Antiquariaat Duthmala
Kasterensestraat 15, 5298 NV Liempde, Nederland tel.: 00 (0)411-632043            Email: duthmala@wxs.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
73538: STONE, ROBERT, - Damascuspoort.
37474: STONE, IRVING, - Het Leven van Vincent van Gogh.
11143: STOOKER, GUIDO EN ANDRÉ SMIT, - Natuur en Landschap in Goirle en de Hilver. Deel 9 Flora en Vegetatie.
24157: STOOP, TIM, - 75 Jaar Struyk. Nou en?.
65952: STOOP, JHR. MR. J.A., - De Kieswet. Wet van 7 September 1896 (Staatsblad No. 154) en de Voorschriften betreffende hare Uitvoering.
39885: STOPPELAAR, MR. J.H. DE, - Balthasar de Moucheron. Een Bladzijde uit de Nederlandsche Handelsgeschiedenis tijdens den tachtigjarigen Oorlog.
69506: STOPPELAAR, J.H. DE, - De Zelandica Gente De Huybert ejusque Meritis de re cum Publica tum Litteraria et de Partibus quas in Publicis Belgii foederati Rebus curandis egit Petrus de Huybert.
38562: STORM VAN LEEUWEN, PIEN, - Poosplaatsen.
75861: STOUT, ADAM, - The Old Gloucester. The Story of a Cattle Breed.
40809: STRAATEN, WERENFRIED VAN, - Ze noemen mij Spekpater.
10920: STRAATEN, JAN VAN DER; EN HENK MOLLER PILLOT, - Beken in Brabant.
69048: STRAATEN, EVERT VAN, - Koud tot op het Bot. De Verbeelding van de Winter in de Zestiende en Zeventiende Eeuw in de Nederlanden.
27417: STRAATEN O. PRAEM., WERENFRIED VAN, - Het Witte Leven.
11217: STRAATEN, JAN VAN DER E.A., - Leembossen in Het Groene Woud. Schatkamer van Biodiversiteit.
11208: STRAATEN, JAN VAN DER, - Natuur Dichtbij. Natura 2000 in Noord-Brabant.
22825: STRAATMAN, ZR. A. E.A., - 25 jaar Verpleeghuis Madeleine Boxmeer 1968-1993..
26937: STRACKE S.J., EE. PP. D.A. E.A., - Ruusbroec de Wonderbare. Zijn Leven, zijn Kunst, zijn Leer.
65624: STRAETEN, EDMUND VANDER, - Aldenardiana en Flandriana, Nieuwe Reeks, Tweede Deel.
65559: STRANG, HERBERT, - Engeland en de Wereld-Oorlog (zonder Omhaal verteld).
35307: STRATUM, TOON VAN, - De Peel en zijn Bewoners Deel 2: De Danszaal.
353081: STRATUM, TOON VAN, - De Peel en zijn Bewoners Deel 1: Catrien van de Bosrand-Hoeve & Deel 2: De Danszaal.
35308: STRATUM, TOON VAN, - De Peel en zijn Bewoners Deel 1. Catrien van de Bosrand-Hoeve.
35471: STRATUM, TOON VAN, - De Peel en zijn Bewoners. Deel 1. Catrien van de Bosrand-Hoeve; Deel 2: De Danszaal.
35488: STRATUM, TOON VAN, - De Peel en zijn Bewoners Deel 1: Catrien van de Bosrand-Hoeve & Deel 2: De Danszaal.
18461: STRATUM, J.C.M. VAN, - Bevolking in Beweging 1750-1920. Historische Demografie van Geldrop in economisch Perspectief.
288232: STRATUM, DR. JEAN VAN, - De Levensgang van Ton Baeten.
35772: STRAVER, GIJS, - Uit de Ooghoeken bekeken.
78460: STREEFKERK, C. EN S. FABER, - Ter Recognitie. Opstellen aangeboden aan Prof. Mr. H. van der Linden bij zijn afscheid als hoogleraar in de nederlandse rechtsgeschiedenis aan de Vrije Universiteit.
35494: STREUVELS, STIJN, - De Vlaschaard.
353002: STREUVELS, STIJN, - Werkmenschen.
35489: STREUVELS, STIJN, - De Oogst.
35458: STREUVELS, STIJN, - De Oogst.
38853: STREUVELS, STIJN, - Langs de Wegen.
355059: STREUVELS, STIJN, - Lenteleven.
38412: STREUVELS, STIJN, - Verhalen.
74206: STRIDIRON, J.G. EN L.C. VERVOOREN, - Vergelijkend Overzicht Belastingdruk 1931 1932 der Nederlandsche Gemeenten voor Inkomsten- Gemeentefonds-, Vermogens- en Personeele Belasting.
28142: STRIJARDS, GERARD, - Stripe Kerk, niet van Gisteren. Zeshonderd Jaar Kerkgeschiedenis.
278741: STRIJBOS, HERMAN, - Kempense Gotiek: Een veel gehanteerd Begrip met onduidelijke Inhoud.
28011: STRIJBOS, H. E.A., - St. Willibrorduskerk Eersel. Jubeljaar 1981..
28159: STRIJBOS, HERMAN, - Exkursie Gotische Dorpskerken in Brabant.
27874: STRIJBOS, HERMAN, - Kerken van Heren en Boeren. Bouwhistorische verkenningen naar de Middeleeuwse kerken in het Kwartier Kempenland.
198861: STRIJBOSCH, MARIUS, - De Smaak van de 19e Eeuw in Erpse Monumenten.
106841: STRIJBOSCH, DRS. J.P.M., - In de Permetatie.
36664: STROBBE, I., - Het Slot van Borgendael. Het Kasteel van Grimbergen.
36825: STROEKEN, FRANK, - Eindhoven in de Prentkunst 1232-1982..
36309: STROEVE, FLOOR E.A., - Catalogus-Programma Monumentenjaar 1975. Den Bosch op z'n Zondags. De Nederlands Hervormde Kerk.
10215: STROOBANT, LOUIS, - Urne littera du haut Empire trouvée en Campine.
10217: STROOBANT, LOUIS, - La Nécropole par incinération du Looi à Turnhout.
10218: STROOBANT, LOUIS, - Note sur la Nécropole par incinération du Wildert à Meir, Anvers.
70615: STROOBANT, PAUL E.A., - L'Académie Royale de Belgique depuis sa Fondation (1722-1922).
30804: STROOBANT, LOUIS, - Bijdrage tot de Voorgeschiedenis van Zoutleeuw. Zoutleeuw Legende en Folklore.
106876: STROOBANT, L'ABBÉ C., - Maison Van den Winckele & Maison van der Donct, Donckt ou Donck & Notice généalogique sur les Comtes de Castres.
76055: STROOM, HARRY, - Een Konijn op eigen Terrein. Een Handleiding voor het houden van Konijnen op kleine Schaal.
76067: STROOMER, HARRY, - Een Konijn op eigen Terrein.
36612: STROOP, JOHANNES PETRUS ADRIANUS ; GEBOREN TE HEERLE (WOUW), - Molenaarstermen en Molengeschiedenis. Een Onderzoek naar Herkomst, Ouderdom en Verbreiding van de Benamingen voor enkele Molenonderdelen in verband met de Geschiedenis van de Water- en de Windmolen in de Nederlanden.
39211: STROOP, DR. JAN, - Sprekend een Westbrabander.
74414: STROOTMAN, H., - Logarithmen-Tafelen tot in Vijf Decimalen.
75251: STROUCKEN,INEKE E.A., - Het Alledaagse Leven. Tradities & Trends in Nederland.
76510: STROUCKEN, INEKE & JAN BERNS, - Joepie Joepie, Berend Botje, Tante Betje en andere bekende Nederlanders.
76384: STROUKEN, INEKE, - Bruidssuikers & Wittebroodsweken. Gebruiken rond het Huwelijk.
37641: STROUKEN, DRS. INEKE E.A., - Streekgebonden Kleding. Onderzoek in Nederland en Vlaanderen.
78429: STRUBBE, EGIED I., - Het Fragment van een grafelijke Rekening uit Vlaanderen uit 1140..
78454: STRUBBE, EG. I., - De Luister van ons oude Recht. Verzamelde Rechtshistorische Studies.
78425: STRUBBE, EG. I. EN EDW. SPILLEMAECKERS, - De Antwerpse Rechtsaantekeningen van Willem de Moelnere.
74932: STRUICK, DR. J.E.A.L., - Utrecht. Gebundelde Inventarissen Deel 1: Archieven van Scherpschutterverenigingen, Weerbaarheidscorpsen, Burgerwacht en Economische Instellingen.
74933: STRUICK, DR. J.E.A.L., - Utrecht. Gebundelde Inventarissen Deel 4: Archieven van Bedrijven.
70068: STRUICK, J.E.A.L., - Gelre en Habsburg 1492 - 1528..
77087: STRUICK, JULES, - Gelre en Habsburg 1492 – 1528..
121802: STRUICK CZ., M.J., - Vermaning aan mijne Mede-Protestanten tot Eensgezindheid, naar aanleiding van 2 Korinthen 13: 11b, uitgesproken op den 31 October 1852, de Gedenkdag der Kerkhervorming, in de Nieuwe Kerk te 's-Hertogenbosch.
21546: STRUVEL, H.J. (RED.), - 80 Jaar IBC-Best. Evolutie naar Turnkey.
41868: STRUYKER BOUDIER, C.E.M., - Wijsgerig Leven in Nederland, België en Luxemburg 1880-1980. Deel I: De Jezuïeten.
397009: STUBBE CSSR, DR. A., - Albert Servaes.
397008: STUBBE CSSR, A., - Constant Permeke.
30408: STUERS, WILLY, - Les Sources de l'Économie rurale dans le Quartier d'Anvers et dans la Seigneurie de Malines jusqu'en 1500. Catalogue de Polyptyques, de Censiers et de Comptes.
17721: STUIFMEEL-GOVERDE, INE, - Twee Eeuwen Goirle dl. 8. Na gedane Arbeid.
17115: STUIJVENBERG, DR. J.H. VAN, - De Nederlandse Economische Hoogeschool 1913-1963. Van Handelshoogeschool naar Hogeschool voor Maatschappijwetenschappen.
73824: STUIJVENBERG, DR. J.H. VAN, - Honderd jaar Margarine 1869-1969..
43107: STUKART, B., - Gedenkboek 200 Jaar Kerk in Bemmel (1795-1995).
18746: STULLEP, NARUSKE [ NOL VAN ROESSEL ], - Een kwalitatief Onderzoek naor de Vurdelen van ut aachterzèn. Pruufskrift.
61: STURLER, J. DE, - Les Relations politiques de l'Angleterre et du Brabant sous Edouard I et Edouard II Plantagenet (1272-1326).
26016: STURM, BAS E.A., - De Teen van de Tullepetaon.
29210: SUIJKERBUIJK, J.A.S.M., - Inventaris van de Archieven van de Gemeente Best 1821-1946..
29211: SUIJKERBUIJK, J.A.S.M., - Inventaris van de Archieven van de Gemeente Best.
69897: SUIJLING, MR. J. PH., - Het Wereldverkeer in het Privaatrecht.
75022: SUIR, E.T., - Inventaris van de Archieven van de Waterschappen en de Polders onder Wijk bij Duurstede 1540 - 1969..
75021: SUIR, E.T., - Inventaris van het Archief van het Regulierenklooster Vredendaal buiten Utrecht 1399-1530..
23514: SURENDONK, HUUB, - Groei uit Suiker. Oorsprong en Ontwikkeling van Coöperatie Cosun U.A..
76154: SURHONE, LAMBERT M. E.A., - Cinereous Vulture.
40795: SURIN, P., - Choix de Lettres Spirituelles.
66453: SURINGAR, W.H., - Redevoering over de Gepastheid en Noodzakelijkheid van een Patronaat over de Armen en de wijze waarop hetzelve behoort te worden uitgevoerd.
67809: SÜSKIND, PATRICK, - Het Parfum. Geschiedenis van een Moordenaar.
12733: SUYSKENS, WIM, - Van Chemische Fabriek Excelsior tot Interpharm.
76087: SVENDSEN, ELISABETH D., - In Defence of Donkeys.
76092: SVENDSEN, ELISABETH D., - The professional Handbook of the Donkey.
38430: SWANENBERG, COR, - 't Brabants Ketierke.
35665: SWANENBERG, COR, - Wèsse dinne, wèsse doen. Beroepen op z'n Brabants.
39253: SWANENBERG, COR, - ... Diej he' wè... 'n Oostbrabants Woordebuukske.
39273: SWANENBERG, COR, - Wiej wè bewaort. 'n Oostbrabants Woordebuukske durspèkt me' humoristische Anekdotes ùit d'n Hoek van Rosmòlle, Ball'kum, Nuland, èn zoo.
39130: SWANENBERG, DR. JOS, - Brabants Trots op je Taal! Gruts, grootsig, Freed op oew dialect!.
35645: SWANENBERG, COR, - Heddet al geheurd van Dree de Kapper.

Next 100 books from Antiquariaat Duthmala

4/4