Antiquariaat Fenix Amsterdam
Frans Halsstraat 88, 1072 BW Amsterdam, The Netherlands.            Email: info@fenixbooks.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
21022: BELMONT, GEORGE. - Henry Miller: Een ontmoeting.
38380: BEMBO, PIETRO. - Della Historia Vinitiana di M. Pietro Bembo, card. volgarmente scritta. Libri XII.
15923: BEN-ZVI, LINDA, ED. - Women in Beckett: Performance and critical perspectives.
40155: BEN-CHORIN, SCHALOM. - Narrative Theologie des Judentums: Anhand der Pessach-Haggada.
1232: BEN-GURION, DAVID. - Israël Years of Challenge.
39436: BEN-ITTO, HADASSA. - The Lie That Wouldn't Die: The protocols of the Elders of Zion.
30305: BENALI, ABDELKADER. - De Dood van Iwan I.
26750: BENALI, ABDELKADER. - Munya.
31567: BENALI, ABDELKADER. - Berichten uit een belegerde stad: Abdelkader Benali over Beiroet.
21284: BENALI, ABDELKADER; SALAH HITHANI, MOHAMED EL HACHMIOUI (E.A). - En de Woorden Stroomden: Gedichten en verhalen van auters in twee culturen.
37663: BENALI, ABDELKADER. - Wax Hollandais: Gedichten.
41140: BENBASSA, ESTHER & JEAN-CHRISTOPHE ATTIAS. - De Jood en de Ander.
33843: BENDERS, MARTIJN. - Sauseschritt.
41107: BENEDETTI, MARIO. - Dossier van een Optimist.
36538: BENJAMIN, TIM. - Thoughts on Canvas.
34259: BENJAMIN, WALTER. - Aussichten.
42244: O.A KEES VOLLEMANS EN EDUARD FUCHS OVER WALTER BENJAMIN. - Te Elfder ure, nr. 5 en 6.
40804: BENJAMIN, WALTER. - Gesammelte Schriften. 7 Teile in 14 Bänden + 1 Inhaltsverzeichnisband. Komplett.
39975: BENJAMIN, ANDREW (ED.). - Walter Benjamin and Art.
36003: BENJAMIN, WALTER. - Over Hasjiesj. Klein proza, reportages, rapporten.
28229: BENN, GOTTFRIED. - Dubbelleven.
33054: BENNETT, J. - Kant's Analytic.
1471: BENNETT, MARGARET. - The Last Stronghold. The Scottish Gaelic Traditions of Newfoundland.
33055: BENNETT, JONATHAN. - Kant's Dialectic.
38680: BENNINK, NATASJA. - Van Kus tot Koning: Beelden 2010-2015.
27093: BENOIST, J., PJM. VAN TONGEREN, P.P. VERBEEK E.A. - Tijdschrift voor Filosofie 2012, nummer 3.
30964: BENOIT, TED (TEXTE DE M.D. DE MILLE). - La Peau du Léopard.
39632: BENSON, ELIZABETH P. (ED.). - Between Continents / Between Seas: Precolumbian art of Costa Rica
1444: BENSTOCK, BERNARD (EDITOR). - The Seventh of Joyce.
35981: BENT, ELS VAN DEN. - Proeftuin Rotterdam: Droom en daad tussen 1975 en 2005.
39102: BENTLEY, TREVOR. - Pakeha Maori: The extraordinary story of the Europeans who lived as Maori in early New Zealand.
41608: BENTLEY-CRANCH, DANA. - Edward VII: Image of an Era 1841-1910.
36607: BENTON, TED & IAN CRAIB. - Philosophy of Social Science: The Philosophical foundations of social thought.
31860: BERANOVÁ, JANA. - Werkboek: Bloemlezing 1983-2010 poëzie.
27216: BERBERS, TIONE, JONATHAN MEES, FRANÇOIS STIENEN (RED.). - Paul Verhoeven.
41139: BERDIAEFF, NICOLAS. - Essai de Métaphysique Eschatologique.
24480: BERENDS, LAMBIEK (REDACTIE.) - Tijdopname: Vijftig veranderde gezichten van Amsterdam.
41404: BERENDS, TON & JACK VISSER. - Lucebert.
14895: BERENDS, LAMBIEK. - Amsterdam onbewolkt 2.
20469: BERESTEYN. - Van Beresteyn.
24290: BERG, JOOP. VAN DEN. - De Wajang Foxtrot: Sporen uit een Indische verleden.
34562: BERG, MIEKE VAN DEN. & DIRK IDZINGA. - Trots en in zichzelf besloten: Ida Gerhardt, afkomst en eerste deel van haar leven.
22760: BERG, JOOP VAN DEN. - De Wajangfoxtrot: Sporen uit een Indisch verleden.
34835: BERG, FLORIS VAN DEN. - Filosofie Voor Een Betere Wereld.
24754: BERG, W. VAN DEN. - Will: Berg, Kunstenaar in Beeld.
36697: BERG, ARIE VAN DEN & H.R. HEITE (SAMENSTELLING). - Soma 13 Literair Magazine januari/februari 1971.
41348: BERG, PAULA VAN DEN BERG. - Singsing Tumbuan (Mask Dance).
38086: BERG, B. VAN DER. ET AL.(REDACTIE). - Lampas 45e Jaargang Nummer 3: Rome in de late Oudheid.
39333: BERG, N. P. VAN DEN. - Currency and the Economy of Netherlands India 1870-95.
15341: BERG, NATASJA VAN DEN & KOERS, SOPHIE. - Praktisch Idealisme. Handboek voor de beginnende wereldverbeteraar.
27904: BERG, J.H. VAN DE, J. VAN OOYIK & T. WIEGMAN. - Enschede: Een veranderende stad. Een beeld van vijftig jaren Enschede.
21114: BERGA, WILCO. - Eilandliet/Eilandlied: Gedichten, schilderijen.
21339: BERGA, WILGO. - It smoarge bestean.
16167: BERGE, H.C. TEN. - De Verdediging van de Poëzie.
31720: BERGE, H.C. TEN. (SAMENSTELLING) - Mythen en Fabels van Noordelijke Volken: Siberië.
42503: BERGEN, CAROLIEN VAN. - Over de Grens: Filosofie op reis.
9260: BERGEN-PANTENS, C. VAN DEN - De Heraldiek in de Handschriften vóór 1600. Catalogus.
16407: BERGER, MAURITS. - Kruistocht en jihad. De aanslagen in de Verenigde Staten en de dreiging van de islam.
30849: BERGER, KLAUS. - Manna, Meel en Zuurdesem: Graan en brood in het dagelijks leven van de vroege christenen.
40153: BERGER, PETER L. & THOMAS LUCKMANN. - The Social Construction of Reality: A treatise in the sociology.
43101: BERGET, ADRIEN. - La Pratique des Vins.
22417: BERGH, HANS. VAN DEN. - De Sterren van de Hemel: De kunst van het toneelspelen.
30485: BERGH-HOOGTERP, LOUISE E. VAN DEN. - Goud- en zilversmeden te Utrecht in de late middeleeuwen.
27551: BERGH, JORIS VAN DEN & KAREL LOTSY. - Mysterieuze Krachten in de Sport.
42619: BERGHS, HARRY (REDACTIE). - Denk-wijzen 11. Een inleiding in het denken van Anselmus van Canterburry, Thomas van Aquino, Meester Eckhart, Nicolaas van Cusa.
38878: BERGHUYS S.J., DR J.J. - Grondslagen van de Aanschouwelijke Meetkunde.
16084: BERGMAN, INGMAR. - Zondagskinderen.
42875: BERGREEN, LAURENCE. - Casanova: The world of a seductive genius.
6078: BERGSON, HENRI. - Essai sur les Données Immédiates de la Conscience.
32065: BERGSON, HENRI. - Les Deux Sources de la Morale et de la Religion.
42971: BERGVELT, ELLINOOR. - Patheon der Gouden Eeuw: Van Nationale Konst-Gallerij tot Rijksmuseum van Schilderijen (1798-1896).
41103: BERKELMANS, HANNY & ERIC GERZON E.A.(REDACTIE). - Een Rib uit Ons Huis: Dichters uit Peru.
40377: BERKHOUT, P.R. - Doof... Hoe kan ik helpen?
40378: BERKHOUT, P.R. - Doof... Wat kan ik worden?
42357: BERLIN, ISAIAH. - Twee Opvattingen van Wijsheid.
30565: BERLINSKI, DAVID. - Newton's Gift: How Sir Isaac Newton unlocked the system of the world.
39537: BERLIOCCHI, LUIGI. - The Orchid in Lore and Legend.
26762: BERNARD KEMP, FONS SARNEEL E.A. (RED.). - Raam: Literair maandblad no. 46 juni-juli1968.
20677: BERNET KEMPERS, A.J. - Borobudur.
25505: BERNLEF, J. - Wolftoon.
1462: BERNLEF, J. - Gedichten 1960-1970.
19205: BERNOT, D. ET AL. - POF-Études. Cahiers de poétique comparée.
19443: BERNOU, JAN WILLEM. - De Boot Meren en Wolken.
40066: BERNS, JAN. - Hij zeit Wat: De Amsterdamse volkstaal.
42680: BERNSTEIN, RICHARD J. (EDITOR). - On Experience Nature and Freedom.
21956: BERR, HÉLÈNE. - Journal.
41906: BERRY, THOMAS. - Evening Thoughts. Reflecting on Earth as Sacred Community.
42930: BERRYMAN, JOHN. - Delusions, etc. of John Berryman.
42922: BERRYMAN, JOHN. - His Toy, His Dream,His Rest 308 Dream Songs.
42923: BERRYMAN, JOHN. - Berryman's Sonnets.
42924: BERRYMAN, JOHN. - Homage to Mistress Bradstreet.
42931: BERRYMAN, JOHN. - Love & Fame.
42929: BERRYMAN, JOHN. - 77 Dream Songs.
41680: BERTINA, BOB. - Stormeiland.
37015: BERTON, PIERRE. - Prisoners of the North.
39635: BERTRAM, CHRISTIAN & ERIK DE JONG (REDACTIE). - Michael van Gessel: Landschapsarchitect.
39301: BERTRAND, ROMAIN. - L'Histoire À Parts Égales: Récits d'une rencontre Orient-Occident (XVIe-XVIIe siècle).
42037: BESNIER, JEAN-MICHEL. - Georges Bataille, la Politique de l'Impossible.
20593: BESSERMAN, PERLE. - Wijsheid uit de Joodse Mystiek.
26186: BEST, THOMAS. - The Complete Fly-Fisher, or Every man his own flymaker in which the best methods, rules and hints are carefully laid down and properly digested for the angler's pleasure and recreation.
39852: BESTERMAN, THEODORE (ED.). - Studies on Voltaire and the Eighteenth Century Volume LXXI. General index to volumes XXXI-LXX.
27793: BETH, DR. H.J.E. - Historische Bibliotheek voor de Exacte Wetenschappel Deel IV: Newton's Principia, Eerste deel. Historische Bibliotheek voor de Exacte Wetenschappel Deel V: Newton's Principia, Tweede deel.
39925: BETH, PROF. DR. E.W. - Symbolische Logica.
36134: BETHEM, DAVID M. - Joseph Brodsky and the Creation of Exile.
41949: BETTELHEIM, BRUNO. - Niet Volmaakt maar Goed Genoeg: Over het opvoeden van kinderen.
25414: BEUKELAER, HANS DE (RED.). - Jo van Dreumel, le caillon-qui-bique.
29572: BEUKEMA-SIEBENGA, HINKE. - To Go Or Not To Go: An explorative study on People who seldom Consult a General Practitioner.
42787: BEUKER, JAAP. - Vuurstenen Werktuigen: Technologie op het scherp van de snede.
42697: BEUKER, JAAP. - Werken met Steen.
39807: BEUKERS, MARIËLLA & RENÉE WAALE (EDITORS). - Tracing An-Sky: Jewish collections from the state ethnographic museum in St. Petersburg.
25077: DE BEULE, NORBERT. - EB diep.
35446: BEURSKENS, HUUB. - Hollandse wei en andere gedichten.
39820: BEURSKENS, HUUB & WIEL KUSTERS. - Herendubbel.
10962: BEURSKENS, HUUB. - Buitenwegen. Excursies met gedichten en vergezichten.
22751: BEUS, J.G DE - Hel Laatse Jaar van Nederland-Indië: Van de zwaardhouw der tweede politieonele actie tot de handtekening onder de souvereiniteitsoverdracht.
40247: BEUYS, JOSEPH. - Early Watercolors.
39690: BEUYS, JOSEPH. - Zeicnungen: Zu den beiden 1965 wiederentdeckten Skizzenbüchern Codices Madrid von Leonardo da Vinci.
16712: BEVERS, BERT. - Onaangepaste Tijden.
41425: BEYER, WILHELM RAIMUND. - Zwischen Phänomenologie und Logik: Hegel als Redakteur der Bamberger Zeitung.
40362: BEYERCHEN, ALAN D. - Wetenschap in nazi-Duitsland. De roep om een Arische fysica.
39356: BEZEMER, T.J. - Les Arts et Métiers indonésiens. Atlas d'images.
25728: BEZEMER, T.J. (RED.). - Beknopte Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië.
39699: BEZZOLA, TOBIA (EDITOR). - Henri Cartier-Bresson and Alberto Giacometti: La décision de l'oeil / The Decision of the eye.
39799: BHAGWAN DASH, VAIDYA & SUHASINI RAMASWAMY. - Indian Aphrodisiacs.
37688: BIAGGI, VLADIMIR. - Le Nihilisme.
35193: BIE, PAUL DE & MICHIEL DUSAR. - Systeem van de Bretaye... Integraal / Systeme de Bretaye... Intégral.
43133: BIEMA, EDUARD VAN. - Brack's Doelen-Hotel-Amsterdam: Vroeger De Kloveniersdoelen. Uit het verleden.
41430: BIEMEL, WALTER. - Heidegger.
21118: BIERENS DE HAAN, J.C. EN J.R. JAS. - Geldersche Kasteelen: Tot defensie en eene plaissante wooninge. Architectuur, interieur en tuinen.
39557: BIERI, PETER. - Eine Art zu leben: Über die Vielvalt menschlicher Würde.
37463: BIESBOER, PIETER, MUCHIEL C.C. KERSTEN, CHARLOTTE WIETHOFF E.A. - Nicolaes Berchem: In het Licht van Italië.
37510: BIETENHOLZ, PETER G. - Historia and Fabula: Myths and legends in historical thought from antiquity to the modern age.
33825: BIEWENGA, AD. - De Kaap de Goede Hoop: Een Nederlandse vestigingskolonie, 1680-1730.
42898: BIEZEMAN-ROEST, MARY. - Het Leven Vieren: Over hechten en onthechten.
19421: BIEZEN, MARC VAN. - Ervaringsdeskundige.
19440: BIEZEN, MARC VAN. - Afwezigheidsassistente.
18471: BIGIARETTI. - La Controfigura.
41867: BIJL, A. - Beeldverhaal van Vlaardingen: Deel 3: Hoe de stad reilde en zeilde na 1900.
26276: BIJVANCK, VIOLET (RED.). - Spiegelen: Interviews met kunstliefhebbers.
17599: BILDERBEEK, ESTELLE VAN. - Kampkind. 1942 tot 15 augustus 1945, verslag van een meisje tijdens de Japanse bezetting in het toenmalig Nederland-Indië.
40139: BILDERDIJK. - Willem Bilderdijk: De Kunst der poëzy.
41488: BILGER, BURKHARD. - De Verborgen Wereld van het Zuiden.
2345: BILGRI, PATER ANSELM. - Bischof Simpert, Heiliger zwischen Legende und Geschichte.
21897: BINCHY, MAEVE. - Een Zaterdag in September.
31764: BINDERVOET, ERIK. - Het Vuil van de Schoonheid.
43103: BINDERVOET, ERIK & ROBBERT-JAN HENKES. - Help! The Beatles in het Nederlands.
40432: BINDERVOET, ERIK & ROBBERT-JAN HENKES. - Bloemsdag.
21008: BINGEN, ERIK. - Indië Verloren: Nederland en het ontstaan van de Tweede Wereldoorlog in Azië.
41231: BINGHAM, HIRAM. - Lost City of the Incas.
17459: BINI, ALFREDO ET AL. - Speleologia. Revista della Societa Speleologica Italiana.
17457: BINI, ALFREDO ET AL. - Speleologia. Revista della Societa Speleologica Italiana.
17450: BINI, ALFREDO ET AL. - Speleologia. Revista della Societa Speleologica Italiana.
17453: BINI, ALFREDO ET AL. - Speleologia. Revista della Societa Speleologica Italiana.
17454: BINI, ALFREDO ET AL. - Speleologia. Revista della Societa Speleologica Italiana.
17458: BINI, ALFREDO ET AL. - Speleologia. Revista della Societa Speleologica Italiana.
17483: BINI, ALFREDO, P. FORTI ET AL. - Speleologia. Revista della Societa Speleologica Italiana.
17484: BINI, ALFREDO, P. FORTI, ET AL. - Speleologia. Revista della Societa Speleologica Italiana.
17485: BINI, ALFREDO, P. FOTI ET AL. - Speleologia. Revista della Societa Speleologica Italiana.
17486: BINI, ALFREDO, P. FORTI ET AL. - Speleologia. Revista della Societa Speleologica Italiana.
17456: BINI, ALFREDO ET AL. - Speleologia. Revista della Societa Speleologica Italiana.
17455: BINI, ALFREDO ET AL. - Speleologia. Revista della Societa Speleologica Italiana.
12282: BINK, F.A. - Ecologische Atlas van de Dagvlinders van Noordwest-Europa.
21750: BINNEKAMP, RUUD. - Afscheid: Ouverture van een verleden man.
21732: BINNENKAMP, RUUD. - Afscheid: Ouverture van een verleden man.
38755: BIONDI, KATIUSCIA, MARINA ITOLLI AND CATIA ZUCCHETTI. - Mario Giacomelli: Under the skin of reality, treasures of the Sassoferrato Archive.
38801: BIRD, ISABELLA L. - My First Travels in North America.
39321: BIRD, ISABELLA L. - Unbeaten Tracks in Japan.
13570: BIRD, MICHEAL, ED. - The Grasshopper Laughs. A Faber book of first verse.
16577: BIRTLES, DORA. - North-west by north.
31269: BISON, META. - De Zomerkoning te Rijk.
31910: BISSCHOP, M.P.J.M. - Vaginal Candidosis.
42842: BISSON, THOMAS N. - The Crisis of the Twelfth Century: Power, lordship and the origins of European government.
42510: BITTER, PETER E.A. - De Verborgen Stad: Archeologisch onderzoek naar 750 jaar wonen in Alkmaar.
42739: BITTER, PETER & S. OSTKAMP, R. ROEDEMA. - De Beerput als Bron: Archeologische vondsten van het dagelijks leven in het oude Alkmaar.
22009: BJØRNSON, BJØRNSTJERNE. - Nar den ny vin Bllomstret.
41225: BLAAK, JEROEN. - Geletterde Levens. Dagelijks lezen en schrijven in de vroegmoderne tijd in Nederland 1624-1770.
37596: BLAAS, PIET. - Betrokken en Distantie: Bernard Vlekke (1899-1970) en de studie van de internationale betrekkingen.
37195: BLAAS, P.B.M. - Geschiedenis en Nostalgie: De historiografie van een kleine natie met een groot verleden. Verspreide historiografische opstellen.
37206: BLAAS, P.B.M. - De Burgelijke Eeuw: Over eeuwenden, liberale burgerij en geschiedschrijving.
10025: BLAAUW, J. - Een Loden Hart.
27150: BLACK, JEREMY. - Cartografie: De verbeelding van de wereldgeschiedenis.
25340: BLACK, MAGGIE. - Cheesecakes.
7529: BLACK, ALEXANDRA, ED. - Garlic: Fresh recipes from leading chefs with garlic.
36236: BLACK, ROBERT. - Benedetto Accolti and the Florentine Renaissance.
32078: BLACKBURN, SIMON. - Truth: A Guide.
37923: BLACKBURN, JULIA. - Charles Waterton 1782-1865: Traveller and conservationist.
41132: BLACKBURN, SIMON. - The Oxford Dictionary of Philosophy.
19466: BLAIR, LAWRENCE AND LORNE. - Ring of Fire: An Indonesian Odyssey.
23421: BLAISSE, MARK. - De Hoefslag Tafel: Zes 'diners pensants'.
13590: BLANCH, LESLEY. - Journey into the Mind's Eye. Fragments of an autobiography.
29690: BLANCHARD, MAURICE. - Ik Vergeef God Mijn Zonden.
8481: DE LA BLANCHERE, HENRY. - VOYAGE AU FOND DE LA MER.
30246: BLANKEN, I.J. - Alewijnse Elektrotechniek 1980: terugblik op vooruitgang.
38047: BLANKENSTEIN, JAN. - Facetten & Portretten: Rijland- jubileum 1965-2000.
31975: BLANSHARD, ALASTAIR. - Hercules: Een heldenleven.
36686: BLASSE-HEGMAN, H. & E. DOMELA NIEUWENHUIS, R.E.O. EKKART, A. DE JONG E.J. SLUIJTER (REDACTIE). - Nederlandse Portretten: Bijdragen over de Portretkunst in de Nederlanden uit de zestiende, zeventiende en achtiende eeuw.
28279: BLATNER, DAVID. - Spectrums: Our mind-boggling universe from infinitesimal to infinity.
28441: BLAUWKUIP. J. - Eetbare Paddestoelen: Met recepten.
43001: BLÉCOURT, WILLEM DE. - Termen van Toverij: De veranderende betekenis van toverij in Noordoost-Nederland tussen de 16de en 20ste eeuw.
27620: BLÉCOURT, WILLEM DE & DR. TJAARD W.R. DE HAAN. - Onze Volksverhalen uit Noord Brabant.
18114: BLEEKER, PIETER. LAMME, W.H. (VERZAMELD EN BEWERKT) M. BOESMAN (INLEIDING). - Bijdragen tot de Ichthyologie van de Indonesische Archipel. (Papers on Fishes in particular of the Indonesian Archipelago).
42551: BLEI-STRIJBOS, CORRY. - Woorden voor het Onzegbare: Joodse Auschwitzliteratuur gelezen met het oog op de vraag naar de betekenis van religie in existentiële crises.
22919: BLEIBTREU, L. - Beschrijving van den Sterrenhemel.
22920: BLEIBTREU, L. - Beschrijving van den Sterrenhemel.
30014: BLEIJENDAAL, HERMAN & JOHAN GOUD EN ELEEN VAN HOVE (REDACTIE) - Emmanuel Levinas over psyche, kunst en moraal.
35969: BLEKER, OTTO & FRANK LEQUIN. - Ferdinand Dejean 1731-1797: VOC-Chirurgijn, wereldburger en opdrachtgever van Mozart.
39629: BLIJKER, HERMAN DEN EN JAAP VAN RIJN. - Peen en Ui.
28268: BLIN, HENRI. - Nouveau Manuel complet du Confiseur et du Chocolatier par Cardelli, Lionnet-Clemendor F. Malepeyre et Villon.
8398: BLINDHEIM, JOAN TINDALE (TRANSLATION) - Vinland the Good. The saga of Leif Eiriksson and the Viking discovery of America with a preface by Helge Ingstad.
39906: BLISS, DEBBIE. - Het Nieuwe Breien.
20712: BLOCK, GUY DE. - Légendes & Mystères des Grottes de Belgiques: Découvertes insolites, trésors, anecdotes et drames.
37724: BLOCKMANS, WIM & NICOLETTE MOUT (EDITORS). - The World of Emperor Charles V.
41552: BLOEM, MARION. - Moemie: Gadis Berusia Seratus Tahun.
36007: BLOEM, REIN. - Lees Dat En Herlees Dat: Een keuze uit het beschouwend werk van Rein Bloem.
39194: BLOEM, M. EN J. BLOEM - Sawah Belanda: Een boek als monument.
24768: BLOK, VINCENT. - Rondom de Vloedlijn: Filosofie en kunst in het machinale tijdperk. Een confrontatie tussen Heidegger en Jünger.
36112: BLOK, M.J. & M.R. DOORTMONT E.A. (REDACTIE). - Liber Amicorum W.A. Wijburg.
36115: BLOK, FF. - Casper Barlaeus: From the correspondence of a melancholic.
36117: BLOK, FF. - Isaac Vossius en zijn Kring: Zijn leven tot zijn afscheid van Koningin Christina van Zweden 1618-1655.
33426: BLOKHUIS, PETER. - Kennis en Abstraktie.
35550: BLOKKER, JAN. - Achter de Laatste Brug: Gevangen in het land tussen Arnhem en de Grebbelinie, 17 september 1944 - 5 mei 1945.
6955: BLOKLAND, SIMON VAN. - Met Oude Prentbriefkaarten Nakaarten II: Amsterdam rond de eeuwwisseling.
29651: BLOKLAND, SIMON VAN. - Oud-West: 125 jaar in Beweging.
34715: BLOKLAND, HANS. - De Modernisering en haar Politieke Gevolgen: Weber, Mannheim en Schumpeter. Een rehabilitatie van de politiek, deel 1.
27977: BLOKZIJL, MAX. - Voor het te Laat is.
20705: BLOM, JAN JOHANNES. - Comptel High-latitude Gamma-ray Sources.
21111: BLOM, HANS, CEES FASSEUR E.A. - De Noodzaak van Balans.
41009: BLOM, H.W.; F. HIEGENTLICH; M.R. WIELEMA; M. FOCK-DEITERS. - Kralingen: Onder de rook van Rotterdam.
15316: BLOM, AD VAN DER. - Kunst die Partij koos: Een eeuw sociale strijd in de Nederlandse beeldende kunst.
37587: BLOM, HANS W., ECO HAITSMA MULIER, RONALD JANSE (ED.). - Sidney: Court Maxims.
41006: BLOM, H.W. - Kralingen: 150 jaar Hoflaankerk en de Vier-Sprong.
30304: BLOM, ONNO. - De Eerste Dag.
40493: BLOM , ONNO (ESSAY) JAN CREMER (UITLEIDING). - De Onverbiddelijke Veiling van: Ik Jan Cremer het manuscript.
40552: BLOM, J.C.H. - De Muiterij op de Zeven Provinciën: Reacties en gevolgen in Nederland.
22472: BLOM, J.C.H. - Burgerlijk en Beheerst: Over Nederland in de twintigste eeuw.
16284: BLOM, PIET. - Jan van Stappen.
36928: BLOM, HANS W., ECO HAITSMA MULIER, RONALD JANSE (EDS.). - Sidney: Court Maxims.
36665: BLOM, HANS W., ECO HAITSMA MULIER, RONALD JANSE (ED.). - Sidney: Court Maxims.
36101: BLOM, H.W. & H.A KROP & M.R. WIELEMA. - Deventer Denkers: De geschiedenis van het wijsgerig onderwijs te Deventer.
13849: BLOOM, HAROLD, ED. - André Malraux.
35101: BLUM, PETER. - Enklaves van die Lig.
12731: BLUM, WOLFGANG. - Sarek- eine Expidition durch Skandinaviens Alaska.
42206: BLUMENTHAL, H.J. - Plotonius' Psychology: His doctrines of the embodied soul.
32091: BLUNCK, RICHARD. - Friedrich Nietzsche: Kindheit und Jugend.
33858: BOšNJAK, BRANIMIR. - Worlds Have Been Reset By Death.
42586: BOARDMAN, JOHN. - Rotfigurige Vasen aus Athen: Die archaische Zeit. Ein Handbuch.
42587: BOARDMAN, JOHN. - Schwarzfigurige Vasen aus Athen: Ein Handbüch.
39117: BOAS, H.J. - Religious Resistance in Holland.
39523: BOCHENSKI, DR. J.M. - Formale Logik.
38541: BOCK, CARL. - Temples and Elephants: The narrative of a journey of exploration through upper Siam and Lao.
22979: BOCK, MANFRED & KEES SOMER. - Architect JP Kloos (1905): De ethiek van de constructie.
6488: BOCK, MANFRED & POL BRUYS, KRISTIN DUYSTERS E.A. - De Inrichting van de Beurs van Berlage: Geschiedenis en behoud.
35379: BÖCKELMANN, JANINE & FRANK MEIER. - Die gouvernementale Maschine: Zur politischen Philosophie Giorigo Agambens.
18993: BODAERT JR., PIETER. - Aan de Tedere Kunne: Erotische Gedichten.
35694: BODANIS, DAVID. - E=mc2 : A biography of the world's most famous equation.
30694: BODAR, ANTOINE. - Tot Dienen Geroepen.
36720: BÖDEKER, HANS ERICH & ETIENNE FRANÇOIS (HRSG.). - Aufklärung/Lumières und Politik: Zur politischen Kultur der deutschen und französischen Aufklärung.
18364: BODIFÉE, GERARD. - Resonanties.
33293: BODIFÉE, GERARD. - Ruimte voor Vrijheid: De onvoltooide natuur en het menselijke initiatief.
16423: BODIN, F. & CHEINISSE, C.F. - Poisons.
19407: BODONI, PAUL. - Het verhaal van het verhaal en andere verhalen!
39376: BODROGI, TIBOR. - Kunst van Indonesië.
43041: BODT, SASKIA DE, DOEDE HARDEMAN, HERWIG TODTS. - James Ensor: Universum van een fantast.
25876: BODT, SASKIA DE & MAARTJE DE HAAN. - Bloemstillevens uit Nederland en België 1870-1940.
42915: BODT, SASKIA DE. - Isaac Israels: Hollands Impressionist.
38091: BOEFT, J DEN. ET AL. (REDACTIE). - Lampas: Systematische index Jaargangen 1-25, 1968-1992.
40424: BOEKE, JET. - Dikkie Dik maakt vriendjes.
42911: BOEKE, DR. J.H. - Nationaalsocialistische Staathuishoudkunde.
23443: BOEKE, JET. - Dikkie Dik Sinterklaas / Dikkie Dik Kerstmis.
32093: BOEKEL, C.W. VAN. - Katharsis. Een filologische reconstructie van de psychologie van Aristoteles omtrent het gevoelsleven.
43136: BOEKEN, A. - Amsterdamse Stoepen.
24466: BOEKSTAL, PH. & H.W. SCHWAB. - Wij Denken Over Kennistheorie (deel 6).
42765: BOER, H.B. (SAMENST.). - Index: Inhoudsopgave van Archeologische Berichten Nos 1 t/m 10.
17598: BOER, MENNO DE, SAMENSTELLING. - Trapsgewijs naar het Hoogste. Biografie van Leo Geleijnse.
23613: BOER, THEO DE. - De God van de Filosofen en de God van Pascal: Op het grensgebied van filosofie en theologie.
36397: BOER, JULIUS DE. - In Memoriam Arthur Rimbaud: Een krans van stanza's.
26566: BOER, PROF. DR. E. DE & PROF. DR. P.H. SCHMIDT (RED.). - Audiologie: Lustrumbundel uitgebracht op de lustrumvergadering van de Nederlandse vereniging voor audiologie te Amsterdam.
35714: BOER, SACHA DE & RAYMOND RUTTING. - Tegenpool.
41918: BOER, P.C. DE. & A.J. GEURTS. - Oude Burchten in het Nieuwe Land: De middeleeuwse kastelen van Kuinre in de Noordoostpolder.
34433: BOER, NOORTJE & JOS BUS; CELINE LAMEE; HANS WOLBERS (REDACTIE). - 33 jaar Dogtroep.
29013: BOER, CHRIS DE (RED.) - Alphons Freijmuth.
30650: DE BOER-GILBERG , KARLA (COMPILATION). - Waves and Flames IV: Dutch poems and sculptures in Amsterdam.
41626: BOER, K DE & C. DOUDE VAN TROOSTWIJK E.A. (REDACTIE). - Martha Nussbaum.
41121: BOER, THEODORE DE. - The Rationality of Transcendence: Studies in the philosophy of Emmanuel Levinas.
36569: BOER, P DEN. (REDACTIE). - Beschaving: Een geschiedenis van de begrippen hoofsheid, heusheid, beschaving en cultuur.
31624: BOER, DICK. & S.G.F. HAGEMAN. (REDACTIE) - Focus.
29292: BOERING, EDWIN (RED.). - Stadbeeld: Kunst en woningbouw.
21252: BOERSMA, PITER. - Jacob Klaver: It libben fan in keatsferiening.
21256: BOERSMA-KLEIN, VICA. - Roemenië Zwitserland Israël Nederland: Een autobiografische reis met muziekfragmenten.
33453: BOESEN, CONSTANT. - Adrianus Alias Hans van Marle.
12541: BOESMAN, J. - Postvluchten: Uit de Geschiedenis van het Luchtpostvervoer. Luchtpostcatalogus van Nederland en Overzeese Rijksdelen.
41122: BOËTHIUS. - De Vertroosting van de Filosofie.
22358: BOEUF, JILL. - Gedichten.
22373: BOEUF, GILLES. - Verte.
22125: BOGAARDS, CARLA. - Kleine Hittegolf in Mei: Gedichten.
23633: BOGAARDS, CARLA. - Jan Sierhuis: Een leven voor de schilderkunst.
25220: BOGAERDE, DIRK. - A Postillion Struck by Lightning.
37396: BOGAERS, MARIE-ROSE. - Drukdecors op Maastrichts Aardewerk 1850-1900.
31808: BOGAERT, PAUL. - De Slalom Soft: Gedicht.
13588: BOGGS, TOM, ED. - 51 Neglected Lyrics.
29042: BÖGLI, ALFRED & HERBERT W. FRANKE. - Luminous Darkness: The wonderful world of Caves.
42592: BÖHME, HARTMUT. - Fetischismus und Kultur: Eine andere Theorie der Moderne.
41071: BÖHNING, WALTER; JOHANNES KALTER; HELMTRAUD SHEIKH-DILTHEY. - Ostafrika: Geräte, Waffen, Schmuck.
20739: BOHR, NIELS. - On the Constitution of Atoms and Molecules.
36198: BOIA, LUCIAN (EDITOR-IN-CHIEF). - Great Historians from Antiquity to 1800 / Great Historians of the Modern Age: An international dictionary.
16973: BOITEN, DR. R.G.H. - Tussen Angst en Ekstase: Religieuze aspecten van de vraag naar de identiteit van de mens.
16312: BOK, PAULINE DE. - Stof tot Stof. Begraafplaatsen in Nederland.
29657: BOK, MARTEN JAN & REMMELT DAALDER, JOHAN GISKES E.A. (REDACTIE). - Amstelodamum: 100ste jaarboek van het genootschap Amstelodamum.
33341: BOK, DIEDERIEKJE & MARTIEN FRIJNS. - Rinus.
26680: BOKHOVEN, ESMÉ & EDDO HARTMANN. - Water & Spelen.
29537: BOKMA, IR. F.T. & DR. G.M. KRAAY. - Rubber en Latex: Bereiding, verwerking en toepassing.
42501: BOLINGBROKE, LORD. - Historical Writings.
31151: BOLK, PROF. DR. L. - Hersenen en Cultuur.
41698: BOLLAND, G.J.P.J. - Zuivere Rede en hare Werkelijkheid: Een boek voor vrienden der wijsheid.
42004: BOLLAND, G.J.P.J. - Zuivere Rede: Een boek voor vrienden der wijsheid.
42005: BOLLAND, G.J.P.J. & UITGEGEVEN DOOR EENIGE LEERLINGEN. - Collegium Logicum: Stenograpisch verslag van eenen cursus in zuivere rede, gedurende het academische studiejaar 1904-1905 te Leiden gegeven.
41997: BOLLAND, G.J.P.J. - De Natuur: Proeve van toegepaste Redeleer.
40839: BOLTANSKI, LUC. - Énigmes et Complots: Une enquête à propos d'enquêtes.
25176: BOLTEN, J. DR. - Het Nederlands bankbiljet en zijn Vormgeving. Met een lijst van de door de Nederlandsche Bank uitgegeven bankbiljetten samengesteld door P.J. Soetens.
37226: BOLTON, GLORNEY. - Roman Century 1870-1970.
19830: BOMHOFF, EDUARD J. - Uitgekleed: Hoe onze welvaart verdween.
18980: BOMMEL, MAARTEN VAN. - Blauwe Paarden en de Stroom der Dingen.
34094: BONAFÉ, ALPHONSE. - Poètes d'Aujourd'hui. George Brassens.
19808: BONEKAMP, A.L.M. - Oudres van Ernstig Zieke en Stevende Kinderen: Een orthopedagogisch georiënteerde benadering van klinische interactieprocessen.
23136: BONFRER FRANK, FELIX VAN DER LAAR EN ERNEST DE RIJK. - We zijn op de helft...: Verbetering van voorlogse particuliere huurwoningen in Amsterdam van 1998 tot 2005.
38061: BONGERS, JAN & HILDE NEUS (RED.). - Uitlandig.
29653: BONINGTON, CHRIS & ROBIN KNOX-JOHNSTON. - Sea, Ice and Rock: Sailing and climbing above the arctic circle.
40859: BONIS, WIM. - Het Voortleven van het Godinnenerfgoed: naar een synthese van schijnbare diversiteit.
33066: BONNET, JEAN-CLAUDE. - Diderot: Textes et Débats.
40429: BONSELS, WALDEMAR. - Menschenwegen: Uit de aanteekenigen van een vagebond.
42564: BONTE, RIEN. - Antoni van Leeuwenhoek: De wereld in een korrel zands.
37590: BONTEMANTEL, HANS. - De Regeeringe van Amsterdam: soo in 't civiel als crimineel en militaire (1653-1672), deel I en II.
37545: BONTEMANTEL, HANS. - Notulen Gehouden ter Vergadering van Staten van Holland in 1670.
39881: BONTEMPO, J. & S. JACK ODELL (EDS.). - The Owl of Minerva: Philosophers on Philosophy.
17558: VAN DEN BOOGAARD, ARTHUR (RED.). - Staanplaats: Een alternatieve geschiedenis van Ajax 1997-2007.
6769: BOOGAARD, THEO VAN DEN. - Theo van den Boogaard tekent De Dood.
31083: BOOGAART, E. - Titelbescherming.
42981: BOOGERT, BOB VAN DEN, CHARLES DUMAS, LEONOOR VAN OOSTERZEE E.A. - Goethe & Rembrandt: Tekeningen uit Weimar. Uit de grafische bestanden van de Kunstsammlungen zu Weimar, aangevuld met werken uit het Goethe-Nationalmuseum.
25681: BOOGERT, MARCEL VAN DEN, E.A. (RED.) - De Parelduiker, jrg 2, nummer 4.
25682: BOOGERT, MARCEL VAN DEN, E.A. (RED.) - De Parelduiker jrg 3, nummer 2.
40433: BOOKER, JOHN. - Temples of Mammon: The architecture of banking.
35146: BOOL, FLIP (REDACTIE). - Oscar Van Alphen.
33829: BOOM, D.K. (HOOFDREDACTIE). - Homoeopatisch Maandblad.
40771: BOOM-VAN DOORN, ANITA. - Leven in de nieuwe Energie.
41969: BOOM, HENK. - 1506: Een reis door de wereld van Erasmus, Machiavelli, Jeroen Bosch, Da Vinci en Johanna de Waanzinnige,
5812: TEN BOOM, VAN SCHAIK, VERKERK, LEUPEN , KOLKS, HARTOG, V D KORST, COPPENS ET AL. - Gelre. Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1976/1977. Bijdragen en Mededelingen, Deel LXIX.
19644: BOOM, A.L. - Mijnheer en mevrouw Aluin & andere tussenteksten.
6791: BOOMEN, GERARD VAN DEN. - Mozes-huis in de Stad. Verleden, heden en toekomst van de Mozes en Aäronkerk en van het Mozeshuis, centrum voor volwasseneneducatie aan het Waterlooplein in Amsterdam.
28218: BOOMGAARD, J.E.A. - Portret van de Oude Rijn en de IJssel.
40741: BOOMKENS, RENÉ, INEKE VAN DER BURG, KOENRAAD GELDOF E.A. (RED.) - Benjamin Journaal 5.
25463: BOOMKENS, RENÉ (RED.). - Ontwerpen voor de Onmogelijke Stad.
43176: BOOMKENS, RENÉ, INEKE VAN DER BURG, WIL VAN GERWEN E.A. (REDACTIE). - Benjamin Journaal 2.
26557: BOOMKENS, RENÉ & HRIPSIMÉ VISSER. - Beat Streuli & Gabriele Basilico: Urban Views.
23687: BOOMS, ELISABETH & FRANK LODEIZEN. - Verboden Spelen: Ode aan Adriaan Morriën.
31721: BOOMSMA, GRAA. - De Idioot van de Geschiedenis.
38624: BOON, LOUIS PAUL. - Hij was een Zwarte: En andere reportages.
31780: BOON, SIEM & GELEUKEN, EVA VAN (SAMENSTELLERS). - Ik Wilde Eigenlijk Niet Gaan: De repatriëring van Indische Nederlanders 1946-1964.
20936: BOON CZN, D.,M. HANDGRAAF E.A. (RED). - Flevum, Aelmere, Almari, Zuiderzee, IJsselmeer.
42513: BOONSTRA, ANNEKE E.A. - IJzersterk: Experimenten ijzer winnen en smeden te Eindhoven.
28480: BOONZAAIJER, MARIA. - Papa Tango.
33813: BOOT, MARJAN; TE DUITS, THIMO; KESSLER, BEPPE; MOORTGAT, ELISABETH; STARIK, F; STRAUSS, MONICA; VAN DER VLIES, INGE. - Helly Oestreicher.
43073: BOOT, MARJAN, JAN JAAP HEIJ, NINA JONKER E.A. - Theo van Hoytema 1863-1917.
32095: BOOT, P. - Plotinus, Over Voorzienigheid. Enneade III 2-3 [47-48]. Inleiding, commentaar, essays.
31538: BOOT, LOTTE. - Smiley.
13469: BOR, JAN & SYTSKE TEPPEMA (REDACTIE). - 25 Eeuwen Filosofie / Teksten, toelichtingen.
34085: BORDES, MARGRIET TH. - Sprookje van een Zachte Dood.
24126: BOREL, JEAN-PAUL. - El Teatro de lo Imposible.
27367: BORER, EVA MARIA. - Die Echte Schweizer Küche.
36624: BORGERS, ROB, ROELAND ENGELEN, KOEN KOISTRA & FREDERICK MANSELL. - Haagse Voetbal Vereniging 1883-2008.
10995: BORGES, JORGE LUIS. - Rose und Münze. Gedichte 1973-1977.
10998: BORGES, JORGE LUIS. - Lof der Duisternis.
19632: BORJA DA COSTA, FRANCISCO. - De Schreeuw van Maubere: Strijdliederen voor het volk van Oost-Timor.
39901: BORMAN, RUUD & GERARD WILLEMSEN; DICK STAPERT. - De IJstijden in de Nederlanden.
42880: BOROS, JUDITH & RADU STERN. - Van Fauvisme tot Surrealisme: Joodse Avant-gardekunstenaars uit Hongarije. From Fauvism to surrealism: Jewish Avant-Garde Artists from Hungary.
41125: BOROWITZ, EUGENE B. - Choices in Modern Jewish Thought: A partisan guide.
41401: BORREN, MARIEKE. - Amor Mundi: Hannah Arendt's political phenomenology of world.
6760: BORROW, GEORGE . - Wild Wales: Its People, Language and Scenery.
34330: BORST, C.V. (EDITOR). - The Mind-Brain Identity Theory: A collection of papaers compiled, edited and furnished with an introduction by C. V. Borst.
21094: BOS, CORRIE A. - Papua Kelam.
22291: BOS-RIETDIJK, E.BOS (SAMENSTELLING) - Waterdroom
42122: BOS, RENÉ TEN. - Het Geniale Dier: Een andere Antropologie.
40125: BOS, JAN WILLEM. - 'Verdacht': Mijn securitatiedossier.
42007: BOS, DENNIS & MAURITS EBBEN & HENK TE VELDE (RED). - Harmonie in Holland: Het poldermodel van 1500 tot nu toe.
36656: BOS, JACOBUS. - Alsof Niemand hier Onsterfelijk is.
28644: BOS, MINKA. BIJDRAGEN VAN CLAUDIA CARLI, CEES KLEIJN, STIJN REURS. FOTOGRAFIE KATRIEN MULDER. ONTWERP EN TEKENINGEN MONIQUE WIJBRANDS. - Oorlog in mijn Buurt - de Pijp.
37600: BOS, JURJEN M. - Archeologie van Friesland.
22374: BOS, JACOBUS. - Zingt als de Zee.
34051: BOS, EDUARD. - Bodytypes. Vol 1-5.
32098: BOS, A.P. - On the Elements. Aristotle's Early Cosmology.
39109: BOS, PROF. MR. M. - Het Stichts-Hollands Geslacht Van den Bosch: Voorlopig verslag van een onderzoek naar persoon en voorgeslacht van Cornelis Jacobsz. (ca. 1500 - ca. 1580) te Waddinxveen.
26906: BOSBOOM, ADRIAAN - Nathan Nussbaum
19925: BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G. - Major Frank.
29035: BOSCH, GERRIT. & FRANS DUISTER, LOUIS FERRON, JAN BOR. - Fuit, Marinus.
20706: BOSCH, FRANCISCUS CORNELUS VAN DEN. - The Central Regions of Early-Type Galaxies.
41789: BOSCH, P.W. & MW. PROF.DR. A.T. CLASON, DRS. D.F. CUPEDO, ING. F.H.G. ENGELEN, E.A. - De Prehistorische Vuursteenmijnen: van Ryckholt - St. Geertruid.
34271: BOSCH, HANS VAN DEN. - Een Apologie Van Het Onmogelijke: Een kritische analyse van Mark C. Taylors a/theologie aan de hand van Jacques Derrida en John D. Caputo.
31499: BOSCHMA, HILBRANDT. - Christus en Hitler.
21366: BOSDRIESZ, JAN & GERARD SOETEMAN. - Ons Indië voor de Indonesiërs: De oorlog - de chaos - de vrijheid bewerkt naar de gelijknamige NOS- documentaire door C. Van Heekeren.
38019: BOSMAN, W. - Driekwart Eeuw Quick: 1 maart 1896-1971.
42973: BOSMAN, MACHIEL. - De Polsslag van de Stad: De Amsterdamse stadskroniek van Jacob Bicker Raije (1732-1772).
12875: BOSMANS, SARAH & MEREL KLEIN (REDACTIE). - De Smaak Amsterdam: 700 jaar stedelijke eetcultuur.
28342: BOSONI, GIAMPIERO. - Italy: Contemporrary Domestic landscapes 1945-2000.
36801: BOSSART, YVES. - Ohne Heute Gäbe es Morgen Kein Gestern: Philosophische Gedankenspeile.
35469: BOSSENBROEK, MARTIN E.A. - Weerzien met Indië: Het beeld van tempo doloe.
25894: BOSSENBROEK, M.OPH. & M.E.H.N. MOUT, C. MUSTERD. - Historici in de Politiek.
41994: BOSTEELS, BRUNO. - Alain Badiou, une Trajectoire polémique.
5478: BOSWELL, JAMES. - The Life of Samuel Johnson. Comprehending An Account of His Studies, And Numerous Works, In Chronological order;
42590: BOTERMAN, FRITS. - Oswald Spengler en Der Untergang des Abendlandes; Cultuurpessimst en politiek activist.
29303: BOTMAN, EVELINE & PETRA VAN DEN HEUVEL. - Het Tekeningenarchief A.N. Godefroy: Architectuurtekeningen 1841-1896.
41129: BOTS, J.P.M. - Tussen Descartes en Darwin: Geloof en natuurwetenschap in de 18e eeuw in Nederland.
41512: BOTTON, ALAIN DE. - The Romantic Movement.
27222: BOTTON, ALAIN DE. - De Troost van de Filosofie.
9732: BOUAZZA, HAFID & YVES VAN KAMPEN. (SAMENSTELLING). - Roes: Een bloemlezing over drank en drugs in woord en beeld.
33689: BOUAZZA, HAFID. (SAMENSTELLING). - Niets dan zonde.
33319: BOUCHER, FLORINE. - Mosselkookboek.
37008: BOUCHER, FLORINE. - Favorieten uit de Vaderlandse Keuken: De juiste ingrediënten, de authentieke recepten, de ware smaken.
40982: BOUDRY, MAARTEN. - Illusies voor Gevorderden: Of waarom waarheid altijd beter is.
39058: BOUHÉRET, ROLAND; RAYMOND OURSEL & PIERRE BICHET. - André Roz.
32100: BOUKEMA, H.P. - Russell's Second Paradox. A Dialectical Analysis of On Denoting(diss.).
22416: BOUMA, GERHARD. - HLA and Cytokine Gene Polymorphisms in Inflammatory Bowel Diseases.
42602: BOUMAN, MONICA. - Internationale Dienstbaarheid als Vrijheid en Plicht: De levensweg van Dag Hammarskjöld.
34270: BOURDIEU, PIERRE. - Choses Dites.
32101: BOURDIEU,P. - Esquisse pour une Auto-analyse.
32102: BOURDIEU, PIERRE. - Science de la science et réflexivité: Cours du Collège de France 2000-2001.
34269: BOURGEOIS, PATRICK L. - Extension of Ricoeur's Hermeneutic.
40183: BOURGONJE, FLEUR. - Vrije Val: Gedichten.
36648: BOURGONJE, FLEUR. - Pitten Schieten: Gedichten.
28580: BOURGONJE, FLEUR. - De Lichtstraat: Gedichten.
39818: BOURGONJE, FLEUR. - Zwart zijn de Paarden die branden.
40022: BOURGONJE, FLEUR. - Sintering: Gedichten.
40023: BOURGONJE, FLEUR. - Stenen voor het Begin: Gedichten.
40024: BOURGONJE, FLEUR. - Van Eenheid de Breuk.
40025: BOURGONJE, FLEUR. - Achtergelaten Land.
35811: BOURGONJE, PALOMA. - Hypochonders. Ingebeeld ziektes: de wonderlijke verhouding tussen lichaam en geest.
15124: BOURIN, JEANNE. - Gezellen van de Eeuwigheid. Roman.
39504: BOUTELLIER, HANS. - De Improvisatiemaatschappij: Over de sociale ordening van een onbegrensde wereld.
38572: BOUWERS, LENZE L. - Rust.
29506: BOUWERS, LENZE L. - Woorden om het licht te horen: Rondelen.
17600: BOVENE, G.A. - Nieuws! Een Boek over Pers, Film en Radio.
41003: BOWLER, PETER J. - A History of the Time: Prophets of progress from H.G. Wells to Isaac Asimov.
37526: BOWMAN, PAUL AND RICHARD STAMP (ED.). - The Truth of Žižek.
28895: BOWNESS, ALAN. - Alan Davie.
10514: BOXER, CHARLES R. - De Nederlanders in Brazilië 1624-1654.
37952: BOXER, C.R. - Jan Kompeni: Dalam Perang dan Damai 1602-1799.
37603: BOXSEL, MATTHIJS VAN. - Morosofie: De encyclopedie van de domheid. Dwaze wijzen en wijze dwazen in Nederland en Vlaaanderen.
19294: BOXTEL, FRANS VAN. - Langs Vreemde Paden.
34032: BOYER, CARL B. - A History of Mathematics.
39606: BOYLE-TURNER, CAROLINE. - Jan Verkade: Hollandse volgeling van Gauguin.
35531: O'ROURKE - BOYLE. - Petrach's Genius: Petimento and Prophecy.
16970: BRAAK, HANS VAN DER. (RED.) - De Dood Incognito.
6521: BRAASEM, W.A. - Jonkers tussen Stad en Wal. De Groningse borgen en haar bewoners.
1184: BRAAT, J. & J.H.G. GAWRONSKI, J.B. KIST, E.A. (REDAKTIE). - Behouden uit het Behouden Huys: Catalogus van de voorwerpen van de Barentsexpeditie (1596) gevonden op Nova Zembla.
26515: BRABCOVA, ZUZANA. - Gevallen.
34485: BRABER, HELLEKE VAN DEN. - Geven om te krijgen: Literair mecenaat in Nederland tussen 1900 en 1940.
22789: BRACHES, ERNST. - Het Boek als Nieuwe Kunst 1892-1903: Een studie in Art Nouveau.
33909: BRACHET, J.L. - Traité de l'Hystérie.
28553: BRACKEN VLOEDT, JAN VAN DEN. - Gevlekte Sater.
29708: BRADFORD, WILLIAM & HELEN BRAHAM. - Mantegna to Cézanne: Master drawings from the Courtauld. A fiftieth anniversary exhibition.
42951: BRADLEY, D.B. - Dictionary of the Siamese Language.
35833: BRAIDOTTI, ROSI. & SUZETTE HAAKSMA (REDACTIE). - Ik Denk, dus Zij Is: Vrouwelijke intellectuelen in een historisch en literair perspectief.
33539: BRAKEL, MARIO VAN. - Het zwijgen van de vossen.
15204: BRALLEPUT, KAREL. - Het Jammerhout. Raillerende rijmen.
25448: BRAND, CORNELIUS. - ökologisch bauen - gesund wohnen: Konzepte, Materialien, Beispeile.
40989: BRANDO / LINDSEY, ROBERT. - Brando: Songs my mother taught me.
19983: BRANDON, RUTH. - The Life and Many Deaths of Harry Houdini.
29241: BRANDS, EUGÈNE. - Panta Rhei: Drie delen. 1: Werk op Papier 2: Collages en Assemblages 3: Schilderijen.
10387: BRANDS, GERARD & VREDE, ANGELA DE. - De Grote Rodolfo. Een goochelavontuur.
37699: BRANDS, WIM. - De Schoenen van de Buurman.
6593: BRANDS, M.C. ET AL, RED. - Uit het Werk van Dr. J. Presser.
38917: BRANDT, RICHARD B. - Ethical Theory: The problems of normative and critical ethics.
35886: BRANDT, RUTGER, GUSTAAF DEKKING (RED.). - 50 Mokum: 50 jaar Galerie Mokum.
24557: BRANIFORD, JEAN. - A dictionary of South African English.
25213: BRANS, MR. M.C., MR. F. SPIJKER, MR. M. LURKS E.A. - Hoofdstuk 2 Crisis-en herstelwet, de experimenteerfase voorbij?
39773: BRANSEN, JAN. - Word Zelf Filosoof.
34426: BRANSEN, JOHANNES ADRIANUS MARIA. - The Antinomy Of Thought: Maimonian skepticism and the relation between thoughts and objects.
14966: BRAS, KICK. - Oog in Oog: Christelijke mystiek in woord en beeld.
37921: BRASSE, LADY. - A Voyage in the Sunbeam: Our home on the ocean for eleven months.
40120: BRASZ, CHAYA. - In de Tenten van Jaäkov: Impressies va 75 jaar Progressief Jodendom in Nederland 1931-2006.
36082: BRATER, ENOCH (ED.). - Beckett at 80 / Beckett in Context.
34267: BRAUN, EDMUND (HRSG). - Der Paradigmenwechsel in der Sprachphilosophie: Studien und Texte.
42945: BRAUN, JOSEPH. - Die Reliquiare des Christlichen Kultus und ihre Entwicklung.
18589: BRAUNSCHÄDEL, WOLFGANG U.A. (RED.). - Archiv für die Geschichte des Wiederstandes und der Arbeit: no.5
29283: BRECHT, BERTOLT. - Diaries 1920-1922.
34266: BRECHT, FRANZ JOSEF. - Denken und Dichten. Ein Vortrag.
8847: BRECHT, BERTOLT. - Gedichte . Band VI, 1941-1947. Gedichte im Exil/In Sammlungen nicht enthaltene Gedichte/Gedichte und Lieder aus Stücken.
25079: BREEMER, JOPIE. - De Grote Beer in't Luchtruim: Een keuze uit De Ontboezemingsbundel van Jopie Breemer.
20366: BREEMER, JOPIE. - De Groote Beer in't Luchtruim: Een keuze uit de ontboezemingsbundel van Jopei Breemer.
9146: BREEMER, JOPIE. - De Ontboezemingsbundel van Jopie Breemer.
15435: BREEMS, DR. M.C. & GEELEN, DRS. N VAN. - Een Proefdiervrije Wereld: Maatschappelijk verantwoord ondernemen en proefdieren.
39951: BREEUR, ROLAND & ARNOLD BURMS. - Ik/Zelf. Essays over Identiteit en Zelfbewustzijn.
15303: BREFFNY, BRIAN DE. - De Synagoge in Ballingschap en Diaspora.
20595: BREGSTEIN, PHILO. - Het Sabbbat Jaar.
20594: BREGSTEIN, PHILO. - Persoonsbewijs.
33615: BREGSTEIN, PHILO. - Antisemitisme in zijn Hedendaagse Variaties.
6587: BREGSTEIN, PHILO. - Om de Tijd te Doden.
40491: BREIMER, JAN (REDACTIE). - Dr. Willem Gehrels. 1885-1971.
24155: BREMEN, FRANS. - Paprika Wielie.
42349: BREMER, SEBASTIAAN. - Avila.
23891: BREMER, J.T. - De Zijpe. Deel III, 1920-1997.
40288: BREMER, J.M.; A. MARIA VAN ERP TAALMAN KIP & S.R. SLINGS. - Some Recently Found Greek Poems. Text and Commentary.
40928: BREMMERS, CHRISJAN. - Overgankelijkheid: Heideggers ontwerp van een fundamentele ontologie en de kwestie van de ethiek.
21708: BRENKELEN, RINKE VAN. - Getuigen van een Wereld die Verdween: Monumenten van bedrijf en techniek in Amsterdam.
39514: BRENNEMAN, DAVID A. - Toulouse-Lautrec & Friends.
21675: GOURMELEN & LIONEL BRET. - Demos de Wreker.
8225: BRETON DE NIJS, E. - Faded Portraits.
19250: BRETON, ARTAUD, ARAGON, BATAILLE, LEIRIS, KLOSSOWSKI, LAURE. - Change: Le Groupe, la Rupture. Nr 7
11187: RESTIFF DE LA BRETONNE. - Mes Inscripcions. Journal Intime de Restif de La Bretonne (1780-1787) publié d'après le manuscrit autographe de la Bibliothèque de l'Arsenal avec préface, notes et index par Paul Cottin.
18943: BRETTE, A. & P. CARON & G. BOURGIN ET AL. - Commission de Recherche et de Publication des Documents Relatifs à la Vie Économique de la Révolution.
43034: BRETTELL, RICHARD R. - Impression: Painting Quickly in France 1860-1890.
26421: BREUILLÉ, LUC, RICHARD DUMAS, ROLAND ONDET, PATRICE TRAPON. - Maisons Paysannes et Vie Traditionnelle en Auvergne.
31765: BREUKERS, CHRÉTIEN. - Archeologie voor Beginners.
10026: BREUR, DUNYA. - Een Verborgen Herinnering. Tekeningen van Aat Breur uit Ravenbrück.
21392: BREURE, MARCEL. - In het Spoor van de Albatros: Vertellingen van verplaatsing.
35155: BREVÉ, ALMA. & H.J.A. HOFLAND. - Held op Stokken: De kunst van het vogelverschrikken.
39838: BREY, BART. - Lichtzang.
21145: BREYTENBACH, BREYTEN. - Soos die so.
23697: BRIDGEMAN, HARRIET & ELIZABETH DRURY (ED.). - The Last Word.
20523: BRIDGES, LEE. POEMS BY, - The Rhythm Man.
17194: O'BRIEN, FLANN. - De Whiskywezen: Een exegese van vuilheid.
39249: BRIGGS, JULIA. - Virginia Wollf: An inner life.
42153: BRIGGS, RAYMOND. - When The Wind Blows.
24710: BRIGHTMAN, CAROL (ED.). - Between Friends: The correspondence of Hannah Arendt and Mary McCarthy 1949-1975.
28259: BRIJDER, H.A.G. EN ANDEREN, (SAMENSTELLERS). - De Etrusken.
36239: BRILLENBURG WURTH, KIENE & SANDER VAN MAAS. - Heringa / Van Kalsbeek: Controlled Accidents.
39621: BRINK, PAUL VAN DEN & JAN WERNER (RED.). - Gesneden en Gedrukt in de Kalverstraat: De kaarten- en atlassendrukkerij in Amsterdam tot in de 19e eeuw.
22555: BRINK, H.M. VAN DEN. - De Dertig Dagen van Sint Isidoor.
1921: BRINK, H. VAN DEN. - Een Eisch van Recht. De Koloniale Verhouding als Vraagstuk Getoetst.
15669: BRINK, GABRIËL VAN DEN. - Van Waarheid naar Veiligheid. Twee lessen voor een door angst bevangen maatschappij.
38784: BRINK, ANDRÉ. - A Fork in the Road: A memoir.
32110: BRINK, G.VAN DEN, PETTER, F. (RED.). - Voorbij Fatsoen en Onbehagen: Het debat over waarden en normen.
33566: BRINKKEMPER, SIMPHA. & INE SOEPENEL. - Apollo en Christus: Klassieke en Christelijke denkbeelden in de Nederlandse en Renaissance-literatuur.
33480: BRISVILLE, JEAN-CLAUDE. - De Heer Descartes en de Jonge Pascal: Een ontmoeting. Eenakter van Jean-Claude Brisville.
23725: BRITTON, PATTI. - The Adventures of Her in France.
40563: BROBBEL, EVA & TAMARA WIERSMA. - Ecogids Amsterdam.
43151: BROCK, BAZON & HANS ULRICH RECK. - Tarnen und Täuschen: Diskursive Twin Towers / Theorieturnier der Dioskuren.
41202: BRÖCKER, WALTER. - Das Was Kommt; Gesehen von Nietzsche und Hölderlin.
12752: BROCKMEIER, KEVIN. - De Kleine Gerschiedenis van de Doden.
34017: BRODERICK, ALAN HOUGHTON. - The Abbé Breuil prehistorian: A Biography.
9731: BROECKAERT, KAREL. - Jellen en Mietje. Naer de nagelatene veranderingen en verbeteringen van den schrijver.
31080: VAN DEN BROEK, JOS. - Strandvondsten: Over de natuur van zee, strand en duin.
21296: BROEK, AART G. - The Colour of My Island: Ideology and writing in Papiamentu (Aruba, Bonaire & Curacao), a bird's-eye view.
33902: BROEK, ANNET VAN DEN. & KOOS GROEN E.A. (REDACTIE). - Hun laatste rustplaats: Kerkhof gids van schrijvers, acteurs, schilders, componisten, politici, sportsterren en andere bekende Nederlanders.
41953: BROEK, JOS VAN DER. - Strandevolutie.
30260: BROEK, RENÉ VAN DEN (SAMENST.) - René van den Broek: Atelier Reflections.
12821: BROEKE, MICHIEL R. VAN DEN. - The Atmospheric Boundary Layer over Ice Sheets and Glaciers.
31018: BROEKHOVEN, MARQ VAN. - Jodocus de Barbaar: De blauwe wijven 2.
37551: BROEKHUIZEN, DICK VAN. - Russia.
34917: BROEKMA, JAN M. - Phänomenologie Und Egologie, Faktisches Und Transzendentales Ego Bei Edmund Husserl.
42869: BROEKMANS, TRIX & THIJS WIEREMA (SAMENSTELLERS). - Wim Wennekes 1948-2001: De man met het gele koffertje.
39311: BROERS, NICK. - Achter Darwin's Horizon: Een religie voor atheïsten.
40166: BROERSMA, KOERT. - Buigen onder de Storm: Levensschets van Philip Mechanicus 1889 - 1944.
30725: BROKKAAR, W.G. - De Brieven van Photius aan Nicephorus.
34504: BROKKEN, JAN. - Jungle Rudy.
26739: BROMMET, FRED [FOTOGRAFIE] & PHILIP FRERIKS [TEKST]. - Tableaux Parisiens.
41312: BRONKHORST, DAAN. - Vrijdenkers, Vorsten, Slaven: Een nieuwe blik op de Vrede van Utrecht.
23599: BRONS, R. & H. KUNNEMAN (REDACTIE.). - Lyotard Lezen: Ethiek, onmenselijkheid en sensibiliteit.
14883: BRONSTED, MOGENS. - H.C. Andersen og Avisen. Usendes af Fyens Stifstidende i anledning af bladets 200 ars jubileum.
33559: BROOK, RICHARD J. - Berkeley's Philosophy of Science.
29157: BROOKE, HEATHER. - The Revolution will be Digitised: Dispatches from the information War.
38075: BROOKE, RUPERT. - 1914 & other Poems.
37653: BROOKER, PETER. - A Student's guide to the selected poems of Ezra Pound.
38448: BROOKES, TIM. - Guitar: An American life.
28946: BROOKS, RODNEY A. - De Kunstmatige Mens: Hoe machines ons veranderen.
10158: BROOS, BEN. - Princes and Paintings. Treasures from the Mauritshuis. Palace Huis ten Bosch Museum, December 4th 1992 - August 31st 1993.
24938: BROOS, BEN & MARIJN SCHAPELHOUMAN. - Nederlandse Tekenaars: Geboren tussen 1600 en 1660. Oude tekeningen in het bezig van het Amsterdams Historisch Museum, waaronder de collectie Fodor. Deel 4.
7575: BROUN, DAUVIT & CLANCY, THOMAS OWEN, ED. - Spes Scotorum. Hope of Scots. Saint Columba, Iona and Scotland.
38282: BROUWER, ANNA. - Land van gebroken Beloftes: Dochters van Rusland.
38093: BROUWER, R.F.M. ET AL. (REDACTIE). - Lampas: Systematische index Jaargangen 1-10, 1968-1977.
38092: BROUWER, R.F.M. ET AL. (REDACTIE). - Lampas: Systematische index Jaargangen 1-10, 1968-1977.
39210: BROUWER, C. - Anatomische Sekse als Uitvinding in de Botanie: Hoe stampers tot vrouwelijke en meeldraden tot mannelijke geslachtsorganen werden (1675-1735).
37075: BROUWER, W. - De Geschiedenis van Schiedam.
37643: BROUWER, PIETER W.J. - Brief Aan Wie Niet Bestaat. Gedichten.
33970: BROUWERS, JEROEN. - Winterlicht: Een vergeetboek.
38090: BROUWERS, J.J. ET AL. (REDACTIE). - Lampas: Systematische index op de jaargangen 1-15 1968-1982.
12810: BROUWERS, JEROEN. - Steeds dezelfde Zon.
38742: BROUWERS, JEROEN. - De levende Stilte van Stig Dagerman: Essay.
35786: BROWN, ARCHIE. - The Myth of the Strong Leader: Political leadership in the modern age.
24926: BROWN, RICHARD. - Voyage of the Iceberg: The story of the iceberg that sank the Titanic.
38377: BROWN, IAN. - Economic Change in South-East Asia c. 1830-1980.
7376: BROWN, CLAUDIA & RABINER, DONALD. - Clear as Crystal, Red as Flame. Later Chinese glass.
24055: BROWN, TERENCE. - The Life of W.B. Yeats.
26443: BROWNE, JANET. - Darwin's Origin of Species: A biography.
32112: BROWNE, STEPHEN H. - Edmund Burke and the Discourse of Virtue.
38146: BROWNE, EDWARD GRANVILLE. - A Year Amongst the Persians: Impressions as to the life, character & thought of the people of Persia. Received during twelve month's residence in that country in the years 1887-1888.
37116: BROWNE, JANET. - Over het ontstaan van soorten van Darwin: Een biografie.
29634: BROWNING, CHRISTOPHER R. - Remembering Survival: inside a Nazi slave - labor camp.
36707: BRUCKER, GENE. - The Society of Renaisance Florence: A documentary study.
41114: BRUCKNER, PASCAL. - Gij Zult Gelukkig Zijn!
40695: BRUGGEN, M.P. VAN & R.S. WASSING. - Djokja en Solo: Beeld van de Vorstensteden.
41612: BRUGGER, CHISTIAN & MARYSE ET AL. - Inventaire Spéléologique du Doubs: Tome 2. Partie nord-ouest.
33494: BRUGMAN, JAN. - Het lot der Saracenen: De Islam & het Westen.
41217: BRUGMANS, EDITH. - Cultuurfilosofie: katholieke, reformatorische, humanistische, islamitische en joodse reflecties over onze cultuur.
3224: BRUGSMA, R.P.C. - The Beginnings of the Irish Revival. Part 1.
37570: BRUIJN, MAX DE & BAS KIST (TEXT). - Johannes Rach 1720-1783: Artist in Indonesia and Asia.
16138: BRUIJN, G.M. DE. - Over Opwinding en Bevrediging bij Vrouwen. Twee diskussiepunten uit de sexualiteit van vrouwen.
33967: BRUIN, EVERT DE. - Einstein in 90 minuten.
16919: BRUIN, GER. - Op Socialisten Sluit de Rijen!
21712: BRUINJA, TSEAD. - De Wizers yn it Read.
36661: BRUINJA, TSEAD & HEIN JAAP HILARIDES (SAMENSTELLING). - Droom in Blauwe regenjas: Een keuze uit de nieuwe Frieze poëzie sinds 1990 / In kar út de nije Fryske poëzij sûnt 1990.
40030: BRUINJA, TSEAD. - De Geboorte van het Zwarte Paard: De berte fan it swarte hynder.
26156: BRUINJA, TSEAD. - Overwoekerd.
40647: BRUINSMA, MAX (RED.). - The Other Side Of Design: Mythe of rede.
41267: BRULEZ, RAYMOND. - Het Huis te Borgen.
41142: BRUMFIT, J.H. - The French Enlightenment.
22763: BRUN, SANTE & MARIJKE PLOMP - Awas Stroom: Weerzien en kenninsmaking met Indonesië schetsen van een trektocht op Java en Bali
39466: DICK BRUNA. - . Roodkapje.
37907: BRUNACCI (ZANGER). - Programma van het Veertiende Concert, in de maatschappij: Felix Meritis op vrijdag 1 maart 1844.
30852: BRUNHOFF, JEAN DE. - Koning Babar.
32114: BRUNNER, CONSTANTIN. - Materialismus und Idealismus.
40515: BRUNNER, BERND. - Orthomania: Geschichte einer besonderen Leidenschaft.
19193: BRUNT, LODEWIJK & KEES TAMBOER. - De Straat op! Paaltjes en poëzie in Amsterdam.
38745: BRUNT, LODEWIJK. - Een maniakale Stad: Het leven van Bombay.
33627: BRUNTINK, ROB. - De Laatste Slaap: Palliatieve sedatie, het alternatief voor euthanasie?
7018: BRUSENDORFF, AAGE. - The Chaucer Tradition.
36562: BRUSOTTI, MARCO. - Die Leidenschaft der Erkenntnis: Philosophie und ästetische Lebensgestaltung bei Nietzsche von Morgenröthe bis Also sprach Zarathustra.
27109: BRUSSEL, GUST VAN. - De Cyclamenman.
29714: BRUSSEL, GUST VAN. - Het Onbereikbare Licht: Gedichten.
21814: BRUUN, LAURIDS. - Oanda.
42996: BRUYN, DR. ERIC DE. - De Vergeten Beeldentaal van Jheronimus Bosch: De symboliek van de Hooiwagen-triptiek en de Rotterdamse Marskramer-tondo verklaard vanuit Middelnederlandse teksten.
30984: BRUYNE, RYKEL DE & TELLO NECKHEIM (RED.). - Van Nonnetje tot Tonnetje: Recente en fossiele weekdieren (slakken en schelpen) van Amsterdam.
36231: BRUYNING, LUCAS. - Europa in de Italiaanse Geschiedschrijving van de Eerste Helft van de Negentiende eeuw.
39355: BRUYNINX, ELLEN & WILFRIED VAN DAMME. - Oceanië / Oceania: De etnografische verzamelingen van de Universiteit Gent / The ethnographic collections of the university of Gent.
38234: BRUYNS, A. MÖRZER (COMPILATION). - Glossary of Abbreviations and Acronyms used in Indonesia/ Kamus Singkatan dan Akronim jang Dipergunakan di Indonesia.
28811: BRYSON, NORMAN (GENERAL EDITOR). - Villas and Gardens.
43067: BUBER, MARTIN. - Ik en Gij: Met een epiloog.
41141: BUBER, MARTIN. - Der Weg des Menschen nach der chassidischen Lehre.
41126: BUBER, MARTIN. - Voordrachten over Opvoeding & Autobiografische Fragmenten.
36096: BUCCIANTE, GIUSEPPE. - Das Leben von Italo Balbo: Een Sammlung von Zugnissen veröffentlicht unter der Schirmherrschaft des Ministero della cultura Popolare.
9420: BÜCH, BOUDEWIJN. - Verzamelde Gedichten.
13887: BÜCH, BOUDEWIJN. - Reiskwatrijnen annex Jongensleed (1978-1985).
17005: BÜCH, BOUDEWIJN MARIA IGNATIUS. - Twaalf Liedjes over de Dood pp13-19.
17000: BÜCH, BOUDEWIJN. - Sonnetten. pp1-14
17002: BÜCH, BOUDEWIJN MARIA IGNATIUS. - Rijmen op het ongestelde kind. Pp 93-97.
8819: BÜCH, BOUDEWIJN. - Boekenpest.
42057: BUCHDAHL, GERD. - Metaphysics and the Philosophy of Science: The classical origins Descartes to Kant.
28599: BÜCHNER, DR. L. - Leven en Gezondheid.
41037: BÜCKER, STEFAN. - De Norwalder Variant: Analyse van een nieuwe verdediging tegen het Koningsgambiet.
41040: BÜCKER, STEFAN. - Het Nieuwe Koningsgambiet: Een aanvalsprogramma voor wit.
35940: BUDD, KEN. (EDITOR). - Solstice 'A turning point': The art of Roy Henry Vickers.
21766: BÜDGEN, ANNE. - Ze Hapte van een Tomaat.
42241: BUDICK, SANFORD & WOLFGANG ISER (EDITORS). - Languages of the Unsayable: The play of negativity in literature and literary theory.
18998: BUEHLER, MAURICE. - Door het Oog van de Os.
20665: BUEREN, TRUUS VAN. - Macht en Onderhorigheid binnen de Ridderlijke Orde van Sint Jan: De comandeurspotretten uit het Sint Jansklooster te Haarlem.
20990: BUGIALLI, GIULIANO. - Giuliano Bugialli's Foods of Italy.
34284: BÜHLER, AXEL. - Die Logioek kognitiver Sätze:Über logische Grundlagen der Argumentation in den Geistes- und Sozialwissenschaften.
37485: BUIJS, ELMY (EDITOR). - ArtZuid: Internationale Sculptuurroute Amsterdam 2015.
18946: BUIJS, MR. J.T. - Het Regt van de Tweede Kamer. Een woord aan de kiezers.
26716: BUIS, SUZANNE & K. BUIS. - De Laatste Getuigen: Gewone mensen en hun ongewone keuzes in oorlogstijd.
36150: BUISSON, JEAN-CHRISTOPHE. - Hij Heette Vlasov.
40148: BUITENHUIS, ROLAND & ANNE SCHEEPMAKER. - Hoorn des Overvloeds: Zeven eeuwen eten & drinken in de kunst.
21000: BUITENWEG, HEIN. - Zwerfotchten door Java.
1926: BUITENWEG, HEIN. - Land Waar de Gamalan Klinkt.
37498: BUITENWEG, HEIN. - Land waar de Gamelan klinkt.
31687: BUJAK, ADAM (PHOTOGRAPHY; TERESA AND HENRYK SWIEBOCK (EDS). - Auschwitz: Voices from the Ground.
35561: BUKOWSKI, CHARLES. - Herrie & Hartstocht.
23991: BULDER, NICO. - Ex libris.
12340: BULHOF, FRANCIS. - Ma patrie est au Ciel: Leven en werk van Willem Emmery de Perponcher Sedlnitzky (1741-1819).
32116: BULHOF, ILSE N. & LAURENS TEN KATE (AUTEURS/REDACTIE). - Ons Ontbreken Heilige Namen: Negatieve theologie in de hedendaagse cultuurfilosofie.
41664: BULL, JOHN. - Canyoning: Classic canyons in Spain, France and Italy.
42523: BULT, EPKO J. & D.P HALLEWAS. - Midden-Delfland een Archeologische Kartering: Inventarisatie- waardering - bewoningsgeschiedenis. Kaartbijlagen.
36437: BULTEN, ERIK, JOHN NIJHUIS, JOS VERHAGEN (RED.). - Geboeid door het Gevangeniswezen: Opstellen over organistaie, personeel en gedetineerden in Nederland.
21377: BUMA, HANS & EVELYNE DESSENS. - Indonesië droom van een land.
29219: BUNEL, VICTOR (ED.). - Reimpression (in Extenso) Du Journal Officiel De La Commune: Premier numero 19 Mars au Mecredi 24 Mai 1871.
29611: BUNGE, WIEP VAN. - Baruch of Benedictus? Spinoza en de Marranen.
32117: BURCKHARDT, JACOB. - Staat, Religie en Cultuur: In wereldhistorisch perspectief. Capita selecta uit de Weltgeschichtliche Betrachtungen.
14270: BURCKHARDT, SIGURD. - The Drama of Language: Essays on Goethe and Kleist.
35066: BUREMA, L. - De Voeding in Nederland van de Middeleeuwen tot de Twintigste Eeuw.
40815: BURGER, LISBETH. - Werkloos.
35680: BURGERS, J.M. - Experience and Conceptual Activity: A philosophical essay based upon the writings of A.N. Whitehead.
37502: BURGERS, J.W.J. - De Rijmkroniek van Holland en zijn Auteurs: Historiografie in Holland door de Anonymus (1280-1282) en de grafelijke klerk Melis Stoke (begin veertiende eeuw).
41962: BURGERS, EVA. - Complot.
36406: BURGERSDIJK, DIEDERIK & RICHARD CALLIS EA (REDACTIE). - Sicilië en de Zee.
5313: BURGESS, ANTHONY. - The end of the world news.
33929: BURI, F.W. - EisenHans, Die Brücken und andere Frühe Gedichte.
33928: BURI, F.W. - Anheimfall: Acht Gedichtzyklen.
37044: BURIDAN, JOHANNES. - De Ethiek.
36224: BURKE, PETER. - Culture and Society in Renaissance Italy 1420-1540.
41210: BURKE, PETER. - Vico: Philosoph, Historiker, Denker einer neuen Wissenschaft.
32121: BURKE, PETER. - Montaigne.
37369: BURKHARDT, FREDERICK (ED.) - Charles Darwin's Letters. A selection 1825-1859.
43139: BURLESON, DONALD R. - Lovecraft: Disturbing the universe.
35187: BURMAN, JOSE (EDITOR). - Kango die verhaak van Suid-Afrika se Kango-grotte.
9823: BURNABY, FRED. - A Ride to Khiva: Travels and adventures in Central Asia.
38408: BURNELL, R.D. - Henley Regatta, A history.
13602: BURRETT, ANTHONY. - Trumpets from the Steep.
27969: BURRIN, PHILIPPE. - Het Ontstaan van een Volkerenmoord: Hitler en de Joden.
39136: BURROW, REV. R. - Extracts from a Diary kept by the Rev. R. Burrows during Heke's War in the North.
42988: BURSSENS, GASTON. - Paul van Ostaijen: Zoals hij was en is.
24299: BURT, BEN. - Tradition & Cristianity: The colonial transformation of a Solomon islands society.
24212: BURUMA, Y. & E.C. COPPENS; C.A. GROENENDIJK; J.C.M. LEIJTEN; A.A. QUAEDVLIEG; P.M. VEDER; H.C.M. DE BAKKER - Recht Door de Eeuw: Opstellen ter gelegenheid van het 75-Jarig bestaan van de faculteit der rechtsgeleerdheid van de Katholieke Universiteit Nijmegen
29206: BURUMA, IAN & AVISHAI MARGALIT. - Occidentalisme: Het Westen in de ogen van zijn vijanden.
31464: BURUMA, IAN. - Grenzen aan de Vrijheid: Van Sade tot Wilders.
42286: BUSCAIL, YVES & ROGER LAVERGNE. - Sentiers Botaniques à lîle de La Réunion.
31788: BUSCHENHENKE, FLOOR. - Het Moeten Eenhoorns Zijn: Gedichten.
15340: BUSKES, CHRIS. - Evolutionair denken: De invloed van Darwin op ons wereldbeeld.
39457: BUSSAGLI, MARCO. - Het menselijk Lichaam: Anatomie en symboliek.
38511: BUSSCHE, WILLY VAN DEN & ANTOON MELISSEN E.A. - Pop Art.
30477: BUSSCHE, WILLY VAN DEN & GLENN VAN LOOY (RED.). - Hommage aan Wout Hoeboer 1910-1983.
20241: BUSSE, DIETMAR. - Flower Album.
41528: BUSSEL, W. VAN. - Praktische Elektronica Deel 1: Elektrische schakelingen.
40354: BUSSEMAKER, JET. - Dochter van een Kampkind. Ervaringen van een staatssecretaris met de oorlog in Nederlands-Indië.
42928: BUSVINE, J.R. - Insects, Hygiene and History.
38325: BUTCHER, SALLY. - Persian in Peckham: Recipes from Persepolis.
26202: BUTLER, TERENCE. - Crucified Heroes: The films of Sam Peckinpah.
40911: BUTLER, R.J. (ED.). - Cartesian Studies.
13601: BUTLER, SAMUEL. - Life and Habit.
34285: BUTOR, MICHEL. - La Modification: Suivi de le réalisme mythologique par Michel Leris.
41157: BUTRICK JR., RICHARD. - Carnap on Meaning and Analyticity.
38137: BUUR, DOROTHÉE. - Alfabetisch Persoonsnamenregister behorende bij J.C. Hooykaas' Repertorium op de Koloniale Litteratuur, in mengelwerken en tijdschriften van 1595-1865 uitgegeven met een index op schepen.
33450: BUUREN, ARI VAN. - De Passie van Leven, Liefde en Dood.
40729: BUVELOT, QUENTIN (SAMENSTELLING, REDACTIE). - Frans van Mieris (1635-1681).
20776: BUYNSTERS, P.J. & R.P.W. VISSER EN J. ROEGIERS E.A. (REDACTIE). - Documentatieblad werkgroep Achttiende eeuw. 23 (1990) 1.
20767: BUYNSTERS, P.J. & R.P.W. VISSER; J. ROEGIERS; W.W. MIJNHARDT; J. V.D. BERG, J.A.H.G.M. BOTS; J. STOUTEN; P.G. HOFTIJZER; U. JANSSENS-KNORSCH; H. HOUTMAN-DE SMEDT.(REDACTIE). - Documentatieblad van de werkgroep achttiende eeuw. XVI/2 [63-64] (1984)
20769: BUYNSTERS, P.J. & R.P.W. VISSER; J. ROEGIERS. - Documentatieblad van de werkgroep achttiende eeuw. XV/1 [57-58] (1983)
20771: BUYNSTERS, P.J. & R.P.W. VISSER; J. ROEGIERS; W.W. MIJNHARDT; J. V.D. BERG, J.A.H.G.M. BOTS; J. STOUTEN; P.G. HOFTIJZER; U. JANSSENS-KNORSCH; H. HOUTMAN-DE SMEDT.(REDACTIE). - Documentatieblad werkgroep Achttiende eeuw. XXI/2 (1989).
20772: BUYNSTERS, P.J. & R.P.W. VISSER; J. ROEGIERS; W.W. MIJNHARDT; J. V.D. BERG, J.A.H.G.M. BOTS; J. STOUTEN; P.G. HOFTIJZER; U. JANSSENS-KNORSCH; H. HOUTMAN-DE SMEDT.(REDACTIE). - Documentatieblad werkgroep Achttiende eeuw. XX/2 (1988).
20775: BUYNSTERS, P.J. & R.P.W. VISSER; J. ROEGIERS; W.W. MIJNHARDT; J. V.D. BERG, J.A.H.G.M. BOTS; J. STOUTEN; P.G. HOFTIJZER; U. JANSSENS-KNORSCH; H. HOUTMAN-DE SMEDT.(REDACTIE). - Documentatieblad werkgroep Achttiende eeuw. 22 (1990) 2.
33340: BUZZI, ALDO. - Journey to the Land of the Flies and other travels.
42997: BYATT, A.S. - Peacock & Vine: On William Morris and Mariano Fortuny.
41356: BYE, JOHN H DE. - Geloof, hoop en Liefde: Vestiging van de Joden in de Surinaamse jungle.
42720: CACCIARI, MASSIMO. - Geo-Filosofia dell' Europa.
42721: CACCIARI, MASSIMO. - L' Arcipelago.
31356: CACUCCI, PINO. - Tina, Modotti.
24721: CADDY, EILEEN. - De Bezieling van Findhorn. Voorwoord, inleiding en levensbeschrijving van de schrijfster door Roy McVicar, lid van de Findhorn community.
13878: CAHILL, TIM. - A Wolverine is Eating my Leg.
35713: CALIFIA, PAT. - Erotische Verhalen.
34556: CALMHOUT, MARTIJN VAN. - Real Quanta: How the world of particles is becoming more and more commonplace.
40921: CALOGERO, GUIDO. - Studien über den Eleatismus.
35286: CALONNE, MARC-ANTOINE. - Patagonie: Visions d'un caballero.
42515: CALSTER, PAUL VAN (REDACTIE). - Gustave van de Woestyne.
26319: CALVET, LOUIS-JEAN. - Roland Barthes: Een biografie.
30908: CAMÕES, LUÍS DE. - De Lusiaden.
36937: CAMPBELL, DAVID G. - The Crystal Desert: Summers in Antarctica.
39134: CAMPBELL, JOHN LOGAN. - Poenamo.
42893: CAMPBELL, JOSEPH & BILL MOYERS. - Mythen & Bewustzijn: De kracht van de mythologische verbeelding.
9967: CAMPERT, JAN. - Den Luiden Lach en Andere Verzen.
34502: CAMPERT, REMCO. - Het verband tussen de dingen ben ik zelf.
37160: CAMPERT, REMCO & JEROEN HENNEMAN. - De Stad.
42386: CAMPERT, REMCO. - Dansschoenen.
29702: CAMPERT, REMCO (RED.). - Gedicht. 3 maandelijks tijdschrift voor poëzie, nr. 3,
29662: CAMPERT, REMCO. - Gedicht.
17205: CAMPERT, REMCO (REDACTIE). - Gedicht: 3 maandelijks tijdschrift voor poëzie onder redaktie van Remco Campert.
36641: CAMPERT, REMCO. - Vijf Nieuwe Gedichten. Geschreven voor Van der Velde Boeken.
23737: CAMPHAUSEN, RUFUS C. - Encyclopedie van de Erotische Cultuur: Verzwegen leringen uit alle culturen en tijdperken. Incluisief brief van de uitgever aan Xaviera Hollander.
38138: CAMPO À, J.N.F.M. - Koninklijke Paketvaart Maatschappij: Stoomvaart en staatsvorming in de Indonesische archipel: 1888-1914.
21908: CAMPO, CRISTINA. - O passo do adeus.
39050: CANETTI, ELIAS. - The Torch in my Ear.
15199: CANNAVO, SALVATORE. - Nomic Inference. An introduction to the logic of scientific inquiry.
16545: CAPARRÓS, MARTÍN. - El Enigma valfierno.
31685: CAPATTI, ALBERTO. & MASSIMO MONTANARI. - Italian Cuisine: A cutural history.
14514: CAPELLEVEEN, PAUL VAN . - Laatste Metamorfose.
25322: CAPPELLE, J. VAN DE. - Belangrijke Stukken voor Geschied-en Oudheidheidkunde Zijnde Bijlagen en Aantekeningen Betrekkelijk het Beleg en de Verdediging van Haarlem in 1572-73.
36324: CAPPELLO, ADRIANO (PER CURA DI). - Dizionario di Abbreviature latine ed italiane. Usate nelle carte e codici specialmente del medio-evo riprodotte con oltre 14000 segni incisi con l'aggiunta di uno studio sulla brachigrafia medioevale, un prontuario di Sigle Epigrafiche, l'antica numerazione romana ed arabica ed i segni indicanti monete, pesi, misure, etc.
19608: CARDON, ROGER ET PROF. JANE BLOCK. - Georges Lemmen 1865-1916.
21443: CARDOSO, LUÍS. - Kroniek van een Overtocht: De tijd van ai-dik-funam.
26717: CAREW, TOM. - Jihad! De Geheime Oorlog in Afghanistan.
16063: CARILLO, H.G. - Loosing my Espanish.
43097: CARLUCCIO, ANTONIO. - De Keukens van Italië.
29932: CARLYLE, THOMAS. - The French Revolution.
42783: CARMIGGELT, A & A.J. GUIRAN, M.C. VAN TRIERUM (REDACTIE). - Boor Balans 3: Archeologisch onderzoek in het tracé van de Wilhelmsspoortunnel te Rotterdam.
41875: CARMIGGELT, A. & M.C. VAN TRIERUM, D.A. WESSELINGH (REDACTIE). - Boor balans 6: Bijdragen aan de bewoningsgeschiedenis van het Maasmondgebied.
42506: CARMIGGELT, ARNOLD. - Begraven op de terpen yn Ferwerderadiel: It deadebestel yn midseiusk Fryslân ca. 400-1200.
38035: CARMIGGELT, SIMON - Nadorst.
43120: CARMIGGELT, A. & M.C. VAN TRIERUM, D.A. WESSELINGH (REDACTIE). - Boor balans 7: Archeologisch onderzoek in de gemeente Barendrecht. Prehistorische bewoning op een oeverwal en middeleeuwse bedijking en bewoning.
11200: CARMIGGELT, SIMON. - De Gedichten.
42504: CARMIGGELT, ARNOLD. - De 'Koningsterp' van Wijnaldum: De Friese Elite in de Vroege Middeleeuwen.
41880: CARMIGGELT, A & A.J. GUIRAN, M.C. VAN TRIERUM (REDACTIE). - Boor balans 5: Bijdragen aan de bewoningsgeschiedenis van het Maasmondgebied.
41881: CARMIGGELT, A & A.J. GUIRAN, M.C. VAN TRIERUM (REDACTIE). - Boor balans 4: Archeologisch onderzoek in het tracé van de Willemsspoortunnel te Rotterdam, Sluizen en schepen in de dam van de Rotte.
26382: CARNÉ, MARCEL & JACQUES PRÉVERT. - Les Enfants du Paradis.
26874: CARNEVALE-MAUZAN, MIRANDE. - The Posters of Achille Mauzan 1883-1952.
37093: CARPANETTO, DINO & GIUSEPPE RICUPERATI. - Italy in the Age of Reason 1685-1789.
35471: CARPENTER, BRUCE W. - Emilio Ambron: An Italian artist in Bali.
39676: CARRINGTON, SELWYN H.H. - The British West Indies During the American Revolution.
31454: CARRIÓN, IGNACIO. - Cruzar el Danubio.
41575: CARSTENS, MARIETTE. - De Westerstraat: Niet zomaar een straat.
42475: CARTER, PAUL. - The Road to Botany Bay: An essay in spatial history.
38201: CARTER, ELIZABETH. - Majorcan Food and Cookery.
38538: CARTER, CECIL (ED). - The Kingdom of Siam: 1904.
41699: CARTHY, HUGH. - Burren Archaeology: A tour guide.
38389: CARTMILL, MATT. - A vieuw to a Death in the Morning: Hunting and Nature through History.
21441: CARTWRIGHT, JUSTIN. - Het Lied voordat het wordt gezongen.
24431: CARVER, ROBERT. - The Accursed Mountains: Journeys in Albania.
41268: CARVER, ROBERT. - The Accursed Mountains: Journeys in Albania.
42652: CASANOVA, GIACOMO (CHEVALIER DE SEINGALT). - De School van het Leven: Memoires deel 1. Integrale editie.
42653: CASANOVA, GIACOMO (CHEVALIER DE SEINGALT). - Eigen Heer en Meester: Memoires deel 2. Integrale editie.
8638: CASATI, GAETANO. - Zehn Jahre in Äquatoria und die Rückkehr mit Emin Pascha.
19866: CASCIATO, MARISTELLA. - De Amsterdamse School.
36805: CASH, EDITH K. - A Mycological English-Latin Glossary.
33652: CASIMIRI, MONIQUE. - Vuurwerk/ Klapchi: Joris/ Jopito-2.
31139: CASO, ÁNGELES. - El Peso de las Sombras.
35219: CASRTERT, NORBERT. - En Rampant.
33304: CASSIRER, ERNST. - Wesen und Wirkung des Symbolbegriffs.
32132: CASSIRER, ERNST. - The Philosophy of the Enlightenment.
32126: CASSIRER, ERNST. - Das Problem Jean Jacques Rousseau.
37652: CASTELEYN, DIMITRI. - Vanwaar kom je Beeld.
10949: CASTELLO, JOHN D. & ROGERS, SCOTT O., EDS. - Life in Ancient Ice.
40335: CASTEREN, JORIS VAN. - Is U bekend met het Alfabet?: Verhalen uit een boekhandel.
27703: CASTEREN, CEES VAN. FRANK VAN DER AUWERA, MAGDA VAN DER RIJST. - Bubbels: Alles over Champagne en andere mousserende wijnen.
34680: CASTERET, NORBERT. - Aventures sous la terre.
17904: CASTERET, NORBERT. - Voyages au fond des gouffres.
5138: CASTERET, NORBERT. - Dertig Jaar Onder de Aarde.
34500: CASTI, JOHN L. - Paradigms Lost: Images of man in the mirror of science.
10692: CASTI, JOHN L. - Paradigms Lost: Images of man in the mirror of science.
34506: CASTILLION, CLAIRE. - De Liefde is van iedereen.
18767: CASTRO. D.H. DE. - De Synagoge van Portugees-Israëlietische Gemeente te Amsterdam.
40319: CASWELL, CAROLINE P. - A Study of Thumos in early Greek Epic.
35183: CATON, H.P. ET AL (REDACTION). - Studia Cartesiana 1.
41778: CAUTER, LIEVEN DE. - Metamoderniteit voor beginners: Filosofische memo's voor het nieuwe millennium.
43048: CAVAFY. - The Complete Poems Cavafy. A new translation of the foremost Greek poet 20th century.
15964: CAWLEY, A.C., ED. - Everyman and Medieval Miracle Plays.
35701: CAZAUX SACKMAN, DOUGLAS. - Orange Empire: Calafornia and the fruits of Eden.
38141: CECIL, EDWARD. - The Leisure of an Egyptian official.
40780: CELANT, GERMANO (ED.). - Keith Haring.
20035: CENDRARS, BLAISE. - Du Monde Entier au Coeur du Monde.
23740: CENDRARS, BLAISE. - Door de Bliksem Getroffen.
36439: CEPPI, CLAUDIA BELTRAMO & NICOLETTA CONFUORTO (ED.). - I medici e l'Europa 1532-1609: La corte il mare i mercanti.
42484: CERTEAU, MICHEL DE. - The Mystic Fable Volume one: The sixteenth and seventeenth centuries.
28328: CERVANYES SAAVEDRA, MIGUEL DE. - El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. [Don Quichot].
29515: CESARANI, DAVID. - Arthur Koestler: The homeless mind.
30662: CESCA, BOB. - One Nation under Fear: Scaredy cats and fear-mongers in the home of the brave (and what you can do about it).
31708: CEULEERS, JAN. - Georges Vantongerloo 1886-1965.
30409: CEVOLI, DARIA, A.O. - Masterpieces from the Musée du quai Branly collections.
33749: CHABOT, BART. - Zand Erover.
33445: CHABOT, BOUDEWIJN & STELLA BRAAM. - Uitweg Handboek: Een waardig levenseinde in eigen hand.
33498: CHABOT, BART. - Popcorn.
33647: CHABOT, BART. - !Stand
35035: CHABOT, JARL. - Nooit meer Bacalhau: Terugblik van een tropenarts op een heftig jaar in zich bevrijdend Angola.
33650: CHABOT, BART. - Greatest Hits - Volume 1: Verzamelde gedichten 1954-2004.
13632: CHABRILAN, CÉLESTE. - The Gold Robbers.
7106: CHADWICK, WILLIAM. - The Life and Time of Daniel De Foe: with Remarks Digressive and Discursive.
34107: PLUTARCHUS VAN CHAERONEA. - Waarom God zo lang wacht met straffen. Over Godsdienstige Angst. Met bijvoeging van enkele vertaalde fragmenten uit Plutarchus' Dat iemand op de manier van Epikouros zelfs geen aangenaam leven kan leiden.
24747: CHAGNON, NAPOLEON A. - Yanomamo.
42681: CHAI, CH'U & WINBERG CHAI (EDITORS). - Li Chi Book of Rites: An Encyclopedia of ancient ceremonial usages, religous Creeds, and Social Institutions.
24563: CHALFOUN, MICHELLE. - Roustabout.
33321: CHALIER, CATHERINE. - Figures du Féminin.
34484: CHAMBERLIN, E.R. - The Sack of Rome.
42694: CHAMBERS, ROSS. - Room for Maneuver: Reading (the) Oppositional (in) Narrative.
26607: CHAMBRIARD, PASCAL. - Aux Sources de Vichy: Naissance et développement d'un bassin thermal (XIXe - XXe siècles).
7107: CHAMISSO, ADELBERT VON. - The Shadowless Man Peter Schlemihl.
39407: CHAN TAT CHUEN, WILLIAM. - Ma Cuisine de Madagascar: Recettes, saveurs et culture alimentaire as pays de lémuriens.
33947: CHANCELLOR, DAVID. - Hunters.
41837: CHANTERIE DE LA SAUSSAYE, P.D. (RED.). - Lehrbuch der Religionsgeschichte. In zwei Bänden.
35602: CHAPPUIS, PIERRE. - André du Bouchet.
35120: CHAR, RENÉ. - Sur la Poésie: 1936-1974.
8412: CHARLES, J.B. - De Blauwe Stoel.
8413: CHARLES, J.B. - Turner Court.
9396: CHARLES, J.B. - De Warme Slager.
20180: CHARLTON, WINDSOR (REDACTEUR). - Pratisch Koken: Desserts.
22632: CHARTERS, ANN. - Kerouac: A biography.
36205: CHASTEL, ANDRÉ & CECIL GRAYSON, MARIE BOAS HALL, DENYS HAY, A.O. - The Renaissance: Essays in interpretation.
16717: CHATTELION, CHRISTIAEN, J. DE. - Stilte is niets.
24595: CHATTERTON'S PAPUA, PERCY. - Day that I have loved.
31736: CHATWIN, BRUCE. - The Viceroy of Ouidah.
34048: CHAUVIRÉ, CHRISTIANE. - Ludwig Wittgenstein: De Filosoof van de Anti-Theorie. Biografie.
43023: CHEEVER, JOHN. - Verscheurde Stilte: De dagboeken.
13631: CHEHOV, ANTON. - Three Plays: The cherry Orchard/Three sisters/Ivanov.
25452: CHERNIN, KIM & RENATE STENDHAL. - Cecilia Bartoli; The Passion of song.
40386: CHEVANNES, BARRY. - Rastafari: Roots and ideology.
39212: CHIA, M., CHIA M., ABRAMS, D. & CARLTON ABRAMS, R. - Het Multi-orgastische Paar: Moderne taoïstische liefdestechnieken.
41776: CHIANG, TED. - De Verhalen van Jouw Leven en anderen.
30311: CHIARA, PIERO. - De Bisschopskamer.
14627: CHKLOVSKI, VICTOR, - Capitaine Fédotov.
19572: WHA SEON ROSKE-CHO. - Das japanische Selbstverstännis im Modernisierungsprozess bei Natsume Soseki.
25973: CHOMSKY, NOAM. - Over Ideologie en Macht.
23758: CHOMSKY, NOAM. - De Macht van Amerika en de Nieuwe Mandarijnen: Historische en politieke essays.
33979: CHOMSKY, NOAM. - U.S. Gulf Policy.
35377: CHOMSKY, NOAM. - Hegemony or Survival: America's quest for global dominance.
41478: CHOMSKY, NOAM. - De Arrogantie van de Macht: Hoe het Amerikaanse streven naar hegemonie het voortbestaan van de planeet bedreigt.
42610: CHONG, WOEI-LIEN & ANDRÉ VAN DER BRAAK (REDACTIE). - Het Religieuze na de Religie. Filosoferen over ervaring en geloof.
40447: CHOPRA, DEEPAK. - Overwin je Verslaving: Een spirituele oplossing.
15468: CHORUS, BOUDEWIJN, ANDRÉ BONS, THOM HOLTERMAN E.A. (REDACTIE.). - De AS 172. De Ellende van de Religie.
27171: CHORUS, BOUDEWIJN, ANTON CONSTANDSE, THOM HOLTERMAN E.A. (RED.). - De AS 35: Anarchisten en de staat.
27166: CHORUS, BOUDEWIJN, ANTON CONSTANDSE, THOM HOLTERMAN E.A. (RED.). - De AS 21/22: Michael Bakoenin.
39369: CHRISPIJN, R., E.A. - Champignons in de Jordaan: De paddestoelen van Amsterdam.
31289: CHRISTIAN, MR. & MRS. EUGENE. - Uncooked Foods & How to Use Them: A treatise on how to get the highest form of animal energu form food, with recipes for preparation, healthful combinations and menus.
25001: CHUKOVSKAYA, LYDIA. - The Akhmatova Journals, volume I 1938-1941.
42463: CICERO, MARCUS TULLIUS. - On the Commonwealth.
20992: CICOVACKI, BORISLAV. - In Oude Tijden Heette Dit Land Haemus : Bijdragen tot een klein geografisch leesboek
42942: CIESLIK, JÜRGEN & MARIANNE. - Ein Jahrhundert Belchspielzug: Ein jahrhundert E.P. Lehmann.
32144: CIORAN, E.M. - Écartèlement.
42400: CIORAN, E.M. - Précis de Décomposition.
24218: CITROEN, JO B. - Nederlands Monogrammenboek voor zilversmeden. Ontwerpen van Jo B. Citroen.
5955: CITROEN, PAUL. - Appel of Citroen.
40920: CIXOUS, HÉLÈNE. - Portrait of Jaques Derrida as a Young Jewish Saint.
41161: CLAASSEN, RUTGER. - Het Eeuwig Tekort: Een filosofie van de schaarste.
33962: CLAASSEN, RUTGER. - Het huis van de Vrijheid: Een politieke filosofie voor vandaag.
5993: CLABBURN, PAMELA. - The National Trust Book of Furnishing Textiles.
27547: CLAERHOUT, ADR. G. - Afrikaanse Kunst.
40448: CLAES, MARTIN. - Excercitio Mentis als Casus: Een onderzoek naar Augustinus als pedagoog.
42896: CLAES, PAUL. - De Gulden Tak: Antieke Mythe en moderne literatuur.
22073: CLAES, PAUL. - De Zonen van de Zon: Een sonnet en zeven transposities.
18525: CLAESSENS, PETER J. (RED.). - Familieportret van Privé-domein: geselecteerd en van een inleiding voorzien door Peter J. Claessens.
17697: CLAEYS, G., DEBURGHGRAEVE, T. E.A. - Fietsen met kinderen in Vlaanderen: 15 veilige tochten speciaal ontworpen voor gezinnen met kleine en opgroeiende kinderen. Met interessante weetjes, met leuke opdrachten en spelletjes.
26341: CLARÍN. - La Regenta.
34219: CLARK, S.H. - Paul Ricoeur.
30523: CLARK, GENERAL WESLEY K. - Waging Modern War: Bosnia, Kosovo and the future of combat.
27402: CLARK, MAXINE. - Dolcissimo: heerlijke zoetigheden uit Italië.
38924: CLARK, MANNING. - A History of Australia.
7815: CLARK, G. - De Jagers uit de Steentijd.
12410: CLARKE, JANE. - Jane Clarke's Bodyfoods Cookbook.
7367: CLARKE, AUSTIN. - Twice Round the Black Church. Early memories of Ireland and England.
7366: CLARKE, AUSTIN. - A Penny in the Clouds. More memories of Ireland and England.
35309: CLARKE, RONALD W. - The Life of Bertrand Russell.
42864: CLASTRES, PIERRE. - Chronicle of the Guayaki Indians.
20972: CLAUS, MARGA. - Oxzana's Vlucht.
30353: CLAUS, HUGO & SIMON VINKENOOG. - Laat nooit deze brief aan iemand lezen: De briefwisseling tussen Hugo Claus en Simon Vinkenoog 1951-1956.
39778: CLAUS, HUGO. - Wreed Geluk.
40661: CLAUS, HUGO. - Een zachte vernieling.
24627: CLAUS, HUGO. - Almanak. 366 Knittelverzen.
29581: CLAUS, HUGO, IVO MICHIELS, HARRY MULISCH E.A. (RED.). - Randstad 5.
43129: CLAUSEWITZ, CARL VON. - On War.
31068: CLAXTON, RUTH. - Lands End.
42341: CLAYTON, NICHOLAS. - Hoe Eet Ik een Kreeft? Goede manieren kosten niets, maar zijn veel waard.
37991: CLEMENS, A.H.P. & J. TH. LINDBLAD (REDACTIE). - Het Belang van de Buitengewesten: Economische expantie en koloniale staatsvorming in de Buitengewesten van Nederlands-Indië 1870-1942.
18781: CLEMENTE, FRANCESCO - The Fourteen Stations.
18695: CLERC, SERGE. - Sam Bronx en de Robots.
36722: CLERICI, ALBERTO. - Monarcomachi e Giusnaturalisti nella Utrecht del Seicento: Willem van der Muelen e la legittimazione olandese della Glorious Revolution.
18551: CLERQ, E.P.L. DE. - De Bakongo in hun Taal: Spreekwoorden en fabels.
43032: CLEVIS, HEMMY & MIEKE SMIT. - Verscholen in Vuil: Archeologische vondsten uit Kampen 1375-1925.
39681: CLIFFORD, HUGH. - Further India: The story of exploration from the earliest times in Burma, Malaya, Siam, and Indo-China.
30785: CLIMACUS, JOHANNES. - Wijsgerige Kruimels of een Kruimeltje Filosofie.
32148: CLITEUR, PAUL. - God houdt niet van vrijzinnigheid.
38250: COCHRANE, ERIC. - Florence in the Forgotten Centuries 1527-1800: A history of Florence and the Florentines in the age of the grand dukes.
37428: COCHRANE, ERIC (ED.). - The Late Italian Renaissance 1525-1630.
20388: COCTEAU, JEAN. - Entretiens Autour du Cinématographe.
40056: COE, JONATHAN. - The terrible Privacy of Maxwell Sim.
40057: COE, JONATHAN. - The Dwarves of Death.
21916: COE, JONATHAN. - The Closed Circle.
42886: COELEN, PETER VAN DER. & THEO LAURENTIUS, S. WILLIAM PELLETIER A.O. - Everyday Life in Holland's Golden Age: The complete etchings of Adriaen van Ostade.
42975: COELEN, PETER VAN DER. (REDACTIE). - De Gouden Eeuw van Gelre: Kunst en cutuur in het oude Hertogdom.
28337: COENDERS, C (RED.). - Ciso Stripgids.
33611: COENEN, JO. - Noties.
36841: COETZEE, J.M. - The Childhood of Jezus.
19373: COETZEE, J.M. - Life & Times of Michael K.
42969: COETZEE, J.M. - White Writing.
40381: COETZEE, J.M. - Dusklands.
38219: COETZEE, J.M. - Disgrace.
41045: COGHLAN, RONAN. - The Encyclopaedia of Arthurian Legends.
9423: COHAN, ROBERT. - Dans Workshop.
41163: COHEN, RICHARD A. - Elevations: The height of the good in Rosenzeig and Levinas.
18185: COHEN, ERNST. - Louis Pasteur (1822 - 1922).
40079: COHEN, MARCEL. - Het Innerlijke Toneel: Feiten.
35320: COHEN, DANIEL (FOTOGRAFIE) & MISCHA COHEN (TEKST). - Mijn Naam is Cohen, My Name is Cohen.
33437: COHEN, FLORIS. - Isaac Newton en het Ware Weten.
18769: COHEN, JOSEF. - Wilt U Rassenschennis, Mijnheer?
40946: COHN, RUBY (ED.). - Samuel Beckett: A collection of criticism edited by Ruby Cohn.
15368: COHN-BENDIT, DANY. - In de Ban van de Revolutie. Omzien naar de jaren '60.
41951: COHN-BENDIT, DANIEL & THOMAS SCHMID. - Thuisland Babylon: De uitdaging van de multiculturele democratie.
24336: COHN-SHERBOK, DAN. - The Dictionary of Jewish Biography.
36223: COHN, J.R. SAMUEL K. - Creating the Florentine State: Peasants and rebellion 1348-1434.
42490: COLE, MICHAEL & JOHN GAY, JOSEPH A. GLICK, DONALD W. SHARP. - The Cultural Context of Learning and Thinking: An exploration in experimantal Anthropology.
21967: COLETTE. - La ingenua libertina.
41486: COLETTE. - De Eerste keer dat ik mijn Hoed verloor: Zelfportret in verhalen.
21826: COLFORD, IAN. - Evidence.
34621: COLIN, THIERRY. - Tjé Zu Ba Myanmar.
23205: BAREFOOT COLLEGE (ED.). - The Barefoot Photographers: Tilonia, where tradition and vision meet.
22409: COLLETE, ROBERT, PAUL HUF, AD NUIS E.A. - Plaatwerk: jaargang 2, nummer 12.
15927: COLLINS, MICHAEL. - The Keepers of Truth.
34573: COLLINS, SUZANNE. - Gregor de Bovenlander: De vuurlanden.
31477: COLLINS, PHILIP. - Radios: The golden age.
42036: COLLINS, J. CHURTON (EDITOR). - Sir Thomas More's Utopia.
38696: COLLIS, MAURICE. - Siamese White.
37922: COLLIS, MAURICE. - Raffles.
14390: COLUMBUS, CHRISTOPHER. - Accounts and letters of the Second, Third and Fourth Voyages. 2 vols.
9543: COLUMBUS, CHRISTOFFEL. - De Ontdekking van Amerika. Scheepsjournaal 1492-1493.
34292: COLWELL, HECTOR A. & SIDNEY RUSS. - Radium, X Rays the living cell: With physical introduction.
33411: GASTRONOMIC COMITTEE - Larousse Gastronomique: Desserts, cakes and pastries.
42831: COMPAAN, M ET AL. (SAMENSTELLING). - World Press Photo '66.
41276: COMPANJE, KAREL PETER. - Over Artsen en Verzekeraars: Een historische suidie naar de factoren, die de relatie ziekefondsen - artsen vanaf 1827 op landelijk en regionaal niveau hebben beïnvloed.
25009: COMPTON-BURNETT, I. - The Mighty and Their Fall.
32152: COMTE-SPONVILLE, ANDRÉ & LUC FERRY. - La Sagesse des Modernes: Dix questions pour notre temps.
41689: COMTE, AUGUSTE. - Het positieve Denken.
25883: CONE,P. (ED.). - Monet's Years at Giverny: Beyond Impressionism.
42302: CONEFREY, MICK. - A Teacup in a Storm: An explorer's guide to life.
31399: CONN, STEPHEN. - Stephen Conn's Cabin Fever: Comments on modern Alaska life.
40949: CONN, PETER. - Pearl S. Buck: A cultural biography.
42356: O'CONNELL, MARK. - De Mensmachine: Hoe we de dood kunnen overleven.
22259: CONNERY, CLARE. - Irish Food & Folklore: A guide to the cooking, myths and history of Ireland.
22260: CONNERY, CLARE. - In an Irish Country Kitchen.
41166: CONNOLLY, WILLIAM E. - The Fragility of Things: Self-organizing process, neoliberal fantasies and democratic activism.
28666: O'CONNOR, JOSEPH. - Ghost Light.
42782: O'CONNOR, BRIAN. - Adorno's negative Dialectic: Philosophy and the possibility of critical rationality.
41895: CONRAD, PETER. - Modern Times, Modern Places:
39733: CONRU, KEVIN. - Bernatzik: South Pacific.
42314: CONSOLI, LUCA & RONALD TINNEVELT (REDACTIE). - Waarheid en Democratie.
23927: CONSOLMAGNO, GUY. - Brother Astronomer: Adventures of a Vatican Scientist.
38048: CONSTANDSE, EVERT & ARTHUR KONING (SAMENSTELLING). - A.S.R. Nereus 1966-1973.
40835: CONSTANTINOU, MARIOS (EDITOR). - Badiou and the Political Condition.
30904: CONTO, ANNA DEL & THOMAS LESSOE. - The Edible Mushroom Book: A guide to foraging and cooking.
24075: COOK, ROBIN. - Stockton-on-Tees in old picture postcards.
42939: COOKE, NIGEL. - Paintings 01-06.
9676: COOKE, NIGEL. - Nigel Cooke.
5673: COOLHAAS, W. P. - Insulinde, Mensch en Maatschappij.
40639: COOLSAET, BO & LAURENS DE KEYZER. - Het penseel van de Liefde: Leven en werk van de Penis.
17100: COOLSAET, BO & LAURENS DE KEYZER. - A Szerelem Ecsetje. A Pénisz élete és munkássága.
38935: COOPER, DAVID (EDITOR). - The Dialectics of Liberation.
42894: COOPER, RABBI DAVID A. - God Is een Werkwoord: Een mystieke visie op de kabbalá.
40994: COOPER, ELIZABETH. - The Harim and the Purdah: Studies of Oriental women.
39665: COOPER, HENRY S.F. JR. - The Evening Star: Venus observed.
38142: COOPER, DIANA. - Trumpets from the Steep.

Next 1000 books from Antiquariaat Fenix Amsterdam

10/27