Festina Lente
c/o Via Salvatore Bongi, 85, 55100 Lucca, Toscana, Italy            Email: festinalente.libri@gmail.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
030797: WEEKS, DONALD - EDWARD GOREY (ARTICLE IN ENGLISH).
022270: WEEL, ADRIAAN HENDRIK VAN DER - PAUL-LOUIS DE MONDRAN -1734-1795 - un Chanoine homme d'esprit du dix-huitième siècle - d'après des documents inédits.
000126: WEEMOEDT, LÉVI - BEDROEFD MAAR DANKBAAR.
023933: WEERDA, PROF. DR. JAN - HOLBEIN UND CALVIN - Ein unbekanntes Bildnis des jungen Calvin.
004198: WEERLEE, DUCO VAN - WAT DE PROVO'S WILLEN.
028896: WEERLEE, DUCO VAN - SAMBAL DUCO - autobiografische notities.
024100: WEERT, JOHANNES VAN DE - UITVERKOOP! - Notities over (anti-) fascisme voor de oorlog - stripverhaal.
020381: WEES, PETRUS GIJSBERTUS - POËTISCHE GEOGRAFIE in Vergilius' Aeneis / poetical geography in VIRGIL'S AENEIS.
012900: WEEVERS, PROF. DR. TH. (ONDER REDACTIE VAN) - DROOM EN BEELD - De poëzie van ALBERT VERWEY.
025534: WEGELE, LUDWIG - MOZART UND AUGSBURG.
026734: WEGELE, LUDWIG - DER AUGSBURGER MALER ANTON MOZART.
025081: WEGERIF, A. H - TROON EN TROONHEMEL.
000791: WEGNER, MAX - GOETHES ANSCHAUUNG ANTIKER KUNST.
026309: WEHRHAN, KARL - DIE SAGE.
023422: WEHRLI, DR. RENÉ (REDAKTION) - KUNSTSCHÄTZE DER LOMBARDEI - 500 VOR CHRISTUS / 1800 NACH CHRISTUS.
018376: WEIA - DE KANYDONIESE JACHT - Een Griekse vertelling ontdaan van patriarchale verzinsels.
027863: WEIBEL, PROF. DR. WILHELM - EINFÜHRUNG IN DIE GYNÄKOLOGISCHE DIAGNOSTIK.
031552: WEIERMAIR, PETER - Ian Hamilton Finlay.
025833: WEIGEL, KARL THEODOR - GERMANISCHES GLAUBENSGUT IN RUNEN UND SINNBILDERN.
016168: WEIJEL, HELENE - IN TWEE WERELDEN - gesprekken met kinderen van joodse overlevenden.
022994: WEIJERMANS, LEOPOLD HENRI - DE GENITIVUS INHAERENTIAE IN HET LATIJN.
023964: WEIJNEN, DR. A - STUDIES OVER HET ACHTHUIZENS DIALECT.
006541: WEIJTENS, DR. M. J. P. M - NATHAN EN SHYLOCK IN DE LAGE LANDEN - De Jood in het werk van de Nederlandse letterkundigen uit de 19e eeuw.
025951: WEIL, GRETE - NAAR HET EINDE VAN DE WERELD - een vertelling.
021213: WEIL, GOTTHOLD - GRUNDRISS UND SYSTEM DER ALTARABISCHEN METREN.
029449: WEILER, JHR. IR. A. C. VON - BROODPENNINGEN EN HUN ROL IN HET BAKKERSLEVEN.
009854: WEINBERG, GEORGE - De zoektocht van zes - een fabel.
028890: WEINBERGER-THOMAS, CATHÉRINE (ÉTUDES RÉUNIES PAR) - L'INDE ET L'IMAGINAIRE - India in western imagination.
014870: WEINSTEIN, NORMAN - GERTRUDE STEIN and the literature of the modern consciousness.
009701: WEISE, GEORG - L'Italia e Il Mondo Gotico.
011871: WEISENBORN, GÜNTHER - Dokter in den Gran Chaco.
016756: WEISER - VON INFFELD, JOSEPHA - DAS BUCH UM GHIRLANDAIO - Eine Florentiner Chronik.
010980: WEISNER, ULRICH - Passione per l'arte - SANDRO CHIA - Leidenschaft für die Kunst.
027558: WEISS, IDA - ELLI RIEHL - Die Kärntner Puppenmacherin.
015454: WEISS, KONRAD - KARL CASPAR.
030483: WEISSBACH, F. H. & BANG, W. (HERAUSGEGEBEN VON) - DIE ALTPERSISCHEN KEILINSCHRIFTEN in Umschrift und Übersetzung.
024465: WEISSENBERGER, KLAUS - ZWISHEN STEIN UND STERN - Mystische Formgebung in der Dichtung von ELSE LASKER-SCHÜLER / NELLY SACHS / PAUL CELAN.
000097: WEISSER, MICHAEL - SÖHNLEIN RHEINGOLD - Künstlerische Werbung für den Sect 1879 - 1929.
017228: WEISSMANN, HANNE - AUF DER SUCHE NACH DEN MOORSOLDATEN - Emslandlager 1933-1945.
012990: WEITZENHOFFER, FRANCES - THE HAVEMEYERS - Impressionism comes to America.
031748: WEL, PETER VAN ( PRESIDENTE ) - Bussana Sensuale.
004047: WEL, JOS. VAN - Waarom lijdt gij? - Roomsch Democratisch Manifest.
018002: WELLE, J. A. VAN DER - DRYDEN AND HOLLAND.
018540: WELLEKENS, JAN BAPTISTA - VERHANDELING VAN HET HERDERDICHT.
026077: WELLER, SIMONA - INCONTRI D'AMORE A RAVELLO.
022255: WELLMER, ARNOLD - ANNA GRAVIN VAN STOLBERG-WERNIGERODE - directrice van Bethanië - Een levensschets uit onze dagen.
006251: WELLS, JAMES M. (INTR.) - Opera di GIOVANNIANTONIO TAGLIENTE.
005735: WELLS, H. G - DE ONZICHTBARE MAN.
025711: WELSH, DAVID J - RUSSIAN COMEDY 1765-1823.
015906: WELY, JOS. VAN - SCHAEPMAN.
023858: WELY, DR. DANIEL VAN & EPPING, DR. ADELARD & SANDERS, DR. NICODEMUS & BORNE, DR. FIDENTIUS V.D - DOCTOR EVANGELICUS - vier studies over de H. ANTONIUS VAN PADUA.
017413: WELZ, E. J - UIT DE HAL DES LANGEN LEVENS - Chineesche levenswijsheid.
031108: WENDERS, WIM - Die Zeit mit Antonioni.
029482: WENSINCK, A. J - OVER EEN PLAN TOT ONTGINNING DER ARABISCHE TRADITIELITERATUUR.
020426: WENTGES, PROF. DR. R. TH. R - DE NEUS VAN FREDERIK VAN EEDEN - Een beschouwing over de betekenis van reuk en geur in zijn werk.
002232: WENTINCK, CHARLES - Torens, Tempels en Taveernen/ Verkenningen rondom de oude wereldzee.
027083: WERD, GUIDO DE - ERICH JOHN.
026004: WERFEL, FRANZ - VERDI - roman de l'opéra.
014371: WERFF, J. J. VAN DER - ZELFBEELD EN ZELFIDEAAL - tegenstrijdigheden in de beoordeling van de eigen persoon.
011644: WERINGH, KOOS VAN (SAMENSTELLING EN INLEIDING) - DE HOUTEN POMP - A. R. Caricaturistisch weekblad 1922-1930.
010012: WERINGH, KOOS VAN (SAMENSTELLING EN INLEIDING) - ZONDER PERSPECTIEF - Politieke prenten van TEO GOOTJES.
021136: WERKMEISTER, WILLIAM H. (EDITOR) - FACETS OF THE RENAISSANCE - essays.
018007: WERNER, BRUNO E - L'ARCHITECTURE NOUVELLE EN ALLEMAGNE.
028021: WERSIN, WOLFGANG VON - DAS ELEMENTARE ORNAMENT UND SEINE GESETZLICHKEIT - Eine Morphologie des Ornaments.
030154: WERTH, LÉON - SAINT-EXUPÉRY - tel que je l'ai connu....
028157: WERUMEUS BUNING, J. W. F - EEN BOEKJE VAN DE WIJN - bevattende een sprookje vooraf, een tafelrede tot besluit, benevens vele wetenswaardigheden over de wijn en wat er bij past, voor zo verre deze in kort bestek verzameld konden worden / EEN BOEKJE VAN HET GLAS.
017319: WERUMÉUS BUNING, A - EEN KRITIEK OGENBLIK - Ene vertelling van mijn vriend Anton Oostlandt.
005634: WERUMEUS BUNING, J. W. F - De hoeve in het gebergte - Een kerstverhaal.
023803: WES, M. A - DAS ENDE DES KAISERTUMS IM WESTEN DES RÖMISCHEN REICHS.
027768: WES, M. A - GUSTAVE FLAUBERT en zijn SALAMMBÔ: meer dan historisch.
017780: WESLY, PETER - ELEMENTAIRE WETENSCHAPSLEER.
024727: WESSEL, KLAUS - THE LAST SUPPER.
024060: WESSELING, BERBER - LEVEN, LIEFDE EN DOOD - zelfmoord, vermeende dood, huwelijk en dood: motieven in antieke romans.
001121: WESSELING C.SS. R. P - Mijn eeuwige stad.
017825: WESSELINK, JOHAN - DE ZOMERTOCHT VAN DEN REUS.
016023: WESSELS, DR. P. B - DER HÖFISCHE RITTER - ein Wanderer zwischen zwei Welten.
023563: WESSELS, PAULUS BERNARDUS - DIE LANDSCHAFT IM JÜNGEREN MINNESANG.
020219: WEST, PAUL - BYRON and the spoiler's art.
019932: WEST, D. J - ELEVEN LOURDES MIRACLES - An examination of the medical documents relating to eleven 'miraculous' cures at Lourdes, 1937-1950.
009260: WEST, MORRIS - Children of the sun.
015463: WEST, MORRIS - GEEN BLOEMEN VOOR RICHARD ASHLEY.
007733: WEST, MORRIS - ADVOCAAT VAN DE DUIVEL.
006626: WEST, MORRIS - The big story.
005504: WEST, MORRIS - DE SALAMANDER.
005447: WEST, MORIS - The big story.
004392: WEST, RICHARD M - The girl in the Albergo Borghese - selected poems.
026738: WESTENBRINK, DR. A. G - WAAR EN WANNEER IN DE OUDHEID - Hoofdzaken van de Antieke geschiedenis en geografie.
012004: WESTENBROEK, J. J. M. (EN ANDEREN) - Verleidingskunsten der muzen.
014586: WESTERLINCK, ALBERT - HET LIED VAN TANTALUS - Bijdrage tot de studie van een menschelijkheidstype in de litteraire kunstschepping op grond van een onderzoek over het werk van A. DEMEDTS.
006344: WESTERMAN, WIM EN OERS, BERT VAN - Ontwikkelingspsychologische visies op jonge kinderen.
005010: WESTHEIMER, DAVID - Von Ryans exprestrein.
003086: WESTHEIMER, DAVID - Von Ryans exprestrein.
028494: WESTINGHOUSE - FREEZE WITH EASE.. in a Westinghouse home freezer.
006914: WESTRIK, IOHANNES VINCENTIUS - AESCHYLI CHOEPHORIS, DEQUE ELECTRA CUM SOPHOCLIS TUM EURIPIDIS.
025908: WETTBERG, GABRIELA - DAS AMERIKA-BILD UND SEINE NEGATIVEN KONSTANTEN IN DER DEUTSCHEN NACHKRIEGSLITERATUR.
013211: WEVERBERGH, JULIEN - BLAUW RAPEN.
005720: WEVERBERGH, JULIEN - HET DOSSIER JAN.
028424: WEYERGANS, FRANS ( NAAR COLLODI ) - Pinokkio.
015577: WEYERMAN, JACOB CAMPO - DEN VROLYKE TUCHTHEER (1729) - deel 2 - kommentaar.
010274: WHEELER, HAROLD F. B - Daring deeds of merchant seamen - in the great war.
011525: WHEELWRIGHT, THEA (ED.) - THOREAU'S CAPE GOD with the early photographs of HERBERT W. GLEASON.
014461: WHELAN, DOM BASIL - HISTORIC ENGLISH CONVENTS OF TO-DAY - The story of the English cloisters in France and Flanders in Penal Time.
022346: WHITE, COLIN & BOUCKE, LAURIE - THE UNDUTCHABLES - an observation of the Netherlands: its culture and its inhabitants.
019521: WHITE, NICOLA - Reconstructing ITALIAN FASHION - America and the development of the Italian fashion industry.
014253: WHITE, EDMUND - NOTTURNO für den König von Neapel.
004661: WHITE, EDMUND - NOCTURNE VOOR DE KONING VAN NAPELS.
029112: WHITEHOUSE, R. H. & GROVE, A. J - THE DISSECTION OF THE DOGFISH.
029113: WHITEHOUSE, R. H. & GROVE, A. J - THE DISSECTION OF THE FROG.
009364: WHITEHOUSE, J. HOWARD (EDITOR) - RUSKIN - Centenary addresses - 8 February 1919.
029114: WHITEHOUSE, R. H. & GROVE, A. J - THE DISSECTION OF THE CRAYFISH.
028945: WHITELOCK, DOROTHY (EDITED BY) - SERMO LUPI AD ANGLOS.
014556: WHITMAN, WILLIAM B - LITERAIRE STEDEN VAN ITALIË.
015132: WHITMAN, WALT - O CAPITANO MIO CAPITANO.
030334: WHITMAN, WALT / BLOK, RIK - BEHOOR JE WERKELIJK TOT DE VOLLEDIGE MENSEN? - selektie uit het werk van de 19 - eeuwse Amerikaande dichter - een vertaling van zijn poëzie.
012065: WHITTEMORE, REED - WHOLE LIVES - Shapers of modern biography.
027980: WHITTEMORE, REED - WHOLE LIVES - Shapers of modern biography.
010938: WHITTICK, ARNOLD (EDITOR) - Ruskin's VENICE.
026104: WHITTIER, JOHN GREENLEAF - HOME BALLADS AND POEMS.
029144: WHITTLE, TYLER - SOME ANCIENT GENTLEMEN - being an examination of certain people, plants, and gardens.
026883: WHYTE, A. J - THE EARLY LIFE AND LETTERS OF CAVOUR 1810-1848.
026533: WICHMAN, ERICH - LENIN STINKT en andere satirische geschriften gekozen door Wim Zaal.
017624: WICKERT, ERWIN - 4 Hörspiele.
021926: WICKHAM, P. R - COMMERCIAL MODEL MAKING - Professional model making for architects, building trades, industrial purposes, exhibitions, general advertising display.
001439: WIDERRA, ROSEMARIE - Künstlergeschichten der Italienischen Renaissance.
022351: WIDMOSER, EDUARD & ZAISBERGER, FRIEDERIKE - 1809 - 1984 - 175 JAHR FEIER PASS STRUB.
015793: WIECK, HEINRICH - DIE TEUFEL auf der mittelalterlichen Mysterienbühne Frankreichs.
027991: WIECK, WILFRIED - LIEFDE IS GEEN MANNENWERK.
023322: WIEGAND, DIETMAR - GOETHE en zijn drukkers.
021498: WIEGERS, DR. G. A - Het inquisitieproces van ALONSO DE LUNA - Moriscos in Spanje en de diaspora in de zeventiende eeuw en hun geschriften over het christendom.
016028: WIEGERSMA, FRISO - DE VROUW AAN HET STUUR - La belle chauffeuse.
015453: WIEGERSMA, FRISO - FRAU UND AUTO.
027994: WIEGMANS, WILLEM - UNA EN INA.
005245: WIEL, REIN VAN DER - LAETITIA - Een verlangen en CAPRI.
027542: WIEL, ALETHEA - TWO DOGES OF VENICE - Being a slight sketch of the lives and times of TOMASO MOCENIGO and FRANCESCO FOSCARI.
023279: WIELAND, ROTRAUD - IK HEB OOIT SULEIKA GEHETEN.
003959: WIELE, JOANNES STALPART VAN DER - MADRIGALIA.
014793: WIENER, LODEWIJK HENRY - Eind goed, al goed & Dagboek: Max de Jongs en nog een.
027115: WIEREMA, THIJS (EN ANDEREN) - NESCIO.
026600: WIEREMA, THIJS (EN ANDEREN) - JOOP WAASDORP zestig jaar.
022060: WIERENGA, L - LA TROADE de ROBERT GARNIER - cosmologie et imagination poétique.
025424: WIERINGA, F. (EINDREDACTIE) - DE WERELD VOLGENS BLAEU - Blaeu's wereldkaart op groot formaat uit 1646.
023511: WIERTS, J. P. J - ONS HOLLANDSCH LIED en de muzikale declamatie.
029132: WIEVIORKA, ANNETTE - L'ÈRE DU TÉMOIN.
016652: WIGBOLD, HERMAN - CHINEES VOOR BEGINNERS - reportages uit het nieuwe China.
026700: WIGGERMANN, DR. F. A. M. - AAN DE WIEG VAN HET SCHRIFT - Mesopotamische spijkerschrifttabletten uit 2900-400 v. Chr.
027405: WIGGIN, KATE DOUGLAS - THE BIRDS' CHRISTMAS CAROL.
005167: WIGMAN, A. B. & HAMMACHER, PROF. DR. A. M - Dit is het Nationale Park DE HOGE VELUWE.
031729: WIJDEVELD, H. TH. ( REDACTIE ) - Wendingen 1921 4/5.
027496: WIJK, W. E. VAN - VIER NIEUWE JAREN VAN DE AREND.
017001: WIJK, N. VAN - RUSSISCHE INDRUKKEN.
011752: WIJK, DR. H. L. A. VAN - Herkomst en evolutie van het SPAANS in AMERIKA.
004154: WIJK, DR. N. VAN - Geestelijk leven en letterkunde in RUSLAND gedurende de negentiende eeuw.
026586: WIJK, WALTER EMILE VAN - Het eerste leerboek der technische tijdrekenkunde - SCALIGER's ISAGOGICI CHRONOLOGIAE CANONES 1606.
000648: WIJNAENDTS FRANCKEN, DR. C. J - HET BOEDDHISME EN ZIJN WERELDBESCHOUWING.
030069: WIJNANTS, TANUA - DE 'B' VAN COBRA.
012582: WIJNBERG, NICOLAAS - over SCHU.
028376: WIJNBERG, CHAWWA - HANDBOEK VOOR DE JOODSE KAT.
008405: WIJNGAARDEN VAN REES, C. J. VAN - VERKEERSONDERWIJS voor de zesde, zevende en achtste klasse der Lagere school en de eerste klasse ULO.
011073: WIJNGAERT, FRANK VAN DEN - Glorie en nood van het PLANTIJNSE HUIS.
001079: WIJNSTROOM, MR. J.J - René de Clercq.
001142: WIJZENBROEK, ANITA - Hermeneuse van een literaire structuur: Dostoevskij's speler.
023649: WILCOX, ANNIE TREMMEL - A DEGREE OF MASTERY - A journey through book arts apprenticeship.
018668: WILCOX, HELEN - 'CATCHING THE SENSE': the wit of seventeenth-century English poetry.
028588: OSCAR WILDE - TWO SOCIETY COMEDIES: A woman of no importance & An ideal husband - edited by Ian small & Russell Jackson.
023852: WILDE, OSCAR - SALOMÉ - Drame en un acte.
022905: WILDE, OSCAR - EEN FLORENTIJNSCH TREURSPEL.
028991: WILDE, OSCAR - PROZAGEDICHTEN.
009064: WILDE, EDY DE (INTR.) - SANDRO CHIA.
021932: WILDE, OSCAR - EPIGRAMMEN.
004197: WILDE, HAN DE - 75 JAAR 3 OKTOBER VIEREN - Historie en traditie.
030495: WILDE, OSCAR - HET SPOOK VAN CANTERVILLE.
028619: WILDE, OSCAR - RACCONTI FANTASTICI.
030461: WILDENBRUCH, ERNST VON - KINDERTRÄNEN - Zwei Erzählungen.
005290: WILDGANS, ANTON - DIE SONETTE AN EAD.
008514: WILGENBURG, J. VAN - SPECIAAL CATALOGUS 1981 - De bekendste plaatfouten van de Nederlandse frankeerzegels.
008464: WILKINSON, DR. D. R. M - Enquiring right.
001137: WILLARD, BARBARA - SUSSEX.
002815: WILLEMEN, AD. C - CONSTANT HUIJSMAN'S laatste reis - schier ultieme exercities in voyeurisme.
031363: WILLEMS, LIESBETH - Cobra museum voor moderne kunst.
014760: WILLEMS, L - GARDAMEER in tekst en kleur.
000117: WILLEMSEN, CHRIS - DOOD OP DE SCHOEN.
017942: WILLIAMS, DIANE - SOME SEXUAL SUCCESS STORIES - plus other stories in which God might choose to appear.
030167: WILLIAMS, J. L. (POEMS) & PARKER, MARTIN (MUSIC) & CHAPMAN, ANNA (DRAWINGS) - CHIAROSCURO / PENTIMENTI (CD included).
022760: WILLIAMS, GWYN A - THE SEARCH FOR BEULAH LAND.
029432: WILLIAMS, HELEN (COMPILED AND ILLUSTRATED BY) - IN ABIGAIL'S GARDEN.
021444: WILLIAMS, TENNESSEE - IETS VAN TOLSTOI.
020136: WILLIAMS, IOAN - THE IDEA OF THE NOVEL IN EUROPE 1600-1800.
018967: WILLIAMS, EGERTON R - HILL TOWNS OF ITALY.
018575: WILLIAMS, TENNESSEE - IETS VAN TOLSTOI.
018478: WILLIAMS, JOHN TYERMAN - POEH en de esoterische wijsheid - Astrologie, Tarot, Kabbala en andere oude mysteriën.
013430: WILLIAMS, TENNESSEE - THE NIGHT OF THE IGUANA.
011701: WILLIAMS, J. H - ELEPHANT BILL - Met 6000 olifanten in de jungle van BIRMA.
010774: WILLIAMS, GORDON - The nature of ROMAN POETRY.
005511: WILLIAMS, TENNESSEE - The Roman spring of Mrs. Stone.
030089: WILLIAMSON, PAUL - An introduction to MEDIEVAL IVORY CARVINGS.
022432: WILLIAMSON, MARGARET - THE MOTHER CHURCH EXTENSION.
021359: WILLIAMSON, JAMES A - DRAKE, SIR FRANCIS.
011820: WILLIAMSON, C. N. & A. M - Mijn vriend de chauffeur.
027193: WILLIARD, HELEN D - WILLIAM BLAKE - water-color drawings 1757-1827.
028610: WILLINK, C. A. (I.P.V. A. C. WILLINK) - HET WETEN KOMT LANGZAAM.
002093: WILLKE, RUTH - Lisabella, een opwindend verhaal uit het Italiaanse stadje Ponzano.
018841: WILLY, COLETTE - SEPT DIALOGUES DE BETES.
023215: WILMER, DRS. C. C. S. (INGELEID EN TOEGELICHT DOOR) - PANORAMA VAN UTRECHT.
029037: WILMER, DRS. C. C. S. (INGELEID EN TOEGELICHT DOOR) - PANORAMA VAN UTRECHT.
025190: WILSON, S. GORDON - WITH THE PILGRIMS TO CANTERBURY and the history of the hospital of SAINT THOMAS.
029253: WILSON, TREVOR (EDITED BY) - MYANMAR'S LONG ROAD TO NATIONAL RECONCILIATION.
029491: WILSON, FRANK AVRAY - ALCHEMY AS A WAY OF LIFE.
012491: WILSON, IAN - DE LIJKWADE VAN TURIJN.
000784: WILSON, ANGUS - REFLECTONS IN A WRITER'S EYE - writings on travel.
014893: WILSON, ANTHONY - THE FEMALE PEST - an exposé of misogynist mythology.
014813: WILSON, ELLEN - They named me GERTRUDE STEIN.
027516: WILSON, SNOO - MORE LIGHT - A play about the heretic GIORDANO BRUNO.
026174: WILSON, CONRAD - NOTES ON MOZART - 20 crucial works.
027174: WILSON, GRAEME & IKUKO, ATSUMI (TRANSLATED AND INTRODUCED BY) - THREE CONTEMPORARY JAPANESE POETS - Anzai Hitoshi / Shiraishi Kazuko / Tanikawa Shuntaro.
021094: WINCKELMANN, JOHANN JOACHIM - EEN PORTRET IN BRIEVEN.
016158: WIND, EDGAR - KUNST EN ANARCHIE.
023623: WINDISCH, HANS - Kleiner Fotokurs für MARION.
022703: WINGER, HOWARD W. & SMITH, RICHARD DANIEL - DETERIORATION AND PRESERVATION OF LIBRARY MATERIALS.
022304: WINGLER, HANS M. (VORWORT) - BAUHAUS GRAFIK - Sonderkatalog.
021379: WINGLER, HANS M - THE BAUHAUS ARCHIVES BERLIN - Museum of design.
029793: WINKEL, CAMIEL VAN - JOHN BLAKE'S GUARD 1985-1986.
010046: WINKEL, H. TE - Aardrijkskunde van PALESTINA.
009621: WINKEL, E. (GRAPHIKEN) & WINKELFRIED, B. (TEXT) - SIMILIA SIMILIBUS.
029415: WINKLER, FRANZ - RICHARD WAGNER - DER RING DES NIBELUNGEN - verbunden mit einer Betrachtung über Parsifal - das Mysterium des Grals - Versuch zu einem tieferen Verstehen.
010593: WINKLER, ARNIM - GIOTTO.
031136: WINKLES, B. - Cathedral Church of Lincoln.
027037: WINTER, JKVR. J. M. VAN & GEWIN, MR. J. P. J - GENEALOGIE EN NAAMGEVING IN DE MIDDELEEUWEN.
025966: WINTER, H - DIE KOLUMBUSSCHIFFE.
022131: WINTER, DR. P. J. VAN - DE AANLOOP TOT HET BRITSE IMPERIALISME.
024678: WINTER, JAN DE - INCIDENT IN ITALIË.
001053: WINTER, EDUARD - BYZANZ UND ROM IM KAMPF UM DIE UKRAINE 955-1939.
016195: WINTER, JHR. DR. P. H. VAN - Engeland en CROMWELL.
013123: WINTER, DR. P. J. VAN - DE CHINEZEN VAN EUROPA.
022105: WINTER, DR. P. J. VAN - DE CHINEZEN VAN EUROPA.
026894: WINTERMANS, CASPAR - LORD ALFRED DOUGLAS.
023983: WINTERS, WILLEM (TEKSTEN EN SAMENSTELLING) - IK VREET JE OP - klein vademecum van het kannibalisme.
022094: WINTERSON, JEANETTE - OP HET LICHAAM GESCHREVEN.
021366: WINTERSON, JEANETTE - KERSEN KRUISEN.
020562: WINTERSON, JEANETTE - PASSIE.
019026: WINTERSON, JEANETTE - SINAASAPPELS EN DEMONEN.
028086: WIRTH, OSCAR - GENEZING DOOR OPLEGGING DER HANDEN.
031197: WISEMAN, S. EM. LE CARDINAL - Fabiola ou l' église des catacombes.
031272: WISEMAN, KARDINAAL - Fabiola.
003050: WISKEMANN, ELIZABETH - The ROME-BERLIN axis - A history of the relations between Hitler and Mussolini.
002140: WISKEMANN, ELIZABETH - Fascism in Italy: its Development and Influence.
014955: WISPELAERE, PAUL DE - EEN DAG OP HET LAND.
027463: WISSANT, GEORGES DE - CAFÉS QUI DISPARAISSENT...SOUVENIRS QUI S'EN VONT... - choses vues par.
004292: WISSEN, HANS VAN & KLUGE, VOLKER - DE MARATHON - 42.195 meter - Magie en geschiedenis van een verslaving.
008775: WISSINK, DRS. H - Het paard dat verdwijnt.
007211: WISTER, OWEN - PADRE IGNACIO or The song of temptation.
003147: WIT, R. DE - DE GEOLOGIE VAN HET OOSTELIJK VALSASSINA EN HET VAL TALEGGIO - Bijdrage tot de geologie der Bergamasker Alpen.
027311: WITKAM, JAN JUST - VAN LEIDEN NAAR DAMASCUS, EN WEER TERUG - over vormen van islamitische lees- en leercultuur.
008430: WITKAMP, H - DE PETROLEUM.
011952: WITSEN ELIAS, J. S - LEONARDO DA VINCI.
026967: WITSEN ELIAS, JHR. DR. J. S - KUNSTGESCHIEDENIS EN KUNSTBESCHOUWING.
001204: WITSTEIN, S. F. EN ANDEREN - W. A. P. SMIT.
015201: WITSTEIN, SONJA - Bekentenis aan Julien Delande.
019478: WITSTEIN, S. F - BEKENTENIS AAN JULIEN DELANDE.
026991: WITSTEIN, S. F - De verzencommentaar in HET THEATRE van Jan van der Noot - bronnen en bewerkingswijze.
024862: WITTE, E. TH - EEN GEHEEL JAAR IN DEN TUIN.
008639: WITTELOOSTUIJN, ARJEN VAN - LAAT DUIZEND BLOEMEN BLOEIEN - Tolerantie in en rond organisaties.
017411: WITTENBERGHE, ANNA VAN - DEPRESSIE EN PROZAC - De echte stand van zaken.
027297: WITTERMANS-PINO, ELIZABETH - INTER-ETHNIC RELATIONS IN A PLURAL SOCIETY.
006512: WITTEVEEN, W. E - ZUID-TIROL.
028545: WITTGENSTEIN, LUDWIG - BEMERKUNGEN ÜBER FRAZERS 'GOLDEN BOUGH' / REMARKS ON FRAZER'S 'GOLDEN BOUGH'.
006049: WITTOP KONING, MARTINE - Calvé-Delft's zomerboekje.
018885: WITTSCHIER, HEINZ WILLI - DIE ITALIENISCHE LITERATUR - Einführung und Studienführer von den Anfangen bis zur Gegenwart.
022567: WITTWER, HANS-PETER (UND ANDEREN) - DAS ITALIEN JACOB BURCKHARDTS - Architekturphotographie aus seiner Sammlung - heute gesehen von PAOLO ROSSELLI.
017085: WOELK, ULRICH - KANSSPEL.
015774: WOENSEL KOOY, M. VAN - De Waddewandeling van Vader Iwersen.
005749: WOERDEN, HENK VAN - TIKOES.
006046: WOERKUM, MATHIJS VAN - Leçons et instructions morales - Pauselijk CONCETTISMO in zeventiende-eeuws ROME.
025145: WOESLER, WINFRIED - ANNETTE VON DROSTE-HÜLSHOFF.
013456: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - BLAUWBAARD - of het Zuivere Inzicht.
013227: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - I CAVALLI DI DIOMEDE - De paarden van Diomedes.
010562: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - DAGBOEK.
004278: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Laethemsche brieven over de lente.
001698: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Romeo of de minnaar der liefde.
000311: WOHL, LOUIS DE - De blijmoedige bedelaar.
006389: WOHL, CELE - ROAMIN' FORUM - a guide to the back streets and by-ways of ROME and its environs.
023247: WOHLTMANN, HANS - WORPSWEDE - Die erste Worpsweder Maler und ihre Bedeutung für die deutsche Kunst.
006865: WOHMANN, GABRIELE - NAZOMER IN BADENWEILER.
001238: WOLDE, J. DE (E.A.) - Staphorst, zoals het werkelijk is.
000797: WOLDHEK, SIEGFRIED - LITERAIRE TEKENINGEN.
025238: WOLF, RUTH - PRINS JOESSOEF VAN THEBE - leven en werk van ELSE LASKER-SCHÜLER.
028544: WOLF, RIJKE DE - SAPURU - een novelle.
020025: WOLF, A. G - SINT FRANCISCUS VAN ASSISI.
013435: WOLF, RUTH - DE WIEKEN VAN DE LEEUWERIK.
028460: WOLF, HUGO - ITALIENISCHES LIEDERBUCH / BOOK OF ITALIAN LYRICS - für eine Stimme und Klavier - Band III.
027553: WOLF, A. G - SINT FRANCISCUS VAN ASSISI.
015704: WOLF, A. G - FRIEDRICH NIETZSCHE en het Christendom.
005906: WOLF, J. W. J - EXCURSIE NAAR MILANO - FIRENZE - ROMA.
015842: WOLF-FERRARI, ERMANNO - DIE VIER GROBIANE - i quattro rusteghi - musikalisches Lustspiel in 3 Aufzügen con GIUSEPPE PIZZOLATO nach de Komödie von GOLDONI.
025776: WOLF, HUBERT - INDEX - Der Vatikan und die verbotenen Bücher.
008575: WOLFF, J - HOEVEEL KINDEREN EN WANNEER? - Methoden voor geboorteregeling volgens de nieuwste inzichten der geneeskunde.
005802: WOLFF, ANDREA (ED.) - THE GERMAN DILEMMA - Too big for Europe, too small for the world.
027408: WOLFF, GERD - INSELBAHN UND BÄDERSCHIFFAHRT WANGEROOGE.
027378: WOLFF, DR. FRITZ - MICHELOZZO DI BARTOLOMMEO.
030510: KOEPPEN. WOLFGANG - JAKOB LITTNERS AANTEKENINGEN UIT EEN AARDHOL.
007097: WOLINSKI, GEORGES - BRIEF AAN MIJN VROUW.
028934: WOLK, J. VAN DER (TEN GELEIDE) - FRIEDRICH MECKSEPER.
022429: WOLLENBERG, BERT J. W. AND OTHERS - Utrecht University catalogue of PLANT COLLECTIONS.
022639: WOLLESEN - WISCH, BARBARA - ITALIAN RENAISSANCE ART - selections from the Piero Corsini Gallery.
027450: WOLMAN, JOSEPH - L'ANTICONCEPT - Argument cinematochrone pour une phase physique des arts de Gil J. Wolman.
001260: WOLTER, CHRISTINE - ITALIEN MUSS SCHÖN SEIN - Impressionen, Depressionen in Arkadien.
010110: WOLTER, CHRISTINE (SAMMLUNG UND NACHWORT) - Späße und Streiche der italienischen Renaissance - Novellen.
024882: WOLTER, FRANZ & BURGER, WILLI - DIE MITTELALTERLICHE HOLZPLASTK IN DEUTSCHLAND - Vergleichende Darstellung ihrer Entwicklung.
002187: WOLTER, CHRISTINE (SAMMLUNG UND NACHWORT) - Spässe und Streiche der italienischen Renaissance, Novellen.
014244: WOLTJER, ROBERT HERMAN - DE PLATONE PRAE-SOCRATICORUM PHILOSOPHORUM EXISTIMATORE ET IUDICE.
016839: WONG, ROBERTA - AMERICAN POSTERS of the nineties.
016067: WOOD ALLEN, DR. MARY - ZEG UW KIND DE WAARHEID.
029918: GREEN WOOD - LAUREL & HARDY - a book of 30 postcards.
022202: WOODFORDE, JOHN - The strange story of FALSE HAIR.
022314: WOODHOUSE, MARTIN & ROSS, ROBERT - The MEDICI guns.
027718: WOODROFFE, PATRICK - MYTHOPOEIKON - fantasies / monsters / nightmares / daydreams.
004747: WOODWARD, E. L - GESCHIEDENIS VAN ENGELAND.
028988: WOOLF, VIRGINIA - FLUSH - biografie.
023641: WOOLF, VIRGINIA - ROGER FRY - a biography.
021762: WOOLF, S. J - THE ITALIAN RISORGIMENTO.
015081: WOOLF, VIRGINIA - MAANDAG OF DINSDAG - verzamelde verhalen.
022049: WOOLF, VIRGINIA - OVER LONDEN.
025978: WOOLLEY, C. LEONARD - A FORGOTTEN KINGDOM - A record of the results obtained from the excavation of two mounds, ATCHANA and al MINA in the Turkish HATAY.
008350: WOORD B. VAN DER - INTERLOKAAL - Een spoorweg-historische bespiegeling.
016646: WOORD, B. VAN DER - HET OUDE HUIS.
024016: WORDEN, HELEN - DISCOVER NEW YORK - a guide for the men and women of the armed forces and the general public.
030087: WORDWORTH, WILLIAM - LINES WRITTEN A FEW MILES ABOVE TINTERN ABBEY.
022475: WORM, PIET(VERTEL EN GETEKEN DOOR) - DIE VERHAAL VAN JAN VAN RIEBEECK.
028403: WORRINGER, WILHELM - ESTHETICA EN KUNST - Een bijdrage tot de stijlpsychologie.
025178: WORSLEY, GILES - ARCHITECTURAL DRAWINGS OF THE REGENCY PERIOD 1790-1837.
015374: WORTHEN, JOHN - D. H. LAWRENCE - a literary life.
028923: WOTZKOW, HELM - THE ART OF HAND-LETTERING - its mastery and practice.
030293: WOUD, AUKE VAN DER & LEEUWEN, TOM VAN & HEFTING, PAUL - Nederlandse architectuur 1880-1930 - AMERICANA.
014067: WOUDE, SAPE VAN DER - JOHANNES BUSCH - Windesheimer kloosterreformator en kroniekschrijver.
030057: WOUDHUYSEN, H. R. (EDITED WITH AN INTRODUCTION AND NOTES BY) - SAMUEL JOHNSON ON SHAKESPEARE.
029120: WRIGHT, J. W. & ROWSON, EVERETT K. (EDITED BY) - HOMOEROTICISM IN CLASSICAL ARABIC LITERATURE.
014450: WRIGHT, VINITA - VELMA'S TAFEL.
000864: WRIGHT, WILLIAM (RED.) - LUCIANO PAVAROTTI - mijn levensverhaal.
007400: WRIGHT, NATHALIA - American novelists in ITALY - The discoverers: Allston to James.
022201: WROLSTAD, MERALD E. (A.O.) - VISUAL LANGUAGE.
028137: WÜHR, DR. HANS (EINFÜHRUNG) - WEIHNACHTSKRIPPEN - Aus dem Besitz des Bayerischen Nationalmuseums in München.
010816: WÜLFING, SULAMITH - Neckisch, Gut und Böse.
007186: WULMS, GUIDO - JEAN ANOUILH.
031254: WUMKES, G.A. - Na vijf en twintig jaren.
008906: WUNDRAM, MANFRED & PAPE, THOMAS - ANDREA PALLADIO 1508-1580 - Architect tussen Renaissance en Barok.
021944: WÜNSCHE, PROF. DR. OTTO (BEARBEITET VON) - DIE PFLANZEN DES KÖNIGSREICHS SACHSEN und der angrenzenden Gegenden - eine Anleitung zu ihrer Kenntnis.
000396: WÜRZ, ANTON - RECLAMS OPERETTENFÜHRER.
020299: WÜSCHER-BECCHI, H - CICERONE in Kanton und Stadt SCHAFFHAUSEN.
025490: WÜTHRICH, LUCAS - REGENSDORF IN ALTEN ANSICHTEN - mit Abbildungen aus Watt und Adlikon.
020530: WYNDHAM, SÉAN (EDITOR) - DREADFUL 'TWAS.
008453: WYNGAARD, MARIA - DE NIET VERLOREN JAREN - Gedichten geschreven in een interneringskamp op Java.
000193: WYNIA, GERBEN - WILLEM BRAKMAN - schilder en schrijver.
026893: WYNIA, GERBEN - JOHN COWPER POWYS.
014525: WYSS, BERNHARD - GREGOR VON NAZIANZ - Ein Griegisch-Christlicher Denker des vierten Jahrhunderts.
015722: WYSS, TOBIAS - Dialog und Stille - MAX JACOB - GIUSEPPE UNGARETTI - FERNANDO PESSOA.
005644: WYTYNCK, WOUTER - Ballade van Pieter Haesbeek.
027028: WYTYNCK, WOUTER - BALLADE VAN PIER HAESBEEK.
030026: XAUDARO, J - THE PERILS OF FLIGHT.
019560: YAHIA, HASHIM MUHAMMED - SOILS AND SOIL CONDITIONS IN SEDIMENTS OF THE RAMADI PROVINCE (IRAQ) - Their genesis, salinity, improvement and use-potential.
031304: YAO, TAKEO - Package design in Milan.
007093: YARMOLINSKY, AVRAHM - TURGENEV - the man, his art and his age.
022835: YBARRA, T. R - CARUSO - Een gouden stem verovert de wereld.
025076: BURKARD KELLER VON YBURG / BOURKARD KELLER D'YBOURG / BURKARD KELLER OF YBURG - DIE SAGEN VON BADEN-BADEN und Umgegend.
029504: D'YDEWALLE, CHARLES - A BRIDE ABATTUE.
025787: YEATS, WILLIAM B - SELECTED POEMS.
027406: YEE, CHIANG - JEBBIN - Een gast uit de wildernis.
021565: YGLESIAS, JOSÉ - LEVEN IN EEN CUBAANS PROVINCIESTADJE.
019789: YONNEL, L - BARAGOUIN - la liberté du langage ne s'use que si l'on s'en sert....
022279: MR. YORICK (= STERNE, LAURENCE) - EEN SENTIMENTEELE REIS DOOR ITALIË EN FRANKRIJK.
027045: YORK, R. A - THE POEM AS UTTERANCE.
026099: YOSHINO, Y - THE JAPANESE ABACUS EXPLAINED.
001341: YOUNG, COL. G. F - The Medici.
000197: YOUNG, RICHARD & WILSON CHRISTOPHER - BY INVITATION ONLY.
023469: YOURCENAR, MARGUERITE - COME L'ACQUA CHE SCORRE - tre racconti.
020667: YOURCENAR, MARGUERITE - ALEXIS of de verhandeling over de vergeefse strijd.
017971: YPELO, IGNATIUS VAN - DE HEEROOMS VERDWENEN - Een terugblik.
019136: YPES, DR. CATHARINA - MODERNE ITALIAANSE LETTERKUNDE 1940-1955.
019099: YPES, DR. CATH. (KEUZE EN INLEIDING) - ITALIË.
008404: YPES, DR. CATHARINA - PETRARCA in de Nederlandse letterkunde.
007999: YPES, CATHARINA - MODERNE ITALIAANSE LETTERKUNDE 1940-1955.
029622: YSSELSTEYN, DR. G. T. VAN - VAN LINNEN EN LINNENKASTEN.
019818: YUAN, TSJ'ENG - DE INNERLIJKE OVERTUIGING VAN DE PROCUREUR - Een verhaal uit de chinese 'samizdat'.
026066: YUN, JI - PINSELNOTIZEN - aus der Strohhütte der Betrachtung des Grossen im Kleinen - Kurzgeschichten und Anekdoten.
005911: YVON, JACQUES (PRÉFACE) - ERASME et PARIS.
023270: ZAAL, WIM - VOORLOPIGE UITSLAG - Gedichten.
022002: ZAAL, WIM (GEKOZEN EN TOEGELICHT DOOR) - BAR & BOOS - De slechtste gedichten in de Nederlandse taal.
019838: ZAAL, WIM - DE HEILIGEN - Erflaters van Europa.
021235: ZAAL, WIM - DE HEILIGEN - Erflaters van Europa.
022749: ZAAL, WIM - ROMA MAGICA - Mysteries en mirakelen van de eeuwige stad.
012350: ZAAL, WIM - GUIDO RENI.
009283: ZAAL, WIM - EEN TIK VAN ITALIË - Reisverhalen.
004416: ZAAL, RICK - GRATIS EN TOCH VOOR NIKS.
001778: ZAAL, WIM - EEN TIK VAN ITALIË - Reisverhalen.
031406: ZAAL, DICK - 217 woorden.
022956: ZAALBERG, CARL ALLARD - DAS BUCH EXTASIS van Jan van der Noot - with a summary in English.
004034: ZAALBERG, C. A - HOOFT ALS PLEITBEZORGER VOOR MENELAÜS.
022085: ZADOKS-JOSEPHUS JITTA, ANNIE NICOLETTE - ANCESTRAL PORTRAITURE IN ROME and the art of the last century of the republic.
018920: ZADOKS-JOSEPHUS JITTA, DR. A. N - HET ROMEINSE KEIZERSPORTRET: vorm en functie.
030149: ZADOKS-JOSEPHUS JITTA, ANNIE NICOLETTE - ANTIEKE MUNTEN / ANCIENT COINS.
027161: ZAGAJEWSKI, ADAM - DANS UNE AUTRE BEAUTÉ.
031063: ZAGARI, FRANCO - Casa Italia in Japan.
011898: ZAGWIJN, HENRI - Was Goethe muzikaal? - een geesteswetenschappelijke studie.
010207: ZAHAREAS, ANTHONY & MUJICA, BARBARA - Readings in SPANISH LITERATURE.
006380: ZAHN, LEOPOLD (EINLEITUNG) - Mosaiken aus RAVENNA.
022897: K. EN K. MINISTERIE VAN BUITENLANDSCHE ZAKEN - Over de voorgeschiedenis van den OORLOG MET ITALIË.
025971: ZAKYTHINOS, ALEXIS D - DISCOGRAPHY OF GREEK CLASSICAL MUSIC.
025970: ZAKYTHINOS, ALEXIS D - DISCOGRAPHY OF GREEK CLASSICAL MUSIC.
029575: ZALMONA, YIGAL & JABÈS, WDMOND & SHAPIRA, SARIT - ROUTES OF WANDERING - Nomadism, journeys and transitions in contemporary Israeli art.
007407: ZALOSCER, HILDE - Ägyptische Wirkereien.
026291: ZAMBONI, FABIO - IL SANTUARIO DI SAN ROMEDIO IN VAL DI NON.
021640: ZANCHI, RACHELE (INTRODUZIONE) - I RAGAZZI DI AMALFI.
010182: ZANDBERGEN, GIJS - ALLEEN OP KOP - interviews met Ab Geldermans, Jan Janssen, Gerben Karstens, Henk Nijdam, Peter Post, Jo de Roo, Jos van der Vleuten, Huub Zilverberg, Bart Zoet en Joop Zoetemelk.
005726: ZANDBERGEN, JAN (KEUZE EN INLEIDING) - Leefde Willy Alfredo nog maar...Een selectie van gedichten uit PROPRIA CURES 1972-1985.
031443: ZANDSTRA, EVERT - Tessin, zonnig balkon van Zwitserland.
023127: ZANDSTRA, EVERT - Vakantie in TESSIN.
010357: ZANDSTRA, EVERT - TIROL en VORARLBERG - Een levendige beschrijving van talloze tochten voor elke vorm van toerisme in de Oost-Alpen: over bergen en door dalen, langs meren en gletsjers, naar oude steden en dorpen.
031440: ZANDSTRA, EVERT (TEKST) & OORTHUYS, CAS (FOTO'S) - DE WADDENEILANDEN - Een levendige beschrijving van talloze tochten in het papadijs van bloemen en vogels, langs het strand, door duinen en oude dorpen, naar onvergetelijke natuurmonumenten.
014861: ZANDVOORT, DR. R. W - DE STUDIE DER ENGELSE PLAATSNAMEN.
021244: ZANETTI, PAOLA SERRA - FABIO DE POLI.
014730: ZANG, GERT (HERAUSGEGEBEN VON) - PROVINZIALISIERUNG EINER REGION - Zur Entstehung der bürgerlichen Gesellschaft in der Provinz.
031039: ZANGHERI, LUIGI - Pratolino.
031225: ZANGRANDI, RUGGERO - 1943 : 25 giuglio- 8 settembre.
022390: ZANIEWSKI, ANDRZEJ - RAT.
025074: ZANKER, PAUL - POMPEJI - Stadtbild und Wohngeschmack.
004079: ZANKL, HANS LUDWIG - Das Lehrbuch der Fremdenverkehrswerbung.
024499: ZANNIER, ITALO & BARTOLINI, ELIO - FRIAUL.
007624: ZANNIER, ITALO & BARTOLINI, ELIO - FULVIO ROITER.
030411: ZANNONI, MR. RIZZI (DRESSÉS SOUS LES YEUX DE) - ATLAS GEOGRAPHIQUE D'EUROPE - contenant: La mappemonde et les quatres parties, avec les differents Etats.
014417: ZANOTTO, PIERO - PINOCCHIO - Un naso lungo...il giro del mondo.
002857: ZANTWIJK, R. A. M. VAN - LASTDRAGERS EN HOOFDEN - De sociale en culturele eigenheid van een TARASKISCHE gemeenschap.
016957: UGO FASCOLO & GIUSEPPE MARCHIORI & GIUSEPPE MAZZOTTI & MARIO RIGONI STERN & FRANCO SOLMI & TONO ZANCANARO & ANDREA ZANZOTTO - AUGUSTO MURER - mostra antologica.
021661: ZAUZICH, KARL-TH - HIËROGLIEFEN LEZEN - een handleiding voor museumbezoekers en Egypte-reizigers.
004636: ZAVAGLI, BRUNO - La giraffa oltre le mura.
031124: ZAVATTINI, CESARE ( PRÉFAZIONE ) - Paul Strand.
005893: ZAWADZKI, KONRAD - Dzieje gmachu Biblioteki Zaluskich.
028935: ZAWISKA, NORBERT (EINLEITUNG) - JACEK BIGOSZEWSKI - obrazy z lat 1973-82.
015255: ZAZZI, DONATELLA - TRIESTE - CITTÀ DIVISA.
010529: ZEC, DONALD - SOPHIA - een intieme biografie.
031690: ZEE-KRUSEMAN, M. VAN DER & WITTOP KONING, MARTINE - Paddestoelen, zoeken en eten.
006459: ZEE, HENRY VAN DER - Italiaanse etiquette.
004293: ZEEUW, P. DE - Neerlands Vorstenkind - Gedenkboekje ter herinnering aan de geboorte van onze prinses.
027756: ZEGERS, G. D - INLEIDING TOT DE KENNIS DER BEROEPEN.
028937: ZEHNTNER, HANS - DAS STAATSLEXIKON VON ROTTECK UND WELCKER - Eine Studie zur Geschichte des deutschen Frühliberalismus.
025775: ZEIDENITZ, STEFAN & BARKOW, BEN - THE XENOPHOBE'S GUIDE TO THE GERMANS.
012788: ZELDERS, LEO H. (VERZAMELD DOOR) - DE ARTS IN DE SCIENCE FICTION LITERATUUR - een verzameling verhalen en fragmenten uit de science fiction literatuur waarin de arts en de medische wetenschap een rol spelen.
026178: ZELLBERGER, FRIEDRICH W - ADALBERT PILCH - Gemälde / Zeichnungen / Briefmarken.
028969: ZELLER, BERNHARD - HERMAN HESSE in woord en beeld.
019439: ZELM VAN ELDIK, J. A. VAN - Ons grondwetsartikel regelende de instelling van RIDDERORDEN en de ontwikkelingsgang van de Nederlandse ORDEN in de 19e en 20e eeuw.
021881: ZEMAN, ANTHEA - PRESUMPTUOUS GIRLS - women and their world in the serious woman's novel.
027584: ZEMON DAVIES, NATALIE - THE RETURN OF MARTIN GUERRE.
027074: ZEN'KOVSKIJ, V - AUS DER GESCHICHTE DER ÄSTHETISCHEN IDEEN IN RUSSLAND IM 19. UND 20. JAHRHUNDERT.
026746: ZENG, JIZE - MANDARIJN IN EUROPA - Dagboek van de jaren 1878-1886.
026581: V. ZENKOVSKIJ - PARIS 1925.
025520: ZERI, FEDERICO & LUZI, MARIO (TESTI) & PERUGI, LIBERTO (FOTOGRAFIE) - FIRENZE.
022919: ZERMATTEN, MAURICE - LA SERVANTE DU SEIGNEUR.
020405: ZERMATTEN, MAURICE - Les Années valaissannes de RILKE.
016815: ZERMATTEN, MAURICE - CONTES des hauts pays du Rhône.
016753: ZERMATTEN, MAURICE - C. F. RAMUZ.
029328: ZERNER, AMY (CREATED BY) & FARBER, MONTE (TEXT BY) - THE ENCHANTED TAROT.
029999: ZEVENBERGEN, MR. CHR - AARD EN WERKING DER GOEDE TROUW IN HET ROMEINSE VERBINTENISSENRECHT.
023944: ZEWELL, RUDOLF & BERAR, LADISLAV - DAS AUGE ALS MOTIV - Die Briefmarkensammlung.
014544: ZEYLMANS VAN EMMICHOVEN, J. E. (HERAUSGEBER) - CASTRUM PEREGRINI - XXI.
017226: ZEYLMANS VAN EMMICHOVEN, J. E. (HERAUSGEBER) - CASTRUM PEREGRINI - IX.
025598: ZHILIN, YANG & WEISHAN, WU & RUGGIU, ROBERTO & DOBBELSTEEN, JAN VAN DEN - RED, WHITE / BLUE.
002292: ZIEGLER, LEOPOLD - FLORENTINISCHE INTRODUKTION - Zu einer philosophie der Architektur und der bildende Künste.
023716: ZIERSCH, AMÉLIE - MALER MACHEN BÜCHER - Illustrierte Werke von Manet bis Picasso - Lithographien, Holzschnitte, Radierungen.
020213: ZIJDERVELD, A. C - OVER ZOTHEID IN DE SOCIOLOGIE.
017916: ZIJDERVELD, HANS VAN - MAN OVERBOORD - Niet geboren om binnen de perken te blijven.
020276: ZIJL, ANNEJET VAN DER - DE ZON IN EEN HOEDENDOOS.
016657: ZIJLL, W. VAN - DE OLYMPISCHE BEWEGING en haar betekenis voor de sportbeoefening.
011712: ZIJLSTRA, SJOUKE (INL.) - JAN HOFMAN.
017047: ZIJP, R. P. (REDACTIE) - GELOOF EN SATIRE ANNO 1600.
015411: ZIJP, R. P. (REDACTIE) - LUTHER in de Lage Landen.
021191: ZIKKEN, AYA - ALLEEN POLENTA VANDAAG - een reisverhaal.
017488: ZIMA, PIERRE V - L'indifférence romanesque - SARTRE, CAMUS, MORAVIA.
027535: ZIMMER, BERNARD - LE VEAU GRAS - comédie en 4 actes / LES ZOUAVES - comédie en 3 actes.
009121: ZIMMERMAN, A. R - AMSTERDAM - DJAKARTA.
002707: ZIMMERMANN, PROF. M. G - Wat tante Eulalia in Rome beleefde.
030342: ZIMMERMANNS, KLAUS - UMBRIEN - Eine Landschaft im Herzen Italiens / Gubbio - Perugia - Assisi - Spoleto - Todi - Orvieto.
012543: ZISCHKA, ANTON E - ITALIË - Het Italiaansche imperium - Achtergronden en perspectieven der Romeinsche expansie van de oudheid tot heden.
004074: ZISCHKA, ANTON E - ABESSINIEN - Das letzte ungelöste Problem Afrikas.
009026: ZITTER, PAULINE - Italiaans koken.
025676: ZITZEWITZ, JUTTA VON - FRANS HALS / MALLE BABBE - der Berliner Kunstbrief.
020833: ZIZZO, GIUSEPPINA - La Basilica SANTA MARIA MAGGIORE in Bergamo.
023416: ZLATICH, MARCO & NEARY, DONNA (ILLUSTRATIONS) - NEW ENGLAND SOLDIERS OF THE AMERICAN REVOLUTION - uniforms never before published - Bellerophon Coloring Book.
006675: ZOCCA, EMMA - ASSISI e dintorno.
030804: ZOCCHI, CHIARA - OLGA.
005311: ZOELLER, JUSCHA - Ich liebe den KITSCH - Gedanken über das verzierte Dasein.
030266: ZOETE, JOHAN DE - ZOMAAR EEN PLAATJE? - De introductie van nieuwe illustratietechnieken in Nederland in de 19e eeuw.
012209: ZOJA, NELLA - PIRANDELLO.
029430: ZOLA, EMILE - SCHRIFTEN ZUR KUNST - Die Salons von 1866 bis 1896.
021779: ZOLA, ÉMILE - Mijn reis naar LOURDES - dagboek 20 augustus - 1 september 1892.
031405: ZONDERLAND, DAAN - Redeloze Rijmen.
027180: ZONDERLAND, DAAN - DE KOK VAN MARIENBAD.
030457: ZONNEVELD, JACOBUS CAROLUSTHE RANDOM GRIM FORGE - - THE RANDOM GRIM FORGE - A study of social ideas in the work of GERARD MANLEY HOPKINS.
022299: ZONNEVELD, PETER VAN (REDACTIE) - HET BATAAFSCH ATHENE - Cultuurhistorische opstellen over LEIDEN 1800-1850.
021818: ZONNEVELD, PETER VAN - HET GEHEIM VAN DE LEIDSE HORTUS - novelle.
021362: ZONNEVELD, PETER (ONDER REDACTIE VAN) - Gedenkzuil voor JOHANNES KNEPPELHOUT ter gelegenheid van de honderdste verjaardag.
021174: ZONNEVELD, PETER VAN - EEN LITERAIRE WANDELING DOOR LEIDEN.
010550: ZONNEVELD, PETER VAN - HET STEMPEL VAN BATAVIA.
030407: ZONNEVELD, PETER VAN - DE MOORD OP FIENTJE DE FENIKS - Een indische tragedie.
031026: ZOOZMANN, RICHARD - Dantes Werke.
005318: ZOPPI, GIUSEPPE - Antologia della letteratura ITALIANA - Ad uso degli stranieri - Volume primo: scrittori contemporanei.
029439: ZORGDRAGER, N. J. M - THE BATTLE OF THE RIGHTEOUS KAUTOKEINO 1852 - Religious resistance of Saami against Norwegian internal colonialism - SUMMARY.
008130: ZORZI, ALVISE - SUA SERENITÀ VENEZIA - Mille anni di buon governo.
025812: ZOSSO, FRANÇOIS & ZINGG, CHRISTIAN - LES EMPEREURS ROMAINS 27 av. J.-C. - 476 ap. J.-C..
030376: ZOTTI MINICI, CARLO ALBERTO (A CURA DI) - IL MONDO NUOVO - Le merraviglie della visione dal '700 alla nascita del cinema.
002967: ZOUW, BERT VAN DER - Dat is allemaal komedie.
029499: ZRIKA, ABDALLAH (POÈMES TRADUITS DE L'ARABE ET PRÉSENTÉS PAR ABDELLATIR LAÂBI) - RIRES DE L'ARBRE À PALABRE.
023694: ZUCCOLI, LUCIANO - MANOELA.
025948: ZUCCOLI, LUCIANO - I RAGAZZI SE NE VANNO - romanzi brevi.
026484: ZUCCOLI, LUCIANO - KIF TEBBI - Afrikaansche roman.
024711: ZUFFI, STEFANO - GIOTTO (Deutsche Ausgabe).
016759: ZUFFI, STEFANO - GIOTTO.
011366: ZUFFI, STEFANO - TITIAN.
025722: ZUFFI, STEFANO - CARAVAGGIO.
008901: ZUIDEREND, AD - FRANS VAN STEENHOVEN.
011643: ZUIDERENT, AD (SAMENSTELLING) - I FEBRUARI 1953 - Stormramp en watersnood nagewerkt in 31 gedichten, verhalen en toneeltekst.
020356: ZUIDINGA, ROBERT-HENK - SEXICON - sexuele taalgids voor de jaren '90.
026158: ZUILEN, DR. A. J. VAN - GEORGES SIMENON: speurder naar de mens.
022269: ZUMTHOR, PAUL - LANGUE, TEXTE, ÉNIGME.
015737: ZUMTHOR, PAUL - Festo e testura: l'interpretazione delle POESIE MEDIEVALI.
024665: ZUNINO, MARIA GIULIA - ESEMPIO DI RICOSTRUZIONE URBANA IN EUROPA: MAASTRICHT: IL NUOVO CÉRAMIQUE / AN EXAMPLE FOR THE RECONSTRUCTION OF EUROPEAN INNER CITIES: MAASTRICHT: THE NEW CÉRAMIQUE.
023882: ZUNNEBERG, HERMAN - WILLEM BANNING 1888-1971 - Een onderzoek naar de verhouding van zijn spiritualiteit tot zijn sociaal-politiek engagement / A study on the relation between his spirituality and his social-political engagement (with a summery in English).
008466: ZURBORG, DR. H - Ueber den ALTDEUTSCHEN MINNESANG.
010551: ZURCHER, J - POP ART.
009412: ZURCHER, J - Nederlandse keramiek.
026909: ZÜRCHER, DR. E - DIALOOG DER MISVERSTANDEN.
019601: ZÜRCHNER, E. (E.A.) - CHINA.
026709: ZURING, DR. J - De heilige genezers COSMAS en DAMIANUS in Nederland.
027330: ZUYLEN, GERT VAN (ONDER REDACTIE VAN) - REFLEX - tijdschrift over meningen - nummer 5.
000655: ZUYLEN, H. VAN - FROHNMEIJER'S BIJBELSCHE AARDRIJKSKUNDE.
028151: ZWAAG, PIETER VAN DER - WOUTER VAN DOEVEREN (1730-1783) - leven en werken van een 18e eeuwse hoogleraar in de geneeskunde.
011018: ZWAAN, TH - Het bloementuintje.
027995: ZWAAN, JACOB - AMSTERDAM NIEUW- WEST - De westelijke tuinsteden zoals ze eens waren.
002818: ZWAAN, DR. F. L - Dagh-werck van CONSTANTIJN HUYGENS.
003860: ZWAN, PIETER VAN DER (TEKST) & WEERHEIJM, TOM (INTERVIEWS EN REDACTIE) - Had je me maar - Amsterdams straatleven en straatfiguren tussen 1900 en 1940.
029461: ZWART, ELSKE & DAMMINGA, J - GRONINGEN AHOY.
017466: ZWEERDE, EVERT VAN DER (REDACTIE) - RUSSISCHE FILOSOFEN NA DE PERESTROIKA.
010713: ZWEGERS, B. VIRGILIUS & REESKAMP, DR. J. H. E - Als de druiven rijpen.....
026221: ZWEIG, STEFAN - SCHAAKNOVELLE.
031019: ZWEIG, STEFAN - Marceline Desbordes-Valmore.
015172: ZWEIG, STEFAN - De wereld van gisteren.
028160: ZWEIG, STEFAN - KALEIDOSKOP.
020157: ZWIER, GERRIT JAN - GRIJPEN NAAR DE REGENBOOG - een literaire safari.
029167: ZWIRNER, RUDOLF (GALERIE) - KAREL APPEL - New Yorker Bilder 1984 - 1985.

5/9