Antiquariaat des Indes
Hoofdstraat 74, 3972 LB Driebergen, Nederland (bezoek alleen op afspraak)            Email: indes@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
99381: EGER, ARTHUR O. - Decoratieve kunst. Over stijl en grondvorm van decoraties en ornamenten
50840: EGGINK, CLARA - Landinwaarts
8678: EGMOND, FLORIKE - Nederland in de maak
9069: EHRENBURG, ILYA - Ons dagelijksch brood: kroniek van het heden
6025: EIJGENHUIJSEN, BART - Afghanistan: in de schaduw van de oorlog
23494: EIJKELBOOM, J. - Het krijgsbedrijf: vijf benaderingen
51145: EIJKELBOOM, J. - De wimpers van de dageraad
66721: EIJKERN, W.H.N. - Culinair handwoordenboek in vier talen
13154: EILERS, BERNARD F. - Destijds in Nederland (ed. Wim Zaal)
12296: EISENGA, RUURD - De mariniers van Klademak
44216: EISENHOWER, DWIGHT D. - Eisenhower's own story of the War. The complete report (...)
44265: EISENSTEIN, BERNICE - Ik was een kind van Holocaust-overlevers
7970: EISENSTEIN, SERGEI - Ausgewahlte Aufsatze
6036: EK, GERRIT-JAN VAN EN FRANK SCHALLMAIER (RED - Verguld Nederland: het vernis van de welvaart in acht fotoreportages
8009: EKKART, RUDOLF O. - Werk van Pieter Wetselaar
884: EKKART, R.E.O. (INL.) - Athenae Batavae. De Leidse Universiteit/The University of Leiden 157501975
40733: ELAND, L. - Met Piet Bosman door Nederlandsch Oost-Indie
39986: ELANDS, MARTIN (RED.) - Oost west, thuis best? De opvang van uit Ned-Indie teruggekeerde militairen
3751: ELBOGEN, ISMAR - Geschichte der Juden in Deutschland
767: ELDERINK, CATO - Oet et Laand van Aleer. Twenther vertelsels
11282: ELDRIDGE, LEHLA - Het Zuid-Afrikaans kookboek
200: ELEMANS, JAN - Nijmegen: ville imperiale
1118: ELENBAAS, PETER - Tijdopname: vijftig veranderde gezichten van Amsterdam
8005: ELFFERS, DICK (SAMENST.) - Kleur en motief/ Colour and pattern. Kerstnummer Drukkersweekblad
22617: ELIAS, W.H.J. - Indie onder Japanschen hiel
50876: ELIAS, E. EN A. DUIF (SAMENST.) - Lachen is leven. Een bloemlezing in woord en beeld van Nederlandse humor
10103: ELIAS, B.G.J. - De Tachtigjarige Oorlog
11005: ELIENS, TITUS (E.A. - Wereldtentoonstellingen. Kerstnummer Grafisch Nederland 1991
5230: ELIENS, TITUS M. - Kunst nijverheid kunstnijverheid. De nationale nijverheidstentoonstellingen
1776: ELK, L. VAN - Multatuli's 'Gebed van den Onwetende' nader ontleed
22418: ELLEN, G.J. (VERTALING) - Hoe Paulus Tampilang van mohammedaan christen werd. Door hemzelf verhaald
171: ELLENBROEK, HANS, GEORGE TERBERG & ARTHUR HERMANS - Gang is alles: zes eeuwen Ijsselsteins Korenmolenbedrijf
13004: ELLENBROEK, HANS - Van bedstee tot communicasa. De 110-jarige bedrijfsgeschiedenis van Verweij
9685: ELLIS, BRET EASTON - Lunar park
44360: ELLSBERG, EDWARD - Under the Red Sea sun
22651: ELPHICK, PETER - Far Eastern File. The Intelligence War in the Far East, 1930-1945
7570: ELSENAAR, E. - De Trombone. Haar ontstaan, ontwikkeling, bouw, techniek, gebruik enz.
10763: ELSENAAR, JAN E.A. (RED.) - Stichtenaren uit vroeger jaren. Deel 2
7857: ELSENAAR, E. - De clarinet: haar ontstaan,ontwikkeling, bouw, acoustische verhoudingen enz
456: ELSENDOORN, WILLEM (INL.) - In de ban van De Breul. Fotojaarboek '01-'02
6113: ELSKEN, ED VAN DER - Eye love you
6112: ELSKEN, ED VAN DER - Zomaar in een sloot ergens bij Edam
6283: ELSSCHOT, WILLEM - Tsjip, De leeuwentemmer
5588: ELSSCHOT, WILLEM - De verlossing
51210: ELSSCHOT, WEILLEM - Verzameld werk
51136: ELSSCHOT, WILLEM - Zwijgen kan niet verbetrerd cworden. Ongebundelde teksten. (ed. Kets-Vree)
51163: ELSSCHOT, WILLEM - Verzameld Werk
50992: ELSSCHOT, WILLEM - Lijmen. I Lijmen II Het been (2de druk)
5962: ELSSCHOT, WILLEM - Het tankschip
50038: ELSSCHOT, WILLEM - Verzameld werk
5526: ELSSCHOT, WILLEM - Tsjip, De leeuwentemmer
5901: EMANTS, MARCELLUS - Pro domo: essays
50667: EMANTS, MARCELLUS - Godenschemering. Een gedicht
5597: EMANTS, MARCELLUS - Loki
22859: EMBURG, P.J. VAN - Li ' ing de kleine Dajak
39922: EMDEN, P.J.G. VAN EN WILLEM BRANDT - Kleurig memoriaal van de Hollanders op Oud-Java
479: EMEIS JR., M.G. - Waar Keizersgracht en Leliegracht tesamen spoelt
317: EMEIS, M.G. - Het Paleis op de Dam: de geschiedenis van het gebouw en zijn gebruikers
40676: EMEIS, M.G. - Inleiding tot de Bahasa Indonesia + Oefeningen
10178: EMEIS JR., M.G. - Honderd nationale jaren
6703: EMMANUEL, ISAAC S. - Precious stones of the Jews of Curacao. Curacao Jewry 1656-1957
8921: EMMEN, J. - Ontwerp voor een oeververbinding over de Nieuwe Maas te Rotterdam + 1939
7094: EMMENES, A. VAN - Neerlands voetbalglorie: alle interlands van 1905 tot heden
5133: EMMENS, J.A. - Rembrandt en de regels van de kunst (gebonden)
8760: ENDE, TEUN VAN DEN - Cultuurhistorie in de stedelijke vernieuwing van de veertig aandachtswijken
77946: ENDE, JANINE VAN DEN - The ID of South African Artists
513: ENDE, M.C. VAN DEN - Meintje meliefste: Zeeuwsche dorpsgeschiedenis
2730: ENDEPOLS, J. (UITG.) - M.J. Koenen's verklarend handwoordenboek der Nederlandsche taal
99427: ENDT, NICO VAN DER (SAMENST.) - Naieve kunst uit Joegoslavie
2886: ENDT, ENNO - Bargoens woordenboek: kleine woordenschat van de volkstaal
40739: ENDT, ADR. VAN DER - Atlas van de terreinen der Protestantsche zending i Ned.Oost- en West-Indie
8066: ENGBERSEN, MARLEEN E.A. (ED.) - Nederlands industrieel ontwerp 1995/ Dutch Industrial Design 1995
8613: ENGE, TORSTEN OLAF & CARL FRIEDERICH SCHROER - Garden architecture in Europe 1450 - 1800
88598: ENGEL, HENK EN ENDRY VAN VELKZEN (RED.) - Architectuur van de stadsrand: Frankfurt am Main 1925-1930
6475: ENGELMAN, JAN - Het bezegeld hart
2562: ENGELS, M.H.H. - Niet geschreven maar gedrukt.(...)
99642: ENGELS, J.P. - Felicitas Engels-Neuhold: Kristalsculpturen en glasgravures/ Crystal sculp
4212: ENKELAAR, CAREL - Van onze speciale verslaggever: een autobiografische reportage. Deel I
23728: ENKLAAR, I.H. EN H. BERGEMA - Theologische School voor Oostelijk Indonesie te Makassar. Verslag 1952-1955
10117: ENKLAAR, I.H. - De levensgeschiedenis van Johannes Theodorus van der Kemp tot (...)
2973: ENKLAAR, D.TH. - Uit Uilenspiegel's kring
5511: ENQUIST, ANNA - Soldatenliederen
50790: ENQUIST, ANNA - Nieuws van nergens
50191: ENQUIST, ANNA - Het meesterstuk
50652: ENQUIST, ANNA - Het meesterstuk (geheel herziene editie)
51309: ENQUIST, ANNA - Contrapunt (1ste druk)
1611: ENSCHEDE, JUST (SAMENST.) - Boekenweek-cv. Bernlef
2929: ENT, H. VAN DER (RED.) - Literatuur en ethiek
13052: ENT, MARIA VAN DER - In betrekking. Herinneringen van een dienstmeisje (...)
1792: ENZINCK, WILLEM - Jan Jacob Slauerhoff
13232: EOOY, PIET DE - Crisis in Nederland. Beelden en interviews uit de jaren dertig
13031: EPHIMENCO, SYLVAIN - Open brief aan de moslims van Nederland. Na de aanslagen van 11 sept. 2001
40828: EPPINK, DERK JAN - De stille kracht van taal. Over de (...) be´nvloeding Nederlands Indonesi
12541: EPSKAMP, C.P. (RED.) - Theater op Java
7962: EPSTEIN, JERRY - Remembering Charlie. A pictorial biography
99653: ERENSTEIN, R.L. EN ERIC CLAUS - Eric Claus in de ban van de commedia dell 'arte (nieuw)
13255: ERLEVOORDT, FRANS VAN (RED.) - HetLeven. Jubileumnummer 1898-1923 + Jubelnummer Blijde intocht...
5041: ERNST, BRUNO - Nieuwe avonturen met onmogelijke figuren
5251: ERNST, BRUNO - Der Zauberspiegel des Maurits Cornelis Escher
5177: ERNST, BRUNO (PS. VAN J.A.F. DE RIJK) - M.C.Escher: Logboek

Next 100 books from Antiquariaat des Indes

4/22