Antiquariaat Duthmala
Kasterensestraat 15, 5298 NV Liempde, Nederland tel.: 00 (0)411-632043            Email: duthmala@wxs.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
78452: HULSHOFF, A.L., - Het Markeregt van Losser.
77935: HULSHOFF, MR. B., - De Uitleveringswet en de door Nederland met vreemde Mogendheden gesloten Verdragen tot wederkeerige Uitlevering van Misdadigers & De Uitleveringswet en de door Nederland met vreemde Mogendheden gesloten Verdragen tot wederkeerige Uitlevering van Misdadigers. Eerste Vervolg.
20804: HULST, WALTER VAN, - Eindhoven mondiaal.
29114: HULST, DRS. F.J., - Inventaris van het Archief van het Dorpsbestuur van de Vrijheid Etten, Leur en Sprundel 1430-1810..
205915: HULST, WALTER VAN E.A., - Social Urban Space. Licht over de Dommel.
77120: HUMMEL, HERIBERT, - Kostbarkeiten in Druck und Schrift aus Heilbronn.
69145: HUMMEL, HERIBERT, - Die Bibel in Bildern, Illustrierte Bibeldrucke des 15. - 20. Jahrhunderts.
67308: DUONG THU HUONG, - Blind Paradijs.
242025: HUPPERETZ, WIM, - Het Geheugen van een Straat. Achthonderd Jaar wonen in de Visserstraat te Breda.
71098: HUPPERTZ, MARTIN, - Hoogwater 1995..
27403: HURK, DR. W.J.C.C. VAN DEN, - Het Verborgen Leven van de Abdij van Berne in haar Parochies 1797-1857..
15633: HURK, A. VAN DE; EN W. VAN DER HEIJDEN, - Berne en Berlicum 1240-1990..
27387: HURK, ALPH. W. VAN DEN, - De Abdij van Berne in de Loop der Eeuwen.
101931: HURK, L.J.A.M. VAN DEN, - The Tumuli from the Roman Period of Esch, Province of North Brabant, V..
101932: HURK, L.J.A.M. VAN DEN, - The Tumuli from the Roman Period of Esch, Province of North Brabant, IV..
43056: HURK, C. VAN DEN, - De Sint Josephkerk te Achteveld (U).
272684: HURK, ALPH. W. VAN DEN, - Berne in de Branding tijdens de Tachtigjarige Oorlog.
272686: HURK, ALPH. W. VAN DEN, - Berne op weg naar Spaans-Brabant 1640-1680..
272725: HURK, ALPH. W. VAN DEN, - Norbertijnse Zielzorg in Noord-Brabant.
272696: HURK, ALPH. VAN DEN, - De Norbertijnen.
27603: HURK, DR. W.J.C.C. VAN DEN, - Het Verborgen Leven van de Abdij van Berne in haar Parochies 1797-1857..
27389: HURK O. PRAEM., DR. ALPH. W. VAN DEN, - Lotgevallen van de Boekerij van de Abdij van Berne.
10193: ROB; L.J.A.M. VAN DEN HURK., - Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek [o.a. over ' The Tumuli from the Roman Period of Esch, Province of North Brabant, V' door L.J.A.M. van den Hurk.].
272705: HURK, ALPH. W. VAN DEN, - De Historie van Berne in Vogelvlucht.
15412: HURK, DR. ALPHONS VAN DEN, - De Kersouwe steeds getrouwe.
274031: HURK, DR. W.J.C.C. VAN DEN, - Het Verborgen Leven van de Abdij van Berne in haar Parochies 1797-1857..
90030: HURK, A.W. VAN DE, - Norbert van Gennep en zijn Orde.
27315: HURK, ALPH. W. VAN DEN, - Heeswijk-Dinther en de Abdij van Berne. Hun Ontmoeting.
273151: HURK, ALPH. W. VAN DEN, - Heeswijk-Dinther en de Abdij van Berne. Hun Ontmoeting.
21551: HURKMANS, M.J.C., - Hapert in oude Ansichten.
21550: HURKMANS, M.J.C., - Hapert zoals het vroeger was.
21600: HURKX, MIEKE E.A., - Zeelster Boerenleven 't is mèr 'n Boeregat.
35674: HÜSSTEGE, GEERT, - Zo Herinner Ik Mij Brabant.
11198: HÜSSTEGE, GEERT, - Verkenningen op en om de Heide.
29370: HUSTINX, L.M.TH.L., - De Evoluties van Jurisdicties en Gemeenten in Noord-Brabant van de 15e eeuw tot Heden.
29304: HUSTINX, L.M.TH.L., - Inventaris van het Archief van het Kwartier Peelland 1574-1810..
70268: HUSTINX, L. E.A., - De Archieven in Gelderland.
41302: HUTJENS O.E.S.A., VALENTINUS, - De Monniken van Sint Augustinus.
29010: HUTTEN, DRS H.G.M. EN J.TH.M. MELSSEN, - Kohieren van de Honderdste Penning van Eindhoven, Woensel en Son 1569-1571..
74341: HUUSSEN, A.H., - Jurisprudentie en Kartografie in de XVe en XVe Eeuw.
70082: HUUSSEN, AREND H., - De Codificatie van het Nederlandse Huwelijksrecht, 1795-1838. Geschiedenis en Analyse van de Ontwikkeling van de Huwelijkswetgeving en van de Opvattingen omtrent Huwelijk en Gezin op het eind van de Achttiende en het begin van de Negentiende Eeuw.
78477: HUUSSEN, A.H., - Bronnen van de Nederlandse Codificatie sinds 1798 II. Huwelijks- en Huwelijksgoederenrecht tot 1820..
36091: HUYBENS, GILBERT, - Brabant verheught U. Bladeren in Brabantse Liedboeken. Essai en Bloemlezing.
16800: HUYBERS, A., - Oud Oisterwijk.
16888: HUYBERS, A., - Oisterwijk Vier tot Vijf Eeuwen geleden.
168002: HUYBERS, A., - Oud Oisterwijk.
43723: HUYBERS, A. PASTOOR TE BERGHAREN, - Naar en Rond Konnersreuth.
33973: HUYBRECHTS, JEAN E.A., - Een Belevenis: Twintig Jaar Heemkundige Kring “Als Ice Can” vzw. Te Arendonk 1978-1998..
17209: HUYGENS, DR. W., - Levende Steden. Tilburg.
38019: HUYS JANSSEN, PAUL, - Gekoesterde Schoonheid. Kunst uit Brabants Privébezit.
37353: HUYS JANSSEN, PAUL E.A., - Meesters van het Zuiden. Barokschilders rondom Rubens.
76665: HUYSMAN, E.C.M. E.A., - Particuliere Notulen van de Vergaderingen der Staten van Holland 1620-1640 door N. Stellingwerff en S. Schot. Deel III juli 1625 - april 1628..
75585: HUYSMANS, LUK, - Vis rijk aan Variatie. Lekker eenvoudig.
26867: HUYSMANS PR., A.P., - Geschiedenis van het H. Sacrament van Niervaart.
65420: KUIJPER HZ.. G., - Beginselen der Nederlandsche Spraakleer voor Schoolgebruik.
75416: IATCA, MICHEL, - Guide International de la Bière.
40721: IBELINGS, PATER, - Leven van Francisco de Borja.
74533: IDDEKINGE, P.R.A. VAN, - Het Archief van de Sint-Nicolai Broederschap te Arnhem 1352-1892..
241989: IERLAND, JOHN VAN, - NAC. De derde Helft.
38930: IERLAND, JOHN VAN, - Jasper & Jasmijn. De bronzen Sleutel van Breda.
37605: IERSEL, M.C. VAN, - Handwerk in de Kleine Meijerij rond 1900..
39820: PATER IGNOTUS, - Schoon Brabantse Pastoors [Over Johannes Baselmans, St. Hubert; Antonius Pessers, Katwijk; Petrus Goossens, Heumen; Martinus Verhoeven, Mortel; Lambertus van Esch, Overasselt. ].
75618: IIEGEMS, PAUL, - Het volkomen Frietboek. Een Belgische Cultuurgeschiedenis.
75619: IIEGEMS, PAUL, - Het Belgisch Frietenboek.
37735: IJSENBRANT, PETER, - Eindeloos met Boeken.
71998: IJSEWIJN, J. E.A., - Humanistica Lovaniensia. Journal of Latin Studies. Vol. XXXVI..
70903: IJSEWIJN, J. E.A., - Humanistica Lovaniensia. Journal of Latin Studies. Vol. XXIX.
70904: IJSEWIJN, J. E.A., - Humanistica Lovaniensia. Journal of Latin Studies. Vol. XXXI.
70905: IJSEWIJN, J. E.A., - Humanistica Lovaniensia. Journal of Latin Studies. Vol. XXXII.
70730: IJSEWIJN, J. E.A., - Humanistica Lovaniensia. Journal of Latin Studies. Vol. XXVIII.
70736: IJSEWIJN, J. E.A., - Humanistica Lovaniensia. Journal of Latin Studies. Vol. XXXVI.
70734: IJSEWIJN, J. E.A., - Humanistica Lovaniensia. Journal of Latin Studies. Vol. XXXIII.
29129: IJSSELING, J.M.F., - Inventaris van het Archief van het Begijnhof te Breda.
27867: IJSSELING, J.M.F. E.A., - Bijdragen over de Grote Kerk te Breda.
27912: IJSSELING, J.M.F., - De Grote of Onze Lieve Vrouwe Kerk te Breda.
27164: IJSSELING, J.M.F., - Het Begijnhof te Breda.
242029: IJSSELING, J.M.F., - Het Huis de Arend te Breda.
66109: IJSSELSTEYN, H.A. VAN E.A., - Inzake Electriciteitsvoorziening. Verslag der Staatscommissie om van Advies te dienen omtrent de Vraag, welke Maatregelen genomen kunnen worden om te bevorderen, dat in de Behoefte aan electrische Kracht, welke in verschillende Streken des Lands en met name ten Plattelande bestaat, op zoo doeltreffend en zoo economisch mogelijke wijze worde voorzien.
24868: IMANDT, FLORENCE, - Bergen op Zoom in Panorama.
10243: IMPE, L. VAN; G. BEEX  E.A., - Het Urnenveld op De Roosen te Neerpelt.
377058: IMPE, JAN VAN, - De Universiteitsbibliotheek van Leuven. Het Verhaal van een Feniks.
43897: IMPETA, DR. C.N., - Kaart van kerkelijk Nederland.
26783: INDEKEU, BRUNO & FERDI GEERTS, - Hoelang zal de Tol nog draaien? Mijmerend wandelen langs een 150-tal Lommelse Ansichten uit het Begin van deze Eeuw.
366007: INDEKEU, BRUNO E.A., - Laat de Wieken maar draaien, de Molen maalt weer! Historiek en Restauratie van de Windmolen te Lommel-Kattenbos.
11379: ALGEMEEN COMITÉ VOOR DE ORGANISATIE DER BRABANTSCHE INDUSTRIEDAGEN, - Noord-Brabant.
29503: INGEN-HOUSZ, C.M.E., - Catalogus van Werken over Noord-Brabant.
11913: DR. INGENHOUSZ, - Lijst van Geneeskundigen, Tandmeesters, Apothekers, Drogisten en Vroedvrouwen in de Provincie Noordbrabant, vastgesteld 1 Januari 1885..
11906: DR. INGENHOUSZ, - Lijst van Geneeskundigen, Tandmeesters, Apothekers, Droogisten en Vroedvrouwen in de Provincie Noord-Brabant, vastgesteld 1 Januarij 1871..
77807: INGLOT, C.W.M. & G. VAN DER VLIER, - Inventaris van de archieven van De Hollandsche Molen, Vereniging tot behoud van Molens in Nederland te Amsterdam (1921)1923-1973 (1983). Inventaris van verdwenen Molens.
26872: INNIS, GONZAGUE VAN, - Marie à Bruxelles. Maria te Brussel.
42132: INQUE - DELMER, FRANÇOISE, - Inventaire des Archives du Prieure des Sepulcrines a Bouillon.
295083: INSTALLÉ, H., - Inventaris van het Fonds Visverkopersambacht op het Stadsarchief te Mechelen.
295086: INSTALLÉ, H., - Inventaris van Fonds der Lederverwerkende Ambachten op het Stadsarchief te Mechelen.
31531: INSTALLÉ, HENRI, - Patriciërs en Ambachtslui in het Stadsbestuur te Mechelen onder Maria-Theresia. De socialse Status van Burgemeesters en Schepenen (1740-1780).
295087: INSTALLÉ, H., - Inventaris van de Fondsen Vleeshouwersambacht en Bakkersambacht op het Stadsarchief te Mechelen.
9502: IONGH, DR. JANE DE, - Marguerite d'Autriche. Traduit du Néerlandais.
65778: IPENBURG, RIE VAN, - Sinte Clara.
30185: ISACKER, KAREL VAN & RAYMOND VAN UYTVEN, - Antwerpen. Twaalf Eeuwen Geschiedenis en Cultuur.
349531: ISACKER, KAREL VAN, - Mijn Land in de Kering 1830-1980. Deel I: de ouderwetse Wereld 1830-1914..
30092: ISACKER S.J., KAREL VAN, - De Antwerpse Dokwerker 1830-1940..

Next 100 books from Antiquariaat Duthmala

4/4