Antiquariaat des Indes
Hoofdstraat 74, 3972 LB Driebergen, Nederland (bezoek alleen op afspraak)            Email: indes@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
20093: BRANDT, WILLEM - Reizend achter het heimwee
12487: BRANDT, WILLEM - Indonesische nachten
12335: BRANDT, WILLEM - Het geheim
10180: BRANDT-VAN DER VEEN, J. - Het Thorbecke-archief 1798-1872. Eerste deel 1798-1820
7437: PROOST EN BRANDT, - Prikkels 230
11079: BRANDT, WILLY - Herinneringen
22004: BRANDT, WILLEM (PS. VAN W.S.B.KLOOSTER) - Het land van terugkomst
5918: BRANDT CORSTIUS, HUGO - Water en vuur
858: BRANDT, MIEKE VAN DEN - Chapeau! Tien jaar Kasteel Huis Doorn. 1992-2002
5184: BRAQUE, - Braque
6038: BRASSAI, - The secret Paris of the 30's
3085: BRAUN, EUNICE - Een sierlijke kroon: het Baha'i Geloof en het Heilige Land
2689: BRAUNE, WILHELM - Gotische Grammatik mit Lesestucken & Worterverzeichnis
2695: BRAUNE, WILHELM - Gothic grammar. With selection for reading and a glossary
22901: BREDA, ANS VAN - Hanna zoekt haar vader
12886: BREDA, ANS VAN - Het meisje van Java
12752: BREDA, ANS VAN - Ursula trouwt in Singapore
6720: BREDERO, BART - Boven de wind en onder de gordel: de ontwikkelingshulp aan de West
51048: BREDERODE, DESANNE VAN - Het opstaan
44342: BREDEWOLD, HANS EN JACOB ZWAAN - 1940. De mei-oorlog. De Duitse Pinksterveldtocht tegen Nederland in beeld
7564: BREDSCHNEYDER, FRED - Ik hou van Holland. Een levensbeeld van Joseph Schmidt (...)
10885: BREE, L.W. DE - Het platteland leert lezen en schrijven: het lager onderwijs (...) 19e eeuw
10104: BREE, L.W. DE - Het platteland leert lezen en schrijven. (...)
44376: BREEN, WILLEM F. VAN - De Nederlandsche Arbeidsdienst 1940-1945. Ontstaan, opkomst en ondergang
10960: BREEN, JOH. C. - Het herstel van Neerlands onafhankelijkheid in 1813 en 1814
3518: BREFFNY, BRIAN DE - De synagoge in ballingschap en diaspora
3598: BREGSTEIN, PHILO - Op zoek naar joods Amsterdam
438: BREMAN, PIETER - Van Landgoed tot Gemeentegoed: de geschiedenis van park Merwestein
99751: BREMER, JAAP (SAMENST.) - Gerrit van Bakel 1943-1984
99497: H.P., BREMMER, CROLL-DE KUPER E.A.(SAMENST.)) - Herdenking dr. H.P. Bremmer
22385: BRETON DE NIJS, E. - Vergeelde protretten uit een Indisch familiealbum (gebonden)
23721: BRETON DE NIJS, E. - Tempo Doeloe. Fotografische documenten uit het oude Indie 1870-1914
3164: BRETT, MIACHEL E.A. - Zuid-Afrika
2591: BREUGELMANS, R. (.A.) - Hooft: essays
11290: BREYTENBACH, BREYTEN - De ware bekentenissen van een witte terrorist
9988: BREYTENBACH, BREYTEN - Met andere woorden: gedichten 1970-1975 (...)
9100: BREYTENBACH, BREYTEN - Mouroir: Mirrornotes of an novel (1984)
3009: BRIESSEN, FRITZ VAN - Shanghai-Bildzeitung 1884-1898. Eine Illustrierte aus dem China (...)
5360: BRIJDER, H.A.G. E.A. - De Etrusken
51034: BRIL, MARTIN - Mijn leven als hond. Dierenverhalen.
51343: BRIL, MARTIN - Jongensjaren
51316: BRIL, MARTIN - De kleine keizer. Verslag van een passie
50816: BRIL, MARTIN - Evelien
51526: BRIL, MARTIN - Vader en dochters
10382: BRILL, PAUL (RED.) - Opmaat van een nieuwe eeuw: hoofdstukken uit het Nederlandse fin de siecle
99930: BRINK, PETER VAN DEN EN JAAP VAN DER VEEN - Jacob Backer (1608/9-1651)
44394: BRINK, M. EN C. CRAMER - Ergens in Nederland... Herdenking mobilisatie 1939-1989
23520: BRINK, JAN TEN - Oost-Indische dames en heeren. Vier bijdragen enz. Eerste deel.
23181: BRINK, H. VAN DEN - Dr Benjamin Frederik Matthes: leven & arbeid in dienst vh Ned. Bijbelgen.
13222: BRINK, RINKE VAN DEN - De Internationale van de Haat. Extreem-rechts in West-Europa (gesigneerd)
22388: BRINK, LEA VAN DEN - Meisje in de rimboe
11289: BRINK, MELT J. - Grappige stories en andere versies in Kaap-Hollands. Eerste bundel
2966: BRINK, JAN TEN - Gerbrand Adriaensz. Bredero. Historisch-aesthetische studie (...) 3 delen
5003: BRINKER, M.H. A.O. - Tresors d'art de la Chine: 5000 a.C. - 900 p.C. Nouv. dec. archeologiques
97173: BRINKGREVE-KUNST, SJUWKE EN GEURT BRINKGREVE - Uit het werk van Sjuwke Brinkgreve-Kunst en Geurt Brinkgreve (gesigneerd)
202: BRINKHOFF, JAN - Nijmegen verleden tijd
80: BRINKHOFF, JAN - Rondom de Stevenstoren. Zwerftochten door de geschiedenis van Nijmegen
439: BRINKHUIS, ALFONS E. - De fatale aanval: 22 februari 1944. De waarheid over de mysterieuze (...)
7362: BRISCOE, SUSAN - 150 babyquilt patronen. Schattige quiltblokken om eindeloos mee te combiner
77124: BRISSAC, DUC DE - Armes de Chasse
22386: BROCK, JAN - Missionarissen en hun opvolgers. Ontmoetingen in Indonesie
3542: BROD, MAX - Mein Land, mein Schiksal (in: Israel, Merian XXI, 6)
6122: BROEK, INE VAN DEN - Een Leerdammer in de Vijfheerenlanden
50776: BROEK, JOOP VAN DEN - Passagiers voor Casablanca (gebonden)
50867: BROEK, JOOP VAN DEN - De gouden strop
99670: BROEKE, J. TEN - En de boer, hij ploegde voort. Het boerenleven op tegels en tegeltableaus
3741: BROEKEMA, PAULINE - Benjamin: een verzwegen dood
40433: BROEKHALS, F.J. - In de greep van het oerwoud
22217: BROEKHALS, F.J. - Tussen onkruid en rozen
40478: BROEKHALS, F.J. - Tussen onkruid en rozen
7306: BROEKHUIS, MARIO - Rijtuigen zo waren ze
8666: BROEKHUIS, CARLY EN FRED FEDDES - Trompe-l 'oeil. List en bedrog in de architectuur
40776: BROEKHUYSEN, W.N. (E.A.) - Van Nieuw-Guinee tot Curacao
99593: BROEKMAN, JAN M. - Montyn
44236: BROEKMEIJER, M.W.J.M. - Alarm ... starten ! Het Nederlandse luchtwapen in de meidagen van 1940
8801: BROEKSMA, FRISO E.A. (SAMENST.) - Architectuur in Nederland. Jaarboek 1992-1993/ Architecture (...)
7780: BROERE, A.C. - Schaatsen en schaatsenmakers in de 19e en 20e eeuw
77325: BROERSEN, JEF C.W. - 100 jaar Koster. De lange reis over het Tuottenpad naar het Ritsevoort
40006: BROERSMA, K.E. - Eene zaak van regt en billijkheid. Enkele episoden (.....) 1860-1985
3234: BROERSMA, SJOERD - Finland (...) Saunaland! De saunacultuur in Suomi (+ Die Frau in der Sauna)
11085: BROHIER, R.L. - Links between Sri Lanka and The Netherlands. A book of Dutch Ceylon
51310: BROKKEN, JAN - De vergelding: een dorp in tijden van oorlog
8506: BROMBERG, PAUL - Bouwen in nieuwe banen
8672: BROMBERG, PAUL - Doelmatig bouwen en wonen
37766: BROMMER, BEA (SAMENST.) M.M.V. DIRK DE VRIES - Batavia . Historische plattegronden van Nederlandse steden deel 4
23430: BROMMER, BEA (SAMENST.) - Reizend door Oost-Indie: prenten en verhalen uit de 19e eeuw
4483: BRONGERS, E.H. - De oorlog in mei '40
22647: BRONGERSMA, L.D. EN G.F.VENEMA - Het witte hart van Nieuw-Guinea.(...) Ned. expeditie (...) Sterrengebergte
2918: BROOK, G.L. - The language of Shakespeare
99559: BROOS, BEN - Het Mauritshuis. Koninklijk Kabinet van Schilderijen (.....)
99667: BROOS, BEN EN ARTHUR K. WHEELOCK JR. - Johannes Vermeer (gebonden)
8101: BROOS, KEES - Ontwerp: Total Design
77940: BROOS, BEN - Hollandse meesters uit Amerika
8846: BROOS, C.H.A. (E.A.) (RED.) - H.P. Berlage 1856-1934. Een bouwmeester en zijn tijd
2581: BROUWER, DED (E.A.) - Vrouwentaal en mannenpraat. Verschillen in taalgebruik en taalgebruik (...)
51212: BROUWER, JOHAN - Verzameld Werk dl. I
10970: BROUWER, J. - De onoverwinnelijke vloot - naar berichten van opvarenden en tijdgenoten
5092: BROUWER, MARIANNE (ED.) - Barry Le Va
99995: BROUWER, KEES - Ruud Verkerk. Schilderijen
51415: BROUWERS, JEROEN - Bittere bloemen

Next 100 books from Antiquariaat des Indes

4/4