Antiquariaat Duthmala
Kasterensestraat 15, 5298 NV Liempde, Nederland tel.: 00 (0)411-632043            Email: duthmala@wxs.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
65243: DIV., - Nederlandsche Heidemaatschappij 1888-1928..
8903: DIV., - De Wazerweijen. Register op de Nummers 11-20..
38482: DIV., - Fine Paintings.
74876: DIV., - Holland. Regionaal-Historisch Tijdschrift. Zesde Jaargang 1974..
241998: DIV., - Over Helden, Schurken en Hadewijch. Het Geheugen van een Stad. Deel I Literatuur.
76209: DIV., - Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 115, aflevering 1,2,3,4..
7621: DIV., - De Kleine Meijerij. Jaargang 21..
37708: DIV., - 100 Jaar Het Laatste Nieuws en de Familie Hoste.
40346: DIV., - De Triomf van Maria.
76188: DIV., - Internationale Exlibristentoonstelling. Keuze uit het Internationaal Exlibriscentrum van Sint-Niklaas.
9861: DIV., - 50 Jaar Herdenking Brabants Gesneuvelden.
77019: DIV., - Standen en Landen / Anciens Pays et Assemblées D'États XLV..
76349: DIV., - Sandwijck bij De Bilt.
43653: DIV,, - Breviarum Romanum ex decreto Sacrosanctie Concilii Tridentini / Commune Sanctorum / Lectiones pro Festis universalis Ecclesiae.
65412: DIV., - Staatszorg voor den Landbouw.
95539: DIV., - Jaarverslag van den Katholieken Nederlandschen Boeren- en Tuindersbond over 1932..
95541: DIV., - Jaarverslag van den Katholieken Nederlandschen Boeren- en Tuindersbond over 1933..
12641: DIV., - Bossche Bouwstenen V..
95555: DIV., - Verslag der Ontwikkelingsdagen van den Katholieken Nederlandschen Boeren- en Tuindersbond gehouden op 7, 8, 9 januari 1930 te Roermond.
95554: DIV., - Verslag der Ontwikkelingsdagen van den R.K. Nederlandschen Boeren- en Tuindersbond gehouden op maandag 9 januari, dinsdag 10 januari 1928 te 's-Hertogenbosch.
76342: DIV., - The Grail Magazine Celebrate of prof. Jac. van Ginneken.
7249: DIV., - De Spycker. Jaarboek 2002..
8531: DIV., - Taxandria. Jaarboek van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van de Antwerpse Kempen. Nieuwe reeks Deel LXV Deel 1..
41536: DIV., - Uittreksel der Statuten van De Praemonstratenzer Orde ten gebruike van de Lekebroeders.
64463: DIV., - Boerderijen.
9767: DIV., - Praeadviezen. In zake een Welvaartsplan voor de Provincie Noord-Brabant.
8961: DIV., - Brabants, Kwartaaluitgave over Brabantse Taal, Literatuur, Muziek-, Dialect- en Naamkunde. Jaargang 1, Nummer 4..
12635: DIV., - Onderdrukking, Verzet en Bevrijding.
11323: DIV., - Grote Provincie Atlas 1: 25.000 Noord-Brabant/West.
11324: DIV., - Grote Provincie Atlas 1: 25.000 Noord-Brabant/Oost.
95585: DIV., - Jaarverslag 1989 Stichting Gezondheidsdienst voor Dieren in Zuid-Nederland.
3733: DIV., - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1970..
706: DIV., - Brabants Heem. Jaargang XXXXVI t/m LVII.
67505: DIV., - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg / Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Deel 116 en 117. 1980 en 1981..
66980: DIV., - Verslag aan den Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw over de Werkzaamheden van den Veeartsenijkundigen Dienst en den Gezondheidstoestand van den Veestapel in 1926..
70580: DIV. , - Gelre. Vereeniging tot Beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen Deel LXV .
1524: DIV., - Met Gansen Trou. Jaargang 24..
74661: DIV., - Bulletin des Commissions Royales d'Art et d'Archéologie. Huitième Année. Achtste Jaargang [O.a. La Pierre du diable à Jambes, les-Namur (M. Schuermans); Deux peignes liturgiques provenant de Stavelot (R. Chalon): L'Hotel de Moelenere et Van Dale (ancien refuge de l'abbaye de Tongerloo) à Anvers (O. Génard); Les arts et l'industrie dans le pays de Luxembourg à l'époque gallo-romaine (A. Namur); Cjaussures liturgiques trouvées à Stavelot ( M. Meyers); Nonuments et peintures de Pise. Le Campo Santo (Jean Rousseau); Danse macabre et la fleur de la mort, à la chapelle du cimtière de Binche (Voisin); Inscriptions romaines provenant de l'étranger et recueillies en Belgique (Schuermans); Monographie de l'église de Sait-Quintin, à Hasselt (G.-J. de Corswarem et H. Jaminé); Monument de la famille Bode, à Anvers (XIVe siècle, P. Genard)].
22877: DIV., - Boxmeer Kunst.
9560: DIV., - Nieuwe Markten in het Brabantse Land. Waardecreatie, Ondernemerschap en regionale Ontwikkeling.
76331: DIV., - Kroniek. Lijst van de voornaamste in 1994 t/m 2002 verschenen Boeken en Artikelen op het Terrein van de Nederlandse Geschiedenis.
8978: DIV., - Uitgave Heemkundige Kring “Als Ice Can” v.z.w. Arendonk 1979 t/m 1988..
4814: DIV., - Verzameling van Besluiten, Aanschrijvingen en Bekendmakingen van de Provinciale Autoriteiten van Noord-Braband over 1814..
4815: DIV., - Verzameling van Besluiten, Aanschrijvingen en Bekendmakingen van de Provinciale Autoriteiten van Noord-Braband over 1815..
4816: DIV., - Verzameling van Besluiten, Aanschrijvingen en Bekendmakingen van de Provinciale Autoriteiten van Noord-Braband over 1814..
1992: DIV., - Jaarboeken Oranjeboom. Deel XXIII t/m XXXIII.
11971: DIV., - Jaarverslag 1933 van het Gewest-Noordbrabant der Vereenigde Vrijwillige Burgerwachten.
8938: DIV., - Provinciaal Dagblad van Noordbrabant en 's Hertogenbossche Stads-Courant nr. 94. 23 November 1852..
4632: DIV., - Heemschild Jrg. 32..
4638: DIV., - Heemschild Jrg. 38..
7630: DIV., - De Kleine Meijerij. Jaargang 30..
76352: DIV., - Broekhuizen te Leersum.
18718: DIV., - Sociaal Jaarverslag van de Stichting St. Lambertusziekenhuis Helmond.
1881: DIV., - Jaarverslag 1977. Heemkundevereniging 'De Heerlijkheid Heeze-Leende-Zesgehuchten.
74660: DIV., - Bulletin des Commissions Royales d'Art et d'Archéologie. Septième Année. Zevende Jaargang [O.a. Ancien Château de Mons (M. Vincent); Inscriptions romaines trouvées en Belgique (Schuermans); Édifices civils remarquables de la Ville d'Anvers (P. Génard); L'Église d'Antoing (Ch. Piot); Le monument arlonais de Sextus Jucundus (Th. Juste); L'église de St.-Nicolas, à Tourna (C.-J. Voisin)].
39709: DIV., - Zilveren Dienstjubileum mr. J.B. van Spaendonck.
7010: DIV., - Dietsersche Kunstkring Jaarboek 1931. Jaargang 3..
78593: DIV., - Agricoltura e Mondo rurale in Occidente Nell’Alto Medioevo.
78591: DIV., - Agronomisch-Historisch Jaarboek. Eerste Deel.
8000: DIV., - Jaarboek Heemkundige Kring Pladella Villa. Deel I t/m Deel XXII..
27600: DIV., - Abdij Postel.
18825: DIV., - Helmond. Brandevoort Masterplan.
1381: DIV., - Jaarboek van de Oudheidkundige Kring Roosendaal  'De Ghulden Roos' No. 62..
170735: DIV., - Tilburg Onderwijsstad. Een Groenboek over de Oude Warande.
4866: DIV., - Provinciaal Blad & Bijblad 1866. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noordbrabant vervat in het Blad & Bijblad van 1866..
4902: DIV., - Provinciaal Blad & Bijblad 1902. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1902..
5767: DIV., - Periodiek Heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale. Nrs. 28-29. Jaargang 17..
8977: DIV., - Jaarboek Heemkundige Kring “Als Ice Can” v.z.w. Arendonk 2002 t/m Jaarboek 2006..
39004: DIV., - Kunstreisboek voor Nederland Deel IV Zeeland, Noord-Brabant, Limburg.
29665: DIV., - Bibliografie van Dr. F.A. Brekelmans.
10517: DIV., - Van Karrespoor tot Autosnelweg. 's-Hertogenbosch-Eindhoven na 250 Jaar geen Knelpunt meer.
709: DIV., - Brabants Heem. Jaargang XXVIII t/m XXXIV..
21653: DIV., - Programma van de Bevrijdingsfeesten in de Gemeente Oost- West- en Middelbeers.
2044: DIV., - Jaarboek Oranjeboom. Deel XLIV [o.a. Alphen van Echternachs Domein tot Bredase Heerlijkheid 1175-1312; De ontmanteling van Breda en Plan van uitleg van Van Gendt 1869-1881; Het metselaarbedrijf van de familie Fiers te Breda, 1656-1744; De Zuid-Nederlandsche Stoomtramweg-Maatschappij 1889-1985; De Courier van Bataafsch Braband; N.R.H. Guljé parlementariër 1862-1871. ].
2046: DIV., - Jaarboek Oranjeboom. Deel XLVI.
39508: DIV., - Gildefeest Gilde St. Antonius Abt Vorstenbosch 1639-1989..
39503: DIV., - Kring Maasland. Sint Hubertusgilde Drunen 5 juni 1983..
3752: DIV., - Brabantse Almanak voor het Jaar 1990. Jaargang 2..
5776: DIV., - Periodiek Heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale. Nrs. 46-47. Jaargang 26..
39615: DIV., - 40e Kringgildendag Kring Kempenland Eersel.
73685: DIV., - Montfort - Zijn geestelijke Vorming en Levenswerk: Bijdragen.
3751: DIV., - Brabantse Almanak voor het Jaar 1989. Jaargang 1..
76246: DIV., - Vuga's Alfabetische Plaatsnamengids van Nederland.
76248: DIV., - Bibliografie van Nederlandse Proefschriften. Dutch Theses I 1977..
38488: DIV., - Pronken met andermans Veren. 5 Eeuwen Mode, Mens en Natuur.
37279: DIV., - Vincent van Gogh (1853-1890) Leben und Schaffen.
11223: DIV., - Beheersplan Urkhovense Zeggen Deel I..
170823: DIV., - Elfde Jaarboek der Katholieke Economische Hoogeschool 1937-1938..
67145: DIV., - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie. Deel 52..
74872: DIV., - Inventaires des Archives des Aumones, Compagnies de Charite et petits Hopitaux de Liege.
70208: DIV., - Akademiedagen van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Deel 8. Voordrachten, gehouden te Zwolle op 18 en 19 April 1955..
35053: DIV., - Pennev(r)ucht. Een Bundel Vughtse Poëzie { Vught ].
39518: DIV., - Gildefeesten Alphen N.Br. Handboogschuttersgilde St. Willibrordus.
170848: DIV., - Programma van den IIde Dietsch Academische Leergang 7-12 April 1930 Tilburg..
39960: DIV., - Dr. Jozef Goossenaerts 1882-1963..
5571: DIV., - Ravelyn. Periodiek Heemkundekring De Willemstad Jaargang 21..
5572: DIV., - Ravelyn. Periodiek Heemkundekring De Willemstad Jaargang 22..
78106: DIV., - Jaarboek De Vrije Fries Acht en tachtigste Deel.
8981: DIV., - De Klopkei. Jaargang 3 t/m jaargang 12..
22218: DIV., - Vliegbasis Volkel. Open Dag 1989. Een Terugblik.
1529: DIV., - Met Gansen Trou. Jaargang 29..
8941: DIV., - Provinciaal Dagblad van Noordbrabant en 's Hertogenbossche Stads-Courant nr. 101. 17 December 1852..
1500: DIV., - Met Gansen Trou. Jaargang 3 tot en met Jaargang 19..
2036: DIV., - Jaarboek Oranjeboom. Deel XXXVI.
2037: DIV., - Jaarboek Oranjeboom en Registers. Deel XXXVII.
5424: DIV., - Vlaamse Stam: Tijdschrift voor Familiegeschiedenis. Jaargang 24..
26301: DIV., - De Vlijmense Mandenmakerij.
21064: DIV., - Sint Joris bij de Tijd.
75596: DIV., - La Cuisine au Pays de Gambrinus. Les 300 meilleures Recettes de Plats aromatisés a la Bière.
75188: DIV., - Fruitoogstfeesten St. Truiden 2 juli 1950..
26124: DIV., - Een Bos Biesbosch. Een Selectie van denken en werken aan de Biesbosch in onze Tijd.
26127: DIV., - In de Ban van de Biesbosch. Nationaal Park.
4500: DIV., - Heemkundekring 'Maasland Jaarboekje 1979..
41109: DIV., - Edith Stein. Jodin, Geleerde, Carmelites.
41047: DIV., - Lourdes. Pelgrimsboek.
186031: DIV., - Brouwhuis 50 Jaren Kerkdorp.
71805: DIV., - Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek in Nederland. Volume 45..
39007: DIV., - Galerieën rond Van Abbe.
76187: DIV., - Honderd Jaar Neogotisch Stadhuis Sint-Niklaas.
76186: DIV., - Van Muntslag tot Muntschat. Twintig Eeuwen Geldgeschiedenis in het Land van Waas.
355044: DIV., - Verhalen van Dichtbij. Oosterhoutse Vertellingen.
39363: DIV., - Schatten der Vlaamse, Brabantse en Limburgse Schuttersgilden.
21395: DIV., - 70 Jaar Stichting Nieuwe Levenskracht Valkenswaard 1916-1986..
35783: DIV., - Made in Made.
1542: DIV., - Met Gansen Trou. Jaargang 42.
15409: DIV., - Gymnasium St. Norbertus 15e Lustrum 1886-1961..
15423: DIV., - Sint Willibrord 175 Jaar. Een Fanfare waar Muziek in zit.
76492: DIV., - Erfgoedbalans 2009. Archeologie, Monumenten en Cultuurlandschap in Nederland.
1540: DIV, - Met Gansen Trou. Jaargang 40..
76505: DIV., - De Volkskundevragenlijsten 1-58 (1934-1988) van het P.J. Meertens-Instituut.
15290: DIV., - 1001 Nacht.
15306: DIV., - Fundamenten. Historische Krachtvelden in de Stad Oss.
15309: DIV., - Parochie Wederkomst van Christus Ruwaard-Oss.
1531: DIV., - Met Gansen Trou. Jaargang 31..
15312: DIV., - Oss Expositie Stadsontwikkeling.
169533: DIV., - Ambonezen in Nederland.
4502: DIV., - Heemkundekring 'Maasland Jaarboekje 1981..
7256: DIV., - Aachterum... Jaargang 6..
103043: DIV., - Ontwikkelingsplan voor het Katholiek voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs in de Bisdommen Breda en 's-Hertogenbosch.
7301: DIV., - Engelbrecht van Nassau. Kwartaalblad van de Heemkundige Kring Breda. Jrg. 2 t/m 10..
71952: DIV. , - Gelre. Vereeniging tot Beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen. Historisch Jaarboek voor Gelderland. Deel LIII..
39060: DIV., - Quartier des Arts 1967-1972. Cinq Années d'Efforts. A Livres ouverts.
35257: DIV., - Naar Morgen 17..
4893: DIV., - Provinciaal Blad & Bijblad 1893. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1893..
4880: DIV., - Provinciaal Blad & Bijblad 1880. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noordbrabant vervat in het Blad & Bijblad van 1880..
384592: DIV., - Verbeelding in Druk. 9 Kunstenaars uit de Grafische Ateliers Eindhoven en 's Hertogenbosch.
37404: DIV., - Skôn Pertretten.
7632: DIV., - De Kleine Meijerij. Jaargang 32..
378583: DIV., - Gedenkboek Eeuwfeest Aug. Snieders 1825-1925..
17131: DIV., - Officieele Catalogus der Internationale Bakkerijtentoonstelling I.B.A.T. 1930 Tilburg.
384568: DIV., - Gewerveld Ongewerveld. 4 Installaties in 'De Bewaerschole' te Burgh-Haamstede.
7165: DIV., - Sprokkeling. Heemkundige Sprokkelingen tussen Zevenbergen en de Zandvoort. Nummer 15..
11783: DIV., - Waar vestigen in Nederland & Feiten en Cijfers Noord-Brabant.
19732: DIV., - Toelichting op de Plattegrond van de Kom van Veghel, anno 1791..
73778: DIV., - Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie. Deel 58, 2004..
6918: DIV., - Noordgouw Cultureel Tijdschrift van de Provincie Antwerpen. V-3..
74892: DIV., - Holland. Regionaal-Historisch Tijdschrift. Tweeëntwintigste Jaargang 1990..
38480: DIV., - Collectie van Gerwen-Lemmens.
7648: DIV., - De Kleine Meijerij. Jaargang 48..
11477: DIV., - De Heerlijke Stad.
17021: DIV., - Marktveld, Hart van het oude Vught.
73991: DIV., - Inventaires de Papiers personnels. Goubau, Schuermans, de Brouckère, Kersten, de Trooz, de Sadeleer, Lesaffre.
715: DIV., - Brabants Heem. Jaargang 30 t/m 35..
20871: DIV., - Feest in onze Stad.
2047: DIV., - Jaarboek Oranjeboom. Deel XLVII..
2048: DIV., - Jaarboek Oranjeboom. Deel XLVIII.
74662: DIV., - Bulletin des Commissions Royales d'Art et d'Archéologie. Neuvième Année. Negende Jaargang [ O.a. La colonne de Culembourg à Bruxelles (H. Schuermans); Collection sigillographique (m. Donny); Inscription trouvée'à Hoeylaert (Brabant) (MM Jaminé & H. Schuermans); Les Matronae Cantrusteihiae (H. Schuermans): L'eglise Saint-Jacques à Liëge (chanoine J.-F. Devroye) Les architectes Herman (le vieux) et Dominque Wagemaekere (P. Génard); L'Espagne monumentale et quelgues architectes flamands (Jean Rousseau) ].
76428: DIV., - Van Blok vol Rechten tot Arsenaal vol Wetenswaardigheden. Expositie gewijd aan Archiefzorg en -Beheer in Nijmegen door de Eeuwen heen.
7156: DIV., - Sprokkeling. Heemkundige Sprokkelingen tussen Zevenbergen en de Zandvoort. Nummer 6. 800 Jaar Gaal Een Jaar later. Een Verslag.
3553: DIV., - Jaarboek 1983 Historische Kring Het oude Land van Heusden en Altena.
17041: DIV., - Groet uit Vucht [Vught].
32083: DIV., - Brussel. Bruxelles. 50ste Verjaring van de Koninklijke Fanfare St. Aloysius Kring. 50me Anniversaire de la Fanfare Royale Cercle St. Louis. 1887-1937..
71090: DIV., - Ons Voorgeslacht. Maandblad van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie. 46e Jaargang.
6: DIV., - Laetus Introitus Brabantiae 1356-1956 Dl. 3. [Artikelenbundel: 'De Blijde Inkomst van 1356 in het Abdijarchief te Tongerlo' (Dr. Milo H. Koyen ); 'De Vrijheidsgedachte in de Blijde Inkomste van 1356' (Mr. Bernard H.D. Hermesdorf; 's-Hertogenbosch en de Blijde Inkomste' (Dr. Louis P.L. Pirenne); 'De Blijde Inkomste en de Opstand tegen Pilips II' (Mr. H. de la Fontaine).].
7048: DIV., - Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire. Bulletin van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Jaargang 48..
170889: DIV., - Tilburg Hart van Brabant.
280491: DIV., - Verzameling der Graf- en Gedenkschriften van de Provincie Antwerpen. Arrondissement Antwerpen. Derde Deel. Antwerpen. Parochiekerken en Kerkhoven. Opschriften der parochiale Kerk van de H. Catharina.
280492: DIV., - Verzameling der Graf- en Gedenkschriften van de Provincie Antwerpen. Arrondissement Antwerpen. Derde Deel. Antwerpen. Parochiekerken en Kerkhoven. Opschriften der parochiale Kerk van den H. Willebrordus.
280493: DIV., - Verzameling der Graf- en Gedenkschriften van de Provincie Antwerpen. Arrondissement Antwerpen. Derde Deel. Antwerpen. Parochiekerken en Kerkhoven. Opschriften der parochiale Kerk van den H. Joseph.
77047: DIV., - Cultuurgeschiedenis in de Nederlanden van de Renaissance naar de Romantiek. Libert Amicorum J. Andriessen s.j., A. Keersmaekers, P. Lenders s.j..
121969: DIV., - Fotoreport Dankbaarheidsreünie Oktober 1985 in 's-Hertogenbosch.
32947: DIV., - Gemeente Opwijk. Koninklijke Harmonie De Volharding 150 Jaar 1838-1988..
25910: DIV., - Rapport inzake de Economisch-Structurele Toestand en hare Ontwikkelingstendenties in de Gemeente Made.
7153: DIV., - Sprokkeling. Heemkundige Sprokkelingen tussen Zevenbergen en de Zandvoort. Nummer 3. Het Ontstaan en Voortbestaan van Toneelvereniging Kunst Adelt.
35810: DIV., - Noordbrabants Schrijversboek 1981..
70210: DIV., - Akademiedagen van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Deel 9. Voordrachten, gehouden te Dordrecht op 3 en 4 April 1956..
45006: DIV., - De Boodschappen van de Vrouwe van alle Volkeren.
6100: DIV., - 't Periodiekske. Jaargang (0) 1 t/m Jaargang 20..
21438: DIV., - Geschenkencatalogus Samenwerkende Fabrikanten Melkhandel.
74658: DIV., - Bulletin des Commissions Royales d'Art et d'Archéologie. Cinqième Année. Vijfde Jaargang [O.a. Fragment d'un poëme inédit de Pierre de Riga servan à expliquer la signification symbolique de plusieurs anciennes sculptures de la collégiale de Nivelles (André van Hasselt); La descendance apostilique de sainte Anne, triptyque de Quentin Metsys (Ed. Fétis); Jacques de Gerines, batteur de cuivre du XVe siècle, et ses oeuvres (Alexandre Pinchart); Tumulus Hesbaye (H. Schuermans); Anciennes clefs d'ancre de la Ville d'Ypres ].
38522: DIV., - Schilders ter Zee 1952..
38524: DIV., - Vlaamse Expressionisten.
384534: DIV., - Beeldschoon aan de Ley.
27855: DIV., - Gedenkboek St. Lambertuskerk Vessem 1882-1982..
36097: DIV., - 25 Jaar Internationaal Vocalisten Concours ’s-Hertogenbosch.
4702: DIV., - Statistisch Jaarboek Gemeente 's-Hertogenbosch 1983/1984..
1999: DIV., - Jaarboeken Oranjeboom. Deel I t/m LVI..
37456: DIV., - Pierre-Joseph Verhaghen. Overzichtelijke Tentoonstelling.
6767: DIV., - Brabants Kasteel jrg. 17..
35957: DIV., - Het Schelmenfestival. De Teksten.
7240: DIV., - De Spycker. Jaarboek 2004..
65769: DIV., - Wat de Maasbode toen te zeggen had. Uit de Dagen der Bevrijding.
5507: DIV., - Heemkundeblad. Jaargang 7..
44216: DIV., - Pelgrims Onderweg. 100 Jaar Nationale Bedevaarten.
3212: DIV., - Noord-Brabant. Officieel Orgaan van het Economisch Technologisch Instituut voor Noord-Brabant. Jaargang 12..
37429: DIV., - Een Brabantse van Gogh Ervaring.
5908: DIV., - Jaarboek 1988 Heemkundekring Onder Baronie en Markiezaat Sprundel.
20098: DIV., - Kempenland.
70216: DIV., - Akademiedagen van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Deel 11. Voordrachten, gehouden te Groningen op 3 en 4 April 1959..
7810: DIV., - Brieven van Paulus. Nrs. 51 t/m 60. Jaargang 10..
75172: DIV., - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie. Deel 58..
2008: DIV., - Jaarboek Oranjeboom. Deel VIII.
39497: DIV., - St. Jorisgilde Gestel en Blaarthem 1431-1981 Feestgids.
43884: DIV., - Legendarische Bijlelverhalen.
4318: DIV., - Merlet. Jaargang 18..
4895: DIV., - Provinciaal Blad & Bijblad 1895. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1895..
32178: DIV., - Bruxelles, construire et reconstruire Architecture et Aménagement urbain 1780-1914..
20001: DIV., - Jaarboeken Oranjeboom. Deel XII t/m XXVI..
740821: DIV., - Staatscommissie over de Werkloosheid. IX. Eindverslag. X. Bijlagen.
70207: DIV., - Akademiedagen van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Deel 6. Voordrachten, gehouden te Assen 17 en 18 April 1953..
28799: DIV., - Missie Almanak 1952..
2067: DIV., - Jaarboek Oranjeboom 2014. Deel LXVII / 67..
72126: DIV., - Bremisches Jahrbuch Band 85. 2006. In Verbindung mit der Historischen Gesellschaft Bremen.
43732: DIV., - Christkatholische Religioslehre für die reifere Jugend in Volks-Schulen.
77971: DIV., - Nationale Milieuverkenning 1997-2000..
43864: DIV., - 100 Jaar Kromstaf Utrecht.
76859: DIV., - Streekarchivariaat Tiel - Buren - Culemburg. Jaarverslag 1984..
3718: DIV., - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1956-1957..
74027: DIV., - La Graphologie Journal des Autographes 2me & 3me Année 1873 & 1874..
38465: DIV., - Verzamelingen van de openbare Onderstand.
384557: DIV., - Scryption. Een Verzameling.
11796: DIV., - Welvaart en Welzijn. Enkele Aspecten van de Ontwikkeling van N.O.-Brabant en N.-Limburg.
12495: DIV., - 30 Jaar Boschboom Bladeren 1968-1998..
24642: DIV., - Heemkundige Kring Jan uten Houte 1947-1977..
38009: DIV., - Op het Eerste Gezicht. De Collectie Cleveringa.
38007: DIV., - Noordbrabants Museum. Beleidsnota.
12620: DIV., - Bossche Bouwstenen III..
12621: DIV., - Bossche Bouwstenen IV.[Lezingen rondom de Franse tijd ].
43858: DIV., - Assisi illustrierter Kunstführer.
26911: DIV., - Ruimte voor Ontmoeting. Verhaal en Meditatie bij O.L. Vrouw van Den Bosch 2..
32490: DIV., - Anderlecht. 50 Jarig Jubelfeest van het Gemeentehuis. Bestuurlijk Jubileum van HH. De Meersman en Melckmans Schepenen 1904 - 1929. Cinquantenaire de l'Hôtel Communal. Jubilé administratif HH. De Meersman et Melckmans Échivins.
25122: DIV., - Willemstad. Van Prinsenhuis tot Stadhuis.
35822: DIV., - Antoine Arnauld 1612-1694 en de Uitgave van zijn Oeuvres 1775-1783..
7011: DIV., - Afdelingsblad N.G.V. West Noord-Brabant. Jaargang 5 t/m Jaargang 12..
12652: DIV., - Den Bosch 200 Jaar geleden.
12653: DIV., - Oorlog '40-'45..
8110: DIV., - Jaarboek 1986/87 Stichting Menno van Coehoorn.
27858: DIV., - Honderd Jaar St. Trudo-Kerk.
66968: DIV. , - Verslag aan den Koningin van de Bevindingen en Handelingen van het Veeartsenijkundig Staatstoezicht in het Jaar 1913..
66967: DIV. , - Verslag aan den Koningin van de Bevindingen en Handelingen van het Veeartsenijkundig Staatstoezicht in het Jaar 1912..
43086: DIV., - Kathedraal Sint Bavo Haarlem.
76350: DIV., - Fraeylemaborg te Slochteren.
11159: DIV., - M.I.P. Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Aanvullingsrapport Gebieden met bijzondere Waarden.
78149: DIV., - Zeitschrift des Bergischen Geschichtsvereins. Jahrgang 1918/19..
78150: DIV., - Met eerbiedigende Werking. Opstellen aangeboden aan Prof. Mr. L. J. K. van den Berg.
71392: DIV., - Bremisches Jahrbuch Band 82. 2003. In Verbindung mit der Historischen Gesellschaft Bremen.
30418: DIV., - Merxem Voorheen en Nu. Gedenkboek der Eeuwfeesten van de Koninklijke Harmonie Sint Bartolomeus 1826-1926..
77018: DIV., - Standen en Landen / Anciens Pays et Assemblées D'États XLI..
26944: DIV., - Birgitta van Zweden 1303-1373..
43646: DIV., - De grote Godsdiensten der Wereld.
3001: DIV., - De Koerier van Brabants Heem Jaargang 16..
1824: DIV., - Heemkronijk Jaargang 24..
184662: DIV., - St. Annaziekenhuis in 1982..
198661: DIV., - Heeze/Leende in the Pocket 2005/2006..
76341: DIV., - De Kleine Meijerij. Jaargang 34..
113522: DIV., - Prisma Wegwijzer Noord-Brabant.
270071: DIV., - Maria's Heiligdommen in Nederland en België.
7252: DIV., - Aachterum... Jaargang 2..
7253: DIV., - Aachterum... Jaargang 3..
7254: DIV., - Aachterum... Jaargang 4..
7101: DIV., - Noordbrabants Historisch Nieuwsblad Jrg. 6, 7, 8..
78111: DIV., - Jaarboek De Vrije Fries Drieënnegentigste Deel.
17857: DIV., - Hilvarenbeek Duizend Jaar.
5221: DIV., - Organe du Service Provincial de Recherches historiques et folkloriques du Brabant: Le Folklore Brabançon. Nr. 153, 154, 155, 156..
7250: DIV., - De Spycker. Jaarboek 2003..
121819: DIV., - 's-Hertogenbosch (Nederland).
38473: DIV., - Sphagnum et Lumen. 16 Kunstenaars in het Licht van Brabant.
37414: DIV., - Piet Slager 1871-1938. Aspecten uit het Bossche Verleden.
7644: DIV., - De Kleine Meijerij. Jaargang 44..
27746: DIV., - Kerkelijke Kunst uit het Dekenaat Valkenswaard.
78445: DIV., - Dancwerc. Opstellen aangeboden aan Prof. Dr. D.Th. Enklaar ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste Verjaardag.
38824: DIV., - Brabantse Pot. Van Poempaaipap en Preirol. Traditionele Brabantse Gerechten en Wetenswaardigheden.
65502: DIV., - Verslag aan den Koning van de Bevindingen en Handelingen van het Veeartsenijkundig Staatstoezigt in Jaren 1871, 1872, 1873..
65503: DIV., - Verslag aan den Koning van de Bevindingen en Handelingen van het Veeartsenijkundig Staatstoezigt in de Jaren 1874, 1875, 1876, 1877..
65504: DIV., - Verslag aan den Koningin van de Bevindingen en Handelingen van het Veeartsenijkundig Staatstoezicht in de Jaren 1903..
6826: DIV., - Gepermeteerd. Jaargang 3. Nummers 9 t/m 12..
6828: DIV., - Gepermeteerd. Jaargang 5. Nummers 17 t/m 20..
4408: DIV., - De Woijstap-Kroniek. Jaargang 8..
37388: DIV., - Hendrik A. de Laat Zeventig Jaar.
76311: DIV., - De Kleine Meijerij. Jaargang 31..
170778: DIV., - 100 Jaar Van Gorp Vouwkartonnages Tilburg 1902 - 2002..
35128: DIV., - Dertig Oirschotse Kindergedichten.
70103: DIV., - Gids van Theologische Bibliotheken in Nederland en Vlaanderen.
70281: DIV., - 30ste Annuarium 1932 der R.K. Studenten in Nederland.
19739: DIV., - Gemeente Veghel Informatiegids.
19740: DIV., - Gemeente Veghel Informatiegids.
78569: DIV., - Verslag over de Werkzaamheden van de Belgische-Nederlandse Bijzondere Commissie voor de Waterwegen en Havenproblemen.
7615: DIV., - De Kleine Meijerij. Jaargang 15..
73895: DIV., - Fraay & Korper Electro-Technische Groothandel Amsterdam. Prijscourant 1954/1955..
73902: DIV., - Les Voies antiques de l'Orléanais (Civitas Aurelianorum) 1971..
38460: DIV., - Tentoonstelling Kerkelijk Kunstbezit van Parochie O.L. Vrouw Aarle-Rixtel.
74425: DIV., - Terre de Famille Cooperation er Famille.
66970: DIV., - Verslag aan den Koningin van de Bevindingen en Handelingen van het Veeartsenijkundig Staatstoezicht in het Jaar 1915..
66969: DIV., - Verslag aan den Koningin van de Bevindingen en Handelingen van het Veeartsenijkundig Staatstoezicht in het Jaar 1914..
4325: DIV., - Merlet. Jaargang 25..
67482: DIV., - Stedenspiegel.
77105: DIV., - Konrad Adenauer seine Zeit – sein Werk.
24156: DIV., - De Langeweg naar Oosterhout. De Odyssee van een School.
32460: DIV., - Het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België.
5451: DIV., - Vlaamse Stam: Tijdschrift voor Familiegeschiedenis. Jaargang 27 & jaargang 28..
40584: DIV., - Kerizinen. Erscheinungen und Botschaften.
2015: DIV., - Jaarboek Oranjeboom. Deel XV.
76346: DIV., - Middachten te De Steeg.
76347: DIV., - Het Huys Ten Donck te Ridderkerk.
66486: DIV., - Moderne Wegverbetering in Friesland door Asfaltwegenbouw.
28947: DIV., - Studiedagen Gemert 1952..
31778: DIV., - Bijdragen tot de Geschiedenis jrg. 83..
31779: DIV., - Bijdragen tot de Geschiedenis jrg. 83 afl. 3-4..
31906: DIV., - Annales de la Féderation Archéologique & Historique de Belgique. XIIme Congrès Malines.
31907: DIV., - Annales du XIIe Congrès Archéologique & Historique Malines-1897..
37426: DIV., - Antoon Derkinderen 1859-1925..
71599: DIV., - Afstemmen op afstammen genealogische Tentoonstelling.
7827: DIV., - Brieven van Paulus. Nrs. 136 t/m 140. Jaargang 27..
19809: DIV., - Veghel.
35588: DIV., - Zo gezeed zo gespuld.
71798: DIV., - Jaarboek Heemkundevereniging Roerstreek 2003..
11657: DIV., - 150 Jaar Noordbrabants Genootschap 1837-1987..
11667: DIV., - Oranje en Brabant.
6032: DIV., - Eigen Schoon en de Brabander. Jaargang XXXII..
41981: DIV., - Het Klooster TOEN in de Tijd van NU.
41986: DIV., - Wittem. Van rijk Verleden naar levend Heden.
41987: DIV., - Driehonderdvijftig Jaar Minderbroeders te Hasselt 1634-1984..
170834: DIV., - Jaarboek der Katholieke Economische Hogeschool over het Studiejaar 1954-1955..
13124: DIV., - Groene Producten Gids voor de Meierij.
6926: DIV., - Annales de la Société d'Archeologie, d'Histoire & de Folklore de Nivelles & du Brabant Wallon (A.S.N.L.) Tome XXII. [ O.a. Marques sur sigillée du musée archélogique de Nivelles; La franchise de Braine-l'Alleud au moyen âge; Réapperarition... et disparition de vestiges du rempart de Nivelles; Contribution de l'étude de la sculpture gothique tardive dans le Brabant mérional. ].
39017: DIV., - Eindexamencatalogus 1995 Academie St. Joost Breda.
38012: DIV., - In 't bonte Uithangteken.
77891: DIV., - Information Processing & Management. Libaries and Information Retrieval - Systems and Communication Networks. Volume 13..
76074: DIV., - Standaard van de in Nederland erkende Konijnenrassen, Cavia's en kleine Knaagdieren.
4826: DIV., - Provinciaal Blad Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Braband vervat in het Blad..
77892: DIV., - Information Privacy. Integrity, Availability, Security. Volume 2..
6481: DIV., - Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen. Eenentachtigste Boekdeel 1977 [o.a. De grafkelder der Aartsbisschoppen van Mechelen; Blik op het patrimonium van de Mechelse fusiegemeenten; Fonds prof. dr. R. Foncke. ].
15734: DIV., - Gemeentegids Lith 2002 Het Wild Maren Maren-Kessel Kessel Lith Lithoijen Teeffelen Oijen.
6477: DIV., - Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen. Zevenzeventigsten Boekdeel 1ste aflevering 1973 [ o.a. Archeologisch onderzoek van grafkelders in de St-Pieter en Pauluskerk; Bevolkingscijfers van Mechelen; Préliminaires à l'inventaire général des statuettes d'origine mailinoise préumées des XVe et XVIe siècles.].
29534: DIV., - Brabantica.
39362: DIV., - Hoge Gilderaad der Kempen. Reglementen: -Landjuwelen -Gildefeesten -Schietspelen.
35022: DIV., - Brabant dichterlijk belicht.
37412: DIV., - Theodoor van Thulden 1606-1669..
71451: DIV., - Gedenkboek 1912-1937, uitgegeven door de Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten ter gelegenheid van haar vijf en twintig-jarig bestaan op 28 februari 1937..
900050: DIV., - De Kleine Meijerij. Jaargang 9..
19781: DIV., - Veghel. Zo was het in .... 1986..
35064: DIV., - De Zevende. Gedichten en Verhalen.
66976: DIV., - Verslag aan den Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw over de Werkzaamheden van den Veeartsenijkundigen Dienst en den Gezondheidstoestand van den Veestapel in 1921 en 1922..
90099: DIV., - Verzameling der Graf- en Gedenkschriften van de Provincie Antwerpen. Arrondissement Antwerpen. Derde Deel. Antwerpen. Parochiekerken en Kerkhoven. Opschriften van het Kerkhof op den Stuivenberg.
2711: DIV., - De Waterschans. Jaargang 11..
35132: DIV., - Recueil annuel de Poésies de la Société de Littérature de Bruxelles.
38453: DIV., - Grondstof tot nadenken. Metaal.
12650: DIV., - De Bevrijding van 's-Hertogenbosch Oktober 1944..
42635: DIV., - Die Bibel in der Kunst. Miniaturen Zeichnungen Gemälde Skulpturen. Das Alte Testament.
41350: DIV., - Clara in de Nederlanden 1193-1253..
170831: DIV., - Jaarboek der Katholieke Economische Hogeschool over het Studiejaar 1951-1952..
71580: DIV., - Joodse Pers in de Nederlanden en in Duitsland, Jüdische Presse in den Niederlanden und in Deutschland (1674-1940).
36327: DIV., - Heemkundekring Paulus van Daesdonk Nieuw-Ginneken.
3300: DIV., - Jaarboek van de Vrijheid en het Land van Geel. Jaarboek 1 t/m 29..
3302: DIV., - Jaarboek van de Vrijheid en het Land van Geel. Jaarboek 2. [o.a. Inventaris van het dekanaal archief; 17e eeuws conclaaf in een Geels archief; Schole van Geel; Scène d'asile; Michiel Vertsraeten; Twee nieuwe orgels van Christiaan Penceler; Een Geelse palmares uit de 18de eeuw; Belangrijke schuur te Geel-Larum; Over de toondichter van het Kempenland; Passieretabel van Ste Dimphna.].
36833: DIV., - Eeuwen Wandtapijt. De historische Ontwikkeling van het Wandtapijt vanaf de 15de Eeuw.
171027: DIV., - Tilburgs Studentencorps St. Olof Elfde Lustrum.
171022: DIV., - Zesde Lustrum van het Tilburgs Studenten Corps Sint Olof.
171026: DIV., - Over Evenwicht. Olof Tiende Lustrum.
97855: DIV., - Rapport betreffende Herziening van de Wapens van Gemeenten en de Instelling van Wapens voor de Dorpen in de Regio Brabant Noordoost.
69563: DIV., - Noveen ter Eere van O.L. Vrouw van den Berg Carmel of van het H. Scapulier.
8518: DIV., - Taxandria. Jaarboek van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van de Antwerpse Kempen. Nieuwe reeks Deel LIX..
272749: DIV., - De Abdij van Averbode.
22214: DIV., - Een Knoeris wordt Vijftien.
67619: DIV., - Amsterdam in Tekening / Verzameling Leonhardt.
20171: DIV., - Jaarboek Oranjeboom. Deel XVII..
2018: DIV., - Jaarboek Oranjeboom. Deel XVIII.
105411: DIV., - Jaarverslag Economisch Technologisch Instituut voor Noord-Brabant.
10545: DIV., - Economisch-Statistische Berichten. Speciaalnummer Noordbrabant.
37212: DIV., - 04-50. Fotografieproject Brussel. La Mission photographique à Bruxelles.
242027: DIV., - Bredase Architectuur en Duurzaamheid.
67139: DIV., - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographische Bureau. Deel 46..
67140: DIV., - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographische Bureau. Deel 47..
32453: DIV., - Uccle au Temps jadis. Recueil historique et folklorique illustré.
40266: DIV., - Oeuvres Complètes de Sainte Térèse de Jésus Tome I et II..
76886: DIV., - Floreencahier 1858. Eigenaren en Gebruikers Weststellingwerf.
39431: DIV., - Landjuweel Oirschot 1980..
20141: DIV., - Jaarboek Oranjeboom. Deel XIV.
5225: DIV., - Organe du Service Provincial de Recherches historiques et folkloriques du Brabant: Le Folklore Brabançon. Nr. 160..
7024: DIV., - Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire. Bulletin van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Jaargang 24..
5208: DIV., - Organe du Service Provincial de Recherches historiques et folkloriques du Brabant: Le Folklore Brabançon. Nr. 145..
5201: DIV., - Organe du Service Provincial de Recherches historiques et folkloriques du Brabant: Le Folklore Brabançon. Nr. 133..
5203: DIV., - Organe du Service Provincial de Recherches historiques et folkloriques du Brabant: Le Folklore Brabançon. Nr. 141..
5204: DIV., - Organe du Service Provincial de Recherches historiques et folkloriques du Brabant: Le Folklore Brabançon. Nr. 142..
5206: DIV., - Organe du Service Provincial de Recherches historiques et folkloriques du Brabant: Le Folklore Brabançon. Nr. 144..
18463: DIV., - Strabrecht College Geldrop 25 Jaar 1974-1999..
21542: DIV., - De Basisschool van Dichtbij bekeken.
27278: DIV., - 'Waer een Paradis' Kloosterleven in Brabant na de Reformatie.
3800: DIV., - Heemspiegel. Jaargang 13 t/m Jaargang 15..
90083: DIV., - Ethnologia Flandrica. Jaarboek van de Leuvense Vereniging voor Volkskunde. 22..
17557: DIV., - Tilburg moderne Industriestad.
17559: DIV., - Tilburg.
4413: DIV., - De Woijstap-Kroniek. Jaargang 13..
41992: DIV., - Dit is Montserrat. Een Gebergte / Een Heiligdom / Een Klooster / Een geestelijke Gemeenschap.
1519: DIV., - Met Gansen Trou. Jaargang 19..
12061: DIV., - De Brabantse Leeuw. Jaargang 6.[O.a. Cleynael; Dirk van Nuyssenborch; Laane; Nispen tot Sevenaer; Van der Hoeven; Mutsart; familie Berings; Allard; Van Heeswyck; Ooms van Jeroen Bosch; Luytelaer; Zuster van Jeroen Bosch; Van Boechem; Verhoeven te Schijndel; Diddens; Poortes van Sint Oedenrode; Johannes Loeff; Cloootwijck; Muylwijck; geslacht Lips; Speekenbrink; Rottenberg of Rottenburg; Van Engelen alias de Waal; Van Will; Van Houtert ].
12071: DIV., - De Brabantse Leeuw. Jaargang 7..
19862: DIV., - Gemeentegids Deurne 1988-1989..
198625: DIV., - Nederwetten Vroeger en Nu. 750 Historie in Woord en Beeld.
18687: DIV., - Gedenkboek Marinus van Hout Burgemeester van Helmond 1913-1937..
31022: DIV., - Miscellanea Moralia in Honorem eximii Domini Arthur Janssen.
170761: DIV., - Verslagboek der Derde R.K. Paedagogische Week van de R.K. Leergangen, Tilburg gehouden 17, 18 en 19 Augustus 1925..
170762: DIV., - Verslagboek der Zesde R.K. Paedagogische Week van de R.K. Leergangen, Tilburg gehouden 24, 25 en 26 Augustus 1931..
170763: DIV., - Verslagboek der Zevende R.K. Paedagogische Week van de R.K. Leergangen, Tilburg gehouden 21, 22 en 23 Augustus 1933..
170764: DIV., - Verslagboek der Negende R.K. Paedagogische Week van de R.K. Leergangen, Tilburg gehouden 16, 17 en 18 Augustus 1937..
170765: DIV., - Verslagboek der Tiende R.K. Paedagogische Week van de R.K. Leergangen, Tilburg gehouden 21, 22 en 23 Augustus 1939..
122017: DIV., - Uw Stad ’s-Hertogenbosch.
7159: DIV., - Sprokkeling. Heemkundige Sprokkelingen tussen Zevenbergen en de Zandvoort. Nummer 9. Herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog.
67485: DIV., - Jaarboekje van Oud-Utrecht 1944..
67488: DIV., - Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Heimatschutz. Jahrgang 1951. Aachen zum Jahre 1951..
67492: DIV., - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg / Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Deel 126..
67493: DIV., - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg / Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Deel 114..
67494: DIV., - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg / Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Deel 113..
67495: DIV., - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg / Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Deel 112..
67496: DIV., - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg / Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Deel 103 en 104. 1967 en 1968..
67498: DIV., - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg / Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Deel 141..
67500: DIV., - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg / Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Deel 86 en 87. 1950 en 1951..
15721: DIV., - 50 Jaar EHBO Berghem 1953-2003..
19991: DIV., - Mariahout 50 1933-1983..
241997: DIV., - Over Helden, Schurken en Hadewijch. Het Geheugen van een Stad. Deel II Beeldende Kunst..
5769: DIV., - Periodiek Heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale. Nrs. 32-33. Jaargang 19..
5770: DIV., - Periodiek Heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale. Nrs. 34-35. Jaargang 20..
5768: DIV., - Periodiek Heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale. Nrs. 30-31. Jaargang 18..
66979: DIV., - Verslag aan den Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw over de Werkzaamheden van den Veeartsenijkundigen Dienst en den Gezondheidstoestand van den Veestapel in 1925..
256724: DIV., - Het bezwijken van een Olieopslagtank op het Terrein van de Amercentrale te Geertruidenberg op 27 december 1970..
2968: DIV., - Brabants Jaarboek 1949. (Over o.a. Het Middeleeuws Kasteel te Heusden; De Brabantse Schuttersgilden en Berne aan de Tweesprong. Nieuwe reeks der handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant.).
11123: DIV., - Vrijwillige Weidevogelbescherming Noord-Brabant. Jaarverslag 1998..
27366: DIV., - Sint Barbaradal op de Eikendonk te Den Dungen.
39537: DIV., - Om en Rond de Kruisbooggilden. Juwelen, Wapens, Dokumenten.
32075: DIV., - Annuaire des Anciens Elèves du Collège Saint-Michel. 1906-1990..
24361: DIV., - Breda heeft het....!.
377036: DIV., - De Nacht van het Boek.
2009: DIV., - Jaarboek Oranjeboom. Deel IX.
3905: DIV., - De Rosdoek nr. 1 t/m nr. 124..
16857: DIV., - Meubelfabriek Oisterwijk.
67146: DIV., - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie. Deel 53..
75840: DIV., - Königlicher Verein Das Niederländische Rindvieh-Stammbuch.
71427: DIV., - The Screaming Eagle. Airborne March - April 1978..
30087: DIV., - Letterkundig Leven te Antwerpen. Een Prentenboek.
95572: DIV., - Een Handreiking. Duurzaam Platteland in Brabant.
32060: DIV., - Cinquantième Anniversaire de la Fondation de l'École Normale Émile André. Aperçu historique.
32065: DIV., - Commémoration du Centenaire de l'Enseignements Moyen de la Ville de Bruxelles 1851-1951..
173631: DIV., - Tilburg Onderwijsstad.
173633: DIV., - Tilburg Onderwijsstad. Onderwijsstad Tilburg 71 - 72..
11600: DIV., - De Brabantse Stad.
26950: DIV., - Ontmoetingen. Frater Andreas.
10550: DIV., - De Balans van 225 Jaar.
41141: DIV., - Begegnung mit Pater Josef Kentenich im Pater-Kentenich-Haus auf Berg Schönstatt.
6524: DIV., - Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring voor Leuven en Omgeving. Deel XXIV..
39855: DIV., - Los uit het Zadel. Beschouwingen van veertien Decanen b.g.v. het Afscheid van prof. dr. L.F.W. de Klerk als Rector Magnificus van de Katholike Universiteit Brabant.
70081: DIV., - Jaarboek van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen 1915 & 1916..
7008: DIV., - Heemkundig Jaarboek Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant. Jaargang 4..
70080: DIV., - Jaarboek van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen 1913 & 1914..
2045: DIV., - Jaarboek Oranjeboom. Deel XLV.
198557: DIV., - Erp in oude Ansichten, waarin ook enkele Afbeeldingen van Boerdonk en Keldonk.
198558: DIV., - Erp in oude Ansichten, waarin ook enkele Afbeeldingen van Boerdonk en Keldonk.
67541: DIV., - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg / Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Deel 90 en Deel 91. 1954 en 1955..
67542: DIV., - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg / Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Deel 94 en Deel 95. 1958 en 1959..
67543: DIV., - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg / Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Deel 134 en Deel 135. 1998 en 1999..
38542: DIV., - Brabant wederzijds. Sculpturen en Schilderijen van 12 jonge Kunstenaars uit Brabant en Noord-Brabant.
67746: DIV., - Jaarboekje 1983 van het Oudheidkundig Genootschap 'Niftarlake'.
3241: DIV., - Noord-Brabant. Officieel Orgaan van het Economisch Technologisch Instituut voor Noord-Brabant. Speciaalnummer 25 Jaar E.T.I..
6966: DIV., - Provinciaal Blad van Noord-Brabant 1965..
12191: DIV., - De Viering van het Diamanten Verjaringsfeest der Koninklijke Harmonie 's-Hertogenbosch 4 t/m 27 Juni 1954..
16556: DIV., - Gemeentegids Boxtel 2002-2003..
90009: DIV., - De Brabantse Leeuw. Jaargang 1..
11791: DIV., - Statistisch Zakboek Provincie Noord-Brabant 2001..
66977: DIV. , - Verslag aan den Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw over de Werkzaamheden van den Veeartsenijkundigen Dienst en den Gezondheidstoestand van den Veestapel in 1923..
256744: DIV., - Afscheid van de Gerardus Majellaschool Dongen.
12772: DIV., - Godshuizen Jaarverslag 1988. Werken aan Verandering.
12807: DIV., - Beeldenstorm in Den Bosch.
202311: DIV., - Gemeentegids Eersel 2014-2015..
7163: DIV., - Sprokkeling. Heemkundige Sprokkelingen tussen Zevenbergen en de Zandvoort. Nummer 13. Heuvels op de Hei.
43753: DIV., - Het Kinder-Kerstboek no. 4..
41213: DIV., - Carmel 100 Jaar in Twente. Zenderen 1855-1955..
7044: DIV., - Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire. Bulletin van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Jaargangen 43 en 44..
35743: DIV., - Brabant op z'n breedst. Jubileumuitgave 200 Jaar Brabant.
13799: DIV., - Parochie St. Lambertus Engelen 1933 - 1983..
71105: DIV., - Jaarbericht no. 7 van het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap Ex Oriente Lux, 1940..
198644: DIV., - Volksmondigheden. Volksverslag over eigen Verleden.
10583: DIV., - Gedenkboek t.g.v. het 12 1/2 Bestaan van den Bosschen Diocesanen Werkliedenbond.
66284: DIV., - Verslag aan de Koningin van de Bevindingen en Handelingen van het Geneeskundig Staatstoezicht in het Jaar 1897..
2021: DIV., - Jaarboek Oranjeboom en Registers. Deel XXI.
7242: DIV., - De Spycker. Jaargangen 41 en 42..
2039: DIV., - Jaarboek Oranjeboom. Deel XXXIX.
7054: DIV., - Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire. Bulletin van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Jaargang 54..
16557: DIV., - Gemeentegids Boxtel 1998-1999..
16555: DIV., - Gemeentegids Boxtel 1996..
16588: DIV., - Gemeente Boxtel Gemeentegids 1987-1988..
6940: DIV., - Oud Nieuws. Jaargang 26. Nrs. 78, 79, 80..
32029: DIV., - Tableaux didactiques relatifs à l'Histoire de Bruxelles.
7058: DIV., - Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire. Bulletin van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Jaargang 58..
2967: DIV., - Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, over het Jaar 1944-1947. [o.a. De H. Kruislegende en de Denensage van Breda; Het Slot te Rijswijk in het Land van Altena; Bibliographie van Noord-Brabant.].
31502: DIV., - Luister en Rampspoed van Mechelen te Tijde van Rembert Dodoens 1585-1985..
66281: DIV., - Verslag aan de Koningin-Weduwe, Regentes van de Bevindingen en Handelingen van het Geneeskundig Staatstoezicht in het Jaar 1894..
66280: DIV., - Verslag aan de Koningin-Weduwe, Regentes van de Bevindingen en Handelingen van het Geneeskundig Staatstoezicht in het Jaar 1893..
66279: DIV., - Verslag aan de Koningin-Weduwe, Regentes van de Bevindingen en Handelingen van het Geneeskundig Staatstoezicht in het Jaar 1892..
43675: DIV., - Handboek voor de Aartsbroederschap de Heilige Familie Jesus, Maria, Joseph. Tekst en Melodiën.
67539: DIV., - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg / Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Deel 92 en Deel 93. 1956 en 1957..
67535: DIV., - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg / Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Deel 129..
67538: DIV., - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg / Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Deel 139..
67149: DIV., - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie. Deel 56..
67150: DIV., - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie. Deel 57..
67151: DIV., - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie. Deel 58..
67152: DIV., - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie. Deel 59..
67153: DIV., - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie. Deel 60..
362532: DIV., - SPOENK 9. Boek of Plek. Legitimatieproblemen in Architectuur en Stedebouw.
362533: DIV., - Architectuurprijs Gemeente Eindhoven 1999..
205901: DIV., - Open Monumentendag 2004..
241935: DIV., - Teteringen Dorp tussen Zandgrond en Polder.
12737: DIV., - Het Kruithuis te 's-Hertogenbosch.
26481: DIV., - 25 Eeuwen in Vogelvlucht. Heerlijkheid Onsenoort. Abdij Mariënkroon. Mariapoli Mariënkroon.
40468: DIV., - Un Étrange bonheur. Lettres du Père Damien lépreux (1885-1889).
5220: DIV., - Organe du Service Provincial de Recherches historiques et folkloriques du Brabant: Le Folklore Brabançon. Nr. 156..
7006: DIV., - Heemkundig Jaarboek Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant. Jaargang 1..
27269: DIV., - Markant Punt.
37036: DIV., - Beelden in Padua.
15028: DIV., - Een Onderzoek naar de Middenstand in een Plattelandsgebied van Noord-Brabant. Haps - Mill en St. Hubert -Schayk - Wantoy - Zeeland.
12836: DIV., - 's-Hertogenbosch Herdenking 750-jarig Bestaan. Juli 1935..
9689: DIV., - Jaarverslag Roomsch-Katholieke Jonge Boerenstand. 1 januari 1958 - 1 september 1959..
1207: DIV., - De Brabantse Leeuw. Jaargang 7..
170816: DIV., - Vijfde Jaarboek der R.K. Handelshoogeschool. Hoogeschool voor Economische en Sociale Wetenschappen 1931-1932..
170815: DIV., - Vierde Jaarboek der R.K. Handelshoogeschool 1930-1931..
170814: DIV., - Derde Jaarboek der R.K. Handelshoogeschool 1929-1930..
170736: DIV., - Lustrumboek 1918-1968. R.K. Studentenvereniging Sint Leonardus Tilburg.
24628: DIV., - Etten-Leur de Plaats waar wij wonen.
75778: DIV., - Speculum: A Journal of Medieval Studies. Volume 87, No. 1 (January 2012)..
1550: DIV., - Met Gansen Trou. Jaargang 50..
7013: DIV., - De Pottenkijker. Jaargang 3 & 4..
1210: DIV., - De Brabantse Leeuw. Jaargang 10..
20891: DIV., - De Technische Hogescholen Delft, Eindhoven. Twente.
21121: DIV., - Brabantia Jaargang 11 [o.a. Gedenkteken Antoon Coolen; Fortificatiewerken in Noord-Brabant; Pater van den Elsen; Autosnelweg Oirschot-Eindhoven; Jan Elemans; Landjuweel te Boekel; Alphons Diepenbrock; Middeleeuws Kerkje te Oirschot; Martien Coppens; t'Serclaes; Nieuwe raadhuis te Best. ].
90068: DIV., - Tilburg.
90066: DIV., - Brabantse Almanak voor het Jaar 1993. Jaargang 5..
90062: DIV., - Bibliografische Tentoonstelling betreffende Vincent van Gogh (1853-1890).
90060: DIV., - Jaarboek Oranjeboom. Deel VI..
90059: DIV., - De Brabantse Leeuw. Jaargang 4..
90058: DIV., - De Brabantse Leeuw. Jaargang 3 + 4..
90057: DIV., - Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire. Bulletin van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Jaargang 20 t/m 61..
90044: DIV., - Verzameling kostbare Werken.
18766: DIV., - Uit de School geklapt. Feestuitgave van de Academie van het St. Carolus-Borromeus-College (R.K. Hoogere Burgerschool en Middelbare Handelsdagschool) te Helmond.
8867: DIV., - Sancta Maria. Kerkelijk Weekblad voor het Bisdom van Breda. 17e Jaargang..
8864: DIV., - Sancta Maria. Kerkelijk Weekblad voor het Bisdom van Breda. 14e Jaargang..
8863: DIV., - Sancta Maria. Kerkelijk Weekblad voor het Bisdom van Breda. 13e Jaargang..
8763: DIV., - Bergen op Zoomsche Courant. Vrijzinnig Weekblad voor het Zuiden. Jaargang 69..
8762: DIV., - Bergen op Zoomsche Courant. Vrijzinnig Weekblad voor het Zuiden. Jaargang 68..
8756: DIV., - De Vierschaer. Jaargang 4..
6999: DIV., - De Gulden Passer. Le Compas d'Or. 30e Jaargang t/m 63e Jaargang..
7000: DIV., - Noordbrabant. Wetenschappelijk Tijdschrift. Jaargang 1. [o.a. Gerard Abrahams, bijgenaamd Lekkerbeetje; Nog iets over het gesmeed Ijzeren Stuk geschut genaamd Stuergwewalt; Huis Grobbendonk; Ruikende gagel; Handboog-Schutterij te 's-Hertogenbosch; Gilden te Breda; Ooijevaar; banken van leening in derselver Oorsprong en vestiging vooral die te 's-Hertogenbosch; Vruchtelooze aanslag van Graaf Philips van Hohenloo op 's Hertogenbosch in 1585; Aalburg. Eene kleine bijdrage tot de oudheidkennis van Noordbrabant; Rivier de Aa, als middel van vervoer en van uitwatering; Ontginning der Heidevelden in het zuidwestelijk gedeelte van Noordbrabant, door middel van het water uit de Schelde; Chistophorus van Vladeracken; Het Dorp Vught; Kartuizers; De nieuwe shouwburg en concertzaal te 's Hertogenbosch; Geschiedkundige bijdrage tot de Rivier de Dieze..
4872: DIV., - Provinciaal Blad & Bijblad 1872. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noordbrabant vervat in het Blad & Bijblad van 1872..
69895: DIV., - Liber Memorialis Emile Cornez.
9752: DIV., - Praeadviezen ter concretisering van een Welvaartsplan voor de Provincie Noord-Brabant. Deel 2..
41356: DIV., - Familie-Gedenkstukken der Zusters Clarissen-Coletienen.
31546: DIV., - Jubelfeesten Hanswijk 1000..
31547: DIV., - De Habsburgers & Mechelen.
3161: DIV., - Bijdragen tot de Geschiedenis jrg. 61 [o.a. Inhoud der rekeningen van de Brabantse algemeen ontvangerij (1430-1440); Werd Petrus a Thimo's Historia Brabantiae diplomatica toch in Dietse verzen vertaald?; Brabanders aan de rechtsuniversiteit van Orleans (1444-1546). Een socio-professionele studie, met naamlijsten].
70385: DIV., - Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek in Nederland. Jaargang IV. December..
26151: DIV., - Over de Hartslag van het Nationaal Park De Biesbosch..
18445: DIV., - Het Groenboek Genoenhuis en Gijzenrooi.
68958: DIV., - In Lichterlaaie een Beeld van de Brandweer in Nederland.
67448: DIV., - Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap. Deel 67 t/m Deel 80..
67449: DIV., - Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap. Deel 81 t/m Deel 84..
67450: DIV., - Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap. Deel 85 t/m Deel 89..
67451: DIV., - Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap. Deel 67 t/m Deel 89..
67453: DIV., - Deutscher Heimatbund. Jahrbund 1962/1963..
67458: DIV., - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg / Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Deel 119..
67459: DIV., - Restauratie van de Grote- of St. Laurenskerk Rotterdam.
67461: DIV., - Rheinische Heimatpflege. Neue Folge. Jrg. 2 t/m 21..
72110: DIV., - Santiago de Compostela; 1000 jaar Europese Bedevaart.
66274: DIV., - Verslag aan den Koning van de Bevindingen en Handelingen van het Geneeskundig Staatstoezicht in het Jaar 1888..
75782: DIV., - Koninklijke Belgische Commissie voor Volkskunde. Vlaamse Afdeling. Jaarboek XVIII t/m XLVI. Jaarboek 28 t/m 46..
31541: DIV., - Conscience achterna op het Stadsarchief. De Bronnen van zijn historische Romans.
20191: DIV., - Jaarboek Oranjeboom. Deel XIX..
70213: DIV., - Akademiedagen van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Deel 14. Voordrachten, gehouden te Middelburg op 27 en 28 April 1962..
70212: DIV., - Akademiedagen van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Deel 15. Voordrachten, gehouden te Maastricht op 25 en 26 April 1963..
272635: DIV., - Gedenkboek bij het Eeuwfeest van de Congregatie der Broeders van O.L. Vrouw van Lourdes 1830-1930..
70211: DIV., - Akademiedagen van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Deel 16. Voordrachten, gehouden te Leeuwarden op 3 en 4 April 1964..
37392: DIV., - Van Gogh in Brabant. Schilderijen en Tekeningen uit Etten en Nuenen.
9572: DIV., - Verslag Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond over de Jaren 1982 en 1983..
272636: DIV., - Gedenkboek bij het Eeuwfeest van de Congregatie der Broeders van O.L. Vrouw van Lourdes 1830-1930..
7032: DIV., - Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire. Bulletin van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Jaargang 32..
70319: DIV., - Economische Wetenschap en economische Politiek.
2020: DIV., - Jaarboek Oranjeboom. Deel XX.
20200: DIV., - Vrijheid aan de Run.
7042: DIV., - Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire. Bulletin van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Jaargangen 40, 41, 42..
17536: DIV., - Tilburg Muzikale Wereldshow 1953..
10150: DIV., - Kom een Pijpke buurten. Achtergronden en Geschiedenis van Kleipijpen gevonden in Vessem, Wintelre en Knegsel.
170871: DIV., - Boeren in de Stad.
27010: DIV., - Beeld van Genade.
27026: DIV., - Wees Gegroet. Verhaal en Meditatie bij O.L. Vrouw van Den Bosch.
38683: DIV., - Op Bezoek bij... Petit & Fritsen N.V. Klokkengieterij sinds 1660 Aarle-Rixtel Holland.
20013: DIV., - De recreatieve en toeristische Mogelijkheden van de Kempen.
33928: DIV., - Vorselaar Vroeger.
71914: DIV., - Jaarboek Heemkundevereniging Roerstreek 2002..
21161: DIV., - Brabantia Jaargang 14 [o.a. Hervormd Kerkje Engelen; Ward Ruyslinck; Ton Smits; Hendrik Wiegersma; Brabant op aardgas; De Swaen Geertruidenberg;  Velpse ruïnekerkje hersteld; Heusden gaat oude glorie herstellen; Genneper watermolen. ].
26211: DIV., - Uit de School geklapt.
75777: DIV., - Speculum: A Journal of Medieval Studies. Volume 87, No. 2 (April 2012)..
90022: DIV., - Jaarboek Oranjeboom. Deel XXII..
27471: DIV., - Fraters van Tilburg. Een Passie voor Barmhartigheid.
67358: DIV., - Zuid-Hollandse Studiën Deel VIII..
67352: DIV., - Zuid-Hollandse Studiën Deel IV..
67353: DIV., - Zuid-Hollandse Studiën Deel II..
67357: DIV., - Zuid-Hollandse Studiën Deel IX..
70119: DIV., - Akademiedagen van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Deel 22. Voordrachten, gehouden te Amsterdam 15 en 16 april 1971..
95556: DIV., - Studiedagen van de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond gehouden op Dreakenburgh van 7 t/m 10 januari 1947..
1408: DIV., - De Vlasbloem. Helmonds Historisch Jaarboek voor Helmond nr. I t/m III..
1410: DIV., - De Vlasbloem. Helmonds Historisch Jaarboek. nr. 12..
70877: DIV., - Tijdschrift derMaatschappij van Nijverheid. Jaargang 1903 & 1904..
70863: DIV., - Nederland's Adelsboek 17e Jaargang.
71400: DIV., - Jaarboek Heemkundevereniging Roerstreek 2004..
71396: DIV., - Bremisches Jahrbuch Band 84. 2005. In Verbindung mit der Historischen Gesellschaft Bremen.
71395: DIV., - Bremisches Jahrbuch Band 81. 2002. In Verbindung mit der Historischen Gesellschaft Bremen.
10511: DIV., - Weg en Verkeer, Gevangenpoort.
707: DIV., - Brabants Heem. Jaargang IIL t/m L.
1405: DIV., - De Vlasbloem. Helmonds Historisch Jaarboek voor Helmond nr. I t/m IV..
8212: DIV., - De Schuttersgilden. Jaargang 1..
711: DIV., - Brabants Heem. Jaargang XXXIV t/m XL.
71167: DIV., - L'Action de l'Armée Belge pour la Défense du Pays et le Respect de sa Neutralité (Rapport du Commandement de l'Armée) Période du 31 juillet au 31 décembre 1914..
8211: DIV., - De Gildetrom. Jaargang 37 t/m Jaargang 38..
8210: DIV., - De Gildetrom. Jaargang 24..
8208: DIV., - De Gildetrom. Jaargang 49 t/m Jaargang 52..
8207: DIV., - De Gildetrom. Jaargang 46 t/m Jaargang 47..
8201: DIV., - De Gildetrom. Jaargang 28 t/m Jaargang 29..
8105: DIV., - Jaarboek 1975. Stichting Menno van Coehoorn.
7911: DIV., - De Iechtetrekker. Jaarboek Heemkundekring Huijbergen Jaarboek 1 t/m 12. 1982 t/m 1993..
7825: DIV., - Brieven van Paulus. Nrs. 126 t/m 130. Jaargang 25..
7777: DIV., - Gemerts Heem Jrg. 32..
7779: DIV., - Gemerts Heem Jrg. 42..
71097: DIV., - Alcoholisme en Drankbestrijding. Beschouwingen rondom de Sobriëtas Beweging.
70932: DIV., - Akademiedagen van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Deel 15. Voordrachten, gehouden te Maastricht op 25 en 26 April 1963..
235026: DIV., - Museum Dongha Heem. Documentatiemap.
235027: DIV., - Voor hete Vuren. Een Beschouwing over West-Brabant tegen de Achtergrond van het nieuwe Ontwikkelingsplan.
222922: DIV., - Feestgids ter gelegenheid van het 650-jarig bestaan der Gemeente Boekel. 1313-1963..
222923: DIV., - Feestgids ter gelegenheid van het 650-jarig bestaan der Gemeente Boekel. 1313-1963..
242013: DIV., - Breda op Papier. Bredanaars over Breda.
19938: DIV., - Son en Breugel 1944-1994 Vrij.
22832: DIV., - Ruimte voor Herinnering in de Noordelijke Maasvallei.
22352: DIV., - Gemeentegids Ravenstein. Nieuwe Brug naar de Toekomst.
11693: DIV., - Om door te geven.
7102: DIV., - Noordbrabants Historisch Nieuwsblad. Jrg. 11 t/m jrg. 12..
71015: DIV., - The Leader's View on te Rural World in Portugal. Leader II Experience.
7107: DIV., - Noordbrabants Historisch Nieuwsblad. Jrg 7..
1203: DIV., - De Brabantse Leeuw. Jaargang 3..
22526: DIV., - De Slag om Overloon.
3402: DIV., - Provinciale Commissie voor Geschiedenis en Volkskunde. Provincie Antwerpen. Jaarboek II 1989-1990. [o.a. Vrijen en trouwen; de betekenis van de Slag van Turnhout (1789); Oud en nieuw over Sint-Rombout; Ambten en bestuursorganisatie in de vrijheid van Hoogstraten en in het graafschap en het hertogdom Hoogstraten; De spreuk in de sage; Drukkers en auteurs in de 16de eeuw. ].
34404: DIV., - Basse-Wavre (1628-1928) 350e Anniversaire de la Donation de la Châsse par l'Archevêque de Malines Jacques Boonen en 1628..
712: DIV,, - Brabants Heem. Jaargang XXXI t/m XLIII..
71049: DIV., - Vormgeving en Inrichting Viswater.
90021: DIV., - Jaarboek Oranjeboom. Deel II..
7814: DIV., - Brieven van Paulus. Nrs. 71 t/m 75. Jaargang 14..
7816: DIV., - Brieven van Paulus. Nrs. 81 t/m 85. Jaargang 16..
7818: DIV., - Brieven van Paulus. Nrs. 91 t/m 95. Jaargang 18..
35839: DIV., - A.M. de Jong. Leven en Werk. Zes Voordrachten.
36005: DIV., - Gezangen Parochiekerk Reek.
205876: DIV., - Van Hooi tot Hightech. Honderd Jaar Ontwikkeling in Zuidoost-Brabant.
295279: DIV., - Toegang tot de Borg- en Ontlastbrieven in het Oud Administratief Archief van de Gemeente Oss 1727-1810..
6800: DIV., - Van Vehchele tot Veghel. Index 1981-2003..
6979: DIV., - Almanak van den Noordbrabantschen Christelijken Boerenbond voor het Jaar Onzes Heeren 1899. Eerste Jaar.
27429: DIV., - Gedenkschrift ter gelegenheid van het Gouden Jubilé van het Capucijnenklooster te 's-Hertogenbosch 1898-1948..
67359: DIV., - Zuid-Hollandse Studiën Deel XI.[ o.a.: R. Reinsma: Verslag Lagere, Middelbare en Latijnse Scholen in Noord- en Zuid-Holland. / J.J. Beyerman: Een vonnis van de 'Bloedraad' over twee Mennonieten in 1572. ].
29392: DIV., - Plaatsingslijst van het Archief van Charles Stulemeijer 1913-1966..
6312: DIV., - D'Hûskes. Nummer 15. Jaargang 9. 40 Jaar oud Nieuws.
6320: DIV., - D'Hûskes. Nummer 24. Jaargang 14..
7022: DIV., - Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire. Vingt-Deuxième Année.
27059: DIV., - Br. Nicolaas van Oosterhout Kapucijn. Een Leven van Blijheid en Goedheid.
68992: DIV., - De Kunst en hare Toepassingen. Verzameling van Platen der Werken en uitgevoerd door Leden van de Gilde der Oud-Leerlingen St-Lucasschool Gent..
68993: DIV., - L'Art et ses Applications. Recueil de Reproductions d'Oeuvres exécutées par les Membres de la Gilde des Anciens Élèves de l 'École St. Luc. de Gand Tome II..
70275: DIV., - Deel 78 Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap.
43333: DIV., - Maria en de Heiligen in de Volksdevotie.
3759: DIV., - Brabantse Almanak voor het Jaar 1997. Jaargang 9..
3762: DIV., - Brabantse Almanak voor het Jaar 2000. Jaargang 12..
19979: DIV., - Bakel, Milheeze, Rips.
11752: DIV., - De Ontwikkeling van Zuidwest-Nederland.
24283: DIV., - Veertig Bredase Monumenten.
24026: DIV., - De Ramp.
240261: P.I.M.DIV., - Verslag over de Stormvloed van 1953..
39860: DIV., - Ons Eigen Blad. Rombouts-Nummer.
22416: DIV., - 25 Jaar EHBO Uden. 1951-1978..
23053: DIV., - Gemert in oude Ansichten.
23055: DIV., - Voetbalvereniging Gemert 75 Jaar.
66971: DIV. , - Verslag aan den Koningin van de Bevindingen en Handelingen van het Veeartsenijkundig Staatstoezicht in het Jaar 1916..
69023: DIV., - Herders Welt- und Wirtschaftsatlas mit 106 Hauptkarten.
73714: DIV., - Vroeg-christelijke kunst uit Rome 21/12/1962 - 17/3/1963..
17268: DIV., - Volt 1909-1984..
12739: DIV., - Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland over 's-Hertogenbosch in 10 delen.
12683: DIV., - Stedebouw.
12684: DIV., - Waterlopen.
12776: DIV., - Zicht op de Binnenstad 's-Hertogenbosch.
20005: DIV., - De Comme geopend. Geschiedkundige Opstellen uit de Kempen.
20014: DIV., - Het sociaal Beleid in de Kempen.
72304: DIV. , - Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek in Nederland. Jaargang 22. .
18826: DIV., - Helmond in the Pocket 2004..
117521: DIV., - De Ontwikkeling van Zuidwest-Nederland.
18750: DIV., - Het begon in de Warande. 1937-1987. Helmonds Hertenkamp 50 Jaar..
18773: DIV., - Feestgids ter gelegenheid van het 25-Jarig Jubileum van den R.K. Middenstandsbond op 22 en 23 October 1928 Helmond.
11647: DIV., - Project Brabant ons Gewest.
32459: DIV., - Het Vijftigjarig Bestaan van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België 1913-1963..
5251: DIV., - Organe du Service Provincial de Recherches historiques et folkloriques du la Province de Brabant: Le Folklore Brabançon. Nr. 181..
5252: DIV., - Organe du Service Provincial de Recherches historiques et folkloriques du la Province de Brabant: Le Folklore Brabançon. Nr. 182 en 183..
5261: DIV., - Organe du Service Provincial de Recherches historiques et folkloriques du la Province de Brabant: Le Folklore Brabançon. Nr. 190..
5270: DIV., - Organe du Service de Recherches historiques et folkloriques du la Province de Brabant: Le Folklore Brabançon. Nr. 233..
5274: DIV., - Organe du Service de Recherches historiques et folkloriques du la Province de Brabant: Le Folklore Brabançon. Histoire et Vie populaire. Nr. 245..
27545: DIV., - Norbertijn worden? Een begaanbare Weg!.
38611: DIV., - De Restauratie van het Grote Orgel in de Kathedrale Basiliek van de Sint Jan.
67375: DIV., - Matrikelkarten von Vorpommern 1692-1698 nach der Schwedischen Landesaufnahme.
27371: DIV., - Het Graafschap Megen Deel 2: Beknopte Historie van de Franciscanen te Megen.
5505: DIV., - Heemkundeblad. Jaargang 5..
6152: DIV., - Jaarboek Heemkundekring De Willemstad. Deel 2. [o.a. Oude bomen in Willemstad; gebouwen die in 1991 verdwenen; forten van 1747/1748; onderwijs in Willemstad].
6311: DIV., - D'Hûskes. Nummer 14. Jaargang 8. Jubileumuitgave Jan uten Houte 1947-1987..
6154: DIV., - Jaarboek Heemkundekring De Willemstad. Deel 4..
6155: DIV., - Jaarboek Heemkundekring De Willemstad. Deel 5. [o.a. gebouwen die in 1994 verdwenen; openbare lagere school; Van zeshoek tot Zevenhoek; buitendijkse bastions; Willemstadse chirurgijn ].
20740: DIV., - De moeite Waard. 70 jaar Katholieke Opleiding voor Kleuterleid(st)ers in Eindhoven.
66285: DIV., - Verslag aan de Koningin van de Bevindingen en Handelingen van het Geneeskundig Staatstoezicht in het Jaar 1898..
66286: DIV., - Verslag aan de Koningin van de Bevindingen en Handelingen van het Geneeskundig Staatstoezicht in het Jaar 1899..
27279: DIV., - Affligem. Van allen Cloosteren Spieghel.
242361: DIV., - Nassau-Oranje Tentoonstelling Breda.
7304: DIV., - Engelbrecht van Nassau. Kwartaalblad van de Heemkundige Kring Breda. Index 1982-1988..
7305: DIV., - Engelbrecht van Nassau. Kwartaalblad van de Heemkundige Kring Breda. Jrg. 4 t/m 5..
38706: DIV., - 33e Nederlandse Kunst- en Antiekbeurs 's-Hertogenbosch.
4504: DIV., - Heemkundekring 'Maasland Jaarboekje 1983-1984..
5219: DIV., - Organe du Service Provincial de Recherches historiques et folkloriques du Brabant: Le Folklore Brabançon. Nr. 155..
29545: DIV., - Catalogus der Boekerij van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant. Eerste gedeelte.
32483: DIV., - Nouveaux Mémoires de l'Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles. Tome Ier..
20706: DIV., - Jaarboek van het St. Joriscollege en St. Catharinalyceum te Eindhoven 1917-1953..
18807: DIV., - Werken aan je Stad. Tips voor Wereldoriëntatie.
38509: DIV., - Ooghoogte. Stedelijk Van Abbemuseum 1936-1986..
7056: DIV., - Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire. Bulletin van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Jaargang 56..
27913: DIV., - St. Lambertuskerk Wouw.
71428: DIV., - The Screaming Eagle. Airborne November - December 1977..
71429: DIV., - The Screaming Eagle. Airborne May- June 1978..
71437: DIV., - Vijf en Zestig Jaren sociale Verzekering in Nederland 1901 - 1966..
19817: DIV., - Veghel.
6936: DIV., - Het Hagelkruis. Periodiek van de Heemkundekring Barthold van Heessel te Aarle-Rixtel. Jaargang 11..
37443: DIV., - P.P. Rubens. Schilderijen, Schetsen, Tekeningen.
71596: DIV., - Van Standen tot Staten. 600 Jaar Staten van Utrecht 1375 - 1975..
3311: DIV., - Jaarboek van de Vrijheid en het Land van Geel. Jaarboek 11. [o.a. De krankzinnigenverpleging te Geel (1795-1860); Etymologische verklaring van de naam Olen; Olen in oorlogstijd III 1796, 1797.].
3318: DIV., - Jaarboek van de Vrijheid en het Land van Geel. Jaarboek 18..
13507: DIV., - Officieel Verslag van den Vijfden Diocesanen Katholiekendag in het Bisdom van 's-Hertogenbosch op zondag 20 augustus 1905 te Helmond.
74887: DIV., - Holland. Regionaal-Historisch Tijdschrift. Zeventiende Jaargang 1985..
169003: DIV., - Oefening en Vermaak Waalwijk 100 Jaar 1860-1960..
38817: DIV., - Regio Eindhoven Culinair. Een smakelijk Overzicht van de Culinaire Gelegenheden in de Regio Eindhoven/Helmond.
17614: DIV., - Boomkwekerij Udenhout B.V..
25721: DIV., - De Geschiedenis van Roosendaal en Nispen.
170833: DIV., - Jaarboek der Katholieke Economische Hogeschool over het Studiejaar 1953-1954..
7656: DIV., - De Kleine Meijerij. Jaargang 56..
33508: DIV., - Turnhout Wereldcentrum van de Speelkaart.
11158: DIV., - Onderzoek naar de Inrichtingsmogelijkheden van het Verdronken Land van het Markizaat [ Markiezaat ] van Bergen op Zoom.
111581: DIV., - Onderzoek naar de Inrichtingsmogelijkheden van het Verdronken Land van het Markizaat [Markiezaat] van Bergen op Zoom.
39029: DIV., - Octave Landuyt. Sidney Nolan.
35269: DIV., - Buul is een gevuul.
7039: DIV., - Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire. Bulletin van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Jaargangen 38 en 39..
67637: DIV., - Kent Downs Area of Outstanding Natural Beauty. Landscape Design Handbook.
40313: DIV., - Life of his Holiness Pope Pius X..
69181: DIV., - Kasteel Hoensbroek.
4912: DIV., - Provinciaal Blad & Bijblad 1912. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1912..
4933: DIV., - Provinciaal Blad 1933. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1933..
36306: DIV., - Voorlopige Monumentenlijst van de Oostelijke Langstraat en het Bovenland van Heusden.
36303: DIV., - Brabantse Monumenten Vroeger en Nu.
33929: DIV., - Geel die barmhartige Stede.
33932: DIV., - Zoals ze waren. Ravels, Weelde, Poppel in Prentkaarten.
135661: DIV., - Collectio Epistolarum Pastoralium Decretorum, Aliorumque Documentorum, quae ab Illmo ac Revno Dno Adriano Goschalk, Episcopo Buscoducensie, publicata fuerunt Annis 1888- 1891..
21482: DIV., - Gemeentegids Waalre.
41855: DIV., - De Jezuïeten. Een geschiedkundige Schets.
71738: DIV., - Bremisches Jahrbuch Band 86. 2007. In Verbindung mit der Historischen Gesellschaft Bremen.
34410: DIV., - Les Traces qui nous parlent. Le Rayonnemende de Villers de 1146 à 1248..
66959: DIV., - Verslag aan de Koningin van de Bevindingen en Handelingen van het Veeartsenijkundig Staatstoezicht in het Jaar 1899..
66960: DIV. , - Verslag aan de Koningin van de Bevindingen en Handelingen van het Veeartsenijkundig Staatstoezicht in het Jaar 1900..
66961: DIV. , - Verslag aan de Koningin van de Bevindingen en Handelingen van het Veeartsenijkundig Staatstoezicht in het Jaar 1901..
26278: DIV., - Hervormde Gemeente te Eethen.
32091: DIV., - Pour Connaître Bruxelles.
70328: DIV., - Levensberichten der afgestorven Medeleden: G.B. Lalleman; C.M. de Jong van Rodenburgh; B. ter Haar Bz.; Ch.M. Dozy; J.H. Krelage; W. Baron von Goltstein; J.H. de Ridder jr.; jhr. J.P. Six; J.L.D. Sleeckx; M.A.N. Rovers; A.R. Ruitenschild.
18608: DIV., - Parochie Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming Helmond 1915-1990..
67548: DIV., - Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Heimatschutz. Jahrbuch 1960. Kurfürst Clemens August Landesherr und Mäzen des 18. Jahrhunderts.
280462: DIV., - Verzameling der Graf- en Gedenkschriften van de Provincie Antwerpen. Arrondissement Antwerpen. Zesde Deel. Antwerpen. Antwerpen. Kloosters der Orde van St. Franciscus 1e Afdeeling. Opschriften van het Klooster der Annuniaten.
280463: DIV., - Verzameling der Graf- en Gedenkschriften van de Provincie Antwerpen. Arrondissement Antwerpen. Zesde Deel. Antwerpen. Antwerpen. Kloosters der Orde van St. Franciscus 1e Afdeeling. Opschriften van het Klooster der Capucienen.
76391: DIV., - De Kleine Meijerij. Jaargang 39..
24912: DIV., - Honderd Jaar Bejaardenzorg Huize Sint-Catharina Bergen op Zoom. 1882-1992..
70513: DIV., - Gelre. Vereeniging tot Beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen Deel LXIII en LXIV..
7055: DIV., - Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire. Bulletin van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Jaargang 55..
11602: DIV., - Ruimte in Brabant, de Dag na Morgen.
198601: DIV., - R.K.V.V. ELI Lieshout 60 1929-1989..
198613: DIV., - Torenfeesten~Leende 1474-1974..
24615: DIV., - Etten en Leur. De Nobelaer.
67506: DIV., - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg / Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Deel 115..
67516: DIV., - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg / Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Deel 86-91..
41187: DIV., - Pater Damiaan de Veuster van de Congregatie der Heilige Harten.
2972: DIV,, - Jaarverslagen Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant 1959-1971..
27262: DIV., - 25-Jarig Jubelfeest der Eerw. Zusters Carmelitessen Tilburg 1891-1916..
39854: DIV., - Prof. dr. Julius Persijn 1878 - 1928. Gedenkboek.
3307: DIV., - Jaarboek van de Vrijheid en het Land van Geel. Jaarboek 7. [o.a. Inventaris van het Archief van het Gasthuis van Geel; Grondvesten van vml. St. Dimpnakerk; Tienden van het Waverwoud en Bisschopshoeven te Geel.].
4619: DIV., - Heemschild Jrg. 19..
170817: DIV., - Zesde Jaarboek der R.K. Handelshoogeschool. Hoogeschool voor Economische en Sociale Wetenschappen 1932-1933..
90075: DIV., - De Brabantse Leeuw. Jaargang 4..
65256: DIV., - Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat nr. 24..
20699: DIV., - Jubileum-Uitgave van de maandelijksche Mededeelingen der Coöp. Centrale Boerenleenbank te Eindhoven 5 december 1948..
69632: DIV., - IBM Systems Journal. Volume 19..
69630: DIV. ., - Information Storage and Retrieval. Theory and Practice. An International Journal. Volume 9..
69631: DIV., - Information Storage and Retrieval. Theory and Practice. An International Journal. Volume 10..
3902: DIV., - De Rosdoek nr. 53 t/m nr. 70..
3165: DIV., - Bijdragen tot de Geschiedenis jrg. 65 [o.a. Verklaringsfactoren van stedelijke deconcentratie gezien vanuit een randgemeente. Casestudy: Deurne, 1929-1939; Ridder Gas[ar Joseph van Horne (1688-1748); Jacques Reingoud (1563-1586); Leuvense hoogleraar Victor Brants; pachtprijzen in midden- en zuidwest-brabant in de 16e eeuw; memoriaalboek van Antonio II Anselmo; Antwerpse vroegste geschiedenis in het licht van de plaatsnamen; Grondbezit en landbouwbedrijven te Stabroek, 1730-1800. ].
69892: DIV. , - Standen en Landen / Anciens Pays et Assemblées D'États XXXI..
66269: DIV., - Verslag aan de Koningin van de Bevindingen en Handelingen van het Veeartsenijkundig Staatstoezicht in het jaar 1902..
256725: DIV., - Oud Dongen in Beeld.
17757: DIV., - Verslag Swabo-Dag 15-9-79 Goirle. Macht en Onmacht. De Ondergang van Spinnerij Swabo.
7600: DIV., - Tijdschrift De Kleine Meierij. Register Jrg. 1 t/m 40. 1947-1989..
7047: DIV., - Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire. Bulletin van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Jaargang 47..
69004: DIV., - La Raison. Journal-Revue Mars 1908. Le Règlement Secret du Clergé de Paris.
33525: DIV., - Oud-Turnhout. 50 Jaar Parochie Zwaneven. Zich herinneren is een Vorm van ontmoeten.
39796: DIV., - Mgr. Dr. H. A. Poels. Ere-Doctor van Tilburg.
109352: DIV., - Peellandpad. Lange-Afstand Wandelpad 701 's-Hertogenbosch Roermond 160 km..
27908: DIV., - D'Aauw Kerk in 't nieuw. De Sint Janskerk van Gemert.
279302: DIV., - Waalre's oudste Kerkje als Provinciaal Gedenkteken voor Brabants gesneuvelden.
69884: DIV., - Standen en Landen / Anciens Pays et Assemblées D'États XXXVII..
71298: DIV., - Annalen van de Koninklijke Kring van het Land van Waas. Deel 107..
7160: DIV., - Sprokkeling. Heemkundige Sprokkelingen tussen Zevenbergen en de Zandvoort. Nummer 10..
39940: DIV., - Herman Liebaers ad Amicos suos. xlviij Images Autobiographiques.
68949: DIV., - Gat in de Grens.
170824: DIV., - Twaalfde Jaarboek der Katholieke Economische Hoogeschool 1938-1939..
20712: DIV., - Beknopte Gids van Eindhoven en Omgeving.
235001: DIV., - Gids voor Raamsdonk en Raamsdonksveer.
7046: DIV., - Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire. Bulletin van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Jaargang 46..
119770: DIV., - Gemeenteblad van Tilburg.
119780: DIV., - Gemeenteblad van Tilburg.
7062: DIV., - Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Aanwinsten 1964-1973..
1305: DIV., - Jaarboek van de Oudheidkundige Kring Roosendaal  'De Ghulden Roos' No. 42 t/m 47..
17227: DIV., - St. Dionysius-Parochie 't Heike Tilburg.
6929: DIV., - Heemkundekring De Heerlijckheijd Nispen. Jaarboek 2004..
127681: DIV., - Rapport inzake de industriële Ontwikkelingstendenties in de Agglomeratie 's-Hertogenbosch.
8519: DIV., - Taxandria. Jaarboek van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van de Antwerpse Kempen. Nieuwe reeks Deel LX..
21547: DIV., - Waalre.
4637: DIV., - Heemschild Jrg. 37..
4636: DIV., - Heemschild Jrg. 36..
256721: DIV., - Oud Nieuws. Uit de Geschiedenis van 700 Jaar Zevenbergen.
5242: DIV., - Organe du Service Provincial de Recherches historiques et folkloriques du la Province de Brabant: Le Folklore Brabançon. Nr. 173..
5243: DIV., - Organe du Service Provincial de Recherches historiques et folkloriques du la Province de Brabant: Le Folklore Brabançon. Nr. 174..
5260: DIV., - Organe du Service Provincial de Recherches historiques et folkloriques du la Province de Brabant: Le Folklore Brabançon. Nr. 189..
5284: DIV., - Organe du Service de Recherches historiques et folkloriques du la Province de Brabant: Le Folklore Brabançon. Histoire et Vie populaire. Nr. 255..
7059: DIV., - Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire. Bulletin van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Jaargang 59. Aanwinsten 1979-1988..
17170: DIV., - Tilburg. Kinderhulde aan het H. Hart 1921-1946..
67144: DIV., - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie. Deel 51..
67143: DIV., - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie. Deel 50..
67147: DIV., - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie. Deel 54..
3554: DIV., - Jaarverslag 1981-1982 Historische Kring Het oude Land van Heusden en Altena.
109364: DIV., - Wandelen en fietsen in de Gemeente Eersel. Een Zaligheid op zichzelf!.
70202: DIV., - Akademiedagen van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Deel 18. Voordrachten, gehouden te Enschede op 18 en 19 April 1966..
70201: DIV., - Akademiedagen van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Deel 17. Voordrachten, gehouden te Utrecht op 22 en 23 April 1965..
11933: DIV., - Op de Bres voor het Gezin. Herdenkingsuitgave 1918-1948..
43018: DIV., - De laatste Kapel van het Sint Gerardus Majellaziekenhuis te Hengelo (O).
28294: DIV., - Zingende Kathedraal.
4010: DIV., - Zeshonderd Jaar Schutsgilde St. Catharina Helmond..
18783: DIV., - Zangvereeniging Werkmanskring Helmond 1880-1905. Groot Festival voor Zang- Harmonie- Fanfaregezelschappen.
66951: DIV., - Verslag aan den Koning van de Bevindingen en Handelingen van het Veeartsenijkundig Staatstoezigt in de Jaren 1878, 1879, 1880, 1881..
20797: DIV., - Eindhoven Culinair.
17867: DIV., - Welvarenbeek. Hilvarenbeek Toen en Nu.
35256: DIV., - Naar Morgen 17..
25992: DIV., - Wat was wat is. Elk heden heeft een Verleden.
11124: DIV., - Vrijwillige Weidevogelbescherming Noord-Brabant. Jaarverslag 1999..
11125: DIV., - Vrijwillige Weidevogelbescherming Noord-Brabant. Jaarverslag 2000..
36812: DIV., - 3 Kunstenaars uit Deurne.
10891: DIV., - Heemraadschap van de Mark en Dintel. Jaarverslag 1964..
5428: DIV., - Vlaamse Stam: Tijdschrift voor Familiegeschiedenis. Jaargang 28..
5429: DIV., - Vlaamse Stam: Tijdschrift voor Familiegeschiedenis. Jaargang 29..
5426: DIV., - Vlaamse Stam: Tijdschrift voor Familiegeschiedenis. Jaargang 26..
5425: DIV., - Vlaamse Stam: Tijdschrift voor Familiegeschiedenis. Jaargang 25..
5427: DIV., - Vlaamse Stam: Tijdschrift voor Familiegeschiedenis. Jaargang 27..
5421: DIV., - Vlaamse Stam: Tijdschrift voor Familiegeschiedenis. Jaargang 21..
5419: DIV., - Vlaamse Stam: Tijdschrift voor Familiegeschiedenis. Jaargang 19..
5417: DIV., - Vlaamse Stam: Tijdschrift voor Familiegeschiedenis. Jaargang 17..
5418: DIV., - Vlaamse Stam: Tijdschrift voor Familiegeschiedenis. Jaargang 18..
5420: DIV., - Vlaamse Stam: Tijdschrift voor Familiegeschiedenis. Jaargang 20..
5422: DIV., - Vlaamse Stam: Tijdschrift voor Familiegeschiedenis. Jaargang 22..
67544: DIV., - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg / Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Deel 136 en Deel 137. 2000 en 2001..
4843: DIV., - Provinciaal Blad & Bijblad 1843. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Braband vervat in het Blad & Bijblad van 1843..
4847: DIV., - Provinciaal Blad 1847. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Braband vervat in het Blad van 1847..
4848: DIV., - Provinciaal Blad 1848. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad van 1848..
4858: DIV., - Provinciaal Blad & Bijblad 1858. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noordbrabant vervat in het Blad & Bijblad van 1858..
4859: DIV., - Provinciaal Blad & Bijblad 1859. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noordbrabant vervat in het Blad & Bijblad van 1859..
4864: DIV., - Provinciaal Blad & Bijblad 1864. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noordbrabant vervat in het Blad & Bijblad van 1864..
4865: DIV., - Provinciaal Blad & Bijblad 1865. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noordbrabant vervat in het Blad & Bijblad van 1865..
77072: DIV., - Santiago de Compostela; 1000 jaar Europese Bedevaart.
69251: DIV., - Academia Analecta. Jaargang 49, nr. 2..
69253: DIV., - Academia Analecta. Jaargang 52, nr. 1..
70205: DIV., - Akademiedagen van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Deel 7. Voordrachten, gehouden te Amsterdam op 14, 15 en 16 October 1954..
70204: DIV., - Akademiedagen van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Deel 21. Voordrachten, gehouden te Assen 3 en 4 April 1970..
19818: DIV., - Veghel, expansief Streekcentrum in de Brabantse Midden-Meierij.
17858: DIV., - Vanaf Maat 1839. 150 Jaar Koninklijke Harmonie Concordia Hilvarenbeek.
16602: DIV., - Van toeten en blazen. 75 Jaar Harmonie Prinses Juliana Moergestel 1911-1986..
16611: DIV., - Van toeten en blazen. 75 Jaar Harmonie Prinses Juliana Moergestel 1911-1986..
11391: DIV., - Van Blauwe Stoep tot Citadel. [O.a. J. Vriens: De Vervreemding van het Rijksleen Boxtel in 1439, A. Spijkers: Eindhovens Recht van Ingebod en Uitpanding, B. Jacops: Iets over Maastollen en Bossche tolprivileges ].
108299: DIV., - Voorloopig Rapport omtrent de Verbetering der Afwatering van Noordbrabant.
22202: DIV., - Udennummer.
23064: DIV., - Tweehonderd Jaar Gemeente Gemert.
24623: DIV., - Tussen Ploegen en Ploegendienst. 500 Jaar Ambacht en Industrie in Etten-Leur.
17259: DIV., - Tilburg. Het Paleis-Raadhuis.
27643: DIV., - Tilburg. Congregatie der Fraters van O.L. Vrouw van Barmhartigheid. Programma Eeuwfeest 1844-1944..
17382: DIV., - Tilburg Tegen.
17218: DIV., - Tilburg hoe het groeide.
1712: DIV., - Tijdschrift Campinia. Inhoudsopgave Jaargang 1 t.m 25..
1713: DIV., - Tijdschrift Campinia. Inhoudsopgave Jaargang 1 t.m 29..
1711: DIV., - Tijdschrift Campinia. Index. Jaargang 1 t/m 5..
1710: DIV., - Tijdschrift Campinia. Index. Jaargang 1 t/m 5..
1705: DIV., - Tijdschrift Campinia Jrg. 3 t/m 5..
1707: DIV., - Tijdschrift Campinia Jrg. 1..
170832: DIV., - Jaarboek der Katholieke Economische Hogeschool over het Studiejaar 1952-1953..
7017: DIV., - Tijding. Jaargang 25 & 26..
65548: DIV., - Moderne Wegverbetering in Gelderland door Asfaltwegenbouw.
6939: DIV., - Teterings Erfdeel. Deel 59 t/m 62..
6950: DIV., - Het Griensvenneke. Jaargang 30..
17516: DIV., - Tentoonstelling Koning Willem II 1-16 Augustus 1936..
505: DIV., - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 37e jrg. 4e reeks: 7e jrg. t/m 43e jrg. 5e reeks: 3e jrg..
28905: DIV., - Studiedagen Gemert 1948..
4869: DIV., - Provinciaal Blad & Bijblad 1869. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noordbrabant vervat in het Blad & Bijblad van 1869..
30057: DIV., - Stad Antwerpen. 300e Verjaring der Geboorte van Antoon van Dijck 1599-1899. Geïllustreerd Album met Beschrijving van den Stoet De Kunst door de Eeuwen Heen.
19760: DIV., - St. Joseph in Beeld. 90 Jaren St. Joseph Ziekenhuis Veghel.
18466: DIV., - St. Annaziekenhuis in 1980..
7700: DIV., - Gemerts Heem Jrg. 22 t/m jrg. 37.
7157: DIV., - Sprokkeling. Heemkundige Sprokkelingen tussen Zevenbergen en de Zandvoort. Nummer 7. Dagboekaantekeningen van Pastoor Van Kemenade over de Periode 23 augustus - 31 augustus 1944..
7154: DIV., - Sprokkeling. Heemkundige Sprokkelingen tussen Zevenbergen en de Zandvoort. Nummer 4..
22306: DIV., - Sint-Corneliusschool Venhorst 1933-1984..
12628: DIV., - 's-Hertogenbosch. Town of Industry.
12780: DIV., - 's-Hertogenbosch. Hier wordt geleefd.
28114: DIV., - 50 Jaar Parochiekerk St. Landelinus Empel 1950 - 2000..
11481: DIV., - Ruimtelijke Ordening in Noord-Brabant.
33521: DIV., - Oud-Turnhout in de Jaren Tachtig.
6368: DIV., - Rondom de Plaets. Jaargang 18..
6365: DIV., - Rondom de Plaets. Jaargang 15..
6350: DIV., - Rondom de Plaets. Jaargang 1 t/m 14..
20205: DIV., - Reuzel ligt midden in 't Vèèrke.
20214: DIV., - Reusel àon de Meet.
2022: DIV., - Jaarboek Oranjeboom. Deel XXII.
10018: DIV., - Reglementen en Ordonnantien der Belasting binnen de Stad 's-Hertogenbosch.
1324: DIV., - Register op de Jaarboeken van de Oudheidkundige Kring Roosendaal  'De Ghulden Roos' Jrg. 1 t/m 41. 1941-1981..
69198: DIV., - Programma Gildefeesten St. Dionysius Heyen.
3409: DIV., - Provinciale Commissie voor Geschiedenis en Volkskunde. Provincie Antwerpen. Jaarboek IX 1996-1998. [o.a. Antwerpse Speelman Peeter Borlon sr.; Jan Baptist Willems, dagboek; Antwerpen, het centrum van de Vlaamse boerensympathie tijdens de Anglo-Boerenoorlogen; Calvinistische republiek te Antwerpen (1577-1585); Johannes Driedo van Turnhout; Antwerpse kunstenaarsvereniging Scalden; Poesjsprogramma's.].
5218: DIV., - Organe du Service Provincial de Recherches historiques et folkloriques du Brabant: Le Folklore Brabançon. Nr. 153-154..
3716: DIV., - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant Jaargang XVI 1952-1953..
76800: DIV., - Nederland van Boven.
4825: DIV., - Provinciaal Blad Lijst van Noord-Braband over 1825..
4842: DIV., - Provinciaal Blad & Bijblad 1842. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Braband vervat in het Blad & Bijblad van 1842..
4830: DIV., - Provinciaal Blad Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Braband vervat in het Blad.
4937: DIV., - Provinciaal Blad 1937. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1937..
4934: DIV., - Provinciaal Blad 1934. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1934..
4935: DIV., - Provinciaal Blad 1935. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1935..
4932: DIV., - Provinciaal Blad 1932. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1932..
4931: DIV., - Provinciaal Blad 1931. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1931..
4930: DIV., - Provinciaal Blad 1930. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1930..
4879: DIV., - Provinciaal Blad 1879. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noordbrabant vervat in het Blad van 1879..
4875: DIV., - Provinciaal Blad 1875. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noordbrabant vervat in het Blad van 1875..
4877: DIV., - Provinciaal Blad & Bijblad 1877. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noordbrabant vervat in het Blad & Bijblad van 1877..
4878: DIV., - Provinciaal Blad 1878. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noordbrabant vervat in het Blad van 1878..
4849: DIV., - Provinciaal Blad 1849. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad van 1849..
4850: DIV., - Provinciaal Blad 1850. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad van 1850..
4856: DIV., - Provinciaal Blad & Bijblad 1856. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noordbrabant vervat in het Blad & Bijblad van 1856..
4846: DIV., - Provinciaal Blad 1846. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Braband vervat in het Blad van 1846..
4844: DIV., - Provinciaal Blad 1844. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Braband vervat in het Blad van 1844..
4845: DIV., - Provinciaal Blad 1845. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Braband vervat in het Blad van 1845..
4929: DIV., - Provinciaal Blad & Bijblad 1929. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1929..
4928: DIV., - Provinciaal Blad & Bijblad 1928. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1928..
4936: DIV., - Provinciaal Blad 1936. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1936..
4925: DIV., - Provinciaal Blad & Bijblad 1925. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1925..
4922: DIV., - Provinciaal Blad & Bijblad 1922. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1922..
4923: DIV., - Provinciaal Blad & Bijblad 1923. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1923..
4920: DIV., - Provinciaal Blad & Bijblad 1920. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1920..
49101: DIV., - Alphabetisch Registerop het Provinciaal Bijblad van Noord-Brabant over de Jaren 1902-1910..
4906: DIV., - Provinciaal Blad & Bijblad 1906. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1906..
4908: DIV., - Provinciaal Blad & Bijblad 1908. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1908..
4907: DIV., - Provinciaal Blad & Bijblad 1907. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1907..
4905: DIV., - Provinciaal Blad & Bijblad 1905. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1905..
4903: DIV., - Provinciaal Blad & Bijblad 1903. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1903..
4900: DIV., - Provinciaal Blad & Bijblad 1900. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Bijblad van 1900..
4901: DIV., - Provinciaal Blad & Bijblad 1901. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1901..
4898: DIV., - Provinciaal Blad 1898. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noordbrabant vervat in het Blad van 1898..
4911: DIV., - Provinciaal Blad & Bijblad 1911. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1911..
4890: DIV., - Provinciaal Blad & Bijblad 1890. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1890..
4897: DIV., - Provinciaal Blad & Bijblad 1897. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1897..
4891: DIV., - Provinciaal Blad & Bijblad 1891. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1891..
4894: DIV., - Provinciaal Blad & Bijblad 1894. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1894..
4886: DIV., - Provinciaal Blad & Bijblad 1886. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noordbrabant vervat in het Blad & Bijblad van 1886..
4889: DIV., - Provinciaal Blad & Bijblad 1889. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1889..
4899: DIV., - Provinciaal Blad & Bijblad 1899. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1899..
4871: DIV., - Provinciaal Blad & Bijblad 1871. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noordbrabant vervat in het Blad & Bijblad van 1871..
3240: DIV., - Noord-Brabant. Officieel Orgaan van het Economisch Technologisch Instituut voor Noord-Brabant. Speciaalnummer 25 Jaar E.T.I..
4867: DIV., - Provinciaal Blad & Bijblad 1867. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noordbrabant vervat in het Blad & Bijblad van 1867..
4868: DIV., - Provinciaal Blad & Bijblad 1868. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noordbrabant vervat in het Blad & Bijblad van 1868..
4860: DIV., - Provinciaal Blad & Bijblad 1860. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noordbrabant vervat in het Blad & Bijblad van 1860..
4861: DIV., - Provinciaal Blad & Bijblad 1861. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noordbrabant vervat in het Blad & Bijblad van 1861..
4862: DIV., - Provinciaal Blad & Bijblad 1862. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noordbrabant vervat in het Blad & Bijblad van 1862..
4863: DIV., - Provinciaal Blad & Bijblad 1863. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noordbrabant vervat in het Blad & Bijblad van 1863..
10535: DIV., - Project de Chemin de Fer Métropolitain a Bruxelles.
17774: DIV., - Programma 15e Ronde van Goirle. Jubileumronde 15 Juli 1962..

Next 1000 books from Antiquariaat Duthmala

10/27