Antiquariaat Fenix Amsterdam
Frans Halsstraat 88, 1072 BW Amsterdam, The Netherlands.            Email: gotofenix@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
21022: BELMONT, GEORGE. - Henry Miller: Een ontmoeting.
28305: BELTERMAN, HANS. - Koken met Bier.
38380: BEMBO, PIETRO. - Della Historia Vinitiana di M. Pietro Bembo, card. volgarmente scritta. Libri XII.
39436: BEN-ITTO, HADASSA. - The Lie That Wouldn't Die: The protocols of the Elders of Zion.
1232: BEN-GURION, DAVID. - Israël Years of Challenge.
15923: BEN-ZVI, LINDA, ED. - Women in Beckett: Performance and critical perspectives.
21284: BENALI, ABDELKADER; SALAH HITHANI, MOHAMED EL HACHMIOUI (E.A). - En de Woorden Stroomden: Gedichten en verhalen van auters in twee culturen.
31567: BENALI, ABDELKADER. - Berichten uit een belegerde stad: Abdelkader Benali over Beiroet.
37663: BENALI, ABDELKADER. - Wax Hollandais: Gedichten.
26750: BENALI, ABDELKADER. - Munya.
30305: BENALI, ABDELKADER. - De Dood van Iwan I.
33843: BENDERS, MARTIJN. - Sauseschritt.
36538: BENJAMIN, TIM. - Thoughts on Canvas.
34259: BENJAMIN, WALTER. - Aussichten.
27669: BENNEKOM, WILLEM VAN. - Op Drijfijs: Over het functioneren van de rechtsstaat.
36541: BENNER, GERRIT. - Gerrit Benner.
36438: BENNETT, JOHN EN ELIZABETH. - Idioten in Parijs: De laatste maanden van het leven van G.I. Gurdjieff, Parijs 1949.
1471: BENNETT, MARGARET. - The Last Stronghold. The Scottish Gaelic Traditions of Newfoundland.
38680: BENNINK, NATASJA. - Van Kus tot Koning: Beelden 2010-2015.
27093: BENOIST, J., PJM. VAN TONGEREN, P.P. VERBEEK E.A. - Tijdschrift voor Filosofie 2012, nummer 3.
30964: BENOIT, TED (TEXTE DE M.D. DE MILLE). - La Peau du Léopard.
39632: BENSON, ELIZABETH P. (ED.). - Between Continents / Between Seas: Precolumbian art of Costa Rica
1444: BENSTOCK, BERNARD (EDITOR). - The Seventh of Joyce.
35981: BENT, ELS VAN DEN. - Proeftuin Rotterdam: Droom en daad tussen 1975 en 2005.
27674: BENTINCK, U.W. E.A. (REDACTIE). - Kabaal in Holland: Bundel aangeboden bij het afscheid van mr. Asscher als President van de Arrondissementsrechtbank in de Stadsschouwburg aan het Leidseplein te Amsterdam op 28 April 1993.
39102: BENTLEY, TREVOR. - Pakeha Maori: The extraordinary story of the Europeans who lived as Maori in early New Zealand.
36607: BENTON, TED & IAN CRAIB. - Philosophy of Social Science: The Philosophical foundations of social thought.
31860: BERANOVÁ, JANA. - Werkboek: Bloemlezing 1983-2010 poëzie.
27216: BERBERS, TIONE, JONATHAN MEES, FRANÇOIS STIENEN (RED.). - Paul Verhoeven.
14895: BERENDS, LAMBIEK. - Amsterdam onbewolkt 2.
6799: BERENDS, LAMBIEK, SAMENST. - Rozen en Tomaten. De Amsterdamse Schouwburg 1894-1994.
20469: BERESTEYN. - Van Beresteyn.
38086: BERG, B. VAN DER. ET AL.(REDACTIE). - Lampas 45e Jaargang Nummer 3: Rome in de late Oudheid.
34562: BERG, MIEKE VAN DEN. & DIRK IDZINGA. - Trots en in zichzelf besloten: Ida Gerhardt, afkomst en eerste deel van haar leven.
34835: BERG, FLORIS VAN DEN. - Filosofie Voor Een Betere Wereld.
24754: BERG, W. VAN DEN. - Will: Berg, Kunstenaar in Beeld.
24290: BERG, JOOP. VAN DEN. - De Wajang Foxtrot: Sporen uit een Indische verleden.
39333: BERG, N. P. VAN DEN. - Currency and the Economy of Netherlands India 1870-95.
38087: BERG, BERT VAN DER. ET AL (REDACTIE). - Lampas 45e Jaargang Nummer 4: Dromen in de Oudheid.
36697: BERG, ARIE VAN DEN & H.R. HEITE (SAMENSTELLING). - Soma 13 Literair Magazine januari/februari 1971.
27904: BERG, J.H. VAN DE, J. VAN OOYIK & T. WIEGMAN. - Enschede: Een veranderende stad. Een beeld van vijftig jaren Enschede.
15341: BERG, NATASJA VAN DEN & KOERS, SOPHIE. - Praktisch Idealisme. Handboek voor de beginnende wereldverbeteraar.
22760: BERG, JOOP VAN DEN. - De Wajangfoxtrot: Sporen uit een Indisch verleden.
21294: BERGA, WILCO. - De Fjilden Foarby, Voorbij de Velden.
21339: BERGA, WILGO. - It smoarge bestean.
33653: BERGA, WILCO. - Harnzer Tijgedichten/ Harlinger Getijgedichten.
21114: BERGA, WILCO. - Eilandliet/Eilandlied: Gedichten, schilderijen.
35084: BERGE, H.C. TEN. - Oesters & gestoofde pot.
31720: BERGE, H.C. TEN. (SAMENSTELLING) - Mythen en Fabels van Noordelijke Volken: Siberië.
35283: BERGE, H.C. TEN. - De Laatste Modernist.
16167: BERGE, H.C. TEN. - De Verdediging van de Poëzie.
9260: BERGEN-PANTENS, C. VAN DEN - De Heraldiek in de Handschriften vóór 1600. Catalogus.
16407: BERGER, MAURITS. - Kruistocht en jihad. De aanslagen in de Verenigde Staten en de dreiging van de islam.
30849: BERGER, KLAUS. - Manna, Meel en Zuurdesem: Graan en brood in het dagelijks leven van de vroege christenen.
39203: BERGER, JOHN. - Photocopies.
30485: BERGH-HOOGTERP, LOUISE E. VAN DEN. - Goud- en zilversmeden te Utrecht in de late middeleeuwen.
22417: BERGH, HANS. VAN DEN. - De Sterren van de Hemel: De kunst van het toneelspelen.
17494: BERGH, G.C.J.J., VAN DEN E.A. - Staphorst en zijn gerichten. Verslag van een juridisch-antropologisch onderzoek.
27551: BERGH, JORIS VAN DEN & KAREL LOTSY. - Mysterieuze Krachten in de Sport.
38878: BERGHUYS S.J., DR J.J. - Grondslagen van de Aanschouwelijke Meetkunde.
16084: BERGMAN, INGMAR. - Zondagskinderen.
6078: BERGSON, HENRI. - Essai sur les Données Immédiates de la Conscience.
32065: BERGSON, HENRI. - Les Deux Sources de la Morale et de la Religion.
34974: BERGVELT, E. E.A (EDITORS). - Industry & Design in the Netherlands 1850-1950.
16484: BERKEL, KLAAS VAN. - Citaten uit het Boek der Natuur: Opstellen over de Nederlandse wetenschapsgeschiedenis.
25157: BERKEL, ROB. - Body, Text and Fashion: Op het Lijf Geschreven: Letters op lichaam en kleding.
37776: BERKEL, KLAAS VAN. - Isaac Beeckman (1588-1637) en de mechanisering van het Wereldbeeld.
39926: BERKELEY, GEORGE. - The Principles of Human Knowledge / Three Dialogues between Hylas and Philonous.
1768: BERKMAN, ALEXANDER. - Gevangenisherinneringen van een Anarchist.
30565: BERLINSKI, DAVID. - Newton's Gift: How Sir Isaac Newton unlocked the system of the world.
39537: BERLIOCCHI, LUIGI. - The Orchid in Lore and Legend.
34160: BERNADAC, MARIE-LAURE. - Louise Bourgeois.
34000: BERNARD, WALTER. - De Filosofie van Spinoza en Constantin Brunner.
26762: BERNARD KEMP, FONS SARNEEL E.A. (RED.). - Raam: Literair maandblad no. 46 juni-juli1968.
38230: BERNASCONI, ROBERT. - The Question of Language in Heidegger's History of Being.
20677: BERNET KEMPERS, A.J. - Borobudur.
25505: BERNLEF, J. - Wolftoon.
25506: BERNLEF, J. - Dit verheugd verval.
25507: BERNLEF, J. - Hoe Wit Kijkt een Eskimo.
1462: BERNLEF, J. - Gedichten 1960-1970.
27893: BERNLEF, J. - Kokkels: Verzen.
19205: BERNOT, D. ET AL. - POF-Études. Cahiers de poétique comparée.
19443: BERNOU, JAN WILLEM. - De Boot Meren en Wolken.
21956: BERR, HÉLÈNE. - Journal.
1115: BERRY, FRANCIS. - I Tell of Greenland. An edited translation of the Saudarkrokur manuscripts.
26679: BERSEE, LEO. - Sirius: Een ster op zee.
37015: BERTON, PIERRE. - Prisoners of the North.
39635: BERTRAM, CHRISTIAN & ERIK DE JONG (REDACTIE). - Michael van Gessel: Landschapsarchitect.
39301: BERTRAND, ROMAIN. - L'Histoire À Parts Égales: Récits d'une rencontre Orient-Occident (XVIe-XVIIe siècle).
20593: BESSERMAN, PERLE. - Wijsheid uit de Joodse Mystiek.
26186: BEST, THOMAS. - The Complete Fly-Fisher, or Every man his own flymaker in which the best methods, rules and hints are carefully laid down and properly digested for the angler's pleasure and recreation.
39852: BESTERMAN, THEODORE (ED.). - Studies on Voltaire and the Eighteenth Century Volume LXXI. General index to volumes XXXI-LXX.
28542: BETH, DR. E.W. - Moderne Logica.
27793: BETH, DR. H.J.E. - Historische Bibliotheek voor de Exacte Wetenschappel Deel IV: Newton's Principia, Eerste deel. Historische Bibliotheek voor de Exacte Wetenschappel Deel V: Newton's Principia, Tweede deel.
34264: BETH, EVERT W. - Door Wetenschap Tot Wijsheid: Verzamelde wijsgerige studiën.
39925: BETH, PROF. DR. E.W. - Symbolische Logica.
36134: BETHEM, DAVID M. - Joseph Brodsky and the Creation of Exile.
25414: BEUKELAER, HANS DE (RED.). - Jo van Dreumel, le caillon-qui-bique.
29572: BEUKEMA-SIEBENGA, HINKE. - To Go Or Not To Go: An explorative study on People who seldom Consult a General Practitioner.
39807: BEUKERS, MARIËLLA & RENÉE WAALE (EDITORS). - Tracing An-Sky: Jewish collections from the state ethnographic museum in St. Petersburg.

Next 100 books from Antiquariaat Fenix Amsterdam

4/4