Antiquariaat Clio / Cliobook
Acacialaan 30, 1185 RE Amstelveen, The Netherlands. Tel.:+31 (0)20 647 45 59            Email: info@cliobook.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
6926: SLOTERDIJK, PETER, - In hetzelfde schuitje. Proeve van een hyperpolitiek.
7314: SLOTERDIJK, PETER, - Mediatijd.
5668: SLUIJTERS, J.M.J.F.A., - Ravenstein in oude ansichten. [Reeks In Oude Ansichten].
2579: SLUYS, W.G.J. VAN DER, - Het land van de Bijbel. Oude kaarten en prenten van Israel.
3150: SLUYTERMAN, K., - Huisraad en binnenhuis in Nederland in vroegere eeuwen.
7232: SLUYTERMAN, KEETIE, BRAM BOUWENS, - Brewery, brand, and family. 150 years of Heineken.
8248: SMETIUS, JOHANNES, - Nijmegen, stad der Bataven. Deel I. Inleiding; Deel II. Vertaling.
7872: SMETS, GERDA, M.M.V. ONNO VAN NIEROP, ANTHON BEEKE, VORMGEVING, - Vormleer. De paradox van de vorm.
790: SMIERS, J., - Cultuur in Nederland 1945-1955.
3440: SMIL, VACLAV, - Elementaire kringlopen. Wisselwerking tussen biosfeer en beschaving.
8114: SMILES, SAMUEL, - Lives of Boulton and Watt. Principally from the original Soho Mss. Comprising also a history of the invention and introduction of the steam-engine. [Rebound hardcover]
1066: SMIT, C., ED., - Het dagboek van Schermerhorn.
2452: SMIT, GABRIËL, - Maria red ons. Gebeden van vier Litause meisjes in gevangenschap in Noord-Siberië.
5856: SMIT, C., - Nederland in de Eerste Wereldoorlog 1899-1919. Eerste deel: Het voorspel (1899-1914). Tweede deel: 1914-1917. Derde deel: 1917-1919. [3 delen compleet].
7460: SMITH, DOUGLAS, - Verloren adel. De laatste dagen van de Russische aristocratie.
167: SMITH, ADAM, - Het spel heet geld.
51: SMITHSONIAN INSTITUTION, EDITORS - - Images of an era: The American poster 1945-1975.
2992: SMITHUIJZEN, C.B., RED., - De hulpbehoevende mecenas. Particulier initiatief, overheid en cultuur, 1940-1990.
8184: SMITS, BOUDEWIJN, - Loe de Jong 1914-2005. Historicus met een missie.
7847: SMOLEN, KAZIMIERZ, TERESA SWIEBOCKA, - Auschwitz. Zbrodnia przeciwko ludzkoski. [Polish edition]
6265: SMOLEN, KAZIMIERZ, A.O., ED., - KL Auschwitz in den Augen der SS. Höss, Broad, Kremer.
8204: SMULDERS, HANS, - Razzia aan de Ringvaart. Het tweelingdorp Halfweg/ Zwanenburg tijdens de Tweede Wereldoorlog.
7696: SNATAGER, HERMAN - - Herman Snatager. Zo gaan we allemaal… Brieven van een vervolgd man 1941-1943
3068: SNEEP, J., H.A. TREU EN M. TYDEMAN, - Vesting. Vier eeuwen vestingbouw in Nederland.
4864: SNELDERS, H.A.M., (DEEL 1-2); ERNST HOMBURG EN LODEWIJK PALM, (RED.DEEL 3), - De geschiedenis van de scheikunde in Nederland. [3 delen compleet].
8192: SNICK, ELS - Waar het me slecht gaat is mijn vaderland. Joseph Roth in Nederland en België
2126: SNIJDERS, ZUSTER CHERUBINE, - Het Latijn der brieven van Lupus van Ferrières, Middeleeuws humanist.
1301: SNYDER, DON, - Aquarian odyssey. A photographic trip into the sixties.
5507: SODEP, PUBLISHER - - Les béautés de Paris et de Hollywood. Nr. 2 (Déshabillage sex..ationnel).
2166: SOLZHENITSYN, ALEXANDER, - August 1914.
2143: SONGBOOK -THE POLICE - Police complete.
580: SONSINO, S., - Packaging design. Graphics, material, technology.
5417: SORBETS, GASTON, ED., RENÉ BASCHET, DIRECTEUR, - L'Illustration. 96e Année, No. 4969, 28 Mai 1938 - [Special issue on Paris].
4563: SOROKIN, PITIRIM A., - De crisis onzer eeuw.
6321: SOTHMANN, MAGDALENE; LATASTER, GER, - Lataster.
1853: SPAARNESTAD PHOTO; F. TROOST, VOORW., C. VAN DER STAP, TEKST, - Wiel van der Randen. Bescheiden camera, moderne blik.
3538: SPAPENS, PAUL, KEES VAN KEMENADE, - 'De grens gemarkeerd'. Grenspalen en grenskantoren aan de landzijde.
5630: SPARLA, MONIQUE M., - The toilette of Venus. (Rietveld project 83).
1612: SPEEKHOUT, G.J., RED., - Nederlandsch jaarboek voor fotokunst 1944/46.
1611: SPEEKHOUT, G.J., RED., - Nederlandsch jaarboek voor fotokunst 1942/43.
319: SPEER, ALBERT, - Erinnerungen.
8371: SPEER, ALBERT, - Herinneringen/ Herinneringen (vervolg). [deel 1 + 2].
995: SPEKULATIE ONDERZOEKS KOLLEKTIEF - - (S)Lopen door Amsterdam. 8 Stadswandelingen van het SPOK.
6573: SPELTZ, ALEXANDER, - The styles of ornament. [Dover reprint ed.].
1958: SPENCE, JONATHAN, - Op zoek naar het moderne China 1600-1989.
8293: SPENCER, HERBERT, ED., - The Penrose Annual. Graphic Arts International 66 - 1973
1921: SPERLING, DAVID A., - The original Torah. The political intent of the Bible's writers.
6401: SPERO, JOAN EDELMAN, - The politics of international economic relations. [Third edition].
8155: SPIEGELMAN, ART, - Maus I. A survivor's tale. My father bleeds history. [Hardcover, 1st edition]
8127: SPIEGELMAN, ART, - Be a nose! Three sketchbooks. [3 reprint-sketchbooks held by elastic band]
8414: SPIELMANN, HEINZ - RUDOLF KORTOKRAKS - - Kortokraks. Bilder, Zeichnungen, Drucke
322: SPIER, JO, - Het Marshall-plan en u.
5129: SPIER, JO, - Onze schulden zij hun schuld. Een prentenboekje over de annexatie.
2852: SPIES, PAUL, A.O., - The canals of Amsterdam.
6469: SPIJER, A.E., RED., - Zandvoorts wijzen kwamen uit het oosten.
5000: SPINOZA, BENEDICTI DE, - Opera quotquot reperta sunt recognoverunt J. van Vloten et J.P.N. Land. Editio tertia. [Tomus primus + Tomus secundus].
7437: SPITS, A., - Nieuw land. De Zuiderzeewerken.
7562: SPOCK, BENJAMIN & STEVEN J. PARKER, - Baby- en kinderverzorging & opvoeding. Geheel herziene en geactualiseerde editie [56ste druk 2011]
6759: SPOCK, BENJAMIN EN STEPHEN PARKER, - Baby- en kinderverzorging & opvoeding. (De beste gids voor ouders en grootouders met antwoord op al uw vragen). [Geheel herziene en geactualiseerde 50e editie]
3720: SPOERRI, ELKA, ED., - Adolf Wölfli.
996: SPOK - - Amsterdamse stadswandelingen. In dit boekje: drie wandelingen door Amsterdam, langs kraakpanden, spekulatie-objekten, krotten, rellen vanaf 1535 tot nu, mooie huizen, politieburoos, leuke café's, interessante plekjes, illegale casino's …
3655: SPRANG, ALFRED VAN, - Laatste acte. Een coctail van soldatenleven en politiek in Indonesië.
5444: SPRINGSTEEN, BRUCE, & THE E STREET BAND - - Born in the U.S.A. Tour. Bruce Springsteen and the E Street Band.
7712: SPRUIT, INGE P., - Onder de vleugels van de partij. Kind van de Führer. Levensverhaal van een Nederlandse ex-SS'er opgetekend door Inge P. Spruit.
2537: STAAL, GERT, - Bouw heer & meester. De architectuur van kantoorgebouwen.
5034: STAAL, G., R.P.G.A. VOSKUIL, - Een blik op bezet Nederland. Luchtfoto's van de Geallieerden. Hoe de Geallieerden luchtfoto's maakten en gebruikten en wat wij er nu mee doen. Uitgegeven bij de gelijknamige tentoonstelling rond 5 mei 1980.
8151: STAAL, JONAS, - Politiek Kunstbezit III: Gesloten architectuur. Een project van Jonas Staal naar een concept van Fleur Agema/ Art, Property of Politics III: Closed architecure. A project by Jonas Staal based on a concept by Fleur Agema.
8254: STACHELHAUS, HEINER, B. KERBER, TEXTS, - Carel Balth: The art of seing/ De kunst van het zien/Die Kunst des Sehens/ L'arte del vedere. [Signed by Balth]
5989: STAD EISENHÜTTENSTADT/ DOKUMENTATIONSZENTRUM ALLTAGSKULTUR DER DDR, ED., - Alltagskultur der DDR. Begleitbuch zur Ausstellung "Tempolinsen und P2".
7701: STADSDRUKKERIJ - - De Amsterdamsche Gids. Zesde jaargang No. 1, Juli 1930 [Ontwerp Fré Cohen?]
5632: STÄDTISCHE KUNSTHALLE DÜSSELDORF GRABBEPLATZ (ED.), - Edward Kienholz 16. Juni- 2. August 1970.
4763: STÄDTISCHES MUSEUM ABTEIBERG, ED., - Kunst des ersten Jahrhunderthälfte. 1900 bis 1960/ Kunst der Gegenwart. 1960 bis der 80er Jahre. Bestandskatalog. [2 Vols.].
6297: STAFFORD, DAVID, - Eindspel 1945. Zege, wraak, chaos en bevrijding.
758: STAFFORD, D., - Tien dagen tot D-Day.
7744: STALLAERT, L., E.A., RED., - Experimenteren met de maatschappij. In: Euros, no. 4, jaargang 1967.
2142: STALLINGS, L., ED. & INTR., - The First World War. A photographic history.
6941: STAM, HUIB, - Haring. Een liefdesgeschiedenis.
5083: STAM, W., - De Boerenpartij. Een politieke verkenning.
1397: STAR TREK; M. & D. OKUDA, - Star Trek chronology. The history of the future.
1398: STAR TREK; J.M. DILLARD, - Star Trek. "Where no one has gone before".
1399: STAR TREK; H. SCHUSTER, - The Trekker's Guide to Voyager.
1400: STAR TREK; MARK A. ALTMAN, - Captain's logs. Supplemental.
1401: STAR TREK; JAMES VAN HISE, HAL SCHUSTER, - The unauthorized Trek Deep Space. The voyage continues.
5046: STATE JEWISH MUSEUM PRAGUE - Children's drawings from the concentration camp of Terezin
5257: STATENBIJBEL - BIBLIA -- - Biblia dat is de gantsche H.Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments door last van de Hoog-Moog. Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederl. … [1730/1737].
3855: STEADMAN, RALPH, - Sigmund Freud.
1641: STECHOW, W., - Dutch landscape painting of the seventeenth century.
5603: STEDELIJK MUSEUM - - Spaceplace 23-9 t/m 15-10. Sikkensprijs 1967. Stedelijk Museum Amsterdam. [Poster].
7631: STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM; WILDE, EDY DE, AD PETERSEN, E.A., - '60-'80. Attitudes | Concepts | Images. (Een keuze uit twintig jaar beeldende kunst). [2 vols.: Catalogue+ Catalogue Supplement, on performance, dance, music, installation, video, film]
881: STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM; W.A.L. BEEREN, A.O., - De Grote Utopie. De Russische Avantgarde 1915-1932/ The Great Utopia. Russian Avant-garde 1915-1932/ Die grosse Utopie. Russische Avant-garde 1915-1932. [Softcover]
8316: STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM - - Max Ernst. [S.M. catalogue 468]
8317: STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM - - Alcopley. [S.M. catalogue 305]
1655: STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM, E.A., - Honderd meesterwerken uit het nationaal museum voor moderne kunst te Parijs.
1653: STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM, E.A., - Franz Marc.
1677: STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM, - Robert Rauschenberg. Illustraties voor Dante's Inferno.
1666: STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM, - Victor Brauner.
1671: STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM, - Jean Gorin.
1664: STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM, - Kupka.
1668: STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM, - Fotoprijs Amsterdam 1967.
1658: STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM, - Dubuffet.
1665: STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM, - Europa 1907.
2995: STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM - JURRIE POOT, TEKST EN RED., - Johannes Itten. Velum voor het Stedelijk Museum.
5625: STEDELIJK MUSEUM - LIESBETH CROMMELIN, TEKST, - Een modebeeld. Alice Edeling, Berry Brun, Maarten van Dreven, Jan Jansen.
5421: STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM - - Hein Salomonson. Stedelijk Museum Amsterdam 28 maart-11 mei 1980. (Cat. nr. 673)
8323: STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM - - Ellsworth Kelly. Schilderijen en beelden 1963-1979/ Paintings and sculptures 1963-1979. [S.M. catalogue 663]
1685: STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM, - Robert Rauschenberg.
8318: STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM - - Fayga Ostrower. [S.M. catalogue 202]
8319: STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM - - Fritz Harnest. Housneden en collages. [S.M. catalogue 229]
8320: STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM - - Constant. Schilderijen 1969-77. [S.M. catalogue 636]
8321: STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM - - Peter Hutchinson. Works 1968/1974. [S.M. catalogue 567]
8250: STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM - - Robert Delaunay. [Orig.silk screen print on cover]
8315: STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM - - Jan Sierhuis. [S.M. catalogue 501]
8260: STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM - - Martial Raysse. Stedelijk Museum Amsterdam, 15.X-29.XI. 1981.
5420: STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM - - Het Nieuwe Bouwen. Moderne architectuur in Amsterdam 1920-1970. [Losse kaart behorende bij gelijknamige tentoonstelling 1983].
5662: STEDELIJK MUSEUM - Gerry Schum.
8322: STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM - - Henry Moore. [S.M. catalogue 275]
7877: STEENE, ESTHER VAN DE, BOEKVORMGEVING - G.H.A. VERRIPS, - Doe iets! (Je bent wat je doet: de zeven geheimen van succesvol merken activeren. Plus één bonusgeheim!)
2772: STEENHOFF-SMULDERS, ALBERTINE, - Uit het Biënboek. Verzamelde exempelen.
7519: STEENSMA, FRANS, RED., - Encyclopedie van de Nederlandse Popmuziek 1960-1990.
7611: STEGEMAN, SASKIA, - Patronage en dienstverlening. Het netwerk van Theodorus Janssonius van Almeloveen (1657-1712) in de Republiek der Letteren. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Letteren.
4233: STEIJNEN, CEES VAN, TEKST, - 25 Jaar grafisch en bibliofiel gezelschap Het Beschreven Blad. HBB 25.
5718: STEIN, BERNHARD, - Compleet handboek modeltreinen.
7625: STEINBECK, JOHN, - Of mice and men. With illustration by Fletcher martin and an introduction by John T. Winterich. [Collector's Edition, bound in genuine leather]
2552: STEINER, GEORGE, - Het verbroken contract.
7329: STEINORTH, KARL, THOMAS BUCHSTEINER, - Volker Hinz. A.R.E.A. Photographs. Kulturprogramm der Kodak Aktiengesellschaft.
5996: STELT, JEANETTE VAN DER, RED., - In de ban van Buiksloot. Kruispunt van vaarten, dijken, wegen en belangen.
7748: STENDHAL, - Lucien Leuwen. [Hardcover]
246: STERANKO, J., - The Steranko history of comics.
594: STERN, R., - Let there be neon.
7651: STERN, RUDI, - The new Let there be neon. Enlarged and updated. [Hardcover]
7971: STEUR, PATRICIA, PHOTOGRAPHY, - Dutch beauty. Passion and awareness. Portengensebrug 2010
2776: STEVENSON, ROBERT LOUIS, JEANNE BIERUMA OOSTING (ILLUSTRATIES), - De zonderlinge geschiedenis van dr. Jekyll en mr. Hyde. Vertaald door S. Vestdijk. Verlucht met teekeningen van Jeanne Bieruma Oosting.
7563: STEVENSON, R.L., - De wonderlijke geschiedenis van dr Jekyll en mr Hyde.
1931: STICHTING NATUUR EN MILIEU; W.A.H. ASMAN, S.P. TJALLINGII, RED., - Het Kromme-Rijnlandschap. Een ekologische visie.
7507: STICHTING AMSTERDAMS STADSJOURNAAL - - Amsterdams Stadsjournaal. Een poging om film weer onder de mensen te brengen.
1242: STICHTING WORLD PRESS PHOTO; S. MAYES, RED., S. SALGADO, VOORWOORD, - Dit kritisch weerzien. 40 Jaar World Press Photo.
1252: STICHTING SAMENWERKENDE ZIEKENHUIZEN AMSTERDAM; M. PLOOY, E.V.A., - Nederlands Symposium Ziekenhuisbouw Amsterdam.
2190: STICHTING WETENSCHAPPELIJKE ATLAS VAN NEDERLAND - - Atlas van Nederland.
2256: STICHTING ROTTERDAM-MAASKANT FOUNDATION; EDZO BINDELS, RUURD GIETEMA, HENK HARTZEMA, ARJAN KLOK, - 4. Edzo Bindels, Ruurd Gietema, Henk Hartzema, Arjan Klok.
887: STICHTING PLAATWERK; TACO ANEMA, E.A., SAMENSTELLING, - Mijn moeder vindt het ook.
2055: STICHTING NEDERLAND WERELDTENTOONSTELLINGEN; S.C. TOTH, J.A.T. CORNELISSEN, E.A., - Holland schept ruimte. Het Nederlands paviljoen op de wereldtentoonstelling EXPO 2000 te Hannover.
1618: STICHTING DUTCH PHOTOGRAPHY. - - Het beslissende beeld. Hoogtepunten uit de Nederlandse fotografie van de 20e eeuw. The decisive image. Dutch photography from the 20th century.
1679: STICHTING FOLK MUSIC EN CHANSON; CONSTANCE VAN DER PLAS, WOLTER VAN DER ZWAAN, E.A., RED., - Chanson. Maandblad voor liefhebbers van het goede amusementslied - 1e jaargang nr. 4, maart 1967; 1e jaargang nr. 5, april 1967; 1e jaargang, nr. 6, mei 1967; 1e jaargang, nr. 7-8, (1967); 2e jaargang, nr. 13, september/oktober 1968 [5 losse nrs.]
582: STICHTING HOLLAND IN VORM; G. STAAL, H. WOLTERS, RED., - Holland in vorm. Vormgeving in Nederland 1945-1987.
7803: STICHTING VINCENT, JA IK WIL, - Kerst nummer 1990. "Vincent , ja ik wil
719: STICHTING OLYMPISCHE SPELEN AMSTERDAM 1992 - - Amsterdam 1992 Olympic Games and Festival. Proposal to the IOC for the Games of the XXVth Olympiad + Olympisch Pocketboek. [Set 2 delen].
5712: STICHTING PURMER MEER, - Purmer-Meer. Ontwerpen aan de Purmer als bundelingsgebied in het Nationaal Landschap Laag Holland. [3 deeltjes in cassette].
6961: STICHTING BURGERSCHAPSKUNDE, RED., - Banen. Beroepencatalogus voor werkende jongeren.
7483: STIGTER, BIANCA, - De bezette stad. Plattegrond van Amsterdam 1940-1945. [Met kaart]
1214: STIPRIAAN, RENÉ VAN, SAMENSTELLING, - Ooggetuigen van de rock 'n' roll in meer dan honderd reportages.
7448: STISSI, VLADIMIR, - Amsterdam, het mekka van de volkshuisvesting. Sociale woningbouw 1909-1942.
6442: STOEP, JAN VAN DER, - Pierre Bourdieu en de politieke filosofie van het multiculturalisme.
6846: STOFFERS, MANUEL, RED., - De middeleeuwse ideeënwereld 1000-1300.
5611: STOKVIS TWEEWIELERS - - Wetenswaardigheden '80. (Puch, Solex, Tunturi, Viking, Semperit).
7596: STOKVIS, SIMON B., BEWERKING, - Film Album Van het Westelijk front geen nieuws. Hoe van het wereldberoemde boek van Erich Maria Remarque de wereldberoemde film gemaakt werd.
2998: STOKVIS, WILLEMIJN, RED., - De doorbraak van de moderne kunst in Nederland. De jaren 1945-1951.
7259: STOKVIS, WILLEMIJN, KITTY ZIJLMANS, RED., - Vrijspel. Nederlandse kunst 1970-1990.
7911: STOLK, SWIP, BOEKONTWERP - FRANS HAKS, - Een calculerende terriër. Logboek van het Groninger Museum 16 januari 1986/31 december 1995.
4388: STOOP, OLAF, RED., - Real Free Press Illustratie No. 5.
4389: STOOP, OLAF, RED., - Real Free Press Illustratie No. 4.
6133: STÖVER, J. E.A., - Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland.
8379: STRAATEN, EVERT VAN, E.A., - 'Levenslang' zitten.
7585: STRACHAN, HEW, - The First World War. A new illustrated history.
7821: STRADA, FAMIANUS - - Histoire de la guerre de Flandre de Famianus Strada, traduite par P. Du Ryer. [2 Vols.]
856: STRANDH, S., - Geïllustreerde geschiedenis van de machine. Van vuistbijl tot computer.
8325: STRANG, HERBERT, - Le rôle de l'Angleterre
6890: STRATEN, HANS VAN, - Multatuli. Van blanke radja tot bedelman. Een schrijversleven.. [Eerste druk, hardcover]
7044: STRATEN, HANS VAN, - De omgevallen boekenkast. [Privé-Domein 133]
2018: STRATINGH, G.A., S.A. VENEMA, - De Dollard. Geschied-, aardrijks- en natuurkundige beschrijving van dezen boezem der Eems.
1841: STRATZ, C.H., - Die Körperpflege der Frau. Physiologische und ästhetische Diätetik für das weibliche Geschlecht.
3633: STRAUS, CEES, TEKST; WILLEMIEN IPPEL, RED., - Pop Art.
670: STREHL, R., - Hersenen zonder ziel. De wereld der robots.
2886: STREIT, CLARENCE K., - Union now with Britain.
8131: STREUVELS, STIJN, - Werkmenschen. [Eerste druk 1926]
1502: STRICK, P., - Science fiction movies.
5448: STROOMGROEP NIJMEGEN - - Daarom geen kernenergie. Vragen en antwoorden.
332: STRUGAR, V., - Der jugoslawische Volksbefreiungskrieg 1941 bis 1945.
7197: STRZELECKA, IRENA, - Medical crimes. Medical experiences in Auschwitz. [Series: Voices of Memory 2]
5268: STUART, MARTINUS, TEKST, JAQUES KUYPER, ILLUSTRATIES, - De mensch, zoo als hij voorkomt op den bekenden Aardbol. [Uitvoering in uitgeverskarton; 6 delen compleet].
7885: STUDIO BOOT, PETRA JANSSEN EN EDWIN VOLLEBERGH, BOEKONTWERP/ILLUSTRATIES - NIENKE OOSTERBAAN, - Fred & Wilma in de Vinexwijk. Maak van je huis een zelfvoorzienend paradijs. [+ Bouwplaat van o.a. Piet Hein Eek, Roderick Vos en Dick van Hoff]
7879: STUDIO KLUIF, BOEKVORMGEVING/GRAFISCH ONTWERP - NEDAP - - NEDAP. De zin van ondernemen en innoveren. Verslag over 2004
5680: STUKER, P., - Stern-Atlas für Freunde der Astronomie. Enthaltend die Sterne bis 7,5 m nebst Katalog der wichtigsten Veränderlichen, Doppelsterne, Sternhaufen und Nebel. [3 parts/Bände].
6430: STURM, JOHANN CHRISTOPH, - Mathesis juvenilis … [4 parts of the work in 1 vol.]
7228: STUURMAN, SIEP, - Wacht op onze daden. Het liberalisme en de vernieuwing van de Nederlandse staat.
2775: STUYVAERT, VICTOR (ILLUSTRATIES) - - Beatrijs. Een Middeleeuwsche legende. Met houtsneden van V. Stuyvaert.
7811: SULSBRÜCK, BIRGER, - Latin American Percussion. Rhythms and Rhythm Instruments from Cuba and Brazil.
4756: SUMMERS, B.J., ED., - B.J. Summers' guide to Coca-Cola. Identifications, Current values. Fifth edition.
2501: SUPERSTARS - - Elvis 8 januari 1935 - 16 augustus 1977.
5764: SUPF, PETER, - Flieger, Kämpfer, Kameraden. Kriegserlebnisse unserer Luftwaffe.
3668: SUTHERLAND, PETER (PHOTOGRAPH), REVS (TEXT), - Autograf: New York City's graffiti writers.
3849: SUTHERLAND, DONALD M.G., - Revolutie en contrarevolutie. Frankrijk 1789-1815.
8352: SUYS, J., - Leo Sjestow's protest tegen de rede. De intellectueele biografie van een Russisch denker
8112: SWAAN, ABRAM DE, - Woorden van de wereld. Het mondiale talenstelsel.
7955: SWARTE, JOOST, - Katoen en Pinbal tussen de wielen. [Hardcover; Eerste Ned. druk/ First Dutch edition]
7954: SWARTE, JOOST, - Katoen+ Pinbal achter het nieuws. [Hardcover; eerste Ned. druk/ first Dutch edition]
3324: SWARTE, JOOST, MECANOO ARCHITECTS, - Toneelschuur.
7950: SWARTE, JOOST, - De vooruitkijkspiegel. [Analfabeten bokje]
7951: SWARTE, JOOST, - Niet zo, maar zo! Deel 2, 4, 5. [3 deeltjes samen]
7953: SWARTE, JOOST, - Cultuur & Techniek. [Hardcover; Eerste druk/ First edition]
7952: SWARTE, JOOST, - Dr. Ben Cine van A tot Z. [Hardcover; Eerste druk/ First edition]
7949: SWARTE, JOOST - PAUL HEFTING, TEKST, - Plano.
6900: SWARTE, JOOST, - Joost Swarte's Modern art. [Luxe edition, hors serie, signed by Swarte].
2235: SWEET, F., - Philippe Starck. Subverchic design.
2795: SWIFT, JONATHAN, REIN VAN LOOY (ILLUSTRATIES), - Gulliver's reizen naar verschillende verre landen.
1136: SWIGCHEM, C.A. VAN, T. BROUWER, W. VAN OS, - Een huis voor het Woord. Het protestantse kerkinterieur in Nederland tot 1900.
7674: SYLVA, B.G. DE, PRODUCTIE, DAVID BUTLER, REGIE, - Shirley Temple in de Kleine kolonel. (De kleine kolonel. Een nieuwe triomph van het troetelkind van het witte doek. Shirley Temple). [Brochure]
5928: SYNDICAT DES FABRICANTS ALLEMANDS D'AEROPLANES - - L'industrie allemande de l'aviation. Son développements et ses succès. Publié par le syndicat des fabricants allemands d'aeroplanes, faisant partie de l'Association des fabricants allemands d'automobiles.
4595: SZASZ, THOMAS, S., - The myth of mental illness. Foundations of a theory of personal conduct.
6596: SZCZELKUM, STEFAN, - Survival scrapbook 5. Energy.
7736: TAAL, G., - Liberalen en radicalen in Nederland, 1872-1901.
6502: TABLADA, CARLOS, - Het economisch denken van Che Guevara.
1996: TACK, DAVID, PHOTOGRAPHS, - Impressions of Spain.
2860: TAFFRAIL, - The navy in action.
7236: TAIEB, KAREN, TATIANA DE ROSNAY, VOORWOORD, - Ik schrijf u vanuit het Vel d'Hiv. De teruggevonden briefjes van geïnterneerde joden in het Vélodrome d'Hiver van Parijs.
1323: TAILLEUR, MAX, - Geen geintjes. Illustraties Eppo Doeve.
1435: TAMAS, K. PINTÉR, - Szazad eleji hazak Budapesten. (Turn of the century buildings in Budapest).
38: TAMMELING, B., - De krant bekeken. De geschiedenis van de dagbladen in Groningen en Drenthe.
1424: TARANTINO, QUINTEN, - Pulp fiction.
4168: TARLING, W.J., COMPILED; FREDERICK CARTER, ILLUSTRATOR, - Café Royal Cocktail book. [Coronation Edition 1937 - Original edition!!!!].
592: TASMAN, COEN, - Louter kabouter. Kroniek van een beweging (1969-1974).
39: TAYLOR, A.J.P., - Hoe oorlogen beginnen.
4505: TAYLOR, LOU, - Mourning dress. A costume and social history.
4843: TEALL, EDWARD N., C. RALPH TAYLOR, ED., - Webster's New American Dictionary. Completely new and up to date. Planned and written by modern educators and lexicographers especially to serve the essential requirements of school, college, and self-education at home.
3934: TEEUWISSE, JAN, CEES HENDRIKSE, E.A., - Xianfeng! Beeldhouwkunst van de Chinese avant-garde/ Chinese avant-garde sculpture.
5965: TEGELAAR, RUUD (TEKSTEN), ROB TEGELAAR (FOTO'S), - De droomfabriek. Teksten over drugs, bewustzijnsverruiming en meditatie. Van het 'kosmisch ontspanningscentrum' Fantasio naar het meditatiecentrum 'de Kosmos'.
41: TEITLER, G., RED., - Tussen crisis en oorlog. Maatschappij en krijgsmacht in de jaren '30.
2370: REDACTIE DE TELEGRAAF - - De Telegraaf. No. 29209. 88ste Jaargang. Maandag 23 november 1981.
3804: TELEGRAAF-NIEUWS VAN DE DAG, RED., AAD VAN LEEUWEN, JAN BLANKERS, VOORWOORD, - Olympisch dagboek.
7475: TEPPER, NANNE, - De vaders van de gedachte. [1e druk]
3902: TERLINGEN, J.B.A., G.M.J., ENGELBREGT, - De Dom van Utrecht. Symboliek in steen.
3962: TERMORSHUIZEN, GERARD, - P.A. Daum. Journalist en romancier van tempo doeloe.
4529: TERREEHORST, PAULINE, (REDACTIE) - INEZ VAN LAMSWEERDE (FOTOGRAFIE), - Modus. Nul nummer.
5702: THALER, RICHARD H., CASS R. SUNSTEIN, - Nudge. Improving decisions about health, wealth, and happiness.
1481: THÉATRE MARIGNY. - - Ballets de Roland Petit Paris 1949.
7947: THEMERSON, STEFAN, - Generaal Piesc. [Jaarwisselingsgeschenk De Bezige Bij]
1336: THIEMANN, R., ED., - Mark 1. Another architecture.
4568: THIJN, ED VAN, - Achttien adressen.
4905: THIJSSEN, FELIX, - Gids om te overleven. (The day after. Hoe overleeft u een kernoorlog. Ons voorbeeld: Rotterdam).
6285: THIJSSEN, JO, - 'Leerzaame prentjens voor de jeugd'. Schoolprenten van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
3805: THIJSSEN, LUCIA, - 1000 Jaar Polen en Nederland.
135: THOGERSON, STORM (HIPGNOSIS) & ROGER DEAN, ED., - Album cover album.
6734: THOMAS, ALIZA, - Cursusboek papier maken.
3475: THOMLINSON, RALPH, - Urban structure. The social and spatial character of cities.
2649: THOMPSON, DAVE, - Het verhaal van Red Hot Chili Peppers.
362: THOMPSON, HUNTER S., - Angst en walging in Amerika.
42: THOMPSON, HUNTER S., - Hell's Angels.
7051: THOMPSON, HUNTER S., - The great shark hunt. Strange tales from a strange time/ Generation of swine. Tales of shame and degration in the '80s/ Songs of the doomed. More notes on the death of the American Dream. [The Gonzo Papers I-II-III, 3 vols.]
5226: THOMSON, JAMES - - The seasons, by James Thomson. A new edition. Adorned with a set of engravings, from original designs. To which is prefixed an essay of the plan and character of the poem, by J. Aikin, M.D.
7892: THONIK, BOEKONTWERP - PAUL FABER, RED., - Het Kwaad. All about Evil.
1474: THORGERSON, STORM (HIPGNOSIS) & ROGER DEAN, ED., INTRODUCED BY DOMINY HAMILTON, - Album cover album.
884: THOROLD ROGERS, JAMES E., - The economic interpretation of history.
3407: THYSSEN, FRITZ - - Ik financierde Hitler. Verbijsterende onthullingen door den grootindustrieel Fritz Thyssen.
7632: TIBULLUS, (ALBIUS), - Elegieën en andere gedichten uit het Corpus Tibullianum. [Vertaling John Nagelkerken]
4345: TIGCHELAAR, BERT, - De gemiste kans. Staatsgreep tegen Hitler 1938. Officieren tussen moed en wanhoop.
1150: TILLMAN, T., - The writings on The Wall. Peace at the Berlin Wall.
3392: TIMMER, PETRA, E.A., - … Waar kleur een specifieke rol speelt. Sikkensprijs.
2484: TINDEMANS, PETER, ALEXANDER VERRIJN-STUART AND ROB VISSER, EDS., - The future of the sciences and humanities.
7257: TINEL, KOENRAAD & STEFAN BRIJS, - Verhalen van het Pajottenland.
2214: TINNEMANS, W., - Een gouden armband. Een geschiedenis van mediterrane immigranten in Nederland (1945-1994).
3996: TISA, JOHN, ED., - Palette und Flamme. Plakate aus dem Spanischen Bürgerkrieg.
5911: TITSING, GEERT, - De Waterlandse Tram 1888-1956.
2244: TITULAER, CHRIET, NIEK DE KORT, - Kantoor van de toekomst.
137: TIZIOU, J., E.A., RED., - Encyclopedie van de ruimtevaart.
4347: TJEPKEMA, ALMAR, JAAP WALVIS, SAMENSTELLING, - Reichskristallnacht. Pogrom 9/10 november 1938.
7487: TOBLER, JOHN, - Punk rock. (De geschiedenis van de popmuziek nr. 4)
5310: TOCQUEVILLE, ALEXIS DE, - Democracy in America. Vol. I + II. (The Henri Reeves text as revised by Francis Bowen now further corrected and edited with introduction, editorial notes, and bibliographies by Phillips Bradley. With a new introduction by Daniel J. Boorstin).
7200: TOEPOEL, P.M.C., - Weerbaar. Handleiding voor zelfverdediging. [Photomontage on cover]
820: TOER, PRAMOEDYA ANANTA, - In de fuik.
7800: TOET, BAREND, SAMENSTELLING, - De zaak Oor. April 1971 - april 1976. Dossier van een muziekkrant.
5358: TOET, BAREND, - Keihard & swingend. De jongensjaren van Muziekkrant Oor.
5418: TØJNER, POUL ERIK, KJELD VINDUM, - Arne Jacobsen. Architect & designer.
2687: TOL-VERKUYL, EVA, - Fundamenten voor taalbeschouwing.
603: TOLAND, JOHN, - The rising sun. The decline and fall of the Japanese Empire 1936-1945.
5325: TOLAND, JOHN, - No man's land. 1918, the last year of the Great War.
6013: TOLKIEN, J.R.R., - Smith of Wootton Major. [First edition, illustrations Pauline Baynes].
8118: TOLKIEN, J.R.R., - The Lord of the Rings. I. The fellowship of the ring [5th imp., 1956]. II. The two towers [5th imp., 1957]. III. The return of the king. [4th imp., 1958]. [3 vols., including badly damaged dustjackets!]
7237: TOLLER, ERNST, - Eine Jugend aus Deutschland. [1933; Exil publication]
5756: TOLSTOY, LEO - - Tolstoy in life. Leo Tolstoy, the family and his circle, Yasnaya Polyana and other places, connected with his life and creative work. [Vol. 2?].
6448: TOLSTOY, LEO - - Rijpe aren. Beschouwingen en denkbeelden uit de werken en brieven van Leo Tolstoy. Vertaald uit het Duitsch door P.H.
1396: TONNON, F. & M. GARAU, - Abba - On speaking terms.
4902: TOONDER STUDIOS - - Tom Poes Weekblad. Bundel I. Periode 1947-1948, nummer 1 tot en met 17. [Facsimile herdruk].
5997: TOREKULL, BERTIL, - IKEA. Het succes van een filosofie. Het verhaal van oprichter Ingvar Kamprad.
6272: TORRES, MARC, - Forjadores de la paz.
7849: TOUSSAINT, DOLF, FOTOGRAFIE, BEN NICOLAAS, SAMENSTELLING, - Straat na straat. Foto's van veranderend Amsterdam 1979-1981
2004: TOYNBEE, ARNOLD J., - Oorlog en beschaving.
5985: TRAA, MARK, - De Russen komen! Nederland in de Koude Oorlog.
4665: TRANCIK, ROGER, - Finding lost space. Theories of urban design.
3619: TREEBUS, K.F., - Vormwijzer. Een gids bij het vormgeven en produceren van drukwerk.
1836: TRENKER, LUIS, - Berge im Schnee. Das Winterbuch.
7873: TRIEBELS, ROALD, BOEKONTWERP; HERMAN KOCH - - Het diner. [63e druk; best verzorgde boek]
7638: TRIK - - Einde. Fin. Trik cartoons
2706: TRIMBORN, JÜRGEN, - Leni Riefenstahl. Een Duitse carrière. Biografie.
8300: TROMP, CORNELIS & MAARTEN HARPERTSZ. - - Leven en Bedrijf van den vermaarden Zeeheld Cornelis Tromp … Ondermengd met de voornaamste daaden van … Marten Hartpertsz. Tromp (…) Benevens een naauwkeurig verhaal van der Nederlanderen en hunner Bondgenooten Oorlogen (…) [Facsimile-herdruk 1990].
2406: REDACTIE TROUW - - Trouw. Vrijdag 27 augustus 1976.
2073: TROUW, J., - De West-Nederlandsche veenplassen. Historisch-planologisch.
1308: TROYEN, CAROL, ERICA E. HIRSHLER, - Charles Sheeler: Paintings and drawings / The photographs.
1980: TRUEMAN, J., - The romantic story of scent.
404: TUCHMAN, BARBARA W., - The march of folly. From Troy to Vietnam.
1084: TUCHOLSKY, KURT, - Deutschland, Deutschland über alles.
4614: TULP, GERRIT, - Marsbevel op Java. Aan- en Afvoertroepen april 1946-juli 1949
5959: TUMMERS, L.J.M, J.M. TUMMERS-ZUURMOND, - Het land in de stad. De stedebouw van de grote agglomeratie.
121: TURNER, A.J., E.A., STICHTING TIJD VOOR TIJD, RED., - Tijd.
400: TYLER, P., - Underground film. A critical history.
5975: TYRELL, BARBARA, PETER JURGENS, - African heritage.
3267: TZONIS, ALEXANDER, - Het architectonies denken. Ontwerp, rationalisering van de architectuur en maatschappelijke macht.
3208: TZONIS, ALEXANDER, LIANE LEFAIVRE, DENIS BILODEAU, - De taal van de klassicistiese architectuur. Het gebod tot orde.
4416: UEBERSCHÄR, GERD R., WOLFRAM WETTE, ED., - Der deutsche Uberfall auf die Sowjetunion. "Unternehmen Barbarossa" 1941.
8167: A.N.W.B., UITGEVER - - Vijftig plattegronden. Uitgave van den A.N.W.B. Toeristenbond voor Nederland.
3217: UITGEVERIJ WATERMAN (RED.), - Waterman. Tijdschrift voor kosmies bewust worden en mens- en milieuvriendelijk samenleven. - Aug.- Sept. 1978, - Nr. 24.
3216: UITGEVERIJGROEP WATERMAN (RED.), - Waterman. Al het levende is Eén. - Winter 1978-'79 Nr. 26-27. (Jubileum-Nummer).
8080: UITTERHOEVE, WILFRIED, - Cornelis Kraijenhoff 1758-1840. Een loopbaan onder vijf regeervormen.
2162: ULENERS, GODE-LIVA EN GORIK LINDEMANS, - Het verhaal van Flatusstein, of hoe Liselotje haar eigen toilet bekwam.
5482: UNDERGROUND PRESS - - Karuna.
1035: UNGER, A.K.W., L. ZWIERS, - Moderne verkeerswegen in ontwerp en aanleg.
7739: UNGERER, TOMI, - Fornicon. Ingeleid door Willem.
3156: UNITED STATES AIR FORCES/ BRITISH ROYAL AIR FORCE - - Tentoonstelling De Amerikaansche Luchtstrijdkrachten. Amsterdam 22. October - 22. November 1945.
5055: UNITED STATES INFORMATION SERVICE - - Amerika en zijn vakbonden. Kort historisch overzicht.
2913: UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK UTRECHT - K. VAN DER HORST, E.A., - Handschriften en oude drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek.
609: USSEL, JOS VAN, INL., - Het Kommune boek.
8224: UYTENHAGE DE MIST, J. (?), OR P. DE LA COURT (?) - - De Gulde Legenden Van de Stadthouders in Hollant ende West-Vrieslandt. Dat is, Eenige noodige Uytbreydingen van de Toetsen over de 40. Stellingen van der selver Stadthouderl?cke Regeeringh. [Bound with 3 other works of 1662, 1638, and 1638]
7992: VAESSENS, THOMAS, - Circus Dubio & Schroom. Nijhoff, Van Ostaijen en de mentaliteit van het modernisme.
7961: VAIHINGER, HANS, - De filosofie van het alsof. Systeem van de theoretische, praktische en religieuze ficties van de mensheid op grond van een idealistisch positivisme. Met een aanhangsel over Kant en Nietzsche
8412: VALK, J.P. DE, M. VAN FAASSEN, ED., - Dagboeken en aantekeningen van Willem Hendrik de Beaufort 1874-1918. Eerste band 1874-1910/ Tweede band 1911-1918. [R.G.P., Kleine Serie 73, 74]
923: VALK, A. VAN DER, - Het levenswerk van Th.K. van Lohuizen 1890-1956.
6718: VALK, M.H.A. VAN DER, - Hoe zijn de helden gevallen!. Tweede druk. Met teekeningen door Ton van Tast.
1257: VALLEE, S. DE, RED., - Architectuur van de toekomst.
4664: VALLI, MARC A., ED., - Graphic Magazine Issue Three. [2003]. Look, Read, Use.
4607: VANDERMOTTEN, CHRISTIAN, E.A., - Europese steden. Vergelijkende cartografie.
6018: VANDERWAL, F.J., W. LANDELLE (ILLUSTRATOR), - Impressions artistiques d'Outre-Mer. [Limited numbered edition, gift-inscribed copy]
2631: VANVUGT, EWALD, - Nestbevuilers. 400 Jaar Nederlandse critici van het koloniale bewind in de Oost en de West.
7702: VANVUGT, EWALD, - Roofgoed. Het Europees Museum van Overzees Gestolen Schatten - met de monumenten voor de dieven.
5428: VAREKAMP, ERIK, MICK PEET, - Agent Orange. De oorlogsjaren van Prins Bernhard. Deel II. De stadhoudersbrief.
3480: VARIOUS AUTHORS - - Wem gehört die Welt. Kunst und Gesellschaft in der Weimarer Republik. Katalog.
7665: VASSEAU, IDA, - De gehele wereld moet hun methoden weten!
7733: VATYAYANA, - Kamasoetra. [Vertaling Herman Tieken]
8336: VEB MOTORRADWERK ZSCHOPAU - - Betriebsanleitung für Kraftrad Typ RT 125/1
8344: VEBLEN, THORSTEIN, - De theorie van de nietsdoende klasse. [Synopsis]
7994: VEEN, P.A.F. VAN, NICOLINE VAN DER SIJS, RED., - Etymologisch woordenboek. De herkomst van onze woorden.
7787: VEEN, IJ VAN DER, - Timmeren. Handleiding voor bouwconstructies.
905: VEENENDAAL, G., - Spoorwegen in Nederland van 1834 tot nu.
3067: VEER, JAN VAN DER, SAMENSTELLING; PETRA BAARS, RED., - Art & leadership.
2823: VEGESACK, THOMAS VON, - De intellectuelen. Een geschiedenis van het literaire engagement 1898-1968.
2174: VELD, RENÉE IN 'T, - Uit liefde voor de Führer. Vrouwen van het Derde Rijk.
4719: VELDE, C. VAN DER, - De adatrechtspraak bij de Rapats in Palembang.
4138: VELDEN, D. VAN, - De Japanse interneringskampen voor burgers gedurende de Tweede Wereldoorlog /The Japanese civil internment camps during the Second World War. [Derde druk; ill.in kleur].
3089: VELDEN, DORA VAN, UITG./AANTEKENINGEN, - Journaal van W.H.J. baron van Westreenen van zijn reizen naar London, Cambridge en Oxford
5078: VELDEN, DORA VAN, - Journaal van W.H.J. baron van Westreenen van zijn reizen naar Londen, Cambridge en Oxford in de jaren 1834 en 1835.
1317: VELDHOEN, AAT, - Mensen in de internationale handel.
2184: VELTHOVEN, PAUL VAN, - Het verantwoorde engagement. Filosofie en politiek bij Raymond Aron.
5028: VEN, FRANS VAN DE, - Amsterdam, het is niet nodig dat je huilt.
5116: VEN, FRANS VAN DE, - Bouwen voor de stad.
247: VENTURI, ROBERT, DENISE SCOTT BROWN, STEVEN IZENOUR, - Learning from Las Vegas.
7831: VERBEEK, GUSTAVE - - The incredible upside-downs of Gustave Verbeek.
4850: VERBEELEN, MIA, H. VAN VEEN, E.A., RED., - Harlekijn. Onafhankelijk maandblad. Een maandblad voor, door en over kunstenmakers, kunstenaars, kunst & u u u u. Zevende jaargang 1977, no. 1-12. [Compleet].
4578: VERBRUGGE, AD., - Tijd van onbehagen. Filosofische essays over een cultuur op drift.
4369: VERDONK, DIRK-JAN, - Het dierloze gerecht. Een vegetarische geschiedenis van Nederland.
3384: VERDOORN, J.A., - Arts en oorlog. Medische en sociale zorg voor oorlogsslachtoffers in de geschiedenis van Europa. Inleiding in de medisch polemologie. Deel I. Van de antieke wereld tot de twintigste eeuw.
6211: VEREENIGING TER BEOEFENING VAN DE KRIJGSWETENSCHAP - - Vereeniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap 1887-88. Verslag der bijeenkomst … [1e, 2e, 3e, 6e, 7e Verslag 1887-88, losse afleveringen]
6240: VEREENIGING TER BEOEFENING VAN DE KRIJGSWETENSCHAP - - Orgaan der Vereeniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap 1930-1931. Aflevering I-V. [complete jaargang in 5 losse deeltjes].
6241: VEREENIGING TER BEOEFENING VAN DE KRIJGSWETENSCHAP - - Orgaan der Vereeniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap 1931-1932. Aflevering I-V. [complete jaargang in 5 losse deeltjes].
6248: VEREENIGING TER BEOEFENING VAN DE KRIJGSWETENSCHAP - - Vereeniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap. Vertalingen en overdrukken. Tweede Serie I-IX. [9 losse afleveringen].
6251: VEREENIGING TER BEOEFENING VAN DE KRIJGSWETENSCHAP - - Vereeniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap. Vertalingen en overdrukken. Vijfde Serie I-VII. [7 losse afleveringen]
6236: VEREENIGING TER BEOEFENING VAN DE KRIJGSWETENSCHAP - - Orgaan der Vereeniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap 1919-1920. Aflevering I-V. [4 losse deeltjes].
6221: VEREENIGING TER BEOEFENING VAN DE KRIJGSWETENSCHAP - - Orgaan der Vereeniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap 1903-1904. Aflevering I-IX. [complete jaargang in 9 losse deeltjes].
6222: VEREENIGING TER BEOEFENING VAN DE KRIJGSWETENSCHAP - - Orgaan der Vereeniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap 1904-1905. Aflevering I-XII. [complete jaargang in 12 losse deeltjes].
6227: VEREENIGING TER BEOEFENING VAN DE KRIJGSWETENSCHAP - - Orgaan der Vereeniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap 1909-1910. Aflevering I-VIII. [6 losse deeltjes, deel I & II in één band].
6229: VEREENIGING TER BEOEFENING VAN DE KRIJGSWETENSCHAP - - Orgaan der Vereeniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap 1911-1912. Aflevering I-VI. [5 losse deeltjes, afl. II mist].
6232: VEREENIGING TER BEOEFENING VAN DE KRIJGSWETENSCHAP - - Orgaan der Vereeniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap 1915-1916. Aflevering I-VII. [complete jaargang in 7 losse deeltjes].
6218: VEREENIGING TER BEOEFENING VAN DE KRIJGSWETENSCHAP - - Vereeniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap 1898-99. Verslag der bijeenkomst … [1e, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e Verslag 1898-99, complete jaargang in losse afleveringen].
6238: VEREENIGING TER BEOEFENING VAN DE KRIJGSWETENSCHAP - - Orgaan der Vereeniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap 1921-1922. Aflevering I-IV. [3 losse deeltjes].
6228: VEREENIGING TER BEOEFENING VAN DE KRIJGSWETENSCHAP - - Orgaan der Vereeniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap 1910-1911. Aflevering I-VI. [complete jaargang in 6 losse deeltjes].
6230: VEREENIGING TER BEOEFENING VAN DE KRIJGSWETENSCHAP - - Orgaan der Vereeniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap 1912-1913. Aflevering I-VI. [complete jaargang in 6 losse deeltjes].
6244: VEREENIGING TER BEOEFENING VAN DE KRIJGSWETENSCHAP - - Orgaan der Vereeniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap 1934-1935. Aflevering 1-5. [complete jaargang in 5 losse deeltjes].
6249: VEREENIGING TER BEOEFENING VAN DE KRIJGSWETENSCHAP - - Vereeniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap. Vertalingen en overdrukken. Derde Serie I-VIII. [8 losse afleveringen]
6235: VEREENIGING TER BEOEFENING VAN DE KRIJGSWETENSCHAP - - Orgaan der Vereeniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap 1918-1919. Aflevering I-V. [complete jaargang in 5 losse deeltjes].
6237: VEREENIGING TER BEOEFENING VAN DE KRIJGSWETENSCHAP - - Orgaan der Vereeniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap 1920-1921. Aflevering I-VI. [complete jaargang in 6 losse deeltjes].
6223: VEREENIGING TER BEOEFENING VAN DE KRIJGSWETENSCHAP - - Orgaan der Vereeniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap 1905-1906. Aflevering I-IX. [9 losse deeltjes].
6250: VEREENIGING TER BEOEFENING VAN DE KRIJGSWETENSCHAP, - Vereeniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap. Vertalingen en overdrukken. Vierde Serie I-VII. [7 losse afleveringen]
6220: VEREENIGING TER BEOEFENING VAN DE KRIJGSWETENSCHAP - - Orgaan der Vereeniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap 1902-1903. Aflevering I-X. [complete jaargang in 10 losse deeltjes].
6209: VEREENIGING TER BEOEFENING VAN DE KRIJGSWETENSCHAP - - Vereeniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap 1885-86. Verslag der bijeenkomst … [1e (?), 3e, 4e, 7e Verslag 1885-1886, in losse afleveringen].
6215: VEREENIGING TER BEOEFENING VAN DE KRIJGSWETENSCHAP - - Vereeniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap 1895-96. Verslag der bijeenkomst … [1e, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e Verslag 1895-96, complete jaargang in losse afleveringen].
6213: VEREENIGING TER BEOEFENING VAN DE KRIJGSWETENSCHAP - - Vereeniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap 1891-92. Verslag der bijeenkomst … [2e, 3e, 5e Verslag 1891-92, losse afleveringen].
6246: VEREENIGING TER BEOEFENING VAN DE KRIJGSWETENSCHAP - - Orgaan der Vereeniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap 1936-1937. Aflevering 1-5. [complete jaargang in 5 losse deeltjes].
6225: VEREENIGING TER BEOEFENING VAN DE KRIJGSWETENSCHAP - - Orgaan der Vereeniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap 1907-1908. Aflevering I-VIII. [8 losse deeltjes].
6226: VEREENIGING TER BEOEFENING VAN DE KRIJGSWETENSCHAP - - Orgaan der Vereeniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap 1908-1909. Aflevering I-VII. [7 losse deeltjes].
6242: VEREENIGING TER BEOEFENING VAN DE KRIJGSWETENSCHAP - - Orgaan der Vereeniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap 1932-1933. Aflevering 1-3. [complete jaargang in 3 losse deeltjes].
6243: VEREENIGING TER BEOEFENING VAN DE KRIJGSWETENSCHAP - - Orgaan der Vereeniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap 1933-1934. Aflevering 1-4. [complete jaargang in 4 losse deeltjes].
6247: VEREENIGING TER BEOEFENING VAN DE KRIJGSWETENSCHAP - - Orgaan der Vereeniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap 1937-1938. Aflevering 1-5. [complete jaargang in 5 losse deeltjes].
6219: VEREENIGING TER BEOEFENING VAN DE KRIJGSWETENSCHAP - - Vereeniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap 1899-1900. Verslag der bijeenkomst … [1e, 2e + losse bijlage bij Verslag II, 3e, 4e, 6e, 7e Verslag 1899-1900, losse afleveringen].
6217: VEREENIGING TER BEOEFENING VAN DE KRIJGSWETENSCHAP - - Vereeniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap 1897-98. Verslag der bijeenkomst … [1e,2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e Verslag 1897-98, complete jaargang in losse afleveringen].
6231: VEREENIGING TER BEOEFENING VAN DE KRIJGSWETENSCHAP - - Orgaan der Vereeniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap 1913-1914. Aflevering I-VII. [complete jaargang in 7 losse deeltjes].
6245: VEREENIGING TER BEOEFENING VAN DE KRIJGSWETENSCHAP - - Orgaan der Vereeniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap 1935-1936. Aflevering 1-4. [complete jaargang in 4 losse deeltjes].
1286: VERENIGING BEWEGWIJZERING NEDERLAND; G. SCHUIT, A.O., - Bewegwijzering in Nederland. Dutch sign design.
6416: VERENIGING TER BEOEFENING VAN DE KRIJGSWETENSCHAP - - Wetenschappelijk Jaarbericht. Jaargang 1 t/m 11, 1905/'06-1920/'21 & 19 t/m 26, 1929-1936. [19 delen].
2796: VERGILIUS MARO, P., NICO BAAK (ILLUSTRATIES), - De Aeneis.
3951: VERHAGEN, HANS, SAMENSTELLING - - De gekke wereld van Hoepla. Opkomst en ondergang van een televisieprogramma samengesteld en van zinsneden voorzien door Hans Verhagen.
3729: VERHAVE, P., - Onderhoud en verbetering van woonhuizen.
4556: VERHOEVEN, CAROLINA, SAMENSTELLING, - Alleen de geur blijft hangen. Herinneringen aan een eetmoment.
3183: VERKIJK, DICK, - De Sinterklaasrazzia van 1944.
5534: VERLAG-PRESSE-BUCH, H. WOLFF, PUBLISHER - - Capriccio. Das Exquisite Journal für Ihn und Sie. Folge 12, 3, 13 [3 issues taped together with adhesive tape on spine].
2124: VERMEULEN, E.E.G., - Fruin over de wetenschap der geschiedenis.
6836: VERNE, JULES, - L'Abandonné. L'Ile mystérieuse. Deuxième partie. [Collection Hetzel]
6571: VERNE, JULES, - Wonderreizen 1-15 [Complete reeks van 15 Elseviers Pockets Jules Verne - Wonderreizen!]
550: VERNÈDE, C.H., - Geschiedenis der ziekenverpleging.
5461: VERONICA - - Veronica presenteert: Hits uit zee. 1.
6884: VERRIPS, GER, - Denkbeelden uit een dubbelleven. Biografie van Karel van het Reve. [Open Domein 42]
6483: VERSACI - BRUCE WEBER, PHOTOGRAPHY - - Collezione Uomo Autunno Inverno 1995/96. Nr. 29. [Photography: Weber]
6482: VERSACI - HERB RITTS, PHOTOGRAPHY - - Collezione Donna Autunno Inverno 1991-92. Nr 21. [Photography: Ritts]
6486: VERSACI - RICHARD AVEDON, A.O., PHOTOGRAPHY - - Gianni Versaci Collezione Donna Primavera Estate 1994. Nr. 26. [Photography: Avedon, Weber, Meisel, Ordway, Caggi]
6480: VERSACI, GIANNI - DOUG ORDWAY, PHOTOGRAPHY - - Versaci Sport. Collezione Versaci Sport Primavera Estate 1994. Nr 4. [Photography: Ordway]
935: VERSTEGEN, M., - De Indische Zeeherberg. De stichting van Zuid-Afrika door de V.O.C.
1732: VERVOOREN, F., SAMENSTELLING, - Nederland in den oorlog ! [7e deel]
1733: VERVOOREN, F., SAMENSTELLING, - Nederland in den oorlog ! [8e deel]
1731: VERVOOREN, F., SAMENSTELLING, - Nederland in den oorlog ! [6e deel]
1727: VERVOOREN, F., SAMENSTELLING, - Nederland in den oorlog ! [5e deel]
1730: VERVOOREN, F., SAMENSTELLING, - Nederland in den oorlog ! [4e deel]
1728: VERVOOREN, F. EN W.C. KENTIE, SAMENSTELLING, - Nederland in den oorlog ! [2e deel]
1729: VERVOOREN, F., SAMENSTELLING, - Nederland in den oorlog ! [3e deel]
1726: VERVOOREN, F. EN W.C. KENTIE, SAMENSTELLING, - Nederland in den oorlog ! [1e deel]
2196: VERVOORT, H. EN G. HEYMENBERG, SAMENSTELLING, MMV R. KENNEDY, - Klein Nederlands Soldatenboek.
6962: VERWEY, STEFAN, - Overleven? Doe het zelf! [Envelop met 20 tekeningen]
4350: VESPIGNANI, RENZO, - Faschismus. Herausgegeben von der neuen Gesellschaft für bildende Kunst und dem Kunstamt Kreuzberg, Berlin 1976.
3318: VETTER, EDDIE, - Eenentwintig componisten van de twintigste eeuw in tekst en beeld.
3733: VIBERT & DIXON - - Illustrated Album of Panama, Colon, Panama City, Cristobal, Ancon and Panama Canal.
7763: VICO, GIOVANNI BATTISTA, - Over aard en doel van de moderne wetenschap. Verhandeling over de studiemethode van onze tijd gehouden op plechtige wijze de achttiende oktober 1708 voor de studenten van de Koninklijke Academie van het Koninkrijk Napels en naderhand uitgewerkt.
5294: VINK, L.L. EN J.W., VERTALING, - Het leven van Sint Alexis. La chansons d'Alexis ca. 1040.
1331: VINKENOOG, SIMON, - Proeve van Kommunikatie
1450: VINKENOOG, SIMON, - Weergaloos.
1449: VINKENOOG, SIMON; TOMOTHY LEARY, - Het ABZ van de psychedelische avant-garde.
714: VINKENOOG, SIMON, - Proeve van Kommunikatie.
6912: VINKENOOG, SIMON, INLEIDING, - Boekenbalboekje. [Relatiegeschenk jaarwisseling 1993-94]
7018: VIROLI, MAURIZIO, - De glimlach van Niccolo. Een biografie van Machiavelli.
6166: VISKER, RUDI, - Genealogie als kritiek. Michel Foucault en de menswetenschappen.
3628: VISSER, SIM, E.A., RED., - Tijd voor ruimte, ruimte voor tijd. Beschouwingen over het fenomeen tijd.
5621: VISSER, MART, - Les Femmes. [Signed by Mart Visser].
6379: VISSER, CAROLIJN, - Alle dagen vrij. Jeugd in de jaren '70-'80.
8064: VISSER, TIJS, COLIN HUIZING, RED., - Nul = 0. De Nederlandse nul-groep in een internationale context.
5436: VIVA - - Superstar Viva. (De fascinerende bestseller van het Underground-idool uit de films van Andy Warhol… een schokkend en opwindend verslag van de Amerikaanse sex, pop en drugs kultuur!).
1230: VLEUGEL, GUUS, - Na de seksuele revolutie.
2408: DE VLIEGENDE HOLLANDER - - De Vliegende Hollander. Laatste nummer, 10 mei 1945.
7439: VLIS, J.A. VAN DER VLIS, - Tragedie op Texel. Vijftig ooggetuigen vertellen over de Georgische opstand tegen de Duitsers op 6 april 1945. Een gebeurtenis die het eiland gedurende 20 dagen veranderde in een gruwelijk slagveld. [8e geheel herziene druk]
6779: VLUGT, BRAM VAN DER, - Sinterklaas bestaat! Met medewerking van Erik van Muiswinkel & Jochem Myjer.
7070: VOETEN, TEUN, - Tunnelmensen.
4531: VOGEL, F.RUD., - Das Amerikanische Haus. Entwicklung, Bedingungen, Anlage, Aufbau, Einrichting, Innenraum und Umgebung. [Band I].
5688: VOGEL, J.P., - Zwijndrecht in oude ansichten.
4300: VOGEL, AMOS, - De film als taboe-breker.
5323: VOGUE - - Vogue chaussures. Primavera/estate 2001. (Supplemento al n. 606 di Vogue Italia)
5324: VOGUE - - Vogue chaussures. Autunno/inverno 2001-2002. (Supplemento al n. 612 di Vogue Italia).
252: LA VOIX DE LA FRANCE, ED. - - Prague '68. Images d'un ''printemps'' perdu.
1055: VOLKOGONOV, D., - Stalin. Triumph and tragedy.
7819: VOLTAIRE, - Briefwisseling met Frederik de Grote 1737-1778. [Hardcover]
1876: VOOGD, G.J. DE, SAMENSTELLING, - Facetten van vijftig jaar Nederlands toneel 1920-1970.
5167: VOOLEN, EDWARD VAN, ESTER WOUTHUYSEN, RED., - Marc Chagall en het Joods Theater.
7794: VOORLICHTINGSDIENST STAATSMIJNEN, RED., - Plastic Paper. Krant voor bezoekers van de VNF-Onderwijsexpositie gewijd aan de Staatsmijnen.
5994: VOORST EVEKINK, D. VAN, H.J. KRULS, SAMENSTELLING, - De practijk van het militaire tuchtrecht. Handboek ten dienst van hen, die bij de Koninklijke Landmacht met eenig gezag zijn bekleed. (Deel I). Deel II. Reglement betreffende de krijgstucht en alphabetisch register. [Tweede druk; Twee delen]
5165: VORRINK, KOOS, - Walter Rathenau. Grote democraten.
3781: VORRINK, KOOS, G.J. VAN DEN HEUVEN GOEDHART, - Alarm in Praag. Redevoeringen gehouden te Amsterdam op 28 februari 1948.
164: VOS, R., - Niet voor publicatie.
6422: VOS, MARION, NED.BEWERKING, - Nieuwe ideeën voor kapsels.
7979: VOS, ERIK, - In de arena. Toneelherinneringen.
8130: VOSKUIL, J.J., - Het Bureau 7. De dood van Maarten Koning. [Hardcover; Eerste druk 2000]
4044: VOSKUIL, R.P.G.A., - Batavia. Beeld van een stad.
5453: VOSKUIL, J.J., - Het Bureau 4. Het A.P. Beerta - instituut. [Eerste druk, gebonden].
2561: VOSKUILEN, THIJS, - Alias Paulus. De grondlegger van het christendom als geheim agent van Rome.
5414: VOSSESTEIN, KEES, - Verwisselde loterijbriefjes. Montfoort 1783-1803.
5922: VREDENBURCH, W.C.A. BARON VAN, E.A., RED., - De Toekomst. Weekblad voor Nederland. [73 losse nummers uit de tweede, derde en vierde jaargang, 1919-1918].
1566: VRIEND, J.J., G. ARENDZEN, - Perspectiefteekenen voor bouwkundigen.
717: VRIEND, J.J., - Architectuur van deze eeuw.
7047: VRIES-VAN DER VELDEN, EVA DE, - Théodore Métochite. Une réévaluation.
301: VRIES, SIMON DE [1624 ?-1708] - - Historisch verhael van 't leven en oorlogs-bedrijf van de heer Christoph Berhard van Galen,
3911: VRIES, LEONARD DE, - Nederland 1857 | 1920 gezien door de stereoscoop.
7177: VRIES, PETER R. DE, - De zaak Heineken.
5373: VRIES, BOUDIEN DE, - Electoraat en elite. Sociale structuur en sociale mobiliteit in Amsterdam, 1850-1895/ Electorate and élite. Social structure and social mobility in Amsterdam, 1850-1895 (with a summary in English).
2923: VRIES, BERT, JOHAN GOUDSBLOM, ED., - Mappae Mundi. Humans and their habitats in a Long-Term Socio-Ecological perspective.
7046: VRIES-VAN DER VELDEN, EVA DE, - L'élite Byzantine devant l'avance Turque a l'époque de la guerre civile de 1341 a 1354. [With handwritten dedication to a friend by the author]
6037: VRIES, N.K, J. VAN DER PLIGT, RED., - Cognitieve sociale psychologie. [Derde druk].
6280: VRIES, THEUN DE, - Het meisje met het rode haar. Roman uit het verzet 1942-1945. [Eerste druk 1956].
1024: VRIES, JAN DE, AD VAN DER WOUDE, - Nederland 1500-1815. De eerste ronde van de moderne economische groei. [Hardcover]
3218: VRIJ NEDERLAND - - Vrij Nederland. Derde extra nummer April 1944.
4027: VRIJ NEDERLAND, REDACTIE - - Vrij Nederland. 50 Jaar bovengronds. ABC van de herinnering. Een halve eeuw in trefwoorden.
2415: DE VRIJE SOCIALIST, REDACTIE, - De andere Vrije Socialist. Anarchisties maandblad.
7649: VROEDSTEYN, MARCO, OLIVIER WEGLOOP, SAMENSTELLING/CONCEPT, - Think, this is 2007. [Salescatalogus Boomerang 2006]
7435: VROOM, JEAN-PAUL & SIMON VINKENOOG, - How to enjoy reality.
4695: VROUWEN TEGEN KERNENERGIE - - Vrouwen tegen kern-energie [Brochure].
1009: VUURDE, R.E.M. VAN, - Engeland, Nederland en de Monroeleer, 1895-1914.
2874: VUYK, SIMON, - Verlichte verzen en kolommen.
2368: REDACTIE DE WAARHEID - - De Waarheid. Volksdagblad voor Nederland. Maandag 23 november 1981. 42ste Jaargang Nr. 1.
7172: WAGENAAR, LEONOOR, ERNST RIS (TEKSTEN), RONALD SALES (TEKENINGEN), - 'In andere cafés is de klant nog wel eens koning'. Café Welling Amsterdam 1992. [Uitgave Bas Lubberhuizen t.g.v. Jaarwisseling 1991-1992]
7866: WAGENAAR, COR, ED., - Happy. Cities and public happiness in post-war Europe.
5725: WAGNER, DAVID L., ED., - The seven liberal arts in the Middle Ages.
6877: WAGNER, CHRISTOPH, - Das Akkordeon, oder die Erfindung der populären Musik. Eine Kulturgeschichte
7532: WAKERMAN, ELYCE, TEXT, - Air powered. The art of the airbrush. [Hardcover]
863: WAL, L. VAN DER, E.A., RED., - Beter wonen. Gedenkboek, gewijd aan het werk der woningbouwvereenigingen in Nederland, uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van den Nationalen Woningraad, Algemeenen Bond van Woningbouwvereenigingen 1913-1938
3300: WAL, KOO VAN DER, RED., - Vrijheid, gelijkheid en broederschap ? Betekenis en huidige relevantie van het devies van de Franse Revolutie.
7594: WAL, JOOST DE, E.A., - Beatrix in Europese handen. 10 Ontwerpen voor de Nederlandse euro.
1753: WALDA, D., E.A., MATTHEUS ENGEL EN DETLEV STEINBERG, FOTO'S, - Siberië. De slapende reus ontwaakt.
7683: WALDEN, WILLY & PIET MUYSELAAR - - Snip & Snap revue 1959'60. Komt u ook vanavond…? - 't is niet voor niets - [Programma brochure]
7682: WALDEN, WILLY & PIET MUYSELAAR - - Snip & Snap revue 61/62. Willy Walden, Piet Muyselaar. 't Staat in de sterren. [Programma brochure]
6953: WALKER, ROBERT, MAX KOZLOFF, JAN ANDRIESSE, - Color is power. Robert Walker, fotograaf/photographer.
5547: WALLER, GEORGE, ED., - Cover girls models. Vol. 1 No. 1 November 1949. (America's loveliest girls. Exciting new faces and figures). [Vintage American pin-up magazine].
1750: WALLER, F.G., - Biographisch woordenboek van Noord Nederlandsche graveurs, uitgegeven door beheerders van het Wallerfonds en bewerkt door Dr. W.R. Juynboll.
2505: WALLEY, DEAN, - The American spirit.
1241: WALLRAFEN, HANNES, FOTOGRAFIE; GABRIEL GARCIA MARQUEZ, TEKST, - Een dagreis naar Macondo. [Gesigneerd door Hannes Wallrafen].
6881: WALRAVEN, W., - Brieven. Aan familie en vrienden 1919-1941.
4100: WALRAVEN, W., - Eendagsvliegen. Journalistieke getuigenissen uit kranten en tijdschriften.
7442: WALRAVEN, HANS, - De etiketten 1945-1981 van Mouton Rothschild.
1894: WALT DISNEY COMPANY, PUBLISHER/ED., - Disneyland. The first thirty-five years.
8362: WALTERS, HELEN, - 300% Cotton. More t-shirt graphics
3273: WALTON, CRAIG, - De la recherche du Bien: A study of Malebranche's science of ethics.
1551: WAMBACQ, G. WOERNER, RED., - De balans van de 20ste eeuw.
4478: WANDYCZ, PIOTR S., - The price of freedom. A history of East Central Europe from the Middle ages to the present.
4229: WARDLE, PATRICIA, - Nuttig en nodig. Nederlandse kantopleidingen 1850-1940. Practical and needful. Dutch lace schools 1850-1940.
5445: WARHOL, ANDY - DAVID BAILEY (PHOTOGRAPHY) - - Andy Warhol. Transcript of David Bailey's ATV Documentary.
1321: WARHOL, ANDY, - America.
8158: WARHOL, ANDY, KASPAR KÖNIG, PONTUS HULTÉN, OLLE GRANATH, ED. - Andy Warhol. [The Stockholm Catalogue].
7792: WARWICK CHARLTON & JUDGE GERALD SPARROW, - Conversations with Warwick Charlton/ The profumo affair. [The Two-in-One Book]
8355: WATERMAN, WILLEM W. [W.H.M. VAN DEN HOUT], - De Kruistocht van Generaal Taillehaeck. (Deel I: Proloog; deel II: Een strijd om Nederland). [2 delen]
212: WATSON, W., ED., - The great Japan exhibition. Art of the Edo Perion 1600-1868.
4674: WATSON, JAMES D., - The double helix. A personal account of the discovery of the structure of DNA.
6978: WATTS, MARTIN, - Classic Dormobile Camper vans. A guide to the camper vans of Martin Walter and Dormobile.
1290: WEBER, BRUCE, PHOTOGRAPHY; VERSACE [GIANNI] - - Istante. Collezione Istante Primavera Estate 1995. (Nr. 20).
4404: WEE, HERMAN VAN DER, - Prosperity and upheaval. The world economy 1945-1980.
61: WEEBER, C., E.A., SAMENSTELLING, - Bouwen '20-'40. De Nederlandse bijdrage aan het Nieuwe Bouwen.
4332: WEHR, GERHARD, - Carl Gustav Jung. Leven en werk.
6892: WEININGER, OTTO, - Geslacht en karakter. Een principieel onderzoek. [Synopsis]
8186: WEITJENS, JORIS & MARTIN MELCHERS, M.M.V. ERIC FOKKE, - Diemerzeedijk, zand erover
1476: WELCH, CHRIS, - Cream. Strange brew.
3070: WELCH, DAVID, - Propaganda and the German Cinema 1933-1945.
3766: WELS, C.B., - Aloofness & neutrality. Studies on Dutch foreign policy relations and policy-making institutions.
5880: WELSCHINGER, HENRI, PRÉFACE, - Les dévastations allemandes dans les départements envahis. Mars-Avril 1917. (Series Pages d'Histoire 1914-1917, 9e Série, nr. 132).
4736: WELSH-OVCHAROV, BOGOMILA MARIA, - Vincent van Gogh. His Paris Period 1886-1888. [Thesis].
7484: WEMELSFELDER, P.J., - Plan voor een redelijke Nederlandse samenleving.
3814: WENDING - AD DEN BESTEN, E.A., RED., - Culturele Revolutie - Wending. Maandblad voor Evangelie en Cultuur, jaargang 24 - nr. 9 - november 1969.
1265: WENDINGEN; C.J. BLAUW, E.A., RED., H.TH. WIJDEVELD, ONTWERP, - Wendingen.Maandblad voor Bouwen en Sieren van Architectura et Amicitia. Nummer 2, 11de serie (1930) gewijd aan de architectuur van kantoor en fabrieken van de firma Erven Wed. J. van Nelle te Rotterdam.
262: WENDT, G., A.O., ED., - The atomic age opens.
2425: WENNER, JANN, ED., - Rolling Stone, july 23, 1970 No. 63. David Crosby cover photo.
2424: WENNER, JANN, ED., - Rolling Stone, july 12, 1969 No. 37. Elvis cover photo.
2940: WENNER, JANN S., INLEIDING, FRED WOODWARD, VORMGEVING, - Rolling Stone - Alle covers van 1967-1997. Een fascinerende kroniek van dertig jaar rock-'n-roll.
7807: WENNER, JAN S., ED./PUBLISHER, - Rolling Stone. The twentieth anniversary [1967-1987]. Issue 512, nov.- dec. 1987
7925: WENTHOLT, ARNOLD, - Nusantara. Highlights from Museum Nusantara Delft.
375: WERELD FEDERALISTEN BEWEGING - - Een federale wereldregering. De enige weg tot vrede en ongekende welvaart!
1650: REDACTIE WERELDBIBLIOTHEEK - - Winterboek van de Wereldbibliotheek 1922-1923.
965: WERF, SJ. VAN DER, - Avontuur in de kosmos. Een overzicht van vijf jaar ruimtevaart.
286: WERINGH, KOOS VAN, - Getekende wereld. De kijk van F. Behrendt en Opland op het wereldgebeuren, 1961-1975.
7797: WERINGH, KOOS VAN, JACQUELINE WESSELIUS, - Grapus 85. Verschillende andere pogingen/ Différentes tentatives différentes/ Various different attempts.
5470: WERKGROEP KRANT KRITISCHE UNIVERSITEIT - - Pers en Vietnam - 29 januari tot 3 februari 1968 - Het offensief. [knipselkrant].
104: WERKGROEP DE KLEINE AARDE; S. LEEFLANG, E.V.A., - De Kleine Aarde in vier seizoenen.
1767: WERKMAN, H.N., - Preludium.
6901: WERSTATT HAGENAUER - - Werkstätte Karl Hagenauer Wien VII. [Reprint edition of the 1928 catalog].
2107: WERTHEIMER, ALFRED, GREGORY MARTINELLI, TEXTS, ALFRED WERTHEIMER, PHOTOGRAPHY, - Elvis '56. In the beginning.
368: WERUMEUS BUNING, J.W.F., - De wereld van den dans.
133: WESSING, KOEN , FOTO'S, EDUARDO GALEANO, TEKST, - Van Chili tot Guatemala.
8353: WEST, REBECCA, - Black Lamb and Grey Falcon. The record of a journey through Yugoslavia in 1937. [set 2 vols.]
266: WEST, REBECCA, - 1900.
3401: WESTEROP, WIM C.J. VAN, - Fokker en de twintigste eeuw. Een historische relatie.
2350: WESTHOFF, HANNEKE, - Geestelijke bevrijders.
4001: WESTPHAL, REGELINDIS, HRG./ED., - Die Frau im politischen Plakat.
4950: WESTPHAL, MARTIN, - Adrianus François Goudriaan (1768-1829). Biografie van een omstreden Inspecteur-Generaal uit de beginjaren van 's Rijks Waterstaat.
6125: WESTRA, HANS, INL. - ANNE FRANK STICHTING - - In het huis van Anne Frank. Een geïllustreerd reis door Annes wereld.
7252: WETERING, L.A. VAN DE (GEDICHTEN), IRIS LE RÜTTE (ILLUSTRATIES), - Tranen in een kruik. [Beperkte, genummerde en gesigneerde oplage]
1203: WIBAUT-GUILONARD, TINEKE, - Zo ben je daar. Kampervaringen.
7331: WIBAUT, F.M., - Anticonceptie en seksualiteit. (Academisch Proefschrift UvA)
7251: WIBAUT-GUILONARD, TINEKE, ED MAGER, - Kamp Vught 1943-1944. Bunker en krematorium/ Kamp Vught 1943-1944. Eindpunt ….of tussenstation. [2 delen]
2677: WIBIER, M.J., - C. Wright Mills als socioloog en wetenschapstheoreticus.
8002: WICART, ELLEN, MANON BARNOUW, - Koos Vorrink, een Vlaardinger.
8251: WIDRICH, HANS, FERNANDO TEMPESTI, - Castagna. Salzburg, Altstadt, Mai, Juni 1979 [artist owned, signed copy of Castagna]
1369: WIEGERSMA, FRISO, - Telkens weer het dorp. [Incl. 2 CD's].
6909: WIEGERSMA, FRISO, - Telkens weer het dorp. [Gesigneerd; Eerste druk, inclusief de 2 CD's]
979: WIENER, J., - Come together. John Lennon in his time.
6684: WIERNIK, JANKIEL, - Rok w Treblince/A year in Treblinka. [Polish/ English text; Preface by Wladyslaw Bartoszewski]
7010: WIETSMA, ANNEGREET, E.A., - Als je leven je lief is. Vraaggesprekken met krakers en kraaksters.
5159: WIJFJES, HUUB, - Hallo hier Hilversum! Driekwart eeuw radio en televisie.
4896: WIJN, JAN WILLEM DE, - Woorden en daden in de geschiedenis van de Rotterdamse luchtvaart. (Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van Rotterdam Airport op 1 oktober 2006).
3741: A.F.C. - J.H. WIJNAND, RED., E.A., - 40 Jaar A.F.C. 1895-1935. (Hallo, hallo…! Wij brengen u 40 jaar A.F.C. Een film … op papier).
3931: WIJNBERG, NICOLAAS - ROB NIEUWENHUYS - TON LUTZ, - G.A. Brederoo's Moortje.
346: WIJNEN, H.A. VAN, - Willem Drees democraat.
7463: WIJNSTRA, ARJAN, - Fjord in beeld/ The Fjord in focus.
5714: DE WIJS-MULKENS, ELLEKE, - Wonen op stand. Lifestyles en landschappen van de culturele en economische elite.
4920: WILBER, KEN, - Een beknopte geschiedenis van alles.
8105: WILDBUR, PETER, - Information graphics. Een overzicht van communicatie via kaarten, grafieken, schema's en pictogrammen.
6015: WILDE, OSCAR, - The ballad of Reading Gaol. By C.3.3. [Oscar Wilde].
7945: WILDE, EDY DE, , A.O., WILLEM DE KOONING, - Willem de Kooning. The North Atlantic Light 1960-1983. [Cat. Stedelijk Museum, a.o.]
6774: WILDE, OSCAR, - Salome. [Illustrated by Aubrey Beardsley]
7320: WILDE, REIN DE, - Discipline en legende. De identiteit van de sociologie in Duitsland en de Verenigde Staten 1870-1930.
2544: WILDEMAN, DIEDERICK, - De wereld in het klein. Globes in Nederland.
4716: WILK, MAX., ED., - Memory Lane. 1890 to 1925. Ragtime, Jazz, Foxtrot and other popular music and music covers.
5371: WILKINSON, RICHARD, - Unhealthy societies. The afflictions of inequality.
8082: WILL, CHRIS, - Sterk water. De Hollandse Waterlinie.
7470: WILLEM [B.W. HOLTROP] - - Rust en orde. Politieke tekeningen van Willem voor het merendeel verschenen in het weekblad ,, De Nieuwe Linie".
3102: WILLEM, - Drames de famille.
2088: WILLEM [PS. BERNARD OLTROP], - Weg met de varkens. 500 Jaar opruiend tekenwerk verzameld en ingeleid door Willem.
7805: WILLEM [PS. BERNHARD WILLEM HOLTROP], - Veertig vieze tekeningen.
7008: WILLEMEN, KEES, - Politieke tekeningen
8048: WILLEMSE, F., - Het mysterie van de tulpenschilder. Een historisch overzicht van tulpentekeningen en aquarellen van 1550-1750. Een studie naar de vermoedelijke kunstenaar van dit hele oeuvre: "De Tulpenschilder
791: WILLET, J., - Weimar. Een weggemaaide cultuur.
1234: WILLINK, CAREL, - De schilderkunst in een kritiek stadium.
4717: WILLINK, SYLVIA [SIGNATUUR] - LOEK BRONS, SAMENSTELLING, - Willinks kopstukken. Portretten geschilderd door Carel Willink. [Gesigneerd door Sylvia]
3808: WILMORE, GAYRAUD S., JAMES H. CONE, ED., - Black theology: a documentary history, 1966-1979.
8348: WILSCHUT, ARIE, BEN SPEET, JAN-ANTON DEN ROOIJEN, - Kleine geschiedenis van Nederland. (5000 jaar historie onder handbereik). [10 delen compleet, in cassette]
3778: WILSON, EDWARD O., - De toekomst van het leven.
48: WILSON, WOODROW, - In our first year of war.
4805: WINDSOR, H.H., ED./PUBLISHER, - Popular Mechanics Magazine. Volume 96, October 1951, Number 4. [Single issue].
4804: WINDSOR, H.H., ED./PUBLISHER, - Popular Mechanics Magazine. Volume 96, November 1951, Number 5. [Single issue].
4802: WINDSOR, H.H., ED./PUBLISHER, - Popular Mechanics Magazine. Volume 95, January 1951, Number 1. [Single issue].
4803: WINDSOR, H.H., ED./PUBLISHER, - Popular Mechanics Magazine. Volume 95, February 1951, Number 2. [Single issue].
4801: WINDSOR, H.H., ED./PUBLISHER, - Popular Mechanics Magazine. Volume 95, June 1951, Number 6. [Single issue].
4809: WINDSOR, H.H., ED./PUBLISHER, - Popular Mechanics Magazine. Volume 94, July 1950, Number 1. [Single issue].
4807: WINDSOR, H.H., ED./PUBLISHER, - Popular Mechanics Magazine. Volume 94, August 1950, Number 2. [Single issue].
4808: WINDSOR, H.H., ED./PUBLISHER, - Popular Mechanics Magazine. Volume 93, January 1950, Number 1. [Single issue].
4806: WINDSOR, H.H., ED./PUBLISHER, - Popular Mechanics Magazine. Volume 93, February 1950, Number 2. [Single issue].
4813: WINDSOR, H.H., ED./PUBLISHER, - Popular Mechanics Magazine. Volume 92, September 1949, Number 3. [Single issue].
4811: WINDSOR, H.H., ED./PUBLISHER, - Popular Mechanics Magazine. Volume 92, October 1949, Number 4. [Single issue].
4812: WINDSOR, H.H., ED./PUBLISHER, - Popular Mechanics Magazine. Volume 92, November 1949, Number 5. [Single issue].
4810: WINDSOR, H.H., ED./PUBLISHER, - Popular Mechanics Magazine. Volume 92, July 1949, Number 1. [Single issue].
508: REDACTIE WINKLER PRINS, - Historische W.P. encyclopedie.
3769: WINTER, JHR. P.J. VAN, - Het aandeel van den Amsterdamschen handel aan den opbouw van het Amerikaansche Gemeenebest.[I+II].
3416: WINTER, J.M., - The experience of World War I.
7572: WINTERLING, ALOYS, - Caligula. Een biografie.
3241: WIT, PETER DE, - Burka Babes.
3004: WIT, WIM DE, - Auke Komter/ architect.
3003: WIT, COR DE, - Johan Niegeman 1902-1977. Bauhaus, Sowjet Unie, Amsterdam.
6917: WITCOMB, JOHN, - BMW Series 5,6 and 7. Owners workshop manual.
1167: WITKAMP, F., , E.A., RED., - Gedenkboek van het K.N.I.L.
5848: WITKOP, PHILLIPP, ED., - Kriegsbriefe deutscher Studenten.
8269: WITTGENSTEIN, LUDWIG, - Werkausgabe Band 2. Philosophische Bemerkungen. Aus dem Nachlass herausgegeben von Rush Rhees. [Hardcover]
6445: WITTGENSTEIN, LUDWIG, - Knipsels. Vertaling Wilfred Oranje. [Wittgenstein-editie]
8270: WITTGENSTEIN, LUDWIG, - Werkausgabe Band 5. Das Blaue Buch. Eine philosophische Betrachtung (Das Braune Buch). [Hardcover]
8271: WITTGENSTEIN, LUDWIG, - Werkausgabe Band 7. Bemerkungen über die Philosophie der Psychologie. Letzte Schriften über die Philosophie der Psychologie. [Hardcover]
8030: WITTOP KONING, MARTINE, - Zomergerechten, koude schotels, hors-d'oeuvre. Meer dan 100 recepten
8031: WITTOP KONING, MARTINE, - Rijst gerechten en toetjes. Meer dan 100 beproefde recepten
8032: WITTOP KONING, MARTINE, - IJs, vruchtenschotels, verfrissende dranken. Meer dan 100 beproefde recepten.
8033: WITTOP KONING, MARTINE, - Schotels voor kleingezin. Meer dan 100 beproefde recepten.
8029: WITTOP KONING, MARTINE, - Groente gerechten, salades. Aardappelgerechten, vegetarische schotels, etc. Meer dan 100 beproefde recpeten.
7249: WITTOP KONING, MARTINE, - Calvé-Delft's Winterboekje. Receptenboekje.
7856: DE WOELRAT - - Dossier: Argumenten tegen homosexualiteit.[ 'Dummy'-uitgave]
3437: WOLDE, ARTHUR TEN, E.A., - Nanotechnologie. Op weg naar een moleculaire bouwdoos.
7973: WOLFE, TOM, - Het geschilderde woord/ Van Bauhaus tot ons huis.
2091: WOLFF, PHIDA, - Geen woorden maar daden. De roemruchte historie van topclub Feijenoord.
1916: WOLTJER, J.J., - Recent verleden. De geschiedenis van Nederland in de twintigste eeuw.
5402: WOOLNOUGH, JOHN H., - The 8th Air Force Album. The story of the mighty eighth air force in WW II.
405: WORLD FAIR BRUSSELS - - UdSSR 1958. Abteilung der UdSSR auf der allgemeinen Weltausstellung in Brüssel 1958.
4301: WORSTKEESSCENARIO, YVONNE KROESE EN REINOUD VAN HASSELT, ILLUSTRATTIES/VORMGEVING, - The best of Worstkeesscenario.
3188: WYDEN, PETER, - The passionate war. The narrative history of the Spanish Civil War, 1936-1939.
6110: WYK, MAGDALEEN VAN, - Die volledige Suid-Afrikaanse Kookboek.
4197: WYKES, ALAN, - Himmler. (Architect van de Holocaust). Kopstukken uit de Tweede Wereldoorlog.
4002: YANKER, GARY, - Prop Art. Plus de 1000 posters d'actualité politique.
128: YANKER, GARY, - Prop Art.
1570: YAPP, N., - Camera in conflict. Civil disturbance/ Innere Unruhe/ Rébellion et contestation.
524: YAPP, N., - The Hulton Getty picture collection: 1920's.
525: YAPP, N., - The Hulton Getty picture collection: 1930's.
526: YAPP, N., - The Hulton Getty picture collection: 1940's.
195: YDO, M.G., - Taylor over het karakter van chefs en ondergeschikten.
4051: YEAR INC. - BALDWIN H. WARD, ED., - Year. Mid-Century edition: 1900-1950. The dramatic story of 50 turbulent years in 2,000 pictures, 100,000 words … a permanent record of all the important national and world events.
8405: YEATS, WILLIAM BUTLER, - Autobiografieën [Deel 1 + Deel 2; Privé-Domein 111]
8240: YILDIRIM, MEHMET EMIN, SYTSKE SÖTEMANN, MEHMET ÇETIN, SAMENSTELLING, - Moderne Turkse poëzie
6041: YING WANG, YI, A.O., PHOTOGRAPHY/DESIGN, - Me in my bag.
4739: YOKOTA, TAKUMI, PREFACE, - Hiroshima A-Bomb am 8:15 August 6, 1945. [Brochure].
8263: YONG HUA, TIAN & MARTIJN KIELSTRA, ED., - Tian Yong Hua. (My disappearance. Works)
847: YRJÖ-KOSKINEN, K., A.O., ED., - Design in Finland 1984.
7957: ZAAL, RIK, - Heel Nederland. Een gids. Deel 1. Noord-Holland, Friesland en de Friese Wadddeleilanden, Groningen, Drenthe, Overijssel en de Noordoostpolder, Utrecht. Deel 2.Gelderland, Limburg, Noord-Brabant, Zeeland, Zuid-Holland. [2 delen compleet]
3337: ZABALBEASCOA, ANATXU, - The new Spanish architecture.
7493: ZAMJATIN, JEVGENI, - In de provincie en andere verhalen.
2186: ZEE, HENRI AND BARBARA VAN DER, - A sweet and alien land. The story of Dutch New York.
967: ZEE, HENRI VAN DER, - De Hongerwinter. Van Dolle Dinsdag tot Bevrijding.
114: ZEMAN, Z., - Propaganda in de Tweede Wereldoorlog.
323: ZEMAN, Z.A.B., - De propaganda van de Nazi's.
3980: ZEMAN, Z., - Das Dritte Reich in der Karikatur.
8183: ZEVENHUIZEN, ERIK, - Vast in het spoor van Darwin. Biografie van Hugo de Vries
2577: ZIEGLER, OSWALD L., ED., - Sydney builds an Opera House.
1837: ZIMMERMANN, G., - Architektur Darstellung.
8408: ZINDEREN BAKKER, E.M., & J. TROUW, - De West-Nederlandsche veenplassen. Een geologische, historische en biologische landschapsbeschrijving van het water- en moerasland/ De West-Nederlandsche veenplassen. Historisch-planologisch. [Twee delen/ 2 vols.]
1839: ZINKEISEN, D., - Designing for the stage.
3835: ZINKWEG, H. VAN DE, - Vrede en brood.
2322: ZISCHKA, ANTON E., - Japan wereldveroveraar.
6163: ZJITKOV, BORIS, - Viktor Vavitsj.
1724: ZOETMULDER, S.H.A.M., RED., - Nederland in den oorlog zooals het werkelijk was! 2. Onze uitplundering.
1725: ZOETMULDER, S.H.A.M., RED., - Nederland in den oorlog zooals het werkelijk was! 4. Onze vernedering II.
6100: ZOONEN, LIESBET VAN, - 'Moeten strijdende vrouwen zo grof zijn'. De vrouwenbeweging en de media. [Proefschrift UvA]
3176: ZUYLEN, BELLE VAN - - Alles is mode. Belle van Zuylen en de Franse Revolutie.
3302: ZWAAG, JAAP VAN DER, - Nederland is bijna klaar. Een kritische beschouwing over de Zuiderzeewerken.
7342: ZWAAL, PETER, PETER DE BROCK, - Amstel, 1870-heden. Het verhaal van ons bier.
3965: ZWAAN, J., E.A., - Oorlog en verzet in Nederlands-Indië 1941-1949 en de voorlichting aan de na-oorlogse generaties.
8345: ZWAGERMAN, JOOST, SAMENSTELLING, - De Nederlandse en Vlaamse literatuur vanaf 1880 in 250 verhalen. [Hardcover]
2312: ZWAN, ARIE VAN DER, - Goudriaan in botsing met NS. "Koopman in dienst van de gemeenschap".
8024: ZWART-KETJEN, RIE, - Soepen en wintergerechten. Meer dan 100 beproefde recepten.
8025: ZWART-KETJEN, RIE, - Eier gerechten. Omeletten enz. Meer dan 100 beproefde recepten
8026: ZWART-KETJEN, RIE, - Visch gerechten. Meer dan 100 beproefde recepten.
8027: ZWART-KETJEN, RIE, - Inmaak. Groenten, visch, vruchten, zuren, enz. Meer dan 100 beproefde recepten
8028: ZWART-KETJEN, RIE, - Puddingen en nagerechten. Meer dan 100 beproefde recepten.
3582: ZWART, HUB, - Denkstijlen.
8023: ZWART-KETJEN, RIE, - Vleesch gerechten. Hoe het te braden en te snijden.
7012: ZWARTBOEKGROEP METRODEMONSTRATIE, SAMENSTELLING - - De Metro demonstratie en het 't Gezag er 'n rel van maakte. Met bijlage over de GrWetering.
4045: ZWEERS, LOUIS, - Front-Indië. Hugo Wilmar, ooggetuige van een koloniale oorlog.
5676: ZWEIJGARDT, JOHAN COENRAAD - FRANS A. JANSSEN, JOSÉ BOUMAN, (TEKSTBEZORGING), - De Boekdrukkerij. Johan Coenraad Zweijgardt's Beknopte beschrijving over den oorsprong, uitvinding en verdere volmaking der boekdrukkunst. Benevens eene handleiding over de inrigting, werkingen en vereischten eener boekdrukkerij. [Facs.herdruk 1986].
5686: ZWIERS, L., - IJzercontructies. Beknopte handleiding tot het construeeren in ijzer. Burgerlijke bouwkunde.
8372: ZWIERS, L., RED., - Bouwkundig woordenboek. Bevattende de beknopte verklaring van technische woorden en termen, betrekking hebbende op de bouwkunde, in ruimen zin genomen. [set 2 delen]

12/15