Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Gemeente 's-Hertogenbosch. Ontmanteling. Bestek No. 17. Slechten van de St. Janspoort met het daarbij gelegen Wachthuis, de Woning daarboven en van een Gedeelte van de Vestingswal ten Noorden en Zuiden van gemelde Poort, het wegbreken der Brug over de Hoofdgracht, benevens het maken ven een Keer- of Steunmuur en andere daarmede in verband staande Werken.
Description: 1883 (ZB, gen., 10 pag.) 's-Hertogenbosch. J. Klaassens. Zonder tekeningen.

Keywords: 's-Hertogenbosch

Price: EUR 10.00 = appr. US$ 10.87 Seller: Antiquariaat Duthmala
- Book number: 121805

See more books from our catalog: 's-Hertogenbosch