Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Besluit, houdende een Reglement, volgens hetwelke de Eigenaars, Schippers of Directievoerende van alle Binnenlandsche Schepen en Vaartuigen, mitsgaders de Scheepstimmerlieden binnen dit Rijk, zich zullen hebben te gedragen, ten aanzien van den Ophef van het Binnenlandsch Last-Geld, Water-, Plaizier en Passagie-Geld, gearresteerd bij de Wet van den 23den van Louwmaand 1809, zullen hebben te gedragen. Gegeven den 12den van den Bloeimaand 1809..
Description: 1809 (ZB, 35 pag., geb.) Den Haag. Koninklijke Staats-Drukkerij.

Keywords:

Price: EUR 35.00 = appr. US$ 38.04 Seller: Antiquariaat Duthmala
- Book number: 74839