Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome deel IV
Description: LX + 274 + 76 p geb 25 cm, 38 platen, Nijhoff, 's-Gravenhage 1924. Inhoud: 1. Dr. G. van Hoorn: De fakkelloop. 2. Prof. Dr. A.W. Byvanck: Onderzoek te Pompeji. 3. Dr. H.M.R. Leopold: De twee tijdperken in den bouw van het Colloseum. 4. Dr. H.M.R. Leopold: Over de opgravingen in de kerk San Sebastiaano aan de Via Appia bij Rome. 5. H.M. Hoogewerff-Tamminen: De madonna van Acuto. 6. Dr. G.J. Hoogewerff: De beeldhouwkunst te Rome in den loop der XIVe eeuw. Het altaar en grafmonument van den kardinaal d'AlenÁon. 7. Dr. Raimond van Marle: Overzicht der voornaamste beschrijvingen van Rome uit den Vroeg-Christelijken tijd, Middeleeuwen en Renessance. Deel II: De beschrijvingen der 14e, 15e en 16e eeuw. 8. J. Q. van Regteren Altena: Nog een tekening door Lucas van Leyden in de Uffizi. 9. Dr. G.J. Hoogewerff: Jan van Scorel, enkele aanvullingen. 10. Dr. A Smijers: StudiŽn in ItaliŽ op hett gebied der Nederlandsche muziekgeschiedenis. 11. G.E. Uhlenbeek: Over Johannes Heckius. 12. Dr. J. Cornelissen: Maria de Medicis' komst in ons land [Aug. 1638]. 13. Dr. A.H.L. Hensen: De zeeslag voor Livorno. 14. Dr. F.C. Wieder: De atlas van Johannes Vingboons. 15. Beschrijvingen van ItaliŽ, voorkomende in reisboeken en aardrijkskundige werken tot 1900 in de Nederlanden geschreven of verschenen.

Keywords:

Price: EUR 17.00 = appr. US$ 18.48 Seller: Emporio Libri
- Book number: 23899

See more books from our catalog: Diversen