Antiquariaat Duthmala
Kasterensestraat 15, 5298 NV Liempde, Nederland tel.: 00 (0)411-632043            Email: duthmala@wxs.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
272767: CALBRECHT, E.P. DR., - Geschiedenis van het Genadeoord van O.L. Vrouw van Gratie te Scheut.
241977: CALSEYDE, WALTER VAN DE, - Merkwaardig een Eeuw Bredase Reclame.
242023: CALSEYDE, WALTER VAN DE, - Havenboek. Over het ontstaan van Breda en de Terugkeer van zijn Bron.
27996: CALUWE, TH. DE, - De Paterskerk te Roosendaal.
71184: CAMINADA, I.W.L.A. E.A., - Inventaris van de Papieren van dr. J.W. Meyer Ranneft.
22368: CAMP, W.J.M. VAN DE ; EN J.H. VAN DOOREN, - Udense Geschriften. Deel 4. Het oud(st)e Postkantoor van Uden.
28305: CAMP, G. VAN DE E.A., - De Koorbanken in de St.-Janskathedraal te 's-Hertogenbosch.
248051: CAMPAN, CH. AL, - Bergues sur le Soom assiégée le 18 de Juillet 1622 & désassiégée le 3 d' Octobre ensuivant. Selon la Description faite par les trois Pasteurs de l'Eglise D'Icelle.
24805: CH. AL CAMPAN, - Bergues sur le Soom assiégée le 18 de Juillet 1622 & désassiégée le 3 d' Octobre ensuivant. Selon la Description faite par les trois Pasteurs de l'Eglise D'Icelle.
68974: CAMPBELL, M.F.A.G. ; W.G.C. BIJVANCK EN P.C. MOLHUYSEN, - Verslagen van de Aanwinsten van de Koninklijke Bibliotheek 1879 t/m 1921..
9657: CAMPEN, MR. PH.C.M. VAN; DRS. P. HOLLENBERG EN DRS. F. KRIELLAARS, - Landbouw en Landbouwcrediet 1898-1948. Vijftig Jaar Geschiedenis van de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank Eindhoven.
76624: GABRIEL GARCIA MÁRQUEZ FRANS VAN CAMPENHOUT, - [8 boeken] Herinnering aan mijn droeve Hoeren; De Kolonel krijgt nooit Post; De Geur van Guave. Autobiografie. Gesprekken met Plinio Mendoza; De Wereld van Gabriel Garcia Márquez; Over Liefde en andere Duivels (1e hfd.); De Verhalen; Leven en Werk van Gabriel Garcia Márquez; Het Kwade Uur.
39704: CAMPS, HUGO, - Constant vanden Stock. Eén Leven, twee Carrières.
12080: CAMPS, H.P.H., - De Stadsrechten van Graaf Willem II van Holland en hun Verhouding tot het Recht van 's-Hertogenbosch.
120801: CAMPS, H.P.H., - De Stadsrechten van Graaf Willem II van Holland en hun Verhouding tot het Recht van 's-Hertogenbosch.
13030: CAMPS, DR. H.P.H., - Oorkondenboek Noord-Brabant tot 1312. Deel 1: De Meierij van 's-Hertogenbosch. Deel I.1. en I.2..
12500: CAMPS, H.P.H., - Aantekeningen over het oudste Stadsrecht van 's-Hertogenbosch.
23: CAMPS, DR. H.P.H. ; M. DILLO EN G.A.M. VAN SYNGHEL, - Oorkondenboek Noord-Brabant tot 1312. Deel I en II. De Meierij van 's-Hertogenbosch & Heerlijkheden Breda en Bergen op Zoom. [totaal 4 banden].
69189: CANBY, COURTLANDT, - Geschiedenis van het Wapen.
36069: CANDAEL, KAREL, - De Muze der Geschiedenis. Oratoria in Drij Deelen door Julius de Geyter en Peter Benoit.
27102: P. CYRILLUS EN P. CANISIUS, - O.L. Vrouw van Handel, hare Geschiedenis hare Geschiedenis bij de Viering van het Zevende Eeuwfeest 1220-1920..
64508: CANNEMAN, M.C., - Archief van het Provinciaal College van Toezicht op het Beheer van de Kerkelijke Goederen en Fondsen van de Hervormde Gemeenten in de Provincie Groningen 1820-1950..
65451: CANTER CREMERS, J.J., - Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat nr. 3. [Nota betreffende de bepaling der grootheden, die bekend moeten zijn voor de berekening van den gronddruk tegen grondkeerende constructies in de visschershaven te Ijmuiden. ].
65446: CANTER CREMERS, J.J., - Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat nr. 10. [o.a. Nota betreffende de toepassing van gewapend beton voor heipalen. ].
3: HEER DE CANTILLON, - Vermaaklykheden van Brabant, Vermakelykheden van Brabant, en deszelfs onderhoorige Landen, Vervattende een Historische, Chronologische, Geographische en Genealogische Beschryving der Steden, Dorpen, Vlekken en aanzienlykste Heerlykheden van dit Hertogdom. IV. Deel Behelzende het Kwartier van ’s Hertogenbosch de Heerlykheid en de Stad van Mechelen.
89: CANTILLON, HEER DE, - Vermakelykheden van Brabant, en deszelfs onderhoorige Landen. Vervattende een benopte en zaakelyke Historische, Chronologische, Geographische en Genealogische Beschryving der Steden, Dorpen, Vlekken etc. etc..
28322: MARTIEN COPPENS MET INLEIDING VAN O. CONCORDIUS VAN GOIRLE O.FM. CAP., - Gedachten in Steen. De Kathedrale Basiliek van St. Jan te 's Hertogenbosch.
28912: PATER ADRIANUS O.F.M. CAP., - Verslag Diocesaan Maria Congres 's-Hertogenbosch.
70375: P. OPTATUS O.F.M. CAP., - De Spiritualiteit van de Capucijnen in de Nederlanden gedurende de XVIIe en XVIIIe Eeuw.
40384: P. ENGELBERTUS O.F.M. CAP., - Geschriften van St. Franciscus van Assisi.
65348: CAPEFIGUE, M., - Histoire de Philippe-Auguste. Tome I-IV..
199191: CAPEL, W., - Meyl op Seven.
19919: CAPEL, W., - Meyl op Seven.
25818: VERENIGING VOOR HEEMKUNDE VAN SPRANG-CAPELLE E.O., - Een Wandeling door oud Sprang-Capelle.
67677: CAPELLE, H.M.P. EN A.H.P. STUMPEL, - Ecologie op de Weegschaal.
64846: CAPELLE, DR. H. VAN, - Bijdrage tot de Geschiedenis der Epidemie van Diphtheritis in Nederland, gedurende de Jaren 1859, 1860 en 1861..
43092: CAPELLEVEEN, H.J. VAN EN D.J.K. ZWEERS, - De Kerk te Leur.
75807: CAPPERS, WIM, - Funeraire Cultuur. Armhem.
78330: CAPPON, C. E.A., - Ad Fontes. Opstellen aangeboden aan prof. dr. C. van de Kieft ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in de middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.
71033: CAPPS, ARTHUR E.A., - Dunster Watermill its' History, its' Repair and how it works.
41049: CAPUCCI, FLAVIO, - De Kracht van god. Medisch onverklaarbare Genezingen op Voorspraak van Jozefmaria Escrivá.
37728: M. SMEYERS EN B. CARDON, - Brabant of Parijs? Aantekeningen bij een Handschrift met vrome Legenden, afkomstig uit het Kartuizerklooster Zelem, bij Diest.
397026: CARLY, JULES, - Relation de l'Entrée de son Excellence Monseigneur Le Prince de Grimberghe à Grimberghe, le 29 septembre 1729..
41255: PATERS CARMELIETEN, - Bloemen uit Carmels Lusthof.
41230: 'DOOR EEN CARMELITES', - Het Antwoord van een Non.
41153: ONGESCHOEIDE CARMELITES, - De Weg ter Wijsheid volgens de Serafijnsche Moeder Teresia.
69568: E.P. ARCHANGELUS VAN DE CARMELKONINGIN, - Drie Eeuwen Mariaal Leven in de Carmel te Brugge.
37233: CAROLY, G., - Schilderijen aangeboden aan het Koninklijk Museum van Antwerpen door de Maatschappij of door hare Tusschenkomst 1864-1905..
42001: CARPENTIER S.J., RENÉ, - Getuigen van de Stad Gods. Inwijding in het Kloosterleven.
71994: CARPENTIER, ALEJO, - Heimwee naar de Jungle.
41457: CARRICAND, ABBÉ J., - Maison des Chartreux. Mgr Henri Forest Joanny-Marie (1831-1913).
38913: CARTENS, JAN UIT ROOSENDAAL, - Vroege Herfst.
360031: CASPARIE, DR. J. E.A., - Missa in die Festo.
10098: CASPARIE, DR. J., - Ervaringen uit de bijzondere Strafgevangenis te 's-Hertogenbosch.
360032: CASPARIE, DR. J. E.A., - Missa in die Festo.
36003: CASPARIE, DR. J. E.A., - Missa in die Festo.
11348: CASPERS, THIJS E.A., - Grote Historische topografische Atlas +/- 1905 Noord-Brabant.
11003: CASPERS, THIJS, - De Hand van de Mens in het Landschap.
11128: CASPERS, THIJS, - Het Mastbos. Staatsbosbeheer 100 Jaar Natuur voor Iedereen.
65625: CASSIMAN, A., - Geschiedenis van de Stad Deinze.
41130: CASTEL, ROGER, - Onze Lieve Vrouw van Salette.
11957: CASTEREN, DRS. J.W.C. VAN, - Afscheid na 40 Jaar 1953 - 1993. Herinnering aan (bijna) 40 Jaar eigen Ziektekostenregeling voor Gemeente-Ambtenaren in Noord-Brabant.
74429: CATE, H.J.P. TEN, - Onderzoekingen over functioneele Albuminurie bij Militairen.
69394: CATE, C.L. TEN, - Tot Glorie der Gerechtigheid. De Geschiedenis van het Brandmerken als Lijfstraf in Nederland.
29305: CATE, DRS. J.A. TEN E.A, - Inventarissen van de Archieven der Hypotheekbewaarders te Breda, Eindhoven en 's-Hertogenbosch 1811-1838..
29314: CATE, DRS. J.A. TEN, - Inventaris de Bestuursarchieven van de Departementen Bataafs Brabant, van de Dommel, Hollands Brabant en van de monden van de Rijn alsmede van het Arrondissement Breda van het Departement der twee Nethen 1795-1814..
29739: CATE, J.A. TEN, - De Notariële Archieven in Noord-Brabant.
29308: CATE, DRS. J.A. TEN, - Inventaris van de Archieven van de Rentmeesters van Frederik Hendrik en hun Opvolgers (1456) 1840-1932..
78225: CATE, C.L. TEN, - Tot Glorie der Gerechtigheid. De Geschiedenis van het Brandmerken als Lijfstraf in Nederland.
25805: CATS, JACQUES, - Adde nie lacht hedde nooit niks. Toon Mol en de leutige Kant van Roosendaal.
75337: CATTOOR, MARIO, - Wat zit er in de Vlaamsche Pot. 70 Gerechten van bij ons.
70720: CAUCHIE, ALFRED & ALPHONSE VAN HOVE, - Documents sur la Principauté de Liège (1230-1532), spécialement au Début du XVIe Siècle [...]. Tome premier.
1377: CAULIL, C.M.M. VAN E.A., - Jaarboek van de Oudheidkundige Kring Roosendaal  'De Ghulden Roos' No. 58. (O.a. De kroningsfeesten in 1898; West-Brabantse molens; Goederenvervoer 1851-1930).
1369: CAULIL, C.M.M. VAN E.A., - Jaarboek van de Oudheidkundige Kring Roosendaal  'De Ghulden Roos' No. 50-II.
78493: CAULIL, C.M.M. VAN E.A., - Jaarboek van de Oudheidkundige Kring Roosendaal 'De Ghulden Roos' No. 50-I & II..
78494: CAULIL, C.M.M. VAN E.A., - Jaarboek van de Oudheidkundige Kring Roosendaal 'De Ghulden Roos' No. 52..
1371: CAULIL, C.M.M. VAN E.A., - Jaarboek van de Oudheidkundige Kring Roosendaal  'De Ghulden Roos' No. 52 [O.a. Luikse bende actief in Staats-Brabant; Bouwhistorische waarnemingen in Roosendaal; Meekrapteelt en -verwerking in West-Brabant door de eeuwen heen; 'De sware executie der gauwdieven tot Roosendael' gezien door een Rucphense bril.].
78495: CAULIL, C.M.M. VAN E.A., - Jaarboek van de Oudheidkundige Kring Roosendaal 'De Ghulden Roos' No. 53..
32477: CAUWELAERT, PIERRE, PIETER VAN, - Neerpede.
108472: CAUWELAERT, FR. VAN & M.P.L. VAN STEENBERGHE, - Advies over Vraagstukken inzake Waterwegen en Havenproblemen.
30110: CAUWENBERGH, GEORGE VAN, - Het Antwerpen van Toen.
75419: CAWTHORNE, NIGEL, - Het Seksleven van de Pausen. Een schaamteloos Overzicht van de Roomse Bisschoppen van Petrus tot Heden.
65622: CBG, - Nederlands's Adelboek Jaargang 80. Bo-By.
65621: CBG, - Nederlands's Adelboek Jaargang 79. A-Bl..
10735: CBG, - Genealogie van het Geslacht Diepen.
39302: CEELEN, RIET E.A., - Woorde en Gezegdes zo as wai Hellemonders die kenne 2..
33520: CEIJSSENS, LUCIANUS, - Het Onderwijs te Turnhout vóór 1830..
109351: CELS, JOS, - Streekgids Het Land van Hoegaarden. Wandelen, fietsen, mountainbiken, Cultuur, Culinair....
1108: CERUTTI, PROF. MR. F.F.X. E.A., - Jaarboek Varia Historica Brabantica. Deel III [Diverse artikelen o.a. Oudste stadsrecht van 's-Hertogenbosch; Schepenbank in de Brabantse stad; Brabantse strafrecht en zijn toepassing in enkele Brabantse steden in de XVde eeuw; Bossche drukken 1600-1629; Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810; Jacob van Oudenhoven (1601-1690); Armenzorg Tilburg.].
66294: CERUTTI, MR. F. E.A., - Vijf en Twintig Jaren gemeentelijke financieele Administratie en haar Contrôle 1914-1939..
259311: CERUTTI, MR. F.F.X., - De Heerlijkheid en het Dorp Niervaart en de Stad Klundert in het Verleden.
243231: CERUTTI, MR. F.F.X., - Middeleeuwse Rechtsbronnen van Stad en Heerlijkheid Breda. Deel II..
24338: CERUTTI, MR. F.F.X. E.A., - Geschiedenis van Breda. De Middeleeuwen.
243233: CERUTTI, MR. F.F.X., - Middeleeuwse Rechtsbronnen van Stad en Heerlijkheid Breda. Deel II.
39990: CERUTTI, PROF. MR. F.F.X. EN DR. F.A. BREKELMANS, - Brieven van de Rijksarchivaris dr R.C. Bakhuizen van den Brink uit zijn Brusselse en Haagse Periode 1849 - 1861..
24323: CERUTTI, MR. F.F.X., - Middeleeuwse Rechtsbronnen van Stad en Heerlijkheid Breda. Deel I..
24260: CERUTTI, MR. F.F. X.; M. DUIJGHUISEN E.A., - Geschiedenis van Breda. Deel 1: De Middeleeuwen. Deel II Aspecten van de stedelijke Historie 1568-1795. Deel III 1795-1960, Hoofdlijnen en Accenten.
78259: CERUTTI, PROF. MR. F.F. EN DR. F.A. BREKELMANS, - Middeleeuwse rechtsbronnen van Stad en Heerlijkheid Breda. Deel I: Inleiding-Rechtsbronnen tot 1405. Deel II: Rechtsbronnen 1405 tot 1477. Deel III: Rechtsbronnen 1477 tot 1504, supplement op delen I en II, Indices..
38573: CEULAER, JOSE DE, - Felix Timmermans. Grafisch en Plastisch.
35812: CEULAER, JOSE DE, - Kroniek van Felix Timmermans 1886-1947..

Next 100 books from Antiquariaat Duthmala

4/4