Antiquariaat Duthmala
Kasterensestraat 15, 5298 NV Liempde, Nederland tel.: 00 (0)411-632043            Email: duthmala@wxs.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
98447: TORUNSKY, VERA, - Worringen 1288. [Woeringen].
74723: TOSSERAMS, W.L.C., - Archief van de Distributiedienst in de Kring Sittard 1939-1952. Inventaris.
38458: TOURNEUR, VICTOR, - L' Humanisme et la Littérature en Brabant. Exposition.
71765: TOUSSAINT, H.C., - Zeedykshoogte zynde negen Voet vyf Duym boven Stadtspeyl Uitgemeten en uitgetekend. De Geschiedenis van de Algemene Dienst van de Rijkswaterstaat.
75062: TOUT, KEN, - To Hell with Tanks.
43751: TOXOPEÜS, DR. H. J., - Maarten Luther en de Kerkhervorming der 16e Eeuw.
43740: TRACE, PROF. ARTHER, - Christianity and the Intellectuals.
64327: TRACY, H. DE, - Eene Reis naar het Eiland Walcheren, Goes, Middelburg, Vere.
36419: TRÉFOIS, C. VAN, - De Bouw der Boerenhoeven in de Zuidelijke Nederlanden.
36477: TREFOIS, CLEMENS V., - Van Komwoning tot Vlaamsche Boerderij. Bijdrage tot de Geschiedenis der Plattelandsche Architectuur in Vlaanderen.
36435: TREFOIS, CLEMENS V., - Het Boerendak. De Plattegrondsvormen van zg. Frankische Boerderijtypen. De Bouw der Boerenhoeven.
10498: TREIJTEL, AAD ; KEES VAND EN OORD E.A., - De Moerputtenbrug een cultuurhistorisch Monument in een natuurrijke Omgeving tussen 's-Hertogenbosch en Heusden. Historie en Natuur & Fotografieken.
17378: TREL, TON (RED.), - Godzijdank, er is Olie. De honderdjarige Historie van Vollenhoven Groot-Olie B.V. Tilburg.
10225: TRELING, DRS. J.R., - Archeologisch Onderzoek Grote Empelse Sluis.
75620: TRELOAR, BRIGID, - De Grillpan. Lekker Kookgemak.
75432: TREMERIE, MANU DE ; GEERT VAN DOORNE, - Gent Binnenstebuiten.
78025: TRENARD, LOUIS, - Histoire des Pays-Bas Français. Flandre – Artois – Hainaut – Boulonnais – Cambrésis.
76128: TREVISICK, CHARLES, - Keep your Own Livestock. A practical Guide to Self-Suffiency.
65146: TROELSTRA, MR. PIETER-JELLES, - De Wereldoorlog en de Sociaaldemokratie.
36038: TROLSKY, TYMEN (JASPER MIKKERS), - Zwarte Liederen.
74228: TROMP, C., - De Groningse Kerspelarchieven.
37403: TROMP, WILL (RED.), - Daar in de Hei was het zo mooi. Tien Brieven uit Brabant van Vincent van Gogh.
109323: TROMP, THEO, - Hertog Hendrikpas 65 km. Rondwandeling bij Eindhoven.
66483: TROSÉE, J., - Het tijdelijk Karakter der Unie van Utrecht.
39835: TROSÉE, J.A.G.C., - Henricus Agylaeus en de Bossche Beeldstormerijen.
121813: TROSÉE, J.A.G.C., - Henricus Agylaeus en de Bossche Beeldstormerijen.
398351: TROSÉE, J.A.G.C., - Henricus Agylaeus en de Bossche Beeldstormerijen.
11360: J.A.G.C. TROSEE, - De 'Onafwijsbare' Getuige van en de Onafwijsbare Verplichting voor den Heer van Alfen.
71487: TRUCKENBRODT, DR. WALTER, - Deutschland un der Völkerbund. Die Behandlung Reichdeutscher Angelegenheiten im Völkerbundsrat von 1920-1939..
70929: DRS. CH. TRUIJEN E.A., - De Engelsche Wollenstoffen-Industrie.
76047: TRUIJEN, W. TH., - Enige zoötechnische Aspekten van Enzoötische Pneumonie bij Varkens.
392861: TUERLINCKX, J.F., - Bijdrage tot een Hagelandsch Idioticon.
24433: RED. JOS JANSEN EN ANTOON VAN TUIJL, - Baarle in Stukken. Fragmenten uit het Verleden van Baarle, Castelre, Ulicoten en Zondereigen.
71868: TUIN, JOOP VAN DER, - Werken aan Water.
24987: TUIN, H. VAN DER, - De zonderlinge Historie van een Frans Kijkkastplaat over het Beleg van Bergen op Zoom in 1747..
35352: TUINDER, WERNHER DE; STIJN STREUVELS, - De rampzalige Kaproen.
75955: TUKKER, IR. J.G. EN MR. P.E. RIJPMA, - Het Ei bij de Pluimveehouder en bij de Verzamelaar.
75562: TULTER, JOHNNY HENDRIK, - Belgische Biergids met Brouwerijhistoriek en Brouwertechniek.
76219: TUMLER, MARIAN, - De Deutsche Orden. Von seinem Ursprung bis zur Gegenwart.
272691: TUMMERS, HARRY, - Priorij Soeterbeeck te Deursen.
70135: TUMMERS, P.L.M., - Romaans in Limburgse aardrijkskundige Namen.
71329: TUMMERS, DR. P.L.M., - Romaans in Limburgse aardrijkskundige Namen.
20906: TUMMERS, TAMIRA E.A., - Monumentaal Erfgoed. Rijksmonumenten in Eindhoven.
72099: TYMSTRA, F. EN J. VAN DER MEULEN, - De Kleipijp als Bodemvondst. Beknopt Overzicht van tien Jaar Onderzoek naar de belangrijkste Pijpmakerscentra in de 17e en 18e Eeuw.
10892: UBACHS, BR. DRS. WINIFRED, - De Nedermaas Niemandsland 1814-1815..
77990: UCHELEN, EDO VAN, - Koekoek! Delta vol Leven.
10368: UDEN, C.W.A. VAN, - Gezondheidszorg in eigen Hand. Vijfentwintig Jaar Geschiedenis van het Centraal Ziekenfonds in het Bisdom Den Bosch 1930-1955..
10360: UDEN, C.W.A. VAN, - Gezondheidszorg in Eigen Hand 1930-1955..
71570: UDEN, C.L.A. VAN, - Beginselen der Numismatiek. Muntkunde voor Iedereen.
27030: UFFELEN, JOHAN VAN, - Helers en Heiligen.
74036: UFFORD, QUARLES VAN E.A., - Waarom is de geldende Oorlogsschaderegeling onaanvaardbaar voor Zeeuwsche Getroffenen?.
65895: UFFORD, QUARLES VAN E.A., - Waarom is de geldende Oorlogsschaderegeling onaanvaardbaar voor Zeeuwsche Getroffenen?.
64705: UHLENBECK, DR. C.C., - Verslag aangaande een Onderzoek in de Archieven van Rusland ten bate der Nederlandsche Geschiedenis.
75200: UIJLINGS, J.H.J., - Tijdschrift voor R.K. Ouders en Opvoeders Elfde Jaargang 1929..
75199: UIJLINGS, J.H.J., - Tijdschrift voor R.K. Ouders en Opvoeders Tiende Jaargang 1928..
25081: UIJTDEWILLIGEN, C.M.A.J., - Bibliografie voor de Geschiedenis, Genealogie en Heemkunde van Nispen.
74090: UIL, H., - Inventaris van de Archieven van de Gemeente Sint Philipsland 1807 - 1964 (1980).
64503: UIL, H., - Inventaris van het Archief van de Stad Goes (1267)1449-1851(1927).
74433: UILKENS, J.A., - Het Nut en Voordeel der Insekten bijzonder der zoodanige, die schadelijk genoemd worden, en van dewelken vele Menschen eenen natuurlijken Afkeer schijnen te hebben.
121962: UITTENBOGAARD, ANNELIES E.A., - Het Grote ontdek Den Bosch Doeboek.
26785: ULENAERS, JOHAN, - Millennium Fotoboek 1990 Lommel 1000..
15688: ULIJN, GERARD, - Lith in oude Ansichten.
15744: ULIJN, G. H.J., - Haren en Macharen in oude Ansichten.
15318: ULIJN, DRS. GERARD, - Oss getekende Jaren Dertig.
355341: ULIJN, GERARD, - Oe toch. Spookjes en Sprookjes uit het Brabantse Maasland.
15746: ULIJN, DRS. GERARD, - Grepen uit de Historie van Geffen.
22710: ULIJN, GERARD, - De Geschiedenis van het Graafschap Megen.
35585: ULIJN, GERARD, - Der. Uitspraken uit Brabantse Monden.
15307: ULIJN, DRS. GERARD, - Titus in Oss. Tien Jaar Titus Brandsmaparochie Oss.
22719: ULIJN, G.H.J., - Megen in oude Ansichten.
15704: ULIJN, G.H.J., - Heesch in oude Ansichten.
35582: ULIJN, GERARD, - Ont. Uitspraken uit Maaslandse Monden.
73992: UNGER, DR. W.S., - De Archieven der Gewestelijke Besturen van Zeeland 1799-1799.(met Stukken over 1795-1799).
70055: UNGER, DR. W.S., - De Archieven der Gewestelijke Besturen van Zeeland 1799-1799 (met Stukken over 1795-1799).
73993: UNGER, DR. W.S., - Inventaris der Archieven berustende onder het Bestuur der Ev.-Luthersche Gemeente te Middelburg.
107056: UNIJ, HENK, - Kwartierstatenboek NGV-Afdeling Kempen- en Peelland.
71587: URSEL, GRAVIN MARIE-CAROLINE D', - 1971. 1972. De Geschiedenis van België beleefd in vijftig Kastelen.
71895: URSINUS, DR. ZACHARIAS ; DR. DAVIS PAREUS, J. VAN DER HAAR, - Het Schatboek der Verklaringen van de Heidelbergse Catechismus. Deel 1 en 2..
377066: UYTTEBROUCK, A., - Note sur les Rapports du Livre VII des Brabantsche Yeesten et du Livre VI de la Chronique d’Edmond de Dynter.
29789: UYTTEBROUCK, ANDRE, - Inventaire Analytique des Archives ecclésiastiques du Brabant. 2re Série Etablissements Religieux. Tome I: Inventaire des Archives de la Leproserie de Terbank.
29279: UYTTEBROUCK, ANDRÉ EN ARLETTE GRAFFART, - Inventaire analytique des Archives Ecclesiastiques du Brabant. Serie I: Etablissement Religieux. Tome II: Inventaire des Archives du Prieure de Val-Duchesse a Auderghem.
29791: UYTTEBROUCK, ANDRÉ, - Archives ecclésiastiques du Brabant. Supplement (Nos 27026-27918) Inventaire des Archives deposees par la Fabrique d'Eglise de Notre-Dame de la Chapelle a Bruxelles en 1961..
30966: UYTTERHOEVEN, RIK EN CHRIS MORIAS, - Heverlee 1846-1976. Evolutie in Woord en Beeld.
31020: UYTTERHOEVEN, H., - Leuven in oude Prentkaarten. Deel 1..
3174: UYTVEN, R. VAN E.A, - Bijdragen tot de Geschiedenis jrg. 74 [o.a. Een Siroopoorlog in de 2e helft van de 18de eeuw?; Afkomst en vormingsjaren van Burggraaf Vilain XIII; Dom Hubertus Phalesius (1585-1638) subprior en histeriograaf van Affligem; Historisch onderzoek m.b.t. het Hertogdom Brabant. Een kritisch overzicht. 1989-1987; Kroniek. Lopend onderzoek betreffende de geschiedenis van Brabant.].
3167: UYTVEN, R. VAN E.A., - Bijdragen tot de Geschiedenis jrg. 67. [O.a. kroniek van het St. Agneeteklooster te Gent (1434-1535), Zuidnederlandse immigratie in de Noordelijke Nederlanden 1572-1630, Negentiende-eeuws heidedorp in transformatie Kalmthout 1835-1910. ].
31671: UYTVEN, R. VAN E.A, - Bijdragen tot de Geschiedenis jrg. 67 [O.a. kroniek van het St. Agneeteklooster te Gent (1434-1535), Zuidnederlandse immigratie in de Noordelijke Nederlanden 1572-1630, Negentiende-eeuws heidedorp in transformatie Kalmthout 1835-1910. ].
3173: UYTVEN, R. VAN E.A, - Bijdragen tot de Geschiedenis jrg. 73 / De Brabantse Stad. Negende Colloquium [o.a. De oudste afbeeldingen van de St. Michielsabdij te Antwerpen; Sociale achtergrond van Jheronimus Bosch; Dom Odo Cambier (1614-1651), geschiedschrijver van Abdij Affligem; Brabantse stedensysteem en de Scheiding der Neder;anden 1565-1650; Antwerpen tijdens en na de opstand; Opkomst en de oriëntatie van de Tilburgse lakennijverheid in de 16de en 17de eeuw; Economische heroriëntatie in Helmond na de opstand; Turnhoutse tijknijverheid tijdens de opstand; Herentals: van welvarend industrieel centrum tot arme garnizoensstad (1560-1650); De opstand te Diest; Les finances de Nivelles; Heroriëntatie en veranderingen te Bergen op Zoom; reorganisatie in Brussel; Minder baas in eigen huis. 's-Hertogenbosch en Breda 1566-1680. ].
36267: UYTVEN, PROF. DR. R. VAN E.A., - Gotiek in Brabant. Gothique en Brabant.
3172: UYTVEN, R. VAN E.A, - Bijdragen tot de Geschiedenis jrg. 72 [o.a. Echternachteksten betreffende Antwerpen: Nieuwe argumenten; Drinken, eten en overnachten in een Herberg; Bendeleven en -structuur in de Heerlijkheid Venloon: de bende van De Veeren, 1717-1727; De Franse Commission de l'an V' en het eerste concept van een marinebasis te Antwerpen (1797); Historisch onderzoek m.b.t. het Hertogdom Brabant. Een kritisch overzicht. 1987-1988. ].
31672: UYTVEN, R. VAN E.A ., - Bijdragen tot de Geschiedenis jrg. 67. [O.a. kroniek van het St. Agneeteklooster te Gent (1434-1535), Zuidnederlandse immigratie in de Noordelijke Nederlanden 1572-1630, Negentiende-eeuws heidedorp in transformatie Kalmthout 1835-1910 ].
3168: UYTVEN, R. VAN E.A, - Bijdragen tot de Geschiedenis jrg. 68 / De Brabantse Stad. Zevende Colloquium [o.a. Lovene, die beste stat van Brabant. Stedelijk zelfbewustzijn; Bruxelles l'éboration de son image; Fêtes et cérémonies publiques à Bruxelles; Antwerpse stadsspeellieden (1415-1794); Vier eeuwen muziek in en voor de stad Leuven; Om de eer van de stad: imagovorming te Bergen op Zoom tot 1795; Aanzien en luister van de stad Breda van de 16de tot de 18de eeuw; Schone schijn en stagnatie: het imago van Diest in de 16de eeuw; Public relations te Mechelen en Turnhout in de 15de en 16de eeuw; Beschenken of besteken. Een bronnenonderzoek naar relaties en geschenken in 's-Hertogenbosch 1550-1650 ].
11628: UYTVEN, RAYMOND VAN, - La Draperie Brabançonne et Malinoise du XVIIe au XVIIe Siècle: Grandeur Éphémère et Decadence.
31731: UYTVEN, R. VAN E.A, - Bijdragen tot de Geschiedenis jrg. 73 / De Brabantse Stad. Negende Colloquium.
31410: UYTVEN, PROF. DR. R. VAN, - Leuven de beste Stad van Brabant. Deel I: De Geschiedenis van het Stadsgewest Leuven tot omstreeks 1600..
11994: UYTVEN, DR. R. VAN & DRS. W. BLOCKMANS, - De Noodzaak van een geïntegreerde sociale Geschiedenis.
11996: UYTVEN, RAYMOND VAN, - La Conjoncture commerciale et industrielle aux Pays-Bas Bourguignons: une Récapitulation.
33957: UYTVEN, R. VAN, - Vervalsingen in de Kempen: Verdachte Privileges voor de Vrijheid Weelde.
11995: UYTVEN, RAYMOND VAN, - Les moyennes et petites Villes dans le Brabant Septentrional avant 1400..
71489: VAART SMIT, DR. H.W. VAN DER, - De Duitsche Kerkstrijd.
12881: VAART, JOS. VAN DER E.A., - Bossche Monumenten / De Vestingwet van 1874..
27556: VAART, F. J. VAN DER, - Het Predikbroederklooster te 's-Hertogenbosch gereconstrueerd.
12339: VAART, F.J. VAN DER, - De Boschboom 20 Jaren 1968-1988..
12639: VAART, JOS VAN DER E.A., - Groot-Deuteren. De patriotse Pers.
12648: VAART, JOS. VAN DER E.A., - 25 Jaar Stadsvernieuwing.
12879: VAART, JOS. VAN DER E.A, - Werkkamp Brabants Heem.
12603: VAART, JOS. VAN DER E.A., - Het Bossche Stadsgebied.
75843: VACHETTE, JEAN-GEORGES, - Améliorer la Production Laitière dans la Race Bovine Charolaise.
152: VADDERE, JEAN BAPTISTE DE, - Traité de l'Origine des Ducs et Duché de Brabant, et de ses Charges Palatines Hereditaires, avec une Réponse à la Défense des Fleurs-de-Lis de France. Tome I, II..
151: VADDERE, JEAN BAPTISTE DE, - Traité de l'Origine des Ducs et Duché de Brabant, et de ses Charges Palatines Hereditaires, avec une Responce aux Vindices de Ferrand pour les Fleurs de Lis de France.
67165: VAESSEN, THIEU, - Colombia.
75276: VAESSEN, HENK, - Piel de Heilige. Roman.
23534: VALCKX, G.J., - Chronologie Kruiswerk Chaam 1929-2008..
76924: HELVIG OG VALDEMAR, - Sophie Hedevig Utke f. Heilmann og Hendes Efterkommere.
28327: VALDEREN, FRANS VAN, - De Kathedrale Basiliek van St. Jan te 's Hertogenbosch.
28295: VALDEREN, FRANS VAN, - Een Praatje over de St. Jan.
28284: VALDEREN, FRANS VAN, - De Kathedrale Basiliek van St. Jan te 's Hertogenbosch.
121859: VALK, J. E.A., - 125 Jaar Bestaan Stedelijk Gymnasium 's-Hertogenbosch 1848-1974..
16832: VALK, C.M.H., - Oisterwijk en zijn Vennen.
72270: VALK, MR. F.E.J. VAN DE, - Duitsch Arbeidsrecht. Zijn sociale Grondslagen.
77894: VALK, DR. H.M.H.A. VAN DER, - De Geld- en Kapitaalmarkt (Nationaal en Internationaal).
28300: VALK, BOUWMEESTER H.W., - De Cathedrale Basiliek van St. Jan te 's Hertogenbosch.
70923: VALK, J.P. DE EN E. LAMBERTS, - Lettres de Francesco Capaccini Agent diplomatique et Internonce du Saint-Siège au Royaume Uni des Pays-Bas 1828-1831..
283001: VALK, H.W. (BOUWMEESTER), - De Cathedrale Basiliek van St. Jan te 's Hertogenbosch.
283002: VALK, BOUWMEESTER H.W., - De Cathedrale Basiliek van St. Jan te 's Hertogenbosch.
76630: VALK, J.P. DE EN E. LAMBERTS, - Lettres de Francesco Capaccini Agent diplomatique et Internonce du Saint-Siège au Royaume Uni des Pays-Bas 1828-1831..
76887: VALKENBURG, JHR.MR. C.C. VAN, - Liber Amicorum Jhr. mr. C.C. van Valkenburg. 's-Gravenhage.
76441: VALKENBURG, JHR. MR. C.C. VAN, - Liber Amicorum Jhr. mr. C.C. van Valkenburg. 's-Gravenhage.
67742: VALKENBURG, MR. W.W. VAN E.A., - De Nederlandsche Leeuw. Maandblad van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde 71ste en 72ste Jaargang 1954 en 1955..
67743: VALKENBURG, MR. W.W. VAN E.A., - De Nederlandsche Leeuw. Maandblad van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde 75ste en 76ste Jaargang 1958 en 1959..
35181: VALKENIER, FRANK, - Zuidse Sonnetten.
35183: VALKENIER, FRANK, - Tussentijds. Fragmenten uit het niets.
35159: VALKENIER, FRANK, - Niet Langer dan een Uur. Selectie uit de Gedichten van Frank Valkenier.
35014: VALKENIER, FRANK, - Balladen van Brabant.
35041: VALKENIER, FRANK, - Balladeske Liederen.
35096: VALKENIER, FRANK, - Blazoen.
90003: VALTER, M.P.C., - Bijdrage tot de Wordingsgeschiedenis van den Grooten Oorlog.
40942: VALVEKENS O. PRAEM., P. DR. E., - Norbert van Gennep.
27605: VALVEKENS O. PRAEM., DR. P. EM., - Arnold van Leefdael. Prelaat der Abdij van Averbode (+1584).
276051: VALVEKENS O. PRAEM., DR. P. EM., - Arnold van Leefdael. Prelaat der Abdij van Averbode (+1584).
32470: VALVEKENS, P. E.A., - Anderlecht. Album.
37358: VANBESELAERE, WALTHER E.A., - Album gewijd aan Henri de Braekeleer en zijn Werk.
75567: VANDEBEECK, TH. & DR. J. GRAUWELS, - De Boerenkrijg in het Departement van de Nedermaas.
69809: VANDEBEECK, TH. ; DR. J. GRAUWELS, - De Boerenkrijg in het Departement van de Nedermaas.
36059: VANDEBUERIE, PAUL, - Peter Benoit op de Voet gevolgd (1834-1901).
6603: VANDEKERCKHOVE, V. E.A., - Arca Lovaniensis Artes atque Historiae reserans Documenta. Jaarboek 21. 1992..
11806: VANDENBERGH, FRANCIEN, - Spiegel van Steden, Dorpen en Landschappen in Zuid Nederland. Noord-Brabant, Limburg en het Grensland.
27532: VANDENBERGHE, J., - Dom Benedictus van Haeften Proost van Affligem 1588-1648. Bijdrage tot de Studie van het Kloosterleven in de Zuidelijke Nederlanden.
11039: VANDENBERGHE, J., - Geomorfologie van de Zuiderkempen.
77930: VANDENBUSSCHE, L. DR. P. BRAECKMAN EN S. TOP E.A., - Ziekten en Remedies in de Volksgeneeskunde.
31000: VANDENGHOER, CARL, - De rectorale Rechtbank van de oude Leuvense Universiteit (1425-1797).
67624: VANDENHOLE, F., - Inventaris van Nieuws-, Vak- en Kiesbladen aanwezig in de Centrale Bibliotheek, Het Seminarie voor Hedendaagse Geschiedenis en het Seminarie voor Perswetenschap met bibliografische Annotaties.
27837: VANDEPUT, E., - De Sint-Leonarduskerk... Hart van Zoutleeuw.
27916: VANDEPUT, E., - De Sint-Leonarduskerk van Zoutleeuw.
11: VANDERKINDERE, LEO EN JULIUS VUYLSTEKE, - De Eeuw der Artevelden. Studiën over de zedelijke en maatschappelijke Beschaving in Vlaanderen en Brabant gevolgd van Drie Opstellen.
11089: VANDERLINDEN, E., - Chronique des Événements Météorologiques en Belgique jusq'en 1834..
299974: VANDERMAELEN, PH., - 4me Carte de la Belgique d'Apres Ferraris. Venlo.
299973: VANDERMAELEN, PH., - 4me Carte de la Belgique d'Apres Ferraris. Breda.
32940: VANDERVELDE, ÉMILE EN EMOND DOMS, - Au Pays des Fraises. Étude monographiqie.
70099: VANDEVELDE, DR. A.J.J., - Repertorium van de Geschriften over de Voedingsmiddelen gedurende het Jaar 1900 verschenen.
74806: VANDEWOUDE, EMILE, - Inventaris van het Archief van Mexico.
74357: VAN DEN BERGEN-PANTENS; COPPEJANS-DESMEDT; VANDEWOUDE, - Miscellanea Archivistica XXIV..
71193: VANDEWOUDE, EMILE, - Papiers du Baron Léon van der Elst.
71155: VANDEWOUDE, EMILE, - Inventaire des Archives du Grand Marechal de la Cour Règne de Léopold II, 1865-1909..
73989: VANDEWOUDE, EMILE, - Liste de Documents divers relatifs a l'Expansion Belge d'Outre-Mer 1825-1961..
74805: VANDEWOUDE, EMILE, - Inventaris van het Archief van de Grootmaarschalk van het Hof. Regering van Leopold II, 1865-1909..
26787: VANDUFFEL, FRANÇOIS, - Industrialisatie en Verandering: Lommel tussen 1890 en 1914..
30603: VANERUM, MARLEEN, - 100 Jaar Waterleiding te Tienen. 1894-1994..
39303: VANGASSEN, H., - Bouwstoffen tot de historische Taalgeografie van het Nederlands. Hertogdom Brabant.
29282: VANHAEGENDOREN, M., - Inventaris van het Archief van den Drossaard van Brabant en van den Provoost-Generaal van het Hof en van de Nederlanden.
71314: VANHAESEBROECK, MARTIN, - Toponymie van Deinze 1100-1600..
32035: VANHAMME, MARCEL, - Histoire de Bruxelles de la Maison de Bourgogne a 1830..
69194: VANHOUTRYVE, LIC. ANDRE, - De Brugse Kruisbooggilde van Sint-Joris. Historische Schets XIIIe e. - 1872..
73952: VANHOVE, D., - Sport in Hellas. Van Spel tot Competitie.
113514: VANHOVE, L'ABBÉ, - Reliquia Temporis Acti.
22699: VANKAN, LEON E.A., - De Canon van Grave.
30955: VANNOPPEN, HENRI, - Van Twee Kerkdorpen tot Stadsgewestgemeente Erps-Kwerps 1776-1976..
310076: VANPAEMEL, GEERT E.A., - Ex Cathedra. Leuvense Collegedictaten van de 16de tot de 18de Eeuw.
29785: VANRIE, ANDRÉ, - Chancellerie de Marie de Hongrie.
73994: VANRIE, ANDRE, - Inventaire des Archives de la Maison de Charles de Lorraine.
74976: VANRIE, ANDRÉ, - Archives de la Famille d'Ursel. Tome I: Série des Cartes et Plans. Inventaire analytique.
30802: VANROELEN, JAN, - Zoutleeuw in oude Prentkaarten.
24953: VANWESENBEECK, CEES, - Muziek.
24819: VANWESENBEECK, CEES, - Bergen op Zoom. Stad aan het Water. 100 Jaar Toerisme & Recreatie 1894-1994..
24836: VANWESENBEECK, CEES E.A., - Zoom op Bergen. 500 Jaar Literatuur in Bergen op Zoom.
24495: VANWESENBEEK, CEES, - Het Markiezaat van Bergen op Zoom. Beeld van een Regio op Brabants Westrand.
69737: VANWIJNGAERDEN, FRANS E.A., - Liber Amicorum Herman Liebaers.
30076: VANYSACKER, D., - Een Antwerps Vlugschrift uit 1589 over Duitse Heksenprocessen en Weerwolf Peter Stump: van Duivelse Trawanten en de beestachtige Duivel in Persoon.
41690: VARGHA S.O.C., PROF. DR. D., - Hongarije en de Cisterciënzers.
243281: VEEKEN, A. E.A., - 75 Jaar Roomskatholieke Baroniesche Tuinbouwvereniging 1908-1983..
97867: VEEKENS, MARTIEN, - Nuland mag trots zijn op zijn Wapen.
29803: VEEKENS, JAN (RED.), - Regesten op het Vredegerecht Kanton Grave 1811 t/m 1838. Deel I: Algemeen Gedeelte. Deel II: Strafrechtelijk Gedeelte.
39116: VEEKENS, DRS. WIM, - Van Lutterlyemde tot Nergensna. De mogelijke Naamsverklaring van de Boxtelse Herdgangen.
29804: VEEKENS, JAN (RED.), - Regesten op het Vredegerecht Kanton Ravenstein 1811 t/m 1838..
295152: VEEKENS, J. E.A., - Regesten op het Notariaat Uden. Notaris Hendrikus de Groot. Deel I 1773 t/m 1798..
295153: VEEKENS, J. E.A., - Regesten op het Notariaat Uden. Notaris Henricus Scheij. Deel IV 1823 t/m 1827..
298041: VEEKENS, JAN (RED.), - Regesten op het Vredegerecht Kanton Ravenstein 1811 t/m.
106906: VEEKENS, J., - Land van Cuijk en Ravenstein. Genealogische Schetsen 1..
10321: VEEN, ANNEMIEK VAN DER, - Zij telt voor Twee. Vrouwenarbeid in Noord-Brabant, 1889-1940..
77899: VEEN, PETER ; RICHARD JEFFERSON, JACQUES DE SMIDT, JAN VAN DER STRAATEN, - Grasslands in Europe of high Nature Value.
10533: VEEN, JACOB H.S.M., - Sporen over de Heuvel. De Geschiedenis van de Spoorwegen in en om Tilburg.
15299: VEEN, JACOB H.S.M., - Van Zuidooster en BBA de Geschiedenis en Voorgeschiedenis van de Stadsbusdienst in Oss 1968-2001..
77748: VEEN, THEO E.A., - Prominenten kijken om. Achttien Rechtsgeleerden uit de Lage Landen over Leven, Werk en Recht.
75097: VEEN, ESTHER VAN E.A., - Multifunctionele Landbouw in Nederland. Meer dan Boeren alleen.
272776: VEEN, ANNEMIEK VAN DER & DOLLY VERHOEVEN, - En toch verschillend. Zusters van Liefde van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid 1960-2000..
75836: VEENBAAS HZN., ANNE, - Diagnostiek en Bestrijding van Abortus Bang in Friesland.
76644: VEENENDAAL, DR. A.J. ; DR. B.L. MEULENBROEK, DRS. P. P. WITKAM, DR. HENK NELLEN EN DR. CORNELIA RIDDERIKHOFF, - De Briefwisseling van Hugo Grotius. Deel XI t/m XIII..
9908: VEENENDAAL, A.J., - Het Engels-Nederlands Condominium in de Zuidelijke Nederlanden tijdens de Spaanse Successieoorlog 1706-1716 Deel I..
70716: VEENENDAAL, DR. A.J., - De Briefwisseling van Anthonie Heinsius. Deel I t/m VII.
76664: VEENENDAAL-BARTH, J.W. E.A., - Particuliere Notulen van de Vergaderingen der Staten van Holland 1620-1640 door N. Stellingwerff en S. Schot. Deel II september 1623 - mei 1625..
76646: VEENENDAAL, DR. A.J., - De Briefwisseling van Anthonie Heinsius. Deel III t/m XI..
43923: VEER, P.H. VAN DER, - De Islam. Een Hulp bij het begrijpen van de Islam en de Moslims.
355028: VEERDONK, MARK VAN DE, - Straatprijs valt in Slabroek!.
70987: VEEREN, F.E.L., - De Invloed der Wouden op den Waterstand der Rivieren en Beken van Midden-Europa.
74796: VEERMAN, W., - Inventaris van het Archief van het Werkfonds 1934 en de Interdepartementale Commissie Werkloosheidszorg de Commissie Hacke ('H').
27814: VÉGH, G.R.W., - De Inrichting van de Kapel van Maria Vreugderijcke in de Petruskerk te Oisterwijk.
75751: VEGHEL, HAROLD VAN E.A., - Waarden onder de Meetlat. Het Europese Waardeonderzoek in Discussie.
21663: VEGTER, J.A., - Veldhoven 1921 – 1940. Deel Een en Twee.
35010: VEKEMANS, G. NORBERTIJN VAN POSTEL EN PASTOOR TE OERLE, - Klaprozen en witte Margrieten.
76526: VELD, MR. J. IN 'T, - Krotopruiming en Vernieuwing van bebouwde Kernen.
73359: VELD, PROF. MR. J. IN 'T, - Bestuurlijke Verkenningen. Deel 16: Vooruitziende Bestuurswetenschap.
13023: VELDE, JAN VAN DE, GEZEGD HONSELAER WONENDE IN O.A SINT OEDENRODE, - Oudheden en Gestichten van de Bisschoppelyke Stadt en Meyerye van 's Hertogenbosch of Beknopte Beschryvinge der Steden en Dorpen onder dat Bisdom; Mitsgaders Fundatien der Geestelyke Gebouwen, Kerken, Abdyen, en Kloosters van Tydt tot Tydt aldaar gesticht. Met de Leevens gevallen der Bischoppen en andere Geleerde Mannen, Hun Verblyv aldaar gehouden of geboren Benevens de Capittelen van Canoniken, Vicaryen enz. Zoo binnen 's Hertogen-Bosch als in de Meyerye gelegen. Alles gesterkt met Oorspronkelyke Giften, Voorrechten, Brieven, Diplomaas enz..
76423: VELDE, P. VAN DE, - Analecta Praehistorica Leidensia XII. On Bandkeramik Social Structure. An Analyses of Pot Decoration and Hut Distribitions from the Central European Neolithic Communcities of Elsloo and Hienheim.
45001: VELDE, FERNAND VAN DE, - Verlangen en Vervulling. Het Levensverhaal van Edward J. M. Poppe 1890-1924..
13021: VELDE GEZEGD HONSELAER, JAN VAN DE WONENDE IN O.A. SINT OEDENRODE, - Oudheden en Gestichten van de Bisschoppelyke Stadt en Meyerye van 's Hertogenbosch of Beknopte Beschryvinge der Steden en Dorpen onder dat Bisdom; Mitsgaders Fundatien der Geestelyke Gebouwen, Kerken, Abdyen, en Kloosters van Tydt tot Tydt aldaar gesticht. Met de Leevens gevallen der Bischoppen en andere Geleerde Mannen, Hun Verblyv aldaar gehouden of geboren Benevens de Capittelen van Canoniken, Vicaryen enz. Zoo binnen 's Hertogen-Bosch als in de Meyerye gelegen. Alles gesterkt met Oorspronkelyke Giften, Voorrechten, Brieven, Diplomaas enz..
30136: VELDE, PROF. DR. CARL VAN DE E.A., - Negentiende-Eeuwse Portretten uit het Kunstverbond van Antwerpen.
10972: VELDE, PIETER JAN VAN E.A., - Brabants Kempen- en Vennenpad. Nivon Wandelroute 's-Hertogenbosch-Luyksgestel v.v.. LAW 502..
13022: VELDE, JAN VAN DE GEZEGD HONSELAER WONENDE IN O.A SINT OEDENRODE, - Oudheden en Gestichten van de Bisschoppelyke Stadt en Meyerye van 's Hertogenbosch of Beknopte Beschryvinge der Steden en Dorpen onder dat Bisdom; Mitsgaders Fundatien der Geestelyke Gebouwen, Kerken, Abdyen, en Kloosters van Tydt tot Tydt aldaar gesticht. Met de Leevens gevallen der Bischoppen en andere Geleerde Mannen, Hun Verblyv aldaar gehouden of geboren Benevens de Capittelen van Canoniken, Vicaryen enz. Zoo binnen 's Hertogen-Bosch als in de Meyerye gelegen. Alles gesterkt met Oorspronkelyke Giften, Voorrechten, Brieven, Diplomaas enz..
13025: VELDE, JAN VAN DE GEZEGD HONSELAER WONENDE IN O.A SINT OEDENRODE, - Oudheden en Gestichten van de Bisschoppelyke Stadt en Meyerye van 's Hertogenbosch of Beknopte Beschryvinge der Steden en Dorpen onder dat Bisdom; Mitsgaders fundatien der Geestelyke Gebouwen, Kerken. Abdyen, en Kloosters van Tydt tot Tydt aldaar gesticht. Met de Leevens gevallen der Bischoppen en andere Geleerde Mannen, Hun verblyv aldaar gehouden of geboren Benevens de Capittelen van Canoniken, Vicaryen enz. Zoo binnen 's Hertogen-Bosch als in de Meyerye gelegen. Alles gesterkt met Oorspronkelyke Giften, Voorrechten, Brieven, Diplomaas enz..
69952: VELDE, DR. R.G. VAN DE, - De Studie van het Gotisch in de Nederlanden. Bijdrage tot een Status Questionis over de Studie van het Gotisch en het Krimgotisch.
26919: VELDEN, G.M. VAN DER, - Pastoor Joannes Moors en Proost Henricus van Grinsven.
13751: VELDEN, G.M. VAN DER, - Het Patronaatsrecht over Bokhoven en het Proces daarover te Brussel tussen de Prins van Robecq en de Abt van Berne 1769-1770..
13790: VELDEN, G.M. VAN DE, - De Kosterij van Bokhoven (1369-1969).
29381: VELDEN, G.M. VAN DER, - Het oudste Cijnsregister van de Abdij van Berne uit 1376..
27575: VELDEN O. PRAEM., G. M. VAN DER, - Het Memoriaal van Abt Jan Moors 1634-1637..
27574: VELDEN O. PRAEM., G. VAN DER, - Het Necrologium Bernense van Arnold van Vessem uit 1574 aangevuld met de Namen van de Abdijleden tot 1986..
293811: VELDEN, G.M. VAN DER, - Het oudste Cijnsregister van de Abdij van Berne.
230511: VELDEN, G. VAN DER EN H. VAN BAVEL, - Bloemlezing uit het Dagboek van Pater van den Elsen over de Jaren 1880 tot 1924..
109346: VELDEN, PETER VAN DER, - Langs de Mark naar Dintelsas Wandelwijzer nr. 2..
35784: VELDHUIZEN, TH., - Theunis van Witte Roelof.
35147: VELDHUIZEN, MR. E.P. VAN; BURGEMEESTER VAN OSS, - Een Vers lag in de Rede.
73563: VELDHUIZEN, G. VAN E.A, - De Dagen onzer Jaren. Roman 'De Zebra in de Serre' alsmede een Kroniek in Foto's en Tekst van hetgeen in ons Land en in de Wereld gebeurde in het Jaar 1 oct. 1954 - 30 sept. 1955..
66450: VELDMAN, HABBO SIBOLD , GEBOREN TE NIEUWOLDA, - Verplichte Verzekering van Arbeiders.
121822: VELINGIUS, ABDIAS, - Elegia in Decessum reverendi domini A..... V........ Pastoris Sylvae Ducensis abdicati.
24023: VELLENGA, DIRK, - Erfstukken. Zuidwest-Nederland van 1900 naar 2000..
76855: VELLINGA, O.M., - De Poststempels van Nederland 1676 - 1915..
30953: VELPEN, J. VANDER PR., - Geschiedenis van Hoegaarden.
40317: VELPEN, J. VAN DER, - Ken je Lourdes?.
11434: VELTHOVEN, DR. H. VAN, - Noord-Brabant in de Samenwerking Nederland-België.
36010: VELTHOVEN, DR. H. VAN; EN DRS. A.B.M. BRANS, - Brabant rondom zijn Orkest.
11408: VELTHOVEN, DR. H. VAN, - Noord-Brabant op Weg naar Groei en Welvaart 1850-1920..
13121: VELTHOVEN, DR. H. VAN, - Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch deel 1..
131211: VELTHOVEN, DR. H. VAN, - Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch deel 1..
11626: VELTHOVEN, DR. H. VAN, - Brabant Let op u Saeck.
13: VELTHOVEN, DR. H. VAN, - Noord-Brabant, een Gewest in Opkomst.
114082: VELTHOVEN, DR. H. VAN, - Noord-Brabant op Weg naar Groei en Welvaart 1850-1920..
13126: VELTHOVEN, DR. H. VAN, - Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch deel 1 en deel 2..
70973: VELZEN, KLAAS-JAN VAN, - Ayervedische Ochtwandeling.
39069: VEN, DR. FRANS VAN DER; EN DRS. CEES BOON, - Luc van Hoek.
69385: VEN, J.M. VAN DER, - De Weelde. Eene sociologische Studie.
35180: VEN, JACE VAN DE, - Kroniek van Verlangen.
394691: VEN, D.J. VAN DER, - De Gilde Viert.....
39469: VEN, D.J. VAN DER, - De Gilde Viert.….
37284: VEN, W.L.F VAN DE, - Jeroen Bosch AO-Reeksboekje 1178..
16952: VEN, D.J. VAN DER, - De Vughtsche Badplaats: De Ijzeren Man.
39725: VEN, PROF. DR. F.J.H.M. VAN DER, - Jan Frederik Vlekke 1849-1903. Een Pionier der sociale Ondernemingspolitiek in Noord-Brabant.
22072: VEN, DR. F. VAN DE E.A. (REDACTIE), - Brabantia Nostra. Jaargang 9. [o.a. Het Brabants lager onderwijs in de belangstelling; Brabantse levenstijl; Brabantse volkshogeschool, industrialisatie in Oss; In Lage Mierde is niets te zien; Theodoor van Loon, een onbekend 17de-eeuws schilder; Hilvarenbeek; Het Kasteel van Breda; Breda in de loop der eeuwen als stad; Verleden, heden en toekomst van de Tilburgse nijverheid; Langs de Brabantse torens; Katholieke Economische Hogeschool; Congres van Berne; Breda Oranjestad 1952. ].
2209: VEN, DR. F. VAN DE; DR. P.C. DE BROUWER, LUC VAN HOEK E.A. (REDACTIE), - Brabantia Nostra. Jaargang 2-9. [o.a. De Vendelzwaai over Brabant; Were di; De Lieve-Vrouw-verering in Brabant; Het Altaar: een brandpunt der Brabantse cultuur; Overzicht van de ontginningen in Brabant; De verbreiding van het communisme; politieke emancipatie; Een oud getuige over de schuttersgilden; Simon Verreept; Adel in Brabant; Brabant en het geschiedenis-onderwijs op de Lager school; Een Brabantse reliek van de Duitse Ridderorde; St. Wilibrord te Oss; St. Willibrord te Bakel; F.C. Donders (1818-1889); Vondel en Zuid-Nederland; Brabants Histeriographie; Laetabundus; Kapel aan de Moerdijk; Grondgebruik in Brabant (Verzwegen Natuurmonumenten); Het oude Kerkje te Waalre; Om het behoud van Brabants natuurschoon; Naar een Brabants Orkest?; De jonge werkman en de Brabantse idealen; Brabant en zijn priesters; Hendrik Consience; Brabant en Oranje; De vereniging van Kempische schrijvers; Het processieverbod; Den Bosch en Noord-Brabant; Sint Jan Berchmans; Jozef Simons; Onze Lieve Vrouw van Scherpenheuvel; Nijverheidsonderwijs in Brabant; De staatkundige vorming van Hertogdom Brabant; De hoge cultuur van Brabant; De bevolkingscijfers van Noord-Brabant over 1937; De boerenkrijg in Zuid-Brabant (1798); Het Brabantse spel van Sint Willibrord; De Alliance Française in Brabant; De invloed der abdijen in Oud-Brabant; Het verdarg van 1839; De Brabantse jonge boeren en het plan Westhoff; Keuls aardewerk in Noord-Brabant; De haarvlecht in dialecten; Italiaanse rassenpolitiek en Duits rassisme; De naam Brabant; Twee Brabantse Bisschoppen; de predicatie van den heiligen Willibrord; Aspecten van de ontginning der Brabantse Hei; Noord-Brabantse St. Willibrorduskerken uit het Schetsboek van Verhees; Oorlogsmonumenten in Brabant; De lichtzijde van de doden-liturgie; Brabantia Nostra aan alle Dietsers; De waarde van Rubens voor deze tijd; Herinneringen aan Dietse steden; Brabantia Nostra en Groot-Nederland; Een onderzoek naar de eerste bewoners van Brabant; De Brabantse ziel; De koepelschildering van TenHorn te Ravenstein; Beeld van Manus Evers;Muurschilderingen van Dom. Mes OSB in het Doofstommeninstituut te Sint-Michielsgestel; Twee Kruisbeelden van Cephas Stauthamer te Goirle; Oudheidkamers in Brabant; Brabantse sprookjes; Jan van der Noot; Jan I, de held, de dichter; Hte Nederlands bewustzijn in Brabant; De Abdij van Berne en de Wonderbare Moeder van Elshout; Het Peellands dialect; Kempische historische verhalen; De wilde beesten van Sint Theonas; Nederlands geestesmerk?; Herfst in Brabant; Mensaterik; De zwarte joffer van het Spaansche huis; Driekoningen in Brabant; De zuidelijke oriëntatie van Staats-Brabant in de 17de eeuw; Oriëntatie in heemkunde; De roeping van Brabant; Een boke over Carnaval; Georgius Macropedius; Het chema der geschiedschrijving en Brabant; Volkskunst; Lacunes in de Kennis der Brabantsche Middeleeuwsche geschiedenis; De bewoning van Noord-Brabant; Het aandeel van Zuid-Nederland in de ontwikkeling van Noord-Nederland tot Zeemogendheid; De architectuur in het landschap; Het Gewest Noord-Brabant; Brabant en Volkslied; De kerk van Oirschot als symbool; Oorlogsmonumenten in Brabant; Brabantse martelaren; Uri Nooteboom; Sacramentsprocessie; Brabantsche bourgondiërs; Frans Babylon; Herdenking van Brabants gesneuvelden; Het Brabants lager onderwijs in de belangstelling; Brabantse levenstijl; Brabantse volkshogeschool, industrialisatie in Oss; In Lage Mierde is niets te zien; Theodoor van Loon, een onbekend 17de-eeuws schilder; Hilvarenbeek; Het Kasteel van Breda; Breda in de loop der eeuwen als stad; Verleden, heden en toekomst van de Tilburgse nijverheid; Langs de Brabantse torens; Katholieke Economische Hogeschool; Congres van Berne; Breda Oranjestad 1952.].
26939: VEN O. PRAEM., SILVESTER VAN DE, - Norbertus 1134-1984. Een verhaal voor onze Tijd?.
17184: VEN, J. VAN E.A., - De Groene Long.
230441: VEN, DRS. M. VAN DE E.A., - De Gemertse Handwever. Zijn Vaktaal en zijn dagelijks Leven.
77801: VEN, D.J. VAN DER, - Van vrijen en trouwen op ’t Boerenland.
2206: VEN, DR. F. VAN DE E.A. (REDACTIE), - Brabantia Nostra. Jaargang 8. [ o.a. Het Gewest Noord-Brabant; Brabant en Volkslied; De kerk van Oirschot als symbool; Oorlogsmonumenten in Brabant; Brabantse martelaren; Uri Nooteboom; Sacramentsprocessie; Brabantsche bourgondiërs; Frans Babylon; Herdenking van Brabants gesneuvelden. ].
272677: VEN, DRS. F.J.M. VAN DE, - Berne en de 19e eeuwse Geschiedschrijving.
36807: VEN, F.J.M. VAN DE, - Een Kabinet van Oostbrabantse Gezichten.
169521: VEN, D.J. VAN DER, - De Vughtsche Badplaats: De Ijzeren Man.
170868: VEN, HANS VAN DE, - Spoorzone Tilburg.
272604: VEN, CHRIST VAN DE (RED.), - Clarissen-Capucinessen in Nederland. De Kloosters te Mechelen en Babberich.
107158: VEN – JACOBS, RIA VAN DE, - Heden & Verleden. Familie Stevens – Van den Broek 1700 - 2000..
69794: VEN, DR. F.J.H.M VAN DER, - Vakvereniging en Werkstaking.
71139: VEN, D.J. VAN DER, - De Haard in ons Volksleven.
29539: VEN, JEROEN VAN DE, - Handschriften en Handschriftenfragmenten in het Bezit van de Theologische Faculteit Tilburg.
35205: VEN, JACE VAN DE, - Tilburger uit Enthousiasme. Gedichten van Jace van de Ven.
22061: VEN, DR. F. VAN DE E.A., - Brabantia Nostra. Jaargang 8. [o.a. Het Gewest Noord-Brabant; Brabant en Volkslied; De kerk van Oirschot als symbool; Oorlogsmonumenten in Brabant; Brabantse martelaren; Uri Nooteboom; Sacramentsprocessie; Brabantsche bourgondiërs; Frans Babylon; Herdenking van Brabants gesneuvelden. ].
11737: VEN, DRS. F.J.M. VAN DE, - 125 Jaar Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant 1837-1962..
117371: VEN, DRS. F.J.M. VAN DE, - 125 Jaar Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant 1837-1962..
39933: VEN, F.J.H.M. VAN DER, - Jan Loeff.
70445: VEN, DR. F.J. VAN DER, - Arbeidsrechtelijke en sociaal-politieke Opstellen.
69196: VEN, D.J. VAN DER, - De Herleving van het Nederlandsche Volksspel.
35182: VEN, JACE VAN DE, - Mijn tragische Ziekte en Dood.
23044: VEN, DRS. M. VAN DE E.A., - De Gemertse Handwever. Zijn Vaktaal en zijn dagelijks Leven.
39551: VEN, D.J. VAN DER, - Het Vendelzwaaien herleeft!.
77849: VEN, D.J. VAN DER, - Neerland’s Volksleven in den Zomer. Groot Nationaal en Folkloristisch Filmwerk.
152722: VEN, DRS. F.J.M. VAN DE, - Oss in oude Ansichten.
397047: VEN, F.J.M. VAN DE, - Anton Jurgens HZn 1867-1945. Europees Ondernemer, Bouwer van een Wereldconcern.
39589: VEN, D.J. VAN DER, - De Gilde Viert.....
76312: VEN, G.P. VAN DE (RED.), - Leefbaar Laagland. Geschiedenis van de Waterbeheersing en Landaanwinning in Nederland.
37744: VEN, JEROEN M.M. VAN DE, - Codices Additi. Aanwinsten in de Handschriftenverzameling van de Tilburgse Universiteitsbibliotheek 1990-1996..
71300: VEN, DR. F.J.H.M. VAN DER, - Schaduwen van het Modernisme.
20323: VEN – JACOBS, RIA VAN DE, - Eersel 1925 – 1940. Deel 5 Boevenheuvel, Hazenstraat, Stokkelen, Heibloem, De Berken, Leest en Voort. Verhalen en Foto’s van Mensen van Toen.
202870: VEN – JACOBS, RIA VAN DE, - Eersel 1925 – 1940. Deel 1 Markt en De Velden. Verhalen en Foto’s van Mensen van Toen.
20290: VEN – JACOBS, RIA VAN DE, - Eersel 1925 – 1940. Deel 4 Duizelseweg, Dalemsedijk en Hint. Verhalen en Foto’s van Mensen van Toen.
108362: VEN, G.P. VAN DE, - Doorbraak in West-Brabant. Een Halve Eeuw Waterkeringszorg.
74524: VEN, DR. A.J. VAN DE, - De Oude Archieven van de Gemeente Elburg en van den Zeepolder Oosterwolde.
39395: VEN, JACQUES VAN DE, - Uit de Casse van Gilde Sancta Barbara Oirschot.
15272: VEN, DRS. F.J.M. VAN DE, - Oss in oude Ansichten.
24573: VEN, PETER VAN DE, - Ginneken Ulvenhout Breda De Ginnekensche Tramweg Maatschappij.
20288: VEN – JACOBS, RIA VAN DE, - Eersel 1925 – 1940. Deel 2 Hees, Molenveld, Schadewijk, Hoogstraat, Boevenheuvel, Hazenstraat. Verhalen en Foto’s van Mensen van Toen.
69108: VENCKEN, HARRY, - Sahara Land van Angst en Dorst.
69118: VENCKEN W.P., HARRY, - De martelende Brand. (Over de martelaren van Oeganda).
39088: VENEMAN, PEER, - Propositional Environment. A One-Hour Performance.
73360: VENNE, DRS. J.J.J. VAN DE, - Bestuurlijke Verkenningen. Deel 17: Regeneratie van de oude Stad.
77029: VENNER, GERARD, - De Meinweg. Onderzoek naar Rechten op gemene Gronden in het voormalige Gelders-Gulikse Grensgebied. Circa 1400-1822 / Der Meinweg Forschungen uber rechte an allmenden im ehemaligen geldrisch-julichschen Grenzgebiet 1400-1822..
75743: VENNER, G.H.A., - Inventaris van het Archief van de Staten van het Overkwartier van Gelder 1404-1794..
75722: VENNER, G.H.A., - Inventaris van het Archief van de Familie De Heusch, later Van Scherpenzeel Heusch 1386-1895..
170589: RED. AD VAN DOORMAAL EN WIL VENNIX, - Hers en geens dur Diessen Deel 4..
170606: RED. AD VAN DOORMAAL EN WIL VENNIX, - Hers en geens dur Diessen Deel 12..
170607: RED. AD VAN DOORMAAL EN WIL VENNIX, - Hers en geens dur Diessen Deel 13..
170587: RED. AD VAN DOORMAAL EN WIL VENNIX, - Hers en geens dur Diessen Deel 8..
170508: RED. AD VAN DOORMAAL EN WIL VENNIX, - Hers en geens dur Diessen. Deel 21..
170597: RED. AD VAN DOORMAAL EN WIL VENNIX, - Hers en geens dur Diessen Deel 2..
170598: RED. AD VAN DOORMAAL EN WIL VENNIX, - Hers en geens dur Diessen Deel 15..
170594: VENNIX, WIL, - Een Straatje om. Straatnamenboek van Baarschot, Diessen en Haghorst.
170596: RED. AD VAN DOORMAAL EN WIL VENNIX, - Hers en geens dur Diessen Deel 1..
170586: RED. AD VAN DOORMAAL EN WIL VENNIX, - Hers en geens dur Diessen Deel 3..
170604: RED. AD VAN DOORMAAL EN WIL VENNIX, - Hers en geens dur Diessen Deel 10..
170605: RED. AD VAN DOORMAAL EN WIL VENNIX, - Hers en geens dur Diessen Deel 11..
170588: RED. AD VAN DOORMAAL EN WIL VENNIX, - Hers en geens dur Diessen Deel 7..
170599: RED. AD VAN DOORMAAL EN WIL VENNIX, - Hers en geens dur Diessen Deel 16..
170603: RED. AD VAN DOORMAAL EN WIL VENNIX, - Hers en geens dur Diessen Deel 9..
38627: VENTE, DR. MAARTEN A., - Die Brabanter Orgel.
38618: VENTE, DR. MAARTEN A., - Die Brabanter Orgel.
75060: VENVERLOO, A., - Gemeentelijk Grondbedrijf Beheer en Administratie.
99634: VERA, H.L.M., - Geene Marken? Een Onderzoek naar de Aard van de Rechtsverhoudingen tot de Noord-Brabantse Gemene Gronden.
13138: VERA, HEIN, - … Dat men het Goed van den Ongeboornen niet mag verkoopen. Gemene Gronden in de Meierij van Den Bosch tussen Hertog en Hertgang 1000 – 2000..
38846: VERA, HEIN, - Kook-Boek … In de Koecken gelevert….
35274: VERACHTERT, FRANS & REMI LENS, - Van 3 x 7 tot 70. De Bronnen van de Kleine Nete en de Beerze.
33961: VERACHTERT, FRANS UIT RETIE, - Als Druppels Dauw.
75749: VERBAKEL, ELLEN, - The Partner as Resource of Restriction? Labour Market Careers of Husbands and Wives and the Consequences for Inequality between Couples.
75140: VERBEECK, MARIJE, - Droog Hout. Principes en Praktijk.
10999: VERBEECK, A. E.A., - J. Hammeneckerpad nr. 3 Te Voet van Antwerpen naar St. Amands aan de Schelde.
30803: VERBEECK, MARC (RED.), - Zoutleeuws Verleden aan het Woord. Eerste Resultaten van archeologisch en archivalisch Onderzoek.
72022: VERBEEK, ALBERT, - Die Niederrheinansichten Jan de Beyers.
22291: VERBEEK, HERMAN, - Huize Padua.
35605: VERBEEK, DR. A., - Dorp in de Meierij.
27961: VERBEEK, PAUL EN JAN BEDAF, - De Kruisweg van de Basiliek van de H.H. Agatha & Barbara te Oudenbosch.
30417: VERBEEMEN, J., - Steden der Antwerpse Kempen in 1755..
295212: VERBEEMEN, J., - Inventaris van het Archief der Heren en van het Stadsarchief van Diest.
295213: VERBEEMEN, J., - Klapper op de Inventaris van het Archief der Heren en van het Stadsarchief van Diest..
40306: VERBEETEN ETC., PATER, - Op Weg met St. Jozef. 300 jaar Jozefvereniging in Smakt.
70864: VERBEKE, RIK, - Nederland's Adelsboek 57e Jaargang. Rh-St..
198581: VERBERK-GLOUDEMANS, RIEK EN ANTOINETTE VAN DE BURGT, - DieGENEN uit De Eerde.
22854: VERBERK, COR, - Processie Oploo - Handel 175 Jaar 1820 - 1995..
11488: VERBERNE, DR. L.G.J., - Noord-Brabant in de Negentiende Eeuw tot omstreeks 1870..
11803: VERBERNE, DR. L.G.J., - Het sociale en economische Motief in de Bataafse Tijd.
27851: VERBERNE, M.J.C., - Een vermaerde Capelle. De Kapel van Onze Lieve Vrouw Zetel der Wijsheid te Aarle-Rixtel.
71714: VERBERNE, J., - Brochure Waarheid en Licht opgedragen aan het Menschdom op Weg naar den Wereldvrede. Samenstelling, Macht en Inrichting van den Volkenbond zooals hij moet zijn en niet anders kan bestaan.
11458: VERBERNE, DR. L.G.J., - Noord-Brabant in den Status-Quo-Tijd (1830-1839).
18642: VERBERNE, TH. (RED.) E.A., - Van Die Haghe tot Helmond-West.
260: VERBESSELT, J., - Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel XXVI. Boek VIII De Dekenij Halle, Hove - Edingen - Lettelingen - Mark - Galmaarden.
235: VERBESSELT, J., - Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel XV. Boek IV (b) Tussen Zenne en Dijle.
238: VERBESSELT, J., - Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel XVIII..
239: VERBESSELT, J., - Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel XIX. Boek I De Dekenij Halle.
230: VERBESSELT, J., - Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel X. Tussen Zenne en Rupel.
255: VERBESSELT, J., - Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel XXI. Boek III De Dekenij Halle, De Moederparochie Leeuw.
233: VERBESSELT, J., - Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel XIII. Boek III Tussen Zenne en Dijle.
11760: VERBESSELT, J. E.A., - De Adel in het Hertogdom Brabant.
226: VERBESSELT, J., - Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel VI. Boek V Tussen Zenne en Dender.
225: VERBESSELT, J., - Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel V. Boek IV Tussen Zenne en Dender.
237: VERBESSELT, J., - Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel XVII. Boek VII Tussen Zenne en Dijle.
272: VERBESSELT, J., - Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel VIII t/m Deel X. Tussen Zenne, Schelde en Rupel.
236: VERBESSELT, J., - Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel XVI. Boek V Tussen Zenne en Dijle.
234: VERBESSELT, J., - Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel XIV. Boek IV (a) Tussen Zenne en Dijle.
222: VERBESSELT, J., - Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel II. Boek I Tussen Zenne en Dender.
223: VERBESSELT, J., - Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel III. Boek II Tussen Zenne en Dender.
259: VERBESSELT, J., - Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel XXV. Boek VII De Dekenij Halle, Het Hernegewoud en Vollezele.
258: VERBESSELT, J., - Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel XXIV. Boek VI De Dekenij Halle, Leerbeek -Het Kestergewoud.
257: VERBESSELT, J., - Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel XXIII. Boek V De Dekenij Halle.
256: VERBESSELT, J., - Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel XXII. Boek IV De Dekenij Halle, Lennik - Wambeek - Gooik - Het Diets Domein van de Abdij Nijvel.
232: VERBESSELT, J., - Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel XII. Boek II Tussen Zenne en Dijle.
227: VERBESSELT, J., - Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel VII. Boek VI Tussen Zenne en Dender.
228: VERBESSELT, J., - Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel VIII. Tussen Zenne, Schelde en Rupel.
273: VERBESSELT, J., - Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel XIX t/m Deel XXVI. Boek I t/m Boek VIII De Dekenij Halle.
271: VERBESSELT, J., - Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel II. Boek I t/m Deel VII. Boek VI Tussen Zenne en Dender.
39109: VERBIEST, FRANS, - Vergelijkende Verklaring van de Straatnamen van Westerlo. 3. Oosterwijk.
39108: VERBIEST, FRANS, - Vergelijkende Verklaring van de Straatnamen van Westerlo. 2. Oevel.
39107: VERBIEST, FRANS, - Vergelijkende Verklaring van de Straatnamen van Westerlo. 1. Heultje.
40792: VERBIJ O.F.M., P. HYACINTH, - Pater Leonardo Boeteprediker. Leven van de H. Leonardus van Porto-Maurizo.
20609: VERBLACKT, BABS (RED.), - The right Guide for Shopping in Eindhoven.
206091: VERBLACKT, BABS (RED.), - The right Guide for Shopping in Eindhoven.
38631: VERBRUGGEN, MARTIEN, - Welk een Lofbaerlijk Werk. Gemertse Orgelbouwers en Matthijs Verhofstadt in het bijzonder.
23081: VERBRUGGEN, MARTIEN, - Mis met drie Heren. Thomas, Jan, Servaas Verhofstadt.
39122: VERBUNT, FRANS, - Tilburgs vur Tonpraoters en aandere Saaweleers. Grôot Woordeboek van de Tilburgse Taol. Zeuvende Perbeerseel.
169008: VERCAUTEREN, DR. FRANS E.M., - Wonen in Waalwijk. Van Lint tot Landgoed.
10500: VERCAUTEREN, DR. F.E.M., - De Aanleg van de Straatweg 's-Hertogenbosch-Best als Deel van de Verbinding met Luik (1740-1745).
69440: VERCAUTEREN, FERNAND, - Étude sur les Civitates de la Bergique Seconde. Contribution a l'Histoire urbaine du Nord de la France de la Fin du IIIe a la Fin de XIe Siècle.
105001: VERCAUTEREN, DR. F.E.M., - De Aanleg van de Straatweg 's-Hertogenbosch-Best als Deel van de Verbinding met Luik (1740-1745).
16939: VERCAUTEREN, DR. FRANS, - Waalwijk. 700 Jaar kloppend Hart van de Langstraat.
69365: VERCAUTEREN, FERNAND, - Étude sur les Civitates de la Bergique Seconde. Contribution a l'Histoire urbaine du Nord de la France de la Fin du IIIe a la Fin de XIe Siècle.
105101: VERCAUTEREN, DR. F.E.M., - De Aanleg van de Straatweg Best-Lommel als Deel van de Verbinding met Luik (1745-1818).
69489: VERCAUTEREN, FERNAND, - Étude sur les Civitates de la Bergique Seconde. Contribution a l'Histoire urbaine du Nord de la France de la Fin du IIIe a la Fin de XIe Siècle.
26003: VERCOUTEREN, A.A.J.M. E.A., - Roosendaal en Nispen in Woord en Beeld. Een Greep uit het Oud-Archief.
11926: VERCOUTEREN, ELS, - De Geldwisselaars in Brabant (1430-1506): een Bijdrage tot de economische Geschiedenis van de Zuidelijke Nederlanden.
69802: VERCRUYSSE, LIC. CHRIS., - Register. Westvlaamse Tijdschriften 1850-1960..
73587: VERDAM, J. ; C.H. EBBINGE WUBBEN, J.J. VAN DER VOORT VAN DER KLEIJ., - Middelnederlandsch Handwoordenboek & Supplement.
31518: VERDEGEM, MARLEEN, - Geschiedenis van de Corneliusbedevaart. Machelen-Gulde van 1643-1820..
35813: VERDEYEN, PAUL, - Ruusbroec en zijn Mystiek.
75862: VERDONCK, ERIK, - Proeven van de echte Ardennen. Trips, Producten en Plekjes.
107055: DIV. VERDONK & VERDONCK, - Jubileumuitgave. 20 Jaar Stichting Genealogisch Onderzoek Verdon(c)k.
106888: VERDONK, PIET, - De Bergeyk II Tak. Een grenzenloze Verdon(c)k Genealogie in de Kempen.
17334: VEREIJKEN, HARRIE, - Koninklijk Tilburgs Mannenkoor Sint Caecilia 1877-1977..
33703: VERELLEN, J.R., - Overzicht van de Historische Gebouwen en Kunstschatten van Herentals.
38632: NED. KLOKKENSPEL-VERENIGING, - Klokken en Klokkengieters. Bijdragen tot de Campanologie.
99362: VERHAEGEN, M. LE BARON PAUL, - Recueil des Ordonnances des Pays-Bas Autrichiens Troisième Série 1700-1794. Tome Quatorzième, contenant les Ordonnances du 13 Janvier 1791 au 30 Mars 1793..
99355: VERHAEGEN, M. LE BARON PAUL, - Recueil des Ordonnances des Pays-Bas Autrichiens Troisième Série 1700-1794. Tome Douzième, contenant les Ordonnances du 10 Janvier 1781 au 23 Décembre 1786..
99353: VERHAEGEN, M. LE BARON PAUL, - Recueil des Ordonnances des Pays-Bas Autrichiens Troisième Série 1700-1794. Tome Quinzième, contenant les Ordonnances du 1er Avril 1793 au 25 Février 1804..
35513: VERHAEREN, ÉMILE, - Parmi les Cendres. La Belgique dévastée.
35139: VERHAEREN, EMILE, - Poèmes Légendaires de Flandre et de Brabant.
35976: VERHAEREN, ÉMILE, - Deux Drames. Le Cloitre. Philippe II.
35140: VERHAEREN, ÉMILE, - Les Heures dus Soir précédées de Les Heures claires; Les Heures d'après-midi.
30133: VERHAERT, PIET, - Croquis & Impressions de la vieille Ville d'Anvers. Vol. I & II..
18736: VERHAGE, DR. HANS, - Katholieken, Kerk en Wereld. Roermond en Helmond in de lange negentiende Eeuw.
18430: VERHAGEN, F.B.A.M., - Geldrop. Economische-Statistische Beschrijving van een Industrieele Plattelands-Gemeente vanaf het Begin der 19e Eeuw.
6925: VERHAGEN, DR. F. E.A., - Bulletin Stichting tot Behoud van Monumenten van Bedrijf en Techniek in het Zuiden van Nederland. nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8..
19243: VERHAGEN, C.P.J., - De Nonnebossche Hoeven.
39777: VERHAGEN, DR. F.B.A.M., - Mr. Jan van Hooff 1755-1816. Spoortrekker voor de Vrijheid vanuit Eindhoven en Brabant naar Den Haag.
272609: VERHAGEN, CEES, - De Zummerse Zusters. Zorg en Onderwijs door de Zusters Franciscanessen in Someren-Dorp.
73652: VERHAGEN, WIM, - Anton Pieck 85, een wonderlijk Fenomeen.
22695: VERHAGEN, P. EN F. VAN RIET, - Cuijk in oude Ansichten.
20741: VERHAGEN, DR. F.B.A.M., - Eindhoven Industriestad. De industriële Ontwikkeling van Eindhoven.
10280: VERHAGEN, J.H., - Tjongernederzettingen in de Drunense Duinen.
10260: VERHAGEN, A. EN A. CHAMBON, - Speuren naar het onverklaarbare Archeologie in het Maasdal.
31009: VERHAVERT, J., - Het Ambachtswezen en de gevoerde Economie te Leuven tot circa 1500..
24325: VERHEEM-VAN HAAGEN, M., - Daer legt in het Musyck ick weet niet wat verborgen... Een muzikale Speurtocht door de Geschiedenis van Breda.
36468: VERHEES, JOOP, - Boerenbouw Leenderstrijp.
36717: VERHEES - WOUTERS, HENRIETTE, - De Geschiedenis van het Kasteel Geldrop & zijn Bewoners.
289253: VERHEES, A.C. EN PIERRE WEIJNEN, - Die sevenste Bliscap van onser Vrouwen. Mysteriespel van de XVde Eeuw.
113017: VERHEES, ERNEST EN AART VOS, - Historische Atlas van 's-Hertogenbosch. De ruimtelijke Ontwikkeling van een Vestingstad.
75297: VERHEES, LODE, - Vertellingen van den Smid.
8003: VERHEIJEN-VERNOOIJ, T.P.L. E.A., - Jaarboek Heemkundige Kring Pladella Villa. Deel III..
2921: VERHEIJEN, J.B.A.J.M. E.A., - Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, over den Jare 1856. [ o.a. Bijdrage tot de geschiedenis der voormalige Schuttersgilden te 's-Hertogenbosch pag. 35-65].
69796: VERHEIJEN, E.J.B.J.M. ; GEBOREN TE 'S-HERTOGENBOSCH, - Een en ander over Occupatie of Toeëigening. Proefschrift.
8008: VERHEIJEN-VERNOOIJ, T.P.L. E.A., - Jaarboek Heemkundige Kring Pladella Villa. Deel VIII..
74132: VERHELST, J., - Inventaris van het Familiearchief Coppens d'Eeckenbrugge.
73988: VERHELST, J., - Inventaris van het Archief van Deinze (Deinze, Petegem, Astene, Zeveren).
65674: VERHELST, J., - Inventaris van het Archief van Deinze (Deinze, Petegem, Astene, Zeveren).
65692: VERHELST, J., - Inventaris van het Familiearchief Coppens d'Eeckenbrugge.
107091: VERHELST, LEO, - Een West-Brabantse Kwartierstaat Verhelst - Merkies met hun Afkomst in Berlaar / Lier België.
27843: VERHEUL, GÉ, - De oude Dorpskerken beneden de Grote Rivieren.
28093: VERHEUL, GÉ, - Kerkepad. Een Elfkerkenpad.
26103: VERHEY, DRS. C.J. M.M.V. DR. P. HEYLIGERS, MR. T. LEBRET, DR. IR. I.S. ZONNEVELD, - De Biesbosch. Land van het levende Water.
37710: VERHEYDEN, PROSPER, - Boekbanden uit 's-Hertogenbosch.
9759: VERHEYEN, F.X., - Verslag nopens den Staat der Provincie Noord-Braband en de Zaken van Algemeen Belang voorgekomen bij den Staatsraad Gouverneur en de Gedeputeerde Staten der Provincie sedert Julij 1842 tot Julij 1843..
9760: VERHEYEN, F.X., - Verslag nopens den Staat der Provincie Noord-Braband en de Zaken van Algemeen Belang voorgekomen bij den Staatsraad Gouverneur en de Gedeputeerde Staten der Provincie sedert Julij 1843 tot Julij 1844..
9766: VERHEYEN, F.X., - Verslagen nopens den Staat der Provincie Noord-Braband en de Zaken van Algemeen Belang voorgekomen bij den Staatsraad Gouverneur en de Gedeputeerde Staten der Provincie sedert Julij 1841 tot Julij 1849..
9765: VERHEYEN, F.X., - Verslag nopens den Staat der Provincie Noord-Braband en de Zaken van Algemeen Belang voorgekomen bij den Staatsraad Gouverneur en de Gedeputeerde Staten der Provincie sedert Julij 1848 tot Julij 1849..
9763: VERHEYEN, F.X., - Verslag nopens den Staat der Provincie Noord-Braband en de Zaken van Algemeen Belang voorgekomen bij den Staatsraad Gouverneur en de Gedeputeerde Staten der Provincie sedert Julij 1846 tot Julij 1847..
9762: VERHEYEN, F.X., - Verslag nopens den Staat der Provincie Noord-Braband en de Zaken van Algemeen Belang voorgekomen bij den Staatsraad Gouverneur en de Gedeputeerde Staten der Provincie sedert Julij 1845 tot Julij 1846..
9758: VERHEYEN, F.X., - Verslag nopens den Staat der Provincie Noord-Braband en de Zaken van Algemeen Belang voorgekomen bij den Staatsraad Gouverneur en de Gedeputeerde Staten der Provincie sedert Julij 1841 tot Julij 1842..
9764: VERHEYEN, F.X., - Verslag nopens den Staat der Provincie Noord-Braband en de Zaken van Algemeen Belang voorgekomen bij den Staatsraad Gouverneur en de Gedeputeerde Staten der Provincie sedert Julij 1847 tot Julij 1848..
27987: VERHOECKX, JAN, - St. Lucia Kerk te Ravenstein.
27985: VERHOECKX, JAN, - Voormalige Parochiekerk St. Michaël Dennenburg.
42033: VERHOEVEN, P. ALOYSIUS, - Gedachten van een Monnik.
170892: VERHOEVEN, RIEN & JAN VAN RIJSWIJK, - De Weg van een Eeuw. Boerenbond Berkel-Enschot - Heukelom 100 Jaar 1896-1996..
39124: VERHOEVEN, C.J., - Haorese Woorde, Spreuke en Gezegdes.
40253: VERHOEVEN, BERNARD, - Pleidooi voor een Non.
67484: VERHOEVEN-ZWAAN, M.C., - De Grote Kerk van Vollenhove door de Eeuwen heen.....
76135: VERHOEVEN, IR. O. EN E. VAN DEN BAN, - Eenvoudige Veevoeding.
35701: VERHOEVEN, CORNELIS, - Boven de Boomgrens.
101503: VERHOEVEN, A. & E. VREENGOOR, - Middeleeuwse Nederzettingen op de Zandgronden.
10697: VERHOEVEN, NET & WILL VAN SEBILLE, - Dochters van Dochters van Verrenbest.
11362: VERHOEVEN, CORN. E.A., - Brabant-Nummer 'De Essobron'.
71825: VERHOEVEN, ILONA E.A., - Berenschot 70 Jaar..
355083: VERHOEVEN, CORNELIS ; KEES FENS, - Als een Dief overdag. Uit het Werk van Cornelis Verhoeven.
355102: VERHOEVEN, DR. CORN., - De Schaduw van één Haar. Lessen over antieke Literatuur.
355103: VERHOEVEN, DR. CORN., - Parafilosofen. Wijsbegeerte buiten de School.
355112: VERHOEVEN, DR. CORN., - Voorbij het Begin. De Griekse Filosofie en haar Spiegel. 2. Termen en Thema's.
40474: VERHOEVEN, BROEDER GUSTAAF, - Licht en Schaduw. Stefaan Modest Glorieux.
10303: VERHOEVEN, TH. H.G., - De Positie van Onderwijzers aan de Openbare Scholen in Noord-Brabant vóór 1858..
10293: VERHOEVEN, A. E.A., - Het Kempenproject 3: De Middeleeuwen Centraal.
21690: VERHOEVEN, ALBERT E.A., - Harmonie Theodatus Luijksgestel 1912 – 1992..
355342: VERHOEVEN, CORNELIS, - De Resten van het Vaderschap. Beschouwingen over de Levensloop.
106893: VERHOEVEN, DOLLY & MARCEL, - Van alles niks.... Geschiedenis van een Brabantse Familie. Familie Verhoeven.
72001: VERHOOG, J.M., - Militaire Herinneringsliteratuur Indonesië 1945-1950..
76460: VERHOOG, J., - Militaire Herinneringsliteratuur Indonesië 1945-1950..
21646: VERHOUDEN-VERMEULEN, ANS, - Tussen Torre en Dessa. Oirschotse en Beerse Jongens in Nederlands-Indië 1945-1950..
73866: VERINGA, H. TH. EN L.W. ZWEERMAN, - Wij, Jongens, maken onze Cadeaux zelf .
67181: VERKAAIK, OSKAR, - Pakistan. Mensen - Politiek - Economie - Cultuur.
15432: VERKAAR-VAN UDEN, A.C., - Heeswijk-Dinther in oude Ansichten.
15433: VERKAAR-VAN UDEN, A.C., - Heeswijk-Dinther in oude Ansichten.
37442: VERKADE-BRUINING, A., - De God van Vincent. Beschouwingen over de Mens Van Gogh.
20580: VERKOOIJEN, AD, - Koninklijke Harmonie Apollo's Lust Eindhoven 1841 - 1991..
25973: VERKOUTEREN, ARNOLD E.A., - Terug in de Tijd 1979-2004..
391956: VERKUYLEN, C.A., - Brabantse Dorpsverhalen. Schrijfwijzer Brabants Dialect.
37622: VERKUYLEN, C.A., - Brabantse Klompenmakers en hun Geschiedenis.
13800: VERLAAT, TON, - Een Herinnering aan de Oorlogsslachtoffers van Engelen.
35538: VERLEG, P.J.C., - Lees lach en vergeet.
67802: VERLINDEN, SJEF, - Volksdevotie, een Herinnering?.
67182: VERLINDEN, PETER, - Rwanda / Burundi. Mensen - Politiek - Economie - Cultuur.
37600: VERLINDEN, C., - Brabantsch en Vlaamsch Laken te Krakau op het Einde der XIVe Eeuw.
372006: VERMAAS, MR. J.F.B., - Ambacht Eerste Jaargang [niet verder verschenen].
69112: VERMASEREN, DR. B.A., - Atlas Algemene en Vaderlandse Geschiedenis.
69533: VERMASEREN, B.A., - Vosmeer's Insinuatio van 1602 en het Enchiridion van Costerus.
377004: VERMASEREN, B.A., - Geschiedenis en Bibliografie: De te Vianen gedrukte 'Concordantie' tussen Lutheranen en Calvinisten te Antwerpen (Dec. 1566).
11773: VERMEER, ANTOON E.A., - Puur het Brabants Product.
20968: VERMEEREN, KAREL E.A., - Eindhoven in Druk.
20910: VERMEEREN, KAREL, - Eindhoven Vroeger en Nu.
20790: VERMEEREN, KAREL, - Eindhoven tussen Gloeikouske en Gloeilamp.
20800: VERMEEREN, KAREL, - Eindhoven verleden Tijd.
20992: VERMEEREN, KAREL, - Eindhoven toen Eindhoven nog Eindhoven was.
39585: VERMEEREN, KAREL, - Koningen schreven op hun Schilden in Dichtvorm wat zij zelf graag wilden.
39494: VERMEEREN, KAREL, - De Eeuwige Gildebroeder, Anno 1975..
10245: VERMEERSCH, P., - Twee Mesolitische Sites te Holsbeek.
75425: VERMEERSCH, FONS, - Op zoek naar Spijs en Drank. Gastronomisch West-Vlaanderen.
13752: VERMEIJDEN, ANS, - De oude Lambertus. Geschiedenis van de Protestantse Kerk in Engelen.
38701: VERMET, B. E.A., - Een Eigenzinnig Verzamelaar. Karel Azijnman (1876-1936).
64706: VERMEULEN, DR. P.J., - Inventaris van het Archief der Provincie Utrecht. Van den vroegsten Tijd tot en met het Jaar 1810. Boekdeelen en Bundels.
27885: VERMEULEN, PETER, - Langs 's-Heren Wegen. Veldkapellengids voor Noord-Brabant.
27804: VERMEULEN, PETER, - Langs 's-Heren Wegen. Veldkapellengids voor Noord-Brabant.
295111: VERMEULEN, LEO, - Schepengriffie van Rumst. Uitgave 1997..
295097: VERMEULEN, LEO, - Schepengriffie van Rumst. Uitgave 1993..
295093: VERMEULEN, LEO, - Schepengriffie van Rumst. Uitgave 1992..
295107: VERMEULEN, LEO, - Schepengriffie van Rumst. Uitgave 1994..
295108: VERMEULEN, LEO, - Schepengriffie van Rumst. Uitgave 1995..
17353: VERMEULEN, THÉRÈSE, - Drie Spoelsters. Ervaringen en Visies van Drie Textielarbeidsters uit Tilburg.
11977: R. CATHOLIJKEN PRIESTER PSEUD. VAN N. VERMEULEN, - Geschiedenis der Nederlanden voor de Jeugd.
295109: VERMEULEN, LEO, - Schepengriffie van Rumst. Uitgave 1996..
295112: VERMEULEN, LEO, - Schepengriffie van Rumst. Uitgave 1998..
28152: VERMEULEN, H., - Het Sint Maria Kerkje te Oirschot.
37478: VERMEYLEN, PROF. DR. A., - Hieronymus Bosch.
10431: VERMOOTEN, MARINUS, - Spoortocht langs oude en nieuwe N.S.-Stations Brabant-Limburg-Zeeland.
27172: VERMUYTEN, F., - Het Begijnhof van Mechelen en zijn Kerk.
32084: VERNIERS, LOUIS EN JEAN MULLER, - L'Exploiration du Milieu Bruxellois.
32100: VERNIERS, LOUIS, - Bruxelles esquisse historique.
321001: VERNIERS, LOUIS, - Bruxelles esquisse historique.
32173: VERNIERS, LOUIS, - Un Millénaire d'Histoire de Bruxelles des Origenes a 1830..
32432: VERNIERS, LOUIS, - Histoire de Forest lez Bruxelles.
27438: VERNOOY, FR. OSWALD E.A., - Eeuwfeest Fraters 's-Hertogenbosch 1862-1962..
69920: VEROUGSTRAETE, JANINE, - Inventaris van Belgische Onderzoekscentra die over een Bibliotheek of Documentatiedienst beschikken.
24803: VERPALEN, DR. M.P.A.M., - De betoverde Stad. Carnaval en Architectuur in Bergen op Zoom.
77783: VERREET, AD MISSIONARIS VAN SCHEUT, - Mijn klein, klein Dorpke….
377042: VERREYT, CH.C.V., - De Boekdrukkers en Uitgevers te 's-Hertogenbosch tot het begin dezer Eeuw.
26849: VERREYT, CH. C. V., - Prins Willem I van Oranje Zwanebroeder der Illustre Vrouwe Broederschap te 's-Hertogenbosch.
37312: VERREYT, CH.C.V., - Jan Roelofszoon en Abraham van Diepenbeeck. Glas- en Kunstschilders.
65305: VERRIJN STUART, PROF. DR. G.M., - Het Landbouwkrediet in Nederland. Rapport van de Commmissie Landbouwkrediet.
71191: VERSCHAEREN, J., - Inventaris van het Archief van het Dagblad La Flandre Liberale.
71157: VERSCHAEREN, JOSÉ, - Inventaris van het Oud Archief van Vrasene en Sint-Gillis.
65690: VERSCHAEREN, J., - Inventaris van het Archief van de Abdij van Beaulieu te Petegem bij Oudenaarde.
65693: VERSCHAEREN, J., - Inventaris van het Archief van de Abdij van Beaupre te Grimminge.
67655: VERSCHAEVE, CYRIEL, - Elijah.
26414: VERSCHOOR, DRS. A.J., - Zorg om elkander. Bejaardenzorg in Huize Antonia (1957-1997) De Lemmenskamp (1972-1997).
26416: VERSCHOOR, A.J., - Bouwen aan een Samenleving in Beweging.
18632: VERSCHUEREN, J. M. TH, - Kasteel Raadhuis van Helmond.
18740: VERSCHUEREN, J.M.TH., - Van Helmont te Helmond.
18664: VERSCHUEREN, J.M.TH., - Het oude Helmond en Helmond vanaf de Twintiger Jaren.
18603: VERSCHUEREN, J.M.TH., - Helmond in oude Ansichten [Eveneens zijn ansichten opgenomen van Brouwhuis, Mierlo-Hout, Overbrug en Stiphout.].
38612: VERSCHUEREN JR., LEON, - Orgel in de Katholieke Basiliek van St. Jan 's-Hertogenbosch.
18648: VERSCHUEREN, J. M. TH., - Kent U ze nog.... de Helmonders.
69571: VERSCHUEREN, A.F., - Innige Alleenspraken van Sint Augustijn, Bisschop van Hippon.
26426: VERSCHURE, HAN, - Meer dan Muziek alleen. Waspik en de Koninklijke Harmonie Volksvlijt en Volksvermaak 1881-2006..
18785: VERSCHUREN, J.M.TH. & IR. C.P.J. BEERSMA, - Het oude Helmond en Helmond vanaf de twintiger Jaren.
18784: VERSCHUREN, J.M.TH., - Een Toekomst voor ons Verleden, óók te Helmond.
18822: VERSCHUREN, J.M. TH., - Helmond in oude Ansichten.
72189: VERSCHUUR, MR. T.J. E.A., - Tien Jaren Raden van Arbeid.
71327: VERSCHUUR, MR. T.J. E.A., - Tien Jaren Raden van Arbeid.
37510: VERSCHUUREN, LUC, - Kees Kruik.
38217: VERSCHUUREN, JOHAN, - Het Weer en de Kalender volgens eeuwenoude Spreuken.
29552: VERSFELT, MR. J. E.A., - Catalogus der Bibliotheek van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant & Supplement-Catalogus der Bibliotheek van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant.
108394: VERSFELT, MR. J., - Het Waterschap van Grave naar den Amer, en het Concept-Reglement voor het Bestuur van dien Naam.
24057: VERSLUIS, W.G., - Van Klei en Zand.
10598: VERSLUIS, W.G., - Door eigen Kracht.
64843: VERSLUYS, DR. J., - Het watergevend Vermogen van een Groep Putten.
77923: VERSLUYS, J. E.A., - Rapport betreffende een Centrale Drinkwatervoorziening van het Eiland Walcheren. Deel I en II..
64842: VERSLUYS, DR. J., - Duinvorming aan het Marsdiep.
106982: VERSLUYS, JAN, - Het West-Brabantse Geslacht Versluys. 5 Eeuwen.
69146: VERSPAANDONK, J.A.J.M., - Bolsward. De Martinikerk.
383042: VERSPAANDONK, J.A.J.M., - Het Hemels Prentenboek. Devotie- en Bidprentjes vanaf de 17e eeuw tot het Begin van de 20e eeuw..
32027: VERSTAPPEN, JACK, - De Vlaamse Ziel van Brussel.
64801: VERSTEEG, JACOB , GEBOREN TE WORMERVEER, - Opmerkingen over het Beheer van Gemeentelijk Grondbezit.
38554: VERSTEEGDE, ANTOON UIT UDEN, - Ephemera. Transient Structures of Bamboo.
20627: VERSTEGEN, TON (RED.), - Verkenningen in de Ruimte. Vijf Beschouwingen over Stad Beeld Eindhoven.
10782: VERSTER, MR. TH., - Het Geslacht Verster.
65287: VERSTER, W.B.K., - Wetsontwerp Reorganisatie Spoorwegbedrijf. Opmerkingen over de Memorie van Toelichting.
30461: VERSTEYLEN, KAREL EN LODEWIJK VONCK, - De Straten van Berchem.
10339: VERSTIJNEN, DRS. A., - Werkende Jeugd en Bedrijfsleven in hun Verhouding tot het Vormingswerk.
75397: VERSTRAETE, KATRIEN, - Het Erf van mijn Moeder. Drie Generaties Vrouwen in Land- en Tuinbouw.
12561: VERSTRAETEN, JOS., - Storm over Den Bosch.
19253: VERSTRATEN, WIM, - Een Eeuw R.K. Boerenbond Schijndel 1896 - 1997..
31611: VERSTREKEN, FRANS, - Lier. Gids voor de Toerist.
74550: VERVAECK, SOLANGE, - Inventaris van het Archief Jules Malou 1801 - 1886..
74551: VERVAECK, SOLANGE, - Inventaire des Archives du Ministère de la Justice, Administration de la Sûrete Publique, (Police des Etrangers), Dossiers Generaux (Regime francais - 1914)..
71176: VERVAECK, S., - Inventaris van het Archief van de Commanditaire Vennootschap Walter Barth en Co..
71138: VERVAECK, SOLANGE, - Inventaris van het Archief Jules Malou 1810-1886..
27055: VERVOORT, C. PR., - Kardinaal Mercier, zijn Leven, zijn Werk Deel I, II..
1910: VERWERS, W.J.H., - Archeologische Kroniek van Noord-Brabant. Deel 1983-1984 & Deel 1985-1987..
1912: VERWERS, W.J.H., - Archeologische Kroniek van Noord-Brabant 1974-1976..
1907: VERWERS, W.J.H., - Archeologische Kroniek van Noord-Brabant.
1908: VERWERS, W.J.H., - Archeologische Kroniek van Noord-Brabant 1979-1980..
22535: VERWERS, GERRIT JAN, - Das Kamps Veld in Haps in Neolithikum, Bronzezeit und Eisenzeit.
1909: VERWERS, W.J.H., - Archeologische Kroniek van Noord-Brabant 1977-1978..
1905: VERWERS, W.J.H., - Archeologische Kroniek van Noord-Brabant 1981-1982..
1906: VERWERS, W.J.H., - Archeologische Kroniek van Noord-Brabant 1985-1987..
10295: VERWERS, DR. G.J. (RED.), - Noord-Brabant in Pre- en Protohistorie.
1915: VERWERS, W.J.H. EN P. KLEIJ, - Archeologische Kroniek van Noord-Brabant 1994-1996..
20541: VERWEY-JONKER, H., - Lage Inkomens. Een Statistisch Onderzoek naar de Verdeling der Inkomens beneden de Belastinggrens in de Gemeente Eindhoven.
39003: VERWIEL, H.J., - Musea in Brabant. Gids van van Musea en Oudheidkamers in Noord-Brabant.
39015: VERWIEL, HARRY, - Museumboek voor Noord-Brabant.
69618: VERWIJS, DR. EELCO, - Die Rose van Heinric van Aken, met de Fragmenten der Tweede Vertaling van wege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden.
29661: VERWOERD, HENRICA E., - Anne Hallema Bibliografie.
66292: VERWOERT, H. EN MR. NAIRAC, - De Burgerlijke Stand naar volgorde van het Burgerlijk Wetboek.
72215: VERWOERT, H.J. VAN EGGELEN, - Verwoert's Wet op de Nationale Militie met de Besluiten en Reglementen ter uitvoering.
272751: VERWULGEN, F., - Omtrent de Trappisten. 200 Jaar Abdij te Westmalle.
13725: VERZANDVOORT, ERIC, - Den Dungen We keren onze kant aon.
13726: VERZANDVOORT, ERWIN, - Bekijk 't Maar. Fotoboek Den Dungen.
13739: VERZANDVOORT, ERWIN ; RIEN VAN NULAND EN LEO VAN MINDERHOUT, - Den Dungen omgeploegd.
75104: VESTDIJK, SIMON, - De Hôtelier doet niet meer mee. Roman.
70778: VESTERS, J. E.A., - De Katholieke Illustratie. Zondags-Lectuur voor het Katholieke Nederlandsche Volk. 36de Jaargang..
70777: VESTERS, J. E.A., - De Katholieke Illustratie. Zondags-Lectuur voor het Katholieke Nederlandsche Volk. 34de Jaargang..
70790: VESTERS, J. E.A., - De Katholieke Illustratie. Zondags-Lectuur voor het Katholieke Nederlandsche Volk. 38de Jaargang..
24416: VET, J. C. DE E.A., - Gilze van Vossenberg tot Valkenberg.
24413: VET, D.M.W. DE, - Harmonie Vlijt en Volharding 100 Jaar een Klasse apart 1891-1991..
35116: VEUGEN, TON, - Veel nu noteren.
35113: VEUGEN, TON, - Tegengedichten.
40941: VEUILLOT, LOUIS, - Le Pape et la Diplomatie.
272621: VEULEMANS, JAN, - Postel, een Abdij.
75205: VEY MESTDAGH, MR. J.H. DE, - Archief der Familie de Vidal de Saint Germain.
73984: VEY MESTDAGH, MR. J.H. DE, - Archief der Familie de Vidal de Saint Germain.
43851: VIALLET, FRANÇOIS A., - Terug met lege Handen. Ervaringen in een Zen-Klooster.
242001: VIDELER, SILVIA & KEES WITTENBOLS, - Nostalgisch Breda. De Oranjestraat en Omstreken in een honderdtal Buurtverhalen.
35101: VIERLAND, AART VAN, - Bij Tussenpozen. Gedichten.
106881: VILLERS, M. LÉOPOLD DE & L'ABBÉ C. STROOBANT, - Notice sur l'Église de Saint-Ursmer a Bince & Notice historique sur le Chapitre Colégial de Sainte-Dymphe, a Gheel.
76111: VINCE, JOHN, - Old British Livestock.
43992: PAULO VAN H. VINCENTIUS, - De Goede Zaaijer.
69459: VINCKENROYE, DR. F. VAN, - J.B. Houwaert De Vier Wterste, Tekstuitgave met Inleiding, verklarende Aantekeningen en Glossarium. Deel I, II, III..
19870: VINK, PETER, - Het Boek van Asten.
18209: VINK, PETER, - Het Boek van Deurne.
356849: VINK, PETER, - Zwerftochten door de Peel deel 1..
35685: VINK, PETER, - Zwerftochten door de Peel deel 2..
45029: VINK, WILLEM DE, - Jezus Messias. Het meest vertelde Verhaal aller Tijden.
19951: VINK, PETER, - Ik was in Lieshout. Lieshout Suite 1981..
12618: VIS, JOUKE, - Voor een talrijk Publiek. Honderd Jaar Koninklijk 's-Hertogenbosch Mannenkoor 1903-2003..
29647: J.A.J. MAESSEN EN J. VIS, - Brabantse Bibliografie 1970-1974..
38569: VISCH, HENK, - Henk Visch Tentoonstelling Stedelijk Van Abbemuseum.
32086: VISSCHER, CH. DE, - Le Lock-Out de la Carrosserie Bruxelloise et le Principe de la Liberté syndicale.
11091: VISSCHER, DR. H.A., - De natuurrijke Streek van de Oisterwijkse Vennen. Een groene Gordel in het Hart van Brabant.
256767: VISSENBERG-NIEUWLAAT, M., - Oorlogsdreiging en Mobilisatie.
295017: VISSER, W., - Inventaris van het Archief van het Waterschap De Binnenpolder van 's-Grevelduin-Capelle na 1939 genaamd de Binnenpolder van Capelle 1877-1953..
13542: VISSER, R.W.A.M. DE, - Beelden van Bisschop Bekkers.
17528: VISSER, DS. P., - In 't Verleden ligt het Heden 1907-1957..
16546: VISSER, J.J.E.M. DE, - Boxtel Binnenste Buiten aan de Hand van het genealogisch Onderzoek naar de Boxtelse Familie de Visser.
366201: VISSER, DRS. H.A., - Molens in Noord-Brabant in oude Ansichten.
36620: VISSER, DRS. H.A., - Molens in Noord-Brabant in oude Ansichten.
37745: VISSER, JOHN DE E.A., - Een halve Eeuw 'd'n Ujese Krant' 1956-2006..
65967: VISSER, DR. J. TH. DE E.A., - De Koningin-Moeder 1879-1929..
43702: VISSER, DR. A.J., - Kerkvorsten en Kerkvervolgers.
107079: VISSER, J.J.E.M. DE, - Genealogie van de Familie De Visser uit Boxtel.
75957: MINISTERIE VAN LANDBOUW EN VISSERIJ, - Ontwerp-Instructiebladen voor de Pluimveeteelt.
75956: MINISTERIE VAN LANDBOUW EN VISSERIJ, - Ontwerp-Leerstof voor MAS. Pluimveehouderij.
18241: VISSERS, ANTON E.A., - Deurnese Gedaagden. Deel I..
11766: VISSERS, MARIJN, - Brabant Meetings Kroon op zakelijke Communicatie.
107164: FAM. VISSERS, - Vissers-Reünie 24 september 2000..
26782: VISSERS, PATRICK, - Langs Vlaamse Wegen Lommel.
18821: VISSERS, DRS. R.G.E. ; A.A.J. SMEULDERS, - Industrieele Vestigingsfactoren der Gemeente Helmond. Deel I Tekst en Grafieken, II Tabellen, III Bijlagen..
28347: VISTO, H.E., - Jawel Majoor.
29688: VISVLIET, M.H. VAN, - Inventaris van het Oud-Archief der Gemeente Tilburg & Archieven van de Municipaliteit, het Bestuur der Gemeente Tilburg en Goirle (1795 - 1803) en van het Bestuur der Gemeente Tilburg (1803-1810).
296881: VISVLIET, M.H. VAN, - Inventaris van het Oud-Archief der Gemeente Tilburg & Archieven van de Municipaliteit, het Bestuur der Gemeente Tilburg en Goirle (1795 - 1803) en van het Bestuur der Gemeente Tilburg (1803-1810).
74577: VLEESCHOUWERS, C., - Inventaris van het Archief van het Bestuur van het Zeewezen 1830-1976..
29786: C. VLEESCHOUWERS, - Inventaris van het Archief van de Koninklijke Bibliotheek Albert I te Brussel.
11057: VLEMINCQ, A., - La Forêt de Soignes et le Projet de Centure de Circulations de l'Agglomération Bruxelloise.
35177: VLEMMINX, PAUL (PSEUD. VAN FERDINAND SMULDERS), - Speciosa Deserti.
38926: VLEMMINX, THIEU, - Opnieuw zongen de Druïden.
35088: VLEMMINX, PAUL (PSEUD. VAN FERDINAND SMULDERS), - Land der Zuidwandelaars.
21673: VLEMMIX, THIEU, - Verloren Dorp. Het Zeelst van Vroeger.
20570: VLERKEN, PETER VAN E.A., - Literaire Wandelroute Eindhoven.
198573: VLERKEN, PETER VAN, - Meneer Dalem over zijn Dorp [Mierlo].
198636: VLERKEN P. JZN., J.P. VAN, - Aarle-Rixtel in oude Ansichten.
70592: VLETTER, DR. A. DE, - De opvoedkundige Denkbeelden van Betje Wolff en Aagje Deken. Bijdrage tot de Kennis van de Opvoeding hier te Lande in de achttiende Eeuw.
20737: VLEUGEL, MR. NICO VAN DER, - Zestig Jaar Welschap in Vogelvlucht 1932-1992..
35943: VLEUGELHOF, LOU, - Totolos. Spel in twee Bedrijven.
38891: VLEUGELS, J., - De Rakkers der Grenzen.
31401: VLIEBERGH, E., - Het Hageland. Bijdrage tot zijn ekonomische Geschiedenis in de XIXe en in 't Begin der XXe Eeuw.
20071: VLIEBERGH, E., - De landelijke Bevolking der Kempen gedurende de 19e Eeuw.
76390: VLIEGENTHART, ADRIAAN W., - Bildersammlung der Fürsten zu Salm.
295151: VLIERDEN, KOL. C.P.J. VAN, - Gids voor Nederlandsche Bezoekers van het Rijksarchief te Brussel.
70994: VLIERDEN, M. VAN, - Willibrord en het Begin van Nederland.
107102: VLIERDEN, C.P.J. VAN, - Aanvullingen op: Het Brabantsche en Geldersche Geslacht Van Vlierden.
23107: VLIERT, L.J.L. VAN DE, - Hoe Gemert groeit en bouwt aan zijn Toekomst.
18204: VLIES, MERIJN VAN DER, - Honderd Jaar Boerenbond Deurne 1896-1996..
22824: VLIET, MENNO EN ARIE VAN, - Bokkensprongen in Boxmeer.
108091: VLIET, ADRI P. VAN (EINDRED.), - Brabanders gezocht. Gids voor Stamboomonderzoek in Noord Brabant.
295149: VLIET, A.P. VAN E.A., - Bronnen en Geschiedschrijving van de Tweede Wereldoorlog.
169016: VLIET, TOM VAN DER, - De Terp 50 Jaar een Kunstentuin.
71866: VLIET, M. VAN, - Het Hoogheemraadsschap van de Lekdijk bovendams. Een Onderzoek naar de Beginselen van het Dijkrecht in het Hoogheemraadschap, voornamelijk in de Periode 1537-1795..
121988: VLIET, ADRI P. VAN, - De Citadel. Cultureel Bolwerk.
377051: VLIJMEN, LEO VAN, - Met Ljoedmilla tussen de Russen.
35206: VLIJMEN, CÉCILE VAN, - Ik laat me niet kisten.
198578: VLIJMINCX, THEO, - De Parel met het Gouden Hart. Heeze 'de Parel van Brabant' en de Vluchtelingen in 44/45..
66012: VLUGT, MR. W. VAN DER, - Algemeene Inleiding tot de Rechtsgeleerdheid.
66394: VNG, - Openbare Reiniging. Bestuurlijke en Financiële Aspecten van het Vraagstuk der Openbare Reinheid.
26427: VNG, - Het Land van Heusden en Altena in Perspectief.
9761: DE VOCHT, - Verslag nopens den Staat der Provincie Noord-Braband en de Zaken van Algemeen Belang voorgekomen bij den Staatsraad Gouverneur en de Gedeputeerde Staten der Provincie sedert Julij 1844 tot Julij 1845..
24477: VOERMANS, M.A.M. E.A., - Prinsenbeek een Dorp van Goud. Van Kerkdorp tot Forensengemeente 1942-1992..
29116: VOERMANS, M.A.M., - Inventaris van het Archief van de Schepenbank (1476) 1576 -1810 (1811) en het Gemeentebestuur van Standdaarbuiten 1811-1932..
29131: VOERMANS, M.A.M., - Inventaris van het Archief van het Gereformeerd Armkinderhuis te Breda.
377012: VOET, DR. L., - Museum Plantin-Moretus.
21061: VOGELS, PETER EN HENK SCHEEPENS, - Wonen en werken in Oirschot toen en nu.
43925: VOGES, D., - Glaube und Leben. Eine Amsterdamer Festschrift zum 400-jährigen Jubiläum Festschrift vom Katechismus Dr. Martin Luthers 1529-1929..
75847: VOGT, GUUSANKE, - Het Koeienboekje.
32120: VOKAER, MARC, - La Grand-Place de Bruxelles.
32430: VOKAER, J.P., - Par les Rues de Forest. Etude sur la Toponymie locale.
69598: VOLBORTH, CARL-ALEXANDER VON, - Heraldiek.
205909: VOLKER, M.W. E.A., - Klima N.V. Eindhoven, Niederlande. Fabrik für Wärme, Kühl- und lufttechnische Geräte.
71593: VÖLLMAR, MR. DR. H.F.A., - Inleiding tot de Studie van het Nederlands Burgerlijk Recht.
67009: VÖLLMAR, MR. DR. H.F.A., - Léon's Rechtspraak. Deel II, Afl. 4 Wetboek van Koophandel. Derde Stuk. Eerste Boek (Titel VI-X).
67019: VÖLLMAR, MR. DR. H.F.A., - Léon's Rechtspraak. Deel II, Afl. 4 Wetboek van Koophandel. Tweede Stuk. Eerste Boek (Titel IV-V).
76362: VÖLLMAR, MR. DR. H.F.A., - De Faillissementswet Rechtspraak en Literatuur (1929-1939).
66163: VÖLLMAR, MR. DR. H.F.A., - Léon's Rechtspraak. Deel II, Afl. 4 Wetboek van Koophandel. Tweede Boek. Titel I-VB.
66162: VÖLLMAR, MR. DR. H.F.A., - Léon's Rechtspraak. Deel II, Afl. 4 Wetboek van Koophandel. Supplement. Register.
69777: VOLMULLER, H.W.J., - Het oudste Beroep. Geschiedenis van de Prostitutie in Nederland.
69000: VONCKEN, HUBERT, - Gulden Boek van Onze Lieve Vrouw van Lourdes.
73615: VONCKEN, G.M.J.P EN M.W. SUIJKERBUIJK, - Genealogische Bronnen uit Belgisch Limburg. Namenregister van Testamenten Huwelijkscontracten en andere Akten.
12560: VONDEL, JOOST VAN DEN, - Den Bosch Bedwongen.
71095: VONDEL, JOOST VAN DEN, - Maeghdepalm ter Kloosterstaetsie van Zuster Anna Bruining bevestigt in de'Orde van de d'Arme Klaerissen te Bethlehem.
69529: VONDEL, JOOST VAN DEN, - Maeghdepalm ter Kloosterstaetsie van Zuster Anna Bruining bevestigt in de'Orde van de d'Arme Klaerissen te Bethlehem.
73790: VONIER O.S.B., ABT ANSCAR, - De Engelen.
4008: VONK, SANNE E.A., - Helmonds Heem. jrg. 16..
4007: VONK, SANNE E.A., - Helmonds Heem. jrg. 15.
74567: VONK, SANNE EN DRS. B. WOELDERINK, - Inventaris van de Archieven van de Deventer gemeentelijke Instellingen van Hoger-, Voorbereidend Hoger- en Middelbaar Onderwijs en van hun Bestuursorganen 1619-1971..
65156: VONK DE BOTH, MR. DR. F. E.A., - Periodieke Verzameling van Beslissingen op de Nederlandsche Staatswetten. Deel I, II, III..
12044: VOORNE, ROBBERT VAN (DAGBOEK) EN COMTE HENRY DE NASSAU (DESCRIPTION); SIDRONIO HOSSCHIO, - Dagboek der Belegering van 's Hertogenbosch gehouden sedert den 28 April tot den 10 September 1629 & Description du Siége de la Ville de Bois-le-Duc & Obsidionis Silvaducensis.
69620: VOORST TOT VOORST, ARTHUR EDUARD JOSEPH VAN ; GEBOREN TE ELST, - Aardhaling.
76369: VOORST, ROANNE VAN, - Allemaal anders. Jongeren in Nederland.
11435: VOORT, FR. DEODAAT VAN DE, EN J. M. VAN DER AA, - Noord-Brabant.
36730: VOORT, JAN VAN DE, - Kasteel de Strijdhoef. Leengoed en Kasteel 'de Strijdhoef' te Udenhout 1380-1982..
20320: VOORT, DRÉ VAN DE, - Veertien – Achttien. De Geschiedenis van Reusel tijdens de Eerste Wereldoorlog.
66455: VOORTHUYSEN, DR. E. VAN, - Werkverschaffing. Eene Voorlezing.
75004: VOORVELT O.F.M., C.P., - Inventaris van de Verzameling Kerkelijke Historie 1706-1739..
40412: VOORVELT OFM, GEBHARD, - De Fioretti van Sint Franciscus, Het Leven van Broeder Juniperus, Het Leven van de zaligen Egidius.
12308: RAPPORT BIJZONDERE DOOR B. & W. INGESTELDE COMMISSIE. N. SCHUURMANS VOORZ., - De sociale Aspecten van de Sanering van de Binnenstad van 's-Hertogenbosch. Deel I en II..
71328: VOORZANGER, J.L. EN J.E. POLAK JZ., - Het Joodsch in Nederland. Aan het Hebreeuwsch en andere Talen ontleende Woorden en Zegswijzen.
29614: VOORZEE, M.J., - Inventaris van de Bestuursarchieven van het Dorp Reek, 1671-1942..
29761: VOORZEE, M.J., - Inventaris van de Bestuursarchieven van het Dorp Reek,.
29717: VOORZEE, M.J., - Stukkenlijst van vernietigde Archiefbescheiden, welke behoord hebben tot het Archief van de voormalige Gemeente Reek in Noord-Brabant. Tijdvak 1896-1942..
29564: VOORZEE, M.J. E.A., - Archief Provinciale Waterstaat. Inventaris 1876-1949..
296161: VOORZEE, M.J., - Inventaris van de Bestuursarchieven van het Dorp Reek, 1671-1922..
29616: VOORZEE, M.J., - Inventaris van de Bestuursarchieven van het Dorp Reek, 1671-1922..
295164: VOORZEE, M.J., - Stukkenlijsten van vernietigbare Archiefbescheiden, afkomstig uit het Archief van de Provinciale Waterstaat in Noord-Brabant, Tijdvak 1876-1949..
67208: VOOUS, K.H., - In de Ban van Vogels. Ornithologisch Biografisch Woordenboek van Nederland.
39137: VOOYS, PROF. DR. C.G.N. DE, - Wisselwerking en Samenwerking van Noord en Zuid-Nederland op Taal- en Letterkundig Gebied.
43729: ZUSTERS DER CHRISTELIJKE SCHOLEN VAN DEN H. JOZEF CALASANZ TE VORSELAAR, - Uitgewerkte Lessen in opvoedend Catechismusonderricht voor den 4n Graad Dl. I, II..
43730: ZUSTERS DER CHRISTELIJKE SCHOLEN VAN DEN H. JOZEF CALASANZ TE VORSELAAR, - Uitgewerkte Lessen in opvoedend Catechismusonderricht voor den 2en en 3en Graad Dl. I, II..
39085: VORST, MICHEL VAN DER, - Piet Snoeren.
66734: VORSTENBOSCH-GRIBLING, A.M.G., - Dr. J.P. Gribling. 1915 - 26 juni - 1975 Bibliografie.
69222: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A., - Hugo de Groot en zijn Geslacht.
67582: VORSTERMAN VAN OYEN, G.A., - Rechtsbronnen van de Stad Aardenburg.
76332: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A., - Joost van den Vondel en zijn Geslacht.
76695: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. E.A., - Algemeen Nederlandsch familieblad. 2e & 3e Jaargang. Tijdschrift voor Geschiedenis, Geslacht-, Wapen-, Zegelkunde, enz..
20281: VORSTERS, JAN E.A., - 60 Jaar Reusel-Sport 1938-1998..
33974: VORSTERS, FRANS E.A., - Van Huurhouderij tot Internationaal Vervoer. Genealogie van De Raus.
33977: VORSTERS, FRANS, - ’t Poeier. Societe Anonyme d’Arendoncq.
393148: VOS, DRS. P.H. E.A., - Woordenboek van de Brabantse Dialecten. Deel II, Aflevering 1..
74801: VOS DZN., JAC., - Inventarissen van de Archivalia van de Rijkswaterstaat,..., betreffende de Grenscorrecties met Duitsland 1947 - 1963..
29610: VOS, AART (RED.), - Bestuurders in het Archief. Symposium t.g.v. het 150-jarig bestaan van het Stadsarchief 's-Hertogenbosch.
3511: VOS, J. E.A., - Historische Reeks van Heusden en Altena. Deel 11. [o.a. Verkenningen rond het oude Aalburg; Nog eens: Dussen en Heeraartswaarde; Land van Altena na de inundatie van 1589; Woudrichem als vesting; Herberg 'De Swaan' te Werkendam; Het stadsbestuur van Heusden tijdens het Ancien Regime; Een vergeefs beroep op ds. Van Lodenstein; Ds. Arnoldsu van gennep en het gezelschapsleven rond het midden van de 18de eeuw; Aardappeljeneverbranderijen te Rijswijk (1839-1853) en Oudheusden (1843-1845) geschetst; Het korte verblijf van de dichter Christiaan (Carel) Godfried Withuys (1794-1865) in Heusden; Isaäc van Dijk, predikant-hoogleraar, zoeker naar wijsheid.].
35120: VOS, CAROLE, - Heksenjong.
169011: VOS, T.M. EN W.C. GEENEN, - Hervormde Gemeente Sprang.
393149: VOS, DRS. P.H. E.A., - Woordenboek van de Brabantse Dialecten. Deel II, Aflevering 2..
35689: VOS, CAROLE EN ANTON VAN OIRSCHOT (RED.), - Allemaal Kinderen.
15029: VOS, J. ; E.P. TIMMERMANS E.A., - Heemkundekring Maasland Uitgave 1975..
37405: VOS, CAROLE & ANTON VAN OIRSCHOT, - Dag Jeroen.
33920: VOS, PAUL & JOHN WYNEN, - Panorama van Mol.
33953: VOS, PAUL, - De Volkstelling van 31 december 1820 in het Arrondissement Turnhout.
198594: VOS, CAROLE, - Een Gouden Cultuurfestival. 50 Jaar Brabantse Dag 1958-2007. Heeze Parel van Brabant.
66013: VOS VAN STEENWIJK, MR. DR. R.H. BARON DE, - De Rechtskennis van den Ingenieur. Vijfde Deel: Waterstaat.
23105: VOS, WIM, - Verhaole van Gímmerse Vertéllers.
74795: VOS DZN., JAC., - Inventaris van het Archief van de Inspecteur in Buitengewone Raad voor de Scheepvaart te Londen 1940 - 1946..
74794: VOS DZN., JAC., - Inventaris van het Archief van de Inspecteur in Buitengewone Dienst voor de Scheepvaart te Londen 1940 - 1946..
108376: VOS DE WAEL, MR. A.F., - Nota door den Heer mr. Vos de Wael, Afgevaardigde van Noordbrabant ter Eerste Kamer zijnen Medeleden aangeboden.
76313: VOS, DRS. H.B. (RED.), - Rijtuigen op Stal in het Nationaal Rijtuigenmuseum.
24213: VOSTERS, DR. S.A., - Het Beleg van Breda in het Wereldnieuws.
241993: VOSTERS, DR. S.A., - Het Beleg en de Overgave van Breda. Deel I, II, III..
78008: VOSTERS, DR. SIMON A., - De Nederlanden in de Spaanse Literatuur (van 1200 tot 1700).
76072: VOYSEY, A. E.A., - Rabbit-Keeping.
32903: VRANCKEN, JEF, - Pajottenland, een Land om Lief te hebben.
35019: VRANDE, WILLEM VAN DE, - Zonder Paraplu.
35150: VRANDE, WILLEM VAN DE, - De Hof van Heden.
77965: VREDEMAN, JAQUES, - Musica miscella (Frjentsjer, 1602) en oare Wurken / and other Works.
74719: VREDENBERG, J., - Het Archief van het Burgerweeshuis te Arnhem 1583-1914..
65912: VREEDE, MR. G.W., - De Russische Schuld. Bedenkingen tegen de Conventie van 30/18 Augustus.
65909: VREEDE, MR. G.W., - Hoe de Gevaren in en buiten Europa, van Nederland af te wenden?.
65910: VREEDE, MR. G.W., - Onze Volksgeest, vóór en na de Grondwetherziening van 1848. Tekenen des Tijds. Eischen van het Ogenblik.
69795: VREEDE, MR. G.W., - Anti-Napoleontische Vertoogen (Utrechtsche Courant 7 December 1851- 23 December 1858).
72167: VREEDE, MR. G.W., - Nederland en Cromwell.
65998: VREEDE, MR. G.W., - Republiek of Constitutionele Monarchie?.
66026: VREEDE, MR. G.W., - Nederland en Cromwell.
65904: VREEDE, MR. G.W., - Voorouderlijke Wijsheid in Hagchelijke Tijden. Het Ministerie der Raadpensionarissen Simon van Slingelandt, Pieter Steyn en Laurens Pieter van de Spiegel herdacht.
64787: VREEDE, ALBERT CORNELIS , GEBOREN TE LEIDEN, - Ziektenwetgeving staatsrechtelijk beschouwd.
65907: VREEDE, MR. G.W., - La Reconstruction de l'Empire d'Allemagne er la Liberté de l'Europe.
65905: VREEDE, MR. G.W., - Anti-Napoleontische Vertoogen (Utrechtsche Courant 7 December 1851- 23 December 1858).
66019: VREEDE, MR. G.W., - De Rigting van het Ministerie. Een Woord tot de Kiezers.
66008: VREEDE, MR. G.W., - la Renaissance de l'Empire Français, la Liberé de l'Europe.
66007: VREEDE, MR. G.W., - Neêrlands vroegere Alliantiën.
280: VREEDE, MR. G.W., - Een Blik op Noordbrabants materiëlen Vooruitgang en politische Ontwikkeling sedert 1813. Een Rede.
65995: VREEDE, MR. G.W., - Onze Diplomatie, na de Erkenning der Onafhankelijk van België.
77789: VREESE, DR. JAC. DE, - De Verloving van Maria. Een Boekje voor Verloofden.
241995: VREEZE, NOUD DE E.A., - De Hoge Vucht, Woningen van de lopende Band 1969-2001..
32067: VREUGHT, J. DE, - L'Enseignement secondaire à Bruxelles sous le Régime Français: l'École centrale - le Lycée.
32070: VREUGHT, J. DE, - L'Enseignement secondaire à Bruxelles sous le Régime Français: l'École centrale - le Lycée.
71757: VRIEND, J.J., - De Schoonheid van ons Land. Architectuur. Architectuur van deze Eeuw.
67084: VRIEND, J.J., - De Bouwkunst van ons Land. Deel 1. De Steden.
67085: VRIEND, J.J., - De Bouwkunst van ons Land. Deel 2. Het Platteland.
37326: DOOR ZIJN VRIEND [J.H. WIJSBEK], - Over Jan Kruysen.
121836: KRING VRIENDEN VAN 'S HERTOGENBOSCH, - Bossche Bouwstenen I t/m VIII.
37400: VRIENDS, PIETER, - Zo zie ik De Peel.
374001: VRIENDS, PIETER, - Zo zie ik De Peel.
75944: VRIENDS, DR. THIJS / R. DOUMA, - Prisma Kippenboek.
32003: VRIENDT, S. DE, - Reyse van Bruussele vut Brabant te Contantinopels in Thracyen en Reyse van Weenen in Hoosteryc te Constantinopels in Thracyen.
320031: VRIENDT, S. DE, - Reyse van Bruussele vut Brabant te Contantinopels in Thracyen en Reyse van Weenen in Hoosteryc te Constantinopels in Thracyen.
29348: VRIENS, J., - Inventaris van het Archief van de Stichting Oud-Gijzelaars en van Documenten van Oud-Gijzelaars Haaren en Beekvliet.
29306: VRIENS, J., - Inventaris van het Archief van de Tienden van Moergestel 1618-1858, waarin opgenomen een Fragment van het Familiearchief de la Torre 1608-1684..
29117: VRIENS, J., - De Archieven der opgeheven Waterschappen in de Gemeente Etten-Leur, thans behorend tot het Waterschap De Laakse Vaart (1550)-1963..
291171: VRIENS, J., - De Archieven der opgeheven Waterschappen in de Gemeente Etten-Leur, thans behorend tot het Waterschap De Laakse Vaart (1550)-1963..
29300: VRIENS, J., - Inventarislijst van de Handschriften en Documentatiemateriaal van het Rijksarchief in Noord-Brabant.
25836: VRIENS, J.P.C., - Dussen in oude Ansichten.
29327: VRIENS, J., - Inventaris van de Collectie Baars-Kleijn.
29318: VRIENS, J., - Inventaris van de Archieven van: Zwart Front 1934-1940; Nationaal Front 1940-1941; Arnold Meijer 1905-1965; Alfred Haighton 1896-1942 I, II, III..
295236: VRIENS, JAN, - Inventarisatie Militair Gezag.
29303: VRIENS, J., - Inventaris van het Archief van de Classis 's Hertogenbosch 1571-1950..
293481: VRIENS, J., - Inventaris van het Archief van de Stichting Oud-Gijzelaars en van Documenten van Oud-Gijzelaars Haaren en Beekvliet.
38883: VRIENS, JACQUES, - Weg uit de Peel.
29337: VRIENS, J., - Inventaris van het Archief van Prof. Dr. Jan Eduard de Quay (1901-1985) en van het Archief van de Familie de Quay (1656-1985).
29776: VRIENS, J., - Inventarislijst van de Handschriften en Documentatiemateriaal van het Rijksarchief in Noord-Brabant.
71077: BARON DE VRIÈRE, - Discours prononcés par Monsieur le Baron de Vrière, Président de l'Académie Royale de Beaux-Arts de Bruges, a l 'Occasion de son Installation et de la Distrubution des Médailles des Années Scolaires 1852 - 1853..
72256: VRIES, U. DE, - De Adminsitratie van een Gasbedrijf.
76487: VRIES, B.M.A. DE & P.M.M. KLEP E.A., - Broncommentaren VI - IX.. VI: De Lijsten van Kiezers ter Benoeming van Afgevaardigden voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de Provinciale Staten en de Gemeenteraad, 1851-1886.; VII: De Staat van Fabrieken en Trafieken van 1 augustus 1816; VIII: De Staat van Fabrieken en Trafieken van 31 december 1819; IX: De Hinderwetbescheiden 1811-1952.  .
26659: VRIES, PROF. DR. JOH. DE, - Nieuw Nijmegen 1870-1970..
24700: VRIES, RAYMOND DE, - Gewitnie waggeschiet. Bergse Dweilavonden 1996-2001..
72219: VRIES, JOHAN HERMAN DE ; GEBOREN TE LEIDEN, - Gemeentegrenzen.
76183: VRIES, A., - Iets over Omzetbelasting.
9605: VRIES, A. DE NIJKERK, - Groot-Nederlands Boerenboek.
74033: VRIES, MR. C.W. DE, - Het Wetsontwerp 1924 op de Forensenbelasting.
73897: VRIES, LEONARD DE E.A., - De Wervelwind, De Vliegende Hollanders en andere uit de Lucht verspreide Vlugschriften. Een fascinerende Selectie uit de Oorlogsjaren 1940-1945..
64779: VRIES, JOHAN HERMAN DE , GEBOREN TE LEIDEN, - Gemeentegrenzen.
11952: VRIES, BOUDEWIJN DE E.A., - Prima Wegwijzer Noord-Brabant.
73553: VRIES, B.M.A. DE ; P.M.M. KLEP E.A., - Broncommentaren VI - IX.. VI: De Lijsten van Kiezers ter Benoeming van Afgevaardigden voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de Provinciale Staten en de Gemeenteraad, 1851-1886.; VII: De Staat van Fabrieken en Trafieken van 1 augustus 1816; VIII: De Staat van Fabrieken en Trafieken van 31 december 1819; IX: De Hinderwetbescheiden 1811-1952..
272766: VRIES, RIKIE DE, - Het Klooster te Lithoijen.
40274: VRIES S.J., DR. PENNING DE, - De Ware Geest. Mechtildis van het Heilig Sacrament.
70555: VRIES, PROF. DR. JOH. DE, - De Coöperatieve Raiffeisen- en Boerenleenbanken in Nederland 1948-1973..
64789: VRIES, EGBERT DE , GEBOREN TE HAARLEM, - Het Toezicht van Hooger Gezag op de Waterschappen volgens hunne Reglementen.
71492: VRIES, JAN DE, - Het Verhaal van Groningen.
69114: VRIES, LEONARD DE, - Uit het Leven gegerepen. Een aangrijpend Tijdsbeeld van de Jaren 1906-1920 ontleend aan Nederlands populairste Weekblad Het Leven.
2961: VRIES FEYENS, MR. G.L. DE E.A., - Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, over het Jaar 1930-1932. [Voorouders van Prins Willem Oranje als baronnen van Breda; Praehistorie van Brabant ].
76987: VRIES JR., R.W.P. DE, - Jan Poortenaar en zijn Werk.
27590: VRIES SJ, PIET PENNING DE, - Rood is de Kleur.
73502: VRIES, M. DE ; L.A. TE WINKEL, A. LODEWYCKX , A. KLUYVER, J.A.. KNUTTEL, C.H.A. KRUYSKAMP, W. MÜLLER E.A. , - Woordenboek der Nederlandsche Taal. Deel IV. G - Gisteren.
72299: VRIES, LEONARD DE, - Volk en Vaderland Fotonieuws Storm SS De Zwarte Soldaat Het Werkende Volk. Een Fascinerende Selectie uit de Jaargangen 1933-1945..
170864: VRIES, JOHAN DE, - Katholieke Hogeschool Tilburg Deel II 1955-1977. Onderweg van Hogeschool naar Universiteit.
121906: VRIES, DR. W. DE ; DR. J.M.A. BOOTS, - Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 1838-1988..
283151: VRIES, NIK DE, - Mirakelse en merkwaardige Vertelsels rondom de Sint Jan.
75061: VRIES, U. DE EN W. BARNARD, - De Administratie van een Woningbedrijf.
74240: VRIES, R. DE, - Inventaris van het Archief Nederburgh.
70222: VRIES, JAN DE, - De Wikingen in de Lage Landen bij de Zee.
73512: VRIES, M. DE ; L.A. TE WINKEL, DR. D. GEERAERTS, DRS H.A.C. LAMBERMONT: J.A.. KNUTTEL, C.H.A. KRUYSKAMP E.A., - Woordenboek der Nederlandsche Taal. Deel I t/m XXIII (Vroegtijdig-Vrouw).
73500: VRIES, M. DE ; L.A. TE WINKEL, A. LODEWYCKX , A. KLUYVER, J.A.. KNUTTEL, C.H.A. KRUYSKAMP, W. MÜLLER E.A. , - Woordenboek der Nederlandsche Taal. Deel II.1 & II. 2 Akant - Blutten.
73499: VRIES, M. DE ; L.A. TE WINKEL, A. LODEWYCKX , A. KLUYVER, J.A.. KNUTTEL, C.H.A. KRUYSKAMP, W. MÜLLER E.A. , - Woordenboek der Nederlandsche Taal. Deel I A - Ajuin.
15709: VRIES, RIKIE DE E.A., - Maaskanttekeningen in Woord en Beeld 1900-2000..
10340: VRIES, MR. DR. W. DE, - 150 jaar Welstand.
73501: VRIES, M. DE ; L.A. TE WINKEL, A. LODEWYCKX , A. KLUYVER, J.A.. KNUTTEL, C.H.A. KRUYSKAMP, W. MÜLLER E.A. , - Woordenboek der Nederlandsche Taal. Deel III.1 & III. 2 & III.3. B0 - Fuut.
20742: VRIES, N. DE, - De N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken en Eindhoven.
40730: VRIES S.J., DR. PENNING DE, - Moeder Mechtildis van het Heilig Sacrament.
17058: VRIES, GUST DE E.A., - Wat Dies....meer zij. Fotoboek van Diessen, Haghorst en Baarschot.
71780: VRIEZE, A., - De Strijd om de Geslachtsnamen.
66414: VRIEZE, A., - De Strijd om de Geslachtsnamen.
30451: VRIJ, TH. DE, - Deurne bij Antwerpen. Geschiedkundige Flitsen.
9872: VROEMEN, L.P.J., - Operatie Market Garden II. 1e Britse Airborne Divisie en de 1e Poolse Onafhankelijke Parachutisten Brigade. Gids historische Plaatsen Tweede Wereldoorlog.
43710: VROKLAGE S.V.D., B.A.G., - Monseigneur Noyen.
74962: VROLIJK, P.F.A., - Inventaris van het Archief van het Teekengenootschap Pictura 1774-1968..
74960: VROLIJK, P.F.A., - Inventaris van het Archief van de Vereniging tot Instandhouding van een Openbare Leeszaal en Bibliotheek te Dordrecht 1898-1970..
74953: VROLIJK, P.F.A., - Inventaris van de Archieven van het Hervormd Bestedelingenhuis 1847-1968 en van het Kiescollege van het Hervormd Bestedelingenhuis 1936-1972..
67200: VROM, - Nationaal Milieubeleidsplan. Kiezen of Verliezen.
393145: VROMANS, DRS. J. E.A., - Woordenboek van de Brabantse Dialecten . Aflevering 6..
67635: VROMRAAD, - 'Meerwerk'. Advies over de Landbouw en het landelijk Gebied in ruimtelijk Perspectief.
98406: VROOM, DR. C.W., - Van onder en boven. Hiërarchie als veelzijdig Beheersingsinstrument. Rede.
78052: VROOME, HARRY DE, - Drentse Boerenerven en Tuinen.
39802: VROON, DR. A., - Carel Willem Pape 1788-1872. Een Brabants Predikant en Kerkbestuurder.
3508: VROON, DR. A. E.A., - Historische Reeks van Heusden en Altena. Deel 8. / Ingelijfd bij het Franse Keizerrijk. De Werken en Sleeuwijk in de Periode 1810-1814..
11745: VUGHT, A.F.M. VAN E.A, - Eenige Problemen betreffende de Arbeidsmarkt der Metaalindustrie.
10305: VUGT, DR. J.P.A. VAN; DRS. J.M. BACKX, DRS. J.C. KALKER, - Onderwijs.
17501: VUGT, DRS. A.F.M. VAN E.A., - 25 Jaar T.A.E.K..
377011: VUGTS, AGNES, - Geheimschrift. Over de Geschiedenis en Methoden van de Cryptologie.
169022: VUGTS, J.M., - Het Raadhuis van Waalwijk.
169006: VUGTS, J.M. E.A., - Het Raadhuis en Raadhuisplein te Waalwijk.
29714: VUREN, G. VAN, - Inventaris van het Oud-Rechterlijk Archief van de Schepenbank van 's-Grevelduin-Capelle 1524-1811..
106814: VÜRTHEIM GZN., J.J., - Herkomst en Wapen van het Bossche Geslacht Van Bruggen.
15025: VUUREN, PROF. L. VAN, - Rapport betreffende de Maasgemeenten, uitgebracht aan de Kamer van Koophandel en Fabrieken te 's-Hertogenbosch naar Aanleiding van een sociaal-economisch geographisch Onderzoek.
105415: VUUREN, L. VAN, - Rapport betreffende een algemeen Onderzoek naar de sociaal-economische Structuur van het Gebied der Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Westelijk Noordbrabant.
10980: VVV, - Reisboek voor Noord-Brabant.
10982: VVV, - Brabant in 't Bijzonder….
10942: VVV, - Reisboek voor Noord-Brabant.
21355: VVV, - Gids van Valkenswaard.
10968: VVV, - Fiets- en Toerfietsroutes in en om de Kempen.
13133: VVV, - 's-Hertogenbosch. De Meierij.
11789: WAADENOIJEN, JEANNE VAN EN DONATE VAN VLIET, - Museumproject Noord-Brabant. Eindrapport.
64344: WAAGMEESTER, KEES, - Ik en de Wereld. Het Verhaal van Bold en Janine. De Wereld en ik. Dossier Jan Juffermans.
73968: WAAGMEESTER, KEES, - Ik en de Wereld. Het Verhaal van Bold en Janine. De Wereld en ik. Dossier Jan Juffermans.
1421: WAAL, J.J.F. DE E.A., - De Vlasbloem. Helmonds Historisch Jaarboek. nr. 4..
72040: WAAL, A. VAN DER ; J.J. VERVLOET, - Boskoop. Dopen 1643-1681..
18644: WAAL, J.J.F. DE, - 'n Eeuw lang in goede Harmonie. 100 Jaar Helmonds Muziek Corps 1883-1983..
103007: WAALS, G. VAN DE, - Zet na Zet. Een Analyse van een Halve Eeuw Noord-Brabants Schaakleven.
75108: WAALS, LAURENS VAN DER ; ANDRE JOLLES, HENR. ROLAND HOLST, KAREL VAN DE WOESTIJNE, A. ROLAND HOLST E.A., - Nieuwste Nederlandsche Lyriek. Bloemlezing.
69508: WAARD, C. DE, - Regestenlijst van de Charters en bijbehoorende Stukken van de Zeeuwsche Rekenkamer 1525-1784..
35158: WAARDENBURG, WIJNAND VAN, - De Nieuwe Seizoenen. Een Tijdsbeeld.
38897: WAARDKAMP, ALEX, - Leeuwerikslied.
30401: WABBES, PH., - Een en Ander over mijn Parochie.
72075: WACHTERS, H.J.J., - Wereldspiegel der 20ste eeuw. Historisch, politiek en economisch Overzicht van het Wereldgebeuren van 1900-1950. Deel I, II, III, IV..
28116: WAEL, FR. DE, - Drie oude Aarschotsche Kerkramen. Een Herinnering aan nationale Grootheid en Roem.
106883: WAEL, M. É DE & F.V. GOETHALS, - Recherches sur les Réjouissances... & Famille De Vos; Van Cutsem.
242141: WAELRE, KAREL VAN, - In den Maalstroom van den Oorlog. De Lijdensweg van de Burgers van Breda.
11005: DE WAERDMAN, - Inventarisatienota van het Afwateringskanaal van 's-Hertogenbosch naar Drongelen.
69518: WAESBERGHE, J.VAN, - De Akense Regels voor Canonici en Canonicae uit 816..
17212: WAGEMAKERS, DR. A.J.M., - Buitenstaanders in Actie.
16916: WAGEMAKERS, P. E.A., - Waalwijk en de Wereldoorlog.
75066: WAGEMANS, MATHIEU, - Ontganiseren. Op ongebaande Paden valt veel te leren.
74216: WAGENAAR HUMMELINCK, M.G., - Ter Herinnering aan de Vereeniging van Fabrieken Melkproducten 1915 - 1918..
10040: WAGENAAR, J.F.A., - Waterstaatswetgeving bewerkt voor Noordbrabant.
100401: WAGENAAR, J.F.A., - Waterstaatswetgeving bewerkt voor Noordbrabant.
26004: WAGENAAR, A.T.H., - Kroniek van Roosendaal en Nispen 1987..
25967: WAGENAAR, A.T.H., - Kroniek van Roosendaal en Nispen 1986..
100402: WAGENAAR, J.F.A., - Waterstaatswetgeving. Handboek voor Gemeente- en Waterschapsbesturen in Noordbrabant.
65521: WAGENAAR HUMMELINCK, M.G., - Ter Herinnering aan de Vereeniging van Fabrieken Melkproducten 1915 - 1918..
39040: WAGENAAR, PROF. DR. W.A., - Waar Herinneringen worden gemaakt.
74612: WAGENAAR, W. EN H.D.G. GROENEVELD, - Toelichting op de Voorschriften voor de Begrooting en Rekening der Gemeente.
26036: WAGENAAR, ADRIËNNE E.A., - 60 x 60 Roosendaal in de jaren Zestig.
74622: WAGENAAR, W. EN MR. DR. VAN DOORNICK, - Toelichting op de Voorschriften voor de Begrooting en Rekening der Gemeente.
74060: WAGENAAR, W. & H.D.G. GROENEVELD EN N.L. REUVECAMP, - Toelichting op de Voorschriften betreffende de Inrichting der Boekhouding van de Ontvangers der Gemeenten.
66355: WAGENAAR, H.C., - Theorie ten dienste van de Ambtenaren van den Burgerlijke Stand.
355042: WAGENAARS, TON, - Wie heeft het Klassenboek? Verzamelde Columns over het Onderwijs.
355032: WAGENAARS, TON, - In zijn Oor gebeten....
170973: WAGENBERG, HARRY VAN E.A., - Almanak van het Tilburgs Studentencorps St. Olof. 1971-1972 Twintigste Jaargang.
66364: WAGENINGEN, HENRI VAN , GEBOREN TE GRONINGEN, - De regelgevende Bevoegdheid van het Militair Gezag tijdens Staat van Oorlog en Staat van Beleg in Rijk en Koloniën.
24631: WAGENINGEN, NICO VAN, - De Boerenhoek. Geschiedenis van het Protestantisme in Etten.
12624: WAGTER, H. EN T. VAN MOLL, - Geschiedenis van de Sociëteit.
12200: WAKKER, W.R.H., - De Stuerghewalt of zoogenaamde Booze Griet van 's-Hertogenbosch.
76683: WAL, DR. S.L. VAN DER, - Officiële Bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische Betrekkingen 1945-1950. Deel VIII. 21 maart - 20 mei 1947..
67472: WAL, DR. S.L. VAN DER, - Herinneringen van Jhr. Mr. B.C. de Jonge met Brieven uit zijn Nalatenschap.
38213: WAL, FONS VAN DE ; UIT OIRSCHOT, - Van al dat nadenken word ik soms zo moe. Dat ik wel eens liever niet nadenken doe.
73888: HKK WALCHEREN, - Kent u ze nog .... de Vlissingers deel 2..
70378: WALD-LASOWSKI, ROMAN ; GEBOREN TE ROUBAIX, - Crébillon Fils ou le Libertinage Galant.
34962: WALGRAFFE, PIERRE, - Le Patrimoine Rural du Brabant Wallon. Ouvrage collectif édité à l'initiative du Centre Culturel du Brabant Wallon.
69241: WALGRAVE, J.H., - Bijdrage tot de Studie van de Gegoede Burgerij te Gent in de XVIIIe Eeuw. De Vorming van een nieuwe sociaal-economische Stand ten Tijde van maria Theresia.
21483: WALINGA, JAAP, - Wevers in Woldere. 150 Jaar Linnenweverijen Van Dijk & Zn..
67310: WALKER, ALICE, - De Kleur Paars.
76090: WALKER, STELLA, - Enamoured of an Ass. A Donkey Anthology.
275014: WALLE, BR. CLEMENS VAN DER, - Uit het Leven van de Huijbergse Wilhelmieten.
27672: WALLE, C. VAN DE, - Siardus Bogaerts. De Prior en zijn Monasterium te Huijbergen 1614-1670..
272748: WALLE, BR. CLEMENS VAN DE, - Wilhelmietenmuseum Huijbergen.
275013: WALLE, BR. CLEMENS VAN DER, - Over de Professie van de Wilhelmieten.
276721: WALLE, C. VAN DE, - Siardus Bogaerts. De Prior en zijn Monasterium te Huijbergen 1614-1670..
43717: WALLENSTEIN O.F.M., DR. ANTONIUS, - Katechismus der Christlichen Vollkommenheit.
21341: WALLINGA, JAAP, - Protestant in het Roomse Land. 350 Jaar Protestantse Kerk in Waalre en Valkenswaard.
170883: WALLIS DE VRIES, DR. IR. J.G., - Tilburg geeft Vorm aan zijn Identiteit. Het Architectuurbeleid van de Gemeente Tilburg.
76195: WALLIS DE VRIES, GIJS EN RENÉE BORGONJEN, - Kattenbroek Groeistad Amersfoort en Ashok Bhalotra.
75453: WALMARS, DIRK, - De Psychologie van de Franstalige in Vlaanderen. De Achtergrond van de Taalstrijd.
11383: WALRAVENS, JAN E.A., - In Verband met Brabant Beschouwingen bij het Vijftigjarig Bestaan van het PON.
21501: WALRAVENS, H.C., - 100 jaar boeren in Best met NCB.
67681: WALSH, MICHAEL J., - Lives of the Popes. Illustrated Biographies of every Pope from St. Peter tot the Present.
77977: WALSMAN, EMIL, - Albrecht Dürer.
40368: WALZER SSPC, ZR. M. TH., - Langs nieuwe Wegen. Over Leven en Werken van de Zalige Maria Theresia Ledochowska.
75002: WANDELEN, J. VAN, - Inventarissen van de Archieven van Koncessionarissen en Kommissies van beheer van Straatwegen in de Provincie Utrecht 1626-1930..
36428: WANDER, B., - Bibliografie Historisch Boerderij-Onderzoek.
66369: WANDER, DR. HILDE, - The Importance of Emigration for the Solution Problems of Western Europe.
225371: WAP, DR. JAN-J. F., - Geschiedenis van het Land en der Heeren van Cuyk.
74743: WARLOP, DR. E., - Inventarissen van Archieven van Kerkfabrieken Deel II: Sint-Maartenskerk te Kortrijk.
74742: WARLOP, DR. E., - Inventarissen van Archieven van Kerkfabrieken Deel I..
74363: WARLOP, E. ; R. WELLENS EN J. NAZET, - Miscellanea Archivistica XXXII..
74360: WARLOP, E. ; A. UYTTEBROUCK, - Miscellanea Archivistica XXVIII..
74745: WARLOP, DR. E. & N. MADDENS, - Inventaris van de Parochieregisters.
74744: WARLOP, DR. E., - Ontledingen van de Oorkonden bewaarde in de Farde A. De Poorter (1141-1789)..
74975: WARLOP, E. E.A., - Inventarissen van Gemeentearchieven. Deel I..
65546: WARMELO, W.L. VAN, - De Vijand van den Oorlog.
69971: WARNING, M.M., - Collectie Losse Aanwinsten 1356-20e Eeuw Deel I: Inleiding en Inventaris; Deel II: Bijlagen.
75209: WASSMO, HERBJORG, - Dina - trilogie [complete set]. Het boek Dina / Het boek Benjamin / Het boek Karna .
40857: WAST, HUGO, - Don Bosco en zijn Tijd.
20280: WATERBEEMD, P.J. VAN DE, - Con Amore et Anima 1934-1994. 60 Jaar “Met Hart en Ziel” zingen in Eersel.
10862: COMMISSIE WATERBEHEERSING, - Waterbeheersing in Noord-Brabant.
108621: COMMISSIE WATERBEHEERSING, - Waterbeheersing in Noord-Brabant.
108622: COMMISSIE WATERBEHEERSING, - Waterbeheersing in Noord-Brabant.
71751: WATERBOLK, DR. E.H., - Verspreide Opstellen. Aangeboden aan de Schrijver bij zijn aftreden als Hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
77950: WATERINK, PROF. DR. J. E.A., - Cultuurgeschiedenis van het Christendom. Deel I en II..
69898: WATERSCHOOT, WERNER, - De Poeticsche Werken van Jonker Jan van der Noot. 1: Analytische Bibliografie. II: Tekstuitgave met Inleiding. III: verklarende Aantekeningen.
65919: WATERSCHOOT VAN DER GRACHT, MR. W.A.J.M. VAN, - Klimaat en Landverdroging. Natuurlijke ne menschelijke Invloeden.
71271: MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT, - De Waterhuishouding van Nederland. 1984..
108399: PROVINCIALEN WATERSTAAT, - De Zee- en Rivierwaterkeerende Dijken van Noord-Brabant, van de Belgische Grens tot Geertruidenberg. Kaart van 22 Bladen, met Register van Dijkshoogten, vaste Hoogtemerken en Peilschalen.
377025: WATTÉ, LIC. J., - Register. Brabantse Tijdschriften: a. Brabantse Folklore b. Jaarboeken van Diest Gedenkschriften van Halle.
295043: WATTIEZ, J. E.A., - Repertoire des Archives Notariales de l'Arrondissement de Nivelles XVIe - XXe Siecle.
9514: WAUTERS, ALPHONSE, - Le Duc Jean Ier et le Brabant sous le le Règne de ce Prince (1267-1294).
10884: WAUTERS, ALPHONSE, - Documents concernant le Canal de Bruxelles a Willebroeck précédés d'une Introduction contenant un Rêsumé de l'Histoire de ce Canal.
32492: WAUTERS, A. & A. HENNE, - Histoire des Environs de Bruxelles ou Description des Localités qui formaient autrefois l'Ammanie de cette Ville. Introduction & Index. & Vol. 1-10.
73513: WAUTERS, ALPHONSE & S. BORMANS & J. HALKIN, - Table chronologique des Chartes et Diplômes imprimés concernant l'Histoire de la Belgique. Tome I t/m XI..
67405: WEBER, WOLFHARD, - Erdölhandel und Erdölverarbeitung an der Unterweser.

Next 1000 books from Antiquariaat Duthmala

6/1