Antiquariaat Fenix Amsterdam
Frans Halsstraat 88, 1072 BW Amsterdam, The Netherlands.            Email: info@fenixbooks.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
20256: - Jaarboek van Het Centraal Bureau voor Genealogie: Deel IV.
20257: - Jaarboek van Het Centraal Bureau voor Genealogie: Deel V.
20258: - Jaarboek van Het Centraal Bureau voor Genealogie: Deel VI.
20259: - Jaarboek van Het Centraal Bureau voor Genealogie: Deel X.
12960: - Duister Amsterdam: Wandelen langs spionage-adressen.
38627: - Ronchamp: Le Corbusier.
25045: - Typo Delvos International.
42193: - Apan Extern 6 / 1996 / 1997.
33717: - Langs Hermes' Wegen: Een overzicht van de tentoonstellingen in Florence en Venetië nu in Amsterdam.
40944: - Sentimental Travelogue: The works of Nobuyoshi Araki-7.
33731: - Algemeen Nederlands tijdschrift voor wijsbegeerte 75e Jaargang, Aflevering 1.
24784: - Art d'Amérique Latine 1911-1968.
17122: - Het Nederlandse Boek in Vertaling; bibliografie van vertalingen van Noord-en Zuidnederlandse Werken 1984. The Dutch Book in Translation; Bibliography of translations from Holland and Flanders 1984.
34681: 205MEIJER, E. & SWART, J. (RED.) - Het Fotografisch Geheugen: Twaalf kenners over persfotografie.
31364: - Extraordinary Little Dog: Parco view 13.
29792: - Sophie Calle.
17123: - Het Nederlandse Boek in Vertaling; bibliografie van vertalingen van Noord-en Zuidnederlandse Werken 1987. The Dutch Book in Translation; Bibliography of translations from Holland and Flanders 1987.
20588: - Zelfs Een Wolk: Drie Jiddische Gedichten.
38987: - Bibliotheca Visseriana Dissertationium Ius Internationale Illustrantium, cura facultatis iuridicae lugduno-batavae edita.
43040: - Pieter Breughel de Jonge (1564-1637/8) - Jan Breughel de Oude (1568-1625): Een Vlaamse schildersfamilie rond 1600.
24876: - Maatstaf: Maandblad voor letteren. Mei. 1953, no. 2.
24877: - Maatstaf: Maandblad voor letteren. Juni 1953, no. 3.
24881: - Best of Graphis: Photo II.
25372: - Animo, Een jonge garde: A new generation: Alquin, Arias, Diaz Morales & Janssen, Op de Beeck, Racké & Muskens.
22618: - Volksalmanak Soenda 1941: Tahoen Ka XXIII.
28686: - Medemblik.
36618: - Carel Visser: Nieuw werk.
18945: - Onze Toestand.
25714: - Candy Dulfer Gefotografeerd door Topfotografen.
36772: - Avant-garde in Rusland 1900-1935.
42778: - Boor balans 2. Bijdragen aan de bewoningsgeschiedenis van het Maasmond gebied. Kaartenbijlage
38405: - 100 jaar W.S.R. Argo: De Rijn Stroomt Voor Ons.
38854: S.T.O.A. - Waardevolle Bomen in Amsterdam: Poëzie, wetenswaardigheden en lijst van waardevolle bomen in Amsterdam.
41588: - Exploration Caussenarde ou Exploration sous les Causses.
26287: - Bzzlletin nr.124: Koning Arthur en de Middeleeuwen.
40306: - Stühle aus Stahl: Metallmöbel 1925-1940. Jan Geest & Otakar Mácel.
37143: - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg á Maestricht.
32971: - Geborgen Hoofdstukken: Heerlijkheden in het streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg.
35429: - La Tauromachie: Art et littérature. Etudes receuilles et préfacées par François Zumbiehl.
8543: - Nederlandsche Legenden. Met 32 platen naar het Fransch.
35885: - 70 Años de Clásica y Moderna.
35891: - Das ist Mein Wien! 40 jahre Wiener Musik. Zwanzig Wiener Märche für Klavier. Dritte Folge.
40615: - Maryan: Personnages.
26222: - Zesentwintigste Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum.
27548: - Apartheid? 149e almanak van het ASC-AVSV.
39716: - Zeit des Aufbruchs: Budapest und Wien zwischen Historismus und Avantgarde.
40739: - Crapouillot: Une bombe atomiqe dans la tête LSD.
39470: - Petits Propos Culinaires 32: Essays and notes on food, cookery and cookery books.
39474: - Petits Propos Culinaires 76: Essays and notes on food, cookery and cookery books.
38038: - Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging 1967-1972.
39043: - De Tampon: Orgaan voor de leerlingen en oudleerlingen der school voor de grafische vakken Utrecht.
18772: - Koninklijke Amsterdamsche Roei- en Zeilvereeniging De Hoop. Jaarboekje 1918.
18773: - Koninklijke Amsterdamsche Roei- en Zeilvereeniging De Hoop. Jaarboekje 1917.
37902: - Amsterdams Cafe en Bar Boek.
12893: - De Amsterdamse Diamantbeurs/The Amsterdam Diamond Exchange.
25587: - Mies van der Rohe Award for European Architecture.
24645: - Die Rote Koningin: Eine Sammlung von Bildern und Schriften.
28126: - Tijdloos Lekker: Hoezo censuur?
37973: - The Castle Line Atlas of South Africa: A series of 16 plates, printed in colour, containing 30 maps and diagrams.
28294: - Établissements Nicolas.
30857: - Amtliches Kursbuch/Indicateur officiel/Orario ufficiale.Winter/Hiver/Inverno. 28.IX.1975-29.V.1976.
29468: - Tempus Fugit: World's best calendar design.
42321: - Important Tribal Art.
40033: - Van Raadhuis tot Paleis: Documenten betreffende den overgang van het Amsterdamsche stadshuis tot Koninklijk Paleis verzameld door prof. H. Brugmans.
20926: - Post Perdu. (no 3, okt 1994).
31240: - Aandacht voor Nescio: Bibliografie.
39693: - Africa: The art of a continent. 100 works of power and beauty.
38983: - Bibliotheca Visseriana Dissertationium Ius Internationale Illustrantium, cura facultatis iuridicae lugduno-batavae edita.
34549: - Torpedo 1 en 2.
24835: - Axel & Helena Van der Kraan.
34121: - Old Favorite Honey Recipes
42815: - Lutz & Guggisberg: Giardini di Domani.
27217: - Méditations sur le sport de l'automobile.
41677: - Kinheim's Toneelwerken 1949-'50.
33699: - Anathema 2/95: Tijdschrift voor polemiek en cultuur.
30182: - Erik Boulatov.
29782: - i10 et son époque: 15 mars - 30 avril 1989.
41886: - Leben und Schriften der Heiligen Hildegard Erster Band: Des Briefwechsels I Theil. Erster Theil: Briefe der heiligen Hildegard.
30064: - Made in Holland.
41592: - Extrem Sud.
24149: - Atlas: Almanak der Nijmeegse Studentenvereniging: Carlos Magnus
39477: - Petits Propos Culinaires 81: Essays and notes on food, cookery and cookery books.
25042: - Transotype Gesamtprogramm.
41403: - Lucebert: 40 jaar tekenen. Tekeningen uit de periode 1947-1987, recente schilderijen en goaches.
38054: - Jo 65+.
37595: - PTT-bedrijfsbanden. Maandblad voor het personeel van het staatsbedrijf der P.T.T.
40301: - Studien zur Mittelalterlichen Kunst 800-1250: Festschrift für Florentine Mütherich zum 70. Geburtstag.
43111: - Nibelungenlied: Een middeleeuws epos over liefde en wraak.
14990: - Fjalore Rusisht-Shqip.
39478: - Petits Propos Culinaires 82: Essays and notes on food, cookery and cookery books.
24658: - Jonge Huid. Literair/Poëzie tijdschrift,1997 no 4.
24659: - Ninive. Literair/Poëzie tijdschrift,1996 jaargang no 1.
13885: - Poëzie is een Gebaar. Vijfentwintig-en-één gedichten uit Latijns-amerika.
37336: - Het Dubbel Cabinet der Christelyke Wysheyd: Besluytende in korte vragen ende antwoorden de eerste begindsel ende leeringe van het Catholyk geloove die de jonge kinderen meest behooren te weeten/ende gevoeglyk mogen beantwoorden.
30052: - Renoir.
26467: - De Legende van Christoffel.
42330: - Reiseberichte als Quellen europäischer Kulturgeschichte: Aufgaben und Möglichkeiten der historischen Reiseforschung.
39991: - De Amsterdamsche Gids.
40305: - Alexander Rodtschenko: Fotografien 1920-1938.
25473: - Naar een natuur-en mensvriendelijker manier van bouwen: Hundertwasser Architectuur.
2113: - Verslagen en Mededeelingen betreffende Indische Delfstoffen en Hare Toepassingen nr. 8. Beschouwingen over de stichting van een staalindustrie op Midden-Celebes, door J. Koomans
37146: - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg á Maestricht.
41992: - Beknopt Handboek ten Dienste van Verbruikers van Diverse Metalen.
33698: - Anathema 1/95: Tijdschrift voor polemiek en cultuur.
8173: - Sicherheit in Firn und Eis. Tätigkeitsbericht 1980-1983.
30038: - De Loteling / The Conscript.
36798: - Geschiedenis en Genealogie van het Geslacht Van Middagachten 1190-1901. Bronnenstudie door W. Wijnaendts van Resandt.
22566: - Bibliografie van Nederlandse Proefschriften/Dutch Theses (2: 1978).
31253: - Natrap.
23998: - Astronomische Tafel, der mittlern Abftände der Sonne in Zeit vom erften Punct der Frühlings Tag- und Nacht-Gleichen un ihrer mittlern Bewegungen für Monate und Tage zur Verwandlung der Sternzeit in mittlere Sonnenzeit und umgekehrt Auf den Mittagskreis der Seeberger Sternwarte berechnet.
20441: - Haerlem: Jaarboek 1963.
39041: - De Tampon: Orgaan voor de leerlingen en oudleerlingen der school voor de grafische vakken Utrecht.
42146: - Pelita Nieuws: Jubileum uitgave Stichting Pelita 65 jaar.
39588: - De Mongo Cultuur: Bewoners van het Evenaarswoud in Zaïre.
29804: JEF 80. - Zo is het Begonnen.
24232: - Koud Bloed: True crime magazine, no 2. 2008.
25300: - Ceramics: Art and Perception. Issue 37 1999.
28121: - Baskenland Autonom?!
42548: - Aesonius.
39830: - Tal-Coat.
17657: - Terugblik met Vergezicht: Een bundel negentiende-eeuwse prozastukken.
21249: - Nog Steeds Geen Woorden: El Hizjra Literatuurprijs 2006.
37142: - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg á Maestricht.
37394: - Vietnam: Kunst en Culturen van de prehistorie tot op heden.
42757: - Apan Extern 2 / 1993
34424: - De Ingenieur: Tijdschrift (maandblad) 1938
21055: - West Papua: The obliteration of a people.
31411: - Honeycombs (geometry), including: Cube, Parallelepiped, Cuboid, Truncated Octahedron, Rhombic Dodecahedron, Gyrobifastigium. a.m.
24872: - Maatstaf: Maandblad voor letteren. Febr. 1955, no. 11.
16048: - Netherlands Journal of Geosciences: Geology & Mining-issue.
2112: - Verslagen en Mededeelingen betreffende Indische Delfstoffen en Hare Toepassingen nr. 7. IJzerertsen in Nederlandsch-Indië.
6828: - Der Letzte Gang- De Laatste Gang. Totenbrauchtum / Gebruiken rond de dood, Westmünsterland- Oost-Nederland.
42828: - World Press Photo '62.
42829: - World Press Photo '63.
20577: - Genealogisches Handbuch zur Schweizer Geschichte.
25828: - De Geschiedenis van de 2e wereldoorlog in 32 voorpagina's.
25831: - Delta: A review of Arts Life and Thought in the Netherlands, spring 1961.
2111: - Verslagen en Mededeelingen betreffende Indische Delfstoffen en Hare Toepassingen nr. 6. Phosphaat.
31456: - Lettertypen/Caractères typographiques.
24136: - N.S.C. Nijmeegse Studenten Almanak voor het jaar 1953. Zevende jaargang.
38018: - Almanak ter Ere van het XXIIIe Lustrum der ASR Nereus 1995-2000.
25812: - Amsterdam: Sa vie sociale et économique.
28001: - Bouw mee.
36214: - Ranger Training.
36216: - Royal Engineer's Demolitions Handbook.
37435: - Verdamping in de Hydrologie.
27647: - Regels voor de Titelbeschrijving, vastgesteld door de Rijkscommissie van Advies inzake het Bibliotheekwezen, met toevoegingen van de door de Universiteits-bibliotheek te Utrecht aangebrachte wijzigingen en aanvullingen.
41695: - Les Sources de Plotin: Dix exposés et discussions par E.R. Dodds, Willy Theiler, Pierre Hadot, Henry-Charles Puech, Heinrich Dörrie, Vincenzo Cilento, Richard Harder, H.R. Schwyzer, A.H. Armstrong, Paul Henry.
31238: - De Engelbewaarder nr 2.: Nescio.
30049: - Kwalitatief Onderzoek: De beeldvorming van Nederland onder Buitenlandse influentials in België, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittanië en de Verenigde Staten.
22916: - St. Anselm's Proslogion: With a reply on behalf of the fool (by Gaunilo) and The Author's Reply to Gaunilo.
28104: - HBS V: Semarang. Reunie uitgave.
28105: - HBS V: Semarang. Reunie uitgave.
35566: - Aristoteles Poetik: Dialog mit der Antike.
24875: - Maatstaf: Maandblad voor letteren. Jan. 1955, no. 10.
25993: - Fumihiko Maki: A presence called architecture - report from the site.
27364: - Zuidafrikaans Kookboek: Recepten uit de kleurrijkste keuken ter wereld.
36432: - Harry... Een kijkboekje over Harry Mustert en zijn café Hoppe aan het Spui te Amsterdam.
41975: - Archeoforum nr. 4.
38014: - Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging 1942-1949. Acht en dertigste jaargang.
37335: - Nieuwe Werken van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leyden I. Deel IIe Stuk.
37211: - Symboolpolitiek: Letterproef van mooie woorden. 37 teksten en gedichten in het lettertype Zinnebeeld.
37395: - Facing West: Oriental Jews of Central Asia and the Caucasus.
41730: - Der Philosoph Franz Rosenzweig (1886-1929). Internationaler Kongreß Kassel 1986. Band I: Die Herausforderung jüdischen Lernens.
41846: - Midrasjim I: Over de uittocht uit Egypte. Van onderdrukking en verzet.
39480: - Petits Propos Culinaires 88: Essays and notes on food, cookery and cookery books.
29733: - Ian J. Pieters Retroperspektief 1955-1995.
27976: - Nationaal - Socialistische Beweging in Nederland.
38868: - Historia Augusta: Keizers en tegenkeizers in de tweede en derde eeuw.
2116: - Verslagen en Mededeelingen betreffende Indische Delfstoffen en Hare Toepassingen nr. 12. Uitkomsten van mijnbouwkundige onderzoekingen in een gedeelte van Midden-Celebes, (Sasak).
36503: - Alfons Kunen: Konstruktiv / Konkret.
42022: - Durchblicke: Martin Heidegger zum 80. Geburtstag.
36311: - ECMA Code.
24814: - Beeldenmanifestatie Weren en Markeren.
42750: - Apan Extern 9 / 2000 - 2001
19607: - Frida Kahlo und Tina Modotti.
5079: - De Schending van Soebadra. Javaans Schimmenspel.
42937: - Academy of Tal R.
6524: - Kölner Architekturder Achtziger Jahre.
41422: - Martin Heidegger: Zum 80. Geburtstag Von Seiner Heimatstadt Messkirch.
20438: - Haerlem: Jaarboek 1967.
20439: - Haerlem: Jaarboek 1962.
16236: - Dara 72. Rapport de l'expedition Libano-Belge au Faquar Ain Ed Dara.
3191: - Zento - Gids.
6789: - Zestig Jaren Volksvermaak 1871-1931. Vereniging tot Verdeling van het Volksvermaak Amsterdam.
40867: - Spinoza: Dreihundert Jahre Ewigkeit: Spinoza-festschrift 1632-1932.
22795: - Stadsbewegwijzering.
20737: - The Royal House of Hanover/Das Königshaus von Hannover: Schloss Marienburg October 2005.
42812: - World Press Photo '67.
42813: - Japanse Krijgsgevangenenkampen.
24656: - Jonge Huid. Literair/Poëzie tijdschrift,1996 no 2.
24657: - Jonge Huid. Literair/Poëzie tijdschrift,1997 no 4.
43053: - Amsterdam in Beeld.
41019: - Magic Info: The magazine for Magicians.
40726: - Guttuso: Whitechapel Art Gallery, London 17-05 - 07-07-1996.
27436: - Pilze: Gesund und wohlschmeckend.
24873: - Maatstaf: Maandblad voor letteren. Juli/aug 1954, no. 4/5.
43165: - Guide to Amsterdam.
21815: - List of Lights and Fog Signals, Volume I: The coasts of North and South America (only the seacoast lights of the U.S), the West-Indies, and the Hawaiian Islands.
2119: - Verslagen en Mededeelingen betreffende Indische Delfstoffen en Hare Toepassingen nr. 5. Voorkomen en gebruik van mangaanertsen.
23669: - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. Naamlijst der Leden 1 mei 1914.
15402: - Cursus Anarchisme.
24700: - Ordre ende Reglement vanden Hove van Hollandt end West-Vrieslandt, op de Rolle.
38402: JUBILEUMCOMMISSIE ARGO 1988. - 1913-1988: 75 jaar WSR ARGO.
38984: - Bibliotheca Visseriana Dissertationium Ius Internationale Illustrantium, cura facultatis iuridicae lugduno-batavae edita.
42334: - Posters by Jan Bons.
25635: - 1001 Nacht.
37995: - Nota van Wenken die bij de Aanrakingen met Hoofden en Bevolking van het Gajoland te behartigen zullen zijn.
37996: - Bijlage I: Inventaris van voorwerpen, verzameld in de Gajolanden gedurende de excursie onder majoor Van Daalen in 1901.
38143: - 150 jaar Societeit Phoenix 1847-1997: Gedenkboek ter ere van het dertigste lustrum van de Delftsche Studenten Societeit Phoenix.
29945: - Oeuvres de Félicien Rops 1833-1898. Peintures, Aquarellen, Dessins.
42456: - Hirnforschung und Willensfreiheit: Zur Deutung der neuesten Experimente.
17121: - Het Nederlandse Boek in Vertaling; bibliografie van vertalingen van Noord-en Zuidnederlandse Werken 1988-1992. The Dutch Book in Translation; Bibliography of translations from Holland and Flanders 1988-1992.
18687: - Modern fish oil fish meal manufacture.
13824: - Indonesia. An Amnesty International report.
37344: - The Evelyn Roth Recycling Book.
10719: - Indische Letteren. Documentatieblad van de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde. 3e jaargang, no. 1.
38052: - Groeien door Palen. 1990-1995.
4066: - Karszt és Barlang/ Karst and Cave.
22574: - Max Neumann.
15782: - Caving International no. 11.
26227: - Negentiende Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum.
26228: - Twintigste Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum.
35639: - Low Leans The Sky.
39475: - Petits Propos Culinaires 77: Essays and notes on food, cookery and cookery books.
28527: - Aloha: Goede morgen Dylan.
15001: - Koninklijke Amsterdamsche Roei- en Zeilvereeniging De Hoop. Jaarboekje 1919.
17665: - Ver van het Vaderland.
13132: - Schopenhauer im Denken der Gegenwart: 23 Beiträge zu seiner Aktualität.
24988: - Exhibition Playhouse in Amsterdam: Results international idea competition for architects and others, Amsterdam 1987.
34937: - Denken mit Ludwig Marcuse: Ein Wörterbuch für Zeitgenossen.
1772: KA-TSETNIK 135633. - Moni.
30855: - Amtliches Kursbuch/Indicateur officiel/Orario ufficiale. Winter/Hiver/Inverno 30 September 1979-31 Mai 1980.
36942: - Todo Manolete.
38985: - Bibliotheca Visseriana Dissertationium Ius Internationale Illustrantium, cura facultatis iuridicae lugduno-batavae edita.
40426: - Civitas jaarboek 1963.
37072: - Laat Al het Talent Hier Stormen en Op Hun Bek Gaan: 25 jaar Theater de Teerstoof (14-10-1972 / 14-10-1997).
39375: - Ife, Akan und Benin: Westafrikanische Kunst aus 2000 Jahren. Gold - Bronzen - Terrakotten / Ife, Akan and Benin: West African Art from 2000 years. Gold - Bronzes - Terracottas.
5201: - Maand- en jaargemiddelden van den regenval voor 1977 waarnemingsplaatsen in Nederlandsch-Indië volgens waarnemingen verricht in het tijdvak 1879-1917.
41246: - Eisner Beeldverhalen no. 2 2009.
41245: - Eisner Beeldverhalen no 5 2010.
30858: - Amtliches Kursbuch/Indicateur officiel/Orario ufficiale. Sommer/été/estate. 23.V.-25.IX. 1971.
39990: - De Amsterdamsche Gids.
42346: - Elke Dag Lekker Eten met de koks van de Volkskeuken.
28348: - Thai Cooking
29381: - Oefenvragen voor het GVB Regelexamen 2008-2011.
36669: - L'Enciclopedismo in Italia nel XVIII secolo.
43137: - De Amsterdamsche Gids.
29181: [SCHELTEMA, JAN]. - Iets over de Uitzetting van- en de Verbeteringen en Verfraaijingen in en om de stad Utrecht door een inwoner.
38088: - Lampas: Systematische index op de jaargang 1-5, 1968-1973.
38089: - Lampas: Systematische index op de jaargang 1-5, 1968-1973.
30854: - Amtliches Kursbuch/Indicateur officiel/Orario ufficiale. Winter/Hiver/Inverno 28 September 1980-30 Mai 1981.
43166: - Wijkgids de Jordaan nr 1.
43167: - Gids door het Rijksmuseum.
30639: - Peter Schmersal.
18321: - Weiger Defensie Belasting.
27980: - De Bronnen van het Nationaal-Socialisme
38063: - Lampas 1e jaargang 1968-1969.
30856: - Amtliches Kursbuch/Indicateur officiel/Orario ufficiale. Sommer/été/estate 30.V.-25.IX.1976.
37584: - Relazioni Veneziane / Venetiaansche Berichten over de Vereenigde Nederlanden van 1600-1795, verzameld en uitgegeven door Dr. P.J. Blok.
39549: - Geschiedenis Familie Slop: 1490-1990.
13965: - A Priory Sculpture/A Priori Sculptuur. Makkom.
31249: - Le Cabinet du Jeune Naturaliste ou Tableaux Intéressants de l'Histoire des Animaux; offrant la description de la nature, des moeurs et habituedes des quadrupedes, oiseaux, poissons, amphibies, reptiles, etc. les plus remarquables du monde connu, et classés dans un ordre systématique. Tome Second.
26130: - Vijfentwintigste Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum.
29535: - Roadmovie.nl
22846: - Die Geheimen Gesellschaften der Mittelalters. Aus dem Englischen von W. Drugulin.
27173: - Weiger Defensie Belasting.
27175: - Verhoormethoden.
27178: - Oranje in de Omelet: Gelders Schtripblad no 2.
25585: - Michael Sandle: Sculptures & Drawings 1957-88.
5918: - Van 't Lang-Hayr. Gedaan door een voornaam gods-geleerde binnen een aanzienlijke stad genaamt.
5202: - Regenwaarnemingen in Nederlandsch-Indië.
41209: - In Jedem Namen wird gennant was unnennbar bleibt: Wegmarken im Denken des Nikolaus von Kues 1401-1464.
38637: - Le Double Chevron: 2.
31849: - Dat zit zo: Handleiding voor huisbezoekers en propagandisten.
42941: - Tajiri.
29027: - Nasty Tales.
17774: - Politiek Dienstweigeren: Motieven en werkwijze van het politiek dienstweigerkollektief.
25832: - Utrechts jaarboekje voor het jaar 1915, vier en zeventigste jaargang.
23711: - H.F.C. Haarlemsche Football Club Gedenkboek 1879-1954.
32541: - Concise Routledge Encyclopedia of Philosophy.
42887: - Ceramics Crossed Overseas: Jingdezhen, Imari and Delft from the collection of the Groninger Museum.
39156: - 25 Jaar Klant.
18948: - De Ministerieele Crisis. Wat nu?
28623: - Muzikant aan de Wand.
37846: - Delta: A review of arts life and thought in the Netherlands, winter 1973-74.
36758: - Egmond en Berne: Twee verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen.
24733: - Gemeentearchief Amsterdam.
6487: - Öppna Spisar.
41751: - Erinnerung an Martin Heidegger.
30966: - Gemeente- en Provincieprogram Pacifistische Socialistische Partij.
34179: - Abbeokoeta of: De Dageraad tusschen de keerkringen: Een schets van het ontstaan en den vooruitgang der zending in Yorriba.
18594: - Speuren bij de Bespieders: Politie-observatie in Nederland.
12764: - Adventures, Ouytlaws and Past Events. Icelandic folktales III.
31835: - Amis Laos Caving Expedition 2000: Expedition report of the first Dutch caving expedition in Lao P.D.R. Stories of the exploration and background information about the country, the caves and the expedition with additional maps of the visited cave areas.
25875: - Sleeswijk's Atlas van Nederland voor Wandelaars, wielrijders en automobilisten (schaal 1:400.000).
18151: - In de Kooi Ben Ik Niet Bang: Gedichten en tekeningen van kinderen.
26224: - Negen en twintigste Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum
39443: - Nikkor Annual 1968-69.
26323: - Marcel Proust Vereniging Jaarboek 1993/1994 No. 20/21.
22301: - Wijchen, Centrum in Tweestromenland.
39067: - Wander Wonders: Design for a new age.
39759: - De Amsterdamse Vrouwenkliniek en de Voorplantingsgeneeskunde 1047-2010.
24559: - Scrabbelwoordenlijst.
33885: - Ode: The Roman)
24699: - Ordonnantie, Op 't Stuck van de Justitie / Binnen den Steden /ende ten platten Landen van Hollandt.
41412: - Tentoonstelling Chineesche enTibetaansche kunst.
42063: - Immanuel Kant zu ehren.
39563: - Gekartonneerde Foto Amstel gezien van Halvemaansbrug naar Muntplein.
41405: - World Press Photo 69/70.
19165: - Amstelpark 75: De Nederlandse Kring van Beeldhouwers presenteert van 4/6 tot 31/8 1975: plastieken/kleinplastieken/objekten/konstrukties/kinetische objekten/landscaping.
20440: - Haerlem: Jaarboek 1963.
42512: - Auktion 146. Numismatische Raritäten.
9066: - De Neogotische Beeldhouwkunst in de O.L.V. Kathedraal van Antwerpen.
23141: - Ortografía de la Lengua espanola.
42833: - World Press Photo '69/ '70.
41081: - Oorlog in Nederland of het Geweer van je Buurman.
38401: JUBILEUMCOMMISSIE ARGO 1988. - 1913-1988: 75 jaar WSR ARGO.
15780: - Speleo Nederland Pierk, 15e jrg., no. 1, maart 2000.
6065: - De Morgen. Documentatie/ knipsels aangaande faillissement van deze krant.
37592: - De Metropool Herontdekt: Nieuwe schilderkunst in Berlijn.
34390: A.N.W.B. - Toeristenkampioen.
25800: - In de Draeck.
37493: - Uit Indonesië teruggekeerde en gedemobiliseerde Amsterdamse militairen vinden het sociaal centrum bij de Demobilisatieraad Amsterdam.
25168: - Striptijdschrift no 19: de avonturen van Paulus de Boskabouter.
38030: - Bzzlletin nr. 118. De oorlogsdagboeken van Jean-Paul Sartre.
36248: - Vreemd genoeg Onvertaald
24816: - O. Zadkine.
39386: - Benjamin Katz: George Baselitz at work.
24455: - Grondwet.
42836: - Restauratie Molen de Entreprise.
15449: - De Vereenigde Volken in het Heden en in de Toekomst.
36209: - CIA Explosives for Sabotage Manual.
36210: - Le Contingent et la Guerre Civile: Deux documents militaires secret. 1. La synthèse annuelle de la sm. 2. Le petit memento du maintien de l'ordre.
38986: - Bibliotheca Visseriana Dissertationium Ius Internationale Illustrantium, cura facultatis iuridicae lugduno-batavae edita.
30114: - J.M.W. Turner.
31657: - Plaatwerk: no 1. 4e kwartaal 1980.
31664: - Petits Propos Culinaires 85: Essays and notes on food, cookery and cookery books.
30355: - Work by Noam Ben-Jacov.
39379: - Indonesische Kunst uit Eigen Bezit.
28503: - De Aarde en Haar Volken.
15779: - Pierk 2001: 25 Jaar Speleo Nederland
26997: - Het Peperhuis: Het onbekende Wieringen.
29308: - Grettir's Saga.
26573: - Ground Rent is Robbery.
41679: - Catalogus Vink's toneelwerken: Seizoen 1948-1949.
21642: - Nederland in vroeger tijd: 18e eeuwse beschrijving van steden en dorpen in Nederland. Deel XXX Overijssel: Geïllustreerde beschrijving van Deventer, beschrijving van het schoutambt Kolmschate, historisch overzicht en beschrijving van Kampen.
21633: - Nederland in vroeger tijd: 18e eeuwse beschrijving van steden en dorpen in Nederland. Deel XXIII Groningen: Geïllustreerde beschrijving van de stad Groningen en van de heerlijkheden der stad.
28724: - The Furniture designed by Le Corbusier, Pierre Jeanneret, Charles Rennie Mackintosh, Gerrit Thomas Rietveld a.o.
39042: - De Tampon: Orgaan voor de leerlingen en oudleerlingen der school voor de grafische vakken Utrecht.
39442: - Fautrier 1898-1964.
40265: - Beurs van Berlage.
42383: - Theater Levano.
21643: - Nederland in vroeger tijd: 18e eeuwse beschrijving van steden en dorpen in Nederland. Deel XXXI Overijssel: Historisch overzicht van de Overijsselse regering sedert de Spaanse heerschappij tot het jaar 1748, van de Vergadering der Staten, enz.
14568: - Oog in oog met de Modellen van Rembrandts Portret-etsen/Face to face with the sitters for Rembrandt's etched portraits.
26230: - Negenenvijftigste Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum.
42514: - Auktion 27. Griechische und Römische Münzen: Deutsche Taler, Numismatische Literatur.
24334: - Twee Essays betreffende Plato.
26246: - Veertigste Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum.
15004: - Koninklijke Amsterdamsche Roei- en Zeilvereeniging. Jaarboekje 1926-1927.
31460: - Real Dutch Design 0607. Vol 1 (Graphic Design/Illustration) and Vol 2 (Industrial Design/Craft Related Design/Environmental Design/Interactive Media/Packaging Design.)
26336: - Marcel Proust Vereniging: Jaarboek 1995/1996 no 22/23.
31834: - Proceedings of the European Conference on Speleology: Hélécine Belgium, 1992. Vol I (Biology, Paleontology and Archeology) +II (Human and Applied Speleology).
35192: - Filippijnen Negros Oriental: Dutch Caving Expedition 1992 - 1993.
26129: - Achtentwintigste Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum.
13947: - 4e Biennale voor Beeldhouwkunst. Middelheimpark, Antwerpen.
26600: - enCas: Jonnie Boer, Alwin Houwing, Nico Boreas, Robert van Beckhoven, Edwin Kats, Ronald Tausch en Cas Spijkers
8765: - Nubië aan de Nijl. Voorportaal van Afrika. Haags Gemeentemuseum 22 september-25 november 1979.
38124: - Waar Ik Woon...: Ik woon in mijn dromen want daar kun je overal komen.
19197: - De Leukste Thuis. Strips en Cartoons over krakers in beweging.
26351: - The Graywolf Silver Anthology: A rare breed of publisher for 25 years.
13672: - Analecta Husserliana. The yearbook of phenomenological research. Cumulative index volumes 1-85.
28292: - Établissements Nicolas.
28293: - Établissements Nicolas.
18590: - BILWET Media archief (Stichting ter bevordering van de illegale wetenschap i.o.).
38903: - Van de Man die Graag Dronk en andere Middelnederlandse komische verhalen.
42219: - Einheit und Vielfalt: Das Verstehen der Kulturen.
39481: - Petits Propos Culinaires 89: Essays and notes on food, cookery and cookery books.
39482: - Petits Propos Culinaires 91: Essays and notes on food, cookery and cookery books.
35782: - Harry Parkes' Mission to Bangkok in 1856.
19206: - POF-Études. Cahiers de poétique comparée.
20679: - Nederlands-Indië: Herinneringen aan een koloniaal verleden. Serie Het Aanzien
36625: - Johan Claasen.
19567: - Selected Works: Early German porcelain, fine and decorative arts of the eighteenth century/ Frühe Deutsche Porzellane Kunst und Einrichungen des 18. Jahrhunderts.
39390: - Sculptures: Afrique, Asie, Océanie, Amérique.
39228: - Armando: The collection.
41955: - Officiële Catalogus Koperen Munten: Geslagen door de zeven provinciën der Verenigde Nederlanden 1546 - 1795. 5e editie.
26087: - Dirty Stories volume 3.
21649: - Nederland in vroeger tijd: 18e eeuwse beschrijving van steden en dorpen in Nederland. Deel XXXII Overijssel: geïllustreerde beschrijving van het kwartier van Salland van het drostambt van Salland, van het drostambt van Ijselmuiden envan de stad en het hoogschoutambt Hasselt.
41328: - Um die Begriffswelt der Vorsokratiker.
30730: - Hagi International Sculpture Symposium: September 11, 1981-November 15, 1981.
43113: - 8 Realisten.
38302: - Die Relativitätstheorie von Dr. L. Hopf-Aachen.
28296: - Établissements Nicolas.
35865: - Sozialismus und Terrorismus.
26247: - Eenenveertigste Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum.
22801: - Organised Robbery: Prepared on the instrucions of the Netherlands ministery of economic affairs.
29295: - A World of Stone: Life, folklore and legends of the Aran Islands.
41956: - Catalogus van de koperen Munten geslagen door de Zeven Provinciën der Verenigde Nederlanden 1546 - 1795. Derde editie.
41957: - Officiële Muntencatalogus Nederland: Munten van Nederland, Curaçao, Nederlandse Antillen en Suriname 1795-1984. Zeventiende editie.
31502: - Das Auto Lebt: Autoskizzen, Autozeichnungen und Autowerbung aus den Jahren 1927-1977 im Schaffen von Godi Leiser, Grafiker in Maur/Zürich.
31536: - Zesentachtigste Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum.
31565: - De Amstelkerk anno 1670.
28295: - Établissements Nicolas.
26229: - Eenentwintigste Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum.
37145: - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg á Maestricht.
1600: - Oud-Hollandsche Bouwkunst en Haar Behoud: Gedenkboek van de Vereeniging Hendrick de Keyser 1918-1928.
42943: - Flowers and Wagashi: Traditional Japanese confections.
41958: - Goud, Zilver, Platina: Munten, plaatjes, baren. Prijslijst.
21414: - Traditionele Recepten: Griekse Keuken.
33760: - Gerard Doubuurt Amsterdam: Studies naar het bouwen in kleine gaten.
19648: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, waarin opgenomen jaarverslag en bijdragen van het Iconografisch Bureau. Deel 19.
15002: - Koninklijke Amsterdamsche Roei- en Zeilvereeniging. Jaarboekje 1925.
26861: - Mozzarella: Inventieve recepten van vooraanstaande chef-koks met buffelmozzarella.
15409: - 125 Jaar Vrijdenken.
29195: - Engelen.
38714: - Vienna - Beha: 33 gedichten voor Peter de Grote.
36032: - 1848-1973: Gedenkboek samengesteld ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de vereniging.
42688: CHU HSI & LÜ TSU-CH'IEN (ED.) - Reflections On Things At Hand: The Neo-Confucian Anthology.
35461: AACHENENDE, J.C. - Het leven is gezelligheid.
28571: AACHENENDE, J.C. - Met Weemoed.
33897: AALDERS, ARIE. - Koninklijke Kunst: De hoogste Levenskunst met oriëntatie op de Oude Landmerken.
23638: AALDERS, GERHARD JEAN DANIËL. - Het Derde Boek van Plato's Leges: Deel 1- Prolegomena. (Diss.)
41074: AARNHEM, PETER VAN (REDACTIE). - Jan van Luijn: Beeldhouwer.
36879: AARSMAN, HANS, CLAUDIE DE CLEEN, JULIA GERMAIN A.O. (ED.). - Useful Photography #002.
29048: AARSMAN, HANS. - Aarsman's Amsterdam
31408: ABAD, MERCEDES. - Felicidades Conyugales.
13871: ABANI, CHRIS. - Maar mijn Hart is Onvergankelijk.
34582: ABBING, HANS. - Van hoge naar nieuwe Kunst.
34186: ABDELOUAHAB, FARID. - Ontdekkers van het Eeuwige IJs: Vijf eeuwen poolreizen in reisjournalen.
13491: ABEL, ALAN. - Yours for Decency.
21787: ABELING, JORIS, DRAGAN ALEKSIC, HODA BARAKAT E.A. - Should I Stay or Should I Go?
21789: ABELING, JORIS E.A. - Millennium no 10.: Het gezelligste blad van Nederland en België!/ Millennium no 11: De Hardcore Catalogus.
29496: ABELL-VAN SOEST, L.G. & L.F. ABELL. - Het Laatste Oordeel: Een interpretatie van S. Vestdijk 'De kellner en de levenden'.
40216: ABEYASEKERE, SUSAN. - Jakarta a History.
22364: ABMA, WILLEM. - Te Fûnling: Gedichten.
21177: ABMA, WILLEM; MEINTSJE BROUWER, SYTSKE WALINGA ET.AL. - Do bliuwst wol Do wol: Fryslân nei 2000, fersen.
16499: ABOU EL FADL, KHALED. - The Great Theft. Wrestling Islam from the extremists.
21286: ABOU-SAAD, ABDELMAJID; HASSAN BAHARA, KHALID BOUDIU (E.A). - In de Genade van de Zon: De mooiste verhalen en gedichten van tien jaar El Hizjra-Literatuurprijs.
39283: ABRABOVIC, MARINA & ULAY. - The Lovers.
40998: ABRAHAM, CAROLYN. - Possessing Genius: The bizarre odyssey of Einstein's brain.
42098: ABRAHAMSZ, ANNA. - Journaal eener Oostindiesche Reis: De belevenissen van een tienjarig meisje in 1847-1848.
31987: ACHENBACH,G.B. - De Filosoof en het Leven: Een brief aan de lezer.
40097: ACHERCHOUR, EL-MAHDI & AHMED ANCER, NELLY BEKUS, RAGIP DURAN, E.A. - Het Andere Huis van Anne Frank: Geschiedenis en toekomst van een schrijvershuis.
9399: ACHTERBERG, GERRIT. - Achtergebleven Gedichten.
21603: ACHTERBERG, GERRIT. - Sintels.
33402: ACHTERHUIS, HANS. (REDACTIE). - De Maat van de Techniek: Zes filosofen over techniek.
27084: ACHTERHUIS, H.J., H. DE DIJN, P.J.M. VAN TONGEREN E.A. - Tijdschrift voor Filosofie 2010, nummer 2.
33954: AÇKA, FLUTURA. - Rënkimi i Shiut: Poezi, botim i plotë 1993-2011.
39873: ACKELREY, C.J. & S.E. GONTARSKI (ED.). - The Faber Companion to Samuel Beckett: A reader's guide to his works, life and thougth.
13492: ACKROYD, PETER. - English Music.
36014: ACKROYD, PETER. - The Last Testament of Oscar Wilde.
42221: ACTON, LORD. - Essays in the Liberal Interpretation of History: Selected papers.
30546: ACZEL, AMIR D. - God's Equation: Einstein, relativity, and the Expanding Universe.
41262: ADALSTEN, KAROLA. - De Heilige Birgitta van Zweden: Mystieke en ordestichteres.
30234: ADAM, HANS CHRISTIAN. - Eugene Atget: Paris 1857-1927.
41230: ADAMS, PERCY G. - Travelers and Travel Liars: 1660-1800.
42614: ADAMS, ROBERT MERRIHEW. - Finite and Infinite Goods: A framework for Ethics.
38199: ADAPON, JOY. - Culinary Art and Anthropology.
2424: ADDINK-SAMPLONIUS, DRS. MARIANNE. (REDACTIE). - Urnen Delven: Het opgravingsbedrijf artistiek bekeken.
43114: ADDIS, FERDINAND. - Rome Eternal City.
41077: ADLER, LAURE. - Dans les Pas de Hannah Arendt.
28115: ADLER, R.B., R.L. LONGINI & A.C. SMITH. - Transistors Halfgeleider-Materialen.
43002: ADLINGTON, ROBERT. - Louis Andriessen: De Staat.
34554: ADOLF, STEVEN. - Reuzentonijn: Opkomst en ondergang van een wereldvis.
40798: ADORNO, THEODOR W. - Gesammelte Schriften 13. Die Musikalischen Monographien: Wagner Mahler Berg.
40799: ADORNO, THEODOR W. - Gesammelte Schriften 14. Dissonanzen Einleitung in die Musiksoziologie.
40794: ADORNO, THEODOR W. - Gesammelte Schriften, Band 9.1 / 9.2. Soziologische Schriften II erste & zweite Hälfte.
40795: ADORNO, THEODOR W. - Gesammelte Schriften, Band 1. Philosophische Früschriften.
40796: ADORNO, THEODOR W. - Gesammelte Schriften 5. Metakritik. Die Erkenntnistheorie. Drei Stunden zu Hegel.
42949: ADORNO, THEODOR W. - Musikalische Schriften I-III. Klangfiguren (I), Quasi una fantasia (II), Musikalische Schrifiten (III).
42023: ADORNO, THEODOR W. - Jargon der Eigentlichkeit: Zur deutschen Ideologie.
41065: ADORNO, THEODOR W. - Einleitung in die Soziologie.
40800: ADORNO, THEODOR W. - Gesammelte Schriften 15. Komposition für den Film. Der Getreue korrepetitor.
33021: ADORNO, THEODOR W. - Eingriffe: Neun Kritische Modellen.
33032: ADORNO, THEODOR W. - Philosophische Terminologie Zur Einleitung.
40797: ADORNO, THEODOR W. - Gesammelte Schriften 12. Philosophie der Neuen Musik.
39491: ADORNO, THEODOR W. - Vorlesung zur Einleitung in die Erkenntnistheorie.
40801: ADORNO, THEODOR W. - Gesammelte Schriften 17: Musikalische Schriften IV. Moments musicaux, Impromptus.
41636: ADRADOS, MIGUEL ANGEL. - Cordillera Cantabrica: Escaladas selectas de los Picos de Europa a la Babia.
41530: ADREINI, ALBERTO (REDACTEUR). - De Portugese Keuken: Een onvergetelijke ontdekkingsreis door de smaken en kleuren van een betoverend land.
33582: ADRIÀ, FERRAN. - Die Neue Küche Kataloniens: El Bulli. Mediterrane Esskultur zwischen Tradition und Phantasie.
38534: ADRIAANS, DAPHNE JANSEN. - Ik Ben Dyslectisch: Het woord aan de kinderen.
26050: ADRIAN, CHRIS. - Het Kinderziekenhuis.
33895: ADRICHEM, ARNOUD VAN. - Een Veelvoud Ervan: Gedichten.
27541: ADWICK, KEN. - Golf: Een complete handleiding voor het verbeteren van uw golfspel.
28512: AELLEN, V. & P. STRINATI. - Guide des Grottes d'Europe occidentale.
16694: AERTS, JEF. - Voor je er bent.
43122: HESS DIVO AG. - Münzen und Medaillen / Coins and Medals. Antike - Middelalter - Neuzeit. Auktion 309, 28 april 2008 in Zürich.
26928: AGRAWALA, DR. V.S. (ED.). & JAGADGURU SWAMI SRI BHARATI KRSNA TIRTHAJI MAHARAJA. - Vedic Mathematics: Sixteen simple mathematical formulae from the Vedas, for one-line anwers to all mathematical problems.
34413: AGRICOLA, RUDOLF. - Over Dialectica En Humanisme.
43168: AILLY, A.E. DE. MET EEN INLEIDING VAN PROF DR H. BRUGMANS. - Wandelingen om Amsterdam.
18693: AINLEY, HENRY. - In Order to Die. With the Foreign Legion in Indo-China.
7561: AITCHISON, NICK. - Scotland's Stone of Destiny. Myth, history and nationhood.
23727: AKAM, YOUCEF. - Regard Nomade de Youcef Akam: 30 années de photographie.
7305: AKENSON, DONALD HARMAN. - If the Irish Ran the World. Monserrat, 1630-1730.
35458: AKKER, PAUL VAN DEN. & IRMGARD VAN KONINGSBRUGGEN. - De Ziekte van Poggio: de Italiaanse renaissance en de bewondering voor het klassieke beeldende vernuft.
39223: AKSAKOV, SERGEI. - A Russian Schoolboy.
41308: ALBALA, KEN & TRUDY EDEN (EDITORS). - Food & Faith in Christian Culture.
18474: ALBERONI, FRANCESCO. - L' Amicizia.
23576: ALBERT, HANS. - Traktat über kritische Vernunft Die Einheit der Gesellschaftswissenschaften, Studien in den Grenzbereichen der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Band 9.
36995: ALBERT, KARL & PAULUS ENGELHARDT (TRANSLATION). - Thomas von Aquin.
41105: ALBERTI, RAFAEL. - Gedichten: De zee, de engelen, de ballingschap.
36329: ALBERTINI, RUDOLF VAN. - Das Florentinische Staatsbewustsein im Übergang von der Republik zum Prinzipat.
28593: ALBERTO FERNANDEZ BAÑULS, J. & JOSE M. PEREZ OROZCO. - Joyero de Coplas Flamencas (antologia y estudio).
37477: ALBERTS, A. - Kerstmis op een Eiland.
14060: ALBERTS, ANDREAS & MULLEN, PETER. - Psychoactieve planten, paddestoelen en dieren. Hoe de natuur onze hersenen kan beïnvloeden. Beschrijving, werking, toepassing.
36428: ALBLAS, JESKE. - Het Naakte Leven.
40644: ALDERSEY-WILLIAMS, HUGH. - Nationalism and Globalism in Design.
34226: ALEM, SASKIA VAN (FOTOGRAFIE). - Jordaan van Binnen.
31321: ALEMAN, ANDRÉ. - Het Seniorenbrein: De ontwikkeling van onze hersenen na ons vijftigste.
24259: ALEXANDER, MICHAEL. - Mrs. Fraser on the Fatal Shore.
13696: ALEXANDER, CAROLINE. - The Way to Xanadu. Journeys to a legendary realm.
27926: ALEXANDER, PAUL. - De Geschiedenis van mijn Nieuwsgierigheid: Wat ik niet wist van mijn Joodse familie.
26568: ALEXANDER, LLOYD. - Het Kasteel van Llyr: De avonturen van Taran deel 3.
6429: ALLAN, MEA. - Het Onkruidenboek: Herkennen, begrijpen, onder controle houden en gebruiken van onkruid.
38763: ALLANBROOK, DOUGLAS. - See Naples: A memoir of love, peace and war in Italy.
40850: ALLARD, W. JAMES. - The Logical Foundations of Bradley's Metaphysics. Judgment, Inference, and Truth.
24624: ALLEAU, RENÉ. - L'encyclopédie planète: Les sociétés secrètes.
31998: ALLEGAERT, P. & L. VANMARCKE.L. (RED.) - Fragmenten Uit De Hedendaagse Franse Politieke Filosofie.
12257: ALLEGRO, JOHN M. - De Heilige Paddestoel en het Kruis. Een studie van de aard en de oorsprong van het Christendom binnen de vruchtbaarheidscultussen van het oude Nabije Oosten.
22164: ALLEGRO, JACOB. - Bewogen Beelden.
36554: ALLEN, JENNIFER, HANS DEN HARTOG JAGER, LIEDEKE KRUK, WIEBO VAN MULLINGEN. - Maria Roosen: Maria's.
42517: ALLEN, QUENTIN & ILSE MWANZA. - Guide to little-known Waterfalls of Zambia. Volume II.
27149: ALLEN, PHILLIP. - Atlas der Atlassen: De kaartenmakers en hun wereldbeeld.
38200: ALLEN, JOHN S. - The Omnivorous Mind: Our evolving relationship with food.
42516: ALLEN, QUENTIN & ILSE MWANZA, HEALTHER CHALCRAFT. - Guide to little-known Waterfalls of Zambia.
13518: ALLENDE, ISABEL. - The Infinite Plan.
41649: ALLISON, DAVID B. (ED.). - The New Nietzsche: Contemporary styles and interpretation.
41185: ALMOND, DAVID. - De Jongen die met Piranha's Zwom.
24916: ALO, CHAZA, JULITTA FRANKE & MARIANNE PITZEN. - Dea Syria: Die Grosse Göttin des Alten Orient.
24580: ALPHENAAR, WIM. - Stijgnimfen & drijvend Aas: Instructieboek voor het binden van speciale kunstvliegen.
8040: ALTENA, ERNST VAN. - Verloren Liedjes: Verspreide liedteksten. Een bloemlezing.
42038: ALTHUSSER, LOUIS. - Éléments D'Autocritique.
6707: ALTHUSSER, LOUIS. - De Toekomst Duurt Lang: Gevolgd door De Feiten.
38215: ALTMAN, DONALD. - De Mindfulness Code: Vier sleutels naar geluk.
41196: ALVAREZ, A. - Feeding the Rat: A Climber's life on the edge.
7009: ALVAREZ, A. - Beyond All This Fiddle. Essays 1955-1967.
23772: ALVAREZ, A. - Beckett.
38422: ALWI, DES. - Sejarah Maluku: Banda Naira, Ternate, Tidore dan Ambon.
28770: AMENDE, VERA & ADDY STOEL (SAMENST.). - Wijkcentrum d'Oude Stadt: Een overzicht van 10 jaar voorzitterschap van Luud Schimmelpennink.
32000: AMENDOLAGINE, FRANÇESCO. & MASSIMO CACCIARI. - Oikos: Van Loos tot Wittgenstein.
28677: AMERSFOORT, HERMAN, HANS BLOM, DENNIS BOS E.A. (RED.). - Belaagd & Belegerd.
34445: AMES, GLENN J. - Renasant Empire?: The house of Braganza and the Quest for stability in Portugese Monsoon Asia, c. 1640-1683.
31510: AMES, JONATHAN. - De Avonturen van een Licht Persverse Schrijver.
28533: AMESZ, J.J. & J.A. HONOUT. - Altijd weer Auschwitz: Een biografische schets van Eva Tas, 1915 - 2007.
7256: AMIRAN, EYAL. - Wandering and Home. Beckett's metaphysical narrative.
38034: AMRAN, RUSLI. - Padang Riwayatmu Dulu. Cet. Ke-II (Diperlengkap).
31537: GENOOTSCHAP AMSTELODAMUM - Vierentachtigste Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum
39498: VOORLICHTING GEMEENTE AMSTELVEEN - Amstelveen, Schakel in de Randstad.
39795: AMSTERDAM, HERMAN VAN & ANNETTE VAN DER ELST. - Me benne Schofte: Bollenpraat.
32002: AMSTERDAMSKI, STEFAN. - Between Experience and Metaphysics: Philosophical Problems of the Evolution of Science.
6068: ANATI, EMMANUEL. - Camonica Valley.
41709: ANCKAERT, L. & B. CASPER. - Franz Rosenzweig: A primary and secondary bibliography.
40395: ANCONA, CYRICA OF. - Later Travels.
40276: D'ANCONA, CRISTINA (EDITOR). - The Libraries of the Neoplatonits: Proceedings of the meeting of the Europan science foundation network Late Antiquity and Arabic thought.
35493: ANDAIYE, BRIAN RODWAY AND RUPERT ROOPNARAINE (EDS.). - George Town Review; A journal of Science, Art and Society. Vol I, no. 1.
22380: ANDERBERG, NIKLAS. - Reflections.
41603: ANDEREGG, KLAUS (REDACTION). - Wanderen am Simplon: Wegweiser zur Natur und Kultur.
35521: ANDERS, TEUN. - Anders: Zelfportret.
14887: ANDERSEN, H. CHR. - Sämtliche Märchen. 2 vols.
14880: ANDERSEN, H.C. - 't Was maar een Speelman.
28045: ANDERSON, BOB. - Tackle Fencing: An introduction to the foil.
38309: ANDERSON, E.N. - The Food of China.
33997: ANDERSON, DAVE. - One Block: A New Orleans neighborhood rebuilds.
40525: ANDERSON, WILLIAM. - Dante the Maker.
15877: ANDERSON, CHESTER G. - James Joyce.
41670: ANDERSSON, GUNNAR. - Vandra Sörmlandsleden. Komplett guide till samtliga etapper 1000 kilometer från stad till vildmark.
39797: ANDEWEG, AGNES. - Griezelig gewoon: Gotieke verschijningen in Nederlandse romans, 1980-1995.
36244: ANDRATSCHKE, THOMAS; JAN JAAP HEIJ; RENSKE VAN DER LINDEN-BEINS; CORNELIA AMAN. - Max Liebermann En Zijn Nederlandse Kunstenaarsvrienden.
42890: ANDREAS-SALOMÉ, LOU. - Terugblik op Mijn Leven.
41606: ANDREOLI, INE. - Het Land van de Verbrande Gezichten: Ethiopië, een belevenis.
28957: ANDREW, MALCOLM & RONALD WALDRON (EDITORS). - The Poems of the Pearl Manuscript: Pearl, Cleanness, Patience, Sir Gawain and the Green Knight.
22746: ANDRIESSE, PETER. - Koude Sambal: Indische Jeugdverhalen.
28266: ANDRIESSE, PETER. - Kamizake: De Laatste bestorming van de zangberg,tegenromantisch strijdschrift tegen alles en iedereen.
41055: ANDRIESSEN, W.F. (SAMENST.). - Donner-Ree: Polemiek en Tweekamp.
43147: ANDRIESSEN, J.H.J. - De Mythe van 1918: De werkelijkheid over de laatste honderd dagen van de Eerste Wereldoorlog.
27761: ANDRIEUX, CLAUDE; PHILIPPE AUDRA; JEAN NICOD, YVES QUINIF; JEAN VAUDOUR ET AL. - Karstologia.
27758: ANDRIEUX, CLAUDE; PHILIPPE AUDRA; JEAN NICOD, YVES QUINIF; JEAN VAUDOUR ET AL. - Karstologia.
27759: ANDRIEUX, CLAUDE; PHILIPPE AUDRA; JEAN NICOD, YVES QUINIF; JEAN VAUDOUR ET AL. - Karstologia.
27760: ANDRIEUX, CLAUDE; PHILIPPE AUDRA; JEAN NICOD, YVES QUINIF; JEAN VAUDOUR ET AL. - Karstologia.
27756: ANDRIEUX, CLAUDE; PHILIPPE AUDRA; JEAN NICOD, YVES QUINIF; JEAN VAUDOUR ET AL. - Karstologia.
27754: ANDRIEUX, CLAUDE; PHILIPPE AUDRA; JEAN NICOD, YVES QUINIF; JEAN VAUDOUR ET AL. - Karstologia.
27757: ANDRIEUX, CLAUDE; PHILIPPE AUDRA; JEAN NICOD, YVES QUINIF; JEAN VAUDOUR ET AL. - Karstologia.
27753: ANDRIEUX, CLAUDE; PHILIPPE AUDRA; JEAN NICOD, YVES QUINIF; JEAN VAUDOUR ET AL. - Karstologia.
42009: ANEMA, KARIN. - De Groeten aan de Koningin: Reis door Suriname.
36157: ANGLO, SYDNEY. - Machiavelli - The first Century: Studies in Enthusiasm, Hostility and Irrelevance.
40822: ANIDJAR, GIL. - Blood: A critique of Christianity.
36445: ANKER, JAN-WILLEM. - Wij Zijn De Laatste Geliefden In De Wereld.
29589: ANKER, JAN-WILLEM. - Donkere Arena.
33301: ANKER, ROBERT. - In het vertrek.
39824: ANKER, ROBERT. - Onvergankelijke toegewijde trouweloze tijd.
31824: ANKER, JAN-WILLEM. - Beproevingen.
18036: ANKER, ROBERT. - Heimwee Naar.
31905: ANKUM, W.M. & K. BOER, TH. W. NANNINGA, M. PEL. (REDACTIE). - Ships that pass in the night.
37438: ANKUM, J.A. & A.S. HARTKAMP. - Romeinsrechtelijk Handwoordenboek.
37431: ANNAEUS FLORUS, L. [LUCIUS] - Res Romanae, recensitus et illustratus a Joanne Georgio Graevio.
23164: ROMEIN-VERSCHOOR. ANNIE. - Alluvions et Nuages: Courants et figures de la literature hollandaise contemporaine.
26085: ANOBILE, RICHARD J. (ED.). - Ernst Lubitsch's Ninotchka, starring Greta Garbo, Melvyn Douglas.
34963: ANONIEM (XIVE EEUW) - De XV Vreugden Van Het Huwelijk.
41150: ANTONIONI, MICHELANGELO. - Drie Films: La Notte, L'Eclisse, Il deserto rosso.
26484: APEK, KAREL. - Karel apek: fotograf, photographer.
35926: APEL, KARL-OTTO E.A. - Het Discursieve Tegengif: De sociale en ethissche aspecten van de ecologische crisis.
12656: APELDOORN, DODI & BEIJER, TIM. - Weet Wie je Eet. Culinaire eponiemen.
38202: APFELBAUM, ANANDA. - Thai Massage: Sacred bodywork.
23341: APOLLINAIRE, GUILLAUME. - The Poet Assassinated.
23485: APOLLONAIRE, GUILLAUME. - The Poet Assassinated and Other Stories.
24703: APPEL, KAREL. - Océan Blessé: Journal Intime, poèmes et desins. Gewonde Oceaan/Wounded Ocean.
29140: APPELBAUM, STANLEY. - Scenes from the Nineteenth-Century Stage in Advertising Woodcuts.
35077: APPELDOORN, RON. - Nietzsches Afrekening.
39933: APPENZELLER, HANS & JEROEN VAN DEN EIJNDE, IVO WEYEL. - Hans Appenzeller.
43150: APPIANUS. - De Burgeroorlogen 133-35 v. Chr.
33279: APTEKMANN, M. & M. A.; J.R. ARONOFF; F. SCHALKWIJK ET AL. - The Learning Process Of A Psychoanalytical Candidate: From hearing to interpretation.
38459: APULEIUS. - Pronkpassages Demonen.
32743: AQUINAS, SAINT THOMAS. - On the Unity of the Intellect against the Averroists (De Unitate Intellectus Contra Averroistas).
37489: AQUINAS, THOMAS. - The Division and Methods of the Sciences: Questions V and VI of his Commentary on the De Trinitate of Boethius.
39182: AQUINAS, THOMAS. - Faith, reason and theology.
37956: ARANG, TJALON. - Volksverhalen en legenden van Bali.
36947: ARBENZ, THOMAS (EDITOR). - Cave Pearls of Meghalaya Vol 1: Pala Range and Kopili Vally.
34685: ARBENZ, THOMAS. - Cave Pearls of Meghalaya Vol 2: North Shnongrim Ridge & Liat Prah Cave System.
31455: ARCE, JUAN CARLOS. - Melibea no Quere Ser Mujer.
42608: DE VEREENIGING NEDERLANDS ECONOMISCH HISTORISCH ARCHIEF. - The Interactions of Amsterdam and Antwerp with the Baltic region, 1400-1800 / De Nederlanden en het Oostzeegebied, 1400-1800. Papers presented at the third international conference of the Association Internationale d'Histoire des Mers Nordiques de l'Europe, Utrecht, August 30th-September 3rd 1982.
26303: ARDOIN, JOHN. - Callas at Juilliard. The Master Classes.
40490: ARENDS, CHARLOTTE & LIESBETH VAN DE MEENT, JOS VAN DOORN, HENK-HANS HILVERING. - Kunst Krisis of Keerpunt.
35018: ARENDT, ERICH. - Das Zweifingrige Lachen: Ausgewählte Gedichte 1921-1980.
41091: ARENDT, HANNAH. - Die Krise des Zionismus: Essays & Kommentare 2.
35843: ARIËNS KAPPERS, C.U. & LELAND W. PARR. - An Introduction to the Anthropology of the Near East.
40477: ARIÈS, PHILIPPE. - Het Uur van Onze Dood: Duizend jaar sterven, begraven, rouwen en gedenken.
42863: ARIJS, MARIJKE. (VERT.). - Charles Joseph de Ligne: De charmeur van Europa. Memoires.
42441: ARISTOPHANES. - Clouds, Wasps, Peace.
40389: ARISTOPHANIS. - Aristophanis Comoediae Tomus I and II.
40877: ARISTOTELES. - Kategorien.
38873: ARISTOTELES. - Aristotle's Posterior Analytics.
38858: ARISTOTELES. - De getallen en de Dingen: De boeken M en N van de Metafysica. Deel 2: boek N.
40878: ARISTOTELES. - Analytica Posteriora.
42474: ARISTOTELES. - Poetica.
40875: ARISTOTELES. - Politik. Buch I: Über die Hausverwaltung und die Herrschaft des Herrn über Sklaven.
41085: ARISTOTELES. - Poetica.
33043: ARISTOTELES. - Topik (Organon V).
40874: ARISTOTELES. - Peri Hermeneias.
40916: ARISTOTELIS. - Metaphysica.
42804: ARISTOTLE. - The Politics.
43007: ARISTOTLE. - Poetics.
42425: ARISTOTLE. - Rhetorica Ad Alexandrum Books 32-38
41087: ARISTOTLE. - Aristotle's Poetics: A translation and commentary for students of literature.
41092: ARISTOTLE. - The Nicomachean Ethics.
38934: ARISTOTLE. - Introductory Readings.
37009: ARKEL, FRANCIS VAN. - Macarons.
30808: ARKWRIGHT, RUTH & J.W WILSON (MUSIC). - Brownikins and other fancies.
22393: ARMAN. - Arman.
39684: ARMANDO. - Die Berliner Jahre.
40181: ARMANDO. - Tucht.
38660: ARMSTRONG, KAREN. - In naam van God: Religie en geweld.
34241: ARMSTRONG, D.M. & NORMAN MALCOLM. - Consciousness and Causality: A debate on the Nature of Mind.
39122: ARMSTRONG, KAREN. - Compassie.
34808: RIDDERIKHOFF ARNE. - Rythmic Bimanuel Coordination: Interlimb interactions and effector dynamics.
21313: JODOROWSKY / ARNO. - De Avonturen van Alef-Thau: De kreupele keizer.
21312: JODOROWSKY / ARNO. - De Avonturen van Alef-Thau: De man zonder werkelijkheid.
15904: ARNOLD, BRUCE. - The Scandal of Ulysses: The sensational life of a twentieth-century masterpiece.
29717: ARNOLD, NICK. - Waanzinnig om te weten: Extreme Energie!
33563: ARNOLD, NICK. - Buitengewoon bijzondere Beesten.
37810: ARNOLD, NICK. - Handig Handboek voor Lijfbezitters.
7259: ARNOLD, BRUCE. - Jack Yeats.
14076: ARNOLDUSSEN, PAUL & OTTEN, JOLANDE. - De Borrel is Schaarsch en Kaal Geworden. Amsterdamnse horeca 1940-1945.
43024: ARNOLDUSSEN, PAUL EN ALICE VAN DIEPEN. - Bibliotheek van Amsterdamse Herinneringen deel 3: Oost.
41088: ARNONI, M.S. - Het Recht om Pessimist te Zijn: Opstellen en Essays.
34119: ARNOTT, MARGARET L. (EDITOR). - Gastronomy: The Anthropology of Food and Food Habits.
41551: ARNS, FROUKE. - De Camembertmethode, Gedichten.
42853: ARNTZEN, J.W. - On the Evolutionay Biology of the Old World Newts, genus Triturus. / Een serie artikelen over de afstamming, oecologie en verspreiding van het geslacht Triturus, de watersalamanders van de Oude Wereld.
42607: ARON, RAYMOND. - Essai sur les Libertés.
41410: ARON, RAYMOND. - Het Vraagstuk van de Vrijheid.
42754: ARTAUD, ANTONIN. - Oeuvres Completes. Tome VIII.
37403: ARTISTOTELES. - Aristotle on the Art of Poetry.
37478: ARTS, JOOS & GERARD VAN DEN BOOMEN, GERARD DE BRUIJN, MARJO VAN SOEST (SAMENSTELLING). - Van Provo tot Groenevelt: Tien jaar verandering zoals geregistreerd in de Nieuwe Linie.
30968: ARVIDSSON, EVERT. - Der Freiheitliche Syndikalismus im Wohlfahrtsstaat.
26842: AS, WIM VAN, JAKOB DOORN, NORBERT KOREMAN & JOOST VAN ROOSMALEN. - Vis & Seizoen: Topkoks stoeien met de zee.
40637: AS, SASKIA VAN. - Darmklachten: De epidemie van parasitaire infecties.
40351: AS, AAD VAN. - In het Hol van de Leeuw.
23753: ASCHE, KAROLA. - Terwijl Onder de Sterren de Duiveltjes Dansen.
24981: ASENSIO, PACO (ED.). - Rem Koolhaas/OMA.
37936: ASHER, MICHAEL. - In Search of the forty Days Road.
35408: ASHLEY, BOB. JOANNE HOLLOWS STEVE JONES & BEN TAYLOR. - Food and Cultural Studies.
9164: ASHLEY, MAURICE. - Oliver Cromwell and his World.
28539: ASHTON, DORE. - Fragonard: In the Universe of Painting.
42751: ASOKANANDA. (HAROLD BRUST). - The Art of Traditional Thai Massage.
17149: ASSCHE, H. VAN EN BODE, PETER DE. - De Tijdschriften verschenen in 1997; bibliografie van de literaire tijdschriften in Vlaanderen en Nederland.
20983: ASSCHE, HILDA VAN & RICHARD BAEYENS E.A. - Bibliografie Ons Erfdeel: 1957-1997 (5 delen).
41795: ASSENBERG, FRANS W. - Scyedam Vaert: Historie van havens en scheepvaart in en om Schiedam.
42444: ASSENDELFT, MARION VAN & GEORGE DÖLLE, TON HILHORST, WIM PALMEN E.A. - Mane Novum: Christelijke Latijnse teksten uit de tweede tot de negende eeuw.
33044: ASSOUN, PAUL-LAURENT. - Het Freudisme.
28173: ATEUR, LAVI. - Koraalrifplant: Een egotriptiek.
42155: ATKINS, J.W.H. - Literary Criticism in Antiquity. A sketch of its development.
42415: ATWOOD, MARGARET. - The Penelopiad.
39683: AUBRY, FRANCOISE & JOS VANDENBREEDEN (RED.) - Horta: Van art nouveau tot modernisme.
27959: AUDEN, W.H., CEES NOOTEBOOM, ANN MORRISSETT E.A. - Randstad 3.
41307: AUDENAERD, THEO (SAMENSTELLING). - Andere Ogen: 10 jaar eigenzinnige Nederlandse fotografie.
20742: AUDY, IGOR AND JIRINA AUDYOVÁ. - The Morovian Karst: Time and stone.
23556: AUGUSTINUS, AURELIUS. - Gods Zorg voor de Wereld: (Sermo de prouidentia).
41264: AULBERS, B.J.M. & G.J. BREMER (REDACTIE). - De Huisarts van Toen: Een historische benadering.
16830: AUSTEN, STEVE. - Kaaskoppen. Twintig jonge landgenoten over de toekomst van Nederland.
34641: AUSTER, PAUL. - Man in the Dark
34642: AUSTER, PAUL. - Lulu on the Bridge
30971: AUSTER, PAUL. - Sunset Park.
34639: AUSTER, PAUL. - Travels in the Scriptorium.
13496: AUSTER, PAUL. - Oracle night.
6803: AUSTER, PAUL. - The New York Trilogy.
16802: AUSTER, PAUL. - Ground Work. Selected poems and essays. 1970 - 1979.
34638: AUSTER, PAUL. - Invisible.
22132: AUSTER, PAUL. - Hand to Mouth: A chronicle of early failure.
34640: AUSTER, PAUL. - The Brooklyn Follies.
41112: AUSTIN, J.L. - Philosophical papers.
42611: PLUSIEURS AUTEURS. - Michel Foucault, Philosophe. Rencontre Internationale, Paris 9,10,11 janvier 1988.
24644: AVERMAETE, ROGER. - Permeke 1886-1952.
41117: AVICENNA. - Over het Beheer van Huis en Haard.
17705: D'AVILA, THÉRÈSE. - Correspondance.
42727: AXELOS, KOSTAS. - Horizons du Monde.
42723: AXELOS, KOSTAS. - Systématique ouverte.
42726: AXELOS, KOSTAS. - Problèmes de l'Enjeu.
42633: AYER, A.J. - The Concept of a Person and other essays.
32022: AYER, A.J. - Philosophical Essays.
43083: AYER, A.J. - The Central Questions of Philosophy 1973.
43078: AYER, A.J. - The Foundations of Empirical Knowledge 1940.
43080: AYER, A.J. - The Concept of the Person and Other Essays 1963.
43081: AYER, A.J. - The Origins of Pragmatism 1968.
43082: AYER, A.J. - Russell and Moore: The Analytical Herttage.
43079: AYER, A.J. - The Problem of Knowledge 1956 and Probability and Evidence 1972.
32023: AYER, A.J. - Philosophy in the Twentieth Century.
32024: AYER, A.J. - Russell and Moore: The analytical heritage.
32025: AYER, A.J. - Russell.
32714: AYER, A.J. - Voltaire.
33266: AYER, A.J. - Philosophical Essays.
42060: AYER, A.J. - More of My Life.
33723: AYER, A.J. - Hume.
37105: AYER, A.J. - Voltaire.
31714: EL AZZOUZI, FIKRY. - Het Schapenfeest.
43075: BAAR, VÉRONIQUE ET AL. - Piet Ouborg, Solist: Zicht op een eigenzinnig oeuvre.
39284: BAAR, PETER-PAUL DE. - Jacob Olie, fotograaf van Amsterdam. Drie wandelingen door de stad rond 1900.
23794: BAAR, PETER-PAUL. DE. - Jacob Olie: Fotograaf van Amsterdam. Drie Wandelingen door de Stad rond 1900.
41666: BAARS, MARCO. - Brekend Rood: Op reis door Rusland, Mongolië en China.
28924: BAARS, JAN. - De Mythe van de Totale Beheersing: Adorno, Horkheimer en de dialektiek van de vooruitgang.
14762: BAARTMANS, K. - Boer Koekoek.
40157: BAASNER, FRANK. - Der Begriff 'sensibilité' im 18. Jahrhundert: Aufstieg und Niedergang eines Ideals.
33269: BACCHUS, FAHIEM. - Representing and Reasoning with Probabilistic Knowledge: A logical approach to probabilities.
42306: BACCHYLIDES. - Bacchylides: Complete poems.
22384: BACH, BETTINA & MONIQUE VAN TIGGELE. (RED) - Camp: Het leven als theater.
33569: BACH, FRIEDERICH TEJA & WOLFRAM PICHLER. - Öffnungen: Zur theorie und Geschichte der Zeichnung.
24346: BACHMANN, WALTER - Round Voyage to the Far East.
26689: BACHRACH, A.G.H. - Sir Constantine Huygens and Britain 1596-1687: A pattern of cultural exchange. Volume one 1596-1619.
17097: BACILIO, GIBI. - Kueru Marka.
40926: BACON, FRANCIS. - The Essays or Counsels, civil and moral, of Francis Ld.Verulam, viscount St. Albans.
39578: BACON, FRANCIS. - The Advancement of Learning and New Atlantis.
41133: BACON, FRANCIS. - Essays.
11043: BACON, KAREN. - Tasting Paradise. Restaurants and recipes of the Hawaiian Islands.
38982: BADINTER, ROBERT. - L'Abolition.
41995: BADIOU, ALAIN. - Métaphysique de Boneur réel.
41651: BADIOU, ALAIN. - Heidegger: L'être 3 - Figure du retrait 1986-1987.
41652: BADIOU, ALAIN. - Lacan: L'antiphilosophie 3 1994-1995.
41653: BADIOU, ALAIN. - La République de Platon: Dialogue en un prlogue, seize chapitres et un épilogue.
42631: BADIOU, ALAIN. - Cinéma:
41650: BADIOU, ALAIN. - Parménide: L'être 1 - Figure ontologique 1985-1986.
36770: BAECHLER, DONALD. - Guillermo in Rio.
41073: BAEDEKER, K. - London und Umgebungen: Handbuch für Reisende.
39288: BAGGINI, JULIAN. - Deugden van de Tafel. Een filosofie van het eten.
39291: BAGGINI, JULIAN. - Freedom Regained: The possibility of free will.
29051: BAHLMANN, TINEKE & BARBIE MEESTERS. - De Organisatie die nooit bestond: Eenzoektocht naar vormen van organisatie.
41477: BAHN, PAUL G. - Cave Art: A Guide tot the decorated Ice age Caves of Europe.
36639: BAHRDT, CARL FRIEDRICH. - The Edict of Religion: A comedy and The story and Diary of My Imprisonment.
38716: BAILEY, ANTHONY. - John Constable: A kingdom of his own.
24306: BAILY, LAURENCE R. - Perils of the Sea and their Effects on Policies of Insurance; practically considered.
24761: BAINBRIDGE, BERYL. - A Quiet Life.
13523: BAINBRIDGE, BERYL. - Sweet William.
7103: BAINBRIDGE, BERYL. - Young Adolf.
13524: BAINBRIDGE, BERYL. - Sweet William.
37363: BAINBRIDGE, BERYL. - Something Happened Yesterday.
27339: BAINES, ED. - Entertain.
35227: BAIRD, A.W.S. - Studies in Pascal's Ethics.
42555: BAIS, SANDER. - Kwanta, kwinkslagen & Kwakzalvers essays & columns.
41128: BAIS, SANDER. - De Sublieme Eenvoud van Relativiteit: Een visuele inleiding.
41362: BAKELS, JET & ANNE-MARIE BOER. - Het Wapen van de Bruid: Batakse Weefsels.
26523: BAKER, CATHERINE. - The Innocent Artists: Student Art from Papua New Guinea.
35409: BAKER, SERA. ANNIE GRAY, KAY LAKIN, A.O. (EDITORS). - Food and Drink in Archaeology 2.
26788: BAKER, NICOLSON. - Checkpoint.
42823: BAKEWELL, SARAH. - How to Live or a Life of Montaigne: in one question and twenty attempts at an answer.
25445: BAKHUIZEN VAN DE BRINK, DR.J.N. - De Romeinse Catacomben en haar Fresco's.
27123: BAKHUIZEN, A.J.C. - A Contribution to the Development of Stepping Motors.
23603: BAKKER, REINOUT. - De Mens - Maat van alle dingen: Fragmenten uit de Griekse Sofistiek.
18184: BAKKER, J.P. - Over tectogene en morfogene Gelijktijdigheid bij de jongere Gebergtevorming in West- en Midden-Europa in het Kader van denudatieve Altiplanatie. Avec Resumee francais.
27174: BAKKER, MACHTELD, ANTON CONSTANDSE, THOM HOLTERMAN E.A. (RED.). - De AS 49: Stembiljet of Sociale aktie.
23645: BAKKER, R. PROF DR. - De Mensmaat van alle Dingen: Fragmenten uit de Griekse Sofistiek, ingeleid, geannoteerd en vertaald door prof. dr. Bakker.
40471: BAKKER, M.M. EN F.M. VAN DE POLL. - Architectuur en Stedebouw in Amsterdam 1850-1940.
19740: BAKKER, PIET. - Bali in kleuren
15363: BAKOENIN, MICHAEL. - Brief aan een Fransman: De revolutionaire situatie in Frankrijk in 1870.
21228: BAL, MIEKE & INGE E. BOER (ED). - The Point of Theory: Practices of cultural analysis.
34643: BALEN, PETRUS VAN. - De Verbetering de Gedachten.
33438: BALKT, H.H. TER. - Vuur: Gestaag vermeerderen de velden, gestaag verminderen de velden.
21737: BALKT, TER. H.H. & ANNEKE BRASSINGA, GEERT BUELENS, EVA GERLACH, PIET GERBRANDY, GERRIT KOMRIJ, ERWIN MORTIER, FILIP ROGIERS, MIRIAM VAN HEE, LEO VROMAN. DELUE, JOZEF (RED) - Het liegend Konijn: tijdschrift voor hedendaagse Nederlandstalige poëzie. Jaargang 1- nummer 2. Oktober 2003.
7855: BALL, J.P. - The Evolution of Dualism in the Law of Indonesia: 1602-1848: a Study of European Self-Interest and Indifference to the Indigenous Legal Order.
40632: BALLADINE, ROMAN & SULA. - The Secrets of Belly Dancing.
18691: O'BALLANCE, EDGAR. - The Story of the French Foreign Legion.
42658: BALLARD, KEITH. - Study Guide to Copi: Introduction to logic.
27786: BALLMAN, JACQUELINE. - Zona Make-Up.
41545: BALOG, JAMES. - Extreme Ice now: Vanishing Glaciers and Changing Climate: A Progress Report.
28204: BAMBACE, ANTHONY. - Will H. Bradley: his work: a bibliographical guide.
34258: BAMBROUGH, RENFORD. (EDITOR). - New Essays on Plato and Aristotle.
19036: BANK, RUUD A. - Protein Studies on the Human Multigene Families Amylase and Pepsinogen.
19742: BANK, JAN. - Katholieken en de Indonesische Revolutie.
19245: BANKS, M. & SWIFT, A. - The Joke's on Us: Women in Comedy from Music Hall to the Present Day.
24488: BANNING, JAN. - Bouwwerk: Mensen maken het museum.
27775: BANNISTER, NONNA. - The Secret Holocaust Diaries: The untold story of Nonna Bannister.
17487: BANTI, FORTI, ET AL. - Speleologia. Revista della Societa Speleologica Italiana.
36862: BANTJES, MARIAN. - I Wonder.
2946: BANVILLE, JOHN. - Eclipse.
37736: BANVILLE, JOHN. - The Sea.
17938: BANVILLE, JOHN, - The Sea.
15898: BANVILLE, JOHN. - The sea.
39499: BANVILLE, JOHN. - The Blue Guitar.
18458: BARANAY, INEZ. - Rascal Rain: A year in Papua New Guinea.
29655: BARBER, RICHARD (ED.). - Legends of Arthur.
36800: BARBER, BENJAMIN R. - If Mayors Ruled the World: Dysfunctional Nations, Rising Cities.
25465: BARBIERI, S. UMBERTO, CAREL BLOTKAMP, HEIN VAN HAAREN ET AL. - Dutch Art + Architecture Today, 14 december 1983.
39579: BARD, ALEXANDER & JAN SÖDERQVIST. - The Futurica Trilogy.
14338: BARFOOT, C.C., ED. - In Black and Gold. Contiquous traditions in post-war British and Irish poetry.
37316: BARINOVA, IRINA, MARINA JEVTOESJENKO, OLGA MALTSEVA E.A. - Glans en Glorie: Kunst van de Russische Orthodoxe Kerk.
39529: BARION, JAKOB. - Hegel und die Marxistische Staatslehre.
41406: BARKAI, DORA & GÜNTER C. VIETEN A.O. - World Press Photo '68/'69.
39140: BARKER, LADY. - Station Life in New Zealand.
39527: BARKER, SIR ERNEST. - Greek Political Theory: Plato and his predecessors.
15943: BARNARD, TOBY. - Making the Grand Figure. Lives and possessions in Ireland, 1641-1770.
18268: BARNARD, BENNO. - Tijdgenoten.
39488: BARNES, HAZEL E. - Sartre.
41950: BARNETT, ANTHONY & ROGER SCRUTON (EDITORS). - Town and Country.
26623: BARNOUW, ERIK & S. KRISHNASWAMY. - Indian Film.
21663: BARON, JAN E.A. (RED.). - VBIJ 1972-2002: Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer.
24077: BARRATT, GLYNN. - Melanesia and the Western Polynesian Fringe.
42209: BARRAU, AURELIAN & JEAN-LUC NANCY. - Dans quels mondes vivons-nous?
41101: BARRIENTOS, SEMIRAMIS GUILLÉN. - Gedichten in beweging.
16355: BARRINGTON, NICHOLAS & STANTON, WILLIAM. - Mendip. The complete caves and a view of the hills.
43025: BARRO, DAVID AND ALBERTO SÁNCHEZ BALMISA (TEXT). - Alain Urrutia.
27343: BARRON, ROSEMARY. - Meze: Small bites, big flavors.
20503: BARROW, JOHN D & FRANK J. TIPLER. - The Antropic Cosmological Principe.
31070: BARROW, JOHN D. - The Universe that Discovered Itself.
40455: BARTELINK, G.J.M. - De Oudheid in Klank: Mythologische en historische motieven uit de antieke wereld als inspiratiebron voor componisten (na ca. 1600).
42531: BARTELS, JEROEN & DETLEV PÄTZOLD, HANS HEINZ HOLZ, JOS LENSINK. - Dialectische Constructie van de Totaliteit: Vier bijdragen.
41988: BARTH, E.M. - De Logica van de Lidwoorden in de traditionele filosofie.
29225: BARTHES, ROLAND. - Essais Critiques IV: Le Bruissement De La Langue.
13024: BARTHES, ROLAND. - Camera Lucida: Reflections on Photography.
40363: BARTHES, ROLAND. - Die Lust am Text.
24545: BARTHES, ROLAND. - Sade, Fourier, Loyola.
37156: BARTON, JOHN & JOY LAW. - The Hollow Crown: The follies, foibles andn faces of the kings and queens of England.
14688: BARTY-KING, HUGH. - The drum. A Royal Tournement tribute to the drum.
22240: BARUCH, JETJE & LIESBETH VAN DER HORST. - Het Rijksmuseum in Oorlogstijd.
3040: BARÜSKE, HEINZ. - Volksprookjes en Legenden van de Eskimo's.
37918: BAS, F DE. - De Organisatie der Calvarie bij de Wettelijke Regeling onzer Strijdkrachten.
42278: BASAR, BIRSEN. - Ik Wil niet Meer Onzichtbaar zijn: Autisme in de allochtone cultuur in Nederland.
36886: BASSANI, GIORGIO. - Le Parole Preparate e altri scrittu di letteratura.
18641: BASSINI, GIORGIO. - De Reiziger.
18403: BASTEN, WIEL. - Champignons & compagnons: De onbekende kant van een versierder in meer dan 200 recepten.
25884: BASTEN, FRED E. - Max Factor's Hollywood: Glamour, Movies and make-up.
31711: BASTET, FRÉDÉRIC. - Duizendjarig Dolen: Wandelingen door de antieke wereld.
31712: BASTET, FRÉDÉRIC. - De Schele Hertogin: Gedenkschriften van Marie-Caroline de Berry.
31473: BASTET, F.L. - Tussen Keulen en Parijs.
40918: BATAILLE, GEORGE. - Histoire de l'Oeil.
41135: BATAILLE, GEORGES. - L'Expérience Intérieure.
16165: BATAILLE, GEORGES. - Het Oog.
17585: BATCHELOR, DENZIL. (ED.). - The Boxing Companion.
28764: BATCHELOR, JOHN. - Mervyn Peake: A biographical and critical exploration.
27197: BATELAAN, MARLIES. - Vlees.
41678: BATENBURG, HARRY VAN. - Betsie of De grijns om de duiten.
37928: BATES, E.S. - Touring in 1600: A study in the devolpment of travel as a means of education.
32631: BATTIN, MARGARET PABST. - The Least Worst Death: Essays in bioethics on the end of life.
28297: BAUDELAIRE, CHARLES. - Eurêka par Edgar A. Poe.
35778: BAUDELAIRE, CHARLES. - L'Oeuvre Poétique de Charles Baudelaire.
38712: BAUDELAIRE, CHARLES. - Les Fleurs du Mal. Een bloemlezing.
42895: BAUDET, THIERRY. - OIkofobie: De angst voor het eigene.
42725: BAUDRILLARD, JEAN. - L'Échange Symbolique et la Mort.
21035: BAUDRILLARD, JEAN. - Sideraal Amerika.
5827: BAUDRILLARD, JEAN. - De Fatale Strategieën.
33834: BAUDSON, M & LUC DERYCKE (EDITORS). - Red: Curated by Robert Nickas.
18901: BAUDUIN, F. - Het Nederlandsch eskader in Oost-Indië 1914 - 1916. Benevens eenige beschouwingen over onze marine.
33702: BAUER, KATHARINA & KADE, THOMAS & THENIOR, RALF & WIDMAIER, ELLEN. - Verabredungen/ Afspraken: gedichten.
37169: BAUMGARTNER, PETER & SABINE PAYR (EDITORS). - Speaking Minds: Interviews with twenty eminent cognitive scientists.
27709: BAUWER, ERNST W. - Wereld Zonder Zon.
38296: BAVELAAR, HESTIA & ELS BARENTS. - Shinkichi Tajiri: Beeldhouwer / sculptor.
25256: BAWDEN, C.R. - The Modern History of Mongolia.
43061: BAX, MARTY & MAUREEN TRAPPENIERS (SAMENSTELLING). - Bloeiende Symbolen: Bloemen in de kunst van het fin de siècle.
5348: BAXTER, B M. - Albert Verwey's translation from Shelley's poetical works.
34458: BAYLEY, STEPHEN. - Taste: The secret meaning of things.
23768: BAYLEY, JOHN. - Iris: A memoir of Iris Murdoch.
27912: BAYNES, KEN. - Art and Society: Sex.
41534: BEAGLE, PETER. - Het Versierde Spijkerpak: Blue denim magic.
23272: BEATON, CLARE. - Het Viltboek: Gemakkelijk te maken projecten voor jong en oud.
16469: BEAUCLERK MAURICE, EDWARD. - The last of the Gentlemen Adventurers. Coming of age in the Arctic.
34365: BEAUFRET, JEAN. - Dialogue avec Heidegger: Approche de Heidegger.
32049: BEAUFRET, J. - Leçons De Philosophie: Tome 1. Philosophie Grecque - Le Rationalisme Classique + Tome 2. Idealisme Allemand et Philosophie Contemporaine.
9599: BEAUMONT, ELIE DE & RODOLPHE TÖPPFER - Mons. Cryptogame en Zijn Metamorphose.
25163: BEAUMONT, MICHAEL. - Tekst in Beeld: Toepassing met Vorm en Kleur.
41803: BEAUVOIR, SIMONE DE (EDITOR). SARTRE, J - P. - Quiet Moments in War: The letters of Jean-Paul Sartre to Simone de Beauvoir 1940-1963.
41804: BEAUVOIR, SIMONE DE (EDITOR). SARTRE J - P. - Witness to my Life: The letters of Jean-Paul Sartre to Simone de Beauvoir 1926-1939.
42184: BEAUVOIR, SIMONE - Het Afscheid: Kroniek van Jean-Paul Sartre's laatste jaren & gesprekken over literatuur, filosofie, politiek, vriendschap, liefde.
26203: BEAVER, PATRICK. - The Spice of Life: Pleasures of the Victorian Age.
23993: BEBEL, AUGUST. - Woman in the Past, Present & Future.
8128: BECK, JAMES. - Leonardo's Rules of Painting. An unconventional approach to modern art.
42779: BECKER, EDWIN & EDWIN MORRIS, ELIZABETH PRETTEJOHN, JULIAN TREUHERZ (REDACTIE). - Sir Lawrence Alma-Tadema.
39184: BECKER, OSKAR. - Größe und Grenze der mathematischen Denkweise.
16839: BECKETT, SAMUEL. - Molloy / Malone Sterft / Naamloos.
5238: BECKETT, SAMUEL. - Premier Amour.
39851: BECKETT, SAMUEL. - En attendant Godot/ Waiting for Godot. Tragicomedy in 2 acts. Bilingual edition. Translated from the original french text by the author.
1102: BECKETT, SAMUEL. - Het Beeld.
34735: BECKETT, SAMUEL. - Disjecta: Miscellaneous writings and a dramatic fragment.
34736: BECKETT, SAMUEL. - The Critical Heritage.
1097: BECKETT, SAMUEL. - Verroeren.
7963: BECKETT, SAMUEL. - Malone Sterft.
28831: BECKETT, SAMUEL - Gelukkige Dagen: Een toneelstuk in twee bedrijven.
8886: BECKETT, SAMUEL. - Ten slechtste gekeerd: Worstward Ho.
34817: BECKETT, SAMUEL. - Oh les Beaux Jours. Suivi de Pas moi.
34818: BECKETT, SAMUEL. - Tous ceux qui tombent.
27873: BECKETT, SAMUEL, K. SCHIPPERS, DANILO KIš E.A. - Raster 38.
1094: BECKETT, SAMUEL. - Eleuthéria. A play in three acts,
8921: BECKETT, SAMUEL. - Eleuthéria: A play in three acts.
12227: BECKETT, SAMUEL. - From an Abandoned Work.
21653: BECKETT, SAMUEL. - Slecht gezien slecht gezegd.
42603: BECKETT, SAMUEL. - Novels I, Novels II, Dramatic works III, Poems short Fiction Criticim IV.
41414: BEDAUX, JAN BAPTIST. - The Reality of Symbols: Studies in the iconology of Netherlandisch art 1400-1800.
40472: BEDAUX, J.B. E.A. (REDACTIE). - Annus Quadriga Mundi: Opstellen over middeleeuwse kunst opgedragen aan Prof. Dr. Anna C. Esmeijer.
31468: BEECHING, FRANCES J. - The Voice in the Wilderness.
21087: BEECKMAN, GEERT JAN. - Diep in het seizoen.
18962: BEEK, PAUL M. - Aart Schonk: Beeldhouwer.
22812: BEEK, PAUL. VAN - Een buitgewoon gebouw voor ouderen: In Het Oude Noorden, zelfstandig, verzorgd wonen.
38516: BEEK, MARIUS VAN & PAUL COUMANS. - Jaap Mooy.
28116: LIESBETH RAHDER. WIM VAN DER BEEK. - Liesbeth Rahder: Schilderijen.
25497: BEEK, GEERT VAN. - De Steek van een Schorpioen.
38907: BEEK, B.L. VAN, R.W. BRANDT AND GROENMAN-VAN WAATERINGEN, W. (ED.). - Ex Horreo.
27924: BEEKE, ANTHON (CONCEPT EN FOTOGRAFIE). - The Last Waltz: De beste Konijnenrecepten!
34602: BEEKERS, WOUTER P. & ROLF E. VAN DER WOUDE. - Niet bij steen alleen: Patrimonium Amsterdam: van sociale vereniging tot sociale onderneming 1876-2003.
23507: A.A. BEEKMAN, E. HELDRING, J.F. NIERMEYER E.A. (RED.). - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap: Tweede serie deel XXIII no. 2, maart.
23668: BEEKMAN, DR. A.A., J.C. VAN EERDE, DR. G.A.F. MOLENGRAAFF E.A. (RED.). - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. Tweede Serie Deel XXXIII 1916, No 5 (15 sept).
23674: BEEKMAN, DR. A.A., C. EASTON, J.C. VAN EERDE E.A. (RED.). - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. Tweede Serie Deel XXXV 1918, No 3 (mei).
23676: BEEKMAN, DR. A.A., C. EASTON, J.C. VAN EERDE E.A. (RED.). - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. Tweede Serie Deel XXXV 1918, No 1 (15 maart).
23509: BEEKMAN, A.A. & J.C. VAN EERDE, G.A.F. MOLENGRAAFF E.A. (REDAKTIE). - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap: Tweede serie deel XXXI no. 5, september.
23523: A.A. BEEKMAN, E. HELDRING, J.F. NIERMEYER E.A. (RED.). - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap: Tweede serie deel XXIII, no 6.
23524: A.A. BEEKMAN, E. HELDRING, J.F. NIERMEYER E.A. (RED.). - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap: Tweede serie deel XXIII, no 4.
23672: BEEKMAN, DR. A.A., J.C. VAN EERDE, DR. G.A.F. MOLENGRAAFF E.A. (RED.). - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. Tweede Serie Deel XXXIV 1917, No 2 (15 maart).
21235: BEEKMAN, HENDRIK & JOSSE DE HAAN. - As Wurden Slipe Wurde/Als Woorden Geslepen Worden/When Words Are Polished/Cuando la Palabra Ha Sido Pulida/Quand la Parole A Eté Polie.
23670: BEEKMAN, DR. A.A., J.C. VAN EERDE, DR. G.A.F. MOLENGRAAFF E.A. (RED.). - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. Tweede Serie Deel XXXIV 1917, No 6 (15 nov).
23510: A.A. BEEKMAN, E. HELDRING, J.F. NIERMEYER E.A. (RED.). - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap: Tweede serie deel XXIV no. 6, november.
23514: A.A. BEEKMAN, J.C, EERDE, G.A.C. MOLENGRAAFF E.A. (RED.). - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap: Tweede serie deel XXXIII no. 3b, mei.
23511: A.A. BEEKMAN, E. HELDRING, J.F. NIERMEYER E.A. (RED.). - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap: Tweede serie deel XXV no. 1, januari.
23675: BEEKMAN, DR. A.A., C. EASTON, J.C. VAN EERDE E.A. (RED.). - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. Tweede Serie Deel XXXV 1918, No 1 (15 jan).
23515: A.A. BEEKMAN, G.A.C. MOLENGRAAFF, J.F. NIERMEYER E.A. (RED.). - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap: Tweede serie deel XXVI no. 6, november.
23526: BEEKMAN, A.A., J.C. VAN EERDE, G.A.F MOLENGRAAFF E.A. (RED). - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap: Tweede serie deel XXVII, no 5.
25584: BEELAERTS VAN BLOKLAND, JHR. F.W.A., PROF. DR. M.G. BUIST, DRS. M.W. KOK E.A. - Paviljoen Welgelegen 1789-1989: Van buitenplaats van de bankier Hope tot zetel van de provincie Noord-Holland.
33688: BEENTJES, GERARD. - De Nagel van de Tijd.
20690: BEER, T.H. DE. - Twee delen: Noord en Zuid: Taalkundig tijdschrift voor de beide Nederlanden.
35882: BEERBOHM, MAX. - Rossetti and His Circle.
37817: BEEREBOOM, HENK. - Henk Beereboom / 70 / Foto's.
5331: BEERLINF, R.F. (E.A.) . - De dood. Gidsartikelen.
19877: BEERLING, DANE - Geschiedenis ben ik.
33052: BEERLING, R. F. - Wittgenstein geeft te denken: Zesentwintig commentaren en een inleiding.
41130: BEERLING, R.F. - Antithesen: Vier studies.
19872: BEERLING, DANE. - Rotterdam.
19873: BEERLING, DANE. - Gedichten.
19874: BEERLING, DANE. - Uit het nest gevallen.
19875: BEERLING, DANE. - Uit het paradijn getild en in de Japanse hel gesmeten of, een andere kijk op de twintigduizend dollar 'Japanse ereschulden'.
19868: BEERLING, DANE. - Indisch zijn of niet Indisch zin, dat is de vraag.
17838: BEERLING, DANE. - Joa & Maria.
19878: BEERLING, DANE. - Hamad en Andere Verhalen.
19871: BEERLING, DANE. - Schimmen
19876: BEERLING, DANE. - Gedichten verzameld.
19870: BEERLING, DANE. - Op kleur gelet.
19869: BEERLING, DANE. - Tweehonderdduizend indo's buiten de japanse kampen.
42534: BEERLING, R. F. - Van Nietzsche tot Heidegger: Drie studies.
19744: BEERLING, DANE - Tussen flarden vanmist: verhalen met een Indische achtergrond
19745: BEERLING, DANE. - Zwerte vogels in de nacht.
19746: BEERLING, DANE. - Het was warm in Tjimahi toen de foto werd gemaakt.
19747: BEERLING, DANE. - Indisch zijn of niet zijn, dat is de vraag.
19748: BEERLING, DANE. - De Zoon.
19749: BEERLING, DANE. - Bersiap aan Het IJ.
19750: BEERLING, DANE. - In de schaduw van bergen.
35675: BEERS, PAUL. - Bij De Sonnetten van de Kleine Waanzin van Hans Andreus.
19678: BEERTEN, VERA A. - Kantelingen.
41138: BEGEMANN, ALBERTUS WILLEM. - Plato's Lysis.
28234: BEGLEY, LOUIS. - Why the Dreyfus Affair matters.
41000: BEHAN, TOM. - See Naples and Die: The Camorra and organised crime.
31908: BEHRENDT, HENK. - The Significance of Relapse in Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia.
20723: BEHRISCH, R. (ED.) - Sputtering bt Particle Bombardement I: Physical Sputtering of single-element solids.
17059: BEIDERBACK, ANNETTE BEATRIX. - Pharmacoepidemiological studies with cancer as outcome: relevant findings and methodological aspects. Met een samenvatting in het Nederlands.
40193: BEIJER, WIEL; BEN VAN MELICK & INE SIJBEN (RED.) - Kom Je Buiten Spelen?: Paul van der Velden (1946-2011), schrijver/activist in Heerlen.
24960: BEIJER, HANS & JOLANDA HENDRIKSEN, WILLY HIJMANS E.A. - Helden - Slachtoffers: Heldhaftige Slachtoffers, Gymnasium Haganum 1940 - 1945.
12719: BEINTEMA, ALBERT. - In de Voetsporen van Shackleton: De dwaze gekte en de alledaagse gewoonheid van de Antarctische cultuur.
2749: BEJA, MORRIS & DAVID NORRIS (EDS.). - Joyce in the Hibernian Metropolis. Essays.
37147: BEJCZY, ISTVÁN & SASKIA STEGEMAN. - Gerard Geldenhouwer van Nijmegen (1482-1542): Historische werken. Historia Batavica/ Germaniae Inferioris historiae/ Germanicarum historiarum illustratio.
37032: BELIËN, HERMAN & PAUL KNEVEL, INEKE VAN TOL. - Geschiedenis op straat: Wandelen door historisch Nederland.
40037: BELINFANTE, JUDITH C.E & EDWARD VAN VOOLEN, DAVID P. COHEN PARAIAIRA, JAFFA BARUCH-SNAJ, JULIE-MARTHE COHEN. - The Esnoga: A monument to Portuguese-Jewish culture.
20597: BELINFANTE, JUDITH C.E. - Joods Historisch Museum, Jewish Historical Museum: Nederlandse Musea III.
31480: BELINFANTE, JUDITH. & ROB HARTGERS. - Bijzondere collecties van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam.
41270: BELL, JOHN. - A Journey from St Petersburg to Pekin 1719-22.
25890: BELL, QUENTIN. - Virgina Woolf: A biography. Volume two Mrs Woolf 1912-1941.
14376: BELL, QUENTIN. - Virginia Woolf. A biography.
39305: BELLAIGUE, CHRISTOPHER DE. - The Islamic Enlightenment: The modern struggle between faith and reason.
29115: BELLE, MARCEL VAN. - Denken In Onvergelijkbare Perspectieven: Een taalfilosofisch grondslagenonderzoek.

Next 1000 books from Antiquariaat Fenix Amsterdam

10/27