Antiquariaat Duthmala
Kasterensestraat 15, 5298 NV Liempde, Nederland tel.: 00 (0)411-632043            Email: duthmala@wxs.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
16111: LEVELT, H.; J.F. BEVIN JR. (RED.), - Sinte Geertruydtsbronne. Jrg. 11 [O.a. Naam en zaak in de Bergen op Zoomsch Gasthuis- en weeshuishistorie; Voorgeschiedenis van het Bergen op Zoomsche weeshuis; Bijgeloof uit West-Noordbrabant; Gemeentewapens; Tongerloo's Cynsen te Huybergen en Roosendaal in de 17e eeuw; Vm. stad Reymerswale; Geschiedenis van de Gemeente en het gemeentebestuur van den Auvergne-polder onder Halsteren; Raadhuis te Halsteren; De Bergen op Zoomsch jaarmarkten en bezoekers uit Zuid-Nederland; Oosterhout en de Fransche contributie van 1688; Binnen Oudenbosch ingekomen bevolking sedert 't laatst der 16e eeuw; West-Brabant in 1793 en 1794; Wapens van vroegere plaatsen in het Verdronken Land van Zuid-Beveland; Naamsoorsprongen der vm. plaatsen in het Verdronken Land van Zuid-Beveland en hun Gemeentewapen; Overlooper van St. Maartensdijk van 1708.].
16101: LEVELT, H.; J.F. BEVIN JR. (RED.), - Sinte Geertruydtsbronne. Jrg. 10 [O.a. Dea Nehalennia; Sagen van Hellegat en het Oud-Boomke; Documenten betreffende kerkelijke zalen in de Baronie van Breda gedurende de 17e eeuw; Bredasche toestanden tijdens de stadsrekeningen van 1577; Wat een Hollandsche Baedeker of Murray uit de 17de eeuw vertelt van het zuiden des lands; Voormalige stad Reymerswale; Loterij voor de Sinte Waldetrudiskerk van Herentals (1561); Geschiedenis van het Bergen op Zoomsche weeshuis; Cartularium van het Bergen op Zoomscheweeshuis; Bergen op Zoomsch weeshuisstichting en haar vroegste fondsen; Regestenlijst van 't Weeshuiscartularium te Bergen op Zoom 1305-1606; Verhouding Antwerpen - Bergen op Zoom; Heks van de Molenhei; Gouden Turven van het Dongensche gemeentewapen; Vicariën op Zuid-Beveland.].
250212: LEVELT, H., - Oudenbosch in Verleden en Heden.
16082: LEVELT, H.; J.F. BEVIN JR. (RED.), - Sinte Geertruydtsbronne. Jrg. 8. [O.a. Maatregelen tegen Maskerade en mommerij in het oude Breda; Folkoristische kalender voor W. Noord-Brabant; Provoostgeweldiger en zijn klanten; Confiscatie der Kerkelijke goederen in de Baronie van Breda; Het vml. Kasteel te St. Maartensdijk; Stichting van een weeshuis te Bergen op Zoom; Spokerij onder Halsteren; Oude straatnamen te Bergen op Zoom; Zorg voor 't Geestelijke bij de gerechtelijke executie in de 16e eeuw; Moord te Tholen in 1538; 15e eeuwse poortersnamen in Bergen op Zoom; Gemeentewapen van Putte; 14e eeuwse Ambachtskeuren in Bergen op Zoom; Over Pinxterbloem en Paapsche stoutigheid in Oudenbosch (1703); Onwillige molenaars van Zundert; Sint Willebrord; Toestand der Hervormde kerk te Oudenbosch in 1632; Troepenbewegingen vanuit de vesting Bergen op Zoom tijdens den Tiendaagschen Veldtocht; Bergsche schutters in 1830 en 1831; Aanslag op Bergen op Zoom (1581); Voorwaarden waarop 't beroep van een voorzanger, koster en schoolmeester gestatueert is ].
16021: LEVELT, H.; J.F. BEVIN JR. (RED.), - Sinte Geertruydtsbronne. Jrg. 2. [o.a. Sint-Tunnis met 't Verken of de vereering van Sint-Antonius Abt te Nieuw-Borgvliet; Uit de geschiedenis van den grootsten oorlog der Middeleeuwen; Brooduitdeelingen te Groot Zundert; Kwakzalverij te Bergen op Zoom ten jâre 1837; Verdwenen Uithangborden; De Pèèrdryer van Niepse; Niewjaars- en Driekoningengebruiken in Oud Bergen op Zoom; Een boosdoener te Tholen gegeeseld en de ooren afgesneden; Plattelandsheelkunde in W-Noord-Brabant; Het Nutsdepartement te Bergen op Zoom; Van een Romeinsch dorpje en Pauselijke Zouaven; Iets over wolven; Het meisje van Constatijn Huijgens; Roosendaal en Bergen op Zoom (1479); Beeldenstorm in 1580 te Bergen op Zoom; Een oud Bergs lied; Voormalige kapel te Tholen; De Israëlieten te Bergen op Zoom in het verleden; Klutsdorp; I. van Dort Azn., markie van Bergen op Zoom; 1525-1923.De Veldslag van Pavia in Bergen op Zoom gevierd; Adelijk bezoek aan Oud-Borgvliet in 1341.].
1609: LEVELT, H.; J.F. BEVIN JR. (RED.), - Sinte Geertruydtsbronne. Jrg. 9. [O.a. Onderwijs in Halsteren in de 18e eeuw; Protestantsche kerkzang te Bergen op Zoom (1750); Gevel van stadhuis te Bergen op Zoom; Yerseksche spookhuizen; Heraldiek als cultuurverschijnsel; Vml. stad Reymerswale; Hendrik Nicolaas Ouwerling; Keure van het Bergen op Zoomsche Verwersambacht; Sage van de Duivelsbrug; Vreemde em onverklaarde perceel- vlakte-, gehucht- en plaatsnamen; Grondgebied van Halsteren en de 80-jarige oorlog; De Auvergne-polder en de parochie Halsteren sedert de 16e tot de 19e eeuw; Toespraak van den Tilburgschen lakenfabrikant Pieter Vreede, in de Groote kerk te Breda (1795); Plundering van Tholen in 1712; De verbrande Hoef; Een eersteling uit West-Brabant Oudenbosch in verleden en Heden; Geschiedenis van de Auvergne-polder sedert 't laatst der 14e eeuw; Bergen en de Quaitwillighe van Vlaenderen; Eenige studenten uit West-Brabant e.o., ingeschreven aan de Akademie van Franeker; Een Bredasch Carnavalsoproer ].
74274: LEVERLAND, B.N., - Inventaris Archief De Malapert van Jutphaas en Archivalia Van Löben-Sels.
74401: LEVERLAND, DRS. B.N. EN DRS. R.C.J. VAN MAANEN, - De Leidse Leenbank. Drie Eeuwen Spanning tussen Winst en Weldadigheid.
74713: LEVERLAND, B.N., - Inventaris Archief De Malapert van Jutphaas en Archivalia Van Löben-Sels.
40695: LEVRON, JACQUES, - Saint Louis ou l'Apogée de Moyen-Age.
73809: LEVY, ARIEL, - Female Chauvinist Pigs. De Opkomst van de Bimbocultuur.
65848: LEVY, MR. J.A., - De Warrant.
65796: LEVYSSOHN, MR. DAV. H., - Wetgeving betreffende de Nalatenschappen vroger door de Wees- en Momboir-Kamers beheerd, benevens eene Lijst van die Kamers en hare Keuren gevolgd door de officiele Oproepingen der Erfgenamen.
66256: LEVYSSOHN NORMAN, MR. DAV. E.A., - Themis, Regtskundig Tijdschrift. Tweede Verzameling. Dertiende Deel. Incl. Register 1859-1863 [27ste deel]..
66251: LEVYSSOHN NORMAN, MR. DAV. E.A., - Themis, Regtskundig Tijdschrift. Tweede Verzameling. Twaalfde Deel [ 26ste deel].
66268: LEVYSSOHN NORMAN, MR. DAV. E.A., - Themis, Regtskundig Tijdschrift. Tweede Verzameling. Negende Deel [23ste deel].
66267: LEVYSSOHN NORMAN, MR. DAV. E.A., - Themis, Regtskundig Tijdschrift. Tweede Verzameling. Vierde Deel [18e deel].
66264: LEVYSSOHN NORMAN, MR. DAV. E.A., - Themis, Regtskundig Tijdschrift. Acht-en-Dertigste Deel. Vijfjarig register 1874-1877..
66265: LEVYSSOHN NORMAN, MR. DAV. E.A., - Themis, Regtskundig Tijdschrift. Zeven-en-Dertigste Deel.
66250: LEVYSSOHN NORMAN, MR. DAV. E.A., - Themis, Regtskundig Tijdschrift. Tweede Verzameling. Vijfde Deel. Vijfjarig Register [ 19e deel].
66249: LEVYSSOHN NORMAN, MR. DAV. E.A., - Themis, Regtskundig Tijdschrift. Tweede Verzameling. Elfde Deel [25ste deel].
66714: LEVYSSON NORMAN, MR. DAV. E.A., - Themis, Regtskundig Tijdschrift. Tweede Verzameling. Eerste Deel 1854 [15e deel]..
66682: LEVYSSON NORMAN, MR. DAV. E.A., - Themis, Regtskundig Tijdschrift. Tweede Verzameling. Vijftiende Deel 1868 [29ste deel]..
66681: LEVYSSON NORMAN, MR. DAV. E.A., - Themis, Regtskundig Tijdschrift. Tweede Verzameling. Achtste Deel 1861 [22ste deel]..
66696: LEVYSSON NORMAN, MR. DAV. E.A., - Themis, Regtskundig Tijdschrift. Achtste Deel 1847..
66697: LEVYSSON NORMAN, MR. DAV. E.A., - Themis, Regtskundig Tijdschrift. Zevende Deel 1846..
66698: LEVYSSON NORMAN, MR. DAV. E.A., - Themis, Regtskundig Tijdschrift. Veertiende Deel 1853..
66704: LEVYSSON NORMAN, MR. DAV. E.A., - Themis, Regtskundig Tijdschrift. Twaalfde Deel 1851..
66690: LEVYSSON NORMAN, MR. DAV. E.A., - Themis, Regtskundig Tijdschrift. Drie-en-Dertigste Deel 1872..
66689: LEVYSSON NORMAN, MR. DAV. E.A., - Themis, Regtskundig Tijdschrift. Tweede Verzameling. Veertiende Deel 1867 [28ste deel]..
66705: LEVYSSON NORMAN, MR. DAV. E.A., - Themis, Regtskundig Tijdschrift. Vijfde Deel 1844..
67071: LEVYSSON NORMAN, MR. DAV. E.A., - Themis, Regtskundig Tijdschrift. Eerste Deel 1839..
66687: LEVYSSON NORMAN, MR. DAV. E.A., - Themis, Regtskundig Tijdschrift. Elfde Deel 1850..
66686: LEVYSSON NORMAN, MR. DAV. E.A., - Themis, Regtskundig Tijdschrift. Twee-en-Dertigste Deel 1871..
66685: LEVYSSON NORMAN, MR. DAV. E.A., - Themis, Regtskundig Tijdschrift. Zes-en-Dertigste Deel 1875..
66683: LEVYSSON NORMAN, MR. DAV. E.A., - Themis, Regtskundig Tijdschrift. Tweede Verzameling. Zestiende Deel 1869 [30ste deel]..
66695: LEVYSSON NORMAN, MR. DAV. E.A., - Themis, Regtskundig Tijdschrift. Tweede Verzameling. Zesde Deel 1859 [20e deel]..
66709: LEVYSSON NORMAN, MR. DAV. E.A., - Themis, Regtskundig Tijdschrift. Tweede Verzameling. Tweede Deel 1855 [16e deel]..
66708: LEVYSSON NORMAN, MR. DAV. E.A., - Themis, Regtskundig Tijdschrift. Zesde Deel 1845..
66691: LEVYSSON NORMAN, MR. DAV. E.A., - Themis, Regtskundig Tijdschrift. Tweede Verzameling. Tiende Deel 1863 [24ste deel]..
66694: LEVYSSON NORMAN, MR. DAV. E.A., - Themis, Regtskundig Tijdschrift. Tweede Verzameling. Zevende Deel 1860 [21ste deel]..
66710: LEVYSSON NORMAN, MR. DAV. E.A., - Themis, Regtskundig Tijdschrift. Derde Deel.
66712: LEVYSSON NORMAN, MR. DAV. E.A., - Themis, Regtskundig Tijdschrift. Negende Deel 1848..
66713: LEVYSSON NORMAN, MR. DAV. E.A., - Themis, Regtskundig Tijdschrift. Vierde Deel.
66680: LEVYSSON NORMAN, MR. DAV. E.A., - Themis, Regtskundig Tijdschrift. Tweede Verzameling. Derde Deel 1856 [17e deel]..
66723: LEVYSSON NORMAN, MR. DAV. E.A., - Themis, Regtskundig Tijdschrift. Tiende Deel 1849..
22683: LEWE, AGNES E.A., - Cuijk door de Eeuwen heen.
65608: REDACTIE FINANCIEEL ECONOMISCH LEXICON, - Bestuurders & Commissarissen 1997..
35258: LEY, SILVA, - Principe van Uitweg.
78184: LEYDEN, PHILIPPUS DE ; R. FRUIN EN P.C. MOLHUYSEN, - De Cura Reipublicae et Sorte Principantis. Uitgegeven door R. Fruin en P.C. Molhuysen.
72271: LEYENDEKKERS, MR. O., - Wereleconomie Gisteren en Morgen.
27393: LEYNEN, HUBERT, - De Achelsche Kluis 1685-1846. Historische Schets.
273931: LEYNEN, HUBERT, - De Achelsche Kluis 1685 1846. Historische Schets.
67589: LEYS, DR. O. E.A., - Vlaamse Vrouwennamen en Hollandse Naamgeving in de Middeleeuwen.
33943: LEYSEN, LUDOVIC, - [Kasterlee] Kastels Volk.
30808: LEYSSENS, A., - Zoutleeuw. Kunstschrijn van Brabant.
308081: LEYSSENS, A., - Zoutleeuw. Kunstschrijn van Brabant.
11700: LEYTEN, C.J.M. E.A., - 10e Heemkundig Werkkamp der Stichting Brabants Heem te houden in Etten op 6-7-8-9 augustus 1958..
77833: LEYTENS PR., FRANS, - Nederlands Leesboek.
40257: P. LIAGRE, - Het Geheim van de Kleine Teresia.
74343: LIBOIS, ANNE, - Les Archives de l'Architecture conservees par l'Etat, en Belgique.
71199: LIBOIS, ANNE, - Inventaire des Archives de la Famille de la Roche de Thieusies.
32167: LIBRECHT, HENRI, - Histoire du Théatre Français a Bruxelles au XVIIe et au XVIIIe Siècle.
27595: LICOT, CH. EN EMILE LEFÈVRE, - Abbaye de Villers-la-Ville de l'Ordre de Citeaux. Descriptions des Ruines avec Plans et Dessins.
76813: LIDEGAARD, BO, - Landgenoten. Het 'Wonder van Denemarken'.
69928: LIEBAERS, HERMAN, - Hélène Swarths Zuidnederlandse Jaren.
22307: LIEBERGEN, LÉON VAN, - Honderd Jaar Udens College. De Geschiedenis van het College van het H. Kruis en wat daaraan vooraf ging.
38549: LIEBERGEN, L. VAN, - Religieuze Kunst na 1952 in Noord-Brabant.
271281: LIEBERGEN, LEON VAN EN WOUTER PRINS (RED.), - Antonius 'De Kleine en de Grote'.
37037: LIEBERGEN, L.C.B.M. VAN, - Modeste Barok, Beeldwerk in Brabant in de 17e en 18e eeuw.
272736: LIEBERGEN, DRS. L. VAN, - Juan de la Cruz. Een Spaanse Mysticus en de Karmel in Nederland.
37025: LIEBERGEN, LÉON VAN, - 'Beelden in de Abdij'. Middeleeuwse Kunst uit het Noordelijk Deel van het Hertogdom Brabant.
27420: LIEBERGEN, DRS. L. VAN EN DRS. H. VAN DIJK, - 100 jaar. Congregatie Missiezusters Dienaressen van de H. Geest.
37335: LIEBERGEN, LÉON VAN & JO VAN DER KAAY, - Op 's-Herenwegen. Brabants Dorpsleven. Geschreven en geschilderd Jo van der Kaay.
27128: LIEBERGEN, LEON VAN EN WOUTER PRINS (RED.), - Antonius 'De kleine en de grote'.
20277: LIEBEROM, A.P.G. EN M.J.J. THEUNISSEN, - Gewone Mensen ongewone Tijden. Het Leven van Alleman in Oorlogstijd in Vessem, Wintelre en Knegsel.
21499: LIEBEROM, A.P.G. E.A, - Gewone Mensen, ongewone Tijden. Het Leven van Alleman in Oorlogstijd in Vessem, Wintelre en Knegsel.
67335: LIECKFELD, CLAUS PETER, - Harmonie tussen Mens en Natuur.
26943: ZUSTER VAN LIEFDE, - Kannunik Triest. Stichter van de Congregatie der Zusters van Liefde van Jezus en Maria. Zijn Leven, zijn Geest, zijn Werken.
33971: LIEKENS, H., - Arendonk zoals het Vroeger was. Deel 2. Arendonkse Zichten.
33963: LIEKENS, HARRY, - Arendonkse Kapellen en Monumenten.
18931: STICHTING KÈK LIEMT, - Liemt naor de Mêrt.
18924: STICHTING KÈK LIEMT, - Van Moorpijp noar Palmbos. Liempdse Gebruiken en Gewoonten bij Verkering, Bruiloft en Geboorte.
189241: STICHTING KÈK LIEMT, - Van Moorpijp noar Palmbos. Liempdse Gebruiken en Gewoonten bij Verkering, Bruiloft en Geboorte.
11054: LIENARD, UL. G., - Considerations sur l'Importance de la Forêt de Soignes.
74113: LIER, TH. VAN & ANTH. FOLMER, - De Arbeidsbemiddelingswet 1930 en hare Uitvoering.
39043: LIER, FRANS VAN E.A., - En toch draait ze en andere Uitspraken uit het tweede Millenium.
65346: LIER, MR. DR. H.J.D. VAN, - Het Vraagstuk der Havenschappen. Een Bestuursprobleem.
75370: LIERDE, GEERT VAN, - Bier in België. Gids voor Bieren en Brouwerijen.
75950: LIERE, D.W. VAN, - Function and Organization of Dustbathing in laying Hens.
78037: LIERE, F.A. VAN, - Andrew of St Victor. Commentary on Samuel and Kings. Edited with a Study of the Method and Sources.
22391: LIERSEN, PIET E.A., - De Ontginning. Van woeste Hei tot vruchtbare Grond. Een Sfeerbeeld van de Schaijkse Hei.
22236: LIESHOUT OESA, DR. A.J. VAN, - Uden. Onderzoek naar de Levensomstandigheden der Bevolking van een Oostbrabantsche Plattelandsgemeenschap..
22576: LIESHOUT, JAN W.V. VAN, - De Stamboom van een Museum. Deel 2.: Van Slagveld naar Vredesteken.
225762: LIESHOUT, JAN. W.V. VAN, - De Stamboom van een Museum. Deel 1.: Van Napoleon tot Macarthur. Deel 2.: Van Slagveld naar Vredesteken.
65852: LIETAERT PEERBOLTE, MR. L. EN PROF. DR. H.C.L.E BERGER, - Vleeschkeuringswet en haar Uitvoering.
74491: LIETAERT PEERBOLTE, MR. L. EN PROF. DR. H.C.L.E BERGER, - Vleeschkeuringswet en haar Uitvoering.
69431: LIEVENS, R., - Middelnederlandse Handschriften in Oost-Europa.
355127: LIEVENS, JEF, - Koppen uit ons Kempenland.
75604: LIGTHART, JAN & H. SCHEEPSTRA, E. ALDERTS, - Tweede Leesboekje bij Hoogeveens Leesmethode.
75603: LIGTHART, JAN & H. SCHEEPSTRA, E. ALDERTS, - Eerste Leesboekje bij Hoogeveens Leesmethode.
75580: LIGTHART, JAN ; H. SCHEEPSTRA, - Eerste Leesboekje bij Hoogeveens leesmethode.
75605: LIGTHART, JAN & H. SCHEEPSTRA, E. ALDERTS, - Vierde Leesboekje bij Hoogeveens Leesmethode.
25006: LIGTVOET, JACQUES, - Meten met Twee Maten De Wouwse Melkkwestie.
65170: LIGTVOET, J.C., - Handleiding ten dienste van Besturen en Onderwijzers aan Bijzondere Lagere Scholen, Bijzondere Kweekscholen en Bijzondere Normaallessen.
74022: LIGTVOET, J.C. & H.A.J. RINNOOIJ EN MR. C.F.J. CALJÉ, - Handleiding voor Besturen en Onderwijzers van Bijzondere Lagere Scholen.
67397: LIGUORI, ALPH., - De l'Importance de la Prière pour obtenir le Salut éternel.
76016: LIJSEN, H.J., - Thieme's Paardenboek.
64388: LIJSTEN, R., - Rapport inzake de Fruitproductie en den Fruitafzet.
21054: LIJTEN, J.P.J., - Het oer-oude Oirschot.
10002: LIJTEN, DR. M.J.H.A., - Het burgerlijk Proces in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch 1530-1811..
21065: LIJTEN, J.P.J., - Onderzoek naar het Ontstaan van het Christendom in Oirschot en Omgeving.
74907: LIL, MARIE-FRANÇOISE VAN EN WALTER DE KEYZER, - Inventaire des Archives de la Famille Francart.
3180: LIMBERGER, M. EN F. VERMEYLEN, - Bijdragen tot de Geschiedenis jrg. 86 afl. 1-2 / Historisch Onderzoek m.b.t. het Hertogdom Brabant. Een kritisch Overzicht. 1998-1999..
20246: LIMPT, N.A.J.C. VAN E.A., - Kent U ze nog... die van Bladel en Netersel.
20241: LIMPT, KEES VAN E.A., - Koninklijke Harmonie l'Union Bladel 150 jaar. 1843-1993..
20212: LIMPT, A.H.G.M. VAN, - Kent U ze nog.....de Reuselnaren.
20209: LIMPT, N.A.J.C. VAN, - Bladel en Netersel in oude Ansichten.
29606: LIMPT, N.A.J.C. VAN, - Inventaris van het Dorpsbestuur Netersel, (1554-1810). De Archieven van de Burgerlijke Armbesturen Netersel en Bladel en van de Kollektie Hooijen (1752-1876).
295062: LIMPT, N.A.J.C. VAN, - Inventaris van het Archief van de Gemeente Bladel en Netersel 1811-1925..
202131: LIMPT, A.H.G.M. VAN, - Reusel in oude Ansichten.
29747: LIMPT, N.A.J.C. VAN, - Inventaris van het Archief van het Dorpsbestuur Netersel, de Archieven van de Burgerlijke Armbesturen Netersel en Bladel en van de Kollektie Hooijen.
121918: LINDE, DRS. J. VAN DER, - In Buscoducis. 's-Hertogenbosch in de Bourgondische Tijd 1430-1629..
121882: LINDE, J.F. VAN DER, - De verborgen Stad. 's-Hertogenbosch in de Middeleeuwen.
98851: LINDE, DRS J.F. VAN DER, - Eindelyk uit d'Onderdrukking. Patriottenbeweging en Bataafs-Franse tijd in Noord-Brabant 1784-1814..
103011: LINDE, HANS VAN DER E.A., - Bij ons Moeder en ons Jet, Brabantse Vrouwen in de 19de en 20ste eeuw.
9844: LINDE, DRS. J.F. VAN DER E.A., - Lesbrief. Eindelyk uit d'Onderdrukking. Patriottenbeweging en Bataafs-Franse tijd in Noord-Brabant 1784-1814..
73514: LINDEBOOM, PROF. DR. G.A., - Adriaan van den Spiegel ( 1578 - 1625 ) Hoogleraar in de Ontleed- en Heelkunde te Padua.
293381: LINDEMAN, MR. W.M. E.A., - Inventaris van het Archief van de Familie Van den Bogaerde van Terbrugge (1600-1974) en de Inventarissen van de Archieven der Heerlijkheden Heeswijk-Dinther (1359-1835) en Moergestel (1460-1849).
29343: LINDEMAN, W.M. EN TH. F. VAN LITSENBURG, - De Algemene Reclasseringsvereniging en haar Voorgangers 1823-1986..
29346: LINDEMAN, W.M., - Inventarissen van de Archieven van de Kantongerechten gevestigd in de Provincie Noord-Brabant, 1838-1930..
29338: LINDEMANN, MR. W.M. E.A., - Inventaris van het Archief van de Familie Van den Bogaerde van Terbrugge (1600-1974) en de Inventarissen van de Archieven der Heerlijkheden Heeswijk-Dinther (1359-1835) en Moergestel (1460-1849).
29342: LINDEMANN, W.M., - Inventarissen van de Archieven van het Provinciaal Hof, later Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, den de Arrondissementsrechtbanken te Breda, Eindhoven en 's-Hertogenbosch uit de Periode 1838-1930..
29329: LINDEMANN, MR. W.M. E.A., - Raad van Brabant. Inleiding, Inventarissen en Bijlagen Deel I t/m VI..
29335: LINDEMANN, MR. W.M. E.A., - Leenboeken Leenhof van Brabant. Deel I en II..
29340: LINDEMANN, MR. W.M., - Inventarissen van de Rechterlijke Archieven in de Provincie Noord-Brabant uit de Periode 1811-1838..
29333: LINDEMANN, MR. W.M., - Analyses van de Resoluties van de Raad van Brabant te 's-Gravenhage (1657-1795).
28117: LINDEMANS, JAN, - De oudste Goederenbeschrijving van de Kerk van Opwijk.
39119: LINDEMANS, DR. JAN, - Bijdragen tot de Geschiedenis en de Beteekenis van Vlaamsche Persoonsnamen.
32951: LINDEMANS, DR. JAN, - De Erfmeierij van Opwijk.
26946: LINDEN, L. VAN DER, - De H. Joannes Berchmans S.J. 1621-1921, Patroon der Jeugd.
21518: LINDEN, P.G. VAN DER, - Ons Vessem 1889-1979..
32401: LINDEN, DR. EMIEL VAN DER, - Bijdrage tot de Geschiedenis der Schepen- of Hoofdbank van Ukkel.
20616: LINDEN, FRANK VAN DER, - Nieuw Licht. De wonderlijke Verjonging van het Eindhovens Stadhuis.
65278: LINDEN VAN DEN HEUVELL, IR. A. VAN, - De Tertiaire Weg.
9539: LINDEN, HERMAN VANDER, - Itinéraires de Marguerite de Bourgogne et de Maximilien d'Autriche (1477-1482).
18650: LINDEN, D. VAN DER, - Helmond, Het Kasteel tussen Fabrieken.
78323: LINDEN, MR. H. VAN DER, - Recht en Territoir. Een rechtshistorisch-sociografische Verkenning.
65375: LINDENBERGH, DR. IR. P.C. E.A., - Statistisch Overzicht der Waterleidingen in Nederland over de Jaren 1952 tot en met 1957..
67198: LINDERT, PAUL VAN E.A., - Bolivia. Mensen - Politiek - Economie - Cultuur.
78661: LINDGREN, UTA, - Europäische Technik im Mittelalter. 800 - 1000 Tradition und Innovation. Ein Handbuch.
27931: LING, RECTOR E.A., - Parochiekerk Maria Magdalena te Geffen.
29964: OP LINNEN, - Topografische Kaart 44H Waalwijk.
29824: OP LINNEN, - Topografische Kaart 39G Leeuwen.
29815: OP LINNEN, - Topografische Kaart 46B+E Groesbeek + Grenskantoor.
29833: OP LINNEN, - Topografische Kaart 47H Stramproij.
29829: OP LINNEN, - Topografische Kaart 51C Hoogeloon.
29836: OP LINNEN, - Topografische Kaart 50F Tilburg.
29840: OP LINNEN, - Topografische Kaart 57F Weert.
29841: OP LINNEN, - Topografische Kaart 57G Groot-Schoot.
29876: OP LINNEN, - Topografische Kaart  45D Schijndel.
29877: OP LINNEN, - Topografische Kaart No. 668 Middelbeers.
29929: OP LINNEN, - Topografische Kaart 45D Schijndel.
29832: OP LINNEN, - Topografische Kaart 46D Boxmeer.
29995: OP LINNEN, - Topografische Kaart 44 Oost Geertruidenberg.
29842: OP LINNEN, - Topografische Kaart 46A Mook.
29843: OP LINNEN, - Topografische Kaart 43D Oude-Tonge.
29908: OP LINNEN, - Topografische kaart. 50E Gilze.
29847: OP LINNEN, - Topografische Kaart 52B Venraij.
30436: LINNIG, J., - Album historique de la Ville d'Anvers. Collection de Vues et de Monuments des Temps passés.
41935: LINNINGER, DR. FRANZ, - Das Chorherrenstift St. Florian 1071-1971..
10553: LINSSEN, DR. G.C.P., - Werkgeversorganisatie in Katholiek Patroon.
10546: LINSSEN, DR. G.C.P., - Werkgeversorganisatie in Katholiek Patroon.
26657: LINSSEN, DR. G.C.P., - Verandering en Verschuiving.
10594: LINSSEN, DR. G.C.P., - Van Spaendock: Een Case-study naar Bemiddelingsgedrag.
73554: LINTSEN, H.W. ; P.J. MARGRY E.A., - Broncommentaren X - XII. X: De Registers van de Dienst voor het Stoomwezen, 1856-1923; XI: Registrum Memorialis Parochiae, het Parochiememoriaal; XII: De Staten van Oorlog te Lande en de Generale Petities, 1576-1795..
20887: LINTSEN, HARRY E.A., - Gedreven door Nieuwsgierigheid. Een Selectie uit 50 Jaar TU/Eindhoven-Onderzoek.
76488: LINTSEN, H.W. & P.J. MARGRY E.A., - Broncommentaren X - XII. X: De Registers van de Dienst voor het Stoomwezen, 1856-1923; XI: Registrum Memorialis Parochiae, het Parochiememoriaal; XII: De Staten van Oorlog te Lande en de Generale Petities, 1576-1795..
65883: LINTUM, DR. C. TE, - Een Eeuw Vooruitgang 1813-1913..
72283: LINTUM, DR. C. TE, - Historische Atlas.
66027: LION, IZ. J., - De Wet op het Lager Onderwijs ten behoeve van allen, die met het Onderwijs in Betrekking staan.
39089: LIPPENS, GUIDO, - Kunstprijs Academisch Genootschap Eindhoven 1990. Beeldende Kunst en Vormgeving. Juryrapport.
29620: LISDONK, H.M.P. VAN DE, - Inventaris van het Archief van het Bedrijf Publieke Werken van de Gemeente Helmond 1918-1955..
74189: LISMAN-SCHAAP, T.M., - Inventaris van het Archief van het Jachtgerecht in de Provincie Utrecht 1680 - 1702; 1749 - 1795..
70819: LISSENS, R.F., - Benamingen van onze Letterkunde in Encyclopedieën en literaire Lexicons.
121984: LITH - DROOGLEEVER FORTUIJN, DRS. A.M. VAN, - De Stad 's-Hertogenbosch en haar Verhouding tot het landsheerlijk Gezag ca. 1470 - ca. 1500..
101: BEW.: A.M. VAN LITH-DROOGLEEVER FORTUIJN, GEERTRUI VAN SYNGHEL E.A., - Kroniek van Peter van Os. Geschiedenis van 's-Hertogenbosch en Brabant van Adam tot 1523..
26398: LITH, CHR., - Hervormde Gemeente te Eethen.
29807: LITH, A.J.M. VAN, - Schayk en Den Reeck. Borg- en Ontlastbrieven en Varia.
29339: LITSENBURG, TH. F. VAN E.A., - Het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant 1814-1920..
29322: LITSENBURG, TH. F. VAN EN DR. G.C.M. VAN DIJCK, - Inventaris van de Collectie Cuypers van Velthoven 1320-187 Deel 1 en 2..
37608: LIVESTRO-NIEUWENHUIS, FEA, - '...die Jakken en Rokken dragen'. Brabantse Klederdrachten en Streeksieraden.
45004: LJUBICIC, PATER PETAR, - De Oproep van de Koningin van de Vrede.
67276: LLOYD, SARAH, - Een Indiase Relatie.
76131: MINISTERIE VAN LNV, - Ethologie. Gedragsleer van Landbouwhuisdieren.
11095: MIN. VAN LNV., - Nationaal Park de Groote Peel.
75845: MINISTERIE VAN LNV, - Voortplanting en K.I..
75844: MINISTERIE VAN LNV, - Klauwverzorging.
75848: MINISTERIE VAN LNV, - Klauwverzorging bij het Rund.
75849: MINISTERIE VAN LNV, - Rundveehouderij Algemeen.
76022: MINISTERIE VAN LNV, - Paardenkennis. Voeding.
69087: LOCHER, J.L. E.A., - De Werelden van M.C. Escher.
41458: LOCKHART, ROBIN BRUCE, - La Vie Chacée des Chartreux.
70732: LOEFF, MR. J.A. E.A., - Het Katholiek Nederland. Ter blijde Herinnering aan het eerste Eeuwfeest onzer nationale Onafhankelijkheid. Eerste en Tweede Deel.
74759: LOEFF, MR. J.A.L.M. E.A., - Nederland, België en Rotterdam uit de Handelingen van de Rotterdamse Gemeenteraad, December 1951..
18434: LOEFFEN -VAN GASTEL, MARIA EN DRS. KEES JANSEN, - Armenzorg in Geldrop. I De Armenzorg in de Periode 1870-1930..
66576: LOENEN, J.W.A.C. VAN, - De Hinderwet in Vragen en Antwoorden.
65307: LOENEN, J.W.A.C. VAN, - De Armenwet in Vragen en Antwoorden.
11764: LOERAKKER, H.M., - Ruimte in Brabant, de dag na Morgen.
38561: LOERAKKER, AURORA E.A., - 1993-1998. De Nederlandsche Cacaofabriek.
69553: LOEY, A. VAN, - Scheidbare en onscheidbare Werkwoorden hoofdzakelijk in het Middelnederlands. Analytische Studiën.
39249: LOEY, DR. A. VAN, - Bijdrage tot de Kennis van het Zuidwestbrabantsch in de 13de en 14de Eeuw. Fonologie.
36756: LOFFELD C.S.SP., P. DR. ED., - Gemert. De Heerlyckheyd ende het Casteel tot Ghemert.
27015: LOHMAN, HAN, - Everard Witte. Het Heilig Bruurke van Megen.
242031: LOHMANN, C.TH., - Van Dorpskamer tot Raadhuis. Het eerste Gemeentehuis van Teteringen en zijn Voorgeschiedenis.
25044: LOHMANN, DRS. C. TH., - Oudenbosch in oude Ansichten.
69088: LOHUIZEN - DE LEEUW, J.E., - Indo-Aziatische Sculpturen (Collectie Gedon, München).
101131: LOKE, JAN JACOB, - De Costumen van Breda aangaande de Huwelijksgemeenschap.
43586: LOKKERS, P. ADELBERTUS, - Beati Baptistae Mantuani Ex Operibus Anthologiam Pro Studiosa Iuventute Composuit Et Commentario Adstruxit.
43597: LOKKERS O. CARM, P. ADELBERTUS, - Beati Baptistae Mantuani ex. Operibus Anthologia.
31607: LOM, CHRISTIAAN VAN, - Beschryving der Stad Lier in Brabant.
11393: LOMME, REIN, - Pastorale.
27399: LOMMEL S.J., A. VAN, - Onuitgegeven Bescheiden omtrent sommige Kloosters te 's Hertogenbosch.
219: LOMMEL, A.M. VAN ; F.C.W. KOKER; S. KOOPMANS; I TELTING, - Rapport over de Vicariegoederen in hun Verband tot de andere kerkelijke Goederen in Noord-Brabant & Rapport over de Vicariegoederen in hun Verband tot de andere kerkelijke Goederen in Gelderland & Rapport over de Vicariegoederen in hun Verband tot de andere kerkelijke Goederen in Holland met eenige Bijzonderheden hetzelfde Onderwerp betreffende in Gelderland en Overijssel & Rapport over de Vicariegoederen in hun Verband tot de andere kerkelijke Goederen in Zeeland.
75971: LOMMERS, HENK, - Kippen. 101 Vragen aan Dierenarts Henk Lommers.
35052: LOMMERS, TOKE EN LEENTJE VAN KEMPEN, - In het Lommer van de Kempen.
9993: LONGÉ, G. DE, - Coutumes du Pays et Duché de Brabant. Quartier d'Anvers. Tome Quatrième. Coutumes de la Ville d'Anvers.
397003: LONKHUIJZEN, ARNOLD VAN, - Wisse Dekker levenslang Philips.
73928: LOO, HULIN DE, - Pedro Berruguete et les Portraits d'Urbin.
367411: LOO, TH. H. DE & H.J. WOLF., - De Geschiedenis van het Kasteel van Breda en de Koninklijke Militaire Academie.
43994: LOOIJAARD, J., - De Priester in de Eenzaamheid inhoudende: Selva, of verzamelingen van stoffen voor redevoeringen en onderrigtingen tijdens de afzonderingen der geestelijken door den H. Alphonsus Mar. de Liguori'..
295146: LOOIJER, TON DE, - Scriptie over het Dynamische en Semi-Statisch Archief van de Technische Dienst Kring Heesch.
75386: LOOKX, BRUNO, - 100x proeven van straffe Streekbieren.
2816: LOON, MARIUS VAN E.A., - De Klopkei. Jaargang 16..
2809: LOON, MARIUS VAN E.A., - De Klopkei. Jaargang 9..
90108: LOON A.J.A. VAN E.A., - De Lindeboom Jaarboek VI. 1982. [o.a. Opgraving aan de Reitse Hoevenstraat te Tilburg; Het college der 22 mannen te Tilburg; De afgedwaalde grafzerk van Adriaan Geerincx, dispensier der Abdij van Tongerlo; Armenzorg en armoede in Tilburg voor 1800; Een moderen textielfabriek omstreeks 1830; Sociale onrus, aktie en vroege organisatievormen onder de arbeidende bevolking in Tilburg 1825-1875; 'Monopoly' op de Huevel te Tilburg of het veelbewogen leven van Louis van den Brekel ].
29188: LOON, A.J.A. VAN, - Minuutakten gepasseerd voor Notaris A.J. Verschure te Tilburg 1858-1868. A. Beschrijvingen. B. Indices.
39252: LOON, DR. J.B. VAN, - Water en Waternamen in Noord-Brabants Zuidwesthoek.
39344: LOON, J.B. VAN, - Altena.
27508: LOON, GENTILIS VAN, - Honderd Jaar Kerk en Klooster Minderbroeders-Capucijnen Breda.
39345: LOON, J.B. VAN, - Boe(y)-, Baa(y)-, Verwanten van Bag-?.
2308: LOON, A.J.A. VAN E.A., - De Lindeboom Jaarboeken IX-X. 1985-1986. [o.a. Die Kercke van Sinte Michiels tot Enschot. Bijdrage tot de geschiedenis van het dorp Enschot in het gebied der 'Tilburgen'; Leven ter Aelmisse; De Tilburgse jactsociëteit Sint Hubertus; Adriaan van der Willigen 1766-1841; Evermodus du Champs, pastoor van Tilburg (1807-1832) en prior van de verdreven abdijgemeenschap van Tongerlo; Frater Antonius Poulusse; Loonherzieningen in de Tilburgse Wolnijverheid als indicator voor het succes van de textielarbeidersbonden, 1920-1940. ].
2307: LOON, A.J.A. VAN E.A., - De Lindeboom Jaarboek VIII. 1984. [o.a. Gezagsuitoefening door militairen in de overgangstijd; Bestuurlijke ontwikkelingen en het beleid van burgemeesters en wethouders; Het gemeentebestuur en de zuivering; Materiële schde en herstel; De energie- en watervoorziening; De voedseldistributie en de opvoering van de bodemproduktie binnen de gemeente.].
27669: LOON, GENTILIS VAN, - Honderd Jaar Kerk en Klooster Minderbroeders-Capucijnen Breda.
17375: LOON, A.J.A. VAN E.A., - Het Gemeentearchief van Tilburg.
10354: LOON. P. VAN E.A., - Zorg voor het a-sociale Gezin.
2808: LOON, MARIUS VAN E.A., - De Klopkei. Jaargang 8..
2819: LOON, MARIUS VAN E.A., - De Klopkei. Jaargang 19. [O.a. Bijzonderlijk ingerigt tot Onderwijs. De Teresiaschool en de ontwikkleing van het onderwijs in Waalwijk (62 pag.).].
2823: LOON, MARIUS VAN E.A., - De Klopkei. Jaargang 23. [O.a. Waalwijk vooruit. De aanloop naar het nieuwe Milennium (109 pag.); Ruim een halve eeuw Heemkunde in Waalwijk (61 pag.)].
2815: LOON, MARIUS VAN E.A., - De Klopkei. Jaargang 15..
27655: LOON, MARIUS VAN, - Klooster Nazareth te Waalwijk. Ligging van zijn Gebouwen.
23061: LOON, A.J.A. VAN E.A., - De Lindeboom Jaarboek VII. 1983. [o.a. Ter stembus voor de nationale vergadering; kerkrestitutie in Tilburg; Tilburg en de arbeidsenquete van 1887; Kijkje in de keuken van de zeventiendeeeuwse molenaar ].
2306: LOON, A.J.A. VAN E.A., - De Lindeboom Jaarboek VI. 1982. [o.a. Opgraving aan de Reitse Hoevenstraat te Tilburg; Het college der 22 mannen te Tilburg; De afgedwaalde grafzerk van Adriaan Geerincx, dispensier der Abdij van Tongerlo; Armenzorg en armoede in Tilburg voor 1800; Een moderen textielfabriek omstreeks 1830; Sociale onrus, aktie en vroege organisatievormen onder de arbeidende bevolking in Tilburg 1825-1875; 'Monopoly' op de Huevel te Tilburg of het veelbewogen leven van Louis van den Brekel.].
2309: LOON, A.J.A. VAN, - De Lindeboom. Register Jaarboeken I-X..
2813: LOON, MARIUS VAN E.A., - De Klopkei. Jaargang 13..
17520: LOONEN, B.W.N., - 70 Jaar Toekomst. Tilburgse Kruisvereniging 1919-1989..
75735: LOONTJENS, R.A.M., - Inventaire des Archives de Honoré de Pontevès surnommé Clairville Directeur de Théâtre à Maestricht 1774-1780..
27338: LOOS, P.J., - Het Werk eener Eeuw 1824-1924. Hulde aan de Gasthuiszusters van Antwerpen.
90005: LOOSJES, MR. A., - Noord-Brabant en Limburg in Beeld.
54: LOOSJES, MR. A., - Noord-Brabant en Limburg in Beeld.
88: LOOSJES, MR. A., - Noord-Brabant in Beeld.
77813: LOOYEN, A.J.L., - Flitsende Vinnen een Album van de Nederlandsche Zoetwatervisschen.
75270: LÓPEZ, ESTEBAN, - God als Vrouw.
78616: LOREZ, CHRISTIAN, - Bauernarbeit im Rheinwald. Landwirtschaftliche Methoden und Geräte und ihre Terminologie in der ältesten urkundlich belegten Walserkolonie Bündens.
40658: LORTZ, JOSEPH, - Der unvergleichliche Heilige. Gedanken um Franziskus von Assisi.
355204: LOS, AD E.A., - 200 Jaar Gedichten Land van Heusden en Altena.
39877: LOTAR, P.L., - Le Cas du P. Antoine Temmerman.
75272: LOUÿS, PIERRE, - De Avonturen van Koning Pausolus.
74142: LOUMAN, J.P.A., - Archief van de Familie Berg 1338-1977..
29379: LOUPIAS, ALMA, - Katalogus van de Boekerij van de Kollectie Vermeire.
29323: LOUPIAS, ALMA, - Inventaris van de Nederlandse Collecties over de Vlaamse beweging op het Rijksarchief in Noord-Brabant.
117341: LOUSSE, ÉMILE ; HENRY JOOSEN; PIET DE FRAINE, - Les États du Pays et Duché de Brabant & Gouvernés et Gouvernants dans la Seigneurie de Malines & Gouvernés et Gouvernants au Pays et Duché d'Aerschot.
31012: LOUSSE, E., - L'Université de Louvain pendant la seconde Guerre mondiale.
11734: LOUSSE, ÉMILE ; HENRY JOOSEN; PIET DE FRAINE, - Les États du Pays et Duché de Brabant & Gouvernés et Gouvernants dans la Seigneurie de Malines & Gouvernés et Gouvernants au Pays et Duché d'Aerschot.
11988: LOUSSE, EMILE, - Some Chapters in the Constiutional History of Belgium. I. The Burgundian Institutions in the Netherlands, 1430-1477..
103042: LOUW, MARJO DE, - 50 Jaar Sociale Werkvoorziening in Brabant-Noordoost 1955 - 2005. De Emancipatie van de Arbeidsgehandicapte.
20801: LOUW, HANS DE, - Boek op de Plank. 75 Jaar Openbaar Bibliotheekwerk in Eindhoven.
117093: LOUW, TOM DE E.A., - Helden. Wielersport in Brabant. Nummer 3. [O.a. Jan Ceelen, Eddy Bouwmans, Huub Zilverberg en René Pijnen ].
198515: LOUWERS, AD E.A., - 44 Jaar Krutjesrapers. De Geschiedenis van de Carnavalsvereniging van Son en Breugel en van Carnaval in Krutjesgat. 1959-2003..
77900: LOUWERSE, P., - Schimmel Snelvoet. De Levensloop van een Paard naar Teekeningen van Horace Vernet.
355189: LOX, HARLINDA, - Van Stropdragers en de Pot van Olen. Verhalen over Keizer Karel.
1341: LOYENS, HUBERTO, - Tractatus de Concilio Brabantiae ejusque origine, progressu, aucoritate et Praerogativa.
133: LOYENS, HUBERTO, - Tractatus de Concilio Brabantiae ejusque origine, progressu, aucoritate et Praerogativa.
65593: LUBACH, KAREL HERMAN , GEBOREN TE HAARLEM, - Opmerkingen over het Ambt en den Werkkring van den Burgemeester.
26973: PATER LUCIUS, - Bij Moeder Maria in Handel.
90037: LÜCKER, P.A.J.M. E.A., - 15 Jaar St. Canisiusgroep in Helmond.
75838: LUDLOW-HEWITT, A., - Breeding Cows for Milk.
65814: LUDLUM, - Het Materese Mysterie. Roman van een wereldwijde Dreiging.
27527: FR. M. LUDOVICUS, - Levensschets van den Hoogeerw. Pater Maria Franciscus Salesius de Beer. Eerste Superior Generaal van de Congregatie der Fraters van O.L. Vrouw, Moeder van Barmhartigheid te Tilburg.
41019: LUGT, J.M.H. VAN DER, - L'Action religieuse de Ferdinand Brunetière.
35524: LUGT, ARIE VAN DER, - De Koperteuten.
38407: LUGT, ARIE VAN DER, - De Kruidendokter. De barre Avonturen van Willem van de Moosdijk.
35384: LUGT, ARIE V. D., - Herberg De Drie Teuten; Sjaan van de Acht Zaligheden; De Koters van Kempenland.
35448: LUGT, ARIE VAN DER, - Sjaan van 'De Acht Zaligheden'.
67367: LÜHRS, WILHELM, - Der Domshof. Geschichte eines Bremischen Platzes.
21398: LUIJBREGTS, BETKE, - 44 Jaar Striepersgat. De Striepergatse Carnaval gaat nooit verloren.
99576: LUIJTEN, P., - Keur of Politie-Verordening betrekking hebbende op de Waterleidingen Scheidingslooten en Beplantingen in het Waterschap Hillekens en Achterboerkens onder de Gemeente Etten en Leur 1930..
60699: LUIKEN, JAN EN KASPER, - Spiegel van het menselyk Bedrijf.
38517: LUKKENAER, P., - Brabantse Glazeniers exposeren.
66609: LULOFS, MR. B.H., - Gronden der Nederlandsche Woordafleidkunde, voor zoo ver dezelfe eenigzins zeker is, of woordontleedkundge Beschouwing van de Wijze waarop in het Hollandsch de Woorden uit elkander voortspruiten, en met elkaâr vermaagschapt of verbonden zijn.
76172: LUNGHI, ELVIO, - Die Franziskus-Kirche in Assisi.
75991: LUNING, H.M., - Duiventillen in Drenthe. Een heerlijk Recht?.
41132: LÜTHOLD-MINDER, IDA, - Der Heilige Bruder Klaus von Fluë.
74601: LUTTENBERG, G., - Wetgeving op de Schutterijen met Aanteekeningen.
73366: LUTTERS, MR. DR. A.H.A., - Bestuurlijke Verkenningen. Deel 24: Gedeputeerde Staten hun Taken en Bevoegdheden.
26102: LUTZ, HANS, - De Biesbosch. Dood Tij, levend Water.
41185: LUUR OFM, FR. VICTORICUS VAN DER, - Pastoor Marius. Een vooraanstaand Priesterfiguur uit het begin van de Zeventiende Eeuw.
72176: LUURING, B.B., - Gemeentelijk Grondbedrijf (Beheer en Administratie).
74273: LUURING, B.B. ; TH. M. GUNDLACH EN A. VENVERLOO, - Gemeentelijk Grondbedrijf (Beheer en Administratie).
121993: LUYCKX, JACQUES, - Theater in Drie Eeuwen. Geschiedenis van de Vereniging Sociëteit Casino 's-Hertogenbosch 1828-2003..
121824: LUYCKX, JOH. THEOD. E.A., - Handelingen van de Afdeeling 's Hertogenbosch der Noordbrabantsche Maatschappij van Nijverheid betrekkelijk de door haar uitgeschreven Prijsvraag, luidende: Welke afdoende, duurzame en betrekkelijk weinig kostbare Middelen zijn er aantewenden, om te voorkomen, dat vreemde koperen Munten (zoo als Belgische één en twee Centimes-Stukken) van minder innerlijke Waarde dan onze Nederlandsche Centen, tot gelijken Koers als deze binnen dit Rijk in Omloop komen of blijven? bevattende: a. Het Verslag der Commissie van Beoordeeling over de ingekomen Antwoorden. b. De bekroonde Verhandeling van mr. J.F. Houck, advocaat te Deventer. c. Het adres der Afdeeling aan den Minister van Justitie, ter invoering van den voorgestelden Maatregel.
12540: LUYCKX, JACQUES, - Harten kloppen Rode Kruis 's Hertogenbosch 125 jaar.
12309: LUYCKX, JAC. J., - Den Bosch, Drie Generaties Bosschenaren en Boekhandel Adr. Heinen.
397066: LUYCKX, KAN. DR. BONIFAAS, - Pater Jozef-Jan Niewenhuizen van Postel.
77146: LUYKX, P. & A MANNING, - Nederland in de Wereld 1870 – 1950. Opstellen over buitenlandse en koloniale Politiek, aangeboden aan dr. N. Bootsma.
70943: LUYKX, R. TH., - De Lotgevallen van de Langverzuimer.
78424: LUYKX, THEO, - De Grafelijke Financiële Bestuurs-Instellingen en het Grafelijk Patrimonium in Vlaanderen tijdens de regering van Margareta van Constantinopel. (1244 - 1278)..
3326: LUYTEN, LOUIS E.A., - Geel, de Stad der Simpelen. Jaarboek van de Vrijheid en het Land van Geel. Jaarboek 26..
70318: LYNA, F. ; E. BACHA & E. WAGEMANS, - Catalogue des Manuscrits de la Bibliothèque Royale de Belgique. Tome I - XIII..
67241: LYNTON, NORBERT, - De moderne Wereld. Schilderkunst, Plastiek, Vormgeving en Architectuur der 19e en 20e Eeuw.
5911: MAAGDENBERG, M. VAN DE, - De Twee Schuurkerken van Sprundel. Jaarboek 1991 Heemkundekring Onder Baronie en Markiezaat Sprundel.
24639: MAAGDENBERG-BEKERS, RIA VAN DEN E.A., - St.-Elisabethshuis. Een Eeuw Verzorging en Verpleging in Etten-Leur.
24633: MAAGDENBERG-BEKERS, RIA VAN DE, - Zoeje, Zoeje Kieneke.
74243: MAANEN, R.C.J. VAN, - Inventaris van de Archieven van de Leidse Schutterij 1578-1797, 1814-1907. Vereeniging van Onderofficieren en aspirant Onderofficieren per dienstdoende Schutterij Pugno Pro Patria te Leiden 1877-1901. Vereeniging van Oud-Officieren van de dienstdoende Schutterij te Leiden 1898-1938..
74191: MAARSCHALKERWEERD, P.C.B., - Inventaris van de Archieven van de financiële Instellingen van de Landsheer, 1529-1581 en de daarop volgende gewestelijke Besturen, 1581 - 1810..
90106: MAARSCHALKERWEERD, P.C.B. E.A., - De Vlasbloem. Helmonds Historisch Jaarboek voor Helmond nr. 5..
1411: MAARSCHALKERWEERD, P.C.B. E.A., - De Vlasbloem. Helmonds Historisch Jaarboek voor Helmond nr. V. [o.a. Kroniek van Helmond over 1983; Filiatie en patrocinium van de Helmondse kerk in de Middeleeuwen; Helmondse straatnamen; Ontstaan van de Cisterciënzerinnen-Abdij in de 13e eeuw. Reconstructie van het stichtingsproces van de abdij Locus Imperatricis (Binderen) bij Helmond, 1231-1246; Helmondse textielnijverheid in de 19de eeuw op briefhoofden; Schoolstrijd om de Rijks-HBS. Literatuurlijst betreffende Helmond.].
1406: MAARSCHALKERWEERD, P.C.B. E.A., - De Vlasbloem. Helmonds Historisch Jaarboek voor Helmond nr. VII. [o.a. Kroniek van Helmond over 1982; Vorming van het eerste kloosterdomein en de verwerving van financiële inkomsten door de Helmondse Cisterciënzerinnen-Abdij Locus Imperatricis (Binderen) 1237-1263; Helmondse straatnamen; Politiek-bestuurlijke spanningen te Helmond, 1784-1794; Opstap naar het districtscommissariaat 1840-1846; Helmond, verleden en heden; Woonwagenbewoners in Helmond. Literatuurlijst betreffende Helmond. ].
1409: MAARSCHALKERWEERD, P.C.B. E.A., - De Vlasbloem. Helmonds Historisch Jaarboek. nr. 6. [o.a. Kroniek van Helmond over 1984; Openbare notariaat te Helmond in de Middeleeuwen; Jan van Cortenbach en de Raad van beroerten; Keuren van de Stad Helmond; Verzuiling in Helmond, 1850-1925. Literatuurlijst betreffende Helmond; Gemeentelijke monumentenlijst.].
37214: MAAS, PAUL, - Het Licht in de Kempen.
391021: MAAS, PAUL & DANIEL VANGHELUWE, - De Toponymie van Best. Met de Geschiedenis van het Grondbezit en Impressies van de Herdgangen uit de Jaren ’50-’60..
78657: MAAS, C.L., - Vergelijkend Onderzoek naar Opslag van houtige Gewassen in Heide-Terreinen op de Veluwe.
107065: MAAS, DR. H.H.V.M., - Van Haaren naar Den Dungen. Het Spoor gevolgd van een Familie genaamd Smits 1591 - 1991..
241987: MAAS, RINIE, - Het Breda van weleer. De Bredanaars. Standbeeldje voor Stadgenoten.
198564: MAAS, ADRI E.A., - De Boer en zijn Gedoe. 100 Jaar Boerenstand te Lieshout en Mariahout 1907-2007..
28032: MAAS, A.C., - Grenskerken vanuit Valkenswaard.
21478: MAAS, H.J.J., - Odulphushof Best.
250013: MAAS, P. TH. E.A., - Wouw in oude Ansichten.
20247: MAAS, A.C., - Kerk en Parochie van Bladel.
11716: MAAS, A.C. E.A., - Ideeënboek Brabant. Een of verdeeld of een en gedeeld.
71891: MAAS, W.J.M., - De Dijkwet van 1810. Een algemene Bijdragenwet in de Franse Tijd.
27771: MAAS, H.J.J. E.A., - In het Midden van het Dorp. De Sint Odulphuskerk te Best.
355051: MAAS, RINIE, - De Klopperman. Vrijmoedige Bredase Volksverhalen.
170895: MAAS, HANS E.A., - St. Odulphus-Lyceum Tilburg. Lustrum 1899-2009..
36336: MAAS, HARRIE, - Toekomst voor religieus Erfgoed in Noord-Brabant.
25052: MAAS, W.F. E.A., - Dese Heerlickheijt Moerstraten.
21079: MAAS, DRS PAUL, - Zo waren de Oirschotse Koorbanken.
20248: MAAS, A.C., - Kerk en Parochie van Netersel.
13740: MAAS, HARRIE (RED.), - Den Dungen.... goeiendag.
26335: MAASTRIGT, C. VAN, - Almkerk in oude Ansichten.
42143: MAAT, P. FR. ANTONIUS TER, - Het Contemplatieve Kloosterleven.
25983: MAATJENS, C., - Den Vaderlant ghetrouwe. 500 Roosendaalers en Nispenaren naar de Oost.
71091: MACCAULEY, KAY, - De Pestheilige.
45005: MACKENNA, THOMAS, - Praying with Vincent de Paul.
71054: MACKINNON, JOHN & NIGEL HICKS, - A Photographic Guide to Birds of China including Hong Kong.
39352: MADE, J.W.M. VAN DER, - Kloveniersgilde St. Antonius Abt. Die Cronycke van t'aloude Cloveniersgilde van Sint Antonius Abt gefondeert Ter Heyde den 17 January 1551..
40829: GODEFROID MADELAINE, - Histoire de Saint Norbert. Fondateur de l'Ordre de Prémontré Archeveque de Magdebourg. Tome I, II.
214591: MADEN, FRANK VAN DER E.A., - 1850-1926. Jacques Cuijpers, een veelzijdig Meester. Deel I en II..
36226: MAERE, R., - De Lakenhalle van Leuven en de Brabantsche Hooggotiek.
39307: MAEREVOET, L., - Bijdrage tot de Studie van de Woordenschat van de Scheldevissers te Mariekerke.
377007: MAES, FONS E.A., - Geletterdheid. Lezingenreeks over een geletterde Samenleving.
11196: MAES, N., - Inheemse Bomen en Struiken van Het Groene Woud. Verrassende oude Boskernen in historisch Landschap.
235321: MAES, N & E. VAN DEN DOOL, - Kultuurhistorische Inventarisatie van het Ruilverkavelingsgebied Baarle - Nassau en Omgeving.
272606: MAES, DR. DANIEL, - De Abdij van Postel Vroeger en Nu.
31553: MAES, LOUIS-THÉO, - Le Parlement – Grand Conseil de Malines, (1473-1796) Institution de Dimension Européenne.
31520: MAES, L. TH. E.A., - Stad Mechelen. 500 Jaar Grote Raad 1473-1973. Tentoonstelling van Karel de Stoute tot Keizer Karel.
31522: MAES, L. TH., - Le Parlement et le Grand Conseil à Malines.
11204: MAES, N., C. RÖVEKAMP E.A., - Inventarisatie van autochtone Bomen en Struiken in West- en Midden-Brabant.
377471: MAES, L. TH., - De Bibliotheek van de Grote Raad te Mechelen - La Bibliothèque du Grand Conseil à Malines.
37747: MAES, L. TH., - De Bibliotheek van de Grote Raad te Mechelen - La Bibliothèque du Grand Conseil à Malines.
31554: MAES, LOUIS-THÉO, - Het Parlement/De Grote Raad van Mechelen (1473-1796), Instelling van Europese Dimensie.
75608: MAES, PAUL, - De laatste Restjes Groen. Een aktieve Verkenning van het Vlaamse Platteland. Deel I: West-Vlaanderen.
65926: MAESEN DE SOMBREFF, L.H.L.J. VAN DER , GEBOREN TE MAASTRICHT, - Over den Aanvang van het Lidmaatschap der Staten-Generaal.
295033: MAESSEN, J., - Catalogus van de Boekerij van J.R.W. Sinninghe.
296471: MAESSEN, J.A.J. EN J. VIS, - Brabantse Bibliografie 1970 t/m.
34952: MAEYER, JAN DE & PETER HEYRMAN, - Geuren en Kleuren. Een sociale en economische Geschiedenis van Vlaams-Brabant 19de en 20ste Eeuw.
31918: MAEYER, JAN DE ; ARNOUD-JAN BIJSTERVELD, EDDY PUT E.A., - L’Archidiocèse de Malines – Bruxelles 450 Ans d’Histoire. Volume I 1559-1802 Volume II 1802-2009..
40252: MAGENNIS, P.E., - Elias. The Life and Times of the Prophet of Carmel.
78401: MAGER, FRIEDRICH, - Der Wald in Altpreussen als Wirtschaftsraum. Band I & II..
77909: MAGER, FRIEDRICH, - Der Wald in Altpreussen als Wirtschaftsraum. Ban I & II..
41178: MAGHERMAN, G., - Historische Schets van het Genade-Oord Oostakker-Lourdes.
20775: RECTOR MAGNIFICUS, - De Lotgevallen van de Technische Hogeschool te Eindhoven gedurende het Cursusjaar 1958-1959..
11413: MAGNUS, - Hoog Tijd!. Een Woord tot mijne Katholieke Mede-Kiezers in Noordbrabant.
27264: MÄHLER, M., - De Sint-Paulusabdij van Oosterhout (1907-1941).
65323: MAIRE, G. LE, - Groote Man in kleine Stad. Een Burgemeesers Historie.
76466: MAIRE, F. LE, - Magistraat in Miniatuur. Een Burgemeesters Historie.
45041: MAJARELLI, P. STANISLAO, - Assisi. Franciscaanse Gids.
40458: MAJERELLI OFM, P. STANISLAO, - Assisi. Nederlandse Gids.
76037: MALCOMSOM, ROBERT E.A., - The English Pig. A History.
76038: MALCOMSOM, ROBERT E.A., - The English Pig. A History.
75809: MALHERBE, MARCEL, - Zwolle. Ontmoeting van bruisend Heden met stijlvol Verleden.
43783: MALINA, J.B., - Orbis Catholicus. Bilder gläubiger Menschen und geheiligter Formen.
71381: MALMBERG, BOB, - Op gelijke Voet met een Wolk. Gedichten, Gedachten en Tekeningen van Henri van Merwijk.
78631: MALTHA, IR. D.J. & CAS OORTHUYS, - Landbouw.
73831: MALTHA, IR. D.J. E.A., - De Landbouw als Bron van Volksbestaan in Nederland.
43686: MALTHA O.P., A.H., - Nieuwe Gebeden.
31029: MAN, DR. LOUIS DE E.A., - Stad Leuven VIe Eeuwfeest van de Brabantse Blijde Inkomst 1356-1956. Tentoonstelling de Wordingsgeschiedenis van onze Vrijheden.
393041: MAN, DR. LOUIS DE, - Bijdrage tot een systematisch Glossarium van de Brabantse Oorkondentaal.
39304: MAN, DR. LOUIS DE, - Bijdrage tot een systematisch Glossarium van de Brabantse Oorkondentaal.
10638: MANDEMAKERS, KEES EN JOS VAN MEEUWEN, - Industrial Modernization and social Devolopments in the Centre of Shoe Industry, Central Noord-Brabant, 1890-1930..
71877: MANDEN, MEJ. A.C., - Recepten van de Haagse Kookschool.
66584: MANDERS, HENK E.A., - Meer dan een Hoenderik vol... Tielse Herinneringen.
723: MANDOS, DRS. H. E.A., - Brabants Heem. Jaargang XVIII-IXX-XX-XXI..
200013: MANDOS, H. ; MARTIEN COPPENS EN LEDEN VAN DE HEEMKUNDIGE STUDIEKRING KEMPENLAND, - Land van Dommel en Aa.
200012: MANDOS, H.; MARTIEN COPPENS EN LEDEN VAN DE HEEMKUNDIGE STUDIEKRING KEMPENLAND, - Land van Dommel en Aa.
26978: MANDOS, H., - Sint-Pancratius te Hoogeloon.
826: MANDOS E.A., DRS. H., - Brabants Heem. Jaargang XXVI [o.a. Rythovius-schilderij te Riethoven; Hoeven en hoevenaars onder het kasteel van Tilburg; Gouden priesters, houten kelken; Panken over het raadsel van Riethoven; Loon op Zand 1600 onder Staats gezag gekomen; Onnozele kinderen te Tilburg; Een Hostelecker te Middelrode; Enkele teuten uit Nederweert, maarheeze, Oirschot en gestel; Vakterminologie van de turfstekers; Abraham van Diepenbeek; Marinus alias Pelgrom en andere schoolmeesters te 's-Hertogenbosch; Hostel - Hostellium - Hostis; Hof van Brabant te Praag; Bedevaarten; Petrus Verhoeven; Wevers uit de Meijerij naar de Zuiderkempen; Dr. Jozef Weijns; Schepers uit de Peel naar het Land van Waas; Kinderspelen uit Nieuw-Vossemeer; Bijlen van Lousberg; Een zeldzaam wrijfschaalstempel uit Hoogeloon; Twee14e-eeuwse waterkannen afkomstig van de Drieburgt te Den Dungen; Frans Dekkers 1869-1952; Naamsverklaring van Gestel; Zandstrooien herleving van een oud gebruik; Een Teutenlied.].
822: MANDOS E.A., DRS. H., - Brabants Heem. Jaargang XXII [o.a. Beekse schuttersgilden; Bronzen randbijl uit Moergestel; Bronzen hielbijl uit Sint-Oedenrode; Drinkwaterput uit Romeinse tijd te waalre; Archeologie en Den Bosch; Archeologie en Engelen en Bokhoven; Archeologie en Empel en Meerwijk; Spinklosjes; Zwanenburg; Het Bergske te Heerstaaien; Urnenveldje te Hoogeloon; Lallenberg; Plaatsnaam Borkel; Illustre Vrouwebroederschap; Huismerk van Alard du Hamel; Het Lndgoed Goeree bij Bergen op Zoom: van Ansenmare tot Hengstmeer; De St.Janskapel te Liempde; Bossche architecten ten tijde van jeroen Bosch; Genoveva van Brabant; Tjongerkultuur te De Rips (Bakel); Het woord Hees; De merkwaardige puttenreeks van Geldrop; Verkenningen op Halder Sint-Michielsgestel; Pijpaarden Beeldjes Den Dungen; Pijpaarden Beeldjes Hilvarenbeek; Derde vindplaats uit de Romeinse tijd te Esch; Vuursteenvoondsten te Kaatsheuvel (Loon op Zand); Thomas Goossens; Bedevaartvaantjes; Tilburgse zoenbrieven. ].
817: MANDOS E.A., DRS. H., - Brabants Heem. Jaargang XVII [o.a. Kempische grafheuvels; Archeologie Bladel; Belgerse watermolen; dr. J.H. Holwerda; De Noord-brabantse grond in de 19e eeuw; De lofcelebratie in het Eerselse gezangboek; Iets over acht oude Peellandse hoeven, een windmolen en een erfrente der Bossche Sint-Jan; Een vroegereeuws gasthuis; Sint Aubertus, patroon der bakkers; Goudsmeden te Grave; Germertse Weversoproer; Zenige zilvermerken en zilversmedenfamilies uit Noord-Brabant; St. Landelinus; Petrus Verhoeven; Zwanenbroederschap; Een derde St. Autbert; Waterputten uit de Romeinse tijd te Sint-Michielsgestel; Een ijzergieterij en een pottenbakkerij op Halder te Sint-Michielsgestel in de Romeinse tijd?; Sint Machutus; Cornelis van Suerendoncq; Stadhuis van Oud-Eindhoven.].
816: MANDOS E.A., DRS. H., - Brabants Heem. Jaargang XVI [o.a. Archeologische vondsten in Eersel; Wat is een Rijt; Archeologie Hoogeloon; Kreitemolen; Erwicxvoort bij Alphen; Lekkerbeetje; Dagobert, Sint Markoen en Sint Machuut; Een huiszegen uit onze eeuw; Een oud Helmonds notitieboekje met recepten; Boerderijen met overkraging; Het pijpaarden beeldje van OLV te Aarle-Rixtel; De zwaan en Zwanebroederschap; Petrus Verhoeven; Den Duivels Dand; Dodenlantaarns; Strijkster te Middelbeers; Meester Panken als taalkundige; Een eergedicht op Primus van Heumen uit Oirschot; Zwanebroederschap; Metsius, Masius en Steyert. ].
813: MANDOS, DRS. H. E.A., - Brabants Heem. Jaargang XIII [o.a. Behoren het Dionysosbeeld en de achthoek te Esch bij elkaar?; Bizarre vormen van volksdevotie; Uit de schepenprotocollen van Eindhoven; Enige aspecten der Volksverhuizing; Vragen over landbouwtermen; Volksheiligen in Sint Catahrinadal te Oosterhout; Bije en hertshoornen werktuig te Helmond; Pollen-analytisch onderzoek van een veenprofiel bij Helmond; Onze Akkers; Het gezangboek van Arnoldus van Esch voor de kapel te Eersel; Woorden die verdwijnen; Knolschut te Gemert; Geschiedkundige Bijdragen uit het Land van Heusden en Altena; Bezweringsformule tegen de koorts; Boerderij-onderzoek; Esdonker Kapel; Jansenistische priesters in ons bisdom; Vindplaats van mesolitihisch materiaal te Nijnsel; Raadselachtige lied van den Os; Vondsten te Nijnsel. ].
808: MANDOS, DRS. H. E.A., - Brabants Heem. Jaargang VIII [o.a. Nispen een historisch centrum; Cuyckiana; Poleo- Meso- en Neolithische vondsten in West-Brabant; Het dorsen; de zorg voor de stook en andere bezigheden; Br. Aquilas; Weversoproer te Helmond; Juridische achtergronden van het Brabantse gezinsleven na 1500 in de Zuidwesthoek; Posthoorn bij Rucphen, kruispunt van belangrijke wegen; Spijkeroffer in de Magdalena-kapel op Esdonk bij Gemert; Contra-refomatie en de Mariadevotie; Nieuwe erven en Aartgebruik; Sporen van Hunebeddencultuur in Brabant en Limburg.].
806: MANDOS, DRS. H. E.A., - Brabants Heem. Jaargang VI. [o.a. Urn Casterse Dijk te Hapert; Casteren; Bronstijd tussen Toterfout en Halve Mijl; Brabantse boerderij; Grondgebruik en gronduitbating tijdens de vroege Middeleeuwen in het Noorden van het Frankische Rijk en meer bepaald in Toxandrië; Hane- en Hoendervennen; Oude Brabantse schommelliederen; Hond- en Hoennamen; Kerkhuizen van Veghel en Schijndel op Udens gebied; Sporen van Oud Diessen; Heers-toponiem in Hilvarenbeek; Gemertse weverrevolutie; Oude Kommanderije van Gemert; Pastoor van den Hummel te Gemonde; Teuten in Eersel; Ouderwetse steenbakkerijen. Voor-neolitische steenbakkerijen in Brabant. ].
803: MANDOS, DRS. H. E.A., - Brabants Heem. Jaargang III, IV & V ; Incl. De Volksaard der Salische Franken uit eigen rechtsoptekening benaderd [o.a. Lex Salica in de Acht-Zaligheden; Bidprentjes; Scuetelen; Weebosch-Wijbosch; Oudste kerken van Noord-Brabant; Bodichem bij Boxtel; Bleveren en Balsvoort; Echternach en St. Michielsgestel; Rumelacha, Datmunda en Tadia; Grafheuvels Huismeer te Knegsel; Romeinse vondseten te Esch; het geslacht Van Ranst en Boxtel; Depotvondst Overloon; Brabantse merklappen; Peutingerkaart; Piet van Ghert (1782-1852); Frans Bloemen; Vroeggothische kerkbouw in Noord-Brabant; Esch en Echternach en Sint-Michielsgestel; Erlikem bij Erp; Cijnsboek van Echternach in Diessen; Trees Dorenbosch-Meyer. Grafheuvels Huismeer te Knegsel; Romeinse vondseten te Esch; het geslacht Van Ranst en Boxtel; Depotvondst Overloon; Brabantse merklappen; Peutingerkaart; Piet van Ghert (1782-1852); Frans Bloemen; Vroeggothische kerkbouw in Noord-Brabant; Esch en Echternach en Sint-Michielsgestel; Erlikem bij Erp; Cijnsboek van Echternach in Diessen; Trees Dorenbosch-Meyer. ].
200011: MANDOS, H. ; MARTIEN COPPENS EN LEDEN VAN DE HEEMKUNDIGE STUDIEKRING KEMPENLAND, - Land van Dommel en Aa.
858: MANDOS, DRS. H. E.A., - Brabants Heem. Jaargang XVII & XVIII [o.a. Kempische grafheuvels; Archeologie Bladel; Belgerse watermolen; dr. J.H. Holwerda; De Noord-Brabantse grond in de 19e eeuw; De lofcelebratie in het Eerselse gezangboek; Iets over acht oude Peellandse hoeven, een windmolen en een erfrente der Bossche Sint-Jan; Een vroegereeuws gasthuis; Sint Aubertus, patroon der bakkers; Goudsmeden te Grave; Germertse Weversoproer; Zenige zilvermerken en zilversmedenfamilies uit Noord-Brabant; St. Landelinus; Petrus Verhoeven; Zwanenbroederschap; Een derde St. Autbert; Waterputten uit de Romeinse tijd te Sint-Michielsgestel; Een ijzergieterij en een pottenbakkerij op Halder te Sint-Michielsgestel in de Romeinse tijd?; Sint Machutus; Cornelis van Suerendoncq; Stadhuis van Oud-Eindhoven. Een Oirschots heerlijkheidswapen en de Meierijse historie; Laat-neolithische kultuur in Hilvarenbeek; Opgravingen te Cuijk 1964-1966; Een zeer curieus doodsprentje uit Rooi; wapen van Oirschot; Het wapen Sweerts; Het Sint-Jobsgilde; De Tempel en de Tempelstraat; Uit de rekeningen van de rentmeester der geestelijke goederen in het kwartier van Peelland; Megen en ravenstein; De ijzeren kronen bij St. Maurus te Hakendover; Waterputten uit de Romeinse tijd; Gouden munten uit de Spaanse zilvervloot; Spreeuwpotten; Mussengilden; Romeinse schatvondst uit Lier; Hinnenpriester; Het voogdschot; Brabant en Echternach; 't Bedaf te Uden; Moergestelse windmolen uit 1280; Boudewijn van Vucht; Oorkondenboek van Tongerlo; Laat en laatsrecht; voorwaarden bij de verpachting van een boerenhoeve te Stiphout in 1567. ].
200014: MANDOS, H. ; MARTIEN COPPENS EN LEDEN VAN DE HEEMKUNDIGE STUDIEKRING KEMPENLAND, - Land van Dommel en Aa.
20701: MANDOS, H. EN A.D. KAKEBEEKE, - Oud Eindhoven. Voorstudies tot de Geschiedenis van Eindhoven.
719: MANDOS, DRS. H. E.A., - Brabants Heem. Jaargang V-VI-VII..
38210: MANDOS, DRS. H. ; H. MANDOS-VAN DE POL, - De Brabantse Spreekwoorden.
824: MANDOS E.A., DRS. H., - Brabants Heem. Jaargang XXIV [o.a. Is de Efteling een Ersteling?; Gravettespits uit Oirschot; Erstelinghe; raadsel van Riethoven; De Brabantse Leeuw; Het raadsel van Rythovius-schilderij te Riethoven; Een Brabants handschrift uit het Augustinessenklooster in De Hage te Helmond; Sint Bartholomeus; OLV van Demen en Dieden; Sint Donatus; OLV van Vlierden; Maria van Brabant; Efterling / Ersteling; Petrus Verhoeven; Luikgestelse Teuten in Denemarken; Mussengilden en mollengilden; Een plan tot watervrijmaking van het Maaskant-gebied; Ferdinand Smulders; Wever Van Herk; Piet van der Burg; Heesterakkers, Einhoven; Bestuursperiode Mgr. Godschalk; Waar lag het oorspronkelijke Hoogerheide?; Overzicht van orgels in de hervormde kerken van Noord-Brabant in de eerste helft van de 19e eeuw; Johannes en Lippertus van eijck Noordbrabanders van adellijke afkomst?; Sint Maartensviering in Oerle. ].
860: MANDOS, DRS. H. E.A., - Brabants Heem. Jaargang VI, VII, VIII. [o.a.  Urn Casterse Dijk te Hapert; Casteren; Bronstijd tussen Toterfout en Halve Mijl; Brabantse boerderij; Grondgebruik en gronduitbating tijdens de vroege Middeleeuwen in het Noorden van het Frankische Rijk en meer bepaald in Toxandrië; Hane- en Hoendervennen; Oude Brabantse schommelliederen; Hond- en Hoennamen; Kerkhuizen van Veghel en Schijndel op Udens gebied; Sporen van Oud Diessen; Heers-toponiem in Hilvarenbeek; Gemertse weverrevolutie; Oude Kommanderije van Gemert; Pastoor van den Hummel te Gemonde; Teuten in Eersel; Ouderwetse steenbakkerijen. Voor-neolitische steenbakkerijen in Brabant. Geslechte Grafheuvel te Bladel; Lallenberg te Berghem; Brabantse Boerderij; Mest maken op de Brabantse boerderij voor 1900; Bemesten, zaaien en oogsten; Bossche burgerij en het Napoleontische bewind; Baardwijkse toponiemen; Pachtopbrengst en veestapel van de hoevenaars der Abdij Binderen in 1532; Brabants Gildeleven; Toponiem Reusel; Wolf_namen; Weversoproer Gemert; Duifhuizen; Romeinse munten uit Noord_Brabant; Muntvoendst te Moergestel; De put bij de Brabantse boerderij; Merovingische begraafplaats van Alphen (N.Br.); Pastoor v.d. Hummel Gemonde; Dorp, parochie, gemeynt, gericht; Proefschrift over tijdpachten; gebruik en schachting van microlithen; Nispen een historisch centrum; Cuyckiana; Poleo-  Meso- en Neolithische vondsten in West-Brabant; Het dorsen; de zorg voor de stook en andere bezigheden; Br. Aquilas; Weversoproer te Helmond; Juridische achtergronden van het Brabantse gezinsleven na 1500 in de Zuidwesthoek; Posthoorn bij Rucphen, kruispunt van belangrijke wegen; Spijkeroffer in de Magdalena-kapel op Esdonk bij Gemert; Contra-refomatie en de Mariadevotie; Nieuwe erven en Aartgebruik; Sporen van Hunebeddencultuur in Brabant en Limburg. ].
859: MANDOS, DRS. H. E.A., - Brabants Heem. Jaargang IX & X [o.a. Merovingisch Aardewerk in Noord-Brabant; Ploeg of hak?; Romeinse limes in Noord-Brabant; Tuig en voertuig op de boerderij; Paard- en andere kracht op de boerderij; De Bossche overheid t.a.v. enige gebruiken in de levensloop; Van Bedevaarten en Bossche weddenschappen over het tijdvak 1479-1500; Uit de Schepenprotocollen van Eindhoven; Valkeniers; St. Barbaragilde te Eindhoven; Handelsspeculatie in de 17e eeuw te Eindhoven; Labaai; Gebruiken bij begraven te Megen rond 1800; Hagelkruisen, Broodbedelingen, Processies; Bibliotheek van Lodewijck van der hammen, schoolmeester op Korvel te Tilburg; Onderzooek naar de gebruiken bij dood en begrafenis in Noord-Brabant; Opkomst van een Industriedorp Hilvarenbeek; Sint-Jorisparochie te Stratum;  Overzicht de Gemeyntes in Kwartier van Oisterwijk;  Gewin en boeten bij het cijnsbedrijf; Ahrensburgcultuur onder de gemeente Geldrop; Vindplaats Herpen. Betrekkingen tussen het Hertogdom Brabant en het Graafschap Loon; Vastenavond en Carnaval; Schepenprotocollen Eindhoven; Bakesle Metten; Byndersse Soet; Oude kapellen in Noord_Brabant; Een Brabantse Christus-Legende; nachtvrijen in Noord-Brabant; Tienden van Veghel; Urenveld in het Laag Spul, gem. Hilvarenbeek; Kwezels; Beemd en wei; Mysterie van Keizer-Karelstad en het eiland der Bataven; Geschiedkundige Bijdragen uit het Land van Heusden en Altena.].
825: MANDOS E.A., DRS. H., - Brabants Heem. Jaargang XXV [o.a. Paleolithische vondsten uit de Kempen; Hoeven en hoevenaars onder het kasteel van Tilburg; Is Lippertus van Eijck Hubertus van Eijck?; Romeins raadsel uit Eindhoven; Kermis-oekaze van pastoor te Dussen; Vreemd geld van de oude schut te Heusden; Hamburg-artefacten; Onze Lieve Vrouw van Vlierden; Straatlied te Sint-Oedenrode; Henk Kraan; Strijd om de Kempen; Pijpaarden beeldjes; Petrus Verhoeven; Volkshuisraad in Vlaanderen; Luijksgestelse teuten in Denemarken; Meester Godschalk Roesmont van Eindhoven; Steentijdvondsten te Oostelbeers en Hilvarenbeek; Het probleem van de Teuten; Houten waterput uit de Romeinse tijd te Son en Breugel; Oppositie tegen het dansen in Gemert; Wouter Lutkie; Een onbekende kaart van Vught en andere oude kaarten van plaatsen in Brabant die elders bewaard worden; Een dorpsmaaltijd in Sint-Michielsgestel in de 15e eeuw; Archeologie in Heesch; Torenforten in Brabant; Situering van de rijkstollen op de wegen Breda-Tholen en Breda-Grave in 1825.].
810: MANDOS, DRS. H. E.A., - Brabants Heem. Jaargang X [o.a. Betrekkingen tussen het Hertogdom Brabant en het Graafschap Loon; Vastenavond en Carnaval; Schepenprotocollen Eindhoven; Bakelse Metten; Byndersse Soet; Oude kapellen in Noord-Brabant; Een Brabantse Christus-Legende; nachtvrijen in Noord-Brabant; Tienden van Veghel; Urenveld in het Laag Spul, gem. Hilvarenbeek; Kwezels; Beemd en wei; Mysterie van Keizer-Karelstad en het eiland der Bataven; Geschiedkundige Bijdragen uit het Land van Heusden en Altena.].
863: MANDOS, DRS. H. E.A., - Brabants Heem. Jaargang XXVI. [ o.a. Rythovius-schilderij te Riethoven;  Hoeven en hoevenaars onder het kasteel van Tilburg; Gouden priesters, houten kelken; Panken over het raadsel van Riethoven; Loon op Zand 1600 onder Staats gezag gekomen; Onnozele kinderen te Tilburg; Een Hostelecker te Middelrode; Enkele teuten uit Nederweert, Maarheeze, Oirschot en Gestel; Vakterminologie van de turfstekers; Abraham van Diepenbeek; Marinus alias Pelgrom en andere schoolmeesters te 's-Hertogenbosch; Hostel - Hostellium - Hostis; Hof van Brabant te Praag; Bedevaarten; Petrus Verhoeven; Wevers uit de Meijerij naar de Zuiderkempen; Dr. Jozef Weijns; Schepers uit de Peel naar het Land van Waas; Kinderspelen uit Nieuw-Vossemeer; Bijlen van Lousberg; Een zeldzaam wrijfschaalstempel uit Hoogeloon; Twee14e-eeuwse waterkannen afkomstig van de Drieburgt te Den Dungen; Frans Dekkers 1869-1952; Naamsverklaring van Gestel; Zandstrooien herleving van een oud gebruik; Een Teutenlied.].
862: MANDOS, DRS. H. E.A., - Brabants Heem. Jaargang XXIV & XXV.[ O.a. Is de Efteling een Ersteling?; Gravettespits uit Oirschot; Erstelinghe; raadsel van Riethoven; De Brabantse Leeuw; Het raadsel van Rythovius-schilderij te Riethoven; Een Brabants handschrift uit het Augustinessenklooster in De Hage te Helmond;  Sint Bartholomeus; OLV van Demen en Dieden; Sint Donatus; OLV van Vlierden; Maria van Brabant; Efterling / Ersteling; Petrus Verhoeven;  Luikgestelse Teuten in Denemarken; Mussengilden en mollengilden; Een plan tot watervrijmaking van het Maaskant-gebied; Ferdinand Smulders; Wever Van Herk; Piet van der Burg; Heesterakkers, Einhoven; Bestuursperiode Mgr. Godschalk; Waar lag het oorspronkelijke Hoogerheide?; Overzicht van orgels in de hervormde kerken van Noord-Brabant in de eerste helft van de 19e eeuw; Johannes en Lippertus van Eijck Noordbrabanders van adellijke afkomst?; Sint Maartensviering in Oerle; Paleolithische vondsten uit de Kempen; Hoeven en hoevenaars onder het kasteel van Tilburg; Is Lippertus van Eijck Hubertus van Eijck?; Romeins raadsel uit Eindhoven; Kermis-oekaze van pastoor te Dussen; Vreemd geld van de oude schut te Heusden; Hamburg-artefacten; Onze Lieve Vrouw van Vlierden; Straatlied te Sint-Oedenrode; Henk Kraan; Strijd om de Kempen; Pijpaarden beeldjes; Petrus Verhoeven; Volkshuisraad in Vlaanderen; Luijksgestelse teuten in Denemarken; Meester Godschalk Roesmont van Eindhoven; Steentijdvondsten te Oostelbeers en Hilvarenbeek; Het probleem van de Teuten; Houten waterput uit de Romeinse tijd te Son en Breugel; Oppositie tegen het dansen in Gemert; Wouter Lutkie; Een onbekende kaart van Vught en andere oude kaarten van plaatsen in Brabant die elders bewaard worden; Een dorpsmaaltijd in Sint-Michielsgestel in de 15e eeuw; Archeologie in Heesch; Torenforten in Brabant; Situering van de rijkstollen op de wegen Breda-Tholen en Breda-Grave in 1825. ].
821: MANDOS E.A., DRS. H., - Brabants Heem. Jaargang XXI [o.a. Archeologie Nuenen; Neolithische sporen in Geldrop; Merovingische vondsten te Riethoven; Grote Sint-Christoffel; Drie onbekende abdissen van Binderen; Een bastaard als Heer van Cranendonk?; De ridders van Het Gulden Vlies te 's-Hertogenbosch in 1481; Tijd en milieu waarin Jeroen Bosch leefde; Petrus Verhoeven; Dungense boerenhuizen; Het Witte Paard te Veldhoven; Pijpaarden beeldjes; Tinnegieters in Noord-Brabant; Noordbrabantse bedevaartvaantjes; Oudste orgels van Lith en Lithoyen; Was de Brabantse Pieter Vreede Doopsgezind?; Muntvondst te Moergestel. ].
820: MANDOS E.A., DRS. H., - Brabants Heem. Jaargang XX [o.a. Vierlingsbeek; Archeologie Veldhoven; Urnvondsten te Knegsel en Middelrode; Romeinse wachttoren te Veldhoven; Lieve Vrouwe Broers-Gild van St. Lambert te Vught; Ecce iterum Crispinus; Temptatie van St. Antonius; Afbeelding van de Bredase Lieve Vrouw van 1520; Vroeg-mesolithische kultuur te Nijnsel; Een put met problemen; Romeinse landmeting inde Kempen; Quadrangulatie bij Waalre; Romeinse landmeting te Waalre; Archeologie te Westelbeers; Dodenlantaarns; Pijpaarden beeldjes Land van Heusden en Bergen op Zoom; Pinksterbloem in Noord-Brabant; Een oude rekenmethode te Oirschot; Voorschriften voor het Koningszeer; Mark of Aa; Vader Voddiaan en zijn Eerselse Voddeguld; Adriaan Brock een vergeten geschiedschrijver; Jacobus Cuyten 1799-1884; Mgr. A.M. Frenken; Hildewarenbeek; Benedenloop van de Mark; Oudste orgels van Lith en Lithoyen; Mislukte naasting van de oude parochiale kerk van Tilburg; Een vuursten pijlpunt met bitumineuze schachtsporen uit de Peel.].
814: MANDOS E.A., DRS. H., - Brabants Heem. Jaargang XIV [ o.a. De Vughtse schatvondst; Belangrijke vondsten van de Ahrensburgcultuur in Geldrop; Oud-Zouaven helpen Ariëns en Pastoors; Hoe bouwde men de boerderij in Sint-Oedenrode en omgeving; Schepenprotokollen te Eindhoven; De Blauwe Steen; Pijpaarden beeldjes; Nog vier zegenformulieren; De Hoge Hees; Hezia: De Heesof...Heeze; Boerenhuisonderzoek in Nederland; Oude boerderijen in Hilvarenbeek en omgeving; Ouderdom parochie Stratum an van haar gilde; Over Hilvarenbeek en Diessen; De Hees bij Eersel; Henkenshage; De keerdag tussen winter en lente; Bouwgeschiedenis van de kerk te Veen; Het boerenbedrijf in Brabant anno 1819.].
720: MANDOS, DRS. H. E.A., - Brabants Heem. Jaargang IX-X..
20720: MANDOS, H. EN A.D. KAKEBEEKE, - Oud Eindhoven.
74793: MANGANO - LE ROY, P., - Inventaire des Archives de la Seigneurie d'Enghien.
12649: MANNAERTS, JOEP E.A., - Het Lombardje.
69562: MANNING, PROF. DR. A.F. E.A., - Spectrum Atlas van Historische Plaatsen in de Lage Landen.
68950: MANNING, A.F., - Erfgoed van Nederland, wat ons bleef uit een roerig verleden.
74517: MANNING, A.F. EN J.H. ROES, - Archieven van het Katholiek Documentatie Centrum. Een Reeks Inventarissen. Deel 1, 2 & 3..
28841: MANNING, A.F., - Mensen en Situaties. Scènes uit het katholiek Leven in de negentiende en twintigste Eeuw.
65388: MANSHOLT, IR. D.R., - De Waterschapslasten in de Provincie Utrecht.
10843: MANSHOLT, IR. D.R., - De Waterschapslasten in de Provincie Noord-Brabant.
66442: MANSHOLT, IR. D.R., - De Waterschapslasten in de Provincie Overijsel.
66440: MANSHOLT, IR. D.R., - De Waterschapslasten in de Provincie Drenthe.
66664: MANSHOLT, IR. D.R., - De Waterschapslasten in de Provincie Zeeland.
66443: MANSHOLT, IR. D.R., - De Waterschapslasten in de Provincie Gelderland.
78169: MANTEL, HILARY, - De Geest geven.
17092: EEN HANDELAAR IN MANUFACTUREN, - Antwoord aan den heer E.L. Jacobson Lzn., Lid der Firma Wed. Boas & Jacobson, op zijne Brochure Vrijhandel of.....?.
75761: MANZONI, ANNA, - Labor Mobility Patterns over de Life-Course. A Comparison of retrospective and prospective Data in different labor Markets Fertility Norms in a dynamic and cross-national Perspective.
78389: MARAR, ZIYAD, - Oordelen. Waarom niemand je ooit zal begrijpen en de Voordelen daarvan.
20900: MARCELISSEN, ED, - Van de Verwerije en de Glaasenmakerije.
65923: MARCHANT, MR. H.P., - De Nieuwe Drankwet.
17348: MARCK, JACQUES J.N.M. VAN DER E.A., - Gedenkboek der Nieuwe Koninklijke Harmonie van Tilburg 1843-1918..
173481: MARCK, JACQUES J.N.M. VAN DER E.A., - Gedenkboek der Nieuwe Koninklijke Harmonie van Tilburg 1843-1918..
170846: MARCK, F.P.M. VAN DER, - Adresboek van Tilburg October.
65969: MARCQ, RENÉ E.A., - De Hervorming van den Staat.
39803: MARCUS-LEUS, ELLY, - Johannes Wiggers Diestensis (1571-1639).
30510: MARCUS, F. E.A., - Kerkelijke Kunst in het oude Landdecanaat Diest.
76218: MARCUS, A.F., - Klooster Marienlof Kolen-Kerniel.
29283: MARECHAL, GRIET, - Provinciaal Bestuur van Brabant. Kabinet van de Gouverneur (1846-1944) Overdrachtslijst.
65687: MARECHAL, G., - Inventaris van het Archief van de Abdij van Groenenbriel te Gent.
74002: MARECHAL, G., - Inventaris van het Archief van het Onze-Lieve-Vrouwhospitaal te Aalst.
65688: MARECHAL, G., - Inventaris van het Archief van het Onze-Lieve-Vrouwhospitaal te Aalst.
74003: MARECHAL, G., - Inventaris van het Archief van de Abdij van Groenenbriel te Gent.
27820: MAREZ, G. DEZ, - Le Diplôme de Fondation de l'Église SS.-Michel et Gudule à Bruxelles.
32113: MAREZ, G. DES, - Guide Illustré de Bruxelles. Tome I: Les Monuments Civils et Religieux. Premiére partie: Monuments Civils. Deuxième partie: Monuments Religieux.
78173: MARGARET HEWETT, JACOBUS VOORDA, - Jacobus Voorda : Dictata ad ius hodiernum = Lectures on the contemporary law. Vol I & II..
10957: MARGIONO, RENÉ L., - Noord-Brabant à la Carte. Guide pour le Brabant du Nord.
78047: MARGRY, P.J., - Teedere quaesties: religieuze Rituelen in Conflict. Confrontaties tussen Katholieken en Protestanten rond de Processiecultuur in 19e-eeuws Nederland.
27040: MARGRY, PETER JAN, - Bloedprocessies in Brabant.
295147: MARGRY, DRS. P.J., - Provincie Noord-Brabant. Provinciale Archiefinspectie. Verslag '90 / '91..
27142: MARGRY, P.J.; C.M.A. CASPERS, - Bedevaartplaatsen in Nederland. 4 Delen. Dl. I, II, III, IV..
28913: MARGRY, P.J., - Bedevaartplaatsen in Noord-Brabant.
20920: MARGRY, KAREL, - Operatie Market Garden, September 1944 De Bevrijding van Eindhoven.
41216: PATER ANDREAS VAN DE H. MARIA, - De Orde van Onze Lievevrouw van den Berg Karmel. Een geschiedkundige Bijdrage.
20327: ZR. JEANNE MARIE, - Jaarverslag 1958 Huize “De Kindervriend” Eersel.
32142: MARIËN, M.E., - La Région Bruxelloise avant 700..
37524: MARIJN, - Politieke Prenten 1974-1999..
37336: MARIJNISSEN, ROGER H., - Hiëronymus Bosch. Het volledige Oeuvre.
29104: MARINUS, A.L. E.A., - Inventaris van de Archieven van de Stichtingen Huize Ruyschenbergh 1964-1978 en Bejaardenhuis Ruyschenbergh 1970-1985..
32135: MARINUS, ALBERT, - Les belles Heures du bon Peuple de Bruxelles.
75592: J.P. BABUT DU MARES EN LEO VAN MARIS, - Felicien Rops.
99586: MARIS, L.J.C., - Keur of Politie-Verordening op het gebruik Der Haven en der Los- en Laadplaats aan de Bovensluis van het Waterschap De Ruigenhil in de Gemeenten Willemstad en Klundert 1944..
74944: MARIS, DR. A. JOANNA, - Inventaris van het Oud-Archief van den Kerkeraad der Ned. Hervormde Gemeente te Lobith.
107087: MARIS VAN SANDELINGENAMBACHT, MR. DR. J.C., - Stamreeks Van Dongen-Spranger.
56308: MARK, R.R.P. VAN DER, - Tamme Eenden.
75954: MARK, R.R.P. VAN DER, - Krielkippen en hun Verzorging.
75945: MARK, R.R.P. VAN DER, - Krielkippen.
75928: MARK, R.R.P. VAN DER, - Kippen, Krielen en Kuikens.
76002: MARK, R.R.P. VAN DER, - De Nederlandse Sierduivenrassen.
75965: MARK, R.R.P. VAN DER, - Verzorgingsgids Hoenders en Dwerghoenders.
75990: MARK, R.R.P. VAN DER, - Moderne Duiventeelt.
75992: MARK, R.R.P. VAN DER, - De Kleurduivenrassen.
75999: MARK, R.R.P. VAN DER, - Sierduiven als Liefhebberij.
75994: MARK, R.R.P. VAN DER, - De Nederlandse Sierduivenrassen.
76142: MARK, R.R.P. VAN DE, - Fazanten als Liefhebberij.
67760: MARKS, RICHARD, - Engelse Miniaturen.
65640: MARLIER S.I., A., - Pater Lievens' geïllustreerde Levensschets.
65817: MARLOWE, STEPHEN, - Dood en Leven van Miguel de Cervantes.
43115: MARLOWE, GEORGE FRANCIS, - Churches of Old New England. Their Architecture and thier Architects. Their Pastors and their People.
41155: MARNAS, MGR., - Soeur Marie Saint-Anselme des Soeurs Blanches de Notre-Dame d'Afrique 1889-1918. Journal et Méditations.
17585: MARNETTE, SJEF, - In een Uur Tijd met Kooi en al verkocht.
24865: MARONIER, H., - De Gids of de Verrassing van Bergen op Zoom in Maart 1814..
76623: GABRIEL GARCIA MÁRQUEZ, - [5 boeken] Kroniek van een aangekondigde Dood; De Zee van mijn verloren Verhalen; De Herfst van de Patriarch; Twaalf Zwerfverhalen; Het Verhaal van de Filmer Littín.
67408: MARSCHALCK, PETER, - Inventar der Quellen zur Geschichte der Wanderungen, besonders der Auswanderung, in Bremer Archiven.
75876: MARSHALL, F.R., - Breeds of Sheep for the Farm.
67751: MARSHALL, NORMAN B., - Leven in de Oceaan.
70608: MARSMAN, G.W., - De Katholieke Dagbladpers in sociologisch Perspectief. Een Bijdrage tot de Sociologie van de Massacommunicatie.
42014: MARTELET, P., - Het Kloosterleven en de Heiligheid van de Kerk.
74530: MARTENS VAN SEVENHOVEN, JHR. MR. A.H., - Het Archief van het College tot de Benificieering van Neder-Rijn & Ijsel.
78522: MARTENS, MINA, - Actes relatifs à l'Administration des Revenus Domaniaux du Duc de Brabant (1271-1408).
18258: MARTENS THZN., FRANS, - Deurne in oude Ansichten.
223311: MARTENS,J.P. E.A., - Odiliapeel 1930-1980. Dorp rondom de Dijk.
41974: MARTENS VAN SEVENHOVEN, JHR. MR. A.H., - Archief van het Kapittel van St. Maria op het Hof te 's-Gravenhage.
41874: MARTENS, J. E.A., - Regestenlijst der Oorkonden van de Benediktinessenabdij te Nonnemielen-Bij-Sint-Truiden.
295229: MARTENS, MINA, - Les Chartes relatives a Bruxelles et a l'Ammanie conservées aux Archives de la Ville de Bruxelles 1326-1338. Troisième Serie.
70722: MARTENS, BN CH. DE & BN FERD. DE CUSSY, - Recueil manuel et pratique de Traites, Conventions et Autres Actes Diplomatiques Sur Lesquels sont etablis Les Relations et les Rapports Existant Aujourd'Hui entre les Divers Etats Souverains Du Globe, Depuis L'Annee 1760 Jusqu'a L'Epoche Tome I - V..
76900: MARTENS, DIES E.A., - Kwartierstaat van Margrieta Pieterse Oostdijck.
295228: MARTENS, MINA, - Les Chartes relatives a Bruxelles et a l'Ammanie conservées aux Archives de la Ville de Bruxelles 1307-1326. Deuxième Serie.
24568: MARTENS, BEN CH., - Carnaval in Ulvenhout 1966-1999. 33 Jaar Bosuilendorp. Spijkers - S.U.C. 1966-1999..
10105: MARTENS, MINA, - Le Censier Ducal pour l'Ammanie de Bruxelles de 1321..
74637: MARTENS VAN SEVENHOVEN, JHR. MR. A.H., - Archief van het Kapittel van St. Maria op het Hof te 's-Gravenhage.
9635: MARTENS, P.J.M., - Schokkermannen en Bootvissers. De Ankerkuilvisserij op Hollands Diep en Haringvliet.
78304: MARTIJN, GERARD, - Zien – oordelen – handelen (Jos Cardijn). Nie mauwe mâr durdauwe. We doen het goed of we doen het niet.
34403: MARTIN, J., - Histoire de la Ville et Franchise de Wavre en Roman Pays de Brabant.
36821: MARTINALI, WILLI, - Denken met twee Handen.
40901: MARTINDALE S.J., C.C., - Bernadette van Lourdes.
30507: MARTINELLI, F. DI., - Diest in den Sansculottentijd.
135: MARTINEZ, D.F., - Het Recht Domaniael van Syne Majestyt in desden Hertoghdomme van Brabant, midtsgaders het Gesagh, Bewin, ende Hanteringe die desaengaende zyn hebbende die Raedt ende Rentmeester Generael, ende de Gesworene Erflaeten desselfs Hooft Thol-Camere binnen Brussele.
41218: MARTINI, PATER CLEMENS, - Der Deutsche Carmel. Band I. Niederdeutschland und Sachsen.
8: MARTINI V. GEFFEN, JR. MR. H., - De Inhuldiging der Nederlandsche Vorsten bijzonder van den Hertog van Braband, in verband beschouwd met die van den Koning der Nederlanden.
32177: MARTINY, VICTOR-GASTON, - Bruxelles. Architecture civile et militaires avant 1900..
75381: MASON, ANTONY, - Dat zijn nou typisch Belgen.
67226: MASSÉ, GÉRALD, - La Beauce. Pays de Beauce, Pays Dunois. Mémoire et Panorama d'une Région.
121989: MASSELINK, JAN & HUBER VAN WERKHOVEN, - 's-Hertogenbosch op de Kaart gezet. Echt gelopen Prentbriefkaarten.
25082: MASTBOOM, MR. H.P.A.M., - Het Hof van Oud-Gastel. Twee Studiën.
107103: MASTBOOM, MR. H.P.A.M., - Brabantsche Geslachten II De Heere. Esschen ende Calmpthout XVe, XVIe, XVIIe Eeuw.
10768: MASTBOOM, MR. H.P.A.M., - Brabantsche Geslachten Deel I. Ijsermans of Isermans.
41412: MATHEW, DAVID & GERVASE MATHEW, - The Reformation and the Contemplative Life. A Study of the Conflict between the Carthusians and the State.
10461: MATHIJSEN, JAN, - Getuige van een donkere Tijd. Spoormannen en Spoorvrouwen in en rond Roosendaal 1940-1945..
29127: MATHIJSSEN, J., - Inventaris van het Archief van de Gemeentepolitie van Breda (1927) 1937 -1974 (1978).
99541: MATTHEE, A.J., - Politie-Verordening voor het Kanaal van Haven en Sassen van Zevenbergen 1933..
103021: MATTHEE, H.P., - Provinciale Noordbrabantse Bond van het Wit-Gele Kruis. Gegevens en Verslagen over het Jaar 1945..
103022: MATTHEE, H.P., - Provinciale Noordbrabantse Bond van het Wit-Gele Kruis. Gegevens en Verslagen over het Jaar 1943..
103023: MATTHEE, H.P., - Provinciale Noordbrabantse Bond van het Wit-Gele Kruis. Gegevens en Verslagen over het Jaar 1946..
103026: MATTHEE, H.P., - Jaarboek 1955 van de Provinciale Noordbrabantse Bond van het Wit-Gele Kruis. Gegevens en Verslagen over het Jaar 1954..
103024: MATTHEE, H.P., - Provinciale Noordbrabantse Bond van het Wit-Gele Kruis. Gegevens en Verslagen over het Jaar 1947..
103025: MATTHEE, H.P., - Provinciale Noordbrabantse Bond van het Wit-Gele Kruis. Gegevens en Verslagen over het Jaar 1948..
74263: MATTHEY, I.B.M. E.A., - Gebundelde Inventarissen Deel 4: Archieven van de Classes van De Marne, Westerkwartier en van de Hervormde Gemeenten van Den Ham en Fransum, Dorkwerd en Wierum, Niehove, Niekerk en Vliedorp, Pieterzijl en Visvliet .
75408: JANINE EN JACQUES ANDRIEU DELILLE EN HELENE MATZE, - Streekgerechten uit België.
78130: MAURER, GEORG LUDWIG VON, - Geschichte der Dorfverfassung in Deutschland II..
43798: MAURICE-DENIS, NOËLE & ROBERT BOULET, - Euchariste ou la Messe dans ses Variétés son Histoire et ses Origines.
9559: MAURITSZ GANDERHEYDEN, MR. J.F., - Vertoog betrekkelijk de Uitgiften van Gemeentens- en Heidegronden in Noord-Braband. Eene Bijdrage tot Verklaring der Charters en Octrooijen, houdende zoodanige Uitgiften door of van wege de voormalige Hertogen van Braband.
100871: MAURITZ GANDERHEIJDEN, MR. J.F., - Pleitrede over het wettig voortdurend Bestaan van het Domaniaal Tiendregt, bijzonder ten Aanzien der zoogenaamde Novaliën in de Provincie Noord-Braband.
10088: MAURITZ GANDERHEIJDEN, MR. J. F., - Het Novaal Tiendregt van het Domein in Noord-Braband gehandhaafd by Arrest van den Hoogen Raad der Nederlanden van den 4 April 1845, houdende Vernietiging van het Arrest van het Provinciaal Geregtshof van Noord-Braband, van den 4 November 1843. Aanhangsel tot de Pleitrede over het wettig voortdurend Bestaan van het Domaniaal Tiendregt enz..
75839: MAURON, MARIE, - Le Taureau ce Dieu qui combat.
35603: MAURRAS, CHARLES; EN ANTON VAN DUINKERKEN (VERT.), - Odysseus Hartsgeheim.
27014: MAX, TH. EN M. AMADEUS, - Frater M. Andreas.
270141: MAX, THEOPHORUS, - Frater M. Andreas von Tilburg. Ein Lebensbild.
78166: MAYER, THEODOR & HANS PATZE, - Vorträge und Forschungen Herausgegebem vom Konstantzer Arbeitskreis für mittelalterliche Geschichte. Band XIII & XIV: Der Deutsche Territoriaalstaat im 14. Jahrhundert I & II..
78165: MAYER, THEODOR & HANS PATZE, - Vorträge und Forschungen Herausgegebem vom Konstantzer Arbeitskreis für mittelalterliche Geschichte. Band VII & VIII: Die Anfänge der Landgemeinde und ihr Wesen I & II..
40890: MAYNARD, THEODORE, - Franciscus Xaverius Onder de Banier van Christus.
32948: HEEMKRING OPWIJK MAZENZELE, - Het Gemeentebestuur en zijn Huisvesting 1784-1984..
78552: MCFARLANE, K.B., - England in the fifteenth (15th) Century: Collected Essays.
75902: MCG. COOPER, M. , R.J. THOMAS, - Profitable Sheep Farming.
73703: MCLEAN, DONALD M. ; JOHN. A. SMITH, - Medical Microbiology Synopsis.
10928: MECHELEN, H. VAN, - Heemraadschap van de Mark & Dintel. Eene Bijdrage tot de Geschiedenis der Heemraadschappen in Nederland.
41485: MECHELEN, JOHAN VAN, - Vlaamse Begijnhoven. In Schemelheyt der Maechtlyckheydt.
69045: MEEL, THEO VAN DER, - Geschreven Portretten van Nederlandse Emigrantenpriesters in Australië.
29177: MEEL, F. VAN DER EN G. VAN VUREN, - Inventaris Oud-rechterlijk Archief van de Schepenbank 's Gravenmoer 1568-1811..
43989: MEER, DR. F. VAN DER, - Catechismus.
22704: MEER, PASTOOR H.J. VAN DER, - Dokter Adam A.F. Baptist, een Zegen voor Megen.
65878: MEER, W.J. VAN DER EN J.A.H. DE VOORT, - De Drankwet en hare Toepassing.
6952: MEER, G.A. VAN DER (RED.), - Paardensport uit Midden-Brabant jrg. 2 t/m 3.1.
43860: MEER DE WALCHEREN, PIETER VAN DER, - Menschen en God. Deel I. 1911-1929..
15260: MEER, HUIBERT VAN DER E.A., - De Zaak: Het Mysterie van Oss.
78060: MEER, F. VAN DER, - Augustinus de Zielzorger..
17317: MEER, DRS. F.L.M. VAN DER E.A., - Een gouden Taek 1934-1984. Crisis en Wederopbouw van de Tilburgse Organisaties van Afgestudeerden sinds 1959..
27670: MEER. F. VAN DER E.A., - Kunstschatten uit Kempische Abdijen.
74645: MEER VAN KUFFELER, F.C. VAN DER, - Inventaris van het Archief van de Weeskamer van 's-Gravenhage 1482-1852..
170728: MEER, HUIBERT VAN DER E.A., - De Zaak Schaakmat in Tilburg.
2153: MEERBACH, C.L.M. ; THEO HOOGBERGEN; DR. G.P.M. KNUVELDER (REDACTIE), - Brabantia Jaargang 21-39..
2143: MEERBACH, C.L.M. (REDACTIE), - Brabantia Jaargang 33..
2144: MEERBACH, C.L.M. (REDACTIE), - Brabantia Jaargang 34..
2146: MEERBACH, C.L.M. (REDACTIE), - Brabantia Jaargang 36..
2142: MEERBACH, C.L.M. (REDACTIE), - Brabantia Jaargang 32..
21421: MEERBACH, C.L.M.   (REDACTIE), - Brabantia Jaargang 32..
214310: MEERBACH, C.L.M.   (REDACTIE), - Brabantia Jaargang 33..
29797: MEERBEECK, L. VAN, - Archives ecclésiastiques du Brabant. Supplement. Inventaire sommaires d'Archives deposees par des Fabriques d'Eglise de la Province de Brabant.
74595: MEERBEECK, LUCIENNE VAN, - Inventaire des Archives de la Liquidation de l'Ancienne Dette Constituée et de l'Arriéré des Pays-Bas.
27776: MEERENDONK, DR. L. VAN DE E.A., - De Bossche monumentale Kerken.
27561: MEERENDONK O.PRAEM, L., - Het Klooster op de Eikendonk te Den Dungen.
27868: MEERENDONK O. PRAEM., L. VAN DE, - De Heilige Lambertus te Haarsteeg. Kerk in Parochie.
27570: MEERENDONK, DR. L. VAN DE, - Kloosters in Brabant.
27869: MEERENDONK O. PRAEM., L. VAN DE, - Gids voor de Heilige Lambertus te Haarsteeg.
73566: MEERENDONK, H.J VAN, - Handleiding voor Selektie en Vernietiging van Archiefbescheiden.
27567: MEERENDONK O.PRAEM, L.; DR. W.J.C.C. VAN DEN HURK; R.TH.M. VAN DIJK; M. MÄHLER, - Het Klooster op de Eikendonk te Den Dungen; Het Verborgen Leven van de Abdij van Berne in haar Parochies 1797-1857; Het Klooster Soeterbeeck te Deursen 1732-1982; De Sint-Paulusabdij van Oosterhout (1907-1941).
28980: MEERENDONK O. PRAEM., DR. L. VAN DE, - Tussen Reformatie en Contra-Reformatie.
75692: MEERENDONK, H.J. VAN, - Handleiding voor Selektie en Vernietiging van Archiefbescheiden.
121812: MEERSSEMAN, D.G., - Redevoering over eenige Voordeelen onzer Moedertale in de eerste Ontwikkeling en hoogere Beschaving des Geestes, uitgesproken in het Tael- en Letterkundig Congres te 's-Hertogenbosch, 12 september 1860..
71161: MEERTENS, P.J. E.A., - Nederlands Repertorium van Familienamen. Overijsel met Urk en de Noordoostpolde.
107901: MEERTENS, P.J. E.A., - Nederlands Repertorium van Familienamen. Deel XI: Noordbrabant.
10790: MEERTENS, P.J. E.A., - Nederlands Repertorium van Familienamen. Deel XI: Noordbrabant.
66312: MEES - VERWEY, M., - Apologie ofte verantwoordinge van den Prince van Orangien. Uitgegeven door M.Mees- Verwey. Met een voorrede van Albert Verwey en Portret van den Prins naar de Gravure van Goltzius.
28280: MEES, H.E. E.A., - Het Lijdensaltaar in de St. Janskathedraal te 's-Hertogenbosch.
69492: MEESTERS, THOMAS HUBERTUS ANTONIUS ; GEBOREN TE MAASTRICHT, - Roman van Heinric en Margriete van Limborch. Uitgegeven volgens het Brusselse Handschrift.
36616: H.P.J. LOOS EN A.H.P.M. MEESTERS, - Molens in West-Brabant in oude Ansichten.
397045: MEEUSEN, GERARD, - Jan Van Oevelen's Misdaden en Straf 1739 - 1741..
39388: MEEUSEN, G., - Het Sint-Sebastiaansgilde van Essen of “Ghulde van den Edelen Handboghe” van Essen.
6915: MEEUSEN, G. E.A., - Gedenkschiften betreffende de aloude Heerlijkheid Esschen - Calmpthout - Huybergen 6e Jaargang nummer 3. 1938..
32949: MEEUSSEN, JAN EN MAURICE WILLOCX, - Heemkundige Tentoonstelling Jan Lindemans..
69447: MEEUWEN, PIETER LEON VAN ; GEBOREN TE 'S-HERTOGENBOSCH, - Het Eigendomsrecht op niet bevaardbare noch vlotbare Rivieren.
69769: MEEUWESSE, A.C.M., - Jan Luyken als Dichter van de Duytse Lier.
30464: MEEUWSEN, GERARD, - Oude Hoeven, Huizen, Erven en Geslachten te Essen. Deel 1..
66738: GITA MEHTA, - Raj. Magistraal Epos over India.
74125: MEIBOOM, W.E., - Inventaris van het Archief van de Gedeputeerden van Haarlem ter Dagvaart van de Staten van Holland (1589) 1603 - 1787..
372671: MEIER-GRAEFE, JULIUS, - Vincent van Gogh.
37267: MEIER-GRAEFE, JULIUS, - Vincent van Gogh.
40879: MEIER, P. GABRIEL, - Vincenz von Paul in seinem Leben und Wirken.
39044: MEIJER, PUCK E.A., - Leer in Beeld.
78198: MEIJER, MR. J.C., - Nederlandsche Staatswetten.
41806: MEIJER, G.A., - Het Dominicaner Klooster te Zwolle.
71401: MEIJER, FRED G., - Asperges in Olieverf. Een koninklijke Groente in de zeventiende Eeuw.
75934: MEIJER, J.L. EN DR. IR. A. BOKS E.A., - De Nederlandse Hoenderrassen.
27329: MEIJER O.P.B., G.A., - De Predikheeren te 's Hertogenbosch 1296-1770..
67269: MEIJER, ERIK, - Macht zonder Grenzen. Rome en zijn Imperium.
43544: MEIJER O. CARM., DR. BROCARDUS, - Katholieke Geloofsverdediging.
71391: MEIJERINK, M. E.A., - Inventaris Provinciaal Bestuur van Overijssel 1921/1949 - 1970 deel 1,2,3..
10663: MEIJERS, DR. A.A.G., - De Nederlandse Sigarenindustrie. Een Onderzoek naar haar economische en sociale Betekenis voor de Nederlandse Volksgemeenschap.
69170: MEIJERS, E.M., - Des Graven Stroom.
76852: MEIJKNECHT, DR. TON, - Bartholomeus van Maastricht (1446) Monnik en Conciliarist: met een Inventarisatie van zijn nagelaten Geschriften en een kritische Uitgave van het Traktaat Victus Modestia.
21639: MEIJS, EVERT, - Aalst-Waalre bezien vanaf de Openbare Weg. Deel 1..
21640: MEIJS, EVERT, - Het vroegere Dorpsleven van Aalst en Waalre. Deel 2..
216402: MEIJS, EVERT, - Heden en Verleden. Deel 2..
216391: MEIJS, EVERT, - Aalst-Waalre bezien vanaf de Openbare Weg. Deel 2..
69790: MEILINK-ROELOFSZ, DR. M.A.P., - A Survey of Archives in the Netherlands pertaining tot the History of the Netherlands Antilles.
74560: MEILINK, DR. P.A., - Het Archief van de Abdij van Egmond. Eerste Stuk: voorwoord - inleiding - inventaris - inhoud; Tweede stuk: Regestenlijst, 889-1436; Derde stuk: Regestenlijst, 1437-1571 - Index..
12107: MEINDERSMA, WIGGER, - De Gereformeerde Gemeente te 's Hertogenbosch 1629-1635..
2957: MEINDERSMA, DR. W. ; JHR. MR. A.F.O. VAN SASSE VAN YSSELT E.A. E.A., - Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, over het Jaar 1903-1910; 1909-1915. [ O.a. artikelen: Den Graal; Noordbrabantse Oudheden; Inventaris van registers en stukken behoorende tot het archief van den kerkeraad der Nederduitsch Hervormde Gemeente; Twee merkwaardige boekwerkjes betreffende de geschiedenis van 's-Hertogenbosch; Dagboek of kort verhaal van dag tot dag gebeurde bij het beleg van 's_Hertogenbosch, door fr. P. Vladderacken Leuven 1602; Exequiarum d. Philippo Secundo Silvaeducis exhibitarum braevis et extemporalis quaedam descriptio per f. Petrum Vladerackum; Ontdekkingstocht in Nieuw-Guinea; Pater Adrianus Poirters; Hyronimus Bosch; Korps vrijwillige Noord-brabantsche jagers in 1831.].
12715: MEINDERSMA, DR. W., - De Hervormde Gemeente te 's-Hertogenbosch 1629-1929..
121821: MEINDERSMA, DR. W., - De Groote Kerkelijke Vergadering van Den Bosch in 1648..
121832: MEINDERSMA, DR. W., - De Hervormde Gemeente ['s-Hertogenbosch].
64489: MEINEMA, J., - Inventaris van het Huisarchief van de Bredenborg te Warffum.
64495: MEINEMA, J., - Inventaris van het Huisarchief van de Bredenborg te Warffum.
75017: MEINERS, N.S.L. ; J.A. VAN VUUREN EN E.T. SUIR, - Inventarissen van de Archieven van de Waterschappen Rijn en Dijk 1604-1969 Vechter- en Oudwulverbroek 1594-1969 Lee- en Rietsloot 1634 - 1969..
71019: MEINSMA, DR. K.O., - De Librye te Zutphen.
10906: MEIRE, PATRICK E.A., - De Schelde. Een Stroom Natuurtalent.
24866: MEISCHKE, PROF. DR. IR. R. E.A., - Bergen op Zoom gebouwd en beschouwd.
26045: MEISCKE, IR. R. E.A., - Nederlandse Hervormde Gemeente van Zevenbergen.
41197: MÉLAGE, FRÈRE, - Le Bienheureux Mutien-Marie Frère des Ecolses chrétiennes.
40637: MÉLAGE, F., - Frère Mutien-Marie.
45052: MELCHERS, ERNA, - Das Jahr der Heiligen. Geschichte und Legende.
12519: MELDRUM, DAVID S., - Holland and the Hollanders ('s-Hertogenbosch).
24053: MELIEF, DR. P.B.A., - Joannes van Hooydonk 1827-1867..
11034: MELLAERTS, LUCIEN, - Het Zoniënbos, Bladzijden uit zijn rijke Geschiedenis.
21380: MÉLOTTE, HENNY E.A., - Kinderen van Maria. De Bedevaart van Valkenswaard naar Handel.
21340: MÉLOTTE, H. E.M. EN J. MOLEMANS, - Noordbrabantse Plaatsnamen Monografie Deel 1 Valkenswaard.
90041: MELSSEN, J.TH.M., - Kohieren van de Honderdste Penning van Gestel, Strijp, Stratum en Meerveldhoven en Extracten uit het Kohier van Oerle 1569-1571..
39420: MELSSEN, J.TH.M., - De Ridderlijke Gilde van Sint Sebastiaan te Eindhoven 1482 - 1982..
9836: MELSSEN, JAN, - Wapens van de Gemeente Gemert-Bakel.
29011: MELSSEN, J.TH. M., - Register van Eindhovense Schepenakten van Juli 1509 tot Juli 1511..
29000: MELSSEN, J.TH.M. E.A., - Kohieren van de honderdste Penning van Gestel, Strijp, Stratum en Meerveldhoven en Extracten uit het Kohier van Oerle 1569-1571..
78243: MENALDA, MR. H.H., - Samenhang tusschen Waterschap en Territoir.
35017: MENNEKENS, JEF, - Terugkeer. Een onvoltooide Dichtbundel aan de Vaderstad Herentals gewijd.
76884: MENSCH, DR. C., - De Handelmaatschappij van A. van Linge Ezn. Schets der Geschiedenis van een Veendammer bedrijf 1826-1951..
71933: MENTING, G.J. EN JOHAN VAN OS, - Over-Betuwe. Geschiedenis van een Polderland, 1327-1977..
76096: MERCIA, LEONARD S., - Raising your own Turkeys.
76872: MERCKENS, OTTO, - Hernnstein und die vom Rautenwappen.
10289: MERCKX, RENE, - 100.000 Jaar Steentijd in Nederland. Brabant levert de Vondsten.
35042: MÈRE HERMANA MARIA, 'S-HERTOGENBOSCH., - Enkele Verzamelde Gedichtjes.
19953: MERKELBACH, R.G.F.M., - Lieshout.
19987: MERKELBACH, MR. GERARD, - Lieshout-Ginderdoor: Gilden en Kapel.
295216: MERKELBACH VAN ENKHUIZEN, L., - Gemeente Etten-Leur. Inventaris.
198761: MERKELBACH, GERARD, - Overzicht van Ontstaan en Wordingsgeschiedenis van Lieshout.
28922: MERKELBACH VAN ENKHUIZEN, L., - Rond de Kerstening van het Noordwestelijk Deel van Brabant (en Zeeland).
29183: MERKELBACH, H.P.J.E., - Inventaris van het Archief van de Wolspinnerij Pieter van Dooren N.V. te Tilburg 1827-1968..
29250: MERKELBACH, R. ; A SPIJKERS EN J. HAGEN, - Inventaris van de Archieven van de Gemeente Reusel 1649-1935..
20306: MERKELBACH, R.G.F.M., - Een Eerselse Legende. De Familie Mer(c)kelbach en Kasteel ’t Hof.
11705: MERKELYN, AART E.A., - Busy Brabant.
27673: MERKS- VAN BRUNSCHOT, INEKE, - Broeders Penitenten. 300 Jaar 'Burgers in Pij'.
35809: MERTENS, HERMAN-EMIEL, - Leven in zijnen Asem.
33526: MERTENS, ISIDOOR, - Oud-Turnhout. De Tijd van Toen II. Jeugdherinneringen aan mij Geboortedorp Oud-Turnhout.
10159: MERTENS, J., - Opgravingen in de Sint-Lambertuskapel te Heverlee.
24550: MERTENS, GIJS, - Gemeente Ginneken. Prenten.
78535: MERTENS, J., - De Laat-Middeleeuwse Landbouweconomie in enkele Gemeenten van het Brugse Platteland.
74974: MERTENS, J. E.A., - Inventarissen van Hedendaagse Archieven van Gemeenten. Deel I..
20038: MERTENS, J., - Kempens Kramersvolk in Nederlandse en Rijnlandse Gewesten tijdens de 17de Eeuw. Bouwstoffen tot de Geschiedenis van de Teutenhandel.
26354: MERWE-WOUTERS, GEKE VAN DE, - De Oorlog leeft voort. Streekgenoten over de Tijd voor en na de Bevrijding.
43622: MERZ, ALOIJSEUS, - Wat is de Kerk? en welke, onder zoo vele, is de ware en Alleenzaligmakende Kerk?.
36813: MES, ULCO (SAMENST.), - Double Dutch. Transculturele Beïnvloeding in de Beeldende Kunst.
69273: MES, GOMARIUS, - De Katholieke Pers van Nederland 1853-1887. Alphabetische Verzameling der Titels van Boeken, Brochures, Tijdschriften, Vervolgwerken, Dag en Weekbladen door Katholieke Nederlanders geschreven en ter Perse gelegd van 1853, de invoering der Bisschoppelijke Kerkregeling in Nederland, tot 1887..
36817: MES, ULCO, - Zichtbaar Eindeloos. Beeldende Kunst in Tilburg 1945-1995..
39991: MESKENS, AD, - Familia Universalis: Coignet. Een Familie tussen Wetenschap en Kunst.
75280: MESSIANT, JACQUES, - La Cuisine Flamande traditionelle.
20830: MESSING, DR. F.A.M., - Het Ontstaan van Groot-Eindhoven 1890-1920..
78044: MESTDAG, ANN & FONS DE HAAS E.A., - Mozart in Belgie. Een Wonderkind op Reis door de Zuidelijke Nederlanden, 1763 - 1766..
41212: MESTERS, DR. GONDULF, - Die Rheinische Karmeliterprovinz während der Gegenreformation (1600-1660).
41269: MESTERS, GONDULF, - Der Orden der Karmelieten.
35580: METSEMAKERS, WIM, - Prikkels.
16586: METTLER, ARIJANNE E.A., - Boxtel... bruisend Centrum in Het Groene Woud.
20659: METZE, MARCEL, - Kortsluiting. Het technisch Vernuft maar ook de Marktblindheid, de Dromen, de interne Gevechten, de Megalomanie, de Japanfobie, de Misslagen, de Chaos, de Neergang, de Struggle for Life, kortom: hoe Philips zijn Talenten verspilde.
73899: METZEMAEKERS, DRS. L.A.V.M. ; J. VAN MAASTRIGT, - Een Eeuw in Balans. De Wordingsgeschiedenis van Moret & Limberg, 1883 - 1983..
41012: MEUFFELS, HUBERT, - Psychologie des Saints.
27727: MEULEMEESTER, M. DE, - Geschiedenis van de Congregatie der Zusters van St. Antonius te Sint-Pieters-Leeuw.
22305: MEULEMEESTERS, JAN, - KPJ Boekel 60 Jaar 1922-1982..
70682: MEULEN, J. TER ; A. LYSEN, P.C. MOLHUYSEN; D. ALBERS, - Bibliothèque du Palais de la Paix. 1) Premier Supplement du Catalogue (1916); 2) Index Alphabétique du Catalogue (196) et du Supplément (1922); 3) Deuxième Supplément (1929) au Catalogue (1916); 4) Index Sommaire par Ordre Alphabétique des Matières du Catalogue (1916) et des Suppléments (1922-1929).
95569: MEULEN, P. VAN DER, - De Inkomstenbelasting en de Landbouwers.
25101: MEULENBERG, A.P., - Willemstad in oude Ansichten.
20060: MEURKENS, DR. PETER E.A., - De Dagboeken van P.N. Panken 1819-1904. Memorieboek van een Brabantse Schoolmeester. Deel 3:.
200601: MEURKENS, DR. PETER E.A., - De Dagboeken van P.N. Panken 1819-1904. Memorieboek van een Brabantse Schoolmeester. Deel 3: 1870-1880..
200591: MEURKENS, DR. PETER E.A., - De Dagboeken van P.N. Panken 1819-1904. Memorieboek van een Brabantse Schoolmeester. Deel 2: 1858-1870..
20023: MEURKENS, DR. PETER, - Bevolking, Economie en Cultuur van het Oude Kempenland.
20061: MEURKENS, DR. PETER E.A., - De Dagboeken van P.N. Panken 1819-1904. Memorieboek van een Brabantse Schoolmeester. Deel 4: 1880-1888..
20007: MEURKENS, PETER, - Sociale Verandering in het oude Kempenland (1840 1910).
20059: MEURKENS, DR. PETER E.A., - De Dagboeken van P.N. Panken 1819-1904. Memorieboek van een Brabantse Schoolmeester. Deel II: 1858-1870..
21400: MEURKENS, PETER, - Bergeijkse Notabelen 1800-1920..
355046: MEURS, A.M., - Spelen.
77888: MEURS, B. VAN, - De Luchtballon. Humoristisch-Critische Lezing.
19937: MEUWESE, DR. A.P. M., - Erp. Gemeente en Parochie.
19812: MEUWESE, DR. A.P.M., - Veghel in de Loop der Tijden.
21662: MEUWISSEN, J.H.J.M., - Kroniek van 75 Jaar Verloskunde en Gynaecologie in en om Sint-Joseph Ziekenhuis Eindhoven & Máxima Medisch Centrum Veldhoven.
170955: MEUWISSEN, E.J.M. E.A, - Almanak van het Tilburgs Studentencorps St. Olof. 1953-1955 Tweede Jaargang.
9401: MEY, JEAN DE; EN A. VAN KEYMEULEN, - Les Monnaies de Brabant III 1598-1790..
67402: MEYER-ZOLLITSCH, ALMUTH, - Nationalsozialismus und Evangelische Kirche im Bremen.
77960: MEYER, MAURITS DE, - Imagerie Populaire des Pays-Bas. Belgique - Hollande.
40303: MEYER O.F.M., P. WENDELIN, - Im Rufe der Heiligkeit. Leben und wirken der Gottseligen Mutter Franziska Schervier, Stifterin der Armen Schwesterns van Hl. Franziskus.
37250: MEYERS, JAN E.A., - Vincent van Gogh in Tilburg 1866-1868..
76034: MÍCEK, TOMÁS, - Icelandic Ponies.
69432: MICHAEL, EMIL, - Geschichte des Deutschen Volkes vom Dreizehnten Jahrhundert bis zum Ausgang des Mittelalters. I: Culturzustände des Deutschen Volkes während des Dreizehnten Jahrhunderts. Band I, II, III, IV, V; II: Band VI: Politische Geschichte Deutschland vom Tode Kaiser Heinrichs VI. bis zum Ausgang des Mittelalters. [All published].
41010: MICHEL, EDOUARD, - Abbayes et Monastères de Belgique leur Importance et leur Rôle dans le Développement du Pays.
32043: MICHEL, MARCEL EN HENRI VANDER EYCKEN, - Pour une Rénovation du Centre de Bruxelles.
43693: MICHEL, ERNEST, - De Bisschop.
362021: MICHELS, JOOST, - Brabant bouwt in Baksteen.
66391: MICHELS, DR. L.C., - Over het waarnemen van Taalverschijnselen.
36253: MICHELS, J.C.M., - Architectuur en Stedebouw in Noord-Brabant 1850-1940..
70542: MICHELS, DRS. L.C., - V.S. in 't Geweer.
35226: MICHELS, L. C., - Verteria Seria Ludo.
10965: MICHELS, W., - Wandelgids Midden-Brabant en Grensstreek. 29 Wandelingen.
36202: MICHELS, JOOST, - Brabant bouwt in Baksteen.
65626: MICHEM, FRANS, - Zele en zijn Geschiedenis.
70724: MICHIELS VAN KESSENICH, J.A.H. ; MR. WAGEMANN, - La Statistique d'après Feu mr. Wagemann Professeur a l'Université de Liège. Tome Prémier.
70725: MICHIELS VAN KESSENICH, J.A.H. ; MR. WAGEMANN, - La Statistique d'après Feu mr. Wagemann Professeur a l'Université de Liège. Tome Second.
70727: MICHIELS VAN KESSENICH, J.A.H. ; MR. WAGEMANN, - La Statistique d'après Feu mr. Wagemann Professeur a l'Université de Liège. Tome Cinqième.
70726: MICHIELS VAN KESSENICH, J.A.H. ; MR. WAGEMANN, - La Statistique d'après Feu mr. Wagemann Professeur a l'Université de Liège. Tome Quatrième.
38681: MICHIELS, M. E.A., - Bells from Belgium. The Freedom-Bell of the World famous Rombouts Cathedral in Malines.
35612: MICHON, DRS. Y., - Verhalen uit de Baronie.
36476: MIDDELHAAI, MARIE VAN DE [MARJA KIVITS], - De Boerderij aan de Nassaudwarsstraat te Vlijmen en haar Geschiedenis.
15626: HISTORISCHE VERENIGING BERLICUM-MIDDELRODE, - Oud-Indiëgangers. Inzet van de Berlicumse Militairen in Nederlands-Indië 1945-1950..
156261: HISTORISCHE VERENIGING BERLICUM-MIDDELRODE, - Oud-Indiëgangers. Inzet van de Berlicumse Militairen in Nederlands-Indië 1945-1950..
20552: MIEDEMA, W.C. E.A., - 50 Jaar Philips Ontspanningscentrum 1929-1979..
21207: MIERLO, HENK VAN, - Valkenswaard Vroeger. 50 Archiefsnippers gebundeld ter gelegenheid van 50 Jaar Weerderheem.
21392: MIERLO, HENK VAN, - Tabakswerkers, Landbouwers en Patroons. Ondernemersmacht en Arbeiderskracht in een industrialiserende Gemeenschap. Valkenswaard 1850-1920..
278712: MIERLO, NEL VAN, - De Hasseltse Kapel te Tilburg Troost en Toeverlaat voor Velen.
38823: MIERLO, LEO M. VAN, - 't Kookboek van 's Moeder.
18764: MIERLO, A. VAN, - Lijst van Leemten in het historisch Onderzoek over Helmond.
38837: MIERLO, LEO M. VAN, - 't Kookboek van 's Moeder. Hendig zo'n Boekske veur 't koken.
69751: MIERLO, DR. J. VAN, - Jacob van Maerlant. Zijn leven, zijn Werken, zijn Betekenis.
70192: MIERLO, PROF. DR. J. VAN, - Oude en nieuwe Bijdragen tot het Veldeke-Probleem.
16910: MIERLO, A.W.C.M. VAN, - Economische Omstandigheden en sociale Aspecten in Waalwijk. Armen- en Werklozenzorg 1919-1939..
24270: MIERT S.J., L. VAN, - Verhaal van hetgeen er onlangs bij de Belegering en Inneming van Breda is voorgevallen 1637..
21053: MIJLAND, H.J.M. E.A (REDACTIE), - Oog op Oirschot.
74942: MIJLAND, H.J.M., - Inventaris van het Archief van de Geldersche Maatschappij van Landbouw 1845-1941..
71372: MIJNSSEN-DUTILH, M., - Verzamelde Inventarissen van de Archieven van de Waterschappen gelegen op het Hoogland.
29706: MIJNSSEN, D.C.J., - Inventaris van het Oud-Archief der voormalige Gemeente Oerle.
24923: MIJSBERGEN, JOOP & JAN SANDERS, - Kultuur Etcetera & Bergen op Zoom.
35747: MIKKERS, JASPER, - De kleine Jongen en de Rivier.
295241: MIKKERS, J.C.M., - Inventaris van het Archief van de Gemeente Rosmalen 1811 - 1932 (1939).
29484: MIKKERS, J., - Inventaris van het Gemeente-Archief 1358-1811 Son en Breugel.
29485: MIKKERS, J.C.M., - Inventaris van het Gemeente-Archief van Den Dungen 1652-1939..
29488: MIKKERS, J.C.M., - Inventaris van het Gemeente-Archief 1811-1933 Berlicum.
29487: MIKKERS, J.C.M., - Inventaris van het Gemeente-Archief 1811-1933 Son en Breugel.
29486: MIKKERS, J.C.M., - Inventaris van de Archieven van Waterschap De Dommel 1862-1941 en de tot dit Waterschap behorende opgeheven Polders en Waterschappen (1460)-1974..
17810: MIKKERS, J.C.M., - Zijdeteelt in Sint-Michielsgestel 1829-1855..
29472: MIKKERS, J.C.M., - Inventaris van het Gemeente-Archief van Berlicum 1811-1933..
29473: MIKKERS, J.C.M., - Inventaris van het Gemeente-Archief van Berlicum 1567-1810..
29474: MIKKERS, J., - Inventaris Gedeponeerde Archieven van Sint-Michielsgestel.
29489: MIKKERS, J.C.M., - Inventaris van het Gemeente-Archief 1567-1810 Berlicum.
106941: MIKKERS, J., - Genealogisch Overzicht van de Familie van Padua 1600-1978..
22692: MILLENAAR, PATRICIA, - Dasjemenou! Een wonderlijke Ontdekkingsreis door het Land van Cuijk.
73694: MILLER, BENJAMIN F., - Encyclopedia And Dictionary of Medicine and Nursing.
101513: MILLIKOWSKI, E., - Archeologische Luchtkartering van het Gebied Eersel-Riethoven-Bergeijk in de Kempen.
73851: MILO, TACO HAYO ; GEBOREN TE HALSTEREN, - De geheime Onderhandelingen tusschen de Bataafsche en Fransche Republieken van 1795 tot 1797 i.v.m. de Expeditie van Schout bij Nacht E. Lucas naar de Kaap de Goede Hoop..
12614: MILTENBURG, ANOUCHKA VAN, - Binnenstebuiten. Huiskamers van bekende en minder bekende Bosschenaren met hun bijzondere Verhalen.
35997: MINDERAA, P., - I.P.V. Goliath Treurspel op het veroveren van 's-Hertogenbossche ghespeeld op den Nederduydtsche Academie.
35266: VERZAMELD DOOR WILLEM VAN MINDEREN E.A., - Bestiarum. Kleyne Rymen oover Dieren.
65408: MINDERHOUD, DR. IR. G., - De Nederlandsche Landbouw.
13744: MINDERHOUT, L. VAN, - Den Dungen in 1704. Een Rekonstruktie van de Topografie van het Dorp aan het Begin van de 18de Eeuw.
75978: MINGELEN, G.J.D. (RED.), - Zak-Encyclopedie voor de Postduivensport.
69168: MINNEMA BUMA, J., - Bijdrage tot de Geschiedenis van het Dijkregt in Friesland, inzonderheid met betrekking tot de contributie der vijf Deelen. Eene academische Proeve.
9630: MINNEN, BART (RED.)E.A., - Het Hageland. Een Wijngebied met Ambitie.
34958: MINNEN, BART, - Het Hageland.
74235: MISERUS, H.B., - Inventaris van de Archieven van de Commissie Schieveen-Ypenburg en haar Sub-Commissies 1949-1950..
74236: MISERUS, H.B., - Inventaris van de Archieven van de Commissie inzake het Luchtvaartvraagstuk en haar Ondercommissies 1939-1945..
74237: MISERUS, H.B., - Inventaris van de Archieven van de Commissie Hefschroefvliegtuigen en haar Ondercommissies 1953-1956..
74238: MISERUS, H.B., - Inventaris van het Archief van de Commissie Scheepvaartrechten 1935-1948..
74239: MISERUS, H.B., - Inventaris van het Archief van de Delta-Commissie 1953-1961..
73339: MISKOTTE, DR. K.H., - Verzameld werk. Deel 1. In de Waagschaal.
73662: MISPELON, M., - De Republikeinse Kalender.
5406: MISPELON, M. E.A., - Vlaamse Stam: Tijdschrift voor Familiegeschiedenis. Jaargang 6..
5410: MISPELON, M. E.A., - Vlaamse Stam: Tijdschrift voor Familiegeschiedenis. Jaargang 10..
5413: MISPELON, M. E.A., - Vlaamse Stam: Tijdschrift voor Familiegeschiedenis. Jaargang 13..
5408: MISPELON, M. E.A., - Vlaamse Stam: Tijdschrift voor Familiegeschiedenis. Jaargang 8..
5411: MISPELON, M. E.A., - Vlaamse Stam: Tijdschrift voor Familiegeschiedenis. Jaargang 11..
97868: MM, - Rapport betreffende de Herziening van de Wapens van Gemeenten en de Instelling van Wapens voor de Dorpen in het Samenwerkingsgebied Midden-Brabant.
70418: MOCKEL, ALBERT, - La Flamme immortelle (La Tragédie sentimentale).
70035: MODDERMAN, HERMANNUS CHRISTANUS, - Lectiones Suetoniae.
10196: MODDERMAN, P.J.R. & P.J.R. MODDERMAN & J. YPEY, - Het Onderzoek van enkele Brabantse en Utrechtse Grafheuvels & Een voorlopig Onderzoek van een Urnenveld op het Philips Kampeerterrein gem. Someren, Noord-Brabant & Het Onderzoek van de Ned. Hervormde Kerk te Eethen.
272781: MOEBS-BAYER, E., - St. Jozef-Karmel Blijendaal en de ‘Heilige Non’ van Oirschot.
17028: MOEI, JANNEKE DE, - Joodse Kinderen in het Kamp Vught.
25711: MOERBEEK, JAN, - Halsteren en Lepelstraat in oude Ansichten.
31911: MOEREMANS, KAREL, - Losse Grepen uit de Geschiedenis van Willebroek.
31914: MOEREMANS, KAREL, - Losse Grepen uit de Geschiedenis van Willebroek.
67197: MOERKAMP, JOS, - Nigeria. Mensen - Politiek - Economie - Cultuur.
36832: MOERKERK, HERMAN, - Verwoest Nederland. Een Tocht langs de Puinen.
36842: MOERMAN, ANDRÉ A., - Enkele Aspecten van de Zuidnederlandse Beïnvloeding der Duitse Schilderkunst rond 1500..
36841: MOERMAN, ANDRÉ A., - Enkele Bemerkingen betreffende Hugo van der Goes en de Zuidnederlandse Tapijtkunst.
65735: MOES, D.J. E.A., - Inventarissen van de Archieven van de Staties en Parochies.
75054: MOET, DENNIS, - Autarkie. Zelfvoorzienende Woonwerklandschappen.
77774: MOGIN, JEAN, - Les Jubés de la Renaissance.
106321: MOHR, DR. ERNA, - Loonindexcijfers voor de Brabantsche Industrie.
65398: MOL, L.J. TE STEENBERGEN, - Eene geologische Beschouwing in betrekking tot Zeeland.
11112: MOL, A.W.M., - Overzicht van Hydrobiologische Literatuur in Noord-Brabant.
75627: MOL, FR. BELLARMINUS, - Wij vieren de Mis. Boekje voor Kerk en Thuis.
150: MOLANUS, JOANNES, - Militia sacra Ducum et Principum Brabantiae.
64638: MOLÉ, A., - Neues Wörterbuch der Französischen und Deutschen Sprache zum Gebrauch für alle Stände. Erster und Zweiter Theil.
73673: MOLEMANS, J. E.A., - Referaten gehouden op het zevende Congres van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde et Hengelhoef (Houthalen).
40995: MOLENAAR M.S.C., M., - Mechtild de Begijn.
40853: MOLENAAR M.S.C., M., - Een Vrouw met Gezag. Rose-Virginie Pelletier.
69111: MOLENAAR, M.CHR. E.A., - Dertienhonderd Jaar Bisdom Utrecht.
71767: MOLENBROEK, DR. P., - Doodgravers van het Britsche Imperium.
43124: MOLENDIJK, LEEN, - Oude Kerktorens in Nederland. 32 Aquarellen in Meerkleurendruk.
272774: MOLENGRAFT, ZR. ALIX VAN DEN, - De Nederlandse Provincie. Zusters van Liefde van 1961 tot 1993. Deel 1 Zr. Emmanuëlle Pieters Provinciaal Overste 1961-1969..
27326: MOLENGRAFT, ZR. ALIX VAN DE, - Drie Begijnen zijn begonnen. Geschiedenis van Tienduizend Zusters van Liefde.
65416: MOLHUIJSEN, H., - Het Watersnoodsfonds van het Koninklijk Nederlandsch Landbouw-Comité. Jaren 1931 en 1932..
65219: MOLHUYSEN, P.C., - Koninklijke Bibliotheek. Verslag 1936..
65217: MOLHUYSEN, P.C., - Koninklijke Bibliotheek. Verslag 1934..
65215: MOLHUYSEN, P.C., - Koninklijke Bibliotheek. Verslag 1932..
65216: MOLHUYSEN, P.C., - Koninklijke Bibliotheek. Verslag 1933..
65211: MOLHUYSEN, P.C., - Koninklijke Bibliotheek. Verslag 1928..
65210: MOLHUYSEN, P.C., - Koninklijke Bibliotheek. Verslag 1927..
76703: MOLHUYSEN, DR. P.C., - Bronnen tot de Geschiedenis van den Handel met Engeland, Schotland en Ierland. Eerste en Tweede Deel.
65214: MOLHUYSEN, P.C., - Koninklijke Bibliotheek. Verslag 1931..
65212: MOLHUYSEN, P.C., - Koninklijke Bibliotheek. Verslag 1929..
65213: MOLHUYSEN, P.C., - Koninklijke Bibliotheek. Verslag 1930..
65209: MOLHUYSEN, P.C., - Koninklijke Bibliotheek. Verslag 1926..
65208: MOLHUYSEN, P.C., - Koninklijke Bibliotheek. Verslag 1925..
65207: MOLHUYSEN, P.C., - Koninklijke Bibliotheek. Verslag 1924..
65206: MOLHUYSEN, P.C., - Koninklijke Bibliotheek. Verslag 1923..
65205: MOLHUYSEN, P.C., - Koninklijke Bibliotheek. Verslag 1922..
65218: MOLHUYSEN, P.C., - Koninklijke Bibliotheek. Verslag 1935..
12580: MOLHUYSEN, HENNY EN PETER JAN VAN DER HEIJDEN, - Kroniek van 's-Hertogenbosch. Acht Eeuwen Stadsgeschiedenis.
40671: MOLKENBOER, B.H. EN DR. A.H.M. J. VAN ROOY, - Pater de Groot. Herdenking en Hulde.
67627: MOLL, DR. W., - Historische Wandelingen door 's-Gravenhage.
248181: MOLL, W., - De Rechten van den Heer van Bergen op Zoom. Historisch overzicht lopend tot 1567..
24989: MOLL, W. ; J. S. VAN VEEN, - I: Middeleeuwsche Rechtsbronnen van het Platteland der Heerlijkheid Bergen op Zoom & II: Het Verzet der Utrechtse Bisschoppen tegen de onbehoorlijke Uitbreiding der geestelijke Rechtspraak in het Oversticht.
249891: MOLL, W., - Middeleeuwsche Rechtsbronnen van het Platteland der Heerlijkheid Bergen op Zoom.
24818: MOLL, W., - De Rechten van den Heer van Bergen op Zoom. Historisch overzicht lopend tot 1567..
9683: MOLLE, L. VAN, - Voorstellen van de agrarische Samenleving in België rond 1900..
384605: MOLLE, F. VAN, - P.J. Verhagen. Tentoonstelling.
265043: MOLLENBERG, C.J., - Onuitgegeven Bronnen voor de Geschiedenis van Geertruidenberg.
72183: MÖLLER, JUTTA, - Nachrichten aus Niedersachsens Urgeschichte. Beiheft 8. Fundchronik Niedersachsen 2001..
72184: MÖLLER, JUTTA, - Nachrichten aus Niedersachsens Urgeschichte. Beiheft 9. Fundchronik Niedersachsen 2002..
72182: MÖLLER, JUTTA, - Nachrichten aus Niedersachsens Urgeschichte. Beiheft 6. Fundchronik Niedersachsen 2000..
11092: MOLLER PILLOT, DR. H.K.M., - Brabants Landschap oecologisch benaderd.
11138: MOLLER-PILLOT, HENK, - Natuur en Landschap in Goirle en de Hilver. Deel 1 De Waterlopen.
36633: MOLS, BART, - De Pegstukken 1845-1955 en andere Schijndelse Molens.
69741: MOLTZER, DR. H.E., - Floris ende Blancefloer met Inleiding en Aanteekeningen.
78068: MOLTZER, MR. M. J.A., - De Huisvesting van Krotbewoners. Rapport van een Commissie ingesteld door het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw.
11697: MOMMAAS, PROF. HANS E.A., - Zoeken naar nieuwe Wegen. Themaboek Telos 2005..
11954: MOMMAAS, HANS E.A., - Versnelling en Vertraging. De hedendaagse Worsteling met Tijd.
293731: MOMMERS, A.R.M., - Inventaris van het Administratief Oud- en Nieuw-archief der Gemeente Den Dungen.
5: MOMMERS, DR. A.R.M., - Brabant van Generaliteitsland tot Gewest deel I en II. Bestuursinrichting en gezagsuitoefening in en over de landen en steden van Staats-Brabant en Bataafs Braband 1629-1796..
19450: MOMMERS, MR. A.R.M., - St. Oedenrode Van Oude Tijden tot Heden.
155: MOMMERS, DR. A., - Brabant van Generaliteitsland tot Gewest. Deel II.
241974: MOMMERS, MR. A.R.M., - Rond de Bredase Vrijheidsboom in 1793..
75: MOMMERS, DR. A., - Brabant van Generaliteitsland tot Gewest. Deel I en II.
29373: MOMMERS, A.R.M., - Inventaris van het Administratief Oud-en Nieuw-archief der Gemeente Den Dungen.
26367: MOMMERSTEEG, GIEL E.A., - Onze Lieve Heer heeft rare Kostgangers. St. Cecilia 150 Jaar in Harmonie met Haarsteeg 1843-1993..
42026: MONACO, FRANK, - Brothers and Sisters. Glimpses of the cloistered Life.
31917: MONBALLIEU, DR. A. E.A., - Studia Mechliniensia.
77875: MONBIOT, GEORGE, - Feral. Searching for Enchantment on the Frontiets of Rewilding.
38387: MONDE, ELS VAN DER EN ELS VAN DEN BOORN, - Carnaval elders.
41309: ZUSTERS AUGUSTINESSEN VAN SINT MONICA, - Want hiertoe zijn we tezamen gekomen.
40624: MONLAUR, M.R., - Angélique Arnauld.
43940: MÖNNICH, C.W. & M. VAN DER PLAS, - Het Woord in Beeld. Vijf eeuwen Bijbel in het dagelijks Leven.
44215: MÖNNICH, PROF. DR. C. W., - Het Woord in Beeld. Vijf Eeuwen Bijbel in het dagelijks Leven.
73542: MÖNNICH, C.W., - Kijk op Kerken.
37325: MONT, POL DE, - De oude Meesters der Schilderkunst in het Koninklijk Muzeum te Antwerpen.
121998: MONTÉ, GERARD, - Literaire Wandelroute 's-Hertogenbosch.
78411: MONTÉ VER LOREN, J. PH. DE, - De historische Ontwikkeling van de Begrippen Bezit en Eigendom in de Landsheerlijke Rechtspraak over Onroerend Goed in Holland.
272762: MONTERO, MARIT, - Vroomheid in Veelvoud. Geschiedenis van de Franciscanessen van Oirschot 1797-1997..
32022: MONTEYNE, A., - Brussel: een vrije Stad?.
32047: MONTEYNE, LIC. A., - Dossier Brussel. Cijfers Prognoses.
36330: RIJKSCOMMISSIE VOOR DE MONUMENTENZORG, - Voorloopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst. Deel X De Provincie Noordbrabant.
36331: RIJKSCOMMISSIE VOOR DE MONUMENTENZORG, - Voorloopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst. Deel X De Provincie Noordbrabant.
36333: RIJKSCOMMISSIE VOOR DE MONUMENTENZORG, - Voorloopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst. Deel X De Provincie Noordbrabant.
9885: MOOIJ, DRS. CHARLES DE, - Eindelyk uit d'Onderdrukking. Patriottenbeweging en Bataafs-Franse tijd in Noord-Brabant 1784-1814..
38319: MOOIJ, CHARLES DE; EN RENATE VAN DE WEIJER, - Rijke Oogst van schrale Grond.
37494: MOOIJ, CHARLES C.M. DE, - Piet Mondriaan. Een Jaar in Brabant 1904 - 1905..
24806: MOOIJ, CHARLES C.M. DE, - Om de Vruchten van Gods Berg. De Bergse Kerkgenootschappen en hun Conflicten 1795-1814..
24930: MOOIJ, DRS. CH. C. M. DE, - Over Aristocraten, Keezen en Preekstoels Klimmers.
35556: MOOK, WILLY VAN, - Werkersleed! en andere Verhalen.
355065: MOOK, WILLEM VAN, - Nieuwe Brabantse Novellen. De Overval en andere Verhalen.
38304: MOOK, WILLEM VAN, - Folklore-boek van de Brabantse Kermissen in de Geschiedenis van Circus Pigge.
21216: MOOLENBROEK-VOGELS, MIEKE VAN, - No 3 Stille Krachten! Drie Vrouwen aan het Woord...
21213: MOOLENBROEK-VOGELS, MYRIAM VAN E.A., - Verkenningen in Valkenswaard.
21215: MOOLENBROEK-VOGELS, MIEKE VAN, - No 2 Verrassend anders! Drie Ondernemers aan het Woord...
39002: MOONEN, PROF. W.A. UIT SINT-MICHIELSGESTEL, - The Urologist as depicted in Dutch Painting.
76408: MOOR, DS. J.A. DE, - Indisch Militair Tijdschrift (1870-1942). A selective and annotated Bibliography.
9902: MOOREN, PIET, - Oorlog Onderweg. Brabant in de Tweede Wereldoorlog.
17407: MOOREN, PIET, - Oorlog onderweg. Tilburg in de Tweede Wereldoorlog.
69955: MOORMAN VAN KAPPEN, PROF. MR. O. ; MR. O.W.A. BARON VAN VERSCHUER, - Tieler- en Bommelerwaarden 1327-1977..
64321: MOORMAN VAN KAPPEN, MR. O., - Tot Behoef der arme Wesen. Hoofdstukken uit de Geschiedenis van het Burger Weeshuis te Harderwijk.
235045: MOORS, ANDRÉ EN DENNIS, - Straten met een Verhaal. Van Akkers tot Zondereigensebaan in Woord en Beeld. Baarle-Nassau, Baarle-Hertog, Ulicoten, Castelre en Zondereigen.
200411: MOORS, THEA; TON COX, - Schakels in de Tijd. 100 Jaar Zorg in de Kempen. Van Liefdesgesticht tot Centrum voor Mensen met een verstandelijke Handicap 1901-2001..
40701: MOORSEL, DR. P.P.V. VAN, - Willibrord en Bonifatius.
19890: MOORSEL, H.G. VAN, - Kronijk van Heeze.
19839: MOOSDIJK, MIEN EN ANTOON VAN DE, - O Jikkes ja.
29623: MOOSDIJK, A. V D, - Inventaris van de Archieven van de voormalige Gemeente Aalst, berustend in de gemeentelijke Archiefbewaarplaats van de Gemeente Waalre.
31032: MOREAU S.J., ED. DE, - La Bibliothèque de l'Université de Louvain 1636-1914..
71237: MOREAU DE GERBEHAYE, CLAUDE DE ; ROGER PETIT, - Inventaire des Archives du cadastre de 1766 et de la Commission des Charges publiques (1771-1794). Annexe: Inventaire des Tabelles cadastrales de 1766 conservees aux Archives de l'Etat a Namur.
69132: MORETTI O.F.M., G.M., - Heiligen beoordeeld naar hun Handschrift.
41359: MORIAUX, JAN, - Zusters Clarissen. Honderdvijftig Jaar in Sint-Truiden 1851-2001..
73879: MORREN-DE GROOT, TET EN AART VELDMAN, - Gewoon zoals ze zijn.
67232: MORRIS, DESMOND, - De naakte Aap. Een zoölogische Studie van het menselijke Dier.
67233: MORRIS, DESMOND, - De naakte Mens.
25073: MORTEL, M. VAN DE, - Het Raadhuis te Halsteren 1633-1933..
11619: MORTEL, J.B.V.M.J. VAN DE, - De Positie van den Landdrost in Noord-Brabant van 1807 tot 1810..
11392: MORTEL, J.B.V.M.J. VAN DE, - De Positie van den Landdrost in Noord-Brabant van 1807 tot 1810..
29645: MORTEL, J. VAN DE, - Inventaris van het Archief van 't Ambacht Veen 1680-1811 (1827).
65482: MORTEL, J. VAN DE, - Wegbeplanting.
108483: MORTEL, MR. J.B.H. VAN DE, - Overzigt van den gebrekkigen Staat der Waterlossing van de Maaspolders en van de Landen in de Omstreken van `s-Hertogenbosch in verband met het Nut van het geprojecteerde Kanaal van Uitwatering en Inundatie tusschen Grave en Geertruidenberg.
13795: MORTEL, TON VAN DE, - Een Gravure Hogenberg Engelen.
43704: MORTIER, R.V., - Grafrijmpjes voor de gesneuvelde Jongens 1914-1919..
121867: MOSMANS, JAN, - Het Seminarie aan De Oude Dieze te 's-Hertogenbosch (1798)..
37280: MOSMANS, JAN, - Jheronimus Bosch Maria en Sint Jan. Onbekend en laat Schilderwerk bewaard in zijn Vaderstad.
39765: MOSMANS, ALPH. G.J., - Dokter Willibrordus Schenckels.
272715: MOSMANS, ALPH. G.J., - Pater Gerardus Syben, Predikheer te 's-Hertogenbosch.
28800: MOSMANS, ALPH., - Kerkstoringen in de 17de Eeuw.
28299: MOSMANS, JAN, - Wegwijzer voor de Bezoekers der Kathedrale Basiliek van St. Jan.
120841: MOSMANS, JAN, - De Middeleeuwsche Notarissen te 's-Hertogenbosch (van 1326 tot 1550).
12905: MOSMANS, ALPH. G. J., - Weddenschappen.
107088: MOSMANS, ALPH. G.J., - Bosschenaars in Spanje.
76989: MOSMANS, H., - Het Redemptoristenklooster Wittem 1836-1936. Een Bijdrage tot onze vaderlandsche Kerkgeschiedenis.
27801: MOSMANS, ALPH. G.J., - De Bidplaats der St. Jacobskerk te 's-Hertogenbosch.
12275: MOSMANS, ALPH. G. J., - Een Samenzweerder-Directeur der Bossche Muziekschool.
28258: MOSMANS, JAN, - Wegwijzer voor Bezoekers der Kathedrale Basiliek van St. Jan.
35217: MOSSELAAR, GUIDO VAN DE, - Voor Jou.
24966: MOSSELVELD, J.H. VAN, - Bergen op Zoom in oude Ansichten (Deel 1).
24119: MOSSELVELD, J.H. VAN, - Het Slot-Raadhuis te Oosterhout.
241191: MOSSELVELD, J.H. VAN, - Het Slot-Raadhuis te Oosterhout  .
24900: MOSSELVELD, J.H. VAN EN W.A. VAN HAM, - Tekeningen van Bergen op Zoom.
24916: MOSSELVELD, J.H. VAN, - Bergen op Zoom in oude Ansichten.
28097: MOSSELVELD, J.H. VAN, - De stedelijke Godshuizen van Geertruidenberg.
26058: MOSSELVELD, J.H. VAN, - De stedelijke Godshuizen van Geertruidenberg.
397068: MOSSELVELD, J.H. VAN E.A., - Keldermans. Een architectonisch Netwerk in de Nederlanden.
38888: MOSSINKHOFF, PIET, - Waar het strijden zwaar is. Roman van Brabants Dorpsleven.
75711: MOST, PETER VAN DER E.A., - Schadeatlas Archieven. Hulpmiddelen bij het uitvoeren van een Schade-Inventarisatie.
72003: MOSTERT, M. E.A., - Vrouw, Familie en Macht. Bronnen over Vrouwen in de Middeleeuwen.
72153: MOUIN, D. DE E.A., - Vier eeuwen Amsterdams Binnengasthuis. Drie Bijdragen over de Geschiedenis van een Gasthuis.
73761: MOULIN, LEO, - De levende Wereld der Religieuzen. Dominicanen, Jezuïeten, Benedictijnen.
9863: MOULTON, GENERAAL J.L., - De Slag om Antwerpen en de Schelde 1944-'45. De Openstelling van de Schelde in 1944 en de Bevrijding van Antwerpen.
67638: MOURMANS - LEINDERS, M., - Bouwen voor Gierzwaluwen.
73951: MOUSTIER, BENOÏT DU, - Kartuizers.
70311: MOUSTIER, BENOÏT DU, - Kartuizers.
77929: MOYNAHAN, BRIAN, - De Eeuw van Rusland. De Geschiedenis van een Wereldmacht.
74205: MULDER, MR. H.W.J., - De Uitkeeringen uit het Gemeentefonds.
72205: MULDER, TACO, - Sociologische Aanteekeningen.
67216: MULDER, J.L. E.A., - Naar een effectief en breed geaccepteerd Vossenbeheer. Verslag van het Vossensymposium op 12 mei 2004 te Utrecht.
76541: MULDER, G.J.A.M, - Handboek der Geografie van Nederland. Deel 1 t/m 6.
65096: MULDER, J. E.A., - Register van Peilschalen, Hakkelbouten en andere Verkenmerken in de Provincie Friesland.
78527: MULDER, MR. H.J.A., - De Raad van State. Historisch-staatsrechtelijke Proeve van vergelijkende Rechtsstudie.
39398: MULDER, S.A., - De Leendse Gilden.
40999: MULDERS S.J., DR. W., - St. Dominicus en zijn Werk.
107165: MULDERS, FAMILIE, - Kroniek ener Familie. De Historie van het Gezin van Marinus Johannes Mulders en Albertina van der Leest.
21643: MULDERS, PROF. DR. C.E. E.A., - Pathologie, medische Microbiologie en Erfelijkheidsonderzoek in Zuidoost-Brabant. Gedenkboek Stichting PAMM 1947 – 1997..
11990: PROF. DR. C.E. MULDERS, - Een Stuk van mijn Leven.
70972: MULISCH, HARRY, - Twee Vrouwen.
71172: MULKEN, W. VAN, - Inventaris van de Archieven der Gemeente Geulle 1797 (1782) - 1933..
65658: MULKEN, W. VAN, - Inventaris van de Archieven der Gemeente Nieuwenhagen.
65657: MULKEN, W. VAN, - Inventaris van de Archieven der Gemeente Kanton Valkenburg.
65642: MULKEN, W. VAN, - Inventaris van de Archieven van de Rooms-Katholieke Parochie van de H. Agnes te Bunde 1603- ca. 1970..
65665: MULKEN, W. VAN, - Inventaris van de Archieven der Gemeente Bunde 1800-1927..
71224: MULKEN, W. VAN, - Inventaris van de Archieven der Gemeente Nieuwstadt 1800-1941..
71249: MULKEN, W. VAN, - Inventaris van de Archieven der Gemeente Roosteren 1794-1937..
71240: MULKEN, W. VAN, - Inventaris van de Archieven der Gemeente Swalmen 1624 (1275)-1939..
71228: MULKEN, W. VAN; J.G.A. HENDRIKS E.A., - Gebundelde Inventarissen der Archieven van het Kanton Eijsden 1795-1800; de Gemeente Breust 1800-1828; de Gemeente Eijsden 1800-1828; de Gemeente Oost 1800-1828; de Gemeente-Ontvanger van Breust, Eijsden en Oost 1812-1828..
71229: MULKEN, W. VAN; J.G.A. HENDRIKS E.A., - Inventaris van de Archieven der Gemeente Sint Odilienberg 1796-1939..
71230: MULKEN, W. VAN; J.G.A. HENDRIKS E.A., - Inventaris van de Archieven der Gemeente Oirsbeek 1753,.
71238: MULKEN, W. VAN, - Inventaris van de Archieven der Gemeente Eijsden 1828-1933 (1938).
71239: MULKEN, W. VAN, - Inventaris van de Archieven der Gemeente Schaesberg 1676-1910..
71171: MULKEN, W. VAN, - Inventaris van de Archieven der Gemeente Hulsberg 1776-1953..
71169: MULKEN, W. VAN; J.G.A. HENDRIKS, - Inventaris van de Archieven der Gemeente Amstenrade.
65660: MULKEN, W. VAN, - Inventaris van de Archieven der Gemeente Strucht 1800-1878..
65664: MULKEN, W. VAN, - Inventaris van de Archieven der Gemeente Valkenburg 1800 - 1940..
65666: MULKEN, W. VAN, - Inventaris van de Archieven der Gemeente Houthem 1800-1940..
40665: MULLENERS, J.L., - Vie de Saint Lambert.
73530: MULLENERS, J.L., - Vie de Saint Lambert précédée d'un Essai historique et ethnographique de l'Époque la plus ancienne de la Ville de Maestricht et des Environs.
74646: MULLER FZ., MR. S., - Catalogus van het Archief der Bisschoppen van Utrecht.
73660: MULLER, DR. P.L., - Brieven van Prins Willem I en van zijne Derde Vrouw, Charlotte van Bourbon, aan haren Broeder, François de Bourbon, Prins-Dauphin van Auvergne.
78399: MÜLLER, DR. UDO, - Lehrbuch der Holzmesskunde.
78652: MULLER, E. EN K. ZANDVLIET, - Admissies als Landmeter in Nederland voor 1811. Bronnen voor de Geschiedenis van de Landmeetkunde en haar toepassing in Administratie, Architektuur, Kartografie en Vesting- en Waterbouwkunde.

Next 1000 books from Antiquariaat Duthmala

10/27