Antiquariaat des Indes
Hoofdstraat 74, 3972 LB Driebergen, Nederland (bezoek alleen op afspraak)            Email: indes@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
10807: VEER, PAUL VAN 'T (RED.) - Drees: neerslag van een werkzaamleven. Een keuze uit de geschriften (...)
12030: VEER, PAUL VAN 'T - Het leven van Multatuli
6974: VEER, JOHAN J. VAN DER - De daad bij het Woord: zendingswerk in Suriname
1564: VEER, OAUK VAN 'T - Het leven van Multatuli
13257: VEER, PAUL VAN 'T - De strijdlustige amateur
5058: VEGH, JANOS - Altniederlandische Malerei im 15. Jahrhundert
509: VEGT, M. VAN DER - Rotterdam, stad van mijn vader (deel II)
3198: VEKENE, EMILE VAN DER - Luxembourg-Ville en cartes postales anciennes
51399: VELDE, JOACOBA VAN - Een blad in de wind (+ interview)
37763: VELDE, C.W.M. VAN DE - Gezigten uit Neerlands Indie
51304: VELDE, JACOBA VAN - De grote zaal (gebonden)
44379: VELDHEER, PETER A. - Daar komen de Canadezen. De zegevierende opmars (...) over de Veluwe ...
5125: VELS HEIJN, ANNEMARIE - De ateliernalatenschap v.d. fam.Ter Borch: tekeningen Rijksprentenkabinet
40456: VELSEN-QUAST, MARGREET - Kruispunt
66655: VELTER, MIRJAM EN YTJE HOEKSTRA - Friese liefde. Koken met streekproducten
729: VELTHUIS, MAX - Utrechtse stadstrams en stadsbussen op oude ansichten - 2
66604: VELUWEN, ERIC VAN - Echte kaas. De lekkerste ambachtelijke kazen uit Nederland
1022: VELZEN, HERMAN VAN - Achterhoeksche Schetsen. 2 delen
8635: VELZEN, N. VAN, E.A. - Bouwen en wonen in de jaren negentig
12497: VEN, GERRIT VAN DER - Fragmenten uit een dagboek: werkreis Indonesie 1982
66673: VEN, JOHN VAN DE (SAMENST.) - Handboek gastronomie. Vademecum met alle vaktermen, voorbereidingen (...)
40668: VEN, J.A. VAN DE - Zo is Indonesie. Nieuwe geografie voor de U.L.O.derde deel
1006: VEN, D.J. VAN DER - Met de gaostok door Twente en Salland. Levende folklore 1916-1966
4250: VENEMA, ADRIAAN - Kleine oorlog
50817: VENEMA, ADRIAAN - Mussert. Een Nederlands koningsdrama
51046: VENEMA, ADRIAAN - Verleden tijd. Memoires
77806: VENEMA, ADRIAAN - Piet Stenneberg: painter, schilder
6237: VENEMA, ADRIAAN - Het dagboek; een roman over '40-'45 (met knipsels)
440: VENETIEN, J. VAN - Hart van Kennemerland: album van leven en werken in Midden-Kennemerland..
6849: VENLO, PAUL VAN - Papiamentse visnamen afgeleid van het Nederlands
7841: VENTE, MAARTEN ALBERT - Orgels en organisten van de Dom te Utrecht van de 14de eeuw tot heden
77236: VERA, FRANS - De Oostvaardersplassen. Van spontane natuuruitbarsting tot gerichte (...)
8553: VERBEECK, STIJN (RED.) - Signatuur in steen; vijf kerken restauratieplan 1968-1988
66722: VERBEEK, YURI - Kookboek. Dagboek van een chefkok
8611: VERBURG, W.H. (SAMENST.) - Verdiepingbouw met staal. Ontwerpboek voor architecten
1094: VERCAMMEN, JAN - Brugge
9139: VERCORS, - La marche a l'etoile (numbered)
8036: VERDAASDONK, DOROTHEE (RED.) - Film en literatuur
2586: VERDAM, J. - De geschiedenis der Nederlandsche Taal: in hoofdtrekken geschetst
99618: VERDET, ANDRE - Chagall's wold. Reflections from the Meditterranean
22576: VEREN, M. - Eva's zending
2566: VERGEER, CHARLES - Willem Witsen en zijn vriendenkring. De Amsterdamse boheme van de jaren 90
23691: VERGUNST, A. EN H. - Een foto-verslag van een reis op Irian Jaya
1806: VERHAGEN, WIM - Anton Pieck. Legende van een zondagskind
10380: VERHAGEN, C.M. - Van tuchteling tot bewoner
5399: VERHAGEN, WIM (SAMENST.) - Anton Pieck 85. Een wonderlijk fenomeen
23063: VERHEEM, RUDY - Bevrijding zonder bevrijders: de 'sinjo' tussen Indie en Nederland
606: VERHEIJEN, A.A.R. EN P.J. HUIZINGA - Feest in Gruno's straten!. Gedenkboek (...) Groningen
66610: VERHEUL, ANS (E.A.) - Het volkomen groenteboek
8654: VERHEUL DZN, J. - Verdwenen en bestaande windmolens te Rotterdam (1943)
77724: VERHEY, C.J. (RED.) - De Biesbosch: land van het levende water (met kaart)
13645: VERHOEVEN, B. (E.A.) (RED.) - In het spoor van de pioniers. 35 jaar Noordoostpolder
2941: VERHOEVEN, LUDO EN ANNE VERMEER - Diagnose van kindertaal: Nederl. taalvaardigheid v autocht.en allocht. Kind
97122: VERHOEVEN, MARIEKE EN HERMAN HOPMAN DE - Paul de Swaaf: beelden en tekeningen
2962: VERHOFSTEDE, A.L. (E.A.) - Beatrijs, eerste integrale reproductie. IIe aanzienlijk vermeerderde druk
22182: VERHOOG, P. - Onder de tropenzon. Een zeeverhaal
8027: VERHOOG, SUSANNE (ED.) - British Design 2003: Product and Packaging Design
39960: VERHOOG, A. - Onze laatste oorlog. De voorgeschiedenis van en de strijd (...)
1695: VERHUYCK, LUC EN THEO JOCHEMS - Simon Carmiggelt (+ 6 andere titels van en over Carmiggelt)
7023: VERKAMMAN, MATTY - Oranje toen en nu. Deel I: 1905-1914 + 2000/2001
40659: VERKUYL, J. - Indonesie,onze meest nabije naaste in Azie
23688: VERKUYL, J. - Enkele aspecten van het probleem der godsdienstvrijheid in Azie
23265: VERKUYLEN, C.M.F. - Schilderachtige ophelderingen: het gezagsherstel in Nederlands-Indie (...)
838: VERLEE, P.J. - Loevestein, onze staatsgevangenis. Geschiedkundige aanteekeningen
619: VERMAAS, C.R. - A Chronicle of Schiedam
39849: VERMEER-VAN BERKUM, CARLA - Kon ik maar een gewoon meisje zijn. Dagboek uit Japanse kampen
22177: VERMEER, N. - Tropendokter. Schetsen uit een zendingsziekenhuis op Java.
2138: VERMEER, J. - Het Friese jacht
40671: VERMEER, H.J. - Selamat Djalan. Populaire handleiding voor de Maleische taal in de prakrijk
2528: VERMEEREN, P.J.H. - Uber den Kodex 507 der Osterr.Nationalbibliothek (Reuner Musterbuch)
51548: VERMEULEN, BRAM - Onvolledig werk
7434: VERMEULEN, RAYMOND EN PHILIP DE WIT - Onder uitgevers
7542: VERMEULEN, MATTHIJS - Klankbord
7794: VERMEULEN, GERARD - Het tijdschrift: handboek voor journalisten
4510: VERNE, JULES - De kinderen van Kapitein Grant: Zuid-Amerika
6607: VERNOOIJ, AAD - Hard van binnen, rond van fatsoen. Geschiedenis van de Nederl. Kaascultuur
50830: VERPALE, ERIEK - Katse nachten
51054: VERPALE, ERIEK - De patatten zijn geschild. Nagelbrieven 1975-1980
1619: VERRE, TONNY VAN - Johan Fabricius
22236: VERRIPS, GER - Vaders en zonen
1500: VERROEN, DOLF (SAMENST.) - Clare Lennaert
20097: VERSCHUEREN, J. EN C. MEUWESE - Nieuw Guinea uw naam is wildernis
22588: VERSLUIJS, BRIGITTE - Bali, beeld of droombeeld
1779: VERSLUYS, J. - Een nieuw soort oorspronkelijkheid en nog iets over Multatulli
6661: VERSTEEGH, AMY (E.A.) - Een allegaartje: uit de multiculturele keukens vanb Nederland
99791: VERSTER, A.J.G. - Tin door de eeuwen
77821: VERSTER, A.J.G. (VERZ.) - Tin: verzameling A.J.G. Verster
656: VERVERS, M.J. - Een vrijstad bevrijd. Vianen-Hagestein-Everdingen-Zijderveld
23018: VERVLOED, PETER - De gouden vissen
12628: VERVLOED, PETER - De weg terug
505: VERVLOET, JELLE EN SIMON VAN DEN BERGH (RED.) - Eemland in verandering. Ontginning en ruilverkaveling in het gebied vd Eem
20: VERVOORN, A.J. - Nederlandse prentkunst 1840-1940
22841: VERVOORT, HANS - Vanonder de koperen ploert
51485: VERVOORT, HANS - Het bedrijf. Confrontatie
50321: VERVOORT, HANS - Zonder dollen: een avontuur in Budapest
6249: VERVOORT, HANS - Een zomer apart
22237: VERVOORT, HANS - Zwarte rijst
12147: VERWEERD, JOKE - Wapenbroeders
10884: VERWEY-JONKER, HILDA - Het socialisme in onze tijd: een inleiding voor buitenstaanders (...)
1606: VERWEY, ALBERT - Inleiding tot de nieuwe Nederlandsche dichtkunst (1880-1900)

Next 100 books from Antiquariaat des Indes

4/4