Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1927. No. 4. Verslag betreffende de Takken van Dienst ressorteerende onder de Directie van den Landbouw over 1926 en beknopte Verslagen der Rijkslandbouwproefstations voor Contrôle-Onderzoek over 1926/1927..
Description: 1927 (ZB, geb., 115 pag.)'s-Gravenhage. Landsdrukkerij. Departement van Binnenlandsche Zaken en Landbouw.

Keywords:

Price: EUR 15.00 = appr. US$ 16.30 Seller: Antiquariaat Duthmala
- Book number: 70157