Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Handt-Boecxken inhoudende de Instellinghe, ende Aflaeten van het Broederschap der Gheloovighe Zielen in de Metropolitaene Kercke van den H. Rumoldus tot Mechelen, midtsgaeders verscheyde godtvruchtige Middelen ende oeffeninghen, om de Zielen te helpen uyt het Vagevier, ende het selve te ont-gaen.
Description: 1764 (HB, led. band, geb., XII pag.; 60 pag., goed ex., geribde rug) Mechelen. Laurentius Vander Elst. Zeldzaam.

Keywords: Arrondissement Mechelen

Price: EUR 125.00 = appr. US$ 135.86 Seller: Antiquariaat Duthmala
- Book number: 31527

See more books from our catalog: Arrondissement Mechelen