Antiquariaat des Indes
Hoofdstraat 74, 3972 LB Driebergen, Nederland (bezoek alleen op afspraak)            Email: indes@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
22501: BRANDT, WILLEM - Het Land van Terugkomst: een Indonesisch reisjournaal in poezie
22127: BRANDT, WILLEM - Jodocus: klapwiekend knots
20093: BRANDT, WILLEM - Reizend achter het heimwee
12487: BRANDT, WILLEM - Indonesische nachten
12335: BRANDT, WILLEM - Het geheim
10180: BRANDT-VAN DER VEEN, J. - Het Thorbecke-archief 1798-1872. Eerste deel 1798-1820
7437: PROOST EN BRANDT, - Prikkels 230
11079: BRANDT, WILLY - Herinneringen
22004: BRANDT, WILLEM (PS. VAN W.S.B.KLOOSTER) - Het land van terugkomst
5918: BRANDT CORSTIUS, HUGO - Water en vuur
13220: BRANDT, GEERAERDT - Historie der reformatie en andere kerkelyke geschiedenissen in en omtrent
858: BRANDT, MIEKE VAN DEN - Chapeau! Tien jaar Kasteel Huis Doorn. 1992-2002
5184: BRAQUE, - Braque
6038: BRASSAI, - The secret Paris of the 30's
3085: BRAUN, EUNICE - Een sierlijke kroon: het Baha'i Geloof en het Heilige Land
2689: BRAUNE, WILHELM - Gotische Grammatik mit Lesestucken & Worterverzeichnis
2695: BRAUNE, WILHELM - Gothic grammar. With selection for reading and a glossary
22901: BREDA, ANS VAN - Hanna zoekt haar vader
12886: BREDA, ANS VAN - Het meisje van Java
12752: BREDA, ANS VAN - Ursula trouwt in Singapore
6720: BREDERO, BART - Boven de wind en onder de gordel: de ontwikkelingshulp aan de West
51048: BREDERODE, DESANNE VAN - Het opstaan
44342: BREDEWOLD, HANS EN JACOB ZWAAN - 1940. De mei-oorlog. De Duitse Pinksterveldtocht tegen Nederland in beeld
7564: BREDSCHNEYDER, FRED - Ik hou van Holland. Een levensbeeld van Joseph Schmidt (...)
10885: BREE, L.W. DE - Het platteland leert lezen en schrijven: het lager onderwijs (...) 19e eeuw
10104: BREE, L.W. DE - Het platteland leert lezen en schrijven. (...)
44376: BREEN, WILLEM F. VAN - De Nederlandsche Arbeidsdienst 1940-1945. Ontstaan, opkomst en ondergang
10960: BREEN, JOH. C. - Het herstel van Neerlands onafhankelijkheid in 1813 en 1814
3518: BREFFNY, BRIAN DE - De synagoge in ballingschap en diaspora
3598: BREGSTEIN, PHILO - Op zoek naar joods Amsterdam
438: BREMAN, PIETER - Van Landgoed tot Gemeentegoed: de geschiedenis van park Merwestein
99751: BREMER, JAAP (SAMENST.) - Gerrit van Bakel 1943-1984
99497: H.P., BREMMER, CROLL-DE KUPER E.A.(SAMENST.)) - Herdenking dr. H.P. Bremmer
22385: BRETON DE NIJS, E. - Vergeelde protretten uit een Indisch familiealbum (gebonden)
23721: BRETON DE NIJS, E. - Tempo Doeloe. Fotografische documenten uit het oude Indie 1870-1914
3164: BRETT, MIACHEL E.A. - Zuid-Afrika
2591: BREUGELMANS, R. (.A.) - Hooft: essays
11290: BREYTENBACH, BREYTEN - De ware bekentenissen van een witte terrorist
9988: BREYTENBACH, BREYTEN - Met andere woorden: gedichten 1970-1975 (...)
9100: BREYTENBACH, BREYTEN - Mouroir: Mirrornotes of an novel (1984)
3009: BRIESSEN, FRITZ VAN - Shanghai-Bildzeitung 1884-1898. Eine Illustrierte aus dem China (...)
5360: BRIJDER, H.A.G. E.A. - De Etrusken
51034: BRIL, MARTIN - Mijn leven als hond. Dierenverhalen.
51343: BRIL, MARTIN - Jongensjaren
51316: BRIL, MARTIN - De kleine keizer. Verslag van een passie
50816: BRIL, MARTIN - Evelien
51526: BRIL, MARTIN - Vader en dochters
10382: BRILL, PAUL (RED.) - Opmaat van een nieuwe eeuw: hoofdstukken uit het Nederlandse fin de siecle
99930: BRINK, PETER VAN DEN EN JAAP VAN DER VEEN - Jacob Backer (1608/9-1651)
44394: BRINK, M. EN C. CRAMER - Ergens in Nederland... Herdenking mobilisatie 1939-1989
23520: BRINK, JAN TEN - Oost-Indische dames en heeren. Vier bijdragen enz. Eerste deel.
23181: BRINK, H. VAN DEN - Dr Benjamin Frederik Matthes: leven & arbeid in dienst vh Ned. Bijbelgen.
13222: BRINK, RINKE VAN DEN - De Internationale van de Haat. Extreem-rechts in West-Europa (gesigneerd)
22388: BRINK, LEA VAN DEN - Meisje in de rimboe
11289: BRINK, MELT J. - Grappige stories en andere versies in Kaap-Hollands. Eerste bundel
2966: BRINK, JAN TEN - Gerbrand Adriaensz. Bredero. Historisch-aesthetische studie (...) 3 delen
5003: BRINKER, M.H. A.O. - Tresors d'art de la Chine: 5000 a.C. - 900 p.C. Nouv. dec. archeologiques
97173: BRINKGREVE-KUNST, SJUWKE EN GEURT BRINKGREVE - Uit het werk van Sjuwke Brinkgreve-Kunst en Geurt Brinkgreve (gesigneerd)
202: BRINKHOFF, JAN - Nijmegen verleden tijd
80: BRINKHOFF, JAN - Rondom de Stevenstoren. Zwerftochten door de geschiedenis van Nijmegen
439: BRINKHUIS, ALFONS E. - De fatale aanval: 22 februari 1944. De waarheid over de mysterieuze (...)
7362: BRISCOE, SUSAN - 150 babyquilt patronen. Schattige quiltblokken om eindeloos mee te combiner
77124: BRISSAC, DUC DE - Armes de Chasse
22386: BROCK, JAN - Missionarissen en hun opvolgers. Ontmoetingen in Indonesie
3542: BROD, MAX - Mein Land, mein Schiksal (in: Israel, Merian XXI, 6)
6122: BROEK, INE VAN DEN - Een Leerdammer in de Vijfheerenlanden
50776: BROEK, JOOP VAN DEN - Passagiers voor Casablanca (gebonden)
60097: BROEK, MARTIJN E.A. (RED.) VAN DEN - Nederland, de 1000 beste foto's
50867: BROEK, JOOP VAN DEN - De gouden strop
99670: BROEKE, J. TEN - En de boer, hij ploegde voort. Het boerenleven op tegels en tegeltableaus
3741: BROEKEMA, PAULINE - Benjamin: een verzwegen dood
40433: BROEKHALS, F.J. - In de greep van het oerwoud
22217: BROEKHALS, F.J. - Tussen onkruid en rozen
40478: BROEKHALS, F.J. - Tussen onkruid en rozen
7306: BROEKHUIS, MARIO - Rijtuigen zo waren ze
8666: BROEKHUIS, CARLY EN FRED FEDDES - Trompe-l 'oeil. List en bedrog in de architectuur
40776: BROEKHUYSEN, W.N. (E.A.) - Van Nieuw-Guinee tot Curacao
99593: BROEKMAN, JAN M. - Montyn
44236: BROEKMEIJER, M.W.J.M. - Alarm ... starten ! Het Nederlandse luchtwapen in de meidagen van 1940
8801: BROEKSMA, FRISO E.A. (SAMENST.) - Architectuur in Nederland. Jaarboek 1992-1993/ Architecture (...)
7780: BROERE, A.C. - Schaatsen en schaatsenmakers in de 19e en 20e eeuw
77325: BROERSEN, JEF C.W. - 100 jaar Koster. De lange reis over het Tuottenpad naar het Ritsevoort
40006: BROERSMA, K.E. - Eene zaak van regt en billijkheid. Enkele episoden (.....) 1860-1985
3234: BROERSMA, SJOERD - Finland (...) Saunaland! De saunacultuur in Suomi (+ Die Frau in der Sauna)
11085: BROHIER, R.L. - Links between Sri Lanka and The Netherlands. A book of Dutch Ceylon
51589: BROKKEN, JAN - De regenvogel. Een reis door Equatoriaal Afrika
51588: BROKKEN, JAN - De Kozakkentuin
51310: BROKKEN, JAN - De vergelding: een dorp in tijden van oorlog
8506: BROMBERG, PAUL - Bouwen in nieuwe banen
8672: BROMBERG, PAUL - Doelmatig bouwen en wonen
37766: BROMMER, BEA (SAMENST.) M.M.V. DIRK DE VRIES - Batavia . Historische plattegronden van Nederlandse steden deel 4
23430: BROMMER, BEA (SAMENST.) - Reizend door Oost-Indie: prenten en verhalen uit de 19e eeuw
4483: BRONGERS, E.H. - De oorlog in mei '40
22647: BRONGERSMA, L.D. EN G.F.VENEMA - Het witte hart van Nieuw-Guinea.(...) Ned. expeditie (...) Sterrengebergte
2918: BROOK, G.L. - The language of Shakespeare
99559: BROOS, BEN - Het Mauritshuis. Koninklijk Kabinet van Schilderijen (.....)
99667: BROOS, BEN EN ARTHUR K. WHEELOCK JR. - Johannes Vermeer (gebonden)
8101: BROOS, KEES - Ontwerp: Total Design
77940: BROOS, BEN - Hollandse meesters uit Amerika
8846: BROOS, C.H.A. (E.A.) (RED.) - H.P. Berlage 1856-1934. Een bouwmeester en zijn tijd
2581: BROUWER, DED (E.A.) - Vrouwentaal en mannenpraat. Verschillen in taalgebruik en taalgebruik (...)
51212: BROUWER, JOHAN - Verzameld Werk dl. I
10970: BROUWER, J. - De onoverwinnelijke vloot - naar berichten van opvarenden en tijdgenoten
5092: BROUWER, MARIANNE (ED.) - Barry Le Va
99995: BROUWER, KEES - Ruud Verkerk. Schilderijen
51415: BROUWERS, JEROEN - Bittere bloemen
23521: BROUWERS, JEROEN - De zondvloed
1632: BROUWERS, JEROEN (SAMENST.) - Harry Mulisch. Informatie over leven en werk van Harry Mulisch
50995: BROUWERS, JEROEN - De Nieuwe Revisor (+ van Deel)
5739: BROUWERS, JEROEN - Winterlicht: een vergeetboek (gebonden)
50987: BROUWERS, JEROEN (VERT.) - Wonderbare reizen (...) van de baron von Münchhausen (...)
51262: BROUWERS, JEROEN - Zomervlucht
50962: BROUWERS, JEROEN - Datumloze dagen
5863: BROUWERS, JEROEN - Joris Ockeloen en het wachten: een lotgeval
5582: BROUWERS, JEROEN - Zonsopgangen boven zee
51264: BROUWERS, JEROEN - Verhalen en levensberichten
37791: BROWN, PERCY - Indian architecture (Buddhist and Hindu period)
5231: BROWN, CHRISTOPHER - Scenes of everyday life: Dutch genre paintings from the Mauritshuis
99696: BROWN, SARAH - Glas in lood. Een geillustreerde geschiedenis.
99824: BROWN, CHRISTOPHER EN HANS VLIEGHE - Van Dyck 1599-1641
3275: BRUBAKER, CAROL - Tamtams van leven en dood
2704: BRUCKNER, J. - A bibliographical catalogue of seventeenth-century German books publ. (...)
23210: BRUGGEMAN, L. - Indisch tuinboek
12500: BRUGGEMAN, L. - Tuinboek voor de tropen
6824: BRUGGEMAN-NANNENGA, M.A. EN P. WAGENAAR HUMMELINCK - Notes on the Caribbean crown conch melongena melongena
51558: BRUGGEN, CARRY VAN - Vier jaargetijden
51563: BRUGGEN, CARRY VAN - Een coquette vrouw
51180: BRUGGEN, CARRY VAN (E.A. - Bitterkruid (in: Winterboek 1925-26)
4631: BRUGGEN, CARRY VAN - De klas van twaalf
23373: BRUGGEN, J. VAN/ C. TRIMP (RED.) - Zendingspanorama: het zendingswerk v/d Geref. Kerken in Nederland 1946-76
6279: BRUGGEN, KEES VAN - De verlaten man. Plasland. De droge koetjes. Geschiedenis van het huis
51559: BRUGGEN, CARRY VAN - Plattelandjes. Larense columns (+ extra column)
40777: BRUGGEN, CARRY VAN - Een Indisch huwelijk (1ste druk)
51005: BRUGGEN, CARRY VAN - Het verduisterd geluk (in: Winterboek van de wereldbibliotheek 1923-1924)
50113: BRUGGEN, CARRY VAN - Het huisje aan de sloot (ed. Beem )
51560: BRUGGEN, C.J.A. VAN - Ee goed huwelijk
6203: BRUGGEN, CARRY VAN - Het huisje aan de sloot
51562: BRUGGEN, CARRY VAN - Heleen. 'Een vroege winter'
485: BRUGMAN, FRANCINE (RED.) - Kunstgids Art Guide Amsterdam (ed. 2013)
44380: BRUGMAN, J.C. - Vergeten bunkers. Forten in en om De Bilt en het Duitse 88e legerkorps (..)
10029: BRUGMANS, H. - Geschiedenis van Nederland onder de regering van Koningin Wilhelmina
12342: BRUGMANS, W. - Korang oewang (Zonder geld)
10017: BRUGMANS, H. - Opkomst en bloei van Amsterdam
10018: BRUGMANS, H. - Het nieuwe Amsterdam van 1795 tot den tegenwoordigen tijd
13292: BRUGMANS, H. (RED.) - Officieel gedenkboek t.g.v. het vijfentwintigjarig regeeringsjubileum ...
13254: BRUGMANS, G. - Onder de loupe van het buitenland
1513: BRUGSMA, W.L. (INL.) - Schrijversportretten: Claus, Couperus, Elsschot, Hermans, Mulisch, Wolkers
34037: BRUIJN, J. DE - Abraham Kuyper. Leven en werk in beeld. Een beeldbiografie
487: BRUIJN, M.W.J. DE (E.A.) (RED.) - Ach lieve tijd. Dertien eeuwen Utrecht en de Utrechters.
13021: BRUIJN, J. DE EN H.J. LANGEVELD (RED.) - Colijn. Bouwstenen voor een biografie
1282: BRUIJN, COR - Ons Hilversum: hoe het ontstond, hoe het groeide
22674: BRUIJN, J.V. DE - Het verdwenen volk
10956: BRUIJN, J. DE - Een standbeeld voor Colijn?
10458: BRUIJN, LILIAN DE & MARTIN HENDRIKSMA - Slechts de bozen zingen niet: geschiedenis van het koor Morgenrood, 1946-96
5420: BRUIJN, R. DE - Catalogus der tentoonstelling van werken van Katsushika Hokusai
99483: BRUIJNZEELS, J.M.C.(E.A.) - Momentopnamen langs de Maas. Topografische tekenkunst uit Limburg 1600-1800
2657: BRUIN, MAX DE , E.A. (RED.) - Mosalect: bloemlezing uit de Limburgse dialectliteratuur.
10186: BRUIN, RENGER DE - 'Wij en onze opvolgers zullen iedereen recht doen': Utr. Provinciebestuuur
23070: BRUIN, R. DE - Islam en nationalisme in door Japan bezet Indonesie 1942-1945
603: BRUIN, M.P. DE - De kust van Walcheren
69: BRUIN, M.P. DE - De 'Zelandiae descriptio'. Het panorama van Walcheren uit v1550
830: BRUIN, RENGER DE (E.A.) - Van aalmoes tot AOW. Zes eeuwen ouderenzorg in een Nederlandse stad
3236: BRUINESSEN, MARTIN E.A. - Turkije in crisis. Een sociale, politieke en economische analyse
39: BRUINS, A.W.A. EN A. VETTER - Zevenaar tijd van verandering 1945-1980
4890: BRUINSES (= J.J. BECKENING), A.G. - Wijngaard-ranken. Kleine verhalen voor de lieve jeugd.
23711: BRUINVELS, MARJAN EN FERRY KOPER (SAMENST.) - Zo is het gebeurd. 20 jaar historische visies op de 2de W.O. in Z.O. Azie
6425: BRULEZ, RAYMOND - Mijn woningen. 4 delen
50729: BRULEZ, RAYMOND - Het pakt der triumviren
4895: BRUNA, DICK - Nijntje in het ziekenhuis
44345: BRUNE, LOTHAR AND JAKOB WEILER - Remagen in March 1945. Key factors of events leading up to the end (...)
22258: BRUNET, BEATA - Een toevallige gelijkenis
12797: BRUNET, BEATA - Het groene slange-oog
22316: BRUNET, BEATA - Parasol en klamboe
22067: BRUNET, BEATA - De porseleinen Cupido
5012: BRUNIUS, TEDDY & OSCAR REUTERSVAERD - Baertling, Creator of Open Form
418: BRUNKLAUS, F.A. - Maastricht in zakformaat. Gids voor stad en omstreken
13095: BRUSSE, PETER EN AUKJE HOLTROP - Wij, Oranje. De geschiedenis van een lastig vorstenhuis en een lastig volk
516: BRUSSE, PAUL (E.A.) - Tien eeuwen Maartensdijk
6293: BRUSSE, M.J. - Vijf en twintig jaar onder de menschen. Tweede deel
5702: BRUSSE, MARK - Papieren dozen
81: BRUSSEL, - Ansichtkaarten Brussel
51576: BRUSSELMANS, HERMAN - Muggepuut
22179: BRUYN-OUWEHAND, MIA - Dokter Heldring's grote conflict
22180: BRUYN-OUWEHAND, MIA - Dokter Heldring's groote conflict
1773: BRUYN PRINCE, P.M.L. DE - Officiele bescheiden betr de dienst van MULTATULI als Oost-Indies ambtenaar
99729: BRUYN, ERIC DE - Leo Copers. Sculpturen 1989-1968
7211: BRUYNE, R.H. DE - Schelpen van de Nederlandse kust
11294: BRYSON, MRS. - The story of James Gilmour and the Mongol Mission
5563: BUCH, BOUDEWIJN & PETER VAN ZONNEVELD - Reiskoorts: ervaringen van twee gedreven reizigers
50001: BUCH, BOUDEWIJN - Eerstejaars (eerste druk)
50482: BUCH, BOUDEWIJN - Het geheim van Eberwein
50071: BUCH, BOUDEWIJN - Het dolhuis
7441: BUCH, BOUDEWIJN - Bibliotheken (1ste druk)
8840: BUCHANAN, PETER E.A. - Soeters Van Eldonk architecten. Dialoog met mensen en plekken
5429: BUCHHEIM, L-G RESP.JOACHIM FERNAU - Knaurs Lexikon moderner Kunst and Alter Malerei (2 vols.)
10013: BUCHLI, M.J.C. - De zorg voor de doofstomme
99431: BUCHNER, JOACHIM - Kurt Schwitters und Merz (in: Kunstraume)
5305: BUCKENS, CEES E.A. - Gerard Howeler: de wolk in de kei
5132: BUCKTON, DAVID (ED.) - The Treasury of San Marco Venice
50660: BUDDINGH', C. - Gedichten 1938/1970
397: BUDDINGH', C. - Een plek om te wortelen
2519: BUDDINGH', C. - Spectrum citatenboek
50573: BUDDINGH', C. - Leve het bruine monster en andere schrifturen
10815: BUENTING, CAREL (E.A.) - Het blijft nee ! Foto-impressie, Den Haag 29 oktober 1983
77202: BUFFETAUT, ERIS - Cuvier. Bedenker van de catastrofetheorie
8557: BUFFINGA, A. - Vorm en ruimte
2575: BUHL, HARALD A.O.(ED.) - Kulturpolitisches Worterbuch
1766: BUIJNSTERS, P.J. (SAMENST.) - Betje Wolff & Aagje Deken
2687: BUITENDIJK, W.J.C. (RED.) - Jan Vos toneelwerken
40033: CENTRAAL ORGAAN VD ECON. BETREK.MH BUITENLAND, - Verslag vh bezoek aan Indonesie van 15 t/m 26 juli 1963 (...)
23720: BUITENWEG, HEIN - Zwerftochten door Java
40043: BUITENWEG, HEIN - De laatste tempo doeloe
23715: BUITENWEG, HEIN - Op Java staat een huis
23508: BUITENWEG, HEIN - Slamat datang: logeren in Tempo Doeloe
23477: BUITENWEG, HEIN EN WILLEM KROLS - Wat wij in ons hart sloten
22390: BUITENWEG, HEIN - Omong kosong: vreugden uit 'Het oude Indie'
23575: BUITENWEG, HEIN - Soos en samenleving in Tempo Doeloe
23724: BUITENWEG, HEIN - Land waar de gamelan klinkt
23582: BUITENWEG, HEIN - Omong kosong lagi: vreugden uit het oude Indie II
22392: BUITENWEG, HEIN - Op Java staat een huis
12713: BUITENWEG, HEIN - Land waar de gamelan klinkt
7: BUITER, HANS EN BERT VAN HOLST - Fabriekswek. Industrieel erfgoed in de provincie Utrecht
77406: BUITER, HANS EN JAN KORSTEN - Land in aanleg. De Dienst Landelijk Gebied en de inrichting v/h platteland
2722: BUITINK, GERT-JAN EN SIPKE VAN DER LAND (SAMENST. - Het verhaal van de Psalmen
7627: BULHOF, ILSE N. - Freud in Nederland. De interpretatie en invloed van zijn ideeen
1711: BULHOF, FRANCIS - Over Politicus zonder partij van Menno ter Braak
1694: BULHOF, FRANCIS - Over het land van herkomst van E. du Perron
23045: BULLEMA, W.A. - Kario het gelukskind
44219: BULLOCK, ALAN - Hitler: leven en ondergang van een tiran
40686: BULLOUGH, NIGEL - East Java. Rivers of Gold, Mountains of Fire
99944: BULOW, CATHARINA - The book of tiles/ Kakkelbogen
8104: BUNGE, LUCAS - De best verzorgde boeken/ The best book designs 1992
22119: BUNTON, JOHN - Building Indonesia. A market survey
7740: BUONAVENTURA, WENDY EN EEFJE BOSCH - De slang van de Nijl. Vrouwen en dans in de Arabische wereld
77970: BURCKHARDT, JACOB - Kunst und Kultur der Renaissance in Italien
2053: HYDROGRAFISCH BUREAU, - Tekens en afkortingen voorkomend op de Nederlandse zeekaarten
22776: ENCYCLOPAEDISCH BUREAU, - De Buitenbezittingen 1904 tot 1914. Deel I.
8118: BURER, CATHERINE 9ED.) - Kirei - posters from Japan 1978-1993
2615: BURGER, PETER EN JAAP DE JONG - Handboek stijl. Adviezen voor aantrekkelijk schrijven (gebonden)
2631: BURGER, PETER EN JAAP DE JONG (RED.) - Taalboek van de eeuw
4902: BURGERS, J.V. - Klaveren-drie
4624: BURGERS, JACQELINE - Rie Cramer leven en werk
99554: BURGERS, JACQUELINE - Brood op de leesplank. Zes illustratoren in dienst van het onderwijs
22395: BURGERSDIJK-KOLKMEYER, P. - Kentering
6188: BURGGRAAFF, GEORGE EN ARJAAN VAN NIMWEGEN - Utrecht in beeld
13147: BURGT, J.G.M. V.D. (SAMENST.) - 50 jaar DELM
3184: BURKE, ANDREW AND JUSTINE VAISUTIS - Laos
37799: BURKE, E.T. - Tropical tips for troops or How to keep fit in the tropics
466: BURKEN, FRED VAN - Een eeuw Doorns dorpsleven
569: BURKEN, FRED VAN - Ik herinner me...Dorpelingen vertellen over Driebergen en Rijsemburg
7505: BURKHOLDER, J. PETER - Study and listening guide for a history of Western music etc.
5333: BURLAND, COTTIE (A.O.) - Mythology of the Americas
11193: BURLAND, C.A. - Peoples of the Sun: the Civilizations of Pre-Columbian America
60016: BURRI, RENE - El gaucho
7894: BURROWS, TERRY - Play country guitar
5706: BURSSENS, GASTON - Het neusje van de inktvis
9700: BURUMA, IAN - Hun beloofde land. Mijn grootouders in tijden van liefde en oorlog
3225: BURUMA, IAN - Gods gruis. Een reis door het moderne Azie (+ interviews)
13080: BURUMA, IAN - Grenzen aan de vrijheid. Van De Sade tot Wilders (+ interview)
11320: BURUMA, IAN - Slechte elementen. Chinese dissidenten van Los Angeles tot Beijing
9135: BUSCH, WILHELM - Das heitere Wilhelm Busch Hausbuch
4592: BUSCH, WILHELM - Pater Filucius
436: BUSCH, A.J. - Gorinchem in oude ansichten deel 2
9070: BUSCH, WILHELM - Humoristischer Hausschatz mit 1500 Bildern
51527: BUSKEN HUET, CD - Litterarische fantasien. Nieuwe reeks. 5 delen
50028: BUSKEN HUET, CD. - Het land van Rubens. Belgische reisherinneringen. (1ste druk)
51499: BUSKEN HUET, CD - Van Napels naar Amsterdam. Italiaansche reis-aanteekeningen
10374: BUSKEN HUET, CD. - Het land van Rembrandt: studien over de Noordned. beschaving in de 17e eeuw
10010: BUSKEN HUET, CD. - Het land van Rembrandt:studien over de Noordnederlandsche beschaving.I + II
7650: BUSKES, J.J. EN NICO ROST (RED.) - Daar gaat een dominee voorbij: een bundel beschouwingen en herinneringen
5028: BUSSCHE, WILLY VAN DEN - Jose Vermeersch, beeldbouwer
4506: BUSSUM, LINA VAN - Het kwartet: oorspronkelijk meisjesboek
40647: BUSSY, J.H. DE - De Bussy's atlas van Nederlandsch Oost-Indie voor kantoor, school en huis
6924: BUTTER, H. DEN - Voedingstoestand van de Bosnegers van Suriname (1972-1977)
1788: BUUL, TINE VAN (E.A.) - Altijd acht gebleven. Over de kinderliteratuur van Annie M.G. Schmidt
40817: BUUNK, BETSY - Een bruine jongen.
7372: BUUR, SANNE E.A. (RED.) - Hoofdboek. 1 vrouw 100 hoofddoeken
39861: BUURMAN, PETER - Wayang Golek. De fascinerende wereld van het West-Javaanse poppenspel (geb)
2613: BUWALDA, H.S. E.A. (SAMENST.) - Frysk wurdboek. Frysk-Nederlansk en Nederlansk-Frysk
9072: BYRON, LORD - Lyrical poems
5006: CABANNE, PIERRE - The Dancers of Degas
2096: CAGELING, M.A. - Zeegaande vloot
3525: CAHEN, J.J. EN C.J. ROOSEN (SAMENST.) - en er was nog over. Fotoboek t.g.v. het 350-jarig bestaan van de Joodse Gem
11002: CAINE, HALL (INTR.) - King Albert's book. A tribute to the Belgian king and people (...)
2107: CAIRIS, NICHOLAS T. - Passenger Liners of the world sice 1893
6868: CAIRO, EDGAR - Nyumane/Uit mensennaam: roman over de geschiedenis van Afrika
6918: CAIRO, EDGAR - Kollektieve schuld of wel Famir'man-sani
3188: CALDER, SIMON - Cuba travelers survival kit
502: CALFF, J.P. - Amsterdam '65
7406: CALIS, PIET - Huize Meulenhoff: het verhaal; van een educatieve uitgeverij
8650: CALLENBACH, J.R. - De Groote Kerk te Rotterdam
99596: CALS, JOSEPH EN JAN BART KLASTER - Joseph Cals Part one
2574: CAMERLYNCK-GUERNIER, G.H. & CAMERLYNCK - The Girl's own book (Classe de Premiere annee)
99929: CAMESASCA, ETTORE - The Sao Paulo Collection. From Manet to Matisse (cloth+DJ)
72: CAMP, D'LAINE & MICHELLE PROVOOST (RED.) - Stadstimmeren: 650 jaar Rotterdam stad
3025: CAMP, GASTON VAN - Zomer in Anatolie
97212: CAMPBELL, DAVID (ED.) - Native American art and folklore: a cultural celebration
60032: CAMPBELL, BRYN (TEXT) - Exploring photography
7798: CAMPEN, STEVEN VAN EN BERT KEULEMANS - Poppen: een inspirerend kijk- en werkboek
5450: CAMPEN, STEVEN VAN & GEORGE BURGGRAAFF - Creatieve ambachten: ontmoetingen met kunstenaars
51503: CAMPERET, REMCO - De tijden
51029: CAMPERT, REMCO - Campert compleet. Alle dagen feest. De jongen met het mes. enz.
2936: CAMPERT, REMCO (RED.) - PODIUM, 21ste jaargang. Compleet.
5591: CAMPERT, REMCO - Beschreven blad: novelle
51522: CAMPERT, REMCO EN G.K. VAN HET REVE - Stemmen van schrijvers
50024: CAMPERT, JAN - Sonnetten voor Cynara
50069: CAMPERT (KAMPURT), REMCO (REMKO) - Tjeempie! of Liesje in Luiletterland (in eigen nieuwe spelling)
1702: CAMPING, HENK E.A. (RED.) - Paul van Ostaijen
166: CAMPS, ROB & THEO HUIJS - Historisch vademecum Venlo 650 jaar stad
542: CAMPS, H.P.H. (BEW.) - Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312. 2 banden.
51507: CANAPONI, PATRIZIO - De draaideur
97149: CANNARELLA, DEBORAH - Beading for the Soul: inspired designs from 23 contemporary artists
99401: CAPEK, ABE - Chinese stone-pictures. A distinctive form of Chinese art
22926: CAPELLE, M.C. - Het weggeworpen toversnoer
22187: CAPELLE, M.C. - Domoe. De zoon van het dorpshoofd
44338: CAPELLE, H. VAN EN A.P. VAN DE BOVENKAMP - De Berghof. Het adelaarsnest. Hitlers verborgen machtscentrum (1ste druk)
12656: CAPELLE, M.C. - De kleine brandstichter
7541: CAPPELLE, FRANS VAN - Practische methode voor het moderne accordeonspel
6852: CAPPELLE, H. VAN - Mythen en sagen uit West-Indie (1ste druk)
2983: CAPPELLER, CARL - A Sanskrit-English dictionary. Based upon the St. Petersburg Lexicons
685: CAPPERS, W.P.R.A. - Stilleven in steen. (...) de begraafplaats Oud Eik en Duinen 's-Gravenhage
10099: CARASSO, DEDALO (RED.) - Helden van het Vaderland: onze geschiedenis in 19de-eeuwse tafer.verbeeld
23487: CARELSE, W. - Indie vroeger en nu: een leesleerboekje over de geschiedenis (...)
7321: CARELSEN, FIE - Ik heb ze gekend: mijn gouden uren bij het Nederlands toneel.
7175: CAREMI, TIZIANA - Erbe e Piante salute e giovinezza
5055: CARESIO, FRANCO - Francesco Maiolo
40859: CARLOS/ RINDU ABADI, POLDI - Getekend leven
5065: CARMICHAEL, ANN G. AND RICHARD M. RATZAN - Medicine. A treasury of art and literature
59845: CARMIGGELT, SIMON - Leven met muziek
51506: CARMIGGELT, S. - Omnibus
5595: CARMIGGELT, S. - 127 kleinigheden
60211: CARMIGGELT, S. - De gedichten
5720: CARMIGGELT, SIMON - Kronkel: Carmiggelt special (LP)
5781: CARMIGGELT, S. - Lachen kost niks:(...) vrolijke verhalen over mensen met en zonder geld
5789: CARMIGGELT, SIMON - Het klinkt soms wel aardig
50256: CARMIGGELT, S. - Speciaal voor u: een klein feestgeschenk van de Paroolpers
5515: CARMIGGELT, S. - Speciaal voor u (1968)
5896: CARMIGGELT, S. - Schemeren
99360: CARON, MARLIES (RED.) - Helse en hemelse vrouwen. Schrikbeelden en voorbeelden van de vrouw (...)
9660: CARPENTIER, ALEJO - The Kingdom of This World (1957)
9967: CARRE, JOHN LE - Een volmaakte spion
9966: CARRE, JOHN LE - De toegewijde tuinier
9117: CARRE, JOHN LE - Our Game
3288: CARRINGTON, A.H. AND MARGARET M. ELLIOTT - Five tales of Empire
4391: CARROLL, LEWIS - Alice's Adventures in Wonderland (ed. Sonius)
1519: CARTENS, DAAN E.A. (RED.) - F. Springer
1680: CARTENS, DAAN E.A. (RED.) - Het Schrijverscollectief: Willem Wilmink, Hans Dorrestijn, Karel Eykman e.a
60023: CARTIER-BRESSON, HENRI - Meisterwerke
3171: CARVER, - Aventures de Carver chez les Sauvages de l'Amerique Septentrional
77504: CASHMORE, ROGER (A.0.) - Prestigious discoveries at CERN. 1973 Neutral Currents 1983 W & Z Bosons
706: CASIMIR, R. - Het Nederlandsch Lyceum van 1909 tot 1934
8704: CASSINA (ED.), - Frank Lloyd Wright
5050: CASSOU, JEAN - Picasso
8868: CASTANHEIRA, CARLOS, LUIS MENDES ANDALVARO SIZA - Alvaro Siza: The reconstruction of the Chiado Lisbon
3309: CASTRO RUIZ, FIDEL - Fidel over Radio Rebelde (in: Granma)
13066: CATE, ARTHUR TEN - De laatste divisie. De geschiedenis v 1 Divisie 7 December (...) 1989-2004
50787: CATS, JACOB - Keur uit de gedichten van Jacob Cats (ed. Stuiveling)
9774: CATULL, - Liebesgedichte
40725: CAVE, HENRY W. - Views of Colombo
7226: CAVENDISH, RICHARD (ED.) - Encyclopedia of The Unexplained: Magic, Occultism and Parapsychology
7230: CAVENDISH, RICHARD - Elseviers encyclopedie van het occultisme en de parapsychologie
1608: CAVIGELLI, FRANZ EN FRITZ SENN - Over Patricia Highsmith.
9692: CELINE, LOUIS FERDINAND - Dood op krediet
490: CENSE-PLEYZIER, MARIAN (E.A.) - Pittoresk Urk
10031: CERUTTI, F.F.X. & F.A BREKELMANS - Brieven van Bakhuizen van den Brink uit zijn Brusselse en Haagse periode
9655: CERVANTES, - De avonturen van Don Quichote (ed. Van Haamstede 1955)
1734: CEULAER, JOSE DE - Te gast bij Nederlandse auteurs (GESIGNEERD)
12435: CEVANU, M. - Batavia - Singapore: roman van leven en liefde
50119: CHABOT, BART - Broodje gezond
99290: CHAGALL, MARC - De collectie Marcus Diener/The collection Marcus Diener
5201: CHAGALL, MARC - Mein Leben
4453: CHAGOLL, LYDIA - In naam van de Fuhrer
2238: CHAMBE, RENE - Histoire de l'Aviation
7743: CHAMBERLAIN, W.H.J. & A.W.F. TAYLERSON - Adams' revolvers
2047: CHAMBON, ALBERT - Marineschetsen en humor
9704: CHANDLER, RAYMOND - Collected stories
2216: CHANT, CHRIS - Early Airliners
1628: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, P.D. - Portretten en kritieken
6223: CHAPKIS, RAOUL - De reizen van Pater Key
5960: CHAPKIS, RAOUL - Zes dagen onbedachtzaamheid kan maken dat men eeuwig schreit
50879: CHAPKIS, RAOUL - Verzameld werk
8024: CHAPMAN, SUZANNE E. - Early American Design Motifs
50312: CHARLES, J.B. - De vrouw van Jupiter
50331: CHARLES, J.B. - Ontmoeting in den vreemde
9673: CHEEVER, JOHN - Oh what a paradise it seems
11046: CHESNEAUX, JEAN - Boerenopstanden in China: 1840-1949
3099: CHIAVASSA, H. - The history of the principality as seen through its postage stamps
5152: CHIESA, ANGELA OTTINO DELLA - Die Toskanische Malerei des 15. Jahrhunderts
3028: CHOLLEY, A. (A.O.) (ED.) - Atlas des formes du relief
8844: CHRISTIAANSE, KEES E.A. - Kees Christiaanse
78009: CHRISTIE'S, - 19th and 20th century sculpture (Amsterdam 2005)
97166: CHRISTIE'S, - Christie's Twentieth Century Art Amsterdam 1998
99994: CHRISTIE'S, - Oriental Ceramics and Works of Art
40660: CHRISTIE'S, - Fine Indonesian sculpture and works of art
99801: CHRISTIE'S AMSTERDAM, - Twentieth Century Art, including Belgian Art
78042: CHRISTIE'S AMSTERDAM, - Twentieth Century Art 2487
99399: CHRISTIE'S AMSTERDAM, - Amsterdamse stadsgezichten uit de Collectie Meentwijck
44364: BILAL EN CHRISTIN (TEKST), - De falangisten van de zwarte orde
77473: CHUANGUI, WANG - Chinese family acupoint massage
11219: CHURCHILL, WINSTON S. - Secret session speeches (ed. Charles Eade)
643: CILLEKENS, CASPAR EN WIL ROEBROEKS - Werkloosheid en werk te Maastricht in de jaren dertig
4948: CIRCUSPATZ, - Zeer geheim handboek voor agenten van het Ministerie van Zeer Geheime Zaken
5218: CITROEN, P. & C. DOELMAN - Het tekenwerk van Paul Citroen
7689: CITTERT-EYMERS, J.G. VAN, EN M.J. HAGEN - Zonnewijzers aan en bij gebouwen in Nederland en enige astron. Uurwerken
31: CLAASSEN, ROB (E.A.) - Den Haag werkt: een arbeidersgezin aan het begin van de 20ste eeuw
5081: CLAERHOUT, ADR. G. - Afrikaanse kunst
6274: CLAES, ERNEST - Uit de dagboeken van Ernest Claes (genummerd ex.)
3185: CLARK, GREGOR AND CHRISTIAN BONETTO - Sicily
77542: CLARK, KENNETH - Handboek voor de pottenbakker: technieken-materialen-ovens-gereedschappen
3168: CLARKE, THURSTON - Volg de evenaar
59840: CLAUS, HUGO - De verwondering. (1ste druk, gebonden met stofomslag)
51547: CLAUS, HUGO - Gedichten 1948-1993
5795: CLAUS, HUGO - Jessica !
6228: CLAUS, HUGO - Schaamte
6420: CLAUS, HUGO - Het verdriet van Belgie (gebonden)
6379: CLAUS, HUGO - Natuurgetrouw
50254: CLAUS, HUGO - De koele minnaar (1ste druk)
5517: CLAUS, HUGO - De vijanden: cineroman
6357: CLAUS, HUGO - Morituri: libretto
5876: CLAUS, HUGO - Blauw blauw: een komedie
5583: CLAUS, HUGO - Het leven en de werken van Leopold II:29 taferelen uit de Belgische oudheid
5590: CLAUS, HUGO - Het teken van de hamster
5533: CLAUS, HUGO - Een slaapwandeling
51253: CLAUS, HUGO - Tancredo infrasonic
11176: CLAUSEWITZ, CARL VON - Over de oorlog
7586: CLAXTON, WILLIAM - Young Chet
1020: CLEEF, J.E. VAN E.A. (SAMENST.) - Gorinchem: parel aan de rivier
10734: CLEEFF-HIEGENTLICH, FREDERIQUE VAN & JOEL CAHEN - Waterlooplein: in vier eeuwen van industrieterrein tot cultureel centrum
8132: CLEERDIN, JOS A.M. E.A. (RED.) - Kerstnummer Drukkersweekblad en Autolijn 1967
11123: CLEMENCEAU, GEORGES - De Zege. Haar zon- en haar schaduwzijde
5265: CLEMENT, PIET - Hollandse grafiek uit de printshop
51523: CLERCQ, WILLEM DE - Per karos naar St.-Petersburg. Reisdagboek vd Amsterd. graanhandelaar 1816
99758: CLERCQ, S.DE (E.A.) - Schilderkunstig Genootschap Pulchri Studio
2959: CLERKX, LILY E. - En ze leefden nog lang en gelukkig. Familieleven in sprookjes (...)
22555: CLERX, AENOLD - Schandaal op Poeloeh-Tampah
9701: CLEZIO, J.M.G. LE - Omwentelingen
3043: CLIFTON, TONY AND CATHERINE LEROY - God cried
7444: CLMENTS, JEFF - Ambachtelijk boekbinden
23368: JAVA MOTOR CLUB, - Automobielkaart der Java Motor Club ( 3 kaarten van Java in hoesje)
99661: CNODDER, REMI DE EN HANS REDEKER, - Jits Bakker (gebonden)
99615: CNODDER, REMI DE EN WIM VAN DER BEEK - Jits Bakker. Veelzijdige verbeeldingen
36: COCHERET, CH.A. - Het elevator-bedrijf in de Rotterdamsche haven 1908-1933
12019: COCK BUNING - VAN HENGEL, P.A. DE - Fortuinjacht: oorspronkelijke roman
12097: COCKCROFT, JOHN - Indonesia and Portuguese Timor
7677: COCKRILL, PAULINE - Het perfecte berenboek
9043: COCTEAU, JEAN - Les enfants terribles
6578: COENDERS, Y.A. - De Pakistaanse keuken
6319: COENEN, FRANS - Zondagsrust
5989: COENEN, FRANS - Reizen: een uitweiding en inwijding
5039: COENEN, JO (E.A.) - Kunst bij Rijksgebouwen 2000-2003/ Arts for Government Property 2000-2003
77242: COENEN, ADRIAEN - Het walvisboek. Walvissen en andere zeewezens (ed. Egmond/Lason)
8661: COENEN, JO (A.O.) - Building the territory/Construindo o territorio (In: Oculum 10-11) (signed)
51236: COENEN, FRANS - Onpersoonlijke herinneringen
51524: COENEN, FRANS - Onpersoonlijke herinneringen (2de druk)
22265: COENRAADS, ED. - Fakkeldragers
50506: COENRAADS, THEO - Rembrandt en zijn Meester
9121: COETZEE, J.M. - Langzame man
9713: COETZEE, J.M. - In ongenade (gebonden_
9999: COETZEE, J.M. - Langzame man
9024: COETZEE, J.M. - Youth (hardback + DJ 2002)
9641: COETZEE, J.M. - Als een vrouw ouder wordt
77835: COGNIAT, RAYMOND - Raoul Dufy
99321: COGNIAT, RAYMOND A.O. - Tendances de la peinture moderne (6 vols.)
5005: COGNIAT, RAYMOND (A.O.) - l ' Impressionisme. Le Fauvisme. L' Expressionisme. Le Cubisme. Etc.
51529: COHEN, ALEXANDER - Brieven 1888-1961 (ed. Ronald Spoor)
2681: COHEN, J. - Beknopte Hebreeuwse grammatica met enige oefeningen
1679: COHEN, H.F. EN HERMAN VERHAAR (RED.) - Reve (Tirade 289)
396: COHEN, JOB (E.A.) - Hermitage Amsterdam, Museum aan de Amstel
5786: COHEN, DOLF - Liegen, loog, gelogen
77415: COHENSIUS, JOOST (E.A.) - Noordpoolexpeditie. De eerste Nederlanders over de ijskap naar de pool
13636: COLENBRANDER, H.T. - Wereldgeschiedenis (1915-1919) in overzichten. 2 delen
8615: COLGAN, SUSAN - Restaurant Design: ninety-five spaces that work
40499: COLIJN, H. (O.L.V.) - Neerlands Indie, land e volk, geschiedenis e bestuur, bedrijf e samenleving
22505: COLIJN, HELEN - De kracht van een lied. Overleven in een vrouwenkamp
22400: COLIJN, MARIANNE - Niet bang voor krokodillen
22006: COLIJN, MARIANNE - Danser op het dak
22001: COLIJN, A.H. - Naar de eeuwige sneeuw van Nieuw Guinee: de bestijging v.h. Carstengebergte
12108: COLIJN, H. - Geen rust, maar bezinning
12125: COLIJN, H. - Koloniale vraagstukken van heden en morgen
40610: COLIJN, H. - Dispereert niet.....Rede ter herdenking van den 350sten geboortedag (...)
7955: COLLEM, SIMON VAN - Uit de oude draaidoos
40624: COLLINS, JAMES T. - Laha, a language of the Central Moluccas
40663: COLLINS, J.T. - Ambonese Malay and creolization theory
3243: COLLINSON, CLIFFORD W. - Onder de kannibalen der Salomons-Eilanden
23581: COLLISON, KERRY B. - Merdeka square
6181: COLMER, MICHAEL - Calendar Girls
5036: COLMJON, GERBEN - The Hague School. (...) Dutch painting since the middle of the 19. century
10076: COLOM, J.A. - De vyerige colom verthonende de 17 Nederlandsche Provintien
2007: COLUMBUS, CHRISTOFFEL - De ontdekking van Amerika. Scheepsjournaal 1492-1493
11234: COLUMBUS, CHRISTOFFEL - De ontdekking van Amerika: scheepsjournaal 1492-1493
11112: COLUMBUS, CHRISTOFFEL - De ontdekking van Amerika. Scheepsjournaal 1492-1493
11050: COLVIN, IAN - The rise and fall of Moise Tshombe. A biography
7245: COMENIUS, JOHANNES AMOS - Via Lucis: de weg naar het licht.
7766: COMFORT, ALEX EN AART C. GISOLF (BEW.) - Speelse liefde: gids voor minnaars
22401: COMTE, ANNIE A. LE - Het begon met een zeiltocht
11013: CONNOLLY, S.J. (ED.) - The Oxford companion to Irish History
7897: CONNOLLY, RAY (BIOGRAFIE) - Elvis Presley compleet: tekst en muziek van zijn grootste hits
3174: CONOLLY, DENIS - The tourist in South Africa
1512: CONRAD, PATRICK - Getande raadsels. Herinneringen aan Hugo Claus
9743: CONRAD, JOSEPH - Typhoon and other stories
50735: CONSCIENCE, HENDRIK - Mengelingen (Het geluk van rijk te zijn, De podagrist)
50802: CONSCIENCE, HENDRIK - Een slachtoffer der moederliefde
11225: CONSTANDSE, A.L. - Cuba: dictators en rebellen
11023: CONSTANDSE, ANTON - Michael Bakoenin: Russisch rebel. Een biografie
11197: CONSTANDSE, ANTON - Geen morgenrood: beeld en balans van onze eeuw
78078: CONSTANT, - Constant: schilderijen/paintings 1948-1995
9646: CONSTANT, BENJAMIN - Cecile
99945: COOK, PATRICK AND CATHERINE SLESSOR - Bakelite. An illustrated guide to collectible bakelite objects
12427: COOLHAAS, W.PH. - Controleur B.B.: herinneringen van een jong bestuursambtenaar in Ned.Indie
40773: COOLHAAS, W.PH. - A critcal survey of studies on Dutch colonial history
10706: COOLHAAS, W.PH. - Pieter van den Broecke in Azie. 2 delen.
22260: COOLSMA, S. - Ismail en Moerti, de eerstelingen uit de Soendaneezen
77512: COOMBER, I.M. - VW Scirocco owners workshop manual.
9711: COPPEE, FRANCOIS - Poemes et Recits
60091: COPPENS, MARTIEN - 's-Hertogenbosch. Onder de ogen en bogen van de Sint-Jan
6014: COPPENS, MARTIN - Gothic Choir-stalls in the Netherlands. 2 volumes
6215: COPPENS, MARTIEN EN C. KONINGS - Leven in geloof
60081: COPPES, NIELS - Hans Sibbelee. Geengageerd fotograaf 1915-2003
66614: COPPOOLSE, ANTON - De lekkerste vleesgerechten van uw slager
6043: CORBIJN, ANTON - Allegro
6170: CORBIJN, ANTON - Uit de kunst: 10 jaar schilderkunst van kunstatelier De Heygraeff
7887: CORET, ALEXANDER - Melodieen en Muzikanten: cavalcade van de lichte muziek
9123: CORNEILLE, FONTENELLE, - Oeuvres de Pierre Corneille (1858)
1699: CORNETS DE GROOT, R.A. - De open ruimte: opstellen over A. Roland Holst, Gerrit Achterberg enz.
22109: CORNETS DE GROOT, R.A. - Tropische jaren
6709: CORONEL, J., G.C. DE PUY, W.P.A. DE ROOIJ - Papiamentu den un cocolishi/Papiaments in een notedop
1655: CORSARI, WILLY - Liedjes en herinneringen
44352: CORSARI, WILLY - Die van ons
5460: CORTEGGIANI, JEAN-PIERRE - The Egypt of the Pharaohs at the Cairo Musem
5066: CORTI, TINA & ELENA GRAMMACCCIONI (ED.) - The Signs of Habitat. Technology and Design of Italia
7373: COSTANTINO, MARIA - Het knopen handboek
23198: COSTER-OOSTER, ELS - Het omheinde kweekbed: machtsverhoudingen in de Minagkabause familieroman
2608: COSTER, MARC DE (SAMENST.) - Wielerwoordenboek
13278: COSTERMANS, BARBARA (E.A.) (RED.) - Vluchten voor de oorlog. Belgische vluchtelingen 1914-1918
5485: COULTON, G.G. - The Chronicler of European Chivalry (Froissart)
11210: COULTON, G.G. - Medieval panorama: the English Scene from Conquest to reformation
5630: COUPERUS, LOUIS - Antiek toerisme: roman uit oud-Egypte
51184: COUPERUS, LOUIS - Majesteit (2de druk)
51230: COUPERUS, LOUIS - Eline Vere
51206: COUPERUS, LOUIS - De boeken der kleine zielen
51525: COUPERUS, LOUIS EN ELIZABETH - Eline Vere. Toneelspel in vier bedrijven + Meditatie over het mann. toilet
51545: COUPERUS, LOUIS - Met Louis Couperus in Afrika
51546: COUPERUS, LOUIS - Noodlot
51137: COUPERUS, LOUIS - Fidessa
51575: COUPERUS, LOUIS - Lucrezia
5813: COUPERUS, LOUIS - Tussen Alexandrie en Londen (ed. Breugelmans)
5718: COUPERUS, LOUIS - Antiek toerisme
51542: COUPERUS, LOUIS - Hooge troeven (ste druk)
51543: COUPERUS, LOUIS - Eline Vere. Een Haagsche roman
50696: COUPERUS, LOUIS - Antiek toerisme: roman uit Oud-Egypte
6463: COUPERUS, LOUIS - Op reis
50136: COUPERUS, LOUIS - Van oude mensen, de dingen die voorbijgaan (filmeditie)
33011: COURAGE, JAN - Allemaal plezier. Groote verzameling van blijspelen, kamerstukjes enz.enz.
12265: COURT, J.F.H. ALB. DE LA - Het vraagstuk Indonesie
8680: COURTIAU, JEAN-PIERRE - La grande arche / The great Arche: Otto von Spreckelsen & Paul Andreu
6520: COUTELLIE, MEVR. - Practisch handboek voor de keuken: laatste nieuwe recepten
4493: COUVEE, D.H. - De meidagen van '40
8018: COUVEE, D.H. (SAMENST.) - Kerstnummer drukkersweekblad en autolijn 1965/52
6103: COWIN, EILEEN - Eileen Cowin
50551: CRAMER, A. - Het geraamte of de Leeuwenridders; toneelspel (niet vertaald)
4942: CRAMER, RIE - Versjes van vroeger
4627: CRAMER, RIE - Meer van Zus en Jan
4546: CRAMER, RIE - Januari februari maart april t/m december (4 delen)
4530: CRAMER, RIE - October, November, December. Tekeningen en versjes
4288: CRAMER, RIE - Verzen van verzet
6483: CREMER, JAN - Sneeuw
50611: CREMER, JAN - Ik, Jan Cremer (gebonden) (met foto's)
50740: CREMER, JAN - Ik Jan Cremer. Tweede boek
653: CREUTZBERG, P. (E.A.) - De zuidelijke Vechtplassen. Flora en fauna.
2906: CRICK, JEF - Jan-Frans Willems: Vader der Vlaamsche Beweging (1846-1946)
6518: CROCKER, BETTY - Easy Breakfasts & Brunches
77214: CROCKETT, JAMES UNDERWOOD EN OGDEN TANNER - Kruiden
51544: CRONE, C.C.S. - Dopman krijgt weer minder
60076: CRONE, WERRY - 2 x 2 = 5 't barre land
6153: CRONE, WERRY EN HARO HIELKEMA - Groeten uit het buitenland
6090: CRONE, WERRY - In dienst van de krant
6146: CRONE, WERRY - In dienst van het koninkrijk: de monarchie in staatsbestel en samenleving
12391: CROO, M.H. DU - Generaal Swart: Pacificator van Atjeh
23529: CROO, M.H. DU - Eigenwijze liedjes van Brammetje (1ste druk)
5341: CROUWEL, WIM (ONTWERP CATALOGUS) - Moderne Nederlandse Schilderkunst/Modern Dutch Painting
99553: CROWE, J.A. AND G.B. CAVALCASELLE - A history of painting in North Italy. 2 vols.
7189: CRUIJFF, JOHAN - Voetbal
77957: CSAPODI-GARDONYI, KLARA - Europaische Buchmalerei
77524: CUARTERO (PROLOGUE), PILAR AND EDUARD ESTIVIL - Sleeping, dreaming and resting. The keys to revitalising sleep
7020: CULBERTSON, JOSEPHINE - Contract bridge for beginners
9656: CURIE, EVE - Madame Curie
6724: CYRIEL, FR. - Curacao. St. Annabaai met de Koningin Emmabrug
6187: CZECHOWICZ, - Nineteenth Century Sights of Vilnius
2125: DAALDER, REMMELT E.A. (RED.) - Havens van Amsterdam en Rotterdam sinds 1870
2068: DAALDER, REMMELT (RED.) - Maritieme geschiedenis van Nederland in 70 hoogtepunten 1500-2000
2509: DAALDER, D.L. - Wormcruyt met suycker: hist-critisch overzicht v.d. Ned. Kinderliteratuur
22953: DAAN, AMA DJA - De brug
5977: DAEM, GEERTRUI - Een vader voor Elizabeth: verhalen
9698: DAHL, ROALD - Solo 1938-1941
9015: DAHL, ROALD - Alle verhalen (1ste druk, gebonden)
9996: DAHL, ROALD - The best of Roald Dahl
6908: DAHLBERG, H.N. - Kaart van Suriname. Schaal 1:1000000
6410: DAISNE, JOHAN - De trap van steen en wolken
5527: DAISNE, JOHAN - Lago Maggiore. De roman van een man. De roman van een vrouw
40808: DAJOH, M.R. - Irian Barat pukul tifa
6514: DAKMAN, IRMA, LIDY NOOY-BLOKZIJL & MARJA KRUIK - Vegetarisch basiskookboek
12617: DALEN, A.A. VAN - Van strijd en overwinning op Alor
2717: DALEN-OSKAM, KARINA VAN EN MARIJKE MOOIJAART - Bijbels lexicon. Woorden en uitdrukkingen uit de Bijbel in het Nederlands
1046: DALEN GILHUYS, LEX - Haegsche dingen die verdwenen.
6788: DALEN, HENK H. VAN EN GERARD C. DE GROOT - De Nederlandse Antillen/The Netherlands Antilles/Las Antillas Holandesas
3220: DALTON, BILL - Indonesia Handbook
23030: DALTON, BILL - Indonesia Handbook
39938: DALTON, BILL - Reishandboek Java en Bali
40790: DAM, J.J.M. VAN - Jantje Kaas en zijn jongens (...) Ned.-Indische soldatentaal in de 19e eeuw
2557: DAM, C.F.A. VAN - Spaans Handwoordenboek. 2 delen
6562: DAM, JOHANNES VAN - Lekker Amsterdam
99942: DAM, EVERT VAN (E.A.) (RED.) - Het aanzien van 't Jeudje. Gezicht van Jan Linders
40497: BOROE DAMAI, - Van Goddelijk maaksel
66715: DAMIANI, LICIO (INL.) - De gans. Geschiedenis - folklore - oude recepten (...)
13218: DAMSMA, DIRK - Het Hollandse huisgezin (1560-heden)
40580: DAMSTE, O. EN B. JILDERDA - Nederland-Indonesie in de twintigste eeuw. Een beknopte behandeling (.....)
1185: DAMSTE, P.H. - Veere: vier eeuwen markiezaat
72222: DANCE, S. PETER - Schelpen
77199: DANCE, S. PETER (ED.) - The Encyclopedia of Shells
60015: DANIEL, PETE AND RAYMOND SMOCK - A talent for detail.The photographs of Miss Frances Benjamin Johnston (...)
2690: DANIELS, WIM - Giphtaal. De woordvondsten van Ronald Giphart
13051: DANKERS, JOOST EN JOS VAN DER LINDEN - Van regenten en patienten. De geschiedenis van de Willem Arntsz Stichting
10925: DANKERS, JOOST (E.A.) - Spaarbanken in Nederland: ideeen en organisatie, 1817-1990. (nieuw)
8040: DANKMEIJER, J. - Leonardo's beeld van de natuurlijke mens
10478: DANNER, HELGA - Van water tot land van land tot water: verwikkelingen bij de indijking etc.
6675: DANONE, - Huttenkase
5908: DANTZIG, RUDI VAN - De bruid staat rechts van u
33003: DANTZIG, RUDI VAN - Voorbijgegaan, gedanst door Alexandra Radius en Han Ebbelaar
13291: DANTZIG, RUDI VAN - Het leven van Willem Arondeus 1894-1943. Een documentaire
11936: DANZEL, THEODOR-WILHELM - Symbole, Damonen und heilige Turme: Bildtafeln zur ethnologischen (...)
5293: DARLEY, ESTHER EN HANS JANSSEN - Francis Bacon
3131: DARLING, F. FRASER - Island years
12195: DARMODIHARDJO, DARJI A.O. (ED.) - Pendidikan Moral Pancasila. 11 volumes
22090: DARMOJUWONO (E.A.), SETIAWAT - 25 tahun studi Belanda di Indonesia/25 jaar (...)
5004: DARRELL, MARGERY (ED.) - Once upon a time. The fairy-tale world of Arthur Rackham
6598: DARROW, DIANE & TOM MARESCA - The seasons of the Italian kitchen
3286: DARTFORD, B.A., G.P. - A short history of Malaya
66621: DASA, ADIRAJA - Vedische kookkunst. De heerlijkste gerechten uit de Indiaas-veget. Keuken
10150: DASBERG, L. EN J.W.G. JANSING - Meer kennis meer kans: het Nederlandse onderwijs 1843-1914
40439: DASH, MIKE - Batavia's graveyard
37830: DAUM, P.A. EN GERARD TERMORSHUIZEN (SAMENST.) - P.A. Daum,Ik ben journalist ex professo
22287: DAUM (MAURITS), P.A. - H. van Brakel, Ing. B.O.W.
20102: DAUM, P.A. (MAURITS) - Goena-goena - met voorwoord van E. du Perron
40482: DAUM (MAURITS), P.A. - Nummer elf
40416: DAUM, P.A. - De Van der Linden's (ed. Termorshuizen)
40415: DAUM, P.A. - Ups en downs in het Indische leven (ed. Termorshuizen)
40735: DAVIDS, LOUIS EN MARGIE MORRIS - Als de tros wordt losgesmeten (en 14 andere)
6198: DAVIS, BOB - Faces of Japan
6542: DAVIS, MYRNA - Aardappelkunst
7965: DAVIS, DAPHNE - Stars !
7533: DAVIS, MILES - Birth of the cool (incl. CD)
77469: DAWKINS, RICHARD - River out of Eden. A Darwinian view of life
40708: DAWSON, BARRY , JOHN GILLOW - The traditional architecture of Indonesia
8087: DAWSON, JOHN & PIET CLEMENT - Gaade's Handboek voor de grafische technieken
3051: DAWSON, A.J. - Things seen in Morocco
40062: DAWSON, BARRY EN JOHN GILLOW - De traditionele bouwkunst van Indonesie
8025: DAY, LEWIS F. - Alte und neue Alphabete
66671: DAY, IRENE - De Marokkaanse keuken
3111: DEACON, RICHARD - The Israeli secret service
99454: DEAN, CATHERINE - Klimt
11229: DEBRAY, REGIS - Essais sur l'Amerique Latine
6806: DEBROT, COLA - Bewolkt bestaan
6728: DEBROT, COLA - Bekentenis in Toledo - gedichten
23417: DECKER, GUNTER - Republik Maluku Selatan- die Republik der Sud-Molukken
51342: DECOSTER, CHARLES - De legende en de heldhaftige, vrolijke en roemruchte daden van Uilenspiegel
1739: DEEL, TOM VAN E.A. (RED.) - Het literair klimaat 1970-1985
1737: DEEL, T. VAN - Recensies (gesigneerd)
1736: DEEL, T. VAN - De komma bij Krol en andere essays
1698: DEEL, T. VAN - Bij het schrijven
50812: DEELDER, J.A. - Swingkoning. Alle verhalen en gedichten over muziek
22232: DEELMAN, A.G. - Ali Bin Joesoep . Roman uit de nadagen van Nederlands-Indie
5212: DEGUER, ANDRE - Ikonen
8604: DEIJK, ADA VAN E.A. - Middeleeuwse kerken in Utrecht
51437: E., BEKKER-WED.DS. WOLFF EN A. DEKEN - Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart . 2 delen. (ed. Buijnsters)
6322: DEKKER, MAURITS - Het merkteken
10853: DEKKER, KAREN DEN (E.A.) (RED.) - Een tien voor vlijt: meisjesonderwijs vanaf de oudheid tot de MMS
7763: DEKKER, KESO (SAMENST.) - Hans van Manen en modern ballet in Nederland
98: DEKKER, PIET - De Alkmaarse geschiedenis achter een Texelse walvisbokaal
44363: DEKKER, C. (E.A.) - 1940-1945. Een analyse van het verzet
5750: DEKKER, MAURITS - De laars op de nek: roman 1939-1944
10936: DEKKER, P. - Willem 't Hart 1750-1830. Een Zijper zeevaarder in de nadagen der Republiek
50376: DEKKER, MAURITS - Afscheid: monoloog
50052: DEKKER, MAURITS - De wereld heeft geen wachtkamer. Toneelspel in drie bedrijven
4204: DEKKERS, C.A. & J.M. VAN KARSBERGEN - Oranje marechaussee: 'zonder vrees en zonder blaam' (...)
3098: DEKKERS, RENE - Lettres de Chine
77211: DEKKERS, MIDAS - Leve de dieren: de dieren redden zich best in de natuur van nu
4827: DEKKERS, MIDAS - De vergankelijkheid
7208: DEKKERS, MIDAS - Lief dier: over bestialiteit
77201: DEKKERS, MIDAS - De mol en andere beesten
7144: DEKKERS, MIDAS - Lichamelijke oefening (1ste druk)
77197: DEKKERS, MIDAS - Alle beesten I en II (in cassette)
13107: DELAHAYE, R.M. (E.A.) - De archieven in Limburg
40868: DELDEN, MARY C. VAN - Bersiap in Bandoeng. Een onderzoek naar geweld (...)
3088: DELEU, JOZEF (ED.) - The Low Countries. Arts and society in Flanders The Netherlands. 1994-95
7431: DELFT, MARIEKE VAN (E.A.)(RED.) - 1798-1998. Koninklijke Bibliotheek: verzamelaars en verzamelingen
413: TOPGRAFISCHE DIENST DELFT, - Nederland 1 : 25.000. 31 H Utrecht
416: TOPGRAFISCHE DIENST DELFT, - Nederland 1 : 25.000. 32 D, Woudenberg
66694: CALVE-DELFT, - Het koopen en bereiden van visch
77802: DELIEB, ERIC - Investing in silver
9016: DELILLO, DON - Underworld
9926: DELILLO, DON - Onderwereld
39839: DELSMAN, H.C. - Dierenleven in Indonesie
23254: DELSMAN, H.C. - Dierkunde voor Indische middelbare scholen. Eerste deel (...)
40434: DELSMAN, H.C. - Uit de tropische natuur
78076: DELVAUX, PAUL - Paul Delvaux Museum
11944: DELVIGNE, ROB (EINDRED.) - 100 boeken die geschiedenis maakten 1892-1992
99955: DEMEYRE, BENJAMIN - La Peche a la Baleine (ed. Ulco Mes)
40784: DEMMENI, JEAN - Zendingsschool te Modjowarno Oost-Java
40785: DEMMENI, JEAN - Bevloeiingswerken op Java
40778: DEMMENI, JEAN - Wedrennen te Fort de Kock. Sumatra
40786: DEMMENI, JEAN - Inlandsche school te Buitenzorg. Java
40787: DEMMENI, JEAN - Laan in Makassar
511: DEMOED, E.J. - In een lieflijk landschap. Wandelingen door de historie van Maarn, Doorn...
664: DEMOED, E.J. - Doorn in oude ansichten
10950: DENIG, E. (VOORWOORD) - Beeldvorming over Nederland in het buitenland
7007: DERCKSEN, ERIK - Water, wind & surfen: groei en bloei van een populaire watersport
3562: DERECH (DEREKH), SHLOMO - Jewish nationalism and the left-wing movements
7093: DERETA, MAX - Parachutespringen & skydiving en andere parasporten
40501: DERIX, JAN - Bapa Papoea. Jan P.K. van Eechoud, een biografie
672: DERIX, JAN EN LEO VERHEGGEN (RED.) - Het Dagblad over Noord-Limburg 1970-1975. Oud nieuws in woord en beeld
8841: DERKS, SERGIO - Bouwen aan de poort van Europa
22826: DERMOUT, MARIA - De kist en enige verhalen
22877: DERMOUT, MARIA - De sirenen
22102: DERMOUT, MARIA - De juwelen haarkam
22041: DERMOUT, MARIA - Donker van uiterlijk
60078: DEROO, WIJNANDA - Huizen van Vereniging Hendrick de Keyser
77784: DEROUET, CHRISTIAN & JACQELINE CHEVALIER (ORG.) - Kandinsky: album de l'exposition
28: DERWIG, JAN EN JOUKE VAN DER WERF - Beurs van Berlage
99820: DESCHARNES, ROBERT EM GILLES NERET - Salvador Dali 1904-1989. Het geschilderde werk.Deel I en Deel II (cassette
5414: DESCHARNES, ROBERT EN GILLES NERET - Salvador Dali 1904-1989
77798: DESJARDINE, - Werktekeningen 1967-1968
7522: DESSEL, LODE VAN (BEW.) - Andante cantabile. Groot Europees liedboek
3252: DESTREE, A. (E.A.) - Noord-Afrika: eenheid en verscheidenheid
77479: DETERDING, HENRI (FOREWORD) - A Petroleum handbook
8774: DETHIER, JEAN - Down to Earth. Adobe Architecture: an old idea, a new future (bound)
22415: DEUDOCUS, CORNELIUS - Bataviaasche portretten - geschetst in ernst en in caricatuur
3205: DEURSEN, A. VAN - Aardrijkskundige platen-atlas voor gymnasia, hoogere burgerscholen (.....)
13276: DEURSEN, A.TH. VAN - Mensen van klein vermogen. Het kopergeld van de Gouden Eeuw (gebonden)
13244: DEURSEN, JACQUELIEN VAN - Kunstenaars portretteren ministers van Onderwijs, Kunsten, Wetenschappen ..
3539: DEURSEN, A. VAN - Bijbelsch Beeldwoordenboek
13634: DEURSEN, A.TH.VAN (E.A.) - De admiraal. De wereld van Michiel Adriaenszoon de Ruyter
13217: DEURSEN, A.TH. VAN EN H. DE SCHEPPER - Willem van Oranje. Een strijd voor vrijheid en verdraagzaamheid
77901: DEUTMAN, EDITH - Kees de Waal
7793: DEVLIN, KEITH - Mathematics: the new Golden Age
560: DEVOLDER, ANNE-MIE EN HELENE DAMEN (RED.) - Architectuur Rotterdam 1970 1995. 75 gebouwen gedocumenteerd
4236: DEW, GWEN - Prisoner of the Japs
77952: DEXEL, WALTER - Glas: Werkstoff und Form
6368: DEYSSEL, L. VAN - Lyrisch en verhalend proza, ethiesch-mystische varia, reis-indrukken enz.
3097: GUIDES DIAMANT, - Biarritz: Bayonne, s'-Jean-de-luz, Hendaye, Fontarabie, Cambo etc.
7978: DIBBETS, KAREL EN FRANK VAN DER MADEN (RED.) - Geschiedenis van de Nederlandse film en bioscoop tot 1940
9665: DIBELIUS, MARTIN - Geschichte der urchistlichen Literatur. I + II
4910: DICK, PHINY - Miezelientje en Kakeline de kip
10891: DICKE, MATTHIJS (E.A.) - Siemens in Nederland: 125 jaar innovatie
323: DICKE, OTTO - Woudrichem en Loevestein
7436: DIEDERICH, J. E.A. - Vijf eeuwen boek in Nederland
11191: DIEDERIKS, H.A.(E.A.) - Van agrarische samenleving naar verzorgingsstaat
3204: DIEHL, CHARLES - Constantinopel
5052: DIEHL, GASTON - Vasarely
6779: DIEKMANN, MIEP - ..en de groeten van Elio: roman voor de oudere jeugd
6789: DIEKMANN, MIEP - Jossy wordt een Indiaan
1708: DIELS, GERARD - Het ongerijmde: essays
44212: DIEMER, H. - Op den rand van leven en dood: de negen laatste bezettingsmaanden (...)
707: TOPOGRAFISCHE DIENST, - Grote provincie atlas 1: 25 000 Utrecht
489: TOPGRAFISCHE DIENST, - 24 stafkaarten 1: 50.000
478: TOPGRAFISCHE DIENST, - 45 Oost: 's-Hertogenbosch
460: TOPOGRAFISCHE DIENST, - Amsterdam 25 West
3159: TOPGRAFISCHE DIENST, - Grote Provincie Atlas 1:25 000 Zuid-Holland
12871: TOPGRAFISCHE DIENST, - Kaart van Java en Madoera (3 delen)
10876: DIEPENHORST, P.A. - Groen van Prinsterer
6529: DIEPHUIS, A.G. & C.M. V. DEVENTER - Honderd vruchten-recepten
2016: DIEPRAAM, JOH. - De bel luidt over 't water: het Nation. Scheepvaartmus.& het Maritiem Mus.
6034: DIEPRAAM, WILLEM - Sahel
1582: DIEPSTRATEN, JOHAN & PHIL MUYSSON (RED.) - Louis Ferron
1539: DIEPSTRATEN, JOHAN & PHILK MUYSSON (RED.) - Jan Hanlo
1580: DIEPSTRATEN, JOHAN E.A. (RED.) - K. Schippers
1540: DIEPSTRATEN, JOHAN & PHIL MUYSSON (RED.) - Hans Lodeizen
1517: DIEPSTRATEN, JOHAN & PHIL MUYSSON (RED.) - Hugo Claus
1718: DIEPSTRATEN, JOHAN E.A. (RED.) - Politiek geinspireerde kunst in Nederland na 1945
1623: DIEPSTRATEN, JOHAN EN PHIL MUYSSON (RED.) - Hans Andreus
1720: DIEPSTRATEN, JOHAN E.A. (RED.) - Lodewijk van Deyssel
1518: DIEPSTRATEN, JOHAN & PHIS MUYSSON 9RED.) - A. Alberts
39877: DIESSEN, J.R. VAN, EN R.P.G.A. VOSKUIL - Boven Indie. Nederlands-Indie en Nieuw-Guinea in luchtfoto's, 1921-1963
8601: DIJK, HANS VAN (ED.) - Architectuur in Nederland/Architecture in the Netherlands. Yearbook1988-89
40634: DIJK, TOOS VAN EN NICO DE JONGE - Proeve van een critische bibliografie der Zuid-Molukse eilanden. Babar
10467: DIJK, JAN JACOB VAN & JOHAN SLOK - Saamgesnoerd door eenen band: een eeuw hout- en bouwbond CNV 1900-2000
2039: DIJK, W.J. - H.K.S. De Hoop 1898-1938
8015: DIJK, C. VAN - De tweede schoonheid: Alexander Stols en Adriaan Roland Holst
11172: DIJK, FRANS VAN (VERT.) - Breaking the Silence. Getuigenissen van Israelische soldaten (...)
9615: DIJK, BERTUS (SAMENST.) - Moderne poezie uit Azie
47: DIJK, ALFRED VAN - Een keizerlijk cadeau
7893: DIJK, HANS VAN (BEZ.) - Memoires van Jan van Gilse (1917-1922) (nieuw)
8140: DIJK, EVERT VAN - Kalligrafie
8759: DIJKE, CHARLOTTE TEN (E.A.) - Prachtig Compact NL
6705: DIJKHOFF, MARIO - Dikshonario Woordenboek Papiamentu-Ulandes, Ulandes-Papiamentu (...)
7367: DIJKMEIJER, E. - Textiel I-II-III
51317: DIJKSHOORN, NICO - Dijkshoorn
60059: DIJKSTRA, HERMIEN EN TOM WEERHEIM (RED.) - Jaar te kijk: de zilveren camera 1986
40740: DIJKSTRA, EBEL,, NANK MAIER E.A. (RED.) - Indonesie
66719: DIJKSTRA, FOKKELIEN - Surinaams kookboek
10135: DIJKSTRA, B.K.S. - Graven en gravinnen van het Hollandse Huis: onderzoek vd stoffelijke resten
868: DIJS, DICK EN JOOP EILANDER - Oss in de twintigste eeuw
903: DIK, IRIS (E.A.) - Langs kunst in Zuidoost
7388: DILLMONT, TH. DE - Die Durchbrucharbeit . IIte Serie . Bibliothek D.M.C.
5160: DIMAND, MAURICE - Persische Miniaturen
1729: DIRK, BAARTSE EN BOB POLAK (RED.) - Hermans-magazine. Jrg. 11,12,13,14,16
1725: DIRK, BAARTSE EN BOB POLAK (RED.) - Hermans-magazine. Jrg..6,7,8,9,10
7205: DIRKMAAT, J.J. - De das in Nederland
1525: DIS, ADRIAAN VAN & TILLY HERMANS (SAMENST.) - Het land der letteren: Nederl. door schrijvers & dichters in kaart gebracht
5592: DIS, ADRIAAN VAN - Dubbelliefde
5656: DIS, ADRIAAN VAN - In Afrika
50368: DIS, ADRIAAN VAN - Een waarze sat
23253: DIS, - Bijlagen. Tweede deel vd brochure: Naar de nieuwe rechtsorde in Indonesie
5501: DIS, ADRIAAN VAN - Nathan Sid
40626: DITTMAR, F. - De medische zending en haar strijd tegen onwetendheid. (... ) Zuid-Sumatra
10877: DITZHUYZEN, REINA VAN - Het Huis van Oranje: prinsen, stadhouders, koningen en koninginnen
60101: DIVENDAL, LEO - De gebroken brug/ Kesikkopru
12312: DJOJOPOESPITO, SOEWARSIH - Buiten het gareel: Indonesische roman (1ste druk)
5155: DOCKSTADER, FREDERICK J. - Indian Art in South America: Pre-Colombian and Contemporary Arts & Crafts
1132: DOCKUM, H.C. VAN - Wat anderen schreven over (...) het Princenhof (...)
3302: DODD, JAN EN MARK LEWIS - Vietnam: The Rough Guide (Nederlandstalige editie)
4957: DODGE, MARY MAPES - Hans Brinker of De zilveren schaatsen (gebonden)
7273: DOEDENS, ANNE EN LIKE MULDER - Een spoor van verandering: Nederland en 150 jaar spoorwegen (1839-1989)
2025: DOEDENS, ANNE EN LIKE MULDER - Oceaanreuzen. Een eeuw Nederlandse passagiersvaart
13167: DOEL, HANS VAN DEN (E.A.) - Tien over rood. Uitdagingen van Nieuw Links van de PvdA
10379: DOEL, H.W. VAN DEN, P.C. EMMER & H.PH. VOGEL - Nederland en de Nieuwe Wereld
412: DOELMAN, C. - Arnhem. Stad der bezitloozen
8768: DOELMAN, ELKE (RED.) - Frank Lloyd Wright 1867-1959. Bouwen voor de democratie
6869: DOELWIJT, THEA - O sekoer! Help!
1031: DOES, J.C., J.DE JAGER, A.H.NOLTE VAN DER - Ons Amsterdam. De historische ontwikkeling van Amsterdam
705: DOES, TINUS DE - Rotterdam Hillesluis in vroeger tijden. Deel 1
5031: DOESBURG, COR VAN (E.A.) - Kleikunst in de Benelux, nieuwe aspecten in de keramiek
6855: DOEST, CHANDRA - Anthon en Annissa (gesigneerd)
50337: DOFF, NEEL - Keetje Tippel
50338: DOFF, NEEL - Afscheid, gevolgd door Van dag tot dag 1934-1955 (...)
60064: DOISNEAU, ROBERT - Paris Revised English-language edition
753: DOKKUM, J.D.C. VAN - Ons mooie Nederland. Utrecht
9625: DOLININ, A.S. - Dostojewsky's onsterfelijke geliefde. Uit het dagboek van Appolinaria (...)
11243: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - Louise Michel 1830-1905
7426: DONGELMANS, BERRY (E.A.) (RED.) - Dierbaar magazijn. De bibliotheek van de Maatschappij der Ned. Letterkunde
77750: DONGEN, PAUL L.F. VAN, A.O. (ED.) - Topstukken uit het Rijksmuseum van Volkenkunde/ Masterpieces (...)
5080: DONGEN, J.A. VAN - De zieke mens in de beeldende kunst
10906: DONGEN-VAN LAWICK, KARIN VAN - Pastorietuinen in Nederland
77773: DONGEN, PAUL L.F. VAN, A.O. (ED.) - Masterpieces from the National Museum of Ethnology / Topstukken enz.
60027: DONGEN, NOL VAN - Beeld van een buurt, Foto's van de zeven steegjes
6547: DONHAUSER, ROSE MARIE EN HERBY NEUBACHER - Hollandse nieuwe: vijftig recepten met haring
8032: DONIA, KEJA - Kunstwerkkunstmerkkunstwerk
40512: DONK, PIETER VAN - Indonesian cockspur cases. Kotak taji. Bali, Lombok, Sulawesi, Kalimantan
2923: DONKER, ANTHONIE - Karaktertrekken der vaderlandsche letterkunde
7228: DONNELLY, IGNATIUS - Atlantis: the antediluvian world
10949: DONNER, A.M. E.A. - Rapport van de Commissie van Drie: onderzoek naar de juistheid (...)
10933: DONNER, A.M. (E.A.) - 25 jaar Koningin Juliana. Speciale bijlage Trouw Kwartet september 1973
7040: DONNER, J.H. - Dagboek van de tweekamp Karpov-Kortsjnoi
11279: DONOVAN, HEDLEY (A.O.) - The Watergate coloring book. A parody magazine
60094: DONSON, TED - Haarlem
99608: DONY, FRANS - Handboek Antiek
8110: DOOIJES, DICK - Mijn leven met letters
99992: DOOIJES, DICK EN PIETER BRATTINGA - A history of the Dutch poster 1890-1960
99989: DOOIJES, DICK - Hendrik Werkman (in English)
40053: DOORN, J.A.A. VAN - De laatste eeuw van Indie. Ontwikkeling en ondergang van een koloniaal proj
44372: DOORN, BOUD VAN - Vught. Dertien maanden in het concentratiekamp
23163: DOORN, J.A.A. VAN - Orde-opstand-orde: notities over Indonesie
6227: DOORN, JOHNNY VAN - Gevecht tegen het zuur: diverse ontsnappingen tussen 44 en 84
4521: DOPHEIDE-WITTE (TANTE LIZE), E. - Vertel je nog eens moeder?
6696: GASFORNUIS DORDRECHT, - Beschrijving en toepassing van het 'Dordrecht' gasfornuis met heeteluchtove
40675: DORLAS, H. - Thee-bulletins
2095: DORLEIJN, PETER - Van gaand en staand want. De zeilvisserij voor en na de afsluiting (...) I
8022: DORMER, PETER - Design na 1945
99644: DORN, ROLAND E.A. - Vincent van Gogh en de moderne kunst. 1890-1914
5733: DORRESTEIN, RENATE - Verborgen gebreken
50062: DORRESTEIN, RENATE - Een hart van steen
51552: DORRESTIJN, HANS - De wraak van de Spaanse kat
44375: DORSMAN, LEEN E.A. - Ernst Cohen 1869-1944. Ik had mij vast voorgenomen (...)
8041: DORTMOND, J.A. - De wereld schreef
9674: DOSTOJEFSKY, F.M. - De idioot. Roman in vier delen.
9990: DOSTOJEWSKI, F.M. - De eeuwige echtgenoot
77969: DOURDOFF, B.A. - Etains Francais des XVIIe et XVIIIe siecles
411: DOUWENGA, J. - Capitulatie. Wageningen 5-5-'45
22619: DOUWES DEKKER, N.A. - Tanah Air Kita. Een boek over land en volk van Indonesie
7237: DOVENS, P.J. - De Wichelroede
66605: DOWNER, LESLEY AND MINORU YONEDA - Step-by-step Japanese cooking
11301: DOYLE, WILLIAM - Inside the Oval Office. The White House Tapes from FDR to Clinton
10071: DRAAISMA, HENK - Van Flevo- tot Ijselmeer
77468: DRAAISMA, DOUWE - De heimweefabriek. Geheugen, tijd en ouderdom
2642: DRAAK, MAARTJE - Arthur en zijn tafelronde
3127: DRAFFEN, ANDREW A.O. - Brazil, a Lonely Planet travel survival kit
6189: DRAGT, GIJS (VORMG.) - Beeld versus woord - dichters en fotografen op reis
5183: DRAKE, CHRISTOPHER (INTRODUCTION) - Ambroise Vollard editeur: les Peintres-Graveurs 1895-1913
23340: DRAKULIC, NIKOLA - Bali
3101: DRAULANS, DIRK - De mens van morgen: een speurtocht naar de bonobo in Congo/Zaire
23574: DRECHSEL, WILLEM (RED.) - Varen naar de Oost - in het kielzog van de Oost-Indievaarders
22839: DRECKMEIER, W. - Suwarto en de toverstokjes
77353: DREESMANN, CECILE - Door het oog van duizend naalden
73000: DREESMANN, CECILE - Steekspel
5073: DREESMANN, CECILE - CitaDelle
7553: DRESDEN, SEM - Het harmonie-onderwijs. (...)
10160: DRESEN-COENDERS, LENE - Helse en hemelse vrouwenmacht omstreeks 1500
60068: DRIESENS, GER EN FLOOR VAN DONGEN - Uiterwaarden
327: DRIJBER, J. (VOORWOORD) - Ach lieve tijd: 750 jaar Arnhem, de Arnhemmers en hun rijke verleden
22092: DRISSEN, ERNST - Vastgelegd voor later. Indische foto's van Thilly Weissenborn
3037: DROOGLEEVER FORTUYN, IRENE (E.A.) - Shanghai, van West en Oost en oud en nieuw
39857: DROOGLEVER, P.J. (RED.) - Indisch intermezzo. Geschiedenis van de Nederlanders in Indonesie. (geb.)
22792: DROPPERS, J.A. - Wat dokter Slamet vertelt
13119: DROS, NICO - De sprekende slang. Een kleine geschiedenis van laaglands fundamentalisme
6761: DROS, LODEWIJK E.A. - Welkom in het slavernijmuseum
13264: DROS, LODEWIJK E.,A., (RED.) - Trouw 75
39931: DROSSAARD, WILLEM - Bronbeek, een levend verleden.
50969: DROST, AERNOUT - De pestilentie te Katwijk (1625) (ed. Albert Verwey)
99362: DRUHL, SVEN - Matthias Meyer (signed)
3065: DRYSDALE, JOHN - Singapore: Struggle for Success
5452: DUBBE, B. - Tin en tinnegieters in Nederland
40855: DUBOIS, JAN EN ETTY - Van 15 januari 1951 tot en mert 15 oktober 1962 in Nieuw-Guinea
1746: DUBOIS, PIERRE H. E.A. (RED.) - KOMMA 1 en 2
51110: DUBOIS, PIERRE H. - De ontmoeting
1768: DUBOIS, SIMONE - Belle van Zuylen 1740-1805. Leven op afstabnd
50728: DUBOIS, PIERRE H. - Hermetisch en bestierd: literair leven in jaren van onrust
6902: DUBOIS, JUL.M. - A portrait of the republic of Suriname. Een portret van de republiek
1804: DUBOIS, PIERRE EN SIMONE - Zonder vaandel. Belle van Zuylen 1740-1805. Een biografie
5404: DUBY, GEORGES AND JEAN-LUC DAVAL (ED.) - Sculpture from Antiquity to the Present Day. 2 vols. in slipcase
5015: DUCHTING, HAJO - Wassily Kandinsky 1866-1944. Revolutie in de schilderkunst.
2026: DUFF, PETER - British Ships and Shipping:a Survey of Mod. Ship Design & Shipping Practice
13283: DUFFHUES, TON (RED.) - Van Achlum naar Achmea. De hist.route n een coop. verzekeringsgr. 1811-2011
6606: DUIJKER, HUBRECHT - De complete wijnliefhebber: alles over wijn kiezen,kopen,schenken & drinken
2001: DUIJNEN MONTIJN, J.A. VAN (E.A.) - Maritieme meteorologie en oceanografie + Bijlagen
40665: DUIJNHOUWER, D.J. EN S. VAN DER MOLEN - 52 Maleise verhalen
6428: DUIJNHOVEN, SERGE VAN - Het paleis van de slaap
8638: DUIN, L. VAN (RED.) - Architectonische Studies 5: Motief voor herhaling
8693: DUIN, LEEN VAN EN HENK ENGEL (SAMENST.) - Architectuurfragmenten: typologie, stijl en ontwerpmethoden
77245: DUINKER, KEES - Bevers in de Biesbosch
7215: DUINKER, KEES - Onbekommerd.: de wandelingen van Jac. P. Thijsse
1604: DUINKERKEN, ANTON VAN - Gorter, Marsman, Ter Braak
51397: DUINKERKEN, ANTON VAN (INL.) - Martinus Nijhoff. Ter nagedachtenis (gesigneerd)
6086: DUINS, CHERRY - De zoete zee/ The sweet sea/Die susse See
4502: DUISDEIKER LZ., J.H. - Al weer wat nieuws: proza en poezie voor de jeugd
99680: DUISTER, FRANS - Walter van Oel
77984: DUISTER, FRANS - The paper paintings of Gerard 't Hart
99986: DUISTER, FRANS - Astrid Engels
11043: BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, - Midden in Duitsland midden in de 20e eeuw: de zonegrens
1141: DUIVENVOORDE, - Gids voor de bezoekers van kasteel Duivenvoorde te Voorschoten
7509: DULEBA, WLADYSLAW - Wieniawski
3155: DUMONT, GEORGE H. - Couleurs de Bruxelles
486: DUMONT, SYLVIA (E.A.) (RED.) - Rondom de Toren (Bommelerwaard)
2577: DUMOULIN, PHIL EN JAN COUMANS - Sjod miech nog eint in. Het dialect v Maastricht: een groot-Limburgse taal
7291: DUNBAR, CHAS. S. - Buses, Trolleys & Trams
8899: DUNGEN, MABEL VAN DEN - Jan des Bouvrie
44387: DUNK, H.W. VON DER - Voorbij de verboden drempel. De Shoah in ons geschiedbeeld
13233: DUNK, THOMAS VAN DER - Buren? Een alternatieve geschiedenis van Nederland
13284: DUNK, H.W. VON DER (E.A.) - Erflaters van de twintigste eeuw
23185: DUNLOP, E.E. - The war diaries of Weary Dunlop: Java & the Burma-Thailand railway 1942/45
493: DUPARC, H.J.A. - Trams en tramlijnen. De Amsterdamse paardetrams
23429: DUPPEN, JAAP - Opdracht uitgevoerd: een verhaal over de Tweede Wereldoorlog (...)
10485: DUPUIS, H.M. (E.A.) - Een kind onder het hart: verloskunde, volksgeloof, gezin (...) vroeger & nu
1581: DUQUESNOY, THEODOR (RED.) - Wilfred Smit
11190: DURANT, JOHN & ALICE - Pictorial History of American Presidents
22193: DURKSTRA, E. - Bastiaan de kleine Timorees: een verhaal uit de zending op het eiland Timor
44263: DURLACHER, G.L. - Verzameld werk
50610: DURLACHER, G.L. - Drenkeling: kinderjaren in het Derde Rijk
51330: DURLACHER, G.L. - Strepen aan de hemel. Oorlogsherinneringen
50681: DURLACHER, JESSICA - Schrijvers !
44358: DURLACHER, G.L. - Met haat valt niet te leven. Krantenstukken, gesprekken...
3048: DURST, ARTHUR - Nepal
99798: DUSTER, FRANS - Jits Bakker
1531: DÜTTING, HANS (SAMENST.) - Archief De Vijftigers II
1534: DÜTTING, HANS - Jan Cremer documentaire
1625: DUTTING, HANS (SAMENST.) - Over Hugo Claus: via bestaande modellen
5174: DUVOSQUEL, JEAN-MARIE & IGNACE VANDEVIVERE - Luister van Spanje en de Belgische steden 1500-1700. 2 delen.
608: DUYN, ROEL VAN - Het wonder van Amsterdam
50974: DUYNS, CHERRY - De Chinese knoop
60079: DUYNS, CHERRY - De zoete zee
3013: DUYVENDAK, J.J.L. - Wegen en gestalten der Chineesche geschiedenis
40527: DWARSGETUYGT, - VOC- en zeemansliederen
10084: DYKSTRA, WALING - Uit Friesland's Volksleven van vroeger en later
77355: EATON, DAITH - Poppen in kleur
22003: EB, V.L. VAN DER - Van afgeschreven zaken
22810: EB, VICTOR VAN DER - De overval
3516: EBAN, ABBA - Voice of Israel
7113: EBBINK, J. - Paardrijden: handleiding (met uitvouwbare plaat) voor amateur-ruiters
7267: EBELING, HANS - Met all vier zijn wielen op de grond
5025: EBELING, JACQUELINE (E.A.) (BEW.) - Elseviers grote antiekencyclopedie
51036: ECK-BOS, INE VAN - Nabij en Verder. Gedichten
13649: EDD. GROOT-MOGENDE HEEREN STATEN, VAN HOLLANDT ..., - Hollandts Placcaet-boeck begrijpende (...) Het tweede deel. Het derde deel.
66600: EDELMANN, ANTON AND JANE SUTHERING - Canapes and Frivolities. Recipes from the Savoy London
11121: EDEN, GUY - Churchill: het portret van een staatsman
4547: EDERVEEN, ARJAN EN PIET PARIS - Sinterklaasje bonne-bonne-bonnen
8561: EDGELL, G.H. - The American architecture of to-day
504: EDINGA, HANS - De lustwarande. Jeugdherinneringen (1918-1936) aan Zeist en omgev
7563: HUGO EN EDUARD, - Rotte blaren. Leidsche studentenliedjes etc.
6262: EEDEN, FREDERIK VAN - Lioba: drama
2594: EEDEN, ED VAN - Groot spreekwoordenboek
50687: EEDEN, FREDERIK VAN - Van de koele meren des doos (2003)
50253: EEDEN, FREDERIK VAN - Paul's ontwaken
6259: EEDEN, FREDERIK VAN - De heks van Haarlem: treurspel der onzeekerheid
5523: EEDEN, FREDERIK VAN - De kleine Johannes
331: EEGHEN, I.H. VAN (E.A.) - Het illustere begin van het Athenaeum: drie opstellen
34033: EEGHEN, ISABELLA H. VAN - Meniste vrijage. Jacob van Geuns (1769-1832) Gronings dokter (...)
6635: EEKHOF-STORK, N.M. - Etenswaardigheden
520: EEKHOFF, W. - Op reis door Friesland in de vorige eeuw
5690: EEKHOUT, JAN H. - Osmaansche strofen
23612: EERDE, J.C. VAN (RED.) - De volken van Nederlandsch Indie in monographieen. 2 delen
10068: EERDMANS, MARTHA - Pieter Stuyvesant: an historical documentation
10489: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN (RED.) - Het geld dat zoekt zijn weg: (...) acht eeuwen geldwezen, bankieren enz.

Next 1000 books from Antiquariaat des Indes

5/9