Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Alphabetische Lijst der Ambtenaren en Autoriteiten, aan welke krachtens Art. 33 de Wet van 12 April 1850 (Staatsblad no. 15), art 31 der Wet van 22 Julij 1870 (Staatsblad no. 138) en het organieke Koninklijk Besluit van 7 November 1876 (Staatsblad no. 192) Vrijstelling van Port voor hunne Briefwisseling over Dienstzaken is toegestaan.
Description: 1881 (HB, geb., 75 pag.

Keywords:

Price: EUR 15.00 = appr. US$ 16.30 Seller: Antiquariaat Duthmala
- Book number: 65871