Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Besluit, houdende een Reglement, ten aanzien van de Vervoering, zoo binnen als naar buiten 's Lands van Zout, belast bij de Wet van den 24sten van Sprokkelmaand 1809. Gegeven den 12den van Bloeimaand 1809..
Description: 1809 (ZB, 10 pag., geb.) Den Haag. Koninklijke Staats-Drukkerij.

Keywords:

Price: EUR 35.00 = appr. US$ 38.04 Seller: Antiquariaat Duthmala
- Book number: 74843