Antiquariaat Duthmala
Kasterensestraat 15, 5298 NV Liempde, Nederland tel.: 00 (0)411-632043            Email: duthmala@wxs.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
10306: PLAS, MICHEL VAN DER E.A., - Kostschool.. Een Les voor het Leven?.
69084: PLAS, MICHEL VAN DER; EN ROBIN LUTZ, - Abdijen in de Lage Landen en de Mensen die er wonen.
40496: PLAS, MICHEL VAN DER E.A., - Het Jaar van de drie Pausen.
44124: PLAS, MICHEL VAN DER, - Uit het rijke Roomsche Leven.
21636: PLAS, MICHEL VAN DER, - Kerk & Parochie van Aalst.
37619: PLATEL, INEKE, - Op Klompen door de Brabantse Meierij. Oud Ambacht op moderne Leest geschoeid.
26912: PLATEL, INEKE E.A., - Steek dan voor mij ook een Kaarsje op. Onze Lieve Vrouw in het Bisdom Den Bosch.
16525: PLATEL, INEKE EN GIED SEGERS, - Sleutel naar Zorg. Simeonshof 1959-1999..
75931: PLATENBURG, DRS. TH. J., - Hulpverleening aan Pluimveehouders die door de beperkingsmaatregelen in Nood zijn geraakt en kleine Grondgebruikers.
73452: PLATENBURG, DRS. TH., - Kleine Boeren in Nederland.
98435: PLATTEL, DR. M., - Kritische Analyse van de Maatschappijkritiek. Rede.
98412: PLATTEL, PROF. DR. M.A.D., - De Informatiemaatschappij; Dreiging of Zegen?.
41253: PLATTIG, MICHAEL, - Gebet als Lebenshaltung. Die spirituelle Gestalt der Reform von Touraine in der Oberdeutschen Karmelitenprovinz.
28812: PLECHELMUS, FR. E.A., - Kijk op Kerk.
40352: PLECHL, PIA MARIA, - Die Nonne mit den Stethoskop. Dr. med. Anna Dengel 1892-1980..
76704: PLEIJ, HERMAN, - Dromen van Cocagne. Middeleeuwse Fantasieën over het volmaakte Leven.
75420: PLEIJ, HERMAN, - Dromen van Cocagne. Middeleeuwse Fantasieën over het volmaakte Leven.
78416: PLEYTE, DR. W. ; A. VAN DEN BOGERT EN H. BOUWHEER, - Meerveld en Meervelder Bosch. Bijdrage tot de Geschiedenis van Barneveld.
65805: PLICKA, KAREL, - Praha ve Fotografii.
75117: PLISNIER, RENÉ, - Le Théâtre à Mons au XIXe Siècle.
75813: PLOEG, SJERP WILLEM VAN DER, - The Expansion of secondary and tertiary Education in the Netherlands.
27593: PLOEGAERTS, TH. EN G. BOULMONT, - Histoire de l'Abbaye de Villers du XIIIe Siècle à la Revolution.
12863: PLOEGMAKERS, MARCEL, - Stadspijpers 's-Hertogenbosch.
107057: PLOMPEN, ROBERT, - Het Geslacht Plompen. Onze oudste Voorouders 14de - 18de Eeuw.
24493: PLUIJM, JOOP VAN DER E.A., - Raamdonksveer met een Lach en een Traan.
40623: PLUS S.J., RAOUL, - De Heilige Emilie de Rodat.
70826: POBLOME, LIC. N., - Register. Oostvlaamse Tijdschriften (1823-1960).
37343: POCH-KALOUS, MARGARETHE, - Hieronymus Bosch in der Gemäldegalerie der Akademie der Bildende Künste in Wien.
76011: PODHAJSKY, ALOIS, - Lipizzaner.
355196: VAN DE POEL, F. A., - Gevangen en gehangen.
67669: POEL, DR. J.M.G. VAN DER E.A., - Historia Agriculturae Deel IV. O.a. Beschrijving der Boerderijen op de Kleilanden in Friesland.....
70377: POEL, DR. J.M.G. VAN DER E.A., - Historia Agriculturae Deel X. O.a.  Bibliografie van op Nederland betrekking hebbende landbouwhistorische literatuur verschenen in de jaren 1964 tot en met 1974; een landbouwwerktuigkunde-disctaat van de landhuishoudkundige school te Groningen; register van landbouwwerktuigen en - gereedschappen en hun onderdelen.....
69736: DR. J.M.G. VAN DER POEL, - Wegwijzer in de Landbouwgeschiedenis.
67668: POEL, DR. J.M.G. VAN DER E.A., - Historia Agriculturae Deel III. O.a. De Landbouw-Enquëte van 1800, Deel III: Drente, Friesland en Groningen; Bladwijzer op de Landbouw-Enquëte.
70332: POEL, DR. J.M.G. VAN DER E.A., - Historia Agriculturae Deel III. O.a. De Landbouw-Enquëte van 1800, Deel III: Drente, Friesland en Groningen; Bladwijzer op de Landbouw-Enquëte.
71983: POEL, DR. J.M.G. VAN DER E.A., - Historia Agriculturae Deel IV. O.a.  Beschrijving der Boerderijen op de Kleilanden in Friesland.....
78244: POEL, J. VAN DER, - Rondom Compositie en Compromis (Fiscale Studie in Bestuurs- en Strafrecht).
69793: POELHEKKE, DR. J.J., - Het Staatse Bemiddelingsaanbod aan Spanje en Frankrijk in het Najaar van 1650..
73465: POELJE, PROF. DR. G.A. VAN, - Hand- en Leerboek der Bestuurswetenschappen. Deel 1. Inleiding tot het Bestuursrecht.
71747: POELJE, PROF. DR. G.A. VAN, - Wet en Wezen.
66125: POELJE, PROF. DR. G.A. VAN, - De Electriciteitsvoorziening in Nederland. Een bestuurlijk Betoog.
74017: POELJE, PROF. DR. G.A. VAN, - De Onderwijs-Bezuinigingswet toegelicht aan de Hand der gewisselde Stukken.
74490: POELJE, PROF. DR. G.A. VAN, - De Concentratiewet.
31006: POELLET, ETIENNE LAMMY E.A., - La Bibliothèque de Louvain Séance Commémorative du 4e Anniversaire de l'Incendie.
69832: DR. H.A. POELMAN, - Geschiedenis van den Handel van Noord-Nederland gedurende het Merovingische en Karolingische Tijdperk.
11013: POELMANS, WIEL & JAN VAN DIERMEN, - Broedvogels van Midden- en Oost Brabant.
11170: POELMANS, W. E.A., - Atlas van de West-Brabantse Broedvogels.
39890: POELMANS, ANNE-MIEK E.A., - Gereserveerd Engagement bij het Afscheid van Ton van Velzen. Rector Sint-Odulphuslyceum 1990-2003..
23057: POELS, WIM (EINDRED.), - Vijftig Jaar LBO-VBO Gemert 1947-1997..
37213: POL, PIERRE VAN DER, - Breda's oudste Foto's. Stadsgezichten en Portretten van 19e-Eeuwse Fotografen.
169018: POL, M. J.M. VAN DER, - Van Alpha tot Omega of van Ambachtsschool tot Overlaat.
42145: POL, DR. W.H. VAN DE, - De Priester-Monnik.
71445: POLAK, SIEGFRIED, - Economische Bloemlezing bevattende korte Hoofdstukken van enkele beroemde Mercantilisten, Physiocraten, Klassieken etc..
74943: POLAK-DE BOOY, E.P., - Inventaris Archieven Van Boetzelaer.
11114: POLEN, BERT VAN, - Het is daar Prachtig. 36 Stappen in de Brabantse Natuur.
11060: POLEN, BERT VAN, - Brabant achter de Coulissen. Een Blik op het Natuurbehoud.
43535: POLIFKA, PATER JOHANNES, - Geld! Waartoe dient het? Waartoe moet het dienen?.
67398: POLIGNAC, M. LE CARDINAL DE ; M. DE BOUGAINVILLE, - L'Anti-Lucrece, Poëme sur la Religion Naturelle composé par M. le Cardinal de Polignac. Tome Premier.
19402: POLL, HARRIJ, - Van Dorpssmidse tot Grootbedrijf.
26410: POLL, HARRY, - Heusden in oude Ansichten.
264101: POLL, HARRY, - Heusden in oude Ansichten.
35550: POLL, HARRY, - De Pastoor z'n Hemd. Kerstvertelling uit Brabant's Dorpsleven.
35815: POLMAN, MARIËLLE E.A., - Anton van Duinkerken. Een veelomvattend Mens.
73337: POLMAN, P., - Katholiek Nederland in de achttiende eeuw. Dl. 1: De Hollandse Zending 1700-1727; Dl. 2: De Hollandse Zending 1727-1795; Dl. 3: Buiten de Hollandse Zending 1700-1795..
36089: POLS, ANDRE M., - De Ruckers en de Klavierbouw in Vlaanderen.
70679: POLS, MR. M.S., - Westfriesche Stadrechten. Eerste en Tweeede Deel..
75359: POLS, BRAM ; HANS BÖHM EN HENK HENDRIKS, - De Wijsheid en de Kan. Nieuwe Inzichten over de Relatie Alcohol en Gezondheid.
21667: POMMEREL, IVO, - Glashelder en Precies Louwers Glastechniek en Technisch Keramiek.
65881: POMPE, MR. W.P.J., - Het nieuwe Tijdperk en het Recht.
10363: PON, - Buitenstaand of buitengewoon. Nieuwe Buren in Brabant.
9600: PON, - Overleven in Vooruitgang. Boeren in Brabant.
10326: PON, - Rapport Kleuteronderwijs Noord-Brabant.
10335: PON, - De maatschappelijke Ontwikkeling van Noord-Brabant, Deel I en II..
10336: PON, - Enkele Notities van de Kulturele Ontwikkeling van Noord-Brabant.
198569: PON, - Ontwikkelingsschets voor de Gemeente Erp.
11627: PON, - De Strijd der Steden.
11765: PON, - Omvang en Geaardheid van het Dubbel Huisbezoek in Noordbrabant.
10334: PON, - Het Onderwijs in Noord-Brabant.
10337: PON, - Bevolkingsspreiding in Midden-Brabant.
11944: PON, - Brabant: Van Crisis naar Veerkracht.
26097: PON, - Sociologisch Rapport Gemeente Nieuw-Vossemeer.
25040: PON, - Rapport inzake de Samenlevingsvormen, in het bijzonder van Autochtonen en Allochtonen, te Oudenbosch.
22208: PON, - Uden. De Verstedelijking van een Plattelandssamenleving.
121842: PON, - Een Beschouwing over de maatschappelijke Problematiek in de Sint-Straten van de St. Leonardusparochie te 's-Hertogenbosch.
26090: PON, - Sociologisch Rapport Gemeente Nieuw-Vossemeer.
109326: PON, - Rekreatieve Voorzieningen in Noord-Brabant 1974. Overzicht per Gemeente en per Regio.
170747: PON, - Bejaardentehuizen in Tilburg. Een Onderzoek naar de Mogelijkheden voor een doelmatige Ontwikkeling.
28070: POORT, DS. W.A., - Kerk aan de Rivier. Heusdens Grote Kerk openbaart haar Verleden.
66644: POORTENAAR, JAN, - Boekkunst en Grafiek: Met bijdragen van mr. J.F. van Royen en prof. dr. Maurits Sabbe en een Voorwoord van Arthur van Schendel.
69139: POORTENAAR, JAN, - Van Prenten en Platen. De grafische Technieken in Voorbeelden, Afbeeldingen en Beschrijving.
69032: POORTVLIET, RIEN, - Te Hooi en te Gras.
73870: POORTVLIET, RIEN, - Te Hooi en te Gras.
40366: POPE, FATHER HUGH, - Saint Augustine of Hippo. Essays dealing with his Life and Times and some Features of his Work.
32943: POPP, P.C., - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique. Province de Brabant. Arrondissement de Bruxelles. Canton de Lennick-Saint-Quentin. Commune de Thollembeek. Tableau Indicatif et Matrice Cadastrale.
32944: POPP, P.C., - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique. Province de Brabant. Arronissement de Bruxelles. Canton de Lennick-Saint-Quentin. Commune de Oetinghen. Tableau Indicatif et Matrice Cadastrale.
21439: POPPEL, DRS. A.A.J. VAN, - De Gebroken Keten. De Burgemeester die struikelde over het Hek van de Buurman.
106965: POPPEL, J.C.J.M. VAN, - Kwartierstatenboek Deel I. [Families Bernard; Dekkers; Franken; Govaarts; Gravestein; De Haas; Van Ham; Van den Heuvel; De Hont; Knitel; Machilese; Van Poppel; Schijven; Verstraeten; Van der Wiel; Zoons; Zwijssen. ].
21656: POPPELIERS, ANTOON E.A., - Katholieke Bond van Ouderen Hapert. Jubileumboekje 1958-1998..
69954: PORTEMAN, DR. K., - De mystieke Lyriek van Lucas van Mechelen (1595/96 - 1652). Deel I en II..
67205: PORTER, R.F. E.A., - Flight Identification of European Raptors.

Next 100 books from Antiquariaat Duthmala

4/4