Antiquariaat Duthmala
Kasterensestraat 15, 5298 NV Liempde, Nederland tel.: 00 (0)411-632043            Email: duthmala@wxs.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
74647: MULLER FZ., DR. MR. S., - Catalogus van het Archief der Staten van Utrecht 1375 - 1813..
67403: MÜLLER, HARTMUT, - Bremen und Frankreich zur Zeit des Deutschen Bundes 1815-1867..
70047: MULLER, DR. P.L., - Geschiedenis der Regeering in de nader geunieerde Provincien tot aan de Komst van Leicester (1579-1585).
75003: MULLER, E., - Inventaris van de Archieven van de Hypotheekbewaarders te Utrecht en Amersfoort 1811-1838..
43944: MULLER FZ., MR. S., - Rechtsbronnen van den Dom van Utrecht.
37514: MULS, JOZEF, - Jacob Smits en de Kempen.
26321: MUNCK, L. DE, - Om niet te vergeten.....
263211: MUNCK, L. DE, - Om niet te vergeten.....
26479: MUNCK, L. DE, - Heusden. Kroniek van een Stadje.
76143: MUNK, P., - De Sierwatervogelsport in zijn vele Facetten.
74054: MUNNIK, H.G.W., - Winkelsluitingswet.
73628: MUNNIK, J.H.D., - Handleiding voor de Armbesturen in Nederland.
77903: MUNRO, ALICE, - Het Uitzicht vanaf Castle Rock.
32491: MUNTER, J. DE, - Molhem [Mollem].
37457: MUNTER, VICTOR DE, - Pierre-Joseph Verhaghen et son Oeuvre.
241983: MUNTJEWERFF - VAN DEN HUL, DRS. V., - Van Oude Mannen en Regenten.
243611: MUNTJEWERFF – VAN DEN HUL, VROUKJE E.A., - God is een Vader der Weezen. De Geschiedenis van de Protestantse Weeshuizen in Breda.
17187: MUNTJEWERFF, DR. H.A., - Wolspinnerij Pieter van Dooren (1825-1975) Deel II..
17186: MUNTJEWERFF, DR. H.A., - Wolspinnerij Pieter van Dooren (1825-1975) Deel I..
36600: MUNTJEWERFF, HENK, - De Molen Het Fortuin te Breda. 350 Jaar Bedrijf en Techniek.
40310: MUREAU, ABEL, - Sint Franciscus heeft het Paradijs verlaten.
29796: MURET, PHILIPPE, - Archives ecclésiastiques du Brabant. Supplement (Nos 35.328-36.241) Inventaire des Archives de la Paroisse Notre-Dame de Laeken.
29792: MURET, PHILIPPE, - Archives ecclésiastiques du Brabant. Supplement (Nos 30.001-30.491) Inventaire Complementaires des Archives de la Collegiale Sainte-Gertrude a Nivelles et des Archives de l'Ancienne Abbaye d'Aywieres.
29288: MURET, PHILLIPE, - Archives Ecclésiastiques du Brabant. I: Doyennés, Paroisses, Collégiales; II: Abbayes, Prieurés, Chartreuses.
29794: MURET, PHILIPPE, - Archives ecclésiastiques du Brabant. Supplement (Nos 36.465-37.373) Inventaire Complementaire des Archives de la Paroisse Saint-Jean-Baptiste de Molenbeek.
29795: MURET, PHILIPPE, - Archives ecclésiastiques du Brabant. Supplement (Nos 34.466-34.999) Second Inventaire Complementaire des Archives de la Collegiale Sainte-Gertrude a Nivelles.
29793: MURET, PHILIPPE, - Archives ecclésiastiques du Brabant. Supplement (Nos 31.263-31.890) Inventaire des Archives de la Paroisse Saint-Pierre a Uccle et du Doyenne d'Uccle.
22835: MUSELAERS, RUUD E.A., - Scholengemeenschap Stevensbeek-Bergen. Wat is geschied en is.
38519: STAF VAN HET MUSEUM., - Van Abbemuseum Eindhoven.
17036: VUGHTS HISTORISCH MUSEUM, - Vught 2001..
69925: MUSSCHOOT, ANNE MARIE, - Het Judith-Thema in de Nederlandse Letterkunde.
17183: MUSTERD, S. E.A., - De Huisvestingssituatie in Tilburg uitgewerkt naar Bewonersgroepen en naar ruimtelijke Eenheden.
11403: NAAIJKENS, JAN, - Leer mij ze kennen... de Brabanders.
178945: NAAIJKENS, JAN & HERMAN KUIJER, - Hilvarenbeek.Een Verhaal en een Fotografie. Een Bekentenis. Jan Naaijkens Proza. Herman Kuijer Fotografie.
39295: NAAIJKENS, JAN, - Dè's Biks. Verklarende Dialect Woordenlijst.
35996: NAAIJKENS, JAN, - De Wonderfiets Vrolijk Spel voor Kinderen.
35995: NAAIJKENS, JAN, - De slimme Streken van Klaas Galgenaas. Vrolijk Spel voor Kinderen.
17877: NAAIJKENS, JAN, - Biks 5..
38303: NAAIJKENS, JAN, - Noord-Brabant in Grootvaders Tijd 1870-1914..
35994: NAAYKENS, JAN, - Paris of spot niet met de Liefde. Een (k)luchtige Comedie in drie Bedrijven.
38923: NAAYKENS, JAN [JAN NAAIJKENS], - De Grootste Veroveraar.
74508: S.P. L'HONORÉ NABER, - Inventaris der Verzameling Kaarten berustende in het Algemeen Rijksarchief. Eerste Supplement.
67306: NADOLNY, STEN, - Netzkarte. Roman.
67307: NADOLNY, STEN, - Ein Gott der Frechheit. Roman.
67305: NADOLNY, STEN, - Selim oder Die Gabe der Rede. Roman.
67304: NADOLNY, STEN, - Er oder Ich. Roman.
6305: NAGELKERKE, JACQUES, - D'Hûskes. Nummer 8. Jaargang 4.2. Kastelen in Etten-Leur 2. Huize Adama.
19012: NAGTEGAAL, N. E.A., - Van Kwast tot Regenboog. 'een Schildering van 350 Jaar Protestantisme in Nuenen' 1648-1998..
19020: NAGTEGAAL, NICO E.A., - Dwèrs door Nuenens Verleden. Herinneringen aan het oude Nuenen, Gerwen en Nederwetten.
64854: NAGTGLAS VERSTEEG, C.D., - De Electriciteits-Voorziening in Oostelijk Gelderland en Overijsel.
39873: NAHUYS, CTE MAURIN, - Médaille Inédite en l'Honneur de Jean-François le Petit, Greffier de Béthune, Historien, Poëte et Numismate 1601..
74789: NALIS, H.J., - Inventaris der Archieven van het Departement Deventer der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen 1797-1942..
34901: NAMÈCHE, LÉON, - La Ville & le Comte de Gembloux. L'Histoire & les Institutions.
69941: NANNINGA, J.G., - Het Handelsverkeer der Oosterlingen door Holland in de dertiende Eeuw.
22579: NAS, HANS, - Cuijk Brabant en de Boerenbruiloft.
67329: NATALINI, ADOLFO, - Album Olandese.
76148: NATHUSIUS, HERMANN VON, - Vorträge über Viehzucht und Rassenkenntniss. Erster Theil.
76147: NATHUSIUS, HERMANN VON, - Vorträge über Viehzucht und Rassenkenntniss. Erster Theil..
256711: NAUS, DRS. M.H.J., - Onderzoek naar de Onmaatschappelijkheid in de Gemeente Roosendaal en Nispen.
16592: NAUS, DRS. M.H.J., - Boxtel een sociale Oriëntatie.
35961: NAUWELAERTS, PROF. DR. M. A. E.A., - 125 Jaar Stedelijk Gymnasium 's-Hertogenbosch: Bassarus.
30137: NAUWELAERTS, M. E.A., - De Panoramische Droom. The Panoramic Dream. 1885 - 1894 - 1930..
24220: NAUWELAERTS, M.A., - De Oude Latijnse School van Breda.
12824: NAUWELAERTS, PROF. DR. M. A., - Latijnse School en Onderwijs te 's-Hertogenbosch tot 1629..
5813: NAUWELAERTS, DR. M.A. E.A., - Tijdschrift voor Geschiedenis en Folklore Jaargang 13. [ o.a. Kaarten-inventaris van het archief der commissie van Openbare Onderstand te Antwerpen; Inventaris op de oude plans en kaarten in het archief van O.L. Vrouwekerk te Antwerpen; Beknopte inventaris van het oud-archief der St. Niklaaskerk te Putte; Het formulierboek van Aartselaar. ].
5817: NAUWELAERTS, DR. M.A. E.A., - Tijdschrift voor Geschiedenis en Folklore Jaargang 17. [ o.a. Hoofdbank van Zandhoven; Onderwijs tijdens het Oude Regiem te Putte; Dienstbaarheid en Vrijheid in de Kempen ].
12601: NAUWELAERTS, PROF. DR. M. A. E.A., - Onderwijs in Den Bosch.
12282: NAUWELAERTS, DR. M.A., - Erasmus en de Latijnse School van 's-Hertogenbosch.
397044: NAVE, DR. FRANCINE DE, - Liber Amicorum Leon Voet.
71152: NAZET, JACQUES, - Inventaire des Archives du Chapitre et de la Paroisse de Saint-Vincent de Soignies (XIIe-XXe s.).
78215: VRIJ NEDERLAND, - Vrij Nederland onafhankelijk Weekblad voor alle Nederlanders. 3e jaargang. 30 januari 1943 - 24 juli 1943..
78216: VRIJ NEDERLAND, - Vrij Nederland onafhankelijk Weekblad voor alle Nederlanders. 5e jaargang. 29 juli 1944 - 27 januari 1945..
78217: VRIJ NEDERLAND, - Vrij Nederland onafhankelijk Weekblad voor alle Nederlanders. 5e jaargang. 3 februari 1945 - 19 mei 1945..
170986: NEDERSTIGT, CARINE E.A., - Almanak van het Tilburgs Studentencorps St. Olof. 1983-1984 Tweeëndertigste Jaargang.
20548: NEDERVEEN MEERKERK, ELISE VAN E.A., - Een Peertje voor de Dorst. Geschiedenis van het Philips Pensioenfonds.
106954: NEDERVEEN, MR. F.B.M. E.A., - De Genealogieën van Nederveen.
281058: NEEFS, PAUL, - Beerse. De Sint-Corneliuskapel.
12541: NEEFS, AD & FRED MEES, - Doorlopend geopend. Heden en Verleden van de Bossche Horeca.
18674: NEERVEN, GABRIËL VAN E.A., - Kinderopvang Helmond.
17233: NEESEN, KOOS, - Tilburg bij Avond en bij Nacht.
17234: NEESEN, KOOS, - Tilburg. Een Stad werd Stad.
17174: NEESEN, KOOS, - Honderd Jaar achter de Kaart gekeken. Bijzondere Raad Tilburg van de Vincentius Vereniging 1881-1981..
21078: NEGGERS, ANTON, - Schelmen en Hontsvotten Werck. Onderzoek naar de Moord op mr Jean de Marcq, Drossaard van Oirschot, in 1735..
21201: NEIJNENS, LAU, - Herinneringen aan Willem Buijs. Een Valkenswaards Sigarenfabriekje in de Periode 1904-1950..
66436: NEISZEN, FREDERIK HENDRIK , GEBOREN TE DORDRECHT, - Mijnbouwpolitiek.
72263: NEITZERT, DR. DIETER, - Göttinger Jahrbuch 2001..
65403: NELEMANS, J. E.A., - Over den Invloed op de Velgbreedte op de Trekkracht.
29281: NELIS, H., - Inventaire des Archives de l'Université de l'Etat à Louvain et de Collège Philosophique (1817-1835).
12522: NELISSEN, DR. N.J. EN DRS. C.L. DE VOCHT, - 's-Hertogenbosch.
70574: NELISSEN, A.P.L. ; GEBOREN TE BREDA, - Huur en Vervreemding.
69052: NES, J.G.TH. VAN, - De Eieren en Nesten van onze Vogels.
35602: NESSON, PIERRE DE; EN FRANK VALKENIER (VERT.), - Leenhulde aan de Maagd.
76063: NETHERWAY, MARJORIE E.P., - Home Rabbit Keeping.
69066: NEUBECKER, DR. OTTFRIED, - Elseviers Gids van de Heraldiek.
40968: NEYER, MARIA AMATA, - Edith Stein (Schwester Teresia Benedicta a Cruce OCD).
73990: NI CHEALLAIGH, MARTINA, - Inventaire des Papiers de Groote.
73576: NICHOLAS, PROF. DR. DAVID, - Stad en Platteland in de Middeleeuwen.
70961: NICHOLAS, PROF. DR. DAVID, - Stad en Platteland in de Middeleeuwen.
38916: NICOLAS, EDMOND, - Brocaat en Boerenbont. Schering en Inslag van een Fabrikantenleven.
241923: NICOLAS, EDMUND, - Concordia Breda 1880-1955. Concordia Parvae res Crescunt.
75948: NICOLAS, E., - Over Pluimvee en Eieren.
75364: NICOLAS, EDM., - Gerst en Bier.
71940: NICQ, ABBÉ, - Le Père Simeon Lourdel de la Société des Pères Blancs et les premieres Annees de la Mission de l'Ouganda.
384604: NIEHAUS, KASPER E.A., - Hendrik Jan Wolter 1873/1952..
16865: NIEKERK, DICK VAN E.A., - Zorg in Perspectief. De Hondsberg Oisterwijk. Observatiecentrum Pedologisch Instituut.
35522: NIEMEIJER, RU UIT EERSEL, - Op Zoek naar verborgen Schatten. Belevenissen van een Pelgrim.
78143: NIERMEIJER, DR. J.F., - Bronnen voor de economische Geschiedenis van het Beneden-Maasgebied. Eerste Deel: 1104 - 1399 [all published].
71505: NIERMEIJER, DR. J.F., - Bronnen voor de economische geschiedenis van het Beneden-Maasgebied. Eerste Deel: 1104 - 1399 [all published].
73631: NIERMEYER, J.F. EN C. VERLINDEN, - Frankische Vestiging en Taalgrens.
64377: NIERSTRASZ, B., - Nederland en België. Souvereiniteits- en andere Vragen.
67740: NIERSTRASZ, HUGO FREDERIK , GEBOREN TE ROTTERDAM, - The Solenogastres of the Siboga-Expedition.
205913: NIESSEN, MARC & PETER THOBEN E.A., - Plastieken Hertjes & Buzz Lightyears. 142 Voorwerpen en de achterliggende Verhalen van Kinderen, Kunstenaars, Vormgevers en Architecten.
75227: NIESTEN, EDDIE ; JAN RAYMAEKERS E.A., - België kookt! De Eeuw van Cauderlier 1830 -1930..
74232: NIEULANDE, D.D.M. VAN, - Het Archief van de Coöperatieve Vereniging Aardappelmeelfabriek Westerwolde 1913-1964..
27964: NIEUWENDIJK, C., - Beknopte Gids van de St. Lambertuskerk te Gemonde.
40922: NIEUWENHOFF S.J., W. VAN, - Leven van den H. Joannes Franciscus Regis.
74153: NIEUWENHUIS, J.G.B., - [ Rotterdam ] Catalogus van de Handschriftenverzameling. Deel I & II..
35452: NIEUWENHUIS, JAN, - De Witte Wandelaar.
20273: NIEUWENHUIS, AAD, - Boerenleiders in een Heidedorp. Een antropologische Studie van Machtsverhoudingen in een Brabants Dorp 1850-1923..
77952: NIEUWENHUIS, J. EN W.J. WENDEL, - De Wet op het Lager Onderwijs met Toelichtingen.
74156: NIEUWENHUIS, J.G.B., - Inventaris van de Archieven van de voormalige Gemeenten Overschie en Schiebroek.
28137: NIEUWENHUIZEN, DRS. J. VAN DEN, - Gids voor de Kathedraal van Antwerpen.
19766: NIEUWENHUIZEN, WIM VAN DEN, - Land van Dommel Aa en Leijgraaf.
197662: NIEUWENHUIZEN, WIM VAN DEN, - Land van Dommel Aa en Leijgraaf.
197661: NIEUWENHUIZEN, WIM VAN DEN, - Land van Dommel Aa en Leijgraaf.
74338: NIEUWENHUYSEN, ANDRÉE VAN, - Releve d'Archives Roumaines relatives a l'Histoire de la Belgique precede d'un apercu historique.
65686: NIEUWENHUYSEN, A. VAN, - Inventaire des Archives de la Famille van Male de Ghorain.
746271: NIEUWENHUYSEN, ANDRÉE VAN & FRANÇOISE LADRIER, - Inventaire des Archives de la Famille Van der Straten-Waillet..
29636: NIEUWKUIJK, H.W.J. VAN, - Inventaris Hervormde Gemeente Waalwijk.
29644: NIEUWKUIJK, H.W.J. VAN, - Inventaris van de Archieven van de Burgerlijke en Gemengde Instellingen van Weldadigheid in de voormalige Gemeente Waalwijk.
256768: NIEUWLAAT, MARLIES & RIET DANEN-VERSTRATEN, - Zegge, wat betekent Oorlog? Het dagelijks leven tijdens de Bezetting.
95575: NIEVERVAART, HENDRIK VAN ; UIT BEZOOIJEN [BESOIJEN], - Tweede Memorie over den Landbouw en de Veefokkerij in het Koningrijk der Nederlanden.
95574: NIEVERVAART, HENDRIK VAN ; UIT BEZOOIJEN [BESOIJEN], - Memorie over den Landbouw en de Veefokkerij in het Koningrijk der Nederlanden.
78151: NIFTERIK, G.P. VAN, - Vorst tussen Volk en Wet. Over Volkssoevereiniteit en Rechtsstatelijkheid in het Werk van Fernando Vázquez de Menchaca (1512-1569).
67804: NIGG, WALTER, - Heiligen zijn ook Mensen.
17741: NIJDAM, A., - Goirle. Een sociografische studie over de Criminaliteit en de Moraliteit van een Grensgemeente rond de Tweede Wereldoorlog.
43625: NIJENHUIS O. CARM., JOHN, - The Structure of the Judgment according to Aquinas.
70037: NIJHOF, DRS. P., - Monumenten van Bedrijf en Techniek. Industriële Archeologie in Nederland.
72138: NIJHOF, DRS. P. E.A., - Op zoek naar ons industreel Verleden. Gids langs Monumenten van Bedrijf en Techniek.
72139: NIJHOF, DRS. P. E.A., - Op zoek naar ons industreel Verleden. Gids langs Monumenten van Bedrijf en Techniek. Deel 2..
72000: NIJHOF, E. E.A, - 'De Geesel van onzen Tijd'. Een Onderzoek naar Werklozenbeleid en Werkloosheidsbeleving in de Jaren dertig te Utrecht.
70572: NIJHOFF, DR. D.C., - De Hertog van Brunswijk. Eene Bijdrage tot de Geschiedenis van Nederland gedurende de Jaren 1750-1784..
76468: NIJHOFF, R.H., - Ede van 1900 tot Nu. Deel 2..
74717: NIJHOLT, B. EN T. FROENTJES, - Het Vergunningsrecht. Toepassing van Art. 20 2e Lid, der Drankwet.
75775: NIJKAMP, H. E.A., - Door God geplant. Leesboek voor de kerkelijke Geschiedenis in Nederland. 5e Klas Deel I..
10937: NIJNANTEN, A. VAN, - Zwerven door Noord-Brabant. Het Land der Vennen en Kasteelen.
35692: NIJS, JAN DE, - Vertelsels uit Brabant.
25116: NISPEN, C. A.I.L. VAN, - De Vesting Willemstad. Deel I Willemstad in de Tachtigjarige Oorlog.
251161: NISPEN, C.A.I.L. VAN, - De Vesting Willemstad. Deel I Willemstad in de Tachtigjarige Oorlog.
68995: NISPEN TOT SEVENAER , JHR. DR. E. VAN, - Nederlandsche Kasteelen.
251031: NISPEN, C.A.I.L. VAN, - Enkele Wetenswaardigheden van het voormalig Stadhuis van Willemstad.
25103: NISPEN, C.A.I.L. VAN, - Enkele Wetenswaardigheden van het voormalig Stadhuis van Willemstad.
25111: NISPEN, C.A.I.L. VAN, - De Gouverneurs van Willemstad (1583-1795) Deel I en II..
99475: NISPEN, C.J.J.C. VAN, - Een 18-eeuwse Voogdijkwestie in Standdaarbuiten.
77785: NISSEN, PETER, - Geloven in de Lage Landen. Scharniermomenten in de Geschiedenis van het Christendom.
70629: NISSEN, PROF. DR. P.J.A. E.A., - De Maasgouw. Tijdschrift voor Limburgse Geschiedenis en Oudheidkunde. Jaargang 72 t/m/ Jaargang 76 (Zeven en Zestigste Deel t/m Een en Zeventigste Deel).
24420: NISSEN, PETER J.A., - Parochie in Beweging. Impressies van Veertien Jaar markant Pastoraat in Rijen.
78301: NITZ, HERMANN, - Die maschinellen Produktionsmittel der neuzeitlichen Verlags- und Lohnbuchbinderei.
99394: NN, - Reglement, tot beter Administratie van de Justitie in den Schepen-Stoel der Stadt 's Hertogen-Bosch.
26518: NN, - 775 Jaar Stad. Geertruidenberg. Feestgids.
170789: NN, - 1899-1974 Reünie Sint-Odulphuslyceum.
65982: NN, - Tarief voor het Vervoer van Reizigers, Bagage en Honden in Verkeer tusschen de op Nederlandsch Grondgebied gelegen Stations der beide Maatschappijen. 2e Vervolg..
372681: NN, - Catalogus van de 264 Werken van Vincent van Gogh behorende tot de Verzameling van het Rijksmuseum Kröller-Müller.
74581: NN, - Inventaris van het Archief der Heerlijkheid en der Gemeente Spanbroek.
96711: NN, - Provinciale Commissie ter Bevordering van de Rundveefokkerij in Noordbrabant. Verslag 1967..
77782: NN, - Clermont-Sur-Berwinne 1230-1980..
99488: NN, - 's-Hertogenbosch. Publicatie betreffende Stadsbelastingen (Gemaal, Bier, Azijnen).
73622: NN, - Loix sur l'Enregistrement. Wetten op het Enregistrement.
74373: NN, - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Jaarboek 1980..
16905: NN, - Stadsgids Waalwijk 1983-1984..
74930: NN, - Inventarissen van de Collecties A.J. Immink, F. Pinke, C. Pijnacker Hordijk.
99447: NN, - Extract uit het Register der Resolutien van Schepenen, Gesworens en Raden der Hooftstad 's Hertogenbosch omtrent Ampliatie van het Reglement voor de Voerlieden.
27827: NN, - St. Willibrorduskerk Diessen.
66604: NN, - De Wetgeving met betrekking tot Lijkverbranding in eenige Landen van Europa.
65423: NN, - Nederlandsche Commissie voor Internationale natuurbescherming. Mededeelingen No. 12. [O.a. Verslag betreffende het onderzoek van de mogelijkheden der bescherming van primitieve inboorlingen, met name de Berg-Papoeastammen op Nederlandsch Nieuw-Guinea; A survey of Wild Life conditions in Atjeh North Sumatra; Een overzicht van de vaste trekwegen van olifanten in Zuid-Sumatra alsmede eenige gegevens over rhinocerossen ].
3618: NN, - Almanak voor de Provincie Noord-Braband voor het Jaar 1818. Vierde Jaargang.
3742: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1981..
99428: NN, - Extract uit het Register der Resolutien van Schepenen, Gesworens en Raaden der Hooft-Stad 's Hertogenbosch omtrent Alteratie en Ampliatie van het Reglement voor de Schippers op Vugt.
76610: NN, - Bulletin des Lois. Bulletin der Wetten. No. 366 t/m 368..
76023: NN, - Voedermiddelen, die Haver als Paardenvoeder kunnen vervangen.
76477: NN, - Uitkomsten der Zevende Tienjaarlijksche Volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den een en dertigsten December 1889 (met uitzondering van de Beroepstelling) . Provincie Groningen; Provincie Drenthe; Provincie Limburg.
70434: NN, - Catalogus van Geschriften over leven en werken van Desiderius Erasmus aanwezig in de Bibliotheek der gemeente Rotterdam (lijst 133, juli 1936).
66230: NN, - Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1872..
74112: NN, - Eerste Verslag van de Rijkscommissie van Advies voor Werkverruiming en wel over het Tijdvak van 22 december 1922 tot 31 december 1926..
43659: NN, - Staten, ter Bepaling der Verhouding tusschen het Getal Protestantsche en Katholijke Ambtenaren in het Koningrijk der Nederlanden ten Jare 1847..
121929: NN, - [Grote uitsl. Plaat] Optocht in 1885. 1185-1885. 700-Jarig Bestaan van 's-Hertogenbosch.
121922: NN, - 10 Reproducties van origineele Foto's 's-Hertogenbosch na droeve Dagen Oct.'44..
121944: NN, - Reglement van de Postzegeltentoonstelling Hertogpost 1980..
41632: NN, - Constituties van der Cistercienserinnen van de Strenge Onderhouding.
384522: NN, - Georges Rouault. Bernard Buffet. Alfred Manessier. Miserere.
65173: NN, - Dertiende, Veertiende en Vijftiende Jaarverslag van de Vereeniging voor Terpenonderzoek over de Vereenigingsjaren l Mei 1928 tot 30 April 1929, 1 Mei 1929 tot 30 April 1930 en 1 Mei 1930 tot 30 April 1931..
65949: NN, - Het Ontwerp-Mackay tot Herziening der Wet op het Lager Onderwijs, ter vergelijking gedrukt naast de thans geldende Wet. Met Memorie van Toelichting.
66110: NN, - Verslag van het Eerste Bedrijfsjaar 1916 der N.V. Provinciale Geldersche Electricteits-Maatschappij te Arnhem.
99396: NN, - Extract uit het Register der Resolutien van Schepenen, Gesworens en Raaden der Hoofdstad 's Hertogenbosch omtrent Approbatie van het Reglement door den Burgerkrygsraad geraamt voor de Rotsgezellen van de vier Schutteryen, om zig, by opkomende Brand, daarna te reguleren.
3633: NN, - Almanak voor de Provincie Noord-Braband voor het Jaar 1833. Negentiende Jaargang.
3730: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant Jaargang 30..
73585: NN, - Trefwoorden. Handboek voor Opleiding en Praktijk.
66410: NN, - Rapport betrefende het Onderzoek naar de Volkshuisvesting ten Plattelande in Gelderland. Gebied van de Veluwe.
66400: NN, - De Betekenis van de Ontwikkelingspsychopathie.
65264: NN, - Verslag, Balans en Rekening en Verantwoording van De Tuinbouw-Onderlinge, Vereeniging uit den Nederlandschen Tuinbouwraad tot het onderling dragen van het Bedrijfs-Risico, over het Boekjaar 1914..
29745: NN, - Inventaris van het Archief Waterschap De Beneden Dommel.
99358: NN, - Verordening op de Invordering eener Plaatselijke Belasting op de Honden in de Gemeente 's-Hertogenbosch en Besluit tot Heffing.
20947: NN, - Feestelijke Vereeniging van Muzijkgezelschappen te Eindhoven Julij 1856..
37171: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant Jaargang XIX 1955-1956..
99306: NN, - Ordonnantie ende Reglement waer naer den Dijckgrave, Gezwoorens en Penningh-Meester, mitsgaders de Gemeene Ingelanden van de grooten Zonzeelschen Polder, naer soo omtrent de Regeeringe en Directie over den selve Polder, het innen en betalen van den Geschooten ofte Omslagen als andersints respective sullen hebben te reguleren.
95557: NN, - Verslag van de Brabantse Landbouwdag 17 October 1955 's-Hertogenbosch.
32147: NN, - Bruxelles.
32148: NN, - Ommegang de Bruxelles 1549-1930..
64397: NN, - Archief. Vroegere en latere Mededeelingen voornamelijk in Betrekking tot Zeeland 1904..
64398: NN, - Archief. Vroegere en latere Mededeelingen voornamelijk in Betrekking tot Zeeland 1917..
295019: NN, - Collectie Van Hasselt.
36213: NN, - Bouwen in de Binnenstad van 's-Hertogenbosch.
99361: NN, - Plaatselijke Verordeningen van 's-Hertogenbosch tegen wier Overtreding Straf is bedreigd.
66143: NN, - Verslag omtrent den Staat der Rijksverzekeringsbank en hare Werkzaamheden in het Jaar 1911..
66142: NN, - Verslag omtrent den Staat der Rijksverzekeringsbank en hare Werkzaamheden in het Jaar 1910..
65108: NN, - Lijst der in 1910 vastgestelde Wijzigingen in de Registers I- XI. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
170721: NN, - Gids voor het Zestiende Studiejaar 1942-1943 der Katholieke Hoogeschool Tilburg.
170719: NN, - Programma van den Tilburgschen Hoogeschooldag op Woensdag 1 juli 1942..
24726: NN, - Bergen op Zoom Basis voor bloeiend Bedrijfsleven.
66118: NN, - Verslag van het Zestiende Bedrijfsjaar 1931 der N.V. Provinciale Geldersche Electricteits-Maatschappij te Arnhem.
108296: NN, - Verslag omtrent de buitengewone Riviercorrespondentie tijdens het hooge Opperwater van november en december 1930 langs de Maas en langs den Rijn met zijn Takken alsmede omtrent de buitengewone Riviercorrespondentie tijdens het hooge Opperwater van januari 1931 langs de Maas (Noordbrabantsche Zijde).
18063: NN, - Boekel, Erp, Sint-Oedenrode, Uden, Veghel, Zeeland. Regionaal Woningmarktonderzoek.
74829: NN, - Publicatie van Hun Hoog Mogende, vertegenwoordigende het Bataafsch Gemeenebest Houdende ordonnantie op het Middel van het Klein Zegel binnen de Bataafsche Republiek geärresteerd den 28sten November 1805..
74830: NN, - Publicatie van Hun Hoog Mogende, vertegenwoordigende het Bataafsch Gemeenebest Houdende Ordonnantie, volgens welke binnen de Bataafsche Republiek zal worden geheven, de Impost op onderscheidene Buitenlandsche Producten. Geärresteerd den 18 December 1805..
74832: NN, - Publicatie van Hun Hoog Mogende, vertegenwoordigende het Bataafsch Gemeenebest Houdende Ordonnantie, volgens welke binnen de Bataafsche Republiek zal worden geheven, het Binnelandsch Last-, Water- Plaizier- en Passage-Geld. Geärresteerd den 6 December 1805..
29942: NN, - Topografische kaart. 57B Westerhoven.
65564: NN, - Herziening van de wettelijke Regeling van het Hypotheekrecht en zijne Gevolgen.
64659: NN, - Topografische Kaart Roermond.
39391: NN, - Plechtige Jubileummis 4e Kringgildedag Kempenland 11 juni 2006..
39809: NN, - Jan-Frans Van de Velde de Eximus van Beveren (1743-1823)- Jean-François Van de Velde Docteur en théologie.
11736: NN, - Gemeentelijke Her-Indeling in Noord-Brabant nodig?.
41229: NN, - Direktorium der Niederdeutschen Karmelprovinz.
295078: NN, - Inventarissen van de Archieven der Provinciale Griffie van Noordbrabant deel II..
99458: NN, - Reglement en Ordonnantie op de Crimineele Justitie, en den Styl van Procedeeren in Criminele Zaaken voor den Geregte van 's Hertogenbosch.
99456: NN, - Lijst van in de Gemeente 's Hertogenbosch bestaande Verordeningen.
9803: NN, - Brabantse Gemeentewapens.
64655: NN, - Topografische Kaart 28E Geesteren.
78485: NN, - Recht en Instellingen in de Oude Nederlanden tijdens de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. Liber Amicorum Jan Buntinx.
65201: NN, - Overzicht van de Ijswaarnemingen gedurende den Winter 1935-1936 langs de Kusten van den Noordzee en de Wadden, op het Noordzeekanaal en de Benedenrivieren.
65200: NN, - Overzicht van de Ijswaarnemingen gedurende den Winter 1934-1935 langs de Kusten van den Noordzee en de Wadden, op het Noordzeekanaal en de Benedenrivieren.
66524: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1904 en 1905..
66525: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1906 en 1907..
66526: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1912..
95545: NN, - Jaarverslag NCB 1956. Verslag over het Jaar 1956 van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond.
95543: NN, - Jaarverslag NCB 1947 en 1948. Verslag over het Jaren 1947 en 1948 van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond.
99369: NN, - Verordening op de Invordering der Plaatselijke Belasting op Brandstoffen binnen de Gemeente 's Hertogenbosch.
9819: NN, - 14e Kapittel van het Gulden Vlies 1481..
22645: NN, - 44ste Jaarverslag van de Stichting Instituut of Gesticht voor Blinden te Grave (Liefdewerk voor arme Blinden) en de Blindengestichten van Grave.
66522: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1900 en 1901..
66082: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1887..
78501: NN, - Statistieke Aanteekeningen betreffende Utrecht. Naamlijst der Geborenen, Huwelijken en Overledenen. Marktprijzen Openbare Verkoopingen van vaste Goederen. Waarnemingen, gedaan op het meteorologisch Observatorium. Waterhoogte van de Lek enz. Vierde of Laatste Deel 1850..
3719: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1958..
78498: NN, - Statistieke Aanteekeningen behoorende bij het Tijdschrift voor Oudheden, enz. van het Bisdom, de Provincie en de Stad Utrecht 1848..
74461: NN, - De comptabele Regeling van den Overheidssteun aan Werkloozen, kleine Boeren en Tuinbouwers in zijn verschillende Vormen.
176891: NN, - Nationale Militie. Verlofpas. Kolonel Jan Appel, geboren te Helvoirt.
29973: NN, - Plattegrond Haaren 1: 12.000..
3737: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1976..
66832: NN, - Verslagen der Maatschappij tot Exploitatie der Staatsspoorwegen over de Jaren 1885-1887..
66825: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Acht-en-Vijftigste Deel 1918..
65262: NN, - Verslag, Balans en Rekening en Verantwoording van De Tuinbouw-Onderlinge, Vereeniging uit den Nederlandschen Tuinbouwraad tot het onderling dragen van het Bedrijfs-Risico, over het Boekjaar 1911..
66232: NN, - Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1874..
99602: NN, - Algemeene Politieverordening voor de Gemeente Zevenbergen 1924..
36734: NN, - Gemert. De Heerlyckheyd ende het Casteel tot Ghemert.
39840: NN, - [Gravure van portret van] Philippe Louis Ignace Baron Vande Werve et de Schilde. Grand Loutrier de Brabant. Né le 2 8bre 1748. Reçu aux Etats l'An 1769..
77938: NN, - Overzicht van de Arbeidsloonen bij Landbouw, Veehouderij en Tuinbouw in 1898..
65123: NN, - Lijst der in 1922 vastgestelde Wijzigingen in de Registers I- XI. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
65122: NN, - Lijst der in 1920 vastgestelde Wijzigingen in de Registers I- XI. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
65238: NN, - Het Volkenbondsonderzoek naar de Oorzaken der Zuigelingensterfte.
66500: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1936..
75427: NN, - Flossie een Venus van Vijftien.
74413: NN, - Richtlijnen voor een nieuwe Woningpolitiek. Rapport van een Commissie ingesteld door het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw.
75433: NN, - Antiek & Verzamelgids. Editie 2002..
74214: NN, - Overzicht Rechtspositie Noodwachters.
74215: NN, - Luchtbescherming. Richtlijnen voor Luchtbescherming voor Scholen.
74217: NN, - Nog altijd dalende, hoewel nog niet bevredigende Zuigelingensterfte.
74219: NN, - Bodemkaart van België. Carte des Sols de la Belgique. Texte Explicatif de la Plancette de. Verklarende Tekst bij het Kaartblad Beveren-Waas 27E..
18927: NN, - Plattegrond Gemeente Liempde.
74435: NN, - Insecten schadelijk voor Naaldhout. No. 2. De Groote Dennensnuittor Hylobius abietis L. en de Kleine Dennensnuittor Pissodes notatus F..
74434: NN, - Insecten schadelijk voor naaldhout. No. 4. De Nonvlinder Liparis monacha.
74457: NN, - Financieringsregeling Woningbouw 1948..
74459: NN, - Tien Jaar Ziektewet 1930 - 1940..
26875: NN, - Programma Plechtige Omgang ter ere van de Zoete Moeder van Den Bosch. 10 Juli 1955..
41762: NN, - Descriptio Geographica et Statistica Provinciarum et Missionum Ordinis Fratrum Minorum S. Francisci Capuccinorum (1528-1928).
13568: NN, - Officieel Programma van den 7e Diocesanen Katholiekendag in het Bisdom van 's-Hertogenbosch te 's-Hertogenbosch op zondag 4 september 1910..
66545: NN, - Verslag aan de Koning over de Openbare Werken in het Jaar 1860, 1861 en 1862..
170731: NN, - Katholieke Hogeschool. Studiegids 1963-1964. Zeven en Dertigste Studiejaar.
64915: NN, - Tabel der Noodpeilen langs den Bovenrijn en zijne Takken.
37497: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1992..
36017: NN, - Loeft Godt van al ende drinct den Wijn ende laet die Werelt die Werelt sijn.
11026: NN, - Souvenir aan het Landgoed De Utrecht.
66844: NN, - Verslag der Maatschappij tot Exploitatie der Staatsspoorwegen over het Jaar 1916..
66843: NN, - Verslag der Maatschappij tot Exploitatie der Staatsspoorwegen over het Jaar 1915..
66138: NN, - Verslag omtrent den Staat der Rijksverzekeringsbank en hare Werkzaamheden in het Jaar 1903 en 1904..
99448: NN, - Extract uit het Register der Resolutien van Schepenen, Gesworens en Raden der Hooftstad 's Hertogenbosch omtrent Interpretatie van den 2. Artikel van de Ampliatie van de het Reglement  voor de Voerlieden   gearresteert den 22. Mey 1759..
299844: NN, - Topografische Kaart 51 West Eindhoven.
29959: NN, - Topografische kaart. 52D Helenaveen.
41301: NN, - Gouden Dankbaarheid 1934-1984..
95544: NN, - Jaarverslag NCB 1950. Verslag over het Jaar 1950 van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond.
75195: NN, - La Maison J. & S. Violet Frères à ses Collaborateurs 1934..
39392: NN, - 500 Jaar St. Catharina & St. Barbara. Programma 4e Kringgildedag Kempenland 11 juni 2006..
39394: NN, - Informatieboekje Gilde Sint Joris Hapert 25 april 1987..
99431: NN, - Waar naar, tyde van Hoog Water, de Schippers bevaarende het Veer tussen de Stad 's Hertogenbosch en Vugt, in het overbrengen van Passagiers, haar sullen moeten reguleren.
90111: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1989..
90110: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1990..
39454: NN, - 's-Hertogenbosch Programma Gildedag Oud Hertogdom Brabant.
65042: NN, - Uitkomsten der Negende Tienjaarlijksche Volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden gehouden op den 31 December 1909. Deel 1, 2, 3..
65780: NN, - Catherine de Bar Mére Mechtildis van het H. Sacrament (1614-1698) Stichteres van het Instituut van de Benedictinessen van het H. Sacrament.
78500: NN, - Naamlijst der Geborenen, Huwelijken en Overledenen binnen Utrecht 1844..
37286: NN, - Tentoonstelling van Werken van Vincent van Gogh. Stedelijk Museum Amsterdam.
76066: NN, - Konijnen. Huisvesting, Voeding, Verzorging.
99444: NN, - Ordonnantie, waar naar van wegens, ende ten behoeve van de Stadt 's Hertogenbosch, sal worden verpagt het Passage Gelt en sulcx voor den Termyn van een Jaar.....
3702: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant. Tweede Jaargang 1936-1937..
66083: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1888..
29954: NN, - Topografische kaart. 51D Veldhoven.
39325: NN, - Brabantse Dag 1976. Spreuken gaan Voorbij. Optochtprogramma.
99371: NN, - Reglement ter Voorkoming en Blussching van Brand, in de Gemeente Zevenbergen.
66514: NN, - Verslag over de voornaamste Openbare Werken op het Gebied van de Waterstaat in in het Jaar 1951..
108495: NN, - De Kleine Dommel in Geldrop.
108496: NN, - Geldrop en de Dommel.
99485: NN, - Ordonnance et Placcart du Roy nostre Sire descreté sur le Faict de la Chasse & Port d'Harquebuses.
3644: NN, - Almanak voor de Provincie Noord-Braband voor het Schrikkeljaar 1844. Dertigste Jaargang.
299852: NN, - Topografische Kaart 56 Turnhout.
99648: NN, - Ordonnantie of Vernieuwinge der Jaarkeuren der Dingbanke en Gemeente van Oostelbeers en Middelbeers.
74370: NN, - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Jaarboek 1977..
75189: NN, - Met Smeets Wandelgids door Mooi Limburg. Deel 2 Maastricht en Omgeving.
41081: NN, - Saint Basile. Histoire de sa Vie et Extraits de ses Écrits.
41048: NN, - Vereniging Maria, Koningin van de Vrede. Mariatoewijding en Statuten.
40805: NN, - Notice sur les Monuments Primitifs de la Vie de Saint Dominique.
40814: NN, - Luigi Gonzaga.
40826: NN, - Un Ami du Peuple ou Vie de Saint Jean-Baptiste de Rossi, Chanoine de la Basilique Collégiale de Sainte Marie in Cosmedin.
40904: NN, - Maria Theresia Ledóchowska 1933..
64700: NN, - Repertorium op de Nederlandsche Tijdschriften Koninklijke Bibliotheek, Afdeeling Documentatie Tweede Jaargang.
64699: NN, - Repertorium op de Nederlandsche Tijdschriften Koninklijke Bibliotheek, Afdeeling Documentatie Eerste Jaargang.
41539: NN, - Tweede Deel van de Konstituties van de Orde der Reguliere Kanunniken van Prémontré. Normen.
41417: NN, - Le Dauphiné. La Grande Chartreuse.
36086: NN, - Onze Liederenbundel.
12249: NN, - Regeling van het Verband der afzonderlijke Huishouding van de Afdeeling Orthen met de Algemeene Huishouding der Gemeente 's-Hertogenbosch.
103028: NN, - Rapport inzake de Stand van het Voortgezet full-time en part-time Onderwijs in de Provincie Noord-Brabant.
15421: NN, - Gemeentegids Heeswijk-Dinther.
15401: NN, - Kijk op Heeswijk-Dinther.
15404: NN, - Herinnering aan de Opening van het Raadhuis van Dinther 24 april 1939..
76493: NN, - De Inrichting van de omgeving van Molens [ Molenbiotopen].
15381: NN, - F.N.V.-Afdeling Heeswijk-Dinther. Informatie en Verslaggeving 1988..
15296: NN, - Stadhuis Oss 1974..
66363: NN, - Nota betreffende de Rechten en Plichten van plaatselijke Overheid en Bevolking in Geval van een vijandelijke Bezetting.
74374: NN, - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Jaarboek 1981-1982..
3661: NN, - Almanak voor de Provincie Noordbrabant voor het Jaar 1861. Zeven-en-veertigste Jaargang.
3643: NN, - Almanak voor de Provincie Noord-Braband voor het Jaar 1843. Negen-en-twintigste Jaargang.
17662: NN, - Plantgeld als plaatselijke Belasting en Onderhoud van Gemeente-Wegen te Haaren.
176897: NN, - Nationale Militie. Verlofpas. Josephus van Rijzewijk, geboren 25 februari 1835, te Helvoirt.
74451: NN, - Wetten omtrent den Accijns en het Invoerregt op Gedistilleerd met de daartoe betrekkelijke Algemeene Maatregelen van Bestuur,....
15484: NN, - Gids voor Rosmalen.
3623: NN, - Almanak voor de Provincie Noord-Braband voor het Jaar 1823. Negende Jaargang.
121881: NN, - Programma 1185-1935 Orthenstraat-Comité bij het 750-jarig bestaan der Stad 's-Hertogenbosch juli 1935..
3727: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1964..
74845: NN, - Besluit, houdende een Reglement, volgens het welke alle de Particulieren, binnen Koningrijk Holland, zullen hebben te gedragen, ten aanzien van den Ophef der Belasting op de Buitenlandsche Brandewijnen, Gedisteleerde Wateren, Rum, Arak en Likeuren, gearresteerd bij de Wet van den 4den van Sprokkelmaand 1809. Gegeven den 28sten van den Bloeimaand 1809..
36029: NN, - Die Jahreszeiten. Oratorium van Joseph Haydn.
366610: NN, - Noordbrabantsch Jaarboekje voor 1866. Twee-en-vijftigste Jaargang.
66759: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Twee-en-Vijftigste Deel 1912..
17275: NN, - Gids voor Tilburg.
28101: NN, - De Parochiekerk van Tongerlo en de Eredienst van O.L. Vrouw.
75867: NN, - Friesch Rundvee-Stamboek. 1918..
65125: NN, - Lijst der in 1924 vastgestelde Wijzigingen in de Registers V, VI, VIII, IX, X en XI. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
65124: NN, - Lijst der in 1921 vastgestelde Wijzigingen in de Registers I- XI. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
17588: NN, - De Vraag naar en de Uitgifte van specifieke Bedrijfsterreinen in de Periode Januari 1976 - Juni 1978..
76550: NN, - Verzameling van Verslagen, betrekking hebbende op het Landbouwonderwijs, de van wege het Rijk gesubsidieerde Proefvelden, de Rijkslandbouwproefstations, het Veeartsenijkundig Onderwijs en de Paardenfokkerij, als Tak van Staatszorg 1891-1893; 1893-1894; 1894-1895; 1896-1897; 1897-1898; 1898-1899; 1899-1900; 1900-1901; 1901-1902; 1902-1903..
71728: NN, - Wet op den Overgang van de vroegere tot de nieuwe Wetgeving. Officiële Uitgave.
10100: NN, - Schut-Reglement voor de Gemeente van Helvoirt.
72156: NN, - Gegevens betreffende het Huwelijksrecht in Europa. Beknopt Overzicht van de voornaamste Gegevens van het Huwelijksrecht van de Staten van Europa en van het kerkelijk Huwelijksrecht.
95527: NN, - Jaarverslag NCB 1959. Verslag over het Jaar 1959 van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond.
71414: NN, - Frontlinie. Het Bombardement van Groot Brittannië 1940-1941..
27388: NN, - 's-Hertogenbosch. Eeuwfeest Fraters 1862-1962..
75869: NN, - Friesch Rundvee-Stamboek. 1919..
64919: NN, - Verslag omtrent hetgeen in de Maand Januari 1885 is verricht tot Voorkoming en Opruiming van Ijsbezetting in de Rivieren.
41224: NN, - Het afleggen der H.H. Geloften volgens de Ritus der Carmelieten.
12893: NN, - 'Sedes Sapientiae' Gedenkboek bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Bisschoppelijke Kweekschool te 's-Hertogenbosch.
21612: NN, - Informatiegids voor de Gemeente Waalre.
99268: NN, - Extract uit het Register der Resolutien van Schepenen, Gesworens en Raaden der Hoofdstad 's Hertogenbosch omtrent opzichtelyk de Swagers, dat die wel tot Regenten te samen mogen verkoren, doch niet te gelyk administreerende zyn.
76045: NN, - Aantekenboekje Varkensmestwedstrijd.
74372: NN, - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Jaarboek 1979..
29945: NN, - Topografische kaart. 51F Helmond.
3664: NN, - Almanak voor de Provincie Noordbrabant voor het Schrikkeljaar 1864. Vijftigste Jaargang.
76484: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Twaalfde Deel 1872..
73488: NN, - Loix sur le Timbre. Wetten op het Zegel & Wetten over de Beheering der Hypotheken en geregtelijke Verwinningen. Loix sur le Régime hypothècaire et les Expropriations Forcées.
73487: NN, - Lijst of Tarief van inkomende en uitgaande Regten op alle Goederen en Koopmanschappen welke het Koningrijk der Nederlande zullen worden in- of uitgevoerd.
66233: NN, - Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1875..
10325: NN, - Rapport over een Technische Hogeschool in het Industriële Zuiden van Nederland.
64886: NN, - Verslag van den Landbouw in Nederland over 1876..
4701: NN, - Statistisch Jaarboek Gemeente 's-Hertogenbosch 1981/1982..
70738: NN, - Journal Officiel du Gouvernement de la Belgique. No. 81 à 111. Tome III..
65301: NN, - De Wetgeving in zake van Registratie zoo als dezelve thans bestaat of volledige Zamenstelling der Wetten adviesen van den Staatsraad, Dekreten en Besluiten op dit Onderwerp.
72262: NN, - De Vrije Fries, Jaarboek. Twee en tachtigste Deel (2006). Genootschapscultur in Fiesland. Het Fries Genootschap 1827-2002..
66231: NN, - Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1873..
66121: NN, - Verslag van het Twintigste Bedrijfsjaar 1935 der N.V. Provinciale Geldersche Electricteits-Maatschappij te Arnhem.
71257: NN, - Topografische Kaart 1 : 50.000 Vierlingsbeek nr. 46 Oost.
202001: NN, - Vrijheid aan de Run.
65107: NN, - Register XI Zeeland. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
65106: NN, - Register X Zuidholland. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
65104: NN, - Register VIII Utrecht. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
66495: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1919..
99382: NN, - Verordening & Reglement op het Burgerlijk Armbestuur der Gemeente Helmond.
28819: NN, - Catechismus of Christelijke Leering verdeeld in 5 Deelen en 41 Lessen Voor de Catholijke Jeugd onder het Aartsbisdom en alle andere Bisdommen der Provincie Mechelen.
74462: NN, - De comptabele Regeling van den Overheidssteun aan Werkloozen, kleine Boeren en Tuinbouwers in zijn verschillende Vormen.
39417: NN, - De eerbaere Guld.
43045: NN, - 100 jaar Kerk Maasland 1887-1987..
67263: NN, - The Slashers. A new short History of the Gloucestershire Regiment 1694-1965..
76866: NN, - Inventaire a la Mort de E. Kerkhofs (+ Brugge, 29 november 1950).
11461: NN, - Reglement van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant.
76609: NN, - Bulletin des Lois. Bulletin der Wetten. No. 364..
76608: NN, - Bulletin des Lois. Bulletin der Wetten. No. 361 t/m 364..
38586: NN, - Tentoonstelling Vlaamse Grafische Kunst.
70161: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1933. No. 1. Lijst van officiëele Personen, Instellingen en Vereenigingen op Land- en Tuinbouwgebied.
70458: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1922. No. 4. Verslagen der Rijkslandbouwproefstations voor Contrôle-Onderzoek over 1921/1922..
41267: NN, - Regel en Constituties van Orde der Broeders van de H. Maagd Maria van de Berg Carmel.
30056: NN, - Gebrs. Koppen Antwerpen.
74404: NN, - Kostwinnersvergoeding. Verzameling der geldende Voorschriften + Eerste en Tweede Aanvulling.
41904: NN, - L'Abbatiale de Saint-Savin.
28129: NN, - Grote of Onze Lieve Vrouwe Kerk Breda.
29941: NN, - Topografische kaart. 45F Grave.
39696: NN, - St. Jorisgilde. Loenhout 1354-1987. Kempisch Gildefeest.
74037: NN, - Sprawozdania Archeologiczne Instytut Archeologii Etnologii Polskiej Akademii Nauk XLIX..
74048: NN, - Lijst van de Nederlandsche en Nederlandsch-Indische Schepen aan welke Onderscheidingsseinen zijn verleend uit het Internationaal Seinboek.
106862: NN, - Stamboom van Gillis van Gottingnyes, Hoofdman der Sint-Jans-Gilde (1561).
26303: NN, - Het Gemeentehuis van Vlijmen.
66120: NN, - Verslag van het Negentiende Bedrijfsjaar 1934 der N.V. Provinciale Geldersche Electricteits-Maatschappij te Arnhem.
67069: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Negen-en-Veertigste Deel 1909..
67068: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Zes-en-Veertigste Deel 1906..
30099: NN, - Inrichting van den Stoet voorstellende de Intrede der Rederijkkamers deelnemende aan het Landjuweel van 1561..
99331: NN, - Huishoudelijk Schoolreglement voor het Departement Braband.
18787: NN, - [Brief van Kamer van Koophandel en fabrieken Helmond aan zijne Majesteit den Koning over Vrijhandel].
299978: NN, - Topografisch Kaart Moll (17/2) 1: 20.000..
71853: NN, - Kadastrale Atlas van Noord-Holland 1832. Deel 4 Koedijk Oudoro Sint Pancreas.
272625: NN, - Beknopt Overzicht van de Geschiedenis van de Birgittinessenabdij te Uden.
25123: NN, - Tentoonstelling Willemstad 400 Jaar Vestingstad. 4 Eeuwen Vestingstad in Beeld.
70340: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1909..
703401: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1910..
9983: NN, - Verzameling van eenige Sententien, Privilegien, Reglementen ende Resolutien raakende de Politie, Justitie ende Finantie binnen de Hoofdstad 'sHertogenbosch; waar by voor af gevoegt is de Capitulatie waar op dezelve Stad onder de Vereenigde Nederlanden gekomen is.
70367: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1936..
65579: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Zes-en-twintigste Deel 1886..
15300: NN, - Brandweer Oss. Jaarverslag 1993..
66635: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1898 en 1899..
11166: NN, - Doelgericht Milieubeleid Studiedagen Gemert 25-26-27 augustus 1972..
71383: NN, - Kamp Westerbork. Inrichtingsplan Kampterrein.
66115: NN, - Verslag van het Twaalfde Bedrijfsjaar 1927 der N.V. Provinciale Geldersche Electricteits-Maatschappij te Arnhem.
66116: NN, - Verslag van het Dertiende Bedrijfsjaar 1928 der N.V. Provinciale Geldersche Electricteits-Maatschappij te Arnhem.
66117: NN, - Verslag van het Vijftiende Bedrijfsjaar 1930 der N.V. Provinciale Geldersche Electricteits-Maatschappij te Arnhem.
36007: NN, - (Poster) Bekendmaking Mannenkoorconcerten etc..
28094: NN, - Gids: Parochiekerk Maria Magdalena Geffen.
99433: NN, - Extract uit het Register der Resolutien van Schepenen, Gesworens en Raaden der Hoofdstad 's Hertogenbosch omtrent Reglement op het betalen van Trap-Geld.
99434: NN, - Reglement op het Schuiten-Veer tusschen de Stad 's Hertogenbosch en de Gemeente Rosmalen.
74847: NN, - Besluit, houdende een Reglement, volgens het welke zich alle Particulieren zullen hebben te gedragen, ten aanzien van den Ophef der Belasting op de Zachte Zeep,gearresteerd bij de Wet van dato 21 December 1808. Gegeven den 26sten van den Sprokkelmaand 1809..
66101: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1914..
99551: NN, - Waterschap Het Oudland van Standdaarbuiten. Keur op de Waterleidingen 1938..
99533: NN, - Keur of Politie-Verordening voor het Waterschap De Koekoek en gecombineerde Buitenpolders gelegen onder de Gemeente Zevenbergen 1944..
99536: NN, - Resolutien van de Provisioneele Representanten van het volk van Bataafsch Braband, Genomen in den Jaare 1795, het eerste Jaar der Bataafsche Vryheid & Tafel der Respecten behoorende tot den Index op de Resolutien. Resolutien van de Provisioneele Representanten van het volk van Bataafsch Braband, Genomen in den Jaare 1796, het tweede Jaar der Bataafsche Vryheid.
36474: NN, - Berkel-Enschot. Boerderij Denissen.
99518: NN, - Extract uit het Register der Resolutien van het Departementaal Bestuur van Braband Donderdag den 18e April 1805... betrekkelijk het arresterenvan een Tarief van Leges en Jura, zoo voor het Geregtshof en deszelfs Commissarissen, als voor de Griffie en Secretarij van hetzelve,….
99517: NN, - Register der Wetten der Decreten, Decisien en Besluiten van Zijne Majesteit den Koning mitsgaders der Bekendmakingen en Circulaire Aanschrijvingen van de Ministers zijner Majesteit en van den Landdrost van Brabant. Gearresteerd in het Jaar 1808, en alomme in dat Departement verzonden.
65114: NN, - Lijst der in 1917 vastgestelde Wijzigingen in de Registers I- XI. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
99491: NN, - Reglement of Ordonnantie der Belasting op het Binnen- en Buitenlandsch Gedisteleerd, binnen de Stad 's Hertogenbosch.
99492: NN, - Reglement of Keure der Belasting op de Fouragien, binnen de Stad 's Hertogenbosch.
99446: NN, - Extract uit het Register der Resolutien van Schepenen, Gesworens en Raden der Hooftstad 's Hertogenbosch omtrent Interpretatie van den 2. Artikel van de Ampliatie van dehet Reglement voor de Voerlieden gearresteert den 22. Mey 1759..
74860: NN, - Reglement ter Executie van 's Konings Decreet, van den 4den Januarij 1809, No. 5, houdende Bepalingen omtrent het huisvesten en voeden der Troepen, wanneer dezelve zich binnen het Rijk op Marsch bevinden.
74861: NN, - Notificatie van den Secretaris van Staat voor de Financien der Bataafsche Republiek houdende eenige Modificatien, opzigtelijk de Ordonnantie op het Gemaal. Gearresteerd den 18den April 1806..
38826: NN, - Ferwerda & Tieman. Catalogus Najaar 1964..
24727: NN, - De Haven van Bergen op Zoom.
70336: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1903..
20554: NN, - Pijnenburg Juweliers Eindhoven.
20605: NN, - N.V. Philips Gloeilampenfabrieken Eindhoven 1891-1916..
38576: NN, - Tentoonstelling van Schilder- en andere Werken van Levende Kunstenaars te 's-Hertogenbosch in den Jare 1854..
29956: NN, - Topografische kaart. 51C Hoogeloon.
15020: NN  , - Struktuurschets voor de Recreatie van het Landschap in het Maasland.
170698: NN, - Gids voor het Achtste Studiejaar 1934-1935 der R.K. Handelshoogeschool, Hoogeschool voor economische en sociale Wetenschappen Tilburg.
65115: NN, - Lijst der in 1914 vastgestelde Wijzigingen in de Registers I- XI. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
29970: NN, - Plattegrond Gilze en Rijen 1: 7500..
29971: NN, - Plattegrond Diessen 1: 10.000..
3701: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant. Eerste Jaargang 1935-1936..
3711: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant Jaargang XI 1947-1948..
3712: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant Jaargang XII 1948-1949..
3713: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant Jaargang XIII 1949-1950..
43042: NN, - 350 Jaar Oude Lutherse Kerk in Amsterdam. Terugblik en Heden.
67118: NN, - De Choleraepidemie in Nederland in 1866 en 1867. Derde Stuk.
66599: NN, - Reglement op het Beheer der Rivierpolders in de Provincie Gelderland.
70357: NN, - Lijst van officiëele Personen, Instellingen en Vereenigingen op Land- en Tuinbouwgebied.
70356: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1927..
19827: NN, - Wegwijzer voor de Gemeente Veghel.
19832: NN, - Programma van de Feestelijkheden ter Herdenking van Someren 650 Jaar Stadsrechten.
76544: NN, - Sijthoff's Woordenboek voor Kennis en Kunst. Deel 1 t/m. 10..
70459: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1921. No. 4. Verslagen der Rijkslandbouwproefstations voor Contrôle-Onderzoek over 1920/1921..
29996: NN, - Topografische Kaart 51 West Eindhoven.
99271: NN, - Reglement voor de verdeeling van de Vleesch-Hal te 's-Hertogenbosch.
29860: NN, - Topografische kaart. 46D Boxmeer.
3662: NN, - Almanak voor de Provincie Noordbrabant voor het Jaar 1862. Acht-en-veertigste Jaargang.
66493: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1917..
70747: NN, - Journal Officiel du Royaume des Pays-Bas. No. 1 à 20, 3e Série. Tome XII..
70746: NN, - Journal Officiel du Royaume des Pays-Bas. No. 27 à 37, 2e Série. Tome XI..
70745: NN, - Journal Officiel du Royaume des Pays-Bas. No. 1 à 26, 2e Série. Tome X..
10376: NN, - Het Nijverheidsonderwijs in Noord-Brabant.
103761: NN, - Het Nijverheidsonderwijs in Noord-Brabant.
21607: NN, - Waalre. Lustrumkrant van 't Wolders Keiengat.
9686: NN, - Reglement Varkensbeoordelingswedstrijd Roomsch-Katholieke Jonge Boerenstand.
64329: NN, - Le Livre de l'Escaut et des Flandres.
11950: NN, - Brabant in het Bijzonder.
41982: NN, - Notice sur la Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée.
66637: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1924 en 1925..
13127: NN, - Stadsgewest 's-Hertogenbosch. Jaarverslag 1975..
66146: NN, - Verslag omtrent den Staat der Rijksverzekeringsbank en hare Werkzaamheden in het Jaar 1914..
66147: NN, - Verslag omtrent den Staat der Rijksverzekeringsbank en hare Werkzaamheden in het Jaar 1915..
66148: NN, - Verslag omtrent den Staat der Rijksverzekeringsbank en hare Werkzaamheden in het Jaar 1916..
66149: NN, - Verslag omtrent den Staat der Rijksverzekeringsbank en hare Werkzaamheden in het Jaar 1917..
66150: NN, - Verslag omtrent den Staat der Rijksverzekeringsbank en hare Werkzaamheden in het Jaar 1918..
66151: NN, - Verslag omtrent den Staat der Rijksverzekeringsbank en hare Werkzaamheden in het Jaar 1919..
66152: NN, - Verslag omtrent den Staat der Rijksverzekeringsbank en hare Werkzaamheden in het Jaar 1920..
66153: NN, - Verslag omtrent den Staat der Rijksverzekeringsbank en hare Werkzaamheden in het Jaar 1903 t/m 1920..
38582: NN, - Rijden in en door Brabant.
295035: NN, - Catalogus der Boekerij van de Provinciale Griffie van Noord-Brabant.
295036: NN, - Eerste Supplement op de Catalogus der Boekerij van de Provinciale Grifiie van Noord-Brabant.
64872: NN, - Ontzilting van Noordholland. Rapport van de Commissie inzake het Zoutgehalte der Boezem- en Polderwateren van NoordHolland.
70360: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1930..
70361: NN, - Lijst van officiëele Personen, Instellingen en Vereenigingen op Land- en Tuinbouwgebied.
64370: NN, - Het Bieten-Alcohol Vraagstuk.
64374: NN, - België betrokken in den Oorlog. Verzameling dan diplomatieke Stukken.
64375: NN, - Rapport van de Commissie van Onderzoek in zake de Grieven tegen de Nederlandsche Heidemaatschappij.
64376: NN, - Een Woord tot Belangstellenden in het Werk der Nederlandsche Heidemaatschappij.
64378: NN, - Voorschriften in zake de Verrekening van Kosten betreffende Besmettelijke Veeziekten.
68984: NN, - Uitkomsten der Beroepstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den een en dertigsten December 1899. Deel III. Provincie Zuidholland. Deel IV. Provincie Noord-Holland. Deel V. Provincie Zeeland. Deel VI. Provincie Utrecht . Deel VII Provincie Friesland. Deel VIII. Provincie Overijssel. Deel IX. Provincie Groningen. Deel X Provincie Drenthe. Deel XI. Provincie Limburg. Deel XII. Totaal voor het geheele Rijk.
68983: NN, - Uitkomsten der Beroepstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den een en dertigsten December 1899. Deel VIII. Provincie Overijssel. Deel IX. Provincie Groningen. Deel X Provincie Drenthe.
76613: NN, - Bulletin des Lois. Bulletin der Wetten. No. 432..
3655: NN, - Almanak voor de Provincie Noordbrabant voor het Jaar 1855. Een-en-veertigste Jaargang.
12326: NN, - Sfeervolle Restaurants Binnenstad 's-Hertogenbosch.
12329: NN, - Langs Zes taferelen uit de Bossche Historie.
71457: NN, - Honderd Jaren Koninklijke Vereniging van eervol ontslagen officieren van de Nederlandse Krijgsmacht 1877-1977..
71461: NN, - Concordantiae Bibliorum utriusque testamenti, veteris et novi quas merito maximae et absolutissimae; Numero versuum post literas ABCDEFG sectionum cuiusque capitis indicis, adscripto.
71469: NN, - Niederländische Handzeichnungen 1500-1800 aus dem Kunstmuseum Düsseldorf.
108427: NN, - Heropening van de Oude Maas. Aanname Wetsontwerp.
176895: NN, - Nationale Militie. Verlofpas. Johannes Verhulst geboren te Helvoirt.
18735: NN, - Gids voor Helmond.
41871: NN, - L'Abbaye de Cluny.
41877: NN, - Benedictijnsch Leven.
66227: NN, - Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1869..
66226: NN, - Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1868..
66223: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Acht-en-veertigste Deel.
66224: NN, - Verslag van den Staat der Hooge- Middelbare en Lagere Scholen in het Koningrijk der Nederlanden over 1889-1890..
66225: NN, - Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1867..
29985: NN, - Topografische kaart. 46 Vierlingsbeek.
29987: NN, - Topografische Kaart Venlo 52-West.
29988: NN, - Topografische Kaart 45-Oost 's-Hertogenbosch.
29989: NN, - Topografische Kaart Vierlingsbeek No. 46 West.
10457: NN, - Rapport der Commissie in zake De Scheldedam ingediend bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Bergen-Op-Zoom.
10460: NN, - Hoe moet de Provincie Noordbrabant financieren met het Oog op de Réconstructie der bij haar in Beheer en Onderhoud zijnde Wegen. Deel I en II.
90101: NN, - Almanak voor de Provincie Noord-Braband voor het Jaar 1825. Elfde Jaargang.
384529: NN, - Marius de Leeuw. Vrij en Toegepast Werk 1945-1980..
38585: NN, - Triënnale der Zuidelijke Nederlanden (3).
29105: NN, - Inventaris van het Archief van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van een Vrije Protestantse School te Gemert 1920-1994..
66511: NN, - Verslag over de voornaamste Openbare Werken op het Gebied van de Waterstaat in in het Jaar 1948..
66510: NN, - Verslag over de voornaamste Openbare Werken op het Gebied van de Waterstaat in in het Jaar 1947..
11900: NN, - Pakket Literatuur over de Geschiedenis Drunen, Heusden, Vlijmen.
20994: NN, - AKV / St. Joost Academieboek.
69780: NN, - The World of Learning 1982-83. 33rd Edition. Volume One 1. International 2. Afghanistan-Quatar.
66079: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1884..
66078: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1883..
66077: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1882..
11804: NN, - Stichting Nazorgcentrale Schijndel-Uden-Veghel. Jaarverslag 1968-1969..
66089: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1901..
176892: NN, - Nationale Militie. Verlofpas. Jan Appel, geboren te Helvoirt.
176893: NN, - Nationale Militie. Verlofpas. Johannes Leijten, geboren 12 april 1834, te Helvoirt.
9590: NN, - Eerste Jaarverslag Provinciale Gezondheidsdienst voor Dieren in Noord-Brabant 1946-1947..
12631: NN, - Adresboek der Stad 's-Hertogenbosch voor het Jaar 1869..
9975: NN, - Reglement voor de plaatselijke gewapende Burgermagt binnen de Stad 's Hertogenbosch.
10112: NN, - Reglementen en Verordeningen der Provincie Noord-Brabant. Aanvulling 1931..
10114: NN, - Ordonnantie Generaalen Impost op de Hoornbeesten en bezaeyde Landen.
10117: NN, - Ordonnantie: Het Gemael. De gemeene Impost op het harde Koorn, dat gemalen ende gebroken sal werden, zoo wel in de Stadt als in de Vrijdom van 's Hertogenbosch.
10123: NN, - Generael Placaet en Ordonnantie Op het Stuck van den Opheve van de Generale ende Gemeene Middelen, by de Staten van de Vereenighde Provincien bewillight, tot Onderstandt van de Gemeene Sake.
6980: NN, - Roomsch-Katholijk Jaarboek voor het Koningrijk der Nederlanden. 1835. Eerste Jaar.
6981: NN, - Roomsch-Katholijk Jaarboek voor het Koningrijk der Nederlanden. 1837. Derde Jaar.
26027: NN, - Roosendaal Monumenten.
73830: NN, - Onweders, optische Verschijnselen, enzn. In Nederland naar vrijwillige Waarnemingen in 1939. Deel LX..
99267: NN, - Reglement op de verhuring der Standplaatsen op de Jaar- en dagelijksche Weekmarkten, te 's Hertogenbosch.
99263: NN, - Brand-Reglement voor het Vrijdom Orthen.
99259: NN, - Reglement voor de Armen-School binnen de Hoofdstad 's Hertogenbosch.
99258: NN, - Extract uit het Register der Resolutien van het Gemeente-Bestuur der Stad 's Hertogenbosch [m.b.t] nieuwe Elle-Goederen, Manufactuuren en Koopmanschappen.
99256: NN, - Reglement van Politie voor het gecombineerde Corpus der Schrynwerkers, Kuipers, Draijers en Rademakers binnen de Stad den Bosch.
3714: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant Jaargang XIV 1950-1951..
3715: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant Jaargang XV 1951-1952..
3721: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1960..
33936: NN, - De Turnhoutse Kempen naar economische en sociale Betekenis.
66837: NN, - Verslagen der Maatschappij tot Exploitatie der Staatsspoorwegen over de Jaren 1901-1903..
66411: NN, - Rapport betrefende het Onderzoek naar de Volkshuisvesting ten Plattelande in Gelderland. Gebied van de Groote Rivieren.
41231: NN, - Resolutiones definitoriales praecipuae Provinciae Germano-Hollandicae Ordinis Fratrum Beatissimae Mariae Virginis de Monte Carmelo ab Anno 1879 usque ad Annum 1900..
41235: NN, - Manier om de Heilige Mis te dienen volgens de Ritus der Carmelieten.
41236: NN, - Gewone der Mis volgens de Ritus der Carmelieten vermeerderd met de Gebeden van de Drie laatste Dagen der Goede Week.
67126: NN, - Johannes Vermeer.
71727: NN, - Wet op de Regterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie. Officiele Uitgave.
71726: NN, - Onderrigt door den Prefekt van het departement van Seine en Marne gegeven aan de Maires van het Departement.
70381: NN, - Athenae Batavae. De Leidse Universiteit / The University of Leiden. 1575 - 1975..
24984: NN, - Gedenkboek R.K. Staatspartij Afd. Bergen op Zoom. 1878-1938..
38661: NN, - Programma Tweede Internationaal Congres voor Beiaardkunst met Tentoonstelling te 's-Hertogenbosch op 14, 15 en 16 augustus 1925..
243834: NN, - Rapport Werkgroep Havengebieden Noord-Brabant (Industrieterrein Moerdijk).
272616: NN, - Clara in de Nederlanden 1193-1253..
26032: NN, - Een Schip in Getijdenstroom. 25 Jaar Moeder-Godsparochie Roosendaal.
68982: NN, - Uitkomsten der Beroepstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den een en dertigsten December 1899. Deel V. Provincie Zeeland. Deel VI. Provincie Utrecht. Deel VII Provincie Friesland.
75865: NN, - Friesch Rundvee-Stamboek. Hulp-Stamboek 1908..
75863: NN, - Friesch Rundvee-Stamboek. Hulp-Stamboek 1906. 1e Gedeelte..
75864: NN, - Friesch Rundvee-Stamboek. Hulp-Stamboek 1907. 1e Gedeelte..
70596: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1960..
19789: NN, - Informatiegids Gemeente Veghel 1981..
12440: NN, - Verslag van den Toestand der Gemeente 's Hertogenbosch over het Jaar 1911..
18686: NN, - Helmond wacht u.
9991: NN, - Besluit regelende de Onderscheidingsteekenen, bedoeld in art. 38 der Verordening op de Brandweer, de Inrigting van het Brandwezen en het Getal Brandspuiten en Brandgereedschappen binnen de Gemeente 's-Hertogenbosch.
76617: NN, - Bulletin des Lois. Bulletin der Wetten. No. 509 t/m 512..
76616: NN, - Bulletin des Lois. Bulletin der Wetten. No. 458 t/m 459..
73460: NN, - Archieven van het Provinciaal Bestuur van Gelderland 1813-1949. Deel 1, 2, 3 en 4..
38581: NN, - Oude Kerkelijke Kunst uit de Zuidelijke Nederlanden.
73574: NN, - Protestants Kerkinterieur 16de - 19de eeuw. Tentoonstellingscatalogus Rijksmuseum Het Catharijneconvent Utrecht.
75859: NN, - Stalwedstrijd.
12292: NN, - 100 jaar Vincentiuswerk in de Parochie van St. Cathrien 's-Hertogenbosch 1847-1947..
12207: NN, - Fietsen in Den Bosch.
108371: NN, - (Album Watersnoodsramp van 1953 in West-Brabant).
106797: NN, - Voorloopige Lijst eeniger Voormannen en voorname Familiën der Kempen.
10328: NN, - Van Hogeschool tot Universiteit. Medische Faculteit in Tilburg.
10390: NN, - Na 25 jaar Provinciale Raad.
11786: NN, - Kwaliteit voor Brabant. Christendemocratische Beldeidsinitiatieven 1991-1995..
70337: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1906..
95523: NN, - Jaarverslag NCB 1955. Verslag over het Jaar 1955 van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond.
95522: NN, - Jaarverslag NCB 1954. Verslag over het Jaar 1954 van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond.
198536: NN, - Officiële Gids voor de Gemeente Heeze.
70565: NN, - Verzameling van Rapporten uitgebracht aan de Staatscommissie tot Onderzoek naar de Ontwikkeling der jeugdige Personen van 13-18 Jaar, door Organisaties, welke zich met die Ontwikkeling bezig houden.
38579: NN, - Tentoonstelling van Kempen- en Peelland ter Illustratie van Land en Volk gehouden te Eindhoven.
19415: NN, - Sint-Oedenrode Plattegrond met volledig Namenregister.
66521: NN, - Verslag aan de Koningin-Weduwe, Regentes van het Koninkrijk over de Openbare Werken in het Jaar 1894 en 1895..
66520: NN, - Verslag aan de Koning over de Openbare Werken in het Jaar 1884 en 1885..
3707: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant. Zevende Jaargang 1941-1942..
3709: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant. Negende Jaargang 1943-1944..
77948: NN, - Friesch Rundvee-Stamboek. 1917..
65342: NN, - Rapport der Commissie in zake de Toekenning van burgelijke Betrekkingen aan gewezen Militairen (het zoogenaamde Capitulantenstelsel).
65340: NN, - Internationaal Verdrag voor de Beveiliging van Menschenlevens op Zee. Verslag van de Nederlandsche Delegatie over den Arbeid van de Conferentie betreffende de Beveiliging van Menschenlevens op Zee.
29680: NN, - In eigen Huis. Archieven en Collecties in het Gemeente-Archief Waalwijk.
36088: NN, - Geniet van 't Lied. Zangmethode voor de Lagere School 4e Leerjaar.
29974: NN, - Plattegrond Moergestel 1: 4250..
29976: NN, - Plattegrond Alphen en Riel : 5.000..
15442: NN, - Heemkundekring De Wojstap Heeswijk Dinther. Heemkundig Werkkamp 1989. Programma 3 aug...
15443: NN, - Heemkundekring De Wojstap Heeswijk Dinther. Heemkundig Werkkamp 1989. H. Williborduskerk, St. Willebrordusgilde, Museumboerderij.
15444: NN, - Heemkundekring De Wojstap Heeswijk Dinther. Heemkundig Werkkamp 1989. Fietstocht met bezaoek aan: St. Servatiuskerk, De Halm, Huize Zwanenburg.
32076: NN, - Chauffage Legrand Bruxelles.
66513: NN, - Verslag over de voornaamste Openbare Werken op het Gebied van de Waterstaat in in het Jaar 1950..
11464: NN, - Reglement van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant.
66624: NN, - Afstandswijzer in Kilometers voor de Toepassing der Tarieven tusschen de op Nederlandsch Grondgebied gelegen Stations der beide Maatschappijen.
66625: NN, - Verzameling van Voorbeelden voor Akten van den Burgerlijken Stand.
29505: NN, - Inventaris van het Oud-Archief van Oisterwijk.
22632: NN, - Negen en Twintigste Jaarverslag van het Instituut voor Blinden te Grave over het Jaar 1915..
22641: NN, - Acht en Dertigste Jaarverslag van de Stichting Instituut of Gesticht voor Blinden te Grave (Liefdewerk voor arme Blinden).
22642: NN, - Negen en Dertigste Jaarverslag van de Stichting Instituut of Gesticht voor Blinden te Grave (Liefdewerk voor arme Blinden).
29939: NN, - Topografische kaart. 45A Hedel.
22648: NN, - 48ste Jaarverslag van de Stichting Instituut of Gesticht voor Blinden te Grave (Liefdewerk voor arme Blinden) en de Blindengestichten van Grave over 1934..
22650: NN, - 53ste Jaarverslag over 't Jaar 1939 van de Stichting Instituut of Gesticht voor Blinden te Grave. Liefdewerk voor arme Blinden en de Blindengestichten van Grave.
200: NN, - Verbaal van Landdrost en Assessoren van Braband, in den Jare 1807..
9685: NN, - Varkensbeoordelingswedstrijd Roomsch-Katholieke Jonge Boerenstand.
90115: NN, - Extract uyt de Register van den Edele Mogende Heeren Raaden van Staate der Vereenigde Nederlanden omtrent Ordonnantie op het verpagten van den Houtschat over de Stad en Meyerye van 's Hertogenbosch.
65265: NN, - Verslag, Balans en Rekening en Verantwoording van De Tuinbouw-Onderlinge, Vereeniging uit den Nederlandschen Tuinbouwraad tot het onderling dragen van het Bedrijfs-Risico, over het Boekjaar 1915..
65266: NN, - Verslag, Balans en Rekening en Verantwoording van De Tuinbouw-Onderlinge, Vereeniging uit den Nederlandschen Tuinbouwraad tot het onderling dragen van het Bedrijfs-Risico, over het Boekjaar 1917..
65267: NN, - Vereeniging De Tuinbouw-Onderlinge, Verslag, Balans en Rekening en Verantwoording over het Boekjaar 1918 (10de jaarverslag).
65268: NN, - Vereeniging De Tuinbouw-Onderlinge, Verslag, Balans en Rekening en Verantwoording over het Boekjaar 1919..
65269: NN, - Vereeniging De Tuinbouw-Onderlinge, Verslag, Balans en Rekening en Verantwoording over het Boekjaar 1920..
96718: NN, - Ruilverkaveling ten behoeve van Stads- en Dorpsuitbreiding.
96712: NN, - Provinciale Commissie ter Bevordering van de Rundveefokkerij in Noordbrabant. Verslag 1968..
66080: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1885..
66081: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1886..
77910: NN, - Aanwijzing om het Vlas te roten, volgens de Bewerking van wijlen den Heer d'Hondt d'Arcy.
66390: NN, - De Bevolking van de zwaar door Oorlogsgeweld geschonden Provincie Zeeland vraag uw warme Belangstelling voor: haar Wenschen ten opzichte van een bevredigend materieel Herstel.
66392: NN, - Reorganisatie van het Technisch Hoger Onderwijs.
298124: NN, - Topografische Kaart 57A Weebosch.
298122: NN, - Topografische Kaart 51A Oirschot.
66824: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Een-en-Vijftigste Deel 1911..
22635: NN, - Twee en Dertigste Jaarverslag van het Instituut voor Blinden te Grave.
22638: NN, - Vijf en Dertigste Jaarverslag van het Instituut voor Blinden te Grave.
10350: NN, - Uiterste Wilsbeschikkingen van wijlen Mr. P.F. van Cooth ten behoeve van het Onderwijs in Noord=Brabantsche en Geldersche Gemeenten.
95571: NN, - Wij wensen.
32055: NN, - Société Royale Protectrice des Enfants Martyrs de Bruxelles.
32058: NN, - Cérémonie d'Hommage a Clément Leclercq, Inspecteur honoraire de l'Education physique de la Ville de Bruxelles.
32064: NN, - Stad Brussel: Prijsuitdeeling aan de Leerlingen der hoogste Klassen der Lagere Scholen.
272628: NN, - Les Ursulines de Gethsémani 1841-1941..
73797: NN, - Handelingen van het XXIe Vlaams Filologencongres. Leuven 12-14 april 1955..
28809: NN, - Kerkelijke Kunst te Helmond.
66501: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1937..
69011: NN, - République Française. Ville d'Amiens. Livret d'ëtat-Civil de la Famille Paul Mathieu Donnay (* 23-07-1893) et Paula Fernande Elise Gondat (* 29-05-1892).
10351: NN, - Jaarboek van den Roomsch-Katholieken Onderwijzersbond in het Bisdom 's-Hertogenbosch.
41134: NN, - Pelgrimsboek Lourdes Bedevaart.
41144: NN, - Pelgrimsboek Lourdes Bedevaart.
41168: NN, - Mes Photos de Lourdes.
41177: NN, - Zuster Teresia Benedicta - A Cruce- (dr Edith Stein).
10047: NN, - Reglement op het Beplanten van de Meyereye van 's Hertogenbosch.
10048: NN, - Reglement en Instructie voor de Drie gezwore Paalmeesters der Hoofd-Stadt 's Hertogenbosch 1776..
10051: NN, - Instructie voor de Knegts van de Wijkmeesters der Hoofdstadt 's Hertogenbosch 1774..
70345: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1915..
70344: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1914..
198568: NN, - Gemeente Erp. Gemeentegids 1991..
66748: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Negentiende Deel 1879..
66749: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Twintigste Deel 1880..
10298: NN, - Bataven. Boeren & Bondgenoten. De Maaskant in de Romeinse Tijd.
73710: NN, - Breviarum Romanum pro Sollemnioribus Festis juxte editionem typicam ad usum Monialium Unionis Romanae Sacri Ordinis a Sancta Ursula.
26803: NN, - Leven van den H. Servatius, Bisschop van Tongeren en Maastricht, Patroon der Parochiale Kerk van Wemmel.
30427: NN, - Uittreksels uit de Geschiedenis van Schilde.
11543: NN, - De Integratie in Brabant.
69728: NN, - Livres anciens de Droit d'origine étrangère imprimés aux Pays-Bas, Essai de Bibliographie et Catalogue de l'Exposition. Avec Supplément.
70740: NN, - Journal Officiel du Gouvernement de la Belgique. No. 32 à 44, 2e Série. Tome VI..
70739: NN, - Journal Officiel du Gouvernement de la Belgique. No. 1 à 31, 2e Série. Tome V..
11015: NN, - 40 Jaren Arbeid op het Brabantsche Zand.
10130: NN, - Ordonnantie: Op het Brandthout. Stadt, Vrydom ende Schanssen van 's Hertogenbosch.
99316: NN, - Resolutie 's-Hertogenbosch.... rakende het Onderhoud van ouderlose Soldate Kinderen.
99308: NN, - Gheboden ende uytgheroepen by Myne Heeren den Schouteeth, Amptman, Borge-Meesteren, Schepenen ende Raedt der Stadt Antwerpen den 22. Julij 1715..
11902: NN, - Stimuleringsfonds Stads- en Dorpsvernieuwing. Afgeronde Voorbeeldprojecten 1982-1987..
11179: NN, - Brabants Veldboeket. Portret van 15 Wildeplanten die je overal kunt tegenkomen.
111791: NN, - Brabants Veldboeket. Portret van 15 Wildeplanten die je overal kunt tegenkomen.
235008: NN, - Vademecum Gemeente Gilze en Rijen.
299851: NN, - Topografische Kaart 57 West Valkenswaard.
256745: NN, - Formulaire de Prières pour le Matin, le Soir et durant la Journée a l'usage des Demoiselles pensionnaires du Pensionnat a Dongen.
95521: NN, - Jaarverslag NCB 1953. Verslag over het Jaar 1953 van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond.
95519: NN, - Jaarverslag NCB 1952. Verslag over het Jaar 1952 van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond.
95518: NN, - Jaarverslag NCB 1981..
12805: NN, - Wapen van 's-Hertogenbosch.
13052: NN, - Stadsgewest 's-Hertogenbosch. Jaarverslag 1970..
12658: NN, - Stadsgids 's-Hertogenbosch.
12659: NN, - Stadsgids 's-Hertogenbosch.
12663: NN, - 's-Hertogenbosch 1975-1976..
16904: NN, - Onze Grootvader is in 1898 met een Schoenfabriekje begonnen.
96702: NN, - Provinciale Commissie ter Bevordering van de Rundveefokkerij in Noordbrabant. Verslag 1959..
96701: NN, - Verslag van de Vereeniging voor Stalverbetering in Noord-Brabant over het Jaar 1930..
96699: NN, - Verslag van de Vereeniging voor Stalverbetering in Noord-Brabant over het Jaar 1929..
72042: NN, - Verslag van den Landbouw in Nederland over 1892 en 1893 (eerste gedeelte).
20930: NN, - Eindhoven 750 Jaar Stad 1232-1982..
10092: NN, - Reglement voor het Beurtveer eener Volks-Schuit door de Zuid-Willemsvaart van 's Hertogenbosch op Maastricht en Vice Versa.
99344: NN, - Reglement Vereeniging ter beoefening der Natuurkundige Wetenschappen 's Hertogenbosch.
99343: NN, - Reglement Vereeniging ter beoefening der Natuurkundige Wetenschappen 's Hertogenbosch.
99342: NN, - Uittreksel voor de Kunstlievende Leden van het Reglement der Liederentafel Oefening en Uitspanning te 's-Hertogenbosch.
22640: NN, - Zeven en Dertigste Jaarverslag van de Stichting Instituut of Gesticht voor Blinden te Grave.
22628: NN, - Zestiende Jaarverslag van het Instituut of Gesticht voor R.K. Blinden te Grave.
22629: NN, - Een en Twintigste Jaarverslag van het Instituut of Gesticht voor R.K. Blinden te Grave over het Jaar 1907..
22630: NN, - Zeven en Twintigste Jaarverslag van het Instituut voor R.K. Blinden te Grave over het Jaar 1913..
22631: NN, - Acht en Twintigste Jaarverslag van het Instituut voor R.K. Blinden te Grave over het Jaar 1914..
22634: NN, - Een en Dertigste Jaarverslag van het Instituut voor Blinden te Grave.
13512: NN, - Directorium Divini Officii juxta Ritum Brevarii et Missalis Sanctae Romanae Eccledisae ad usum Cleri Saecularis Dioecesis Buscoducensis.
272752: NN, - Schets van de Congregatie der Zusters van Liefde van Onze Lieve Vrouw Moeder van Barmhartigheid.
11032: NN, - Handboek Stichting het Noordbrabants Landschap.
11050: NN, - De Utrecht.
99348: NN, - Ampliatie van het Reglement voor de Stadts Vroedvrouwen.
99347: NN, - Reglement en Ordonnantie voor de Vroedvouwen binnen de Stadt 's Hertogenbosch.
66847: NN, - Verslag der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen. Hollandsche Ijzeren Spoorweg-Maatschappij. Verslag over het Jaar 1919..
67600: NN, - Jan de Beyer en Amsterdam 1703-1785..
170692: NN, - Gids voor het Tweede Studiejaar 1928-1929 der R.K. Handelshoogeschool te Tilburg.
65101: NN, - Register V Gelderland. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
66746: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Negende Deel 1869 & Tiende Deel 1870..
299977: NN, - Gemeenteplattegrond voor Hoogeloon, Hapert en Casteren.
76618: NN, - Bulletin des Lois. Bulletin der Wetten. No. 516..
76620: NN, - Bulletin des Lois des l'Empire Français 4e Série Tome Dix-Hiuitième. Bulletin der Wetten van het Fransche Keizerryk. 4de Reeks. Achttiende Deel. No. 462 t/m 508..
76619: NN, - Bulletin des Lois. Bulletin der Wetten. No. 495 t/m 496..
10455: NN, - Voorwaarden van Concessie voor den Aanleg en de Exploitatie van een Stoomtramweg over de na te melden Straten en Wegen dezer Gemeente.
21609: NN, - Gemeente Waalre Gemeentegids 1988/90..
21610: NN, - Gemeente Waalre Gemeentegids 1986..
21611: NN, - Gemeente Waalre Gemeentegids 1990/92..
32448: NN, - Parc Park Woluwe. Kaart 1:.
113006: NN, - Geertruidenberg in 1832. Kadastrale Atlas Noord- Brabant. Geertruidenberg.
20660: NN, - Schets der Voorgeschiedenis van de Eindhovense Technische Hogeschool.
96698: NN, - Verslag van de Vereeniging voor Stalverbetering in Noord-Brabant over 't Jaar 1928..
96696: NN, - Verslag van de Vereeniging voor Stalverbetering in Noord-Brabant over 't Jaar 1926..
96694: NN, - Verslag van de Vereeniging voor Stalverbetering in Noord-Brabant over 't Jaar 1924..
96693: NN, - Verslag van de Vereeniging voor Stalverbetering in Noord-Brabant over 't Jaar 1923..
9930: NN, - Publicatie van het Staats-Bewind der Bataafsche Republiek, betreffende een Tiende Verhoging der gemeene Middelen, in de Steden Willemstad en Ruige Hil, en in de Dorpen Fijnaard en Heyningen, met derselver Jurisdictiën, voor den twee Jaren.
12779: NN, - Stadsgids voor de Gemeente 's-Hertogenbosch.
12781: NN, - Tentoonstelling De groeiende Stad Raadhuis 's-Hertogenbosch.
12833: NN, - Stadsgids 1996-1997..
9708: NN, - 10 jaar Provinciehuis.
70032: NN, - Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen 1967. Eenentwintigtse Jaar..
17070: NN, - Incourante Stoffen verkoopbaar gemaakt door oververven en opnieuw apprêteren.
170702: NN, - De Bevolking van Tilburg en haar Huisvesting.
26425: NN, - Heusden Stad aan de Maas.
17893: NN, - Hilvarenbeek Kalender.
17894: NN, - 25 Jaar Groot-Kempische Cultuurdagen Hilvarenbeek.
275011: NN, - Geschiedenis van het oude Wilhelmietenklooster en van het Bisschoppelijk Instituut St. Marie te Huybergen [Huijbergen].
272594: NN, - Info-map over Abdij en Orde. 1134-1984..
272595: NN, - 1134 Norbertus 1984..
66598: NN, - Algemeene Keur voor het Hoogheemraadschap Schieland.
66595: NN, - 1909-1936 Het Leven Van Onze Kroonprinses in Beeld.
66597: NN, - Het Koninklijk Besluit......betrekkelijk de Inkwartieringen en het Onderhoud van het Krijgsvolk..........
29949: NN, - Topografische kaart. 57G Budel-Dorplein.
99392: NN, - Verordening op de Bank van Leening te 's Hertogenbosch.
170737: NN, - Tilburgse Hogeschoolgids. Hogeschool voor Economische en Sociale Wetenschappen. Studiegids van de Katholieke Economische Hogeschool te Tilburg voor het negen en twintigste Studiejaar 1955-1956..
24377: NN, - Industrieele Vestigingsfactoren van de Gemeente Breda.
15487: NN, - Wegwijzer voor Rosmalen '81/'82..
12098: NN, - Verzameling van Placaten, Ordonnantiën en Reglementen rakende de Manier en Stijl van procederen in Civile Zaken voor Schepenen der Hooft-Stad 's Hertogen-bosch; mitsgaders op de Administratie van Justitie.
20749: NN, - Beknopt Overzicht van de Ontwikkelingen te Eindhoven in de Negentiende en Twintigste Eeuw.
20752: NN, - A short History of Eindhoven.
17390: NN, - Tilburg: Textielcomplex.
24015: NN, - Toeristische Inventarisatie recreatieve Voorzieningen West-Brabant.
29997: NN, - Topografische Kaart 44 Oost Oosterhout.
29998: NN, - Sleeswijk's Kaart van Noord Brabant 1 : 165.000.
29999: NN, - Atlas ANWB Bl. 31 Chaam.
29875: NN, - Topografische Kaart 50H Lage Mierde.
29993: NN, - Topografische Kaart 51 West Eindhoven.
29960: NN, - Topografische kaart. 43E Numansdorp.
29986: NN, - Topografische Kaart Valkenswaard 57-Oost.
31508: NN, - Douze Questions proposées au Cen. Huleu Archiprêtre de l'Église de Malines par un Ci-Devant Notaire des Pays-Bas, pour servir de Réponse à la Brochure intitulée Aurora Veritatis.
29926: NN, - Topografische kaart. 49G Huijbergen.
29910: NN, - Topografische kaart. 50C Zundert.
70172: NN, - Verslagen van de Inspecteurs van den Arbeid in het Koninkrijk der Nederlanden over het Jaar 1910..
70174: NN, - Verslagen van de Inspecteurs van den Arbeid in het Koninkrijk der Nederlanden over het Jaar 1912..
120981: NN, - Verzameling van Placaten, Ordonnantiën en Reglementen rakende de Manier en Stijl van procederen in Civile Zaken voor Schepenen der Hooft-Stad 's Hertogen-bosch; mitsgaders op de Administratie van Justitie.
15435: NN, - Gemeentegids Heeswijk-Dinther.
90064: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1998..
90043: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant Jaargang XII..
90045: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1996..
12244: NN, - Verslag van de Vereeniging tot het Stichten van een Ziekenhuis voor Protestanten te 's-Hertogenbosch over het Jaar 1921..
12245: NN, - Verslag van de Vereeniging tot het Stichten van een Ziekenhuis voor Protestanten te 's-Hertogenbosch over het Jaar 1923..
12248: NN, - Verslag van de Vereeniging tot het Stichten van een Ziekenhuis voor Protestanten te 's-Hertogenbosch over het Jaar 1934..
12243: NN, - Verslag van de Vereeniging tot het Stichten van een Ziekenhuis voor Protestanten te 's-Hertogenbosch over het Jaar 1920..
18762: NN, - Verslag van de Vereeniging der H. Elisabeth te Helmond over het Jaar 1932..
12242: NN, - Verslag van de Stichting Het Protestantsch Ziekenhuis = te 's-Hertogenbosch over het Jaar 1920..
122429: NN, - Verslag van de Vereeniging tot het Stichten van een Ziekenhuis voor Protestanten te 's-Hertogenbosch over het Jaar 1919..
9610: NN, - Verslag van de Landbouwproefvelden in het Westelijk en Oostelijk gedeelte der Provincie Noord-Brabant.
26882: NN, - Maria Congregatie. Handboekje.
29515: NN, - Catalogus der Boekerij van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant (Tweede Supplement).
4703: NN, - Statistisch Jaarboek Gemeente 's-Hertogenbosch 1984/1985..
13508: NN, - Statuta Dioecesis Buscoducensis.
36028: NN, - Requiem. Guiseppe Verdi.
36025: NN, - 22e Internationale Jazzfestival 's-Hertogenbosch.
36027: NN, - Liederen voor de Maanden Maart, Mei, Juni en October ten dienste der Parochie van het H. Hart van Jezus Breda.
26439: NN, - Historisch Overzicht van de Aktiviteiten van de Historische Kring Het Oude Land van Heusden en Altena 1987-1997..
26510: NN, - Historische Wandeling door Geertruidenberg.
24500: NN, - Hoeven's - Goed Recht-.
9750: NN, - Verslag nopens den Staat der Provincie Noord-Braband en de Zaken van Algemeen Belang, voorgekomen bij den Gouverneur en de Gedeputeerde Staten der Provincie sedert Julij 1839 tot Julij 1840..
70137: NN, - Handelingen van het XXIIIe Vlaams Filologencongres. Brussel 1-3 april 1959..
70138: NN, - Handelingen van het XXIIe Vlaams Filologencongres. Gent 24-26 april 1957..
29741: NN, - Catalogus der Boekerij van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant. Vierde gedeelte..
10487: NN, - Plan der Dieze-Brug in verband met de Voltooiing der Nieuwe Merwede en Kanaal naar Geertruidenberg tot geheele Waterbevrijding van Noord-Brabant.
31543: NN, - O.L.V. van Hanswijk Jubelfeesten 1963..
31545: NN, - Jubelfeesten van O.L. Vrouw van Hanswijk 988-1938..
17231: NN, - Uitvoerig en beredeneerd Verslag omtrent den Toestand der Gemeente Tilburg over het Jaar 1914..
90078: NN, - Almanak voor de Provincie Noord-Braband voor het Jaar 1826. Twaalfde Jaargang.
10082: NN, - Reglement van Politie voor het Corpus der Schippers te 's Hertogenbosch.
19405: NN, - Sint-Oedenrode 1954-1994..
9554: NN, - Lijst van Voorwerpen ingezonden op de Algemeene Tentoonstelling van Landbouw en Nijverheid te houden door de Afdeeling 's Hertogenbosch der Noordbrabantsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid.
65864: NN, - Bijzondere Instructie voor de Riviercorrespondentie in Gelderland.
65867: NN, - Bijzondere Instructie voor de Riviercorrespondentie in het 10de District (Zuid-Holland).
15630: NN, - Binckhorst Rosmalen Vijf maal Vijf is Zilver.
18065: NN, - Boekel, Erp, Sint-Oedenrode, Uden, Veghel, Zeeland. Regionaal Woningmarktonderzoek. Kruisverbanden.
18443: NN, - Bomen in Geldrop.
29103: NN, - Borg- en Ontlastbrieven Gemert 1710-1810..
70165: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1935. No. 1. Verslag betreffende de Takken van Dienst ressorteerende onder de Directie van den Landbouw over 1933 en beknopte Verslagen der Rijkslandbouwproefstations voor Contrôle-Onderzoek over 1933/1934..
70173: NN, - Verslagen van de Inspecteurs van den Arbeid in het Koninkrijk der Nederlanden over het Jaar 1911..
9706: NN, - 1814-1989 175 jaar Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant.
9704: NN, - Verslag nopens den Staat der Provincie Noord-Brabant en de Zaken van Algemeen Belang, voorgekomen bij het Gewestelijk Bestuur sedert Juni 1849 tot July 1850..
9702: NN, - Bestuur en Administratie der Provincie Noordbrabant Vijfde Deel: Administratieve Bescheiden 1915-1919..
31036: NN, - Ruines de Louvain. Cartes Vues détachables.
192: NN, - Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden Tweede Deel vervattende eene Beschryving der Generaliteits Landen, Staats Brabant, Staats Land van Overmaaze, Staats Vlaanderen en Staats Opper-Gelderland met den Staat der Bezetting in de Barriereplaatsen enz..
66321: NN, - De Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool te Wageningen.
66318: NN, - Leidraad voor Veiligheidsmaatregelen in het Bouwbedrijf.
68952: NN, - 150 Jaar Kadaster in Nederland.
26838: NN, - Mariale Kunst in Brabant van oude en nieuwe Kunstenaars.
26815: NN, - Programma Plechtige Omgang ter eere van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch.
10380: NN, - Rapport over een Onderzoek naar de Stand van het Gewoon Lager Onderwijs in Noord-Brabant.
66753: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Dertigste Deel 1890..
66754: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Drie-en-Dertigste Deel 1893..
66755: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Vier-en-Dertigste Deel 1894..
12699: NN, - Instructie voor den Secretaris en de Geëmploijeerden bij het Bestuur der Stad 's-Hertogenbosch.
29519: NN, - Inventaris van het Oud-Archief der Gemeente Vlijmen.
66244: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1899..
66243: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1896..
66324: NN, - De Contrôle op den Gemeente-Ontvanger van Zaandam (een nieuw Systeem).
4800: NN, - Alphabetisch Register op het Provinciaal Bijblad van Noordbrabant over de Jaren 1902-1910..
9749: NN, - Alphabetisch Verslag der Provincie Noord-Braband..... sedert Julij 1821 tot Julij 1822: O.a. Afscheiding en Vereeniging van Gemeenten; Armenwezen; Bedelaars Werkhuis te Hoogstraten; Dijken en Polders; Kanaal van Maastricht naar 's-Hertogenbosch; Landbouw en Veeteelt; Nijverheid; Onderwijs; Postwagendiensten; Rivier Afleidingen; Straatwegen..
6984: NN, - Annuaire de L'Université Catholique de Louvain Année bissectile 1848. Douzième Année.
6988: NN, - Annuaire de L'Université Catholique de Louvain. 1845. Neuvième Année.
69852: NN, - Catalogus van de Bibliotheca Svecica en van de overige Zweedse Werken in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam.
17507: NN, - Prospectus Nederlandsche Folklore-Schouw te houden 20 juli - 5 augustus op het Tilburgsch Sportpark en andere Terreinen te Tilburg.
27705: NN, - Gedenkboek bij het Honderdjarig Bestaan van de Congregatie der Recollectinen-Penitenten. Withof Etten (N.B.) 1820-1920..
29975: NN, - Plattegrond Oisterwijk 1: 7800..
31540: NN, - Tentoonstelling Michiel Coxcie 1592-1992..
22623: NN, - Derde Jaarverslag van het Instituut of Gesticht voor R.K. Blinden te Grave.
22626: NN, - Veertiende Jaarverslag van het Instituut of Gesticht voor R.K. Blinden te Grave.
22627: NN, - Vijftiende Jaarverslag van het Instituut of Gesticht voor R.K. Blinden te Grave.
22644: NN, - 42ste Jaarverslag van de Stichting Instituut of Gesticht voor Blinden te Grave (Liefdewerk voor arme Blinden) en de Blindengestichten van Grave.
22646: NN, - 45ste Jaarverslag van de Stichting Instituut of Gesticht voor Blinden te Grave (Liefdewerk voor arme Blinden) en de Blindengestichten van Grave.
22647: NN, - 47ste Jaarverslag van de Stichting Instituut of Gesticht voor Blinden te Grave (Liefdewerk voor arme Blinden) en de Blindengestichten van Grave.
70166: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1935. No. 5. Verslag betreffende de Takken van Dienst ressorteerende onder de Directie van den Landbouw over 1934 en beknopte Verslagen der Rijkslandbouwproefstations.
26816: NN, - Officieel Programma Plechtige Omgang ter eere der Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch op Zondag 9 Juli 1916..
26826: NN, - Officieel Programma Plechtige Omgang ter eere der Zoete Lieve Vrouw als Koninginne des Vredes. Zondag 15 Juli 1917..
70167: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1936. No. 4. Verslag betreffende de Takken van Dienst ressorteerende onder de Directie van den Landbouw over 1935 en beknopte Verslagen der Rijkslandbouwproefstations.
70168: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1937. No. 1. De economische Toestand van den Landbouw in 1935/1936 en andere Onderwerpen.
70169: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1937. No. 3. Verslag betreffende de Takken van Dienst ressorteerende onder de Directie van den Landbouw over 1936 en beknopte Verslagen der Rijkslandbouwproefstations.
70171: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1938. No. 4. Verslag betreffende de Takken van Dienst ressorteerende onder de Directie van den Landbouw over 1937 en beknopte Verslagen der Rijkslandbouwproefstations. Deel I en II..
70162: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1933. No. 2. Verslag betreffende de Takken van Dienst ressorteerende onder de Directie van den Landbouw over 1930 en beknopte Verslagen der Rijkslandbouwproefstations over 1930/1931..
70163: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1934. No. 1. Verslag betreffende de Takken van Dienst ressorteerende onder de Directie van den Landbouw over 1931 en beknopte Verslagen der Rijkslandbouwproefstations over 1931/1932..
26399: NN, - Heusden.
31537: NN, - 923e Verjaring van O.L. Vrouw van Hanswijk te Mechelen 988-1913. Officiëel Programma der Feestelijken en Praalstoet.
3708: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant. Zevende Jaargang 1942-1943..
12190: NN, - Notulen der Algemeene Vergadering ten Stadhuize te 's-Hertogenbosch op Donderdag 2 Mei 1912, in zake het totstandkomen van eene nationale Tentoonstelling van Kerkelijke Kunst te 's-Hertogenbosch in 1913..
10137: NN, - Ordonnantie naer de welcke verpacht sal worden de Gruyte binnen de Stadt ende Vrydom van 's Hertogen-Bossche geconcipieert ten eynde, dat die Gruyte voorsz: binnen der voorsz.: Stadt, ende Vryheyt der selver, als binnen de Dorpen gelegen binnen de Meyeryen der voorsz: Stadt; daer de Heeren Staen Gruyte zyn heffende, rechtvaerdelyck ende sonder Fraude betaelt mach worden.
12277: NN, - Programma der Feesten ter gelegenheid van het 700 Jarig Bestaan der Stad 's Hertogenbosch 17-23 juli 1885..
26831: NN, - Programma Plechtige Omgang 's-Hertogenbosch. 13 Juli 1947..
26827: NN, - Programma Plechtige Omgang ter eere van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch. Zondag 11 Juli 1926..
26829: NN, - Programma Plechtige Omgang 's-Hertogenbosch. Intentie: Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch Schutsvrouwe onzer Stad, blijf haar Beschermster in de Toekomst. 14 Juli 1935..
26828: NN, - Programma Plechtige Omgang 's-Hertogenbosch. Intentie: De Redding van Rusland en zijn Terugkeer tot de Kerk van Christus. 13 Juli 1930..
26830: NN, - Programma Plechtige Omgang 's-Hertogenbosch. Intentie: Onder de Bescherming van Maria en aangevoerd door den Aartsengel Michaël ten strijde tegen de Godloozen voor God en zijn Opperheerschappij. 12 Juli 1936..
26833: NN, - Programma Plechtige Omgang ter ere van de Zoete Moeder van Den Bosch. 12 Juli 1959..
29475: NN, - Ontlastbrieven van Sint-Oedenrode voor ingekomen en vertrokken Personen uit de jaren 1719-1810..
169513: NN, - Sociografisch Onderzoek ten behoeve van het Uitbreidingsplan van de Gemeente Vught.
10124: NN, - Ordonnantie en Instructie: Consumptie van de Zeep. Stadt van 's Hertogenbosch, Vrydom en Schanssen vandien.
10125: NN, - Ordonnantie en Instructie: Zeep van de Twaelf Stuivers. Stadt van 's Hertogenbosch, Vrydom en Schanssen vandien.
10126: NN, - Ordonnantie: Van de Grove Waren. Stadt, Vrydom ende Schanssen van 's Hertogenbosch.
10127: NN, - Ordonnantie: Van de Boter. Stadt van 's Hertogenbosch, Vrydom en Schanssen vandien.
10131: NN, - Ordonnantie: Van den Olye. Stadt, Vrydom ende Schanssen van 's Hertogenbosch.
10133: NN, - Ordonnantie: Voor de Pachters ofte Collecteurs van den Impost van de Wynen. Stadt, Vrydom ende Schanssen van 's Hertogenbosch.
99337: NN, - Verordening voor de Burger-Avondschool voor Middelbaar Onderwijs te 's-Hertogenbosch.
10138: NN, - Ordonnantie: Stadt 's Hertogenbosch met den Vrydom ende Schantsen van dien, den Impost van de Waeghgelde.
10132: NN, - Ordonnantie: Ongefondeerde Processen. Stadt, Vrydom ende Schanssen van 's Hertogenbosch.
10134: NN, - Ordonnantie: den Impost op de gebrande Wynen... Stadt, Vrydom ende Schanssen van 's Hertogenbosch.
10135: NN, - Ordonnantie: den Impost op den Azijn... Stadt 's Hertogenbosch, Schantsen ende Vrydommen vandien.
96715: NN, - Provinciale Commissie ter Bevordering van de Rundveefokkerij in Noordbrabant. Verslag 1958..
10129: NN, - Ordonnantie, volgens welcke in de Stadt, Vrydom ende Schantsen van 's Hertogenbosch, ten behoeve van de gemeene Saecke, van wegen de Staten Generael, geheven en geinnet sal worden den generalen Impost op de Paerden : .....
10142: NN, - Ordonnantie, volgende den welcken van wegen den Staten Generael, van nu voortaen den Impost van de wolle Lakenen, geinnet ende ontfangen sal worden binnen 's Hertogenbosch, Vrydom, ende Schantsen van dien.
10143: NN, - Ordonnantie particulier. ..., sullen worden verpacht den Impost van op den Turf, ende van de Koolen, die binnen de Stadt van 's Hertogenbosch, Vrydom, ende Schantsen opgedaen en gesleten sullen worden.
10145: NN, - Ordonnantie: ... binnen de Stadt, Vrydom en Forten van 's Hertogenbosch, den Impost op alle Bestialen, als Ossen, Koeyen, Kalveren, Schapen, Lammeren, Varckens, jongh ende oudt: verpacht sal werden….
3676: NN, - Noordbrabantsch Jaarboekje voor 1876. Een-en-zestigste Jaargang.
3678: NN, - Noordbrabantsch Jaarboekje voor 1878. Twee-en-zestigste Jaargang.
26308: NN, - Gemeentegids Vlijmen 1996-1997..
26309: NN, - Gemeentegids Vlijmen 1994-1995..
26311: NN, - Gemeentegids Vlijmen 1989-1990..
17178: NN, - Gemeenteverordeningen Tilburg.
27501: NN, - Geschiedenis van het oude Wilhelmietenklooster en van het Bisschoppelijk Instituut St. Marie te Huybergen [ Huijbergen ].
30428: NN, - Gemeente Schilde / Commune de Schilde 1830-1905..
27810: NN, - Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming Helmond.
26824: NN, - Nederig Offer aan de H. Maagd Maria, bij het Tweede Plegtig Bezoek, gebragt aan haar Wonderbeeld, de Zoete L.-V.- van Den Bosch den 31 Julij 1855..
27134: NN, - Het H. Bloed vereerd te Bois-Seigneur, zijne Kapel, zijn Bedevaart.
198544: NN, - Toeristengids Heeze .
198545: NN, - Gemeente Asten .
198546: NN, - De Kraanmeer 1830 - 1985..
17571: NN, - Krant.
3672: NN, - Noordbrabantsch Jaarboekje voor 1872. Acht-en-vijftigste Jaargang.
3671: NN, - Noordbrabantsch Jaarboekje voor 1871. Zeven-en-vijftigste Jaargang.
3669: NN, - Noordbrabantsch Jaarboekje voor 1869. Vijf-en-vijftigste Jaargang.
22222: NN, - Gemeente Uden.
30425: NN, - Gemeente Wilrijk.
22421: NN, - Uden in Vogelvlucht. Gids voor de Gemeente Uden.
22353: NN, - Gemeentegids Boekel.
13135: NN, - Advies van den Raad van State over het Recht van Soevereiniteit op de Meijerij van Den Bosch 1634..
11167: NN, - Natuur en Landschap in relatie tot het agrarisch Bodemgebruik in het Stadsgewest 's-Hertogenbosch.
11180: NN, - Vogels Vogelvrij.
111801: NN, - Vogels Vogelvrij.
111811: NN, - Melle hat ein 'Bruch.
111821: NN, - Boom en Bos.
111831: NN, - Kokkerellen met Keukenkruiden.
113003: NN, - Bodemkaart van België. Carte des Sols de la Belgique. Texte Explicatif de la Plancette de. Verklarende Tekst bij het Kaartblad Kalmthout 6E.
113004: NN, - Bodemkaart van België. Carte des Sols de la Belgique. Texte Explicatif de la Plancette de. Verklarende Tekst bij het Kaartblad Antwerpen 28W.
11187: NN, - Nationaal Landschap Het Groene Woud. Kalender 2007..
66756: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Acht-en-Dertigste Deel 1898..
26044: NN, - Gravure Clundert.
99239: NN, - Reglement op de Collecte van Stads Belasting te 's Hertogenbosch.
169009: NN, - Hervormde Gemeente Sprang 375 Jaar.
69534: NN, - Een Glasie van Vriendschap. De Glazen van de Colectie Guépin.
17682: NN, - Ton v/d Oever BV Boomkwekerijen Haaren Katalogus 1976/1977..
176894: NN, - Nationale Militie. Verlofpas. Adriaan van Rijsewijk, geboren 15 mei 1835, te Helvoirt.
71918: NN, - De Vrije Fries, Jaarboek. Vier en tachtigste Deel (2004)..
13804: NN, - Parochiegids St. Lambertus Engelen.
299976: NN, - Op linnen samengevoegde kaart 1 : 50.000 van het totale gebied van Midden – Oost-Brabant tussen Someren – Hulsel – Nieuwkuijk – Graspeel.
3634: NN, - Almanak voor de Provincie Noord-Braband voor het Jaar 1834. Twintigste Jaargang.
40294: NN, - Pelgrimsboek Lourdes Bedevaart.
3663: NN, - Almanak voor de Provincie Noordbrabant voor het Jaar 1863. Negen-en-veertigste Jaargang.
12280: NN, - De Uitbreiding van 's-Hertogenbosch als Woon- en Werkstad.
70963: NN, - Tweede Jaarboek van De Hollandsche Molen, 1927-1934..
70965: NN, - Commission Royale pour la Publication des Anciennes Lois et Ordonnances de Belgique. Procès-Verbaux des Séances. Sixième Volume.
70966: NN, - Commission Royale pour la Publication des Anciennes Lois et Ordonnances de Belgique. Procès-Verbaux des Séances. Cinqième Volume.
70750: NN, - Journal Officiel du Royaume des Pays-Bas. No. 1 à 31, Tome XV..
70748: NN, - Journal Officiel du Royaume des Pays-Bas. No. 21 à 48, 3e Série. Tome XIII..
70749: NN, - Journal Officiel du Royaume des Pays-Bas. No. 1 à 62. Tome XIV..
70969: NN, - Programma Gildefeesten Groot Gaesbeekergilde Soest.
70978: NN, - Dictonary English - Latvian / Latvian - English. Anglu - Latviesu / Latviesu - Anglu. Macibu Vardnica.
70979: NN, - Dictonary. Eesti - Inglise / Estonian - English. Tea Koolisonastik.
70870: NN, - Statistiek van Nederland. Volkstelling 31 December 1930. Deel I t/m X..
71397: NN, - De Vrije Fries, Jaarboek. Vijf en tachtigste Deel (2005)..
20724: NN, - Jaarboek Eindhoven 1977..
10453: NN, - Voorwaarden van Concessie tot den Aanleg van een Stoomtramweg door de Gemeente Tilburg.
10454: NN, - Voorwaarden van Concessie voor den Aanleg en de Exploitatie van een Stoomtramweg van Tilburg naar Dongen door de Wijk Hasselt.
71349: NN, - De toekomstige Drinkwatervoorziening van Nederland.
71287: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1934. No. 5. Verslag over den Landbouw in Nederland over 1933..
71286: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1931. No. 2. Verslag over den Landbouw in Nederland over 1930..
71285: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1910. No. 4. Verslag over den Landbouw in Nederland over 1909..
70946: NN, - St. Antonius-Abt Gilde Blitterswijck. Kring Gildedag.
70948: NN, - Programma Gildefeesten St.-Dionysius Heyen.
70949: NN, - St.-Johannes von Nepomuk Schützbruderschaft Havert. Festschrift Heimat- und Dekanatschützenfest..
70950: NN, - St. Hubertus-Schützbruderschaft Süsterseel. Heimat- und Dekanatschützenfest.
70951: NN, - St. Antonius-Abt Gilde Blitterswijck. Gildemis.
70952: NN, - Gildefeesten Ayen. Gilde Ayen St. Antonius Abt - St. Agatha. 1577-1977..
70956: NN, - Zur Praxis des Handschriftenbibliothekars.
71339: NN, - De Vrije Fries, Jaarboek. Zeven en tachtigste Deel (2007)..
71311: NN, - Reguleering van den Prijs van electrischen Stroom in verband met de Crisis.
41083: NN, - Vie du bienheureux Jean-Gabriel Perboyre, Prêtre de la Congregation de la Mission martyrisé en Chine le 11 Septembre 1840..
71277: NN, - De Verdwijning van Anneke Beekman en Rebecca Meljado. Witboek.
12006: NN, - Het Beleg van 's-Hertogenbosch in 1629..
23503: NN, - Opening Raadhuis Gilze en Rijen 29 april 1961..
22612: NN, - Reglement der Roomsch Katholieke Kiesvereeniging in het District Grave.
22625: NN, - Twaalfde Jaarverslag van het Instituut of Gesticht voor R.K. Blinden te Grave.

Next 1000 books from Antiquariaat Duthmala

10/27