Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Broncommentaren. Bronnen betreffende de Registratie van Onroerend Goed in Middeleeuwen en Ancien Régime.
Description: 2001 (ZB, geb., 406 pag., goed ex.) Den Haag. Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. Serie Broncommentaren Deel 4. Geďllustreerd. 1. C.L. Verkerk: De schepensignaten en protocollen van bezwaar te Arnhem. 2. R.F.J. Paping & P. Brood: De protocollen van verzegelingen in de Groningse oud-rechterlijke archieven. 3. E.T. van de Vlist: De bonboeken te Leiden. 4. R.F.J. Paping: De Groningse provinciale rekeningen van de voormalige kloosterlanderijen. 5. J.C. Kort: De leenregisters. 6. A. de Kraker: De Vlaamse en Zeeuwse ommelopers in de veertiende, vijftiende en zestiende eeuw. 7. M.H.V. van Amstel-Horák: De morgenboeken van Rijnland. 8. R.F.J. Paping: De zijlschotregisters, dijkrollen en registers van schouwbare objecten in Groningen tot circa 1800. 9. R.F.J. Paping: De Groningse verpondingsregisters. 10. J.A.M.Y. Bos-Rops, De kohieren van de tiende penning in Holland. 11. J.A.Mol & P.N. Noomen: De floreenkohieren.

Keywords:

Price: EUR 15.00 = appr. US$ 16.30 Seller: Antiquariaat Duthmala
- Book number: 76414