Antiquariaat Duthmala
Kasterensestraat 15, 5298 NV Liempde, Nederland tel.: 00 (0)411-632043            Email: duthmala@wxs.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
38516: SMOLDERS, ROB EN EDWIN JACOBS, - De Kracht van de Herhaling.
384574: SMOLDERS, ROB, - Onrust.
39229: SMOUT, HERM., - Het Antwerpsch Dialect. Met eene Schets van de Geschiedenis van dit Dialect in de 17e en 18e Eeuw.
205912: SMULDERS, FRANS E.A., - Hertog Hendrik van Lotharingen. Van Woning- naar Woonstichting 1990-2005..
35823: SMULDERS, TON E.A., - Spiegelingen anno 2000. Literatuurprijs Gemeente Hilvarenbeek voor het Jaar 2000..
28925: SMULDERS, WILLEM, - De Sevenste Bliscap van onser Vrouwen. Mysteriespel van de XVde Eeuw.
17527: SMULDERS, ALBERT E.A., - NOS 1921-1931..
289254: SMULDERS, WILLEM, - De Sevenste Bliscap van onser Vrouwen. Mysteriespel van de XVde Eeuw.
9579: SMULDERS, DR. G.W.A., - Het Jongeboeren Vraagstuk in Verband met Industrialisatie en Beroepskeuze.
272733: SMULDERS, ELS, - Twee Eeuwen Zusters Franciscanessen in Dongen.
39767: SMULDERS, F. W., - Een Zuster van Jeroen Bosch.
35980: SMULDERS, LEA, - Revue Ge komt pas kijken.
397067: SMULDERS, JAN, - Zo nietig is een Mens. Markante Levensportretten.
27659: SMULDERS, JAN, - Achter de Kloostermuur. Een Bezoek aan de Achelse Kluis.
289251: SMULDERS, WILLEM, - De Sevenste Bliscap van onser Vrouwen. Mysteriespel van de XVde Eeuw.
20318: SMULDERS, FR. J.A.W., - Enige Wetenswaardigheden uit de Geschiedenis van de Parochie en de Kerk van O.L. Vrouw Tenhemelopneming te Reusel.
21436: SMULDERS, ALB. J.M. E.A., - Bergeyk 121/2 Jaar onder het Bestuur van Burgemeester Linders. 1 april 1946 – 1 oktober 1958..
39743: SMULDERS, FRANS, - Het Leven van Hendrik van Dijk. Geen Pech hebben is voldoende Geluk.
40578: SMULDERS, WILLEM (BEWERKING), - Die eerste Bliscap van Maria. Vijftiend'eeuwsch Mysteriespel.
35676: SNACKERS, JACK, - In goed Gezelschap.
12496: SNACKERS, JACK, - Een Nar in Beeldenrijk Den Bosch.
99582: SNEEP CZN, M.J.T., - Keur of Politie-Verordening voor het Waterschap De Oude Appelaar onder de Gemeente Fijnaart c.a. 1934..
99528: SNEEP, M.J.T., - Keur of Politie-Verordening op het Gebruik van het Kanaal de Buitenhaven en het Gedeelte Keene genaamd de Boezem van het Waterschap De Mooie Keene onder de Gemeente Fijnaart c.a., Standdaarbuiten en Klundert 1934..
99525: SNEEP, M.J.T., - Keur of Politie-Verordening van het Waterschap De Oude Fijnaart onder de Gemeente Fijnaart c.a. 1928..
99524: SNEEP, M.J.T., - Keur of Politie-Verordening van het Waterschap De Oude Fijnaart onder de Gemeente Fijnaart c.a..
20563: SNELLEN, PETER, - De Voertuigen van de Philipsbrandweer.
10541: SNELLER, PROF. DR. Z.W., - De Opkomst van van de Noordbrabantsche Industrie.
72081: SNELLER, DR. Z.W., - Geschiedenis van den Nederlandschen Landbouw.
70880: SNELLER, DR. Z.W. (RED.), - Geschiedenis van de Nederlandsche Landbouw 1795-1940..
74437: SNETHLAGE, ALBERTUS, - Een Geval van Lupus Pernio.
37878: SNIEDERS, AUGUST, - In ’t Vervallen Huis. Drie Herinneringen uit den Jongelingstijd.
378791: SNIEDERS, AUGUST, - De Dorpspastoor. Uit de Dagen der Fransche Overheersching.
378732: SNIEDERS, DR. J.R. (RENIER), - Hoe men Burgemeester wordt.
37857: SNIEDERS JR., AUGUST, - Verborgen Geluk. Schetsen uit onzen Tijd; De Landverrader eene Fantazie; Arme Julia; Juffer Klepperman. Eene Vertelling uit de Grensdorpen.
378203: SNIEDERS, DR. AUGUST, - Zoo werd hij Rijk. Een Verhaal uit onze Dagen; De Wolfjager. De Kempen in den Spaanschen Tijd; Verborgen Geluk. Schetsen uit onzen Tijd; Gevallen Ster. Een Beeld uit onze Dagen; Het Zusterke der Armen. Een Verhaal uit onze Dagen.
37853: SNIEDERS, DR. J. RENIER, - Waar is de Vader?.
37851: SNIEDERS, DR. J.R. (RENIER), - Het Paradijs (Uit de Goudmijnen der Kempen).
37866: SNIEDERS, DR. AUGUST, - Burgerdeugd. Een Verhaal uit vroeger Dagen.
37868: SNIEDERS, DR. AUGUST, - De Verstooteling.
378431: SNIEDERS, DR. J.R. (RENIER), - De Hut van Wartje Nulph. Uit de Krijgstochten van Maurits van Nassau.
378464: DR. J.R. (RENIER) SNIEDERS, - Amanda. Uit het Leven der Zinneloozen. Tweede deel.
37808: SNIEDERS, AUGUST (HOOFDREDACTEUR), - De Belgische Illustratie. Negende Jaargang..
37809: SNIEDERS JR., AUGUST (HOOFDREDACTEUR), - De Belgische Illustratie. Zondags-Lectuur voor alle Standen. Tiende Jaargang..
37810: SNIEDERS JR., AUGUST (HOOFDREDACTEUR), - De Belgische Illustratie. Zondags-Lectuur voor alle Standen. Elfde Jaargang..
378873: SNIEDERS, DR. AUGUST, - Klokkentonen II. Herinneringen uit vroeger Dagen.
37877: SNIEDERS, AUGUST, - De Speelduivel. Uit het Leven van een Kassier; Verborgen Geluk. Schetsen uit onzen Tijd.
378901: SNIEDERS, AUGUST, - Oud Speelgoed II..
378471: SNIEDERS, AUGUST, - De Orgeldraaier. Eene Geschiedenis uit den Jare 1817..
378292: SNIEDERS, DR. J.R. (RENIER), - Zonder God. Deel 2..
378423: SNIEDERS, DR. J.R. (RENIER), - Schuimloopers.
378271: SNIEDERS JR., AUGUST, - Op den Toren. De Inval der Franschen in 1792. Eerste Deel..
378272: SNIEDERS JR., AUGUST, - Op den Toren. De Inval der Franschen in 1792..
37862: SNIEDERS, DR. AUGUST, - Maria Stuart. Historische Voordracht; Het Jan-Klaassen-Spel met levende Beelden uit onzen Tijd.
378281: SNIEDERS, AUGUST, - Arme Julia.
378421: SNIEDERS, DR. J.R. (RENIER), - Uit de Kempen: Schuimloopers; De Brandstichter.
378422: SNIEDERS, DR. J.R. (RENIER), - Schuimloopers.
378701: SNIEDERS, AUGUST, - Scherpenheuvel. Historische Beelden en Schilderingen uit de Dagen der Infanten Albertus en Isabella.
37816: SNIEDERS, DR. AUGUST, - De Kraaien zullen het uitbrengen. Een verhaal uit de Antwerpsche Kempen.
37849: SNIEDERS, DR. J. RENIER, - Het Wonder van Saint-Hubert.
378491: SNIEDERS, DR. J.R. (RENIER), - Het Wonder van Saint-Hubert.
378492: SNIEDERS, DR. J. RENIER, - Het Wonder van Saint-Hubert (Uit mijn Dagboek).
378306: SNIEDERS, RENIER GEBOREN TE BLADEL, - Op de Pijnbank; Hoe men Burgemeester wordt; De Schuimlopers.
378307: SNIEDERS, RENIER GEBOREN TE BLADEL, - De Hut van Wartje Nulph. Het Kraaiennest. De Brandstichter. Gij Dwarskop .
378308: SNIEDERS, RENIER, - De Scheerslijper.
378162: SNIEDERS, DR. AUGUST, - De Kraaien zullen het uitbrengen. Een verhaal uit de Antwerpsche Kempen.
378372: SNIEDERS, DR. AUGUST, - De Nachtraven. Een Verhaal uit onze Dagen.
378309: SNIEDERS, RENIER, - De Hut van Wartje Nulph. Het Kraaiennest. De Brandstichter. Gij Dwarskop.
378184: SNIEDERS, DR. AUGUST, - Het Zusterken der Armen. Een Verhaal uit onze Dagen.
378393: SNIEDERS, AUGUST, - Onze Boeren. Tooneelen uit den Boerenoorlog van 1798..
378494: SNIEDERS, J. RENIER, - Het Wonder van Sint Hubert.
378531: SNIEDERS, DR. AUGUST, - Waar is de Vader?.
378622: SNIEDERS, AUGUST, - Maria Stuart. Historische Voordracht; Chauvins in de XVIIde Eeuw. Voordracht; Blond Ameltje. Uit de Dagen van “Onze Boeren”; Kerstmis; Juffer Klepperman. Eene Vertelling uit de Grensdorpen.
378641: SNIEDERS, AUGUST, - Yolande. Lyrische Legende in Drie Deelen; Blancefloor. Ballade.
378652: SNIEDERS, DR. AUGUST, - De Wolfjager I..
378454: SNIEDERS, DR. J.R. (RENIER), - De Lelie van ‘t Gehucht.
37837: SNIEDERS, DR. AUGUST, - De Nachtraven. Een Verhaal uit onze Dagen.
378304: SNIEDERS, RENIER, - Op de Pijnbank; Hoe men Burgemeester wordt; De Schuimlopers.
378342: SNIEDERS, DR. J.R. (RENIER), - Dokter Marcus.
378343: SNIEDERS, DR. J.R. (RENIER), - Dokter Marcus.
378351: SNIEDERS, DR. J.R. (RENIER), - De Gouden Willem. Uit het Leven der Boeren in de Kempen.
378362: SNIEDERS, DR. J.R. (RENIER), - Op de Pijnbank. Proeve van diepe Verveling.
378293: SNIEDERS, DR. J.R. (RENIER), - Zonder God. Deel 1 en 2..
378294: SNIEDERS, DR. J.R. (RENIER), - Zonder God. Deel 2..
378295: SNIEDERS, DR. J.R. (RENIER), - Zonder God. Deel 1 en 2..
378361: SNIEDERS, DR. J.R. (RENIER), - Op de Pijnbank. Proeve van diepe Verveling.
378172: SNIEDERS, DR. AUGUST, - Antwerpen in Brand. Tafereelen uit den Jare 1576..
378662: SNIEDERS, DR. AUGUST, - Burgerdeugd. Een Verhaal uit vroeger Dagen.
378671: SNIEDERS, DR. AUGUST, - De arme Schoolmeester.
35819: SNIEDERS, AUGUST GEBOREN TE BLADEL, - De Kraaien zullen het uitbrengen; Stille Waters, diepe Gronden; Op Den Toren.
378414: SNIEDERS, DR. J.R. (RENIER), - De Meesterknecht. Vertelling aan mijne grootste Kinderen. Uit de Grensdorpen in de Meierij.
37825: SNIEDERS, AUGUST, - Oranje in de Kempen (gevolgd door) De Verrader.
37873: SNIEDERS, DR. J.R. (RENIER), - Hoe men Burgemeester wordt.
37872: SNIEDERS, DR. AUG., - Zoo werd hij Rijk. Een Verhaal uit onze Dagen.
378611: SNIEDERS, DR. J.R. (RENIER), - Mentor. Verspreide Aanteekeningen over Volksgeneeskunde en Gezondsleer. 1de en 2de Deel.
37860: SNIEDERS, DR. J.R. (RENIER), - Op de Grenzen.
378511: SNIEDERS, DR. J. RENIER, - Het Paradijs (Uit de Goudmijnen der Kempen).
37850: SNIEDERS, DR. J.R., - Dorpsverhalen: De Zoon van den Scheerslijper; Neel de Kleermaker; Op- en Neerheide; Een Prins van Oranje; De Pastoor en de Jacobijn; Peter de Groote.
378353: SNIEDERS, DR. J.R. (RENIER), - De Gouden Willem. Verhaal uit de Kempen.
378331: SNIEDERS, DR. J.R. (RENIER), - Het Kraaien-Nest.
378321: SNIEDERS, DR. J.R. (RENIER), - De Wonderdokter.
37829: SNIEDERS, DR. J.R. (RENIER), - Zonder God. Deel 1 en 2..
378493: SNIEDERS, DR. J. RENIER, - Het Wonder van Saint-Hubert (Uit mijn Dagboek). Eerste en Tweede Deel.
378199: SNIEDERS, DR. AUGUST, - De Speelduivel. Uit het Leven van een Kassier & Het Bloemengraf.
378181: SNIEDERS, DR. AUGUST, - Het Zusterke der Armen. Een Verhaal uit het hedendaagsch Leven.
37864: SNIEDERS, DR. AUGUST & EMIEL WAMBACH, - Yolande. Lyrische Legende in Drie Deelen.
378621: SNIEDERS, DR. AUGUST, - Maria Stuart. Historische Voordracht; Het Jan-Klaassen-Spel met levende Beelden uit onzen Tijd.
378451: SNIEDERS, DR. J.R. (RENIER), - De Lelie van ‘t Gehucht.
378391: SNIEDERS, AUGUST, - Onze Boeren; Wat een Pruik kost; Ryfka.
378402: SNIEDERS, DR. J.R. (RENIER), - De Goochelaar. Uit het Bestaan der Vrijdenkers onzer Eeuw. Deel 1 en 2..
378241: SNIEDERS, AUGUST, - De Voetbranders of de Franschen in Noordbrabant (1793); Naar Cayenne. Episoden uit de Geschiedenis der Fransche Omwenteling; Job Jeurick. Eene Novelle uit den Ouden Tijd; Chauvins in de XVII Eeuw; In ’t vervalllen Huis. Drie Herinneringen uit den Jongelingstijd; Lodewijk Gerrits. Herinneringen uit het Vlaamsche Leven.
378205: SNIEDERS, DR. AUGUST, - Gevallen Ster. Een Beeld uit onze Dagen; Het Zusterke der Armen. Een Verhaal uit onze Dagen; Zoo werd hij Rijk. Een Verhaal uit onze Dagen; De Wolfjager. De Kempen in den Spaanschen Tijd; Verborgen Geluk. Schetsen uit onzen Tijd.
378198: SNIEDERS, DR. AUGUST, - De Speelduivel. Uit het Leven van een Kassier & Verborgen Geluk. Schetsen uit onzen Tijd.
37889: SNIEDERS, DR. AUGUST, - Zoo werd hij Rijk. Een Verhaal uit onze Dagen.
37841: SNIEDERS, DR. J.R. (RENIER), - De Meesterknecht.
37842: SNIEDERS, DR. J.R. (RENIER), - Schuimloopers.
37843: SNIEDERS, DR. J.R. (RENIER), - De Hut van Wartje Nulph. Uit de Krijgstochten van Maurits van Nassau.
37861: SNIEDERS, DR. J.R. (RENIER), - Mentor. Verspreide Aanteekeningen over Volksgeneeskunde en Gezondsleer. 2de Deel.
37847: SNIEDERS, DR. AUGUST, - De Orgeldraaier.
37890: SNIEDERS, AUGUST, - Oud Speelgoed I..
37845: SNIEDERS, DR. J.R. (RENIER), - De Lelie van ‘t Gehucht.
37871: SNIEDERS, DR. AUG., - Dit sijn Sniderien dat is Loef- ende Beeltwerc die hevet gheteikent ende ghesneden.
37824: SNIEDERS, AUGUST, - De Voetbranders of de Fransen in Noordbrabant (1793).
37894: SNIEDERS, DR. AUGUST, - Het Bloemengraf. Eene Vertelling uit de Noordbrabantsche Kempen.
378941: SNIEDERS, AUGUST, - Het Bloemengraf. Eene Vertelling uit de Noordbrabantsche Kempen.
378912: SNIEDERS, AUGUST, - Fata Morgana. Beelden uit het Leven. II.
378175: SNIEDERS, DR. AUGUST, - Antwerpen in Brand I. Tafereelen uit den Jare 1576..
378161: SNIEDERS, DR. AUGUST, - Een Getuige.
378201: SNIEDERS, DR. AUGUST, - Villa Pladelle. De Giftbrief van ’t Jaar 922. Een Verhaal aan mijne Kinderen; In ‘t Vervallen Huis. Drie Herinneringen uit den Jongelingstijd; De Ooievaars; Hoog vliegen en Diep vallen; Jan Scharesliep; Lodewijk Gerrits. Herinneringen uit het Vlaamsche Leven; Op de Bruiloft; Fata Morgana Beelden uit het Leven; Op den Kruisberg. Wim en Grim Beelden uit het Zwerversleven; Beelden uit het Kunstenaarsleven; 24…. Beelden uit het Zieleleven; Canaille… Beelden uit het Tooneelleven; Stille Waters Diepe Gronden Beelden uit het Dorpsleven; Rivierschuimer. Beelden uit het Volksleven; De Speelduivel. Uit het Leven van een Kassier; Het Bloemengraf. Eene Vertelling uit de Noordbrabantsche Kempen..
37887: SNIEDERS, AUGUST, - De Landverrader. Eene Fantazie.
37897: SNIEDERS, AUGUST, - Eenige Peerlen uit Dr. Snieders Letterkrans (Klein Vrouwke; Zaterdag Avond; Vaderhuis; Sneeuwvlokske; Hoppebellen; Job Jeurick; Aan den Oever der Zee; Een Waterdroppel; Villa Platella).
378851: SNIEDERS, DR. J.R. (RENIER), - De Scheerslijper. Uit de Kerkvervolging in de laatste Dagen der voorgaande Eeuw. Deel 1..
37881: SNIEDERS, AUGUST, - Beelden uit ons Leven.
37893: SNIEDERS, AUGUST, - Op de Bruiloft. Geschiedenis van een Vielliebchen.
37813: SNIEDERS JR., AUGUST (HOOFDREDACTEUR), - De Belgische Illustratie. Zondags-Lectuur voor alle Standen. Veertiende Jaargang..
37869: SNIEDERS, DR. AUGUST, - Ryfka. Antwerpen in het midden der 18e Eeuw.
378681: SNIEDERS, AUGUST, - De Verstooteling. Tafereelen uit onzen Tijd; Stomme Nora. Eene Schets uit Noord-Brabant; Kreupele Dorus.
378233: SNIEDERS, DR. AUGUST, - Alleen in de Wereld. Een Verhaal uit onze Dagen. I..
378221: SNIEDERS, DR. AUGUST, - Anne Dieu-le-Veut.
37822: SNIEDERS, DR. AUGUST, - Anne Dieu-le-Veut.
378204: SNIEDERS, DR. AUGUST, - (Deel 1: ) Villa Pladelle. De Giftbrief van ’t Jaar 922. Een Verhaal aan mijne Kinderen; In ‘t Vervallen Huis. Drie Herinneringen uit den Jongelingstijd; De Ooievaars; Hoog vliegen en Diep vallen; Jan Scharesliep; Lodewijk Gerrits. Herinneringen uit het Vlaamsche Leven; Op de Bruiloft; Fata Morgana Beelden uit het Leven; Op den Kruisberg. Wim en Grim Beelden uit het Zwerversleven; Beelden uit het Kunstenaarsleven; 24…. Beelden uit het Zieleleven; Canaille… Beelden uit het Tooneelleven; Stille Waters Diepe Gronden Beelden uit het Dorpsleven; Rivierschuimer. Beelden uit het Volksleven; De Speelduivel. Uit het Leven van een Kassier; Het Bloemengraf. Eene Vertelling uit de Noordbrabantsche Kempen. (Deel II: ) De Kraaien zullen ’t uitbrengen. Een Verhaal; De Gasthuisnon. Eeen Verhaal uit onze Dagen; De Nachtraven. Een Verhaal uit onze Dagen; De Fortuinzoekers. Een Verhaal uit Noordbrabant; De Orgeldraaier. Eene Geschiedenis uit den Jare 1817; De Arme Schoolmeester. (Deel III: ) Zoo werd hij Rijk. Een Verhaal uit onze Dagen; De Wolfjager. De Kempen in den Spaanschen Tijd; Verborgen Geluk. Schetsen uit onzen Tijd; Gevallen Ster. Een Beeld uit onze Dagen; Het Zusterke der Armen. Een Verhaal uit onze Dagen.
378971: SNIEDERS, AUGUST, - Eenige Peerlen uit Dr. Snieders Letterkrans (Klein Vrouwke; Zaterdag Avond; Vaderhuis; Sneeuwvlokske; Hoppebellen; Job Jeurick; Aan den Oever der Zee; Een Waterdroppel; Villa Platella).
378371: SNIEDERS, DR. AUGUST, - De Nachtraven. Een Verhaal uit onze Dagen.
378880: SNIEDERS, AUGUST, - Klokkentonen I. Herinneringen uit vroeger Dagen.
37828: SNIEDERS JR., AUGUST, - Arme Julia.
37865: SNIEDERS JR., AUGUST, - De Wolfjager. De Kempen in den Spaenschen Tijd. Eerste Deel.
37882: SNIEDERS, DR. AUGUST, - Allerlei: Een Droom; De Roman; Zaterdag Avond; Kerstmis in de Kerk en Kerstmis in Huis; Twee dichterlijke Vrouwen; Verlos van den Kwade; Gevallen Ster.
37883: SNIEDERS, DR. AUGUST, - Avond en Morgen: Tante Trippelveld; De Meikrans; Meeke Geeraerts; Heibloemke.
37885: SNIEDERS, DR. J.R. (RENIER), - De Scheerslijper. Uit de Kerkvervolging in de laatste Dagen der Achttiende Eeuw. Deel 1 en 2..
37879: SNIEDERS JR., AUGUST, - De Dorpspastoor. Historische Tafereelen uit den Tijd der Fransche Overheersching.
378173: SNIEDERS, DR. AUGUST, - Antwerpen in Brand. Tafereelen uit den Jare 1576..
37876: SNIEDERS, AUGUST, - Naar Cayenne.
378374: SNIEDERS, DR. AUGUST, - De Nachtraven. Een Verhaal uit onze Dagen.
378278: SNIEDERS JR., AUGUST, - Op den Toren. De Inval der Franschen in 1792..
378277: SNIEDERS JR., AUGUST, - Op de Toren.
378193: SNIEDERS, AUGUST, - Het Bloemengraf. de Speelduivel. Op de Bruiloft. Wim en Grim.
378502: SNIEDERS, DR. J. RENIER, - Dorpsverhalen: De Zoon van den Schaerslijper; Neel de Kleêrmaker; Op- en Nêerheide; De Volkslievende Prins; De Pastoor en de Jacobijn; Peter de Groote.
378251: SNIEDERS, AUGUST, - Oranje in de Kempen; Heibloemke; Anne Dieu-le-Veut.
378232: SNIEDERS, AUGUST, - Alleen in de Wereld. Een Verhaal uit onze Dagen.
37820: SNIEDERS, AUGUST, - Aug. Snieders Volledige Werken. Deel 1 en Deel 2..
37891: SNIEDERS, AUGUST, - Fata Morgana. Beelden uit het Leven. I.
378911: SNIEDERS, DR. AUGUST, - Fata Morgana Beelden uit het Leven. I.
378711: SNIEDERS, DR. AUGUST, - Dit sijn Sniderien dat is Loef- ende Beeltwerc die hevet gheteikent ende ghesneden Docter August Snieders (O. Cara Memoria; Naar Moeder; Mijn Dorpke en mijn Huis; Klein Vrouwke; ’t Is beter zoo…; Eén Oogslag; Hoe mijn Vriend de Archivarius in de Vlaamsche Beweging kwam; Freule Faasheim, in het midden der XIIIde Eeuw; Judas; Den Prince van den Snaphanen).
378831: SNIEDERS, DR. AUGUST, - Avond en Morgen: Tante Trippelveld; De Meikrans; Meeke Geeraerts; Heibloemke.
37867: SNIEDERS JR., A., - De arme Schoolmeester.
378691: SNIEDERS, AUGUST, - Ryfka. Antwerpen in het midden der XVIIIde Eeuw.
378881: SNIEDERS, DR. AUGUST, - Klokkentonen II. Herinneringen uit vroeger Dagen.
37880: SNIEDERS, DR. AUGUST, - De Heer van 't Kasteel. Naar het Leven geteekend.
378234: SNIEDERS, DR. AUGUST, - Alleen in de Wereld. Een Verhaal uit onze Dagen. II..
378242: SNIEDERS, DR. AUGUST, - De Voetbranders.
37817: SNIEDERS, DR. AUGUST, - Antwerpen in Brand II. Tafereelen uit den Jare 1576..
378183: SNIEDERS, DR. AUGUST, - Het Zusterke der Armen. Een Verhaal uit het hedendaagsche Leven. Eerste en Tweede Deel.
378192: SNIEDERS, AUGUST, - Het Bloemengraf. De Speelduivel. Op de Bruiloft. Wim en Grim.
37874: SNIEDERS, DR. J.R. (RENIER), - De Brandstichter.
37886: SNIEDERS, AUGUST, - Op den Punt van den Degen. Een verhaal.
37814: SNIEDERS JR., AUGUST (HOOFDREDACTEUR), - De Belgische Illustratie. Zondags-Lectuur voor alle Standen. Vijftiende Jaargang..
378182: SNIEDERS, DR. AUGUST, - Het Zusterke der Armen. Een Verhaal uit het hedendaagsch Leven.
378196: SNIEDERS, DR. J.R. (RENIER), - De Brandstichter; Hoe men Burgemeester wordt; Anastasia.
378197: SNIEDERS, DR. AUGUST, - Fata Morgana: Op den Kruisberg, Beelden uit het Kunstenaarsleven; Wim en Grim, Beelden uit het Zwerversleven; 24…, Beelden uit het Zieleleven; Canaille; Stille Waters Diepe Gronden, Beelden uit het Dorpsleven; De Rivierschuimer.
378231: SNIEDERS, DR. AUGUST, - Alleen in de Wereld. Een Verhaal uit onze Dagen..
37830: SNIEDERS, RENIER GEBOREN TE BLADEL, - De Scheerslijper.
37811: SNIEDERS JR., AUGUST (HOOFDREDACTEUR), - De Belgische Illustratie. Zondags-Lectuur voor alle Standen. Twaalfde Jaargang..
37812: SNIEDERS JR., AUGUST (HOOFDREDACTEUR), - De Belgische Illustratie. Zondags-Lectuur voor alle Standen. Dertiende Jaargang..
37834: SNIEDERS, RENIER GEBOREN TE BLADEL, - Dokter Marcus.
378341: SNIEDERS, DR. J.R. (RENIER), - Dokter Marcus.
37836: SNIEDERS, DR. J.R. (RENIER), - Op de Pijnbank. Proeve van diepe Verveling.
37838: SNIEDERS, DR. AUGUST, - Sneeuwvlokske. Uit de Dagen van den Watersnood.
378381: SNIEDERS, DR. AUGUST, - Sneeuwvlokske. Uit de Dagen van den Watersnood.
37818: SNIEDERS, DR. AUGUST, - Het Zusterke der Armen..
37856: SNIEDERS JR., AUGUST, - Oud Speelgoed: Sneeuwvlokske, Steven Waggelaar, Huizen bouwen, De diplomaat, De Koningin van het Voetlicht, Een Vrouwen-Oproer, Onder de Straatlantaarn, Villa Platella, Aan den Oever der Zee, Een waterdroppel, Brief van Yours aan den Dichter, De Bestedeling, Hoppebellen, Reizen en reizigers, Von’s en van’s.
378207: SNIEDERS, DR. AUGUST, - Antwerpen in Brand en Vijf andere Verhalen: Antwerpen in Brand; Waar is de Vader? Een Verhaal; Zoo werd hij Rijk. Een Verhaal uit onze Dagen; De Wolfjager. De Kempen in den Spaanschen Tijd; Verborgen Geluk. Schetsen uit onzen Tijd; Gevallen Ster. Een Beeld uit onze Dagen; Het Zusterke der Armen. Een Verhaal uit onze Dagen.
378591: SNIEDERS, DR. J.R. (RENIER), - Novellen uit de Acht Zaligheden..
378592: SNIEDERS, DR. J.R. (RENIER), - Novellen uit de Acht Zaligheden.
37835: SNIEDERS, DR. J.R. (RENIER), - De Gouden Willem. Uit het Leven der Boeren in de Kempen.
37884: SNIEDERS, DR. AUGUST, - Het Jan-Klaassen-Spel met levende Beelden uit onzen Tijd.
37839: SNIEDERS, DR. AUGUST, - Onze Boeren. Tooneelen uit den Boerenoorlog van 1798..
378792: SNIEDERS, AUGUST, - De Dorpspastoor. Uit de Dagen der Fransche Overheersching.
378194: SNIEDERS, AUGUST, - Het Bloemengraf. De Speelduivel. Op de Bruiloft. Wim en Grim.
378171: SNIEDERS, DR. AUGUST, - Antwerpen in Brand. Tafereelen uit den Jare 1576..
37833: SNIEDERS, DR. J.R. (RENIER), - Het Kraaiennest.
37870: SNIEDERS, DR. AUG., - Scherpenheuvel. Historische Beelden en Schilderingen uit de dagen der Infanten Albertus en Isabella.
378202: SNIEDERS, DR. AUGUST, - De Kraaien zullen ’t uitbrengen. Een Verhaal; De Gasthuisnon. Een Verhaal uit onze Dagen; De Nachtraven. Een Verhaal uit onze Dagen; De Fortuinzoekers. Een Verhaal uit Noordbrabant; De Orgeldraaier Eene Geschiedenis uit den Jare 1817; De Arme Schoolmeester.
378503: SNIEDERS, DR. J. RENIER, - Dorpsverhalen: De Zoon van den Scheerslijper; Neel de Kleermaker; Op- en Neerheide; Een Prins van Oranje; De Pastoor en de Jacobijn; Peter de Groote.
378411: SNIEDERS, DR. J.R. (RENIER), - De Meesterknecht; Neel, de Kleermaker; Hoe men Burgemeester wordt; Op- en Neerheide.
37848: SNIEDERS, DR. J.R. (RENIER), - Narda. Deel 1 en 2..
37832: SNIEDERS, DR. J.R. (RENIER), - De Wonderdokter.
378296: SNIEDERS, DR. J.R. (RENIER), - Zonder God.
378274: SNIEDERS JR., AUGUST, - Op den Toren. De Inval der Franschen in 1792..
378176: SNIEDERS, DR. AUGUST, - Antwerpen in Brand II. Tafereelen uit den Jare 1576..
37859: SNIEDERS, DR. J.R. (RENIER), - Novellen uit de Acht Zaligheden. O, die Wijsneus!; Gij Dwarskop; Goed Geborgen.
378392: SNIEDERS, DR. AUGUST, - Onze Boeren. Tooneelen uit den Boerenoorlog van 1798..
378412: SNIEDERS, DR. J.R. (RENIER), - De Meesterknecht. Vertelling aan mijne grootste Kinderen. Uit de Grensdorpen in de Meierij.
378273: SNIEDERS, AUGUST, - Op den Toren. De Inval der Franschen in 1792; Verborgen Geluk; Het Jan-Klaassen-Spel.
378195: SNIEDERS, AUGUST, - Zo werd hij rijk. Fata Morgana.
378651: SNIEDERS, DR. AUGUST, - De Wolfjager. De Kempen in den Spaanschen Tijd. Eerste Deel.
37801: SNIEDERS, AUGUST (HOOFDREDACTEUR), - De Belgische Illustratie. Tweede Jaargang..
37802: SNIEDERS, AUGUST (HOOFDREDACTEUR), - De Belgische Illustratie. Derde Jaargang..
37803: SNIEDERS, AUGUST (HOOFDREDACTEUR), - De Belgische Illustratie. Vierde Jaargang..
37804: SNIEDERS, AUGUST (HOOFDREDACTEUR), - De Belgische Illustratie. Vijfde Jaargang..
37805: SNIEDERS, AUGUST (HOOFDREDACTEUR), - De Belgische Illustratie. Zesde Jaargang..
37807: SNIEDERS, AUGUST (HOOFDREDACTEUR), - De Belgische Illustratie. Achtste Jaargang..
378853: SNIEDERS, DR. J.R. (RENIER), - De Scheerslijper. Uit de Kerkvervolging in de laatste Dagen der voorgaande Eeuw. Deel 1..
378741: SNIEDERS, DR. J.R. (RENIER), - De Brandstichter.
378852: SNIEDERS, DR. J.R. (RENIER), - De Scheerslijper. Uit de Kerkvervolging in de laatste Dagen der voorgaande Eeuw. Deel 2..
378452: SNIEDERS, DR. J.R. (RENIER), - De Lelie van het Gehucht.
378453: SNIEDERS, DR. J.R. (RENIER), - De Lelie van 't Gehucht. Uit den Smokkeltijd in de Meierij; De Meesterknecht. Vertelling aan mijn grootste Kinderen. Uit de Grensdorpen in de Meierij.
378513: SNIEDERS, DR. J. RENIER, - Het Paradijs (Uit de Goudmijnen der Kempen).
37815: SNIEDERS JR., AUGUST (HOOFDREDACTEUR), - De Belgische Illustratie. Zondags-Lectuur voor alle Standen. Zestiende Jaargang..
65948: SNIJDER VAN WISSENKERKE, MR. F.W.J. GEORGE, - Drankwet 1904 toegelicht uit de administratieve en rechterlijke Beslissingen.
65953: SNIJDER VAN WISSENKERKE, MR. F.W.J.G., - Drankwet 1904 toegelicht uit hare Geschiedenis en uit de administratieve en rechterlijke Beslissingen.
65938: SNIJDER VAN WISSENKERKE, MR. F.W.J.G., - Drankwet 1904 toegelicht uit hare Geschiedenis en uit de administratieve en rechterlijke Beslissingen.
65925: SNIJDER VAN WISSENKERKE, MR. F.W.J.G., - Drankwet 1904 toegelicht uit hare Geschiedenis en uit de administratieve en rechterlijke Beslissingen.
65947: SNIJDER VAN WISSENKERKE, MR. F.W.J. GEORGE, - Drankwet 1904 toegelicht uit de administratieve en rechterlijke Beslissingen.
10878: SNIJDERS, RIEN, - In het Land van de Bergse Maas.
355009: SNIJDERS, PIET, - De Legende van Jan die Smet van Asten of de Sleutel tot het eeuwig Leven.
73374: MR. H.A.W. SNIJDERS, - Bestuurlijke Verkenningen. Deel 32: Gemeenten en Bestuursdwang.
9415: SNOECK, JONKHEER M.A., - Acte van Admissie om te bedelen te 's Hertogenbosch.
94142: SNOECK, JHR. MR. M.W., - Aanteekeningen over de 's-Hertogenbossche Stadhuispenningen.
94141: SNOECK, JHR. MR. M.W., - Aanteekeningen over de 's-Hertogenbossche Stadhuispenningen.
9414: SNOECK, JHR. MR. M.W., - Aanteekeningen over de 's-Hertogenbossche Stadhuispenningen.
9445: SNOECK, JHR. MR. M.A., - Draagpenning van Cornelis Martinus Pels, Griffier van den Block van de Kerk- en Verwerstraat te 's-Hertogenbosch.
9440: SNOECK, JHR. MR. M.W., - 700-jarig Bestaan van 's-Hertogenbosch herdacht.
9450: SNOECK, JHR. MR. M.W., - Eenige Opmerkingen naar aanleiding van de 's-Hertogenbossche Geefhuispenningen.
75924: BRITISH GOAT SOCIETY, - Goatkeeping.
71204: SOENEN, MICHELINE, - Inventaire analytique des Documents relatifs a l'Impression et au Commerce des Livres (1546-1702) contenus dans les Cartons 1276 a 1280 du Conseil Prive Espagnol.
74364: SOENEN, M. ; FR. PEEMANS EN R. LAURENT, - Miscellanea Archivistica XXXIII. [O.a. Les sceaux de Bruxelles (XIIIe - XVIIIe siècles)].
66168: SOEST, A.J VAN EN N. KOOMANS, - Léon's Rechtspraak. Deel III, Afl. 4 Zegelwetgeving.
67351: SOETEMAN, A., - 150 Jaar sociale Zorg in Vlaardingen 1795-1945..
121976: SOETENS, P.J., - Van Papier tot Betaalmiddel. Een Greep uit de merkwaardige Historie van het Nederlandse Papiergeld.
67157: SOETERIK, ROBERT, - Irak.
35646: SÖHNGEN, J.N.G., - Uit de Meierij. Schetsen uit het Noordbrabantse Volksleven.
357561: SÖHNGEN, J.N.G., - Uit de Meierij. Schetsen uit het Noordbrabantsche Volksleven.
35756: SÖHNGEN, J.N.G., - Uit de Meierij. Schetsen uit het Noordbrabantsche Volksleven.
26906: SOILLE, J., - L'Abbé François-Joseph Delfosse, Prêtre-Missionnaire en Brabant-Wallon sous la Révolution Française, Fondateur de la Congrégation des Sours de l'Union au Sacré-Cour 1769-1848..
75147: SOMEREN, J.F. VAN E.A., - De Navorscher. Negen en Veertigste Jaargang.
65754: SOMEREN, J.F. VAN E.A., - De Navorscher. Zeven en Veertigste Jaargang. Nieuwe Serie, Dertigste Jaargang.
73919: SOMEREN, J.F. VAN E.A., - De Navorscher. Negen en Veertigste Jaargang.
73916: SOMEREN, J.F. VAN E.A., - De Navorscher. Vijftigste Jaargang..
65739: SOMEREN, J.F. VAN E.A., - De Navorscher. Drie en Veertigste Jaargang. Nieuwe Serie, Zes en Twintigste Jaargang.
65740: SOMEREN, J.F. VAN E.A., - De Navorscher. Twee en Veertigste Jaargang. Nieuwe Serie, Vijf en Twintigste Jaargang.
69059: SOMEREN BRAND, MR. J.E. VAN, - De Groote Cultures der Wereld. Har Geschiedenis, Teelt en nuttige Toepassing.
75795: SOMEREN, A. VAN, - Inventaris van het Archief van de Schepenbank Neeritter.
17684: SOMERS, DRS. J. E.A., - 125 jaar Haaren.
75695: SOMERS, ERIK E.A., - Archievengids van de Tweede Wereldoorlog. Nederland en Nederlands-Indië.
397016: SOMMEN, WILLEM VAN DER, - Jan Kuhr. Ode aan een Chroniquer.
20928: SOMMEN, WILLEM VAN DER, - Lampegats Carnaval een cultuurhistorisch Overzicht.
256751: SOMMEN, H.J. VAN DER E.A., - Kunstzinnige Objecten Roosendaal.
384618: SOMMEN, WILLEM VAN DER, - Jan Kuhr. Ode aan een Chroniqueur.
17606: SON, FRANS VAN, - Udenhout. Hartverwarmend uniek.
16822: SON, FRANS VAN EINDRED., - Oisterwijk meer dan Vennen. Fragmenten uit een Brabantse Samenleving.
73649: SON, H.J.A. VAN EN W. WIJNAENDTS VAN RESANDT., - Het Geslacht van Mr. J.G.H. Hahn in Nederland, met een Naschrift over zijn Voorouders in Duitschland.
106944: SON, H.J.A. VAN, - Nieuwe Gegevens over de Geslachten van Broechoven uit Tilburg en Sint-Oedenrode.
76046: SONDER, BEN, - Pigs & Wild Boars. A Portrait of the Animal World.
11342: SONNEVELD, DR. F., - Bodemkartering en daarop afgestemde Landbouwkundige Onderzoekingen in Het Land van Heusden en Altena. Tekstdeel + Bijlagen.
170983: SORMANI, PATRICIA E.A., - Almanak van het Tilburgs Studentencorps St. Olof. 1980-1981 Negenentwintigste Jaargang.
78118: SOVON, - Trends van Vogels in het Nederlandse Natura 2000 Netwerk.
71984: SPAANS-VAN DER BIJL, T., - De Joodse Bijdrage aan de Nederlandse Cultuur.
17258: SPAENDONCK, MR. B.J. VAN, - Gerard Cornelis van Spaendonck (1804-1873).
33968: SPAEY, FRANS, - Afdeeling Moll. H. Doorn Processie en Praalstoet.
74521: SPAIGHT, J.M., - Air Power and the Cities.
107038: SPANIER, SERA, - Het gesluierde Licht.
103032: SPANJERS, JANINE, - Negentig Jaar bouwen aan een markante Leeromgeving.
11781: SPANN, W.A., - Oranje en Brabant.
36323: SPAPENS, PAUL EN KEES VAN KEMENADE, - De Grens gemarkeerd. Grenspalen en Grenskantoren aan de Landzijde.
16619: SPAPENS, PAUL, - Moergestel, Dorp aan de Reusel. Het eeuwige Water van een Brabants Riviertje achterna.
16618: SPAPENS, PAUL, - Moergestels Gedicht, dichtbij Moergestel. Poëtische Kijk op een Brabants Dorp.
38828: SPAPENS, PAUL, - Gèèsels Kookbuukske. De lekkerste Recepten van de Moergestelnaren.
11514: SPAPENS, P., - Tappen uit een geheim Vaatje. De Geschiedenis van de illegale Alcoholstokerijen in Nederland.
27744: SPAPENS, PAUL, - Kapellen in Midden-Brabant.
17384: SPAPENS, PAUL, - De oudste Tilburger. Een Stad neemt Afscheid van haar Lindeboom.
170766: SPAPENS, PAUL, - De Bouwers. Hoe Tilburgse Carnavalswagens ontstaan.
17851: SPAPENS, PAUL E.A., - Pastoor Hilvermans en de Drie Schijnheiligen.
11799: SPAPENS, PAUL, - Vandaag de Dag.
17543: SPAPENS, PAUL, - Heilige Boontjes. Volksdevotie in Tilburg en omgeving aan het Eind van de Twintigste Eeuw.
38836: SPAPENS, PAUL, - De Brabantse Hap. Het Verhaal van het Brabantse Streekproduct.
17235: SPAPENS, PAUL, - Het Zand. Door de Tijd genomen.
17244: SPAPENS, PAUL, - Het Zand door de Tijd genomen.
270091: SPAPENS, PAUL, - Peerke Donders, een Tilburger van deze Tijd. Wverszoon uit de negentiende Eeuw Boegbeeld van multicultureel Tilburg.
383019: SPAPENS, PAUL & PIET HORSTEN, - Driekoningenzingen een lange en levende Traditie.
38847: SPAPENS, PAUL & MARTIN WILLEMSEN, - Tilburgs Kookbuukske.
17357: SPAPENS, PAUL, - Heilige Boontjes. Volksdevotie in Tilburg en Omgeving aan het Eind van de Twintigste Eeuw.
11521: SPAPENS, PAUL, - Een Muis in de Melk. De Geschiedenis van de Consumentenbescherming in Brabant.
11955: SPAPENS, PAUL, - Schatten van nieuwe Brabanders.
11964: SPAPENS, PAUL, - Samen Sterk op z'n Brabants. De Doe-Democratie in de Praktijk.
28157: SPAPENS, PAUL, - De Toren van ons Dorp. Moergestel restaureert zijn oudste Monument.
42075: SPARK, MURIEL, - De Abdis van Crewe.
35700: SPARLA JR., TRUUS ; ANTON VAN OIRSCHOT, - Swadanders.
170839: SPEE, IDA, - Haven in Zicht. Mensenverhalen rond de Tilburgse Piushaven.
75034: SPEET, BEN, - Haarlem in de Jaren dertig.
39844: SPEETJENS, FRITS, - D'n Burger in Burger.
78607: SPEK, THEO, - Het Drentse Esdorpenlandschap. Een historisch-geografische Studie.
65679: SPEK, J. VAN DER, - Een experimenteel Onderzoek naar het Gevoel.
10392: SPEK, DR. J. VAN DER, - Geestelijke Volksgezondheid in dezen Tijd.
75763: SPEK, JAAP VAN DER E.A., - Het Gezicht van de Staat.
76033: SPENCER, SALLY, - The Morgan Horse.
78482: SPIEKSMA, DRS A., - Driemaal ’s Raads Recht. Een drietal institutionele Onderzoeken op Taakgebieden van de Raad van State.
12555: SPIERINGS, MECHELIEN, - Om en in de Vrijdom van Den Bosch.
12910: SPIERINGS, M.H.M., - Het Schepenprotocol van 's Hertogenbosch (1367-1400).
359551: SPIERINGS, KEES, - Overzicht van het Openluchtspel in Noord-Brabant.
35955: SPIERINGS, KEES, - Overzicht van het Openluchtspel in Noord-Brabant.
12667: SPIERINGS, KEES, - Wij waren nog Stadje Deel II..
12998: SPIERINGS, MECHELIEN E.A., - De Blauwe Hand, Bosch' Zilver.
12707: SPIERINGS, M.H.M., - Het Schepenprotocol van 's Hertogenbosch (1367-1400).
28263: SPIERINGS, MECHELIEN, - Het Obituarium of Dodenboek van de Sint-Janskerk te 's-Hertogenbosch 1280-1435..
12633: SPIERINGS, K., - Wij waren nog Stadje.
125551: SPIERINGS, MECHELIEN, - Om en in de Vrijdom van Den Bosch.
17814: SPIERINGS, DRS. MECHELIEN E.A., - Sint-Michielsgestel.
75814: SPIERTZ, M.G. EN L.J.J. WILLEMS, - Gids voor de Studie van Reformatie, Contra-Reformatie en Katholiek Herleving in Limburg 1520 - 1700..
10033: SPIJKERS, MR. ALPHONS P.A.M., - De Indeling van het Rechtsgebied van de tegenwoordige Provincie Noord-Brabant in Kantons.
30013: SPILBEECK, DÉSIRÉ VAN EN KONSTATIJN SIMILLION EN FR. JOS. VAN DEN BRANDEN, - Kermisfeesten van Antwerpen. 200e Verjaring van de Stichting der Koninklijke Academie.
300131: SPILBEECK, DÉSIRÉ VAN ; KONSTATIJN SIMILLION EN FR. JOS. VAN DEN BRANDEN, - Kermisfeesten van Antwerpen. 200e Verjaring van de Stichting der Koninklijke Academie.
30025: SPILBEECK, DÉSIRÉ VAN; KONSTATIJN SIMILLION EN FR. JOS. VAN DEN BRANDEN, - Kermisfeesten van Antwerpen. 200e Verjaring van de Stichting der Koninklijke Academie.
78576: SPINOZA, WIM KLEVER, - Theologisch-politieke verhandeling. Tractatus theologico-politicus. Vertaald, uitvoerig ingeleid en toegelicht door Wim Klever.
67176: SPIT, WIM, - Birma (Myanmar). Mensen - Politiek - Economie - Cultuur.
65558: SPIT, FERD., - De Kindertoeslag als noodzakerlijk onderdeel van het Loon.
272731: SPONSELEE - DE MEESTER, M.T.A.R., - Het Norbertinessenklooster Sint-Catharinadal in de Staatse Periode 1625-1795. Portret van een religieuze Vrouwengemeenschap in benarde Tijden.
35331: SPOOR, PETER, - De Boer kwam terug.
121811: SPOOR, W.L.J., - Eenige Opmerkingen omtrent de Pleitrede van jhr. mr. Louis Verheijen, Advocaat te 's-Hertogenbosch, in zake van den Heer Karel François Cornelis Baron van Hemert tot Dingshof bewaarder der Hypotheken en van het Kadaster te Amsterdam.
20993: SPOORENBERG, J. EN DRS. H. DE WIT, - Eindhoven door de Eeuwen.
207381: SPOORENBERG, JAN, - Eindhoven in oude Ansichten Deel 2..
18741: SPOORENBERG, ANDRÉ, - Jan den Bok en zijn Tijd.
35999: SPRANG, JAN VAN, - Krelis Louwen of: Alexander de Groote op het Poëtemaal.
73794: SPRANG, UDO, - Sri Lanka.
39094: SPRANG, ANNE-MARIE VAN E.A., - Gastateliers Daglicht/Beeldenstorm 2004..
78400: SPRANGERS, DR. A.A.C., - De economische Beteekenis van het Bosch voor Nederland.
77015: SPRANGERS, ANTOON ADRIANUS CORNELIS , GEBOREN TE PRINSENHAGE, - De economische Betekenis van het Bosch voor Nederland.
76451: SPRANGERS, DR. A.A.C., - De economische Beteekenis van het Bosch voor Nederland.
397004: SPRENGER VAN EIJK, J.J., - Jacob van Heusden, Ridder in den Nederlandschen Leeuw, Oud President van het Provinciaal Kerkbestuur in Noord-Braband, rustend Predikant van Hilvarenbeek, in zijn verdienstelijk Leven geschetst.
43623: VERT.: V.A. SPRENGERS, - Preek van den H. Vincentius van Paulo, over de Dronkenschap.
99276: SPRENGERS, P. TH. A., - Reglement op de Waterleidingen in de Provincie Noord-Brabant. Met Aanteekeningen voorzien.
10860: SPRENGERS, P.T.A., - Historisch staatsrechtelijk ontstaan van Waterschappen en hunne gewijzigde Grensbeschrijving in de Provincie Noord-Brabant sedert de Invoering der Provinciale Wet. Deel I [ Aa of Weerijs; de Beneden Aa; de Beneden-Dommel; Beneden het Drongelensche Veer; de Polder van Bergenshuizen; Binnen de Oude Straat; de Binnenpolder van Geffen; de Binnenpolder van 's-Grevenduin Capelle; de Binnenpolder van Herpen; de Binnenpolder van Overlangel; de Binnenpolder van Rosmalen en Nuland; de Binnenpolder van Velp; de Bleek en Oostkil; Bloemendaal en in uitwatering gecombineerde Polders; de Boeimeer; de Boven Mark; de Buiten Millenaarspolder; de Buiten- of Maaspolder; de Caterspolder gemeen met Van den Eindenpolder; de Damespolder; de Rivier de Dommel en de zich daarin ontlastende Beken en Riviertjes; de Dorpspolder; Het Eendennest; de Groot Lindensche Sluis; de Hillekens en Achterboerkens; de Hondshoek; de Hulpgaten in de Landen van Heusden en Altena; de Kleine Wetering; het Kromgat; 's Lands van Ravenstein; de Leek; het Moerschot; de Mooie Keene; de Nassaupolder, Arenbergpolder en Blokpolder; de Oude Maas; de Rivier de Raam; Voor een Stoomgemaal onder Dieden c.a., Deursen c.a. en Megen c.a.; Ter Bevordering der Verbetering van den Waterstaatstoestand in het Noord-Oostelijk gedeelte van Noord-Brabant; Theerheide en Herlaar; het Woud; de Zeven Bannen ].
108601: SPRENGERS, P.T.A., - Historisch staatsrechtelijk ontstaan van Waterschappen en hunne gewijzigde Grensbeschrijving in de Provincie Noord-Brabant sedert de Invoering der Provinciale Wet. Deel I [ Aa of Weerijs; de Beneden Aa; de Beneden-Dommel; Beneden het Drongelensche Veer; de Polder van Bergenshuizen; Binnen de Oude Straat; de Binnenpolder van Geffen; de Binnenpolder van 's-Grevenduin Capelle; de Binnenpolder van Herpen; de Binnenpolder van Overlangel; de Binnenpolder van Rosmalen en Nuland; de Binnenpolder van Velp; de Bleek en Oostkil; Bloemendaal en in uitwatering gecombineerde Polders; de Boeimeer; de Boven Mark; de Buiten Millenaarspolder; de Buiten- of Maaspolder; de Caterspolder gemeen met Van den Eindenpolder; de Damespolder; de Rivier de Dommel en de zich daarin ontlastende Beken en Riviertjes; de Dorpspolder; Het Eendennest; de Groot Lindensche Sluis; de Hillekens en Achterboerkens; de Hondshoek; de Hulpgaten in de Landen van Heusden en Altena; de Kleine Wetering; het Kromgat; 's Lands van Ravenstein; de Leek; het Moerschot; de Mooie Keene; de Nassaupolder, Arenbergpolder en Blokpolder; de Oude Maas; de Rivier de Raam; Voor een Stoomgemaal onder Dieden c.a., Deursen c.a. en Megen c.a.; Ter Bevordering der Verbetering van den Waterstaatstoestand in het Noord-Oostelijk gedeelte van Noord-Brabant; Theerheide en Herlaar; het Woud; de Zeven Bannen ].
66348: SPRENGERS, P. TH. A., - Beschouwingen naar aanleiding van het Wetsontwerp ter Uitvoering van art. 191 der Grondwet.
170967: SPRENKELS, VICTOR E.A., - Almanak van het Tilburgs Studentencorps St. Olof. 1965-1966 Veertiende Jaargang.
109313: SPRONK, WILLEM E.A., - Op Pad in West-Brabant. Gids langs Musea en enkele Kerken, Kloosters en Beeldentuinen.
75993: SPRUIJT, C.A.M., - Duiven houden.
78412: SPRUIT, J.E. E.A., - Gaius en Paulus.
78144: SPRUIT, J.E., - Maior Viginti Quinque Annis. Essays in Commemoration of the sixth Lustrum of the Institute for Legal History of the University of Utrecht.
77054: SPRUIT, J.E., - Themis en de Tuinen van Rome.
78473: SPRUIT, J.E. EN K. BONGENAAR (VERT.), - Fragmenta Vaticana Collatio Consultatio Scholia Sinaïtica.
78474: SPRUIT, PROF. MR. J.E., - Inleidende Opstellen over Romeins Recht.
78463: SPRUIT, J.E. EN K. BONGENAAR (VERT.), - Ulpianus Papinianus en kleinere Fragmenten. Verzameling van Prae-Justiniaanse juridische Geschriften met Vertaling in het Nederlands.
78072: SPRUIT, RUUD, - De Dood onder Ogen. Een Cultuurgeschiedenis van sterven, begraven, cremeren en Rouw.
35129: ST. R.L.E., - Eindhoven Dichtstad II..
27772: STAAL, J.P. EN G. BERENDS, - Het vroegere Oxaal van de St. Petruskerk te Boxtel.
10888: STAAL, P.N.L., - Cultuurtechnisch Waterstaatkundig Plan van Werk-Objecten in de Provincie Noord-Brabant.
11941: STAAL, J.H.A. , M.A. BASELIER E.A., - Jubileum Afd. Noord-Brabant Alg. Nederlandsche Politie Bond 1894 - 1934..
198586: STAALS-JACOBI, ANNIE ; JAN HUIJBERS, - Soerendonk op de Foto! Deel 2. Een Indruk van het leven en werken in Soerendonk in de Periode.
39075: STAALS, RITA, - Rita Staals Black-Line. Expositie in Verborgen Kamer Stadhuis Eindhoven.
39356: STAAY, J. VAN, - Historie der Wuustwezelse Gilden.
74091: STADERMAN, G., - Inventaris van het Oud-Archief der Gemeente Poortvliet 1535 - 1952..
35087: STALLENBERG, GER E.A., - Over Water.
384628: STALLENBERG, GER & ROB SANDERS, - Over Water. Ger Stallenberg Aquarellen. Rob Sanders Gedichten.
75987: STAM, DR. J.W.E., - Moderne Inzichten in de Postduivensport.
67257: STAMMESHAUS, F.W. E.A., - De Biologische Boerenmarkt. Ontwikkelingen in Vraag en Aanbod van biologische Produkten op de Markt.
74174: STANG, TH., - Mededeeling omtrent het watergevend Vermogen van de Duinstreek ten behoeve van stedelijke Watervoorzieningen.
69820: STAPEL,, - Geschiedkundige Atlas van Nederland. De Archipel en het Maleisische Schiereiland in 1684..
70228: STAPEL, DR. F.W., - Geschiedkundige Atlas van Nederland. De Archipel en het Maleisch Schiereiland in 1619 - idem in 1650 - de Compagnie buiten den Archipel in 1650..
65924: STAPEL, P.  , - Wet van den 28sten juni 1881 (Staatsblad no. 97) houdende wettelijke Bepalingen tot Regeling van den Kleinhandel in Sterken Drank en tot Beteugeling van openbare Dronkenschap zooals die Wet nader is gewijzigd bij de Wetten van 23 April 1884 (S. 54).... en 12 October 1904 (S 230) met Alphabetisch Register.
33980: STAPPAERTS, RENÉ, - De Lozie. Uit het Leven van een Kempens Boerendorp tussen 1900 en 1930..
78203: STARING, W.C.H., - De Bodem van Nederland. De Zamenstelling en het Ontstaan der Gronden in Nederland ten behoeve van het algemeen beschreven. Tweede deel.
78632: STARING, W.C.H., - Specimen academicum inaugurale de geologia patriae. Academisch Proefschrift over de Geologie des Vaderlands.
10364: STARINK, JAN, - Het vrolijk leren.
59119: STARKEY, PAUL (ED.), - Animal Power in farming Systems.
10651: STATENCOMMISSIE, - Electriciteitsvoorziening van de Provincie Noord-Brabant.
39010: STEEGH, DRS. A.W., - Dorpen in Brabant.
21206: WILL STEEGHS, - EMOS 75 Jaar, 1920-1995..
18602: STEEGMANS, FRANS, - Het Puike van het Puike. Geschiedenis van de Helmondse Toneelgezelschappen vanaf 1880 tot 1980..
39080: STEEGSMA,  REGN., - Jezus is Boos. Het Beeld van Christus in de Hedendaagse Kunst.
12590: STEEHOUWER, DRS. KOOS, - 's Hertogenbosch bestaat nog.
109361: STEEMAN, LUC, - Gids voor Wandelaars. Renier Sniederspad Antwerpen – Turnhout - Bladel, GR 565..
374801: STEEMERS, H.W., - Hieronymus Bosch. Een Interpretatie van zijn Laatste Oordeelstriptiek te Wenen aan de Hand van Middelnederlandse literaire Bronnen.
15733: STEEN, R. VAN DE, - 50 Jaar op Weg. St. Benedetteschool. Basisschool Op Weg Vorstenbosch. 1939-1989..
38831: STEEN, JEF VAN DEN, - Belgian Family Brewers. Traditie Passie Creativiteit.
27036: STEEN, L.VAN DER, - Het Broederschap van het Hoogheilig Sacrament des Altaars in de Parochiekerk van St. Petrus Banden te s-Hertogenbosch.
75233: STEEN, MARIA VAN DER, - Totale Uitverkoop. Roman.
75234: STEEN, MARIA VAN DER, - Balans. Roman.
19271: STEENBAKKERS, JOOP, - Paardensportvereniging Jan van Amstel.
36496: STEENBAKKERS, WILBERT, - Het Steenen Huijs met Gebinte, Stal ende Schuren. Historisch Onderzoek naar Boerderijen in Boxtel, Lennisheuvel en Liempde..
73355: STEENBEEK, DR. J.G., - Bestuurlijke Verkenningen. Deel 7: Het Beroep tegen administratieve Beschikkingen. Een Commentaar op de Wet Beroep Administratieve Beschikkingen.
73843: STEENBERGEN, VAN & H. SCHUTTEVAER, - De Zegelwet 1917..
35942: STEENBERGEN, IR. H. E.A., - Boekel. Land-Juweel Oost-Brabant.
114762: STEENBERGEN, DR. G. JO, - Het Landjuweel van de Rederijkers.
114761: STEENBERGEN, DR. G. JO, - Het Landjuweel van de Rederijkers.
65149: STEENBERGHE, MR. M.P.L., - Landbouw-Crisispolitiek.
39293: STEENDIJK, TON, - Tullepataonepraot.
40770: STEENHOFF-SMULDERS, ALBERTINE, - Uit het Biënboec.
40769: STEENHOFF-SMULDERS, ALBERTINE, - Uit het Biënboec.
77942: STEENHUIS, DR. J.F., - Lijst van Geschriften welke handelen over of van belang zijn voor de Geologie van Nederland (1907-1920).
64934: STEENHUIS, DR. J.F., - Lijst van geschriften welke handelen over of van belang zijn voor de Geologie van Nederland (1921-1925).
72269: STEENHUIS, HENK, - Nieuwe Dorpen.
9827: STEENKAMP, KOLONEL, - Banieren van Brabant.
69100: STEENSMA, DR. F.A., - Voedingsleer. Een Studieboek ten dienste van allen, die met Voeding en Voedingsmiddelen te maken hebben.
66132: STEFFELAAR, IR. J.M., - De Electriciteitsvoorziening van Nederland. II Discussies te Deventer.
66131: STEFFELAAR, IR. J.M., - De Electriciteitsvoorziening van Nederland.
397042: STEGE, BAS TER, - De Eeuw van Annie Vredenburg. Dienstbaarheid als Waarde op zich.
73376: STEGEREN, DR. J.T. VAN, - Bestuurlijke Verkenningen. Deel 38: Gemeentelijke Vertegenwoordiging in en buiten Rechte.
73354: STEGEREN, DR. J.T. VAN, - Bestuurlijke Verkenningen. Deel 6: Formeel Gemeenterecht. Gemeente en Gemeentebestuur in en buiten Rechte en in Beroep.
77104: STËHKAMPER, H. E.A., - Widerstand und Verfolgung in Köln 1933 – 1945..
205865: STEHOUWER, - In het Centrum [Oud-] Eindhoven.
355162: STEHOUWER, JOSIEN, - Volksverhalen uit De Kempen.
355194: STEHOUWER, JOSIEN, - Verhalen uit de Meierij.
66397: STEIGENGA, WILLEM, - Industrialization-Emigration. The Consequences of the Demographic Development in the Netherlands.
36317: STEIJNS, G.J.W. (RED.), - Paleis-Raadhuis Tilburg.
29317: STEIJNS, DRS. G.J.W., - Inventaris van het Archief van het Jezuïetencollege (1609-1629) te 's-Hertogenbosch.
9709: STEIJNS, DRS. G. E.A., - Pieter Vreede en de Geboorte van Brabants Provinciaal Bestuur.
27941: STEIJNS, G.J.W., - De Kerk van het Heike.
11663: STEIN, ROBERT, - Brabant en de Karolingische Dynastie. Over het Ontstaan van een historiografische Traditie.
75860: STEINMETZ, HEINRICH, - Kuhanspannung in Deutschland.
17044: STEKELENBURG, DRS. H. VAN; EN V. DE KORT, - Vught van Toen tot Nu. Kort chronologisch Overzicht van de Geschiedenis van Vught.
169539: STEKELENBURG, HENK VAN, - Leren vroeger in Vught.
169534: STEKELENBURG, DRS. H. VAN, - Oud Vught in Vogelvlucht.
16991: STEKELENBURG, DR. H. VAN, - Kamp Vught en de Vughtenaren.
11603: STEKELENBURG, DR. H.A.V.M. VAN, - Hier is alles Vooruitgang Landverhuizing van Noord-Brabant naar Noord-Amerika, 1880-1940..
11605: STEKELENBURG, DR. H.A.V.M. VAN, - De grote Trek. Emigratie vanuit Noord-Brabant naar Noord-Amerika 1947-1963..
11452: STEKELENBURG, DR. H. VAN, - Landverhuizing als regionaal Verschijnsel 1820-1880..
12713: STEKETEE, BRAM, - Waterstaatkundige Werken in 's-Hertogenbosch.
42025: PROSPERO STELLARTIUS, - Fundamina er Regulae omnium Ordinum Monasticorum et Militarium.
24374: STEMERDINK, BRAM, - Jonkers. 170 Jaar Koninklijke Militaire Academie.
69104: STEMPHER, A.S., - Sjouwen door Oud-Arnhem.
11107: STENEKER, TRUI E.A., - Udense Landschappen, het Verleden en Heden van onze Woonomgeving.
42084: STENGER, H.U. E.A., - Kloster Altenberg an der Lahn.
32119: STENGERS, JEAN E.A., - Bruxelles Croissance d'une Capitale.
76056: STENHUIS, R., - Konijnen.
76084: STENHUIS, R., - Practische Konijnenteelt.
32488: STEPMAN, CHARLES E.A., - Koekelberg dans le Cadre de la Région NW de Bruxelles.
37473: STEPPE, PROF. DR. J. K. E.A., - Jheronimus Bosch. Bijdragen.
70219: STERCK-PROOT, JO M., - Haarlems oudste Tijden. Een Vroeg-Middeleeuwsch Stadsbeeld.
40553: STERCK, DR. J.F.M., - De Heilige Stede in de Geschiedenis van Amsterdam.
76076: STERK -TAKES, H.J.M., - Dwergkonijnen als Liefhebberij.
74030: STERK, ARIE, - Gorinchem in vroeger Tijden. De Nieuwe Hoven.
69367: STERKENBURG, P.G.J. VAN, - Het Glossarium Harlemense. Een lexicologische Bijdrage tot de studie van de Middelnederlandse Lexicografie.
37821: STERKENS, DR. REMI, - Bij de Honderdvijftigste Verjaardag van de Geboorte van Renier Snieders.
35072: STERREN, RIEN VAN DER UIT ROSMALEN, - Umkèke.
76378: STEUR, P.J.P VAN DER & MR. A.E. VAN DER STEUR - DE BRAUW, - Aanteekeningen op de Verzameling van Wetten, Decreten, Besluiten, Tractaten en andere Bescheiden betreffende de Waterstaat in Nederland.
43315: STEUR, DR. K. EN DRS. J. VAN DODEWAARD, DR. A. KAT, - Paschen.
43314: STEUR, DR. K. EN DRS. J. VAN DODEWAARD, DR. A. KAT, - Pinksteren.
43255: STEUR, DR. K.; DRS. J. VAN DODEWAARD, DR. A. KAT, - Kerstmis.
11210: STEUR, JOEP & HANS HORSTEN, - Vlinders in Het Groene Woud.
78524: STEURS, WILLY, - Les Campagnes du Brabant Septentrional au Moyen Age: La Fondation de la Ville neuve d'Oisterwijk par le Duc Henri Ier.
78491: STEURS, WILLY, - Les Sources de l’Économie rurale dans le Quartier d’Anvers et dans la Seigneurie de Malines jusqu’en 1500. Catalogue de Polyptyques, de Censiers er de Comptes.
99641: STEURS, WILLY & R. BYL & A. VAN NIEUWENHUYSEN & J. VAN ROMPAEY, - Handelingen van de Koninklijke Commissie voor de Uitgave der Oude Wetten en Verordeningen van België. Boekdeel XXV 1971 – 1972..
35744: STEVENS, BERT, - Gère nog 'n Bakske Koffie mee Sekraai.
39826: STEVENS, TRUUS, - 'Over honderd Jaar is alles voorbij'. Brieven uit de Crisistijd 1928-1936..
69182: STEVENS, GEORGE M., - Crossbows from Thirty-Five Years with the Weapon.
10008: STEVENS, FRED, - Revolutie en Notariaat. Antwerpen 1794-1814..
35654: STEVENS, BERT, - Den Duvel belaozerd.
73674: STEVENS, A., - Leidraad bij de Straatnaamgeving en -Wijziging.
75891: STEVENS, P.G., - Sheep. Part I: Sheep Husbandry. Part II: Sheepfarming Devolpment and Sheep Breeds in New Zealand.
77941: GEOLOGISCHE STICHTING, - Kleine Geologische Overzichtskaart van Nederland 1: 600.000..
73872: STICHTING DE PEETFAMILIE, BERT DIJKEN E.A., - 25 Jaar Peetfamilie Beleef het mee.
75437: STIJNS, REIMOND, - Arme Menschen.
18630: STILMA, LIZE, - Helmond in Zakformaat.
42072: STILMA, LIZE, - Vrijwillig Levenslang. Een Stuk Rooms-Katholiek Kloosterleven bekeken door de Bril van een Protestant.
18672: STILMA, LIZE, - Van de Ene naar de Andere Kant.
42147: STILMA, LIZE, - Vrijwillig Levenslang. Een Stuk Rooms-Katholiek Kloosterleven bekeken door de Bril van een Protestant.
73885: STILMA, LIZE, - Werkend Nederland in Woord en Beeld .
73763: STINCKENS, M. EN C. G. DE DIJN, - Geschiedkundig en bouwhistorisch Overzicht van Alden Biesen, Landcommanderij van de Duitse Orde te Spouwen/Rijkhoven.
76217: STIP, A. EN G. DEN OUDEN, - Dagvlinders en Libellen in de Alblasserwaard.
35250: STIPHOUT, MARIAN VAN, - 'n Bèkske Leut. 23 Inzendingen van het Tilburgs Koffie-Gedichtenoffensief.
74107: STOBBELEIR, D. DE, - Ministre de la Justice Inventaire d'Archives concernant notamment les Fondations de Bourses d'Etudes.
99504: STOCKMANS, PETRUS, - Clarissimi ac amplissimi viri D. Petri Stockmans [Petrus Stockmans] Olim in Academia Lovaniensi legum proffessori, postea in supremo Brabantiae Concilio, denum in sanctiore conciliarii Regii.... Opera Omnia quotquot hactenus separatim edita fuere.
70078: STOEDER, W., - Geschiedenis der Pharmacie in Nederland.
73917: STOEL, J.G.M., - Arcen: De Heerlijkheid, de Heren en Huizen.
17481: STOEPKER, HENK, - Graven naar het Kasteel van Tilburg.
10233: STOEPKER, H. EN W.J.H. VERWERS, - De Restauratie van de Grafheuvels op de Rechte Heide bij Goirle.
101505: STOEPKER, H., - Het Nut van historische Kaarten voor de Archeologie.
10236: STOEPKER, H., - De Petruskerk van Hilvarenbeek in archeologisch Perspektief.
73604: STOFFELS, DRS. A.L.J. E.A., - Compendium Management Non-Profit organisaties.
371998: STOK, FRANK VAN DER E.A., - Paul den Hollander. Een Keuze uit zijn Foto's.
39712: STOKMAN, J.N.S. E.A., - Hendrik Verhees, een grensoverschrijdende Brabantse Landmeter Cartograaf en Patriot (1744-1813).
1343: STOLTE, DR. B.H. E.A., - Jaarboek van de Oudheidkundige Kring Roosendaal  'De Ghulden Roos' No. 26 [O.a. Grond gebruik in Noord-Brabants zuidwesten in de Middeleeuwen Bergen op Zoom, Halsteren, Huybergen; Ossendrecht; Oud- en Nieuw-Gastel, Putte, Roosendaal en Nispen, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht; Een woningstatistiek van Bergen op Zoom in 1359; De parochie Koeveringe; Snaphanen bij Roosendaal in 1525; De zilveren kraag van het schuttersgilde van St. Sebastiaan te Roosendaal, De Hoge Lieve Vrouw van Bergen op Zoom.].
1335: STOLTE, DR. B.H. E.A., - Jaarboek van de Oudheidkundige Kring Roosendaal  'De Ghulden Roos' No. 18 [O.a. de volgende artikelen: E. Sweertius, een Brabantse bloemenkweker uit de 16e eeuw; De oudste bewoners van West-Brabant; De pest te Roosendaal; De invloeden van de Oostenrijkse successieoorlog op de vrijheid Roosendaal van de inneming van Bergen op Zoom tot de vrede van Aken 16 sept. 1747 - 18 okt. 1748; Moerendael en de familie Rubens; Meekraphandel op de jaarmarkten van Bergen op Zoom; De geschiedenis van een Meekrapstoof te Standdaarbuiten; Oude west-brabantse families; Etten en Aarschot; Opkomt der hervorming te Zevenbergen; Het oud adellijk geslacht Van Nispen. ].
13410: STOLTE, DR. B.H. E.A., - Jaarboek van de Oudheidkundige Kring Roosendaal  'De Ghulden Roos' No. 24. [o.a. Het werk van schilder Leo Gestel; De Hoge Lieve Vrouw van Bergen op Zoom; De stad Steenbergen 1630-1830; Perceel- en terreinnamen in het zuidelijk deel van Kruisland; De Sint Bernards Abdij tussen Hemiksem en Bornem; Belgische vluchtelingen in Roosendaal 1914; Victor Hugo in Nederland.].
11968: STOLTE, PROF. DR. B.H., - De Graftombe van Ridder Arnold van der Sluis.
39367: STOLTE, B.H., - Enige onbekende Gegevens over het St.-Sebastiaans-Gilde te Roosendaal.
1342: STOLTE, DR. B.H. E.A., - Overzicht van de Geschiedenis van Roosendaal en Nispen [ Jaarboek van de Oudheidkundige Kring Roosendaal 'De Ghulden Roos' No. 25. ].
25750: STOLTE, DR. B.H. EN DRS. R. VAN HASSELT, - Roosendaal en Nispen. Overzicht van de Geschiedenis. Plaatsbeschrijving.
73538: STONE, ROBERT, - Damascuspoort.
37474: STONE, IRVING, - Het Leven van Vincent van Gogh.
11143: STOOKER, GUIDO EN ANDRÉ SMIT, - Natuur en Landschap in Goirle en de Hilver. Deel 9 Flora en Vegetatie.
24157: STOOP, TIM, - 75 Jaar Struyk. Nou en?.
65952: STOOP, JHR. MR. J.A., - De Kieswet. Wet van 7 September 1896 (Staatsblad No. 154) en de Voorschriften betreffende hare Uitvoering.
39885: STOPPELAAR, MR. J.H. DE, - Balthasar de Moucheron. Een Bladzijde uit de Nederlandsche Handelsgeschiedenis tijdens den tachtigjarigen Oorlog.
69506: STOPPELAAR, J.H. DE, - De Zelandica Gente De Huybert ejusque Meritis de re cum Publica tum Litteraria et de Partibus quas in Publicis Belgii foederati Rebus curandis egit Petrus de Huybert.
38562: STORM VAN LEEUWEN, PIEN, - Poosplaatsen.
75861: STOUT, ADAM, - The Old Gloucester. The Story of a Cattle Breed.
40809: STRAATEN, WERENFRIED VAN, - Ze noemen mij Spekpater.
10920: STRAATEN, JAN VAN DER; EN HENK MOLLER PILLOT, - Beken in Brabant.
69048: STRAATEN, EVERT VAN, - Koud tot op het Bot. De Verbeelding van de Winter in de Zestiende en Zeventiende Eeuw in de Nederlanden.
27417: STRAATEN O. PRAEM., WERENFRIED VAN, - Het Witte Leven.
11217: STRAATEN, JAN VAN DER E.A., - Leembossen in Het Groene Woud. Schatkamer van Biodiversiteit.
11208: STRAATEN, JAN VAN DER, - Natuur Dichtbij. Natura 2000 in Noord-Brabant.
22825: STRAATMAN, ZR. A. E.A., - 25 jaar Verpleeghuis Madeleine Boxmeer 1968-1993..
26937: STRACKE S.J., EE. PP. D.A. E.A., - Ruusbroec de Wonderbare. Zijn Leven, zijn Kunst, zijn Leer.
65624: STRAETEN, EDMUND VANDER, - Aldenardiana en Flandriana, Nieuwe Reeks, Tweede Deel.
65559: STRANG, HERBERT, - Engeland en de Wereld-Oorlog (zonder Omhaal verteld).
35307: STRATUM, TOON VAN, - De Peel en zijn Bewoners Deel 2: De Danszaal.
353081: STRATUM, TOON VAN, - De Peel en zijn Bewoners Deel 1: Catrien van de Bosrand-Hoeve & Deel 2: De Danszaal.
35308: STRATUM, TOON VAN, - De Peel en zijn Bewoners Deel 1. Catrien van de Bosrand-Hoeve.
35471: STRATUM, TOON VAN, - De Peel en zijn Bewoners. Deel 1. Catrien van de Bosrand-Hoeve; Deel 2: De Danszaal.
35488: STRATUM, TOON VAN, - De Peel en zijn Bewoners Deel 1: Catrien van de Bosrand-Hoeve & Deel 2: De Danszaal.
18461: STRATUM, J.C.M. VAN, - Bevolking in Beweging 1750-1920. Historische Demografie van Geldrop in economisch Perspectief.
288232: STRATUM, DR. JEAN VAN, - De Levensgang van Ton Baeten.
35772: STRAVER, GIJS, - Uit de Ooghoeken bekeken.
35494: STREUVELS, STIJN, - De Vlaschaard.
353002: STREUVELS, STIJN, - Werkmenschen.
35489: STREUVELS, STIJN, - De Oogst.
35458: STREUVELS, STIJN, - De Oogst.
38853: STREUVELS, STIJN, - Langs de Wegen.
355059: STREUVELS, STIJN, - Lenteleven.
38412: STREUVELS, STIJN, - Verhalen.
74206: STRIDIRON, J.G. EN L.C. VERVOOREN, - Vergelijkend Overzicht Belastingdruk 1931 1932 der Nederlandsche Gemeenten voor Inkomsten- Gemeentefonds-, Vermogens- en Personeele Belasting.
28142: STRIJARDS, GERARD, - Stripe Kerk, niet van Gisteren. Zeshonderd Jaar Kerkgeschiedenis.
278741: STRIJBOS, HERMAN, - Kempense Gotiek: Een veel gehanteerd Begrip met onduidelijke Inhoud.
28011: STRIJBOS, H. E.A., - St. Willibrorduskerk Eersel. Jubeljaar 1981..
28159: STRIJBOS, HERMAN, - Exkursie Gotische Dorpskerken in Brabant.
27874: STRIJBOS, HERMAN, - Kerken van Heren en Boeren. Bouwhistorische verkenningen naar de Middeleeuwse kerken in het Kwartier Kempenland.
198861: STRIJBOSCH, MARIUS, - De Smaak van de 19e Eeuw in Erpse Monumenten.
106841: STRIJBOSCH, DRS. J.P.M., - In de Permetatie.
36664: STROBBE, I., - Het Slot van Borgendael. Het Kasteel van Grimbergen.
36825: STROEKEN, FRANK, - Eindhoven in de Prentkunst 1232-1982..
36309: STROEVE, FLOOR E.A., - Catalogus-Programma Monumentenjaar 1975. Den Bosch op z'n Zondags. De Nederlands Hervormde Kerk.
10215: STROOBANT, LOUIS, - Urne littera du haut Empire trouvée en Campine.
10217: STROOBANT, LOUIS, - La Nécropole par incinération du Looi à Turnhout.
10218: STROOBANT, LOUIS, - Note sur la Nécropole par incinération du Wildert à Meir, Anvers.
70615: STROOBANT, PAUL E.A., - L'Académie Royale de Belgique depuis sa Fondation (1722-1922).
30804: STROOBANT, LOUIS, - Bijdrage tot de Voorgeschiedenis van Zoutleeuw. Zoutleeuw Legende en Folklore.
106876: STROOBANT, L'ABBÉ C., - Maison Van den Winckele & Maison van der Donct, Donckt ou Donck & Notice généalogique sur les Comtes de Castres.
76055: STROOM, HARRY, - Een Konijn op eigen Terrein. Een Handleiding voor het houden van Konijnen op kleine Schaal.
36612: STROOP, JOHANNES PETRUS ADRIANUS ; GEBOREN TE HEERLE (WOUW), - Molenaarstermen en Molengeschiedenis. Een Onderzoek naar Herkomst, Ouderdom en Verbreiding van de Benamingen voor enkele Molenonderdelen in verband met de Geschiedenis van de Water- en de Windmolen in de Nederlanden.
39211: STROOP, DR. JAN, - Sprekend een Westbrabander.
74414: STROOTMAN, H., - Logarithmen-Tafelen tot in Vijf Decimalen.
75251: STROUCKEN,INEKE E.A., - Het Alledaagse Leven. Tradities & Trends in Nederland.
76510: STROUCKEN, INEKE & JAN BERNS, - Joepie Joepie, Berend Botje, Tante Betje en andere bekende Nederlanders.
76384: STROUKEN, INEKE, - Bruidssuikers & Wittebroodsweken. Gebruiken rond het Huwelijk.
37641: STROUKEN, DRS. INEKE E.A., - Streekgebonden Kleding. Onderzoek in Nederland en Vlaanderen.
78429: STRUBBE, EGIED I., - Het Fragment van een grafelijke Rekening uit Vlaanderen uit 1140..
78454: STRUBBE, EG. I., - De Luister van ons oude Recht. Verzamelde Rechtshistorische Studies.
78425: STRUBBE, EG. I. EN EDW. SPILLEMAECKERS, - De Antwerpse Rechtsaantekeningen van Willem de Moelnere.
74932: STRUICK, DR. J.E.A.L., - Utrecht. Gebundelde Inventarissen Deel 1: Archieven van Scherpschutterverenigingen, Weerbaarheidscorpsen, Burgerwacht en Economische Instellingen.
74933: STRUICK, DR. J.E.A.L., - Utrecht. Gebundelde Inventarissen Deel 4: Archieven van Bedrijven.
70068: STRUICK, J.E.A.L., - Gelre en Habsburg 1492 - 1528..
121802: STRUICK CZ., M.J., - Vermaning aan mijne Mede-Protestanten tot Eensgezindheid, naar aanleiding van 2 Korinthen 13: 11b, uitgesproken op den 31 October 1852, de Gedenkdag der Kerkhervorming, in de Nieuwe Kerk te 's-Hertogenbosch.
21546: STRUVEL, H.J. (RED.), - 80 Jaar IBC-Best. Evolutie naar Turnkey.
41868: STRUYKER BOUDIER, C.E.M., - Wijsgerig Leven in Nederland, België en Luxemburg 1880-1980. Deel I: De Jezuïeten.
397009: STUBBE CSSR, DR. A., - Albert Servaes.
397008: STUBBE CSSR, A., - Constant Permeke.
30408: STUERS, WILLY, - Les Sources de l'Économie rurale dans le Quartier d'Anvers et dans la Seigneurie de Malines jusqu'en 1500. Catalogue de Polyptyques, de Censiers et de Comptes.
17721: STUIFMEEL-GOVERDE, INE, - Twee Eeuwen Goirle dl. 8. Na gedane Arbeid.
17115: STUIJVENBERG, DR. J.H. VAN, - De Nederlandse Economische Hoogeschool 1913-1963. Van Handelshoogeschool naar Hogeschool voor Maatschappijwetenschappen.
43107: STUKART, B., - Gedenkboek 200 Jaar Kerk in Bemmel (1795-1995).
61: STURLER, J. DE, - Les Relations politiques de l'Angleterre et du Brabant sous Edouard I et Edouard II Plantagenet (1272-1326).
26016: STURM, BAS E.A., - De Teen van de Tullepetaon.
29210: SUIJKERBUIJK, J.A.S.M., - Inventaris van de Archieven van de Gemeente Best 1821-1946..
29211: SUIJKERBUIJK, J.A.S.M., - Inventaris van de Archieven van de Gemeente Best.
69897: SUIJLING, MR. J. PH., - Het Wereldverkeer in het Privaatrecht.
75022: SUIR, E.T., - Inventaris van de Archieven van de Waterschappen en de Polders onder Wijk bij Duurstede 1540 - 1969..
75021: SUIR, E.T., - Inventaris van het Archief van het Regulierenklooster Vredendaal buiten Utrecht 1399-1530..
23514: SURENDONK, HUUB, - Groei uit Suiker. Oorsprong en Ontwikkeling van Coöperatie Cosun U.A..
76154: SURHONE, LAMBERT M. E.A., - Cinereous Vulture.
40795: SURIN, P., - Choix de Lettres Spirituelles.
66453: SURINGAR, W.H., - Redevoering over de Gepastheid en Noodzakelijkheid van een Patronaat over de Armen en de wijze waarop hetzelve behoort te worden uitgevoerd.
67809: SÜSKIND, PATRICK, - Het Parfum. Geschiedenis van een Moordenaar.
76087: SVENDSEN, ELISABETH D., - In Defence of Donkeys.
76092: SVENDSEN, ELISABETH D., - The professional Handbook of the Donkey.
38430: SWANENBERG, COR, - 't Brabants Ketierke.
35665: SWANENBERG, COR, - Wèsse dinne, wèsse doen. Beroepen op z'n Brabants.
39253: SWANENBERG, COR, - ... Diej he' wè... 'n Oostbrabants Woordebuukske.
39273: SWANENBERG, COR, - Wiej wè bewaort. 'n Oostbrabants Woordebuukske durspèkt me' humoristische Anekdotes ùit d'n Hoek van Rosmòlle, Ball'kum, Nuland, èn zoo.
39130: SWANENBERG, DR. JOS, - Brabants Trots op je Taal! Gruts, grootsig, Freed op oew dialect!.
35645: SWANENBERG, COR, - Heddet al geheurd van Dree de Kapper.
355027: SWANENBERG, COR, - Dree Drie. Oot Kwaffuur.
35636: SWANENBERG, COR, - De Blankboom.
35337: SWANENBERG, COR, - Van Oorlog Overvloed en Onvrede.
353371: SWANENBERG, COR, - Van Oorlog Overvloed en Onvrede.
357421: SWANENBERG, COR, - Boerrejonges, Krintemik.
35708: SWANENBERG, COR, - Goeien Aard. Loflied op de Brabantse Keuterboer.
35579: SWANENBERG, COR, - ... En we laache vort... Humor uit Brabant.
35573: SWANENBERG, COR, - Beroepen op z'n Brabants.
391931: SWANENBERG, DR. J., - Woordenboek van de Brabantse Dialecten. Deel III Algemene Woordenschat. Sectie 4: De Wereld tegenover de Mens. Aflevering 4 De stoffelijke en abstracte Wereld.
38216: SWANENBERG, COR, - Jikkes merante! Sprokkelen in Brabantse Spreuken.
35712: SWANENBERG, COR (SAMENST), - Vijf Plus Een.
39875: SWANENBERG, COR, - Zanger van 't Zuiden. Herinnering aan Ad de Laat.
35618: SWANENBERG, COR, - Vlinders bij de Vlam.
35529: SWANENBERG, COR, - Oeioei!.
355177: SWANENBERG, COR, - Lachen om het Leven.
384032: SWANENBERG, COR EN JOS, - Brabantse Beestjes.
38227: SWANENBERG, COR, - Doar stòdde dan me' oew Zweetvoewte.
355023: SWANENBERG, COR, - Zo de Dingen gingen..... Brabants Dagboek in Duplo.
355022: SWANENBERG, COR, - Vrimd.
39255: SWANENBERG, COR (RED.), - Onder ons gezegd... in Brabant.
39134: SWANENBERG, JOS EN HAR BROK, - Het Brabants beschreven. Dialect in Noord-Brabant, met een Bibliografie van 1776 tot 2007..
356451: SWANENBERG, COR, - De Spiegel van Dree de Kapper.
39254: SWANENBERG, COR, - .....en ze waar al 80 Jaor Maagd. 'n Oostbrabants Woordebuukske.
38206: SWANENBERG, COR, - Zin 't Wefke….
355117: SWANENBURG, COR, - Het Teken van de Grutto (Dood doet leven) Grard de Schutter.
39073: SWARTH, NICK J., - Kaka, Kuus & Knikker. Het Varken in de Kunst en Cultuur van het Avondland.
28845: SWAVING, J.G., - Galerij van Roomsche Beelden of Beeldendienst der XIX Eeuw.
67762: SWEENEY, JAMES JOHNSON, - Vroeg-Christelijke Miniaturen in Ierland.
74527: SWEENS, DR. J.C.M., - Aansprakelijkheid bij het Beheer van Gemeentegelden.
99544: SWEERE, G.A., - Keur of Politie-Verordening voor het Waterschap Het Oudland van Zevenbergen onder de Gemeente Zevenbergen 1938..
76182: SWIERTSMA, IR. J.S., - Rantsoenen 1942 voor Rundvee Paarden Varkens.
76091: SWINFEN, AVERIL, - The Irish Donkey.
35100: SWINKELS, CAREL, - Jan met het Visoog, het Vaderland, Condé.
35631: SWINKELS, CAREL, - De Sieraden.
11611: SWINKELS, CAREL E.A., - De Zondagsveder.
35186: SWINKELS, CAREL, - Calendae Poetae.
37389: SWINKELS, CAREL, - Jan Heesters. Schilder te Schijndel.
12675: SWINKELS, CAREL EN MARTIEN COPPENS, - 's-Hertogenbosch.
35097: SWINKELS, CAREL, - Terug in het Gras.
65866: SYBENGA, MR. S., - Praeadvies. Is wettelijke Regeling van de Concessie gewenscht? Zoo ja welke Beginselen moeten daaran ten Grondslag liggen?.
78388: VAN SYNGHEL, GEERTRUI, - Regesten van de Oorkonden, Brieven en enkele andere Bescheiden van het Clarissenklooster Sint-Elisabethsdal te Boxtel, berustend in het Klooster Sint-Josephsberg te Megen 1390 – 1719..
75834: SYNGHEL, G.A.M. VAN E.A., - Broncommentaren. Bronnen betreffende de Registratie van Onroerend Goed in de Negentiende en Twintigste Eeuw.
78005: G.A.M. VAN SYNGHEL E.A., - Broncommentaren. Bronnen betreffende de Registratie van Onroerend Goed in Middeleeuwen en Ancien Régime..
76414: SYNGHEL, G.A.M. VAN E.A., - Broncommentaren. Bronnen betreffende de Registratie van Onroerend Goed in Middeleeuwen en Ancien Régime.
76715: SYNGHEL, G.A.M. VAN E.A., - Broncommentaren. Bronnen betreffende de Registratie van Onroerend Goed in de Negentiende en Twintigste Eeuw..
75394: SZCZESNIAK, GRÉGOIRE, - Brasseurs et Bières en Nord. Les Alchemistes de la Saveur.
71908: SZÉNÁSSY, IL., - Het nationaal Milieu Monument te Vlissingen van Lidy Hoewaer.
78643: TACITUS, - Dialoog over de Welsprekendheid - Agricola – Germania.
77014: TACK, GUIDO E.A., - De Monnik-Manager. Abt De Loose in zijn Abdij t'Ename.
10961: TACKEN, TOM EN LUC VAN GOMPEL, - Van Meet af aan. Zesdaagse Wandeltocht door Kempisch Grensgebied.
20009: TACKEN, TOM, - Goeien Aord. Mensen uit de Kempen.
39846: TAEK, - Mgr. prof. dr. M.J.H. Cobbenhagen.
70048: TAK, JOANNES PIETER ROETERT ; VAN ENGELEN, - Het Recht van Amendement in de Constitutionele Monarchie. Akademisch Proefschrift.
65930: TALMA, DIRK , GEBOREN TE VOORST, - De Bevoegdheid der Provinciale Staten en het Oppertoezicht des Konings bij den Waterstaat.
74229: TALSTRA, FRANS, - Inventaris van de Archieven van de Notarissen werkzaam binnen de Arrondissementen van het Departement van de Wester-Eems en van de Provincie Groningen vanaf 1811 en van de Archieven van de Kamers van Notarissen in de Arrondissementen Appingedam, Groningen en Winschoten 1811-1842..
45067: TANGHE, OMER & SIMON WEINSTOCK, - Moeder Teresa. Een Leven van Liefde.
70976: TANNEN, DEBORAH, - Doe je dit écht aan? Hoe Moeders en Dochters met elkaar praten.
67296: TANNEN, DEBORAH, - 'Omdat ik het zeg'. Een Pleidooi om Begrip te kweken voor elkaar.
40823: TARIS, TOOS, - Zuster Basildis Novice in de Congregatie van den Heiligen Geest.
75426: TASSO, VALÉRIE, - De andere Kant van Seks.
215371: BR. TAURELLUS, - Waalre. Bijdrage tot de Studie der Brabantsche Nederzettingen.
21537: BROEDER TAURELLUS, - Waalre. Bijdrage tot de Studie der Brabantsche Nederzettingen.
19221: BROEDER TAURELLUS, - Schijndel. Bijdrage voor een Heemkunde van dit Dorp.
20719: BROEDER TAURELLUS, - Eindhovens Groei sociaal-geografisch beschouwd.
75874: TAYLOR, KENNY, - The Highland Cow.
20603: TEBBENS, LEO, - Er is maar één Harmonie dat is de Tongelrese Harmonie 1919-1994..
17600: TEEFFELEN, L.W. J. VAN, - Huize St. Vincentius Udenhout 1925-1950..
70983: TEGELS, IMKE EN MARJON VLUG, - De Kleur van Duurzaamheid. Handboek voor multiculturele Projecten.
41471: TEGENBOS, J., - Een schoone Historie der Begyntjens.
24210: TEIJE, DR. ING. C.W. TEN, - De Opkomst van het Socialisme in Breda.
32181: TEIRLINCK, HERMAN, - Brussel 1900..
76637: TEITLER, PROF. DR. G., - Dagboekaantekeningen van Vice-Admiraal F. Pinke Commandant Zeemacht in Nederlands-Indië.
70910: TEITLER, PROF. DR. G., - Dagboekaantekeningen van Vice-Admiraal F. Pinke Commandant Zeemacht in Nederlands-Indië.
76287: TEITLER, PROF. DR. G., - De Indische Defensie en de Bezuinigingen.
73695: STICHTING TELEAC, - Biotechnologie over DNA en genetische Manipulatie Cursusboek bij de Teleaccursus.
11377: BRABANTSE BIOLOGISCHE TELERS E.A., - 't Groene Groenteboekje.
41708: P. TELESPHORUS, - De Franciscaanse Levensleer.
11713: TELLEGEN, DR. IR. F. PH. A., - Filosofische Maatschappijkritiek. Bestek opmaken aan het Eind van de Vaart.
67271: TELLEGEN, TOON, - Mijn Avonturen door V. Swchwrm.
113519: TELOS, - Een Kwestie van Smaak. Duurzame Consumptie in Brabant.
11997: TELOS, - De Duurzaamheidbalans van Brabant 2001..
113509: TELOS, - De Duurzaamheidbalans van Brabant 2006..
69426: TELTING, MR. A., - De Friesche Stadrechten.
70233: TELTING, MR. A. EN DR. W.S UNGER, - Geschiedkundige Atlas van Nederland. De Bourgondische Tijd. II: De Stadsrechten.
27905: TEMMINCK GROLL, IR. C.L., - De Sint Geertruidskerk te Bergen op Zoom.
76946: TEMMINCK, D.G.A., - Verzameling Rueb. Genealogische Aantekeningen uit de Oud-Rechterlijke Archieven van de Gerechtsbanken welke in de Stad Zaltbommel hun Zetel hadden over de Periode 1550-1650..
77861: TEMMINCK, DRS. J.J., - Beels Kops (de Bruyn Kops) Mr. Gerrit Willem van Oosten de Bruijn van Wickevoort Crommelin Hos. Poelpolder Romolenpolder Schoter Veenpolder Groote Polder Kleine Polder Vereenigde Groote en Kleine Polders Vijfhuizerpolders.
6306: TEMPELAARS, P.A., - D'Hûskes. Nummer 9. Jaargang 5.1. Herdenking eerste Vliegtuig Opstijging in Nederland 1909-1984..
66591: TENHAEFF, DR. N.B., - De Oorkonden-Schat van den Heiligen Willibrord.
31019: TERBY, F., - Observations des Comètes B et C de 1881 faites à Louvain.
43567: TERESA, ZUSTER MA., - In stille Uren.
76997: TERLINDEN, VICOMTE, - Impérialisme et Équilibre. La politique internationale depuis la Renaissance jusqu'à la fin de la seconde Guerre mondiale.
18711: TERM, JAC. VAN, - Wij van Van Dam Helmond. Driekwart Eeuw Golfkarton.
38404: TERMEER, ELIZABETH UIT BOXTEL, - Van Vlees en Bloed.
107075: TERMEER, A.J., - Van Adriaen ca. 1500 tot Adriaan 1918. De Familie Termeer van ca. 1430 tot 1991..
67170: TERMEULEN, AREND JAN, - Tunesië.
71870: TERPSTRA, PIETER, - Opkomst en Strijd van de Arbeidersbeweging in Friesland.
73560: TERPSTRA, P. E. A., - De Dagen onzer Jaren. Roman 'Ik weet waar gij woont' alsmede een Kroniek in Foto's en Tekst van hetgeen in ons Land en in de Wereld gebeurde in het Jaar 1 oct. 1951 - 30 sept. 1952..
17359: TERSTEGEN, C. E.A., - Het Verloop der Werkloosheid in de Jaren 1929-1934 en het Eerste Kwartaal 1935 van 433, in de laatste Week van Maart 1934, steuntrekkende Arbeiders te Tilburg.
173591: TERSTEGEN, C. E.A., - Het Verloop der Werkloosheid in de Jaren 1929-1934 en het Eerste Kwartaal 1935 van 433, in de laatste Week van Maart 1934, steuntrekkende Arbeiders te Tilburg.
27440: TERSTEGGE, ANSELMUS, - Honderd jaar Monnikenleven in Koningshoeven.
2111: TERWEN, JOHANNES LEONARDUS, - Brabantia Jaargang 11 & 12. [ O.a. Gdenkteken Antoon Coolen; Fortificatiewerken in Noord-Brabant; Pater van den Elsen; Autosnelweg Oirschot-Eindhoven; Jan Elemans; Landjuweel te Boekel; Alphons Diepenbrock; Middeleeuws Kerkje te Oirschot; Martien Coppens; t'Serclaes; Nieuwe raadhuis te Best; Jan Starink; Oude dorpsschool van Princenhage; Anton van Duinkerken; Martien Coppens, de kunstenaar en de wereld; St. Willibrorduskerkje te Middelbeers; Peer van de Molengraft; Geertruidenberg 750 jaar stad; Toren te Oirschot; Oisterwijk 1213-1963; Vesting Heusden; Mencia de Mendoza.].
65397: TESCH, DR. IR., - De Noordzee van historisch-geologisch Standpunt.
74116: TETS, G.F. VAN E.A., - Boomplantdagen. Doel en Organisatie.
12538: TETTEROO, MARIEKE E.A., - Knipogen naar de Toekomst.
22816: TEULING, WIM, - Een Reis door de Tijd. Stork 50 jaar in Boxmeer 1947-1997..
12629: TEULINGS, CAREL, - Jeugd in een oude Stad.
26781: TEUWENS, PIET, - Lommelse Portretten. Van Teuten en Toen.
65518: TEX, C.A. DEN, - De Schuld van den Staat, als Aanwinst van het Nationaal Vermogen, uit den tegenwoordigen Staat van Engeland toegelicht.
65519: TEX, C.A. DEN, - Verhandeling over den Staathuishoudkundigen Aard en de Gevolgen van de Uitgaven of Verteringen van den Staat.
74181: TEXTOR, J.H., - Het gemeentelijk Electriciteits-Distributiebedrijf (Karakter, Beheer en Administratie).
64647: THACKERAY, W.M., - De Newcomes. Deel 1.
78394: THAL LARSEN, IR. J.H., - De Invloed van Bosschen op het Regime van Rivieren.
77847: THANS O.F.M., P. HILARION, - Kent Gij het Het Heilig Paterke van Hasselt.
69917: THEISSEN, DR. J.S., - De Regeering van Karel V..
10320: THELEN, DR. A.A.J., - Lambert Poell en de Katholieke sociale Beweging 1872-1937..
23039: THELEN, TON (RED.) PIET KUPPENS (FOTOGR.), - Commanderij Gemert. Beeldend Verleden.
23066: THELEN, TON, - Gemert Monumentaal. Toeristische Gids langs Gemertse Monumenten.
76522: THEMMEN, MR. C., - De Raadsman voor Burgers en Kooplieden inhoudende Voorbeelden van Akten welke …. onderhands worden opgemaakt..
13564: THERESINA, ZR. M., - Mgr. Joannes Zwijsen als Paedagoog.
1346: THEUNISSE, DR. J.G.L. E.A, - Jaarboek van de Oudheidkundige Kring Roosendaal  'De Ghulden Roos' No. 28.[O.a. Plan tot aanleg en exploitatie van een tramstadsdienst in de kom van Roosendaal; Tongerlo en Roosendaal; Een 18-eeuwse vogdijkwestie in Standdaarbuiten; Twee onbekende gevelstenen uit Roosendaal; Roosendaal van agrarisch verzorgingscentrum naar moderne industriestad; De korenmakrkt te Bergenop Zoom en het kazernegebouw aldaar; Bergse scholen vóór 1600; tentoonstelling antiek zilver. ].
1349: THEUNISSE, DR. J.G.L. E.A., - Jaarboek van de Oudheidkundige Kring Roosendaal  'De Ghulden Roos' No. 31 [O.a. Napolitaanse poppen; De parochie Standdaarbuiten gedurende de schuurkerkperiode (1648-1802); De symbolen van de gemeenten in het Markiezaat van Bergen op Zoom; Watervoorziening gemeente Roosendaal en Nispen; Hirohito vijftig jaar geleden in Roosendaal; Over de professie van de Wilhelmieten; Een Gastelse jaarkring.].
1310: THEUNISSE, DR. J.G.L. E.A., - Jaarboek van de Oudheidkundige Kring Roosendaal  'De Ghulden Roos' No. 29 t/m 32..
10610: THEUNISSE, DR. J.G.L., - Jan Frederik Vlekke 1849-1903..
1348: THEUNISSE, DR. J.G.L. E.A., - Jaarboek van de Oudheidkundige Kring Roosendaal  'De Ghulden Roos' No. 30. [O.a. Gezondheisdzorg te Bergen op Zoom in vervlogen tijden; Roosendaalse burgemeesters en hun ambtsperioden van 1813 tot 1947; Uit het leven van de Huijbergse Wilhelmieten; De grote brand in Standdaarbuiten van 22 juli 1760; Enige gegevens over het Middelbaar Onderwijs in West-Brabant.].
1347: THEUNISSE, DR. J.G.L. E.A., - Jaarboek van de Oudheidkundige Kring Roosendaal  'De Ghulden Roos' No. 29 [O.a. Door de overheid gefinancierde verloskundige armenzorg te Roosendaal en Nispen van 1658 tot 1952; Vijftig jaar Getrudis - Vijftig jaar Norbertus in Roosendaal; De Harmonieën en het Roosendaalse muziekleven; Gebruik bij publieke veilingen; Christianus Norbertus Reijns, afgevaardigde van het district Steenbergen in de eerste Nationale Vergadering (1796-1797); Arnoldus Asselbergs 1811-1880.].
1345: THEUNISSE, DR. J.G.L. E.A., - Jaarboek van de Oudheidkundige Kring Roosendaal  'De Ghulden Roos' No. 27 [O.a. Roosendaalse paarden- en veemarkten; Waar lag Hoogerheyde?; De zandverstuivingen en hun invloedop de ontvolking van het platteland van Noordbrabant in de 15de eeuw; Kinderspeelgoed uit vervlogen jaren; De merkwaardige loop van de linker zijrivieren van de Roosendaalsche vliet; Uit de geschiedenis van het Oostkwartier van het markiezaat van Bergen op Zoom; De torenspits van de Sint-Janskerk te Roosendaal; Het spel vanden heilighen sacramente vander Nyeuwervaert; De plaatsnaam Ossendrecht; O.L. Vrouw opt stexken te Bergen op Zoom; Charter uit de 13e eeuw.].
75780: THEUNISSEN, BERT E.A., - De Universiteit en de Stad 1800-2000..
10226: THEUNISSEN, E.M. E.A., - Een dubbele Duik in het Verleden. Hernieuwd Onderzoek naar de Grafheuvel aan de Eerselse Dijk in Bergeijk.
38335: THEUWISSEN, DR. J., - Het Landbouwvoertuig in de Etnografie van de Kempen.
101519: THEUWS, F.; M. VAN DER HEIDEN EN J. VERPAY, - De Archeologie van de Brabantse Akkers. Toegelicht aan de Hand van het Onderzoek van de Universiteit in Veldhoven.
41900: THIBAUT, DOM RAYMOND, - Dom Columba Marmiom Abt van Maredsous (1858-1923).
30093: THIEL, H. VAN & H. COTTELEER, - Een Blik in de Geschiedenis van Antwerpen door de Eeeuwen heen.
32439: THIEL, DENISE E.A., - Historique de Woluwe-Saint-Pierre.
74544: THIELEMANS, MARIE-ROSE, - Inventaire des Papiers des Commissaires du Gouvernement près les neuf Départements Réunis dits Papiers Bouteville.
74973: THIELEMANS, MARIE-ROSE, - Inventaire des Archives du Baron De Stassart. Tome I: Correspondance reçue par le Baron De Stassart.
74348: THIELEMANS, MARIE-ROSE, - Inventaire des Dossiers soumis au Roi concernant la Belgique et au Grand-Duche de Luxembourg du 24 Decembre 1815 au 20 Fevrier 1816 conserves dans le Fonds de la Secretairerie Generale d'Etat aux Archives Generales du Royaume a La Haye.
74344: THIELEMANS, MARIE-ROSE, - Inventaire des Dossiers relatifs a la Belgique et au Grand-Duche de Luxembourg conserves dans le Fonds Waterstaat (1820-1823) aux Archives Generales du Royaume a La Haye.
74340: THIELEMANS, MARIE-ROSE, - Inventaire des Dossiers relatifs a la Belgique conserves dans le Fonds Cabinet du Ministre de l'Interieur (1817-1830) aux Archives Generales du Royaume des Pays-Bas.
65717: THIELEMANS, M-R., - Inventaire des Archives de la Societe Belge d'Entreprises en Chine.
65701: THIELEMANS, M-R., - Inventaire des Archives du Baron de Stassart. I. Correspondance reçu par le Baron de Stassart.
74773: THIELEMANS, MARIE-ROSE, - Inventaire des Archives secretes du Ministere de la Justice concernant les Pays-Bas meridionaux conservees aux Archives Generales du Royaume a La Haye 1815 - 1818..
74782: THIELEMANS, MARIE-ROSE & ANNE-MARIE PAGNOUL, - Inventaire des Papiers de Jean-Baptiste Nothomb 1805-1881..
74783: THIELEMANS, MARIE-ROSE, - Inventaire des Papiers Orts.
65712: THIELEMANS, M-R., - Inventaire des Papiers Greindl.
65695: THIELEMANS, M., - Inventaire des Papiers Orts.
65691: THIELEMANS, M., - Inventaire des Papiers de Oscar Plisnier.
78226: THIELEN, MR. DR. J.E.D.M., - Universitas vice personae fungitur. De Gemeenschap neemt de Plaats van de Persoon in.
71481: THIERFELDER, FRANZ, - Englischer Kulturimperialismus. Der British Council als Werkzeug der geistigen Einkreisung Deutschlands.
76877: THIERRY DE BYE DÓLLEMAN, M., - Kenau Simonsdochter Hasselaer, Verwanten en Afstammelingen.
1029: THIERS, DRS. O.M. E.A., - Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 26. 2009..
1028: THIERS, DRS. O.M. E.A., - Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 25. 2008 [o.a. De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch, Brabantse lokale transportmarkt in de 15de en 16de eeuw; Kadastrale data; Keurraad voor Roomsche Jeugdlectuur ].
169524: THIERS, OTTIE EN JAN BROUWERS, - De Buitenplaats Villa Elsa in Vught.
1030: THIERS, DRS. O.M. E.A., - Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 27. 2010. [o.a Bergeijk in de late Middeleeuwen (Martien van Asseldonk); 1595 Het Jaar van de Heks (Sonja Deschrijver); Stephanus Hanewinckel (Jacques Baartmans); Hanewinckels Reizen (Theo Clemens); Hanewinckel en de Bataafse Omwenteling (Joost Rosendaal) ].
70931: THIJM, J.C. ALBERDINGK, - Het Jaarboekje van Alberdingk Thijm. Almanak voor Nederlandsche Katholieken 1898. Kroningsjaar.
31751: THIJS, A. E.A, - Bijdragen tot de Geschiedenis jrg. 75..
31752: THIJS, A. E.A, - Bijdragen tot de Geschiedenis jrg. 76 [o.a. De bibliotheek van Hendrik Gabriël van Gameren bisschop te Antwerpen (1700-1775); Antwerpse brouwersnatie en de dorpsbrouwers in de 17de en 18de eeuw; Religieuze geschiedenis in 75 jaargangen;  Met register over de 75 jaargangen.].
31754: THIJS, A. E.A, - Bijdragen tot de Geschiedenis jrg. 78 [De Brabantse Stad Tiende Colloquium, Brussel 23 en 24 september 1993 ]..
3177: THIJS, A. E.A, - Bijdragen tot de Geschiedenis jrg. 77 [o.a. Historisch onderzoek m.b.t. het Hertogdom Brabant. Een kritisch overzicht. 1991-1992; Kroniek. Lopend onderzoek betreffende de geschiedenis van Brabant; Antwerps verelden in veelvoud; Een dode vorstin, het Antwerpse stadsbestuur en 8000 schoolkinderen. De betekenissen van een gedachtenisprent bij het overlijden van Louise Marie van Orléans in 1850.].
40840: THIJSSEN, TH., - Norbertus van de Burcht Gennep 1115-1965..
26135: THIJSSEN, IR. W., - Nationaalpark de Biesbosch. Leefruimte van Mens en Natuur.
235024: THIJSSEN, J.C., - De Watersnoodramp van 1953 en de Gevolgen daarvan in Geertruidenberg, Raamsdonk en Raamdonksveer.
355031: THIJSSEN, CAREL, - Dè's èvvel ok wâ! Verhale en Gedichte ien 't Boxmèrs.
16899: THIJSSEN, CHR. E.J., - Het oude Baardwijk een Bijdrage tot de Geschiedenis van het Nederlandse Rivierengebied.
355159: THIJSSEN, CAREL, - Krumels zien ok Brood. Verhale en Gedichte ien 't Boxmèrs.
75606: THIJSSEN, CECILE, - Van Paasbrood tot Paasboom.
39076: THISSEN, MARGRIET E.A., - Daglicht. Beeldenstorm Gastateliers 2005..
38117: THOBEN, PETER, - ‘… onbedorven schilderachtige Toestanden..’ Het Boereninterieur in de Nederlandse Schilderkunst in de 19de en 20ste Eeuw.
205916: THOBEN, PETER, - Weerzien in Kunst. Oud-Leerlingen van het Eckartcollege Eindhoven als beeldend Kunstenaar.
384617: THOBEN, PETER, - Theo Hoppenbrouwers.
384608: THOBEN, PETER, - Trudie Broos. Portretkoppen & -Tekeningen.
384609: THOBEN, PETER, - Direct in Steen gehakt. Theo van Brunschot, Henk Oddens, Jos Reniers, Heinz Reijnders.
37501: THOBEN, PETER, - Dolf van Leggelo in Brabant. Portretten en Landschappen 1940-1950..
38103: THOBEN, PETER, - Een Leven verknocht aan Eindhoven. Karel Vermeeren als Kunstschilder, Verzamelaar en historisch Publicist.
37008: THOBEN, PETER, - Theo Coenen. Beelden als Tekens.
20969: THOBEN, PETER E.A., - Eindhoven verzamelt Eindhoven.
38107: THOBEN, PETER, - Frans Clement. Uitgelichte Realiteit.
37444: THOBEN, PETER, - Jan Strijbos een merkwaardige Stadgenoot. 1896-1977..
37220: THOBEN, PETER, - Ruud Balk. Ateliers en Werkplekken van Eindhovense Kunstenaars.
37334: THOBEN, PETER, - Schildersdorpen in de Kempen. De Molse School.
33955: THOBEN, PETER, - Schilderdorpen in de Kempen. De Molse School.
38116: THOBEN, PETER, - Het Oosten als Thuishaven. Magdaleen de Rooij-Taen. Wandkleden en Chinese Aquarellen.
38114: THOBEN, PETER, - Realiteit in geabsordeerde Beelden. Schilderen en Penseeltekeningen van Peter de Bodt.
37350: THOBEN, PETER, - Kees van Bohemen 1928-1985. Schilderijen, Gouaches en Zeefdrukken.
37430: THOBEN, PETER, - Het Brabant van Louis Ector.
38104: THOBEN, PETER, - Jan de Smedt (1905-1954). De Sfeer van Intimiteiten.
37355: THOBEN, PETER, - Jan van den Hurk 1917-2000. Een creatieve Bourgondiër met Schilderstalent.
384607: THOBEN, PETER, - Uit de Schaduw. Rudi van Dijk en Leerlingen.
37434: THOBEN, PETER, - Frans Nielen. Kleuren maken de Man.
74114: THODEN VAN VELZEN, MR. S.K., - Verzameling van de sinds 1850 in het Staatsblad opgenomen Vernietigingsbesluiten.
78404: THOEN, ERIK, - Landbouwekonomie en Bevolking in Vlaanderen gedurende de late Middeleeuwen en het begin van de Moderne Tijden. Testregio: de Kasselrijen van Oudenaarde en Aalst (eind 13de - eerste helft 16de eeuw) (2 volumes).
29595: THOMAS, S. EN L. VRANCKEN, - Inventaris van het Hedendaags Archief van de Stad Tienen Deel I..
43929: THOMAS, GORDON E.A., - Pontifex. Het ware Verhaal van het denken en doen van de laatste drie Leiders van de Katholieke Kerk in deze Eeuw. De Stedehouder Gods als Mens in zijn directe Omgeving in Rome.
74815: THOMASSEN, THEO, - Inventaris van Gezantschapsarchieven van Coenraad van Heemskerck voornamelijk van zijn Gezantschappen naar de Duitse Keizer (11690-1697), Turkije (1692-1694) en Frrankrijk (1698-1701).
45032: THOMPSON, FRANCIS, - De Heilige Ignatius van Loyola.
75938: THOMPSON, ALAN, - Poultry Farming.
76929: THÖNE, WILHELM, - Dynastische Vorfahern der Edelherren und Vögte von Grafschaft.
69039: THRUM, THOS. G., - Hawaiian Folk Tales. A Collection of native Legends.
43610: THURLOW, GILBERT, - Mythen en Mysteries uit de Bijbel.
42520: THURLOW, GILBERT, - Biblical Myths & Mysteries.
77686: [ISFRIDUS THYS] J. THYS, PASTOR IN WYNEGHEM, - Historische Verhandelinge over den Staet van het Nederland vervattende in dry Deelen. Eersten Tom..
30009: THYS, AUGUSTIN, - Historique des Rues et Places Publiques de la Ville d'Anvers.
9654: THYS, ISFRIDUS CANONIK VAN TONGERLOO, CAPELLAEN TE MIERLO, - Memorie of Vertoog over het uytgeven en tot Culture brengen der vage en inculte Gronden in de Meyerye van 's Hertogen-Bosch.
69967: THYS, DR. WALTER, - De Kroniek van P.L. Tak. Brandpunt van Nederlandse Cultuur in de Jaren Negentig van de vorige Eeuw.
41031: TICHELEN, TH. VAN, - Sint Paulus.
41030: TICHELEN, TH. VAN, - Sint Paulus.
30119: TICHELEN, HENDRIK VAN, - Vóór Honderd Jaar.
40716: TICHELEN, TH. VAN, - Sint Paulus.
42053: TIELEMANS, H., - Montfortanen in Zaïre 1933-1993..
76339: TIETZE-CONRAT, DR. E., - Kunst in Holland 8. Erasmus van Rotterdam in de Kunst.
69250: TIHON, CAMILLE, - Recueil d'Articles. Histoire.
69070: TIJDSCHRIFT, - De Oorlog in Januari.
69071: TIJDSCHRIFT, - De Oorlog in Februari.
69072: TIJDSCHRIFT, - De Oorlog in Maart.
17565: TILBORG, KEES VAN, - Sedimenten van Sentimenten. 75 Jaar Academie voor Lichamelijke Opvoeding Tilburg (1924-1999). I: Status Nascendi 1924-1956; II: Status Maturandi 1956-1986; III: Status Renovandi 1986-1999..
17243: TENTOONSTELLING GEMEENTEARCHIEF TILBURG, - Waar lag de Grens? Tilburg en Turnhout in het Verleden.
27376: ZUSTERS DER ORDE VAN DE VISITATIE TILBURG, - Verborgen in Gods Liefde.
17263: GEMEENTE TILBURG, - Tilburg.
19747: TILLAART, ANTOON VAN DEN, - 100 Jaar R.K. Boerenbond Eerde. Wel en Wee van de NCB D'Eerd 1898-1998..
28268: TILLEMA. J.A.C. E.A, - Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond. Speciaalnummer St. Janskathedraal 's-Hertogenbosch o.a. Victor de Stuers en de Sint Jan van Den Bosch.
90085: TILMANN, KLEMENS, - Meditatie Oefeningen.
77122: TIMM, ALBRECHT, - Die Waldnutzung in Nordwestdeutschland im Spiegel der Weistümer.
74149: TIMMER, DR. E.M.A., - Alphabetisch Register van Onderwerpen en namen van Personen en Plaatsen, voorkomen in de Verzameling Plakkaten der Koninklijke Bibliotheek.
35974: TIMMERMANS, FELIX EN EDUARD VETERMAN, - Mijnheer Pirroen.
397752: TIMMERMANS, P. E.A., - Brabantse Biografieën 5..
66409: TIMMERMANS, J.C., - Rijks- en Provinciale Belastingen.
75563: TIMMERMANS, ALPHONS EN PIET BROOS, - Bijbel voor de Jeugd. Deel I t/m XI..
35304: TIMMERMANS, FELIX, - De Pastoor uit den Bloeyende Wijngaerdt.
353041: TIMMERMANS, FELIX, - De Pastoor uit den Bloeyende Wijngaerdt.
73470: TIMMERMANS, J.C. E.A., - Hand- en Leerboek der Bestuurswetenschappen. Deel 3. De Gemeentefinanciën.
35416: TIMMERMANS, LIA, - Sabina Mardagas.
35438: TIMMERMANS, FELIX, - De Pastoor uit den Bloeyenden Wijngaerdt.
31613: TIMMERMANS, LIA, - Wandelingen in Lier.
35351: TIMMERMANS, FELIX, - De Harp van Sint Franciscus.
35491: TIMMERMANS, FELIX, - De Harp van Sint Franciscus.
35492: TIMMERMANS, FELIX, - Het Kindeken Jezus in Vlaanderen.
35325: TIMMERMANS, FELIX, - Boerenpsalm.
35499: TIMMERMANS, FELIX, - Pieter Breugel.
35446: TIMMERMANS, FELIX, - Naar waar de Appelsienen groeien.
35485: TIMMERMANS, FELIX, - Psaume Paysan.
38870: TIMMERMANS, FELIX, - Minneke Poes.
35445: TIMMERMANS, FELIX, - De Harp van Sint Franciscus.
39848: TIMMERMANS, P. E.A., - Brabantse Biografieën 7. Boxtel en Liempde.
35496: TIMMERMANS, FELIX, - Het Kindeken Jezus in Vlaanderen.
11139: TIMMERMANS, PAUL, - Jaarverslag Vleermuisonderzoek Noord-Brabant 1989..
35459: TIMMERMANS, FELIX, - Anna-Marie.
38413: TIMMERMANS, FELIX EN ANTOON THIRY, - Begijnhofsproken.
78585: TIMMERMANS, JAN, - Wonen als Arbeider in een Textielstad. Arbeidershuisvesting in Tilburg 1870-1938..
35544: TIMMERMANS, FELIX, - De zeer schoone Uren van Juffrouw Symforosa Begijntjen.
75235: TIMMERMANS, FELIX, - Het Vlaamsche Volksleven volgens Pieter Brueghel.
35271: TIMMERMANS, FELIX, - Adagio.
38871: TIMMERMANS, FELIX, - Pijp en Toebak.
397751: TIMMERMANS, P. (RED.), - Brabantse Biografieën 5. (o.a. Martien Coppens, Jac. Heeren, Hendrik Palier, Franciscus Sonnius.).
35613: TIMMERMANS, KIEN, - Rond de Plattebuis.
36475: TIMMERS, IR. JAN ; MARK BIMMEL IR. JUDITH TOEBAST, - Historische Boerderijen van Peelland tot Land van Cuijk. Handreikingen voor het Behoud van het ruraal Erfgoed.
68951: TIMMERS, J.J.M., - De Glorie Van Nederland.
73805: TIMMERS, PROF. E.A., - Torens en Tinnen. Torens in Limburg / Towers and Spires in Limburg / Turme in Limburg / Tours et Clochers au Limbourg.
43015: TIMMERS, DR. J.J., - Kerkelijke Monumentenzorg.
70247: TIMMERS, PROF. DR. J.J.M. E.A., - Schoonheid der Nederlanden. Een cultuurhistorische Atlas.
36486: TIMMERS, JAN E.A., - Boerderijen kijken in Gemert-Bakel. Drie Fietsroutes langs Boerderijen in de Gemeente Gemert-Bakel.
106838: TIMMERS, ANDRÉ W.M. E.A., - Genealogie van de Familie Timmers. Een Geschiedenis van een oud Boerengeslacht uit de Kwartieren Peel- en Maasland van de Meierij van 's-Hertogenbosch.
36490: TIMMERS, JAN : DR. OTTO BRINKKEMPER E.A., - ’t Goet te Arle. De Aarlese Hoeve, de Armenhoef… meer dan Zeven Eeuwen een Boerderij.
99571: TIMMERS, C., - Politie-Verordening of Keur voor het Waterschap De Noord-, Toren-, Oost- en West-Meerenpolders onder de Gemeente Zevenbergen 1936..
69015: TINBERGEN, D.C., - Des Conninx Summe. Inleiding.
67229: TINBERGEN, PROF. DR. L., - Vogels in hun Domein. Over de Vogelbevolking van Nederland in haar Samenhang met Landschap, Plantengroei en Dierenwereld.
69927: TINDEMANS, DR. CARLOS, - Mens, Gemeenschap en Maatschappij in de Toneelletterkunde van Zuid-Nederland 1815-1914. Een systematische Analyse van de Thematiek van het realistisch-burgerlijk Drama.
35672: TINUSKUS, JOS VAN (AD VAN SCHIJNDEL), - Um de Fluit èn den Duit.
73478: TIRION, - Nederland in vroeger Tijd. 18e eeuwse Beschrijving van Steden en Dorpen in Nederland. Historisch overzicht van Groningen. Deel XX-XXIV..
73477: TIRION, - Nederland in vroeger Tijd. 18e eeuwse Beschrijving van Steden en Dorpen in Nederland. Historisch overzicht van Overijssel. Deel XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XIX, XXX, XXXI, XXXII.
73476: TIRION, - Nederland in vroeger Tijd. 18e eeuwse Beschrijving van Steden en Dorpen in Nederland. Deel VIII-XI: Utrecht..
296261: TISSING, H., - Inventaris van het Familiearchief Beelaerts van Emmichhoven 1417 1912..
29626: TISSING, H., - Inventaris van het Familiearchief Beelaerts van Emmichoven 1417-1912..
74873: TITS - DIEUAIDE, MARIE-JEANNE, - Inventaire des Archives de la Famille De Hemricourt.
78507: TITS-DIEUAIDE, MARIE-JEANNE, - La Formation des Prix Céréaliers en Brabant et en Flandre au XVe Siecle..
9652: TITS-DIEUAIDE, MARIE-JEANNE, - La Formation des Prix Céréaliers en Brabant et en Flandre au XVe Siecle..
27391: BROEDER TITUS, - Trappisten van de Achelse Kluis.
73624: TJAARD ANNE MARIUS ALBERT HUMALDA VAN EYSINGA, GEBOREN TE LEEUWARDEN, - Gemeenschappelijk Regeling tusschen Gemeentebesturen.
31010: TODTS, HERMAN , WILLY JONCKHEERE, - Splitsingsgeschiedenis van de Katholieke Universiteit Leuven.
24005: TOEBAK, P.M., - Kerkelijk-Godsdienstig Leven in Westelijk Noord-Brabant, 1580-1652. Dekenale Visitatieverslagen als Bron. Deel A en B..
25926: TOEBAK, P.M., - De Oprichting van de Katholieke Parochie te Zwaluwe in 1785-1787..
24227: TOEBAK, PETER E.A., - De Vlaszak. Gemeentearchief, Gemeentelijke Kredietbank en Sociale Dienst onder één Dak.
32952: TOELEN, TOON, - Uitgelicht. Het Pajottenland historisch-geografisch bekeken.
30456: TOELEN, DANNY E.A., - In Goede Handen. Provincie Antwerpen 2000..
67264: TOLKIEN, J.R.R., - In de Ban van de Ring. De Reisgenoten. De twee Torens. De Terugkeer van de Koning. Aanghangsels.
76936: TOLL, JURRIAAN VAN, - Een onbekend Middeleeuwer. Iets over Heer Arend van Gent. Meester Ridder miner Vrouwe.
37291: TOLNAY, CHARLES DE, - Hieronymus Bosch. Band I: Einführung in das Werk des Hieronymus Bosch, II: Kritischer Katalog der Werke.
77920: TOLSTOY, NIKOLAI, - Das Haus Tolstoi. Vierundzwanzig Generationen Russischer Geschichte (1353-1983)..
20808: TOMEÏ, KAREL, - Hoge Ogen. Een Blik op de Regio Eindhoven.
29301: TONGERLOO, DRS. LOUISE VAN, - De Archieven van de Hervormde gemeenten Lith-Lithoijen, Kessel en Alem-Maren 1648-1965..
15697: TONGERLOO, DRS. L. VAN, - Uit de Historie van het Dorp aan de Rivier.
293101: TONGERLOO, DRS. LOUISE VAN ; H.M.M. VAN KOLLENBURG; J. VRIENS; L.M.TH.L. HUSTINX; E.A., - De Archieven van de Hervormde Gemeenten Lith-Lithoijen, Kessel en Alem-Maren 1648-1965; Archief van de Heren van Oijen (1550-1899); Inventaris van het Archief van de Classis 's Hertogenbosch 1571-1950; Inventaris van het Archief van het Kwartier van Peelland 1574-1810; Inventarissen van de Archieven der Hypotheekbewaarders te Breda, Eindhoven en 's-Hertogenbosch 1811-1838; Inventaris van het Archief van de Tienden van Moergestel 1618-1858, waarin opgenomen een Fragment van het Familiearchief de la Torre 1608-1684; Inventaris van het Oud-Rechterlijk Archief van Waalwijk 1531-1811; Inventaris van de Archieven van de Rentmeesters van Frederik Hendrik en hun Opvolgers (1456) 1840-1932; Inventaris van het Archief van het Kruisherenklooster Sint-Agatha 1371-1887;Inventaris van het Archief van de Heusdense Cisterciënzerkloosters Mariënkroon en Mariëndonk.
22023: TONIES, BART, - Cultuurhistorische Fietstocht en Poëzieroute Land van Ravenstein.
38437: AARTS TOON, - Waar of niet waar? Korte Vertelselkes.
29087: TOONEN, G.J.P., - Notulen van de Regenten van de Godshuizen te 's-Hertogenbosch 1815-1840 Index op Trefwoorden/Repertorium.
11174: TOORIANS, LAURAN, - Zandloper. Landschap en Geschiedenis van Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen en Omgeving. Met Vijf Wandelroutes.
108494: TOORN, WILLEM VAN, - Uiterwaarden.
76991: TOP, ERIK VAN DEN E.A., - Schone Ogen MCMXCIV.
35638: TOP, STEFAAN E.A., - Volksverhalen uit Vlaams Brabant.
383016: TOP, STEFAAN, - Van Folklore (J. Gessler) naar Volkskunde (K.C. Peeters); Een onverkwikkelijke Geschiedenisaan de Leuvense Alma Mater (1937-1959).
75413: TOPOR, ROLAND, - Je t'aime. A Pillow Talk.
20656: TOPS, A.J.J.H., - Eindhoven in oude Ansichten. Deel 1..
20733: TOPS, A.J.J.H., - Eindhoven in oude Ansichten (Deel 1).
20560: TOPS, A.J.J. EN J.M. TH. VERSCHUEREN, - Eindhoven.
20657: TOPS, A.J.J.H., - Eindhoven in oude Ansichten..
20817: TOPS, A.J.J.H., - Eindhoven in oude Ansichten.
73378: TOPS, P.W., - Bestuurlijke Verkenningen. Deel 41: De Wethouder: Positie en functioneren in een veranderend Bestuur.
17661: WERKGROEP AKTIE TORENS, - Helvertse Schetsen. Geïllustreerde Beschrijvingen van historische en monumentale Gebouwen.
30413: TORFS, JOS, - Lezerstypen om Openbare Gemeentebibliotheek van Schoten.
71115: TORFS, LOUIS, - Fastes des Calamités publiques survenues dans les Pays-Bas et particulièrement en Belgique, depuis les Temps les plus Reculés jusqu'à nos Jours.
98447: TORUNSKY, VERA, - Worringen 1288. [Woeringen].
74723: TOSSERAMS, W.L.C., - Archief van de Distributiedienst in de Kring Sittard 1939-1952. Inventaris.
38458: TOURNEUR, VICTOR, - L' Humanisme et la Littérature en Brabant. Exposition.
71765: TOUSSAINT, H.C., - Zeedykshoogte zynde negen Voet vyf Duym boven Stadtspeyl Uitgemeten en uitgetekend. De Geschiedenis van de Algemene Dienst van de Rijkswaterstaat.
75062: TOUT, KEN, - To Hell with Tanks.
64327: TRACY, H. DE, - Eene Reis naar het Eiland Walcheren, Goes, Middelburg, Vere.
36435: TREFOIS, CLEMENS V., - Het Boerendak. De Plattegrondsvormen van zg. Frankische Boerderijtypen. De Bouw der Boerenhoeven.
10498: TREIJTEL, AAD ; KEES VAND EN OORD E.A., - De Moerputtenbrug een cultuurhistorisch Monument in een natuurrijke Omgeving tussen 's-Hertogenbosch en Heusden. Historie en Natuur & Fotografieken.
17378: TREL, TON (RED.), - Godzijdank, er is Olie. De honderdjarige Historie van Vollenhoven Groot-Olie B.V. Tilburg.
10225: TRELING, DRS. J.R., - Archeologisch Onderzoek Grote Empelse Sluis.
75620: TRELOAR, BRIGID, - De Grillpan. Lekker Kookgemak.
75432: TREMERIE, MANU DE ; GEERT VAN DOORNE, - Gent Binnenstebuiten.
78025: TRENARD, LOUIS, - Histoire des Pays-Bas Français. Flandre – Artois – Hainaut – Boulonnais – Cambrésis.
76128: TREVISICK, CHARLES, - Keep your Own Livestock. A practical Guide to Self-Suffiency.
65146: TROELSTRA, MR. PIETER-JELLES, - De Wereldoorlog en de Sociaaldemokratie.
36038: TROLSKY, TYMEN (JASPER MIKKERS), - Zwarte Liederen.
74228: TROMP, C., - De Groningse Kerspelarchieven.
37403: TROMP, WILL (RED.), - Daar in de Hei was het zo mooi. Tien Brieven uit Brabant van Vincent van Gogh.
109323: TROMP, THEO, - Hertog Hendrikpas 65 km. Rondwandeling bij Eindhoven.
66483: TROSÉE, J., - Het tijdelijk Karakter der Unie van Utrecht.
39835: TROSÉE, J.A.G.C., - Henricus Agylaeus en de Bossche Beeldstormerijen.
121813: TROSÉE, J.A.G.C., - Henricus Agylaeus en de Bossche Beeldstormerijen.
398351: TROSÉE, J.A.G.C., - Henricus Agylaeus en de Bossche Beeldstormerijen.
11360: J.A.G.C. TROSEE, - De 'Onafwijsbare' Getuige van en de Onafwijsbare Verplichting voor den Heer van Alfen.
71487: TRUCKENBRODT, DR. WALTER, - Deutschland un der Völkerbund. Die Behandlung Reichdeutscher Angelegenheiten im Völkerbundsrat von 1920-1939..
70929: DRS. CH. TRUIJEN E.A., - De Engelsche Wollenstoffen-Industrie.
76047: TRUIJEN, W. TH., - Enige zoötechnische Aspekten van Enzoötische Pneumonie bij Varkens.
392861: TUERLINCKX, J.F., - Bijdrage tot een Hagelandsch Idioticon.
71868: TUIN, JOOP VAN DER, - Werken aan Water.
24987: TUIN, H. VAN DER, - De zonderlinge Historie van een Frans Kijkkastplaat over het Beleg van Bergen op Zoom in 1747..
35352: TUINDER, WERNHER DE; STIJN STREUVELS, - De rampzalige Kaproen.
75562: TULTER, JOHNNY HENDRIK, - Belgische Biergids met Brouwerijhistoriek en Brouwertechniek.
76219: TUMLER, MARIAN, - De Deutsche Orden. Von seinem Ursprung bis zur Gegenwart.
272691: TUMMERS, HARRY, - Priorij Soeterbeeck te Deursen.
70135: TUMMERS, P.L.M., - Romaans in Limburgse aardrijkskundige Namen.
71329: TUMMERS, DR. P.L.M., - Romaans in Limburgse aardrijkskundige Namen.
20906: TUMMERS, TAMIRA E.A., - Monumentaal Erfgoed. Rijksmonumenten in Eindhoven.
72099: TYMSTRA, F. EN J. VAN DER MEULEN, - De Kleipijp als Bodemvondst. Beknopt Overzicht van tien Jaar Onderzoek naar de belangrijkste Pijpmakerscentra in de 17e en 18e Eeuw.
10892: UBACHS, BR. DRS. WINIFRED, - De Nedermaas Niemandsland 1814-1815..
78125: UCHELEN, EDO VAN, - Koekoek! Delta vol Leven.
10368: UDEN, C.W.A. VAN, - Gezondheidszorg in eigen Hand. Vijfentwintig Jaar Geschiedenis van het Centraal Ziekenfonds in het Bisdom Den Bosch 1930-1955..
10360: UDEN, C.W.A. VAN, - Gezondheidszorg in Eigen Hand 1930-1955..
71570: UDEN, C.L.A. VAN, - Beginselen der Numismatiek. Muntkunde voor Iedereen.
27030: UFFELEN, JOHAN VAN, - Helers en Heiligen.
65895: UFFORD, QUARLES VAN E.A., - Waarom is de geldende Oorlogsschaderegeling onaanvaardbaar voor Zeeuwsche Getroffenen?.
64705: UHLENBECK, DR. C.C., - Verslag aangaande een Onderzoek in de Archieven van Rusland ten bate der Nederlandsche Geschiedenis.
75200: UIJLINGS, J.H.J., - Tijdschrift voor R.K. Ouders en Opvoeders Elfde Jaargang 1929..
75199: UIJLINGS, J.H.J., - Tijdschrift voor R.K. Ouders en Opvoeders Tiende Jaargang 1928..
25081: UIJTDEWILLIGEN, C.M.A.J., - Bibliografie voor de Geschiedenis, Genealogie en Heemkunde van Nispen.
74090: UIL, H., - Inventaris van de Archieven van de Gemeente Sint Philipsland 1807 - 1964 (1980).
64503: UIL, H., - Inventaris van het Archief van de Stad Goes (1267)1449-1851(1927).
74433: UILKENS, J.A., - Het Nut en Voordeel der Insekten bijzonder der zoodanige, die schadelijk genoemd worden, en van dewelken vele Menschen eenen natuurlijken Afkeer schijnen te hebben.
35142: UITDEHEI, WILLEM, - Willem III. Willem wè zegde me nou? 60 Gedichten in het Gestels Dialect.
121962: UITTENBOGAARD, ANNELIES E.A., - Het Grote ontdek Den Bosch Doeboek.
15688: ULIJN, GERARD, - Lith in oude Ansichten.
15744: ULIJN, G. H.J., - Haren en Macharen in oude Ansichten.
15318: ULIJN, DRS. GERARD, - Oss getekende Jaren Dertig.
355341: ULIJN, GERARD, - Oe toch. Spookjes en Sprookjes uit het Brabantse Maasland.
15746: ULIJN, DRS. GERARD, - Grepen uit de Historie van Geffen.
22710: ULIJN, GERARD, - De Geschiedenis van het Graafschap Megen.
35585: ULIJN, GERARD, - Der. Uitspraken uit Brabantse Monden.
15307: ULIJN, DRS. GERARD, - Titus in Oss. Tien Jaar Titus Brandsmaparochie Oss.
22719: ULIJN, G.H.J., - Megen in oude Ansichten.
35582: ULIJN, GERARD, - Ont. Uitspraken uit Maaslandse Monden.
73992: UNGER, DR. W.S., - De Archieven der Gewestelijke Besturen van Zeeland 1799-1799.(met Stukken over 1795-1799).
70055: UNGER, DR. W.S., - De Archieven der Gewestelijke Besturen van Zeeland 1799-1799 (met Stukken over 1795-1799).
73993: UNGER, DR. W.S., - Inventaris der Archieven berustende onder het Bestuur der Ev.-Luthersche Gemeente te Middelburg.
107056: UNIJ, HENK, - Kwartierstatenboek NGV-Afdeling Kempen- en Peelland.
71587: URSEL, GRAVIN MARIE-CAROLINE D', - 1971. 1972. De Geschiedenis van België beleefd in vijftig Kastelen.
71895: URSINUS, DR. ZACHARIAS ; DR. DAVIS PAREUS, J. VAN DER HAAR, - Het Schatboek der Verklaringen van de Heidelbergse Catechismus. Deel 1 en 2..
377066: UYTTEBROUCK, A., - Note sur les Rapports du Livre VII des Brabantsche Yeesten et du Livre VI de la Chronique d’Edmond de Dynter.
29789: UYTTEBROUCK, ANDRE, - Inventaire Analytique des Archives ecclésiastiques du Brabant. 2re Série Etablissements Religieux. Tome I: Inventaire des Archives de la Leproserie de Terbank.
29791: UYTTEBROUCK, ANDRÉ, - Archives ecclésiastiques du Brabant. Supplement (Nos 27026-27918) Inventaire des Archives deposees par la Fabrique d'Eglise de Notre-Dame de la Chapelle a Bruxelles en 1961..
30966: UYTTERHOEVEN, RIK EN CHRIS MORIAS, - Heverlee 1846-1976. Evolutie in Woord en Beeld.
31020: UYTTERHOEVEN, H., - Leuven in oude Prentkaarten. Deel 1..
3174: UYTVEN, R. VAN E.A, - Bijdragen tot de Geschiedenis jrg. 74 [o.a. Een Siroopoorlog in de 2e helft van de 18de eeuw?; Afkomst en vormingsjaren van Burggraaf Vilain XIII; Dom Hubertus Phalesius (1585-1638) subprior en histeriograaf van Affligem; Historisch onderzoek m.b.t. het Hertogdom Brabant. Een kritisch overzicht. 1989-1987; Kroniek. Lopend onderzoek betreffende de geschiedenis van Brabant.].
3167: UYTVEN, R. VAN E.A., - Bijdragen tot de Geschiedenis jrg. 67. [O.a. kroniek van het St. Agneeteklooster te Gent (1434-1535), Zuidnederlandse immigratie in de Noordelijke Nederlanden 1572-1630, Negentiende-eeuws heidedorp in transformatie Kalmthout 1835-1910. ].
3173: UYTVEN, R. VAN E.A, - Bijdragen tot de Geschiedenis jrg. 73 / De Brabantse Stad. Negende Colloquium [o.a. De oudste afbeeldingen van de St. Michielsabdij te Antwerpen; Sociale achtergrond van Jheronimus Bosch; Dom Odo Cambier (1614-1651), geschiedschrijver van Abdij Affligem; Brabantse stedensysteem en de Scheiding der Neder;anden 1565-1650; Antwerpen tijdens en na de opstand; Opkomst en de oriëntatie van de Tilburgse lakennijverheid in de 16de en 17de eeuw; Economische heroriëntatie in Helmond na de opstand; Turnhoutse tijknijverheid tijdens de opstand; Herentals: van welvarend industrieel centrum tot arme garnizoensstad (1560-1650); De opstand te Diest; Les finances de Nivelles; Heroriëntatie en veranderingen te Bergen op Zoom; reorganisatie in Brussel; Minder baas in eigen huis. 's-Hertogenbosch en Breda 1566-1680. ].
36267: UYTVEN, PROF. DR. R. VAN E.A., - Gotiek in Brabant. Gothique en Brabant.
3172: UYTVEN, R. VAN E.A, - Bijdragen tot de Geschiedenis jrg. 72 [o.a. Echternachteksten betreffende Antwerpen: Nieuwe argumenten; Drinken, eten en overnachten in een Herberg; Bendeleven en -structuur in de Heerlijkheid Venloon: de bende van De Veeren, 1717-1727; De Franse Commission de l'an V' en het eerste concept van een marinebasis te Antwerpen (1797); Historisch onderzoek m.b.t. het Hertogdom Brabant. Een kritisch overzicht. 1987-1988. ].
31672: UYTVEN, R. VAN E.A ., - Bijdragen tot de Geschiedenis jrg. 67. [O.a. kroniek van het St. Agneeteklooster te Gent (1434-1535), Zuidnederlandse immigratie in de Noordelijke Nederlanden 1572-1630, Negentiende-eeuws heidedorp in transformatie Kalmthout 1835-1910 ].
3168: UYTVEN, R. VAN E.A, - Bijdragen tot de Geschiedenis jrg. 68 / De Brabantse Stad. Zevende Colloquium [o.a. Lovene, die beste stat van Brabant. Stedelijk zelfbewustzijn; Bruxelles l'éboration de son image; Fêtes et cérémonies publiques à Bruxelles; Antwerpse stadsspeellieden (1415-1794); Vier eeuwen muziek in en voor de stad Leuven; Om de eer van de stad: imagovorming te Bergen op Zoom tot 1795; Aanzien en luister van de stad Breda van de 16de tot de 18de eeuw; Schone schijn en stagnatie: het imago van Diest in de 16de eeuw; Public relations te Mechelen en Turnhout in de 15de en 16de eeuw; Beschenken of besteken. Een bronnenonderzoek naar relaties en geschenken in 's-Hertogenbosch 1550-1650 ].
11628: UYTVEN, RAYMOND VAN, - La Draperie Brabançonne et Malinoise du XVIIe au XVIIe Siècle: Grandeur Éphémère et Decadence.
31410: UYTVEN, PROF. DR. R. VAN, - Leuven de beste Stad van Brabant. Deel I: De Geschiedenis van het Stadsgewest Leuven tot omstreeks 1600..
11994: UYTVEN, DR. R. VAN & DRS. W. BLOCKMANS, - De Noodzaak van een geïntegreerde sociale Geschiedenis.
11996: UYTVEN, RAYMOND VAN, - La Conjoncture commerciale et industrielle aux Pays-Bas Bourguignons: une Récapitulation.
33957: UYTVEN, R. VAN, - Vervalsingen in de Kempen: Verdachte Privileges voor de Vrijheid Weelde.
11995: UYTVEN, RAYMOND VAN, - Les moyennes et petites Villes dans le Brabant Septentrional avant 1400..
71489: VAART SMIT, DR. H.W. VAN DER, - De Duitsche Kerkstrijd.
12881: VAART, JOS. VAN DER E.A., - Bossche Monumenten / De Vestingwet van 1874..
27556: VAART, F. J. VAN DER, - Het Predikbroederklooster te 's-Hertogenbosch gereconstrueerd.
12339: VAART, F.J. VAN DER, - De Boschboom 20 Jaren 1968-1988..
12639: VAART, JOS VAN DER E.A., - Groot-Deuteren. De patriotse Pers.
12648: VAART, JOS. VAN DER E.A., - 25 Jaar Stadsvernieuwing.
12879: VAART, JOS. VAN DER E.A, - Werkkamp Brabants Heem.
12603: VAART, JOS. VAN DER E.A., - Het Bossche Stadsgebied.
12835: VAART, JOS VAN DER; EN FRANS JOZEF VAN DER VAART, - Bossche Gevels.
75843: VACHETTE, JEAN-GEORGES, - Améliorer la Production Laitière dans la Race Bovine Charolaise.
152: VADDERE, JEAN BAPTISTE DE, - Traité de l'Origine des Ducs et Duché de Brabant, et de ses Charges Palatines Hereditaires, avec une Réponse à la Défense des Fleurs-de-Lis de France. Tome I, II..
151: VADDERE, JEAN BAPTISTE DE, - Traité de l'Origine des Ducs et Duché de Brabant, et de ses Charges Palatines Hereditaires, avec une Responce aux Vindices de Ferrand pour les Fleurs de Lis de France.

Next 1000 books from Antiquariaat Duthmala

10/27