Antiquariaat Fenix Amsterdam
Frans Halsstraat 88, 1072 BW Amsterdam, The Netherlands.            Email: gotofenix@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
21284: BENALI, ABDELKADER; SALAH HITHANI, MOHAMED EL HACHMIOUI (E.A). - En de Woorden Stroomden: Gedichten en verhalen van auters in twee culturen.
31567: BENALI, ABDELKADER. - Berichten uit een belegerde stad: Abdelkader Benali over Beiroet.
37663: BENALI, ABDELKADER. - Wax Hollandais: Gedichten.
26750: BENALI, ABDELKADER. - Munya.
30305: BENALI, ABDELKADER. - De Dood van Iwan I.
33843: BENDERS, MARTIJN. - Sauseschritt.
39975: BENJAMIN, ANDREW (ED.). - Walter Benjamin and Art.
36538: BENJAMIN, TIM. - Thoughts on Canvas.
34259: BENJAMIN, WALTER. - Aussichten.
27669: BENNEKOM, WILLEM VAN. - Op Drijfijs: Over het functioneren van de rechtsstaat.
36541: BENNER, GERRIT. - Gerrit Benner.
36438: BENNETT, JOHN EN ELIZABETH. - Idioten in Parijs: De laatste maanden van het leven van G.I. Gurdjieff, Parijs 1949.
1471: BENNETT, MARGARET. - The Last Stronghold. The Scottish Gaelic Traditions of Newfoundland.
38680: BENNINK, NATASJA. - Van Kus tot Koning: Beelden 2010-2015.
27093: BENOIST, J., PJM. VAN TONGEREN, P.P. VERBEEK E.A. - Tijdschrift voor Filosofie 2012, nummer 3.
30964: BENOIT, TED (TEXTE DE M.D. DE MILLE). - La Peau du Léopard.
39632: BENSON, ELIZABETH P. (ED.). - Between Continents / Between Seas: Precolumbian art of Costa Rica
1444: BENSTOCK, BERNARD (EDITOR). - The Seventh of Joyce.
35981: BENT, ELS VAN DEN. - Proeftuin Rotterdam: Droom en daad tussen 1975 en 2005.
27674: BENTINCK, U.W. E.A. (REDACTIE). - Kabaal in Holland: Bundel aangeboden bij het afscheid van mr. Asscher als President van de Arrondissementsrechtbank in de Stadsschouwburg aan het Leidseplein te Amsterdam op 28 April 1993.
39102: BENTLEY, TREVOR. - Pakeha Maori: The extraordinary story of the Europeans who lived as Maori in early New Zealand.
36607: BENTON, TED & IAN CRAIB. - Philosophy of Social Science: The Philosophical foundations of social thought.
31860: BERANOVÁ, JANA. - Werkboek: Bloemlezing 1983-2010 poëzie.
27216: BERBERS, TIONE, JONATHAN MEES, FRANÇOIS STIENEN (RED.). - Paul Verhoeven.
14895: BERENDS, LAMBIEK. - Amsterdam onbewolkt 2.
6799: BERENDS, LAMBIEK, SAMENST. - Rozen en Tomaten. De Amsterdamse Schouwburg 1894-1994.
20469: BERESTEYN. - Van Beresteyn.
38086: BERG, B. VAN DER. ET AL.(REDACTIE). - Lampas 45e Jaargang Nummer 3: Rome in de late Oudheid.
34562: BERG, MIEKE VAN DEN. & DIRK IDZINGA. - Trots en in zichzelf besloten: Ida Gerhardt, afkomst en eerste deel van haar leven.
34835: BERG, FLORIS VAN DEN. - Filosofie Voor Een Betere Wereld.
24754: BERG, W. VAN DEN. - Will: Berg, Kunstenaar in Beeld.
24290: BERG, JOOP. VAN DEN. - De Wajang Foxtrot: Sporen uit een Indische verleden.
39333: BERG, N. P. VAN DEN. - Currency and the Economy of Netherlands India 1870-95.
38087: BERG, BERT VAN DER. ET AL (REDACTIE). - Lampas 45e Jaargang Nummer 4: Dromen in de Oudheid.
36697: BERG, ARIE VAN DEN & H.R. HEITE (SAMENSTELLING). - Soma 13 Literair Magazine januari/februari 1971.
27904: BERG, J.H. VAN DE, J. VAN OOYIK & T. WIEGMAN. - Enschede: Een veranderende stad. Een beeld van vijftig jaren Enschede.
15341: BERG, NATASJA VAN DEN & KOERS, SOPHIE. - Praktisch Idealisme. Handboek voor de beginnende wereldverbeteraar.
22760: BERG, JOOP VAN DEN. - De Wajangfoxtrot: Sporen uit een Indisch verleden.
21294: BERGA, WILCO. - De Fjilden Foarby, Voorbij de Velden.
21339: BERGA, WILGO. - It smoarge bestean.
33653: BERGA, WILCO. - Harnzer Tijgedichten/ Harlinger Getijgedichten.
21114: BERGA, WILCO. - Eilandliet/Eilandlied: Gedichten, schilderijen.
35084: BERGE, H.C. TEN. - Oesters & gestoofde pot.
31720: BERGE, H.C. TEN. (SAMENSTELLING) - Mythen en Fabels van Noordelijke Volken: Siberië.
35283: BERGE, H.C. TEN. - De Laatste Modernist.
16167: BERGE, H.C. TEN. - De Verdediging van de Poëzie.
9260: BERGEN-PANTENS, C. VAN DEN - De Heraldiek in de Handschriften vóór 1600. Catalogus.
16407: BERGER, MAURITS. - Kruistocht en jihad. De aanslagen in de Verenigde Staten en de dreiging van de islam.
30849: BERGER, KLAUS. - Manna, Meel en Zuurdesem: Graan en brood in het dagelijks leven van de vroege christenen.
40153: BERGER, PETER L. & THOMAS LUCKMANN. - The Social Construction of Reality: A treatise in the sociology.
39203: BERGER, JOHN. - Photocopies.
30485: BERGH-HOOGTERP, LOUISE E. VAN DEN. - Goud- en zilversmeden te Utrecht in de late middeleeuwen.
22417: BERGH, HANS. VAN DEN. - De Sterren van de Hemel: De kunst van het toneelspelen.
17494: BERGH, G.C.J.J., VAN DEN E.A. - Staphorst en zijn gerichten. Verslag van een juridisch-antropologisch onderzoek.
27551: BERGH, JORIS VAN DEN & KAREL LOTSY. - Mysterieuze Krachten in de Sport.
38878: BERGHUYS S.J., DR J.J. - Grondslagen van de Aanschouwelijke Meetkunde.
16084: BERGMAN, INGMAR. - Zondagskinderen.
6078: BERGSON, HENRI. - Essai sur les Données Immédiates de la Conscience.
32065: BERGSON, HENRI. - Les Deux Sources de la Morale et de la Religion.
34974: BERGVELT, E. E.A (EDITORS). - Industry & Design in the Netherlands 1850-1950.
16484: BERKEL, KLAAS VAN. - Citaten uit het Boek der Natuur: Opstellen over de Nederlandse wetenschapsgeschiedenis.
25157: BERKEL, ROB. - Body, Text and Fashion: Op het Lijf Geschreven: Letters op lichaam en kleding.
37776: BERKEL, KLAAS VAN. - Isaac Beeckman (1588-1637) en de mechanisering van het Wereldbeeld.
39926: BERKELEY, GEORGE. - The Principles of Human Knowledge / Three Dialogues between Hylas and Philonous.
40096: BERKELEY, GEORGE. - De Beginselen van Menselijke Kennis
1768: BERKMAN, ALEXANDER. - Gevangenisherinneringen van een Anarchist.
30565: BERLINSKI, DAVID. - Newton's Gift: How Sir Isaac Newton unlocked the system of the world.
39537: BERLIOCCHI, LUIGI. - The Orchid in Lore and Legend.
34160: BERNADAC, MARIE-LAURE. - Louise Bourgeois.
34000: BERNARD, WALTER. - De Filosofie van Spinoza en Constantin Brunner.
26762: BERNARD KEMP, FONS SARNEEL E.A. (RED.). - Raam: Literair maandblad no. 46 juni-juli1968.
38230: BERNASCONI, ROBERT. - The Question of Language in Heidegger's History of Being.
20677: BERNET KEMPERS, A.J. - Borobudur.
25505: BERNLEF, J. - Wolftoon.
25506: BERNLEF, J. - Dit verheugd verval.
25507: BERNLEF, J. - Hoe Wit Kijkt een Eskimo.
1462: BERNLEF, J. - Gedichten 1960-1970.
27893: BERNLEF, J. - Kokkels: Verzen.
19205: BERNOT, D. ET AL. - POF-Études. Cahiers de poétique comparée.
19443: BERNOU, JAN WILLEM. - De Boot Meren en Wolken.
40066: BERNS, JAN. - Hij zeit Wat: De Amsterdamse volkstaal.
21956: BERR, HÉLÈNE. - Journal.
1115: BERRY, FRANCIS. - I Tell of Greenland. An edited translation of the Saudarkrokur manuscripts.
26679: BERSEE, LEO. - Sirius: Een ster op zee.
37015: BERTON, PIERRE. - Prisoners of the North.
39635: BERTRAM, CHRISTIAN & ERIK DE JONG (REDACTIE). - Michael van Gessel: Landschapsarchitect.
39301: BERTRAND, ROMAIN. - L'Histoire À Parts Égales: Récits d'une rencontre Orient-Occident (XVIe-XVIIe siècle).
20593: BESSERMAN, PERLE. - Wijsheid uit de Joodse Mystiek.
26186: BEST, THOMAS. - The Complete Fly-Fisher, or Every man his own flymaker in which the best methods, rules and hints are carefully laid down and properly digested for the angler's pleasure and recreation.
39852: BESTERMAN, THEODORE (ED.). - Studies on Voltaire and the Eighteenth Century Volume LXXI. General index to volumes XXXI-LXX.
28542: BETH, DR. E.W. - Moderne Logica.
27793: BETH, DR. H.J.E. - Historische Bibliotheek voor de Exacte Wetenschappel Deel IV: Newton's Principia, Eerste deel. Historische Bibliotheek voor de Exacte Wetenschappel Deel V: Newton's Principia, Tweede deel.
34264: BETH, EVERT W. - Door Wetenschap Tot Wijsheid: Verzamelde wijsgerige studiën.
39925: BETH, PROF. DR. E.W. - Symbolische Logica.
36134: BETHEM, DAVID M. - Joseph Brodsky and the Creation of Exile.
25414: BEUKELAER, HANS DE (RED.). - Jo van Dreumel, le caillon-qui-bique.
29572: BEUKEMA-SIEBENGA, HINKE. - To Go Or Not To Go: An explorative study on People who seldom Consult a General Practitioner.
39807: BEUKERS, MARIËLLA & RENÉE WAALE (EDITORS). - Tracing An-Sky: Jewish collections from the state ethnographic museum in St. Petersburg.
25077: DE BEULE, NORBERT. - EB diep.
10962: BEURSKENS, HUUB. - Buitenwegen. Excursies met gedichten en vergezichten.
39820: BEURSKENS, HUUB & WIEL KUSTERS. - Herendubbel.
35446: BEURSKENS, HUUB. - Hollandse wei en andere gedichten.
22751: BEUS, J.G DE - Hel Laatse Jaar van Nederland-Indië: Van de zwaardhouw der tweede politieonele actie tot de handtekening onder de souvereiniteitsoverdracht.
39690: BEUYS, JOSEPH. - Zeicnungen: Zu den beiden 1965 wiederentdeckten Skizzenbüchern Codices Madrid von Leonardo da Vinci.
16712: BEVERS, BERT. - Onaangepaste Tijden.
39356: BEZEMER, T.J. - Les Arts et Métiers indonésiens. Atlas d'images.
25728: BEZEMER, T.J. (RED.). - Beknopte Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië.
39699: BEZZOLA, TOBIA (EDITOR). - Henri Cartier-Bresson and Alberto Giacometti: La décision de l'oeil / The Decision of the eye.
39799: BHAGWAN DASH, VAIDYA & SUHASINI RAMASWAMY. - Indian Aphrodisiacs.
40009: BHAJAN, YOGI. - Het Kundalini Yoga Werkboek: De basis van de Kundalini yoga.
37688: BIAGGI, VLADIMIR. - Le Nihilisme.
39539: BICKERS, ROBERT. - Empire Made Me: An Englishman adrift in Shanghai.
35193: BIE, PAUL DE & MICHIEL DUSAR. - Systeem van de Bretaye... Integraal / Systeme de Bretaye... Intégral.
21779: BIEGEL, PAUL. - De Rover Hoepsika.
27065: BIELEMAN, DR. J., DR. E.S. BLOEMEN, PROF. DR. C.A. DAVIDS E.A. (RED.). - NEHA-jaarboek voor Economische, Bedrijfs-en Techniekgeschiedenis 58 (1995).
30289: BIENFAIT, FRITS. - Is Links beter dan Rechts? Over de grote politieke tweedeling.
21118: BIERENS DE HAAN, J.C. EN J.R. JAS. - Geldersche Kasteelen: Tot defensie en eene plaissante wooninge. Architectuur, interieur en tuinen.
39557: BIERI, PETER. - Eine Art zu leben: Über die Vielvalt menschlicher Würde.
37593: BIESBOER, PIETER & MARTINA SITT (SAMENST. EN RED.). - Satire en Vermaak: Schilderkunst in de 17e eeuw, het genrestuk van Frans Hals en zijn tijdgenoten 1610-1670.
37463: BIESBOER, PIETER, MUCHIEL C.C. KERSTEN, CHARLOTTE WIETHOFF E.A. - Nicolaes Berchem: In het Licht van Italië.
37510: BIETENHOLZ, PETER G. - Historia and Fabula: Myths and legends in historical thought from antiquity to the modern age.
33825: BIEWENGA, AD. - De Kaap de Goede Hoop: Een Nederlandse vestigingskolonie, 1680-1730.
19421: BIEZEN, MARC VAN. - Ervaringsdeskundige.
19440: BIEZEN, MARC VAN. - Afwezigheidsassistente.
18471: BIGIARETTI. - La Controfigura.
25380: NEDERLANDS BIJBELGENOOTSCHAP - Werk in Uitvoering 3: Op weg naar de voltooide Nieuwe Bijbelvertaling.
26434: BIJL, H. VAN DER. & JAC. VAN HATTUM; HAN G. HOEKSTRA. (RED) - Amsterdam Bezongen: Bloemlezing.
35723: BIJNAAR, ASPHA. - Kasmoni: Een spaartraditie in Suriname en Nederland.
26276: BIJVANCK, VIOLET (RED.). - Spiegelen: Interviews met kunstliefhebbers.
40139: BILDERDIJK. - Willem Bilderdijk: De Kunst der poëzy.
2345: BILGRI, PATER ANSELM. - Bischof Simpert, Heiliger zwischen Legende und Geschichte.
21897: BINCHY, MAEVE. - Een Zaterdag in September.
39397: BINDERSVOET, ERIK & SASKIA PFAELTZER. - Spinoza's Achtbaan.
31764: BINDERVOET, ERIK. - Het Vuil van de Schoonheid.
37933: BINDERVOET, ERIK & ROBBERT-JAN HENKES. - Help! The Beatles in het Nederlands.
21008: BINGEN, ERIK. - Indië Verloren: Nederland en het ontstaan van de Tweede Wereldoorlog in Azië.
17456: BINI, ALFREDO ET AL. - Speleologia. Revista della Societa Speleologica Italiana.
17457: BINI, ALFREDO ET AL. - Speleologia. Revista della Societa Speleologica Italiana.
17458: BINI, ALFREDO ET AL. - Speleologia. Revista della Societa Speleologica Italiana.
17459: BINI, ALFREDO ET AL. - Speleologia. Revista della Societa Speleologica Italiana.
17483: BINI, ALFREDO, P. FORTI ET AL. - Speleologia. Revista della Societa Speleologica Italiana.
17484: BINI, ALFREDO, P. FORTI, ET AL. - Speleologia. Revista della Societa Speleologica Italiana.
17485: BINI, ALFREDO, P. FOTI ET AL. - Speleologia. Revista della Societa Speleologica Italiana.
17486: BINI, ALFREDO, P. FORTI ET AL. - Speleologia. Revista della Societa Speleologica Italiana.
17450: BINI, ALFREDO ET AL. - Speleologia. Revista della Societa Speleologica Italiana.
17453: BINI, ALFREDO ET AL. - Speleologia. Revista della Societa Speleologica Italiana.
17454: BINI, ALFREDO ET AL. - Speleologia. Revista della Societa Speleologica Italiana.
17455: BINI, ALFREDO ET AL. - Speleologia. Revista della Societa Speleologica Italiana.
21750: BINNEKAMP, RUUD. - Afscheid: Ouverture van een verleden man.
21732: BINNENKAMP, RUUD. - Afscheid: Ouverture van een verleden man.
18959: BINSBERGEN, C.J.M VAN. - Biological Aspects of Anorexia Nervosa.
38755: BIONDI, KATIUSCIA, MARINA ITOLLI AND CATIA ZUCCHETTI. - Mario Giacomelli: Under the skin of reality, treasures of the Sassoferrato Archive.
24312: BIRCHER-REY, HEDY EN MARTINE WITTOP KONING (BEWERKING) - Eenvoudige Recepten Van Vruchtengerechten. Bewerking voor Holland door Martine Wittop Koning
13570: BIRD, MICHEAL, ED. - The Grasshopper Laughs. A Faber book of first verse.
39321: BIRD, ISABELLA L. - Unbeaten Tracks in Japan.
38801: BIRD, ISABELLA L. - My First Travels in North America.
16577: BIRTLES, DORA. - North-west by north.
31269: BISON, META. - De Zomerkoning te Rijk.
31910: BISSCHOP, M.P.J.M. - Vaginal Candidosis.
37845: BITOV, ANDREI. - A Captive of the Caucasus.
22009: BJØRNSON, BJØRNSTJERNE. - Nar den ny vin Bllomstret.
37206: BLAAS, P.B.M. - De Burgelijke Eeuw: Over eeuwenden, liberale burgerij en geschiedschrijving.
37596: BLAAS, PIET. - Betrokken en Distantie: Bernard Vlekke (1899-1970) en de studie van de internationale betrekkingen.
37195: BLAAS, P.B.M. - Geschiedenis en Nostalgie: De historiografie van een kleine natie met een groot verleden. Verspreide historiografische opstellen.
10025: BLAAUW, J. - Een Loden Hart.
36236: BLACK, ROBERT. - Benedetto Accolti and the Florentine Renaissance.
7529: BLACK, ALEXANDRA, ED. - Garlic: Fresh recipes from leading chefs with garlic.
25340: BLACK, MAGGIE. - Cheesecakes.
27150: BLACK, JEREMY. - Cartografie: De verbeelding van de wereldgeschiedenis.
39121: BLACK, ROBERT. - Machiavelli.
39962: BLACKBURN, SIMON. - Ruling Passions: A theory of practical reasoning.
37923: BLACKBURN, JULIA. - Charles Waterton 1782-1865: Traveller and conservationist.
19466: BLAIR, LAWRENCE AND LORNE. - Ring of Fire: An Indonesian Odyssey.
39710: BLAIR, RYAN & DON YAEGER. - Nothing to lose, Everything to Gain: How I went from gang member to multimillionaire entrepreneur.
23421: BLAISSE, MARK. - De Hoefslag Tafel: Zes 'diners pensants'.
39671: BLAKE, ROBERT. - Jardine Matheson: Traders of the Far East.
15136: BLAKE, N.F. - The History of Reynard the Fox.
40070: BLAMAN, ANNA. - De Gedichten.
13590: BLANCH, LESLEY. - Journey into the Mind's Eye. Fragments of an autobiography.
29690: BLANCHARD, MAURICE. - Ik Vergeef God Mijn Zonden.
8481: DE LA BLANCHERE, HENRY. - VOYAGE AU FOND DE LA MER.
30246: BLANKEN, I.J. - Alewijnse Electrotechniek 1980: terugblik op vooruitgang.
38047: BLANKENSTEIN, JAN. - Facetten & Portretten: Rijland- jubileum 1965-2000.
27121: BLANKSTEIN, J.H. - Herhaling van Gezinsrelatie-patronen in een behandelingstehuis.
31975: BLANSHARD, ALASTAIR. - Hercules: Een heldenleven.
36686: BLASSE-HEGMAN, H. & E. DOMELA NIEUWENHUIS, R.E.O. EKKART, A. DE JONG E.J. SLUIJTER (REDACTIE). - Nederlandse Portretten: Bijdragen over de Portretkunst in de Nederlanden uit de zestiende, zeventiende en achtiende eeuw.
28279: BLATNER, DAVID. - Spectrums: Our mind-boggling universe from infinitesimal to infinity.
28441: BLAUWKUIP. J. - Eetbare Paddenstoelen: Met recepten.
27620: BLÉCOURT, WILLEM DE & DR. TJAARD W.R. DE HAAN. - Onze Volksverhalen uit Noord Brabant.
26076: BLEECKER, DRIES DE, PIET THOMAS EN JOZEF VAN HAVER. - Lik op Stuk: Nieuw Nederlands Woordenboek van Agressief Taalgebruik.
18114: BLEEKER, PIETER. LAMME, W.H. (VERZAMELD EN BEWERKT) M. BOESMAN (INLEIDING). - Bijdragen tot de Ichthyologie van de Indonesische Archipel. (Papers on Fishes in particular of the Indonesian Archipelago).
22919: BLEIBTREU, L. - Beschrijving van den Sterrenhemel.
22920: BLEIBTREU, L. - Beschrijving van den Sterrenhemel.
35969: BLEKER, OTTO & FRANK LEQUIN. - Ferdinand Dejean 1731-1797: VOC-Chirurgijn, wereldburger en opdrachtgever van Mozart.
7350: BLESSING, PATRICK J. - The Irish in America. A guide to the literature and the manuscript collections.
39629: BLIJKER, HERMAN DEN EN JAAP VAN RIJN. - Peen en Ui.
28268: BLIN, HENRI. - Nouveau Manuel complet du Confiseur et du Chocolatier par Cardelli, Lionnet-Clemendor F. Malepeyre et Villon.
8038: BLINDER, ODA. - Brieven van een Curaçaose Blinde en Andere Gedichten.
8398: BLINDHEIM, JOAN TINDALE (TRANSLATION) - Vinland the Good. The saga of Leif Eiriksson and the Viking discovery of America with a preface by Helge Ingstad.
39906: BLISS, DEBBIE. - Het Nieuwe Breien.
20712: BLOCK, GUY DE. - Légendes & Mystères des Grottes de Belgiques: Découvertes insolites, trésors, anecdotes et drames.
3189: BLOEM, MARION. - Matabia of een lange donkere nacht.
39194: BLOEM, M. EN J. BLOEM - Sawah Belanda: Een boek als monument.
36007: BLOEM, REIN. - Lees Dat En Herlees Dat: Een keuze uit het beschouwend werk van Rein Bloem.
8753: BLOEMERS, J.H.F. ET AL. - Verleden Land. Archeologische opgravingen in Nederland.
36112: BLOK, M.J. & M.R. DOORTMONT E.A. (REDACTIE). - Liber Amicorum W.A. Wijburg.
36117: BLOK, FF. - Isaac Vossius en zijn Kring: Zijn leven tot zijn afscheid van Koningin Christina van Zweden 1618-1655.
36115: BLOK, FF. - Casper Barlaeus: From the correspondence of a melancholic.
33426: BLOKHUIS, PETER. - Kennis en Abstraktie.
35550: BLOKKER, JAN. - Achter de Laatste Brug: Gevangen in het land tussen Arnhem en de Grebbelinie, 17 september 1944 - 5 mei 1945.
6955: BLOKLAND, SIMON VAN. - Met Oude Prentbriefkaarten Nakaarten II: Amsterdam rond de eeuwwisseling.
34715: BLOKLAND, HANS. - De Modernisering en haar Politieke Gevolgen: Weber, Mannheim en Schumpeter. Een rehabilitatie van de politiek, deel 1.
39612: BLOKLAND, SIMON VAN. - Met Oude Prentbriefkaarten Nakaarten: Amsterdam rond de eeuwwisseling.
29651: BLOKLAND, SIMON VAN. - Oud-West: 125 jaar in Beweging.
27977: BLOKZIJL, MAX. - Voor het te Laat is.
39659: BLOM, ANITA. E.A. - Atlas van de Wederopbouw in Nederland 1940-1965: Ontwerpen aan stad en land.
22472: BLOM, J.C.H. - Burgerlijk en Beheerst: Over Nederland in de twintigste eeuw.
32089: BLOM, PHILIPP. - The Vertigo Years: Europe, 1900-1914.
15316: BLOM, AD VAN DER. - Kunst die Partij koos: Een eeuw sociale strijd in de Nederlandse beeldende kunst.
37587: BLOM, HANS W., ECO HAITSMA MULIER, RONALD JANSE (ED.). - Sidney: Court Maxims.
30304: BLOM, ONNO. - De Eerste Dag.
36665: BLOM, HANS W., ECO HAITSMA MULIER, RONALD JANSE (ED.). - Sidney: Court Maxims.
36101: BLOM, H.W. & H.A KROP & M.R. WIELEMA. - Deventer Denkers: De geschiedenis van het wijsgerig onderwijs te Deventer.
20705: BLOM, JAN JOHANNES. - Comptel High-latitude Gamma-ray Sources.
21111: BLOM, HANS, CEES FASSEUR E.A. - De Noodzaak van Balans.
36928: BLOM, HANS W., ECO HAITSMA MULIER, RONALD JANSE (EDS.). - Sidney: Court Maxims.
30706: BLOOM, CAROLE. - The International Dictionary of Desserts, Pastries and Confections.
13849: BLOOM, HAROLD, ED. - André Malraux.
14681: BLOOMQUIST, E.R. - Marijuana.
35101: BLUM, PETER. - Enklaves van die Lig.
12731: BLUM, WOLFGANG. - Sarek- eine Expidition durch Skandinaviens Alaska.
32091: BLUNCK, RICHARD. - Friedrich Nietzsche: Kindheit und Jugend.
37942: BLUNT, ANNE. - A Pilgrimage to Nejd: The cradle of the Arab Race.
33858: BOšNJAK, BRANIMIR. - Worlds Have Been Reset By Death.
39117: BOAS, H.J. - Religious Resistance in Holland.
39523: BOCHENSKI, DR. J.M. - Formale Logik.
22979: BOCK, MANFRED & KEES SOMER. - Architect JP Kloos (1905): De ethiek van de constructie.
38541: BOCK, CARL. - Temples and Elephants: The narrative of a journey of exploration through upper Siam and Lao.
37381: BOCK, THOMAS. - Psychosen zonder psychiatrie: Inzichten en levensperspectieven van mensen met een gedeeltelijk of geheel onbehandelde Psychose.
35379: BÖCKELMANN, JANINE & FRANK MEIER. - Die gouvernementale Maschine: Zur politischen Philosophie Giorigo Agambens.
18993: BODAERT JR., PIETER. - Aan de Tedere Kunne: Erotische Gedichten.
35694: BODANIS, DAVID. - E=mc2 : A biography of the world's most famous equation.
30694: BODAR, ANTOINE. - Tot Dienen Geroepen.
26506: BODAR, ANTOINE. - Nochtans Zal Ik Juichen.
36720: BÖDEKER, HANS ERICH & ETIENNE FRANÇOIS (HRSG.). - Aufklärung/Lumières und Politik: Zur politischen Kultur der deutschen und französischen Aufklärung.
18364: BODIFÉE, GERARD. - Resonanties.
33293: BODIFÉE, GERARD. - Ruimte voor Vrijheid: De onvoltooide natuur en het menselijke initiatief.
16423: BODIN, F. & CHEINISSE, C.F. - Poisons.
19407: BODONI, PAUL. - Het verhaal van het verhaal en andere verhalen!
39376: BODROGI, TIBOR. - Kunst van Indonesië.
25876: BODT, SASKIA DE & MAARTJE DE HAAN. - Bloemstillevens uit Nederland en België 1870-1940.
25113: BOECKLER, ALBERT. - Deutsche Buchmalerei Vorgotischer Zeit.
38091: BOEFT, J DEN. ET AL. (REDACTIE). - Lampas: Systematische index Jaargangen 1-25, 1968-1992.
23443: BOEKE, JET. - Dikkie Dik Sinterklaas/Dikkie Dik Kerstmis.
24466: BOEKSTAL, PH. & H.W. SCHWAB. - Wij Denken Over Kennistheorie (deel 6).
39776: BOER, EDDY POSTHUMA DE (FOTO'S), REMCO CAMPERT, JAN MULDER (TEKST). - Kijkend naar Holland: 1969.
35714: BOER, SACHA DE & RAYMOND RUTTING. - Tegenpool.
31624: BOER, DICK. & S.G.F. HAGEMAN. (REDACTIE) - Focus.
30650: DE BOER-GILBERG , KARLA (COMPILATION). - Waves and Flames IV: Dutch poems and sculptures in Amsterdam.
34433: BOER, NOORTJE & JOS BUS; CELINE LAMEE; HANS WOLBERS (REDACTIE). - 33 jaar Dogtroep.
29013: BOER, CHRIS DE (RED.) - Alphons Freijmuth.
36542: DE BOER, ADRIAAN & WOUTER KLOOTWIJK. - Haring En Zijn Maatjes.
17598: BOER, MENNO DE, SAMENSTELLING. - Trapsgewijs naar het Hoogste. Biografie van Leo Geleijnse.
36397: BOER, JULIUS DE. - In Memoriam Arthur Rimbaud: Een krans van stanza's.
26566: BOER, PROF. DR. E. DE & PROF. DR. P.H. SCHMIDT (RED.). - Audiologie: Lustrumbundel uitgebracht op de lustrumvergadering van de Nederlandse vereniging voor audiologie te Amsterdam.
36569: BOER, P DEN. (REDACTIE). - Beschaving: Een geschiedenis van de begrippen hoofsheid, heusheid, beschaving en cultuur.
29292: BOERING, EDWIN (RED.). - Stadbeeld: Kunst en woningbouw.
38180: BOERS, ONNO. - Afgebroken Amsterdam: 104 verdwenen gebouwen en stadsgezichten.
21252: BOERSMA, PITER. - Jacob Klaver: It libben fan in keatsferiening.
33453: BOESEN, CONSTANT. - Adrianus Alias Hans van Marle.
12541: BOESMAN, J. - Postvluchten: Uit de Geschiedenis van het Luchtpostvervoer. Luchtpostcatalogus van Nederland en Overzeese Rijksdelen.
22373: BOEUF, GILLES. - Verte.
22358: BOEUF, JILL. - Gedichten.
23633: BOGAARDS, CARLA. - Jan Sierhuis: Een leven voor de schilderkunst.
22125: BOGAARDS, CARLA. - Kleine Hittegolf in Mei: Gedichten.
25220: BOGAERDE, DIRK. - A Postillion Struck by Lightning.
37396: BOGAERS, MARIE-ROSE. - Drukdecors op Maastrichts Aardewerk 1850-1900.
31808: BOGAERT, PAUL. - De Slalom Soft: Gedicht.
21707: BOGERS, PETER; MARLIES DEKKER, ANNELIES DIJKMAN (E.A). - Vlinderslag.
13588: BOGGS, TOM, ED. - 51 Neglected Lyrics.
29042: BÖGLI, ALFRED & HERBERT W. FRANKE. - Luminous Darkness: The wonderful world of Caves.
27744: BÖGLI, ALFRED. - Karst Hydrology and Physical Speleology.
38655: BOGMAN, JEFF. - De Stad als Tekst: Jef Bogman over de compositie van Paul van Ostaijens Bezette Stad.
35007: BÖHL, HERMAN DE LIAGRE. - Amsterdam op de helling: De strijd om stadsvernieuwing.
38750: BOHLMEIJER, LEX, MIEKE VAN DER LINDEN & SERGA VAN ROON. - Steden Schuilen niet Wanneer het Regent: 25 jaar 'Het Gedicht is een Bericht'.
20739: BOHR, NIELS. - On the Constitution of Atoms and Molecules.
36198: BOIA, LUCIAN (EDITOR-IN-CHIEF). - Great Historians from Antiquity to 1800 / Great Historians of the Modern Age: An international dictionary.
34475: BOISARD, PIERRE. - Camembert: A national myth.
16973: BOITEN, DR. R.G.H. - Tussen Angst en Ekstase: Religieuze aspecten van de vraag naar de identiteit van de mens.
33341: BOK, DIEDERIEKJE & MARTIEN FRIJNS. - Rinus.
29657: BOK, MARTEN JAN & REMMELT DAALDER, JOHAN GISKES E.A. (REDACTIE). - Amstelodamum: 100ste jaarboek van het genootschap Amstelodamum.
26680: BOKHOVEN, ESMÉ & EDDO HARTMANN. - Water & Spelen.
29537: BOKMA, IR. F.T. & DR. G.M. KRAAY. - Rubber en Latex: Bereiding, verwerking en toepassing.
34915: BOLE, ERIC. - Lessen in Ontheemding.
23776: BOLGER, DERMOT. - The Picador Pook of Irish Contemporary Fiction.
31151: BOLK, PROF. DR. L. - Hersenen en Cultuur.
37453: BOLTANSKI, LUC & LAURENT THÉVENOT. - De La Justification: Les économies de la grandeur.
34129: BOLTEN-REMPT, JETTEKE. - De Magie van Verf: Hans de Bruijn en de herschepping van de romantische traditie.
34720: BOLTEN-REMPT, JETTEKE (REDACTIE). - Bagage: Leids Monument voor de Vervolgde en Vermoorde Joodse Stadgenoten.
25176: BOLTEN, J. DR. - Het Nederlands bankbiljet en zijn Vormgeving. Met een lijst van de door de Nederlandsche Bank uitgegeven bankbiljetten samengesteld door P.J. Soetens.
37226: BOLTON, GLORNEY. - Roman Century 1870-1970.
16284: BOM, PIET. - Jan van Stappen.
15766: BOMANS, GODFRIED. - Pim, Frits en Ida: Diep onder de Aarde Deel 8.
19830: BOMHOFF, EDUARD J. - Uitgekleed: Hoe onze welvaart verdween.
18980: BOMMEL, MAARTEN VAN. - Blauwe Paarden en de Stroom der Dingen.
34094: BONAFÉ, ALPHONSE. - Poètes d'Aujourd'hui. George Brassens.
19808: BONEKAMP, A.L.M. - Oudres van Ernstig Zieke en Stevende Kinderen: Een orthopedagogisch georiënteerde benadering van klinische interactieprocessen.
23136: BONFRER FRANK, FELIX VAN DER LAAR EN ERNEST DE RIJK. - We zijn op de helft...: Verbetering van voorlogse particuliere huurwoningen in Amsterdam van 1998 tot 2005.
38061: BONGERS, JAN & HILDE NEUS (RED.). - Uitlandig.
29653: BONINGTON, CHRIS & ROBIN KNOX-JOHNSTON. - Sea, Ice and Rock: Sailing and climbing above the arctic circle.
33066: BONNET, JEAN-CLAUDE. - Diderot: Textes et Débats.
35415: BONT, PAUL DE. - Polluk Hemelnimf en Hibiscus aan de Lagune: Van Legong-danseres tot schildersmodel een foto-impressie.
37545: BONTEMANTEL, HANS. - Notulen Gehouden ter Vergadering van Staten van Holland in 1670.
37590: BONTEMANTEL, HANS. - De Regeeringe van Amsterdam: soo in 't civiel als crimineel en militaire (1653-1672), deel I en II.
39881: BONTEMPO, J. & S. JACK ODELL (EDS.). - The Owl of Minerva: Philosophers on Philosophy.
10609: BONTHOND, J.T. & CAPELLE, F. VAN. - Kousen en Sokken.
6769: BOOGAARD, THEO VAN DEN. - Theo van den Boogaard tekent De Dood.
17558: VAN DEN BOOGAARD, ARTHUR (RED.). - Staanplaats: Een alternatieve geschiedenis van Ajax 1997-2007.
31083: BOOGAART, E. - Titelbescherming.
25681: BOOGERT, MARCEL VAN DEN, E.A. (RED.) - De Parelduiker, jrg 2, nummer 4.
25682: BOOGERT, MARCEL VAN DEN, E.A. (RED.) - De Parelduiker jrg 3, nummer 2.
35146: BOOL, FLIP (REDACTIE). - Oscar Van Alphen.
33829: BOOM, D.K. (HOOFDREDACTIE). - Homoeopatisch Maandblad.
5812: TEN BOOM, VAN SCHAIK, VERKERK, LEUPEN , KOLKS, HARTOG, V D KORST, COPPENS ET AL. - Gelre. Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1976/1977. Bijdragen en Mededelingen, Deel LXIX.
19644: BOOM, A.L. - Mijnheer en mevrouw Aluin & andere tussenteksten.
6791: BOOMEN, GERARD VAN DEN. - Mozes-huis in de Stad. Verleden, heden en toekomst van de Mozes en Aäronkerk en van het Mozeshuis, centrum voor volwasseneneducatie aan het Waterlooplein in Amsterdam.
28218: BOOMGAARD, J.E.A. - Portret van de Oude Rijn en de IJssel.
35562: BOOMGAARD, JEROEN & SEBASTIAAN LOPEZ. - Van het Postmodernisme.
25463: BOOMKENS, RENÉ (RED.). - Ontwerpen voor de Onmogelijke Stad.
26557: BOOMKENS, RENÉ & HRIPSIMÉ VISSER. - Beat Streuli & Gabriele Basilico: Urban Views.
23687: BOOMS, ELISABETH & FRANK LODEIZEN. - Verboden Spelen: Ode aan Adriaan Morriën.
31721: BOOMSMA, GRAA. - De Idioot van de Geschiedenis.
20936: BOON CZN, D.,M. HANDGRAAF E.A. (RED). - Flevum, Aelmere, Almari, Zuiderzee, IJsselmeer.
38624: BOON, LOUIS PAUL. - Hij was een Zwarte: En andere reportages.
33519: BOONSTRA, BREGJE. - Wat een mooite!: Hoogtij in het kinderboek in acht portretten.
28480: BOONZAAIJER, MARIA. - Papa Tango.
33813: BOOT, MARJAN; TE DUITS, THIMO; KESSLER, BEPPE; MOORTGAT, ELISABETH; STARIK, F; STRAUSS, MONICA; VAN DER VLIES, INGE. - Helly Oestreicher.
31538: BOOT, LOTTE. - Smiley.
32095: BOOT, P. - Plotinus, Over Voorzienigheid. Enneade III 2-3 [47-48]. Inleiding, commentaar, essays.
32096: BOOTH, W.C. - A Rhetoric of Irony.
15869: BORDAS, THIERRY. - Celtic Mythology.
34085: BORDES, MARGRIET TH. - Sprookje van een Zachte Dood.
24126: BOREL, JEAN-PAUL. - El Teatro de lo Imposible.
27367: BORER, EVA MARIA. - Die Echte Schweizer Küche.
36624: BORGERS, ROB, ROELAND ENGELEN, KOEN KOISTRA & FREDERICK MANSELL. - Haagse Voetbal Vereniging 1883-2008.
10995: BORGES, JORGE LUIS. - Rose und Münze. Gedichte 1973-1977.
27583: BORGESIUS, LISE GOEMAN & BEN TE VOORTWIS. - 50 koks en 1 boer: Koken met ambachtelijke producten op Lindenhoff.
19632: BORJA DA COSTA, FRANCISCO. - De Schreeuw van Maubere: Strijdliederen voor het volk van Oost-Timor.
39901: BORMAN, RUUD & GERARD WILLEMSEN; DICK STAPERT. - De IJstijden in de Nederlanden.
37598: BORN, MAX. - Einstein's Theory of Relativity.
20360: BORN, WINA. - Eten door De Eeuwen: De geschiedenis van de culinaire cultuur.
35133: BORRÉ, JOS. & ELSBETH ETTY, KESTER FRERIKS, MARJA PRUIS, ROB SCHOUTEN, JEROEN SIEBELINK. - En had de Liefde niet.
6760: BORROW, GEORGE . - Wild Wales: Its People, Language and Scenery.
18457: BORSBOOM, AD. - De Clan van de Wilde Honing: Spirituele rijkdom van de Aborigines.
29813: BORST, KARIN E.A. (REDACTIE). - Amsterdam Noir.
34330: BORST, C.V. (EDITOR). - The Mind-Brain Identity Theory: A collection of papaers compiled, edited and furnished with an introduction by C. V. Borst.
37600: BOS, JURJEN M. - Archeologie van Friesland.
39109: BOS, PROF. MR. M. - Het Stichts-Hollands Geslacht Van den Bosch: Voorlopig verslag van een onderzoek naar persoon en voorgeslacht van Cornelis Jacobsz. (ca. 1500 - ca. 1580) te Waddinxveen.
22291: BOS-RIETDIJK, E.BOS (SAMENSTELLING) - Waterdroom
36656: BOS, JACOBUS. - Alsof Niemand hier Onsterfelijk is.
22374: BOS, JACOBUS. - Zingt als de Zee.
38995: BOS, ARIE. - Gebruik je Hersens!
34051: BOS, EDUARD. - Bodytypes. Vol 1-5.
32098: BOS, A.P. - On the Elements. Aristotle's Early Cosmology.
31136: BOS, TAMARA. - Het Geheim van Anna's Dagboek.
28644: BOS, MINKA. BIJDRAGEN VAN CLAUDIA CARLI, CEES KLEIJN, STIJN REURS. FOTOGRAFIE KATRIEN MULDER. ONTWERP EN TEKENINGEN MONIQUE WIJBRANDS. - Oorlog in mijn Buurt - de Pijp.
28634: BOS, JOHAN. - De Schoorlse Duinen: Staatsbosbeheer, 100 jaar natuur voor iedereen.
21094: BOS, CORRIE A. - Papua Kelam.
40125: BOS, JAN WILLEM. - 'Verdacht': Mijn securitatiedossier.
19925: BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G. - Major Frank.
26906: BOSBOOM, ADRIAAN - Nathan Nussbaum
37466: BOSCH, RENÉ. - Labyrinth of Digressions: Tristram Shandy as percieved and influenced by Sterne's early imitators.
29035: BOSCH, GERRIT. & FRANS DUISTER, LOUIS FERRON, JAN BOR. - Fuit, Marinus.
20706: BOSCH, FRANCISCUS CORNELUS VAN DEN. - The Central Regions of Early-Type Galaxies.
34271: BOSCH, HANS VAN DEN. - Een Apologie Van Het Onmogelijke: Een kritische analyse van Mark C. Taylors a/theologie aan de hand van Jacques Derrida en John D. Caputo.
31499: BOSCHMA, HILBRANDT. - Christus en Hitler.
21366: BOSDRIESZ, JAN & GERARD SOETEMAN. - Ons Indië voor de Indonesiërs: De oorlog - de chaos - de vrijheid bewerkt naar de gelijknamige NOS- documentaire door C. Van Heekeren.
39417: BOSKMA, PIETER. - Tsunami in de Amstel.
37748: BOSKMA, PIETER. - Zelf.
38019: BOSMAN, W. - Driekwart Eeuw Quick: 1 maart 1896-1971.
38078: BOSMANS, SARAH & SARA KEIJZER; ELISABETH SPITS (REDACTIE). - De Koningssloep: De geschiedenis van een vorstelijk vaartuig.
28342: BOSONI, GIAMPIERO. - Italy: Contemporrary Domestic landscapes 1945-2000.
36801: BOSSART, YVES. - Ohne Heute Gäbe es Morgen Kein Gestern: Philosophische Gedankenspeile.
35469: BOSSENBROEK, MARTIN E.A. - Weerzien met Indië: Het beeld van tempo doloe.
25894: BOSSENBROEK, M.OPH., M.E.H.N. MOUT, C. MUSTERD. - Historici in de Politiek.
5478: BOSWELL, JAMES. - The Life of Samuel Johnson. Comprehending An Account of His Studies, And Numerous Works, In Chronological order;
29303: BOTMAN, EVELINE & PETRA VAN DEN HEUVEL. - Het Tekeningenarchief A.N. Godefroy: Architectuurtekeningen 1841-1896.
36421: BOTTON, ALAIN DE. - Ode aan het Kijken.
39011: BOTTON, ALAIN DE. - Religie voor Atheïsten. Een heidense gebruikersgids.
37655: BOTUL, JEAN-BAPTISTE. - Het seksuele leven van Kant: Over de kuisheid van Kants kritische denken..
9732: BOUAZZA, HAFID & YVES VAN KAMPEN. (SAMENSTELLING). - Roes: Een bloemlezing over drank en drugs in woord en beeld.
33689: BOUAZZA, HAFID. (SAMENSTELLING). - Niets dan zonde.
37008: BOUCHER, FLORINE. - Favorieten uit de Vaderlandse Keuken: De juiste ingrediënten, de authentieke recepten, de ware smaken.
29757: BOUCHER, FLORINE. - Spelen met Vuur: Vis.
33319: BOUCHER, FLORINE. - Mosselkookboek.
39058: BOUHÉRET, ROLAND; RAYMOND OURSEL & PIERRE BICHET. - André Roz.
32100: BOUKEMA, H.P. - Russell's Second Paradox. A Dialectical Analysis of On Denoting(diss.).
22416: BOUMA, GERHARD. - HLA and Cytokine Gene Polymorphisms in Inflammatory Bowel Diseases.
33264: BOUMAN, C.A., W.K.M. GROSSOUW, F. VAN DER MEER E.A. (RED.). - Monumenta Christiana Eerste Reek Deel II: Athanasius, Aatsbisschop van Aleandrië 328-373 redevoeringen tegen de Arianen.
26665: BOUMAN, J. - Oude Auto's en Hun Makers.
32102: BOURDIEU, PIERRE. - Science de la science et réflexivité: Cours du Collège de France 2000-2001.
32101: BOURDIEU,P. - Esquisse pour une Auto-analyse.
34270: BOURDIEU, PIERRE. - Choses Dites.
34269: BOURGEOIS, PATRICK L. - Extension of Ricoeur's Hermeneutic.
36648: BOURGONJE, FLEUR. - Pitten Schieten: Gedichten.
40024: BOURGONJE, FLEUR. - Van Eenheid de Breuk.
28580: BOURGONJE, FLEUR. - De Lichtstraat: Gedichten.
35811: BOURGONJE, PALOMA. - Hypochonders. Ingebeeld ziektes: de wonderlijke verhouding tussen lichaam en geest.
40022: BOURGONJE, FLEUR. - Sintering: Gedichten.
40023: BOURGONJE, FLEUR. - Stenen voor het Begin: Gedichten.
17502: BOURGONJE, PALOMA. - Wolkenridders: Jonge thuislozen over liefde, vrijheid, geluk en de zin van het leven.
40025: BOURGONJE, FLEUR. - Achtergelaten Land.
39818: BOURGONJE, FLEUR. - Zwart zijn de Paarden die branden.
15124: BOURIN, JEANNE. - Gezellen van de Eeuwigheid. Roman.
15909: BOURKE, ANGELA - The Burning of Bridget Cleary.
35268: BOUVRIE, JAN & MONIQUE BOUVRIE. - Des Bouvrie: Architecture interior.
29506: BOUWERS, LENZE L. - Woorden om het licht te horen: Rondelen.
38572: BOUWERS, LENZE L. - Rust.
17600: BOVENE, G.A. - Nieuws! Een Boek over Pers, Film en Radio.
30535: BOWLES, PAUL. - A Thousand Days for Mokhtar.
37526: BOWMAN, PAUL AND RICHARD STAMP (ED.). - The Truth of Žižek.
28895: BOWNESS, ALAN. - Alan Davie.
37952: BOXER, C.R. - Jan Kompeni: Dalam Perang dan Damai 1602-1799.
37603: BOXSEL, MATTHIJS VAN. - Morosofie: De encyclopedie van de domheid. Dwaze wijzen en wijze dwazen in Nederland en Vlaaanderen.
19294: BOXTEL, FRANS VAN. - Langs Vreemde Paden.
34032: BOYER, CARL B. - A History of Mathematics.
35531: O'ROURKE - BOYLE. - Petrach's Genius: Petimento and Prophecy.
39606: BOYLE-TURNER, CAROLINE. - Jan Verkade: Hollandse volgeling van Gauguin.
16970: BRAAK, HANS VAN DER. (RED.) - De Dood Incognito.
6521: BRAASEM, W.A. - Jonkers tussen Stad en Wal. De Groningse borgen en haar bewoners.
34637: BRABANT, SIGER VAN. - De Dubbele Waarheid.
26515: BRABCOVA, ZUZANA. - Gevallen.
34485: BRABER, HELLEKE VAN DEN. - Geven om te krijgen: Literair mecenaat in Nederland tussen 1900 en 1940.
22789: BRACHES, ERNST. - Het Boek als Nieuwe Kunst 1892-1903: Een studie in Art Nouveau.
33909: BRACHET, J.L. - Traité de l'Hystérie.
28553: BRACKEN VLOEDT, JAN VAN DEN. - Gevlekte Sater.
29708: BRADFORD, WILLIAM & HELEN BRAHAM. - Mantegna to Cézanne: Master drawings from the Courtauld. A fiftieth anniversary exhibition.
35833: BRAIDOTTI, ROSI. & SUZETTE HAAKSMA. (REDACTIE). - Ik Denk, dus Zij Is: Vrouwelijke intellectuelen in een hitorisch en literair perspectief.
39418: BRAILLON, JULIETTE (EDITOR). - Marc Chagall: Hadassah. From sketch to stained glass windows.
33539: BRAKEL, MARIO VAN. - Het zwijgen van de vossen.
15204: BRALLEPUT, KAREL. - Het Jammerhout. Raillerende rijmen.
25448: BRAND, CORNELIUS. - ökologisch bauen - gesund wohnen: Konzepte, Materialien, Beispeile.
36935: BRAND, GERD. - Die grundlegenden Texte von Ludwig Wittegenstein.
19983: BRANDON, RUTH. - The Life and Many Deaths of Harry Houdini.
31754: BRANDS, GERARD. - Sara en Lijsje: Twee honden en ik.
10387: BRANDS, GERARD & VREDE, ANGELA DE. - De Grote Rodolfo. Een goochelavontuur.
35457: BRANDS, WIM. - Ruimtevaart.
29241: BRANDS, EUGÈNE. - Panta Rhei: Drie delen. 1: Werk op Papier 2: Collages en Assemblages 3: Schilderijen.
6593: BRANDS, M.C. ET AL, RED. - Uit het Werk van Dr. J. Presser.
37699: BRANDS, WIM. - De Schoenen van de Buurman.
35886: BRANDT, RUTGER, GUSTAAF DEKKING (RED.). - 50 Mokum: 50 jaar Galerie Mokum.
38917: BRANDT, RICHARD B. - Ethical Theory: The problems of normative and critical ethics.
24557: BRANIFORD, JEAN. - A dictionary of South African English.
25213: BRANS, MR. M.C., MR. F. SPIJKER, MR. M. LURKS E.A. - Hoofdstuk 2 Crisis-en herstelwet, de experimenteerfase voorbij?
34426: BRANSEN, JOHANNES ADRIANUS MARIA. - The Antinomy Of Thought: Maimonian skepticism and the relation between thoughts and objects.
39773: BRANSEN, JAN. - Word Zelf Filosoof.
37921: BRASSE, LADY. - A Voyage in the Sunbeam: Our home on the ocean for eleven months.
40120: BRASZ, CHAYA. - In de Tenten van Jaäkov: Impressies va 75 jaar Progressief Jodendom in Nederland 1931-2006.
36082: BRATER, ENOCH (ED.). - Beckett at 80 / Beckett in Context.
34267: BRAUN, EDMUND (HRSG). - Der Paradigmenwechsel in der Sprachphilosophie: Studien und Texte.
18589: BRAUNSCHÄDEL, WOLFGANG U.A. (RED.). - Archiv für die Geschichte des Wiederstandes und der Arbeit: no.5
8847: BRECHT, BERTOLT. - Gedichte . Band VI, 1941-1947. Gedichte im Exil/In Sammlungen nicht enthaltene Gedichte/Gedichte und Lieder aus Stücken.
29283: BRECHT, BERTOLT. - Diaries 1920-1922.
34266: BRECHT, FRANZ JOSEF. - Denken und Dichten. Ein Vortrag.
14879: BREDSDORFF, ELIAS. - H.C. Andersen og England.
20366: BREEMER, JOPIE. - De Groote Beer in't Luchtruim: Een keuze uit de ontboezemingsbundel van Jopei Breemer.
25079: BREEMER, JOPIE. - De Grote Beer in't Luchtruim: Een keuze uit De Ontboezemingsbundel van Jopie Breemer.
9146: BREEMER, JOPIE. - De Ontboezemingsbundel van Jopie Breemer.
15435: BREEMS, DR. M.C. & GEELEN, DRS. N VAN. - Een Proefdiervrije Wereld: Maatschappelijk verantwoord ondernemen en proefdieren.
39951: BREEUR, ROLAND & ARNOLD BURMS. - Ik/Zelf. Essays over Identiteit en Zelfbewustzijn.
15303: BREFFNY, BRIAN DE. - De Synagoge in Ballingschap en Diaspora.
1416: BREFFNY, BRIAN DE & GEORGE MOTT. - The Churches and Abbeys of Ireland.
1410: BREFFNY, BRIAN DE (ED.). - Ireland: A Cultural Encyclopaedia.
20595: BREGSTEIN, PHILO. - Het Sabbbat Jaar.
2324: BREGSTEIN, PHILO & SALVADOR BLOEMGARTEN (SAMENSTELLING). - Herinnering aan Joods Amsterdam.
6587: BREGSTEIN, PHILO. - Om de Tijd te Doden.
33615: BREGSTEIN, PHILO. - Antisemitisme in zijn Hedendaagse Variaties.
20594: BREGSTEIN, PHILO. - Persoonsbewijs.
32108: BRÉHIER, ÉMILE. - La Philosophie du Moyen Age.
35916: BREITNER, G.H. & HAROLD STRAK - In de vallei van Josaphat.
39997: BREITNER, G. H. PAUL HEFTING (INLEIDING). - Amsterdams Straatleven rond 1900 - foto's van een schilder.
24155: BREMEN, FRANS. - Paprika Wielie.
23891: BREMER, J.T. - De Zijpe. Deel III, 1920-1997.
8927: BRENNAN, ELIZABETH. - Whispering Walls.
34479: BRENNANN, GEORGEANNE. - The Food and Flavors of Haute Provence.
39514: BRENNEMAN, DAVID A. - Toulouse-Lautrec & Friends.
21675: GOURMELEN & LIONEL BRET. - Demos de Wreker.
8225: BRETON DE NIJS, E. - Faded Portraits.
19250: BRETON, ARTAUD, ARAGON, BATAILLE, LEIRIS, KLOSSOWSKI, LAURE. - Change: Le Groupe, la Rupture. Nr 7
11187: RESTIFF DE LA BRETONNE. - Mes Inscripcions. Journal Intime de Restif de La Bretonne (1780-1787) publié d'après le manuscrit autographe de la Bibliothèque de l'Arsenal avec préface, notes et index par Paul Cottin.
38973: BRETT, VANESSA. - Bertrand's Toyshop in Bath: Luxury Retailing 1685-1765.
18943: BRETTE, A. & P. CARON & G. BOURGIN ET AL. - Commission de Recherche et de Publication des Documents Relatifs à la Vie Économique de la Révolution.
26421: BREUILLÉ, LUC, RICHARD DUMAS, ROLAND ONDET, PATRICE TRAPON. - Maisons Paysannes et Vie Traditionnelle en Auvergne.
39413: BREUKEL, KOOS & MANUEL KURPERSHOEK. - Eeuwige Tuin.
31765: BREUKERS, CHRÉTIEN. - Archeologie voor Beginners.
10026: BREUR, DUNYA. - Een Verborgen Herinnering. Tekeningen van Aat Breur uit Ravenbrück.
21392: BREURE, MARCEL. - In het Spoor van de Albatros: Vertellingen van verplaatsing.
39801: BREURE, MARCEL. - Het Land van Legba: Voodoo in Afrika.
35155: BREVÉ, ALMA. & H.J.A. HOFLAND. - Held op Stokken: De kunst van het vogelverschrikken.
39007: BREWER, ANTHONY. - A Guide to Marx's Capital.
34501: BREWER, DR. SARAH. - Ontspanningstechnieken: Oefeningen voor een gezond leven.
39838: BREY, BART. - Lichtzang.
21145: BREYTENBACH, BREYTEN. - Soos die so.
23697: BRIDGEMAN, HARRIET & ELIZABETH DRURY (ED.). - The Last Word.
20523: BRIDGES, LEE. POEMS BY, - The Rhythm Man.
23764: O'BRIEN, EOIN. - The Beckett Country: Samuel Beckett's Ireland.
7584: O'BRIEN, MÁIRE & CONOR CRUISE. - A Concise History of Ireland.
7970: O'BRIEN, FLANN. - The Hard Life: An exegesis of squalor.
17194: O'BRIEN, FLANN. - De Whiskywezen: Een exegese van vuilheid.
15968: BRIER, BOB. - The Murder of Tutankhamen. A true story.
39249: BRIGGS, JULIA. - Virginia Wollf: An inner life.
24710: BRIGHTMAN, CAROL (ED.). - Between Friends: The correspondence of Hannah Arendt and Mary McCarthy 1949-1975.
28259: BRIJDER, H.A.G. EN ANDEREN, (SAMENSTELLERS). - De Etrusken.
36239: BRILLENBURG WURTH, KIENE & SANDER VAN MAAS. - Heringa / Van Kalsbeek: Controlled Accidents.
38879: BRILLOUIN, LEON. - Science and Information Theory.
1921: BRINK, H. VAN DEN. - Een Eisch van Recht. De Koloniale Verhouding als Vraagstuk Getoetst.
22924: BRINK, HANS MAARTEN VAN DEN. & NOORTJE MARRES; EDZARD MIK; ANNET MOOIJ; ARJEN MULDER; WILLEM OTTERSPEER; FRANS SARIS; DIRK VAN WEELDEN. - De titels van Montaigne.
22555: BRINK, H.M. VAN DEN. - De Dertig Dagen van Sint Isidoor.
38784: BRINK, ANDRÉ. - A Fork in the Road: A memoir.
39621: BRINK, PAUL VAN DEN & JAN WERNER (RED.). - Gesneden en Gedrukt in de Kalverstraat: De kaarten- en atlassendrukkerij in Amsterdam tot in de 19e eeuw.
32110: BRINK, G.VAN DEN, PETTER, F. (RED.). - Voorbij Fatsoen en Onbehagen: Het debat over waarden en normen.
15669: BRINK, GABRIËL VAN DEN. - Van Waarheid naar Veiligheid. Twee lessen voor een door angst bevangen maatschappij.
24419: BRINKGREVE, GEURT, GERARD PRINS EN RICHTER ROEGHOLT. - Het Roomsch Catholyck Oude-armen Compotoir te Amsterdam
12848: BRINKGREVE, GEURT. - Amsterdam, Cradle of New York.
33566: BRINKKEMPER, SIMPHA. & INE SOEPENEL. - Apollo en Christus: Klassieke en Christelijke denkbeelden in de Nederlandse en Renaissance-literatuur.
39423: BRINKMANN, DONALD. - Mensch und Technik. Grundzüge einer Philosophie der Technik.
33480: BRISVILLE, JEAN-CLAUDE. - De Heer Descartes en de Jonge Pascal: Een ontmoeting. Eenakter van Jean-Claude Brisville.
23725: BRITTON, PATTI. - The Adventures of Her in France.
12752: BROCKMEIER, KEVIN. - De Kleine Gerschiedenis van de Doden.
34017: BRODERICK, ALAN HOUGHTON. - The Abbé Breuil prehistorian: A Biography.
36704: BRODSKY, JOSEPH. - Ex Ponto: Gedichten 1961-1996.
17690: BRODY, J.J. - Beauty from the Earth: Pueblo indian pottery from the University Museum of Archaeology and Anthropology.
40126: BROECK, CHARLOTTE VAN DEN & ARNON GRÜNBERG. - Ohne Nabel / Without Belly Button / Zonder Navel.
9731: BROECKAERT, KAREL. - Jellen en Mietje. Naer de nagelatene veranderingen en verbeteringen van den schrijver.
35707: BROECKHOVEN, GUST VAN. - De Voltooid Vergeten Tijd: Alzheimer.
21296: BROEK, AART G. - The Colour of My Island: Ideology and writing in Papiamentu (Aruba, Bonaire & Curacao), a bird's-eye view.
33658: BROEK, AART G. & JACQUES VISSER (ED.). - New Christmas Stories from the Dutch Caribbean/ Nieuwe Kerstverhalen van de Antillen.
30260: BROEK, RENÉ VAN DEN (SAMENST.) - René van den Broek: Atelier Reflections.
33902: BROEK, ANNET VAN DEN. & KOOS GROEN E.A. (REDACTIE). - Hun laatste rustplaats: Kerkhof gids van schrijvers, acteurs, schilders, componisten, politici, sportsterren en andere bekende Nederlanders.
12821: BROEKE, MICHIEL R. VAN DEN. - The Atmospheric Boundary Layer over Ice Sheets and Glaciers.
31018: BROEKHOVEN, MARQ VAN. - Jodocus de Barbaar: De blauwe wijven 2.
37551: BROEKHUIZEN, DICK VAN. - Russia.
34917: BROEKMA, JAN M. - Phänomenologie Und Egologie, Faktisches Und Transzendentales Ego Bei Edmund Husserl.
32958: BROEKMEYER, MARIUS. - Bedrogen Bedriegers: Stalin contra Hitler.
39311: BROERS, NICK. - Achter Darwin's Horizon: Een religie voor atheïsten.
30725: BROKKAAR, W.G. - De Brieven van Photius aan Nicephorus.
34504: BROKKEN, JAN. - Jungle Rudy.
37433: BROMLEY, J.S. & E.H. KOSSMANN (EDS). - Britain & The Netherlands Vol. IV: Metropolis, Dominion and Province. Papers delivered to the fourth Anglo-Dutch Historical Conference.
26739: BROMMET, FRED [FOTOGRAFIE] & PHILIP FRERIKS [TEKST]. - Tableaux Parisiens.
1923: BRONGERSMA, L.D. EN G.F. VENEMA. - Het Witte Hart van Nieuw-Guinea: Met de Nederlands Expeditie naar het Sterrengebergte.
23599: BRONS, R. & H. KUNNEMAN (REDACTIE.). - Lyotard Lezen: Ethiek, onmenselijkheid en sensibiliteit.
14883: BRONSTED, MOGENS. - H.C. Andersen og Avisen. Usendes af Fyens Stifstidende i anledning af bladets 200 ars jubileum.
33559: BROOK, RICHARD J. - Berkeley's Philosophy of Science.
37852: BROOK, ANDREW. - Kant and the Mind.
38075: BROOKE, RUPERT. - 1914 & other Poems.
29157: BROOKE, HEATHER. - The Revolution will be Digitised: Dispatches from the information War.
37653: BROOKER, PETER. - A Student's guide to the selected poems of Ezra Pound.
38448: BROOKES, TIM. - Guitar: An American life.
28946: BROOKS, RODNEY A. - De Kunstmatige Mens: Hoe machines ons veranderen.
24938: BROOS, BEN & MARIJN SCHAPELHOUMAN. - Nederlandse Tekenaars: Geboren tussen 1600 en 1660. Oude tekeningen in het bezig van het Amsterdams Historisch Museum, waaronder de collectie Fodor. Deel 4.
10158: BROOS, BEN. - Princes and Paintings. Treasures from the Mauritshuis. Palace Huis ten Bosch Museum, December 4th 1992 - August 31st 1993.
13598: BROPHY, BRIDGET. - The Snow Ball.
7575: BROUN, DAUVIT & CLANCY, THOMAS OWEN, ED. - Spes Scotorum. Hope of Scots. Saint Columba, Iona and Scotland.
38282: BROUWER, ANNA. - Land van gebroken Beloftes: Dochters van Rusland.
39210: BROUWER, C. - Anatomische Sekse als Uitvinding in de Botanie: Hoe stampers tot vrouwelijke en meeldraden tot mannelijke geslachtsorganen werden (1675-1735).
37075: BROUWER, W. - De Geschiedenis van Schiedam.
38092: BROUWER, R.F.M. ET AL. (REDACTIE). - Lampas: Systematische index Jaargangen 1-10, 1968-1977.
28897: BROUWER, ERIK. - Spartacus: De familiegeschiedenis van twee Joodse olympiërs.
38093: BROUWER, R.F.M. ET AL. (REDACTIE). - Lampas: Systematische index Jaargangen 1-10, 1968-1977.
31403: BROUWER, L.E.J. E.A. - De Uitdrukkingwijze der Wetenschap. Kennistheoretische openbare voordrachten gehouden aan de Universiteit van Amsterdam gedurende den kursus 1932-1933 door de hoogleeraren: Dr. L.E.J. Brouwer, Dr. J. Clay, Dr. A.H. de Hartog, G. Mannoury, Dr. H.J. Pos, Dr. G. Révész, Dr. J. Tinbergen, Dr. J. van der Waals Jr.
37643: BROUWER, PIETER W.J. - Brief Aan Wie Niet Bestaat. Gedichten.
38090: BROUWERS, J.J. ET AL. (REDACTIE). - Lampas: Systematische index op de jaargangen 1-15 1968-1982.
38742: BROUWERS, JEROEN. - De levende Stilte van Stig Dagerman: Essay.
33970: BROUWERS, JEROEN. - Winterlicht: Een vergeetboek.
38377: BROWN, IAN. - Economic Change in South-East Asia c. 1830-1980.
24055: BROWN, TERENCE. - The Life of W.B. Yeats.
24926: BROWN, RICHARD. - Voyage of the Iceberg: The story of the iceberg that sank the Titanic.
35786: BROWN, ARCHIE. - The Myth of the Strong Leader: Political leadership in the modern age.
37116: BROWNE, JANET. - Over het ontstaan van soorten van Darwin: Een biografie.
23530: BROWNE WALKER, BRIAN. - I Tjing: Een gids voor het leven.
38146: BROWNE, EDWARD GRANVILLE. - A Year Amongst the Persians: Impressions as to the life, character & thought of the people of Persia. Received during twelve month's residence in that country in the years 1887-1888.
32112: BROWNE, STEPHEN H. - Edmund Burke and the Discourse of Virtue.
26443: BROWNE, JANET. - Darwin's Origin of Species: A biography.
29634: BROWNING, CHRISTOPHER R. - Remembering Survival: inside a Nazi slave - labor camp.
36707: BRUCKER, GENE. - The Society of Renaisance Florence: A documentary study.
38530: BRUGGEN, BAS VAN DER. - Wisselspanning: Energie voor onderwijsinnovatie.
26463: BRUGGENCATE, IR. A. TEN. - Hollandsche Molens.
33494: BRUGMAN, JAN. - Het lot der Saracenen: De Islam & het Westen.
3224: BRUGSMA, R.P.C. - The Beginnings of the Irish Revival. Part 1.
16138: BRUIJN, G.M. DE. - Over Opwinding en Bevrediging bij Vrouwen. Twee diskussiepunten uit de sexualiteit van vrouwen.
37570: BRUIJN, MAX DE & BAS KIST (TEXT). - Johannes Rach 1720-1783: Artist in Indonesia and Asia.
33967: BRUIN, EVERT DE. - Einstein in 90 minuten.
16919: BRUIN, GER. - Op Socialisten Sluit de Rijen!
36661: BRUINJA, TSEAD & HEIN JAAP HILARIDES (SAMENSTELLING). - Droom in Blauwe regenjas: Een keuze uit de nieuwe Frieze poëzie sinds 1990 / In kar út de nije Fryske poëzij sûnt 1990.
21712: BRUINJA, TSEAD. - De Wizers yn it Read.
40030: BRUINJA, TSEAD. - De Geboorte van het Zwarte Paard: De berte fan it swarte hynder.
26156: BRUINJA, TSEAD. - Overwoekerd.
22763: BRUN, SANTE & MARIJKE PLOMP - Awas Stroom: Weerzien en kenninsmaking met Indonesië schetsen van een trektocht op Java en Bali
39466: DICK BRUNA. - . Roodkapje.
37907: BRUNACCI (ZANGER). - Programma van het Veertiende Concert, in de maatschappij: Felix Meritis op vrijdag 1 maart 1844.
36415: BRUNET, FRANÇOIS. - Photography and Literature.
30852: BRUNHOFF, JEAN DE. - Koning Babar.
33964: BRUNKHORST, HAUKE. - Hannah Arendt.
32114: BRUNNER, CONSTANTIN. - Materialismus und Idealismus.
38745: BRUNT, LODEWIJK. - Een maniakale Stad: Het leven van Bombay.
19193: BRUNT, LODEWIJK & KEES TAMBOER. - De Straat op! Paaltjes en poëzie in Amsterdam.
33627: BRUNTINK, ROB. - De Laatste Slaap: Palliatieve sedatie, het alternatief voor euthanasie?
7018: BRUSENDORFF, AAGE. - The Chaucer Tradition.
36562: BRUSOTTI, MARCO. - Die Leidenschaft der Erkenntnis: Philosophie und ästetische Lebensgestaltung bei Nietzsche von Morgenröthe bis Also sprach Zarathustra.
29714: BRUSSEL, GUST VAN. - Het Onbereikbare Licht: Gedichten.
27109: BRUSSEL, GUST VAN. - De Cyclamenman.
21814: BRUUN, LAURIDS. - Oanda.
30984: BRUYNE, RYKEL DE & TELLO NECKHEIM (RED.). - Van Nonnetje tot Tonnetje: Recente en fossiele weekdieren (slakken en schelpen) van Amsterdam.
36231: BRUYNING, LUCAS. - Europa in de Italiaanse Geschiedschrijving van de Eerste Helft van de Negentiende eeuw.
39355: BRUYNINX, ELLEN & WILFRIED VAN DAMME. - Oceanië / Oceania: De etnografische verzamelingen van de Universiteit Gent / The ethnographic collections of the university of Gent.
38234: BRUYNS, A. MÖRZER (COMPILATION). - Glossary of Abbreviations and Acronyms used in Indonesia/ Kamus Singkatan dan Akronim jang Dipergunakan di Indonesia.
28811: BRYSON, NORMAN (GENERAL EDITOR). - Villas and Gardens.
33628: BUBER, MARTIN. - Over het Jodendom.
36096: BUCCIANTE, GIUSEPPE. - Das Leben von Italo Balbo: Een Sammlung von Zugnissen veröffentlicht unter der Schirmherrschaft des Ministero della cultura Popolare.
9420: BÜCH, BOUDEWIJN. - Verzamelde Gedichten.
8819: BÜCH, BOUDEWIJN. - Boekenpest.
17002: BÜCH, BOUDEWIJN MARIA IGNATIUS. - Rijmen op het ongestelde kind. Pp 93-97.
17005: BÜCH, BOUDEWIJN MARIA IGNATIUS. - Twaalf Liedjes over de Dood pp13-19.
17000: BÜCH, BOUDEWIJN. - Sonnetten. pp1-14
13887: BÜCH, BOUDEWIJN. - Reiskwatrijnen annex Jongensleed (1978-1985).
39093: BUCHHEIM, EVELINA MARINA JOLANDA MARIA. - Passie en Missie. Huwelijken van Europeanen in Nederlands-Indië en Indonesië 1920-1958.
28599: BÜCHNER, DR. L. - Leven en Gezondheid.
35940: BUDD, KEN. (EDITOR). - Solstice 'A turning point': The art of Roy Henry Vickers.
21766: BÜDGEN, ANNE. - Ze Hapte van een Tomaat.
18998: BUEHLER, MAURICE. - Door het Oog van de Os.
37815: BUELENS, GEERT. - Oneigenlijk gebruik: Over de betekenis van poëzie.
20665: BUEREN, TRUUS VAN. - Macht en Onderhorigheid binnen de Ridderlijke Orde van Sint Jan: De comandeurspotretten uit het Sint Jansklooster te Haarlem.
20990: BUGIALLI, GIULIANO. - Giuliano Bugialli's Foods of Italy.
31916: BUGIALLI, GIULIANO. - Bugialli on Pasta.
8179: BÜHLER, DR. HERMANN. - Die Alpenvereinsbücherei München. Sinn und Wesen, Aufgaben und Ziele.
34284: BÜHLER, AXEL. - Die Logioek kognitiver Sätze:Über logische Grundlagen der Argumentation in den Geistes- und Sozialwissenschaften.
39939: BUIJS, GOVERT J. - Tussen God en Duivel: Totalitarisme, politiek en transcendentie bij Eric Voegelin.
18946: BUIJS, MR. J.T. - Het Regt van de Tweede Kamer. Een woord aan de kiezers.
37485: BUIJS, ELMY (EDITOR). - ArtZuid: Internationale Sculptuurroute Amsterdam 2015.
26716: BUIS, SUZANNE & K. BUIS. - De Laatste Getuigen: Gewone mensen en hun ongewone keuzes in oorlogstijd.
36150: BUISSON, JEAN-CHRISTOPHE. - Hij Heette Vlasov.
40148: BUITENHUIS, ROLAND & ANNE SCHEEPMAKER. - Hoorn des Overvloeds: Zeven eeuwen eten & drinken in de kunst.
21000: BUITENWEG, HEIN. - Zwerfotchten door Java.
1926: BUITENWEG, HEIN. - Land Waar de Gamalan Klinkt.
37498: BUITENWEG, HEIN. - Land waar de Gamelan klinkt.
31687: BUJAK, ADAM (PHOTOGRAPHY; TERESA AND HENRYK SWIEBOCK (EDS). - Auschwitz: Voices from the Ground.
40152: BUKOWSKI, CHARLES. - De Laatste Nacht van de Aarde.
35561: BUKOWSKI, CHARLES. - Herrie & Hartstocht.
31424: BULARD-CORDEAU, BRIGITTE. - Mes Secrets de Sorcière: Cuisine.
31425: BULARD-CORDEAU, BRIGITTE. - Mes Recettes de Sorcière: Cuisine sauvage.
23991: BULDER, NICO. - Ex libris.
16609: BULFINCH, THOMAS. - The Golden Age of Myth & Legend. The classical mythology of het ancient world.
36437: BULTEN, ERIK, JOHN NIJHUIS, JOS VERHAGEN (RED.). - Geboeid door het Gevangeniswezen: Opstellen over organistaie, personeel en gedetineerden in Nederland.
21377: BUMA, HANS & EVELYNE DESSENS. - Indonesië droom van een land.
29219: BUNEL, VICTOR (ED.). - Reimpression (in Extenso) Du Journal Officiel De La Commune: Premier numero 19 Mars au Mecredi 24 Mai 1871.
29611: BUNGE, WIEP VAN. - Baruch of Benedictus? Spinoza en de Marranen.
14270: BURCKHARDT, SIGURD. - The Drama of Language: Essays on Goethe and Kleist.
25980: BURCKHARDT, MALER PAUL. - Kochbüchlein für Einzelgänger: Anleitung für Ungeübte zur raschen Herstellung einfacher Gerichte in einer protion.
35680: BURGERS, J.M. - Experience and Conceptual Activity: A philosophical essay based upon the writings of A.N. Whitehead.
37502: BURGERS, J.W.J. - De Rijmkroniek van Holland en zijn Auteurs: Historiografie in Holland door de Anonymus (1280-1282) en de grafelijke klerk Melis Stoke (begin veertiende eeuw).
5313: BURGESS, ANTHONY. - The end of the world news.
38990: BURGESS, ANTHONY. - Honey for the Bears.
37263: BURGESS, ANTHONY. - Re Joyce.
33929: BURI, F.W. - EisenHans, Die Brücken und andere Frühe Gedichte.
33928: BURI, F.W. - Anheimfall: Acht Gedichtzyklen.
37044: BURIDAN, JOHANNES. - De Ethiek.
36224: BURKE, PETER. - Culture and Society in Renaissance Italy 1420-1540.
37369: BURKHARDT, FREDERICK (ED.) - Charles Darwin's Letters. A selection 1825-1859.
31596: BURKUNK, M. - 40 jaar behoud en beheer van de Amsterdamse binnenstad. 1956-1966.
35187: BURMAN, JOSE (EDITOR). - Kango die verhaak van Suid-Afrika se Kango-grotte.
9823: BURNABY, FRED. - A Ride to Khiva: Travels and adventures in Central Asia.
38408: BURNELL, R.D. - Henley Regatta, A history.
13602: BURRETT, ANTHONY. - Trumpets from the Steep.
27969: BURRIN, PHILIPPE. - Het Ontstaan van een Volkerenmoord: Hitler en de Joden.
39136: BURROW, REV. R. - Extracts from a Diary kept by the Rev. R. Burrows during Heke's War in the North.
24299: BURT, BEN. - Tradition & Cristianity: The colonial transformation of a Solomon islands society.
13197: BURTON, ELIZABETH. - The Jacobeans at Home.
24212: BURUMA, Y. & E.C. COPPENS; C.A. GROENENDIJK; J.C.M. LEIJTEN; A.A. QUAEDVLIEG; P.M. VEDER; H.C.M. DE BAKKER - Recht Door de Eeuw: Opstellen ter gelegenheid van het 75-Jarig bestaan van de faculteit der rechtsgeleerdheid van de Katholieke Universiteit Nijmegen
31464: BURUMA, IAN. - Grenzen aan de Vrijheid: Van Sade tot Wilders.
34156: BUSER, MARIANNE. - Het Gouden Vergeten Groenten Boek.
39457: BUSSAGLI, MARCO. - Het menselijk Lichaam: Anatomie en symboliek.
38511: BUSSCHE, WILLY VAN DEN & ANTOON MELISSEN E.A. - Pop Art.
30477: BUSSCHE, WILLY VAN DEN & GLENN VAN LOOY (RED.). - Hommage aan Wout Hoeboer 1910-1983.
20241: BUSSE, DIETMAR. - Flower Album.
38325: BUTCHER, SALLY. - Persian in Peckham: Recipes from Persepolis.
13601: BUTLER, SAMUEL. - Life and Habit.
15897: BUTLER, ANTHONY. - The Book of Blarney. The gift of gab that makes the Irish special.
26202: BUTLER, TERENCE. - Crucified Heroes: The films of Sam Peckinpah.
29930: BUTNER, C. - Van Schoolbank tot Schietstoel.
34285: BUTOR, MICHEL. - La Modification: Suivi de le réalisme mythologique par Michel Leris.
39004: BUTTELING, CARMI. - De Wortels, De Vleugels. Kinderervaringen tijdens en na de tweede wereldoorlog in Nederlands Indië.
38137: BUUR, DOROTHÉE. - Alfabetisch Persoonsnamenregister behorende bij J.C. Hooykaas' Repertorium op de Koloniale Litteratuur, in mengelwerken en tijdschriften van 1595-1865 uitgegeven met een index op schepen.
33450: BUUREN, ARI VAN. - De Passie van Leven, Liefde en Dood.
31193: BUUREN, MAARTEN VAN (RED.). - Jullie Gaven Mij Modder, Ik Heb Er Goud Van Gemaakt: Over Charles Baudelaire.
20760: BUYNSTERS, P.J. & R.P.W. VISSER; A.N. PAASMAN.(REDACTIE). - Documentatieblad werkgroep 18e-eeuw. Nr 43.
20761: BUYNSTERS, P.J. & R.P.W. VISSER; A.N. PAASMAN.(REDACTIE). - Documentatieblad werkgroep 18e-eeuw. Nr 46.
20762: BUYNSTERS, P.J. & R.P.W. VISSER; A.N. PAASMAN.(REDACTIE). - Documentatieblad werkgroep 18e-eeuw. Nr 45.
20763: BUYNSTERS, P.J. & R.P.W. VISSER; A.N. PAASMAN.(REDACTIE). - Documentatieblad werkgroep 18e-eeuw. Nr 44.
20764: BUYNSTERS, P.J. & R.P.W. VISSER; J. ROEGIERS.(REDACTIE). - Documentatieblad werkgroep 18e-eeuw. Nr 49-50.
20765: BUYNSTERS, P.J. & R.P.W. VISSER; J. ROEGIERS.(REDACTIE). - Documentatieblad werkgroep 18e-eeuw. Nr 51-52.
20767: BUYNSTERS, P.J. & R.P.W. VISSER; J. ROEGIERS; W.W. MIJNHARDT; J. V.D. BERG, J.A.H.G.M. BOTS; J. STOUTEN; P.G. HOFTIJZER; U. JANSSENS-KNORSCH; H. HOUTMAN-DE SMEDT.(REDACTIE). - Documentatieblad van de werkgroep achttiende eeuw. XVI/2 [63-64] (1984)
20769: BUYNSTERS, P.J. & R.P.W. VISSER; J. ROEGIERS. - Documentatieblad van de werkgroep achttiende eeuw. XV/1 [57-58] (1983)
20771: BUYNSTERS, P.J. & R.P.W. VISSER; J. ROEGIERS; W.W. MIJNHARDT; J. V.D. BERG, J.A.H.G.M. BOTS; J. STOUTEN; P.G. HOFTIJZER; U. JANSSENS-KNORSCH; H. HOUTMAN-DE SMEDT.(REDACTIE). - Documentatieblad werkgroep Achttiende eeuw. XXI/2 (1989).
20772: BUYNSTERS, P.J. & R.P.W. VISSER; J. ROEGIERS; W.W. MIJNHARDT; J. V.D. BERG, J.A.H.G.M. BOTS; J. STOUTEN; P.G. HOFTIJZER; U. JANSSENS-KNORSCH; H. HOUTMAN-DE SMEDT.(REDACTIE). - Documentatieblad werkgroep Achttiende eeuw. XX/2 (1988).
20775: BUYNSTERS, P.J. & R.P.W. VISSER; J. ROEGIERS; W.W. MIJNHARDT; J. V.D. BERG, J.A.H.G.M. BOTS; J. STOUTEN; P.G. HOFTIJZER; U. JANSSENS-KNORSCH; H. HOUTMAN-DE SMEDT.(REDACTIE). - Documentatieblad werkgroep Achttiende eeuw. 22 (1990) 2.
20776: BUYNSTERS, P.J. & R.P.W. VISSER EN J. ROEGIERS E.A. (REDACTIE). - Documentatieblad werkgroep Achttiende eeuw. 23 (1990) 1.
20389: BUYS, J.A. - Leven van den Heiligen Franciscus van Sales, apostel van Chablais, bisschop en prins van Geneve en Leeraar van de Katholieke Kerk.
33340: BUZZI, ALDO. - Journey to the Land of the Flies and other travels.
12925: BYRNE, LOUIE. - Tears on My pillow. Sequel to Dare you ripple my pond.
12929: BYRNE, LOUIE. - Dare you Ripple my Pond. The autobiography of an Irish schoolboy.
24221: CACOPARDO, DOMENICO. - Virginia.
31356: CACUCCI, PINO. - Tina, Modotti.
38503: CAESAR. - Oorlog in Gallië & Aulus Hirius Aanvulling op Caesars Oorlog in Gallië.
13878: CAHILL, TIM. - A Wolverine is Eating my Leg.
17677: CAIN, CACAN ET AL. - BEAUDELAIRE. PETIT PALAIS. Du 23/11/1968 au 17/03/1969.
35713: CALIFIA, PAT. - Erotische Verhalen.
5280: CALLAGHAN, MARY ROSE. - Kitty O'Shea: A life of Katharine Parnell.
34556: CALMHOUT, MARTIJN VAN. - Real Quanta: How the world of particles is becoming more and more commonplace.
35286: CALONNE, MARC-ANTOINE. - Patagonie: Visions d'un caballero.
26319: CALVET, LOUIS-JEAN. - Roland Barthes: Een biografie.
39220: CALVOCORESSI, RICHARD & PHILIP LONG (ED.). - From London: bacon, Freud, Kossoff, Andrews, Auerbach, Kitaj.
24685: CAMILLERI, ANDREA. - The Terra-cotta Dog.
24678: CAMILLERI, ANDREA. - The Shape of Water. The first inspector Montalbano mystery.
39134: CAMPBELL, JOHN LOGAN. - Poenamo.
36937: CAMPBELL, DAVID G. - The Crystal Desert: Summers in Antarctica.
27334: CAMPBELL, JOAN - Bloody Delicious!: A life with food.
36641: CAMPERT, REMCO. - Vijf Nieuwe Gedichten. Geschreven voor Van der Velde Boeken.
9967: CAMPERT, JAN. - Den Luiden Lach en Andere Verzen.
37160: CAMPERT, REMCO & JEROEN HENNEMAN. - De Stad.
34502: CAMPERT, REMCO. - Het verband tussen de dingen ben ik zelf.
29702: CAMPERT, REMCO (RED.). - Gedicht. 3 maandelijks tijdschrift voor poëzie, nr. 3,
29662: CAMPERT, REMCO. - Gedicht.
17205: CAMPERT, REMCO (REDACTIE). - Gedicht: 3 maandelijks tijdschrift voor poëzie onder redaktie van Remco Campert.
23737: CAMPHAUSEN, RUFUS C. - Encyclopedie van de Erotische Cultuur: Verzwegen leringen uit alle culturen en tijdperken. Incluisief brief van de uitgever aan Xaviera Hollander.
38138: CAMPO À, J.N.F.M. - Koninklijke Paketvaart Maatschappij: Stoomvaart en staatsvorming in de Indonesische archipel: 1888-1914.
21908: CAMPO, CRISTINA. - O passo do adeus.
38335: CAMPORESI, PIERO. - Bread of Dreams: Food and fantasy in early modern Europe.
39846: CÁNDANI (PSEUDONIEM VAN ASHA VAN DEN BOSCH). - Een Zoetwaterlied.
39816: CÁNDANI. - Zal ik terugkeren als je bruid.
33577: CÁNDANI. - Ghar Ghar Ke Khel/ Het Spel van Huisje Huisje.
39928: CANETTI, ELIAS. - Massa & Macht.
39739: CANETTI, ELIAS. - Masse und Macht.
35848: CANETTI, ELIAS. - Massa & Macht.
39050: CANETTI, ELIAS. - The Torch in my Ear.
30936: CANETTI, ELIAS. - Vliegenpijn.
15199: CANNAVO, SALVATORE. - Nomic Inference. An introduction to the logic of scientific inquiry.
39617: CANTERBURY, ANSELM VON. - Cur Deus Homo / Warum Gott Mensch Geworden.
16545: CAPARRÓS, MARTÍN. - El Enigma valfierno.
31685: CAPATTI, ALBERTO. & MASSIMO MONTANARI. - Italian Cuisine: A cutural history.
14514: CAPELLEVEEN, PAUL VAN . - Laatste Metamorfose.
25322: CAPPELLE, J. VAN DE. - Belangrijke Stukken voor Geschied-en Oudheidheidkunde Zijnde Bijlagen en Aantekeningen Betrekkelijk het Beleg en de Verdediging van Haarlem in 1572-73.
36324: CAPPELLO, ADRIANO (PER CURA DI). - Dizionario di Abbreviature latine ed italiane. Usate nelle carte e codici specialmente del medio-evo riprodotte con oltre 14000 segni incisi con l'aggiunta di uno studio sulla brachigrafia medioevale, un prontuario di Sigle Epigrafiche, l'antica numerazione romana ed arabica ed i segni indicanti monete, pesi, misure, etc.
20672: CAPTAIN, ESTHER. HAAN, MAARTJE, DE. STEIJLEN, FRIDU. WESTERKAMP, PIM (REDACTIE). - De Indische Zomer in Den Haag: Het cultureel erfgoed van de Indische hoofdstad.
36975: CARASSO-KOK, M. - Repertorium Van Verhalende Historische Bronnen Uit De Middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen.
38900: CARDANO, GEROLAMO. - Mijn Leven.
19608: CARDON, ROGER ET PROF. JANE BLOCK. - Georges Lemmen 1865-1916.
21443: CARDOSO, LUÍS. - Kroniek van een Overtocht: De tijd van ai-dik-funam.
26717: CAREW, TOM. - Jihad! De Geheime Oorlog in Afghanistan.
16063: CARILLO, H.G. - Loosing my Espanish.
14711: CARLSON, VICTOR I. (INTRODUCTION AND COMMENTARY). - Matisse as a Draughtsman.
29932: CARLYLE, THOMAS. - The French Revolution.
10681: CARMIGGELT, SIMON. - Rembrandt: a Study in Values. In: Delta, a review of art life and thought in the Netherlands, spring 1962.
30316: CARMIGGELT, S. - Ontmoetingen met Willem Elsschot. Met brieven en een nagelaten manuscript van Willem Elsschot.
38035: CARMIGGELT, SIMON - Nadorst.
11200: CARMIGGELT, SIMON. - De Gedichten.
37023: CARNAP, RUDOLPH. - An Introduction to the Philosophy of Science.
26874: CARNEVALE-MAUZAN, MIRANDE. - The Posters of Achille Mauzan 1883-1952.
39876: CARP, DR. J.H. - Uren met Spinoza.
39874: CARP, DR. J.H. - Het Spinozisme als Wereldbeschouwing: Inleiding tot de leer van Benedictus de Spinoza.
37093: CARPANETTO, DINO & GIUSEPPE RICUPERATI. - Italy in the Age of Reason 1685-1789.
35471: CARPENTER, BRUCE W. - Emilio Ambron: An Italian artist in Bali.
39676: CARRINGTON, SELWYN H.H. - The British West Indies During the American Revolution.
31454: CARRIÓN, IGNACIO. - Cruzar el Danubio.
33910: CARROLL, LEWIS. - Alice Through the Looking-Glass
40039: CARSON, DAVID. - De Kracht van Dierengeesten: Hedendaags Sjamanisme voor innerlijke wijsheid en zelfonplooiing.
38201: CARTER, ELIZABETH. - Majorcan Food and Cookery.
38538: CARTER, CECIL (ED). - The Kingdom of Siam: 1904.
16647: CARTER, ANGELA. - Love.
25222: CARTER, RANDOLPH. - The World of Flo Ziegfeld.
38389: CARTMILL, MATT. - A vieuw to a Death in the Morning: Hunting and Nature through History.
21441: CARTWRIGHT, JUSTIN. - Het Lied voordat het wordt gezongen.
38640: CARTWRIGHT, NANCY & JORDI CAT, ET AL. - Otto Neurath: Philosophy between science and politics.
24431: CARVER, ROBERT. - The Accursed Mountains: Journeys in Albania.
8638: CASATI, GAETANO. - Zehn Jahre in Äquatoria und die Rückkehr mit Emin Pascha.
36805: CASH, EDITH K. - A Mycological English-Latin Glossary.
33652: CASIMIRI, MONIQUE. - Vuurwerk/ Klapchi: Joris/ Jopito-2.
31139: CASO, ÁNGELES. - El Peso de las Sombras.
35219: CASRTERT, NORBERT. - En Rampant.
37025: CASSIRER, TONI. - Mein Leben mit Ernst Cassirer.
32132: CASSIRER, ERNST. - The Philosophy of the Enlightenment.
32126: CASSIRER, ERNST. - Das Problem Jean Jacques Rousseau.
33304: CASSIRER, ERNST. - Wesen und Wirkung des Symbolbegriffs.
18492: CASSOLA, CARLO. - Il Taglio del Bosco.
37652: CASTELEYN, DIMITRI. - Vanwaar kom je Beeld.
10949: CASTELLO, JOHN D. & ROGERS, SCOTT O., EDS. - Life in Ancient Ice.
27703: CASTEREN, CEES VAN. FRANK VAN DER AUWERA, MAGDA VAN DER RIJST. - Bubbels: Alles over Champagne en andere mousserende wijnen.
27708: CASTERET, NORBERT. - Tien Jaren onder de Grond: Ontdekkingstochten van een eenzamen onderzoeker.
34680: CASTERET, NORBERT. - Aventures sous la terre.
17904: CASTERET, NORBERT. - Voyages au fond des gouffres.
6759: CASTERET, NORBERT. - Ten Years under the Earth.
5138: CASTERET, NORBERT. - Dertig Jaar Onder de Aarde.
16803: CASTERET, NORBERT. - More Years under the Earth.
10692: CASTI, JOHN L. - Paradigms Lost: Images of man in the mirror of science.
34500: CASTI, JOHN L. - Paradigms Lost: Images of man in the mirror of science.
40151: CASTIGLIONE, BALDASSARE. - The Book of the Courtier.
34506: CASTILLION, CLAIRE. - De Liefde is van iedereen.
39771: CASTILLO, BERNAL DÍAZ DEL. - De Ware geschiedenis van Nieuw-Spanje.
18767: CASTRO. D.H. DE. - De Synagoge van Portugees-Israëlietische Gemeente te Amsterdam.
1024: CATO, BOB & GREG VITELLO. - Joyce Images. Introduction by Anthony Burgess.
35183: CATON, H.P. ET AL (REDACTION). - Studia Cartesiana 1.
25326: CAUDRON, BEN. - Niet Leuk? Mijmeringen over nieuwe media, mensen en macht.
36107: CAVAFY, CONSTANTINE P. (AUTHOR) & THEOHARIS C. THEOHARIS (TRANSLATOR). - Before Time could Change Them: The complete poems of Constantine P. Cavafy.
15964: CAWLEY, A.C., ED. - Everyman and Medieval Miracle Plays.
39351: CAWS, MARY ANN. - Virginia Woolf.
35701: CAZAUX SACKMAN, DOUGLAS. - Orange Empire: Calafornia and the fruits of Eden.
38141: CECIL, EDWARD. - The Leisure of an Egyptian official.
20035: CENDRARS, BLAISE. - Du Monde Entier au Coeur du Monde.
23740: CENDRARS, BLAISE. - Door de Bliksem Getroffen.
36439: CEPPI, CLAUDIA BELTRAMO & NICOLETTA CONFUORTO (ED.). - I medici e l'Europa 1532-1609: La corte il mare i mercanti.
28328: CERVANYES SAAVEDRA, MIGUEL DE. - El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. [Don Quichot].
29515: CESARANI, DAVID. - Arthur Koestler: The homeless mind.
30662: CESCA, BOB. - One Nation under Fear: Scaredy cats and fear-mongers in the home of the brave (and what you can do about it).
31708: CEULEERS, JAN. - Georges Vantongerloo 1886-1965.
30409: CEVOLI, DARIA, A.O. - Masterpieces from the Musée du quai Branly collections.
37253: CHABOD, FEDERICO. - Scritti Sul Rinascimento.
37247: CHABOD, FEDERICO. - Scritti Su Machiavelli.
33498: CHABOT, BART. - Popcorn.
33749: CHABOT, BART. - Zand Erover.
35035: CHABOT, JARL. - Nooit meer Bacalhau: Terugblik van een tropenarts op een heftig jaar in zich bevrijdend Angola.
33650: CHABOT, BART. - Greatest Hits - Volume 1: Verzamelde gedichten 1954-2004.
33647: CHABOT, BART. - !Stand
13632: CHABRILAN, CÉLESTE. - The Gold Robbers.
7106: CHADWICK, WILLIAM. - The Life and Time of Daniel De Foe: with Remarks Digressive and Discursive.
24747: CHAGNON, NAPOLEON A. - Yanomamo.
24563: CHALFOUN, MICHELLE. - Roustabout.
33321: CHALIER, CATHERINE. - Figures du Féminin.
34484: CHAMBERLIN, E.R. - The Sack of Rome.
37100: CHAMBERS, D.S. - The Imperial Age of Venice 1380-1580.
26607: CHAMBRIARD, PASCAL. - Aux Sources de Vichy: Naissance et développement d'un bassin thermal (XIXe - XXe siècles).
7107: CHAMISSO, ADELBERT VON. - The Shadowless Man Peter Schlemihl.
39407: CHAN TAT CHUEN, WILLIAM. - Ma Cuisine de Madagascar: Recettes, saveurs et culture alimentaire as pays de lémuriens.
33947: CHANCELLOR, DAVID. - Hunters.
24727: CHAPOULLIÉ, RENÉ. - Le Périgord. Ouvrage orné de 162 héliogravures.
35602: CHAPPUIS, PIERRE. - André du Bouchet.
35120: CHAR, RENÉ. - Sur la Poésie: 1936-1974.
9396: CHARLES, J.B. - De Warme Slager.
8412: CHARLES, J.B. - De Blauwe Stoel.
8413: CHARLES, J.B. - Turner Court.
20180: CHARLTON, WINDSOR (REDACTEUR). - Pratisch Koken: Desserts.
22632: CHARTERS, ANN. - Kerouac: A biography.
36205: CHASTEL, ANDRÉ & CECIL GRAYSON, MARIE BOAS HALL, DENYS HAY, A.O. - The Renaissance: Essays in interpretation.
16717: CHATTELION, CHRISTIAEN, J. DE. - Stilte is niets.
24595: CHATTERTON'S PAPUA, PERCY. - Day that I have loved.
31736: CHATWIN, BRUCE. - The Viceroy of Ouidah.
34652: CHATWIN, BRUCE. - On the Black Hill.
13606: CHATWIN, BRUCE. - Utz.
34048: CHAUVIRÉ, CHRISTIANE. - Ludwig Wittgenstein: De Filosoof van de Anti-Theorie. Biografie.
39406: CHAVANNES, CAROLE DOUGOUD. - Algues: Légumes de la mer.
13631: CHEHOV, ANTON. - Three Plays: The cherry Orchard/Three sisters/Ivanov.
25452: CHERNIN, KIM & RENATE STENDHAL. - Cecilia Bartoli; The Passion of song.
39212: CHIA, M., CHIA M., ABRAMS, D. & CARLTON ABRAMS, R. - Het Multi-orgastische Paar: Moderne taoïstische liefdestechnieken.
39747: CHIAPPINI, RUDY (ED.) - Miquel Barceló.
30311: CHIARA, PIERO. - De Bisschopskamer.
14627: CHKLOVSKI, VICTOR, - Capitaine Fédotov.
19572: WHA SEON ROSKE-CHO. - Das japanische Selbstverstännis im Modernisierungsprozess bei Natsume Soseki.
32143: CHOMSKY, NOAM. - Taal en mens. Taalkundige bijdragen aan het onderzoek van de menselijke geest (De Beckman-voordrachten).
35377: CHOMSKY, NOAM. - Hegemony or Survival: America's quest for global dominance.
23758: CHOMSKY, NOAM. - De Macht van Amerika en de Nieuwe Mandarijnen: Historische en politieke essays.
25973: CHOMSKY, NOAM. - Over Ideologie en Macht.
33979: CHOMSKY, NOAM. - U.S. Gulf Policy.
31358: CHOMSKY, NOAM. - Language and Problems of Knowlegde: The Managua lectures.
27166: CHORUS, BOUDEWIJN, ANTON CONSTANDSE, THOM HOLTERMAN E.A. (RED.). - De AS 21/22: Michael Bakoenin.
27171: CHORUS, BOUDEWIJN, ANTON CONSTANDSE, THOM HOLTERMAN E.A. (RED.). - De AS 35: Anarchisten en de staat.
39369: CHRISPIJN, R., E.A. - Champignons in de Jordaan: De paddestoelen van Amsterdam.
31289: CHRISTIAN, MR. & MRS. EUGENE. - Uncooked Foods & How to Use Them: A treatise on how to get the highest form of animal energu form food, with recipes for preparation, healthful combinations and menus.
25001: CHUKOVSKAYA, LYDIA. - The Akhmatova Journals, volume I 1938-1941.
32684: CICERO, QUINTUS. - Verkiezingshandleiding.
35688: CICERO. - Brutus, Orator.
31730: CICOVACKI, BORISLAV. - Wraakengelen: 1500 jaar oorlog op de Balkan.
20992: CICOVACKI, BORISLAV. - In Oude Tijden Heette Dit Land Haemus : Bijdragen tot een klein geografisch leesboek
32144: CIORAN, E.M. - Écartèlement.
5955: CITROEN, PAUL. - Appel of Citroen.
24218: CITROEN, JO B. - Nederlands Monogrammenboek voor zilversmeden. Ontwerpen van Jo B. Citroen.
5993: CLABBURN, PAMELA. - The National Trust Book of Furnishing Textiles.
27547: CLAERHOUT, ADR. G. - Afrikaanse Kunst.
22073: CLAES, PAUL. - De Zonen van de Zon: Een sonnet en zeven transposities.
18525: CLAESSENS, PETER J. (RED.). - Familieportret van Privé-domein: geselecteerd en van een inleiding voorzien door Peter J. Claessens.
17697: CLAEYS, G., DEBURGHGRAEVE, T. E.A. - Fietsen met kinderen in Vlaanderen: 15 veilige tochten speciaal ontworpen voor gezinnen met kleine en opgroeiende kinderen. Met interessante weetjes, met leuke opdrachten en spelletjes.
26341: CLARÍN. - La Regenta.
30523: CLARK, GENERAL WESLEY K. - Waging Modern War: Bosnia, Kosovo and the future of combat.
34219: CLARK, S.H. - Paul Ricoeur.
37308: CLARK, GARTH, EDO DIJKSTERHUIS, FRANS GAKS A.O - Deliciously decadent/Lekker Decadent: Tableware of the 20th and 21st centuries/Serviesgoed uit de 20ste en 21ste eeuw.
27402: CLARK, MAXINE. - Dolcissimo: heerlijke zoetigheden uit Italië.
38924: CLARK, MANNING. - A History of Australia.
26359: CLARK, GRAHAME & STUART PIGGOTT. - Prehistoric Societies.
7366: CLARKE, AUSTIN. - A Penny in the Clouds. More memories of Ireland and England.
7367: CLARKE, AUSTIN. - Twice Round the Black Church. Early memories of Ireland and England.
35309: CLARKE, RONALD W. - The Life of Bertrand Russell.
5291: CLARKE, AUSTIN. - A Penny in the Clouds: More Memories of Ireland and England.
12410: CLARKE, JANE. - Jane Clarke's Bodyfoods Cookbook.
24627: CLAUS, HUGO. - Almanak. 366 Knittelverzen.
20972: CLAUS, MARGA. - Oxzana's Vlucht.
30353: CLAUS, HUGO & SIMON VINKENOOG. - Laat nooit deze brief aan iemand lezen: De briefwisseling tussen Hugo Claus en Simon Vinkenoog 1951-1956.
39778: CLAUS, HUGO. - Wreed Geluk.
29581: CLAUS, HUGO, IVO MICHIELS, HARRY MULISCH E.A. (RED.). - Randstad 5.
36917: CLAUS, HUGO, IVO MICHIELS, HARRY MULISH, SIMON VINKENOOG (RED.). - Randstad 9.
31068: CLAXTON, RUTH. - Lands End.
37991: CLEMENS, A.H.P. & J. TH. LINDBLAD (REDACTIE). - Het Belang van de Buitengewesten: Economische expantie en koloniale staatsvorming in de Buitengewesten van Nederlands-Indië 1870-1942.
18781: CLEMENTE, FRANCESCO - The Fourteen Stations.
18695: CLERC, SERGE. - Sam Bronx en de Robots.
36722: CLERICI, ALBERTO. - Monarcomachi e Giusnaturalisti nella Utrecht del Seicento: Willem van der Muelen e la legittimazione olandese della Glorious Revolution.
18551: CLERQ, E.P.L. DE. - De Bakongo in hun Taal: Spreekwoorden en fabels.
39681: CLIFFORD, HUGH. - Further India: The story of exploration from the earliest times in Burma, Malaya, Siam, and Indo-China.
32148: CLITEUR, PAUL. - God houdt niet van vrijzinnigheid.
33323: CLITEUR, PAUL. - Humanistische Filosofie: Over de relatie tussen filosofie, de levensovertuiging van het humanisme en de vraag wat verstaan kan worden onder humanistische filosofie.
39536: COBBAN, ALFRED. - The Social Interpretation of the French Revolution: The Wiles lectures given at the Queen's University Belfast, 1962.
38250: COCHRANE, ERIC. - Florence in the Forgotten Centuries 1527-1800: A history of Florence and the Florentines in the age of the grand dukes.
37428: COCHRANE, ERIC (ED.). - The Late Italian Renaissance 1525-1630.
20388: COCTEAU, JEAN. - Entretiens Autour du Cinématographe.
40057: COE, JONATHAN. - The Dwarves of Death.
40056: COE, JONATHAN. - The terrible Privacy of Maxwell Sim.
38247: COE, SOPHIE D. & MICHAEL D. COE. - The True History of Chocolate.
21916: COE, JONATHAN. - The Closed Circle.
28337: COENDERS, C (RED.). - Ciso Stripgids.
33611: COENEN, JO. - Noties.
36841: COETZEE, J.M. - The Childhood of Jezus.
37338: COETZEE, J.M. - Age of Iron.
38219: COETZEE, J.M. - Disgrace.
19969: COETZEE, J.M. - Age of Iron.
19373: COETZEE, J.M. - Life & Times of Michael K.
9423: COHAN, ROBERT. - Dans Workshop.
18769: COHEN, JOSEF. - Wilt U Rassenschennis, Mijnheer?
33437: COHEN, FLORIS. - Isaac Newton en het Ware Weten.
40079: COHEN, MARCEL. - Het Innerlijke Toneel: Feiten.
18185: COHEN, ERNST. - Louis Pasteur (1822 - 1922).
24336: COHN-SHERBOK, DAN. - The Dictionary of Jewish Biography.
15368: COHN-BENDIT, DANY. - In de Ban van de Revolutie. Omzien naar de jaren '60.
36223: COHN, J.R. SAMUEL K. - Creating the Florentine State: Peasants and rebellion 1348-1434.
27925: COLE, STEVE. - Astrosauriërs: Het raadsel van de raptors.
5458: COLETTE - Colette works.
21967: COLETTE. - La ingenua libertina.
21826: COLFORD, IAN. - Evidence.
34621: COLIN, THIERRY. - Tjé Zu Ba Myanmar.
18827: PATISSERIE COLLEGE. - Recepten.
23205: BAREFOOT COLLEGE (ED.). - The Barefoot Photographers: Tilonia, where tradition and vision meet.
22409: COLLETE, ROBERT, PAUL HUF, AD NUIS E.A. - Plaatwerk: jaargang 2, nummer 12.
35668: COLLIN, FRANÇOISE. - Maurice Blanchot et la Question de L'écriture.
34573: COLLINS, SUZANNE. - Gregor de Bovenlander: De vuurlanden.
31477: COLLINS, PHILIP. - Radios: The golden age.
15927: COLLINS, MICHAEL. - The Keepers of Truth.
37922: COLLIS, MAURICE. - Raffles.
38696: COLLIS, MAURICE. - Siamese White.
9543: COLUMBUS, CHRISTOFFEL. - De Ontdekking van Amerika. Scheepsjournaal 1492-1493.
14390: COLUMBUS, CHRISTOPHER. - Accounts and letters of the Second, Third and Fourth Voyages. 2 vols.
34292: COLWELL, HECTOR A. & SIDNEY RUSS. - Radium, X Rays the living cell: With physical introduction.
33411: GASTRONOMIC COMITTEE - Larousse Gastronomique: Desserts, cakes and pastries.
25009: COMPTON-BURNETT, I. - The Mighty and Their Fall.
32152: COMTE-SPONVILLE, ANDRÉ & LUC FERRY. - La Sagesse des Modernes: Dix questions pour notre temps.
25883: CONE,P. (ED.). - Monet's Years at Giverny: Beyond Impressionism.
31399: CONN, STEPHEN. - Stephen Conn's Cabin Fever: Comments on modern Alaska life.
23777: CONNAUGHTON, SHANE. - A Border Station. Stories.
30823: CONNELL, PATRICK. - Greek Ornament.
28879: O'CONNER, FRANK. - Masculine Protest: and other stories from Collection three.
28880: O'CONNER, FRANK. - Day Dreams: And other stories.
28881: O'CONNER, FRANK. - The Holy Door: And other stories.
28882: O'CONNER, FRANK. - Fish for Friday: And other stories from Collection two.
28883: O'CONNER, FRANK. - A Life of your Own: And other stories from Collection three.
28884: O'CONNER, FRANK. - The Mad Lomasneys: And other stories from Collection two.
22259: CONNERY, CLARE. - Irish Food & Folkore: A guide to the cooking, myths and history of Ireland.
11171: CONNOLLY, LINDA. - The Irish Women's Movement: From revolution to devolution.
5287: O'CONNOR, FRANK. - Collection Two.
28666: O'CONNOR, JOSEPH. - Ghost Light.
39733: CONRU, KEVIN. - Bernatzik: South Pacific.
23927: CONSOLMAGNO, GUY. - Brother Astronomer: Adventures of a Vatican Scientist.
38048: CONSTANDSE, EVERT & ARTHUR KONING (SAMENSTELLING). - A.S.R. Nereus 1966-1973.
36724: CONTI, VITTORIO. - Consociatio Civitatum: Le repubbliche nei testi elzeviriani (1625-1649).
31691: CONTICINI, PHILIPPE. - Sensations: 288 recettes de pâtisseries.
30904: CONTO, ANNA DEL & THOMAS LESSOE. - The Edible Mushroom Book: A guide to foraging and cooking.
32541: MANY CONTRIBUTORS. - Concise Routledge Encyclopedia of Philosophy.
26079: COOGAN, TIM PAT. - I.R.A.
25977: COOGAN, TIM PAT. - On the Blanket: The H-block story.
24075: COOK, ROBIN. - Stockton-on-Tees in old picture postcards.
5673: COOLHAAS, W. P. - Insulinde, Mensch en Maatschappij.
17100: COOLSAET, BO & LAURENS DE KEYZER. - A Szerelem Ecsetje. A Pénisz élete és munkássága.
38142: COOPER, DIANA. - Trumpets from the Steep.
39665: COOPER, HENRY S.F. JR. - The Evening Star: Venus observed.
38935: COOPER, DAVID (EDITOR). - The Dialectics of Liberation.
21445: COOREMANS, SVEN. - Erlangen 7: Of hoe ik denk dat ik mezelf in verhalen kan vertellen.
21447: COOREMANS, SVEN. - Erlangen 7: Of hoe ik denk dat ik mezelf in verhalen kan vertellen.
37626: COOREMANS, SVEN. - Zonder Is het Licht Niet Zacht Genoeg.
37784: COORNHERT, D.V. - Zedekunst Dat is Wellevenskunste: Vermids waarheyds kennisse vanden mensche, vande zonden ende vande dueghden nu alder eerst beschreven int Neerlandsch.
34329: COORNHERT, DIRCK. VOLCKERTZ. - Op Zoek Naar De Hoogste Goed.
38927: COORNHERT, D.V. - Zedekunst dat is Wellevenskunste: Vermids waarheyds kennisse vanden mensche, van de zonden ende vande dueghden nu alder eerst beschreven int Neerlandsch.
34370: COOTE, STEPHEN. - W.B. Yeats: A life.
26187: COPELAND, CAROLYN FAUNCE. - Language & Time & Gertrude Stein.
28006: CORBIJN, MAARTEN. - Corb!no.
10038: CORET, PETER & JOS VERSTEEGEN. - Ongrijpbare Jeugd.
39987: CORIANDO, PAOLA-LUDOVIKA. - Affektenlehre Und Phanomenologie Der Stimmungen: Wege Einer Ontologie Und Ethik Des Emotionalen.
36766: CORINO, KARL. - Robert Musil: Leven und Werk in Bildern und Texten.
35010: CORK, VERN. (TRANLATION). - Bali behind the seen: Recent fiction from Bali.

Next 1000 books from Antiquariaat Fenix Amsterdam

5/9