Antiquariaat Duthmala
Kasterensestraat 15, 5298 NV Liempde, Nederland tel.: 00 (0)411-632043            Email: duthmala@wxs.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
27143: BERTRAND, M.L., - Onze Lieve Vrouw van Den Bosch.
40761: BERTRAND, LOUIS, - Sint Augustinus.
32475: BERTRAND, LOUIS, - Schaerbeek pendant la Guerre 1914-1918..
32485: BERTRAND, LOUIS, - La Naissance d'une Ville Schaerbeek depuis cinquante Ans 1860-1910..
40634: BERTRANT, LOUIS, - Saint Augustin.
30125: BERTRIJN, GEERAARD, - Chronijck der Stadt Antwerpen.
69846: BERVOETS, J.A.A., - Inventaris van het Archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken Afdeling Kunsten en Wetenschappen 1875-1918. Deel 1 en 2..
75598: BESCHUYT, DIRK, - Koken onder de Toren Deel 1. Een kookboek voor de Amateur Gastronoom.
75599: BESCHUYT, DIRK, - Koken onder de Toren Deel 2. Een kookboek voor de Amateur Gastronoom.
7510: BESSELAAR, C.J.A.M. VAN DEN E.A., - Merckenswaert. Valkenswaard.
21362: BESSELAAR, CHRIST VAN DEN E.A., - Blijf immer aan Uw Vaandel trouw... 125 Jaar Koninklijke Harmonie Uitspanning Na Arbeid Valkenswaard.
21324: BESSELAAR, C.J.A.M. VAN DEN E.A., - Merkenswaert. Jaarboek 1997..
10948: BESSELAAR, J.H., - Elseviers Reisgidsen. Noord-Brabant en Limburg.
10716: BESSELAAR, CHRIST VAN DEN, - Valkenswaard 1794-1994. 200 Jaar Familie Van den Besselaar.
7508: BESSELAAR, C.J.A.M. VAN DEN E.A., - Merckenswaert. Valkenswaard.
7509: BESSELAAR, C.J.A.M. VAN DEN E.A., - Merckenswaert. Valkenswaard.
17144: BESSELING, ERIK, - De Musealisering van de Techniek.
6602: BESSEMANS, L. E.A. (RED.), - Arca Lovaniensis Artes atque Historiae reserans Documenta. Jaarboek 15-16. 1986-1987..
71750: BEST, THARATT GILBERT, - Boonville and its Neighbors. The Chronicle of an American Community.
66372: BESTUUR, - Handelingen van het XXXIIe Nederlands Natuur- en Geneeskundig Congres gehouden te Eindhoven op 27, 28 en 29 maart 1951..
9743: PROVINCIAAL BESTUUR, - Verzameling van Besluiten, Aanschrijvingen en Bekendmakingen van de Provinciale Autoriteiten van Noord-Braband over 1815..
9742: PROVINCIAAL BESTUUR, - Verzameling van Besluiten, Aanschrijvingen en Bekendmakingen van de Provinciale Autoriteiten van Noord-Braband over 1814..
10348: PROVINCIAAL BESTUUR, - Het Voorbereidend Hoger- en Middelbaar Onderwijs in Noord-Brabant.
96112: PROVINCIAAL BESTUUR, - Het Agrarisch Welvaartsplan voor Noord-Brabant.
295235: BETERAMS, DR. F.G.C., - Inventaris van de Archieven van het Nationaal Komiteit voor Hulp en Voeding Provincie Antwerpen.
74450: BETH, J.C., - Handboek voor den Gemeente-Ontvanger.
69157: BETOUW, JOH. IN DE, - Quartierlyke Academie en Apostolische of Latynsche School te Nijmegen.
69158: BETOUW, JOH. IN DE, - Quartierlyke Academie en Apostolische of Latynsche School te Nijmegen.
30801: BETS, P.V., - Zoutleeuw. Beschrijving, Geschiedenis en Instellingen Deel I en II.
39275: BEUGHEM, DR. A.E. VAN, - Bijdrage tot de Studie van het Geslacht der zelfstandige Naamwoorden in de Zuidnederlandsche Dialecten.
35811: BEUKEN, DR. W.H., - Ruusbroec en de Middeleeuwse Mystiek.
45038: BEUKER, KLAAS, - Titus Brandsma.
75334: BEUKERING, F.C. VAN, - In de Kerk. Onderrichtingen uit de nagelaten Geschriften van Pastoor F.C.van Beukering omtrent Kerk en Altaar liturgisch Vaatwerk en Gewaden waaraan toegevoegd Gedragsregels voor den Leek.
38205: BEUL, DANIEL DE, - Adam en Eva in Zei- en andere Volksspreuken.
38204: BEUL, DANIEL DE, - Bazen en Knechten in Zei- en andere Volksspreuken.
18230: BEULENS, BERT EN TON SPAMER, - Gedenkboek Peellandcollege Deurne 1959-1984..
70848: BEUMANN, HELMUT ; WOLFANG BRAUNFELS; HERMANN SCHNITZLER; PERCY ERNST SCHRAMM, - Karl der Grosse Lebenswerk und Nachleben. 1: Personlichkeit und Geschichte. 2: Das gesitige Leben. 3: Karolingsche Kunst. 4: Das Nachtleben.
73962: BEUMERS, ERNA E.A., - Kings of Africa. Paleiskunst uit de koninkrijken van Centraal Afrika. Collectie Museum für Völkerkunde Berlin.
75701: BEUNEN, ANNEMARIE EN TJEERD SCHIPHOF, - Juridische Wegwijzer. Archieven en Musea Online.
137241: BEURDEN, CHRIS VAN ; HARRIE MAAS E.A., - Gedragen door Mensen. De Betrokkenheid van Dungenaren met hun Kerk.
22858: BEURDEN, A.F. VAN, - Schetsen uit de Geschiedenis van Boxmeer.
22821: BEURDEN, A.F. VAN, - Boxmeer rond de Eeuwwisseling.
10766: BEURDEN, A.F. VAN, - Geschiedenis van het Noordbrabantsche Geslacht Cnipscheer of Knipscheer.
26242: BEURDEN, A.F. VAN, - Het Missale van de Kerk te Wijk bij Heusden, hierbij nog Eenige Charters, betreffende Almkerk en Eene Bijdrage tot de Geschiedenis van het Geslacht Spiering.
71717: BEURDEN, DR. J. VAN E.A., - Praeadviezen. De Taak van den Wetgever in den tegenwoordigen Tijd ten aanzien van de Verhouding tusschen Werkgever en Werknemer in het Bedrijfsleven.
67169: BEURDEN, JOS VAN, - Bangladesh.
73810: BEURSKENS, HUB E.A., - Rond de Toren, uit de Geschiedenis van Heel, van Catualium.
74410: BEUSEKOM, DR. IR. H.G. VAN, - Woningvoorziening in een nieuwen Tijd.
66006: BEUSEKOM, DR. IR. H.G. VAN, - Woningbouw. Problemen en Perspectieven.
71913: BEVAART, DR. W., - Kort maar krachtig. Een Geschidenis van het OCOSD en het OCO 1974-1996..
98428: BEVELANDER, DR. W., - De Plaats van de Ballistiek temidden van de Wiskunde en de Natuurwetenschappen.
36223: BEVER, LEO DE EN PETER THOBEN, - De Bever Architecten 1898-1998..
17030: BEVER, C. DE E.A., - Het Gevallenen- en Bevrijdingsmonument Vught.
165113: BEVERS, KEES E.A., - Eene niet te scheiden Eenheid.
37223: BEVERS, AD (TEKST) MARTIEN COPPENS (FOTO'S), - Samen Bouwen. Twintig Jaren Wilma Weert 1939-1959..
39054: BEVERS, DR. A.M. E.A., - Toekomst voor Cultuur / Cultuur voor de Toekomst.
10863: BEVERSLUIS, MARTIEN, - De Brug die Noord en Zuid vereent.
35951: BEVERSLUIS, MARTIEN, - De Dans met de Schaduw.
35172: BEVERSLUIS, MARTIEN ; ANTON VAN DUINKERKEN, - Anton van Duinkerken Bloemlezing uit zijn Gedichten.
36451: BEVORT, FRITS, - Karakteristieke Bijgebouwen. Behoud van Bijgebouwen in de Meierij. Deel 5: Inventarisatie Gemeente Loon op Zand.
36447: BEVORT, FRITS, - Karakteristieke Bijgebouwen. Behoud van Bijgebouwen in de Meierij. Deel 1: Inventarisatie Gemeente Best.
36456: BEVORT, FRITS, - Karakteristieke Bijgebouwen. Behoud van Bijgebouwen in de Meierij. Deel 10: Inventarisatie Gemeente Sint-Oedenrode.
36457: BEVORT, FRITS, - Karakteristieke Bijgebouwen. Behoud van Bijgebouwen in de Meierij. Deel 11: Inventarisatie Gemeente Tilburg.
36459: BEVORT, FRITS, - Karakteristieke Bijgebouwen. Behoud van Bijgebouwen in de Meierij. Deel 12: Inventarisatie Gemeente Vught.
36460: BEVORT, FRITS E.A., - Karakteristieke Schuren in de Meierij 'Een vergeten Erfgoed'. Inventarisaties Gemeenten 1 t/m 12. Best, Boxtel, Haaren, Heusden, Loon op Zand, Oirschot, Oisterwijk, Schijndel, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode, Tilburg, Vught.
36446: BEVORT, FRITS E.A., - Karakteristieke Schuren in de Meierij 'Een vergeten Erfgoed'.
36455: BEVORT, FRITS, - Karakteristieke Bijgebouwen. Behoud van Bijgebouwen in de Meierij. Deel 9: Inventarisatie Gemeente Sint-Michielsgestel.
36454: BEVORT, FRITS, - Karakteristieke Bijgebouwen. Behoud van Bijgebouwen in de Meierij. Deel 8: Inventarisatie Gemeente Schijndel.
70958: BEYAERT, MARC, - Opkomst en Bloei van de Gentse Rederijkerskamer Marien Theeren.
71131: BEYER, GUNILLA E.A., - Timmer aan minder Klimaatverandering: Gebruik Hout!.
170838: BEZEM, JEROEN EN MICHEL JEHAE, - Schoon genoeg? 16 Jaar Milieucafé Tilburg.
121972: BEZEMER, W., - De Plundering te 's-Hertogenbosch in 1787..
99278: BEZEMER, MR. W., - De acquisitieve Verjaring van Renten in het Oud-Brabantsch Recht.
25553: BEZEMER, MR. W., - Oude Rechten van Steenbergen.
99661: BEZEMER, W., - Bijdrage tot de Kennis van het Oude Cijns en Grondrenterecht in Brabant.
99662: BEZEMER, W., - Bijdrage tot de Kennis van het Oude Cijns en Grondrenterecht in Brabant.
70620: BEZOOIJEN, R.A.M.G. VAN, - Characteristics and Recognizability of vocal Expressions of Emotion..
67072: KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, - Bibliografie van in Nederland verschenen officiële en semi-officiële Uitgaven. Deel XXIV 1957 t/m Deel LIX 1987..
13084: BICHELAER, DR. ALPHONS VAN DEN, - Het Notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531).
67220: BICKER CAARTEN, A., - Middeleeuwse Watermolens in Hollands Polderland 1407/'08 - rondom 1500..
67534: BIEBUSCH, WERNER, - Revolution und Staatsstreich. Verfassungskämpfe in Bremen von 1848 bis 1854..
11055: BIEBUYK, JACQUES, - La Forêt de Soignes.
71524: BIEGEL, F.M., - Bezettingsrecht. Een korte Schets van het Staatsrecht en de Staatsinrichting gedurende de Duitsche bezetting van Nederland.
67675: BIELEMAN, J. E.A., - Anderhalve Eeuw Gelderse Landbouw. De Geschiedenis van de Geldersche Maatschappij van Landbouw en het Gelderse Platteland.
38209: BIEMANS, JOHAN, - Over Bij Wijze van Sprèke Gesproken. Deel II..
35220: BIEMANS, JOHAN, - Deugnietjes & Vergeetmenietjes - De Koekendief & De Kiekoek.
35682: BIEMANS, JOHAN, - Brabantse Humor op Klompen.
95578: BIEMANS, IR. J.M., - Brabantse Boeren van de Toekomst. Deel II Beloning van meewerkende Zoons en de toekomstige Bedrijfsovername.
23112: BIEMANS, IR. J.M. ; C.M. VAN ELK EN IR. B.M. KAMPHUIS, - De Land- en Tuinbouw in de Gemeente Gemert.
9664: BIEMANS, JOHAN EN MARY KLEIN HOLKENBORG-HUETHORST, - En de Boer hij ploegde Voren.
28916: BIEMANS, JOHAN, - Wonder boven Wonder.
38201: BIEMANS, JOHAN, - Over Bij wijze van sprèke gesproken. Deel III..
21406: BIEMANS, JOHAN, - Koninklijke Harmonie Echo der Kempen 't Hermenieke van Bergeijk.
21418: BIEMANS, JOHAN, - Kroniek van St. Joseph. 100 Jaar Ouderenzorg in Bergeijk 1897-1997..
27740: BIEMANS, JOHAN, - De Oude Hofkerk. Bergeijk.
21408: BIEMANS, JOHAN, - Bergeijk Diamant in Kempenland. 35 Jaar Gemeenschapswerk 1958-1993..
95579: BIEMANS, IR. J.M., - Brabantse Boeren van de Toekomst. Deel I De Opvolgers over het Boerenberoep.
21424: BIEMANS, JOHAN, - De Sangertjes van den Eyckelbergh. Een Terugblik 40 Jaar later.
33950: BIEMANS, JOHAN, - De Krausweg - De Kruisweg.
95581: BIEMANS, IR. J.M., - Het Land- en Tuinbouwonderwijs in de Provincie Noordbrabant.
21430: BIEMANS, J.H.C. & F.A.J. VAN GEMERT, - Bergeijk in oude Ansichten.
65532: BIERENS DE HAAN, MR. J., - Van oeconomische Tak tot Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel 1777-1952..
355184: BIERENS, CORNEL, - Schildpad met Roos en Mes.
9666: BIERKENS, DRS. BAS, - Memoires van Jef Wintermans. Landbouwpionier, Politicus, Journalist. 1877-1955..
65788: BIERVLIET O.S.B., A.T. VAN, - Steenbrugge Geschiedenis van de Abdij en van de Parochie.
384507: BIES, HENK E.A., - Overzichtstentoonstelling M.J. Bies 70 Jaar.
39056: BIES, A.H. E.A., - Kunsthandel A.H. Bies Eindhoven. Catalogus Schilderijen uit de Romantische- en Haagse School.
65476: BIESEN, MR. JAC. W. VAN DEN, - Belangrijke Testamentaire Quaestien.
66602: BIESEN, MR. JAC. W. VAN DEN, - Het Goed Recht van de Stichtingen, de Parochiën en de Kloosters om als Rechtspersonen met volle Recht hier te lande te bestaan gehandhaafd en tegen verkeerde Begrippen en Uitleggingen verdedigd.
26420: BIESHEUVEL, JAN, - Van Instituut tot Regenboog. 150 Jaar Christelijk Onderwijs in Nieuwendijk.
67673: BIEZE, DRS. T.W. E.A., - Historia Agriculturae Deel IX. O.a. Beschrijvende lijst van landbouwhistorisch belangrijkste Kaarten uit het Archief der Genie in het ARA te 's-Gravenhage; Het Shultregister van Jacob Koorn 1734-1748.....
70333: BIEZE, DRS. T.W. E.A., - Historia Agriculturae Deel IX. O.a. Beschrijvende lijst van landbouwhistorisch belangrijkste Kaarten uit het Archief der Genie in het ARA te 's-Gravenhage; Het Shultregister van Jacob Koorn 1734-1748....,.
21455: BIGGELAAR, J. VAN DEN E.A., - De Hooge Dorpen. 700 Jaar Vessem - Wintelre - Knegsel.
21076: BIGGELAAR, WIM VAN DEN, - 50 Jaar Vrijwillige Brandweer Oirschot. Het Oirschotse Brandwezen Vroeger en Nu.
21503: BIGGELAAR, C.B.J. VAN DE, - Best in oude Ansichten.
20271: BIGGELAAR, J. VAN DE E.A., - Elstenaren in Wintelre. November 1944 - Mei 1945..
21635: BIGGELAAR, KEES VAN DEN ; LOEK VAN DEN HURK, - Omzien in Best.
21495: BIGGELAAR, KEES VAN DEN E.A., - Sporen door Best.
69959: BIJHOUWER, IR. J.T.P., - Het Nederlandsche Landschap.
67520: BIJL MZ., A., - Geschiedenis van de Oude Haven te Vlaardingen.
71493: BIJL, IR. J.G., - Het Grondwater in Rijnland.
35527: BIJL, MARTINE EN ANTON PIECK, - Sprookjes van De Efteling.
64764: BIJLEVELD, CORNELIS GERRIT JAN , GEBOREN TE ZALT-BOMMEL, - Het Rechtsgeding door en tegen de Gemeente.
27456: BIJMA, AD E.A., - Kloosterboek. Priorij der Benedictinessen 'Manna Absconditum' Breda.
272602: BIJMA, AD E.A, - Kloosterboek. Priorij der Benedictinessen 'Manna Absconditum' Breda.
241879: BIJMA, AD E.A., - Parkboek. Wilhelminapark 1895-1995 Parel aan den sierlijken Kroon van Breda's Stedemaagd.
242007: BIJMA, AD & GERARD OTTEN E.A., - 100 Jaar Baronielaan 1897-1997. Boulevard Breda Mastbosch. Deel 1: Sectie D. Deel 2: Gerard Otten..
37515: BIJNEN, J.F.C., - 'Historische' Tekeningen van M.J.C. Wegenaar.
27904: BIJNEN, J.F.C.M., - Jubeljaar 1987. St. Jan de Doperkerk Oerle 1912-1987..
377028: BIJNEN, J.F.C.M., - Literatuuroverzicht van Veldhoven (met Meerveldhoven, Oerle en Zeelst) Supplement 1993..
21528: BIJNEN, J.F.C.M. E.A., - Van Raethuysen tot Gemeentecentrum. Vergaderplaatsen en Gemeentehuizen binnen Veldhoven vroeger en nu.
27903: BIJNEN, J.F.C.M. EN TH. A. KUIJPERS, - Driekwart Eeuw St. Caeciliakerk Veldhoven 1913-1988..
21552: BIJNEN, JACQUES, - Monumenten in Veldhoven. Achtergronden en Bijzonderheden.
21479: BIJNEN, JACQUES, - Veldhoven. Historische Spiegeling.
29170: BIJNEN, M.L. VAN, - Inventaris van de Archieven van de Parochie Sint Antonius Abt te Terheijden 1633-1979..
26858: BIJNEN, JACQ., - In de Kruin van de Eikenboom. Onze-Lieve-Vrouw ter Eik Meerveldhoven.
21514: BIJNEN, JACQ., - Veldhoven 4000 Jaar Geschiedenis van Oerle, Meerveldhoven, Veldhoven en Zeelst.
17387: BIJNEN, L., - Parochie van het H. Hart Noordhoek-Tilburg 1898-1948..
21530: BIJNEN, J., - Groeten uit Veldhoven.
26361: BIJNEN, ANTON VAN E.A., - Hier is helemaal niets aan de Hand Zwerftocht door 25 Jaar (Vlijm)Scherper.
21618: BIJNEN, JACQ., - Cultuurhistorische Bezienswaardigheden in Veldhoven. Een Tocht langs Monumenten, Archeologie en Natuur.
215281: BIJNEN, J.F.C.M. E.A., - Van Raethuysen tot Gemeentecentrum. Vergaderplaatsen en Gemeentehuizen binnen Veldhoven vroeger en nu.
11442: BIJSTERVELD, A.J. E.A., - Middeleeuwen in Beweging. Bewoning en Samenleving in het Middeleeuwse Noord-Brabant.
371997: BIJSTERVELD, ARNOUD-JAN E.A., - Brabant bestaat niet. Een fotografisch Onderzoek naar de vermeende Identiteit van Brabant.
9544: BIJSTERVELD, ARNOUD-JAN E.A., - De Kroniek van de Hertogen van Brabant door Adrianus Barlandus. Vertaling, Inleiding en Voortzetting.
289811: BIJSTERVELD, A.J.A., - Laverend tussen Kerk en Wereld. De Pastoors in Noord-Brabant 1400-1570..
38386: BIJSTERVELD, ARNOUD-JAN E.A., - Suikerbonen en Beschuit met Muisjes. Eetgewoonten bij Sleutelmomenten in het Leven.
11689: BIJSTERVELD, PROF. DR. ARNOUD-JAN, - Het maakbare Verleden. Regionale Geschiedenis en Etnologie in Brabant op de Drempel van de eenentwintigste Eeuw.
36678: BIJSTERVELD, KARL E.A., - Zwijnsbergen. Herrezen uit de As.
11774: BIJSTERVELD, ARNOUD-JAN, - Maakbaar Erfgoed. Perspectieven op regionale Geschiedenis, cultureel Erfgoed en Identiteit in Noord-Brabant.
11714: BIJSTERVELD, PROF. DR. ARNOUD-JAN A., - Het maakbare Verleden. Regionale Geschiedenis en Etnologie op de Drempel van de eenentwintigste Eeuw.
39019: BIJSTERVELD, ARNOUD-JAN A.; JAN A.F.M. VAN OUDHEUSDEN, ROBERT STEIN (RED.), - Cultuur in het laatmiddeleeuwse Noord-Brabant. Literatuur-Boekproductie-Histeriografie.
11898: BIJSTERVELD, A.-J., - De Goederen van Monsigneur Saint Vinchien aan Maas en Waal.
28981: BIJSTERVELD, A.J.A., - Laverend tussen Kerk en Wereld. De Pastoors in Noord-Brabant 1400-1570..
11612: BIJSTERVELDT, JAN VAN; EN LAURENS VAN VROONHOVEN, - Een Tijdsbeeld uit Brabant: 1960-2000. Een Klas op zoek naar Koers.
12150: BIJVOET, A.W., - Het Groot Gasthuis te 's Hertogenbosch.
12151: BIJVOET, A.W., - Het Groot Gasthuis te 's Hertogenbosch.
67290: BILLETDOUX, RAPHAËLE, - Pas op voor zachte Dingen.
39322: BILLIET, RICHARD, - Toponymie van Herne.
10296: BINCK, W.J.C., - Omzwervingen in de Alphensche Praehistorie.
67691: BINDSBERGEN, HANNEKE VAN, - De 25 leukste Steden van Europa.
76461: BING, VALENTYN & BRAET VON UEBERFELDT, - Nederlandsche Kleederdragten en Zeden en Gebruiken: naar de Natuur geteekend.
74824: BINK, G.J., - De Archieven van het Openbaar Lichaam Rijnmond (1962) 1965-1974 (1979).
30138: BINNEMANS, ROGER E.A., - Ons Antwerpen. Autobiografisch Prentenboek van een Stad in de Belle Epoque.
12321: STUDIEGROEP EEN INTEGRAAL BINNENSTADSBELEID, - 's-Hertogenbosch 1972. Kijk op de Binnenstad.
170001: BINNEVELD, HANS ; ROB WOLF, - Een Huis met vele Woningen. 100 Jaar Katholieke Psychiatrie Voorburg 1855-1985..
17000: BINNEVELD, HANS EN ROB WOLF, - Een Huis met vele Woningen. 100 Jaar Katholieke Psychiatrie Voorburg 1855-1985..
10934: BINS, P.G., - Prisma-Toeristengids. Zeeland-Brabant-Limburg.
10973: BINS, P.G., - Prisma Toeristengids. Limburg, Brabant, Zeeland.
37441: BIONA, RICHARD E.A., - The Age of Van Gogh. Dutch Painting 1880-1895..
40281: BISHOP, MORRIS, - Franciscus. Een Biografie.
76377: BITTER, J.G.A., - Uit Arnhems Vergeetboek.
71999: BITTER, J.G.A., - Uit Arnhems Vergeetboek.
75717: BITTER, J.G.A., - Uit Arnhems Vergeetboek.
70914: BLAAS, P.B.M., - Geschiedenis als Wetenschap. Een Bundel oude en nieuwe Essays.
76329: BLAAUWEN, A.L. DEN, - Nederlands Zilver. Dutch Silver 1580 - 1830..
76095: BLAIR, GERRY, - Turkey Hunting.
28301: BLANC, DRS. P.M. LE, - De Ramen van de St. Janskathedraal te 's-Hertogenbosch.
28329: BLANC, PAUL LE, - Kerk in kleur. De Middeleeuwse Schilderingen in de St. Janskathedraal te 's-Hertogenbosch.
39320: BLANCQUAERT, E. & FR. VANACKER, - Dialect-Atlas van Klein-Brabant. Deel I en II..
242014: BLANKEN, PIET DEN E.A., - Er ontbreekt iets in Breda.
36265: BLANKEN, PIET DEN, - De kleine Brabantse Dorpen.
198574: BLANKERS, PIET E.A., - Asten-Someren. Mens en Landschap in de Loop der Eeuwen.
11041: BLANKERS, P., - De Verheven Peel.
71491: BLANKESTEIJN, G., - Doetinchem in de loop der Eeuwen.
68930: BLANKSTEIN, LIDIO J.H., - Blankstein is de Naam.
10562: BLÄSING, DR. J.F.E., - Mensen en Spanningen. Sociaal-Economische Geschiedenis van de N.V. Provinciale Noordbrabantse Electriciteitsmaatschappij 1914-1985..
10561: BLÄSING, DR. J.F.E., - Op het Spoor van de Körver. Ontstaan, Groei en Transformaties van de Brabantse Familieonderneming Hendrix' Fabrieken 1979/1930. Bedrijfsgeschiedkundig bekeken.
20543: BLATTER, ERWIN E.A., - De tweede Zondag van Oktober. 25 Keer Marathon Eindhoven.
74399: BLAUPOT TEN CATE, S. EN A. MOENS EN G. VAN MILLIGEN, - De Wet op het Lager Onderwijs met Aanteekeningen.
65964: BLAUPOT TEN CATE, S. EN A. MOENS EN G. VAN MILLIGEN, - De Wet op het Lager Onderwijs met Aanteekeningen.
66567: BLAUPOT TEN CATE, MR. S.J. EN P. LABAN, - De Leerplichtwet en de daarbij behoorende Verordeningen met Aantekeningen,......
66568: BLAUPOT TEN CATE, MR. S.J. EN P. LABAN, - De Leerplichtwet en de daarbij behoorende Verordeningen met Aantekeningen en..... Tweede Vervolg.
69472: BLÉCOURT, MR. A.S. DE EN DR. J.J.A. DE WIJS, - Kenningboek der Stad Leiden 1553/1570..
38438: BLÉCOURT, WILLEM DE, - Volksverhalen uit Noord Brabant.
71804: BLÉCOURT, WILLEM DE E.A., - Aanwijzigingen voor Burgemeesters met betrekking tot een buitengewone Oproeping van Personeel, ter verzekering van de uitwendige Veiligheid.
35695: BLÉCOURT, WILLEM DE, - Volksverhalen uit Noord Brabant.
64847: BLEEKER, DR. P., - De Cholera. Wenken voor Allen.
27990: BLEES, PETER, - De Geschiedenis van het Boterkerkje en de Protestanten in Oirschot.
76808: BLERCK, H. VAN EN H. HARSEMA, - Canon van het Nederlandse Landschap.
20206: BLERSCH, J.K.M., - Het R.K. Kempisch Verpleegtehuis te Bladel.
67260: BLESS, FRITS, - Rietveld 1888-1964. Een Biografie.
76797: BLEUMINK, HANS EN RACHEL VERWEIJ, - Een Toekomst voor Boerderijen. Handreiking voor de Herbestemming en Verbouwing van monumentale Boerderijen.
70827: BLEYSER-ANNÉ, LIC. T. DE, - Register. Eigen Volk - Ons Eigen Volk (1929-1944).
76121: BLIECK, DR. L. DE, - Het Verwerpen, de Onvruchtbaarheid en het Opbreken bij Runderen en Paarden.
65777: BLIJSWIJK, M.P. VAN, - De Rozenkrans van de Heilige Maagd Maria.
75452: BLIN, ANNIE E.A., - Weekend Reisgids Lille / Rijsel.
113512: BLINK, DR. H., - Studiën over Nederzettingen in Nederland. Noord-Brabant.
70861: BLINK, DR. H., - Tijdschrift voor Economische Geographie. Eerste Jaargang t/m Zevende Jaargang.
72076: BLOCK, PROF. DR. A. DE E.A., - Standaard Encyclopedie voor Opvoeding en Onderwijs. Deel 1, 2, 3, 4..
32166: BLOCKMANS, FR., - Rentes de Blé Bruxelloises de 1326-1327..
295031: BLOCKMANS, PROF. DR. FR., - Inventaris Stadsarchief Antwerpen: Oud-Archief.
295029: BLOCKMANS, PROF. DR. FR., - Inventaris Notarieel Archief Antwerpen.
30158: BLOCKMANS, FR., - Het vroegste officiële Ambachtswezen te Antwerpen.
295227: BLOCKMANS, PROF. DR. FR., - Stad Antwerpen. Inventaris der Weesmeesterskamer.
10208: BLOEMERS, J.H.F., - Ein römisches Vorratgefäss aus 's-Hertogenbosch.
67246: BLOEMERS, J.H.F. E.A., - Verleden Land. Archeologische Opgravingen in Nederland.
67569: BLOEMERS, J.H.F., - Rijswijk (Z.H.), 'De Bult'. Eine Siedlung der Cananefaten. Teil III. Beilagen.
384583: BLOEMHEUVEL, MARENTE E.A., - Eija-Liisa Ahtila - Vanessa Beecroft - Willie Doherty - Douglas Gordon - Aernout Mik - Tony Oursler - Sam Samore - Georgina Starr - Gilian Wearing.
71303: BLOEMHOFF, HENK, - Taaltelling Nedersaksisch. Een Enquête naar het Gebruik en de Beheersing van het Nedersaksisch in Nederland.
24630: BLOFELD, JOHN, - Rondom de Schenkkan te Leur.
24842: BLOK, DRS. W., - Vijftig Jaar Gemeentemuseum Bergen op Zoom 1932-1982..
69594: BLOK, PROF. P.J., - Verslag van Onderzoekingen naar Archivalia in Italië belangrijk voor de Geschiedenis van Nederland.
69813: BLOK, P.J.  , - Geschiedkundige Atlas van Nederland. De Zeeslagen in de Noordzee en het Kanaal.
70054: BLOK, P.J. E.A., - Geschiedkundige Atlas van Nederland. De Zeventien Provincien in 1555..
70585: BLOK, DR. P.J., - Verslag aangaande een onderzoek in Duitschland naar Archivalia belangrijk voor de Geschiedenis van Nederland 1886-1887..
70584: BLOK, DR. P.J., - Verslag aangaande een onderzoek in Duitschland en Oostenrijk naar Archivalia belangrijk voor de Geschiedenis van Nederland 1888..
16940: BLOK DRS. W. E.A., - Een Leerfabriek als Monument. Gragtmans & Wiesman, een Voorbeeld.
12487: BLOM, G.M. E.A., - Veertig Jaar Sociale Werkvoorziening in 's-Hertogenbosch, 1950-1990..
291181: BLOM, G.J.M. EN DRS. F.J. HULST, - Inventaris van de Archieven van de Congregatie van de Broeders van de Heilige Aloysius Gonzaga te Oudenbosch 1840-1993..
29118: BLOM, G.J.M. EN DRS. F.J. HULST, - Inventaris van de Archieven van de Congregatie van de Broeders van de Heilige Aloysius Gonzaga te Oudenbosch 1840-1993..
24068: BLOMMERDE, ANTON E.A., - Tussen Gisteren en Morgen. Feestboek voor een Bisschop.
30704: DR. PIET EN DRA. MIES DE FRAINE-BLONDÉ, - Deelname der Stad Aarschot aan de Gemeenteijke Beweging in Brabant.
12760: BLONDÉ, B., - De sociale Structuren en economische Dynamiek van 's-Hertogenbosch 1500-1550..
74392: BLONDEAU, ANGE EN ANDRÉ GARDOT, - L'Escaut. Fleuve International et le Conflit Hollando-Belge.
32156: BLONDEL, EDOUARD, - La Prison de la Porte de Hal 1759 - 1824. Notes et Documents pour servir à l'Histoire du Vieux-Bruxelles.
76513: BLONDEL, MARTIEN, - Twee Eeuwen Ellewaren. Een Terugblik bij het 174-jarig Bestaan van het Handelshuis en de ingebruikneming van het nieuwe Gebouw der Firma Wed. F. Receveur te Venlo.
37713: BLÖTE, J.F.D., - De Brabantsche en andere Kronieken van Willem van Berchen.
43093: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, MR. P.C., - Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de Kerken der Provincie Overijsel.
277492: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, MR. P.C., - Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de Kerken der Provincie Noord-Brabant. Deel II..
277491: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, MR. P.C., - Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de Kerken der Provincie Noord-Brabant. Deel I..
27749: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, MR. P.C., - Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de Kerken der Provincie Noord-Brabant.
67391: BLUM, KLAUS, - Musikfreunde und Musici. Musikleben in Bremen seit der Aufklärung.
76632: BLUSSÉ, J.L. E.A., - De Dagregisters van het Kasteel Zeelandia, Taiwan. Deel 1. 1629-1641..
65025: BLUSSÉ, P.L.F. E.A., - Verslag der Commissie tot Onderzoek naar de Vereischten van eene Haven voor Visscherschepen te Scheveningen.
135451: BLUYSSEN, JAN, - Gebroken Wit. Vrijmoedige Herinneringen.
13545: BLUYSSEN, JAN, - Gebroken Wit. Vrijmoedige Herinneringen.
13541: BLUYSSEN, JAN, - De vele Wegen en de ene Weg.
13539: BLUYSSEN, BISSCHOP J.W.M., - De Kerk van de Toekomst heb ik gezien op het Zuidelijk Halfrond.
67238: BOARDMAN, JOHN E.A., - Eros in Griekenland.
11792: BOC, - De sociaal-economische Ontwikkelingen in Noordoost-Brabant.
42073: BOCK, RUDOLF E.A., - Riskierte Brüderlichkeit. Orden unde Kommunitäten.
32081: BOE, JEAN DE, - Un siècle de Luttes syndicales 1852-1952..
75614: BOEF, AUGUST HANS DEN, - God als Hype. Dwarse Notities over religieus Nederland.
74787: BOEIJE, R., - Inventaris der Archieven van de Gereformeerde Kerk te Deventer 1843 - c.a. 1960..
98452: BOEIJEN, WIM, - Vliegen en vechten bij de Maas 1940-1945. Oorlogsgeschiedenis op de Grens van Noord-Brabant en Gelderland.
25766: BOEKHOLT, J.T., - Roosendaal en Nispen in Verleden en Heden.
257661: BOEKHOLT, J.T., - Roosendaal en Nispen in Verleden en Heden.
35103: BOEKRAAD, LEO, - Branding.
35184: BOEKRAAD, LEO, - Boer & Polder.
27886: BOEKWIJT, H.W. EN H.L. JANSSEN (REDACTIE), - Bouwen & wonen in de Schaduw van de Sint Jan.
12297: BOEKWIJT, IR. H.W., - Van Woning tot Pastorie. Vijf Eeuwen Refugiehuis Mariënhage te 's-Hertogenbosch.
12640: BOEKWIJT, H.W. EN H.L. JANSSEN, - Kroniek Bouwhistorisch en Archeologisch Onderzoek 's-Hertogenbosch nr. 1..
41734: BOELAARS O.F.M. CAP., HUUB, - Nederlandse Kapucijnen in Chili en Tanzania.
70413: BOELE VAN HENSBROEK, P.A.M., - Der Wereld Letterkunde voor Nederlanders bewerkt. Deel I en II..
70896: BOELES, MR. W.B.S., - Frieslands Hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker. Eerste Deel.
69019: BOEN, ALBERT, - Wat zijn Begijntjes?.
39358: BOENDERS, JO EN FLORENT BOSCH, - De Koninklijke Sint-Jorisgilde van Oostmalle. 475 Jaar Gildenleven (1523 - 1998).
76662: BOER, D.E.H. DE E.A., - De Rekeningen van de Grafelijkheid van Holland uit de Beierse periode, Serie II. De Rekeningen van de Rentmeester der Domeinen Deel 1393-1396..
76663: BOER, D.E.H. DE E.A., - De Rekeningen van de Grafelijkheid van Holland uit de Beierse Periode. Serie III. Deel 1393-1396 (Baljuwen en Drossaards).
17709: BOER-JONGEJAN, M. DE E.A., - Goirle.
108492: BOER, DICK DE & JOHN VAN GURP, WILLEM REIJN, - De Mark van Oorsprong tot Dintelsas.
25948: BOER, NICOLE DE, - Het Roosendaalse Raadhuis door Vijf Eeuwen heen.
67735: BOER, M.G DE E.A., - Een halve Eeuw Paketvaart 1891-1941..
71500: BOER, D.E.H. DE E.A., - De Rekeningen van de Grafelijkheid van Holland uit de Beierse Periode. Serie III. Deel 1393-1396 (Baljuwen en Drossaards).
76215: STICHTING 2003 JAAR VAN DE BOERDERIJ, - Behoud Boerderijen met Beleid. Beleid en Regelgeving met betrekking tot Historische Boerderijen.
76817: STICHTING 2003 JAAR VAN DE BOERDERIJ, - Behoud Boerderijen met Beleid. Beleid en Regelgeving met betrekking tot Historische Boerderijen.
24980: BOEREE, TH., - Grepen uit de Geschiedenis van Bergen op Zoom.
17968: BOEREN, J.A.H., - Pro Justitia. Een Onderzoek naar de Rechtspraak in Loon op Zand 1700-1770..
35070: BOEREN, DR. P.C., - Van Maas tot Schelde.
27054: BOEREN, DR. P.C., - Sint Willibrord Apostel van Brabant.
9530: BOEREN, DR. P.C., - Een Nederlandse Wacht aan de Rijn. Jan de Eerste, Hertog van Brabant.
9513: BOEREN, DR. P.C., - Een Nederlandse Wacht aan de Rijn. Jan de Eerste, Hertog van Brabant.
69759: BOEREN, DR. P.C., - De Oorsprong van Limburg en Gelre en enkele naburige Heerschappijen.
42006: BOEREN, DR. P. C., - De Abdij Rolduc godsdienstig en cultureel Centrum van het Hertogdom Limburg (1104-1804).
17205: BOEREN, P.C., - Het Hart van Brabant. 100 Jaar Kamer van Koophandel Tilburg.
17694: BOERHAAVE BEEKMAN, W. E.A., - Gedenkboek Gijzelaarskamp Haaren.
16760: BOERJAN, J.F. EN M.E.J. RIJKEN, - Hooge en Lage Mierde in oude Ansichten.
76530: BOERMAN, W.E. E.A., - Nomina Geographica Neerlandica. Geschiedkundig Onderzoek der Nederlandse Aardrijkskundige Namen. XIIde Deel.
76500: BOERMAN, W.E. E.A., - Nomina Geographica Neerlandica. Tijdschrift voor Toponymie en Taalgeografie. Geschiedkundig Onderzoek der Nederlandsche Aardrijkskundige Namen. XIde Deel.
76501: BOERMAN, W.E. E.A., - Nomina Geographica Neerlandica. Geschiedkundig Onderzoek der Nederlandse Aardrijkskundige Namen. XIIIde Deel.
121952: BOERS, WALING E.A., - 's-Hertogenbosch. Koninklijke Akademie voor Kunst en Vormgeving. Eindexamen-Catalogus 1988..
66333: BOERS, MR. W.M.H., - De tegenwoordige Organisatie van den Nederlandschen Staat.
71789: BOERSMA, F., - Beslissende Jaren. NV Bank voor Nederlandsche Gemeenten 1968-1991..
71788: BOERSMA, F., - Promesse in Drievoud de bewogen Jeugd van De NV Bank voor Nederlandsche Gemeenten.
72190: BOERSMA, F., - Promesse in Drievoud de bewogen Jeugd van de NV Bank voor Nederlandsche Gemeenten.
42115: BOERWINKEL JR., DRS. F., - Cronyk van Sint Aagten Convent. Een Kloosterkroniek uit de 15-17e Eeuw.
67664: BOERWINKEL JR., DRS. F., - Cronyk van Sint Aagten Convent. Een Kloosterkroniek uit de 15-17e Eeuw.
70996: BOESPFLUG, FRANÇOIS, - Das Credo von Siena.
66315: BOETZELAER VAN DUBBELDAM, CAREL WESSEL THEODORUS VAN , GEBOREN TE DE BILT, - De Gereformeerde Kerken in Nederland en de Zending in Oost-Indië in de Dagen der Oost-Indische Compagnie.
76910: BOGAARD, P.H., - Van den Bongard. Genealogie van een Nederlandse Tak van het Nederrijnse Geslacht Von dem Bongart.
69370: BOGAARDT, W.H., - Bijdragen tot de Kennis van de oeconomische en sociale Toestanden in Nederlandsch-Indië.
76014: BOGAART, N.C.R., - Het Paard.
39992: BOGAARTS, RENÉ EN HARRY VAN GELDER, - Het Teken van de Toekan. Op het Spoor van de Familie Van der Valk.
17085: BOGAERS, PAUL, - Paul Bogaers is uw Gids door de Kanaalzone in Tilburg.
29556: BOGAERT, J.P.H.M. VAN DE E.A., - Archief Provinciale Waterstaat. Inventaris 1950-1979..
12214: BOGAERTS, JAN ; FRANS DE LA COUSINE, ANNE KNUVELDER, - 's-Hertogenbosch Foto's.
11100: BOGAERTS, JAN & ED VAN DE KERKHOF, - Water in de Peel naar 32,2 m+ NAP.
24560: BOGERS, MADO E.A., - Harmonie Constantia Ulvenhout 100 Jaar.
21060: BOGMANS, P.W.G. E.A., - Oirschot in oude Ansichten.
71306: BOGT, R.A.M. VAN DER, - Catalogus Collectie Oorlogsdocumentatie.
69149: BOHEEMEN, PETRA VAN E.A., - Kent, en versint Eer datje mint. Vrijen en Trouwen 1500-1800..
10266: BOHMERS, A. EN A.M. WOUTERS, - Belangrijke vondsten van de Ahrensburgcultuur in de gemeente Geldrop.
43807: BOIE, O., - De Lijkwade van Turijn. Teken van Jonah voor onze Generatie.
295059: BOIJEN, RICHARD EN MARIE-ANNE PARIDAENS, - Aperçu des Fonds d'Archives du Musee Royal d'Armee. Liste des Inventaires disponibles.
38816: BOIS, HARRY DU, - Restaurantboek Noordbrabant.
30506: BOIS, D. DU, - Het Oude Diest.
69062: BOISSARIE, DOCTEUR, - Les grandes Guérisons de Lourdes.
19265: BOKHOVEN, A.J.L. VAN, - Schijndel in oude Ansichten.
18431: BOKHOVEN, C.H.A.M. VAN, - Kent u ze nog...de Geldroppenaren.
19222: BOKHOVEN, A.J.L. VAN, - Schijndel en de Schijndelse in oude Ansichten.
18449: BOKHOVEN, C.H. VAN, - Geldrop in oude Ansichten.
294715: BOKS, H.K.F. & R.J. JANSEN, - 25 Jaar Streekarchivariaat Peelland 1957-1982..
75972: BOKS, DR. IR. A., - De Nederlandse Hoenderrassen.
43602: BOL-DENIJS, A.C., - Folkloristische Pinkstervreugden.
16550: BOLEIJ, MICHELLE E.A., - 25 Jaar Kinderboerderij Boxtel. Een kwart Eeuw Kind en Dier 1979-2004..
66456: BÖLGER, IR. B., - Enkele Gegevens over Loonen, Productie en Werkloosheid 1913-1925..
67083: BOLHUIS, MR. J.J. VAN E.A., - Onderdrukking en Verzet. Nederland in Oorlogstijd.Deel 1 t/m 4..
70873: BOLHUIS, MR. J.J. VAN E.A., - Onderdrukking en Verzet. Nederland in Oorlogstijd. Deel 1,2,3,4..
73333: BOLHUIS, MR. J.J. VAN E.A., - Onderdrukking en Verzet. Nederland in Oorlogstijd. Deel 1,2,3,4 .
65901: BOLKESTEIN, MR. NICOLAAS , GEBOREN TE 'S-GRAVENHAGE, - De Invloed van de Finacieele Politiek der Overheid op de Verdeeling van Lasten en Baten over den Tijd.
36725: BOLLEBAKKER, DRS. J.J., - De Noodklok over Kasteel Nederhemert.
41729: BOLLEN O.F.M, P. FABIANUS, - Bibliographie der Minderbroeders van de Sint-Jozef Provincie in België 1833-1947..
71014: BOLOGNA, GIULIA, - Illuminated Manuscripts : The Book Before Gutenberg.
76015: BÖLSCHE, WILHELM, - Het Paard in zijn natuurlijke Ontwikkeling.
69221: BOLSÉE, J. EN LE VICOMTE TERLINDEN, - Recueil des Ordonnances des Pays-Bas. Deuxième Série 1506-1700. Tome Septième. Règne de Philippe II. I contenant les Ordonnances du 26 Octobre 1555 au 27 Aout 1559..
19226: BOLSIUS, HENRICUS GIJSBERTUS JOSEPHUS, - Cordis Hypertrophia quam, Annuente Summo Numine.
28108: BOM, P.L. VAN DER, - Souvenirs uit de oude Parochiekerk van Oudenbosch in de Basiliek.
27602: BOMANS, GODFRIED, - Trappistenleven. Kroniek van een Abdij.
73796: HISTORISCHE KRING BOMMELERWAARD, - Monumenten tussen De Voorn en Loevestein .
110481: BON, ANNEMARIE, - Doeboek voor Groene Woudlopers.
43998: BONA, JOANNE, - De Sacrificio Missae Tractatus Asceticus.
295056: BONDAM, MR. A.C., - Verslag omtrent de Oude Gemeente- en Burgerlijke Stands-Archieven in Noord-Brabant 1890..
295053: BONDAM, MR. A.C. E.A., - Verslagen m.b.t. Het Provinciaal Archief / Rijksarchief 1904-1911..
295055: BONDAM, MR. A.C. ; C.C.D. EBELL, - Verslagen omtrent de Oude Gemeente- en Waterschaps-Archieven in Noord-Brabant 1899-1911..
295054: BONDAM, MR. A.C. ; C.C.D. EBELL EN C.F. XAV. SMITS, - Verslagen omtrent de Oude Gemeente- en Waterschaps-Archieven in Noord-Brabant 1893-1911..
29684: BONDAM, MR. A.C., - Verslag omtrent de Bevordering eener goede Bewaring van Gemeente- en Waterschaps-Archieven in Noorbrabant over het Jaar 1903 en 1904..
29705: BONDAM, MR. A.C., - Register van Leenbrieven en andere Titels betrekkelijk de Ambachtsheerlijkheid en de Heeren van Zuidewijn-Ambacht en de Acht Hoeven Moers daaraan gelegen.
29602: BONDAM, MR. A.C., - Inventaris van het Oud-Archief der Gemeente Bokstel.
29628: BONDAM, MR. A.C., - Inventaris van het Oud-Archief der Gemeente Erp.
295063: BONDAM, MR. A.C., - Inventaris van Oorkonden afkomstig van het Kasteel en de Heeren van Helmond.
29509: BONDAM, MR. A.C., - Inventaris van de Oude Archieven dagteekenende voor de Franschen Tijd, berustende ten Gemeentehuize van Dongen.
29560: BONDAM, MR. A.C., - Inventaris van het Archief der Gemeente Schijndel tot het Jaar 1814..
29583: BONDAM, MR. A.C., - Inventaris van het Oud-Archief der Gemeente Beek en Donk.
29584: BONDAM, MR. A.C., - Inventaris van het Oud-Archief der Gemeente Bokstel.
295891: BONDAM, MR. A.C., - Inventaris van de Oude Archieven bewaard ten Gemeentehuize van Raamsdonk.
29589: BONDAM, MR. A.C., - Inventaris van de Oude Archieven bewaard ten Gemeentehuize van Raamsdonk.
295066: BONDAM, MR. A.C., - Inventaris der Oorkonden afkomstig van het Jezuïten-Collegie te 's-Hertogenbosch.
19848: BONDAM, MR. A.C., - Inhoudsopgaaf van het Liber Privilegiorum Pagi de Someren.
70042: BONDER, H., - De Archieven van Inspecteurs en Commissies van de Waterstaat in Nederland vóór 1850..
74712: BONDER, H., - De Archieven van de Algemeene Staatssecretarie en van het Kabinet des Konings met de daarbij gedeponeerde Archieven over 1813-1840..
74518: BONDER, H., - De Archieven van Inspecteurs en Commissies van de Waterstaat in Nederland vóór 1850..
32143: BONENFANT, PAUL, - La Charte de Fondation du Chapitre de Sainte-Gudule à Bruxelles.
108324: BONGAERTS, M., - Verbetering en Afwatering van de Rivieren de Dommel en de Aa.
10917: BONGAERTS, IR. M.C.E., - Verbetering der Afwatering van de Rivieren de Dommel en Aa.
108295: BONGAERTS, M., - Verbetering en Afwatering van de Rivieren de Dommel en de Aa.
108302: BONGAERTS, M., - Voorloopig Rapport omtrent de Verbetering der Afwatering van Noordbrabant.
108303: BONGAERTS, M., - Voorloopig Rapport omtrent de Verbetering der Afwatering van Noordbrabant.
108301: BONGAERTS, M., - Voorloopig Rapport omtrent de Verbetering der Afwatering van Noordbrabant.
67470: BONGER, H., - De Dichter van het Wilhelmus.
30901: BONI, A., - Scherpenheuvel. Basiliek en Gemeente in het Kader van de Vaderlandse Geschiedenis.
69077: BONNARDEL, M., - Gemeenzame Preken op alle Zon- en Feestdagen van het Jaar. Deel 5. Op de Feestdagen.
69074: BONNARDEL, M., - Gemeenzame Preken op alle Zon- en Feestdagen van het Jaar. Deel 1. Van den eersten Zondag van den Advent tot den Zondag Septuagesima.
69075: BONNARDEL, M., - Gemeenzame Preken op alle Zon- en Feestdagen van het Jaar. Deel 2. Van den Zondag Septuagesima tot den derden Zondag na Pasen.
69076: BONNARDEL, M., - Gemeenzame Preken op alle Zon- en Feestdagen van het Jaar. Deel 4. Van den negenden Zondag na Pinkster tot den vier en twintigsten Zondag na Pinkster.
392171: BONT, A.P. DE, - Dialekt van Kempenland. Meer in het bijzonder d'Oerse Taol. Deel II Vocabularium.
39218: BONT, A.P. DE, - Dialekt van Kempenland. Deel III: Geografische Namen.
392161: BONT, A.P. DE, - Dialekt van Kempenland. Meer in het bijzonder d'Oerse Taol. Deel I: Klank- en Vormleer.
3313: BONT, LIC. MICHEL DE, - Jaarboek van de Vrijheid en het Land van Geel. Jaarboek 13..
33930: BONT, MICHEL DE E.A., - Geel van Gisteren tot Morgen.
35723: BONT, BAS DE, - Praatjes voor de Vaak. Enkele Sprookjes van Bas de Bont.
35027: BONT, BAS DE, - Verslag van Gisteren.
35127: BONT, BAS DE, - Existentie met Pretentie. Gedichten.
11515: BONT, CHRIS DE, - '..Al het merkwaardige in bonte Afwisseling'. Een historische Geografie van Midden- en Oostbrabant.
69541: BOO, DRS. J. A. DE, - Heraldiek.
66216: BOOGAARD, J.F., - Wetten, Decreten, Besluiten en Tractaten en andere Bescheiden op den Waterstaat in Nederland met Aanteekeningen (Vijf en Twintigste vervolg).
66210: BOOGAARD, J.F., - Wetten, Decreten, Besluiten en Tractaten en andere Bescheiden op den Waterstaat in Nederland met Aanteekeningen (Vijf en Veertigste vervolg).
66220: BOOGAARD, J.F., - Wetten, Decreten, Besluiten en Tractaten en andere Bescheiden op den Waterstaat in Nederland met Aanteekeningen (Zes en Twintigste vervolg).
66175: BOOGAARD, J.F., - Wetten, Decreten, Besluiten en Tractaten op den Waterstaat in Nederland met Aanteekeningen (Een en veertigste vervolg & Twee en veertigste vervolg).
66176: BOOGAARD, J.F., - Wetten, Decreten, Besluiten en Tractaten op den Waterstaat in Nederland met Aanteekeningen (Negen en dertigste vervolg & veertigste vervolg).
73835: BOOGAARD, J.F., - Wetten, Decreten, Besluiten en Tractaten op den Waterstaat en de Spoorwegen in Nederland met Aanteekeningen. Incl. 1e t/m 63e Vervolg.
66177: BOOGAARD, J.F., - Wetten, Decreten, Besluiten en Tractaten op den Waterstaat in Nederland met Aanteekeningen (Drie en veertigste vervolg & Vier en veertigste vervolg).
108367: BOOGAARD, M. VAN DEN, - Bijdrage, ten betooge van het onnatuurlijke en verderfelijke van het Stelsel van Wateropstuwing in Noord-Brabant; of de Groenendijk wat hij oorspronkelijk was, wat hij later geworden is,......
66172: BOOGAARD, J.F., - Wetten, Decreten, Besluiten en Tractaten op den Waterstaat en de Spoorwegen in Nederland met Aanteekeningen (Zevende & Achtste vervolg).
66173: BOOGAARD, J.F., - Wetten, Decreten, Besluiten en Tractaten en andere Bescheiden op den Waterstaat in Nederland met Aanteekeningen (Vijf en twintigste vervolg & Zes en twintigste vervolg).
66206: BOOGAARD, J.F., - Wetten, Decreten, Besluiten en Tractaten en andere Bescheiden op den Waterstaat in Nederland met Aanteekeningen (Vijf en Dertigste vervolg).
66215: BOOGAARD, J.F., - Wetten, Decreten, Besluiten en Tractaten en andere Bescheiden op den Waterstaat in Nederland met Aanteekeningen (Vier en Dertigste vervolg).
66218: BOOGAARD, J.F., - Wetten, Decreten, Besluiten en Tractaten en andere Bescheiden op den Waterstaat in Nederland met Aanteekeningen (Vier en Twintigste vervolg).
66205: BOOGAARD, J.F., - Wetten, Decreten, Besluiten en Tractaten en andere Bescheiden op den Waterstaat in Nederland met Aanteekeningen (Veertigste vervolg).
66213: BOOGAARD, J.F., - Wetten, Decreten, Besluiten en Tractaten en andere Bescheiden op den Waterstaat in Nederland met Aanteekeningen (Twee en Dertigste vervolg).
66208: BOOGAARD, J.F., - Wetten, Decreten, Besluiten en Tractaten en andere Bescheiden op den Waterstaat in Nederland met Aanteekeningen (Negen en Dertigste vervolg).
66214: BOOGAARD, J.F., - Wetten, Decreten, Besluiten en Tractaten en andere Bescheiden op den Waterstaat in Nederland met Aanteekeningen (Een en Dertigste vervolg).
66219: BOOGAARD, J.F., - Wetten, Decreten, Besluiten en Tractaten en andere Bescheiden op den Waterstaat in Nederland met Aanteekeningen (Drie en Twintigste vervolg).
66217: BOOGAARD, J.F., - Wetten, Decreten, Besluiten en Tractaten en andere Bescheiden op den Waterstaat in Nederland met Aanteekeningen (Acht en Veertigste vervolg).
66209: BOOGAARD, J.F., - Wetten, Decreten, Besluiten en Tractaten en andere Bescheiden op den Waterstaat in Nederland met Aanteekeningen (Drie en Dertigste vervolg).
66212: BOOGAARD, J.F., - Wetten, Decreten, Besluiten en Tractaten en andere Bescheiden op den Waterstaat en de Spoorwegen in Nederland met Aanteekeningen (Twee en Twintigste vervolg).
66207: BOOGAARD, J.F., - Wetten, Decreten, Besluiten en Tractaten en andere Bescheiden op den Waterstaat en de Spoorwegen in Nederland met Aanteekeningen (Een en Twintigste vervolg).
99781: BOOGAARD, J.F., - Beantwoording der Vraag: Welke Verbeteringen zijn wenschelijk in het Algemeen Polderregt in Noordbrabant?.
9978: BOOGAARD, J.F., - Beantwoording der Vraag: Welke Verbeteringen zijn wenschelijk in het Algemeen Polderregt in Noordbrabant?.
9536: BOOGERT, BOB VAN DEN; EN JACQUELINE KERKHOFF, - Maria van Hongarije 1505-1558. Koningin tussen Keizers en Kunstenaars.
39028: BOOI, HENRI DE, - Moestuinoogst. 'n Bloemlezing van 15 Dungense Moestuinen 1974 t/m 1985..
27940: BOOIJEN, K. & W. VAN HAM, - Grafmonumenten in de Grote of Sint-Gertrudiskerk te Bergen op Zoom.
26111: BOOIS, HANS DE EN IES ZONNEVELD E.A., - De Biesbosch. Het Karakter na de 'Grote Verandering'.
71807: BOOL, MR. J., - De Gemeentewet.
76306: BOOL, MR. J., - De Gemeentewet.
198643: BOOM, ANTOON VAN DEN, - Erp van Toen in Woord en Beeld. Foto's en Verhalen van Boerdonk, Erp en Keldonk.
27504: BOOM, FONS (RED.), - En toch zijn wij Vreemdeling.
263921: BOOM, M.C. E.A., - Vlijmen in de Tweede Wereldoorlog. Van Mobilisatie tot Wederopbouw 1939-1945..
26392: BOOM, M.C. E.A., - Vlijmen in de Tweede Wereldoorlog. Van Mobilisatie tot Wederopbouw 1939-1945..
34959: BOOM, WILLY, - Klein-Brabant Land van Boerenkrijg.
27457: BOOM, FONS (RED.), - En toch zijn wij Vreemdeling!.
107046: BOOM, JAN VAN DEN E.A., - Voorlopige Lijst van Studenten van de Kwartierlijke Akademie te Nijmegen 1655 - 1679..
76336: BOOM, DRS. H. TEN, - Geschiedenis van de Kerkelijke Instellingen in Nederland.
20717: BOOMEN, TIJS VAN DEN, - De Vierkante Meter. Een Eindhovense Geschiedenis 1934-1959..
205879: BOOMEN, TONNY VAN DEN, - Tongelre te Kijk. Stadsdeel van Eindhoven onder de Loep.
242011: BOON-CORTHALS, THERA, - Het Turfschip van Breda een literaire Fantasie op een historisch Gegeven.
374361: BOON, DRS. K. E.A., - Jheronimus Bosch.
24348: BOON-CORTHALS, THERA, - Schrijvers achterna. Een literaire Wandeling door Breda.
67191: BOON, HENK, - India. Mensen - Politiek - Economie - Cultuur.
29496: BOON, JAN, - Inventaris van het Archief van de Gemeente Hurwenen 1821-1955..
37436: BOON, DRS. K. E.A., - Jheronimus Bosch.
27347: BOON, CEES, - Fraters, ….
65176: BOON MESCH, A.H. VAN DER E.A., - Verslag van de Commissie benoemd door de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van de Nijverheid tot overweging van het Plan van den Heer A. Huët om Amsterdam door een open Zeegat te verbinden.
37401: BOON, DRS. K. E.A., - Jheronimus Bosch.
76375: BOON, J.G.M., - Benschop in een beeldend Verslag van 1962 - 1979..
37402: BOON, DRS. K. & PROF. DR. J. K. STEPPE E.A., - Jheronimus Bosch & Bijdragen.
28079: BOONE, FRANÇOIS, - De dekanale Sint-Pieterskerk van Turnhout.
207471: BOONSTRA, O.W.A., - De Waardij van eene vroege Opleiding. Een Onderzoek naar de Implicaties van het Alfabetisme op het Leven van Inwoners van Eindhoven en omliggende Gemeenten, 1800-1920..
72068: BOONSTRA, C., - Archieven van de Gelderse Christelijke Boeren- en Tuindersbond.
35517: BOOST, ROLF E.A., - Kruidendokter Van de Moosdijk. Koopman in ijdele Hoop.
10359: BOOTSMA, DRS J.H., - 75 Jaar MO Opleidingen 1912-1987..
74924: BOOY, DRS. E.P. DE, - Inventaris van het Archief van de Familie Van Weede.
74296: BOOY, E.P. DE, - Inventaris van het Archief van de Familie De Beaufort 1556 - 1976..
71809: BOOY, H. TH. DE, - Grepen uit twee Eeuwen Geschiedenis der Maatschapij tot Redding van Drenkelingen. 1767-1967..
69979: BOOY, DR. E.P. DE, - Overzicht van Archieven van particuliere Ondernemingen berustende in openbare Bewaarplaatsen.
75019: BOOY, DRS. E.P. DE, - Inventaris van het Archief van de Familie Van Weede.
75024: BOOY, E.P. DE, - Inventaris van het Archief van het Huis Zuilen 1385-1951..
74199: BOOY, E.P. DE, - Inventaris van het Archief van de Familie van der Muelen 16543 - 1885..
72252: BOOY, DR. E.P. DE, - Overzicht van Archieven van particuliere Ondernemingen berustende in openbare Bewaarplaatsen.
72085: BOOY, DRS. E.P. DE, - Overzicht van Archieven van particuliere Ondernemingen berustend in openbare Archiefbewaarplaatsen.
76926: BOR, ALB., - Anna Pruijsers. Geboren 28.7.1925. Kwartierstaat.
75295: BORCHERT, BERNHARD, - Georges Rouault 1871 - 1958..
36829: BORCHGRAVE D'ALTENA, PROF. GRAAF J. DE E.A., - Kunst te Leuven.
30807: BORCHGRAVE D'ALTENA, GRAAF J. DE, - Zoutleeuw Parel van Brabant.
37000: BORCHGRAVE D'ALTENA, GRAAF J. DE, - Fragments de Retables Brabançons de XVe et XVIe Siècles conservés au Musée Curtius a Liège.
42637: BORCHGRAVE D'ALTENA, COMTE JOSEPH DE E.A., - Les Mandones Anciennes conservées en Belgique 1025-1425..
5636: BORCHGRAVE D'ALTENA, COMTE J. DE E.A., - Annales de la Société Royale d'Archéologie de Bruxelles. Mémoires, Rapports et Documents. Tome 40. [O.a. Mémoire du Comte d'Arschot; Les remparts de Bruxelles; Maquette des toure de l'église Saint-Pierre à Louvain et l'emploi de maquettes en architecture; L'Eglise Sainte-Geneviève d'Oplinter; La valeur historique des écrits de Pomerius susr la vie de Ruusbroec et les origines de Groenendael; Marques et signatures de tapissiers bruxellois; Deux anciennes vues de Bruxelles sur les plaques e faïence hollandaise; Le Réception du Premier Consul de l'an XI; Les Sculptures du pignon de l'eglise Notre-Dame de la Cambre ].
5634: BORCHGRAVE D'ALTENA, COMTE J. DE E.A., - Annales de la Société Royale d'Archéologie de Bruxelles. Mémoires, Rapports et Documents. Tome 38. [o.a. Quelques cadres territotiaux de l'histoire de Bruxelles (comté, ammanie, quartier, arrondissement); Esquisse de l'évolution constitutionelle de Bruxelles depuis le XIIe siècle jusqu'en 1477; Coup d'oeil sur l'évolution territoriale comparée de la Flandre et du Brabant; La Région Bruxelloise, recherches sur les limites; Le problème de la paroisse primitive de Bruxelles; Le culte national à Bruxelles sous le Directoire; Bruxelles, place de Guerre; Les églises brabançonne à tour centrale; Bruxelles et sa région au point de vue linguistique; Des caractéres de la sculpture brabançonne vers 1500 (85 illustr.) ].
39020: BORCHGRAVE D'ALTENA, COMTE J. DE, - Notes pour servir a l'Inventaire des Oeuvres d'Art du Brabant. Arrondissement de Nivelles II (suite).
37030: BORCHGRAVE D'ALTENA, COMTE J. DE, - Notes pour servir à l'Étude des Stalles en Belgique.
37015: BORCHGRAVE D'ALTENA, COMTE J. DE, - Laus Brabantiae.
41455: BORDEAUX, HENRY, - La Chartreuse de Reposoir.
67334: BORG, SYLVIA E.A., - De meest voorkomende Vragen aan de Milieutelefoon.
30964: BORGERS, FRANS, - Geschiedenis van Geetbets.
66553: BORGESIUS,MR. GOEMAN, - De nieuwe Armenwet. Met beknopt Overzicht van Stelsel en Inhoud der Wet, den Tekst en Aanteekeningen bij de Artikelen.
75029: BORGH, J. VAN DER, - Beknopt Overzicht der Kinderwetten en van de daardoor in onze Wetgeving gebrachte Wijzingen.
20237: BORGMANS, MARTIN E.A., - Een halve Eeuw Pius X College. Een Beeld van vijftig Jaar Voortgezet Onderwijs in de Zuidwestelijke Kempen.
27950: BORNE, L. VAN DE, - Langs 's Heren Wegen. Kleine Religieuze Monumenten in de Acht Zaligheden.
76385: BORNE, J.C.C.F.M. VAN, - Bibliografie van de Nederlandse Heraldiek.
75724: BORNE, J.C.C.H.M. VAN DEN, - Inventaris van het Archief van de Familie Maurissen.
17206: BORNEWASSER, DR. J.A., - Vijftig Jaar Katholieke Leergangen 1912-1962..
67349: BORNHEIM GEN. SCHILLING, WERNER, - Rheinische Höhenburgen.
397023: BORRIE, DR. G. W.B., - Dagboeknotities van een Gelders Burgemeester.
20796: BORRIE, DR. G.W.B., - Dagboeknotities van een Gelders Burgemeester.
67161: BORSBOOM, AD E.A., - Stille Zuidzee.
76089: BORWICK, ROBIN, - Donkeys.
74999: BOS-ROPS, J.A.M.Y, - Inventaris van het Archief van de Familie Heereman van Zuydtwijck 1360-1880. Band I & II..
22223: BOS, W.J.F., - Uden en zijn College 1886-1936..
36418: BOS, W., - Bibliografie Historisch Boerderij-Onderzoek 1971-1983..
70314: BOS, JURJEN M., - Archeologische Streekbeschrijving een Handleiding.
71225: BOS, DRS. J., - Inventaris van het Archief van het Huis Mensinge te Roden (1376-1952).
65367: BOS, DR. D. E.A., - Verslag omtrent de Werkzaamheid van Centrale Commissie voor Drinkwatervoorziening in het Jaar 1914..
65366: BOS, DR. D. E.A., - Verslag omtrent de Werkzaamheid van Centrale Commissie voor Drinkwatervoorziening in het Jaar 1913..
65374: BOS, DR. D. E.A., - Rapport betreffende den juridisch-economischen Vorm eener Centrale Drinkwatervoorziening van de Provincie Groningen.
29029: BOS, C., - Inventaris van de Archieven van de Stichting Roosendaalse Muziekschool 1950-1987..
73320: BOS-ROPS, J.A.M.Y, - Inventaris van het Archief van de Familie Heereman van Zuydtwijck 1360-1880. Band I & II..
76478: BOS, - Bos` Schoolatlas der geheele Aarde in 29 Kaarten.
76262: BOS, DRS. TH. S.H. E.A., - Repertorium van Boeken en Tijdschriftartikelen betreffende de Geschiedenis van Nederland. Lijst met geraadpleegde Tijdschriften en Miscellanea & Cumulatieve Indices 1940-1974..
19268: BOSCH, JAN VAN DEN, - Schijndel Vroeger en Later. Schijndel hoe het was en hoe het is geworden.
41124: BOSCH, ROEL E.A., - Beelden van Liduina die Maghet van Scyedam.
64793: BOSCH, JACOB ANTON ALBERT , GEBOREN TE 'S-HERTOGENBOSCH, - Opmerkingen naar aanleiding van Artikel 1198 B.W..
44125: BOSCH, J.W.M. VAN DEN, - De Liturgie van St. Laurentius Martelaar en Diaken in het Romeins Missaal.
198658: BOSCH, H.J.E. VAN DEN, - Van den Bosch Erp. Transporteur sinds 1964..
40984: BOSCH, ANNA MARIA TAUSCHER VAN DEN, - Moeder Maria-Teresa van de Hl. Joseph. Stichteres van de Karmelietessen van het Goddelijk Hart van Jezus.
15429: BOSCH, ADRI E.A., - Sprekend Loosbroek.
65280: BOSCH, A. TEN EN E.F. SURINGAR, - Eenige Opmerkingen over den Bouw en het Beheer van Nederlandsche Electriciteitsfabrieken, in verband met de Jaarverslagen en Rapporten van den laatsten Tijd.
65285: BOSCH, A. TEN EN E.F. SURINGAR, - Eenige economische en technische Beschouwingen over Nederlandsche Electrische Bedrijven.
65970: BOSCH KEMPER, JHR. M.J. DE, - De tegenwoordige Staat van Nederland [Uitg. t.g.v. 50 jaar Centr. Bur. Statistiek].
67738: BOSCH KEMPER, GERRIT DE , GEBOREN TE AMSTERDAM, - De Concessiën volgens het Nederlandsche Recht.
10422: BOSCH, CHR. VAN DE, - Cuijk aan de Spoorlijn. Historisch Overzicht van de laatste 100 Jaar, over de Rol van Cuijk in de Treinverbinding Nijmegen - Venlo.
10377: A.F. DIEPEN SCHOOLINSPECTEUR BISDOM DEN BOSCH, - Onze Schooltucht. Gedachten en Wenken over Tucht op en door de R.K. Lagere School.
35948: BOSCH - VAN DILLEN, ANS VAN DEN, - Brabants Volkje. Een Plaatje met een Praatje.
19469: BOSCH, RICHARD VAN DEN E.A., - Rooise Tropenjaren.
107043: BOSCH, J. VAN DEN EN DOM. DE JONG, - Kwartierstaat van Dom dr. Gabriël van de Moosdijk achtste Abt van de Achelse Kluis.
10003: BOSMAN, TH. E.; J.P. COOPMANS E.A., - De Heerlijke Stad.
20959: DR J BOSMAN, PROF., - Landbouw en Bankwezen.
76098: BOSMAN, PETER, - De Fret als Gezelschapsdier.
76099: BOSMAN, PETER, - De Fret als Gezelschapsdier.
12619: BOSMAN, TH. E.A. E.A., - Beschenken of besteken? Een Bronnenonderzoek naar relaties en Geschenken in 's-Hertogenbosch 1550-1650..
37406: BOSMAN, ANTHONY, - Jheronimus Bosch.
10004: BOSMAN, TH. E. E.A., - De Staatse Raad van Brabant en Landen van Overmaze in Tweede Termijn.
71386: BOSSCHAERT, DR. A.A., - De Burgemeester in België en Nederland.
41247: BOSSCHE, LOUIS VAN DEN, - Les Carmes.
65627: BOSSCHE, LIC. NESTOR VAN DEN, - Omer Wattez Leven en Werk. Novelle de Zwalmleeuwen.
36339: BOSSCHERE, JEAN DE, - Édifices Anciens. Fragments et Détails. Anvers.
67195: BOSSEMA, WIM, - Mozambique. Mensen - Politiek - Economie - Cultuur.
11069: BOSSENBROEK, PHLIP E.A., - Het Land van Peel en Maas. Natuurgebieden in Zuidoost-Nederland.
74124: BOSSERS, G.W., - Handleiding bij de dagelijksche Werkzaamheden der Gemeentebesturen...
9837: BOSSINK, H.J.H., - Het Wapen van 's-Hertogenbosch.
9831: BOSSINK, H.J.H., - Het Wapen van 's-Hertogenbosch.
29627: BOSSINK, H.J.H., - Inventaris van het Oud-Archief der Stad Woudrichem en van de daarbij Gedeponeerde Archieven.
256741: BOSTERS, A.M., - Nieuw-Vossemeer, 200 Jaar Brabant.
107013: BOSTERS, A.M., - Genealogische en historische Aantekeningen betreffende Nieuw-Vossemeer.
26093: BOSTERS, A.M., - Parochie Nieuw-Vossemeer 200 Jaar.
256729: BOSTERS, A.M., - Genealogische en historische Aantekeningen betreffende Nieuw-Vossemeer. Deel 8. De Forten aan de Brabantse Kant van de Eendracht.
39957: BOSTOEN, DRS. K.J.S., - Dingman Beens en de Kamer van Vreugdendal.
21416: BOTERENBROOD, HELEN, - Weverij De Ploeg Bergeijk.
71223: BOTKE, Y.; W. FORMSMA, HARTONG E.A., - Gebundelde Inventarissen Deel 3: Archieven van de Classes van Appingedam en Loppersum, Middelstum, Winschoten en van de Hervormde Gemeenten Appingedam, Kolham, Lopersum, Meeden, Midwolda (Old.) en Westeremden.
64506: BOTKE, Y. E.A., - Gebundelde Inventarissen Deel 3: Archieven van de Classes van Appingedam en Loppersum, Middelstum, Winschoten en van de Hervormde Gemeenten Appingedam, Kolham, Lopersum, Meeden, Midwolda (Old.) en Westeremden.
74264: BOTKE, Y. EN A. DE GROOT, - Gebundelde inventarissen Deel 2. De Archieven van de Hervormde Gemeenten te Garmerwolde, Thesinge, Wetsinge-Sauwerd en de Stichting 'Jesaja 46 Vers 4' te Winsum.
10330: BOTS, H., J MATTHEY, M. MEYER, - Noordbrabantse Studenten 1550-1750..
213231: BOTS, J.J.W.M., - Harmonie Uitspanning Na Arbeid. Honderd Jaar 1877-1977..
70127: BOTS, J.A., - Correspondance de Jacques Dupuy et de Nicolas Heinsius (1646-1656).
69592: BOTS, HANS E.A., - Constantijn Huygens zijn Plaats in geleerd Europa.
21370: BOTS, J. EN H. MÉLOTTE, - Van Wedert tot Valkenswaard.
71572: BOTS, H.N.J. EN A. KWAAK, - Documentatie en administratieve Organisatie in de Praktijk.
75887: BOTTEMA, S. EN A.T. CLASON, - Het Schaap in Nederland.
65249: BOTTEMANNE, J.M., - Conserveering van Visch door kunstmatige Koude.
11066: BOUCHEZ, GUY ET YVETTE, - Guide pratique et illustré de la Forêt de Soignes.
72214: BOUDENS, M. E.A., - Hoofdzaken en Achtergronden van het Nederlands Bestuursrecht Deel 1 en 2..
40653: BOUGAUD, M. L'ABBÉ ÉM., - Histoire de Sainte Chantal et des Origines de la Visition.
272627: BOULMONT, G., - Les Ruines de l'Abbaye de Villers.
74377: BOUMA NIEUWENHUIS, D. EN W. ZEEDIJK, - Calorische Werktuigen. Deel II Stoommachines.
26350: BOUMA, HANS (INL.), - Otto Dicke: Woudrichem en Loevestein.
74378: BOUMA NIEUWENHUIS, D. EN W. ZEEDIJK, - Calorische Werktuigen. Deel III Verbrandingsmotoren.
76010: BOUMAN, JAN EN INGE, ANNETTE GROENEVELD, - Breeding Przewalski Horses in Captivity for release int the Wild.
20895: BOUMAN, TEO, - Philips. International Reorganisations and Workers' Resistance.
40888: BOUMAN, R., - De Gelukzalige Bernardinus Realino.
66401: BOUMAN, PROF. DR. P.J., - Evenwicht tussen Stad en Platteland.
10578: BOUMAN, PROF. P.J., - Anton Philips de Mens - de Ondernemer.
39944: BOUMAN, P.J., - Anton Philips de Mens de Ondernemer.
10938: BOUMAN, JAN; CRI STELLWEG E.A, - Uit & Thuis in Brabant.
64446: BOUMAN, JAN, - Het merckwaerdigste meyn bekent.
12331: BOUMAN, DRS. R. E.A., - Mosmans & Bossche Pers.
72083: BOUMAN, JAN, - Nederlandse monumenten in Beeld. Tussen Schietlood en Waterpas.
72161: BOUMAN, PROF. DR. P.J. E.A., - 150 jaar koninkrijk der Nederlanden, ontstaan en bestaan.
30157: BOUMANS, RENÉ, - Het verhandelen der stedelijke Officiën te Antwerpen in de XVIIIde Eeuw.
35213: BOURBON, LOUIS DE, - Het Negende Uur.
35211: BOURBON, LOUIS DE, - Zwerving.
26902: BOURGUIGNON, R.P. DOM EUGÈNE, - Un nouveau Belge - le bienheureux Jean Rusbrok, Chanoine Régulier de St-Augustin, Premier Prieur de la Congrégation de Windesheim-Latran.
74440: BOURGUIGNON, MARCEL, - Inventaire des Archives de l'Administration du Département des Forets.
74334: BOUSCHOLTE, J.M., - Vereenvoudiging der Vormvereischten voor het Huwelijk en Beperking van den Zondagsarbeid van den Burgerlijken Stand.
73941: BOUSFIELD, JONATHAN E.A., - Capitool Reisgidsen. Bulgarije.
295221: BOUSSE, A., - Inventaris van de Notariële Archieven.
29599: BOUSSE, A., - Inventaris van het Archief van de Familie Van de Werve en Van Schilde.
295047: BOUSSE, A. E.A., - Inventarissen van Kerkarchieven Deel III..
29782: BOUSSE, A., - Inventaris van de Archieven van de Administratie van de BTW, Registratie en Domeinen (Provincie Antwerpen).
29784: BOUSSE, A., - Inventaris van de familiearchieven de Crane d'Heysselaer.
295145: BOUSSE, A., - Inventaris van de Doop- Trouw- en Begraafboeken bewaard op het Rijksarchief Antwerpen.
295223: BOUSSE, A. E.A., - Inventarissen van Hedendaagse Archieven van Gemeenten. Deel I..
76693: BOUTERSE, DR. J., - Classicale Acta 1573-1620. Deel III Particuliere Synode Zuid-Holland. Classis Rotterdam en Schieland 1580-1620..
107012: BOUTMY DE KATZMANN, E.J.C., - Genealogie van het Geslacht Di(c)k [Dick] uit Hoeven en Dik uit Fijnaart.
69037: GABRIEL BOUTSEN, - De Blauwe Vallei.
71120: F. CLAEYS BOÚÚAERT, - Le Diocèse et le Séminaire de Gand pendant les dernières Années de la Domination française (1811 - 1814).
39067: BOUVY, KIM, - Uit-Zicht over het bewegen, het stilstaan en het verdwalen.
26497: BOUWENS, DRS. A.M.C.M., - Zorg in Beweging. St. Agnes in Geertruidenberg 1843-1993..
24490: BOUWENS, BRAM E.A. (RED.), - Metamorfose aan de Donge.
17607: BOUWENS, BRAM, - Enkel den Mensch... Assisië - Negentig Jaren zorgen voor Zorg.
24293: BOUWENS, A.M.C.M., - In goede Handen tussen Gasthuis en Zorgcentrum.
71265: BOUWHUYS, M. TEN EN DR. N.N. TENHAEFF., - Zestig Eeuwen. Kleine algemeene en vaderlandsche Geschiedenis tot aan de Fransche Revolutie.
43842: BOUWMAN, GIJS, - De Zonde van Sodom. Ontstaan en Verstaan van een Bijbelverhaal.
295046: BOUWMANS, R., - Inventarissen van Kerkarchieven Deel II..
73887: BOUWMEESTER, EDU, - Dansmelodietjes. 50 Hollandsche Dansliedjes op bekende Melodietjes.
10949: BOUWS, T., - Kijk op Noordbrabant.
283191: DOOR VRIENDEN VAN HET BOUWWERK, - Over de St. Janskerk te 's-Hertogenbosch.
283192: DOOR VRIENDEN VAN HET BOUWWERK, - Over de St. Janskerk te 's-Hertogenbosch.
1402: BOVEN, M.W. VAN E.A., - De Vlasbloem. Helmonds Historisch Jaarboek voor Helmond nr. 2..
1401: BOVEN, M.W. VAN E.A., - De Vlasbloem. Helmonds Historisch Jaarboek voor Helmond nr. 1..
27924: BOVEN, M.W. VAN, - Begraven in en rond de Grote Kerk van Breda.
11651: BOVEN, M.W. VAN EN A.P. VAN VLIET, - Homines Novi. De eerste Volksvertegenwoordigers van Noord-Brabant in 1795..
1407: BOVEN, MR.M.W. VAN E.A., - De Vlasbloem. Helmonds Historisch Jaarboek voor Helmond nr. IV. [o.a. Kroniek van Helmond over 1982; Herinnering aan Carolus Sebastianus Janssens; Middeleeuwse keramiek uit d'Oude Huys te Helmond; Helmond als stad; Klokkenspel St. Lambertuskerk; Helmondse kwezels; Helmondse straatnamen; E.H. Begeman en zijn bedrijf 1871-1913; Literatuurlijst betreffende Helmond. ].
1412: BOVEN, MR.M.W. VAN E.A., - De Vlasbloem. Helmonds Historisch Jaarboek voor Helmond nr. I..
1413: BOVEN, MR. M.W. VAN E.A., - De Vlasbloem. Helmonds Historisch Jaarboek voor Helmond nr. 3. [o.a. Kroniek van Helmond over 1981; Lambertuskerk van Helmond; Notaris Adriaen Brouwers 1595-1635; Helmondse straatnamen 1; Jan Agten, een Helmondse drager van de Militaire Willemsorde; Werkverschaffing in Helmond in 1931; Literatuurlijst betreffende Helmond. ].
38000: BOVEN, MARGRIET VAN E.A., - Noordbrabants Museum.
384517: BOVEN, MARGRIET VAN E.A., - Giorgio de Chirico. Grafiek.
1417: BOVEN, M.W. VAN E.A. , - De Vlasbloem. Helmonds Historisch Jaarboek voor Helmond nr. 9 [o.a. Kroniek van Helmond over 1987; Achtergronden van de verwerving van de heerlijkheid Helmond door Jan Berthout van Berlaar in 1314; Helmondse klokkengieters; naasting St. Lambertuskerk in Helmond, 1789-1801; SDAP-afdeling Helmond; Fotografen en hun werk in Helmond tot 1940; Literatuurlijst betreffende Helmond. ].
1416: BOVEN, M.W. VAN E.A. , - De Vlasbloem. Helmonds Historisch Jaarboek voor Helmond nr. 8. [o.a. Kroniek van Helmond over 1986; Gebrandschilderd licht in Stiphout; Helmondse straatnamen; Volkshuisvesting in Helmond; Bioscopen en films in Helmond; Literatuurlijst betreffende Helmond. ].
1415: BOVEN, M.W. VAN E.A. , - De Vlasbloem. Helmonds Historisch Jaarboek voor Helmond nr. 2. [o.a. Kroniek van Helmond over 1980; Archeologische verkenning kloosterterrein te Binderen; Beesten te Binderen; Helmond in L. Guicciardini's beschrijving; Heer van Helmond contra de ambachtsgilden 1692-1715; Helmondse patriotten 1785-1787; SDAP-fractie in de Helmondse gemeenteraad (1931-1940) Literatuurlijst betreffende Helmond. ].
29751: BOVEN, DR. M.W. VAN E.A., - Archievengids voor Noord-Brabant.
28024: BOVEN, DS. F. VAN E.A., - De Kerken van Princenhage.
38017: BOVEN, MARGRIET VAN, - De Achtergrond belicht. Ontwerpen voor het Theater, 1580-1850..
108491: BOVEN, MR. P.P.M.H. VAN, - De Ontwikkeling van Westelijk Noord-Brabant in de Rijn- Maas- en Scheldedelta; Het Kreekrakplan.
74730: BOVESSE, J., - Inventaire des Papiers Dieudonne Brouwers.
74731: BOVESSE, J., - Inventaire des Papiers François Bovesse. Homme politique et Écrivain 1890-1944..
65709: BOVESSE, J., - Inventaire des Papiers François Bovesse. Homme politique et Écrivain 1890-1944..
65649: BOVESSE, J., - Inventaire des Papiers Ferdinand Courtoy.
65706: BOVESSE, J., - Inventaire des Papiers Dieudonne Brouwers.
74983: BOVESSE, J. E.A., - Repertoire des Archives Notariales de la Province de Namur XVIe - XXe Siècle. Tome I: Arrondissement de Namur.
74984: BOVESSE, J. E.A., - Inventaire des Archives Communales de l'Epoque Contemporaine. Tome I..
74985: BOVESSE, J. E.A., - Inventaire des Archives Communales de l'Epoque Contemporaine. Tome II..
74769: BOVESSE, JEAN, - Une Visite au Musee des Archives de l'Etat a Namur.
74632: BOVESSE, J., - Inventaire général sommaire des Archives ecclésiastiques de la Province de Namur. Supplément 1..
11622: BOWEN, MARJORIE, - De Nederlanden (gezien door de Oogen eener Engelsche). Causerieën over de Elf Provinciën.
35169: BOXTEL, WIM VAN, - Gedichten.
35013: BOXTEL, WIM VAN, - Brabants Bont. Sprokkels Deel II..
35012: BOXTEL, WIM VAN, - Gedichten.
35146: BOXTEL, WIM VAN, - Brabants Bont. Gedichtenbundel.
17762: BOXTEL, WIM VAN, - Vergaone Glorie in Goôl.
165107: LOUIS BOGAERTS & ZN. BOXTEL, - Vaandelontwerp R.K. Vrouwenbond Enschede.
165106: LOUIS BOGAERTS & ZN. BOXTEL, - Vaandelontwerp R.K. J.B. Nieuw-Namen.
165109: LOUIS BOGAERTS & ZN. BOXTEL, - Vaandelontwerp O.B.V. Tuindorp-Eekmaat.
165111: LOUIS BOGAERTS & ZN. BOXTEL, - Vaandelontwerp R.K. Bond van Bejaarden Heumen.
67253: BOYENS, JOSÉ E.A., - Oscar Jespers 1887-1970. Theresia van der Pant / Piet Killaars / Hanneke Mols-van Gool. Beeldhouwers.
242019: BOZUWA - WETSELAAR, TITIA, - In de Schaduw van de Grote Kerk. Opgroeien in Oorlogstijd.
24008: PROVINCIE N.BR., - Noordbrabant in het nieuwe Westen.
39718: BR. OREST, JOZEF CLAEYS F.C., - Petrus-Jozef Triest. De Groei van een Kloosterstichter.
11175: BRAAM, ARNO E.A., - De Toestand van de Brabantse Natuur 2000..
21596: EC. TECHN. INSTITUUT VOOR NOORD-BRABANT, - Rapport inzake de Economisch-Structurele Toestand en hare Ontwikkelingstendenties in de Gemeente Veldhoven.
10833: WERKGROEP MAASOVERLEG GELDERLAND/NOORD-BRABANT, - Recreatie op en aan de Maas van Heumen tot Woudrichem.
10382: PON NOORD-BRABANT, - Buurten bij de Stad. Steden op zoek naar sociale Kwaliteit.
10381: PON NOORD-BRABANT, - De Strijd der Steden.
10383: PON NOORD-BRABANT, - Opgroeien in Onzekerheid.
9748: PROVINCIAAL BESTUUR NOORD-BRABANT, - Natuurschoon- en Recreatiegebieden in Noord-Brabant. Facet-Streekplan. Overleg.
19828: ECONOMISCH TECHNOLOGISCH INSTITUUT VOOR NOORD-BRABANT, - Rapport inzake een additionele Woningbehoefte te Veghel.
127682: ECONOMISCH TECHNOLOGISCH INSTITUUT VOOR NOORD-BRABANT, - Rapport inzake de Sociaal-Economische Toestand en hare Ontwikkelingstendenties in de Gemeente 's-Hertogenbosch. Deel I en II..
12768: ECONOMISCH TECHNOLOGISCH INSTITUUT VOOR NOORD-BRABANT, - Rapport inzake de Sociaal-Economische Toestand en hare Ontwikkelingstendenties in de Gemeente 's-Hertogenbosch. Deel I en II..
26094: EC. TECHN. INSTITUUT VOOR NOORD-BRABANT, - Rapport inzake de Economisch-Structurele Toestand en hare Ontwikkelingstendenties in de Gemeente Zevenbergen.
177913: EC. TECHN. INSTITUUT VOOR NOORD-BRABANT, - Rapport inzake de Economisch-Structurele Toestand en hare Ontwikkelingstendenties in de Gemeente St. Michielsgestel.
198301: EC. TECHN. INSTITUUT VOOR NOORD-BRABANT, - Rapport inzake de Economisch-Structurele Toestand en hare Ontwikkelingstendenties in de Gemeente Someren.
19462: EC. TECHN. INSTITUUT VOOR NOORD-BRABANT, - Rapport inzake de Economisch-Structurele Toestand en hare Ontwikkelingstendenties in de Gemeente Sint-Oedenrode. Deel I en II..
26095: EC. TECHN. INSTITUUT VOOR NOORD-BRABANT, - Rapport inzake de Economisch-Structurele Toestand en hare Ontwikkelingstendenties in de Gemeente Rucphen.
25038: EC. TECHN. INSTITUUT VOOR NOORD-BRABANT, - Rapport inzake de Economisch-Structurele Toestand en hare Ontwikkelingstendenties in de Gemeente Oudenbosch.
25039: EC. TECHN. INSTITUUT VOOR NOORD-BRABANT, - Rapport inzake de Economisch-Structurele Toestand en hare Ontwikkelingstendenties in de Gemeente Oudenbosch.
235014: EC. TECHN. INSTITUUT VOOR NOORD-BRABANT, - Rapport inzake de Economisch-Structurele Toestand en hare Ontwikkelingstendenties in de Gemeente Oud en Nieuw Gastel.
15294: EC. TECHN. INSTITUUT VOOR NOORD-BRABANT, - Rapport inzake de Economisch-Structurele Toestand en hare Ontwikkelingstendenties in de Gemeente Oss.
16871: EC. TECHN. INSTITUUT VOOR NOORD-BRABANT, - Rapport inzake de Economisch-Structurele Toestand en hare Ontwikkelingstendenties in de Gemeente Oisterwijk.
22618: EC. TECHN. INSTITUUT VOOR NOORD-BRABANT, - Rapport inzake de Economisch-Structurele Toestand en hare Ontwikkelingstendenties in de Gemeente Mill c.a..
17897: EC. TECHN. INSTITUUT VOOR NOORD-BRABANT, - Rapport inzake de Economisch-Structurele Toestand en hare Ontwikkelingstendenties in de Gemeente Hilvarenbeek.
235013: EC. TECHN. INSTITUUT VOOR NOORD-BRABANT, - Rapport inzake de Economisch-Structurele Toestand en hare Ontwikkelingstendenties in de Gemeente Gilze en Rijen.
24643: EC. TECHN. INSTITUUT VOOR NOORD-BRABANT, - Rapport inzake de Economisch-Structurele Toestand en hare Ontwikkelingstendenties in de Gemeente Etten.
22617: EC. TECHN. INSTITUUT VOOR NOORD-BRABANT, - Rapport inzake de Economisch-Structurele Toestand en hare Ontwikkelingstendenties in de Gemeente Cuyk [Cuijk].
26098: EC. TECHN. INSTITUUT VOOR NOORD-BRABANT, - Rapport inzake de Economisch-Structurele Toestand en hare Ontwikkelingstendenties in de Gemeente Dinteloord en Prinsenland.
198549: EC. TECHN. INSTITUUT VOOR NOORD-BRABANT, - Rapport inzake de Economisch-Structurele Toestand en hare Ontwikkelingstendenties in de Gemeente Bakel c.a..
198551: EC. TECHN. INSTITUUT VOOR NOORD-BRABANT, - Rapport inzake de Economisch-Structurele Toestand en hare Ontwikkelingstendenties in de Gemeente Bakel c.a..
198548: EC. TECHN. INSTITUUT VOOR NOORD-BRABANT, - Rapport inzake de Economisch-Structurele Toestand en hare Ontwikkelingstendenties in de Gemeente Asten.
22619: EC. TECHN. INSTITUUT VOOR NOORD-BRABANT, - Rapport bevattende de Resultaten van een sociaal-economisch Onderzoek in de Gemeente Grave.
17656: EC. TECHN. INSTITUUT VOOR NOORD-BRABANT, - Drunen naar een grotere Welvaart. Een Onderzoek naar de sociaal-economische Ontwikkeling der Gemeente Drunen.
28952: DIV. PASTORES UIT BRABANT, - Een Getuigenis van van Katholiek Geloof.
27165: BRABANT, DR. J. VAN, - In het Begijnhof van Antwerpen op wandel en bezoek.
23102: EC. TECHN. INSTITUUT VOOR NOORD-BRABANT, - Rapport inzake de Betekenis van de Kruidenteelt voor de Landbouw in de Gemeente Gemert.
23501: EC. TECHN. INSTITUUT VOOR NOORD-BRABANT, - Rapport inzake de Economisch-Structurele Toestand en hare Ontwikkelingstendenties in de Gemeente Dongen.
11903: OMROEP BRABANT, - Over Brabant gesproken......
75196: BRABANTER, H. DE EN P. SERVAES, - Buggenhout. Kijk op ons Dorp van Toen.
10795: BRABER, J.L., - Geschiedenis van een Geslacht Reijcken, Rijcken, Rijken, Rijke, Rijkers, Ryken, afkomstig uit het Noord-Brabantse 's-Gravenmoer, sedert 1525..
71522: BRABER, H., - Achter de Kromme Dissel. Bijdragen over Boerenwagens en andere Voertuigen.
36722: BRABERS, H. E.A., - In het Voetspoor van Andries Schoemaker... Een Tocht langs Brabantse Kastelen in de 18de Eeuw.
32049: BRAEKMAN, DS. E.M., - Het Protestantisme te Brussel. Van de Oorsprong tot aan het overlijden van Leopold I..
71205: BRAGARD, PH. & M. RENSON, - Repertoire de Sceaux conserves aux Archives de l'Etat a Namur des Origines a 1300..
32077: BRAIVE, GASTON, - Histoire des Facultés universitaires Saint-Louis. Des Origines à 1918..
75012: BRAKEL, J.W. VAN, - Inventaris van het Archief van de Remonstrantse Broederschap, 1619-1982..
205857: BRAND, W., - Eindhoven. Sociografie van de Lichtstad.
24482: BRAND, W., - Niet zomaar een Dak. Zes Eeuwen geloven in Dongen: De Geschiedenis van de Laurentiusparochie.
36762: BRAND, RIEN VAN DEN, - 750 jaar Kasteel Boxmeer eens Brandpunt tussen Brabant en Gelre.
18015: BRAND, M.P.J. VAN DEN, - Lief en Leed in en over De Oude Peel.
69136: BRAND, J.A.M. VAN DEN, - Handreiking Exploitatiewet. Editie 2008..
295007: BRAND, DRS. W.J.P.M., - Archief van het Bisdom Breda I: Gedeponeerde Archieven. Inventaris van gedeponeerde Archivalia betreffende de Dekenaten Bergen op Zoom en Breda behorend tot het Bisdom Antwerpen (1420) 1561-1802..
69961: BRANDEN, DR. L. VAN DEN, - Het streven naar verheerlijking, zuivering en opbouw van het Nederlands in de 16de eeuw.
35341: BRANDS, W. UIT SCHAIJK, - De Vijf Gebooi.
35388: BRANDS, W. SCHAIJK, - De Vijf Gebooi.
65391: BRANDS, JOSEPHUS PETRUS JOANNES MARIA , GEBOREN TE TILBURG, - Grieksche Diernamen.
36047: BRANDS, JAN, - Een Splinter van de Ziel. Rowwen Hèze en het grote Dorpsverlangen.
22295: BRANDS, W., - Oud Schaijk op de Foto!.
22290: BRANDS, W., - Schaijk in Vertellingen.
353411: BRANDS, W. / SCHAIJK, - De Vijf Gebooi.
75057: BRANDSMA, TITUS E.A., - Werken der H. Theresia deel II..
40509: BRANDSMA, TITUS, - De Groote Heilige Teresia van Jezus. Een Levensbeschrijving.
72174: BRANDT, DR. C.D.J. E.A., - Opkomst en Ondergang der Antieke Cultuur. Deel I & II..
37274: BRANS, JAN, - Rubens zonder Aureool.
99351: BRANTS, VICTOR, - Recueil des Ordonnances des Pays-Bas. Regne d'Albert et Isabelle 1597-1621. Tome Premier.
42148: DOM BRASÓ, - De Bescheiden maar schone Taak van de Monnik (Vaticanum II).
73527: BRASZ, PROF. DR. H.A. E.A., - Bestuurlijke Verkenningen. Deel 1: Inleiding tot de Bestuurswetenschap.
73349: BRASZ, PROF. DR. H.A. E.A., - Bestuurlijke Verkenningen. Deel 1: Inleiding tot de Bestuurswetenschap.
69184: BRAUN, ANNE, - Historische Zielscheiben.
30135: BREDAEL, LUTGART, - Antwerpen tussen Polder en Haven.
73630: BREDERO, DR. A.H., - De Temporaliteitsoverdracht van het Bisdom Utrecht en de Hoge Heerlijkheid van het Kapittel van Sint-Jan.
11715: BREDERO, DR. A.H., - Cultuurerosie in Brabant.
27777: BREDERO, A.H., - Bedreigd of overbodig Kerkbezit.
64998: BREDIUS, J.P. E.A., - Memorie van Vergelijking van het Wets-Ontwerp tot den Aanleg van Staats-Spoorwegen met de Aanvrage om Concessie.
384551: BREE, PAUL VAN E.A., - Drie-ër-lei.
22376: BREE, J. VAN, - De Geschiedenis van de Volkelse Vakbeweging. 50 Jaar Bouw- en Houtbond Afd. Volkel.
223761: BREE, J. VAN E.A., - Programma 25 april 1987. 50 Jaar Bouw- en Houtbond Afd. Volkel.
74641: BREE, G.W.G. VAN, - Inventaris van de Oude Archieven van de Stad Roermond, 1259 - 1796..
25735: BREE, G.W.G. VAN, - Dorpsleven van Halsteren na 1813..
69985: G.W.G. VAN BREE E.A., - Het Archief van de Nederlandse Consumentenbond 1952-1965..
71099: BREE, G.W.G. VAN E.A., - Van der nyersen Upwaert . Een Bundel Opstellen over Limburgse Geschiedenis aangeboden aan M.J.K. Smeets bij zijn Afscheid als Rijksarchivaris in Limburg.
29313: BREE, G.W.G. VAN, - Inventaris van de Oud-rechterlijke Archieven en de Weeskamer van Steenbergen c.a. 1431-1811..
25548: BREE, G.W.G. VAN, - Steenbergen in de Middeleeuwen: Landbouw, Veeteelt en Productie.
24012: BREE, G.W.G. VAN, - Het Heemraadschap van de Mark en Dintel Tijdvak 1804-1830..
25716: BREE, G.W. VAN E.A., - De Jufvrouwenpolder onder Fijnaart.
24027: BREE, G.W.G. VAN, - Het Heemraadschap van de Mark en Dintel (Tijdvak 1804-1830).
29057: BREE, G. VAN, - Inventaris der Archieven van het Heemraadschap van de Mark en Dintel.
240271: BREE, G.W.G. VAN, - Het Heemraadschap van de Mark en Dintel (Tijdvak 1804-1830).
389031: BREEDVELD, WALTER, - Meerwijk. De Roman van een Brabants Geslacht.
354221: BREEDVELD, WALTER, - De Bekroning.
38909: BREEDVELD, WALTER, - Sandra.
38903: BREEDVELD, WALTER, - Meerwijk. De Roman van een Brabants Geslacht.
38873: BREEDVELD, WALTER, - Het stille Eiland.
35322: BREEDVELD, WALTER, - De open Stad.
35481: BREEDVELD, WALTER, - De Meiers.
35422: BREEDVELD, WALTER, - De Bekroning.
74115: BREEDVELT, FRITS, - De Gemeente als Werkgeefster. De Regeling van de Rechtspositie der gemeentelijke Werknemers in Nederland en Duitschland.
29701: BREESNEE, G.H.C., - Archief van het Hollandsche Huis bij Geertruidenberg.
43116: BREFFNY, BRIAN DE, - De Synagoge in Ballingschap en Diaspora.
1239: BREKEL, DR. IR. C.H.J. VAN DEN E.A. , - De Brabantse Leeuw. Jaargang 39 [o.a. De erfgenamen van de Ghijsel Back; Bilderdijk, Burckhardt, Ten Brummeler Andriesse, Van Reysem; De familie Van der Meer; Van Laerhoven; Van de Heuvel te 's-Hertogenbosch; Familie Van Inneveldt uit Brabants Westhoek; Lambert Pell; Roosendaalse families: Van der Ryt, Heymans, Nieuwenboer; Vijf generaties Van Nieuwburg; Mertens, Martens, Wetering; Hoveniersfamilie Franken te Bergen op Zoom. ].
1238: BREKEL, DR. IR. C.H.J. VAN DEN E.A. , - De Brabantse Leeuw. Jaargang 38 [o.a. De erfgenamen van de Ghijsel Back; Genealogie Zeeuwen / Elsten / Van der Elst ca, 1450-1550; Kuijlen in Zuidwest-Brabant; Van Achtmael alias Decker; Roosendaalse families: Obels, Nobel; Huijbergse families: Hectors; Geslacht Van Berckel te Ginneken; De oudste generaties van de geslachten Van Ceulen en Spoorenberg in Woensel.].
1236: BREKEL, DR. IR. C.H.J. VAN DEN E.A. , - De Brabantse Leeuw. Jaargang 36 [o.a. Van Abelen; Bakx en Hansen, afkomstig uit Heeze; Banneling op het Gulden Huis te Rixtel; De oudste generaties Peynenborch; Noordbrabantse begijnen in het Begijnhof van Turnhout; Brabantse Hamels, proeve van een genealogie; Mulders in Brabant; Begijnen te Turnhout, Herenthals en Diest; Kuijlen; Wolvenjacht te Ossendrecht in 1755; Genealogie Van der Kreek; Oosterhoutse familie Stadhouders; Een Turnhoutse-Noordbrabantse begijn geidentificeerd; Adriana van Overstraten. Prove van een biografische, vnl. genealogische schets; Familie Crusio te Bergen op Zoom; Luytelaar. ].
1234: BREKEL, DR. IR. C.H.J. VAN DEN E.A. , - De Brabantse Leeuw. Jaargang 34 [o.a. De gerechtigden tot het Bacx-koorke in de Sint-Jan tot de reductie van Den Bosch; Rombouts of een Bossche familie gaat met de tijd mee; Jehoeda ben david Hartog, genaamd Leib. De eerste joodse inwoner van Tilburg en Parnas van Oisterwijk; Familie Hollen (Hollemans); Noordbrabantse begijnen in het Begijnhof van Turnhout; Oudste generaties van het R.K. geslacht Van Swaanbergen, later geheten Swanenberg / Zwanenberg, uit Berlicum; De Leemputten onder Boxtel; Genealogie van het geslacht Van den Nieuwenhuysen uit Son en Breugel; Maasschippers uit Noord-Brabnat; Bosschenaren in vijftiende-eeuwse testamenten.].
1235: BREKEL, DR. IR. C.H.J. VAN DEN E.A. , - De Brabantse Leeuw. Jaargang 35 [o.a. Van Spul en de oorsprong van de famillie Snellen; Kidnapping in de Meijerij; Van Leemputten?; Karthuizers te 's-Hertogenbosch; Grootgrondbezitters te Escharen; Huis Burgt onder Stratum; Relaties in de familie Van Nouhuys met Bladel; Noordbrabantse begijnen in het Begijnhof van Turnhout; Wapens en vlaggen van Noord-Brabant; Landdeken van het dekanaat Hilvarenbek: Johannes Huybrechts van Loemel; De volgende generaties Cavelaers - Kavelaers van ca. 1700 tot ca. 1880; Afstammelingen van Reynier Heesters te Haaren; Stevens Vierlingsbeek; Korthout; Protstantse familie Borchouts te Strijp. ].
295208: BREKELMANS, DR. F.B., - Verslag van de Archivaris der Gemeente Nieuw-Ginneken over 1968..
29371: BREKELMANS, F.A., - De Archieven van het Gereformeerd Burgerweeshuis te 's-Hertogenbosch.
26843: BREKELMANS, JOH., - Handboekje voor de Leden der Aartsbroederschap der H. Familie.
26844: BREKELMANS, JOH., - Handboekje voor de Leden der Congregatie van de Allerheiligste Maagd Maria.
24567: BREKELMANS, DRS. F.A., - Daasdonk onder Ginneken.
33903: BREKELMANS, DR. F.A., - De Belgische Enclaves in Nederland.
241975: BREKELMANS, F.A., - De stedelijke Ontwikkeling van Breda.
36567: BREKELMANS, DRS. F.A., - Het laatste Vestingwerk van Breda.
36465: BREKELMANS, DRS. F.A., - Een Hoeve aan de Grens.
235016: BREKELMANS, DRS. F.A., - De Buitenplaats Weilust te Heusdenhout en het Geslacht Havermans.
235017: BREKELMANS, DRS. F.A., - Het Opslagmonopolie van Breda en de Bruggen over de Bovenmark.
36682: BREKELMANS, DRS. F.A., - Koekelberg.
244661: BREKELMANS, DRS. F.A., - Het Landgoed Groot Wolfslaar.
28095: BREKELMANS, DRS. F.A., - Het Keurslijf van de Grote Kerk.
235018: BREKELMANS, DRS. F.A., - Een Hoeve aan de Grens.
24563: BREKELMANS, DRS. F.A., - De Oude Pastorie te Ginneken.
24351: BREKELMANS, FRANS E.A., - Van Singel....naar Gracht. Het Ignatius Ziekenhuis te Breda van 1922 tot 1992..
26079: BREKELMANS, F.A., - Een Blik in de Geschiedenis van Made bij haar Zesde Eeuwfeest 1346-1946..
39728: BREKELMANS, DRS. F.A., - Mr. G.A. Kleijn, eerste Stadsarchivaris van Breda.
24198: BREKELMANS, F. A., - Het Bredasche Gasthuis. Geschiedenis van het Oude-Mannenhuis te Breda met de daarmee in 1798 verenigde Gestichten.
241981: BREKELMANS, F. A., - Het Bredasche Gasthuis. Geschiedenis van het Oude-Mannenhuis te Breda met de daarmee in 1798 Verenigde Gestichten.
24223: BREKELMANS, DRS. F.A., - Mr. G.A. Kleijn eerste Stadsarchivaris van Breda.
24466: BREKELMANS, DRS. F.A., - Het Landgoed Groot Wolfslaar.
241956: BREKELMANS, DR. F.A. EN PROF. MR. F.F.X. CERUTTI, - Honderd Jaar Stadsarchief Breda.
241932: BREKELMANS, DR. F.A., - Twee Eeuwen Broese. 1784-1984..
241931: BREKELMANS, DR. F.A., - Twee Eeuwen Broese. 1784-1984..
36677: BREKELMANS, DR. F.A., - Mencia De Mendoza op het Kasteel van Turnhout.
241954: BREKELMANS, DR. F.A., - Korte Schets van het Marktwezen in Breda.
26091: BREKELMANS, DR. F.A., - De Markt te Princenhage.
241939: BREKELMANS, DR. F.A., - Juliana's lieflijk Grastapijt.
243571: BREKELMANS, DR. F.A., - Breda in oude Ansichten.
36760: BREKELMANS, DR. F., - Kasteel Bouvigne. Hoogheemraadschapshuis.
24580: BREKELMANS, DRS. F.A. (RED.), - Nieuw-Ginneken. Gemeentehuis op eigen Erf.
20239: BREKELMANS, JAN E.A., - Een gouden Historie. 50 Jaar Dosko'32 Duizel. 1932-1982..
241982: BREKELMANS, F. A., - Het Bredasche Gasthuis. Geschiedenis van het Oude-Mannenhuis te Breda met de daarmee in 1798 Verenigde Gestichten.
24566: BREKELMANS, DRS. F.A., - Valkrust te Ginneken.
24565: BREKELMANS, DRS. F.A., - Het Haantje te Bavel.
235023: BREKELMANS, DRS. F.A., - Aantekeningen over de Oorkonden van Arnoud van Leuven en Ysabella van Breda als Heer en Vrouwe van Breda, 1268-1282..
25541: BREKELMANS , DRS. F.A., - De Antiqua Kora van Steenbergen en haar Herkomst.
24467: BREKELMANS, A.J. E.A., - Gilze. Duizend Jaar 992-1992. Bijdrage tot de Geschiedenis van Gilze.
24357: BREKELMANS, DR. F.A., - Breda in oude Ansichten.
29135: BREKOO, P.L.M., - Inventaris van het Archief van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst Breda (1921)1927-1976 (1978).
12804: BREMEN, MARIA VAN, - 's-Hertogenbosch in Mozaïek 1185-1985..
171028: BREMEN, ROB VAN E.A., - Twaalfde Lustrum van het Tilburgs Studentencorps St. Olof.
38583: BREMER, J., - Har Sanders. Schilderen, Tekeningen, Grafiek 64-73..
37420: BREMMER, H.P. (TEKST), - Muurschilderingen door Prof. Dr. A.J. Derkinderen.
37419: BREMMER, H.P., - De Wandschilderingen van A.J. Derkinderen in het Stadhuis te 's-Hertogenbosch.
39717: BRESSER, WOUT DE; TONN PETERS, - Jacques de Bresser. Een Leven in Beeld.
106816: BRESSERS, LUCIËN, - De Familie Bressers in Noord-Oost Brabant. De Udense en de Schaijkse Tak.
12119: BREUGEL, MR. C. VAN, - Mémoires sur ce qui s'est passé de Remarquable après la Capitulation de Bois-le-Duc, relativement aux Négociations entamées entre la France et la Hollande.
38534: BREUGEL, AUG. VAN E.A., - Gids voor de Tentoonstelling Van Steentijd en Brabantse Muts Kasteel Henkenshage Sint-Oedenrode.
19422: BREUGEL, AUG. VAN, - St. Oedenrode in oude Ansichten.
37603: BREUGEL, AUG. VAN, - Brabantse Mutsen uit Grootmoeders Tijd.
9656: BREUGEL, MR. C. VAN, - Beschreeve Staat van de Meijerije(1794) en den Geheelen Staat van de gantsche Meijerije van 's-Hertogenbosch (1567).
96561: BREUGEL, MR. C. VAN, - Beschreeve Staat van de Meijerije(1794) en den Geheelen Staat van de gantsche Meijerije van 's-Hertogenbosch (1567).
27840: BREUGELMANS, PASTOOR, - Gids der R.K. Norbertijner Kerk te Bokhoven.
15422: BREUGELMANS, P., - De Drie Dobbelsteenen van Heeswijk.
272652: BREUGELMANS, P., - De Abdij van Berne.
21432: BREUKEL, KOOS & AMKE DE KIVIET, - Bergeijk. Portret van het Verenigingsleven in een Brabants Dorp.
39973: BREUKELEN, HANS VAN, - Het Engeltje van Hans van Breukelen.
74165: BREUKERS, J.M.H. E.A., - De Schelde-Maas-Rijnverbindingen door Nederlands Limburg.
29384: BREURE, F., - Inventaris van het Oud-Administratief van de Gemeente Megen, Haren en Macharen 1373-1820..
65946: BRIEDÉ, H.G.W., - De Wet op de Grondbelasting toegelicht uit hare Geschiedenis, de administratieve Beslissingen enz., ….
65943: BRIEDÉ, H.G.W., - De Wet op de Grondbelasting toegelicht uit hare Geschiedenis, de administratieve Beslissingen enz., ....
74093: BRIEFFIES, W.F.M., - Archief van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Zaandam 1642-1919..
37311: BRIELS, DR. JAN, - Vlaamse Schilders in het Noorden in het Begin van de Gouden Eeuw.
11625: BRIELS, DR. J., - De Zuidnederlandse Immigratie 1572-1630..
40277: BRIGHTON, PATER CUTHBERT VAN, - Leven van Sint Franciscus van Assisi.
29744: BRIL, LOUIS, - Inventaire des Archives de la Ville de Nivelles sous l'Ancien Régime.
66473: BRINK, MARGA VAN DEN E.A., - Wandelen door Twaalf Steden.
2419: BRINK, HENK VAN DEN (RED.), - Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant. jrg. 9..
2418: BRINK, HENK VAN DEN (RED.), - Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant. jrg. 8..
2412: BRINK, HENK VAN DEN (RED.), - Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant. jrg. 2..
2427: BRINK, HENK VAN DEN (RED.), - Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant. jrg. 17..
2426: BRINK, HENK VAN DEN (RED.), - Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant. jrg. 16..
2424: BRINK, HENK VAN DEN (RED.), - Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant. jrg. 14..
2423: BRINK, HENK VAN DEN (RED.), - Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant. jrg. 13..
2405: BRINK, HENK VAN DEN (RED.), - Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant. jrg. 10 t/m jrg. 19..
2411: BRINK, HENK VAN DEN (RED.), - Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant. jrg. 1..
2401: BRINK, HENK VAN DEN (RED.), - Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant. jrg. 1 tm 14..
2402: BRINK, HENK VAN DEN (RED.), - Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant. jrg. 1 tm 12..
70196: BRINK, H. VAN DEN E.A., - Samenwinninge. Tien Opstellen over Rechtsgeschiedenis geschreven ter gelegenheid van het tienjarig Bestaan van het interuniversitair instituut Nederlands Centrum voor Rechtshistorische Documentatie.
207671: BRINK, GABRIËL VAN DEN, - Woensel 1670-1920. De grote Overgang.
18001: BRINK, G.J.M. VAN DEN E.A., - Werk, Kerk en Bed in Brabant.
20767: BRINK, GABRIËL VAN DEN, - Woensel 1670-1920. De grote Overgang.
72063: BRINK, PAUL VAN DEN, - In een Opslag van het Oog. De Hollandse Rivierkartografie en Waterstaatszorg in Opkomst, 1725-1754..
72118: BRINK, PAUL VAN DEN, - Almanak Verzamelingen topografisch Beeldmateriaal. Een Overzicht van Kaartenverzamelingen en topografisch-historische Atlassen in Nederland.
72301: BRINK, MARTIN, - Veranderd Veenendaal, Verleden en Heden in Beeld.
22315: BRINK, ELLEN VAN DEN E.A., - Het Zwarte Gat. Trend van het Werk in groeiend Uden.
74065: BRINK, J. VAN DEN & A.P.D. MEETER, - Salarisregeling voor het Personeel aan Nijverheidsscholen.
74064: BRINK, J. VAN DEN & A.P.D. MEETER, - Salarisregeling voor het Personeel aan Nijverheidsscholen.
384582: BRINK, GABRIËL VAN DEN, - Tekens van Leven. Notities bij het Werk van Rien van den Brink.
76856: BRINK, E.A.B.J. TEN, - Geschiedenis van het Nederlandse Postwezen 1795-1810. Het ontstaan van een Rijksdienst onder de Bataafse Republiek en het Koninkrijk Holland.
41811: BRINKHOFF, DR. J., - In Dienst der Waarheid.
99505: BRITZ, M.J., - Code de l'ancien Droit Belgique, ou Histoire de la Jurisprudence et de la Législation, suivie de l'Exposé du Droit Civil des Provinces Belgiques. Tome I & II..
17346: BROBY-JOHANSEN, R. EN ANTOON COOLEN, - Kleding en het AaBe ervan.
131011: BROCK, A.C., - De Stad en Meijerij van 's Hertogenbosch.
17771: BROCK, MAARTEN ; TRUUS VAN DE WAARSENBURG, - Waar blijft de Tijd; Kermis of Straf?.
13123: BROCK, A.C., - De Stad en Meijerij van 's Hertogenbosch.
13101: BROCK, A.C., - De Stad en Meijerij van 's Hertogenbosch.
19453: BROCK, A.C., - Beschryving der Vryheid St Oden Rode Behelzende Verhandeling der Merkwaardige en Gewichtigste Gebeurtenissen van dit Dorp (I); Beschryving der Vryheid St Oden Rode Behelzende Verhandeling over de Gebouwen als Kerken, Kapelen, Adele-sloten; Heerlykheden en anderen Landgoeden (II); Bijlagen + Wegens de Afstammelingen van Antonius, derde Zoon van Jan Brock, de vader van Adriaan Brock.
19454: BROCK, A.C., - Beschryving der Vryheid St Oden Rode Behelzende Verhandeling der Merkwaardige en Gewichtigste Gebeurtenissen van dit Dorp (I); Beschryving der Vryheid St Oden Rode Behelzende Verhandeling over de Gebouwen als Kerken, Kapelen, Adele-sloten; Heerlykheden en anderen Landgoeden (II); Bijlagen.
36688: BROCK, PIET E.A., - Het Kasteel en Natuurmonumenten. Een Natuurwandeling rond het Kasteel van Heeze.
40285: BRODRICK, JAMES, - De Heilige Franciscus Xaverius 1506-1552..
9994: BROECK, JAN VAN DEN, - De Histeriografie van het Recht in de Zuidelijke Nederlanden tijdens de 18de Eeuw.
75446: BROECK, WALTER VAN DEN, - De Horzel in de Nek.
3328: BROECKHOVEN, WILLEM VAN, - Geels oud en nieuw. Jaarboek van de Vrijheid en het Land van Geel. Jaarboek 28..
24644: BROECKHOVEN, DIANE, - Wereldreis in Etten-Leur. Verkennende Impressies van 55 Culturen.
106884: BROECKX,C. & C. BROECKX & M. LÉOPOLD DEVILLERS & M. LÉOPOLD DEVILLERS & M. LÉOPOLD DEVILLERS, - Miscallanées pour servir a l'Histoire de la Lèpre a Anvers & Encore un manuscrit de Père de la Chirurgie Flamande & Les Églises Paroissiales de Mons & L'Église et l'Hopital du Béguinage a Mons & l'Église de Saint-Nicolas-en-Bertaimont a Mons.
75103: BROEDER, REMCO DEN E.A., - Coachinggids 2003. Coaches, Supervisoren en Councellors.
17065: BROEDERS, JAN E.A., - Het wel en wee van 50 Jaar Voetbalvereniging R.K.D.S.V. Diessen. 1933-1983..
27786: BROEDERS, J.M.H., - De Sint Jansbasiliek te Oosterhout.
29535: BROEDERS, DRS. J. EN A. JANSEN, - Gemaallijst Gemeente Ginneken en Bavel 1795..
241194: BROEDERS, J.H.M. EN G.J. REHM, - Oosterhout in oude Ansichten.
71110: BROEK, PIET VAN DEN ; COR IN 'T VELD, - Strijen en de Rabobank. Een Eeuw Veranderingen.
65450: BROEK, G.J. VAN DEN, - Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat nr. 1. [ Verslag n.a.v. een reis tot bezichtiging van eenige aan de kust gelegen havens in Frankrijk, Engeland en België, gedaan in september 1910. ].
74193: BROEK, C.M.P.F. VAN DEN, - Inventaris van de Collectie Prenten, Tekeningen, Kaarten en Foto's van de Evangelische Broedergemeente te Zeist (ca 1700) - 1982..
24451: BROEK, J. V. D., - Bijdragen tot de Geschiedenis van Baerle.
69247: BROEKAERT, ARTHUR, - Der Bader von Kortryk. Das Leben des Chirurgen Jan Palfyn 1650-1730..
25957: BROEKHOVEN, HANS-JORG VAN, - Ken Roosendaal. Bedrijvigheid in de Regio.
42005: BROEKHUIS, R. E.A., - In Cruce Salus. De Orde van het Heilig Kruis in de Loop der Eeuwen.
71365: BROEKHUIZEN, R. VAN E.A., - Atlas van het vernieuwend Platteland. Tweehonderd voorbeelden uit de Praktijk.
17050: BROEKHUIZEN, JACQUELINE E.A., - Van Mystiek naar Methode. 'De Nonnen van Vught'. 40 Jaren Taleninstituut Regina Coeli.
16532: BROEKMAN, I. ; W. VAN DE BROEK EN P. DORENBOSCH, - Gouden Feest H. Hart Parochie Boxtel 1901 - 10 Juni - 1951..
35253: BROER, HENRIETTE, - De Tijd krimpt en vroeger is dichter.
67194: BROERE, MARC, - Uganda. Mensen - Politiek - Economie - Cultuur.
10099: BROERS, E.J.M.F.C. E.A., - Procesgids Staatse Raad van Brabant.
10009: BROERS, E.J.M.F.C., - Beledigingszaken voor de Staatse Raad van Brabant 1586-1795..
99503: BROERS, MR. E.J.M.F.C. EN MR. B.C.M. JACOBS, - De Concept-Procesordonnantie van 1662 van de Raad van Brabant in Den Haag en de Albertine Ordonnantie van 1604 voor de Raad van Brabant te Brussel.
24064: BROERS, ARJAN, - Wees niet bang. Het Levensverhaal van Bisschop Tiny Muskens.
36482: BROERTJES, JAN E.A., - Boerderijen. Het Boerenbedrijf Bomen.
101661: BROERTJES, J.P. EN J.H. VERHAGEN (RDE.), - Archeologisch Repertorium Noord-Brabant.
10166: BROERTJES, J.P. EN J.H. VERHAGEN (REDACTIE), - Archeologisch Repertorium Noord-Brabant.
71351: BROESHART, A.C., - De Geschiedenis van de Brandweer in Nederland.
73938: BROESHART, A.C., - De Geschiedenis van de Brandweer in Nederland.
116941: BROESS, HANS E.A., - Brabant ongemonteerd & In Brabant in 2050..
289331: BROESS, W., - Bijbels in Uden.
28933: BROESS, W., - Bijbels in Uden.
11694: BROESS, HANS E.A., - Manifest Brabant 2050..
11741: BROESS, HANS E.A, - Ontwerpen aan Brabant 2050..
355158: BROESS, HANS, - De Wegbestemming van Maria. Een ooggetuigenverslag.
11961: BROESS, HANS, - Brabant 2050..
17748: BROK, ED, - Aramits. Grijs Verzet in zwarte jaren 1940-1945..
24202: BROK, DR. C.J.M., - Openbaar en Bijzonder Onderwijs in Breda.
21632: BROK, LEO E.A., - Hoogeloon schrijft Geschiedenis in 2000..
29319: BROKKEN, DRS. H.M. EN MR. W.M. LINDEMAN, - Inventaris van het Archief van de Kommanderij van de Duitse Orde te Gemert 1249-1795. Deel I en II..
76508: BROM, G., - Archivalia in Italië belangrijk voor de Geschiedenis van Nederland. 3 Delen in 4 Banden.
21347: BROM, FRANS EN NELLEKE VAN TUYL, - Beeldschoon Valkenswaard.
75210: BROM, GERARD, - Cornelis Broere en de Katholieke Emancipatie.
73765: BRONDGEEST, DR. P.Q., - Bijdragen tot de Geschiedenis van het Gasthuis, het Klooster en de Balije van St. Catharina der Johanniter-Ridders en van het Driekoningengasthuis te Utrecht.
67455: BRONGERS, J.A. E.A., - De Prehistorie van Nederland. Economisch Technologisch.
69372: BRONGERS, GEORG A., - Nicotiana Tabacum. The History of Tobacco In The Netherlands.
68923: BRONGERSMA, DR. L.D. E.A., - Het witte Hart van Nieuw-Guinea. Met de Nederlandse Expeditie naar het Sterrengebergte.
66033: BRONTË, EMILY, - Het Huis der Stormen (Wuthering Heights).
71852: BROOD, P. E.A., - Kadastrale Atlas van Drenthe 1832. Deel VII Borger.
70267: BROOD, P. E.A, - De Archieven in Drenthe.
74864: BROOD, P., - Inventaris van de Archieven van Jasper Klijn & Compagnie en de N.V. Drentsche Veen- en Midden- Kanaal-Maatschappij 1850-1957..
76913: BROOD, H., - Officianten-Register van Weesp 1550-1795..
76914: BROOD, H., - De Vroedschap van Weesp.
26064: BROOS, MARIUS, - Honderd Jaar Stationsgebouw in Roosendaal, 1907-2007..
10436: BROOS, M.J.C., - Roosendaal, een Spoorwegstation als 's Lands Voorportaal.
10462: BROOS, M.J.C., - Jan Baptist Horbag (1839-1914). Stationschef te Roosendaal tijdens de Spoorwegstakingen.
25837: BROOS, M.C.J., - Wie met veel Klippels tegelijk slaat, vangt allicht.
43759: BROSSE, JACQUES, - Het Europa van de Spiritualiteit.
75197: BROUWER, W.D., - Bibliografie van de Nederlandse Bosbouwgeschiedenis.
12195: BROUWER, THEODORUS, - Over het Gezag der Kerk. Leerrede uitgesproken bij de Sluiting van het Provinciaal Concilie, gehouden te 's-Hertogenbosch van 24 september tot 5 october 1865..
67734: BROUWER, S., - De Amsterdamsche Bank 1871-1946..
68964: BROUWER, PROF. DR. J.H. E.A., - Studies over Friese en Groningse Familienamen.
27434: BROUWER, P. JACOBO, - Chronicon Conventus Buscoducensis Ordinis Praedicatorum et Historia Monasterii Worcumiensis.
29186: BROUWER, L.F.P.M. DE, - Inventarissen van de Archieven van de Muziekinstrumentenfabrieken en Muziekuitgeverijen van M.J.H. Kessels en hun Opvolgers (1871)1881-1957 (1968).
67242: BROUWER, MARIANNE, - Museumgids Rijksmuseum Kröller-Müller.
70191: BROUWER, H., - Beknopte Handleiding tot de Kennis van het Nederlandsche oude Schrift, met een korten Leidraad ten dienste van hen die de Genealogie wenschen te beoefenen.
2200: BROUWER, DR. P.C. DE ; LUC VAN HOEK E.A. (REDACTIE), - Brabantia Nostra. Jaargang 2. [o.a. De Vendelzwaai over Brabant; Were di; De Lieve-Vrouw-verering in Brabant; Het Altaar: een brandpunt der Brabantse cultuur; Overzicht van de ontginningen in Brabant; De verbreiding van het communisme; politieke emancipatie; Een oud getuige over de schuttersgilden; Simon Verreept; Adel in Brabant; Brabant en het geschiedenis-onderwijs op de Lager school; Een Brabantse reliek van de Duitse Ridderorde; St. Wilibrord te Oss; St. Willibrord te Bakel; F.C. Donders (1818-1889); Vondel en Zuid-Nederland; Brabants Histeriographie; Laetabundus; Kapel aan de Moerdijk; Grondgebruik in Brabant (Verzwegen Natuurmonumenten); Het oude Kerkje te Waalre.].
27822: BROUWER, DR. P.C. DE, - Kerk en Toren van Hilvarenbeek.
11497: BROUWER, DR. P.C. DE, - De Brabantse Ziel.
65325: BROUWER, DR. J., - Montigny. Afgezant der Nederlanden bij Philips II van Spanje.
39535: BROUWER ANCHER, A.J.M., - De Gilden.
274341: BROUWER, P. JACOBO . BEWERKT DOOR G. A. MEIJER, - Chronicon Conventus Buscoducensis Ordinis Praedicatorum et Historia Monasterii Worcumiensis.
73977: BROUWER, J.L., - Reisbesluit 1916 met Toelichtingen, Tabellen en Modellen.
17856: BROUWER, P.C. DE, - Hilvarenbeek tot 1813..
75238: BROUWERS, DR. A.P.J., - De Taal van de Vlasser.
170952: BROUWERS, JAN-FRANS E.A., - Tilburgs Studentencorps St. Olof 1927-1977..
20981: BROUWERS, PIET EN LAMBERT TABAK, - Werken in Vrijheid.
20980: BROUWERS, PIET EN LAMBERT TABAK, - Werken in Vrijheid.
67244: BROUWERS, JOOST ; JAN JUFFERMANS E.A., - De duurzame Stad.
29752: BROUWERS, JAN, - Literatuurgids voor de Noordbrabantse Geschiedenis.
27730: BROUWERS, JAN, - Na de Drie Begijnen ging het verder. Geschiedenis van de Congregatie van de Zusters van Liefde van Onze-Lieve-Vrouw, Moeder van Barmhartigheid: de Stichtingen buiten Nederland.
26011: BROUWERS, JAN, - De Weg naar DeSuite. Geschiedenis van de Roosendaalse Muziekschool 1950-2001..
27157: BROUWERS, J.A., - Kruiden in het Bredase Begijnhof.
11359: BROUWERS, J., - Leven, Wonen, Werken in Noord-Brabant.
12536: BROUWERS, DRS. J.J. E.A., - Stoere Mannen eerlijk Werk. 100 Jaar Afvalstoffendienst 's-Hertogenbosch.
73839: BROUWERS, J.H., - Horatius en Propertius over Epiek en Lyriek.
71031: BROWN, DAN, - De Da Vinci Code.
71260: BROWN, CHRISTOPHER, - Bruegel.
76073: BROWN, MEG, - Exhibition and Pet Rabbits.
76634: BRUCH, DR. H., - Chronographia Johannis de Beke.
12837: BRUENS, JAN EN KEES SPIERINGS, - Zo was het toen. Wandeling in het Verleden met Kees Spierings.
295065: BRUGGEMAN, J., - Het Archief van het Klooster van St. Agatha bij Kuik.
121851: BRUGGEMAN, HENK, - Tapijtfabrieken en Mattenmakerijen in 's-Hertogenbosch.
40279: BRUGGEMAN, E.H. JAN E.A., - Ste. Aldegonde in de Volksverering.
74283: BRUGGEN, W. VAN, - Inventaris van Archivalia afkomstig van de Tiendcommissies 1909-1938..
12744: BRUGMAN, CARRY & HUIBERT VAN DER MEER, - De Zaak: het Bossche Hart.
76846: BRUGMAN, HELMIE ; CECILE POTJES EN RICK VERCAUTEREN, - In het Licht. Ferd Verstraelen Leven en Werk 1939 - 1994..
11380: BRUGMANS, I.J. E.A., - Plaatsbepaling van het Historisch Onderzoek betreffende Noord-Brabant.
70764: BRUGMANS, PROF. DR. H., - De Waarde der Fransche Revolutie.
70053: BRUGMANS, H., - Geschiedkundige Atlas van Nederland. De Republiek der Vereenigde Nederlanden in 1648..
265141: BRUGMANS, PROF. DR I.J., - Geertruidenberg. Hollands oudste Stad.
76400: BRUGMANS, H. & C.H. PEETERS, - Oud-Nederlandsche Steden in haar Ontstaan, Groei en Ontwikkeling. Deel 1, 2 en 3..
11778: BRUHÈZE, DR. A.A. ALBERT DE LA & IR. F.C.A. VERVAART, - Fietsverkeer in Praktijk en Beleid in de twintigste Eeuw. Overeenkomsten en Verschillen in Fietsgebruik in Amsterdam, Eindhoven, Enschede, Zuidoost-Limburg, Antwerpen, Manchester, Kopenhagen, Hannover en Basel.
73641: BRUIJN, MARTIN DE E.A., - Volc te Voet. Gevolgen van de Guldensporenslag voor de Opkomst van de Burgerij in de Noordelijke Nederlanden .
24030: BRUIJN, GEERT DE EN FRANK VAN DEN HOVEN, - Kroniek van een Millennium. Op Ontdekkingstocht door West-Brabant: Baronie en Markiezaat. Topografisch, cultuurhistorisch en toeristisch Handboek.
22676: BRUIJN, KEES DE, - Bezieling Gemeente Sint-Anthonis.
170879: BRUIJN, G.B. DE, - Een vergeten Ambacht. De Tilburgse Zadelmakerij van 1800 tot 1950..
170777: BRUIJN, M.W.J. DE ; EN H.TH.M. RUITER, - Een zeventiende-eeuws 'Fabriekshuis' in Tilburg.
76197: BRUIJN, MARTIN DE E.A., - Volc te Voet. Gevolgen van de Guldensporenslag voor de Opkomst van de Burgerij in de Noordelijke Nederlanden .
11001: BRUIJN, J.H. DE, - Vennen in Noord Brabant.
25964: BRUIJN-FRANKEN, DR. H.M. DE E.A., - Een moderne Stad met een rijk Verleden. Een Geschiedenis van Roosendaal en Nispen.
17776: BRUIJN, MARTIN DE E.A., - VOAB 1929-1979. Een Voetbalgeschiedenis van Goirle. Portret van een Voetbalvereniging.
11173: BRUIJN, DRS. L.L.M. DE, - Trek- en Wintervogels in het Ruilverkavelingsgebied Lage Maaskant.
68919: BRUIJN, DR. J.V. DE, - Het Verdwenen Volk.
67355: BRUIJN, DR. J. DE, - Plakkaten van Stad en Lande. Overzicht van Groningense Rechtsvoorschriften in de Periode 1594-1795..
25683: BRUIJN, B. DE, - De Geschiedenis van St. Willebrord in Beeld.
23100: BRUIJN, C.A. DE, - 50 Jaar samen Protestantse Gemeenschap in de Noordelijke Peel. Geschiedenis van Ontstaan en Groei van de Protestantse Gemeente Gemert en Boekel.
74053: BRUIJN, C.L. DE, - Wet Financiering Wederopbouw publiekrechtelijke Lichamen.
76635: BRUIJN, J.R. E.A., - Dutch-Asiatic Shipping in the 17th and 18th Centuries. Volume I: Introductory Volume.
17339: BRUIJN, M. W.J. DE E.A., - Drapiers en Buitenwevers. Een Onderzoek naar de Huisnijverheid in de Tilburgse Wollenstoffenindustrie.
75166: BRUIJN, ERIK, - De Weg van Zazen. Inleiding tot Zen-Meditatie.
256752: BRUIJN, ALBERT DE, - Samen Wonen langs Zoom en Golven.
397021: BRUIJN, JOHAN DE, - De Blik op het Zuiden. Het Heem van Hein Mandos & Miep Mandos - Van de Pol 1907 - 1996..
71527: BRUIJNZEELS, J.M.C. EN J.M.W.C. SCHATORJÉ (RED.), - Momentopnamen langs de Maas. Topografische Tekenkunst uit Limburg 1600-1800..
76264: BRUIJNZEELS, J.M.C. & J.M.W.C. SCHATORJÉ (RED.), - Momentopnamen langs de Maas. Topografische Tekenkunst uit Limburg 1600-1800..
24648: BRUIN-PIJS, MARIA DE E.A., - Het Centrumplan van Etten-Leur.
68986: BRUIN, SERVAAS DE, - Historisch en geographisch Woordenboek. Deel I en II. Inhoudende 1. De gewijde en ongewijde Geschiedenis. 2. De algemeene Biographie. 3. De Mythologie. 4. De oude en nieuwe Aardrijkskunde.
70056: BRUIN, M.P. DE, - Gebundelde Inventarissen. Deel I..
70096: BRUIN, M.P. DE, - Archieven van de Rijkswaterstaat in Zeeland (1664) 1800-1849 (1859).
198609: BRUIN-FAASEN, TONNY DE E.A., - Leende. 33 Jaor Tonpraoten 1971-2003..
73998: BRUIN, M.P. DE, - Gebundelde Inventarissen. Deel I..
24649: BRUIN, ARIE DE E.A., - Een immense Vogel gelijk. Het eerste gemotoriseerde Vliegtuig boven Nederland.
73975: BRUINE, MR. W. DE, - Inventaris Archief der Gemeente Vlissingen Deel I en II.
26780: BRUINSMA, KAREL, - Ouwe Tinus 1957 - 1997. Het Verhaal van 40 Jaar St. Augustinusstichting in Gennep.
31046: BRULARD, TH. E.A., - Acta Geographica Lovaniensia Vol. 5.: Feestbundel L.G. Polspoel.
75923: BRULE, E.E. VAN DEN, - Dwerggeiten als Liefhebberij.
67204: BRÜLL, HEINZ, - Das Leben Europäischer Greifvögel. Ihre Bedeutung in den Landschaften.
65222: BRUMMEL, L., - Koninklijke Bibliotheek. Verslag 1939..
65220: BRUMMEL, L., - Koninklijke Bibliotheek. Verslag 1937..
65221: BRUMMEL, L., - Koninklijke Bibliotheek. Verslag 1938..
66659: BRUMMEL, DR. L., - Geschiedenis der Koninklijke Bibliotheek.
40536: PATER ELPIDIUS BRUNA O.F.M., - Het Leven van den Zaligen Frederik van Hallum.
40972: BRUNARD, I. EN BAS VAN KESTEREN, - Carmen de Sojo.
491: BRUNEEL, CLAUDE, - La Mortalité dans les Campagnes: le Duché de Brabant aux XVIIe et XVIIIe Siècles. Tome I , II .
29312: BRUNING, M.M.B.PH., - Inventaris van het oud-rechterlijk Archief van Moergestel 1455-1811..
75892: BRUNSDON, R.V., - Internal Parasites and Sheep Production.
67404: BRUSS, REGINA, - Die Bremen Juden unter dem Nationalsozialismus.
74041: BRUSSELS, C.M., - Inventaris van het Oud Archief van de Stad Hasselt.
355187: BRUYLANTS, JAN, - De Boeren van Olen.
35709: BRUYN, EDMOND DE. VERTALING VAN A.H. CORNETTE, - Lof van Antwerpen.
67602: BRUYN VAN MELIS- EN MARIEKERKE, MR. M.J.H. DE, - Hoge Raad van Adel.
70545: BRUYN KOPS, MR. J.L. DE, - De Economist: Tijdschrift voor alle Standen, tot Bevordering van Volkswelvaart, door Verspreiding van eenvoudige Beginselen van Staatshuishoudkunde. 1877. 1e en 2e deel.
9532: BRUYNE, PHILIPPE DE, - Histoire du Règne de Jean Ier, Duc de Brabant.
72128: BUBKE, KAROLIN, - Die Bremer Stadmauer. Schriftliche Überlieferung und archäologische Befunde eines mittelalterlichen Befestigungsbauwerks.
43501: BUCHI, KURT E.A, - 150 Jahre Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde Luzern 1827-1977..
65572: BUCHNER, ALEXANDER, - Handboek van de Muziekinstrumenten.
6318: BUCKENS, TOON, - D'Hûskes. Nummer 21 & 22. Jaargang 12/13. Etten-Leur In Beeld 1 & 2..
6310: BUCKENS, TOON, - D'Hûskes. Nummer 13. Jaargang 7. Een Leven lang geloven.
6304: BUCKENS, TOON, - D'Hûskes. Jaargang 4.1. Kastelen in Etten-Leur 1. Huis de Nobelaer.
45000: BUCKINX-LUYKX, A., - Zo zie ik Priester Poppe.
40580: BUCKINX-LUYKX, A., - Ignatius. De Ridder.
40386: BUCKINX-LUYKX, A., - Pater Kolbe.
75298: BUDDINGH, C., - Het gevleugelde Hobbelpaard.
27028: BUECKELIUS J. / VERBERNE, M.J.C. (BEWERKING), - Historien ende Mirakelen. J. Bueckelius.
75434: BUELENS, PETER E.A., - Brugge Binnenstebuiten. Editie 2002..
19269: BUENEN, GERARD E.A., - Teken.

Next 1000 books from Antiquariaat Duthmala


Hundreds of the world's finest antiquarian and used booksellers offer their books on Antiqbook. They offer full satisfaction and normal prices - no markups, no hidden costs, no overcharged shipping costs. 8 million books at your fingertips!
Search all books at Antiqbook

5/18