Antiquariaat Duthmala
Kasterensestraat 15, 5298 NV Liempde, Nederland tel.: 00 (0)411-632043            Email: duthmala@wxs.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
26859: WIJERS, FRANS, - Maria van Brabant.
78177: WIJFFELS, ALAIN, - Qui Millies Allegatur. Les Allégations du Droit savant dans les Dossiers du Grand Conseil de Malines (causes septentrionales, ca. 1460-1580). Tome I Texte. Tome II Annexes Notes Registres.
78020: WIJHE, MARTEN VAN, - From Stupefaction to Narcosis. A Study of the Development of Inhalation in the Surgical Department of the Leiden Academic Hospital.
77872: WIJK, DR. N. VAN & DR. C.B. VAN HAERINGEN, - Franck's etymologisch Woordenboek der Nederlandsche Taal & Etymologisch Woordenboek Supplement.
26100: WIJK, WIM VAN EN AD MOLENDIJK, - ... Ik hoor hier. Portret van de Biesbosch en zijn Bewoners.
26119: WIJK, WIM VAN, - Heden en Verleden van Zalm en Zegen in de Biesbosch.
75970: WIJK PZN., P.J., - Pluimveehouderij.
71806: WIJK, DR. N. VAN & DR. C.B. VAN HAERINGEN, - Franck's etymologisch Woordenboek der Nederlandsche Taal & Etymologisch Woordenboek Supplement.
39747: WIJK, P.C. VAN, - Maarten van Rossem.
77068: WIJK, W. VAN E.A., - Dordt in de Kaart gekeken.
71601: WIJK, WOUTER VAN, - A Sociological Study of the Gypsies being a Classificatory Account of the Gypsies mainly Based on Material Accumulated in the Journal of the Gypsy Lore Society.
77043: WIJK, NICO VAN, - Arie Lambert van Wijk 1896-1971. Herinneringen uit den Oorlogswinter 1944-1945..
107146: WIJK, NICO VAN, - Kwartierstaat Nico van Wijk.
67202: WIJLEN, TON VAN, - Bossenatlas van Nederland. Boven de grote Rivieren.
67201: WIJLEN, TON VAN, - Bossenatlas van Nederland. Tussen en onder de grote Rivieren.
11160: WIJMEN, P. VAN E.A., - Hou! Doe! Doel en Effekt van het Milieu - Aktiewerk. Lustrumuitgave Brabantse Milieufederatie.
73372: WIJMEN, MR. P. C.E. VAN, - Bestuurlijke Verkenningen. Deel 31: Recht, Belang en Rechtsbescherming; Actie en Belang, Forum en Toetsingsgrond; een Dwarsdoorsnede van de Rechtsbescherming tegen Overheidsbestuur 1.
69772: WIJN, DR. J.W., - Krijgskundige Aanteekeningen van Johan den Middelste van Nassau.
21058: WIJN, FRITS, - Oirschot in Beeld.
74599: WIJNAENDTS, H. EN P.H.A. DE RIDDER, - Studiën betreffende den Veldoorlog tusschen Rusland en Japan.
106808: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W. E.A., - Ruelens van Tetering een oud Brabants Geslacht.
107107: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W., - Geschiedenis en Genealogie van het Geslacht De Jonge uit Zierikzee van pl.m. 1420 tot Heden.
75707: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W., - Dagen, Maanden, Jaren. Tijdsrekenkunde in kort Bestek.
35502: WIJNBEEK, D., - Het Turfschip van Breda.
74725: WIJNBEEK, J., - Overzicht der Doop- Trouw- en Doodboeken berustende in het Oud-Archief de Gemeente Zwolle.
170701: WIJNBERGEN, A. VAN E.A., - R.K. Handelshoogeschool te Tilburg.
10318: WIJNEN -SPONSELEE, M. TH., - Het Wit-Gele Kruis in Noord-Brabant 1916-1974..
8904: WIJNEN, P.A., - De Wazerweijen. Register op de Nummers 31-41..
35717: WIJNEN, JO, - Rondom Peel en Maasvallei. Oude Volksverhalen, rijke Historie, afwisselende Natuur.
18003: WIJNEN, JO, - Tussen Maas en Kempen. Zuidoost-Nederland nader bekeken.
106904: WIJNEN, AD, - Migratie naar Kempen- en Peelland.
39204: WIJNGAARD, H. VAN DE E.A., - Het Dialectenboek 2. Van de A tot de Aa.
71833: WIJNGAARD, DRS. H.H. VAN DE & M. LUBBERS, - Woordenboek van de Limburgse Dialecten. III. Algemene Woordenschat. Sectie 2: Het huiselijk Leven. Aflevering 2. Familie en Seksualiteit.
241941: WIJNGAARD, MARIE-LOUISE VAN DEN, - Kent u ze nog.... de Bredanaars.
71834: WIJNGAARD, DRS. H.H. VAN DE, - Woordenboek van de Limburgse Dialecten. III. Algemene Woordenschat. Sectie 2: Het huiselijk Leven. Aflevering 3. Eten en Drinken.
241979: WIJNGAARD, MARIE-LOUISE VAN DEN, - Burgemeester Van Sonsbeeck Park.
71553: WIJNGAARD, DRS. H.H.A. VAN DE ; DR. H. CROMPVOETS, - Woordenboek van de Limburgse Dialecten. II. Niet-Agrarische Terminologie. Aflevering 5. Mijnwerker.
355049: WIJNGAARDS, GERARD, - Ontmoetingen.
77893: WIJNGAARDS, GUUS N.M., - De 'Bibliotheque Choisie' van Jean Le Clerc. Een Amsterdams Geleerdentijdschrift uit de Jaren 1703 tot 1713..
18790: WIJNHOF, MARTIN E.A., - Helmond, Beelden met Gedichten.
74079: WIJNNE, DR. J.A., - Geschiedenis van het Vaderland.
76858: WIJNSOUW - DE HAAN, M.E., - Gezinnen Kooyman [Kooijman] en de Aangetrouwden met hun Gezinnen in Dreumel 1707 - 1800..
76864: WIJNSOUW - DE HAAN, M.E., - Gezinnen Lanson uit Amsterdam 1615 - 1890 in chronologische Volgorde.
67025: WIJNVELDT, MR. DR. J., - Léon's Rechtspraak. Deel II, Afl. 7 Strafrecht Art. 1-260-slot en alf. Registers.
67013: WIJNVELDT, MR. DR. J., - Léon's Rechtspraak. Deel II, Afl. 3 Burgerlijk Wetboek. 3e Gedeelte: Derde Boek (Achtste stuk. artt. 1654-1901).
66155: WIJNVELDT, MR. DR. J., - Léon's Rechtspraak. Deel II, Afl. 7 Strafrecht Art. 1-260.
66159: WIJNVELDT, MR. DR. J., - Léon's Rechtspraak. Deel II, Afl. 3 Burgerlijk Wetboek. 1e Boek. Art. 1 - 554..
67012: WIJNVELDT, MR. DR. J., - Léon's Rechtspraak. Deel II, Afl. 3 Burgerlijk Wetboek. 4e Gedeelte: Vierde Boek.
67014: WIJNVELDT, MR. DR. J., - Léon's Rechtspraak. Deel II, Afl. 3 Burgerlijk Wetboek. 3e Gedeelte: Derde Boek (Zevende stuk. artt. 1637-1653).
67015: WIJNVELDT, MR. DR. J., - Léon's Rechtspraak. Deel II, Afl. 3 Burgerlijk Wetboek. 3e Gedeelte: Derde Boek (Eerste stuk. artt. 1269-1348).
67010: WIJNVELDT, MR. DR. J., - Léon's Rechtspraak. Deel II, Afl. 3 Burgerlijk Wetboek. 3e Gedeelte: Derde Boek (Tweede en Derde stuk. artt. 1349-1387).
67008: WIJNVELDT, MR. DR. J., - Léon's Rechtspraak. Deel II, Afl. 3 Burgerlijk Wetboek. 3e Gedeelte: Derde Boek (Vierde en Vijfde stuk. artt. 1388-1492).
67016: WIJNVELDT, MR. DR. J., - Léon's Rechtspraak. Deel II, Afl. 3 Burgerlijk Wetboek. 3e Gedeelte: Derde Boek (Zesde stuk. artt. 1493-1636).
67017: WIJNVELDT, MR. DR. J., - Léon's Rechtspraak. Deel II, Afl. 3 Burgerlijk Wetboek. 2e Gedeelte: Tweede Boek (Tweede stuk. artt. 877-1268).
66350: WIJNVELDT, MR. DR. J., - Neutraliteitsrecht te Land.
66160: WIJNVELDT, MR. DR. J., - Léon's Rechtspraak. Deel II, Afl. 3 Burgerlijk Wetboek. Aanvullingen. Register.
17296: WIJS, LAMB. G. DE, - Tilburg zooals het Vroeger was en zooals het Heden is.
27775: WIJS, LAMB. G. DE, - De Geschiedenis van de Hasseltsche Kapel.
17539: WIJS, LAMBERT G. DE, - Gedenkboek bij gelegenheid van het 25 Jarig Bestaan van de V.V.V. Tilburg Vooruit 1907-1932..
74997: WIJS, F. DE, - Archieven van het Geslacht Collot d' Escury Deel I. Het Familie-Archief 1611-1939 met oudere Stukken van aanverwante Geslachten.
17321: WIJS, LAMB. G. DE, - Tilburg its History.
17392: WIJS, LAMB. G. DE, - De Lindeboom van Tilburg.
26817: WIJS, LAMB. G. DE, - Een Maria-Legende van den Tilburgschen Lindeboom.
17947: WIJS, LAMBERT G. DE, - De oude Toren van Enschot.
17451: WIJS, LAMB. G. DE, - Uit het Dagboek van Adriaan van der Willigen, Drossaard in Tilburg 1795-1802..
17082: WIJS, LAMB. G. DE, - Uit het Dagboek van Adriaan van der Willigen, Drossaard in Tilburg 1795-1802..
73584: WIJSENBEEK - OLTHUIS, TH. F. ; A. KNOTTER, - Boedelinventarissen. Gemeentelijke Bevolkingsregisters 1850-1920..
75684: WIJSENBEEK - OLTHUIS, TH. F. ; A. KNOTTER, - Broncommentaren. Boedelinventarissen. Gemeentelijke Bevolkingsregisters 1850-1920..
72129: WIJSENBEEK - OLTHUIS, TH. F. ; A. KNOTTER, - Broncommentaren. Boedelinventarissen. Gemeentelijke Bevolkingsregisters 1850-1920..
76465: WIJSENBEEK - OLTHUIS, TH. F. ; A. KNOTTER, - Boedelinventarissen. Gemeentelijke Bevolkingsregisters 1850-1920..
76203: WIJSENBEEK - OLTHUIS, TH. & F. A. KNOTTER, - Broncommentaren. Boedelinventarissen. Gemeentelijke Bevolkingsregisters 1850-1920..
377052: WIJSMAN, HANNO, - Handschriften voor het Hertogdom. De mooiste verluchte Manuscripten van Brabantse Hertogen, Edellieden, Kloosterlingen en Stedelingen.
23097: WIJST, MARTIEN VAN DER, - Beknopte Geschiedenis van Gemert.
7774: WIJST, M.A. VAN DE E.A., - Gemerts Heem. nrs. 41-46..
23090: WIJST, MARTIEN VAN DER, - Herinneringen aan De Haag.
41262: WIJTENBURG, P. ARN., - De Carmelieten.
12752: WIJTMANS, JAN E.A., - 's-Hertogenbosch. Een Stad om uit te tekenen.
76803: WILBRINK, INA EN HANS 'T MANNETJE, - Gevelstenen van Hans 't Mannetje.
18730: WILDE, PIET J.A. DE, - Onder de Kattenmeppers.
9438: WILDE, C., - Een belangrijke Muntvondst te Escharen.
36840: WILDE, E.L.L. DE, - Hokusai.
295237: WILDE, P.M.J. DE, - Inventaris van het Archief van het Dietsch Studenten Verbond 1932 - 1941..
39922: WILDE, P. DE, - M. Emile Vandervelde a Genève.
9439: WILDE, DR. C. ; DR. H.J. DOMPIERRE DE CHAUFEPIÉ, - La Trouvaille d'Escharen.
24994: WILDE, A.J., - Bergen op Zoom in 1747. Deel 1 en 2..
22313: WILDEKAMP, R.H. E.A., - Gestaag Gespannen. 50 Jaar Vliegbasis Volkel van de 1e Tactische Jachtgroep tot First Fighter Wing.
15690: WILDEMAN, M.G., - Het (Doop- en) Lidmatenboek van de Kerk der Vrijheerlijkheid Oyen (N.-B.) 1726-1826 (met Doopinschrijvingen 1756-1825).
29727: WILDEMAN, M.G., - Het Doopboek der Ned. Herv. Gemeente van Den Dungen (N.B.) 1749-1806..
297271: WILDEMAN, M.G., - Het Doopboek der Ned. Herv. Gemeente van Den Dungen (N.B.) 1749-1806..
98001: WILDEMAN, M.G. ; INLEIDING JHR. MR. A.F.O. VAN SASSE VAN YSSELT, - De Ridderschap van Noordbrabant. Stamdeelen der Leden.
35095: WILGEN, JEROEN VAN, - Tot onder de bemoste Huid.
35040: WILGEN, JEROEN VAN, - De Vergulde Trom.
78655: WILHELM ABEL, PROF. DR., - Agrarkrisen und Agrarkonjunktur. Eine Geschichte der Land- und Ernährungswirtschaft Mitteleuropas seit dem hohen Mittelalter.
39968: WILK, EMILE VAN DER, - Ed. de Nève Schrijver, Journalist, Verzetsman, 1889-1961..
76973: WILKESHUIS, C., - Wat is Heemkunde? Wat bedoelt ze? Hoe past men haar toe in en buiten de School?.
35833: WILKESHUIS, C., - Jan van Ruusbroec.
34408: WILLAME, GEORGES, - Causeries Nivelloises.
36034: WILLEKENS, DR. EM. E.A., - Huize Den Bellaert.
11499: WILLEMEN, AD. C., - Constant Huijsmans' laatste Reis.
28096: WILLEMS, AD, - Sint Servatiuskerk een Monument in Erp.
12703: WILLEMS, HANS ; RONALD GLAUDEMANS E.A., - De onderste Steen boven. 25 Jaar Bouwhistorie in 's-Hertogenbosch.
39947: WILLEMS - VAN DE MOOSDIJK, MIEN, - De derde Dochter.
198663: WILLEMS, P.A., - Leende in de Periode rond de Tweede Wereldoorlog.
22819: WILLEMS -HUIBERS, TINY E.A., - 250 Jaar St. Matthiasparochie, Oploo 1730-1980..
30109: WILLEMS, J.F., - De Oude Bevolking der Provincie Antwerpen met de Tegenwoordige vergeleken.
11028: WILLEMS, JAAP, - Wandelgids Oisterwijkse Heide.
43561: WILLEMS, C.J., - Wenken aan de Katholieke Adressanten van Nederland omtrent het Pauselijk Vraagstuk.
36556: WILLEMS, HANS, - Verboden Kringen. Vrije Schootsvelden en Inundaties rond 's-Hertogenbosch in de 19e Eeuw.
75279: WILLEMS, JOS, - Advocaat van de Liefde. Kroniek van een (on)gewoon Leven.
24618: WILLEMSEN, CEES, - Van God los. Geschiedenis van de psychiatrische Inrichting Sint-Antonius, 1902-1967..
24650: WILLEMSEN, CEES, - Dichtbij & Betrokken. De Geschiedenis van de Rabobanken in Etten en Leur 1899-2006..
243803: WILLEMSEN, CEES, - De Belofte van hiernumaals. Zeventig Jaar ambulante geestelijke Gezondheidszorg in het Gewest Breda 1929-1999..
33952: WILLEMSEN, G., - Quelques notes sur les Relation commerciales entre la Flandre et la Campine au XVIIIe Siècle.
10308: WILLEMSEN, CEES, - De Psychiater en de witte Vlek. 30 Jaar GGZ Midden-Brabant 1970-2000..
75877: WILLIAMS, ANN, - Backyard Sheep Farming.
76222: WILLIAMS, THOMAS, - The Monograph Series. Recording the Architecture of the American Colonies and the early Republic. Number 4. Volume XIX Some old Houses of Pigeon Cove, Massachusetts.
76109: WILLIAMS, ANN, - Backyard Pig & Sheep Book.
75755: WILLIAMSON, FATHER BEN. EN J. VAN DOORNIK, - Een dapper Kruistochtertje. Marietje Filippetto 1912 - 1927..
41908: WILLIBRORD, BROEDER, - Evangelische Kloosters. Bruggen naar Eenheid.
78121: WILLOCKS, TIM, - De Orde. Historische Thriller.
32179: WILMARS, DIRK, - Diagnose Brussel.
75396: WILMARS, DIRK, - Arm Vlaanderen zingt of Het Geluk der Onbewusten.
30805: WILMET, LOUIS, - Léau. [ Zoutleeuw ] La Ville des Souvenirs. I & II (Illustrations).
26990: WILS, JOS., - Manuel a l'Usage des Pèlerines a Notre-Dame de Sterre-Borne a Butzel (près de Vertryck).
77046: WILS, L., - Het Ontstaan van de Verfransing in Vlaanderen.
67102: WILSON, EDMUND, - De Boekrollen van de Dode Zee.
43758: WILSON, IAN, - De Lijkwade van Turijn.
70044: WILSON, CHARLES, - Geschiedenis van Unilever. Een Beeld van economische Groei en maatschappelijke Verandering. Deel I: Lever Brothers. Deel II: Jurgens en Van den Bergh. Unilever.
70045: WILSON, CHARLES, - Unilever in de Tweede Industriële Revolutie 1945-1965..
69616: WIN, J.TH. DE, - Inventaris van het Oud-Archief der Gemeente Weert tot 1795 en van gedeponeerde Oud-Archieven..
37027: WIND, EDUARD E.A., - Het Geheugen van de Hand. De Vergankelijkheid van Sculptuur.
78420: WIND, RUTGERT, - Onderzoek naar de Vooruitzichten van de Houtverkolingsindustrie in Nederlandsch-Indië.
28906: WINGENS, MARC, - Over de Grens. De Bedevaart van katholieke Nederlanders in de Zeventiende en Achttiende Eeuw.
20087: WINIA, PYTHIA, - Van Woningnood … tot Woningnood? Honderd Jaar Volkshuisvesting in de Kempen.
20286: WINIA, PYTHIA, - Onder Dak, achter Deuren. 40 Jaar Woningstichting De Zaligheden. Portretten en Verhalen uit de Kempen.
11401: WINKEL, GERHARD TE, - Laveren tussen Kerk en Staat. Een halve Eeuw Gereformeerd Sociale Arbeid in het Zuiden.
19706: WINKEL, JAN VAN, - 150 Jaar Philharmonie in Leende. De Geschiedenis van de Koninklijke Fanfare Philharmonie. 1850-2000..
68966: WINKEL, LIDYA, - Toen... 1940-1945..
10822: WINKEL-RAUWS, DR. H., - Wel en Wee van het Geslacht Rauws.
70840: WINKELMAN, DR. P.H., - Bronnen voor de Geschiedenis van de Nederlandse Oostzeehandel in de Zeventiende Eeuw [Dl.1: Nederlandse rekeningen in de tolregisters van Koningsbergen, 1588 - 1602. Dl.2: Amsterdamse bevrachtingscontracten van notaris Jan Franssen Bruyningh, 1593 - 1600. Dl.3: Acten uit de notariële archieven van Amsterdam, 1585 - 1600. Het koopmansarchief van Claes van Adrichem, 1585 - 1597. Dl.4: Notariële acten 1601 - 1608. Dl.5: Notariële acten 1609 - 1616. Dl.6: Notariële acten 1617 - 1625. ].
26431: WINKELMAN, DR. P.H., - Heusden. Geteisterd en Bevrijd.
214871: WINKELMOLEN, S.H., - Budel en Cranendonk Voorheen en Thans.
78446: WINTER, JOHANNA MARIA VAN, - Ministerialiteit en Ridderschap in Gelre en Zutphen.
67266: WINTER, LEON DE, - Kaplan.
70276: WINTER, F.J. EN F. PEETERS, - Leeuwarder Apotheek na de Galenisch-Chymiçe Manier.
72080: WINTER, JHR. DR. P. J. VAN, - Het Aandeel van den Amsterdamschen Handel aan den Opbouw van het Amerikaansche Gemeenebest. Eerste en Tweede Deel.
69403: WINTER, P.J. VAN, - Oorlogsduur in Oorlogsnamen. Over het Gebruik van Getallen tot Steun van historische Voorstellingen.
78617: WINTER, R.J. VAN, - Historia Agriculturae VII..
20750: WINTERMANS, MR. J.J.G., - Belgische Vluchtelingen in Eindhoven 1914-1919..
20307: WINTERMANS, H.C., - Een Eeuw Landbouw in Duizel.
43013: WIRZ, P.D. CORBINIANUS, - De Heilige Eucharistie en hare Verheerlijking in de Kunst.
75730: WISHAUPT, M.C.M., - Inventaris van de Archieven van de Maastrichtse Ambachten en Ambachtsbeurzen.
39886: WISSELINK, BETSY E.A., - Jan een Bosch Tijdsbeeld.
76481: WISSING, P.W., - Gids voor genealogisch Onderzoek in Nederland.
12866: WIT, P.P.M.J. DE, - Waar het Visioen ontbreekt verwildert het Volk. 100 Jaar Katholiek Opleidingsonderwijs in 's-Hertogenbosch, 1895-1995..
128661: WIT, P.P.M.J. DE, - Waar het Visioen ontbreekt verwildert het Volk. 100 Jaar Katholiek Opleidingsonderwijs in 's-Hertogenbosch, 1895-1995..
67610: WIT, IR. R.J. DE, - Kadaster, Ruilverkaveling en Toponomie.
69801: WIT, LIC. L. DE, - Register. A. Grootmoederken 1842 Wodana 1843. B. Tijdschriften met Museum in de Titelft.
73876: WIT, HAN F. DE, - De Lotus en de Roos. Boeddhisme in Dialoog met Psychologie, Godsdienst en Ethiek.
40280: WIT, P. BERNARDUS DE, - P. Maximiliaan Kolbe. Ridder der Onbevlekte.
13511: WITLOX, DR. J., - Monseigneur Joannes Zwijsen 1794-1877..
13563: WITLOX, DR. J.H.J.M., - Monseigneur Joannes Zwijsen een Levens- en Karakterbeeld.
39943: WITLOX, DR. J.H.J.M., - Een Zuid-Nederlander als Emancipator van Neërlands Katholieken. Graaf Fortuné Duchastel.
77973: WITSEN, P.P. E.A., - Belvedere.nu Praktijkboek Cultuurhistorie en Ruimtelijke Ontwikkeling.
32017: WITTE, KAREL DE, - Brussel open Stad.
17364: WITTE, DRS. C.V. DE, - De Godsdienstpraktisering van de Tilburgse Studenten.
76822: WITTEMAN, SYLVIA, - Veel gezelliger dan bij U Thuis.
74389: WITTEVEEN, M.N., - Inventaris van de Archieven der Hervormde Gemeente te Veenendaal.
63588: WITTEVEEN-JANSEN, M. E.A. (RED.), - De Waalbrug bij Zaltbommel Knooppunt van Water, Wegen en Wonen.
74089: WITTEVEEN, M.N., - Inventaris van de Archieven der Hervormde Gemeente te Veenendaal.
74172: WOELDERINK, DRS. B., - Inventaris Archief Huis ten Donck.
74566: WOELDERINK, DRS. B., - Inventaris Archieven Jordens.
35335: WOENSDRECHT, JAN VAN, - St. Jan's Molen.
35798: WOENSEL, LODEWIJK VAN, - Goej Volk.
35111: WOENSEL, LODEWIJK VAN (=LOUIS VRIJDAG), - De Kneuter.
36019: WOENSEL, LODEWIJK VAN, - Meziek uit èige Land.
35054: WOENSEL, LODEWIJK VAN, - De Wiender.
35597: WOENSEL, LODEWIJK VAN, - Goej Volk.
35118: WOENSEL, LODEWIJK VAN, - De Wiender.
35725: WOENSEL, LODEWIJK VAN, - Goej Volk.
35777: WOENSEL, LODEWIJK VAN (=LOUIS VRIJDAG), - Soldaotebabbels.
37508: WOENSEL, A. VAN, - Vught in Tekeningen.
26951: WOESTENBURG, F.J., - Het Wonder van Hooidonk.
33948: WOESTENBURG, LAURENT ; WILLEM PAULUSSEN E.A., - De Drie van het Noorden.
29090: WOLF, DRS. H.R., - De Archieven van de Particuliere Gasthuizen te Den Bosch 1302-1811 Deel I en II..
29091: WOLF, DRS. H.R., - Inventaris van de Franse Archieven van de Godshuizen 1811-1815..
29095: WOLF, DRS. H.R. EN DR. A.C.M. KAPPELHOF, - Repertorium op de Notulen van de Commissie der Godshuizen Deel I en II 1811-1813..
17157: WOLF, ROB, - Rozen van Elisabeth. Honderdvijfenzeventig Jaar St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg.
12764: WOLF, H.R., - 25 Jaar Sint-Antoniegaarde.
29088: WOLF, DRS. H.R. EN DRS. A.C.M. KAPPELHOF, - De Godshuizen in een Periode van Reorganisatie (1811-1815). Inleiding. Repertorium op de Notulen van de Commissie der Godshuizen Deel I: Jaar 1811..
242111: WOLF, H.J., - De Geschiedenis van het Kasteel van Breda en de Koninklijke Militaire Academie.
75788: WOLF, H.R., - Inventaris van het Archief van het Klooster De Beyart te Maastricht 1485-1796..
12284: WOLF, DRS. ROB. E.A., - Speciaalnummer 'De Brabantse Leeuw' 's-Hertogenbosch 1185-1985. [O.a. 'Bosschenaren in 15e-eeuwse testamenten' (door ; ' De gerechtigden tot het Bacx-koorke in de Sint-Jan tot de reductie van Den Bosch.' met stambomen (door drs. L.F.W. Adriaenssen).].
24211: WOLF, H.J., - De Geschiedenis van het Kasteel van Breda en de Koninklijke Militaire Academie.
290901: WOLF, DRS. H.R., - De Archieven van de Particuliere Gasthuizen te Den Bosch 1302-1811 Deel I en II.
36675: WOLF, H.J., - Het Kasteel van Breda en de Koninklijke Militaire Academie. Geschiedkundig Overzicht.
36741: WOLF, H.J., - De Geschiedenis van het Kasteel van Breda en de Koninklijke Militaire Academie.
78146: WOLFFRAM, JOSEF & ADOLF KLEIN, - Recht und Rechtspflege in den Rheinlanden.
76470: WOLFS O.P., DR. S.P., - Middeleeuwse Dominicanenkloosters in Nederland. Bijdrage tot een Monasticon.
41815: WOLFS O.P., S.P., - Dominikanen en hun Geschiedenis op Postzegels.
19260: WOLS, RIEN, - Schijndel in Verandering een Dorp van Klompen, Kousen, Kaarsen en Kunst 1944-1990..
25817: WOLTERS, WILLEM, - Het Gezicht van Nederland: Made en Drimmelen.
12260: WOLTERS, J.F.H., - Gymnasium te 's Hertogenbosch. Promotie der Leerlingen. Toespraak.
78006: WOLTERS, DRS. LUC, - Graaf Adolf Von Hompesch-Rürich (1834-1893). Over de Banden tussen muzikaal Thorn en de grafelijke familie Von Hompesch.
76676: WOLTRING, DR. J., - Bescheiden betreffende de Buitenlandse Politiek van Nederland 1819-1945. Periode A 1919-1930. Deel IV. 1 augustus 1922-30 september 1923..
76677: WOLTRING, DR. J., - Bescheiden betreffende de Buitenlandse Politiek van Nederland 1819-1945. Periode A 1919-1930. Deel IV. 1 september 1921-31 juli 1922..
76680: WOLTRING, DR. J., - Bescheiden betreffende de Buitenlandse Politiek van Nederland 1819-1945. Periode A 1919-1930. Deel V. 1 oktober 1923-31 augustus 1924..
70981: WOLTRING, DR. J., - Bescheiden betreffende de Buitenlandse Politiek van Nederland 1819-1945. Periode A 1919-1930. Deel I t/m V..
76670: WOLTRING, DR. J., - Bescheiden betreffende de Buitenlandse Politiek van Nederland 1819-1945. Periode A 1919-1930. Deel I t/m VI..
76667: WOLTRING, DR. J., - Bescheiden betreffende de Buitenlandse Politiek van Nederland 1848-1919. Tweede Periode 1871-1898. Deel IV, V, VI..
69841: WONDAAL, H.G. E.A., - Overzicht van de Archieven geplaatst in het Hulpdepot van het Algemeen Rijksarchief in Schaarsbergen..
40638: WOODGATE, M.V., - Louise de Marillac. De eerste Zuster van Liefde van den H. Vincentius.
77848: WOORST, GERARDUS JOHANNES TER, - Cooperatie als Vorm van economische Organisatie. Een economische Benadering van het Verschijnsel Coöperatie, in het bijzonder met betrekking tot de Toepassing in de Nederlandse Land- en Tuinbouw.
21657: WORM, A.M. E.A., - Rabobank Hapert. Uitnodiging Open Huis.
75936: WORTHINGTON, JIM, - Natural Poultry-Keeping.
73370: WORTMAN, DRS. G.M., - Bestuurlijke Verkenningen. Deel 29: Een moderne Planningsbenadering. Getoetst aan de structuurplanning voor kleine Gemeenten.
78519: WOUDE, A.M. VAN DER E.A., - Dertig jaar Afdeling Agrarische Geschiedenis.
11640: WOUDE, D. VAN DER, - Brabant's Lijdensweg.
30162: WOUDE, A.M. VAN DER, - De Crisis in de Opstand na de Val van Antwerpen.
78605: WOUDE, A.M. VAN DER, - Het Noorderkwartier. Deel I, II & III..
77080: WOUDE, A.M. VAN DER, - Het Noorderkwartier. Deel I, II & III..
76202: WOUDE, ROLF VAN DER, - Op goede Gronden. Geschiedenis van de Nederlandsche Christelijke Boeren- en Tuindersbond 1918 - 1995..
12558: WOUTERS, DR. TH. A., - Van Verheffing naar Begeleiding.
12563: WOUTERS, DR. TH. A., - Van Bedeling naar Verheffing.
11674: WOUTERS, JO, - Het Brabant van Toen....
76847: WOUTERS, DR. H.H.E., - Grensland en Bruggehoofd. Historische Studies met betrekking tot het Limburgse Maasdal en, meer in het bijzonder, de Stad Maastricht.
71262: WOUTERS, JO, - De Waard van Toen….
67745: WOUTERS, PAUL, - België-Nederland. Verschil moet er zijn.
69912: WOUTERS, D. EN DR. J. MOORMANN, - Het Straatlied. Nieuwe Bundel. Schoone Historie-, Liefde- en oubollige Liederen.
22580: WOUTERS, FRANS, - Door Tien Eeuwen Graafse Historie.
70309: WOUTERS, D., - Liederen uit de Oude Doos: Van Avontuur en Minne Romancen en Balladen.
70283: WOUTERS, D., - Liederen uit de Oude Doos: Bittere Pillen. Satirische Liederen.
269161: WOUTERS - BEKKERS, JEANNY, - Ons lief Vrouwke in de Kempen II. Tien jaar later.
11727: WREDE, ADAM, - Köln und Flandern-Brabant. Kulturhistorische Wechselbeziehungen vom 12. - 17. Jahrhundert.
64348: WTTEWAAL, DR. J., - Landhuishoudelijke Courant. Weekblad voor den Nederlandschen Akkerbouwer, Veehouder, Houtteler, Boomkweeker, Warmoezier en Grondeigenaar.
75710: WUBS, HENRIEKE E.A., - Snuffelen & graven. Over Doelgroepen van digitaal toegankelijke Archieven.
29162: WUISMAN, P.J.M., - Inventaris van het Archief der Gemeente Goirle 1803-1945 (1952).
16886: WUISMAN, P.J.M., - Oisterwijk in oude Ansichten.
168861: WUISMAN, P.J.M., - Oisterwijk in oude Ansichten.
16855: WUISMAN, P.J.M., - Oisterwijk van A tot Z.
16807: WUISMAN, P.J.M., - Oisterwijk van A tot Z.
16615: WUISMAN, P.J.M., - Uit Moergestels Verleden.
176615: WUISMAN, P.J.M., - Helvoirt in oude Ansichten.
38503: WUISMAN, P.J.M., - Brabant en het Oranjehuis & Kerkelijke Kunst in Midden Brabant.
16762: WUISMAN, P.J.M. E.A., - Van 't Gemeentehuis..... van Hooge en Lage Mierde.
28135: WUISMAN, P.J.M., - De Kerk van St. Petrus te Oisterwijk.
168601: WUISMAN, P.J.M., - Oisterwijk in oude Ansichten.
17680: WUISMAN, P., - Van Bacchus tot Bierpomp. Oude Prentbriefkaarten van Esch.
16606: WUISMAN, P.J.M., - Moergestel in oude Ansichten.
29320: WULP, B. VAN DER, - Inventaris van de Archieven van de Nederduits Hervormde Gemeente Sint-Michielsgestel en Schijndel, C.A..
76928: WULP, B. VAN DER, - Inventaris van het Archief van de elkaar opvolgende Instellingen op het Gebied van de R.K. Armen-, Wezen- en Bejaardenzorg te Delft, sedert 1978 de kerkelijke Stichting Stalpaert van der Wiele, [1680] - 1975..
76392: WURTHMANN, NICOLA, - Senatoren, Freunde und Familie. Herrschafstrukturen und Selbstvertändnis der Bremer Elite zwischen Tradition und Moderne 1813 - 1848..
69943: WURZBACH, DR. ALFRED VON, - Niederländisches Künster-Lexikon. Auf Grund archivalischer Forschungen bearbeitet von Dr. Alfred von Wurzbach.
72149: WÜSTEFELD, W.C.M., - De Boeken van de Grote of Sint Bavokerk een Bijdrage tot de Geschiedenis van het middeleeuwse Boek in Haarlem.
74346: WYFFELS, C. ; A. SCHUFFLAIRE, E.A., - Miscellanea Archivistica X. [O.a. Le Moulage des sceaux en 1974 aux Archives Générales du Royaume ].
74359: WYFFELS, C., - Het Rijksarchief een wetenschappelijke Inrichting in Nood.
74979: WYMANS, G. ; R. WELLENS EN C. DUMONT, - Archives de Cures. Inventaires. Tome Premier.
74980: WYMANS, G. E.A., - Archives Communales. Inventaires. Tome II..
74356: WYMANS, G. EN J. FOX, - De Oorkondenschat van de Graven van Henegouwen. Woord en Wederwoord.
74354: WYMANS, G., - Histoire d'un contentieux archivistique Belgo-Neerlandais (1806 - 1953). Les Chartes extradeees de la Tresorerie des Comtes de Hainaut.
29682: WYMANS, G. EN J. FOX, - De Oorkondenschat van de Graven van Henegouwen. Woord en Wederwoord.
65647: WYMANS, G. E.A., - Archives de Cures Inventaires. Tome I & II..
9923: WYNANTS, GOSWIN COMTE DE, - Supremae Curiae Brabantiae Decisiones Recentiores.
15267: XANTEN, H.J. VAN, - Wat hen bewoog! Osse Bouwvakarbeiders en hun Vakbond 1917-1992..
78511: XANTEN, H.J. VAN ; A.M. VAN DER WOUDE, B.H. SLICHER VAN BATH, H.K. ROESSINGH, - Het Hoofdgeld en de Bevolking van de Meierij van 's-Hertogenbosch omstreeks 1700 / The economic and social Conditions in the Frisian Districts from 900 to 1500 / Die europäischen Agrarverhältnisse in 17. Un der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts / Numerieke Aspecten van de Protestantisering in Noord-Nederland tussen 1656 en 1726. Debat van A.M. van der Woude, J.A. Faber en H.K. Roessingh, met J.A. Kok o.f.m. / Beroep en Bedrijf op de Veluwe in het Midden van de Achttiende Eeuw.
43547: PAUS PIUS XII, - Drie Radiotoespraken van Z.H. Paus Pius XII tot de Slotzusters van de gehele Wereld.
74633: YANS, MAURICE, - Inventaire des Archives de Sélys Longchamps.
67273: YERLI, NILGÜN, - Turkse Troel.
73939: YPEIJ, A., - Geschiedenis van het Patronaatregt anders genoemd Kollatieregt, in verband met Christelijk Kerkbestuur sinds vroeger Tijden tot den tegenwoordigen Tijd. Tweede Stuk.
75445: YPERMAN, JAN, - Rijsel.
69803: DR.ZACHARIAS (JACOBUS MARIA ANTHONISSE), - Rome en het onorthodoxe Oosten na Negen Eeuwen Scheiding.
9606: ZALINGE, C. VAN, - En...... de Boer ploegt voort.
96061: ZALINGE, C. VAN, - En...... de Boer ploegt voort.
198648: ZALINGE - SPOOREN, LIA VAN ; TON THELEN, HENK ROOSENBOOM EN HANS VAN LAARSCHOT, - Asten 800. Verhalen uit de Geschiedenis van Asten, Heusden en Ommel.
13140: ZALINGE-SPOOREN, LIA VAN, - Gemeint en Gemeenschap. Jaargeboden in Peelland circa 1300-1795..
76100: ZALINGE, PIET VAN, - Het Frettenboek.
17805: ZALINGE-SPOOREN, LIA VAN, - Gemene Middelen in de Meierij; St.-Michielsgestel en Gemonde 1737-1805..
25688: ZANDBERGEN, H.C.J., - Roosendaal en Nispen in oude Ansichten.
74271: ZANDBERGEN, M., - Inventarissen van het Archieven van de provinciale Kerkvergadering van Utrecht 1590 - 1976 en van het Archief van het provinciaal Kollege van Toezicht op het Beheer van de kerkelijke Goederen en Fondsen van de Hervormde Gemeenten in de Provincie Utrecht 1823 - 1935..
78517: ZANDEN, J.L. VAN, - De economische Ontwikkeling van de Nederlandse Landbouw in de negentiende Eeuw, 1800-1914..
18022: ZANDEN, P.J.A. VAN DE EN MARTIEN COPPENS, - Het Hart van de Peel.
112131: ZANDEN, H. VAN DER HOOFD DER R.K. LAGERE LANDBOUWSCHOOL TE EERSEL, - Grondonderzoek in Kempenland.
19700: ZANDEN, SJEF VAN DE E.A., - Geschiedenis van Leende.
197001: ZANDEN, SJEF VAN DE E.A., - Geschiedenis van Leende.
76836: ZANDSTRA, EVERT EN WIM K. STEFFEN, - Kastelen en Huizen op de Veluwe.
25900: ZANDSTRA, EVERT, - VCS. Gedenkboek bij het Tienjarig Bestaan van de Verenigde Coöperatieve Suikerfabrieken Dinteloord, Roosendaal, Zevenbergen.
43083: ZANDSTRA, EVERT, - Shell Toergids langs oude Dorpskerken.
69042: ZANDSTRA, EVERT, - Shell Boerderijengids.
69988: ZANDVLIET, K., - Inventaris van de Domeinkaarten afkomstig van het Minsterie van Financien 1813-1935..
170011: ZANTEN, GERTH VAN, - Vught. Het Kamp en de Mensen.
17001: ZANTEN, GERTH VAN, - Vught. Het Kamp en de Mensen.
42049: ZARNECKI, GEORGE, - Monniksleven in de Middeleeuwen.
29182: ZEELAND, A.L.M. VAN, - Inventaris van het Archief van de Textielververijen De Koningshoeven N.V. te Tilburg 1918-1985..
23091: ZEELAND, ADRIAAN VAN E.A., - De Doonheide tussen Keske en Kapelleke.
64850: ZEEMAN, DR. J., - Geschiedenis van de Cholera gedurende 1859 in Nederland.
22225: ZEEUW, J.W. DE & JAN DE VRIES, - Adempauze in Ravenstein.
76807: ZEEUW, DICK DE E.A., - Naar een Aartse Landbouw. Plattelandsontwikkeling en duurzame Landbouw in een Tijd van Globalisering.
170748: ZEEUW, WOUTJE DE (RED.), - De VAT samengevat. Karakteristiek van 10 Jaar Verkeersakademie Tilburg.
78602: ZEEUW, J.W. DE & JAN DE VRIES, - A.A.G. Bijdragen 21..
28290: ZEEUWE, TONY EN NIK DE VRIES, - Hemelbestormers.
65683: ZEEUWE, A.J.M., - Inventaris van het Archief van het Rijkslandbouwschap voor Noord-Limburg 1951-1969..
18645: ZEEUWEN, JAN, - Cocktail.
18043: ZEEUWEN, JAN, - Un stukske Meierij.
18732: ZEEUWEN, JAN, - Poesie-Mauw.
18734: ZEEUWEN, JAN, - Tusse Sluis Zeuve en Sluis Acht.
18759: ZEEUWEN, JAN, - Stam aan de Boorden van de Aa.
18797: ZEEUWEN, JAN, - Helmond, Kasteel tussen Kemieke.
38446: ZEEUWEN, JAN, - Cocktail.
35598: ZEEUWEN, JAN, - Rond ut Speulheuske.
18770: ZEEUWEN, JAN, - Intermezzo.
35546: ZEEUWEN, JAN, - Dageraad.
74402: ZEGERS VEECKENS, MR. L., - Eenige Mededeelingen over het Bedrijf der Banken van Leening.
26884: ZEIJ S.J., JAC. J., - Korte Overwegingen voor Maria-Congreganisten I..
36083: COMPOSITIE: JEF PENDERS; TEKSTEN: TON VAN ZEIJST, - Brabant Suite. Een Land in Bloei.
69859: ZELISSEN, PETRUS GUILLAUME JACOBUS ; GEBOREN TE LAGE-ZWALUWE, - Untersuchungen zu den Pronomina im Rheinischen-Maasländischen bis 1300. Ein Beitrag zu einer Mittelripuarischen Grammatik.
78252: ZELLER, PROF. DR. Z. W., - Economisch-historische Opstellen.
67591: ZENDER, DR. M. E.A., - Patroonheiligen en Plaatsnamen.
26985: ZEYP, J. VAN DER, - Gedenkboek O.L. Vrouw van de H. Rozenkrans Wilrijk-Kiel 1906-1956..
67289: ZHANG, X.L., - De Vrouw in het Riet.
75914: ZIEGLER, OSWALD L., - The Australian Merino.
78032: ZIGLER, JOANNA E, - Sculpture of Compassion: the Pietà and the Beguines in the Southern Low Countries, c.1300-c.1600..
260611: ZIJLMANS, BAS E.A., - In de Hollantsche Tuyn III. Van Klooster tot Prinsenhof. Een archeologisch Bodemonderzoek in Hollands oudste Stad.
26514: ZIJLMANS, BAS, - Geertruidenberg. Hollands oudste Stad.
256764: ZIJLMANS, BAS, - Geertruidenberg. De Sleutel van Holland. Wandeling door een oude Vestingstad.
26061: ZIJLMANS, BAS E.A., - In de Hollantsche Tuyn III. Van Klooster tot Prinsenhof. Een archeologisch Bodemonderzoek in Hollands oudste Stad.
71444: ZIJLSTRA, MR. DR. H.J., - Inleiding tot het Handelsrecht.
70185: ZIJLSTRA, JACOBUS SIKKO ARNOLDUS ; GEBOREN TE HELMOND, - De Delatores te Rome tot aan Tiberius' Regering.
66178: ZILLESEN, DRS. H. E.A., - Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Twee-en Tachtigste Deel.
65825: ZILLESEN, DRS. H. E.A., - Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Zeven-en Tachtigste Deel.
65835: ZILLESEN, DRS. H. E.A., - Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Vijf-en Tachtigste Deel.
65822: ZILLESEN, DRS. H. DRS. H. E.A., - Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Zes-en Tachtigste Deel.
68957: ZILLINGER MOLENAAR, J.J.H., - Grenslanderijen onder het Regime van het Tractaat van Maastricht.
44128: ZILVERENBERG, DR. S.B.J., - Ketters in de Middeleeuwen.
67471: ZIMMERMAN, JOSEF, - Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Heimatschutz. Jahrbuch 1980. Landschaft verwandelt misshandelt. Menschen und Umwelt in nordrheinischen Ballungszentren.
43791: ZINK, JÖRG, - Vijf Broden en Twee Vissen.
50: ZINNICQ BERGMANN, MR. F.J.E VAN, - Het Voormalig Hertogdom Brabant. Geschied- en Regtskundig Onderzoek naar den staatkundigen toestand van dat Land bepaaldelijk ook met betrekking tot Noordbrabant, de Meijerij en Stad 's Hertogenbosch..
51: ZINNICQ BERGMANN, MR. F.J.E VAN, - Het Voormalig Hertogdom Brabant. Geschied- en Regtskundig Onderzoek naar den staatkundigen toestand van dat Land bepaaldelijk ook met betrekking tot Noordbrabant, de Meijerij en Stad 's Hertogenbosch..
511: ZINNICQ BERGMANN, MR. F.J.E VAN, - Het Voormalig Hertogdom Brabant. Geschied- en Regtskundig Onderzoek.
70763: ZINNICQ BERGMANN, MR. F.J.E. VAN, - Voorstel tot Conversie en Amortisatie van Nederlandsche Staatsschuld in- en Strijd buiten de Kamer.
99038: ZINNICQ BERGMANN, MR. F.J.E VAN, - Het Voormalig Hertogdom Brabant. Geschied- en Regtskundig Onderzoek.
71919: ZOETE, A., - De Documenten in Omloop bij het Belgisch Kadaster (1835-1975).
21614: ZOETMULDER, S.H.A.M., - Harmonie Juliana Waalre 1919-1979..
215131: ZOETMULDER, S.H.A.M., - Waalre en Aalst in het Verleden. Deel II..
20622: ZOETMULDER, S.H.A.M., - Nodende Noten. De eerste 50 Jaren van de Eindhovense Muziekschool.
27930: ZOETMULDER, S.H.A.M., - Monument Brabant's Gesneuvelden. Waalre's oudste Kerkje.
35381: ZOETMULDER, A. JURRIAAN, - De Verloving van Jaap Mennings.
35339: ZOETMULDER, A. JURRIAAN, - Erik Reiner overwint zijn Schaduw.
21513: ZOETMULDER, S.H.A.M., - Waalre en Aalst in het Verleden. Deel III..
279301: ZOETMULDER, S.H.A.M., - Monument Brabant's Gesneuvelden. Waalre's oudste Kerkje.
105721: ZOETMULDER, S.H.A.M., - Honderd Jaren Oost-Brabants Bedrijfsleven 1852-1952..
21630: ZOETMULDER, S.H.A.M., - Aalst en Waalre in oude Ansichten.
45071: ZOLA, ÉMILE, - Mijn Reis naar Lourdes. Dagboek.
29316: ZOM, A.M.C., - Inventaris van het Archief van de Familie De Jonge van Zwijnsbergen 1760-1960..
29174: ZOM, A.M.C., - Inventaris van de Archieven van de Parochie St. Antonius Abt te Chaam 1673-1971..
24388: ZOM, A.M.C., - Van Raetcamer tot Gemeentekantoor. Drie Eeuwen Gemeentehuizen van Dongen.
38675: ZOM, A.M., - Het Torenuurwerk, een bijna vergeten Monument. 's-Gravenmoer in beweging voor het herstel van haar Kerk, na de Ramp in 1672..
29631: ZOM, A.M.C., - Archieven van de Hervormde Gemeente te Leur 1612-1965..
291201: ZOM, A.M.C., - De Archieven van de Hervormde Gemeente te Leur 1612-1965..
29171: ZOM, A.M.C., - Inventaris van de Archieven van de Hervormde Gemeente te 's Gravenmoer 1658-1965..
295014: ZOM, A.M.C., - Supplement-Inventaris van de Archieven van de Hervormde Gemneente te 's Gravenmoer.
29120: ZOM, A.M.C., - De Archieven van de Hervormde Gemeente te Leur 1612-1965..
295015: ZOM, A.M.C., - Inventaris van het Archief van het Waterschap De Houtse Polders.
29311: ZOM, A.M.C., - Inventaris van de Archieven van de Inspecties en Kantoren van het Staatsbedrijf der P.T.T. in Noord-Brabant 1814-1926..
293211: ZOM, A.M.C. ; M.M.B.PH. BRUNING; DRS. G.J.W. STEIJNS; DRS. ELIS. H. KORVERZEE E.A., - Inventaris van de Archieven van de Inspecties en Kantoren van het Staatsbedrijf der P.T.T. in Noord-Brabant 1814-1926; Inventaris van het Oud-rechterlijk Archief van Moergestel 1455-1811; Inventaris van de Oud-rechterlijke Archieven en de Weeskamer van Steenbergen c.a. 1431-1811; Inventaris de Bestuursarchieven van de Departementen Bataafs Brabant, van de Dommel, Hollands Brabant en van de Monden van de Rijn alsmede van het Arrondissement Breda van het Departement der twee Nethen 1795-1814; Inventarissen van de Archieven van de particuliere Verzamelingen: Becx - Van Cooth - Van Engelen van Strijen - Hultman, Van der Fosse en Van den Bogaerde, De Oude Schouwe - Santvoort, Erfsecretarie Maasland; Inventaris van het Archief van de Familie De Jonge van Zwijnsbergen 1760-1960; Inventaris van het Archief van het Jezuïetencollege (1609-1629) te 's-Hertogenbosch; Inventaris van het Archief van de Kommanderij van de Duitse Orde te Gemert 1249-1795 Deel I en II ; Inventaris van de Archieven van de Nederduits Hervormde Gemeente Sint-Michielsgestel en Schijndel, C.A..
36012: ZOMERDIJK, DR. H.J., - Het Muziekleven in Noord-Brabant 1850-1914..
36022: ZOMERDIJK, DR. H.J., - Het Muziekleven in Noord-Brabant Deel I: 1770-1850 en Deel II: 1850-1914..
36009: ZOMERDIJK, DR. H.J., - Het Muziekleven in Noord-Brabant 1770-1850..
78592: ZON, DRS. H. VAN, - Historia Agriculturae Deel XII..
29641: ANTIQUARIAAT 'DE RIJZENDE ZON' TILBURG, - Catalogus 31 Brabantica.
372001: ZONDERVAN, ANNET E.A., - Frans de la Cousine. Een Keuze uit zijn Foto's.
26154: ZONNEVELD, DR. I.S., - Bodemkundige Studies. Deel 4. De Brabantse Biesbosch. Een Studie van Bodem en Vegetatie van een Zoetwatergetijdendelta. Deel 4A en 4B..
67268: ZONNEVELD, PETER VAN, - Het Geheim van de Leidse Hortus.
261541: ZONNEVELD, DR. I.S., - Bodemkundige Studies. Deel 4. De Brabantse Biesbosch. Een Studie van Bodem en Vegetatie van een Zoetwatergetijdendelta. Deel 4B Nederlandse Tekst.
70440: ZOONTJES, PAULUS JULIUS JOSEPHUS ; GEBOREN TE TILBURG, - Vrijheid van Wetenschap. Juridische Beschouwingen over Wetenschapsbeleid en Hoger Onderwijs.
76269: ZÜCHNER, ERIK-JAN, - Annual Report 2008..
67214: ZÜCKERT, HARTMUT, - Allmende und Allemendaufhebung. Vergleichende Studien zum Spätmittelalter bis zu den Agrarreformen des 18./19. Jahrhunderts.
29587: ZUIJLEN JR., R.A. VAN, - Inventaris der Archieven van de Stad 's Hertogenbosch chronologisch opgemaakt en de voornaamste Gebeurtenissen bevattende Deel I, II, III..
295873: ZUIJLEN JR., R.A. VAN, - Inventaris der Archieven van de Stad 's Hertogenbosch chronologisch opgemaakt en de voornaamste Gebeurtenissen bevattende Deel I, II, III..
12143: ZUIJLEN, R.A. VAN [ZUYLEN], - Geschiedenis der Stad 's-Hertogenbosch. Voor zoover hare Vestingwerken en de Gronden waarop die zijn aangelegd en gebouwd, … benevens hare Rivieren, Waterleidingen en Visscherijen.
3670: ZUIJLEN, R.A. VAN, - Noordbrabantsch Jaarboekje voor 1870. Zes-en-vijftigste Jaargang.
12140: ZUIJLEN, R.A. VAN, - Naamlijst en Wapenkaart der Leden van de Regering de Pensionarissen, Griffiers en Secretarissen van 's Hertogenbosch.
12114: ZUIJLEN, R.A. VAN, - Het Eigendomsrecht der Gemeente 's-Hertogenbosch op hare Vestingwerken, Grachten, Vaarten en Havens.
120821: ZUIJLEN, R.A. VAN, - Gedenkboek der Koninklijke School voor Nuttige en Beeldende Kunsten, opgerigt te 's Hertogenbosch in 1812..
120822: ZUIJLEN, R.A. VAN, - Gedenkboek der Koninklijke School voor Nuttige en Beeldende Kunsten, opgerigt te 's Hertogenbosch in 1812..
297553: ZUIJLEN JR., R.A. VAN, - Inventaris van het Groot Archief der Gemeente 's-Hertogenbosch.
297551: ZUIJLEN JR., R.A. VAN, - Inventaris van het Groot Archief der Gemeente 's-Hertogenbosch.
295875: ZUIJLEN JR., R.A. VAN, - Inventaris der Archieven van de Stad 's Hertogenbosch chronologisch opgemaakt en de voornaamste Gebeurtenissen bevattende Deel I..
295871: ZUIJLEN JR., R.A. VAN, - Inventaris der Archieven van de Stad 's Hertogenbosch chronologisch opgemaakt en de voornaamste Gebeurtenissen bevattende Deel I, II, III.
295872: ZUIJLEN JR., R.A. VAN, - Inventaris der Archieven van de Stad 's Hertogenbosch chronologisch opgemaakt en de voornaamste Gebeurtenissen bevattende Deel I, II, III..
397049: ZUIJLEN, JOHN VAN, - Jan Cunen 1884-1940. Grondlegger van de Maaslandse Geschiedbeoefening.
12139: ZUIJLEN, R.A. VAN [ZUYLEN], - Lijst der Schepenen van de Stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de Schepenzegels in Zilver, Koper of Lood bij het Archief dier Stad, of in het Museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn, verzameld, afgedrukt en naar Tijdorde gerangschikt..
12141: ZUIJLEN, R.A. VAN, - Naamlijst en Wapenkaart der Leden van de Regering de Pensionarissen, Griffiers en Secretarissen van 's Hertogenbosch.
121431: ZUIJLEN, R.A. VAN, - Geschiedenis der Stad 's-Hertogenbosch. Voor zoover hare Vestingwerken en de Gronden waarop die zijn aangelegd en gebouwd, ...benevens hare Rivieren, Waterleidingen en Visscherijen.
15012: ZUIJLEN, JOHN VAN E.A., - Toen Maasland nog de Wereld was. Een Beeld van Drie Eeuwen Maaslandse Geschiedenis.
70971: ZUKAV, GARY, - Verhalen van de Ziel 'Soul Stories'.
29180: ZUTPHEN, F. VAN, - Inventarissen van de Archieven van de Parochies Tilburg, Goirke en Heike 1600-1982..
37356: ZWANIKKEN, G.J. E.A., - Jeroen Bosch. Specimina Specia.
75776: ZWANIKKEN, TIM, - Ruimte als Voorraad? Ruimte voor Variëteit! De Consequenties van Discoursen rondom 'Ruimte als Voorraad' voor het Rijks ruimtelijk Beleid.
75766: ZWANIKKEN, TIM, - Ruimte als Voorraad? Ruimte voor Variëteit! De Consequenties van Discoursen rondom 'Ruimte als Voorraad' voor het Rijks ruimtelijk Beleid.
39977: ZWANIKKEN, PIET HEIN ; CECILE AAN DE STEGGE, GRACE HERMANN, - Een Passie voor verplegen. Liber Amicorum voor Joke Zwanikken-Leenders.
256722: ZWART, KEES, - Uit het Jaar Honderd. Jubileumboek van de N.V. Grafische Kunstinrichting J. van Poll Suykerbuyk te Roosendaal.
70505: ZWART, P.J., - Causaliteit.
72147: ZWART, S.I., - Het Gezinsbeeld bij de Nederlandse Politieke Partijen.
74277: ZWARTJES, A.W.H., - N.V. Internationale Exploitatie- en Handelsonderneming MOSAM Maastricht.
29332: ZWEEGERS, DRS. P.T.A. E.A., - Inventaris van het Archief van de Commissie van Breda (1421) 1799-1811 (1828).
69193: ZWEERS, DRS. J.H.F. E.A., - De Geschiedenis van de Huissense Gilden.
3505: ZWEMER, DR. J.P., - Historische Reeks van Heusden en Altena. Deel 5. / Dr. J.P. Zwemer een rechtschapen Kuyperiaan in Werkendam. Jan Visser Azn. (1861-1948).
30171: ZWETH, ERIK DE, - Strijd om Antwerpen. Historische Novelle.
130521: ZWIETEN, MR. B.L.A. VAN E.A., - Stadsgewest ’s-Hertogenbosch 1965-1985. Inleidingen Stadsgewestdag 1985..
43573: ZWIJSEN, Z.D.H. MGR. J., - Grondige Meditatiën en Conferentiën voor Geestelijke Afzonderingen.
24410: ZWIKKER, ROEL E.A., - Oud-Rijen in Woord en Beeld.
71857: ZWITZER, DR. H.L., - Het Regiment Infantrie Johan Willem Friso.
24009: ZWOLLE, ISY EN EVY, - Wandelen door Zuidwest-Brabant en de Provincie Antwerpen.
10958: ZWOLLE, ISY & EVY, - Wandelen door het Hart van Brabant.
108469: ZWOLSMAN, GERTJAN, - Geochemistry of Trace Metals in the Scheldt Estuary.

10/27