De 2 uiltjes
Voorstraat 154, 3311 ES Dordrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)6-19116882            Email: info@2uiltjes.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
33969: HEM, P. VAN DER - Piet van der Hem 1885-1961.
24005: HEMINGWAY, E. - Across the river and into the trees.
18477: HENDERICKX, P.H. - Het nieuwe electriciteitsboek voor jongens.
11907: HENDERSON, S.;LANDAU, R. - Billboard art.
14161: HENDRIK - Hendrik Chabot tekeningen.
24866: HENDRIKS, D.(S) - Het Nationale Ballet januari/april 1976.
15904: HENDRIKS, W.J. - Onze loofhoutgewassen.
11273: HENDRIKSE-KNAPEN, M. (BEW.) - Practische handleiding voor knip- en naailessen en eenvoudige stofversieringen voor huishoudelijk gebruik.
12261: HENDRIKSE-KNAPEN, M. (BEW.) - Garneeren en afwerken.
21911: HENDRIX, P. - Dordrecht : stad in de ruimte.
33761: HENRI - Henri Kley : de kunst van het geven
15141: HENTY, G.A. - Lotgevallen van twee jongens in Transvaal.
19178: HEPKEMA, J. - Dr. Eeltje Halbertsma als dichter : een gedenkschrift op zijn honderdjarigen geboortedag, den 8 october 1897, feestelijk herdacht te Grouw en elders.
33827: HERDENKINGS - Herdenkings tentoonstelling Leo Gestel
30529: HERDENKINGSTENTOONSTELLING - Herdenkingstentoonstelling De Synode van Dordrecht 1618-1968.
22538: HERINNERINGSALBUM - Herinneringsalbum 1e infanterie brigadegroep C Divisie 7 december. Deel I t/m IV: 1 september 1946 - Demobilisatie.
16478: HERMANN, B.;DE MORAES, V. - Rio de Janeiro.
15492: HERMANNA;TIENHOVEN, A.B. VAN;EBBINGE-WUBBEN VAN HASSELT - Luilekkerland uitstappen.
26592: HERMANS, W.F. - Horror coeli en andere gedichten.
10704: HERMANS, W.F. - Fotobiografie.
14917: HERMANS, T. - One man show.
6019: HERPEN, E. VAN (S) - De Tweede Deur : vier nieuwe verhalen van Bob den Uyl, Rudolf Geel, Marga Minco, Drs.P.
18807: HERWEIJER, N.(RED.) - Op de koop toe : weggevertjes in Nederland.
18021: HET - t is geen droom : ieder Nederlander in Eigen Home.
11313: HETTEMA, IJ. - Moderne voeding : receptenboek voor rauwkost en rationele voedselbereiding.
18412: HEUSDEN, A.A. VAN - Leerboek der aardrijkskunde, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden.
20260: HEUVEL, M. VAN DEN - 'n Olijke gast.
14532: HEYDEN, B. VAN DER - Stijl in huis.
9875: HEYMANS VAN BEEK, E. - Kinderhandwerken voor de heele kleintjes, meisjes en jongens , No. 1 : Kraaltjeswerk, loovertjeswerk, holpijpwerk e.a.
15691: HEYNEMAN, S.(ED.) - The face of the Lowlands : the Netherlands in pictures.
23692: HICHTUM, N. VAN - Een Kaffersche heldin I. Oezinto's vlucht ; II. Oezinto en Oehoehoe.
31348: HICHTUM, N. VAN (S) - Moeders vertellingen : Om honderd daalders
31349: HICHTUM, N. VAN (S) - Moeders vertellingen : Baas Casenave
10978: HICHTUM, N. VAN - De geschiedenis van den kleinen eskimo Koedlago.
32131: HICHTUM, N. VAN (S) - Adalmina's parel.
32277: HILDEBRAND - La chambre obscure
7675: HILDEBRAND, A.D. - De Spijkers van Duindorp.
30945: HILDEBRANDT, M. - Moeder de Gans : baker- en kinderrijmpjes.
30039: HILDEBRANDT, M. - Moeder de Gans : baker- en kinderrijmpjes.
24025: HILLE - Hille Werkzeugmaschinen.
19043: HILLE-GAERTHE, C.M. VAN - Het kabouterhuis : voor kinderen van vijf tot acht jaar.
16243: HINDLE, E. (ED. - Zoo life : Bulletin of the Zoological Society of London. Vol. 4 (1949) - Vol. 6 (1951).
16244: HINDLE, E. (ED. - Zoo life : Bulletin of the Zoological Society of London. Vol. 1 (1946) - Vol. 3 (1948).
19005: HIRZEL, G. - Neuestes Verzeichniss einer Goethe-Bibliothek (1767-1874).
20121: HITLER - Hitler-Duitschland drijft naar den oorlog : documentaire onthullingen over de geheime oorlogstoebereidingen van het derde rijk.
27488: HOBAN, R. - A baby sister for Frances.
13744: HOCHBERUHMTE - Das hochberuhmte und sinnreiche Stein- oder Schachspiel.
5211: HOCKING, S.K. - Haar Benny.
30874: HOEFNAGELS, G.P.(RED.) - De goede jurist : vierentwintig feestredes van oude meesters voor jonge meesters in de rechten over hun beroep
23330: HOEKSTRA-KLEIN, W. - De Porceleyne Lampetkan, 1609-1611.
31424: HOEKSTRA, J. - Die gemeinfriesischen siebzehn Kuren
23329: HOEKSTRA-KLEIN, W. - De Drie Vergulde Astonnekes, 1655-1803.
23328: HOEKSTRA-KLEIN, W. - De Porceleyne Fles, periode 1653-1850.
33949: HOEST, G. VAN DER (RED.) - Verolme nieuws 1959
27268: HOEVEN, L.M. VAN DER - Joods leven in Maassluis 1688-1942.
8710: HOFFA, A. - Technik der Massage
8279: HOFFMAN, A.C.A. - De Roomsch-Katholieke Staatspartij.
26470: HOFFMAN, A.J. - Indian clubs.
32874: HOFFMAN, W. - Wij trekken door Zuid-Holland
33347: HOFFMANN, F. - Het Bijbelblad, of dien God bewaart, is wel bewaard : een verhaal
29442: HOFFMANN, H. - Piet de smeerpoets
13311: HOFFMANN, F. - De visscher en zijn gezin.
21786: HOFFMANN, F. - Uit het sprookjesland : bloemlezing uit de beste sprookjes.
33828: HOFKAMP, K. - Vertellingen van een torenwachter : een leesboek voor de hoogste klasse der Volksschool
18675: HOFKER, E. - Het Nederlands Kostuummuseum.
24115: HOFMAN, J.J. - Apotheker- en apothekers-adsistent.
9594: HOFMANN, C.(SAMENSTELLER) - Typografen ABC.
12129: HOFMANN, H. - Rudo de schildknaap.
32236: HOFWEGEN, J. VAN - Zwijndrecht nu
20841: HOGG, I. - Military small arms of the twentieth century.
7572: HOGG, G. - Dutch treat.
10620: HOLIDAY - Holiday on rail : Europa's grootste reizende model spoorweg-show.
13561: HOLIDAY - Holiday on Ice 1957.
21235: HOLLAND - Holland, home of dredging.
16914: HOLLAND, C.;DEBRAYE, H. - La Belgique.Tome I en II.
10792: HOLLANDER, EEN (= K.J. DE KOK) - Toen en thans : mededeelingen en beschouwingen omtrent de twee Republieken in Zuid-Afrika.
12055: HOLLANDIA - Hollandia 1928-1978.
32808: HOLSCHER, T. - De heilige familie
32958: HOLSLAG, J. - De kracht van het paradijs : hoe Europa kan overleven in de Aziatische eeuw
9547: HONECKER, M. - Logik : eine Systematik der logischen Probleme.
22905: HONIG, M. - Goed bewaard : een verhaal voor meisjes.
8661: HOOFDBRANDMEESTER - Het nieuwe brand blus boek
30040: HOOG, A.(S) - Prettige winteravonden : verhalen, sprookjes, spelletjes, knutselwerkjes, versjes, rijmpjes, grappen, leerzame stukjes, raadsels, kunstjes, teekenvoorbeelden, schaduwbeelden en rekenkundige opgaven.
28112: HOOG, A. - Uit verre landen : vier zendingsverhalen voor school en zondagsschool.
33917: HOOGENDIJK KZN., J. - Ontwikkeling van Vlaardingen van 1814-1913 met statistisch overzicht
9701: HOOGERHUIJS, H. VAN 'T - Trammaterieel in Nederland en Belgie.
16798: HOOGSTRATEN, M. VAN - De molens van Zeeland.
30782: HORSMAN, P.J. - Voor Geslacht na Geslacht : honderd jaar Christelijk onderwijs in Hendrik Ido Ambacht (1880-1980)
7740: HORST-VAN DOORN, G.C. VAN DER - Ik wil
30882: HOTTE, D.WINTGENS (RED.) - Dageraad van de Moderne Kunst : Leiden en omgeving 1890-1940
27195: HOUGH, R. - The great admirals.
23485: HOUTER, F. DEN - Bouwnummer 300 SS 'Rotterdam'.
27746: HOUWEN, P. VAN DER - Een Rotterdams veilinghuis : de geschiedenis van het Vendu Notarishuis Rotterdam.
33875: VAN HOVE, L. - Tuinbouwbemestingsleer
26190: HOVEN, T. - Een meisjesdetective.
8335: HOVIUS, S.J. - Canada en de Canadeezen: beknopte monografie over land en volk van Canada.
13619: HOWARD-WILLIAMS, J. - De zeilen : vormgeving, constructie en gebruik.
33931: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, A. - Beknopte catalogus van het Museum van Oudheden der gemeente Rotterdam
23729: HUBERT VAN BEUSEKOM, A. - De oudste.
11797: HUBERT VAN BEUSEKOM, A. - De trekvogels.
18337: HUDSON, W.H. - Doelloze dagen in Patagonia : op reis in het afgelegen en mysterieuze Patagonia, Zuid-Amerika.
20499: HUET, P. - Het verloren lammetje.
14678: HUET,P. - Afrikaansche gedichten.
33675: HUFFEL, N.G. VAN - Voorjaarstentoonstelling van schilderijen in olieverf en beeldhouwwerken vervaardigd door leden van het genootschap
20827: HUGHES, R. - In hazard : a sea story.
18165: HUGHES, T. - De ijzeren man.
20284: HUGO, V. - Le Christ au Vatican (1861) ; La voix de Guernesey (1867).
10973: HUISKAMER - De huiskamer, christelijke zondagslectuur voor Neerlands volk. Vierde jaargang, 1887.
21582: HUISKEN, J.E. (S) - Curacao : Willemstad Monumentenstad.
32640: HOLLANDSCHE HUISVROUW (S) - Oorlogskookboek : eenvoudige handleiding ter bereiding van smakelijke, voedzame gerechten en vleeschlooze schotels uit de thans beschikbaar zijnde levensmiddelen
33823: HULLEBROECK, E. - De Vlaamsche ziel : sprokkelingen uit frontbrieven van den IJser
16226: HULST, W.G. VAN DE - Het klompje dat op ' t water dreef.
31002: HULST, W.G. VAN DE - Inde Goude Gaper. Eerste deel A t/m Tweede deel C.
7627: HULZEN, J. VAN; KEEMINK, L.;VRIES, A. DE - In volle wapenrusting: schetsen uit de geschiedenis der kerk : II.
8620: HUMMEL, J.K. - Art. 1230 B.W. :academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Rechtswetenschap aan de Rijks-universiteit te Leiden.
12713: HUNT, J. - The ascent of Everest.
9919: HUNT, W.H. - Praatjes over kunst.
16221: HURLIMANN, M. - Deutschland : Landschaft und Baukunst.
15244: HUSSAK, E. - Katechismus der Mineralogie.
18811: HUTCHINGS, J. - Riri : a Balinese phantasie.
22658: HUTCHINSON, H.D. - Military sketching made easy and military maps explained.
30510: HUWELIJKSKALENDER - De huwelijkskalender Konzip : eigen hulp in de geboorte-regeling langs natuurlijken weg op grond der onderzoeksresultaten van prof.dr. H. Knaus aan de Universiteitsvrouwenkliniek te Graz.
31106: HYLKEMA, H.B. - Leerboek der zuivelbereiding
14654: IDO, V. (PSEUD. VAN H. VAN DE WALL) - Pastoor Servaas : spel van barmhartigheid in het Indische leven : in drie bedrijven.
13785: IDSARDI - Wrakke levens en Een vondeling : twee novellen.
19586: IJZERMAN, A.W. - Het ontstaan van den godsdienst : een marxistische verklaring van den oorsprong en eerste ontwikkeling der religie.
29052: IJZERMAN, H. - Een zak vol meel : een verhaal in versjes en prentjes.
31909: ILATOVSKAYA, T. - Master drawings rediscovered : treasures from prewar German collections
10219: ILLUSTRIRTES - Illustrirtes Buch der Patiencen : Neue Folge : noch 60 Patience-Spiele.
24658: IMPORTANT - An important sale of pioneer, vintage and collectors' motorcycles and related memorabilia Sunday 29 april 2007.
14669: IMPORTANT - Important instruments of science and technology 1550-1950.
24657: IMPORTANT - An important sale of collectors' motorcycles and related memorabilia Saturday 21 and Sunday 22 october 2006.
32616: IMPRESSIES - Impressies '45 : beelden uit het bevrijdingsjaar
p1279: NEDERLANDS-INDIE - The islands of the East Indies with the channels between India, China & New Holland.
1440: INNERAUME - Innenraume Deutscher Vergangenheit : aus Schlossern und Burgern, Klostern/Burgerbauten und Bauernhausern.
13269: INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN - Installatievoorschriften voor de levering van electrischen stroom door het Electriciteitsbedrijf der Gemeente Dordrecht.
32675: INSTITUUT - Instituut voor Doofstommen Groningen
25380: INSTRUCTIEBOEKJE - Instructieboekje van de Anglia en Prefect.
30463: INSTRUCTIONS - Instructions Meccano outfit no. 10
30683: INTERNATIONALE - Internationale Vereeniging Philatelica gevestigd te 's-Gravenhage : statuten en huishoudelijk reglement enz.
30598: INWOOD, M. - A commentary on Hegel's Philosophy of mind
25952: IRON, R. (=O.SCHREINER) - The story of an African farm : a novel.
26820: IRVING, W. - Rip van Winkle & The legend of Sleepy Hollow.
15317: ISAAC - Isaac Israels.
8771: J.H.ISINGS - J.H. Isings: bekend en onbekend.
11597: ISOLA - Isola Bella : Lago Maggiore.
16928: ITALLIE, L. VAN - Opwijrda's algemeene en bijzondere recepteerkunst ten dienste van apothekers, artsen en veeartsen.
20992: D' IVOI, P. - De tien gouden oogen.
9174: IVOI, PAUL D' - De neef van Lavarede.
16004: D'IVOI, P. - Jud Allan : de ridder der duisternis.
32420: IZEREN, P.E.L. - Constructieleer voor meubelmakers. Deel I. Voorbereidend vakteekenen
30648: JAARBOEK - Jaarboek der Nederduitsche Hervormde Gemeente te Amsterdam en der randgemeenten Watergraafsmeer, Sloten, Sloterdijk, Durgerdam 1936-1937
31187: JAARBOEK - Jaarboek Nederlandsche particuliere Rijnvaart-centrale Rotterdam 1956
24989: JAARBOEK - Jaarboek van de Koninklijke Marine, 1904-1905.
24988: JAARBOEKJE - Jaarboekje van het korps adelborsten. 56ste jaargang, 1927.
32704: JAARBOEKJE - Jaarboekje 1950 Nederlandse Banketbakkersvereniging
31098: JAARBOEKJE - Jaarboekje van den Alg. Ned. Drogistenbond 1932
24491: JACKSON, T. - Onze viervoetige huisvrienden, of gesprekken van een vader met zijne kinderen, over honden, paarden, ezels en katten.
23530: JACOBS, W.W. - Sea whispers.
12570: JACOBS, J. (RED.) - Restaureren is geen zaak van mooi of lelijk.
20910: JACOBS, H.J. (RED.) - Voor de jeugd : weekblad voor meisjes en jongens. Tweede jaargang. No. 27 t/m 30, no. 38 t/m 52.
22379: JACQUES - Jacques Vache Dada-Surrealisme, Jean Genet Ecrivains du Xxe siecle.
29929: JAGD - Jagd in Flanders Himmel : aus den sechzehn Kampfmonaten des Jagdgeschwaders Freiherr von Richthofen
27279: JAGT, H.A.C. VAN DER - Verslag eener reis ter bestudeering der suiker-industrie op Java.
20899: JAKOB - Jakob Julius Scharvogel : Keramiker des Jugendstils = Art Nouveau ceramist.
25625: JAMES - James McNeill Whistler (1834-1903).
31965: JAN - Jan Schoonhoven retrospectief : tekeningen en reliefs / Zeichnungen und Reliefs
20784: JAN - Jan Gregoor.
29734: JANOSCH - Hannes Strokop en de onzichtbare indiaan
32116: JANSEN, J.F. - Compendium der beschrijvende meetkunde : orthogonale projectie van punt, lijn, vlak, lichamen door platte vlakken begrensd, doorsnijdingen, schaduw : voor hen, die studeeren voor de acte MA hand- en lijnteekenen, of voor hen, van wie gelijke kennis wordt vereischt
18270: JANSEN, W. - Hendrik de Leeuw.
32339: JANSSEN, G. - Dorp en Dessa : verhaal van een dorp in Brabant en zijn jongens-soldaten in de vrijheidsstrijd van Indonesie 1945-1951
23851: JANSSON, T. - The summer book.
15877: JANTZEN, A. - Theoretisch-praktische handleiding voor machinisten en stokers.
14679: JAPIKSE, N. - De Turksche kwestie.
27613: JARRELL, R. - Selected poems.
21265: JAS, J.R. - Pronk der waterschappen : het bezit van dijkgraven en hun besturen in het Zuiderzeegebied.
16902: JASPER - Jasper Johns : gravures et dessins de la Collection Castelli 1960-1991 ; Portraits de l'artiste par Hans Namuth 1962-1989 = Prints & drawings from the Castelli collection 1960-1991 ; Portraits of the artist by Hans Namuth 1962-1989.
20597: MELATI VAN JAVA - Motto-album.
24423: JAZZ - Jazz 1965
12377: JELUSICH, M. - Don Juan.
32060: JIM - Jim Dine : youth and maiden
9939: JINARAJADASA - Grondbeginselen der kunst-uitdrukking.
16906: JOE - Joe 90 annual.
19977: JOEN, P.A. (RED.) - 100 jaar Chr. onderwijs Bolnes : 1885-1985.
11364: JOHAN - Johan Bartold Jongkind 1819-1891.
13462: JOHAN - Johan van Loon : unica-keramiek '80-'81, porselein Rosenthal Studio-Linie '81.
7220: JOHAN - Johan Barthold Jongkind 1819-1891.
13349: JOHANNA - Een prettige vacantie en andere verhalen.
13007: JOHANNES - Johannes Tavenraat 1809-1881.
28450: JOHFRA - Schetsboek van Johfra.
28453: JOHFRA - Astrologie : de tekens van de dierenriem.
9955: JOHNS, W.E. - Biggles in the Baltic (abridged).
10421: JOHNSON, A.E. - American prints and printmakers : a chronicle of over 400 artists and their prints from 1900 to the present.
19627: JONG, A.M. DE - Ondergang : een levensfragment.
7809: JONG, E.S. DE - Romke.
12313: JONG, L. DE;STOPPELMAN, J.W.F. - The lion rampant : the story of Holland's resistance to the nazis.
13432: JONG, A.M. DE - De schotel (die kwam en ging) : een dramaties verhaal vol romantiek van kwade hartstochten, grillige verwikkelingen en de triomf van het leedvermaak.
16764: JONG, E. DE (RED.) - Tuinkunst : Nederlands jaarboek voor de geschiedenis van tuin- en landschapsarchitectuur 1.
10232: JONG, M.C. DE - Kashmirsjaals.
28499: JONGE, B.C. DE - Herinneringen van Jhr.Mr. B.C. de Jonge : met brieven uit zijn nalatenschap.
7812: JONGENEEL, C. - Vierstromenland : een greep uit de (kerk)geschiedenis van de Alblasserwaard.
27921: JONGENEEL - Dienst Sociale Werkvoorziening Gemeente Dordrecht : English edition.
16001: JONGENS - Het jongens-jaarboek. Zesde jaar.
16048: JONGENS - Het jongens-jaarboek. Vijfde jaar.
24103: JONGERT, J. - Orde : handboek voor den zakenman.
15325: JONGH, J.W. DE - Voor honderd jaar.
17235: JONGH, J.W. DE - Voor honderd jaar.
17236: JONGH, J.W. DE - Voor honderd jaar.
17238: JONGH, J.W. DE - Krijgsraad voor den vierdaagschen zeeslag 1666.
17258: JONGH, J.W. DE - Ter kruisvaart.
17262: JONGH, J.W. DE - Tocht naar Chattam, 1667.
17263: JONGH, J.W. DE - Het Haagsche Voorhout in de 17e eeuw.
17274: JONGH, J.W. DE - Czaar Peter de Groote bezoekt een buitenplaats aan de Vecht, 1717. I (Gezicht op het huis en de rivier)
17275: JONGH, J.W. DE - Czaar Peter de Groote bezoekt een buitenplaats aan de Vecht, 1717. II (Gezicht op den tuin en de waterwerken)
28969: JONKER, G.J.A. - Bevestigingspreek en intreepreek gehouden in de Groote Kerk te Dordrecht 3 januari 1892.
32979: JOOSEN, P. - Tilburg's donkere dagen in 1944
18985: JORGENSEN, J. - Saint Francis of Assisi : a biography.
32050: JOSEPH - Joseph Glasco
9401: JOURDAIN, F. - Paris.
26361: JOUSTRA, J.A. (RED.) - Maandschrift voor Bijenteelt : orgaan van de Vereeniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland. 39e jaargang, 1936.
26362: JOUSTRA, J.A. (RED.) - Maandschrift voor Bijenteelt : officieel orgaan van de Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland. 42e jaargang, 1939.
26351: JOUSTRA, J.A. (RED.) - Maandschrift voor Bijenteelt : officieel orgaan van de Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland. 44e jaargang, 1941.
26020: JULIA - Een wees : bladzijden uit het leven van een Christen.
9089: JULIA, E-F - Antoine Bourdelle : maitre d'oeuvre.
11974: JUMBO - Jumbo in het circus.
18262: JUNG, H. - Van alle wereldzeeen : avontuurlijke vertellingen van wereldreizigers.
13871: JUNIOR, D. - Pret en Jool : nieuwste grappig voordrachtenboek, bevattende een keur van vroolijke voordrachten, komieke scenes, grappige coupletten, enz.
30408: JURY, M. - The Vietnam photo book
25138: KAAKEBEEN, D.M. - Lessen der wijsheid, getrokken en samengevoegd uit de Spreuken van Salomo.
13436: KAASHOEK, J. - A study of magnetic-deflection errors : proefschrift.
17861: KAHMEN, V. - Photography as art.
20750: KAHN,J. - Return of the Jedi.
32037: KAHNWEILER, D.-H. - My galleries and painters
24484: KALFF, L. - The windmill : poems.
27582: KAMMEN, E. VAN - Geschiedenis van de Tbc-bestrijding in Dordrecht.
27507: KAMMERMEIER, A. - Taubenhauser - Taubenschlage.
33329: KAMMLER, J. - Volksgemeinschaft und Volksfeinde : Kassel 1933-1945 : eine Dokumentation
18206: KAMPEN, H.C.A.;MAREE, P. - Varen.
30060: KAN, W. - De kat van huis
30059: KAN, W. - Laat je niets wijs maken
26278: KAN, C.M. - Nederland en de kust van Guinea.
14816: KANDINSKY - Kandinsky : quarante-quatre oeuvres provenant du Solomon R. Guggenheim Museum de New York.
8060: KANT - Kant uit de collectie van het museum Boymans-van Beuningen
20214: KAPPERS, E.A. - Simon Moulijn 1866-1948.
6989: KARLSTEN, E. - Hasselblad.
31162: KASBERG, J.A. - Veilige toepassing der electriciteit in fabriek en werkplaats en daarbuiten
11885: KATE, J.J.L. TEN - Eunoe : verspreide en nieuwe gedichten.
18822: KATHOLIEKE - Katholieke illustratie 1949, nr. 1 t/m 26.
13156: KAYSER, R. - Stendhal oder das Leben eines Egotisten.
32230: KEIJZER, T.P. - Gids voor de vaarwegen in Belgie en Noord-Frankrijk
12306: KEIKES, W.H. - Schiermonnikoog : kroondomein voor vrije tijd.
31525: KEIZER, W. - Panggelar boedi : boekoe batjaan pikeun moerid di sakola Soenda. Djilid Ia
22804: KELK, C.J. - Nederland in foto's = the Netherlands in photographs etc.
22568: KELLER, G. - De Lydfords : een verhaal uit Engelands burgerkrijg.
24977: BUREN KELLEY - The novels of Virginia Woolf : fact and vision.
33292: KEMP, P. - Transitieven en immobielen
20915: KEMP, T.;VERHAGEN, H. - Impulsen 3 : Theo Kemp en Hans Verhagen.
33291: KEMP, P. - Phototropen en noctophilen
22284: KERSEBOOM, W. - Whispering abstracts.
25454: KERSTEN, M. - Kuno Brinks, graficus en tekenaar : oeuvrecatalogus van de grafiek.
18472: KERSTTENTOONSTELLING - Kersttentoonstelling moderne buitenlandsche kunst in Nederlandsch bezit.
6868: KESSEL, K. VAN - De held van Molokai.
22306: KETTELL, R.H. - The pine furniture of early New England.
24053: KICHENSIDE, G.M. (RED.) - Locospotters' annual 1966.
21203: KIDWELL (ED.) - Men and women : dressing the part.
10381: KIEVIET, JOH. C. - Uit het leven van Dik Trom.
27415: KIEVIET, C.J. - Dik Trom en zijn dorpsgenooten.
11382: JEONG ROK KIM - Taekwondo Vol. I: basic techniques & taegeuk poomse.
11587: KIM - De ziel van China.
28034: KING, S. - Achtbaan.
18604: KIP, G. - De droomtijd van de Groene Godin.
27062: KIPLING, R. - Thy servant a dog, told by Boots.
16880: KIPLING, R. - All the Mowgli stories.
25272: KIRCHBACH, G. - Vroolijke dieren : een prentenboek.
20010: KIST, J. - De wolf en de zeven geitjes.
14483: KIST, L. - Hausapothek oder das Familienleben, gesund und krank, in Leid und Freud' : mit 100 eingeflochtenenGeschichten und Erzahlungen.
9343: KITAMURA, T. - The dolls of Japan : shapes of prayer, embodiments of love.
24068: KLAUSSMANN, A.O. - Im Granatfeuer am Yalu : Erzahlung aus dem russisch-japanischen Kriege fur die Jugend.
33444: KLECZYNSKI, J. - Hoe moet men Chopin Spelen? Deel I en II
15471: KLEEREKOPER, A.B. - De S.D.A.P. en de oorlog.
8988: KLEI, JAC. VAN DER - Met den woonwagen.
22764: KLEIJNTJENS S.J.J. - Navigatie en negotie (geschiedenis der bestaansmiddelen in den loop der eeuwen).
32052: KLEIN, R. - Fritz Boehle
30018: KLEIN, N. - No time : verander nu voor het klimaat alles verandert
20581: KLEINER - Kleiner Fuhrer fur die Rhein-Reise von Coln bis Frankfurt.
12281: KLEINER - Kleiner Fuhrer fur die Rhein-Reise von Koln bis Frankfurt.
33873: KLEINGELD, G.E. (S) - Sparta 1888-1948
21990: KLERK, A. DE (VERZ.) - Ons volkslied: nederlandsche liederen uit noord en zuid om te zingen en te spelen. 3 delen.
18823: KLEUTERBOEKJE - Kleuterboekje.
14583: KLINCK-LUTETSBURG, F.;WOUW, L.A.F.H. VAN - Christiaan de Wet : de held van Zuid-Afrika.
11126: KLOKKEN - Klokken en klokkengieters : bijdragen tot de campanologie.
23544: KLOKMAN, J.A. - Schetsen en tafereelen uit den Achterhoek etc.
17972: KLOPSTOCK, F.G. - Messias.
9034: KNAP W.G.ZN., W. - Arnhem 1233-1933 : gedenkboek.
20234: KNAPPER KZ., C. - Leerboek van het handelsrekenen.
7826: KNEIPP, S. - Mijne waterkuur sinds 30 jaren toegepast en goed bevonden geschreven tot genezing der ziekten en tot behoud der gezondheid;gevolgd door: De verzorging van het kind in gezonde en zieke dagen: raadgevingen
31871: KNOL, N. - Groeten uit Papendrecht.
27273: KNOL, N. - Groeten uit Papendrecht.
31872: KNOL, N. - Groeten uit Papendrecht.
26484: KNOOP, W.J. - Kort begrip der krijgskunst. Tweede stuk: strategie
32711: KNOPPEL, A. - Barbaren : indrukken van een Zweed aan het oostelijk front
14353: KOEMAN-POEL, G.S. - Bourtange : schans in het moeras.en Chronique de Bourtange.
31526: KOENEN, H.J. - Gedachtenis-rede op G.H. von Schubert : eene voorlezing
29555: KOETSVELD, C.E. VAN - Volksschriften en novellen : zesde deel : Snippers van de schrijftafel
1873: KOHUT, A. - Heinrich Heine und die Frauen.
30523: KOK, H.E. DE (S) - Steno-speed : leerboek ten dienste van handels-, h.b. en mulo-scholen
10648: KOK, G.A. DE (RED.) - De Koninklijke Weg : honderd jaar geschiedenis Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen 1875-1975.
29217: KONING, M. DE - Gulliver bij de dwergen
7702: KONING - Koning Langbaard en zijn kabouters, boek 3: Benjamin op stap; Het avontuur met de heks.
22544: KONINGSBRUGGEN, I. VAN - The art of Ineke van Koningsbruggen.
25839: PFAFFE KONRAD - Das Rolandslied
6698: KOOIJ-VAN ZEGGELEN, M.C. - Indische mysterieen
8046: KOOLWIJK, H. - Een uurtje Alkmaren.
29428: KOOMANS, N. - Volledig wetboek op het recht van zegel met opgaaf van de administratieve en gerechtelijke beslissingen en van de leer der schrijvers, benevens eene alphabetische lijst van vrijstellingen
9530: KOOPMAN, C.G.I.W. (BEW.) - Engelsch-Nederlandsch technisch woordenboek.
26007: KOORDERS-BOEKE, H. - Paul en Mimi, of een liefdedaad en wat die uitwerkte.
17753: KORAN - De koran : een weergave van de betekenis van de Arabische tekst in het Nederlands.
11252: KORAN - De Koran, voorafgegaan door Het leven van Mahomed, eene inleiding omtrent de godsdienstgebruiken der Mahomedanen, enz.
18364: KORBER, J. - Das Knusperhauschen.
29875: KORNAAT, K. - Uitgezeild : de hoogtijdagen van de Nederlandse logger (1866-1930)
22345: KORPEL, A. - The fisherman and his wife.
20522: KORTE, H.A. - Verdrunken Land : ein Bericht aus dem untergegangenen Dollartlande.
7753: KORTEKAAS-DEN HAAN, B. (S) - Geen knollen voor citroenen: toelichting bij de gelijknamige radio-uitzendingen, 1e halfjaar 1956 KRO-NCRV.
26624: KORTEWEG, K.N. - De heerlijkheid Altena en de veer- en vischrechten op het boveneinde der Merwede.
29398: KORTMAN, F. - Beurtvaart : de beurtschipperij vanuit de Zuidhollandse en Zeeuwse eilanden, Zeeuws-Vlaanderen en West-Brabant, op Rotterdam, tot aan de Tweede Wereldoorlog.
11214: KOSMAN, H. (RED.) - Avia : officieel orgaan van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart. 10e jaargang, no. 2 t/m 18, 20 t/m 23.
31896: KOSTER, K. - De eerste reis van Sindbad de zeeman
19818: KOTZ, N. - Wild blue yonder : money, politics and the B-1 bomber.
28288: KOUWENAAR, G. - Gedichten 1948-1978.
30845: KRAAIJEVELD, J. - Mensen van het water : verhalen tussen eb en vloed
13399: KRAAIJEVELD, J. - Baggerdiep : verhalen uit de baggerwereld.
7789: KRAMER, M. - Het herkennen der weidegrassen aan hun bladeren.
31425: KRAMER, J.M. - De Ilias als vredesgedicht
15973: KRAMER, J.G. - De avonturier : lotgevallen van een Amsterdamschen jongen uit de 18e eeuw.
19779: KRAMER, H. - Farben in Kultur und Leben.
18870: KRASHENINNIKOVA, A. (S) - Russian cooking.
27661: KREBBERS, H.J. - Un korf vol dennepeukels.
32586: KREIJL, J. - Uitslagen voor de plaatwerker
30313: KRESSE, H.G. - De grote beslissing
9546: KRETZMANN, R. - Elektronische schakelingen in de industrie.
31585: KREUZSTICH - Kreuzstich Neue Muster (I. Serie)
15500: KRIENEN, C. - Karel Vermeer.
12610: KRISTENSEN, W. BREDE - Het leven uit den dood : studien over Egyptischen en Oud-Griekschen godsdienst : Olaus Petri lezingen aan de universiteit te Uppsala.
31039: KRIVITSKY, W.G. - Dat heb ik gezien!
24116: KROES, H.A. - De dierenarts.
26219: KROEZENGA, J. - De Nederlandsche Arbeidsdienst in de Tweede Wereldoorlog : geschiedenis van het kamp Dobbendal te Gasselte.
21809: KROGT, P. VAN DER - The globes of Hondius : a most important pair of globes showing the results if the earliest Dutch exploration voyages to the East Indies.
24838: KROHN, J. - Het Gouden Horloge.
31701: KRONENBURG, E.E. - Verzorging van kamerplanten
21590: KROON, A.W. - Ons vaderland, van de komst der Batavieren tot aan de dood van Willem I, geschetst voor jonge lieden van een beschaafden stand.
12673: KROPHOLLER, A.J. - De abdij van Egmond : herbouw ontwerp.
2815: KUIJL, A. - Opgeborgen bij de evenaar : het leven in 4 Japanse burgerinterneringskampen voor mannen op Sumatra.
8344: KUIPERS-VAN DER KOOGH, E. - Moeder vertelt van Een prettige dag: nog meer verhalen voor iets oudere jongens en meisjes.
30678: KULA, W. IMAR - Storm over Nijmegen 1944-1945
14008: VAN HAM KUNSTAUKTIONEN - Alte Kunst, Part I: Europaisches Kunstgewerbe mit Sammlung Grothe, Sammlung Lackner ; Part II: Gemalde und Skulpturen.
24349: KUNSTUHR - Die Kunstuhr des Anker in Wien I. Hoher Markt 10-12.
24498: KUNTO, H. - Wajah Bandoeng tempo doeloe.
21708: KURT - Kurt Gunther 1893-1955 zum 100, Geburtstag.
10898: KUSS, A. - Seni rupa campur : hedendaagse kunst uit Indonesie.
8244: KUSTERS, W. - Andre Dieteren : voor de leeuwenpoort.
8129: KWAST, B.A. - Veluwezoom (gezicht op Heelsum).
8204: KWAST, B.A. - Een terp bij Dokkum.
8210: KWAST, B.A. - Een industriestad - Enschede
8211: KWAST, B.A. - Riviergezicht aan den Rijn bij Rhenen
8213: KWAST, B.A. - De haven van IJmuiden.
8214: KWAST, B.A. - Het Merwede-kanaal.
16904: KWAST, B.A. - Een terp bij Dokkum.
14986: KWO SJI;POORTENAAR, JAN - Het Chineesche landschap : een verhandeling uit de elfde eeuw.
8696: LAAGLAND, F. - Sprookjes
25129: LAAK, P.J. TER - Kent u ze nog…. de Sliedrechters.
11542: LAARS, T. VAN DER - Nederlandsche heraldiek : album I : Provincie- en gemeentewapens.
26107: LABAT, P. - The marvellous kingdom.
31684: LABRIE, A. - Bildung en politiek 1770-1830 : de Bildungsphilosophie van Wilhelm von Humboldt bezien in haar politieke en sociale context
22865: LADOESJKI - Ladoesjki : Russische versjes, sprookjes en verhaaltjes.
22542: LAJOS, K. - Laat mij maar vliegen!
24975: LAMBERT, MISS - My crochet sampler : first series.
11091: LAMBTON, L. - Chambers of delight.
15984: LAMMERS, F. - De gieter.
27953: LAND, A. VAN DER (S) - Amsterdams jaarboek beeldende kunst '87
7382: LANDAU, R. - God is my adventure : a book on modern mystics, masters and teachers.
26365: LANG, F. - De Nibelungen : Siegfried.
14597: LANG, H. DE;BOSCHMAN, A. - 75 jaar St. Antoniuskerk en R.K. Kerkkoor St. Gregorius.
22505: LANGE, A.G. - De Horden near Wijk bij Duurstede : plant remains from a native settlement at the Roman frontier: a numerical approach.
27594: LANGE, J. DE - De Mini.
33091: LANGEVELD, C.M. - Veilig brommen : theoretische en praktische wenken voor bromfietsers
18369: LAPPENBERG, J.M. - Reliquien der Fraulein Suzanna Catharina von Klettenberg, nebst Erlauterungen zu den Bekentnissen einer schonen Seele.
15936: LARNEY, J. - Restoring ceramics.
22545: LASCAULT, G. - Jean Helion : oeuvres de 1929 a 1958.
20779: LAUGHLIN, L.I. - Pewter in America : its makers and their marks. Three volumes in one.
22690: LAUGHTON, N. - A review of the flat-coated retriever.
26342: LAVEN, W.J. - Electrostatical instruments in the Utrecht University Museum : descriptive catalogue.
31352: LAVKI, L. - De kleine koning : verhaal uit den tijd van Christus
19485: LAWICK, H. VAN - Savage paradise : the predators of Serengeti.
20849: LAWLER, L. - An arrangement of pictures.
27426: LEAF, M. - Laten wij het beter doen!
4297: LEAKEY, R.E.; LEWIN, R. - People of the lake : mankind and its beginnings.
32127: LEAR, EDWARD - Nonsense songs.
13075: LEBENS, R.M. (RED.) - Passive solar architecture in Europe : the results of the first European passive solar competition 1980.
501: LECOY DE LA MARCHE, A. - Les sceaux.
24013: LECTURES - Lectures illustrées pour les enfants. 1875-1876
13661: LEE, J. VAN DER;SCHOEP, C.J. - Grondslagen van de theorie en de practijk van de broodbakkerij.
30668: LEENHEERS, J. - Retour de France : La Courtine 1959
22271: LEEUW, A. VAN DER - De kleine Rudolf.
25086: LEEUWEN, T.A.P. VAN - The skyward trend of thought : five essays on the metaphysics of the American skyscraper.
15733: LEEUWERDEN - Leeuwerden Leeuwarden Leeuworden jaarboek 1989.
8078: LEEUWIN, M. - Moderne televisieontvangst: verklaring van bestaande systemen voor amateurs en technici.
24548: LEGOUIS, E. - The early life of William Wordsworth 1770-1798 : a study of The prelude.
15710: LELIMAN-BOSCH, M.E. - Onderhoud van huis en huisraad.
32983: LEMAIRE, W.C. - De marinier van Rotterdam is terug op het Oostplein 5 juli 1963
13218: LEMM, R. - De literator als filosoof : de innerlijke biografie van Jorge Luis Borges.
19670: LENNAERTS, R.B.M. - Johann Sebastian Bach : drie voordrachten.
22248: LENNART, C. - Rouska.
31312: LENNART, C. - Rouska.
31093: LENNEP, J. VAN - Iets over citaten
24356: LENNHOFF, E. - De laatste vijf uren van Oostenrijk.
10921: LEON, J. - Handboek voor de parfumerie en kosmetiek.
13308: LEONHARD, F. - Kleine bandeloozen.
9677: LEOPOLD, M. - De lotgevallen van twee poppen.
1315: LEOPOLD - Van het Toovervischje en vervolg Hoe Piggelmee groot werd : twee sprookjes.
13305: LEOPOLD, K. E.A. - Een leuke logeerpartij : vertellingen voor jongens en meisjes.
33926: LEOPOLD, C. - In het verre land Marokko.....
5259: LESSING, D. - The memoirs of a survivor.
12593: LETTERGESCHENK - Lettergeschenk : kinderbibliotheek : met 8 gekleurde plaatjes.
23955: LETTERPROEF - Letterproef
31579: LEUCOS - Leucos : formelle in vetro di Murano = tiles in Murano glass
17658: LEVELINK, J. E.A. - Vier wandelroutes Botanische tuin Bogor.
27645: LEVENSBESCHRIJVING - Levensbeschrijving van Philip Verheyen.
16174: LEVINSOHN, I. - Isaak Levinsohn de Russisch-Poolsche jood : een blinde zwerveling uit Israels geslacht op wonderlijke wijze verlost en terechtgebracht door hem wiens naam wonderlijk is.
33290: LEZER, L. - Cantinevertellingen : humor en tragiek uit het oude K.N.I.L.
13680: LIBEL - De libel : maandschrift voor deze tijd. Derde jaargang, nummer 9 (juni 1937).
7151: LIEBERGEN, L. VAN E.A. - Clara in de Nederlanden: 1193-1253
11291: LIEBESKIND, W. - Die Lehrlingsausbildung des Augenoptikers : Hilfsbuch fur Augenoptiker-Meister.
12732: LIEBURG, M.J. VAN - De geschiedenis van de kindergeneeskunde in Nederland. Deel I: De periode tot 1700.
20011: LIEFDE, J. DE - The great Dutch admirals.
15504: LIEFDE, J.L.F. DE - Jongensstrijd.
16910: LIESHOUT, C.J.G. - Kookmethode voor de moderne voedingsleer.
19188: LIEVENSE, W. - De familie Mozart op bezoek in Nederland : een reisverslag.
26507: LIGHT - Light in museums and galleries.
25392: LIGTHART, J. - Dicht bij huis : derde stukje
29594: LIGTHART, J. - Ot en Sien. Eerste deeltje
7615: LIGTHART, J.;SCHEEPSTRA, H. - De wereld in! : derde stukje.
7616: LIGTHART, J.;SCHEEPSTRA, H. - De wereld in! : tweede stukje.
10485: LIGTHART, J.;SCHEEPSTRA, H. - De wereld in : derde stukje.
29268: LIGTHART, J. - Op de boerderij in het zomerhalfjaar
19543: LIGTHART, J.;SCHEEPSTRA, H. - Nog bij moeder; derde stukje.
32967: LIGTHART, J. - Het volle leven : handleiding voor het zaakonderwijs in de eerste schooljaren I t/m IV
27482: LIJSEN, H.J. - De Hooge School.
13509: LIMBURG BROUWER, P. VAN - Handboek der Grieksche mythologie, ten dienste der Latijnsche scholen en gymnasien.
20666: LIND, J. - Crossing : the discovery of two islands.
30677: LINDE, C. V.D. - 40 jaren Mercurius leven : gedenkboekje, uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Afdeeling Dordrecht van den Nationalen Bond van Handels- en Kantoorbedienden Mercurius
26289: LINDEN, D.A. VAN DER - Totdat de atoombom viel… : Friesche jongens in Japansche krijgsgevangenschap.
26388: LINDENBERG - Kermis in Volendam.
20487: LINDENHOUT, J. VAN 'T (RED.) - De vriend des huizes : tijdschrift voor het huisgezin. 1894.
20488: LINDENHOUT, J. VAN 'T (RED.) - De vriend des huizes : tijdschrift voor het huisgezin. 1899.
20489: LINDENHOUT, J. VAN 'T (RED.) - De vriend des huizes : tijdschrift voor het huisgezin. 1897.
20490: LINDENHOUT, J. VAN 'T (RED.) - De vriend des huizes : tijdschrift voor het huisgezin. 1896.
20485: LINDENHOUT, J. VAN 'T (RED.) - De vriend des huizes : tijdschrift voor het huisgezin. 1893.
20486: LINDENHOUT, J. VAN 'T (RED.) - De vriend des huizes : tijdschrift voor het huisgezin. 1898.
20491: LINDENHOUT, J. VAN 'T (RED.) - De vriend des huizes : tijdschrift voor het huisgezin.1895.
33681: LINDGREN, A. - Lotta kan bijna alles
30326: LINSCHOTEN, J.H. VAN;FLAMMBERG, G. - De helden der Pyreneen, een feit uit de Fransche godsdienstoorlogen tijdens Richelieu
20359: LISSENBURG, B. - Grienduilen en baggerboeren : het wel en wee van Sliedrechtenaren.
15519: LIST - List of spare parts for the car Skoda 1101 4 cylinder for ambulances & delivery vans. Edition 1950.
24521: LIST, H.;DE SICA, V. - Napoli.
9592: LITTLETON, C.S (RED.) - Oosterse wijsheid: hindoeisme - boeddhisme - confucianisme - tauisme - shintoisme.
22370: LIVRES - Livres illustres modernes.
18735: SMIT-LLOYD - Smit-Lloyd anywhere anytime anyway.
26457: LOB, K. (RED.) - Emile Puettmann meesterdrukker
14585: LOBMAYR, G.;LANGER, F. - Fascinating nature : the most spectacular landscapes in the world.
27941: LOMAX, A. (ED.) - The Penguin book of American folk songs.
24343: LOMAX, A. - The Penguin book of American Folk Songs.
20294: LOMER, G. - Liefde en psychose.
29716: LONG, R. - Countless stones : a 21 day footpath walk : central Nepal 1983
22555: LONKHUYZEN, J.P. VAN - De boschbouw.
33439: LOOMAN, H. - Tijs Wijs de torenwachter, 4e deel: De blauwe diamanten van Bagdad
31894: LOON, J. VAN - Fritz Boehle
31900: LOON, J. VAN - Het vliegende kleed
10632: LOOP, W. - Mijn sterren.
16430: LOOSJES, V. - Rinske Sonnema.
13402: LOTGERING-HILLEBRAND, R. (S) - Het cooperatie kook- en huishoudboek.
33643: LOTGEVALLEN - Lotgevallen van een kater
9622: LOUIGUY - La vie en rose (Stil verlangen)
28390: LOUSADA, P. - Cooking with herbs.
17838: LOUWERSE, P. - Bloemlezing uit de Duizend en één nacht.
29213: LOUWERSE, P. - Van hart tot hart : nieuwjaars- en verjaardagsversjes voor kinderen
30320: LOUWERSE, P. - De vaandrig van Frederik Hendrik of De Nederlandsche republiek in 1629 : geschiedkundig verhaal voor 't jonge Nederland
13038: LOUWERSE, P. - Toch Oranje boven! of Willem Hendrik,prins van Oranje-Nassau van 1650-1672 : geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland.
27092: LOUWERSE, P. - Uit de Middeleeuwen.
16045: LOUWERSE, P. - Van dichtbij en verre.
16046: LOUWERSE, P. - Moedersdag.
27381: LOUWERSE, P. - Een woelig zeemansleven : een verhaal voor jongelieden.
29443: LOUWMAN, M. - Klaas Vaak in een koude winternacht
26914: LOUYS, P. - Les chansons de Bilitis.
13715: LPG - L.P.G. en de Ensign ombouwapparatuur.
33928: LUCAS, P. (S) - Overzicht van de bemoeiingen van het Gemeentebestuur van Rotterdam met de luchthaven en de heliport 1945 t/m 1965
25471: LUCEBERT - Lucebert : schilderijen, gouaches, tekeningen en grafiek
29971: LUCEBERT - 34 plein jours en la compagnie de Lucebert : promptuaire a travers 220 dessins
23561: LUCHT - Lucht, Water, Vuur : Kabbala: twee traktaten en een catechismus.
19784: LUDEKENS, F. (ED.) - Best read ads 1969 : direct response ads.
7846: LUDOLPH, G.L. - Het monteursboek: handleiding voor den electromonteur en den installateur bij den aanleg van electrische sterk- en zwakstroominstallaties.
11639: LUDWIG, O.;GOEVERNEUR. J.J.A. - Tusschen hemel en aarde.
27576: LUGER, J. - 75 jaar lak bij de Lek : de geschiedenis van N.V. Vernis - Verf en Japanlakfabrieken Hermann A. Schreuder & Co. te Schoonhoven.
26164: LUGTEN, A. - The making of Swindonk.
p1274: LUIKEN, JAN - Anne Ians, noyee a Rotterdam, Anno 1539 = Anneken Jansen, zu Rotterdam ertrancket, Anno 1539.
30998: LUMMEL, H.J. VAN - De bijlhouwer van Utrecht : een verhaal voor jonge lieden
93: LUNDGREN, W.R. - Boven de geluidsgrens : Charles E. Yeager, testpiloot van de snelste vliegtuigen.
19081: LUSTRUMBOEK - Lustrumboek : uitgave ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan der vakschool voor Typografie te Utrecht.
33121: LUSTRUMBOEK - Lustrumboek van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie 'Ons Voorgeslacht' 1946-1996
15868: LUTHER - De vijf en negentig Stellingen van Dr. Maarten Luther, alsmede zijn levensloop op rijm.
8665: LUTZELER, H. EN M. - Unser Heim
7816: LUYENDIJK-ELSHOUT, A.M. E.A. - De wasmodellen van Petrus Koning: achtergrondinformatie en beschrijvende catalogus van de wasmodellen door Petrus Koning (1787-1834) uit de collecties van het Anatomisch museum, het Zoologisch museum en het Universiteitsmuseum van de Rijksuniversiteit te Utrecht.
28425: MAAGDENBERG, M. VAN DEN - Scouting St.Jan Sprundel (1945-1995).
25627: MAARTEN - Maarten Jungmann schilderijen.
23000: MAARTENS, F. - De electrotechnicus (Middelbaar en Lager gevormd).
12870: MAASKAMP, A. - Tineke's wondere jaar.
20305: MAASKANT, P. - Het volk van Vrederijk.
23560: MAC ANNAIDH, S. - Irish history.
23993: MACE, J. - Sprookjes.
9967: MACFARREN, H.W. - Practical stamp-milling and amalgamation.
19584: MACGILL, P. - Pilo Jan.
18073: MACLAREN, I. - Uit mijn jongenstijd.
15013: MACLAREN, I. - Van lang vervlogen dagen: schetsen uit Schotland.
21204: MADAN, A.C. - An English-Swahili vocabulary : compiled from the works of the late bishop Steere and from other sources.
33309: MADE - Made for Beijing : Beijing 2008 Olympics lookbook
32059: MAGGI - Maggi Hambling : paintings, drawings and watercolours
11590: MAGNIN, J.H. - De tocht van den onderzeeer : oorspronkelijk jongensboek.
12418: MAGRIS, C. - Aan de andere kant : beschouwingen over grenzen.
16526: MAGUGLIN, R. - Howard Hughes : his achievements & legacy : the authorized pictorial biography.
25065: MAILLARD, R. (ED.) - Diamonds : myth, magic and reality.
28622: MAJRANI, M. - Ships of the sky : aerostats, fast as the wind, lighter than air.
31547: MALANG - Malang de bergstad van Oost-Java
19447: MALIK, A. - In the service of the Republic.
22861: MALIPIERO, L. - Luigi Malipiero.
7547: MALONE, H.T. - Cherokees of the old south: a people in transition.
16267: MALRAUX, A. (ED.) - Vermeer de Delft.
9851: MAMEREN KZ., J.W. VAN - Leidraad bij de keuze van een ambt, beroep of betrekking.
28013: MAN, H. DE - George Meertens Sublacus schilderen/painting : Document 2011.
32283: MANDERE, H. VAN DER - Montenegro
19849: MANN, K. - Flucht in den Norden : Roman.
23658: MANN, H. - Der Kopf : Roman.
15829: MANNING, H.P.(ED.) - The fourth dimension simply explained : a collection of essays selected from those submitted in the scientific American's prize competition.
27287: MANNING-FOSTER, A.E. - Through the wine list.
15130: MANZU, G. - Manzu : Grafik 1970-72.
21411: MARA, W.P. - Slangen zien en kennen.
11317: MARCEL, P. - Charles le Brun.
11692: MARCHE, B.S. LE - Van V.-E. tot V.-J. (van Victory-Europe tot Victory-Japan) : 100 Dagrijmen : 5 mei -1945- 14 aug.
16363: MARGADANT, W.D. - Beknopte flora van de Nederlandse Blad- en Levermossen.
8201: MARGRIET - Margriet moeder- en kind-zorg: doktersbrieven serie I en II: 12 afl.
22543: MARIJNISSEN, P. - Plaats bepaald : over Jan Kleingeld, beeldend kunstenaar.
32366: MARK, H. VAN DE (RED.) - Jaarlijksche boekenschouw 1930 (najaar 1929 tot najaar 1930). Elfde jaargang
22267: MARLIER, G. - Hedendaagsche Vlaamsche schilderkunst.
33032: MARLITT, E. - Goud-Elsje.
13967: MARRYAT;GOEVERNEUR, J.J.A. - De schipbreukeling.
13966: MARRYAT;GOEVERNEUR, J.J.A. - Japhet de vondeling.
33489: MARXVELDT, C. VAN - De louteringkuur
33491: MARXVELDT, C. VAN - Ook zij maakte het mee
33488: MARXVELDT, C. VAN - Rekel
21900: MASTERS - Masters of Dordrecht : 17th, 18th and 19th century paintings from the collection of the Dordrechts Museum.
27519: MATHER, P. - Honda CB600F Hornet & CBF600 service and repair manual.
32286: MATHEWSON, C.C.M. - Architecture today
31419: MATSUDA, K. - The mind of poetry
31420: MATSUDA, K. - The spirit of the folktale
18061: MATTHEWS, W.R. - Plastic scale model aircraft : assembling, detailing, converting.
16304: MATTHIJSEN, J.W. - In het jaar XIV : dertien jaren ervaring met fascisme en dictatuur.
20639: MATTIE, E. - Wereldtentoonstellingen.
28020: MATTOTTI - Mattotti
25783: MAURER, R.O. - Photofreund Jahrbuch 1941.
25784: MAURER, R.O. - Fotofreund Jahrbuch 1942.
8693: MAY, K.;SAANEN, J.L. VAN (BEW.) - Kara Ben Nemsi
33554: MAY, K. - In de gewelven van Ortry
22076: MAY, K. - De engel der bannelingen.
31249: MCCONNOCHIE, A.I. - Lochnagar
27702: MCCULLOUGH, C. - Macht & liefde : de mannen en vrouwen van Rome.
32820: MCDERMID, F. - Ghost wanted
24527: MCDOWALL, R. (ED.) - Freshwater fishes of south-eastern Australia.
33056: MCLEAN, A. - He, Kobus!
31913: MCMULLEN, R. - Marc Chagalls Welt
20739: MEELKER, R. - Griendcultuur.
16723: MEER, F. VAN DER - Assepoes : het oude sprookje opnieuw verteld.
13530: MEERSSEN, J.H. - Zuid-Limburg, Aken en Luik : een gids voor toeristen.
32928: MEERTEN, A.B. VAN - Kinderbijbel, of bijbelsche verhalen voor jonge kinderen. Eerste t/m vijfde stukje
26603: MEFFERT, A. - G.N. Itz, stadsbouwmeester van Dordrecht 1832-1867.
20198: MEIJ, I. - Haute couture & pret-a-porter mode 1750-2000 : a choice from the costume collection Municipal Museum The Hague.
24311: MEIJ, I.(S) - Topstukken van de twintigste eeuw uit de collectie van het Nederlands Kostuummuseum.
17699: MEIJER, F. - Lessen in beschaving : Athene, Rome, Washington.
13484: MEIJER, D.C.;VETH, J. - Stedenschennis : naar aanleiding van de Reguliersgracht-kwestie.
13663: MEIJER, W.;HULZEN, J. VAN - Het wijde leven : leesboek voor de Christelijke school. Twaalfde deeltje.
16819: MEIJER, M.W. - De natuurkrachten : een beeld van het heelal in zijne natuurkundige en scheikundige eigenschappen.
8743: MEIJNEN, W. - Kijfhoek anders bekeken.
25831: MEINDERSMA, W. - De Synode van Dordrecht 1618-1619.
31366: MEISSAS, A. - Geographie ancienne, comparée avec la geographie moderne
8986: MELCHIOR, A. - De Haarlemsche Sint Bavo of Groote Kerk.
7632: MELISSEN, J. - The leading stallions of the Netherlands 1994/1995.
22798: MELMAN, D. - Een goed schilderij is als een prettige ontmoeting.
29841: MEMLING, C. (BEW.) - Dennis : de wonderlijke avonturen van Dennis de (B)engel
19952: MEN - Men's costume 1750-1800.
25679: MENDELSOHN, D. - The lost : a search for six milliion.
32678: MENDES DA COSTA, M.B. - Tooneel-herinneringen
18571: MENSINK, O. - Traditionele muziekinstrumenten van Japan = Traditional musical instruments of Japan.
10920: MENZEL, J. - The adventures of Bruin the baby bear.
18367: MERCIER, H. - Sociale droomen en daden.
12768: MERODE, W. DE - Vier Sonnetten.
27587: MERWE, H. TE - Evert van den parlevinker.
20761: MERWE-WOUTERS, G. VAN DE - De oorlog leeft voort : streekgenoten over de tijd voor en na de bevrijding.
19804: MERWE-WOUTERS, G. VAN DE - De oorlog leeft voort : streekgenoten over de tijd voor en na de bevrijding.
10735: MERWE, H. TE - Toen de schuit lag ingevroren.
22564: MESSEN-JASCHIN, Y. - Die Welt der Schausteller vom XVI. bis zum XX. Jahrhundert = Le monde des forains du XVIe au XXe siecle.
31546: METMAN, P.W.A. - Het terrazzoboek
14629: METS TZ., W. - Bram en Black : een vertelling van Hollands kusten.
27368: METS TZ., W. - Frits en zijn zusje : een verhaal uit 't avontuurlijk zeemansleven.
18684: METSCH, C.F.G. - De werktuigkundige school : leerboek der practische machine-techniek voor zelfstudie en onderwijs.
30096: METZKE, E. - Hegels Vorreden
24017: MEULEMAN, C. - Van knop tot bloesem : de hygiene van de zwangerschap en de geestelijke en lichamelijke opvoeding van het kind van de geboorte tot aan den pubertijdsleeftijd.
14105: MEURS, R. VAN - Polar odyssey : voyages in the Arctic and Antarctic.
24051: MEVROUW H. (S) - Receptenboek der Compagnie Liebig.
22862: MEYER, N. - Nanne Meyer : Zeichnungen.
14975: MEYER, F.B. - Through fire and flood.
18365: MEYERS, A.A. - Aarden reservoirdammen.
27911: MEYRINK, G. - De Golem.
19820: MIALL, H. - Nuclear weapons : who's in charge?
33178: MICHALS, D. - Homage to Cavafy
21649: MICHAUX, L. (ED.) - The great races.
31937: JEAN-MICHEL - Jean-Michel Basquiat : une retrospective
5523: MICHIELS, I. - Luister hoe dit beeld hoe die lijn hoe die kleur hoe dit vlak luister
33630: MICHIELSEN, D. - Moscow Times : het Russische avontuur van Derk Sauer en Ellen Verbeek
14384: MIDDLE - The Middle East from space.
8389: MIJKSENAAR, P. - De vorm zal u toegeworpen worden: over vormgeven van visuele informatie.
17730: MIJN - Mijn nieuwe treinenboek in levende platen.
21545: MILLER, J.K. - The rubber stamp album.
29304: MILLOCKER, C. - Der Bettelstudent : Operette in drei Akten : Klavierauszug.
29941: MILMAN, H. - Esther's lieveling : eene karakterschets
13806: MILNER, K. - Reiki en de andere stralen.
7942: MINDERMAN, P.H. (BEW.);MARCELLYS - De oude Fransche keuken (les recettes de grand-mere)
29604: MINOLTA - Minolta mirror : an international magazine of photography
29605: MINOLTA - Minolta mirror : an international magazine of photography
6987: MINOLTA - Minolta mirror : an international magazine of photography
26194: MLADENOVA, R. - 360 Bulgaria aerial : 120 aerial photographs by Alexander Ivanov.
24003: MODERN - Modern scribes and lettering artists II.
7529: KONINGIN-MOEDER - De Koningin-moeder 1879-1929: gedenkboek ter herinnering aan den zeventigsten verjaardag en het vijftigjarig nederlanderschap van hare majesteit.
10457: MOEDERTROTS - Moedertrots 1938
13707: MOERKERKEN, P.H. VAN - De dans des levens.
14175: MOERKERKEN JR., P.H. VAN;NOORDHOFF, R. - Platen-atlas ten gebruike bij het onderwijs in de aardrijkskunde aan gymnasia, Hoogere Burgerscholen, kweek- en normaalscholen.
15321: MOERMAN, J.J. - De slag bij Nieuwpoort.
26149: MOERMAN, J.W. (RED.) - Waar wonen wij : straatnamen in de gemeente Schipluiden.
17259: MOERMAN, J.J. - Kruisvaarders voor Jeruzalem, 1099.
17270: MOERMAN, J.J. - De Dam te Amsterdam.
28932: MOERWIJK - Moerwijk heeft Abraham gezien (1932-1982) : de geschiedenis van Moerwijk in vogelvlucht
15134: MOESHART, H.E. - Luchtroutes : radiohulpmiddelen en luchtverkeersregeling.
18234: MOEYES, P. - De sterke arm, de zachte hand : het Nederlandse leger & de neutraliteitspolitiek 1839-1939.
29554: MOLESWORTH, MRS. - Grootmoedertje
9942: MOLLEMA, J.C. - De berggeest van Mendanang.
11998: MOLLENKAMP, J. - … et le spectacle continue : Grand Prix de Paris 4-5 sept. 1992.
27540: MONDRIAN, P. - Le Neo-plasticisme.
10781: MONSANTO, H.E. - Het veiligheidsvraagstuk in de Nederlandsche havens.
10976: DE MONT, P.;DE COCK, A. - Vlaamsche volksvertelsels : uit den volksmond opgeschreven.
15461: DE MONT,P.;DE COCK, A. - Wondervertelsels uit Vlaanderen.
5555: MONTEILHET, H. - Neropolis.
12203: MONTENS, F. - O Kerstnacht, schooner dan de daegen : een bundel Kerstverzen.
8838: MONTGOMERIE, N. & W. - Scottish nursery rhymes
17429: MONUMENT - A monument to Saint Augustine : essays on some aspects of his thought written in commemoration of his 15th centenary.
24258: MOOI - Mooi Zeeland : officieele uitgave van de Vereeniging tot Bevordering van het Vreemdelingenverkeer in Walcheren te Middelburg (V.V.V. te Middelburg).
13360: MOOLHUIZEN, J.J. (S);BOUWMEESTER, J.C.(S) - Met z'n vieren : een viertal leesboeken voor Gymnasia, Hoogere-Burger-, Kweek- en Normaalscholen : No. 4.
9751: MOORE, J.S. - The official Redneck handbook.
16381: MOOREHEAD, A. - De fatale invloed : het tragische verhaal van de civilisatie van de Stille Zuidzee, 1767-1840.
24753: MORGAN, T. - Wilderness at dawn : the settling of the North American Continent.
22103: MORGAN, T.H. - Experimentelle Zoologie.
6827: MORRIEN, A. - Een slordig mens.
11208: MORTON, R. - Come day, go day, God send Sunday : the songs and life story, told in his own words, of John Maguire, traditional singer and farmer from Co. Fermanagh.
13406: MORTON, H.V. - Atlantic meeting : an account of Mr. Churchill's voyage in H.M.S. Prince of Wales, in august 1941, and the conference with president Roosevelt which resulted in the Atlantic Charter.
25521: MOSS, A.J.E. - Stain removal : the technique of spotting : a manual for instructors and students of dry-cleaning.
32989: MOSSEL, A. - Als daglooner in het heilige land.
18786: MUKERJI, D.G. - Menschen en dieren van het oerwoud : lotgevallen van twee Hindoesche jongens.
8224: MULDER, G.J.A. - Een zandstuiving op de Veluwe.
8575: MULDER, G. - Mobilisatie kameraden.
33674: MULLER-LULOFS, M.G. - De School voor Maatschappelijk Werk, Pieter de Hooghstraat No. 78 - Amsterdam
18417: MULLER, H. - Het die Hollanders die Kaap verkoop? = Has the Cape colony been sold?
7774: MULLER, K. - Hans de leeuwentemmer: een verhaal voor de rijpere jeugd
32610: MULLER, W. - Sturmgeschutze vor! : ein Buch der Sturmartillerie
32142: MULTATULI - Max Havelaar. Tome premier + Tome second
7463: MUNRO, A. - The folk music revival in Scotland.
27784: MURRAY, W.G.D. - De voorgeschiedenis der Kamer van Koophandel te Rotterdam 1795-1803.
28375: MUSEE - Musee Picasso, Antibes.
16913: MUSHANOKOJI, S. - Love and death.
18611: NA - Na oorlog en vrede : twaalf opstellen bij het dertiende lustrum van Societas Iuridica Grotius en de vierhonderdste geboortedag van Grotius.
17082: NABER, W. (S) - Strip-3-daagse 1986 : De Stripmaatschappij 19, 20 en 21 september.
14626: NABER, J.W.A. - Elizabeth Wolff-Bekker 1738-1804 en Agatha Deken 1741-1804.
28413: NACHTSTERN, M. - Counterfeiter : how a Norwegian jew survived the holocaust.
18891: NAGTGLAS, F. - Voor honderd jaren : uit de papieren van een tijdgenoot.
26851: NAS, F. - Sigaren uit Dieren : over sigaren, sigarenfabrikanten, sigarenmakers, sigarenverkopers en tabak.
20506: NATIONAAL - Nationaal feest-matinee van het residentie-mannenkoor Richard Hol op zondag 9 mei 1909 des namiddags ten 2 ure in de zaal van het Koninklijk Zoologisch en Botanische Genootschap..
23737: NATIONALE - Het Nationale Park De Hooge Veluwe en wat het den bezoekers biedt.
9495: NATUUR - Natuur en techniek : maandblad voor natuurwetenschappen en techniek. 20e jaargang 1952.
9496: NATUUR - Natuur en techniek : tijdschrift voor natuur, natuurwetenschappen en techniek. 17e jaargang 1949.
9497: NATUUR - Natuur en techniek : maandblad voor natuurwetenschappen en techniek. 18e jaargang 1950.
9498: NATUUR - Natuur en techniek : maandblad voor natuurwetenschappen en techniek. 26e jaargang 1958.
22514: NATUUR - Natuur tussen Maas en Merwe : een ontdekkingstocht door het groene Land van Heusden en Altena.
29117: NEDERLANDER - Nederland en Duitschland (keur van documenten).
24779: NEDERLANDSCH - Nederlandsch maandblad voor philatelie 1934. Dertiende jaargang.Nrs. 1-12 (145-156).
24780: NEDERLANDSCH - Nederlandsch maandblad voor philatelie 1931. Tiende jaargang.Nrs. 1-12 (109-120).
24781: NEDERLANDSCH - Nederlandsch maandblad voor philatelie 1940. Negentiende jaargang.Nrs. 1-12 (217-228).
24778: NEDERLANDSCH - Nederlandsch maandblad voor philatelie 1941. Twintigste jaargang.Nrs. 1-12 (229-240).
24783: NEDERLANDSCH - Nederlandsch maandblad voor philatelie 1932. Elfde jaargang.Nrs. 1-12 (121-132).
24782: NEDERLANDSCH - Nederlandsch maandblad voor philatelie 1933. Twaalfde jaargang.Nrs. 1-12 (133-144).
23532: NEDERLANDSCHE - De Nederlandsche heraut, tijdschrift op het gebied van geslacht-, wapen- en zegelkunde. Eerste jaargang.
32670: NEDERLANDSCHE - De Nederlandsche Zondagschool-Vereeniging bij haar vijf-en-twintig-jarig bestaan (1866-1891)
24499: NEDERLANDSE - Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen 1930-1955.
26161: NELEMANS, A. - Sepulture ofte graftboeck van de Augustijnenkerk te Dordrecht.
16681: NELL, CHR.A.C. - Gids voor weervoorspellingen uit den stand en de veranderingen der barometer.
8117: NELLIE (BEW) - Arme Puck en andere verhaaltjes.
32191: NERGER - De hulpkruiser Wolf : 60.000 mijl door den Atlantischen, Stillen en Indischen oceaan in 451 dagen met een buit van 35 schepen
14431: NESBIT, E. - The lily and the cross.
28116: NETSCHER, F. - Menschen om ons : bundel novellen.
24004: NEUGEBAUER, F. - The mystic art of written forms : an illustrated handbook for lettering.
16926: NEVERMANN, H. - Ein Besuch bei Steinzeitmenschen.
19001: NEVILL, R. - The man of pleasure.
23501: NEVILLE, C.G. - Wolseley cars in Canada 1900-1920.
13703: NEWCOMBE, J. (RED.) - Travels in the Americas.
14077: NICHOLSON, G. - Eamonn McCabe : sports photographer.
9335: NICO - Nico Kervezee catalogus januari 1996.
14663: NICOLAS, E. - Over graan, meel en brood.
19052: NICOLE - Nicole Eisenman.
19064: NICOLESCU, C. - Rumanische Ikonen.
9079: NIEMEIJER, JAN A. - Cornelis Jetses, schilder-illustrator.
11737: NIEUW - Nieuw Spoor : maandblad voor het personeel der N.V. Nederlandsche Spoorwegen, 3e jaargang no. 1 - no. 12.
15157: NIEUWENHUIS, A. (RED.) - Indie : geillustreerd weekblad voor Nederland en de kolonien. Zevende jaargang, april 1923 - april 1924.
29920: NIEUWENHUIZEN, M. VAN - Judo : een geschenk uit het Oosten
32885: NIEUWENHUIZEN, P. - Geschiedenis van de Vereenigde Oliefabrieken Zwijndrecht 1913-2002
9934: NIN, A. - Djuna's droomzegel : roman.
20362: NISPEN TOT SEVENAER, S.E. VAN - Een wandeling door Dordrecht na een halve eeuw herhaald.
30240: NISTER, E. - Moving pictures : action surprises, hidden images
17752: NOEL, B. - David.
20776: NOELDECHEN, W. - Onder den Rooden Adelaar : een verhaal uit den tijd van den Grooten Keurvorst.
10712: NOORDERVLIET, N. ETC. - Pieter Konijn 100 jaar later : de wereld van Beatrix Potter gezien door de ogen van Nelleke Noordervliet, Rinus Ferdinandusse, Sarah Hart, Dick Bruna, Jet Boeke, Max Velthuijs en vele anderen.
8126: NOORDHOFF, R.;KWAST, B.A. (HERZ. DOOR) - Bloemenland: bloembollenteelt bij Noordwijk aan Zee.
8223: NOORDHOFF, R.;KWAST, B.A (HERZ.). - Heuvellandschap aan de Geul.
16903: NOORDHOFF, R.;KWAST, B.A (HERZ.). - Heuvellandschap aan de Geul.
8426: NOORDRAVEN, T.J.;GUGELOT, J.F. - Practische scheepsbouw : leerboek voor stuurlieden en machinisten.
18770: NOORDWAL, C. - Nina Donker.
6810: NORDMANN, C. - Einstein en het heelal
18003: NORDWESTMARK - Die Nordwestmark. Band I: Dichtung und Forschung im Raum Weser-Ems.
20567: NORFOLK, E. (ED.) - Miller's antiques price guide 2006.
12875: NOSTLINGER, C. - De nieuwe Pinokkio.
11969: NOTRE - Notre vieil ami Le vin.
8699: NOWEE, J. - Arendsoog grijpt in
8701: NOWEE, J. - Arendsoog knapt het op
32180: NOWEE, J. - Bert en Bob als detectives
27475: NOYONS, E.C.;KLASENS, J. - Nieuwe schrijfcursus voor de Lagere School (8 boekjes)
20514: EXTRA-NUMMER - Extra-nummer behoorende bij de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 31 augustus 1898.
9494: NURNBERG - Nurnberg in Wort u. Bild.
30404: NUSTELING, H.P.H. - Van de wieg tot het graf : statistische reeksen voor de demografie van Dordrecht 1574-1811
18793: NUTTALL, Z. (ED.) - The Codex Nuttall : a picture manuscript from ancient Mexico : the Peabody Museum facsimile..
29035: OBERAMMERGAUER - Oberammergauer Passionspiele 1930 : Bilder vom Spiel und vond Spielern = The Oberammergau passion-play of 1930 : pictures of the play and of the players.
15747: OBORIN, V.A.;CHAGIN, G.N. - The animal style of Perm.
21373: OENSLAGER, D. - Stage design : four centuries of scenic invention.
31173: EXCHANGED OFFICER - Wounded and A prisoner of war
9237: OLBERTZ, J. - Bindekunst und Blumenschmuck.
24626: OLCOTT, F.J. (ED.) - Stories from the Arabian nights.
17196: OLDEMAN, H.G. - De groote kerk der Ned. Hervormde gemeente te Enschede.
27505: OLDEWARRIS, H. (S) - The covers of Wendingen 1918-1931.
9220: OLONETZKY, B. - Die Sammlung : Darstellung alter Arztinstrumente, Apotheker-Gefasse, Mikroskope, Einnehmeloffel, Terra sigillata, Amulette und anderer interessanter Gegenstande und Kuriositaten.
26124: OLYSLAGER, P. - Vraagbaak voor uw Opel : een complete handleiding voor de typen: Ascona 16, 16S, 16SR, 19SR, Manta 16,16S, 19S, 19SR 1971-1972.
15624: OLYSLAGER, P. - Vraagbaak voor uw Fiat 1100R : een complete handleiding voor de typen 1100R, sedan en stationcar 1966-1967.
15623: OLYSLAGER, P. - Vraagbaak voor uw Renault R4 : een complete handleiding voor de typen ….vanaf 1961.
24445: OLYSLAGER, P. - Vraagbaak voor uw Opel Kadett B en Olympia : een complete handleiding voor de typen : coach, sedan, coupe, Ralley, car-A-Van 1967-1968.
22074: OLYSLAGER, P. - Vraagbaak Citroen 2 CV 1964-1969
22072: OLYSLAGER, P. - Vraagbaak Citroen 2 CV 1964-1969.
32884: OM - Om nooit te vergeten : een terugblik op de watersnoodramp van 1953 in 's-Gravendeel
1243: OMAN, C. - Nelson
18694: ONDER - Onder de vierkleur : verhaal uit Transvaal.
31236: ONDERE, J. VAN - Van hemel en aarde
33959: HOOFD-ONDERWIJZER (S) - Het verzenboek voor de Nederlandsche scholen : kindergedichten van verschillende schrijvers
33406: ONS - Ons lied : nieuwste serie radio- en filmschlagers. No. 20
33410: ONS - Ons lied : nieuwste serie radio- en filmschlagers. No. 25
33407: ONS - Ons lied : nieuwste serie radio- en filmschlagers. No. 22
33408: ONS - Ons lied : nieuwste serie radio- en filmschlagers. No. 24
33405: ONS - Ons lied : nieuwste serie radio- en filmschlagers. No. 19
33416: ONS - Ons lied : nieuwste serie radio- en filmschlagers. No. 44
33412: ONS - Ons lied : nieuwste serie radio- en filmschlagers. No. 27
33411: ONS - Ons lied : nieuwste serie radio- en filmschlagers. No. 26
9433: ONS - Ons vrije Nederland : landelijk geillustreerd weekblad. 5e jaargang No. 17 : Indie vrij!
33409: ONS - Ons lied : nieuwste serie radio- en filmschlagers. No. 24
20392: ONS - Ons bundeltje : oorspronkelijke en door de pers gecopieerde geestelijke liederen.
33402: ONS - Ons lied : nieuwste serie radio- en filmschlagers. No. 15
33403: ONS - Ons lied : nieuwste serie radio- en filmschlagers. No. 17
33404: ONS - Ons lied : nieuwste serie radio- en filmschlagers. No. 18
12746: ONTMOETING - Ontmoeting met een 75 jarige.
31389: ONTSTAAN - Ontstaan, groei en bloei van een veenkoloniale grootindustrie
10247: OOMEN, A.J.B. - Beschouwingen over en onderzoek omtrent filtreerbaar tuberculose-virus.
14757: OOSTEN, M.S. VAN - De ambsthalve vervolging naar oud-Friesch recht.
11094: OOSTERHOFF, P.A.E. - De kleine kolonie.
26635: OOSTERHOUT, W.C.M. VAN - Inventaris van de archieven van het Heilige Geest- en Pesthuis ter Nieuwerkerk te Dordrecht 1356-1967.
28668: OOSTERLEE, P. - Legenden
11009: OOSTERZEE, H.M.C. - De wonderen van den sterrenhemel, voor beschaafden uit alle standen en alle vrienden der natuur.
22807: OP - Op de plaats rust…… rust!
32976: OP - Op bezoek
11315: OPERA - Opera ballet music-hall in the world - dans le monde 1.
20159: OPFERMANN, H.C. - Die neue Trickfilm-Schule : ein Lehr- und Nachschlagebuch fur FIlmamateure, Film- und Fernsehfachleute und den filmtechnischen Nachwunsch.
29639: ORANJE - Oranje en de zes Caraibische parelen = Orange and the six Caribbean pearls
33202: ORANJE, P.J. - Principes, eigenschappen, toepassingen van gasontladingslampen
31097: ORDE - Orde der feest- en lijdensteksten, zoo als zij jaarlijks op de feestdagen en voor paschen in de Nederduitsche Hervormde gemeente te Rotterdam gepredikt worden
25520: OREMUS, F. - Zinken, storten en zetten : met Zinkcon 25 jaar wereldwijd bouwen aan natte infrastructuur.
15242: ORIGAMI - Origami birds : the ancient art of Japanese paper folding.
567: ORLOFF, A. - Karneval: Mythos und Kult.
19954: ORTT, F. - Het Reincarnatie vraagstuk.
25153: ORTT, F. - Sprookjesboeken van Vader Haas : zesde boekje : sprookjes van Grimm, voor de kleintjes naverteld
13616: OS, T. VAN - De eerste keer rond
800: OTEGEM, M. EN H. VAN - Piepklein.
33351: OTTEN, J. - De schat van de Lutine : fantasie van goud en crisis
10099: OTTEVANGER, A. (S) - Op het eerste gezicht: de collectie Cleveringa.
3442: OUD - Oud aardewerk : toegelicht aan de verzamelingen in het Nederlands museum voor Geschiedenis en Kunst te Amsterdam.
10771: OUDHEUSDEN, PIETER VAN - Zoek de grein : Marten Toonder en de Artoonisten.
13230: OUWENS, K. - Arcadia.
10806: OVER - Over schilderen / on painting.
27234: OVERBEEK, J.J. (S) - Hout : handleiding.
13145: OVERIJSSEL - Overijssel : handel - nijverheid - landbouw - woon- en winkelcentrum - kunst - toerisme - sport.
32859: OVERZICHT - Overzicht van de voornaamste in verband met den oorlogstoestand door het ministerie van Buitenlandsche Zaken behandelde en voor openbaarmaking geschikte aangelegenheden, november 1939- april 1940
19034: OVERZICHT - Overzicht der resultaten van het nationaal onderzoek naar het cadeaustelsel.
7720: OXENAAR, A. - P.H.Cuypers : het Rijksmuseum : schetsen en tekeningen (1863-1908).
8647: OZINGA, M.D. (RED.) - Ons eigen land in zijn rijke verscheidenheid : volledige jaargang van het maandblad Leven en werken, bevattende 44 studies met 242 afbeeldingen over karakter, leven en bedrijf onzer elf provincies.
15459: PACE, S. - North American Valkyrie XB-70A.
24230: PAGANO, L. (S) - Voetbaljaarboek 1953
25825: PAINT - Paint, trim and assembly : the story of Ford's new paint, trim and assembly building.
9949: PANGERL, F. - Das Praktica-Buch : Practika-nova/nova B, Practica-mat, Praktica-electronic, Pentacon-super.
31776: PARAPLU - Paraplu Parasol
8857: PARKER, E. - Astrology and its practical application.
24639: PASCALL, J.(ED.) - The Beatles story.
18961: PATRICK - Patrick Raynaud : V.O. Chaos Nullpunkt.
27197: PATTON, K.;POP-TOP TERP - Pop-topping!
26694: LE PAUL, J. - Gauguin and the impressionists at Pont-Aven.
27642: PAUWELS, F. (S) - Io vivat! : bloemlezing uit moderne studenten-poezie.
6253: PAUWELS, F. - Klinkende boeien : oorlogssonnetten.
27752: PEEPERKORN-VAN DONSELAAR, L.A. - Bouwen aan beter wonen : zestig jaar Algemene Woningbouwvereniging ' Beter wonen' in Zoetermeer (1930-1990).
25331: PEEREBOOM-VOLLER, D.H. - Beknopte geschiedenis van het kasteel te Breda en van de K.M.A.
30056: PEINTURE - La peinture sous le signe d'Apollinaire
25547: PELLATON, J.C. - Watch escapements : being the 2nd part of A course in horology for use in the Swiss horological schools.
28014: PENN,W.S. (ED.) - The telling of the world : native american stories and art.
24046: PENNING JR., W.L. - Bloemlezing uit Benjamin' s vertellingen.
19762: PERCEVAL, A. - Flugbild Frankreich.
20976: PESEK, L. - Lebanon : cedars, temples and palaces.
23543: PET, J.C.L.B. - Eenige opmerkingen over beweegbare bruggen.
25659: PETERS, M. (RED.) - Jan Andriesse.
17958: PETITE - La petite illustration : revue hebdomadaire : publiant des pieces de theatre et des romans inedits. No. 339 (6 janvier 1934) -no. 348 (16 juin 1934).
11890: PETTE, J.W. - Zuivelmicrobiologie en melkhygiene.
24522: PFEIFER, O. - Cote d'Azur : ein Bildbuch.
32938: PHARMACEUTISCHE - Pharmaceutische preparaten sera/vaccins
18455: PHELAN, N. - Le yoga pour les femmes.
14507: PHIELIX JR., H. - Kobus Holken : een verhaal voor de jeugd.
17186: PHILIPS - Philips richtlijnen voor de verlichtingstechnicus.
17167: PIECK - Pieck spieghel 1998.
17169: PIECK - Pieck spieghel 2000.
17170: PIECK - Pieck spieghel 2001.
17171: PIECK - Pieck spieghel 2002.
17172: PIECK - Pieck spieghel 2003..
17173: PIECK - Pieck spieghel 2004.
32512: DE PIERE, J. - Woorden in een onbepaalde tijd : inleiding tot de poezie van Gerrit Achterberg
19925: PIERSON, A. - De nieuwe handelingen der Apostelen.
19327: PIETERSBURG - Pietersburg and the Northern Transvaal : an illustrated handbook on the agricultural, residential, sporting and mineral prospects of the area indicated.
11594: PIJLS, C. (S) - Gids van Roermond 1232-1932 : uitgegeven ter gelegenheid van het 700 jarig bestaan van Roermond als stad.
10743: PIJPEN - Pijpen en fittings.
12286: PIJPER, F. - Middeleeuwsch Christendom : de heiligen-vereering.
29852: PINI, G. - Benito Mussolini van de straat tot de macht
31895: PION, P. - De 3 wenschen van koning Leeuwenklauw
31898: PION, P. - Het gevangen prinsesje
25771: PITCAIRN, F. - Reporter in Spain.
33190: PLAATJES - Plaatjes en praatjes
13332: PLAS, M. VAN DER - Daarom, mijnheer, noem ik mij katholiek : biografie van Anton van Duinkerken (1903-1968).
9229: PLATT, R.S. - Latin America : countrysides and united regions.
25438: PLOEG - Ploeg-tentoonstelling in pictura martinikerkhof groningen, van 21 december tot en met 5 januari 1958.
13647: PLOEG, J. VAN DER - De club van vier.
31325: POE, E.A. - The city in the sea and other poems
29426: POEL, J. VAN DER - Zegels en merken in dienst van de belastingheffing : rede uitgesproken op den eersten dies natalis van de Rijksbelastingacademie te Rotterdam op 11 october 1940
12980: POEZE, H.A. - Tan Malaka : strijder voor Indonesie's vrijheid : levensloop van 1897 tot 1945.
9253: POLEE, A.C.T.;VEENHOF, H.;HULS, G.J. - P.T.T.
13677: POLHEMUS, T. - Hot bodies cool styles : new techniques in self-adornment.
17991: POLITIEKE - De politieke en strategische toestand van Nederland en zijne overzeesche bezittingen, getoetst aan eigenbelang en zelfbehoud.
11954: POLL, H. - Van dorpssmidse tot grootbedrijf : gedenkboek N.V. ODA-Staalwerk v.h. H.J. van de Kamp St. Oedenrode : 20 februari 1905-1955.
14825: POLL, W. VAN DE - Ons prinselijk gezin in Friesland.
25362: POORT, W.A.;HOOGVLIET, TH.N.J. - Slagschaduwen over Nederland : de geschiedenis van de oorlog van 10 tot en met 18 mei 1940 op Nederlands grondgebied in Europa.
20383: POPMA, K.J. - Achtergrond der wijsbegeerte.
24589: POPOW, S. - Moskou: welkom Olympiade!
15486: POPPER, K.R. - De vrije samenleving en haar vijanden. Deel 1: De betovering door Plato.
12758: POPULAR - Popular mechanics magazine. Volume 109, Number 4, april 1958.
22569: PORGY - Porgy and Bess : muziekdrama in twee bedrijven.
18187: PORTRAIT - Portrait miniatures from the collection of the Russian Museum XVIII - early XX century
8713: POST, P. - De waardering van platen door kinderen : enkele inleidende notities betreffende een onderzoek naar het aesthetisch oordeel van lagere schoolkinderen
20840: POSTHUMA, F. - Havens schakels tussen mensen.
19088: POTTER, E. - Woningnood in kabouterland.
32519: POTTER, S. - The complete upmanship
27843: POTTON, C. - Above New Zealand.
22062: POUW, F. - Vreeswijkers in de groep.
9771: POWNALL, E. - Mary of Maranoa : tales of Australian pioneer women.
31015: PRATT, S. - SuperFood lifestyle : beproefde manieren om levenslang gezond te blijven
23935: PREISS, B. (ED.) - Raymond Chandler's Philip Marlowe : a celebration.
33219: PREKPALAJ, T. - Woordenboek Nederlands-Albanees Albanees-Nederlands
33678: PREUSSLER, O. - Rover Hosseklos en de gestolen koffiemolen
33679: PREUSSLER, O. - De kleine waterman
18113: PRICE, S. - Sterkarm!
10669: PRIJZENBOEKJE - Prijzenboekje 1947.
26630: PRINS, R. - Jubal Dordrecht : 75 jaar muziek en show.
13956: PRINSENJACHT - Het prinsenjacht Piet Hein.
13319: PRITCHETT, V.S. - This England.
33289: PRIVAT, E. - Vivo de Zamenhof.
13404: PRIVAT, E. - Vivo de Zamenhof.
12269: PROGRAMMA - Programma van de zangscholen der vereeniging tot Verbetering van den Volkszang : cursus 1888-89.
10734: PRONKEN - Pronken met andermans veren (5 eeuwen mode, mens en natuur).
14693: PROVINCIAAL - Provinciaal blad van Zuid-Holland 1899.
20507: PROVINCIAAL - Provinciaal blad van Vriesland. No. 1, 22, 33, 41, 93, 98, 114.
9841: PRUIS, H. - Jos Lussenbrug vertelt.
16114: PULLES, T. - Sta - pal.
27078: DE PURUCKER, G. - Esoterisch onderricht in de Oosterse school : Stenografische verslagen van de vergaderingen van de Katherine Tingley Memorial Group. Deel 1 en 2.
19204: PUTNAM WEALE, B.L. - Indiscreet letters from Peking : being the notes of an eye-witness, which set forth in some detail, from day to day, the real story of the siege and sack of a distressed capital in 1900 - the year of great tribulation.
10691: PUTTEN, C. VAN - Antwerps zakwoordenboek.
20830: PYE, P. - The sea is for sailing.
23581: QUENEAU, R. - 18 sonnetten.
16219: QUESTOS - De oorlog en het sexueele vraagstuk.
13735: RAAIJ, F. VAN - Zestig en tachtig.
10960: RABIER, B. - Gideon in het bos.
20003: RADEVSKY, A. - Verken de ruimte : een pop-up boek van de ruimtevaart.
10818: RADIO - Radio electronica : onafhankelijk populair wetenschappelijk maandblad voor electronica. 10e jaargang, no. 1 - 12.
19295: RAEDT-DE CANTER, E. - Internaat.
33293: RAES, H. - Links van de helikopterlijn en andere verhalen
16399: RAFFINADERIJ - Raffinaderij Rotterdam-Pernis.
19854: RAMP - De ramp in het oosten van Nederland ten gevolge van den windhoos op 10 augustus 1925.
16472: RANDWIJK, H.M. VAN - Celdroom in het oorlogsjaar 1943.
31765: RAO, H.R. - Kannada made easy
14990: RAO, K. - Het ware Indie.
32584: RAPPORT - Rapport betreffende de exploitatie van werf en haven te Vlissingen
10917: RATSMA, P.(INL.) - De werkende mens gezien door de lens van F.H. van Dijk 1920-1960 en Freek van Arkel 1988. Deel 1. Foto's van Freek van Arkel.
13652: RAUE, J.J. - Delft : de restauratie, renovatie en sanering van een Hollandse stad.
20737: RAUWERDA, A. - Het aanleggen van duurzaam grasland.
22846: RAVERO - Ravero reisgids 1933-1934.
16258: RAVESTIJN, H.P.W. VAN - De firma F. van Lanschot sinds 1737 : hoe twee eeuwen geschiedenis van de stad 's-Hertogenbosch en de Meierij zich weerspiegelen in haar lotgevallen.
10415: RECEPTEN - Recepten.
22088: RECEPTEN - Recepten Deltsch Plantenvet Delfia.
22640: RECEUIL - Receuil militair en legerorders. 3 delen: 1814-1950.
27345: RECLUS, E. - Evolutie, revolutie en het anarchistisch ideaal.
29249: REDEKE, M. - 50 jaar Bruynzeel 1897-1947
15627: REEDIJK, P.G. (RED.) - s-Gravenzande in verleden en heden.
32055: REGEL, G. - Medium bildende Kunst : Bildnerische Prozess und Sprache der Formen und Farben
31703: REGLEMENT - Reglement voor de militaire ambtenaren der Koninklijke Landmacht
29698: REGT, E.C.M. DE - Menno Huizinga : fotograaf van de bezetting in Den Haag 1940-1945.
22517: REGTER, W. - Ziek en toch onderwijs : Honderd jaar onderwijs aan zieke kinderen in Amsterdam.
29860: REIBERT, W. - Der Dienstunterricht im heere : Ausgabe fur den Schutzen der Schutzenkompanie
7291: REICHENBACH, H. - Wahrscheinlichkeitslehre : eine Untersuchung uber die logischen und mathematischen Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung.
7349: MAYNE-REID - De planters van Jamaica : een boek voor jongens.
6872: REILLY, C.; ASLAN, N.J. - Outline plan for the county borough of Birkenhead.
23675: REIZEN - Reizen in Zuid-Afrika.
14873: REMMY, R. - Raadselen der ziel : over de wonderen van suggestie, hypnose, coueisme en den godsdienst.
29450: REND, F. - Poppenland
12492: RENGER-PATZSCH, A. - Die Welt is schon : einhundert photographische Aufnahmen.
26855: RENIQUE, P. - Mijn Berners en ik.
12270: RENNES, C. VAN - Miniatuurtjes : zes liedekes voor meisjesstemmen : naar gedichtjes van Kate Greenaway.
19515: RENNES, C. VAN - Jong-Holland : eenstemmige kinderliederen met pianobegeleiding.
14033: RENOY, G. - Les etiquettes de vin : un monde merveilleux.
33916: REULE NZN., A.S. - De bootsmakkers
32358: REVE - De Reve-collectie van Adriaan van Dis
10970: REVEIRS-HOPKINS, A.E. - The Sheraton period : post-Chippendale designers, 1760-1820.
21110: REX, A. - Dat wil ik van de techniek weten.
28061: REYNEKE VAN STUWE, J. - Met den handschoen : Indische schetsen.
17903: RHEIN - Der Rhein von Dusseldorf bis Mannheim.
33157: RHETORFORT, S. - Vijftig brieven
32939: RHINE - The Rhine : small guide through the Rhine-valley. Edition 1925
19069: RICCARDIJN, P. - Perzische tapijten.
17959: RICHTER, L. - Islands of the Sahara : through the oases of Libya.
22649: RICHTER, B. - Fixierte Zeit : Stadte und Landschaften Italiens in historischen Photographien.
9927: RICHTER, H.-U. - Unterwasser-Fotografie und -Fernsehen : Optik und Technik.
23719: RICHTER, L. (S) - Verbrennungsmotoren-Lehrbilder aus H.List Die Verbrennungskraftmaschine.
19522: RIDDER, T. DE - N.V. L. Smit & Co's sleepdienst.
18659: RIDER HAGGARD, H. - Dawn.
9683: RIECK, G.D.;VERBEEK, L.H. - Kunstlicht en fotografie : een verhandeling over kunstmatige lichtbronnen en hun gebruiksmogelijkheden in de techniek van de fotografie.
16111: RIEFENSTAHL, L. - Wonders under water.
15247: RIEMENS-REURSLAG, J. (RED.) - Encyclopaedie voor moeders : medisch-opvoedkundig handboek voor ouders en opvoeders.
11893: RIENSTRA, M. - Gerhard Lentink's The Circassian Woman / De Circassische.
22509: RIENSTRA, M. - Gerhard Lentink's The Circassian Woman / De Circassische.
29119: RIETSTAP, J.B. - Wapenkunde of Heraldiek.
24738: RIJGERSBERG, E. - Beknopte kleurenleer en de toepassing der kleuren in architectuur en binnenhuiskunst.
32934: RIJKENS, R.R. - Beknopte opvoedkunde, vooral met het oog op de Lagere school
26605: RIJN, M.E. VAN - 50 jaar afvalverbranding in Dordrecht.
8262: RIJSSENBEEK, TH.C.J.M. - De varkensfokkerij in Zweden: verslag van een studiereis door den rijksveeteeltconsulent Ir. Th. C.J.M. Rijssenbeek te Utrecht.
11951: RIKXOORT, J.D. VAN - Ijsselmonde een dorp aan de Maas : deel 2.
11950: RIKXOORT, J.D. VAN - Ijsselmonde een dorp aan de Maas.
12559: WET-RISICO - Wet-risico : vereeniging tot het onderling dragen van wettelijk risico : 28 december 1908-1933.
33239: ROBBERS, H. - De roman van Bernard Bandt
19813: ROBERTS, K. - Rabble in arms : a chronicle of Arundel and the Burgoyne invasion.
15011: ROBIJNS, R.(RED.) - Masterplan Drechtoevers : een kwaliteitssprong.
21038: RODIN, A. - L' art : entretiens reunis par Paul Gsell.
20736: ROELANDS, J.A.M. - Den Bosch nogmaals.
8729: ROGGEVEEN, L. - Een gezellige dag
8975: ROGGEVEEN, L. - De zeven jongens van Duinoord.
10602: ROHMER, S. - Het geheim van Dr. Fu-Manchu.
7158: ROLAND-HOLST VAN DER SCHALK, H. - Revolutionaire massa-aktie : een studie.
14994: ROLAND HOLST, H. - De philosophie van Dietzgen en hare beteekenis voor het proletariaat.
29617: ROLLIN COUQUERQUE, L.M. - Verzameling van wetten en besluiten betreffende het militair straf- en tuchtrecht bij de zee- en bij de landmacht
25761: ROMAN - Roman Buxbaum : Malerei
24112: DE ROMANA, M. - Descubriendo el Valle del Colca = Discovering the Colca Valley.
10916: ROMANTISCHE - De romantische school : 23 december - 12 februari.
9090: ROMASZKAN, G. VON - Het aanrijden van paarden : het africhten van het rijpaard.
16881: ROMBOUT, A. - La pureté dans le théâtre de Jean Anouilh : amour et bonheur ou l'anarchisme réactionnaire.
11592: ROME - Rome.

Next 1000 books from De 2 uiltjes

5/30