Erwin Strip- en boekantiquariaat
Industrieweg 3T, 8263 AA Kampen, Nederland 038 3855914            Email: info@erwin-antiquariaat.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
013147: MÜLLER, WERNER - Sound Locators, Fire Control Systems and Searchlights of the German Heavy Flak Units 1939-1945. Schiffer Military History..
013148: MÜLLER, WERNER - German 20mm FLAK in World War II, 1935 -1945. Schiffer Military History..
012525: MULTON, EDWARD - Wegpiraten. F.B.I.-serie deel 30..
012523: MULTON, EDWARD - Coney Island. F.B.I.-serie deel 28..
012518: MULTON, EDWARD - Chantage. F.B.I.-serie deel 23..
012517: MULTON, EDWARD - Jack Turner vecht door (de weg naar de hel). F.B.I.-serie deel 22..
012519: MULTON, EDWARD - Ontspoorde jeugd. F.B.I.-serie deel 24..
012524: MULTON, EDWARD - Vergif. F.B.I.-serie deel 29..
012515: MULTON, EDWARD - Duistere machten. F.B.I.-serie deel 20..
012521: MULTON, EDWARD - Hoog spel. F.B.I.-serie deel 26..
012548: MULTON, EDWARD - Vrouwenroof. F.B.I.-serie deel 53..
012532: MULTON, EDWARD - Haaien in de havenwijk. F.B.I.-serie deel 37..
012550: MULTON, EDWARD - Liefde en misdaad. F.B.I.-serie deel 55..
012551: MULTON, EDWARD - De spelonk. F.B.I.-serie deel 56..
012560: MULTON, EDWARD - De afrekening. F.B.I.-serie deel 66..
012561: MULTON, EDWARD - Sing sing 432. F.B.I.-serie deel 67..
012562: MULTON, EDWARD - De plaatsvervanger. F.B.I.-serie deel 68..
012563: MULTON, EDWARD - Het duel. F.B.I.-serie deel 69..
012564: MULTON, EDWARD - Na middernacht. F.B.I.-serie deel 70..
012533: MULTON, EDWARD - Het spel is uit!. F.B.I.-serie deel 38..
012534: MULTON, EDWARD - Olie-gangsters. F.B.I.-serie deel 39..
012535: MULTON, EDWARD - De dood in de verte. F.B.I.-serie deel 40..
012536: MULTON, EDWARD - Het huis van de dood. F.B.I.-serie deel 41..
012537: MULTON, EDWARD - Bruut geweld. F.B.I.-serie deel 42..
012552: MULTON, EDWARD - Onzichtbare grenzen. F.B.I.-serie deel 57..
012553: MULTON, EDWARD - De moord-specialist. F.B.I.-serie deel 58..
012545: MULTON, EDWARD - Goud voor Co. F.B.I.-serie deel 50..
012503: MULTON, EDWARD - De sympathieke moordenaar. F.B.I.-serie deel 8..
012541: MULTON, EDWARD - De arme rijkaard. F.B.I.-serie deel 46..
012556: MULTON, EDWARD - Dodentrein. F.B.I.-serie deel 62..
012544: MULTON, EDWARD - Dodend lood. F.B.I.-serie deel 49..
012507: MULTON, EDWARD - Killers. F.B.I.-serie deel 12..
012526: MULTON, EDWARD - Lokaas. F.B.I.-serie deel 31..
012497: MULTON, EDWARD - De bruid van de dood. F.B.I.-serie deel 2..
012569: MULTON, EDWARD - Nachtmerrie over New York. F.B.I.-serie deel 75..
012570: MULTON, EDWARD - Mr. Satan. F.B.I.-serie deel 76..
012571: MULTON, EDWARD - Venus en de duivel. F.B.I.-serie deel 77..
012572: MULTON, EDWARD - De vleermuis. F.B.I.-serie deel 78..
012573: MULTON, EDWARD - Gangsters. F.B.I.-serie deel 79..
012584: MULTON, EDWARD - Stad in het duister. F.B.I.-serie deel 61..
012504: MULTON, EDWARD - Executie. F.B.I.-serie deel 9..
012557: MULTON, EDWARD - De laatste man. F.B.I.-serie deel 63..
012558: MULTON, EDWARD - De fatale kogel. F.B.I.-serie deel 64..
012502: MULTON, EDWARD - De duivel schaakmat. F.B.I.-serie deel 7..
012520: MULTON, EDWARD - De magisch song. F.B.I.-serie deel 25..
012528: MULTON, EDWARD - Koude oorlog. F.B.I.-serie deel 33..
012539: MULTON, EDWARD - De revolvermaniak. F.B.I.-serie deel 44..
012531: MULTON, EDWARD - De mensenjager. F.B.I.-serie deel 36..
012565: MULTON, EDWARD - Obsessie. F.B.I.-serie deel 71..
012566: MULTON, EDWARD - De demon van Harlem. F.B.I.-serie deel 72..
012568: MULTON, EDWARD - De schim van de moordenaar. F.B.I.-serie deel 74..
012567: MULTON, EDWARD - Mr. Chink van Hong Kong. F.B.I.-serie deel 73..
012509: MULTON, EDWARD - Mac-Millan slaat raak. F.B.I.-serie deel 14..
012510: MULTON, EDWARD - Gangsters in het wit. F.B.I.-serie deel 15..
014209: MULTON, EDWARD - De dodende hand. Giganten serie, deel 24..
012506: MULTON, EDWARD - De F.B.I. in actie. F.B.I.-serie deel 11..
005858: MULTON, EDWARD - Contra Terreur!.
005875: MULTON, EDWARD - De Geesel van Allah..
012516: MULTON, EDWARD - Melodie des doods. F.B.I.-serie deel 21..
012522: MULTON, EDWARD - Strijd in de lucht. F.B.I.-serie deel 27..
012527: MULTON, EDWARD - De mol. F.B.I.-serie deel 32..
012500: MULTON, EDWARD - De laatste minuut. F.B.I.-serie deel 5..
012529: MULTON, EDWARD - Alarm!. F.B.I.-serie deel 34..
012499: MULTON, EDWARD - Geheime formule. F.B.I.-serie deel 4..
012530: MULTON, EDWARD - Electrocutie. F.B.I.-serie deel 35..
012511: MULTON, EDWARD - Staatsvijand nummer 1. F.B.I.-serie deel 16..
012512: MULTON, EDWARD - Bloedhond Finch. F.B.I.-serie deel 17..
012508: MULTON, EDWARD - De onderwereld in actie. F.B.I.-serie deel 13..
012554: MULTON, EDWARD - De dubbelganger. F.B.I.-serie deel 59..
012513: MULTON, EDWARD - Top-secret. F.B.I.-serie deel 18..
012498: MULTON, EDWARD - Contra-terreur. F.B.I.-serie deel 3..
014211: MULTON, EDWARD - Dodenrit. F.B.I.-serie..
012514: MULTON, EDWARD - Sidney Short: Detective. F.B.I.-serie deel 19..
002588: MÜNCHING, L.L. VON - Moderne Koopvaardijschepen. Alkenreeks Nr 64..
005542: MUND, WOLFGANG - De GPU valt Europa aan!.
003281: MURNER, THOMAS - Tijl Uilenspiegel.
012203: MURPHY, KID - Jeep tegen de Japs. Collectie De Bevrijders nr 29..
014081: MURRAY, JOCELYN - Afrika. Bildatlas der Weltkulturen. Kunst, Geschichte und Lebensformen..
014175: AMSTERDAM HISTORISCH MUSEUM - Amsterdam in de put. Opgravingen rond het Damrak. Een archeologische bijdrage aan de vroegste geschiedenis van Amsterdam..
015137: MUSSCHE, ACHILLES - Reinaert de Vos. Uit het Middelnederlands zo getrouw mogelijk in modern proza overgebracht door Achille Mussche..
015569: MUYLWIJCK, JESSE VAN - Rechter, de. Deel 11. Mijn confrere komt zo bij u!.
015630: MUYLWIJCK, MR JESSE VAN - Rechter, de. Deel 6. Italiaanse toestanden..
012192: NAEFF, TOP - Schoolidyllen..
003192: NAEFF, FRANS - Aanzien 65-70. Vijf Jaar Wereldnieuws in Beeld..
004561: NAEFF, FRANS - Het Aanzien Nederlands Indië. Herinneringen Aan Een Koloniaal Verleden..
015408: NANDA - Miek en haar hondje..
007880: NANNINGS-ROOZENBURG, ELLY + SANDERS-MULDER, TRUUSKE - De oorlog is nog niet voorbij.Verhalen over de Tweede Wereldoorlog..
015367: NAPPO, SALVATORE CIRO - Pompeji. Die versunkene Stadt..
008984: NAS, FRANS - Sigaren uit Dieren. Over sigaren, sigarenfabrikanten, sigarenmakers, sigarenkopers en tabak..
007727: NASS, J.G.M. - De geschiedenis van het Korps Mariniers. 10 december 1665-1965. Samengesteld door de Commandant van het Korps Mariniers (J.G.M. Nass)..
007734: NASS, J.G.M. - Korps Mariniers. Driehonderd jaar Korps Mariniers. 10 december 1665 - 1965. Een verslag in woord en beeld van de Viering van het driehonderdjarig bestaan..
000419: NATER, JOHAN P. - Het Venlo incident. De mysterieuze ontvoering met geweld op Nederlands grondgebied door een SS-Sonderkommando in november 1939..
004032: NATER, JOHAN P. - 10 Mei 1940, Luchtoorlog boven Nederland.
013300: NATER, JOHAN P. - Katyn. De ontrafeling van een massamoord..
015141: NATTER, BERT - Het stormachtige leven van De Spiegel. Het schip van Michiel de Ruyter. Roman.
002584: NAYDLER, MERTON - The Penance Way, the Mystery of Puffin's Atlantic Voyage.
014689: NEBER, HANS - Wie zwijgt stemt toe..
015224: NEDERKOORN, W.P. + STORK, G.J.B. - Er op of er onder. Hoe Achterhoek en Lijmers de Duitsche bezetting doorstonden en ervan werden bevrijd. Gegevens over den bezettingstijd, het verzet en de bevrijding, verzameld en geordend door W.P. Nederkoorn en G.J.B. Stork..
015899: VRIJ NEDERLAND - Voice of the Netherlands. Authoritative digest of Dutch news and views. Volume one 1941 - 42. No. 1, 23 August 1941 / no. 52, 15 August 1942..
015900: VRIJ NEDERLAND - Vrij Nederland. Onafhankelijk Weekblad voor alle Nederlanders. 4de jaargang , 1ste halfjaar, 143 - 1944. no. 1, 31 juli 1943 / no.26, 22 januari 1944..
005522: NEHER, L.F. - Koper, Tin en Aluminium. Metalen maken geschiedenis..
014502: NELSON, THOMAS B. + LOCKHOVEN, HANS B. - The World's Submachine Guns (Machine Pistols) Volume 1. Containing data, history and photographs of over 300 weapons with a technical guide in 20 languages..
010789: NEPPELENBROEK, E.H. - Slavenwerk. Een openhartig relaas van een Indië-compagnie. Java 1946-1949. De kronieken van 'Compie Lima', bewerkt door E.H. Neppelenbroek, kol. der Jagers b.d..
001106: NESNA, HANS - Hongerprocessie. De heldenstrijd onzer hongerde landgenooten in den barren winter van het jaar 1945..
008160: NESNA, HANS - Toen het Vaderland riep..... Een verhaal uit dagen van mobilisatie en strijd..
001765: NEUBERT, OTTO - Toet-Ank-Amon. God in Gouden Sarcofaag..
013482: NEUMAN, H.J. - Impasse te Londen. Nederlands veiligheidsbeleid 1940 / 1945..
003070: NEUMANN, H.J. - Arthur Seyss-Inquart. Het leven van een Duits onderkoning in Nederland. Met authentieke brieven tijdens zijn gevangenschap geschreven..
009231: NEUT, J.D.H. VAN DER + RUITENBERG, E.L. - Amersfoort in oude ansichten..
000987: UITGEVERIJ SINT NICOLAAS - Rijmen Bundel 5 Dec.
012139: NIE, HENDRIK W. DE - Atlas van de Nederlandse zoetwatervissen..
011224: NIELSEN, DS. J.T. (HOOFDREDACTEUR) - Vox Theologica. Interacademiaal Theologisch Tijdschrift. 23e jaargang 1952-1953. XXIII. Orgaan van de stichting verenigde studenten in de theologische faculteiten in Nederland. Gewijd aan de studie der theologische wetenschap..
011222: NIELSEN, DS. J.T. (HOOFDREDACTEUR) - Vox Theologica. Interacademiaal Theologisch Tijdschrift. 21e jaargang 1950-'51. XXI. Orgaan van de vereen. van studenten in de theol. faculteiten in Nederland. Gewijd aan de studie der theologische wetenschap..
014480: NIEMEIJER, JAN A. - Leven op het platteland..
015533: NIEMEIJER, JAN A. - De wereld van Cornelis Jetses..
013901: NIEMEIJER, JAN A. - Donkere Stad. Jeugdherinneringen aan de Tweede Wereldoorlog..
015046: NIEMEIJER, JAN A. - Uit het schetsboek van Cornelis Jetses..
002491: NIEMEIJER, JAN A. - Donkere Stad..
007877: NIEMEIJER, DRS. H.E. - Op hoger plan. Voorgeschiedenis en ontstaan van de Christelijk Hogeschool Windesheim te Zwolle..
011434: NIEMEIJER, JAN A. + SCHORTINGHUIS, MR. D.H. + DIJK, DS. D. VAN + IJBEMA, R. + ABRAHAMSE, DRS. J. - Wadlopen. Triangelreeks.
007459: NIEMEIJER, JAN A. - Groningen 1940-1945..
008000: NIERMEYER, J.F. - De Oost en de West. Een overzicht van de landen en volken der Nederlandsche Koloniën..
000937: NIEROP, IS. VAN + COSTER, LOUIS - Westerbork. Het leven en werken in het Kamp.
015398: NIESKENS-ISPHORDING, B. - Etiquette. Dit boek presenteert u de correcte manieren bij allerlei gelegenheden niet als duizend en een kunstjes en plichtplegingen, maar maakt u vertrouwd met de ongekunstelde wellevendheid..
008257: NIEUWENDIJK, ROB VAN DEN - Amerikanen Ondergronds. De ontsnapping van een Amerikaanse vliegtuigbemanning in de hongerwinter van 1944/45 uit bezet Nederland..
011778: NIEUWENDIJK, S. VAN DEN - Kata's - karate kempo ko-budo..
015061: NIEUWENDIJK, ROB VAN DEN - Doelwit Schiphol. De Amerikaanse aanvallen op de vliegbasis Schiphol in het najaar van 1943..
012174: DOMELA NIEUWENHUIS F. - Handboek van den vrijdenker..
015884: NIEUWENHUIZE, H. - Want Gij zijt mij een hulpe geweest. Een waar gebeurde geschiedenis uit de dagen van onderdrukking en terreur in de bange oorlogsjaren 1940-1945..
011365: NIEUWENHUIZEN, MAURICE VAN - Zelfverdediging. Jiu Jitsu - Judo..
014329: NIEUWENHUIZEN, MAURICE VAN - Judo. Een geschenk uit het Oosten..
007990: NIEUWENHUYS, ROB - Oost-Indische Spiegel. Wat Nederlandse schrijvers en dichters over Indonesië hebben geschreven, vanaf de eerste jaren der Compagnie tot op Heden..
012909: NIEUWENHUYSEN, N. VAN - ...Van bijkomstig belang. Nieuwe gegevens rond het oorlogsverleden van mr. Willem Aantjes..
003753: NIEUWLAND, D. - Nieuwe Fratsen Van Tijl Uilenspiegel.
013151: REDACTIE ROTTERDAMSCH NIEUWSBLAD - Wie Wat Waar? Jaarboek 1941 van het Rotterdamsch Nieuwsblad..
014448: NIJHOF, PETER + UDEN, MARINUS VAN - De kunst van het verleiden. Geëmailleerde reclame in Nederland..
013897: NIJHOFF, R.H. - Otterlo van 1900 tot nu..
004806: NIJMAN, JOUKE - Het Hanzevirus.
009355: NIJNATTEN-DOFFEGNIES, H. J. VAN - Het Geheime Dorp.
001797: NIJNATTEN-DOFFEGNIES, H. J. VAN - Het Geheime Dorp..
008890: NIJNATTEN-DOFFEGNIES, H. J. VAN - Het Geheime Dorp. Flevo Roman - pockets, nummer 1..
014066: NIJNATTEN-DOFFEGNIES, H. J. VAN - Het Geheime Dorp..
004904: NOCK, O.S. - Die Stampende Stomende Locomotieven..
004910: NOCK, O.S. - Wereld Spoorwegatlas Wereldspoorwegatlas (World Atlas of Railways).
012068: NOHAIN, JEAN + CARADEC, F. - De petomaan. Zijn leven - zijn werk. 1857-1945. Een hulde aan een unieke kunst die de wereld schokte..
005314: NOLTE, ERNST - Het Fascisme. Van Mussolini tot Hitler. Machten van onze Tijd..
002695: GROEP ZEVEN SCHOOL NOORD - Een Koe in De Klas.
014824: NOORDAM, B.W. - Tussen eb en vloed. Nederlands strijd tegen het water..
015581: NOORDEGRAAF, JAN - In het kielzog van Marconi. De ontwikkeling van de maritieme communicatie en navigatie..
013295: NOORDMAN, W. - Gevangen op de Veluwe. De ervaringen van ondergedoken geallieerde militairen op de Noordoost-Veluwe 1944-1945..
014073: NORD, MAX - Klaus Barbie. Een van ons..
009402: NOREL, K - WANTIJ. De stroom keert. Dit is het verhaal van Fedde Wadman van Schiermonnikoog..
015434: NOREL, K - Zwerver op het wad..
012670: NOREL, K - Verzet en Victorie..
002476: NOREL, K - Vliegers in het vuur. De Nederlandse Luchtmacht gedurende de oorlog 1940/1945. Omnibus. Met de rug tegen de muur. Trillende Evenaar. Voorwaarts. (omnibus).
012447: NOREL, K - Vliegers in het Vuur. (1) Met de rug tegen de muur (2) Trillende Evenaar (3) Voorwaarts!. De Nederlandse luchtmacht gedurende de oorlog 1940-1945.
012448: NOREL, K - Varen en Vechten. (1) Eerste Wacht. De duisternis valt (2) Tweede Wacht. In het stikkedonker. (3) Dagwacht. Naar het licht. De Nederlandse Marine en Koopvaardij in de Oorlog 1940/1945 Complete Set - 3 losse delen..
016051: NOREL, K - Water, wind en vuur..
015030: NOREL, K - Engelandvaarders. Complete uitgave in één deel van de trilogie (1) Engelandvaarders, (2) Strijders, (3) Verzet en Victorie..
010911: NOREL, K - Loods aan boord..
002718: NOREL, K - Engelandvaarders. Complete uitgave in één deel van de trilogie (1) Engelandvaarders, (2) Strijders, (3) Verzet en Victorie.
009600: NOREL, K - Ahoy-Omnibus. Bevat (1) Blauwe boten in de branding (2). De kapiteinse van de Jonge Jan (3) Doorbraak in de Delta..
009403: NOREL, K - Vanglijn over. Een jongen op een bergingsboot..
010829: NOREL, K - Water, wind en vuur. Streekroman over Texel..
015938: NOREL, K - Vliegers in het vuur. Met de rug tegen de muur. Deel 1..
015837: NOREL, K - S.O.S.-Omnibus. S.O.S.-Wij komen!. Loods aan boord. Ik worstel en kom boven..
009058: NOREL, K - Houen, Jongens!.
009374: NOREL, K - Vuur en Vlam. Engelandvaarders, Deel 2.
008560: NOREL, K - O 16.
011096: NOREL, K - Scheepsmaat Woeltje. Complete uitgave in één deel van de drie boeken (1) Scheepsmaat Woeltje (2) Stuurman Aart (3) Schipper Wessels. Een avontuurlijk verhaal over de Nederlandse zeevaarders in de 17e eeuw..
013179: NOREL, K - Vliegers in het vuur. Met de rug tegen de muur. Deel 1..
009814: NOREL, K - De Haringstad..
015060: NOREL, K - Engelandvaarders. Vogelvrij, deel 1 + Vuur en vlam, deel 2 + Verzet en Victorie, deel 3. 3 losse delen, complete set..
009107: NOREL, K - Anthony van Diemen. Van bankroetier tot landvoogd..
003640: NOREL, K - Prinsessen Krijgen Kinderen. Nieuw Leven in Ons Koningshuis.
003641: NOREL, K - Prinsessen Vinden Partners..
004274: NOREL, K - Verzet en Victorie.
004275: NOREL, K - Vogelvrij. Engelandvaarders.
005202: NOREL, K - Strijders..
008915: NOREL, K - Vuur onder de Golven..
004814: NOREL, K - Engelandvaarders. Deel 2: In Vuur En Vlam. Strip / Beeldverhaal.
014724: NOREL, K. - Engelandvaarders, omnibus +. Vliegers in het vuur, omnibus + Varen en Vechten, omnibus. 3 delen met elk 3 verhalen in uniforme kunststofband (Rood - wit - blauw).
014371: NOREL, K - Engelandvaarders, deel 1 + Strijders, deel 2 + Verzet en Victorie, deel 3. 3 losse delen met stofomslag.
008076: NOREL, K - Hondenwacht. In het stikkedonker. Varen en Vechten. Deel 2.
007075: NOREL, K - Stille Nacht..
015650: NOREL, K - Norel Omnibus. Geen zee te hoog. (1) Het kopstuk Hilbert (2) Volle kracht vooruit (3) Zeegang ..
013564: NOREL, K - Waar Vrijheid eeuwen stond. Vertelboek der geschiedenis van het Nederlandse volk..
015610: NOREL, K. - Engelandvaarders, omnibus + Vliegers in het vuur, omnibus + Varen en Vechten, omnibus. 3 delen met elk 3 verhalen in uniforme banden met stofomslagen..
015450: NOREL, K - Dagwacht. Naar het licht. Varen en Vechten. Deel 3.
015296: NOREL, K - Vliegende Hollanders..
014370: NOREL, K - Engelandvaarders, deel 1 + Strijders, deel 2 + Verzet en Victorie, deel 3. 3 losse delen met stofomslag.
009338: NOREL, K - Scheepsmaat Woeltje. Complete uitgave in één deel van de drie Boeken (1) Scheepsmaat Woeltje (2) Stuurman Aart (3) Schipper Wessels. Een avontuurlijk verhaal over de Nederlandse zeevaarders in de 17e eeuw..
011857: NOREL, K - Op zee en onder Roodhuiden en Negers..
013180: NOREL, K - Vliegers in het vuur. Trillende Evenaar. Deel 2..
009401: NOREL, K - S.O.S.! Wij komen!.
002475: NOREL, K - Varen en Vechten. Onze Marine en Koopvaardij in de Oorlog 1940/1945 Omnibus. Eerste Wacht, Tweede Wacht, Dagwacht. (omnibus).
009601: NOREL, K - Norel Driemaster - Omnibus. Bevat (1) De bakens verzet (2) Wantij (3) In de buik van de walvis..
008161: NOREL, K - Leer mij ze kennen... De Noordhollanders..
004272: NOREL, K - Engelandvaarders.
004281: NOREL, K - Eerste Wacht De Duisternis valt. Varen En Vechten. Deel 1.
004282: NOREL, K - Hondenwacht. In Het stikkedonker. Varen En Vechten. Deel 2.
007890: NOREL, K - Doorbraak in de Delta. Een eiland in de crisis..
014164: NOREL, K - Vanglijn over. Een jongen op een bergingsboot..
014165: NOREL, K - In de branding..
015302: NOREL, K - Zarco, de zeevaarder..
012658: NOREL, K - Janmaats en Sinjeuren. Atlasreeks..
015675: NOREL, K - Vliegers in het vuur. Omnibus. Met de rug tegen de muur. Trillende Evenaar. Voorwaarts..
015441: NOREL, K - Op de grote vaart. Leen van Beelen als stuurmansleerling bij de koopvaardij..
013228: NOREL, K - Van Doggersbank tot Barentszee. Een Katwijker jongen op de haringvangst..
015620: NOREL, K - Engelandvaarders. Deel 3: Verzet en Victorie. Strip / Beeldverhaal..
013023: NORTIER, J.J. - Acties in de Archipel. De intelligence-operaties van NEFIS - III in de Pacific-oorlog..
004576: NORTON, MARY (BIEGEL, PAUL) - De Bruikleners in de Wolken.
000325: NORTON, G.G. - The Red Devils ( from Bruneval to the Falklands) New Edition.
010874: NORTON, MARY (BIEGEL, PAUL) - De Bruikleners in de Wolken.
010875: NORTON, MARY (BIEGEL, PAUL) - De Bruikleners op drift..
002398: NOURSE, ALAN E. - Junior Jongensboekenserie nr. 82. Opstand op Titan..
011583: NOWEE, J. - Arendsoog, deel 14. Het testament van Tobi Thomson..
000311: NOWEE, P. - Arendsoog, deel 50. De verdwijning van Arendsoog..
000269: NOWEE, J. - Arendsoog, deel 11. De Smokkelaars van de Rio Malo.
011974: NOWEE, J. - Arendsoog, deel 7. Arendsoog en de verdwenenen rivier..
004603: NOWEE, P. - Arendsoog, deel 31. Arendsoog en de vloek van Arbaz..
012423: NOWEE, J. - De sheriff van Peluda..
000028: NOWEE, P. - Arendsoog Extra, deel 49 A. Arendsoog Extra. 4 verhalen (1) Arendsoog en de bende van Bad Bill (2) Arendsoog en de Cushman-clan (3) Arendsoog en die merkwaardige mrs. Turpin (4) Arendsoog en De Drie..
000297: NOWEE, P. - Arendsoog, deel 34. Arendsoog schoten om middernacht..
001211: NOWEE, P. - Arendsoog, deel 27. Tweemaal Arendsoog..
000259: NOWEE, J. - Arendsoog, deel 2. Witte Veder..
008037: NOWEE, J. - Arendsoog, deel 18. De gemaskerde ruiter.
000260: NOWEE, J. - Arendsoog, deel 3. Het raadsel van de Mosquitovallei..
014095: NOWEE, P. - Arendsoog, deel 25. Arendsoog en het Blaffende Zand.
015697: NOWEE, P. - Arendsoog, deel 24. Een hinderlaag voor Arendsoog..
012660: NOWEE, J. - Het gestolen fabrieksgeheim..
000313: NOWEE, P. - Arendsoog, deel 51. Arendsoog en de man zonder verleden..
002297: NOWEE, J. - Arendsoog, deel 17. Het geheim van Bad Man's Hut.
000304: NOWEE, P. - Arendsoog, deel 41. Mexicaans avontuur..
000027: NOWEE, P. - Arendsoog, deel 48. Arendsoog en het geheim van het Gouden Graf..
010510: NOWEE, J. - Arendsoog, deel 16. Het veeland in gevaar..
008036: NOWEE, J. - Arendsoog, deel 15. Arendsoog in Geheime Dienst.
009211: NOWEE, J. - Arendsoog, deel 16. Het veeland in gevaar!.
011800: NOWEE, P. - Arendsoog, deel 38. Arendsoog en de Duncandollars..
000272: NOWEE, J. - Arendsoog, deel 12. De geest van de Eenzame Wolf.
000262: NOWEE, J. - Arendsoog, deel 5. De bende van De Blauwe Bergen..
000289: NOWEE, P. - Arendsoog, deel 28. Arendsoog en de Mississippiduivels..
000291: NOWEE, P. - Arendsoog, deel 29. Good Luck, Arendsoog.
003785: NOWEE, J. - Arendsoog Omnibus. Arendsoog, Witte Veder, Het raadsel van de Mosquito Vallei.
001209: NOWEE, P. - Arendsoog, deel 33. Terreur over Texas..
001212: NOWEE, J. - Arendsoog, deel 17. Het geheim van Bad Man's Hut.
008194: NOWEE, P. - Arendsoog, deel 30. Een amulet voor Arendsoog..
001208: NOWEE, P. - Arendsoog, deel 33. Terreur over Texas..
001207: NOWEE, J. - Arendsoog, deel 11. De Smokkelaars van de Rio Malo.
000308: NOWEE, P. - Arendsoog, deel 45. Arendsoogs in duplo. 2 verhalen: 1) Het raadsel van de Rode Rivier. 2) De strijd om Woodson-Ranch..
000307: NOWEE, P. - Arendsoog, deel 44. Vraagtekens voor Arendsoog..
000293: NOWEE, P. - Arendsoog, deel 32. Arendsoog het raadsel van de C-ranch..
005281: NOWEE, J. - Arendsoog, deel 3. Het raadsel van de Mosquitovallei..
005307: NOWEE, J. - Arendsoog, deel 4. Arendsoog in de Knel.
007025: NOWEE, P. - Arendsoog, deel 40. De sheriff van Wurding..
005259: NOWEE, J. - Arendsoog, deel 8. Het spookt op de Spoorbaan !.
008395: NOWEE, P. - Arendsoog, deel 29. Good Luck, Arendsoog..
008035: NOWEE, J. - Arendsoog, deel 5. De bende van De Blauwe Bergen..
005260: NOWEE, P. - Arendsoog, deel 35. Dollardans in Cannon Field..
000312: NOWEE, P. - Arendsoog, deel 49. Arendsoog en de Avondmannen..
000288: NOWEE, P. - Arendsoog, deel 27. Tweemaal Arendsoog.
000283: NOWEE, P. - Arendsoog, deel 21. Het geheim van de Zonderling..
000287: NOWEE, P. - Arendsoog, deel 26. De Spookranch..
000030: NOWEE, P. - Arendsoog, deel 57. Arizona Arendsoog..
000305: NOWEE, P. - Arendsoog, deel 42. Arendsoog ... om oog.
000306: NOWEE, P. - Arendsoog, deel 43. Kogels als losgeld..
000280: NOWEE, J. - Arendsoog, deel 20. Arendsoog en de Goudkoorts..
000277: NOWEE, J. - Arendsoog, deel 18. De gemaskerde ruiter.
000674: NOWEE, J. - Arendsoog, deel 1. Arendsoog.
002295: NOWEE, J. - Arendsoog, deel 2. Witte Veder.
000266: NOWEE, J. - Arendsoog, deel 9. Arendsoog grijpt in..
000268: NOWEE, J. - Arendsoog, deel 10. Pas op Arendsoog!.
000274: NOWEE, J. - Arendsoog, deel 14. Het testament van Tobi Thomson.
008396: NOWEE, J. - Arendsoog, deel 9. Arendsoog grijpt in..
000265: NOWEE, J. - Arendsoog, deel 8. Het spookt op de Spoorbaan !.
008196: NOWEE, J. - Arendsoog, deel 19. De jacht op de Grijze Hengst..
000281: NOWEE, J. - Arendsoog, deel 20. Arendsoog en de Goudkoorts..
000033: NOWEE, P. - Arendsoog, deel 61. Arendsoog jacht op een Schaduw..
000300: NOWEE, P. - Arendsoog, deel 37. Arendsoog zet een val..
008400: NOWEE, J. - Arendsoog, deel 3. Het raadsel van de Mosquitovallei..
000310: NOWEE, P. - Arendsoog, deel 47. Een erfenis voor Arendsoog..
008371: NOWEE, J. - Arendsoog, deel 10. Pas op Arendsoog!.
009297: NOWEE, J. - Arendsoog, deel 13. Texas-Arendsoog.
014408: NOWEE, P. - Arendsoog, deel 22. De strijd om Sam Peony-bridge..
000285: NOWEE, P. - Arendsoog, deel 24. Een hinderlaag voor Arendsoog..
000309: NOWEE, P. - Arendsoog, deel 46. De wraak van Grimson..
008370: NOWEE, P. - Arendsoog, deel 26. De Spookranch..
002296: NOWEE, P. - Arendsoog, deel 23. De stad van de verdwenen Cowboys..
010601: NOWEE, J. - Om de juwelen van Zambesia..
004602: NOWEE, P. - Arendsoog, deel 39. ... Alias Arendsoog !.
015698: NOWEE, P. - Arendsoog, deel 37. Arendsoog zet een val..
005261: NOWEE, P. - Arendsoog, deel 36. Geen alibi voor Arendsoog..
012415: NOWEE, J. - Arendsoog Omnibus. Arendsoog, Witte Veder..
000316: NOWEE, P. - Arendsoog, deel 55. Arendsoog en het Frame Komplot..
013239: OAKLEY, WILLIAM - Het jongens timmerboek. Waarin opgenomen metaalbewerking..
003130: OBERMAIER, FRANZ - Oekraine. Het Land Der Zwarte Aarde..
015558: OECHELHAEUSER, J.W. - Pantsercommandant aan het Oostfront..
003825: OERLEMANS, FONS + ARENS, KEE - Met Een Vrachtwagen Over De Oceaan. Verslag Van Een Avontuurlijke Expeditie Over 4000 Zeemijl Van New York Naar Amsterdam.
015636: OFFRINGA, HANS - De Berging van de Koersk + DVD.
011897: ÖHQUIST, JOHANNES - Het Rijk van Den Führer. Oorsprong en Strijd, Wereldbeschouwing en opbouw van het nationaal-socialisme, beschreven door een Buitenlander..
004709: ÖHQUIST, JOHANNES - Het Rijk van Den Führer. Oorsprong en Strijd, Wereldbeschouwing en opbouw van het nationaal-socialisme, beschreven door een Buitenlander..
000075: OIJEN, L.M.A. - Er stond een skelet op wacht. Soldatenverhalen aan de vergetelheid ontrukt, Deel 2..
000076: OIJEN, L.M.A. - Korea. Het is waar, maar je moet het niet geloven. Soldatenverhalen aan de vergetelheid ontrukt, deel 3..
000077: OIJEN, L.M.A. - Met de maan in de rug. Soldatenverhalen aan de vergetelheid ontrukt, deel 4..
007104: OLDEN, TOOS - Oude Ambachten I..
007105: OLDEN, TOOS - Oude Ambachten II..
005593: OLIVECRONA, KARL - Een Belangrijke Zweedsche Stem. Engeland of Duitschland..
014615: OLIVIE, ARI - Heer Olivier. Memoires.
015707: OLIVIER, ED - Wat toch een tijd..
004951: OLLIVER - Roodbaard, deel 28. Strijd om Schildpadeiland. De nieuwe avonturen van Roodbaard..
013534: OLLIVER - Roodbaard, deel 29. Goud en Roem. De nieuwe avonturen van Roodbaard..
004390: OLLIVIER - Roodbaard, deel 26. De Groot-Mogol. De nieuwe avonturen van Roodbaard..
004389: CHARLIER & OLLIVIER - Roodbaard, deel 25. Piraten in Indische wateren. De nieuwe avonturen van Roodbaard..
007836: OLLIVIER - Roodbaard, deel 27. De piraat van de Genadeloos. De nieuwe avonturen van Roodbaard..
013929: OLTMANS, J.F. - Het slot Loevestein in 1570 met 200 oorspronkelijke illustratien naar tekeningen van Jan de Jong.Het Slot Loevestein. Het Huis van het Zeewijf en andere verhalen..
013930: OLTMANS, J.F. - De Schaapherder. Een verhaal uit den Utrechtschen Oorlog (1481-1488). Met ongeveer 400 illustratiën, naar tekeningen van Jan de Jong..
012144: ONCK, A. VAN - Prisma Hengelboek. Handleiding voor beginners. Prisma pocket 2406 / Prisma sport..
011684: ONCK, A. VAN - Mis geen vis. Een zwerftocht door de wonderlijke wereld van de hengelsport..
011701: ONCK, A. VAN - ABC voor de hengelsport..
011686: ONCK, A. VAN + STEEGERS, P.J. - Noord-Holland I. Plassenweelde. Hengelwater beneden het IJ en rond de Zaan. Hengelwater in Nederland..
011681: ONCK, A. VAN + BEURDEN C.J. VAN - Humor in de hengelsport . De wonderlijk wereld van de hengelaar in woord en beeld. De hengelsport in de praktijk..
011671: ONCK, A. VAN + BEURDEN C.J. VAN - Rovers, dienders en kannibalen. Het vissen op snoek , baars en snoekbaars. De hengelsport in de praktijk..
011680: ONCK, A. VAN + BEURDEN C.J. VAN - Uit de soepele pols. Het hanteren van de werphengel met molen of draaiende reel en de vliegenhengel. De hengelsport in de praktijk..
013667: ONCK, A. VAN + BEURDEN C.J. VAN - Alles over aas en voer. Volledige handleiding voor het lokken van vis en het juiste aanbieden van aas..
013668: ONCK, A. VAN + HECKE, ERIC VAN - Het Groot Snoekboek..
011675: ONCK, A. VAN + BEURDEN C.J. VAN - Honderd hengeltips. Kneepjes die uw sport veraangenamen en uw vangst vergroten. De hengelsport in de praktijk..
011674: ONCK, A. VAN + BEURDEN C.J. VAN - Zilver en goud uit plas en polder. Het vissen op voorn met vaste hengel, werphengel en vliegenhengel. De hengelsport in de praktijk..
011673: ONCK, A. VAN + BEURDEN C.J. VAN - Honderd handigheden voor de hengelaar. Wenken voor de hengelaar die het neusje van de zalm wil weten. De hengelsport in de praktijk..
011677: ONCK, A. VAN + BEURDEN C.J. VAN - Voorbij de derde breker. . . Het vissen in zee. De hengelsport in de praktijk..
011678: ONCK, A. VAN + BEURDEN C.J. VAN - Luie dweilen. . . Felle vechters. Het vissen op brasem en zeelt. De hengelsport in de praktijk..
011682: ONCK, A. VAN + BEURDEN C.J. VAN - Voorbij de derde breker. . . Het vissen in zee. De hengelsport in de praktijk..
011685: ONCK, A. VAN - Vis verrijkt uw dis. Verrukkelijke variaties voor vele vissoorten - een aantal uitgelezen recepten voor de Nederlandse huisvrouw..
011676: ONCK, A. VAN + BEURDEN C.J. VAN - Vlak bij huis en verderop. Hengelen in europa. De hengelsport in de praktijk..
011672: ONCK, A. VAN + BEURDEN C.J. VAN - Vliegen die vangen. De betekenis en het binden van kunstvliegen. De hengelsport in de praktijk..
011688: ONCK, A. VAN + STEEGERS, P.J. - Zuid-Holland I. Pittig getijde water. Hengelwater beneden de grote rivieren. Hengelwater in Nederland..
011689: ONCK, A. VAN + STEEGERS, P.J. - Zuid-Holland II. Zee en plas. Hengelwater boven de grote rivieren. Hengelwater in Nederland..
011700: ONCK, A. VAN - Juist nu ! Nieuwe mogelijkheden in de hengelsport..
011687: ONCK, A. VAN + STEEGERS, P.J. - Noord-Holland II. Wad en polder. Hengelwater in de kop van Noord-Holland. Hengelwater in Nederland..
001596: ONDERWATER, HANS - Operatie Manna. De Geallieerde voedseldroppings april/mei 1945..
013471: ONDERWATER, HANS - Mobilisatie, collaboratie, liberatie. De jaren 1938 - 1948 in Stadskanaal..
007480: ONDERWATER, HANS - Reis naar de Horizon..
004926: ONDERWATER, HANS - En toen was het Stil... De luchtoorlog boven Rotterdam en IJsselmonde 1940-1945.
001867: ONDERWATER, JACQUES - Prinses Irene, Een Prinses Als Geen Andere.
014789: GEMEENTE WESTSTELLINGWERF AFDELING ONDERWIJS - Opdat we nooit vergeten...Het verzet in Wolvega en omgeving 1940-1945..
015211: OOLBEKKING H.J. - Met lege handen, Een hongertocht in Februari 1945..
004259: OOMS, J.W. - Met paarden door de nacht..
004260: OOMS, J.W. - Zwarte Tinus, De Verliezer.
015589: OOMS, J.W. - Water over Holland..
015750: OOMS, J.W. - Met paarden door de nacht (deel 1) + Zwarte Tinus, de verliezer (deel 2)..
012146: RIJKSINSTITUUT VOOR OORLOGSDOCUMENTATIE - Max Blokzijl. Processen No. 1 Max Blokzijl..
010745: RIJKSINSTITUUR VOOR OORLOGSDOCUMENTATIE - Het proces Blokzijl.
010989: RIJKSINSTITUUT VOOR OORLOGSDOCUMENTATIE - Nederland in oorlogstijd. Orgaan van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. 5e jaargang 1950..
004618: RIJKSINSTITUUT VOOR OORLOGSDOCUMENTATIE - Het proces Mussert.
010987: RIJKSINSTITUUT VOOR OORLOGSDOCUMENTATIE - Nederland in oorlogstijd. Orgaan van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. 3e jaargang 1948..
010986: RIJKSINSTITUUT VOOR OORLOGSDOCUMENTATIE - Nederland in oorlogstijd. Orgaan van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. 2e jaargang 1947..
010985: RIJKSINSTITUUT VOOR OORLOGSDOCUMENTATIE - Nederland in oorlogstijd. Orgaan van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. 1e jaargang 1946..
010988: RIJKSINSTITUUT VOOR OORLOGSDOCUMENTATIE - Nederland in oorlogstijd. Orgaan van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. 4e jaargang 1949..
003071: RIJKSINSTITUUT VOOR OORLOGSDOCUMENTATIE - Het proces Mussert.
004304: RIJKSINSTITUUT VOOR OORLOGSDOCUMENTATIE - De Dagboeken van Anne Frank. Volledige uitgave. Met samenvatting van het rapport van het gerechtelijk laboratorium door H.J.J.Hardy. Het Achterhuis..
008991: OORT, G.M.R.A. VAN + BERG, L.M. VAN DEN + GROENENDIJK, J.G. + KEMPERS, A.H.H.M. - Limits to Rural Land Use. Proceedings of an International Conference Organized by the Commission on Changing Rural Systems of the International Geographical Union (IGU) Amsterdam, Netherlands, 21-25 August 1989..
002903: OOSTEN, F.C.VAN - Schepen onder stoom. De geboorte van het Stoomschip. Van Radarboot Tot Oceaanstomer..
014304: OOSTEN, F. C. VAN - Op de grens van zee en lucht. Dertig jaar Neptune bij de koninklijke Marine..
015385: OOSTERHOF, HANNEKE - Still Marching. Canadese bevrijders van Apeldoorn. De oorlog en daarna. Canadian liberators of Apeldoorn. The War and its aftermath..
002540: OOSTERWIJK, BRAM - Op Één Koers.
008294: OOSTERWIJK, BRAM + REGT, WIM DE - Terug Op Koers. Drie Decennia Koninlijke Nedloyd..
015927: OOSTHOEK, ALBERT - De Knokploeg Rotterdam-Zuid 1944-1945..
003725: OOSTINGH, GERT - Groeten uit Zwolle.
014385: OOSTRA, BARRY + OOSTERHOF, ELSKE + BETHLEHEM, JOUKE + KOENRADES, LIESBETH + KOELMA, SAKE + KOOPMAN, THIJS - Jubileumboek 60 jaar k.v. SCO..
015159: OPPEN, JAN VAN + UMMELEN, BERT VAN + SPEKSNIJDER , HENK (SAMENSTELLING) - Op de vlucht voor het water. Kroniek van een bange week in Gelderland. (1995).
005718: OPUSONE - Een Avontuur Van Ollie B. Bommel En Tom Poes. De Trullenhoedster..
011781: OPZEELAND, ED VAN - Koningen van de bokssport. De geschiedenis van de zwaargewichttitel. Deel 1 John Sullivan - Joe Louis..
000928: OPZEELAND, WALTER VAN - Het Aanzien. De Vorstenhuizen, Dynastieën Die Bleven En Die verdwenen.
003138: OPZEELAND, WALTER VAN - Aanzien 60-65. Vijf Jaar Wereldnieuws in Beeld..
003133: OPZEELAND, WALTER VAN - Aanzien 1900-1920. Twintig Jaar Wereldnieuws in Beeld.
010595: ORION - Ambrosius, deel 6. Blackstone..
001789: D'ORLÉANS, MARION EN THIBAUT - Een Kasteel in Beieren. Historische Roman..
003587: ORMOND, RICHARD - The Face of Monarchy, British Royalty Portrayed.
006606: ORT, H.M. - Hr.Ms. O-22. De onderzeeboot, die in 1940 verloren ging en in 1993 werd teruggevonden..
013977: OSMAN, AHMED - Vreemdeling in het Dal der Koningen. Joeja geindentificeerd als de Aartsvader Jozef..
015032: OSSELEN-VAN DELDEN, MEVROUW VAN - Adam en Lili. (Moore Serie).
001053: OSSELEN-VAN DELDEN, B. E. VAN, - De Moore's.
007049: OSSELEN-VAN DELDEN, MEVROUW VAN - De Schaapskooi op de Elspeeter Heide (vervolg op: 't Jodinnetje van Elspeet).
004953: OSSELEN-VAN DELDEN, MEVROUW VAN - Arthur's Viool. Vervolg van De Kleine Frits.
012955: OSTROVSKY, VICTOR - MOSSAD. De keerzijde van het bedrog..
002484: OTTER, KEES DEN - De verdwenen piloot.
006684: OTTO, M.H. - Opvoeren van Automotoren..
005753: OVEN, WILFRED + HAHN-BUTRY, JÜRGEN - Panzer am Balkan. Erlebnisbuch der Panzergruppe von Kleist..
014440: OVERBEEKE, HAN - God won, ik verloor. Belevenissen en gedachten uit 1940-1945..
011742: OVERDIEP, DR. G.S. - De volkstaal van Katwijk aan Zee. Met medewerking van C. Varkevisser directeur der visscherijschool te Katwijk aan Zee..
014442: OVERDUIN, DS. J. - Hel en Hemel van Dachau..
013280: OVEREEM, JAC. - Kootwijk trilogie. (1) Kinderen van Kootwijk (2) Arno's derde vaderland (3) Als het leven wenkt..
012950: OVEREEM, JAC. - Hij was van Gelders bloed. Verhaal van de Veluwe uit het laatst der vorige eeuw..
014819: OVEREEM, JAC. - Willy en het hertejong..
014820: OVEREEM, JAC. - Moeders Bijbel. Een oud verhaal opnieuw verteld door Jac. Overeem..
011752: OVEREEM, JAC. - Boven de starren . . . Trilogie. (1) Bovende starren (2) De herder van Wansbergen (3) Hoedt Gij mijn schapen. Adreko trilogie..
011749: OVEREEM, JAC. - Kleine Dora..
011751: OVEREEM, JAC. - Veluwe Omnibus. (1) Hij was van Gelders bloed (2) Mensen van Bronneland (3) De boer van Vechtkampen..
014909: OVEREEM, JAC. - Gedachtenis tot zegening. Leven en werk van ds. J.T. Doornenbal..
014418: OVEREEM, JAC. - Carla van De Heuveltuin..
001292: OVINK, DR G.W. - HET AANZIEN VAN EEN EEUW. De periode 1856-1956 in beeld, tekst en commentaar. De periode 1856-1956 weerspiegeld in 950 illustraties uit de voornaamste Nederlandse familiebladen uigekozen door Dr. G.W. Ovink bijzonder hoogleraar a/d universiteit Amsterdam.
007805: PAAPE, HARRY - De Geuzen. Het begin van het verzet..
002516: PAAPE, DRS. A.H. - Wij En De Vrijheid.
013173: PAAPE, HARRY - De Geuzen. De eerste verzetsgroep 40-45..
007801: PAAPE, HARRY - De Geuzen. Boekenweek Geschenk 1965..
012978: PAARDEKOOPER, SONJA + VADER, DRS. H.J. - Achter het Gedek. Dagboek van de dertienjarige Sonja Paardekooper uit Kamp Ambarawa. December 1943 - januari 1946. (Gesigneerd)..
011235: PADDINGE, R. (VOORWOORD) - Willem de Zwijger Mavo 1922-1992. Jubileumboek. 70 jaar Willem de Zwijgerschool, Kampen..
016047: PAIRAULT, SUZANNE + FERRY, ODETTE + D'ISARD, MARCEL + SÉCHAN, THIERRY - Sissi 1- De kleine koningin - 2- en de vluchteling - 3 - Jong meisje - 4 - de keizerin - 5 - haar noodlot - 6 - en de koning van de wals - 7 - en haar droompaleis - 8- in Beieren - 9 - in Tirol - 10 - en de Hongaren..
003660: PAKULA, HANNAH - The Last Romantic. A Biography of Queen Marie of Roumania.
014952: PALLESKE, WOLFGANG - Sierduiven. Met 92 zwart-witfoto s en 8 kleurenfoto's..
014106: PALLUD, JEAN PAUL - Blitzkrieg in the West. Then an Now..
013458: PALM-BOELENS, LENY - Commandant Dick..
013251: PANEN, G.J. - Kamp op de Leremarkse Heide..
004180: PANICUCCI, ALFREDO - Lodewijk de XIV de Zonnekoning. De Groten van alle tijden..
004577: PANNEKEET, JAN - Terug naar West-Friesland.
001512: PANNEKEET, JAN - Terug naar West-Friesland.
011473: REDACTIE PANORAMA - Panorama. Geïllustreerd Weekblad in Koperdiepdruk. 1922, jaargang 9, nummer 27 tot/met 52 en jaargang 10, nummer 1 tot/met 26, ingebonden..
011472: REDACTIE PANORAMA - Panorama. Geïllustreerd Weekblad in Koperdiepdruk. 1921, jaargang 9, nummer 1 tot/met 26 ingebonden..
015300: PAPE, RICHARD - Met hand en tand..
011502: PAPING, REINIER + MAASKANT, PIET - De elfstedentocht 1985 en daarvoor..
013191: PARA, THEO - De schreeuw van Bastion Veere. Verzamelde stukken. Om de rechtsorde in Suriname..
015805: PARIK, ARNO + FIEDLER, JIRI - Alte Judenfriedhöfe Böhmens und Mährens..
014445: PARIS, ALAIN - Moord commando. SS British Corps..
008219: PASCHALL, ROD (EDITOR) - MHQ: The Quarterly Journal of Military History. Volume 11. Numbers 1,2,3..
010926: PASTERNAK, ANNA - De verliefde prinses. (De liefde van Diana, prinses van Wales, voor de Britse kapitein James Hewitt)..
003844: PATCHETT, M.E. - Junior Jongensboekenserie nr. 39. Ruimte-Piraten..
000137: PATERS, J.D.S. - De Wacht (nr 19). Weekblad Voor De Gemobiliseerde Weermacht En Het Nederlandsche Volk..
000139: PATERS, J.D.S. - De Wacht (nr 21). Weekblad Voor De Gemobiliseerde Weermacht En Het Nederlandsche Volk..
003574: PATERS, J.D.S. - De Wacht (nr 25). Weekblad Voor De Gemobiliseerde Weermacht En Het Nederlandsche Volk..
000119: PATERS, J.D.S. - De Wacht (nr 1). Weekblad Voor De Gemobiliseerde Weermacht En Het Nederlandsche Volk..
000120: PATERS, J.D.S. - De Wacht (nr 2). Weekblad Voor De Gemobiliseerde Weermacht En Het Nederlandsche Volk..
000121: PATERS, J.D.S. - De Wacht (nr 3). Weekblad Voor De Gemobiliseerde Weermacht En Het Nederlandsche Volk..
000122: PATERS, J.D.S. - De Wacht (nr 4). Weekblad Voor De Gemobiliseerde Weermacht En Het Nederlandsche Volk..
000123: PATERS, J.D.S. - De Wacht (nr 6). Weekblad Voor De Gemobiliseerde Weermacht En Het Nederlandsche Volk..
000124: PATERS, J.D.S. - De Wacht (nr 5). Weekblad Voor De Gemobiliseerde Weermacht En Het Nederlandsche Volk..
000125: PATERS, J.D.S. - De Wacht (nr 7). Weekblad Voor De Gemobiliseerde Weermacht En Het Nederlandsche Volk..
000126: PATERS, J.D.S. - De Wacht (nr 8). Weekblad Voor De Gemobiliseerde Weermacht En Het Nederlandsche Volk..
000127: PATERS, J.D.S. - De Wacht (nr 9). Weekblad Voor De Gemobiliseerde Weermacht En Het Nederlandsche Volk..
000128: PATERS, J.D.S. - De Wacht (nr 10). Weekblad Voor De Gemobiliseerde Weermacht En Het Nederlandsche Volk..
000129: PATERS, J.D.S. - De Wacht (nr 11). Weekblad Voor De Gemobiliseerde Weermacht En Het Nederlandsche Volk..
000130: PATERS, J.D.S. - De Wacht (nr 12). Weekblad Voor De Gemobiliseerde Weermacht En Het Nederlandsche Volk..
000131: PATERS, J.D.S. - De Wacht (nr 13). Weekblad Voor De Gemobiliseerde Weermacht En Het Nederlandsche Volk..
000132: PATERS, J.D.S. - De Wacht (nr 14). Weekblad Voor De Gemobiliseerde Weermacht En Het Nederlandsche Volk..
000133: PATERS, J.D.S. - De Wacht (nr 15). Weekblad Voor De Gemobiliseerde Weermacht En Het Nederlandsche Volk..
000134: PATERS, J.D.S. - De Wacht (nr 16). Weekblad Voor De Gemobiliseerde Weermacht En Het Nederlandsche Volk..
000135: PATERS, J.D.S. - De Wacht (nr 17). Weekblad Voor De Gemobiliseerde Weermacht En Het Nederlandsche Volk..
000136: PATERS, J.D.S. - De Wacht (nr 18). Weekblad Voor De Gemobiliseerde Weermacht En Het Nederlandsche Volk..
000138: PATERS, J.D.S. - De Wacht (nr 20). Weekblad Voor De Gemobiliseerde Weermacht En Het Nederlandsche Volk..
000140: PATERS, J.D.S. - De Wacht (nr 22). Weekblad Voor De Gemobiliseerde Weermacht En Het Nederlandsche Volk..
000141: PATERS, J.D.S. - De Wacht (nr 23). Weekblad Voor De Gemobiliseerde Weermacht En Het Nederlandsche Volk..
000142: PATERS, J.D.S. - De Wacht (nr 24). Weekblad Voor De Gemobiliseerde Weermacht En Het Nederlandsche Volk..
000420: PATERS, J.D.S. - De Wacht (nr 1 tot En Met Nummer 26). Weekblad Voor De Gemobiliseerde Weermacht En Het Nederlandsche Volk..
015560: PAUL, DANIEL + JOHN, JOHN ST. - Een chirurg valt uit de lucht..
011284: PAULI, TOON - BERKENKRUIS. Maandblad van Oostfrontgemeenschap. XXXXIIe jaargang, 1995. Compleet jaargang..
011290: PAULI, TOON - BERKENKRUIS. Maandblad van Oostfrontgemeenschap. XXXXVIIIe jaargang, 2001. Compleet jaargang..
011289: PAULI, TOON - BERKENKRUIS. Maandblad van Oostfrontgemeenschap. XXXXVIIe jaargang, 2000. Compleet jaargang..
011288: PAULI, TOON - BERKENKRUIS. Maandblad van Oostfrontgemeenschap. XXXXVIe jaargang, 1999. Compleet jaargang..
011292: PAULI, TOON - BERKENKRUIS. Maandblad van Oostfrontgemeenschap. 50e jaargang, 2003. Compleet jaargang..
011291: PAULI, TOON - BERKENKRUIS. Maandblad van Oostfrontgemeenschap. XXXXIXe jaargang, 2002. Compleet jaargang..
011283: PAULI, TOON - BERKENKRUIS. Maandblad van Oostfrontgemeenschap. XXXXIe jaargang, 1994. Compleet jaargang..
011287: PAULI, TOON - BERKENKRUIS. Maandblad van Oostfrontgemeenschap. XXXXVe jaargang, 1998. Compleet jaargang..
014639: PAUWELS, FRANÇOIS - De lachende beklaagde..
013794: PAUWELS, LOUIS + BERGIER, JACQUES - De planeet van de onmogelijke mogelijkheden. Kwintessens 9..
000492: PAVEL, OTA - Karpers Voor De Wehrmacht.
015812: PAWLAS, KARL R. - Munitions-Lexikon Band 1: Geschoss-Zünder. Zusammengestellt und bearbeitet nach Originalunterlagen, wie Konstruktionszeichnungen, Bedienungsanweisungen, amtlichen Handbüchern, Musterstücken, Schnittmodellen usw,. die sich im Archiv Pawlas befinden..
012954: PAYNE, RONALD - De Israëlische Geheime dienst. Het intrigerende succes van de Mossad..
009157: PEELEN, G.J. - 't Begon onder melkenstijd. (5de druk).
000666: PEELEN, G.J. - 't Begon Onder Melkenstijd (2de druk).
000328: PEELEN, TH. + VLIET, A.L.J. VAN - Zwevend naar de Dood. Arnhem 1944..
000330: PEELEN, TH. + VLIET, A.L.J. VAN - Zwevend naar de dood. Arnhem 1944..
000329: PEELEN, TH. + VLIET, A.L.J. VAN - Zwevend naar de dood. Arnhem 1944.
013201: PEETERS, F.A.H. - Pharmacopaea et Hortus, Ad usum pauperum Reipublicae Leydensis (1638 ). Facsimile..
013196: PEETERS, F.A.H. - Bataviasche Apotheek (1746). Facsimile..
000051: PEETERS, THOM - Eerste Poolse Pantserdivisie in Nederland, Operatie Breda.
013197: PEETERS, F.A.H. - Leeuwarder apotheek: na de Galenisch-Chymiçe manier (1702). Facsimile..
013198: PEETERS, F.A.H. - Pharmacopoea Roterodamensis Galeno-Chymica of Rotterdamsche Galenische en Chymische apotheek(1709). Facsimile..
000050: PEETERS, THOM - Het Poolse Aandeel in De Overwinning.
013194: PEETERS, F.A.H. + EWIJK, H.J.A.P. VAN - Nederlandsch - Papiamentsch - Spaansch woordenboekje. (1875). Facsimile..
013199: PEETERS, F.A.H. - Pharmacopaea Amstelredamensis, of d'Amsterdammer apotheek (1686). Facsimile..
012479: PEETERS, MAUR. - Vijf vogels en een Goede Sint. Torentjesreeks nr 10..
012616: PEHLE, TOBIAS - Dumonts kleine chocolade lexicon. Soorten, bereiding, gebruik..
002528: PEILLARD, LÉONCE - De Schat van De Tubantia.
013678: PELEMAN, W. - Pang! Bang! Moderne beeldverhalen nr 1..
009394: PELGROM, ELS - De kinderen van het Achtste Woud..
010677: PELGROM, ELS - De kinderen van het Achtste Woud..
014271: PELS, A. - Buitenboord motoren. Alkenserie nr W3. Serie watersport & watertoerisme..
012437: PENNING, L. - Het beleg van Gorkum..
014821: PENNING, L. - De Eilanders. Een verhaal uit het Nederlandse Vissersleven. (Urk).
009062: PENNING, L. - De Ruiters Van Zuid-Afrika. Een verhaal uit de dagen van Jameson en Krugersdorp 1895-1896..
009597: PENNING, L. - Uit bange dagen..
009520: PENNING, L. - De vaandrig van den stedendwinger..
003252: PENNING, L. - Tjaart Van De Merwe.
003253: PENNING, L. - De Nieuwe Dag. Een Verhaal Uit De Dagen Der Hongaarse Commune.
003254: PENNING, L. - De Nieuwe Dag. Een Verhaal Uit De Dagen Der Hongaarse Commune.
003255: PENNING, L. - De Nieuwe Dag. Een Verhaal Uit De Dagen Der Hongaarse Commune.
003256: PENNING, L. - Voortrekkersbloed. Een verhaal van den val van Koning Dingaan van Zoeloeland.
003263: PENNING, L. - Onder Het Veldteeken Der Makkabeërs. Een Verhaal Uit Den Grooten Makkabeërtijd.
003637: PENNING, L. - Voor Vrijheid En Recht. Met Portretten.
003259: PENNING, L. - De Kolonist van Zuid-West-Afrika. Een verhaal uit den Engelsch-. (1899-1902)..
007096: PENNING, L. - De vaandrig van den Stedendwinger..
007097: PENNING, L. - De vaandrig van den Stedendwinger..
007098: PENNING, L. - Het beleg van Gorkum..
008335: PENNING, L. - Nederland en Oranje hereenigd. 1813 - 1815. Gedenkboek van Nederland's verlossing uit de Fransche dwingelandij. Aan het volk verhaald..
009311: PENNING, L. - Het leven van Michiel Adriaanszoon De Ruyter. Aan het Nederlandsche Volk verhaald..
009177: PENNING, L. - Het leven van Michiel Adriaanszoon De Ruyter. Aan het Nederlandsche Volk verhaald..
003258: PENNING, L. - Het Lichtende Spoor. Een Zuid-Afrikaansch Boerenverhaal.
013122: PENNING, L. - De Kolonist van Zuid-West-Afrika. Een verhaal uit den Engelsch-. (1899-1902)..
013030: PEREBOOM, F. + STALKNECHT, H.A. - Herman Willem Daendels [1762-1818]. Een gulhartig Geldersman, even zo vif als buspoeder. Publikaties van de IJsselakademie. nr. 55..
014894: PEREBOOM, FREEK + HILLE, H. + REENDERS, H. - Van scheurmakers, onruststokers en geheime opruijers... De Afscheiding in Overijssel..
008495: PERRAULT, GILLES - Het Rode Orkest..
015832: PERRAULT, CHARLES + D'AULNOY, MARIE - Sprookjes van Charles Perrault en Marie D`Aulnoy..
012862: PERROUD, FRANÇOISE - Les petits princes 1900-1918..
015384: PERRY, FELIX (LEROY) - Red soil. A PEI soldier's life at the front..
010894: PERSICO, JOSEPH E. - Spionage in het Derde Rijk. De infiltratie van Nazi-Duitsland door Amerikaanse OSS-agenten, gebaseerd op onlangs vrijgegeven TopSecret dossiers..
010792: PETERS, CHRIST - Gelderland Bevrijd..
013896: PETERS, CHRIST - Vlissings verleden geïllustreerd..
015537: PETERS, CHRIST - Gelderland Bevrijd..
014944: PETIT, LÉON - Duivenkweek en duivensport. Lessen uit 50 jaar ervaring met postduiven. (2de druk)..
014943: PETIT, LÉON - Duivenkweek en duivensport. Lessen uit 50 jaar ervaring met postduiven. (5de druk)..
002566: PETREJUS, E.W. - Nederlandse zeilschepen in de negentiende eeuw. Nederlandse Zeilschepen in de 19de eeuw.
003727: PFEIFER, FRED - Zwolle.
014447: PFEIFER, FRED - Zwolle est! est! est beeldboek van een hanzestad..
009407: PFEIFFER, CEES - Pampus. Geschiedenis van een fort..
007000: PFLUGK-HARTTUNG, PROF. DR J. VON + BEEN, JOH. H. - 1813-1815. Geïllustreerde Geschiedenis van den Vrijheidsoorlog. Met De Geschiedenis Van Onze Verlossing.(Onze Bevrijding Van Het Fransche juk)..
014756: PHILIP - Jan Kordaat, deel 8. Neptunus' geheim. De avonturen van Jan Kordaat..
014755: PHILIP - Jan Kordaat, deel 7. Het boze oog. De avonturen van Jan Kordaat..
013797: PHILIPS, PERROT + HAMMOND, ROGER - Wat ons verstand te boven gaat. Standaard paperbacks. Bizar en bovennatuurlijk..
001783: PHILLIPS, MARK - In De Schaduw van De Medici. Uit De Memoires Van Marco Parenti..
014118: PHILLIPS, GRAHAM - De wrake Gods. Graftombe 55, Mozes, Toetanchamon en de plagen van Egypte..
005271: PICKERT, WOLFGANG - Vom Kuban-Brückenkopf bis Sewastopol. Flakartillerie im Verband der 17. Armee. Reihe: Die Wehrmacht Im Kampf. Band 7..
015041: PIECK, MAX + PORS, PIET + VOGELESANG, HANS - Anton Pieck als illustrator..
014063: PIECK, MAX + PORS, PIET + VOGELESANG, HANS - Anton Pieck als illustrator..
012608: PIERIK, PERRY + PORS, HENK - De verlaten monarch. Keizer Wilhelm II in Nederland..
009780: PIËT, FRANS - Sjors en Sjimmie, Skarabee. Sjors, deel 2. Sjors voorzitter van de Rebellenclub..
003363: PIËT, FRANS - Sjors en Sjimmie en de Bromstar..
009203: PIËT, FRANS + PLIJNAAR, WILBERT + DIE, JAN VAN - Sjors & Sjimmie. Het Verzamelalbum. Vier ansichtkaarten.
009778: PIËT, FRANS - Sjors en Sjimmie, Boumaar. Sjors, deel 4. Sjors voorzitter van de Rebellenclub. Negen en tachtig nieuwe vrolijke vertellingen..
004376: PIËT, FRANS - Sjors En Sjimmie Als Journalisten.
004948: PIËT, FRANS - Sjors En Sjimmie Op Zoek Naar De Zwarte Ridder..
007815: PIËT, FRANS - Sjors En Sjimmie De Geheimzinnige Duikboot.
007816: PIËT, FRANS - Sjors En Sjimmie. De Tijdmachine..
007817: PIËT, FRANS - Sjors En Sjimmie. Avonturen in Minasoussa..
007818: PIËT, FRANS - Sjors En Sjimmie. In Wonderland..
008580: PIËT, FRANS - Sjors & Sjimmie Collectie. Sjors En Sjimmie Als Circusartiesten + Sjors En Sjimmie Bij De Indianen..
008579: PIËT, FRANS - Sjors & Sjimmie Collectie.Sjors En Sjimmie Op Weg Naar Minasoussa (2) + Avonturen in Minasoussa..
008578: PIËT, FRANS - Sjors & Sjimmie Collectie. Nieuwe Avonturen Van Sjors En Sjimmie + Op Weg Naar Minasoussa (1)..
009783: PIËT, FRANS - Sjors en Sjimmie, Skarabee. Sjors, deel 5. Sjors voorzitter van de Rebellenclub. Sjors en Sjimmie op weg naar Minasoussa, Sjors en Sjimmie's avonturen in Minasoussa I..
009773: PIËT, FRANS - Sjors en Sjimmie, verhalenboek - 3 komplete verhalen. De Gasbel, De Koekfabriek, Als Voetballers..
004375: PIËT, FRANS - Sjors en Sjimmie. De Koekfabriek.
004581: PIËT, FRANS - Sjors en Sjimmie in de Rimboe.
004579: PIËT, FRANS - Sjors en Sjimmie de gasbel.
009782: PIËT, FRANS - Sjors en Sjimmie, Skarabee. Sjors, deel 4. Sjors voorzitter van de Rebellenclub. Sjors en Sjimmie bij de Arabieren, Sjors en Sjimmie en de Tijger..
009779: PIËT, FRANS - Sjors en Sjimmie, Skarabee. Sjors, deel 1. Sjors voorzitter van de Rebellenclub..
009981: PIËT, FRANS - Jojo et Jimmy dans la Jungle. (Franstalig Sjors en Sjimmie in de Rimboe)..
014567: PIKE, DAG - Zeenood. Rampen op zee..
002271: PILTZ, GEORG - Kunstfuhrer Durch Die DDR.
006272: PINI, WENDY + PINI, RICHARD - Elfquest Gatherum 1. Elfquest Gatherum Volume One..
007936: PINI, WENDY + PINI, RICHARD - Elfquest, Deel 7. In De Greep Van De Trollen..
007937: PINI, WENDY + PINI, RICHARD - Elfquest, Deel 8. De Symbolenschilder..
007939: PINI, WENDY + PINI, RICHARD - Elfquest, Deel 16. De Teruggangers...
007941: PINI, WENDY + PINI, RICHARD - Elfquest, Deel 19. De Trollenstrijd..
007942: PINI, WENDY + PINI, RICHARD - Elfquest, Deel 20. Het Paleis..
007943: PINI, WENDY + PINI, RICHARD - Elfquest, Deel 26. Het Hol Van Het Verraad..
007944: PINI, WENDY + PINI, RICHARD - Elfquest, Deel 27. De Kamer Van Het Ei..
007945: PINI, WENDY + PINI, RICHARD - Elfquest, Deel 35. In De Ban Van De Tijd. Koningen Van Het Gebroken Wiel, Deel 7..
007946: PINI, WENDY + PINI, RICHARD - Elfquest, Deel 36. Het Slot Onder De Sterren. Koningen Van Het Gebroken Wiel, Deel 8..
007947: PINI, WENDY + PINI, RICHARD - Elfquest, Deel 37. Dreiging Onder Water. Koningen Van Het Gebroken Wiel, Deel 9..
007950: PINI, WENDY + PINI, RICHARD - Elfquest, Deel 40. De Strijd Beslecht..
007951: PINI, WENDY + PINI, RICHARD - Elfquest, Deel 41. Scherven..
010698: PINI, GIORGIO - Benito Mussolini..
010699: PINI, GIORGIO - Benito Mussolini..
011084: PINO-SAAVERDA, YOLANDO - Volksprookjes uit Chili. Bruna sprookjes, mythen en legenden 5..
009995: PISAR, SAMUEL - Bloed en hoop..
015407: PLAATS, BETTY VAN DER - Janine en Sandra..
015406: PLAATS, BETTY VAN DER - Feest bij Sandra..
014334: PLANK, BERT - De trein. Fascinerende techniek. Van stoomtrein tot TGV, railvoertuigen van over de hele wereld in 45 kleurenillustraties. Inleiding en toelichtingen door Bert Plank..
013270: PLAS, HAN + DIJK, KLAAS VAN + VERHOOG, BRAM + VISSER, JOOP - Toen Wilhelmina regeerde. Stabiliteit en verandering in de Nederlandse samenleving, 1898-1948..
013430: PLAS, HAN + DIJK, KLAAS VAN + VERHOOG, BRAM + VISSER, JOOP - Toen Juliana regeerde. Herstel en vernieuwing van de Nederlandse samenleving 1948-1980..
014045: PLAS, MICHEL VAN DER - Mijnheer Gezelle Biogafie van een priester-dichter (1830-1899)..
008366: PLATJOUW, R.A.M. - Overstapjes. Een tramrit door de geschiedenis van lijn 2..
015469: PLATTEEUW, J.L. - Vijf woelige jaren 1940-1945. Gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog van Hoek, Sluiskil, Terneuzen en Zaamslag verzameld en bewerkt door J.L. Platteeuw..
014464: PLATTEL-BERBEN, CISSIE - Bevrijdingsbloesem. De Betuwe 1940 - 1946. Oorlog, evacuatietijd, bevrijding en terugkeer. Betuwenaren vertellen hun verhaal. Herinneringen, brieven, dagboeken, omlijst met authentieke verhalen van Geallieerde bevrijders en algemeen historische gegevens..
004189: PLEMP VAN DUIVELAND, MR. L.J. - Willem Frederik. Koning der Nederlanden. In opdracht van de directie der Nederlandsche Handelsmaatschappij, N.V. Uitgegeven ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan der Maatschappij op 29 maart 1949.
006897: PLIJNAAR, WILBERT + DIE, JAN VAN - Sjors En Sjimmie, Deel 12. Bad Boys..
006891: PLIJNAAR, WILBERT + DIE, JAN VAN - Sjors En Sjimmie, Deel 6. De Donderstenen..
012165: PLIJNAAR, WILBERT + DIE, JAN VAN - Sjors en Sjimmie, Deel 12. Bad Boys..
006888: PLIJNAAR, WILBERT + DIE, JAN VAN - Sjors En Sjimmie, Deel 3. De Plaaggeesten..
006890: PLIJNAAR, WILBERT + DIE, JAN VAN - Sjors En Sjimmie, Deel 5. De Doerakken..
006892: PLIJNAAR, WILBERT + DIE, JAN VAN - Sjors En Sjimmie, Deel 7. De Rausdouwers..
006894: PLIJNAAR, WILBERT + DIE, JAN VAN - Sjors En Sjimmie, Deel 9. De Rampestampers..
006896: PLIJNAAR, WILBERT + DIE, JAN VAN - Sjors En Sjimmie, Deel 11. 44 Smash Hits..
006898: PLIJNAAR, WILBERT + DIE, JAN VAN - Sjors En Sjimmie, Deel 13. Kassa..
006899: PLIJNAAR, WILBERT + DIE, JAN VAN - Sjors en Sjimmie, Deel 14. Adios!.
006900: PLIJNAAR, WILBERT + DIE, JAN VAN - Sjors En Sjimmie, Deel 15. Amigos! Lange Verhalen..
006901: PLIJNAAR, WILBERT + DIE, JAN VAN - Sjors En Sjimmie, Deel 16. In Love. Lange Verhalen..
006902: PLIJNAAR, WILBERT + DIE, JAN VAN - Sjors En Sjimmie, Deel 17. Snapshots..
006903: PLIJNAAR, WILBERT + DIE, JAN VAN - Sjors En Sjimmie, Deel 18. Retour Afzender. Lange Verhalen..
006905: PLIJNAAR, WILBERT + DIE, JAN VAN - Sjors En Sjimmie, Deel 20. Hot Dogs. Lange Verhalen..
006907: PLIJNAAR, WILBERT + DIE, JAN VAN - Sjors En Sjimmie, Deel 22. Voltreffers. Lange Verhalen..
006908: PLIJNAAR, WILBERT + DIE, JAN VAN - Sjors En Sjimmie, Deel 23. Records. Lange Verhalen..
006909: PLIJNAAR, WILBERT + DIE, JAN VAN - Sjors En Sjimmie, Deel 24. Superkolonel. Lange Verhalen..
006910: PLIJNAAR, WILBERT + DIE, JAN VAN - Sjors En Sjimmie, Deel 25. Feest. Lange Verhalen..
006913: PLIJNAAR, WILBERT + DIE, JAN VAN - Sjors En Sjimmie, Deel 28. Paintball. Lange Verhalen..
006917: PLIJNAAR, WILBERT + DIE, JAN VAN - Sjors En Sjimmie, Deel 32. Soap. Lange Verhalen..
006923: PLIJNAAR, WILBERT + DIE, JAN VAN - Sjors En Sjimmie, Deel 38. Indoorsurfen. Lange Verhalen..
006928: PLIJNAAR, WILBERT + DIE, JAN VAN - Sjors En Sjimmie, Deel 43. Volle Bak..
006930: PLIJNAAR, WILBERT + DIE, JAN VAN - Sjors En Sjimmie, Deel 45. Callgirl..
006916: PLIJNAAR, WILBERT + DIE, JAN VAN - Sjors En Sjimmie, Deel 31. Dikke Pret! Lange Verhalen..
006922: PLIJNAAR, WILBERT + DIE, JAN VAN - Sjors En Sjimmie, Deel 37. Speed! Lange Verhalen..
006921: PLIJNAAR, WILBERT + DIE, JAN VAN - Sjors En Sjimmie, Deel 36. Alarm! Lange Verhalen..
006918: PLIJNAAR, WILBERT + DIE, JAN VAN - Sjors En Sjimmie, Deel 33. Tattoo! Lange Verhalen..
006915: PLIJNAAR, WILBERT + DIE, JAN VAN - Sjors En Sjimmie, Deel 30. Raar Maar Haar. Lange Verhalen..
006914: PLIJNAAR, WILBERT + DIE, JAN VAN - Sjors En Sjimmie, Deel 29. Nieuws!. Lange Verhalen..
006911: PLIJNAAR, WILBERT + DIE, JAN VAN - Sjors En Sjimmie, Deel 26. Bloedbroeders. Lange Verhalen..
006912: PLIJNAAR, WILBERT + DIE, JAN VAN - Sjors En Sjimmie, Deel 27. Prins Sjors. Lange Verhalen..
006906: PLIJNAAR, WILBERT + DIE, JAN VAN - Sjors En Sjimmie, Deel 21. Gevaarlijk Spel. Lange Verhalen..
006893: PLIJNAAR, WILBERT + DIE, JAN VAN - Sjors En Sjimmie, Deel 8. De Flierefluiters..
006895: PLIJNAAR, WILBERT + DIE, JAN VAN - Sjors En Sjimmie, Deel 10. De Lefgozers..
006904: PLIJNAAR, WILBERT + DIE, JAN VAN - Sjors En Sjimmie, Deel 19. Proefwerk. Lange Verhalen..
006924: PLIJNAAR, WILBERT + DIE, JAN VAN - Sjors En Sjimmie, Deel 39. Bestseller. Lange Verhalen..
000639: PLIOKOW, LEON + WULF, JOSEF. - Het derde rijk en de joden. Documenten en getuigenissen..
008994: PLOMMET, M. - Prevention of Brucellosis in the Mediterranean Countries. Proceedings of the International Seminar Organized by CIHEAM, CEC, MINAG (Malta), FIS (Malta), Valletta, Malta, 28-30 October 1991. (CIHEAM Publication No. 1, 1992).
014426: PLOMP, DR. CHR. - Urk. Sociografie van een eilandbevolking. Flevo Profiel deel 2. Facsimile..
001401: POCHLINGER, J. - Das Buch Vom Westwall.
012185: POE, EDGAR ALLAN - Fantastische vertellingen. Reader's Digest serie 's Werelds Meest Geliefde Boeken, deel 13..
013140: POEL, HENNIE VAN DER - Redders in nood..
015592: POELHEKKE, J.J. - Frederik Hendrik. Prins van Oranje. Een biografisch drieluik. Walburg biografieën..
000073: POL, RUT VAN DE - Waarom ben je niet ondergedoken? Herinneringen aan de Nederlandschen Arbeidsdienst (NAD) en Reichsarbeitsdienst (RAD)..
014206: POL, DS. D. - Midden-Java ten Zuiden. Onze Zendingsvelden IV..
014454: POL, HANS J.A.G. + TROELSTRA, HERBERT H.M. + GROOT, SJOERD S.G. - Onze vergeten bevrijders. Een onderzoek naar de verrichtingen van de Engelse en de Canadese troepen in Oost-Nederland maart-april 1945. / Our forgotten liberators. An investigation into the actions of the British and Canadian units in East-Holland March...
009189: POL, AALDERT - De bevrijding van het Nederlands Onderduikers Paradijs. Schoklandreeks nr. 4..
002712: POL, PROF. DR. F. VAN DER + SMIT, DRS. M. - De Susteren van Sanct-Agnetenhuus. De geschiedenis, materiële cultuur en spiritualiteit van het Kamper Agnietenconvent..
014901: POL, F. VAN DER + HARMANNY, G.D. - Van klooster tot Theologisch Instituut. De geschiedenis van een voormalig Kamper Kloostercomplex..
014890: POL. AALDERT + HEZEL, GERRIT VAN - Kraggenburg en de vaarweg van Zwolle naar zee..
011269: POLAK, L.PH. - Documents of the persecution of the Dutch Jewry 1940 - 1945..
002472: POLAK, L.PH. - Documenten van de Jodenvervolging i n Nederland 1940-1945..
013345: POLAK, L.PH. - Documenten van de Jodenvervolging i n Nederland 1940-1945..
004803: POLDERS, LOEK (SAMENSTELLING) - Als een god in Overijssel..
011734: POLL, WILLEM VAN DE - De Nederlandse Antillen. Een fotoreportage van land en volk..
011733: POLL, WILLEM VAN DE - Suriname. Een fotoreportage van land en volk..
010004: POLL, WILLEM VAN DE - Nazi hel SS/ Nazihel SS. (Uitgave van oorlogsfoto's met medewerking van de P.W.D. Shaef Mission Netherlands, bijeengebracht door Willem van de Poll.).
000158: POLL, WILLEM VAN DE - Kerels Van De Daad. Onze Oorlogsvrijwilligers In Malakka En Indie.
000157: POLL, WILLEM VAN DE - Kerels Van De Daad. Onze Oorlogsvrijwilligers In Malakka En Indie.
002644: POLMAN, S.W.R. + JONKER, J. + DIJKSLAG, H. + BOS, W. - Almanak Van Het Corpus Studiosorum in Academia campensi Fides Quaerit Intellectum1955, 63e Jaargang.
001732: POLNAY, PETER DE - Isabella II. Koningin Bij De Gratie Van Generaals in Een Gistend Spanje 1830-1904..
008191: PONNE, W.J. + RINSEMA, T.J. - Meppel in de Twintigste Eeuw..
010396: PONTEN, JOSEF - De Bokkerijders..
000148: POORT, W.A. + HOOGVLIET, TH. N. - Slagschaduwen over Nederland. De geschiedenis van de oorlog van 10 tot en met 28 Mei 1940 op Nederlands grondgebied in Europa..
011975: POORTERMAN, H.W. - Karel Overijssel. Een Christenrebel..
016000: POORTVLIET, RIEN - Kabouter Kinderversjes..
012593: POORTVLIET, RIEN - Te hooi en te gras. Een boek over boeren, vee en boerderijen en zo meer . . ..
012595: POORTVLIET, RIEN - De ark van Noach, of Ere wie ere toekomt..
012588: POORTVLIET, RIEN - Te hooi en te gras. Een boek over boeren, vee en boerderijen en zo meer . . ..
011656: POORTVLIET, RIEN - Jachttekeningen..
012405: POORTVLIET, RIEN - Braaf..
012591: POORTVLIET, RIEN - Braaf..
012136: POORTVLIET, RIEN - Aanloop..
013373: POORTVLIET, RIEN - Langs het tuinpad van mijn vaderen..
012590: POORTVLIET, RIEN - Van de hak op de tak. Een prentenboek over van alles en nog wat..
012401: POORTVLIET, RIEN - De ark van Noach, of Ere wie ere toekomt..
014274: POORTVLIET, RIEN - De ark van Noach, of Ere wie ere toekomt..
014377: POORTVLIET, RIEN - Jachttekeningen..
014275: POORTVLIET, RIEN - Kabouter Spreekwoorden..
010644: POPPEMA, MR. S.H. + TREU, H.A. + DIJK, DRS. P.J.J. VAN + BOUT, MR. L. VAN DEN + BOS, R.G.A. + WINKELMAN, D. - Water ter verdediging. Vestingbouwkundige bijdragen 1993..
000357: POPTA, E.W. VAN + SCHULTEN, DR. C.M. - Nederlandse Militaire Voertuigen. Transport en tractie van de Koninklijke Landmacht. De motorisering van onze Koninklijke Landmacht. Serie Militair Memoriaal 3..
011145: PORS, HENK - Keizer Wilhelm II. Asielzoeker in Nederland.
013978: PÖRTNER, RUDOLF - Oude beschavingen in nieuw licht. Nieuwe inzichten van de moderne archeologie..
012938: PÖRTNER, RUDOLF - De strijd om het Heilige Graf. Waarheid en legende van de Kruistochten.
014048: PÖRTNER, RUDOLF - Die Wikinger-Saga..
005513: POS, DS. A. - De Waarheid Omtrent Hitler. Zaaier-bibliotheek 10e Jaargang No. 2..
006068: POS, DR. H.J. - Anti-semitisme en Jodendom. Een bundel studies over een actueel vraagstuk..
002165: POST, JACQUES (SAMENSTELLING EN REDACTIE) - Er was eens...... Een reisgids naar het onbekende. M 25 jaar science fiction & fantasy..
010880: LIMBURGSCHE POST - Bokkerijders in de Kempen. Verhaal der bandieterijen in Belgisch- en Nederlands-Limburg gedurende de 2de helft der 18e eeuw..
014637: POST, HANS - Bloed, zweet en kogels. De wetenschap als rechercheur..
006474: POST, HANS - Bandjir over Noord-Sumatra. Politionele actie. Boek 1 van de gelijknamige trilogie..
007107: POST, KEES - De Kop van Overijssel. Triangelreeks..
015969: POST, JOOST, VAN DER + DORLEIJN, PETER - En wend het roer gezwind . . ..
000333: POST, HANS - Politionele Actie. Boek II van de trilogie. Bandjir over Noord-Sumatra.
000833: POST, HANS - Bandjir over Noord-Sumatra. Politionele actie. Boek 1 van de gelijknamige trilogie..
014626: POSTMA, JAN - Bloedbad in Lucaswolde. Opzienbarende misdaden in Nederland..
005010: POSTMA, JAN - Het dossier Agnes Koopmans.
001513: POSTMA, S.J. - Hu-Bo-Be. De strategische VerVa in de oorlogsdagen van 1940.
014651: POSTMA, JAN - Commissaris Van Beek & de Gooise moordenaar..
012033: POTET, JACQUES - Le bataillon de Guerilla de l'Armagnac 158e R.I : Au coeur de la Résistance en Gascogne dans la libération du Sud-Ouest de la France, 1940-1945..
013176: POTHUIS-SMIT, C. - Oorlogsdagboek van een Hollands meisje ..
010037: POTTGIESSER, HANS - Die Deutsche Reichsbahn im Ostfeldzug 1939 - 1944. Die Wehrmacht im Kampf Band 26..
000327: POWELL, G. + KESSEL, LIPMANN / ST. JOHN, JOHN - Van de Hemel in de Hel. De helden van Arnhem + Een chirurg valt uit de lucht..
000321: POWELL, G. + KESSEL, LIPMANN + ST. JOHN, JOHN - Van de Hemel in de Hel. De helden van Arnhem + Een chirurg valt uit de lucht..
000326: POWELL, GEOFREY - The Devil's Birthday. The Bridges to Arnhem 1944. Foreword By General Sir John Hackett.
002162: POWERS, TIM - De poorten Van Anubis.
014186: POWLING, CHRIS - Roald Dahl. Een biografie: 13 september 1916 - 23 november 1990. Een biografie..
001677: PRAUSE, GERHARD - Herodes de Grote. Koning der Joden. Moordenaar of politiek genie?.
014416: PRESSER, J. DR. - Ondergang. De vervolging en verdelging van het Nederlandse Jodendom 1940 - 1945, 2 delen..
012610: PRESSER, J. DR. - Ondergang. De vervolging en verdelging van het Nederlandse Jodendom 1940 - 1945, 2 delen..
002238: PRESSER, J. DR. - Ondergang. De vervolging en verdelging van het Nederlandse Jodendom 1940 - 1945, 2 delen..
015244: PRESSLER, MIRJAM - Daar verlang ik zo naar. Het levensverhaal van Anne Frank..
015011: PRESTON, DIANA - Wilful Murder. The Sinking of the Lusitania..
006675: PRESTON, ANTHONY (FOREWORD) - Jane's fighting ships of world war II. A comprehensive encyclopedia encyclopdia with more than 1000 Illustrations..
002351: PRESTON CHANEY JR., OTTO - Zjoekov, Maarschalk van de Sovjetunie. Bibliotheek van de Tweede Wereldoorlog..
002359: PRESTON CHANEY JR., OTTO - Zjoekov Maarschalk van de Sovjetunie. Kopstukken uit de Tweede Wereldoorlog..
002335: PRICE, ALFRED - De Luftwaffe. Opgang en einde van de Duitse luchtmacht. Bibliotheek van de Tweede Wereldoorlog..
003885: PRICE, ALFRED - De Luftwaffe. Opgang En Einde Van De Duitse luchtmacht. Bibliotheek Van De Tweede Wereldoorlog..
003880: PRICE, ALFRED - De Luftwaffe..
011055: PRICK VAN WELY, M. - Volkssprookjes en legenden uit Turkije..
011051: PRICK VAN WELY, M.A. - Japanse sagen en verhalen..
009181: PRIEN, GÜNTHER - Mijn weg naar Scapa Flow..
005556: PRIMO, FRANS - Langs de wegen van gewond Vlaanderen Een Oorlogsdocument..
015190: PRINGLE, HEATHER - Het Mummie congres. Wetenschap, obsessie en de onsterfelijke doden..
003402: PRINS, PIET (= P. JONGELING) - Snuf en de jacht op de Vliegende Volckert..
014375: PRINS, PIET (= P. JONGELING) - Snuf en de jacht op Vliegende Volckert..
015112: PRINS, PIET (= P. JONGELING) - Onder de Geuzenvlag..
014391: PRINS, PIET (= P. JONGELING) - Wapens in de winternacht. Een Zuid-Hollands dorp in bezettingstijd..
003894: PRINS, PIET (= P. JONGELING) - Daan En Sietze Vechten Voor De Vrijheid.
003897: PRINS, PIET (= P. JONGELING) - Vier Vrienden en een vigilante.
016017: PRINS, PIET (= P. JONGELING) - Wapens in de winternacht. Een Zuid-Hollands dorp in bezettingstijd..
003399: PRINS, PIET (= P. JONGELING) - Snuf en het spookslot..
015111: PRINS, PIET (= P. JONGELING) - De zwerftocht van De IJsvogel.. Snuf - cyclus / Snuf de hond..
012907: PRINS, PIET (= P. JONGELING) - Snuf de Hond..
012905: PRINS, PIET (= P. JONGELING) - Snuf en de verborgen schat..
012906: PRINS, PIET (= P. JONGELING) - Snuf en het spookslot..
000784: PRINS, PIET (= P. JONGELING) - Jack en Sheltie.
001051: PRINS, PIET (= P. JONGELING) - Holland onder het Hakenkruis, Deel 2. Vervolgd door de vijand..
001052: PRINS, PIET (= P. JONGELING) - Holland onder het Hakenkruis, Deel 3. Vechters voor de vrijheid..
001823: PRINS, PIET (= P. JONGELING) - Jeroen en Joost op avontuur..
001825: PRINS, PIET (= P. JONGELING) - Wambo, De Jonge Papoea.
001826: PRINS, PIET (= P. JONGELING) - Wambo, De Jonge Papoea.
001828: PRINS, PIET (= P. JONGELING) - Wambo vindt het geluk..
001832: PRINS, PIET (= P. JONGELING) - De Wonderlijke Reis Van Sjoerd Douwema.
001834: PRINS, PIET (= P. JONGELING) - Jeugdland, Deel I, Rob En Roland. Een Boeiende Reeks Leerboekjes Voor De Christelijke School.
001835: PRINS, PIET (= P. JONGELING) - Jeugdland, Deel 2, Rob En Roland Op De boerderij. Een Boeiende Reeks Leerboekjes Voor De Christelijke School.
001836: PRINS, PIET (= P. JONGELING) - Jeugdland, Deel 3, De Bengels Van berkenhof. Een Boeiende Reeks Leerboekjes Voor De Christelijke School.
001837: PRINS, PIET (= P. JONGELING) - Jeugdland, Deel 4, Joop De Jager. Een Boeiende Reeks Leerboekjes Voor De Christelijke School.
001838: PRINS, PIET (= P. JONGELING) - Jeugdland, Deel 5, Het Zonnige eiland. Een Boeiende Reeks Leerboekjes Voor De Christelijke School.
001839: PRINS, PIET (= P. JONGELING) - Jeugdland, Deel 6, Tussen Wad En noorderstrand. Een Boeiende Reeks Leerboekjes Voor De Christelijke School.
001840: PRINS, PIET (= P. JONGELING) - Jeugdland, Deel 7, Door De Poolzee Naar De peperlanden. Een Boeiende Reeks Leerboekjes Voor De Christelijke School.
001841: PRINS, PIET (= P. JONGELING) - Jeugdland, Deel 8, De Sprinkhanen komen!. Een Boeiende Reeks Leerboekjes Voor De Christelijke School.
001842: PRINS, PIET (= P. JONGELING) - Jeugdland, Deel 9, Anak, De Eskimojongen. Een Boeiende Reeks Leerboekjes Voor De Christelijke School.
001843: PRINS, PIET (= P. JONGELING) - Jeugdland, Deel 10, Joessoef Vindt Een Grote schat. Een Boeiende Reeks Leerboekjes Voor De Christelijke School.
001844: PRINS, PIET (= P. JONGELING) - Jeugdland, Deel 1 Tot En Met 10. Een Boeiende Reeks Leerboekjes Voor De Christelijke School.
004706: PRINS, PIET (= P. JONGELING) - De Tirannie Verdrijven.
002633: PRINS, PIET (= P. JONGELING) - Wambo vindt het geluk.
002812: PRINS, PIET (= P. JONGELING) - Wambo, De Zwarte Zwerver.
003783: PRINS, PIET (= P. JONGELING) - Toen de morgen kwam..
004270: PRINS, PIET - The Partisans. The Shadow Series 4.
004609: PRINS, PIET (= P. JONGELING) - Jack en Sheltie.
004756: PRINS, PIET (= P. JONGELING) - Het Gouden Sierraad.
004819: PRINS, PIET (= P. JONGELING) - De Wonderlijke Reis Van Sjoerd Douwema.
013229: PRINS, PIET (= P. JONGELING) - Vier Vrienden en een vigilante.
016027: PRINS, PIET (= P. JONGELING) - Jeroen en Joost als kapers op de wilde kust (2de druk).
001824: PRINS, PIET (= P. JONGELING) - Jack en Sheltie.
013496: PRINS, PIET (= P. JONGELING) - Vechters op de Veluwe. Een spannend jaar voor Clara en Wim..
013232: PRINS, PIET (= P. JONGELING) - Snuf en het spookslot..
013233: PRINS, PIET (= P. JONGELING) - Snuf en de verborgen schat..
015002: PRINS, PIET (= P. JONGELING) - Snuf en de jacht op de Vliegende Volckert..
000787: PRINS, PIET (= P. JONGELING) - Holland onder het Hakenkruis, Deel 4. Van strijd en overwinning..
010732: PRINS, PIET (= P. JONGELING) - Onder de Geuzenvlag..
010731: PRINS, PIET (= P. JONGELING) - Onder de Geuzenvlag..
015114: PRINS, PIET (= P. JONGELING) - Toen de morgen kwam..
014764: PRINS, PIET (= P. JONGELING) - Jeroen en Joost op avontuur..
015848: PRINS, PIET (= P. JONGELING) - Om het hart van Holland..
005192: PRINS, PIET (= P. JONGELING) - Snuf en de IJsvogel..
013775: PRINSEN GEERLINGS, E.M.J. + VOOGD, L.D. DE - Computer astrologie. Berekenen van astrologische gegevens via de computer. Met aanvullende programma's voor numerologie en bioritmen. Veen's Astrologische Reeks..
013342: PRINSEN, BEN + EDUCATIEVE DIENST HERINNERINGSCENTRUM KAMP WESTERBORK - Tot nader order vrijgesteld. Lesbrief 3 Over de geschiedenis van Kamp Westerbork..
002323: PRITCHARD, R. JOHN - De Brand in Het Rijksdaggebouw.
003117: PRITCHARD, R. JOHN - De brand in het Rijksdaggebouw. Voorwendsel voor de Nazi-Machtsgreep. Bibliotheek van de Tweede Wereldoorlog.
005821: PRITCHARD, R. JOHN - De brand in het Rijksdaggebouw. Voorwendsel voor de Nazi-Machtsgreep. Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog..
013809: PRIVAT, MAURICE - Handboek der practische astrologie..
014024: PROCTOR, G. L. - The Vikings. Then and There Series..
015637: PROPP, VERA - Toen de soldaten weg waren..
008332: PRUD'HOMME VAN REINE, DR. R.B. + ACDA, DRS. G.M.W. + AKVELD, DRS. L.M. + DAALDER, DRS. R. + ROYEN, DR. P.C. VAN - Schepen Bij De Vleet. Maritieme Musea in Nederland En België..
012872: PUGA, MARÍA TERESA - Matrimonios de la Casa Real Española (s. XIX-XX)..
015291: PUHONÝ, KAREL - Natuurlijk conserveren..
013169: PUT, JEAN - 10 mei 1940. Jongens van de Werfreserve. Vlucht naar Bournac..
012298: PUTLITZ, WOLFGANG ZU - In rok tussen de Bruinhemden. Herinnering van een Duits diplomaat..
013985: PUTNAM, JAMES - Ooggetuigen. Mummies. Ontdek de eeuwige geheimen van de mummies van de gebalsemde doden uit het oude Egypte, tot de lijken in venen, zand en ijs. In samenwerking met het British Museum, Londen..
014135: PYLE, ERNIE - Zoo was de mensch. Dappere kerels. Het laatste hoofdstuk Complete set 3 delen..
011023: PYLE, ERNIE - Zoo was de mensch. Dappere kerels. Het laatste hoofdstuk Complete set 3 delen..
013663: QUÉRÉ, MATTHIEU - En de dorpsklok luidde weer . . . Gedenkboek ter gelegenheid van vijftig jaar vrijheid in Vaassen..
011537: QUERINI, DARIO G.C. - TuttiFrutti Fantasie. Alles aus Früchten..
003542: QUINTANILLA, JOSELUIS - Sofia Reina De Espana.
004117: RAADERSMA, L.J. (REDACTIE) - De Practische Imker. Geïllustreerd Nederlansch Maandblad Voor Bijenteelt. 1932, 26ste Jaargang..
013444: RAAIJ, STEFAN VAN + SPIES, PAUL - In het Gevolg van Willem III & Mary. Huizen en Tuinen uit hun tijd..
012835: RAAK, CEES VAN - Vorstelijk begraven en gedenken. Funeraire geschiedenis van het Huis Oranje-Nassau..
011913: RABOBANK - Rabobank IJsselmuiden bestaat 75 jaar en viert feest met u. 1906 - 1981.
011213: RADECKE, A. - De grote tragedie van Arnhem. Roman. Duizenden vielen uit de hemel en verdwaalden in de hel van Arnhem. Oorlogsbelevenissen nr. 9..
002289: RADÓ, A. - Fuhrer Durch Die Sowjetunion.
012863: RADU HOHENZOLLERN-VERINGEN, H.S.H. PRINCE - H.M. King Michael I of Romania. A Tribute / S.M. le Roi Michel I de Roumanie - Un homage..
004161: RAEPHORST, MARIJKE VAN - Het Hele Jaar Rond... Van Sinterklaas Tot Sintemaarten. Verhalen En volksverhalen, Sprookjes En Legenden, Volksgebruiken En Jaarfeesten.
012959: RALL, HANS + RALL, MARGA - Die Wittelsbacher in Lebensbildern..
013483: RAMAEKERS O.S.B.,W. - Martelaren van 's-Heerenberg..
015400: RAMBONNET, J.J. - Padvinders. De padvindersbeweging, zooals die voortgekomen is uit het leven van Lord Baden Powell of Gilwell. Met 65 foto-pagina's. Prent en Plaat no.2..
014434: RAMSEY, WINSTON G. - The Blitz. Then and Now Volumes 1, 2 and 3. In slipcase.
013152: RANDIER, JEAN - Nautische instrumenten..
007807: RANDWIJK, H.M. VAN - In de schaduw van gisteren. Kroniek van het verzet 1940-1945..
009237: RATSMA, P. - Rotterdam-Zuid in oude ansichten..
000423: RAWLING, GERALD - Cinderella Operation. The Battle for Walcheren 1944.
015534: RAWSON, ANDREW - Walcheren. operation infatuate. Battleground Europe, Belgium - Holland..
015182: RAY, JOHN - The Battle of Britain. Dowding and the First Victory, 1940. Cassell Military Paperbacks..
005677: RAYMAKERS, WIL + WILMS, THIJS - Boes. Deel 2. Deel Twee..
005681: RAYMAKERS, WIL + WILMS, THIJS - Boes. Deel 6. Deel Zes..
005683: RAYMAKERS, WIL + WILMS, THIJS - Boes. Deel 8. Deel Acht..
005684: RAYMAKERS, WIL + WILMS, THIJS - Boes. Deel 9. Deel Negen..
005685: RAYMAKERS, WIL + WILMS, THIJS - Boes. Deel 9. Deel Negen..
005686: RAYMAKERS, WIL + WILMS, THIJS - Boes. Deel 10. Deel Tien..
011728: RAYMOND, ALEX - Flash Gordon, (Bruna) (1) De Tiran van Mongo + In het onbekende Noordland (2) Confrontatie met Ming + De Technici van Mongo (3) In het Onderwaterrijk van Mongo + Het Oerwoudrijk van Mongo (4) Het Oerwoudrijk van Mongo II + De vogelvrijen van Mongo..
008494: READER'S DIGEST N.V. (SAMENSTELLING) - Gevaarlijke Opdrachten En Geheime Missies Van spionnen, Agenten En Soldaten in de Tweede Wereldoorlog. 2 Delen Complete Set..
013767: REDACTIECOMMISSIE - Voortgang. Een bundel theologische opstellen ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de Theologische Hogeschool der Gereformeerde kerken te Kampen..
000935: REDEKE, DR. H.C. - De Noordzee Visserij.
006124: REDEKE, MARTIN - 50 jaar Bruynzeel. 1897-1947.
011716: REDEKE, DR. H.C. - De visschen van Nederland..
014778: REDIMAN - Woordenlijst Nederlands - Surinaams..
012422: REDING, RAYMOND + HUGUES, FRANÇOISE - Ronnie Hansen vertelt, Vooruit de Rode Duivels!.
003595: REED, JANE - Jubilee, a Celebration of the Queen's Silver Jubilee 1952-1977.
015397: REEDIJK, LOURENS - De Rotterdamse razzia van 1944. Dagboek van een scholier..
005264: JAN STAVAST REEKS - Handen Omhoog, Gentlemen! De Moedige Daad Van Een Vijftienjarige. Jan Stavast Reeks No. 24.
005265: JAN STAVAST REEKS - Een Onderzeeër Redt vliegers. Jan Stavast Reeks No. 31..
006273: JAN STAVAST REEKS - Gevaar! - Mijnen!. Jan Stavast Reeks No. 37..
006274: JAN STAVAST REEKS - Stofwolk En Neptunes. De Jacht Op Convooien in Den Atlantischen Oceaan. Jan Stavast Reeks No. 25..
015604: REELICK, LEX + SWANENBERG, COR + VERZANDVOORT, DRS. ERWIN + WOUTERS, MICHEL - Bosch' woordenboek..
006620: REEMAN, DOUGLAS - In naam der Koningin..
008323: REEMAN, DOUGLAS - De Vrijwilligers..
006687: REEMAN, DOUGLAS - H.M.S. Serpent Slaat Terug!.
014388: REEMAN, DOUGLAS - In naam der Koningin..
014509: REEMAN, DOUGLAS - Blazoen van eer..
014507: REEMAN, DOUGLAS - Het laatste gevecht. Oorlogsroman..
005824: REEMAN, DOUGLAS - Eskader Des Doods..
005829: REEMAN, DOUGLAS - Blazoen van Eer..
011736: REEMAN, DOUGLAS - Vuur aan de horizon. Oorlogsroman..
015493: REEMAN, DOUGLAS - Douglas Reeman omnibus.De zee als slagveld. De allergevaarlijkste opdracht..
004902: REEMS, B.A. VAN - Lijndiesellocs in West-Europa 1945-heden..
011450: REEN, TON VAN - Vurige Ruiters. De Bende van de Bokkerijders.
002215: REESKAMP, J.H.E. DR. - Locomotieven. Alkenreeks Nr. 42.
015651: REESKAMP, JAN - Trams en Tramlijnen. De electrische tram in en om Utrecht. (Utrecht; Utrecht - Zeist; Amersfoort - Zeist - Arnhem). Deel 3..
012657: REESKAMP, J.H.E. DR. - Reizen en pleisteren..
005795: REETZ, WILHELM + MÖSSLANG, HUGO - Signaal 1943. Nummer 7. 1ste April-aflevering 1943..
003531: REETZ, WILHELM + MOSSLANG, HUGO - Signaal 1944. Nummer 1 - 1944..
003529: REETZ, WILHELM + MOSSLANG, HUGO - Signaal 1943. Nummer 20. 2de October-afl. 1943.
005800: REETZ, WILHELM + MOSSLANG, HUGO - Signaal 1944. Nummer 3 - 1944..
005784: REETZ, WILHELM + MÖSSLANG, HUGO - Signaal 1942. Nummer 13. 2e Juni-aflevering 1942..
005786: REETZ, WILHELM + MÖSSLANG, HUGO - Signaal 1942. Nummer 17. 1e September-aflevering 1942..
005791: REETZ, WILHELM + MÖSSLANG, HUGO - Signaal 1943. Nummer 1. 1ste Januari-aflevering 1943..
005794: REETZ, WILHELM + MÖSSLANG, HUGO - Signaal 1943. Nummer 6. 2de Maart-aflevering 1943..
005797: REETZ, WILHELM + MÖSSLANG, HUGO - Signal 1943. Nr. 15. 1 August-Heft 1943..
005798: REETZ, WILHELM + MÖSSLANG, HUGO - Signaal 1943. Nummer 17. 1ste September-aflevering 1943..
003532: REETZ, WILHELM + MOSSLANG, HUGO - Signaal 1944. Nummer 4 - 1944..
003534: REETZ, WILHELM + MOSSLANG, HUGO - Signaal 1944. Nummer 6 - 1944..
013987: REEVES, NICHOLAS + WILKINSON, RICHARD H. - Dal der Koningen. Graftomben en schatten van de grootste farao's..
014036: REEVES, NICHOLAS + WILKINSON, RICHARD H. - Das Tal der Könige. Geheimnisvolles Totenreich der Pharaonen..
015354: REGTEREN ALTENA, H.H. VAN - Vondsten onder de Sint Olofskapel. Stadskernonderzoek in Amsterdam..
010036: REHM, WALTER - Jassy. Schicksal einer Division oder einer Armee? Die Wehrmacht im Kampf Band 21..
010903: REICHENBACH, PAUL - Sinterklaas en de Zepernoten..
015103: REICHENBACH, PAUL - Zwolse Blauwvingers. Verhalen onder de Sassenpoort. (gesigneerd)..
008151: REICHENBACH, PAUL - De Schat van de Sassenpoort. De Avonturen Van Kim & Eddy, Deel 2..
010793: REICHENBACH, PAUL + RIPKE, RIEKIE (SAMENSTELLING) - Kampen in Tekst en Muziek. Verhalen en een CD met de bekendste liedjes over Kampen door diverse koren en solisten..
002652: REICHENBACH, PAUL - Kamper Uiensoep, 15 Vrolijke Verhalen Over Kampen En Haar Inwoners.
008010: REICHENBACH, PAUL - Zwolse Blauwvingers. Verhalen onder de Sassenpoort..
012386: REIMANN, VIKTOR - Joseph Goebbels. Hitlers geniale propagandamachine..
003452: REINDL, HELGE - Zita, Eine Kaiserin Kehrt Heim.
013348: REINERS, HERBERT - Kriegsgefangenenlager Wickrathberg 1945 (POW TE A-9). Ein Beitrag zur Mönchengladbacher Stadtgeschichte..
013812: REINICKE, WOLFGANG - Handboek voor de beginnende astroloog. Maak zelf uw horoscoop..
013645: REININK, MAARTEN - Dagboek voor New York. Brieven van een zestienjarige uit bezet Nederland aan een Joods meisje in Amerika. Ingeleid en toegelicht door Wessel Reinink..
015829: REIS, VLADIMÍR - Sprookjes van de Stille Zuidzee. Mythen, sprookjes en legenden uit Australië, Melanesië, Micronesië en Polynesië..
016053: REISS, JOHANNA - Geen slecht jaar. Vervolg van het boek De Schuilplaats..
003774: REISS, JOHANNA - De Schuilplaats..
015959: REISS, JOHANNA - Geen slecht jaar. Vervolg van het boek De Schuilplaats..
002205: REITH, B.A.J. - Monki op Bali..
013469: REK, J. DE - Sesam Geschiedenis der Nederlanden, 12 delen. Complete set.
011737: REMARQUE, ERICH MARIA - De hemel kent geen gunstelingen..
010852: REMARQUE, ERICH MARIA - De zwarte obelisk.
015985: REMARQUE, ERICH MARIA - Van het Westelijk Front geen nieuws. (16de druk).
014718: REMARQUE, ERICH MARIA - Van het Westelijk Front geen nieuws..
016078: REMARQUE, ERICH MARIA - Van het Westelijk Front geen nieuws. (16de druk).
016079: REMARQUE, ERICH MARIA - Erich Maria Remarque trilogie (1) Van het Westelijk Front geen nieuws.(2) De weg terug (3) Drie kameraden ..
014255: REMARQUE, ERICH MARIA - Arc de Triomphe.
013714: REMARQUE, ERICH MARIA - De hemel kent geen gunstelingen..
014932: REMARQUE, ERICH MARIA - De weg terug..
010849: REMARQUE, ERICH MARIA - De weg terug..
010850: REMARQUE, ERICH MARIA - De hemel kent geen gunstelingen..
015773: REMARQUE, ERICH MARIA - Im Westen nichts Neues. Mit Materialien und mit einem Nachwort von Tilman Westphalen. (19th edition)..
013729: REMARQUE, ERICH MARIA - Der Weg zurück (1. - 50. Tausend).
014250: REMERY, A.H.F. - Someren en Lierop in oude ansichten..
015934: RENAUD, PROF. DR. J.G.N. + VERLINDE, DRS. A.D. + VRIES, ING. D.J. DE + GOUBITZ, O. + VONS-COMIS, DRS. S.Y. + ZIJLSTRA-ZWEENS, DRS. H.M. + BEEK, DRS. A.G. VAN + IJZEREEF, DR. G.F. + VILSTEREN, V.T. VAN + BEEK, R. VAN - Het kasteel Voorst. Macht en val van een Overijsselse burcht circa 1280-1362 naar aanleiding van een opgraving..
016049: RENES-BOLDINGH, M.A.M. - Vrouwe Rixt van Ameland..
004808: RENGERSEN, A. - Een winter op Schokland..
012128: RENS, ARIE - Het Regiment Huzaren. Prins Alexander. De Geschiedenis Van Het Hofregiment 1672-1994. Soft cover..
005258: RENS, ARIE - Het Regiment Huzaren. Prins Alexander. De Geschiedenis Van Het Hofregiment 1672-1994.
012870: REUTER, RAYMOND + CALMES, CHRISTIAN - Jean, Grand-Duc de Luxembourg. Un Souverain et son Pays. Jean, Großherzog von Luxemburg. Ein Fürst und sein Land. Jean, Grand-Duke of Luxemburg. A Soverign and his Country..
013873: REVE, KAREL VAN HET - Een dag uit het leven van de reuzenkoeskoes..
013869: REVE, KAREL VAN HET - Freud, Stalin en Dostojevski..
013872: REVE, KAREL VAN HET - Afscheid van Leiden..
013880: REVE, KAREL VAN HET - Nacht op de kale berg. Salamander 716..
013879: REVE, KAREL VAN HET - Uren met Henk Broekhuis..
013878: REVE, KAREL VAN HET - Lenin heeft echt bestaan..
013876: REVE, KAREL VAN HET - Siberisch dagboek..
013877: REVE, KAREL VAN HET - Een dag uit het leven van de reuzenkoeskoes..
013871: REVE, KAREL VAN HET - Het geloof der kameraden. Kort overzicht van de communistische wereldbeschouwing..
012887: REVE, GERARD - De Vierde Man.
008555: REVE, GERARD KORNELIS VAN HET - Op Weg Naar Het Einde..
003671: REVE, GERARD - Brieven aan Josine M. 1959 - 1975..
003672: REVE, GERARD - Brieven Aan Bernard S. 1965 - 1975.
003677: REVE, GERARD KORNELIS VAN HET - Vier Wintervertellingen.
003678: REVE, GERARD KORNELIS VAN HET - The Acrobat and Other Stories.
003680: REVE, GERARD - Lieve Jongens.
003681: REVE, GERARD - Een Circusjongen.
003682: REVE, GERARD - Oud En Eenzaam.
003683: REVE, GERARD - Ik Had Hem Lief.
003685: REVE, GERARD - Moeder En Zoon.
003686: REVE, GERARD - Een Eigen Huis.
003688: REVE, GERARD - De Stille Vriend.
003689: REVE, GERARD - Wolf.
003691: REVE, GERARD KORNELIS VAN HET - Vier Wintervertellingen.
003692: REVE, GERARD - Tien vrolijke Verhalen.
003694: REVE, GERARD KORNELIS VAN HET - Op weg naar het einde..
003698: REVE, GERARD - Het Lieve Leven.
003699: REVE, GERARD - De Taal Der Liefde.
003706: REVE, GERARD - Reve Jaarboek 1.
003707: REVE, GERARD - Reve Jaarboek 2.
003708: REVE, GERARD - Reve Jaarboek 3.
003709: REVE, GERARD - Reve Tirade, Tirade Nummer 289.
003716: REVE, GERARD EN ANDEREN - Over Jan De Hartog.
004165: REVE, GERARD - Het Boek Van Violet En De Dood.
003684: REVE, GERARD - De Vierde Man.
003714: REVE, GERARD + CARMIGGELT, SIMON - In Gesprek..
007924: REVE, GERARD + SCHAFTHUIZEN, JOOP - Album Gerard Reve..
003717: REVE, GERARD - Tussen chaos en orde. Essays over het werk van Gerard Reve..
013874: REVE, KAREL VAN HET - De ondergang van het morgenland..
008977: REVE, GERARD KORNELIS VAN HET - Op weg naar het einde..
013870: REVE, KAREL VAN HET - Luisteraars!..
002415: REY, LESTER DEL - Junior Jongensboekenserie nr. 107. Gestrand op Mars..
014621: REYNOLDS, ANNA - Vergeef me, ik wist niet wat ik deed..
007663: RHEBERGEN, WIM + RHEBERGEN, PETER - Vermist boven de Achterhoek. Neergestortte geallieerde vliegtuigen, tijdens de tweede wereldoorlog, historische feiten en achtergronden..
012428: RHIJN, ALEID VAN - Avontuur in de Ardennen..
000618: RHIJN, ALEID VAN - Spoken in IIIA.
015501: RHOER, SONJA VAN DER - Margriet Kookboek. Het complete basiskookboek..
014468: RIBBENS, KEES - Bewogen jaren Zwolle in de Tweede Wereldoorlog. Publikaties van de IJsselakademie nr. 58..
014458: RIBBENS, KEES - Historisch Album Overijssel..
014005: RICHARDS, JULIAN D. - English Heritage Book of Viking Age England..
012049: RICHARDS, FRANK - Billy Blunder komt met kerst, deel 3..
012048: RICHARDS, FRANK - Billy Blunder doet zijn best, deel 2..
012047: RICHARDS, FRANK - Billy Blunder op kostschool, deel 1..
008847: RICHARDS, FRANK - Billie Turf, Deel 18. Billie Turf Het Dikste Studentje Ter Wereld..
008131: RICHARDS, FRANK - Billie Turf, Deel 6. Billie Turf Het Dikste Studentje Ter Wereld..
008860: RICHARDS, FRANK - Billie Turf, Deel 31. Haaseje Over. Billie Turf Het Dikste Studentje Ter Wereld..
008859: RICHARDS, FRANK - Billie Turf, Deel 30. Dobbertje. Billie Turf Het Dikste Studentje Ter Wereld..
008844: RICHARDS, FRANK - Billie Turf, Deel 15. Billie Turf Het Dikste Studentje Ter Wereld..
014739: RICHARDS, FRANK - Bessie Turf, deel 4..
012050: RICHARDS, FRANK - Billy Blunder's dubbelganger, deel 4..
008841: RICHARDS, FRANK - Billie Turf, Deel 11. Billie Turf Het Dikste Studentje Ter Wereld..
008851: RICHARDS, FRANK - Billie Turf, Deel 22. Dikke Pret. Billie Turf Het Dikste Studentje Ter Wereld..
008840: RICHARDS, FRANK - Billie Turf, Deel 10. Billie Turf Het Dikste Studentje Ter Wereld..
008133: RICHARDS, FRANK - Bessie Turf, Deel 1..
008135: RICHARDS, FRANK - Bessie Turf, Deel 6..
009694: RICHARDS, FRANK - Billie Turf, Deel 5. Billie Turf het Dikste Studentje ter Wereld..
014738: RICHARDS, FRANK - Bessie Turf, deel 3..
014730: RICHARDS, FRANK - Billie Turf, deel 8. Billie Turf het dikste studentje ter wereld..
008154: RICHARDS, FRANK - Billie Turf, Deel 8. Billie Turf Het Dikste Studentje Ter Wereld..
014534: RICHARDS, T. + CLARKE, R. M. - Dodge WW2 Military Portfolio 1940-1945..
015621: RICHARDS, FRANK - Billie Turf, deel 7. Billie Turf het Dikste Studentje ter Wereld..
015220: RICHTERS, H. (VOORWOORD) - Nationaal Bevrijdingsmonument Wageningen. Ontworpen en vervaardigd door H. Richters onthuld door ZKH Prins Bernhard op 13 september 1951..
005764: RICHTHOFEN, BOLKO FRHR. V. - Kriegsschuld 1939-1941. Der Schuldanteil der anderen..
013044: RIETMAN, H. + BAKKER-RIETMAN, J. - In Genemuiden is niets gebeurd . . . Genemuiden 1940 - 1945..
008807: RIJKE, RINNES - Niet de schuld, wel de straf. Herinneringen van een NSB-kind..
002258: RIJKE, RINNES - Op zoek naar erkenning. De strijd van een NSB-kind om een plaats in de na-oorlogse samenleving..
000883: RIJNHOUT, BART M. - In dienst van hun naaste... Een stuk pilotenhulp in de tweede wereldoorlog..
007664: RIJNHOUT, BART M. - Het mysterie van L 7788. De lotgevallen van een Engelse bommenwerper en zijn Tsjechische bemanning 1940/1944..
013727: RIJNHOUT, BART - De Verloren Strijd. Een fotografisch overzicht van de massale duitse luchtinvasie in de meidagen van 1940..
013262: RIJNHOUT, BART M. + RENNISON, JOHN P. - The sky is our ocean. De rol van het 311 (Tsjechisch) R.A.F.-squadron tijdens de Tweede Wereldoorlog..
007330: RIJSINGEN, BERT VAN - Jules En Ollie, deel 9. Jules En Ollie in Rotterdam. Tamtam in Rotterdam..
001193: RINGELESTEIN, DR. D.G.G. + ROGGEVEEN, LEONARD - Van zingende torens en malende Molens.
001201: RINGELESTEIN, DR. D.G.G. + ROGGEVEEN, LEONARD - Drie Letters PTT.
000407: RINGNALDA JR, D. - Als een goed Soldaat. 2 Timotheus 2:3. De Kleine Sleutelreeks.
000826: RINGOIR, H. - De Nederlandse Infanterie..
013293: RINSER, LUISE - Dagboek uit de gevangenis..
003666: RIZZATTI, MARIA LUISA - Peter De Grote. De Groten van alle tijden..
015643: ROBB, FRANK - Het varen in zwaar weer met kleine schepen..
014958: ROBEERTS, N. - Het Nederlandse postduivenboek..
011714: ROBERTS, J.G. + MEURIKKEN, PETER - Vang Ruisvoorn. Bibliotheek voor de sportvisser..
000112: ROBERTSON, BRUCE - Aviation Archaeology. A Collectors Guide to Aeronautical Relics: airfields, autographs, Badges, Books, Nomeclature, Postcards, propellors, Records, research, Stamps and Wrecks..
002417: ROCHESTER, GEO. E. - Junior Jongensboekenserie nr. 113. Met slaande trom..
009065: RODENBURG, J.B. - Beknopte aardrijkskunde van Nederlandsch-Indië, Suriname en Curacao in 't bijzonder voor Candidaat-Hoofdonderwijzers..
015505: ROE, FRANK GILBERT - The North American Buffalo. A critical study of the species in its wild state..
000059: ROELAND, F.M. - Een dapper onderwijzer.
013700: ROELFS, JAN + WINTER, JAN B. DE - Brasemvissen. Met een bijdrage over brasemvissen in rivieren van Peter H. Tombleson, Secretary of the National Anglers Council. Serie Vissen vangen..
000975: ROELFS, JAN + BALK, JAAP TH. - Het Amsterdams Sinterklaasboek. Terugblik Op Activiteiten Van Gouden ICA.
001562: ROELFS, JAN - Dagen die je nooit vergeet. Een onopgesmukte herinnering voor Jong Nederland aan de bewogen dagen tussen zomer 1939 en najaar 1940, naar aanleiding van de lotgevallen van twee Amsterdamse jongens..
015142: ROELINK, DR. J. - Vlissinger Michiel..
014786: ROELOFS, BOB - Vernieling en vernieuwing. De wederopbouw van Arnhem 1945 - 1964. Historische Reeks Arnhem, deel 5..
016075: ROELOFS, ALEX + PUT, PAUL VAN DER - Dikke zoen voor Moeke. Brieven van een soldaat in Indie 1949-1950. Bezorgd door Paul van der Put..
013681: ROEP, THOM - Van Nul tot Nu, Deel 4. De vaderlandse geschiedenis vanaf 1940..
013680: ROEP, THOM - Van Nul tot Nu, deel 1. De vaderlandse geschiedenis tot 1648..
012585: ROEP, THOM - Douwe Dabbert. Deel 1. De avonturen van Douwe Dabbert. De Verwende Prinses..
016021: ROEP, THOM - Van Nul tot Nu, deel 2. De vaderlandse geschiedenis van 1648 tot 1815. (3de druk).
004839: ROEP, THOM - Van Nul tot Nu, deel 2. De vaderlandse geschiedenis van 1648 tot 1815..
007649: ROEP, THOM - Van Nul tot Nu, Deel 1. De vaderlandse geschiedenis tot 1648..
016022: ROEP, THOM - Van Nul tot Nu, Deel 4. De vaderlandse geschiedenis vanaf 1940. (2de druk).
004838: ROEP, THOM - Van Nul tot Nu, deel 1. De vaderlandse geschiedenis tot 1648..
015849: ROEP, THOM - Van Nul tot Nu, deel 5. De geschiedenis van het dagelijks leven..
013561: ROEP, THOM - Douwe Dabbert. Deel 19. De avonturen van Douwe Dabbert. Het schip van ijs..
015738: ROEPER, VIBEKE + PARTHESIUS, ROBERT + WAGENAAR, LODEWIJK + KUIPERS, MANS - De Batavia te water..
013998: ROESDAHL, ELSE - The Vikings..
014025: ROESDAHL, ELSE - The Vikings..

Next 1000 books from Erwin Strip- en boekantiquariaat

12/15