Antiquariaat Duthmala
Kasterensestraat 15, 5298 NV Liempde, Nederland tel.: 00 (0)411-632043            Email: duthmala@wxs.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
5450: DIV., - Vlaamse Stam: Tijdschrift voor Familiegeschiedenis. Jaargang 26 Nr. 7-8..
70206: DIV., - Akademiedagen van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Deel 5. Voordrachten, gehouden te Maastricht op 25 en 26 april 1952..
384631: DIV., - Hedendaagse Kunst in Uden.
74995: DIV., - Archives Communales. Inventaires. Tome I..
74991: DIV., - Inventarissen van Gemeentearchieven. Deel V..
74990: DIV., - Inventarissen van Archieven van Kerkfabrieken. Deel VI..
74989: DIV., - Inventarissen van Archieven van Kerkfabrieken (Oud Regiem). Deel I..
7631: DIV., - De Kleine Meijerij. Jaargang 31..
7620: DIV., - De Kleine Meijerij. Jaargang 20..
8976: DIV., - Arendonks Heemnieuws. Jaargang 1 t/m Jaargang 8..
39580: DIV., - Sint-Job-In'-'T-Goor. Groots Schutterstoernooi voor de Voetboog.
77846: DIV., - Huishoudboek N.C.B..
35803: DIV., - Noordbrabants Schrijversboek 1980..
76296: DIV., - Historische Bedrijfsarchieven. Machine-, Elektro- Technische en Transportmiddelenindustrie. Een Geschiedenis en Bronnenoverzicht.
383061: DIV., - Carnaval: Niet van Gisteren...! Zes voordrachten.
74654: DIV., - Bulletin des Commissions Royales d'Art et d'Archéologie. Première Année. Eerste Jaargang. [ O.a.: Église Collégiale de Huy (met platen/planches) door Vierset-Godin; Le Retable de l'église de Sainte-Dimphe door Piot ].
24385: DIV., - Eindrapport gemeentelijke Monumenten Gemeente Prinsenbeek.
77751: DIV., - Tombola. Acht rechtshistorische Loten. Aangeboden aan J. Th. De Smidt.
77768: DIV., - Verslagen en Mededeelingen. Vereeniging tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandsche Recht. Deel XIV [Parts 1-2 Compl.]..
178011: DIV., - Beekvliet's Eeuwfeest 1815-1915. Geschiedenis van het Klein-seminarie in het Bisdom van 's-Hertogenbosch..
74403: DIV., - Overheid en Volkcredietwezen.
38451: DIV., - Antwerpens Gouden Eeuw. Kunst en Cultuur ten tijde van Plantin.
38470: DIV., - Kunst en Stad.
38474: DIV., - Oude Kunst in Brabants bezit.
38477: DIV., - Nederlandse Landschapskunst uit de 17e Eeuw.
38484: DIV., - Kunst uit Noord-Brabant Noord-Brabantweek Antwerpen 8-18 sept '62..
39611: DIV., - 550 Jaar St. Antonius Gilde Well 1435-1985. Vrije Gildedag in de Kring van Gilden Land van Cuyck.
64650: DIV., - Jaarboek Architectuur Vlaanderen. 1996-1997..
4910: DIV., - Provinciaal Blad & Bijblad 1910. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1910..
4913: DIV., - Provinciaal Blad & Bijblad 1913. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1913..
4914: DIV., - Provinciaal Blad & Bijblad 1914. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1914..
4915: DIV., - Provinciaal Blad & Bijblad 1915. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1915..
4916: DIV., - Provinciaal Blad & Bijblad 1916. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1916..
4917: DIV., - Provinciaal Blad & Bijblad 1917. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1917..
74663: DIV., - Bulletin des Commissions Royales d'Art et d'Archéologie. Dixième Année. Tiende Jaargang [O.a. Ancien hôtel de la Monnaie à Anvers (P. Génard); Trésor artistique de la collégiale de Sainte-Gudule à Bruxelles (Abbé de Bruyn); Le Muséé Lorrain à Nancy (Th. Juste); Fonts baptismaux remarquables des environs d'Audenarde et de Grammont (Abbé G. vande Vyvere); Dictionnaire archéologique de la Gaule, époque celtique (H. Schuermans); Musée de Ravestein (H. Schuermans)].
20283: DIV., - 1897 – 1997 100 Jaar Boerenbond Reusel. Van Boeren aan de Grens tot Boeren met Grenzen.
95538: DIV., - Jaarverslag van den Katholieken Nederlandschen Boeren- en Tuindersbond over 1931..
37264: DIV., - La Peinture Ancienne au Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers.
77042: DIV., - Het Werk van Rogier de le Pasture van der Weyden. 1399 – 1400 / 1464..
2042: DIV., - Jaarboek Oranjeboom en Registers. Deel XLII.
37718: DIV., - De Gouden Eeuw der Vlaamse Miniatuur. Het Mecenaat van Filips de Goede 1445-1475..
65566: DIV., - Veertig Jaren Koningin der Nederlanden 1898-1938..
3200: DIV., - Noord-Brabant. Officieel Orgaan van het Economisch Technologisch Instituut voor Noord-Brabant. Jrg. 9 t/m 12..
12892: DIV., - Binnenstadproblematiek.
76200: DIV., - Verzameling der Provinciale Verordeningen van Oost-Vlaanderen.
35278: DIV., - Hadjegedicht?.
1213: DIV., - De Brabantse Leeuw. Jaargang 13..
126501: DIV., - De Bevrijding van 's-Hertogenbosch Oktober 1944..
35037: DIV., - Poëzie Verleden - Toekomst in Brabant.
17804: DIV., - Gedenkboek Honderdjarig Bestaan van het Instituut Huize Ruwenberg te St. Michiels Gestel 1852-1952..
75578: DIV., - Pientere Hapjes voor Aperitieven, Recepties en Feestjes.
25717: DIV., - Brabant nabij Hollandsch Diep.
7614: DIV., - De Kleine Meijerij. Jaargang 14..
6852: DIV., - Heemkring Ansfried Westerlo. Jaarboek 1982..
6853: DIV., - Heemkring Ansfried Westerlo. Jaarboek 1983..
6854: DIV., - Heemkring Ansfried Westerlo. Jaarboek 1984..
76348: DIV., - Buitenplaatsen bij De Bilt Vollenhoven, Houdringe en Beerschoten.
3763: DIV., - Brabantse Almanak voor het Jaar 2001. Jaargang 13..
376381: DIV., - Belgische Kant van de 16e-Eeuw tot Heden.
30459: DIV., - Gemeente Merksem. Fotojaarboek 1979..
170819: DIV., - Achtste Jaarboek der R.K. Handelshoogeschool. Hoogeschool voor Economische en Sociale Wetenschappen 1934-1935..
38463: DIV., - Hedendaagse Kunst in Uden.
8857: DIV., - Sancta Maria. Kerkelijk Weekblad voor het Bisdom van Breda. 7e Jaargang..
8860: DIV., - Sancta Maria. Kerkelijk Weekblad voor het Bisdom van Breda. 10e Jaargang..
45003: DIV., - In het Spoor van Teresia.
76411: DIV., - De Kleine Meijerij. Jaargang 41..
65505: DIV., - Verslag aan den Koningin van de Bevindingen en Handelingen van het Veeartsenijkundig Staatstoezicht in de Jaren 1904 en 1905..
65509: DIV., - Verslag aan den Minister van Economische Zakenomtrent de Werkzaamheden van den Veeartsenijkundigen Dienst en den Gezondheidstoestand van den Veestapel in 1933..
65508: DIV., - Verslag aan den Minister van Economische Zaken en Arbeid omtrent de Werkzaamheden van den Veeartsenijkundigen Dienst en den Gezondheidstoestand van den Veestapel in 1931..
65507: DIV., - Verslag aan den Minister van Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw omtrent de Werkzaamheden van den Veeartsenijkundigen Dienst en den Gezondheidstoestand van den Veestapel in 1930..
65506: DIV., - Verslag aan den Koningin van de Bevindingen en Handelingen van het Veeartsenijkundig Staatstoezicht in het Jaar 1906..
377006: DIV., - De Gulden Passer Jaarboek van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen. Jaargang 75..
7500: DIV., - Merckenswaert. Valkenswaard. Jaarboek 1 t/m Jaarboek 10..
76401: DIV., - De Kleine Meijerij. Jaargang 40..
76402: DIV., - Groeneveld te Baarn.
178512: DIV., - Biks-3..
12623: DIV., - De Hervormde Gemeente te 's-Hertogenbosch 1629-1929..
7612: DIV., - De Kleine Meijerij. Jaargang 12..
21410: DIV., - De Weebosch 75 Jaar Voorwaarts. 1924-1999..
7645: DIV., - De Kleine Meijerij. Jaargang 45..
256775: DIV., - Roosendaal 50.000 Inwoners.
75259: DIV., - Verliefd Verloofd Getrouwd. Huwelijksgebruiken in Vlaanderen en Wallonië Vroeger en Nu.
76381: DIV., - De Kleine Meijerij. Jaargang 38..
40463: DIV., - De Boodschappen van de Vrouwe van alle Volkeren.
75626: DIV., - Liturgisch Mis- en Gebedenboek voor het Katholieke Huisgezin. Zeer volledig met Vespers en Lofgebeden.
724: DIV., - Brabants Heem. Jaargang XXII t/m IL. Jaargang 22 t/m 49..
75673: DIV., - Jubileumnummer Katholieke Illustratie. Het Leven begint bij Honderd.
75674: DIV., - De Katholieke Illustratie. Zondags-Lectuur voor het Katholieke Nederlandsche Volk. 70e jaargang.
76333: DIV., - Boek, Bibliotheek en Geesteswetenschappen. Opstellen door Vrienden en Collega's van dr. C. Reedijk geschreven ter gelegenheid van zijn aftreden als bibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage..
66270: DIV., - Verslag aan den Koning van de Bevindingen en Handelingen van het Geneeskundig Staatstoezicht in het Jaar 1884..
170729: DIV., - Tilburg moderne Industriestad.
36561: DIV., - Fortifications Bruxelles, l'Émergence de la Ville contemporaine.
170813: DIV., - Tweede Jaarboek der R.K. Handelshoogeschool 1929..
66283: DIV., - Verslag aan de Koningin van de Bevindingen en Handelingen van het Geneeskundig Staatstoezicht in het Jaar 1896..
21669: DIV., - Teksten, Schetsen en Varia bij gelegenheid van het Koperen Ambtsjubileum van Burgemeester T.Smulders-Beliën Oost- West- en Middelbeers.
21345: DIV., - De Valk Valkenswaard opgericht 30 april 1909..
170821: DIV., - Negende Jaarboek der R.K. Handelshoogeschool. Hoogeschool voor Economische en Sociale Wetenschappen 1935-1936..
170822: DIV., - Tiende Jaarboek der Katholieke Economische Hoogeschool 1936-1937..
170781: DIV., - 100 Jaar St. Elisabeths-Ziekenhuis Tilburg 1838-1938..
78372: DIV., - Verslagen en Mededelingen Nieuwe Reeks V (Vijfde deel). Stichting tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandse Recht.
180: DIVAEUS, PETRUS, - Opera varia: scilicet Rerum Lovaniensium libri IV; Annalium ejusdem oppidi Lovanniensis Libri VIII; Hermanni Comitis Nuenarii de Gallia Belgica commentariolus, ejusdem de Originen et Sedibus priscorum Francorum Brevis Narratio; Antiquitatum Belgicarum, seu Inferioris Germaniae Liber Primus; Abrahami Ortelli et Joannis Viviani Itinerarium per Nonnullas Galliae Belgicae.
4: DIVEAUS, PETRUS, - Rerum Brabanticarum Libri XIX.
42092: DIVERSEN, - Zusters van Julie Postel. Helend aanwezig.
41850: DIVERSEN, - Jezuïeten in Nederland.
18433: DIVERSEN, - Muziek in de Toren van Geldrop Vroeger en Nu.
28918: DIVERSEN, - Annalen van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart 15e Jaargang.
19220: DOBBELAERE, J.F.M., - De Leggers der openbare Wegen en Voetpaden in het Licht beschouwd der op dit Punt bestaande Nederlandsche Jurisprudentie, in Verband met het Eigendomsrecht naar Aanleiding van een Geschil met het Gemeentebestuur van Schijndel.
37451: DOBBELSTEEN, ROB VAN DEN, - In het Spoor van Van Gogh. Een Reisbeschrijving.
41264: DOBHAN, ULRICH, - Karmel in Deutschland.
41062: DODEWAARD, DR. J.A.E. VAN E.A., - Met de Heer der Heiligen het Jaar rond.
130275: DOES DE WILLEBOIS, JHR. A. VAN DER, - Studiebeurzen. Beurzenstichtingen voor de Stad en voormalige Meijerij van 's-Hertogenbosch. Deel II. [ O.a. Stichting Mej. Hester van Griensven, mr. Joh. Havens, Hendrik Buck, voor het seminarie, mr. Aart Swaens, Jac. Fr. van Lieshoudt ].
65257: DOES, JHR. G.W. VAN DEN, - Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat nr. 25. / Waterdruk onder de Fundeering van Stuwen en andere waterkeerende Kunstwerken.
13027: DOES DE WILLEBOIS, JHR. A. VAN DER, - Studiebeurzen. Beurzenstichtingen voor de Stad en voormalige Meijerij van 's-Hertogenbosch [O.a. Stichting Mej. Hester van Griensven, mr. Joh. Havens, Hendrik Buck, voor het seminarie, mr. Aart Swaens, Jac. Fr. van Lieshoudt, J. Damen of Daems van Mierlo, M. Wals, P. van den Eijnde, J. Kievits, Elsb. Strick, J. Daems van Nuenen, G. de Loijer, J.F. Beijhardts, A. Emmen, A. Appels, J. Brants, J. Heijligen of Pego, J.G. Corstiaense, W. Doremans, J. van Oeckel, J. Langecruis, C.W. van Poppel, H. Verepaeus, H. van der Weijden, E. van den Biechelaer, J. Brouwerius, J. van de Eijde en Th. Schonck, A. en C. van den Dijck, C. Aertse van Eersel, Peter van Grinsven, P. van de Water, J. Jansschens van Aerle, Jhr. J. van Bloemendael, S. van den Collenbergh, P. Peelmans, S. Verepaeus, J. Segers, G. de Cobbeeck, J.J. Lambertsse van Vechel, Johannes Back, Hadewich Jan Goossens of Ma. Luijten, Gijsbertus Coeverinx, Hendrik Verbeeck, Nicolaas van den Houdt, Johan Goossens (van Hilvarenbeek), Elisabeth Stalpaerts, Lambertus van der Aa, Rombout Rombouts, A. van Nouwen, A. van Enschot c.s., A.J. Lamberts (van Boxtel), Ba. van Grevenbroeck, Jonkh. Becx (van Helmond) Ca. Heeren, F. van der Weijden, G. Naets, G.M. Alens, G Creijt of Kraaite, H. van Broeckhoven, P. de Ruijther, Aa. Potteije, L. Plas, M. van Meijlsfoirt, Peter Everaerts van Heese, Peter J.J. Daemsse van Mill, P. van St. Truijden, Jonkh. H.F. van Gestel, J.W. Willemsen van Worcum, J.H. van Loemel, mr. F.A.J. van Lanschot, P. van de Water ].
130279: DOES DE WILLEBOIS, JHR. A. VAN DER, - Studiebeurzen. Beurzenstichtingen voor de Stad en voormalige Meijerij van 's-Hertogenbosch. Deel IV..
130278: DOES DE WILLEBOIS, JHR. A. VAN DER, - Studiebeurzen. Beurzenstichtingen voor de Stad en voormalige Meijerij van 's-Hertogenbosch. Deel III (O.a. J. Damen of Daems van Mierlo, M. Wals, P. van den Eijnde, J. Kievits, Elsb. Strick, J. Daems van Nuenen, G. de Loijer, J.F. Beijhardts, A. Emmen, A. Appels, J. Brants, J. Heijligen of Pego, J.G. Corstiaense, W. Doremans, J. van Oeckel, J. Langecruis, C.W. van Poppel, H. Verepaeus, H. van der Weijden, E. van den Biechelaer, J. Brouwerius, J. van de Eijde en Th. Schonck, A. en C. van den Dijck, C. Aertse van Eersel, Peter van Grinsven. ).
130277: DOES DE WILLEBOIS, JHR. A. VAN DER, - Studiebeurzen. Beurzenstichtingen voor de Stad en voormalige Meijerij van 's-Hertogenbosch. Deel II (O.a. Stichting Mej. Hester van Griensven, mr. Joh. Havens, Hendrik Buck, voor het seminarie, mr. Aart Swaens, Jac. Fr. van Lieshoudt.).
130276: DOES DE WILLEBOIS, JHR. A. VAN DER, - Studiebeurzen. Beurzenstichtingen voor de Stad en voormalige Meijerij van 's-Hertogenbosch. Deel IV..
130274: DOES DE WILLEBOIS, JHR. A. VAN DER, - Studiebeurzen. Beurzenstichtingen voor de Stad en voormalige Meijerij van 's-Hertogenbosch. Deel I..
9865: DOES, DR. J.C. VAN DER, - Maarten van Rossem. De glorieuse Geldersche Legeraanvoerder.
69171: DOESSCHATE, DR. G. TEN, - Rolduc als Middeleeuwse Voorpost der Wis-, Natuur- en Geneeskunde in de Nederlanden.
170717: DOEVENDANS, KEES E.A., - Stadsvorm Tilburg, Stadsontwerp en Beeldkwaliteit.
205889: DOEVENDANS, KEES, - E+ de Stad als Laboratorium.
38879: DOFF, NEEL, - Bittere Armoede in de Kempen.
22869: DOHMEN, TWAN EN RENÉ KLAASSEN, - In het glazen Huis. Maar één Bestuursgebouw in de Gemeente Boxmeer.
78621: DOLK, TH.F.J.A., - Het Veenrecht in de Provincie Utrecht van 1592-1916..
10829: DOLK, MR. DR. TH. F.J.A. E.A., - Het Stroomgebied van de Dommel 1863-1963..
242022: DOLNE, DRS. E.M., - De Geschiedenis van de Wijk 'Westeinde' te Breda.
41050: DOLZ, MIGUEL, - De Heilige Jozefmaria Escrivá.
41032: DOM PAUL DELATTE, ABBÉ DE SOLESMES, - Les Épitres de Saint Paul replacées dans le Milieu historique des Actes des Apôtres. Tome I & II.
40729: DOMINICUS C.P., PATER, - Pater Fidelis van 't Kruis Passionist. James Kent Stone (1840-1921).
39953: DOMINIEK, LUDIEKE E.A., - Geert van Beek vijftig.
13728: DOMMELEN, FRANS VAN, EN SJEF HENDRIKX, - In de Ban van de Ringdijk [ Den Dungen ].
74051: DONCKT, R. VAN DER, - Inventaris van het Archief van de Sint-Elooiskapittelkerk te Eine (Oudenaarde).
35693: DONDERS, BROER, - Verziekte Geesten.
28999: DONDEYNE, ALBERT, - Foi Chrétienne et Pensée contemporaine.
24459: HEEMKUNDEKRING DONGEN, - Oud Dongen in Beeld II..
384562: DONGEN, PAUL VAN, - Het Naakt in de Nederlandse Schilderkunst van de Twintigste Eeuw.
165102: DONGEN, C.A.M. VAN DER, - Vijftig Jaar Streekmuziekschool Boxtel en Omgeving. '47 - '97..
22310: DONGEN, J.J. VAN, - Anno 1376. Zeeland.
101081: DONGEN, JOH. J.J. VAN, - Een Land met goede Justitie. Criminele Rechtspraak in de Stad Grave en het Land van Cuijk 1588-1811..
242017: DONGEN, AD VAN, - Nostalgisch Gezicht Breda.
24345: DONGEN, AD VAN, - Rooms Breda e.o. Uit ons rijke Katholieke Leven.
15496: DONK, AD VAN DER, - Het Aanzicht van Rosmalen.
39713: DONK, ANGELINE VAN DER, - Kruisheer L.G. Timmers. Het Leven en Werk van een Udense Vlaming.
22435: DONK, ANGELINE VAN DER E.A., - Een halve Eeuw Jong. Katholieke Bond van Ouderen Uden 50 Jaar.
22321: DONK, ANGELINE VAN DER E.A., - Leven op d'n Eikenheuvel.
12048: DONKER CURTIUS, MR. BOUDEWYN, - Mr. Boudewyn Donker Curtius, Mr. Hendrik de Roo van Wulverhorst, Johan Jakob van Drunen, Pieter Haak Forsborgh en Robertus Alberthoma Chevallier uit s'Hertogenbosch, aan het Publiek.
169762: DONKERS, HENRI EN VERA DE KORT, - Vught in oude Ansichten.
16976: DONKERS, HENRI EN VERA DE KORT, - Vught in oude Ansichten.
73522: DONNER, FLORINDA, - Shabono.
39979: DONNET, FERNAND, - Jacques van der Sanden de Turnhout. Note complémentaire.
29050: DONSCHOT, G.J. VAN, - Inventaris van het Administratief Archief van de Gemeente Wouw 1811-1927 en de Gedeponeerde Archieven.
29065: DONSCHOT, G.J. VAN, - Inventaris van het administratief Archief van de Gemeente Willemstad 1811-1940 en het Burgerlijk Armbestuur 1813-1946..
25777: DONSCHOT, G.J. VAN, - Enige Hoofdstukken uit de Geschiedenis van de Gemeente Nieuw-Vossemeer vanaf 1809..
290621: DONSCHOT, G.J. VAN, - De Oude Archieven van het Waterschap De Striene Deel III..
29081: DONSCHOT, G.J. VAN, - De Archieven van Nassau-Brabant.
37318: DONY, MR. FRANS L.M. E.A., - Het komplete Werk van Vincent van Gogh. Deel I, van Etten tot en met Parijs.
75772: DOODKORTE, J.J. E.A., - De Roep der Historie, volledige Methode voor het Onderwijs in de Vaderlandsche Geschiedenis op de Katholieke Lagere Scholen, Leesboek 6de Leerjaar.
75771: DOODKORTE, J.J. E.A., - De Roep der Historie, volledige Methode voor het Onderwijs in de Vaderlandsche Geschiedenis op de Katholieke Lagere Scholen, Leerboekje 6de Leerjaar.
75773: DOODKORTE, J.J. E.A., - De Roep der Historie, volledige Methode voor het Onderwijs in de Vaderlandsche Geschiedenis op de Katholieke Lagere Scholen, Leerboekje 7de Leerjaar.
29125: DOOREMANS, D., - Inventaris der Archieven van de Parochie van de Heilige Martinus te Princenhage.
29136: DOOREMANS, D., - Inventaris van het Archief der Evangelisch-Lutherse Gemeente te Breda.
393990: DOOREMOLEN, M.J.H. VAN, - Geschiedenis van het St. Catharinagilde tot Blortem en Gestel.
29758: DOOREN, DR. J.P. VAN E.A., - Classis Breda en Classis Zutphen van de Nederlandse Hervormde Kerk.
43593: DOOREN, DR. J.P. VAN, - De Nederlands Hervormde Kerk in Drenthe: Provinciaal Kerkbestuur en Provinciaal College van Toezicht. De Classes Assen, Meppel en Emmen. De Ringen Assen Meppel en Coevorden. De Gemeenten Assen, Dalen en Roden.
43592: DOOREN, DR. J.P. VAN, - Hervormde Gemeente Nieuwerkerk aan den Ijssel. Hervormde Gemeente Schelluinen. Hervormde Gemeente Wateringen.
43874: DOOREN, DR. J.P. VAN, - Hervormde Gemeente Kuinre. Hervormde Gemeente Rijssen. Hervormde Gemeente Zwolle.
43870: DOOREN, DR. J.P. VAN, - Hervormde Gemeente Rijswijk (ZH).
73944: DOOREN, DR. J.P. VAN, - Kisten en Kasten. 350 jaar kerkelijke Archiefdienst.
29546: DOOREN, DR. J.P. VAN, - Hervormde Gemeente Besoyen. Hervormde Gemeente Chaam. Hervormde Gemeente Sprang.
74945: DOOREN, DR. J.P. VAN, - Hervormde Gemeente Ameide. Hervormde Giessendam. Hervormde Gemeente Meerkerk. Hervormde Gemeente Moordrecht.
74817: DOOREN, DR. J.P. VAN, - Hervormde Gemeente Kuinre. Hervormde Gemeente Rijssen. Hervormde Gemeente Zwolle.
74819: DOOREN, DR. J.P. VAN, - Hervormde Gemeente Losser. Hervormde Gemeente Giethoorn.
74818: DOOREN, DR. J.P. VAN, - Classis Deventer van de Nederlandse Hervormde Kerk. Hervormde Gemeente Bathmen. Evangelisch-Lutherse Gemeente Deventer.
10396: DOOREN, PROF. DR. F.J.P. VAN E.A., - Adviesinstanties voor het Onderwijs in Noord-Brabant.
121421: DOORENWEERD, J., - Beknopte Geschied- en Aardrijkskundige Beschrijving van de Stad 's Hertogenbosch.
17066: DOORMAAL, AD VAN (RED.) EN WIL VENNIX, - Hers en geens dur Diessen Deel 14..
17062: DOORMAAL, AD VAN EN WIL VENNIX (RED.), - Hers en geens dur Diessen Deel 6..
76309: DOORMAN, G., - Techniek en Octrooiwezen in hun Aanvang. Geschiedkundige aanvullingen bij I. Octrooien voor Uitvindingen in de Nederlanden uit de 16de-18de eeuw en II. Het Nederlandsch Octrooiwezen en de Techniek der 19de eeuw.
25071: DOORN, J. VAN, - Fijnaart en Heijningen zoals het was....
36637: DOORN, J. VAN, - De verdwenen Molens van Fijnaart. Deel 1. De Windwatermolen aan de Mooie Keene 1802-1893..
16993: DOORN, BOUD VAN, - 13 maanden Concentratiekamp Vught.
16994: DOORN, BOUD VAN, - 13 maanden Concentratiekamp Vught.
64799: DOORNBOS, GERRIT MEINDERT , GEBOREN TE GRONINGEN, - Aanteekening op Art. 61 der Kieswet.
36096: DOORNBOSCH, ATE, - Onder de Groene Linde.
44010: DOORNIK M.S.C., DR. N.G.M. VAN, - Pelgrims naar de Una Sancta.
40523: DOORNIK, N.G.M. VAN, - Een Vrouw die niet zweeg in de Kerk, Caterina van Siena.
40600: DOORNIK, N.G. VAN, - Franciscus van Assisi. Een Profeet voor onze Tijd.
73497: DOORNINCK, P.N. VAN, - Inventaris van het Oud Archief van Callandsoog [ Callantsoog ] met een Schetskaart.
16869: DORDREGTER, DRS. P. PH., - Rekreatie-Onderzoek in de Natuurgebieden van Oisterwijk.
17148: DOREMALEN, HENK VAN, - 25 Jaar Zorgcentrum Het Laar Tilburg.
170901: DOREMALEN, HENK VAN, - Het Gezicht van de Vakbeweging – Tilburg –.
17158: DOREMALEN, HENK VAN, - Openbare Bibliotheek Tilburg 1913-2003. Schatkamer voor Cultuur en Informatie.
17284: DOREMALEN, DRS. HENK VAN (RED.) E.A., - Geworteld in Taxandria. Historische Aspecten van de Relatie Tilburg-Turnhout.
170884: DOREMALEN, HENK VAN, - De Kleine Geschiedenis van Tilburg. Deel 1: Herdgangen en Hoogbouw.
17549: DOREMALEN, HENK VAN, - Bedrijvig Tilburg. Uit de Archieven van Tilburgse Bedrijven van vijftig Jaar en ouder.
17230: DOREMALEN, HENK VAN, - Blauwsloten en Riolen.
36305: DOREMALEN, HENK VAN, - Nederlands Textielmuseum. Fabriek in Bedrijf.
17242: DOREMALEN, HENK VAN, - De Handen ineen. Geschiedenis van 100 Jaar Vakbeweging in Tilburg.
8619: DOREMALEN, HENK VAN E.A., - Tilburg, Tijdschrift voor Geschiedenis, Monumenten en Cultuur. Jaargang 19..
8620: DOREMALEN, HENK VAN E.A., - Tilburg, Tijdschrift voor Geschiedenis, Monumenten en Cultuur. Jaargang 20..
17194: DOREMALEN, HENK VAN, - Werken aan Water. Feiten, Verhalen en Anekdotes t.g.v. 100 Jaar Water uit de Kraan in Tilburg.
17109: DOREMALEN, DRS. HENK VAN E.A., - Godsvrucht en Deugdzaamheid. Godsdienst en Kerk in Tilburg door de Eeuwen heen.
170842: DOREMALEN, HENK VAN ; PAUL SPAPENS, - Een kwart Eeuw La Poubelle. Bestaan is anders verder gaan.
8624: DOREMALEN, HENK VAN E.A., - Tilburg, Tijdschrift voor Geschiedenis, Monumenten en Cultuur. Jaargang 24..
12612: DORENBOSCH, G.J.J.F.M. EN J.A.M. ROELANDS, - 's-Hertogenbosch in oude Ansichten. Deel 2..
12513: DORENBOSCH, G.J.J.F.M., - 's-Hertogenbosch in oude Ansichten.
27896: DORENBOSCH, P.TH.A., - De Boxtelse St. Petrus deel 1 en 2..
278961: DORENBOSCH, P.TH.A., - De Boxtelse St. Petrus deel 1..
12634: DORENBOSCH, G.J.J.F.M. EN KEES SPIERINGS, - 's-Hertogenbosch in oude Ansichten.
35837: DORENBOSCH, MEJ. G.J.J.F.M., - Lijst der Geschriften van drs. P. Gerlach O.F.M. Cap..
12741: DORENBOSCH, G.J.J.F.M. EN J.A.M. ROELANDS, - 's-Hertogenbosch in oude Ansichten. Deel 2..
69264: DORFLES, GILLO, - Der Kitsch.
75401: DORGELO, ADA, - Het groene Geheugen van de Vensterbank. Tips en Adviezen uit het bekende Radioprogramma.
76289: DORNSEIFFEN, DR. I. & PROF. J.H. GALLÉE E.A., - Nomina Geographica Neerlandica. Geschiedkundig Onderzoek der Nederlandsche Aardrijkskundige Namen. IIde Deel.
16879: DORP, A. VAN, - Rondom de Bevrijding van Oisterwijk in oktober 1944..
16881: DORP, A. VAN E.A., - De Beschieting van de Munitietrein in september 1944..
65230: DORP, MR. B. VAN, - Bijvoegsel tot het Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden Zesde Deel. 1839..
17979: DORP, DRS. ANTON VAN, - 100 Jaar Caeciliakerk. Een Geschiedenis van de Parochie St. Ceacilia te Enschot 1898-1998..
26955: DORP, ANTON VAN E.A., - En dan gaan we naar Sint Job. De Verering van Sint-Job in Enschot en andere Brabantse Plaatsen in Nederland en België.
68921: DORRESTEIN, RENATE, - Vóór alles een Dame. Editie 2002..
75035: DORSMAN, L.J. EN E. JONKER, - Anderhalve Eeuw Geschiedenis: (Nederlands) Historisch Genootschap 1845-1995..
75752: DORSMAN, L.J. EN P.J. KNEGTMANS, - Stille Wijkplaatsen?. Politiek aan de Nederlandse Universiteit sedert 1876..
384585: DORSSEN, ANNEKO VAN E.A., - Workshop. An Exploration of the Qualities of the new Office Landscape.
40818: DOTTIN, GEORGES, - Les Livres de Saint Patrice, Apotre de L'Irlande.
75977: DOUDE VAN TROOSTWIJK, DRS. W.J., - Duiven Sieraad en Plaag.
75973: DOUMA, R., - Hoenders. Geïllustreerd Handboek voor Sportfokkers, Bedrijfspluimveehouders, Kippenhouders.
64434: DOUMA, WIM EN JAN HEERTJES, - 1945 Het laatste Oorlogsjaar.
69607: DOUMA, DR. S., - Bij Het Honderdjarig Bestaan Der Provinciale Bibliotheek Van Friesland.
291401: DOUMA, H. E.A., - Archiefdienst Land van Cuijk. Jaarverslag 1973..
75947: DOUMA, R., - Hoenders. Huisvesting, Voeding, Ziekten, Rassen.
29309: DOUMA, DRS. H. EN G. VAN HOORN O.S.C., - Inventaris van het Archief van het Kruisherenklooster Sint-Agatha 1371-1887..
29153: DOUMA, DRS. H., - Inventaris van de Wereldlijke en Kerkelijke Archieven van Wanroij en Rijkevoort.
74625: DOUXCHAMPS - LEFÈVRE, CÉCILE, - Inventaire analytique des Informations judiciaires du Conseil de Namur 1504-1794..
90047: DOUXCHAMPS, HERVÉ, - La Famille Douxchamps.
205841: DOV., - 50 Jaar GLE. Opening nieuw Gebouw [Gemeentelijk Lyceum Eindhoven].
75593: DOVEREN, PIETER VAN E.A., - Knack Kookclub Carnet. Recepten van grote Chefs.
64493: DOWNER, MR. W., - Inventaris der Archieven van de Rechterlijke Colleges die te Delft hebben gefungeerd tot in het Jaar 1811, waaraan toegevoegd die van het Archief van de Procureur Willem de Jongh,.
76058: DOWNING, ELISABETH C.M., - Keeping Rabbits.
16521: DOYEN, DRS WIL E.A., - Boxtelse Historische Reeks 2..
65283: DOYER, H., - Verdere Beschouwingen aangaande eene Electriciteits-Voorziening over het geheele Grondgebied van Nederland.
65282: DOYER, H., - Eene Electriciteitsvoorziening van Nederland.
74559: DOZY, CH. M., - Inventaris van het Oud-Archief der Stad Edam.
29497: DRAAK, J. DEN, - Gebundelde Inventarissen van het Archief van de Heren van Rossum als Beheerders van de Geestelijke Goederen in de Heerlijkheid Rossum en het Archief van het Manhuisfonds te Rossum.
294971: DRAAK, J. DEN, - Gebundelde Inventarissen van het Archief van de Heren van Rossum als Beheerders van de Geestelijke Goederen in de Heerlijkheid Rossum en het Archief van het Manhuisfonds te Rossum.
40861: DRABBE, COBA, - De Zalige Oliver Plunket. De gemartelde Aartsbisschop van Armagh 1625-1681..
741881: DRAHMANN, FRITS E.A., - Inventarissen van de Archieven van de Hervormde Gemeente 't Waal en Honswijk 1635 - 1983 en Vreeland 1619 - 1978..
20811: DRENTH, ANNEMIEK VAN, - De Zorg om het Philipsmeisje. Fabrieksmeisjes in de electronische Industrie in Eindhoven (1900-1960).
205902: DRENTH, PROF. DR. P.J.D., - Mens en Arbeid / Man and Work. Een Wereld van Verandering / A World of Change.
74558: DRESCH, N.J.M., - Inventaris van het Oud-Archief der Gemeente Beverwijk 1250 - 1817..
74643: DRESCH, N.J.M., - Inventaris van de Oude Kerkelijke Doop-, Trouw-, en Dooden (Begraaf-)boeken te Alkmaar 1540-1811 (1896)..
39459: DRIEL, HENK VAN, - De Gilden van Heeswijk en Dinther. Een historisch Overzicht. Sint Barbara Gilde en St. Willibrordusgilde.
75615: DRIEL, MELS VAN, - Met de Hand. Een culturele Geschiedenis van Soloseks.
11494: DRIES - VAN DER VELDEN, AD VAN DEN, - Het Brabant van Toen....
11620: DRIES - VAN DER VELDEN, AD VAN DEN, - Het Brabant van Toen....
39331: DRIESEN, JAN E.A., - Goed gebekt in eigen Dialect. Deel 5..
78583: DRIESSEN, A.M. EN G.P. VAN DE VEN, - Zusters van JMJ. Geschiedenis van een Congregatie 1822-1962..
21536: DRIESSEN, A.J. E.A., - Veldhoven in oude Ansichten.
77962: DRIESSEN, J.F., - Inventaris van de Archieven der Gemeente Kerkrade.
70868: DRIESSEN, PASTOOR TH. W.J., - Venray een 'nieuwe' Naam voor een oud Dorp met een oude Kultuur.
67277: DRIESSEN, HENK E.A., - In de Ban van Betekenis. Proeven van symbolische Antropologie.
17796: DRIESSEN, DRS. R.E.J.G. E.A., - Golfclub De Dommel 75 Jaar 1928-2003..
65681: DRIESSEN, J.F., - Inventaris van de Archieven der Gemeente Kerkrade 1795-1946..
72152: DRIESSEN, PASTOOR TH. W.J., - Venray een 'nieuwe' Naam voor een oud Dorp met een oude Kultuur.
72292: DRIESSEN, A.M.A.J., - Het Hollandsch-Duitsch Gemaal. Een waterstaatkundig Monument tussen Nijmegen en Kleef. Das Holländisch-Deutsche Pumpwerk. Ein Kulturdenkmal der Wasserwirtschaft zwischen Nimwegen und Kleve.
76259: DRIESSEN, F.M.H.M. E.A., - Bezoekers van de Rijksarchieven.
76503: DRIESSEN, M., - Zonnewijzers in Limburg. Voorlopige Inventaris van de Zonnewijzers in beide Limburgen.
73473: DRIFT, MR. P.A. VAN DER, - Volkshuisvesting. Deel 1: Algemeen Exposé. Deel 2: Commentaar op de Woningwet. Deel 2: Commentaar op de Woningwet.
76354: DRIJBER, MR. B.H., - Boterwet.
28843: DRIJVERS, PIUS, - De huidige Godsdienstbeleving in Brabant. Achtergronden en Perspectieven.
76685: DROOGLEVER, DR. P.J. EN DRS. M.J.N. SCHOUTEN, - Officiële Bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische Betrekkingen 1945-1950. Deel XI. 1 september - 25 november 1947..
76686: DROOGLEVER, DR. P.J. EN DRS. M.J.N. SCHOUTEN, - Officiële Bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische Betrekkingen 1945-1950. Deel XII. 26 november 1947-19 februari 1948..
76684: DROOGLEVER, DR. P.J. EN DRS. M.J.N. SCHOUTEN, - Officiële Bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische Betrekkingen 1945-1950. Deel X. 21 juli - 31 augustus 1947..
291391: DROSSAERS, DR. S.W.A., - Het Archief van de Nassause Domeinraad. Eerste Deel: Het Archief van de Raad en Rekenkamer te Breda tot 1581..
69752: DROST, MR. J. E.A., - Gelderse Plakkatenlijst 1740-1815..
77766: DROYSEN, HANS, - Der Breifwechsel Friedrichs des Grossen mit der Gräfin Camas un den Baron Fouqué.
69944: DROYSEN, J.G., - Geschichte Alexanders des Groszen.
43822: DRUBBEL M.S.C., ADRIEN, - Les Livres sapientiaux d'Israel dans leurs Sources Pré-Exiliques.
73407: DRUCKER, MRS. H.L. ; MR. C.W. STAR BUSMANN, MR. F.G. SCHELTEMA E.A., - Rechtsgeleerd Magazijn. Tijdschrift voor Binnen- en Buitenlandsche Rechtsstudie. Jaargang 25 t/m Jaargang 52..
12996: DRUNEN, AD VAN E.A., - Moriaan, Roodenburgh, St. Machutus.
36209: DRUNEN, A. VAN, - Het Bossche Uilenburgkwartier.
36320: DRUNEN, A. VAN, - Het Bossche Uilenburgkwartier.
121985: DRUNEN, A. VAN E.A., - Kloosters, Kronieken en Koormuziek. Cultuur in Bourgondisch 's-Hertogenbosch 1450-1629 (incl. Rondwandeling).
355201: DUBOIS, MARCEL (FRANS VERACHTERT), - De Bende van de Witte.
34406: P. & M. DUBUISSON, - Le Canton de Wavre. Au Fil de l'Histoire.
78193: DUBY, GEORGES, - L’Économie rurale et la Vie des Campagnes dans l ‘Occident médiéval. T. I & II..
71092: DUBY, GEORGES, - Edelvrouwen in de twaalfde Eeuw.
73832: DUBY, GEORGES E.A., - Het Individu in het feodale Europa.
71420: DUBY, GEORGES & PHILIPPE ARIÈS & PAUL VEYNE, - Geschiedenis van het persoonlijk Leven. Van het Romeinse Rijk tot het Jaar Duizend.
69147: DUBY, GEORGES E.A., - Figuren van de moderne Tijd. Geschiedenis van het persoonlijk Leven.
64624: DUBY, GEORGES, - Medieval Marriage. Two Models from Twelfth-Century France.
32082: DUCHESNE, ALBERT, - A Propos d'une nouvelle Dénomination proposée pour notre Ecole Militaire. Quand Bruxelles avait un Académie Militaire (1862-1873).
32092: DUCHESNE, ALBERT, - L'École de Guerre Belge a Cent Ans (1869-1979).
78663: DUENAS, MARIA, - De Dochters van de Kapitein.
9829: DUERLOO, LUC, - Privilegies uitbeelden. De Zuidnederlandse Wapenkoningen en Wapenkunde in de Eeuw der Verlichting.
43687: DUFFELS S.J., P., - Berichten uit Nederlandsch Oost-Indië ten dienst der Eerwaarde Directeuren van den St. Claver-Bond.
9641: DUFFHUES, T., - Voor een betere Toekomst. Het Werk van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond voor Bedrijf en Gezin 1896-1996..
73484: DUFOUR DE SAINT-PATHUS, JULIEN-MICHEL, - Répertoire raissonné pour les Préfets, Sous-Préfets, Maires, adjoints, Conseillers Municipaux, Juges de Paix; Commissaires de Police; Officiers de Gendarmerie, Gendarmes, Gardes Champêtres et Gardes Forestiers: ou Dictionaire Adminstratif contenant les Instructions générales relatives aux Fonctions et Attributions de ces Adminstrateurs et Fonctionnaires. Tome I, II..
13798: DUGDALE, GRAHAM & FRANS LUCAS, - De Nacht Wacht 1939 - 1945..
24347: DUIJGHUISEN, DRS. M.J.M., - Geschiedenis van Breda. Deel III 1795-1960, Hoofdlijnen en Accenten.
64484: DUIJN, D. VAN EN DRS. I.W.L.A. CAMINADA, - Inventaris van het Archief van de Commissarissen over de Bank van Lening te Delft.
78071: DUIJN, D. VAN & DRS. I.W.L.A. CAMINADA, - Inventaris van het Archief van de Commissarissen over de Bank van Lening te Delft 1676-1923..
35247: DUIJNHOVEN, SERGE VAN, - Wat ik zie kan ik niet zijn. Een Dichter op zoek naar de Bronnen van Het Groene Woud.
28940: DUIJVENDAK, MAARTEN, - Rooms, Rijk of Regentesk.
355145: DUINHOVEN, AD VAN, - Het Kleppermeuleke.
71178: DUINKER, P.F., - Inventaris van de Archieven van de Gemeente Alblasserdam tot 1933..
355116: DUINKERKEN, ANTON VAN, - Welaan dan, beminde Geloovigen.
28973: DUINKERKEN, ANTON VAN, - Waarom ik zo denk,... Het Katholieke Leven van 1918 tot 1940..
11404: DUINKERKEN, ANTON VAN / MARTIEN COPPENS, - Noord-Brabant. Edel en Schoon. Brabant tussen Peel en Biesbos.
114021: DUINKERKEN, ANTON VAN, - Brabantse Herinneringen.
39807: DUINKERKEN, ANTON VAN, - Nederlandsche Vromen van den nieuwen Tijd.
11402: DUINKERKEN, ANTON VAN, - Brabantse Herinneringen.
35098: DUINKERKEN, ANTON VAN, - Bescheiden Gastgeschenk.
35583: DUINKERKEN, ANTON VAN, - God en de Cultuur.
35428: DUINKERKEN, ANTON VAN, - Legende van den Tijd.
40667: DUINKERKEN, ANTON VAN, - Uren met St. Bernard.
35109: DUINKERKEN, ANTON VAN, - Het Vierenswaardig Wonder.
271551: DUINKERKEN, ANTON VAN, - Nicolaus van Milst 1645-1706..
35301: DUINKERKEN, ANTON VAN, - Legende van den Tijd.
35246: DUINKERKEN, ANTON VAN, - Een Bloemlezing uit de Katholieke Poëzie. Deel III Dichters der Emancipatie.
28967: DUINKERKEN, ANTON VAN, - Verscheurde Christenheid.
76930: DUINKERKEN, W., - Dorpen in westelijk Hunsingo.
35558: DUINKERKEN, ANTON VAN, - De Menschen hebben hun Gebreken.
355581: DUINKERKEN, ANTON VAN, - De Menschen hebben hun Gebreken.
35559: DUINKERKEN, ANTON VAN, - Het Tweede Plan.
35560: DUINKERKEN, ANTON VAN, - Begrip van Rome.
35575: DUINKERKEN, ANTON VAN, - Twee Vierkante Meter.
28987: DUINKERKEN, ANTON VAN, - Verscheurde Christenheid.
27155: DUINKERKEN, ANTON VAN, - Nicolaus van Milst 1645-1706..
28968: DUINKERKEN, ANTON VAN, - Katholiek Verzet.
28969: DUINKERKEN, ANTON VAN, - Hedendaagsche Ketterijen.
178491: DUINKERKEN, ANTON VAN, - Verzen uit St. Michielsgestel. Legende van den Wederkeer.
35447: DUINKERKEN, ANTON VAN, - Legende van den Tijd.
355076: DUINKERKEN, ANTON VAN, - De Menschen hebben hun gebreken.
355075: DUINKERKEN, ANTON VAN, - Twee Vierkante Meter.
355099: DUINKERKEN, ANTON VAN, - Het Erfdeel van de Vreugdebloem.
355105: DUINKERKEN, ANTON VAN, - Beeldenspel van Nederlandse Dichters.
35031: DUINKERKEN, ANTON VAN, - Hart van Brabant.
355171: DUINKERKEN, ANTON VAN, - Welaan dan, beminde Geloovigen.
35000: DUINKERKEN, ANTON VAN, - Lyrisch Labyrinth.
35006: DUINKERKEN, ANTON VAN, - Tobias met den Engel.
35011: DUINKERKEN, ANTON VAN, - Hart van Brabant.
35608: DUINKERKEN, ANTON VAN; EN MENNO TER BRAAK, - Het Christendom. Twee Getuigenissen in polemischen Vorm.
228071: DULJE, C.R. & A.F. VAN BEURDEN, - Geschied- en Aardrykskundige byzonderheden van de voormalige Heerlykheid Boxmeer met St. Anthonia en halfheerige Sambeek, benevens de meeste plaatsen in het Land van Kuik & Boxmeer. Geschiedenis van de Parochie, het Klooster der Carmelieten O.L.V. Broeders en het H. Bloed.
71811: DULK, IR. P.R. DEN, - Afvalwaterzuivering en de Belangen van Land- en Tuinbouw.
67168: DULLEMEN, CAROLINE VAN, - Zuid-Afrika.
65898: DULLEMEN, MR. A.A.L.F. VAN, - Staatsnoodrecht en Democratie.
76009: DUMAS, CHARLES, - In het Zadel. Het Nederlands Ruiterportret van 1550 tot.
76008: DUMAS, CHARLES, - In het Zadel. Het Nederlands Ruiterportret van 1550 tot 1900..
28820: DUMAX, EERW HEER, - Onze Pligten jegens de Paus bij de tegenwoordige Omstandigheden.
78054: DUMESNIL, RENÉ, - Histoire illustrée de Médicine.
74133: DUMONT, CÉCILE, - Inventaire des Archives des Seigneurs de Thieusies (XIIIe - XIXe S.).
65652: DUMONT, CÉCILE, - Inventaire des Archives de l'ancienne Commune de Cuesmes.
65714: DUMONT, C., - Inventaire des Papiers Charles Parin.
71181: DUMONT, C., - Inventaire des Archives de la Famille du Roy de Blicquy (XIIIe - XXe Siècles).
71233: DUMONT, CÉCILE, - Inventaire des Archives des Seigneurs de Thieusies (XIIIe - XIXe S.).
64451: DUMONT, S. E.A., - 'Van wege den Koning'. Gemeentewapens en Plaatsnamen in de Bommelerwaard.
71154: DUMONT, C., - Inventaire des Archives des Familles de la Barre et de Rouille.
32482: DUMONT-WILDEN, LOUIS, - Coins de Bruxelles.
74982: DUMONT, C. E.A., - Inventaire des Cartes et Plans Manuscrits et Graves. Second Supplément.
74137: DUMONT, C., - Inventaire des Archives de la Famille du Roy de Blicquy (XIIIe - XXe Siècles).
78030: DUMONT, S. E.A., - 'Van wege den Koning'. Gemeentewapens en Plaatsnamen in de Bommelerwaard.
42633: DUMONT, GEORGES-HENRI, - Memling.
32466: DUMONT, G.H., - Belgique. Bruxelles et Pays Wallons.
39445: DUN, CEES VAN, - Het Koninklijk Handboogschuttersgilde Sint-Sebastiaan te Tilburg.
12722: DUN, PAUL VAN, - Acht Eeuwen uit 'n goei Vat. De Bier- en Brouwerijgeschiedenis van 's-Hertogenbosch en Omgeving.
29597: DUN, PAUL VAN EN JOSS HOPSTAKEN, - Inventaris van de Archieven van de Rechtsvoorgangers van het Waterschap Zoomvliet.
29184: DUN, P.E.H.M. VAN, - Inventaris van de Archieven van de St. Vincentius en St. Elisabethvereniging te Tilburg 1848-1981/1992..
11303: DUNCKER, DIETER R. EN HELMUT WEISS, - Het Hertogdom Brabant in Kaart en Prent zijn Vier Kwartieren Leuven-Brussel-Antwerpen-‘s-Hertogenbosch.
25672: DUNGEN, C.J.M VAN DE, - Beknopte Beschrijving uit mijn Dagboek.
37272: DUNLOP, IAN, - Van Gogh.
75883: DUNN, ALAN (TEKST) DENIS THORPE (FOTO'S), - The Shepherd's Year.
69779: DUPARE, F.J., - Een Eeuw Strijd voor Nederlands Cultureel Erfgoed.
77101: DUPUY, PASCAL, - Histoire, Images, Imaginaire.
74729: DUQUENNE, XAVIER, - Inventaire du Fonds Depestre de Seneffe. Supplement.
65700: DUQUENNE, XAVIER, - Inventaire du Fonds Depestre de Seneffe.
65702: DUQUENNE, XAVIER, - Inventaire du Fonds Depestre de Seneffe. Supplement.
76163: DURLACHER, JESSICA, - De Held.
40980: DURY, DR. CHR., - Don Bosco.
95567: DUSSART, F., - Structure agraire et Paysages ruraux dans le Commune de Bakel (Brabant Septentrional).
36834: DUSSELJEE, G., - Har Sanders. Paintings Drawings Graphics.
73363: DUSSEN, DR. J.W. VAN DER, - Bestuurlijke Verkenningen. Deel 20: De Allocatie van Middelen en de Financiële-Verhoudingswet.
71052: DUUREN, D.A.P. VAN, - Verre Volken. Compleet Verzamelwerk in 13 Afleveringen, gebaseerd op de Televisie-Serie van de NOS.
32101: DUVIVIER, PAUL, - L'Exil de Cambacérès à Bruxelles (1816-1818). Tome premier.
78642: DUVOSQUEL, JEAN-MARIE E.A., - Peasants & Townsmen in Medieval Europe. Studia in Honorem Adriaan Verhulst.
32136: DUWAERTS, MAURICE-ALFRED, - Brussel merkwaardig Ontmoetingscentrum.
35962: DUYM, JACOB, - De Cloeck-Moedighe ende Stoute Daet, van het innemen des Casteels van Breda en Verlossinghe der Stad.
73352: DUYNE, MR. D. VAN, - Bestuurlijke Verkenningen. Deel 4: Prospectief Bestuur.
18943: JUNIOREN DVG., - DVG Kalender 1991..
33902: DYCK, GUIDO VAN, - Grobbendonk. Een historisch Verhaal van een kleine Gemeenschap. Deel I: Van de Steentijd tot de Late Middeleeuwen.
78078: DYLAN, BOB. VERTALING ERIK BINDERVOET EN ROBBERT-JAN HENKES., - Kronieken.
204: RAM; P.F.X. DE ; EDMOND DE DYNTER, - Chronique des Ducs de Brabant par Edmond de Dynter (en Six Livres). Tome I..
76990: DYPREAU, J. E.A., - Kunst in België, IX: De abstracte Kunststromingen.
35984: EBBELAAR, HAN E.A., - Dansende Muzen. Een Ode aan Hans van Manen.
21666: EBBENG, H.J.A., - De Gemeente Oost- West- en Middelbeers in 1990 nader bekeken.
121977: EBELING, H.J.M., - Verslag betreffende het Archief en het Museum van 's-Hertogenbosch over het Jaar 1919..
121876: EBELING, H., - Wat het oudste Zegel der Stad 's Hertogenbosch ons leerde omtrent haar ontstaan en Naam.
121978: EBELING, H.J.M., - Verslag betreffende het Archief en het Museum van 's-Hertogenbosch over het Jaar 1916..
9432: EBELING, H.J.M., - De 's-Hertogenbossche Gedenkpenning van 1577..
9448: EBELING, H.J.M., - De Medailleur Theodoor Victor van Berckel.
28335: EBELING, H., - De Strijd om het Behoud der Wapenborden in de St. Janskerk te 's-Hertogenbosch.
39042: EBELING, H.C., - Spijker [Spyker].
9453: EBELING, H.J.M., - De Penning van de Linnenwevers te 's-Hertogenbosch.
121979: EBELING, H.J.M., - Verslag betreffende het Archief en het Museum van 's-Hertogenbosch over het Jaar 1917..
37302: EBELING, H.J.M., - Jheronimus van Aken.
121982: EBELING, H.J.M., - Verslag betreffende het Archief en het Museum van 's-Hertogenbosch over het Jaar 1918..
13675: EBELL, C.C.D., - Analecta Gijsberti Coeverincx, bewerkt door fr. G. van den Elsen, Ord. Praem. en fr. W. Hoevenaars, Ord. Praem..
295234: EBELL, MR. C.C.D., - Lijst van Notarissen aan wie door den Raad en Leenhof van Brabant en Land van Overmaze van 1591 tot 1629 Commissie van Notarisschap is verleend.
29666: EBELL, MR. C.C.D., - Inventaris van de Bescheiden afkomstig uit het Archief der Heerlijkheid Tilburg & Goirle, welke thans bewaard worden in 's Rijks Archiefdépôt te 's Hertogenbosch.
29808: EBELL, MR. C.C.D., - Verslag omtrent de Bevordering eener goede Bewaring van Gemeente- en Waterschaps-Archieven in Noordbrabant over het jaar 1909..
29624: EBELL, MR. C.C.D., - Inventaris van de Oude Archieven eertijds bewaard ter Secretarie der Gemeente Heesbeen, Eethen en Genderen.
296241: EBELL, MR. C.C.D., - Inventaris van de Oude Archieven eertijds bewaard ter Secretarie der Gemeente Heesbeen, Eethen en Genderen.
29811: EBRARD, LUC, - Asse. Analytische Bibliografie van de Gemeente Asse 1800-1960..
298111: EBRARD, LUC, - Asse. Analytische Bibliografie van de Gemeente Asse 1800 - 1960..
24302: ECK, A. VAN, - De Bonte Historie van Breda.
23537: ECK, MARIE-CÉCILE VAN E.A., - Jubileumboek 12e Lustrum B.N.M.H.C. Zwart-Wit Seizoen 1991/92..
76905: ECK, MR. TH. G. VAN, - De Middelburgsche Familie De Péval.
78160: ECKHARDT, KARL AUGUST, - Germanenrechte Neue Folge Lex Ribvaria: I Austrasisches Recht im 7. Jahrhundert. III Text und Lex Francorum Chamavorum.
781472: ECKHARDT, KARL AUGUST, - Germanenrechte Band 2 Die Gesetze des Karolingenreiches 714-911. I Salische und Ribuarische Franken.
78155: ECKHARDT, KARL AUGUST, - Leges Alamannorum. I: Einführung und Recensio Chlothariana (Pactus).
78154: ECKHARDT, KARL AUGUST, - Die Gesetze des Merowingenerreiches 481-714. I: Pactus Legis Alamannorum Recensio Chlothariana; II: Pactus Legis Salicae: Recensiones Merovingingicae.
78158: ECKHARDT, KARL AUGUST, - Germanenrechte Band 2 Die Gesetze des Karolingenreiches 714-911. III Sachsen, Thüringer, Chamaven und Friesen.
75607: ECREVISSE, - Het Meilief van Geleen. Limburgsche Zedenschets onder 't Fransch Beheer.
66374: EDDING, DR. FRIEDRICH, - The Refugees as a Burden a Stimulus and a Challenge to the West German Economy.
67587: EDELMAN, PROF. DR. C.H., - Over de Plaatsnamen met het Bestandddeel Woud en hun Betrekking tot de Bodemgesteldheid.
73518: EDELMAN, PROF. DR. C.H. E.A., - De Namen Betuwe en Veluwe.
76020: EDWARDS, ELWYN HARTLEY, - Horses and Ponies of the World.
18701: EECHOUD, P. VAN E.A., - Terugblik op 70 Jaar Carolus Borromeuscollege Helmond.
32172: EECKHOUDT, LUC VAN, - Brusselse Faience in Taxandria.
32938: EECKHOUT, BAUDOUIN VAN, - Petit Guide du Payottenland.
39636: EEGHEN, DR. I.H. VAN, - De Gilden. Theorie en Praktijk.
73756: EEGHEN, DR. I.H. VAN, - Inventaris van het Familie-Archief Brants.
67533: EEGHEN, MR. CHR. P. VAN, - Amsterdam in Tekening 1600-1800..
66537: EEGHEN, H. VAN, - Verslag der Algemeene Vereenigde Commissie tot Leniging van Rampen door Watersnood over 1882-1883..
76876: EEGHEN, DR. I.H. VAN, - Inventarissen van de Familie-Archieven Heshuysen, Hooft, Hooft van Woudenberg.
74776: EEGHEN, DR. I.H. VAN, - Inventarissen der Archieven van de Gilden en van het Brouwerscollege.
74777: EEGHEN, DR. I.H. VAN, - Inventaris van het Familie-Archief Brants.
75330: EEKHAUT, GUIDO, - Loutering. Thriller.
75331: EEKHAUT, GUIDO, - Vulkaan.
35486: EEKHOUD, GEORGES, - Kermesses.
35443: EEKHOUT, JAN H., - Jermolijn.
355195: EEKHOUT, JAN H. EN LODEWIJK VAN WOENSEL (=LOUIS VRIJDAG)., - Kleine Narrenspiegel.
35338: EEKHOUT, JAN. H., - Leven en Daden van Pastoor Poncke van Damme in Vlaanderen.
198582: EERD, CORRY VAN E.A., - Muziek & Monument in Laarbeek.
27976: EERD, NOUD VAN E.A., - De Michaëlkerken. Beek en Donk.
19881: EERD, NOUD VAN E.A., - Beek en Donk 100 Jaar Koninklijke Harmonie Oefening en Uitspanning 1891-1991..
17137: EERDEN, JEROEN VAN DER E.A., - Tilburgse Sport- en Poloclub T.Z.V. 50 Jaar 1931-1981..
65569: EERDEN, BERNARD, - De Medcijnman van Bandamo.
75055: EERDEN, MONIQUE, - 7 Belvedere op de Werkvloer.
159: EERENBEEMT, PROF. DR. H. V. D., - Geschiedenis van Noord-Brabant 1796-1996 Deel III: Dynamiek en Expansie 1945-1996..
11782: EERENBEEMT, PROF. DR. H.F.J.M. VAN DEN, - Pedagogische Nijverheid in Drie Vestingstadjes aan de Maas.
355005: EERENBEEMT, PROF. DR. H.F.J.M. VAN DEN, - Identiteit en Levensboom.
384525: EERENBEEMT, NATHALIE VAN DEN EN HAR SANDERS, - Overbrieven in 52 Weken.
10599: EERENBEEMT, PROF. DR. H.F.J.M. VAN DEN, - Het Geld dat zoekt zijn Weg.
11981: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN, - Van Boterkleursel naar Kopieersystemen. De Ontstaansgeschiedenis van Océ-van der Grinten, 1877-1956..
372502: EERENBEEMT, PROF. DR. H.F.J.M. VAN DEN, - Vincent van Gogh als H.B.S. in Tilburg 1866-1868: een onbekende Episode.
172071: EERENBEEMT, DR. H.F.J.M. VAN DEN EN DRS. H.J.M. SCHURINK, - De Opkomst van Tilburg als Industriestad.
11771: VAN DEN EERENBEEMT, H.F.J.M., - Het Europa van de Regio's en Midden-Brabant in historisch Perspectief.
10370: EERENBEEMT, PROF. DR. H. F.J.M. VAN DEN, - Universitair Onderwijs in Brabant.
718: EERENBEEMT, PROF. DR. H.F.J.M. VAN DEN, - Geschiedenis van Noord-Brabant 1796-1996 Leemtenlijst.
13105: EERENBEEMT, PROF. DR. H.F.J.M. VAN DEN, - Bestaan en Bedrijvigheid.
158: EERENBEEMT, PROF. DR. H. V. D., - Geschiedenis van Noord-Brabant 1796-1996 Deel II: Emancipatie en Industrialisering 1890-1945..
11608: EERENBEEMT, PROF. DR. H.F.J.M. VAN DEN (RED), - TEK-papers. Deel I, II, III, IV..
10544: EERENBEEMT, PROF. H. F. J. M VAN DEN, - Ontwikkelingslijnen en Scharnierpunten in het Brabants Industrieel Bedrijf 1777-1914..
24203: EERENBEEMT, PROF. DR. H.F.J.M. VAN DEN, - Aspecten van het sociale Leven in Breda na 1850..
37469: EERENBEEMT, PROF. DR. H.F.J.M. VAN DEN, - Vincent van Gogh als H.B.S.-leerling 1866-168: een onbekende Episode in Tilburg.
70133: EERENBEEMT, DR. H.F. VAN DEN, - De Huisvesting van Arbeiders rond het midden der Negentiende Eeuw.
69907: EERENBEEMT, HERMAN VAN DEN, - Judith Heldenspel in Verzen.
9571: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN, - Op zoek naar het zachte Goud. Pogingen tot Innovatie via een Zijdeteelt in Nederland 17e - 20e Eeuw.
71319: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN, - Mens en Maatschappij in Beweging. Wortels, Patronen en Ontwikkelingslijnen in het sociaal-economisch Leven van West-Europa vóór 1940..
71320: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN, - In het Spoor van de Vooruitgang. Het Moderniseringsproces in de Nederlandse Samenleving 1730-1980..
76962: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN, - In het Spoor van de Vooruitgang. Het Moderniseringsproces in de Nederlandse Samenleving 1730-1980..
36307: EERENBEEMT, PROF. DR. H.F.J.M. VAN DEN, - Pleidooi voor het Behoud van het 'kleine' Brabantse Monument in zijn natuurlijke Omgeving.
35260: EERENBEEMT, NATHALIE VAN DEN & HAR SANDERS, - Samenbundelen. Poëzie in Woord en Beeld.
10539: EERENBEEMT, PROF. DR. H.F.J.M. VAN DEN, - Bankieren in Brabant in de Loop der Eeuwen.
11604: EERENBEEMT, PROF. DR. H.F.J.M. VAN DEN, - Koers in Stroomversnelling.
10590: EERENBEEMT, PROF. H. F. J. M VAN DEN, - Industrieel Ondernemerschap en Mentaal Klimaat 1914-1940..
11382: EERENBEEMT, PROF. DR. H.F.J.M. VAN DEN (REDACTIE), - Reflecties over Twee Eeuwen Geschiedenis Noord-Brabant 1796-1996..
1110: EERENBEEMT, PROF. DR. H.F.J.M. VAN DEN E.A., - Jaarboek Varia Historica Brabantica. Deel V. (o.a. De Vestiging van de Duitse Orde in Gemert ; Een razzia op vagebonderend geboefte in 1817.).
1104: EERENBEEMT, PROF. DR. H.F.J.M. VAN DEN E.A., - Jaarboek Varia Historica Brabantica Deel V t/m Deel XI. (Diverse artikelen o.a. De Vestiging van de Duitse Orde in Gemert ; Een razzia op vagebonderend geboefte in 1817. Noordbrabantse Studenten 1550-1750 ; universitaire vorming van Brabantse stedelijke mandatarissen en functionarissen, 17de-18de eeuw ; De boekdrukkunst in de steden Bergen op Zoom, Breda en 's-Hertogenbosch, 1450-1650 ; Op zoek naar Pladella Villa ; De Bossche drukker Gerard van der Hatart, ca. 1500-1540; De nederzettingen van Princenhage ; Lotgevallen van de boekerij van de Abdij van Berne ; Kluizenaressen in en rond 's-Hertogenbosch, ca. 1370-1630 ; De ambachtsgebieden in het markiezaat van Bergen op Zoom ; Hendrik van Bergaigne contra het stadsbestuur van 's-Hertogenbosch ; Het Bossche Geefhuis. Het inkomen uit het vermogen van de Tafel van de H. Geest van Den Bosch 1450-1810 ; Transport en agrarische ontwikkeling in Bladel en Reusel 1892-1902 ; Armenzorg in de Peel 1918-1940; Dr Camps' levenswerk. Het oorkondenboek van de Meierij ; Financiële achtergronden van het beleg van Den Bosch ; Het onderzoek van mr. Caspar van Breugel naar het belastingstelsel in de Meierij 1786-1796.).
13042: EERENBEEMT, PROF. DR. H.F.J.M. VAN DEN, - Van Mensenjacht en Overheidsmacht.
11400: EERENBEEMT, PROF. DR. H.F.J.M. VAN DEN, - Driestromenland in het Historisch Bedrijf.
11381: EERENBEEMT, PROF. DR. H.F.J.M. VAN DEN, - Brabant Gemeten.
10525: EERENBEEMT, PROF H. VAN DEN, - Sporend naar Welvaart.
11407: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN E.A., - Op Weg naar een Visie op het Verleden.
12542: EERENBEEMT, H. VAN, - Een Bosch-Dortse Scheepsrederij voor de Vaart op Oost-Indië (1840-1854).
17219: EERENBEEMT, DR. H.F.J.M. VAN DEN, - Van Lanschot en het Tilburgse Bedrijfsleven. 150 Jaar geleden.
12632: IN GESPREK MET F. VAN DEN EERENBEEMT (VOORZ.), - 30 Jaar Godshuizen 1950-1980..
113521: EERENBEEMT, PROF. DR. H.F.J.M. VAN DEN, - Brabants Verleden ligt in de Toekomst. Visies op historisch Onderzoek.
120991: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN, - 's-Hertogenbosch in de Bataafse en Franse tijd 1794-1814. Bijdrage tot de Kennis van de sociaal-economische Structuur.
11986: EERENBEEMT H.F.J.M. VAN DEN, - Bedrijfskapitaal en Ondernemerschap in Nederland 1800 – 1850..
11985: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN, - Oorzaken van het Pauperisme in Nederland in de 18e Eeuw.
170896: EERENBEEMT, PROF. DR. H.F.M.J. VAN DEN, - Terugkeer van de ethische Denkbeelden bij Cobbenhagen: Grondlegger van onze Universiteit.
11982: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN, - De “Rode Dood” in Stad en Meierij van ’s-Hertogenbosch; een Dysenterie-Epidemie in de Jaren 1779-1783..
125511: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN EN L PIRENNE, - 's-Hertogenbosch op de Drempel van een nieuwe Tijd.
12551: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN EN L PIRENNE, - 's Hertogenbosch op de Drempel van een nieuwe Tijd.
372501: EERENBEEMT, PROF. DR. H.F.J.M. VAN DEN E.A., - Vincent van Gogh in Tilburg 1866-1868..
355008: EERENBEEMT, PROF. DR. H.F.J.M. VAN DEN, - Laudationes.
10592: EERENBEEMT, DR. H.F.J.M. VAN DEN, - F. van Lanschot als Intermédiaire tussen de Nederlandsche Handel-Maatschappij en de Nijverheid in Noord-Brabant (1825-1846).
12099: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN, - 's-Hertogenbosch in de Bataafse en Franse tijd 1794-1814. Bijdrage tot de Kennis van de sociaal-economische Structuur.
71: EERENBEEMT, PROF. DR. H.F.J.M. VAN DEN (RED.), - Geschiedenis van Noord-Brabant 1796-1996. Deel III Dynamiek en expansie 1945-1996..
73316: EFDÉE, DRS. RIA, - Schakels in de Keten. Tien Jaar Federatie Industrieel Erfgoed Nederland (FIEN) 1984-1994..
72202: EFFERTZ, DR. OTTO, - J'accuse! Die sociale Frage und deren ponophysiokratische Lösung. offenere Brief an die Arbeiter.
72201: EFFERTZ, DR. OTTO, - Düsseldorfer Senf met attischen Salz, oder soziologische Beobachtungen und Experimente eines weltenbummlenden Medicus.
19214: EGBERS, HENK, - Wonen tussen Kunst in de Gemeente Schijndel.
10514: EGERAAT, DR. L. VAN, - Autotrips door Brabant vanuit 's-Hertogenbosch.
11352: EGERAAT, L. VAN, - Zeg maar Dàg tegen Brabant.
11320: EGERAAT, DR. L. VAN (TEKST), - Brabant van Boven.
11002: EGERAAT, L. VAN, - Het Brabantse Landschap.
24084: EGERAAT, DR. L. VAN, - De Baronie van Breda. 376 km Rondritten door de Baronie.
11475: EGERAAT, DR. L. VAN, - Brabant. Het andere Nederland.
10935: EGERAAT, DR. L. VAN, - Het onbekende Nederland. Noord-Brabant / Limburg.
109363: EGGENSTEIN, HUGO, - Sniederspad. Te Voet van Antwerpen (Deurne) naar Turnhout.
74021: EGGINK, D.A.J.G.L., - Rijksbijdragen aan de Gemeenten voor het Lager Onderwijs.
73736: EIBL EIBESFELDT, PROF. DR. I, - Liefde en Haat.
78031: EIJCK, CLARA CORNELIA VAN, - Mijn Vrindin. Een Gents Journaal (1790-1791).
17728: EIJCK, JAN VAN, - Twee Eeuwen Goirle dl. 9. Van de Wieg tot het Graf.
38563: EIJK, THEA VAN, - Ontmoetingen..... Vertellingen uit een Galerie.
29648: EIJKEMANS, J.J.G.F. E.A., - Brabantse Bibliografie 1975-1976..
39898: EIJKEMANS, HARRIE, - Piet van Vree. De Geschiedenis.
177932: EIJKEMANS, H.L.P., - Sint-Michielsgestel in oude Ansichten.
17326: EIJKENS, JOEP EN PAUL SPAPENS, - Morgen zijn we vrij. Oorlogskroniek Midden-Brabant van D-Day tot de Bevrijding 1944..
27348: EIJKENS, JOEP (RED.), - Enigen uit Velen. Fraters van Zwijsen in 22 Portretten.
21509: EIJKENS, ANTON, - 75 Jaar Bouwen. Van Ambacht tot Industrie 1889-1964..
66317: EIJKMAN, P.H., - L'Internationalisme scientifique (Sciences pures et Lettres).
170471: EIJNDE, JEROEN VAN DEN (EINDRED.)., - Vught Zicht op Vroeger.
169751: EIJNDE, J. VAN DEN (EINDRED.), - Vught van Eeuw tot Eeuw.
17010: EIJNDE, J. VAN DEN (EINDRED.), - Vught Vanouds.
17047: EIJNDE, JEROEN VAN DEN (EINDRED.), - Vught Zicht op Vroeger.
21389: EIJNDEN, G.M. VAN DEN, - Van Liederentafel naar 125 Jaar Koninklijke Gemengde Zangvereniging De Volharding.
39039: ANTONIE EIKEMANS E.A, - Teken Vonk.
68956: EILERS, BERNARD F., - Destijds in Nederland. Een Fotoalbum.
36321: BURO STUDIUM GENERALE TH EINDHOVEN, - Monument en Brabant.
35254: HARRIET LAUREY UIT EINDHOVEN, - Loreley.
35255: HARRIET LAUREY UIT EINDHOVEN, - Oorbellen.
169512: EINMAHL, H.H., - Rapport van de Herhuisvestingscommissie inzake het Woonoord Lunetten.
67103: EISENMAN, ROBERT E.A., - De Dode-Zeerollen onthuld. De eerste complete Vertaling en Interpretatie van 50 Sleutelteksten.
71975: ELANDS, DRS. M., - Harderwijk als militaire Stad en de Geschiedenis van 4 Divisie.
78059: ELAUT, DR. L., - Antieke geneeskunde in Teksten van Griekse en Latijnse Auteurs vanaf Homerus tot het begin van de Middeleeuwen.
43105: ELBERN, VICTOR H., - Dom und Domschatz in Hildesheim.
384545: ELBERS, DENIS E.A., - AKV / St. Joost Eindexamen 2006..
295034: ELDEREN, D. VAN E.A., - Alfabetische Catalogus van de Jeroen Bosch-Collectie van drs Pater Gerlach.
29673: ELDEREN, D.M.A.H. VAN E.A. EINDRED. J.A.J. MAESSEN, - Brabantse Bibliografie 1995..
295032: ELDEREN, D. VAN, - Alfabetische Catalogus van de J.J. Broekman-Collectie.
29670: ELDEREN, D.M.A.H. VAN E.A. EINDRED. J.A.J. MAESSEN, - Brabantse Bibliografie 1992..
29672: ELDEREN, D.M.A.H. VAN E.A. EINDRED. J.A.J. MAESSEN, - Brabantse Bibliografie 1994..
29671: ELDEREN, D.M.A.H. VAN E.A. EINDRED. J.A.J. MAESSEN, - Brabantse Bibliografie 1993..
29658: ELDEREN, D.M.A.H. VAN E.A., - Brabantse Bibliografie 1987-1988..
29659: ELDEREN, D.M.A.H. VAN E.A., - Brabantse Bibliografie 1989..
29660: ELDEREN, D.M.A.H. VAN E.A., - Brabantse Bibliografie 1990..
29656: ELDEREN, D.M.A.H. VAN E.A., - Brabantse Bibliografie 1985..
29655: ELDEREN, D.M.A.H. VAN E.A., - Brabantse Bibliografie 1984..
29657: ELDEREN, D.M.A.H. VAN E.A., - Brabantse Bibliografie 1986..
29652: ELDEREN, D.M.A.H. VAN E.A., - Brabantse Bibliografie 1981..
29683: ELDEREN, D.M.A.H. VAN E.A., - Brabantse Bibliografie 1991..
29654: ELDEREN, D.M.A.H. VAN E.A., - Brabantse Bibliografie 1983..
295161: ELDEREN, D.M.A.H. VAN, - Thesaurus van de Brabant-Databank.
29653: ELDEREN, D.M.A.H. VAN E.A., - Brabantse Bibliografie 1982..
6994: ELDEREN, KOOS VAN E.A., - Op z’n Gèssels 1 t/m 10..
21445: ELDEREN, G. VAN, - Parochiegids St. Petrus Banden Bergeijk ’t Hof.
39808: ELDERS, HENNY E.A., - Cor Elders 1924-1987..
170887: ELDIJK, FRED VAN E.A., - Expositie 33 Exposities.
18061: ELEMANS, J., - Tijdvaart door de Peel.
28071: ELEMANS, JAN, - NGB Maria Visitiatie Kapel. De Geschiedenis van het Kerkje in Velp.
35191: ELEMANS, JAN, - Waarom Pa mijn Moeder de enige Kazemat noemde in Nederland die deugde. Gedichten.
180611: ELEMANS, J., - Tijdvaart door de Peel.
66379: ELENBAAS, J.N. EN D. KOOIMAN, - Pensioenwet voor de Gemeenteambtenaren 1913 en Weduwenwet voor de Gemeenteambtenaren 1913, met Overzicht, Aanteekeningen enz......
78402: ELERIE, J.N.H. ; TH. SPEK E.A., - Landschapsgeschiedenis van De Strubben/Kniphorstbos. Archeologische en historische-ecologische Studies van een Natuurgebied op de Hondsrug.
78609: ELERIE, J.N.H., - Weerbarstig Land. Een historisch-ecologische Landschapsstudie van Koekange en de Reest.
75940: ELEY, GEOFFREY, - Home Poultry Keeping.
78264: J.M.J. CHORUS EN A.M. ELIAS, - Handelingen van het Afscheid van J.Th. de Smidt als Hoogleraar Oud-Vaderlands Recht aan de Rijksuniversiteit Leiden op 16 december 1988..
36789: ELIËNS, F.M., - Kasteel Croy.
36492: ELINGS, KEES, - Beveiligen en verzekeren van Boerderijen.
69163: ELINK STERK, A., - Nadere Toelichting van Wetenswaardige Bijzonderheden en Geschilpunten betreffende de vroegere latere Gesteldheid der Heemraadschappen.
69162: ELINK STERK, A., - Oud en Nieuw. Nasporingen en Opmerkingen ter zake van de Heemraadschappen en wat daartoe betrekking heeft.
39716: ELKHADEM, HOSSAM E.A., - Andreas Vesalius. Experiment en Onderwijs in de Anatomie tijdens de 16de Eeuw.
75038: ELLEGAST O.S.B., ABT DR. BURKHARD, - Klooster Melk.
113525: ELLENBROEK, FRANS, - Stichting Natuurlijk Brabant. Tentoonstellingen, Natuur- en Museumroutes, Informatie, Excursies.
11111: ELLENBROEK, FRANS, - 50 Jaar Noordbrabants Natuurmuseum. Een bewogen Geschiedenis, een hoopvolle Toekomst.
74267: ELLERBROEK-WELLINGA, J., - Gebundelde Inventarissen Deel 12. Kerkelijke Archieven.
74269: ELLERBROEK-WELLINGA, J. E.A., - Gebundelde Inventarissen Deel 10: Familiearchieven [Betreffende de families: Laman, Lohman, Kijff, Meihuizen, Everts, Schuiringa, Schulenborch, Steenhuis, Torringa, Verrutius-Emmen, Vissering, Weimann en Cnoop ].
64491: ELLERBROEK-WELLINGA, J., - Gebundelde Inventarissen Deel 7: De Archieven van de Boerderijen op de Menneweerster Wierde, de zgn. Westerhuisheerd onder Zandeweer en Zijlbrugge te Westernieland en van de Familie Zuidhoff-ten Have te Noordbroek.
69974: ELLERBROEK-WELLINGA, J., - Gebundelde Inventarissen Deel 7: De Archieven van de Boerderijen op de Menneweerster Wierde, de zgn. Westerhuisheerd onder Zandeweer en Zijlbrugge te Westernieland en van de Familie Zuidhoff-ten Have te Noordbroek.
39654: ELLERMAN, THEO, - Traditie en Vernieuwing. De Geschiedenis van het Gilde Sint-Willebrordus uit Heeswijk.
371999: ELLIGENS, ADRIAAN E.A., - Paul de Nooijer. Een Overzicht van zijn filmisch Oeuvre.
78057: ELLIS, HAROLD, - A History of Bladder Stone.
77750: ELM, KASPAR & COSIMO DAMIANO FONSECA, - Militia Sancti Sepulcri Idea e Istituzioni.
95591: ELSEN, ANTOON VAN DEN E.A., - Samen de Handen ineen. Ontstaan van de N.C.B. en zijn Organisaties 1896-1925..
230341: ELSEN, FR. G. VAN DE, - Geschiedenis van de Latijnsche School te Gemert.
23067: ELSEN, PETER VAN DE E.A., - Harmonie Excelsior in Woord en Beeld. De Geschiedenis van Harmonie Excelsior.
23051: ELSEN, PETER VAN DEN, - Boerenapostel Pater Gerlacus van den Elsen 1853-1925..
22300: ELSEN, H.M. VAN DEN, - 'n Bussel Kersen. Historie van de Udense Veiling 1903-1993..
22436: ELSEN, HARRIE VAN DEN, - De Hoeven en het Vluchtoord.
23082: ELSEN, PETER VAN DEN E.A., - Lager Onderwijs in Handel 1722-1980..
23084: ELSEN, PETER VAN DEN E.A., - Het Dagboek van Meester Derks van 5 september 1994 tot 5 mei 1945..
23030: ELSEN, PETER VAN DE, - Geschiedenis van een Kapelgehucht. Esdonk.
22323: ELSEN, H.M. VAN DEN, - 't Kloppend Hart van Uden. 90 Jaar Landbouworganisatie 1897-1987..
13670: ELSEN, G. VAN DEN; W. HOEVENAARS, - Analecta Gijsberti Coeverincx.
35722: ELSEN, A. VAN DEN (KRUISHEER), - Udense Vertellingen. In den Hoek van 't Vuur.
69209: ELSEN, FR. GERLACUS VAN DEN, - Beknopte Levensgeschiedenis van den H. Norbertus Stichter der Orde van Premonstreit. Apostel van Antwerpen. Aartbisschop van Maagdenburg.
10034: ELSEN, G. VAN DEN, - Het Pachtrecht.
73350: ELSEN, DR. G.L., - Bestuurlijke Verkenningen. Deel 2: De Vergadering van de Gemeenteraad.
106848: ELSEN, FR. G. VAN DE, - Lezing van Fr. G. v. d. Elsen over I: Zedengeschiedenis; II Oorsprong en Aard van het Onderwijs; III de Genealogie, Testament Gijsb. Coeverinx..
13672: ELSEN, G. VAN DEN ; W. HOEVENAARS, - Analecta Gijsberti Coeverincx.
13671: ELSEN, G. VAN DEN; W. HOEVENAARS, - Analecta Gijsberti Coeverincx.
272714: ELSEN, A. VAN DEN O.S.C., - 350 Jaar Wel en Wee van de Udense Kruisherengemeenschap.
23074: ELSEN, PETER VAN DEN, - Zestig Jaar Jongerenorganisatie Dag in Dag uit. R.K.J.B. 1922- K.P.J. 1982..
13674: ELSEN, G. VAN DEN ; W. HOEVENAARS, - Analecta Gijsberti Coeverincx.
26021: ELSHOUT, DOMINIQUE, - De Bidon van Fignon. 25 Jaar Draai van de Kaai.
69555: PELGRUM PULLEN EN PROF. DR. A. VAN ELSLANDER, - Pelgrum Pullen. Die Navolginghe Christi. Ingeleid en toegelicht door Prof. dr. A. van Elslander.
65638: ELST, ANDRÉ VER, - Tweehonderd Vliegtuigen in Beeld. Deux Cents Avions en Images.
74224: ELST, CYRIN VAN DER, - De l'Avenir des Chemins de Fer Liégeois-Limbourgeois.
75418: ANDRÉ VER ELST, - Folkloristische Tijdspiegel voor België.
108424: ELST, G.J. VAN DER, - De Verlegging van den Maasmond in de Provincie Noord-Brabant. Bijdrage tot de Kennis van den Invloed van de Opening van de Nieuwe Rivier op den Waterstaatstoestand in de Provinciën Noord-Brabant en Gelderland.
65632: ELSTER, OTTO, - Denkmäler, Denksteine und Erinnerungszeichen an die Herzöge von Braunschweig-Wolfenbüttel.
77967: ELTEREN, MEL VAN, - Cultuurstudies nader belicht. Een kritisch Overzicht van het Terrein.
9690: ELZAKKER, J. VAN E.A., - Jaarverslag Roomsch-Katholieke Jonge Boerenstand. Door Samenwerking Sterk. 1 september 1960 - 30 augustus 1961..
256747: ELZELINGEN, D.C. EN P. VAN, - Zwaluwe in oude Ansichten. Deel 2..
256748: ELZELINGEN, D.C. EN P. VAN, - Zwaluwe in oude Ansichten. Deel 3..
35038: ELZEN, MAARTEN VAN DE, - Geheimen van de Rivier.
15486: ELZEN, DRS. A. VAN DEN, - Wel gestorven niet vergeten. Oorlogsslachtoffers Rosmalen.
35136: ELZEN, MAARTEN VAN DEN, - Zwaluwen in een zuiver Hart.
23058: ELZEN, ANTOON VAN DEN, - De Muze Gediend. 40 Jaar Gemert's Gemengd Koor 1947-1987..
35231: ELZEN, MAARTEN VAN DEN, - Koepels van Verschoten Goud.
35154: ELZEN, MAARTEN VAN DEN, - Zwaluwen en een zuiver Hart.
68929: ELZINGA, D.J., - Om de Stembus... Verkiezingsaffiches 1918-1989..
11318: EMDEN, VAN E.A., - Stadsgewest 's-Hertogenbosch. Typologie van het Landschap.
27139: ZR. M. EMERENTIA O.P., - Geluk dat in de Stilte groeide.
27129: EMERENTIA O.P., ZR. M., - Geluk dat in de Stilte groeide.
15627: PASTOR EMERITUS, - Uit mijn oude Parochie en uit de Buurt.
156271: PASTOR EMERITUS, - Uit mijn oude Parochie en uit de Buurt.
35694: PASTOR-EMERITUS, - Schetsen uit mijn Leven en Practijk.
10312: EMERITUS, PASTOR, - Brabantsch Vrouwvolk.
103121: PASTOR EMERITUS, - Brabantsche Vrouwen-Typen.
35990: EMMEN, MIRJAM, - 25 jaar Stichting Het Zuidelijk Toneel Globe. Introductie Seizoen 80/81..
359901: EMMEN, MIRJAM, - 25 jaar Stichting Het Zuidelijk Toneel Globe. Introductie Seizoen 80/81..
359902: EMMEN, MIRJAM, - 25 jaar Stichting Het Zuidelijk Toneel Globe. Introductie Seizoen 80/81..
74955: EMMERIK, B.L.M., - Inventaris van het Archief van het Heilige Geest- en Pesthuis ter Groter Kerk te Dordrecht 1367-1810..
272697: EMOND O.S.CR., L., - Henricus van den Wijmelenberg 49ste Mag. Gen. der Orde van het H. Kruis.
29412: EMSTEDE, E.J.TH. A.M. VAN, - Varia Peellandiae Historiae. Ex Fontibus. Someren. [O.a Liber Privilegiorum Pagi de Someren; Ceurboeck des Dorps van Someren 1450-1500; Regesten van Resolutien van Officier en Schepenen of Regenten van Someren 1681-1813; Ordonnantien van de Schepenen van Someren ].
29413: EMSTEDE, E.J.TH. A.M. VAN, - Varia Peellandiae Historiae. Ex Fontibus. Mierlo..
29399: EMSTEDE, E.J.TH. A.M. VAN, - Varia Peellandiae Historiae. Ex Fontibus. Bakel en Milheeze [O.a. Keurboek van den Peel en Gemeente van Bakel; Scabinale Ordonnantien van de Regenten van Bakel en Milheeze 1708-1793; Scabinale Resolutien van Bakel; Register van den Titel van Vercrijgh vande Peel ende Gemeente toebehoorende de Ingesetenen van Baeckel Helmont Aerle-Rixtel en vande Heerlijckheijt van Beeck ].
29418: EMSTEDE, E.J.TH. A.M. VAN, - Varia Peellandiae Historiae. Ex Fontibus. Deurne en Liessel. [O.a. Regesten van de scabinale Resolutien der Regenten van Deurne; Scabinale Resolutien van der Regenten van Deurne en Liessel 1711-1795; Register vande Verkrijgbrieven er andere Privilegien van Deurne en Lieszel; Ceurboeck van de Heerlijckheden Deurne en Liessel 1525-1665; Dorpsreglement van het Corpus der Heerlijkheid van Deurne en Liessel 1662.; Regesten van de scabinale Resolutien der Regenten van Deurne; Regesten van de scabinale Resolutien der Regenten van Deurne. ].
29416: EMSTEDE, E.J.TH. A.M. VAN, - Varia Peellandiae Historiae. Ex Fontibus. Asten en Ommelen. [O.a. cartularium of limietscheijdingen van de grondheerlijkheid van Asten; Keurboeck van de Grondtheerlijckheijdt Asten en Ommelen 1658-1712; Ordonnantie tot Ampliatie van het Dorpsreglement van de Grondheerlijkheid van Asten en Ommel 25.9.1706; Regestenlijst van resolutien en ordonnantien van de Heer of de Drossard en Schepenen der Heerlijkheid Asten en Ommelen; Ordonnantien van de Heer of de Drossard en Schepenen der Grondheerlijkheid Asten en Ommelen; O.a. Ordonnantien van de Heer of de Drossard en Schepenen der Grondheerlijkheid Asten en Ommelen;. Keurboek van Asten ].
29417: EMSTEDE, E.J.TH. A.M. VAN, - Varia Peellandiae Historiae. Ex Fontibus. Algemeen [O.a. Investituurbrieven der Erfsecretarieën en Vorsterijen in Peelland ].
29414: EMSTEDE, E.J.TH. A.M. VAN, - Varia Peellandiae Historiae. Ex Fontibus. Vlierden. [O.a. Keuren en Breuken der Heerlijkheid Vlierden 1795; Regesten van Resolutien van Drossaard en Schepenen der Heerlijkheid Vlierden ].
29432: EMSTEDE, E.J.TH.A.M. VAN, - Inventaris van het Oud Archief der Gemeente Mierlo 1300-1811..
29398: E.J.TH. A.M. VAN EMSTEDE, - Varia Peellandiae Historiae. Ex Fontibus. Son..
29415: EMSTEDE, E.J.TH. A.M. VAN, - Varia Peellandiae Historiae. Ex Fontibus. Glossarium der Ambts- en Rechtstaal in Peelland..
29396: EMSTEDE, E.J.TH. A.M. VAN, - Inventaris van het Oud Archief der Gemeente Beek en Donk 1300-1811..
29433: EMSTEDE, E.J.TH.A.M. VAN, - Inventaris van het Oud-Archief der Gemeente Asten 1603-1813..
294331: EMSTEDE, E.J.TH.A.M. VAN, - Inventaris van het Oud-Archief der Gemeente Asten 1603-1813..
29468: EMSTEDE, E.J.TH.A.M. VAN, - Reglement op het Schutten van Paarden etc. voor de Gemeente van Veghel 1804 en Keuren en Breuken der Gemeente Veghel 1649..
29434: EMSTEDE, E.J.TH.A.M. VAN, - Inventaris van het Nieuw-Archief der Gemeente Bakel en Milheeze 1810-1938..
29438: EMSTEDE, E.J.TH.A.M. VAN, - Inventaris van het Nieuw Archief der Gemeente Mierlo 1813-1932..
294381: EMSTEDE, E.J.TH.A.M. VAN, - Inventaris van het Nieuw Archief der Gemeente Mierlo 1813-1932..
29439: EMSTEDE, E.J.TH.A.M. VAN, - Inventaris van het Nieuw-Archief der Gemeente Asten 1813-1948..
29409: EMSTEDE, E.J.TH. A.M. VAN, - Varia Peellandiae Historiae. Ex Fontibus. Jaargang 9. [O.a. Vervolg. Regestenlijst van resolutien van de Heer of de Drossaard en Schepenen der Heerlijkheid Asten en Ommelen; Scabinale Ordonnantien van de Regenten van Bakel en Milheeze 1708-1793; Vervolg. Ordonnantien van Schepenen van Lierop 1727-1795; Keuren en Breuken der Heerlijkheid Vlierden 1795; Regesten van Resolutien van Drossaard en Schepenen der Heerlijkheid Vlierden ].
29408: EMSTEDE, E.J.TH. A.M. VAN, - Varia Peellandiae Historiae. Ex Fontibus. Jaargang 8. [O.a. Keurboek van Asten; Vervolg. Ordonnantien van de Heer of de Drossard en Schepenen der Grondheerlijkheid Asten en Ommelen; Vervolg. Scabinale Resolutien van Bakel; Keurboek van het Statendorp Lierop 1776-1788; Regesten van Resolutien van Schepenen van Lierop 1727-1795; Ordonnantien van Schepenen van Lierop 1727-1795 ].
29407: EMSTEDE, E.J.TH. A.M. VAN, - Varia Peellandiae Historiae. Ex Fontibus. Jaargang 7. [O.a. Ordonantien van Schepenen van Someren; Regesten van Resolutien van Drost en Schepenen der Heerlijkheid Mierlo 1705-1804 ].
29411: EMSTEDE, E.J.TH. A.M. VAN, - Varia Peellandiae Historiae. Ex Fontibus. Jaargang 11. [O.a. Scabinale Resolutien van der Regenten van Deurne en Liessel 1711-1795; Keuren en Breuken der Gemeente Veghel; Reglement op het Schutten van Paarden etc. voor de Gemeente van Veghel 1804 en Keuren en Breuken der Gemeente Veghel 1649; Reglement voor die van den Dorpe van Veghel 16.6.1662; Regesten van Resolutien van Drossaard en Schepenen der Heerlijheid Vlierden 1772-1806; Ordonnantie van Drossard en Schepenen der Heerlijkheid Vlierden 1779-1787; Vervolg. Scabinale Resolutien van Drossard en Schepenen der Heerlijheid Asten en Ommel; Regesten van de scabinale Resolutien der Regenten van Deurne ].
29405: EMSTEDE, E.J.TH. A.M. VAN, - Varia Peellandiae Historiae. Ex Fontibus. Jaargang 5. [O.a. Vervolg. Regestenlijst van resolutien en ordonnantien van de Heer of de Drossard en Schepenen der Heerlijkheid Asten en Ommelen; Dorpsreglement van het Corpus der Heerlijkheid van Deurne en Liessel 1662.; Regesten van de scabinale Resolutien der Regenten van Deurne; Vervolg Stukken gewisseld tussen die van Lierop en van Mierlo over het bezit van de Groene Gemeente; Vervolg Regesten en scabinale Resolutien Someren; Glossarium der Ambts- en Rechtstaal in Peelland ].
29404: EMSTEDE, E.J.TH. A.M. VAN, - Varia Peellandiae Historiae. Ex Fontibus. Jaargang 4. [O.a. Ordonnantien van de Heer of de Drossard en Schepenen der Grondheerlijkheid Asten en Ommelen; Vervolg. Regestenlijst van resolutien en ordonnantien van de Heer of de Drossard en Schepenen der Heerlijkheid Asten en Ommelen; Vervolg Register van den Titel van Vercrijgh vande Peel ende Gemeente toebehoorende de Ingesetenen van Baeckel Helmont Aerle-Rixtel en vande Heelijckheijt van Beeck; Vervolg Ceurboecken van de Heerlijckheden Deurne en Liessel 1712-1722; Vervolg Stukken gewisseld tussen die van Lierop en van Mierlo over het bezit van de Groene Gemeente; Vervolg Ceurboeck des Dorps van Someren 1450-1500; Regesten van Resolutien van Officier en Schepenen of Regenten van Someren 1681-1813; Woordenlijst der Varia Peellandiae Historiae ].
29461: EMSTEDE, E.J.TH. A.M. VAN, - Scabinale Ordonnantiën van Regenten der Heerlijkheid van Mierlo 1705-1795..
29462: EMSTEDE, E.J.TH. A.M. VAN, - Liber Privilegiorum Pagi de Someren 1301-1780..
29403: EMSTEDE, E.J.TH. A.M. VAN, - Varia Peellandiae Historiae. Ex Fontibus. Jaargang 3. [O.a. Register vande Verkrijgbrieven er andere Privilegien van Deurne en Lieszel; Ceurboeck van de Heerlijckheden Deurne en Liessel 1525-1665; Woordenlijst der Varia Peellandiae Historiae ].
29406: EMSTEDE, E.J.TH. A.M. VAN, - Varia Peellandiae Historiae. Ex Fontibus. Jaargang 6. [O.a. Regesten van Resolutien van Officier en Schepenen of Regenten van Someren 1681-1813; Vervolg Stukken gewisseld tussen die van Lierop en van Mierlo over het bezit van de Groene Gemeente; Glossarium der Ambts- en Rechtstaal in Peelland ].
29401: EMSTEDE, E.J.TH. A.M. VAN, - Varia Peellandiae Historiae. Ex Fontibus. Jaargang 1. [O.a. cartularium of limietscheijdingen van de grondheerlijkheid van Asten; Keurboeck van de Grondtheerlijckheijdt Asten en Ommelen 1658-1712; Ordonnantie tot Ampliatie van het Dorpsreglement van de Grondheerlijkheid van Asten en Ommel 25.9.1706; Regestenlijst van resolutien en ordonnantien van de Heer of de Drossard en Schepenen der Heerlijkheid Asten en Ommelen; Ordonnantien van de Heer of de Drossard en Schepenen der Grondheerlijkheid Asten en Ommelen; Stukken gewisseld tussen die van Lierop en van Mierlo over het bezit van de Groene Gemeente; LIber Privilegiorum Pagi de Someren; Ceurboeck des Dorps van Someren 1450-1500; Woordenlijst der Varia Peellandiae Historiae. ].
29420: EMSTEDE, E.J.TH. A.M. VAN, - Scabinale Ordonnantien van de Regenten van Deurne en Liessel 1711-1795..
29421: EMSTEDE, E.J.TH. A.M. VAN, - Dorpsreglementen van Breugel en Zon.
29424: EMSTEDE, E.J.TH. A.M. VAN, - Reglement voor die van den Dorpe van Veghel. 16.6..
29419: EMSTEDE, E.J.TH. A.M. VAN, - Regesten van Scabinale Ordonnantien der Regenten van Deurne.
29470: EMSTEDE, E.J.TH. A.M. VAN, - Regesten van Resolutien van Officier en Schepenen en Regenten van Someren 1681-1813 en Cuerboeck des Dorps van Someren 1450-1500..
29464: EMSTEDE, E.J.TH. A.M. VAN EN JOS CUNEN, - Inventaris van het Oud Archief der Gemeente Someren 1301-1811..
29452: EMSTEDE, E.J.TH. A.M. VAN, - Ordonnantiën van de Heer of Drossard met Schepenen der Grondheerlijkheid Asten en Ommelen 1706..
29471: EMSTEDE, E.J.TH. A.M. VAN, - Investituurbrieven der Erfsecretarieën en Vorsterijen in Peelland 1600-1700..
29467: EMSTEDE, E.J.TH. A.M. VAN, - Regesten van Resolutiën van Drossaard en Schepenen der Heerlijkheid Vlierden 1772-1806 en Ordonnantie van Drossaard en Schepenen der Heerlijkheid Vlierden 1779-1787..
29450: EMSTEDE, E.J.TH. A.M. VAN, - Cartularium of Limietscheijdinge van de Grondheerlijkheid van Asten 1776..
29451: EMSTEDE, E.J.TH. A.M. VAN, - Keurboeck van de Grondtheerlijckheijdt Asten en Ommelen 1652-1712 en Ordonnantie tot Ampliatie van het Dorpsreglement van de Grondheerlijkheid van Asten en Ommel.
29458: EMSTEDE, E.J.TH. A.M. VAN, - Register van de Verkrijgbrieven en andere Privilegiën van Deurne en Lieszel & Dorpsreglement van het Corpus der Heerlijkheid van Deurne en Liessel 1662..
29465: EMSTEDE, E.J.TH. A.M. VAN, - Regestenlijst van Resolutiën en Ordonantiën van de Heer of de Drossard en Schepenen der Heerlijkheid Asten en Ommelen.
29525: EMSTEDE, E.J.TH.A.M. VAN, - Tien jaren 1958-1968. Overzicht van Gegevens Streekarchivariaat Peelland met Jaarverslag 1967..
29410: EMSTEDE, E.J.TH. A.M. VAN, - Varia Peellandiae Historiae. Ex Fontibus. Jaargang 10. [ O.a. Vervolg. Regesten van de scabinale Resolutien der Regenten van Deurne; Dorpsreglementen van Breugel en Zon; Vervolg. Regesten van Resolutien van Officier en Schepenen of Regenten van Someren 1681-1813; Investituurbrieven der Erfsecretarieën en Vorsterijen in Peelland; O.a. Vervolg. Ordonnantien van de Heer of de Drossard en Schepenen der Heerlijkheid Asten en Ommelen; Vervolg. Scabinale Resolutien van Bakel en Milheeze ].
29431: EMSTEDE, E.J.TH.A.M. VAN, - Inventaris van het Oud-Archief der Gemeente Bakel en Milheeze 1626-1810..
22: EMSTEDE, E.J.TH.A.M. VAN, - Glossarium Iuris Brabanticis of zestalig verklarend Woordenboek van de Ambts- en Rechtstaal gebezigd in het voormalige Hertogdom Brabant 1222-1781 (1807) Deel I, II, III, IV..
76655: EMSTEDE, E.J.TH.A.M. VAN, - Glossarium Iuris Brabanticis of zestalig verklarend Woordenboek van de Ambts en Rechtstaal gebezigd in het voormalige Hertogdom Brabant 1222 1781 (1807) Deel I, II, III, IV.
29422: EMSTEDE, E.J.TH. A.M. VAN, - Keuren en Breuken der Heerlijkheid Vlierden 1775..
76169: ENCKEVORT, HARRY VAN & JAN THIJSSEN, - Graven met Beleid. Gemeentelijk Archeologisch Onderzoek in Nijmegen 1989 - 1995..
743811: END, TH. VAN DEN, - Inventaris van het Archief van de Gereformeerde Zendingsbond 1901 - 1961 (1974)..
73713: ENDRES, JOS. ANT., - Weltgeschichte in Karakterbildern. Thomas von Aquin.
38402: ENGBERS-LEMMERS, ANNEKE, - Tenminste... zo verging het mij.
17759: ENGEL-VAN DER WEEGEN, HENRIËTTE E.A. (RED.), - Omtrent Alleman.
65224: ENGELBRONNER, C.C.E. D', - Nieuwe Uitgave van het Bijvoegsel tot het Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, inhoudende alle Besluiten, Resolutien, Dispositien, Decisien, Reglementen, Instructien. enz. enz.. Eene volledige Verzameling van alle Verordeningen, betrekkelijk het Nederlandsche Staatsbestuur met een zakelijk alphabetisch Register. Derde Serie, 1831-1840..
26370: ENGELEN, JANUS VAN, - Natuurschoon en Folklore van Vlijmen.
35094: ENGELEN, TON VAN, - Dagdromerijtjes.
16951: ENGELEN, PIET VAN & FRITS GRIPS, - Vughtse Hoeven anders bekeken….
76127: ENGELENBERG, MR. J.R.A., - Verzameling van Wetten, Besluiten en Provinciale Verordeningen, tot Wering of Beteugeling der Veepest in Nederland.....
35501: ENGELS, GRAAD, - Det dank'tich d'n Duvel. Volksverhalen tussen Peel en Maas.
35796: ENGELS, GRAARD, - Det dank'tich d'n Duvel. Volksverhalen tussen Peel en Maas.
76134: ENGELSEN, C. DEN, - Veevoeding.
67412: ENGELSING, ROLF, - Bremen als Auswanderhafen 1683-1880..
65334: ENKLAAR, D. TH., - Varende Luyden. Studiën over de Middeleeuwsche Groepen van Onmaatschappelijken in de Nederlanden.
384538: ENKLAAR, DR. D. TH., - De Blauwe Schuit.
9948: ENKLAAR, D. TH., - Een Brabantsche Waterschapskeur.
70609: ENKLAAR, D. TH., - Varende Luyden. Studiën over de Middeleeuwsche Groepen van Onmaatschappelijken in de Nederlanden.
78342: ENKLAAR, DR. D. TH., - Middeleeuwsche Rechtsbronnen van Stad en Lande van Gooiland.
277383: ERENS O. PRAEM, DR. M. A. ; EN DR. H.M. KOYEN O. PRAEM., - De Oorkonden der Abdij Tongerloo. Tekstpublicatie. Deel III..
277381: ERENS O. PRAEM, DR. M. A. ; EN DR. H.M. KOYEN O. PRAEM., - De Oorkonden der Abdij Tongerloo. Tekstpublicatie. Deel I..
42056: ERENS, EMILE, - Kluizenaressen.
11746: ERENS, J.J. E.A., - Het Electriciteits-Verbruik als Graadmeter van de industrieële Bedrijvigheid in Nederland.
42149: ERENS O. PRAEM., DR. M.A., - De Monnik.
277382: ERENS O. PRAEM, DR. M. A. ; EN DR. H.M. KOYEN O. PRAEM., - De Oorkonden der Abdij Tongerloo. Tekstpublicatie. Deel II..
36613: ERENS, A., - De oudste Levensdagen der Herentalsche Molens.
13721: ERENS, AMBR., - Tongerloo en 's-Hertogenbosch. De Dotatie der nieuwe Bisdommen in Brabant 1559-1595..
13722: ERENS, AMBR., - Tongerloo en 's-Hertogenbosch. De Dotatie der nieuwe Bisdommen in Brabant 1559-1595..
13720: ERENS, AMBR., - Tongerloo en 's-Hertogenbosch. De Dotatie der nieuwe Bisdommen in Brabant 1559-1595..
13719: ERENS, AMBR., - Tongerloo en 's-Hertogenbosch. De Dotatie der nieuwe Bisdommen in Brabant 1559-1595..
70982: RIJKSADVISEUR VOOR CULTUREEL ERFGOED, - De Oude Kaart van Nederland: Leegstand en Herbestemming.
75450: VERDONCK ERIK, - Welkom in de Wereld van La Chouffe. Bieren, Uitstapjes en Keukengeheimen voor Genieters.
74295: ERKELENS-BUTTINGER, E.S.C., - Inventaris van het Archief van de Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding V.V.A.O. 1923-1988..
39557: ERNALSTEEN, J., - Kempische Schuttersgilden. Documentatie. Deel V..
40775: ERP, DR. MARIANUS VAN, - De Heiligheid van Maria.
11010: ERVE, F.J. VAN EN H.K.M. MOLLER PILLOT E.A., - Avifauna van Noord-Brabant.
40842: ERZBERGER, MARIA, - Zuster Maria Gertrudis Theresia a S. Agnete Ord. Carm. Disc. 1902-1937..
10154: ES, W.A. VAN EN W.A. CASPARIE, - Mesolthic Wooden Statuette from Volkerak, near Willemstad, North Brabant.
74756: ES, G. VAN EN H.L. DIESSEN, - Inventaris der Doop- Trouw-, Begraaf- en Succesie-Registers berustende in het Rijksarchief-Depot in Noord-Holland.
74244: ES, C.H.A.M. VAN, - Inventaris van het Archief van de Schutterij te Schiedam.
17866: WERKGROEP HEEMKUNDE ESBEEK, - Esbeek. Niet van Gisteren 1889-1989..
39289: ESCH, PIET VAN, - Grutvaojers Skrifje met Spreekwoorden, Rijmsels, Gezegdes en andere markante Uitspraken.
39428: ESCH, A.C.M. VAN, - De Caert en Attributen van het Sint-Sebastiaansgilde Oirschot.
178466: ESCH, TH. VAN E.A., - Gemonds Jaarboek 2004. Gebeurtenissen in Gemonde.
178467: ESCH, TH. VAN E.A., - Gemonds Jaarboek 2005. Gebeurtenissen in Gemonde.
178468: ESCH, TH. VAN E.A., - Gemonds Jaarboek 2006. Gebeurtenissen in Gemonde.
178462: ESCH, TH. VAN E.A., - Gemonds Jaarboek 2000. Gebeurtenissen in Gemonde.
178463: ESCH, TH. VAN E.A., - Gemonds Jaarboek 2001. Gebeurtenissen in Gemonde.
24605: ESCH, A.J. VAN, - Etten-Leur in oude Ansichten.
178469: ESCH, TH. VAN E.A., - Gemonds Jaarboek 2007. Gebeurtenissen in Gemonde.
29349: ESCH, G.J.M. VAN; EN A. VAN HEMERT, - Inventaris van het Archief van de Commisaris van de Koningin in Noord-Brabant 1920-1969..
178465: ESCH , TH. VAN E.A., - Gemonds Jaarboek 2003. Gebeurtenissen in Gemonde.
39308: ESCH, PIET VAN, - Brabantse Spreekwoorden en Gezegden (Mi 'ne Skééndelse Tongval).
21080: ESCH, J.J. VAN, - Het 'aauw' Raadhuis van Oirschot.
16992: ESCH, WIM V. SR. E.A., - 75 Jaar Prins Hendrik 1908-1983..
178464: ESCH, TH. VAN E.A., - Gemonds Jaarboek 2002. Gebeurtenissen in Gemonde.
198626: ESCHE, CHARLES E.A., - Kunstenaarsinitiatief Germinahof 1981 - 2006..
10322: ESMEIJER, ADRIANA EN VICTOIRE GEERTS, - Kruiselings door de Tijd. Van Kruisvereniging tot Thuiszorgorganisatie in Midden-Brabant.
9897: ESPAGNAC, J.B.J. DAMARZIT DE SAHIGUET BARON D', - Campagne de l'Armée du Roi en 1747..
35112: ESPER, FRANK, - Craquelé.
31031: ESSEN, JONKHEER L. VAN DER, - De Universiteit te Leuven. Haar Ontstaan haar Geschiedenis, haar Organisatie 1425-1953..
66645: ESSEN, PROF. DR. LEO VAN DER E.A., - Nederlandsche Historiebladen. Driemaandelijks Tijdschrift voor de Geschiedenis en de Kunstgeschiedenis van de Nederlanden. 3e jaargang..
31003: ESSEN, PROF. LÉON VAN DER, - L'Université de Louvain 1425-1940..
65424: ESSEN, L. VAN E.A., - Rapport der Commissie van Voorbereiding voor het stichten van een Nederlandsch Centr. Vakschoolmuseum.
29145: ESSINK, H.B.M., - Inventaris van Archivalia uit de Boedel van P.J. Walter en C.Ch. Walter-Malingrez te Grave.
29150: ESSINK, DRS. H.B.M., - Inventaris van het Oud-Archief van Maashees en Holthees, administratief gedeelte en van het Archief van het Gilde van Sint Joris en Sint Anthonis Abt te Maashees.
295231: ESSINK, H.B.M., - Inventaris van het Oud-Archief der Gemeente Haps.
29140: ESSINK, H.B.M., - Inventaris het Archief van de Heren en Regenten van de Heerlijkheid en van het Dorp Oploo.
22662: ESSINK, H.B.M., - Het Land van Cuijk tussen 20 april 1308 en 31 december 1839. Een Bijdrage tot de Landbouwgeschiedenis.
226621: ESSINK, H.B.M., - Het Land van Cuijk tussen 20 april 1308 en 31 december 1839. Een Bijdrage tot de Landbouwgeschiedenis.
29143: ESSINK, H.B.M., - Inventarissen van het Archief van de Regenten van het Dorp en de Gemeente Boxmeer en het Archief van de Armmeesters van Boxmeer.
29142: ESSINK, H.B.M., - Inventarissen van de Sambeekse Niet-Rechterlijke Oude Archieven, aanwezig geweest zijnde in de Schepenkom en het Raadhuis van Sambeek.
29147: ESSINK, H.B.M., - Inventarissen van de in de Gemeentelijke Archiefbewaarplaats van Cuijk & Sint Agatha aanwezige Archieven.
291471: ESSINK, H.B.M., - Inventarissen van de in de Gemeentelijke Archiefbewaarplaats van Cuijk & Sint Agatha aanwezige Archieven.
291472: ESSINK, H.B.M., - Inventarissen van de in de Gemeentelijke Archiefbewaarplaats van Cuijk & Sint Agatha aanwezige Archieven.
295069: ESSINK, H.B.M., - Inventarissen van Archieven, die aanwezig zijn in de Archiefbewaarplaats der Gemeente Oeffelt.
225201: ESSINK, H.B.M., - Een Onderzoek naar Absolute Rechten van de Heren van Cuijk. Een Bijdrage tot de Rechtsgeschiedenis van het Land van Cuijk en de Stad Grave..
29577: ESSINK, H.B.M., - De Archieven van Kerkelijk en Wereldlijk Orthen.
295771: ESSINK, H.B.M., - De Archieven van Kerkelijk en Wereldlijk Orthen.
22860: ESSINK, H.B.M., - Oude Stukken spreken. Schepenzegel van Boxmeer.
22520: ESSINK, H.B.M., - Een Onderzoek naar Absolute Rechten van de Heren van Cuijk. Een Bijdrage tot de Rechtsgeschiedenis van het Land van Cuijk en de Stad Grave.
15319: ETIN, - Industrieterreindocumentatie der Gemeente Oss.
21634: ETIN, - Het economisch en sociale Karakter van de Gemeente Best, zijn Ontwikkelingsverschijnselen en zijn Vraagstukken.
198532: ETIN, - Rapport bevattende de Resultaten van een sociaal-economisch Onderzoek in de Gemeente Maarheeze.
11750: ETIN, - Bevorderen en intiëren. Brabantse Gemeenten op Weg naar nieuwe Vormen van Werkgelegenheidsbevordering.
22667: ETIN, - Sociaal-economische Uitgangspunten voor het Struktuurplan der Gemeente Oeffelt.
24512: ETIN, - De Landbouw in Hoeven. Een Onderzoek naar de wijze waarop en de Omstandigheden waaronder de agrarische Productie in Hoeven plaats vindt.
105398: ETIN, - Rapport inzake Industriefinanciering in Noord-Brabant en Limburg.
105412: ETIN, - Noord-Brabant op Weg naar een Diensteneconomie. Perspectieven voor de Groei van de Dienstensector in Noord-Brabant tot omstreeks 1985..
112993: ETIN, - Noord-Brabant in Kaart.
256763: ETIN, - Industrieterreindocumentatie der Gemeente Roosendaal.
21378: ETIN, - Rapport inzake de sociaal-economische Toestand en Ontwikkelingstendenzen in de Gemeente Valkenswaard.
25551: ETIN, - Het Gedrag en de Samenstelling van enige Steenbergse jeugdige Bevolkingsgroepen in sociaal-economisch Opzicht.
11759: ETIN, - Vestigingsmogelijkheden in Noord-Brabant (Nederland).
11762: ETIN, - Beleidsvoering in Hertogsel. Over gemeentelijk Beleid in de Jaren Tachtig.
24732: ETIN, - Industrieterreindocumentatie der Gemeente Bergen op Zoom.
21390: ETIN, - Beknopte Analyse van de sociaal-economische Ontwikkeling van Valkenswaard gedurende de laatste Jaren.
67167: ETTEMA, WIM E.A., - Burkina Faso.
9830: ETTRO, F. VAN, - Iets over Heraldiek in samenhang met de Geschiedenis van Brabant.
97891: ETTRO, F.J. VAN, - De Bourgondische Oorsprong van enige Provincie Wapens in Nederland en België.
97862: ETTRO, F.J. VAN, - Zegel te Budel van 1714 met het Wapen van Maria Louisa van Hessen-Kassel, Voogdes over haar Zoon, de latere Stadhouder Willem IV..
97853: ETTRO, F. VAN, - Een achtergebleven Gebied in de Heraldiek de Gemeentewapens van Noord-Brabant.
9789: ETTRO, F.J. VAN, - De Bourgondische Oorsprong van enige Provincie Wapens in Nederland en België.
461: EVEN, EDWARD VAN, - Mengelingen voor de Geschiedenis van Braband.
28950: EVERTS, H.J.M., - Onderricht over het bijwonen der H. Mis om den Priester aan het Altaar te volgen.
28816: H.J.M. EVERTS, PASTOOR TE HELVOIRT, - Dichtkransje Het Kindje Jezus ter Eere. Liederen voor jeugdige Leden der Heilige Kindsheid.
28823: EVERTS, H.J.M. PASTOOR TE HELVOIRT, - De groote Dag en zijn Vooravond.
39402: EXEL, DRS. WIM VAN, - Daor Hedde de Guld.
19995: EXEL, L.A.W.M. VAN, - Maarheeze, Soerendonk, Sterksel en Gastel in oude Ansichten.
43521: EYCKELER, DRS. JEAN, - De Heilige Plaatsen in Palestina.
36621: EYCKEN, M. VAN DER, - De Diesterse Volmolens in de XVIe Eeuw.
101508: EYNDE, G. VAN DEN E.A., - Graven rond De Beyerd.
8759: EYNDE, G. VAN DEN & E. VAN GINKEL, - Archeologie en Monumenten te Breda 1 t/m 12..
45072: EYNIKEL, HILDE, - Het zieke Paradijs. De Biografie van Damiaan.
78376: EYSINGA, TJAARD ANNE MARIUS ALBERT HUMALDA VAN , GEBOREN TE LEEUWARDEN, - Gemeenschappelijk Regeling tusschen Gemeentebesturen.
75435: FAAS, THIJS, - Kiezen uit Klassieke Muziek.
78513: FABER, J.A. ;, A.M. VAN DER WOUDE, P.M.M. KLEP, H.A. DIEDERIKS, S. HART, - Het Gebruik van Begrippen ontleend aan de Sociale Wetenschappen bij het analyseren van economische en sociale Verschijnselen in het Verleden / Het Huishouden in West-Brabant: Structuur en Ontwikkeling 1750-1849 /. De Goldberg-enquete in het Departement van Texel 1801 / Urbanisering, Industrialisering en Milieuaantasting in Nederland in de periode van 1500 tot 1800..
64701: FABER, DR. F.J., - Nederlandsche Landschappen.
27735: FABER, MR. J.G.A., - Het Klooster van St. Agatha in het Land van Kuik.
73315: FABER, S. E.A., - Criminaliteit in de negentiende Eeuw.
65383: FABIUS, DR. G.J., - Rechtspraak of Contentieus Beheer?.
76189: FAELENS, G., - Histoire du Petit Séminaire de Saint-Nicolas 1808 - 1908..
76173: FAFIÉ, DRS. TH. A., - In het Voetspoor van Katharina von Bora. De Beginjaren van de Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond, 1956-1961..
67590: FAHRENFORT, PROF. DR.J.J. E.A., - Vlaamse Vrouwennamen en Hollandse Naamgeving in de Middeleeuwen.
69960: FAHRENFORT, PROF. DR.J.J. E.A., - Vlaamse Vrouwennamen en Hollandse Naamgeving in de Middeleeuwen.
78133: FAIDER, M. CH., - Coutumes du Pays et Comté de Hainaut. Introduction.
25085: FAKKERS, F. E.A., - Gedenkboek 25 Jaar Kerkgebouw Parochie H. Jacobus de Meerdere Fijnaart 1953 - 1978..
32468: FALKENBACK, PIERRE, - Historique de Woluwe Saint Pierre.
72217: FALKNER, DR. V., - Mein schönes Ötztal.
12777: FALLAUX, EMILE, - De Gulden Hopsack.
73747: P. FR. HENDRIK VAN DE H. FAMILIE (VERT.), - Gezangen van San Juan de la Cruz ( Poesias de San Juan de la Cruz).
40735: FANFANI O.P., L.G., - Prinses Clotilde van Savoye, haar Leven en Brieven.
39396: FARJON, MAX, - Oude Registers. Gilde St. Jan Baptista Leenderstrijp.
39390: FARJON, MAX, - Het Gilde St-Jan Baptista & Leenderstrijp. 250 Jaar Historie en Gebruiken.
39397: FARJON, MAX, - Schildenboek. Gilde St. Jan Baptista Leenderstrijp.
40839: FARROW, JOHN VILLIERS, - Damiaan de Melaatsche. De Roman van een Heldenleven.
41170: FARROW, JOHN, - Damiaan de Melaatse.
74949: FASEL, DRS. W.A., - Gemeentearchief Alkmaar. Verzamel Inventaris. Deel I: Parochie Alkmaar van voor 1573, Kloosters, Provenhuizen, Gasthuizen, Armenhuizen, Weeshuizen, Charitatieve fondsen. Met Regestenlijst 1394-1805; Deel II: Gilden, Verenigingen, Comité's, Particuliere Commissies, Stichtingen, Bedrijven.
29169: FASEL, W.A., - Inventaris van de Archieven van de Gemeente Haaren 1597-1943..
29157: FASEL, W.A., - Inventaris van de Archieven van de Gemeente Udenhout 1597-1925..
29158: FASEL, W.A., - Inventaris van de Archieven van der Gemeente Berkel-Enschot 1579-1941..
29156: FASEL, W.A., - Inventaris van de Archieven van de Gemeente Helvoirt.
29165: FASEL, DRS. W.A., - Inventaris van het Administratief Archief van de Gemeente Oisterwijk (1230) 1390-1921 (1930).
15727: FASOL, B., - Inleiding door Burgemeester drs. B. Fasol ter gelegenheid van de eerste openbare Bijeenkomst van de Werkgroep Heemkundekring Nistelrode en Vorstenbosch.
40434: FASSBENDER, JOHANN ADAM, - Im Spiegel Mariens.
69886: FAVAUGE, JACQUES, - Les Deux Confédérations Liégeoises et l'Ordonnance de Paix de 1271..
77103: FAVAUGE, JACQUES, - Les Deux Confédérations Liégeoises et l'Ordonnance de Paix de 1271..
9550: FAVIER, JEAN, - Philippe le Bel.
32051: FAYAT, H., - Het Brusselse Vraagstuk.
77867: FEELING, ING. P.S., - Repertorium van Oud-Nederlandse Landmeters, 14e tot 18e Eeuw. Deel I en II..
98411: FEENSTRA, MAJ. E.J., - Het Ontstaan van het Regiment Stoottroepen.
78239: FEENSTRA, ROBERT, - Ius in Re. Het Begrip Zakelijk Recht in historisch Perspectief.
76144: FEHRINGER, PROF. DR. OTTO, - Wildtiere und Haustiere Zweiter Teil.
74968: FEIJST, DRS. G. VAN DER, - Inventaris van het Archief van het Dameshuis aan de Papenstraat nr. 20, vanouds genaamd 'Het Oude Mannen- en Vrouwenhuis of Huyse van Sint Christoffel te Delft 1538-1949..
76372: FEIJST, DRS. G. VAN DER, - Inventaris van het Archief van het Dameshuis aan de Papenstraat nr. 20, vanouds genaamd 'Het Oude Mannen- en Vrouwenhuis of Huyse van Sint Christoffel te Delft 1538-1949..
65986: FEILCHENFELD, DR. W., - Kraftverkehrswirtschaft, Kraftfahrzeugsteuern und Landstrassenfragen un U.S.A..
74227: FEITH, MR. J.A., - Catalogus der Inventarissen van de Archieven der voormalige Zijlvestenijen en Dijkrechten in de Provincie Groningen.
69570: DR. P. HILARIN FELDER, - St. Franciskus en zijn Ideaal.
65399: FELDMANN, PROF. C., - Project, Bouwplan en financieel Opzet van Centrale en Leidingsnet voor de Electriciteitsvoorziening in de Provincie Groningen.
69989: FELIUS, J.A. VAN E.A., - Archieven van de Arrondissmentsbesturen van Amsterdam, Haarlem, Hoorn, Alkmaar 1811-1815..
67156: FENNEMA, MEINDERT, - Haïti. Dominicaanse Republiek.
71353: FENNEMA - NIEROP, M.B., - De Nakomelingen van Jogchum Willems (+ 16-10-1700 te Dantumawoude Fr.) en Hiltje Clases met de Familienaam: Fennema. Deel 1..
35779: FENS SR., KEES, - Den dieje van mijn. Bredase Verhalen.
384039: FENS SR., KEES, - Rond die Slanke Toren. Bredase Verhalen II..
40464: FERCHAUD, CLAIRE, - Claire Ferchaud 1896-1972. Notes Autobiographiques Tome I, II..
78380: FERDINAND AUGUSTE JOSEPH ALPHONSE HUBERT MARIE HENGST, GEBOREN TE BOXMEER, - Wie moeten in de directe Gemeentebelastingen bijdragen?.
67199: FERGUSON, JAMES, - Venezuela. Mensen - Politiek - Economie - Cultuur.
67178: FERGUSON, JAMES, - Caribische Eilanden. Mensen - Politiek - Economie - Cultuur.
506: FERINGA, R.M.M.SJ., - Repertorium op Taxandria Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde 1894-1943..
29330: FERINGA, M.M.S. EN A.J. GEELHOED (I) EN DRS. J.G. M SANDERS (II), - Dr. J.E.A. van de Poel & Stichting Brabantia Nostra.
78566: FERRANTE, ELENA, - Frantumaglia. Een geschreven Leven.
72130: FESTEN, DR. H., - 125 jaar Geneeskunst en Maatschappij. Geschiedenis van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst.
17211: FESTEN, DR. H., - Historische Schets van het Ziekenfondswezen in Tilburg.
67409: FESTERLING, HELMUT, - Bremens deutsche und handeatische Politik in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts.
72302: FETHKE, HUBERT, - Die Kalkulation in der Buchbinderei.
26137: FEY, D. E.A., - De Biesbosch.
43899: FIDELIS O.M.C., P., - Gods Harp.
69098: FIDES, AGENZIA, - Le Missioni Cattoliche, dipendenti dalla sacra Congrecazione de Propaganda fide. Cenni geografici e storici dati statistici.
67811: FIELDING, HELEN, - Bridget Jones. The Edge of Reason.
67812: FIELDING, HELEN, - Het Dagboek van Bridget Jones.
77092: FIERENS, M. PAUL, - L’Art en Belgique du Moyen Age a nos Jours.
19733: FIERS, P. E.A., - Veghelse Militairen in Indonesië. Periode 1945-1950. Onze Jongen uit Veghel - Eerde - Mariaheide - Zijtaart in Nederlands Oost-Indië.
75779: FIERST VAN WIJNANDSBERGEN, RONALD A. E.A., - Het beloofde Land. Acht Opstellen over werken, geloven en vluchten tijdens de XVIe en XVIIe Eeuw.
22848: FIERST VAN WIJNANDSBERGEN, RON ; DICK REIJNEN, HERMAN JAN VAN CUIJK E.A., - Door de Eeuwen heen...
71149: FIÉVEZ, MARGUERITE, - Inventaris van het Fonds-Cardijn.
10831: FIJNJE, H.F., - Vervolg op de Geschiedkundige Beschrijving der Overlaten in de Provincie Noordbrabant.
65087: FIJNJE, J.G.W., - Register V, bevattende Beschrijving der Peilschalen, Hakkelbouten en andere Verkenmerken langs de Rivieren de Neder-Rijn en de Lek, van Pannerden tot Vreeswijk, en tot Vianen, en langs den Ouden Rijn;...
75203: FILLEKES, J.M., - Laboratorium ASDA Fabriek van Veeartsenijmiddelen. Practische Handleiding voor H.H. Veehouders.
67158: FILLET, MARK, - Zaïre.
77117: FISCHER, FERDY, - Nordrhein-Westfalen im Farbbild.
42066: FISCHER, HANS E.A., - Kloster Saarn.
27273: FISCHER, HERMANN, - Pater Arn. Janssen en de Missiecongregatie van het Goddelijk Woord. Leven van Pater Arn. Janssen.
78432: G ’T HART EN H. FISCHER, - Costumen van 's-Gravenhage 1451 - 1609..
76714: FISCHER, E.J. E.A., - Stap voor Stap. Een Proeve van Macro-Selectie inzake Nederlandse Bedrijfsarchieven.
71043: FITZHARRIS, TIM, - British Columbia Wild. A natural History.
75192: FLAMEND, JAN, - Gids voor St. Truiden.
41954: FLAMENT, A.J.A., - Diplomen en Charters der Proostdij van Meerssen te Brussel in het Algemeen Rijksarchief.
106834: FLAMENT, GÉRARD, - Famille Meunier.
106835: FLAMENT, GÉRARD, - Index patronymique Gletton. Du Numéro 200 á 300.
40720: FLAUBERT, GUSTAVE, - De Legende van Sint Julianus den Offervaardige.
43661: FLAVIANUS O.F.M., P., - Missaal voor elke Zondag.
355055: FLEERACKERS S.J., EM., - Reineke Vos in de Kempen.
73612: FLEURIGEON, - Wetboek der Directe en Indirecte Belastingen, behelzende de Wetten, Decreeten en Instructien, uitgekomen tot op den 1 sten Mei 1809..
75832: ZENAIDE FLEURIOT, - Geen Naam!.
71215: FLEURQUIN, CHANTAL ; JACQUES NAZET, - Les Registres Paroissiaux aux Archives de l'Etat a Tournai.
10276: FLOORE, PIETER M., - Het archeologisch Onderzoek van het Tracé van de Noordoosttangent (Tilburg) 1994 Boorcampagne.
75969: FLOREA, J.H., - ABC of Poultry raising. A complete Guide for the Beginner or Expert.
78594: FLORSCHÜTZ, F & J. ESHUIS E.A., - Het Veen en zijn Ontginning.
43084: FLOYD, E.T., - St. Paul's Cathedral.
75612: FLOYD, KEITH, - Het Anti-Katerboek.
69730: FLUGI VAN ASPERMONT, JHR. C.H.C., - De Johanniter-Orde in het Heilige Land (1100-1292). Een Boek voor Johanniter- en Maltezer Ridders en Liefhebbers van Geschiedenis.
69978: FLUIT, TH. P.M. VAN DER, - Archief van de Hoofdingenieur-Directeur van de Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland (1807) 1811-1930..
17704: AFD. GOIRLE FNV, - In de Hoek waar de Klappen vallen. 80 Jaren Kath. Vakbeweging van Textielarbeiders te Goirle.
66457: FOCK, A.J.L.E., - Opgaven voor Acten van Boedelscheiding ten gebruike bij de Studie voor het Notarieel Examen.
78328: FOCKEMA ANDREAE, S.J., - De Intertiatio bij het Proces om Roerend Goed bij de Franken.
70699: FOCKEMA ANDREAE, MR. S.J., - Invloed van het Huwelijk op den Staat der Echtgenooten.
78276: FOCKEMA ANDREAE, MR. S.J., - Grensproblemen aan de Bovenrivieren. Studiën over Waterschapsgeschiedenis.
74329: FOCKEMA ANDREAE, DR. J.P., - De Woorden der Wet. Bijdrage tot de Kennis der Wetstoepassing in Nederland.
113013: FOCKEMA ANDREAE, MR. S.J. & MR. B. VAN 'THOFF, - Geschiedenis der Kartografie van Nederland van den Romeinschen Tijd tot het Midden der 19de Eeuw.
40271: FOHRER, GEORG, - Elia.
67747: FOKKEMA, JAN E.A., - Geschiedenis als Onderlegger. Voorbeeldenboek Projectontwikkeling en Culuurhistorie.
66399: FOKKER, MR. E., - De Waterstaatswetgeving in Nederland bij den Aanvang der Twintigste Eeuw & suppl..
76039: FOKKINGA, ANNO / MARLEEN FELIUS, - Het Varken.
76041: FOKKINGA, ANNE & MARLEEN FELIUS., - Het Varkensboek.
66745: FOLLON, BARTEL E.A., - 20 Jaar Schola Cantorum Achel 1969-1988..
36566: FONCKE, DR. ROBERT, - Die Explosion des Mechelner Sandtores (1546) in Flugschrifte der damaligen Zeit [ Mechelen ].
67262: FONTANA, DAVID, - De verborgen Taal van het Symbool. Magie, Beeld en Betekenis.
76355: FONTEIN, MR. DR. A., - De Faillissementswet Rechtspraak en Bestuur (tot Mei 1929).
20833: FOOLE, DOROTHÉE F., - Eindhoven kent vele Gezichten.
20792: FOOLE, DOROTHÉE F., - Allicht. Een Eeuw Ondernemerschap in de Regio Eindhoven 1900-2000..
205923: FOOLE, DOROTHÉE F. & BOB VAN DEN OORD, - Eindhoven is Wonderful.
39794: FOOLE, DOROTHÉE, - Mensen die Eindhoven Kleur geven. Deel 1..
75758: FOPPEN, J.W., - Gistend Beleid. Veertig Jaar Universitaire Onderwijspolitiek.
135184: FOPPENS, FRANCISCI, - Historia Episcopatus Silvaeducensis continens Episcoporum et Vicariorum Generalium Serium, et Capitulorum Abbatiarum, et Monasteriorum Fundationes.
135183: FOPPENS, FRANCISCI, - Historia Episcopatus Silvaeducensis continens Episcoporum et Vicariorum Generalium Serium, et Capitulorum Abbatiarum, et Monasteriorum Fundationes.
13518: FOPPENS, FRANCISCI, - Historia Episcopatus Silvaeducensis continens Episcoporum et Vicariorum Generalium Serium, et Capitulorum Abbatiarum, et Monasteriorum Fundationes.
135182: FOPPENS, FRANCISCI, - Historia Episcopatus Silvaeducensis continens Episcoporum et Vicariorum Generalium Serium, et Capitulorum Abbatiarum, et Monasteriorum Fundationes.
135181: FOPPENS, FRANCISCI, - Historia Episcopatus Silvaeducensis continens Episcoporum et Vicariorum Generalium Serium, et Capitulorum Abbatiarum, et Monasteriorum Fundationes.
69831: FORMSMA, DR. W.J., - Inventaris der Ommelander Archieven.
74265: FORMSMA, DR. W.J., - De Archieven van de Gewestelijke Besturen in Groningen 1798-1814 (1815).
64865: FORMSMA, DR. W.J., - Archiefgids van Overijssel.
70509: FORMSMA, DR. W.J., - De Archieven van de Hoge Justitiekamer in Groningen en andere gewestelijke rechterlijke Instellingen tot 1811..
72045: FORMSMA, DR. W.J. , J. MEINEMA, - Repertorium van Inventarissen van Nederlandse Archieven.
29390: FORMSMA, W.J., - De Archieven van de Raad en Rentmeester-Generaal der Domeinen en der Leen- en Tolkamer in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch.
69976: FORMSMA, DR. W.J. E.A., - Gebundelde Inventarissen Deel 1: Familiearchieven [Betreffende de families: Clant van Hanckema; Coendersborg en Polman Gruys. ].
76284: FORMSMA, DR. W.J. & DR. F.C.J. KETELAAR, - Gids voor Nederlandse Archieven.
78614: FORMSMA, W.J. EN H. VAN ZON, - Historia Agriculturae Deel XIII. Beklemrecht en Landbouw. Een agronomisch-historische Studie over het Beklemrecht in Groningen in vergelijking met ontwikkelingen elders. Plus Bibliografie over Beklemming.
70521: FORMSMA, DR. W.J., - Inventaris van de Archieven der Staten van Stad en Lande (1594-1798).
77958: FORST DE BATTAGLIA, OTTO, - Wissenschaftliche Genealogie. Eine Einführung in ihre wichtigsten Grundprobleme.
43816: FORT, GERTRUD VON LE, - Hymnen aan de Kerk.
18703: FOST, LEON DE, - Helmond van 1900 tot Nu. Deel 2..
69569: FOSTINA, DR. ALLOIS /REINHOLD SCHAFFER/ LUDWIG SCHMITT, - Der Karmelit Eberhard Billick. Ein Lebensbild aus den 16. Jahrhundert (1901); Andreas Stoss Sohn des Veit Stoss und seine gegenreformatirische Tätigkeit (1926); Der Karmeliter Paulus Heliä (1893).
38713: FOTOCATALOGUS, - Zevende Brabantse Antiekbeurs Oud-Kasteel Heeze.
66036: FOUDRAINE, JAN, - Wie is van Hout.... een Gang door de Psychiatrie.
11642: FOUGNIES, ARLETTE, - Karel van Lotharingen en zijn Tijd.
42008: FOX, ADAM, - Westminster Abbey.
74936: FOX, DRS. J., - Archieven van het Geslacht Collot d' Escury Deel III. Archivalia van Leden der Geslachten Collot d'Escury en van Rappard. Familie-Archief Martens v Sevenhoven 1806-1931..
42902: FRANCINO, J., - Geschiedenis van de Orde der Kruisheren.
75031: FRANCINO, J., - Geschiedenis van de Orde der Kruisheren.
40785: FRANCIOSI, R.O. XAVIER DE, - La Dévotion a Saint Ignations. Méditations Prières et Pratiques.
32420: FRANCIS, JEAN, - La Chanson des Rues de Woluwe-Saint-Pierre. Images de Jean Cabrera.
32413: FRANCIS, JEAN, - La Chanson des Rues de Forest. Images de Jean Cabrera.
32486: FRANCIS, JEAN, - La Chanson des Rues de Schaerbeek. Images de Jean Cabrera.
205873: FRANCISSEN, MARIKEN, - Dagboek van een Sloopproces. 19 november 1981 - 24 juni 1982. Een oud Fabriekscomplex verdwijnt uit het Beeld van Eindhoven.
76302: FRANCK, HELMUT, - Jugenstil-Exlibris.
74070: FRANCKE, S.G., - Inventaris van de Archieven van de Gereformeerde Kerk Middelburg (1819) 1836-1917 (1967).
66023: FRANCKEN NGZ., MR. W., - Wet van den 28 Junij 1854 (Stbl. No. 100) tot Regeling van het Armbestuur, vooral in de Tweede Kamer der Staten-Generaal, gewisselde Stukken en gehoudene Beraadslagingen.
397056: FRANÇOIS, L., - Nicolaas Rouppe (Rotterdam, 1768 – Brussel, 1838).
9848: FRANÇOIS, PIETER J., - Ik diende bij de Huzaren.
70587: FRANCOTTE, DR. XAVIER, - L'Anthropologie criminelle.
75846: FRANCQ VAN BERKHEY, J. LE, - Natuurlijke Historie van Holland. Deel 9: Het Rundvee.
41454: FRANK, BERNARD, - La Chartreuse de Jouy.
78273: FRANKE, M.E. E.A., - BW-krant Jaarboek 1994. Historisch Vooruitzicht. Opstellen over Rechtsgeschiedenis en Burgerlijk recht.
36000: FRANKEN, HARRIE, - Liederen en Dansen uit de Kempen.
5006: FRANKEN, HARRIE E.A., - Kroniek van de Kempen Deel 6. 1986..
5001: FRANKEN, HARRIE E.A., - Kroniek van de Kempen 1981..
69842: FRANKEN, A.F., - Inventaris van de Archieven der Hervormde Gemeente te Ijzendijke.
5007: FRANKEN, HARRIE E.A., - Kroniek van de Kempen'. Jrg. 7..
24929: FRANKEN, G.J.M. E.A., - De Huizen Draeck en Scherminckel.
35509: FRANKEN, PAULA, - Rondjes met een Knipoog.
76108: FRANKENHUIS, DR. M. TH., - Huisdierrassen in Nederland. Heden en Verleden.
78534: FRANKEWITZ, STEFAN & GERARD VENNER, - De Zegels der Steden en Dorpen in het Overkwartier van Gelder. Die Siegel der Städte und Dörfer im geldrisischen Oberquartier 1250 – 1798..
67363: FRANQUINET, MR. G.D. E.A., - De Maasgouw. Weekblad voor Limburgsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde. 2e Jaargang..
383911: FRANSEN, DRS. THEO, - Carnaval ontmaskerd?.
38391: FRANSEN, DRS. THEO, - Carnaval ontmaskerd?.
44142: FRANSES O.F.M., DR. DESIDERIUS, - De Vrouw in de eerste Eeuwen der Kerk.
13538: FRANSSEN, FERD., - De Troebelen in het Bossche Vicariaat tijdens de Overheersing van Napoleon I..
12554: FRANSSEN, DR. J.J.M, - De Bossche Arbeider in zijn Werk- en Leefmilieu. Deel 1 en 2..
9111: FRANSSEN, FERD. EN MGR. DR. TH. GOOSSENS E.A., - Bossche Bijdragen Jaargang IV..
12534: FRANSSEN, DR. J.J.M, - De Bossche Arbeider in zijn Werk- en Leefmilieu. Deel 1..
24938: FRANSSEN, R., - Padvinderij, Verkennerij.
71775: FRANSSEN, FERD., - Toespraken 1e en 2e Serie op Feestdagen van Jesus en Maria. 3e Serie. Gelegenheids-Toespraken en 4e Serie. Jesus' Lijden - Vasten-Meditaties.
12535: FRANSSEN, DR. J.J.M, - De Bossche Arbeider in zijn Werk- en Leefmilieu. Deel 2.
78096: FRANTZ, LAURA, - In het Fort van de Kolonel.
65228: FRANX, L.L., - Bijvoegsel tot het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 1942..
65229: FRANX, L.L., - Bijvoegsel tot het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 1943..
65227: FRANX, L.L., - Bijvoegsel tot het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 1941..
67292: FREDRIKSSON, MARIANNE, - Volgens Maria Magdalena.
12606: FREE, COEN, - De verschriklyke Plundering te 's Bosch. Voorgevallen in de Nagten tusschen 8, 9 en 10 November in de Jaare 1787..
12583: FREE, COEN, - Willem van Oranje, 's-Hertogenbosch en de Dichter van het Wilhelmus.
121957: FREE, COEN, - Dat gaat naar Den Bosch toe. Schrijvers vertellen over een Reis naar of in Den Bosch.
125601: FREE, C.J.M., - Zegesang der Eere van Frederick Henrick, Boschdwinger, Wezelwinner, Prince van Oranje (1629) Bijdrage tot nader Onderzoek.
28287: FREE, COEN, - Het Geschreven Baldakijn.
12871: FREE, COEN SAMENSTELLING, - Eén Bosschenaar geldt meer dan Tien Gelderschen als Gij!.
35029: FREE, COEN (VERZAMELD EN TOEGELICHT), - Zoete Lief, Oorzaak veler Plagen.
269601: FREE, C.J.M., - De Bedevaart naar de Zoete Lieve Vrouw van 's-Hertogenbosch.
35030: FREE, COEN (VERZAMELD EN TOEGELICHT), - Verzet begint met Woorden. Een Bundel Bossche Strijdpoëzie.
350301: VERZAMELD EN TOEGELICHT DOOR COEN FREE, - Verzet begint met Woorden. Een Bundel Bossche Strijdpoëzie.
45056: FREISING, ARBEO BISCHOF VON, - Leben und leiden des Heiligen Emmeram.
43928: FREITAG SVD, ANTON, - De Bloei van het R.K. Missiewerk in het Tijdperk der Hervorming (16e en 17de Eeuw) ter gelegenheid van het vierde Eeuwgetij van het Protestantisme.
170745: FRENKEL, PROF. MR.B.S., - Scholing en Vakopleiding als sociaal Recht.
9301: FRENKEN, A: FERD. FRANSSEN EN MGR. DR. TH. GOOSSENS E.A, - Bossche Bijdragen Jaargang XIII..
930: FRENKEN, RED.: A. FERD. FRANSSEN EN MGR. DR. TH. GOOSSENS E.A., - Bossche Bijdragen Jaargang XIII.

Next 1000 books from Antiquariaat Duthmala

10/27