Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Taalopbouw Als Renaissance-Ideaal. Studies Over Taalopvattingen En Taalpraktijk in De Zestiende En Zeventiende Eeuw.
Description: Amsterdam, Buijten & Schipperheijn. (ISBN: 9060647262) . Zonder jaarvermedling. Softcover. ALS NIEUW.

Keywords: 9060647262

Price: EUR 10.00 = appr. US$ 10.87 Seller: Marc van Dijk
- Book number: 020367

See more books from our catalog: Taalkunde