Antiquariaat Duthmala
Kasterensestraat 15, 5298 NV Liempde, Nederland tel.: 00 (0)411-632043            Email: duthmala@wxs.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
67165: VAESSEN, THIEU, - Colombia.
75276: VAESSEN, HENK, - Piel de Heilige. Roman.
23534: VALCKX, G.J., - Chronologie Kruiswerk Chaam 1929-2008..
76924: HELVIG OG VALDEMAR, - Sophie Hedevig Utke f. Heilmann og Hendes Efterkommere.
28327: VALDEREN, FRANS VAN, - De Kathedrale Basiliek van St. Jan te 's Hertogenbosch.
28295: VALDEREN, FRANS VAN, - Een Praatje over de St. Jan.
28284: VALDEREN, FRANS VAN, - De Kathedrale Basiliek van St. Jan te 's Hertogenbosch.
121859: VALK, J. E.A., - 125 Jaar Bestaan Stedelijk Gymnasium 's-Hertogenbosch 1848-1974..
16832: VALK, C.M.H., - Oisterwijk en zijn Vennen.
72270: VALK, MR. F.E.J. VAN DE, - Duitsch Arbeidsrecht. Zijn sociale Grondslagen.
77894: VALK, DR. H.M.H.A. VAN DER, - De Geld- en Kapitaalmarkt (Nationaal en Internationaal).
28300: VALK, BOUWMEESTER H.W., - De Cathedrale Basiliek van St. Jan te 's Hertogenbosch.
70923: VALK, J.P. DE EN E. LAMBERTS, - Lettres de Francesco Capaccini Agent diplomatique et Internonce du Saint-Siège au Royaume Uni des Pays-Bas 1828-1831..
283001: VALK, H.W. (BOUWMEESTER), - De Cathedrale Basiliek van St. Jan te 's Hertogenbosch.
283002: VALK, BOUWMEESTER H.W., - De Cathedrale Basiliek van St. Jan te 's Hertogenbosch.
76630: VALK, J.P. DE EN E. LAMBERTS, - Lettres de Francesco Capaccini Agent diplomatique et Internonce du Saint-Siège au Royaume Uni des Pays-Bas 1828-1831..
76887: VALKENBURG, JHR.MR. C.C. VAN, - Liber Amicorum Jhr. mr. C.C. van Valkenburg. 's-Gravenhage.
35181: VALKENIER, FRANK, - Zuidse Sonnetten.
35183: VALKENIER, FRANK, - Tussentijds. Fragmenten uit het niets.
35159: VALKENIER, FRANK, - Niet Langer dan een Uur. Selectie uit de Gedichten van Frank Valkenier.
35014: VALKENIER, FRANK, - Balladen van Brabant.
35041: VALKENIER, FRANK, - Balladeske Liederen.
35096: VALKENIER, FRANK, - Blazoen.
90003: VALTER, M.P.C., - Bijdrage tot de Wordingsgeschiedenis van den Grooten Oorlog.
40942: VALVEKENS O. PRAEM., P. DR. E., - Norbert van Gennep.
27605: VALVEKENS O. PRAEM., DR. P. EM., - Arnold van Leefdael. Prelaat der Abdij van Averbode (+1584).
276051: VALVEKENS O. PRAEM., DR. P. EM., - Arnold van Leefdael. Prelaat der Abdij van Averbode (+1584).
32470: VALVEKENS, P. E.A., - Anderlecht. Album.
37358: VANBESELAERE, WALTHER E.A., - Album gewijd aan Henri de Braekeleer en zijn Werk.
36059: VANDEBUERIE, PAUL, - Peter Benoit op de Voet gevolgd (1834-1901).
6603: VANDEKERCKHOVE, V. E.A., - Arca Lovaniensis Artes atque Historiae reserans Documenta. Jaarboek 21. 1992..
11806: VANDENBERGH, FRANCIEN, - Spiegel van Steden, Dorpen en Landschappen in Zuid Nederland. Noord-Brabant, Limburg en het Grensland.
27532: VANDENBERGHE, J., - Dom Benedictus van Haeften Proost van Affligem 1588-1648. Bijdrage tot de Studie van het Kloosterleven in de Zuidelijke Nederlanden.
11039: VANDENBERGHE, J., - Geomorfologie van de Zuiderkempen.
77930: VANDENBUSSCHE, L. DR. P. BRAECKMAN EN S. TOP E.A., - Ziekten en Remedies in de Volksgeneeskunde.
78553: VANDENBUSSCHE, L. ; P. BRAECKMAN, - Historische Vergiftigingsdrama's in Europa van de Oudheid tot op Heden.
31000: VANDENGHOER, CARL, - De rectorale Rechtbank van de oude Leuvense Universiteit (1425-1797).
67624: VANDENHOLE, F., - Inventaris van Nieuws-, Vak- en Kiesbladen aanwezig in de Centrale Bibliotheek, Het Seminarie voor Hedendaagse Geschiedenis en het Seminarie voor Perswetenschap met bibliografische Annotaties.
27837: VANDEPUT, E., - De Sint-Leonarduskerk... Hart van Zoutleeuw.
27916: VANDEPUT, E., - De Sint-Leonarduskerk van Zoutleeuw.
11: VANDERKINDERE, LEO EN JULIUS VUYLSTEKE, - De Eeuw der Artevelden. Studiën over de zedelijke en maatschappelijke Beschaving in Vlaanderen en Brabant gevolgd van Drie Opstellen.
299974: VANDERMAELEN, PH., - 4me Carte de la Belgique d'Apres Ferraris. Venlo.
299973: VANDERMAELEN, PH., - 4me Carte de la Belgique d'Apres Ferraris. Breda.
32940: VANDERVELDE, ÉMILE EN EMOND DOMS, - Au Pays des Fraises. Étude monographiqie.
70099: VANDEVELDE, DR. A.J.J., - Repertorium van de Geschriften over de Voedingsmiddelen gedurende het Jaar 1900 verschenen.
74806: VANDEWOUDE, EMILE, - Inventaris van het Archief van Mexico.
74357: VAN DEN BERGEN-PANTENS; COPPEJANS-DESMEDT; VANDEWOUDE, - Miscellanea Archivistica XXIV..
71193: VANDEWOUDE, EMILE, - Papiers du Baron Léon van der Elst.
71155: VANDEWOUDE, EMILE, - Inventaire des Archives du Grand Marechal de la Cour Règne de Léopold II, 1865-1909..
73989: VANDEWOUDE, EMILE, - Liste de Documents divers relatifs a l'Expansion Belge d'Outre-Mer 1825-1961..
74805: VANDEWOUDE, EMILE, - Inventaris van het Archief van de Grootmaarschalk van het Hof. Regering van Leopold II, 1865-1909..
26787: VANDUFFEL, FRANÇOIS, - Industrialisatie en Verandering: Lommel tussen 1890 en 1914..
30603: VANERUM, MARLEEN, - 100 Jaar Waterleiding te Tienen. 1894-1994..
39303: VANGASSEN, H., - Bouwstoffen tot de historische Taalgeografie van het Nederlands. Hertogdom Brabant.
29282: VANHAEGENDOREN, M., - Inventaris van het Archief van den Drossaard van Brabant en van den Provoost-Generaal van het Hof en van de Nederlanden.
32035: VANHAMME, MARCEL, - Histoire de Bruxelles de la Maison de Bourgogne a 1830..
69194: VANHOUTRYVE, LIC. ANDRE, - De Brugse Kruisbooggilde van Sint-Joris. Historische Schets XIIIe e. - 1872..
73952: VANHOVE, D., - Sport in Hellas. Van Spel tot Competitie.
113514: VANHOVE, L'ABBÉ, - Reliquia Temporis Acti.
22699: VANKAN, LEON E.A., - De Canon van Grave.
30955: VANNOPPEN, HENRI, - Van Twee Kerkdorpen tot Stadsgewestgemeente Erps-Kwerps 1776-1976..
29785: VANRIE, ANDRÉ, - Chancellerie de Marie de Hongrie.
30802: VANROELEN, JAN, - Zoutleeuw in oude Prentkaarten.
24819: VANWESENBEECK, CEES, - Bergen op Zoom. Stad aan het Water. 100 Jaar Toerisme & Recreatie 1894-1994..
24836: VANWESENBEECK, CEES E.A., - Zoom op Bergen. 500 Jaar Literatuur in Bergen op Zoom.
24495: VANWESENBEEK, CEES, - Het Markiezaat van Bergen op Zoom. Beeld van een Regio op Brabants Westrand.
69737: VANWIJNGAERDEN, FRANS E.A., - Liber Amicorum Herman Liebaers.
30076: VANYSACKER, D., - Een Antwerps Vlugschrift uit 1589 over Duitse Heksenprocessen en Weerwolf Peter Stump: van Duivelse Trawanten en de beestachtige Duivel in Persoon.
41690: VARGHA S.O.C., PROF. DR. D., - Hongarije en de Cisterciënzers.
243281: VEEKEN, A. E.A., - 75 Jaar Roomskatholieke Baroniesche Tuinbouwvereniging 1908-1983..
97867: VEEKENS, MARTIEN, - Nuland mag trots zijn op zijn Wapen.
29803: VEEKENS, JAN (RED.), - Regesten op het Vredegerecht Kanton Grave 1811 t/m 1838. Deel I: Algemeen Gedeelte. Deel II: Strafrechtelijk Gedeelte.
29804: VEEKENS, JAN (RED.), - Regesten op het Vredegerecht Kanton Ravenstein 1811 t/m 1838..
295152: VEEKENS, J. E.A., - Regesten op het Notariaat Uden. Notaris Hendrikus de Groot. Deel I 1773 t/m 1798..
295153: VEEKENS, J. E.A., - Regesten op het Notariaat Uden. Notaris Henricus Scheij. Deel IV 1823 t/m 1827..
298041: VEEKENS, JAN (RED.), - Regesten op het Vredegerecht Kanton Ravenstein 1811 t/m.
106906: VEEKENS, J., - Land van Cuijk en Ravenstein. Genealogische Schetsen 1..
10321: VEEN, ANNEMIEK VAN DER, - Zij telt voor Twee. Vrouwenarbeid in Noord-Brabant, 1889-1940..
77899: VEEN, PETER ; RICHARD JEFFERSON, JACQUES DE SMIDT, JAN VAN DER STRAATEN, - Grasslands in Europe of high Nature Value.
10533: VEEN, JACOB H.S.M., - Sporen over de Heuvel. De Geschiedenis van de Spoorwegen in en om Tilburg.
77748: VEEN, THEO E.A., - Prominenten kijken om. Achttien Rechtsgeleerden uit de Lage Landen over Leven, Werk en Recht.
75097: VEEN, ESTHER VAN E.A., - Multifunctionele Landbouw in Nederland. Meer dan Boeren alleen.
272776: VEEN, ANNEMIEK VAN DER & DOLLY VERHOEVEN, - En toch verschillend. Zusters van Liefde van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid 1960-2000..
75836: VEENBAAS HZN., ANNE, - Diagnostiek en Bestrijding van Abortus Bang in Friesland.
76644: VEENENDAAL, DR. A.J. ; DR. B.L. MEULENBROEK, DRS. P. P. WITKAM, DR. HENK NELLEN EN DR. CORNELIA RIDDERIKHOFF, - De Briefwisseling van Hugo Grotius. Deel XI t/m XIII..
70716: VEENENDAAL, DR. A.J., - De Briefwisseling van Anthonie Heinsius. Deel I t/m VII.
76664: VEENENDAAL-BARTH, J.W. E.A., - Particuliere Notulen van de Vergaderingen der Staten van Holland 1620-1640 door N. Stellingwerff en S. Schot. Deel II september 1623 - mei 1625..
76646: VEENENDAAL, DR. A.J., - De Briefwisseling van Anthonie Heinsius. Deel III t/m XI..
43923: VEER, P.H. VAN DER, - De Islam. Een Hulp bij het begrijpen van de Islam en de Moslims.
355028: VEERDONK, MARK VAN DE, - Straatprijs valt in Slabroek!.
70987: VEEREN, F.E.L., - De Invloed der Wouden op den Waterstand der Rivieren en Beken van Midden-Europa.
74796: VEERMAN, W., - Inventaris van het Archief van het Werkfonds 1934 en de Interdepartementale Commissie Werkloosheidszorg de Commissie Hacke ('H').
27814: VÉGH, G.R.W., - De Inrichting van de Kapel van Maria Vreugderijcke in de Petruskerk te Oisterwijk.
75751: VEGHEL, HAROLD VAN E.A., - Waarden onder de Meetlat. Het Europese Waardeonderzoek in Discussie.
21663: VEGTER, J.A., - Veldhoven 1921 – 1940. Deel Een en Twee.
35010: VEKEMANS, G. NORBERTIJN VAN POSTEL EN PASTOOR TE OERLE, - Klaprozen en witte Margrieten.
76526: VELD, MR. J. IN 'T, - Krotopruiming en Vernieuwing van bebouwde Kernen.
73359: VELD, PROF. MR. J. IN 'T, - Bestuurlijke Verkenningen. Deel 16: Vooruitziende Bestuurswetenschap.
13023: VELDE, JAN VAN DE, GEZEGD HONSELAER WONENDE IN O.A SINT OEDENRODE, - Oudheden en Gestichten van de Bisschoppelyke Stadt en Meyerye van 's Hertogenbosch of Beknopte Beschryvinge der Steden en Dorpen onder dat Bisdom; Mitsgaders Fundatien der Geestelyke Gebouwen, Kerken, Abdyen, en Kloosters van Tydt tot Tydt aldaar gesticht. Met de Leevens gevallen der Bischoppen en andere Geleerde Mannen, Hun Verblyv aldaar gehouden of geboren Benevens de Capittelen van Canoniken, Vicaryen enz. Zoo binnen 's Hertogen-Bosch als in de Meyerye gelegen. Alles gesterkt met Oorspronkelyke Giften, Voorrechten, Brieven, Diplomaas enz..
76423: VELDE, P. VAN DE, - Analecta Praehistorica Leidensia XII. On Bandkeramik Social Structure. An Analyses of Pot Decoration and Hut Distribitions from the Central European Neolithic Communcities of Elsloo and Hienheim.
13021: VELDE GEZEGD HONSELAER, JAN VAN DE WONENDE IN O.A. SINT OEDENRODE, - Oudheden en Gestichten van de Bisschoppelyke Stadt en Meyerye van 's Hertogenbosch of Beknopte Beschryvinge der Steden en Dorpen onder dat Bisdom; Mitsgaders Fundatien der Geestelyke Gebouwen, Kerken, Abdyen, en Kloosters van Tydt tot Tydt aldaar gesticht. Met de Leevens gevallen der Bischoppen en andere Geleerde Mannen, Hun Verblyv aldaar gehouden of geboren Benevens de Capittelen van Canoniken, Vicaryen enz. Zoo binnen 's Hertogen-Bosch als in de Meyerye gelegen. Alles gesterkt met Oorspronkelyke Giften, Voorrechten, Brieven, Diplomaas enz..
30136: VELDE, PROF. DR. CARL VAN DE E.A., - Negentiende-Eeuwse Portretten uit het Kunstverbond van Antwerpen.
13022: VELDE, JAN VAN DE GEZEGD HONSELAER WONENDE IN O.A SINT OEDENRODE, - Oudheden en Gestichten van de Bisschoppelyke Stadt en Meyerye van 's Hertogenbosch of Beknopte Beschryvinge der Steden en Dorpen onder dat Bisdom; Mitsgaders Fundatien der Geestelyke Gebouwen, Kerken, Abdyen, en Kloosters van Tydt tot Tydt aldaar gesticht. Met de Leevens gevallen der Bischoppen en andere Geleerde Mannen, Hun Verblyv aldaar gehouden of geboren Benevens de Capittelen van Canoniken, Vicaryen enz. Zoo binnen 's Hertogen-Bosch als in de Meyerye gelegen. Alles gesterkt met Oorspronkelyke Giften, Voorrechten, Brieven, Diplomaas enz..
13025: VELDE, JAN VAN DE GEZEGD HONSELAER WONENDE IN O.A SINT OEDENRODE, - Oudheden en Gestichten van de Bisschoppelyke Stadt en Meyerye van 's Hertogenbosch of Beknopte Beschryvinge der Steden en Dorpen onder dat Bisdom; Mitsgaders fundatien der Geestelyke Gebouwen, Kerken. Abdyen, en Kloosters van Tydt tot Tydt aldaar gesticht. Met de Leevens gevallen der Bischoppen en andere Geleerde Mannen, Hun verblyv aldaar gehouden of geboren Benevens de Capittelen van Canoniken, Vicaryen enz. Zoo binnen 's Hertogen-Bosch als in de Meyerye gelegen. Alles gesterkt met Oorspronkelyke Giften, Voorrechten, Brieven, Diplomaas enz..
69952: VELDE, DR. R.G. VAN DE, - De Studie van het Gotisch in de Nederlanden. Bijdrage tot een Status Questionis over de Studie van het Gotisch en het Krimgotisch.
26919: VELDEN, G.M. VAN DER, - Pastoor Joannes Moors en Proost Henricus van Grinsven.
13751: VELDEN, G.M. VAN DER, - Het Patronaatsrecht over Bokhoven en het Proces daarover te Brussel tussen de Prins van Robecq en de Abt van Berne 1769-1770..
13790: VELDEN, G.M. VAN DE, - De Kosterij van Bokhoven (1369-1969).
27575: VELDEN O. PRAEM., G. M. VAN DER, - Het Memoriaal van Abt Jan Moors 1634-1637..
27574: VELDEN O. PRAEM., G. VAN DER, - Het Necrologium Bernense van Arnold van Vessem uit 1574 aangevuld met de Namen van de Abdijleden tot 1986..
293811: VELDEN, G.M. VAN DER, - Het oudste Cijnsregister van de Abdij van Berne.
230511: VELDEN, G. VAN DER EN H. VAN BAVEL, - Bloemlezing uit het Dagboek van Pater van den Elsen over de Jaren 1880 tot 1924..
109346: VELDEN, PETER VAN DER, - Langs de Mark naar Dintelsas Wandelwijzer nr. 2..
35147: VELDHUIZEN, MR. E.P. VAN; BURGEMEESTER VAN OSS, - Een Vers lag in de Rede.
73563: VELDHUIZEN, G. VAN E.A, - De Dagen onzer Jaren. Roman 'De Zebra in de Serre' alsmede een Kroniek in Foto's en Tekst van hetgeen in ons Land en in de Wereld gebeurde in het Jaar 1 oct. 1954 - 30 sept. 1955..
66450: VELDMAN, HABBO SIBOLD , GEBOREN TE NIEUWOLDA, - Verplichte Verzekering van Arbeiders.
78551: VELDMAN, J., - De Armoede in Utrecht 1815 – 1850. Kwantitatief Onderzoek van het Archief der Oud-Rooms Katholieke Aalmoezenierskamer.
24023: VELLENGA, DIRK, - Erfstukken. Zuidwest-Nederland van 1900 naar 2000..
76855: VELLINGA, O.M., - De Poststempels van Nederland 1676 - 1915..
30953: VELPEN, J. VANDER PR., - Geschiedenis van Hoegaarden.
40317: VELPEN, J. VAN DER, - Ken je Lourdes?.
11434: VELTHOVEN, DR. H. VAN, - Noord-Brabant in de Samenwerking Nederland-België.
36010: VELTHOVEN, DR. H. VAN; EN DRS. A.B.M. BRANS, - Brabant rondom zijn Orkest.
11408: VELTHOVEN, DR. H. VAN, - Noord-Brabant op Weg naar Groei en Welvaart 1850-1920..
13121: VELTHOVEN, DR. H. VAN, - Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch deel 1..
131211: VELTHOVEN, DR. H. VAN, - Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch deel 1..
13: VELTHOVEN, DR. H. VAN, - Noord-Brabant, een Gewest in Opkomst.
114082: VELTHOVEN, DR. H. VAN, - Noord-Brabant op Weg naar Groei en Welvaart 1850-1920..
13126: VELTHOVEN, DR. H. VAN, - Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch deel 1 en deel 2..
70973: VELZEN, KLAAS-JAN VAN, - Ayervedische Ochtwandeling.
69385: VEN, J.M. VAN DER, - De Weelde. Eene sociologische Studie.
35180: VEN, JACE VAN DE, - Kroniek van Verlangen.
20290: VEN – JACOBS, RIA VAN DE, - Eersel 1925 – 1940. Deel 4 Duizelseweg, Dalemsedijk en Hint. Verhalen en Foto’s van Mensen van Toen.
394691: VEN, D.J. VAN DER, - De Gilde Viert.....
39469: VEN, D.J. VAN DER, - De Gilde Viert.….
37284: VEN, W.L.F VAN DE, - Jeroen Bosch AO-Reeksboekje 1178..
39725: VEN, PROF. DR. F.J.H.M. VAN DER, - Jan Frederik Vlekke 1849-1903. Een Pionier der sociale Ondernemingspolitiek in Noord-Brabant.
22072: VEN, DR. F. VAN DE E.A. (REDACTIE), - Brabantia Nostra. Jaargang 9. [o.a. Het Brabants lager onderwijs in de belangstelling; Brabantse levenstijl; Brabantse volkshogeschool, industrialisatie in Oss; In Lage Mierde is niets te zien; Theodoor van Loon, een onbekend 17de-eeuws schilder; Hilvarenbeek; Het Kasteel van Breda; Breda in de loop der eeuwen als stad; Verleden, heden en toekomst van de Tilburgse nijverheid; Langs de Brabantse torens; Katholieke Economische Hogeschool; Congres van Berne; Breda Oranjestad 1952. ].
26939: VEN O. PRAEM., SILVESTER VAN DE, - Norbertus 1134-1984. Een verhaal voor onze Tijd?.
17184: VEN, J. VAN E.A., - De Groene Long.
230441: VEN, DRS. M. VAN DE E.A., - De Gemertse Handwever. Zijn Vaktaal en zijn dagelijks Leven.
77801: VEN, D.J. VAN DER, - Van vrijen en trouwen op ’t Boerenland.
272677: VEN, DRS. F.J.M. VAN DE, - Berne en de 19e eeuwse Geschiedschrijving.
36807: VEN, F.J.M. VAN DE, - Een Kabinet van Oostbrabantse Gezichten.
169521: VEN, D.J. VAN DER, - De Vughtsche Badplaats: De Ijzeren Man.
170868: VEN, HANS VAN DE, - Spoorzone Tilburg.
272604: VEN, CHRIST VAN DE (RED.), - Clarissen-Capucinessen in Nederland. De Kloosters te Mechelen en Babberich.
107158: VEN – JACOBS, RIA VAN DE, - Heden & Verleden. Familie Stevens – Van den Broek 1700 - 2000..
69794: VEN, DR. F.J.H.M VAN DER, - Vakvereniging en Werkstaking.
71139: VEN, D.J. VAN DER, - De Haard in ons Volksleven.
29539: VEN, JEROEN VAN DE, - Handschriften en Handschriftenfragmenten in het Bezit van de Theologische Faculteit Tilburg.
35205: VEN, JACE VAN DE, - Tilburger uit Enthousiasme. Gedichten van Jace van de Ven.
11737: VEN, DRS. F.J.M. VAN DE, - 125 Jaar Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant 1837-1962..
117371: VEN, DRS. F.J.M. VAN DE, - 125 Jaar Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant 1837-1962..
20323: VEN – JACOBS, RIA VAN DE, - Eersel 1925 – 1940. Deel 5 Boevenheuvel, Hazenstraat, Stokkelen, Heibloem, De Berken, Leest en Voort. Verhalen en Foto’s van Mensen van Toen.
39933: VEN, F.J.H.M. VAN DER, - Jan Loeff.
70445: VEN, DR. F.J. VAN DER, - Arbeidsrechtelijke en sociaal-politieke Opstellen.
69196: VEN, D.J. VAN DER, - De Herleving van het Nederlandsche Volksspel.
35182: VEN, JACE VAN DE, - Mijn tragische Ziekte en Dood.
23044: VEN, DRS. M. VAN DE E.A., - De Gemertse Handwever. Zijn Vaktaal en zijn dagelijks Leven.
152722: VEN, DRS. F.J.M. VAN DE, - Oss in oude Ansichten.
397047: VEN, F.J.M. VAN DE, - Anton Jurgens HZn 1867-1945. Europees Ondernemer, Bouwer van een Wereldconcern.
39589: VEN, D.J. VAN DER, - De Gilde Viert.....
76312: VEN, G.P. VAN DE (RED.), - Leefbaar Laagland. Geschiedenis van de Waterbeheersing en Landaanwinning in Nederland.
37744: VEN, JEROEN M.M. VAN DE, - Codices Additi. Aanwinsten in de Handschriftenverzameling van de Tilburgse Universiteitsbibliotheek 1990-1996..
71300: VEN, DR. F.J.H.M. VAN DER, - Schaduwen van het Modernisme.
108362: VEN, G.P. VAN DE, - Doorbraak in West-Brabant. Een Halve Eeuw Waterkeringszorg.
74524: VEN, DR. A.J. VAN DE, - De Oude Archieven van de Gemeente Elburg en van den Zeepolder Oosterwolde.
39395: VEN, JACQUES VAN DE, - Uit de Casse van Gilde Sancta Barbara Oirschot.
15272: VEN, DRS. F.J.M. VAN DE, - Oss in oude Ansichten.
24573: VEN, PETER VAN DE, - Ginneken Ulvenhout Breda De Ginnekensche Tramweg Maatschappij.
69108: VENCKEN, HARRY, - Sahara Land van Angst en Dorst.
39088: VENEMAN, PEER, - Propositional Environment. A One-Hour Performance.
73360: VENNE, DRS. J.J.J. VAN DE, - Bestuurlijke Verkenningen. Deel 17: Regeneratie van de oude Stad.
77029: VENNER, GERARD, - De Meinweg. Onderzoek naar Rechten op gemene Gronden in het voormalige Gelders-Gulikse Grensgebied. Circa 1400-1822 / Der Meinweg Forschungen uber rechte an allmenden im ehemaligen geldrisch-julichschen Grenzgebiet 1400-1822..
170589: RED. AD VAN DOORMAAL EN WIL VENNIX, - Hers en geens dur Diessen Deel 4..
170606: RED. AD VAN DOORMAAL EN WIL VENNIX, - Hers en geens dur Diessen Deel 12..
170607: RED. AD VAN DOORMAAL EN WIL VENNIX, - Hers en geens dur Diessen Deel 13..
170587: RED. AD VAN DOORMAAL EN WIL VENNIX, - Hers en geens dur Diessen Deel 8..
170508: RED. AD VAN DOORMAAL EN WIL VENNIX, - Hers en geens dur Diessen. Deel 21..
170597: RED. AD VAN DOORMAAL EN WIL VENNIX, - Hers en geens dur Diessen Deel 2..
170598: RED. AD VAN DOORMAAL EN WIL VENNIX, - Hers en geens dur Diessen Deel 15..
170594: VENNIX, WIL, - Een Straatje om. Straatnamenboek van Baarschot, Diessen en Haghorst.
170596: RED. AD VAN DOORMAAL EN WIL VENNIX, - Hers en geens dur Diessen Deel 1..
170586: RED. AD VAN DOORMAAL EN WIL VENNIX, - Hers en geens dur Diessen Deel 3..
170604: RED. AD VAN DOORMAAL EN WIL VENNIX, - Hers en geens dur Diessen Deel 10..
170605: RED. AD VAN DOORMAAL EN WIL VENNIX, - Hers en geens dur Diessen Deel 11..
170588: RED. AD VAN DOORMAAL EN WIL VENNIX, - Hers en geens dur Diessen Deel 7..
170599: RED. AD VAN DOORMAAL EN WIL VENNIX, - Hers en geens dur Diessen Deel 16..
170603: RED. AD VAN DOORMAAL EN WIL VENNIX, - Hers en geens dur Diessen Deel 9..
38627: VENTE, DR. MAARTEN A., - Die Brabanter Orgel.
38618: VENTE, DR. MAARTEN A., - Die Brabanter Orgel.
75060: VENVERLOO, A., - Gemeentelijk Grondbedrijf Beheer en Administratie.
99634: VERA, H.L.M., - Geene Marken? Een Onderzoek naar de Aard van de Rechtsverhoudingen tot de Noord-Brabantse Gemene Gronden.
13138: VERA, HEIN, - … Dat men het Goed van den Ongeboornen niet mag verkoopen. Gemene Gronden in de Meierij van Den Bosch tussen Hertog en Hertgang 1000 – 2000..
38846: VERA, HEIN, - Kook-Boek … In de Koecken gelevert….
35274: VERACHTERT, FRANS & REMI LENS, - Van 3 x 7 tot 70. De Bronnen van de Kleine Nete en de Beerze.
33961: VERACHTERT, FRANS UIT RETIE, - Als Druppels Dauw.
75749: VERBAKEL, ELLEN, - The Partner as Resource of Restriction? Labour Market Careers of Husbands and Wives and the Consequences for Inequality between Couples.
75140: VERBEECK, MARIJE, - Droog Hout. Principes en Praktijk.
10999: VERBEECK, A. E.A., - J. Hammeneckerpad nr. 3 Te Voet van Antwerpen naar St. Amands aan de Schelde.
30803: VERBEECK, MARC (RED.), - Zoutleeuws Verleden aan het Woord. Eerste Resultaten van archeologisch en archivalisch Onderzoek.
72022: VERBEEK, ALBERT, - Die Niederrheinansichten Jan de Beyers.
27961: VERBEEK, PAUL EN JAN BEDAF, - De Kruisweg van de Basiliek van de H.H. Agatha & Barbara te Oudenbosch.
30417: VERBEEMEN, J., - Steden der Antwerpse Kempen in 1755..
295212: VERBEEMEN, J., - Inventaris van het Archief der Heren en van het Stadsarchief van Diest.
295213: VERBEEMEN, J., - Klapper op de Inventaris van het Archief der Heren en van het Stadsarchief van Diest..
40306: VERBEETEN ETC., PATER, - Op Weg met St. Jozef. 300 jaar Jozefvereniging in Smakt.
70864: VERBEKE, RIK, - Nederland's Adelsboek 57e Jaargang. Rh-St..
198581: VERBERK-GLOUDEMANS, RIEK EN ANTOINETTE VAN DE BURGT, - DieGENEN uit De Eerde.
11488: VERBERNE, DR. L.G.J., - Noord-Brabant in de Negentiende Eeuw tot omstreeks 1870..
27851: VERBERNE, M.J.C., - Een vermaerde Capelle. De Kapel van Onze Lieve Vrouw Zetel der Wijsheid te Aarle-Rixtel.
71714: VERBERNE, J., - Brochure Waarheid en Licht opgedragen aan het Menschdom op Weg naar den Wereldvrede. Samenstelling, Macht en Inrichting van den Volkenbond zooals hij moet zijn en niet anders kan bestaan.
11458: VERBERNE, DR. L.G.J., - Noord-Brabant in den Status-Quo-Tijd (1830-1839).
11490: VERBERNE, PROF. DR. L.G.J., - Land van mijn Hart [o.a. Prof. Mr. B. H. D. Hermesdorf: Van heilige varkens en maarschalken; Prof. Dr. L. C. Michels: Middelnoordbrabants; Korneel Slootmans: Huiden en pelzen op de jaarmarkten van Bergen op Zoom; Dr. A. Weijnen: Oude Germaanse namen in de Meierij.].
18642: VERBERNE, TH. (RED.) E.A., - Van Die Haghe tot Helmond-West.
260: VERBESSELT, J., - Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel XXVI. Boek VIII De Dekenij Halle, Hove - Edingen - Lettelingen - Mark - Galmaarden.
235: VERBESSELT, J., - Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel XV. Boek IV (b) Tussen Zenne en Dijle.
238: VERBESSELT, J., - Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel XVIII..
239: VERBESSELT, J., - Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel XIX. Boek I De Dekenij Halle.
230: VERBESSELT, J., - Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel X. Tussen Zenne en Rupel.
255: VERBESSELT, J., - Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel XXI. Boek III De Dekenij Halle, De Moederparochie Leeuw.
233: VERBESSELT, J., - Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel XIII. Boek III Tussen Zenne en Dijle.
11760: VERBESSELT, J. E.A., - De Adel in het Hertogdom Brabant.
226: VERBESSELT, J., - Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel VI. Boek V Tussen Zenne en Dender.
225: VERBESSELT, J., - Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel V. Boek IV Tussen Zenne en Dender.
237: VERBESSELT, J., - Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel XVII. Boek VII Tussen Zenne en Dijle.
272: VERBESSELT, J., - Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel VIII t/m Deel X. Tussen Zenne, Schelde en Rupel.
236: VERBESSELT, J., - Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel XVI. Boek V Tussen Zenne en Dijle.
234: VERBESSELT, J., - Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel XIV. Boek IV (a) Tussen Zenne en Dijle.
222: VERBESSELT, J., - Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel II. Boek I Tussen Zenne en Dender.
223: VERBESSELT, J., - Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel III. Boek II Tussen Zenne en Dender.
259: VERBESSELT, J., - Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel XXV. Boek VII De Dekenij Halle, Het Hernegewoud en Vollezele.
258: VERBESSELT, J., - Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel XXIV. Boek VI De Dekenij Halle, Leerbeek -Het Kestergewoud.
257: VERBESSELT, J., - Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel XXIII. Boek V De Dekenij Halle.
256: VERBESSELT, J., - Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel XXII. Boek IV De Dekenij Halle, Lennik - Wambeek - Gooik - Het Diets Domein van de Abdij Nijvel.
232: VERBESSELT, J., - Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel XII. Boek II Tussen Zenne en Dijle.
227: VERBESSELT, J., - Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel VII. Boek VI Tussen Zenne en Dender.
228: VERBESSELT, J., - Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel VIII. Tussen Zenne, Schelde en Rupel.
273: VERBESSELT, J., - Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel XIX t/m Deel XXVI. Boek I t/m Boek VIII De Dekenij Halle.
271: VERBESSELT, J., - Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel II. Boek I t/m Deel VII. Boek VI Tussen Zenne en Dender.
39109: VERBIEST, FRANS, - Vergelijkende Verklaring van de Straatnamen van Westerlo. 3. Oosterwijk.
39108: VERBIEST, FRANS, - Vergelijkende Verklaring van de Straatnamen van Westerlo. 2. Oevel.
39107: VERBIEST, FRANS, - Vergelijkende Verklaring van de Straatnamen van Westerlo. 1. Heultje.
40792: VERBIJ O.F.M., P. HYACINTH, - Pater Leonardo Boeteprediker. Leven van de H. Leonardus van Porto-Maurizo.
20609: VERBLACKT, BABS (RED.), - The right Guide for Shopping in Eindhoven.
206091: VERBLACKT, BABS (RED.), - The right Guide for Shopping in Eindhoven.
38631: VERBRUGGEN, MARTIEN, - Welk een Lofbaerlijk Werk. Gemertse Orgelbouwers en Matthijs Verhofstadt in het bijzonder.
23081: VERBRUGGEN, MARTIEN, - Mis met drie Heren. Thomas, Jan, Servaas Verhofstadt.
39122: VERBUNT, FRANS, - Tilburgs vur Tonpraoters en aandere Saaweleers. Grôot Woordeboek van de Tilburgse Taol. Zeuvende Perbeerseel.
10510: VERCAUTEREN, DR. F.E.M., - De Aanleg van de Straatweg Best-Lommel als Deel van de Verbinding met Luik (1745-1818).
169008: VERCAUTEREN, DR. FRANS E.M., - Wonen in Waalwijk. Van Lint tot Landgoed.
69440: VERCAUTEREN, FERNAND, - Étude sur les Civitates de la Bergique Seconde. Contribution a l'Histoire urbaine du Nord de la France de la Fin du IIIe a la Fin de XIe Siècle.
16939: VERCAUTEREN, DR. FRANS, - Waalwijk. 700 Jaar kloppend Hart van de Langstraat.
69365: VERCAUTEREN, FERNAND, - Étude sur les Civitates de la Bergique Seconde. Contribution a l'Histoire urbaine du Nord de la France de la Fin du IIIe a la Fin de XIe Siècle.
105101: VERCAUTEREN, DR. F.E.M., - De Aanleg van de Straatweg Best-Lommel als Deel van de Verbinding met Luik (1745-1818).
69489: VERCAUTEREN, FERNAND, - Étude sur les Civitates de la Bergique Seconde. Contribution a l'Histoire urbaine du Nord de la France de la Fin du IIIe a la Fin de XIe Siècle.
10500: VERCAUTEREN, DR. F.E.M., - De Aanleg van de Straatweg 's-Hertogenbosch-Best als Deel van de Verbinding met Luik (1740-1745).
26003: VERCOUTEREN, A.A.J.M. E.A., - Roosendaal en Nispen in Woord en Beeld. Een Greep uit het Oud-Archief.
11926: VERCOUTEREN, ELS, - De Geldwisselaars in Brabant (1430-1506): een Bijdrage tot de economische Geschiedenis van de Zuidelijke Nederlanden.
69802: VERCRUYSSE, LIC. CHRIS., - Register. Westvlaamse Tijdschriften 1850-1960..
78417: VERDAM, P.J., - Een Commentaar van Hugo de Groot op de Lex Romana Burgundionum.
73587: VERDAM, J. ; C.H. EBBINGE WUBBEN, J.J. VAN DER VOORT VAN DER KLEIJ., - Middelnederlandsch Handwoordenboek & Supplement.
31518: VERDEGEM, MARLEEN, - Geschiedenis van de Corneliusbedevaart. Machelen-Gulde van 1643-1820..
35813: VERDEYEN, PAUL, - Ruusbroec en zijn Mystiek.
75862: VERDONCK, ERIK, - Proeven van de echte Ardennen. Trips, Producten en Plekjes.
107055: DIV. VERDONK & VERDONCK, - Jubileumuitgave. 20 Jaar Stichting Genealogisch Onderzoek Verdon(c)k.
106888: VERDONK, PIET, - De Bergeyk II Tak. Een grenzenloze Verdon(c)k Genealogie in de Kempen.
78540: VERDUIN, DR. J.A., - Bevolking en Bestaan in het oude Drenthe.
17334: VEREIJKEN, HARRIE, - Koninklijk Tilburgs Mannenkoor Sint Caecilia 1877-1977..
33703: VERELLEN, J.R., - Overzicht van de Historische Gebouwen en Kunstschatten van Herentals.
99362: VERHAEGEN, M. LE BARON PAUL, - Recueil des Ordonnances des Pays-Bas Autrichiens Troisième Série 1700-1794. Tome Quatorzième, contenant les Ordonnances du 13 Janvier 1791 au 30 Mars 1793..
99355: VERHAEGEN, M. LE BARON PAUL, - Recueil des Ordonnances des Pays-Bas Autrichiens Troisième Série 1700-1794. Tome Douzième, contenant les Ordonnances du 10 Janvier 1781 au 23 Décembre 1786..
99353: VERHAEGEN, M. LE BARON PAUL, - Recueil des Ordonnances des Pays-Bas Autrichiens Troisième Série 1700-1794. Tome Quinzième, contenant les Ordonnances du 1er Avril 1793 au 25 Février 1804..
35513: VERHAEREN, ÉMILE, - Parmi les Cendres. La Belgique dévastée.
35139: VERHAEREN, EMILE, - Poèmes Légendaires de Flandre et de Brabant.
35976: VERHAEREN, ÉMILE, - Deux Drames. Le Cloitre. Philippe II.
35140: VERHAEREN, ÉMILE, - Les Heures dus Soir précédées de Les Heures claires; Les Heures d'après-midi.
30133: VERHAERT, PIET, - Croquis & Impressions de la vieille Ville d'Anvers. Vol. I & II..
18736: VERHAGE, DR. HANS, - Katholieken, Kerk en Wereld. Roermond en Helmond in de lange negentiende Eeuw.
6925: VERHAGEN, DR. F. E.A., - Bulletin Stichting tot Behoud van Monumenten van Bedrijf en Techniek in het Zuiden van Nederland. nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8..
19243: VERHAGEN, C.P.J., - De Nonnebossche Hoeven.
39777: VERHAGEN, DR. F.B.A.M., - Mr. Jan van Hooff 1755-1816. Spoortrekker voor de Vrijheid vanuit Eindhoven en Brabant naar Den Haag.
272609: VERHAGEN, CEES, - De Zummerse Zusters. Zorg en Onderwijs door de Zusters Franciscanessen in Someren-Dorp.
73652: VERHAGEN, WIM, - Anton Pieck 85, een wonderlijk Fenomeen.
22695: VERHAGEN, P. EN F. VAN RIET, - Cuijk in oude Ansichten.
10280: VERHAGEN, J.H., - Tjongernederzettingen in de Drunense Duinen.
184301: VERHAGEN, F.B.A.M., - Geldrop. Economische-Statistische Beschrijving van een Industrieele Plattelands-Gemeente vanaf het Begin der 19e Eeuw.
18430: VERHAGEN, F.B.A.M., - Geldrop. Economische-Statistische Beschrijving van een Industrieele Plattelands-Gemeente vanaf het Begin der 19e Eeuw.
31009: VERHAVERT, J., - Het Ambachtswezen en de gevoerde Economie te Leuven tot circa 1500..
24325: VERHEEM-VAN HAAGEN, M., - Daer legt in het Musyck ick weet niet wat verborgen... Een muzikale Speurtocht door de Geschiedenis van Breda.
36468: VERHEES, JOOP, - Boerenbouw Leenderstrijp.
36717: VERHEES - WOUTERS, HENRIETTE, - De Geschiedenis van het Kasteel Geldrop & zijn Bewoners.
289253: VERHEES, A.C. EN PIERRE WEIJNEN, - Die sevenste Bliscap van onser Vrouwen. Mysteriespel van de XVde Eeuw.
113017: VERHEES, ERNEST EN AART VOS, - Historische Atlas van 's-Hertogenbosch. De ruimtelijke Ontwikkeling van een Vestingstad.
75297: VERHEES, LODE, - Vertellingen van den Smid.
2921: VERHEIJEN, J.B.A.J.M. E.A., - Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, over den Jare 1856. [ o.a. Bijdrage tot de geschiedenis der voormalige Schuttersgilden te 's-Hertogenbosch pag. 35-65].
69796: VERHEIJEN, E.J.B.J.M. ; GEBOREN TE 'S-HERTOGENBOSCH, - Een en ander over Occupatie of Toeëigening. Proefschrift.
8008: VERHEIJEN-VERNOOIJ, T.P.L. E.A., - Jaarboek Heemkundige Kring Pladella Villa. Deel VIII..
74132: VERHELST, J., - Inventaris van het Familiearchief Coppens d'Eeckenbrugge.
73988: VERHELST, J., - Inventaris van het Archief van Deinze (Deinze, Petegem, Astene, Zeveren).
65674: VERHELST, J., - Inventaris van het Archief van Deinze (Deinze, Petegem, Astene, Zeveren).
65692: VERHELST, J., - Inventaris van het Familiearchief Coppens d'Eeckenbrugge.
107091: VERHELST, LEO, - Een West-Brabantse Kwartierstaat Verhelst - Merkies met hun Afkomst in Berlaar / Lier België.
28093: VERHEUL, GÉ, - Kerkepad. Een Elfkerkenpad.
27843: VERHEUL, GÉ, - De oude Dorpskerken beneden de Grote Rivieren.
26103: VERHEY, DRS. C.J. M.M.V. DR. P. HEYLIGERS, MR. T. LEBRET, DR. IR. I.S. ZONNEVELD, - De Biesbosch. Land van het levende Water.
37710: VERHEYDEN, PROSPER, - Boekbanden uit 's-Hertogenbosch.
9759: VERHEYEN, F.X., - Verslag nopens den Staat der Provincie Noord-Braband en de Zaken van Algemeen Belang voorgekomen bij den Staatsraad Gouverneur en de Gedeputeerde Staten der Provincie sedert Julij 1842 tot Julij 1843..
9760: VERHEYEN, F.X., - Verslag nopens den Staat der Provincie Noord-Braband en de Zaken van Algemeen Belang voorgekomen bij den Staatsraad Gouverneur en de Gedeputeerde Staten der Provincie sedert Julij 1843 tot Julij 1844..
9766: VERHEYEN, F.X., - Verslagen nopens den Staat der Provincie Noord-Braband en de Zaken van Algemeen Belang voorgekomen bij den Staatsraad Gouverneur en de Gedeputeerde Staten der Provincie sedert Julij 1841 tot Julij 1849..
9765: VERHEYEN, F.X., - Verslag nopens den Staat der Provincie Noord-Braband en de Zaken van Algemeen Belang voorgekomen bij den Staatsraad Gouverneur en de Gedeputeerde Staten der Provincie sedert Julij 1848 tot Julij 1849..
9763: VERHEYEN, F.X., - Verslag nopens den Staat der Provincie Noord-Braband en de Zaken van Algemeen Belang voorgekomen bij den Staatsraad Gouverneur en de Gedeputeerde Staten der Provincie sedert Julij 1846 tot Julij 1847..
9762: VERHEYEN, F.X., - Verslag nopens den Staat der Provincie Noord-Braband en de Zaken van Algemeen Belang voorgekomen bij den Staatsraad Gouverneur en de Gedeputeerde Staten der Provincie sedert Julij 1845 tot Julij 1846..
9758: VERHEYEN, F.X., - Verslag nopens den Staat der Provincie Noord-Braband en de Zaken van Algemeen Belang voorgekomen bij den Staatsraad Gouverneur en de Gedeputeerde Staten der Provincie sedert Julij 1841 tot Julij 1842..
9764: VERHEYEN, F.X., - Verslag nopens den Staat der Provincie Noord-Braband en de Zaken van Algemeen Belang voorgekomen bij den Staatsraad Gouverneur en de Gedeputeerde Staten der Provincie sedert Julij 1847 tot Julij 1848..
27987: VERHOECKX, JAN, - St. Lucia Kerk te Ravenstein.
27986: VERHOECKX, JAN, - De Hervormde Kerk te Ravenstein.
27985: VERHOECKX, JAN, - Voormalige Parochiekerk St. Michaël Dennenburg.
42033: VERHOEVEN, P. ALOYSIUS, - Gedachten van een Monnik.
170892: VERHOEVEN, RIEN & JAN VAN RIJSWIJK, - De Weg van een Eeuw. Boerenbond Berkel-Enschot - Heukelom 100 Jaar 1896-1996..
39124: VERHOEVEN, C.J., - Haorese Woorde, Spreuke en Gezegdes.
40253: VERHOEVEN, BERNARD, - Pleidooi voor een Non.
67484: VERHOEVEN-ZWAAN, M.C., - De Grote Kerk van Vollenhove door de Eeuwen heen.....
76135: VERHOEVEN, IR. O. EN E. VAN DEN BAN, - Eenvoudige Veevoeding.
101503: VERHOEVEN, A. & E. VREENGOOR, - Middeleeuwse Nederzettingen op de Zandgronden.
11362: VERHOEVEN, CORN. E.A., - Brabant-Nummer 'De Essobron'.
71825: VERHOEVEN, ILONA E.A., - Berenschot 70 Jaar..
355102: VERHOEVEN, DR. CORN., - De Schaduw van één Haar. Lessen over antieke Literatuur.
355103: VERHOEVEN, DR. CORN., - Parafilosofen. Wijsbegeerte buiten de School.
355112: VERHOEVEN, DR. CORN., - Voorbij het Begin. De Griekse Filosofie en haar Spiegel. 2. Termen en Thema's.
40474: VERHOEVEN, BROEDER GUSTAAF, - Licht en Schaduw. Stefaan Modest Glorieux.
10303: VERHOEVEN, TH. H.G., - De Positie van Onderwijzers aan de Openbare Scholen in Noord-Brabant vóór 1858..
21690: VERHOEVEN, ALBERT E.A., - Harmonie Theodatus Luijksgestel 1912 – 1992..
355342: VERHOEVEN, CORNELIS, - De Resten van het Vaderschap. Beschouwingen over de Levensloop.
106893: VERHOEVEN, DOLLY & MARCEL, - Van alles niks.... Geschiedenis van een Brabantse Familie. Familie Verhoeven.
35701: VERHOEVEN, CORNELIS, - Boven de Boomgrens.
72001: VERHOOG, J.M., - Militaire Herinneringsliteratuur Indonesië 1945-1950..
78440: VERHULST, A., - Transgressies en occupatiegeschiedenis in de Kustgebieden van Nederland en België. Transgressions and the history of settlement in the coastal areas of Holland and Belgium. Colloquium Gent 5-7 september 1978 - Handelingen / Proceedings..
78608: VERHULST, A., E.A., - De Belgische Land- en Tuinbouw: Verleden en Heden.
78439: VERHULST, A.E., - De Sint-Baafsabdij te Gent en haar Grondbezit (VIIe - XIVe eeuw). Bijdrage tot de kennis van de Structuur en de Uitbating van het Grootgrondbezit in Vlaanderen tijdens de Middeleeuwen. (Avec résumé français)..
73866: VERINGA, H. TH. EN L.W. ZWEERMAN, - Wij, Jongens, maken onze Cadeaux zelf .
67181: VERKAAIK, OSKAR, - Pakistan. Mensen - Politiek - Economie - Cultuur.
15432: VERKAAR-VAN UDEN, A.C., - Heeswijk-Dinther in oude Ansichten.
15433: VERKAAR-VAN UDEN, A.C., - Heeswijk-Dinther in oude Ansichten.
37442: VERKADE-BRUINING, A., - De God van Vincent. Beschouwingen over de Mens Van Gogh.
78083: VERKENNIS, J.L.F., - Aan de rand van De Peel. De Heibloem en Omgeving vanaf de Prehistorie tot 1947..
20580: VERKOOIJEN, AD, - Koninklijke Harmonie Apollo's Lust Eindhoven 1841 - 1991..
25973: VERKOUTEREN, ARNOLD E.A., - Terug in de Tijd 1979-2004..
391956: VERKUYLEN, C.A., - Brabantse Dorpsverhalen. Schrijfwijzer Brabants Dialect.
37622: VERKUYLEN, C.A., - Brabantse Klompenmakers en hun Geschiedenis.
13800: VERLAAT, TON, - Een Herinnering aan de Oorlogsslachtoffers van Engelen.
35538: VERLEG, P.J.C., - Lees lach en vergeet.
67802: VERLINDEN, SJEF, - Volksdevotie, een Herinnering?.
67182: VERLINDEN, PETER, - Rwanda / Burundi. Mensen - Politiek - Economie - Cultuur.
37600: VERLINDEN, C., - Brabantsch en Vlaamsch Laken te Krakau op het Einde der XIVe Eeuw.
69112: VERMASEREN, DR. B.A., - Atlas Algemene en Vaderlandse Geschiedenis.
69533: VERMASEREN, B.A., - Vosmeer's Insinuatio van 1602 en het Enchiridion van Costerus.
377004: VERMASEREN, B.A., - Geschiedenis en Bibliografie: De te Vianen gedrukte 'Concordantie' tussen Lutheranen en Calvinisten te Antwerpen (Dec. 1566).
11773: VERMEER, ANTOON E.A., - Puur het Brabants Product.
20968: VERMEEREN, KAREL E.A., - Eindhoven in Druk.
20910: VERMEEREN, KAREL, - Eindhoven Vroeger en Nu.
20790: VERMEEREN, KAREL, - Eindhoven tussen Gloeikouske en Gloeilamp.
20800: VERMEEREN, KAREL, - Eindhoven verleden Tijd.
20992: VERMEEREN, KAREL, - Eindhoven toen Eindhoven nog Eindhoven was.
39585: VERMEEREN, KAREL, - Koningen schreven op hun Schilden in Dichtvorm wat zij zelf graag wilden.
39494: VERMEEREN, KAREL, - De Eeuwige Gildebroeder, Anno 1975..
10245: VERMEERSCH, P., - Twee Mesolitische Sites te Holsbeek.
75425: VERMEERSCH, FONS, - Op zoek naar Spijs en Drank. Gastronomisch West-Vlaanderen.
13752: VERMEIJDEN, ANS, - De oude Lambertus. Geschiedenis van de Protestantse Kerk in Engelen.
38701: VERMET, B. E.A., - Een Eigenzinnig Verzamelaar. Karel Azijnman (1876-1936).
27885: VERMEULEN, PETER, - Langs 's-Heren Wegen. Veldkapellengids voor Noord-Brabant.
27804: VERMEULEN, PETER, - Langs 's-Heren Wegen. Veldkapellengids voor Noord-Brabant.
295111: VERMEULEN, LEO, - Schepengriffie van Rumst. Uitgave 1997..
295097: VERMEULEN, LEO, - Schepengriffie van Rumst. Uitgave 1993..
295093: VERMEULEN, LEO, - Schepengriffie van Rumst. Uitgave 1992..
295107: VERMEULEN, LEO, - Schepengriffie van Rumst. Uitgave 1994..
295108: VERMEULEN, LEO, - Schepengriffie van Rumst. Uitgave 1995..
17353: VERMEULEN, THÉRÈSE, - Drie Spoelsters. Ervaringen en Visies van Drie Textielarbeidsters uit Tilburg.
11977: R. CATHOLIJKEN PRIESTER PSEUD. VAN N. VERMEULEN, - Geschiedenis der Nederlanden voor de Jeugd.
295109: VERMEULEN, LEO, - Schepengriffie van Rumst. Uitgave 1996..
295112: VERMEULEN, LEO, - Schepengriffie van Rumst. Uitgave 1998..
28152: VERMEULEN, H., - Het Sint Maria Kerkje te Oirschot.
37478: VERMEYLEN, PROF. DR. A., - Hieronymus Bosch.
10431: VERMOOTEN, MARINUS, - Spoortocht langs oude en nieuwe N.S.-Stations Brabant-Limburg-Zeeland.
32084: VERNIERS, LOUIS EN JEAN MULLER, - L'Exploiration du Milieu Bruxellois.
32100: VERNIERS, LOUIS, - Bruxelles esquisse historique.
321001: VERNIERS, LOUIS, - Bruxelles esquisse historique.
32173: VERNIERS, LOUIS, - Un Millénaire d'Histoire de Bruxelles des Origenes a 1830..
32432: VERNIERS, LOUIS, - Histoire de Forest lez Bruxelles.
27438: VERNOOY, FR. OSWALD E.A., - Eeuwfeest Fraters 's-Hertogenbosch 1862-1962..
69920: VEROUGSTRAETE, JANINE, - Inventaris van Belgische Onderzoekscentra die over een Bibliotheek of Documentatiedienst beschikken.
24803: VERPALEN, DR. M.P.A.M., - De betoverde Stad. Carnaval en Architectuur in Bergen op Zoom.
77783: VERREET, AD MISSIONARIS VAN SCHEUT, - Mijn klein, klein Dorpke….
377042: VERREYT, CH.C.V., - De Boekdrukkers en Uitgevers te 's-Hertogenbosch tot het begin dezer Eeuw.
37312: VERREYT, CH.C.V., - Jan Roelofszoon en Abraham van Diepenbeeck. Glas- en Kunstschilders.
65305: VERRIJN STUART, PROF. DR. G.M., - Het Landbouwkrediet in Nederland. Rapport van de Commmissie Landbouwkrediet.
71191: VERSCHAEREN, J., - Inventaris van het Archief van het Dagblad La Flandre Liberale.
71157: VERSCHAEREN, JOSÉ, - Inventaris van het Oud Archief van Vrasene en Sint-Gillis.
65690: VERSCHAEREN, J., - Inventaris van het Archief van de Abdij van Beaulieu te Petegem bij Oudenaarde.
65693: VERSCHAEREN, J., - Inventaris van het Archief van de Abdij van Beaupre te Grimminge.
67655: VERSCHAEVE, CYRIEL, - Elijah.
26414: VERSCHOOR, DRS. A.J., - Zorg om elkander. Bejaardenzorg in Huize Antonia (1957-1997) De Lemmenskamp (1972-1997).
26416: VERSCHOOR, A.J., - Bouwen aan een Samenleving in Beweging.
18632: VERSCHUEREN, J. M. TH, - Kasteel Raadhuis van Helmond.
18740: VERSCHUEREN, J.M.TH., - Van Helmont te Helmond.
18664: VERSCHUEREN, J.M.TH., - Het oude Helmond en Helmond vanaf de Twintiger Jaren.
18603: VERSCHUEREN, J.M.TH., - Helmond in oude Ansichten [Eveneens zijn ansichten opgenomen van Brouwhuis, Mierlo-Hout, Overbrug en Stiphout.].
38612: VERSCHUEREN JR., LEON, - Orgel in de Katholieke Basiliek van St. Jan 's-Hertogenbosch.
18648: VERSCHUEREN, J. M. TH., - Kent U ze nog.... de Helmonders.
26426: VERSCHURE, HAN, - Meer dan Muziek alleen. Waspik en de Koninklijke Harmonie Volksvlijt en Volksvermaak 1881-2006..
18785: VERSCHUREN, J.M.TH. & IR. C.P.J. BEERSMA, - Het oude Helmond en Helmond vanaf de twintiger Jaren.
18784: VERSCHUREN, J.M.TH., - Een Toekomst voor ons Verleden, óók te Helmond.
18822: VERSCHUREN, J.M. TH., - Helmond in oude Ansichten.
72189: VERSCHUUR, MR. T.J. E.A., - Tien Jaren Raden van Arbeid.
71327: VERSCHUUR, MR. T.J. E.A., - Tien Jaren Raden van Arbeid.
37510: VERSCHUUREN, LUC, - Kees Kruik.
38217: VERSCHUUREN, JOHAN, - Het Weer en de Kalender volgens eeuwenoude Spreuken.
29552: VERSFELT, MR. J. E.A., - Catalogus der Bibliotheek van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant & Supplement-Catalogus der Bibliotheek van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant.
108394: VERSFELT, MR. J., - Het Waterschap van Grave naar den Amer, en het Concept-Reglement voor het Bestuur van dien Naam.
24057: VERSLUIS, W.G., - Van Klei en Zand.
64843: VERSLUYS, DR. J., - Het watergevend Vermogen van een Groep Putten.
77923: VERSLUYS, J. E.A., - Rapport betreffende een Centrale Drinkwatervoorziening van het Eiland Walcheren. Deel I en II..
106982: VERSLUYS, JAN, - Het West-Brabantse Geslacht Versluys. 5 Eeuwen.
69146: VERSPAANDONK, J.A.J.M., - Bolsward. De Martinikerk.
383042: VERSPAANDONK, J.A.J.M., - Het Hemels Prentenboek. Devotie- en Bidprentjes vanaf de 17e eeuw tot het Begin van de 20e eeuw..
32027: VERSTAPPEN, JACK, - De Vlaamse Ziel van Brussel.
64801: VERSTEEG, JACOB , GEBOREN TE WORMERVEER, - Opmerkingen over het Beheer van Gemeentelijk Grondbezit.
38554: VERSTEEGDE, ANTOON UIT UDEN, - Ephemera. Transient Structures of Bamboo.
78248: VERSTEGEN, DR. S.W., - Gegoede Ingezetenen. Jonkers en Geërfden op de Veluwe tijdens Ancien Régime, Revolutie en Restauratie (1650-1830).
10339: VERSTIJNEN, DRS. A., - Werkende Jeugd en Bedrijfsleven in hun Verhouding tot het Vormingswerk.
75397: VERSTRAETE, KATRIEN, - Het Erf van mijn Moeder. Drie Generaties Vrouwen in Land- en Tuinbouw.
12561: VERSTRAETEN, JOS., - Storm over Den Bosch.
31611: VERSTREKEN, FRANS, - Lier. Gids voor de Toerist.
78187: VERVAART, O.M.D.F., - Studies over Nicolaas Everaerts (1462-1532) en zijn Topica.
74550: VERVAECK, SOLANGE, - Inventaris van het Archief Jules Malou 1801 - 1886..
74551: VERVAECK, SOLANGE, - Inventaire des Archives du Ministère de la Justice, Administration de la Sûrete Publique, (Police des Etrangers), Dossiers Generaux (Regime francais - 1914)..
71138: VERVAECK, SOLANGE, - Inventaris van het Archief Jules Malou 1810-1886..
78261: VERVLOET, PROF DRS. J.A.J., - Omgang met het Verleden: Hoofdlijnen van het historisch geografisch Onderzoek.
27055: VERVOORT, C. PR., - Kardinaal Mercier, zijn Leven, zijn Werk Deel I, II..
1910: VERWERS, W.J.H., - Archeologische Kroniek van Noord-Brabant. Deel 1983-1984 & Deel 1985-1987..
1912: VERWERS, W.J.H., - Archeologische Kroniek van Noord-Brabant 1974-1976..
1907: VERWERS, W.J.H., - Archeologische Kroniek van Noord-Brabant.
1908: VERWERS, W.J.H., - Archeologische Kroniek van Noord-Brabant 1979-1980..
22535: VERWERS, GERRIT JAN, - Das Kamps Veld in Haps in Neolithikum, Bronzezeit und Eisenzeit.
102951: VERWERS, G., - Noord-Brabant in Pre- en Protohistorie.
1909: VERWERS, W.J.H., - Archeologische Kroniek van Noord-Brabant 1977-1978..
1905: VERWERS, W.J.H., - Archeologische Kroniek van Noord-Brabant 1981-1982..
1906: VERWERS, W.J.H., - Archeologische Kroniek van Noord-Brabant 1985-1987..
10295: VERWERS, DR. G.J. (RED.), - Noord-Brabant in Pre- en Protohistorie.
1915: VERWERS, W.J.H. EN P. KLEIJ, - Archeologische Kroniek van Noord-Brabant 1994-1996..
39003: VERWIEL, H.J., - Musea in Brabant. Gids van van Musea en Oudheidkamers in Noord-Brabant.
39015: VERWIEL, HARRY, - Museumboek voor Noord-Brabant.
69618: VERWIJS, DR. EELCO, - Die Rose van Heinric van Aken, met de Fragmenten der Tweede Vertaling van wege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden.
29661: VERWOERD, HENRICA E., - Anne Hallema Bibliografie.
66292: VERWOERT, H. EN MR. NAIRAC, - De Burgerlijke Stand naar volgorde van het Burgerlijk Wetboek.
72215: VERWOERT, H.J. VAN EGGELEN, - Verwoert's Wet op de Nationale Militie met de Besluiten en Reglementen ter uitvoering.
272751: VERWULGEN, F., - Omtrent de Trappisten. 200 Jaar Abdij te Westmalle.
13725: VERZANDVOORT, ERIC, - Den Dungen We keren onze kant aon.
13726: VERZANDVOORT, ERWIN, - Bekijk 't Maar. Fotoboek Den Dungen.
13739: VERZANDVOORT, ERWIN ; RIEN VAN NULAND EN LEO VAN MINDERHOUT, - Den Dungen omgeploegd.
75104: VESTDIJK, SIMON, - De Hôtelier doet niet meer mee. Roman.
70778: VESTERS, J. E.A., - De Katholieke Illustratie. Zondags-Lectuur voor het Katholieke Nederlandsche Volk. 36de Jaargang..
70790: VESTERS, J. E.A., - De Katholieke Illustratie. Zondags-Lectuur voor het Katholieke Nederlandsche Volk. 38de Jaargang..
24416: VET, J. C. DE E.A., - Gilze van Vossenberg tot Valkenberg.
24413: VET, D.M.W. DE, - Harmonie Vlijt en Volharding 100 Jaar een Klasse apart 1891-1991..
35116: VEUGEN, TON, - Veel nu noteren.
35113: VEUGEN, TON, - Tegengedichten.
40941: VEUILLOT, LOUIS, - Le Pape et la Diplomatie.
75205: VEY MESTDAGH, MR. J.H. DE, - Archief der Familie de Vidal de Saint Germain.
73984: VEY MESTDAGH, MR. J.H. DE, - Archief der Familie de Vidal de Saint Germain.
43851: VIALLET, FRANÇOIS A., - Terug met lege Handen. Ervaringen in een Zen-Klooster.
35101: VIERLAND, AART VAN, - Bij Tussenpozen. Gedichten.
78208: VILLERS, LÉOPOLD, - Chartes de Chapitre de Sainte-Waudru de Mons. Tome Premier.
106881: VILLERS, M. LÉOPOLD DE & L'ABBÉ C. STROOBANT, - Notice sur l'Église de Saint-Ursmer a Bince & Notice historique sur le Chapitre Colégial de Sainte-Dymphe, a Gheel.
76111: VINCE, JOHN, - Old British Livestock.
43992: PAULO VAN H. VINCENTIUS, - De Goede Zaaijer.
69459: VINCKENROYE, DR. F. VAN, - J.B. Houwaert De Vier Wterste, Tekstuitgave met Inleiding, verklarende Aantekeningen en Glossarium. Deel I, II, III..
19870: VINK, PETER, - Het Boek van Asten.
18209: VINK, PETER, - Het Boek van Deurne.
356849: VINK, PETER, - Zwerftochten door de Peel deel 1..
35685: VINK, PETER, - Zwerftochten door de Peel deel 2..
45029: VINK, WILLEM DE, - Jezus Messias. Het meest vertelde Verhaal aller Tijden.
19951: VINK, PETER, - Ik was in Lieshout. Lieshout Suite 1981..
12618: VIS, JOUKE, - Voor een talrijk Publiek. Honderd Jaar Koninklijk 's-Hertogenbosch Mannenkoor 1903-2003..
29647: J.A.J. MAESSEN EN J. VIS, - Brabantse Bibliografie 1970-1974..
38569: VISCH, HENK, - Henk Visch Tentoonstelling Stedelijk Van Abbemuseum.
32086: VISSCHER, CH. DE, - Le Lock-Out de la Carrosserie Bruxelloise et le Principe de la Liberté syndicale.
11091: VISSCHER, DR. H.A., - De natuurrijke Streek van de Oisterwijkse Vennen. Een groene Gordel in het Hart van Brabant.
256767: VISSENBERG-NIEUWLAAT, M., - Oorlogsdreiging en Mobilisatie.
295017: VISSER, W., - Inventaris van het Archief van het Waterschap De Binnenpolder van 's-Grevelduin-Capelle na 1939 genaamd de Binnenpolder van Capelle 1877-1953..
13542: VISSER, R.W.A.M. DE, - Beelden van Bisschop Bekkers.
16546: VISSER, J.J.E.M. DE, - Boxtel Binnenste Buiten aan de Hand van het genealogisch Onderzoek naar de Boxtelse Familie de Visser.
366201: VISSER, DRS. H.A., - Molens in Noord-Brabant in oude Ansichten.
36620: VISSER, DRS. H.A., - Molens in Noord-Brabant in oude Ansichten.
37745: VISSER, JOHN DE E.A., - Een halve Eeuw 'd'n Ujese Krant' 1956-2006..
65967: VISSER, DR. J. TH. DE E.A., - De Koningin-Moeder 1879-1929..
43702: VISSER, DR. A.J., - Kerkvorsten en Kerkvervolgers.
107079: VISSER, J.J.E.M. DE, - Genealogie van de Familie De Visser uit Boxtel.
75957: MINISTERIE VAN LANDBOUW EN VISSERIJ, - Ontwerp-Instructiebladen voor de Pluimveeteelt.
75956: MINISTERIE VAN LANDBOUW EN VISSERIJ, - Ontwerp-Leerstof voor MAS. Pluimveehouderij.
18241: VISSERS, ANTON E.A., - Deurnese Gedaagden. Deel I..
11766: VISSERS, MARIJN, - Brabant Meetings Kroon op zakelijke Communicatie.
107164: FAM. VISSERS, - Vissers-Reünie 24 september 2000..
26782: VISSERS, PATRICK, - Langs Vlaamse Wegen Lommel.
18821: VISSERS, DRS. R.G.E. ; A.A.J. SMEULDERS, - Industrieele Vestigingsfactoren der Gemeente Helmond. Deel I Tekst en Grafieken, II Tabellen, III Bijlagen..
29688: VISVLIET, M.H. VAN, - Inventaris van het Oud-Archief der Gemeente Tilburg & Archieven van de Municipaliteit, het Bestuur der Gemeente Tilburg en Goirle (1795 - 1803) en van het Bestuur der Gemeente Tilburg (1803-1810).
78590: VLAM, A & T. JANSMA, - Agronomisch-Historisch Jaarboek. Vijfde Deel.
74577: VLEESCHOUWERS, C., - Inventaris van het Archief van het Bestuur van het Zeewezen 1830-1976..
29786: C. VLEESCHOUWERS, - Inventaris van het Archief van de Koninklijke Bibliotheek Albert I te Brussel.
35177: VLEMMINX, PAUL (PSEUD. VAN FERDINAND SMULDERS), - Speciosa Deserti.
38926: VLEMMINX, THIEU, - Opnieuw zongen de Druïden.
35088: VLEMMINX, PAUL (PSEUD. VAN FERDINAND SMULDERS), - Land der Zuidwandelaars.
20570: VLERKEN, PETER VAN E.A., - Literaire Wandelroute Eindhoven.
198573: VLERKEN, PETER VAN, - Meneer Dalem over zijn Dorp [Mierlo].
198636: VLERKEN P. JZN., J.P. VAN, - Aarle-Rixtel in oude Ansichten.
70592: VLETTER, DR. A. DE, - De opvoedkundige Denkbeelden van Betje Wolff en Aagje Deken. Bijdrage tot de Kennis van de Opvoeding hier te Lande in de achttiende Eeuw.
20737: VLEUGEL, MR. NICO VAN DER, - Zestig Jaar Welschap in Vogelvlucht 1932-1992..
35943: VLEUGELHOF, LOU, - Totolos. Spel in twee Bedrijven.
31401: VLIEBERGH, E., - Het Hageland. Bijdrage tot zijn ekonomische Geschiedenis in de XIXe en in 't Begin der XXe Eeuw.
20071: VLIEBERGH, E., - De landelijke Bevolking der Kempen gedurende de 19e Eeuw.
76390: VLIEGENTHART, ADRIAAN W., - Bildersammlung der Fürsten zu Salm.
295151: VLIERDEN, KOL. C.P.J. VAN, - Gids voor Nederlandsche Bezoekers van het Rijksarchief te Brussel.
70994: VLIERDEN, M. VAN, - Willibrord en het Begin van Nederland.
107102: VLIERDEN, C.P.J. VAN, - Aanvullingen op: Het Brabantsche en Geldersche Geslacht Van Vlierden.
23107: VLIERT, L.J.L. VAN DE, - Hoe Gemert groeit en bouwt aan zijn Toekomst.
18204: VLIES, MERIJN VAN DER, - Honderd Jaar Boerenbond Deurne 1896-1996..
22824: VLIET, MENNO EN ARIE VAN, - Bokkensprongen in Boxmeer.
108091: VLIET, ADRI P. VAN (EINDRED.), - Brabanders gezocht. Gids voor Stamboomonderzoek in Noord Brabant.
295149: VLIET, A.P. VAN E.A., - Bronnen en Geschiedschrijving van de Tweede Wereldoorlog.
169016: VLIET, TOM VAN DER, - De Terp 50 Jaar een Kunstentuin.
121988: VLIET, ADRI P. VAN, - De Citadel. Cultureel Bolwerk.
377051: VLIJMEN, LEO VAN, - Met Ljoedmilla tussen de Russen.
35206: VLIJMEN, CÉCILE VAN, - Ik laat me niet kisten.
198578: VLIJMINCX, THEO, - De Parel met het Gouden Hart. Heeze 'de Parel van Brabant' en de Vluchtelingen in 44/45..
78555: VLUGT, SIMONE VAN DER, - Het Schaduwspel – Roman.
66012: VLUGT, MR. W. VAN DER, - Algemeene Inleiding tot de Rechtsgeleerdheid.
66394: VNG, - Openbare Reiniging. Bestuurlijke en Financiële Aspecten van het Vraagstuk der Openbare Reinheid.
26427: VNG, - Het Land van Heusden en Altena in Perspectief.
9761: DE VOCHT, - Verslag nopens den Staat der Provincie Noord-Braband en de Zaken van Algemeen Belang voorgekomen bij den Staatsraad Gouverneur en de Gedeputeerde Staten der Provincie sedert Julij 1844 tot Julij 1845..
24477: VOERMANS, M.A.M. E.A., - Prinsenbeek een Dorp van Goud. Van Kerkdorp tot Forensengemeente 1942-1992..
29116: VOERMANS, M.A.M., - Inventaris van het Archief van de Schepenbank (1476) 1576 -1810 (1811) en het Gemeentebestuur van Standdaarbuiten 1811-1932..
29131: VOERMANS, M.A.M., - Inventaris van het Archief van het Gereformeerd Armkinderhuis te Breda.
377012: VOET, DR. L., - Museum Plantin-Moretus.
21061: VOGELS, PETER EN HENK SCHEEPENS, - Wonen en werken in Oirschot toen en nu.
43925: VOGES, D., - Glaube und Leben. Eine Amsterdamer Festschrift zum 400-jährigen Jubiläum Festschrift vom Katechismus Dr. Martin Luthers 1529-1929..
75847: VOGT, GUUSANKE, - Het Koeienboekje.
32120: VOKAER, MARC, - La Grand-Place de Bruxelles.
69598: VOLBORTH, CARL-ALEXANDER VON, - Heraldiek.
205909: VOLKER, M.W. E.A., - Klima N.V. Eindhoven, Niederlande. Fabrik für Wärme, Kühl- und lufttechnische Geräte.
71593: VÖLLMAR, MR. DR. H.F.A., - Inleiding tot de Studie van het Nederlands Burgerlijk Recht.
67009: VÖLLMAR, MR. DR. H.F.A., - Léon's Rechtspraak. Deel II, Afl. 4 Wetboek van Koophandel. Derde Stuk. Eerste Boek (Titel VI-X).
67019: VÖLLMAR, MR. DR. H.F.A., - Léon's Rechtspraak. Deel II, Afl. 4 Wetboek van Koophandel. Tweede Stuk. Eerste Boek (Titel IV-V).
76362: VÖLLMAR, MR. DR. H.F.A., - De Faillissementswet Rechtspraak en Literatuur (1929-1939).
66163: VÖLLMAR, MR. DR. H.F.A., - Léon's Rechtspraak. Deel II, Afl. 4 Wetboek van Koophandel. Tweede Boek. Titel I-VB.
66162: VÖLLMAR, MR. DR. H.F.A., - Léon's Rechtspraak. Deel II, Afl. 4 Wetboek van Koophandel. Supplement. Register.
69777: VOLMULLER, H.W.J., - Het oudste Beroep. Geschiedenis van de Prostitutie in Nederland.
69000: VONCKEN, HUBERT, - Gulden Boek van Onze Lieve Vrouw van Lourdes.
12560: VONDEL, JOOST VAN DEN, - Den Bosch Bedwongen.
71095: VONDEL, JOOST VAN DEN, - Maeghdepalm ter Kloosterstaetsie van Zuster Anna Bruining bevestigt in de'Orde van de d'Arme Klaerissen te Bethlehem.
69529: VONDEL, JOOST VAN DEN, - Maeghdepalm ter Kloosterstaetsie van Zuster Anna Bruining bevestigt in de'Orde van de d'Arme Klaerissen te Bethlehem.
73790: VONIER O.S.B., ABT ANSCAR, - De Engelen.
4007: VONK, SANNE E.A., - Helmonds Heem. jrg. 15.
74567: VONK, SANNE EN DRS. B. WOELDERINK, - Inventaris van de Archieven van de Deventer gemeentelijke Instellingen van Hoger-, Voorbereidend Hoger- en Middelbaar Onderwijs en van hun Bestuursorganen 1619-1971..
65156: VONK DE BOTH, MR. DR. F. E.A., - Periodieke Verzameling van Beslissingen op de Nederlandsche Staatswetten. Deel I, II, III..
12044: VOORNE, ROBBERT VAN (DAGBOEK) EN COMTE HENRY DE NASSAU (DESCRIPTION); SIDRONIO HOSSCHIO, - Dagboek der Belegering van 's Hertogenbosch gehouden sedert den 28 April tot den 10 September 1629 & Description du Siége de la Ville de Bois-le-Duc & Obsidionis Silvaducensis.
69620: VOORST TOT VOORST, ARTHUR EDUARD JOSEPH VAN ; GEBOREN TE ELST, - Aardhaling.
76369: VOORST, ROANNE VAN, - Allemaal anders. Jongeren in Nederland.
11435: VOORT, FR. DEODAAT VAN DE, EN J. M. VAN DER AA, - Noord-Brabant.
36730: VOORT, JAN VAN DE, - Kasteel de Strijdhoef. Leengoed en Kasteel 'de Strijdhoef' te Udenhout 1380-1982..
20320: VOORT, DRÉ VAN DE, - Veertien – Achttien. De Geschiedenis van Reusel tijdens de Eerste Wereldoorlog.
66455: VOORTHUYSEN, DR. E. VAN, - Werkverschaffing. Eene Voorlezing.
75004: VOORVELT O.F.M., C.P., - Inventaris van de Verzameling Kerkelijke Historie 1706-1739..
40412: VOORVELT OFM, GEBHARD, - De Fioretti van Sint Franciscus, Het Leven van Broeder Juniperus, Het Leven van de zaligen Egidius.
12308: RAPPORT BIJZONDERE DOOR B. & W. INGESTELDE COMMISSIE. N. SCHUURMANS VOORZ., - De sociale Aspecten van de Sanering van de Binnenstad van 's-Hertogenbosch. Deel I en II..
71328: VOORZANGER, J.L. EN J.E. POLAK JZ., - Het Joodsch in Nederland. Aan het Hebreeuwsch en andere Talen ontleende Woorden en Zegswijzen.
29614: VOORZEE, M.J., - Inventaris van de Bestuursarchieven van het Dorp Reek, 1671-1942..
29761: VOORZEE, M.J., - Inventaris van de Bestuursarchieven van het Dorp Reek,.
29717: VOORZEE, M.J., - Stukkenlijst van vernietigde Archiefbescheiden, welke behoord hebben tot het Archief van de voormalige Gemeente Reek in Noord-Brabant. Tijdvak 1896-1942..
29564: VOORZEE, M.J. E.A., - Archief Provinciale Waterstaat. Inventaris 1876-1949..
296161: VOORZEE, M.J., - Inventaris van de Bestuursarchieven van het Dorp Reek, 1671-1922..
295164: VOORZEE, M.J., - Stukkenlijsten van vernietigbare Archiefbescheiden, afkomstig uit het Archief van de Provinciale Waterstaat in Noord-Brabant, Tijdvak 1876-1949..
67208: VOOUS, K.H., - In de Ban van Vogels. Ornithologisch Biografisch Woordenboek van Nederland.
39137: VOOYS, PROF. DR. C.G.N. DE, - Wisselwerking en Samenwerking van Noord en Zuid-Nederland op Taal- en Letterkundig Gebied.
39085: VORST, MICHEL VAN DER, - Piet Snoeren.
66734: VORSTENBOSCH-GRIBLING, A.M.G., - Dr. J.P. Gribling. 1915 - 26 juni - 1975 Bibliografie.
67582: VORSTERMAN VAN OYEN, G.A., - Rechtsbronnen van de Stad Aardenburg.
76332: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A., - Joost van den Vondel en zijn Geslacht.
20281: VORSTERS, JAN E.A., - 60 Jaar Reusel-Sport 1938-1998..
33974: VORSTERS, FRANS E.A., - Van Huurhouderij tot Internationaal Vervoer. Genealogie van De Raus.
33977: VORSTERS, FRANS, - ’t Poeier. Societe Anonyme d’Arendoncq.
393148: VOS, DRS. P.H. E.A., - Woordenboek van de Brabantse Dialecten. Deel II, Aflevering 1..
74801: VOS DZN., JAC., - Inventarissen van de Archivalia van de Rijkswaterstaat,..., betreffende de Grenscorrecties met Duitsland 1947 - 1963..
29610: VOS, AART (RED.), - Bestuurders in het Archief. Symposium t.g.v. het 150-jarig bestaan van het Stadsarchief 's-Hertogenbosch.
35120: VOS, CAROLE, - Heksenjong.
169011: VOS, T.M. EN W.C. GEENEN, - Hervormde Gemeente Sprang.
35689: VOS, CAROLE EN ANTON VAN OIRSCHOT (RED.), - Allemaal Kinderen.
37405: VOS, CAROLE & ANTON VAN OIRSCHOT, - Dag Jeroen.
33920: VOS, PAUL & JOHN WYNEN, - Panorama van Mol.
33953: VOS, PAUL, - De Volkstelling van 31 december 1820 in het Arrondissement Turnhout.
198594: VOS, CAROLE, - Een Gouden Cultuurfestival. 50 Jaar Brabantse Dag 1958-2007. Heeze Parel van Brabant.
66013: VOS VAN STEENWIJK, MR. DR. R.H. BARON DE, - De Rechtskennis van den Ingenieur. Vijfde Deel: Waterstaat.
23105: VOS, WIM, - Verhaole van Gímmerse Vertéllers.
74795: VOS DZN., JAC., - Inventaris van het Archief van de Inspecteur in Buitengewone Raad voor de Scheepvaart te Londen 1940 - 1946..
74794: VOS DZN., JAC., - Inventaris van het Archief van de Inspecteur in Buitengewone Dienst voor de Scheepvaart te Londen 1940 - 1946..
108376: VOS DE WAEL, MR. A.F., - Nota door den Heer mr. Vos de Wael, Afgevaardigde van Noordbrabant ter Eerste Kamer zijnen Medeleden aangeboden.
76313: VOS, DRS. H.B. (RED.), - Rijtuigen op Stal in het Nationaal Rijtuigenmuseum.
24213: VOSTERS, DR. S.A., - Het Beleg van Breda in het Wereldnieuws.
241993: VOSTERS, DR. S.A., - Het Beleg en de Overgave van Breda. Deel I, II, III..
78008: VOSTERS, DR. SIMON A., - De Nederlanden in de Spaanse Literatuur (van 1200 tot 1700).
76072: VOYSEY, A. E.A., - Rabbit-Keeping.
32903: VRANCKEN, JEF, - Pajottenland, een Land om Lief te hebben.
35019: VRANDE, WILLEM VAN DE, - Zonder Paraplu.
35150: VRANDE, WILLEM VAN DE, - De Hof van Heden.
77965: VREDEMAN, JAQUES, - Musica miscella (Frjentsjer, 1602) en oare Wurken / and other Works.
74719: VREDENBERG, J., - Het Archief van het Burgerweeshuis te Arnhem 1583-1914..
65912: VREEDE, MR. G.W., - De Russische Schuld. Bedenkingen tegen de Conventie van 30/18 Augustus.
65909: VREEDE, MR. G.W., - Hoe de Gevaren in en buiten Europa, van Nederland af te wenden?.
65910: VREEDE, MR. G.W., - Onze Volksgeest, vóór en na de Grondwetherziening van 1848. Tekenen des Tijds. Eischen van het Ogenblik.
69795: VREEDE, MR. G.W., - Anti-Napoleontische Vertoogen (Utrechtsche Courant 7 December 1851- 23 December 1858).
72167: VREEDE, MR. G.W., - Nederland en Cromwell.
65998: VREEDE, MR. G.W., - Republiek of Constitutionele Monarchie?.
66026: VREEDE, MR. G.W., - Nederland en Cromwell.
65904: VREEDE, MR. G.W., - Voorouderlijke Wijsheid in Hagchelijke Tijden. Het Ministerie der Raadpensionarissen Simon van Slingelandt, Pieter Steyn en Laurens Pieter van de Spiegel herdacht.
65907: VREEDE, MR. G.W., - La Reconstruction de l'Empire d'Allemagne er la Liberté de l'Europe.
65905: VREEDE, MR. G.W., - Anti-Napoleontische Vertoogen (Utrechtsche Courant 7 December 1851- 23 December 1858).
66019: VREEDE, MR. G.W., - De Rigting van het Ministerie. Een Woord tot de Kiezers.
66008: VREEDE, MR. G.W., - la Renaissance de l'Empire Français, la Liberé de l'Europe.
66007: VREEDE, MR. G.W., - Neêrlands vroegere Alliantiën.
280: VREEDE, MR. G.W., - Een Blik op Noordbrabants materiëlen Vooruitgang en politische Ontwikkeling sedert 1813. Een Rede.
65995: VREEDE, MR. G.W., - Onze Diplomatie, na de Erkenning der Onafhankelijk van België.
241995: VREEZE, NOUD DE E.A., - De Hoge Vucht, Woningen van de lopende Band 1969-2001..
32067: VREUGHT, J. DE, - L'Enseignement secondaire à Bruxelles sous le Régime Français: l'École centrale - le Lycée.
32070: VREUGHT, J. DE, - L'Enseignement secondaire à Bruxelles sous le Régime Français: l'École centrale - le Lycée.
71757: VRIEND, J.J., - De Schoonheid van ons Land. Architectuur. Architectuur van deze Eeuw.
67084: VRIEND, J.J., - De Bouwkunst van ons Land. Deel 1. De Steden.
67085: VRIEND, J.J., - De Bouwkunst van ons Land. Deel 2. Het Platteland.
37326: DOOR ZIJN VRIEND [J.H. WIJSBEK], - Over Jan Kruysen.
121836: KRING VRIENDEN VAN 'S HERTOGENBOSCH, - Bossche Bouwstenen I t/m VIII.
12643: KRING VRIENDEN VAN 'S HERTOGENBOSCH', - Bossche Bouwstenen VII.
37400: VRIENDS, PIETER, - Zo zie ik De Peel.
374001: VRIENDS, PIETER, - Zo zie ik De Peel.
75944: VRIENDS, DR. THIJS / R. DOUMA, - Prisma Kippenboek.
32003: VRIENDT, S. DE, - Reyse van Bruussele vut Brabant te Contantinopels in Thracyen en Reyse van Weenen in Hoosteryc te Constantinopels in Thracyen.
29348: VRIENS, J., - Inventaris van het Archief van de Stichting Oud-Gijzelaars en van Documenten van Oud-Gijzelaars Haaren en Beekvliet.
29306: VRIENS, J., - Inventaris van het Archief van de Tienden van Moergestel 1618-1858, waarin opgenomen een Fragment van het Familiearchief de la Torre 1608-1684..
29117: VRIENS, J., - De Archieven der opgeheven Waterschappen in de Gemeente Etten-Leur, thans behorend tot het Waterschap De Laakse Vaart (1550)-1963..
291171: VRIENS, J., - De Archieven der opgeheven Waterschappen in de Gemeente Etten-Leur, thans behorend tot het Waterschap De Laakse Vaart (1550)-1963..
29300: VRIENS, J., - Inventarislijst van de Handschriften en Documentatiemateriaal van het Rijksarchief in Noord-Brabant.
25836: VRIENS, J.P.C., - Dussen in oude Ansichten.
29327: VRIENS, J., - Inventaris van de Collectie Baars-Kleijn.
295236: VRIENS, JAN, - Inventarisatie Militair Gezag.
29303: VRIENS, J., - Inventaris van het Archief van de Classis 's Hertogenbosch 1571-1950..
293481: VRIENS, J., - Inventaris van het Archief van de Stichting Oud-Gijzelaars en van Documenten van Oud-Gijzelaars Haaren en Beekvliet.
29337: VRIENS, J., - Inventaris van het Archief van Prof. Dr. Jan Eduard de Quay (1901-1985) en van het Archief van de Familie de Quay (1656-1985).
29776: VRIENS, J., - Inventarislijst van de Handschriften en Documentatiemateriaal van het Rijksarchief in Noord-Brabant.
71077: BARON DE VRIÈRE, - Discours prononcés par Monsieur le Baron de Vrière, Président de l'Académie Royale de Beaux-Arts de Bruges, a l 'Occasion de son Installation et de la Distrubution des Médailles des Années Scolaires 1852 - 1853..
72256: VRIES, U. DE, - De Adminsitratie van een Gasbedrijf.
76487: VRIES, B.M.A. DE & P.M.M. KLEP E.A., - Broncommentaren VI - IX.. VI: De Lijsten van Kiezers ter Benoeming van Afgevaardigden voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de Provinciale Staten en de Gemeenteraad, 1851-1886.; VII: De Staat van Fabrieken en Trafieken van 1 augustus 1816; VIII: De Staat van Fabrieken en Trafieken van 31 december 1819; IX: De Hinderwetbescheiden 1811-1952.  .
24700: VRIES, RAYMOND DE, - Gewitnie waggeschiet. Bergse Dweilavonden 1996-2001..
76183: VRIES, A., - Iets over Omzetbelasting.
9605: VRIES, A. DE NIJKERK, - Groot-Nederlands Boerenboek.
74033: VRIES, MR. C.W. DE, - Het Wetsontwerp 1924 op de Forensenbelasting.
73897: VRIES, LEONARD DE E.A., - De Wervelwind, De Vliegende Hollanders en andere uit de Lucht verspreide Vlugschriften. Een fascinerende Selectie uit de Oorlogsjaren 1940-1945..
11952: VRIES, BOUDEWIJN DE E.A., - Prima Wegwijzer Noord-Brabant.
73553: VRIES, B.M.A. DE ; P.M.M. KLEP E.A., - Broncommentaren VI - IX.. VI: De Lijsten van Kiezers ter Benoeming van Afgevaardigden voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de Provinciale Staten en de Gemeenteraad, 1851-1886.; VII: De Staat van Fabrieken en Trafieken van 1 augustus 1816; VIII: De Staat van Fabrieken en Trafieken van 31 december 1819; IX: De Hinderwetbescheiden 1811-1952..
40274: VRIES S.J., DR. PENNING DE, - De Ware Geest. Mechtildis van het Heilig Sacrament.
70555: VRIES, PROF. DR. JOH. DE, - De Coöperatieve Raiffeisen- en Boerenleenbanken in Nederland 1948-1973. Van Exponent tot Component.
71492: VRIES, JAN DE, - Het Verhaal van Groningen.
69114: VRIES, LEONARD DE, - Uit het Leven gegerepen. Een aangrijpend Tijdsbeeld van de Jaren 1906-1920 ontleend aan Nederlands populairste Weekblad Het Leven.
2961: VRIES FEYENS, MR. G.L. DE E.A., - Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, over het Jaar 1930-1932. [Voorouders van Prins Willem Oranje als baronnen van Breda; Praehistorie van Brabant ].
76987: VRIES JR., R.W.P. DE, - Jan Poortenaar en zijn Werk.
27590: VRIES SJ, PIET PENNING DE, - Rood is de Kleur.
73502: VRIES, M. DE ; L.A. TE WINKEL, A. LODEWYCKX , A. KLUYVER, J.A.. KNUTTEL, C.H.A. KRUYSKAMP, W. MÜLLER E.A. , - Woordenboek der Nederlandsche Taal. Deel IV. G - Gisteren.
72299: VRIES, LEONARD DE, - Volk en Vaderland Fotonieuws Storm SS De Zwarte Soldaat Het Werkende Volk. Een Fascinerende Selectie uit de Jaargangen 1933-1945..
283151: VRIES, NIK DE, - Mirakelse en merkwaardige Vertelsels rondom de Sint Jan.
75061: VRIES, U. DE EN W. BARNARD, - De Administratie van een Woningbedrijf.
74240: VRIES, R. DE, - Inventaris van het Archief Nederburgh.
73512: VRIES, M. DE ; L.A. TE WINKEL, DR. D. GEERAERTS, DRS H.A.C. LAMBERMONT: J.A.. KNUTTEL, C.H.A. KRUYSKAMP E.A., - Woordenboek der Nederlandsche Taal. Deel I t/m XXIII (Vroegtijdig-Vrouw).
73500: VRIES, M. DE ; L.A. TE WINKEL, A. LODEWYCKX , A. KLUYVER, J.A.. KNUTTEL, C.H.A. KRUYSKAMP, W. MÜLLER E.A. , - Woordenboek der Nederlandsche Taal. Deel II.1 & II. 2 Akant - Blutten.
15709: VRIES, RIKIE DE E.A., - Maaskanttekeningen in Woord en Beeld 1900-2000..
10340: VRIES, MR. DR. W. DE, - 150 jaar Welstand.
73501: VRIES, M. DE ; L.A. TE WINKEL, A. LODEWYCKX , A. KLUYVER, J.A.. KNUTTEL, C.H.A. KRUYSKAMP, W. MÜLLER E.A. , - Woordenboek der Nederlandsche Taal. Deel III.1 & III. 2 & III.3. B0 - Fuut.
40730: VRIES S.J., DR. PENNING DE, - Moeder Mechtildis van het Heilig Sacrament.
64789: VRIES, EGBERT DE , GEBOREN TE HAARLEM, - Het Toezicht van Hooger Gezag op de Waterschappen volgens hunne Reglementen.
17058: VRIES, GUST DE E.A., - Wat Dies....meer zij. Fotoboek van Diessen, Haghorst en Baarschot.
71780: VRIEZE, A., - De Strijd om de Geslachtsnamen.
66414: VRIEZE, A., - De Strijd om de Geslachtsnamen.
30451: VRIJ, TH. DE, - Deurne bij Antwerpen. Geschiedkundige Flitsen.
9872: VROEMEN, L.P.J., - Operatie Market Garden II. 1e Britse Airborne Divisie en de 1e Poolse Onafhankelijke Parachutisten Brigade. Gids historische Plaatsen Tweede Wereldoorlog.
43710: VROKLAGE S.V.D., B.A.G., - Monseigneur Noyen.
74962: VROLIJK, P.F.A., - Inventaris van het Archief van het Teekengenootschap Pictura 1774-1968..
74960: VROLIJK, P.F.A., - Inventaris van het Archief van de Vereniging tot Instandhouding van een Openbare Leeszaal en Bibliotheek te Dordrecht 1898-1970..
74953: VROLIJK, P.F.A., - Inventaris van de Archieven van het Hervormd Bestedelingenhuis 1847-1968 en van het Kiescollege van het Hervormd Bestedelingenhuis 1936-1972..
67200: VROM, - Nationaal Milieubeleidsplan. Kiezen of Verliezen.
393145: VROMANS, DRS. J. E.A., - Woordenboek van de Brabantse Dialecten . Aflevering 6..
67635: VROMRAAD, - 'Meerwerk'. Advies over de Landbouw en het landelijk Gebied in ruimtelijk Perspectief.
98406: VROOM, DR. C.W., - Van onder en boven. Hiërarchie als veelzijdig Beheersingsinstrument. Rede.
39802: VROON, DR. A., - Carel Willem Pape 1788-1872. Een Brabants Predikant en Kerkbestuurder.
3508: VROON, DR. A. E.A., - Historische Reeks van Heusden en Altena. Deel 8. / Ingelijfd bij het Franse Keizerrijk. De Werken en Sleeuwijk in de Periode 1810-1814..
11745: VUGHT, A.F.M. VAN E.A, - Eenige Problemen betreffende de Arbeidsmarkt der Metaalindustrie.
10305: VUGT, DR. J.P.A. VAN; DRS. J.M. BACKX, DRS. J.C. KALKER, - Onderwijs.
17501: VUGT, DRS. A.F.M. VAN E.A., - 25 Jaar T.A.E.K..
377011: VUGTS, AGNES, - Geheimschrift. Over de Geschiedenis en Methoden van de Cryptologie.
169022: VUGTS, J.M., - Het Raadhuis van Waalwijk.
169006: VUGTS, J.M. E.A., - Het Raadhuis en Raadhuisplein te Waalwijk.
29714: VUREN, G. VAN, - Inventaris van het Oud-Rechterlijk Archief van de Schepenbank van 's-Grevelduin-Capelle 1524-1811..
106814: VÜRTHEIM GZN., J.J., - Herkomst en Wapen van het Bossche Geslacht Van Bruggen.
15025: VUUREN, PROF. L. VAN, - Rapport betreffende de Maasgemeenten, uitgebracht aan de Kamer van Koophandel en Fabrieken te 's-Hertogenbosch naar Aanleiding van een sociaal-economisch geographisch Onderzoek.
105415: VUUREN, L. VAN, - Rapport betreffende een algemeen Onderzoek naar de sociaal-economische Structuur van het Gebied der Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Westelijk Noordbrabant.
10980: VVV, - Reisboek voor Noord-Brabant.
10982: VVV, - Brabant in 't Bijzonder….
10942: VVV, - Reisboek voor Noord-Brabant.
10968: VVV, - Fiets- en Toerfietsroutes in en om de Kempen.
13133: VVV, - 's-Hertogenbosch. De Meierij.
11789: WAADENOIJEN, JEANNE VAN EN DONATE VAN VLIET, - Museumproject Noord-Brabant. Eindrapport.
64344: WAAGMEESTER, KEES, - Ik en de Wereld. Het Verhaal van Bold en Janine. De Wereld en ik. Dossier Jan Juffermans.
73968: WAAGMEESTER, KEES, - Ik en de Wereld. Het Verhaal van Bold en Janine. De Wereld en ik. Dossier Jan Juffermans.
1421: WAAL, J.J.F. DE E.A., - De Vlasbloem. Helmonds Historisch Jaarboek. nr. 4..
72040: WAAL, A. VAN DER ; J.J. VERVLOET, - Boskoop. Dopen 1643-1681..
18644: WAAL, J.J.F. DE, - 'n Eeuw lang in goede Harmonie. 100 Jaar Helmonds Muziek Corps 1883-1983..
21464: WERKGROEP LANDSCHAPSINVENTARISATIE WAALRE, - Inventarisatierapport van het Buitengebied van de Gemeente Waalre t.b.v. Inrichting en het Beheer.
103007: WAALS, G. VAN DE, - Zet na Zet. Een Analyse van een Halve Eeuw Noord-Brabants Schaakleven.
75108: WAALS, LAURENS VAN DER ; ANDRE JOLLES, HENR. ROLAND HOLST, KAREL VAN DE WOESTIJNE, A. ROLAND HOLST E.A., - Nieuwste Nederlandsche Lyriek. Bloemlezing.
69508: WAARD, C. DE, - Regestenlijst van de Charters en bijbehoorende Stukken van de Zeeuwsche Rekenkamer 1525-1784..
38897: WAARDKAMP, ALEX, - Leeuwerikslied.
78486: WAASBERGEN, DR. J.P. VAN, - Het Geslacht van Waesberghe, van Waesberge, van Waasbergen door de eeuwen heen, 1279-1983..
78624: WACHTER, ASTRID DE, - De Toepassing van Wereldsysteem-Analyse op geografische Streken. Twee Casestudies: de Kempen en noordelijk Ghana.
72075: WACHTERS, H.J.J., - Wereldspiegel der 20ste eeuw. Historisch, politiek en economisch Overzicht van het Wereldgebeuren van 1900-1950. Deel I, II, III, IV..
28116: WAEL, FR. DE, - Drie oude Aarschotsche Kerkramen. Een Herinnering aan nationale Grootheid en Roem.
106883: WAEL, M. É DE & F.V. GOETHALS, - Recherches sur les Réjouissances... & Famille De Vos; Van Cutsem.
242141: WAELRE, KAREL VAN, - In den Maalstroom van den Oorlog. De Lijdensweg van de Burgers van Breda.
11005: DE WAERDMAN, - Inventarisatienota van het Afwateringskanaal van 's-Hertogenbosch naar Drongelen.
69518: WAESBERGHE, J.VAN, - De Akense Regels voor Canonici en Canonicae uit 816..
17212: WAGEMAKERS, DR. A.J.M., - Buitenstaanders in Actie.
16916: WAGEMAKERS, P. E.A., - Waalwijk en de Wereldoorlog.
75066: WAGEMANS, MATHIEU, - Ontganiseren. Op ongebaande Paden valt veel te leren.
74216: WAGENAAR HUMMELINCK, M.G., - Ter Herinnering aan de Vereeniging van Fabrieken Melkproducten 1915 - 1918..
10040: WAGENAAR, J.F.A., - Waterstaatswetgeving bewerkt voor Noordbrabant.
100401: WAGENAAR, J.F.A., - Waterstaatswetgeving bewerkt voor Noordbrabant.
26004: WAGENAAR, A.T.H., - Kroniek van Roosendaal en Nispen 1987..
25967: WAGENAAR, A.T.H., - Kroniek van Roosendaal en Nispen 1986..
100402: WAGENAAR, J.F.A., - Waterstaatswetgeving. Handboek voor Gemeente- en Waterschapsbesturen in Noordbrabant.
39040: WAGENAAR, PROF. DR. W.A., - Waar Herinneringen worden gemaakt.
74612: WAGENAAR, W. EN H.D.G. GROENEVELD, - Toelichting op de Voorschriften voor de Begrooting en Rekening der Gemeente.
74622: WAGENAAR, W. EN MR. DR. VAN DOORNICK, - Toelichting op de Voorschriften voor de Begrooting en Rekening der Gemeente.
74060: WAGENAAR, W. & H.D.G. GROENEVELD EN N.L. REUVECAMP, - Toelichting op de Voorschriften betreffende de Inrichting der Boekhouding van de Ontvangers der Gemeenten.
66355: WAGENAAR, H.C., - Theorie ten dienste van de Ambtenaren van den Burgerlijke Stand.
355042: WAGENAARS, TON, - Wie heeft het Klassenboek? Verzamelde Columns over het Onderwijs.
355032: WAGENAARS, TON, - In zijn Oor gebeten....
170973: WAGENBERG, HARRY VAN E.A., - Almanak van het Tilburgs Studentencorps St. Olof. 1971-1972 Twintigste Jaargang.
66364: WAGENINGEN, HENRI VAN , GEBOREN TE GRONINGEN, - De regelgevende Bevoegdheid van het Militair Gezag tijdens Staat van Oorlog en Staat van Beleg in Rijk en Koloniën.
24631: WAGENINGEN, NICO VAN, - De Boerenhoek. Geschiedenis van het Protestantisme in Etten.
12624: WAGTER, H. EN T. VAN MOLL, - Geschiedenis van de Sociëteit.
12200: WAKKER, W.R.H., - De Stuerghewalt of zoogenaamde Booze Griet van 's-Hertogenbosch.
76683: WAL, DR. S.L. VAN DER, - Officiële Bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische Betrekkingen 1945-1950. Deel VIII. 21 maart - 20 mei 1947..
67472: WAL, DR. S.L. VAN DER, - Herinneringen van Jhr. Mr. B.C. de Jonge met Brieven uit zijn Nalatenschap.
38213: WAL, FONS VAN DE ; UIT OIRSCHOT, - Van al dat nadenken word ik soms zo moe. Dat ik wel eens liever niet nadenken doe.
73888: HKK WALCHEREN, - Kent u ze nog .... de Vlissingers deel 2..
34962: WALGRAFFE, PIERRE, - Le Patrimoine Rural du Brabant Wallon. Ouvrage collectif édité à l'initiative du Centre Culturel du Brabant Wallon.
69241: WALGRAVE, J.H., - Bijdrage tot de Studie van de Gegoede Burgerij te Gent in de XVIIIe Eeuw. De Vorming van een nieuwe sociaal-economische Stand ten Tijde van maria Theresia.
21483: WALINGA, JAAP, - Wevers in Woldere. 150 Jaar Linnenweverijen Van Dijk & Zn..
67310: WALKER, ALICE, - De Kleur Paars.
76090: WALKER, STELLA, - Enamoured of an Ass. A Donkey Anthology.
275014: WALLE, BR. CLEMENS VAN DER, - Uit het Leven van de Huijbergse Wilhelmieten.
27672: WALLE, C. VAN DE, - Siardus Bogaerts. De Prior en zijn Monasterium te Huijbergen 1614-1670..
272748: WALLE, BR. CLEMENS VAN DE, - Wilhelmietenmuseum Huijbergen.
275013: WALLE, BR. CLEMENS VAN DER, - Over de Professie van de Wilhelmieten.
276721: WALLE, C. VAN DE, - Siardus Bogaerts. De Prior en zijn Monasterium te Huijbergen 1614-1670..
43717: WALLENSTEIN O.F.M., DR. ANTONIUS, - Katechismus der Christlichen Vollkommenheit.
21341: WALLINGA, JAAP, - Protestant in het Roomse Land. 350 Jaar Protestantse Kerk in Waalre en Valkenswaard.
170883: WALLIS DE VRIES, DR. IR. J.G., - Tilburg geeft Vorm aan zijn Identiteit. Het Architectuurbeleid van de Gemeente Tilburg.
76195: WALLIS DE VRIES, GIJS EN RENÉE BORGONJEN, - Kattenbroek Groeistad Amersfoort en Ashok Bhalotra.
11383: WALRAVENS, JAN E.A., - In Verband met Brabant Beschouwingen bij het Vijftigjarig Bestaan van het PON.
21501: WALRAVENS, H.C., - 100 jaar boeren in Best met NCB.
78065: WALSH, MICHAEL J., - Lives of the Popes. Illustrated Biographies of every Pope from St. Peter tot the Present.
77977: WALSMAN, EMIL, - Albrecht Dürer.
40368: WALZER SSPC, ZR. M. TH., - Langs nieuwe Wegen. Over Leven en Werken van de Zalige Maria Theresia Ledochowska.
75002: WANDELEN, J. VAN, - Inventarissen van de Archieven van Koncessionarissen en Kommissies van beheer van Straatwegen in de Provincie Utrecht 1626-1930..
36428: WANDER, B., - Bibliografie Historisch Boerderij-Onderzoek.
66369: WANDER, DR. HILDE, - The Importance of Emigration for the Solution Problems of Western Europe.
225371: WAP, DR. JAN-J. F., - Geschiedenis van het Land en der Heeren van Cuyk.
74743: WARLOP, DR. E., - Inventarissen van Archieven van Kerkfabrieken Deel II: Sint-Maartenskerk te Kortrijk.
74742: WARLOP, DR. E., - Inventarissen van Archieven van Kerkfabrieken Deel I..
74363: WARLOP, E. ; R. WELLENS EN J. NAZET, - Miscellanea Archivistica XXXII..
74360: WARLOP, E. ; A. UYTTEBROUCK, - Miscellanea Archivistica XXVIII..
74745: WARLOP, DR. E. & N. MADDENS, - Inventaris van de Parochieregisters.
74744: WARLOP, DR. E., - Ontledingen van de Oorkonden bewaarde in de Farde A. De Poorter (1141-1789)..
74975: WARLOP, E. E.A., - Inventarissen van Gemeentearchieven. Deel I..
65546: WARMELO, W.L. VAN, - De Vijand van den Oorlog.
69971: WARNING, M.M., - Collectie Losse Aanwinsten 1356-20e Eeuw Deel I: Inleiding en Inventaris; Deel II: Bijlagen.
40857: WAST, HUGO, - Don Bosco en zijn Tijd.
10862: COMMISSIE WATERBEHEERSING, - Waterbeheersing in Noord-Brabant.
108621: COMMISSIE WATERBEHEERSING, - Waterbeheersing in Noord-Brabant.
108622: COMMISSIE WATERBEHEERSING, - Waterbeheersing in Noord-Brabant.
71751: WATERBOLK, DR. E.H., - Verspreide Opstellen. Aangeboden aan de Schrijver bij zijn aftreden als Hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
77950: WATERINK, PROF. DR. J. E.A., - Cultuurgeschiedenis van het Christendom. Deel I en II..
69898: WATERSCHOOT, WERNER, - De Poeticsche Werken van Jonker Jan van der Noot. 1: Analytische Bibliografie. II: Tekstuitgave met Inleiding. III: verklarende Aantekeningen.
65919: WATERSCHOOT VAN DER GRACHT, MR. W.A.J.M. VAN, - Klimaat en Landverdroging. Natuurlijke ne menschelijke Invloeden.
71271: MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT, - De Waterhuishouding van Nederland. 1984..
108399: PROVINCIALEN WATERSTAAT, - De Zee- en Rivierwaterkeerende Dijken van Noord-Brabant, van de Belgische Grens tot Geertruidenberg. Kaart van 22 Bladen, met Register van Dijkshoogten, vaste Hoogtemerken en Peilschalen.
377025: WATTÉ, LIC. J., - Register. Brabantse Tijdschriften: a. Brabantse Folklore b. Jaarboeken van Diest Gedenkschriften van Halle.
295043: WATTIEZ, J. E.A., - Repertoire des Archives Notariales de l'Arrondissement de Nivelles XVIe - XXe Siecle.
9514: WAUTERS, ALPHONSE, - Le Duc Jean Ier et le Brabant sous le le Règne de ce Prince (1267-1294).
10884: WAUTERS, ALPHONSE, - Documents concernant le Canal de Bruxelles a Willebroeck précédés d'une Introduction contenant un Rêsumé de l'Histoire de ce Canal.
32492: WAUTERS, A. & A. HENNE, - Histoire des Environs de Bruxelles ou Description des Localités qui formaient autrefois l'Ammanie de cette Ville. Introduction & Index. & Vol. 1-10.
73513: WAUTERS, ALPHONSE & S. BORMANS & J. HALKIN, - Table chronologique des Chartes et Diplômes imprimés concernant l'Histoire de la Belgique. Tome I t/m XI..
67405: WEBER, WOLFHARD, - Erdölhandel und Erdölverarbeitung an der Unterweser.
15637: WEDEMEIJER, MR. J. E.A., - 25 Jaar Zorgcentrum Berlerode. 700 Jaar Ouderenzorg in Berlicum en Middelrode.
31605: WEE, HERMAN VAN DER, - Een Stad groeide uit het Moeras. Bijdrage tot de Oorsprongsgeschiedenis der Stad Lier.
43044: WEEL CZN., A. VAN DER, - Haagse Hervormde Kerken en Kapellen.
32425: WEEMAES, MARGOT, - Les Serres Royales de Laeken.
69766: WEERD, H. VAN DE, - De H. Willibrordus in Limburg. 739-1939. Sint Wilbert ter eere bij het Jubeljaar van zijn overlijden.
45018: WEERD, H. VAN DE, - Zo is er maar één. Onze Lieve Vrouw van Tongeren.
106934: WEERELD, P.M.A. VAN DE, - Maria Lemmens (geboren 1780) en Adriani van Hove/Hoof een bijna verloren Kwartier.
71128: WEERSINK, B.G.J. E.A., - Waterbeheer, Dynamiek in denken en doen.
75377: WEERT, THEO DE, - Bier als Drank bij gastronomische Gerechten.
25952: WEETINK, B.M., - De Heilige Antonius van Padua (1903-1970). Een Geschiedenis van een Roosendaalse Parochie.
29026: WEETINK, B.M., - De Archieven van de Parochie van de H. Cornelius te Roosendaal 1916-1970..
29036: WEETINK, B.M., - De Archieven van de Parochie van de H. Antonius van Padua te Roosendaal.
26017: WEETINK, B.M., - Opten Heerenhuijs. Een Geschiedenis van de Roosendaalse Archieven 1952-2002..
43788: WEIGL, A.M., - Schutzengel-Erlebnisse in 100 Beispielen.
40453: WEIGL, A.M., - Schutzengel-Geschichten Heute.
40435: WEIGL, A.M., - An Mariens Mutterhand.
67545: WEIHER, UWE, - Flüchtlingssituation und Flüchtlingspolitik. Untersuchungen zur Eingliedering der Flüchtlinge in Bremen 1945-1961..
76137: WEIJER, L., - Veevoeding voor Landbouwcursussen.
72057: WEIJLAND, DR. H.B. E.A., - Acta van de Generale Synode van Bentheim 1981 van de Gereformeerde Kerken in Nederland & Bijlagen.
39212: WEIJNEN, DR. A., - De Meierijse Verkorting.
74408: WEIJNEN, PROF. A. ; DR. D. BLOK, DR. M. GYSSELING E.A, - Frankisch, Merovingisch, Karolingisch.
39278: WEIJNEN, DR. A., - Zeventiende-Eeuwse Taal.
10688: WEIJNEN, ANT., - Enkele Beschouwingen over Brabantsche Familienamen.
71529: WEIJNEN, DR. A. ; DR. J. GOOSSENS, DRS. P. GOOSSENS, - Woordenboek van de Limburgse Dialecten. Inleiding & 1. Agrarische Terminologie. Aflevering 1..
69599: WEIJNEN, DR. A., - Zeventiende-Eeuwse Taal.
39222: WEIJNEN, ANT., - Merkwaardige Oost-Noord-Brabantsche Woorden.
39223: WEIJNEN, ANT., - Merkwaardige West-Noord-Brabantsche Woorden uit Fijnaart, Wagenberg, Oud-Gastel enz..
39224: WEIJNEN, ANT., - Merkwaardige West-Noord-Brabantsche Woorden uit Fijnaart, Wagenberg, Oud-Gastel.
39232: WEIJNEN, PROF. DR. A.A., - De Dialecten van Noord-Brabant.
39233: WEIJNEN, PROF. DR. A., - Nederlandse Dialectkunde.
39234: WEIJNEN, DR. A., - De Nederlandse Dialecten.
39237: WEIJNEN, PROF. DR. A.A., - De Dialecten van Noord-Brabant.
71530: WEIJNEN, DR. A. ; DR. J. GOOSSENS, DRS. P. GOOSSENS, - Woordenboek van de Limburgse Dialecten. 1. Agrarische Terminologie. Aflevering 2..
39221: WEIJNEN, ANT., - Merkwaardige Oost-Noord-Brabantsche Woorden.
39213: WEIJNEN, DR. A., - Romeinse Invloed in Noord-Brabant.
39214: WEIJNEN, DR. A., - Oost-Noordbrabantsche Dialectproblemen.
39313: WEIJNEN, PROF. DR. A. E.A., - Woordenboek van de Brabantse Dialecten . Aflevering 1..
39314: WEIJNEN, PROF. DR. A. E.A., - Woordenboek van de Brabantse Dialecten . Aflevering 2..
39215: WEIJNEN, ANT., - De Onderscheiding van Dialectgroepen in Noord-Brabant en Limburg.
383513: WEIJNS, DR. JOZEF, - Beknopte Gids van het Vlaamse Openluchtmuseum in het Limburgse Provinciedomein te Bokrijk.
383511: WEIJNS, DR. JOZEF, - Het Openluchtmuseum te Bokrijk. Beknopte en voorlopige Gids voor de Bezoeker.
383514: WEIJNS, DR. JOZEF, - Het Openluchtmuseum te Bokrijk.
38350: WEIJNS, DR. JOZEF, - Bokrijk, Tuin van de Vlaamse Volkscultuur.
38351: WEIJNS, DR. JOZEF, - Omstandige Gids voor de Bezoeker. Het Openluchtmuseum te Bokrijk.
24821: WEIJS, L.J. , C.C.J. VAN DE WATERING , C.J.F. SLOOTMANS, - Tussen Hete Vuren deel 2..
177918: WEIJS, IRMA & JOS VAN ASPEREN, - Boek in Beeld. 25 Jaar Bibliotheek Sint-Michielsgestel.
28146: WEIJST, FR. VAN DER E.A., - St. Petruskerk Eindhoven-Woensel Toen en Nu.
69956: WEIJTENS, F.H.C., - Inventaris van de Archieven der Rijksveeartsenijschool en Veeartsenijkundige Hogeschool.
73997: WEIJTENS, F.H.C., - Inventaris van de Archieven der Rijksveeartsenijschool en Veeartsenijkundige Hogeschool.
17273: WEIJTERS, C.J., - De Reijshof onder Tilburg. Een vergane Grootheid.
17367: WEIJTERS, C.J., - Scholen en Schoolmeesters in Tilburg 1532-1858..
24961: WEIJTS, IR. J.L.C. E.A., - Stichting Stadsherstel Bergen op Zoom 1971-1981..
10650: WEIJTS, A.A., - De Electriciteitsvoorziening van Noord-Brabant 1914-1939..
11763: WEILER, PROF. DR. A.G., - Nicolaas van Cues en de oecumenische Problematiek vóór de Reformatie.
27033: WEILER, PROF. DR. A.G. E.A., - Birgitta van Zweden.
78195: WEIMANN, KARL, - Das tägliche Gericht. Ein Beitrag zur Geschichte der Niedergerichtsbarkeit im Mittelalter. Habilitationsschrift (Teildruck).
41358: WEISMANTEL, LEO, - Een Klooster sterft.
67112: WEISS, ALIDA, - Freiherr Hieronymus C.F. von Münchhausen. Wer war Münchhausen wirklich?.
76061: WEISSENBERGER, KARL, - Nutzbringende Kaninchenzucht. Band II Haltung, Zucht und Pflege.
73683: WEITZMANN, KURT, - The Icon Holy Images Sixth to Fourteenth Century.
8100: WEL, IGN. G. VAN DE, - Register op de Jaarboeken 1932-1982. Stichting Menno van Coehoorn.
18651: WEL, JOS. VAN, - De Zingende Vink.
78548: WELCKER, J.W., - Geschiedkundige Atlas van Nederland. De Republiek der Vereenigde Nederlanden in 1795..
78383: WELDEREN RENGERS, WILLEM BERNARD REINIER VAN GEBOREN TE OENKERK, - De Artikelen 24 en 26 der Gemeentewet.
39423: WELL, A. J. J. V. D., - Beschrijvende Catalogus van de Historische Verzameling der Schutterij te 's Hertogenbosch.
74546: WELLENS, ROBERT, - Inventaire des Archives du Conseil des Mines.
74547: WELLENS, ROBERT, - Inventaire des Papiers d'Albert Deveze Ministre d'Etat.
9549: WELLENS, R., - Les Etats generaux des Pays-Bas des Origines al la Fin du Regne de Philippe le Beau (1464-1506).
74981: WELLENS, R. EN C. DUMONT E.A., - Archives Communales. Inventaires. Tome III..
74908: WELLENS, R., - Inventaire des Archives de la Famille Dolez.
65705: WELLENS, R., - Inventaire des Archives du Conseil des Mines.
71175: WELLENS, R., - Inventaire des Papiers de la Princesse Marie de Croy.
73982: WELLENS, ROBERT, - Inventaire des Papiers de Marcel-Henri Jaspar Député, Ministre et Ambassadeur de Belgique.
29294: WELLENS, ROBERT, - Inventaire des Archives de la Paroisse de Sainte-Elisabeth a Mons (XIVe - XIX Siecles).
71135: WELLENS, ROBERT, - Inventaire des Papiers de Marcel-Henri Jaspar Député, Ministre et Ambassadeur de Belgique.
71246: WELLENS, ROBERT, - Inventaire des Papiers de Charles Prus Piolunowski Consul de Pologne à Mons.
71203: WELLENS, ROBERT, - Inventaire des Papiers, Notes et Manuscrits de Louis-Prosper Gachard, Archiviste General du Royaume (1800-1885).
295058: WELLENS-DEDONDER, LILIANE ; PHILIPPE VANDERMAELEN, - Inventaire des Materiaux Reunis par Philippe Vandermaelen pour le Dictionnaire Geographique de la Province de Brabant.
74366: WELLENS, R. ; C. WYFFELS, J. DE BROUWERE, - Miscellanea Archivistica XXXV..
74911: WELLENS, R., - Inventaire des Archives de la Paroisse de Saint-Nicolas-en-Havre a Mons.
74909: WELLENS, R., - Inventaire des Papiers Michel Levie (1851-1939).
74103: WELLENS, ROBERT, - Inventaire des Papiers, Notes et Manuscrits de Louis-Prosper Gachard, Archiviste General du Royaume (1800-1885).
74905: WELLENS, R., - Inventaire des Archives de l'Abbaye Cistercienne d'Epinlieu (XIIIe - XVIIIe Siècles).
74906: WELLENS, R., - Inventaire des Archives des Jesuites de Mons.
65694: WELLENS, R., - Inventaire des Archives de la Paroisse de Sainte-Elisabeth a Mons (XIVe - XIXe Siecles).
355132: WELLING, JULES, - Rozengeur en Maneschijn. Nieuwe Cursiefjes over Best en de Bestenaren.
70938: WELS, C.B., - Bescheiden betreffende de Buitenlandse Politiek van Nederland 1848-1919. Eerste Periode 1848-1870. Eerste Deel 1848 [All Published].
27523: WELVAARTS, TH. IGN., - Geschiedkundige Bijdragen over de Voogdij van Molle. Met vier platen.
19272: WELVAARTS, TH. IGN., - Het Spookslot van Schijndel. Sleutje’s Spook te Schijndel.
20216: WELVAARTS, TH. IGN., - Geschiedenis van Bladel en Netersel & De Huizing der Frankische Vorsten te Netersel onder Bladel.
275831: WELVAARTS, TH. IGN., - Het Refugiehuis der Abdij Postel te 's Hertogenbosch.
27522: WELVAARTS, TH. IGN., - Levensschets van Jacobus de Kort, eerste Prelaat der herstelde Abdij van Postel-Molle.
20203: WELVAARTS, TH. IGN., - Geschiedenis van Bladel en Netersel.
202161: WELVAARTS, TH. IGN., - De Huizing der Frankische Vorsten te Netersel onder Bladel.
202031: WELVAARTS, TH. IGN., - Geschiedenis van Bladel en Netersel.
202041: WELVAARTS, TH. IGN., - Reusel naar de Archieven van Postel's Abdij.
27583: WELVAARTS, TH. IGN., - Het Refugiehuis der Abdij Postel te 's-Hertogenbosch.
202032: WELVAARTS, TH. IGN., - Geschiedenis van Bladel en Netersel.
77001: WELY O.F.M., DR. DANIËL VAN, - Liber Recommendationis Conventus Werthensis O.F.M..
41265: P. REDEMPTUS VOM KREUZ WENINGER, - Auf Karmels Höhen. Gedenktage und Lebensstizzen hervorragender Mitglieder des Karmelitenordens.
70597: WENSING, J.H., - Kerkelijk Nederland. Jaarboek voor Katholijken 1854..
65445: WENTHOLT, DR. L. R. ; JHR. A.G. BEELAERTS VAN BLOKLAND, - Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat nr. 9. [o.a. Over straatklinkers, welke aan hooge eischen voldoen en de wenschelijkhedi om de levering van straatklinkers afzonderlijk aan te besteden; Over Friesche steen, in het bijzonder in Friesland gebakken straatsteen. ].
397061: WENTING, HARRIE, - Bij Leven een Legende Miet van Bommel.
397064: WENTING, HARRIE, - Moord of noodlottig Ongeval. Kruisbergkapel als stille Getuige.
397062: WENTING, HARRIE, - De Moord op Miet van Bommel.
15470: WERD, HENK DE, - Rosmalen in oude Ansichten..
15495: WERD, HENK DE ; HARRY COPPENS E.A., - Rosmalense Indiëgangers.
15500: WERD, HENK DE, - Rosmalen in oude Ansichten Deel 2..
15501: WERD, HENK DE, - Veertig Jaar Hintham - Zuid. Veertig Jaar Heijmansdorp in Rosmalen. Een historische Terugblik.
15491: WERD, HENK DE, - De Annenborch. Van Bejaardenhuis naar een Zorgcentrum 1973-2007..
67798: WERELD, HANS VAN DER, - Kroniek van Woudbrugge en Hoogmade 1990..
368081: WERFF, DRS. Y.P.W. VAN DER & F.J.M. VAN DE VEN, - Een Kabinet van Westbrabantse Gezichten & Een Kabinet van Oostbrabantse Gezichten.
36808: WERFF, DRS. Y.P.W. VAN DER, - Een Kabinet van Westbrabantse Gezichten.
75880: WERFF, G.D. VAN DER, - Bestrijding en Therapie van Rotkreupel bij Schapen in Friesland.
71278: WERLAND, WALTER, - Campus S. Mariae. Marienfelder Chronik. Zur Geschichte der Zisterzienserabtei und der Gemeinde Marienfeld.
72303: WERLAND, WALTER, - 1000 Jahre Harsewinkel. Zur Heimatgeschichte der Stadt en der Ems.
76079: WERMER, B.J., - Dwergkonijnen.
76078: WERMER, B.J., - Kleurdwergen.
76075: WERMER, B.J., - Hollanders.
76082: WERMER, B.J., - Konijnen.
76059: WERMER, B.J., - Konijnen. Voeding, Huisvesting en Verzorging.
67739: WERTHEIM, JACOBUS , JOANNIS FILIUS, GEBOREN TE AMSTERDAM, - Verhandeling over het Nederlandsch Consulaatregt.
26112: WERTHER, HANS EN HUIB DEN TUINDER, - De Biesbosch in Beeld.
26120: WERTHER, HANS, - Biesbosch Panorama.
36555: WERUMEUS BUNING, J.W., - Wandelingen met Mars.
69239: WERVEKE, HANS VAN, - De Curve van het Gentse Bevolkingscijfer in de 17e en 18e Eeuw.
15600: WESEL-VAN GRINSVEN, RIET, - Bij de Hand. 75 Jaar Theresiaschool.
71889: WESSELING, J. E.A., - Soil Water Plant.
71268: WESSELS, F.W., - De N.S.B.-leiding Ontmaskerd. De Bloem Der Natie.
37454: WESSEM, J.N. VAN, - Jan Sluijters.
69265: WEST, LEVON, - Making an Etching.
67180: WESTEN, GUUS VAN, - Mali. Mensen - Politiek - Economie - Cultuur.
78558: WESTENDORP, A., - Het vlechten van ronde tenen Manden.
78468: WESTERINK, MR. DR. G., - Geschiedenis van het Weiderecht op de Mheen van Elburg.
366001: WESTERLAKEN, J. VAN DE, - De Korenbloem.
74486: WESTERMAN, MR. DR. W.M., - Haagsch Maandblad. Elfde Jaargang No. 12. December 1932..
98419: WESTERMANN, L.R.J., - Uitbreidingen.
71708: WESTHOLT, GERT, - 10 Jaar Neduco. Van Trendvolger naar Trendmaker.
205863: WESTRA, JAN E.A., - Architecture.Ehv Annual Eindhoven Univeristy of Technology 06 07..
75565: EENIGE VRIENDEN DER WETENSCHAP, - De Katholieke Gids, Maandschrift voor het Katholieke Nederlandsche Volk XII Jaargang.
69485: WETHLIJ, ALEXANDER JOHANNES MARIA ; GEBOREN TE AMSTENRADE, - Tekengebruik en klankinformatieve Waarde bij de Vocaalspelling in de Sittardse Oorkonden 1348-1450. Deel I en II..
23068: WETTEN, SIMON VAN, - Grensconflict zonder Limieten. De Strijd rondom de Snelle Loop.
77102: WEUSTEN, BRIGITTE, - Over een Vogel die zich niet liet kooien. Leven en Werk van John Baptist Knipping [1899-1973].
41778: WEUSTEN, BRIGITTE, - Een Klooster in de Straat.
78333: WEUSTINK, H.J.M., - De Rechtsgeschiedenis van de Stad Oldenzaal en van de Mark Berghuizen tot 1795..
35265: WEVER, MIENTJE, - Geboore. Gedichten in Boxmeers Dialect.
355185: WEVER, MIENTJE EN CAREL THIJSSEN, - Um dörrum! Verhale en Gedichte ien 't Boxmèrs.
43555: WEY, DR. A. VAN DER, - Nieuw Heidendom.
43499: WEY, DR. A. VAN DER, - Met Kierkegaard op Zoek. Zijn er nog echte Christenen?.
39598: WEY, DR. P.A. VAN DER E.A., - Landjuweel 1975 Boxmeer. Herdenkingsboek H. Bloedsgilde bij gelegenheid van het 525-jarig Bestaan.
17201: WEYER O.F.M. CAP., A. VAN DE, - De Religieuse Practijk in een Brabantse Industriestad.
38393: WEYNS, DR. JOZEF, - Volkshuisraad in Vlaanderen. Naam, Vorm, Geschiedenis, Gebruik en Volkskundig Belang der huiselijke Voorwerpen in het Vlaamse land van de Middeleeuwen tot de Eerste Wereldoorlog. Deel 1 t/m 4..
70487: WEYTENS, F.H.C., - Inventaris van het Archief van het Huis Sparrendaal te Driebergen.
68945: WHITE, E.G., - Schreden naar Christus.
75044: WIARDA, PROF. MR. G.J. E.A., - Het Orkestwezen in Nederland.
20678: WICH, WIM, - 80 Jaar PSV 1913-1993..
75429: WICHMAN, FRANK EN ANNEMIEKE SCHELLEKENS, - Vakantieboek België.
26921: WICHMANS, AUGUSTINUS, - Brabantia Mariana tripartita.
74167: WICKEVOORT CROMMELIN, H.S.M. VAN, - Nederlands Oorlog tegen de Zee.
77963: WIDDERSHOVEN, BRIGITTE, - Het Dilemma van Solidariteit. De Nederlandse onderlinge Ziekenfondsen, 1890-1941..
76424: WIEBENGA, IR. J.G., - Algemeene Voorschriften voor de Uitvoering en het Onderhoud van Werken onder Beheer van het Departement van Waterstaat en Reglement Openbare Aanbestedingen.
67411: WIEDEMANN, HANS, - Die Aussenpolitik Bremens im Zeitalter der Französischen Revolution 1794-1803..
38493: WIEDENHOF, DR. NIELS E.A, - Eindhoven. Op het Hemelrijken 1983-1986..
71123: WIEFFERING, F., - Glorieuze Orgeldagen.
35171: WIEGAN, LOUISE UIT EINDHOVEN, - Kutlulletrutmoeder.
384603: WIEGERSMA, TJERK, - Hendrik Jan Wolter 1873-1952..
38445: WIEGERSMA, H., - Het Morgenland of te wel het Verhaal van eene Reis naar Byzantium en Asia Minor.
37602: WIEGERSMA, H., - Volkskunst in den Niederlanden.
36805: WIEGERSMA, H., - Tegen den Draad in.
368051: WIEGERSMA, H., - Tegen den Draad in.
18205: WIEGERSMA, PIETER, - Een Kind ziet het Dorp.
38544: WIEGERSMA, P., - P. Wiegersma. Gouaches Tekeningen Wandtapijten 1980-1981..
27947: WIEL, DRS. A.P. VAN DE, - Lambertuskerk. Een Kathedraal gelijk.
11110: WIEL, JAN VAN DE, - De Dongevallei, een Natuurgebied in de Stad.
21540: WIEL, BERT VAN DE; E.A., - Dommelen. 't is mer de ge't weet.
36632: WIEL, KEES VAN DE, - Stellingkorenmolen te Megen Desiré.
107069: WIEL, ANTOON VAN DE, - 300 Jaar Familie Van de Wiel.
75734: WIELAND, J.H., - Inventaris van het Archief van het Klooster der Predikheren te Maastricht 1261-1796..
41823: WIELAND, J.H.M., - Inventaris van het Archief van het Klooster der Predikheren te Maastricht.
35647: WIELEN, CEES VAN DE, - Oude Volksverhalen opnieuw verteld.
71394: WIELEN, G.J.J. VAN DER, - Mensen uit Druten. Stamboom van de Familie van Heereveld.
74497: WIER, D. VAN EN H.J.M. MIJLAND, - Inventaris van het Archief der Onderlinge Bosschenverzekering Maatschappij 1894-1963..
13062: WIERINGA, HELMER E.A., - De Meierij als Waardevol Cultuurlandschap.
71030: WIERINGA, HELMER EN MARIA VAN BOXTEL, - Ruimte voor Biologische Landbouw. Onderzoek naar stimulerende Beleidsinstrumenten in de Ruimtelijke Ordening.
13075: WIERINGA, HELMER, - Innovatielessen in de Meierij. Handleiding voor gouden Eieren in Plattelandsontwikkeling.
38570: WIERINGA, HELMER E.A., - Euro Land Art. Land Art wijst de Weg naar Het Groene Woud.
121875: WIERSUM, DR. E., - Een Naspel van de Samenzwering van 1623..
75561: WIESMAN, ANNETTE EN TINA WESTPHAL, - Jong Bier in oude Vaten. 32 eigenzinnige Brouwers.
293702: WIGGER, J.H., - Inventaris van het Archief en de Dokumentatie van Augustinus C.J. Commissaris 1897-1957..
77776: WIJCK, H.W.M. VAN E.A., - Opus Musivum. Een Bundel Studies aangeboden aan Professor Doctor M.D. Ozinga ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag op 10 november 1962..
106889: WIJDEVEN, GIJSBERTUS VAN DE, - Familieboek (Stamboom) Van de Wijdeven 1600 - 1987..
10163: WIJDEVEN, WILLEMIEN VAN DE (RED.), - Archeologie in Meerhoven.

Next 1000 books from Antiquariaat Duthmala

10/27