Antiquariaat Duthmala
Kasterensestraat 15, 5298 NV Liempde, Nederland tel.: 00 (0)411-632043            Email: duthmala@wxs.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
69573: CAILLAU, D.A.B., - Sancti Barnabae Apostalae et Sancti Justini Martyres Opera.
75127: CAIRNS, PETER E.A., - Wild Wonders. De mooiste Natuur in Europa door de beste Fotografen.
67190: CAISTOR, NICK, - Chili. Mensen - Politiek - Economie - Cultuur.
65093: CALAND, P., - Register VIII, Bijlage nr. IX. C. Register van Peilschalen, Hakkelbouten en andere Verkenmerken in de Provincie Friesland.
65806: CALAND, P., - Vervolg van het Tienjarig Overzigt der waargenomen Waterhoogte langs de Nederlandsche Hoofdrivieren, Zeeuwsche Stroomen, de Noordzee, de Zuiderzee, de Wadden, enz. 1871-1880..
65807: CALAND, P., - Tienjarig Overzigt der waargenomen Waterhoogte langs de Nederlandsche Hoofdrivieren, Zeeuwsche Stroomen, de Noordzee, de Zuiderzee, de Wadden, enz. 1871-1880..
24855: CALAND, FREDERIK, - De Rederijkerskamer van Bergen op Zoom. Historische Schets uit haren Bloeitijd van 1441 tot 1561..
272767: CALBRECHT, E.P. DR., - Geschiedenis van het Genadeoord van O.L. Vrouw van Gratie te Scheut.
241977: CALSEYDE, WALTER VAN DE, - Merkwaardig een Eeuw Bredase Reclame.
242023: CALSEYDE, WALTER VAN DE, - Havenboek. Over het ontstaan van Breda en de Terugkeer van zijn Bron.
27996: CALUWE, TH. DE, - De Paterskerk te Roosendaal.
71184: CAMINADA, I.W.L.A. E.A., - Inventaris van de Papieren van dr. J.W. Meyer Ranneft.
22368: CAMP, W.J.M. VAN DE ; EN J.H. VAN DOOREN, - Udense Geschriften. Deel 4. Het oud(st)e Postkantoor van Uden.
28305: CAMP, G. VAN DE E.A., - De Koorbanken in de St.-Janskathedraal te 's-Hertogenbosch.
248051: CAMPAN, CH. AL, - Bergues sur le Soom assiégée le 18 de Juillet 1622 & désassiégée le 3 d' Octobre ensuivant. Selon la Description faite par les trois Pasteurs de l'Eglise D'Icelle.
24805: CH. AL CAMPAN, - Bergues sur le Soom assiégée le 18 de Juillet 1622 & désassiégée le 3 d' Octobre ensuivant. Selon la Description faite par les trois Pasteurs de l'Eglise D'Icelle.
68974: CAMPBELL, M.F.A.G. ; W.G.C. BIJVANCK EN P.C. MOLHUYSEN, - Verslagen van de Aanwinsten van de Koninklijke Bibliotheek 1879 t/m 1921..
9657: CAMPEN, MR. PH.C.M. VAN; DRS. P. HOLLENBERG EN DRS. F. KRIELLAARS, - Landbouw en Landbouwcrediet 1898-1948. Vijftig Jaar Geschiedenis van de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank Eindhoven.
76624: GABRIEL GARCIA MÁRQUEZ FRANS VAN CAMPENHOUT, - [8 boeken] Herinnering aan mijn droeve Hoeren; De Kolonel krijgt nooit Post; De Geur van Guave. Autobiografie. Gesprekken met Plinio Mendoza; De Wereld van Gabriel Garcia Márquez; Over Liefde en andere Duivels (1e hfd.); De Verhalen; Leven en Werk van Gabriel Garcia Márquez; Het Kwade Uur.
39704: CAMPS, HUGO, - Constant vanden Stock. Eén Leven, twee Carrières.
12080: CAMPS, H.P.H., - De Stadsrechten van Graaf Willem II van Holland en hun Verhouding tot het Recht van 's-Hertogenbosch.
120801: CAMPS, H.P.H., - De Stadsrechten van Graaf Willem II van Holland en hun Verhouding tot het Recht van 's-Hertogenbosch.
13030: CAMPS, DR. H.P.H., - Oorkondenboek Noord-Brabant tot 1312. Deel 1: De Meierij van 's-Hertogenbosch. Deel I.1. en I.2..
12500: CAMPS, H.P.H., - Aantekeningen over het oudste Stadsrecht van 's-Hertogenbosch.
23: CAMPS, DR. H.P.H. ; M. DILLO EN G.A.M. VAN SYNGHEL, - Oorkondenboek Noord-Brabant tot 1312. Deel I en II. De Meierij van 's-Hertogenbosch & Heerlijkheden Breda en Bergen op Zoom. [totaal 4 banden].
69189: CANBY, COURTLANDT, - Geschiedenis van het Wapen.
36069: CANDAEL, KAREL, - De Muze der Geschiedenis. Oratoria in Drij Deelen door Julius de Geyter en Peter Benoit.
27102: P. CYRILLUS EN P. CANISIUS, - O.L. Vrouw van Handel, hare Geschiedenis hare Geschiedenis bij de Viering van het Zevende Eeuwfeest 1220-1920..
64508: CANNEMAN, M.C., - Archief van het Provinciaal College van Toezicht op het Beheer van de Kerkelijke Goederen en Fondsen van de Hervormde Gemeenten in de Provincie Groningen 1820-1950..
65451: CANTER CREMERS, J.J., - Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat nr. 3. [Nota betreffende de bepaling der grootheden, die bekend moeten zijn voor de berekening van den gronddruk tegen grondkeerende constructies in de visschershaven te Ijmuiden. ].
65446: CANTER CREMERS, J.J., - Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat nr. 10. [o.a. Nota betreffende de toepassing van gewapend beton voor heipalen. ].
3: HEER DE CANTILLON, - Vermaaklykheden van Brabant, Vermakelykheden van Brabant, en deszelfs onderhoorige Landen, Vervattende een Historische, Chronologische, Geographische en Genealogische Beschryving der Steden, Dorpen, Vlekken en aanzienlykste Heerlykheden van dit Hertogdom. IV. Deel Behelzende het Kwartier van ’s Hertogenbosch de Heerlykheid en de Stad van Mechelen.
89: CANTILLON, HEER DE, - Vermakelykheden van Brabant, en deszelfs onderhoorige Landen. Vervattende een benopte en zaakelyke Historische, Chronologische, Geographische en Genealogische Beschryving der Steden, Dorpen, Vlekken etc. etc..
28322: MARTIEN COPPENS MET INLEIDING VAN O. CONCORDIUS VAN GOIRLE O.FM. CAP., - Gedachten in Steen. De Kathedrale Basiliek van St. Jan te 's Hertogenbosch.
28912: PATER ADRIANUS O.F.M. CAP., - Verslag Diocesaan Maria Congres 's-Hertogenbosch.
70375: P. OPTATUS O.F.M. CAP., - De Spiritualiteit van de Capucijnen in de Nederlanden gedurende de XVIIe en XVIIIe Eeuw.
40384: P. ENGELBERTUS O.F.M. CAP., - Geschriften van St. Franciscus van Assisi.
65348: CAPEFIGUE, M., - Histoire de Philippe-Auguste. Tome I-IV..
199191: CAPEL, W., - Meyl op Seven.
19919: CAPEL, W., - Meyl op Seven.
25818: VERENIGING VOOR HEEMKUNDE VAN SPRANG-CAPELLE E.O., - Een Wandeling door oud Sprang-Capelle.
67677: CAPELLE, H.M.P. EN A.H.P. STUMPEL, - Ecologie op de Weegschaal.
64846: CAPELLE, DR. H. VAN, - Bijdrage tot de Geschiedenis der Epidemie van Diphtheritis in Nederland, gedurende de Jaren 1859, 1860 en 1861..
43092: CAPELLEVEEN, H.J. VAN EN D.J.K. ZWEERS, - De Kerk te Leur.
75807: CAPPERS, WIM, - Funeraire Cultuur. Armhem.
78330: CAPPON, C. E.A., - Ad Fontes. Opstellen aangeboden aan prof. dr. C. van de Kieft ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in de middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.
71033: CAPPS, ARTHUR E.A., - Dunster Watermill its' History, its' Repair and how it works.
41049: CAPUCCI, FLAVIO, - De Kracht van god. Medisch onverklaarbare Genezingen op Voorspraak van Jozefmaria Escrivá.
37728: M. SMEYERS EN B. CARDON, - Brabant of Parijs? Aantekeningen bij een Handschrift met vrome Legenden, afkomstig uit het Kartuizerklooster Zelem, bij Diest.
397026: CARLY, JULES, - Relation de l'Entrée de son Excellence Monseigneur Le Prince de Grimberghe à Grimberghe, le 29 septembre 1729..
41255: PATERS CARMELIETEN, - Bloemen uit Carmels Lusthof.
41230: 'DOOR EEN CARMELITES', - Het Antwoord van een Non.
41153: ONGESCHOEIDE CARMELITES, - De Weg ter Wijsheid volgens de Serafijnsche Moeder Teresia.
69568: E.P. ARCHANGELUS VAN DE CARMELKONINGIN, - Drie Eeuwen Mariaal Leven in de Carmel te Brugge.
37233: CAROLY, G., - Schilderijen aangeboden aan het Koninklijk Museum van Antwerpen door de Maatschappij of door hare Tusschenkomst 1864-1905..
42001: CARPENTIER S.J., RENÉ, - Getuigen van de Stad Gods. Inwijding in het Kloosterleven.
71994: CARPENTIER, ALEJO, - Heimwee naar de Jungle.
41457: CARRICAND, ABBÉ J., - Maison des Chartreux. Mgr Henri Forest Joanny-Marie (1831-1913).
38913: CARTENS, JAN UIT ROOSENDAAL, - Vroege Herfst.
360031: CASPARIE, DR. J. E.A., - Missa in die Festo.
10098: CASPARIE, DR. J., - Ervaringen uit de bijzondere Strafgevangenis te 's-Hertogenbosch.
360032: CASPARIE, DR. J. E.A., - Missa in die Festo.
36003: CASPARIE, DR. J. E.A., - Missa in die Festo.
11348: CASPERS, THIJS E.A., - Grote Historische topografische Atlas +/- 1905 Noord-Brabant.
11003: CASPERS, THIJS, - De Hand van de Mens in het Landschap.
11128: CASPERS, THIJS, - Het Mastbos. Staatsbosbeheer 100 Jaar Natuur voor Iedereen.
65625: CASSIMAN, A., - Geschiedenis van de Stad Deinze.
41130: CASTEL, ROGER, - Onze Lieve Vrouw van Salette.
11957: CASTEREN, DRS. J.W.C. VAN, - Afscheid na 40 Jaar 1953 - 1993. Herinnering aan (bijna) 40 Jaar eigen Ziektekostenregeling voor Gemeente-Ambtenaren in Noord-Brabant.
74429: CATE, H.J.P. TEN, - Onderzoekingen over functioneele Albuminurie bij Militairen.
69394: CATE, C.L. TEN, - Tot Glorie der Gerechtigheid. De Geschiedenis van het Brandmerken als Lijfstraf in Nederland.
29305: CATE, DRS. J.A. TEN E.A, - Inventarissen van de Archieven der Hypotheekbewaarders te Breda, Eindhoven en 's-Hertogenbosch 1811-1838..
29314: CATE, DRS. J.A. TEN, - Inventaris de Bestuursarchieven van de Departementen Bataafs Brabant, van de Dommel, Hollands Brabant en van de monden van de Rijn alsmede van het Arrondissement Breda van het Departement der twee Nethen 1795-1814..
29739: CATE, J.A. TEN, - De Notariële Archieven in Noord-Brabant.
29308: CATE, DRS. J.A. TEN, - Inventaris van de Archieven van de Rentmeesters van Frederik Hendrik en hun Opvolgers (1456) 1840-1932..
78225: CATE, C.L. TEN, - Tot Glorie der Gerechtigheid. De Geschiedenis van het Brandmerken als Lijfstraf in Nederland.
25805: CATS, JACQUES, - Adde nie lacht hedde nooit niks. Toon Mol en de leutige Kant van Roosendaal.
75337: CATTOOR, MARIO, - Wat zit er in de Vlaamsche Pot. 70 Gerechten van bij ons.
70720: CAUCHIE, ALFRED & ALPHONSE VAN HOVE, - Documents sur la Principauté de Liège (1230-1532), spécialement au Début du XVIe Siècle [...]. Tome premier.
1377: CAULIL, C.M.M. VAN E.A., - Jaarboek van de Oudheidkundige Kring Roosendaal  'De Ghulden Roos' No. 58. (O.a. De kroningsfeesten in 1898; West-Brabantse molens; Goederenvervoer 1851-1930).
1369: CAULIL, C.M.M. VAN E.A., - Jaarboek van de Oudheidkundige Kring Roosendaal  'De Ghulden Roos' No. 50-II.
78493: CAULIL, C.M.M. VAN E.A., - Jaarboek van de Oudheidkundige Kring Roosendaal 'De Ghulden Roos' No. 50-I & II..
78494: CAULIL, C.M.M. VAN E.A., - Jaarboek van de Oudheidkundige Kring Roosendaal 'De Ghulden Roos' No. 52..
1371: CAULIL, C.M.M. VAN E.A., - Jaarboek van de Oudheidkundige Kring Roosendaal  'De Ghulden Roos' No. 52 [O.a. Luikse bende actief in Staats-Brabant; Bouwhistorische waarnemingen in Roosendaal; Meekrapteelt en -verwerking in West-Brabant door de eeuwen heen; 'De sware executie der gauwdieven tot Roosendael' gezien door een Rucphense bril.].
78495: CAULIL, C.M.M. VAN E.A., - Jaarboek van de Oudheidkundige Kring Roosendaal 'De Ghulden Roos' No. 53..
32477: CAUWELAERT, PIERRE, PIETER VAN, - Neerpede.
108472: CAUWELAERT, FR. VAN & M.P.L. VAN STEENBERGHE, - Advies over Vraagstukken inzake Waterwegen en Havenproblemen.
30110: CAUWENBERGH, GEORGE VAN, - Het Antwerpen van Toen.
75419: CAWTHORNE, NIGEL, - Het Seksleven van de Pausen. Een schaamteloos Overzicht van de Roomse Bisschoppen van Petrus tot Heden.
65622: CBG, - Nederlands's Adelboek Jaargang 80. Bo-By.
65621: CBG, - Nederlands's Adelboek Jaargang 79. A-Bl..
10735: CBG, - Genealogie van het Geslacht Diepen.
39302: CEELEN, RIET E.A., - Woorde en Gezegdes zo as wai Hellemonders die kenne 2..
33520: CEIJSSENS, LUCIANUS, - Het Onderwijs te Turnhout vóór 1830..
109351: CELS, JOS, - Streekgids Het Land van Hoegaarden. Wandelen, fietsen, mountainbiken, Cultuur, Culinair....
1108: CERUTTI, PROF. MR. F.F.X. E.A., - Jaarboek Varia Historica Brabantica. Deel III [Diverse artikelen o.a. Oudste stadsrecht van 's-Hertogenbosch; Schepenbank in de Brabantse stad; Brabantse strafrecht en zijn toepassing in enkele Brabantse steden in de XVde eeuw; Bossche drukken 1600-1629; Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810; Jacob van Oudenhoven (1601-1690); Armenzorg Tilburg.].
66294: CERUTTI, MR. F. E.A., - Vijf en Twintig Jaren gemeentelijke financieele Administratie en haar Contrôle 1914-1939..
259311: CERUTTI, MR. F.F.X., - De Heerlijkheid en het Dorp Niervaart en de Stad Klundert in het Verleden.
243231: CERUTTI, MR. F.F.X., - Middeleeuwse Rechtsbronnen van Stad en Heerlijkheid Breda. Deel II..
24338: CERUTTI, MR. F.F.X. E.A., - Geschiedenis van Breda. De Middeleeuwen.
243233: CERUTTI, MR. F.F.X., - Middeleeuwse Rechtsbronnen van Stad en Heerlijkheid Breda. Deel II.
39990: CERUTTI, PROF. MR. F.F.X. EN DR. F.A. BREKELMANS, - Brieven van de Rijksarchivaris dr R.C. Bakhuizen van den Brink uit zijn Brusselse en Haagse Periode 1849 - 1861..
24323: CERUTTI, MR. F.F.X., - Middeleeuwse Rechtsbronnen van Stad en Heerlijkheid Breda. Deel I..
24260: CERUTTI, MR. F.F. X.; M. DUIJGHUISEN E.A., - Geschiedenis van Breda. Deel 1: De Middeleeuwen. Deel II Aspecten van de stedelijke Historie 1568-1795. Deel III 1795-1960, Hoofdlijnen en Accenten.
78259: CERUTTI, PROF. MR. F.F. EN DR. F.A. BREKELMANS, - Middeleeuwse rechtsbronnen van Stad en Heerlijkheid Breda. Deel I: Inleiding-Rechtsbronnen tot 1405. Deel II: Rechtsbronnen 1405 tot 1477. Deel III: Rechtsbronnen 1477 tot 1504, supplement op delen I en II, Indices..
38573: CEULAER, JOSE DE, - Felix Timmermans. Grafisch en Plastisch.
35812: CEULAER, JOSE DE, - Kroniek van Felix Timmermans 1886-1947..
74503: CEULEMANS, JAN, - Inventaris van het Archief van de Gemeentelijke Reinigings- en Ontsmettingsdienst te Nijmegen 1896-1956..
122002: CEUNEN, MARIKA EN THEO HOOGBERGEN, - Eeuwenlang verbonden. 750 Jaar Stedenband Leuven - 's-Hertogenbosch.
32928: CEUSTER, JAN-LODEWIJK DE, - Saventhem, Landkunde Geschiedenis Volkskunde.
71094: CEYSSENS O.F.M., P. LUCIEN, - Fulgence Bottens o.f.m. ses Difficultés relatives aux Scintillae Seraphicae (1673 - 1674).
71108: CEYSSENS O.F.M., L., - Enkele Stukken en Notas over O.L.V. van Barmhartigheid te Izenberge.
27537: CEYSSENS O.F.M., P. LUCIANUS, - De Minderbroeders te Turnhout.
275371: CEYSSENS, P. L., - De Minderbroeders te Turnhout.
41872: CHAGNY, ANDRÉ, - Cluny Abbey.
75764: CHAILLET, GILLES, - Vasco 15. Le Fantôme de Bruges.
40242: CHAMPIGNEULLE, BERBARD E.A., - L'Espagne Mystique au XVIe Siècle. Ste. Thérèse d' Avila, St-Jean de la Croix, Le Greco.
41404: CHANCELLOR, FRANK B. & HENRY S. EELES, - Celebrated Carthusians.
71168: CHANDALI, R., - Inventaris van de Archieven van de Zuiderzeevereniging (1882) 1886-1945..
40938: CHANTREL, J., - De Pausen en de Kruistogten (deel 11). Innocentius III en zijn tijd (XIII Eeuw) (deel 12).
40945: CHANTREL, J., - De Pausen der Dertiende Eeuw (deel 13). Bonifacius VIII en zijn Tijd (deel 14).
17987: CHAPPUIS, H.T., - De Ramp van Nieuwkuijk in 1880-81..
17941: CHAPPUIS, H.T., - De Ramp van Nieuwkuijk in 1880-81..
76199: CHARITÉ, DR. J. E.A., - Biografisch Woordenboek Van Nederland. Deel 1..
73480: CHARITÉ, DR. J. E.A., - Biografisch Woordenboek Van Nederland. Deel 2..
73481: CHARITÉ, DR. J. E.A., - Biografisch Woordenboek Van Nederland. Deel 2..
65536: CHARIVARIUS, - Is dat goed Nederlands?.
65635: CHARLES S.J., P., - In Memoriam Le Père Edouard de Moreau, S.J. (1879-1952).
32138: CHARLIER - VAN CUTSEM, VÉRONIQUE, - Bruxelles, Ville de Musees?.
41260: CHARPENTIER, F., - De Karmelites.
65318: CHARVILLHAC, M., - Handboek voor den Beambten van den Civielen Staat.
77957: CHASTEL, COMTE ADOLPHE DU, - 1830. Les Hollandais avant, pendant et après la Révolution.
40817: CHAULIAC, CHARLES, - Un Martyr Bordelais sous la Terreur. Vie et Mort du R.P. Pannetier Grand Carme du Convent de Bordaux.
70856: CHAUVEAU, ADOLPHE & FAUSTIN HÉLIE, - Théorie du Code Pénal. Tome I, II, III..
41023: CHESTERTON, G.K., - St. Francis of Assisi.
24975: CHEVALIER LEGRAND, COLONEL AU CORPS ROYAL DU GÉNIE, - Relation de la Surprise de Berg-op-Zom Le 8 et le 9 Mars 1814, avec un Présis du Blocus et des Évenemens qui l'ont amené, précédée d'une Notice Historique et Topographique Militaire, et d'un Plan-Croquis.
32169: CHEVALIER, HENRI, - Les Cleves-Ravenstein.
78503: CHORUS, J.M.J. & A.M. ELIAS, - Handelingen van het Afscheid van J.Th. de Smidt als Hoogleraar Oud-Vaderlands Recht aan de Rijksuniversiteit Leiden op 16 december 1988..
26989: FRÈRE DES ÉCOLES CHRÉTIENNES, - Sainte Wivine Vierge Fondatrice et Première Supérieure de l'Abbaye Bénédictine de Grand-Bigard.
11373: CHRIST, M.P., - De Brabantsche Saecke; Het vergeefse Streven naar een Gewestelijke Status voor Staatsbrabant.
9937: CHRISTINAEUS, PAULUS, - In Leges Municipales civium Mechliniensium, Imperialis Maiestatis Caroli V. Sanctione comprobatas, atque Authoritate eius Promulgatas anno 1535 deinde e Lingua Teutonica in Latinam translatas interprete Doctissimo D. Petro Nannio Alcmariano (...).
11225: CHRISTIS, ERWIN & JAN VAN DER STRAATEN, - Het Kempen~Broek Op de Grens van Mens, Natuur en Landschap.
101507: CHRISTOFOOR, BR., - Paleo- Meso- en Neolitische Vondsten in West-Brabant.
72284: CIANO, - Ciano's Dagboek 1939-1943..
103015: PROV. CIE., - De School in de Brabantse Samenleving.
21527: CIJSOUW, L.A. E.A., - Gereformeerden en Hervormden te Veldhoven vanaf 1648..
66373: CITROEN, H.A., - European Emigration Overseas Past and Future.
66605: CITTERS, JHR. S. VAN E.A., - Herziening Rivierpolderreglement Gelderland. Rapport der Commissie.
69159: CITTERS, A.J., - De Rechtstoestand van de Banken van Leening.
11496: CLAASSEN, FR. VICT., - Geschiedenis van Brabant voor het 7e Leerjaar.
26789: CLAASSEN, A., - De Geschiedenis van het Achels Gehucht De Bergien.
11629: CLAASSEN, FR. VICT., - Vragen. Geschiedenis van Brabant voor het 7e Leerjaar.
66297: CLAASSEN, FR. VICT., - De Franse Revolutie.
22561: CLAASSENS, A., - Herdenkingsboek bij Gelegenheid van het 650-jarig bestaan van de Parochie H. Willibrordus Mill.
38851: CLAES, ERNEST, - De Geschiedenis van Black.
35426: CLAES, ERNEST, - De Fanfare De Sint-Jans-Vrienden.
73668: CLAES, F. EN J. MOLEMANS, - Driestoponiemen in de Streek van Diest. Erfnamen functioneler dan Familienamen in oostelijk Belgisch-Limburg.
26863: CLAES, JO ; ALFONS CLAES EN KATHY VINCKE, - Geneesheiligen in de Lage Landen.
38403: CLAES, ERNEST EN FILIP DE PILLECYN, - Twistgesprek tussen Demer en Schelde zijnde een academische Verhandeling over Meisjes, Bier, Heiligen, sexuele, culturele en agronomische Aangelegenheden.
35439: CLAES, ERNEST, - Clementine.
35431: CLAES, ERNEST, - Onze Smid.
35436: CLAES, ERNEST, - Jeroom en Benzamien, zijnde het waarachtig Verhaal van twee door Hovaardij misleide en door de Liefde geredde Beenhouwers.
70543: CLAES, F.J., - Rationaliseering van Arbeidsmethoden en Solidariteit.
90077: CLAEYS, DR. R., - Uitkomsten van het Budgetonderzoek in de Wieringermeer.
41642: CLAPHAM, SIR ALFRED, - Thornton Abbey Lincolnshire.
69026: PATER ABRAHAM A SANCTA CLARA, - Abraham's Loofhut of een lustig Zomerprieeltje waarin men alle Soorten van verfrisschende Vruchten vindt klaar staan aangericht voor Joden ter Bekeering voor Christen ter Leerling.
66601: CLAVEL, BERNARD, - La Saison des Loups. Roman.
41452: CLECH, R.P. LE, - La Chartreuse d'Auray et le Monument de Quiberon.
377591: VINCENT CLEERDIN, - Brabantsche Sagen ['De Heksenschuur'; 'De Vierde Hand'; 'De Zonderlinge gast'; 'De Duivelsbrug te Ginneken'; 'De Gloeiende Mensch'].
11162: CLEERDIN, VINCENT, - Het Brabantsch Landschap.
70681: CLEERDIN, VINCENT, - Monnikenleven.
90109: CLEERDIN, VINCENT, - Dagen van Reisgenot. Beschrijvingen en Beschouwingen.
12514: CLEERDIN, VINCENT, - 's Hertogenbosch.
125141: CLEERDIN, VINCENT, - 's Hertogenbosch.
39064: CLEERDIN, VINCENT, - Het Brabantsche Dorp.
12736: CLEERDIN, VINCENT, - 's-Hertogenbosch.
2966: CLEERDIN, VINCENT E.A., - Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, over het Jaar 1943.[Het Regestenboek van Noord-Brabant; Noord-Brabantsche gemeentenamen; Literatuurlijst ceramiek; Oude Latijnse school van 's-Hertogenbosch; Statencommissie op reis naar Brabant in 1767.].
2964: CLEERDIN, VINCENT E.A., - Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, over het Jaar 1941..
11767: CLEERDIN, VINCENT, - Zóó is Noord-Brabant.
12921: CLEERDIN, VINCENT, - 's-Hertogenbosch.
355079: CLEERDIN, VINCENT, - Omtrekken en Figuren. Een Bundel beschouwingen.
355068: CLEERDIN, VINCENT, - Dagen van Reisgenot. Beschrijvingen en Beschouwingen.
355069: CLEERDIN, VINCENT, - Idealisten.
9730: CLEERDIN, VINCENT, - Algemeen Register op de Resolutiën der Provinciale Staten van Braband (na 30 september 1815 Noord-Braband, na 14 october 1848 Noord-Brabant) 1814-1850..
38441: CLEERDIN, VINCENT, - Roomsch Kruydt. Opstellen van Rector M.A. Thompson.
35758: CLEERDIN, VINCENT, - Sagen van Brabant.
2965: CLEERDIN, VINCENT E.A., - Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, over het Jaar 1942..
355081: CLEERDIN, VINCENT, - Katholicisme en Letteren.
39014: CLEERDIN, VINCENT, - Het Brabantse Dorp.
78306: CLEERDIN, VINCENT, - Gesprekken met Desiderius Erasmus.
13558: CLEMENT, J.F., - Compendium quo Synodi Provincialis Ultrajectensis et Dioecesanae Buscoducensis Necnon Ultrajectensis puncta disciplinaria in unum Collecta et Conserta Sunt.
38434: CLERCQ, FRANS DE, - Door de Tijd heen.
25991: CLERCQ, FRANS DE, - Wandeling door de Roosendaalse Stadshistorie.
30402: CLERCQ, PROF. DR. C. DE, - Het Bisdom Antwerpen 1559-1962..
7002: CLERX, BIANCA E.A, - Werkend Verleden in Helmond nr. 13. [O.a. De geschiedenis van houtwarenindustrie Bezemer; Hendrik Welten, magazijnmeester bij Carp en Skol; Helmond als knooppunt van tramlijnen; Toon van Vijfeijken, 70 jaar lid van de vakbond. ].
76395: CLEVIS, HEMMY & JAAP KOTTMAN, - Weggegooid en teruggevonden. Aardewerk en Glas uit Deventer Vondstcomplexen 1375 - 1750..
71907: CLEVIS, HEMMY EN MIEKE SMIT, - Verscholen in Vuil. Archeologische vondsten uit Kampen 1375-1925..
30066: CLEYKENS, A., - Tableaux Anversois. Scènes de Moeurs, Types et Paysages.
78011: CLIFTON-MOGG, CAROLINE, - Das Farbdesign Buch mit neuen Ideen Akzente Setzen.
37273: CLIJMANS, FREDERIK, - Rondom den Wederopbouw van het Rubenshuis.
34965: CLIJMANS, F. E.A., - Gids Brugge Brussel Antwerpen Gent.
384587: CLIJMANS, FREDERIK EN JACQUES WAPPERS, - De Antwerpsche Academie.
37232: CLIPPEL, KAROLIEN DE, - 'Den Drollighen Grol' Joos van Craesbeeck (ca. 1606 - ca. 1660). Een Studie over een Brabants Genreschilder Deel I Essays, II Oeuvrecatalogus, III Afbeeldingen.
65639: KAREL CLYBOUW, - Geschiedenis van de Visserskapel Onze-Lieve-Vrouw ter Duinen te Bredene.
17106: COBBENHAGEN, PROF. DR. M.J.H. VAN, - Rede gehouden bij de Overdracht van het Rectoraat van de Katholieke Economische Hogeschool te Tilburg op 19 september 1938..
76080: COBORN, JOHN, - Konijnen, hun Verzorging en het fokken.
75837: COCHRANE, E.R., - The Milch Cow in England.
75831: COCQUYT, ETIENNE EN LOUIS WILLEMS, - Honingzoet Honinghartig 24 verrassende Recepten met Honing.
78099: J.P. BARON DE GIRARD DE MIELET VAN COEHOORN, - Neêrlands Weerbaarheid opgedragen aan mijn Landgenooten.
20626: COELEN, IEN VAN DER, - 100 Jaar Vrouwenarbeid bij Philips.
65520: COENDERS, EMILE, - Volledige Handleiding voor het gebruik van Kilometerboekjes (met Prijstafel. Afstandwijzers en Spoorwegkaarten).
19877: COENEN, DRS. JEAN, - Mierlo van Oorsprong tot Heden. Overzicht van de Geschiedenis van Mierlo.
18420: COENEN, DRS. JEAN, - Alles wat hier leeft, spint, twernt of weeft.
39471: COENEN, DRS. JEAN, - De Geldropse Schuttersgilden. Ontstaan en Betekenis.
39542: COENEN, DRS. JEAN, - Tentoonstelling Sint Joris.
106812: COENEN, DRS. JEAN EN JANNY COENEN-VAN BUSSEL, - Een Bloemenkorf vol Souvenirs. Herinneringen van Angelina de Haan-Waterreus [ betreft de families Waterreus, Tijssen, de Haan ].
107119: COENEN – VAN BUSSEL, A.W.J.M., - In de Loop der Tijden. Vier Familiegeschiedenissen rond Gerard, Mina en Bernard van Irsen.
45035: COENEN, KAN. DR. J., - Juliana van Cornillon.
19004: COENEN, DRS. JEAN EN EVA ALISIC, - Vijf Eeuwen Kerkdorp Nuenen. Een Terugblik op Nuenen omstreeks 1496..
18422: COENEN, DRS. JEAN, - Kent U ze nog.... de Zesgehuchtenaren.
39472: COENEN, DRS. JEAN, - De Geldropse Schuttersgilden. Ontstaan en Betekenis.
39652: COENEN, JEAN, - Tentoonstelling Sint Joris.
27902: COENEN, JEAN; WIES VAN LEEUWEN E.A., - Een Heilig Huisken. De Heilig Kruiskapel te Luyksgestel.
21591: COENEN, JEAN, - Mie Peels en de Aalsterhut.
18435: COENEN, DRS. JEAN, - Uit het Verleden van Geldrop. Bloemlezing uit het Werk van Jan van de Vijver.
19835: COENEN, DRS. JEAN, - Hertog Jan en de Zummerse Mens. Een Overzicht van de Geschiedenis van Someren en Lierop.
18453: COENEN, JEAN E.A., - Geschiedenis van het Lager Onderwijs te Zesgehuchten van 1866-1979..
19893: COENEN, DRS. JEAN, - Son en Breugel. Van oudsher een Kruispunt van Wegen.
18454: COENEN, JEAN E.A., - De Geldropse Zoeaven.
21507: COENEN, DRS. JEAN, - Veldhoven. Van Toterfout tot Heden. Een Overzicht van de Geschiedenis van Veldhoven, Meerveldhoven, Oerle en Zeelst.
25033: COENRAADT, C.J.M.J., - Het Verhaal. Een Eeuw Boerenbond in Oudenbosch 1896-1996..
107154: COERTJENS – VAN NUETEN, LEON C.A, - Genealogie of Stamregister van de Familie Coertjens.
99275: COETSEM, GUSTAVE-EUGÈNE VAN, - Du Droit Pénal, au XIIIe siecle, dans l'ancien Duché du Brabant : considere en lui-meme et dans ses Rapports avec le Droit public.
77824: COLENBRANDER, DR. H.T., - Historie en Leven. 3e en 4e Deel.
26419: COLIJN, A.N., - Almkerk 1940-1945..
70323: COLIN, G., - Bibliografie van de Geschiedenis van het Boek in België 1968-1969..
70322: COLIN, G., - Bibliografie van de Geschiedenis van het Boek in België 1965..
95001: COLIN, PAUL, - Les Ducs de Bourgogne Philippe le Hardi, Jean sans Peur, Philippe le Bon, Charles le Téméraire.
9500: COLIN, PAUL, - Les Ducs de Bourgogne Philippe le Hardi, Jean sans Peur, Philippe le Bon, Charles le Téméraire.
75559: COLLEN, JACQUES, - Lekker Limburg. Historische Recepten met hedendaagse Ingrediënten.
34000: COLLET, PAUL E.A., - Nivelles. Art, Archéologie, Folklore.
28006: COLLEYE, HUBERT, - Ars Belgica III. Les Églises Baroques d'Anvers.
77840: COLPANI, SATYA, - Beyond the Black Waters. A Memoir of Sir Sathi Narain.
67456: COLSON, M., - De Rapporten van de Kantonkommissarissen (1797-1800). Deel I Maaseik..
19013: VAN GOGH COMITÉ, - Nuenen 1965..
174971: COMMANDEUR, JAN ; COR JACOBS, BOB WESTERHOF, - Ge waart mar Arbeider. Een Beeld van de Tilburgse Textiel 1890-1980..
43984: COMMISSARIS, AUG. C.J., - Geschiedenis van de Emancipatie der Katholieken in Nederland van 1795 tot 1903..
40241: FR. A. AB IMMACULATA CONCEPTIONE, - Briefe der Heiligen Theresia von Jesu. Teil I und II.
3700: CONCORDIUS O.F.M., PATER E.A., - Brabantse Almanak Jaargang I. (Artikelen van Dr. H. van Velthoven, Jan Naaykens, Walter Breedveld (De Kieviten), J. van de Mortel (Schuttersgilden), Jac. Heeren (Hagelkruisen), Dr. H.H. Knippenberg (Volksgebruiken).).
78413: CONRAD, DR. HERMANN, - Deutsche Rechtsgeschichte, I: Frühzeit und Mittelalter.
108343: CONRAD, F.W., - Register VII, Bijlage nr. 3. Register bevattende Beschrijving der Peilschalen, Hakkelbouten en andere Verkenmerken, tusschen Moerdijk en Raamsdonk.
77827: CONSCIENCE, HENDRIK, - De Boerenkryg 1798. Historisch Tafereel uit de XVIIIe Eeuw. Eerste Deel, Tweede Deel.
69107: CONSIDINE M.M., JOHN J., - Een andere Wereld.
39959: COO, JOZEF DE, - Een Album Amicorum van Jan van der Meyen met Miniaturen o.a. van Endres Solis.
27934: COO, JOZ. DE, - De Kalvarieberg van St. Pauluskerk te Antwerpen. Laat-Barok Plastiek.
2205: COOIJMANS, W. E.A. (REDACTIE), - Brabantia Nostra. Jaargang 7. [o.a. Kempische historische verhalen; De wilde beesten van Sint Theonas; Nederlands geestesmerk?; Herfst in Brabant; Mensaterik; De zwarte joffer van het Spaansche huis; Driekoningen in Brabant; De zuidelijke oriëntatie van Staats-Brabant in de 17de eeuw; Oriëntatie in heemkunde; De roeping van Brabant; Een boke over Carnaval; Georgius Macropedius; Het chema der geschiedschrijving en Brabant; Volkskunst; Lacunes in de Kennis der Brabantsche Middeleeuwsche geschiedenis; De bewoning van Noord-Brabant; Het aandeel van Zuid-Nederland in de ontwikkleing van Noord-Nederland tot Zeemogendheid; De architectuur in het landschap.].
38864: COOLEN, ANTOON, - Tsjechische Suite.
35512: COOLEN, ANTOON & GODFRIED BOMANS, - Liefde Dood en Minne [Bevat: De ridder met de kruik; De doode te gast; 'De minneboodschapper; 'Het duel].
38419: COOLEN, ANTOON, - Triptiek van Kerstmis. Sage en Sproken.
35413: COOLEN, ANTOON, - De schoone Voleinding.
354376: COOLEN, ANTOON, - Dorp aan de Rivier.
38912: COOLEN, ANTOON, - Herberg in 't Misverstand.
38915: COOLEN, ANTOON, - De grote Voltige. Roman.
35344: COOLEN, ANTOON, - De schoone Voleinding.
35651: COOLEN, JAN, - Een Brabantsche Vertelling.
35424: COOLEN, ANTOON, - De schoone Voleinding.
356671: RED.: ANTOON COOLEN., - Land en Volk van Brabant.
64372: COOLEN, W.A., - Een en ander omtrent Irrigatie.
35634: COOLEN, ANTOON, - Bevrijd Vaderland.
38860: COOLEN, ANTOON, - Keuromnibus. De goede Moordenaar. Hun Grond verwaait. De Man met het Jan Klaassenspel. De Vrouw met de Zes Slapers.
11520: COOLEN, ANTOON E.A., - Zwerftochten door ons Land. Noord-Brabant en Zeeland.
35440: COOLEN, ANTOON, - Peelwerkers.
35419: COOLEN, ANTOON, - De Vrouw met de Zes Slapers.
35418: COOLEN, ANTOON, - De drie Gebroeders.
35343: COOLEN, ANTOON, - Kinderen van ons Volk.
22449: COOLEN-CLAASSEN, RIET, - De Schouders er onder. 100 Jaar Thuiszorg Uden-Volkel-Odiliapeel.
35420: COOLEN, ANTOON, - Antoon Coolen Keur Omnibus.
359512: COOLEN, ANTOON, - De Klokkengieter. Toneelspel in drie Bedrijven.
6963: COOLEN, ANTOON ; ANTON VAN DUINKERKEN E.A., - De Gemeenschap. Kerstnummer.
35493: COOLEN, ANTOON, - Peelwerkers.
38901: COOLEN, ANTOON, - Tsjechische Suite.
354373: COOLEN, ANTOON, - Das Dorf am Fluss.
35461: COOLEN, ANTOON, - Kerstmis in de Kempen.
35355: COOLEN, ANTOON, - De goede Moordenaar.
35356: COOLEN, ANTOON, - Uit het kleine Rijk.
35357: COOLEN, ANTOON, - Kinderen van ons Volk.
35667: COOLEN, ANTOON (RED.), - Land en Volk van Brabant.
35326: COOLEN, ANTOON, - De schoone Voleinding.
17676: COOLEN DE OUDERE, ANTOON, - Helvoirt aan de Lei.
35354: COOLEN, ANTOON, - Het donkere Licht.
354181: COOLEN, ANTOON, - Die drei Brüder. Roman.
38431: COOLEN, ANTOON ; GODFRIED BOMANS E.A., - Als een God in Noord-Brabant.
384141: COOLEN, ANTOON, - Sprookjes voor grote Mensen.
38414: COOLEN, ANTOON, - Sprookjes voor grote Mensen.
27929: COOLEN, ANTOON, - Waalre's oud Willibrorduskerkje. Herdenkingskapel van Brabant's Gesneuvelden.
38422: COOLEN, ANTOON, - Sprookjes voor groote Menschen.
38424: COOLEN, ANTOON, - De Gouden Webben. Twee Kerstverhalen.
38865: COOLEN, ANTOON, - De schone Voleinding.
38856: COOLEN, ANTOON, - Herberg in het Misverstand.
108375: COOLEN, W.A., - De Nieuwe Maasmond.
38423: COOLEN, ANTOON, - Jantje de Schoenlapper en zijn Weens Kiendje & De Man met het Jan Klaassenspel.
38420: COOLEN, ANTOON, - Triptiek van Kerstmis. Sage en Sproken.
19210: COOLEN, ANTOON, - Van de Breischei tot 75 Gauge. Het Verhaal van een Kousenfabriek 1830-1955..
110001: COOLS, JOOST, - Atlas van de Noordbrabantse Flora.
78010: COOLS, HANS, - Fryske Akademy. Trije Iuwen Bouskiednis.
11000: COOLS, JOOST M.A., - Atlas van de Noordbrabantse Flora.
170882: COOLSMA, C.W. E.A., - Katholieke Universiteit Brabant. Beeld van een nieuwe Universiteitsbibliotheek.
272738: COOMANS, THOMAS, - L'Abbaye de Villers-en-Brabant. Construction, Configuration et Signification d'une Abbaye Cistercienne gothique.
272629: COOMANS, THOMAS, - Analyse critique des Gravures anciennes de l'Abbaye de Villers aux XVIIe et XVIIIe Siècles et de leurs Copies du XIXe Siècle.
295226: COOMANS, GÉRARD, - Inventaris van het Administratief Archief van den Langendijk.
64339: COOPMAN, TH.& JAN BROECKAERT, - Bibliographie van den Vlaamschen Taalstrijd. Vijfde Deel. 1868 - 1872..
12757: COOPMANS, J.P.A., - De Rechtstoestand van de Godshuizen te 's-Hertogenbosch vóór 1629..
9707: COOPMANS, PROF. MR. J.P.A., - Brabant hééft allang gekozen. Opstellen over Provinciewezen en Gewestvorming.
13137: COOPMANS, MR. J.P.A., - De Meierij van ’s-Hertogenbosch, een District in het Hertogdom Brabant.
125521: COOPMANS, J.P.A., - De Rechtstoestand van de Godshuizen te 's Hertogenbosch vóór 1629..
12552: COOPMANS, J.P.A., - De Rechtstoestand van de Godshuizen te 's Hertogenbosch vóór 1629..
125522: COOPMANS, J.P.A., - De Rechtstoestand van de Godshuizen te 's Hertogenbosch vóór 1629..
170746: COOPMANS, MR. J.P., - Renaissance van oud Recht. Rede.
78238: COOPMANS, MR. J.P., - Renaissance van Oud Recht. Rede.
12686: COORT, J.M., - 's-Hertogenbosch anders dan anders.
71813: COPPEJANS-DESMEDT, H., - Gids van de Bedrijfsarchieven bewaard in de openbare Depots van België.
65677: COPPEJANS-DESMEDT, H., - Gids van de Bedrijfsarchieven bewaard in de openbare Depots van België.
10870: COPPENS, MARTIEN, - Het Landschap van de Dommel.
19901: COPPENS, JAN EN JOEP (TEKST), - Brabantse Mensen. Een Dorp in Brabant.
199011: COPPENS, JAN EN JOEP (TEKST), GERARD ROOIJAKKERS , - Brabantse Mensen. Een Dorp in Brabant.
13502: COPPENS, J.A., - Nieuwe Beschrijving van het Bisdom van 's Hertogenbosch.
178944: COPPENS, MARTIEN E.A., - Natuur en Kultuur.
10983: VVV & MARTIEN COPPENS, - Holland. Noord Brabant.
109832: VVV & MARTIEN COPPENS, - Holland. Noord Brabant.
28961: COPPENS, MARTIEN EN PROF. C. KONINGS, - Leven in Geloof.
23521: COPPENS, JAN & OUD-STUDENTEN VAN DE ACADEMIE SINT JOOST TE BREDA, - Een Toekomst in de Fotografie..
135025: COPPENS, J.A., - Nieuwe Beschrijving van het Bisdom van 's Hertogenbosch. Eerste Afdeeling van het Derde Deel over de landelijke Dekanaten, Bommel, Eindhoven, Geertruidenberg en Helmond.
135026: COPPENS, J.A., - Nieuwe Beschrijving van het Bisdom van 's Hertogenbosch. Eerste Deel ober hetgene het Bisdom in het Algemeen betreft.
27847: PATER CONCORDIUS EN MARTIEN COPPENS, - De Sint-Petruskerk van Oirschot en haar Koorgestoelte.
278971: P. CONCORDIUS VAN GOIRLE EN MARTIEN COPPENS, - De Koorbanken van Oirschot.
372003: COPPENS, MARTIEN, - Gothic Choir-Stalls in the Netherlands.
372005: COPPENS VAN DE RIJT, ELS E.A., - Martien Coppens. Monografie over de eerste veertig Levensjaren van de Fotograaf. Van Dorpsjongen tot Stadsmens.
28288: COPPENS, MARTIEN MET INLEIDING VAN O. CONCORDIUS VAN GOIRLE O.FM. CAP., - Gedachten in Steen. De Kathedrale Basiliek van St. Jan te 's Hertogenbosch.
372191: COPPENS, MARTIEN, - Picturesque Brabant.
37230: COPPENS, MARTIEN, - Waarom Fotograferen. Zestig Jaren Onderweg 1923-1983..
28960: COPPENS, MARTIEN EN PROF. C. KONINGS, - Leven in Geloof.
37219: COPPENS, MARTIEN, - Picturesque Brabant.
27713: COPPENS, MARTIEN, - De Achelse Kluis.
397005: COPPENS, JOEP ; HENK VERBAKEL, - Servatius Coppens 1874 - 1945 Lieshout - Heverlee - Leuven. Noord-Brabant. Een kleine grote Telg uit het Lieshoutse Coppens Geslacht van het oude Hertogdom Brabant.
74365: COPPENS, HERMAN, - Publikaties van het Rijksarchief 1831 - 1981..
75341: COPPENS, THERA, - 'Soms ruikt de Aarde naar de Hemel'. Kloosterkeukens en Recepten.
135024: COPPENS, J.A., - Nieuwe Beschrijving van het Bisdom van 's Hertogenbosch. Tweede Deel over het Dekanaat der Stad 's-Hertogenbosch.
27882: COPPENS, MARTIEN, - Koorbanken in Nederland. Barok.
372161: MARTIEN COPPENS, - Mensen en Dieren op de Bossche Veemarkt.
78171: B.C.M. JACOBS & E.C. COPPENS, - Een Rijk Gerecht. Opstellen aangeboden aan prof. mr. P.L. Nève.
108416: COPPENS, MARTIEN E.A., - Drinkwatervoorziening Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant.
37208: COPPENS, MARTIEN, - In Paradisum deducant te Angeli. Het Altaar van Sint Anthonis in de Kathedrale Basiliek van Sint Jan te 's-Hertogenbosch.
37205: COPPENS, MARTIEN, - Rorate Coeli Desuper. Het Kazuifel van Heeze.
12666: COPPENS, E.A.M. E.A., - Veldnamenregister van 's Hertogenbosch.
15498: COPPENS, HARRY E.A., - Torenuurwerk St. Lambertuskerk 1878 - 1994..
15499: COPPENS, HARRY E.A., - 10 Jaar Heemkundekring Rosmalen.
78182: COPPENS, E.C. E.A., - Fabrica Iuris. Opstellen over de ‘Werkplaats van het Recht’ aangeboden aan Sjoerd Faber.
37204: AD BEVERS (TEKST) MARTIEN COPPENS (FOTO'S) , - Wilma Weert.
372011: COPPENS, MARTIEN E.A., - Natuur en Kultuur.
28257: COPPENS, MARTIEN, - 's Hertogenbosch. Onder de Ogen en Bogen van de Sint-Jan.
107169: COPPES, EUGÈNE, - Roomse Rijkdom. Een Eeuw Familie Coppes.
107168: COPPES, EUGÈNE, - Vaders Erfgoed. 350 Jaar Familie Trines.
12491: CORDANG, ROOSJE, - Het Oetelvertelboek. Over 33 Jaar Oetels.
67551: CORDFUNKE, E.H. E.A., - Zuidhollandse Studiën XIV..
39324: CORNELISSEN, W.H., - Toponiemen Veghel.
39271: CORNELISSEN, P. JOZEF EN J.B. VERVLIET, - Idioticon van het Antwerps Dialect (Stad Antwerpen en Antwerpsche Kempen) 5e aflevering.
13571: CORNELISSEN, DR. J.D.M., - Relationes Status van het Bisdom 's-Hertogenbosch in de eerste Helft der Zeventiende Eeuw.
394391: CORNELISSEN, WIM, - Pastorale Zorg over de Nuenense Schuttersgilden in de 19e Eeuw.
39439: CORNELISSEN, WIM, - Pastorale Zorg over de Nuenense Schuttersgilden in de 19e Eeuw.
43865: CORNELISSEN, MAX. M.P., - Purper en Preken rond Purmer en Beemster. Geloven en Kerken in een Stukje Waterland. Deel I..
7005: CORNELISSEN, JOZ. & J.B. VERVLIET, - Ons Volksleven. Tijdschrift voor Taal- Volks- en Oudheidkunde Jrg. 4 t/m jrg. 12..
11456: CORNELISSEN, PIETER, - Schoon Roomsch Brabant.
294831: CORNELISSEN, W.H., - Streekarchivariaat Langs Aa en Dommel. Jaarverslag 1979..
19000: CORNELISSEN, W. E.A., - Noordbrabantse Plaatsnamen Monografie 2: Nuenen, Gerwen en Nederwetten.
38312: CORNELISSEN, JOZEF, - Volksvermaken in de Kempen.
29481: CORNELISSEN, W.H. EN J.C.M. MIKKERS, - Inventaris van het Gemeente-archief van Sint-Oedenrode 1811-1933..
29480: CORNELISSEN, W.H., - Inventaris van de Archiefbescheiden van de Gemeente Schijndel 1811-1930..
29482: CORNELISSEN, W.H., - Inventaris van het Gemeente-Archief van Dinther 1811-1923..
29479: CORNELISSEN, W.H., - Inventaris van het Gemeente-Archief van Heeswijk 1811-1923..
29490: CORNELISSEN, W.H., - Inventaris van het Gemeente-Archief van Liempde 1598-1939..
22358: CORNELISSEN, NOUD, - 150 Jaar Uiventje en zijn School 1829-1979..
24447: CORNELISSEN, A. E.A., - 1000 Jaar Baarle 992-1992..
39650: CORNELISSEN, W.H., - Schuttersgilden in Veghel.
24823: CORNELISSEN, J., - Uit de Geschiedenis van Bergen-Op-Zoom in de 15de Eeuw.
13610: CORNELISSEN, DR. J.D.M., - Relationes Status van het Bisdom 's-Hertogenbosch in de eerste Helft der Zeventiende Eeuw.
5802: J. CORNELISSEN E.A., - Tijdschrift voor Geschiedenis en Folklore Jaargang 2. [ o.a. Zwangerschap, geboorte en doop, een folkloristische studie; Lazernijkapel te Rumst; Kring voor Heemkunde in de grensstreek van polder en Kempen; Maria- en Heiligenvereering te Lier; Oorkonden betreffende het beleg van Antwerpen; Oorkonden over of in verband met de Brabantsche omwenteling; Molententoonstelling te Deurene; Molentermen ].
29477: CORNELISSEN, W.H., - Inventaris van het Gemeente-Archief van Erp 1811-1930..
29478: CORNELISSEN, W.H., - Inventaris van het Gemeente-Archief van Erp 1342-1810..
39597: CORNELISSEN, W.H., - Geschiedenis van het Gilde van St. Anna Nuenen-Dorp.
20343: CORNELISSEN, C. E.A., - Muziekvereniging “De Goede Hoop” Eersel 1893 – 1993..
5804: CORNELISSEN, J. E.A., - Tijdschrift voor Geschiedenis en Folklore Jaargang 4. [ Op Signorken; Zestieneeuwsche Liersche Rederijker, Ambrosius van Molle; O.L. Vrouwe-altaar in de St. Pauluskerk te Antwerpen; Lijst van kerkmeestersrekeningen in het stadsarchief te Antwerpen; Twee valsche oude Nederlandsche Oorkonden der Andij van van Nazareth; Tol van Rumts; E.J.O. Van Balberghe ].
67342: CORNET, J.W.G EN DR. D. LANGEDIJK, - Leven en Bedrijf van de Gouverneurs van de Koninklijke Residentie 's-Gravenhage 1813 - 1963..
65637: CORNETTE, A.H., - Ypriana.
37266: CORNETTE, A.H., - Hendrik de Braekeleer in het Antwerpsch Museum.
76718: CORNWELL, BERNARD, - Stonehenge.
41066: CORSTANJE, CHARLES VAN E.A., - Vita Sanctae Coletae (1381-1447).
40329: CORSTANJE, A. VAN, - Franciscus, Bijbel der Armen.
24457: CORSTENS, A.L.G. EN J.C. DE VET, - Geroepen in Gilze. Vier Eeuwen Priesters en Kloosterlingen.
35606: CORT, AIMÉ DE, - Brabantsche Novellen.
121966: CORVERS, H., - 10 Pitoreske Hoekjes van 's-Hertogenbosch.
74954: COSSEE- DE WIJS, F., - Inventaris van het Archief van de Remonstrants-Gereformeerde Gemeente te Dordrecht 1894-1971..
74266: COSTER, W. EN J.H. DE VEY MESTDAGH, - Gebundelde Inventarissen Deel 13. Kerkelijke Archieven [De archieven van de Hervormde Gemeente te Eenrum 1636-1966 en de Inventaris van de Archieven van de Hervormde Gemeente te Wierum en Dorkwerd.].
329161: COSYN, ARTHUR, - Grand Bigard. Notice Descriptive.
272693: COSYN, ARTHUR, - Sites Brabançons. Promenades Champêtres en Brabant. Les Abbayes Brabançonnes. La Toponymie du Brabant.
32114: COSYN, ARTHUR, - Guide historique et descriptif des Environs de Bruxelles. Fascicule I: Rive gauche de la Senne.
1092: COSYN, ARTHUR, - Le Brabant inconnu.
109: COSYN, ARTHUR, - Le Brabant inconnu.
1091: COSYN, ARTHUR, - Le Brabant inconnu.
15466: COMMISSIE HISTORIE COUDEWATER, - Bomen-Kunst-Route Coudewater.
25996: COUMANS, THEO, - 't Stesselfabriek (de Koninklijke Stijfselfabriek, 1869-1926).
170749: COUMANS, JOS E.A., - De Metaalsektor in Tilburg. Verslag van een verkennend Onderzoek.
39188: COUPÉ, LIC. G., - Woordenboek van de Brabantse Dialecten. Deel III Algemene Woordenschat. Sectie 3: Het Gemeenschapsleven. Aflevering 2 Feest en Vermaak.
39182: COUPÉ, GRIET, - Woordenboek van de Brabantse Dialecten. Deel III Algemene Woordenschat. Sectie 1: De Mens als Individu. Aflevering 3 Kleding  .
38931: COUROUBLE, LÉOPOLD, - La Famille Kaekebroeck. Les Cadets de Brabant.
99352: COURT, M.J. DE LE, - Recueil des Ordonnances des Pays-Bas Autrichiens Troisième Série 1700-1794. Tome Huitième, contenant les Ordonnances du 12 Janvier 1756 au 28 Décembre 1762..
74626: COURTOY, F. ; J. BOVESSE EN F. JACQUET-LADRIER, - Inventaire des Archives de la Famille d'Harscamp (XVIIe - XIXe Siècle)..
65710: COURTOY, F. E.A., - Inventaire des Archives de la famille d'Harscamp (XVIIe - XIXe Siècle).
75576: COUTTENY, STEFAAN JEF VAN DEN STEEN, - De Smaak van Bier.
106919: COUVÉE, GIJSBERT MICHEL, - De Familie Sigmond in Werkendam.
16911: COUWENBERGH, G.F., - Waalwijk in oude Ansichten.
33967: COVELIERS, LOD., - Arendonk. Geschiedkundige Beschrijving.
272777: COX, TON, - Kweekplaats van Katholieke Jeugd. De Onderwijsstrategie van de Congregatie van de Fraters van Tilburg tussen 1844 en 1916..
72164: COX, J.C.M. E.A., - Onse heerlijcke Stadt-Huys binnen Alckmaer. De Geschiedenis van het Stadhuis van Alkmaar.
72028: COX, J.C.M. E.A., - Onse heerlijcke Stadt-Huys binnen Alckmaer. De Geschiedenis van het Stadhuis van Alkmaar.
11406: COX, SJAAK, - Zorg om het Dorp. Een Waaier van Leefbaarheidinitiatieven.
72293: COX, J.C.M. E.A., - Onse heerlijcke Stadt-Huys binnen Alckmaer. De Geschiedenis van het Stadhuis van Alkmaar.
74059: CPB, - Een Verkenning der economische Toekomstmogelijkheden van Nederland 1950-1970..
107089: CRAANDIJK, DR. J., - Nog een en ander betreffende de Assendelfts en aanverwante Geslachten.
16503: CRAANDIJK, J. EN P.A. SCHIPPERUS., - Wandelingen door Nederland met Pen en Potlood. Te Vught en naar Boxtel.
10931: CRAANDIJK, J., - Wandelingen door Nederland. Noord-Brabant / Zeeland.
36744: CRAANDIJK, J., - Twee merkwaardige Kasteelen Helmond en Croy.
37342: CRAB, J. E.A., - Tentoonstelling Dirk Bouts en zijn Tijd.
31008: CRAB, JAN, - De Munt te Leuven tot het Einde der XVe Eeuw.
78373: CRAB, PETRUS VAN DER , GEBOREN TE AMBOINA, - Persoonlijke Diensten ten behoeve der Gemeente, Artikel 192 en 193 der Wet van 29 juni 1851, Staatsblad 85..
653461: CRAMER, MR. N., - Van Emden's Rechtspraak op de Armwet.
77132: CRAMER, DR. VALMAR, - Der Ritterorden vom Hl. Grabe von den Kreuzzügen bis zur Gegenwart.
43665: CRAMERS S.J., W., - Het Werk der gesloten Retraiten. Doel en Inrichting ten behoeve van der Eerwaarde Geestelijkheid uiteengezet.
72160: CRAMPTON, WILLIAM, - Die Welt der Flaggen und die Wappen aller Länder.
41104: CRANSTON, RUTH, - Het Mirakel van Lourdes.
170984: CRATSBORN, EWALD E.A., - Almanak van het Tilburgs Studentencorps St. Olof. 1981-1982 Dertigste Jaargang.
66376: CREMERS, MR. E.J.J.B., - De Kiesbevoegdheid en Kieswet.
40497: CREMERS, OSCAR, - Geschriften van de Heilige Clara.
71955: CREMERS, MR. W.C.I.J., - De Gemeentewet.
77851: CRICK, JEF, - Conscience. Intieme Bladzijden uit zijn Leven.
36827: CRICK-KUNTZIGER, DR. MARTHE, - De Tapijtwerken in het Stadhuis te Brussel.
36828: CRICK-KUNTZIGER, DR. MARTHE, - De Tapijtwerken in het Stadhuis te Brussel.
9602: CRIJNS, IR. A.H. EN PROF. DR. F.W.J. KRIELLAARS, - Het gemengde Landbouwbedrijf op de Zandgronden in Noord-Brabant (1800-1885).
9643: CRIJNS, A.H., - Van Overgang naar Omwenteling in de Brabantse Land- en Tuinbouw 1950-1985..
26320: CRIJNS, IR. A.H. EN J. NOEST E.A., - Agrarische Reconstructie van de Oostelijke Langstraat en Bovenland van Heusden.
9603: CRIJNS, IR. A.H. EN PROF. DR. F.W.J. KRIELLAARS., - Het gemengde Landbouwbedrijf op de Zandgronden in Noord-Brabant (1886-1930).
9562: CRIJNS, IR. A.H., - De Ontwikkeling van de Akkerbouwbedrijven in Westelijk Noord-Brabant.
9599: CRIJNS, IR. A.H. EN PROF. DR. F.W.J. KRIELLAARS, - Het Gemengde Landbouwbedrijf op de Zandgronden in Noord-Brabant. Deel I: (1800-1885), Deel II: (1886-1930).
9662: CRIJNS, IR. A.H., - Oostelijke Langstraat in Vogelvlucht.
11780: CROM, A.P. E.A., - Anderhalve Eeuw Gereformeerden in Stad en Land: Noord-Brabant, Limburg.
36614: CROMMENTUYN, W.M., - 100 Jaar Molen in Zeilberg 1893-1993..
71544: CROMPVOETS, DR. H. ; DR. J. GOOSSENS, - Woordenboek van de Limburgse Dialecten. 1. Agrarische Terminologie. Aflevering 12. Kleinvee (Varken, Schaap en Geit), Pluimvee (Kippen, Eenden, Ganzen, Kalkoenen en Pauwen).
75032: CROMPVOETS, HERMAN EN JOS POULS, - Van Verleden naar Heden [ Meijel ].
39103: CROMPVOETS, HERMAN EN AD DAMS, - Het Dialectenboek. Kroesels op de Bozzem.
72116: CRONE, WERRY, - In Dienst van het Koninkrijk. De Monarchie in Staatsbestel en Samenleving.
74931: CROO DE VRIES, A.B.R. DU, - Inventaris van het Archief van het Departement Utrecht van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen 1786-1961..
67736: CROOCKEWIT JUNIOR, HENRICUS , GEBOREN TE AMSTERDAM, - Monopolis quod Annuente Summo Numine.
67261: CROONENBURG, J.B. VAN, - Levend Verleden. Afrikamuseum Berg en Dal.
12105: CROOY, CHANOINE F., - Les Orfèvres de Bois-le-Duc et leurs Poinçons.
75201: DONNA WOOLFOLK CROSS, - Paus Johanna. Historische Roman.
9818: CRUYS, MARC VAN DE & MARC CHERON, - Heraldiek van Abdijen en Kloosters. 1. St. Michielsabdij Antwerpen.
9820: CRUYS, MARC VAN DE & MARC CHERON, - Heraldiek van Abdijen en Kloosters. 2. St. Bernardus aan de Schelde.
9823: CRUYS, MARC VAN DE & MARC CHERON, - Heraldiek van Abdijen en Kloosters. 5. Westmalle.
22831: CUIJK, DRS. HERMAN-JAN VAN, - Van Wijer naar Weijer door de Eeuwen heen.
27943: CUIJK, HERMAN JAN VAN, - 175 Jaar Protestantse Kerk Boxmeer.
39964: CUIJK, HERMAN JAN VAN, - Pastoor, Deken, Officiaal en arts, dr. Anthonius Willem Peelen (1601-1667).
8712: CUIJPERS, THEO ; GERARD ROOIJAKKERS E.A., - 800 Jaar De Meierij, de Meierijenaars en hun Nijverheid [ Ach Lieve Tijd ].
13049: CUIJPERS, THEO; GERARD ROOIJAKKERS E.A., - Ach Lieve Tijd. 800 Jaar De Meierij en de Meierijenaars.
39815: CUIJPERS, TH. E.D. (RED.), - Brabantse Biografieën 1 t/m 4. )o.a. Antonius van Erp; Urias Nooteboom; Michael Ophovius; A. van Sasse van Ysselt; Hendrik Wiegersma, Joannes Cunen, Willem van Enckenvoirt, Stephanus Hanewinkel, Wouter Lutkie en Hendrik Moller, Anton van Duinkerken. Hendrik Verhees, Gerard Knuvelder, Sophia Alberts, August Sassen, Baron Philips van Leefdael, Franciscus Wichmans, Johan Hendrik van Heurn, Arnold Fey, Georgius Macropedius, Petrus van Schendel.).
37423: CUIJPERS, JOS. TH E.A., - De Wandbeschildering van A.J. Derkinderen.
26871: CUIJPERS, JACQ., - Onze Lieve Vrouw ter Eijk te Meerveldhoven.
16823: CUIJPERS, THEO E.A., - Zorgvolle Tijden. Oorlogsjaren in Oisterwijk.
168231: CUIJPERS, THEO E.A., - Zorgvolle Tijden. Oorlogsjaren in Oisterwijk.
16834: CUIJPERS, THEO (EINDRED.), - Naar Verluidt... Kerk en Pers in Oisterwijk.
39772: CUIJPERS, TH. (RED.) E.D., - Brabantse Biografieën 1. (o.a. Antonius van Erp; Urias Nooteboom; Michael Ophovius; A. van Sasse van Ysselt; Hendrik Wiegersma.).
39773: CUIJPERS, TH. (RED.) E.D., - Brabantse Biografieën 2. (o.a. Joannes Cunen, Willem van Enckenvoirt, Stephanus Hanewinkel, Wouter Lutkie en Hendrik Moller ).
397731: CUIJPERS, TH. E.D., - Brabantse Biografieën 2..
39774: CUIJPERS, TH. (RED.) E.D., - Brabantse Biografieën 3. (O.a. Anton van Duinkerken. Hendrik Verhees, Gerard Knuvelder, Sophia Alberts, August Sassen, Baron Philips van Leefdael, Franciscus Wichmans, Johan Hendrik van Heurn.).
8714: CUIJPERS, THEO ; GERARD ROOIJAKKERS E.A., - 800 Jaar De Meierij, de Meierijenaars en hun Bestuur [ Ach Lieve Tijd ].
8711: CUIJPERS, THEO ; GERARD ROOIJAKKERS E.A., - 800 Jaar De Meierij, de Meierijenaars en hun Onderwijs [ Ach Lieve Tijd ].
8713: CUIJPERS, THEO ; GERARD ROOIJAKKERS E.A., - 800 Jaar De Meierij, de Meierijenaars en hun Zeden en Gebruiken [ Ach Lieve Tijd ].
26870: CUIJPERS, JACQ., - Onze Lieve Vrouw ter Eijk te Meerveldhoven.
39775: CUIJPERS, TH. (RED.) E.D., - Brabantse Biografieën 4. (o.a. Arnolde Fey, Georgius Macropedius, Petrus van Schendel.).
32137: CULOT, MAURICE E.A., - Le Bombardement de Bruxelles par Louis XIV et la Reconstruction qui s'en suivit 1695-1700..
106601: CULTIVATOR (G. VAN DEN ELSEN), - Brandassurantie N.C.B. 1898-1948..
95594: CULTIVATOR, - De R.K. Boerenorganisatie N.C.B..
76071: CUMPSTY, DENISE, - Book of the Netherland Dwarf.
29429: CUNEN, J. EN E.J.TH.A.M. VAN EMSTEDE, - Inventaris van het Nieuwe Archief der Gemeente Someren 1813-1936..
29435: CUNEN, JOS EN E.J.TH. A.M. VAN EMSTEDE, - Inventaris van het Oud Archief der Gemeente Someren 1301-1811..
29526: CUNEN, J., - Inventaris van het Archief der Gemeente Someren.
264341: CUPERUS, DS. JOHANNES EN G. DE LEEUW, - Sleeuwijk (en Omgeving) van 1594 tot 1654..
43556: CUPPEN, G., - Armen nemen het Woord. Latijns-Amerika over Onrecht Bevrijding en Geloof.
384588: CUPPEN, LEONNE E.A., - Yksi Boek.
67286: CURJEL, HANS, - Hans Baldung Grien.
99281: CUVELIER, JOS., - Le Registre aux Statuts. Ordonnances et Admissions du Métier de Tisserands de laine ou Grand Metier de Bruxelles ( XVe - XVIIIe Siècle).
297501: CUVELIER, JOSEPH, - Inventaire des Archives de la Ville de Louvain. Tome I en II..
113517: CUVELIER, JOSEPH, - Le Commerce, l'Industrie et l'Administration des Pays-Bas Autrichiens au Commencement VXIII-Siècle. Enquete du Comte de Wynants (1728).
12608: CUVELIER, JOSEPH, - Les Fouages dans le Quartier de Bois-le-Duc au XVe Siècle.
39048: CUVELIER, JOSEPH; LIEUTENANT-COLONEL DE WITTE, - Premier avant-projet de Reconstruction d'un Tournoi de Chevalerie présenté a la Section militaire de Commission des Fêtes.
272653: CYRILLUS, P., - De Minderbroeders-Kapucijnen en de Stad Grave. Een geschiedkundige Schets.
107058: DAAL, A.H.P. VAN & J.M.C. VAN DAAL - VAN DE VEN, - Gerardus Elias Van de Ven.
70430: DAALDER, D.L., - Wormcruyt met Suycker. Historisch-critisch Overzicht van de Nederlandse Kinderliteratuur met Illustraties en Portretten.
71042: DAAMEN, J., - Schutterij Martinus van Niel bij As.
19011: DAAMEN, JEANNETTE, - Nuenense Herinneringen. Een Stukje Geschiedenis, verteld door 24 Nuenenaren.
10933: DAAMS, J., - Nederland ons aller Tuin. Noord-Brabant.
77882: DAAN, DR. JOH. C., - Wieringer Land en Leven in de Taal.
38709: DAATSELAAR, THEO E.A., - Kunst & Antiekbeurs ’s-Hertogenbosch 2004..
30089: DAELE, HENK VAN, - Geschiedenis van het stedelijk Onderwijs te Antwerpen van 1830 tot 1872..
32478: DAELEMANS, J., - Uccle, Maria's Dorp, bewezen uit echte Oorkonden gevolgd van eenige geschiedkundige Verhalen die Plaets betreffende [ Ukkel ].
24962: DAETER, BEN, - Vincentiusvereniging Bergen op Zoom 1849-1999..
2726: DAETER, DRS. B. E.A., - De Waterschans. Jaargang 26..
2714: DAETER, DRS. B. E.A., - De Waterschans. Jaargang 14..
2728: DAETER, DRS. B. E.A., - De Waterschans. Jaargang 28..
2725: DAETER, DRS. B. E.A., - De Waterschans. Jaargang 25..
24913: DAETER, BEN, - Impressies van Bergen op Zoom. Vanuit een andere Hoek bekeken.
2727: DAETER, DRS. B. E.A., - De Waterschans. Jaargang 27..
2723: DAETER, DRS. B. E.A., - De Waterschans. Jaargang 23..
2722: DAETER, DRS. B. E.A., - De Waterschans. Jaargang 22..
37530: DAG, BAS VOOR DEN, - Was getekend: Gerard Scherff.
11678: DAGEVOS, DRS. JOHN E.A., - De Opgave van Brabant.
72230: DAHL, BASTIAN, - Zur Handschriftenkunde und Kritik des Ciceronischen Cato maior. I Codices Leidenes.
27178: DAHLHAUS, MIRANDA, - Begijnhof Breda. Leven tussen ’t Klooster en de Wereld.
69183: DALEN, A.G. VAN, - Gilden & Schutterijen in de Graafschap Bergh.
74163: DALEN, JURR A. VAN EN WILLEM BOOM, - Nieuw Gezicht op Oud Werk. Industriële Archeologie: Introductie en Bibliografie.
76303: DALEN, JURR A. VAN & WILLEM BOOM, - Nieuw Gezicht op Oud Werk. Industriële Archeologie: Introductie en Bibliografie.
43632: DALEY, S.B.S., SR. M. THOMASITA, - Praying with Mother Katharine Drexel. Taken form her Writings.
67188: DALING, TJABEL, - Costa Rica. Mensen - Politiek - Economie - Cultuur.
73757: DALMASES, CANDIDO DE, - Magister Ignatius. Het Leven van Ignatius van Loyola, Stichter van de Jezuïtenorde (ca. 1491-1556).
65538: DALMULDER, DR. J.J.J., - De Factoren welke het Verbruik per Hoofd van Suiker, Koffie en Thee bepalen.
98425: DAM, DR. C. VAN, - Internationaal Investeren. Rede.
76013: DAM, J.H., - Paarden en Pony's. Rassen en hun Herkomst.
10554: DAM, DR. J.P.A. VAN DEN, - Arnold Leon Armand Diepen 1846-1895..
10311: DAM, DR. J.P.A. VAN EN DRS. J.M.W.G. LUCASSEN, - H.H.J. Maas, 1877-1958, Onderwijsman, Literator en Journalist.
72066: DAM, PETRA J.E.M. VAN, - Vissen in Veenmeren. De Sluisvisserij op Aal tussen Haarlem en Amsterdam en de ecologische Transformatie in Rijnland 1440-1530..
76021: DAM, J.H., - Paarden en Pony's. Rassen en Herkomst.
76475: DAM, P.R. & JOH. SCHAAFSMA, - Verzameling De Roos. Affiches uit de Jaren 1937-1948..
74774: DAM, P.R. EN JOH. SCHAAFSMA, - Inventarissen van de Archieven der Hervormde Gemeenten Goutum, Swichum, Hempens, Teerns, Lekkum, Miedum en Wirdum.
38301: DAM, B. VAN, - Oud-Brabants Dorpsleven.
38428: DAM, NEL VAN, - Altijd zoemt de Spintol.
99545: DAMEN, C.M., - Keur of Politie-Verordening voor het Waterschap Het Oudland van Zevenbergen onder de Gemeente Zevenbergen 1927..
21363: DAMEN, JAN, - Naar een Drie-Eenheid. De Geschiedenis van de Parochies in Valkenswaard-Noord.
41894: DAMEN O.S.B., C., - De Orde van Sint Benediktus in Nederland.
12544: DAMEN, WILLY, - Den Bosch op Rijm. Een Bundel Bossche Gedichten.
12820: DAMEN, JOHN, - Kijk op Den Bosch.
28292: DAMEN, JOHN, - Gids voor de Sint-Jan.
12337: DAMEN, BERT EN KAREL GOOSENS (FOTOGR.), - Culinair Wandelen 's-Hertogenbosch & Maastricht.
21205: DAMEN, JAN, - Naar een Drie-Eenheid. De Geschiedenis van de Parochies in Valkenswaard-Noord.
10204: DAMME, DANIEL VAN, - Promenades archéologique a Anderlecht.
75803: DAMME, MAIKE VAN, - Women's Economic Independence ans Separation in Comparative Perspective.
28139: DAMME, JAN VAN E.A., - De Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Antwerpen.
74913: DAMME-MAIRESSE,, - Repertoire des Bourgeois de Namur 1516 - 1699..
78290: VAN DAMME, SYLVIE E.A., - Duurzaam ontwerpen van groene Ruimten. Vademecum.
65873: DAMMERS, P.J., - De Geschiedenis der z.g. Politiewet, gedurende de laatste 25 Jaren.
377008: DAMS, A. E.A., - Boeken over Brabant.
8404: DAMS, AD E.A., - Jaarboek Eindhoven 2001..
8402: DAMS, AD E.A., - Jaarboek Eindhoven 1998-1999..
8401: DAMS, AD E.A., - Jaarboek Eindhoven 1997..
8405: DAMS, AD E.A., - Jaarboek Eindhoven 2002..
73973: DAMSMA, D. E.A., - Statistieken van de Nederlandse Nijverheid uit de eerste Helft der 19e Eeuw. Supplement.
69357: DAMSMA, D. E.A., - Statistieken van de Nederlandse Nijverheid uit de eerste Helft der 19e Eeuw. Supplement.
72056: DAMSMA, D. E.A., - Statistieken van de Nederlandse Nijverheid uit de eerste helft der 19de eeuw. Supplement.
65541: DAMSTÉ, H.T. E.A., - Handelingen en Levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. Jaarboek 1934-1935..
65539: DAMSTEEGT, DR. B.C., - In de Doolhof van het Nederlands. Aanwijzingen voor een zuiver Taalgebruik.
78220: DANCKERT, WERNER, - Unehrliche Leute die verfemten Berufe.
256771: DANEN-VERSTRATEN, RIET E.A., - 10 Jaar Heemkunde Zegge.
256769: DANEN-VERSTRATEN, RIET E.A., - Onze Jongens in Indië. Zegse Jongens vertellen hun Verhaal.
37293: HOWARD DANIEL, - Hieronymus Bosch.
76322: DANIËLS, WIM, - Hypathia. Bevlogenheid in het Onderwijs.
78049: DANIËLS, WIM, - Spraakmakend Nederlands.
39129: DANIËLS, WIM, - Brabants mooiste Woord. Houdoe en andere uitverkoren Woorden.
39132: DANIËLS, WIM, - 'n Schon Boks.
76201: DANIËLS, GUIDO, - De Landcommanderij Alden Biesen. Historische en eigentijdse Gids.
11523: DANKERS, DRS. J.J. E.A., - Vijftig Jaar DELA 1937-1987..
27957: DANKERS, C., - Dorpskerktorens in het Bovenland van Heusden.
75342: DARBONNE, CAROLINE, - Vis en Zeevruchten. Kookboek voor de Fijnproever.
75369: DARCHAMBEAU, NICOLE, - Het Genot van Orval (Saveurs d'Orval).
18663: DARU, MYRIAM, - Een verdwijnend Industrielandschap. Inventarisatie van industrieel historische Objecten te Helmond.
18671: DARU- SCHOEMANN, MEVR., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Helmond.
35215: DAUDT, HARRY E.A., - Mijn Stem en Pen proberen (2). Dichters uit het 'Land van Cuijk'.
69188: DAUWE, JOZEF, - De Kruisboogschutters van St. Joris te Lebbeke (1377-1796).
65826: MR. DAV. LEVYSSON NORMAN, E.A., - Themis, Regtskundig Tijdschrift. Tweede Deel 1840..
69423: DAVID, JOHAN, - Het Handgereedschap op de Hoeve. Technische Documentatie voor 1860 verschenen.
75404: DAVID, MICHEL, - Cuisine légère à toutes les Bières.
65557: DAVID, DR. EDUARD, - Wie draagt de Schuld van den Oorlog?.
32451: DAVIDTS, J.E., - Tervuren in oude Prentkaarten.
27988: DAVIDTS, J.-E., - De Kerk van Diegem.
78119: DAVIES, PHILIP R., - De Wereld van de Dode Zeerollen.
77041: DAVIES, D.W., - A Primer of Dutch Seventeenth Century Overseas Trade.
78293: W. DAVIES, G. HALSALL, A. REYNOLDS (EDS.), - Studies in the Early Middle Ages. People and Space in the Middle Ages, 300-1300..
67347: DAVIGNON, HENRI, - Affiches Allemandes en Belgiqie leur Valeur d'avue nouveaux Textes et Documents.
71526: DAVIS, FRANKLIN M., - De Tweede Wereldoorlog, over de Rijn.
70993: DAY, DAVID, - Koning Arthur. Het Ontstaan van een Mythe.
67662: DAYE, PIERRE, - Par le Monde qui Change.
385191: DEBBAUT, JAN E.A., - Van Abbemuseum Eindhoven. Het Collectieboek.
75967: DEBLAERE, JOHAN EN GEERT GOMMERS, - Het ecologisch houden van Kippen.
39714: DEBONGNIE, PIERRE, - Jean Mombaer de Bruxelles. Abbé de Livry ses Écrits et ses Réformes.
75451: DEBORSU, CHRISTOPHE, - Dag Vlaanderen! Hoe Walen écht leven en denken.
30508: DEBRIER, CONNY E.A., - Diest in de vorige Eeuw.
40963: DEBROEY, STEVEN, - Burggraaf in Habijt. Het leven van Emmanuel d'Alzon Stichter van de Assumptionisten.
71207: DEBRUYN, JOHAN, - Inventaris van de Papieren Marcel Dieu alias Hem Day.
69824: DEBRUYNE, MARCEL, - Gilbert Declercq. Een passioneel Pallet.
77805: DECKER, B.H. & DR. J.A. NILLESEN, - Van Dichtby en Veraf. Nieuwe Methode voor Aardrykskunde [ Aardrijkskunde] Europa en de overige Werelddelen.
43853: DECKER, CHRISTINE, - Credo... Beelden van het Christendom in Oost-Europa.
32050: DECKER, JACQUES DE, - Henri Ronse. Les Années Bruxelles. Une petite Histoire d'un nouveau Théâtre en Belgique (1980-1995).
28014: DECKER, CHEVALIER FRANCIS DE, - Inscriptions funéraires du Brabant. Vlezenbeek.
73933: DECKER, B.H. EN DR. J.A. NILLESEN, - Van Dichtby en Veraf. Nieuwe Methode voor Aardrykskunde [ Aardrijkskunde] Europa en de overige Werelddelen.
26862: DECKERS, CARL, - Maria door Vlaanderen gedragen.
109071: DECKERS, DR. IR. J, - De Waterstaatstoestanden in Noord-Brabant binnen het Stroomgebied der Maas Voorheen en Thans.
10907: DECKERS, DR. IR. J., - De Waterstaatstoestanden in Noord-Brabant binnen het Stroomgebied der Maas Voorheen en Thans.
109072: DECKERS, DR. IR. J., - De Waterstaatstoestanden in Noord-Brabant binnen het Stroomgebied der Maas Voorheen en Thans.
109073: DECKERS, DR. IR. J., - De Waterstaatstoestanden in Noord-Brabant binnen het Stroomgebied der Maas Voorheen en Thans.
109075: DECKERS, DR. IR. J, - De Waterstaatstoestanden in Noord-Brabant binnen het Stroomgebied der Maas Voorheen en Thans.
27445: DECKERS, DRS. J.H.G.M., - Kapittels en Kanunniken in de Meierij.
41217: DECKERT, A. EN OTHO MERL, - Karmel. Gezetz und Geheimnis.
75351: DECLERCQ, MIEKE, - Gent ondersteboven. De beste Adressen. Restaurants Cafés Originele Winkels Cultuur & Toerisme 2004 - 2005..
38843: DECLERQ, MARC EN JACKY NIJSKENS, - Lekker Antwerpen. Historische Recepten met hedendaagse Ingrediënten.
77834: DECRAENE, DL. & A. VERCRAEYE, - Een Uurtje bij onze Dichters en Schrijvers. Stil en Goed Deel V..
39994: DEEN, HELGA ; AD VAN LIEMPT E.A., - Dit is om nooit te vergeten. Dagboek en Brieven van Helga Deen 1943..
21659: DEENEN, TINUS & ALOYS KAMP, FRANK STALPERS, - De Beerzen in Oorlogstijd 1940-1945..
21660: DEENEN, TINUS ; ALOYS KAMP, FRANK STALPERS, - The Liberation of De Beerzen. De Beerzen in Oorlogstijd 1940-1945..
384581: DEES, MELS EN KITTY DOOMERNIK, - Werktuigen der Verbeelding.
77060: DEETERS, DR. JOACHIM, - Belgien in Köln. Eine Ausstellung des Historischen Archivs der Stadt Köln im Belgischen Haus Köln.
77098: DEETERS, WALTER, - Neue Forschungen zur Heiratsurkunde der Kaiserin Theophanu (972 April 14, Rom).
76829: DEETMAN, WIM E.A., - Seksueel Misbruik van Minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk. Uitgebreide Versie. Deel 1 Het Onderzoek. Deel 2: Achtergrondstudies; Seksueel Misbruik van en Geweld tegen van Meisjes in de Rooms-Katholieke Kerk. Een Vervolgonderzoek; Seksueel Misbruik van Minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk.
76828: DEETMAN, WIM E.A., - Seksueel Misbruik van Minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk. Uitgebreide Versie. Deel 1 Het Onderzoek. Deel 2: Achtergrondstudies.
76827: DEETMAN, WIM E.A., - Seksueel Misbruik van en Geweld tegen van Meisjes in de Rooms-Katholieke Kerk. Een Vervolgonderzoek.
76826: DEETMAN, WIM E.A., - Seksueel Misbruik van Minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk.
75316: DEFLO, - Pitbull.
75327: DEFLO, - Naakte Zielen.
75311: DEFLO, - Lokaas.
90046: DEGAND, EMMANUËL, - Essai historique sur la Commune d'Ellezelles pendant l'Ancien Régime.
26652: DEGEEST, MARIUS, - Ontmoeting met Hamont-Achel, ons Stadje van Vandaag.
43921: DEGRYSE, K., - Het Archief van de Congregatie der Gentse Parochiepastoors.
74862: DEGRYSE, K., - Inventaris van het Archief van het Ambacht Boekhoute.
74131: DEGRYSE, K., - Het Archief van de Congregatie der Gentse Parochiepastoors.
77981: DEK, DR. A.W.E., - Tijdschrift der Nederlandsche Heidemaatschappij. Jaargang 1912..
74280: DEKKER, C., - Inventaris van de Archieven van de Kerk van St. Jan Baptist te Wijk bij Duurstede, 1358-1961..
2738: DEKKER, J. E.A., - De Waterschans. Jaargang 38. & De Jaren zestig in Bergen op Zoom. Grootse Plannen en jeugdig Elan!.
74190: DEKKER, C., - Inventaris van het Archief van de Heerlijkheid Harmelen c.a. 1585-1964..
75001: DEKKER, C. ; H. LEEUWENBERG EN J. PUTMAN, - Inventarissen van de Archieven van de Hervormde Classes Utrecht, Amersfoort en (Rhenen-)Wijk 1619-1951 (1971).
17272: DEKKER, TH. E.A., - Tilburg's Bevrijding beschreven door de Bevrijders.
74387: DEKKER, C., - Inventaris van de Archieven van de Hervormde Gemeenten Bunnik en Vechten 1626-1966 Odijk 1626-1965 Werkhoven 1636-1952..
74384: DEKKER, DRS. C., - Inventaris van de Archieven der Hervormde Gemeente Soest.
75020: DEKKER, C., - Inventaris van het Archief van het Huis Oudegein en de Heerlijkheid 't Gein 1295-1963..
244121: DEKKER, J. C., - 'Met Waardigheid, Aandacht en Toewijding' Rector W.G. Loos (1896-1987) en de Zorg voor Voogdijmeisjes en Ouderen in Princenhage.
75010: DEKKER, C., - Inventaris van het Archief van de Familie Des Tombes 1485 - 1948..
170715: DEKKER, DR. JEANINE, - Tilburg Eerenbeemt Kring 1971-2000..
78310: DEKKER, J.C. & H.F.J.M. VAN DEN EERENBEEMT EN K.P.C. DE LEEUW, - Levensloop, Cultuur en Mentaliteit. Een Geschiedenis van het alledaagse Bestaan.
66481: DEKKERS, C., - De Kerk van Hulst.
6998: DEKKERS, F. E.A., - Sint Jansklokken. Godsdienstig Weekblad voor het Bisdom Den Bosch. Nummer 162-208...
20886: DEKKERS, FRANS, - Het kan iedereen overkomen. De Geschiedenis van het Labrehuis.
25042: DEKKERS, TOON, - Oudenbosch in vroeger Tijden Deel 1..
39722: DELAHAYE, ALBERT, - Memoires van een Archivaris.
115271: DELAHAYE, ALBERT, - De Ware Kijk op... Deel I: Noyon, het Land van Béthune en Frisia.
25002: DELAHAYE, A., - Ste Gertrudis in het Woud.
24463: ALBERT DELAHAYE, - Parochie en Kerk van Rijsbergen.
29066: DELAHAYE, A., - De Archieven van Oud en Nieuw Gastel.
39521: DELAHAYE, ALBERT, - De Gilden van Zundert.
290631: DELAHAYE, ALBERT, - Archief der Gemeente Zevenbergen Eerste Afd. Archief van het Stadsbestuur tot 1810..
25752: DELAHAYE, ALBERT, - De Parochie van Halsteren tot 1830..
25059: DELAHAYE, ALBERT, - Oud- en Nieuw Gastel in oude Ansichten.
24110: DELAHAYE, A. E.A., - De Heren XVII van Nassau Brabant.
25736: DELAHAYE, ALBERT EN J.P.B. ZUURDEEG, - Over de Eendracht tussen Nieuw-Vossemeer en Tholen.
25737: ALBERT DELAHAYE, - Op den Dorpshuijse van Princenlant.
243816: DELAHAYE, ALBERT, - Rijsbergen in oude Ansichten.
29072: DELAHAYE, ALBERT, - Archief van de Gemeente Steenbergen. Ie Afd. Oud Archief der Stad tot 1810..
29060: DELAHAYE, ALBERT E.A., - Inventaris van het administratief Archief van de Gemeente Putte 1706 - 1964..
25669: DELAHAYE, ALBERT, - Kruisland.
25734: DELAHAYE, ALBERT, - De Heerlijkheden en Polders van Halsteren.
25556: DELAHAYE, ALBERT, - Parochie van de St. Cornelis te Welberg (Steenbergen) 1928-1978..
255561: DELAHAYE, ALBERT, - Parochie van de St. Cornelis te Welberg (Steenbergen) 1928-1978..
25563: DELAHAYE, ALBERT, - Dorp en Polder aan de Vliet.
24431: DELAHAYE, ALBERT E.A., - In Zundert staat een Huis.
295225: DELAHAYE, RÉGIS, - De Archieven van Willemstad. Deel 2. Archief van de N.H. Kerk.
70273: DELAHAYE, R. E.A., - De Archieven in Limburg.
28013: DELAHAYE, ALBERT EN C. SLOKKERS, - 75 Jaren St. Gummarus-Kerk van Steenbergen 1903-1978..
11615: DELAHAYE, ALBERT, - De Bisschop van Nijmegen.
25704: DELAHAYE, ALBERT, - Zevenbergschen Hoek: Een Kozerie van een kleine Kern.
25074: DELAHAYE, ALBERT E.A., - Zeven Eeuwen Halsteren.
250541: DELAHAYE, ALBERT, - De eerste Drie Eeuwen van Gastel.
24462: DELAHAYE, ALBERT, - Rijsbergen's Dorpsleven tussen 1814 en 1969..
26047: DELAHAYE, ALBERT EN J.P.B. ZUURDEEG, - Over de Eendracht tussen Nieuw-Vossemeer en Tholen. Opening van de Brug bij Nieuw-Vossemeer.
25925: DELAHAYE, ALBERT E.A., - Het Dorpshuis van Fijnaart & Heijningen.
11527: DELAHAYE, ALBERT, - De Ware Kijk op... Deel I: Noyon, het Land van Béthune en Frisia.
25053: DELAHAYE, ALBERT, - Heer Jansland gezegd Nieuw Gastel.
257781: DELAHAYE, ALBERT, - De Vesting Klundert.
28034: DELAHAYE, ALBERT, - De lange Weg van Paterskerk tot Rektoraat. 1874-1974. Herdenking van het Honderdjarig Bestaan de Kapucijnen-Kerk van Langeweg.
29077: DELAHAYE, ALBERT, - Archief van het Waterschap Haven en Sassen van Zevenbergen (1774)-1943..
290721: DELAHAYE, ALBERT, - Archief van de Gemeente Steenbergen. Ie Afd. Oud Archief der Stad tot 1810..
29070: DELAHAYE, ALBERT, - Archief der Gemeente Zevenbergen. Tweede Afdeling: Het Nieuw Archief 1811-1929..
29063: DELAHAYE, ALBERT, - Archief der Gemeente Zevenbergen Eerste Afd. Archief van het Stadsbestuur tot 1810..
29068: DELAHAYE, A., - De Archieven van Halsteren.
29069: DELAHAYE, ALBERT, - Inventaris van het Archief van de Gemeente Rijsbergen (1551)-1810..
290661: DELAHAYE, A., - De Archieven van Oud en Nieuw Gastel.
290681: DELAHAYE, A., - De Archieven van Halsteren.
25018: DELAHAYE, ALBERT, - Hoffmans' Vertellingen over de Parochie van Wouw.
25561: DELAHAYE, ALBERT, - Steenbergen in de Middeleeuwen: Heerlijkheid en Stad.
25001: DELAHAYE, ALBERT E.A., - Woide....die Wouda.
25051: DELAHAYE, A., - Woensdrecht en Hoogerheide Kleine Geschiedenis van een historische Tweeling.
25066: DELAHAYE, ALBERT, - Heerlijkheid en Gemeente Moerstraten.
25055: DELAHAYE, ALBERT, - Oud en Nieuw Gastel vanaf 1813 tot Heden.
11433: DELAHAYE, ALBERT, - Van Dorestadum tot Waderlo.
27774: A. DELAHAYE, - De Gouden Kerken van Zundert en Wernhout.
25753: DELAHAYE, ALBERT, - Putte in de vorige en deze Eeuw Deel I en II..
10835: DELAHAYE, ALBERT, - De Roosendaalse en Steenbergse Vliet.
25782: DELAHAYE, ALBERT, - Nieuw-Vossemeer tot 1809..
114331: DELAHAYE, ALBERT, - Van Dorestadum tot Waderlo.
29071: DELAHAYE, ALBERT, - Archief van de Gemeente Steenbergen IIe Afd. Archief tussen 1811-1950..
24476: DELAHAYE, ALBERT, - Het Gasthuis van Margriet van de Laer te Zundert.
29054: DELAHAYE, ALBERT EN DRS. F.A. BREKELMANS, - Inventaris van het Archief der Gemeente Zundert 1e afd. Het Oud-Archief tot 1810..
71084: DELAPIERRE, OCTAVE, - Précis analytique des que renferme le Dépôt des Archives de la Flandre-Occidentale à Bruges. Premier Volume.
71083: DELAPIERRE, OCTAVE, - Précis analytique des que renferme le Dépôt des Archives de la Flandre-Occidentale à Bruges. Deuzième Volume.
71082: DELAPIERRE, OCTAVE, - Précis analytique des que renferme le Dépôt des Archives de la Flandre-Occidentale à Bruges. Deuzième Série, Tome I..
75570: DELATTE, DOM PAULUS, - Dom Gueranger. Abt van Solesmes.
30097: DELEN, A.J.J., - Iconographie van Antwerpen.
69825: DELEN, A.J.J., - De Vlaamsche Kunst.
9515: DELEPIERRE, JOSEPH-OCTAVE, - Chronique des Faits et Gestes admirables de Maximilien I durant son Mariage avec Marie de Bourgogne.
32133: DELEPINNE, BERTHE, - Le Florilege de Bruxelles.
32171: DELEPINNE, BERTHE, - Histoire d'une Maison Bruxelloise 1315/1949..
27443: DELESTRÉ, KAN. D.J., - Grimbergen. Beknopte Geschiedenis der Norbertijner-Abdij.
37341: DELEVOY, ROBERT L., - Bosch.
170835: DELFT, A.J.A.C. VAN, - Uit Brabants Centrum.
17121: DELFT, A.J.A.C. VAN, - Tilburg als Woonstad en Nijverheidscentrum.
17535: DELFT, A.J.A.C. VAN, - Gedenkboek der Tilburgsche Textielschool 1878-1928..
17374: DELFT, A.J.A.C. VAN, - Tilburg met Omgeving.
10563: DELFT, DRS. L. VAN, - Lonen en Kosten van Levensonderhoud in Noord-Brabant. Het Verschil tussen Stad en Platteland.
27035: DELFT, DR. M. VAN, - Frater Andreas van den Boer.
17260: DELFT, A.J.A.C. VAN, - Tilburg als Woonstad en Nijverheidscentrum.
17279: DELFT VAN, A.J.A.C., - Bestaansjubileum na 125 Jaren. Gedenkboek N.V. Wollenstoffenfabriek Gebroeders Diepen Tilburg.
172791: DELFT, A.J.A.C. VAN  , - Bestaansjubileum na 125 Jaren. Gedenkboek N.V. Wollenstoffenfabriek Gebroeders Diepen Tilburg.
17574: DELFT, A.J.A.C. VAN, - Tilburg als Woonstad en Nijverheidscentrum.
179352: DELFT, L.G.A.M. VAN, - De Schoenindustrie in Kaatsheuvel als Hoofdmiddel van Bestaan tussen de Twee Oorlogen.
27320: DELFT, DOMITILLA VAN, - Klooster Nazareth Oirschot. Van Slotklooster tot actieve Congregatie.
28994: DELLEPOORT, J., - Ypelaar Oud en Nieuw.
43119: DELMELLE, JOSEPH, - Kathedralen en Kapittelkerken in België.
35216: DELMELLE, JOSEPH, - Brabant au Fil de l'An.
43082: DELMELLE, JOSEPH, - Kathedralen en Kapittelkerken in België.
34407: DELOOZ, R., - Viller-la-Ville Hier et Aujourd'hui.
142: DELPLACE, L., - Joseph II et la Révolution Brabançonne.
34964: DELPLACE, L., - Joseph II et la Révolution brabançonne. Etude historique.
65764: DELPRAT, G.H.M., - Verhandeling over de Broederschap van G. Groote en over den Invloed der Fraterhuizen op den wetenschappelijke en godsdienstigen Toestand, voornamelijk van de Nederlanden na de Veertiende Eeuw.
78405: CHEV. M. DELPRINO, - La Nouvelle Sériciculture enrichie de 20 Planches demonstratives, avec La-Quelle l'Éducation: Des Vers a Soie à Été changee an agréable Passe-Temps.
32085: DELRUELLE, NICOLE E.A., - La grande Ville. Rapports sociaux et attractivité du Centre-ville.
78036: DELSAERDT, PIERRE E.A., - Een Zee van toegelaten Lust. Hoogtepunten uit Abdijbibliotheken in de Provincie Antwerpen.
33528: DELSAERDT, PIERRE E.A., - Corbeels & Co. Twee Eeuwen grafische Industrie in Turnhout.
10764: DELVA, MICHEL, - Afstammelingen van Marinus Delvael en Catharina Verfaille (x Moorslede 29-9-1675).
295048: DELVAUX, H. E.A., - Inventarissen van Kerkarchieven Deel IV..
272645: DELVAUX, H. EN J. DE GRAUWE, - Chartreuse de Sainte-Cathérine près d'Anvers, puis à Lierre.
272644: DELVAUX, H. EN J. DE GRAUWE, - Chartreuse d'Anvers.
70723: DELVINCOURT, M. ; M. DRAULT, - Cours de Code Civil, Nouvelle Édition revue et corrigé et augmentée d'un Appendice contenant dans leur Rapport avec le Code, les Dispositions légilatives publiées dans le Royaume des Pays Bas. Tome I, II, III, IV, V,.
75447: DEMANET, ROGER, - De beste Vlaamse Nagerechten. Oude Gerechten voor Mensen van Nu.
75581: DEMANET, ROGER EN JULIEN VAN REMOORTERE, - De beste Vlaamse Groente- en Fruitgerechten.
75253: DEMEDTS, ANDRÉ, - Uit ons eigen Erfdeel.
69921: DEMEDTS, ANDRÉ, - De Esthetica van Hugo Verriest.
32924: DEMEUR, JOSEPH, - Histoire de la Commune de Tubise.
73768: DEMOLDER, EUGÈNE, - L'Agonie d'Albion avec de Nombreuses Caricatures de Monsieur Haringus lui-même.
106925: DEMOUGE, A.W.A.J., - Genealogie Demouge.
9547: DENDERMONDE, MAX, - Hertog Jan. De Bourgondiër en de Brouwersdochter.
10559: DENDERMONDE, MAX, - Land onder Stroom N.V. PNEM 1914-1964..
105591: DENDERMONDE, MAX, - Land onder Stroom N.V. PNEM 1914-1964..
43917: DENDOOVEN, LUCIEN, - De Ommegang van Lissewege.
22839: DENEN, JAN, - Mijnenvelden.
310074: DENIS, VALENTIN, - Katholieke Universiteit te Leuven 1425-1958..
31021: DENIS, DR. VALENTIN, - Catholic University of Louvain 1425-1958..
31007: DENIS, VALENTIN, - Katholieke Universiteit te Leuven 1425-1958..
310071: DENIS, VALENTIN, - Katholieke Universiteit te Leuven 1425-1958. Supplement 1958-1965..
310072: DENIS, VALENTIN, - Katholieke Universiteit te Leuven 1425-1958. Inc. Supplement 1958-1965..
310073: DENIS, VALENTIN, - Katholische Universität zu Löwen 1425-1958..
22420: DENISSEN, NICOLAAS E.A., - Berigt wegens eenen Metëoorsteen of Aërolieth, den 12 juni 1840 te Uden, uit de Lucht gevallen; De Meteoorsteen van Uden 12 juni 1840..
77767: DENSLAGEN, WIM E.A., - Bouwkunst. Studies in Vriendschap voor Kees Peeters.
76007: DENT, ANTHONY , DAPHNE MACHIN GOODALL, - A History of British Native Ponies from the Bronze Age to the Present Day.
8751: DENUCÉ, J. & FLORIS PRIMS, DR. A.F.C. VAN SCHEVENSTEEN E.A., - Antwerpsch Archievenblad Tweede Reeks 3de Jaargang 1928. [O.a. De insolvente boedelskamer als kern voor Antwerpsch economisch archief X: De Bruyne; XI:Van der Heyden, XII Spruyt, XIII: Van den Gevel, Van Ophoven, Van Ens; XIV: Firma Forckoudt; Bijdrage tot de geschiedenis van Oud Spaansch-Portugeesche Geslachten in de Nederlanden; Finantieel conflicten te Antwerpen in de XIIIde eeuw; Antwerpsche predikheeren en hun archief; Parochieregisters van Oud-Antwerpen; Aqueductus de Orderhamme; Gissingen en missingen van Butkens; Fonds der Stadsprotocollen (Cools); Eerste eeuw van de Lakennijverheid (1226-1328); Ontwikkeling van het klooster Terzieken binnen Antwerpen; Stephen Vaughan, agent van de Engelsche kroon en de Antwerpsche geldmarkt (1544-1545) (De Smedt); Malegijs; Gervartius; Antwerpsche historieprenten; Frans Horenbout, geograaf en ingeiuer van Koning Philips II; De drukker en de componist van het Maximiliaanboek (1515) (Verheyden)].
37448: DENUIT, DÉSIREÉ, - Bruxelles 1900..
71236: DENYS, J., - Inventaris van het Archief van de Familie de Moerman d'Harlebeke en van de aanverwante Families.
74130: DENYS, J., - Inventaris van het Archief van de Familie Van Pottelsberghe en van de aanverwante Families.
74001: DENYS, J., - Inventaris van het Archief van de Familie de Moerman d'Harlebeke en van de aanverwante Families.
75284: DENZINGER, HENRICI, - Enchiridion Symbolorum. Definitionum et Declarationum de ebus fidei et morum.
69830: DEPREZ, PROF. DR. ADA, - Briefwisseling van Dr. Ferdinand Augustijn Snellaert (1809-1872).
10763: DEREEPER, TRIPHON, - Familieboek van de Afstammelingen van Jacobus Dereeper en Catharina Liermans (1639-1709) Deel II..
31035: DEREZ, MARK E.A., - Vrijgevochten Stad. Leuven en de Revolutie van 1830 / 1831..
15489: DERHAAG-DOOMERNIK, DORRY, - 700 Jaar Gemeenschap Rosmalen 1300 - 2000..
35946: DERICKX, FÉ, - De Fé vertelt.... Driekwart Eeuw Vlaamsch Toneel te Antwerpen.
78447: DERINE, RAYMOND, - Grenzen van het Eigendomsrecht in de Negentiende Eeuw. Bijdrage tot de Geschiedenis van het Moderne Privaatrecht.
18030: VERTELD AAN JAN DERIX, - Bert Poels Mémoires. Vriend en Vijand.
74500: DERK DE JONGE, HEINS & STRAK, ZOETENDAAL, - Water en wonen.
198616: DERKS, TOON EN JAN PRINSEN, - Harmonie De Goede Hoop 125 Jaar 1874-1999..
22872: DERKS - KLAASSEN, NELLIE, - Ook zij maakten ons Overloon. Een Levensbeschrijving van Overloonse Paters, Broeders, Zusters, Missionarissen en Priesters.
206071: DERKS, SERGIO, - Philishave Generations of shaving Excellence.
75804: DERKSE, PROF. DR. W.F. E.A., - Een zwijgen dat kan worden verbeterd. Katholieke Intellectuelen in het publieke Debat.
75767: DERKSE, WIL F.C.M. E.A., - In Quest of Humanity in a Globalising World. Dutch Contributions to the Jubilee of Universities in Rome 2000..
69894: DERVEAUX-VAN USSEL, DRA. G. EN PROF. MR. DR. E. LOUSSE, - Philippe, Graaf de Ligne, Baron van Wassenaar, Tolheer van Gouda. Een historische en kunsthistorische Studie.
37043: DERVEAUX-VAN USSEL, GHISLAINE, - Houten Retabels.
29788: DERVEEGHDE, DENISE VAN, - Inventaire Analytique des Archives ecclésiastiques du Brabant. 1re Série Tome II: Inventaire des Archives de Saint-Jacques sur Coudenberg. 1re Partie: Inventaire Analytique des Chartes (1190-1756).
73635: DESMAELE, B. E.A., - Methodologische Aspecten van de Geschiedenis van de Belgische Administratie (19de-20ste Eeuw).
28303: DESMENSE, WILTON (VERTALING EN INLEIDING), - Lang Leve de Sint-Jan. Een Bossche Ode uit de 16e Eeuw aan Hertog, Stad en Kerk.
27637: M. VINCENT DE PAUL DESMIS, - Le reverend Père Louis-Marie de Gonzague (Baron van Rijckevorsel van Rijsenburg) Moine de Notre-Dame de Koningshoeven (1873-1892).
34954: DESNEUX, HENRI, - Le Brabant Wallon.
34955: DESNEUX, HENRI, - Le Brabant Wallon.
75300: DESPRIET, PHILIPPE, - Onbekend Frans-Vlaanderen. Boulogne en de Boulonnais.
34401: DESPY, GEORGES, - Les Campagnes du Roman Pays de Brabant au Moyen Age: la Terre de Jauche aux XIVe et XVe S..
29280: DESPY, GEORGES EN ANDRÉ UYTTEBROUCK, - Inventaire analytique des Archives Ecclesiastiques du Brabant. Serie I: Abbayes et Chapitres. Tome IV: Inventaire des Archives de l'Abbaye de la Ramee a Jauchelette. Fasc. I: Introduction, Inventaire, Regestes (1204-1501); Fasc. II: Tables, Regestes (1501-1750).
70176: DESSING, CHR. S., - Bescheiden aangaande de Hervorming der Tucht in de Abdij van Egmond in de 15e eeuw..
70423: DESTRÉE, JULES, - Le Mystère Quotidien. Réfexions & Souvenirs.
78122: DEUN, PETER VAN, - Byzantium. Een Spektakel van Kunst en Cultuur 4de Eeuw - 1453..
33959: VAN DEUREN, F., - Arendonk een Momentopname.
43896: DEURSEN, DR. A. VAN, - Schoolatlas van Bijbelse Geschiedenis.
76649: DEURSEN, DR. A. TH. VAN & MEJ. DR. J. ROELEVINK, - Resolutiën der Staten-Generaal. Nieuwe Reeks 1610 tot 1670..
170583: DEUSONE, - Diessen 1940-1945..
11067: DEVADDER, EDMOND EN FRANS HALET, - Les Ravinements de la Forêt de Soignes.
70414: DÉVILLERS, LÉOPOLD, - Inventaire Analytique des Archives de États de Hainaut. Tome Premier.
35785: DEVOGEL, VICTOR, - Légendes Bruxelloises.
32111: DEVOGEL, VICTOR, - Petites Chroniques Bruxelloises. Scènes de l'Histoire de Bruxelles.
3178: DEVOS, G. E.A., - Bijdragen tot de Geschiedenis jrg. 84 afl. 1-3 / De Lokroep van het Bedrijf. Handelaars, Ondernemers en hun Samenleving van de Zestiende tot de Twintigste Eeuw.
30601: DEWALHENS, PAUL, - Tirlemont. Histoire de la ville et de ses Monuments.
71111: DEWINTER, O. E.A., - Leiekantjes. Ontdek verrassende Plekjes langsheen de Boorden van de Leie.
71141: DEWULF, MARCELLYN, - Benamingen van Natuur- en Zielendemonen in Wase Kinderliedjes en Kinderrijmpjes.
76224: DHAENE, SYLVIE E.A., - Hoge Hakken Roze Billen. Een multidisciplinaire Kijk op het Varken.
114531: DHONDT, PROF. DR. J., - Proloog van de Brabantse Geschiedenis. Een Inleiding tot de politieke Geschiedenis van Noord-Brabant in de 9e en 10e Eeuw.
11453: DHONDT, PROF. DR. J., - Proloog van de Brabantse Geschiedenis. Een Inleiding tot de politieke Geschiedenis van Noord-Brabant in de 9e en 10e Eeuw.
71478: DIBELIUS, MARTIN, - Britisches Christentum und Britische Weltmacht.
5677: DICKSTEIN - BERNARD, C., - Annales de la Société Royale d'Archéologie de Bruxelles. Tome Cinquante-Quatre [ La Gestion financière d'une Capitale à des Débuts: Bruxelles, 1334 - 1467 ].
169024: DIDDEN, JACK EN MAARTEN SWARTS, - Driekwarteeuw Provinciestad Waalwijk 1920-1995..
16936: DIDDEN, JACK E.A., - Meer dan Onderwijs. 75 Jaar dr. Mollercollege, Waalwijk.
16920: DIDDEN, JACK EN MAARTEN SWARTS, - Provinciestad in Oorlogstijd. Waalwijk en Omgeving 1939-1945..
32493: DIDDENS, HENDRIK, - Adieu Schaarbeek.
76383: DIEDENHOFEN, WILHELM, - Kalender für das Klever Land auf das Jahr 2012..
76271: DIEDENHOFEN, WILHELM, - Kalender für das Klever Land auf das Jahr 2010..
71337: DIEDENHOFEN, WILHELM, - Kalender für das Klever Land auf das Jahr 2007..
72124: DIEDENHOFEN, WILHELM, - Kalender für das Klever Land auf das Jahr 2009..
76239: DIEDENHOFEN, WILHELM, - Kalender für das Klever Land auf das Jahr 2011..
71820: DIEDENHOFEN, WILHELM, - Kalender für das Klever Land auf das Jahr 2008..
67387: DIEDERICH, TONI, - Rheinische Städtesiegel.
76069: DIEKER, ANDREA E.A., - Ons Dwergkonijn.
73946: DIEKSLAG, HENK, - Praekezaosies. Gedachten in het Heerder Dialekt.
11998: DIELEMAN, IR. ANTHONIE, - Welstandsprijs Mooi Brabant 2008. De beste Plannen van 2005-2007 in Noord-Brabant.
35968: DIELEMAN, COCK E.A., - Het Zuidelijk Toneel 1990-2000..
384516: DIELEMAN, PIET E.A., - Piet Dieleman. Pictor Pictura. Schilderijen, Tekeningen, Sculpturen.
21433: DIELIS, J.A.TH., - Gids van Bergeijk.
21403: DIELIS, J.A.TH., - Gids van Bergeijk.
30101: DIELTJENS, FRANS, - Geschiedenis van de Fondsen- en Wisselbeurs van Antwerpen. De Antwerpse Wisselagenten en hun Handel.
112996: TOPOGRAFISCHE DIENST, - Grote Topografische Atlas van Nederland 4. Zuid-Nederland. 1 : 50.000..
112997: TOPOGRAFISCHE DIENST, - Grote Topografische Atlas van Nederland 4. Zuid-Nederland. 1 : 50.000..
11300: TOPOGRAFISCHE DIENST, - Foto-Atlas Noord-Brabant.
150182: DIEPEN, D. VAN, - De Bodemgesteldheid van de Maaskant.
150181: DIEPEN, D. VAN, - De Bodemgesteldheid van de Maaskant. Kaartbijlage.
17248: DIEPEN, ARMAND, - Het Verslag der Tilburgsche Wol-Industrie en Hendrik Muller Szoon, of Bescherming contra Vrijhandel.
66432: DIEPEN, A.F., - Uitvoering van Artikel 50 der Wet op het Lager Onderwijs (1905). Inlichtingen voor Bijzondere R.K. Schoolbesturen.
19844: DIEPENBEEK, THEA VAN E.A., - Van Burenhulp tot Brandweer. Een Beeld van de vrijwillige Brandweer van Someren.
65242: DIEPENHORST, P.A. E.A., - Verslag van de Staatscommissie voor het Pachtvraagstuk. Deel I en Ia..
65950: DIEPHUIS, MR. G., - Handleiding tot de Kennis der Wetgeving op het Lager Onderwijs.
30419: DIERICK, DR. H., - Geschiedenis van Hoboken.
77826: DIERICKX S.J., DR. M., - De Jezuïeten. Wat Zij zijn en hoe Zij werken.
30423: DIERICKX, DR. HENDRIK, - Geschiedenis van Hoboken.
30422: DIERICKX, DR. HENDRIK, - Geschiedenis van Hoboken. Evolutie van Plattelandsgemeente tot industrieel Centrum (1100-1950).
71194: DIERKENS, ALAIN, - Inventaire des Cartes, Plans et Registres divers (Fin XIXe - Debut XXe Siecle).
170978: DIESSEN-FRANSSEN, CECILE VAN E.A., - Almanak van het Tilburgs Studentencorps St. Olof. 1976-1977 Vijfentwintigste Jaargang.
75856: DIETEN, S.W.J. VAN, - Mortaliteit van Kalveren bij de Partus à terme van M.R.IJ-Runderen.
66467: DIETEREN O.F.M., DR. R., - De Migratie in de Mijnstreek 1900-1935..
72051: DIETEREN O.F.M, DR. R., - De Migratie in de Mijnstreek 1900-1935..
291561: DIETZ, M.S. E.A., - Inventarissen van de Archieven van de Heerlijkheid, het Dorpsbestuur en de Schepenbank en het Gemeentebestuur van Drunen 1369-1939..
31042: DIEVOET, PROF. DR. G. VAN E.A., - Tweehonderd Jaar Notariaat. Het Kantoor Hollanders de Ouderaen te Leuven (1783-1983).
12328: DIJCK, DR. G.C.M. VAN, - Geletterd 's-Hertogenbosch 1500-1650..
12727: DIJCK, DR. G.C.M. VAN, - De Bossche Loterij 1562-1564..
1109: DIJCK, DR. G.C.M. VAN E.A., - Jaarboek Varia Historica Brabantica. Deel IV. ( Diverse artikelen o.a. Belastingen in Noord-Brabant vóór 1648 ; De latijnse scholen van Noord-Brabant in de 19de Eeuw; Enige Bossche Beeldhouwers ten tijde van Jeroen Bosch.).
27037: DIJCK, G.C.M. VAN, - De Bossche Optimaten. Geschiedenis van de Illustere Lieve Vrouwebroederschap te 's-Hertogenbosch, 1318-1973..
10816: DIJCK, L.G. VAN O.S.A., - Genealogie van Dijck.
74282: DIJCK, G.C.M VAN & E. SUIR, - Inventaris van het Archief van de Balije van Utrecht de Johanniterorde 1251-1815..
108161: DIJCK, L.G. VAN O.S.A., - Genealogie van Dijck.
28837: DIJCK, TREES VAN & JAN PEIJNENBURG, - Drie Herders.
78512: DIJK, H. VAN; J. A. FABER, A.M. VAN DER WOUDE, B.H. SLICHER VAN BATH, - Een Klooster (Abdij Berne) uit het Brabants-Hollandse Rivierengebied / De oligarchisering van Friesland in de tweede Helft van de zeventiende eeuw / Twee sociale Stratificatie's in de agrarische Maatschappij in de pre-industriële Tijd / Vrijheid en Lijfeigenschap in agrarisch Europa (16e-18e eeuw) / Constante, fluctuerende en variabele Factoren in de Productie en Consumptie van agrarische Goederen in de pre-industriële Maatschappij / Oogsten, Klimaat en Conjunctuur in het Verleden / De paleodemografie / De Omvang en Samenstelling van de Huishouding in het Verleden.
75658: DIJK, L.J. VAN, - Pyttersen's Nederlandsche Almanak voor Iedereen. Jaargang 1941..
75651: DIJK, L.J. VAN, - Nederlandsche Staatsalmanak voor Iedereen. Jaargang 1933..
12887: DIJK, JAN VAN, - Rond de Geerlingse Brug. Herinneringen van Jan van Dijk.
16862: DIJK, W.G. VAN, - Willibrord, Ansfried en Oisterwijk.
19704: DIJK, FRANS VAN E.A., - De Boom en andere Monumenten. Een Wandeling door Leende en Leenderstrijp.
275461: DIJK, H. VAN, - Een Klooster uit het Brabants-Hollandse Rivierengebied: De Abdij Berne en haar materiële Betekenis in de Middeleeuwen.
70269: DIJK, K. VAN E.A., - De Archieven in Zeeland.
75854: DIJK, ALFRED VAN, - De Boer de Koe en onze Zuivelindustrie.
12774: DIJK, GERT-JAN VAN, - Orationes Scolae de Buscho 1274-1999..
11081: DIJK, J. VAN; V. WESTHOFF, J. HEIMANS E.A., - Hydrobiologie van de Oisterwijkse Vennen.
27671: DIJK, R.TH.M. VAN, - Het Klooster Soeterbeeck te Deursen 1732-1982..
10168: DIJK, N.S., - Een Greep uit de Grond. Oosterhoutse Archeologie en Cultuurhistorie 1996-1999..
75650: DIJK, L.J. VAN, - Nederlandsche Staatsalmanak voor Iedereen. Jaargang 1932..
75649: DIJK, L.J. VAN, - Nederlandsche Staatsalmanak voor Iedereen. Jaargang 1931..
78335: K. KOSTER VAN DIJK, - Miscellanea Forensia Historica - ter gelegenheid van het afscheid van prof. Mr. J.Th. De Smidt.
73317: DIJK, L.J. VAN, - Pyttersen's Nederlandsche Almanak voor Iedereen. Drie en veertigtse Jaargang. 1942..
276711: DIJK, R.TH.M. VAN, - Het Klooster Soeterbeeck te Deursen 1732-1982..
75659: DIJK, L.J. VAN, - Pyttersen's Nederlandsche Almanak voor Iedereen. Jaargang 1942..
75647: DIJK, L.J. VAN, - Nederlandsche Staatsalmanak voor Iedereen. Jaargang 1927..
75660: DIJK, L.J. VAN, - Nederlandsche Staatsalmanak voor Iedereen. Jaargang 1946..
75652: DIJK, L.J. VAN, - Nederlandsche Staatsalmanak voor Iedereen. Jaargang 1934..
75654: DIJK, L.J. VAN, - Nederlandsche Staatsalmanak voor Iedereen. Jaargang 1937..
109353: DIJKERMAN, JOOST EN JAN ERIK BURGER, - Van Dommel tot Dinkel. Vijftien Dagen wandelen langs Zes Riviertjes.
75582: DIJKHUIZEN, GUUS, - De Bijbel van Guus en Hans.
11536: DIJKHUIZEN, SIETZO, - Kijk op het groene Noord-Brabant.
11007: DIJKHUIZEN, SIETZO EN HANS SENNEF, - Groene Gids Noord-Brabant. Veelzijdige Wegwijzer voor Natuur en Landschap.
29702: DIJKMAN, J.J., - Inventaris van het Archief van de Houtvesterij Breda van Staatsbosbeheer (1899-1955).
76118: DIJKSTRA, JACOB, - De Mond- en Klauwzeerepizoötiën in Friesland.
26243: DIJS, DICK, - Heusden, Medaillon aan de Maas.
15239: DIJS, DICK E.A., - Oss in de twintigste Eeuw.
281047: DIJSSELBLOEM-VISSER, J. E.A., - De Sint Genovevakerk van Breugel.
65839: DILLEN, C. VAN EN C. MIDDELKOOP, BEWERKT DOOR J.H. ODENDAAL, - Organisatiebesluit Belastingen 1920 Met Bijlagen. Voorschriften Personeel.
65838: DILLEN, C. VAN EN C. MIDDELKOOP, - Alphabetische Tafel op de Bijgewerkte Verzameling van Wetten, Besluiten en Aanschrijvingen, betreffende de Directe Belastingen en de Invoerrechten en Accijnzen Deel I - XIII.
73762: DILLEN, C. VAN EN C. MIDDELKOOP, - Verzameling der Wetten, Besluiten en Aanschrijvingen, betreffende de Directe Belastingen en de In- en Uitgaande Regten en Accijnssen, met Aantekeningen voorzien. Deel I t/m XVI.
180521: DILLING, K., - Vereeniging Peelbelang Memorie van Toelichting van het Werkprogramma der Subcommissie voor Ontginning en Verkeerswegen.
17223: DILLINGH, DRS. P.F., - Tussen Rome en Dordt. Honderd Jaar Gereformeerde Kerk Tilburg 1894-1994..
40426: DILWEG, GUY, - Franciscus van Assisi. Een Leven.
40492: DILWEG, GUY, - Franciscus van Assisi een levend Evangelie.
20633: DIMMENDAAL, GEERTJE, - Akademies, verenigt U! Een Geschiedenis van de Fontys-Pabo Eindhoven en haar Voorlopers.
18955: DINGENEN, JAN VAN ; GER VAN DEN OETELAAR, JAAP VAN DER WOUDE, - Jubileumboek Natuurwerkgroep Liempde 1988 - 2013..
21350: DINGS, WILLEM, - Valkenswaard van 1900 tot Nu.
75811: DINTEN, WIM VAN, - Met Gevoel voor Realiteit. Over herkennen van Betekenis bij organiseren.
384037: DINTHER, IVO VAN, - De Kalenders van Kriest van Kee van Kaote.
10483: DINTHER, W.S. VAN, - Gedenkschrift Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorwegmaatschappij en Spoormonument Lok 94 te Gennep.
20880: DINTHER, LIZET VAN E.A., - Zomaar een Dak..... 50 Jaar Pastoor van Ars Parochie te Eindhoven.
15010: DINTHER, IVO VAN, - Mense van veur de Verkaveling.
35028: DINTHER, IVO VAN, - Mee de Deur in den Herd.
65765: DIRKS, M.J., - Souvenir de La Haye. Description de Soixante Jetons de Présence aux Funérailles, etc. des Quartiers de cette Ville.
71267: DIRKSEN, DR. ALFONS, - 20 Jahre Deutscher Geschichte in Bildern 1914-1934..
98417: DIRKSEN, PROF. DR. IR. H.J., - Grenzen van de geestelijke Vrijheid.
27743: DIRNE, P., - Den Hout en de Kerk van St. Cornelius.
21674: DIRVEN, J., - Goed dat er Politie is! Informatie van en over de Gemeentepolitie Veldhoven.
36443: DIRVEN, G. E.A., - Historische Boerderijen in Het Groene Woud. Handreikingen voor het Behoud van het Ruraal Erfgoed.
24582: DIRVEN, HERMAN, - Van Ginneken tot Nieuw-Ginneken of de Geschiedenis van Ginneken en Nieuw-Ginneken in de Twintigste Eeuw.
106807: DIRVEN, HERMAN EN GEORGE DIRVEN, - Geschiedenis van de Familie Dirven gedurende 6 Eeuwen. Deel II..
24430: DIRVEN, HERMAN E.A., - 100 Jaar Amor Musae Prinsenbeek 1888-1988..
23519: DIRVEN, HERMAN, - 55 jaar zelfstandig Prinsenbeek 1942-1997..
24428: DIRVEN, HERMAN, - Tuinbouwvereniging Sint Isidorus te Prinsenbeek. Van Oprichting tot Opheffing 1917-1997..
7400: DIRVEN, HERMAN, - Jaarkrant Dirven. Jrg. 3 t/m 14 Mededelingen Stichting Bestudering Geschiedenis Familie Dirven..
36480: DIRVEN, GEORGE, - Traditionele Boerenlandschappen, Boerenerven en Landbouwhuisdieren in Noord-Brabant.
7406: DIRVEN, HERMAN, - Jaarkrant Dirven. Mededelingen Stichting Bestudering Geschiedenis Familie Dirven. Jrg. 6..
24456: DIRVEN, HERMAN EN PIET DEKKERS, - Princenhage in oude Ansichten.
24412: DIRVEN, HERMAN, - Prinsenbeek in oude Ansichten.
99588: DIS, D. VAN, - Keur of Politie-Verordening voor het Waterschap De Grooten Torenpolder onder de Gemeente Fijnaart c.a. 1920..
99578: DIS, D. VAN, - Keur of Politie-Verordening voor het Waterschap De Elisabethpolder onder de Gemeente Fijnaart c.a. 1920..
99519: DIS, D. VAN, - Keur of Politie-Verordening op het Gebruik van het Kanaal de Buitenhaven en het Gedeelte Keene genaamd de Boezem van het Waterschap De Mooie Keene onder de Gemeenten Fijnaart c.a., Standdaarbuiten en Klundert 1920..
69885: DISCRY, FERNAND, - Archives et Institutions Hutoises de l'Ancien Regime.
64366: DISSEL, E.D. VAN, - Mededeelingen omtrent het Internationaal Boschbouwcongres te Rome 19 april tot 5 mei 1926..
65276: DISSEL, VAN E.A., - Rapport van de Commissie in zake de Opleiding tot Tuin- en Landschapsarchitect.
65250: DISSEL, E.D. VAN, - Medeelingen omtrent het Internationaal Boschbouwcongres te Rome van 19 april tot 5 mei 1926..
41518: DIV., - Norbertinessen en Norbertijnen.
78480: DIV., - Kwartierstatenboek van de Afdeling Gooi en Eemland van de NGV.
76249: DIV., - Bibliografie van Nederlandse Proefschriften. Dutch Theses 2. 1978..
7625: DIV., - De Kleine Meijerij. Jaargang 25..
37435: DIV., - J.A. Knip. Een Neo-Classicist uit Tilburg.
6961: DIV., - De Heijmraeder. Jaargang 1 – Jaargang 13..
377044: DIV., - Christoffel Plantin in het Beeld van de 16e Eeuw..
19793: DIV., - Gemeente Veghel Informatiegids. 1998-1999..
78105: DIV., - Jaarboek De Vrije Fries Zeven en tachtigste Deel.
17210: DIV., - Jeugd in Tilburg.
7611: DIV., - De Kleine Meijerij. Jaargang 11..
8979: DIV,, - Uitgave Heemkundige Kring “Als Ice Can” v.z.w. Arendonk 1990..
8980: DIV., - Uitgave Heemkundige Kring “Als Ice Can” v.z.w. Arendonk 1992 t/m 1996..
97866: DIV., - Een Dorpsvlag voor de voormalige Gemeente Rosmalen.
78089: DIV., - Jaarboek De Vrije Fries Vijfennegentigste Deel.
12568: DIV., - 50 Jaren Stadsontwikkeling 1943-1968-1993..
77112: DIV., - Gemäldegalerie Berlin. Geschichte der Sammlung und ausgewählte Meisterwerke.
1990: DIV., - Jaarboeken Oranjeboom. Deel I t/m XII..
6301: DIV., - D'Hûskes. Jaargang 1..
76301: DIV., - De Kleine Meijerij. Jaargang 30..
2803: DIV., - De Klopkei. Jaargang 3..
4704: DIV., - Statistisch Jaarboek Gemeente 's-Hertogenbosch 1985/1986..
75714: DIV., - Voor Burger en Bestuur. Twintig Jaar Nederlands Archiefwezen 1968 - 1988..
16909: DIV., - Waalwijk bouwt aan Cultuur.
95586: DIV., - Jaarverslag 1988 Stichting Gezondheidsdienst voor Dieren in Zuid-Nederland.
95587: DIV., - Jaarverslag 1987 Stichting Gezondheidsdienst voor Dieren in Zuid-Nederland..
9770: DIV., - Noord-Brabant; ook uw Provincie.
78360: DIV., - Verslagen en Mededelingen Nieuwe Reeks III. (Derde deel). Stichting tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandse Recht.
30176: DIV., - Jubel-Album van het Handelsblad van Antwerpen 1844 - 1944..
41912: DIV., - Le Tiers-Ordre Régulier de Marie pour les Missions d'Océanie.
21208: DIV., - Valkenswaard en het Brabants Volksleven van weleer.
17688: DIV., - Achthonderd Jaar Helvoirt in Vogelvlucht.
8962: DIV., - Brabants, Kwartaaluitgave over Brabantse Taal, Literatuur, Muziek-, Dialect- en Naamkunde. Jaargang 7, Nummer 3..
8960: DIV., - Brabants, Kwartaaluitgave over Brabantse Taal, Literatuur, Muziek-, Dialect- en Naamkunde. Jaargang 1, Nummer 1..
76844: DIV., - Kruisen en Kapellen.
76204: DIV., - Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 120, aflevering 1,2,3,4..
78490: DIV., - Besluitvorming Vroeger en Nu. - Tentoonstelling 15 april 17 mei 1975, t.g.v. het Colloquium Bronnen voor de geschiedenis van de Instellingen in België..
42037: DIV., - Ceremonieel volgens de Roomse Kerkgebruiken ten dienste der Religieuzen Clarissen-Coletinen.
39561: DIV., - De Waarden van het Gildewezen beleven en bewaren. Gildekring Peelland 1985-1995..
8973: DIV., - De Berse. Tijdschrift van Heemkundekring “Den Beerschen Aard” Oost- West- en Middelbeers. Jaargang 1 t/m jaargang 17..
74659: DIV., - Bulletin des Commissions Royales d'Art et d'Archéologie. Sixième Année. Zesde Jaargang [O.a. Cachet d'oculiste romain trouvé à Heerlen, entre Aix-la-Chapelle et Maestricht (Jos. Habets); Le Jubé de la cathédrale de Bois-le-Duc (Ch. Piot , met mooie gravure van het oksaal ); Ancienne tapisserie trouvéé dans la châsse de Saint Landry à Soignies (Chanoine Voisin); Les Arènes sur Snelis (M. Magne); Pierre siglillaire d'oculiste trouvée en Belgique (M. Schuermans); Une inscription dédicatoire troevée à Flémalle (M. Schuermans); Colection Sigillographique (Donny); Explaration de villas belgo-romaines outre Meuse (Schuermans); Anciennes peintures murales de la salle échevinale aux Halles d'Ypres (J. Coppieters); Batailles de Pierre Snayers (Edouard Fétis); Les Peintres Flamands en Espagne (J. Rousseau); L'Hotel de la Châtellenie de Furnes (Ch. Piot); Grande Kermesse de Teniers (Fétis); Roger de le Pasture dit Van der Weyden (A. Pinchart); Portes de Berchem et de Borgerhout, à Anvers (Jean Rousseau)].
1818: DIV., - Heemkronijk Jaargang 18..
5238: DIV., - Organe du Service Provincial de Recherches historiques et folkloriques du la Province de Brabant: Le Folklore Brabançon. Nr. 170..
21459: DIV., - Memoriaal van Harmonie l'Union Fraternelle Zeelst 1871-1971..
76208: DIV., - Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 116, aflevering 1,2,3,4..
3753: DIV., - Brabantse Almanak voor het Jaar 1991. Jaargang 3..
3754: DIV., - Brabantse Almanak voor het Jaar 1992. Jaargang 4..
3755: DIV., - Brabantse Almanak voor het Jaar 1993. Jaargang 5..
6825: DIV., - Gepermeteerd. Jaargang 2. Nummers 5 t/m 8..
5635: DIV., - Annales de la Société Royale d'Archéologie de Bruxelles. Mémoires, Rapports et Documents. Tome 39. [ O.a. Exécution de travaux de caractère artistique. Acquisition et vente d'oeuvres d'art; Mentions relevées les archives des ancien établissements de secour bruxellois; Mentions relatives à Diest ].
121921: DIV., - Beknopte Gids voor de Bezoekers aan 's-Hertogenbosch in juni 1927..
999866: DIV., - Jaarboek Oranjeboom. Deel IX..
76110: DIV., - Parade van Nederlandse Rassen.
255411: DIV., - Programma Stadsfeesten Steenbergen 5 Eeuwen Nassaustad 1958..
24464: DIV., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Baarle-Nassau Baarle-Hertog.
38452: DIV., - Brabant Biënnale 1985..

Next 1000 books from Antiquariaat Duthmala

5/9