Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: VADEMECUM VAN DE OOST- EN WEST INDISCHE COMPAGNIE. HISTORISCH-GEOGRAFISCH OVERZICHT VAN DE NEDERLANDSE AANWEZIGHEID IN AFRIKA, AMERIKA, AZI╦ EN WEST-AUSTRALI╦ VANAF 1602 TOT HEDEN.
Description: 381 pp.; c.300 illus., biblio.. Text: Dutch. Utrecht, 2002. Cloth

Keywords: General & Miscellaneous

Price: EUR 45.00 = appr. US$ 48.91 Seller: Ethnographic Art Books/De Verre Volken
- Book number: 10315