Antiquariaat Fenix Amsterdam
Frans Halsstraat 88, 1072 BW Amsterdam, The Netherlands.            Email: gotofenix@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
21067: JONG, STEVEN H.P. DE. - Gedichten om 'e Aldehou.
21086: JONG, ALPITA. DE. - Ûnder de Minsken: njoggen ferhalen oerste út it Italiaansk.
31907: DE JONG, SASKIA. - Résistent.
21190: JONG, ANNY DE. - @pesturt.
21197: JONG, ANNY. DE. - Spikergek.
21201: JONG, HANNKE. DE. - De betoverhoed.
21207: JONG, HANNEKE. DE. - De griene fretop.
29839: JONG, JACQUELINE B. DE, IRA VAN KEULEN EN JEANNETTE QAST (RED.). - Van Vergeetpil tot Robotpak: Human enhancement voor een veilige en rechtvaardige samenleving?
16011: JONGBLOED, LIA. - Na de Dood. Omgaan met anbestaanden.
35720: JONGE, HARM DE. - Josja Pruis.
29931: JONGE, DICK E.A. - Het Amsterdamse Bos: Natuur dichtbij de stad.
18435: JONGE, DR. C.H. DE. - Nederlandse Tegels.
27144: JONGE, FREEK DE. - Iets Rijmt op Niets: Verzamelde liedjes 1967-1990.
28460: JONGH, EDWARD DE. - De Boog.
22860: JONGH, WIL. DE. - Olie en Zweet, een Traan, een Lach.
18187: JONGSMA, HABO JELLO. - Synchronisatie en Interactie van Hartcellen in Weefselcultuur.
26935: JONK, NIC. - Sculpture.
20695: JONKMAN, ADA. - Zwerfster in Frankrijk: Mijn leven als clochard.
33631: JONQUIÈRE, TESSEL. - Flavius Josephus: Joods geschiedschrijver in het Romeinse rijk.
14973: JONZEN, KARIN. - Sculpture.
36526: JOOR, JOHAN. - De Adelaar en het Lam: Onrust, opruiing en onwilligheid in Nederland ten tijde van het Koninkrijk Holland en de inlijving bij het Franse keizerrijk (1806-1813).
31586: JOORDENS, JOSEPHINE C.A. - The Power of Place: Climate change as driver of hominin evolution and dispersal over the past five million years.
27545: JOOST, TH. VAN & L. REIJNDERS (RED.). - Milieu en Huid: De huid als spiegel van het milieu.
28572: JOOSTEN, CORRIE & COEN PEPPELENBOS. - Zacht Gezicht aan Zacht Gezicht: De mooiste gedichten over vrouwenvriendschappen.
28672: JOOSTEN, CORRIE & COEN PEPPELENBOS (SAMENST.). - Hij Zag een Kameraad in Je: De mooiste gedichten over mannenvriendschappen.
14701: JOPLIN, JANIS. - Songbook.
21174: JORAS, MONIKA M. - Mensch und Atem: Gedichte und Gedanken 1967-2009.
28392: JORDAN, TIM. - Activism! Direct action, hacktivism and the future of society.
23819: JORDAN, NEIL. - The Past.
25385: JORDAN, MICHAEL. - Islam: An Illustrated history.
27117: JORINK, ERIC, CHRISTOPHE MADELEIN, HERMAN ROODENBURG E.A. (RED.). - De Achttiende eeuw: Documentatie Werkgroep Achttiende Eeuw. Jaargang 42 -2 (2010).
27118: JORINK, ERIC, CHRISTOPHE MADELEIN, HERMAN ROODENBURG E.A. (RED.). - De Achttiende eeuw: Documentatie Werkgroep Achttiende Eeuw. Jaargang 43 -1 (2011). Enlightenment?
27119: JORINK, ERIC, CHRISTOPHE MADELEIN, HERMAN ROODENBURG E.A. (RED.). - De Achttiende eeuw: Documentatie Werkgroep Achttiende Eeuw. Jaargang 43 -2 (2011).
27328: JOSEPH, ROBERT. - Wijn En Wijnstreken Van Frankrijk: Praktische informatie over wijn proeven, wijn kopen en wijn bewaren.
19985: JOST, INGRID. - Drie Stenen voor Een Bilbiotheek. Naar aanleiding van de tentoonstelling 'Het verhaal bij het materiaal' in 1980 in het Utrechtse Universiteitmuseum.
15710: JOUGHIN, LOUIS & MORGAN, EDMUND M. - The Legacy of Sacco & Vanzetti.
29426: JOUVE, PIERRE JEAN. - Génie.
23836: JOYCE, JAMES. - Een Portret van de Kunstenaar als Jongeman.
23825: JOYCE, JAMES. - The Works of James Joyce.
23104: JOYCE, JAMES. - Ulysses.
15735: JOYCE, JAMES. - A shorter Finnegans Wake.
24978: JUDT, TONY. - Het Land is Moe: Verhandeling over onze ontevredenheid.
30583: JUDT, TONY. - The Memory Chalet.
34658: JUNG, C.G. - Symbols of Transformation. Vol. 5 of Collected works.
15392: JUNGK, ROBERT. - De Atoomstaat. De terreur van de technologische vooruitgang.
16936: JUNGMANN, WIM. - Wat is het met Loes? Dagboek van een voorbij leven.
18339: JÜRGENS, KARL. - Etymologisches Fremdwörterbuch der Pflanzenkunde mit besonderer Berücksichtigung der deutschen Flora.
25027: CAILLETEAU & JURION. - Anachron: 1. De Terugkeer van het Beest.
35741: JÜRSS, FRITZ (U.A.) - Geschichte des Wissenschaftlichen Denkens im Alterum.
25649: JUST, WARD S. - To What End: Report from Vietnam.
30882: KAAIJ, MARTIN. - Toon Zetters: Sleutel tot de klassieke muziek.
18411: KAAL, DRS. G.TH.F. - Geslachtsbepaling bij Vogels.
7179: KAAS, DR. A.J.W. - August Strindberg. Een psychologische studie.
30875: KABAKOV, ILYA. - The Old Reading Room: Een intallatie in de Doelenzaal te Amsterdam.
33410: KABAT-ZINN, JON. - Coming To Our Senses: Healing ourselves and the world through mindfulness.
2780: KADT, J. DE. - Uit Mijn Communistentijd.
2762: KADT, J. DE. - Rusland en wij.
28534: KAFKER, A. & JAMES M. LAUX (EDITORS) - The French Revolution: Conflicting interpretions
27972: KAHL, RUDOLF. - Herinneringen: Mijn jeugd op de puinhopen van het Derde Rijk.
36566: KAISER, J.W. - Levensopgang.
22776: KAL, JAN. - Fietsen op de Mont Ventoux: 222 sonnetten.
22509: KAL, JAN. - Oprechte Haarlemse Sonnetten.
4093: KALEDIN, SERGEJ. - Een Schamel Kerkhof.
17778: KALFF, DONALD. - Onafhankelijkheid voor Europa: Het einde van het Amerikaanse ondernemingsmodel.
35819: KALK, EISSE. - Nieuw Leven voor Meer Gebouwen: Hergebruik kan sneller en beter.
32411: KALSBEEK, L. - Van Christen tot Antichrist: Uit het leven en denken van Nietzsche en over zijn invloed op de moraal.
21751: KAMAGURKA. - De Rimpelclub.
28945: KAMAGURKA. - De Rimpelclub.
21226: KAMALSKI, JUDITH. - Coherence Marking, Comprehension and Persuasion: On the processing and representation of discourse.
29891: KAMINOFF, LESLIE. - Yoga Anatomy.
19148: KAMP-ROELANDS, NANCY. - Towards a Framework for auditing Environmental Reports.
25893: KAMP, JURRIAAN. - Omdat Mensen er toe Doen: naar een economie voor iedereen.
20317: KAMPEN, ANTHONY. VAN. - Leesweekgeschenk 1957.
33755: KAMPEN, ELSKE. - Man En Mem: Gedichten.
32412: KAMPHUIS, J. - Nietzsche in Nederland.
29981: KAMPS, W.A., M.C. NAAFS-WILSTRA, A.Y.N. SCHOUTEN-VAN MEETEREN E.A. (RED.). - Werkboek Ondersteunende Behandeling in de Kinderoncologie.
21348: KAMSTEEG, A. - Ambon nu, Ambon sekarang.
6637: KAN, A.H.M.J. VAN. - Bezitsverhoudingen.
17686: KANDINSKY. - Du Spirituel dans l'Art et dans la Peinture en particulier.
23890: KANDO, ATA & DIANA BLOK; SACHA DE BOER. (EDS.) - The Living Other.
30762: KANE, ELISHA KENT. - Arctic Explorations: The second Grinnell in search of Sir John Franklin. 1853, '54, '55.
21910: KANELLOS, NICOLÁS. - Herencia: The anthology of Hispanic literature of the United States.
32430: KANT, IMMANUEL. - Kritik der reinen Vernunft.
32424: KANT, IMMANUEL. - Kritik der praktischen Vernunft. Grundlegung zur Metaphysik der Sitten.
32427: KANT, IMMANUEL. - Kritik der praktischen Vernunft. Kritik der Urtheilskraft.
32415: KANT, IMMANUEL. - Briefe.
35607: KANT, IMMANUEL. - Werke I: Vorkritische Schriften bis 1768.
34653: KANT, IMMANUEL. - Kritik der reinen Vernunft, band I + II.
29190: KANT, IMMANUEL. - Von den Träumen der Vernunft: Kleine Schriften zur kunst, Philosopie, Geschichte und politiek.
36536: KANT, IMMANUEL. - Kritiek van de Zuivere Rede.
34323: KANT, IMMANUEL. - The Moral Law: Groundwork of the metaphysic of morals.
30213: KANTOR, SYBIL GORDON. - Alfred H. Barr, Jr. and the Intellectual Origins of the Museum of Modern Art.
13311: KANTOR, ALFRED. - Das Buch des Alfred Kantor.
6571: KANTOR, ALFRED. - Het Boek van Alfred Kantor.
23688: KAPER, KARLA. - Leda en de Zwaan.
23702: KAPER, KARLA. - Beelden 1970-1989.
34677: KAPLAN, ROBERT D. - Balkan Ghosts: A journey through history.
36037: KAPLAN, ROBERT D. - An Empire Wilderness: travels into America's future.
34807: KAPLAN, YOSEF (ED.). - The Dutch Intersection: The Jews and the Netherlands in Modern History.
1385: KAPLAN, WENDY (ED.). - Scottish Art and Design. 5000 years.
35921: KAPPELHOF, TON. - Dukaten, Daalders en Duiten: Een geschiedenis van het geld.
28065: KAPTEIN, NICO. - Pera Hari Lahir Nabi Muhammad Saw: Asal usul dan penyebaran awalnya; Sejarah di magrib dan spanyol muslim sampai abad Ke-10/Ke-16.
35020: KARGIETER, FREDERIK. - Kilende Asa Foetida
20460: KARL, WILHELM, PRINZ VON ISENBURG. - Meine Ahnen.
31695: KARLINSKY, SIMON (ED.). - The Nabokov-Wilson Letters: Correspondence between Vladimir Nabokov and Edmund Wilson 1940-1971.
33305: KARLINSKY, SIMON. (EDITOR). - The Nabokov-Wilson Letters: Correspondence between Vladimir Nabokov and Edmund Wilson 1940-1971.
22932: KARSTKAREL, PETER. - Bloedmooi Wûnseradiel.
22355: KASPERSMA, JELLE. - Ave Marije: Madonna fan Starum.
26591: KASSIES, JAN. - Op Zoek naar Cultuur: Verzamelde opstellen.
16287: KAST, V. - Leven met verlies.
20448: KASTEN, BERND. - Prinz Schaps: Schwarze Schafe im mecklenburgischen Fürstenhaus.
35611: KÄSTNER, ERHART. - Offener Brief an die Königin von Griechenland: Beschreibungen, Bewunderungen.
36074: KATAJEV, IVAN. - Melk en Andere Verhalen.
31392: KATOK, ANATOLE & VAUGHN CLIMENHAGA. - Lectures on Surfaces: (Almost) everything you wanted to know about them.
18213: KATS, J. - Spraakkunst en Taaleigen van het Javaansch: Methodisch gerangschikte voorbeelden en oefeningen voor het aanleren van de Javaansche taal.
32439: KAUFMANN, WALTER. - Nietzsche. Philosoph - Psychologe - Antichrist.
19426: KAVÁFIS, K.P. - Verzamelde Gedichten: Deel 1 de 154 gedicten.
24852: KAVANAGH, P.J. - The Perfect Stranger.
5544: KAVANAGH, F.J. - On the Way to the Depot.
26418: KAVANAGH, JULIE. - Secret Muses: The life of Frederick Ashton.
10664: KAVANAUGH, ROBERT E. - Facing Death.
15777: KAY, L. - Vleermuizen wijzen een nieuwe weg voor blindenoriëntering.
22825: KÄYSER, A.F PROF.DR; CARELS, PROF.DR; GEE, DE A.J,DR (REDACTIE). - Het Tandheelkundig Jaar 1999.
22826: KÄYSER, A.F PROF.DR; CARELS, PROF.DR; GEE, DE A.J,DR (REDACTIE). - Het Tandheelkundig Jaar 1998.
22827: KÄYSER, A.F PROF.DR; CARELS, PROF.DR; GEE, DE A.J,DR (REDACTIE). - Het Tandheelkundig Jaar 1997.
27960: KAZANTZAKIS, NIKOS, NELSON ALGREN, FRANK O'HARA E.A. - Randstad 6.
5284: KEANE, PATRICK J. - Yeats's interactions with tradition.
34215: KEARNS, EMILY. - Ancient Greek Religion: A sourcebook.
35017: KEATS, JOHN / JAN PRINS. - Ode on a Grecian Urn / Loflied op een Grieksche Vaas.
21552: KEE, ROBERT. - Trial & Error: The Maguires, the Guildford Pub Bombings and British Justice.
36590: KEEL, HEESUNG. - Denken und Handeln des Son: Zur Begründung des koreanischen Zen-Buddhismus durch Chinul.
29536: KEENE, DONALD. - Nó: The Classical Theatre of Japan.
30388: KEERKRING, DE & AMSTERDAMS BALLONGEZELSCHAP E.A. - Keerkring 77.
35937: KEHLMANN, DANIEL. - Measuring the World.
25118: KEHRLI, J.OTTO. - Typograhie und Kunst.
12869: KEIJZER, NICO. - The Military Duty to Obey.
34700: KEIJZER, FRED. - Filosofie van de Toekomst: Over nut en noodzaak van sciencefiction.
17862: ASANA KEIKO. - Circular Cats.
36491: KEIZER, MADELON DE (REDACTIE). - Utopie: Utopisch denken, doen en bouwen in de twintigste eeuw.
36500: KEIZER, BERT. - Waar blijft de Ziel?
22140: KELK, C.J. EN GÉZA FRID. - De Zwarte Bruid: Opera Parodistica in drie bedrijven.
25101: KELK, C., P. MOEDIKDO, M. MOERINGS E.A. (RED.). - Grenzen en Mogelijkheden: opstellen over en rondom de strafrechtspleging.
26147: KELLEHER, DERRY. - Republicanism, Christianity, Marxism: An alien ideology?
34020: KELLER, HEIDI & MIRANDA GREAVES. - Kookkunst uit de Cariben: Eetcultuur en recepten.
27358: KELLER, FRIEDRICH. - So Schmecht's am Besten!
16386: KELLERMAN, ERIC, BERT WELTENS, THEO BONGAERTS (ED.). - Eurosla 6: A selection of papers.
16012: KELLEY, PATRICIA. - Een Woord van Troost. Handreiking bij rouw en rouwverwerking.
13326: KELSO, NICKOLAS. - Errors of Judgment. SOE's Disaster in the Netherlands, 1941-44.
26764: KEMP, BERNARD, GABRIËL SMIT, LAMBERT TEGENBOSCH E.A. (RED.). - Roeping: Cultureel maandblad jaargang 36 no. 9, januari 1961.
26760: KEMP, BERNARD, GABRIËL SMIT, LAMBERT TEGENBOSCH E.A. (RED.). - Roeping: Cultureel maandblad jaargang 38 no.10-11, februari-maart 1963.
35797: KEMPEES, LÉANNE. - Aan De Hand Van Wonderland: als beeldspraak de taal is waarin wij spreken.
27818: KEMPER, RACHEL H.. - Costume.
31291: KEMPOWSKI, WALTER. - Culpa: Notizen zum Echolot.
18466: KEMPOWSKI, WALTER. - Wij Scharen Ons om de Troon.
18467: KEMPOWSKI, WALTER. - Een Hoofdstuk Apart.
31472: KENEALLY, THOMAS. - The Great Shame.
34737: KENNEDY, ANDREW K. - Samuel Beckett.
21836: KENNELLY, BRENDAN. - Begin.
21881: KENNELLY, BRENDAN. - The Crooked Cross.
16503: KENNER, HUGH. - Joyce's Voices.
32442: KENNY, ANTHONY. - The Rise of Modern Philosophy: A New History of Western Philosophy Volume 3.
36220: KENT, DALE. - The Rise of the Medici: Faction in Florence 1426-1434.
29798: KENT, ALEXANDER. - Signal - Close Action!
20875: KEONG NG, YUEN. - Automated Photographic Photometry in Field #3 of the Palomar-Groningen Survey: Confrontation with a galactic population model.
20170: KERBO, RONAL C. - The Hidden World of Caves: A Children's guide to the underground wilderness.
8142: KERCKHOFF, EMILIE VAN. - Oud-Italiaansche Villa's, Tuinen en Parken.
22286: KERLOGUE, FIONA. - Batik: Ontwerp, stijl en geschiedenis.
31232: KERREMANS, RICHARD. & GUY JENNINGS. (EDITORS). - Jan de Clerck 1881-1962.
13706: KERSSEMAKERS, LEO. & PIM VAN PAGÉE, PIET VISSER. (REDACTIE). - Momento Mori - Dansen met de Dood. De dodendans in boek en prent.
7845: KERSTEN, PAUL. - De Alledaagse Dood van Mijn Vader.
18089: KESEL, W.G. DE. - Aspecten van de rituele kunst. Kultuurhistorische bijdrage over bindmiddelen in de rituele kunst.
33149: KESSELS, JOS. - Geluk en Wijsheid voor Beginners.
28944: KESSLER, HUBERT. - Föld Alatti Ösvényeken. (In The World of Eternal - Caving in Hungary).
2861: KESTEN, HERMAN. - De Kinderen van Guernica.
33548: KETS DE VRIES, MANFRED F.R. & ELISABET ENGELLAU. - Het leiderschap van Alexander de Grote.
34799: KETTENDÖRFER, HORST. - Teckels: Voor kinderen en volwassenen.
21324: KEULEN, MENSJE VAN. - De Laatste Gasten: Roman.
16793: KEULS, YVONNE. - Mevrouw mijn moeder.
20130: KEULS, YVONNE. - Benjamins bruid.
18918: KEUNING, J. (RED.). - De Tweede Scheepvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder Jacon Cornesliz. van Neck en Wybrant Warwijck 1598-1600. Journalen, documenten en andere bescheiden.
18920: KEUNING, J. (RED.). - De Tweede Scheepvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder Jacon Cornesliz. van Neck en Wybrant Warwijck 1598-1600: Journalen, documenten en andere bescheidenen.
28675: KEUR, VERA & THEO VAN STEGEREN. - Het Gedroomde Land: Reis naar het hart van Argentinië.
27407: KEY, SARAH, JENNIFER NEWMAN BRAZIL, VICKI WELLS. - Christmas Carol Cookbook.
34698: KEYNES, JOHN MAYNARD. - A Treatise on Money, Vol II: The applied theory of money.
29217: KEYNES, RANDAL. - Darwins Dochter.
16032: KEYSER, MARJA, RED. - Grafisch Nederland 1981.
32448: KEYSERLING, A. / MACH, CARNAP, WITTGENSTEIN. - Der Wiener Denkstil: Mach, Carnap, Wittgenstein.
28665: KHURI, FUAD I. - The Body in Islamic Culture.
30307: KIEKEBELT, THIJS & NICO KIEKEBELT. - De Klopgeest 19.
1397: KIELY, DAVID. M. - John Millington Synge: A biography.
36521: KIERKEGAARD, SØREN. - Die Schriften über sich selbst.
36522: KIERKEGAARD, SØREN. - Gesammelte Werke 11. und 12. Abteilung: Der Begriff Angst, Vorworte.
29084: KIERKEGAARD, SØREN. - Plankenkoorts en Drankzucht: Twee essays over theater.
36529: KIERKEGAARD, SØREN. - Philosophische Brocken: De omnibus dubtandum est.
36133: KIERKEGAARD, SØREN. - De Onmiddelijke Erotische Stadia of het Muzikaal-erotische: Over Mozarts Don Giovanni.
35468: KIERKEGAARD. - Dagboeknotities: Een keuze.
36143: KIERKEGAARD, SØREN. - Schotschriften tegen Gevestigde Kerkelijkheid: Het Ogenblik c.a.
27612: KIERS, P.H. & J.H. STORK. - Trams en Tramlijnen: De geschiedenis van de Amsterdamse elektrische tramlijnen.
7207: KILKENNY, JOHN. - Shamrocks and Shepherds: the Irish of Morrow County.
36619: KIND KIND (DENNIS EN WENDEL KIND). - Secret Scouts en de Verloren Leonardo: Deel 1.
23931: KING, FRANCIS. - Magie: Seksualiteit perversie.
30596: KING, ROSS. - Michelangelo and the Pope's ceiling.
30419: KING, ROSS. - Brunelleschi's Dome: How a Renaissance Genius reinvented architecture.
1064: KING, JAMES. - Virginia Woolf.
13692: KINGSLEY, CHARLES. - Two Years Ago.
34383: KINNEGING, ANDREAS. - Geografie Van Goed en Kwaad: Filosofische essays.
19716: KINNEY, HARRISON (ED.). - The Thurber letters: The Wit, Wisdom, and suprising Life of James Thurber.
35737: KINSELLA, MARY. - An Irish Farmhouse Cookbook.
24261: KINSELLA, JOHN. - The Hunt & other poems.
26255: KINSELLA, THOMAS. - Butcher's Dozen.
15539: KIRBY, MANSFIELD. - Een Vaas voor de Keizer, een Schaal voor de Meid.
32450: KIRCHHOFF, JOCHEN. - Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling: In Selbstzeugnissen und Bilddokumenten dargestellt von Jochen Kirchhoff.
35794: KIRCHNER, ERNST LUDWIG. - Drawings and Pastels.
19737: KIRSCH, JONATHAN. - The Grand Inquisitor's Manual: A history of Terror in the Name of God.
31092: KIRSCHBERG, LEOPOLD. - Erinnerungen eines Bibliophilen & Katalog der Büchersammlung Leopold Hirschberg.
20809: KISTEMAKER, J. - Thermodynamische eigenschappen van helium in de omgeving van ?-punt.
20840: KISTEMAKER, J; J. BIGELEISEN; A.O.C. NIER (EDITORS). - Proceedings of The International Symposium on Isotope Separation. Held in Amsterdam, April 23 - 27, 1957.
30462: KISTEMAKER, RENEE & ROELOF VAN GELDER. - Amsterdam: The Golden Age 1275-1795.
25721: KITCHEN, LEANNE. - Van de Bakker.
18498: KITCHING. - Presentatie Oorskulptuur: Hora Est!.
34457: KLADSTRUP, DON & PETIE KLADSTRUP. - Wine and War: The French, the Nazis, and thebattle for France's greatest tresure.
17990: KLASEN, LUDWIG. - Zucker-Fabriken, Zuckerwaaren-, Chocoladen- und Cichorien-Fabriken.
17991: KLASEN, LUDWIG. - Brauereien, Brennereien, Stärke,- Dextrin, - Traubenzucker, - und Sago- Fabriken.
36095: KLASHORST, G.O. VAN DE & H.W. BLOM & E.O.G. HAITSMA MULIER. - Bibliography of Dutch Seventeenth Century Political Thought: An annotated inventory 1581-1710.
35718: KLATTE, ULRICH. - Worldwide Discography & Price Guide: The Vertigo Swirl Label.
18448: KLATTER, J. - Amoreuse Liedekens.
29531: KLEEF, DIEDERIK VAN. - Erotieve Maskers.
22366: KLEEFSTRA, JAN. - Fragminten.
19422: KLEIJWEGT, GERRIT EN CAS OORTHUYS. - Reünie.
24551: KLEIN, HERMANN, J. - Stern-Atlas: Für Freunde der Himmelsbeobachtung.
22852: KLEIN, PETER W., TOM W.J. PIETERS & FRANS VAN DER KOLFF. - Reistogten om den Aardkloot: De ontdekking van de wereld door kooplui en geleerden.
20839: KLEIN, WILHELMINA. - Thermodynamic Perfomance of A Gas-core Fission Reactor.
20861: KLEIN, W. - Thermodynamic Performance of a Gas-Core Fission Reactor.
33701: KLEIN ZANDVOORT, BERNKE. - Augustus was overrijp.
36331: KLEIN, S.R.E. - Patriots Republikanisme: Politieke cultuur in Nederland (1766-1787).
29281: KLEIN, P.W. & M.A.V. KLEIN-MEIJER. - De Wereld van de Koninklijke Bibliotheek 1798-1998: Van statelijke institutie tot culturele onderneming.
26258: KLEIN, DAN. - Art Deco.
35049: KLEINRENSINK, GERRIT JAN (ED.). - De Zaak Nietzsche: Opstellen en essays van Wim van Dooren, H. van Galen Last, Elrud Ibsch, Chaim Levano, Leo Samama, Jeroen Stumpel.
35539: KLEP, P.M.M. J.TH.LINDBLAD, A.J. SCHUURMAN, P. SLINGELENBERG, & TH.VAN TIJN. (REDAKTIE.) - Wonen in het Verleden: 17e-20e eeuw. Economie, politiek, volkshuisvesting, cultuur en bibliografie.
21429: KLERCK, BRAM DE, ERNST VAN RAAIJ EN WILLEM WARNAARS (RED.). - Tweegesprek: opstellen voor Dorte Nicolaisen / Zwiegespräch: Aufsätze für Dorte Nicolaisen.
19224: KLERK, PETER DE. - Zitten: Hoe zit dat?
29184: KLEVER, W.N.A. - Dialectisch Denken: Over Plato, wiskunde en de doodstraf.
29185: KLEVER, W.N.A. & H. KIMMERLE J. HOLLAK, R.J. DE FOLTER, A.F. VAN LEEUWEN. E.A. - Hegel Omstreden: Boedelscheiding na 150 jaar.
19467: KLIJSEN, ANDRÉ (CONCEPT) BIJDRAGEN VAN VERSCHILLENDE AUTEURS W.O: SOPHIE CALLE, TADAO SATO, RENÉ ZWAAP. - NOX. Deel 1. Actiones in Distans. Foto Essays.
31009: KLIMCHOUK, ALEXANDER B. &DEREK C. FORD, ARTHUR N. PALMER, WOLFGANG DREYBRODT. (EDITORS) - Speleogenesis: Evolution of karst aquifers.
24643: KLINGER, MAX. - Max Klinger: 1857-1920 Beeldhouwwerken, schilderijen, tekeningen, grafiek.
22273: KLINGNER, FRIEDRICH. - Virgils Georgia.
36373: KLINKERT, CHRISTI M. & ALICE TAATGEN. - Claes Jacobsz van der Heck (ca. 1578-1652) Een Alkmaarse Schilder in de Gouden Eeuw.
33894: KLINKERT, H.C. - Supplement op het Nieuw-Maleisisch-Nederlands Woordenboek.
36572: KLOEK, JOOST & KARIN TILMANS (REDACTIE). - Burger.
17717: KLOKKE, A.H. - Yaws in the Households of Tjawas (Central Java): An epidemiologic study from the Trenponematoses control program in Indonesia.
31156: KLOMPMAKER, HEIN (RED.). - Early Farmers in Europe/A korai földmuvelok Európában/Los primeros agricultores de Europa/De eerste boeren in Noord Nederland.
36040: KLOOS, MAARTEN & YVONNE DE KORTE (REDACTIE/EDITORS). - Ligplaats Amsterdam: Leven op het water.
35918: KLOOSTERMAN, JAAP (REDACTIE). - Kroonstad 1921 De derde Revolutie.
14820: KLOOT MEYBURG, HERMAN VAN DER. - Onze Oude Dorpskerken. 80 Schetsen van Dorpskerken in Nederland.
35512: KLOSSOWSKI, PIERRE. - Simulacra.
34820: KLOSTERMANN, VITTORIO. - Kunst und Technik: Gedächtnissschrift zum 100. Geburtstag von Martin Heidegger.
10914: KLÖWER, TÖM. - Trommels & Klankinstrumenten.
34928: TECKEL-KLUB. - Teckel-Stammbuch Band XXIV. 12808 - 14201 (1913).
29204: KLUCKERT, EHRENFRIED. - Europese Tuinkunst: Van de oudheid tot heden.
28728: KLUIJFHOUT, WILLEMIEK, WILLEM ASAERT & SERGIO HERMAN. FOTOGRAFIE TONY LE DUC. - L'Amour des Moules - Over Mosselen en Mensen.
35898: KLUKHUHN, ANDRÉ. - Sterf Oude Wereld. Een inleiding tot de 21ste eeuw.
17919: KLUNDER, NOLANDA. - Lucidarius: De Middelnederlandse Lucidarius-teksten en hun relatie tot de Europese traditie.
34545: KLUVELD, AMANDA. - Pijn: De terugkeer naar het paradijs en de wens er weer uit te ontsnappen.
18828: KNAP, JAN J. - Exposities ter Bevordering van de Afzet.
32452: KNEALE,W. - On Having a Mind.
28453: KNECHT, TIJMEN. - De Eeuw Achter Ons.
36295: KNEGTMANS, PETER JAN. - Professoren van de Stad: Het Atheneum Illustre en de Universiteit van Amsterdam: 1632-1960.
35094: KNIBBE, HESTER. - Een Hemd van vlees.
33609: KNIEBE, TOBIAS. - Operatie Walküre: Het drama van 20 juli 1944.
18095: KNMI - Weerbericht.
36332: KNOCK, ARIE JOHANNES. - Uit Lievde voor Vaderland en Vrijheid/s; Het journaal van de patriot Arie Johannes Knock over de periode 1784 tot 1797.
5857: KNÖSS, CONRAD & OLIG, KARL. - Der Friseur - Ein Hand- und Nachschlagewerk für Damen- und Herrenfriseure, Haarfärber, Kosmetiker und Perückenmacher.
25293: KNOWLES, W. PITCAIRN. - Dutch Pottery and Porcelain.
1095: KNOWLSON, JAMES. - Damned to fame: The Life of Samuel Beckett.
26204: KNOWLSON, JAMES & ELIZABETH KNOWLSON (EDITORS). - Beckett Remembering Remembering Beckett: Uncollected interviews with Samuel Beckett & memories of those who knew him.
24219: KNOX, OLIVER. - Rebels & Informers: Stirrings of Irish Independence.
10535: KNOX-SHAW, PETER. - The Explorer in English Fiction.
15783: KOBELL, F. DE. - Les Minéraux. Guide pratique.
20864: KOCH, JORGEN. - Massespektrografisk Isotopadskillelse: Med saerligt henblik paa fremstillingen af isotoper til eksperimentelle undersogelser.
20870: KOCH, J. & K.O.NIELSEN. - Electromagnetic Isotope Separators and their Applications: Proceedings of the international conference on electromagnetic isotope separators and realted ion acceleratorss and their application to physics.
25035: KOCH, ANDRÉ. - Dutch Originals: Volume 5.
34688: KOCKELMANS, DR. A. - Phaenomenologie en Natuurwetenschap: Een inleiding in de wijsbegeerte der natuurwetenschappen.
21212: KOEHLER, LUDWIG & WALTER BAUMGARTNER. - The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament: Volume 3.
23430: KOEK, MAYKE, B. G. - Home UVB phototherapy for psoriasis.
35475: KOEK, GERARD. - Wat is wijs?: Pleidooi voor een wijsgerige wijze van leven.
19651: KOEKOEK, GERARD. - 't Laer: Verhalen van het oudste dorp in het Gooi.
36301: KOENEGRACHT, FRANK. - Leidse Epigrammen.
29917: KOENEN, LIESBETH, TONY BLOEM, RUUD JANSSEN. - Gebarentaal: De taal van doven in Nederland.
32454: KOETSIER,T., VINTGES, K., SCHWAB, H. (RED.). - Word ik van Filosofie een Beter Mens ?
34027: KOETSIER, PAULUS. - Onbereikbaar onder handbereik.
33154: KOFMAN, SARAH. - Camera Obscura of Ideology.
34165: KÖHLER, JOACHIM. - Zarathustra's Secret: The interior life of Friederich Nietche.
2655: KOHLER, MARIA & ALFRED KELLETAT. - Hölderlin-bibliographie 1938-1950.
36604: KÖHLER, JOACHIM. - Who was Friedrich Nietzsche? Thoughts in a centenary year.
31462: KOK, AUKE. - Dit was Veronica: Geschiedenis van een piraat.
30453: KOK, MATHIJS. - Nieuw Zweet: Hoe het anders kan.
24786: KOLDEWEIJ, A.M. EN P.M.L. VAN VLIJMEN (RED). - Schatkamers uit het Zuiden.
31670: KOLK, HANCO EN JEROEN TIMMERMAN. - Casanova's Parfum en Geschiedenis in het Spiegelkwartier.
27386: KOLK,W. J.J.P. PELS. - De Moderne Banketbakkerij.
19633: KOLLEM, DOLF VAN. - Goocheltrucs met kaarten voor amateurs.
14536: KOLLEWIJN, R.D. - A new World. Neo-Classical Drawings from the Collection of Lodewijk Houthakker, Amsterdam.
12654: KOLPAS, NOUMAN. - Chocolade en Bonbons.
9623: KOMRIJ, GERRIT. - De Afrikaanse Poëzie in Duizend en Enige Gedichten.
22294: KOMRIJ, GERIIT (TEKST). - Vrouwen van Nederland.
8804: KOMRIJ, GERRIT. - De Buitenkant. Een abecedarium.
36547: KOMRIJ, GERRIT. - De Lange Oren van Midas: Het begin van een schrijverschap.
29613: KOMRIJ, GERRIT (SAMENSTELLING EN INLEIDING). - Komrij's Kakafonie Oftewel Encyclopedie van de Stront.
30678: KOMRIJ, GERRIT. - Boemerang.
26556: KONDO, YUKO. - Too Fat, Can't Fly: and other stories.
19836: KONING, JEROEN DE. - De Wetenschap van het wereldverbeteren: De wereldsudoku.
23356: KONING, JOS DE & GEERT SAVELSBERGH (RED.). - Stilstaan bij Bewegen: Wetenschappelijke antwoorden op vragen uit de wereld van het menselijk bewegen.
25346: KONING, MARTINE WITTOP. - Honderd Gebak-recepten.
26965: KONING, DR. D.A. WITTOP. - De Oude Apotheek.
29685: KONING, DANIEL. - Zilverstad: Srebenica 15 jaar later.
17514: KONING, DE BART. - Alles Onder Controle: De overheid houdt u in de gaten.
25560: KONINGSBERG, ERIC. - Blood Relation
28558: KONINGSBRUGGEN, H. VAN. - Haringtrekken: En andere visserij in en om (Den) Helder / Huisduinen en Texel omstreeks 1900-1932.
11163: KONOK. - Rol van Golven/Rolling of Waves.
28284: KONRÁD, GEORGE. - Antipolitics: An essay.
26968: KONST, J.W.H. - Woedende Wraakghierigheidt en Vruchtelooze Weeklachten: De hartstochten in de Nederlandse tragedie van de zeventiende eeuw.
27465: KONSTABARIS, ROBIN & PIERRE LEBLANC. - Scrambled Brains: A cooking guide for the reality impaired.
29928: KOOIJMAN, DION. - Machine en Theater: Ontwerpconcepten van winkelgebouwen.
22365: KOOISTRA, JAN. - Gershipper.
21341: KOOL, JOS. - Gelukzoekers: Reisverhalen en bespiegelingen.
21455: KOOL, JOS. - Op Aarde: Reisverhalen.
23790: KOOL, HALBO. C. - De Fabelwereld.
29955: KOOLHAAS, MARNIX & HUUB SNOEP. - Oranje op Olympisch IJs: Zeventig jaar Nederlandse schaatsers bij de Winterspelen.
35249: PLATO (AUTEUR) & GERARD KOOLSCHIJN (REDACTIE). - Plato, Schrijver: 1 Liefde, 2. Onzekerheid, 3. Rechtvaardiging, 4. Verstarring.
29849: KOOLSCHIJN, GERARD. - Het Democratische Beest: Plato's tegenstander.
13527: PLATO. GERARD KOOLSCHIJN (REDACTIE). - Plato, Schrijver: 1 Liefde, 2. Onzekerheid, 3. Rechtvaardiging, 4. Verstarring.
15706: PLATO (AUTEUR) & GERARD KOOLSCHIJN (REDACTIE). - Plato, Schrijver: 1 Liefde, 2. Onzekerheid, 3. Rechtvaardiging, 4. Verstarring.
29575: KOOMEN, MARTIN. - Het Literaire Dublin: Opkomst en ondergang van de Ierse literaire beweging.
29864: KOOMEY, JONATHAN G. - Turning Numbers into Knowledge: Mastering the art of problem solving.
22726: KOOP, ALBERT J. & HOGITARO INADA. - Japanese Names And How To Read Them: A manual for Art-collectors and students, being a concise and comprehensive guide to the reading and interpretation of Japanese proper names both geographical and personal, as well as of dates and other formal expressions.
10827: KOOPMAN-EIJLDERS & KOOPMANS, DICK. - Van Zuidpoolijs tot Noorderlicht. Verslag van een adembenemende zeilreis.
20384: KOOPMANS, RUDY. - Jazz: Improvisatie en organisatie van een groeinde minderheid.
35901: KOOPMANS, YPE. - Te Waar Om Mooi Te Zijn: Het kritische realisme van Dix & Co.
16643: KOORD, M. - Dat vertellen ze aan d'Amstel en het Y.
33898: KOORNSTRA, LIENEKE. - Mijn Liefde Kent Geen Dood.
23206: KOOT, MAX. - Daar Komt de Bruid.
25440: KOOT, TON. - Dat was te Muden, Te Muden hadde de Grave staende een huys. De geschiedenis van het Muiderslot verhaald door slotvoogd Ton Koot.
7006: KOOT, TON, RED. - De Glorie van amsterdam.
6868: KOOT, TON. - Amsterdam in Wintertooi.
15720: KOOTSTRA, DOUWE. - Achter ljochte Bergen. Reisferhalen.
14618: KOOTTE, T.G. - De Bijbel in Huis. Bijbelse verhalen op huisraad in de zeventiende en achttiende eeuw.
20819: KOPER, ENRICO. - The interstellar medium in M31 and other nearby galaxies.
16010: KOPPEDRAIJER, CORRIE. - Sterven op Verzoek. Negen portretten.
26904: KOPPELAAR, HENDRIK - Twee Nieuwe Wegen Voor Modelbouw In de Sociale Wetenschappen: Theorie- en data verwerking.
36422: KORCZAK, JANUSZ. - Koning Matthijsje de Eerste.
16575: KORDI, GOHAR. - Iraanse Odyssee. Autobiografisch verslag van een Koerdische vrouw.
10381: KORDON, KLAUS. - Lutje Luchtballon en de Kersthond.
29765: KOREN, DREES. & FLORIS SCHEPLITZ. - De grenzeloze smaken van Nederland.
33567: KORS, TON. - De tocht opnieuw.
30960: KORT, HEIN DE. - Mijn Moeder Begrijpt Me Niet.
24094: KORT, HEIN. DE. - Eikels.
24095: KORT, HEIN. DE. - Eikels 2.
29950: KORT, HEIN DE. - Eikels met Pet, nr. 7.
25405: KORT, SELVINO DE. - Pigeon Pidgin: Evolution of vocal signals through interspecific interactions in Streptopelia doves.
29951: KORT, HEIN DE. - Dirk en Desiré Tweekeerbellen 'Goeiemorregèè!!'
19408: KORT, HEIN DE. - Korte Grappen 2.
9126: KORTEWEG, ANTON. - Eeuwig Heimwee Drijft Hem Voort.
31501: KORTEWEG, A.S. - De Bernulphuscodex in het rRijksmuseum het Catharijneconvent te Utrcht en Verwante Handschriften.
22741: KORTEWEG, ANTON. - Geen Beter Leven.
23605: KORTHALS, MICHIEL. - Filosofie en Intersubjectiviteit: Een kritische inleiding in de systematische filosofie.
20133: KORTMAN, L.A.L. - Van planter tot bestuursambtenaar: herinneringen van een civiel-gezaghebber in ruste.
20905: KORTNOEVEN, WIM. - De Kern van de Zaak: Feiten en achtergronden van het Arabisch-Israelisch conflict.
18300: KOSA, ATTILA (EDITOR). - Proceedings International Congress of Speleology 1989.
13777: KOSINSKI, JERZY. - The Devil Tree.
13778: KOSINSKI, JERZY. - Blind Date.
34507: KOSSMANN, ALFRED. - Duurzame gewoonten of Uit het leven van een romanfiguur.
31098: KOSSMANN, E.F. - De Boekverkoopers Notarissen en Cramers op het Binnenhof.
5910: KOSTAKIS, PETER (EDITOR). - The Hat Issue: Milk quarterly 11 & 12.
20928: KOSTEN, FRANS-WILLEM. - The Wisdom Brokers: Narrative's interaction with arguments in cultural critical texts.
25510: KOSTER, A. - Spoorwegen, toevluchtsoord voor plant en dier.
29578: KOSTER, AAD. - Yorkshire Terriër.
30722: KOSTER, DANIËL. - Naar 't heerlijke Griekenland, Verbeelding! voer mij heen: Reizen naar Griekenland 1488-1843.
21761: KOSTERS, ONNO. - Anantomie van het Slik.
19004: KOSTERS, ONNO. - De Grote Verdwijntruc.
19349: KOSTERS, ONNO. - Callahan en andere gedaanten.
25646: KOSTYAL, K.M. - Hats.
16293: KOTTING-MENKO, RENEE HENRIETTE. - Individu en Kosmos. Over enige gemeenschappelijke aspecten van vroeggriekse dichters en voorsocratische philosophen.
31963: KOTTMAN, KARL A. - Law and Apocalypse. The moral thought of Luis de Leon (1527?-1591).
5309: KOTZWINKLE, WILLIAM. - The Oldest Man and other timeless stories.
5308: KOTZWINKLE, WILLIAM. - Fata Morgana.
31819: KOUBAA, BART. - Het Gebied van Nevski.
22964: KOUSBROEK, RUDY. - Het Oostindisch Kampsyndroom. Anathema's 6.
28851: KOUWENAAR, GERRIT. - De Tijd staat open.
25593: KOUWENBERG, L.J.N. - Alkmaar Verlicht: Van pijpgaz tot aardgas, de geschiedenis van de gasvoorziening in Alkmaar en omstreken sinds 1853.
34693: KOX, A.J. & M. CHAMALAUN. - Van Stevin tot Lorentz: Portretten van Nederlandse natuurwetenschappers
31928: KRAAIJPOEL, D. - Was Pollock Kleurenblind? Bouwstenen voor de herschrijving van de recente kunstgeschiedenis.
35646: KRAAKMAN, THEODORA ELISABETH. - Kermis in de Hel: Vrouwen en het Pornografisch universum van de Enfer 1750-1850.
34115: KRAAMWINKEL, J. - Rudolf Steiner.
30479: KRAAN, HANS & INGRID BRONS. - Dromen van Holland: Buitenlandse kunstenaars schilderen Holland, 1800-1914.
34288: KRAAN, HANNA. - Bloemen voor de boze heks.
18760: KRABBÉ, MIRKO & ANKE AKERBOOM (UITVOERING). - Dichter in de Buurt #3
35952: KRACAUER, SIEGFRIED. - Jacques Offenbach und das Paris seiner Zeit.
36454: KRAKAUER, JON. - Into Thin Air: A personal account of the Mt. Everest disaster.
23793: KRAMER, SIMON. - Mijnheer Jansen komt thuis.
29004: KRAMER, JOHAN (TEKST) - Het Parool: in een dag.
27627: KRAP, C.J. - Optical Detection of Magnetic Resonance of the F-centre in CaO in its Phosphorescent State: The statical and dynamical properties of the nine spin-vibronic levels.
35803: KRAUSE, GREGOR. - Bali 1912.
24067: KRAUSS, NICOLE. - Het Grote Huis.
29141: KRAUSS, NICOLE. - Great House
26852: KRAUSS, SVEN, LAURENT GANGUILLET E.A. - Thailand: Oorspronkelijke recepten uit het Gouden Koninkrijk.
35392: KREEFTENBERG, WILLEMIJN. - Schröder, Sierk.
25829: KREGER, HENK (TEKST). - Een Terugblik op...Franekeradeel.
21941: KREGTING, MARC. - Zij zijn niet van Jeremia: Non-ficties.
35851: KREKULOVÁ, ALENA & JANA DOLEZALOVÁ. - De Joodse Keuken.
28685: KRESSE, HANS G. - Vidocq: De ratten van Parijs en andere verhalen.
27613: KRETCHMER, LAURENCE. - Gids voor Tequila.
36385: KRETSCHMAYR, H. - Geschichte von Venedig in 3 Bänden.
30298: KREUZEN, A. - Laren: Oud prentbriefkaarten van het dorp.
22731: KRIKHAAR, NOOR (TEKST). - Tussen Twee Culturen.
33479: KRISHNADATH, ISMENE. - Indo-ethnic Roots and...[More]: Reflections on the non-ethnic orientation of Surinamese writers and their contribution in defining the concept of Carribbean identity/Van Hindostaanse herkomst en...[lees verder]: De niet-ethnische oriëntatie van Surinaamse schrijvers en hun bijdrage aan de definiëring van het concept van Caribische identiteit.
15950: KRISHNAMURTI, J. - Als Twee Vrienden.
36229: KRISTELLER, PAUL OSKAR. - Greek Philosophers of the Hellenistic Age.
36235: KRISTELLER, PAUL OSKAR. - Medieval Aspects of Renaissance Learning: Three Essays.
19533: KRISTEVA, JULIA. - Liefdes geschiedenissen: Een essay over verleiding en erotiek.
23573: KRISTEVA, JULIA. - Histoires d'Amour.
32458: KRISTEVA, JULIA. - Histoires d'Amour.
34690: KRISTEVA, JULIA. - Histoires d'Amour.
34689: KRISTEVA, JULIA. - Le Vieil Homme et Les Loups.
28507: KRIZAN, JIRI. - Stille Pijn.
36038: KRODER, ARMIN. - Shelley's Verskunst.
22851: KROES, JACK. - Het Paleis aan de Laan: De geschiedenis van het bondsgebouw van de ANDB.
21306: KROL, JELLE, BAUKJE MIEDEMA E.A. (RED.). - Gysbert Japix (1603-1666). Skriuwers yn byld deel 1.
33390: KROL, JELLE & POPKE VAN DER ZEE (ED.). - Beowulf. In proaza-oersetting ût it Aldingesk.
33339: KROL, GERRIT. - De Zoon van de Levende Stad.
28557: KROL, HANS, CEES PEPER, KEES DE RAADT E.A. - Drie Heerlijkheden in Zuid-Kennemerland.
27868: KROLL, ERIC. - Eric Kroll's Beauty Parade.
30990: KROMHOUT, RINDERT & PLEUN NIJHOF. - Het Geheim van de Raadselbriefjes.
28164: KROMHOUT, RINDERT. - Het Geheim van Zwartoog.
28718: KERKRAAD DER HERVORMDE GEMEENTE VAN KROMMENIE. - Selden Tyt Sonder Stryt: De geschiedenis van een dorpskerk, hervormde gemeente Krommenie.
10315: KRONBERGER-FRENTZEN, HANNA. - Altes Bildergeschirr. Bildendruck auf Steingut aus süddeutschen und saarländischen Manufakturen.
19341: KROON, J.J. - De Eerste Steen: Een bouwkundig onderzoek naar de bijdrage van de opdrachtgever aan de vorm van het opgedragen bouwwerk.
26671: KROON, J. - Electronische Navigatie en Naderingssystemen voor de Luchtvaart.
26354: KROON, BEN. - In het Land van de Vijand: Mijn jaren van gedwongen arbeid 1943-1945.
26663: KROOS, HENK. - Caravannen door de Tijd: Historie van bekende Europese merken, 1920-1970.
32461: KROP, HENRI EN GIJS VAN OENEN (RED.). - John Stuart Mill.
17960: KROPF, DR. PHIL. HANS. - William Allingham und seine Dichtung im Lichte der irischen Freiheitsbewegung.
18892: KROPOTKINE, PETER. - Gedenkschriften van een Revolutionair. Eerste deel.
18071: KROPOTKINE, PETER. - De Verovering van het Brood, dl. 1 en 2.
28596: KROPOTKINE, PETER. - Wederkeerig Dienstbetoon: Een studie van Peter Kropotkine. Deel II.
35711: KRUINER, ETNA. - Mijn Pleegmoeder: Jeugdherinneringen en levenservaringen van een vrouw uit Suriname.
34704: KRUIT, WILFRED. - Klonen: Over het kunstmatig kopiëren van leven.
22016: KRUITHOF, JACQUES. - Slaapvertrek.
22017: KRUITHOF, JACQUES. - Vorige Levens.
22019: KRUITHOF, JACQUES. - Het Lied van de Houtduif.
12794: KRUIZINGA, J.H. - Amsterdam Bruggenstad
22011: KRUIZINGA, J.H. - Watergraafsmeer: Eens een parel aan de kroon van Amsterdam.
36477: KRUL, W.E. - Historicus tegen de Tijd: Opstellen over leven & werk van J. Huizinga.
34705: KRUSE, BERNHARD-ARNOLD. - Apollinisch - Dionysisch: Moderne melancholie und Unio Mystica.
31341: KRUSEMAN, A.C. - Aantekeningen Betreffende Den Boekhandel Van Noord-Nederland,in Den 17e En 18e Eeuw.
20477: KUDWIG RALF, DANIELLE MONTBARD, HECTOR POULLET. - Dictionnaire Créole Français: Avec un abrégé de grammaire Créole et un lexique Francais-Créole.
36446: KUEN SHAN, KWONG. - The Cat and the Tao.
30570: KUENZLI, RUDOLF E. (ED.). - Dada and Surrealist Film.
29369: KUFFNER, MANUELA & SHIRLEY MICHAELA SEUL. - Mowgli: De strijd om mijn bijzondere zoon.
15760: KÜHN, HERBERT - Abstrakte Kunst der Vorzeit.
19265: KUIJER, GUUS. - Met de Wind mee naar de Zee.
33633: KUIJPER, JAN. - Ondoden: Sonetten.
35247: KUIJPER, JAN. - Oogleden.
20835: KUIJPER, JAMES CRISTIAN. - A Calculational Study on Neutron Kinetics and Thermodynamics of A Gaseous Core Fission Reactor.
24019: KUIJPER, JAN. - Sonnetten.
22791: KUIJPER, A.F.M. - Clinical Assessment of Myocardial Viability: Value of Thallium-201 Reinjection.
36537: KUIJPERS, THEO. - La Sicilia Nera.
27938: KUIK, J.B. & G.G. WIARDA E.A. - Groninger Studenten Amanak 1965.
21274: KUIPER, ELMAR. - Ut namme fan mysels.
21713: KUIPER, ELMAR. - Roep de Rottweiler op !
21714: KUIPER, ELMAR. - Roep de Rottweiler op !
21730: KUIPER, ELMAR. - Roep de rottweiler op!
25328: KUIPER, J., H.C.J.L. BORGHOUTS, E.M. D'HONDT E.A. - Rust'loos Wakend.
35592: KUIPER, DR. K. - Vier Voordrachten over Plato.
20526: KUIPER-RUEMPOL, ALMA DRS. - Wedgwood en Nederland in de-18de Eeuw.
33852: KUIPER, JOEP. - Varen Vandaan: Gedichten.
19788: KUIPERS, H. - De exclusieven: Beroemde automerken uit verleden en heden.
35996: KUIPERS-VERBUIJS & M.J. & H. KLOMP, N.C.M. MAES, J. MICHELS, E.A. - Ruïnes in Nederland.
31630: KUIPERS VERBUIJS, MARION. - Van Welgeordende Planterijen: Architectuur en natuur langs tramlijn 9.
33772: KUIPERS, FRANS. - De Tafel van Wind.
27096: KUIPERS, FRANS. - Het Nergensgesternte.
25915: KUIPERS, HENK JAN. - Beter Wonen in de Pijp: Onderzoek naar meningen en posities van bewoners van stadsvernieuwingspanden in de Pijp.
27623: KUIT, MARTIJN. - Strategic Behavior and Regulatory Styles in the Netherlands Energy Industry.
31124: KUITENBROUWER, FRANK. - Recht & Vrijheid: De burger in de knel.
9093: KULTERMANN, UDO. - Gabriel Grupello.
28520: KUMPFMÜLLER, MICHAEL. - Dorst.
8750: KUNISCH, NORBERT. - Er läuterungen zur Griechischen Vasenmalerei. 50 Hauptwerke der Sammlung antiker Vasen in der Ruhr-Universität Bochum.
35078: KUNNE - IBSCH, E. - Die Stellung Nietzsches in der Entwicklung der Modernen Literatur-Wissenschaft.
30562: AMSTERDAMS FONDS VOOR DE KUNST. - Het Amsterdams Beeldenboek: Vier eeuwen buitenbeelden (1600 - heden).
25835: KUNTZELAERS, PIET. - Pietisme.
20283: KUO, XING-HU. - In de Hel van de Stasi: Het surrealistische leven van een Nederlandse-Indische-Chinees.
25443: KUPERUS, MARGA S. & HARKOLIEN C. MEINSMA. - Architects.
26675: KÜPFER, C.C. - Een Zwerver in het luchtruim: Avonturen van een Nederlandschen vlieger.
24973: KUPFER, GUNDA. - Holzschnitten (drei- un vierfarbigen).
12504: KUPFERBERG, TULI. - 1001 Ways to Make Love.
29054: KUPPENS, JOS & ANNEMIEK NIEUWENHUIS, HENK FERWEDA. - Los van Drank: Procesevaluatie Haltafdoening alcohol.
33517: KURLANKSY, MARK. - The Last Fish Tale: The fate of the Atlantic and our disappearing fisheries.
33516: KURLANKSY, MARK. - The Big Oyster: New York in the world, a molluscular history.
35739: KURZ, ROBERT. - Bij het Scheiden van de Markt: Over de ineenstorting van democratie en markteconomie.
25150: KUSSE, FLOSKE (RED.). - Leentje Linders, Een Bevlogen Etser 1972/1997.
19399: KUSTERS, WIEL & KEES FENS. - Witte wereld. 2 essays.
35783: KUYPER, SJOERD. - Morrison Krijgt een Zusje.
16454: KUYPER, DR. A. - Het Calvinisme. Zes Stone-lezingen in october 1898 te Princeton (N.-J.) gehouden.
22476: KUYPER, SJOERD. - In de Uilevlucht.
18240: KUYPER, SJOERD EN RAMPEN, ARIE. - Kennemerland in Tekst & Beeld.
20242: KVTOEN, JEVGENIJ F. - Russische Avant-garde: Chlebnikow en zijn tijdgenoten Malevitsj, Filonov, Tatlin, Mitoeritsj.
32467: KWAKMAN, S. - The Beginnings of Philosophy: On the apodictic way to the object of transcendental experience in the philosophy of Edmund Husserl.
32468: KWANT, R.C. - Structuralisten en Structuralisme.
33880: KWASNY, MELISSA. - The Nine Senses.
22829: KWAST, PROF.DR.WAM VAN DER; CARELS, PROF.DR.C.E.L; GEE, DR A.J DE (REDACTIE) - Het Tandheelkundig Jaar 1996.
22828: KWAST, PROF.DR.WAM VAN DER; CARELS, PROF.DR.C.E.L; GEE, DR A.J DE (REDACTIE) - Het Tandheelkundig Jaar 1996.
27344: KYRIAKOU, THEODORE & CHARLES CAMPION. - Griekenland thuis: Voedsel voor Lichaam en Ziel.
21278: LAÂBI, AHMED; NORA TAOINZA, AMINE RHORD, DURAID ABBAS GHAIEB (E.A.). - Het leed van Hedda: El Hizjra Literatuurprijs 2010.
21288: LAÂBI, AHMED; NORA TAOINZA, AMINE RHORD, DURAID ABBAS GHAIEB (E.A.). - Het leed van Hedda: El Hizjra Literatuurprijs 2010.
21618: LAAN, LIJCKLE VAN DER. - Pathophysiological Mechanisms of Reflex Sympathetic Dystrophy: A clinical and experimental study.
34599: LAAN, DOM HANS VAN DER. - Alfabet In Steen.
26074: LAAN, DICK. - Dick Laan over Film: Herinneringen en belevenissen van een oud-filmer.
25327: LAAN, K. TER. - Folklore van de Joden.
34454: LABRO, PHILIPPE. - Le Flûtiste Invisible.
25218: LABUDOVIC, ANA & NENAD VUKISIC. - Fieldguide: How to be a Graphic Desiger.
35407: LACEY, RICHARD W. - Hard to Swallow: A brief history of food.
34885: LACHS, JOHN. - Mind and Philisophers.
32947: LACLOS, MICHEL (ED.). - Bizarre, nr. 32-33. Littérature illettrée ou la littérature à la lettre.
13783: LACLOS, CHODERLOS DE. - Les Liaisons Dangereuses.
32471: LACOUTURE, JEAN. - Montesquieu: Les Vendanges de la Liberté.
35450: LADINSKY, DANIEL & NANCY OWEN BARTON; RUMI. - The Purity of Desire: 100 poems of Rumi.
21435: LAERHOVEN, BOB VAN. - Terug naar Hiroshima: Literaire misdaadroman.
32472: LAFARGUE, PAUL. - Het recht op luiheid. Gevolgd door De Godsdienst van het Kapitaal en Pius IX in de Hemel.
22485: LAFONTAINE, MARIE-JO. - Babylon Babies.
33846: LAGEMAAT, LIESBETH. - Nachtopera: Een episch gedicht.
30489: LAGERFELD, KARL & HANS CHRISTIAN ANDERSEN. - De Nieuwe Kleren van de Keizer.
30460: LAGERWEIJ-POLAK, E.J. - Hildo Krop: Beeldhouwer.
25624: LAGEVEEN, GEERT & LEOPOLD WITTE. - Tragische helden: Dagboek van twee acteurs in Kamp Holland.
31342: LAGROUW, JAN. - Zilt En Zoet: Zeeuwse zaligheden uit de keuken van Inter Scaldes.
31228: LAHAV, TZRUYA. - De klompen van André.
18685: LAKMAAKER, GERRIT (TEKENINGEN). SPEKSNIJDER, AAD (SAMENSTELLING) - Per Non Dimenticare.
32473: LALANDE, ANDRÉ. - Vocabulaire technique et critique de la philosophie.
16068: LAM, HANS. - Helpen bij sterven.
9577: DALAI LAMA. - The Joy of Living and Dying in Peace.
31584: LAMBERS, MARIEKE JACOBA. - On Embryo Implantation.
27919: LAMBERT, ANGELA. - Het Verloren Leven van Eva Braun.
23321: LAMERS, KIKI. DANILA CAHEN (ED). - Tender Age.
20043: LAMMERS, FRED J. - Het Huis van Oranje in Oude Ansichten (deel I).
20044: LAMMERS, FRED J. - Het Huis van Oranje in Oude Ansichten (deel II).
23992: DR LAMONT. - Astronomie und Eromagnetismus
34955: LAMPE, ASTRID. - Rib. Gedichten.
31760: LAMPE, ASTRID. - Rouw met Diertjes.
36251: LAMPE, ASTRID. - Lil (zucht).
36565: LAMPERT, LAURENCE. - Nietzsche's Teaching: An interpretation of Thus Spoke Zarathustra.
35726: LAN, BRUCE Q. - Life Logo NL Architects.
24891: LANCASTER, BRIAN. - Elementen van Jodendom.
14724: LANCHER, CAROLYN. - Fernand Léger.
31617: LANCHESTER, JOHN. - Family Romance.
31616: LANCHESTER, JOHN. - Fragrant Harbour.
29335: LANCHESTER, JOHN. - Kapitaal.
31439: LANDMANN, GEORG PETER. - Der George-Kreis: Eine Auswahl aus seinen Schriften.
14847: LANDSDOWN, KAREN & SMITH, SUZY. - Servetten Vouwen.
31822: LANDSTRA, NIELS. - Waterval: Gedichten.
31803: LANDSTRA, NIELS. - Wreed het Staren: Gedichten.
32474: LANG, MARTIN. - Wittgensteins Philosophische Grammatik. Entstehung und Perspektiven der Strategie eines radikalen Aufklarers.
31820: LANG, STEPHAN. - De Mollenjager.
20175: LANGE, CLARA TEN HOUTE DE - De Engelse Tea.
33572: LANGE, ROB DE. & PAUL WITTEMAN. - Sleutelen aan de Mens: De zoektocht naar perfectie.
36519: LANGE, DR. J. DE. - P.C Hoofts Reis-Heuchenis: Naar de autograaf uitgegeven, ingeleid en toegelicht door Dr. J de Lange.
25093: LANGE, WIESJE DE. - Lepelen in de Linzensoep.
26668: LANGE, JAN & MARCEL REIMER (REDACTIE). - Clubblad van de Citroën ID-DS club Nederland. Jaargang 10 nr. 5,6, 7, 8, 10 en jaargang 11 nr.1.
30824: LANGEDIJK, K. - De Portretten van de Medici tot omstreeks 1600.
31903: LANGELER, ARNO. - Vrijdenkers en Despoten: Rusland en Polen-Litouwen in de zestiende eeuw.
28554: LANGEN, FERDINAND. - Achter Slot en Grendel.
31056: LANGENBERG, SJAAK. - Gepalmeerd Geluk.
34730: LANGER, SUSANNE K. - An Introduction to Symbolic Logic.
36390: LANGEREIS, SANDRA. - Breken met het verleden: Herinneren en vergeten in de Bataafse revolutiejaren.
25903: LANGEVELD, WILLEM. - Al dat gereis...
35744: LANGSETH-CHRISTENSEN, LILIAN. - Gourmet's Old Vienna Cookbook: A Viennese Memoir. Revised Edition.
21024: LANHAM, PETER & A.S. MOPELI-PAULUS (STAMHOOFD VAN BASOETOLAND, ZUID-AFRIKA) - Dekenjongen.
34511: LANKESTER, JOKE. & KO LANKESTER. - De Taal van de Orakels.
18954: LANOYE, TOM. - Overkant: Moderne verzen uit de Groote Oorlog.
19147: LANS, JOS VAN DER. - Kleine Geschiedenis van de Stadsregio Amsterdam: Standvastig, lichtvoetig, zwaarmoedig.
31962: LANS, JOS VAN DER & HERMAN VUIJSJE. - Het Anne Frank Huis: Een biografie.
29652: LANSING, ALFRED. - Endurance: Shackleton's incredible voyage.
26114: LANSINK, LYDIA. - Geschiedenis van het Amsterdamse Stationsplein.
17967: LANZING, FRED. - Vannacht Gaan Wij op Pad: Oost-Indische verhalen uit een grimmig verleden.
24893: LAPIDE, PINCHAS E. - Sjaloom Sjaloom.
26504: LAPIERRE, DOMINIQUE. - $1 dollar per 1000 km: Van Parijs naar Parijs via Mexico en Canada.
32478: LAPLANCHE, JEAN. - L'inconscient et le ça. Problématiques IV.
32479: LAPORTE, ROGER. - A l'extrême pointe: Bataille et Blanchot.
24755: LAPRÉ, PROF.DR.RUUD. - Jan Verschoor.
24905: LAQUEUR, WALTER. - Generation Exodus: The fate of young Jewish refugees from Nazi Germany.
23686: LAQUEUR, WALTER. - No End to War: Terrorism in the twenty-first century.
20862: LARANJEIRA, MANUEL FERNANDES. - Experimental and Theoretical Thermal Diffusion Factors in Binary and Ternary Mixtures.
17115: LARGO, MICHAEL. - Final Exits: The Illustrated Encyclopedia of How We Die.
30953: LARNEY, JUDITH. - Restoring Ceramics.
14844: LAROUI, FOUAD, SAMENST. - Requiem voor de eerste generatie.
33781: LAROUI, FOUAD. - Hollandse Woorden.
28958: LARRABEITI, MICHAEL DE. - The Provençal Tales.
8014: LASSEUR, BEREND. - Wie Wat Bewaart Heeft Wat.
22161: LAST, JEF. - Vloog een Bloesem terug naar Haar Tak: Japanse poezie.
27042: LÁSZLÓ, JAKUCS. - A Békebarlang Felfedezése.
18238: LATEUR, PATRICK. - Carmina Miscellanea.
25470: LATOUR, ALESSANDRA (ED.). - Pasanella + Klein: Interventi pubblici e privati nel settore della residenza/Public and Private Interventions in the Residential Field.
25423: LATTIN, AMAND DE. - Het Marktlied, wat de liedzangers zongen.
29884: LAUBER, CECILE. - De Bezondiging aan de kinderen.
2972: LAUDER, SIR THOMAS DICK. - Tales of the Highlands.
32481: LAURENT, J.W.A. - Friedrich Schleiermacher: Een denker in twee dimensies. De soteriologie in de 'Reden über die Religion' en in 'Der christliche Glaube'.
36071: LAUREYS, MARC (ED.). - The World of Justus Lipsius: A contribution towards his intellectual biography. Proceedings of a colloquium held under the auspices of the Belgian Historial Institute in Rome (22-24 May 1997).
25453: LAUTH, DR. - Le Tour de Monde, Nouvelle journal des voyages: Vortrag von Dr. Lauth über Altägyptische Musik.
20527: LAUTREAMONT, LE COMTE DE. - Les Chants de Maldoror.
36443: LAUWEREYNS, JAN - Oorschelp: Fictie.
33890: LAUWEREYNS, JAN. - Splash: Lyrische suite over biologie, ritueel en poëzie.
18994: LAUWEREYNS, JAN. - Anophelia! De Mug Leeft.
23593: LAUWERIER, HANS. - Oneindigheid: Een onbereikbaar ideaal.
17604: LAUX, HELGA EN HANS E. - Kookboek voor Paddestoelenliefhebbers.
12440: LAVA, ARTHUR. - Geweldige Gedichten.
27111: LAVA, ARTHUR (RED.). - Maximaal: Werk van 11 Nederlandse en Vlaamse Dichters.
26735: LAVA, ARTHUR. - Geweldige Gedichten.
22371: LAVERMAN, BARTLE. - Kophimmelje.
21078: LAVERMAN, BARTLE. - Boerefersen 1994-1969.
32482: LAW,ST. - Filosofische fitness: Een levendige introductie in helder denken.
1536: LAWLOR, TOM. - Dublin: One in a Thousand.
34673: LAWRENCE, D.H. - Etruscan Places.
17608: LAWSON, HELEN. - How to Make Good Curries.
17048: LAYTON, DEBORAH. - The Gastrointestinal and Cardiovascular Safety of COX-2 Selective Inhibitors in General Practice: the contribution of Prescription-Event Monitoring.
27823: LEA, RICHARD AND CHRIS MIELE WITH GORDON HIGGOTT. - Danso House: The anatomy of a Georgian Villa.
7958: LEAMY, EDMUND. - Irish Fairy Tales.
29460: LEARS, EDWARD. - Edward Lear's Book of Nonsense.
33413: LEARY, TIMOTHY EN VINKENOOG, SIMON. - Het ABZ van de Psychedelische Avant-Garde.
29659: LÉAUTAUD, PAUL. - Marly-le-Roy en environs.
29658: LÉAUTAUD, PAUL. - Paul Léautaud: Pages de Journal.
26190: LÉAUTAUD, PAUL. - Literair Dagboek 1893-1921.
34601: LEBESQUE, SABINE. & DAPHNA BEERDSEN, YTTJE FEDDES, AART HIEMSTRA, E.A. - Langs het IJ: Architectuurtochten door de gebieden aan de Zuidelijke IJ-oever, Amsterdam.
26913: LEBOVIT, NORMAN R., WILLIAM H. REID, PETER O. VANDERVOORT (ED.). - Theoretical Principles in Astrophysics and Relativity.
34440: LEBOW, EILEEN. - Before Amelia: Women pilots in the early days of Aviation.
14274: LEBOWITZ, NAOMI. - Italo Svevo.
23295: LECHNER, J. - Weerspiegeling van Spanje: de belangstelling voor Spanje in Nederland 1900-1945. Synopsis.
33486: LECOMPE, DELPHINE. - Blinde Gedichten.
33363: LECOURT, DOMINIQUE. - Georges Canguilhem: Que sais-je?
29347: LEDIG, GERT. - Vergelding.
30963: MILLS & LEDROIT. - Sha 1: Schaduw één.
30961: MOSDI & LEDROIT. - Xoco: Vlinder van Obsidiaan.
30962: MILLS & LEDROIT. - Requiem: De vampierridder. Deel 2 Dans met de dood.
25254: LEDUC, VIOLETTE. - La Batarde.
27509: LEECH, GEOFFREY N. - A linguistic Guide to English Poetry.
17720: LEEDEN, C.B VAN DER. - Het Aspect van Landbouwkolonisatie in het Bevolkingsprobleem van Java.
35456: LEEFLANG, ED. - Wachterlied.
31623: LEEFLANG, K.W.H. - De Watervoorziening van Amsterdam.
33497: LEEFLANG, ED. - Gaandeweg: Gedichten.
30686: LEEFLANG, ED. - Sleutelbos. Gedichten uit zeven bundels.
31839: LEEFMANS, JOHN. - Retro: Gedichten.
31828: LEENDERS, HERMAN. - Vervalsingen.
33706: LEENDERS, HERMAN. - Dat is Wij: Gedichten.
17230: LEENE, MIA. - Luidt de Noodklok te Vroeg?
21600: LEENEN, TOINE. - Reizen in een Kooi: Belevenissen van een burgerjongetje 1935-1945.
15623: LEENHEER, M. - Bepalingen van Gesteldheid. Miniaturen van een schoolse existentie.
34727: LEERSEN, JOEP. - National Thought in Europe: A cultural history.
36364: LEERSEN, JOEP. - Nationaal Denken in Europa: Een cultuurhistorische schets.
21182: LEEST, REINDER RIENK VAN DER. - In kâld keunstje.
19592: LEEUW, HENDRIK DE. - Crossroads of the Java Sea.
32485: LEEUWEN, T.M. - The Surplus of Meaning: Ontology and Eschatology in the Philosophy of Paul Ricoeur.
20878: LEEUWEN, FLOOR. VAN. - Beugelsdijk Leiden B.V.: Leiden, 1983. Paperback, 29x20x1, 138pp. In good condition, but lightly faded spine.
18996: LEEUWEN, JOKE VAN. - Wuif de Mussen Uit: Gedichten en beelden.
25221: LEEUWEN, T.J. VAN. - Scheveningen in Oude Prenten. Ingeleid en uitgezocht door T.J. van Leeuwen.
18196: LEEUWEN, JAN VAN. - Rule-labeled programs: A study of a generalization of context-free grammars and some classes of formal languages.
28090: LEEUWEN, RICHARD VAN & ED DE MOOR (RED.). - De Arabische Roman: Identiteit en sociale werkelijkheid.
14497: LEEUWEN, CHARLES VAN. - Utrecht in Wolken en Skeletten.
19380: LEEUWEN, GER EN MAARTJE WILDEMAN (RED.). - Dansphotography in The Netherlands/Dansfotografie in Nederland.
32484: LEEUWEN, E. VAN. - Descartes' Regulae: De eenheid van heuristische wetenschap en zelfbewustzijn.
33531: LEFAIVRE, LIANE. & ALEXANDER TZONIS. (SAMENSTELLING). - De Oorsprong van de moderne architectuur: Een geschiedenis in documenten.
28387: LEFEBVRE, JACQUES-HENRI. - Images de la Bataille de Verdun: 150 documents français et allemands.
35991: LEFÈVRE, RAOUL. - De Avonturen van Jason: Vijftiende-eeuwse ridderroman.
34983: LEFORT, RAFAEL (PSEUDONIEM IDRIES SHAH). - Titel: The Teachers of Gurdjieff.
26432: LÈGER, FERNAND. - Lettres à Simone.
28267: LEHANE, BRENDAN. - The Compleat Flea.
5628: LEHANE, BRENDAN. - Ireland.
25493: LEHMANN-GUGOLZ, URSULA. - De Rover Knatter-Ratter.
8731: LEHMANN, L.TH. - Een Steen voor Hermes.
8407: LEHMANN, L. TH. - Who's Who in Whatland.
29564: LEHMANN, JOHN. - Virginia Woolf And Her World.
35798: LEHNI, NADINE, JAN RUDOLPH DE LORM, HELENE PINET, LOUK TILANUS. - Erotique Rodin.
19913: LEHNING, ARTHUR. - De Arbeid Vrij.
15789: LEHNING, ARTHUR. - De tocht naar Ithaka. Beschouwingen over politiek en cultuur.
15315: LEHNING, ARTHUR. - Amsterdam, 8 januari 1976.
35874: LEHNING, ARTHUR (MÜLLER). - Grondslagen: Anarcho-syndicalistisch tijdschrift 1932-1935.
20854: LEIBNIZ, GEORG WILHELM. - Das Neueste von China (1697) Nivissima Sinica.
6706: LEIBNIZ, G.W. - Metafysische Verhandeling.
32489: LEIBNIZ, GOTTFRIED WILHELM. - Vernunftprinzipien der Natur und der Gnade. Monadologie.
6931: LEIDERITZ, W.J.M. - Van Paardetram naar Dubbelgelede. De roemrijke geschiedenis van de Amsterdamse tram (en bus) in vogelvlucht.
33338: LEIJTEN, JAN. - Waarom ik het nog steeds niet goed door heb.
28478: LEIMS, THOMAS & MANUEL TROKES. - Kabuki: Das klassische japanische Volkstheater.
27860: LEINER, JACQUELINE. (INTI) - Le Surréallisme: Au Service de la Revolution.
32490: LEINFELLNER, ELISABETH & RUDOLF HALLER, E.A. (EDITORS). - Wittgenstein and his Impact on Contemporary Thought / Wittgenstein und sein Einfluss auf die gegenwartige Philosophie.
35606: LEIRIS, MICHEL. - Bacon. Picasso. Masson.
35605: LEIRIS, MICHEL. - Die Lust am Zusehen. Texte über Künstler des 20. Jahrhunderts.
29680: LEITH, WILLIAM. - Eeuwig Honger: Het verhaal van een eetobsessie.
12428: LELY, GILBERT. SADE, MARQUIS DE. - Oeuvres Completes du Marquis De Sade, avec un examen de ses ouvrages.
21989: LEMAIRE, TON. - Over de Waarde van Kulturen: Een inleiding in de kultuurfilosofie, tusssen europacentrisme en relativisme.
34757: LEMAIRE, TON. - Filosofie van het Landschap.
35488: LEMAIRE, TON. - Binnenwegen: Essays en excursies.
27741: LEMAIRE, RIA. - Passions Et Positions: Contribution a une semiotique du sujet dans la poesie lyrique medievale en langues romanes.
33884: LEMAIRE, TON. - Het lied van Hiawatha: Amerikaans heldendicht tussen mythe en ideologie.
23368: LEMM, ROBERT. - Heimwee naar het Heden: De Gouden Eeuw in de Spaans-Amerikaans roman.
20738: LEMMERICH, JOST. - A Brief Review of the History of Physics in Berlin: From the beginnings until 1933.
33881: LEMON, ALEX. - Fancy Beasts: Poems.
30180: LENIASHIN, VLADIMIR (ED.). - Sovjet Art 1920s-1930s. Russian Museum, Leningrad.
15712: LENIN, N.L. - De proletarische Revolutie en de Renegaat Kautski.
20454: LENNEP, CHRISTIAAN VAN, ET AL. - Haerlem Jaarboek 2001.
17106: LENNON, JOHN. - Skywriting by Words of Mouth; And other writings, including the ballad of John and Yoko.
18256: LENNON, JOHN. - Luchtbespiegelingen en andere geschriften.
35202: LENÔTRE, GASTON. - Das Grosse Buch der Patisserie: Die besten Rezepte vom König der Feinbäcker.
23265: LEÓN, LUIS DE. - Over de namen van Christus: Boek I, II en III.
34759: LEÓN, LUIS DE. - Over de namen van Christus: Boek II en III.
24231: LEONARD, ANNIE. - The Story of Stuff: How our obsession with stuff is trashing the planet, our communities, and our health - and a vision for change.
34814: LEONARD, HUGH. - Stephen D.: Toneelstuk in 2 bedrijven.
12568: LEONARD, LINDA. - Gekwetste Vrouw. Het genezen van de vader-dochterrelatie.
36365: LEONHARDT, GUSTAV. - Het Huis Bartolotti en zijn Bewoners.
15820: LEOPARDI, GIACOMO. - Gedachten.
29158: LERNER, MICHAEL (EDITOR) - Best Contemporary Jewish Writing
18990: LEROY, FRÉDÉRIC. - Gedichten.
32496: LESCOURRET, MARIE-ANNE. - Emmanuel Levinas.
4086: LESCURE, M. DE. - Le Monde Enchanté. Précédé d'une Histoire des Fées et de la Littérature Féerique en France.
36465: LESSING, DORIS - Ben, in the World: The Sequel to the fifth child.
33665: LESTER, TOBY. - Het Vierde Werelddeel: Het verhaal over de ontdekking van de wereld, de kaart die Amerika zijn naam gaf en het begin van de Nieuwe Tijd.
28163: LETTERIE, MARTINE. - Het Geheim van de Roofridder.
29487: LEVANO, CHAIM & SANDER DE HEER (RED.) - Verbeeldende Nummers: De schoonheid van het zien.
1577: LEVER, CHARLES JAMES. - Charles O'Malley: the Irish Dragoon.
25012: LEVI, PRIMO. - A Tranquil Star: Unublished stories.
24749: LÉVI-STRAUSS, CLAUDE. - The Story of Lynx.
31035: LEVI STRAUS, DAVID. - Between Dog & Wolf: Essays on Art and Politics. In the Twilight of the Millennium.
6718: LÉVI-STRAUSS, CLAUDE. - The Elementary Structures of Kinship.
34565: LÉVI-STRAUSS, CLAUDE. - Het Trieste Der Tropen: Reisverslag van een antropoloog.
36603: LÉVI-STRAUSS, CLAUDE. - Het Wilde Denken/La Pensée Sauvage.
34754: LEVIN, HARRY. - James Joyce: A Critical Introduction.
29007: LEVINAS, EMMANUEL. - L'Au-delà du verset: lectures et discours talmudiques.
32505: LEVINAS, EMMANUEL. - Over de ontsnapping: Voorafgegaan door enkele beschouwingen over het Hitlerisme.
32498: LEVINAS, EMMANUEL. - De Dieu qui Vient a l'Idee.
32502: LEVINAS, EMMANUEL. - L'Au-delà du Verset: Lectures et discours talmudiques.
32504: LEVINAS, EMMANUEL. - Nouvelles Lectures Talmudiques.
31086: LEVINE, DAVID (ED.). - The Fables of Aesop.
8971: LEVY, ERIC P. - Beckett and the Voice of Species. A study of the prose fiction.
33871: LEVY, TSAFRIRA. - Liever Geen Treurwilg: Gedichten.
25291: LEWER, H. WILLIAM. - The China Collector: A guide to the porcelain of the English Factories.
21238: LEWIS, NORMAN. - The Missionaries.
34498: LEWISOHN, MIKE. - Clare: A detailed look at the natural surfaces of Co. Clare.
20396: LEWY, GUENTER. - The Catholic Church and Nazi Germany.
36293: LEY, LIEN VAN DER (REDACTIE). - Rembrandtlezing: 2006.
30057: LEYMARIE, JEAN. - Letters of Vincent van Gogh 1886 - 1890 Part I & II.
24838: LI, FANFAN. - La Voie du Rêve: L'art en trait d'union des cultures / A Way Paved with Dreams: Art bringing cultures together.
36155: LIBERMAN, JACOB. - Licht Geneeskunst van de Toekomst.
30058: LICHTENSTEIN, RACHEL. & IAN SINCLAIR. - Rodinsky's kamer.
22003: LIE, JONAS. - Thomas Ross.
22004: LIE, JONAS. - Den Fremlynte eller Billeder fra Nordland.
22005: LIE, JONAS. - Dyre Rein.
23313: LIEBNITZ, G.W. - Metaphysische Abhandlung. Französisch-Deutsch.
34332: VAN LIEMPD, INE & ED HOEKSTRA. - Bouwboek Voor Kindercentra.
18508: LIEMPT, PAUL VAN. - Het Verhaal achter de Miljonair Fair.
35005: LIER, RUDOLF VAN. - Rupturen.
29291: LIER, BAS VAN & ELLY HEES. - Van Schrijver tot Boekenkast: Hoe een boek wordt gemaakt.
35644: LIER, PETER VAN. - Laaglandse Remedies: Gedichten.
35754: LIESHOUT, ATELIER VAN. - Stadt der Sklaven / Slave City.
34826: LIESSMANN, KONRAD PAUL. - Theorie der Unbildung: Die Irrtümer der Wissengesellschaft.
34828: LIESSMANN, KONRAD PAUL. - Over Nut en Nadeel van het Denken voor het Leven: Colleges ter inleiding in de filosofie.
35975: LIEVEN, DOMINIC. - Nicholas II: Emperor of all the Russians.
28627: LIGHTMAN, ALAN. - Dance for Two: Selected Essays.
16264: LIGTELIJN, MEREL & KURPERSHOEK, ERNEST. - Het Beatrixpark. Kroniek van een Amsterdams stadspark.
34827: LIJSTER, THIJS & JAN SIETSMA. - Onder Filosofen: 15 ontmoetingen uit de geschiedenis van de filosofie.
30724: LIKOS, GIORGAZ (POETRY) & PANAYIOTIS TESTES (LITHO'S). - Cherronisos.
35770: LILIN, NICOLAI. - Siberische opvoeding.
31467: LIMBURG BROUWER, P VAN. - Diophanes, eerste deel & tweede deel in één band.
18765: LINDBERG, DAVID C. - Pioniers van de Westerse Wetenschap: De Europese wetenschappelijke traditie in filosofische, religieuze en institutionele context, 600 v. C-1450 n.C.
29324: LINDBERGH, REEVE. - No More Words: A journal of my Mother, Anne Morrow Lindbergh.
31725: LINDE, IRENE VAN DER. & NICOLE SEEGERS. - Het einde van Europa: Ontmoetingen langs de nieuwe Oostgrens.
22429: LINDE, D.L. VAN DER. - Het voorkomen van postoperatieve diepe veneuze trombose.
21847: LINDEBOOM, G.A. - Adriaan van den Spiegel (1578 - 1625): Hoogleraar in de onlteed-en heelkunde te Padua.
35758: LINDEN, DAVID J. - Genot als Kompas: Hoe ons brein maakt dat we vet voedsel, orgasmes, sporten, marihuana, wodka, leren en gokken zo prettig vinden.
22360: LINDEN, GERRY VAN DER. - Glazen Jas.
29989: LINDEN, NICO TER. - Willem Elsschot: Een Zoekende Ziel.
28657: LINDEN, ELS VAN DER & JAAP BAUMANN (REDACTIE) - Bierproeflokaal In de Wildeman: 20 Jaar, hier wordt uit een ander vaatje getapt, vol rijke herinneringen van voor en achter de toog.
14508: LINDEN, GERRY VAN DER. - Goed Volk.
35441: LINDERS, BAREND. - Misschien een verleden tijd: Leven en Dood van mijn Vader.
22573: LINDERS, JANNES. - Photowork(s) in Progress # 3/Points of Presence/Linders Allied Forces.
25103: LINDNER, G.L. - Arreststraf of Geldboete: Een onderzoek naar de effectiviteit van de arreststraf en de geldboete in het militair tuchtrecht.
35478: LINDNER, ERIK. - Tong en Trede: Gedichten.
21418: LINDON, MATHIEU. - Alleen Mijn Hart Is Niet Genoeg.
18968: LINDONK, PETER VAN. - Hooggeëerd Publiek.
14218: LINDOP, GREVEL. - The Opium-Eater. A life of Thomas De Quincey.
28622: LINDQUIST, OLE. - O, Ghee...The Croack!
22858: LINDSAY, JACK. - William Morris: His life and work ( A biography).
34110: LINNÉ, CARL VON. - Nemesis Divina: Bezorgd en vertaald door Trudi de Vlaming-Van Santen en Michael John Petry. Ingeleid door J.M.M. de Valk.
30697: LINSSEN, CÉLINE, HANS SCHOOTS & TOM GUNNING. - Het Gaat om de Film! Een nieuwe geschiedenis van de Nederlandsche Filmliga 1927-1933.
29924: LINTELO, PETER. - Het Kierewietsei: Een episode uit de geschiedenis van het dappere volk der Kopvoeters.
27172: LINTHORST HOMAN, MR. J. - Aanpakken! Een hartekreet van een jongen Nederlander.
30997: LINTHOUT, G. VAN. - Lou Smog: Paniek in het circus.
20511: LIONG, KWEE TJOE. - Programmer's Reflections on Functional Grammar: More excercises in Computational Theoretical Linguistics.
36583: LIPPITT, JOHN. - Nietzsche's Futures.
20652: LIPSCHITS, ISAAC. - De Kleine Sjoa: Joden in naoorlogs Nederland.
36262: LIPSIUS, JUSTUS. - Ivsti Lipsi Epistolae Pars V: 1592.
36263: LIPSIUS, JUSTUS. - Ivsti Lipsi Epistolae Pars III: 1588-1590.
36264: LIPSIUS, JUSTUS. - Ivsti Lipsi Epistolae Pars VII: 1594.
36266: LIPSIUS, JUSTUS. - Iusti Lipsi Epistolae Pars VIII: !595.
36179: LIPSIUS, JUSTUS. - Twee Boecken vande Stantvasticheyt.
36267: LIPSIUS, JUSTUS. - Iusti Lipsi Epistolae Pars XIV: 1601.
36261: LIPSIUS, JUSTUS. - Ivsti Lipsi Epistolae Pars VI: 1593.
36259: LIPSIUS, JUSTUS. - Ivsti Lipsi Epistolae Pars 1: 1564 -1583.
36265: LIPSIUS, JUSTUS. - Ivsti Lipsi Epistolae Pars XIII: 1600.
36260: LIPSIUS, JUSTUS. - Ivsti Lipsi Epistolae Pars II: 1584-1587.
19585: LECONTE DE LISLE. - Oeuvres de Leconte de Lisle. Poemes Barbares.
27964: LISSENBERG-HORTER, RIA. - Spokerijen in Limburg.
18838: LISTER, R. P. - Marco Polo's Travels in Xanadu With Kublai Khan.
25436: LISTER, RAYMOND. - Decorative Wrought Ironwork in Great Britain.
23719: LITCHFIELD, DAVID. (ED). - The Image: Graphic Arts Photography. Vol 2. No 5.
23458: LITCHFIELD, DAVID (ED.). - The Image: Graphic Arts Photography. No 8.
23718: LITCHFIELD, DAVID.(ED) - The Image: Graphic Arts Photography.Vol 2, No 1.
13286: LITTLEWOOD, JOAN. - Milady Vine. The autobiography of Philippe de Rothschild.
30233: LIVINGSTONE, MARCO. - Pop Art.
36139: LIVIUS, TITUS. - Ab Urbe Condita: Libri XXI/XXII/XXIII.
34480: LIVIUS. - Titi Livi ab Vrbe Condita tomvs II libri VI-X.
35698: LIVIUS - Rome's strijd om het Bestaan.
24389: LLAMAZARES, JULIO. - La Lluvia Amarilla.
26676: LLOPÈS, MARIE-CLAIRE (ED). - Le Temps des Gares.
10268: LLOYD, WARD. - Investing in Georgian Glass.
35736: LO, KENNETH H.C. - Chinese Cooking on Next to Nothing.
33344: LÖB, KURT. - Een Plaatsvervangster.
36586: LOBO, RENÉ. - Wat Hebben we Gezien? De toneellessen van René Lobo.
36598: LOBO, RONNY. - Bouwen op Drijfzand.
36197: LOCHER, HANS & JONIEKE VAN ES. - Verwante Verzamelingen: Prenten en tekeningen uit het bezit van Jan en Wietse van den Noort.
34824: LOCKE, JOHN. - An Essay Concerning Human Understanding. Volume I.
34854: LOCKE, DON. - Myself and Others: A study in our knowledge of minds.
34823: LOCKE, JOHN. - The Second Treatise of Government.
34822: LOCKE, JOHN. - Two Treatises of Government.
14114: LOCKE, JOHN. - Two Treatises of Government.
34825: LOCKE, JOHN / PAUL SCHUURMAN. - Of the Conduct of the Understanding.
35810: LOCKE, JOHN. - An Essay Concerning Human Understanding.
29749: LOCKE, JOHN. - An Essay Concerning Human Understanding vol. I and II.
32513: LOCKE, JOHN. - Political Writings of John Locke.
25253: LODEIZEN, HANS. - Verzamelde Gedichten.
34576: LODEIZEN, HANS. - De Wanhoop is tijdelijk voorbij.
27484: LODEWIJKS, H. - Het Voorsnijden van Wild en Gevogelte.
8684: LODGE, DAVID. - Beckett's Ping.
32515: LODI, GABOR EN SCHUITEMAKER, LIDWIEN. - Beeldende kunst Filosofie.
31230: LOEB, WILHELM & F.M. HUEBNER (EDITORS). - Boek en Kunst: Internationaal maandschrift voor litteratuur beeldende kunst en theater.
18178: LOEBIS, WIETSKE. - Cavia's Begin September: Liedjes en gedichten.
28366: LOESER, NORBERT. - Nietzsche & Wilde: en andere essays
36546: LOEWER, BARRY (REDACTIE). - Filosofie in 30 seconden: De belangrijkste stromingen en begrippen uit de geschiedenis van de wijsbegeerte.
24088: LOFTUS, BELINDA. - Mirrors: Orange and Green.
36368: LOGAN, ANNE-MARIE S. - The Cabinet of the Brothers Gerard and Jan Reynst.
29906: LOHUIZEN, KADIR VAN. - Aderen.
22069: LE TENDRE & LOISEL. - Op zoek naar de Tijdvogel: De Jager.
27114: LOK, MATTHIJS, WILLEKE LOS, HERMAN ROODENBURG E.A. (RED.). - De Achttiende eeuw: Documentatie Werkgroep Achttiende Eeuw. Jaargang 41 -1 (2009). Maskerade.
27113: LOK, MATTHIJS, WILLEKE LOS, HERMAN ROODENBURG E.A. (RED.). - De Achttiende eeuw: Documentatie Werkgroep Achttiende Eeuw. Jaargang 40 -2 (2008). Dossier Maskerade 1713.
30228: LOKHORST, JAN VAN. - Jan van Lokhorst: 20 jaar schilderen.
11159: LONG, WILLIAM. - Stonehenge and its Barrows.
31285: LONGBOTHAM, LORI. - Luscious Berry Desserts.
32517: LONSBACH, RICHARD MAXIMILIAN. - Friedrich Nietzsche und die Juden: Ein Versuch.
27162: LOO, STIJN VAN DER. - De Galvano.
26801: LOO, STIJN VAN DER. - De Held Jacob Mulle.
31881: LOOIKER, LEONIE. - De Draak onder de Kerk.
5455: LOOMIS, ROGER SHERMAN. - The Grail from Celtic Myth to Christian Symbol.
31746: LOON, PAUL VAN. - De Griezelbus 4.
23129: LOON, J.N. VAN. - Handleiding tot den Burgerlijken Scheepsbouw.
34381: LOON, PAUL VAN. - De Griezelbus 1.
28772: LOON, JOOP VAN. - Amsterdams Restaurant / Bistro Boekje.
30958: LOON, PAUL VAN. - Altijd Bijten de Buren.
18227: LOONTJENS, JANNAH. - Het Ongelooflijke Krimpen. Gedichten.
29747: LOOPUIT, JOS. - Het Anarchisme in de Arbeidersbeweging.
32518: LOOPUIT,J. - Karl Marx en zijne voorgangers. (Serie De Groote Denkers der Eeuwen).
6796: LOOS, J.C. VAN DER. - Geschiedenis der Voormalige S. Catharina-kerk te Amsterdam.
31493: LOOY, JACOBUS VAN. - Eene Ontmoeting.
12733: LOPEZ, BARRY. - Arctic Dreams. Imagination and desire in a northern landscape.
22141: LORD, BARRY AND GAIL DEXTER LORD. - Artists, Patrons and the Public: Why culture changes.
20833: LORENTZ, H.A. - Theorie der Strahlung: Vorlesungen I.
13597: LORIA, JEFFREY H. - What's it All About, Charlie Brown? Peanuts kids look at America today.
24393: LORIGA, RAY. - Caídos del Cielo.
12215: LORM, A.J. DE. - Kunstzin der Eskimo's. Ethnografische voorwerpen uit Oost-Groenland.
20866: LOS, J. - De Scheiding van Zware Isotopen in een Centrifugaal veld.
22662: LOS, PHIL F.J. - Oost-Europa in vóór en vroeghistorische tijd.
13660: LOTTMAN, HERBERT. - Flaubert.
8172: LOUGHMAN, MICHEAL. - Learning to Rock Climb.
23415: LOUIS, ADRIAN C. - Muted War Drums.
30493: LOUSTAL. - Daglicht.
30950: LOUSTAL, JACQUES DE. & JEAN-LUC COATALEM. - Fort Bongo.
13377: LOVELOCK, YANN. - The Line Forward. A survey of Dutch poetry in translation.
28466: LOWE, SUE DAVIDSON. - Stieglitz: A memoir, biography.
5667: LOWELL, ROBERT. - The Dolphin.
5669: LOWELL, ROBERT. - Poems 1938 - 1949.
5665: LOWELL, ROBERT. - The Old Glory.
20078: LOWEN, ALEXANDER. - Liefde en Orgasme: Naar een diepe seksuele bevrediging.
21104: LOWRY, ROBERT. - The Armed Forces of Indonesia.
27554: LUBBERS, EVELINE E.A.. - Schone Schijn: Smerige Streken in de strijd tussen burgers en bedrijven.
6246: LUCAS, ANNIE. - The City and the Castle. A story of the reformation in Switzerland.
35751: LUCAS, DIONE. - The Cordon Bleu Cookbook.
9102: LUCEBERT. - En Morgen de Hele Wereld.
12509: LUCEBERT. - War & War. A poem. In: Delta, a review of art life and thought in the Netherlands, summer 1971.
34876: LUCRETIUS. - De Tiende Muze: De natuur en haar vormen, boek I en V.
14313: LUDINGTON, TOWNSEND. - The Fourteenth Chronicle. Letters and diaries of John dos Passos.
25014: LUDOLFI, HENRICI WILHELMI. - Grammatica RussicaL OXONII A.D. MDCXCVI.
31621: LUIGIES, BARBARA. (REDACTIE). - De Hoop anno 1787.
31599: LUIGIES, BARBARA. (REDACTIE). - 130 jaar bouwen aan Krasnapolsky.
34887: LUIJK, HENK VAN & ARNOLD SCHILLER. - Patronen van Verantwoordelijkheid: Ethiek en corporate governance.
35909: LUIJPEN, W. - Rechtvaardigheid.
15639: LUIMSTRA, TEIJE. - Uit het Leven.
15395: LUITING, TON & MIDDENDORP, ALBERT, SAMENST. - Een cel is maar twee meter lang. Thematische verzenbundel over gevangenschap en vrijheidsberoving.
33495: LUITWIELER, MARGERITE. - Op hoge hakken de trap op rennend: Gedichten en tekeningen.
36588: LUKACS, JOHN. - Het Einde van de Moderne Tijd: Ideologie versus nationalisme.
33307: LUKACS, JOHN. - Churchill: Visionary. Statesman. Historian.
31435: LUND SIMMONDS, PETER. - The Curiosities of Food: Or the dainties and delicacies of different nations obtained from the animal kingdom.
28316: LUNSINGH SCHEULEER, R.A (REDAKTIE). - Grieken in het Klein.
35371: LÜTGENS, ANNELIE. (AUSSTELLUNG UND KATALOG). - Fluxus und Nouveaux Réalistes: Sammlung Cremer für die Hamburger Kunsthalle.
20574: LUTGERS, P.J. - Gezigten in de omstreken van Haarlem: Naar de natuur getekend en op steen gebragt.
34043: LÜTHY, CHRISTOPH. - David Gorlaeus (1591-1612): An Enigmatic Figure in the history of philosophy and science.
2286: LUTKE MEIJER, GERARD. - Het Levend verleden van de Jordaan: Autobiografie van een zich vernieuwende wijk.
30548: LÜTTGER, ABRAHAM. - Valentijns Breakfast.
34798: LUX, HANS. - Der Jagdteckel: Ausbildung, Führung, Haltung und Zucht.
20929: LUXEMBURG, JAN VAN. - Rhetoric and Pleasure: Readings in realist literature.
15376: LUXEMBURG, ROSA. - Brieven.
32523: LYCAN, W.G. - Mind and Cognition. A Reader.
24257: LYNCH, JACK. - Becoming Shakespeare: The unlikely afterlife that turned a provincial playwright in to the bard.
29689: LYNCH, THOMAS. - Stilleven in Milford.
19431: LYNCH, JOHN AND LOUISE BARRET. - Walking with Cavemen: Eye to eye with your ancestors.
1330: LYONS, F.S.L. - Ireland Since the Famine.
30188: LYOTARD, JEAN-FRANÇOIS. - Heidegger en de Joden.
35583: LYOTARD, JEAN-FRANÇOIS. - La Phénoménologie.
32525: LYOTARD, JEAN-FRANÇOIS. - Economie Libidinale.
32526: LYOTARD, JEAN-FRANÇOIS. - La Condition Postmoderne: Rapport sur le savoir.
35812: MAANEN, HANS VAN. - Echte Mannen Willen Niet naar Mars: Rafelranden van de wetenschap.
35813: MAANEN, HANS VAN. - Een Gezonde Geest: Meer rafelranden van de wetenschap.
13091: MAANEN, HANS VAN. - Zoete Koek & Speculatie: Over de rafelranden van de wetenschap.
24406: VAN MAARSEN, JACQUELINE JOPIE. - Anne en Jopie. Leven met Anne Frank.
29482: MAARTEN KLOOS. LOEFF, CLAEYS, VERBEKE, (AVOCATEN EN NOTARISSEN). - Kantoor Amsterdam.
34927: MAAS, CORNALD. - Verlies, Gesprekken met nabestaanden over hun dierbare overledenen.
22586: MAAS, RUDOLF. - De Oorlog die Langer duurde: Een gevangenschap in Rusland 1945-1949.
36371: MAAS, COEN. - The Lure of the Dark Ages: Writing the middle ages and political rhetoric in Humanist historiography from the low countries.
28798: MAAS, PATRICK. - Broodjes voor Boeddha: Van de Dutch Bakery.
15648: MAAS, WILLEM. - Jacques Gans. Biografie.
33856: MAAS, NOP. - Werken Voor De eeuwigheid: Een geschiedenis van het Letterkundig Museum.
30187: MAASSEN, H.T.J. - Nijmegen zo was het.
23619: MAASSEN, MARCEL. - Blauwe Damp.
29022: MAASTRIGT, A.J. VAN (RED.) - Een Eeuw in Balans: De wordingsgeschiedenis van Moret & Limperg, 1883-1983.
34812: MAAT, SASKIA DE. - On the Effectiveness of Psychoanalytic Therapy: Short if possible, long if necessary?
29209: MACALPINE, NEIL & JOHN MACKENZIE (EDS.). - Gaelic-English and English-Gaelic Dictionary.
34322: EDITED BY COLIN MACCABE. - Joyce, James: New Perspectives.
1166: MACCANA, PROINSIAS. - Celtic Mythology.
27850: MACCARTHY, DESMOND. - Shaw: the Plays.
35459: MACCLANCY, JEREMY. - Consuming Culture.
5442: MACCULLOCH, J.A.. - The Celtic and Scandinavian Religions.
5732: MACDIARMID, HUGH. - A Drunk Man Looks at the Thistle.
24084: MACGILL-CALLAHAN, SHEILA. - The Children of Lir.
22414: MACGILLAVRY, ANNEMIE. - Syn-Dromen.
8112: MACHIAVELLI, NICCOLO. - Het Leven van Castruccio Castracani.
33173: MACHIAVELLI, NICCOLÒ. - Discorsi: Gedachten over Staat en Politiek.
28876: MACKAY BROWN, GEORGE. - The wreck of the Archangel poems.
28877: MACKAY BROWN, GEORGE. - Under Brinkie's Brae.
14432: MACKENZIE, COMPTON. - Kensington Rhymes. Illustrated by J.R. Monsell.
26656: MACKERSEY, IAN. - Smithy: The life of Sir Charles Kingsford Smith.
34888: MACKIE, J.L. - Ethics: Inventing right and wrong.
34906: MACKIE, J.L. - Ethics: Inventing right and wrong.
28039: MACKIE, CRISTINE. - Trade Winds.
6608: MACLAVERTY, BERNARD. - Lamb.
6607: MACLAVERTY, BERNARD. - A Time to Dance and Other Stories.
12454: MACLEAN, KIM. - Vis à Vis.
8380: MACMANUS, SEUMAS. - The Story of the Irish Race: A popular history of Ireland.
13781: MACMUNN, SIR GEORGE. - Kipling's Women.
10454: MACNAIR, DR. JAMES I., ED. - Livingstone's Travels.
21702: MACTAVISH, ANGUS J. AND F. GREGORY HARTSWICK. - Scotch or It 's Smart to be Thrifty: A volume of the best Scotch Jokes.
36246: MACZAK, ANTONI. - Travel in Early Modern Europe.
29783: MADDOX, CONROY. - Salvador Dalí 1904-1989: Excentriek en geniaal.
27200: MADDOX, BRENDA. - Nora: A biography of Nora Joyce.
27120: MADELEIN, CHRISTOPHE, HERMAN ROODENBURG E.A. (RED.). - De Achttiende eeuw: Documentatie Werkgroep Achttiende Eeuw. Jaargang 44 -1 (2012).
34516: MADISON, DEBORAH AND ESPE BROWN, EDWARD. - The Greens Cookbook. Extraordinary vegetarian cuisine from the celebrated restaurant.
35006: MAELE, MARCEL VAN. - Met een Ei in Bed.
33174: MAFFIOLI, C.S. & L.C. PALM. (EDITORS). - Italian Scientist in the Low Countries in the XVIIth and XVIIIth Centuries.
21837: MAGALANER, MARVIN & RICHARD M. KAIN. - Joyce: The man, the work, the reputation.
34939: MAGEE, BRIAN & MARTIN MILLIGAN. - Beelden van een Blinde Filosoof.
35380: MAGEE, BRYAN & MARTIN MILLIGAN. - Beelden van een blinde filosoof.
23273: MAGGS, SUE. - Stap voor Stap: 50 feestelijke kindertaarten.
34890: MAGIELS, GEERDT. - Van Zonlicht tot Inzicht: Hoe Jan IngenHousz het geheim van het bladgroen ontdekte.
19694: ANAND MAHADEVAN. - The Strike.
24016: EL MAHDY, CHRISTINE. - Toetankhamon: Leven en Dood van een kind Koning.
22522: MAHIEU, VINCENT. - Tjies.
20303: MAHLER, E. - De witte karbouw: herinneringen aan een oorlog in de tropen.
15722: MAHY, MARGARET. - De Ondergronders.
20135: MAIER, HENK. MINDE, DON. VAN. POEZE, HARRY. - Wisseling van de wacht.
24558: MAILER, NORMAN. - An American Dream.
34940: MAIMONIDES (MOSES BEN MAIMON). - Ethical Writings of Maimonides.
17055: MAITLAND - VAN DER ZEE, ANKE HILSE. - Pharmacogenetics of HMG-CoA reductase inhibitors. Met een samenvatting in het Nederlands.
26907: MAJD, HOOMAN. - The Ayatollahs' Democracy: An Iranian challege.
31530: MAJONICA, RUDOLF. - Het geheim van de hiërogliefen: De avontuurlijke ontcijfering van het Egyptische schrift.
28289: MAJOOR, MARISKA. - Als Sex werken Wordt.
24757: MAJOR, NORMA. - Joan Sutherland: The authorized biography.
12882: MAK, GEERT. - Het Stadspaleis: De geschiedenis van het Paleis op de Dam.
29971: MAK, GEERT, JAN BANK, GIJSBERT VAN ES, PIET DE ROOY & RENÉ VAN STIPRIAAN. - Verleden van Nederland.
21807: MAK, GEERT. - Een Bres in de Stad: De geschiedenis van de ijsbreker.
35333: MAK, GEERT. - De Engel van Amsterdam
21141: MAK, GEERT. - Köprü.
16844: MAKIYA, KANAN. - Verzwegen Wreedheid: nationalisme, dictatuur, opstand en het midden-oosten.
35051: MAKKINK, DJONI. (REDACTIE). - Crème Brûlée.
13148: MALCOLM, NORMAN. - Ludwig Wittgenstein: Een biografisch essay.
36070: MALCOLM, NOEL. - Reason of State, Propoganda, and the Thirty Years ' War. An unknown translation by Thomas Hobbes.
19701: MALESINSKI, W. - Azeotropy: And other theoretical Problems of Vapour-Liquid Equilibrium.
17937: MALHERBE, D.F. - Die Timmerman: Verhaal in verse.
21049: MALIK, ADAM. - Mengabdi Republik.
35966: MALINS, EDWARD. - A Preface to Yeats.
35902: MALLAC, GUY DE & EBERBACH, MARGARET. - Barthes.

Next 1000 books from Antiquariaat Fenix Amsterdam

9/13