Antiquariaat Duthmala
Kasterensestraat 15, 5298 NV Liempde, Nederland tel.: 00 (0)411-632043            Email: duthmala@wxs.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
69017: HAARTSEN, ADRIAAN E.A., - Amstelland. Land van Water en Veen.
73815: HAAS, J.A.K., - Chronologische Lijst van de Charters gedateerd voor 1301..
69995: HAAS, DRS. J.A.K. DE, - Inventaris van de Archieven van het Kapittel van Sint Salvator te Susteren.
27962: HAAS-SIEMONS, CORRY DE, - ... en de Koepel waakt.
75786: HAAS, J.A.K., - Inventaris van de Archieven en de Handschriften der Abdij Kloosterrade.
70144: HAAS, DRS. J.A.K., - Inventaris van het Archief van het Kapittel van Sint Pieter te Sittard.
39755: HAAS, ANITA DE EN JOKE KNOP, - Buiten de Orde. Bekende Tilburgers in het Klooster over Liefde, Leven en Leidraad.
70013: HAAS, J.A.K., - Chronologische Lijst van de Charters gedateerd voor 1301..
41973: HAAS, DRS. J.A.K., - Inventaris van het Archief van het Kapittel van Sint Pieter te Sittard.
65293: HAASSE, HELLA S., - Het Woud der Verwachting. Het Leven van Charles van Orléans.
78287: HAASSE, HELLA S., - Fenrir.
377065: HAASTERT, J. VAN, - Lijst der Geschriften van dr. Franciscus Antonius Brekelmans, tot mei 1987..
74261: HAASTERT, MR. H. VAN, - De laatste Heerlijkheid der Heerlijke Jachtrechten. Hoe de Jachtwet 1923 t.a.v. de Jachtrechten is uitgevoerd en toegepast.
241965: HAASTERT, J. VAN, - Justitie in Breda (1811-1838). Beschouwingen bij de correctionele Vonnissen van de Rechtbank van de Eerste Aanleg te Breda (1811-1838) en de criminele Vonnissen van de Hoven van Assisen te Antwerpen (1811-1813) en 's-Hertogenbosch (1811-1838).
241966: HAASTERT, J. VAN, - Justitie in Breda (1811-1838). Beschouwingen bij de correctionele Vonnissen van de Rechtbank van de Eerste Aanleg te Breda (1811-1838) en de criminele Vonnissen van de Hoven van Assisen te Antwerpen (1811-1813) en 's-Hertogenbosch (1811-1838).
20721: HAASTERT, MR. H. VAN EN DR. G. W. M. HUIJSMANS, - Veertig jaren Landbouwcrediet onder leiding der Coöperatieve Centrale Boerenleenbank te Eindhoven 1898-1938..
67340: HABETS, JOS., - Lettres de Sophie Baronne de la Marck née De Baexen, à ses Enfants..
75587: HACHET, SOPHIE, - La Cuisine Aphrodisiaque.
43885: HACKEL, SERGEJ, - De Orthodoxe Kerk.
40873: HACKER, P. WOLFGANG, - Leben des Seligen P. Benedict Passionei aus dem Orden der Capuziner.
72146: HACQUEBORD, I., - Groninger Dijken op Deltahoogte.
77773: HAENENS, ALBERT D’ E.A., - Abbayes de Belgiques. Guide.
28029: HAEPEREN, GÉRARD VAN E.A., - Wavre 1086-1986 Eglise Saint Jean-Baptiste. IXème Centenaire de la Paroisse. Guide I & 2..
30902: HAES, P. DE E.A., - Scherpenheuvel. Beatam me Dicent.
26784: HAGEN, J.W., - Van “Crouwaetz Gewelt” tot “Fransche Brandt”. Nederlandse Gegevens betreffende Lommel in de Periode 1648-1688..
27790: HAGEN, J.W., - Acht Eeuwen Kerken in Reusel 1135-1995..
397019: HAGEN, HANS GERARD VAN, - Van Rapenburg naar Ravelijn. Levenreis van een Bergen op Zoomse Huisarts.
35174: HAGENAARS, ALBERT, - Spertijd.
15023: HAGENAARS, PIET E.A., - Toen Maasland nog de Wereld was. Een Beeld van drie Eeuwen Maaslandse Geschiedenis. Docentenhandleiding & Leerlingenboekje.
15024: HAGENAARS, PIET E.A., - Toen Maasland nog de Wereld was. Een Beeld van drie Eeuwen Maaslandse Geschiedenis. Leerlingenboekje.
170898: HAGENAARS, PIET E.A., - De Stand der Dingen. Academie voor Beeldende Vorming / Tilburg.
69124: HAINING, PETER, - Groot Heksenboek.
355034: HAK, ELBERT, - De Pauwenschans.
136501: HAKVOORT, KEES / PETER STEFFEN EN JAN WALRAVENS, - Bisschop Bekkers 1908-1966. Een hartstochtelijke Priesterleven.
36259: HAL, ANKE VAN, - Puur Wonen Estafette Oost-Brabant.
39849: HALBERTSMA, PROF. N.A., - Levensschets Dr. Ir. G.L.F. Philips 1858-1942..
10230: HALBERTSMA, H., - De St. Gertrudiskerk te Geertruidenberg in het Licht der Opgravingen.
39793: HALL, DR. G. VAN E.A., - Dr. Hubert Ahaus.
43016: HALL, WILLIS L., - Stanford Memorial Church. The Mosaics, The Windows, The Inscriptions.
95562: HALL, H.C. VAN E.A., - Landbouwkundige Beschrijvingen uit de 19de Eeuw. Deel II: Overige Provincies.
75741: HALL, J.H. VAN, - Inventaris van het Archief van de Schepenbank Kessel.
24268: HALLEMA, A., - Hoe Breda in 1707 zijn Tuchthuis kreeg.
70499: HALLEMA, A., - Prins Maurits, 1567 - 1625. Veertig jaar Strijder voor 's Lands Vrijheid.
24239: HALLEMA, A., - Breda vertelt van zijn Bevrijding 20-30 October 1944..
10693: HALLEMA, A., - Humor en Satyre in Friesche en Noordbrabantsche Persoons- en Bijnamen.
121829: HALLEMA, A., - Doe men den Swaen at. Een typisch Oud-Bossche Gevel van een historisch gebouw, die een Eeuw geleden totaal verknoeid werd.
76236: HALLEMA, A., - Bijnamen of het Alias als Persoons- en Naamonderscheiding.
75371: HALSTENBACH, DANIEL, - Découvrez la Bière du Houblon aux Bulles.
24731: HAM, W.A. VAN, - De Middeleeuwse Stadsplattegrond van Bergen op Zoom.
11327: HAM, W.A. VAN, - Bergen op Zoom in Kaart gebracht.
24728: HAM, W.A. VAN ; L.J. WEIJS EN J.L.C. WEYTS, - De Lievevrouwepoort te Bergen op Zoom en zijn Omgeving.
290501: HAM, W.A. VAN, - Het Archief van het Waterschap De Emiliapolder.
293251: HAM, W.A. VAN, - Inventaris van de Archieven van de Raad en Rekenkamer van de Markiezen van Bergen op Zoom Deel 1 t/m 5..
25565: HAM, W.A. VAN, - Steenbergen: Balans van een Geschiedschrijving.
25012: HAM, W.A. VAN, - Altena onder Wouw: van Hoeve tot Pompstation.
38507: HAM, L. VAN DEN, - Decenniale. 1968-1978. 10 Jaar Galerie Willy Schoots.
24908: HAM, WILLEM VAN & CEES VANWESENBEECK, - De Bergse Politie voor Recht en Rust.
24811: HAM, W.A. VAN E.A., - Van Papierzolder tot Blokstal.
24814: HAM, WILLEM VAN E.A., - Ter Ere van De Maagd.
29328: HAM, W.A. VAN, - Inventaris van het Archief van het Leenhof van het Markiezaat van Bergen op Zoom.
24813: HAM, W.A. VAN, - Het Markiezenhof te Bergen op Zoom. Een Overzicht vanuit de Bronnen van zijn Geschiedenis tot 1795..
24499: HAM, W.A. VAN, - Het Markiezaat van Bergen op Zoom.
11459: HAM, W.A. VAN, - De Wedergeboorte van Bataafs Brabant in Zinnebeelden herdacht.
250651: HAM, W.A. VAN, - De Vijf oude Heerlijkheden in de Gemeente Woensdrecht.
24086: HAM, W.A. VAN, - De Symbolen van Gemeenten in Nassau-Brabant (2).
240921: HAM, W.A. VAN, - De Symbolen van Gemeenten in Nassau-Brabant (1) en (2).
24092: HAM, W.A. VAN, - De Symbolen van Gemeenten in Nassau-Brabant (1).
25779: HAM, W.A. VAN, - De Symbolen van Gemeenten en Heemraadschappen in Nassau-Brabant.
24808: HAM, W.A. VAN, - Bestuur en Rechtspraak te Bergen op Zoom.
24853: HAM, W. VAN, - De Korenmarkt te Bergen op Zoom en het Kazernegebouw aldaar.
9785: HAM, WILLEM A. VAN, - De Brabantse Vlag. Geschiedenis en Betekenis.
24872: HAM, W.A. VAN, - Het doorluchtig Huis van Bergen op Zoom. Een Overzicht van de Geschiedenis van de Heren en Markiezen van Bergen op Zoom, hun Verwanten en hun Bezittingen (1287-1795).
25065: HAM, W.A. VAN, - De Vijf oude Heerlijkheden in de Gemeente Woensdrecht.
10299: HAM, W.A. VAN E.A., - Te Gast bij Sint-Maarten. Opgravingen bij het Sint-Maartensgasthuis te Bergen op Zoom.
97859: HAM, WILLEM VAN, - Revolution und Restauration in de niederländischen Heraldik. Stadt- und Territorialwappen Nord-Brabants um 1800..
43745: HAM, YODO RUUD VAN DER, - Zen hier, nu.
9801: HAM, W.A. VAN, - Wapens en Vlaggen van Noord-Brabant.
384519: HAM, W.A. VAN, - Het Markiezaat van Bergen op Zoom. Tentoonstelling.
257791: HAM, W.A. VAN, - De Symbolen van Gemeenten en Heemraadschappen in Nassau-Brabant.
78026: HAMANS, DR. P.W.F.M., - Geschiedenis van het Seminarie van het Eerste Bisdom Roermond (1570-1813).
67250: HAMBLIN, DORA JANE, - De Etrusken.
71061: HAMEETMAN, PIETER, - Toolkit Duurzame Woningbouw voor Ontwikkelaars, Gemeenten en Ontwerpers.
67586: HAMEL, PROF. DR. J.A. VAN, - Plaatsnaamveranderingen uit Politieke Overwegingen.
22581: HAMERS, TH. N., - 1602. Grave onder Vuur. Een tussentijdse Balans.
36094: HAMERS, ADR. P., - 12 Geestelijke Liederen in den Volkstoon, getoonzet door Adr. P. Hamers, Rector a/h Gasthuis te Oisterwijk (N.Br.) OP. 8 Serie I.II..
67159: HAMIDI, LEYLA, - Iran.
37440: HAMMACHER, A.M., - Vincent van Gogh.
31511: HAMMÉE, F.O. VAN, - Mechelen oude Hoofdstad van de Nederlanden.
28100: HAMMEN NICZ., J. VAN DER, - Twee Inventarissen van de Ornamenten toebehoorende de R.K. Kerk van Loon-op-Zand 15 mei 1634 en 20 september 1635..
16927: HAMMEN NZ., J. VAN DER, - Kerkelijke Tienden te Besoijen.
29764: HAMMEN, J. VAN DER EN MR. J.P.W.A. SMIT, - Inventaris van het Administratief Oud Archief der Gemeente Besoijen.
39373: HAMMEN NICZ., J. VAN DER, - Het St. Jorisgild te Waalwijk 1548-1678..
397032: HAMMEN NICZ., J. VAN DER, - Franciscus en Johannes Andellius (Van Andel).
393731: HAMMEN NICZ., J. VAN DER, - Het St. Jorisgild te Waalwijk 1548-1678..
26910: HAMMENECKER, JAN, - Zoo zuiver als een Ooge. Over Ludgardis. Ida van Leuven en Aleydis.
26272: HAMOEN, G., - Het Begin van de Reformatie in de Ring van Heusden.
40660: HAMON, AUGUSTE, - Les Auxiliatrices des Ames du Purgatoire 1856-1909 I: Révérende Mère Marie de la Providence 1856-1871..
76232: HANÁK, VÁCLAV, - The Battle of Home. Some Problems of Industrial Community.
108457: EEN REEDER EN HANDELAAR, - De Maas en de Waterstaat in Verband met de Belangen van Scheepvaart, Groot- en Transithandel.
42044: HANDJIYSKI, ANTONIY, - Rock Monasteries.

Next 100 books from Antiquariaat Duthmala

4/4