Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Besluit, houdende een Reglement, volgens het welke zich de Zeehandelaren, Kooplieden en Particulieren, welke buitenlandsche Brandewijnen, gedisteleerde Wateren, Rum, Arak en Likeuren, onder Genot van Crediet, willen inslaan, ten aanzien van den Ophef der Belasting op gezegde Dranken, gearresteerd bij de Wet van den 4den van Sprokkelmaand 1809, zullen hebben te gedragen. Gegeven den 28sten van den Bloeimaand 1809..
Description: 1809 (ZB, 32 pag., geb.) Den Haag. Koninklijke Staats-Drukkerij.

Keywords:

Price: EUR 35.00 = appr. US$ 38.04 Seller: Antiquariaat Duthmala
- Book number: 74844