Antiquariaat Clio / Cliobook
Acacialaan 30, 1185 RE Amstelveen, The Netherlands. Tel.:+31 (0)20 647 45 59            Email: info@cliobook.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
3415: JANSEN, G.H., - Een land van steden. Het spoor van de tijd. Cultuurgeschiedenis van de Hollandse stad tot 1900.
2816: JANSEN, HANS, - Christelijke theologie na Auschwitz. Deel I Theologische en kerkelijke wortels van het antisemitisme
4185: JANSEN, AB A., - Sporen aan de hemel. Kroniek van een luchtoorlog. Deel II: september 1943-januari 1944. - [Deel II].
9843: JANSMA, ESTHER, - Altijd vandaag
7571: JANSSEN, DICK, TEKST, - De Lantaarn. 20 Years of rock and roll. Jubelboek.
6971: JANSSEN, HAN, - De geschiedenis van de speelkaart.(The history of the playing card. English summary included).
5451: JANSSEN, P.H.J., - Het facilitaire kantoorgebouw. Facilicom The Case.
6035: JANSSEN, DONALD, ARTHUS EGER, PAUL MIJKSENAAR, VORMGEVING, SAMENSTELLING EN REDACTIE, - …Linksaf, rechtsaf, alsmaar rechtdoor… Katalogus bij de tentoonstelling over bewegwijzering van de Beroepsvereniging Grafisch Vormgevers Nederland GVN.
797: JANSSEN, JACQUES, - Jeugdcultuur. Een actuele geschiedenis.
7815: JANSSEN, LIES EN WILLEM VAN TOORN, RED., - Manuscripten branden niet. Censuur in de twintigste eeuw
1451: JANSSEN, H., - Wim Sonneveld.
6862: JANSSENS, JOZEF, MARTINE MEUWESE, - Jacob van Maerlant. Spiegel Historiael. De miniaturen uit hendschrift. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, KA XX.
10118: JANZS, ERNST & HENNY VRIENTEN, - Dit is alles. De teksten van Doe Maar en andere stukken.
926: JASPERS, F., - Vom Städtebau der Welt.
4049: JAUBERT, ALAIN, - Le commissariat aux archives. (Les photo's qui falsifient l'histoire).
1007: JEAL, T., - Baden-Powell.
2335: JEANJEAN, MARCEL, - Vieilles Rondes de France.
2336: JEANJEAN, MARCEL, - Vieilles chansons de France.
9507: JELLICOE OF SCAPA, ADMIRAL VISCOUNT, - The Grand Fleet 1914-'16. Its creation, development and work
882: JENCKS, CHARLES, - Daydream houses of Los Angeles.
1239: JENCKS, CHARLES, - Skyscrapers - skyprickers - skycities.
119: JENSMA, G.TH., E.A., RED., - Erasmus. De actualiteit van zijn denken.
10353: VERT, JOAN B., - De kunst van het afbeelden. Een overzicht van de visuele taal
772: JOANNIS, H., - Van psychologisch onderzoek tot reclame.
2338: JOB, ILLUSTRATOR; JULES LEMAITRE, - A B C. (Petits contes). Par Jules Lemaitre. Avec des images de Job.
1345: JODIDIO, PH., - Contemporary European architects.
930: JODIDIO, P., - Nieuwe vormen in de architectuur. De jaren '90.
5077: JOHANNES, G.J., - De barometer van de smaak. Tijdschriften in Nederland 1770-1830. (De Nederlandse cultuur in Europese context. IJkpunt 1800).
7983: JOHNSON, PAUL, - Napoleon. [Hardcover]
10606: JOHNSON, DEREK, - Beat Music
3210: JOHNSON, ERIC A., - Nazi-terreur. Gestapo, joden en gewone Duitsers.
5956: JOLLES, ALLARD, E.A., RED., - Stadsplan Amsterdam 1928-2003. Toekomstvisies op de ruimtelijke ontwikkeling van de stad.
8179: JOLY, VICTOR - O. SQUARR, - Mensonges et réalités de la guerre d'Orient & La guerre européenne contre la Russie. [2 works in 1 vol.]
10762: JONES, A.H.M., - Athenian democracy
9258: JONG, L. DE., - Je Maintiendrai. Een jaar nazi-tyrannie in Nederland. [I-IV - jaar 1941-1942-1943-1944]
9596: JONG, L. DE, - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 5. Maart '41-Juli '42. Eerste helft/ Tweede helft. [Wetenschappelijke editie]
8430: JONG, J. DE, A. LEEFLANG, R. STOLK, S. DAVIDSON, RED., - De Tand des Tijds. Historisch tijdschrift - Postkrant voor Nederland. Nr. 25, 10 maart 1979.
8425: JONG, J. DE, A. LEEFLANG, R. STOLK, S. DAVIDSON, RED., - De Tand des Tijds. Historisch tijdschrift - Postkrant voor Nederland. Nr. 22, 30 september 1978.
1938: JONG, L. DE, - De Duitse Vijfde Colonne in de Tweede Wereldoorlog.
9595: JONG, L. DE, - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 4. Mei '40-Maart '41. Eerste helft/ Tweede helft. [Wetenschappelijke editie]
4992: JONG JR., DAVID DE, E.A., RED., - Fundament. Onafhankelijk Tijdschrift. Zesde jaargang nummer 1. Amerika van heden.
9951: JONG, SONJA DE, RED., - Op zoek naar Castricum's verleden. Uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum
9462: JONG, L. DE., VOORWOORD, - Fotografische hedruk van alle verschenen nummers van De Vliegende Hollander (22 mei 1943-10 mei 1945). Met een voorwoord van de voormalige redakteur Dr. L. de Jong
3752: JONG, J. DE, A. LEEFLANG, R. STOLK, H. BRINKER, RED., - De Tand des Tijds. Historisch tijdschrift - Postkrant voor Nederland. Nr. 11/12 29-1-1977.
9592: JONG, L. DE, - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 1. Voorspel. [Wetenschappelijke editie]
9597: JONG, L. DE, - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 6. Juli '42-Mei '43. Eerste helft/ Tweede helft. [Wetenschappelijke editie]
5429: JONG, MARTIEN J.G. DE, - Schrijven op het puin van Dresden. Oorlog en verwoesting als verhaal.
761: JONG, L. DE, - De Bezetting na 50 jaar.
2327: JONG, TED DE, J.J. BRAAK, H.M. VAN MULKEN, - Hotels. Planning en ontwerp.
2586: JONG, A. DE, - Waarom de stad Rotterdam niet overgegeven?
9601: JONG, L. DE, - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 10a/b. Het laatste jaar .Eerste helft/ Tweede helft + Het laatste jaar II. Eerste helft/ Tweede helft [Wetenschappelijke editie]
2532: JONG, A.M. DE, - Notities van een landstormman.
5133: JONG, J.J.P. DE, - De waaier van het fortuin. Van handelscompagnie tot koloniaal imperium. De Nederlanders in Azië en de Indonesische archipel 1595-1950. [Gebonden].
9600: JONG, L. DE, - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 9. Londen. Eerste helft/ Tweede helft. [Wetenschappelijke editie]
8377: JONG, RUDOLF DE, HOMME J. WEDMAN, TEKSTEN, - Tentoonstelling over de geschiedenis van het anarchisme, 13 tot 24 maart 1967. Boekje ter gelegenheid van de tentoonstelling, tevens ekstra-nummer van Bril, werkschrift voor snobs
6130: JONG, F. DE., RED., - Stedebouwin Nederland. 50 jaar Bond van Nederlandse Stedebouwkundigen.
11328: JONG, PIET DE, ANDRÉ VAN ROEDEN, - Als de gesmeerde bliksem. Een eeuw Opel
4381: JONG, A.M. DE, - Het evangelie van den haat. I. De stormloop; II. De overwinning; III. De ineenstorting. [1e druk; 3 delen compleet].
9594: JONG, L. DE, - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 3. Mei '40. [Wetenschappelijke editie]
9593: JONG, L. DE, - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 2. Neutraal. [Wetenschappelijke editie]
9939: JONG, L. DE, - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Nederlands-Indië I + II + III [11a-11b-11c ; 3 delen in 5 banden compleet]
8426: JONG, J. DE, A. LEEFLANG, R. STOLK, S. DAVIDSON, RED., - De Tand des Tijds. Historisch tijdschrift - Postkrant voor Nederland. Nr. 23, 15 november 1978.
3751: JONG, J. DE, A. LEEFLANG, R. STOLK, H. BRINKER, RED., - De Tand des Tijds. Historisch tijdschrift - Postkrant voor Nederland. Nr. 13/14 - 21 maart 1977.
9598: JONG, L. DE, - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 7. Mei '43-Juni '44. Eerste helft/ Tweede helft. [Wetenschappelijke editie]
9599: JONG, L. DE, - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 8. Gevangenen en gedeporteerden. Eerste helft/ Tweede helft. [Wetenschappelijke editie]
7297: JONG, BEN DE, - Schild en zwaard van de Oktoberrevolutie. De memoires van Sovjet inlichtingenofficieren 1953-1991. [Academisch proefschrift 2004]
8148: JONGBLOET-VAN HOUTE, GISELA, BEWERKING, - Brieven en andere bescheiden betreffende Daniel van der Meulen 1584-1600. Deel I. Augustus 1584-september 1585. [RGP Grote Serie 196]
7944: JONGE, LIA DE, - Nicolaas Bastert. Vechtschilder 1854-1939.
351: JONGE, A.A. DE, - Het Nationaal-Socialisme in Nederland. Voorgeschiedenis, ontstaan en ontwikkeling.
20: JONGE, ALEX DE, - The life and times of Grigorii Rasputin.
11483: JONGH, TH.J. DE, - Gerben Sonderman 1908-1955. Testpiloot van Fokker, verzetsman, vlieger van de Prins
5914: JONGH, J.G. DE, C.F. SIXMA, RED., - Het Bedrijf. Maandschrift voor de bedrijfseconomie. Eerste jaargang, Juli 1918 No. 1. [Los eerste nummer].
10815: JONGH, AAD DE, - Provo. Een jaar Provo-activiteiten
11095: JONGMAN, WILLEM, - The economy and society of Pompeii. [Dutch Monographs on Ancient History and Archaeology]
3053: JONGSTE J.A.F. DE, - Onrust aan het Spaarne. Haarlem in de jaren 1747-1751.
10099: JONKER, LEONOR, - No future nu. Punk in Nederland 1977-2012
751: JONKER, E., M. VAN ROSSEM, RED., - Geschiedenis en cultuur. Achttien opstellen.
2894: JONKERS, MARC., A.O., ED., - Hans van Manen. Foto's feiten meningen. Photographs facts opinions.
11206: JORDAAN, L.J., - Nachtmerrie over Nederland. Een herinneringsalbum door L.J. Jordaan. ['Copyshop'- Herdruk 1990]
8401: JORGENSEN, ERIC, ED., - Kawasaki 250-750cc Triples 1969-1977. Service, repair, maintenance. [Fourth d., 2nd printing]
11537: JORIS, YVONNE, JOS POODT, CURATORS, LAMBERT TEGENBOSCH, A.O., TEXTS, - Picasso Keramiek/ Picasso Ceramics/ Picasso Keramik/ Picasso Ceramique
6012: JOYCE, JAMES, - Ulysses. [Odyssey Press edition].
11303: JUDT, TONY EN TIMOTHY SNYDER, - Denken over de twintigste eeuw
7875: JUHN MEDIA, SUZANNE DÖLZ, BAD VILBEL, BOEKONTWERP - KATJA REIDER, GABY VAN EMMERICH - - Vrouw ontmoet man - Man ontmoet vrouw. Van partnerdroom tot droompartner in 44 (on)vermijdelijke fasen. [2 boekjes]
4288: JUNIOR LEAGUE - - The plantation cookbook by the Junior League of New Orleans.
8382: JÜRGENSEN, KURT, - Lamennais und die Gestaltung des belgischen Staates. Der liberale Katholizismus in der Verfassungsbewegung des 19. Jahrhunderts
8653: JURZITZA, GERHARD - Libellengids. Soorten van West- en zuid-Europa.
11345: KA-TZETNIK 135633 - [DE-NUR, YEHIEL] - Atrocity
3561: KAAL, RON, - De Orpheus-machine. Beschouwingen over televisie.
7254: KAAS, HANS, - Schilderachtig spoor. Spoorwegschilderijen van Hans Kaas
4117: KABOUTER - KOLLEKTIEF DE KABOUTERKRANT/ORANJEVRIJSTAAT AMSTERDAM, - Kabouterkrant Oranje Vrijstaat Gemeenteblad Amsterdam 1e Jaargang no. 4.
4118: KABOUTER - KOLLEKTIEF DE KABOUTERKRANT/ORANJEVRIJSTAAT AMSTERDAM, - Kabouterkrant Oranje Vrijstaat Gemeenteblad Amsterdam 1e Jaargang no. 3.
5458: KABOUTER - - De paniekzaaier. Nummer 1 november 1971.
10681: KADT, J. DE, - Van tsarisme tot stalinisme. Een critische geschiedenis der Russische Revolutie en een onderzoek naar haar betekenis voor het socialisme.
7781: KADT, J. DE, - Het fascisme en de nieuwe vrijheid. [2e druk]
316: KADT, J. DE, - Politieke herinneringen van een randfiguur.
1206: KADT, J. DE, - Verdediging van het Westen.
4923: KAFKA, FRANZ, - Absurde verhalen. [Gebonden, geïllustreerde editie].
11453: KAFKA, FRANZ, MAX BROD, - Een vriendschap in brieven. [Privé-Domein nr. 187]
1790: KAHN, G., - Félicien Rops.
7213: KAINDL, FRANZ, ED., - Orden und Ehrenzeichen. Katalog zur Sonderausstellung.
3564: KALAMOS - - Prophetical suggestions. Being expository of the Books of Revelation and Daniel.
9440: KALER, JAMES B., - Sterren. Sleutels tot begrip van ons heelal. [Wetenschappelijke Bibliotheek deel 38]
11121: KALITINA, N., A. BARSKAÏA, E. GHEORGHIEVSKAÏA, TEXT, - André Derain. A painter through the ordeal by fire
7963: KALKMAN, TON, HENK HAVER, - Luister, het Fort vertelt. Kustfort IJmuiden.
3002: KALMAN, TIBOR - LIZ FARRELLY, TEKST, - Tibor Kalman. Design en undesign.
3917: KALMANN, ARJEH, TEKST, BRAND OVEREEM, FOTO'S, - Beschouw ons maar als een uitzondering. [hardcover].
4025: KALSHOVEN-BRESTER, HEDDA, - Ik denk zoveel aan jullie. Een briefwisseling tussen Nederland en Duitsland 1920-1949.
9194: KAMAGURKA [PS. LUC CHARLES ZEEBROEK] - Belgie mijn vaderland
10114: KAMAGURKA [PS. LUC CHARLES ZEEBROEK], - De rimpelclub/ Het ruikt hier naar onzin/ Het boeiende leven der sukkels/ Bert maakt het gezellig/ Folklore en wetenschap. [5 albums]
10739: KAMEN, HENRY, - The Spanish Inquisition. A historical revision. [Folio Society edition 1998, in slipcase]
4031: KAMMER, HILDE, ELISABETH BARTSCH, - Sesam lexicon van het fascisme. Begrippen uit de bezettingstijd 1933-1945.
8579: KAMPEN, ALB.VAN, - Orbis Terrarum Antiques in scholarum usum descriptus. [Editio altera - 2nd edition]
6317: KAMPS, H.G.J., S.J. VAN DEN OEVER, RED., - Vorming en techniek. Meubelmaken. [11 - van 12 - cahiers].
3095: KANNEGIETER, J.Z., - Geschiedenis van de vroegere Quakergemeenschap te Amsterdam. 1656 tot begin negentiende eeuw.
10705: KANT, IMMANUEL, - Kritiek van het oordeelsvermogen. [Vertaling Jabik Veenbaas & Willem Visser]
6112: KANT, PETER, E.A., - De Stelling van Amsterdam. Vestingwerken rond de hoofdstad 1880-1920.
11429: KAPELLE, JEROEN, M.M.V. DIRK J. TANG, - Zwart. Sambo, Tien kleine negertjes, PijpjeDop, Pompernikkel en anderen. Het beeld van de zwart mens in de Nederlandse illustratiekunst 1880-1980
680: KAPLAN, ROBERT D., - Het einde van Amerika. Een reis naar Amerika's toekomst.
4615: KAPLAN, ROBERT D., - Aan de grenzen van het Amerikaanse imperium. Reizen met soldaten in het veld.
5933: KAPTEYN, ALB., - Beoordeelingen van het Systeem Boerner voor bestuurbare luchtschepen. [Brochure].
7043: KAPUSCINSKI, RYSZARD, - De voetbaloorlog
3496: KAPUSCINSKI, RYSZARD, - Reizen met Herodotos.
7893: KARELSE & DEN BESTEN, BOEKONTWERP/SAMENSTELLING/RED. - - Hier is het gebeurd/ This is where it happened. [Hotel New York Rotterdam]
10973: KARKSI, JAN, - Mijn bericht aan de wereld
554: KARS, C.J.P., G.J. VAN KOPPENHAGEN, - Visuele historie.
8004: KARSKENS, MACHIEL, - Waarheid als macht. Een onderzoek naar de filosofische ontwikkeling van Michel Foucault. Deel 2. In: Te Elfder Ure, 37/38, Jaargang 28, nummer 2, 1986.
3575: KARSKENS, ARNOLD, - Pleisters op de ogen, pleister op de mond. De geschiedenis van de Nederlandse oorlogsverslaggeving van Heiligerlee tot Kosovo.
11218: KARSKI, JAN, - Story of a secret state
10969: KARSTEN, PIERRE, OLIVIER WEGLOOP, - 10 jaar Boomerang 1993-2003
5751: KASINITZ, PHILIP, ED., - Metropolis Centre and symbol of our times.
10033: KASPI, ANDRÉ, - Geschiedenis van de Verenigde Staten van Amerika. [Aula - Deel 1/2].
9100: KASSOW, SAMUEL D., - Wij schrijft onze geschiedenis. Het dramatische verhaal van het verborgen archief uit het getto van Warschau
10381: KATAMIDZE, SLAVA, - De geheime diensten van de Sovjet-Unie. (Van de Tsjeka tot de KGB)
8262: KATAVOLOS, WILLIAM, - Organics. [Kwadraatblad]
3311: KATZ, SYLVIA, - Plastics. Design and materials.
11225: KATZNELSON, IRA, HELEN V. MILNER, ED., - Political science: the state of the discipline. [The Centennial Edition]
3790: KAUFMAN, WILLIAM I., TEXT AND PHOTOGRAPHS, - Champagne.
475: KAY MCNAMARA, J.A., - Zusters ten strijde. Tweeduizend jaar kloosterzusters.
1247: KAZAKOWA, L., - Gus-Khrustalny.
160: KEARNEY, P.J., - Geschiedenis van de erotische literatuur.
2029: KEATON, BUSTER; RICHARD J. ANOBILE, ED., - Buster Keaton's The general.
9049: KEEGAN, JOHN, - De Eerste Wereldoorlog 1914-1918
11403: KEEGAN, JOHN, - Atlas of World War II
1568: KEEGAN, JOHN, - The First World War.
4412: KEEGAN, JOHN, - The mask of command.
879: KEEGAN, J., RED., - Who is Who. Encyclopedie van markante figuren uit de Tweede Wereldoorlog.
4413: KEEGAN, JOHN, - Six armies in Normandy. From D-Day to the liberation of Paris.
3266: KEENE, DONALD, - World within walls. Japanese literature of the pre-modern era, 1600-1867.
10371: KEEPING, CHARLES (ILLUSTRATIES), KEVIN CROSSLEY-HOLLAND (TEKST), - Beowulf
8134: KEIJ, JAN, - Emmanuel Levinas: variaties op een thema.
6363: KEILSON, HANS, - Liever Holland dan heimwee. Gedachten en herinneringen.
9193: KEIZER, MADELON DE, MARIJE PLOMP, RED., - Een open zenuw. Hoe wij ons de Tweede Wereldoorlog herinneren
501: KEIZER, M. DE., - Het Parool 1940-1945. Verzetsblad in oorlogstijd.
5733: KEIZER, MADELON DE, STEPHANIE C. ROELS, RED., - Staat van veiligheid. De Nederlandse samenleving sinds 1900. (Achttiende jaarboek van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie).
2247: KELLEY, KITTY, - Sinatra. 'His way'.
9659: KELLY, LAURENCE, ED., - Moscow. A traveller's companion
5071: KELSEN, HANS, - De politieke theorie van het bolsjewisme. Een critische analyse.
3577: KEMP, HANS, - Bikes of burden.
10945: KEMPEN, MICHIEL VAN, PIET VERKRUIJSSE, ADRIENNE ZUIDERWEG, RED., - Wandelaar onder de palmen. Opstellen over koloniale en postkoloniale literatuur opgedragen aan Bert Paasman
8079: KEMPERS, BRAM, - Painting, power and patronage. The rise of the professional artist in the Italian Renaissance.
5554: KENMURE PRESS - - Man Junior Annual 1960. [Vintage Australian girlie/pin-up magazine].
5501: KENMURE PRESS - - Man Annual 1960. [Australian cartoon + pin-up magazine].
5502: KENMURE PRESS - - Man. Vol 48 No. 5. October 1960. [Vintage Australian cartoon, pin-up/girlie magazine].
5514: KENMURE PRESS - - Laughs and lovelies. Number 10. (Gals, gags, glamor).
5508: KENMURE PRESS - - Gals and gags. A monthly portfolio of laughs and lovelies. Volume 15, No. 2 November 1960.
5509: KENMURE PRESS - - Gals and gags. A monthly portfolio of laughs and lovelies. Volume 15, No. 1 October 1960.
5510: KENMURE PRESS - - Gals and gags. A monthly portfolio of laughs and lovelies. Volume 18, No. 6 September 1962.
5511: KENMURE PRESS - - Gals and gags. A monthly portfolio of laughs and lovelies. Volume 18, No. 6 October 1962.
10416: KENNEDY, JAMES, - Een beknopte geschiedenis van Nederland
11386: KENNEDY, PAUL, - De wisselkoers van de macht. De economische en militaire opkomst en neergang van de grote mogendheden tussen 1500 en 2000. [Hardcover].
7514: KENNEDY, JAMES C., - Bezielende verbanden. Gedachten over religie, politiek en maatschappij in het moderne Nederland
11418: KENNETT, FRANCIS, - History of perfume
10229: KEOGH, E.G., - South West Pacific 1941-45
4871: KERKHOVEN, C.L.M., - Het tempo van arbeidsverrichtingen in de massaproductie als functie van het aantal arbeidsuren, de lengte van den werkcyclus, en de samenstelling daarvan.
8818: KERKHOVEN, RONALD A., - Beauties, beasts and birds. Corneille and his collection of African art
8479: KERNKAMP, J.H., BEWERKING, - Inventaris der familiepapieren Meerman, Van Westreenen, Dierkens en Van Damme aanwezig in het Museum Meermanno-Westreenianum
9495: KEROUAC, JACK, - Wildernis. Big Sur
11464: KEROUAC, JACK, - Satori in Paris
9480: KERR, D.G.R., - Historical atlas of Canada. Third revised edition. [Metric edition]
2140: KERROD, R., - The way it works. Man and his machines.
2707: KERSHAW, ALEX, - Het verbond. Acht Amerikaanse piloten strijden tegen de nazi's in de Slag om Engeland.
9000: KERSHAW, IAN, - Hitler 1936-1945: vergelding. [Hardcover]
10521: KERSTEN, ALBERT, - Luns. Een politieke biografie
10580: KERTÉSZ, IMRE, - De verbannen taal
10415: KESEY, KEN, - Kesey's jail journal. Cut the M************Loose. Introduction by Ed McClanahan
9416: KESKINEN, KALEVI, KARI STENMAN, KLAUS NISKA, - Fokker D.XXI.
7642: KESSELSKRAMER - - KesselsKramer: B5OKKS. The catalogue, 50 books, KesselsKramer 1996-2001.
11402: KESTER, BERNADETTE, HERMAN ROOZENBEEK, OKKE GROOT, - Focus op Korea. De rol van de Nederlandse pers in de beeldvorming over de Korea-oorlog 1950-1953
3129: KETCHAM WHEATON, BARBARA, - De smaak van het verleden. De Franse tafel en keuken van 1300 tot 1789.
11409: KETCHUM, MORRIS, CHAIRMAN - AMERICAN INSTITUTE OF ARCHITECTS (AIA) - - Jury report R.S. Reynolds Memorial Award for community archtecture: Stockholm, Tapiola, Cumbernauld. (Reprint of: AIA Journal, July 1967)
7510: KEUBKE, KLAUS-ULRICH, - 1000 Uniformen. (Militäruniformen der Welt, von den Anfängen bis Heute)
1296: KEUKEN, JOHAN VAN DER, - After-image. Nabeeld.
6388: KEUNING, D., D.J. EPPINK, - Management & organisatie. (Theorie en toepassing/ Werkboek/33 cases) [7e druk; 3 delen compleet]
8685: KEUNING, NICO, - Angst voor de winter. Het leven van Jan Arends
7598: KEUNING, H.J., - Nederlandsch-Duitsche grenslanden. Een geografische belichting van het annexatieprobleem
117: KEYLIN, A., S. BOIANGIU, ED., - Front page Vietnam.
10158: KEYNES, JOHN MAYNARD, - The general theory of employment, interest and money
9336: KEYZER, CARL DE, - U.S.S.R | 1989 | C.C.C.P. [First edition/ Dutch/ softcover]
8672: KEYZER, DIANE DE, - Madame est servie". Leven in dienst van adel en burgerij (1900-1995)
11357: KEYZER, MARJA, J.F. HEIJBROEK, INGEBORG VERHEUL, RED., - Frederik Muller (1817-1881). Leven & werken
655: KHOMEINI, AYATOLLAH - - Sayings of the Ayatollah Khomeini. Political, philosophical, social, and religious.
3597: KIELICH, WOLF, - Jordaners op de barricaden. Het oproer van 1934.
10976: KIERKEGAARD, SØREN, - Tegen de vertwijfeling. Dichter bij Kierkegaard in 52 teksten
7003: KIERKEGAARD, SOREN, - De onmiddelijke erotische stadia of het muzikaal-erotische. Over Mozart's Don Giovanni.
8765: KIERS, OLF, - Jan Wils/ Olympisch Stadion. [Monografieën van de Stichting Architectuur Museum]
7920: KIKA D., - Fe. Nochas blancas. [Incl. CD]
2551: KIKKERT, J.G., - De wereld volgens Luns.
9340: KILLIAM, TIM, MARIEKE VAN DER ZEIJDEN, HANS TULLENERS, TEKST, - Amsterdamse Grachtengids
5729: KILROY, ROGER, COMPILER, MCLACHLAN, ILLUSTRATOR, - Graffiti: the scrawl of the wild and other tales from the wall. The great graffiti of our times, collected and introduced by Roger Kilroy.
4391: KIMBERLEY, JASON, - Australia exposed.
10834: KIN, BART & ANGELIQUE VAN DER LAAN, RED., - De Tweede Wereldoorlog in woord en beeld. [8 delen + 16 DVD's in cassettes, compleet].
6429: KING, B.B. - HARVEY VINSON, ED., - The blues. The wellspring of today's American popular music, and its greatest performer, B.B. King, in an unusual and beautiful collection of articles, music lyrics, photos and quotes: written in standard music notation … (The Personal Instructor 4)
10926: KIP/ MELLOW PAGES - - Mellow pages. The consumers guide to Amsterdam
5939: KIRSCHNER, ADOLF, R. SCHULZ, ED., - Die Luftwacht. Zeitschrift für das Weltflugwesen. 1931; Heft 1-12 [Complete, 12 issues year 1931].
5936: KIRSCHNER, ADOLF, R. SCHULZ, ED., - Die Luftwacht. Zeitschrift für das Weltflugwesen. 1928; Heft 1, 2. [2 single issues].
5937: KIRSCHNER, ADOLF, R. SCHULZ, ED., - Die Luftwacht. Zeitschrift für das Weltflugwesen. 1929; Heft 6-12. [7 single issues]
5938: KIRSCHNER, ADOLF, R. SCHULZ, ED., - Die Luftwacht. Zeitschrift für das Weltflugwesen. 1930; Heft 1-9, 12 [10 issues year 1930].
2849: KISSINGER, HENRY A., - Nuclear weapons and foreign policy.
11132: KISTEMAKER, RENÉE, EN VELE ANDEREN., RED., - De eeuw van de beeldenstorm. [7 delen, complete set van de tentoonstellingenreeks]
671: KITCHEN, M., - Fascisme.
10399: KITTLER, FRIEDRICH A., - Gramophone, film, typewriter
9237: KJELLÉN, R., - De politieke vraagstukken van den wereldoorlog
11542: KLEEF, DIEDERICK VAN - - Handboek 2, van&over Diederick van Kleef
4673: KLEEREKOPER, A.B., - Oproerige krabbels. Vrezameld en ingeleid door Joh. Winkler.
8925: KLEIJNE, JOS, - Kennemerland in de bronstijd. Inventarisatie en synthese van archeologische vindplaatsen. [Noord-Hollandse Archeologische Publicaties 1]
5953: KLEIN, NAOMI, - De shockdoctrine. De opkomst van rampenkapitalisme.[Hardcover].
4140: KLEIN, P.W., M.A.V. KLEIN-MEIJER, - De wereld van de Koninklijke Bibliotheek 1798-1998. Van statelijke institutie tot culturele onderneming.
1895: KLEIN, AART, FOTOGRAFIE; SJ. GROENMAN, INL., - Delta. Poort van Europa.
2910: KLEIN, NAOMI, - No logo. De strijd tegen de dwang van de wereldmerken. Geen ruimte, geen keuze, geen werk
1610: REDACTIE DE KLEINE AARDE; SIETZ EN ANKE LEEFLANG, E.A., RED., - De Kleine Aarde.
9322: KLEINEN, JOHN, E.A., RED., - Leeuw en draak. Vier eeuwen Nederland en Vietnam
9625: KLEMPERER, VICTOR, - Zo zag de waarheid er op donderdag uit. Dagboek van de Duitse Revolutie 1919
6046: KLEP, CHRIST, RICHARD VAN GILS, - Van Korea tot Kosovo. De Nederlandse militaire deelname aan vredesoperaties sinds 1945.
4468: KLINGER, EVA UND MICHAEL WESSEL, ED., - Geschichten rund um den UNIMOG.
4361: KLINKEN, GERT VAN, - Strijdbaar & omstreden. Een biografie van de calvinistische verzetsvrouw Gezina van der Molen.
9811: KLINKENBERG, GERARD VAN, - De mens als natuurverschijnsel. Over de mens en zijn strijd om het voortbestaan
8606: KLINKERT, CHRISTIE M., - Nassau in het nieuws. Nieuwsprenten van Maurits van Nassaus militaire ondernemingen uit de periode 1590-1600
10597: KLOEK, ELS & MAARTEN HELL, - Keetje Hodshon (1768-1929). Een rijke dame in revolutietijd
3099: KLOOS, MAARTEN, E.A., TEXT, - Benthem Crouwel 1980-2000.
10166: KLOOS, WILLEM, - Nieuwere literatuur-geschiedenis: Veertien jaar literatuur-geschiedenis. [Deel I + II]
10165: KLOOS, WILLEM, - Jacques Perk en zijn beteekenis in de historie der Nederlandsche literatuur. Een studie
9361: KLOOSTERMAN, JAAP, JAN LUCASSEN, - Rebels with a cause. Five centuries of social history collected by the IISG
1581: KLOOT MEIJBURG, HERMAN VAN DER, - Bouwkunst in de stad en op het land.
10781: KLOTZ, HEINRICH, ED., - Papierarchitektur. Neue Projekte aus der Sowjetunion
8222: KLOTZ, HEINRICH, - The history of postmodern architecture. [Hardcover]
2391: KLUKHUHN, ANDRÉ, - Sterf oude wereld. Een inleiding tot de 21ste eeuw.
5619: KM 7 - - See!
8466: KNIPPENBERG, THEO, RED./UITGEVER, - Kaos. Krant voor nieuwe wetenschap. [Zes nummers uit jaar 1986/1987]
8445: KNIPPENBERG, PATTY & THEO, RED., - De Engelenbak. [Complete set van 3 edities: Nulnummer, Nummer Min 1, No. -2, 1976]
11096: KNOLLE, PAUL, - Comiecque tafereelen. Over 18de-eeuwse Nederlandse spotprenten
176: KOCH, H., A.O., TEXT; D. MARSCHALL, PHOTO'S. - Wiederfinden und Bewahren. Nationale Mahn- und Gedenkstatte Buchenwald.
11288: KOCH, ANDRÉ, RED., - Ludieksensueeldynamisch. Nederlandse jeugdcultuur en vormgeving in de jaren zestig
5724: KOEK, JAN, GARRELT BONT, - Monnickendam in vroeger dagen en de geschiedenis van de Slag op de Zuiderzee/ Oude prentbriefkaarten vertellen over Monnickendam. [2 deeltjes].
11320: KOELBL, HERLINDE, - Hair
7306: KOENE, TON, - Afghanistan. Ongecensureerd.
10698: KOESTLER, ARTHUR, - Nacht in den middag
6262: KOGON, EUGEN, - Ideologie und Praxis der Unmenschlichkeit. Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus. (Gesammelten Schriften Band 1).
3637: KOHN, HANS, - De Duitse geest. De vorming van een volk.
9058: KOK, AUKE, - De verrader. Leven en dood van Anton van der Waals
6066: KOK, LONNEKE, RED., - 25 jaar Nederlandse Muziekprijs 1981-2006. [Incl. 3 CD's].
9684: KOK, RENÉ, ERIK SOMERS, SAMENSTELLING, - Nederland en de Tweede Wereldoorlog
6741: KOLB, EBERHARD, - Deutschland 1918-1933. Eine Geschichte der Weimarer Republik.
8831: KOLFF & CO., UITGEVER - - Indische zeevisschen in het aquarium van het laboratorium voor het onderzoek der zee op den Pasar Ikan te Batavia
8441: KOLLEKTIEF DE KABOUTERKRANT/ ORANJEVRIJSTAAT AMSTERDAM - - Kabouterkrant 11. Gemeenteblad van de Oranje VrijStaat Amsterdam (1 April 1971)
10137: KOMITEE INDONESIË/ AMSTEDAMS HISTORISCH MUSEUM - - Op zoek naar Indonesië in Amsterdam. Een geschiedenis-project
9914: KOMITEE DER ANTIFASCHISTISCHEN WIDERSTANDSKÄMPFER, ED., - SS im Einsatz. Eine Dokumentation über die Verbrechen der SS
8780: KOMRIJ, GERRIT, - Het boze oog
4175: KÖNIG, F., K. BLAUM, - Lothringen. Geschichte - Land - Volkstum - Wirtschaft. Tornisterschrift des Oberkommandos der Wehrmacht, Abt. Inland - 1941 - Heft 18.
5882: KÖNIG, PAUL, - De tocht van de Duitschland.
8435: KONING, DANIEL, - Met ons gaat alles goed
8507: KONING, LOUIS DE, BEN ZEIJLSTRA - Vrij leven. Kleinschalig wonen, werken, eten, samenleven in de natuur.
10201: KONING, F.J., G. BAEYENS, - Uilen in de duinen
2690: KONINKLIJK NEDERLANDS METEOROLOGISCH INSTITUUT [REDACTIE] - - Klimaatatlas van Nederland.
4104: KONSTAPEL, H., E.A., RED., - De onvermijdelijke culturele revolutie.
6837: KOOIJMANS, L., E.A., RED., - Pronk met Pen en Penseel. Cornelis Pronk (1691-1759) tekent Noord-Holland. [Hardcover editie in nieuwstaat]
7653: KOOIJMANS, LUUC, - Het orakel. De man die de geneeskunde opnieuw uitvond: Herman Boerhaave 1669-1738.
11026: KOOIMAN, DICK, - Kapitalisme, kolonisatie en cultuur. Arme en rijke landen in historisch perspectief
9091: KOOISTRA, JACK, - Gewapend verzet en bloedige wraak. Represailles in Nederland 1940-1945. (Deel 1)
4692: KOOLE, R.A., RED., - Van Bastille tot Binnenhof. (De Franse Revolutie en haar invloed op de Nederlandse politieke partijen).
11191: KOOLSCHIJN, GERARD, - Plato. De aanval op de democratie
1520: KOOTEN, KEES VAN & WIM DE BIE/SIMPLISTIES VERBOND - - Gouden Doden. De nagelaten tapes van Jacobse en Van Es.
10872: KOOTEN, KEES VAN & WIM DE BIE - - De Juinensche Courant / JuCo Magazine. [4 nummers + JuCo Magazine]
8984: KORFF, GOTTFRIED, A.O., ED., - Preussen. Versuch einer Bilanz. Eine Ausstellung der Berliner Festspiele GmbH, 15. August-15. November 1981, Gropius-Bau, (…), Berlin. [Catalog, 5 vols.complete, in slipcase]
7075: KOSTER, EGBERT, - Oostelijk havengebied Amsterdam/ Eastern docklands. (New architecture on historic ground). [Including fold out map]
6876: KOSTOF, SPIRO, - Die Anatomie der Stadt. Geschichte städtischer Strukturen.
1723: KOSUTH, JOSEPH, - Investigationen über Kunst & 'Problemkreise' seit 1965.
1497: KOSZARSKI, R., ED., - Great American film directors in photographs.
2129: KOUSEMAKER, EVELIEN EN KEES, SAMENSTELLING, - Wordt vervolgd. Stripleksikon der Lage Landen.
11361: KOUWENAAR, GERRIT, A.O., TEXTS, - De collectie Sandberg. [Gesigneerd door/ signed by Sandberg]
9550: KRAAYENGA, ANDRÉ, - Marius Bauer 1867-1932. Oogstrelend Oosters
6315: KRABBENDAM, DIANA, RED., - Items. Tijdschrift voor vormgeving en visuele communicatie. [ 4 nummers uit jaar 2004; nrs. 1, 2, 4, 6].
6666: KRABBENDAM, FLIP, LEX VELDHOEN, SAMENSTELLING, - Documentatiemap groepswonen. [Documentatiemap over woongroepen en woongemeenschappen]
7882: KRAFT, MARCUS, BOOKDESIGN/ ED., - Don't eat the yellow snow. Pop music wisdom.
1040: KRAMER, P.H., - Vrouwen die elkaar beminnen.
4362: KRAMER-VREUGDENHIL, J., - Eilandbewoners. Bezetting en inundatie in drie Walcherse dorpen. Aagtekerke, Grijpskerke, Meliskerke 1918-1950.
10027: KREKEL-AALBERSE, A., J.R. TER MOLEN, R.J. WILLINK, ED., - Silver of a New Era. International highlights of precious metalware from 1880 to 1940
3670: KREUGER, FREDERIK H., - De tweede Gouden Eeuw 1880-1914. Hoe de techniek Nederland in korte tijd veranderde.
5221: KREYE, ERIC, NORMA R. YOUNGBERG, - Under the blood banner. The story of a Hitler Youth.
8457: KRIELEN, HANS, RED., HANS PETER VAN VELTHOVEN, FOTOGRAFIE, WILFRED DABEKAUSSEN, TEKST., - Duurzaam succes. Derde overwinning op rij van het Nuon Solar Team
2095: KRIER, ROB, - Town spaces. Contemporary interpretations in traditional urbanism.
10961: KRIJGER, ALEX, MARTIN ELANDS, - Het Korps Commandotroepen, 1942-1997
1405: KRIJN, DRIES, - Bont pracht vederdracht. Geschiedenis van de revue in Nederland.
2448: KRISTEL, CONNY, E.A., RED., - Met alle geweld. Botsingen en tegenstellingen in burgerlijk Nederland.
4559: KROCKOW, CHRISTIAN GRAF VON, - Die Deutschen in Ihrem Jahrhundert 1890-1990.
3104: KROES, ROB, - Naar het beeld van de vrijheid. Immigranten en Amerika.
11234: KRÖGER, JELKA, ED., - A master revealed: Meijer de Haan
7298: KROL, GERRIT, - Over het uittrekken van een broek [Eerste druk]
11105: KRÖLLER-MÜLLER MUSEUM - - Kröller-Müller Museum. 101 meesterwerken/ 101 masterpieces/ 101 Meisterwerke/ 101 chefs-d'oeuvre/ 101 capolavori/ 101 obras maestras ...
10336: KROMHOUT, BAS, - Fout geboren. Het verhaal van kinderen van foute ouders
7164: KRON, JOAN AND SUZANNE SLESIN, - High-Tech. The industrial style and source book for the home.
6065: KROON, ANNA, SAMENSTELLING, - Jaap Wardenier.
10206: KRUEGER, WALTER, - From Down Under to Nippon. The story of Sixth Army in World War II
8884: KRUG, PETER, - Dichters, denkers en rebellen. De Russische cultuur tussen traditie en revolutie
10367: KRUIF, H. DE, BEWERKING, - Dagboek van Wouter Jacobsz 1572-1579. Ooggetuigenverslag van de troebelen. (De nasleep 1578-1579).
1285: KRUISINGA, R.J.H., E.A., - Dorst in de Delta.
191: KRULS, H.J., - Op inspectie.
10066: KRUUSE, JENS, - Oradour. Een massamoord en wat er op volgde
10482: KRUYFF, JOHANNES PIETER HENDRIK DE, - Metingen betreffende de luchtelectriciteit te Soerabaia en te Lawang (Oost Java). [Proefschrift UvA]
8420: KRZISNIK, ZORAN, - Janez Bernik
8674: KUIPER, ARIE, - Een wijze ging voorbij. Het leven van Abel J. Herzberg.
1326: KUIPER, HENNIE; ELSHOUT, D., - Alleen vooruit. Hennie Kuiper, kampioen van het volk.
7218: KUIPERS, RONALD, - Kunstgreep. Overzicht van kunst en cultuur in Nederland na 1945.
8505: KULTERMANN, UDO, - Leben und Kunst. Zur Funktion der Intermedia
1843: KULTERMANN, U., - Bouwkunst van deze tijd.
6648: KÜNG, HANS, - Bevochten vrijheid. Memoires.
1073: KUNNEMAN, HARRY, - Van theemutscultuur naar walkman-ego. Contouren van een postmoderne individualiteit.
2007: KUPER, A., - Anthropology and anthropologists. The modern British school.
8713: KÜPER, MARIJKE, IDA VAN ZIJL, - Gerrit Th. Rietveld 1881-1964. Het volledige werk. [Dutch edition]
6318: KURLANSKY, MARK, - 1968. Het jaar waarin alles anders werd.
7987: KURSIETIS, ANDRIS J., - The Wehmacht at war 1939-1945. The units and commanders of the German ground forces during World War II
9605: KURZWEIL, RAY & TERRY GROSSMAN, - Onsterfelijk. In negen stappen naar een blijvende gezondheid
7972: KUSPIT, DONALD, - Teun Hocks. Het late uur. The late hour
8976: KWEE, S.L., M. HEYMANS, N. TYDEMAN, E.A., - Religieuze subcultuur in Nederland. [DICmap 34]
3330: KWEKKEBOOM, WILLEM, TEKST, JAN-REINIER VAN DER VLIET, FOTOGRAFIE, - Wonen in Oost-Europa van Sofia tot Tallinn.
10154: LAANSTRA, WILLEM, - Alexander Coenraad Rosemeier 1888-1992
8490: LAAR, G. VAN, - Magazijn van tuin-sieraaden. Of verzameling van modellen van aanleg en sieraad, voor groote en kleine lust-hoven, voornamelijk van dezulke die, met weinig kosten, te maaken zijn. (…). [Compleet met 190 platen]
7272: LAAR, HENK VAN, GER SLIGTE (TEKENINGEN), - Een kistje vol juwelen. Een historisch verhaal voor jongens en meisjes. [Op voorplat: Een kistje met juwelen]
6019: LACLOS, CHLODEROS DE, MAURICE BERTY (ILLUSTRATOR), - Les liaisons dangereuses. [Illustrations Maurice Berty]
9405: LAFEBER, C.V., - De Nederlandse Opstand, 1555-1588
9406: LAFEBER, C.V., - De ontwikkeling van de parlementaire democratie in Duitsland 1871-1990
11291: LAGERFELD, KARL - ANNA PIAGGI, - Karl Lagerfeld. A fashion journal. A visual record of Anna Piaggi's creative dressing and self-editing. [SIGNED by Karl Lagerfeld]
11348: LAGUS, KARL, A.O., - Theresienstadt
11189: LAIRESSE, GERARD DE, - Groot schilderboek, waar in de schilderkonst in al haar deelen grondig werd onderweezen, ook door Redeneeringen en Prentverbeeldingen verklaard; met voorbeelden uit de beste Konststukken der oude en nieuwe Puikschilderen bevestigd .. [2 Vols., 1740, 1727]
10292: LAKERVELD, C. VAN, RED./ED., - Opkomst en bloei van het Noordnederlandse stadsgezicht in de 17de eeuw. / The Dutch Cityscape in the 17th century and its sources. [Hardcover]
10322: LAKERVELD, CORRY VAN, JOOST SMIERS, RED., - Matheid, hoezo? Tweeëntwintig teksten over kunst en politiek, '70…'80
8862: LALOY, JEAN, - De conferentie van Jalta. Verleden-heden-toekomst
5074: LAM, ROBERT P.F. - HONG KONG MUSEUM OF HISTORY, - The Hong Kong Album. A selection of the Museum's historical photographs.
10800: LAMBERTS, EMIEL, - Het gevecht met Leviathan. Een verhaal over de politieke ordening in Europa, 1815-1965
6099: LAMBREGTS, BART, - The polycentric metropolis unpacked. Concepts, trends and policy in the Randstad Holland. [Thesis UvA]
10376: LAMENNAIS, ABBÉ F. DE - L. HALLEZ (ILLUSTRATOR) - - L'imitation de Jésus-Christ. Traduction nouvelle avec des réflexions à le fin de chaque chapitre par l'abbé F. de Lamennais. Gravures hors text d'après L. Hallez
9317: LAMMERS, J.A., - De moderne schilder. Vakboek voor schilders, bedrijfsleiders, opzichters, autoschilders, meubelschilders, leerlingen van dag- en avondambachtsscholen en vakcursussen en allen die studeeren voor een acte of diploma in het schilderen
7349: LAMMERS VAN BUEREN, A., - De verwoesting van een oude keizersstad. Oorlogsrampen over Nijmegen 1940-1945.
5504: LAMOURE, PUBLISHER, - Folie de Paris et de Hollywood. No. 92. (Revue d'art photographique - Chambrette en relief).
5505: LAMOURE, PUBLISHER, - Folie de Paris et de Hollywood. No. 94. (Revue d'art photographique - Skieuse en relief)
5506: LAMOURE, PUBLISHER, - Folie de Paris et de Hollywood. No. 93. (Revue d'art photographique).
10694: LAMP, PAUL, - Drie eeuwen Wedgwood en Nederland. Wedgwood en de betrekkingen met Nederland, 1763-2004
9168: LANDES, DAVID S., - Arm en rijk. Waarom sommige landen erg rijk zijn en andere erg arm.
2715: LANDES, DAVID S., - Dynastieën. Voorspoed en tegenspoed van de grootste familiebedrijven ter wereld.
8172: LANDON, C.P., PUBLISHER - - Galerie historique des hommes les plus célèbres de tous les siécles et de toutes les nations. (…) [Tome II]
8173: LANDON, C.P., PUBLISHER - - Galerie historique des hommes les plus célèbres de tous les siécles et de toutes les nations. (…) [Tome III]
8177: LANDON, C.P., PUBLISHER - - Galerie historique des hommes les plus célèbres de tous les siécles et de toutes les nations. (…) [Tome VII]
8178: LANDON, C.P., PUBLISHER - - Galerie historique des hommes les plus célèbres de tous les siécles et de toutes les nations. (…) [Tome VIII]
8174: LANDON, C.P., PUBLISHER - - Galerie historique des hommes les plus célèbres de tous les siécles et de toutes les nations. (…) [Tome IV]
8176: LANDON, C.P., PUBLISHER - - Galerie historique des hommes les plus célèbres de tous les siécles et de toutes les nations. (…) [Tome VI]
8175: LANDON, C.P., PUBLISHER - - Galerie historique des hommes les plus célèbres de tous les siécles et de toutes les nations. (…) [Tome V]
11333: LANDWEHR, JOHN, - Romeyn de Hooghe (1645-1708) as book illustrator. A bibliography
11169: LANDWEHR, J., - Nieuw atlas Nederlandse bladmossen
9912: LANE FOX, ROBIN, - Pagans and christians
3635: LANE, ROBERT E., DAVID O. SEARS, - Public opinion.
10524: LANG, WALLY DE, - Waterlooplein. De laatste joodse bewoners van de nummers 64-78
9134: LANG, WALLY M. DE, TEKSTBEZORGING, - Het oorlogsdagboek van Dr. G. Italie. Den Haag, Barneveld, Westerbork, Theresienstadt, Den Haag, 1940-1945
5775: LANGE, F., SAMENSTELLING, D.M. GOVAERTS, VERTALER, - Sebastopol. Een reus van beton en staal overweldigd.
5883: LANGENHUYSEN, C.L. VAN, UITGEVER, - De Groote Oorlog in photos. No. 30 1917.
7055: LANGER, WILLIAM C., - The mind of Adolf Hitler. [The secret wartime report. Foreword by William L. Langer. Afterword by Robert G.L. Waite]
10769: LANGERVELD, TJITSE, - Weermannen in oorlogstijd
3981: LANGEVELD, WILLEM, - Politiek per prent. Een inleiding tot de politieke beeldcommunicatie.
11354: LANGLEY, ANDREW, - The world of Penguin. The publisher's catalogue
7446: LANS, JOS VAN DER, M.M.V. LIN TABAK, - Het rode geluk. Een geschiedenis van de Algemene Woningbouw Vereniging.
2847: LANS, JOS VAN DER, HERMAN VUIJSJE, - Lage landen, hoge sprongen. Nederland in de twintigste eeuw.
5179: LAPLACE, M. LE MARQUIS DE, - Essai philosophique sur les probabilités. [6e édition].
11085: LAPRÉ, S.A., - Het Andjing NICO Bataljon (KNIL) in Nederlands-Indië (1945-1950)
10876: LAPRÉ, RUUD, E.A., ED./TEXT, - Jan Verschoor. (Sculpteur de la perfection impassible). [Signée/Signed]
399: LAQUEUR, W., - Guerrilla. A historical and critical study.
369: LAQUEUR, WALTER, - Terrorisme.
10697: LARCHER, DAVID, PHILIP O. STEARNS, PHOTOGRAPHY, - Six nymphets
794: LARGE, D.C., - Between two fires. Europe's path in the 1930s.
9464: LASCARIS, ANDR É, HANS WEIGAND, RED., - Nabootsing. In discussie over René Girard.
11252: LATOUR, BRUNO, - Wetenschap in actie. Wetenschappers en technici in de maatschappij
9346: LAURENS, FRANKLIN D., - France and the Italo-Ethiopean crisis 1935-1936
7970: LAURENZI, LAURA, - The best of the Pirelli calendar 1964-2000.
8273: LAURYSSENS, STAN, - De man die het Derde Rijk uitvond.
4915: LAUWERIER, HANS, - Fractals. Meetkundige figuren in eindeloze herhaling.
402: LAWRENCE, T.E., - Revolt in the desert.
213: LEADER, D., - ATV Television show book.
2767: LEBEAU, CHRIS (BANDONTWERP), EUGÈNE DE MOLDER, - De hovenier van Madame de Pompadour. Naverteld door A. Thiry.
7818: LEDERBOGEN, R., ED./HERAUSGEBER, - Perlen aus dem Harz. Ausgabe B. Enthaltend 27 Kunstblätter von den schönsten Punkten des Harzes in feinster bunten Ausführung.
11463: LEDIG, GERT, - Het Stalinorgel. [Oorlogsdomein nr 8]
10197: LEDYARD, GARI, - The Dutch come to Korea. An account of the life of the first Westeners in Korea (1653-1666)
2572: LEEFLANG, SIETZ EN ANK, RED., - De Kleine Aarde. Jaargang 6 nummer 21 - 23 - 25 [1977-1978].
11251: LEEGWATER, D.C., - Fort bij Rijnauwen. Van artilleriesteunpunt tot infanteriesteunpunt. [Vestingbouwkundige Bijdragen 1994]
9247: LEEMAN, FRED, M.M.V. FLEUR ROOS ROSA DE CARVALHO, - Odilon Redon en Emile Bernard. Meesterwerken uit de collectie van Andries Bonger
11249: LEEUW, MILKO DEN, MARTIN PRUIJS, RED., - De Gouden Bocht van Amsterdam. (Onvergelijcke pronck van de werelt)
8880: LEEUWEN, THOMAS A.P. VAN, E.A., RED., - L'invitation au voyage
5097: LEFAIVRE, LIANE, ALEXANDER TZONIS, - De oorsprong van de moderne architectuur. Een geschiedenis in documenten.
5606: LEGEIN, SAKIA, E.A., RED., - Leukedingendoen 2.
8982: LEGOFF, JACQUES, RED., - De wereld van de Middeleeuwen
5857: LEHMANN, KARL, HERAUSGEBER/ED., - Bayerische Pioniere im Weltkriege. Leistungen und Taten Speyerer Pioniere von Kriegsbeginn bis Frühjahr 1917. [Hardcover; Erstes bis achtes Tausend].
510: LEHMBROCK, J., W. FISCHER, TEXT/ED., - Profitopoli$. Oder: Der Mensch braucht eine andere Stadt.
9719: LEIJERZAPF, INGEBORG, ELS BARENTS, FLIP BOOL, KEES BROOS, RED., - Fotografie in Nederland. 1839-1920 / 1920-1940 / 1940-1975. [3 delen compleet, deel 3 inclusief het losse biografieën-katern].
7816: LEIXNER, LEO, - Von Lemberg bis Bordeaux. Fronterlebnisse eines Kriegsberichters.
4533: LELAND, CHARLES GODFREY, - Gypsy sorcery and fortune-telling. Illustrated by numerous incantations, specimens of medical magic, anecdotes and tales.
8682: LEM, ANTON VAN DER, - Johan Huizinga. Leven en werk in beelden & documenten
10246: LEMAIRE, TON, - Op vleugels van de ziel. Vogels in voorstelling en verbeelding
3000: LENDERS, JAN, - De burger en de volksschool. Culturele en mentale achtergronden van een onderwijshervorming.
9056: LENNHOFF, EUGÈNE, [EUGEN LOEWY] - - De laatste vijf uren van Oostenrijk
1404: LENNON, JOHN, - Autobiografisch.
1367: LENNON, JOHN, - Luchtbespiegelingen en andere geschriften.
2386: LENO, JAY, INTR., - Faces of Time. 75 Years of Time Magazine cover portraits.
11404: LENOIR, ARIE, TON ANBEEK, PAUL HEFTING, - De omslagen van de Salamanderpockets 1958-1996
4800: LENTE, D. VAN, O. DE WIT, STICHTING HISTORIE DER TECHNIEK, - Geschiedenis van de grafische techniek in Nederland in de 19e eeuw.
11536: LEOPARDI, GIACOMO, - Gedachten. [Privé-Domein nr. 39]
11519: LEROI, ARMAND MARIE, - De lagune. Hoe Aristoteles de wetenschap uitvond
8116: LEROY-BEAULIEU, PAUL, - Précis d'économie politique.
8119: LEROY-BEAULIEU, ANATOLE, - La révolution et le libéralisme. Essais de critique et d'histoire.
11307: LESSING, DORIS, - Canopus in Argos Archieven. [Deel 1-5; vijf delen compleet]
3626: LESSING, ERICH, - Szene. Ein Bildwerk über die Wiener Staatsoper und das Burgtheater.
3388: LEUFTINK, ARNOLD E., - Harde heelmeesters. Zeelieden en hun dokters in de 18e eeuw.
6324: LEUTZ, CARLES R. AND ROBERT B. GABLE, - Short waves.
1291: LEVENTHAL, ALBERT R., TEXT, - War.
9993: LEVENTHAL, HAROLD & MARJORIE GUTHRIE, ED., - The Woody Guthrie songbook
8311: LEVI, PRIMO, - Alle verhalen.
7474: LEVI, PRIMO, - The black hole of Auschwitz
11161: LÉVI-STRAUSS, CLAUDE, - Het trieste der tropen. Reisverslag van een antropoloog
11111: LEVIE, S.H.,E.A., - Het Vaderlandsch Gevoel. Vergeten negentiende-eeuwse schilderijen over onze geschiedenis
3238: LEVIE, S.H., E.A., - De Physique Existentie dezes Lands. Jan Blanken, inspecteur-generaal van de Waterstaat (1755-1838).
5045: LEVIN, KIM, - Lucas Samaras.
4053: LEVINE, DAVID - - No known survivors. David Levine's political plank. Introduced and selected by John Kenneth Galbraith.
9454: LEVINE, ARNOLD J., - Virussen. Het draaiboek van een epidemie. [Wetenschappelijke Bibliotheek deel 36]
9072: LEVINSON, PAUL, - Digital McLuhan. A guide to the information millennium
11295: LEVITT, HELEN, PHOTO'S, - Here and there. [First edition]
11296: LEVITT, HELEN, PHOTOGRAPHY - - Slide show. The color photographs of Helen Levitt. [First edition]
2599: LEWIN, RONALD, ED., - The war on land 1939-1945.
25: LEWIN, LISETTE, - Het clandestiene boek 1940-1945.
2002: LEYDENFROST, ROBERT J., - Window display.
6095: LEYSEN, ANDRÉ, - De naakte staat. [Gesigneerd].
9033: LIAGRE BÖHL, HERMAN DE, GUUS MEERSHOEK, - De bevrijding van Amsterdam. Een strijd om macht en moraal. [Hardcover]
8687: LIAGRE BÖHL, HERMAN DE, - Met al mijn bloed heb ik voor u geleefd. Herman Gorter 1864-1927
6279: LIANGTIAN, ZHOU, LI SHUYING, ED., - Acrobatics, Art, Stamp. Commemorative stamp album of 10th anniv.of founding of Chinese Wu Qiao Acrobatic Festival 1997. [With commemorative stamps and first day envelopes, in sleeve].
1478: LICHFIELD, PATRICK, - The most beautiful women.
382: LIDDELL HART, B., - Wat zijn Engeland's oorlogskansen.
290: LIDDELL HART, B., - Wat zijn Engeland's oorlogskansen.
10203: LIDDELL HART, B.H., ED., - The Soviet Army
280: LIDDELL HART, B.H., - Europe in arms.
2169: LIDDELL HART, B., - Europa mobiliseert.
4162: LIDDELL HART, B.H., ED., - The Rommel papers.
10215: LIDDELL HART, B.H., - The other side of the hill. Germany's generals. Their rise and fall, with their own account of military events 1939-1945
9102: LIDEGAARD, BO, - Landgenoten. Het 'wonder van Denemarken'- Hoe de joodse inwoners in 1943 werden gered door het moedige optreden van de bevolking
6875: LIEBAERS, HERMAN, E.A., - Vlaamse kunst van de oorsprong tot heden.
11133: LIEBAERS, HERMAN, WOORD VOORAF, - De vijfhonderste verjaring van de boekdrukkunst in de Nederlanden. Catalogus tentoonstelling in de Koninklike Bibliotheek Albert I
515: LIEBURG, M.J. VAN, - De geschiedenis van de kindergeneeskunde in Nederland.
8161: LIEDEL, OSCAR - - La guerre et l'occupation. Vues par Oscar Liedel. [30 mounted plates in portfolio]
11036: LIESHOUT, BEN VAN, - Tatyana Yassievich. Images of St. Petersburg/ Beelden van St. Petersburg 1999-2003
854: LIESHOUT, J. VAN, - Het kan wel op al is het lekker!
8651: LIESKE, EWALD; ROBERT F. MYERS - Koraalvissen van de wereld. 2044 soorten in kleur.
10809: LIEVENS, PHILIP, - Op zoek naar het morgenland. Ontwikkeling van een spirituele Hippie-filosofie. Amerika 1965-1975
7930: LIFE, ED. - - Michael 1958-2009. Met bijzondere foto's.
5495: LIFE MAGAZINE - - Life. Vol. 46 No 12, June 23, 1969 - Vol 47 No. 2, July 21, 1969 - Vol. 47, No. 3, August 4, 1969 - Vol. 47, No. 4, August 18, 1969. [4 issues on 1969 Lunar landing].
5496: LIFE MAGAZINE - - Life. Vol. 62 No. 7 February 17 1967. [Issue on: The Other Culture - on cover: Ed Sanders, NY-Underground leader]
2383: LIGTENBERG, LUCAS EN BOB POLAK, - Een geschiedenis van Propria Cures 1890-1990.
5740: LIJPHART, AREND, - Verzuiling, pacificatie en kentering in de Nederlandse politiek.
10356: DE LILLE, JACQUES, ABBÉ DE - - Les Géorgiques de Vergile, en vers François. Par M. l'Abbé De Lille
3240: LINDE, MAARTEN VAN DER, - Het visioen van Eijkman. Dr. J. Eijkman, de Amsterdamse Maatschappij voor Jongemannen en de vernieuwing van Nederland 1892-1945.
6948: LINDEN, HENK H.M. VAN DER, - Drie massagraven voor de Nederlandse kust. 22 September 1914.
1237: LINDEN, FRÉNK VAN DER, - Tot op het bot.
2701: LINDWER, WILLY, - The last seven months of Anne Frank.
5918: LINK AVIATION DEVICES, INC. - - Link Aviation Trainer. For instrument and radio beam instruction/ For instrument flying, instrument landing and radio navigation instruction. [2 instruction booklets].
10349: LINKS RICHTEN - - Links Richten. Volledige reprint 1932-1933. Met een nawoord van Martin Mooij
4257: LINTSEN, HARRY, - Ingenieurs in Nederland in de negentiende eeuw. Een streven naar erkenning en macht.
122: LIPPINCOTT, K., RED., - Het verhaal van de tijd.
640: LIPPMANN, W., - Essays in the public philosophy.
4298: LIPSET, SEYMOUR MARTIN AND EARL RAAB, - The politics of unreason. Right-wing extremism in America, 1790-1970.
4397: LIT, ROBERT VAN, - Den Haag in de jaren dertig.
9706: LITH, HANS VAN, - Plotseling een vreselijke knal. Bommen en mijnen treffen neutraal Nederland 1914-1918
10690: LITTELL, JONATHAN, - Het droge en het vochtige. Een korte verkenning op fascistisch grondgebied
8357: LIVEING, EDWARD, OLIVER SACKS, ESSAY, KLAAS ARTS, NAWOORD, - Zenuwstormen. De verschijningsvormen van migraine en hun behandeling. Met een essay van Oliver Sacks en een inleiding en nawoord van Klaas Arts.
2728: LIVESTRO, JOSHUA, - De adem van grootheid. Nederland in de jaren vijftig.
1186: LLOYD WRIGHT, FRANK, - Early visions. The great achievements of the Oak Park years.
10339: LLOYD, CHRISTOPHER, - Wat is er in hemelsnaam gebeurd? (Het complete verhaal van onze geschiedenis. Van oerknal tot nu)
8876: LO CASCIO, VICENZO, CON COLLABORAZIONE/MET MEDEWERKING VAN ELISABETH NIJPELS, - Il primo dizionario italiano-olandese/ Het eerste woordenboek Nederlands-Italiaans. Amsterdam 1672|2014. [Bilingual edition Italian-Dutch]
9788: LÖB, KURT, - De schilder en andere verhalen
9871: LOCKE, JOHN, - Leidraad voor het verstand
10878: LODERICHS, MARK, KEUZE/ ANNOTATIE, - Rumphius' wonderwereld. Zeventiende-eeuwse natuurbeschrijvingen uit Ambon
9918: LODI, BEPPE, LUCIANO DE GIACOMI, ROBERTA CORRADIN, ED., - Nonna Genia
10083: LOEWY, ERNST, - Literatur unterm Hakenkreuz. Das Dritte Reich und seine Dichtung. Eine Dokumentation
10458: LOGHEM, J.B. VAN, - Bouwen, Bauen, Bâtir, Building Holland. Nieuwe zakelijkheid. Neues Bauen. Vers une architecture réelle. Built to live in. [First edition 1932]
748: LOHBERG, R., T. LUTZ, - Hoe werkt een computer?
8380: LOHMAN, H.W., - Bekijk het maar. Typetypografie
2663: LOHMANN, A., - Liegen voor het vaderland. Een cultuurgeschiedenis van de diplomatie.
6474: LOKIN, J.H.A & W.J. ZWALVE, - Hoofdstukken uit de Europese Codificatie-geschiedenis.
10462: LOMAX, ALAN, ED., - The Penguin book of American folk songs. Compiled and edited with notes by Alan Lomax
9699: LONG, GAVIN, BARTON MAUGHAN, LIONEL WIGMORE, DUDLEY MCCARTHY, DAVID DEXTER, - Australia in the war of 1939-1945. Series 1 (Army). [Complete hardcover 7-volume set]
1427: LONG, RICHARD A., - The black tradition in American dance.
7011: LONT, UITGEVER - - Halte Jan Luykenstraat. Stilstaan bij de Lucky Luyk en weer verder. [Deel 1 + 2].
8664: LOO, VILAN VAN DE, - De vrouw beslist. De tweede feministische golf in Nederland
11097: LOONEN, NARD, - De magische drie in Il fiore delle mille e una notte van Pier Paolo Pasolini. Een analyse. [Dilemma 4]
7036: LOOPER, BERT, E.A., - Yesoymim Weeskes. [Met CD]
4260: LOOS, HENRICUS - - Schets eener geschiedenis van de Roomsch-Katholijke oud-Bisschoppelijke klerezy in Nederland. Door den schrijver van: De regering en de Klerezy [Henricus Loos].
4498: LOOTSMA, BART, SYBOLT VOETEN (PHOTOGRAPHY), - Cees Dam Architect.
10311: LOREN, SOFIA, - Koken 'con amore' [editie 1971]
10882: LORENZO-DROS, RICK, - …Kopstootje…
10569: LOT, FERDINAND, - La fin du monde antique et le début du Moyen Age. [L'Evolution de l'Humanité XXXI]
11038: LOTSY, K., F.D. BIJLEVELD, VOORBERICHT - - Lijst van Amsterdamsche pakhuizen, waarop toepasselijk is het Minimum-Premietarief der overeenkomst van 18 November 1904. ( uitgave Combinatie voor de verzekering van Goederen in Pakhuizen te Amsterdam en Rotterdam)
2411: LOUW, ANDRÉ VAN DER, MARIJKE ZWEERS, RED.; ED VAN DER ELSKEN, E.A., FOTO'S, - Twen. Nummer 1. Wie dit leest wordt gek.
2412: LOUW, ANDRÉ VAN DER, MARINUS H. VAN RAALTE, SAMENSTELLING; PETER RUTING, OMSLAGFOTO, - Taboe. Nummer 3. Samen wonen kijk kijk kijk maar. [Achterzijde in fotokopie bijgeleverd!].
8277: LOUWE KOOIJMANS, L.P., A.O., EDS., - The Prehistory of the Netherlands. [Volume 1+2].
10497: LOVECRAFT, HOWARD PHILLIPS, - Fantastische verhalen 1922-1926
1125: LOVELOCK, J.E., - Gaia. De natuur als organisme.
6253: LÖWENSTEIN, S., - Uber Unfall und Krebskrankheid.
8052: LOWER, WENDY, - Hitlers furiën. Vrouwelijke beulen in de killing fields van de Holocaust. [Hardcover; Nieuw ex.]
9078: LUARD, ELISABETH, - European peasant cookery. The rich tradition
11138: LUCIANI, DOMENICO AND LIONELLO PUPPI, ED., - Museumplein of Amsterdam. The XIX International Carlo Scarpa Prize for Gardens
10417: LÜCKE, COR, - De Haarlemmermeer in oorlogstijd
8525: LUDWIG, EMIL, - Mussoloni's gesprekken met Emil Ludwig
3006: LUEG, GABRIELE, ED., - Made in Holland. Design aus den Niederlanden.
11048: LUGT, FRANS DE, SAMENSTELLING, - De Ramp van Enschede. Zaterdag 13 mei 2000
11318: LUIJTERS, GUUS, INLEIDING, - Wim van der Linden. Fotograaf
3840: LUNE, A.S. VAN, SAMENSTELLING, - Wandeling door oud Buitenpost.
4577: LUNSHOF, H.A., - De gevaarlijke staat.
625: LUNSHOF, H.A., - Moskou nu
5498: LUPPI, E., ED., - Parade. Teatrale cinematografica di femminili bellezze e di attualità. Anno VI Numero 3 Marzo 1961. (La presente rivista non va venduta di minori 18 anni).
5497: LUPPI, E., ED., - Parade. Teatrale cinematografica di femminili bellezze e di attualità. Anno VII Numero 2 Settembre 1962. (La presente rivista non va venduta di minori 18 anni).
2238: LUTGERT, W.H., R. DE WINTER, - Check the horizon. De Koninklijke Luchtmacht en het conflict in voormalig Joegoslavië 1991-1995.
6546: LUTHER, M., ADOLF VISSCHER, VERTALING, - De Apocryfe Boeken, niet gelijk gesteld met de Heilige Schrift, maar toch goed en nuttig te lezen. [Editie 1852]
11174: LYNCH, MICHAEL, MARK PLEASANTS (POEMS), ROBERT GUTOWSKI, (DRAWINGS), - Experiments in the architecture of light. [Limited numbered edition]
8762: LYNX, J.J., SAMENSTELLING, C. VETH, TEKST/ NED.BEWERKING, - De pen is machtiger. De geschiedenis van den oorlog in caricatuur
9433: LYONS, JOHN W., - Vuur. De beheersing van het vlammenspel. {Wetenschappeijke Bibliotheek deel 14]
3696: LYOTARD, JEAN-FRANÇOIS, - Tombeau de l'intellectuel et autres papiers.
6589: MAAS, KEES, WILLEM WISSELINK/DE ENSCHEDESE SCHOOL, SAMENSTELLING - W.F. BERNARDS - - De doka van Hercules. (Volledige beeldroman).
10012: MAAS, NOP, M.M.V. FRANK ENGERING, - De Nederlandsche Spectator. Schetsen uit het letterkundig leven van de tweede helft van de negentiende eeuw
2678: MAAS, NOP, - Kleine Bolsjewieken. De kleuterjaren van Karel en Gerard (van het ) Reve. [1e druk, hardcover].
5842: MAAS, A.J., - Nationale ontwapening? De lucht- en gasoorlog en Prof. Dr. D. van Embden. Eene weerlegging van de propaganda voor nationale weerloosheid. [Brochure].
6637: MAAS, KEES, - Tweeëntwintig kleuren. De Enschedese School.
10478: MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN, UITGEVER - SCIENTIARUM MATHESIS GENTRIX - (JOH. BUIJS) - - Handleiding tot de kennis der natuur. Schoolboek. Uitgegeven door de Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen. [Schoolprijs uitgave Scientiarum Mathesis Gentrix]
1993: MACAULAY, DAVID, - Great moments in architecture.
10070: MACCOBY, HYAM - Judas Iscariot and the myth of jewish evil
10208: MACDONALD, CHARLES B., - The battle of the Bulge. (The definitive account)
8343: MACDONALD, LYN, - 1914. Dagen van hoop.
4313: MACDONALD, LYN, - Somme.
4317: MACDONALD, LYN, - They called it Passchendaele. The story of the third battle of Ypres and of the men who fought in it.
4316: MACDONALD, LYN, - The roses of no man's land.
10169: MACDONALD, LYN, - Somme 1916
10461: MACFARLANE, ROBERT, - De oude wegen. Een voetreis
11160: MACFARLANE, ROBERT, - De laatste wildernis
7741: MACHIAVELLI, NICCOLO, - De Heerser. [Baskerville Serie, hardcover; vertaling Frans van Dooren]
5158: MACHIAVELLI, NICCOLO, - De heerser. [Gebonden - Vertaling Frans van Dooren]
5868: MACNEILE DIXON, W., - De Britsche vloot ten oorlog.
4392: MACPHERSON, DON (TEXT), LOUISE BRODY (DESIGN), - Leading ladies. Photographs from the Kobal Collection.
10844: MAESSCHALCK, EDWARD DE, - Overleven in revolutietijd. Een ooggetuige over het Franse bewind 1792-1815
9245: MAGDELIJNS, J.R.M., E.A., RED., - Het staat op straat. Straatmeubilair in Nederland
8529: MAGELHAES, ALOISIO - PIETER BRATTINGA (ED./DESIGN), - Topografische analyse van een bedrukt oppervlak / A topographic analysis of a printed surface / Analyse topographique d'une surface imprimée / Topographische Analyse einer bedruckten Oberfläche
4368: MAHBUBANI, KISHORE, - De eeuw van Azië. De onafwendbare mondiale machtsverschuiving.
8164: MAHER, LIAM, INTRODUCTION - STUDIO KLUIF, BOOKDESIGN, - Purists are boring. Work by Studio Kluif.
10545: MAILER, NORMAN, - The naked and the dead. (A novel)
337: MAILER, NORMAN, - Waarom zijn we in Vietnam?
4648: MAK, GEERTJE, - Sporen van verplaatsing. Honderd jaar nieuwkomers in Overijssel.
9304: MAK, GEERT, KOOS VAN WERINGH, JOHANNA JACOBS, - De wereld (1947-2001) volgens Opland.
11077: MAK, GEERT, - In Europa. Reizen door de twintigste eeuw. [12e druk; 2 delen in cassette]
11389: MALAPARTE, CURZIO, - Kaputt. [Oorlogsdomein nr. 14].
6299: MALCOLM, IAN, INL., - ,,Vodjes papier". Duitsche proclamaties en België en Frankrijk uitgevaardigd.
6834: MALLAN, K., - Als de dag van gisteren. Rotterdam 10-14 mei 1940. De Duitse overrompeling en vernietiging van Nederlands eerste havenstad.
10770: MALMÖ KONSTTRYCK ANSTALT, PUBLISHER - - Drottning Astrid. Minnesalbum
7802: MALSEN, WILLEM VAN, - De vreselijke avonturen van de onverschrokken en ongetrouwde kapitein Player te land en ter zee.
2589: MAN, HENDRIK DE, - Sociale krachten in de hedendaagsche crisis van Duitschland.
11465: MAN RAY, - Belicht geheugen. [Privé-Domein nr 207]
9780: MANASSE, PETER, - Boekenvrienden Solidariteit. Turbulente jaren van een exiluitgeverij
10350: MANDELSTAM, OSSIP, - Zwarte aarde. (Schriften uit Voronezj). Vertaald door Mariam Van hee en Peter van Everbroek
4858: MANDER, JERRY, - Four arguments for the elimination of television.
11063: MANDERS, MARK, - Several drawings on top of each other
11045: MANDEVILLE, BERNARD, - The fable of the bees and other writings. [Abridged ed.]
5594: MANG, KARL, WEND FISCHER, - The Shakers. Life and production of a community in the pioneering days of America.
11430: MANN, KLAUS, - Het keerpunt. Een autobiografie. [Privé-Domein nr. 87]
10452: MANN, THOMAS, - Schopenhauer en Nietzsche. Essays
11548: MANN, CHARLES C., - 1491. De ontdekking van precolumbiaans Amerika. [Hardcover]
10020: MANN, THOMAS, - Joseph und seine Brüder. Dritter Band. Joseph, der Ernährer. Roman. [Stockholmer Gesamtausgade der Werke von Thomas Mann]
8518: MANNHEIM, KARL, - Ideology and utopia. An introduction to the sociology of knowledge
6668: MANNOVÁ, MARTA, - Výšivky. [Embroidery]
7959: MANS, INGE, - Zin der zotheid. Vijf eeuwen cultuurgeschiedenis van zotten, onnozelen en zwakzinnigen. [Boek bevat handgeschreven brief van de auteur aan een familielid, namens Trimbos-instituut]
8917: MANVELL, ROGER, HEINRICH FRAENKEL, - Göring. (Van oorlogsheld tot oorlogsmisdadiger). [Kopstukken uit de Tweede Wereldoorlog]
8747: MARCK, MARC VAN DER, - Onno Greiner architect.
8117: MARGIOTTA, DOMENICO, - Francesco Crispi. Son oeuvre néfaste.
11128: MARIJNISSEN, JAN, - Flora van de lage landen. Meer dan 1300 soorten en ruim 1700 afbeeldingen in kleur
11408: MARK, MARY ELLEN, PHOTOGRAPHY/TEXT, - Falkland Road. Prostitutes of Bombay
8473: MARKUS, NICO, ED., - 'Waarom schrijf je nooit meer?' Briefwisseling Henriette Roland Holst - Henk Sneevliet
9013: MARLEY, LORD, INLEIDING, G.W. KERNKAMP, VOORREDE - Bruinboek van den Hitler-terreur en den Rijksdagbrand. Voorbereid door het wereld-comité voor de slachtoffers van het Hitler-fascisme
1407: MARLEY, RITA, ED.; A. BOOT, CHRIS SALEWICZ, - Bob Marley. Songs of freedom.
4700: MARNHAM, PATRICK, - De man die Maigret niet was. De biografie van Georges Simenon. [Open Domein].
10764: MAROK [THOMAS MARECKI], ROBERT KLANTEN, ED., - Schizophrenic. Lodown graphic engineering Part II. "The colourexplosion
10405: MARQUEZ, GABRIEL GARCIA, - Journalistiek proza 1-6 [Complete reeks]
10160: MARSHALL, ALFRED, - Principles of economics. An introductory volume
3143: MARSHALL, ALFRED, - The pure theory of foreign trade. The pure theory of domestic values.
8149: MARTENS, LE BARON CHARLES DE, - Guide diplomatique. Ou traité des droits, des immunités et des devoirs des ministres publiques, des agens diplomatiques et consulaires dans toute l'entendue de leurs fonctions; précédé de considerations générales sur l'étude de la diplomatie,
9980: MARTIN, H.J., NEIL D. ORPEN, - South African Forces World War II. Volume VI: Eagles victorious. The operations of the South African Forces over the Mediterranean and Europa, in Italy, the Balkans and the Aegean, and from Gibraltar and West Africa
9981: MARTIN, H.J., NEIL D. ORPEN, - South African Forces World War II. Volume VII: South Africa at war. Military and industrial organization and operations in connection with the conduct of war, 1939-1945
1969: MARTIN, P., - European military uniforms. A short history.
5345: MARTIN, PATRICK, - Tail Code. United States Air Force Distinctive Unit Aircraft Identification Markings.
8496: MARTIN, PAUL, WILHELM SCHAUDER (VOL. IV) - Lehrbuch der Anatomie der Haustiere. [Complete set, I-IV, 4 parts in 5 vols., second rev.ed./ Zweite, umgearbeitete Auflage]
6040: MARTINEZ, ALBERTO, MAURICE SAUZAY, - Citroën XM.
11470: MARTINUS NIJHOFF, UITGEVER - - Catalogus van oude en nieuwe boeken over Nederlandsche geschiedenis voorhanden bij Martinus Nijhoff. Bibliotheca Historico-Neerlandica (III)
11471: MARTINUS NIJHOFF, UITGEVER - - Catalogus van oude en nieuwe boeken (waarbij ook eenige kaarten en platen) over Nederlandsche plaastsbeschrijvingen en plaatselijke geschiedenis voorhanden bij Martinus Nijhoff. Bibliotheca Historico-Neerlandica (III)
5566: MARVIG, JEANNE, ED., - Modes de Paris. Nr. 258, 3 Dec. 1951. Hebdomadaire.
11533: MARWICK, ARTHUR - The sixties. Cultural revolution in Britain, France, Italy, and the United States, c. 1958-1974
4769: MASBOUNGI, ARIELLA, (GENERAL EDITOR), - Breda, the making of the sustainable city. Collection Projecturbain/ Meeddat.
3060: MASEREEL, FRANS - - La città. Un viaggio appassionato.
2756: MASEREEL, FRANS (ILLUSTRATIES), HENRI BARBUSSE, - Hartsgeheimen.
7049: MASLIKH, S., - Russian ornamental tiles 15th to 19th centuries
10214: MASSIE, ROBERT K., - Dreadnought. Britain, Germany, and the coming of the Great War. [Hardcover]
9037: MATTHÉE, ZONNEKE, - Voor Volk en Vaderland. Vrouwen in de NSB 1931-1948
7582: MATYSZAK, PHILIP, - Het oude Rome voor vijf denarii per dag.
5993: MAVORS - - X. De Volkerenstrijd van 1914-15. De operatiën te land. C. In het Zuiden. Op de Italiaansch-Oostenrijksche grens. I. (Mavors. Maandschrift voor militaire- en verlofsofficieren, vaandrigs en kader-reservisten. Tiende jaargang, No. 13, December 1916).
5814: MAVORS - - De volkerenstrijd van 1914-15. VI. Literatuur omtrent de operatiën in het Westen. I. (Oorlogsuitgave van Mavors No. 6. December 1915).
5812: MAVORS - - De volkerenstrijd van 1914-15. IV. De operatiën te land. A. In het Westen. I. 2 Augustus-31 October. (Oorlogsuitgave van Mavors No. 4. Augustus 1915).
5813: MAVORS - - De volkerenstrijd van 1914-15. V. De operatiën te land. B. In het Oosten. I. 2 Augustus-eind December 1914. (Oorlogsuitgave van Mavors No. 5. October 1915).
5563: MAY, J, PUBLISHER-EDITOR, - Le Petit Echo de la Mode. Hebdomadaire. No. 22 3 Juin 1951.
5564: MAY, J, PUBLISHER-EDITOR, - Le Petit Echo de la Mode. Hebdomadaire. No. 29 22 Juillet 1951.
5565: MAY, J, PUBLISHER-EDITOR, - Le Petit Echo de la Mode. Hebdomadaire. No. 51 23 Décembre 1951. (Numéro de Noël)
5557: MAY, J., PUBLISHER-EDITOR, - Le Petit Echo de la Mode. Hebdomadaire. No. 17 29 Avril 1951.
5558: MAY, J, PUBLISHER-EDITOR, - Le Petit Echo de la Mode. Hebdomadaire. No. 27 8 Juillet 1951.
5559: MAY, J, PUBLISHER-EDITOR, - Le Petit Echo de la Mode. Hebdomadaire. No. 26 1er Juillet 1951.
5560: MAY, J, PUBLISHER-EDITOR, - Le Petit Echo de la Mode. Hebdomadaire. No. 28 15 Juillet 1951.
5561: MAY, J, PUBLISHER-EDITOR, - Le Petit Echo de la Mode. Hebdomadaire. No. 23 10 Juin 1951.
5562: MAY, J, PUBLISHER-EDITOR, - Le Petit Echo de la Mode. Hebdomadaire. No. 25 24 Juin 1951.
9555: MAYER, ARNO J., - Der Krieg als Kreuzzug. Das Deutsche Reich, Hitlers Wehmacht und die ,,Endlösung
145: MAYER, H., - Richard Wagner in Bayreuth 1876-1976.
9647: MAYER, ARNO J., - Why did the heavens not darken? The 'final solution' in history
7063: MAYOR, ADRIENNE, - The first fossil hunters. Paleontology in Greek and Roman times. [Hardcover]
1444: MCCABE, PETER, ROBERT D. SCHONFELD, - 'Apple' tot op het klokhuis. Wat er met de Beatles gebeurde.
9920: MCCALL THEAL, GEORGE,, - Geschiedenis van Zuid-Afrika
10113: MCCARTHY, THOMAS, - Race, Empire, and the idea of human development
1458: MCCARTHY, A., - Big Band Jazz.
1463: MCCLELLAND, G., - Rick Griffin.
6175: MCCONNEL, BRIDGET, - A collector's guide to thimbles.
4078: MCDOWELL, COLIN, - Hats. Status, style and glamour.
10563: MCGINNIS, JOE, - De 'verkoop' van een president. Nixon als reclamespot
3424: MCGRATH, ALISTER E., - Johannes Calvijn. Verlicht hervormer of vormgever van een orthodox keurslijf? Biografie.
1422: MCGREGOR, C., SAMENST., - Over Dylan.
9818: MCKEAN, HUGH F., - The "lost" treasures of Louis Comfort Tiffany
2387: MCLINTOCK, A.H., ED., - A descriptive Atlas of New Zealand.
700: MCLUHAN, MARSHALL, - The mechanical bride. Folklore of industrial man.
9337: MCLUHAN, MARSHALL, QUENTIN FIORE, - The medium is the massage. [1996 reprint edition]
9455: MCMAHON, THOMAS, JOHN TYLER BONNER, - De maat van het leven. Hoe de natuur haar eigen wetten gehoorzaamt. [Wetenschappelijke Bibliotheek deel 8]
2966: MCMANUS, GEORGE - REAL FREE PRESS - - Bringing up Father. Ehé-Catl #3
1495: MCMILLAN, TERRY, A.O., - Five for five. The films of Spike Lee.
11335: MCMURTRIE, DOUGLAS C., - The book. The story of printing & bookmaking
8948: MCNEILL, WILLIAM H., - De pest in de geschiedenis.
4844: MEAD, JOHN S., - Mini Owners Workshop Manual. (Mini '69 to '88).
147: MECCOLI, D., G. CALENDOLI, G. CINCOTTI, - Il risrorgimento italiano nel teatro e nel cinema.
3656: MECHANICUS, PHILIP, - In China.
2865: MEDAWAR, P.B., - The hope of progress.
3038: MEDAWAR, JEAN & DAVID PYKE, - Hitlers geschenk. Wetenschappers die Nazi-Duitsland ontvluchtten.
2127: MEDER, THEO, COR HENDRIKS, - Vertelcultuur in Nederland. Volksverhalen uit de Collectie Boekenoogen (ca. 1900).
11073: MEEL, P. VAN, SAMENSTELLING, - Tanda mata KNIL. (Foto's en verhalen als herinnering aan het Koninklijk Nederlands-Indische leger)
9122: MEER, HANS VAN DER, - Werk. Produktiebedrijven gefotografeerd
10691: MEER, HANS VAN DER, FOTOGRAFIE, JAN MULDER, TEKST., - Hollandse velden. [Tweede druk]
2963: MEER, HANS VAN DER, FOTOGRAFIE, JAN MULDER, TEKST, - Hollandse velden
2831: MEERLOO, JOOST A.M., - Homo militans. De psychologie van oorlog en vrede in de mens.
10537: MEERMAN, JACQUES, E.A., VERTALING/TEKSTEN, - De zilveren lepel
9520: MEERSHOEK, GUUS, - Dienaren van het gezag. De Amsterdamse politie tijdens de bezetting
9875: MEERUM TERWOGT, HANNEKE, INTERVIEWS, - Vrouwen van Amsterdam. Foto's van: Ed vd Elsken, Mattheus Engel, Claude van Heye, Jaring, Suki Langereis, Henk van Leeden, Mechanicus, Marian Morris, Hans Pelgrom, Wim Renes, Jutka Rona, Matthijs Schrofer, Vd Stam, C.P.Stapels, Wessing, Marian Zijlstra
3086: MEES, J. - - Le mouvement scientifique en Belgique 1830-1905. - Les Sciences Géographiques.
10472: MEEUWSE, KARINA, RED., - Lodewijk Napoleon. De Hollandse jaren. Een reis door het leven van onze eerste koning. [Met DVD]
2228: MEEUWSE, KARINA, - Opkomst en ondergang van de Ruslui.
3031: MEGGELEN, FRANCINA VAN, - Voorhout. De jaren vijftig.
9032: 5 MEI COMITÉ HAARLEM/ GEMEENTEBESTUUR HAARLEMMERMEER/ WILLEM VAN TOORN/ PIET KLAASSEN, SAMENSTELLING/RED./TEKST, - Hier is het gebeurd. Bezetting - Bevrijding 44/45
8347: MEIDEN, ANNE VAN DER, - Propaganda.
9896: MEIER, RICHARD - - Richard Meier. Architect. Buildings and projects 1966-1976
8356: MEIER, KURT VON, TEXT, - The forbidden erotica of Thomas Rowlandson 1756-1827
5623: MEIJ, IETSE, E.A., - Vormgevers van mode. Zes presentaties van eigentijdse kleding. Haags Gemeentemuseum 1983. Frans Molenaar, Frank Govers, Ontwerpgroep Amsterdam, C&A Nederland, Technische School voor Mode en Kleding Den Haag.
2224: MEIJER, ISCHA, - De interviewer. 50 Interviews uit 25 jaar interviewen.
7553: MEIJER, FIK, - De Middellandse Zee. Een persoonlijke geschiedenis. [Gebonden]
3402: MEIJER, KEES, RED., - De Aarde je Leven. Een gezamenlijke uitgave van Arcanum en De Kleine Aarde.
9634: MEIJER, H.G., R. VIS, - Het Vliegerkruis voor initiatief, moed en volharding
3887: MEIJER, FIK, - De Oudheid is nog niet voorbij.
1919: MEIJER, E., J. SWART, SAMENSTELLING, - Het fotografische geheugen. Twaalf kenners over persfotografie.
11475: MEIJER, TH.J., - Kritiek als herwaardering. Het levenswerk van Jacob Perizonius (1651-1715)
10936: MEIJERS, CONSTANT, FRANS STEENSMA, JAN-MAARTEN DE WINTER, RED., - Muziekkrant Oor's eerste Nederlandse pop encyclopedie. [Tweede editie 1979]
8963: MEIJERS, CONSTANT, RED., - Muziekkrant Oor's Eerste Nederlandse pop encyclopedie [Derde Editie 1982]
11300: MEILOF, JAN, - Een wereld licht en vrij. Het culturele werk van de AJC 1918-1959
6319: MEISEL, LOUIS K., - Photorealism.
11250: MEISS, MILLARD & EDITH W. KIRSCH, - Getijdenboek voor de Visconti
10044: MEISSNER, HANS OTTO, - 30. Januar '33. Hitlers Machtergreiffung
4479: MEISSNER, BORIS, ED., - Die Baltischen Nationen. Estland, Lettland, Litauen.
4855: MEITNER, RICHARD, - Richard Meitner.
6509: MELIS, WIM, ALFRED DONG (ED./GUEST ED.), - Terra Cognita. Noorderlicht.
6865: MELOT, MICHEL, A.O., - Prints. History of an art.
846: MELOT, M., G. RAMSEGER, - Die Belle Epoque und ihre Kritik.
9431: MENARD, H.W., - Eilanden. Oceanen in beweging. [Wetenschappelijke Bibliotheek deel 22]
7931: MENDES PINTO, FERNAO, - Pelgrimsreis. [Vertaling Arie Pos]
3413: MENDINI, ALESSANDRO, ANDREA BRANZI, STEFANO MARZANO (ED.), - Televisie op de tweesprong.
11511: MENKVELD, H., - Banket-bakkersvakboek voor het gemengd bedrijf
5188: DE LA MENNAIS, F. - DE POTTER, [LOUIS], - Les Affaires de Rome, mémoires adressés au Pape, des maux de l'église et de la société, et des moyens d'y remédier [1837] - La justice et sa sanction religieuse. Questions d'ordre social. [1846].
562: MENNELL, S., - All manners of food.
1228: MENTZEL, VINCENT; ENDT, FRISO, TEKST, - (Foto Vincent Mentzel).
10447: MEREDITH, MICHAEL, A.O., - From contol to design. Parametical/algorithmic architecture
5223: MERIAN, (MATTHAEI) - - Topographia Alsatiae, &t. Completa, das ist vollkomliche Beschreibung und eijgentliche Abbildung der vornehmsten Städte und Oerter im Obern und Untern Elsass … [Facsimile reprint 1963]
10965: MERRIDALE, CATHERINE, - Lenin in de trein. De reis naar de revolutie
9769: MERRIDALE, CATHERINE, - Red fortress. History and illusion in the Kremlin
10338: MERRIËNBOER, JOHAN VAN, - Mansholt. Een biografie
789: MERRILL, JOHN C., - The elite press. Great newspapers of the world.
10193: MERTENS, PHIL, - Jules Schmalzigaug 1882-1917
1447: MESSICK, H., - The beauties & the beasts.
1037: MESSING, F.A.M., - Geschiedenis van de mijnsluiting in Limburg.
10927: METRO-GOLDWYN-MAYER - STANLEY KUBRICK - - 2001: A space odyssey/ 2001: Een zwerftocht door de ruimte. [Filmbrochure]]
1607: METZ, D., TEXT, Y. NOGA, PHOTOGRAPHS, - New architecture in New Haven.
2044: METZ, TRACY, TEKST, JANINE SCHRIJVER EN OTTO SNOEK, FOTOGRAFIE, - Pret! Leisure en landschap.
10664: METZ, PAUL, GERARD GROENEVELD, TEKSTBEZORGING, - Mussertman aan het oostfront. Oorlogsdagboek 1941-1942
11284: METZE, MARCEL, - Ze zullen weten wie ze voor zich hebben. Anton Philips 1874-1951
3421: MEULENKAMP, WIM (TEXT), FRED HAZELHOFF (PHOTO'S), - Follies. De gebouwde droom/ Dreams in brick and mortar. Follies in Engeland, Nederland en België. Follies in England, The Netherlands and Belgium.
8517: MEURS, PAUL, - Bouwen aan een weerbarstige stad/ Building in the stubborn city. Inaugurele rede… Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft/ Inaugural address… Faculty of Architecture of Delft University of Technology.
1105: MEY, I., - Jan Jansen. Master of shoe design.
6988: MEY, PHILIP - PHILIPPI MEYENS - - Chiromantia Medica. Hier is noch by-gevoeght een Tractaet van de Phisionomia; als mede Een ander van de Teeckenen die op de nagelen der vingeren verschijnen. [1665; Facsimile editie 1996]
5716: MEYER, HAN, - De stad en de haven. Stedebouw als culturele opgave in Londen, Barcelona, New York en Rotterdam: veranderende relaties tussen stedelijke openbare ruimte en grootschalige infrastructuur.
1847: MEYER, P., - Das grosse Luftschiffbuch.
2251: MEYHÖFER, D., - Contemporary European architects 2.
6725: MIALE, FLORENCE R., MICHAEL SELZER, - The Nuremberg mind. The psychology of the Nazi leaders.
624: MICHAILOW, N., - De USSR in woord en beeld.
9768: MICHALKA, WOLFGANG, ED., - Der Erste Weltkrieg. Wirkung, Wahrnehmung, Analyse/ Der Zweite Weltkrieg. Analysen, Grundzüge, Forschungsbilanz. Im Auftrag des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes. [2 volume set]
10886: MICHALS, DUANE, - Homage to Cavafy
7977: MICHEELS, PAULINE, - Geen vogel kan van louter fluiten leven. Vereniging van Letterkundigen 1905-2005
5872: MICHELIN & CIE (ÉDITEUR) - - Verdun Argonne (1914-1918). Guides Illustrés Michelin des Champs de Bataille (1914-1918).
4799: MICHELS, F.W., I.S. ZONNEVELD, P.L. KNOPPERT, - De Biesbosch. Beschrijvijving Gedenkkaart. Levensloop sedert 1421. Spaarbekkens voor Zuid-West Nederland.
10119: MIDDELAAR, LUUK VAN, - Politicide. De moord op de politiek in de Franse filosofie.
8645: MIDDELKOOP, TON VAN, - Een soldaat doet zijn plicht. Generaal H.G. Winkelman, zijn leven en betekenis als militair (1876-1952)
8754: MIDGET CLASSICS - WILLIAM SHAKESPEARE - - The taming of the screw, by William Shakespeare + Twelfth night, or, What you will, by William Shakespeare [2 vols., "Midget" Classics]
6291: MIELLET, ROGER, MARIEKE VOORN, - Winkelen in weelde. Warenhuizen in West-Europa 1860-2000.
6811: MIERT, J. VAN, RED., - Een gewone stad in een bijzondere tijd. Utrecht 1940-1945.
1521: MIGDOLL, H., - Dancers dancing.
7890: MIJKSENAAR, PAUL, PIET WESTENDORP, - Open here. The art of instructional design. A Joost Elffers book
3756: MIJNSSEN, FRANS, - Opstanding. Een spel voor den lezer. {Eerste druk].
946: MILE; PS. VAN E. BRUMSTEEDE, - Jappenspiegel.
7567: MILES (LAJOS IVAN), - Wat zijn Duitslands oorlogskansen in de spiegel der Duitse vakliteratuur.
9392: MILITAIR GEZAG, UITGAVE - - Herstelwetgeving. Tekstuitgave van de wettelijke regelingen, uitgevaardigd met het oog op de bevrijding van Nederland. Deel I
2957: MILLAR, JEREMY AND MICHAEL SCHWARZ, ED., - Speed - Visions of an accelerated age.
11142: MILLER, HENRY, - Tropic of cancer. Preface by Anaïs Nin. [Obelisk Press ed.]
2257: MILLER, N., - Johnson/ Burgee architecture. The buildings and projects of Philip Johnson and John Burgee.
11390: MILLER, DONALD L., - Masters of the Air. De Amerikaanse bommenwerperpiloten die tijdens de Tweede Wereldoorlog tegen nazi-Duitsland vochten
11140: MILLER, HENRY, - Tropic of capricorn. [Obelisk Press ed.]
4330: MILLER, GEORGE A., - De wetenschap van het woord. De hersenen als zetel van de taal. [Wetenschappelijke Bibliotheek deel 32]]
11141: MILLER, H.J., - Black spring. [Obelisk Press ed.]
10235: MILLER, CHARLES, - Battle for the Bundu. The First World War in Africa
485: MILLIGEN, S. VAN, S. DRESDEN, - Ontwikkelingsgang der Muziek van de Oudheid tot onzen tijd.
4766: MIN, ERIC, - Keep still.
8741: MINCO, MARGA, - De glazen brug. [Hardcover; boekenweekgeschenk 1986]
4011: MINCO, BILL, - Koude voeten. Begenadigd tot levenslang. Het relaas van een joodse scholier uit het Geuzenverzet. Oranjehotel - Untermassfeld - Mauthausen - Auschwitz - Dachau.
4255: MINDERHOUD, H.D., - Coevorden, Stadt en heerlickheyt. Grepen uit de geschiedenis van stad en buurtschappen.
9212: MINISTER VAN OORLOG - - Zangbundel voor het Nederlandsche Leger. Uitgegeven op last van den Minister van Oorlog
5818: MINISTÈRE DE LA GUERRE - - Instruction générale du Juillet 1909 sur la Guerre de Siège.
3339: MINISTERIE VAN VROM - PAUL BAST, EINDREDACTIE, - De Randstad op weg naar 2015. Studienota verstedelijking Randstad 1995-2015. (Vierde Nota).
5915: MINISTERIE VAN OORLOG - - Lijst van alle gemeenten der provinciën, met aanduiding, welke gemeenten, of onderdeelen daarvan, in staat van oorlog of in staat van beleg zijn verklaard en met vermelding van de gezagsgebieden, waartoe zij behooren …
6873: MINSKY, MARVIN, - Het denken. De mesnselijke geest als maatschappij.
7059: MIROIR SPRINT - - Almanach de Miroir Sprint 1949.
10210: MITCHELL, ALAN W., - New Zealanders in the air war
9808: MITCHELL, DONALD, EDITOR-IN-CHIEF, - Gustav Mahler: The world listens
9154: MITSCHERLICH, ALEXANDER & MARGARETE, - Het onvermogen om te rouwen. Motieven van een collectief gedrag
2985: MITTERMAIER, KARL, - Niccolo Machiavelli, denker en cynicus. Biografie.
9732: MOBERLY, F.J., - History of the Great War. Based on official documents: The campaign in Mesopotamia 1914-1918. Volume III
9731: MOBERLY, F.J., - History of the Great War. Based on official documents: The campaign in Mesopotamia 1914-1918. Volume II.
9700: MOBERLY, FREDERICK JAMES - G.M. BAYLISS, INTRODUCTION - - Operations in Persia 1914-1919. Facsimile edition with introduction by Dr G.M. Bayliss.
2108: MODDERMAN, J.F.A., - Bodegraven in 1672.
11205: MOELKER, H.P., - Het fort Pampus
11170: MOENS, FRANK, RED., - Bijzondere bomen in Nederland. 250 verhalen
5439: MOERKERK, J.J., - Atoomkrachten. Hun ontdekking en beteekenis.
667: MOERKERK, J.J., - Radar. Een populair-wetenschappelijke beschouwing.
9847: MOET, DENNIS, E.A., - Autarkie. Zelfvoorzienende woonwerklandschappen
9048: MOEYES, PAUL, - Buiten schot. Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914-1918. [Geheel herziene, uitgebreide editie]
9115: MOEYES, PAUL, - Buiten schot. Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914-1918. [Hardcover]
9323: MOEYES, PAUL, - De sterke arm, de zachte hand. Het Nederlandse leger & de neutraliteitspolitiek 1833-1939
468: MOLEN, J.R. TER, E.A., - Schatten van de tsaar. Hofcultuur van Peter de Grote uit het Kremlin.
10375: MOLIÈRE - G. STAAL (ILLUSTRATOR) - - Oeuvres Complètes de Molière. Nouvelle Edition avec des Remarques nouvelles par M. Felix Lemaistre. Precede de la Vie de Molière par Voltaire, des Appréciations de la Harpe et d'Auger. Ornée de Vignettes gravées sur acier … après G. Staal
11417: MÖLLER, KNUD O., RED., - Stimulantia. Genotmiddelen en narcotica
10682: MONK, RAY, - Ludwig Wittgenstein. Het heilige moeten. Een biografie.
8070: MONSHOUWER, SASKIA, HANS SIZOO, TEKSTEN, - Ed Dukkers. Schilder, tekenaar.
7243: MONTAIGNE, MICHEL DE, - Ouders en kinderen. Essays over de opvoeding. [Nieuwstaat]
7245: MONTAIGNE, MICHEL DE, - Over de wreedheid. Essays.
5060: MONTALBAN, MANUEL VASQUEZ, - Galindez. Roman.
1461: MONTAND, YVES; WITH HERVÉ HAMON AND PATRICK ROTMAN, - You see, I haven't forgotten.
11441: MONTEFIORE, SIMON SEBAG, - De Romanovs 1613-1918
11517: MONTEFIORE, SIMON SEBAG, - Stalin. Aan het hof van de rode tsaar
7729: MONTESQUIEU, - Perzische brieven.
4508: MONTESQUIEU, (CHARLES-LOUIS DE SECONDAT, BARON DE -), - Oeuvres complètes.
9511: MONTGOMERY OF ALAMEIN, FIELD MARSHALL THE VISCOUNT, - Normandy to the Baltic. [Complete with all maps/diagrams]
3708: MOOIJ, J., - Denken over welvaart. Koninklijke Vereniging voor Staathuishoudkunde 1849-1994.
8259: MOOIJ, ANNET, - Doctors of Amsterdam. Patient care, medical training and research (1650-2000)
10534: MOON, ROSEMARY, - De Ierse keuken. Meer dan 200 authentieke recepten
6819: MOOR, J.A. DE, - Generaal Spoor. Triomf en tragiek van een legercommandant. [hardcover editie]
9744: MOOR, J.A. DE, - Generaal Spoor. Triomf en tragiek van een legercommandant
10076: MOORE, JOHN, FOREWORD, - Jane's fighting ships of World War I
11488: MOORE, HENRY - W.J. STRACHAN, TEXT, - Animals
9460: MOOREN, TRUDY T.M., - The impact of war. Studies on the psychological consequences of war and migration/ Oorlog en ontwrichting. Studies naar de psychologische gevolgen van oorlog en migratie. [Thesis/Proefschrift Universiteit Utrecht]
9723: MOORMANN, J.G.M., - De Geheimtalen. Het Bargoens standaardwerk, met een nieuw, nagelaten deel
7664: MOOY, WIM DE (TEKENINGEN), PIETER GROENEWOLD (TEKST), - Schaduwen van gisteren
2593: MORAVEC, EMANUEL, - Tsjecho-Slowakije. Slachtoffer der Westersche Mogendheden.
10396: MORGENSTERN, CHRISTIAN, - De Galgenliederen en andere groteske gedichten. [Vertaling Bèr Wilbers]
10328: MOROZOV, EVGENY, - The net delusion. How not to liberate the world
1141: MORRIËN, ADRIAAN, TEKSTEN, E. VAN MOERKERKEN, E.A., FOTO'S, - Amsterdam.
7735: MORRIËN, ADRIAAN, - Brood op de plank. Verzameld kritisch proza [Deel 1+2]
988: MORRIS, A.J. ANTHONY, - Radicalism against war, 1906-1914. The advocacy of peace and retrenchment.
453: MORSE, A.D., - While six million died.
2560: MORTEL, JAN VAN DE, - Kamp Vught. Januari 1943 - September 1944.
7294: MOSCATI, SABATINO, - Italy before Rome. (Greeks, Phoenicians, Etruscans, Italians)
3605: MOSCOVITER, HERMAN, RED., - Op de groei gemaakt. 'Geriefelijkheden voor een wel-ingerigte stad'. Anderhalve eeuw Gemeentewerken Rotterdam.
10750: MOSELEY, RAY, - Mussolini's shadow. The double life of Count Galeazzo Ciano
541: MOSLEY, L., - De spookachtige vrede 1938-1939.
2594: MOSLEY, LEONARD, - Hermann Göring. Portret van een Rijksmaarschalk.
2298: MOSSA, R.G., ILLUSTRATOR, JONATHAN SWIFT, - Voyages de Gulliver. A Lilliput et a Brobdingnac.
10217: MOULTON, J.L., - The Norwegian Campaign of 1940. A study of warfare in three dimensions
7899: MOVABLE - DIANE BOATRIGHT, DESIGN - DAVID PELHAM, - Dolen in dimensie. Het boek om jezelf in te verliezen
7883: MOVABLE /POP-UP - RAY MARSHALL & JOHN BRADLEY, - Kijk, zo werkt een auto! Alle onderdelen bewegen echt!
11396: MOWAT, C.L., ED., - The New Cambridge Modern History -Volume XII: The shifting balance of world forces 1898-1945. A second edition of Volume XII The era of violence
7699: MOZGOVINE, CYRILLE, - Van Abdallah tot Zorrino. Register van de eigennamen in Kuifje.
5875: MÜCKE, HELLMUTH VON, - Emden.
10202: MUL, JOS DE, - Het romantische verlangen in (post)moderne kunst en filosofie
4057: MULDER, L., A. DOEDENS, - De twintigste eeuw.
2234: MULDER, M., E.A., RED., - Blijven bouwen. Stadsvernieuwing in de jaren negentig.
2692: MULDER, G.E., - Schijn van recht. De geschiedenis van de vrederechtspraak gedurende de Duitse bezetting.
9002: MÜLLER, MELISSA, - Anne Frank. De biografie. [Hardcover]
484: MÜLLER, F.G.J.M., - The so-called Peleus and thetis sarcophagus in the Villa Albani.
409: MÜLLER, FRITS, - Oud nieuws.
11146: MÜLLER, JÖRG, JAN TERLOUW, NED. BEWERKING, - In het spoor van de dragline of de verandering van de stad/ De bulldozer schuift verder of de verandering van het landschap. [2 delen]
7806: MÜLLER, JÖRG; JAN TERLOUW, TEKST, - De bulldozer schuift verder, of de verandering van het landschap. [Dutch edition]
11337: MULLER, M., J.C.J. BIERENS DE HAAN, WOORD VOORAF, - De Pampiere Waerelt. De etsen van Rembrandt. [Gesigneerd door de auteur]
5692: MUMFORD, ERIC, - The CIAM discourse on urbanism, 1928-1960.
4704: MUMFORD, LEWIS, - Interpretations and forecast 1922-1972. Studies in literature, history, biography, technics, and contemporary society.
5016: MUNCK, CHRISTINA DE, - Lodewijk Napoleon, koning van Holland. Een miskende Bonaparte.
4532: MUNOZ LOPEZ, RAFAEL (ILLUSTRATIONS) - ROBERTO MONTENEGRO (TEXT), - Trajes regionales Mexicanos. Mexican costumes.
10948: MUNTSLAG, F.H.J., - Pawa paw dindoe. Surinaamse houtsnijkunst
7535: MURPHY, DIANA, ED., - Precisionism in America 1915-1941: recording reality.
189: MURPHY, D.E., S.A. KONDRASHEV, G. BAILEY, - Battleground Berlin. CIA vs. KGB in the Cold War.
8214: MUSÉE NATIONAL D'ART MODERNE PARIS; JEAN CASSOU, PREF., - Joan Miro.
7020: MUSEUM OF MODERN ART (MOMA) - - Machine art. March 6 to April 30, 1934. The Museum of Modern Art, New York. [Sixtieth- Anniversary Edition; reprint ed. 1994]
11466: MUSEUM BOYMANS-VAN BEUNINGEN (UITGAVE) - - Boerenpracht en visserstooi. Klederdrachtsieraden in Nederland, 14 december 1974 - 3 maart 1975
9802: MUSIL, ROBERT, - De man zonder eigenschappen. Roman. [Meulenhoff Boeken van de Eeuw, volledige uitgave].
3556: MUSSET, ALFRED DE, JAN PRINS, - Een deur moet open zijn of dicht.
7527: MUTSAERS, LUTGARD, - Pop Utrecht 1956-1986. 30 Jaar Utrechtse popgeschiedenis.
11233: MYERS, VALI, - Vali Myers. Drawings 1949-'79
11293: NAARDEN, G.M., - Onze jeugd behoort de morgen … De geschiedenis van de AJC in oorlogstijd.
4888: NABOKOV, VLADIMIR, - Lolita. Roman. (Vertaling Rien Verhoef).
11144: NABOKOV, VLADIMIR, - Lolita. [Olympia Press ed. - The Traveller's Companion Series]
10421: NADAS, PETER, - Het boek der herinneringen. [Hardcover]
5331: NADRANI, MOHAMMED, - Jaren van lood. Het complex. Mijn eerste 480 dagen in de geheime gevangenis in Marokko.
8986: NAEREBOUT, FRITS, - Griekse democratie. Democratische politiek in het klassieke Athene. [Reeks: De Oudheid]
7837: NAEYÉ, JAN, - De sterke arm.Tekstboek behorende bij een video onderzoek naar de rol van de Amsterdamse politie en justitie in het Nieuwmarktkonflikt over de periode 1973-1978. Met een bijdrage van Willem van Bennekom: Lessen in traumatologie, de Nieuwmarktprocessen.
6625: NAGEL, ERNEST, - The structure of science. Problems in the logic of scientific explanation. [First ed.]
9824: NAGEL, IWAN, SAMENSTELLING, - 300 Groeten uit Hilversum. Een beeldverslag van Hilversum begin 1900
11150: NANNING, BARBARA - LIESBETH COMMELIN, TEXT - - Barbara Nanning. Ceramics. Reizen in tijd en ruimte/ Travels in time and space.
8215: NASA - - Earth photographs from Gemini III, IV, and V
8695: NATER, JOHAN P., - 10 Mei 1940. Luchtoorlog boven Nederland.
1168: NATIONAAL INSTITUUT, RED., - Gedachte en doel van het Nationaal Instituut.
1147: NATIONAL GALLERY PRAGUE; M. KNIZAK, T. DEMCAKOVA, ED., - The End of the World?
8548: NATIONALGALERIE STAATLICHE MUSEEN, ED., - Alberto Giacometti. Nationalgalerie Berlin Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz 9.10.1987-3.1.1988/ Staatsgalerie Stuttgart 29.1.-20.3.1988
8546: NAUDIN, JEAN-BERNARD, - Renoir's table. [Hardcover]
2027: NAVACELLE, THIERRY DE, - Marlene Dietrich.
11220: NEBEL JR., HENRY M., - N.M. Karamzin. A Russian sentimentalist. [Slavistic Printings and Reprintings LX]
9519: NEDERLANDSCHE HEIDEMAATSCHAPPIJ, RED., - Boerderijen in Nederland
1098: NEDERLANDSCHE UNIE - - Bloeiende jeugd.
1097: NEDERLANDSCHE UNIE; G. RUYGERS, - Volkseenheid.
5620: N.V. NEDERLANDSCHE FORD AUTOMOBIEL FABRIEK - - Ford Cortina. Meer auto tussen de wielen. [Verkoop brochure].
1681: NEDERLANDSE VERENIGING VAN HOMOFIELEN, COC, - Seq.
1683: NEDERLANDSE VERENIGING VAN HOMOFIELEN, COC, - Seq.
7040: NÉGYESY, JANOS, - 12 Computer Paintings.
9402: O'NEILL, MICHAEL, - The roar of the crowd. How television and people power are changing the world
9145: NEIMAN, SUSAN, - Morele helderheid. Goed en kwaad in de eenentwintigste eeuw.
4142: NENNI, PIETRO, - Zes jaren burgeroorlog in Italië.
7929: NERUDA, PABLO, RAUL SOLDI, (ILLUSTRATIONS), - The captain's verses
11432: NERUDA, PABLO, - Ik beken ik heb geleefd. Herinneringen 1 + 2. [Privé-Domein nr. 28, inclusief promotie wikkel]
4582: NETTL, BRUNO, - The study of ethnomusicology. Twenty-nine issues and concepts.
6766: NEW YORK MAGAZINE - MALCOLM GLADWELL (FOREWORD) - - The big New Yorker book of dogs.
1971: NEWHOUSE, J., - War and peace in the nuclear age.
8276: NEWMAN, JOSEPH, ED., - 200 Years. A bicentennial illustrated history of the United States. [1776-1976].
10042: NEYTZELL DE WILDE, C., - Een Mary-Gold als verjaarscadeau. Aquarellen en schetsen, 1942-1945
1133: NICHOLLS, P., SAMENSTELLING, D. LANGFORD, B. STABLEFORD, - Onderzoekers van de toekomst. Fictie en werkelijkheid in Science Fiction.
1973: NICOLSON, HAROLD, - Good behaviour, being a study of certain types of civility.
6558: NIELSEN, KAY, ILLUSTRATOR - P.C. ASBJÖRNSEN, JORGEN MOE, - East of the Sun and West of the Moon. Old tales from the North. [Reprint ed. of the ed. 1914].
9311: NIEMAN, NICO, VOORWOORD, - Arbeiderspaleis Het Schip van Michel de Klerk
10308: NIETZSCHE, FRIEDRICH, - Over nut en nadeel van geschiedenis voor het leven. Tweede traktaat tegen de keer. Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben. Zweite unzeitgemässe Betrachtung 1874
11042: NIEUW AMSTERDAMS PEIL - MARGRIET WANDERS, TON SCHIMMELPENNINK, HENK BAKKER, E.A., RED. - - Nieuw Amsterdams Peil. Graadmeter voor het hoofdstedelijke gebeuren. [Complete reeks/ Complete run]
11201: NIEUWENDIJK, ROB VAN DEN, - Doelwit Schiphol. De Amerikaanse aanvallen op de vliegbasis Schiphol in het najaar van 1943. [Met opdracht van de auteur op schutblad?]
11068: NIEUWKERK, MARIUS VAN, CHERELT KROEZE, RED., - Bubbels. Spraakmakende financiële crises uit de geschiedenis
8873: NIEVO, IPPOLITO, - Belijdenissen van een Italiaan
4697: NIJHOFF, M., A.C. WILLINK, - De vogel. Gedicht door M. Nijhoff. Teekening van A.C. Willink. Orpheus No. 9.
1477: NILS, R., - Marlene.
9041: NIOD - DAVID BARNOUW, HARRY PAAPE, GERROLD VAN DER STROOM, INLEIDING/TEKSTVERZORGING, - De Dagboeken van Anne Frank & Anne Frank. Verhaaltjes, en gebeurtenissen uit het Achterhuis. Cady's leven. [Hardcovers, integrale, geannoteerde editie NIOD]
4410: NIVAT, ANNE, - Het Tsjetsjeens labyrint. [Oorlogsdomein 9].
5874: NO AUTHOR - - Les Prisonniers Allemands au Maroc. La campagne de diffamation allemande . Le jugement porté par les neutres. Le témoignage des prisonniers allemands.
9881: NÖCKER, ROSE-MARIE, - De macrobiotische keuken. Voeding in overeenstemming met de natuur. [Omslagontwerp Dick Bruna]
8495: NOLAN, TOM, BRIAN WILSON, - The Beach Boys complete
1912: NOOITGEDACHT, D.A.D., BEWERKING, - Van korre tot koren.
7256: NOORDEGRAAF, JAN, - In het kielzog van Marconi. De ontwikkeling van de maritieme communicatie en navigatie.
2648: NOORDHOEK, TOMAS & HYPE - - Hyperman Flying Fury.
7760: NOORDRAVEN, A.A., - Kants morele ontologie. Historische oorsprong en systematische betekenis. Kants moralische Ontologie. Historischer Ursprung und systematische Bedeutung. [Proefschrift/ Thesis]
6426: NOORT, WIM VAN, - Bevlogen bewegingen. Een vergelijking van de anti-kernenergie-, kraak- en milieubeweging.
10390: NOOTEBOOM, CEES - CEES DE JONG E.A., SAMENSTELLING, - Nooit gebouwd Nederland. 'Want tussen droom en daad staan wetten in de weg en practische bezwaren…'
11399: NOOTEBOOM, CEES, - Berlijn 1989-2009
7655: NOOTEBOOM, CEES, - Verleden als eigenschap. Kronieken 1961-1968 gekozen en ingeleid door Arjan Peters. [Hardcover]
10372: NOOTEBOOM, CEES, - De Parijse beroerte
4909: NORD, MAX, [ET AL.] RED., - Rebel, mijn hart. Kunstenaars 1940-1945.
8775: NORDNESS, LEE, ED., ALLEN S. WENNER, TEXT, - Art USA now. 102 vital contemporary American painters. [2 vols. + slipcase]
420: NORMAN, PHILIP, - The Stones. De verbazingwekkende wereld van de fascinerendste popgroep aller tijden.
10225: NORTH, JOHN, ED. FIELD-MARSHAL EARL ALEXANDER OF TUNIS - - The Alexander memoirs 1940-1945
557: NORTH, J., - Stonehenge. Neolithic man and the cosmos.
7791: NOSCHKA, ANNETTE, GÜNTHER KNERR, - Baulklötze Staunen. Zweihundert Jahre Geschichte der Baukästen
5728: NOTO SOEROTO, RADEN MAS, - Van overheersching naar zelfregeering. Een staatkundig stelsel voor Indonesië op aristo-democratischen grondslag.
4235: NOUVELLES GRAPHIQUES [ED.] - - Nouvelles Graphiques. Revue pour les Arts Graphiques et Connexes. [5e Annee No. 1-24, Juin 1957-Mai 1958].
4234: NOUVELLES GRAPHIQUES [ED.] - - Nouvelles Graphiques. Revue pour les Arts Graphiques et Connexes. [2e Annee No. 1-24, Juin 1954-Mai 1955].
9068: NOVOSTI PRESS AGENCY PUBLISHING - VARIOUS AUTHORS - - Nine booklets on W.W.II, published by Novosti Press Agency (Moscow, 1979-1982)[8 in English, 1 in Dutch]:
11479: NOWAK, JAN, - Courier from Warsaw
5879: NOYES, ALFRED - De stille hand. Onthullingen door Alfred Noyes.
10707: NOZICK, ROBERT, - Philosophical explanations
7341: NUTSSPAARBANK - - Van huis tot thuis. Een boek vol praktische tips om sfeervol te wonen.
10445: OBERMAIER, FRANZ, - Oekraïne. Het land der zwarte aarde
8746: OBRIST, HANS-ULRICH, ED., - Gerhard Richter. 100 Pictures. With texts by Birgit Pelzer and Guy Tosatto
5796: OCKERSE, W.A., - Napoleontische redevoeringen. Tweede tweetal.
11469: ODDENS, JORIS, - Pioniers in schaduwbeeld. Het eerste parlement van Nederland 1796-1798
3721: ODHAMS PRESS LTD. - - The victory book. Dedicated to all the peoples of the world who kept the flame of freedom burning in mankind's darkest hour.
5005: ODHAMS PRESS - - Triumphs of engineering. A record of great modern achievements in man's difficult and dangerous conquest of nature.
6858: OERLEMANS, J.W., - Autoriteit en vrijheid 1800-1914. Een cultuurhistorisch onderzoek naar de weerstanden tegen de industriële maatschappij. [Hardcover]
11127: OERS, HENNIE VAN, PAUL SPAPENS, LAURAN WIJFFELS, RED., - Veel vermaak en weinig wol. De geschiedenis van de Tilburgse kermis
1944: OFFE, C., - Modernity & the state. East, West.
9890: OFFICE OF THE BRAND OF ABU DHABI - - Abu Dhabi through your eyes 2010-2011
11482: OHLER, NORMAN, - Drugs in het Derde Rijk
3173: OKKEMA, JOHAN, ROB FERINGA, RED., - De straatnamen van Rotterdam. Verklaring van alle bestaande en verdwenen straatnamen.
9084: OKKER, FRANK, - Rouffaer. De laatste Indische ontdekkingsreiziger
11552: OLAF, ERWIN - HANS VAN MANEN, INLEIDING, - Stadsgezichten van Erwin Olaf en Fragmenten uit: Het Amsterdams Dromenboek van Guus Luijters
3985: OLBRICH, HARALD, ED., - Sozialistische deutsche Karikatur 1848-1978. Von de Anfängen bis zur Gegenwart.
10835: OLDE HEUVELT, THOMAS, - PhantasAmnesia
10427: OLDE MEIERINK, B., E.A., RED., - Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht
10783: OLDE HEUVELT, THOMAS, - Leerling tovenaar, vader & zoon. [Gesigneerd met opdracht]
3903: OLINK, HANS, - De oorlogen van een Indische krijgsgod. Het wonderbaarlijke leven van Louis Grondijs.
11193: OLIVER, PAUL, COMP., - The Blues songbook. (Early Blues songbook)
10669: OLIVIER, H.M.L., VERTALING - - Zoek verder in de as
8304: OLSEN, DONALD, - De stad als kunstwerk. Londen, Parijs, Wenen 1814-1914
30: OLYMPIC GAMES MOSCOW 1980 - - Moscow welcomes …
2353: ONDERWATER, HANS, - Operatie "Manna". De geallieerde voedseldroppings april/mei 1945.
7852: ONDERZOEKSGROEP MACHT IN AMSTERDAM (OMA) - - De Amsterdamsche Kring. Het web van de macht.
8660: ONFRAY, MICHEL, - Het lichaam, het leven en het lijden
2431: OOR - JAN-MAARTEN DE WINTER, E.A., RED., - Muziekkrant Oor. Zevende Jaargang Nummer 2, 26 januari 1977.
2429: OOR - JAN-MAARTEN DE WINTER, E.A., RED., - Muziekkrant Oor. Zevende jaargang nummer 6, 23 maart 1977 ; nummer 22, 2 november 1977.
2426: OOR - JAN-MAARTEN DE WINTER, E.A., RED., - Muziekkrant Oor. Negende jaargang/ tiende jaargang [1979-1980].
2428: OOR - JAN-MAARTEN DE WINTER, E.A., RED., - Muziekkrant Oor. Nrs. 25/26 December 1977. Dubbelgroot.
2427: OOR - JAN-MAARTEN DE WINTER, E.A., RED., - Muziekkrant Oor. Achtste Jaargang nr. 14, juli 1978.
2433: OOR - JAN-MAARTEN DE WINTER, E.A., RED., - Muziekkrant Oor. Vijfde jaar, 1975, Nrs. 21 - 22. [Losse nummers, prijs per nummer!]
5041: OORLOGS-INFORMATIE BUREAU VEREENIGDE STATEN - - Zestiende rapport aan het Congres van de Vereenigde Staten over de werking van leen- en pacht. Voor de periode, geëindigd 30 juni, 1944. [Brochure].
7311: OORTHUYS, CAS, FOTOGRAFIE; GERRIT KOUWENAAR EN JAN MASTENBROEK, TEKST, - Amsterdam onze hoofdstad.
7293: OORTHUYS, CAS (FOTOGRAFIE), BERT SCHIERBEEK (TEKST), - De draad van het verhaal.
1952: OORTHUYS, CAS, - Het laatste jaar 1944-45. Een verslag in foto's over onderdrukking en bevrijding.
1582: OORTHUYS, CAS, E.A., FOTOGRAFIE, JOHAN LUGER, INL., - Nederland. Zoals de toerist het ziet./ The Netherlands. Seen by the tourist.
918: OOST, E. VAN, E.A., RED., - De opkomst van de informatietechnologie in Nederland.
2000: OOSTFRONT TWEEDE WERELDOORLOG - - Kompas van het Oostelijk Front.
9373: OOSTINDIE, GERT, INGE KLINKERS, - Het Koninkrijk in de Caraïben. Een korte geschiedenis van het Nederlandse dekolonisatiebeleid, 1940-2000
7154: DE 8 EN OPBOUW, RED. - - De 8 en Opbouw. 14-Daagsch tijdschrift van de architectengroep ,,De 8" Amsterdam en ,,Opbouw" Rotterdam - 12e jaargang, No. 7, Juli 1941 [Gunnar Asplund +]
7150: DE 8 EN OPBOUW, RED. - - De 8 en Opbouw. 14-Daagsch tijdschrift van de architectengroep ,,De 8" Amsterdam en ,,Opbouw" Rotterdam - 12e jaargang, No. 4, April 1941 ['Tentoonstellingen op de Jaarbeurzen te Utrecht en te Leipzig 1941']
7127: DE 8 EN OPBOUW, RED. - - De 8 en Opbouw. 14-Daagsch tijdschrift van de architectengroep ,,De 8" Amsterdam en ,,Opbouw" Rotterdam - 10e jaargang No 7, 1 April 1939 [Dam-bebouwing?]
7112: DE 8 EN OPBOUW, RED. - - De 8 en Opbouw. 14-Daagsch tijdschrift van de architectengroep ,,De 8" Amsterdam en ,,Opbouw" Rotterdam - 9e jaargang No., 12/13 25 Juni 1938 [Het vormgeven van schepen]
7156: DE 8 EN OPBOUW, RED. - - De 8 en Opbouw. 14-Daagsch tijdschrift van de architectengroep ,,De 8" Amsterdam en ,,Opbouw" Rotterdam - 12e jaargang, No.1, Jan. 1941 [loose issue]
7155: DE 8 EN OPBOUW, RED. - - De 8 en Opbouw. 14-Daagsch tijdschrift van de architectengroep ,,De 8" Amsterdam en ,,Opbouw" Rotterdam - 12e jaargang, No. 9, Sept. 1941 [Woonmogelijkheden in het nieuwe Rotterdam]
7153: DE 8 EN OPBOUW, RED. - - De 8 en Opbouw. 14-Daagsch tijdschrift van de architectengroep ,,De 8" Amsterdam en ,,Opbouw" Rotterdam - 12e jaargang, No. 6, Juni 1941 [Schouwburgen]
7152: DE 8 EN OPBOUW, RED. - - De 8 en Opbouw. 14-Daagsch tijdschrift van de architectengroep ,,De 8" Amsterdam en ,,Opbouw" Rotterdam - 12e jaargang, No. 5, Mei 1941 [Verbouwing Schouwburg Dordrecht]
7143: DE 8 EN OPBOUW, RED. - - De 8 en Opbouw. 14-Daagsch tijdschrift van de architectengroep ,,De 8" Amsterdam en ,,Opbouw" Rotterdam - 11e jaargang, No. 13/14, 28 Juni 1940 [W. Kromhout Czn. 1864-1940; Van Gelderen, Brusse, Kammer & Kammer-Kret, W. van Bodegraven, Kluyver]
7151: DE 8 EN OPBOUW, RED. - - De 8 en Opbouw. 14-Daagsch tijdschrift van de architectengroep ,,De 8" Amsterdam en ,,Opbouw" Rotterdam - 12e jaargang, No. 2, Febr. & No. 3, Maart 1941 [2 issues on the exhibition 'In Holland staat een huis', including typoscript invoice for A. Staal]
7117: DE 8 EN OPBOUW, RED. - - De 8 en Opbouw. 14-Daagsch tijdschrift van de architectengroep ,,De 8" Amsterdam en ,,Opbouw" Rotterdam - 9e jaargang No., 22, 29 October 1938 [Gebouw en tuin]
7148: DE 8 EN OPBOUW, RED. - - De 8 en Opbouw. 14-Daagsch tijdschrift van de architectengroep ,,De 8" Amsterdam en ,,Opbouw" Rotterdam - 11e jaargang, No. 23/24, 16 Nov. 1940 [Nederlandsche inzendingen Jaarbeurs Leipzig]
7147: DE 8 EN OPBOUW, RED. - - De 8 en Opbouw. 14-Daagsch tijdschrift van de architectengroep ,,De 8" Amsterdam en ,,Opbouw" Rotterdam - 11e jaargang, No. 21/22, 19 Oct. 1940 [Nieuwe taken in de lage Landen, with a small ink annotation by Arthur Staal (?)]
7146: DE 8 EN OPBOUW, RED. - - De 8 en Opbouw. 14-Daagsch tijdschrift van de architectengroep ,,De 8" Amsterdam en ,,Opbouw" Rotterdam - 11e jaargang, No. 19/20, 21 Sept. 1940 [Uitbreiding A.V.R.O.-studio Hilversum]
7125: DE 8 EN OPBOUW, RED. - - De 8 en Opbouw. 14-Daagsch tijdschrift van de architectengroep ,,De 8" Amsterdam en ,,Opbouw" Rotterdam - 10e jaargang No 4/5, 18 Febr. 1939 [Speciaal nummer Openlucht theaters]
7141: DE 8 EN OPBOUW, RED. - - De 8 en Opbouw. 14-Daagsch tijdschrift van de architectengroep ,,De 8" Amsterdam en ,,Opbouw" Rotterdam - 11e jaargang, Voordruk No. 4, 3 Februari 1940 [De meening van ,,De 8" over de problemen verbonden aan het nieuwe Amsterdamsche raadhuis]
7135: DE 8 EN OPBOUW, RED. - - De 8 en Opbouw. 14-Daagsch tijdschrift van de architectengroep ,,De 8" Amsterdam en ,,Opbouw" Rotterdam - 10e jaargang No 19, 16 Sept. 1939 [Tentoonstelling ,,De Trein"]
1587: 8 EN OPBOUW - - De 8 en Opbouw. 14-Daagsch tijdschrift van de architectengroep ,,De 8" Amsterdam en ,,Opbouw", Rotterdam. [7e jaargang 1936 - Original cover].
7082: DE 8 EN OPBOUW, RED. - - De 8 en Opbouw. 14-Daagsch tijdschrift van de architectengroep ,,De 8" Amsterdam en ,,Opbouw" Rotterdam - 7e jaargang No. 10, 16 Mei 1936 - [Special issue on L.C. van der Vlugt + 25 April 1936]
7085: DE 8 EN OPBOUW, RED. - - De 8 en Opbouw. 14-Daagsch tijdschrift van de architectengroep ,,De 8" Amsterdam en ,,Opbouw" Rotterdam - 7e jaargang No. 19, 19 Sept. 1936 [Special on Gaanderijwoningen]
7134: DE 8 EN OPBOUW, RED. - - De 8 en Opbouw. 14-Daagsch tijdschrift van de architectengroep ,,De 8" Amsterdam en ,,Opbouw" Rotterdam - 10e jaargang No 17/18, 2 Sept. 1939 [Special issue: Functionele buitenwanden - Enquête der C.I.A.M.]
7106: DE 8 EN OPBOUW, RED. - GERRIT RIETVELD - MART STAM - - De 8 en Opbouw. 14-Daagsch tijdschrift van de architectengroep ,,De 8" Amsterdam en ,,Opbouw" Rotterdam - 8e jaargang No. 21, 27 October 1937 [Meubelen]
7119: DE 8 EN OPBOUW, RED. - - De 8 en Opbouw. 14-Daagsch tijdschrift van de architectengroep ,,De 8" Amsterdam en ,,Opbouw" Rotterdam - 9e jaargang No., 24, 26 November 1938 [Scandinavië]
7120: DE 8 EN OPBOUW, RED. - - De 8 en Opbouw. 14-Daagsch tijdschrift van de architectengroep ,,De 8" Amsterdam en ,,Opbouw" Rotterdam - 9e jaargang No., 25, 10 December 1938 [Een Synagoge te Amsterdam, arch. A. Elzas]
7100: DE 8 EN OPBOUW, RED. - - De 8 en Opbouw. 14-Daagsch tijdschrift van de architectengroep ,,De 8" Amsterdam en ,,Opbouw" Rotterdam - 8e jaargang No. 7/8, 17 April 1937 [Double-issue on 'Prijsvraag Raadhuis Amsterdam']
7139: DE 8 EN OPBOUW, RED. - - De 8 en Opbouw. 14-Daagsch tijdschrift van de architectengroep ,,De 8" Amsterdam en ,,Opbouw" Rotterdam - 10e jaargang No 10, 15, 25 1939 [3 loose issues of year 10, 1939 - price PER ISSUE]
7096: DE 8 EN OPBOUW, RED. - - De 8 en Opbouw. 14-Daagsch tijdschrift van de architectengroep ,,De 8" Amsterdam en ,,Opbouw" Rotterdam - 8e jaargang No. 3, 13 Februari 1937 [Feestversiering]
1805: 8 EN OPBOUW - - De 8 en Opbouw. Tijdschrift voor architectuur en stedebouw. [12e jaargang 1941].
1811: 8 EN OPBOUW - - De 8 en Opbouw. 14-Daagsch tijdschrift van de Architectengroep ,,De 8" te Amsterdam en de Architectenvereeniging ,,Opbouw" te Rotterdam. [1940, tekst in Dutch].
1808: 8 EN OPBOUW - - De 8 en Opbouw. 14-Daagsch tijdschrift van de Architectengroep ,,De 8" te Amsterdam en de Architectenvereeniging ,,Opbouw" te Rotterdam. [1937, tekst in Dutch].
1809: 8 EN OPBOUW - - De 8 en Opbouw. 14-Daagsch tijdschrift van de Architectengroep ,,De 8" te Amsterdam en de Architectenvereeniging ,,Opbouw" te Rotterdam. [1938, tekst in Dutch].
1807: 8 EN OPBOUW - - De 8 en Opbouw. 14-Daagsch tijdschrift van de Architectengroep ,,De 8" te Amsterdam en de Architectenvereeniging ,,Opbouw" te Rotterdam. [1936, tekst in Dutch].
7114: DE 8 EN OPBOUW, RED. - - De 8 en Opbouw. 14-Daagsch tijdschrift van de architectengroep ,,De 8" Amsterdam en ,,Opbouw" Rotterdam - 9e jaargang No., 17, 20 Augustus 1938 [De boomen van Amsterdam]
7115: DE 8 EN OPBOUW, RED. - - De 8 en Opbouw. 14-Daagsch tijdschrift van de architectengroep ,,De 8" Amsterdam en ,,Opbouw" Rotterdam - 9e jaargang No., 18, 3 September 1938 [Zandvoort-nummer]
7116: DE 8 EN OPBOUW, RED. - - De 8 en Opbouw. 14-Daagsch tijdschrift van de architectengroep ,,De 8" Amsterdam en ,,Opbouw" Rotterdam - 9e jaargang No., 20, 1 October 1938 [issue on 'copyright']
7122: DE 8 EN OPBOUW, RED. - - De 8 en Opbouw. 14-Daagsch tijdschrift van de architectengroep ,,De 8" Amsterdam en ,,Opbouw" Rotterdam - 9e jaargang No 4, 7, 10, 14, 19, 21 1938 [6 loose isues of year 9, 1938 - Price PER ISSUE!]
7124: DE 8 EN OPBOUW, RED. - - De 8 en Opbouw. 14-Daagsch tijdschrift van de architectengroep ,,De 8" Amsterdam en ,,Opbouw" Rotterdam - 10e jaargang No 3, 4 Febr. 1939 [Interieurs door J.J.P. Oud]
1810: 8 EN OPBOUW - - De 8 en Opbouw. 14-Daagsch tijdschrift van de Architectengroep ,,De 8" te Amsterdam en de Architectenvereeniging ,,Opbouw" te Rotterdam. [1939, tekst in Dutch].
7088: DE 8 EN OPBOUW, RED. - - De 8 en Opbouw. 14-Daagsch tijdschrift van de architectengroep ,,De 8" Amsterdam en ,,Opbouw" Rotterdam - 7e jaargang No. 24/25, 5 Dec. 1936 [Scholen-nummer]
7087: DE 8 EN OPBOUW, RED. - - De 8 en Opbouw. 14-Daagsch tijdschrift van de architectengroep ,,De 8" Amsterdam en ,,Opbouw" Rotterdam - 7e jaargang No. 22, 31 Oct. 1936 [Special issue on Het woningvraagstuk]
7080: DE 8 EN OPBOUW, RED. - - De 8 en Opbouw. 14-Daagsch tijdschrift van de architectengroep ,,De 8" Amsterdam en ,,Opbouw" Rotterdam - 7e jaargang No.8, 18 April 1936 [Special issue on Karl Moser + 1936]

Next 1000 books from Antiquariaat Clio / Cliobook

5/9