Antiquariaat Fenix Amsterdam
Frans Halsstraat 88, 1072 BW Amsterdam, The Netherlands.            Email: gotofenix@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
39169: - Younger Than That Now: The collected interviews with Bob Dylan.
6029: - Klein Uitgegeven. 2000 bijzondere boeken uit de marge van het boekenbedrijf 1989-1990.
36758: - Egmond en Berne: Twee verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen.
38016: - Terug Naar De Oorsprong: 100 jaar A.A.C. Hercules Amsterdam. 22 september 1902-22 september 2002.
1274: - Ierse Kunst 3000 v. Chr.-1500 na Chr.
28348: - Thai Cooking
21249: - Nog Steeds Geen Woorden: El Hizjra Literatuurprijs 2006.
39442: - Fautrier 1898-1964.
38986: - Bibliotheca Visseriana Dissertationium Ius Internationale Illustrantium, cura facultatis iuridicae lugduno-batavae edita.
37395: - Facing West: Oriental Jews of Central Asia and the Caucasus.
24232: - Koud Bloed: True crime magazine, no 2. 2008.
39067: - Wander Wonders: Design for a new age.
36669: - L'Enciclopedismo in Italia nel XVIII secolo.
30355: - Work by Noam Ben-Jacov.
24455: - Grondwet.
24316: - Geneeskrachten der Natuur
39480: - Petits Propos Culinaires 88: Essays and notes on food, cookery and cookery books.
32971: - Geborgen Hoofdstukken: Heerlijkheden in het streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg.
20256: - Jaarboek van Het Centraal Bureau voor Genealogie: Deel IV.
20257: - Jaarboek van Het Centraal Bureau voor Genealogie: Deel V.
20258: - Jaarboek van Het Centraal Bureau voor Genealogie: Deel VI.
24559: - Scrabbelwoordenlijst.
8543: - Nederlandsche Legenden. Met 32 platen naar het Fransch.
18590: - BILWET Media archief (Stichting ter bevordering van de illegale wetenschap i.o.).
37435: - Verdamping in de Hydrologie.
5918: - Van 't Lang-Hayr. Gedaan door een voornaam gods-geleerde binnen een aanzienlijke stad genaamt.
7369: - Heroes of the Dawn. Celtic myth.
31849: - Dat zit zo: Handleiding voor huisbezoekers en propagandisten.
23711: - H.F.C. Haarlemsche Football Club Gedenkboek 1879-1954.
24881: - Best of Graphis: Photo II.
39030: - Babad Tanah Djawi. W.L. Olthofs vertaling van de prozaversie van J.J. Meinsma lopende tot het jaar 1721.
8765: - Nubië aan de Nijl. Voorportaal van Afrika. Haags Gemeentemuseum 22 september-25 november 1979.
37335: - Nieuwe Werken van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leyden I. Deel IIe Stuk.
6065: - De Morgen. Documentatie/ knipsels aangaande faillissement van deze krant.
39471: - Petits Propos Culinaires 33: Essays and notes on food, cookery and cookery books.
20259: - Jaarboek van Het Centraal Bureau voor Genealogie: Deel X.
20262: - Jaarboek van Het Centraal Bureau voor Genealogie: Waarin opgenomen jaarverslag en bijdragen van het Iconographisch Bureau: Deel XVIII.
20264: - Jaarboek van Het Centraal Bureau voor Genealogie: Waarin opgenomen jaarverslag en bijdragen van het Iconographisch Bureau: Deel XXIII.
20265: - Jaarboek van Het Centraal Bureau voor Genealogie: Waarin opgenomen jaarverslag en bijdragen van het Iconographisch Bureau: Deel XXIII.
39484: - Lange Tafels: Lekker en slim koken voor grote groepen.
37394: - Vietnam: Kunst en Culturen van de prehistorie tot op heden.
34121: - Old Favorite Honey Recipes
26222: - Zes en twintigste Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum.
26224: - Negen en twintigste Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum
26227: - Negentiende Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum.
26228: - Twintigste Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum.
26229: - Een en Twintigste Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum.
39379: - Indonesische Kunst uit Eigen Bezit.
24394: - Archaeologia Cantiana: Being contributions to the History and Araeology of Kent. Volume C, 1984.
24395: - Archaeologia Cantiana: Being contributions to the History and Araeology of Kent. Volume CX, 1992.
24396: - Archaeologia Cantiana: Being contributions to the History and Araeology of Kent. Volume CII, 1985.
24397: - Archaeologia Cantiana: Being contributions to the History and Araeology of Kent. Volume CXII, 1993.
18772: - Koninklijke Amsterdamsche Roei- en Zeilvereeniging De Hoop. Jaarboekje 1918.
18773: - Koninklijke Amsterdamsche Roei- en Zeilvereeniging De Hoop. Jaarboekje 1917.
18774: - Bijdragen tot de Aardrijkskunde, of Verzameling van Belangrijke Stukken ter Bevordering Eener Staat-Geschied- en Natuurkundige Kennis van Onderscheidene Gedeelten onzes Aardbols.
37143: - Historique et Archéologique dans le Limbourg á Maestricht.
39759: - De Amsterdamse Vrouwenkliniek en de Voorplantingsgeneeskunde 1047-2010.
31834: - Proceedings of the European Conference on Speleology: Hélécine Belgium, 1992. Vol I (Biology, Paleontology and Archeology) +II (Human and Applied Speleology).
31835: - Amis Laos Caving Expedition 2000: Expedition report of the first Dutch caving expedition in Lao P.D.R. Stories of the exploration and background information about the country, the caves and the expedition with additional maps of the visited cave areas.
21414: - Traditionele Recepten: Griekse Keuken.
18151: - In de Kooi Ben Ik Niet Bang: Gedichten en tekeningen van kinderen.
38013: - Koninklijke Amsterdamsche Roei- en Zeilvereeniging De Hoop. Gedenkboek 1848-1948.
39991: - De Amsterdamsche Gids.
28280: - Etablissements Nicolas. Liste des grands vins 1954. Sous Le Signe De Quelques Jolies Filles Des Provinces De France. Aquarelles de Van Dongen
28292: - Établissements Nicolas.
28293: - Établissements Nicolas.
28294: - Établissements Nicolas.
28482: - Catalogus van Japanse Prentkunst uit de Achttiende en Negentiende Eeuw: Kleurenhoutsneden uit de verzameling van Drs. F.K. Lotgering.
28503: - De Aarde en Haar Volken.
39848: - Serie Reuzensalamanders (72 paperbacks van de in totaal 83 verschenen exemplaren).
6281: - De Keuken van de Pure Smaak. Met 50 recepten en persoonlijke notities van 5 Nederlandse topkoks.
6859: - Bijdragen en Mededeelingen. Deel XXXV. Gelre. Vereeniging tot oefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.
29782: - i10 et son époque: 15 mars - 30 avril 1989.
38089: - Lampas: Systematische index op de jaargang 1-5, 1968-1973.
34006: - Cai Mo Gu.
20721: - Institute for Theoretical Physics The Niels Bohr Institute 1921-1971.
19567: - Selected Works: Early German porcelain, fine and decorative arts of the eighteenth century/Frühe Deutsche Porzellane Kunst und Einrichungen des 18. Jahrhunderts.
19607: - Frida Kahlo und Tina Modotti.
39477: - Petits Propos Culinaires 81: Essays and notes on food, cookery and cookery books.
24872: - Maatstaf: Maandblad voor letteren. Febr. 1955, no. 11.
24873: - Maatstaf: Maandblad voor letteren. Juli/aug 1954, no. 4/5.
24875: - Maatstaf: Maandblad voor letteren. Jan. 1955, no. 10.
24876: - Maatstaf: Maandblad voor letteren. Mei. 1953, no. 2.
24877: - Maatstaf: Maandblad voor letteren. Juni 1953, no. 3.
37072: - Laat Al het Talent Hier Stormen en Op Hun Bek Gaan: 25 jaar Theater de Teerstoof (14-10-1972 / 14-10-1997).
39043: - De Tampon: Orgaan voor de leerlingen en oudleerlingen der school voor de grafische vakken Utrecht.
39041: - De Tampon: Orgaan voor de leerlingen en oudleerlingen der school voor de grafische vakken Utrecht.
39990: - De Amsterdamsche Gids.
31809: - An Outline of Chinese Acupuncture. The Academy of Traditional Chinese Medicine.
37344: - The Evelyn Roth Recycling Book.
12956: - Amsterdam heeft het Concertgebouw.
30966: - Gemeente- en Provincieprogram Pacifistische Socialistische Partij.
22301: - Wijchen, Centrum in Tweestromenland.
24136: - Nijmeegse Student en Almanak voor het jaar 1953. Zevende jaargang.
21593: - The Kilkenny Magazine: An all-Ireland literary review, double number 12-13, 1965.
38402: JUBILEUMCOMMISSIE ARGO 1988. - 1913-1988: 75 jaar WSR ARGO.
5079: - De Schending van Soebadra. Javaans Schimmenspel.
35865: - Sozialismus und Terrorismus.
37493: - Uit Indonesië teruggekeerde en gedemobiliseerde Amsterdamse militairen vinden het sociaal centrum bij de Demobilisatieraad Amsterdam.
34937: - Denken mit Ludwig Marcuse: Ein Wörterbuch für Zeitgenossen.
12893: - De Amsterdamse Diamantbeurs/The Amsterdam Diamond Exchange.
30114: - J.M.W. Turner.
38637: - Le Double Chevron: 2.
38903: - Van de Man die Graag Dronk en andere Middelnederlandse komische verhalen.
7220: - Ierse Kunst 3000 v. Chr- 1500 na Chr.
13409: - Nescio Nummer.
22505: - Wijchen Zelfportret. Plaatwerk: jaargang 4, nr. 19.
21633: - Nederland in vroeger tijd: 18e eeuwse beschrijving van steden en dorpen in Nederland. Deel XXIII Groningen: Geïllustreerde beschrijving van de stad Groningen en van de heerlijkheden der stad.
25635: - 1001 Nacht.
21642: - Nederland in vroeger tijd: 18e eeuwse beschrijving van steden en dorpen in Nederland. Deel XXX Overijssel: Geïllustreerde beschrijving van Deventer, beschrijving van het schoutambt Kolmschate, historisch overzicht en beschrijving van Kampen.
21643: - Nederland in vroeger tijd: 18e eeuwse beschrijving van steden en dorpen in Nederland. Deel XXXI Overijssel: Historisch overzicht van de Overijsselse regering sedert de Spaanse heerschappij tot het jaar 1748, van de Vergadering der Staten, enz.
20438: - Haerlem: Jaarboek 1967.
20439: - Haerlem: Jaarboek 1962.
20440: - Haerlem: Jaarboek 1963.
20441: - Haerlem: Jaarboek 1963.
21647: - Nederland in vroeger tijd: 18e eeuwse beschrijving van steden en dorpen in Nederland. Deel XV Zeeland: Historisch overzicht van Zeeland en beschrijving van de regeringscolleges, gerechtshoven
29308: - Grettir's Saga.
36772: - Avant-garde in Rusland 1900-1935.
6789: - Zestig Jaren Volksvermaak 1871-1931.
24149: - Atlas: Almanak der Nijmeegse Studentenvereniging: Carlos Magnus
24412: - Ierland Bulletin: 1978, No 1.
39830: - Tal-Coat.
35429: - La Tauromachie: Art et littérature. Etudes receuilles et préfacées par François Zumbiehl.
5642: - Irish Women Artists. From the eighteenth century to the present day.
37595: - PTT-bedrijfsbanden. Maandblad voor het personeel van het staatsbedrijf der P.T.T.
38627: - Ronchamp: Le Corbusier.
33731: - Algemeen Nederlands tijdschrift voor wijsbegeerte 75e Jaargang, Aflevering 1.
36503: - Alfons Kunen: Konstruktiv / Konkret.
33760: - Gerard Doubuurt Amsterdam: Studies naar het bouwen in kleine gaten.
21649: - Nederland in vroeger tijd: 18e eeuwse beschrijving van steden en dorpen in Nederland. Deel XXXII Overijssel: geïllustreerde beschrijving van het kwartier van Salland van het drostambt van Salland, van het drostambt van Ijselmuiden envan de stad en het hoogschoutambt Hasselt.
21662: - Uit de Weimarkeuken: Kookboek.
37995: - Nota van Wenken die bij de Aanrakingen met Hoofden en Bevolking van het Gajoland te behartigen zullen zijn.
24988: - Exhibition Playhouse in Amsterdam: Results international idea competition for architects and others, Amsterdam 1987.
36432: - Harry... Een kijkboekje over Harry Mustert en zijn café Hoppe aan het Spui te Amsterdam.
38510: - Erfgoedspiegel van de Stad: Visie op het erfgoed van Amsterdam.
40033: - Van Raadhuis tot Paleis: Documenten betreffende den overgang van het Amsterdamsche stadshuis tot Koninklijk Paleis verzameld door prof. H. Brugmans.
37146: - Historique et Archéologique dans le Limbourg á Maestricht.
39156: - 25 Jaar Klant.
39588: - De Mongo Cultuur: Bewoners van het Evenaarswoud in Zaïre.
39663: - A. van Moppes & Zoon: 1809-1959.
40061: - Amsterdam Culinair 1980: Menukaarten van de goede restaurants.
24814: - Beeldenmanifestatie Weren en Markeren.
24816: - O. Zadkine.
39479: - Petits Propos Culinaires 86: Essays and notes on food, cookery and cookery books.
16236: - Dara 72. Rapport de l'expedition Libano-Belge au Faquar Ain Ed Dara.
35192: - Filippijnen Negros Oriental: Dutch Caving Expedition 1992 - 1993.
39476: - Petits Propos Culinaires 78: Essays and notes on food, cookery and cookery books.
26336: - Marcel Proust Vereniging: Jaarboek 1995/1996 no 22/23.
38014: - Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging 1942-1949. Acht en dertigste jaargang.
33717: - Langs Hermes' Wegen: Een overzicht van de tentoonstellingen in Florence en Venetië nu in Amsterdam.
30182: - Erik Boulatov.
37393: - Gom Viet Man. Vietnamese Ceramics.
37584: - Relazioni Veneziane / Venetiaansche Berichten over de Vereenigde Nederlanden van 1600-1795, verzameld en uitgegeven door Dr. P.J. Blok.
24294: - Amstelodamum: 99e jaarboek van het genootschap Amstelodanum.
39483: - Amuses: Genot uit een glaasje.
36209: - CIA Explosives for Sabotage Manual.
24733: - Gemeentearchief Amsterdam.
37902: - Amsterdams Cafe en Bar Boek.
31657: - Plaatwerk: no 1. 4e kwartaal 1980.
30854: - Amtliches Kursbuch/Indicateur officiel/Orario ufficiale. Winter/Hiver/Inverno 28 September 1980-30 Mai 1981.
30855: - Amtliches Kursbuch/Indicateur officiel/Orario ufficiale. Winter/Hiver/Inverno 30 September 1979-31 Mai 1980.
30856: - Amtliches Kursbuch/Indicateur officiel/Orario ufficiale. Sommer/été/estate 30.V.-25.IX.1976.
30857: - Amtliches Kursbuch/Indicateur officiel/Orario ufficiale.Winter/Hiver/Inverno. 28.IX.1975-29.V.1976.
30858: - Amtliches Kursbuch/Indicateur officiel/Orario ufficiale. Sommer/été/estate. 23.V.-25.IX. 1971.
30810: - Automobielkaart der Java Motor Club.
18948: - De Ministerieele Crisis. Wat nu?
18949: - De Grondwet en de Grieven tegen de Tweede Kamer.
37211: - Symboolpolitiek: Letterproef van mooie woorden. 37 teksten en gedichten in het lettertype Zinnebeeld.
38868: - Historia Augusta: Keizers en tegenkeizers in de tweede en derde eeuw.
24645: - Die Rote Koningin: Eine Sammlung von Bildern und Schriften.
31502: - Das Auto Lebt: Autoskizzen, Autozeichnungen und Autowerbung aus den Jahren 1927-1977 im Schaffen von Godi Leiser, Grafiker in Maur/Zürich.
36210: - Le Contingent et la Guerre Civile: Deux documents militaires secret. 1. La synthèse annuelle de la sm. 2. Le petit memento du maintien de l'ordre.
24784: - Art d'Amérique Latine 1911-1968.
38069: - Mixtamorfose Leiden'74.
38063: - Lampas 1e jaargang 1968-1969.
38985: - Bibliotheca Visseriana Dissertationium Ius Internationale Illustrantium, cura facultatis iuridicae lugduno-batavae edita.
38054: - Jo 65+.
38052: - Groeien door Palen. 1990-1995.
38046: - De Geschiedenis van de Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereniging van 1847 tot 1972
38854: S.T.O.A. - Waardevolle Bomen in Amsterdam: Poëzie, wetenswaardigheden en lijst van waardevolle bomen in Amsterdam.
21815: - List of Lights and Fog Signals, Volume I: The coasts of North and South America (only the seacoast lights of the U.S), the West-Indies, and the Hawaiian Islands.
21853: - Nalezing op mijn Amstelodamiana.
9066: - De Neogotische Beeldhouwkunst in de O.L.V. Kathedraal van Antwerpen.
38124: - Waar Ik Woon...: Ik woon in mijn dromen want daar kun je overal komen.
31601: - PANL8: Photography Annual of the Netherlands 8.
31597: - De Amsterdamse vaargids.
28295: - Établissements Nicolas.
28296: - Établissements Nicolas.
37846: - Delta: A review of arts life and thought in the Netherlands, winter 1973-74.
30038: - De Loteling / The Conscript.
39367: - Bruxelles Musée Wiertz: Illustration du catalogue en 63 reproductions photocollographiques des oevres du maitre.
38984: - Bibliotheca Visseriana Dissertationium Ius Internationale Illustrantium, cura facultatis iuridicae lugduno-batavae edita.
30064: - Made in Holland.
30049: - Kwalitatief Onderzoek: De beeldvorming van Nederland onder Buitenlandse influentials in België, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittanië en de Verenigde Staten.
30052: - Renoir.
22574: - Max Neumann.
22566: - Bibliografie van Nederlandse Proefschriften/Dutch Theses (2: 1978).
18687: - Modern fish oil fish meal manufacture.
13345: - Graubuch. Expansionspolitik und Neonazismus in Westdeutschland.
5417: - Roman funerary sculpture. Catalogue of the collections.
22846: - Die Geheimen Gesellschaften der Mittelalters. Aus dem Englischen von W. Drugulin.
31565: - De Amstelkerk anno 1670.
29945: - Oeuvres de Félicien Rops 1833-1898. Peintures, Aquarellen, Dessins.
36032: - 1848-173: Gedenkboek samengesteld ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de vereniging.
39228: - Armando: The collection.
31536: - Zes en Tachtigste Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum.
20926: - Post Perdu. (no 3, okt 1994).
36311: - ECMA Code.
23998: - Astronomische Tafel, der mittlern Abftände der Sonne in Zeit vom erften Punct der Frühlings Tag- und Nacht-Gleichen un ihrer mittlern Bewegungen für Monate und Tage zur Verwandlung der Sternzeit in mittlere Sonnenzeit und umgekehrt Auf den Mittagskreis der Seeberger Sternwarte berechnet.
23141: - Ortografía de la Lengua espanola.
25042: - Transotype Gesamtprogramm.
25045: - Typo Delvos International.
39482: - Petits Propos Culinaires 91: Essays and notes on food, cookery and cookery books.
25154: - Letterproef Lood, deel 1.
25164: - Proost Prikkels: 402 illustraties in Boeken, in vier delen.
25168: - Striptijdschrift no 19: de avonturen van Paulus de Boskabouter.
25300: - Ceramics: Art and Perception. Issue 37 1999.
25372: - Animo, Een jonge garde: A new generation: Alquin, Arias, Diaz Morales & Janssen, Op de Beeck, Racké & Muskens.
25473: - Naar een natuur-en mensvriendelijker manier van bouwen: Hundertwasser Architectuur.
39474: - Petits Propos Culinaires 76: Essays and notes on food, cookery and cookery books.
38038: - Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging 1967-1972.
29535: - Roadmovie.nl
24658: - Jonge Huid. Literair/Poëzie tijdschrift,1997 no 4.
24659: - Ninive. Literair/Poëzie tijdschrift,1996 jaargang no 1.
24656: - Jonge Huid. Literair/Poëzie tijdschrift,1996 no 2.
24657: - Jonge Huid. Literair/Poëzie tijdschrift,1997 no 4.
6581: - The Gauls. Celtic Antiquities from France.
24699: - Ordonnantie, Op 't Stuck van de Justitie / Binnen den Steden /ende ten platten Landen van Hollandt.
33698: - Anathema 1/95: Tijdschrift voor polemiek en cultuur.
33699: - Anathema 2/95: Tijdschrift voor polemiek en cultuur.
29786: - Tim Ayres.
25832: - Utrechts jaarboekje voor het jaar 1915, vier en zeventigste jaargang.
30625: - Het Zoete Lexion.
37592: - De Metropool Herontdekt: Nieuwe schilderkunst in Berlijn.
12764: - Adventures, Ouytlaws and Past Events. Icelandic folktales III.
8173: - Sicherheit in Firn und Eis. Tätigkeitsbericht 1980-1983.
26861: - Mozzarella: Inventieve recepten van vooraanstaande chef-koks met buffelmozzarella.
38405: - 100 jaar W.S.R. Argo: De Rijn Stroomt Voor Ons.
37973: - The Castle Line Atlas of South Africa: A series of 16 plates, printed in colour, containing 30 maps and diagrams.
39481: - Petits Propos Culinaires 89: Essays and notes on food, cookery and cookery books.
20577: - Genealogisches Handbuch zur Schweizer Geschichte.
28541: - Design and Art Direction 70.
29792: - Sophie Calle.
31664: - Petits Propos Culinaires 85: Essays and notes on food, cookery and cookery books.
10136: - L' Art Populaire Hongrois.
13672: - Analecta Husserliana. The yearbook of phenomenological research. Cumulative index volumes 1-85.
22618: - Volksalmanak Soenda 1941: Tahoen Ka XXIII.
20588: - Zelfs Een Wolk: Drie Jiddische Gedichten.
39414: - Tal Coat: Rétrospective des dessins et oevres sur papier.
23388: - Poètes Prissoniers. Revue bimestrielle, numéro spécial.
24334: - Twee Essays betreffende Plato.
33956: - Betje Wolff geb. Bekker.
18594: - Speuren bij de Bespieders: Politie-observatie in Nederland.
24835: - Axel & Helena Van der Kraan.
39042: - De Tampon: Orgaan voor de leerlingen en oudleerlingen der school voor de grafische vakken Utrecht.
34681: 205MEIJER, E. & SWART, J. (RED.) - Het Fotografisch Geheugen: Twaalf kenners over persfotografie.
35566: - Aristoteles Poetik: Dialog mit der Antike.
39611: - 100 Jaar ADM.
22795: - Stadsbewegwijzering.
22801: - Organised Robbery: Prepared on the instrucions of the Netherlands ministery of economic affairs.
24700: - Ordre ende Reglement vanden Hove van Hollandt end West-Vrieslandt, op de Rolle.
6828: - Der Letzte Gang- De Laatste Gang. Totenbrauchtum / Gebruiken rond de dood, Westmünsterland- Oost-Nederland.
39589: - Doppel-Leben Ibeji: Zwillingsfiguren der Yoruba.
38018: - Almanak ter Ere van het XXIIIe Lustrum der ASR Nereus 1995-2000.
36618: - Carel Visser: Nieuw werk.
18945: - Onze Toestand.
37422: - Physiologie van Amsterdam.
40100: - Een Tachtiger: Een hommage aan H.L. Wesseling.
5201: - Maand- en jaargemiddelden van den regenval voor 1977 waarnemingsplaatsen in Nederlandsch-Indië volgens waarnemingen verricht in het tijdvak 1879-1917.
5202: - Regenwaarnemingen in Nederlandsch-Indië.
35639: - Low Leans The Sky.
39443: - Nikkor Annual 1968-69.
31238: - De Engelbewaarder nr 2.: Nescio.
31240: - De Engelbewaarder nr 2.: Nescio.
31247: - Cursus ter opleiding tot Universeel Opmerker fortuinlijk in het omzetten zijner bevindingen in geestelijke en materiële waarden!
31249: - Le Cabinet du Jeune Naturaliste ou Tableaux Intéressants de l'Histoire des Animaux; offrant la description de la nature, des moeurs et habituedes des quadrupedes, oiseaux, poissons, amphibies, reptiles, etc. les plus remarquables du monde connu, et classés dans un ordre systématique. Tome Second.
31253: - Natrap.
31254: - Aankondiging onzer Hollandsche Mediaeval, een nieuwe boek-letter door ons te snijden en te gieten in x corpsen naar teekening van S.H. de Roos.
31263: - Takeaway.
31364: - Extraordinary Little Dog: Parco view 13.
35891: - Das ist Mein Wien! 40 jahre Wiener Musik. Zwanzig Wiener Märche für Klavier. Dritte Folge.
39716: - Zeit des Aufbruchs: Budapest und Wien zwischen Historismus und Avantgarde.
31456: - Lettertypen/Caractères typographiques.
31458: - Adformatie 35 jaar jubileumnummer: De Essentie.
31460: - Real Dutch Design 0607. Vol 1 (Graphic Design/Illustration) and Vol 2 (Industrial Design/Craft Related Design/Environmental Design/Interactive Media/Packaging Design.)
36798: - Geschiedenis en Genealogie van het Geslacht Van Middagachten 1190-1901. Bronnenstudie door W. Wijnaendts van Resandt.
38030: - Bzzlletin nr. 118. De oorlogsdagboeken van Jean-Paul Sartre.
20115: - In de schommelstoel: Nederlandse letterkunde over Indonesie van 1870 tot 1935.
14990: - Fjalore Rusisht-Shqip.
29804: JEF 80. - Zo is het Begonnen.
38445: - The Saga of the Volsungs: The Nordic epic of Sigurd the dragon slayer.
19648: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, waarin opgenomen jaarverslag en bijdragen van het Iconografisch Bureau. Deel 19.
38401: JUBILEUMCOMMISSIE ARGO 1988. - 1913-1988: 75 jaar WSR ARGO.
33626: - Wenken bij de bereiding van limonadesiropen, limonadegazeuze enz.
29763: - De Smaak van Florijn.
29733: - Ian J. Pieters Retroperspektief 1955-1995.
29731: - Pioniere des Abstrakten Kunst: Aus der Sammlung Thyssen-Bornemisza. Ausstellung 1.30.9 1986.
38143: - 150 jaar Societeit Phoenix 1847-1997: Gedenkboek ter ere van het dertigste lustrum van de Delftsche Studenten Societeit Phoenix.
16048: - Netherlands Journal of Geosciences: Geology & Mining-issue.
34424: - De Ingenieur: Tijdschrift 1938 II.
18321: - Weiger Defensie Belasting.
39475: - Petits Propos Culinaires 77: Essays and notes on food, cookery and cookery books.
29468: - Tempus Fugit: World's best calendar design.
29381: - Oefenvragen voor het GVB Regelexamen 2008-2011.
37625: - Begriffsgeschichte, Diskursgeschichte, Metapherngeschichte.
29404: - Negen en Tachtigste Jaarboek van het genootschap Amstelodamum.
29406: - Acht en Negentigste Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum.
29407: - Zeven en Negentigste Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum.
29293: - Dizionario Enogastronomico Italiano/Italian Food and Wine Dictionary. Special Edition Regione Liguria.
29295: - A World of Stone: Life, folklore and legends of the Aran Islands.
29195: - Engelen.
29181: [SCHELTEMA, JAN]. - Iets over de Uitzetting van- en de Verbeteringen en Verfraaijingen in en om de stad Utrecht door een inwoner.
37336: - Het Dubbel Cabinet der Christelyke Wysheyd: Besluytende in korte vragen ende antwoorden de eerste begindsel ende leeringe van het Catholyk geloove die de jonge kinderen meest behooren te weeten/ende gevoeglyk mogen beantwoorden.
15919: MR. O'S. - O'Brien and Fitzgerald walk into a Bar. The world's best Irish jokes.
1600: - Oud-Hollandsche Bouwkunst en Haar Behoud: Gedenkboek van de Vereeniging Hendrick de Keyser 1918-1928.
29027: - Nasty Tales.
20737: - The Royal House of Hanover/Das Königshaus von Hannover: Schloss Marienburg October 2005.
28966: - Printbybel Met 246 Voorstellingen des Ouden & Nieuwen Testaments.
10719: - Indische Letteren. Documentatieblad van de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde. 3e jaargang, no. 1.
19165: - Amstelpark 75: De Nederlandse Kring van Beeldhouwers presenteert van 4/6 tot 31/8 1975: plastieken/kleinplastieken/objekten/konstrukties/kinetische objekten/landscaping.
36942: - Todo Manolete: Del 8 de Mayo al 15 de Octubre de 1977.
39478: - Petits Propos Culinaires 82: Essays and notes on food, cookery and cookery books.
20174: - Acht en Veertigste Jaarboek van Het Genootschap Amstelodamum.
39408: - Vademecum voor den Student: Liederboek.
39563: - Gekartonneerde Foto Amstel gezien van Halvemaansbrug naar Muntplein.
20679: - Nederlands-Indië: Herinneringen aan een koloniaal verleden. Serie Het Aanzien
14568: - Oog in oog met de Modellen van Rembrandts Portret-etsen/Face to face with the sitters for Rembrandt's etched portraits.
15782: - Caving International no. 11.
19197: - De Leukste Thuis. Strips en Cartoons over krakers in beweging.
38987: - Bibliotheca Visseriana Dissertationium Ius Internationale Illustrantium, cura facultatis iuridicae lugduno-batavae edita.
15779: - Pierk 2001: 25 Jaar Speleo Nederland
15780: - Speleo Nederland Pierk, 15e jrg., no. 1, maart 2000.
1772: KA-TSETNIK 135633. - Moni.
28724: - The Furniture designed by Le Corbusier, Pierre Jeanneret, Charles Rennie Mackintosh, Gerrit Thomas Rietveld a.o.
28686: - Medemblik.
17774: - Politiek Dienstweigeren: Motieven en werkwijze van het politiek dienstweigerkollektief.
34390: A.N.W.B. - Toeristenkampioen.
19206: - POF-Études. Cahiers de poétique comparée.
28623: - Muzikant aan de Wand.
28625: - Poesía Libre no. 14
21055: - West Papua: The obliteration of a people.
28528: - Aloha: Officiële kabouter staatscourant van de Oranje Vrijstaat. With english section.
21565: - Sir Gawain and the Green Knight.
28527: - Aloha: Goede morgen Dylan.
12487: - Indonesian Art.
28121: - Baskenland Autonom?!
28126: - Tijdloos Lekker: Hoezo censuur?
28168: - Palais de Danse. Modernes Tanz-Album. Two- Step-Band: One-Step-Band. Die beliebtesten Modetänze. One Step, Tango, Foxtrot, Valse Boston, Two Step, Ragtime, Jazz, Maxixe.
28104: - HBS V: Semarang. Reunie uitgave.
28105: - HBS V: Semarang. Reunie uitgave.
34179: - Abbeokoeta of: De Dageraad tusschen de keerkringen: Een schets van het ontstaan en den vooruitgang der zending in Yorriba.
38302: - Die Relativitätstheorie von Dr. L. Hopf-Aachen.
28001: - Bouw mee.
36625: - Johan Claasen.
31411: - Honeycombs (geometry), including: Cube, Parallelepiped, Cuboid, Truncated Octahedron, Rhombic Dodecahedron, Gyrobifastigium. a.m.
27976: - Nationaal - Socialistische Beweging in Nederland.
27980: - De Bronnen van het Nationaal-Socialisme
17657: - Terugblik met Vergezicht: Een bundel negentiende-eeuwse prozastukken.
17665: - Ver van het Vaderland.
36214: - Ranger Training.
15449: - De Vereenigde Volken in het Heden en in de Toekomst.
15402: - Cursus Anarchisme.
15409: - 125 Jaar Vrijdenken.
30730: - Hagi International Sculpture Symposium: September 11, 1981-November 15, 1981.
34549: - Torpedo 1 en 2.
27647: - Regels voor de Titelbeschrijving, vastgesteld door de Rijkscommissie van Advies inzake het Bibliotheekwezen, met toevoegingen van de door de Universiteits-bibliotheek te Utrecht aangebrachte wijzigingen en aanvullingen.
27548: - Apartheid? 149e almanak van het ASC-AVSV.
37144: - Historique et Archéologique dans le Limbourg á Maestricht.
27436: - Pilze: Gesund und wohlschmeckend.
38714: - Vienna - Beha: 33 gedichten voor Peter de Grote.
27387: - Diamantjes uit de Film van de Maand.
37145: - Historique et Archéologique dans le Limbourg á Maestricht.
27364: - Zuidafrikaans Kookboek: Recepten uit de kleurrijkste keuken ter wereld.
12960: - Duister Amsterdam: Wandelen langs spionage-adressen..
39693: - Africa: The art of a continent. 100 works of power and beauty.
17122: - Het Nederlandse Boek in Vertaling; bibliografie van vertalingen van Noord-en Zuidnederlandse Werken 1984. The Dutch Book in Translation; Bibliography of translations from Holland and Flanders 1984.
17123: - Het Nederlandse Boek in Vertaling; bibliografie van vertalingen van Noord-en Zuidnederlandse Werken 1987. The Dutch Book in Translation; Bibliography of translations from Holland and Flanders 1987.
15003: - Koninklijke Amsterdamsche Roei- en Zeilvereeniging. Jaarboekje 1924.
15004: - Koninklijke Amsterdamsche Roei- en Zeilvereeniging. Jaarboekje 1926-1927.
30639: - Peter Schmersal.
39375: - Ife, Akan und Benin: Westafrikanische Kunst aus 2000 Jahren. Gold - Bronzen - Terrakotten / Ife, Akan and Benin: West African Art from 2000 years. Gold - Bronzes - Terracottas.
38983: - Bibliotheca Visseriana Dissertationium Ius Internationale Illustrantium, cura facultatis iuridicae lugduno-batavae edita.
27217: - Méditations sur le sport de l'automobile.
27173: - Weiger Defensie Belasting.
27175: - Verhoormethoden.
27178: - Oranje in de Omelet: Gelders Schtripblad no 2.
27058: - Balanchine's Festival of Ballet Volume I (A-M) & II (N-Z).
36216: - Royal Engineer's Demolitions Handbook.
26997: - Het Peperhuis: Het onbekende Wieringen.
38088: - Lampas: Systematische index op de jaargang 1-5, 1968-1973.
35885: - 70 Años de Clásica y Moderna.
26643: - The World According to Concrete. Concrete Jungle: The world according to concrete part II. (set of 2 books)
26646: - The Empire State Building: A flipbook.
6524: - Kölner Architekturder Achtziger Jahre.
21102: - Confrontatie: Met een kwart eeuw discriminatie van het Zuidmolukse Zelfbeschikkingsrecht.
2111: - Verslagen en Mededeelingen betreffende Indische Delfstoffen en Hare Toepassingen nr. 6. Phosphaat.
26601: - The Artistic Style of Guan Yuliang. Art 1995-2004. On pottery and On the state of Creation. (IV).
26600: - enCas: Jonnie Boer, Alwin Houwing, Nico Boreas, Robert van Beckhoven, Edwin Kats, Ronald Tausch en Cas Spijkers
26558: - Nachtvlinders & Astronauten: Jeugdherinneringen uit Afrika.
26573: - Ground Rent is Robbery.
23669: - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. Naamlijst der Leden 1 mei 1914.
26467: - De Legende van Christoffel.
26351: - The Graywolf Silver Anthology: A rare breed of publisher for 25 years.
26287: - Bzzlletin nr.124: Koning Arthur en de Middeleeuwen.
26289: - Die Edda: Göttersagen, Heldensagen und spruchweisheiten der Germanen. Nach der Heldenschrift des Brynjolfur Sveinsson in der übertragung von Karl Simrock.
26323: - Marcel Proust Vereniging Jaarboek 1993/1994 No. 20/21.
26230: - Negen en Vijftigste Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum.
26246: - Veertigste Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum.
26247: - Een en Veertigste Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum.
26129: - Acht en twintigste Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum.
26130: - Vijf en twintigste Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum.
15001: - Koninklijke Amsterdamsche Roei- en Zeilvereeniging De Hoop. Jaarboekje 1919.
15002: - Koninklijke Amsterdamsche Roei- en Zeilvereeniging. Jaarboekje 1925.
13965: - A Priory Sculpture/A Priori Sculptuur. Makkom.
13947: - 4e Biennale voor Beeldhouwkunst. Middelheimpark, Antwerpen.
26087: - Dirty Stories volume 3.
26086: - Film aus Japan: Retrospektive des Japanische Films 12 September - 12 Dezember 1993.
35782: - Harry Parkes' Mission to Bangkok in 1856.
25993: - Fumihiko Maki: A presence called architecture - report from the site.
2112: - Verslagen en Mededeelingen betreffende Indische Delfstoffen en Hare Toepassingen nr. 7. IJzerertsen in Nederlandsch-Indië.
2113: - Verslagen en Mededeelingen betreffende Indische Delfstoffen en Hare Toepassingen nr. 8. Beschouwingen over de stichting van een staalindustrie op Midden-Celebes, door J. Koomans
2116: - Verslagen en Mededeelingen betreffende Indische Delfstoffen en Hare Toepassingen nr. 12. Uitkomsten van mijnbouwkundige onderzoekingen in een gedeelte van Midden-Celebes, (Sasak).
25875: - Sleeswijk's Atlas van Nederland voor Wandelaars, wielrijders en automobilisten (schaal 1:400.000).
33885: - Ode: The Roman)
2119: - Verslagen en Mededeelingen betreffende Indische Delfstoffen en Hare Toepassingen nr. 5. Voorkomen en gebruik van mangaanertsen.
25831: - Delta: A review of Arts Life and Thought in the Netherlands, spring 1961.
25800: - In de Draeck.
25812: - Amsterdam: Sa vie sociale et économique.
25828: - De Geschiedenis van de 2e wereldoorlog in 32 voorpagina's.
25714: - Candy Dulfer Gefotografeerd door Topfotografen.
6487: - Öppna Spisar.
3191: - Zento - Gids.
36248: - Vreemd genoeg Onvertaald
13824: - Indonesia. An Amnesty International report.
13885: - Poëzie is een Gebaar. Vijfentwintig-en-één gedichten uit Latijns-amerika.
4066: - Karszt és Barlang/ Karst and Cave.
37142: - Historique et Archéologique dans le Limbourg á Maestricht.
25585: - Michael Sandle: Sculptures & Drawings 1957-88.
25587: - Mies van der Rohe Award for European Architecture.
37996: - Bijlage I: Inventaris van voorwerpen, verzameld in de Gajolanden gedurende de excursie onder majoor Van Daalen in 1901.
39470: - Petits Propos Culinaires 32: Essays and notes on food, cookery and cookery books.
17121: - Het Nederlandse Boek in Vertaling; bibliografie van vertalingen van Noord-en Zuidnederlandse Werken 1988-1992. The Dutch Book in Translation; Bibliography of translations from Holland and Flanders 1988-1992.
39549: - Geschiedenis Familie Slop: 1490-1990.
39390: - Sculptures: Afrique, Asie, Océanie, Amérique.
39386: - Benjamin Katz: George Baselitz at work.
28571: AACHENENDE, J.C. - Met Weemoed.
35461: AACHENENDE, J.C. - Het leven is gezelligheid.
23638: AALDERS, GERHARD JEAN DANIËL. - Het Derde Boek van Plato's Leges: Deel 1- Prolegomena. (Diss.)
39907: AALDERS, G.J.D. & J. & WYTZES (SAMENSTELLERS). - Bloemlezing uit Tacitus Annalen.
33897: AALDERS, ARIE. - Koninklijke Kunst: De hoogste Levenskunst met oriëntatie op de Oude Landmerken.
29048: AARSMAN, HANS. - Aarsman's Amsterdam
36879: AARSMAN, HANS, CLAUDIE DE CLEEN, JULIA GERMAIN A.O. (ED.). - Useful Photography #002.
31408: ABAD, MERCEDES. - Felicidades Conyugales.
13871: ABANI, CHRIS. - Maar mijn Hart is Onvergankelijk.
23876: ABBES, JOCHEM KLAAS. - Metafysica en Moraal: Een studie van de historische dimensie in Karl Poppers filosofie.
34582: ABBING, HANS. - Van hoge naar nieuwe Kunst.
24441: ABBOTT, KINGSLEY. - The Beach Boys Pet Sounds: The greatest album of the twentieth century,
34186: ABDELOUAHAB, FARID. - Ontdekkers van het Eeuwige IJs: Vijf eeuwen poolreizen in reisjournalen.
13491: ABEL, ALAN. - Yours for Decency.
21787: ABELING, JORIS, DRAGAN ALEKSIC, HODA BARAKAT E.A. - Should I Stay or Should I Go?
21789: ABELING, JORIS E.A. - Millennium no 10.: Het gezelligste blad van Nederland en België!/ Millennium no 11: De Hardcore Catalogus.
39847: ABELL, WESTCOTT. - The Safe Sea.
29496: ABELL-VAN SOEST, L.G. & L.F. ABELL. - Het Laatste Oordeel: Een interpretatie van S. Vestdijk 'De kellner en de levenden'.
22364: ABMA, WILLEM. - Te Fûnling: Gedichten.
21177: ABMA, WILLEM; MEINTSJE BROUWER, SYTSKE WALINGA ET.AL. - Do bliuwst wol Do wol: Fryslân nei 2000, fersen.
21286: ABOU-SAAD, ABDELMAJID; HASSAN BAHARA, KHALID BOUDIU (E.A). - In de Genade van de Zon: De mooiste verhalen en gedichten van tien jaar El Hizjra-Literatuurprijs.
16499: ABOU EL FADL, KHALED. - The Great Theft. Wrestling Islam from the extremists.
39283: ABRABOVIC, MARINA & ULAY. - The Lovers.
31987: ACHENBACH,G.B. - De Filosoof en het Leven: Een brief aan de lezer.
40097: ACHERCHOUR, EL-MAHDI & AHMED ANCER, NELLY BEKUS, RAGIP DURAN, E.A. - Het Andere Huis van Anne Frank: Geschiedenis en toekomst van een schrijvershuis.
9399: ACHTERBERG, GERRIT. - Achtergebleven Gedichten.
21603: ACHTERBERG, GERRIT. - Sintels.
27084: ACHTERHUIS, H.J., H. DE DIJN, P.J.M. VAN TONGEREN E.A. - Tijdschrift voor Filosofie 2010, nummer 2.
33954: AÇKA, FLUTURA. - Rënkimi i Shiut: Poezi, botim i plotë 1993-2011.
39873: ACKELREY, C.J. & S.E. GONTARSKI (ED.). - The Faber Companion to Samuel Beckett: A reader's guide to his works, life and thougth.
37826: ACKRILL, J.L & ARISTOTLE. - Aristotle: Categories and De Interpretatione.
13492: ACKROYD, PETER. - English Music.
36014: ACKROYD, PETER. - The Last testament of Oscar Wilde.
30546: ACZEL, AMIR D. - God's Equation: Einstein, relativity, and the Expanding Universe.
5264: ADAMS, GERRY. - Falls Memoires. A Belfast life.
29996: ADAMS, DOUGLAS. - The Hitch Hiker's Guide to the Galaxy. A trilogy in four parts. The Hitch hiker's guide to the galaxy; The restaurant at the end of the universe; Life, the universe and everything; So long, and thanks for all the fish.
38199: ADAPON, JOY. - Culinary Art and Anthropology.
2424: ADDINK-SAMPLONIUS, DRS. MARIANNE. (REDACTIE). - Urnen Delven: Het opgravingsbedrijf artistiek bekeken.
39637: ADELAAR, DICK & NICOLE DELISSEN, E.A. (REDACTIE). - Apollinaire: Woordvoerder van de avantgarde. Avantgardist aan het woord.
28115: ADLER, R.B., R.L. LONGINI & A.C. SMITH. - Transistors Halfgeleider-Materialen.
34554: ADOLF, STEVEN. - Reuzentonijn: Opkomst en ondergang van een wereldvis.
39491: ADORNO, THEODOR W. - Vorlesung zur Einleitung in die Erkenntnistheorie.
39740: ADORNO, THEODOR W. - Zur Metakritik der Erkenntnistheorie: Studien über Husserl und die phänomenologischen Antinomien.
33030: ADORNO, THEODOR W. - Minima Moralia: Reflexionen aus dem beschädigten Leben.
38962: ADORNO, THEODOR W. - Drei Studien zu Hegel: Aspekte, Erfahrungsgehalt, Skoteinos oder Wie zu lesen sei.
33021: ADORNO, THEODOR W. - Eingriffe: Neun Kritische Modellen.
36616: ADORNO, THEODOR W. - Dissonanzen: Musik in der verwalteten Welt.
39708: ADORNO, THEODOR W. - Drei Studien zu Hegel.
33032: ADORNO, THEODOR W. - Philosophische Terminologie Zur Einleitung.
33582: ADRIÀ, FERRAN. - Die Neue Küche Kataloniens: El Bulli. Mediterrane Esskultur zwischen Tradition und Phantasie.
38534: ADRIAANS, DAPHNE JANSEN. - Ik Ben Dyslectisch: Het woord aan de kinderen.
26050: ADRIAN, CHRIS. - Het Kinderziekenhuis.
33895: ADRICHEM, ARNOUD VAN. - Een Veelvoud Ervan: Gedichten.
27541: ADWICK, KEN. - Golf: Een complete handleiding voor het verbeteren van uw golfspel.
28512: AELLEN, V. & P. STRINATI. - Guide des Grottes d'Europe occidentale.
16694: AERTS, JEF. - Voor je er bent.
30098: AFFENTRAGER, ANDREAS. - Aleksandr Ivanovich Oparins Philosophie der Biologie. Unter besonderer Berücksichtigung von Freidrich Engels' dialektischem Materialismus. Eingeführt anhand der Problematik der Lebensbestimmung in der Biologie (Ein weg zu einer nicht-reduktiven Biologie).
18429: AFRICA, THOMAS W. - The Ancient World.
35509: AGAMBEN, GIORGIO. - Homo Sacer:I Le pouvoir Souverain et la vie nue.
33463: AGEE, CHRIS. & CATHAL Ó SEARCAIGH, SEÁN MAC AINDREASA. (EDITORS). - Irish Pages: A journal of contemporary writing.
26928: AGRAWALA, DR. V.S. (ED.). & JAGADGURU SWAMI SRI BHARATI KRSNA TIRTHAJI MAHARAJA. - Vedic Mathematics: Sixteen simple mathematical formulae from the Vedas, for one-line anwers to all mathematical problems.
34413: AGRICOLA, RUDOLF. - Over Dialectica En Humanisme.
38144: IDE ANAK AGUNG GDDE AGUNG. - Bali in de XIXde Eeuw.
18693: AINLEY, HENRY. - In Order to Die. With the Foreign Legion in Indo-China.
7561: AITCHISON, NICK. - Scotland's Stone of Destiny. Myth, history and nationhood.
23727: AKAM, YOUCEF. - Regard Nomade de Youcef Akam: 30 années de photographie.
35458: AKKER, PAUL VAN DEN. & IRMGARD VAN KONINGSBRUGGEN. - De Ziekte van Poggio: de Italiaanse renaissance en de bewondering voor het klassieke beeldende vernuft.
39223: AKSAKOV, SERGEI. - A Russian Schoolboy.
18462: ALBERONI, FRANCESCO. - Genesi.
18474: ALBERONI, FRANCESCO. - L' Amicizia.
26662: ALBERS, L.J.P. - Tussen Strand en Waterland: De laatste tien jaar van de Blauwe tram in beeld.
23576: ALBERT, HANS. - Traktat über kritische Vernunft Die Einheit der Gesellschaftswissenschaften, Studien in den Grenzbereichen der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Band 9.
36995: ALBERT, KARL & PAULUS ENGELHARDT (TRANSLATION). - Thomas von Aquin.
36329: ALBERTINI, RUDOLF VAN. - Das Florentinische Staatsbewustsein im Übergang von der Republik zum Prinzipat.
28593: ALBERTO FERNANDEZ BAÑULS, J. & JOSE M. PEREZ OROZCO. - Joyero de Coplas Flamencas (antologia y estudio).
14060: ALBERTS, ANDREAS & MULLEN, PETER. - Psychoactieve planten, paddestoelen en dieren. Hoe de natuur onze hersenen kan beïnvloeden. Beschrijving, werking, toepassing.
37477: ALBERTS, A. - Kerstmis op een Eiland.
36428: ALBLAS, JESKE. - Het Naakte Leven.
31315: ALBUS, VOLKER (RED.). - Wohnen von Sinnen.
34226: ALEM, SASKIA VAN (FOTOGRAFIE). - Jordaan van Binnen.
31321: ALEMAN, ANDRÉ. - Het Seniorenbrein: De ontwikkeling van onze hersenen na ons vijftigste.
27926: ALEXANDER, PAUL. - De Geschiedenis van mijn Nieuwsgierigheid: Wat ik niet wist van mijn Joodse familie.
24259: ALEXANDER, MICHAEL. - Mrs. Fraser on the Fatal Shore.
13696: ALEXANDER, CAROLINE. - The Way to Xanadu. Journeys to a legendary realm.
26568: ALEXANDER, LLOYD. - Het Kasteel van Llyr: De avonturen van Taran deel 3.
27086: ALGRA, K., R. BERNET, P.J.M. VAN TONGEREN E.A. - Tijdschrift voor Filosofie 2010, nummer 4.
39259: DANTE ALIGHIERI. - De Goddelijke Comedie: De Hel, De Louteringsberg & Het Paradijs.
9470: ALIGHIERI, DANTE. - De Goddelijke Komedie.
36478: ALIGHIERI, DANTE. - De Monarchie en Andere Politieke Teksten.
24976: ALKEMADE, FONS & THOMAS VAN DEN BERGH. - Een Luchttunnel voor Amsterdam: Brug naar de toekomst.
38763: ALLANBROOK, DOUGLAS. - See Naples: A memoir of love, peace and war in Italy.
24624: ALLEAU, RENÉ. - L'encyclopédie planète: Les sociétés secrètes.
31998: ALLEGAERT, P. & L. VANMARCKE.L. (RED.) - Fragmenten Uit De Hedendaagse Franse Politieke Filosofie.
39601: ALLEGAERT, PATRICK & BERT SLIGGERS (RED.). - De Exotische Mens/ L'Homme Exotique/Exotic Man: Andere Culturen Als Amusement.
22164: ALLEGRO, JACOB. - Bewogen Beelden.
33446: ALLEN, DARINA. - Ierse Seizoenen: Een jaar op de kookschool Ballymaloe.
27149: ALLEN, PHILLIP. - Atlas der Atlassen: De kaartenmakers en hun wereldbeeld.
38200: ALLEN, JOHN S. - The Omnivorous Mind: Our evolving relationship with food.
36554: ALLEN, JENNIFER, HANS DEN HARTOG JAGER, LIEDEKE KRUK, WIEBO VAN MULLINGEN. - Maria Roosen: Maria's.
13518: ALLENDE, ISABEL. - The Infinite Plan.
39661: ALLMER, PATRICIA & JOHN SEARS. - Taking Shots: The photography of William S. Burroughs.
29322: ALLOTA, ALBA. - Het grote Chocolade Kookboek: Met meer dan 400 Italiaanse recepten met chocolade.
24916: ALO, CHAZA, JULITTA FRANKE & MARIANNE PITZEN. - Dea Syria: Die Grosse Göttin des Alten Orient.
22481: ALPHEN, ERNST. VAN. - De Toekomst der Herinnering: Essays over moderne Nederlandse literatuur.
24580: ALPHENAAR, WIM. - Stijgnimfen & drijvend Aas: Instructieboek voor het binden van speciale kunstvliegen.
8040: ALTENA, ERNST VAN. - Verloren Liedjes: Verspreide liedteksten. Een bloemlezing.
38860: ALTHUSSER, LOUIS. - Positions (1964-1975): Freud et Lacan; La Philosophie comme arme de la révolution; Comment lire Le Capital; Marxisme et lutte de classe; Idéologie et appareils idéologiques d'État; Soutenance d' Amiens.
38215: ALTMAN, DONALD. - De Mindfulness Code: Vier sleutels naar geluk.
16347: ALTMÜTTER, G. - Beschreibung der Werkzeug-Sammlung des k.k. polytechnischen Institutes, nebst einem vollständigen Verzeichnisse der in derselben enthaltenen Stücke. Für Gewerbsleute und Liebhaber der mechanischen Künste.
23772: ALVAREZ, A. - Beckett.
7009: ALVAREZ, A. - Beyond All This Fiddle. Essays 1955-1967.
30268: ALVI SUROOSH, GAVIN MCINNES, SHANE SMITH. - Vice: Dos & Dont's: 10 years of Vice magazine's street fashion critiques.
26109: ALVIM, FERNANDO, HEIKE MUNDER, ULF WUGGENIG (ED.).. - Next Flag: The African Sniper Reader.
38422: ALWI, DES. - Sejarah Maluku: Banda Naira, Ternate, Tidore dan Ambon.
21072: AMBA, WILLEM & WILCO BERGA; PITER BOESMA; PIETER BOSKMA; FRANS BUDÉ; MARIA VAN DAALEN; F. VAN DIXHOORN; ARJEN DUINKER; EDDIE EVENHUIS; ANNE FEDDEMA; ALLEN GINSBERG; LUCAS HÜSGEN; JACBUS Q. SMINK; CORNELIS VAN DER WAL. - Salút Walt Whitman!
28770: AMENDE, VERA & ADDY STOEL (SAMENST.). - Wijkcentrum d'Oude Stadt: Een overzicht van 10 jaar voorzitterschap van Luud Schimmelpennink.
32000: AMENDOLAGINE, FRANÇESCO. & MASSIMO CACCIARI. - Oikos: Van Loos tot Wittgenstein.
38768: AMERONGEN, MARTIN VAN. - Nooit Meer Rampen: Artikelen.
28677: AMERSFOORT, HERMAN, HANS BLOM, DENNIS BOS E.A. (RED.). - Belaagd & Belegerd.
31510: AMES, JONATHAN. - De Avonturen van een Licht Persverse Schrijver.
34445: AMES, GLENN J. - Renasant Empire?: The house of Braganza and the Quest for stability in Portugese Monsoon Asia, c. 1640-1683.
28533: AMESZ, J.J. & J.A. HONOUT. - Altijd weer Auschwitz: Een biografische schets van Eva Tas, 1915 - 2007.
7256: AMIRAN, EYAL. - Wandering and Home. Beckett's metaphysical narrative.
38034: AMRAN, RUSLI. - Padang Riwayatmu Dulu. Cet. Ke-II (Diperlengkap).
23708: AMSONEIT, WOLFGANG. - Contemporary European Architects.
31537: GENOOTSCHAP AMSTELODAMUM - Vier en Tachtigste Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum
39498: VOORLICHTING GEMEENTE AMSTELVEEN - Amstelveen, Schakel in de Randstad.
39795: AMSTERDAM, HERMAN VAN & ANNETTE VAN DER ELST. - Me benne Schofte: Bollenpraat.
32002: AMSTERDAMSKI, STEFAN. - Between Experience and Metaphysics: Philosophical Problems of the Evolution of Science.
6068: ANATI, EMMANUEL. - Camonica Valley.
35493: ANDAIYE, BRIAN RODWAY AND RUPERT ROOPNARAINE (EDS.). - George Town Review; A journal of Science, Art and Society. Vol I, no. 1.
22380: ANDERBERG, NIKLAS. - Reflections.
35521: ANDERS, TEUN. - Anders: Zelfportret.
14887: ANDERSEN, H. CHR. - Sämtliche Märchen. 2 vols.
14880: ANDERSEN, H.C. - 't Was maar een Speelman.
38309: ANDERSON, E.N. - The Food of China.
1443: ANDERSON, CHESTER G. - James Joyce and his World.
33997: ANDERSON, DAVE. - One Block: A New Orleans neighborhood rebuilds.
15877: ANDERSON, CHESTER G. - James Joyce.
28045: ANDERSON, BOB. - Tackle Fencing: An introduction to the foil.
39797: ANDEWEG, AGNES. - Griezelig gewoon: Gotieke verschijningen in Nederlandse romans, 1980-1995.
36244: ANDRATSCHKE, THOMAS; JAN JAAP HEIJ; RENSKE VAN DER LINDEN-BEINS; CORNELIA AMAN. - Max Liebermann En Zijn Nederlandse Kunstenaarsvrienden.
28957: ANDREW, MALCOLM & RONALD WALDRON (EDITORS). - The Poems of the Pearl Manuscript: Pearl, Cleanness, Patience, Sir Gawain and the Green Knight.
28266: ANDRIESSE, PETER. - Kamizake: De Laatste bestorming van de zangberg,tegenromantisch strijdschrift tegen alles en iedereen.
22746: ANDRIESSE, PETER. - Koude Sambal: Indische Jeugdverhalen.
39832: ANDRIESSEN, MISCHA. - Dwalmgasten.
27761: ANDRIEUX, CLAUDE; PHILIPPE AUDRA; JEAN NICOD, YVES QUINIF; JEAN VAUDOUR ET AL. - Karstologia.
27759: ANDRIEUX, CLAUDE; PHILIPPE AUDRA; JEAN NICOD, YVES QUINIF; JEAN VAUDOUR ET AL. - Karstologia.
27760: ANDRIEUX, CLAUDE; PHILIPPE AUDRA; JEAN NICOD, YVES QUINIF; JEAN VAUDOUR ET AL. - Karstologia.
27758: ANDRIEUX, CLAUDE; PHILIPPE AUDRA; JEAN NICOD, YVES QUINIF; JEAN VAUDOUR ET AL. - Karstologia.
27757: ANDRIEUX, CLAUDE; PHILIPPE AUDRA; JEAN NICOD, YVES QUINIF; JEAN VAUDOUR ET AL. - Karstologia.
27753: ANDRIEUX, CLAUDE; PHILIPPE AUDRA; JEAN NICOD, YVES QUINIF; JEAN VAUDOUR ET AL. - Karstologia.
27754: ANDRIEUX, CLAUDE; PHILIPPE AUDRA; JEAN NICOD, YVES QUINIF; JEAN VAUDOUR ET AL. - Karstologia.
27756: ANDRIEUX, CLAUDE; PHILIPPE AUDRA; JEAN NICOD, YVES QUINIF; JEAN VAUDOUR ET AL. - Karstologia.
29033: ANEMA, KARIN. - De Groeten aan de Koningin: Reis door Suriname.
36157: ANGLO, SYDNEY. - Machiavelli - The first Century: Studies in Enthusiasm, Hostility and Irrelevance.
31824: ANKER, JAN-WILLEM. - Beproevingen.
36445: ANKER, JAN-WILLEM. - Wij Zijn De Laatste Geliefden In De Wereld.
33301: ANKER, ROBERT. - In het vertrek.
18036: ANKER, ROBERT. - Heimwee Naar.
29589: ANKER, JAN-WILLEM. - Donkere Arena.
39824: ANKER, ROBERT. - Onvergankelijke toegewijde trouweloze tijd.
33300: ANKER, ROBERT. - De Broekbewapperde Mens: Gedichten.
27983: ANKONÉ, FRANS E.A. - The Untouchables: Macht en onmacht van de 2.050.815 veertig-plussers.
37438: ANKUM, J.A. & A.S. HARTKAMP. - Romeinsrechtelijk Handwoordenboek.
31905: ANKUM, W.M. & K. BOER, TH. W. NANNINGA, M. PEL. (REDACTIE). - Ships that pass in the night.
37431: ANNAEUS FLORUS, L. [LUCIUS] - Res Romanae, recensitus et illustratus a Joanne Georgio Graevio.
23164: ROMEIN-VERSCHOOR. ANNIE. - Alluvions et Nuages: Courants et figures de la literature hollandaise contemporaine.
26085: ANOBILE, RICHARD J. (ED.). - Ernst Lubitsch's Ninotchka, starring Greta Garbo, Melvyn Douglas.
34963: ANONIEM (XIVE EEUW) - De XV Vreugden Van Het Huwelijk.
38271: ANWAR, ROSIHAN. - Sejarah Kecil: Petite Histoire Indonesia.
26484: APEK, KAREL. - Karel apek: fotograf, photographer.
35926: APEL, KARL-OTTO E.A. - Het Discursieve Tegengif: De sociale en ethissche aspecten van de ecologische crisis.
12656: APELDOORN, DODI & BEIJER, TIM. - Weet Wie je Eet. Culinaire eponiemen.
38202: APFELBAUM, ANANDA. - Thai Massage: Sacred bodywork.
23341: APOLLINAIRE, GUILLAUME. - The Poet Assassinated.
23485: APOLLONAIRE, GUILLAUME. - The Poet Assassinated and Other Stories.
24703: APPEL, KAREL. - Océan Blessé: Journal Intime, poèmes et desins. Gewonde Oceaan/Wounded Ocean.
29140: APPELBAUM, STANLEY. - Scenes ftom the Nineteenth-Century stage in Advertising Woodcuts.
35077: APPELDOORN, RON. - Nietzsches Afrekening.
39933: APPENZELLER, HANS & JEROEN VAN DEN EIJNDE, IVO WEYEL. - Hans Appenzeller.
33279: APTEKMANN, M. & M. A.; J.R. ARONOFF; F. SCHALKWIJK ET AL. - The Learning Process Of A Psychoanalytical Candidate: From hearing to interpretation.
37489: AQUINAS, THOMAS. - The Division and Methods of the Sciences: Questions V and VI of his Commentary on the De Trinitate of Boethius.
39182: AQUINAS, THOMAS. - Faith, reason and theology.
38569: AQUINO, THOMAS VAN. - Over de Wet.
38203: ARAÑA, VICENTE SÁNCHEZ. - Cocina Canaria.
37956: ARANG, TJALON. - Volksverhalen en legenden van Bali.
34685: ARBENZ, THOMAS. - Cave Pearls of Meghalaya Vol 2: North Shnongrim Ridge & Liat Prah Cave System.
36947: ARBENZ, THOMAS (EDITOR). - Cave Pearls of Meghalaya Vol 1: Pala Range and Kopili Vally.
31455: ARCE, JUAN CARLOS. - Melibea no Quere Ser Mujer.
26303: ARDOIN, JOHN. - Callas at Juilliard. The Master Classes.
33785: ARENDT, HANNAH. - Raheel Varnhagen: Lebensgeschichte einer deutchen Jüdin aus der Romantik.
35018: ARENDT, ERICH. - Das Zweifingrige Lachen: Ausgewählte Gedichte 1921-1980.
33963: ARENDT, HANNAH. - Het Zionisme bij Nader Inzien.
35843: ARIËNS KAPPERS, C.U. & LELAND W. PARR. - An Introduction to the Anthropology of the Near East.
33039: ARISTOTELE. - La Metafisica. Tradizionen introduzione commento a cura di Giovanni Reale. Volume Primo (Libri A-Z) / Volume Secondo (Libri H-N).
38855: ARISTOTELES. - Over Het Geheugen, de Slaap en de Droom.
38858: ARISTOTELES. - De getallen en de Dingen: De boeken M en N van de Metafysica. Deel 2: boek N.
32012: ARISTOTELES, BLOK, J.H., DEKKERS, M. & L.VAN MIDDELAAR E.A. (RED.) - Het Politieke Dier. De ontdekking van een soort.
38873: ARISTOTELES. - Aristotle's Posterior Analytics.
29509: ARISTOTELES. - Metafysica, boek I-VI. Grieks-Nederlands. Band 2.
33043: ARISTOTELES. - Topik (Organon V).
38934: ARISTOTLE. - Introductory Readings.
37009: ARKEL, FRANCIS VAN. - Macarons.
30808: ARKWRIGHT, RUTH & J.W WILSON (MUSIC). - Brownikins and other fancies.
22393: ARMAN. - Arman.
39684: ARMANDO. - Die Berliner Jahre.
39009: ARMIJN. - Armijn kookt bij Hostellerie Vangaelen.
39122: ARMSTRONG, KAREN. - Compassie.
38660: ARMSTRONG, KAREN. - In naam van God: Religie en geweld.
33265: ARMSTRONG, D.M. - What is a Law of Nature?
34241: ARMSTRONG, D.M. & NORMAN MALCOLM. - Consciousness and Causality: A debate on the Nature of Mind.
15232: ARNAU, FRANK. - Wie niet in Wonderen gelooft, is geen Realist. Joodse humor.
34808: RIDDERIKHOFF ARNE. - Rythmic Bimanuel Coordination: Interlimb interactions and effector dynamics.
21312: JODOROWSKY / ARNO. - De Avonturen van Alef-Thau: De man zonder werkelijkheid.
21313: JODOROWSKY / ARNO. - De Avonturen van Alef-Thau: De kreupele keizer.
7259: ARNOLD, BRUCE. - Jack Yeats.
33563: ARNOLD, NICK. - Buitengewoon bijzondere Beesten.
15904: ARNOLD, BRUCE. - The Scandal of Ulysses: The sensational life of a twentieth-century masterpiece.
37810: ARNOLD, NICK. - Handig Handboek voor Lijfbezitters.
29809: ARNOLD, NICK. - Waanzinnig om te Weten: Bloed, Botten en de rest van je Body.
29717: ARNOLD, NICK. - Waanzinnig om te weten: Extreme Energie!
14076: ARNOLDUSSEN, PAUL & OTTEN, JOLANDE. - De Borrel is Schaarsch en Kaal Geworden. Amsterdamnse horeca 1940-1945.
26921: ARNOLDUSSEN, PAUL & ALICE VAN DIEPEN (RED.). - Nieuw-Zuid.
34119: ARNOTT, MARGARET L. (EDITOR). - Gastronomy: The Anthropology of Food and Food Habits.
17794: ARON, ELAINE N. - Het Hoog Sensitieve Kind: Help je kinderen op te groeien in een wereld die hen overweldigt.
31852: ARTAUD, ANTONIN. - Van Gogh, de zelmoordenaar door de maatschappij.
29748: ARTHUR, HELEN. - Single Malt Whisky: Alle informatie voor de liefhebber.
37403: ARTISTOTELES. - Aristotle on the Art of Poetry.
37478: ARTS, JOOS & GERARD VAN DEN BOOMEN, GERARD DE BRUIJN, MARJO VAN SOEST (SAMENSTELLING). - Van Provo tot Groenevelt: Tien jaar verandering zoals geregistreerd in de Nieuwe Linie.
30968: ARVIDSSON, EVERT. - Der Freiheitliche Syndikalismus im Wohlfahrtsstaat.
14189: ASBJORNSEN, PETER CHRISTEN & MOE, JORGEN. - Norwegian Folk Tales. Vol. 2.
23753: ASCHE, KAROLA. - Terwijl Onder de Sterren de Duiveltjes Dansen.
24981: ASENSIO, PACO (ED.). - Rem Koolhaas/OMA.
37936: ASHER, MICHAEL. - In Search of the forty Days Road.
35408: ASHLEY, BOB. JOANNE HOLLOWS STEVE JONES & BEN TAYLOR. - Food and Cultural Studies.
28539: ASHTON, DORE. - Fragonard: In the Universe of Painting.
17149: ASSCHE, H. VAN EN BODE, PETER DE. - De Tijdschriften verschenen in 1997; bibliografie van de literaire tijdschriften in Vlaanderen en Nederland.
20983: ASSCHE, HILDA VAN & RICHARD BAEYENS E.A. - Bibliografie Ons Erfdeel: 1957-1997 (5 delen).
28199: ASSER, C. MR. PROF. MR. P. ABAS. - Huur: Tweede supplement op de zevende druk van bijzondere overeenkomsten 5-II, Huur en Pacht.
33357: ASSMANN, JON. & AART VAN DER KUIJL - Truus Menger 85: Een strijdbaar leven in beeld.
33044: ASSOUN, PAUL-LAURENT. - Het Freudisme.
28173: ATEUR, LAVI. - Koraalrifplant: Een egotriptiek.
9345: ATIK, ANNE. - How it was: A memoir of Samuel Beckett.
38613: ATWOOD, MARGARET. - Moral Disorder.
39683: AUBRY, FRANCOISE & JOS VANDENBREEDEN (RED.) - Horta: Van art nouveau tot modernisme.
37063: AUCANT, YVES & JEAN-CLAUDE FRACHON. - Spéléo Sportive dans le Jura Franc-Comtois.
27959: AUDEN, W.H., CEES NOOTEBOOM, ANN MORRISSETT E.A. - Randstad 3.
20742: AUDY, IGOR AND JIRINA AUDYOVÁ. - The Morovian Karst: Time and stone.
26536: AUGSTEIN, RUDOLF. - Preussens Friedrich und die Deutschen.
23556: AUGUSTINUS, AURELIUS. - Gods Zorg voor de Wereld: (Sermo de prouidentia).
16830: AUSTEN, STEVE. - Kaaskoppen. Twintig jonge landgenoten over de toekomst van Nederland.
13496: AUSTER, PAUL. - Oracle night.
16802: AUSTER, PAUL. - Ground Work. Selected poems and essays. 1970 - 1979.
30971: AUSTER, PAUL. - Sunset Park.
22132: AUSTER, PAUL. - Hand to Mouth: A chronicle of early failure.
6803: AUSTER, PAUL. - The New York Trilogy.
34640: AUSTER, PAUL. - The Brooklyn Follies.
34638: AUSTER, PAUL. - Invisible.
34639: AUSTER, PAUL. - Travels in the Scriptorium.
34642: AUSTER, PAUL. - Lulu on the Bridge
34641: AUSTER, PAUL. - Man in the Dark
28776: AUSTER, PAUL. - Winter Journal.
30743: AUSTERDA, PAUL. - Winter Journal.
24644: AVERMAETE, ROGER. - Permeke 1886-1952.
17705: D'AVILA, THÉRÈSE. - Correspondance.
32025: AYER, A.J. - Russell.
39909: AYER, A.J. - Filosofie in de Twintigste eeuw.
32022: AYER, A.J. - Philosophical Essays.
32023: AYER, A.J. - Philosophy in the Twentieth Century.
33266: AYER, A.J. - Philosophical Essays.
33723: AYER, A.J. - Hume.
39374: AYGAR, A. SOPHIE COE ET AL. - Petits Propos Culinaires 31: Essays and notes on food, cookery and cookery books.
36356: AYMARD, MAURICE. - Dutch Capitalism and World Capitalism / Capitalisme Hollandais et Capitalisme Mondial.
31714: EL AZZOUZI, FIKRY. - Het Schapenfeest.
25904: BAAN, ELS DE, MARIAN CONRADS, CORLYN FARNON BOL ET AL. - Film + Fashion: Kostuumontwerp in de twintigste eeuw.
31562: BAAR, PETER-PAUL DE & ROB GROOTENDORST; JAN ROEDOE. - Het Amsterdam van Theo Thijssen.
39284: BAAR, PETER-PAUL DE. - Jacob Olie, fotograaf van Amsterdam. Drie wandelingen door de stad rond 1900.
35330: BAARS, WILLEM. HEIN DIK & ROB VAN VUURE. - Harrie Kuijten 1883-1952.
28924: BAARS, JAN. - De Mythe van de Totale Beheersing: Adorno, Horkheimer en de dialektiek van de vooruitgang.
14762: BAARTMANS, K. - Boer Koekoek.
40157: BAASNER, FRANK. - Der Begriff 'sensibilité' im 18. Jahrhundert: Aufstieg und Niedergang eines Ideals.
39496: BAAY, REGGIE. - De Njai: Het concubinaat in Nederlands-Indië.
33269: BACCHUS, FAHIEM. - Representing and Reasoning with Probabilistic Knowledge: A logical approach to probabilities.
33569: BACH, FRIEDERICH TEJA & WOLFRAM PICHLER. - Öffnungen: Zur theorie und Geschichte der Zeichnung.
22384: BACH, BETTINA & MONIQUE VAN TIGGELE. (RED) - Camp: Het leven als theater.
24346: BACHMANN, WALTER - Round Voyage to the Far East.
26689: BACHRACH, A.G.H. - Sir Constantine Huygens and Britain 1596-1687: A pattern of cultural exchange. Volume one 1596-1619.
17097: BACILIO, GIBI. - Kueru Marka.
11043: BACON, KAREN. - Tasting Paradise. Restaurants and recipes of the Hawaiian Islands.
39578: BACON, FRANCIS. - The Advancement of Learning and New Atlantis.
38982: BADINTER, ROBERT. - L'Abolition.
36770: BAECHLER, DONALD. - Guillermo in Rio.
29334: BAECK, LOUIS. - Onze Vierkante Wereldbol.
40137: BAEKE, JAN. - Groter dan de Feiten.
39288: BAGGINI, JULIAN. - Deugden van de Tafel. Een filosofie van het eten.
29051: BAHLMANN, TINEKE & BARBIE MEESTERS. - De Organisatie die nooit bestond: Eenzoektocht naar vormen van organisatie.
36639: BAHRDT, CARL FRIEDRICH. - The Edict of Religion: A comedy and The story and Diary of My Imprisonment.
26211: BAILER, DARICE. - Snoopy Flying Ace: To the rescue.
38716: BAILEY, ANTHONY. - John Constable: A kingdom of his own.
24306: BAILY, LAURENCE R. - Perils of the Sea and their Effects on Policies of Insurance; practically considered.
37363: BAINBRIDGE, BERYL. - Something Happened Yesterday.
24761: BAINBRIDGE, BERYL. - A Quiet Life.
13523: BAINBRIDGE, BERYL. - Sweet William.
13524: BAINBRIDGE, BERYL. - Sweet William.
7103: BAINBRIDGE, BERYL. - Young Adolf.
27339: BAINES, ED. - Entertain.
23771: BAIR, DEIRDRE. - Samual Beckett. A Biography.
30951: BAIR, DEIRDRE. - Jung: A biography.
28698: BAIR, DEIRDRE. - Samuel Beckett.
35227: BAIRD, A.W.S. - Studies in Pascal's Ethics.
34674: BAKAN, DAVID - Sigmund Freud and the Jewish Mystical Tradition.
35409: BAKER, SERA. ANNIE GRAY, KAY LAKIN, A.O. (EDITORS). - Food and Drink in Archaeology 2.
26788: BAKER, NICOLSON. - Checkpoint.
26523: BAKER, CATHERINE. - The Innocent Artists: Student Art from Papua New Guinea.
25445: BAKHUIZEN VAN DE BRINK, DR.J.N. - De Romeinse Catacomben en haar Fresco's.
27123: BAKHUIZEN, A.J.C. - A Contribution to the Development of Stepping Motors.
19740: BAKKER, PIET. - Bali in kleuren
12908: BAKKER, BOUDEWIJN, CARY MARKERINK, MARGRIET DE ROEVER E.A. - Amsterdam 1950-1959. 20 fotografen/photographers.
30816: BAKKER, W.F. - The Sacrifice of Abraham: The Cretan biblical drama and Western European and Greek tradition.
18184: BAKKER, J.P. - Over tectogene en morfogene Gelijktijdigheid bij de jongere Gebergtevorming in West- en Midden-Europa in het Kader van denudatieve Altiplanatie. Avec Resumee francais.
27174: BAKKER, MACHTELD, ANTON CONSTANDSE, THOM HOLTERMAN E.A. (RED.). - De AS 49: Stembiljet of Sociale aktie.
15363: BAKOENIN, MICHAEL. - Brief aan een Fransman: De revolutionaire situatie in Frankrijk in 1870.
21228: BAL, MIEKE & INGE E. BOER (ED). - The Point of Theory: Practices of cultural analysis.
29972: BALDWIN, JAMES. - The Evidence of Things not Seen.
34643: BALEN, PETRUS VAN. - De Verbetering de Gedachten.
6387: BALEN, MR. W.J. VAN - Antilia: Een gids door de Caribische wereld (Uw reismakker naar West-Indië).
33438: BALKT, H.H. TER. - Vuur: Gestaag vermeerderen de velden, gestaag verminderen de velden.
39822: BALKT, H.H. TER. - In de Waterwingebieden: Gedichten 1953-1999.
21737: BALKT, TER. H.H. & ANNEKE BRASSINGA, GEERT BUELENS, EVA GERLACH, PIET GERBRANDY, GERRIT KOMRIJ, ERWIN MORTIER, FILIP ROGIERS, MIRIAM VAN HEE, LEO VROMAN. DELUE, JOZEF (RED) - Het liegend Konijn: tijdschrift voor hedendaagse Nederlandstalige poëzie. Jaargang 1- nummer 2. Oktober 2003.
7855: BALL, J.P. - The Evolution of Dualism in the Law of Indonesia: 1602-1848: a Study of European Self-Interest and Indifference to the Indigenous Legal Order.
18691: O'BALLANCE, EDGAR. - The Story of the French Foreign Legion.
27786: BALLMAN, JACQUELINE. - Zona Make-Up.
28204: BAMBACE, ANTHONY. - Will H. Bradley: his work: a bibliographical guide.
34258: BAMBROUGH, RENFORD. (EDITOR). - New Essays on Plato and Aristotle.
38373: BANEKE, JOOST, GUERIC AERDEN OCSO (RED.). - Passie en Contemplatie: Historische, spirituele en psychologische aspecten van Aelred, abt van Rievaulx.
21188: BANGMA, JELLE; MARIJE ROORDA, JACOBUS QUIRYN SMINK (O.E). - Stilte: Gedichten & byldzjende keunst.
19742: BANK, JAN. - Katholieken en de Indonesische Revolutie.
19036: BANK, RUUD A. - Protein Studies on the Human Multigene Families Amylase and Pepsinogen.
19245: BANKS, M. & SWIFT, A. - The Joke's on Us: Women in Comedy from Music Hall to the Present Day.
39393: BANN, STEPHEN. - Parallel Lines - Printmakers, Painters and Photographers in Nineteenth-Century France.
24488: BANNING, JAN. - Bouwwerk: Mensen maken het museum.
27775: BANNISTER, NONNA. - The Secret Holocaust Diaries: The untold story of Nonna Bannister.
17487: BANTI, FORTI, ET AL. - Speleologia. Revista della Societa Speleologica Italiana.
36862: BANTJES, MARIAN. - I Wonder.
37736: BANVILLE, JOHN. - The Sea.
23770: BANVILLE, JOHN. - The Book of Evidence.
39499: BANVILLE, JOHN. - The Blue Guitar.
17938: BANVILLE, JOHN, - The Sea.
2946: BANVILLE, JOHN. - Eclipse.
15898: BANVILLE, JOHN. - The sea.
18458: BARANAY, INEZ. - Rascal Rain: A year in Papua New Guinea.
40001: BARBAROSSA - Dagboek van een Amsterdammer.
39197: BARBER, STEPHEN. - Antonin Artaud: Blows and bombs.
36800: BARBER, BENJAMIN R. - If Mayors Ruled the World: Dysfunctional Nations, Rising Cities.
29655: BARBER, RICHARD (ED.). - Legends of Arthur.
25465: BARBIERI, S. UMBERTO, CAREL BLOTKAMP, HEIN VAN HAAREN ET AL. - Dutch Art + Architecture Today, 14 december 1983.
39579: BARD, ALEXANDER & JAN SÖDERQVIST. - The Futurica Trilogy.
6146: BAREHAM, L:INDSEY. - In Praise of the Potato. Recipes from around the world.
27292: BAREHAM, LINDSEY. - The Big Red Book Of Tomatoes
34446: BAREND-VAN HAEFTEN, MARIJKE. & HETTY PLEKENPOL. - Wouter Schoeten, Dichter en VOC-Chirugijn: 36 gedichten bij de Oost-Indische voyagie.
39757: LUCEBERT & ELS BARENTS. - Het Hart van de zoeker: Foto's van Lucebert.
17597: BARENTZ-DROST, MARGA. - Kimura's Kinderen.
14338: BARFOOT, C.C., ED. - In Black and Gold. Contiquous traditions in post-war British and Irish poetry.
23072: BARILLÉ, ELISABETH. - Een Parisienne in Amsterdam.
37316: BARINOVA, IRINA, MARINA JEVTOESJENKO, OLGA MALTSEVA E.A. - Glans en Glorie: Kunst van de Russische Orthodoxe Kerk.
39529: BARION, JAKOB. - Hegel und die Marxistische Staatslehre.
39140: BARKER, LADY. - Station Life in New Zealand.
39527: BARKER, SIR ERNEST. - Greek Political Theory: Plato and his predecessors.
18267: BARNARD, BENNO. - De Schipbreukeling.
18268: BARNARD, BENNO. - Tijdgenoten.
15943: BARNARD, TOBY. - Making the Grand Figure. Lives and possessions in Ireland, 1641-1770.
29851: BARNARD, ALAN & JONATHAN SPENCER (ED.). - Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology.
39488: BARNES, HAZEL E. - Sartre.
40146: BARNES, JONATHAN. - Aristoteles.
24697: BARNICOAT, JOHN. - Posters A Concise History.
26623: BARNOUW, ERIK & S. KRISHNASWAMY. - Indian Film.
21663: BARON, JAN E.A. (RED.). - VBIJ 1972-2002: Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer.
24077: BARRATT, GLYNN. - Melanesia and the Western Polynesian Fringe.
37012: BARRETT, WILLIAM. - Existentialisme.
39266: BARREVELD, DIRK JAN. - Tegen de Heeren van de VOC: Isaac le Maire en de ontdekking van Kaap Hoorn.
16355: BARRINGTON, NICHOLAS & STANTON, WILLIAM. - Mendip. The complete caves and a view of the hills.
27343: BARRON, ROSEMARY. - Meze: Small bites, big flavors.
31070: BARROW, JOHN D. - The Universe that Discovered Itself.
39187: BARTELS, DIETER. - Ambon is op Schiphol: Socialisatie, identiteitsontwikkeling en emancipatie bij Molukkers in Nederland, deel 2.
40015: BARTH, SABINE. - Ontdek IJsland.
24545: BARTHES, ROLAND. - Sade, Fourier, Loyola.
39399: BARTHES, RONALD. - The Fashion System.
22500: BARTHES, ROLAND. - Parijse Avonden: Mini-teksten.
37115: BARTHES, ROLAND. - Critique et Vérité: Essai.
18219: BARTHES, ROLAND. - Image, Music, Text.
29225: BARTHES, ROLAND. - Essais Critiques IV: Le Bruissement De La Langue.
39403: BARTHES, RONALD. - Ronald Barthes door Ronald Barthes.
37156: BARTON, JOHN & JOY LAW. - The Hollow Crown: The follies, foibles andn faces of the kings and queens of England.
14688: BARTY-KING, HUGH. - The drum. A Royal Tournement tribute to the drum.
3040: BARÜSKE, HEINZ. - Volksprookjes en Legenden van de Eskimo's.
37918: BAS, F DE. - De Organisatie der Calvarie bij de Wettelijke Regeling onzer Strijdkrachten.
25255: BASSANI, GIORGIO. - Behind the Door.
36886: BASSANI, GIORGIO. - Le Parole Preparate e altri scrittu di letteratura.
18641: BASSINI, GIORGIO. - De Reiziger.
18403: BASTEN, WIEL. - Champignons & compagnons: De onbekende kant van een versierder in meer dan 200 recepten.
25884: BASTEN, FRED E. - Max Factor's Hollywood: Glamour, Movies and make-up.
31711: BASTET, FRÉDÉRIC. - Duizendjarig Dolen: Wandelingen door de antieke wereld.
31712: BASTET, FRÉDÉRIC. - De Schele Hertogin: Gedenkschriften van Marie-Caroline de Berry.
31473: BASTET, F.L. - Tussen Keulen en Parijs.
28764: BATCHELOR, JOHN. - Mervyn Peake: A biographical and critical exploration.
17585: BATCHELOR, DENZIL. (ED.). - The Boxing Companion.
27197: BATELAAN, MARLIES. - Vlees.
37928: BATES, E.S. - Touring in 1600: A study in the devolpment of travel as a means of education.
27156: BATEY, MAVIS & DAVID LAMBERT. - The English Garden Tour: A view into the past.
32631: BATTIN, MARGARET PABST. - The Least Worst Death: Essays in bioethics on the end of life.
38712: BAUDELAIRE, CHARLES. - Les Fleurs du Mal. Een bloemlezing.
28297: BAUDELAIRE, CHARLES. - Eurêka par Edgar A. Poe.
35778: BAUDELAIRE, CHARLES. - L'Oeuvre Poétique de Charles Baudelaire.
33834: BAUDSON, M & LUC DERYCKE (EDITORS). - Red: Curated by Robert Nickas.
18901: BAUDUIN, F. - Het Nederlandsch eskader in Oost-Indië 1914 - 1916. Benevens eenige beschouwingen over onze marine.
33702: BAUER, KATHARINA & KADE, THOMAS & THENIOR, RALF & WIDMAIER, ELLEN. - Verabredungen/ Afspraken: gedichten.
37169: BAUMGARTNER, PETER & SABINE PAYR (EDITORS). - Speaking Minds: Interviews with twenty eminent cognitive scientists.
27709: BAUWER, ERNST W. - Wereld Zonder Zon.
38296: BAVELAAR, HESTIA & ELS BARENTS. - Shinkichi Tajiri: Beeldhouwer / sculptor.
25256: BAWDEN, C.R. - The Modern History of Mongolia.
31307: BAX, W.F. - Nederlandse Ridderorden en onderscheidingen.
19823: BAXTER, JACKI. - Koffie Recepten.
5348: BAXTER, B M. - Albert Verwey's translation from Shelley's poetical works.
23768: BAYLEY, JOHN. - Iris: A memoir of Iris Murdoch.
19905: BAYLEY, JOHN. - Iris and The Friends: A year of memories.
6579: BAYLEY, JOHN. - Elegy for Iris.
29552: BAYLEY, JOHN. - Elegie Voor Iris.
34458: BAYLEY, STEPHEN. - Taste: The secret meaning of things.
27779: BAYLEY, JOHN. - Iris: A Memoir of Iris Murdoch.
27912: BAYNES, KEN. - Art and Society: Sex.
39075: BÉALU, MARCEL. - De Ervaring van de Nacht.
31690: BEARD, SYDNEY H. - Is Flesh-Eating Morally Defensible?
23272: BEATON, CLARE. - Het Viltboek: Gemakkelijk te maken projecten voor jong en oud.
6014: BEATTIE, MAY H. - Carpets of Central Persia.
16469: BEAUCLERK MAURICE, EDWARD. - The last of the Gentlemen Adventurers. Coming of age in the Arctic.
34365: BEAUFRET, JEAN. - Dialogue avec Heidegger: Approche de Heidegger.
32049: BEAUFRET, J. - Leçons De Philosophie: Tome 1. Philosophie Grecque - Le Rationalisme Classique + Tome 2. Idealisme Allemand et Philosophie Contemporaine.
9599: BEAUMONT, ELIE DE & RODOLPHE TÖPPFER - Mons. Cryptogame en Zijn Metamorphose.
26203: BEAVER, PATRICK. - The Spice of Life: Pleasures of the Victorian Age.
23993: BEBEL, AUGUST. - Woman in the Past, Present & Future.
8128: BECK, JAMES. - Leonardo's Rules of Painting. An unconventional approach to modern art.
39184: BECKER, OSKAR. - Größe und Grenze der mathematischen Denkweise.
37006: BECKER, JILLIAN. - Baader Meinhof: Opkomst en Ondergang.
25179: BECKER, VIVIENNE. - Swarovski: Kristallen Betovering.
16226: BECKETT, SAMUEL, FOREWORD. - Jack B. Yeats 1871-1957. . A centenary exhibition
8921: BECKETT, SAMUEL. - Eleuthéria: A play in three acts.
1084: BECKETT, SAMUEL. - The Expelled and Other Novellas.
39851: BECKETT, SAMUEL. - En attendant Godot/ Waiting for Godot. Tragicomedy in 2 acts. Bilingual edition. Translated from the original french text by the author.
34818: BECKETT, SAMUEL. - Tous ceux qui tombent.
16808: BECKETT, SAMUEL. - Verhalen en Teksten Zomaar.
34817: BECKETT, SAMUEL. - Oh les Beaux Jours. Suivi de Pas moi.
34736: BECKETT, SAMUEL. - The Critical Heritage.
5435: BECKETT, SAMUEL. - Three Novels by Samuel Beckett: MOLLOY / MALONE DIES / THE unnamable.
34211: BECKETT, SAMUEL. - Dream Of Fair To Middling Women.
1094: BECKETT, SAMUEL. - Eleuthéria. A play in three acts,
34735: BECKETT, SAMUEL. - Disjecta: Miscellaneous writings and a dramatic fragment.
7963: BECKETT, SAMUEL. - Malone Sterft.
12227: BECKETT, SAMUEL. - From an Abandoned Work.
1073: BECKETT, SAMUEL. - Ends and Odds: Eight new dramatic pieces.
19305: BECKETT, SAMUEL. - Imagination Dead Imagine.
28341: BECKMAN, THEA. - Kruistocht in Spijkerbroek.
31468: BEECHING, FRANCES J. - The Voice in the Wilderness.
21087: BEECKMAN, GEERT JAN. - Diep in het seizoen.
25497: BEEK, GEERT VAN. - De Steek van een Schorpioen.
38516: BEEK, MARIUS VAN & PAUL COUMANS. - Jaap Mooy.
22812: BEEK, PAUL. VAN - Een buitgewoon gebouw voor ouderen: In Het Oude Noorden, zelfstandig, verzorgd wonen.
18962: BEEK, PAUL M. - Aart Schonk: Beeldhouwer.
28116: LIESBETH RAHDER. WIM VAN DER BEEK. - Liesbeth Rahder: Schilderijen.
2320: BEEK, H.H. - Waanzin in de Middeleeuwen: Beeld van de gestoorde en bemoeienis met de zieke.
38907: BEEK, B.L. VAN, R.W. BRANDT AND GROENMAN-VAN WAATERINGEN, W. (ED.). - Ex Horreo.
27924: BEEKE, ANTHON (CONCEPT EN FOTOGRAFIE). - The Last Waltz: De beste Konijnenrecepten!
34602: BEEKERS, WOUTER P. & ROLF E. VAN DER WOUDE. - Niet bij steen alleen: Patrimonium Amsterdam: van sociale vereniging tot sociale onderneming 1876-2003.
21235: BEEKMAN, HENDRIK & JOSSE DE HAAN. - As Wurden Slipe Wurde/Als Woorden Geslepen Worden/When Words Are Polished/Cuando la Palabra Ha Sido Pulida/Quand la Parole A Eté Polie.
23514: A.A. BEEKMAN, J.C, EERDE, G.A.C. MOLENGRAAFF E.A. (RED.). - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap: Tweede serie deel XXXIII no. 3b, mei.
23515: A.A. BEEKMAN, G.A.C. MOLENGRAAFF, J.F. NIERMEYER E.A. (RED.). - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap: Tweede serie deel XXVI no. 6, november.
23668: BEEKMAN, DR. A.A., J.C. VAN EERDE, DR. G.A.F. MOLENGRAAFF E.A. (RED.). - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. Tweede Serie Deel XXXIII 1916, No 5 (15 sept).
23511: A.A. BEEKMAN, E. HELDRING, J.F. NIERMEYER E.A. (RED.). - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap: Tweede serie deel XXV no. 1, januari.
23672: BEEKMAN, DR. A.A., J.C. VAN EERDE, DR. G.A.F. MOLENGRAAFF E.A. (RED.). - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. Tweede Serie Deel XXXIV 1917, No 2 (15 maart).
23675: BEEKMAN, DR. A.A., C. EASTON, J.C. VAN EERDE E.A. (RED.). - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. Tweede Serie Deel XXXV 1918, No 1 (15 jan).
23676: BEEKMAN, DR. A.A., C. EASTON, J.C. VAN EERDE E.A. (RED.). - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. Tweede Serie Deel XXXV 1918, No 1 (15 maart).
23674: BEEKMAN, DR. A.A., C. EASTON, J.C. VAN EERDE E.A. (RED.). - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. Tweede Serie Deel XXXV 1918, No 3 (mei).
36414: BEEKMAN. E.M. - Troubled Pleasures: Dutch Colonial Literature from the East Indies 1600-1950.
23523: A.A. BEEKMAN, E. HELDRING, J.F. NIERMEYER E.A. (RED.). - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap: Tweede serie deel XXIII, no 6.
23524: A.A. BEEKMAN, E. HELDRING, J.F. NIERMEYER E.A. (RED.). - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap: Tweede serie deel XXIII, no 4.
23526: BEEKMAN, A.A., J.C. VAN EERDE, G.A.F MOLENGRAAFF E.A. (RED). - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap: Tweede serie deel XXVII, no 5.
23508: A.A. BEEKMAN, E. HELDRING, J.F. NIERMEYER E.A. (RED.). - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap: Tweede serie deel XXIV no. 4, juli.
23507: A.A. BEEKMAN, E. HELDRING, J.F. NIERMEYER E.A. (RED.). - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap: Tweede serie deel XXIII no. 2, maart.
23509: BEEKMAN, A.A. & J.C. VAN EERDE, G.A.F. MOLENGRAAFF E.A. (REDAKTIE). - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap: Tweede serie deel XXXI no. 5, september.
23510: A.A. BEEKMAN, E. HELDRING, J.F. NIERMEYER E.A. (RED.). - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap: Tweede serie deel XXIV no. 6, november.
23670: BEEKMAN, DR. A.A., J.C. VAN EERDE, DR. G.A.F. MOLENGRAAFF E.A. (RED.). - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. Tweede Serie Deel XXXIV 1917, No 6 (15 nov).
25584: BEELAERTS VAN BLOKLAND, JHR. F.W.A., PROF. DR. M.G. BUIST, DRS. M.W. KOK E.A. - Paviljoen Welgelegen 1789-1989: Van buitenplaats van de bankier Hope tot zetel van de provincie Noord-Holland.
25785: BEENKER, ERIC. - Kunst in muziek, theater, stad, huis, Amsterdam.
33688: BEENTJES, GERARD. - De Nagel van de Tijd.
20690: BEER, T.H. DE. - Twee delen: Noord en Zuid: Taalkundig tijdschrift voor de beide Nederlanden.
35882: BEERBOHM, MAX. - Rossetti and His Circle.
37817: BEEREBOOM, HENK. - Henk Beereboom / 70 / Foto's.
27764: BEEREN, JOHN. PETER BRUINS, LUCAS RIVEC, JANNY VAN DER HEIJDEN. - Zinnenprikkels: De Keuken van de Bokkedoorns.
5331: BEERLINF, R.F. (E.A.) . - De dood. Gidsartikelen.
19744: BEERLING, DANE - Tussen flarden vanmist: verhalen met een Indische achtergrond
19745: BEERLING, DANE. - Zwerte vogels in de nacht.
19746: BEERLING, DANE. - Het was warm in Tjimahi toen de foto werd gemaakt.
19747: BEERLING, DANE. - Indisch zijn of niet zijn, dat is de vraag.
19748: BEERLING, DANE. - De Zoon.
19749: BEERLING, DANE. - Bersiap aan Het IJ.
19750: BEERLING, DANE. - In de schaduw van bergen.
19870: BEERLING, DANE. - Op kleur gelet.
19869: BEERLING, DANE. - Tweehonderdduizend indo's buiten de japanse kampen.
19868: BEERLING, DANE. - Indisch zijn of niet Indisch zin, dat is de vraag.
19871: BEERLING, DANE. - Schimmen
19872: BEERLING, DANE. - Rotterdam.
19873: BEERLING, DANE. - Gedichten.
19874: BEERLING, DANE. - Uit het nest gevallen.
19875: BEERLING, DANE. - Uit het paradijn getild en in de Japanse hel gesmeten of, een andere kijk op de twintigduizend dollar 'Japanse ereschulden'.
19876: BEERLING, DANE. - Gedichten verzameld.
19877: BEERLING, DANE - Geschiedenis ben ik.
19878: BEERLING, DANE. - Hamad en Andere Verhalen.
17838: BEERLING, DANE. - Joa & Maria.
33052: BEERLING, R. F. - Wittgenstein geeft te denken: Zesentwintig commentaren en een inleiding.
19678: BEERTEN, VERA A. - Kantelingen.
38621: BEEVOR, ANTONY. - The Spanish Civil War.
27327: BEGG, DESMOND. - Wodka: Alle informatie voor de liefhebber.
28234: BEGLEY, LOUIS. - Why the Dreyfus Affair matters.
7227: BEHAN, BRENDAN, TEXT & HOGARTH, PAUL (DRAWINGS + PREFACE). - Brendan Behan's Island. An Irish sketch-book.
27992: BEHAN, BREDAN. - Hold your Hour and have Another.
1457: BEHAN, BRENDAN. - Brendan Behan's Island. An Irish Sketch-book.
1454: BEHAN, BRENDAN. - Borstal Boy
37779: BEHAN, BRENDAN. - Brendan Behan's Island. An Irish Sketch-book.
31908: BEHRENDT, HENK. - The Significance of Relapse in Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia.
20723: BEHRISCH, R. (ED.) - Sputtering bt Particle Bombardement I: Physical Sputtering of single-element solids.
17059: BEIDERBACK, ANNETTE BEATRIX. - Pharmacoepidemiological studies with cancer as outcome: relevant findings and methodological aspects. Met een samenvatting in het Nederlands.
24960: BEIJER, HANS & JOLANDA HENDRIKSEN, WILLY HIJMANS E.A. - Helden - Slachtoffers: Heldhaftige Slachtoffers, Gymnasium Haganum 1940 - 1945.
37260: BEJA, MORRIS. - James Joyce: A literary life.
34015: BEJA, MORRIS & PHILIP HERRING & MAURICE HARMON & DAVID NORRIS(EDITORS). - James Joyce: The centennial symposium.
2749: BEJA, MORRIS & DAVID NORRIS (EDS.). - Joyce in the Hibernian Metropolis. Essays.
37147: BEJCZY, ISTVÁN & SASKIA STEGEMAN. - Gerard Geldenhouwer van Nijmegen (1482-1542): Historische werken. Historia Batavica/ Germaniae Inferioris historiae/ Germanicarum historiarum illustratio.
37032: BELIËN, HERMAN & PAUL KNEVEL, INEKE VAN TOL. - Geschiedenis op straat: Wandelen door historisch Nederland.
40037: BELINFANTE, JUDITH C.E & EDWARD VAN VOOLEN, DAVID P. COHEN PARAIAIRA, JAFFA BARUCH-SNAJ, JULIE-MARTHE COHEN. - The Esnoga: A monument to Portuguese-Jewish culture.
31480: BELINFANTE, JUDITH. & ROB HARTGERS. - Bijzondere collecties van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam.
20597: BELINFANTE, JUDITH C.E. - Joods Historisch Museum, Jewish Historical Museum: Nederlandse Musea III.
40116: BELINFANTE, JUDITH C.E. - Uit de Onderwereld: Een verhaal van Verlies.
14376: BELL, QUENTIN. - Virginia Woolf. A biography.
29606: BELL, MICHEL (EDITOR). - Scouts in Bondage and other violations of literary propriety.
38382: BELL, QUENTIN. - Bloomsbury Recalled.
25890: BELL, QUENTIN. - Virgina Woolf: A biography. Volume two Mrs Woolf 1912-1941.
39305: BELLAIGUE, CHRISTOPHER DE. - The Islamic Enlightenment: The modern struggle between faith and reason.
29115: BELLE, MARCEL VAN. - Denken In Onvergelijkbare Perspectieven: Een taalfilosofisch grondslagenonderzoek.
7372: BELLINGHAM, DAVID. - An Introduction to Celtic Mythology.
21022: BELMONT, GEORGE. - Henry Miller: Een ontmoeting.
28305: BELTERMAN, HANS. - Koken met Bier.
38380: BEMBO, PIETRO. - Della Historia Vinitiana di M. Pietro Bembo, card. volgarmente scritta. Libri XII.
39436: BEN-ITTO, HADASSA. - The Lie That Wouldn't Die: The protocols of the Elders of Zion.
40155: BEN-CHORIN, SCHALOM. - Narrative Theologie des Judentums: Anhand der Pessach-Haggada.
1232: BEN-GURION, DAVID. - Israël Years of Challenge.
15923: BEN-ZVI, LINDA, ED. - Women in Beckett: Performance and critical perspectives.

Next 1000 books from Antiquariaat Fenix Amsterdam

5/9