Antiquariaat Duthmala
Kasterensestraat 15, 5298 NV Liempde, Nederland tel.: 00 (0)411-632043            Email: duthmala@wxs.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
24456: DIRVEN, HERMAN EN PIET DEKKERS, - Princenhage in oude Ansichten.
24412: DIRVEN, HERMAN, - Prinsenbeek in oude Ansichten.
36429: DIRVEN, GEORGE, - 'Het Nut ging voor de Sier'. Boerenerven in Noord-Brabant.
99588: DIS, D. VAN, - Keur of Politie-Verordening voor het Waterschap De Grooten Torenpolder onder de Gemeente Fijnaart c.a. 1920..
99578: DIS, D. VAN, - Keur of Politie-Verordening voor het Waterschap De Elisabethpolder onder de Gemeente Fijnaart c.a. 1920..
99519: DIS, D. VAN, - Keur of Politie-Verordening op het Gebruik van het Kanaal de Buitenhaven en het Gedeelte Keene genaamd de Boezem van het Waterschap De Mooie Keene onder de Gemeenten Fijnaart c.a., Standdaarbuiten en Klundert 1920..
69885: DISCRY, FERNAND, - Archives et Institutions Hutoises de l'Ancien Regime.
64366: DISSEL, E.D. VAN, - Mededeelingen omtrent het Internationaal Boschbouwcongres te Rome 19 april tot 5 mei 1926..
65276: DISSEL, VAN E.A., - Rapport van de Commissie in zake de Opleiding tot Tuin- en Landschapsarchitect.
65250: DISSEL, E.D. VAN, - Medeelingen omtrent het Internationaal Boschbouwcongres te Rome van 19 april tot 5 mei 1926..
41518: DIV., - Norbertinessen en Norbertijnen.
76249: DIV., - Bibliografie van Nederlandse Proefschriften. Dutch Theses 2. 1978..
7625: DIV., - De Kleine Meijerij. Jaargang 25..
37435: DIV., - J.A. Knip. Een Neo-Classicist uit Tilburg.
6961: DIV., - De Heijmraeder. Jaargang 1 – Jaargang 13..
377044: DIV., - Christoffel Plantin in het Beeld van de 16e Eeuw..
19793: DIV., - Gemeente Veghel Informatiegids. 1998-1999..
78105: DIV., - Jaarboek De Vrije Fries Zeven en tachtigste Deel.
17210: DIV., - Jeugd in Tilburg.
7611: DIV., - De Kleine Meijerij. Jaargang 11..
8979: DIV,, - Uitgave Heemkundige Kring “Als Ice Can” v.z.w. Arendonk 1990..
8980: DIV., - Uitgave Heemkundige Kring “Als Ice Can” v.z.w. Arendonk 1992 t/m 1996..
97866: DIV., - Een Dorpsvlag voor de voormalige Gemeente Rosmalen.
78089: DIV., - Jaarboek De Vrije Fries Vijfennegentigste Deel.
12568: DIV., - 50 Jaren Stadsontwikkeling 1943-1968-1993..
77112: DIV., - Gemäldegalerie Berlin. Geschichte der Sammlung und ausgewählte Meisterwerke.
1990: DIV., - Jaarboeken Oranjeboom. Deel I t/m XII..
67507: DIV., - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg / Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Deel 100..
6301: DIV., - D'Hûskes. Jaargang 1..
76301: DIV., - De Kleine Meijerij. Jaargang 30..
2803: DIV., - De Klopkei. Jaargang 3..
4704: DIV., - Statistisch Jaarboek Gemeente 's-Hertogenbosch 1985/1986..
75714: DIV., - Voor Burger en Bestuur. Twintig Jaar Nederlands Archiefwezen 1968 - 1988..
16909: DIV., - Waalwijk bouwt aan Cultuur.
95586: DIV., - Jaarverslag 1988 Stichting Gezondheidsdienst voor Dieren in Zuid-Nederland.
95587: DIV., - Jaarverslag 1987 Stichting Gezondheidsdienst voor Dieren in Zuid-Nederland..
9770: DIV., - Noord-Brabant; ook uw Provincie.
30176: DIV., - Jubel-Album van het Handelsblad van Antwerpen 1844 - 1944..
41912: DIV., - Le Tiers-Ordre Régulier de Marie pour les Missions d'Océanie.
21208: DIV., - Valkenswaard en het Brabants Volksleven van weleer.
17688: DIV., - Achthonderd Jaar Helvoirt in Vogelvlucht.
8962: DIV., - Brabants, Kwartaaluitgave over Brabantse Taal, Literatuur, Muziek-, Dialect- en Naamkunde. Jaargang 7, Nummer 3..
8960: DIV., - Brabants, Kwartaaluitgave over Brabantse Taal, Literatuur, Muziek-, Dialect- en Naamkunde. Jaargang 1, Nummer 1..
76844: DIV., - Kruisen en Kapellen.
76204: DIV., - Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 120, aflevering 1,2,3,4..
42037: DIV., - Ceremonieel volgens de Roomse Kerkgebruiken ten dienste der Religieuzen Clarissen-Coletinen.
39561: DIV., - De Waarden van het Gildewezen beleven en bewaren. Gildekring Peelland 1985-1995..
8973: DIV., - De Berse. Tijdschrift van Heemkundekring “Den Beerschen Aard” Oost- West- en Middelbeers. Jaargang 1 t/m jaargang 17..
74659: DIV., - Bulletin des Commissions Royales d'Art et d'Archéologie. Sixième Année. Zesde Jaargang [O.a. Cachet d'oculiste romain trouvé à Heerlen, entre Aix-la-Chapelle et Maestricht (Jos. Habets); Le Jubé de la cathédrale de Bois-le-Duc (Ch. Piot , met mooie gravure van het oksaal ); Ancienne tapisserie trouvéé dans la châsse de Saint Landry à Soignies (Chanoine Voisin); Les Arènes sur Snelis (M. Magne); Pierre siglillaire d'oculiste trouvée en Belgique (M. Schuermans); Une inscription dédicatoire troevée à Flémalle (M. Schuermans); Colection Sigillographique (Donny); Explaration de villas belgo-romaines outre Meuse (Schuermans); Anciennes peintures murales de la salle échevinale aux Halles d'Ypres (J. Coppieters); Batailles de Pierre Snayers (Edouard Fétis); Les Peintres Flamands en Espagne (J. Rousseau); L'Hotel de la Châtellenie de Furnes (Ch. Piot); Grande Kermesse de Teniers (Fétis); Roger de le Pasture dit Van der Weyden (A. Pinchart); Portes de Berchem et de Borgerhout, à Anvers (Jean Rousseau)].
1818: DIV., - Heemkronijk Jaargang 18..
5238: DIV., - Organe du Service Provincial de Recherches historiques et folkloriques du la Province de Brabant: Le Folklore Brabançon. Nr. 170..
21459: DIV., - Memoriaal van Harmonie l'Union Fraternelle Zeelst 1871-1971..
76208: DIV., - Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 116, aflevering 1,2,3,4..
3753: DIV., - Brabantse Almanak voor het Jaar 1991. Jaargang 3..
3754: DIV., - Brabantse Almanak voor het Jaar 1992. Jaargang 4..
3755: DIV., - Brabantse Almanak voor het Jaar 1993. Jaargang 5..
6825: DIV., - Gepermeteerd. Jaargang 2. Nummers 5 t/m 8..
5635: DIV., - Annales de la Société Royale d'Archéologie de Bruxelles. Mémoires, Rapports et Documents. Tome 39. [ O.a. Exécution de travaux de caractère artistique. Acquisition et vente d'oeuvres d'art; Mentions relevées les archives des ancien établissements de secour bruxellois; Mentions relatives à Diest ].
121926: DIV., - Verslag betreffende de Reorganisatie van het Vakonderwijs en de Stichting van een Middelbare Technische School te 's-Hertogenbosch.
121921: DIV., - Beknopte Gids voor de Bezoekers aan 's-Hertogenbosch in juni 1927..
999866: DIV., - Jaarboek Oranjeboom. Deel IX..
76110: DIV., - Parade van Nederlandse Rassen.
255411: DIV., - Programma Stadsfeesten Steenbergen 5 Eeuwen Nassaustad 1958..
24464: DIV., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Baarle-Nassau Baarle-Hertog.
38452: DIV., - Brabant Biënnale 1985..
393556: DIV., - Gildefeest Gilde St. Lambertus Vessem 2008..
9768: DIV., - Nota inzake Kulturele Beleid van het Bestuur van de Provincie Noord-Brabant. Deel I Feiten en Systemen. Deel II: Doelstellingen en Organisatie.
178941: DIV., - Kultuur en Censuur. Hilvarenbeek.
74891: DIV., - Holland. Regionaal-Historisch Tijdschrift. Eenentwintigste Jaargang 1989..
77792: DIV., - Boekengids. Algemeen Nederlandsch Bibliografisch Tijdschrift. 2e Jaargang..
76231: DIV., - 25 Jaar C.L.O. Controle. 1934 - 1959..
41773: DIV., - Achter de Muur. Leven en Werk der Capucijnen.
41774: DIV., - Kapucijnen Almanak.
41777: DIV., - Twaalf Capucijnen.
8963: DIV., - Brabants, Kwartaaluitgave over Brabantse Taal, Literatuur, Muziek-, Dialect- en Naamkunde. Jaargang 1 t/m Jaargang 4, Nummer 1 t/m Nummer 16..
37453: DIV., - Schilderkunst in Noord-Brabant na 1945, De eerste Generatie: Vrij en monumentaal Werk.
121955: DIV., - 's-Hertogenbosch. Koninklijke Akademie voor Kunst en Vormgeving 's-Hertogenbosch. Eindexamen.
76519: DIV., - Werkspoor 1827-1952..
37238: DIV., - Vincent van Gogh 1853-1953..
8971: DIV., - Timmers Koerier. Tijdschrift voor Familiegeschiedenis. Jaargang 1 t/m 13..
17412: DIV., - Handelingen van den Gemeenteraad van Tilburg.
12641: DIV., - Bossche Bouwstenen V..
26037: DIV., - In Vuur en Vlam.
260371: DIV., - In Vuur en Vlam.
24303: DIV., - De Vrede van Breda herdacht.
235034: DIV., - Naar School.... tussen Wil en Wet. Geschiedenis van het Basisonderwijs in Baarle.
26788: DIV., - Parochiegids Achel-Centrum.
78103: DIV., - Jaarboek De Vrije Fries Vijf en tachtigste Deel.
36318: DIV., - La Grand' Place de Bruxelles.
36312: DIV., - Voorloopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst. Deel X De Provincie Noordbrabant.
36314: DIV., - Pleidooi voor 's-Hertogenbosch.
36315: DIV., - Een Toekomst voor ons Verleden.
1308: DIV., - Jaarboek van de Oudheidkundige Kring Roosendaal  'De Ghulden Roos' No. 38 t/m 39..
4012: DIV., - Leven naast de Dood; enkele Aspecten van de Bewoning van het Mierlo-Houtse Dekzandplateau gedurende de Ijzer- en Romiense Tijd.
4013: DIV., - Helmonds Heem. jrg. 22. nr. 2..
36701: DIV., - Het Kasteel-Domein van Elzeringen.
42103: DIV., - Kloster Mariawald.
42085: DIV., - Abtei Wedinghausen. Propsteikirche St. Laurentius Arnsberg.
41951: DIV., - Franciskaanse Leefregel.
39376: DIV., - Dit is de Geschiedenis eener Ambachtsgilde in de negentiende Eeuw.
65237: DIV., - Rapport betreffende het Landbouwcrediet in Nederland.
66983: DIV. , - Verslagen aan den Koning / Koningin van de Bevindingen en Handelingen van het Veeartsenijkundig Staatstoezigt / Staatstoezicht in de Jaren. Verslagen aan den Minister van Economische Zaken omtrent de Werkzaamheden van den Veeartsenijkundigen Dienst en den Gezondheidstoestand van den Veestapel. 1871 t/m 1933..
1499: DIV., - Met Gansen Trou. Jaargang 26 tot en met Jaargang 53..
41211: DIV., - 50 Jahre Karmeliter wieder in Mainz 1924-1974..
31776: DIV., - Bijdragen tot de Geschiedenis jrg. 80 afl. 4..
21085: DIV., - Gemeentelijke Herindeling Oirschot en Oost- West- en Middelbeers.
78129: DIV., - Het cultuurhistorisch Argument. Essaybundel.
39006: DIV., - Kunstenaars uit Brabant.
8753: DIV., - Rond 't Hofke. Wijkblad voor alle Inwoners van Oud Tongelre. 36ste Jaargang t/m 36ste Jaargang. 2000, 2001, 2002, 2003..
37004: DIV., - Niel Steenbergen. Veertig Jaar Beeldhouwer.
205867: DIV., - Struycken & Panamarenko.
17841: DIV., - The Spark Papers.
170818: DIV., - Zevende Jaarboek der R.K. Handelshoogeschool. Hoogeschool voor Economische en Sociale Wetenschappen 1933-1934..
170724: DIV., - Zonsverduistering in Tilburg. 11-8-1999. 12:27..
5228: DIV., - Organe du Service Provincial de Recherches historiques et folkloriques du Brabant: Le Folklore Brabançon. Nr. 162..
36068: DIV., - Huldealbum Marinus De Jong.
75274: DIV., - Creatief met Chocolade. Recepten & Ideetjes.
74880: DIV., - Holland. Regionaal-Historisch Tijdschrift. Tiende Jaargang 1978..
74878: DIV., - Holland. Regionaal-Historisch Tijdschrift. Achtste Jaargang 1976..
18634: DIV., - Helmond. Zorgen en Problemen van een Industriestad.
17298: DIV., - Jeugdbundel voor Oranjefeesten Tilburg.
7657: DIV., - De Kleine Meijerij. Jaargang 57..
15249: DIV., - Oss. Stadsgids, Culturele Wegwijzer, Bouwgids 90/91..
1508: DIV., - Met Gansen Trou. Jaargang 8..
1520: DIV., - Met Gansen Trou. Jaargang 20..
1523: DIV., - Met Gansen Trou. Jaargang 23..
76698: DIV., - Het Gezicht van Nijmegen.
1801: DIV., - Heemkronijk Jaargang 1..
18019: DIV., - Boekel, Uden, Veghel .....en verder.
1802: DIV., - Heemkronijk Jaargang 2..
74882: DIV., - Holland. Regionaal-Historisch Tijdschrift. Twaalfde Jaargang 1980..
74881: DIV., - Holland. Regionaal-Historisch Tijdschrift. Elfde Jaargang 1979..
74885: DIV., - Holland. Regionaal-Historisch Tijdschrift. Vijftiende Jaargang 1983..
74886: DIV., - Holland. Regionaal-Historisch Tijdschrift. Zestiende Jaargang 1984..
74890: DIV., - Holland. Regionaal-Historisch Tijdschrift. Twintigste Jaargang 1988..
74889: DIV., - Holland. Regionaal-Historisch Tijdschrift. Negentiende Jaargang 1987..
8600: DIV., - Rond de Schutsboom. Jaargang 12..
8602: DIV., - Rond de Schutsboom. Jaargang 14..
8760: DIV., - Bergen op Zoomsche Courant. Vrijzinnig weekblad voor het Zuiden. Jaargang 66..
8765: DIV., - Bergen op Zoomsche Courant. Protestantsch Weekblad voor het Zuiden. Jaargang 80..
8766: DIV., - Bergen op Zoomsche Courant. Protestantsch Weekblad voor het Zuiden. Jaargang 81..
8767: DIV., - Bergen op Zoomsche Courant. Protestantsch Weekblad voor het Zuiden. Jaargang 82..
8768: DIV., - Bergen op Zoomsche Courant. Protestantsch Weekblad voor het Zuiden. Jaargang 83..
8855: DIV., - Sancta Maria. Kerkelijk Weekblad voor het Bisdom van Breda. 5e Jaargang..
8858: DIV., - Sancta Maria. Kerkelijk Weekblad voor het Bisdom van Breda. 8e Jaargang..
8859: DIV., - Sancta Maria. Kerkelijk Weekblad voor het Bisdom van Breda. 9e Jaargang..
8861: DIV., - Sancta Maria. Kerkelijk Weekblad voor het Bisdom van Breda. 11e Jaargang..
8865: DIV., - Sancta Maria. Kerkelijk Weekblad voor het Bisdom van Breda. 15e Jaargang..
8874: DIV., - Sancta Maria. Kerkelijk Weekblad voor het Bisdom van Breda. 24e Jaargang..
8875: DIV., - Sancta Maria. Kerkelijk Weekblad voor het Bisdom van Breda. 25e Jaargang..
8877: DIV., - Sancta Maria. Kerkelijk Weekblad voor het Bisdom van Breda. 27e Jaargang..
8879: DIV., - Sancta Maria. Kerkelijk Weekblad voor het Bisdom van Breda. 29e Jaargang..
7016: DIV., - Heem Son en Breugel. Jaargang 18..
8812: DIV., - Actum Tilliburgis. Jaargang 12..
74893: DIV., - Holland. Regionaal-Historisch Tijdschrift. Drieëntwintigste Jaargang 1991..
11966: DIV., - Zicht op Brabant. Zo zien Brabanders hun Provincie.
7627: DIV., - De Kleine Meijerij. Jaargang 27..
35074: DIV., - Mensen, Dieren, Dingen in Brabant: eigenlijk zou heel de Wereld Brabant moeten zijn! Brabant is zo fijn! Zo fijn!.
76539: DIV., - Historische Bedrijfsarchieven. Openbare Nuts- en Communicatiebedrijven. Een Geschiedenis en Bronnenoverzicht.
76540: DIV., - Historische Bedrijfsarchieven. Bankwezen. Een Geschiedenis en Bronnenoverzicht.
12600: DIV., - Bossche Bouwstenen (I).
69629: DIV., - Information Storage and Retrieval. Theory and Practice. An International Journal. Volume 7 & 8..
38461: DIV., - Oude Meesters op Doorreis.
70209: DIV., - Akademiedagen van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Deel 4. Voordrachten, gehouden te Middelburg op 8 en 9 mei 1951..
28340: DIV., - Overdracht St-Janstoren Koninginnedag 30 april 1982..
121849: DIV., - Correspondentie in zake het Onderzoek betreffende de Verduistering gepleegd door F.J.A. van Weert als Ontvanger van de Godshuizen en den Algemeene Arme te 's-Hertogenbosch.
121869: DIV., - Programma 6e Nederlandsche Katholiekendag 's-Hertogenbosch.
65789: DIV., - 25 Jaar Openluchtmuseum Bokrijk.
40679: DIV., - Damiaan. Een Heilige voor onze Tijd.
39625: DIV., - Feestgids Jubileum-Gildefeesten Oirschot.
65243: DIV., - Nederlandsche Heidemaatschappij 1888-1928..
8903: DIV., - De Wazerweijen. Register op de Nummers 11-20..
38482: DIV., - Fine Paintings.
74876: DIV., - Holland. Regionaal-Historisch Tijdschrift. Zesde Jaargang 1974..
241998: DIV., - Over Helden, Schurken en Hadewijch. Het Geheugen van een Stad. Deel I Literatuur.
76209: DIV., - Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 115, aflevering 1,2,3,4..
7621: DIV., - De Kleine Meijerij. Jaargang 21..
37708: DIV., - 100 Jaar Het Laatste Nieuws en de Familie Hoste.
40346: DIV., - De Triomf van Maria.
76188: DIV., - Internationale Exlibristentoonstelling. Keuze uit het Internationaal Exlibriscentrum van Sint-Niklaas.
77115: DIV., - Die Heiratsurkunde der Kaiserin Theophanu (972 April 14, Rom).
9861: DIV., - 50 Jaar Herdenking Brabants Gesneuvelden.
77019: DIV., - Standen en Landen / Anciens Pays et Assemblées D'États XLV..
76349: DIV., - Sandwijck bij De Bilt.
43653: DIV,, - Breviarum Romanum ex decreto Sacrosanctie Concilii Tridentini / Commune Sanctorum / Lectiones pro Festis universalis Ecclesiae.
65412: DIV., - Staatszorg voor den Landbouw.
95539: DIV., - Jaarverslag van den Katholieken Nederlandschen Boeren- en Tuindersbond over 1932..
95541: DIV., - Jaarverslag van den Katholieken Nederlandschen Boeren- en Tuindersbond over 1933..
95555: DIV., - Verslag der Ontwikkelingsdagen van den Katholieken Nederlandschen Boeren- en Tuindersbond gehouden op 7, 8, 9 januari 1930 te Roermond.
95554: DIV., - Verslag der Ontwikkelingsdagen van den R.K. Nederlandschen Boeren- en Tuindersbond gehouden op maandag 9 januari, dinsdag 10 januari 1928 te 's-Hertogenbosch.
76342: DIV., - The Grail Magazine Celebrate of prof. Jac. van Ginneken.
41536: DIV., - Uittreksel der Statuten van De Praemonstratenzer Orde ten gebruike van de Lekebroeders.
64463: DIV., - Boerderijen.
9767: DIV., - Praeadviezen. In zake een Welvaartsplan voor de Provincie Noord-Brabant.
8961: DIV., - Brabants, Kwartaaluitgave over Brabantse Taal, Literatuur, Muziek-, Dialect- en Naamkunde. Jaargang 1, Nummer 4..
12635: DIV., - Onderdrukking, Verzet en Bevrijding.
11323: DIV., - Grote Provincie Atlas 1: 25.000 Noord-Brabant/West.
11324: DIV., - Grote Provincie Atlas 1: 25.000 Noord-Brabant/Oost.
18649: DIV., - Helmond rond de Oorlogsjaren 1940-1945..
95585: DIV., - Jaarverslag 1989 Stichting Gezondheidsdienst voor Dieren in Zuid-Nederland.
3733: DIV., - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1970..
706: DIV., - Brabants Heem. Jaargang XXXXVI t/m LVII.
67505: DIV., - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg / Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Deel 116 en 117. 1980 en 1981..
67504: DIV., - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg / Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Deel 111..
71936: DIV., - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg / Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Deel 141. 2005..
66980: DIV., - Verslag aan den Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw over de Werkzaamheden van den Veeartsenijkundigen Dienst en den Gezondheidstoestand van den Veestapel in 1926..
70580: DIV. , - Gelre. Vereeniging tot Beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen Deel LXV .
1524: DIV., - Met Gansen Trou. Jaargang 24..
74661: DIV., - Bulletin des Commissions Royales d'Art et d'Archéologie. Huitième Année. Achtste Jaargang [O.a. La Pierre du diable à Jambes, les-Namur (M. Schuermans); Deux peignes liturgiques provenant de Stavelot (R. Chalon): L'Hotel de Moelenere et Van Dale (ancien refuge de l'abbaye de Tongerloo) à Anvers (O. Génard); Les arts et l'industrie dans le pays de Luxembourg à l'époque gallo-romaine (A. Namur); Cjaussures liturgiques trouvées à Stavelot ( M. Meyers); Nonuments et peintures de Pise. Le Campo Santo (Jean Rousseau); Danse macabre et la fleur de la mort, à la chapelle du cimtière de Binche (Voisin); Inscriptions romaines provenant de l'étranger et recueillies en Belgique (Schuermans); Monographie de l'église de Sait-Quintin, à Hasselt (G.-J. de Corswarem et H. Jaminé); Monument de la famille Bode, à Anvers (XIVe siècle, P. Genard)].
22877: DIV., - Boxmeer Kunst.
9560: DIV., - Nieuwe Markten in het Brabantse Land. Waardecreatie, Ondernemerschap en regionale Ontwikkeling.
76331: DIV., - Kroniek. Lijst van de voornaamste in 1994 t/m 2002 verschenen Boeken en Artikelen op het Terrein van de Nederlandse Geschiedenis.
77885: DIV., - Enquêtecommissie regeringsbeleid 1940-1945. Verslag houdende de Uitkomsten van het Onderzoek. Deel 4 c-II. De Nederlandse Geheime Diensten te Londen. De Verbindingen met het bezette Gebied. Verhoren.
8978: DIV., - Uitgave Heemkundige Kring “Als Ice Can” v.z.w. Arendonk 1979 t/m 1988..
4814: DIV., - Verzameling van Besluiten, Aanschrijvingen en Bekendmakingen van de Provinciale Autoriteiten van Noord-Braband over 1814..
4815: DIV., - Verzameling van Besluiten, Aanschrijvingen en Bekendmakingen van de Provinciale Autoriteiten van Noord-Braband over 1815..
4816: DIV., - Verzameling van Besluiten, Aanschrijvingen en Bekendmakingen van de Provinciale Autoriteiten van Noord-Braband over 1814..
1992: DIV., - Jaarboeken Oranjeboom. Deel XXIII t/m XXXIII.
11971: DIV., - Jaarverslag 1933 van het Gewest-Noordbrabant der Vereenigde Vrijwillige Burgerwachten.
8938: DIV., - Provinciaal Dagblad van Noordbrabant en 's Hertogenbossche Stads-Courant nr. 94. 23 November 1852..
4632: DIV., - Heemschild Jrg. 32..
4638: DIV., - Heemschild Jrg. 38..
7630: DIV., - De Kleine Meijerij. Jaargang 30..
76352: DIV., - Broekhuizen te Leersum.
18718: DIV., - Sociaal Jaarverslag van de Stichting St. Lambertusziekenhuis Helmond.
1881: DIV., - Jaarverslag 1977. Heemkundevereniging 'De Heerlijkheid Heeze-Leende-Zesgehuchten.
74660: DIV., - Bulletin des Commissions Royales d'Art et d'Archéologie. Septième Année. Zevende Jaargang [O.a. Ancien Château de Mons (M. Vincent); Inscriptions romaines trouvées en Belgique (Schuermans); Édifices civils remarquables de la Ville d'Anvers (P. Génard); L'Église d'Antoing (Ch. Piot); Le monument arlonais de Sextus Jucundus (Th. Juste); L'église de St.-Nicolas, à Tourna (C.-J. Voisin)].
39709: DIV., - Zilveren Dienstjubileum mr. J.B. van Spaendonck.
7010: DIV., - Dietsersche Kunstkring Jaarboek 1931. Jaargang 3..
8000: DIV., - Jaarboek Heemkundige Kring Pladella Villa. Deel I t/m Deel XXII..
27600: DIV., - Abdij Postel.
18825: DIV., - Helmond. Brandevoort Masterplan.
1381: DIV., - Jaarboek van de Oudheidkundige Kring Roosendaal  'De Ghulden Roos' No. 62..
170735: DIV., - Tilburg Onderwijsstad. Een Groenboek over de Oude Warande.
4866: DIV., - Provinciaal Blad & Bijblad 1866. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noordbrabant vervat in het Blad & Bijblad van 1866..
4902: DIV., - Provinciaal Blad & Bijblad 1902. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1902..
5767: DIV., - Periodiek Heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale. Nrs. 28-29. Jaargang 17..
7633: DIV., - De Kleine Meijerij. Jaargang 33..
8977: DIV., - Jaarboek Heemkundige Kring “Als Ice Can” v.z.w. Arendonk 2002 t/m Jaarboek 2006..
39004: DIV., - Kunstreisboek voor Nederland Deel IV Zeeland, Noord-Brabant, Limburg.
29665: DIV., - Bibliografie van Dr. F.A. Brekelmans.
10517: DIV., - Van Karrespoor tot Autosnelweg. 's-Hertogenbosch-Eindhoven na 250 Jaar geen Knelpunt meer.
709: DIV., - Brabants Heem. Jaargang XXVIII t/m XXXIV..
21653: DIV., - Programma van de Bevrijdingsfeesten in de Gemeente Oost- West- en Middelbeers.
39508: DIV., - Gildefeest Gilde St. Antonius Abt Vorstenbosch 1639-1989..
39503: DIV., - Kring Maasland. Sint Hubertusgilde Drunen 5 juni 1983..
3752: DIV., - Brabantse Almanak voor het Jaar 1990. Jaargang 2..
5776: DIV., - Periodiek Heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale. Nrs. 46-47. Jaargang 26..
39615: DIV., - 40e Kringgildendag Kring Kempenland Eersel.
73685: DIV., - Montfort - Zijn geestelijke Vorming en Levenswerk: Bijdragen.
3751: DIV., - Brabantse Almanak voor het Jaar 1989. Jaargang 1..
76246: DIV., - Vuga's Alfabetische Plaatsnamengids van Nederland.
76248: DIV., - Bibliografie van Nederlandse Proefschriften. Dutch Theses I 1977..
38488: DIV., - Pronken met andermans Veren. 5 Eeuwen Mode, Mens en Natuur.
37279: DIV., - Vincent van Gogh (1853-1890) Leben und Schaffen.
11223: DIV., - Beheersplan Urkhovense Zeggen Deel I..
170823: DIV., - Elfde Jaarboek der Katholieke Economische Hoogeschool 1937-1938..
67145: DIV., - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie. Deel 52..
74872: DIV., - Inventaires des Archives des Aumones, Compagnies de Charite et petits Hopitaux de Liege.
70208: DIV., - Akademiedagen van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Deel 8. Voordrachten, gehouden te Zwolle op 18 en 19 April 1955..
35053: DIV., - Pennev(r)ucht. Een Bundel Vughtse Poëzie { Vught ].
39518: DIV., - Gildefeesten Alphen N.Br. Handboogschuttersgilde St. Willibrordus.
170848: DIV., - Programma van den IIde Dietsch Academische Leergang 7-12 April 1930 Tilburg..
39960: DIV., - Dr. Jozef Goossenaerts 1882-1963..
5571: DIV., - Ravelyn. Periodiek Heemkundekring De Willemstad Jaargang 21..
5572: DIV., - Ravelyn. Periodiek Heemkundekring De Willemstad Jaargang 22..
22214: DIV., - Een Knoeris wordt Vijftien.
78106: DIV., - Jaarboek De Vrije Fries Acht en tachtigste Deel.
8981: DIV., - De Klopkei. Jaargang 3 t/m jaargang 12..
1525: DIV., - Met Gansen Trou. Jaargang 25..
22218: DIV., - Vliegbasis Volkel. Open Dag 1989. Een Terugblik.
1529: DIV., - Met Gansen Trou. Jaargang 29..
1528: DIV., - Met Gansen Trou. Jaargang 28..
8941: DIV., - Provinciaal Dagblad van Noordbrabant en 's Hertogenbossche Stads-Courant nr. 101. 17 December 1852..
1500: DIV., - Met Gansen Trou. Jaargang 3 tot en met Jaargang 19..
5424: DIV., - Vlaamse Stam: Tijdschrift voor Familiegeschiedenis. Jaargang 24..
26301: DIV., - De Vlijmense Mandenmakerij.
21064: DIV., - Sint Joris bij de Tijd.
75596: DIV., - La Cuisine au Pays de Gambrinus. Les 300 meilleures Recettes de Plats aromatisés a la Bière.
75188: DIV., - Fruitoogstfeesten St. Truiden 2 juli 1950..
26124: DIV., - Een Bos Biesbosch. Een Selectie van denken en werken aan de Biesbosch in onze Tijd.
26127: DIV., - In de Ban van de Biesbosch. Nationaal Park.
4500: DIV., - Heemkundekring 'Maasland Jaarboekje 1979..
41109: DIV., - Edith Stein. Jodin, Geleerde, Carmelites.
41047: DIV., - Lourdes. Pelgrimsboek.
186031: DIV., - Brouwhuis 50 Jaren Kerkdorp.
71805: DIV., - Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek in Nederland. Volume 45..
39007: DIV., - Galerieën rond Van Abbe.
76187: DIV., - Honderd Jaar Neogotisch Stadhuis Sint-Niklaas.
76186: DIV., - Van Muntslag tot Muntschat. Twintig Eeuwen Geldgeschiedenis in het Land van Waas.
355044: DIV., - Verhalen van Dichtbij. Oosterhoutse Vertellingen.
39363: DIV., - Schatten der Vlaamse, Brabantse en Limburgse Schuttersgilden.
21395: DIV., - 70 Jaar Stichting Nieuwe Levenskracht Valkenswaard 1916-1986..
35783: DIV., - Made in Made.
1542: DIV., - Met Gansen Trou. Jaargang 42.
15409: DIV., - Gymnasium St. Norbertus 15e Lustrum 1886-1961..
15423: DIV., - Sint Willibrord 175 Jaar. Een Fanfare waar Muziek in zit.
76492: DIV., - Erfgoedbalans 2009. Archeologie, Monumenten en Cultuurlandschap in Nederland.
1540: DIV, - Met Gansen Trou. Jaargang 40..
76505: DIV., - De Volkskundevragenlijsten 1-58 (1934-1988) van het P.J. Meertens-Instituut.
15290: DIV., - 1001 Nacht.
15306: DIV., - Fundamenten. Historische Krachtvelden in de Stad Oss.
15309: DIV., - Parochie Wederkomst van Christus Ruwaard-Oss.
1531: DIV., - Met Gansen Trou. Jaargang 31..
15312: DIV., - Oss Expositie Stadsontwikkeling.
169533: DIV., - Ambonezen in Nederland.
4502: DIV., - Heemkundekring 'Maasland Jaarboekje 1981..
7256: DIV., - Aachterum... Jaargang 6..
103043: DIV., - Ontwikkelingsplan voor het Katholiek voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs in de Bisdommen Breda en 's-Hertogenbosch.
7301: DIV., - Engelbrecht van Nassau. Kwartaalblad van de Heemkundige Kring Breda. Jrg. 2 t/m 10..
71952: DIV. , - Gelre. Vereeniging tot Beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen. Historisch Jaarboek voor Gelderland. Deel LIII..
39060: DIV., - Quartier des Arts 1967-1972. Cinq Années d'Efforts. A Livres ouverts.
35257: DIV., - Naar Morgen 17..
4893: DIV., - Provinciaal Blad & Bijblad 1893. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1893..
4880: DIV., - Provinciaal Blad & Bijblad 1880. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noordbrabant vervat in het Blad & Bijblad van 1880..
384592: DIV., - Verbeelding in Druk. 9 Kunstenaars uit de Grafische Ateliers Eindhoven en 's Hertogenbosch.
37404: DIV., - Skôn Pertretten.
7632: DIV., - De Kleine Meijerij. Jaargang 32..
378583: DIV., - Gedenkboek Eeuwfeest Aug. Snieders 1825-1925..
17131: DIV., - Officieele Catalogus der Internationale Bakkerijtentoonstelling I.B.A.T. 1930 Tilburg.
384568: DIV., - Gewerveld Ongewerveld. 4 Installaties in 'De Bewaerschole' te Burgh-Haamstede.
7165: DIV., - Sprokkeling. Heemkundige Sprokkelingen tussen Zevenbergen en de Zandvoort. Nummer 15..
11783: DIV., - Waar vestigen in Nederland & Feiten en Cijfers Noord-Brabant.
19732: DIV., - Toelichting op de Plattegrond van de Kom van Veghel, anno 1791..
6494: DIV., - Handelingen Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen. Deel 110. Aflevering 1 en 2. [ o.a. Mechelen en de vroeg 19de-eeuwse Beeldhouwkunst en Architectuur: tussen Traditie en Innovatie; Refugium van Grimbergen te Mechelen; Bart Verscharen; Abbé Felix Boucquéau; Kroniek van Lode Caers; Margaretha van Oostenrijk. }.
73778: DIV., - Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie. Deel 58, 2004..
6918: DIV., - Noordgouw Cultureel Tijdschrift van de Provincie Antwerpen. V-3..
74892: DIV., - Holland. Regionaal-Historisch Tijdschrift. Tweeëntwintigste Jaargang 1990..
38480: DIV., - Collectie van Gerwen-Lemmens.
7648: DIV., - De Kleine Meijerij. Jaargang 48..
11477: DIV., - De Heerlijke Stad.
17021: DIV., - Marktveld, Hart van het oude Vught.
73991: DIV., - Inventaires de Papiers personnels. Goubau, Schuermans, de Brouckère, Kersten, de Trooz, de Sadeleer, Lesaffre.
715: DIV., - Brabants Heem. Jaargang 30 t/m 35..
20871: DIV., - Feest in onze Stad.
74662: DIV., - Bulletin des Commissions Royales d'Art et d'Archéologie. Neuvième Année. Negende Jaargang [ O.a. La colonne de Culembourg à Bruxelles (H. Schuermans); Collection sigillographique (m. Donny); Inscription trouvée'à Hoeylaert (Brabant) (MM Jaminé & H. Schuermans); Les Matronae Cantrusteihiae (H. Schuermans): L'eglise Saint-Jacques à Liëge (chanoine J.-F. Devroye) Les architectes Herman (le vieux) et Dominque Wagemaekere (P. Génard); L'Espagne monumentale et quelgues architectes flamands (Jean Rousseau) ].
76428: DIV., - Van Blok vol Rechten tot Arsenaal vol Wetenswaardigheden. Expositie gewijd aan Archiefzorg en -Beheer in Nijmegen door de Eeuwen heen.
7156: DIV., - Sprokkeling. Heemkundige Sprokkelingen tussen Zevenbergen en de Zandvoort. Nummer 6. 800 Jaar Gaal Een Jaar later. Een Verslag.
3553: DIV., - Jaarboek 1983 Historische Kring Het oude Land van Heusden en Altena.
39705: DIV., - August Sassen 1853 - 1913..
17039: DIV., - Gemeentegids Vught..
17041: DIV., - Groet uit Vucht [Vught].
32083: DIV., - Brussel. Bruxelles. 50ste Verjaring van de Koninklijke Fanfare St. Aloysius Kring. 50me Anniversaire de la Fanfare Royale Cercle St. Louis. 1887-1937..
71089: DIV., - Ons Voorgeslacht. Maandblad van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie. 44e Jaargang.
71090: DIV., - Ons Voorgeslacht. Maandblad van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie. 46e Jaargang.
6: DIV., - Laetus Introitus Brabantiae 1356-1956 Dl. 3. [Artikelenbundel: 'De Blijde Inkomst van 1356 in het Abdijarchief te Tongerlo' (Dr. Milo H. Koyen ); 'De Vrijheidsgedachte in de Blijde Inkomste van 1356' (Mr. Bernard H.D. Hermesdorf; 's-Hertogenbosch en de Blijde Inkomste' (Dr. Louis P.L. Pirenne); 'De Blijde Inkomste en de Opstand tegen Pilips II' (Mr. H. de la Fontaine).].
7048: DIV., - Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire. Bulletin van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Jaargang 48..
170889: DIV., - Tilburg Hart van Brabant.
280491: DIV., - Verzameling der Graf- en Gedenkschriften van de Provincie Antwerpen. Arrondissement Antwerpen. Derde Deel. Antwerpen. Parochiekerken en Kerkhoven. Opschriften der parochiale Kerk van de H. Catharina.
280492: DIV., - Verzameling der Graf- en Gedenkschriften van de Provincie Antwerpen. Arrondissement Antwerpen. Derde Deel. Antwerpen. Parochiekerken en Kerkhoven. Opschriften der parochiale Kerk van den H. Willebrordus.
280493: DIV., - Verzameling der Graf- en Gedenkschriften van de Provincie Antwerpen. Arrondissement Antwerpen. Derde Deel. Antwerpen. Parochiekerken en Kerkhoven. Opschriften der parochiale Kerk van den H. Joseph.
77047: DIV., - Cultuurgeschiedenis in de Nederlanden van de Renaissance naar de Romantiek. Libert Amicorum J. Andriessen s.j., A. Keersmaekers, P. Lenders s.j..
121969: DIV., - Fotoreport Dankbaarheidsreünie Oktober 1985 in 's-Hertogenbosch.
32947: DIV., - Gemeente Opwijk. Koninklijke Harmonie De Volharding 150 Jaar 1838-1988..
25910: DIV., - Rapport inzake de Economisch-Structurele Toestand en hare Ontwikkelingstendenties in de Gemeente Made.
7153: DIV., - Sprokkeling. Heemkundige Sprokkelingen tussen Zevenbergen en de Zandvoort. Nummer 3. Het Ontstaan en Voortbestaan van Toneelvereniging Kunst Adelt.
35810: DIV., - Noordbrabants Schrijversboek 1981..
70210: DIV., - Akademiedagen van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Deel 9. Voordrachten, gehouden te Dordrecht op 3 en 4 April 1956..
45006: DIV., - De Boodschappen van de Vrouwe van alle Volkeren.
6100: DIV., - 't Periodiekske. Jaargang (0) 1 t/m Jaargang 20..
21438: DIV., - Geschenkencatalogus Samenwerkende Fabrikanten Melkhandel.
30063: DIV., - Een Kompas met vele Streken.
74658: DIV., - Bulletin des Commissions Royales d'Art et d'Archéologie. Cinqième Année. Vijfde Jaargang [O.a. Fragment d'un poëme inédit de Pierre de Riga servan à expliquer la signification symbolique de plusieurs anciennes sculptures de la collégiale de Nivelles (André van Hasselt); La descendance apostilique de sainte Anne, triptyque de Quentin Metsys (Ed. Fétis); Jacques de Gerines, batteur de cuivre du XVe siècle, et ses oeuvres (Alexandre Pinchart); Tumulus Hesbaye (H. Schuermans); Anciennes clefs d'ancre de la Ville d'Ypres ].
38522: DIV., - Schilders ter Zee 1952..
38524: DIV., - Vlaamse Expressionisten.
384534: DIV., - Beeldschoon aan de Ley.
27855: DIV., - Gedenkboek St. Lambertuskerk Vessem 1882-1982..
36097: DIV., - 25 Jaar Internationaal Vocalisten Concours ’s-Hertogenbosch.
4702: DIV., - Statistisch Jaarboek Gemeente 's-Hertogenbosch 1983/1984..
1999: DIV., - Jaarboeken Oranjeboom. Deel I t/m LVI..
37456: DIV., - Pierre-Joseph Verhaghen. Overzichtelijke Tentoonstelling.
6767: DIV., - Brabants Kasteel jrg. 17..
35957: DIV., - Het Schelmenfestival. De Teksten.
7240: DIV., - De Spycker. Jaarboek 2004..
65769: DIV., - Wat de Maasbode toen te zeggen had. Uit de Dagen der Bevrijding.
5507: DIV., - Heemkundeblad. Jaargang 7..
44216: DIV., - Pelgrims Onderweg. 100 Jaar Nationale Bedevaarten.
3212: DIV., - Noord-Brabant. Officieel Orgaan van het Economisch Technologisch Instituut voor Noord-Brabant. Jaargang 12..
37429: DIV., - Een Brabantse van Gogh Ervaring.
5908: DIV., - Jaarboek 1988 Heemkundekring Onder Baronie en Markiezaat Sprundel.
20098: DIV., - Kempenland.
70216: DIV., - Akademiedagen van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Deel 11. Voordrachten, gehouden te Groningen op 3 en 4 April 1959..
7810: DIV., - Brieven van Paulus. Nrs. 51 t/m 60. Jaargang 10..
75172: DIV., - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie. Deel 58..
2008: DIV., - Jaarboek Oranjeboom. Deel VIII.
39497: DIV., - St. Jorisgilde Gestel en Blaarthem 1431-1981 Feestgids.
43884: DIV., - Legendarische Bijlelverhalen.
4318: DIV., - Merlet. Jaargang 18..
4895: DIV., - Provinciaal Blad & Bijblad 1895. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1895..
32178: DIV., - Bruxelles, construire et reconstruire Architecture et Aménagement urbain 1780-1914..
20001: DIV., - Jaarboeken Oranjeboom. Deel XII t/m XXVI..
740821: DIV., - Staatscommissie over de Werkloosheid. IX. Eindverslag. X. Bijlagen.
70207: DIV., - Akademiedagen van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Deel 6. Voordrachten, gehouden te Assen 17 en 18 April 1953..
28799: DIV., - Missie Almanak 1952..
2067: DIV., - Jaarboek Oranjeboom 2014. Deel LXVII / 67..
72126: DIV., - Bremisches Jahrbuch Band 85. 2006. In Verbindung mit der Historischen Gesellschaft Bremen.
43732: DIV., - Christkatholische Religioslehre für die reifere Jugend in Volks-Schulen.
77971: DIV., - Nationale Milieuverkenning 1997-2000..
43864: DIV., - 100 Jaar Kromstaf Utrecht.
76859: DIV., - Streekarchivariaat Tiel - Buren - Culemburg. Jaarverslag 1984..
3718: DIV., - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1956-1957..
74027: DIV., - La Graphologie Journal des Autographes 2me & 3me Année 1873 & 1874..
38465: DIV., - Verzamelingen van de openbare Onderstand.
384557: DIV., - Scryption. Een Verzameling.
11796: DIV., - Welvaart en Welzijn. Enkele Aspecten van de Ontwikkeling van N.O.-Brabant en N.-Limburg.
12495: DIV., - 30 Jaar Boschboom Bladeren 1968-1998..
24642: DIV., - Heemkundige Kring Jan uten Houte 1947-1977..
38009: DIV., - Op het Eerste Gezicht. De Collectie Cleveringa.
38007: DIV., - Noordbrabants Museum. Beleidsnota.
12620: DIV., - Bossche Bouwstenen III..
12621: DIV., - Bossche Bouwstenen IV.[Lezingen rondom de Franse tijd ].
43858: DIV., - Assisi illustrierter Kunstführer.
26911: DIV., - Ruimte voor Ontmoeting. Verhaal en Meditatie bij O.L. Vrouw van Den Bosch 2..
32490: DIV., - Anderlecht. 50 Jarig Jubelfeest van het Gemeentehuis. Bestuurlijk Jubileum van HH. De Meersman en Melckmans Schepenen 1904 - 1929. Cinquantenaire de l'Hôtel Communal. Jubilé administratif HH. De Meersman et Melckmans Échivins.
25122: DIV., - Willemstad. Van Prinsenhuis tot Stadhuis.
25072: DIV., - Oud Gastel in vroeger Tijden. Deel 1..
35822: DIV., - Antoine Arnauld 1612-1694 en de Uitgave van zijn Oeuvres 1775-1783..
7011: DIV., - Afdelingsblad N.G.V. West Noord-Brabant. Jaargang 5 t/m Jaargang 12..
12652: DIV., - Den Bosch 200 Jaar geleden.
12653: DIV., - Oorlog '40-'45..
8110: DIV., - Jaarboek 1986/87 Stichting Menno van Coehoorn.
2939: DIV., - Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, over het Jaar 1873..
27858: DIV., - Honderd Jaar St. Trudo-Kerk.
95582: DIV., - Parochiële Cursus R.K.J.B. Encycliek Casti Connubii 31 December 1930, 1e t/m 10e les..
66968: DIV. , - Verslag aan den Koningin van de Bevindingen en Handelingen van het Veeartsenijkundig Staatstoezicht in het Jaar 1913..
66967: DIV. , - Verslag aan den Koningin van de Bevindingen en Handelingen van het Veeartsenijkundig Staatstoezicht in het Jaar 1912..
43086: DIV., - Kathedraal Sint Bavo Haarlem.
7635: DIV., - De Kleine Meijerij. Jaargang 35..
76350: DIV., - Fraeylemaborg te Slochteren.
11159: DIV., - M.I.P. Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Aanvullingsrapport Gebieden met bijzondere Waarden.
78149: DIV., - Zeitschrift des Bergischen Geschichtsvereins. Jahrgang 1918/19..
78150: DIV., - Met eerbiedigende Werking. Opstellen aangeboden aan Prof. Mr. L. J. K. van den Berg.
71392: DIV., - Bremisches Jahrbuch Band 82. 2003. In Verbindung mit der Historischen Gesellschaft Bremen.
30418: DIV., - Merxem Voorheen en Nu. Gedenkboek der Eeuwfeesten van de Koninklijke Harmonie Sint Bartolomeus 1826-1926..
77018: DIV., - Standen en Landen / Anciens Pays et Assemblées D'États XLI..
26944: DIV., - Birgitta van Zweden 1303-1373..
43646: DIV., - De grote Godsdiensten der Wereld.
3001: DIV., - De Koerier van Brabants Heem Jaargang 16..
1824: DIV., - Heemkronijk Jaargang 24..
184662: DIV., - St. Annaziekenhuis in 1982..
198661: DIV., - Heeze/Leende in the Pocket 2005/2006..
76341: DIV., - De Kleine Meijerij. Jaargang 34..
113522: DIV., - Prisma Wegwijzer Noord-Brabant.
270071: DIV., - Maria's Heiligdommen in Nederland en België.
7252: DIV., - Aachterum... Jaargang 2..
7253: DIV., - Aachterum... Jaargang 3..
7254: DIV., - Aachterum... Jaargang 4..
7101: DIV., - Noordbrabants Historisch Nieuwsblad Jrg. 6, 7, 8..
78111: DIV., - Jaarboek De Vrije Fries Drieënnegentigste Deel.
17857: DIV., - Hilvarenbeek Duizend Jaar.
5221: DIV., - Organe du Service Provincial de Recherches historiques et folkloriques du Brabant: Le Folklore Brabançon. Nr. 153, 154, 155, 156..
7250: DIV., - De Spycker. Jaarboek 2003..
121819: DIV., - 's-Hertogenbosch (Nederland).
38473: DIV., - Sphagnum et Lumen. 16 Kunstenaars in het Licht van Brabant.
37414: DIV., - Piet Slager 1871-1938. Aspecten uit het Bossche Verleden.
7644: DIV., - De Kleine Meijerij. Jaargang 44..
27746: DIV., - Kerkelijke Kunst uit het Dekenaat Valkenswaard.
38824: DIV., - Brabantse Pot. Van Poempaaipap en Preirol. Traditionele Brabantse Gerechten en Wetenswaardigheden.
65502: DIV., - Verslag aan den Koning van de Bevindingen en Handelingen van het Veeartsenijkundig Staatstoezigt in Jaren 1871, 1872, 1873..
65503: DIV., - Verslag aan den Koning van de Bevindingen en Handelingen van het Veeartsenijkundig Staatstoezigt in de Jaren 1874, 1875, 1876, 1877..
65504: DIV., - Verslag aan den Koningin van de Bevindingen en Handelingen van het Veeartsenijkundig Staatstoezicht in de Jaren 1903..
6826: DIV., - Gepermeteerd. Jaargang 3. Nummers 9 t/m 12..
6828: DIV., - Gepermeteerd. Jaargang 5. Nummers 17 t/m 20..
4408: DIV., - De Woijstap-Kroniek. Jaargang 8..
37388: DIV., - Hendrik A. de Laat Zeventig Jaar.
76311: DIV., - De Kleine Meijerij. Jaargang 31..
170778: DIV., - 100 Jaar Van Gorp Vouwkartonnages Tilburg 1902 - 2002..
35128: DIV., - Dertig Oirschotse Kindergedichten.
70103: DIV., - Gids van Theologische Bibliotheken in Nederland en Vlaanderen.
70281: DIV., - 30ste Annuarium 1932 der R.K. Studenten in Nederland.
19739: DIV., - Gemeente Veghel Informatiegids.
19740: DIV., - Gemeente Veghel Informatiegids.
7615: DIV., - De Kleine Meijerij. Jaargang 15..
73895: DIV., - Fraay & Korper Electro-Technische Groothandel Amsterdam. Prijscourant 1954/1955..
73902: DIV., - Les Voies antiques de l'Orléanais (Civitas Aurelianorum) 1971..
38460: DIV., - Tentoonstelling Kerkelijk Kunstbezit van Parochie O.L. Vrouw Aarle-Rixtel.
74425: DIV., - Terre de Famille Cooperation er Famille.
2017: DIV., - Jaarboek Oranjeboom. Deel XVII.
66970: DIV., - Verslag aan den Koningin van de Bevindingen en Handelingen van het Veeartsenijkundig Staatstoezicht in het Jaar 1915..
66969: DIV., - Verslag aan den Koningin van de Bevindingen en Handelingen van het Veeartsenijkundig Staatstoezicht in het Jaar 1914..
4325: DIV., - Merlet. Jaargang 25..
67482: DIV., - Stedenspiegel.
77105: DIV., - Konrad Adenauer seine Zeit – sein Werk.
24156: DIV., - De Langeweg naar Oosterhout. De Odyssee van een School.
32460: DIV., - Het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België.
5451: DIV., - Vlaamse Stam: Tijdschrift voor Familiegeschiedenis. Jaargang 27 & jaargang 28..
40584: DIV., - Kerizinen. Erscheinungen und Botschaften.
2015: DIV., - Jaarboek Oranjeboom. Deel XV.
76346: DIV., - Middachten te De Steeg.
76347: DIV., - Het Huys Ten Donck te Ridderkerk.
66486: DIV., - Moderne Wegverbetering in Friesland door Asfaltwegenbouw.
28947: DIV., - Studiedagen Gemert 1952..
31777: DIV., - Bijdragen tot de Geschiedenis jrg. 82..
31778: DIV., - Bijdragen tot de Geschiedenis jrg. 83..
31779: DIV., - Bijdragen tot de Geschiedenis jrg. 83 afl. 3-4..
31906: DIV., - Annales de la Féderation Archéologique & Historique de Belgique. XIIme Congrès Malines.
31907: DIV., - Annales du XIIe Congrès Archéologique & Historique Malines-1897..
37426: DIV., - Antoon Derkinderen 1859-1925..
71599: DIV., - Afstemmen op afstammen genealogische Tentoonstelling.
7827: DIV., - Brieven van Paulus. Nrs. 136 t/m 140. Jaargang 27..
19809: DIV., - Veghel.
35588: DIV., - Zo gezeed zo gespuld.
71798: DIV., - Jaarboek Heemkundevereniging Roerstreek 2003..
11657: DIV., - 150 Jaar Noordbrabants Genootschap 1837-1987..
11667: DIV., - Oranje en Brabant.
6032: DIV., - Eigen Schoon en de Brabander. Jaargang XXXII..
41981: DIV., - Het Klooster TOEN in de Tijd van NU.
41986: DIV., - Wittem. Van rijk Verleden naar levend Heden.
41987: DIV., - Driehonderdvijftig Jaar Minderbroeders te Hasselt 1634-1984..
170834: DIV., - Jaarboek der Katholieke Economische Hogeschool over het Studiejaar 1954-1955..
13124: DIV., - Groene Producten Gids voor de Meierij.
6926: DIV., - Annales de la Société d'Archeologie, d'Histoire & de Folklore de Nivelles & du Brabant Wallon (A.S.N.L.) Tome XXII. [ O.a. Marques sur sigillée du musée archélogique de Nivelles; La franchise de Braine-l'Alleud au moyen âge; Réapperarition... et disparition de vestiges du rempart de Nivelles; Contribution de l'étude de la sculpture gothique tardive dans le Brabant mérional. ].
39017: DIV., - Eindexamencatalogus 1995 Academie St. Joost Breda.
38012: DIV., - In 't bonte Uithangteken.
77891: DIV., - Information Processing & Management. Libaries and Information Retrieval - Systems and Communication Networks. Volume 13..
76074: DIV., - Standaard van de in Nederland erkende Konijnenrassen, Cavia's en kleine Knaagdieren.
4826: DIV., - Provinciaal Blad Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Braband vervat in het Blad..
77892: DIV., - Information Privacy. Integrity, Availability, Security. Volume 2..
6481: DIV., - Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen. Eenentachtigste Boekdeel 1977 [o.a. De grafkelder der Aartsbisschoppen van Mechelen; Blik op het patrimonium van de Mechelse fusiegemeenten; Fonds prof. dr. R. Foncke. ].
15734: DIV., - Gemeentegids Lith 2002 Het Wild Maren Maren-Kessel Kessel Lith Lithoijen Teeffelen Oijen.
6477: DIV., - Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen. Zevenzeventigsten Boekdeel 1ste aflevering 1973 [ o.a. Archeologisch onderzoek van grafkelders in de St-Pieter en Pauluskerk; Bevolkingscijfers van Mechelen; Préliminaires à l'inventaire général des statuettes d'origine mailinoise préumées des XVe et XVIe siècles.].
29534: DIV., - Brabantica.
39362: DIV., - Hoge Gilderaad der Kempen. Reglementen: -Landjuwelen -Gildefeesten -Schietspelen.
35022: DIV., - Brabant dichterlijk belicht.
37412: DIV., - Theodoor van Thulden 1606-1669..
71451: DIV., - Gedenkboek 1912-1937, uitgegeven door de Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten ter gelegenheid van haar vijf en twintig-jarig bestaan op 28 februari 1937..
900050: DIV., - De Kleine Meijerij. Jaargang 9..
19781: DIV., - Veghel. Zo was het in .... 1986..
35064: DIV., - De Zevende. Gedichten en Verhalen.
66976: DIV., - Verslag aan den Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw over de Werkzaamheden van den Veeartsenijkundigen Dienst en den Gezondheidstoestand van den Veestapel in 1921 en 1922..
90099: DIV., - Verzameling der Graf- en Gedenkschriften van de Provincie Antwerpen. Arrondissement Antwerpen. Derde Deel. Antwerpen. Parochiekerken en Kerkhoven. Opschriften van het Kerkhof op den Stuivenberg.
2711: DIV., - De Waterschans. Jaargang 11..
35132: DIV., - Recueil annuel de Poésies de la Société de Littérature de Bruxelles.
38453: DIV., - Grondstof tot nadenken. Metaal.
12650: DIV., - De Bevrijding van 's-Hertogenbosch Oktober 1944..
42635: DIV., - Die Bibel in der Kunst. Miniaturen Zeichnungen Gemälde Skulpturen. Das Alte Testament.
41350: DIV., - Clara in de Nederlanden 1193-1253..
170831: DIV., - Jaarboek der Katholieke Economische Hogeschool over het Studiejaar 1951-1952..
18654: DIV., - Woningbouw Helmond 1916-1928..
71580: DIV., - Joodse Pers in de Nederlanden en in Duitsland, Jüdische Presse in den Niederlanden und in Deutschland (1674-1940).
36327: DIV., - Heemkundekring Paulus van Daesdonk Nieuw-Ginneken.
3300: DIV., - Jaarboek van de Vrijheid en het Land van Geel. Jaarboek 1 t/m 29..
3302: DIV., - Jaarboek van de Vrijheid en het Land van Geel. Jaarboek 2. [o.a. Inventaris van het dekanaal archief; 17e eeuws conclaaf in een Geels archief; Schole van Geel; Scène d'asile; Michiel Vertsraeten; Twee nieuwe orgels van Christiaan Penceler; Een Geelse palmares uit de 18de eeuw; Belangrijke schuur te Geel-Larum; Over de toondichter van het Kempenland; Passieretabel van Ste Dimphna.].
36833: DIV., - Eeuwen Wandtapijt. De historische Ontwikkeling van het Wandtapijt vanaf de 15de Eeuw.
171027: DIV., - Tilburgs Studentencorps St. Olof Elfde Lustrum.
171022: DIV., - Zesde Lustrum van het Tilburgs Studenten Corps Sint Olof.
171026: DIV., - Over Evenwicht. Olof Tiende Lustrum.
97855: DIV., - Rapport betreffende Herziening van de Wapens van Gemeenten en de Instelling van Wapens voor de Dorpen in de Regio Brabant Noordoost.
69563: DIV., - Noveen ter Eere van O.L. Vrouw van den Berg Carmel of van het H. Scapulier.
8518: DIV., - Taxandria. Jaarboek van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van de Antwerpse Kempen. Nieuwe reeks Deel LIX..
272749: DIV., - De Abdij van Averbode.
67619: DIV., - Amsterdam in Tekening / Verzameling Leonhardt.
20171: DIV., - Jaarboek Oranjeboom. Deel XVII..
2018: DIV., - Jaarboek Oranjeboom. Deel XVIII.
105411: DIV., - Jaarverslag Economisch Technologisch Instituut voor Noord-Brabant.
10545: DIV., - Economisch-Statistische Berichten. Speciaalnummer Noordbrabant.
37212: DIV., - 04-50. Fotografieproject Brussel. La Mission photographique à Bruxelles.
242027: DIV., - Bredase Architectuur en Duurzaamheid.
7652: DIV., - De Kleine Meijerij. Jaargang 52 en 53..
67139: DIV., - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographische Bureau. Deel 46..
67140: DIV., - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographische Bureau. Deel 47..
32453: DIV., - Uccle au Temps jadis. Recueil historique et folklorique illustré.
40266: DIV., - Oeuvres Complètes de Sainte Térèse de Jésus Tome I et II..
76886: DIV., - Floreencahier 1858. Eigenaren en Gebruikers Weststellingwerf.
39431: DIV., - Landjuweel Oirschot 1980..
20141: DIV., - Jaarboek Oranjeboom. Deel XIV.
5225: DIV., - Organe du Service Provincial de Recherches historiques et folkloriques du Brabant: Le Folklore Brabançon. Nr. 160..
7024: DIV., - Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire. Bulletin van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Jaargang 24..
5208: DIV., - Organe du Service Provincial de Recherches historiques et folkloriques du Brabant: Le Folklore Brabançon. Nr. 145..
5201: DIV., - Organe du Service Provincial de Recherches historiques et folkloriques du Brabant: Le Folklore Brabançon. Nr. 133..
5203: DIV., - Organe du Service Provincial de Recherches historiques et folkloriques du Brabant: Le Folklore Brabançon. Nr. 141..
5204: DIV., - Organe du Service Provincial de Recherches historiques et folkloriques du Brabant: Le Folklore Brabançon. Nr. 142..
5206: DIV., - Organe du Service Provincial de Recherches historiques et folkloriques du Brabant: Le Folklore Brabançon. Nr. 144..
7601: DIV., - De Kleine Meijerij. Jaargang 1 t/m Jaargang 32..
2012: DIV., - Jaarboek Oranjeboom. Deel XII.
18463: DIV., - Strabrecht College Geldrop 25 Jaar 1974-1999..
21542: DIV., - De Basisschool van Dichtbij bekeken.
27278: DIV., - 'Waer een Paradis' Kloosterleven in Brabant na de Reformatie.
3800: DIV., - Heemspiegel. Jaargang 13 t/m Jaargang 15..
90083: DIV., - Ethnologia Flandrica. Jaarboek van de Leuvense Vereniging voor Volkskunde. 22..
17557: DIV., - Tilburg moderne Industriestad.
17559: DIV., - Tilburg.
4413: DIV., - De Woijstap-Kroniek. Jaargang 13..
41992: DIV., - Dit is Montserrat. Een Gebergte / Een Heiligdom / Een Klooster / Een geestelijke Gemeenschap.
1519: DIV., - Met Gansen Trou. Jaargang 19..
12061: DIV., - De Brabantse Leeuw. Jaargang 6.[O.a. Cleynael; Dirk van Nuyssenborch; Laane; Nispen tot Sevenaer; Van der Hoeven; Mutsart; familie Berings; Allard; Van Heeswyck; Ooms van Jeroen Bosch; Luytelaer; Zuster van Jeroen Bosch; Van Boechem; Verhoeven te Schijndel; Diddens; Poortes van Sint Oedenrode; Johannes Loeff; Cloootwijck; Muylwijck; geslacht Lips; Speekenbrink; Rottenberg of Rottenburg; Van Engelen alias de Waal; Van Will; Van Houtert ].
12071: DIV., - De Brabantse Leeuw. Jaargang 7..
19862: DIV., - Gemeentegids Deurne 1988-1989..
198625: DIV., - Nederwetten Vroeger en Nu. 750 Historie in Woord en Beeld.
18687: DIV., - Gedenkboek Marinus van Hout Burgemeester van Helmond 1913-1937..
31022: DIV., - Miscellanea Moralia in Honorem eximii Domini Arthur Janssen.
31023: DIV., - Gedrag, dynamische Relatie en Betekeniswereld. Liber Amicorum prof. J.R. Nuttin.
170761: DIV., - Verslagboek der Derde R.K. Paedagogische Week van de R.K. Leergangen, Tilburg gehouden 17, 18 en 19 Augustus 1925..
170762: DIV., - Verslagboek der Zesde R.K. Paedagogische Week van de R.K. Leergangen, Tilburg gehouden 24, 25 en 26 Augustus 1931..
170763: DIV., - Verslagboek der Zevende R.K. Paedagogische Week van de R.K. Leergangen, Tilburg gehouden 21, 22 en 23 Augustus 1933..
170764: DIV., - Verslagboek der Negende R.K. Paedagogische Week van de R.K. Leergangen, Tilburg gehouden 16, 17 en 18 Augustus 1937..
170765: DIV., - Verslagboek der Tiende R.K. Paedagogische Week van de R.K. Leergangen, Tilburg gehouden 21, 22 en 23 Augustus 1939..
122017: DIV., - Uw Stad ’s-Hertogenbosch.
7159: DIV., - Sprokkeling. Heemkundige Sprokkelingen tussen Zevenbergen en de Zandvoort. Nummer 9. Herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog.
106331: DIV., - Het Bedrijf der N.V. Provinciale Noordbrabantsche Electriciteits-Maatschappij.
67485: DIV., - Jaarboekje van Oud-Utrecht 1944..
67488: DIV., - Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Heimatschutz. Jahrgang 1951. Aachen zum Jahre 1951..
67492: DIV., - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg / Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Deel 126..
67493: DIV., - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg / Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Deel 114..
67494: DIV., - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg / Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Deel 113..
67495: DIV., - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg / Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Deel 112..
67496: DIV., - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg / Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Deel 103 en 104. 1967 en 1968..
67497: DIV., - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg / Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Deel 102..
67498: DIV., - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg / Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Deel 141..
67500: DIV., - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg / Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Deel 86 en 87. 1950 en 1951..
15721: DIV., - 50 Jaar EHBO Berghem 1953-2003..
19991: DIV., - Mariahout 50 1933-1983..
241997: DIV., - Over Helden, Schurken en Hadewijch. Het Geheugen van een Stad. Deel II Beeldende Kunst..
5769: DIV., - Periodiek Heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale. Nrs. 32-33. Jaargang 19..
5770: DIV., - Periodiek Heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale. Nrs. 34-35. Jaargang 20..
5768: DIV., - Periodiek Heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale. Nrs. 30-31. Jaargang 18..
66979: DIV., - Verslag aan den Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw over de Werkzaamheden van den Veeartsenijkundigen Dienst en den Gezondheidstoestand van den Veestapel in 1925..
256724: DIV., - Het bezwijken van een Olieopslagtank op het Terrein van de Amercentrale te Geertruidenberg op 27 december 1970..
2968: DIV., - Brabants Jaarboek 1949. (Over o.a. Het Middeleeuws Kasteel te Heusden; De Brabantse Schuttersgilden en Berne aan de Tweesprong. Nieuwe reeks der handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant.).
11123: DIV., - Vrijwillige Weidevogelbescherming Noord-Brabant. Jaarverslag 1998..
27366: DIV., - Sint Barbaradal op de Eikendonk te Den Dungen.
39537: DIV., - Om en Rond de Kruisbooggilden. Juwelen, Wapens, Dokumenten.
32075: DIV., - Annuaire des Anciens Elèves du Collège Saint-Michel. 1906-1990..
24361: DIV., - Breda heeft het....!.
377036: DIV., - De Nacht van het Boek.
2009: DIV., - Jaarboek Oranjeboom. Deel IX.
3905: DIV., - De Rosdoek nr. 1 t/m nr. 124..
16857: DIV., - Meubelfabriek Oisterwijk.
67146: DIV., - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie. Deel 53..
75840: DIV., - Königlicher Verein Das Niederländische Rindvieh-Stammbuch.
71427: DIV., - The Screaming Eagle. Airborne March - April 1978..
30087: DIV., - Letterkundig Leven te Antwerpen. Een Prentenboek.
95572: DIV., - Een Handreiking. Duurzaam Platteland in Brabant.
32060: DIV., - Cinquantième Anniversaire de la Fondation de l'École Normale Émile André. Aperçu historique.
32065: DIV., - Commémoration du Centenaire de l'Enseignements Moyen de la Ville de Bruxelles 1851-1951..
173631: DIV., - Tilburg Onderwijsstad.
173633: DIV., - Tilburg Onderwijsstad. Onderwijsstad Tilburg 71 - 72..
11600: DIV., - De Brabantse Stad.
26950: DIV., - Ontmoetingen. Frater Andreas.
10550: DIV., - De Balans van 225 Jaar.
41141: DIV., - Begegnung mit Pater Josef Kentenich im Pater-Kentenich-Haus auf Berg Schönstatt.
6524: DIV., - Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring voor Leuven en Omgeving. Deel XXIV..
39855: DIV., - Los uit het Zadel. Beschouwingen van veertien Decanen b.g.v. het Afscheid van prof. dr. L.F.W. de Klerk als Rector Magnificus van de Katholike Universiteit Brabant.
70081: DIV., - Jaarboek van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen 1915 & 1916..
7008: DIV., - Heemkundig Jaarboek Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant. Jaargang 4..
70080: DIV., - Jaarboek van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen 1913 & 1914..
2045: DIV., - Jaarboek Oranjeboom. Deel XLV.
198555: DIV., - Dertig Jaar Bedrijfsgezondheidszorg in het Gewest Helmond.
198557: DIV., - Erp in oude Ansichten, waarin ook enkele Afbeeldingen van Boerdonk en Keldonk.
198558: DIV., - Erp in oude Ansichten, waarin ook enkele Afbeeldingen van Boerdonk en Keldonk.
67541: DIV., - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg / Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Deel 90 en Deel 91. 1954 en 1955..
67542: DIV., - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg / Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Deel 94 en Deel 95. 1958 en 1959..
67543: DIV., - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg / Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Deel 134 en Deel 135. 1998 en 1999..
38542: DIV., - Brabant wederzijds. Sculpturen en Schilderijen van 12 jonge Kunstenaars uit Brabant en Noord-Brabant.
67746: DIV., - Jaarboekje 1983 van het Oudheidkundig Genootschap 'Niftarlake'.
3241: DIV., - Noord-Brabant. Officieel Orgaan van het Economisch Technologisch Instituut voor Noord-Brabant. Speciaalnummer 25 Jaar E.T.I..
6966: DIV., - Provinciaal Blad van Noord-Brabant 1965..
12191: DIV., - De Viering van het Diamanten Verjaringsfeest der Koninklijke Harmonie 's-Hertogenbosch 4 t/m 27 Juni 1954..
16556: DIV., - Gemeentegids Boxtel 2002-2003..
90009: DIV., - De Brabantse Leeuw. Jaargang 1..
11791: DIV., - Statistisch Zakboek Provincie Noord-Brabant 2001..
66977: DIV. , - Verslag aan den Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw over de Werkzaamheden van den Veeartsenijkundigen Dienst en den Gezondheidstoestand van den Veestapel in 1923..
256744: DIV., - Afscheid van de Gerardus Majellaschool Dongen.
12772: DIV., - Godshuizen Jaarverslag 1988. Werken aan Verandering.
12807: DIV., - Beeldenstorm in Den Bosch.
202311: DIV., - Gemeentegids Eersel 2014-2015..
7163: DIV., - Sprokkeling. Heemkundige Sprokkelingen tussen Zevenbergen en de Zandvoort. Nummer 13. Heuvels op de Hei.
43753: DIV., - Het Kinder-Kerstboek no. 4..
41213: DIV., - Carmel 100 Jaar in Twente. Zenderen 1855-1955..
7044: DIV., - Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire. Bulletin van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Jaargangen 43 en 44..
35743: DIV., - Brabant op z'n breedst. Jubileumuitgave 200 Jaar Brabant.
13799: DIV., - Parochie St. Lambertus Engelen 1933 - 1983..
71105: DIV., - Jaarbericht no. 7 van het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap Ex Oriente Lux, 1940..
198644: DIV., - Volksmondigheden. Volksverslag over eigen Verleden.
10583: DIV., - Gedenkboek t.g.v. het 12 1/2 Bestaan van den Bosschen Diocesanen Werkliedenbond.
66284: DIV., - Verslag aan de Koningin van de Bevindingen en Handelingen van het Geneeskundig Staatstoezicht in het Jaar 1897..
2021: DIV., - Jaarboek Oranjeboom en Registers. Deel XXI.
7242: DIV., - De Spycker. Jaargangen 41 en 42..
2039: DIV., - Jaarboek Oranjeboom. Deel XXXIX.
7054: DIV., - Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire. Bulletin van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Jaargang 54..
16557: DIV., - Gemeentegids Boxtel 1998-1999..
16555: DIV., - Gemeentegids Boxtel 1996..
16588: DIV., - Gemeente Boxtel Gemeentegids 1987-1988..
6940: DIV., - Oud Nieuws. Jaargang 26. Nrs. 78, 79, 80..
32029: DIV., - Tableaux didactiques relatifs à l'Histoire de Bruxelles.
7058: DIV., - Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire. Bulletin van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Jaargang 58..
2967: DIV., - Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, over het Jaar 1944-1947. [o.a. De H. Kruislegende en de Denensage van Breda; Het Slot te Rijswijk in het Land van Altena; Bibliographie van Noord-Brabant.].
31502: DIV., - Luister en Rampspoed van Mechelen te Tijde van Rembert Dodoens 1585-1985..
66281: DIV., - Verslag aan de Koningin-Weduwe, Regentes van de Bevindingen en Handelingen van het Geneeskundig Staatstoezicht in het Jaar 1894..
66280: DIV., - Verslag aan de Koningin-Weduwe, Regentes van de Bevindingen en Handelingen van het Geneeskundig Staatstoezicht in het Jaar 1893..
66279: DIV., - Verslag aan de Koningin-Weduwe, Regentes van de Bevindingen en Handelingen van het Geneeskundig Staatstoezicht in het Jaar 1892..
43675: DIV., - Handboek voor de Aartsbroederschap de Heilige Familie Jesus, Maria, Joseph. Tekst en Melodiën.
67539: DIV., - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg / Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Deel 92 en Deel 93. 1956 en 1957..
67535: DIV., - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg / Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Deel 129..
67538: DIV., - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg / Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Deel 139..
67149: DIV., - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie. Deel 56..
67150: DIV., - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie. Deel 57..
67151: DIV., - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie. Deel 58..
67152: DIV., - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie. Deel 59..
67153: DIV., - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie. Deel 60..
362532: DIV., - SPOENK 9. Boek of Plek. Legitimatieproblemen in Architectuur en Stedebouw.
362533: DIV., - Architectuurprijs Gemeente Eindhoven 1999..
205901: DIV., - Open Monumentendag 2004..
241935: DIV., - Teteringen Dorp tussen Zandgrond en Polder.
12737: DIV., - Het Kruithuis te 's-Hertogenbosch.
26481: DIV., - 25 Eeuwen in Vogelvlucht. Heerlijkheid Onsenoort. Abdij Mariënkroon. Mariapoli Mariënkroon.
40468: DIV., - Un Étrange bonheur. Lettres du Père Damien lépreux (1885-1889).
5220: DIV., - Organe du Service Provincial de Recherches historiques et folkloriques du Brabant: Le Folklore Brabançon. Nr. 156..
7006: DIV., - Heemkundig Jaarboek Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant. Jaargang 1..
27269: DIV., - Markant Punt.
37036: DIV., - Beelden in Padua.
15028: DIV., - Een Onderzoek naar de Middenstand in een Plattelandsgebied van Noord-Brabant. Haps - Mill en St. Hubert -Schayk - Wantoy - Zeeland.
12836: DIV., - 's-Hertogenbosch Herdenking 750-jarig Bestaan. Juli 1935..
9689: DIV., - Jaarverslag Roomsch-Katholieke Jonge Boerenstand. 1 januari 1958 - 1 september 1959..
1207: DIV., - De Brabantse Leeuw. Jaargang 7..
170816: DIV., - Vijfde Jaarboek der R.K. Handelshoogeschool. Hoogeschool voor Economische en Sociale Wetenschappen 1931-1932..
170815: DIV., - Vierde Jaarboek der R.K. Handelshoogeschool 1930-1931..
170814: DIV., - Derde Jaarboek der R.K. Handelshoogeschool 1929-1930..
170736: DIV., - Lustrumboek 1918-1968. R.K. Studentenvereniging Sint Leonardus Tilburg.
24628: DIV., - Etten-Leur de Plaats waar wij wonen.
75778: DIV., - Speculum: A Journal of Medieval Studies. Volume 87, No. 1 (January 2012)..
1550: DIV., - Met Gansen Trou. Jaargang 50..
7013: DIV., - De Pottenkijker. Jaargang 3 & 4..
1210: DIV., - De Brabantse Leeuw. Jaargang 10..
20891: DIV., - De Technische Hogescholen Delft, Eindhoven. Twente.
21121: DIV., - Brabantia Jaargang 11 [o.a. Gedenkteken Antoon Coolen; Fortificatiewerken in Noord-Brabant; Pater van den Elsen; Autosnelweg Oirschot-Eindhoven; Jan Elemans; Landjuweel te Boekel; Alphons Diepenbrock; Middeleeuws Kerkje te Oirschot; Martien Coppens; t'Serclaes; Nieuwe raadhuis te Best. ].
90074: DIV., - De Brabantse Leeuw. Jaargang 2..
90068: DIV., - Tilburg.
90066: DIV., - Brabantse Almanak voor het Jaar 1993. Jaargang 5..
90062: DIV., - Bibliografische Tentoonstelling betreffende Vincent van Gogh (1853-1890).
90060: DIV., - Jaarboek Oranjeboom. Deel VI..
90059: DIV., - De Brabantse Leeuw. Jaargang 4..
90058: DIV., - De Brabantse Leeuw. Jaargang 3 + 4..
90057: DIV., - Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire. Bulletin van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Jaargang 20 t/m 61..
90044: DIV., - Verzameling kostbare Werken.
18766: DIV., - Uit de School geklapt. Feestuitgave van de Academie van het St. Carolus-Borromeus-College (R.K. Hoogere Burgerschool en Middelbare Handelsdagschool) te Helmond.
8867: DIV., - Sancta Maria. Kerkelijk Weekblad voor het Bisdom van Breda. 17e Jaargang..
8864: DIV., - Sancta Maria. Kerkelijk Weekblad voor het Bisdom van Breda. 14e Jaargang..
8863: DIV., - Sancta Maria. Kerkelijk Weekblad voor het Bisdom van Breda. 13e Jaargang..
8763: DIV., - Bergen op Zoomsche Courant. Vrijzinnig Weekblad voor het Zuiden. Jaargang 69..
8762: DIV., - Bergen op Zoomsche Courant. Vrijzinnig Weekblad voor het Zuiden. Jaargang 68..
8756: DIV., - De Vierschaer. Jaargang 4..
6999: DIV., - De Gulden Passer. Le Compas d'Or. 30e Jaargang t/m 63e Jaargang..
7000: DIV., - Noordbrabant. Wetenschappelijk Tijdschrift. Jaargang 1. [o.a. Gerard Abrahams, bijgenaamd Lekkerbeetje; Nog iets over het gesmeed Ijzeren Stuk geschut genaamd Stuergwewalt; Huis Grobbendonk; Ruikende gagel; Handboog-Schutterij te 's-Hertogenbosch; Gilden te Breda; Ooijevaar; banken van leening in derselver Oorsprong en vestiging vooral die te 's-Hertogenbosch; Vruchtelooze aanslag van Graaf Philips van Hohenloo op 's Hertogenbosch in 1585; Aalburg. Eene kleine bijdrage tot de oudheidkennis van Noordbrabant; Rivier de Aa, als middel van vervoer en van uitwatering; Ontginning der Heidevelden in het zuidwestelijk gedeelte van Noordbrabant, door middel van het water uit de Schelde; Chistophorus van Vladeracken; Het Dorp Vught; Kartuizers; De nieuwe shouwburg en concertzaal te 's Hertogenbosch; Geschiedkundige bijdrage tot de Rivier de Dieze..
4872: DIV., - Provinciaal Blad & Bijblad 1872. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noordbrabant vervat in het Blad & Bijblad van 1872..
69895: DIV., - Liber Memorialis Emile Cornez.
7014: DIV., - D'n Tesnuzzik. Jaargang 17..
9752: DIV., - Praeadviezen ter concretisering van een Welvaartsplan voor de Provincie Noord-Brabant. Deel 2..
41356: DIV., - Familie-Gedenkstukken der Zusters Clarissen-Coletienen.
7634: DIV., - De Kleine Meijerij. Jaargang 34..
31546: DIV., - Jubelfeesten Hanswijk 1000..
31547: DIV., - De Habsburgers & Mechelen.
3161: DIV., - Bijdragen tot de Geschiedenis jrg. 61 [o.a. Inhoud der rekeningen van de Brabantse algemeen ontvangerij (1430-1440); Werd Petrus a Thimo's Historia Brabantiae diplomatica toch in Dietse verzen vertaald?; Brabanders aan de rechtsuniversiteit van Orleans (1444-1546). Een socio-professionele studie, met naamlijsten].
31631: DIV., - Bijdragen tot de Geschiedenis jrg. 63  / Liber Alumnorum Karel van Isacker S.J. [o.a. Bibliografie van prof. dr. Karel van Isacker; Taalgebruik in de oorkonden van Hertog Jan I 91267-1294) en Hertog Jan II (1294-1312) van Brabant; Heer Everzwijn. Oorlogspoëzie in Brabant in de 14de eeuw; Hennen van Merchtenen en de Bourgondische opvolging in Brabant; Middeleeuwsse bankgeschiedenis volgens prof. Raymond de Roover; Stadsomwalling van Breda: de eerste toepassing van het gebastioneerd vestingstelsel in de Nederlanden (1531-1547) ; Bevoorrading en de bezoldiging der troepen in dienst van de Spaanse monarchie in de Zuidelijke Nederlanden; Antwerpse stadboden; 1617-1797: 180 wonen in het Sint-Elisabethbegijnhof te Gent; Suikerraffinarderij Cels, Aerts en Compagnie (1760-1806); Lodewijk Joachim Vleeschouwer; Milieuverontreinigingdoor de industrie omstreeks het midden der 19e eeuw ].
90076: DIV., - De Brabantse Leeuw. Jaargang 25..
70117: DIV., - Akademie-Dagen van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Deel II. Voordrachten, gehouden te Leeuwarden op 30 en 31 maart 1948..
70385: DIV., - Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek in Nederland. Jaargang IV. December..
26151: DIV., - Over de Hartslag van het Nationaal Park De Biesbosch..
18445: DIV., - Het Groenboek Genoenhuis en Gijzenrooi.
68958: DIV., - In Lichterlaaie een Beeld van de Brandweer in Nederland.
67448: DIV., - Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap. Deel 67 t/m Deel 80..
67449: DIV., - Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap. Deel 81 t/m Deel 84..
67450: DIV., - Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap. Deel 85 t/m Deel 89..
67451: DIV., - Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap. Deel 67 t/m Deel 89..
67453: DIV., - Deutscher Heimatbund. Jahrbund 1962/1963..
67458: DIV., - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg / Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Deel 119..
67459: DIV., - Restauratie van de Grote- of St. Laurenskerk Rotterdam.
67461: DIV., - Rheinische Heimatpflege. Neue Folge. Jrg. 2 t/m 21..
72110: DIV., - Santiago de Compostela; 1000 jaar Europese Bedevaart.
66274: DIV., - Verslag aan den Koning van de Bevindingen en Handelingen van het Geneeskundig Staatstoezicht in het Jaar 1888..
75782: DIV., - Koninklijke Belgische Commissie voor Volkskunde. Vlaamse Afdeling. Jaarboek XVIII t/m XLVI. Jaarboek 28 t/m 46..
31541: DIV., - Conscience achterna op het Stadsarchief. De Bronnen van zijn historische Romans.
20191: DIV., - Jaarboek Oranjeboom. Deel XIX..
70213: DIV., - Akademiedagen van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Deel 14. Voordrachten, gehouden te Middelburg op 27 en 28 April 1962..
70212: DIV., - Akademiedagen van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Deel 15. Voordrachten, gehouden te Maastricht op 25 en 26 April 1963..
272635: DIV., - Gedenkboek bij het Eeuwfeest van de Congregatie der Broeders van O.L. Vrouw van Lourdes 1830-1930..
70211: DIV., - Akademiedagen van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Deel 16. Voordrachten, gehouden te Leeuwarden op 3 en 4 April 1964..
37392: DIV., - Van Gogh in Brabant. Schilderijen en Tekeningen uit Etten en Nuenen.
9572: DIV., - Verslag Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond over de Jaren 1982 en 1983..
272636: DIV., - Gedenkboek bij het Eeuwfeest van de Congregatie der Broeders van O.L. Vrouw van Lourdes 1830-1930..
7032: DIV., - Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire. Bulletin van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Jaargang 32..
70319: DIV., - Economische Wetenschap en economische Politiek.
2020: DIV., - Jaarboek Oranjeboom. Deel XX.
20200: DIV., - Vrijheid aan de Run.
7042: DIV., - Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire. Bulletin van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Jaargangen 40, 41, 42..
17536: DIV., - Tilburg Muzikale Wereldshow 1953..
10150: DIV., - Kom een Pijpke buurten. Achtergronden en Geschiedenis van Kleipijpen gevonden in Vessem, Wintelre en Knegsel.
170871: DIV., - Boeren in de Stad.
27010: DIV., - Beeld van Genade.
27026: DIV., - Wees Gegroet. Verhaal en Meditatie bij O.L. Vrouw van Den Bosch.
38683: DIV., - Op Bezoek bij... Petit & Fritsen N.V. Klokkengieterij sinds 1660 Aarle-Rixtel Holland.
20013: DIV., - De recreatieve en toeristische Mogelijkheden van de Kempen.
33928: DIV., - Vorselaar Vroeger.
71914: DIV., - Jaarboek Heemkundevereniging Roerstreek 2002..
21161: DIV., - Brabantia Jaargang 14 [o.a. Hervormd Kerkje Engelen; Ward Ruyslinck; Ton Smits; Hendrik Wiegersma; Brabant op aardgas; De Swaen Geertruidenberg;  Velpse ruïnekerkje hersteld; Heusden gaat oude glorie herstellen; Genneper watermolen. ].
26211: DIV., - Uit de School geklapt.
22600: DIV., - Schets van de Geschiedenis van Cuyk en Feestgids t.g.v. de Viering van het 20ste Eeuwfeest der Gemeente.
75777: DIV., - Speculum: A Journal of Medieval Studies. Volume 87, No. 2 (April 2012)..
90022: DIV., - Jaarboek Oranjeboom. Deel XXII..
27471: DIV., - Fraters van Tilburg. Een Passie voor Barmhartigheid.
67358: DIV., - Zuid-Hollandse Studiën Deel VIII..
67352: DIV., - Zuid-Hollandse Studiën Deel IV..
67353: DIV., - Zuid-Hollandse Studiën Deel II..
67357: DIV., - Zuid-Hollandse Studiën Deel IX..
70119: DIV., - Akademiedagen van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Deel 22. Voordrachten, gehouden te Amsterdam 15 en 16 april 1971..
95556: DIV., - Studiedagen van de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond gehouden op Dreakenburgh van 7 t/m 10 januari 1947..
1408: DIV., - De Vlasbloem. Helmonds Historisch Jaarboek voor Helmond nr. I t/m III..
1410: DIV., - De Vlasbloem. Helmonds Historisch Jaarboek. nr. 12..
70877: DIV., - Tijdschrift derMaatschappij van Nijverheid. Jaargang 1903 & 1904..
70863: DIV., - Nederland's Adelsboek 17e Jaargang.
71400: DIV., - Jaarboek Heemkundevereniging Roerstreek 2004..
71396: DIV., - Bremisches Jahrbuch Band 84. 2005. In Verbindung mit der Historischen Gesellschaft Bremen.
71395: DIV., - Bremisches Jahrbuch Band 81. 2002. In Verbindung mit der Historischen Gesellschaft Bremen.
10511: DIV., - Weg en Verkeer, Gevangenpoort.
10513: DIV., - 100 Jaar Provinciale Waterstaat Noord-Brabant 1876-1976..
707: DIV., - Brabants Heem. Jaargang IIL t/m L.
71307: DIV., - Nijmeegs Katern. Het Hertogdom herleeft. Gelredag 2007. Vereniging Gelre / Numaga. (= Jaargang 21 - Speciale Uitgave)..
1405: DIV., - De Vlasbloem. Helmonds Historisch Jaarboek voor Helmond nr. I t/m IV..
8212: DIV., - De Schuttersgilden. Jaargang 1..
711: DIV., - Brabants Heem. Jaargang XXXIV t/m XL.
71167: DIV., - L'Action de l'Armée Belge pour la Défense du Pays et le Respect de sa Neutralité (Rapport du Commandement de l'Armée) Période du 31 juillet au 31 décembre 1914..
8211: DIV., - De Gildetrom. Jaargang 37 t/m Jaargang 38..
8210: DIV., - De Gildetrom. Jaargang 24..
8208: DIV., - De Gildetrom. Jaargang 49 t/m Jaargang 52..
8207: DIV., - De Gildetrom. Jaargang 46 t/m Jaargang 47..
8201: DIV., - De Gildetrom. Jaargang 28 t/m Jaargang 29..
8105: DIV., - Jaarboek 1975. Stichting Menno van Coehoorn.
7911: DIV., - De Iechtetrekker. Jaarboek Heemkundekring Huijbergen Jaarboek 1 t/m 12. 1982 t/m 1993..
7825: DIV., - Brieven van Paulus. Nrs. 126 t/m 130. Jaargang 25..
7777: DIV., - Gemerts Heem Jrg. 32..
7779: DIV., - Gemerts Heem Jrg. 42..
71097: DIV., - Alcoholisme en Drankbestrijding. Beschouwingen rondom de Sobriëtas Beweging.
70932: DIV., - Akademiedagen van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Deel 15. Voordrachten, gehouden te Maastricht op 25 en 26 April 1963..
235026: DIV., - Museum Dongha Heem. Documentatiemap.
235027: DIV., - Voor hete Vuren. Een Beschouwing over West-Brabant tegen de Achtergrond van het nieuwe Ontwikkelingsplan.
22675: DIV., - Bond voor de Rundveehouderij van de NCB Land van Cuijk 1913 - 1988..
222922: DIV., - Feestgids ter gelegenheid van het 650-jarig bestaan der Gemeente Boekel. 1313-1963..
222923: DIV., - Feestgids ter gelegenheid van het 650-jarig bestaan der Gemeente Boekel. 1313-1963..
242003: DIV., - Wie woonde waar in 1876? Adresboek Breda inclusief Ginneken, Princenhage en Teteringen.
242013: DIV., - Breda op Papier. Bredanaars over Breda.
19938: DIV., - Son en Breugel 1944-1994 Vrij.
22832: DIV., - Ruimte voor Herinnering in de Noordelijke Maasvallei.
22352: DIV., - Gemeentegids Ravenstein. Nieuwe Brug naar de Toekomst.
17014: DIV., - Lunetten. Moluks Dorp in Nederland. Kampong Maluku di Negeri Belanda.
11693: DIV., - Om door te geven.
7102: DIV., - Noordbrabants Historisch Nieuwsblad. Jrg. 11 t/m jrg. 12..
71015: DIV., - The Leader's View on te Rural World in Portugal. Leader II Experience.
7107: DIV., - Noordbrabants Historisch Nieuwsblad. Jrg 7..
1203: DIV., - De Brabantse Leeuw. Jaargang 3..
22526: DIV., - De Slag om Overloon.
3402: DIV., - Provinciale Commissie voor Geschiedenis en Volkskunde. Provincie Antwerpen. Jaarboek II 1989-1990. [o.a. Vrijen en trouwen; de betekenis van de Slag van Turnhout (1789); Oud en nieuw over Sint-Rombout; Ambten en bestuursorganisatie in de vrijheid van Hoogstraten en in het graafschap en het hertogdom Hoogstraten; De spreuk in de sage; Drukkers en auteurs in de 16de eeuw. ].
34404: DIV., - Basse-Wavre (1628-1928) 350e Anniversaire de la Donation de la Châsse par l'Archevêque de Malines Jacques Boonen en 1628..
712: DIV,, - Brabants Heem. Jaargang XXXI t/m XLIII..
71049: DIV., - Vormgeving en Inrichting Viswater.
90021: DIV., - Jaarboek Oranjeboom. Deel II..
7814: DIV., - Brieven van Paulus. Nrs. 71 t/m 75. Jaargang 14..
7816: DIV., - Brieven van Paulus. Nrs. 81 t/m 85. Jaargang 16..
7818: DIV., - Brieven van Paulus. Nrs. 91 t/m 95. Jaargang 18..
35839: DIV., - A.M. de Jong. Leven en Werk. Zes Voordrachten.
36005: DIV., - Gezangen Parochiekerk Reek.
205876: DIV., - Van Hooi tot Hightech. Honderd Jaar Ontwikkeling in Zuidoost-Brabant.
295279: DIV., - Toegang tot de Borg- en Ontlastbrieven in het Oud Administratief Archief van de Gemeente Oss 1727-1810..
6800: DIV., - Van Vehchele tot Veghel. Index 1981-2003..
6979: DIV., - Almanak van den Noordbrabantschen Christelijken Boerenbond voor het Jaar Onzes Heeren 1899. Eerste Jaar.
27429: DIV., - Gedenkschrift ter gelegenheid van het Gouden Jubilé van het Capucijnenklooster te 's-Hertogenbosch 1898-1948..
67359: DIV., - Zuid-Hollandse Studiën Deel XI.[ o.a.: R. Reinsma: Verslag Lagere, Middelbare en Latijnse Scholen in Noord- en Zuid-Holland. / J.J. Beyerman: Een vonnis van de 'Bloedraad' over twee Mennonieten in 1572. ].
29392: DIV., - Plaatsingslijst van het Archief van Charles Stulemeijer 1913-1966..
6312: DIV., - D'Hûskes. Nummer 15. Jaargang 9. 40 Jaar oud Nieuws.
6320: DIV., - D'Hûskes. Nummer 24. Jaargang 14..
7022: DIV., - Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire. Vingt-Deuxième Année.
27059: DIV., - Br. Nicolaas van Oosterhout Kapucijn. Een Leven van Blijheid en Goedheid.
68992: DIV., - De Kunst en hare Toepassingen. Verzameling van Platen der Werken en uitgevoerd door Leden van de Gilde der Oud-Leerlingen St-Lucasschool Gent..
68993: DIV., - L'Art et ses Applications. Recueil de Reproductions d'Oeuvres exécutées par les Membres de la Gilde des Anciens Élèves de l 'École St. Luc. de Gand Tome II..
70275: DIV., - Deel 78 Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap.
36032: DIV., - Liber Amicorum Arthur Meulemans t.g.v. zijn 80e Verjaardag 1884-1964..
43329: DIV., - Volksdevotie.
43333: DIV., - Maria en de Heiligen in de Volksdevotie.
3759: DIV., - Brabantse Almanak voor het Jaar 1997. Jaargang 9..
3762: DIV., - Brabantse Almanak voor het Jaar 2000. Jaargang 12..
19979: DIV., - Bakel, Milheeze, Rips.
11752: DIV., - De Ontwikkeling van Zuidwest-Nederland.
24283: DIV., - Veertig Bredase Monumenten.
24026: DIV., - De Ramp.
240261: P.I.M.DIV., - Verslag over de Stormvloed van 1953..
39860: DIV., - Ons Eigen Blad. Rombouts-Nummer.
22416: DIV., - 25 Jaar EHBO Uden. 1951-1978..
23053: DIV., - Gemert in oude Ansichten.
23055: DIV., - Voetbalvereniging Gemert 75 Jaar.
66971: DIV. , - Verslag aan den Koningin van de Bevindingen en Handelingen van het Veeartsenijkundig Staatstoezicht in het Jaar 1916..
69023: DIV., - Herders Welt- und Wirtschaftsatlas mit 106 Hauptkarten.
73714: DIV., - Vroeg-christelijke kunst uit Rome 21/12/1962 - 17/3/1963..
73715: DIV., - Maria's Heiligdommen in Frankrijk, Duitschland, Oostenrijk, Italië enz..
17268: DIV., - Volt 1909-1984..
12739: DIV., - Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland over 's-Hertogenbosch in 10 delen.
12683: DIV., - Stedebouw.
12684: DIV., - Waterlopen.
12776: DIV., - Zicht op de Binnenstad 's-Hertogenbosch.
20005: DIV., - De Comme geopend. Geschiedkundige Opstellen uit de Kempen.
20014: DIV., - Het sociaal Beleid in de Kempen.
72304: DIV. , - Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek in Nederland. Jaargang 22. .
18826: DIV., - Helmond in the Pocket 2004..
117521: DIV., - De Ontwikkeling van Zuidwest-Nederland.
18750: DIV., - Het begon in de Warande. 1937-1987. Helmonds Hertenkamp 50 Jaar..
18773: DIV., - Feestgids ter gelegenheid van het 25-Jarig Jubileum van den R.K. Middenstandsbond op 22 en 23 October 1928 Helmond.
11647: DIV., - Project Brabant ons Gewest.
32459: DIV., - Het Vijftigjarig Bestaan van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België 1913-1963..
5251: DIV., - Organe du Service Provincial de Recherches historiques et folkloriques du la Province de Brabant: Le Folklore Brabançon. Nr. 181..
5252: DIV., - Organe du Service Provincial de Recherches historiques et folkloriques du la Province de Brabant: Le Folklore Brabançon. Nr. 182 en 183..
5261: DIV., - Organe du Service Provincial de Recherches historiques et folkloriques du la Province de Brabant: Le Folklore Brabançon. Nr. 190..
5270: DIV., - Organe du Service de Recherches historiques et folkloriques du la Province de Brabant: Le Folklore Brabançon. Nr. 233..
5274: DIV., - Organe du Service de Recherches historiques et folkloriques du la Province de Brabant: Le Folklore Brabançon. Histoire et Vie populaire. Nr. 245..
27545: DIV., - Norbertijn worden? Een begaanbare Weg!.
38611: DIV., - De Restauratie van het Grote Orgel in de Kathedrale Basiliek van de Sint Jan.
67375: DIV., - Matrikelkarten von Vorpommern 1692-1698 nach der Schwedischen Landesaufnahme.
27371: DIV., - Het Graafschap Megen Deel 2: Beknopte Historie van de Franciscanen te Megen.
5505: DIV., - Heemkundeblad. Jaargang 5..
6152: DIV., - Jaarboek Heemkundekring De Willemstad. Deel 2. [o.a. Oude bomen in Willemstad; gebouwen die in 1991 verdwenen; forten van 1747/1748; onderwijs in Willemstad].
6311: DIV., - D'Hûskes. Nummer 14. Jaargang 8. Jubileumuitgave Jan uten Houte 1947-1987..
6154: DIV., - Jaarboek Heemkundekring De Willemstad. Deel 4..
6155: DIV., - Jaarboek Heemkundekring De Willemstad. Deel 5. [o.a. gebouwen die in 1994 verdwenen; openbare lagere school; Van zeshoek tot Zevenhoek; buitendijkse bastions; Willemstadse chirurgijn ].
20740: DIV., - De moeite Waard. 70 jaar Katholieke Opleiding voor Kleuterleid(st)ers in Eindhoven.
66285: DIV., - Verslag aan de Koningin van de Bevindingen en Handelingen van het Geneeskundig Staatstoezicht in het Jaar 1898..
66286: DIV., - Verslag aan de Koningin van de Bevindingen en Handelingen van het Geneeskundig Staatstoezicht in het Jaar 1899..
27279: DIV., - Affligem. Van allen Cloosteren Spieghel.
242361: DIV., - Nassau-Oranje Tentoonstelling Breda.
7304: DIV., - Engelbrecht van Nassau. Kwartaalblad van de Heemkundige Kring Breda. Index 1982-1988..
7305: DIV., - Engelbrecht van Nassau. Kwartaalblad van de Heemkundige Kring Breda. Jrg. 4 t/m 5..
38706: DIV., - 33e Nederlandse Kunst- en Antiekbeurs 's-Hertogenbosch.
4504: DIV., - Heemkundekring 'Maasland Jaarboekje 1983-1984..
5219: DIV., - Organe du Service Provincial de Recherches historiques et folkloriques du Brabant: Le Folklore Brabançon. Nr. 155..
29545: DIV., - Catalogus der Boekerij van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant. Eerste gedeelte.
32483: DIV., - Nouveaux Mémoires de l'Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles. Tome Ier..
20706: DIV., - Jaarboek van het St. Joriscollege en St. Catharinalyceum te Eindhoven 1917-1953..
18807: DIV., - Werken aan je Stad. Tips voor Wereldoriëntatie.
38509: DIV., - Ooghoogte. Stedelijk Van Abbemuseum 1936-1986..
7056: DIV., - Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire. Bulletin van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Jaargang 56..
27913: DIV., - St. Lambertuskerk Wouw.
71428: DIV., - The Screaming Eagle. Airborne November - December 1977..
71429: DIV., - The Screaming Eagle. Airborne May- June 1978..
71437: DIV., - Vijf en Zestig Jaren sociale Verzekering in Nederland 1901 - 1966..
19817: DIV., - Veghel.
6936: DIV., - Het Hagelkruis. Periodiek van de Heemkundekring Barthold van Heessel te Aarle-Rixtel. Jaargang 11..
37443: DIV., - P.P. Rubens. Schilderijen, Schetsen, Tekeningen.
71596: DIV., - Van Standen tot Staten. 600 Jaar Staten van Utrecht 1375 - 1975..
3311: DIV., - Jaarboek van de Vrijheid en het Land van Geel. Jaarboek 11. [o.a. De krankzinnigenverpleging te Geel (1795-1860); Etymologische verklaring van de naam Olen; Olen in oorlogstijd III 1796, 1797.].
3318: DIV., - Jaarboek van de Vrijheid en het Land van Geel. Jaarboek 18..
13507: DIV., - Officieel Verslag van den Vijfden Diocesanen Katholiekendag in het Bisdom van 's-Hertogenbosch op zondag 20 augustus 1905 te Helmond.
90019: DIV., - Heemkronijk Jaargang 1..
74887: DIV., - Holland. Regionaal-Historisch Tijdschrift. Zeventiende Jaargang 1985..
169003: DIV., - Oefening en Vermaak Waalwijk 100 Jaar 1860-1960..
38817: DIV., - Regio Eindhoven Culinair. Een smakelijk Overzicht van de Culinaire Gelegenheden in de Regio Eindhoven/Helmond.
17614: DIV., - Boomkwekerij Udenhout B.V..
25721: DIV., - De Geschiedenis van Roosendaal en Nispen.
170833: DIV., - Jaarboek der Katholieke Economische Hogeschool over het Studiejaar 1953-1954..
7656: DIV., - De Kleine Meijerij. Jaargang 56..
33508: DIV., - Turnhout Wereldcentrum van de Speelkaart.
11158: DIV., - Onderzoek naar de Inrichtingsmogelijkheden van het Verdronken Land van het Markizaat [ Markiezaat ] van Bergen op Zoom.
111581: DIV., - Onderzoek naar de Inrichtingsmogelijkheden van het Verdronken Land van het Markizaat [Markiezaat] van Bergen op Zoom.
39029: DIV., - Octave Landuyt. Sidney Nolan.
35269: DIV., - Buul is een gevuul.
7039: DIV., - Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire. Bulletin van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Jaargangen 38 en 39..
67637: DIV., - Kent Downs Area of Outstanding Natural Beauty. Landscape Design Handbook.
40313: DIV., - Life of his Holiness Pope Pius X..
69181: DIV., - Kasteel Hoensbroek.
4912: DIV., - Provinciaal Blad & Bijblad 1912. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1912..
4933: DIV., - Provinciaal Blad 1933. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1933..
36306: DIV., - Voorlopige Monumentenlijst van de Oostelijke Langstraat en het Bovenland van Heusden.
36303: DIV., - Brabantse Monumenten Vroeger en Nu.
33929: DIV., - Geel die barmhartige Stede.
33932: DIV., - Zoals ze waren. Ravels, Weelde, Poppel in Prentkaarten.
13566: DIV., - Collectio Epistolarum Pastoralium Decretorum, Aliorumque Documentorum quae publicata fuerunt ab IIImo et Revmo Domino Joanne Zwijssen, Archiep.-Episco Dioce. Buscoducensis ab anno 1853-1877..
135661: DIV., - Collectio Epistolarum Pastoralium Decretorum, Aliorumque Documentorum, quae ab Illmo ac Revno Dno Adriano Goschalk, Episcopo Buscoducensie, publicata fuerunt Annis 1888- 1891..
21482: DIV., - Gemeentegids Waalre.
41855: DIV., - De Jezuïeten. Een geschiedkundige Schets.
71738: DIV., - Bremisches Jahrbuch Band 86. 2007. In Verbindung mit der Historischen Gesellschaft Bremen.
34410: DIV., - Les Traces qui nous parlent. Le Rayonnemende de Villers de 1146 à 1248..
66959: DIV., - Verslag aan de Koningin van de Bevindingen en Handelingen van het Veeartsenijkundig Staatstoezicht in het Jaar 1899..
66960: DIV. , - Verslag aan de Koningin van de Bevindingen en Handelingen van het Veeartsenijkundig Staatstoezicht in het Jaar 1900..
66961: DIV. , - Verslag aan de Koningin van de Bevindingen en Handelingen van het Veeartsenijkundig Staatstoezicht in het Jaar 1901..
26278: DIV., - Hervormde Gemeente te Eethen.
32091: DIV., - Pour Connaître Bruxelles.
70328: DIV., - Levensberichten der afgestorven Medeleden: G.B. Lalleman; C.M. de Jong van Rodenburgh; B. ter Haar Bz.; Ch.M. Dozy; J.H. Krelage; W. Baron von Goltstein; J.H. de Ridder jr.; jhr. J.P. Six; J.L.D. Sleeckx; M.A.N. Rovers; A.R. Ruitenschild.
18608: DIV., - Parochie Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming Helmond 1915-1990..
67548: DIV., - Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Heimatschutz. Jahrbuch 1960. Kurfürst Clemens August Landesherr und Mäzen des 18. Jahrhunderts.
280462: DIV., - Verzameling der Graf- en Gedenkschriften van de Provincie Antwerpen. Arrondissement Antwerpen. Zesde Deel. Antwerpen. Antwerpen. Kloosters der Orde van St. Franciscus 1e Afdeeling. Opschriften van het Klooster der Annuniaten.
280463: DIV., - Verzameling der Graf- en Gedenkschriften van de Provincie Antwerpen. Arrondissement Antwerpen. Zesde Deel. Antwerpen. Antwerpen. Kloosters der Orde van St. Franciscus 1e Afdeeling. Opschriften van het Klooster der Capucienen.
76391: DIV., - De Kleine Meijerij. Jaargang 39..
24912: DIV., - Honderd Jaar Bejaardenzorg Huize Sint-Catharina Bergen op Zoom. 1882-1992..
70513: DIV., - Gelre. Vereeniging tot Beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen Deel LXIII en LXIV..
7055: DIV., - Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire. Bulletin van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Jaargang 55..
11602: DIV., - Ruimte in Brabant, de Dag na Morgen.
198601: DIV., - R.K.V.V. ELI Lieshout 60 1929-1989..
198613: DIV., - Torenfeesten~Leende 1474-1974..
24615: DIV., - Etten en Leur. De Nobelaer.
67506: DIV., - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg / Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Deel 115..
67516: DIV., - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg / Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Deel 86-91..
41187: DIV., - Pater Damiaan de Veuster van de Congregatie der Heilige Harten.
2972: DIV,, - Jaarverslagen Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant 1959-1971..
27262: DIV., - 25-Jarig Jubelfeest der Eerw. Zusters Carmelitessen Tilburg 1891-1916..
39854: DIV., - Prof. dr. Julius Persijn 1878 - 1928. Gedenkboek.

Next 1000 books from Antiquariaat Duthmala

1/16