Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Extract uyt de Resolutien….
Description: 1785 (2 pag., groot form.) Placcaet / extract door 'Heeren Raaden van Staate der Vereenigde Nederlanden' : o.a 'tegens de onwilligheid om Karren en Paarden ten dienste van den Lande te leveren..

Keywords: Brabants Recht

Price: EUR 10.00 = appr. US$ 10.87 Seller: Antiquariaat Duthmala
- Book number: 13110

See more books from our catalog: Brabants Recht