Antiquariaat Duthmala
Kasterensestraat 15, 5298 NV Liempde, Nederland tel.: 00 (0)411-632043            Email: duthmala@wxs.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
36088: NN, - Geniet van 't Lied. Zangmethode voor de Lagere School 4e Leerjaar.
29974: NN, - Plattegrond Moergestel 1: 4250..
29976: NN, - Plattegrond Alphen en Riel : 5.000..
15442: NN, - Heemkundekring De Wojstap Heeswijk Dinther. Heemkundig Werkkamp 1989. Programma 3 aug...
15443: NN, - Heemkundekring De Wojstap Heeswijk Dinther. Heemkundig Werkkamp 1989. H. Williborduskerk, St. Willebrordusgilde, Museumboerderij.
15444: NN, - Heemkundekring De Wojstap Heeswijk Dinther. Heemkundig Werkkamp 1989. Fietstocht met bezaoek aan: St. Servatiuskerk, De Halm, Huize Zwanenburg.
32076: NN, - Chauffage Legrand Bruxelles.
66513: NN, - Verslag over de voornaamste Openbare Werken op het Gebied van de Waterstaat in in het Jaar 1950..
11464: NN, - Reglement van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant.
66624: NN, - Afstandswijzer in Kilometers voor de Toepassing der Tarieven tusschen de op Nederlandsch Grondgebied gelegen Stations der beide Maatschappijen.
66625: NN, - Verzameling van Voorbeelden voor Akten van den Burgerlijken Stand.
29505: NN, - Inventaris van het Oud-Archief van Oisterwijk.
22632: NN, - Negen en Twintigste Jaarverslag van het Instituut voor Blinden te Grave over het Jaar 1915..
22641: NN, - Acht en Dertigste Jaarverslag van de Stichting Instituut of Gesticht voor Blinden te Grave (Liefdewerk voor arme Blinden).
22642: NN, - Negen en Dertigste Jaarverslag van de Stichting Instituut of Gesticht voor Blinden te Grave (Liefdewerk voor arme Blinden).
29939: NN, - Topografische kaart. 45A Hedel.
22648: NN, - 48ste Jaarverslag van de Stichting Instituut of Gesticht voor Blinden te Grave (Liefdewerk voor arme Blinden) en de Blindengestichten van Grave over 1934..
22650: NN, - 53ste Jaarverslag over 't Jaar 1939 van de Stichting Instituut of Gesticht voor Blinden te Grave. Liefdewerk voor arme Blinden en de Blindengestichten van Grave.
200: NN, - Verbaal van Landdrost en Assessoren van Braband, in den Jare 1807..
9685: NN, - Varkensbeoordelingswedstrijd Roomsch-Katholieke Jonge Boerenstand.
90115: NN, - Extract uyt de Register van den Edele Mogende Heeren Raaden van Staate der Vereenigde Nederlanden omtrent Ordonnantie op het verpagten van den Houtschat over de Stad en Meyerye van 's Hertogenbosch.
65265: NN, - Verslag, Balans en Rekening en Verantwoording van De Tuinbouw-Onderlinge, Vereeniging uit den Nederlandschen Tuinbouwraad tot het onderling dragen van het Bedrijfs-Risico, over het Boekjaar 1915..
65266: NN, - Verslag, Balans en Rekening en Verantwoording van De Tuinbouw-Onderlinge, Vereeniging uit den Nederlandschen Tuinbouwraad tot het onderling dragen van het Bedrijfs-Risico, over het Boekjaar 1917..
65267: NN, - Vereeniging De Tuinbouw-Onderlinge, Verslag, Balans en Rekening en Verantwoording over het Boekjaar 1918 (10de jaarverslag).
65268: NN, - Vereeniging De Tuinbouw-Onderlinge, Verslag, Balans en Rekening en Verantwoording over het Boekjaar 1919..
65269: NN, - Vereeniging De Tuinbouw-Onderlinge, Verslag, Balans en Rekening en Verantwoording over het Boekjaar 1920..
96718: NN, - Ruilverkaveling ten behoeve van Stads- en Dorpsuitbreiding.
96712: NN, - Provinciale Commissie ter Bevordering van de Rundveefokkerij in Noordbrabant. Verslag 1968..
66080: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1885..
66081: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1886..
77910: NN, - Aanwijzing om het Vlas te roten, volgens de Bewerking van wijlen den Heer d'Hondt d'Arcy.
66390: NN, - De Bevolking van de zwaar door Oorlogsgeweld geschonden Provincie Zeeland vraag uw warme Belangstelling voor: haar Wenschen ten opzichte van een bevredigend materieel Herstel.
66392: NN, - Reorganisatie van het Technisch Hoger Onderwijs.
298124: NN, - Topografische Kaart 57A Weebosch.
298122: NN, - Topografische Kaart 51A Oirschot.
66824: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Een-en-Vijftigste Deel 1911..
22635: NN, - Twee en Dertigste Jaarverslag van het Instituut voor Blinden te Grave.
22638: NN, - Vijf en Dertigste Jaarverslag van het Instituut voor Blinden te Grave.
10350: NN, - Uiterste Wilsbeschikkingen van wijlen Mr. P.F. van Cooth ten behoeve van het Onderwijs in Noord=Brabantsche en Geldersche Gemeenten.
95571: NN, - Wij wensen.
32055: NN, - Société Royale Protectrice des Enfants Martyrs de Bruxelles.
32058: NN, - Cérémonie d'Hommage a Clément Leclercq, Inspecteur honoraire de l'Education physique de la Ville de Bruxelles.
32064: NN, - Stad Brussel: Prijsuitdeeling aan de Leerlingen der hoogste Klassen der Lagere Scholen.
272628: NN, - Les Ursulines de Gethsémani 1841-1941..
73797: NN, - Handelingen van het XXIe Vlaams Filologencongres. Leuven 12-14 april 1955..
28809: NN, - Kerkelijke Kunst te Helmond.
66501: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1937..
69011: NN, - République Française. Ville d'Amiens. Livret d'ëtat-Civil de la Famille Paul Mathieu Donnay (* 23-07-1893) et Paula Fernande Elise Gondat (* 29-05-1892).
10351: NN, - Jaarboek van den Roomsch-Katholieken Onderwijzersbond in het Bisdom 's-Hertogenbosch.
41134: NN, - Pelgrimsboek Lourdes Bedevaart.
41144: NN, - Pelgrimsboek Lourdes Bedevaart.
41168: NN, - Mes Photos de Lourdes.
41177: NN, - Zuster Teresia Benedicta - A Cruce- (dr Edith Stein).
10047: NN, - Reglement op het Beplanten van de Meyereye van 's Hertogenbosch.
10048: NN, - Reglement en Instructie voor de Drie gezwore Paalmeesters der Hoofd-Stadt 's Hertogenbosch 1776..
10051: NN, - Instructie voor de Knegts van de Wijkmeesters der Hoofdstadt 's Hertogenbosch 1774..
70345: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1915..
70344: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1914..
198568: NN, - Gemeente Erp. Gemeentegids 1991..
66748: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Negentiende Deel 1879..
66749: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Twintigste Deel 1880..
10298: NN, - Bataven. Boeren & Bondgenoten. De Maaskant in de Romeinse Tijd.
73710: NN, - Breviarum Romanum pro Sollemnioribus Festis juxte editionem typicam ad usum Monialium Unionis Romanae Sacri Ordinis a Sancta Ursula.
26803: NN, - Leven van den H. Servatius, Bisschop van Tongeren en Maastricht, Patroon der Parochiale Kerk van Wemmel.
30427: NN, - Uittreksels uit de Geschiedenis van Schilde.
11543: NN, - De Integratie in Brabant.
69728: NN, - Livres anciens de Droit d'origine étrangère imprimés aux Pays-Bas, Essai de Bibliographie et Catalogue de l'Exposition. Avec Supplément.
70740: NN, - Journal Officiel du Gouvernement de la Belgique. No. 32 à 44, 2e Série. Tome VI..
70739: NN, - Journal Officiel du Gouvernement de la Belgique. No. 1 à 31, 2e Série. Tome V..
11015: NN, - 40 Jaren Arbeid op het Brabantsche Zand.
10130: NN, - Ordonnantie: Op het Brandthout. Stadt, Vrydom ende Schanssen van 's Hertogenbosch.
99316: NN, - Resolutie 's-Hertogenbosch.... rakende het Onderhoud van ouderlose Soldate Kinderen.
99308: NN, - Gheboden ende uytgheroepen by Myne Heeren den Schouteeth, Amptman, Borge-Meesteren, Schepenen ende Raedt der Stadt Antwerpen den 22. Julij 1715..
11901: NN, - Katholieke Jonge-Werkgeversvereniging K.J.W.V. Verslagnummer der Herdenking van het 25-jarig Bestaan der Vereniging.
11902: NN, - Stimuleringsfonds Stads- en Dorpsvernieuwing. Afgeronde Voorbeeldprojecten 1982-1987..
11179: NN, - Brabants Veldboeket. Portret van 15 Wildeplanten die je overal kunt tegenkomen.
111791: NN, - Brabants Veldboeket. Portret van 15 Wildeplanten die je overal kunt tegenkomen.
235008: NN, - Vademecum Gemeente Gilze en Rijen.
299851: NN, - Topografische Kaart 57 West Valkenswaard.
256745: NN, - Formulaire de Prières pour le Matin, le Soir et durant la Journée a l'usage des Demoiselles pensionnaires du Pensionnat a Dongen.
95521: NN, - Jaarverslag NCB 1953. Verslag over het Jaar 1953 van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond.
95519: NN, - Jaarverslag NCB 1952. Verslag over het Jaar 1952 van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond.
95518: NN, - Jaarverslag NCB 1981..
12805: NN, - Wapen van 's-Hertogenbosch.
13052: NN, - Stadsgewest 's-Hertogenbosch. Jaarverslag 1970..
12658: NN, - Stadsgids 's-Hertogenbosch.
12659: NN, - Stadsgids 's-Hertogenbosch.
12663: NN, - 's-Hertogenbosch 1975-1976..
16904: NN, - Onze Grootvader is in 1898 met een Schoenfabriekje begonnen.
96702: NN, - Provinciale Commissie ter Bevordering van de Rundveefokkerij in Noordbrabant. Verslag 1959..
96701: NN, - Verslag van de Vereeniging voor Stalverbetering in Noord-Brabant over het Jaar 1930..
96699: NN, - Verslag van de Vereeniging voor Stalverbetering in Noord-Brabant over het Jaar 1929..
72042: NN, - Verslag van den Landbouw in Nederland over 1892 en 1893 (eerste gedeelte).
20930: NN, - Eindhoven 750 Jaar Stad 1232-1982..
10092: NN, - Reglement voor het Beurtveer eener Volks-Schuit door de Zuid-Willemsvaart van 's Hertogenbosch op Maastricht en Vice Versa.
99344: NN, - Reglement Vereeniging ter beoefening der Natuurkundige Wetenschappen 's Hertogenbosch.
99343: NN, - Reglement Vereeniging ter beoefening der Natuurkundige Wetenschappen 's Hertogenbosch.
99342: NN, - Uittreksel voor de Kunstlievende Leden van het Reglement der Liederentafel Oefening en Uitspanning te 's-Hertogenbosch.
22640: NN, - Zeven en Dertigste Jaarverslag van de Stichting Instituut of Gesticht voor Blinden te Grave.
22628: NN, - Zestiende Jaarverslag van het Instituut of Gesticht voor R.K. Blinden te Grave.

Next 100 books from Antiquariaat Duthmala

4/22