Antiquariaat Duthmala
Kasterensestraat 15, 5298 NV Liempde, Nederland tel.: 00 (0)411-632043            Email: duthmala@wxs.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
73452: PLATENBURG, DRS. TH., - Kleine Boeren in Nederland.
98435: PLATTEL, DR. M., - Kritische Analyse van de Maatschappijkritiek. Rede.
98412: PLATTEL, PROF. DR. M.A.D., - De Informatiemaatschappij; Dreiging of Zegen?.
41253: PLATTIG, MICHAEL, - Gebet als Lebenshaltung. Die spirituelle Gestalt der Reform von Touraine in der Oberdeutschen Karmelitenprovinz.
28812: PLECHELMUS, FR. E.A., - Kijk op Kerk.
40352: PLECHL, PIA MARIA, - Die Nonne mit den Stethoskop. Dr. med. Anna Dengel 1892-1980..
76704: PLEIJ, HERMAN, - Dromen van Cocagne. Middeleeuwse Fantasieën over het volmaakte Leven.
75420: PLEIJ, HERMAN, - Dromen van Cocagne. Middeleeuwse Fantasieën over het volmaakte Leven.
78416: PLEYTE, DR. W. ; A. VAN DEN BOGERT EN H. BOUWHEER, - Meerveld en Meervelder Bosch. Bijdrage tot de Geschiedenis van Barneveld.
78526: PLEYTE, A.M., - De Rechtstoestand der Marken in Nederland.
65805: PLICKA, KAREL, - Praha ve Fotografii.
75117: PLISNIER, RENÉ, - Le Théâtre à Mons au XIXe Siècle.
75813: PLOEG, SJERP WILLEM VAN DER, - The Expansion of secondary and tertiary Education in the Netherlands.
27593: PLOEGAERTS, TH. EN G. BOULMONT, - Histoire de l'Abbaye de Villers du XIIIe Siècle à la Revolution.
12863: PLOEGMAKERS, MARCEL, - Stadspijpers 's-Hertogenbosch.
107057: PLOMPEN, ROBERT, - Het Geslacht Plompen. Onze oudste Voorouders 14de - 18de Eeuw.
24493: PLUIJM, JOOP VAN DER E.A., - Raamdonksveer met een Lach en een Traan.
40623: PLUS S.J., RAOUL, - De Heilige Emilie de Rodat.
70826: POBLOME, LIC. N., - Register. Oostvlaamse Tijdschriften (1823-1960).
37343: POCH-KALOUS, MARGARETHE, - Hieronymus Bosch in der Gemäldegalerie der Akademie der Bildende Künste in Wien.
76011: PODHAJSKY, ALOIS, - Lipizzaner.
355196: VAN DE POEL, F. A., - Gevangen en gehangen.
67669: POEL, DR. J.M.G. VAN DER E.A., - Historia Agriculturae Deel IV. O.a. Beschrijving der Boerderijen op de Kleilanden in Friesland.....
70377: POEL, DR. J.M.G. VAN DER E.A., - Historia Agriculturae Deel X. O.a.  Bibliografie van op Nederland betrekking hebbende landbouwhistorische literatuur verschenen in de jaren 1964 tot en met 1974; een landbouwwerktuigkunde-disctaat van de landhuishoudkundige school te Groningen; register van landbouwwerktuigen en - gereedschappen en hun onderdelen.....
69736: DR. J.M.G. VAN DER POEL, - Wegwijzer in de Landbouwgeschiedenis.
67668: POEL, DR. J.M.G. VAN DER E.A., - Historia Agriculturae Deel III. O.a. De Landbouw-Enquëte van 1800, Deel III: Drente, Friesland en Groningen; Bladwijzer op de Landbouw-Enquëte.
70332: POEL, DR. J.M.G. VAN DER E.A., - Historia Agriculturae Deel III. O.a. De Landbouw-Enquëte van 1800, Deel III: Drente, Friesland en Groningen; Bladwijzer op de Landbouw-Enquëte.
71983: POEL, DR. J.M.G. VAN DER E.A., - Historia Agriculturae Deel IV. O.a.  Beschrijving der Boerderijen op de Kleilanden in Friesland.....
78244: POEL, J. VAN DER, - Rondom Compositie en Compromis (Fiscale Studie in Bestuurs- en Strafrecht).
69793: POELHEKKE, DR. J.J., - Het Staatse Bemiddelingsaanbod aan Spanje en Frankrijk in het Najaar van 1650..
73465: POELJE, PROF. DR. G.A. VAN, - Hand- en Leerboek der Bestuurswetenschappen. Deel 1. Inleiding tot het Bestuursrecht.
71747: POELJE, PROF. DR. G.A. VAN, - Wet en Wezen.
66125: POELJE, PROF. DR. G.A. VAN, - De Electriciteitsvoorziening in Nederland. Een bestuurlijk Betoog.
74017: POELJE, PROF. DR. G.A. VAN, - De Onderwijs-Bezuinigingswet toegelicht aan de Hand der gewisselde Stukken.
74490: POELJE, PROF. DR. G.A. VAN, - De Concentratiewet.
31006: POELLET, ETIENNE LAMMY E.A., - La Bibliothèque de Louvain Séance Commémorative du 4e Anniversaire de l'Incendie.
69832: DR. H.A. POELMAN, - Geschiedenis van den Handel van Noord-Nederland gedurende het Merovingische en Karolingische Tijdperk.
11013: POELMANS, WIEL & JAN VAN DIERMEN, - Broedvogels van Midden- en Oost Brabant.
11170: POELMANS, W. E.A., - Atlas van de West-Brabantse Broedvogels.
39890: POELMANS, ANNE-MIEK E.A., - Gereserveerd Engagement bij het Afscheid van Ton van Velzen. Rector Sint-Odulphuslyceum 1990-2003..
23057: POELS, WIM (EINDRED.), - Vijftig Jaar LBO-VBO Gemert 1947-1997..
37213: POL, PIERRE VAN DER, - Breda's oudste Foto's. Stadsgezichten en Portretten van 19e-Eeuwse Fotografen.
169018: POL, M. J.M. VAN DER, - Van Alpha tot Omega of van Ambachtsschool tot Overlaat.
42145: POL, DR. W.H. VAN DE, - De Priester-Monnik.
71445: POLAK, SIEGFRIED, - Economische Bloemlezing bevattende korte Hoofdstukken van enkele beroemde Mercantilisten, Physiocraten, Klassieken etc..
74943: POLAK-DE BOOY, E.P., - Inventaris Archieven Van Boetzelaer.
11114: POLEN, BERT VAN, - Het is daar Prachtig. 36 Stappen in de Brabantse Natuur.
11060: POLEN, BERT VAN, - Brabant achter de Coulissen. Een Blik op het Natuurbehoud.
43535: POLIFKA, PATER JOHANNES, - Geld! Waartoe dient het? Waartoe moet het dienen?.
67398: POLIGNAC, M. LE CARDINAL DE ; M. DE BOUGAINVILLE, - L'Anti-Lucrece, Poëme sur la Religion Naturelle composé par M. le Cardinal de Polignac. Tome Premier.
19402: POLL, HARRIJ, - Van Dorpssmidse tot Grootbedrijf.
26410: POLL, HARRY, - Heusden in oude Ansichten.
264101: POLL, HARRY, - Heusden in oude Ansichten.
35550: POLL, HARRY, - De Pastoor z'n Hemd. Kerstvertelling uit Brabant's Dorpsleven.
35815: POLMAN, MARIËLLE E.A., - Anton van Duinkerken. Een veelomvattend Mens.
73337: POLMAN, P., - Katholiek Nederland in de achttiende eeuw. Dl. 1: De Hollandse Zending 1700-1727; Dl. 2: De Hollandse Zending 1727-1795; Dl. 3: Buiten de Hollandse Zending 1700-1795..
36089: POLS, ANDRE M., - De Ruckers en de Klavierbouw in Vlaanderen.
70679: POLS, MR. M.S., - Westfriesche Stadrechten. Eerste en Tweeede Deel..
75359: POLS, BRAM ; HANS BÖHM EN HENK HENDRIKS, - De Wijsheid en de Kan. Nieuwe Inzichten over de Relatie Alcohol en Gezondheid.
21667: POMMEREL, IVO, - Glashelder en Precies Louwers Glastechniek en Technisch Keramiek.
65881: POMPE, MR. W.P.J., - Het nieuwe Tijdperk en het Recht.
10363: PON, - Buitenstaand of buitengewoon. Nieuwe Buren in Brabant.
9600: PON, - Overleven in Vooruitgang. Boeren in Brabant.
10326: PON, - Rapport Kleuteronderwijs Noord-Brabant.
10335: PON, - De maatschappelijke Ontwikkeling van Noord-Brabant, Deel I en II..
10336: PON, - Enkele Notities van de Kulturele Ontwikkeling van Noord-Brabant.
198569: PON, - Ontwikkelingsschets voor de Gemeente Erp.
11627: PON, - De Strijd der Steden.
11765: PON, - Omvang en Geaardheid van het Dubbel Huisbezoek in Noordbrabant.
10334: PON, - Het Onderwijs in Noord-Brabant.
10337: PON, - Bevolkingsspreiding in Midden-Brabant.
11944: PON, - Brabant: Van Crisis naar Veerkracht.
26097: PON, - Sociologisch Rapport Gemeente Nieuw-Vossemeer.
25040: PON, - Rapport inzake de Samenlevingsvormen, in het bijzonder van Autochtonen en Allochtonen, te Oudenbosch.
22208: PON, - Uden. De Verstedelijking van een Plattelandssamenleving.
121842: PON, - Een Beschouwing over de maatschappelijke Problematiek in de Sint-Straten van de St. Leonardusparochie te 's-Hertogenbosch.
26090: PON, - Sociologisch Rapport Gemeente Nieuw-Vossemeer.
109326: PON, - Rekreatieve Voorzieningen in Noord-Brabant 1974. Overzicht per Gemeente en per Regio.
170747: PON, - Bejaardentehuizen in Tilburg. Een Onderzoek naar de Mogelijkheden voor een doelmatige Ontwikkeling.
28070: POORT, DS. W.A., - Kerk aan de Rivier. Heusdens Grote Kerk openbaart haar Verleden.
66644: POORTENAAR, JAN, - Boekkunst en Grafiek: Met bijdragen van mr. J.F. van Royen en prof. dr. Maurits Sabbe en een Voorwoord van Arthur van Schendel.
69139: POORTENAAR, JAN, - Van Prenten en Platen. De grafische Technieken in Voorbeelden, Afbeeldingen en Beschrijving.
69032: POORTVLIET, RIEN, - Te Hooi en te Gras.
73870: POORTVLIET, RIEN, - Te Hooi en te Gras.
40366: POPE, FATHER HUGH, - Saint Augustine of Hippo. Essays dealing with his Life and Times and some Features of his Work.
32943: POPP, P.C., - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique. Province de Brabant. Arrondissement de Bruxelles. Canton de Lennick-Saint-Quentin. Commune de Thollembeek. Tableau Indicatif et Matrice Cadastrale.
32944: POPP, P.C., - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique. Province de Brabant. Arronissement de Bruxelles. Canton de Lennick-Saint-Quentin. Commune de Oetinghen. Tableau Indicatif et Matrice Cadastrale.
21439: POPPEL, DRS. A.A.J. VAN, - De Gebroken Keten. De Burgemeester die struikelde over het Hek van de Buurman.
106965: POPPEL, J.C.J.M. VAN, - Kwartierstatenboek Deel I. [Families Bernard; Dekkers; Franken; Govaarts; Gravestein; De Haas; Van Ham; Van den Heuvel; De Hont; Knitel; Machilese; Van Poppel; Schijven; Verstraeten; Van der Wiel; Zoons; Zwijssen. ].
21656: POPPELIERS, ANTOON E.A., - Katholieke Bond van Ouderen Hapert. Jubileumboekje 1958-1998..
69954: PORTEMAN, DR. K., - De mystieke Lyriek van Lucas van Mechelen (1595/96 - 1652). Deel I en II..
67205: PORTER, R.F. E.A., - Flight Identification of European Raptors.
76052: PORTER, VAL, - British Pigs.
78303: PORTER, R.F. E.A., - Vliegbeelden van Europese Roofvogels.
71951: PÖRTNER, RUDOLF EN BOB TADEMA SPORRY, - De Romeinen op hun Weg naar de Lage Landen. Resultaten van archeologisch Onderzoek.
11020: POST, F. EN R. BUSKENS, - Vogels in Midden-Brabant.
9909: POST, M.J.H., - De Driebond van 1788 en de Brabantse Revolutie.
41626: POSTEL, A., - Een Moeder-Leven.
36281: POSTEL, ANNE MARIJ, - Resultaat bij Oplevering. De Boxtelse Aanpak voor een duurzame Wijk.
65410: POSTHUMUS MEYJES, W.C., - De Fransche Buitenlandsche Politiek sedert 1919..
32495: POSTHUMUS MEYJES, R., - Landen et Environs / Landen en Omstreken.
69409: POSTHUMUS, MR. N.W., - Bescheiden betreffende de Provinciale Organisatie der Hollandsche Lakenbereiders (de zgn. Droogscheerderssynode).
73721: POSTMA, F., - Paulus. 'n geroepe Apostel van Jesus Christus.
68932: BEWERKING C. POSTMA, - Holland in vroeger Tijd. 18e eeuwse beschrijvingen van steden en dorpen in Noord- en Zuid-Holland. III: Geïllustreerde beschrijving van 's-Gravenhage en de steden en Dorpen in Rijnland en Delfland..
67749: POSTMA, DR. W. EN H. KLEIJN, - Paddestoelen.
73462: POT, MRS. C.W. VAN DER E.A., - Nederlandsch Bestuursrecht. Deel I: Algemeen Deel en Deel II: Bijzonder Deel.
109318: POULMAN, RIK E.A., - Toerisme en Avontuur in Zuidoost Brabant. Boutersem, Tienen, Hoegaarden, Hélécine, Linter, Landen en Zoutleeuw. Het heerlijke Land van Fruitbomen, Suikerbieten en Witbier.
69267: POULSEN, FREDERIK, - Glimpses of Roman Culture.
32175: POUMON, EMILE, - Bruxelles Témoignages du Passé.
37020: POUPEYE, CAMILLE, - Théodore Verhaegen. Sculpteur Malinois du XVIIIe Siècle.
77119: POUWELS, JAN, - Bijdragen tot de Geschiedenis van het Gezin in Nederland.
17644: POUWELS , P., - Drunen September- October.
75815: POUX, PHILIPPE & CLAUDE CARRIER, - Les Pigeonniers de Midi Pyrénées.
35195: POWERS, BOB, - Het regende altijd.
258301: PPC, - Rapport betreffende het Vraagstuk van de Werkgelegenheid en de Pendel in het Ontwikkelingsgebied Zuid West Noord-Brabant.
11953: PPD, - Provincie Noord-Brabant. Bevolkingsontwikkeling in de Kernen. Volkstelling 31-5-1960 - Volkstelling 28-2-1971..
243833: PPD, - Stedebouwkundig Onderzoek ten behoeve van de Gemeente 's-Gravenmoer.
11540: PPD, - Provincie Noord-Brabant. Volkstelling 28-02-1971. Allochtonen per Gemeente 1974..
26155: PPD, - Memorandum inzake Structuurschets voor de Brabantse Biesbosch.
10491: PPD, - Rapport betreffende Wegverkeer in de Provincie Noord-Brabant.
104911: PPD, - Interim-Rapport betreffende Wegverkeer in de Provincie Noord-Brabant.
11974: PPD, - Honderd Jaar Bevolkingsgroei in de Provincie Noord-Brabant.
11975: PPD, - Kleine Kernen in Noord-Brabant. Een Onderzoek naar de Leefbaarheid van Noordbrabantse kleine Kernen.
11973: PPD, - Bevolkingsgroei 1976 Provincie Noord-Brabant.
11633: PPD, - Nota Ideeënschetsen voor Midden- en Oost-Noord-Brabant.
11967: PPD, - Het Verzorgingsniveau van de Kernen in de Provincie Noord-Brabant.
11539: PPD, - Provincie Noord-Brabant Beroepsbevolking Volkstelling 31-05-1960 - Volkstelling 28-02-1971..
22875: PPD, - Rapport Verkeerswaarneming Boxmeer 1959. Intensiteit. Relatie.
11704: PPD, - De Positie van de Provincie Noord-Brabant in Noord-West Europa. Bevolkingsdichtheid en sociaal-economische Structuur.
21086: PPD, - Planologisch-structurele Ontwikkeling van den Gemeente Oirschot in het bijzonder ten aanzien van het Vraagstuk van de Localisering van de Uitbreiding der Bebouwing in het eerstvolgende Decennium.
66157: PRAAG, DR. L. VAN, - Léon's Rechtspraak. Deel II, Afl. 1 Rechterlijke Organisatie. Tweede Gedeelte. Incl. Suppl..
65879: PRAAG, MR. IR. M.M. VAN, - De Hinderwet.
76403: PRAAG, DR. L. VAN, - Internationaal Privaat- Proces-, en Faillissementsrecht.
66004: PRACTICUS (= OOSTERHOF), - Wet op het Nederlanderschap en het Ingezetenenschap, voorzien van Aanteekeningen en van onderscheidene Bijlagen.
272754: P. AL O. PRAEM & M. SCHNEIDERS O. PRAEM., - Een Soort onschuldige Hobby? Een Eeuw liturgisch Werk van de Norbertijnen in Nederland.
12705: PRAK, MAARTEN, - Republikeinse Veelheid, democratisch Enkelvoud. Sociale Verandering in het Revolutietijdvak 's-Hertogenbosch 1770-1820..
67413: PRANGE, RUTH, - Die bremische Kaufmannschaft des 16. und 17. Jahrhunderts in socialgeschichtlicher Betrachtung..
40255: PRASKIEWICZ, SZCZEPAN T., - Der Heilige Rafael Kalinowski.
40953: PREISS-JOHN, WOLFGANG, - Wolfgang von Pfullingen. Bischof im Mönchsgewand.
74631: PREUD'HOMME, GASTON, - Inventaire des Archives de la Famille Cornet d'Elzius provenant du Château Vilain à Maisières ( XIVe - XXe Siècles)..
71150: PREUD'HOMME, GASTON, - Inventaire des Archives de la Famille Cornet d'Elzius provenant du Château Vilain XIIII à Maisières (XIVe - XXe Siècles).
76659: PREVENIER, W. EN J.G. SMIT, - Bronnen voor de Geschiedenis der Dagvaarten van de Staten en Steden van Holland voor 1544. DeeI I 1276-1433. Tweede Stuk: Teksten.
11980: PREVENIER, WALTER & WIM BLOCKMANS, - De Bourgondische Nederlanden.
76656: PREVENIER,W. EN J.G. SMIT, - Bronnen voor de Geschiedenis der Dagvaarten van de Staten en Steden van Holland voor 1544. Deel I 1276-1433. Eerste Stuk: Inleiding, Lijsten en Indices.
397051: PREVENIER, WALTER E.A., - Hulde - Hommage Emile Lousse 1978..
76657: PREVENIER,W. EN J.G. SMIT, - Bronnen voor de Geschiedenis der Dagvaarten van de Staten en Steden van Holland voor 1544. Deel I 1276-1433. Eerste Stuk: Inleiding, Lijsten en Indices.
76658: PREVENIER,W. EN J.G. SMIT, - Bronnen voor de Geschiedenis der Dagvaarten van de Staten en Steden van Holland voor 1544. DeeI I 1276-1433. Tweede Stuk: Teksten.
65771: PRICE, HOPE, - Engelen en hun Invloed op ons bestaan.
28978: PRICK, DR. W., - Bisschop Nelis. Vriend van Brabants Katholieken 1736-1798..
71424: PRICK-BRABERS, A., - Veertig Jaar R.K. Vereniging Moederschapszorg de Kweekschool voor Vroedvrouwen te Heerlen 1913-1953..
71081: PRIEM, F., - Documents Extraits du Dépôt des Archives de la Flandre-Occidentale à Bruges. Deuzième Série, Tome VI..
28814: R.K. PRIESTER, - Twee Novenen De Litanie en eenige andere Gebeden ter eere van den H. Machutus Beschermheilige tegen Lamheid, Jicht, Zenuwziekten en vooral tegen Kwalen van Kinderen.
272598: PRIMS, FLORIS, - De Geschiedenis van de Grauwzusters te Antwerpen.
30048: PRIMS, FLORIS, - De groote Cultuurstrijd. 1ste Boek: De Religionsvrede 1578-1581. 2de Boek: De Christelijke Republiek 1581-1585..
30180: PRIMS, FLORIS, - Geschiedenis van Antwerpen. Deel I. Jong Antwerpen.
295218: PRIMS, FLORIS, - Inventaris op het Archief van Gilden en Ambachten omvattende het Archief van I. de Lakengilde (min de jurisdictie), II. de 26 geprivilegiëerde Ambachten, III. de niet-geprivilegiëerde Beroepsgroepen (Ambachten, Natiën, Gilden, Neeringen, Fabriquen), IV. de 6 gewapende Gilden, V. de burgerlijke Wacht.
35820: PRIMS, DR. ANDRÉ, - Kan. Floris Prims 1882-1954. Algemene Levensschets.
30005: PRIMS, FLORIS, - Op de Gronden van Sint-Jan Berchmans College. Van Houtmere tot Carmelklooster, Stapelhuis en Gymnasium.
301461: PRIMS, FLORIS, - Geschiedenis van Antwerpen. Deel III. Onder Hertog Jan den Tweede (1294-1312).
26537: PRIMS, FLORIS, - Geschiedenis van het Antwerpsche Turfdragersambacht (1447-1863).
30150: PRIMS, FLORIS, - Geschiedenis van Antwerpen. Deel VII. Onder de eerste Habsburgers (1477-1555). 1ste Boek: De politische Orde; 2de Boek: Economische Orde, 3de Boek: Geestelijke Orde.
30146: PRIMS, FLORIS, - Geschiedenis van Antwerpen. Deel III. Onder Hertog Jan den Tweede (1294-1312).
30124: PRIMS, FLORIS, - Geschiedenis van Antwerpen. Deel II. De XIIIde Eeuw. 1ste Boek: De Rechtsorde.
30044: PRIMS, FLORIS, - Antwerpen in 1830. Deel I, II..
30426: PRIMS, FLORIS, - Album Pastorum Campiniae: De Lijsten van de Pastoors en Kapelanen tot 1950, van de Parochiën en Kapelaniën der Antwerpse Kempen.
30084: PRIMS, F., - Stadskeldercijnsen. Register. [Verder in dit nummer: De Rekenkamer van Antwerpen. Inventaris van het archief door J. Denucé (pag 241-276)].
30082: PRIMS, F., - Antwerpsche Teksten uit den Tijd van Hertog Jan III (vervolg: 1345-1349).
30080: PRIMS, F., - Antwerpsche Teksten uit den Tijd van Hertog Jan III (vervolg: 1318-1330).
27535: PRIMS, FLORIS, - Grobbendonk. Ten Troon.
295219: PRIMS, FLORIS, - Inventaris op het Archieffonds van Handel en Scheepvaart waarin gegroepeerd werden I. De Verzameling Raeckt den Handel van het Stadssekretariaat. II. De Archieffondsen der vreemde Natiën te Antwerpen. III. De Archieffondsen van Posterijen, Gezworen Boden en Vrije Voerlieden. Aanhangsel;. Inventaris op den Bundel Juridictie op de Schelde.
30000: PRIMS, FLORIS, - Kerkelijk Antwerpen in de XVIIIde Eeuw.
30090: PRIMS, KAN. DR. FLORIS, - Sint Carolus Gesticht 1852-1952..
27534: PRIMS, FLORIS, - Sint-Agnetendal te Arendonk.
30183: PRIMS, FLORIS, - Het Wonderjaar te Antwerpen 1566-1567..
33904: PRIMS, DR. FLORIS, - Het Parochiewezen in de Antwerpse Kempen.
27634: PRIMS, DR. FLORIS, - De Onze-Lieve-Vrouw-Abdij der Norbertijnen te Postel.
30181: PRIMS, FLORIS, - Geschiedenis van Antwerpen. Deel II. De XIIIde Eeuw. 4de Boek Fastes Regesten Zegels Munten.
30179: PRIMS, FLORIS, - Geschiedenis van Antwerpen. Deel VI. Onder de Hertogen van Burgondie - Hertogen van Brabant (1406-1477) 1ste Boek De Politische Orde.
30148: PRIMS, FLORIS, - Geschiedenis van Antwerpen. Deel V. Onder Vlaanderen (1356-1405). 1ste Boek: Politische Orde; 2de Boek: De economische en geestelijke Orde, 3de Boek: Regesten.
30042: PRIMS, FLORIS, - Antwerpen onder Lodewijk XV (1746-1748).
40843: PRIN. S.S., A., - De Dienaar Gods Don Beltrami. Salesiaan van Don Bosco.
98429: PRINS, PROF. MR. W.F., - Officieren 1848. Rede.
30143: PRINS, FL., - Het Herfsttij van het Corporatisme te Antwerpen.
38572: PRINS, WOUTER E.A., - Sanctus met Heiligen het Jaar rond.
75584: PRINS, DIRK DE & NEST MERTENS, - De Belgische Keuken. De klassieke Gerechten en de petite Histoire van de Belgische Gastronomie.
384043: PRINSEN VAN DOORN, ANNEKE, - Glimwormen. 60 korte Verhalen.
76476: PRINZ, JOSEPH, - Mimigernaford - Münster. Die Entstehungsgeschichte einer Stadt.
295005: PRONK, FRANS J., - Inventaris van het Archief der Gemeente Best 1820-1946..
70114: PROOST, DR. K.F., - Geestelijk Nederland 1920-1940. Twee delen.1. Onderwijs, Wijsbegeerte, Godsdienst, Kunst, Letteren. 2. De Wetenschappen van Natuur, Mens en Maatschappij.
73536: PROULX, ANNIE, - De laatste Troef.
32144: PROUMEN, M. HENRI-JACQUES, - Institut de Arts et Métiers de la Ville de Bruxelles fondé par la Ville de Bruxelles en 1932..
101509: PROVOOST, ARNOLD, - Het Bodemarchief van Oost-Brabant / Le Sous-Sol archéologique du Brabant Oriental. Opgravingen en Vondsten in Bierbeek, Hoegaarden, Holsbeek, Landen, Lathuy, Leuven, Meldert, Opheylissem, Orp-Le-Grand, Orsmaal, Rotselaar en Tienen.
40264: PROYART, ABBÉ, - Leven van Prinses Louise van Frankrijk, Dochter van Lodewijk XV, Carmelites onder den Naam van Theresia van den H. Augustinus.
67424: PRÜSER, JÜRGEN, - Die Handelsverträge der Hansestädte Lübeck, Bremen und Hamburg mit überseeischen Staaten im 19. Jahrhundert.
208701: BUREAU VOORLICHTING EN PUBLICITEIT, - 18 september 1944 | De Bevrijding van Eindhoven.
272692: PUE O.P., PATER JORDANUS PIET DE, - Het Oud-Dominicanenklooster te Mechelen.
207851: PUIJENBROEK, DR. F.J.M. VAN, - 125 Jaar VAN PIEREmenten om de Cultuur en om de Krenten 1848-1973..
10591: PUIJENBROEK, F.J.M., - Onder de Voet gelopen.
20785: PUIJENBROEK, DR. F.J.M. VAN, - 125 Jaar VAN PIEREmenten om de Cultuur en om de Krenten 1848-1973..
27974: PUIJENBROEK, DR. F.J.M. VAN, - Eeuwen en Uren in de Hasseltse Kapel.
27871: PUIJENBROEK, DR. F.J.M. VAN, - Eeuwen en Uren in de Hasseltse Kapel.
9561: PUIJENBROEK, DR. F.J.M. VAN, - Innovatie, Verandering en Vernieuwing in de Brabantse Landbouw sedert 1800..
17266: PUIJENBROEK, DR. FRANS VAN, - Tilburgse Toonzettingen. 125 Jaar gesubsidieerd Muziekonderwijs.
17781: PUIJENBROEK, JOOST VAN, - Goirles Belang 50 Jaar. Maart 1955 - 2005..
10761: PULLENS, WOUT, - Pullens een Stukje Familiegeschiedenis.
73362: PUNT, MR. B.C., - Bestuurlijke Verkenningen. Deel 19: Ontvankelijkheid en Omvang van het Beroep tegen administratieve Beschikkingen.
74192: PUTMAN, J.H.M., - Algemene Index op de Inventarissen 1 - 60..
74386: PUTMAN, J.H.M., - Inventaris van het Archief van de Hervormde Gemeente Vleuten 1642-1971..
35749: PUTTE, JEANNE VANDE, - De Ruk aan de Tralies. Dagboekaanteekeningen van Jeanine vande Putte.
11770: PUTTEMANS, ANDRE, - La Censure Dans le Pays-Bas Autrichiens.
10639: PUTTER, HARRY, - Van Langstraat tot Nieuwegein.
72093: PUTZGERS, F.W., - Historischer Schul-Atlas zur alten, mittleren und neuen Geschichte.
397065: DE PUYDT, HUBERT, - Curriculum Vitae van een goed Mens. Meester Antoon De Puydt.
107135: PUYLAERT, PROF. DR. CARL B.A.J., - Kwartierstaat van de Kinderen van Carl Benignus Arthur Julie Puylaert en Elisabeth Adriana Wilhelmina Cornelis Maria Raymakers, gehuwd 1 juni 1950 te Almelo.
272614: PUYMBROUCK, P. HR. ADOLPHUS VAN, - De Franciscanen te Mechelen 1231-1893..
73871: PUYPE, POL E.A., - Van Kiem tot Korrel, verschenen ter gelegenheid van 50 jaar Nederlandse Stikstof Maatschappij N.V. 1929-1979..
37330: PUYVELDE, LEO VAN, - De Bedoelingen van Bosch.
73969: PUYVELDE, DR. LEO VAN, - Schilderkunst en Tooneelvertooningen op het Einde van de Middeleeuwen. Een Bijdrage tot de Kunstgeschiedenis vooral van de Nederlanden.
75637: PYTTERSEN TZ., H., - Nederlandsche Staatsalmanak voor Iedereen. Jaargang 1916..
75636: PYTTERSEN TZ., H., - Nederlandsche Staatsalmanak voor Iedereen. Jaargang 1915..
64401: QUARTEL, P.J. DE, - Historische Beschouwingen over het tegenwoordige Departement voor de Openbare Werken in Nederland, de Hoofdrivieren, en de voorgestelde Kanaalwet.
95584: QUAY, J. DE E.A., - Verslag Congres Watervoorziening voor de Landbouw in Noord-Brabant 4 februari 1954..
11101: QUETELET, ERN., - Mémoire sur la Température de l'Air à Bruxelles 1833-1872 (supplément).
71845: QUICHERAT, L. ; A. DAVELUY; ÉMILE CHATELAIN, - Dictionnaire Latin-Français.
75985: QUICK, ROGER, - ABC van de Duivenmelker.
39267: QUIEVREUX, LOUIS, - Dictionnaire du Dialecte Bruxellois.
66357: QUINT, M., - De Onderwijswetgeving.
67265: QUISPEL, PROF. DR. G. E.A., - Mystiek in onze Tijd. Wat Westerse Mystici van vroegre en nu ons te zeggen hebben.
74412: QUOIST, MICHEL, - La Ville et l'Homme. Rouen. Étude sociologique d'un Secteur prolétarien suivie de Conclusions pour l'Action.
74055: LIMBURGSE ECONOMISCHE RAAD, - Het Verkeer in Limburg.
71718: RAAD, H. DE, - Boezemwaterschappen en (Veen)polders in Zuidoost-Friesland. Verzamelinventaris van het Waterschap Het Koningsdiep 1832-1984..
78279: RAADSCHELDERS, J. & TH. TOONEN, - Waterschappen in Nederland. Een bestuurskundige Verkenning van de institutionele Ontwikkeling.
10759: RAADT, JEAN-THÉODORE DE, - Jacques le Roy Baron de Broechem et du Saint-Empire. Historien Brabançon et sa Famille.
36442: RAAIJ, PROF. DR. W.F. VAN E.A., - Bewoningsgeschiedenis van de Sleutelhoeve te Alphen.
170718: RAAK, CEES VAN, - Cultureel Lexicon Tilburg 1945-2000..
241999: RAAK, HARRY VAN, - 't Roode Spook sluipt door Breda.
29200: RAAP, H.A.M., - Inventaris van de Archieven van de Gemeente Heeze 1575-1945..
71333: RAAS, P.S.G., - Toponymie van 's-Heerenhoek.
70246: RAATGEVER JR., J.G., - De Spoorwegen in Nederland. Geschiedenis en Toekomstplannen van ons Spoorwegbedrijf.
25954: RAATGEVER, J., - Gemeente Roosendaal en Nispen: Propaganda-Uitgave ter Bevordering van het Vreemdelingenverkeer en belichtende de Betekenis van die Gemeente als een Centrum van Handel, Nijverheid, Industrie, Landbouw, Sport enz. en als Woon- en Winkelstad.
170991: RAAYMAKERS, HAKKY E.A., - Almanak van het Tilburgs Studentencorps St. Olof. 1988-1984 Zevenendertigste Jaargang.
69043: RABOU, A., - Hij kijkt mij aan en zegt. Preken en andere Teksten.
67758: RACKHAM, OLIVER, - The Twentieth J.L. Myres Memorial Lecture. Trees, Wood, and Timber in Greek History.
67212: RACKHAM, OLIVER, - The Ancient Woodland of England: Woods of South-East Essex.
67210: RACKHAM, OLIVER, - The Last Forest. The fascinating Account of Britain's most ancient Forest.
38018: RACKHAM, OLIVER, - Latems Kunstleven van 1900 tot Heden.
40724: RADEMAKER C.S.S.R., BERNARD, - Onze Lieve Vrouw in 't Zand.
66600: RADEMAKER, DR. L.A., - Crematie en het Crematorium te Velsen. Voor en tegen.
26263: RADEMAKER, A., - Gravure 'Het Huis te Hinten'.
36718: RADEMAKER, A., - Gravure ''t Huis te Middelaar'.
41879: RADFORD, C.A. RALEGH, - St. Dogmaels Abbey Pembrokeshire.
70889: RAEMDONCK, DR. J. VAN, - L'Ancienne Abbaye des Channoinesses Régulières de l'Ordre de Saint Victor et de la Règle de Saint Augustin, dite Abbaye de la Très-Sainte Vierge Marie de Roosenberg a Waasmunster.
76682: RAEPSAET, J.J., - Oeuvres Posthumes Tome I - VI..
10247: RAEYMAKERS, DR., - Au Sujet de deux Statuettes en Terre cuite trouvées a Tirlemont.
235043: RAGAS, E.J.M., - Baarle op de Grens van Twee Eeuwen.
71996: RAKHORST, ANNE-MARIE, - De Winst van Duurzaam Bouwen.
41639: RALEGH RADFORD, C.A., - Valle Crucis Abbey Denbighshire.
35373: RAM, HILDA ; R. LOVELING, V. LOVELING, R. STIJNS, AUGUST SNIEDERS, - Vijf Vlaamsche Novellen. Nr 3..
353731: RAM, HILDA ; R. LOVELING, V. LOVELING, R. STIJNS, AUGUST SNIEDERS, - Vijf Vlaamsche Novellen. Nr 3..
353732: RAM, HILDA ; R. LOVELING, R. STIJNS, AUGUST SNIEDERS, - Vier Vlaamsche Novellen. Nr 3..
65415: RAMAER, IR. J.C., - De Zeeuwsch Oestercultuur in Gevaar.
65448: RAMAER, J.C. E.A., - Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat nr. 2. [Rapport, betreffende de wateronttrekking aan, en de afzanding van de duinen langs de Nederlandsche kust. ].
65844: RAMAER, E.H., - Wet op het Regt van Zegel.
69783: RAMAER, IR. J.C., - Geschiedkundige Atlas van Nederland. De Fransche Tijd (1795-1815).
108851: RAMAER, J. EN E. KONIJNENBERG, - Scheiding van Maas en Waal.
281055: RAMETTE, CHRISTIAN, - Afbeeldingen van de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal door de Eeuwen heen.
65812: RAMIREZ, SERGIO, - De Gesel Gods.
40773: RAMPOLLA DE TINDARO, MARIANO KARDINAAL, - Sancta Melania de Jongere.
68987: RANKIN, IAN, - Rebus: The early Years. Knots & Crosses. Hide & Seek. Tooth & Nail.
64858: RAPP, PH. G., - Naamlijst van Nederlandsche Gemeenten en Plaatsen.
70924: RAPPARD, W.A. VAN, - Briefwisseling tussen Simon van Slingelandt en Sicco van Goslinga 1697-1731..
71903: MR. L.R.J. RIDDER VAN RAPPARD, - Hoe was het ook weer. Burgemeester voor, tijdens en direkt na de Bezetting van het Koninkrijk der Nederlanden.
55083: RARY, J.S., - The modern Art of taming wild Horses.
22340: RAS, TJEU VAN, - Honderd Jaar Zeelandia.
35780: RASENBERG, RINUS, - Van Boeren moet je Houden.
65914: RASTERHOFF, L., - De Wetgeving betreffende het Onderwijs incl. Supplement.
41528: RATH C.S.S.P, P. JOSEF THEODOR, - Die Schicksale der Abtei Knechsteden von 1842 bis 1895..
75708: RATSMA, P. EN C.C.S. WILMER, - Handleiding voor het Beheer van een Topografisch-Historische Atlas.
78510: RAU, V.; B.H. SLICHER VAN BATH; K. ROESSINGH, - The Settlement of Madeira and the Sugar Cane Plantations / Studiën betreffende de agrarische Geschiedenis van de Veluwe in de Middeleeuwen / Het Veluwse Inwonertal, 1526-1947 / De Uitkomsten van de Godsdiensttelling van 1809 op de Veluwe in sociaal-historisch Perspectief / Report on the Study of historical Demography in the Netherlands / Voorbeeld van verschillende Bronnen van Belang voor de historische Demografie / Alfabetische Lijst van Boeken en Tijdschriftartikelen van Belang voor de Kennis van de oude Nederlandse en Belgische Maten en Gewichten.
37702: RAUCQ, E., - Die Runen des Brüsseler Codex No. 9565-9566..
76164: RAVELLI, - De Vliegenvanger.
130561: RAVESTIJN, DRS. H.P.W. VAN  , - De Firma F. van Lanschot sinds 1737. Hoe twee Eeuwen Geschiedenis van de Stad 's-Hertogenbosch en de Meierij zich weerspiegelen in haar Lotgevallen.
78167: RAYER, THEODOR & HANS PATZE, - Vorträge und Forschungen Herausgegebem vom Konstantzer Arbeitskreis für mittelalterliche Geschichte. Band XXVII: Die Grundherrschaft in späten Mittelalter I & II..
75226: RAYMAEKERS, JAN, - België feest. Een Geschiedenis van Bourgondisch tafelen.
170957: RAYMAKERS, F.J.A.M. E.A., - Almanak van het Tilburgs Studentencorps St. Olof. 1955-1956 Vierde Jaargang.
39647: RAYMAKERS, KAREL E.A., - Landjuweel Helmond 24 - 25 juni 1961, bij gelegenheid van het 775-jarig bestaan van de Schutterij der Colveniers of Lieve Vrouwe Gilde te Helmond.
68925: READER'S DIGEST, - Dorpen in Nederland. Een toeristische Gids naar meer dan 250 historische Dorpen en Stadjes. Met ca. 40 Wandelroute.
69105: RÉAU, LOUIS, - Basiliques et Sanctuaires d'Italie.
69106: RÉAU, LOUIS, - Vieilles Églises de France.
75114: REBENTISCH, DIETER E.A., - Dreieich zwischen Parteipolitik und Volksgemeinschaft.
106855: REEKEN, DRS. A.J. VAN, - Fiches Brabantse Families.
106837: REEKEN, DRS. A.J. VAN, - Fiches Brabantse Families.
39281: REELICK, LEX E.A., - Bosch' Woordenboek.
39282: REELICK, LEX E.A., - Bosch Woordenboek II. Aanvullingen.
392821: REELICK, LEX E.A., - Bosch Woordenboek I & II. Aanvullingen.
64788: REELING KNAP, COENRAAD , GEBOREN TE TJALLEBERD, - De Macht van de Waterschapsbesturen volgens de Jurisprudentie.
20768: REEMERS, JACK, - Diaconessenhuis Eindhoven 1933-1983..
9855: REEN, TON VAN, - Album Gestolen Jeugd. Leven in Oorlogstijd.
76040: REEN, TON VAN ; JACQUES VRIENS (SAMENSTELLING), - Varkentjes. Verhalen, Versjes en Tekeningen voor de Stichting Varkens in Nood.
70767: REES, OTTO VAN, - Verhandeling over de Aanwijsing der politike Gronden en Maximen van de Republike van Holland en West-Vriesland van Pieter de la Court.
71896: REES, MR. O. VAN, - Redevoering over de Wetenschap der Statistiek.
10044: COLLEGE VAN REGENTEN, - Roomsch Armen Weeshuis te 's-Hertogenbosch. Reglement.
29175: REHM, G.J., - Inventaris van de Archieven der Parochie Sint Petrus-Banden te Gilze.
16921: REHM, J. EN A.ISING, - Een Wandeling door Waalwijk na een halve Eeuw herhaald.
29768: REHM, G.J., - Kwart Eeuw Streekarchivariaat in de Kring Oosterhout.
23502: REHM, G.J., - Een Eeuw Spoorwegverbinding Breda-Tilburg en de economische Ontwikkeling van Rijen.
29172: REHM, G.J., - Inventaris van de Archieven der Parochies H. Bernardus 1671-1975 (1985) en van de H. Blasius 1929-1975 (1985) te Made.
29173: REHM, G.J., - Inventaris van de Verzameling van Pater R.H.E. Allard.
295076: REHM, G.J., - Gids voor het genealogisch Onderzoek in de Archieven van Breda, Ginneken en Princenhage berustende in het Archiefdepot der Gemeente Breda.
24305: REHM, G.J., - De Bredase Apothekers van de 15e tot het begin van de 19e Eeuw.
24455: REHM, G.J., - Baarle in oude Ansichten.
24399: REHM, G.J., - Baarle in oude Ansichten.
24391: REHM, G.J., - Beeld van de Ontwikkeling der Gemeente Gilze en Rijen 1966-1973..
24468: REHM, G.J., - Gilze en Rijen in oude Ansichten.
69254: REICHERT, MADELEINE, - Les Sources Allemandes des Oeuvres poétiques d'André van Hasselt.
67752: REICHHOLF, DR. J. E.A., - Natuurgids in Kleur. Europese Zoogdieren.
29058: REIJNDERS, DRS. W.F.L., - Inventaris van het administratief Archief van de Gemeente Ossendrecht (1919) 1941 - 1980 (1983).
29059: REIJNDERS, DRS. W.F.L., - Inventaris van het administratief Archief van de Gemeente Zundert (1873) 1928 - 1966 (1976).
67631: REIJNDERS, JOOST, - Een reis in Stilte. Leven als Kartuizers.
163: REIJS, W.W., - Noordbrabant.
70488: REILINGH, MR. W., - De Regeeringsvorm van onze Oost-Indische Bezittingen.
10542: REINDERS, H.B., - De Mandenmakerij in het Grensgebied van Noord-Brabant en de Bommelerwaard; een historisch-geografische Analyse.
76119: REINHARDT, DR. RICHARD, - Lehrbuch der Geflügel-Krankheiten.
11140: REINHOLD, JEROEN, - Jaarverslag Vleermuisonderzoek Noord-Brabant 1992..
37283: REININK, MR. H.J., - Vincent van Gogh 1853-1953. Herdenkingstentoonstelling. Gemeentemuseum van 's-Gravenhage.
77003: REINSMA, R., - Scholen en Schoolmeesters onder Willem I en II..
78162: REINTGES, THEO, - Ursprung und Wesen des spätmittelalterlichen Schützengilden.
16587: REITSMA-VRIJLING, MARJA, - Boxtel in Beeld.
98437: REITSMA, PROF. DR.A.J., - Internationale monetaire Ontwikkelingen in de Jaren Zeventig.
37452: REITSMA-VRIJLING, DRS. MARJA, - Henk Visch Boxtel 1974-1981..
74118: REITSMA, S.A., - Open Brief aan de Leden der Tweede Kamer van de Staten-Generaal naar aanleiding van den Nederlandschen Verkeerschaos.
70579: REITZII, G.O. ; E. SCHRADER, - Theophili paraphrasis Justiniani Institutionum secundum Versionem Latinam. Accedunt Justiniani Institutiones cum Variarum Lectionum delectu.
73672: REMANS, J., - Genker Spreekwoorden, Gezegden en Uitdrukkingen.
71578: REMANS, J., - Genker Spreekwoorden, Gezegden en Uitdrukkingen.
19838: REMERY, A.H.F., - Fanfare Somerens Lust 1874-1974 alsmede Historische Merkwaardigheden over Someren.
40656: REMIREMONT, A. DE, - Mère Alix le Clerc 1576-1622 Chanoinesse de Saint Augustin.
75348: REMOORTERE, JULIEN VAN, - Het Toppunt van België. Reisgids naar 500 uitzonderlijke Plekken in eigen Land.
273933: REMOORTERE, JULIEN VAN, - Abdijen in Vlaanderen.
10952: REMOORTERE, J. VAN, - Stadswandelingen door Nederland. Het Zuiden.
10956: REMOORTERE, JULIEN VAN, - Romaans Brabant.
75415: REMOORTERE, JULIE VAN, - Ippa's Streekgerechten Gids voor België.
36715: RENAUD, J.G.N., - Kastelen in Noord-Brabant.
75040: RENAUD, DR. J.G.N., - Middeleeuwse Ceramiek. Enige Hoofdlijnen uit de Ontwikkeling in Nederland.
44198: RENCKENS, H., - De Godsdienst van Israël.
20646: RENDERS, W.H.A. (RED.), - Bijdragen tot de Geschiedenis van Woensel.
27757: RENDERS, J.M. EN A.D. KAKEBEEKE, - Rond onze Stadskerk. Bijdragen tot de geschiedenis en parochie van Sint Catharina te Eindhoven..
69020: RENEAULT, ABBÉ, - Le Monastère des Bénédictines du Saint-Sacrement. Fondé a Rouen en 1663..
358251: RENES, T., - Bibliografie van Antoon Coolen tot 17 april 1957..
256738: RENIERS, TON, - Zevenbergschen-Hoek. Deel 4 Mina van Aken en de Kerk.
256736: RENIERS, TON, - Zevenbergschen-Hoek. Deel 2 Het Onderwijs (ca. 1799- ca. 1925).
256734: RENIERS, TON, - Zevenbergschen-Hoek. Deel 5 Kees Reniers en de Bouw. Deel 6 Documentatie.
256735: RENIERS, TON, - Zevenbergschen-Hoek. Deel 1 Jan van Gils en zijn Vlasserij.
75738: RENSCH, TH. J. VAN, - Inventaris van het Archief van de Schepenbank Echt.
75740: RENSCH, TH. VAN, - Inventaris van het Archief van het Klooster der Annunciaten te Venlo 1361-1795. Inventaris van het Archief van het Klooster van de H. Geest te Venlo 1382-1793..
38551: RENSON, G. & MARG. CASTEELS, - Prospections dans les Collections du Château-Musée de Gaasbeek.
38552: RENSON, G. & MARG. CASTEELS, - Prospections dans les Collections du Château-Musée de Gaasbeek.
36785: RENSON, G., - La Construction et l'Iconographie du Château de Gaasbeek (1240-1970).
38553: RENSON, G. & MARG. CASTEELS, - Prospections dans les Collections du Château-Musée de Gaasbeek.
36786: RENSON, DR. G. EN DR. M. CASTEELS, - De Kasteelheren van Gaasbeek de Scockart-de Tirimont (1687-1796).
36759: RENSON, DR. G., - Het Kasteel-Museum van Gaasbeek.
75176: RENTENAAR, ROBERT, - Vernoemingsnamen. Een Onderzoek naar de Rol van de Vernoeming in de Nederlandse Toponomie.
67179: RENTERGHEM, OMER VAN E.A., - Ecuador. Mensen - Politiek - Economie - Cultuur.
75257: REUCHLIN, HENRI, - Van Brood tot Brood. Bier in de Beeldende Kunst door de Eeuwen heen.
27517: REUSEL, J. VAN, - Genta, Cistercienser Abdis van Florival gestorven in 1247..
74499: REUVECAMP, N.L. E.A., - Gemeentelijk Grondbedrijf (Beheer en Boekhouding).
108447: REUVENS, L.A., - Graphische Voorstelling van de Waterkeerings-Hoogte der Maasdijken van de Geldersche en Noordbrabantsche Polderdistricten en Polders, ….
74234: REVIER, H., - Inventaris van het Archief van de Hoofdinspecteur der Visserijen (1910-1924).
71749: REYNDERS, I.H., - De Wisseling in het Opperbevel van Land- en Zeemacht in februari 1940 hare Oorzaken en hare Gevolgen.
40848: REYNÈS-MONCLAUR, M., - Sainte Geneviève.
30078: REYNIERS-DEFOURNY, D., - De Bevolking van Antwerpen in de Franse Tijd. Bevolkingstelling van het Jaar IV (1796).
77908: REYNVAAN, MR. H.F., - Niet altijd Somer Geschiedenis van het Geslacht Reynvaan.
26938: REYPENS S.J., PROF. DR. L., - Uren met Ruusbroec.
78386: RHEDE VAN DER KLOOT, JOAN AEGIDIUS VAN, GEBOREN TE 'S-GRAVENHAGE, - Artikel 228 Gemeentewet.
43670: RHYMER, JOSEPH, - De Bijbelse Wereld in Kaart gebracht.
69377: WILLIAM GORHAM RICE, - Beiaarden in de Nederlanden. Bijdrage tot de Geschiedenis en de Kennis van Klokkenspellen en Klokketorens in Noord-Frankrijk, België en Nederland.
69375: WILLIAM GORHAM RICE, - Beiaarden in de Nederlanden. Bijdrage tot de Geschiedenis en de Kennis van Klokkenspellen en Klokketorens in Noord-Frankrijk, België en Nederland.
40967: RICHTER, F., - Maarten Luther en Ignatius van Loyola. Vertegenwoordigers van Twee Werelden.
69263: RICHTER, GERT, - Erbauliches, belehrendes, wie auch vergnügliches Kitsch-Lexicon von A bis Z.
75354: RICKEN, DR. KARL-HEINZ EN HEIKE VAN BRAAK, - Bier voor uw Gezondheid. Nieuwe Krachten uit de oudste Drank ter Wereld.
11437: RIDDER, PAUL DE, - De Ontluiking van het Brabants nationaal Gevoel (1261-1312).
30113: RIDDER, EUGEEN DE, - Ons Antwerpen.
71113: RIDDER, A. DE, - La Crise de la Neutralité belge de 1848. Le Dossier diplomatique. Tome I, II..
29692: RIDDER VAN DER DOES DE BIJE, JHR. MR. P.J., - Catalogus van het Archief der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap.
20744: RIDDER, J.A. DE, - Vijftig Jaar Tivoli. 'n halve Eeuw Kerkgeschiedenis in Geldrop en Eindhoven.
37304: RIDDER, ANDRÉ DE, - Jan Sluyters.
10726: RIDDERE, E. DE, - Généalogie de la Famille Brinck.
16502: RIDDERS, INEKE DE, - Ik kom u even bijpraten. 25 Jaar Vereniging Dekenaat Tilburg - Goirle.
76094: RIEDEL, PAUL, - Das Putenbuch.
75121: RIEHL, HANS, - De Grote Volksverhuizing.
65188: RIEL, P.M. VAN, - Overzicht der Ijswaarnemingen gedurende den Winter 1919-1920 langs de Kusten van den Noordzee, de Zuiderzee en de Wadden, op het Noordzeekanaal en de Benedenrivieren.
71585: RIEL, H. VAN, - Ondernemende Geschiedenis. 22 Opstellen geschreven bij het Afscheid van Mr. H. van Riel als Voorzitter van de Vereniging het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief.
65190: RIEL, P.M. VAN, - Overzicht der Ijswaarnemingen gedurende den Winter 1922-1923 langs de Kusten van den Noordzee, de Zuiderzee en de Wadden, op het Noordzeekanaal en de Benedenrivieren.
65189: RIEL, P.M. VAN, - Overzicht der Ijswaarnemingen gedurende den Winter 1921-1922 langs de Kusten van den Noordzee, de Zuiderzee en de Wadden, op het Noordzeekanaal en de Benedenrivieren.
78329: RIEMSDIJK, JHR MR TH. H.F. VAN, - De Hooge Bank van het Veluwsche Landgericht te Engelanderholt.
355155: RIEMSDIJK - PHILIPS, H.A. VAN, - Over Mensen voor Mensen.
78483: RIEMSDIJK, JHR. MR. TH. VAN, - De Griffie van Hare Hoog Mogenden. Bijdrage tot de Kennis van het Archief van de Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden.
98421: RIESSEN, PROF. DR. IR. H. VAN, - Wetenschap en Krijgsmacht.
72278: RIET, P. VAN, - Inventaris van het Kabinetsarchief van de Directie van de Waterstaat 1930-1950..
78382: RIETEMA, ALBERTUS GEBOREN TE GRONINGEN, - Art. 245 der Gemeentewet.
76276: RIETER, OLIVIER (RED.), - Magie. Betovering en bovennatuurlijke Krachten.
67237: RIETJES, TH. E.A., - 500 Jaar Schutterij St. Catharina Stramproy in Woord en Beeld. 1499-1999..
70575: RIJCKEVORSEL, FRANS JACOB JOSEPH MARIA VAN ; GEBOREN TE 'S-HERTOGENBOSCH, - Teruggave van Vruchten bij Opvordering van Eigendom.
69281: RIJCKEVORSEL, FRANS JACOB JOSEPH MARIA VAN ; GEBOREN TE 'S-HERTOGENBOSCH, - Teruggave van Vruchten bij Opvordering van Eigendom.
108406: RIJCKEVORSEL VAN KESSEL, JHR. VAN, - Bijdrage tot een nadere Kennis van de gebrekkige Waterlossing en het ontworpen Kanaal van Uitwatering der Boven-Maaspolders en de Landen in de Omstreken van 's-Hertogenbosch, als een vervolg op: Het Overzigt van den Heer van de Mortel en de Memorie van den Heer Schiffer.
39533: RIJCKEVORSEL, R.A. VAN E.A., - De Gilde viert.
19249: RIJDT, TONNIE VAN DE EN RIA BERKVENS, - Goud in Schijndel. Archeologie en Historie van een Brabants Dorp tussen 1600 en 1800..
39296: RIJEN, HENK VAN, - Mèn Tilbörgs Wôordeboek.
106641: RIJEN, A. VAN, - Bossche Diocesane Werkliedenbond 1903-1928..
78384: RIJKE, ALPHONSUS JACOBUS BERNARDUS , GEBOREN TE BOKSMEER, - Het Compromis en het Pactum de Compromittendo.
18029: RIJKEN, A.M. VAN DER, - Zimpe zampe zompe in de Peel.
180291: RIJKEN, A.M. VAN DER, - Zimpe zampe zompe in de Peel.
21450: RIJKEN, C. EN J.F.C.M. BIJNEN, - Geschiedenis van Oerle.
44161: RIJKEN O.P., P. ALPH., - De Hoogleeraar Hector Treub tegen het Heilig Officie.
26105: RIJKHOEK, KEES, - De Biesbosch kerend Tij.….
26108: RIJKHOEK, C.W., - De Biesbosch niet langer een Bos van Biezen.
26133: RIJKHOEK, KEES, - De Biesbosch kerend Tij.....
108801: RIJKSWATERSTAAT, - Beschrijving van de Provincie Noordbrabant behoorende bij de Waterstaatskaart.
67087: RIJKSWATERSTAAT, - Wegwijzer voor de Binnenscheepvaart. Deel I. Noordoostelijk Nederland.
73638: RIJKSWATERSTAAT, - Zandmaas / Maasroute / POL Zandmaas.
67120: RIJKSWATERSTAAT, - Overzichtskaarten behoorende bij den Wegwijzer voor de Binnenscheepvaart. Deel I Noordoostelijk Nederland.
74092: RIJPER, R.H., - Inventaris van het Archief van het Gemeentebestuur van Poortvliet 1953 - 1971 (1939-1974).
28033: RIJPERT, RENÉ, - De grote Kerk te Breda.
68928: RIJPMA, DR. E. EN J.H. RIJPMA, - Historische Invul-Atlas.
35114: RIJSEWIJK, AAD VAN, - Tijd voor een goed heenkomen.
75287: RIJSWIJCK, THEODOOR VAN, - Uitgekozen Gedichten van Theodoor Van Rijswijck.
24358: RIJSWIJK, AAD VAN, - Gewone Mensen wonen in gewone Huizen en eten gewone Pap. Beelden uit de psychiatrische inrichting 'Het Hooghuys', 1983-1987..
13548: RIKHOF, HERWI E.A., - In Hoop Leven. Gesprekken met Bisschop Jan Bluyssen.
73776: RILEY, ANDY, - Het Boek van de alarmerende Uitvindingen.
74456: RINGELING, JAN HERMAN ADOLF, - Rechtvaardig Ontslag.
12227: RINGELING, J., - Redevoering bij gelegenheid der Prijsuitdeeling aan de Leerlingen van het Gymnasium te 's Hertogenbosch, 5 december 1857..
170593: RINGROSE, J.H. EN A.C. DE VOOYS, - De Gemeente Diessen. Bijdrage tot een sociaal-geografische Monografie.
78128: RINNOOY KAN, PROF. DR. A.H.G., - Landschap verdient beter! Advies van de Task Force Financiering Landschap Nederland.
76921: RINSUM, J. VAN, - Naamlyst der Inteekenaaren Afkomstig uit de Vaderlandschse Historie, vervattende de Geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland, van de vroegste tyden af door de Amsterdamse Historicus Jan Wagenaar (1709-1773).
64383: RITZEMA BOS, J. E.A., - Rapport betreffende het optreden van den Nonvlinder in Nederland en de Maatregelen, die ter Bestrijding van de Nonvlinderplaag genomen kunnen worden.
11669: RNV, - Brabant met Gevoel III..
70031: ROB, - Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Jrg. 32..
70030: ROB, - Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Jrg. 19..
70221: ROB, - Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Jrg. 25..
69046: ROBAS, - Satellietbeeld-Atlas van Nederland.
113461: ROBAS, - Historische Atlas Noord-Brabant.
17742: ROBBEN, C. EN A. VERMEULEN, - St. Jan de oudste Parochie van Goirle.
17340: ROBBEN, C. EN NOL VAN ROESSEL, - Tilburgs Prentebuukske deel 6 't Vrouwvolk.
17325: ROBBEN, C., - Tilburgs Prentebuukske deel 2..
17330: ROBBEN, C., - Tilburgs Prentebuukske deel 5..
171102: ROBBEN, C., - Tilburgs Prentebuukske. Deel 1 t/m 6..
17240: ROBBEN, C., - Tilburgs Prentebuukske deel 3..
171101: ROBBEN, C., - Tilburgs Prentebuukske deel 4..
17701: ROBBEN, C., - Goirle in oude Ansichten.
37507: ROBBEN, CEES, - Robben en Rooms.
37512: ROBBEN, CEES, - De Prent van de Week in het Zilver.
17324: ROBBEN, C., - Tilburgs Prentebuukske deel 1..
9521: ROBERTSON, W., - Histoire l'Empereur Charles-Quint. Tome I-IV..
9520: ROBERTSON, W., - Histoire l'Empereur Charles-Quint. Tome I-IV..
36684: ROBIDÉ VAN DER AA, MR. C.P.E., - Het Kasteel Maurick.
73783: ROBIJNS, RIEN, - Hamel´s Journael. De verbazingwekkende Lotgevallen van Hendrik Hamel uit Gorinchem en de andere Schipbreukelingen van het Jacht De Sperwer in Korea tussen 1653 en 1666..
40978: ROCHE O.M.I., AIMÉ EN CLAUDE JUILARD (ILLUSTRATIES), - Altijd liefhebben. Het Leven van de Zalige Joseph Gérard, Apostel van Lesotho.
28144: CLAUDINE DONNAY-ROCMANS, - La Collégiale Sainte-Gertrude de Nivelles.
76018: RÖDDER, FRITZ, - Zonder Hoef geen Paard. Hoefbeslag Hoefverzorging Hoefziekten.
272631: RODENBACH, CONSTANTIN, - L'Abbaye de Villers (de l'Ordre de Citeaux).
39047: ROEFS, WIM E.A., - Bernheze verbeeld.
27653: ROEFS, V.J. EN I . ROSIER, - Verborgen Kunst in een oude Heerlijkheid.
27351: ROEFS, V.J. EN I . ROSIER, - Verborgen Kunst in een oude Heerlijkheid.
15441: ROEFS,WIM E.A., - 'Oog in Oog' 10 Jarig bestaan van de Gemeente Bernheze.
165105: ROEFS, WIM E.A., - In de Buurt van dit Kind.
66314: ROEGHOLT, DR. M.J. W., - Het Stadsgewest. Een studie over den Trek naar de Steden en zijn gemeentelijk-economische Gevolgen.
31002: ROEGIERS, JAN (RED.), - Erasmus en Leuven.
71177: ROEGIERS, J., - Inventaris van het Archief van het Bisschoppelijk Seminarie te Gent.
74004: ROEGIERS, J., - Inventaris van het Archief van het Bisschoppelijk Seminarie te Gent.
98392: ROELAND, F.M., - Een dapper Onderwijzer [herdruk van Verzet in het Zuiden].
125771: ROELANDS, J.A.M., - Zo was Den Bosch. Het dagelijks Leven in 's-Hertogenbosch rond de Eeuwwisseling.
76440: ROELANDTS, K., - Sele und Heim.
71569: ROELANDTS, K., - Sele und Heim.
73647: ROELANDTS, K., - Sele und Heim.
73666: ROELANTS, K., - Vertrouwelijke Naamgeving.
36654: ROELANTS, MAURICE, - Het Kasteel van Gaasbeek.
235039: ROELEVINK, DR. J., - Classicale Acta 1573-1620. Deel II Particuliere Synode Zuid-Holland. Classis Dordrecht 1601-1620. Classis Breda 1616-1620..
21469: ROELOFS, WILLY E.A., - Tusse de Haai en d'Ekker. Een Greep uit de Geschiedenis van Westerhoven.
26846: ROELVINK, DRS. VÉRONIQUE, - De illustre Lieve Vrouwe Broederschap sedert 1318 te 's-Hertogenbosch.
69738: ROEMANS, DR. ROB, - Analytische Bibliographie van Prof. Dr. Leo van Puyvelde.
72014: ROEMERS, MARTIN, - De Laatste Lichting.
38442: ROESSEL, NOL VAN, - Geestig Geloof; Houdoe, wor!; Skôn pertretten; Onder de Stùlp; B'ons op Gineind.
35657: ROESSEL, NOL VAN, - Skôn pertretten.
35649: ROESSEL, NOL VAN, - Geestig Geloof.
35650: ROESSEL, NOL VAN, - Houdoe, wor!.
23032: ROESSEL, DRS. NOL VAN, - Witboek 1967-1980..
35683: ROESSEL, NOL VAN, - B'ons op Gineind.
35659: ROESSEL, NOL VAN, - Onder de Stùlp.
38406: ROESSEL, NOL VAN, - Omnibus. (3 bundels verhalen n.l. B'ons op Gineind; Skon Pertretten; Onder de Stùlp.).
35547: ROESSEL, NOL VAN, - Orgeltrappen.
74150: ROESSINGH, M.P.H., - Guide tot the Sources in the Netherlands for the History of Latin America.
43872: ROESSINGH, W.L.A., - Inventaris van het Archief van de Rooms-Katholieke Parochie Parochie van de H. Bartolomeus te Poeldijk 1579-1939..
78514: ROESSINGH, H.K. ; R.W.J.M. BOS, A.J. SCHUURMAN, TH.L.M. ENGELEN EN M.M. MEYER, - De Veetelling van 1526 in het Kwartier van Veluwe / Techniek en Industrialisatie: Nederland in de negentiende Eeuw / Kapitaal en Industrialisatie in Nederland tijdens de negentiende Eeuw / Factorprijzen, Technologie en Marktstructuur: de Groei van de Nederlandse Volkshuishouding 1815-1914 / De Bevolking van Duiven 1665-1795. Een historisch-demografische Studie / Gedwongen Huwelijken op het Nederlandse Platteland, 1812-1862..
9420: ROEST, TH. M., - Monnaies Brabançonnes.
9828: ROEVER NZ., A. DE, - Kan de Heraldiek Verwantschap uitmaken?.
32079: ROGGEMANS, MARIE-LAURE, - La Ville est un Système social.
397071: ROGIER, L.J., - Herdenking van L.G.J. Verberne.
39707: ROGIER, L.J., - Herdenking van L.G.J. Verberne.
78019: ROGIER, L.J. E.A., - De Zin der Geschiedenis voor Geloof en Rede.
77110: ROGIER, L.J., - Evolutie der Reclassering.
272655: ROGIER, L.J., - Berne.
21059: ROGIER, JAN, - 25 Jaar Oirschot.
73712: RÖHRICH, LUTZ, - Adam und Eva. / Das erste Menschenpaar in Volkskunst und Volksdichtung.
19027: ROIJ, F.V.M. VAN, - Nuenen in oude Ansichten.
10456: ROITERO,D.L., - Bestuurlijke Problematiek rond de Spoorlijn Zwaluwe- 's-Hertogenbosch 1842-1890..
26222: ROITERO, DR. D.L., - Op Stap met Dr. D.L. (Menni) Roitero. Een cultuur-historische Rondreis door onze Streek: Land van Heusden en Altena, Langstraat en Omgeving.
75728: ROKS, G., - Inventaris van het Archief van de Schepenbank Beesel en Belfeld.
78338: ROLLIN COUQUERQUE, MR. L.M., - Het Aasdoms- en Schependomsrecht in Holland en Zeeland, in verband met het Erfrecht der naburige Provinciën.
69404: ROLLIN COUQUERQUE, MR. L.M., - Het Aasdoms- en Schependomsrecht in Holland en Zeeland, in verband met het Erfrecht der naburige Provinciën.
66329: ROLLIN COUQUERQUE, MR. L.M., - De Kortingwet.
29781: ROMBAUTS, W., - Inventaris van het hedendaags Gemeentearchief van Boom.
70814: ROMBAUTS, DR. EDWARD, - Richard Verstegen. Een Polemist der Contra-Reformatie.
74431: ROMBAUTS, W., - Inventaris van het Archief der Kerkfabriek van Sint-Walburga te Brugge (XIIIde - XXste Eeuw).
70888: ROMBOUTS, DR. W., - De Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde (1886-1914): Haar Geschiedenis en haar Rol in het Vlaams Cultuurleven. Deel I, II, III..
36645: ROMBOUTS, H.A.M, - Molens Mill.
65672: ROMBOUTS, W., - Inventaris van het Archief der Kerkfabriek van Sint-Walburga te Brugge (XIIIde - XXste Eeuw).
38686: ROMBOUTS, LUC, - Zingend Brons 500 Jaar Beiaardmuziek in de Lage Landen en de Nieuwe Wereld.
78199: ROMEIJN, MR. H.J., - Meijer Nederlandsche Staatswetten. Eerste Bundel.
65376: ROMEIJN, DR. G., - Onderzoek naar de hoedanigheid van het Grondwater in de Gemeente Duiven.
67280: ROMEIN, JAN & ANNIE, - De Lage Landen bij de Zee. Een Geschiedenis van het Nederlandse Volk.
113526: DRS. H. ROMERS, - Achttiende Eeuwse Gezichten van Steden, Dorpen en Huizen. Deel VI Noord-Brabant en Limburg.
78265: GERARD ROOIJAKKERS EN TINY ROMME, - Charivari in de Nederlanden. Rituele Sancties op deviant Gedrag.
72274: ROMME, PROF. MR. C.P.M., - Nederlandsche sociale Politiek.
40973: RONGEN O. CIST., FR. HIERONYMUS, - Van Schilderspalet tot Monnikskap.
20272: RONGEN O.C.R., P. HIERONYMUS, - Eersel in oude Ansichten.
77140: RONIG, FRANS, - Der Dom zu Trier.
67348: RONIG, FRANS J., - Der Trierer Dom.
76077: ROOBOL, J., - Het Konijnenboekje.
99559: ROOIJ, C. VAN, - Verordening van Politie op het Gebruik der Haven het Waterschap Het Oudland van Standdaarbuiten 1934..
99564: ROOIJ, C. VAN, - Waterschap De Polder van Nieuwland of Mancia Winterpolder van Standdaarbuiten. Keur op de Waterleidingen 1923..
99557: VAN ROOIJ, - Verordening van Politie op het Gebruik der Haven het Waterschap Het Oudland van Standdaarbuiten 1923..
99561: ROOIJ, C. VAN, - Waterschap Het Oudland van Standdaarbuiten. Keur op de Waterleidingen 1929..
19460: ROOIJ, W. VAN, - Sint-Oedenrode. Het Dorp van Mgr. Bekkers.
19414: ROOIJ, W. VAN, - Sint-Oedenrode. Het Dorp van Mgr. Bekkers.
19426: ROOIJ, W. VAN E.A., - 750 Jaar Stadsrechten Sint-Oedenrode in 1982..
19455: ROOIJ, W.W. VAN, - Een halve eeuw School in Boskant 1945-1995..
73357: ROOIJ, PROF. MR. DR. M. EN JAN NIEUWENHUIS, - Bestuurlijke Verkenningen. Deel 14: Gemeentelijke Voorlichting.
24142: ROOIJ, EMILE VAN & COR HUIJBEN, - Oosterhout Oud & Nieuw. Als de Schaduw schijnt.
194601: ROOIJ, W. VAN, - Sint-Oedenrode. Het Dorp van Mgr. Bekkers.
194551: ROOIJ, W.W. VAN, - Een halve eeuw School in Boskant 1945-1995..
194602: ROOIJ, W. VAN, - Sint-Oedenrode. Het Dorp van Mgr. Bekkers.
20861: ROOIJ, MARTIN VAN, - 30 Jaar Woningstichting SWS. Tijdpad door Eindhoven.
19401: ROOIJ, W. VAN, - Sint-Oedenrode. Het Hart van de Meierij.
29502: ROOIJ, H.J.M. VAN, - Het Oud-archief van het Groot-Ziekengasthuis te 's-Hertogenbosch.
296941: ROOIJ, HENRI J. M. VAN, - Inventaris van het Oud-Archief van het Zinnelooshuis te 's Hertogenbosch.
296943: ROOIJ, HENRI J. M. VAN, - Inventaris van het Oud-Archief van het Zinnelooshuis te 's Hertogenbosch.
99573: ROOIJ, C. VAN, - Waterschap 't Nieuwland of Mancia Winterpolder te Standdaarbuiten. Keur op de Waterleidingen 1934..
78288: ROOIJ, A. VAN E.A., - Bosscherveld & Belvédère Industrieterrein en Uitbreidingsgebied van Maastricht.
383251: ROOIJAKERS, GERARD, - Rituele Repertoires. Volkscultuur in Oostelijk Noord-Brabant 1559-1853..
39966: ROOIJAKKERS, GERARD E.A., - 'Er is een Leven in wat bewegen'.
28842: ROOIJAKKERS, GERARD E.A., - De Dynamiek van Religie en Cultuur. Geschiedenis van het Nederlands Katholicisme.
38308: ROOIJAKKERS, GERARD EN TINY ROMME (RED._, - Charivari in de Nederlanden. Rituele Sancties op deviant Gedrag.
72173: ROOIJAKKERS, GERARD & MARC JACOBS, - Cultuur 1. Tijdschrift voor Etnologie. Eerste Jaargang.
38318: ROOIJAKKERS, G. E.A., - Volksdevotie. Beelden van Religieuze volkscultuur in Noord-Brabant..
36409: ROOIJAKKERS, GERARD E.A., - De Historie van een Brabants Boerenhuis.
37752: ROOIJAKKERS, GERARD, - De Sage van de Schat en de Sleutel. Volkskundigen en hun verschuivende Objecten en Perspectieven.
38325: ROOIJAKKERS, GERARD, - Rituele Repertoires. Volkscultuur in Oostelijk Noord-Brabant 1559-1853..
77853: ROOIJAKKERS, GERARD E.A, - Religieuze Volkscultuur. De Spanning tussen de voorgeschreven Orde en de geleefde Praktijk.
38305: ROOIJAKKERS, G., - Eer en Schande. Volksgebruiken van het oude Brabant.
66603: ROOIJEN, DR. P.H. VAN, - 1914-1939. De Herdenkingsplechtigheid op Westerveld. Moderne Inzichten over Lijkverbranding.
24004: ROOIJEN, MAURITS VAN, - Markant West-Brabant.
11670: ROOMS, AD, - Het Rijke Roomse Leven. Herinneringen met Weemoed en Weerzin.
24734: ROOMS, AD, - Bergen op Zoom Monumenten, Cultuurlandschappen en Archeologie.
67680: ROOS, ROLF & VOLKERT VINTGES, - Het Milieu van de Natuur. Herkennen van Verzuring, Vermesting en Verdroging in de Natuur.
74910: ROOSBROECK, ROBERT VAN, - Marnix van Sint-Aldegonde.
11800: ROOSEBOOM, HANS, - Noord-Brabant.
27044: ROOSEN, JAQUES, - Maria's Hofke in Berlicum. Verschijningen en Boodschappen van Maria. Wat gebeurt er?.
71041: ROOSEN, LEO, - As. Schutterij Sint Sebastiaan.
18789: ROOSENBOOM, HENK, - Het Helmond Boek.
1414: ROOSENBOOM, DRS. H. TH. M. E.A. , - De Vlasbloem. Helmonds Historisch Jaarboek voor Helmond nr. 10. [ o.a. Kroniek van Helmond over 1988; Verwerving van helmond en de stichting van de stad als onderdeel van hertogelijke machtspolitiek, 1179-1241; Huizen in de Veestraat tussen 1400 en 1830; Scholen en schoolmeesters in Helmond vóór en na de vrde van Munster; Ontginningspleidooien en tiendenaankoop van C.F. Wesselman in de Bataafse en Franse tijd; Georg Wilhelm Kaulen; Jac. Heeren, een geboren geschiedschrijver?; Literatuurlijst betreffende Helmond. ].
10324: ROOSENBOOM, H.TH. M., - De Dorpsschool in de Meierij van 's-Hertogenbosch van 1648 tot 1795..
18680: ROOSENBOOM, H.TH.M. (RED.), - En dan hebben wij te Zorgen dat er de Centen zijn. Over Protestants, Openbaar en katholiek Onderwijs in Stiphout, 1648-1991..
12834: ROOSENBOOM, DRS. H.TH.M., - Van Waterstraat naar Citadel.
70012: ROOSENBOOM, DRS. H. TH. M., - Inventaris van het Archief van het Klooster der Witte Vrouwen te Maastricht.
18638: ROOSENBOOM, H.TH.M. (RED.), - Het Huis De Valk.
1422: ROOSENBOOM, H.TH.M. E.A., - De Vlasbloem. Helmonds Historisch Jaarboek voor Helmond nr. 11 / Kijk, Helmond 1989-1990. Van Sonde, Dieet en Likkepot, George van der Brugghen en de Slag bij Waterloo.
1418: H.TH.M. ROOSENBOOM (RED.), - De Vlasbloem. Helmonds Historisch Jaarboek voor Helmond nr. 12 / En dan hebben wij te Zorgen dat er Centen zijn. Over Protestants, Openbaar en katholiek Onderwijs in Stiphout, 1648-1991. [o.a. Middeleeuwse dierenresten van de burcht d'Oude Huys; Helmond in 1991; Peter Verhoysen (1757-1835). Literatuurlijst betreffende Helmond.].
10304: ROOSENBOOM, H. TH. M., - Drossaard Adriaan Bernagie en de strijd tegen 'Paapse Bijscholen' in Tilburg, 1680-1724..
103041: ROOSENBOOM, H. TH. M., - Drossaard Adriaan Bernagie en de strijd tegen 'Paapse Bijscholen' in Tilburg, 1680-1724..
30118: ROOSES, MAX, - Oud-Antwerpen / Le Vieil Anvers.
301181: ROOSES, MAX, - Oud-Antwerpen / Le Vieil Anvers.
75729: ROOST, P.M., - Inventaris van het Archief van de Familie van Moorsel.
35410: ROOTHAERT, MR. A., - Doctor Vlimmen.
35411: ROOTHAERT, MR. A., - Vlimmens tweede Jeugd.
354111: ROOTHAERT, MR. A., - Vlimmens tweede Jeugd.
35412: ROOTHAERT, MR. A., - Vlimmen contra Vlimmen.
38917: ROOTHAERT, MR. A., - Die Verkeerde Weereldt.
45002: ROOVER, EM. R. DE, - Priester Poppe. Leven en Zending.
12571: ROOY, NIEK DE, - Een Kwart Eeuw Den Bosch.
76151: ROOY, PETER VAN, - Meerwaardecreatie. Cahier Gebiedsontwikkeling.
75208: ROOY, PETER VAN, - Meerwaardecreatie. Cahier Gebiedsontwikkeling.
39967: ROOY, NIEK DE, - Houdoe Wor! Niek de Rooy 80 Jaar.
76129: ROOY, MAX VAN, - Beelden van het Landleven. Nederlandse Agrarische Monumenten.
40944: ROOY PR., N. DE, - Frédéric Ozanam.
35661: ROOY, WILLY VAN; EN WIM VAN BOXTEL, - Brabantse Bonte Kermis.
12890: ROOY, HENRI J.M. VAN, - Korte Schets van de Geschiedenis van het Oudemannen- en Vrouwenhuis en het Bedeelingsfonds te 's Hertogenbosch.
12527: ROOY, HENRI J.M. VAN, - Korte Schets van de Geschiedenis van het Oudemannen- en Vrouwenhuis en het Bedeelingsfonds te 's Hertogenbosch.
69010: ROOY, HENDRIK VAN EN JAN BROECKX, - Hoe menigmaal, o Klokkentaal. Lied voor twee gelijke Stemmen.
40364: ROOY PR., N. DE, - Frédéric Ozanam.
35624: ROOY, WILLY VAN, - Schôôn en Lilluk.
72166: ROOZEBOOM, J.J. E.A., - Algemeen zakelijk Register op de Handelingen der Algemeene Synode van de Hervormde Kerk in het Koningrijk der Nederlanden over de Jaren 1851-1860..
27179: ROOZEN, INE, - Begijnhof Breda. Vrijheid in gebondenheid.
372008: ROOZEN, MIRIAM, - De innemende Uitlaat, Daags voor de 21ste Eeuw.
17264: ROOZENBEEK, H., - Tilburg als militaire Stad.
72088: ROOZENBEEK, DRS. H., - Alleen leverbaar in Legergroen. 50 Jaar Materieelvoorziening in de KL 1944-1994..
40866: ROPS, DANIEL, - Paulus. De Jood uit Tarsos.
67687: DANIEL-ROPS, - L'Église des Temps Barbares.
36794: G. ROS - DE KORTE, DRS., - Kasteel te Dussen .
38645: ROS, WIM VAN DE, - De Orgel van de Technische Universiteit Eindhoven.
36673: ROS-DE KORTE, DRS. G., - Kasteel Dussen.
108561: ROSE, H., - Sluiting der Overlaten in Noordbrabant.
71103: ROSEBOOM, J. E.A., - Agrarisch Welzijnsplan voor Gelderland.
74986: ROSEN, PIERRE, - Inventaire des Archives Communales de l'Epoque Contemporaine. Tome III..
35110: ROSENBERG, JAN-PAUL, - West-Brabant. Dichters tussen Zoom en Donge. Bloemlezing.
16915: ROSENDAAL, JOOST, - Waalwijk, Stad of Dorp?.
99041: ROSENDAAL, J. EN A. VAN DE SANDE (RED.), - Dansen rond de Vrijheidsboom. Revolutionaire Cultuur in Brabant en de Franse Invasie van 1793..
16937: ROSENDAAL, DRS. J.M., - Kroniek van het Stadsgewest Waalwijk 1966-1987..
74173: ROSEVAL, R.W., - De Archieven der Hervormde Gemeente Charlois c.a. 1583 - c. 1954..
74971: ROSKES, M., - Inventaris van de Archieven van het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht 1845 - 1969 en het Nederlands Comité voor Geschiedkundige Wetenschappen 1928 - 1969..
15479: KUNSTSTICHTING ROSMALEN, - Rosmalen in Beeld.
17250: ROSSEN, DR. M. J.J. G., - Het gemeentelijk Volkshuisvestingsbeleid. Tilburg en Enschede.
19409: ROSSUM, C. VAN E.A, - Vijftig Jaar (M)ULO-MAVO Sint-Jozef. Een halve Eeuw Voortgezet Onderwijs in Sint-Oedenrode.
198637: ROSSUM, TH.P.M. VAN, - Beek en Donk in oude Ansichten.
35145: ROSSUM OSF, TH. VAN, - Rondo's in Herfstvoud.
386411: ROTTIERS, JEF, - Beiaarden in België.
38641: ROTTIERS, JEF, - Beiaarden in België.
41123: ANTON ROTZETTER, - Clara van Assisi. De eerste Franciscaanse Vrouw.
74871: ROUHART-CHABOT, JULIETTE, - Inventaire des Archives de la Famille Dartois et de ses Allies.
71209: ROUHART-CHABOT, J., - Inventaire des Archives de la Famille Lohest-Mottart.
74868: ROUHART-CHABOT, JULIETTE, - Inventaire des Archives de la Famille De Groutars et de ses Allies.
74869: ROUHART-CHABOT, JULIETTE, - Inventaire des Archives du Fonds de la Famille Boussemart.
29102: ROUPPE VAN DER VOORT, L.C.J.M., - Inventaris Archief van de Gemeente Gemert (1271) 1407-1794 Aanvulling.
29101: ROUPPE VAN DER VOORT, L.C.J.M., - Inventaris van het Archief van de Latijnse School te Gemert 1587-1991..
29100: ROUPPE VAN DER VOORT, L.C.J.M., - Inventaris Archief van de Gemeente Gemert (1271) 1407-1794..
23111: ROUPPE VAN DER VOORT, L.C.J.M., - Ds Swildenschool.
30077: ROVEROY, JOANNES GODEFRIDUS JOSEPHUS DE, - Chronyke van Antwerpen, vervattende, de Bekeeringe ende Voortgang in de waere Catholyke Religie, Naem, eerste Apostels van het Christen Geloof, haere Bestierders verkregen heeft. De Foundatien en Stigting van Parochien, Abdyen, Mans en Vrouwe Kloosters, Godts-Huyzen, als ook wanneer de zelve zyn in de Stad gekomen, als mede de Naemen der Roosche Pausen, Bisschoppen, Abten, Primussen, Heere Allemoesseniers, Capel-Meesters etc....….
36346: ROY VAN ZUYDEWIJN, NOORTJE DE, - MonumentenReisboek van Nederland. Deel 2: Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.
10523: ROY VAN ZUIDEWIJN, MR. BERNARD R. DE, - Het Provinciaal Wegenbeheer in Noord-Brabant.
105231: ROY VAN ZUIDEWIJN, MR. BERNARD R. DE, - Het Provinciaal Wegenbeheer in Noord-Brabant.
24225: ROY, - Gravure 'Prospectus Castelli Bredae'.
30405: ROY, - Gravure 'Castellum de Bouchaut'.
272637: ROY O.S.B., DOM ALBERTUS VAN, - Affligem, Roem van ons Land.
70578: LE ROY LADURIE, EMMANUEL, - Montaillou. Een ketters Dorp in de Pyreneeën 1294-1324..
170902: ROYACKERS, J.M., - Een Onderzoek naar de Gezondheidstoestand in Tilburg, 1930-1936..
20734: ROYEN, E.J.G. VAN, - Philips en zijn Toeleveranciers. Uitbesteden en toeleveren in de Regio Brabant, 1945-1991..
77013: ROYEN, DR. P.C. VAN, - Zeevarenden op de Koopvaardijvloot. Omstreeks 1700..
74555: ROYEN, MR. R. VAN, - Beschrijving van de Doop-, Trouw-, Begraafboeken, Overlijdingsregisters enz. in de Provincie Utrecht, dateerende van voor de Invoering van den Burgerlijken Stand.
3818: ROYEN, HARRY VAN E.A., - Heemspiegel. Jaargang 18..
74272: ROYEN, MR. R. VAN, - Beschrijving van de Doop-, Trouw-, Begraafboeken, Overlijdingsregisters enz. in de Provincie Utrecht, dateerende van voor de Invoering van den Burgerlijken Stand.
102901: ROYMANS, NICO E.A., - Brabantse Oudheden.
10297: ROYMANS, NICO EN FRANS THEUWS, - Een en al Zand. Twee Jaar graven naar het Brabants Verleden.
10290: ROYMANS, NICO E.A., - Brabantse Oudheden.
355015: ROYMANS, FONS, - Kempische Verhalen.
20230: ROYMANS, NICO E.A., - De Negende Zaligheid.
24622: ROZEMEYER, J.A., - Van Gogh in Etten.
70674: ROZEMOND, A.J.H., - Aanvulling 1967 & 1968 op de Verzameling Negatieven, Lantaarnplaatjes en Cliché's voor Documenten.
74381: ROZEMOND, F., - Inventaris van de Archieven van de Nederlandsch Gereformeerde Zendings Vereeniging 1859-1894. De Algemeene Zendingscommissie der Christelijke Gereformeerde Kerk 1861-1892. De Generale Deputaten voor de Zending onder Heidenen en Mohammedanen 1892-1946..
74241: ROZEMOND, A.J.H., - Inventaris der Verzameling, Negatieven, Lantaarnplaatjes en Cliché's voor Documenten.
72250: ROZEMOND, A.J.H., - Inventaris der Verzameling Kaarten berustende in het Algemeen Rijksarchief zijnde het eerste en tweede Supplement op de Collectie Hingman.
74270: ROZEMOND, F., - Inventaris van het Archief van het Deputaatschap Kerk en Israel van de Gereformeerde Kerken in Nederland 1875 - 1986..
17891: ROZENDAAL, DS. W. BARNARD E.A., - Hilvarenbeeknummer.
170872: RUGEBREGT, ELINE, - The Incubation of Incubate. An Evalution Study of the Incubate Festival 2011..
36219: RUHE, DR. H.A.M., - Het Dorpswoonhuis in de Kempen vanaf de Vijftiende tot de Negentiende Eeuw.
103005: RUHE, HENRICUS ANTONIUS MARIA, - Een Huisartsenpraktijk in 1938 en 1954.[Hilvarenbeek en Diessen].
178503: RUHE, DR. H.A.M., - Hilvarenbeek in oude Ansichten Deel 2..
67215: RUIJGROK, ELISABETH E.A., - Waardering van Natuur, Water en Bodem in Maatschappelijke Kosten-Batenanalyses. Aanvulling op de Leidraad Oei December 2004..
65808: RUIJGROK, W.M.J., - Het Visioen van Edward Bellamy. De gouden Eeuwen liggen voor ons en niet achter ons.
29187: RUIJTER, M.J.G. M. DE E.A., - Inventaris van het Archief van het Gemeentebestuur van Oisterwijk (1909) 1922-1970 (1980).
70945: RUIJTER, BART DE, - Keerpunt. Van Psychose naar Herstel.
70100: RUIKES, P.W., - Samenzweringen en Intriges tegen Octavianus Augustus Princeps.
25124: RUITER, DR. H.I. DE, - Torenloos Land.
42018: RUITER O.F.M., DR. T. DE, - Het Geheim van het Kloosterleven.
42071: RUITER, T. DE, - De Zondag in de Kloostergemeenschap. Deel II: Pinksteren en de Zondagen na Pinksteren.
67388: RULAND, JOSEF E.A., - Erhalten und gestalten. 75 Jahre Rheinische Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz.
68935: RULLMANN, DR. J.C., - Dr. H. Colijn. Een Levensschets.
74504: RULLMANN, H.J.T., - Inventaris van het Archief van de Gemeentelijke Dienst Bouw- en Woningtoezicht te Nijmegen (1888) 1915-1951..
21486: RUN, A.M.J.G. VAN, - Enige Feiten uit de Historie van de Parochie van St. Lambertus te Meerveldhoven.
77928: RÜTTE, J.M.C.E. LE, - Groepsvestiging van Nederlandsche Boeren en Arbeiders.
70552: RUTTEN, L.M.R., - Die diluvialen Säugetiere der Niederlande.
73419: RUTTEN, MR. L.E.H., - Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Deel 4. Verbintenissenrecht. Deel 4.3. De Verbintenis uit de Wet.
70507: RUYGERS, H.J.C.G.M., - De beide Geslachten. Schetsen voor een wijsgerige Sexuologie.
98424: RUYS, PROF. DRS. P.P.L.A., - De Europese Crisis van 1965-1966 en haar Betekenis voor 1984. Rede.
41148: RUYS, ROBERT, - Tot Heil van Mens en Dier. Populaire Heiligen in het Bisdom Gent.
69174: RUYS, R. E.A., - Schatten Oostvlaamse Schuttersgilden.
11635: RUYSDAEL, MAARTEN VAN, - Were Di Edele Brabant.
30414: RUYSLINCK, WARD E.A., - Antwerpen Provincie.
24480: RUYTER, MARTIN J.L. DE, - Dongen. Wetenswaardigheden van een Passage.
244801: RUYTER, MARTIN J.L. DE, - Dongen. Wetenswaardigheden van een Passage.
8905: RUYTER, MARTIN DE, - De Wazerweijen. Register op de Nummers 42-50..
76418: RVD, - Fotocatalogus Rijksvoorlichtingsdienst Aanwinsten 1978-1979..
76417: RVD, - Fotocatalogus Rijksvoorlichtingsdienst juni 1979..
70865: RYAN, CORNELIUS, - Een Brug te Ver. Arnhem 1944. Opratie Market-Garden September 1944..
17775: SAARLOOS, H. E.A., - Kon. Erk. Goirlese Verzamelaars-Vereniging De Gezellige Ruilers 1965-1980..
41115: SABATIER, PIERRE, - Sainte Roseline Moniale-Chartreuse (1239-1329).
377013: SABBE, MAURITS, - De Meesters van de Gulden Passer Christoffel Plantin, Aartsdrukker van Philips II, en zijn Opvolgers, de Moretussen.
37709: SABBE, DR. MAURITS, - Plantin de Moretussen en hun Werk.
37700: SABBE, MAURICE, - L'Oeuvre de Christophe Plantin et de ses Successeurs.
30159: SABBE, ETIENNE, - Anvers Métropole de l 'Occident (1492-1566).
37730: SABBE, MAURITS, - De Meesters van de Gulden Passer. Christoffel Plantin, Aartsdrukker van Philips II, en zijn Opvolgers, de Moretussen.
9867: SABBE, DR. MAURITS, - Brabant in 't Verweer.
69115: SACHOT, J., - Eindeloze Jachtvelden.
69883: SACRE, M., - Voor elk Arrondissement een Commissaris der Regering. Historiek. Rechtsituering.
73706: SAINTE-MARIE, FRANÇOIS DE, - Visage de Therese de Lisieux. T. I & II..
40681: SALA, ROSARIO, - Santa Chiara della Croce.
75366: SALOMONSON, TOUSSIE, - Het groot Wild en Gevogelte Boek.
43722: SALSMANS S.J., PROF. J., - Biecht-hooren.
107152: SAMBEECK, FRANS VAN, - Van Sambee(c)k van stercken Stam. Deel 1 en 2..
108443: SAMBEEK, HENK VAN & NETTIE VAN DE LANGENBERG - SCHEEPERS, - Met Oog voor het Verleden. Cultuurhistorie van het Beekdal van de Essche Stroom.
69844: SANDBERG, JHR. DR. G.F., - Inventaris van het archief van de Familie Schorer.
1024: SANDE, DR. A.W.F.M. VAN DE E.A., - Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 20. 2003. (Diverse artikelen o.a. Een Romeinse weg door het Dommelgebied van Tongeren naar Rossum?; Een middeleeuwse Ijzeren Rijn? De route Antwerpen-Roermond; Vrouwenarbeid en de gilden in vroegmodern 's-Hertogenbosch ; Jheronimus Bosch, de natuur van de mens en de hoofdzonden.).
35637: SANDE, JEF VAN DE, - Onsterfelijk Behang & andere Essays.
1019: SANDE, DR. A.W.F.M. VAN DE E.A., - Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 14. 1997. (Diverse artikelen o.a. Staats-Brabant aan de vooravond van zijn zelfstandigheid; Stad en platteland van Bataafs-Brabant in 1795 ; De Bossche liefdadige instellingen 1770-1825 ; De strijd van de Commissie van Breda om de geestelijke goederen.).
1020: SANDE, DR. A.W.F.M. VAN DE E.A., - Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 15. 1998. (Diverse artikelen o.a. De uitbating van de kloosterhof Sterksel door de abdij van Averbode van de 14de tot de 17de eeuw ; Boeken in Bossche boedels ; Een aanslag op de calculerende clerus. De amortisatie van de geestelijke goederen in stad en meierij van 's-Hertogenbosch in 1516.).
74159: SANDE BAKHUIJZEN EN G. VAN DIESEN, H.G. VAN DE, - Uitkomsten van de in 1880 en 1881 uitgevoerde Nauwkeurigheids-Waterpassing. Eerste Gedeelte. IX. Gorinchem - Westkapelle.
1021: SANDE, DR. A.W.F.M. VAN DE E.A., - Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 16. 1999. (Diverse artikelen o.a. Stedenpolitiek en stadsplanning door Hendrik I van Brabant, 1184-1235 ; Census domini ducis. De cijnzen van de hertog van Brabant in de Meierij van 's-Hertogenbosch, 1340-1351 ; Kerken met het teken van de bouwheer? Gotische kerken in het oostelijk grensgebied van Noord-Brabant en andere opmerkelijke middeleeuwse kerken in het Maas-Schelde-Demergebied.).
39035: SANDE, PAUL VAN DE, - Kunst Onderweg. 166 Kunstwerken in Tilburg.
21644: SANDE, TOON VAN DE, - Best Toen en Nu. Deel 1..
11444: SANDEN, A.W.F.M. VAN DE, - Vrijmetselaarsloges in Noord-Brabant 1770-1840..
101501: SANDEN, W.A.B. VAN DER & R.C.G.M. LAUWERIER, - Een archeologische Verkenning van het Kloosterterrein te Binderen Gemeente Helmond & Beesten te Binderen.
36218: SANDERS, JAN, - Een Blikopener op het Markiezenhof.
26494: SANDERS, PIET, - Trouwen Drongelen 1811-1902..
2513: SANDERS, PIET (RED.), - Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West-Noord-Brabant. jrg. 3..
2527: SANDERS, PIET (RED.), - Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West-Noord-Brabanten de Bommelerwaard. jrg. 17..
2517: SANDERS, PIET (RED.), - Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West-Noord-Brabant. jrg. 7..
2518: SANDERS, PIET (RED.), - Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West-Noord-Brabant. jrg. 8..
2520: SANDERS, PIET (RED.), - Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West-Noord-Brabant. jrg. 10..
25211: SANDERS, PIET (RED.), - Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West-Noord-Brabant. jrg. 11..
2521: SANDERS, PIET (RED.), - Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West-Noord-Brabant. jrg. 11..
2524: SANDERS, PIET (RED.), - Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West-Noord-Brabant. jrg. 14..
2514: SANDERS, PIET (RED.), - Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West-Noord-Brabant. jrg. 4..
2539: SANDERS, PIET (RED.), - Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West-Noord-Brabant en de Bommelerwaard. jrg. 29..
2538: SANDERS, PIET (RED.), - Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West-Noord-Brabant en de Bommelerwaard. jrg. 28..
2535: SANDERS, PIET (RED.), - Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West-Noord-Brabant en de Bommelerwaard. jrg. 25..
29780: SANDERS, PIET, - Trouwregister Baardwijk 1742-1778..
26245: SANDERS, PIET, - Begraafboek Heusden 1736-1786. Deel I en II..
29341: SANDERS, J.G.M. EN J.F.A. WASSINK, - Inventarissen Hervormde Kerk. Noord-Brabant en Limburg 1816-1978..
20540: SANDERS, J.M., - Annexatie-Vraagstukken en Groot-Eindhoven.
106916: SANDERS, PIET, - Kwartierstaat van Jacoba Johanna Pieternella Verbeem *.
2519: SANDERS, PIET (RED.), - Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West-Noord-Brabant. jrg. 9..
25201: SANDERS, PIET (RED.), - Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West-Noord-Brabant. jrg. 10..
2532: SANDERS, PIET (RED.), - Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West-Noord-Brabant en de Bommelerwaard. jrg. 22..
25171: SANDERS, PIET (RED.), - Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West-Noord-Brabant. jrg. 7..
2529: SANDERS, PIET (RED.), - Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West-Noord-Brabanten de Bommelerwaard. jrg. 19..
39951: SANDERS, A.L.M, - Thijssen: Burgemeester van Volkel en/of Uden.
272744: SANDERS, DR. JAN, - Kartuizers in het Land van de Dommel, Klooster Sint-Sophia van Constantinopel bij 's-Hertogenbosch, 1466 - 1641..
67078: SANDERS, A.F., - De Troonopvolging.
272746: SANDERS, DR. JAN, - Kartuizers in het Land van de Dommel, Klooster Sint-Sophia van Constantinopel bij 's-Hertogenbosch, 1466 - 1641..
272745: SANDERS, DR. JAN, - Kartuizers in het Land van de Dommel, Klooster Sint-Sophia van Constantinopel bij 's-Hertogenbosch, 1466 - 1641..
272783: SANDERS, J.G.M. & TOM GAENS E.A., - Domus Prope Buscumducis. Bronnen voor de Geschiedenis van het Kartuizerklooster bij 's-Hertogenbosch (1466-1641).
272747: SANDERS, DR. JAN, - Kartuizers in het Land van de Dommel, Klooster Sint-Sophia van Constantinopel bij 's-Hertogenbosch, 1466 - 1641..
295185: SANDERS, PIET, - Geboren, trouwen en overlijden 1811 en 1812 Eethen, Genderen en Heesbeen. Uitwerking.
29334: SANDERS, DRS. J.G.M., - Kartuizerklooster Het Hollandse Huis (1266) 1336-1573 (1593) Deel I en II..
72111: SANDT, DRS. M.A.J. VAN DE E.A., - Nagelaten Geschriften van Alexander van de Sandt J.u.D. (Xanten 1663-1721)..
27845: HEEMKUNDEGROEP LOON OP SANDT, - Geschiedenis van Eeuwen. De Kerk van St. Jan Loon-op-Zand.
18447: SANTE, JOH. L. VAN E.A. (RED.), - Geldrop en het Eindhovens Kanaal.
18440: SANTE, J. VAN; J. COENEN E.A., - Het Corpus van Geldrop. Dorpsbestuur in de 17e en 18e eeuw.
107138: SANTEGOEDS, JAN, - Santegoeds Santegoets 1400-1750. Een genealogische Studie.
18669: SARIS, LAURETTE, - Helmond verbeeld in Foto's en Gedichten.
24963: SAROLEA, L.J.M., - Vijf-en-Twintig Jaren G.E.B. in Bergen op Zoom 1921-1946..
173763: SAS, G.J., - Klinische en Epidemiologische Waarnemingen tijdens de Pokkenepidemie te Tilburg in 1951..
170975: 'T SAS, PAUL E.A., - Almanak van het Tilburgs Studentencorps St. Olof. 1973-1974 Tweeëntwintigste Jaargang.
35511: 'T SAS, HENRI, - Keurbundel Novellen.
173761: SAS, G.J., - Klinische en Epidemiologische Waarnemingen tijdens de Pokkenepidemie te Tilburg in 1951..
11541: SASSE VAN YSSELT, JHR. MR. A.F.O., - Gedenkschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant t.g.v. zijn Honderd jarig Bestaan.
39710: SASSE VAN YSSELT, JHR. MR. A.F.O. VAN, - Levensbericht van August Hendrik Sassen.
29740: SASSE VAN YSSELT, JHR. MR. A.F.O. VAN, - Nieuwe Catalogus der Oorkonden en Handschriften berustende in de Boekerij van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Eerste Supplement.
29699: SASSE VAN YSSELT, JHR. MR. A.F.O. VAN, - Nieuwe Catalogus der Oorkonden en Handschriften berustende in de Boekerij van het Provinciaal Genootschap.
296991: SASSE VAN YSSELT, JHR. MR. A.F.O. VAN, - Nieuwe Catalogus der Oorkonden en Handschriften berustende in de Boekerij van het Provinciaal Genootschap.
26502: SASSE VAN YSSELT, A. VAN, - Chronologisch Overzicht van de Geschiedenis van Geertruidenberg.
26512: SASSE VAN YSSELT, A. VAN, - Chronologisch Overzicht van de Geschiedenis van Geertruidenberg.
26513: SASSE VAN YSSELT, A. VAN, - Chronologisch Overzicht van de Geschiedenis van Geertruidenberg.
19917: SASSE VAN YSSELT, JHR. MR. A. VAN, - Oorkonden betreffende Rixtel.
199171: SASSE VAN YSSELT, JHR. MR. A. VAN, - Oorkonden betreffende Rixtel.
199172: SASSE VAN YSSELT, JHR. MR. A. VAN, - Oorkonden betreffende Rixtel.
199173: SASSE VAN YSSELT, JHR. MR. A. VAN, - Oorkonden betreffende Rixtel.
12019: SASSE VAN YSSELT, JHR. MR. A.F.O. VAN, - Het Gebouw der R.K. Lycea in de Hinthamerstraat te 's-Hertogenbosch.
29591: SASSE VAN YSSELT, JHR. MR. A.F.O. VAN ; DR. W. MEINDERSMA E.A., - Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, over het Jaar 1916-1927..
12002: SASSE VAN YSSELT, JHR. MR. A.F.O. VAN, - De Voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne Eigenaars of Bewoners in vroegere Eeuwen. Deel 2..
120003: SASSE VAN YSSELT, JHR. MR. A.F.O. VAN, - De voorname Huizen en Gebouwen in 's-Hertogenbosch, alsmede hunne Eigenaars of Bewoners in vroegere Eeuwen. Aanteekeningen uit de Bossche Schepenprotocollen loopende van 1500-1810. Deel 1 t/m 3..
99288: SASSE VAN YSSELT, JHR. MR. A. VAN, - Het recht van Voorpoting op de Kanten der openbare Wegen in de voormalige Meierij van 's-Hertogenbosch.
120006: SASSE VAN YSSELT, JHR. MR. A.F.O. VAN, - De voorname Huizen en Gebouwen in 's-Hertogenbosch, alsmede hunne Eigenaars of Bewoners in vroegere Eeuwen. Aanteekeningen uit de Bossche Schepenprotocollen loopende van 1500-1810. Deel 1 t/m 3..
120005: SASSE VAN YSSELT, JHR. MR. A.F.O. VAN, - De Voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch. Deel 1 t/m 3..
120024: SASSE VAN YSSELT, JHR. MR. A.F.O. VAN, - De Voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne Eigenaars of Bewoners in vroegere Eeuwen. Deel 2..
36689: SASSE VAN YSSELT, A. VAN, - De Kasteelen van Blaarthem.
12155: SASSE VAN IJSSELT, JHR. MR. A.F. O. VAN, - ’s-Hertogenbosch.
120001: SASSE VAN YSSELT, JHR. MR. A.F.O. VAN, - De voorname Huizen en Gebouwen in 's-Hertogenbosch, alsmede hunne Eigenaars of Bewoners in vroegere Eeuwen. Aanteekeningen uit de Bossche Schepenprotocollen loopende van 1500-1810. Deel 1 t/m 3..
73793: SASSE VAN IJSSELT, H.J.L. VAN UIT BOXMEER, - Over de Verpligting des Verkoopers tot Vrijwaring wegens verborgene Gebreken (art. 1540-1548).
97858: SASSE VAN YSSELT, A. VAN, - Noord-Brabant's Vlag.
120021: SASSE VAN YSSELT, JHR. MR. A.F.O. VAN, - De Voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne Eigenaars of Bewoners in vroegere Eeuwen. Deel 1..
120007: SASSE VAN YSSELT, JHR. MR. A.F.O. VAN, - De voorname Huizen en Gebouwen in 's-Hertogenbosch, alsmede hunne Eigenaars of Bewoners in vroegere Eeuwen. Aanteekeningen uit de Bossche Schepenprotocollen loopende van 1500-1810. Deel 2..
120022: SASSE VAN YSSELT, JHR. MR. A.F.O. VAN, - De Voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne Eigenaars of Bewoners in vroegere Eeuwen. Deel 2..
36902: SASSEN, AUG. ; TH. IGN. WELVAARTS E.A., - Noordbrabantsche Volks-Almanak 1890. Jaarboekje voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde [o.a. Het recht van voorpoting op den kant der openbare wegen in de voormalige Meierij van 's-Hertogenbosch; Kaboutersprookjes; Bijzonderheden van Helmond;  Kasteeltje Kouwenberg onder Vught; Bierbrouwerijen te Helmond; Over de Berthouts; Opschriften in de NH kerk te 's-Hertogenbosch; Stamboom van den Schijndelschen Zeeheld Jan van Amstel; Een dorpsgeneesheer in de vorige eeuw;  Klokken in de kerk van De Hoeven; Aanvullingen der geschiedenis van het Bossche Bisdom. Schutjes.].
295881: SASSEN, MR. J.N.G., - Inventaris der Archieven van de Stad 's Hertogenbosch chronologisch opgemaakt en de voornaamste Gebeurtenissen bevattende. B. Charters en Privilegiebrieven berustende in het archief der Gemeente 's Hertogenbosch.
70769: SASSEN,, - Muntwaarde te Hattem 1460-1487..
36910: SASSEN, AUG., - Noordbrabantsche Almanak voor het Jaar 1891. Jaarboekje voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde [ o.a. de volgende artikelen: Eene bladzijde uit de geschiedenis van Helmond; De penningkabinetten in Noord-Brabant in 1556; Uit het protocol van den notaris Jan van den Heuvel te St. Oedenrode; De naam der stede Kuik; Bijdragen tot de geschiedenis van Mierlo (met afb.); Een beroemd Amsterdamsch geslacht uit Noord-Brabant afkomstig ; De familie van Broeckhoven ; Aantekeningen betreffende Schijndel ; De beul van den Bosch op reis ; Franciscus Nicolaasz. de Wael, predikant te 's-Hertogenbosch en zijne schriften ; De heerlijkheden Erp en Vechel ; Uit den van het dwangrecht der Molens in de Meierij van 's-Hertogenbosch' ; Folkloristische muziek. ].
36893: SASSEN, AUG. ; TH. IGN. WELVAARTS E.A., - Noordbrabantsche Volks-Almanak 1889. Jaarboekje voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde [ o.a. Jan van Amstel Schijndel; aanvullingen op de Geschiedenis van het Bisdom, Schutjes;   Klokkenopschrift te Loon op Zand; Daniel Sauvé te Hoogeloon; Oude gebruiken; Hervormde Gemeente te Putte; Klokkenopschrift te Best; Deurne in 1785; Kapelaan te Helmond; Tweetal Volkssproken; Klokkenopschrift te Geldrop; Twee geslachtkundigen der 17e eeuw; Isfridus van den Broeck, abt te Postel; Metselaarswambuis van Hugo de Groot; Maria Elselina Johanna Versfeldt; Martinet en zijn geboorteland; Prijzen van eenige artikelen te 's-Hertogenbosch, in dejaren 1612-1615; Jan Berthout, gezegd van Berlaer; Het Fransche kabinet. ].
90034: SASSEN, AUG. (RED.) , - Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis Taal- en Letterkunde. Tweede Jaargang.
36904: SASSEN, AUG. ; TH. IGN. WELVAARTS E.A., - Noordbrabantsche Volks-Almanak 1890. Jaarboekje voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde [ o.a. Het recht van voorpoting op den kant der openbare wegen in de voormalige Meierij van 's-Hertogenbosch; Kaboutersprookjes; Bijzonderheden van Helmond;  Kasteeltje Kouwenberg onder Vught; Bierbrouwerijen te Helmond; Over de Berthouts; Opschriften in de NH kerk te 's-Hertogenbosch; Stamboom van den Schijndelschen Zeeheld Jan van Amstel; Een dorpsgeneesheer in de vorige eeuw;  Klokken in de kerk van De Hoeven; Aanvullingen der geschiedenis van het Bossche Bisdom. Schutjes.].
6976: SASSEN, AUG. (RED.) , - Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis Taal- en Letterkunde jrg. 3..
36892: SASSEN, AUG. ; TH. IGN. WELVAARTS E.A., - Noordbrabantsche Volks-Almanak 1889. Jaarboekje voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde [ o.a. Jan van Amstel Schijndel; aanvullingen op de Geschiedenis van het Bisdom, Schutjes;   Klokkenopschrift te Loon op Zand; Daniel Sauvé te Hoogeloon; Oude gebruiken; Hervormde Gemeente te Putte; Klokkenopschrift te Best; Deurne in 1785; Kapelaan te Helmond; Tweetal Volkssproken; Klokkenopschrift te Geldrop; Twee geslachtkundigen der 17e eeuw; Isfridus van den Broeck, abt te Postel; Metselaarswambuis van Hugo de Groot; Maria Elselina Johanna Versfeldt; Martinet en zijn geboorteland; Prijzen van eenige artikelen te 's-Hertogenbosch, in de jaren 1612-1615; Jan Berthout, gezegd van Berlaer; Het Fransche kabinet. ].
36891: SASSEN, AUG. ; TH. IGN. WELVAARTS E.A., - Noordbrabantsche Volks-Almanak 1889. Jaarboekje voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde [ o.a. Jan van Amstel Schijndel; aanvullingen op de Geschiedenis van het Bisdom, Schutjes;   Klokkenopschrift te Loon op Zand; Daniel Sauvé te Hoogeloon; Oude gebruiken; Hervormde Gemeente te Putte; Klokkenopschrift te Best; Deurne in 1785; Kapelaan te Helmond; Tweetal Volkssproken; Klokkenopschrift te Geldrop; Twee geslachtkundigen der 17e eeuw; Isfridus van den Broeck, abt te Postel; Metselaarswambuis van Hugo de Groot; Maria Elselina Johanna Versfeldt; Martinet en zijn geboorteland; Prijzen van eenige artikelen te 's-Hertogenbosch, in de jaren 1612-1615; Jan Berthout, gezegd van Berlaer; Het Fransche kabinet. ].
3692: SASSEN, AUG. ; J. TH. DE RAADT E.A., - Noordbrabantsche Almanak voor het Jaar 1892. Jaarboekje voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde [o.a. Hofstraatje te Bergen-op-Zoom; Folkoristisch Mozaïek; Schipper van Puttershoek; Burgemeesters van Heeze; Bijdragen tot de geschiedenis van Mierlo; Muntwaarde te Helmond in 1474; Helmondsche namen uit de Middeleeuwen; Uit het prtocol van den notaris Willem Jan Gualtheri te St. Oedenrode; Missive der gildebroeders van St. Joris te 's-Hertogenbosch te Hilvarenbeek; Herovering van Grave in 1614; Hendrik Wijngers te Vucht; Klokkenopschriften; Een en ander van Kuik en Beers; Bijdrage tot een Meierijsch Idioticon; Jan van Amstel; Aanvullingen op de Geschiedenis van het Bisdom, Schutjes; Verzameling van grafschriften en wapens in verschillende Noordbrabantsche kerken. ].
900040: AUG. SASSEN (RED.), - Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis Taal- en Letterkunde. Derde Jaargang.
108432: SASSEN, MR. A.H. E.A., - Aan: Hoofd-Ingelanden van het Waterschap ter bevordering der verbetering van den Waterstaatstoestand in Noord-Brabant.
186881: SASSEN, AUG., - De Protocollen der Helmondsche Notarissen (1595-1798).
6975: SASSEN, AUG. (RED.) , - Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis Taal- en Letterkunde jrg. 2..
24262: SASSEN, FERD., - Het Wijsgerig Onderwijs aan de Illustre School te Breda 1646-1669..
3694: SASSEN, AUG. & TH. IGN. WELVAARTS E.A., - Noordbrabantsche Volks-Almanak 1889; 1890; 1891; 1892; 1893. Jaarboekjes voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde [o.a. Jan van Amstel Schijndel; aanvullingen op de Geschiedenis van het Bisdom, Schutjes;   Klokkenopschrift te Loon op Zand; Daniel Sauvé te Hoogeloon; Oude gebruiken; Hervormde Gemeente te Putte; Klokkenopschrift te Best; Deurne in 1785; Kapelaan te Helmond; Tweetal Volkssproken; Klokkenopschrift te Geldrop; Twee geslachtkundigen der 17e eeuw; Isfridus van den Broeck, abt te Postel; Metselaarswambuis van Hugo de Groot; Maria Elselina Johanna Versfeldt; Martinet en zijn geboorteland; Prijzen van eenige artikelen te 's-Hertogenbosch, in dejaren 1612-1615; Jan Berthout, gezegd van Berlaer; Het Fransche kabinet; Het recht van voorpoting op den kant der openbare wegen in de voormalige Meierij van 's-Hertogenbosch; Kaboutersprookjes; Bijzonderheden van Helmond; Kasteeltje Kouwenberg onder Vught; Bierbrouwerijen te Helmond; Over de Berthouts; Opschriften in de NH kerk te 's-Hertogenbosch; Stamboom van den Schijndelschen Zeeheld Jan van Amstel; Een dorpsgeneesheer in de vorige eeuw; Klokken in de kerk van De Hoeven; Aanvullingen der geschiedenis van het Bossche Bisdom. Schutjes; Eene bladzijde uit de geschiedenis van Helmond; De penningkabinetten in Noord-Brabant in 1556; Uit het protocol van den notaris Jan van den Heuvel te St. Oedenrode; De naam der stede Kuik; Bijdragen tot de geschiedenis van Mierlo (met afb.); Een beroemd Amsterdamsch geslacht uit Noord-Brabant afkomstig ; De familie van Broeckhoven ; Aantekeningen betreffende Schijndel ; De beul van den Bosch op reis ; Franciscus Nicolaasz. de Wael, predikant te 's-Hertogenbosch en zijne schriften ; De heerlijkheden Erp en Vechel ; Uit den van het dwangrecht der Molens in de Meierij van 's-Hertogenbosch' ; Folkloristische muziek; Hofstraatje te Bergen-op-Zoom; Folkoristisch Mozaïek; Schipper van Puttershoek; Burgemeesters van Heeze; Bijdragen tot de geschiedenis van Mierlo; Muntwaarde te Helmond in 1474; Helmondsche namen uit de Middeleeuwen; Uit het prtocol van den notaris Willem Jan Gualtheri te St. Oedenrode; Missive der gildebroeders van St. Joris te 's-Hertogenbosch te Hilvarenbeek; Herovering van Grave in 1614; Hendrik Wijngers te Vucht; Klokkenopschriften; Een en ander van Kuik en Beers; Bijdrage tot een Meierijsch Idioticon; Jan van Amstel;  Aanvullingen op de Geschiedenis van het Bisdom, Schutjes; Verzameling van grafschriften en wapens in verschillende Noordbrabantsche kerken. Heksen en Heksenvervolging; Tak van het Brabantsche geslacht de Roovere; Vierlingsbeek; Kinderen Jan van Berlaer; Pieter Nuyts; Jan van Amstel's scheepsjournaal; Bijdrage tot een Meierijsch Idioticon; Oorkonden; Elector; Huis makken in het Land van Cuyk; Geslacht Flodorp; Folkoristisch Mozaïek; Muntwaarde te Heeze. November 1610; Onbekende pastoor van Duizel; Hornes; Verzameling van grafschriften en wapens in verschillende Noordbrabantsche kerken. ].
29588: SASSEN, MR. J.N.G., - Inventaris der Archieven van de Stad 's Hertogenbosch chronologisch opgemaakt en de voornaamste Gebeurtenissen bevattende. B. Charters en Privilegiebrieven berustende in het archief der Gemeente 's Hertogenbosch.
12271: SASSEN, FERD., - Studenten van de Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810..
90072: SASSEN, AUG. (RED.) , - Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis Taal- en Letterkunde. Derde Jaargang.
69753: SASSEN, AUG. (RED.), - Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis Taal- en Letterkunde jrg. 2..
69761: SASSEN, AUG. (RED.), - Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis Taal- en Letterkunde jrg. 3..
39547: SASSEN, AUG., - Geschiedenis van de Schuttery der Kolveniers of Lieve-Vrouwegilde te Helmond.
36915: SASSEN, AUG., - Noordbrabantsche Almanak voor het Jaar 1891. Jaarboekje voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde [(o.a. Oude toren te Nuenen). In Mengelwerk o.a. de volgende artikelen: Eene bladzijde uit de geschiedenis van Helmond; De penningkabinetten in Noord-Brabant in 1556; Uit het protocol van den notaris Jan van den Heuvel te St. Oedenrode; De naam der stede Kuik; Bijdragen tot de geschiedenis van Mierlo (met afb.); Een beroemd Amsterdamsch geslacht uit Noord-Brabant afkomstig ; De familie van Broeckhoven ; Aantekeningen betreffende Schijndel ; De beul van den Bosch op reis ; Franciscus Nicolaasz. de Wael, predikant te 's-Hertogenbosch en zijne schriften ; De heerlijkheden Erp en Vechel ; Uit den van het dwangrecht der Molens in de Meierij van 's-Hertogenbosch' ; Folkloristische muziek.].
6997: SASSEN, AUG. (RED.) , - Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis Taal- en Letterkunde. Eerste Jaargang.
90048: SASSEN, AUG. (RED.) , - Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis Taal- en Letterkunde. Tweede Jaargang.
90054: SASSEN, AUG. (RED.) , - Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis Taal- en Letterkunde. Derde Jaargang.
36913: SASSEN, AUG. ; TH. IGN. WELVAARTS E.A., - Noordbrabantsche Volks-Almanak 1890 & 1891 & 1892. Jaarboekje voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde [ o.a. Het recht van voorpoting op den kant der openbare wegen in de voormalige Meierij van 's-Hertogenbosch; Kaboutersprookjes; Bijzonderheden van Helmond;  Kasteeltje Kouwenberg onder Vught; Bierbrouwerijen te Helmond; Over de Berthouts; Opschriften in de NH kerk te 's-Hertogenbosch; Stamboom van den Schijndelschen Zeeheld Jan van Amstel; Een dorpsgeneesheer in de vorige eeuw;  Klokken in de kerk van De Hoeven; Aanvullingen der geschiedenis van het Bossche Bisdom. Schutjes. Eene bladzijde uit de geschiedenis van Helmond; De penningkabinetten in Noord-Brabant in 1556; Uit het protocol van den notaris Jan van den Heuvel te St. Oedenrode; De naam der stede Kuik; Bijdragen tot de geschiedenis van Mierlo (met afb.); Een beroemd Amsterdamsch geslacht uit Noord-Brabant afkomstig ; De familie van Broeckhoven ; Aantekeningen betreffende Schijndel ; De beul van den Bosch op reis ; Franciscus Nicolaasz. de Wael, predikant te 's-Hertogenbosch en zijne schriften ; De heerlijkheden Erp en Vechel ; Uit den van het dwangrecht der Molens in de Meierij van 's-Hertogenbosch' ; Folkloristische muziek; Hofstraatje te Bergen-op-Zoom; Folkoristisch Mozaïek; Schipper van Puttershoek; Burgemeesters van Heeze; Bijdragen tot de geschiedenis van Mierlo; Muntwaarde te Helmond in 1474; Helmondsche namen uit de Middeleeuwen; Uit het prtocol van den notaris Willem Jan Gualtheri te St. Oedenrode; Missive der gildebroeders van St. Joris te 's-Hertogenbosch te Hilvarenbeek; Herovering van Grave in 1614; Hendrik Wijngers te Vucht; Klokkenopschriften; Een en ander van Kuik en Beers; Bijdrage tot een Meierijsch Idioticon; Jan van Amstel;  Aanvullingen op de Geschiedenis van het Bisdom, Schutjes; Verzameling van grafschriften en wapens in verschillende Noordbrabantsche kerken.].
122711: SASSEN, FERD., - Studenten van de Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810..
122701: SASSEN, FERD., - Het Wijsgerig Onderwijs aan de Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810..
77012: SASSEN, FERD., - De Illustre School te Maastricht en haar Hoogleraren (1683-1794).
38500: SASSEN, AUG., - Historische en Topographische Tentoonstelling betreffende Kempenland en Peelland.
12270: SASSEN, FERD., - Het Wijsgerig Onderwijs aan de Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810..
36912: SASSEN, AUG., - Noordbrabantsche Almanak voor het Jaar 1891. Jaarboekje voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde [ o.a. de volgende artikelen: Eene bladzijde uit de geschiedenis van Helmond; De penningkabinetten in Noord-Brabant in 1556; Uit het protocol van den notaris Jan van den Heuvel te St. Oedenrode; De naam der stede Kuik; Bijdragen tot de geschiedenis van Mierlo (met afb.); Een beroemd Amsterdamsch geslacht uit Noord-Brabant afkomstig ; De familie van Broeckhoven ; Aantekeningen betreffende Schijndel ; De beul van den Bosch op reis ; Franciscus Nicolaasz. de Wael, predikant te 's-Hertogenbosch en zijne schriften ; De heerlijkheden Erp en Vechel ; Uit den van het dwangrecht der Molens in de Meierij van 's-Hertogenbosch' ; Folkloristische muziek. ].
186882: SASSEN, AUG., - De Protocollen der Helmondsche Notarissen (1595-1798).
121987: SASSEN, PROF. DR. F.L.R., - Levensberichten van de Hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810..
36921: SASSEN, AUG. & J. TH. DE RAADT E.A. , - Noordbrabantsche Almanak voor het Jaar 1892. Jaarboekje voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde [o.a. Hofstraatje te Bergen-op-Zoom; Folkoristisch Mozaïek; Schipper van Puttershoek; Burgemeesters van Heeze; Bijdragen tot de geschiedenis van Mierlo; Muntwaarde te Helmond in 1474; Helmondsche namen uit de Middeleeuwen; Uit het protocol van den notaris Willem Jan Gualtheri te St. Oedenrode; Missive der gildebroeders van St. Joris te 's-Hertogenbosch te Hilvarenbeek; Herovering van Grave in 1614; Hendrik Wijngers te Vucht; Klokkenopschriften; Een en ander van Kuik en Beers; Bijdrage tot een Meierijsch Idioticon; Jan van Amstel;  Aanvullingen op de Geschiedenis van het Bisdom, Schutjes; Verzameling van grafschriften en wapens in verschillende Noordbrabantsche kerken. ].
39436: SASSEN, AUG., - Geschiedenis van de Schuttery der Kolveniers of Lieve-Vrouwegilde te Helmond.
113094: ‘VERZAMELD EN VOOR EEN DEEL GETEEKEND DOOR AUG. SASSEN’., - Historische en Topographische Atlas van Helmond.
10832: SASSEN, N.F., - Vlugtige Blik op het Schrift van mr. Versfelt over het Waterschap van Grave naar den Amer.
12152: SASSEN, MR. N.F., - Antwoord aan den Weleerw. Heer A.W. Byvoet op zijn Nalezing der Jongste Schriften betreffende het Groot Gasthuis te 's Hertogenbosch.
29531: SASSEN, AUG., - Doopboeken der Gereformeerde Gemeente Helmond en Rixtel.
36894: SASSEN, AUG. ; TH. IGN. WELVAARTS E.A., - Noordbrabantsche Volks-Almanak 1889. Jaarboekje voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde [ o.a. Jan van Amstel Schijndel; aanvullingen op de Geschiedenis van het Bisdom, Schutjes;   Klokkenopschrift te Loon op Zand; Daniel Sauvé te Hoogeloon; Oude gebruiken; Hervormde Gemeente te Putte; Klokkenopschrift te Best; Deurne in 1785; Kapelaan te Helmond; Tweetal Volkssproken; Klokkenopschrift te Geldrop; Twee geslachtkundigen der 17e eeuw; Isfridus van den Broeck, abt te Postel; Metselaarswambuis van Hugo de Groot; Maria Elselina Johanna Versfeldt; Martinet en zijn geboorteland; Prijzen van eenige artikelen te 's-Hertogenbosch, in dejaren 1612-1615; Jan Berthout, gezegd van Berlaer; Het Fransche kabinet. ].
36901: SASSEN, AUG. ; TH. IGN. WELVAARTS E.A. , - Noordbrabantsche Volks-Almanak 1890. Jaarboekje voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde [o.a. Het recht van voorpoting op den kant der openbare wegen in de voormalige Meierij van 's-Hertogenbosch; Kaboutersprookjes; Bijzonderheden van Helmond;  Kasteeltje Kouwenberg onder Vught; Bierbrouwerijen te Helmond; Over de Berthouts; Opschriften in de NH kerk te 's-Hertogenbosch; Stamboom van den Schijndelschen Zeeheld Jan van Amstel; Een dorpsgeneesheer in de vorige eeuw;  Klokken in de kerk van De Hoeven; Aanvullingen der geschiedenis van het Bossche Bisdom. Schutjes. ].
36923: SASSEN, AUG. ; J. TH. DE RAADT E.A. , - Noordbrabantsche Almanak voor het Jaar 1892. Jaarboekje voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde [o.a. Hofstraatje te Bergen-op-Zoom; Folkoristisch Mozaïek; Schipper van Puttershoek; Burgemeesters van Heeze; Bijdragen tot de geschiedenis van Mierlo; Muntwaarde te Helmond in 1474; Helmondsche namen uit de Middeleeuwen; Uit het prtocol van den notaris Willem Jan Gualtheri te St. Oedenrode; Missive der gildebroeders van St. Joris te 's-Hertogenbosch te Hilvarenbeek; Herovering van Grave in 1614; Hendrik Wijngers te Vucht; Klokkenopschriften; Een en ander van Kuik en Beers; Bijdrage tot een Meierijsch Idioticon; Jan van Amstel;  Aanvullingen op de Geschiedenis van het Bisdom, Schutjes; Verzameling van grafschriften en wapens in verschillende Noordbrabantsche kerken.].
12149: SASSEN, MR. N.F., - Onderzoek naar den Oorsprong, de Bestemming en den Eigendom van het Groot Gasthuis te 's-Hertogenbosch en naar het Regt van Beschikking over de Inkomsten van hetzelve in Antwoord op den Brief van het College van Regenten over de Godshuizen en den Armen aan het Stedelijk Bestuur aldaar.
41311: SATTELMAIR, DR. R., - 700 Jahre Augustiner-Erimiten in Würzburg 1263-1963..
75984: SAUERMANN, DIETMAR E.A., - Leben mit Brieftauben.
26971: SAUTER, FR. J., - Een Priester-Martelaar of Levens- en Lijdensschets van den Eerbiedwaardigen Petrus Janssens van Calmpthout, Pastoor te Haaren en Kannunik-Regulier der Abdij van Tongerloo.
74405: SAVELBERG, MR. AUG. & MR. EUG. & L. & L.B.J. VAN OPPEN,, - Nederlandsche Pasicrisie bevattende in Alphabetische Methode den zakelijken Inhoud van alle in Nederland gewezen rechterlijke Beslissingen en de chronologische Lijst dier Beslissingen met opgave van al de Verzamelingen van Rechtspraak waarin zij gevonden worden incl. Administratief Gedeelte.
15492: SAVELKOULS, HENK, - Gedenkboek. Sportief Spiegelbeeld van de Voetbalwereld van O.J.C. 1910-1970..
70908: SAVORNIN LOHMAN, JHR. MR. A.F. DE, - Volk en Overheid.
78097: KIM VOGEL SAWYER, - Volg mijn Lied.
17075: SBT, - Verzorgingshuizen in Tilburg.
77983: SCARROW, SIMON, - De Adelaar en de Wolven.
22280: SCHAAB, W.J., - De Voeding en de Voedingstoestand van de Bevolking van Uden in 1948-1949..
22281: SCHAAB, W.J., - De Voeding en de Voedingstoestand van de Bevolking van Uden in 1948-1949..
35466: SCHAAF, NINE VAN DER, - Leven van Karel de Stoute.
74765: SCHAAFSMA, J., - Inventaris der Archieven van de Drankbestrijdersorganisaties in de Gemeente Leeuwarden.
74763: SCHAAFSMA, J., - Inventaris der Archieven van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen Departement Leeuwarden.
78316: SCHAAP, MR. H.P., - Philips Wielant en diens corte Instructie omme jonghe Practisienen in civiele Zaken.
70915: SCHAAR, DR. J. VAN DER, - Woordenboek van Voornamen. Inventarisatie van de Doop- een Roepnamen met hun Etymologie.
76057: SCHAEDTLER, FR. C., - Konijnen. Verzorging, Teelt en Rassen.
65634: SCHAEFFER, ALBRECHT, - Legende vom verdoppelten Lebens-Alter.
106879: SCHAEPKENS, ALEX. & M.J. CAROLUS & L'ABBÉ C. STROOBANT & ALEX. SCHAEPKENS, - Notice sur l'ancien Comté libre et Impérial de Gronsveld & Recherches sur la Vie et les Travaux de Bernard Wynhouts, Horticulteur Belge & Services religieux fonés par Jeanne de Lalaing, Comtesse de Penthièvre, dans ;'Eglise de Quiévrian & Notes sur l'Ornementation de Choeur de l'Église Notre-Dame Maestricht.
69980: SCHAEPMAN, CH. J.A.M., - Inventaris van de Papieren van mr. H.P. Marchant 1869-1956..
65863: SCHAEPMAN, DR. H.J.A.M., - De Wet op het Lager Onderwijs.
68961: SCHAEPMAN, DR. H.I.A.M., - Aanteekeningen op Art. 54bis der Wet op het Lager Onderwijs en de Wet-Lohman.
205904: SCHAGEN, JAN VAN, - De Hollandse Franssen. Chaos in het Paradijs. Portret van een groot muzikaal Gezin uit Eindhoven.
10310: SCHAIK, DR. A.H.M., - Dr. Hendrik Moller 1969-1940..
43766: SCHAIK, TON. H.M. VAN E.A., - Katholiek Nederland en de Paus.
73351: SCHAKEL, M.W., - Bestuurlijke Verkenningen. Deel 3: De Burgemeester in de kleine Gemeente, de Man in de Binnenbocht.
22210: SCHAMPERS, DRS. G.J.A. E.A., - Regio Uden-Veghel.
10810: SCHAMPERS, G.J.A., - De Familie Schampers.
39051: SCHAMPERS, DRS. G.J.A., - Laudatio.
228041: SCHAMPERS, DRS. G. J A. ; PROF. DR. FERD. SASSEN, ANTON VAN DUINKERKEN E.A., - Pastoor A.H.J. van Delft 1905-1955..
74182: SCHANS, DR. H.J.M. VAN DE, - Verhaal van Grondkosten door Gemeenten.
76396: SCHÄPERKÖTTER, GERARD, - Gerard Schäperkötter. Schilderijen en Gouaches 1979 - 1988..
71916: SCHATORJÉ, JOS, - Maas.
11922: SCHAYK, ANNIE VAN, - Geboren onder dezelfde Ster.
71431: SCHEEL, OTTO, - Opkomst en Verval van het Britsche Rijk.
75308: SCHEEPMAKER, ANNE, - Koken met Liefde. Zinnenprikkelende Verhalen en Recepten. 2300 vChr. - 2003 nChr..
40891: SCHEER, PATER P. VAN DER, - O.L. Vrouw van Fatima.
71915: SCHEERDER, J., - Henricus Martinus Franciscus Hollmann. Tweeënvijftigste Magister Generaal der Orde van het H. Kruis 1853-1927..
22020: SCHEERDER O.S.C., J., - Henricus van den Wijmelenberg. Een religieus Emancipator in Oost-Brabant 1800-1881..
39781: SCHEERDER, J., - Prior A.G. van Mil 1866-1931..
19764: SCHEFFER, CHRIS, - Méér dan alleen maar een vrije Dag.
197641: SCHEFFER, CHRIS, - Méér dan alleen maar een vrije Dag.
197642: SCHEFFER, CHRIS, - More than just a Day Off!.
68920: SCHEFFER, PAUL, - Het Land van Aankomst.
10275: SCHEGGET, M.E. TER, - Het archeologisch Onderzoek van het Tracé van de Noordoosttangent (Tilburg) 1994 en 1995. Noodopgravingen.
17876: SCHEIRS, JAN EN DICK ZWEERS, - Dichter(s) Bijeen; Bouw en Geschiedenis van de Toren van Hilvarenbeek; Tussen Torentjeshoeve en Prins Hendriklaan.
27816: SCHEIRS, JAN EN DICK ZWEERS, - Bouw en Geschiedenis van de Toren van Hilvarenbeek.
36771: SCHELLART, A.I.J.M., - Kastelen en Landhuizen in Noord-Brabant in oude Ansichten.
355038: SCHELLEKENS, TOON, - 100 Boksulse Moppen.
16956: SCHELLEKENS, JOS, - NCB Vught 1896-1996. 100 Jaar Bedrijvigheid.
37496: SCHELLEKENS, JAN, - Hendrik de Laat 80 jaar.
374961: SCHELLEKENS, JAN, - Hendrik de Laat 80 jaar.
28338: SCHELLEKENS, J.W.M., - Gids voor een korte Rondgang door en om de St. Jan.
11127: SCHELLEKENS, BERT, - Bomen in Gemonde. Populieren en andere Bomen in een bijzonder Stukje Meierij.
16767: SCHELLEKENS, SJEF, - 100 Jaar Boerenbond Hooge Mierde - Lage Mierde - Hulsel.
397063: SCHELLEKENS, JAN, - Met Koffers, Kind en Kraai. Belevenissen van een Multinational-Man.
35500: SCHELLEKENS, J.J.M., - Met twee Benen in een Broekspijp. Verhalen uit het Brabantse Land.
65308: SCHELTEMA, PROF. MR. F.G. E.A., - Verslag Studiecommissie Noord-Holland betreffende Pachtersstemrecht in de Waterschappen.
74640: SCHELTEMA, PROF. G., - Kinderbescherming als Eisch van Zelfbescherming der Maatschappij.
66590: SCHELVEN, DR. A.A. VAN, - Marnix van Sint Aldegonde.
73526: SCHENDEL, ARTHUR VAN, - Avonturiers.
74013: SCHENK, DRA M.G. EN J.B.TH. SPAAN, - 25 Jaar IVIO Vlotbrug tussen School en Wereld.
65172: SCHEPEL, DR. C.J.H., - Waterschapswetgeving.
65868: SCHEPEL, MR. C.J.H., - Waterschapswetgeving.
75128: SCHEPERS, FRANS, - Van Doejong tot Argali. Natuurbescherming in de Praktijk.
65655: SCHEPPER, HUGO DE E.A., - Inventaris van de Verzameling Hendrik de Man.
9884: SCHEPPER, PROF. DR. H. DE E.A., - Brabant in woelige Tijden.
67386: SCHEPPER, HUGO DE, - Bronnen voor de Geschiedenis van de Instellingen in België. Handelingen van het Colloquium te Brussel 15-18.IV.1975..
65141: SCHEPPER, HUGO DE, - Bronnen voor de Geschiedenis van de Instellingen in België. Handelingen van het Colloquium te Brussel 15-18.IV.1975..
74781: SCHEPPER, HUGO DE E.A., - Inventaris van de Verzameling Hendrik de Man.
76107: SCHERF, BEATE D., - Liste Mondiale d'Alerte pour la Diversité des Animaux Domestiques.
29138: SCHERFT, P., - Inventaris van het Archief van de Hoofd- en Leenbank.
291381: SCHERFT, P., - Inventaris van het Archief van de Hoofd- en Leenbank.
74528: SCHERFT, P., - Het Nieuw-Archief der Gemeente Doesburg.
74069: SCHERFT, P., - Gebundelde Inventarissen. Deel II..
75338: SCHERMERHORN, CANDY, - Great American Beer Cookbook.
39997: SCHEURER, J.G. E.A., - Een Verhaal apart. Liber Amicorum Frans van den Brand.
66558: SCHEURLEER, D.F., - Michiel Adriaensz. de Ruyter. Leven en Daden naar Berichten en Afbeeldingen van Tijdgenooten; samengesteld in Opdracht van het Nationaal Comité voor de Herdenking van zijn 300-jarigen Geboortedag.
75747: SCHEVICHAVEN, H.D.J. VAN ; HANS GIESBERTZ, - Nijmegen Kroniek van de 19e Eeuw.
75016: SCHIE, H.A.J. VAN, - Inventarissen van de Archieven van de Families van Lynden van Sandenburg (1531) 1787-1939 Van Persijn.
27582: SCHIEDAM O.M. CAP., FR. CYRILLUS VAN, - De eerste Capucijnen en Oud-'s-Hertogenbosch.
275822: SCHIEDAM O.M. CAP., FR. CYRILLUS VAN, - De eerste Capucijnen en Oud-'s-Hertogenbosch.
108435: SCHIFFER, C., - Memorie betrekkelijk het ontworpen Kanaal van Uitwatering der Boven-Maaspolders en de Landen in de Omstreken van 's Hertogenbosch, benevens Toelichting en Wederlegging van het Overzigt van den gebrekkigen Staat der Waterlossing van de Maaspolders enz. door mr. J.B.H. Van de Mortel, Voorzitter der Commissie van belanghebbenden in het gemelde Kanaal.
108434: SCHIFFER, C., - Memorie betrekkelijk het ontworpen Kanaal van Uitwatering der Boven-Maaspolders en de Landen in de Omstreken van 's Hertogenbosch, benevens Toelichting en Wederlegging van het Overzigt van den gebrekkigen Staat der Waterlossing van de Maaspolders enz. door mr. J.B.H. Van de Mortel, Voorzitter der Commissie van belanghebbenden in het gemelde Kanaal.
71910: SCHIGUT, PROF. EUGEN, - Controleer uw Bedrijf. Leidraad voor Ondernemers en Leiders van Zaken.
26215: SCHIJEN, IR. J.M. E.A., - De agrarische Toestand en de Ontwikkelingsmogelijkheden van het Land van Heusden en Altena.
35102: SCHIJNDEL, AD VAN / JOS VAN TINUSKES, - Vers gerestaureerd. Gedichten.
35268: SCHIJNDEL, AD VAN ; MATHIEU BOSCH; CHARLES STEIJGER, - Relaties.
197306: SCHIJNDEL, BART VAN, - De Kunst van de Kast.
355143: SCHIJNDEL, AD VAN [ JOS VAN TINUSKES ], - Ààchterum Veurdur. Nege Joor Jos van Tinuskes.
17403: SCHILDERS, ED, - Het Gezicht van Nederland: Tilburg.
37516: SCHILDERS, ED; LUC VERSCHUUREN, - Terreur over Tilburg.
74494: SCHILFGAARDE, MR. A.P. VAN, - Inventaris der Archieven van de Familie Van der Capellen.
74963: SCHILLEMANS, S., - Inventaris van het Archief van de Vereniging Kunstmin 1849-1913..
74964: SCHILLEMANS, S., - Inventaris van de Archieven van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen Dep. Dordrecht.
70517: SCHILS, E.D.J., - Cohesion in the Sentence. Its use in evaluating Grammars.
76427: SCHILSTRA, J.J., - Schermerland Mensen en Molens.
40714: SCHILTE, HUUB E.A., - Het Verhaal van Beauraing & de Geschiedenis van het Nederlands Beauraing Comité Pro Maria.
41119: SCHILTE, HUUB (OPNIEUW VERTELD), - Het Verhaal van Beauraing.
26660: SCHIMMEL, DR. J. A., - Burgerrecht te Nijmegen 1592-1810..
225312: SCHIMMEL, J.A., - Het Land van Cuijk, kerkelijk en politiek Verleden. Migratie naar Nijmegen.
69833: SCHIMMELPENNINCK VAN DER OIJE, A.W. ; T.G.M. SMITS; P.J. SEYDLITZ; W.W. WICHERS WIERDSMA; W.K.G. DITTLINGER, - 1) Luxemburg tegenover het Duitsche Verbond & 2) Internationaal Bewijsrecht in Burgerlijke Zaken & 3) Opmerkingen over de Wet van 19 Augustus 1861 & 4) Geschiedenis van het administratief Toezicht op de Lage Verveeningen & 5) De zin der Woorden: Ambt en Ambtenaar.
78377: SCHIMMMELPENNINCK, FRANCIS DAVID , GEBOREN TE AMSTERDAM, - De Beteekenis van Hoofdverblijf en Verblijf in Art. 245 der Gemeente-Wet.
205842: SCHIPPERS, HANS, - Met vallen en opstaan. Vijfentwintig Jaar Samenwerkingsorgaan Brabantse Universiteiten 1970 - 1995..
75960: SCHIPPERS, HANS, - Kippen in Nederland. Raskenmerken, Voeding, Huisvesting en Verzorging van de Nederlandse Hoenderrassen.
20834: SCHIPPERS, HANS, - Eindhovens Bestaan en Bedrijvigheid.
42122: SCHITTEKAT, P., - Trésors sous le Sable.
40799: SCHLICHTING, DR. TH. M., - Sint Thomas More.
17228: SCHLICHTING, DR. TH. EN PROF. DR. L.G.J. VERBERNE, - Stichting het R.K. Gasthuis Sint Elisabeth Ziekenhuis Tilburg. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het Honderd Vijf en Twintig-Jarig Bestaan der Stichting & het Vijf en Twintig-Jarig Bestaan van het huidige Ziekenhuis 1829-1954..
71773: SCHLIMMER, DR. J.G. EN DR. Z. DE BOER, - Woordenboek der Grieksche en Romeinsche Oudheid.
10845: SCHLINGEMAN, IR. F.L., - De Verbetering van de Beneden-Maas.
77926: SCHMACK, KURT, - J.C. Godeffroy & Sohn Kaufleute zu Hamburg. Leistung und Schicksal eines Welthandelshaus.
8954: SCHMIDT, H.A. E.A., - Mei. Geïllustreerd Tijdschrift voor Katholiek Jong Nederland. Veertiende Jaargang.
8953: SCHMIDT, H.A. E.A., - Mei. Geïllustreerd Tijdschrift voor Katholiek Jong Nederland. Dertiende Jaargang.
8951: SCHMIDT, H.A. E.A., - Mei. Geïllustreerd Tijdschrift voor Katholiek Jong Nederland. Elfde Jaargang.
296031: SCHMIDT, PROF. MR. J. TH. DE E.A., - Chronologische Lijsten van de Geëxtendeerde Sententiën en Procesbundels (Dossiers) berustende in het Archief van de Grote Raad van Mechelen Deel I 1465-1504..
296032: SCHMIDT, PROF. MR. J. TH. DE E.A., - Chronologische Lijsten van de Geëxtendeerde Sententiën en Procesbundels (Dossiers) berustende in het Archief van de Grote Raad van Mechelen Deel II 1504-1531..
67489: SCHMIDT, HEINRICH, - Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Heimatschutz. Jahrgang 1958. Alfred Rethel 1816-1859..
71046: SCHMIDT, DR. UWE, - Vampirfledermäuse. Familie Desmodontidae (Chiroptera).
74138: SCHMIDT - ERNSTHAUSEN, A.A.M., - Archief van de Graven van Blois 1304-1397..
8950: SCHMIDT, H.A. E.A., - Mei. Geïllustreerd Tijdschrift voor Katholiek Jong Nederland. Tiende Jaargang.
8952: SCHMIDT, H.A. E.A., - Mei. Geïllustreerd Tijdschrift voor Katholiek Jong Nederland. Twaalfde Jaargang.
76435: SCHMITZ, K. E.A., - Ontsluiting en Gebruik van Historische Landkaarten / Erschliessung und Aufwertung historischer Landkarten.
69922: SCHMOOK, DR. GER, - Lode Baekelmans (1879-1965).
41873: SCHNEIDER, ABT. DR. AMBROSIUS, - Himmerod aus der Kulturgeschichte des Eifelklosters.
42111: SCHNEIDER, HERBERT, - Fragen an die Orden. Eine Antwort.
43078: SCHNELL, DR. HUGO, - Stiftskirche Waldsassen.
67421: SCHNELLE, ALBERT, - Bremen und die Entstehung des Allgemeinen Deutschen Handelsgesetzbuches.
67422: SCHNELLE, ALBERT, - Es war eben unsere Schulzeit. Das Bremer Volksschulwesen unter dem Nationalsozialismus.
74511: SCHOENMAKERS, A. EN J. CH.A. MERX, - Oorlogsschade en Recht. Een Onderzoek naar de Rechtsgronden voor Vergoeding van Oorlogsschade.
78284: SCHOENMAKERS, JOHAN, - Officia Propria. Liturgische Rituelen en Gebruiken in het Sticht voor adelijke Dames in Thorn.
27057: SCHOETERS, K., - Jan Berchmans van Diest.
170985: SCHOEVAARS, CHIEL E.A., - Almanak van het Tilburgs Studentencorps St. Olof. 1982-1983 Eenendertigste Jaargang.
75254: SCHOLLIERS, PETER, - Arm en Rijk aan Tafel. Tweehonderd Jaar Eetcultuur in België.
98427: SCHOLTEN, PROF. MR. L.W.G., - Grondwetsherziening en Defensie. Rede.
37706: SCHOLTEN, DR. H. EN DRS. D. ADELAAR, - Het Tijdschrift De Gemeenschap.
384606: SCHOLTEN, G.M. E.A., - Natuur en Sculptuur XVII 6 juni – 23 augustus 1987..
12743: SCHOLTEN VAN ASCHAT, KAREL, - Met Vergetelheid beloond. Een andere Kijk op het Beleg van 's-Hertogenbosch in 1629..
78313: SCHOLTEN, G. A., - De practische Metselaar. Handboek voor Metselaars, Onderbazen, Opzichters en aanstaande Architecten.
372012: SCHOLTEN, JAN UIT HAPERT, - Zwervend Licht.
75953: SCHÖNE, FRITZ, - Tips voor het houden van Hoenders.
71482: SCHÖNEMANN, FRIEDRICH, - England gegen Amerika.
67592: SCHÖNFELD, DR. M., - Nagelaten Opstellen. Studies op naamkundig Gebied.
71056: SCHÖNFELDER, PETER EN INGRID, - Thieme's Gids voor geneeskrachtige Planten.
24600: SCHÖNHAGE, DR. H.A., - Sociografiën van Plattelandsgemeenten deel III: Etten-Leur.
39871: SCHÖNWETTER, TON, - Handelsman in Vee en Vlees. De Belevenissen van Louis de Wijze.
108452: SCHOOF, PAUL, - Over de Maas.
73893: SCHOOLLAND, J.L., - Bertje op de Boerderij.
28995: SCHOONBAERT, DR. L. E.A., - Religieuze Kunst Vandaag.
37331: SCHOONBAERT, DR. LYDIA M.A. E.A., - Schilders van het landelijke Leven in België, Van Realisme tot Post-Expressionisme.
355122: SCHOONES, ERIC, - Een te grote Kist Bananen. 35 Visies op een Duurzame Wereld.
29149: SCHOONHOVEN, P., - Inventaris Gemeentelijk Gasbedrijf Cuijk 1950-1969..
30132: SCHOONHOVEN, ÉTIENNE, - Anvers sons Fleuve et son Port.
36238: SCHOOR, DR. R. VAN DE E.A. (EINDRED.), - Ralph Erskine in Grave.
21062: SCHOOT, JASPER VAN DER, - Een goede Daad. Tijdsbeeld van zestig Jaar Scouting in Oirschot 1935-1995..
21084: SCHOOT, JASPER VAN DER : BAS VELDHUIZEN, - Beeldende Kunst in Oirschot 1904 - 2004..
73758: SCHOOTBRUGGE, GERARD VAN DE, - De Sensorrevolutie. Waarom slimme Sensoren uw Bedrijf drastisch zullen veranderen.
78484: SCHOPMANN, DR WERNER, - La Formation et le Developpement Territorial du Duche de Limbourg du XIe Siecle jusqu’en 1288..
70920: SCHORNAGEL, PROF. DR. H., - Herdenkingsrede t.g.v. het 75-jarig bestaan der Maatschappij voor Diergeneeskunde.
121961: SCHOTANUS, YKE, - De Draak van de Donken. Fantastische Feiten en realistische Verhalen over de Geschiedenis van de gemeente 's-Hertogenbosch.
17575: SCHOTEL, G.D.J., - Tilburgsche Avondstonden.
17579: SCHOTEL, G.D.J., - Tilburgsche Avondstonden.
170847: SCHOTEL, G.D.J., - Tilburgsche Avondstonden.
78114: SCHOTEL, DR. G.D.J., - Het Oud-Hollandsch Huisgezin der Zeventiende Eeuw.

Next 1000 books from Antiquariaat Duthmala

5/9