Antiquariaat Duthmala
Kasterensestraat 15, 5298 NV Liempde, Nederland tel.: 00 (0)411-632043            Email: duthmala@wxs.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
198657: KOLEN, ERIC, - De Boom en andere Monumenten. Wandeling door het Dorp Heeze.
11710: KOLEN, ERIK E.A., - Brabants Cultuureigen, wat is dat eigenlijk?.
36304: KOLEN, ERIC E.A., - Het kleine bedreigde Brabantse Monument.
67360: KÖLKE, DR. A.J., - Haastrecht.
29302: KOLLENBURG, H.M.M. VAN, - Archief van de Heren van Oijen (1550-1899).
78410: KOLLER, DR. THEODOR, - Die Torf-Industrie.
76883: KOLLIS, H., - Overzicht van een Westfriese Familie Winkel Deel 1 en 2..
21541: KOLSTERS, JAN E.A., - De Beerzen van weleer.
60799: KOMPAGNIE, J.H., - Het Familiearchief van Heteren. Het Archief van de Solliciteur-Militair Paulus Gebhardt en Het Archief van de Commies van 's Lands Magazijnen te Delft, Dirk van Heemskerk.
74140: KOMPAGNIE, J., - Het Familiearchief van Heteren. Het Archief van de Solliciteur-Militair Paulus Gebhardt en Het Archief van de Commies van 's Lands Magazijnen te Delft, Dirk van Heemskerk.
35107: KOMRIJ, GERRIT, - Het Geld dat spant de Kroon. 250 Jaar pecuniaire Poëzie.
45009: KONDOR, P. LUIS, - Herinneringen van Zuster Lucia.
78055: KÖNIGER, ERNST, - Aus der Geschichte der Seilkunst. Von Ärzten, Badern & Chirurgen.
10841: KONIJNENBERG, E. DEN HAAG, - Scheiding van Maas en Waal.
64387: KONING, M. DE, - Boschbrand.
77953: KONING, JAN RUDOLPH DE , GEBOREN TE DORDRECHT, - Opmerkingen over Art. 194 der Gemeentewet.
75975: KONINGS, AD, - Mijn eerste Kippen.
77063: KONINKX, CHRISTIAN & PATRICK LEFÈVRE, - Boudewijn een Koning en zijn Tijd.
71026: KONSTAM, ANGUS, - Atlas van Middeleeuws Europa.
77975: KOOIMAN, MARINUS E.A., - Landschappen met Toekomstwaarde. Cultuurhistorische Karakteristiek van de Nationale Landschappen.
71958: KOOIMAN, D., - De Nederlandsche Gemeente in de negentiende en de twintigste Eeuw.
71762: KOOIMAN, D., - Parlementaire Geschiedenis Wijziging Financieele-Verhoudingswet en Werkloosheidszorg.
74047: KOOIMAN, D., - De Motor- en Rijwielwet met beknopt Overzicht van Stelsel en Inhoud der Wet en Aanteekeningen bij de Artikelen. Tweede Gedeelte.
67173: KOOIMAN, DICK, - India.
76081: KOOISTRA, R., - Konijnen houden als Liefhebberij.
76064: KOOISTRA, R., - Konijnen houden als Liefhebberij.
76065: KOOISTRA, R., - Konijnen houden als Liefhebberij.
71186: KOOL, EDUARD, - Inventaris van het Archief van de Multapatiorsbond, vanaf 1882 Volksbond, Vereniging tegen Drankmisbruik, vanaf 1975 Koninklijke Vereniging, Volksbond tegen Drankmisbruik, en van gedeponeerde Archieven. 1875-1983..
297151: KOOLEN, WILMA E.A, - Inventaris van de Archieven van de opgeheven Polders en Waterschappen (1689-1976) Deel I..
18677: KOOLEN, BERNARDINE, - Kijk, Helmond 1994..
355033: KOOLEN, TH., - Gedachten Rijmen en Mijmeringen.
36609: KOOLS, FRANK, - Acht Eeuwen Molens in Zundert en Rijsbergen.
24471: KOOLS, FRANK, - Vincent van Gogh en zijn Geboorteplaats. Als een Boer van Zundert.
235041: KOOLS, FRANK, - Zundert in oude Ansichten. Deel 3..
38448: KOOLS, TIJ, - De Na-Oorlogse Relatie tussen Antoon Coolen en Huub van Doorne.
65277: KOOLS, G.C., - Goedkoope Asfaltdeklagen op het Moment.
33960: KOOP, PAUL, - Arendonk en een eeuw Harmonie De Arend 1886-1986..
65373: KOOPER, J., - Rapport in zake eene Centrale Drinkwatervoorziening van de Provincie Groningen.
77936: KOOPER, J., - Het Waterstaatsverleden van de Provincie Groningen.
355017: KOOPMANS, FRITS UIT ETTEN LEUR, - Voor Jullie heb ik het gedaan.
101514: KOOPMANSCHAP, HANS, - Grensgebied tussen Zand en Veen. Een archeologisch Perspectief op de middeleeuwse Ontginnings- en Bewoningsgeschiedenis van de Langstraat en het aangrenzende Zandlandschap van Noord-Brabant.
27156: KOORN, FLORENCE EN MICHEL VAN DER EYCKEN, - Begijnen in Brabant.
69153: KOOTTE, T.G., - Rekkelijk of Precies. Remonstranten en Contraremonstranten ten tijde van Maurits en Oldenbarnevelt.
12656: KOOYMAN, TON, - De Bossche Tinnegieter en zijn Tin. Een Overzicht.
73795: KOPPEL, MENNO VAN DE, - Een bekeken Zaak: het laatste Decennium van de oude Tweede Kamer gefotografeerd.
121931: KOPS, WIM, - 's-Hertogenbosch. Een Rijke, Roerige en Roemruchte Historie.
71130: KOPS, HANS, - Duurzaamheid kàn.
78207: PROF. KOPS (RED.), - État d'Agriculture dans le Royaume des Pays-Bas durant l'année 1818, 1819, 1820..
71264: KORF, DINGEMAN, - Nederlandse Majolica.
78245: KORN, DR. V.E. & R. VAN DIJK, - Adatgrondenrecht en Domeinfictie. Twee Critieken.
76795: KORNAAT, KLAAS, - Bouwen aan een Stad van morgen. 85 Jaar Patrimoniums Woningstichting Vlaardingen.
67491: KORNFELD, HANS E.A., - Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Heimatschutz. Jahrgang 1952. Trier ein Zentrum abenländischer Kultur..
67463: KORNFELD, DR. HANS E.A., - Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Heimatschutz. Jahrgang 1955/1956. Die Heimat lebt. Bermächtnis und Verpflichtung.
67462: KORNFELD, DR. HANS E.A., - Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Heimatschutz. Jahrgang 1957. Die Mittelmosel.
18613: KORPORAAL, T.L. E.A., - Van uit-één tot bij-één. Fragmenten uit de Geschiedenis van Protestants Helmond en Helenaveen 1828-1987..
95573: KORSTEN, JAN & TON DUFFHUES, - Ondernemen in Kruiden. Kruiden- en Groentendrogerij van de NCB 1952 - 1997..
16614: KORSTEN, JAN, - De Lopende Rekening. Negentig Jaar Rabobank Moergestel 1912-2002..
295148: KORT, J.C., - Repertorium op de Lenen van de Hofstede Altena 1232-1650..
29639: INL.: DR. J.C. DE KORT, - Inventaris van de in 1441 geregistreerde Heusdense Charters.
29324: KORT, V.A.M. DE, - Inventaris van het Archief van de Heerlijkheid Asten 1337-1955..
74096: KORT, J.C. DE, - Het Archief van de Heren van Haarlem 1254-1321..
70422: KORTELING, HERMAN, - Het Christophorusbeeld.
64422: KORTENHORST, C.T., - Zwakzinningenzorg en geestelijke Volksgezondheid.
12796: KORTENHORST, DR. C. E.A., - Zesde Jaarverslag van de R.K. Charitatieve Vereeniging voor Geestelijke Volksgezondheid.
12797: KORTENHORST, DR. C. E.A., - Zevende Jaarverslag van de R.K. Charitatieve Vereeniging voor Geestelijke Volksgezondheid.
11721: KORTENHORST, C.T. UIT VUGHT, - Wat wil de Charitatieve Vereeniging voor Geestelijke Volksgezondheid?.
9624: KORTEWEG, A., - Kroniek 1944-1969 van de Zeeuwse Landbouw Maatschappij en de Noord Brabantse Maatschappij van Landbouw.
10015: KORTEWEG, K.N., - De Heerlijkheid Altena en de Veer- en Vischrechten op het Boveneinde der Merwede.
9888: KORTHALS ALTES, A. ; K. MARGRY E.A., - September 1944. Operation Market Garden.
73562: KORTHUYS, PIET E.A., - De Dagen onzer Jaren. Roman 'Ga uit uw Land' alsmede een Kroniek in Foto's en Tekst van hetgeen in ons Land en in de Wereld gebeurde in het Jaar 1 oct. 1953 - 30 sept. 1954..
98446: KORTIE, FRANS, - Programme. Airborne Visit to the Netherlands 16-19 Sept. 1979. 1944-1979..
98444: KORTIE, FRANS, - Programme. Airborne Visit to the Corridor. 16 september- 8 october 44-74..
36405: KORTLANG, R. EN H. VERWIEL, - Boerderijen in Noord-Brabant. Aspecten van Behoud en Verbouw.
198401: KORTLANG, FOKKO EN EVERT VAN GINKEL, - Voordat Someren Someren werd. Archeologie van een Dekzandeiland.
26948: KORTLEVEN, PASTOOR G., - Scherpenheuvel Nationaal Bedevaartoord.
734241: KORTMANN, MR. S.C.J.J. E.A., - Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Deel 5. Bijzondere Overeenkomsten. Deel 5.3. Overeenkomst van Opdracht Arbeidsovereenkomst Aanneming van Werk.
28956: KORTMANN, DR. C. N. M. EN DS. N.K. VAN DEN AKKER, - 150 Jaar Kerkprovincie Noordbrabant 1816-1966..
289561: KORTMANN, DR. C. N. M. EN DS. N.K. VAN DEN AKKER, - 150 Jaar Kerkprovincie Noordbrabant 1816-1966..
35363: KORTOOMS, TOON, - Laat de Dokter maar schuiven….
38852: KORTOOMS, TOON, - Deze Jongeman. Belevenissen van een Zondagskind.
35365: KORTOOMS, TOON, - Laat de Dokter maar opkrassen….
35408: KORTOOMS, TOON, - Liefde in Peelland.
35360: KORTOOMS, TOON, - Dit Zwarte Goud.
35361: KORTOOMS, TOON, - De kleine Emigratie.
35362: KORTOOMS, TOON, - En nu de Keuken in...!.
353007: KORTOOMS, INGRID, - Dik Doruske en dun Drieske als Klusjesmannen.
35353: KORTOOMS, TOON, - Help! de Dokter verzuipt….
35444: KORTOOMS, TOON, - Beekman en Beekman; De Mannen Beekman.
35490: KORTOOMS, TOON, - Dit Zwarte Goud.
38215: KORTOOMS, TOON, - Als beminnen zondig is...
35421: KORTOOMS, TOON, - Heintje, Hondje, Hoedje.
353003: KORTOOMS, TOON, - Onze Leo.
35358: KORTOOMS, TOON, - Mijn Oom Theodoor.
35359: KORTOOMS, TOON, - Parochie in de Peel.
353015: KORTOOMS, TOON, - Arme Rijken. Toon waar is m'n Touwtje.
388521: KORTOOMS, TOON, - Deze Jongeman. Belevenissen van een Zondagskind.
354901: KORTOOMS, TOON, - Dit Zwarte Goud.
35327: KORTOOMS, TOON, - Mijn Kinderen eten Turf.
29315: KORVERZEE, DRS. ELIS. H., - Inventarissen van de Archieven van de particuliere verzamelingen: Becx - Van Cooth - Van Engelen van Strijen - Hultman, Van der Fosse en Van den Bogaerde, De Oude Schouwe - Santvoort, Erfsecretarie Maasland.
73659: KORVEZEE, ELISABETH H., - De Zendingen van Frederik van Reede naar Engeland in de Jaren 1672-1674..

Next 100 books from Antiquariaat Duthmala

4/22