Antiquariaat Duthmala
Kasterensestraat 15, 5298 NV Liempde, Nederland tel.: 00 (0)411-632043            Email: duthmala@wxs.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
17867: DIV., - Welvarenbeek. Hilvarenbeek Toen en Nu.
35256: DIV., - Naar Morgen 17..
25992: DIV., - Wat was wat is. Elk heden heeft een Verleden.
11124: DIV., - Vrijwillige Weidevogelbescherming Noord-Brabant. Jaarverslag 1999..
11125: DIV., - Vrijwillige Weidevogelbescherming Noord-Brabant. Jaarverslag 2000..
36812: DIV., - 3 Kunstenaars uit Deurne.
10891: DIV., - Heemraadschap van de Mark en Dintel. Jaarverslag 1964..
5428: DIV., - Vlaamse Stam: Tijdschrift voor Familiegeschiedenis. Jaargang 28..
5429: DIV., - Vlaamse Stam: Tijdschrift voor Familiegeschiedenis. Jaargang 29..
5426: DIV., - Vlaamse Stam: Tijdschrift voor Familiegeschiedenis. Jaargang 26..
5425: DIV., - Vlaamse Stam: Tijdschrift voor Familiegeschiedenis. Jaargang 25..
5427: DIV., - Vlaamse Stam: Tijdschrift voor Familiegeschiedenis. Jaargang 27..
5421: DIV., - Vlaamse Stam: Tijdschrift voor Familiegeschiedenis. Jaargang 21..
5419: DIV., - Vlaamse Stam: Tijdschrift voor Familiegeschiedenis. Jaargang 19..
5417: DIV., - Vlaamse Stam: Tijdschrift voor Familiegeschiedenis. Jaargang 17..
5418: DIV., - Vlaamse Stam: Tijdschrift voor Familiegeschiedenis. Jaargang 18..
5420: DIV., - Vlaamse Stam: Tijdschrift voor Familiegeschiedenis. Jaargang 20..
5422: DIV., - Vlaamse Stam: Tijdschrift voor Familiegeschiedenis. Jaargang 22..
67544: DIV., - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg / Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Deel 136 en Deel 137. 2000 en 2001..
4843: DIV., - Provinciaal Blad & Bijblad 1843. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Braband vervat in het Blad & Bijblad van 1843..
4847: DIV., - Provinciaal Blad 1847. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Braband vervat in het Blad van 1847..
4848: DIV., - Provinciaal Blad 1848. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad van 1848..
4858: DIV., - Provinciaal Blad & Bijblad 1858. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noordbrabant vervat in het Blad & Bijblad van 1858..
4859: DIV., - Provinciaal Blad & Bijblad 1859. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noordbrabant vervat in het Blad & Bijblad van 1859..
4864: DIV., - Provinciaal Blad & Bijblad 1864. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noordbrabant vervat in het Blad & Bijblad van 1864..
4865: DIV., - Provinciaal Blad & Bijblad 1865. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noordbrabant vervat in het Blad & Bijblad van 1865..
77072: DIV., - Santiago de Compostela; 1000 jaar Europese Bedevaart.
69251: DIV., - Academia Analecta. Jaargang 49, nr. 2..
69253: DIV., - Academia Analecta. Jaargang 52, nr. 1..
70205: DIV., - Akademiedagen van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Deel 7. Voordrachten, gehouden te Amsterdam op 14, 15 en 16 October 1954..
70204: DIV., - Akademiedagen van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Deel 21. Voordrachten, gehouden te Assen 3 en 4 April 1970..
19818: DIV., - Veghel, expansief Streekcentrum in de Brabantse Midden-Meierij.
17858: DIV., - Vanaf Maat 1839. 150 Jaar Koninklijke Harmonie Concordia Hilvarenbeek.
16602: DIV., - Van toeten en blazen. 75 Jaar Harmonie Prinses Juliana Moergestel 1911-1986..
16611: DIV., - Van toeten en blazen. 75 Jaar Harmonie Prinses Juliana Moergestel 1911-1986..
11391: DIV., - Van Blauwe Stoep tot Citadel. [O.a. J. Vriens: De Vervreemding van het Rijksleen Boxtel in 1439, A. Spijkers: Eindhovens Recht van Ingebod en Uitpanding, B. Jacops: Iets over Maastollen en Bossche tolprivileges ].
108299: DIV., - Voorloopig Rapport omtrent de Verbetering der Afwatering van Noordbrabant.
22202: DIV., - Udennummer.
23064: DIV., - Tweehonderd Jaar Gemeente Gemert.
24623: DIV., - Tussen Ploegen en Ploegendienst. 500 Jaar Ambacht en Industrie in Etten-Leur.
17259: DIV., - Tilburg. Het Paleis-Raadhuis.
27643: DIV., - Tilburg. Congregatie der Fraters van O.L. Vrouw van Barmhartigheid. Programma Eeuwfeest 1844-1944..
17382: DIV., - Tilburg Tegen.
17218: DIV., - Tilburg hoe het groeide.
1712: DIV., - Tijdschrift Campinia. Inhoudsopgave Jaargang 1 t.m 25..
1713: DIV., - Tijdschrift Campinia. Inhoudsopgave Jaargang 1 t.m 29..
1711: DIV., - Tijdschrift Campinia. Index. Jaargang 1 t/m 5..
1710: DIV., - Tijdschrift Campinia. Index. Jaargang 1 t/m 5..
1705: DIV., - Tijdschrift Campinia Jrg. 3 t/m 5..
1707: DIV., - Tijdschrift Campinia Jrg. 1..
170832: DIV., - Jaarboek der Katholieke Economische Hogeschool over het Studiejaar 1952-1953..
7017: DIV., - Tijding. Jaargang 25 & 26..
65548: DIV., - Moderne Wegverbetering in Gelderland door Asfaltwegenbouw.
6939: DIV., - Teterings Erfdeel. Deel 59 t/m 62..
6950: DIV., - Het Griensvenneke. Jaargang 30..
17516: DIV., - Tentoonstelling Koning Willem II 1-16 Augustus 1936..
505: DIV., - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 37e jrg. 4e reeks: 7e jrg. t/m 43e jrg. 5e reeks: 3e jrg..
28905: DIV., - Studiedagen Gemert 1948..
4869: DIV., - Provinciaal Blad & Bijblad 1869. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noordbrabant vervat in het Blad & Bijblad van 1869..
30057: DIV., - Stad Antwerpen. 300e Verjaring der Geboorte van Antoon van Dijck 1599-1899. Geïllustreerd Album met Beschrijving van den Stoet De Kunst door de Eeuwen Heen.
19760: DIV., - St. Joseph in Beeld. 90 Jaren St. Joseph Ziekenhuis Veghel.
18466: DIV., - St. Annaziekenhuis in 1980..
7700: DIV., - Gemerts Heem Jrg. 22 t/m jrg. 37.
7157: DIV., - Sprokkeling. Heemkundige Sprokkelingen tussen Zevenbergen en de Zandvoort. Nummer 7. Dagboekaantekeningen van Pastoor Van Kemenade over de Periode 23 augustus - 31 augustus 1944..
7154: DIV., - Sprokkeling. Heemkundige Sprokkelingen tussen Zevenbergen en de Zandvoort. Nummer 4..
22306: DIV., - Sint-Corneliusschool Venhorst 1933-1984..
12628: DIV., - 's-Hertogenbosch. Town of Industry.
12780: DIV., - 's-Hertogenbosch. Hier wordt geleefd.
28113: DIV., - Parochie St. Joseph Tilburg 1874-1974..
28114: DIV., - 50 Jaar Parochiekerk St. Landelinus Empel 1950 - 2000..
11481: DIV., - Ruimtelijke Ordening in Noord-Brabant.
33521: DIV., - Oud-Turnhout in de Jaren Tachtig.
6368: DIV., - Rondom de Plaets. Jaargang 18..
6365: DIV., - Rondom de Plaets. Jaargang 15..
6350: DIV., - Rondom de Plaets. Jaargang 1 t/m 14..
20205: DIV., - Reuzel ligt midden in 't Vèèrke.
20214: DIV., - Reusel àon de Meet.
2022: DIV., - Jaarboek Oranjeboom. Deel XXII.
10018: DIV., - Reglementen en Ordonnantien der Belasting binnen de Stad 's-Hertogenbosch.
1324: DIV., - Register op de Jaarboeken van de Oudheidkundige Kring Roosendaal  'De Ghulden Roos' Jrg. 1 t/m 41. 1941-1981..
1211: DIV., - De Brabantse Leeuw. Jaargang 11..
69198: DIV., - Programma Gildefeesten St. Dionysius Heyen.
3409: DIV., - Provinciale Commissie voor Geschiedenis en Volkskunde. Provincie Antwerpen. Jaarboek IX 1996-1998. [o.a. Antwerpse Speelman Peeter Borlon sr.; Jan Baptist Willems, dagboek; Antwerpen, het centrum van de Vlaamse boerensympathie tijdens de Anglo-Boerenoorlogen; Calvinistische republiek te Antwerpen (1577-1585); Johannes Driedo van Turnhout; Antwerpse kunstenaarsvereniging Scalden; Poesjsprogramma's.].
5218: DIV., - Organe du Service Provincial de Recherches historiques et folkloriques du Brabant: Le Folklore Brabançon. Nr. 153-154..
3716: DIV., - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant Jaargang XVI 1952-1953..
76800: DIV., - Nederland van Boven.
4825: DIV., - Provinciaal Blad Lijst van Noord-Braband over 1825..
4842: DIV., - Provinciaal Blad & Bijblad 1842. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Braband vervat in het Blad & Bijblad van 1842..
4830: DIV., - Provinciaal Blad Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Braband vervat in het Blad.
4937: DIV., - Provinciaal Blad 1937. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1937..
4934: DIV., - Provinciaal Blad 1934. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1934..
4935: DIV., - Provinciaal Blad 1935. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1935..
4932: DIV., - Provinciaal Blad 1932. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1932..
4931: DIV., - Provinciaal Blad 1931. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1931..
4930: DIV., - Provinciaal Blad 1930. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1930..
4879: DIV., - Provinciaal Blad 1879. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noordbrabant vervat in het Blad van 1879..
4875: DIV., - Provinciaal Blad 1875. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noordbrabant vervat in het Blad van 1875..
4877: DIV., - Provinciaal Blad & Bijblad 1877. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noordbrabant vervat in het Blad & Bijblad van 1877..
4878: DIV., - Provinciaal Blad 1878. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noordbrabant vervat in het Blad van 1878..
4849: DIV., - Provinciaal Blad 1849. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad van 1849..

Next 100 books from Antiquariaat Duthmala

4/4