Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Besluit, houdende een Reglement, volgens het welk zich de Schippers van Schepen enz., zullen hebben te gedragen, ten aanzien van de Vervoering, zoo binnen als naar buiten ;s Lands, van Zachte Zeep, belast bij de Wet van 21 December 1808. Gegeven den 26sten van den Sprokkelmaand 1809..
Description: 1809 (ZB, 10 pag., geb.) Den Haag. Koninklijke Staats-Drukkerij.

Keywords:

Price: EUR 35.00 = appr. US$ 38.04 Seller: Antiquariaat Duthmala
- Book number: 74846