Antiquariaat Duthmala
Kasterensestraat 15, 5298 NV Liempde, Nederland tel.: 00 (0)411-632043            Email: duthmala@wxs.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
67308: DUONG THU HUONG, - Blind Paradijs.
242025: HUPPERETZ, WIM, - Het Geheugen van een Straat. Achthonderd Jaar wonen in de Visserstraat te Breda.
71098: HUPPERTZ, MARTIN, - Hoogwater 1995..
27403: HURK, DR. W.J.C.C. VAN DEN, - Het Verborgen Leven van de Abdij van Berne in haar Parochies 1797-1857..
15633: HURK, A. VAN DE; EN W. VAN DER HEIJDEN, - Berne en Berlicum 1240-1990..
27387: HURK, ALPH. W. VAN DEN, - De Abdij van Berne in de Loop der Eeuwen.
101931: HURK, L.J.A.M. VAN DEN, - The Tumuli from the Roman Period of Esch, Province of North Brabant, V..
101932: HURK, L.J.A.M. VAN DEN, - The Tumuli from the Roman Period of Esch, Province of North Brabant, IV..
43056: HURK, C. VAN DEN, - De Sint Josephkerk te Achteveld (U).
272684: HURK, ALPH. W. VAN DEN, - Berne in de Branding tijdens de Tachtigjarige Oorlog.
272686: HURK, ALPH. W. VAN DEN, - Berne op weg naar Spaans-Brabant 1640-1680..
272725: HURK, ALPH. W. VAN DEN, - Norbertijnse Zielzorg in Noord-Brabant.
272696: HURK, ALPH. VAN DEN, - De Norbertijnen.
27603: HURK, DR. W.J.C.C. VAN DEN, - Het Verborgen Leven van de Abdij van Berne in haar Parochies 1797-1857..
27389: HURK O. PRAEM., DR. ALPH. W. VAN DEN, - Lotgevallen van de Boekerij van de Abdij van Berne.
10193: ROB; L.J.A.M. VAN DEN HURK., - Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek [o.a. over ' The Tumuli from the Roman Period of Esch, Province of North Brabant, V' door L.J.A.M. van den Hurk.].
272705: HURK, ALPH. W. VAN DEN, - De Historie van Berne in Vogelvlucht.
15412: HURK, DR. ALPHONS VAN DEN, - De Kersouwe steeds getrouwe.
274031: HURK, DR. W.J.C.C. VAN DEN, - Het Verborgen Leven van de Abdij van Berne in haar Parochies 1797-1857..
90030: HURK, A.W. VAN DE, - Norbert van Gennep en zijn Orde.
27315: HURK, ALPH. W. VAN DEN, - Heeswijk-Dinther en de Abdij van Berne. Hun Ontmoeting.
273151: HURK, ALPH. W. VAN DEN, - Heeswijk-Dinther en de Abdij van Berne. Hun Ontmoeting.
21551: HURKMANS, M.J.C., - Hapert in oude Ansichten.
21550: HURKMANS, M.J.C., - Hapert zoals het vroeger was.
21600: HURKX, MIEKE E.A., - Zeelster Boerenleven 't is mèr 'n Boeregat.
35674: HÜSSTEGE, GEERT, - Zo Herinner Ik Mij Brabant.
11198: HÜSSTEGE, GEERT, - Verkenningen op en om de Heide.
29370: HUSTINX, L.M.TH.L., - De Evoluties van Jurisdicties en Gemeenten in Noord-Brabant van de 15e eeuw tot Heden.
29304: HUSTINX, L.M.TH.L., - Inventaris van het Archief van het Kwartier Peelland 1574-1810..
70268: HUSTINX, L. E.A., - De Archieven in Gelderland.
41302: HUTJENS O.E.S.A., VALENTINUS, - De Monniken van Sint Augustinus.
29010: HUTTEN, DRS H.G.M. EN J.TH.M. MELSSEN, - Kohieren van de Honderdste Penning van Eindhoven, Woensel en Son 1569-1571..
74341: HUUSSEN, A.H., - Jurisprudentie en Kartografie in de XVe en XVe Eeuw.
70082: HUUSSEN, AREND H., - De Codificatie van het Nederlandse Huwelijksrecht, 1795-1838. Geschiedenis en Analyse van de Ontwikkeling van de Huwelijkswetgeving en van de Opvattingen omtrent Huwelijk en Gezin op het eind van de Achttiende en het begin van de Negentiende Eeuw.
78477: HUUSSEN, A.H., - Bronnen van de Nederlandse Codificatie sinds 1798 II. Huwelijks- en Huwelijksgoederenrecht tot 1820..
36091: HUYBENS, GILBERT, - Brabant verheught U. Bladeren in Brabantse Liedboeken. Essai en Bloemlezing.
16800: HUYBERS, A., - Oud Oisterwijk.
16888: HUYBERS, A., - Oisterwijk Vier tot Vijf Eeuwen geleden.
168002: HUYBERS, A., - Oud Oisterwijk.
43723: HUYBERS, A. PASTOOR TE BERGHAREN, - Naar en Rond Konnersreuth.
33973: HUYBRECHTS, JEAN E.A., - Een Belevenis: Twintig Jaar Heemkundige Kring “Als Ice Can” vzw. Te Arendonk 1978-1998..
17209: HUYGENS, DR. W., - Levende Steden. Tilburg.
38019: HUYS JANSSEN, PAUL, - Gekoesterde Schoonheid. Kunst uit Brabants Privébezit.
37353: HUYS JANSSEN, PAUL E.A., - Meesters van het Zuiden. Barokschilders rondom Rubens.
76665: HUYSMAN, E.C.M. E.A., - Particuliere Notulen van de Vergaderingen der Staten van Holland 1620-1640 door N. Stellingwerff en S. Schot. Deel III juli 1625 - april 1628..
75585: HUYSMANS, LUK, - Vis rijk aan Variatie. Lekker eenvoudig.
26867: HUYSMANS PR., A.P., - Geschiedenis van het H. Sacrament van Niervaart.
65420: KUIJPER HZ.. G., - Beginselen der Nederlandsche Spraakleer voor Schoolgebruik.
75416: IATCA, MICHEL, - Guide International de la Bière.
40721: IBELINGS, PATER, - Leven van Francisco de Borja.
74533: IDDEKINGE, P.R.A. VAN, - Het Archief van de Sint-Nicolai Broederschap te Arnhem 1352-1892..
241989: IERLAND, JOHN VAN, - NAC. De derde Helft.
38930: IERLAND, JOHN VAN, - Jasper & Jasmijn. De bronzen Sleutel van Breda.
37605: IERSEL, M.C. VAN, - Handwerk in de Kleine Meijerij rond 1900..
39820: PATER IGNOTUS, - Schoon Brabantse Pastoors [Over Johannes Baselmans, St. Hubert; Antonius Pessers, Katwijk; Petrus Goossens, Heumen; Martinus Verhoeven, Mortel; Lambertus van Esch, Overasselt. ].
75618: IIEGEMS, PAUL, - Het volkomen Frietboek. Een Belgische Cultuurgeschiedenis.
75619: IIEGEMS, PAUL, - Het Belgisch Frietenboek.
37735: IJSENBRANT, PETER, - Eindeloos met Boeken.
71998: IJSEWIJN, J. E.A., - Humanistica Lovaniensia. Journal of Latin Studies. Vol. XXXVI..
70903: IJSEWIJN, J. E.A., - Humanistica Lovaniensia. Journal of Latin Studies. Vol. XXIX.
70904: IJSEWIJN, J. E.A., - Humanistica Lovaniensia. Journal of Latin Studies. Vol. XXXI.
70905: IJSEWIJN, J. E.A., - Humanistica Lovaniensia. Journal of Latin Studies. Vol. XXXII.
70730: IJSEWIJN, J. E.A., - Humanistica Lovaniensia. Journal of Latin Studies. Vol. XXVIII.
70736: IJSEWIJN, J. E.A., - Humanistica Lovaniensia. Journal of Latin Studies. Vol. XXXVI.
70734: IJSEWIJN, J. E.A., - Humanistica Lovaniensia. Journal of Latin Studies. Vol. XXXIII.
29129: IJSSELING, J.M.F., - Inventaris van het Archief van het Begijnhof te Breda.
27867: IJSSELING, J.M.F. E.A., - Bijdragen over de Grote Kerk te Breda.
27912: IJSSELING, J.M.F., - De Grote of Onze Lieve Vrouwe Kerk te Breda.
27164: IJSSELING, J.M.F., - Het Begijnhof te Breda.
242029: IJSSELING, J.M.F., - Het Huis de Arend te Breda.
66109: IJSSELSTEYN, H.A. VAN E.A., - Inzake Electriciteitsvoorziening. Verslag der Staatscommissie om van Advies te dienen omtrent de Vraag, welke Maatregelen genomen kunnen worden om te bevorderen, dat in de Behoefte aan electrische Kracht, welke in verschillende Streken des Lands en met name ten Plattelande bestaat, op zoo doeltreffend en zoo economisch mogelijke wijze worde voorzien.
24868: IMANDT, FLORENCE, - Bergen op Zoom in Panorama.
10243: IMPE, L. VAN; G. BEEX  E.A., - Het Urnenveld op De Roosen te Neerpelt.
377058: IMPE, JAN VAN, - De Universiteitsbibliotheek van Leuven. Het Verhaal van een Feniks.
43897: IMPETA, DR. C.N., - Kaart van kerkelijk Nederland.
26783: INDEKEU, BRUNO & FERDI GEERTS, - Hoelang zal de Tol nog draaien? Mijmerend wandelen langs een 150-tal Lommelse Ansichten uit het Begin van deze Eeuw.
366007: INDEKEU, BRUNO E.A., - Laat de Wieken maar draaien, de Molen maalt weer! Historiek en Restauratie van de Windmolen te Lommel-Kattenbos.
11379: ALGEMEEN COMITÉ VOOR DE ORGANISATIE DER BRABANTSCHE INDUSTRIEDAGEN, - Noord-Brabant.
29503: INGEN-HOUSZ, C.M.E., - Catalogus van Werken over Noord-Brabant.
11913: DR. INGENHOUSZ, - Lijst van Geneeskundigen, Tandmeesters, Apothekers, Drogisten en Vroedvrouwen in de Provincie Noordbrabant, vastgesteld 1 Januari 1885..
11906: DR. INGENHOUSZ, - Lijst van Geneeskundigen, Tandmeesters, Apothekers, Droogisten en Vroedvrouwen in de Provincie Noord-Brabant, vastgesteld 1 Januarij 1871..
77807: INGLOT, C.W.M. & G. VAN DER VLIER, - Inventaris van de archieven van De Hollandsche Molen, Vereniging tot behoud van Molens in Nederland te Amsterdam (1921)1923-1973 (1983). Inventaris van verdwenen Molens.
26872: INNIS, GONZAGUE VAN, - Marie à Bruxelles. Maria te Brussel.
42132: INQUE - DELMER, FRANÇOISE, - Inventaire des Archives du Prieure des Sepulcrines a Bouillon.
295083: INSTALLÉ, H., - Inventaris van het Fonds Visverkopersambacht op het Stadsarchief te Mechelen.
295086: INSTALLÉ, H., - Inventaris van Fonds der Lederverwerkende Ambachten op het Stadsarchief te Mechelen.
31531: INSTALLÉ, HENRI, - Patriciërs en Ambachtslui in het Stadsbestuur te Mechelen onder Maria-Theresia. De socialse Status van Burgemeesters en Schepenen (1740-1780).
295087: INSTALLÉ, H., - Inventaris van de Fondsen Vleeshouwersambacht en Bakkersambacht op het Stadsarchief te Mechelen.
9502: IONGH, DR. JANE DE, - Marguerite d'Autriche. Traduit du Néerlandais.
65778: IPENBURG, RIE VAN, - Sinte Clara.
30185: ISACKER, KAREL VAN & RAYMOND VAN UYTVEN, - Antwerpen. Twaalf Eeuwen Geschiedenis en Cultuur.
349531: ISACKER, KAREL VAN, - Mijn Land in de Kering 1830-1980. Deel I: de ouderwetse Wereld 1830-1914..
30092: ISACKER S.J., KAREL VAN, - De Antwerpse Dokwerker 1830-1940..
17842: ISBOUTS, MIA & JAN LEUFERINK, - Gemonds Jaarboek 1993. Gebeurtenissen in Gemonde.
17843: ISBOUTS, MIA & JAN LEUFERINK, - Gemonds Jaarboek 1994. Gebeurtenissen in Gemonde.
17844: ISBOUTS, MIA E.A., - Gemonds Jaarboek 1995. Gebeurtenissen in Gemonde.
17845: ISBOUTS, MIA E.A., - Gemonds Jaarboek 1997. Gebeurtenissen in Gemonde.
17846: ISBOUTS, MIA E.A., - Gemonds Jaarboek 1998. Gebeurtenissen in Gemonde.
40447: ISENEGGER, MARIE-THERESE, - Die siegreiche Königin der Welt. Botschaft Jesu an Sr. Maria Nathalie, Ungarn.
39470: ISING, ALFONS, - Brabantse Schuttersgilden Vroeger en Nu.
39463: ISING, ALFONS, - Met vliegend Vaandel en slaande Trom. Ontstaan en Ontwikkeling van Schuttersgilden en Schutterijen in Brabant & Limburg.
39401: ISING, ALFONS, - Onder de Schutse van het Gilde.
394011: ALFONS ISING, - Onder de Schutse van het Gilde.
21209: ISRAËL, J., - Opdat wij niet vergeten! De Geschiedenis van de Valkenwaardse Oorlogsslachtoffers.
21210: ISRAËL, J., - Oorlogstijd in Valkenswaard. Enkele Verhalen die zich tijdens de Oorlog om en in Valkenswaard afspeelden.
71164: ISTERDAEL, H. VAN, - Inventaris van het Archief van het Land van Zottegem.
109344: ISTERDAEL, N. VAN, - Het Brabant Mysterie. Schatrijke Verhalenbundel.
74809: ITERSON, R.A. VAN, - Inventaris Oud-Archief van de Gemeente Bergen (-H) tot 1813..
74185: ITERSON, H.A. VAN, - Catalogus van Rijnlands Bibliotheek.
74184: ITERSON, H.A. VAN, - Catalogus van Rijnlands Bibliotheek 1..
78414: ITERSON, PROF. DR. W. VAN, - Geschiedenis der Confiscatie in Nederland: een rechtshistorische Studie aan de hand van Noord-Nederlandse, en een aantal Zuid-Nederlandse en andere Bronnen.
76535: ITERSON, W.J.D. E.A., - Algemeene aardrijkskundige Bibliographie van Nederland. Uitgegeven door de Afdeeling 'Nederland' van het Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. 3 delen..
74779: ITERSON, P.D.J. VAN, - Inventaris van de Archieven van de Oppercommissarissen der Havens, Walen en Kranen te Amsterdam 1674 - 1834 en van de Havendienst van Amsterdam 1834-1919..
19710: IVEN, WILLEM EN TEO VAN GERWEN, - Lind dè is de sgonste Plats.
39410: IVEN, WILLEM , JAN BOGAERS, TEO V. GERWEN, - Schuttersgilden in Noord-Brabant.
357311: IVEN, WILLEM, - Miet.
35644: IVEN, JOEP, - Stukskes.
35642: IVEN, WILLEM, - Bistespeul.
180101: IVEN, WILLEM EN TEO VAN GERWEN, - Mensen in de Peel.
18010: IVEN, WILLEM EN TEO VAN GERWEN, - Mensen in de Peel.
21051: IVEN, WILLEM, - Orskot Ochottochot.
18744: IVEN, JOEP, - ... dat het zo mag blijven. Een kwarteeuw sociale Werkvoorziening in het Gewest Helmond 1954-1979..
36414: IVEN, WILLEM, - Bovenlichten.
35526: IVEN, WILLEM, - Vidi Aquam.
35590: IVEN, WILLEM, - 't Versgil tussen 'n doj Vuggelke.
35660: IVEN, WILLEM, - Landinrichting.
38220: IVEN, WILLEM; MIEP MANDOS, - Bij Wijze van spreken. Verhalen en Spreekwoorden uit Noord-Brabant.
355025: IVEN, WILLEM, - Het is altijd Vandaag. Woordspeelsels.
356601: IVEN, WILLEM, - Landinrichting.
73447: IWEMA, PROF. IR. S. E.A., - Landbouwkundig Tijdschrift. Jaargang 89..
73448: IWEMA, PROF. IR. S. E.A., - Landbouwkundig Tijdschrift. Jaargang 90..
73444: IWEMA, PROF. IR. S. E.A., - Landbouwkundig Tijdschrift. Jaargang 86..
73445: IWEMA, PROF. IR. S. E.A., - Landbouwkundig Tijdschrift. Jaargang 87..
73443: IWEMA, PROF. IR. S. E.A., - Landbouwkundig Tijdschrift. Jaargang 85..
73442: IWEMA, PROF. IR. S. E.A., - Landbouwkundig Tijdschrift. Jaargang 84..
73441: IWEMA, PROF. IR. S. E.A., - Landbouwkundig Tijdschrift. Jaargang 83..
73450: IWEMA, PROF. IR. S. E.A., - Landbouwkundig Tijdschrift. Jaargang 83 t/m 91..
73446: IWEMA, PROF. IR. S. E.A., - Landbouwkundig Tijdschrift. Jaargang 88..
71465: JAARSMA, MR. S., - Grond voor den Nederlander.
78247: JAARSMA, SYTSE, - Bewijsmiddelen van Recht op Grond in Nederlandsch-Indië.
27642: JACOB, ARISTIDE, - De Abdij van Villers.
65478: JACOBI, MR. H., - Het Privilegie voor Waterschapslasten volgens de Wet van 9 October 1841 (Staatsblad no. 42).
75810: JACOBS, MARC, - Circussen in Vlaanderen.
18760: JACOBS, MATHIEU, - Helmond 1785-1801. Enige Aspecten uit de Geschiedenis van de Stad en haar Inwoners.
18794: JACOBS, PAUL, - Liedjes en Gedichten over Helmond.
11939: JACOBS, R.C.M., - Gemeentelijke Herindelingsplannen in Westelijk Noord-Brabant.
24063: JACOBS, PROF. DR. J.Y.H.A. E.A., - Gaandeweg aaneengesmeed. Geschiedenis van het Bisdom Breda.
10001: MR. B.C.M. JACOBS, - Justitie en Politie in 's-Hertogenbosch voor 1629..
73533: JACOBS S.J., DR. HUBERT, - Geschiedenis van een Scheuring. Rome en de Oosterse Kerken.
29122: JACOBS, R.C.M., - Inventaris van het Archief der Diakonie van de Nederlands-Hervormde Gemeente te Breda.
291221: JACOBS, R.C.M., - Inventaris van het Archief der Diakonie van de Nederlands-Hervormde Gemeente te Breda.
29537: JACOBS, R.C.M., - Bibliografie van J.J.M. Heeren 1907-1968..
18617: JACOBS, PAUL, - 75 Jaar Rode Kruis Helmond en Omstreken 1914-1989..
12217: JACOBS, M.G.P.A., - Heineken 1949-1988..
24032: JACOBS, IR. J.A., - Wat heeft West-Brabant noodig?.
25019: JACOBS, R. E.A., - De Marktpompen van Wouw.
10007: JACOBS, B., - Hoven en Banken in Noord en Zuid.
77902: JACOBS, B.C.M. & E.C. COPPENS, - Een Rijk Gerecht. Opstellen aangeboden aan prof. mr. P.L. Nève.
39058: JACOBS, JOHANNA, - Alleen Waarde wint. Louis Weijts. Bergen op Zoom 1905..
12823: JACOBS, MR. BEATRIX C. M., - Hendrik van Bergaigne contra het Stadsbestuur van 's-Hertogenbosch.
18676: JACOBS, PAUL, - 100 jaar Waterleiding in Helmond.
99639: JACOBS, H.M.B., - Raad ende Leenhove van Brabant te 's-Gravenhage, (1586) 1591-1795..
170964: JACOBS, CH. C. E.A., - Almanak van het Tilburgs Studentencorps St. Olof. 1962-1963 Elfde Jaargang.
18768: JACOBS, PAUL, - Het drinken leert de Mens het eerst….
18792: JACOBS, PAUL E.A., - Helmond, waar Beelden Schaduw geven.
17060: JACOBS, DRS. W. EN DRS. W.C.M. VAN OOSTERHOUT, - Van Deusone naar Diessen.
73535: JACOBSEN, ROY, - Vorst.
74912: JACQUET-LADRIER, FRANÇOISE, - Inventaire des Archives du Chateau de Sart-Eustache.
43837: JACQUIER, E., - Histoire des Livres du nouveau Testament. Tome I. Les Épitres de Saint Paul.
28015: JACQUIER, YVONNE DU, - Chapelles en Brabant.
73811: JAEGER, J.A., - Familie-Papieren van Philippus Antonius Suyskens mede betrekking hebbende op de aanverwante Geslachten Wegewaert en Van der Nijpoort 1625-1741 en enkele latere Stukken over de Afwikkeling zijner Nalatenschap.
69983: JAEGER, J.A., - Index op de Verzoekschriften om en de door de Staten van Holland en West-Friesland verleende Akten van Venia Aetatis (1613-1700).
29126: JAEGER, J.A., - Inventaris van de Familie-Papieren van Jacobus Hermanus van Mierlo mede betrekking hebbende op het aanverwante Geslacht Buijsen.
11177: JAEGER, PETER DE, - Zwerven door De Rith.
295117: JAEGERS, WIM, - Regesten op het Vredegerecht Kanton Gemert 1811-1838..
10806: JAEGERS, RIET EN WIM E.A., - Kwartierstaten van Werkers in den Vreemde uit Boekel. Deel 1 en 2..
34400: JAER, FERNAND DE, - Histoire de la Ville et de la Commune de Wavre.
16840: JAGER, COR DE, - 50 Jaar benieuwd. Kulturele Kring Adriaen Poirters te Oisterwijk.
66429: JAGER, J.F. DE, - De Drankwet met de daarin door de Tweede Kamer aangebrachte Wijzingen met Aanteekeningen.
73751: JAGER, H. DE  , - De Middeleeuwsche Keuren der Stad Brielle.
35835: JAGER, OKKE, - Het andere in het andere. Over het denken van Cornelis Verhoeven.
168401: JAGER, COR DE, - Kulturele Kring Adriaen Poirters te Oisterwijk. De Jaren 1996 - 2006..
67563: JAGER, S.W., - Havelte - rondom de Havelterberg- een archeologiscke Kartering, Inventarisatie en Waardering.
71179: JÄGERS, G.J.M., - Catalogus van de Handschriftencollectie van het Rijksarchief in Limburg.
71519: JAGGER, CEDRIC, - Klokken & Horloges.
71321: JAHN, JOHANNES E.A., - 1472-1553. Lucas Cranach D.Ä. Das gesamte graphische Werk.
29492: JALINK, L.J., - Inventaris van de Archieven van de Gemeenten Hurwenen en Rossum 1810-1817; Rossum, Hurwenen en Heerewaarden 1818-1820; Rossum 1821-1955 en het Algemeen Burgelijk Armbestuur van Rossum 1799-1964..
70011: JAMAR, J.T.J., - Inventaris van het Archief van het Klooster der Kruisheren te Roermond.
75797: JAMAR, J.T.J., - Inventaris van het Archief van het Klooster der Kruisheren te Roermond.
295041: JAMEES, A., - Inventaris van het Archief van de Polders van Muisbroek en Ettenhoven.
29600: JAMEES, ALFRED, - Inventaris van het Oud-Archief van de Gemeente Rijkevorsel.
29284: JAMEES, ALFRED, - Inventaris van het Oud Archief van de Gemeente Rijkevorsel.
35021: JAMMES, FRANCIS; ANTON VAN DUINKERKEN (VERT.), - Kerk in Bladergroen.
73639: JANICAUD, G., - Bretum (Brède).
77881: JANISSEN, LEO, - Cor van Geleuken, een Duivelskunstenaar.
75131: JANISSEN, LEO, - Goddank... 'Goddank... ich huuër de Meule roêse'. Verhalen, Feiten, Legenden en Bijzonderheden over Stramproyer Kapellen en (WEG)Kruisen.
76026: JANKOVICH, MIKLÓS, - Pferde, Reiter, Völkerstürme.
65372: JANNINK, G. E.A., - Verslag omtrent de Werkzaamheid van Centrale Commissie voor Drinkwatervoorziening in het Jaar 1919..
65371: JANNINK, G. E.A., - Verslag omtrent de Werkzaamheid van Centrale Commissie voor Drinkwatervoorziening in het Jaar 1918..
65370: JANNINK, G. E.A., - Verslag omtrent de Werkzaamheid van Centrale Commissie voor Drinkwatervoorziening in het Jaar 1917..
65368: JANNINK, G. E.A., - Verslag omtrent de Werkzaamheid van Centrale Commissie voor Drinkwatervoorziening in het Jaar 1915..
65432: JANNINK, G. E.A., - Verslag omtrent de Werkzaamheid van Centrale Commissie voor Drinkwatervoorziening in het Jaar 1932..
65369: JANNINK, G. E.A., - Verslag omtrent de Werkzaamheid van Centrale Commissie voor Drinkwatervoorziening in het Jaar 1916..
384542: JANS, LIESBETH E.A., - 20 Jaar NBKS in 25 Kunstopdrachten voor de Openbare Ruimte.
75393: JANS, HUGH E.A., - Bruna Culinair. Nederland en België.
78537: JANSE, ANTHEUN, - Grenzen aan de Macht. De Friese Oorlog van de Graven van Holland omstreeks 1400..
76912: JANSE, H., - Bouwers en bouwen in het Verleden. De Bouwwereld tussen 1000 en 1650..
17377: JANSE, FRANS, - Tilburg 1940-1945. Jaren van Verduistering.
26217: JANSEN, FRANS E.A., - 25 Jaar Gemeente Aalburg. Zeven Dorpen om van te houden. Genderen Veen Meeuwen Wijk en Aalburg Drongelen Babyloniënbroek Eethen.
36615: JANSEN, JAN EN JAAP WALINGA, - De Waalrese Volmolen.
12559: JANSEN, DR. F.L., - Kledinghandel in Transitie. Een Eeuw Detailverkoop te 's-Hertogenbosch.
42080: JANSEN ORD. PRAED., P. FR. E.J.B., - De ware Kloosterling volgens de Leer van den H. Franciscus van Sales.
29378: JANSEN, DRS. W.M.J., - Catalogus van Boeken en Tijdschriften met betrekking tot Nationaal-Socialisme en Wereldoorlog.
20342: JANSEN, JAN, - ‘Ikke’ unne Blaalse Mens.
21352: JANSEN, HARRY, - 1947-1987. Over Groen en Geel gesproken. T.W.C. De Kempen 40 Jaar onderweg.
384616: JANSEN, BERT, - (Re)produceren een Kunst. Beeldenstorm, facilitaire Instelling tussen Concept en Métier.
154301: JANSEN, DR. HANS, - 350-jarige Geschiedenis van Hervormde Gemeente te Dinther 1648-1998..
17697: JANSEN, P.C.J., - Esch. Van Verleden naar Heden.
21508: JANSEN, R.J., - Wel en Wee rond Cranendonck's bestuurlijke Stee.
215081: JANSEN, R.J., - Wel en Wee rond Cranendonck's bestuurlijke Stee.
39595: JANSEN, KAN. J.E., - Tentoonstelling van het Gildeleven in de Antwerpsche Kempen.
77860: JANSEN, ANNELIES, - Ubi Vult Spirat. De Geest waait waarheen hij wil. Twintig Interviews met de Broeders en Paters van de Congregatie van de Heilige Geest.
12525: JANSEN-VERBEKE, M., - 's-Hertogenbosch. A brief historical Sketch.
384029: JANSEN, JAN, - Toentertèed.
71454: JANSEN, J.C.G.M., - Landbouw en economische Golfbeweging in Zuid-Limburg 1250-1800. Een Analyse van de Opbrengst van Tienden.
5810: JANSEN, KAN. J.E., - Tijdschrift voor Geschiedenis en Folklore Jaargang 10. [ o.a. Archief in beeld. Het Meubilair van onze abdijen en kloosterkerken; Menyanthes trifoliata in volkstaal, volksleven en volksgeneeskunde; Antwerpse steenweg ].
27949: JANSEN, RENE, - St. Willibrorduskerk Centrum-Deurne.
11417: JANSEN, J.M. UIT 'S-HERTOGENBOSCH, - De Dictatuur in de Democratie én hoe Jan met de Pet belazerd wordt!.
71332: JANSEN, MARTIN, - Sittardse Archivalia 1269-1608..
71280: JANSEN, MARTIN, - Sittardse Archivalia.
71273: JANSEN, J.M.M., - Zevenhonderd Jaar Sint Jacobs-Gasthuis te Schiedam.
22447: JANSEN, AD EN ARANCA, - Eerste Udensche Meubelhandel Van Donzel 100 Jaar 1910 - 2010..
26018: JANSEN, ILSE E.A., - Vijfhonderd Jaar Maandagmarkt 1502-2002..
18442: JANSEN, DRS. KEES, - Armenzorg in Geldrop. II De Armenzorg in de Periode 1810-1870..
24235: JANSEN, DR. J.A.M.M., - Op Weg naar Breda.
5821: JANSEN, AD. E.A., - Tijdschrift voor Geschiedenis en Folklore Jaargang 21. [ Archief in beeld. Het Meubilair van onze abdijen en kloosterkerken ].
22658: JANSEN - ZEYLSTRA, ANNELIES E.A., - Cuijk, bedrijvig Dorp aan de Maas 1950 - 1980..
12997: JANSEN, J.M. E.A., - Bosch Dialekt-Onderzoek.
335021: JANSEN O. PREM., KAN. J.E., - Turnhout en de Kempen in het Raam der vaderlandsche en kerkelijke Geschiedenis.
33503: JANSEN O. PRAEM., KANUNNIK J.E., - Gids voor de Bezoekers der Turnhout en Omstreken.
33505: JANSEN O. PRAEM., KANUNNIK J.E., - Gids voor de Bezoekers der Turnhout en Omstreken.
33509: JANSEN, J.E., - Aspect van Turnhout in de eerste Helft der zestiende Eeuw.
29161: JANSEN, M.J.A.J., - Inventaris van het Archief van de Gemeente Diessen (1905) 1932 - 1980 (1990).
10859: JANSEN, P.J., - Wetenswaardigheden voor de Ingelanden van het Waterschap de Gecombineerde Hoevensche Beemden.
20913: JANSEN, MR. C.F.M., - 60 Jaar Philips - De Jongh Ontspanningsfonds.
170867: JANSEN VAN WEZEL, LINY, - Werkstuk Tilburg.
26999: JANSEN, J.E., - De Mariavereering te Turnhout.
10241: JANSEN, H. L. EN J.R. TRELING, - 's-Hertogenbosch, een Groeistad uit de Late Middeleeuwen.
15430: JANSEN, DR. HANS, - 350-jarige Geschiedenis van Hervormde Gemeente te Dinther 1648-1998..
33954: JANSEN, J.E., - De Oude Kempen.
384031: JANSEN, JAN, - De zonderlinge Schééper.
25810: JANSEN, P.J., - Made in oude Ansichten.
69514: JANSEN, J.C.G.M., - Landbouw en economische Golfbeweging in Zuid-Limburg 1250-1800. Een Analyse van de Opbrengst van Tienden.
19968: JANSEN, R.J., - Het Huis der Gemeente 1855-1980..
13136: JANSEN, FRANS / EMY THORISSEN, - De Meierij van 's-Hertogenbosch. Stad en Land, Boerderijen, Kastelen, Kloosters, Landgoederen en Buitenplaatsen.
37863: JANSEN O. PRAEM., KANUNNIK J.E., - Gedenkboek gewijd aan dr. Jan Renier Snieders.
122004: JANSEN, DR. FRANS L., - Verantwoordelijkheid (h)erkennen. De Leek als Vrijwilliger in Kerk en Parochie.
108459: JANSEN, P.J. EN J.J. VAN AKEN, - De Toekomst onzer Waterschappen en hunne Lastenheffing in verband met de Algemeene Westbrabantsche Platteland's Welvaart.
37002: JANSEN, A.H.E.M. E.A., - 'Arbeyd sere voert tot Eere' Hendrik van der Geld, De Neogotiek en de Brabantse Beeldhouwkunst.
24575: JANSEN, AD, - Een halve Eeuw Ginneken. Schetsen uit de Periode 1890-1942. Deel 1 en 2..
12123: JANSENIUS, C., - Notarum Spongia quibus Alexipharmacum Civibus Sylvae-Ducensibus nuper Propinatum aspergit Gisbertus Voetius Minister Sylva-Ducensis.
12124: JANSENIUS, C., - Notarum Spongia quibus Alexipharmacum Civibus Sylvae-Ducensibus nuper Propinatum aspergit Gisbertus Voetius Minister Sylva-Ducensis.
18238: JANSINK, GERARD, - Een Eeuw coöperatief Bankieren in Deurne 1901-2001..
12886: UIT DE ST. JANSKLOKKEN, - 's-Hertogenbosch 1185-1935. Uit haar Katholieke Geschiedenis van 's-Hertogenbosch.
11354: JANSMA, KLAAS EN MEINDERT SCHOOR, - Tweeduizend Jaar Geschiedenis van Noord-Brabant.
78152: JANSMA, T.S., - Raad en Rekenkamer in Holland en Zeeland tijdens Hertog Philips van Bourgondië.
67239: JANSMA, N.S.H., - Ornements des Manuscrits Coptes du Monastere Blanc.
38336: JANSSEN, BEN, - Bokken en Spurriemökken.
98462: JANSSEN, WILHELM & HUGO STEHKÄMPER, - Der Tag bei Worringen 5. Juni 1288..
64456: JANSSEN, HANS LOUIS, - Het Kasteel centraal.
37601: JANSSEN, BEN, - Van Mulders tot Raddraaiers.
383471: JANSSEN, BEN, - Luste gullie Koffie? Volksgebruiken bij Overlijden en Begrafenis in Kempen, Meierij en Peel.
74198: JANSSEN, J.H.M., - Aanvullingen op de Inventarissen 1 - 50..
74194: JANSSEN, J.H.M., - Inventarissen van het Archief van het Rijksarchief in de Provincie Utrecht 1826 - 1963 van de Verzameling Van Musschenbroek en de Verzameling Vermeulen.
24434: JANSSEN, HERMAN, - De Noordelijke Singelpanden. De Betekenis van de Noordzijde van de Singel voor de Baarles Bevolking en de Rabobank.
78449: JANSSEN DE LIMPENS, MR. K.J. TH., - Rechtsbronnen van het Gelders Overkwartier van Roermond.
77970: JANSSEN, SAM E.A., - Over Collegepinnen en Heren Professoren. Het sprekende Verleden van 100 Jaar Sint-Hubertuscollege.
355311: JANSSEN, BEN, - Humor in Brabant.
35531: JANSSEN, BEN, - Humor in Brabant.
78444: JANSSEN DE LIMPENS, MR. K.J. TH., - Rechtsbronnen van het Hertogdom Limburg en de Landen van Overmaze.
295239: JANSSEN, J.H.M., - Borgbrieven afgegeven door Schepenen van Helvoirt 1716 - 1810..
41243: JANSSEN, P.W., - Les Origines de la Reforme des Carmes en France au VXIIe Siecle.
38200: JANSSEN, BEN EN GERARD ULIJN., - De Boer en zijn Erf.
382001: JANSSEN, BEN EN GERARD ULIJN, - De Boer en zijn Erf.
9699: JANSSEN, JOKS, - Vooruit denken en verwijlen. De (Re)constructie van het Plattelandslandschap in Zuidoost-Brabant, 1920-2000..
2616: JANSSEN, LOUIS E.A., - Straet & Vaert. Jaarboek 1996 [o.a. Rechtspraak in Loon op Zand in de 18e eeuw; Dienaar van justitie; Ze hebben mijn karresporen weggehaald!; Het merkwaardige bouwproject van een bijzondere jonker: de Ruïne; Ijzertijd-Aardewerk uit een afvalkuil in de Loonse duinen; De tram door Loon op Zand; De zwarte dood sloeg toe in Loon op Zand; Over de arme en schamele inwoners van Venloon in eeuwen van verdrukking; Uno Animo bestaat 70 jaar.].
198646: JANSSEN, AD ; JOLANDA EN YVONNE HABRAKEN, - 125 Jaar Harmonie Musis Sacrum Bakel 1874-1999..
67581: JANSSEN DE LIMPENS, MR. K.J. TH., - Rechtsbronnen van het Gelders Overkwartier van Roermond.
20238: JANSSEN, GRAARD, - Dorp en Dessa.
71310: JANSSEN, HANS L., - Petrological Examination of Medieval Pottery from South Limbourg and the Rhineland.
35626: JANSSEN, BEN, - De Tapkast. Een groot aantal Anecdoten over Feestneuzen en Fuifnummers.
20218: JANSSEN, GRAARD, - Dorp en Dessa.
10551: JANSSEN, G.B., - Baksteenfabricage in Noord-Brabant (19e-20e eeuw).
26684: JANSSEN DE LIMPENS, MR. K.J. TH., - Rechtsbronnen van het Gelders Overkwartier van Roermond.
35680: JANSSEN, BEN, - Sprokkelingen van voor en na de Annexatie 1920-1980 60 Jaar Groot-Eindhoven.
38345: JANSSEN, BEN, - De Bezem en de Meitak. Vrijen en trouwen in Kempen, Meierij en Peel.
35691: JANSSEN, BEN, - De Koning en de Boer.
67583: JANSSEN DE LIMPENS, MR. K.J. TH., - Geldersche Wyssenissen van het Hoofdgerecht te Roermond. 't Nye Boeck (1459-1487).
35678: JANSSEN, BEN, - Doktersvisite. De Dokter en zijn Patienten in 150 Anecdoten.
35679: JANSSEN, BEN, - Roomse Blijdschap.
39219: JANSSEN, DR. W.A.F., - De Verbreiding van de Uu-uitspraak voor Westgermaansch û in Zuid-Oost Nederland.
35652: JANSSEN, BEN, - Humor uit Oost-Brabant.
38547: JANSSEN, RONALD E.A., - Dertig Jaar Galerie Willy Schoots 1968-1998..
38310: JANSSEN, BEN, - Een Trektocht door Oost-Brabant. Dl. 2 Oude Volksgebruiken.
110271: JANSSEN, MADELEINE & MARCO VAN DE PLASSE, - De Maasheggen, haar Gezicht, haar Gevoel.
35593: JANSSEN, BEN, - Echt waar...... 20 Vertelselkes.
35799: JANSSEN, BEN, - Kerstmis in Brabant.
11097: JANSSEN, THEO, - Speuren naar Sporen in de Peel.
45075: JANSSEN O.S.C., R. E.A., - O.L. Vrouw van Rust te Heppeneert.
38349: JANSSEN, BEN, - Een Trektocht door Oost-Brabant. Dl. 1..
78443: JANSSEN DE LIMPENS, MR. K.J. TH., - Geldersche Wyssenissen van het Hoofdgerecht te Roermond. 't Nye Boeck (1459-1487).
75027: JANSSEN, J.H.M., - Inventaris van Archieven van de Nederlandse Christen-Studentenvereniging (NCSV) (1846) 1896-1986..
69242: ANDREAS JOZEF JANSSEN, - Het antieke Tropaion.
355178: JANSSEN, BEN, - Humor in Lieshout. Vrolijke Verhalen van vrolijke Mensen.
36310: JANSSEN, KAREL EN CEES IPPEL, - Noord-Brabant Monumenteel.
355026: JANSSEN, BEN, - Liefdes Perikelen. 200 Anecdoten over Liefde, trouwen en de Gevolgen.
38347: JANSSEN, BEN, - Luste gullie Koffie? Volksgebruiken bij Overlijden en Begrafenis in Kempen, Meierij en Peel.
18025: JANSSEN, THEO, - Een Dag in de Peel.
76260: JANSSEN, FRANS A. & JOSÉ BOUMAN, - De Boekdrukkerij. Johan Coenraad Zweijgardt's. Beknopte Beschrijving over den Oorsprong, Uitvinding en verdere volmaking der Boekdrukkunst. Benevens eene Handleiding over de Inrigting, Werkingen en Vereischten eenre Boekdrukkerij. Met eene naauwkeurige Opgave van al de Formaten [1822].
376011: JANSSEN, BEN, - Van Mulders tot Raddraaiers.
357991: JANSSEN, BEN, - Kerstmis in Brabant.
383491: JANSSEN, BEN, - Een Trektocht door Oost-Brabant. Dl. 1..
35617: JANSSEN, BEN, - Het Dansmeisje en de Lindepater.
8813: JANSSENS, ROLF E.A., - Actum Tilliburgis. Jaargang 13..
355149: JANSSENS, BEN, - Liefdesperikelen. 200 Anecdoten over de Liefde en de Gevolgen hiervan.
36341: JANSSENS, E.A., - Villa Eras Boxtel. Geschiedenis van een Monument.
9446: JANSSENS, V., - Het ontstaan van de dubbele Koers Courant-Geld-Wisselgeld in het Geldwezen van de Zuidelijke Nederlanden.
71148: JANSSENS, G., - Inventaris van het Archief van de Kasselrij Oudenaarde.
78479: JANSSENS, PAUL, - De Evolutie van de Belgische Adel sinds de Late Middeleeuwen.
73657: JANSSENS, LUC, - Repertorium van prekadastrale handschriftelijke Kaarten en Plattegronden bewaard op het Algemeen Rijksarchief te Brussel. I: De Limburgse Gemeenten.
355147: JANSSENS, BEN, - Beestenboel. Anecdoten van en over Dierenbezitters, Dieren en hun Manieren.
355148: JANSSENS, BEN, - Roomse Blijdschap.
77932: JANSSENS DE LIMPENS, MR. K.J.TH., - Geldersche Wyssenissen van het Hoofdgerecht te Roermond 't Nye Boek (1459-1487).
355151: JANSSENS, BEN, - Humor in Sex.
69034: JAPPE ALBERTS, DR. W. E.A., - Nederland voor Honderd Jaar 1859-1959..
70063: JAPPE ALBERTS, PROF. DR. W., - Van Heerlijkheid tot Landsheerlijkheid.
73312: JAPPE ALBERTS, PROF. DR., - Oorsprong en Geschiedenis van de Limburgers.
44127: JAPPE ALBERTS, PROF. DR. W., - Moderne Devotie.
69776: JAPPE ALBERTS, DR. W., - Het Frensweger Handschrift betreffende de Geschiedenis van de Moderne Devotie.
76647: JAPPE ALBERTS, DR. W. & N.B TENHAEFF E.A., - Bronnen tot de Bouwgeschiedenis van de Dom van Utrecht. Deel II tweede en derde stuk.
26143: JAQUET, REINIER ; ROB HAAN E.A., - De Biesbosch in de Twintigste Eeuw.
78237: JAROLIMEK, DR. J., - Het Eigendomsrecht in Oost- en West-Europa.
74120: JAS, C.F., - De Gemeenteraad. Wettelijk Voorschriften, waarvan de Kennis vereischte is bij de Vaststelling van Gemeenteraadsbesluiten.
39377: JASPERS, H., - De Gilden in het Land van Cranendonck.
71946: JASPERS, A.PH.C.M. ; GEBOREN TE RAVENSTEIN, - Rechtspreken in de Maatschappij. Een Onderzoek naar Opvattingen over Plaats en Funktie van de Rechtspraak in het Nederlandse, ekonomische, sociale en politieke Bestel van het einde van de achttiende tot het Begin van de twintigste Eeuw.
75387: JASPERS - VROOM, DOMINIQUE, - Koken met Bier.
64660: JAVAUX, JEAN-LOUIS, - La Maison de Pierre de Spontin aux XIIIe Siecle. Analyse archéologique.
215461: JAWERTH, ING. DAVID E.A., - Bouwen '67 van traditionele naar industriële Bouwmethoden.
42019: SOEUR JEANNE D'ARC O.P., - De Religieuze in de Kerk en de Wereld van Heden.
43906: JEDIN, HUBERT, - Geschiedenis van de Concilies. De twintig oecomenische Concilies in de Kerkgeschiedenis.
75921: JEFFREY, H.E., - Goats.
19040: JEGERINGS, J.C., - Oud-Nuenen achteraf bekeken.
11448: JEGERINGS, J.C., - Oud-Brabant over den Dorpel bekeken.
20662: JEGERINGS, J.C., - Zó mooi was Eindhoven. Een Fotobeeld van Klein-Eindhoven over de Periode 1900-1940..
113502: JEGERINGS, J.C., - Brabants Dorpsleven in oude Ansichten.
11679: JEGERINGS, J.C., - Brabants Dorps- en Landleven.
39750: JEHAE, MICHEL, - Brabantse Parels. Inspirende Brabanders voor Natuur en Landschap.
41029: JELSMA, S., - Reformatorisch Protest herhaald naar aanleiding van het Dogma van Maria's Tenhemelopneming.
77057: JENNISKENS, A.H. E.A., - Campus Liber. Bundel opstellen over de Geschiedenis van Maastricht aangeboden aan mr. dr. H.H.E. Wouters, Stadsarchivaris- en Bibliothecaris 1947-1977, bij zijn zeventigste Verjaardag.
71597: JENNISKENS, A.H. E.A., - Campus Liber. Bundel opstellen over de Geschiedenis van Maastricht aangeboden aan mr. dr. H.H.E. Wouters, Stadsarchivaris- en Bibliothecaris 1947-1977, bij zijn zeventigste Verjaardag.
73964: JENSEN, STINE, - Goddelijke Brulapen.
28023: JEPKES, MICHAEL, - De Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk Breda. Een Schetsboek.
38669: JESPERS, FRANS EN AD VAN SLEUWEN, - De Orgelmakers Van Hirtum.
36011: JESPERS, DR. F.P.M., - 'Loflyk Werk der Engelen'. Kerkmuziek in Noord-Brabant 17e-19e Eeuw.
38628: JESPERS, FRANS, - Repertorium van Orgels en Orgelmakers in Noord-Brabant tot omstreeks 1900..
38626: JESPERS, FRANS, - Bossche Schuilkerkorgels.
38619: JESPERS, FRANS, - Brabants Organistenmaker. Gedenkboek Hub. Houët.
24589: JESPERS, JAC., - Tussen witte Wolk en Anneville 1939-1945..
386011: JESPERS, FRANS, - Brabants Orgelbezit.
38602: JESPERS, FRANS EN AD VAN SLEUWEN, - Tot Roem van zijn Makers. Een Studie over J.J. Vollebregt en Zoon Meester Orgelmakers te 's-Hertogenbosch.
38603: JESPERS, F.P.M., - Nicolaas en Bernard van Hirtum. Orgelmakers te Hilvarenbeek.
6319: JESPERS, FRANS, - D'Hûskes. Nummer 23. Jaargang 13. Sieur Jacobus Zeemans.
170969: JETTEN, MATHIEU E.A., - Almanak van het Tilburgs Studentencorps St. Olof. 1967-1968 Zestiende Jaargang.
75258: JEUNESSE, GALLIMARD, - The History of making Books. From Clay Tablets, Papyrus Rolls, and Illuminated Manuscripts to the printing Press.
198865: JEURGENS, CHARLES, - Van Antonius tot Biscuitfabriek.
29350: JEURGENS, CH. EN H. MEULENAARS, - Inventaris Familie van Lanschot 1294-1900..
38334: JEURISSEN, ALFONS, - Heksendans. Volksoverleveringen uit de Limburgsche Kempen.
67309: ZHANG JIE, - Zware Vleugels.
384027: PIETJE VAN ONS JO [PIET VAN ESCH], - Hiroom's Bewaordéuske.
69368: JOBSE - VAN PUTTEN, JOZIEN, - 'n Brood is ginnen Stoeten. Taalgeografisch Onderzoek naar Broodnamen in Nederland.
26991: JOCHEMS, A.A.F. E.A., - Willibrord. Apostel van Noord-Frankrijk.
121886: JOCHEMS, GUIDO EN DR. KEES VAN DEN OORD, - De School met Geel en Blauw. Het Stedelijk Gymnasium van 's-Hertogenbosch 1948-1998..
65147: JOEKES, ADOLF MARCUS GEBOREN TE BOEA, SUMATRA, - Schets van de Bevoegdheden der Nederlandsche Consuls.
70064: JOHNSON, A.F. & V. SCHOLDERER, - Short-Title Catalogue of Books printed in the German-Speaking Countries and of German Books printed in other countries from 1455 to 1600 now in the British Library.
40311: JOHNSON, ANN, - Miryam of Judah. Witness in Truth & Tradition.
40312: JOHNSON, ANN, - Miryam of Nazareth. Woman of Strenght & Wisdom.
39441: JOLLES, J.A., - De Schuttersgilden en Schutterijen van Noord-Brabant. Deel I en II..
108403: JOLLES, C.A., - Verslag... in zake de gedeeltelijke Ophooging van den Beerschen Overlaat.
72020: JONAS, MR. J.H., - Burgerlijk Recht. Beknopte Handleiding ten dienste van het Onderwijs aan de Technische Hoogeschool bij de Studie voor Civiel-Landmeter.
69414: JONCKBLOET, DR. W.J.A., - Geschiedenis der Middennederlandsche Dichtkunst. Deel I en II..
29056: JONCKHEER, H.C.C. EN TH. C.M. NOORDERMEER, - Inventaris van het administratief Archief van de Gemeente Rijsbergen 1928-1970..
178508: JONG, THEO DE & NOL NAAIJKENS E.A., - Amsterdam – Hilvarenbeek. 31 December 1908 – 1983. Dr. H.A.M. Ruhe Medicus en Historicus.
35404: JONG, A.M. DE, - Merijntje in Filmland.
74468: JONG, J.A. DE, - Archieven Gereformeerde Kerk van Gouda 1849-1983..
18756: JONG, THEO DE, - De Vleeschhouwerij van boven tot onder. Een Middeleeuws Huis in Helmond.
35407: JONG, A.M. DE, - A.M. de Jong Omnibus.
35475: JONG, A.M. DE, - Poeske. Een Brabantse Roman.
272687: JONG, P. DOM. DE, - Broeder Peter Wijnants van Eynatten uit Eindhoven. Stichter-Overste van de Achelse Kluis.
35402: DE JONG, A.M., - Onnozele Kinderen.
11190: JONG, MANS DE, - Natuurwerk. 30 West-Brabantse Natuurbelevingen.
33911: JONG, DOMIEN DE, - Twee Priesters in Vriendschap verbonden.
339111: JONG, DOMIEN DE, - Twee Priesters in Vriendschap verbonden.
27507: JONG, DOMIEN DE, - Edmundus van Well (1827-1895) Geschiedenis Achelsche Kluis 1885..
71062: JONG, L. DE, - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Nederlands-Indië 5 delen compleet: Deel 11A (1e + 2e helft), Deel 11B (1e + 2e helft) & Deel 11c..
35403: DE JONG, A.M., - De Dolle Vaandrig. Roman van Breero's Leven. Deel I, II..
28020: JONG O.C.R., P. DOMINICUS DE, - Kerken en Kapellen van Heeze.
67626: JONG O.C.R., P. DOMINICUS DE, - Pastoor Lemmens en de Franse Tijd.
67629: JONG, W. DE, - De Vesting Brielle.
78213: JONG, SASKIA DE E.A., - Nieuwe Tradities Projecten 2000..
27350: JONG, DOMIEN DE, - Hoe Peter van Eynatten [ Eijnatten ] de Kluis van Achel stichtte.
354751: JONG, A.M. DE, - Poeske. Een Brabantse Roman.
35432: JONG, A.M. DE, - Merijntje Gijzen's Jeugd. Het Verraad.
72137: JONG, F. DE E.A., - Stedebouw in Nederland. 50 jaar Bond van Nederlandse Stedebouwkundigen.
27997: JONG, H. DE, - De Sint-Josephkerk te Roosendaal.
384021: JONG, A.M. DE, - De Dood van de Patriarch. Een Novelle.
213102: JONG O.C.R., P. DOMINICUS DE, - Het Kerkdorp Borkel en Schaft.
27311: JONG, E.P. DOMINICUS DE, - De oorspronkelijke Eremietenregel van de Achelse Kluis.
90095: JONG VAN BEEK EN DONK, J. DE, - Bijdrage tot de Geschiedenis van Den Raad en Leenhove van Brabant en Landen van Overmaze (1591-1795).
354041: JONG, A.M. DE, - Merijntje in Filmland.
35405: JONG, A.M. DE, - Het Geslacht Verhagen.
27460: JONG, D. DE, - De Achelse Kluis 1846-1946..
213101: JONG O.C.R., P. DOMINICUS DE, - Het Kerkdorp Borkel en Schaft.
74901: JONG, J. DE E.A., - Rijkswaterstaat. De Archieven van de Hoofdingenieur en de Arrondissementsingenieurs in Zuid-Holland 1808-1849..
67614: JONG, DOMIEN DE, - Kort Overzicht van den Boerenstand in de Gemeente Hamont.
27309: JONG, DOMIEN DE, - Momenten uit drie Eeuwen Kluishistorie.
35476: JONG, A.M. DE, - De Heks van de Riethoek. Een Brabantse Roman.
532: JONG VAN BEEK EN DONK, J. DE, - Bijdrage tot de Geschiedenis van Den Raad en Leenhove van Brabant en Landen van Overmaze (1591-1795).
27875: JONG, DOM. DE, - Grenskapellen voor de katholieke Inwoners der Generaliteitslanden.
64935: JONG, L. DE, - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10a, 10b, 11a, 11b, 11c, 12.2, 13, 14.
35832: JONG, MARTIEN J.G. DE, - Flierefluiters Apostel. Meningen en Meningsverschillen.
11355: JONG, TH. DE E.A., - Brabants Historisch Locaal.
27295: JONG, P. DOM. DE, - Onze Lieve Vrouw van Ommel en het Klooster Mariaschoot.
17180: JONG, L.A.W. DE, - Wie, wat en hoe? Profiel van het Nederlands Textielmuseum. Verleden, Heden, Toekomst.
27833: JONG, H. DE, - De Sint Janskerk te Roosendaal.
77131: JONG, ERIK DE E.A., - Landschappen van Verbeelding. Vormgeven aan de Europese Traditie van de Tuin- en Landschapsarchitectuur 1600-2000..
27312: JONG, DOMIEN DE, - Eremietenregels Achelse Kluis.
76631: JONGBLOET-VAN HOUTTE, GISELA, - Brieven en andere Bescheiden betreffende Daniel van der Meulen 1584-1600. Deel 1. Augustus 1584-september 1585..
71296: JONGE, JKVR. DR. C.H. DE, - Een eeuw Nederlandsche Mode.
76363: JONGE, DR. J.A. DE, - De Industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914..
41180: JONGEN, H., - O.L.V. van Fatima. Missionaris van God!.
77032: JONGEN, J. E.A., - Het Land van Herle Jubileumboek 1950-1960..
19767: JONGENEEL, J.M., - R.G.B.S. Réunie van Geallieerde en Binnenlandse Strijdkrachten Veghel 1960. [Allied and National Forces Reunion. Meeting International des Mouvements de la Résistance ].
39760: JONGERIUS, ZR. ALICE, - Levensschets van Zuster Antonia Geels.
11038: JONGH, PIET DE, - Van Den Bergh tot Den Bosch. Een Verkenning van de Landschappen in en om de Langstraat.
11120: JONGH, PIET DE, - De Loonse en Drunense Duinen in Beeld.
17652: JONGH, P.C. DE, - Eendrachtig met Volharding en Roomse Blijheid. Harmonie Drunen 1843-1993..
74800: JONGH, DRS. G.J.W.DE, - Beschrijving van een Verzameling Stukken afkomstig van het Geslacht Mackay van Ophemert en van Leden van aanverwante Geslachten.
109347: JONGH, PIET DE, - Kartuizerspatiamentum. Een Wandeling door het Kartuizererfgoed in Het Groene Woud.
109314: JONGH, PIET DE, - Op Stap in Het Groene Woud. Een meerdaagse Wandeling door Nationaal Landschap Het Groene Woud.
27752: JONGHE-VIÉRIN, CILIA DE, - In Luister verrezen: De barokke Pracht van de Grimbergse Abdijkerk.
27509: JONGHE, BERNARDO DE, - Desolata Batavia Dominicana seu Descripto Brevis Omnium Conventuum et Monasteriorum Sacri Ordinis Praedicatorum Quae Olim Extiterunt in Belgio Confoederato: ex Antiquis Manu-scriptis, Litteris Originalibus Numquam Impressis, Instrumentis Authenticis, & Archivis Eruta.
11131: JONGKIND, C., - Natuur en Landschap in Goirle en de Hilver. Deel 4 De Paddestoelen.
75906: JONGMAN, CHRIS, - Schapen en Boeren.
178151: JONGMANS, S.H.M., - Kroniek van St. Michielsgestel.
65573: JONGMANS, DR. W. J., - Anleitung zur Bestimmung der Karbonplflanzen West-Europas mit besonderer Berücksichtigung der in den Niederlanden und den benachbarten Ländern gefundenen oder noch zu erwarten Arten. I Band. Thallophytae, Equisetales, Sphenophyllales.
178471: JONGMANS, S.H.M., - Enige historische Notities van de Buitenplaats De Kleine Ruwenberg te Sint Michielsgestel.
15459: JONGMANS, J.W.M., - Psychiatrisch Ziekenhuis Coudewater 1870-1970..
15478: JONGMANS, J.W.M., - Een Huis vol Leven. 50 Jaar Kerk in Coudewater.
15463: JONGMANS, J.W.M., - Coudewater 1870-1980. Korte Historie.
74814: JONGSMA, TJ., - Inventaris der Archieven van de Vereniging De Harmonie te Leeuwarden 1874-1972..
78186: JONGSMA, A.K.P. ; J. VERBURG E.A., - Cyns en Dyns. Opstellen aangeboden aan prof. mr. H.J. Hofstra.
9640: JONKER, JOOST, - Boerenvreugde of Boerenverdriet? De NCB en de Emacipatie van het Brabantse Platteland, 1896-1920..
24238: JONKER, ROB, - Er zit Muziek in Sint-Fidelis, al Vijfenzeventig Jaar....?.
241947: JONKER, JACOB, - Brigade Breda 1818-1983..
69185: JOODE, TON DE, - Feesten in Nederland.
64621: JOODE, TON DE, - Landleven. Het Boerenbestaan van Toen.
21442: JOORDENS, C., - Prijscourant Seizoen 1959-’60. Jobe. C. Joordens Tuin- Bloem- en Landbouwzaden Bergeyk.
21441: JOORDENS, C., - Prijscourant Seizoen 1957-’58. Jobe. C. Joordens Tuin- Bloem- en Landbouwzaden Bergeyk.
26913: JOOS, J., - Madonna der Sinjoren.
41470: JOOS, L.J., - Geschiedenis en Gids Begynhof O.L. Vrouw ter Hoye.
19867: JOOSEN, WIM E.A., - Parochie H. Jozef Asten. Vijfentwintig Jaar Onderweg.
20758: JOOSEN, P., - Eindhoven's Donkere dagen in 1944..
17712: JOOSTEN, LEO E.A., - Burgers over de Burger. Twintig Jaar Goirle onder Burgemeester A.H.M. van den Wildenberg.
74575: JOOSTING, MR. J.G.C., - De Archieven van ontbonden Vereenigingen en Commissië, berustende in het Depôt van 's Rijks Archieven in Drente.
43942: JOOSTING, MR. J.G.C., - Bronnen voor de Geschiedenis der Kerkelijke Rechtspraak in het Bisdom Utrecht in de Middeleeuwen. Derde Afdeeling: De Begrenzing van de Rechtspraken der Kerkelijke Rechters onderling. Vierde Deel.
75049: JOOSTING, MR. J.G.C., - Het Archief van den Estoel en van den hem opgevolgde Collegiën tot.
74534: JOOSTING, MR. J.G.C., - Drentsch Plakkaatboek Deel I. 1412-1633 [All published].
74611: JOOSTING, MR. J.G.C., - De Archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke Besturen van Drente.
74570: JOOSTING, MR. J.G.C., - Het Archief van de Heerlijkheid Ruinen.
24824: JORDANS, W.J., - Kent u ze nog... de Bergenaren.
12753: JORDENS, FRANS, - Den Bosch (S)mal en Breed.
40920: JÖRGENSEN, JOHANNES MUNCHEN, - Der Heilige Franz von Assisi.
30022: JORIS, LUC, - Antwerpse Stadsbeelden. Foto's van vroeger en nu.
70696: JORISSEN, DR. THEOD., - Historische Schetsen I. De Omwenteling van 1813..
107082: JOSSELIN DE JONG, F. DE, - Representanten ter Staten Generaal 1795 - 1796..
39839: JOURDA DE VAUX, M. LE COMTE E.A., - Tutelle de Mademoiselle Nadine de la Rouselière - Clouard. Simple Exposé.
32080: JOURET, BERNARD, - Définition spatiale du Phénomène urbain Bruxellois.
72036: JOYE, PIERRE E.A., - Voor 's werkmans Recht. Kerk en Arbeidersbeweging in België.
75597: MARC JOYE, - Bier op het Bord. Een rondje België.
27844: EEN VRIEND VAN DE SINT-JOZEFSKAPEL, - De Heerlijkheden van Sint-Jozef.
73956: JUFFERMANS, JAN, - Nut & Noodzaak van de Mondiale Voetafdruk. Over de mondiale Gebruiksruimte, Duurzaamheid en Mensenrechten.
67781: JUFFERMANS, JAN P., - Bibliografie van Valkenburg aan de Rijn (Valkenburg Z.H.).
65294: JUFFERMANS, JAN, - Nut & Noodzaak van de Mondiale Voetafdruk. Over de mondiale Gebruiksruimte, Duurzaamheid en Mensenrechten.
78013: JULIEN, CH.-ANDRÉ, - Histoire de l’Afrique du Nord Tunisie – Algérie – Maroc de la Conquête Arabe a 1830..
75244: JULIO, F.B., - Bijdrage tot de Geschiedenis der Boekbinderij.
75362: JUNG, HERMANN, - Bier - Kunst und Brauchtum.
77864: JUNGBLUT SVD, LEON., - Misdadige Stammen.
67603: JUNGMANN, J.A. E.A., - Parlement en Kiezer Jaarboekje 1915-1916..
30127: JUSTE, THÉODORE, - La Pacification de Gand & le Sac d'Anvers 1576..
9519: JUSTE, THÉODORE, - Les Pays-Bas sous Philippe II (1555-1565).
5171: JUTEN, W.J.F. (RED.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 7e jrg. [O.a. Geslacht Van Oetelaer; Oorsprong Karthuizerklooster te Vucht; Bevolking Hoeven; Jac. v. Ravesteijn en Franc de Wijse; Familie van Veen Heusen; Grafzerken te Chaam; Bracco; Onsenoort en Nieuwkuik ].
556: JUTEN, G.C.A. (RED.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 46e jrg. 5e reeks: 6e jrg. [O.a. Wolven in Noord-Brabant; Cijnsboeken van Peelland; Tienden van Echternach in Oss; Berkenbosch; Wouw; Herlaar; Wolven in de Kempen; Ramp te Geldrop.].
557: JUTEN, G.C.A. (RED.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 47e jrg. 5e reeks: 7e jrg. (O.a. Minderbroedersklooster Megen; Collegiale Kerk Geertruidenberg; Joodsche gemeente Den Bosch; Kerk te Rixtel; H. Catharinagasthuis te Grave; Pest; Oirschot; Bossche Dubbelkerken; Schepenen in Boxtel; Antoon der Kinderen; Schepenen van Herpen; Klundert.).
5381: JUTEN, W.J.F. EN G.C.A. JUTEN (RED.) , - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 28e jrg. 3e reeks: 8e jrg [ O.a. Familie Herinckx; Schuttersgilde St. Willibrord te Wintelre; Heerlijkheid Moerdijk; Kloosterarchief Soeterbeeck; Hooghuis te Ossendrecht; Kruiningen; Schets van Grobbendonk; Stadhuis van Helmond; Heeren van Oirschot; Marcus de Bye; Plechtige omgang in Sint-Oedenrode; Slotje onder Nispen ].
539: JUTEN, W.J.F. EN G.C.A. JUTEN (RED.) , - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 29e jrg. 3e reeks: 9e jrg. (O.a. Kasteeltjes nabij de Dommel te Vught; Koepelkerk van Willemstad; Meierij in 1515; Zegenwerp; Van Leefdael; Willebrordusputje te Westerhoven; Klopjes, Twee oudste huizen van Bergen op Zoom; Huis den Emer in de Baronie van Breda; Geschiedenis 's-Grevelduin-Capelle; Vrijmetselaarsloges.).
540: JUTEN, W.J.F. EN G.C.A. JUTEN (RED.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 30e jrg. 3e reeks: 10e jrg. ( O.a. Symon van Couderborch; Kasteel te Helmond; St. Lysbethsgasthuis te Bergen op Zoom; Consilium de Beke; Drunen; Geschiedenis 's-Grevelduin-Capelle; Familie Bacx te Tilburg; Broeder Hogardus Verhofstad, kluizenaar te Handel; Erasmus; Laatbank van Helmond; Van Os., Maria de Lanoy).
517: JUTEN, W.J.F. (RED.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 7e jrg. [O.a. Geslacht Van Oetelaer (Oetelaar) ; Oorspron Karthuizerklooster te Vucht; Bevolking Hoeven; Jac. v. Ravesteijn en Franc de Wijse; Familie van Veen Heusen; Grafzerken te Chaam; Bracco; Onsenoort en Nieuwkuik. ].
5471: JUTEN, W.J.F. EN G.C.A. JUTEN (RED.) , - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 37e jrg. 4e reeks: 7e jrg. [O.a. Chijns ten behoeve van St. Theuniskapel te Oss; Familie van Moorsel; Begijnhof Bergen op Zoom; De molens in de voormalige Meierij van Den Bosch; Kleeding, bewapening en legering van troepen in Brabant; Oude klokken in de O.L. Vr. kerk te Breda; De Kemenade onder Helmond 1521; Ulicoten; Melaatschen; Zeldzaam Penningeboek van Erasmus van Houwelingen; Gemeente Eersel; Heerlijkheid Geffen; Brabant in 1795 ].
543: JUTEN, W.J.F. EN G.C.A. JUTEN (RED.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 33e jrg. 4e reeks: 3e jrg. (O.a. Kasteeltje te Ostade onder Asten; Inname Steenbergen door watergeuzen; Heern van Breda; Geslacht Immerselle; Wegenbeplanting onder Bakel; Benedenloop van de Mark; Kasteel te Hartert bij Vierlingsbeek; Blokhuis op de Leensel onder Asten; Penningen en Munten; Kerk van Klein Zundert; Wapen van Eersel; Steenbergen; Geslacht Roper; Oorkonden omtrent Riel; Oud Schutterslied; kapittel te Oirschot; Parochie Kruisland; Kerk van Breda.).
5331: W.J.F. JUTEN EN G.C.A. JUTEN (RED.) , - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 23e jrg. 3e reeks: 3e jrg [ O.a. Noordbrabantsche bidprentjes; Meierijs geslacht van Doerne; Schepenzegels; Kasteel van Dussen; Zevenbergen; Wat weeskinderen te Bergen op Zoom te eten kregen 1747; Wouw; Lieve Vrouwe Broederschap; Gilde van O.L.V. binnen de Vrijheid van Eersel; Geslacht Ludinc; Beurs voor Bredasche studenten te Leuven ].
533: JUTEN, W.J.F. EN G.C.A. JUTEN (RED.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 23e jrg. 3e reeks: 3e jrg. (O.a. Noordbrabantsche bidprentjes; Meierijs geslacht van Doerne; Schepenzegels; Kasteel van Dussen; Zevenbergen; Wat weeskinderen te Bergen op Zoom te eten kregen 1747; Wouw; Lieve Vrouwe Broederschap; Gilde van O.L.V. binnen de vrijheid van Eersel; Geslacht Ludinc; Beurs voor Bredasche studenten te Leuven.).
5521: JUTEN, G.C.A. (RED.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 42e jrg. 5e reeks: 2e jrg. [o.a. Illustre Scole ende Collegium te Brea; Jan IV van Glimes; Het Halstersch Laag; Klooster Sint Elisabethsdal te Boxtel; Tolhuis Woudrichem; Orgel koepelkerk te Willemstad; Schouten van Steenbergen; Hagelkruis; Van Vladeracken; Veiligheid Oss; Masschereel; Manmaecker; de Bye; Reimerswaal; Lambertus Ruys te Oss; Branden te Waalwijk; Jan van Eyndhouts; Charters Loon-op-Zand; Ginneken; Monik; Leenhof Tichelt; Jan van Withem; Familie Moors; Toren te Woud; Beatrix van Breda ].
5391: JUTEN, W.J.F. EN G.C.A. JUTEN (RED.) , - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 29e jrg. 3e reeks: 9e jrg [O.a. Kasteeltjes nabij de Dommel te Vught; Koepelkerk van Willemstad; Meierij in 1515; Zegenwerp; Van Leefdael; Willebrordusputje te Westerhoven; Klopjes, Twee oudste huizen van Bergen op Zoom; Huis den Emer in de Baronie van Breda; Geschiedenis 's-Grevelduin-Capelle; Vrijmetselaarsloges ].
546: JUTEN, G.C.A. (RED.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 36e jrg. 4e reeks: 6e jrg. (O.a. Eerste Heeren van Boxtel; Kerk te Terheijden; Baanstrooperij in de Meierij; Weggeld in Helmond; Ossenaar in den ploeg gespannen; Jhr. Mr. A.F.O. van Sasse van Ijsselt; Van Broeckhoven; St. Klarenstok te Drunen; Schepenen Loon op Zand; Heerlijkheid Mierlo; Gruitrecht Helmond; Bier- en Wijnaccijns te Helmond; Boekwerken te Den Bosch verschenen; Betreffende Willem van Oetelaar, Heer van Asten; 3 boekwerken betreffende inname van 's-Hertogenbosch; Vischrecht op de Meer te Oss; Teteringen.).
5281: JUTEN, W.J.F. EN G.C.A. JUTEN (RED.) , - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 18e jrg. 2e reeks: 8e jrg. [O.a. Klooster der Grauwzusters te Breda; Dorp Sprang; St. Judocuskapel op den Ham te Grave; Wapenborden vm. kerk Fort Isabella te 's-Hertogenbosch; Schildersfamilie Van Diepenbeeck; Grafzerken St. Catharinakerk Eindhoven; Brand te Oirschot 1757; Graafsche Begijnen; aanvulling op Schutjes; Honderdjarigen in Brabant; De Guld van St. Anthonius te Sambeek; Bevolkingsstatistiek te Oisterwijk 1597-1686; Wederdoopers te Breda; Baarschot onder Esch ].
90006: JUTEN, W.J.F. (RED.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 10e jrg. [O.a. Waalwijk; Waalre; Valkenswaard; Aalst; Capellanie te Groot-Zundert; Grafkelders Breda; aanvulling op Geschiedenis Bisdom Breda; Martinets geboortehuis. ].
547: JUTEN, G.C.A. (RED.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 37e jrg. 4e reeks: 7e jrg. (O.a. Chijns ten behoeve van St. Theuniskapel te Oss; Familie van Moorsel; Begijnhof Bergen op Zoom; De molens in de voormalige Meierij van Den Bosch; Kleeding, bewapening en legering van troepen in Brabant; Oude klokken in de O.L. Vr. kerk te Breda; De Kemenade onder Helmond 1521; Ulicoten; Melaatschen; Zeldzaam Penningeboek van Erasmus van Houwelingen; Gemeente Eersel; Heerlijkheid Geffen; Brabant in 1795.).
5131: JUTEN, W.J.F. (RED.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 3e jrg. [O.a. Fam de Ram; Lieselsche Blokhuis; Constatijn Huijgens; Grafkelders te Breda; Kasteel te Etten; Wouwse Plantage; Bevolking van Helmond; aanvulling op Schutjes; Ravestein en Ravenstein; Geslacht Noortbergh; Kasteel de Nobelaer; Gemeente Beers; Grafboek van Woensel; Gemert ].
514: JUTEN, W.J.F. (RED.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 4e jrg. [ O.a. Heerlijk Goed Thulden; Cronykje van Tilburg; Heerlijkheid Calfven; Liesselse Blokhuis; Predikheren Den Bosch; Duizel; Huis Durendaal te Oisterwijk; Jacob van Oudenhoven; Vergroten schuurkerk Sint-Oedenrode.].
24062: JUTEN, G.C.A., - De Parochiën in het Bisdom Breda. Deel II: Dekenaat Breda.
5311: JUTEN, W.J.F. EN G.C.A. JUTEN (RED.) , - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 21e jrg. 3e reeks: 1e jrg [O.a. Cartularium van St. Joannes den Dooper te Luik; Huis Zwanenburg te Dinther; Brand te Gilze in 1762; Schuttersgilde St. Joris te Lith; Aalst; Kastelen van Blaarthem; Honderdjarigen; Dootboek van Deurne; Geschilderd glasraam in het klooster op den Windmolenberg te 's-Hertogenbosch; Jachtverpachting; Adelsaanvraag de Hornes 1623-1624 ].
534: JUTEN, W.J.F. EN G.C.A. JUTEN (RED.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 24e jrg. 3e reeks: 4e jrg. (O.a. Stad Den Bosch na inname door Picegru 1794; Tulpenhandel te Den Bosch; Huis Croy; Kasteel Tongelaar; Gilde van Sint Jan Baptist te Duizel; Processie te Ossendrecht; Avonturen van een Waalwijksch jongmens.).
522: JUTEN, W.J.F. EN G.C.A. JUTEN (RED.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 12e jrg. 2e reeks: 2e jrg. (O.a. Schuttersgilde St. Joris Nieuwkuijk; Boekdrukkers van Turnhout in Den Bosch; Begraafregisters in Breda; Kerkelijke geschiedenis van Waalwijk; Rijsbergen; Wilhelmieten; Stichting klooster Nazareth te Waalwijk; Oudste Heren van Bread; Eenige oude beschrijvingen der Stad 's-Hertogenbosch.).
2962: JUTEN, G.C.A. E.A., - Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, over het Jaar 1933-1937..
513: JUTEN, W.J.F. (RED.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 3e jrg. (O.a. Fam de Ram; Lieselsche Blokhuis; Constatijn Huijgens; Grafkelders te Breda; Kasteel te Etten; Wouwse Plantage; Bevolking van Helmond; aanvulling op Schutjes; Ravestein en Ravenstein; Geslacht Noortbergh; Kasteel de Nobelaer; Gemeente Beers; Grafboek van Woensel; Gemert.).
90081: JUTEN, G.C.A. (RED.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 46e jrg. 5e reeks: 7e jrg. [O.a. Minderbroedersklooster Megen; Collegiale Kerk Geertruidenberg; Joodsche gemeente Den Bosch; Kerk te Rixtel; H. Catharinagasthuis te Grave; Pest; Oirschot; Bossche Dubbelkerken; Schepenen in Boxtel; Antoon der Kinderen; Schepenen van Herpen; Klundert].
553: JUTEN, G.C.A. (RED.) , - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 43e jrg. 5e reeks: 3e jrg. (O.a. Uitplundering van Dommelen in 1702; Buitenplaats Rusenburg onder Prinsenhage; Verdwenen parochie Valkeberg; Schutters van de Pauwveer te Bergen op Zoom; Clarissen te 's-Hertogenbosch; Zilverwerk vervaardigd te Boxmeer; Hildernisse; Kerk te Saeftingen; De gemeynte van Bakel, Aarle en Helmond; Fort Crêvecoeur; St. Annakapel te Heusdenhout; Beurzenstichter Goort van Diepenbeeck; Vervoermiddelen en vrachtprijzen in het midden der 18e eeuw; Geschiedenis van rivier de Aa; Familie van de Velde gezegd Honselaer; Dommel; Gelukten onder Boscheind in Luiksgestel; Kerk van het St. Margrietenklooster Bergen op Zoom. Familie Bacx van Herentals.).
524: JUTEN, W.J.F. EN G.C.A. JUTEN (RED.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 14e jrg. 2e reeks: 4e jrg. (O.a. Oud jachtrecht in de Meierij; Noordbrabantsche Zegels; De Meyerijsche Adel in de hoofdstad; Vrijmetselaars; Heerlijkheid Milheeze; Heerlijkheid Almsvoet; Beleg van den Bosch. Kostschool te Boxmeer; Nemerlaer Haaren. Noordbrabantsche mannen onder tijdgenoten.).
523: JUTEN, W.J.F. EN G.C.A. JUTEN (RED.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 13e jrg. 2e reeks: 3e jrg. (O.a. Heeswijk en Dinther; Zijdeteelt in NBr., Boekdrukkers Palier; Oud-Mannenhuis te Waalwijk; Grafschriften te Halsteren.).
98451: JUTEN, A.J.L., - Het Militaire Onderwijs.
5462: JUTEN, W.J.F. EN G.C.A. JUTEN (RED.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 36e jrg. 4e reeks: 6e jrg. [O.a. Eerste Heeren van Boxtel; Kerk te Terheijden; Baanstrooperij in de Meierij; Weggeld in Helmond; Ossenaar in den ploeg gespannen; Jhr. Mr. A.F.O. van Sasse van Ijsselt; Van Broeckhoven; St. Klarenstok te Drunen; Schepenen Loon op Zand; Heerlijkheid Mierlo; Gruitrecht Helmond; Bier- en Wijnaccijns te Helmond; Boekwerken te Den Bosch verschenen; Betreffende Willem van Oetelaar, Heer van Asten; 3 boekwerken betreffende inname van 's-Hertogenbosch; Vischrecht op de Meer te Oss; Teteringen ].
5402: JUTEN, W.J.F. EN G.C.A. JUTEN (RED.) , - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 30e jrg. 3e reeks: 10e jrg. [O.a. Symon van Couderborch; Kasteel te Helmond; St. Lysbethsgasthuis te Bergen op Zoom; Consilium de Beke; Drunen; Geschiedenis 's-Grevelduin-Capelle; Familie Bacx te Tilburg; Broeder Hogardus Verhofstad, kluizenaar te Handel; Erasmus; Laatbank van Helmond; Van Os., Maria de Lanoy ].
528: JUTEN, W.J.F. EN G.C.A. JUTEN (RED.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 18e jrg. 2e reeks: 8e jrg. (O.a. Klooster der Grauwzusters te Breda; Dorp Sprang; St. Judocuskapel op den Ham te Grave; Wapenborden vm. kerk Fort Isabella te 's-Hertogenbosch; Schildersfamilie Van Diepenbeeck; Grafzerken St. Catharinakerk Eindhoven; Brand te Oirschot 1757; Graafsche Begijnen; aanvulling op Schutjes; Honderdjarigen in Brabant; De Guld van St. Anthonius te Sambeek; Bevolkingsstatistiek te Oisterwijk 1597-1686; Wederdoopers te Breda; Baarschot onder Esch.).
5342: JUTEN, W.J.F. EN G.C.A. JUTEN (RED.) , - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 24e jrg. 3e reeks: 4e jrg. [O.a. Stad Den Bosch na inname door Picegru 1794; Tulpenhandel te Den Bosch; Huis Croy; Kasteel Tongelaar; Gilde van Sint Jan Baptist te Duizel; Processie te Ossendrecht; Avonturen van een Waalwijksch jongmens ].
5341: JUTEN, W.J.F. EN G.C.A. JUTEN (RED.) , - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 24e jrg. 3e reeks: 4e jrg. [ O.a. Stad Den Bosch na inname door Picegru 1794; Tulpenhandel te Den Bosch; Huis Croy; Kasteel Tongelaar; Gilde van Sint Jan Baptist te Duizel; Processie te Ossendrecht; Avonturen van een Waalwijksch jongmens ].
5291: JUTEN, W.J.F. EN G.C.A. JUTEN (RED.) , - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 19e jrg. 2e reeks: 9e jrg. [O.a. Genezing door het H. Bloed te Boxtel; Beleg van Bergen op Zoom 1747; Schoolwezen midden 18e eeuw; Adellijk huis Brouwmeer te Sint-Michielsgestel; Wederdoopers te Breda; Meyerijsche adel in de hoofdstad; Honderdjarigen; Bokhoven en Abdij Berne; Stichting Hester van Grinsven; Grafzerken in de kerk te Cuijk; Het Gulden Huis te Rixtel; Vrijmetselaars ].
595: JUTEN, W.J.F. EN G.C.A. JUTEN (RED.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 14e jrg. 2e reeks: 4e jrg. (O.a. Oud jachtrecht in de Meierij; Noordbrabantsche Zegels; De Meyerijsche Adel in de hoofdstad; Vrijmetselaars; Heerlijkheid Milheeze; Heerlijkheid Almsvoet; Beleg van den Bosch.).
512: JUTEN, W.J.F. (RED.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 2e jrg. [O.a. Van Heijst; Sint Maartensdag; Kanunniken Kapittelkerk te Geertruidenberg; Driekoningendag; Beeldjes in Groote Kerk Breda; Geslacht van de Mortel; Oosterhout; Klooster Porta Coeli ].
24876: JUTEN, G.C.A. EN MR. DR. J.C.OVERVOORDE, - Beschrijving van Bergen op Zoom en Omstreken. Met korte Beschrijving van Tholen.
248772: JUTEN, G.C.A. EN MR. DR. J.C. OVERVOORDE, - Beschrijving van Bergen op Zoom en Omstreken. Met korte Beschrijving van Tholen.
24910: JUTEN, G.C.A. EN MR. DR. J.C. OVERVOORDE, - Beschrijving van Bergen op Zoom en Omstreken. Met korte Beschrijving van Tolen [Tholen].
249101: JUTEN, G.C.A. EN MR. DR. J.C. OVERVOORDE, - Beschrijving van Bergen op Zoom en Omstreken. Met korte Beschrijving van Tolen [Tholen].
249102: JUTEN, G.C.A. EN MR. DR. J.C. OVERVOORDE, - Beschrijving van Bergen op Zoom en Omstreken. Met korte Beschrijving van Tolen [Tholen].
24877: JUTEN, G.C.A. EN MR. DR. J.C.OVERVOORDE, - Beschrijving van Bergen op Zoom en Omstreken. Met korte Beschrijving van Tholen.
25078: JUTEN, G.C.A., - De Parochiën in het Bisdom Breda. Deel I: Dekenaat Bergen op Zoom. Valkenberg. St. Willibrord. Woensdrecht.
5302: JUTEN, W.J.F. EN G.C.A. JUTEN (RED.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 20e jrg. 2e reeks: 10e jrg. [o.a. Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch; Kloosterkerk St. Agatha; Grafzerken wapenborden in Berlicum; Grafsteenen in de St. Elisabethskerk te Grave. ].
24151: JUTEN, G.C.A., - Kerkelijk Oosterhout.
530: JUTEN, W.J.F. EN G.C.A. JUTEN (RED.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 20e jrg. 2e reeks: 10e jrg. (O.a. Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch; Kloosterkerk St. Agatha; Grafzerken wapenborden in Berlicum; Grafsteenen in de St. Elisabethskerk te Grave.).
240551: JUTEN, G.C.A., - Parochiën Bisdom Breda. Dekenaat Bergen op Zoom. Standdaarbuiten.
240552: JUTEN, G.C.A., - Parochiën Bisdom Breda. Dekenaat Bergen op Zoom. Steenbergen. Steenbergen Gestichten. Willemstad.
5401: JUTEN, W.J.F. EN G.C.A. JUTEN (RED.) , - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 30e jrg. 3e reeks: 10e jrg. [ O.a. Symon van Couderborch; Kasteel te Helmond; St. Lysbethsgasthuis te Bergen op Zoom; Consilium de Beke; Drunen; Geschiedenis 's-Grevelduin-Capelle; Familie Bacx te Tilburg; Broeder Hogardus Verhofstad, kluizenaar te Handel; Erasmus; Laatbank van Helmond; Van Os., Maria de Lanoy ].
5351: JUTEN, W.J.F. EN G.C.A. JUTEN (RED.) , - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 25e jrg. 3e reeks: 5e jrg. [O.a. H. Sacrament van Nieuwervaart; Geslacht van Weede; Jezuieten te Breda; Huiskapel onder Oirschot 1483; Kasteel van Stapelen Boxtel; Oorlogsgruwelen te Geldrop in 1599; Aanslag op Kasteel van Heeswijk 1583; Mariënkroon te Heusden; Refugiehuis der Antwerpsche Kartuizers te Bergen op Zoom ].
5371: JUTEN, W.J.F. EN G.C.A. JUTEN (RED.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 27e jrg. 3e reeks: 7e jrg. [O.a. Consilium de Beke; Johan van Goor; Familie van de Velde gezegd Honselaer; Meelmansgasthuis te 's-Hertogenbosch; Lodewijk de Bils; Van Hedikhuysen; Hovelmans; Familie Poirters; Kerk van Terheyden; Stamboeken 3de regiment Infanterie te BoZ; Commendarte ter Braake onder Alphen; Orkaan te Rosmalen; Heusdensche familie Van Noort; Marcus de Bye; Klokken van Bergen op Zoom; St. Jorisgilde te Hoeven; Latijnsche School te Helmond; Kloosterlingen van Abdij Binderen; Willem van Stralen; Goederen en Tienden van Abdij Postel te Veldhoven; Herstel van den Toren te Sprang ].
5321: JUTEN, W.J.F. EN G.C.A. JUTEN (RED.) , - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 22e jrg. 3e reeks: 2e jrg [O.a. Heerlijkheid Asten; Verkeersmiddelen in de Oude Tijd; Meierijsche Predikantenfamilie Hanewinkel; Tilburg en het Diester Bier; Bezitters Noordbrabantsche Heerlijkheden in 1846; Noordbrabantsche Bidprentjes; Kasteel van Ravestein; Kronijk van Boxtel ].
535: JUTEN, W.J.F. EN G.C.A. JUTEN (RED.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 25e jrg. 3e reeks: 5e jrg. (O.a. H. Sacrament van Nieuwervaart; Geslacht van Weede; Jezuieten te Breda; Huiskapel onder Oirschot 1483; Kasteel van Stapelen Boxtel; Oorlogsgruwelen te Geldrop in 1599; Aanslag op Kasteel van Heeswijk 1583; Mariënkroon te Heusden; Refugiehuis der Antwerpsche Kartuizers te Bergen op Zoom.).
2963: JUTEN, G.C.A. E.A., - Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, over het Jaar 1937-1940..
5551: JUTEN, G.C.A. (RED.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 45e jrg. 5e reeks: 5e jrg. O.a. Aantekeningen op het werk van Hanewinkel; Verzoening te Alphen 1643; Processie te Wouw; Mr. Adrianus Mosmans; Adelijk Goed Bronckhorste te Velp; St. Margrietenklooster te (( Bergen op Zoom. Plunderzucht der Fransen in 1794; Van Heijst; Verwoesting van de Kerk te Wouw; Schuttersgilden te Steenbergen..
555: JUTEN, G.C.A. (RED.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 45e jrg. 5e reeks: 5e jrg. (O.a. Aantekeningen op het werk van Hanewinkel; Verzoening te Alphen 1643; Processie te Wouw; Mr. Adrianus Mosmans; Adelijk goed Bronckhorste te Velp; St. Margrietenklooster te Bergen op Zoom. Plunderzucht der Fransen in 1794; Van Heijst; Verwoesting van de Kerk te Wouw; Schuttersgilden te Steenbergen.).
5482: JUTEN, G.C.A. (RED.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 38e jrg. 4e reeks: 8e jrg. [O.a. Heerlijkheid en het landgoed Burgst; Begijnhof Bergen op Zoom; Schutterij St. Catharina Oirschot; Doopboek Nuland; Cijnsboeken Helmond; Marktvoorschriften Helmond; Hertogshuis en Hoeve de Stroobol onder Sint-Oedenrode; Duiventoren bij Dongen en de verbrande Hoef; Gildebroeders St. Johannes te Oerle; Bemanning Bredasch Turfschip; Reglement 1640 over Backers te Eersel; Oorkonden over Mierlo ].
549: JUTEN, G.C.A. (RED.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 39e jrg. 4e reeks: 9e jrg. (O.a. Boekdrukkerij der Broeders van het gemeenzame leven te Den Bosch; Zwijnsbergen; Willemstad; Kei- of straatweg te Waalwijk in 1533; Oudste Heeren van Strijen; De landroede in de stad en Baronie van Breda; Belgische Opstand; Pootkaart Eersel, Duizel en Steensel; Schout van Zundert 1570; Vechtpartij te Zundert 1566; Gemeentewapens Waalre, Valkenswaard en Aalst; Gemeente Nuenen Gerwen; Pootkaart van Gerwen en Nuenen; Gemeene Gronden en Hoefslag te Helmond; Bruiloft op Coudewater; De ezel bij geldinzamelingen; Wapen Eindhoven; Dijkdoorbraken in 1614 Os; Bedeb van 1552.).
5361: JUTEN, W.J.F. EN G.C.A. JUTEN (RED.) , - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 26e jrg. 3e reeks: 6e jrg. [ O.a. St. Jorisgild te Nispen; Fransen in de Meierij 1793; Priors van Mariëndonk; Predikheren te Den Bosch; Consilium de Beke; Minderbroeders te 's-Hertogenbosch; Orgelbouw Groote Kerk te Breda; Kasteel van Geffen; Grafstenen te Grave; Van der Gheest; Gedenkteekenen in de kerk van de H. Geertruida te Geertruidenberg; Van Niel ].
5481: JUTEN, G.C.A. (RED.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 38e jrg. 4e reeks: 8e jrg. [O.a. Heerlijkheid en het landgoed Burgst; Begijnhof Bergen op Zoom; Schutterij St. Catharina Oirschot; Doopboek Nuland; Cijnsboeken Helmond; Marktvoorschriften Helmond; Hertogshuis en Hoeve de Stroobol onder Sint-Oedenrode; Duiventoren bij Dongen en de verbrande Hoef; Gildebroeders St. Johannes te Oerle; Bemanning Bredasch Turfschip; Reglement 1640 over Backers te Eersel; Oorkonden over Mierlo].
538: JUTEN, W.J.F. EN G.C.A. JUTEN (RED.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 28e jrg. 3e reeks: 8e jrg. (O.a. Familie Herinckx; Schuttersgilde St. Willibrord te Wintelre; Heerlijkheid Moerdijk; Kloosterarchief Soeterbeeck; Hooghuis te Ossendrecht; Kruiningen; Schets van Grobbendonk; Stadhuis van Helmond; Heeren van Oirschot; Marcus de Bye; Plechtige omgang in Sint-Oedenrode; Slotje onder Nispen.).
520: JUTEN, W.J.F. (RED.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 10e jrg. (O.a. Waalwijk; Waalre; Valkenswaard; Aalst; Capellanie te Groot-Zundert; Grafkelders Breda; aanvulling op Geschiedenis Bisdom Breda; Martinets geboortehuis.).
106947: JUTEN, W.J.F., - Het Geslacht Van Lanschot.
27703: JUVYNS, CLAUDINE, - La Couvent des Riches-Claires et son Eglise.
39061: JUWET, W. E.A., - 150 jaar Brabant 1836-1986. Een Selectie uit het Kunstpatrimonium van de Provincie.
105403: KAAG, PROF. H.A., - Het Prijzenstelsel als Instrument van Welvaartspolitiek.
17502: KAAG, PROF. H.A. E.A., - Vijfde Lustrum van de Katholieke Economische Hogeschool te Tilburg en Verlening van het Doctoraat Honoris Causa in de Economische Wetenschappen aan zijne Excellentie Rober Schuman 12-13 December 1952..
76523: KAAJAN, H.J.PH.G. E.A., - ... het maken van veel Boeken... Handleiding voor Geschiedschrijving van Gereformeerde Kerken.
72266: KAAJAN, H.J. PH. G., - Het Archief van de Familie van Oldenbarnevelt (1449) 1510-1705..
24441: KAAM, A.C.J. VAN, - Putte in oude Ansichten Deel 2..
243813: KAASHOEK, P.M., - Brandweer over Grenzen. Vier Eeuwen Brandweerzorg in Baarle-Nassau 1607-2009..
16930: KAASHOEK, DRS. PIET, - Door het Vuur. Een Eeuw vrijwillige Brandweer Waalwijk 1898-1998..
67189: KAGIE, RUDIE, - Albanië. Mensen - Politiek - Economie - Cultuur.
208321: KAKEBEEKE, A.D., - Cursus Prehistorie en Geschiedenis van de Omgeving van Eindhoven.
20751: KAKEBEEKE, A.D., - Korte Geschiedenis van Eindhoven voor het Basisonderwijs.
11646: KAKEBEEKE, A. EN W. HEESTERS, R. PEETERS E.A., - Donum Henrico Mandos Sexagenario Ab Amicis Oblatum.
208322: KAKEBEEKE, A.D., - Cursus Prehistorie en Geschiedenis van de Omgeving van Eindhoven.
20045: KAKEBEEKE, A.D., - De Kempen. 12.000 Jaar Kempenland in een Notedop.
20339: KAKEBEEKE, A.D., - Parochiegids voor de Parochies Eersel Duizel en Steensel.
208323: KAKEBEEKE, A.D., - Cursus Prehistorie en Geschiedenis van de Omgeving van Eindhoven.
20308: KAKEBEEKE, A.D., - Eersel in grootmoeders Tijd.
36322: KALF, JAN, - De Monumenten van Geschiedenis en Kunst in de Provincie Noord Brabant. Stuk I: De Monumenten in de voormalige Baronie van Breda.
73451: KALFF, G., - Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde. Compleet in 7 delen.
32117: KALKEN, H. VAN, - De Groote Markt van Brussel.
35259: KALMTHOUT, DORETTE VAN, - Orang Oetang in Ballingschap.
35044: KALMTHOUT, DORETTE VAN (SAMENSTELLING), - Naar Morgen 42/43. Lyriek uit Brabant.
78043: KALMTHOUT, ANTON VAN E.A., - Mensbeeld, Beeldvorming en Mensenrechten.
75007: KALVEEN, C.A. VAN, - Inventaris van het Archief van het College van Curatoren van de Rijksuniversiteit te Utrecht 1815 - 1954 (1958)..
77878: KALVEEN, C.A. VAN & L.C. VAN ZETTEN, - Inventaris van de Archieven van de Vijf Adellijke Vrouwenkloosters in en om Utrecht.
74935: KALVEEN, DRS. C.A. VAN, - De Archieven van de Rijksuniversiteit te Utrecht.
11749: KAM, JAN VAN DE ; JAN BOUMAN, - Dromen over Brabant.
117491: KAM, JAN VAN DE ; JAN BOUMAN, - Dromen over Brabant.
18749: KAM, IR. J.G. E.A., - 50 Jaren Begemann NV Helmond.
187491: KAM, IR. J.G. E.A., - 50 Jaren Begemann NV Helmond.
18014: FOTO'S JAN VAN DE KAM, - Water en Vuur. Schrijvers over de Peel.
11070: KAM, JAN VAN DE, - De Peel.
36313: KAMERLING, JAAP E.A., - Provincie Noord-Brabant. Speciaalnummer Heemschut.
73954: KAMMERER - GROTHAUS, HELKE, - De Vrouw in het oude Griekenland.
36836: KAMP, NETTY VAN DE E.A., - Collectie Uden. Beeldende Kunst in Brabant 1945-1995..
65793: KAMPEN, PROF. DR. P.N. VAN EN J. HEIMANS, - Fauna van Nederland. Aflevering III: Amphibia (T III) en Reptilia (T IV).
76415: KAMPHUIS, DRS. P.H., - Het Algemeene Nederlandsche Vredebond, 1871-1901. Een verkennend Onderzoek naar dertig jaar ijveren voor een vreedzame internationale Samenleving.
72037: KAMPHUIS, DRS. P.H., - Het Algemeene Nederlandsche Vredebond, 1871-1901. Een verkennend Onderzoek naar dertig jaar ijveren voor een vreedzame internationale Samenleving.
73424: KAMPHUISEN, MR. P.W. ; PROF. MR. P. ABAS E.A., - Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Deel 5. Bijzondere Overeenkomsten. Deel 5.2. Huur, Pacht, Bewaargeving, Bruikleen, Verbruikleen en Borgtocht.
66606: KAMPS, LAMBERT FLORIS , GEBOREN TE LEERMENS, - De Chineesche Wolhandkrab in Nederland.
67755: KANKEL, JOCHEN, - Seeadler über Meer und Strand.
43035: KANNEGIETER, A.F.L., - De Sint-Jozefskapel te Amsterdam 1899-1924..
355056: KANTERS, TON, - Grinneken in Ginneken.
41809: KÄPELLI, P. THOMAS M, - Dominikanischen Geistesleben. Briefeder Hl. Katharina von Siena.
170897: KAPPELHOF, T., - Overheidsfinanciën en plaatselijke Belastingen in het grootste Dorp van Staats-Brabant: Tilburg 1621-1790..
290943: KAPPELHOF, DRS. A.C.M., - Notulen van het College van Regenten van de Godshuizen te 's-Hertogenbosch 1880-1884 Index op Trefwoorden/Repertorium.
290944: KAPPELHOF, DRS. A.C.M., - Notulen van het College van Regenten van de Godshuizen te 's-Hertogenbosch 1875-1879 Index op Trefwoorden/Repertorium.
27550: KAPPELHOF, TON, - De Illustre Lieve Vrouwe Broederschap van 's-Hertogenbosch.
36326: DRS. A.C.M. KAPPELHOF E.A., - Industrie en Monument.
290981: KAPPELHOF, DRS. A.C.M., - Besluiten van de Regenten van het Groot Gasthuis. 1654-1800. Deel I t/m VIII.
290982: KAPPELHOF, DRS. A.C.M., - Besluiten van de Regenten van het Groot Gasthuis. Deel I Jaren 1654-1722..
290971: KAPPELHOF, DRS. A.C.M., - Voorlopige Inventarissen van de Blokken Kerk- en Verwerstraat (E) Weversplaats (F) Vismarkt (G), Vughterstraat (H) Vughterdijk (I). Gezamenlijke Stukken Negen Blokken.
29097: KAPPELHOF, DRS. A.C.M., - Voorlopige Inventarissen van de Blokken Kerk- en Verwerstraat (E) Weversplaats (F) Vismarkt (G).
29084: KAPPELHOF, DRS. A.C.M., - Voorlopige Inventaris van het Archief van het Blok Hinthamereinde (D).
29094: KAPPELHOF, DRS. A.C.M., - Notulen van het College van Regenten van de Godshuizen te 's-Hertogenbosch 1854-1889 Index op Trefwoorden/Repertorium.
290941: KAPPELHOF, DRS. A.C.M., - Notulen van het College van Regenten van de Godshuizen te 's-Hertogenbosch 1854-1859 Index op Trefwoorden/Repertorium.
29086: KAPPELHOF, DRS. A.C.M., - Notulen en Correspondentie van het College van Regenten van de Godshuizen te 's-Hertogenbosch 1838-1848 Index op Trefwoorden.
29712: KAPPELHOF, DRS. A.C.M., - Literatuurgids voor de Noordbrabantse Geschiedenis.
29642: KAPPELHOF, DRS. A.C.M., - Lijst van Noordbrabantse Kranten en hun Vindplaatsen.
29321: KAPPELHOF, DRS. A.C.M., - Inventaris van de Archieven van de Duitse Orde te Vught 1334-1795..
29096: KAPPELHOF, DRS. A.C.M., - Besluiten van de Regenten van het Groot Gasthuis 1654-1800 Deel I t/m VIIIB..
290961: KAPPELHOF, DRS. A.C.M., - Besluiten van de Regenten van het Groot Gasthuis Deel III Jaren 1751-1761..
290962: KAPPELHOF, DRS. A.C.M., - Besluiten van de Regenten van het Groot Gasthuis 1654-1800 Deel I t/m VIIIB.
29098: KAPPELHOF, DRS. A.C.M., - Besluiten van de Regenten van het Groot Gasthuis 1654-1768 Deel I t/m IV.
29085: KAPPELHOF, DR. A.C.M., - Repertorium op de Notulen van de Commissie der Gasthuizen Deel II 1812-1813..
12758: KAPPELHOF, DR. A.C.M., - Een groot Hart voor kleine Mensen. Kindergeneeskunde in 's-Hertogenbosch 1383-2000..
20002: KAPPELHOF, A.C.M. E.A., - Organisatie en Indeling van de Kempen op Politiek en Religieus Gebied tijdens het Ancien Régime.
290861: KAPPELHOF, DRS. A.C.M., - Notulen en Correspondentie van het College van Regenten van de Godshuizen te 's-Hertogenbosch 1838-1853 Index op Trefwoorden.
241877: KAPPELHOF, DRS. A.C.M., - Meisseniers en Sint Petersmannen; hun Verhouding tot de Heer van Breda.
33925: KAPPELHOF, TON EN H. DE KOK EN H. COPPENS E.A., - Van Zotten, Kwakzalvers, Chirurgijns, Vroedvrouwen... Medische Zorg in de Kempen vóór de Medicalisering.
290939: KAPPELHOF, DRS. A.C.M., - Notulen van het College van Regenten van de Godshuizen te Den Bosch 1849-1853 Index op Trefwoorden/Repertorium.
241921: KAPPELHOF, A.C.M., - Fiscale Bevoordeling van Breda ten tijde van de Republiek.
36224: KAPPELHOF, TON EN TONY ZEEUWE., - De Ruimten van de werkende Mens.
12832: KAPPELHOF, TON, - Armenzorg in Den Bosch. De Negen Blokken 1350-1810..
12726: KAPPELHOF, DR. A.C.M., - Oud en nieuw tesaam. De Geschiedenis van de Ziekenhuisapotheken van 's-Hertogenbosch 1780-1998..
290942: KAPPELHOF, DRS. A.C.M., - Notulen van het College van Regentenvan de Godshuizen te 's-Hertogenbosch 1870-1874 Index op Trefwoorden/Repertorium.
29093: KAPPELHOF, DRS. A.C.M., - Voorlopige Inventarissen van de Blokken Vughterstraat (H) Vughterdijk (I). Gezamenlijke Stukken Negen Blokken.
12762: KAPPELHOF, A.C.M., - Het Bossche Geefhuis. Het Inkomen uit het Vermogen van de Tafel van de H. Geest van Den Bosch 1450-1810..
12803: KAPPELHOF, DR. A.C.M., - Reinier van Arkel 1442-1992..
12638: KAPPELHOF, DRS. A.C. M., - Het Dagboek van Chirurgijn Jan Bolsius.
78457: OLAV MOORMAN VAN KAPPEN, - De Bataafse Omwenteling en het Recht. La Révolution Batave et le Droit. Acta van het Rechtshistorisch Colloquium over de Betekenis van de Bataafse Revolutie [1795] voor de Rechtsontwikkeling in Nederland [Utrecht-Nijmegen, 29 en 30 mei 1995]..
78456: OLAV MOORMAN VAN KAPPEN, - Les Juridictions Supérieures. Actes de Journées internationales tenues à Leeuwarden du 20 au 23 mai 1993..
78458: OLAV MOORMAN VAN KAPPEN, - De Ontwerpen Lijfstraffelijk Wetboek 1801 en 1804. Deel I en II..
74309: KAPPEYNE VAN DE COPPELLO, MR. N.J.C.M. E.A., - Staatkundige Hervormingen. Rapport uitgebracht aan het Genootschap voor den Rechtsstaat.
12679: KAPTEIJNS, HARRIE E.A, - Bosschage. Een Stad in de Seizoenen.
35197: KAPTEIJNS, HARRIE, - Bilan. Een Bundel Gedichten.
35039: KAPTEIJNS, DR. HARRIE, - Hedendaagse Brabantse Dichters.
41251: E.P. HENRICUS A S. FAMILIA ONGESCHOEIDE KARMELIET, - Geschiedenis van het Klooster der Karmelieten-Diskalsen te Gent.
76146: KARRES JR., J., - Het Derde Jaar [trekhonden].
76701: KARS, G.J.P. EN G.J. VAN KOPPENHAGEN, - [Atlas] Visuele Historie.
65567: KARS, TJAKKO, - Er gaat niets boven Groningen.
43956: KARSSEN, GIEN, - Manninne. Vrouwen in de Bijbel.
377018: KARTHON, A.A.J., - Het verloren Erasmiaans Handschrift van P. Scriverius teruggevonden in 's-Hertogenbosch.
26460: KARTHON, A.A.J., - Reliquien der Parochie Oudheusden en Elshout.
397033: KARTHON, A.A.J., - Franciscus en Johannes Andellius.
78476: KASER, DR. M., - Romeins Privaatrecht.
75762: KASTELEIN, TACO E.A., - Een eigenzinnige Koers. 40 Jaar Faculteit der Economische Wetenschappen in Groningen. 1948-1988..
1419: KATTESTAART, H.J.M. E.A., - Helmond 1966-1986. Extra uitgave van De Vlasbloem.
280271: KATTESTAART, H.J.M. E.A., - De St. Lambertus. Stadskerk van Helmond.
18697: KATTESTAART, H.J.M. E.A., - Helmond 1966-1986..
76697: KAUFMANN, A. E.A., - Les Jeux d'Entreprises.
43603: KAUFMANN, EDM., - Een Vastenlied.
41189: KEEKEN MSF, GERARD VAN, - Padre Antonio.
70551: KEEP, A.C.M. VAN ; GEBOREN TE BREDA, - De Dividendpolitiek. Een Onderzoek naar de bedrijfseconomische Tendenties.
31913: KEERSMAECKER, JOS DE, - Klein-Willebroek Schippersdorp.
30447: KEERSMAEKERS, PROF. DR. A., - 150 jaar Provincieraad van Antwerpen 1836 - 1986..
39332: KEIJ, A., - Onderzoek naar Dialectgrenzen en articulatorische Verschillen in het Middennederlandse Rivierengebied met een Verwijzing naar een mogelijke Relevantie voor het Onderwijs in de moderne vreemde Talen.
107106: KEIJZER, B. DE, - De Stamboom van de Familie Kam(p)Steeg(h) 1470 - 1975 uit Hardinxveld-Werkendam..
76179: KEIJZER, L.M.J. DE, - De Kerk van Herlulf als Middelpunt van het oude Dorp Houten.
11788: KEIJZER, I. E.A., - Streekgewest Brabant-Noordoost. Gewestgids 1995..
74019: KEISER, E.A., - Staat bevattende Opgaven ten dienste van de Berekening van het Bedrag der Jaarwedden van Onderwijzers bij het Lager Onderwijs (Rijksvergoedingen) over Gedeelten van een Jaar.
78295: KEITH RAY, IAN BAPTY, - Offa's Dyke Landscape and Hegemony in Eight Century Britain.
17261: KEIZER, K., - Beknopte Geschiedenis van het Postwezen in Tilburg.
69140: KELLEN DZN., J. PHILIP VAN DER, - Rembrandt-Etsen uit het Rijks Prentenkabinet te Amsterdam. Portefeuille II Portretten.
76083: KELLER, MARION, - Rabbit breeding in South Africa.
22514: KELLETER, MR. J.A.R., - Een Terugblik. 100 Jaar Rabobank Land van Cuijk-Noord.
178504: KEMENADE, KEES VAN, - Rondom het Aards Paradijs. 79 Historische Plekjes in de Kerkdorpen van Hilvarenbeek.
20786: KEMENADE, J.A. VAN, - Vanuit Eindhoven belicht.
17873: KEMENADE, KEES VAN, - Tussen Torentjeshoeve en Prins Hendriklaan.
69133: KEMENADE, KEES VAN ; EN PAUL SPAPENS, - 365 Heiligendagen. Folkore, Gebruiken, Iconografie, Legenden, Namen, Weerspreuken.
75262: KEMENADE, KEES VAN & PAUL SPAPENS, - 365 Heiligendagen. Folkore, Gebruiken, Iconografie, Legenden, Namen, Weerspreuken.
17745: KEMMEREN, THIJS E.A. (EINDRED.), - Goirlenaren en hun Toestanden.
17722: KEMMEREN, THIJS, - Twee Eeuwen Goirle dl. 10A. Twee Eeuwen Goirlenaren.
177221: KEMMEREN, THIJS, - Twee Eeuwen Goirle dl.10A & 10B. Twee Eeuwen Goirlenaren.
17711: KEMMEREN, THIJS EN NORBERT DE VRIES, - Goirlenaren en hun Geloof.
17265: KEMMEREN, THIJS, - Huismeesters van het sociale. Vijftig Jaar Wijk- en Buurtwerk in Tilburg.
17723: KEMMEREN, THIJS, - Twee Eeuwen Goirle dl. 1. Notabelen van Goirle 1850-1910..
29345: KEMP, S. VAN DER E.A., - Inventaris van het Archief en Catalogus van de Collectie van Staf Vermeire (1926-1987).
71448: KEMPEN, DRS. B.G.A., - Niet uit Liefde geboren. 12,5 Jaar WSW Waarborgfonds Sociale Woningbouw.
27983: KEMPEN, DRS. C.J. VAN E.A., - 150 Jaar St. Lambertuskerk te Udenhout.
10343: KEMPEN, DR. A.F.J. VAN, - 1962-1992 Dertig Jaar Katholieke Leergangen.
9700: KEMPEN, DR. A.F. VAN, - Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties.
71734: KEMPEN, DRS. B.G.A., - Niet uit Liefde geboren. 12,5 Jaar WSW Waarborgfonds Sociale Woningbouw.
30963: KEMPENEERS, DR. PAUL, - Toponymie van Waanrode.
35727: KEMPENEERS, MIENTJE, - Onder 4 Ogen.
39493: ARCHIEF KRING KEMPENLAND, - Cartularium van het St. Catharina Gilde te Son.
10573: KEMPS, L.W.J., - De Brabantse Schoenindustrie in historisch en marketing Perspectief.
353012: KENNEDY, MARIOLANDE, - De Legende van de verzonken Kapel. Het Geheim van de zwarte Roversbende.
121913: KENNIS, ALMA E.A., - De Stad, uitgelegd. Fietsgids voor Architectuur, Stedebouw & Landschap in 's-Hertogenbosch.
113542: KENSE, FRANS E.A., - Verkeer en Vervoer in Brabant 1814-1940. Een canon van Mobiliteit in Noord-Brabant.
170775: KENSE, FRANS, - Heemkunde Sprokkelingen Tilburg 1969-2004..
66651: KENTIE, IJ. M.D., - Gewapend-Beton in het Gebouw.
27863: KEPPEL, J.R. BARON VAN, - Eenige Wetenswaardigheden betreffende de Groote- of Lieve Vrouwen Kerk te Breda in de XVIe Eeuw uit oude Rekeningen medegedeeld.
69483: KERCKAERT, N., - Oude Oostvlaamse Huisnamen. Deel 2..
69482: KERCKAERT, N., - Oude Oostvlaamse Huisnamen. Deel 1..
77859: KERCKHAERT, NOËL & DIRK DE VLEESCHAUWER, - Zwart Goud en Wit Licht in de Kempen.
75332: KERFS, CHRIS, - De gezonde Belg. Menu's van Dag tot Dag.
28310: KERKBESTUUR, - Restauratie Kathedrale Basiliek van Sint-Jan te 's-Hertogenbosch.
2603: KERKHOF, A.P.A. E.A., - Straet & Vaert. Jaarboek 1983.[o.a. Brand en Brandweer in Loon op Zand; Reglement van de Heerlijkheid 1686; NH-Kerk; De Brabantse Koffietafel; boerderij-interieurs in de duinen; Persoonsnamen in rentmeesterboeken; Pastoor Em. Muré; Heren van Venloon; De Onderscheidsnamen van Kaatsheuvel.].
2609: KERKHOF,A.P.A. E.A., - Straet & Vaert. Jaarboek 1989. [o.a. Oorlog en bevrijding; Familie Swaans; LoZ in 18de-eeuwse bronnen ].
2606: KERKHOF, A.P.A. E.A., - Straet & Vaert. Jaarboek 1986. [o.a. De R.K.J.B. van Loon op Zand: geschiedenis van een jeugdstandsorganisatie; Munteenheden in en rond Venloon; In de ogen van Reinier Mieris; Troebelen in 1797; Hoe de heerlijkheid Venloon bestuurd werd; Handelsdrukwerk uit de 30er jaren; Ontwikkeling van de landbouw in onze streek in de vroege Middeleeeuwen.].
205859: REDACTIE KOOS VAN DEN KERKHOF, - Eindhoven verwoord. Literatuur Stimuleringsprijs Eindhoven 2006..
39328: KERKHOFF-SMETS, COLETTE VAN DE E.A., - Goed gebekt in eigen Dialect. Deel 2..
39327: KERKHOFF-SMETS, COLETTE VAN DE E.A., - Goed gebekt in eigen Dialect. Deel 1..
41195: KERKHOFS, MGR. L.J., - Onze Lieve Vrouw. Haar Boodschap te Banneux.
15314: COMMISSIE KERKOPBOUW, - Kerkopbouw te Oss. Voorstellen vanuit een plaatselijke Kerk in het Licht van de Bisschoppelijke Beleidsnota.
78124: KERKSTRA, KLAAS E.A., - Landschapsvisie Zuid-Limburg.
205917: KERKVLIET, GERARD E.A., - Industrial Design in Practice.
70071: KERNKAMP, DR. G.W., - Acta et Decreta Senatus. Vroedschapsresolutiën en andere Bescheiden betreffende de Utrechtse Academie.
40774: KERR, CECIL, - Teresa Helena Higginson 'De Bruid van de Gekruisigde' 1844-1905..
106932: KERS, A., - Bijnamen 1900-1987. Fijnaart Heijningen Oudemolen Zwingespaan.
10459: KERSEMAEKERS, J., - Verbetering van tertiaire Wegen voor doorgaand Verkeer in de Provincie Noord-Brabant.
76168: KERSSCHOT, JAN, - Eén Zijn. Thuiskomen bij Je-Zelf.
37722: KERSSEMAKERS, LEO, - Catalogue 80: Grave.
38663: KERSSEMAKERS, DR. W., - Het Hoofd- en Altaarorgel van de St. Catharina-Kerk te Eindhoven.
76675: KERSTEN, A.E. EN A.F. MANNING, - Bescheiden betreffende de Buitenlandse Politiek van Nederland 1819-1945. Periode C 1940-1945. Deel III. 1 juni - 7 december 1941..
76678: KERSTEN, A.E. EN A.F. MANNING, - Bescheiden betreffende de Buitenlandse Politiek van Nederland 1819-1945. Periode C 1940-1945. Deel V. 1 juli - 15 december 1942..
76674: KERSTEN, A.E. EN A.F. MANNING, - Bescheiden betreffende de Buitenlandse Politiek van Nederland 1819-1945. Periode C 1940-1945. Deel IV. 8 december 1941-30 juni 1942..
76672: KERSTEN, A.E. EN A.F. MANNING, M. VAN FAASSEN, R.J.J. STEVENS, - Bescheiden betreffende de Buitenlandse Politiek van Nederland 1819-1945. Periode C 1940-1945. Deel I t/m VIII..
35025: KERSTEN, JAN, - Meierijmerij.
65575: KERSTENS, PIET E.A., - Boekenschouw. Kerstnummer.
74523: KERSTENS, CHR. J.A., - Microscopisch Onderzoek van Vleeschwaren.
9542: KERVYN DE LETTENHOVE, M. LE BARON, - Chroniques relativies a l'Histoire de la Belgique sous la Domination des Ducs de Bourgogne. Vol I, II, III..
69283: KERVYN DE LETTENHOVE, H., - La Toison d'Or. Notes sur l'Institution et l'Histoire de l'Ordre (depuis l'Annéé 1429 jusqu'a l'Année 1559).
74157: KESEL, LOUIS DE, - Beschouwingen van een Belg over het Deltaplan.
26961: KESER, MARIANNE, - Lieve Vrouwe sij waert verheven Tsertoghenbossche.
121912: KESER, MARIANNE, - Vuurvlinders boven het Water en Vuurplein.
35791: KESER, MARIANNE, - Het Meesterteken. Het Verhaal van de Erwtenman.
9687: KESSEL, W. VAN E.A., - Jaarboekje 1931 van den Roomsch-Katholieke Jonge Boerenstand in den N.C.B. Verslag over 1930..
9684: KESSEL, W. VAN, - Tweede Jaarboekje van den Roomsch-Katholieke Jonge Boerenstand in den N.C.B..
9696: KESSEL, W. VAN, - Derde Jaarboekje van den Roomsch-Katholieke Jonge Boerenstand in den N.C.B..
98393: KESSEL, PETER J. VAN E.A., - La Collection d'opuscules relatifs aux dernières Années du Régime Autrichien et à la Révolution Brabançonne, Rassemblée par le Nonce Antonio Felice Zondari.
40503: KESSEL, PATER KOENRAAD VAN, - De Held van Molokai.
384025: KESSELS, ADJE, - De Sterren van de Hemel.
12960: KESSENS, HANS, - Arbeidershuisvesting in oud 's-Hertogenbosch.
11334: KESTELOOT, CHRISTIAN, - De Ruimtelijke Structuur van Brussel-Hoofdstad.
27409: KESTENS, ROMUALD, - Een Riddersdochter in het Slotklooster. Suzanna van der Goes van Antwerpen.
105402: KETEL, DR. A.B.A., - De Garantie als aanvullende Financierings-Figuur.
66434: KETELAAR, TH. M., - Salariswet 1907.... Voor den Practijk bewerkt.....
74406: KETELAAR, TH.M., - Wet tot Regeling van het Lager Onderwijs, zooals die is bekend gemaakt volgens Konklijk Besluit van 26 juni 1905 (staatsblad No. 219). Voor de Practijk bewerkt en van Aanteekeningen voorzien.
74407: KETELAAR, TH.M., - Wet tot Regeling van het Lager Onderwijs voor de Practijk bewerkt en van Aanteekeningen voorzien. Tweede Deel.
170885: KETELAARS, JEROEN EN RONALD PEETERS, - In Tilburgs Bezit. Historische Objecten uit de Collectie van de Gemeente Tilburg.
76371: KETNER, DR. F., - Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301. Deel III 1249 - 1267..
74186: KETTING OLIVIER, B.F., - Inventaris van de Archieven van de Rijkscommissie voor de Ontwatering 1918 - 1934 en het Rijksbureau voor de Ontwatering 1920 - 1935..
29651: KEUKENS, G.G.A.M. E.A., - Brabantse Bibliografie 1980..
29649: KEUKENS, G.G.A.M. E.A., - Brabantse Bibliografie 1977-1979..
11361: KEUKENS, DRS. G.G.A.M., - Boekmerken uit Brabant.
74071: KEULEMANS, E.J., - Inventaris van de Archieven van de Hervormde Gemeente te Sint Laurens 1610 - 1968..
67193: KEULEN, JAN, - Guatemala. Mensen - Politiek - Economie - Cultuur.
67187: KEULEN, JAN, - Libanon. Mensen - Politiek - Economie - Cultuur.
22406: KEULEN, DRS. S.A. VAN, - De Gemeente Boekel Structuur en Ontwikkeling.
72249: KEULEN, J. VAN E.A., - Inventaris van het Archief van de familie Van Rijckevorsel 1341-1969..
16804: KEULERS, P.C., - Het Thebaansch Legioen.
19248: KEUNE, LOU E.A., - De Kleuters van 1957. Portret van een Generatie uit een Brabants Dorp.
17251: KEUNE, LOU, - De Textiel voorbij. Het Wel en Wee van Tilburgse Oud-textielarbeiders in de Jaren 1980-1990..
39734: KEUNE, LOU, - Kees de Jong. Textielarbeider van de twintigste Eeuw.
67579: KEUNING, PROF. DR. H.J. E.A., - Het Esdorp.
71563: KEUNING, H.J. EN J. NAARDING, - Het Esdorp.
66022: KEUR, H., - Waterloopkundige Beschouwingen en Berekeningen in verband met Waterbezwaar en Afwatering; Handleiding ten dienste van Waterbouwkundigen, Polderopzichters, Gemeente-Architecten, Landbouwtechnici en Studeerenden.
73581: KEUZEKAMP, MR. J.H. E.A., - Gemeentewapens in Nederland 1914-1989..
71410: KEUZENKAMP, MR. J.H., - Gemeentewapens in Nederland naar het officiële register van de Hoge Raad van Adel.
78275: KEVERLING BUISMAN, FRANK, - ‘Mer ’t is geen Lantrecht’. Over regionale Wetboeken als Bron van het Oud-Vaderlands Recht van de Middeleeuwen tot de Tijd van de Republiek.
10213: KEYMEULEN, ANDRÉ VAN, - Een zestiende eeuwse Muntvondst te Turnhout (1946).
65194: KEYSER, H., - Overzicht der Ijswaarnemingen gedurende den Winter 1926-1927 langs de Kusten van den Noordzee, de Zuiderzee en de Wadden, op het Noordzeekanaal en de Benedenrivieren.
65193: KEYSER, H., - Overzicht der Ijswaarnemingen gedurende den Winter 1925-1926 langs de Kusten van den Noordzee, de Zuiderzee en de Wadden, op het Noordzeekanaal en de Benedenrivieren.
65198: KEYSER, H., - Overzicht van de Ijswaarnemingen gedurende den Winter 1930-1931 langs de Kusten van den Noordzee, de Zuiderzee en de Wadden, op het Noordzeekanaal en de Benedenrivieren.
65195: KEYSER, H., - Overzicht van de Ijswaarnemingen gedurende den Winter 1927-1928 langs de Kusten van den Noordzee, Zuiderzee en Wadden, op het Noordzeekanaal en de Benedenrivieren.
75783: KEYSER - SCHUURMAN, W.E.S.L., - Inventaris van het Archief van de Schepenbank Ryckholt 1532-1792..
65191: KEYSER, H., - Overzicht der Ijswaarnemingen gedurende den Winter 1923-1924 langs de Kusten van den Noordzee, de Zuiderzee en de Wadden, op het Noordzeekanaal en de Benedenrivieren.
65192: KEYSER, H., - Overzicht der Ijswaarnemingen gedurende den Winter 1924-1925 langs de Kusten van den Noordzee, de Zuiderzee en de Wadden, op het Noordzeekanaal en de Benedenrivieren.
746281: KEYZER, WALTER DE, - Inventaire des Archives de la Boëssière - Thiennes..
74630: KEYZER, WALTER DE, - Inventaire des Archives de la Famille Vinchant de Gontroeul ( XVIe - XIXe Siècles)..
65651: KEYZER, WALTER DE, - Inventaire des Archives de l'Hopital Saint-Nicolas a Enghien (XIIIe - XXe Siècle).
71208: KEYZER, WALTER DE, - Inventaire des Archives des Familles de Gaest et Derin.
42067: KIEBELE SDS, ANTON, - Salvatoriaans Jublieumboek. Uit de Geschiedenis van de eerste Honderd Jaren (1881-1981) met enkele Perspectieven op de Toekomst.
35541: KIEBOOM, AD VAN DEN, PAUL SPAPENS E.A., - Een Pungel vol Proza. Smokkelverhalen aan beide Kanten van de Grens.
75247: KIEL, JAN & RUUD LÖBLER, - Het Boekbindboek. Eenvoudige Handleiding voor het oude Handwerk.
103038: KIERKELS, TIJS, - De Impact van Q-Koorts. Het menselijke Verhaal.
65260: KIES, C.H.M.H., - Nature Protection in the Netherlands Indies.
99211: KIKKERT, J.G., - Bericht van de 10 daagse Veldtocht. België en Noord Brabant in de Frontlijn 1830 - 1834..
9921: KIKKERT, J.G., - Bericht van de 10-daagse Veldtocht. België en Noord-Brabant in de Frontlijn 1830-1834..
11415: KIKKERT, J.G., - Oorsprong en Geschiedenis van de Brabanders.
114151: KIKKERT, J.G., - Oorsprong en Geschiedenis van de Brabanders.
23052: KIMENADE-BEEKMANS, ANNY VAN, - Van Pesthuis tot Wijkgebouw. De Ontwikkeling van de Gezondheidszorg in Gemert en het Wit-Gele Kruis.
23103: KIMMENADE - BEEKMANS, DRS. J.M. VAN  , - Gemert. Kasteel bezet - Kasteel bevrijd.
75594: DE KIMPE, SONIA, - Vlaamse Streekgerechten proeven.
76070: KING WILSON, W., - Modern Rabbit Keeping.
71844: KINGMA, TJ., - De Woningbouwcorporatie. Beheer, Administratie en Boekhouding.
26462: KINGMANS,J.L.G, - Oud-Woudrichem.
43639: KINSEL, PASCHAL, - The Catholic Shrines of the Holy Land.
71140: KIRCHHOFF, HERMANN, - Der Wondreber Totentanz.
67376: KIRCHHOFF, HANS GEORG, - Grevenbroich. Heimatchronik des Kreises.
71479: KIRCHNER, HELLMUT, - Erbeutung und Ausbeuting Süd-Afrikas.
40703: KISSEL, H., - Zum 800 jährigen Totestag des Hl. Gottfried von Cappenberg.
22357: KISTERS, P., - Ruilverkaveling Boekel 1962-1973..
29573: KLAASEN, W., - Inventaris van de Archieven van de Gemeente Veldhoven 1517-1921..
10793: KLAASSE, G.J.J., - Kempenaars en Kennemers. Familiegeschiedenis van de Familie Klaas(s)e en Claassen.
76681: KLAASSEN, W.J.M., - Bescheiden betreffende de Buitenlandse Politiek van Nederland 1819-1945. Periode B 1931-1940. Deel III: 1 juni 1933-26 juni 1934..
76679: KLAASSEN, W.J.M. ; DR. J. WOLTRING, - Bescheiden betreffende de Buitenlandse Politiek van Nederland 1819-1945. Periode B 1931-1940. Deel II: 1 april 1932-30 mei 1933..
76673: KLAASSEN, W.J.M. ; DR. J. WOLTRING, - Bescheiden betreffende de Buitenlandse Politiek van Nederland 1819-1945. Periode B 1931-1940. Deel I 2 januari 1931 - 29 maart 1932..
76671: KLAASSEN, W.J.M. ; DR. J. WOLTRING, B.G.J. DE GRAAFF, - Bescheiden betreffende de Buitenlandse Politiek van Nederland 1819-1945. Periode B 1931-1940. Deel I, II, III, IV..
70988: KLAASSEN, W.J.M. ; DR. J. WOLTRING, - Bescheiden betreffende de Buitenlandse Politiek van Nederland 1819-1945. Periode B 1931-1940. Deel I 2 januari 1931- 29 maart 1932..
22844: KLAASSEN, RENÉ, - De Vaart 600 Jaar Heilig Bloedprocessie in Boxmeer.
272624: KLAASSEN, RENÉ, - Verrijkt Leven. 25 Jaar Kloosterverzorgingshuis St. Anna in het Moederhuis van de Zusters van Julie Postel te Boxmeer.
73516: KLAASSEN, MR. A.W., - Gids jurisprudentie ruimtelijk Bestuursrecht.
71047: KLAPPERSTÜCK, JOHANNES, - Der Sumpfbiber (Nutria).
71227: KLAPWIJK, G.J., - Inventaris van het Archief van de Overveerpolder onder de Gemeente Oegstgeest (1819) 1932-1978..
36021: KLAROEN, FRANK, - Kempenklanken. Nieuwe Liederen.
67213: KLAUDY, KINGA, - Hongarije. Een Reis door de Tijd.
355198: KLAUWAERDINNE, NELE & A. RANNAH, - Dit is de kleine Almanak van Brabant uit het Verloren Hoeksken.
25738: KLAVER, DRS. A.A., - Driestromenland. De Gas- Water- en Electriciteitsvoorziening in Roosendaal en Nispen 1859-1990..
208291: KLAVERSMA, DRS. T., - De Heren van Cranendonk en Eindhoven 1200-1460..
76947: KLEIJN, PAUL, - Overzicht van een genealogisch Onderzoek in de Familie Sintmaartensdijk.
17440: KLEIJNGELD, DRS. A.M.P., - Gemobiliseerde Militairen in Tilburg tijdens de Eerste Wereldoorlog.
74322: KLEIJNTJENS, J. & TH. J. HOUT, - Ons Vaderland. 1e Deeltje & 2e Deeltje.
43930: KLEIJNTJENS S.J., J. EN H. HUIJBERS, - Sint Willebrordskerk deel 1: Opkomst en Bloei.
76707: KLEIN, P., - Endzeiterwartung und Ritterideologie. Die englischen Bilderapokalypsen der Frühgotik und MS Douce 180..
9691: KLEIN, H. DE E.A., - Jaarverslag Roomsch-Katholieke Jonge Boerenstand. 1 september 1964 - 31 december 1965..
71281: KLEIN-FRESEN, JENNY E., - Werk van Vroeger voor Nu en later. De CAS 10 Jaar. 1980-1990. De geschiedenis van de Centrale Archief Selectiedienst.
67366: KLEIN, P.W. E.A., - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 1808-1958..
76093: KLEIN, G.T., - Starting right with Turkeys.
64930: KLEIN, DR. W.C., - Tektonische und stratigrafische Beobachtungen am Südwestrande des Limburgischen Kohlenreviers.
67155: KLEINEN, JOHN, - Vietnam.
39651: KLEINTJENS S.J., J., - Het St. Jans- en St. Jorisgilde te Roosendaal.
77058: KLEP, PROF. DR. PAUL M.M., - Gezinssolidariteit en rotten Kids. Schaarste, Seks en het vierde Gebod op het Platteland in Nederland in de twintigste Eeuw.
11687: KLEP, P.M.M., - Het Huishouden in Westelijk Noord-Brabant: Structuur en Ontwikkeling 1750-1849..
24020: KLEP, DRS. P.M.M., - Groeidynamiek en Stagnatie in een Agrarisch Grensgebied.
20027: KLEP, P.M.M. (RED.), - De Neergang van de Huisnijverheid in het Groot-Kempisch Gebied (1800-1920).
11491: KLEP, PAUL M.M., - Bevolking en Arbeid in Transformatie. Een Onderzoek in Brabant 1700-1900..
76489: KLEP, P.M.M. & J.L. VAN ZANDEN, - Broncommentaren I - IV. I: De Kohieren van den gemeentelijke hoofdelijke Omslag 1851-1922; II: De Registers van Patentplichtigen, 1805-1893; III: De Volkstelling van 1807/08. IV: De VRegistres Civique 181 (1812, 1813)..
108426: KLERCK, G.J.G., - Verbetering van de Uitmonding van de Maas. Memorie van Antwoord.
35763: KLERK, PROF. DR. L.F.W. DE, - Op Afstand bekeken.
74084: KLERK, F.H. DE, - Inventaris van de Archieven van de Parochie van de H. Maria Magdalena te Goes (1607) 1674-1970..
75033: KLERK, JAN DE ; HANNO WIJSMAN, - Marco Polo's Boek over de Wonderen van de Wereld. Toelichtingen bij de Miniaturen, de Tekst en de historische Achtergronden aan de Hand van 86 Folio's van het Handschrift van het Livre des merveilles van Marco Polo & Marco Polo - De Wonderen van de Oriënt. Il Milione & IBN Battoeta - De Reis / Ar-Rihla & Jan Buruma - Overal maar niet Nergens.
39881: KLERK, PROF. DR. L.F.W. DE E.A., - Gewogen Evenwicht. Liber Amicorum prof. dr. G.M. van Veldhoven.
69791: KLEYN, ALBERTUS GERARDUS ; GEBOREN TE BREDA, - Quaestiones selectae de Attilicini Jurisprudentia.
77038: KLIJN, J.A. E.A., - Bekenland in Beweging. Handreiking voor een Kwaliteitsimpuls.
71036: KLIJN, J.A. E.A., - Bekenland in Beweging. Handreiking voor een Kwaliteitsimpuls.
38700: KLINCKAERT, JAN EN STEFAN VAN LANI, - Ijzers in het Vuur. Haardplaten in de Abdij van 't Park.
73361: KLINKERS, MR. L.E.M., - Bestuurlijke Verkenningen. Deel 18: Openbaarheid van Bestuur.
24334: KLINKERT, DR. W. E.A., - Breda als militaire Stad.
36261: KLOET, TOON, - Provinciehuis Noord Brabant.
10179: KLOK, DRS. R.H.J., - Enkele kanttekeningen bij de bescherming van archeologische Monumenten in Noord-Brabant.
71970: KLOMP, MR. R.G., - Tussen Station en Stad. De Gemeentetram van Zaltbommel 1910-1923..
66627: KLOOT MEIJBURG, HERMAN VAN DER, - Bouwkunst in de Stad en op het Land.
71468: KLOPPENBURG, WILFRIED, - Die Kartografische Reproduktion.
22396: KLÖSTERS, HENK, - De Geschiedenis van de Basisscholen in de Gemeente Uden.
27368: MONNIK ACHELSE KLUIS, - Een Monnik vertelt....
70129: KLUIVER, J.H., - De Correspondentie van Willem van Oranje en Jan van Nasssau, 1578-1584..
78062: KLUYVER, DR. A., - Woordenlijst voor de Spelling der Nederlandsche Taal, met Aanwijzing van de Geslachten der Naamwoorden en de Vervoeging der Werkwoorden.
65320: KLUYVER, DR. A., - Woordenlijst voor de Spelling der Nederlandsche Taal, met Aanwijzing van de Geslachten der Naamwoorden en de Vervoeging der Werkwoorden.
77927: KLUYVER, C.A., - Locarno. Tekst van de Oorkonden van Locarno in het Fransch en in Nederlandsche Vertaling.
78063: KLUYVER, DR. A., - Woordenlijst voor de Spelling der Nederlandsche Taal, met Aanwijzing van de Geslachten der Naamwoorden en de Vervoeging der Werkwoorden.
108453: KNAAP, G.A., - Waterschap De Dongestroom.
21429: KNAEPEN, ROGER & KIK DE NOOIJER, DANIEL VANGHELUWE EN JOHAN BIEMANS, - Bergeijk in Kaart.
33956: KNAEPEN, ROGER, - Moll / Mol - Baelen - Desschel 1559-1795. De oude Keizerlijke Vrijheid en haar Voogdijdistrict.
26790: KNAEPEN, R., - Lommel de Vrijheid en het Teutendorp. Een Kempens Grensvlek verloren in de Heide.
69822: KNAPPERT, L., - Geschiedkundige Atlas van Nederland. De Handelskerken der Nederlanders tijdens de Republiek.
69148: KNAPPERT, DR. L. E.A., - De Nederlandsche Statenbijbel 1637-1937. Artikelen overgenomen uit Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis XXIX, afl. 4..
41875: KNIEL, P. CORNELIUS, - Die Benediktiner Abtei Maria-Laach.
12312: STICHTING DE KNILLISPOORT, - Acht Eeuwen Bossche Politiek.
38320: KNIPPENBERG, DRS. W.H.TH., - Devotionalia.
35745: KNIPPENBERG, DR. H.H., - In den Gloed der Oranjezon. Huwelijken van de laatste Oranjes.
35746: KNIPPENBERG, DR. H.H., - Het Wien Neêrlandsch Bloed en zijn Dichter.
10531: KNIPPENBERG, W. H. TH. EN DR. B.H. STOLTE, - Kultuurhistorische Verkenningen in de Kempen deel 2. [ Brabant in de Romeinse tijd; Romeinse wegen in Noord-Brabant ].
24257: KNIPPENBERG, DRS. W.H.TH., - Bredase Monstransen uit de 15de en 16de Eeuw.
10309: KNIPPENBERG, DR. H.H., - Dr. Hendrik W.E. Moller. Levensschets.
38315: KNIPPENBERG, DR. H.H., - Noordbrabantsche Folklore. Vastenavondgebruiken.
39033: KNIPPENBERG, DR. H.H., - Kultuur tusschen Puin in Noord-Brabant en Limburg.
289011: KNIPPENBERG, DRS. W.H.TH., - Kultuurhistorische Verkenningen in de Kempen deel 3. [ Oude Pelgrimages vanuit Noord-Brabant ; Middeleeuwse Pelgrimstochten ].
11350: KNIPPENBERG, DR. H.H., - Van Moerdijk tot Peelland.
28949: KNIPPENBERG, DRS. W.H.TH., - Kultuurhistorische Verkenningen in de Kempen deel 3. [ Oude Pelgrimages vanuit Noord-Brabant ; Middeleeuwse Pelgrimstochten ].
38321: KNIPPENBERG, DRS. W.H.TH., - Devotionalia Deel 2..
383201: KNIPPENBERG, DRS. W.H.TH., - Devotionalia.
28901: KNIPPENBERG, DRS. W.H.TH., - Kultuurhistorische Verkenningen in de Kempen deel 3. [ Oude Pelgrimages vanuit Noord-Brabant ; Middeleeuwse Pelgrimstochten ].
67255: KNIPPENBERGH, DRS. W.H.TH. E.A., - Katholiek Woordenboek.
11751: KNITEL, A.J. E.A., - Vuilzorg. Onderzoek naar optimale Oplossingen van de Vuilzorg voor de Provincie Noord-Brabant.
65456: KNMI, - Regenwaarnemingen 1940-1961..
18629: KNOL, CHR. G., - Helmond als Industriecentrum als Woonstad.
99587: KNOOK, C.A., - Keur of Politie-Verordening voor het Waterschap Den Ruigenhil in de Gemeenten Willemstad en Klundert 1920..
25126: KNOOK, JOOST EN MATTI HERBEN, - Onrust en Wantrouwen in Klundert door Brand- en andere Dreigbrieven.
19975: KNOOP, ANDRÉ ; MR. GERARD MERKELBACH, - Van Heide tot Kerkdorp. De Voorgeschiedenis van Mariahout.
70541: KNOOP, W.J., - La République des Provinces-Unies en 1672 et 1673. Étude militaire.
198631: KNOOP, ANDRÉ EN MR. GERARD MERKELBACH, - Lieshout in de Franse Tijd.
22523: KNUFMAN, COR EN MARCEL DE RAEF, - 50 Maal Brugslag ten behoeve van Vierdaagse in Cuijk.
71752: KNUTTEL WZN., DR. G., - De Letter als Kunstwerk. Beschouwingen en Confrontaties met andere gelijktijdige Kunstuitingen van de Romeinse Tijd tot op Heden.
69384: KNUTTEL WZN., DR. G., - De Letter als Kunstwerk. Beschouwingen en Confrontaties met andere gelijktijdige Kunstuitingen van de Romeinse tijd tot op Heden. 1851-1951..
37303: KNUTTEL, G., - Jan Sluyters. Gemeentemuseum van 's-Gravenhage.
73766: KNUVELDER, GERARD, - Het Rampjaar 1830..
70525: KNUVELDER, GERARD, - De Mythe Nederland. Beschouwingen over het Nationaal en Koloniaal Vraagstuk.
17554: KNUVELDER, GERARD E.A., - Lustrum-Jaarboek van de Studenten aan de R.K. Leergangen 1922..
20890: KNUVELDER, DR. G.P.M., - Rede in de Stadsschouwburg te Eindhoven t.g.b. zijn Afscheid als Rector van het Sint-Joprislyceum te Eindhoven.
90061: KNUVELDER, DR. G.P.M. (REDACTIE), - Brabantia Jaargang 30..
11498: KNUVELDER, GERARD, - Vanuit Wingewesten. Een Sociografie van het Zuiden.
21411: KNUVELDER, DR. G.P.M. (REDACTIE), - Brabantia Jaargang 31..
2141: KNUVELDER, DR. G.P.M. (REDACTIE), - Brabantia Jaargang 31..
2140: KNUVELDER, DR. G.P.M. (REDACTIE), - Brabantia Jaargang 30..
21391: KNUVELDER, DR. G.P.M. (REDACTIE), - Brabantia Jaargang 29..
2138: KNUVELDER, DR. G.P.M. (REDACTIE), - Brabantia Jaargang 28..
2137: KNUVELDER, DR. G.P.M. (REDACTIE), - Brabantia Jaargang 27..
2135: KNUVELDER, DR. G.P.M. (REDACTIE), - Brabantia Jaargang 26 / Beeldende Kunst in Brabant [o.a. Anton Kruysen; Kloosters in Brabant; Wiegersma; Judocus Smits; Uit het verleden van Geldrop; Geschiedenis van Breda; Henri Berssenbrugge; H.H.J. Maas; Peel-biografie; Beken in Brabant; De Biesbosch & sportvisserij; Roosendaalse muziekschool; De orgelmakers Van Hirtum.].
2180: KNUVELDER, DR. G.P.M. (REDACTIE), - Brabantia Jaargang 25. [o.a. Frans van Amelsvoort; Louis Toebosch; Finis Brabantiae; Ballade van de Brabantse beken; De Biesbosch; Guus Smeets; Wit-gele kruis; Vincent van Gogh. ].
2134: KNUVELDER, DR. G.P.M. (REDACTIE), - Brabantia Jaargang 25..
2132: KNUVELDER, DR. G.P.M. (REDACTIE), - Brabantia Jaargang 25 & 26. [o.a. Frans van Amelsvoort; Louis Toebosch; Finis Brabantiae; Ballade van de Brabantse beken; De Biesbosch; Guus Smeets; Wit-gele kruis; Vincent van Gogh;; Anton Kruysen; Kloosters in Brabant; Wiegersma; Judocus Smits; Uit het verleden van Geldrop; Geschiedenis van Breda; Henri Berssenbrugge; H.H.J. Maas; Peel-biografie; Bekn in Brabant; De Biesbosch & sportvisserij; Roosendaalse muziekschool; De orgelmakers Van Hirtum. ].
2129: KNUVELDER, DR. G.P.M. (REDACTIE), - Brabantia Jaargang 23 & 24. [o.a. De Stad Eindhoven; Welschap; Zeg maar dág tegen Brabant; Industrieterrein Moerdijk Flora en fauna; Mensen of Varkens; Molens in Brabant; West-Brabant, broekje in de Branding; Opwenteling; Vincent van Gogh; Jan Kruysen; Monumenten uit drie eeuwen kluishistorie; Jeroen Bosch; Reize door de Majorij van 's Hertogenbosch in den jaare 1798-1799; Bossche Optimaten; Vorstelijke vliegers en Valkenswaardse valkeniers;; Gemeentelijke herindeling; Milieubalans 1974; Strijper Aa in opspraak; Tilburg sloopt verder; Markiezenhof; Arnoud Paashuis; Belgische Windmolens; Heusden herleeft; Kasteel Geldrop; Sint-Jan en/of oude huisjes?; Brabants orgelbezit; Straatnamen vertellen de geschiedenis van Breda; Latijnse school te 's-Hertogenbosch; Eremietenregels; Anderhalve Eeuw in Oisterwijk; Vestingwerken in West-Brabant; Grard Sientje. ].
2128: KNUVELDER, DR. G.P.M. (REDACTIE), - Brabantia Jaargang 22. [o.a. Lambert Tegenbosch; Oscar van Hemel; Jan Heesters; John Noest;  prof. dr. K. Posthumus; Landwegjes, betekenis voor landschap en milieu; Autoweg of auto weg; Schildersfamilie Slager; mr. dr. L.N. Deckers; Streekplan; Van Abbe; Water, Milieubeheer en natuurbehoud; Letterenfaculteit Tilburg; Pleziervaart in Noord-Brabant.].
2171: KNUVELDER, DR. G.P.M. (REDACTIE), - Brabantia Jaargang 22 [o.a. Lambert Tegenbosch; Oscar van Hemel; Jan Heesters; John Noest;  prof. dr. K. Posthumus; Landwegjes, betekenis voor landschap en milieu; Autoweg of auto weg; Schildersfamilie Slager; mr. dr. L.N. Deckers; Streekplan; Van Abbe; Water, Milieubeheer en natuurbehoud; Letterenfaculteit Tilburg; Pleziervaart in Noord-Brabant. ].
2126: KNUVELDER, DR. G.P.M. (REDACTIE), - Brabantia Jaargang 21 & 22 [o.a. Constantijn Huysmans; Vincent van Gogh; Heemschut en Woudrichem; Knuvelder; Het Brabants Landschap 1932-1972; Herwaardering van de Brabantse Dennebossen; Stadhuis Tilburg; dr. P.C. de Brouwer; Steenbergen: kort verslag van zeven eeuwen; Landschapszorg en ruilverkavelingen; Sloopziekte bedreigt monumenten;; Lambert Tegenbosch; Oscar van Hemel; Jan Heesters; John Noest; prof. dr. K. Posthumus; Landwegjes, betekenis voor landschap en milieu; Autoweg of auto weg; Schildersfamilie Slager; mr. dr. L.N. Deckers; Streekplan; Van Abbe; Water, Milieubeheer en natuurbehoud; Letterenfaculteit Tilburg; Pleziervaart in Noord-Brabant.].
21221: KNUVELDER, DR. G.P.M. (REDACTIE), - Brabantia Jaargang 18 [o.a.  Pleidooi voor integrale aanpak van Bossche binnenstad; Geschiedenis gewestelijke bibliotheken; Markiezenhof; Maria Slager-Van Gilse; Jeroen Bosch; Tien jaar Kunstzinnige Vorming in Eindhoven; Hendrik Wiegersma; Onse Vrouwe Bergen op Zoom; Eeuwen wandtapijt; Realiteit en romantiek rondom het landschap; De Nassau's en de thans gerestaureerde Grote Kerk en toren van Breda; Groen in de stad; De Tuin der Lusten; Jan van Amstel 300 jaar geleden te Schijndel overleden; Kasteel Nemerlaer; Pastoer Roes, pionier in Peelland; dr. C.R. Hermans; Tongerlose Hoef; Muziek in Brabant; Historische periodieken in Brabant.].
2122: KNUVELDER, DR. G.P.M. (REDACTIE), - Brabantia Jaargang 18 [o.a. Pleidooi voor integrale aanpak van Bossche binnenstad; Geschiedenis gewestelijke bibliotheken; Markiezenhof; Maria Slager-Van Gilse; Jeroen Bosch; Tien jaar Kunstzinnige Vorming in Eindhoven; Hendrik Wiegersma; Onse Vrouwe Bergen op Zoom; Eeuwen wandtapijt; Realiteit en romantiek rondom het landschap; De Nassau's en de thans gerestaureerde Grote Kerk en toren van Breda; Groen in de stad; De Tuin der Lusten; Jan van Amstel 300 jaar geleden te Schijndel overleden; Kasteel Nemerlaer; Pastoor Roes, pionier in Peelland; dr. C.R. Hermans; Tongerlose Hoef; Muziek in Brabant; Historische periodieken in Brabant. ].
21191: KNUVELDER, DR. G.P.M. (REDACTIE), - Brabantia Jaargang 16 [o.a. Franciscus Siemer; Mgr. Bannenberg 1898-1967; Jhr. mr. R.A. van Rijckevorsel; Jeroen Bosch; Gemeentemuziekschool Bergen-op-Zoom honderd jaar; Brabants Zilver; Jean Baptist van Gulpen stadsdrukker te 's-Hertogenbosch; Westbrabantse dorpsplattegronden; Albert Delahaye; Oude Toren van Duizel; Oud Brouwershuis te Diessen; mgr. G. de Vet; Anton Damen; Nieuw-Vossemeer vier eeuwen voorpost aan de Eendracht; Jac. J.M. Heeren.].
2119: KNUVELDER, DR. G.P.M. (REDACTIE), - Brabantia Jaargang 16 [o.a. Franciscus Siemer; Mgr. Bannenberg 1898-1967; Jhr. mr. R.A. van Rijckevorsel; Jeroen Bosch; Gemeentemuziekschool Bergen-op-Zoom honderd jaar; Brabants Zilver; Jean Baptist van Gulpen stadsdrukker te 's-Hertogenbosch; Westbrabantse dorpsplattegronden; Albert Delahaye; Oude Toren van Duizel; Oud Brouwershuis te Diessen; mgr. G. de Vet; Anton Damen; Nieuw-Vossemeer vier eeuwen voorpost aan de Eendracht; Jac. J.M. Heeren.].
21181: KNUVELDER, DR. G.P.M. (REDACTIE), - Brabantia Jaargang 15 [o.a. bouwen in Tilburg; Rederijkers; Geert van Beek; Albert Delahaye; dr. C. W.M. Verhoeven; Integratie van de Kempen; Parklandschap in de Peel; Brabants Zilver; Mark-Vlietverbinding; Tien jaar T.H. Eindhoven; Brabantse Klokkengieterskunst; Grootkempische cultuurdagen; Lambert Poell.].
2179: KNUVELDER, DR. G.P.M. (REDACTIE), - Brabantia Jaargang 24..
116241: KNUVELDER, GERARD, - Bezuiden de Moerdijk. Problemen en Verschijnselen.
90056: KNUVELDER, DR. G.P.M. (REDACTIE), - Brabantia Jaargang 28..
12778: KNUVELDER, DR. G.P.M., - Die Conste van Rhetorike. De Rederijkerskamers.
66463: KNUVELDER, GERARD, - De Mythe Nederland. Beschouwingen over het Nationaal en Koloniaal Vraagstuk.
21241: KNUVELDER, DR. G.P.M. (REDACTIE), - Brabantia Jaargang 19 [o.a. Absolute rechten van de Heren van Cuijk, Boxmeer, Haps en Halfsambeek; Jos Manders; Jacques Slegers; Opwenteling; Albrecht Dürer te Bergen op Zoom 1520; Ecologie; Restauraties in Noord-Brabant; Woordenboek van de Brabantse Dialectiek. ].
2125: KNUVELDER, DR. G.P.M. (REDACTIE), - Brabantia Jaargang 20 [o.a. Afscheid mr. W. Ariëns; Een Barbacane te Bergen op Zoom; Oecologische Planologie; Mens en landschap in Brabant; Hendrik II van Nassau, Heer van Breda; Breuklijnen binnen Benelux; Land-Bouw en -Afbraak in Brabant; Alart Duhameels monstrans-ontwerp voor de Sint-Jan te 's-Hertogensbosch; Bossche Binnenstad; St. Catharinadal, zeven eeuwen Brabants Norbertinessenklooster; Mattemburgh Landgoed aan de Scheldezoom; Restauratie Woudrichem; Beelden uit Brabant; Cultuurerosie in Brabant; Van Gogh in Tilburg; Jereon Bosch.].
70496: KNUVELDER, GERARD, - De Mythe Nederland. Beschouwingen over het Nationaal en Koloniaal Vraagstuk.
40678: KNUVELDER, DR. LOUIS, - Maria en de Verschijningen te Amsterdam.
21371: KNUVELDER, DR. G.P.M. (REDACTIE), - Brabantia Jaargang 27..
11500: KNUVELDER, GERARD, - Vanuit Wingewesten. Een Sociografie van het Zuiden.
2123: KNUVELDER, DR. G.P.M. (REDACTIE), - Brabantia Jaargang 9 t/m 18. [o.a. Breda in de Spaanse Letteren; Grove Den in Noord-Brabant; Frans van Amelsvoort; Nuenense pastorie; Jef de Brouwer; Brabantia Sacra; Vincent van Gogh; Berne en de 19e eeuwse geschiedschrijving; Ger Langeweg; De plantengroei in de omgeving van 's-Hertogenbosch; Spaanse Brabander; Romeinse vondsten te Esch; Watermolen van Coll; Wies Grips; Vroegbarokke Kelk van Bokhoven; Jo Birker; Oude Kerk van Son; Velp; Textielmuseum Tilburg; Helmondse Landjuweel; Nico Molenkamp; Zilvermerken van Steenbergen; Vondst van Udense muntschat; Merovingische ambachtskunst; Dagboek Gerardus van den Elsen; Oude Toren van Stiphout; Hendrik Wiegersma; Schoenenmuseum te Waalwijk; edenkteken Antoon Coolen; Fortificatiewerken in Noord-Brabant; Pater van den Elsen; Autosnelweg Oirschot-Eindhoven; Jan Elemans; Landjuweel te Boekel; Alphons Diepenbrock; Middeleeuws Kerkje te Oirschot; Martien Coppens; t'Serclaes; Nieuwe raadhuis te Best; Jan Starink; Oude dorpsschool van Princenhage; Anton van Duinkerken; Martien Coppens, de kunstenaar en de wereld; St. Willibrorduskerkje te Middelbeers; Peer van de Molengraft; Geetruidenberg 750 jaar stad; Toren te Oirschot; Oisterwijk 1213-1963; Vesting Heusden; Mencia de Mendoza; Genealogisch onderzoek in Noord-Brabant; Vincent van Gogh; Kartuizerklooster Geertruidenberg; Buidelmees in Noord-Brabant. Kasteel-Raadhuis Sint-Oedenrode; Duits hulpvliegveld en Lith; Molenleed in Brabant en Vlaanderen; De Schutsgilden en onze tijd; Hervormd Kerkje Engelen; Ward Ruyslinck; Ton Smits; Hendrik Wiegersma; Brabant op aardgas; De Swaen Geertruidenberg; Velpse ruïnekerkje hersteld; Heusden gaat oude glorie herstellen; Genneper watermolen; bouwen in Tilburg; Rederijkers; Geert van Beek; Albert Delahaye; dr. C. W.M. Verhoeven; Integratie van de Kempen; Parklandschap in de Peel; Brabants Zilver; Mark-Vlietverbinding; Tien jaar T.H. Eindhoven; Brabantse Klokkengieterskunst; Grootkempische cultuurdagen; Lambert Poell; Franciscus Siemer; Mgr. Bannenberg 1898-1967; Jhr. mr. R.A. van Rijckevorsel; Jeroen Bosch; Gemeentemuziekschool Bergen-op-Zoom honderd jaar; Brabants Zilver; Jean Baptist van Gulpen stadsdrukker te 's-Hertogenbosch; Westbrabantse dorpsplattegronden; Albert Delahaye; Oude Toren van Duizel; Oud Brouwershuis te Diessen; mgr. G. de Vet; Anton Damen; Nieuw-Vossemeer vier eeuwen voorpost aan de Eendracht; Jac. J.M. Heeren; Woordenboek Brabantse Dialecten; Kasteel Nemerlaer; Kunsthuis Schevelinge in Sint-Oedenrode; Planologie; Markiezenhof; Deurne, Wiegersma, Zadkine, Van Rees; R.K. Leergangen en R.K. Handelshogeschool; Jeroen Bosch; Anton van Duinkerken; Westtoren Bossche Sint-Janskerk; Frans Babylon herdenking; Jean Baptist van Gulpen; Drieluik voor Roosendaal; Reinier Pijnenburg; Nationaal Park De Biesbosch; Pleidooi voor integrale aanpak van Bossche binnenstad; Geschiedenis gewestelijke bibliotheken; Markiezenhof; Maria Slager-Van Gilse; Jeroen Bosch; Tien jaar Kunstzinnige Vorming in Eindhoven; Hendrik Wiegersma; Onse Vrouwe Bergen op Zoom; Eeuwen wandtapijt; Realiteit en romantiek rondom het landschap; De Nassau's en de thans gerestaureerde Grote Kerk en toren van Breda; Groen in de stad; De Tuin der Lusten; Jan van Amstel 300 jaar geleden te Schijndel overleden; Kasteel Nemerlaer; Pastoer Roes, pionier in Peelland; dr. C.R. Hermans; Tongerlose Hoef; Muziek in Brabant; Historische periodieken in Brabant.].
11624: KNUVELDER, GERARD, - Bezuiden de Moerdijk. Problemen en Verschijnselen.
35737: KNUVELDER, GERARD, - Van Zwervers en Vagebonden. Opstellen over Middeleeuws Uitschot.
108463: KNUVELDER, GERARD, - Een Nederlands Kanalenplan.
2139: KNUVELDER, DR. G.P.M. (REDACTIE), - Brabantia Jaargang 29..
29181: KOBES, G., - Inventaris van het Archief van het Burgerlijk Armbestuur te Tilburg 1804-1947 (1950).
17724: KOBES, GERRIT, - Twee Eeuwen Goirle dl. 6. Donkere Jaren.
73557: KOCH, H.W., - Europa in Oorlog 1618-1815..
72120: KOCH, H.W., - Europa in Oorlog 1618-1815..
73730: KOCH, M., - Tableau des Révolutions de l'Europe, depuis de Bouleversement de l'Empire Romain en Occident jusqu'a nos Jours; précédé d'une Introduction sur l'Histoire, et orné de Cartes géographiques, de Tables généalogiques et chronologiques. Tome I..
78461: KOCH, A.C.F., - De Rechterlijke Organisatie van het Graafschap Vlaanderen tot in de 13e Eeuw.
24178: KOCK, SJEF, - Het Geregt van Oosterhout. Over Rechtspraak in Oosterhout door de Eeuwen heen en de Geschiedenis van het Galgenveld.
235035: KOCK, W.J.E., - Chaam in oude Ansichten.
76297: KOCKELHORN, H., - Historische Bedrijfsarchieven. Papier-, Papierwaren-, Grafische Industrie en Uitgeverijen. Een Geschiedenis en Bronnenoverzicht.
31512: KOCKEN, MARCEL, - Kent U ze nog... de Mechelaars.
26377: KOEKKOEK, JOB, - Gaandeweg Woudrichem.
26378: KOEKKOEK, JOB, - Gaandeweg Gorcum.
28121: KOEKOEK, JOB, - Het Sleeuwijks Kerkje. Monument van Geschiedenis en Cultuur.
11921: KOEMAN, C., - Restauratie door middel van overtekenen van een Brabantse Manuscriptkaart uit de 19e Eeuw.
74195: KOEN, D.T., - Inventaris van het Archief van het Utrechtse Leenhof sedert 1528..
19833: KOENDERS, DRS. E.A., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Someren.
69391: KOENEN, MR. H.J., - De Nederlandsche Boerenstand historisch beschreven.
69781: KOENEN, MR. H.J., - Het Huwelijk van de Koningin, uit historisch, juridisch, genealogisch en heraldisch Oogpunt beschouwd.
71595: KOENEN, MARIE, - Bloesem van Bourgondië. De Kinderjaren van een Vorstenkind.
26008: KOENEN, J.J.A.M., - Roosendaal rond de Eeuwwisseling. Onbekende Foto's van A.M. Bruglemans.
29030: KOENEN, J.J.A.M., - Inventaris van de Harmonieën te Roosendaal 1886-1987..
29028: KOENEN, J.J.A.M., - Inventaris van de Archieven van de parochiële Conferenties en de Bijzondere Raad van de Vincentiusvereniging.
29031: KOENEN, J.J.A.M., - Inventaris van de Archieven van de Parochie van de H. Joseph te Roosendaal 1914-1987..
29032: KOENEN, J.J.A.M., - Inventaris van het plaatselijke Bestuur van de Gemeente Roosendaal en Nispen 1813-1851..
69864: KOENEN, MR. H.J., - Voorlezingen over de Geschiedenis der Nijverheid in Nederland.
29025: KOENEN, J.J.A.M., - Inventaris van de Archieven van de Hervormde Gemeenten van Roosendaal, Nispen en Wouw 1611-1956..
355169: KOENRAADT, DR. W. M., - Dagboek van een Schooljongen.
73552: KOERHUIS, B. EN W. VAN MULKEN, - Broncommentaren V. De Militieregisters 1815-1922..
77931: KOERHUIS, B. & W. VAN MULKEN, - Broncommentaren V. De Militieregisters 1815-1922..
76802: KOERKAMP, JOS, - Knooperven. Nieuw Leven in het Buitengebied. Het Concept.
67114: BERG NATASJA VAN DEN & SOPHIE KOERS, - Praktisch Idealisme. Handboek voor de beginnende Wereldverbeteraar.
77006: KOHL, THEO, - 1232-1982. Herinneringen aan Oud Roermond.
67374: KÖHNEN, HUBERT, - Kleinenbroich. Ein Heimatbuch.
121864: KOK, MR. G. CHR., - Van Raad Van Brabant Naar Gerechtshof 's Hertogenbosch. Zes Eeuwen Rechtspraakgeschiedenis.
17998: KOK, JACQUES DE E.A., - Dag Twintigste Eeuw. Belevenissen in Oisterwijk, Moergestel en Heukelom.
11202: KOK, H. DE ; A. VERLEYE EN R. WOESTENBORGHS, - A. Ghijs en de Den in de Turnhoutse Kempen ..
39958: KOK, H. DE EN G. LANDUYT, - Liber Amicorum E. van Autenboer.
122008: KOK, RENÉ E.A., - 'Wegens bijzondere Omstandigheden...'. 's-Hertogenbosch in Bezettingstijd 1940-1944..
98416: KOK, IR. A., - Orthogonaliteit een zinvol Element in de Communicatie?.
24265: KOK, M.A. E.A., - Drie Eeuwen Bredase Boeken 1604-1900..
242651: KOK, M.A. E.A., - Drie Eeuwen Bredase Boeken 1604-1900..
41520: KOK, G.A. DE, - Abdij van Middelburg.
33945: KOK, HARRY DE E.A., - De kleine Geschiedenis van de Kempen in 20 dagen. Dag 19 - 27 April 1957 Farmaceutisch Bedrijf Janssen verhuist naar Beerse.
39825: KOK, RENÉ (ONDERZOEK), - Brieven van Fanny Philips 1942-1943 aan Ans Schreurs.
74822: KOK, DRS. M., - Overzicht van de Bestemming van Archivalia en Documenten afkomstig uit het voormalig Archiefdepot der Nederlandse Hervormde Kerk.
33512: KOK, HARRY DE, - Turnhout in de 17de Eeuw. Historische Maquette.
69201: KOK, DAVID DE, - Bijdragen tot de Geschiedenis der Nederlandsche Klarissen en Tertiarissen vóór de Hervorming.
76130: KOK, J., - Veevoeding.
33958: KOK, H. DE, - Vrouwenhandel en Prostitutie in de oude Kempen.
27640: KOKER, MR. F.W.C., - De Overeenkomst betreffende de Goederen van het voormalig Klooster St. Agatha.
29523: KOKKE, DRS. C. TH., - Inventaris van het Archief der Gemeente St. Michielsgestel.
20282: KOKX, TOON, - 25 Jaar Jan van Hoppe Jeugdtoernooien 1973-1997..
39016: KOLDEWEIJ, A.M. E.A., - Schatkamers uit het Zuiden.
278972: KOLDEWEIJ, JOS ; PAUL MAAS EN CHRISTEL THEUNISSEN, - De Koorbanken van Oirschot en Aarschot. Gezien door de Lens.
28289: KOLDEWEIJ, A.M. E.A., - De Koorafsluiting in de Sint-Janskathedraal te 's-Hertogenbosch.

Next 1000 books from Antiquariaat Duthmala

5/9