Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Extract uit het Register der Resolutien van Schepenen, Gesworens en Raaden der Hooft-Stad 's Hertogenbosch omtrent Interpretaie en Ampliatie van den 8. Art. van de Ordonnnatie op het Weg en Dykgelt.
Description: 1756 (2 pag.)

Keywords: 's-Hertogenbosch

Price: EUR 10.00 = appr. US$ 10.87 Seller: Antiquariaat Duthmala
- Book number: 99442

See more books from our catalog: 's-Hertogenbosch