschiedenis der socialistische week- en dagbladpers van Nederland.
99169: VRANKRIJKER, A.C.J. & K.C. VAN BIJLEVELT [SAMENSTELLING] - Bussum en Naarden in oude ansichten.
97038: VRANKRIJKER, A.C.J. DE. - Jong leven in een oude dorpskern. De jaren 1907-1925 uit mijn levensverhaal.
90594: VRANKRIJKER, A.C.J. DE. - Geschiedenis van Gooiland. Deel IV de laatste 50 jaar, 1925-1975. [Nieuwste geschiedenis]
67112: VRANKRIJKER, A.C.J. DE. - Naerdincklant. Gooische studies over: Koptienden, Boekweit en Bijen, Kerken en Kloosters en Weversheiligen.
53685: VRANKRIJKER, A.C.J. DE. - Vier eeuwen Nederlandsch studentenleven.
91666: VRANKRIJKER, A.C.J. DE. - Sint Jan. De Sint Jansprocessie van Laren in het Gooi. De ontwikkeling van Sint Jansfeest tot Sacramentsprocessie.
76160: VRANKRIJKER, A.C.J. DE. - Geschiedenis van Gooiland. Deel IV. De laatste 50 jaar, 1925-1975.
91830: VREDE, ANTON. - Anton Vrede.
100654: VREDEGOOR, BERT. - Bert Vredegoor. Van Heldendom & dode Relikwieën. Schilderijen 1987.
79215: VREDEMAN DE VRIES, J. - Variae architecturae Formae.
102197: VREDEN, MARTIN VAN - MENEGHELLI, LUIGI & WEELDEN, DIRK VAN. - Martin van Vreden, works 1990-1993.
96793: VREDEN, MARTIN VAN - MARTIN BRIL E.A. - Martin van Vreden.
91354: VREDENBERG-ALINK, J.J. - Kaarten van Gelderland en de kwartieren. Proeve van een overzicht van gedrukte kaarten van Gelderland en de kwartieren vanaf het midden van de 16e eeuw tot circa 1850.
92437: VREDENBERG-ALINK, J.J. - De kaarten van Groningerland. De ontwikkeling van het kaartbeeld van de tegenwoordige provincie Groningen met een lijst van gedrukte kaarten vervaardigd tussen 1545 en 1864
3511: VREE, PAUL DE. - Naar het einde.
4771: VREE, FREDDY DE. - Drie ogen zo blauw.
3513: VREE, FREDDY DE. - De dodenklas.
51970: HERMANS - FREDDY DE VREE. - De aardigste man ter wereld. Willem Fredrik Hermans. isbn 9789023400387
100669: VREE, ALBERT DE. - Van poldersloot wereldhaven. Een merkwaardig, meewarig mooi lees- en kijkboek.
101840: HERMANS - FREDDY DE VREE. - De aardigste man ter wereld. Willem Fredrik Hermans. isbn 9789023400387
72151: VREEBURG, GUUS & HADEWYCH MARTENS. & PASTOE. - UMS Pastoe. Een Nederlandse Meubelfabriek 1913-1983.
4408: VREEDE, MISCHA DE. - Met huid en hand.
14281: VREEDE, MISCHA DE. - Een hachelijk bestaan.
14558: VREEDE, MISCHA DE. - Eindeloos.
26544: VREEDE, MISCHA DE. - Met huid en hand.
73883: VREEKEN, HUBERT , EN ANDEREN. - Glas in het Amsterdams Historisch Museum en Museum Willet-Holthuysen.
73884: VREEKEN, HUBERT , EN ANDEREN. - Glas in het Amsterdams Historisch Museum en Museum Willet-Holthuysen.
73789: VREEKEN, HUBERT , EN ANDEREN. - Goud en Zilver met Amsterdamse keuren. De verzameling van het Amsterdamse Historisch Museum.
101726: VREELAND. - Ijsclub Voorwaarts Vreeland. 100 jaar 1896 - 1996.
78673: DENEKAMP. & BEVORDERING VREEMDELINGENVERKEER. - Die in den Degenkamp verwon werd van Sint Nikolaas gezegend.
95426: VREESWIJK, JOS VAN - HANNEKE VAN DER WERF. - Jos van Vreeswijk. Retrospective.
98251: VREESWIJK, JOS VAN - MAURICE STASSEN. - Imagine: Jos van Vreeswijk sculptures, paintings.
13293: VREIJLING, REINOUT. - Stenen vogels.
3814: VREIJLING, REINOUT. - Uithoek.
31644: VREIJLING, REINOUT. - Hecate.
28491: VRÉKE, JACQ. - De vliegenvanger.
97645: VREULS, CHARLES. - ORMELING, ROGIER. - Charles Vreuls. Tekeningen en schilderijen.
65046: VRI. BULTHUIS, PETER. - VRI vorm nieuwe vorm. Nummer vier.
99724: VRIELINCK, S. EN ROMAIN VAN EENOO, - IJveren voor Geschiedenis. 150 jaar Genootschap voor Geschiedenis Société d’émulation” Brugge.
78762: VRIELINK, NICO- DIEDERIK STEVENS. - Nico Vrielink. De ondernemende kunstschilder N.V.
78005: VRIELINK, NICO- DIEDERIK STEVENS. - Nico Vrielink. De ondernemende kunstschilder N.V. [ LUXE EDITIE, met litho; in cassette]
64503: VRIEND, J. J. - Reflexen. Nederlands bouwen na 1945. Buildings in the Netherlands. Bauen in Holland. L'Architecture néerlandaise.
70653: VRIEND, J. J. - Nederlands bouwen na 1945. Buildings in the Netherlands. Bauen in Holland. L'Architecture néerlandaise. Reflexen.
47015: VRIEND, J. J. - Bouwkunst van ons land. Twee delen.
78475: VRIEND, J. J. - De praktijk van het bouwen. Wonen in de lage landen 7.
91910: VRIEND, J.J. - L'Ecole d'Amsterdam. [Art et Architecture aux Pays-Bas]
82009: VRIEND, J.J. - Nieuwere architectuur. Beknopt overzicht van de historische ontwikkeling van de bouwkunst.
91911: VRIEND, J.J. - La Escuela de Amsterdam. [Arte plastico y arquitectura en holanda]
60052: VRIES, BOUDIEN DE. - Electoraat en elite. Sociale structuur en sociale mobiliteit in Amsterdam 1850-1895.
25873: VRIES, THEUN DE. - Wij waren getuigen. Dertig teekeningen van Piet Klaasse. Inleiding Jan H de Groot en Ed. Hoornik. Gedichten van Theun de Vries.
11632: VRIES, THEUN DE. - Een spook waart door Europa.
63740: VRIES, THEUN DE. - De diwan van IBN-Askari. Naar het Arabisch.
15720: VRIES, THEUN DE. - Bruiloftslied voor Swaantje.
57960: VRIES, THEUN DE. - Baron. De wonderbaarlijke Michel Baron, zijn leermeester Molière en de praalzieke zonnekoning.
73467: VRIES, THEUN DE. - 77 korte gedichten.
73279: VRIES, RUDOLF DE. - Aap uit het moeras.
40037: VRIES, R.W.P. DE. - Nederlandsche grafische kunstenaars uit het einde der negentiende en het begin van de twintigste eeuw.
6508: VRIES, MICK DE. - 'Knett'rend vuurwerk'.
34834: VRIES, HENDRIK DE. - Sprookjes.
68653: VRIES, HENDRIK DE. - Keur uit vroegere verzen. 1916-1946. Gedichten.
3670: VRIES, HENDRIK DE. - Goyescos.
7598: VRIES, HENDRIK DE. - Goyescos.
14612: VRIES, HENDRIK DE. - Gitaarfantasieën.
64948: VRIES, HENDRIK DE. - Capricho's en rijmcritieken.
59798: VRIES, HENDRIK DE. - Atlantische balladen.
14617: VRIES, HENDRIK DE. - Atlantische balladen.
71999: VRIES, HENDRIK DE - P. TER HOFSTEDE. - Hendrik De Vries. Dichter. Schilder. Tekenaar.
71553: VRIES, HENDRIK DE - HAN STEENBRUGGEN, ET AL. (ED.). - Hendrik de Vries [1896-1989]. ''T geheimste is geheim gebleven. The most secret is unrevealed'.
45999: VRIES, HENDRIK - BART SLIJPER (RED.). - In droomcadans bedwongen. Over Hendrik de Vries.
71998: VRIES, HENDIK DE - ASSMANN, PETER U.A. - Hendrik de Vries 1896-1989 - der niederländische Kubin. Das im wachende Traum gesehene.
50247: VRIES, GERT JAN DE. - Ik heb geen verstand van poëzie. G.A. van Oorschot als uitgever van poëzie.
3738: VRIES, DOLF DE. - Gedachten in gedichtjes.
75461: VRIES, ABE DE. - Het goud op de weg. De Friese poëzie sinds 1880.
99737: VRIES, ANNEKA DE (RED.). - Avonturen met een collectie. Ontdekkingen in de verzamelingen van Huis Bergh. isbn 978908036384
98681: VRIES JR, R.W.P. DE. - Tentoonstelling van werken door wijlen Aug. Legras in het Stedelijk Museum te Amsterdam, 1916.
87304: VRIES, JOH. DE. - Nieuw Nijmegen 1870-1970
95950: VRIES, THOM J. DE. - Hora Ruit, Tempus Fluit.
95961: VRIES, THOM J. DE. - Politie ende iustitie.
95962: VRIES, THOM J. DE. - Qui manet in Zwolla of over de Zwolse pot.
95963: VRIES, THOM J. DE. - Zwollae Monstratio, zijnde een historische gids van Zwolle...
95964: VRIES, THOM J. DE. - Nec Lusisse Pudet Sed Non Incidere Ludum. Het spelelement in de stedelijke samenleving van Horatius...
76940: VRIES, DIRK DE. - Gordel van smaragd. 180 foto's over land en volk van Indonesie. Met een woord ten geleide van Dirk de Vries.
100684: VRIES, HENK DE. - VEEN, HENK TH. VAN. [TEKST] - Henk de Vries. [ Het consistente in de kunst van Henk de Vries ]
3747: VRIES, WIM DE. - Zwaar bewolkt, enkele opklaringen.
95932: VRIES, THOM J. DE. - Scholoum 1969. Te Zwolle is een plan ontstaan de situatie rondom de voormalige Broerenkerk te Gaan saneren en restaureren in de Librye is in 1757 de tweede nu openbare synagoge ingewijd door de joodse buurlui die toen reeds lang als oude Zwollenaren golden.....
95933: VRIES, THOM J. DE. [RED.] - Mercator Sapiens. Zorgen en waken zijn heren-zaken. Enige losse gedachten over handel en wandel, van Horantius tot het heden....
98364: VRIES, JAN-PAUL DE [ONTWERP]. - Volksbuurtmuseum.
40220: VRIES, JR, R.W.P. DE. - Nederlandsche grafische kunstenaars uit het einde der negentiende en het begin van de twintigste eeuw.
93545: VRIES, JOH. DE. - Ir. Sybold van Ravesteyn Diergaarde Blijdorp.
101829: VRIES, HENDRIK DE. - Keur uit vroegere verzen. 1916-1946. Gedichten.
64435: VRIES, HENK DE ONTWERPGROEP. - Ontwerpgroep Henk de Vries.
71558: VRIES, SJOERD DE. & KARSTKAREL, PETER. - Sjoerd de Vries.
56795: VRIES, S.PH. DE. - Joodse riten en symbolen.
53335: CONCEPT GROUP HENK DE VRIES. - Architecture of Integrated Design.
66893: VRIES, ANNE DE (SAMENSTELLING). - Van Alphen tot Zonderland. De Nederlandse kinderpoëzie van alle tijden.
91310: VRIES, HENDRIK DE. - Keur uit vroegere verzen. 1916-1946. Gedichten.
84528: VRIES, S.G. DE - Middeleeuwsche handschriftenkunde. Rede bij de aanvaarding van het buitengewoon hoogleraarsambt aan de Rijks-Universiteit te Leiden den 5den Mei 1909.
95967: VRIES, THOM J. DE. - Sed Fugit Interea, Fugit Irreparabile Tempus, maar intussen en onherstelbaar vliedt de tijd. Een korte verhandeling over het bouwwezen...
95968: VRIES, THOM J. DE. - Speculum Superstitionis. Dat is Spiegel van het bijgeloof, waarin men weerkaaatst ziet welke onheilvolle gevolgen in vroeger eeuwen het bijgeloof aan een overdreven macht van de duivel heeft gehad....
10020: VRIES, THEUN DE. - De freule.
53105: VRIES, JAN W., ROLAND WILLEMYNS EN PETER BURGER. - Het verhaal van een taal. Negen eeuwen Nederlands.
97451: VRIES, MARIETTA DE. & BOOM, IRMA [DESIGN]. - Represent Royal Tichelaar Makkum. [English edition ; ISBN 9789064507083 ]
64945: VRIES, HENDRIK DE. - Verzamelde gedichten.
47952: VRIES, JAN DE EN ANDEREN - Pieter Haverkorn van Rijsewijk 1839 - 1919. Dominee, journalist en museumdirecteur.
97440: VRIES, AUKE - RUDI FUCHS, E.A. - Auke de Vries. Sculpturen, tekeningen en werken in de openbare ruimte. [ isbn 9789056628598 ]
29834: VRIES, LEONARD DE. - Het boek van Artis.
6834: VRIES, JELLE DE. - Kinderspel.
64949: VRIES, HENDRIK DE. - Stormfakkels.
4130: VRIES, JELLE DE. - Kinderspel.
100646: VRIES, HENK DE. - TOLLENAAR, L. & WAALS, J.C. V.D. - Henk de Vries.
15430: VRIES, HENDRIK DE. - Keur uit vroegere verzen. 1916-1946. Gedichten.
26722: VRIES, THEUN DE. - De vrijheid gaat in het rood gekleed.
71754: VRIES, J.S. DE. - Encephalopathia infantilis met nadruk op de orthopaedische behandeling.
52782: VRIES, R.W.P. DE. - Nederlandsche grafische kunstenaars uit het einde der negentiende en het begin van de twintigste eeuw.
76467: VRIES, HUGO DE. - De voeding der planten.
12257: VRIES, HENDRIK DE. - Atlantische balladen.
95953: VRIES, THOM J. DE. - Rotat Omnia Fatum. Noodlot's rad draait alles rond. Een essay in draaiende trant vertonende Noodlot's wentelend wiel ....
95954: VRIES, THOM J. DE. - Transissalania Illustrata. Achter de IJssel begint het land.
95955: VRIES, THOM J. DE. [E.A.] - Vive Valeque. Kaleidoskoop van het oude en niet-zo-oude Zwolle.
79157: VRIES, LYCKLE DE. - Diamante gedenkzuilen en leerzaeme voorbeelden. Een bespreking van Johan van Gools Nieuwe Schouburg.
96199: VRIES, HENNIE DE & PRONK, ROB. - 22 jaar C.V. 'De Vestingnarren' 1966-1988 Jubileumboek 't Wallegat, Naarden.
92204: VRIES. H.S DE & H.J DE - De Vries Scheepsbouw 75 jaar 1923-1998.
95941: VRIES, THOM J. DE. - Angst. dierbare vijandin.
95942: VRIES, THOM J. DE. - Vigilate et Orate. Het burgermeesterschap in de IJsselsteden, in het bizonder te Zwolle.
95944: VRIES, THOM J. DE. - De stille straat. Meditatie over meesters en boeken in een Zwols papierpakhuis.
87111: VRIES, D.H. DE. - Een Amsterdamse Koopman in de Molukken. 1883-1901.
95948: VRIES, THOM J. DE. - Nescire Quaedam Magna Pars Sapientiae Est. Bepaalde dingen niet te weten is een groot deel der wijsheid...
95936: VRIES, THOM J. DE. - Festina Lente, haast u langsaam ! Een woord van de kerkvader Augustinus.... [met bijbehorende kaarten]
95951: VRIES, THOM J. DE. - Permitte divis cetera.
10716: VRIES, HENDRIK DE. - Capricho's en rijmcritieken.
93715: VRIES, HERMAN - LISSETTE PELSERS. - herman de vries. Ein Trip durch die Welt.
83750: VRIES, S.PH. DE. - Joodse riten en symbolen.
42562: VRIES, BEN DE. - Pleinen van Nederland. Een typologische analyse van het Nederlandse stadsplein.
98522: VRIES, JANNES DE - JOS DE GRUYTER. - Schilderijen en tekeningen van Jannes de Vries.
100755: VRIES, S. PH. DE. & MEYER, WYBO. [BANDONTWERP] - Joodsche riten en symbolen. [Deel 1]
91200: VRIES, HER DE - Van hoegenaamd geen waarde. J.H. Moesman en de publiciteit.
81151: VRIES, JOHAN DE - EVERT VAN STRAATEN. - Johan de Vries: van symbolist tot realist. Schilderijen en tekeningen van 1914 tot 1940
93200: VRIES, R.W.P. DE. - M.A.J. Bauer.
95966: VRIES, THOM J. DE. - Vive svol. Historie van schoolmeesters, drukkers en ketters en van allen die een bijdrage hebben geleverd tot de bloei van de Alma Schola Svollana.
84001: VRIES, R.W.P. DE. - Jan Poortenaar en zijn werk.
42384: VRIES, THEUN DE. ; REGTEREN ALTENA, J.Q. VAN. - Het werk van Henriët.
83911: VRIES, MARIETTA DE. - Represent Koninklijke Tichelaar Makkum. [ISBN 978 90 6450 707 6]
65127: VRIES, BOUDIEN DE. - De kracht der zwakken. Studies over arbeid en arbeidersbeweging in het verleden. Opstellen aangeboden aan Theo van Tijn bij zijn afscheid als hoogleraar Economische en Sociale Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Utrecht.
2522: VRIESLAND, VICTOR E. VAN. - Tegengif.
23812: VRIESLAND, VICTOR E. VAN. - Le vent se couche.
3871: VRIESLAND, VICTOR E. VAN. - Vooronderzoek.
3868: VRIESLAND, VICTOR E. VAN. - Voorwaardelijk uitzicht.
8: VRIESLAND, VICTOR E. VAN. - Ondoordacht.
5119: VRIESLAND, VICTOR E. VAN. - Spiegel van de Nederlandse Poëzie, van de middeleeuwen tot en met de Tachtigers.
3155: VRIESLAND, VICTOR E. VAN. - Kortschrift.
5158: VRIESLAND, VICTOR E. VAN. - De kunst der vrijagíe.
15600: VRIESLAND, VICTOR E. VAN. - Drievoudig verweer.
3867: VRIESLAND, VICTOR E. VAN. - Bijbedoelingen.
15341: VRIESLAND, VICTOR E. VAN. - Bijbedoelingen uitgebreid met tien nagelaten verzen.
47940: VRIEZE, JOHN. - De Thracische koningsschat; De zilverschat van Rogozen, Bulgarije.
64691: VRIEZE, JOHN [RED.]. - Het Rijk der Scythen.
85214: VRIJ, MARIJKE DE. - The World on Paper. A descriptive catalogue of cartographical material published in Amsterdam during the seventeenth century.
41334: VRIJER, M.J.A. DE. - Ds. Bernardus Smytegelt en zijn 'Gekrookte riet'.
34114: VRIJMAN, JAN. - Vier dagen Nederland.
56556: VROEGE, HEIN; JONG, EELKE DE. - De ijdele roes. Beelden uit de roerige jaren zestig.
3712: VROEGINDEWEIJ, RIEN. - Statig landschap achter glas.
91832: VROEGINDEWEIJ, LEO. - Leo Vroegindeweij.
61240: VROEMEN, J.J. W. - Nooit uitgeblust. Honderd jaar Harderwijker vrijwillige brandweer.
11161: VROLIJK, MAARTEN. - In Mora.
97418: VROLIJK, ARNOUD; JAN SCHMIDT & KARIN SCHEPER. - Turcksche boucken. De oosterse verzameling van Levinus Warner, diplomaat in 17e eeuws Istanbul. [ isbn 9789070108939 ]
77594: VROM. - Rijkshuisvesting voor morgen. Verslag van het symposium, 8 december 1992. Govenrment accomodation for tomorrow, report of a symposium. 3.
14609: VROMAN, LEO. - Just one more world.
8378: VROMAN, LEO. - God en Godin.
15490: VROMAN, LEO. & VOS, PETER. - Almanak.
95109: VROMAN, LEO. - Daar. Gedichten.
83360: VROMAN, LEO. - Spiegelbezoek
96928: VROMAN, LEO. - In het midden.
98920: VROMAN, LEO. - Tineke. De adem van Mars. Snippers van Leo Vroman.
14785: JEAN-PAUL VROOM (1922). - Handen.
96810: VROOM, JEAN-PAUL. - MARWIJK KOOY, MAYDO VAN. [ED.] - Jean-Paul Vroom. Screenprints 1976 - 1980.
4556: VROOMEN, NORIKO DE., RIDDER, LEO DE. - De zomermaan en andere Japanse kettingverzen.
69420: VROOMKONING, VICTOR. - Stapelen.
69512: VROOMKONING, VICTOR. - Ommezien. Gedichten 2008-1983 ISBN: 9789029567145
78941: VROONDAAL. - Zicht op Vroondaal. Wereldwijk aan zee ['s-Gravenhage]
70405: VUGHT, REINOUD VAN - JANSEN, BERT (INTROD.). - Reinoud van Vught. Recent werk. Recent Work.
65080: VUGHT, REINOUD VAN - JANSEN, BERT (INTROD.). - Reinoud van Vught. Recent werk. Recent Work.
82018: VUGHT, REINOUD VAN - JANSEN, BERT (INTROD.). - Reinoud van Vught. Recent werk. Recent work
3972: VUIJSJE, HERMAN. - 't Is niet de bedoeling te verwijten. Het zijn gewoon wat blote feiten.
50287: VUIJSJE, HERMAN & LANS, JOS VAN DER (RED.). - Het verlangen naar de stad. 25 jaar wonen in de stad.
91835: VUILLARD, EDOUARD. - Vuillard.
95291: VUURDE, ROB VAN. - Engeland , Nederland en de Monroeleer , 1895 - 1914 . Europese belangenbehartiging in de Amerikaanse invloedssfeer.
77574: VUUREN, JAN VAN - BEEK, WIM VAN DER. - Jan van Vuuren (1871-1941). Schilder van de Veluwe.
99084: VUURST DE VRIES, JULES VAN DER. - FAASSEN, EGBERT VAN. - Jules van der Vuurst de Vries. [ isbn: 9073981026 ]
51368: VUYK, SIMON. - Verlichte verzen en kolommen. Remonstranten in de letterkunde en tijdschriften van de Verlichting 1720-1820.
33010: VUYK, SIMON. - Uitdovende Verlichting. Remonstranten als deftige vaderlanders 1800 - 1860.
43390: VUYK, SIMON. - De dronken Arminiaanse dominee. Over de schaduwzijde der verlichte remonstranten.
3597: VUYK, BEB. - Een broer in Brazilië.
90347: VUYK, SIMON. - Jacob Kantelaar. Veelzijdig verlicht verliezer 1759-1821.
101276: VUYK, KEES. - Het menselijk teveel. Over de kunst van het leven en de waarde van de kunst. isbn 9789077070185
95487: VUYK, BEB. - Vele namen. novelle. IN: DVB De Vrije Bladen schrift 1 jaargang 12,
35947: VVAA. - 't Is geen baan, 't is een bestaan. Het sociale en economische leven van de medische beroepsbeoefenaren in Nederland weerspiegeld in VVAA 75 jaar.
82566: TERSCHELLING VVV. - Terschelling beschreven. 32 lezenswaardige verhalen uit 25 jaargangen van De Sjouw.
91493: OBROVA VYSTAVA. - Kov - Sperk / Metall - Shmuk / Metal - Jewellery.
87462: WAAGENAAR, SAM. - The Little Five, De kleine Vijf, Les Cinq Petits, Die kleinen Fünf. Liechtenstein, San Marino, Monaco, Vatican, Andorra
65120: WAAL, TH. DE. - Goeree-Overflakkee in oude ansichten
91444: WAAL, H. VAN DE - Drie eeuwen Vaderlandsche Geschieduitbeelding 1500 - 1800. Een iconologische studie. 2 delen. Deel I: tekst Deel II: noten registers en platen.
82019: WAAL, H. VAN DE - Traditie en bezieling. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleeraar in de kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Leiden op 22 maart 1946
4256: WAALS, JACQUELINE E. VAN DER. - Laatste verzen.
87807: WAALS, JACQUELINE E. VAN DER. - Silhouetten. Bloemlezing uit de gedichten van. Met houtsneden van Daan de Vries.
4254: WAALS, JACQUELINE E. VAN DER. - Gebroken kleuren. Bloemlezing uit de gedichten van Jacqueline van der Waals.
83612: WAALS, JAN VAN DER. - De prentschat van Michiel Hinloopen. Een reconstructie van de eerste openbare papierkunstverzameling in Nederland.
84649: WAANDERS. - en zij tekenden voor Waanders. Beeldboek van een ambacht en zijn vestingsstad. (Uitgegeven t.g.v. het 150-jarig bestaan van uitgeverij Waanders).
73571: WAARD, ELLY DE. - Van cadmium lekken de bossen.
14537: WAARD, ELLY DE. - Afstand.
10944: WAARD, ELLY DE. - Afstand.
16068: WAARD, ANNEMARIE DE. - Als Troje.
14171: WAARD, ELLY DE. - Onvoltooiing.
52129: HOEKSCHE WAARD. - Eilandgeschiedenis in beeld. Afbeeldingen van de Hoeksche Waard uit de zeventiende tot en met de negentiende eeuw.
22828: WAARD, ELLY DE. - Het zij.
89151: WAARD, R. DE. - Draaiorgels. Hun geschiedenis en betekenis.
88957: WAARD, JOHN E. DE. - Fins & Chrome. [ American Automobiles of the 1950s ]
85030: WAARD, ELLY DE. - De hemel van Toulouse.
94202: WAARD, ELLY DE. - In het halogeen.
94204: WAARD, ELLY DE. - Proeven van moord.
69034: WAARDEN, FRANS VAN & E.A. - Fabriekslevens. Persoonlijke geschiedenissen van arbeiders, fabrikanten, managers en andere betrokken uit de Twentse textielindustrie.
73418: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Zuidwal. Gedichten.
73417: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Wie hier nog komt.
55321: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Waar de wegen waren.
73226: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Van de aanvaller geen spoor.
7180: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - De vergrijzing.
4237: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Van de aanvaller geen spoor.
63768: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Stadtekens.
4236: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Tussen nat mos en een begrafenis.
4235: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Stadtekens.
4230: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Powezie '69.
73245: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Met innige deelneming - gedichten
63766: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Eenenzestig - Negenenzestig - Powezie.
16682: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - De dorst der havensteden.
40527: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Beschrijving van het MEER.
4239: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Ach, de tijd.
63772: WAARSENBURG, HANS VAN DE. KUSTERS, WIEL. - Keuze uit de politieke gedichten. Met een uitleiding van Wiel Kusters.
4238: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Avondlandschappen.
4234: WAARSENBURG, HANS VAN DE. ; BOOSTEN, GÈR. - Verschrikkelijke winter.
95559: WAART, GUIDO DE WAART. - GALERIE VAN MOURIK. - Guido de Waart.
32020: WAASDORP, JOOP - DE ENGELBEWAARDER. - Joop Waasdorp zestig jaar. De Engelbewaarder. Deel 8.
90434: SOTHEBY MAK VAN WAAY. - The Collection of the late Bernard Houthakker. Catalogus 253, Kunstveilingen Sotheby Mak van Waay B.V.
100476: WACQUANT, LOÏC. - Paria's van de stad. Nieuwe marginaliteit in tijden van neoliberalisme. isbn 9789491297212
50762: WADUM, JORGEN. - Vermeer en plein jour. Conservation Restauration et Recherche.
50761: WADUM, JORGEN. - Vermeer in het licht. Conservering, Restauratie en Onderzoek.
50763: WADUM, JORGEN. - Vermeer illuminated. Conservation Restoration et Research.
97080: WAEGEMANS, EMMANUEL. - Geschiedenis van de Russische literatuur. Sinds de tijd van Peter de Grote.
46124: WAEL, J. DE. - Electronenbuiging aan monomoleculaire films.
77731: WAGEMAKER - VAN DER MEER, DIDI EN ADEREN. - Jaap Wagemaker.
95549: WAGEMAKER, JAAP - DOELMAN, C. [INTR.] - Jaap Wagemaker. Schilderijen Gouaches. 14 februari tot 15 maart 1970.
91834: WAGEMAKER, JAAP. - Wagemaker. Haags Gemeentemuseum 6 / 2 - 28 / 3 1965.
97123: WAGEMAKER, JAAP - DOELMAN, C. [INTR.] - l'Art informel de Jaap Wagemaker. [les beaux-arts aux Pays-Bas]
56357: WAGEMAKERS, A. J. M. - Buitenstaanders in actie. Socialisten en neutraal-georganiseerden in confrontatie met de gesloten Tilburgse samenleving 1888-1919.
91052: WAGEMAN, PATTY / KOUTEINIKOVA, INESSA. - Het onbekende Rusland. Orientalistische schilderkunst 1850 - 1920. [ isbn 9789056627614 ]
83836: WAGEMANS, KAREL. - Schetsen uit het statenkwartier De selectieve bewoningsgeschiedenis van een Haagse wijk.
62236: WAGENAAR, JOHANNES / JAAP VAN BENTHEM. - Johan Wagenaar (1862-1941). Leven en werk van een veelzijdig kunstenaar.
35591: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - De rotstekeninen van Bonaire en Curaçao. The prehistoric rock drawings of Bonaire and Curaçao.
82020: WAGENAAR, COR. - Welvaartsstad in wording. De wederopbouw van Rotterdam 1940-1952.
102050: WAGENAAR, AAD. - Rotterdam mei '40. De slag, de bommen, de brand.
83583: A.N.W.B. & WAGENAAR REISIGER, H.F. - Indië in beeld. Uitgegeven door den A.N.W.B., toeristenbond voor Nederland.
91903: WAGENAAR, WILLEM. & ADELAAR, DICK - Het surrealistisch universum van Willem Wagenaar (1907-1999).
100910: WAGENAAR, MARJA. - RIJKSVOORLICHTINGSDIENST geheimhouden, toedekken en openbaren. isbn 9789012084567
52974: WAGENAAR, LEONOOR & PATRICIA STEUR. - De laatste ridders. Ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de Militaire Willemsorde.
47978: WAGENAAR, COR. - Welvaartsstad in wording. De wederopbouw van Rotterdam 1940-1952.
97510: WAGENBERG-TER HOEVEN, ANKIE A. VAN. - Het Driekoningenfeest. De uitbeelding van een populair thema in de beeldende kunst van de zeventiende eeuw
58709: WAGENER, W.A. - Rotterdam onherroepelijk.
18624: WAGENVOORDE, HANNO VAN. - Vlinders op een mandolien.
4154: WAGENVOORDE, HANNO VAN. - Karillon van November.
41370: WAGNER, JOHN. - Testaments of Israel. Words of Yesterday. Images of Today.
74779: WAGNER, ECKARD. - Jugendstiltin. Introductie op 'Kaysertin' aan de hand van de Giorgio Silzercollectie in het Kreismuseums Zons. [Jugendstil-Tin]
101548: WAGNER, RAINER (HRSG.). - Weimar. Historische Ansichtskarten.
77729: WAGNER, OTTO. - Sketches, Projects and Executed Buildings by Otto Wagner. Complete reprint of the original volumes published in 1889, 1897, 1906, 1922. With an introduction by Peter Haiko.
77530: WAGNER - ROSE, PAUL LAWRENCE. - Richard Wagner und der Antisemitismus.
100505: WAGNER - POURTALES, GUY DE. - Wagner. Histoire d'un artiste.
96383: WAGNER, RICHARD - MÜLLER, ULRICH; WAPNEWSKI, PETER. - Wagner Handbook.
96748: WAGNER, OTTO - GRAF, OTTO ANTONIO. - Otto Wagner. 4 Sicard und van der Nüll. Zu den Anfängen der Moderne.
65431: WAGNER, RICHARD; KLINDWORTH, KARL. - Die Meistersinger von Nürnberg von Richard Wagner. Vollständiger Klavier-Auszug von Karl Klindworth.
75551: WAGNER, JAN. - Antoon Derkzen van Angeren 1878-1961. De bezielende kracht achter de Rotterdamse grafiek.
93372: WAGNER, JAN. - Antoon Derkzen van Angeren 1878-1961. De bezielende kracht achter de Rotterdamse grafiek.
43174: WAGNERVEREENIGING. - Gedenkboek der Wagnervereeniging. Haar geschiedenis in beeld 1884-1934 . Door het bestuur uitgegeven te Amsterdam in de maand Juli 1934 naar aanleiding van het 50 jarig bestaan der vereeniging.
72807: WAGT, WIM DE. - Piet Elling 1897-1962. Een samenstemmende eenheid [ isbn 9789068684278 ]
90093: WAGT, WIM DE. - Paleis voor alle burgers.Van Burgerziekenhuis tot designhotel.
74105: WAISSENBERGER, ROBERT (HRSG.). - Wien 1815-1848. Bürgersinn und Aufbegehren. Die Zeit des Biedermeier und Vormärz.
101170: WAISSENBERGER, ROBERT (HRSG.), - Die Türken vor Wien. Europa und die Entscheidung an der Donau. 1683
52840: WAKEFIELD, E. M., & R. W. G. DENNIS. - Common British Fungi: a Guide to the More Common Larger Basidiomycetes of the British Isles.
76372: WAL, S.L. VAN DER. - Besturen overzee. Herinneringen van oud-ambtenaren bij het binnenlands bestuur in Nederlandsch-Indië.
4150: WALBURG, HELLEN. - Mare Somnii.
4164: WALBURG, HELLEN. - Nicol.
4159: WALBURG, HELLEN. - Symbola.
91905: WALCH, CHARLES. - Ch. Walch. Peintures Gouaches Dessins Gravures Sculptures. 1928 - 1948.
83840: VEREENIGING TOT BEVORDERING VAN HET VREEMDELINGENVERKEER IN WALCHEREN. - Gids voor Walcheren.
96964: WALCOTT, DEREK. - Selected Poems of Derek Walcott.
91906: WALDBERG, ISABELLE. & SOLIER, RENÉ DE. - Waldberg. [Sculptures récentes.]
91904: WALDBERG, PATRICK. - Le Surréalisme, sources, histoire, affinités.
47711: WALDBERG, PATRICK. - Les Demeures d'Hypnos. Préface de Pierre Klossowski.
82024: WALDMANN, EMILE. - La Peinture Allemande Contemporaine.
91183: WALDMANN, EMILE - Die Kunst des Realismus und des Impressionismus im 19. Jahrhundert. Propylaen - Kunstgeschichte XV.
69065: WALDMANN, GÜNTER. - Produktiver Umgang mit Lyrik. Eine systematische Einführung in die Lyrik, ihre produktive Erfahrung und ihr Schreiben. Für Schule (Primar- und Sekundarstufe) und Hochschule sowie zum Selbststudium
54687: WALDORP, H. - Onze Nederlandse stoomlocomotieven in woord en beeld.
40541: WALDSCHMIDT (GERMANY). - 'Porträt Günther Bruno-Fuchs'.
49263: WALDVOGEL FLORIAN., WAGNER, SILKE., REHBERGER, TOBIAS., PASCHKE, DIRK/ DANIEL MILOHNIC., HORELLI, LAURA., HEIN JEPPE. ; GRÖSCH, WIEBKE / FRANK METZGER - Frankfurter Positionen 2001.
49092: WALENDY, ODA. - Malerei auf Seide.
53789: HRH THE PRINCE OF WALES. - Die Zukunft unserer Städte. Eine ganz persönliche Auseindersetzung mit der modernen Architektur.
11707: WALESA, LECH. - De weg van de hoop.
8620: WALESA, LECH. - De weg naar de hoop.
92943: WALGENBACH, HANS. ; ADRICHEM, JAN VAN. ; STICHTER, DIANA. ; E.A. - Lof der zotheid. een sculptuur voor Rotterdam. [75 jaar Erasmus Universiteit]
99415: WALKER,SUSAN & MORRIS BIERBRIER. - Ancient faces. Mummy portraits from Roman Egypt.
91840: WALKER ART CENTER. & FRIEDMAN, MARTIN. [A.O.] - Walker Art Center. Painting and Sculpture from the Collection.
81239: WALKER, ALDO AND ROLF WINNEWISSER. & LUZERN KUNSTMUSEUM - Untersuchungen der reflektierten absorbierten gebrochenen trockenen autonomen aufgeloesten ueberlagerten festen widerspiegelten springenden aeusseren inneren angehaeuften feuchten zerfallenden erregenden verkrusteten ueberschrittenen Gedanken des Beryll C
59409: WALKER, CYRIL & DAVID WARD. - Fossielen. Fotografie van Colin Keates. Tirion Natuur Handboeken. Meer dan 500 soorten uit de hele wereld.
64604: WALKER, PERCY B. - Early Aviation at Farnborough. The History of the Royal Aircraft Establishment. Volume I. Balloons, Kites and Airships.
100703: WALKER, ALEXANDER. - De bioscoop als sex-tempel.
100974: WALL, V. I. VAN DE. - De Nederlandsche Oudheden in de Molukken.
76269: WALL, J.W.M. VAN DE. - De valkerij op het Loo. The Royal Hawking Club 1839 - 1855.
83264: WALL, ERNESTINE VAN DER. & WESSELS, LEO. - Een veelzijdige verstandhouding. Religie en Verlichting in Nederland 1650-1850. isbn 9789077503737
56366: WALLE, C., VAN DE. - Siardus Bogaerts, de prior en zijn monasterium te Huijbergen 1614-1670. Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, deel XLVIII.
87750: WALLERSTEIN, IMMANUEL. - Europese wereld-economie in de zestiende eeuw. Het moderne wereld-systeem I. & Mercantilisme en de consolidatie van de Euroese wereld-economie: 1600-1750. Het moderne wereld-systeem II.
73745: WALLERT, ARIE; TAUBER, GWEN; MURPHY, LISA. - The Holy Kinship. A medieval masterpiece.
73744: WALLERT, ARIE; TAUBER, GWEN; MURPHY, LISA. - The Holy Kinship. A medieval masterpiece.
99112: WALLET, TAF. - MARET, FRANCOIS., JONCKHEERE, K. [VERT.] & MONOGRAFIEËN OVER BELGISCHE KUNST. - Taf Wallet, door Francois Maret. [ Monografieën over Belgische kunst ]
45165: WALRAVEN, WIM, JR. ; WALRAVEN, WIM, JR. - De groote verbittering, Herinneringen aan mijn vader.
92778: WALRAVEN, W. - Brieven. Aan familie en vrienden 1919-1941. Biografische inleiding van F. Schamhardt.
35626: WALRAVEN, W. - Brieven. Aan familie en vrienden 1919-1941. Biografische inleiding van F. Schamhardt.
95524: WALRAVEN, DIK. - PETERS, PHILIP. [TEXT] - Dik Walraven.
87281: WALRAVENS, J. - Verzameld proza.
27495: WALRAVENS, J. - Portret.
14418: WALRAVENS, J. - Verzameld proza.
63190: WALSCH, NEALE DONALD. - Persoonlijk dagboek. Meditaties uit Een nieuw gesprek met God.
15329: WALSCHAP, GERARD. - Voorpost gevechten.
46586: WALSCHAP, GERARD. - Brieven 1951 - 1965.
46587: WALSCHAP, GERARD. - Brieven 1966 - 1989.
49491: WALSCHAP, GERARD. - Brieven 1921 - 1950.
9988: WALSCHAP, GERARD. - De Française.
16154: WALSCHAP, GERARD. - Marriage. Ordeal. Two Novels.
41878: WALSCHAP, GERARD. - Volk.
79026: WALSCHAP, GERARD. - Genezing door aspirine.
92506: WALSCHAP, GERARD. - Jan Frans Cantré.
74336: WALSH, ROGER. - Het wezen van spiritualiteit. De zeven wegen naar hart en geest.
87602: WALTER, FELIX (EDITOR). - Fifty Modern Bungalows.
49567: WALTER, ULRICH. - Buitenaards leven. Zijn wij alleen in het heelal?
73244: WALTER, HEIN. - Hier ben ik - Nathalie Geijsbregts.
56119: WALTER, FELIX (EDITOR). - Fifty Modern Bungalows.
97731: WALTERUS, FR. M. & JANSEN, H.J. - Schoolatlas voor de Nederlandse Antillen.
101609: WALTHER, INGO F. (ED.) - Paris - Berlin 1900-1933. Übereinstimmungen und Gegensätze Frankreich-Deutschland [...];
40378: WALTHER, INGO F. ; WOLF, NORBERT. - Codices illustres. The world's most famous illuminated manuscripts 400 to 1600.
82025: WALTHER, INGO F. (ED.) - Paris - Berlin 1900-1933. Übereinstimmungen und Gegensätze Frankreich-Deutschland [...];
58266: HEERING WALTHER (HSG.). - Im Zauber des Lichts. Eine Folge des Goldenen Buches der Rolleiflex.
36922: WALTHER, JOHANNES. - Geschichte der Erde und des Lebens.
4171: WALVISCH, MICKEY. - Heksenrecht.
7190: WALVISCH, MICKEY. - Zo groen als gras.
97239: WALZ, RUTH. - Monteverdi Cyclus 1990 - 1995. De Nederlandse Opera.
86445: SPIEGELTJE AAN DE WAND. - Een tijdgenoot. GBS Typograaf. Twee artikelen over George Bernard Shaw 1856-1950. Spiegeltje aan de wand No. 1.
49561: WANDELT, RÜDIGER & JOSEF WOLTERS. - Handboek rashoenders. De hoenderrassen van de wereld. isbn 9789052103204
83395: MOOOI - MARCEL WANDERS. - Moooi. Boook No 06/07.
94616: WANDERS, MARCEL. - Amsterdam Creative Capital 20% Prototype.
45401: WANDREY, RÜDIGER. - Gids van walvissen en robben.
100792: WANDT, HEINRICH. - Der Gefangene von Potsdam. Erster und zweiter Band. 2 Bände.
13390: WANG, AN. - Lessen.
101440: WANGERMEE, ROBERT. - De Vlaamse muziek in de maatschappij van de 15e en 16e eeuw. [ Met de 2 lp's in goede staat ].
101141: WANING, MARTIN VAN. - MELLEMA, LOUISE. - Martin van Waning 1887-1972.
95472: WANING, MARTIN VAN. - MELLEMA, LOUISE. - Martin van Waning.
75073: WANNÉE, C.J. - Kookboek van de Amsterdamsche huishoudschool. [ vijfde verbeterde druk ]
92960: WANNINGER, KARL [HRSG.]: - A la carte. Speisekarten aus aller Welt / Karl Wanninger präsentiert
89230: WANONO, NADINE (TEXT) & RENAUDEAU, MICHEL (PHOTOGRAPHS). - Les Dogon.
101985: WANROOIJ, MATTHIJS & HENK KAMP. - Een korte tijd van glorie. Geschiedenis van het huis te Breckelenkamp en zijn bewoners.
92415: WANZKE, REINHARD. - Schau mir in die Augen. Videobeelden voor Kassel.
70148: WAP, HANS - FRANS DUISTER. - Hans Wap. Pastels en schilderijen.
70147: WAP, HANS - HENK HEIJNEN. - Hans Wap. Grafiek en decors.
87103: WAP, HANS. - Par Avion. Ingekleurde lino's.
79229: WAPENAAR, DRÉ. - Bivak - [ isbn 9789089101334 ]
77371: WAPLINGTON, NICK. - Safety in Numbers.
16526: WAPPENAAR. - Het betere land.
73392: WARD, JON; KRAL, JON. - Live Steam: Paddlewheel Steamboats on the Mississippi System.
49406: WARD, CHRISTOPHER. - Het Panamakanaal.
73391: WARD, JON; KRAL, JON. - Live Steam: Paddlewheel Steamboats on the Mississippi System.
93897: WARD, ROB. - Rob Ward. Drawings 1977-1987. Epiphany Drawings and Sculpture 1988-1989.
78669: WARD, GERALD W. R. - The American Illustrated Book in the Nineteenth Century.
95204: WARD, RACHEL K. - Terminal 5. October 1, 2004-January 31, 2005. John F. Kennedy International Airport New York City.
93895: WARD, DAVID. - MARTIN, RUPERT. [INTR.] - David Ward. Photography. [Van Reekum editions 1]
64757: WARDE, BEATRICE. - A distinguished visitor. Discusses English book printing.
58349: WARDENAAR, DAVID & FRANS A. JANSSEN. - Zetten en drukken in de achttiende eeuw. David Wardenaar's 'Beschrijving der Boekdrukkunst (1801) 'Inleiding en aantekeningen door Frans A. Janssen.
84336: WARDLE, PATRICIA. - Victorian Lace
45475: WARDLE, PATRICIA. - 75 x Lace.
84318: WARDLE, PATRICIA. - Nuttig en nodig: Nederlandse kantopleidingen 1850 - 1940 / Practical and Needful: Dutch Lace School 1850 - 1940.
73841: WARDWELL LEE, ELLEN. - Neo-impressionisten. Seurat tot Struycken. Met bijdragen van Connie Homburg, Ronald de Leeuw en Ronald Pickvance.
47046: WARDWELL LEE, ELLEN. - Neo-impressionisten. Seurat tot Struycken. Met bijdragen van Connie Homburg, Ronald de Leeuw en Ronald Pickvance. isbn 9789066301320
91385: WARHAFTIG, MYRA UND BERND RUCCIUS. - 2,26 x 2,26 x 2,26 m. Spiel mit Wohnkuben. Projekt 7. Ideen für die Umwelt von morgen.
99023: WARHOL, ANDY. COLACELLO, BOB. - Andy Warhol's Exposures.
82560: WARHOL, ANDY - DAVID BOURBON. - Warhol.
97412: WARHOL, ANDY. [ESTATE] - Andy Warhol. Engagement Calendar 1990.
91510: WARHOL, ANDY - A. Ein Roman. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Carl Weissner.
91584: WARHOL, ANDY - Andy Warhol. Arbeiten Works 1962-1986.
96358: WARHOL, ANDY & INTERVIEW. - ANDY WARHOL'S INTERVIEW. VOL. X NO. 11. Front Cover: KLINTON SPILSBURY NOV 1980.
91571: WARHOL, ANDY - FRANCIS, MARK & DIETER KOEPPLIN. - Andy Warhol: Zeichnungen 1942-1987.
101881: WARHOL, ANDY - Andy Warhol: A Factory. Kalalog anläßlich der Ausstellung Andy Warhol - A Factory Kunstmuseum Wolfsburg 3. Oktober 1998 - 10. Janura 1999 / Kunsthalle Wien 5. Februar - 2. Mai 1999.
87343: WARHOL, ANDY - THOMAS KELLEIN. - Andy Warhol abstrakt. Ausstellung in der Kunsthalle Basel vom 19. September bis 14. November 1993. IVAM - Centre Julio Gónzalez, Valencia, vom 15. September bis 27. November 1994.
45220: WARHOL, ANDY - HEINER BASTIAN. - Sammlung Marx - Andy Warhol - Frühe Zeichnungen.
96364: WARHOL, ANDY & INTERVIEW. - ANDY WARHOL'S INTERVIEW. VOL. XI NO. 1. Front Cover: Fred Dryer designed and painted by Richard Bernstein. JAN 1980
86882: WARHOL, ANDY - NAT FINKELSTEIN & DALTON. - Warhol by Nat Finkelstein.
96359: WARHOL, ANDY, INTERVIEW. & BERNSTEIN, RICHARD. - ANDY WARHOL'S INTERVIEW. VOL. XI NO. 5. Front Cover: DESIGNED AND PAINTED BY RICHARD BERNSTEIN. MAY 1981.
96361: WARHOL, ANDY, INTERVIEW. & BERNSTEIN, RICHARD. - ANDY WARHOL'S INTERVIEW. VOL. X NO. 7. Front Cover: designd and painted by Richard Bernstein. JULY 1980.
96365: WARHOL, ANDY & INTERVIEW. - ANDY WARHOL'S INTERVIEW. VOL. XII NO. 7. Front Cover: Dyan Cannon designed and painted by Richard Bernstein. JULY 1982
96367: WARHOL, ANDY, INTERVIEW. & BERNSTEIN, RICHARD. - ANDY WARHOL'S INTERVIEW. VOL. XII NO. 3. Front Cover: MAXWELL CAULFIELD DESIGNED AND PAINTED BY RICHARD BERNSTEIN. MARCH 1982.
92390: VAN WARMELO, D.S. - Mijn Commando en Guerilla Commando-leven.
86920: WARMENBOL, EUGENE. - Sfinx. De wachters van Egypte.
49243: WARMERDAM, MARIJKE VAN . - Single, Double, Crosswise.

Next 1000 books from Antiquariaat FRANS MELK

12/15