Antiquariaat Duthmala
Kasterensestraat 15, 5298 NV Liempde, Nederland tel.: 00 (0)411-632043            Email: duthmala@wxs.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
198635: HONNEF, DICK, - Van Liedertafel Oefening en Uitspanning tot Gemengde Zangvereniging St. Lucia. Een Eeuw in Woord en Beeld. 1877 - 1977..
67249: HONNEF, KLAUS, - Kunst der Gegenwart.
178949: HOOF, NOP VAN & MICHIEL VAN DER SANDEN, - D’n Bikse Carneval. Kzot wèèrum houwe.
291392: HOOF, M.C.J.C. VAN E.A., - De Archieven van de Nassause Domeinraad 1581 - 1811..
28082: HOOF, EM. VAN, - Sint-Pieterskerk te Leuven. Korte Historiek.
28083: HOOF, EM. VAN, - Sint-Pieterskerk te Leuven. Gids.
28086: HOOF, EM. VAN, - De Sedes Sapientiae en de oude Kunstbeelden in de Sint-Pieterskerk te Leuven.
22577: HOOF, DRS. J.P.C.M. VAN, - Grave als militaire Stad.
12992: HOOF, DRS. J.P.C.M. VAN EN DR. W. KLINKERT, - 's-Hertogenbosch en Vught. Een Militair Verleden.
129921: HOOF, DRS. J.P.C.M. VAN ; DR. W. KLINKERT, - 's-Hertogenbosch en Vught. Een Militair Verleden.
378631: VAN HOOF – ROELANS, L., - J.R. Snieders.
36061: HOOF, JEF VAN, - Klein Kwartet in C. Kleines Quartett in C. Petit Quator en Do majeur.
66618: HOOFDBESTUUR, - Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Dieren. Wat wil zijn. Wat deed zij. Wat doet zij.
99326: GOUVERNEUR DER HOOFDSTAD, - Ordonnantie de Militairen concernerende, tot het nagaan en weeren van geringe Vreemdelingen, binnen de Hoofdstad 's Hertogenbosch 1775..
23059: HOOFF, DRS. GIEL VAN, - Johan Theodor Prinzen (1784-1864) en de Gemertse Textielnijverheid.
18704: HOOFF, GIEL VAN E.A., - Tot het Hemelsch Morgenrood. Beelden en Grepen uit honderd Jaar Vakbeweging in Helmond 1896-1996..
18699: HOOFF, GIEL VAN, - De Familie Swin(c)kels. Drie Eeuwen Textiel & Bedrijvigheid in Zuidoost-Brabant.
18824: HOOFF, GIEL VAN, - Begemann en de Bossche Stationoverkapping (1894-1896).
18643: HOOFF, G. VAN E.A., - De Wilhelminaschool. Haar Geschiedenis. 125 Jaar Bijzonder Neutraal Onderwijs in Helmond.
107431: HOOFS, JAN, - Hoofs Hoezo......?.
10743: HOOFS, JAN, - Hoofs Hoezo......?.
73558: HOOFTMAN, HUGO, - Vliegtuigen in Woord en Beeld.
74489: HOOG, MR. J.M., - Wet van den 4de December 1872 (Staatsblad No. 134) tot voorziening tegen Besmettelijke Ziekten opgehelderd door eene Aantekening.
26432: HOOG, DRS. J. DE E.A., - Streekhistorie Land van Heusden en Altena.
2178: HOOGBERGEN, THEO   (REDACTIE), - Brabantia Jaargang 43..
2152: HOOGBERGEN, THEO (REDACTIE), - Brabantia Jaargang 42..
2151: HOOGBERGEN, THEO (REDACTIE), - Brabantia Jaargang 41..
2150: HOOGBERGEN, THEO (REDACTIE), - Brabantia Jaargang 40..
2148: HOOGBERGEN, THEO (REDACTIE), - Brabantia Jaargang 38..
10313: HOOGBERGEN, DR. TH. G.A., - 75 Jaar Ons Middelbaar Onderwijs 1916-1991..
11532: HOOGBERGEN, DR. TH. G.A., - Brabant beschouwd en beschreven. Samenvattingen van 112 Studies.
397043: HOOGBERGEN, THEO & JAC BIEMANS EN RICK VERCAUTEREN, - Een gedreven Kunstenaar Hakkie van Rosmalen 1923 - 2001..
2149: HOOGBERGEN, THEO (REDACTIE), - Brabantia Jaargang 39..
36301: HOOGBERGEN, DR. TH. G. A., - Brabantse Monumenten leven. 80 Monumenten in 90 Foto's.
74245: HOOGENDIJK, J., - Inventaris van het Oud-Rechterlijk Archief van de Gemeente Vlaardingen.
17713: HOOGENDOORN, J.C.J., - Goirle zoals het was in de 19e Eeuw.
17727: HOOGENDOORN, JAN EN NORBERT DE VRIES, - Twee Eeuwen Goirle dl. 2. De Gemeentehuizen van Goirle.
38479: HOOGERVORST, ANNEMIEKE, - Mens en Werk.
75602: M.B. HOOGEVEEN, JAN LIGTHART, H. SCHEEPSTRA; BEWERKT DOOR GILLES VAN HEES, - Vijfde leesboekje bij Hoogeveens Leesmethode.
44160: HOOGEVEEN, HENRIËTTE AAN PATER J. TH. R., - Gedragboekje der geheele Geestelijkheid van de Zesde tot de Zestiende Eeuw en de Biecht.
75601: M.B. HOOGEVEEN, JAN LIGTHART, H. SCHEEPSTRA; BEWERKT DOOR GILLES VAN HEES, - Vierde leesboekje bij Hoogeveens Leesmethode.
35082: HOOGH, SJAAK DE (RED.), - Bergse Faante(zie) voor het Jaar 2000..
74197: HOOGSTRATEN, C.G.W.M. VAN, - Inventaris van het Archief van het Zendingsgenootschap der Evangelische Broedergemeente te Zeist (Zeister Zendingsgenootschap) 1793 - 1962..
74526: HOOGSTRATEN, J.M. VAN E.A., - Onze Jeugd en de Tucht.
28088: HOOIJDONK, KEES VAN ; KEES LEIJTEN, - Sint-Laurentiuskerk Ulvenhout 1904-2004..
28127: HOONDERT, DRS. RINUS, - Het kostbaarste Bezit van Princenhaghe hersteld.
74080: HOOP, A. DE, - Verslag over 1938 der Werkzaamheden van den Nederlandschen Bioscoop-Bond.
29263: HOOP, ALFRED D', - Inventaire Général des Archives Ecclésiastiques du Brabant. Tome V: Étranger. Supplément Général.
76917: HOORN, DRS. M.C. VAN, - Gruoninga. Tijdschrift voor Genealogie Naam- en Wapenkunde 28e Jaargang 1983..
75789: HOORN, M.H.W.M., - Inventaris van het Archief van het Kruisherenklooster te Venlo (1334) 1399-1796..
38357: HOORN, PROF. DR. G. VAN, - Oorsprong van het Carnaval.
9688: HOOYDONK, A. VAN E.A., - Jaarboekje 1949 van den Roomsch-Katholieke Jonge Boerenstand in den N.C.B. Verslag over 1948..
4017: HOOYDONK, J.H. VAN E.A., - Helmonds Heem. jrg. 9..
4018: HOOYDONK, J.H. VAN E.A., - Helmonds Heem. jrg. 6, 7, 8..
76690: HOOYKAAS, G.J. E.A., - De Briefwisseling van J.R. Thorbecke. Deel IV. 1840-1845..
76689: HOOYKAAS, G.J. E.A., - De Briefwisseling van J.R. Thorbecke. Deel III. 1836-1840..
71496: HOOYKAAS, G.J. E.A., - De Briefwisseling van J.R. Thorbecke. Deel 1. 1830-1833..
76198: HOOYKAAS, G.J. & J.C. BOOGMAN E.A., - De Briefwisseling van J.R. Thorbecke. Deel I 1830-1833..
40552: HOPHAN, OTTO, - Maria. Onze verheven Lieve Vrouw.
76425: HOPMANS, IR. J.J., - Gezondheidszorg voor de Nederlandse Oppervlaktewateren.
35285: HOPPENBROUWERS, FRANS, - Van Mens tot Mens. Rondom Opa en Oma.
350354: HOPPENBROUWERS, FRANS, - Kinderen van de Keerzijde.
353773: HOPPENBROUWERS, FRANS, - Wolfsklauw.
35175: HOPPENBROUWERS, FRANS, - Kinderen van de Keerzijde. Kind en Internaat.
11215: HOPPENBROUWERS, FRANS, - Bloemrijk. 100 Kempische Planten met een Verhaal.
35080: HOPPENBROUWERS, FRANS, - Verkaveld Bestaan. Gedichten. Deel I Portaal.
351412: HOPPENBROUWERS, FRANS, - Een Bericht uit de Kempen. Zoet als Honing. Zout als Brem.
99537: HOPPENBROUWERS, L., - Keur of Politie-Verordening voor het Waterschap De Nassau-, Arenberg- en Blokpolder onder de Gemeenten Klundert en Zevenbergen 1936..
35377: HOPPENBROUWERS, FRANS, - Een stille Dinsdag in September.
29336: HOPPENBROUWERS, DRS. P.C.M., - Inventaris van het Archief van Het Tertiarissen-Convent van Sint-Catharina te Heusden (1308)1316-1588 (1598).
35079: HOPPENBROUWERS, FRANS, - Van Angst en Overmoed. Kind en Internaat.
70549: HOPPENBROUWERS, H.A.M. ; GEBOREN TE SINT-OEDENRODE, - Recherches sur la Terminologie du Martyre de Tertullien a Lactance.
70957: HOPPENBROUWERS, H.W.F.M., - La plus ancienne Version Latine de la vie de S. Antoine par S. Athanase., Etude de critique textuelle.
351411: HOPPENBROUWERS, FRANS, - Een Bericht uit de Kempen. Zoet als Honing. Zout als Brem.
20067: HOPPENBROUWERS, FRANS, - De Kempen.
39135: HOPPENBROUWERS, COR, - De Taal van Kempenland. Van ààwbätte tot zwiemele.
35141: HOPPENBROUWERS, FRANS, - Een Bericht uit de Kempen. Zoet als Honing. Zout als Brem.
5014: HOPPENBROUWERS, FRANS E.A., - Kroniek van de Kempen. Deel 14..
35286: HOPPENBROUWERS, FRANS, - Van Mens tot Mens. Rondom de Dood.
35287: HOPPENBROUWERS, FRANS, - Van Mens tot Mens. Rondom de Geboorte.
35035: HOPPENBROUWERS, FRANS EN WIM HUIJBREGTS, - 'n Snee Irluk Bróód ut de Kempe.
350351: HOPPENBROUWERS, FRANS, - 'n Snee Irluk Bróód.
353774: HOPPENBROUWERS, FRANS, - Zomereik.
353775: HOPPENBROUWERS, FRANS, - Monnikskap.
353771: HOPPENBROUWERS, FRANS, - Vrouwenmantel.
353772: HOPPENBROUWERS, FRANS, - Slechtvalk.
35161: HOPPENBROUWERS, FRANS UIT VALKENSWAARD, - Calendarium Poeticum. Een Galerij van Dagen.
35288: HOPPENBROUWERS, FRANS, - Van Mens tot Mens. Rondom de Liefde.
35289: HOPPENBROUWERS, FRANS, - Van Mens tot Mens. Rondom Vader en Moeder.
200671: HOPPENBROUWERS, FRANS, - De Kempen.
350353: HOPPENBROUWERS, FRANS, - Tijdloos Verweer.
35279: HOPPENBROUWERS, FRANS, - Het Jaar van de Wezel - een Natuurverkenning-.
35277: HOPPENBROUWERS, FRANS, - Kinderen van de Keerzijde.
35276: HOPPENBROUWERS, FRANS, - Kinderen van Lief en Leed.
350801: HOPPENBROUWERS, FRANS, - Verkaveld Bestaan. Gedichten. Deel II Pelgrim.
350802: HOPPENBROUWERS, FRANS, - Verkaveld Bestaan. Gedichten. Deel III Rosa Mystica.
295016: HOPSTAKEN, J.M.W., - Inventarissen van de Archieven van het Gemeentebestuur van Roosendaal en Nispen, 1851-1916, 1917-1935..
37234: HOPSTAKEN, JOSS, - Zo was het toen. Achttien Schilderijen van Wim Schütz over het Roosendaal van 1920 tot 1940..
39935: HORDIJK, W.H., - Dienstbaar verantwoordelijk.
121839: HOREN, LIEN VAN E.A., - Het Bossche Aktieboek 1980..
121845: HOREN, LIEN VAN ; ARNOLD KARSKENS EN ERIK VAN ZWAM., - Van Kraakgroep naar Beweging. Geschiedenis en Ontwikkeling in Werkwijze van de Kraakgroep Den Bosch 1975-1979..
76798: HORLINGS, INA, - Vital Coalitions, vital Regions. Partnerships for sustainable regional Development.
10552: HORN-VAN NISPEN, DR. L. C.W. J.M TEN, - Jan. B.M. van Besouw. Een sociaal geinspireerd Ondernemer rond 1900..
17952: HORNMAN, C. E.A., - Watersnood Nieuwkuyk.
11681: HORNMAN, WIM EN COR BERTRAND E.A., - Noord-Brabant Platenboek.
73599: HORSMAN, P.J. ; F.C.J. KETELAAR EN T.H.P.M. THOMASSEN, - Tekst en Context van de 'Handleiding voor het ordenen en beschrijven van Archieven' van 1898..
70909: HORSMAN, P.J., - Inventaris van de Archieven van de Gereformeerde Kerk van Dordrecht 1837-1961 (1969).
76404: HORSMAN, P.J. E.A., - Het Land van Herkomst. Een Bundel van Artikelen rond het Herkomstbeginsel.
17043: DAS-HORSMEIER, H. E.A., - Vught Verleden in Veelvoud.
169752: DAS-HORSMEIER, HANNEKE E.A. (EINDRED., - Vughtse Historische Reeks 12..
27879: DAS-HORSMEIER, HANNEKE, - Rondom de Vughtse Lambertus.
17020: DAS-HORSMEIER, HANNEKE, - Begraven in Vught.
75964: HORST, H.L.A. VAN DER, - Dwerghoenders.
70995: HORST, K. VAN DER E.A., - Handschriften en Oude Drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek.
35467: HORST, L.W. VAN DER, - De Hemel hier al verdiend.
35540: HORST, L.W. VAN DER, - Ja, 'n Mens kan wa meemake.
26255: HORST, P. VAN DER, - Andel, Giessen en Rijswijk in oude Ansichten.
355202: HORSTEN, HANS, - Schatten van Brabant. Verhalen over cultureel erfgoed als Inspiratie voor de Toekomst.
39751: HORSTEN, HANS (INTERVIEWS), - Over Houben.
10866: HORSTEN, HANS, - Levenslijnen langs Water. WOB 65 Jaar N.V. Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant.
11937: HORSTEN, HANS, - De Uitstelgeneratie Jongeren in 'Neverland'.
35311: HORSTEN, JAN, - De Vier Winden.
11797: HORSTEN, HANS, - Tien Jaar Kennis voor een duurzaam Brabant.
9564: HORSTEN, HANS E.A., - Het gedroomde Brabant. Boeren in een Stadspark.
20922: HORSTEN, HANS, - Eindhoven Kruidenbuurt.
69845: HOSTE, F.E.C. ; A.M. TEMPELAARS, P.J. AALDERS, - Inventarissen van particuliere Archieven. Familie van Dam van Isselt; Prof. dr. W.H. de Vriese; D.J. de Eerens.
377057: HOTTINGA, TIJN, - Honderd Jaar Tijdschriftgeschiedenis. De Katholieke Illustratie: De Verkochte Bruid.
20522: HOUBEN, L.G.A., - Geschiedenis van Eindhoven de Stad van Kempenland. Deel I en II..
205101: HOUBEN, L.G.A., - Geschiedenis van Eindhoven, de Stad van Kempenland. Deel I en II..
20510: HOUBEN, L.G.A., - Geschiedenis van Eindhoven, de Stad van Kempenland. Deel I en II..
39921: HOUBEN, F. E.A., - Piet Meijer. Opstellen bij een Afscheid.
397511: HOUBEN, FRANK, - Een Terugblik, 26 september 2003..
35594: HOUT, JAN VAN, - Van Kerstkind tot Sinterklaas. Verhalen uit de Acht Zaligheden.
10477: C. VAN ESCH - VAN HOUT, - Nieuwe Oude Grintweg Oirschot. Reconstructie & Fietspad Oude Grintweg.
170876: HOUT, ROELAND VAN, - Taal en Toeval.
20977: HOUT, P. VAN, - La Bonne 125 Jaar. Koninklijk Mannenkoor La Bonne Espérance Eindhoven 1871 - 1996..
18436: HOUT, FRANS VAN, - De Brandweer in de Geldropse Gemeenschap Vroeger en Nu.
65590: HOUT, MR. THEODOR VAN , GEBOREN TE GEMERT, - Entwickeling und Volkswirtschaftliche Bedeutung der Schweizerischen Schokoladen-Industrie.
78029: HOUT, ROELAND VAN & JOS SWANENBERG E.A., - Dialect, van Schoot tot School?.
355199: HOUT, JAN VAN, - Ons Kempisch Kwartierke. Verhalen van Jan van Hout.
205908: HOUT, LIESBETH IN 'T E.A., - Design Solidário. A Project in Brazil.
76518: HOUTAAR, K.M., - Handleiding bij de Studie van den Burgerlijken Stand.
10426: HOUTEN, JAN VAN, - Van Mierlo de Wagenmaker.
10425: HOUTEN, JAN VAN, - Aalst-Waalre aan de Spoorlijn. Het Bels Lijntje.
70960: HOUTEN, PROF. DR. J. G. TEN E.A., - De Oosthoek Encyclopedie van het Milieu. Een compleet Handboek over onze omgeving. Wat is er gaande. wat bedreigt haar en wat kunnen we daaraan doen.
37731: HOUTERT, CAS VAN, - Uit doorgaans betrouwbare Bron. De Geschiedenis van het Eindhovens Dagblad.
27568: HOUTERT, CAS VAN, - Een Abdij met een Missie.
74505: HOUTKOOP, A., - Inventaris van het Archief van het Gasthuis of het Oud Burgermannen- en Vrouwenhuis.
74352: HOUTMAN, ERIK, - Kaarten en Plattegronden betreffende de Provincie Limburg bewaard in Parijse Verzamelingen.
74732: HOUTMAN, E., - Het Notariaat in de Provincie Limburg. Repertorium van de Minuten.
71211: HOUTMAN, E., - Het Notariaat in de Provincie Limburg. Repertorium van de Minuten.
65676: HOUTMAN, ERIK, - Inventaris van het Oud Archief van de Stad Aalst.
77916: HOUTTE, HUBERT VAN, - Tafels van de Resolutieboeken der Staten van Vlaanderen. Deel I (1580-1583 en 1614-1631).
76979: HOUTTE, J.A. VAN, - Un Quart de Siècle de Recherche historique en Belgique. 1944-1968..
37620: HOUTZAGER, DR. MARIA ELISABETH E.A., - Kerstkribben in de Volkskunst.
73898: SAMENSTELLING DICK HOUWAART, - Trouw, een ondergrondse Krant: Heruitgave van alle Trouw-nummers uit de Tweede Wereldoorlog.
27955: HOUWEN, J. VAN DER, - De Geertruidkerk te Geertruidenberg.
24253: HOUWING, J.H.H., - Herinneringen aan Breda uit het Einde der 19e Eeuw - Begin 20e Eeuw.
77901: HOUWINK LZ., A., - Wetten en Besluiten tot Regeling van het Veeartsenijkundig Staatstoezicht en de Veeartsenijkundige Politie voor zooverre die nog van Kracht zijn.
75575: HERWIG VAN HOVE, - Bier aan Tafel.
76294: HOVE, J. TEN, - Historische Bedrijfsarchieven. Delfstofwinning en Chemische Industrie. Een Geschiedenis en Bronnenoverzicht.
11012: HOVEN, F.J.J. VAN, - Flora van 's Hertogenbosch of Naamlijst van de Planten welke in de Stad 's Hertogenbosch e.o. in het Wild gevonden worden met Aanwijzing van derzelver Groeiplaatsen.
67231: HOVENS, PIETER, - Indianen van Noord-Amerika. Een antropologisch-historische Inleiding.
21617: HOVENS, HENK, - Dommelsch Bier 'n eeuwenoude Traditie.
76831: HOVY, DR. J., - Amersfoort in Prent. Een historisch Overzicht in Woord en Beeld.
71242: HOVY, L. E.A., - Inventaris van de Archieven der Gemeente Katwijk 1656-1931 (1975).
65958: HOVY, MR. A.J., - Iets over den Waterstaat en de Noodzakelijkheid eener Wettelijke Regeling van dit Onderwerp.
67331: HÖWELER, MARIJKE, - Bij ons schijnt de Zon. Roman.
23041: HUBERT, KAREL, - De expanderende Wereld van Unidek. 25 Jaar Unidek 1969-1994..
65311: HUBRECHT, MR. P.F., - Holland in Last.
65310: HUBRECHT, MR. P.F., - Rijnland in Last.
66415: HUBRECHT, MR. P.F., - De Wet op het Lager Onderwijs en de daarbij behoorende Verordeningen.
70911: HUCHSHORN, J.P., - De Katoenspinnerij. Beschrijving der Werktuigen.
76050: LISA HALL HUCKABY, - Pot-Bellied Pigs and other Miniature Pet Pigs.
66446: HUDIG, F.W. E.A., - Rapport in zake: Middelbaar Technisch Onderwijs.
37407: HUEBNER, FRIEDRICH, - Hieronymus Bosch. Das Werk des Malers.
75261: HUET, LEEN & JAN GRIETEN, - Belgisch Museumboek.
10346: HUETING, ERNEST, - Van Sint Martha tot Fontys. Een Geschiedenis van 60 Jaar sociaal-agogisch Onderwijs.
20647: HUETING, ERNST E.A., - Een sterk Merk. Omzien in Bewondering. HEAO-Jubileumboek 1971-2001..
37236: HUF, PAUL & RON WUNDERINK & VINCENT VAN GOGH, - Eye to Eye. Een Foto Essay.
19811: HUF, PAUL, - Zeventig Jaar Coenen & Schoenmakers Veghel 1882-1952..
72172: HUGENHOLTZ, R.A. UIT GOES, - English Reader, Historical and Literary.
397039: HUIBERS, ARNO, - Clown met twee Neuzen.
39834: HUIGE, JAN, - Chris Mol 1892-1979. Van Brabantse Dorpsdokter tot nationaal Gezondheidspionier.
3903: HUIJBERS, H., - Repertorium De Rosdoek nr. 50A. Artikelsgewijs Overzicht van nr. 1 t/m nr. 50..
77839: HUIJBREGTS, PATRICIA, - Dietary Patterns and Health in the Eldery. A north-south Comparison in Europe.
24943: HUIJBREGTS, DRS. G. A., - Met de Muziek mee. De Historie van Harmonie Kolping's Zonen 1871-1996..
67679: HUIJBREGTS, MIQUE E.A., - Buitengewoon. Diversiteit en Emancipatie op het Platteland.
20049: HUIJBREGTS, FRANS EN LEX PEETERS, - Kempen Vroeger en Nu.
76809: HUIJBREGTS, MIQUE E.A., - Buitengewoon. Diversiteit en Emancipatie op het Platteland.
75744: HUIJS, TH. P.M., - Inventaire des Archives de John Law et de William Law 1715-1734..
75745: HUIJS, TH. P.M., - Plaatsingslijst van de eerste Anvulling op de Inventaire des Archives de John Law et de William Law 1715-1734..
205843: HUISKAMP, JOOP, - De Kleine TU/e Encyclopedie 1956-2006..
39059: HUISMAN, MR. DRS. S.W.TH. E.A., - Gewoon Jac van Hees.
26271: HUIZENGA, J., - Honderd Jaar Land van Heusden en Altena.
66011: HUIZINGA, J., - De Wetenschap der Geschiedenis.
26313: HUIZINGA, J., - De Langstraat op de Drempel van de twintigste Eeuw.
65528: HUIZINGA, DR. J., - Een Vlek op Delft.
24965: HUIZINGA, LEONARD, - Eigen Haard is Goud Waard. Vier maal Beckers.
75894: HULEU, J.G., - Uytlegging van den Mechelsen Catechismus of Catholyke Onderwyzingen.... Deel I..
67354: HULKENBERG, A.M., - Keukenhof.
272737: HULLEN, ANTOON, - Theodorus Vilsterman. De eerste Priester-Missionaris in de Kongregatie van het Goddelijk Woord 1857-1916..
28271: HULSBEEK, JAN VAN DE, - 700 Jaar Koorzang Sint-Jan.
282711: HULSBEEK, JAN VAN DE, - 700 Jaar Koorzang Sint-Jan.
25820: HULSBEEK, TON VAN DE E.A., - In de Hollantsche Tuyn I. Historische Wetenswaardigheden van Geertruidenberg, Raamsdonk, Made en Drimmelen.
26060: HULSBEEK, TON VAN DE E.A., - In de Hollantsche Tuyn II. Historische Wetenswaardigheden van Geertruidenberg en naaste Omgeving.
21496: HULSEL, THOMAS VAN E.A., - Weg van Westerhoven 1996-1997..
33978: HULSELMANS, RUDI, - Wampegalmen. Koninklijke Fanfare Wampegalm 75 Jaar 1923 – 1998..
77935: HULSHOFF, MR. B., - De Uitleveringswet en de door Nederland met vreemde Mogendheden gesloten Verdragen tot wederkeerige Uitlevering van Misdadigers & De Uitleveringswet en de door Nederland met vreemde Mogendheden gesloten Verdragen tot wederkeerige Uitlevering van Misdadigers. Eerste Vervolg.
20804: HULST, WALTER VAN, - Eindhoven mondiaal.
29114: HULST, DRS. F.J., - Inventaris van het Archief van het Dorpsbestuur van de Vrijheid Etten, Leur en Sprundel 1430-1810..
205915: HULST, WALTER VAN E.A., - Social Urban Space. Licht over de Dommel.
20987: HULTEN, DR. I.E. VAN, - Stijging en Daling in een modern Grootbedrijf. Onderzoek naar de sociale Stratificatie en sociale Mobiliteit bij N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken te Eindhoven.
77120: HUMMEL, HERIBERT, - Kostbarkeiten in Druck und Schrift aus Heilbronn.
69145: HUMMEL, HERIBERT, - Die Bibel in Bildern, Illustrierte Bibeldrucke des 15. - 20. Jahrhunderts.
67308: DUONG THU HUONG, - Blind Paradijs.
242025: HUPPERETZ, WIM, - Het Geheugen van een Straat. Achthonderd Jaar wonen in de Visserstraat te Breda.
71098: HUPPERTZ, MARTIN, - Hoogwater 1995..
27403: HURK, DR. W.J.C.C. VAN DEN, - Het Verborgen Leven van de Abdij van Berne in haar Parochies 1797-1857..
15633: HURK, A. VAN DE; EN W. VAN DER HEIJDEN, - Berne en Berlicum 1240-1990..
27387: HURK, ALPH. W. VAN DEN, - De Abdij van Berne in de Loop der Eeuwen.
101931: HURK, L.J.A.M. VAN DEN, - The Tumuli from the Roman Period of Esch, Province of North Brabant, V..
101932: HURK, L.J.A.M. VAN DEN, - The Tumuli from the Roman Period of Esch, Province of North Brabant, IV..
43056: HURK, C. VAN DEN, - De Sint Josephkerk te Achteveld (U).
12442: HURK, KO VAN DEN E.A., - Orthen, Moedervlek van Den Bosch.
272684: HURK, ALPH. W. VAN DEN, - Berne in de Branding tijdens de Tachtigjarige Oorlog.
272685: HURK, ALPH. W. VAN DEN & H. VAN BAVEL O. PRAEM., - De Historie van Berne in Vogelvlucht & Het Heeswijks Tafelblad.
272686: HURK, ALPH. W. VAN DEN, - Berne op weg naar Spaans-Brabant 1640-1680..
272725: HURK, ALPH. W. VAN DEN, - Norbertijnse Zielzorg in Noord-Brabant.
272696: HURK, ALPH. VAN DEN, - De Norbertijnen.
27603: HURK, DR. W.J.C.C. VAN DEN, - Het Verborgen Leven van de Abdij van Berne in haar Parochies 1797-1857..
27389: HURK O. PRAEM., DR. ALPH. W. VAN DEN, - Lotgevallen van de Boekerij van de Abdij van Berne.
10193: ROB; L.J.A.M. VAN DEN HURK., - Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek [o.a. over ' The Tumuli from the Roman Period of Esch, Province of North Brabant, V' door L.J.A.M. van den Hurk.].
272705: HURK, ALPH. W. VAN DEN, - De Historie van Berne in Vogelvlucht.
15412: HURK, DR. ALPHONS VAN DEN, - De Kersouwe steeds getrouwe.
274031: HURK, DR. W.J.C.C. VAN DEN, - Het Verborgen Leven van de Abdij van Berne in haar Parochies 1797-1857..
90030: HURK, A.W. VAN DE, - Norbert van Gennep en zijn Orde.
27315: HURK, ALPH. W. VAN DEN, - Heeswijk-Dinther en de Abdij van Berne. Hun Ontmoeting.
273151: HURK, ALPH. W. VAN DEN, - Heeswijk-Dinther en de Abdij van Berne. Hun Ontmoeting.
21551: HURKMANS, M.J.C., - Hapert in oude Ansichten.
21550: HURKMANS, M.J.C., - Hapert zoals het vroeger was.
21600: HURKX, MIEKE E.A., - Zeelster Boerenleven 't is mèr 'n Boeregat.
35674: HÜSSTEGE, GEERT, - Zo Herinner Ik Mij Brabant.
11198: HÜSSTEGE, GEERT, - Verkenningen op en om de Heide.
29370: HUSTINX, L.M.TH.L., - De Evoluties van Jurisdicties en Gemeenten in Noord-Brabant van de 15e eeuw tot Heden.
29304: HUSTINX, L.M.TH.L., - Inventaris van het Archief van het Kwartier Peelland 1574-1810..
70268: HUSTINX, L. E.A., - De Archieven in Gelderland.
41302: HUTJENS O.E.S.A., VALENTINUS, - De Monniken van Sint Augustinus.
29010: HUTTEN, DRS H.G.M. EN J.TH.M. MELSSEN, - Kohieren van de Honderdste Penning van Eindhoven, Woensel en Son 1569-1571..
74341: HUUSSEN, A.H., - Jurisprudentie en Kartografie in de XVe en XVe Eeuw.
70082: HUUSSEN, AREND H., - De Codificatie van het Nederlandse Huwelijksrecht, 1795-1838. Geschiedenis en Analyse van de Ontwikkeling van de Huwelijkswetgeving en van de Opvattingen omtrent Huwelijk en Gezin op het eind van de Achttiende en het begin van de Negentiende Eeuw.
36091: HUYBENS, GILBERT, - Brabant verheught U. Bladeren in Brabantse Liedboeken. Essai en Bloemlezing.
16800: HUYBERS, A., - Oud Oisterwijk.
16888: HUYBERS, A., - Oisterwijk Vier tot Vijf Eeuwen geleden.
168002: HUYBERS, A., - Oud Oisterwijk.
43723: HUYBERS, A. PASTOOR TE BERGHAREN, - Naar en Rond Konnersreuth.
33973: HUYBRECHTS, JEAN E.A., - Een Belevenis: Twintig Jaar Heemkundige Kring “Als Ice Can” vzw. Te Arendonk 1978-1998..
17209: HUYGENS, DR. W., - Levende Steden. Tilburg.
38019: HUYS JANSSEN, PAUL, - Gekoesterde Schoonheid. Kunst uit Brabants Privébezit.
37353: HUYS JANSSEN, PAUL E.A., - Meesters van het Zuiden. Barokschilders rondom Rubens.
76665: HUYSMAN, E.C.M. E.A., - Particuliere Notulen van de Vergaderingen der Staten van Holland 1620-1640 door N. Stellingwerff en S. Schot. Deel III juli 1625 - april 1628..
75585: HUYSMANS, LUK, - Vis rijk aan Variatie. Lekker eenvoudig.
26867: HUYSMANS PR., A.P., - Geschiedenis van het H. Sacrament van Niervaart.
75590: HUYSMANS, J.-K., - L'Au-delà du Mal ou l'Oeuvre érotique de Félicien Rops.
65420: KUIJPER HZ.. G., - Beginselen der Nederlandsche Spraakleer voor Schoolgebruik.
75416: IATCA, MICHEL, - Guide International de la Bière.
40721: IBELINGS, PATER, - Leven van Francisco de Borja.
74533: IDDEKINGE, P.R.A. VAN, - Het Archief van de Sint-Nicolai Broederschap te Arnhem 1352-1892..
241989: IERLAND, JOHN VAN, - NAC. De derde Helft.
38930: IERLAND, JOHN VAN, - Jasper & Jasmijn. De bronzen Sleutel van Breda.
37605: IERSEL, M.C. VAN, - Handwerk in de Kleine Meijerij rond 1900..
39820: PATER IGNOTUS, - Schoon Brabantse Pastoors [Over Johannes Baselmans, St. Hubert; Antonius Pessers, Katwijk; Petrus Goossens, Heumen; Martinus Verhoeven, Mortel; Lambertus van Esch, Overasselt. ].
75618: IIEGEMS, PAUL, - Het volkomen Frietboek. Een Belgische Cultuurgeschiedenis.
75619: IIEGEMS, PAUL, - Het Belgisch Frietenboek.
37735: IJSENBRANT, PETER, - Eindeloos met Boeken.
71998: IJSEWIJN, J. E.A., - Humanistica Lovaniensia. Journal of Latin Studies. Vol. XXXVI..
70903: IJSEWIJN, J. E.A., - Humanistica Lovaniensia. Journal of Latin Studies. Vol. XXIX.
70904: IJSEWIJN, J. E.A., - Humanistica Lovaniensia. Journal of Latin Studies. Vol. XXXI.
70905: IJSEWIJN, J. E.A., - Humanistica Lovaniensia. Journal of Latin Studies. Vol. XXXII.
70730: IJSEWIJN, J. E.A., - Humanistica Lovaniensia. Journal of Latin Studies. Vol. XXVIII.
70736: IJSEWIJN, J. E.A., - Humanistica Lovaniensia. Journal of Latin Studies. Vol. XXXVI.
70734: IJSEWIJN, J. E.A., - Humanistica Lovaniensia. Journal of Latin Studies. Vol. XXXIII.
29129: IJSSELING, J.M.F., - Inventaris van het Archief van het Begijnhof te Breda.
27867: IJSSELING, J.M.F. E.A., - Bijdragen over de Grote Kerk te Breda.
27912: IJSSELING, J.M.F., - De Grote of Onze Lieve Vrouwe Kerk te Breda.
27164: IJSSELING, J.M.F., - Het Begijnhof te Breda.
242029: IJSSELING, J.M.F., - Het Huis de Arend te Breda.
66109: IJSSELSTEYN, H.A. VAN E.A., - Inzake Electriciteitsvoorziening. Verslag der Staatscommissie om van Advies te dienen omtrent de Vraag, welke Maatregelen genomen kunnen worden om te bevorderen, dat in de Behoefte aan electrische Kracht, welke in verschillende Streken des Lands en met name ten Plattelande bestaat, op zoo doeltreffend en zoo economisch mogelijke wijze worde voorzien.
24868: IMANDT, FLORENCE, - Bergen op Zoom in Panorama.
69754: IMMINK, DR. P.W. E.A., - Registrum Guidonis. Het zogenaamde Register van Guy van Avesnes, Vorst-Bisschop van Utrecht (1301-1317) met aansluitende Stukken tot 1320..
10243: IMPE, L. VAN; G. BEEX  E.A., - Het Urnenveld op De Roosen te Neerpelt.
377058: IMPE, JAN VAN, - De Universiteitsbibliotheek van Leuven. Het Verhaal van een Feniks.
43897: IMPETA, DR. C.N., - Kaart van kerkelijk Nederland.
26783: INDEKEU, BRUNO & FERDI GEERTS, - Hoelang zal de Tol nog draaien? Mijmerend wandelen langs een 150-tal Lommelse Ansichten uit het Begin van deze Eeuw.
366007: INDEKEU, BRUNO E.A., - Laat de Wieken maar draaien, de Molen maalt weer! Historiek en Restauratie van de Windmolen te Lommel-Kattenbos.
11379: ALGEMEEN COMITÉ VOOR DE ORGANISATIE DER BRABANTSCHE INDUSTRIEDAGEN, - Noord-Brabant.
29503: INGEN-HOUSZ, C.M.E., - Catalogus van Werken over Noord-Brabant.
11913: DR. INGENHOUSZ, - Lijst van Geneeskundigen, Tandmeesters, Apothekers, Drogisten en Vroedvrouwen in de Provincie Noordbrabant, vastgesteld 1 Januari 1885..
11906: DR. INGENHOUSZ, - Lijst van Geneeskundigen, Tandmeesters, Apothekers, Droogisten en Vroedvrouwen in de Provincie Noord-Brabant, vastgesteld 1 Januarij 1871..
77807: INGLOT, C.W.M. & G. VAN DER VLIER, - Inventaris van de archieven van De Hollandsche Molen, Vereniging tot behoud van Molens in Nederland te Amsterdam (1921)1923-1973 (1983). Inventaris van verdwenen Molens.
26872: INNIS, GONZAGUE VAN, - Marie à Bruxelles. Maria te Brussel.
42132: INQUE - DELMER, FRANÇOISE, - Inventaire des Archives du Prieure des Sepulcrines a Bouillon.
295083: INSTALLÉ, H., - Inventaris van het Fonds Visverkopersambacht op het Stadsarchief te Mechelen.
295086: INSTALLÉ, H., - Inventaris van Fonds der Lederverwerkende Ambachten op het Stadsarchief te Mechelen.
31531: INSTALLÉ, HENRI, - Patriciërs en Ambachtslui in het Stadsbestuur te Mechelen onder Maria-Theresia. De socialse Status van Burgemeesters en Schepenen (1740-1780).
295087: INSTALLÉ, H., - Inventaris van de Fondsen Vleeshouwersambacht en Bakkersambacht op het Stadsarchief te Mechelen.
9502: IONGH, DR. JANE DE, - Marguerite d'Autriche. Traduit du Néerlandais.
65778: IPENBURG, RIE VAN, - Sinte Clara.
30185: ISACKER, KAREL VAN & RAYMOND VAN UYTVEN, - Antwerpen. Twaalf Eeuwen Geschiedenis en Cultuur.
349531: ISACKER, KAREL VAN, - Mijn Land in de Kering 1830-1980. Deel I: de ouderwetse Wereld 1830-1914..
30092: ISACKER S.J., KAREL VAN, - De Antwerpse Dokwerker 1830-1940..
17842: ISBOUTS, MIA & JAN LEUFERINK, - Gemonds Jaarboek 1993. Gebeurtenissen in Gemonde.
17843: ISBOUTS, MIA & JAN LEUFERINK, - Gemonds Jaarboek 1994. Gebeurtenissen in Gemonde.
17844: ISBOUTS, MIA E.A., - Gemonds Jaarboek 1995. Gebeurtenissen in Gemonde.
17845: ISBOUTS, MIA E.A., - Gemonds Jaarboek 1997. Gebeurtenissen in Gemonde.
17846: ISBOUTS, MIA E.A., - Gemonds Jaarboek 1998. Gebeurtenissen in Gemonde.
40447: ISENEGGER, MARIE-THERESE, - Die siegreiche Königin der Welt. Botschaft Jesu an Sr. Maria Nathalie, Ungarn.
39470: ISING, ALFONS, - Brabantse Schuttersgilden Vroeger en Nu.
39463: ISING, ALFONS, - Met vliegend Vaandel en slaande Trom. Ontstaan en Ontwikkeling van Schuttersgilden en Schutterijen in Brabant & Limburg.
39401: ISING, ALFONS, - Onder de Schutse van het Gilde.
394011: ALFONS ISING, - Onder de Schutse van het Gilde.
21209: ISRAËL, J., - Opdat wij niet vergeten! De Geschiedenis van de Valkenwaardse Oorlogsslachtoffers.
21210: ISRAËL, J., - Oorlogstijd in Valkenswaard. Enkele Verhalen die zich tijdens de Oorlog om en in Valkenswaard afspeelden.
71164: ISTERDAEL, H. VAN, - Inventaris van het Archief van het Land van Zottegem.
109344: ISTERDAEL, N. VAN, - Het Brabant Mysterie. Schatrijke Verhalenbundel.
74809: ITERSON, R.A. VAN, - Inventaris Oud-Archief van de Gemeente Bergen (-H) tot 1813..
74185: ITERSON, H.A. VAN, - Catalogus van Rijnlands Bibliotheek.
74184: ITERSON, H.A. VAN, - Catalogus van Rijnlands Bibliotheek 1..
76535: ITERSON, W.J.D. E.A., - Algemeene aardrijkskundige Bibliographie van Nederland. Uitgegeven door de Afdeeling 'Nederland' van het Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. 3 delen..
74779: ITERSON, P.D.J. VAN, - Inventaris van de Archieven van de Oppercommissarissen der Havens, Walen en Kranen te Amsterdam 1674 - 1834 en van de Havendienst van Amsterdam 1834-1919..
19710: IVEN, WILLEM EN TEO VAN GERWEN, - Lind dè is de sgonste Plats.
39410: IVEN, WILLEM , JAN BOGAERS, TEO V. GERWEN, - Schuttersgilden in Noord-Brabant.
357311: IVEN, WILLEM, - Miet.
35644: IVEN, JOEP, - Stukskes.
35642: IVEN, WILLEM, - Bistespeul.
180101: IVEN, WILLEM EN TEO VAN GERWEN, - Mensen in de Peel.
18010: IVEN, WILLEM EN TEO VAN GERWEN, - Mensen in de Peel.
21051: IVEN, WILLEM, - Orskot Ochottochot.
18744: IVEN, JOEP, - ... dat het zo mag blijven. Een kwarteeuw sociale Werkvoorziening in het Gewest Helmond 1954-1979..
36414: IVEN, WILLEM, - Bovenlichten.
35526: IVEN, WILLEM, - Vidi Aquam.
35590: IVEN, WILLEM, - 't Versgil tussen 'n doj Vuggelke.
35660: IVEN, WILLEM, - Landinrichting.
38220: IVEN, WILLEM; MIEP MANDOS, - Bij Wijze van spreken. Verhalen en Spreekwoorden uit Noord-Brabant.
355025: IVEN, WILLEM, - Het is altijd Vandaag. Woordspeelsels.
356601: IVEN, WILLEM, - Landinrichting.
35795: IVEN, WILLEM, - Uit het Land waar men Houd-Oe zegt.
73447: IWEMA, PROF. IR. S. E.A., - Landbouwkundig Tijdschrift. Jaargang 89..
73448: IWEMA, PROF. IR. S. E.A., - Landbouwkundig Tijdschrift. Jaargang 90..
73444: IWEMA, PROF. IR. S. E.A., - Landbouwkundig Tijdschrift. Jaargang 86..
73445: IWEMA, PROF. IR. S. E.A., - Landbouwkundig Tijdschrift. Jaargang 87..
73443: IWEMA, PROF. IR. S. E.A., - Landbouwkundig Tijdschrift. Jaargang 85..
73442: IWEMA, PROF. IR. S. E.A., - Landbouwkundig Tijdschrift. Jaargang 84..
73441: IWEMA, PROF. IR. S. E.A., - Landbouwkundig Tijdschrift. Jaargang 83..
73450: IWEMA, PROF. IR. S. E.A., - Landbouwkundig Tijdschrift. Jaargang 83 t/m 91..
73446: IWEMA, PROF. IR. S. E.A., - Landbouwkundig Tijdschrift. Jaargang 88..
71465: JAARSMA, MR. S., - Grond voor den Nederlander.
27642: JACOB, ARISTIDE, - De Abdij van Villers.
65478: JACOBI, MR. H., - Het Privilegie voor Waterschapslasten volgens de Wet van 9 October 1841 (Staatsblad no. 42).
75810: JACOBS, MARC, - Circussen in Vlaanderen.
18760: JACOBS, MATHIEU, - Helmond 1785-1801. Enige Aspecten uit de Geschiedenis van de Stad en haar Inwoners.
18794: JACOBS, PAUL, - Liedjes en Gedichten over Helmond.
11939: JACOBS, R.C.M., - Gemeentelijke Herindelingsplannen in Westelijk Noord-Brabant.
24063: JACOBS, PROF. DR. J.Y.H.A. E.A., - Gaandeweg aaneengesmeed. Geschiedenis van het Bisdom Breda.
10001: MR. B.C.M. JACOBS, - Justitie en Politie in 's-Hertogenbosch voor 1629..
73533: JACOBS S.J., DR. HUBERT, - Geschiedenis van een Scheuring. Rome en de Oosterse Kerken.
29122: JACOBS, R.C.M., - Inventaris van het Archief der Diakonie van de Nederlands-Hervormde Gemeente te Breda.
30024: JACOBS, VICTOR, - Uit het Verleden der Antwerpsche Balie.
291221: JACOBS, R.C.M., - Inventaris van het Archief der Diakonie van de Nederlands-Hervormde Gemeente te Breda.
29537: JACOBS, R.C.M., - Bibliografie van J.J.M. Heeren 1907-1968..
18617: JACOBS, PAUL, - 75 Jaar Rode Kruis Helmond en Omstreken 1914-1989..
12217: JACOBS, M.G.P.A., - Heineken 1949-1988..
24032: JACOBS, IR. J.A., - Wat heeft West-Brabant noodig?.
25019: JACOBS, R. E.A., - De Marktpompen van Wouw.
70241: JACOBS, DR. M.A., - Carry van Bruggen haar leven en literair Werk.
10007: JACOBS, B., - Hoven en Banken in Noord en Zuid.
77902: JACOBS, B.C.M. & E.C. COPPENS, - Een Rijk Gerecht. Opstellen aangeboden aan prof. mr. P.L. Nève.
39058: JACOBS, JOHANNA, - Alleen Waarde wint. Louis Weijts. Bergen op Zoom 1905..
12823: JACOBS, MR. BEATRIX C. M., - Hendrik van Bergaigne contra het Stadsbestuur van 's-Hertogenbosch.
18676: JACOBS, PAUL, - 100 jaar Waterleiding in Helmond.
99639: JACOBS, H.M.B., - Raad ende Leenhove van Brabant te 's-Gravenhage, (1586) 1591-1795..
170964: JACOBS, CH. C. E.A., - Almanak van het Tilburgs Studentencorps St. Olof. 1962-1963 Elfde Jaargang.
18768: JACOBS, PAUL, - Het drinken leert de Mens het eerst….
18792: JACOBS, PAUL E.A., - Helmond, waar Beelden Schaduw geven.
39602: JACOBS, JOHANNA, - Sebastiaan. Martelaar of Mythe.
17060: JACOBS, DRS. W. EN DRS. W.C.M. VAN OOSTERHOUT, - Van Deusone naar Diessen.
73535: JACOBSEN, ROY, - Vorst.
74912: JACQUET-LADRIER, FRANÇOISE, - Inventaire des Archives du Chateau de Sart-Eustache.
43837: JACQUIER, E., - Histoire des Livres du nouveau Testament. Tome I. Les Épitres de Saint Paul.
28015: JACQUIER, YVONNE DU, - Chapelles en Brabant.
73811: JAEGER, J.A., - Familie-Papieren van Philippus Antonius Suyskens mede betrekking hebbende op de aanverwante Geslachten Wegewaert en Van der Nijpoort 1625-1741 en enkele latere Stukken over de Afwikkeling zijner Nalatenschap.
69983: JAEGER, J.A., - Index op de Verzoekschriften om en de door de Staten van Holland en West-Friesland verleende Akten van Venia Aetatis (1613-1700).
29126: JAEGER, J.A., - Inventaris van de Familie-Papieren van Jacobus Hermanus van Mierlo mede betrekking hebbende op het aanverwante Geslacht Buijsen.
11177: JAEGER, PETER DE, - Zwerven door De Rith.
295117: JAEGERS, WIM, - Regesten op het Vredegerecht Kanton Gemert 1811-1838..
10806: JAEGERS, RIET EN WIM E.A., - Kwartierstaten van Werkers in den Vreemde uit Boekel. Deel 1 en 2..
34400: JAER, FERNAND DE, - Histoire de la Ville et de la Commune de Wavre.
16840: JAGER, COR DE, - 50 Jaar benieuwd. Kulturele Kring Adriaen Poirters te Oisterwijk.
66429: JAGER, J.F. DE, - De Drankwet met de daarin door de Tweede Kamer aangebrachte Wijzingen met Aanteekeningen.
73751: JAGER, H. DE  , - De Middeleeuwsche Keuren der Stad Brielle.
35835: JAGER, OKKE, - Het andere in het andere. Over het denken van Cornelis Verhoeven.
168401: JAGER, COR DE, - Kulturele Kring Adriaen Poirters te Oisterwijk. De Jaren 1996 - 2006..
67563: JAGER, S.W., - Havelte - rondom de Havelterberg- een archeologiscke Kartering, Inventarisatie en Waardering.
71179: JÄGERS, G.J.M., - Catalogus van de Handschriftencollectie van het Rijksarchief in Limburg.
75720: JÄGERS, G.J.M., - Catalogus van de Handschriftencollectie van het Rijksarchief in Limburg.
71519: JAGGER, CEDRIC, - Klokken & Horloges.
71321: JAHN, JOHANNES E.A., - 1472-1553. Lucas Cranach D.Ä. Das gesamte graphische Werk.
29492: JALINK, L.J., - Inventaris van de Archieven van de Gemeenten Hurwenen en Rossum 1810-1817; Rossum, Hurwenen en Heerewaarden 1818-1820; Rossum 1821-1955 en het Algemeen Burgelijk Armbestuur van Rossum 1799-1964..
70011: JAMAR, J.T.J., - Inventaris van het Archief van het Klooster der Kruisheren te Roermond.
75797: JAMAR, J.T.J., - Inventaris van het Archief van het Klooster der Kruisheren te Roermond.
295041: JAMEES, A., - Inventaris van het Archief van de Polders van Muisbroek en Ettenhoven.
29600: JAMEES, ALFRED, - Inventaris van het Oud-Archief van de Gemeente Rijkevorsel.
29284: JAMEES, ALFRED, - Inventaris van het Oud Archief van de Gemeente Rijkevorsel.
35021: JAMMES, FRANCIS; ANTON VAN DUINKERKEN (VERT.), - Kerk in Bladergroen.
73639: JANICAUD, G., - Bretum (Brède).
77881: JANISSEN, LEO, - Cor van Geleuken, een Duivelskunstenaar.
75131: JANISSEN, LEO, - Goddank... 'Goddank... ich huuër de Meule roêse'. Verhalen, Feiten, Legenden en Bijzonderheden over Stramproyer Kapellen en (WEG)Kruisen.
76026: JANKOVICH, MIKLÓS, - Pferde, Reiter, Völkerstürme.
65372: JANNINK, G. E.A., - Verslag omtrent de Werkzaamheid van Centrale Commissie voor Drinkwatervoorziening in het Jaar 1919..
65371: JANNINK, G. E.A., - Verslag omtrent de Werkzaamheid van Centrale Commissie voor Drinkwatervoorziening in het Jaar 1918..
65370: JANNINK, G. E.A., - Verslag omtrent de Werkzaamheid van Centrale Commissie voor Drinkwatervoorziening in het Jaar 1917..
65368: JANNINK, G. E.A., - Verslag omtrent de Werkzaamheid van Centrale Commissie voor Drinkwatervoorziening in het Jaar 1915..
65432: JANNINK, G. E.A., - Verslag omtrent de Werkzaamheid van Centrale Commissie voor Drinkwatervoorziening in het Jaar 1932..
65369: JANNINK, G. E.A., - Verslag omtrent de Werkzaamheid van Centrale Commissie voor Drinkwatervoorziening in het Jaar 1916..
384542: JANS, LIESBETH E.A., - 20 Jaar NBKS in 25 Kunstopdrachten voor de Openbare Ruimte.
75393: JANS, HUGH E.A., - Bruna Culinair. Nederland en België.
76912: JANSE, H., - Bouwers en bouwen in het Verleden. De Bouwwereld tussen 1000 en 1650..
17377: JANSE, FRANS, - Tilburg 1940-1945. Jaren van Verduistering.
26217: JANSEN, FRANS E.A., - 25 Jaar Gemeente Aalburg. Zeven Dorpen om van te houden. Genderen Veen Meeuwen Wijk en Aalburg Drongelen Babyloniënbroek Eethen.
36615: JANSEN, JAN EN JAAP WALINGA, - De Waalrese Volmolen.
12559: JANSEN, DR. F.L., - Kledinghandel in Transitie. Een Eeuw Detailverkoop te 's-Hertogenbosch.
42080: JANSEN ORD. PRAED., P. FR. E.J.B., - De ware Kloosterling volgens de Leer van den H. Franciscus van Sales.
29378: JANSEN, DRS. W.M.J., - Catalogus van Boeken en Tijdschriften met betrekking tot Nationaal-Socialisme en Wereldoorlog.
20342: JANSEN, JAN, - ‘Ikke’ unne Blaalse Mens.
21352: JANSEN, HARRY, - 1947-1987. Over Groen en Geel gesproken. T.W.C. De Kempen 40 Jaar onderweg.
384616: JANSEN, BERT, - (Re)produceren een Kunst. Beeldenstorm, facilitaire Instelling tussen Concept en Métier.
154301: JANSEN, DR. HANS, - 350-jarige Geschiedenis van Hervormde Gemeente te Dinther 1648-1998..
17697: JANSEN, P.C.J., - Esch. Van Verleden naar Heden.
25816: JANSEN, P.J., - Made in oude Ansichten.
21508: JANSEN, R.J., - Wel en Wee rond Cranendonck's bestuurlijke Stee.
215081: JANSEN, R.J., - Wel en Wee rond Cranendonck's bestuurlijke Stee.
39595: JANSEN, KAN. J.E., - Tentoonstelling van het Gildeleven in de Antwerpsche Kempen.
77860: JANSEN, ANNELIES, - Ubi Vult Spirat. De Geest waait waarheen hij wil. Twintig Interviews met de Broeders en Paters van de Congregatie van de Heilige Geest.
12525: JANSEN-VERBEKE, M., - 's-Hertogenbosch. A brief historical Sketch.
9634: JANSEN, DR. H.P.H., - Landbouwpacht in Brabant in 14e en de 15e Eeuw.
384029: JANSEN, JAN, - Toentertèed.
71454: JANSEN, J.C.G.M., - Landbouw en economische Golfbeweging in Zuid-Limburg 1250-1800. Een Analyse van de Opbrengst van Tienden.
5810: JANSEN, KAN. J.E., - Tijdschrift voor Geschiedenis en Folklore Jaargang 10. [ o.a. Archief in beeld. Het Meubilair van onze abdijen en kloosterkerken; Menyanthes trifoliata in volkstaal, volksleven en volksgeneeskunde; Antwerpse steenweg ].
27949: JANSEN, RENE, - St. Willibrorduskerk Centrum-Deurne.
11417: JANSEN, J.M. UIT 'S-HERTOGENBOSCH, - De Dictatuur in de Democratie én hoe Jan met de Pet belazerd wordt!.
71332: JANSEN, MARTIN, - Sittardse Archivalia 1269-1608..
71280: JANSEN, MARTIN, - Sittardse Archivalia.
71273: JANSEN, J.M.M., - Zevenhonderd Jaar Sint Jacobs-Gasthuis te Schiedam.
22447: JANSEN, AD EN ARANCA, - Eerste Udensche Meubelhandel Van Donzel 100 Jaar 1910 - 2010..
26018: JANSEN, ILSE E.A., - Vijfhonderd Jaar Maandagmarkt 1502-2002..
18442: JANSEN, DRS. KEES, - Armenzorg in Geldrop. II De Armenzorg in de Periode 1810-1870..
24235: JANSEN, DR. J.A.M.M., - Op Weg naar Breda.
5821: JANSEN, AD. E.A., - Tijdschrift voor Geschiedenis en Folklore Jaargang 21. [ Archief in beeld. Het Meubilair van onze abdijen en kloosterkerken ].
22658: JANSEN - ZEYLSTRA, ANNELIES E.A., - Cuijk, bedrijvig Dorp aan de Maas 1950 - 1980..
12997: JANSEN, J.M. E.A., - Bosch Dialekt-Onderzoek.
335021: JANSEN O. PREM., KAN. J.E., - Turnhout en de Kempen in het Raam der vaderlandsche en kerkelijke Geschiedenis.
33503: JANSEN O. PRAEM., KANUNNIK J.E., - Gids voor de Bezoekers der Turnhout en Omstreken.
33505: JANSEN O. PRAEM., KANUNNIK J.E., - Gids voor de Bezoekers der Turnhout en Omstreken.
33509: JANSEN, J.E., - Aspect van Turnhout in de eerste Helft der zestiende Eeuw.
29161: JANSEN, M.J.A.J., - Inventaris van het Archief van de Gemeente Diessen (1905) 1932 - 1980 (1990).
10859: JANSEN, P.J., - Wetenswaardigheden voor de Ingelanden van het Waterschap de Gecombineerde Hoevensche Beemden.
20913: JANSEN, MR. C.F.M., - 60 Jaar Philips - De Jongh Ontspanningsfonds.
170867: JANSEN VAN WEZEL, LINY, - Werkstuk Tilburg.
26999: JANSEN, J.E., - De Mariavereering te Turnhout.
10241: JANSEN, H. L. EN J.R. TRELING, - 's-Hertogenbosch, een Groeistad uit de Late Middeleeuwen.
15430: JANSEN, DR. HANS, - 350-jarige Geschiedenis van Hervormde Gemeente te Dinther 1648-1998..
5814: JANSEN, AD. E.A., - Tijdschrift voor Geschiedenis en Folklore Jaargang 14. [Ontstaan en evolutie der biechtstoelen (met 42 platen); Proeve van inventaris der cijnsboeken en cijnsrollen van vóór 1440, in de provincie Antwerpen].
33954: JANSEN, J.E., - De Oude Kempen.
384031: JANSEN, JAN, - De zonderlinge Schééper.
25810: JANSEN, P.J., - Made in oude Ansichten.
69514: JANSEN, J.C.G.M., - Landbouw en economische Golfbeweging in Zuid-Limburg 1250-1800. Een Analyse van de Opbrengst van Tienden.
19968: JANSEN, R.J., - Het Huis der Gemeente 1855-1980..
13136: JANSEN, FRANS / EMY THORISSEN, - De Meierij van 's-Hertogenbosch. Stad en Land, Boerderijen, Kastelen, Kloosters, Landgoederen en Buitenplaatsen.
37863: JANSEN O. PRAEM., KANUNNIK J.E., - Gedenkboek gewijd aan dr. Jan Renier Snieders.
122004: JANSEN, DR. FRANS L., - Verantwoordelijkheid (h)erkennen. De Leek als Vrijwilliger in Kerk en Parochie.
108459: JANSEN, P.J. EN J.J. VAN AKEN, - De Toekomst onzer Waterschappen en hunne Lastenheffing in verband met de Algemeene Westbrabantsche Platteland's Welvaart.
37002: JANSEN, A.H.E.M. E.A., - 'Arbeyd sere voert tot Eere' Hendrik van der Geld, De Neogotiek en de Brabantse Beeldhouwkunst.
24575: JANSEN, AD, - Een halve Eeuw Ginneken. Schetsen uit de Periode 1890-1942. Deel 1 en 2..
12123: JANSENIUS, C., - Notarum Spongia quibus Alexipharmacum Civibus Sylvae-Ducensibus nuper Propinatum aspergit Gisbertus Voetius Minister Sylva-Ducensis.
12124: JANSENIUS, C., - Notarum Spongia quibus Alexipharmacum Civibus Sylvae-Ducensibus nuper Propinatum aspergit Gisbertus Voetius Minister Sylva-Ducensis.
18238: JANSINK, GERARD, - Een Eeuw coöperatief Bankieren in Deurne 1901-2001..
12886: UIT DE ST. JANSKLOKKEN, - 's-Hertogenbosch 1185-1935. Uit haar Katholieke Geschiedenis van 's-Hertogenbosch.
11354: JANSMA, KLAAS EN MEINDERT SCHOOR, - Tweeduizend Jaar Geschiedenis van Noord-Brabant.
67239: JANSMA, N.S.H., - Ornements des Manuscrits Coptes du Monastere Blanc.
38336: JANSSEN, BEN, - Bokken en Spurriemökken.
98462: JANSSEN, WILHELM & HUGO STEHKÄMPER, - Der Tag bei Worringen 5. Juni 1288..
64456: JANSSEN, HANS LOUIS, - Het Kasteel centraal.
37601: JANSSEN, BEN, - Van Mulders tot Raddraaiers.
383471: JANSSEN, BEN, - Luste gullie Koffie? Volksgebruiken bij Overlijden en Begrafenis in Kempen, Meierij en Peel.
74198: JANSSEN, J.H.M., - Aanvullingen op de Inventarissen 1 - 50..
74194: JANSSEN, J.H.M., - Inventarissen van het Archief van het Rijksarchief in de Provincie Utrecht 1826 - 1963 van de Verzameling Van Musschenbroek en de Verzameling Vermeulen.
24434: JANSSEN, HERMAN, - De Noordelijke Singelpanden. De Betekenis van de Noordzijde van de Singel voor de Baarles Bevolking en de Rabobank.
77970: JANSSEN, SAM E.A., - Over Collegepinnen en Heren Professoren. Het sprekende Verleden van 100 Jaar Sint-Hubertuscollege.
355311: JANSSEN, BEN, - Humor in Brabant.
35531: JANSSEN, BEN, - Humor in Brabant.
295239: JANSSEN, J.H.M., - Borgbrieven afgegeven door Schepenen van Helvoirt 1716 - 1810..
41243: JANSSEN, P.W., - Les Origines de la Reforme des Carmes en France au VXIIe Siecle.
38200: JANSSEN, BEN EN GERARD ULIJN., - De Boer en zijn Erf.
382001: JANSSEN, BEN EN GERARD ULIJN, - De Boer en zijn Erf.
9699: JANSSEN, JOKS, - Vooruit denken en verwijlen. De (Re)constructie van het Plattelandslandschap in Zuidoost-Brabant, 1920-2000..
2616: JANSSEN, LOUIS E.A., - Straet & Vaert. Jaarboek 1996 [o.a. Rechtspraak in Loon op Zand in de 18e eeuw; Dienaar van justitie; Ze hebben mijn karresporen weggehaald!; Het merkwaardige bouwproject van een bijzondere jonker: de Ruïne; Ijzertijd-Aardewerk uit een afvalkuil in de Loonse duinen; De tram door Loon op Zand; De zwarte dood sloeg toe in Loon op Zand; Over de arme en schamele inwoners van Venloon in eeuwen van verdrukking; Uno Animo bestaat 70 jaar.].
198646: JANSSEN, AD ; JOLANDA EN YVONNE HABRAKEN, - 125 Jaar Harmonie Musis Sacrum Bakel 1874-1999..
67581: JANSSEN DE LIMPENS, MR. K.J. TH., - Rechtsbronnen van het Gelders Overkwartier van Roermond.
20238: JANSSEN, GRAARD, - Dorp en Dessa.
71310: JANSSEN, HANS L., - Petrological Examination of Medieval Pottery from South Limbourg and the Rhineland.
35626: JANSSEN, BEN, - De Tapkast. Een groot aantal Anecdoten over Feestneuzen en Fuifnummers.
20218: JANSSEN, GRAARD, - Dorp en Dessa.
10551: JANSSEN, G.B., - Baksteenfabricage in Noord-Brabant (19e-20e eeuw).
26684: JANSSEN DE LIMPENS, MR. K.J. TH., - Rechtsbronnen van het Gelders Overkwartier van Roermond.
35680: JANSSEN, BEN, - Sprokkelingen van voor en na de Annexatie 1920-1980 60 Jaar Groot-Eindhoven.
38345: JANSSEN, BEN, - De Bezem en de Meitak. Vrijen en trouwen in Kempen, Meierij en Peel.
35691: JANSSEN, BEN, - De Koning en de Boer.
67583: JANSSEN DE LIMPENS, MR. K.J. TH., - Geldersche Wyssenissen van het Hoofdgerecht te Roermond. 't Nye Boeck (1459-1487).
35678: JANSSEN, BEN, - Doktersvisite. De Dokter en zijn Patienten in 150 Anecdoten.
35679: JANSSEN, BEN, - Roomse Blijdschap.
39219: JANSSEN, DR. W.A.F., - De Verbreiding van de Uu-uitspraak voor Westgermaansch û in Zuid-Oost Nederland.
35652: JANSSEN, BEN, - Humor uit Oost-Brabant.
38547: JANSSEN, RONALD E.A., - Dertig Jaar Galerie Willy Schoots 1968-1998..
38310: JANSSEN, BEN, - Een Trektocht door Oost-Brabant. Dl. 2 Oude Volksgebruiken.
110271: JANSSEN, MADELEINE & MARCO VAN DE PLASSE, - De Maasheggen, haar Gezicht, haar Gevoel.
24862: JANSSEN, JOHANNES, - Kort en Beknopt Verhaal van 't gepasseerde ten Tyde van de Overrompelinge der Stad Bergen op Zoom op den 16 September 1747 alsmede de Detailje van 't Guarnizoen, en de Dispositie des Daags te voren gemaakt.
35593: JANSSEN, BEN, - Echt waar...... 20 Vertelselkes.
35799: JANSSEN, BEN, - Kerstmis in Brabant.
11097: JANSSEN, THEO, - Speuren naar Sporen in de Peel.
45075: JANSSEN O.S.C., R. E.A., - O.L. Vrouw van Rust te Heppeneert.
38349: JANSSEN, BEN, - Een Trektocht door Oost-Brabant. Dl. 1..
75027: JANSSEN, J.H.M., - Inventaris van Archieven van de Nederlandse Christen-Studentenvereniging (NCSV) (1846) 1896-1986..
69242: ANDREAS JOZEF JANSSEN, - Het antieke Tropaion.
355178: JANSSEN, BEN, - Humor in Lieshout. Vrolijke Verhalen van vrolijke Mensen.
36310: JANSSEN, KAREL EN CEES IPPEL, - Noord-Brabant Monumenteel.
355026: JANSSEN, BEN, - Liefdes Perikelen. 200 Anecdoten over Liefde, trouwen en de Gevolgen.
38347: JANSSEN, BEN, - Luste gullie Koffie? Volksgebruiken bij Overlijden en Begrafenis in Kempen, Meierij en Peel.
18025: JANSSEN, THEO, - Een Dag in de Peel.
76260: JANSSEN, FRANS A. & JOSÉ BOUMAN, - De Boekdrukkerij. Johan Coenraad Zweijgardt's. Beknopte Beschrijving over den Oorsprong, Uitvinding en verdere volmaking der Boekdrukkunst. Benevens eene Handleiding over de Inrigting, Werkingen en Vereischten eenre Boekdrukkerij. Met eene naauwkeurige Opgave van al de Formaten [1822].
376011: JANSSEN, BEN, - Van Mulders tot Raddraaiers.
357991: JANSSEN, BEN, - Kerstmis in Brabant.
383491: JANSSEN, BEN, - Een Trektocht door Oost-Brabant. Dl. 1..
35617: JANSSEN, BEN, - Het Dansmeisje en de Lindepater.
8813: JANSSENS, ROLF E.A., - Actum Tilliburgis. Jaargang 13..
355149: JANSSENS, BEN, - Liefdesperikelen. 200 Anecdoten over de Liefde en de Gevolgen hiervan.
36341: JANSSENS, E.A., - Villa Eras Boxtel. Geschiedenis van een Monument.
9446: JANSSENS, V., - Het ontstaan van de dubbele Koers Courant-Geld-Wisselgeld in het Geldwezen van de Zuidelijke Nederlanden.
71148: JANSSENS, G., - Inventaris van het Archief van de Kasselrij Oudenaarde.
73657: JANSSENS, LUC, - Repertorium van prekadastrale handschriftelijke Kaarten en Plattegronden bewaard op het Algemeen Rijksarchief te Brussel. I: De Limburgse Gemeenten.
355147: JANSSENS, BEN, - Beestenboel. Anecdoten van en over Dierenbezitters, Dieren en hun Manieren.
355148: JANSSENS, BEN, - Roomse Blijdschap.
77932: JANSSENS DE LIMPENS, MR. K.J.TH., - Geldersche Wyssenissen van het Hoofdgerecht te Roermond 't Nye Boek (1459-1487).
355151: JANSSENS, BEN, - Humor in Sex.
76854: JAPPE ALBERTS, PROF. DR. W., - Geschiedenis van de beide Limburgen. Beknopte Geschiedenis van het gebied omvattende de tegenwoordige Nederlandse en Belgische provincies Limburg, sedert de vroegste tijden. Deel 1 (tot 1632) + Deel 2 (vanaf 1632 tot 1918)..
69034: JAPPE ALBERTS, DR. W. E.A., - Nederland voor Honderd Jaar 1859-1959..
70063: JAPPE ALBERTS, PROF. DR. W., - Van Heerlijkheid tot Landsheerlijkheid.
73312: JAPPE ALBERTS, PROF. DR., - Oorsprong en Geschiedenis van de Limburgers.
44127: JAPPE ALBERTS, PROF. DR. W., - Moderne Devotie.
69776: JAPPE ALBERTS, DR. W., - Het Frensweger Handschrift betreffende de Geschiedenis van de Moderne Devotie.
77772: JAPPE ALBERTS, DR. W., - Het Frensweger Handschrift betreffende de Geschiedenis van de Moderne Devotie.
76647: JAPPE ALBERTS, DR. W. & N.B TENHAEFF E.A., - Bronnen tot de Bouwgeschiedenis van de Dom van Utrecht. Deel II tweede en derde stuk.
26143: JAQUET, REINIER ; ROB HAAN E.A., - De Biesbosch in de Twintigste Eeuw.
74120: JAS, C.F., - De Gemeenteraad. Wettelijk Voorschriften, waarvan de Kennis vereischte is bij de Vaststelling van Gemeenteraadsbesluiten.
39377: JASPERS, H., - De Gilden in het Land van Cranendonck.
71946: JASPERS, A.PH.C.M. ; GEBOREN TE RAVENSTEIN, - Rechtspreken in de Maatschappij. Een Onderzoek naar Opvattingen over Plaats en Funktie van de Rechtspraak in het Nederlandse, ekonomische, sociale en politieke Bestel van het einde van de achttiende tot het Begin van de twintigste Eeuw.
75387: JASPERS - VROOM, DOMINIQUE, - Koken met Bier.
64660: JAVAUX, JEAN-LOUIS, - La Maison de Pierre de Spontin aux XIIIe Siecle. Analyse archéologique.
215461: JAWERTH, ING. DAVID E.A., - Bouwen '67 van traditionele naar industriële Bouwmethoden.
42019: SOEUR JEANNE D'ARC O.P., - De Religieuze in de Kerk en de Wereld van Heden.
43906: JEDIN, HUBERT, - Geschiedenis van de Concilies. De twintig oecomenische Concilies in de Kerkgeschiedenis.
75921: JEFFREY, H.E., - Goats.
19040: JEGERINGS, J.C., - Oud-Nuenen achteraf bekeken.
20662: JEGERINGS, J.C., - Zó mooi was Eindhoven. Een Fotobeeld van Klein-Eindhoven over de Periode 1900-1940..
113501: JEGERINGS, J.C., - Brabants Dorpsleven in oude Ansichten.
11448: JEGERINGS, J.C., - Oud-Brabant over den Dorpel bekeken.
113502: JEGERINGS, J.C., - Brabants Dorpsleven in oude Ansichten.
11679: JEGERINGS, J.C., - Brabants Dorps- en Landleven.
39750: JEHAE, MICHEL, - Brabantse Parels. Inspirende Brabanders voor Natuur en Landschap.
41029: JELSMA, S., - Reformatorisch Protest herhaald naar aanleiding van het Dogma van Maria's Tenhemelopneming.
77057: JENNISKENS, A.H. E.A., - Campus Liber. Bundel opstellen over de Geschiedenis van Maastricht aangeboden aan mr. dr. H.H.E. Wouters, Stadsarchivaris- en Bibliothecaris 1947-1977, bij zijn zeventigste Verjaardag.
71597: JENNISKENS, A.H. E.A., - Campus Liber. Bundel opstellen over de Geschiedenis van Maastricht aangeboden aan mr. dr. H.H.E. Wouters, Stadsarchivaris- en Bibliothecaris 1947-1977, bij zijn zeventigste Verjaardag.
73964: JENSEN, STINE, - Goddelijke Brulapen.
28023: JEPKES, MICHAEL, - De Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk Breda. Een Schetsboek.
38669: JESPERS, FRANS EN AD VAN SLEUWEN, - De Orgelmakers Van Hirtum.
36011: JESPERS, DR. F.P.M., - 'Loflyk Werk der Engelen'. Kerkmuziek in Noord-Brabant 17e-19e Eeuw.
38628: JESPERS, FRANS, - Repertorium van Orgels en Orgelmakers in Noord-Brabant tot omstreeks 1900..
38626: JESPERS, FRANS, - Bossche Schuilkerkorgels.
38625: JESPERS, FRANS EN AD VAN SLEUWEN, - De Orgelmakers 'Van Hirtum'.
38619: JESPERS, FRANS, - Brabants Organistenmaker. Gedenkboek Hub. Houët.
24589: JESPERS, JAC., - Tussen witte Wolk en Anneville 1939-1945..
386011: JESPERS, FRANS, - Brabants Orgelbezit.
38602: JESPERS, FRANS EN AD VAN SLEUWEN, - Tot Roem van zijn Makers. Een Studie over J.J. Vollebregt en Zoon Meester Orgelmakers te 's-Hertogenbosch.
38603: JESPERS, F.P.M., - Nicolaas en Bernard van Hirtum. Orgelmakers te Hilvarenbeek.
6319: JESPERS, FRANS, - D'Hûskes. Nummer 23. Jaargang 13. Sieur Jacobus Zeemans.
170969: JETTEN, MATHIEU E.A., - Almanak van het Tilburgs Studentencorps St. Olof. 1967-1968 Zestiende Jaargang.
73469: JEUKENS, DR. H.J.M., - Hand- en Leerboek der Bestuurswetenschappen. Deel 4. Ambtenarenrecht.
75258: JEUNESSE, GALLIMARD, - The History of making Books. From Clay Tablets, Papyrus Rolls, and Illuminated Manuscripts to the printing Press.
198865: JEURGENS, CHARLES, - Van Antonius tot Biscuitfabriek.
29350: JEURGENS, CH. EN H. MEULENAARS, - Inventaris Familie van Lanschot 1294-1900..
38334: JEURISSEN, ALFONS, - Heksendans. Volksoverleveringen uit de Limburgsche Kempen.
67309: ZHANG JIE, - Zware Vleugels.
384027: PIETJE VAN ONS JO [PIET VAN ESCH], - Hiroom's Bewaordéuske.
69368: JOBSE - VAN PUTTEN, JOZIEN, - 'n Brood is ginnen Stoeten. Taalgeografisch Onderzoek naar Broodnamen in Nederland.
26991: JOCHEMS, A.A.F. E.A., - Willibrord. Apostel van Noord-Frankrijk.
121886: JOCHEMS, GUIDO EN DR. KEES VAN DEN OORD, - De School met Geel en Blauw. Het Stedelijk Gymnasium van 's-Hertogenbosch 1948-1998..
65147: JOEKES, ADOLF MARCUS GEBOREN TE BOEA, SUMATRA, - Schets van de Bevoegdheden der Nederlandsche Consuls.
70064: JOHNSON, A.F. & V. SCHOLDERER, - Short-Title Catalogue of Books printed in the German-Speaking Countries and of German Books printed in other countries from 1455 to 1600 now in the British Library.
40311: JOHNSON, ANN, - Miryam of Judah. Witness in Truth & Tradition.
40312: JOHNSON, ANN, - Miryam of Nazareth. Woman of Strenght & Wisdom.
39441: JOLLES, J.A., - De Schuttersgilden en Schutterijen van Noord-Brabant. Deel I en II..
108403: JOLLES, C.A., - Verslag... in zake de gedeeltelijke Ophooging van den Beerschen Overlaat.
72020: JONAS, MR. J.H., - Burgerlijk Recht. Beknopte Handleiding ten dienste van het Onderwijs aan de Technische Hoogeschool bij de Studie voor Civiel-Landmeter.
69414: JONCKBLOET, DR. W.J.A., - Geschiedenis der Middennederlandsche Dichtkunst. Deel I en II..
29056: JONCKHEER, H.C.C. EN TH. C.M. NOORDERMEER, - Inventaris van het administratief Archief van de Gemeente Rijsbergen 1928-1970..
178508: JONG, THEO DE & NOL NAAIJKENS E.A., - Amsterdam – Hilvarenbeek. 31 December 1908 – 1983. Dr. H.A.M. Ruhe Medicus en Historicus.
35404: JONG, A.M. DE, - Merijntje in Filmland.
74468: JONG, J.A. DE, - Archieven Gereformeerde Kerk van Gouda 1849-1983..
18756: JONG, THEO DE, - De Vleeschhouwerij van boven tot onder. Een Middeleeuws Huis in Helmond.
35407: JONG, A.M. DE, - A.M. de Jong Omnibus.
35475: JONG, A.M. DE, - Poeske. Een Brabantse Roman.
272687: JONG, P. DOM. DE, - Broeder Peter Wijnants van Eynatten uit Eindhoven. Stichter-Overste van de Achelse Kluis.
35402: DE JONG, A.M., - Onnozele Kinderen.
11190: JONG, MANS DE, - Natuurwerk. 30 West-Brabantse Natuurbelevingen.
33911: JONG, DOMIEN DE, - Twee Priesters in Vriendschap verbonden.
339111: JONG, DOMIEN DE, - Twee Priesters in Vriendschap verbonden.
27507: JONG, DOMIEN DE, - Edmundus van Well (1827-1895) Geschiedenis Achelsche Kluis 1885..
71062: JONG, L. DE, - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Nederlands-Indië 5 delen compleet: Deel 11A (1e + 2e helft), Deel 11B (1e + 2e helft) & Deel 11c..
35403: DE JONG, A.M., - De Dolle Vaandrig. Roman van Breero's Leven. Deel I, II..
28020: JONG O.C.R., P. DOMINICUS DE, - Kerken en Kapellen van Heeze.
67626: JONG O.C.R., P. DOMINICUS DE, - Pastoor Lemmens en de Franse Tijd.
67629: JONG, W. DE, - De Vesting Brielle.
27350: JONG, DOMIEN DE, - Hoe Peter van Eynatten [ Eijnatten ] de Kluis van Achel stichtte.
354751: JONG, A.M. DE, - Poeske. Een Brabantse Roman.
35432: JONG, A.M. DE, - Merijntje Gijzen's Jeugd. Het Verraad.
72137: JONG, F. DE E.A., - Stedebouw in Nederland. 50 jaar Bond van Nederlandse Stedebouwkundigen.
27997: JONG, H. DE, - De Sint-Josephkerk te Roosendaal.
384021: JONG, A.M. DE, - De Dood van de Patriarch. Een Novelle.
213102: JONG O.C.R., P. DOMINICUS DE, - Het Kerkdorp Borkel en Schaft.
27311: JONG, E.P. DOMINICUS DE, - De oorspronkelijke Eremietenregel van de Achelse Kluis.
90095: JONG VAN BEEK EN DONK, J. DE, - Bijdrage tot de Geschiedenis van Den Raad en Leenhove van Brabant en Landen van Overmaze (1591-1795).
354041: JONG, A.M. DE, - Merijntje in Filmland.
35405: JONG, A.M. DE, - Het Geslacht Verhagen.
27460: JONG, D. DE, - De Achelse Kluis 1846-1946..
213101: JONG O.C.R., P. DOMINICUS DE, - Het Kerkdorp Borkel en Schaft.
74901: JONG, J. DE E.A., - Rijkswaterstaat. De Archieven van de Hoofdingenieur en de Arrondissementsingenieurs in Zuid-Holland 1808-1849..
67614: JONG, DOMIEN DE, - Kort Overzicht van den Boerenstand in de Gemeente Hamont.
27309: JONG, DOMIEN DE, - Momenten uit drie Eeuwen Kluishistorie.
35476: JONG, A.M. DE, - De Heks van de Riethoek. Een Brabantse Roman.
532: JONG VAN BEEK EN DONK, J. DE, - Bijdrage tot de Geschiedenis van Den Raad en Leenhove van Brabant en Landen van Overmaze (1591-1795).
27875: JONG, DOM. DE, - Grenskapellen voor de katholieke Inwoners der Generaliteitslanden.
64935: JONG, L. DE, - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10a, 10b, 11a, 11b, 11c, 12.2, 13, 14.
35832: JONG, MARTIEN J.G. DE, - Flierefluiters Apostel. Meningen en Meningsverschillen.
11355: JONG, TH. DE E.A., - Brabants Historisch Locaal.
27295: JONG, P. DOM. DE, - Onze Lieve Vrouw van Ommel en het Klooster Mariaschoot.
17180: JONG, L.A.W. DE, - Wie, wat en hoe? Profiel van het Nederlands Textielmuseum. Verleden, Heden, Toekomst.
27833: JONG, H. DE, - De Sint Janskerk te Roosendaal.
76818: JONG, SASKIA DE E.A., - Nieuwe Tradities Projecten 2000..
77131: JONG, ERIK DE E.A., - Landschappen van Verbeelding. Vormgeven aan de Europese Traditie van de Tuin- en Landschapsarchitectuur 1600-2000..
27312: JONG, DOMIEN DE, - Eremietenregels Achelse Kluis.
76631: JONGBLOET-VAN HOUTTE, GISELA, - Brieven en andere Bescheiden betreffende Daniel van der Meulen 1584-1600. Deel 1. Augustus 1584-september 1585..
71296: JONGE, JKVR. DR. C.H. DE, - Een eeuw Nederlandsche Mode.
76363: JONGE, DR. J.A. DE, - De Industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914..
41180: JONGEN, H., - O.L.V. van Fatima. Missionaris van God!.
77032: JONGEN, J. E.A., - Het Land van Herle Jubileumboek 1950-1960..
19767: JONGENEEL, J.M., - R.G.B.S. Réunie van Geallieerde en Binnenlandse Strijdkrachten Veghel 1960. [Allied and National Forces Reunion. Meeting International des Mouvements de la Résistance ].
39760: JONGERIUS, ZR. ALICE, - Levensschets van Zuster Antonia Geels.
11038: JONGH, PIET DE, - Van Den Bergh tot Den Bosch. Een Verkenning van de Landschappen in en om de Langstraat.
11120: JONGH, PIET DE, - De Loonse en Drunense Duinen in Beeld.
17652: JONGH, P.C. DE, - Eendrachtig met Volharding en Roomse Blijheid. Harmonie Drunen 1843-1993..
74800: JONGH, DRS. G.J.W.DE, - Beschrijving van een Verzameling Stukken afkomstig van het Geslacht Mackay van Ophemert en van Leden van aanverwante Geslachten.
109347: JONGH, PIET DE, - Kartuizerspatiamentum. Een Wandeling door het Kartuizererfgoed in Het Groene Woud.
109314: JONGH, PIET DE, - Op Stap in Het Groene Woud. Een meerdaagse Wandeling door Nationaal Landschap Het Groene Woud.
27752: JONGHE-VIÉRIN, CILIA DE, - In Luister verrezen: De barokke Pracht van de Grimbergse Abdijkerk.
27509: JONGHE, BERNARDO DE, - Desolata Batavia Dominicana seu Descripto Brevis Omnium Conventuum et Monasteriorum Sacri Ordinis Praedicatorum Quae Olim Extiterunt in Belgio Confoederato: ex Antiquis Manu-scriptis, Litteris Originalibus Numquam Impressis, Instrumentis Authenticis, & Archivis Eruta.
11131: JONGKIND, C., - Natuur en Landschap in Goirle en de Hilver. Deel 4 De Paddestoelen.
75906: JONGMAN, CHRIS, - Schapen en Boeren.
178151: JONGMANS, S.H.M., - Kroniek van St. Michielsgestel.
65573: JONGMANS, DR. W. J., - Anleitung zur Bestimmung der Karbonplflanzen West-Europas mit besonderer Berücksichtigung der in den Niederlanden und den benachbarten Ländern gefundenen oder noch zu erwarten Arten. I Band. Thallophytae, Equisetales, Sphenophyllales.
178471: JONGMANS, S.H.M., - Enige historische Notities van de Buitenplaats De Kleine Ruwenberg te Sint Michielsgestel.
15459: JONGMANS, J.W.M., - Psychiatrisch Ziekenhuis Coudewater 1870-1970..
15478: JONGMANS, J.W.M., - Een Huis vol Leven. 50 Jaar Kerk in Coudewater.
15463: JONGMANS, J.W.M., - Coudewater 1870-1980. Korte Historie.
74814: JONGSMA, TJ., - Inventaris der Archieven van de Vereniging De Harmonie te Leeuwarden 1874-1972..
9640: JONKER, JOOST, - Boerenvreugde of Boerenverdriet? De NCB en de Emacipatie van het Brabantse Platteland, 1896-1920..
24238: JONKER, ROB, - Er zit Muziek in Sint-Fidelis, al Vijfenzeventig Jaar....?.
241947: JONKER, JACOB, - Brigade Breda 1818-1983..
69185: JOODE, TON DE, - Feesten in Nederland.
64621: JOODE, TON DE, - Landleven. Het Boerenbestaan van Toen.
21442: JOORDENS, C., - Prijscourant Seizoen 1959-’60. Jobe. C. Joordens Tuin- Bloem- en Landbouwzaden Bergeyk.
21441: JOORDENS, C., - Prijscourant Seizoen 1957-’58. Jobe. C. Joordens Tuin- Bloem- en Landbouwzaden Bergeyk.
26913: JOOS, J., - Madonna der Sinjoren.
41470: JOOS, L.J., - Geschiedenis en Gids Begynhof O.L. Vrouw ter Hoye.
19867: JOOSEN, WIM E.A., - Parochie H. Jozef Asten. Vijfentwintig Jaar Onderweg.
20758: JOOSEN, P., - Eindhoven's Donkere dagen in 1944..
19843: JOOSEN, W.A.L. E.A., - Geschiedenis van Someren in de Tweede Wereldoorlog.
72133: JOOSTEN, H., - Geen Boodschap aan de Dood. De Betekenis van Doodsprentjes 1785 - 1988..
17712: JOOSTEN, LEO E.A., - Burgers over de Burger. Twintig Jaar Goirle onder Burgemeester A.H.M. van den Wildenberg.
74575: JOOSTING, MR. J.G.C., - De Archieven van ontbonden Vereenigingen en Commissië, berustende in het Depôt van 's Rijks Archieven in Drente.
43942: JOOSTING, MR. J.G.C., - Bronnen voor de Geschiedenis der Kerkelijke Rechtspraak in het Bisdom Utrecht in de Middeleeuwen. Derde Afdeeling: De Begrenzing van de Rechtspraken der Kerkelijke Rechters onderling. Vierde Deel.
75049: JOOSTING, MR. J.G.C., - Het Archief van den Estoel en van den hem opgevolgde Collegiën tot.
74534: JOOSTING, MR. J.G.C., - Drentsch Plakkaatboek Deel I. 1412-1633 [All published].
74611: JOOSTING, MR. J.G.C., - De Archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke Besturen van Drente.
74570: JOOSTING, MR. J.G.C., - Het Archief van de Heerlijkheid Ruinen.
24824: JORDANS, W.J., - Kent u ze nog... de Bergenaren.
12753: JORDENS, FRANS, - Den Bosch (S)mal en Breed.
40920: JÖRGENSEN, JOHANNES MUNCHEN, - Der Heilige Franz von Assisi.
30022: JORIS, LUC, - Antwerpse Stadsbeelden. Foto's van vroeger en nu.
70696: JORISSEN, DR. THEOD., - Historische Schetsen I. De Omwenteling van 1813..
107082: JOSSELIN DE JONG, F. DE, - Representanten ter Staten Generaal 1795 - 1796..
39839: JOURDA DE VAUX, M. LE COMTE E.A., - Tutelle de Mademoiselle Nadine de la Rouselière - Clouard. Simple Exposé.
32080: JOURET, BERNARD, - Définition spatiale du Phénomène urbain Bruxellois.
72036: JOYE, PIERRE E.A., - Voor 's werkmans Recht. Kerk en Arbeidersbeweging in België.
75597: MARC JOYE, - Bier op het Bord. Een rondje België.
27844: EEN VRIEND VAN DE SINT-JOZEFSKAPEL, - De Heerlijkheden van Sint-Jozef.
73956: JUFFERMANS, JAN, - Nut & Noodzaak van de Mondiale Voetafdruk. Over de mondiale Gebruiksruimte, Duurzaamheid en Mensenrechten.
67781: JUFFERMANS, JAN P., - Bibliografie van Valkenburg aan de Rijn (Valkenburg Z.H.).
65294: JUFFERMANS, JAN, - Nut & Noodzaak van de Mondiale Voetafdruk. Over de mondiale Gebruiksruimte, Duurzaamheid en Mensenrechten.
78013: JULIEN, CH.-ANDRÉ, - Histoire de l’Afrique du Nord Tunisie – Algérie – Maroc de la Conquête Arabe a 1830..
75244: JULIO, F.B., - Bijdrage tot de Geschiedenis der Boekbinderij.
75362: JUNG, HERMANN, - Bier - Kunst und Brauchtum.
77864: JUNGBLUT SVD, LEON., - Misdadige Stammen.
67603: JUNGMANN, J.A. E.A., - Parlement en Kiezer Jaarboekje 1915-1916..
30127: JUSTE, THÉODORE, - La Pacification de Gand & le Sac d'Anvers 1576..
9519: JUSTE, THÉODORE, - Les Pays-Bas sous Philippe II (1555-1565).
5171: JUTEN, W.J.F. (RED.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 7e jrg. [O.a. Geslacht Van Oetelaer; Oorsprong Karthuizerklooster te Vucht; Bevolking Hoeven; Jac. v. Ravesteijn en Franc de Wijse; Familie van Veen Heusen; Grafzerken te Chaam; Bracco; Onsenoort en Nieuwkuik ].
556: JUTEN, G.C.A. (RED.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 46e jrg. 5e reeks: 6e jrg. [O.a. Wolven in Noord-Brabant; Cijnsboeken van Peelland; Tienden van Echternach in Oss; Berkenbosch; Wouw; Herlaar; Wolven in de Kempen; Ramp te Geldrop.].
557: JUTEN, G.C.A. (RED.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 47e jrg. 5e reeks: 7e jrg. (O.a. Minderbroedersklooster Megen; Collegiale Kerk Geertruidenberg; Joodsche gemeente Den Bosch; Kerk te Rixtel; H. Catharinagasthuis te Grave; Pest; Oirschot; Bossche Dubbelkerken; Schepenen in Boxtel; Antoon der Kinderen; Schepenen van Herpen; Klundert.).
5381: JUTEN, W.J.F. EN G.C.A. JUTEN (RED.) , - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 28e jrg. 3e reeks: 8e jrg [ O.a. Familie Herinckx; Schuttersgilde St. Willibrord te Wintelre; Heerlijkheid Moerdijk; Kloosterarchief Soeterbeeck; Hooghuis te Ossendrecht; Kruiningen; Schets van Grobbendonk; Stadhuis van Helmond; Heeren van Oirschot; Marcus de Bye; Plechtige omgang in Sint-Oedenrode; Slotje onder Nispen ].
539: JUTEN, W.J.F. EN G.C.A. JUTEN (RED.) , - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 29e jrg. 3e reeks: 9e jrg. (O.a. Kasteeltjes nabij de Dommel te Vught; Koepelkerk van Willemstad; Meierij in 1515; Zegenwerp; Van Leefdael; Willebrordusputje te Westerhoven; Klopjes, Twee oudste huizen van Bergen op Zoom; Huis den Emer in de Baronie van Breda; Geschiedenis 's-Grevelduin-Capelle; Vrijmetselaarsloges.).
540: JUTEN, W.J.F. EN G.C.A. JUTEN (RED.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 30e jrg. 3e reeks: 10e jrg. ( O.a. Symon van Couderborch; Kasteel te Helmond; St. Lysbethsgasthuis te Bergen op Zoom; Consilium de Beke; Drunen; Geschiedenis 's-Grevelduin-Capelle; Familie Bacx te Tilburg; Broeder Hogardus Verhofstad, kluizenaar te Handel; Erasmus; Laatbank van Helmond; Van Os., Maria de Lanoy).
5361: JUTEN, W.J.F. EN G.C.A. JUTEN (RED.) , - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 26e jrg. 3e reeks: 6e jrg. [ O.a. St. Jorisgild te Nispen; Fransen in de Meierij 1793; Priors van Mariëndonk; Predikheren te Den Bosch; Consilium de Beke; Minderbroeders te 's-Hertogenbosch; Orgelbouw Groote Kerk te Breda; Kasteel van Geffen; Grafstenen te Grave; Van der Gheest; Gedenkteekenen in de kerk van de H. Geertruida te Geertruidenberg; Van Niel ].
517: JUTEN, W.J.F. (RED.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 7e jrg. [O.a. Geslacht Van Oetelaer (Oetelaar) ; Oorspron Karthuizerklooster te Vucht; Bevolking Hoeven; Jac. v. Ravesteijn en Franc de Wijse; Familie van Veen Heusen; Grafzerken te Chaam; Bracco; Onsenoort en Nieuwkuik. ].
5581: JUTEN, G.C.A. (RED.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 48e jrg. 5e reeks: 8e jrg. [O.a. Koepelkerk te Willemstad; Kerk te Geffen; Huis de Nobelaer; Ravenstein; Ypelaar; Oss in den Franschen tijd; Cleyne Scholen te Den Bosch; Van Gassel; Vorster te Schijndel; Franschen in Heeswijk, Dinther en Berlicum 1672; Kasteel Dussen; Bladel ].
5471: JUTEN, W.J.F. EN G.C.A. JUTEN (RED.) , - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 37e jrg. 4e reeks: 7e jrg. [O.a. Chijns ten behoeve van St. Theuniskapel te Oss; Familie van Moorsel; Begijnhof Bergen op Zoom; De molens in de voormalige Meierij van Den Bosch; Kleeding, bewapening en legering van troepen in Brabant; Oude klokken in de O.L. Vr. kerk te Breda; De Kemenade onder Helmond 1521; Ulicoten; Melaatschen; Zeldzaam Penningeboek van Erasmus van Houwelingen; Gemeente Eersel; Heerlijkheid Geffen; Brabant in 1795 ].
548: JUTEN, G.C.A. (RED.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 38e jrg. 4e reeks: 8e jrg. (O.a. Heerlijkheid en het landgoed Burgst; Begijnhof Bergen op Zoom; Schutterij St. Catharina Oirschot; Doopboek Nuland; Cijnsboeken Helmond; Marktvoorschriften Helmond; Hertogshuis en Hoeve de Stroobol onder Sint-Oedenrode; Duiventoren bij Dongen en de verbrande Hoef; Gildebroeders St. Johannes te Oerle; Bemanning Bredasch Turfschip; Reglement 1640 over Backers te Eersel; Oorkonden over Mierlo.
543: JUTEN, W.J.F. EN G.C.A. JUTEN (RED.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 33e jrg. 4e reeks: 3e jrg. (O.a. Kasteeltje te Ostade onder Asten; Inname Steenbergen door watergeuzen; Heern van Breda; Geslacht Immerselle; Wegenbeplanting onder Bakel; Benedenloop van de Mark; Kasteel te Hartert bij Vierlingsbeek; Blokhuis op de Leensel onder Asten; Penningen en Munten; Kerk van Klein Zundert; Wapen van Eersel; Steenbergen; Geslacht Roper; Oorkonden omtrent Riel; Oud Schutterslied; kapittel te Oirschot; Parochie Kruisland; Kerk van Breda.).
5331: W.J.F. JUTEN EN G.C.A. JUTEN (RED.) , - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 23e jrg. 3e reeks: 3e jrg [ O.a. Noordbrabantsche bidprentjes; Meierijs geslacht van Doerne; Schepenzegels; Kasteel van Dussen; Zevenbergen; Wat weeskinderen te Bergen op Zoom te eten kregen 1747; Wouw; Lieve Vrouwe Broederschap; Gilde van O.L.V. binnen de Vrijheid van Eersel; Geslacht Ludinc; Beurs voor Bredasche studenten te Leuven ].
533: JUTEN, W.J.F. EN G.C.A. JUTEN (RED.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 23e jrg. 3e reeks: 3e jrg. (O.a. Noordbrabantsche bidprentjes; Meierijs geslacht van Doerne; Schepenzegels; Kasteel van Dussen; Zevenbergen; Wat weeskinderen te Bergen op Zoom te eten kregen 1747; Wouw; Lieve Vrouwe Broederschap; Gilde van O.L.V. binnen de vrijheid van Eersel; Geslacht Ludinc; Beurs voor Bredasche studenten te Leuven.).
518: JUTEN, W.J.F., - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 8e jrg. (O.a. Familie van Grevenbroeck; Grafkelders te Breda; Geschiedenis van het Veer te Grave; Verwoesting van Zundert in 1584; Het geslacht Blois van Treslong; Kaart van het schuttergild te Esch; Het Neynsels-Gasthuis te Den Bosch; Landgoed Wolfslaar.).
5542: JUTEN, G.C.A. (RED.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 44e jrg. 5e reeks: 4e jrg. O.a. Sprundel wenscht een molen; Heerlijkheid van Zuydewijn; Familie Bacx van Herentals; Raadhuis van Etten; Klein Begijnhof te 's-Hertogenbosch; Breda; Gelderschen in Brabant 1388; Onbekend klokje uit 1416 ontdekt; Het Roode Hert te Prinsenhaghe; Kerkegoed van de parochie van Woudrichem; Klooster van de Zusters der 3e Orde van St. Franciscus genaamd St. Catharinadal te Geertruidenberg; De weg van Breda naar Wernhout..
5521: JUTEN, G.C.A. (RED.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 42e jrg. 5e reeks: 2e jrg. [o.a. Illustre Scole ende Collegium te Brea; Jan IV van Glimes; Het Halstersch Laag; Klooster Sint Elisabethsdal te Boxtel; Tolhuis Woudrichem; Orgel koepelkerk te Willemstad; Schouten van Steenbergen; Hagelkruis; Van Vladeracken; Veiligheid Oss; Masschereel; Manmaecker; de Bye; Reimerswaal; Lambertus Ruys te Oss; Branden te Waalwijk; Jan van Eyndhouts; Charters Loon-op-Zand; Ginneken; Monik; Leenhof Tichelt; Jan van Withem; Familie Moors; Toren te Woud; Beatrix van Breda ].
5391: JUTEN, W.J.F. EN G.C.A. JUTEN (RED.) , - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 29e jrg. 3e reeks: 9e jrg [O.a. Kasteeltjes nabij de Dommel te Vught; Koepelkerk van Willemstad; Meierij in 1515; Zegenwerp; Van Leefdael; Willebrordusputje te Westerhoven; Klopjes, Twee oudste huizen van Bergen op Zoom; Huis den Emer in de Baronie van Breda; Geschiedenis 's-Grevelduin-Capelle; Vrijmetselaarsloges ].
546: JUTEN, G.C.A. (RED.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 36e jrg. 4e reeks: 6e jrg. (O.a. Eerste Heeren van Boxtel; Kerk te Terheijden; Baanstrooperij in de Meierij; Weggeld in Helmond; Ossenaar in den ploeg gespannen; Jhr. Mr. A.F.O. van Sasse van Ijsselt; Van Broeckhoven; St. Klarenstok te Drunen; Schepenen Loon op Zand; Heerlijkheid Mierlo; Gruitrecht Helmond; Bier- en Wijnaccijns te Helmond; Boekwerken te Den Bosch verschenen; Betreffende Willem van Oetelaar, Heer van Asten; 3 boekwerken betreffende inname van 's-Hertogenbosch; Vischrecht op de Meer te Oss; Teteringen.).
537: JUTEN, W.J.F. EN G.C.A. JUTEN (RED.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 27e jrg. 3e reeks: 7e jrg. [O.a. Consilium de Beke; Johan van Goor; Familie van de Velde gezegd Honselaer; Meelmansgasthuis te 's-Hertogenbosch; Lodewijk de Bils; Van Hedikhuysen; Hovelmans; Familie Poirters; Kerk van Terheyden; Stamboeken 3de regiment Infanterie te BoZ; Commanderij ter Braake onder Alphen; Orkaan te Rosmalen; Heusdensche familie Van Noort; Marcus de Bye; Klokken van Bergen op Zoom; St. Jorisgilde te Hoeven; Latijnsche School te Helmond; Kloosterlingen van Abdij Binderen; Willem van Stralen; Goederen en Tienden van Abdij Postel te Veldhoven; Herstel van den Toren te Sprang. ].
90006: JUTEN, W.J.F. (RED.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 10e jrg. [O.a. Waalwijk; Waalre; Valkenswaard; Aalst; Capellanie te Groot-Zundert; Grafkelders Breda; aanvulling op Geschiedenis Bisdom Breda; Martinets geboortehuis. ].
547: JUTEN, G.C.A. (RED.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 37e jrg. 4e reeks: 7e jrg. (O.a. Chijns ten behoeve van St. Theuniskapel te Oss; Familie van Moorsel; Begijnhof Bergen op Zoom; De molens in de voormalige Meierij van Den Bosch; Kleeding, bewapening en legering van troepen in Brabant; Oude klokken in de O.L. Vr. kerk te Breda; De Kemenade onder Helmond 1521; Ulicoten; Melaatschen; Zeldzaam Penningeboek van Erasmus van Houwelingen; Gemeente Eersel; Heerlijkheid Geffen; Brabant in 1795.).
515: JUTEN, W.J.F. (RED.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 5e jrg. (O.a. Beleg van Bergen op Zoom 1747; Heerlijkheid Onsenoort; Slag van Lekkerbeetje; Volksgebruiken gedurende de Goede Week; Heeswijk en Dinther; Sint Barbaragilde te Eindhoven; Familie Endevoets; Hezewic 1397; Nieuw Herlaer in verval; Grafzerk te Valkenswaard.).
5131: JUTEN, W.J.F. (RED.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 3e jrg. [O.a. Fam de Ram; Lieselsche Blokhuis; Constatijn Huijgens; Grafkelders te Breda; Kasteel te Etten; Wouwse Plantage; Bevolking van Helmond; aanvulling op Schutjes; Ravestein en Ravenstein; Geslacht Noortbergh; Kasteel de Nobelaer; Gemeente Beers; Grafboek van Woensel; Gemert ].
514: JUTEN, W.J.F. (RED.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 4e jrg. [ O.a. Heerlijk Goed Thulden; Cronykje van Tilburg; Heerlijkheid Calfven; Liesselse Blokhuis; Predikheren Den Bosch; Duizel; Huis Durendaal te Oisterwijk; Jacob van Oudenhoven; Vergroten schuurkerk Sint-Oedenrode.].
25542: JUTEN, G.C.A., - De Parochiën in het Bisdom Breda. Deel I: Dekenaat Bergen op Zoom. Steenbergen-Gestichten. Willemstad..
24062: JUTEN, G.C.A., - De Parochiën in het Bisdom Breda. Deel II: Dekenaat Breda.
5311: JUTEN, W.J.F. EN G.C.A. JUTEN (RED.) , - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 21e jrg. 3e reeks: 1e jrg [O.a. Cartularium van St. Joannes den Dooper te Luik; Huis Zwanenburg te Dinther; Brand te Gilze in 1762; Schuttersgilde St. Joris te Lith; Aalst; Kastelen van Blaarthem; Honderdjarigen; Dootboek van Deurne; Geschilderd glasraam in het klooster op den Windmolenberg te 's-Hertogenbosch; Jachtverpachting; Adelsaanvraag de Hornes 1623-1624 ].
534: JUTEN, W.J.F. EN G.C.A. JUTEN (RED.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 24e jrg. 3e reeks: 4e jrg. (O.a. Stad Den Bosch na inname door Picegru 1794; Tulpenhandel te Den Bosch; Huis Croy; Kasteel Tongelaar; Gilde van Sint Jan Baptist te Duizel; Processie te Ossendrecht; Avonturen van een Waalwijksch jongmens.).
522: JUTEN, W.J.F. EN G.C.A. JUTEN (RED.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 12e jrg. 2e reeks: 2e jrg. (O.a. Schuttersgilde St. Joris Nieuwkuijk; Boekdrukkers van Turnhout in Den Bosch; Begraafregisters in Breda; Kerkelijke geschiedenis van Waalwijk; Rijsbergen; Wilhelmieten; Stichting klooster Nazareth te Waalwijk; Oudste Heren van Bread; Eenige oude beschrijvingen der Stad 's-Hertogenbosch.).
2962: JUTEN, G.C.A. E.A., - Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, over het Jaar 1933-1937..
513: JUTEN, W.J.F. (RED.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 3e jrg. (O.a. Fam de Ram; Lieselsche Blokhuis; Constatijn Huijgens; Grafkelders te Breda; Kasteel te Etten; Wouwse Plantage; Bevolking van Helmond; aanvulling op Schutjes; Ravestein en Ravenstein; Geslacht Noortbergh; Kasteel de Nobelaer; Gemeente Beers; Grafboek van Woensel; Gemert.).
90081: JUTEN, G.C.A. (RED.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 46e jrg. 5e reeks: 7e jrg. [O.a. Minderbroedersklooster Megen; Collegiale Kerk Geertruidenberg; Joodsche gemeente Den Bosch; Kerk te Rixtel; H. Catharinagasthuis te Grave; Pest; Oirschot; Bossche Dubbelkerken; Schepenen in Boxtel; Antoon der Kinderen; Schepenen van Herpen; Klundert].
553: JUTEN, G.C.A. (RED.) , - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 43e jrg. 5e reeks: 3e jrg. (O.a. Uitplundering van Dommelen in 1702; Buitenplaats Rusenburg onder Prinsenhage; Verdwenen parochie Valkeberg; Schutters van de Pauwveer te Bergen op Zoom; Clarissen te 's-Hertogenbosch; Zilverwerk vervaardigd te Boxmeer; Hildernisse; Kerk te Saeftingen; De gemeynte van Bakel, Aarle en Helmond; Fort Crêvecoeur; St. Annakapel te Heusdenhout; Beurzenstichter Goort van Diepenbeeck; Vervoermiddelen en vrachtprijzen in het midden der 18e eeuw; Geschiedenis van rivier de Aa; Familie van de Velde gezegd Honselaer; Dommel; Gelukten onder Boscheind in Luiksgestel; Kerk van het St. Margrietenklooster Bergen op Zoom. Familie Bacx van Herentals.).
524: JUTEN, W.J.F. EN G.C.A. JUTEN (RED.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 14e jrg. 2e reeks: 4e jrg. (O.a. Oud jachtrecht in de Meierij; Noordbrabantsche Zegels; De Meyerijsche Adel in de hoofdstad; Vrijmetselaars; Heerlijkheid Milheeze; Heerlijkheid Almsvoet; Beleg van den Bosch. Kostschool te Boxmeer; Nemerlaer Haaren. Noordbrabantsche mannen onder tijdgenoten.).
98451: JUTEN, A.J.L., - Het Militaire Onderwijs.
5462: JUTEN, W.J.F. EN G.C.A. JUTEN (RED.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 36e jrg. 4e reeks: 6e jrg. [O.a. Eerste Heeren van Boxtel; Kerk te Terheijden; Baanstrooperij in de Meierij; Weggeld in Helmond; Ossenaar in den ploeg gespannen; Jhr. Mr. A.F.O. van Sasse van Ijsselt; Van Broeckhoven; St. Klarenstok te Drunen; Schepenen Loon op Zand; Heerlijkheid Mierlo; Gruitrecht Helmond; Bier- en Wijnaccijns te Helmond; Boekwerken te Den Bosch verschenen; Betreffende Willem van Oetelaar, Heer van Asten; 3 boekwerken betreffende inname van 's-Hertogenbosch; Vischrecht op de Meer te Oss; Teteringen ].
5402: JUTEN, W.J.F. EN G.C.A. JUTEN (RED.) , - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 30e jrg. 3e reeks: 10e jrg. [O.a. Symon van Couderborch; Kasteel te Helmond; St. Lysbethsgasthuis te Bergen op Zoom; Consilium de Beke; Drunen; Geschiedenis 's-Grevelduin-Capelle; Familie Bacx te Tilburg; Broeder Hogardus Verhofstad, kluizenaar te Handel; Erasmus; Laatbank van Helmond; Van Os., Maria de Lanoy ].
528: JUTEN, W.J.F. EN G.C.A. JUTEN (RED.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 18e jrg. 2e reeks: 8e jrg. (O.a. Klooster der Grauwzusters te Breda; Dorp Sprang; St. Judocuskapel op den Ham te Grave; Wapenborden vm. kerk Fort Isabella te 's-Hertogenbosch; Schildersfamilie Van Diepenbeeck; Grafzerken St. Catharinakerk Eindhoven; Brand te Oirschot 1757; Graafsche Begijnen; aanvulling op Schutjes; Honderdjarigen in Brabant; De Guld van St. Anthonius te Sambeek; Bevolkingsstatistiek te Oisterwijk 1597-1686; Wederdoopers te Breda; Baarschot onder Esch.).
5281: JUTEN, W.J.F. EN G.C.A. JUTEN (RED.) , - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 18e jrg. 2e reeks: 8e jrg. [O.a. Klooster der Grauwzusters te Breda; Dorp Sprang; St. Judocuskapel op den Ham te Grave; Wapenborden vm. kerk Fort Isabella te 's-Hertogenbosch; Schildersfamilie Van Diepenbeeck; Grafzerken St. Catharinakerk Eindhoven; Brand te Oirschot 1757; Graafsche Begijnen; aanvulling op Schutjes; Honderdjarigen in Brabant; De Guld van St. Anthonius te Sambeek; Bevolkingsstatistiek te Oisterwijk 1597-1686; Wederdoopers te Breda; Baarschot onder Esch ].
5342: JUTEN, W.J.F. EN G.C.A. JUTEN (RED.) , - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 24e jrg. 3e reeks: 4e jrg. [O.a. Stad Den Bosch na inname door Picegru 1794; Tulpenhandel te Den Bosch; Huis Croy; Kasteel Tongelaar; Gilde van Sint Jan Baptist te Duizel; Processie te Ossendrecht; Avonturen van een Waalwijksch jongmens ].
5341: JUTEN, W.J.F. EN G.C.A. JUTEN (RED.) , - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 24e jrg. 3e reeks: 4e jrg. [ O.a. Stad Den Bosch na inname door Picegru 1794; Tulpenhandel te Den Bosch; Huis Croy; Kasteel Tongelaar; Gilde van Sint Jan Baptist te Duizel; Processie te Ossendrecht; Avonturen van een Waalwijksch jongmens ].
5291: JUTEN, W.J.F. EN G.C.A. JUTEN (RED.) , - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 19e jrg. 2e reeks: 9e jrg. [O.a. Genezing door het H. Bloed te Boxtel; Beleg van Bergen op Zoom 1747; Schoolwezen midden 18e eeuw; Adellijk huis Brouwmeer te Sint-Michielsgestel; Wederdoopers te Breda; Meyerijsche adel in de hoofdstad; Honderdjarigen; Bokhoven en Abdij Berne; Stichting Hester van Grinsven; Grafzerken in de kerk te Cuijk; Het Gulden Huis te Rixtel; Vrijmetselaars ].
595: JUTEN, W.J.F. EN G.C.A. JUTEN (RED.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 14e jrg. 2e reeks: 4e jrg. (O.a. Oud jachtrecht in de Meierij; Noordbrabantsche Zegels; De Meyerijsche Adel in de hoofdstad; Vrijmetselaars; Heerlijkheid Milheeze; Heerlijkheid Almsvoet; Beleg van den Bosch.).
512: JUTEN, W.J.F. (RED.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 2e jrg. [O.a. Van Heijst; Sint Maartensdag; Kanunniken Kapittelkerk te Geertruidenberg; Driekoningendag; Beeldjes in Groote Kerk Breda; Geslacht van de Mortel; Oosterhout; Klooster Porta Coeli ].
24876: JUTEN, G.C.A. EN MR. DR. J.C.OVERVOORDE, - Beschrijving van Bergen op Zoom en Omstreken. Met korte Beschrijving van Tholen.
248772: JUTEN, G.C.A. EN MR. DR. J.C. OVERVOORDE, - Beschrijving van Bergen op Zoom en Omstreken. Met korte Beschrijving van Tholen.
24910: JUTEN, G.C.A. EN MR. DR. J.C. OVERVOORDE, - Beschrijving van Bergen op Zoom en Omstreken. Met korte Beschrijving van Tolen [Tholen].
249101: JUTEN, G.C.A. EN MR. DR. J.C. OVERVOORDE, - Beschrijving van Bergen op Zoom en Omstreken. Met korte Beschrijving van Tolen [Tholen].
249102: JUTEN, G.C.A. EN MR. DR. J.C. OVERVOORDE, - Beschrijving van Bergen op Zoom en Omstreken. Met korte Beschrijving van Tolen [Tholen].
24877: JUTEN, G.C.A. EN MR. DR. J.C.OVERVOORDE, - Beschrijving van Bergen op Zoom en Omstreken. Met korte Beschrijving van Tholen.
25078: JUTEN, G.C.A., - De Parochiën in het Bisdom Breda. Deel I: Dekenaat Bergen op Zoom. Valkenberg. St. Willibrord. Woensdrecht.
25079: JUTEN, G.C.A., - De Parochiën in het Bisdom Breda. Deel I: Dekenaat Bergen op Zoom. Hildernisse. Emaus. Borgvliet.
90053: JUTEN, W.J.F. EN G.C.A. JUTEN (RED.) , - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 16e jrg. 2e reeks: 6e jrg. [O.a. Brabantsch Tiendrecht; Kerkhofsche Hoeve Nederwettten; Helmondsche Nijverheid; Stadsdrukkers te 's-Hertogenbosch; Kasteel Bouvigne; Noordbrabantsche Zegels; Hanedoes; Arenden te 's-Hertogenbosch; Klokken en Carillon van den St. Jasntoren te 's-Hertogenbosch; Klooster Vredenberg onder Boeimeer; Honderdjarigen; Van Nispen; Van Berkel; Hezenmans; Grafsteenen in de St. Elisabethskerk te Grave; Koningsketen van het Schuttersgilde van St. Sebastiaan te Eindhoven; Van Thienen; Van Stapele; Grafzerken Hervormde Kerk te Engelen; Van Sypesteyn; Noordbrabantsche Oorkonden ].
5302: JUTEN, W.J.F. EN G.C.A. JUTEN (RED.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 20e jrg. 2e reeks: 10e jrg. [o.a. Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch; Kloosterkerk St. Agatha; Grafzerken wapenborden in Berlicum; Grafsteenen in de St. Elisabethskerk te Grave. ].
24151: JUTEN, G.C.A., - Kerkelijk Oosterhout.
530: JUTEN, W.J.F. EN G.C.A. JUTEN (RED.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 20e jrg. 2e reeks: 10e jrg. (O.a. Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch; Kloosterkerk St. Agatha; Grafzerken wapenborden in Berlicum; Grafsteenen in de St. Elisabethskerk te Grave.).
24055: JUTEN, G.C.A., - Parochiën Bisdom Breda. Dekenaat Bergen op Zoom. Rukven.
240551: JUTEN, G.C.A., - Parochiën Bisdom Breda. Dekenaat Bergen op Zoom. Standdaarbuiten.
240552: JUTEN, G.C.A., - Parochiën Bisdom Breda. Dekenaat Bergen op Zoom. Steenbergen. Steenbergen Gestichten. Willemstad.
271632: JUTEN, G.C.A., - Cartularium van het Begijnhof te Breda.
5401: JUTEN, W.J.F. EN G.C.A. JUTEN (RED.) , - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 30e jrg. 3e reeks: 10e jrg. [ O.a. Symon van Couderborch; Kasteel te Helmond; St. Lysbethsgasthuis te Bergen op Zoom; Consilium de Beke; Drunen; Geschiedenis 's-Grevelduin-Capelle; Familie Bacx te Tilburg; Broeder Hogardus Verhofstad, kluizenaar te Handel; Erasmus; Laatbank van Helmond; Van Os., Maria de Lanoy ].
5351: JUTEN, W.J.F. EN G.C.A. JUTEN (RED.) , - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 25e jrg. 3e reeks: 5e jrg. [O.a. H. Sacrament van Nieuwervaart; Geslacht van Weede; Jezuieten te Breda; Huiskapel onder Oirschot 1483; Kasteel van Stapelen Boxtel; Oorlogsgruwelen te Geldrop in 1599; Aanslag op Kasteel van Heeswijk 1583; Mariënkroon te Heusden; Refugiehuis der Antwerpsche Kartuizers te Bergen op Zoom ].
525: JUTEN, W.J.F. EN G.C.A. JUTEN (RED.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 15e jrg. 2e reeks: 5e jrg. [O.a. Heerlijk jachtrecht over Moergestel; Smedengilde te Grave; Fransche Kostschool te Fijnaart; Kasteel Frisselstein Veghel; Heerlijkheid Kessel; Geslacht Sweerts; Bedevaart te Boxtel 1672-1676; Meyerijsche Adel in de hoofdstad; Van Oetelaer; Boekerij Petrus Georgius Bor; Kostschool te Leur; Verovering en herovering van Grave in 1568; Backx; Van Eyck; Van Ertrijck; Familie Poirters; Den Dungen; Van Lamsweerde; Hester van Grinsven; Zoenrecht; Kerkgeschiedenis Breugel; Land van Altena; St. Barbara-altaar te Ravenstein; Hermanus Judocus Perquin. ].
523: JUTEN, W.J.F. EN G.C.A. JUTEN (RED.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 13e jrg. 2e reeks: 3e jrg. (O.a. Heeswijk en Dinther; Zijdeteelt in NBr., Boekdrukkers Palier; Oud-Mannenhuis te Waalwijk; Grafschriften te Halsteren.).
5371: JUTEN, W.J.F. EN G.C.A. JUTEN (RED.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 27e jrg. 3e reeks: 7e jrg. [O.a. Consilium de Beke; Johan van Goor; Familie van de Velde gezegd Honselaer; Meelmansgasthuis te 's-Hertogenbosch; Lodewijk de Bils; Van Hedikhuysen; Hovelmans; Familie Poirters; Kerk van Terheyden; Stamboeken 3de regiment Infanterie te BoZ; Commendarte ter Braake onder Alphen; Orkaan te Rosmalen; Heusdensche familie Van Noort; Marcus de Bye; Klokken van Bergen op Zoom; St. Jorisgilde te Hoeven; Latijnsche School te Helmond; Kloosterlingen van Abdij Binderen; Willem van Stralen; Goederen en Tienden van Abdij Postel te Veldhoven; Herstel van den Toren te Sprang ].
5321: JUTEN, W.J.F. EN G.C.A. JUTEN (RED.) , - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 22e jrg. 3e reeks: 2e jrg [O.a. Heerlijkheid Asten; Verkeersmiddelen in de Oude Tijd; Meierijsche Predikantenfamilie Hanewinkel; Tilburg en het Diester Bier; Bezitters Noordbrabantsche Heerlijkheden in 1846; Noordbrabantsche Bidprentjes; Kasteel van Ravestein; Kronijk van Boxtel ].
535: JUTEN, W.J.F. EN G.C.A. JUTEN (RED.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 25e jrg. 3e reeks: 5e jrg. (O.a. H. Sacrament van Nieuwervaart; Geslacht van Weede; Jezuieten te Breda; Huiskapel onder Oirschot 1483; Kasteel van Stapelen Boxtel; Oorlogsgruwelen te Geldrop in 1599; Aanslag op Kasteel van Heeswijk 1583; Mariënkroon te Heusden; Refugiehuis der Antwerpsche Kartuizers te Bergen op Zoom.).
2963: JUTEN, G.C.A. E.A., - Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, over het Jaar 1937-1940..
5551: JUTEN, G.C.A. (RED.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 45e jrg. 5e reeks: 5e jrg. O.a. Aantekeningen op het werk van Hanewinkel; Verzoening te Alphen 1643; Processie te Wouw; Mr. Adrianus Mosmans; Adelijk Goed Bronckhorste te Velp; St. Margrietenklooster te (( Bergen op Zoom. Plunderzucht der Fransen in 1794; Van Heijst; Verwoesting van de Kerk te Wouw; Schuttersgilden te Steenbergen..
5482: JUTEN, G.C.A. (RED.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 38e jrg. 4e reeks: 8e jrg. [O.a. Heerlijkheid en het landgoed Burgst; Begijnhof Bergen op Zoom; Schutterij St. Catharina Oirschot; Doopboek Nuland; Cijnsboeken Helmond; Marktvoorschriften Helmond; Hertogshuis en Hoeve de Stroobol onder Sint-Oedenrode; Duiventoren bij Dongen en de verbrande Hoef; Gildebroeders St. Johannes te Oerle; Bemanning Bredasch Turfschip; Reglement 1640 over Backers te Eersel; Oorkonden over Mierlo ].
549: JUTEN, G.C.A. (RED.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 39e jrg. 4e reeks: 9e jrg. (O.a. Boekdrukkerij der Broeders van het gemeenzame leven te Den Bosch; Zwijnsbergen; Willemstad; Kei- of straatweg te Waalwijk in 1533; Oudste Heeren van Strijen; De landroede in de stad en Baronie van Breda; Belgische Opstand; Pootkaart Eersel, Duizel en Steensel; Schout van Zundert 1570; Vechtpartij te Zundert 1566; Gemeentewapens Waalre, Valkenswaard en Aalst; Gemeente Nuenen Gerwen; Pootkaart van Gerwen en Nuenen; Gemeene Gronden en Hoefslag te Helmond; Bruiloft op Coudewater; De ezel bij geldinzamelingen; Wapen Eindhoven; Dijkdoorbraken in 1614 Os; Bedeb van 1552.).
5481: JUTEN, G.C.A. (RED.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 38e jrg. 4e reeks: 8e jrg. [O.a. Heerlijkheid en het landgoed Burgst; Begijnhof Bergen op Zoom; Schutterij St. Catharina Oirschot; Doopboek Nuland; Cijnsboeken Helmond; Marktvoorschriften Helmond; Hertogshuis en Hoeve de Stroobol onder Sint-Oedenrode; Duiventoren bij Dongen en de verbrande Hoef; Gildebroeders St. Johannes te Oerle; Bemanning Bredasch Turfschip; Reglement 1640 over Backers te Eersel; Oorkonden over Mierlo].
558: JUTEN, G.C.A. (RED.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 48e jrg. 5e reeks: 8e jrg. (O.a. Koepelkerk te Willemstad; Kerk te Geffen; Huis de Nobelaer; Ravenstein; Ypelaar; Oss in den Franschen tijd; Cleyne Scholen te Den Bosch; Van Gassel; Vorster te Schijndel; Franschen in Heeswijk, Dinther en Berlicum 1672; Kasteel Dussen; Bladel.).
538: JUTEN, W.J.F. EN G.C.A. JUTEN (RED.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 28e jrg. 3e reeks: 8e jrg. (O.a. Familie Herinckx; Schuttersgilde St. Willibrord te Wintelre; Heerlijkheid Moerdijk; Kloosterarchief Soeterbeeck; Hooghuis te Ossendrecht; Kruiningen; Schets van Grobbendonk; Stadhuis van Helmond; Heeren van Oirschot; Marcus de Bye; Plechtige omgang in Sint-Oedenrode; Slotje onder Nispen.).
560: JUTEN, G.C.A. (RED.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 50e jrg. 5e reeks: 10e jrg. [O.a. Hoeve Stroobol en het Hertoghuis te Sint-Oedenrode; Oude Schutten van St. Joris te Breda; Gevelstenen te Klundert; Biehandelaars te Baarle-Nassau; Kapel te Haarsteeg; Klooster Marienhage; Kartuizers te Geertruidenberg; Kerk te Niervaart; Veghelsche Tienden; Gilden te Schijndel.].
555: JUTEN, G.C.A. (RED.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 45e jrg. 5e reeks: 5e jrg. (O.a. Aantekeningen op het werk van Hanewinkel; Verzoening te Alphen 1643; Processie te Wouw; Mr. Adrianus Mosmans; Adelijk goed Bronckhorste te Velp; St. Margrietenklooster te Bergen op Zoom. Plunderzucht der Fransen in 1794; Van Heijst; Verwoesting van de Kerk te Wouw; Schuttersgilden te Steenbergen.).
520: JUTEN, W.J.F. (RED.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 10e jrg. (O.a. Waalwijk; Waalre; Valkenswaard; Aalst; Capellanie te Groot-Zundert; Grafkelders Breda; aanvulling op Geschiedenis Bisdom Breda; Martinets geboortehuis.).
106947: JUTEN, W.J.F., - Het Geslacht Van Lanschot.
27703: JUVYNS, CLAUDINE, - La Couvent des Riches-Claires et son Eglise.
39061: JUWET, W. E.A., - 150 jaar Brabant 1836-1986. Een Selectie uit het Kunstpatrimonium van de Provincie.
105403: KAAG, PROF. H.A., - Het Prijzenstelsel als Instrument van Welvaartspolitiek.
17502: KAAG, PROF. H.A. E.A., - Vijfde Lustrum van de Katholieke Economische Hogeschool te Tilburg en Verlening van het Doctoraat Honoris Causa in de Economische Wetenschappen aan zijne Excellentie Rober Schuman 12-13 December 1952..
76523: KAAJAN, H.J.PH.G. E.A., - ... het maken van veel Boeken... Handleiding voor Geschiedschrijving van Gereformeerde Kerken.
72266: KAAJAN, H.J. PH. G., - Het Archief van de Familie van Oldenbarnevelt (1449) 1510-1705..
24441: KAAM, A.C.J. VAN, - Putte in oude Ansichten Deel 2..
243813: KAASHOEK, P.M., - Brandweer over Grenzen. Vier Eeuwen Brandweerzorg in Baarle-Nassau 1607-2009..
16930: KAASHOEK, DRS. PIET, - Door het Vuur. Een Eeuw vrijwillige Brandweer Waalwijk 1898-1998..
67189: KAGIE, RUDIE, - Albanië. Mensen - Politiek - Economie - Cultuur.
208321: KAKEBEEKE, A.D., - Cursus Prehistorie en Geschiedenis van de Omgeving van Eindhoven.
20751: KAKEBEEKE, A.D., - Korte Geschiedenis van Eindhoven voor het Basisonderwijs.
11646: KAKEBEEKE, A. EN W. HEESTERS, R. PEETERS E.A., - Donum Henrico Mandos Sexagenario Ab Amicis Oblatum.
208322: KAKEBEEKE, A.D., - Cursus Prehistorie en Geschiedenis van de Omgeving van Eindhoven.
20045: KAKEBEEKE, A.D., - De Kempen. 12.000 Jaar Kempenland in een Notedop.
20339: KAKEBEEKE, A.D., - Parochiegids voor de Parochies Eersel Duizel en Steensel.
208323: KAKEBEEKE, A.D., - Cursus Prehistorie en Geschiedenis van de Omgeving van Eindhoven.
20308: KAKEBEEKE, A.D., - Eersel in grootmoeders Tijd.
16983: KALB, TOM E.A., - 40 Jaar Lidwinaschool Willibrordusschool Vught 1939-1979..
385741: KALF, DR. JAN E.A., - Catalogus der Nationale Tentoonstelling van oude kerkelijke Kunst te 's-Hertogenbosch.
36322: KALF, JAN, - De Monumenten van Geschiedenis en Kunst in de Provincie Noord Brabant. Stuk I: De Monumenten in de voormalige Baronie van Breda.
73451: KALFF, G., - Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde. Compleet in 7 delen.
32117: KALKEN, H. VAN, - De Groote Markt van Brussel.
35259: KALMTHOUT, DORETTE VAN, - Orang Oetang in Ballingschap.
35044: KALMTHOUT, DORETTE VAN (SAMENSTELLING), - Naar Morgen 42/43. Lyriek uit Brabant.
78043: KALMTHOUT, ANTON VAN E.A., - Mensbeeld, Beeldvorming en Mensenrechten.
75007: KALVEEN, C.A. VAN, - Inventaris van het Archief van het College van Curatoren van de Rijksuniversiteit te Utrecht 1815 - 1954 (1958)..
77878: KALVEEN, C.A. VAN & L.C. VAN ZETTEN, - Inventaris van de Archieven van de Vijf Adellijke Vrouwenkloosters in en om Utrecht.
74935: KALVEEN, DRS. C.A. VAN, - De Archieven van de Rijksuniversiteit te Utrecht.
11749: KAM, JAN VAN DE ; JAN BOUMAN, - Dromen over Brabant.
117491: KAM, JAN VAN DE ; JAN BOUMAN, - Dromen over Brabant.
18749: KAM, IR. J.G. E.A., - 50 Jaren Begemann NV Helmond.
187491: KAM, IR. J.G. E.A., - 50 Jaren Begemann NV Helmond.
18014: FOTO'S JAN VAN DE KAM, - Water en Vuur. Schrijvers over de Peel.
11070: KAM, JAN VAN DE, - De Peel.
36313: KAMERLING, JAAP E.A., - Provincie Noord-Brabant. Speciaalnummer Heemschut.
73954: KAMMERER - GROTHAUS, HELKE, - De Vrouw in het oude Griekenland.
36836: KAMP, NETTY VAN DE E.A., - Collectie Uden. Beeldende Kunst in Brabant 1945-1995..
65793: KAMPEN, PROF. DR. P.N. VAN EN J. HEIMANS, - Fauna van Nederland. Aflevering III: Amphibia (T III) en Reptilia (T IV).
76415: KAMPHUIS, DRS. P.H., - Het Algemeene Nederlandsche Vredebond, 1871-1901. Een verkennend Onderzoek naar dertig jaar ijveren voor een vreedzame internationale Samenleving.
72037: KAMPHUIS, DRS. P.H., - Het Algemeene Nederlandsche Vredebond, 1871-1901. Een verkennend Onderzoek naar dertig jaar ijveren voor een vreedzame internationale Samenleving.
73424: KAMPHUISEN, MR. P.W. ; PROF. MR. P. ABAS E.A., - Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Deel 5. Bijzondere Overeenkomsten. Deel 5.2. Huur, Pacht, Bewaargeving, Bruikleen, Verbruikleen en Borgtocht.
66606: KAMPS, LAMBERT FLORIS , GEBOREN TE LEERMENS, - De Chineesche Wolhandkrab in Nederland.
67755: KANKEL, JOCHEN, - Seeadler über Meer und Strand.
43035: KANNEGIETER, A.F.L., - De Sint-Jozefskapel te Amsterdam 1899-1924..
355056: KANTERS, TON, - Grinneken in Ginneken.
41809: KÄPELLI, P. THOMAS M, - Dominikanischen Geistesleben. Briefeder Hl. Katharina von Siena.
13040: KAPPELHOF, DR. A.C.M., - Belastingheffing in de Meierij van Den Bosch gedurende de Generaliteitsperiode 1648-1730..
170897: KAPPELHOF, T., - Overheidsfinanciën en plaatselijke Belastingen in het grootste Dorp van Staats-Brabant: Tilburg 1621-1790..
290943: KAPPELHOF, DRS. A.C.M., - Notulen van het College van Regenten van de Godshuizen te 's-Hertogenbosch 1880-1884 Index op Trefwoorden/Repertorium.
290944: KAPPELHOF, DRS. A.C.M., - Notulen van het College van Regenten van de Godshuizen te 's-Hertogenbosch 1875-1879 Index op Trefwoorden/Repertorium.
27550: KAPPELHOF, TON, - De Illustre Lieve Vrouwe Broederschap van 's-Hertogenbosch.
36326: DRS. A.C.M. KAPPELHOF E.A., - Industrie en Monument.
290981: KAPPELHOF, DRS. A.C.M., - Besluiten van de Regenten van het Groot Gasthuis. 1654-1800. Deel I t/m VIII.
290982: KAPPELHOF, DRS. A.C.M., - Besluiten van de Regenten van het Groot Gasthuis. Deel I Jaren 1654-1722..
290971: KAPPELHOF, DRS. A.C.M., - Voorlopige Inventarissen van de Blokken Kerk- en Verwerstraat (E) Weversplaats (F) Vismarkt (G), Vughterstraat (H) Vughterdijk (I). Gezamenlijke Stukken Negen Blokken.
29097: KAPPELHOF, DRS. A.C.M., - Voorlopige Inventarissen van de Blokken Kerk- en Verwerstraat (E) Weversplaats (F) Vismarkt (G).
29084: KAPPELHOF, DRS. A.C.M., - Voorlopige Inventaris van het Archief van het Blok Hinthamereinde (D).
29094: KAPPELHOF, DRS. A.C.M., - Notulen van het College van Regenten van de Godshuizen te 's-Hertogenbosch 1854-1889 Index op Trefwoorden/Repertorium.
290941: KAPPELHOF, DRS. A.C.M., - Notulen van het College van Regenten van de Godshuizen te 's-Hertogenbosch 1854-1859 Index op Trefwoorden/Repertorium.
29086: KAPPELHOF, DRS. A.C.M., - Notulen en Correspondentie van het College van Regenten van de Godshuizen te 's-Hertogenbosch 1838-1848 Index op Trefwoorden.
29712: KAPPELHOF, DRS. A.C.M., - Literatuurgids voor de Noordbrabantse Geschiedenis.
29642: KAPPELHOF, DRS. A.C.M., - Lijst van Noordbrabantse Kranten en hun Vindplaatsen.
29321: KAPPELHOF, DRS. A.C.M., - Inventaris van de Archieven van de Duitse Orde te Vught 1334-1795..
29096: KAPPELHOF, DRS. A.C.M., - Besluiten van de Regenten van het Groot Gasthuis 1654-1800 Deel I t/m VIIIB..
290961: KAPPELHOF, DRS. A.C.M., - Besluiten van de Regenten van het Groot Gasthuis Deel III Jaren 1751-1761..
290962: KAPPELHOF, DRS. A.C.M., - Besluiten van de Regenten van het Groot Gasthuis 1654-1800 Deel I t/m VIIIB.
29098: KAPPELHOF, DRS. A.C.M., - Besluiten van de Regenten van het Groot Gasthuis 1654-1768 Deel I t/m IV.
29085: KAPPELHOF, DR. A.C.M., - Repertorium op de Notulen van de Commissie der Gasthuizen Deel II 1812-1813..
12758: KAPPELHOF, DR. A.C.M., - Een groot Hart voor kleine Mensen. Kindergeneeskunde in 's-Hertogenbosch 1383-2000..
20002: KAPPELHOF, A.C.M. E.A., - Organisatie en Indeling van de Kempen op Politiek en Religieus Gebied tijdens het Ancien Régime.
290861: KAPPELHOF, DRS. A.C.M., - Notulen en Correspondentie van het College van Regenten van de Godshuizen te 's-Hertogenbosch 1838-1853 Index op Trefwoorden.
241877: KAPPELHOF, DRS. A.C.M., - Meisseniers en Sint Petersmannen; hun Verhouding tot de Heer van Breda.
33925: KAPPELHOF, TON EN H. DE KOK EN H. COPPENS E.A., - Van Zotten, Kwakzalvers, Chirurgijns, Vroedvrouwen... Medische Zorg in de Kempen vóór de Medicalisering.
290939: KAPPELHOF, DRS. A.C.M., - Notulen van het College van Regenten van de Godshuizen te Den Bosch 1849-1853 Index op Trefwoorden/Repertorium.
241921: KAPPELHOF, A.C.M., - Fiscale Bevoordeling van Breda ten tijde van de Republiek.
36224: KAPPELHOF, TON EN TONY ZEEUWE., - De Ruimten van de werkende Mens.
12832: KAPPELHOF, TON, - Armenzorg in Den Bosch. De Negen Blokken 1350-1810..
12726: KAPPELHOF, DR. A.C.M., - Oud en nieuw tesaam. De Geschiedenis van de Ziekenhuisapotheken van 's-Hertogenbosch 1780-1998..
290942: KAPPELHOF, DRS. A.C.M., - Notulen van het College van Regentenvan de Godshuizen te 's-Hertogenbosch 1870-1874 Index op Trefwoorden/Repertorium.
29093: KAPPELHOF, DRS. A.C.M., - Voorlopige Inventarissen van de Blokken Vughterstraat (H) Vughterdijk (I). Gezamenlijke Stukken Negen Blokken.
12762: KAPPELHOF, A.C.M., - Het Bossche Geefhuis. Het Inkomen uit het Vermogen van de Tafel van de H. Geest van Den Bosch 1450-1810..
12638: KAPPELHOF, DRS. A.C. M., - Het Dagboek van Chirurgijn Jan Bolsius.
12803: KAPPELHOF, DR. A.C.M., - Reinier van Arkel 1442-1992..
74309: KAPPEYNE VAN DE COPPELLO, MR. N.J.C.M. E.A., - Staatkundige Hervormingen. Rapport uitgebracht aan het Genootschap voor den Rechtsstaat.
12679: KAPTEIJNS, HARRIE E.A, - Bosschage. Een Stad in de Seizoenen.
35197: KAPTEIJNS, HARRIE, - Bilan. Een Bundel Gedichten.
35039: KAPTEIJNS, DR. HARRIE, - Hedendaagse Brabantse Dichters.
41251: E.P. HENRICUS A S. FAMILIA ONGESCHOEIDE KARMELIET, - Geschiedenis van het Klooster der Karmelieten-Diskalsen te Gent.
76146: KARRES JR., J., - Het Derde Jaar [trekhonden].
76701: KARS, G.J.P. EN G.J. VAN KOPPENHAGEN, - [Atlas] Visuele Historie.
65567: KARS, TJAKKO, - Er gaat niets boven Groningen.
43956: KARSSEN, GIEN, - Manninne. Vrouwen in de Bijbel.
377018: KARTHON, A.A.J., - Het verloren Erasmiaans Handschrift van P. Scriverius teruggevonden in 's-Hertogenbosch.
26460: KARTHON, A.A.J., - Reliquien der Parochie Oudheusden en Elshout.
397033: KARTHON, A.A.J., - Franciscus en Johannes Andellius.
75762: KASTELEIN, TACO E.A., - Een eigenzinnige Koers. 40 Jaar Faculteit der Economische Wetenschappen in Groningen. 1948-1988..
169002: KASTEREN, DR. J.W.C. VAN E.A., - 150 Jaar Noord-Braband Verzekeringen Waalwijk.
1419: KATTESTAART, H.J.M. E.A., - Helmond 1966-1986. Extra uitgave van De Vlasbloem.
280271: KATTESTAART, H.J.M. E.A., - De St. Lambertus. Stadskerk van Helmond.
18697: KATTESTAART, H.J.M. E.A., - Helmond 1966-1986..
76697: KAUFMANN, A. E.A., - Les Jeux d'Entreprises.
43603: KAUFMANN, EDM., - Een Vastenlied.
41189: KEEKEN MSF, GERARD VAN, - Padre Antonio.
70551: KEEP, A.C.M. VAN ; GEBOREN TE BREDA, - De Dividendpolitiek. Een Onderzoek naar de bedrijfseconomische Tendenties.
31913: KEERSMAECKER, JOS DE, - Klein-Willebroek Schippersdorp.
30447: KEERSMAEKERS, PROF. DR. A., - 150 jaar Provincieraad van Antwerpen 1836 - 1986..
39332: KEIJ, A., - Onderzoek naar Dialectgrenzen en articulatorische Verschillen in het Middennederlandse Rivierengebied met een Verwijzing naar een mogelijke Relevantie voor het Onderwijs in de moderne vreemde Talen.
107106: KEIJZER, B. DE, - De Stamboom van de Familie Kam(p)Steeg(h) 1470 - 1975 uit Hardinxveld-Werkendam..
76179: KEIJZER, L.M.J. DE, - De Kerk van Herlulf als Middelpunt van het oude Dorp Houten.
11788: KEIJZER, I. E.A., - Streekgewest Brabant-Noordoost. Gewestgids 1995..
74019: KEISER, E.A., - Staat bevattende Opgaven ten dienste van de Berekening van het Bedrag der Jaarwedden van Onderwijzers bij het Lager Onderwijs (Rijksvergoedingen) over Gedeelten van een Jaar.
17261: KEIZER, K., - Beknopte Geschiedenis van het Postwezen in Tilburg.
77823: KELLEN, DAVID VAN DER, - De Oude Tijd. Geschiedenis, maatschappelijk en huiselijk Leven, Monumenten, Volkseigenaardigheden, Overleveringen, kunst, Nijverheid, Gebruiken, Kleeding, Volksverhalen, Spreekwoorden, Liedjes uit Noord- en Zuid-Nederland.
69140: KELLEN DZN., J. PHILIP VAN DER, - Rembrandt-Etsen uit het Rijks Prentenkabinet te Amsterdam. Portefeuille II Portretten.
76083: KELLER, MARION, - Rabbit breeding in South Africa.
22514: KELLETER, MR. J.A.R., - Een Terugblik. 100 Jaar Rabobank Land van Cuijk-Noord.
178504: KEMENADE, KEES VAN, - Rondom het Aards Paradijs. 79 Historische Plekjes in de Kerkdorpen van Hilvarenbeek.
20786: KEMENADE, J.A. VAN, - Vanuit Eindhoven belicht.
17873: KEMENADE, KEES VAN, - Tussen Torentjeshoeve en Prins Hendriklaan.
69133: KEMENADE, KEES VAN ; EN PAUL SPAPENS, - 365 Heiligendagen. Folkore, Gebruiken, Iconografie, Legenden, Namen, Weerspreuken.
75262: KEMENADE, KEES VAN & PAUL SPAPENS, - 365 Heiligendagen. Folkore, Gebruiken, Iconografie, Legenden, Namen, Weerspreuken.
17868: K. V KEMENADE, - Hilvarenbeek 1940-1945..
17745: KEMMEREN, THIJS E.A. (EINDRED.), - Goirlenaren en hun Toestanden.
17722: KEMMEREN, THIJS, - Twee Eeuwen Goirle dl. 10A. Twee Eeuwen Goirlenaren.
177221: KEMMEREN, THIJS, - Twee Eeuwen Goirle dl.10A & 10B. Twee Eeuwen Goirlenaren.
17711: KEMMEREN, THIJS EN NORBERT DE VRIES, - Goirlenaren en hun Geloof.
17265: KEMMEREN, THIJS, - Huismeesters van het sociale. Vijftig Jaar Wijk- en Buurtwerk in Tilburg.
17723: KEMMEREN, THIJS, - Twee Eeuwen Goirle dl. 1. Notabelen van Goirle 1850-1910..
29345: KEMP, S. VAN DER E.A., - Inventaris van het Archief en Catalogus van de Collectie van Staf Vermeire (1926-1987).
71448: KEMPEN, DRS. B.G.A., - Niet uit Liefde geboren. 12,5 Jaar WSW Waarborgfonds Sociale Woningbouw.
27983: KEMPEN, DRS. C.J. VAN E.A., - 150 Jaar St. Lambertuskerk te Udenhout.
10343: KEMPEN, DR. A.F.J. VAN, - 1962-1992 Dertig Jaar Katholieke Leergangen.
107374: KEMPEN, A. VAN, - Rond een Stamreeks van het Boxtelse Geslacht Van Kempen 1350-1650 A-Onder de Hertog; B-Onder de Republiek.
9700: KEMPEN, DR. A.F. VAN, - Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties.
107369: KEMPEN, AD VAN, - Rond een Stamreeks van het Boxtelse Geslacht Van Kempen. Bijdrage tot een Familiegeschiedenis. Algemene Inleiding en Deel A.
107373: KEMPEN, A. VAN, - Rond een Stamreeks van het Boxtelse Geslacht Van Kempen 1650-1800 B-Onder de Republiek.
71734: KEMPEN, DRS. B.G.A., - Niet uit Liefde geboren. 12,5 Jaar WSW Waarborgfonds Sociale Woningbouw.
30963: KEMPENEERS, DR. PAUL, - Toponymie van Waanrode.
35727: KEMPENEERS, MIENTJE, - Onder 4 Ogen.
39493: ARCHIEF KRING KEMPENLAND, - Cartularium van het St. Catharina Gilde te Son.
10573: KEMPS, L.W.J., - De Brabantse Schoenindustrie in historisch en marketing Perspectief.
353012: KENNEDY, MARIOLANDE, - De Legende van de verzonken Kapel. Het Geheim van de zwarte Roversbende.
121913: KENNIS, ALMA E.A., - De Stad, uitgelegd. Fietsgids voor Architectuur, Stedebouw & Landschap in 's-Hertogenbosch.
113542: KENSE, FRANS E.A., - Verkeer en Vervoer in Brabant 1814-1940. Een canon van Mobiliteit in Noord-Brabant.
170775: KENSE, FRANS, - Heemkunde Sprokkelingen Tilburg 1969-2004..
66651: KENTIE, IJ. M.D., - Gewapend-Beton in het Gebouw.
27863: KEPPEL, J.R. BARON VAN, - Eenige Wetenswaardigheden betreffende de Groote- of Lieve Vrouwen Kerk te Breda in de XVIe Eeuw uit oude Rekeningen medegedeeld.
69483: KERCKAERT, N., - Oude Oostvlaamse Huisnamen. Deel 2..
69482: KERCKAERT, N., - Oude Oostvlaamse Huisnamen. Deel 1..
77859: KERCKHAERT, NOËL & DIRK DE VLEESCHAUWER, - Zwart Goud en Wit Licht in de Kempen.
75332: KERFS, CHRIS, - De gezonde Belg. Menu's van Dag tot Dag.
28310: KERKBESTUUR, - Restauratie Kathedrale Basiliek van Sint-Jan te 's-Hertogenbosch.
2603: KERKHOF, A.P.A. E.A., - Straet & Vaert. Jaarboek 1983.[o.a. Brand en Brandweer in Loon op Zand; Reglement van de Heerlijkheid 1686; NH-Kerk; De Brabantse Koffietafel; boerderij-interieurs in de duinen; Persoonsnamen in rentmeesterboeken; Pastoor Em. Muré; Heren van Venloon; De Onderscheidsnamen van Kaatsheuvel.].
2609: KERKHOF,A.P.A. E.A., - Straet & Vaert. Jaarboek 1989. [o.a. Oorlog en bevrijding; Familie Swaans; LoZ in 18de-eeuwse bronnen ].
2606: KERKHOF, A.P.A. E.A., - Straet & Vaert. Jaarboek 1986. [o.a. De R.K.J.B. van Loon op Zand: geschiedenis van een jeugdstandsorganisatie; Munteenheden in en rond Venloon; In de ogen van Reinier Mieris; Troebelen in 1797; Hoe de heerlijkheid Venloon bestuurd werd; Handelsdrukwerk uit de 30er jaren; Ontwikkeling van de landbouw in onze streek in de vroege Middeleeeuwen.].
205859: REDACTIE KOOS VAN DEN KERKHOF, - Eindhoven verwoord. Literatuur Stimuleringsprijs Eindhoven 2006..
39328: KERKHOFF-SMETS, COLETTE VAN DE E.A., - Goed gebekt in eigen Dialect. Deel 2..
39327: KERKHOFF-SMETS, COLETTE VAN DE E.A., - Goed gebekt in eigen Dialect. Deel 1..
41195: KERKHOFS, MGR. L.J., - Onze Lieve Vrouw. Haar Boodschap te Banneux.
15314: COMMISSIE KERKOPBOUW, - Kerkopbouw te Oss. Voorstellen vanuit een plaatselijke Kerk in het Licht van de Bisschoppelijke Beleidsnota.
77993: KERKSTRA, KLAAS E.A., - Landschapsvisie Zuid-Limburg.
205917: KERKVLIET, GERARD E.A., - Industrial Design in Practice.
70071: KERNKAMP, DR. G.W., - Acta et Decreta Senatus. Vroedschapsresolutiën en andere Bescheiden betreffende de Utrechtse Academie.
40774: KERR, CECIL, - Teresa Helena Higginson 'De Bruid van de Gekruisigde' 1844-1905..
106932: KERS, A., - Bijnamen 1900-1987. Fijnaart Heijningen Oudemolen Zwingespaan.
10459: KERSEMAEKERS, J., - Verbetering van tertiaire Wegen voor doorgaand Verkeer in de Provincie Noord-Brabant.
76168: KERSSCHOT, JAN, - Eén Zijn. Thuiskomen bij Je-Zelf.
37722: KERSSEMAKERS, LEO, - Catalogue 80: Grave.
38663: KERSSEMAKERS, DR. W., - Het Hoofd- en Altaarorgel van de St. Catharina-Kerk te Eindhoven.
241922: KERSTEMAN, F.L., - De Bredasche Heldinne.
76675: KERSTEN, A.E. EN A.F. MANNING, - Bescheiden betreffende de Buitenlandse Politiek van Nederland 1819-1945. Periode C 1940-1945. Deel III. 1 juni - 7 december 1941..
76678: KERSTEN, A.E. EN A.F. MANNING, - Bescheiden betreffende de Buitenlandse Politiek van Nederland 1819-1945. Periode C 1940-1945. Deel V. 1 juli - 15 december 1942..
76674: KERSTEN, A.E. EN A.F. MANNING, - Bescheiden betreffende de Buitenlandse Politiek van Nederland 1819-1945. Periode C 1940-1945. Deel IV. 8 december 1941-30 juni 1942..
76672: KERSTEN, A.E. EN A.F. MANNING, M. VAN FAASSEN, R.J.J. STEVENS, - Bescheiden betreffende de Buitenlandse Politiek van Nederland 1819-1945. Periode C 1940-1945. Deel I t/m VIII..
35025: KERSTEN, JAN, - Meierijmerij.
256777: KERSTENS, COR, - Vincent van Gogh in Zevenbergen. Op Kostschool bij Jan Provily (van 1 oktober 1864 tot 31 augustus 1866).
65575: KERSTENS, PIET E.A., - Boekenschouw. Kerstnummer.
74523: KERSTENS, CHR. J.A., - Microscopisch Onderzoek van Vleeschwaren.
9542: KERVYN DE LETTENHOVE, M. LE BARON, - Chroniques relativies a l'Histoire de la Belgique sous la Domination des Ducs de Bourgogne. Vol I, II, III..
69283: KERVYN DE LETTENHOVE, H., - La Toison d'Or. Notes sur l'Institution et l'Histoire de l'Ordre (depuis l'Annéé 1429 jusqu'a l'Année 1559).
74157: KESEL, LOUIS DE, - Beschouwingen van een Belg over het Deltaplan.
26961: KESER, MARIANNE, - Lieve Vrouwe sij waert verheven Tsertoghenbossche.
121912: KESER, MARIANNE, - Vuurvlinders boven het Water en Vuurplein.
35791: KESER, MARIANNE, - Het Meesterteken. Het Verhaal van de Erwtenman.
9687: KESSEL, W. VAN E.A., - Jaarboekje 1931 van den Roomsch-Katholieke Jonge Boerenstand in den N.C.B. Verslag over 1930..
9684: KESSEL, W. VAN, - Tweede Jaarboekje van den Roomsch-Katholieke Jonge Boerenstand in den N.C.B..
9696: KESSEL, W. VAN, - Derde Jaarboekje van den Roomsch-Katholieke Jonge Boerenstand in den N.C.B..
98393: KESSEL, PETER J. VAN E.A., - La Collection d'opuscules relatifs aux dernières Années du Régime Autrichien et à la Révolution Brabançonne, Rassemblée par le Nonce Antonio Felice Zondari.
40503: KESSEL, PATER KOENRAAD VAN, - De Held van Molokai.
384025: KESSELS, ADJE, - De Sterren van de Hemel.
12960: KESSENS, HANS, - Arbeidershuisvesting in oud 's-Hertogenbosch.
11334: KESTELOOT, CHRISTIAN, - De Ruimtelijke Structuur van Brussel-Hoofdstad.
27409: KESTENS, ROMUALD, - Een Riddersdochter in het Slotklooster. Suzanna van der Goes van Antwerpen.
105402: KETEL, DR. A.B.A., - De Garantie als aanvullende Financierings-Figuur.
66434: KETELAAR, TH. M., - Salariswet 1907.... Voor den Practijk bewerkt.....
74406: KETELAAR, TH.M., - Wet tot Regeling van het Lager Onderwijs, zooals die is bekend gemaakt volgens Konklijk Besluit van 26 juni 1905 (staatsblad No. 219). Voor de Practijk bewerkt en van Aanteekeningen voorzien.

Next 1000 books from Antiquariaat Duthmala

9/13