Antiquariaat Clio / Cliobook
Acacialaan 30, 1185 RE Amstelveen, The Netherlands. Tel.:+31 (0)20 647 45 59            Email: info@cliobook.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
8487: DEKKERS, MIDAS, RED., - Buren in beweging. (De jaarmarkt)
13287: DEKKERS, CLAUDIA, GASTON DORREN, ROB VAN EERDEN, - Het land van Hilde. Archeologie in het Noord-Hollandse kustgebied
12860: DEKKERS, MIDAS (TEKST) - THE TJONG KHING (ILLUSTRATIES), - Houden beren echt van honing? Met tekeningen van The Tjong Khing. [Gesigneerd door Dekkers]
5335: DELACAMPAGNE, CHRISTIAN, ED., - Douze leçons de philosophie.
12633: DELAHAYE, ALBERT, - De ware kijk op...Deel I Noyon, het land van Béthune en Frisia. Herbewerking (met aanvullingen ) van: "Vraagstukken in de historische geografie van Nederland", 1965/66. Teksten 1-497
10327: DELDEN, J. VAN, - Spreekwoorden en gezegden uit de Bijbel. Lexicon
10610: DELEDALLE, GÉRARD, - Charles S. Peirce´s Philosophy of Signs. Essays in comparative semiotics
7844: DELEUZE, GILLES, - The logic of sense. [Edited by Constantin V. Boundas]
3121: DELFGAAUW, BERNARD, - Filosofie van de vervreemding als vervreemding van de filosofie. Deel I. Van Descartes naar Kant.
3809: DELFGAAUW, BERNARD, - Filosofie van de vervreemding als vervreemding van de filosofie. Deel II. Terug naar de werkelijkheid.
12273: DELFGAAUW, BERNARD, - Filosofie van de vervreemding als vervreemding van de filosofie. Deel I.: Van Descartes naar Kant; Deel II.: Terug naar de werkelijkheid; Deel III.: Plicht en geluk; Deel IV.: Zoeken naar het vast punt. [4 delen, compleet]
13124: DELFINI, ANTONIO, - De laatste dag van de jeugd. Verhalen
9211: DELL, JOH. C.C., SAMENSTELLING, - Zutphen in dagen van spanning. Gedenkschrift over de belegering en de bevrijding van Zutphen, 8 en 14 april 1945 en wat daaraan voorafging
13114: DELOCHE, MAXIMIN, - Le Cardinal Richelieu et les femmes
6702: DEMBSKI, ULRIKE, CHRISTIANE MÜHLEGGER-HENHAPEL, ED., - Hans Moser 1880-1964.
12664: DEMIR, FEHIM, - To je - This is - Questo è - Das ist - Sarajevo (1992-1997)
1631: DENDERMONDE, MAX, - De bazuin-engelen.
10239: DENNINGER-SCHREUDER, CAROLE, JOHN SILLEVIS, - Verkade. Sculptuur
13008: DERKS, S.C., RED., - Nederland in de wereld. Opstellen bij honderd jaar Rijks Geschiedkundige Publicatieën
11028: DERRIDA, JACQUES - CHRISTIE V. MCDONALD, ED., - The ear of the other. Otobiography, transference, translation. Texts and discussions with Jacques Derrida. (The teachings of Nietzsche and the politics of the proper name)
11302: DERWIG, JAN (FOTOGRAFIE), ERIK MATTIE (TEKST), - Amsterdamse School
6730: DESARCES, HENRI, ED., - Encyclopédie pratique de mécanique et d'électricité. Tome Electricité. [Edition 1961 - Volume 3 (of 3) - with 3 movables!].
6729: DESARCES, HENRI, ED., - Encyclopédie pratique de mécanique et d'électricité. Tome Connaissances Générales. [Edition 1961 - Volume 1 (of 3) - with 4 movables!].
12996: DESCHNER, KARLHEINZ, - De Kerk en haar kruis. Geschiedenis van de seksualiteit in het Christendom
5863: DESGRANDSCHAMPS, GEORGES - Impressions d'un bombardier (1915).
9720: DESJARDIJN, D., SAMENSTELLING, - Grafiek in Nederland 1900-1980. Een keuze
12169: DESMOND, ADRIAN AND JAMES MOORE, - Darwin
3939: DEURLOO, M.C. E.A., - Zicht op de Nederlandse stad. Sociaal-geografische bijdragen over de bevolkingsgroei, stadsgewest-vorming en ekonomische ontwikkeling.
9588: DEURSEN, A.TH. VAN, J.R. BRUIJN, J.E. KORTEWEG, - De Admiraal. De wereld van Michiel Adriaenszoon de Ruyter
8562: DEURSEN, A.TH.VAN, - De last van veel geluk. De geschiedenis van Nederland 1555-1702. [Hardcover]
4957: DEUTSCH, JULIUS, - De Burgeroorlog in Oostenrijk. Beschrijving door mede-strijders en ooggetuigen.
12631: DEUTSCH. LORANT, - Metronome illustré
9996: DEUTSCHER WERKBUND E.V. UND WÜRTTEMBERGISCHER KUNSTVEREIN STUTTGART, ED., - Schock und Schöpfung. Jugendästhetik im 20. Jahrhundert
63: DEXEL, G. U. W. - Das Wohnhaus von heute.
10167: DEYSSEL, L. VAN, - Verbeeldingen. [1e druk]
6524: DIAMOND, JARED, - Ondergang. Waarom sommige beschavingen verdwenen en hoe kan de onze haar ondergang voorkomen? [Eerste druk, hardcover].
1110: DIBBETS, K., F. VAN DER MADEN, RED., - Geschiedenis van de Nederlandse film en bioscoop tot 1940.
8520: DIBBITS, HESTER C., - Vertrouwd bezit. Materiële cultuur in Doesburg en Maassluis 1650-1800. [Origineel Proefschrift Vrije Universiteit]
8740: DIC - - Dienstplicht weigerplicht. Feiten en motieven rond dienstweigering. [DIC-map 80]
11602: DICAMPOS, PETER, PHOTOGRAPHY, - From Holland with Love
5969: DICAMPOS, PETER {PS. PETER VAN DER VELDEN?] - - From Holland with Love [&] Lesbos [Two autographed books by Peter Dicampos].
654: DICHTER, E., - De naakte manager.
1563: DICKE, M., E. SMULDERS, - Dura Vermeer. 150 Jaar ondernemen in de bouw.
868: DICKE, M., E. SMULDERS, T. DE RIJK, - Siemens in Nederland. 125 Jaar innovatie.
8670: DICKENS, CHARLES, - David Copperfield. [Hardcover, Everman's Library edition]
12907: DICKENS, CHARLES, - Onze wederzijdse vriend
10279: DIDRICHSEN, MARIA, HARRI KETTUNEN, ED., - Maya III. Life, death, time. [With signed dedication by the editor]
4040: DIEDERICH, REINER, RICHARD GRÜBLING, - ,,Unter die Schere mit den Geiern!" Politische Fotomontage in der Bundesrepublik und Westberlin. Dokumente und Materialen.
7836: DIEDERIKS, H.A., E.A., - Van agrarische samenleving naar verzorgingsstaat. De modernisering van West-Europa sinds de vijftiende eeuw.
8801: DIENST OPENBARE WERKEN - JAN KRAMER, HANS STOOVELAAR, TEKST, - De Wiegbrug. [Brochure]
1303: DIEPRAAM, WILLEM, - Sahel.
10374: DIERIKX, MARC, - Dwarswind. Een biografie van Anthony Fokker
4591: DIEST LORGION, E. J., - Geschiedkundige beschrijving der stad Groningen. [ Herdruk in 2 delen].
7969: DIETVORST, JAN, JAN HIDDINK, RED., MAX KLISMAN, COVERDESIGN, - Paradiso posters 1968-2008.
1337: REDACTIE DIF - - Dif nr. 1.
10622: DIJK, C. VAN, - Halcyon. Het mooiste typografische tijdschrift ooit in ons land gemaakt/ Halcyon. Inhoud 1941-1942. [Twee delen/cahiers]
12202: DIJK, HANS VAN, ANS VAN BERKUM, MARC A. VISSER, - Christian de Portzamparc in the city. An introduction to the oeuvre
1964: O-DIJK, AD J. - Al-ter-na-tief ABC.
2362: DIJK, HANS VAN, SABINE LEBESQUE, MARC A. VISSER, RED., - Architectonische kwaliteit als opdracht voor openbaar bestuur.
13110: DIJK, HENK VAN - PIET TIGGERS, RED. - FRÉ COHEN, TYPOGRAFIE - - De Kern. Leidersblad der Arbeiders-Jeugd-Centrale. [6e jaargang 1931] & Het Signaal. Maandblad voor lekenspel onder leiding van Piet Tiggers. [2e jaargang 1931]
11340: DIJK, C. VAN - Alexandre A.M. Stols. Uitgever | Typograaf. Een documentaire.
12099: DIJKHUIS, HANS, - De machtige filosoof. Een andere geschiedenis van de Griekse wijsbegeerte
12473: DIJKSEN, ADRIAAN J., - Vogels op het Gouwe Boltje. Een volledig overzicht van de avifauna van Texel
11952: DIJKSTERHUIS, E.J., - De mechanisering van het wereldbeeld
13143: DIJKSTERHUIS, E.J., - De mechanisering van het wereldbeeld. [Hardcover; 4e druk]
2031: DIJKSTRA, A., - De getekende mens.
12038: DILTHEY, [ALBERT], - Der Einjährig Freiwillige der Reserveoffizier-Aspirant und der Offizier des Beurlaubtenstandes der Infanterie. [41. Auflage]
10181: DIMANT, DEVORAH, URIEL RAPPAPORT, ED., - The Dead Sea scrolls. Forty years of research. [Studies on the texts of the Desert of Judah Volume X]
5629: DIMITRIJEVIC, BRACO, - Braco Dimitrijevic.
9376: DINGER HATTINK, R.E., - Leiden's nood en verlossing in de Spaanse tijd
5127: DIRECTORAAT-GENERAAL, SAMENSTELLING - - Prijzenboekje 1947. Samengesteld door het Directoraat-Generaal van de prijzen.
8916: DIS, ADRIAAN VAN, - Brieven zonder grieven. Speech gehouden door Adriaan van Dis tijdens de Gouden Brief uitreiking 1986
3327: DITTRICH, KATINKA EN HANS WÜRZNER, RED., - Nederland en het Duitse Exil 1933-1940. (Achttien essays).
8946: DITTRICH, Z.R., - Hitler's weg naar de macht. De regering-Von Papen.
10755: DITZHUYZEN , REINILDIS VAN, - Hoe hoort het eigenlijk? Naar het klassieke boek van Amy Groskamp-ten Have
2332: DIXON, ARTHUR A., ILLUSTRATOR; THEODORA WILSON WILSON - The precious gift. Bible stories for children.
1059: DJILAS, MILOVAN, - Conversations with Stalin.
10060: DOBROSZYCKI, LUCJAN, ED., - The chronicle of the Lodz ghetto 1941-1944
6005: DOCUMENTA KASSEL - - Documenta 6. Malerei, Plastik, Performance/Fotografie, Film, Video/Handzeichnungen, utopisches Design, Bücher [+ Slipcase] + Documenta 7 [2 Bände/Volumes].
11327: DODGE, PRIOR, - The bicycle
8392: DOEDENS, A., E.A., - De strijd om het bestaan. Bijdragen tot de lokale geschiedenis van Nederland in de eerste helft van de negentiende eeuw
9128: DOESBURG, THEO VAN, - Naar een beeldende architectuur
1925: DOLLINGER, H.; G.B.J. HILTERMANN, - Sesam Geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog in foto's en documenten, bijeengebracht door Hans Dollinger, met inleidende overzichten van Mr. G.B.J. Hiltermann. [los deeltje 3 -1915],
13281: DONALDSON, GERALD, - Frogs. (Their wonderful wisdom, follies and foibles, mysterious powers, strange encounters, private lives, symbolism and meaning)
11236: DONGEN, PAUL L.F. VAN, A.O., ED., - Topstukken uit het Rijksmuseum voor Volkenkunde/ Masterpieces from the National Museum of Ethnology
3364: DONKER, ANTHONIE, - De schichtige Pegasus. Critiek der poëzie omstreeks 1930 - Standpunten & Getuigenissen - [1e druk].
3365: DONKER, ANTHONIE, - De draad van Ariadne. [1e druk].
4278: DONKERS, HENK, - Verdwenen Nederland. Nederland in oude schoolwandplaten.
2799: DONKERSLOOT-DE VRIJ, MARIJKE, E.A., - De Stichtse Rijnlanden. Geschiedenis van de zuidelijke Utrechtse waterschappen.
11143: DONLEAVY, J.P., - The ginger man. [Olympia Press ed. - The Traveller's Companion Series]
6739: DONNY, CHARLES - - Belges, vous dormez. Par un ancien magistrat.
3260: DOOIJES, DICK, PIETER BRATTINGA, - A history of the Dutch poster 1890-1960.
2259: DOOL, DICK VAN DEN, - Omgevende Natuurlijkheid.
9514: DOORMAN, MAARTEN, - Art in progress. A philosophical response to the end of the avant-garde
10822: DOORN, J.A.A. VAN, - Rede en macht. Een inleiding tot beleidswetenschappelijk inzicht
11706: DOORN, J.A.A. VAN, - Duits socialisme. Het falen van de sociaal-democratie en de triomf van het nationaal-socialisme. [Hardcover]
10039: DOORN, J.A.A. VAN, - Gevangen in de tijd. Over generaties en hun geschiedenis
9383: DOORSLAER, RUDI VAN, - Kinderen van het getto. Joodse revolutionairen in België 1925-1940
3014: DORFLES, GILLO, - Gute Industrieform und ihre Asthetik.
12378: DÖRING, WOLF H., - Foto und Kunstlicht
12451: DORNSEIFFEN, CÉCILE, MONIQUE VAN EMPEL, NED. BEWERKING, - Moderne klassiekers. Meubels die geschiedenis maken
5295: DORTLAND, ADRI, TEKST, RENE GAST, VORMGEVING, - Digi taal, (v./m.); -tje). Termen uit het grensgebied van digitaal video-, audio- en computerland.
2249: DORTMANS, JOHN H., - Brabanders in Canada. Their heritage in the Netherlands - Their experiences in Canada.
1179: DOS PASSOS, JOHN, - Mr. Wilson's war.
1510: DOSTER, MICHAEL, - Reflections.
5321: DOUDART DE LA GRÉE, MARIE-LOUISE, HENK VAN ULSEN. - De speler. Winst en verlies in het leven van Henk van Ulsen opgeteld door Marie-Louise Doudart de la Grée. [Gesigneerd!].
10817: DOUGLAS SMITH, ROBERT, - Heavy metal. Europese harnassen in het vizier/ Focus on European armour
11445: DOXIADIS, APOSTOLOS & CHRISTOS H. PAPADIMITRIOU, - Logicomix. (Een epische zoektocht naar de waarheid)
7878: DPS DESIGN & PREPRESS SERVICES, BOEKONTWERP - TONYA HURLEY, - Ghostgirl.
6370: DRAWING LEGION, THE, ED./DESIGN, - Legionnaire. 10th Anniversary Issue. December 1984. [Limited numbered & signed copy].
9438: DRESSLER, DAVIS, HUNTINGTON POTTER, - Enzymen. Gangmakers in de natuur. [Wetenschappelijke Bibliotheek deel 27]
12187: DRIESSEN, CHRIS & HEIDI VAN MIERLO, ED., - Another Long March. Chinese Conceptual and Installation Art in the nineties
11793: DROSE, MAGDALENA, BAUHAUS-ARCHIEF - - Bauhaus 1919-1933. [Hardcover]
445: DROULERS, EUG., - Dictionnaire des attibuts, allégories, embèmes et symboles.
2339: DRUCKER, PETER F., - The new society. The anatomy of the industrial order.
3971: DRUCKER, PETER, - Management challenges for the 21st century.
1216: DRUCKER, PETER F., - Management. Tasks, responsibilities, practices.
11486: DRUICK, DOUGLAS W., A.O., - Odilon Redon 1840-1916
10277: DRUKKERIJ PIER WESTERBAAN - - Het leven van Emile Zola. Met in de hoofdrol Paul Muni. (Een Warner-Bros.-Film) [Filmbrochure]
10827: DRUKKERIJ ROSBEEK - ELS KUIJPERS, ED., - Pierre di Sciullo. Expériences graphiques et typographiques. [Rosbeek good-will uitgave 38]
7990: DUBOIS, PIERRE, TEKSTEN, CLAUDINE EN ROLAND SABATIER, ILLUSTRATIES, - De grote encyclopedie van het kleine volkje.
7602: DUBY, GEORGES, - De kathedralenbouwers. Portret van de Middeleeuwse maatschappij, 980-1420. [Hardcover]
3627: DUBY, GEORGES, PHILIPPE ARIÈS, - Geschiedenis van het persoonlijke leven. De twintigste eeuw: culturele verscheidenheid. [Deel 10].
358: DUBY, G., - Edelvrouwen in de twaalfde eeuw.
4484: DUBY, GEORGES, RED., - Geschiedenis van het persoonlijk leven. Van het feodale Europa tot de Renaissance. [Gebonden, deel 2].
8398: DUCOUT, MARCEL STANI, BLONDEL LA ROUGERY, - l'Aérophile. La révue d'aéronautique la plus ancienne du monde. No. 5, Mai 1939 [Single issue]
8399: DUCOUT, MARCEL STANI, BLONDEL LA ROUGERY, - l'Aérophile. La révue d'aéronautique la plus ancienne du monde. No. 6, Juin 1939 [Single issue]
8397: DUCOUT, MARCEL STANI, BLONDEL LA ROUGERY, - l'Aérophile. La révue d'aéronautique la plus ancienne du monde. No. 4, Avril 1939 [Single issue]
12367: DUCROCQ, ALBERT, - Logique de la vie
9826: DUFOUR, J.M., - Répertoire raisonne pour les préfets, sous-préfets, maires, adjoints, conseillers municipaux, juges de paix, commissaires de police, officiers de gendarmerie, gendarmes, gardes champètres en gardes forestiers, ou dictionnaire administratif … [2 in 1 vol.]
8349: DUFOUR, R., SAMENSTELLING, - De recreatieve stad.
13222: DUIJN, ROEL VAN, TEKST; COR JARING, FOTO'S, - Provo. De geschiedenis van de provotarische beweging 1965-1967
3659: DUIJNHOVEN, SERGE VAN, E.A., RED., - MillenniuM 15/ Reset: alles weer op nul.
11154: DUINEN, HERMAN A. VAN, - Rozetten. 15e eeuw Grote Kerk-Dordrcht Holland/ Bosses. 15th century Great Church-Dordrecht Holland/ Rosaces. 15e siecle Grande Eglise- Dordrecht La Hollande/ Rosetten. 15. Jahrhundert Grosse Kirche-Dordrecht Holland
3366: DUINKERKEN, ANTON VAN, - Waaiend pluis. [1e druk].
9641: DUISTER, FRANS, INTR., - Hans Kanters
9674: DUISTER, FRANS, INTR., - Hans Kanters. [Signed by the artist]
7896: DUIVENBODE, MICHEL VAN & MARIEKE SCHELLART, BOOKDESIGN - MAARTEN FRANKENHUIS - HANS VAN WEERD, ED., - Apekool. Over communicatie in Artis. Een uitgave ter gelegenheid van het afscheid van Artisdirecteur Maarten Frankenhuis.
10771: DUIVENVOORDEN, ERIC, - Het Kroningsoproer [30 april 1980]. Reconstructie van een historisch keerpunt.
12728: DUKKERS, ED - - Ed Dukkers. 50 tekeningen
2310: DULAC, EDMUND, ILLUSTRATOR - - Edmund Dulac's picture book.
2297: DULAC, EDMUND, ILLUSTRATOR, - Sindbad the Sailor & other stories from the Arabian Nights
2299: DULAC, EDMUND, ILLUSTRATOR, EDWARD FITZGERALD, - Rubaiyat of Omar Khayyam.
2309: DULAC, EDMUND; LAURENCE HOUSMAN, - Princess Badoura. A tale from the Arabian Nights. Retold by Laurence Housman.
2306: DULAC, EDMUND, ILLUSTRATOR, ARTHUR QUILLER-COUCH, - The Sleeping Beauty and other fairy tales
10244: DULLEMEN, HISKE VAN, ALBERT R. HAUBER, - Vernielende jongeren. Onderzoek naar vandalisme in opdracht van de Gemeente Rotterdam
13348: DULMEN, FRANK VAN, RED., PIETER TERPSTRA, TEKST, - De grote atlas van Europa. (De mooiste landkaarten uit de zeventiende eeuw van Joan Blaeu)
12015: DUMAS, ALEXANDRE, - Groot Keukenwoordenboek
12163: DUMONT, ETIENNE, - Recollections of Mirabeau, and of the two first Legislative Assemblies of France
2450: DUNK, H.W. VON DER, - Mensen, machten, mogelijkheden. Historische beschouwingen.
12370: DUNNE, J.W., - An experiment with time
12478: DUNSTER, DAVID, ED., - Venturi and Rauch. The public buildings
13088: DUPRÉ, P., - Encyclopédie des citations
10307: DURLACHER, G.L., - Strepen aan de hemel. Oorlogsherinneringen/ Drenkeling. Kinderjaren in het Derde Rijk/ De zoektocht/ Quarantaine. Verhalen/ Niet verstaan. Verhalen. [5 delen]
12484: DUSSEN, W.J. VAN DER, - History as science. Collingwood's philosophy of history. [Proefschrift Leiden/ Thesis Leyden University]
12999: DÜWEL, WOLF, ED./ HERAUSGEBER, - Geschichte der klassischen russischen Literatur
8453: DUYNHOVEN, MARTIN VAN, WILLEM ELLENBROEK, CHARLOTTE FISCHER, E.A., RED., - Het Gewicht. 2e jaargang No. 5, februari 1978. [los nummer]
8454: DUYNHOVEN, MARTIN VAN, WILLEM ELLENBROEK, CHARLOTTE FISCHER, E.A., RED., - Het Gewicht. 3e jaargang No. 1, herfst 1978. [los nummer]
8452: DUYNHOVEN, MARTIN VAN, WILLEM ELLENBROEK, CHARLOTTE FISCHER, E.A., RED., - Het Gewicht. 2e jaargang No. 4, herfst 1977. [los nummer]
12317: DUYNSTEE, W.J.A.J., - Geschiedenis van het natuurrecht en de wijsbegeerte van het recht in Nederland. Deel II, Afl. I
10992: DWORKIN, RONALD, - Justice for hedgehogs
5138: DYLAN, BOB - D.A. PENNEBAKER, - Bob Dylan. Don't look back.
4434: DYSON, STEPHEN L., - Community and society in Roman Italy.
7326: DZIEWIOR, YILMAZ, HRIPSIMÉ VISSER, ED., - Jeff Wall. Tableaux Pictures Photographes 1996-2013. [Exhibition catalog, English edition]
10643: THE EASTON PRESS - ARTHUR SZYK, ILLUSTRATOR - - The Book of Job. From the translation prepared at Cambridge in 1611 for King James I. [Easton Press edition 2001 - Famous Edition series]
10645: THE EASTON PRESS - WILLIAM SHAKESPEARE - EDMUND DULAC, ILLUSTRATOR - - Shakespeare's comedy of The Tempest. [Easton Press edition 2001 - Series Famous Editions]
10646: THE EASTON PRESS - WILLIAM SHAKESPEARE - ARTHUR RACKHAM, ILLUSTRATOR - - A Midsummer Night's Dream. [Easton Press edition 2000 - Series Famous Editions]
10649: THE EASTON PRESS - RUDYARD KIPLING, - Just so stories. [Easton Press edition 2000 - Series Famous Editions]
10655: THE EASTON PRESS - HENRY STEEL COMMAGER AND RICHARD B. MORRIS, ED., - Bicentennial edition of The spirit of seventy-six. The story of the American Revolution als told by participants. Volume I. [Easton Press edition 2001 - Collector's Edition]
10656: THE EASTON PRESS - THOMAS PAINE, - Common sense. On the origin and design of government in general; with concise remarks on the English Constitution. Together with The American Crisis 1776-1783. [Easton Press edtion 1994 - Collector's Edition]
10657: THE EASTON PRESS - WILLIAM HARVEY, EDWARD JENNER, LOUIS PASTEUR AND JOSEPH LISTER, MARIE CURIE, - Milestones in Medicine. [Easton Press edition 2006 - Collector's Edition]
177: EASWARAN, E., - Gandhi.
12351: EATON, DANIEL, ED., GERALD E. WELLBURN - - The postage stamps & postal history of Colonial Vancouver Island & British Columbia 1847-1871. The Gerald Wellburn Collection
929: EB, TACO VAN DER, FOTOGRAFIE, - Life is confusing. Tokyo interviews.
5426: EBERT, WOLFGANG M., - Home sweet dome. Träume vom Wohnen.
13232: ECCLES, JOHN C., - Facing reality. Philosophical adventures by a brain scientist
2711: ECHT, BRAM VAN, MANUEL GASSER, - Tournooi in Berlijn.
11346: ECK, LUDO VAN, - De zwarte weg. Documentaire roman
5424: ECKBO, GARRETT, - Landscape for living. An architectural record book. [Added: 2e Studieprijsvraag B.N.T. Studieontwerp Afrikaanderplein - Rotterdam 1947 + Jury-rapport 1959 "Groenstrook Tuinstad Buitenveldert" + Cat. nr. 161 Sted.Museum Amsterdam: Roberto Burle Marx].
1892: ECO, UMBERTO, D. KUSPIT, J. BAUDRILLARD, TEXT, - Enrico Baj. Il giardino delle delizie.
9414: ECO, UMBERTO, - De betovering van lijsten
11228: ECO, UMBERTO, - Kant en het vogelbekdier
12693: EDDY, BILL, - Back to the drawing board again" [Signed by Bill Eddy]
13146: EDEL, L.P., - Mengen en roeren. 2000 Populaire chemische recepten voor iedereen/ Een nieuwe serie populaire chemische recepten voor iedereen. [Deel I + II; 2 delen compleet, 5e & 4e druk]
2373: EDITORS OF NEW YORK HERALD TRIBUNE - - New York Herald Tribune. European Edition. Paris, Saturday-Sunday, november 23-24, 1963.
2019: EDITORS OF LIFE - - Hungary's fight for freedom. A special 96-page picture report. [Very good/fine copy]
6004: EDIZIONI "LA BIENNALE DI VENEZIA" - CARLO PIROVANO, GENERAL ED., - La Biennale di Venezia: General catalogues 1980, 1982, 1984, 1986. [4 vols.]
9702: EDMONDS, JAMES E., A.F. BECKE, COMPILERS, - Military operations. France and Belgium, 1914. Antwerp, La Bassée, Armentières, Messines, and Ypres, October-November 1914. [History of the Great War based on official documents. Vol. II.]
1500: EDWARDS, GREGORY J., - The international film poster.
6623: EEDEN, FREDERIK VAN, - De kleine Johannes. [3e druk 1893]
10323: EEKERT, PETER VAN, DUCO HELLEMA, ADRIENNE VAN HETEREN, - Johnson moordenaar! De kwestie Vietnam in de Nederlandse politiek 1965-1975.
7854: EEKHOF, ROBERT, RUUD VISSCHEDIJK, RED., - Festivalcatalogus Nouvelle Vague. De Franse film van de jaren '60.
13329: EEKMA, JOUKE D.T., - Nederlands cocktail & longdrink boek
6001: EEM, ANNEMARIE VAN DER, EINDRED., - Dance Valley. The Book. A decade of dance. [Met DVD + promotieflyer].
8287: EERDE-KOOY, NELLEKE VAN, - De wereld omspannen met vriendschap. Rode Valken, Trekvogels en Zwaluwen in de AJC
3405: EERHART, BEN, - Wat heet mooi? Beschouwingen over de ontwikkeling van architectuur en stedebouw na 1900.
6946: EGGER, MARTIN, ED., - Die Festung Sewastopol. Eine Dokumentation ihrer Befestigungsanlagen und der Kämpfe von 1942. Sonderheft Nr. 32 aus der Reihe 'IBA-Informationen'.
12026: EHRET, THIERRY, GÜNTHER SCHALICH, - Paris-Kanonen. Die Fernbeschiessung der Festung Paris im Jahre 1918
12198: EICHELBAUM, OBERLEUTNANT DR., ED./ HERAUSGEBER, - Jahrbuch der deutschen Luftwaffe 1942. 7. Jahrgang
12197: EICHELBAUM, MAJOR DR., ED./ HERAUSGEBER, - Jahrbuch der deutschen Luftwaffe 1941. 6. Jahrgang
6803: EIJK-VERMEIJ, D.J., G. RIJLAARSDAM,SAMENSTELLING, - Kadastrale Atlas Zuid-Holland 1832. Deel 14. Nieuwveen en Zevenhoven. [Incl.losbladige 16-delige kaart reproducties].
3274: EIJK, INEZ VAN, - Nieuwe etiquette.
12254: EIJNATTEN, JORIS VAN, - Hogere sferen. De ideeënwereld van Willem Bilderijk (1756-1831)
12119: EIJNATTEN, JORIS VAN, - God, Nederland en Oranje. Dutch Calvinism and the search for the social centre. [Thesis]
12011: EINSTEIN, ALBERT, LEOPOLD INFELD, - Physik als Abenteuer der Erkenntnis. [2. Auflage/ 2nd. Ed.]
6002: EINSTEIN, ALBERT, - The meaning of relativity. (New edition, containing an appendix on the Generalised theory of Gravitation)
8049: EISELEY, LOREN, - Darwin and the Mysterious Mr. X. New light on the evolutionists.
12042: EISENHART ROTHE, D. VON, HERAUSGEBER/ ED., - Die Tradition des deutschen Heeres. Ehem. 2. Lothringisches Infanterie-Regiment Nr. 131 (Mörchingen). Traditionspflege im Infanterie-Regiment 60
697: EISENHOWER, DWIGHT D., - In review. Pictures I've kept. A concise pictorial "autobiography".
11757: EISSEN, KOOS, ERIK VAN KUIJK, PETER DE WOLF, WIM CROUWEL (VOORWOORD, - Produkt presentatietekenen. (Een systematische handleiding voor ontwerpers, gebaseerd op het tekenen met markers)
7338: EK, GERRIT-JAN VAN EN FRANK SCHALLMAIER, FOTORED., - New York 09/11.
12504: EKKERT, RUDI, QUENTIN BUVELOT, - Hollanders in beeld. Portretten van de Gouden Eeuw
2081: ELDAD, I., M. AUMANN, ED., - Chronicles. News of the past.
3404: ELERIE, J.H.N. EN P.P.P. HUIGEN, RED., - Stadslandschap in ontwerp. Visies op Assen in een nieuw stadsgewest.
11013: ELGERSMA, G., J. OOSTKAMP, TEKST - ANDRÉ VLAANDEREN EN DAAN HOEKSEMA, ILLUSTRATIES - - Nijver Nederland. Onze landbouw, nijverheid en handel in woord en beeld. Eerste deel. [Plaatjes album N.V. Fabriek ,, De Bijenkorf" v/h K. Honig Koog aan de Zaan]
10122: ELIAS, NORBERT, - Sociologie en geschiedenis en andere essay's
1967: ELIAS, W.H.J., - Indië onder Japanschen hiel.
9803: ELIAS, NORBERT, - Problemen van betrokkenheid en distantie. Essay
919: ELIAS, E., TEXT; ED. VAN WIJK, PHOTOGRAPHY, - Holland. Eine Sammlung von Lichtbildern.
834: ELIAS, E., A. DUIF, - Lachen is leven. Een bloemlezing in woord en beeld van Nederlandse humor van 1883 tot 1958.
9865: ELIAS, NORBERT, - De hofsamenleving. Een sociologische studie van koningschap en hofaristocratie
4703: ELIAS, NORBERT, - Studies over de Duitsers. Machtsstrijd en habitusontwikkeling in de negentiende en twintigste eeuw.
8636: ELIËNS, TITUS M., ED., - J.J.P. Oud. Architect/ Architekt. Meubelontwerpen en interieurs/ Möbelentwürfe und Inneneinrichtungen
13250: ELIËNS, TITUS M., - T.A.C. Colenbrander (1841-1930). Ontwerper van de Haagse Plateelbakkerij Rozenburg
12981: ELIOT, T.S., - Het barre land. The waste land
9876: ELLENBROEK, WILLEM, KOOS VAN WERINGH, MAX ARIAN, - Het Groot Opland Boek
1074: ELLIGENS, A., - Jan Schiet foto's.
9686: ELLIS, L.F., - The war in France and Flanders 1939-1940. History of the Second World War. United Kingdom Military Series. J.R.M. Butler ed.
12746: ELLSWORTH-JONES, WILL, - Banksy. De man achter de muur
1347: ELSKEN, ED VAN DER, FOTOGRAFIE; HANS BOUMA, TEKST, - Zomaar in een sloot ergens bij Edam.
10947: ELSTLAND, LOURENS VAN - KAREL BOSTOEN, MARJA GEESINK, MARY ZIJLSTRA, ED., - Jan onder de deecken. Een Haarlemse 'klugt' geschreven te Batavia rond 1690
8492: ELZINGA, D.J., G. VOERMAN, - Om de stembus… Verkiezingsaffiches 1918-1989. [Hardcover]
162: EMMENS, J.A., - Kunsthistorische opstellen.
9512: EMMONS, TERENCE, ED., - Time of troubles. The diary of Iurii Vladimirovich Got'e - Moscow - July 8, 1917 to July 23, 1922
1901: ENCI-CEMIJ N.V.; J.A. ZWOLSMAN, E.A., TEKST, - Cement en beton. No. 1-6.
828: ENDT, F., SAMENSTELLING, - Weet je nog wel de jaren dertig.
2215: ENG, PIERRE VAN DEN, - De Marshall-hulp. Een perspectief voor Nederland 1947-1953.
8424: ENGELEN, EWALD, - De schaduwelite voor en na de crisis. Niets geleerd, niets vergeten
12539: ENGELHARDT, DIETRICH VON, - Das Bild auf der menschlichen Haut. Motive und Motivationen der Tätowierung
6867: ENGELMANN, A., - Offsetdruck in der Praxis. Mit einer Orientierung über andere Druckverfahren.
12334: ENGLISCH, PAUL, - Geschichte der erotischen Literatur
4787: ENNING, BRAM, - De oorlog van Bastiaans. De LSD-behandeling van het kampsyndroom.
12399: ENQUÊTECOMMISSIE REGERINGSBELEID, REDACTIE, - Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940-1945. Verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek. Deel 5B. Ministers- en Kabinetscrises. Voorbereiding terugkeer (Staten-Generaal, Militair Gezag, Vertrouwensmannen) (Punten J en O het Enquêtebesluit). Bijlagen
12393: ENQUÊTECOMMISSIE REGERINGSBELEID, REDACTIE, - Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940-1945. Verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek. Deel 1A en B. Algemene inleiding/ Militair beleid 1939-1940 (Punt A van het Enquêtebesluit). Verslag en Bijlagen/ Deel 1 C. Verhoren. [2 delen]
12396: ENQUÊTECOMMISSIE REGERINGSBELEID, REDACTIE, - Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940-1945. Verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek. Deel 4A en B. De Nederlandse geheime dienst te Londen. De verbindingen met het bezette gebied. (Punt F van het Enquêtebesluit). Verslag en Bijlagen
12397: ENQUÊTECOMMISSIE REGERINGSBELEID, REDACTIE, - Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940-1945. Verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek. Deel 4C-II. De Nederlandse geheime dienst te Londen. De verbindingen met het bezette gebied. (Punt F van het Enquêtebesluit). Verhoren
12398: ENQUÊTECOMMISSIE REGERINGSBELEID, REDACTIE, - Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940-1945. Verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek. Deel 5A. Ministers- en Kabinetscrises. Voorbeiding terugkeer (Staten-Generaal, Militair Gezag, Vertrouwensmannen) (Punten J en O het Enquêtebesluit). Verslag
12395: ENQUÊTECOMMISSIE REGERINGSBELEID, REDACTIE, - Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940-1945. Verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek. Deel 3A en B/ Deel 3C. Financieel en economisch beleid (Punt K van het Enquêtebesluit). [2 delen]
12394: ENQUÊTECOMMISSIE REGERINGSBELEID, REDACTIE, - Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940-1945. Verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek. Deel 2A en B/ Deel 2C. Neutraliteitspolitiek, Vertrek van de Regering, De eerste maanden in Londen. (Punten B, C, D en E van het Enquêtebesluit). [2 delen]
12403: ENQUÊTECOMMISSIE REGERINGSBELEID, REDACTIE, - Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940-1945. Verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek. Deel 8C-II. Militair beleid 1940-1945. (Punt P van het Enquêtebesluit). Verhoren
12402: ENQUÊTECOMMISSIE REGERINGSBELEID, REDACTIE, - Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940-1945. Verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek. Deel 8C-I. Militair beleid 1940-1945. (Punt P van het Enquêtebesluit). Verhoren
12401: ENQUÊTECOMMISSIE REGERINGSBELEID, REDACTIE, - Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940-1945. Verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek. Deel 7A en B & 7C. Leiding en voorlichting aan ambtenaren en burgers ... (Punten G en H van het Enquêtebesluit). Verslag en Bijlagen/ Verhoren. [2 delen]
50: ENSCHEDÉ, J.W., - De boek- en handelsdrukkerij C.A. Spin & Zoon te Amsterdam 1819-1919.
6645: DE ENSCHEDESE SCHOOL - - De Enschedese School. Moderne kunst nummer 10 December 1982. [Cover Ton Zwerver]
6643: DE ENSCHEDESE SCHOOL - - De Enschedese School. Moderne kunst nummer 8 Maart 1982. [cover Willem Wisselink]
9138: ENZENSBERGER, HANS MAGNUS, - De eigenzinnigheid van Hammerstein. Over de weigering van de hoogste Duitse militair te capituleren voor Hitler
7764: ERASMUS, DESIDERIUS, HARM-JAN VAN DAM, BEWERKING, - Lof der zotheid, of de dwaasheid gekroond. Een pronkredevoering door Desiderius Erasmus van Rotterdam.
5379: ERASMUS, [DESIDERIUS] - Een portret in brieven.
7248: ERDESZ, OTTO, - Violin theatre. [Hardcover]
8813: ERDMANN, THOMAS, - Vom Dampfkraftwagen zur Meisterklasse. Die Geschichte der DKW Automobile 1907-1945
11974: ERFTEMEIJER, ANTOON, - De aap van Rembrandt. Kunstenaarsanekdotes van de klassieke oudheid tot heden
6380: ERICHS, ROLF, A.O., ED., - The Saab-Scania story.
4418: ERICKSEN, ROBERT P., - Theologen onder Hitler. Gerhard Kittel, Paul Althaus, Emanuel Hirsch
11086: ERINGA, F.S., - Soendaas-Nederlands woordenboek. Mede met gebruikmaking van eerder door R.A. Kern bijeengebrachte gegevens
6638: ERNIE & BIDET - DE ENSCHEDESE SCHOOL - - Kleurloosboek. Ernie & Bidet.
11004: ERNST, MAX, - Das Karmelienmädchen. Ein Traum
1855: ERNST, BRUNO, - Holografie. Toveren met licht.
12280: ERP, HERMAN VAN, - Hegel
1311: ERTÉ, - Things I remember. An autobiography. [Signed]
11744: ERVE, W.S. VAN DE, - Le Corbusier. Idealistisch architect
9459: ES, EVELIEN VAN, - Willem Wissing (1920-2008). Stedebouwkundige. (Bibliografieën en Oeuvrelijsten van Nederlandse Architecten en Stedebouwkundigen)
9668: ESCHENBACH, WOLFRAM VON, - Parzival. Uit het Middelhoogduits vertaald door Leonard Burger. (Complete vertaling)
3540: ESKENS, ERNO, - Filosofische reisgids voor Nederland en Vlaanderen.
10220: ESSAME, H., - Patton. The commander
12081: ESSERS, PETER, - Belast verleden. Het Nederlandse belastingrecht onder nationaalsocialistisch regime
12147: ESTERHÁZY, PÉTER, - Harmonia caelestis
4183: ETHEL, JEFFREY L., - Komet. The Messerschmitt 163.
10363: EURIPIDIS - JOANNES LENTING, ED., - Euripidis Medea. Edidit cum suis ed eam adnotationibus Joannes Lenting, gymnasii literarii, quod Zutphaniae est, rector.
12850: EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN - ROBERT SCHUMANN, VORWORD/ FOREWORD - - Die Anwendung des Vertrages über die Gründung der EGKS während der Übergangszeit
912: EVANS, HAROLD, - Ooggetuige. 25 Jaar World Press photo's.
777: EVANS, M. STANTON, - The future of conservatism. From Taft to Reagan and beyond.
10043: EVERETT, SUSANNE, - Das war Berlin. Die euphorische Jahre einer Weltstadt 1918-1945
848: EVERETT, S., - London. The glamour years 1919-39.
8583: EVERITT, ANTHONY, - De geboorte van Rome. De opkomst van het grootste wereldrijk aller tijden.
4130: EVERLASTING - - Handwerkvreugd.
8298: EVERS, PAUL, RED., GIJSBERT HANEKROOT E.A., FOTOGRAFIE, - Het beste uit 20 jaar Oor, 1971-1991. Spectaculaire jubileumuitgave
5430: EVERTS, GUIDO, - Clio's kerstening. Pedagogische literatuurkritiek van Plato tot Luther. Clio's christianizing educational literary critics from Plato to Luther. [Proefschrift/Thesis].
6719: EWOUDT VERMEULEN, H.J., RED., - Ick Waeck. [3 afleveringen uit 2e jaargang; Nummer 6, november 1945, nr. 7, december 1945, nr. 10, maart 1946].
8246: EYCK, E., - Geschichte der Weimarer Republik. (I.) Vom Zusammenbruch des Kaisertums bis zur Wahl Hindenburgs; (II) Von der Konferenz von Locarno bis zu Hitlers Machtübernahme.
3278: EYKMAN, KAREL/ AART STAARTJES, - Charlie Chauffeur.(Opiniërend kindertoneel).
4335: EYSINCK, HANS, LEONARD KRISTAL, - Wegwijzer in de psychologie. Met meer dan 500 alfabetisch gerangschikte begrippen.
4656: FABER, PAUL, A.O., ED., - Burton Brothers: Fotografen te Nieuw-Zeeland 1866-1898. Photographers in New Zealand 1866-1898.
12771: FABER, JESSE, ARNON GRUNBERG, ESSAY, - Die Kunst ein Mensch zu sein. [Signed by the artist]
9817: FABRE, GLADYS & DORIS WINTGENS HÖTTE, ED., - Van Doesburg & the international avant-garde. Constructing a new world
12721: FABRI, ALBRECHT, JOSEPH FASSBENDER (WOODCUT/ HOLZSCHNITT). - Tangenten
3691: FABRI, H.F., J. VAN DEN BERG, C. DE ZEEUW, RED., - Mars et historia. (25 Jaar De Nederlandse Vereniging ter Beoefening van de Militaire Historie 1966-1991)
645: FAEVER, W., INTRODUCTION & COMMENTARY; A. GOULD, ED., - Masters of caricature from Hogarth and Gillray to Scarfe and Levine.
11616: FAGONE, VITTORIO, A.O. - Eduardo Arroyo. Opere e operette
13123: FAGUET, EMILE, - L'Art de lire
952: FAHRENFORT, J., H. E. JANSZEN, F. SANDERS, - Oproer in Amsterdam.
9945: FAHRMBACHER, WILHELM, WALTER MATTHIAE, - Lorient. Entstehung und Verteidigung des Marine-Stützpunktes 1940/1945
348: FAIRLEY, P., - Man on the Moon.
4541: FALLA, R.A., R.B. SIBSON, E.G. TURBOTT, - The new guide to the birds of New Zealand and outlying islands.
454: FANELLI, G., - Moderne architectuur in Nederland 1900-1940.
3736: FARINOLE, - C'était pour rire. Vingt ans d'humour et de vie parisienne avec des dessinateurs humoristes.
10297: FARRELL, MARGARET MARY, - Cocktails. De kunst van cocktails - cocktails en kunst
9349: FASSBINDER, RAINER WERNER, HARRY BAER, - Der Film Berlin Alexanderplatz. Ein Arbeitsjournal
8631: FASSEUR, CEES, - Eigen meester, niemands knecht. Het leven van Pieter Sjoerds Gerbrandy. Minister-president van Nederland in de Tweede Wereldoorlog
2040: FAVIER, JEAN, - In naam van God en des gewins. De wording van de zakenman.
10334: DE LA FAYETTE, MME, - Zayde, Histoire espagnole. [3 Tomes/ vols.]
13229: FEATHER, NORMAN, - Mass, lenght and time
5669: FEDDES, FRED, ALLARD JOLLES, - Frits van Dongen. Bouwen aan cultuur. Designing for culture.
5957: FEDDES, FRED, E.A., RED., - Oorden van onthouding. Nieuwe natuur in verstedelijkend Nederland.
5930: FÉDÉRATION AERONAUTIQUE INTERNATIONALE - - Conférence statutaire des 31 Juillet, 1er et 2 Aout 1913 tenue a Scheveningue - La Haye. Proces-verbaux.
5929: FÉDÉRATION AERONAUTIQUE INTERNATIONALE - - Statuts et Règlements Généraux. Edition 1912.
3054: FEIKEMA, R.W., - De totstandkoming van de Schoolwet van Kappeyne.
7319: FEINEMAN, NEIL, - GeekChic. The ultimate guide to geek culture.
9199: FEININGER, ANDREAS, PHOTOGRAPHY, KATE SIMON, TEXT, - New York. [Dutch edition]
12647: FEIREISS, KRISTIN, ED.,/ HERAUSGEBER, - Ben van Berkel. Mobile forces/ Mobile Kräfte
11917: FEITH, JAN, RED., - Nederland's grootste bedrijven van uit de lucht
10892: FELICIOLI, RICCARDO P., - Alfa Romeo. La bellezza necessaria. The essence of beauty. La béauté nécessaire.
6869: FELIUS, H. VAN, H.J. METSELAARS, - Noordhollandse Statenleden 1840-1919.
9030: FELTKAMP, C., - De begrafenismoeilijkheden in 1945 te Amsterdam. Het opheffen van den achterstand in het begraven door het gemeentelijk bureau voor lijkbezorging
424: FERDINANDUSSE, R., E.A., SAMENSTELLING, - Zoishettoevalligooknog'seenkeer.
10444: FERÉE, HANS - Van mens tot marionet. Hoe imitatie de menselijke mogelijkheden beperkt tot consumptie.
4302: FERGUSON, NIALL, - De grote oorlogen. De honderdjarige oorlog en de ondergang van het Westen.
11993: FERGUSON, NIALL, - De erbarmelijke oorlog. De geschiedenis van 1914-1918
11152: FERMIGIER, ANDRÉ, - Jean Lamouroux
509: FERNÁNDEZ-ARMESTO, F., - Millennium.
3943: FERNANDEZ-ARMESTO, FILIPE EN DEREK WILSON, - Reformatie. Het christendom en de wereld 1500-2000.
2686: FERNANDEZ-ARMESTO, FILIPE, - Millennium. Een geschiedenis van de laatste duizend jaar.
657: FERNANDO, S.H., - The new beats.
13296: FERRERO, GUGLIELMO, - The two French Revolutions 1789-1796
2121: FERRIL, A., - Caligula. Emperor of Rome.
4472: FERRILL, ARTHUR, - De oorsprong van oorlog. Van het stenen tijdperk tot en met Alexander de Grote.
8693: FEST, JOACHIM C., - Hitler. Eine biographie. [Hardcover]
13020: FEVER-BARENTS, ELS, ED. - STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM - Edward Weston. Stedelijk Museum Amsterdam, 30 oktober t/m 12 december 1976. [Cat. 606]
12745: FEYERABEND, PAUL, - In strijd met de methode. Aanzet tot een anarchistische kennistheorie
9988: FEYERABEND, PAUL K., - Over kennis. Twee dialogen
11286: FEYNMAN, MICHELLE, ED., - Perfectly reasonable deviations from the beaten track. The letters of Richard P. Feynman
13067: FEYNMAN, RICHARD P., - Six easy pieces. Essentials of physics explained by its most brilliant teacher
8368: FICINO, MARSILIO - - De brieven van Marsilio Ficino
8208: FIDIDA, SAM, REX MALIK, - Viewdata revolution.
1802: FIELD, SAUL & MORTON LEVITT, - Bloomsday.
12031: FIELITZ, F., ED., - Das Infanterie-Regiment ,,Graf Barfuss" (4. Westfälisches) Nr. 17 im Weltkrieg 1914-1918. Eine Bildsammlung
13368: FIERENS, PAUL, - L'Art Hollandais contemporain. Couverture et dessins dans le texte par Leo Gestel
6155: FIERET, G.P., - De stem van phylologos. Gedichten G.P. Fieret. [Gesigneerd, met opdracht/pentekening op schutblad door de auteur].
9974: FIGES, ORLANDO, - De Krimoorlog of de vernedering van Rusland
9276: FIGES, ORLANDO, - Crimea. The last crusade
2521: FIJNAUT, CYRILLE, - Geschiedenis van de Nederlandse politie.
4114: FIJNAUT, C.J.C.F., E.R. MULLER, U. ROSENTHAL, RED., - Politie. Studies over haar werking en organisatie.
13316: FILIPACCHI, DANIEL, A.O. (ED.) - HELMUT NEWTON (COVERPHOTO) - - Photo. No. 158, Nov. 1980: Paris, Capitale de la Photo. [Special issue]
1459: FINCH, C., - Walt Disney. Van Mickey Mouse tot Disneyland.
4308: FINDLAY, D.G.A., - Trio en Wayana Indianen in Suriname.
10703: FINE, ARTHUR, - The shaky game. Einstein, realism and the Quantum Theory
1512: FINKELSTEIN, NAT, - Andy Warhol: 'Oh this is fabulous'.
8513: FINLEY, M.I., - Democracy. Ancient and modern. (Mason Welch Gross Lectureship Series). [Revised ed., reprinted]
8291: FINOT, JEAN, - Préjugé et problème des sexes.
12812: FIRESTONE, SHULAMITH, - The dialectic of sex.The case for feminist revolution. [First ed.]
561: FISCHER, R.B., - Edward Jenner 1749-1823.
4856: FISHEL, CATHARINE, - The power of paper in graphic design.
2283: FISHMAN, WILLIAM J., NICHOLAS BREACH, PHOTOGRAPHS, - The streets of East London.
4863: FISKE, JOHN AND JOHN HARTLEY, - Reading television.
5926: FITZ, J.A., G.C. SAUL, ED., - The Sperryscope. Vol. 6: nrs. 10, 12 (1932), Vol. 7: nrs. 1-12 (1933-1936), Vol.8: nrs. 14, 6-9, 10 (1936-1939). [22 single issues].
8655: FITZPATRICK, PERCY - Jock van die Bosveld
3745: FIZZ-SUBVERS PRESS - SYBREN POLET, - Namen zijn nieuws. Het stark. Het sensoruim.
8099: FLAP, HENK & MARNIX KROES, RED., - Wat toeval leek te zijn, maar niet was. De organisatie van de jodenvervolging in Nederland.
1437: FLATOW, KURT, - 6 X Berlin.
11868: FLAUBERT, GUSTAVE, - Bouvard en Pécuchet
5141: FLAVIUS JOSEPH - - Histoire des juifs, ecrite par Flavius Joseph, sous le titre de Antiquitez Judaiques, traduite sur l'original Grec revu sur divers manuscrits, par Monsieur Arnauld d'Andilly. Nouvelle edition. [Tome Premier].
4353: THE FLEET STREET PRESS, ED., - 't Venster op de Vrije Wereld. Eerste jaargang nummers 1-6.
12027: FLEISCHER, WOLFGANG, - Deutsche Artillerie 1914-1918. Typenkompass
11688: FLEISCHER, WOLFGANG, FRED KOCH, - Russian tanks and armored vehicles 1917-1945/ Russian tanks and armored vehicles 1946-to the present. An illustrated reference. [2 vol.set]
11767: FLIM, BERT JAN, - Saving the children. History of the organized effort to rescue jewish children in the Netherlands 1942-1945
10357: FLORIAN, [JEAN-PIERRE CLARIS DE] - - Estelle. Roman pastorale
6781: FOKKE, ROGIER, FOTOGRAFIE; TANNY VAN DE VELDE,E.A., - Ogen van de oorlog. [Gesigneerd]
2170: FOKKEMA, S.D., - Psychologische beschouwingen over het leren vliegen
5318: FOLD7 - - Fold7 Chemistry.
10636: FOLIO SOCIETY - RICHARD FORTEY, - The Earth. An intimate history. [Folio Society edition 2011, in slipcase]
1955: FONDA, JANE, - Mijn leven.
3197: FONTAINE VERWEY, H. DE LA, - Uit de wereld van het boek. III. In en om de 'Vergulde Sonnewyser'.
3852: FONTAINE VERWEY, H. DE LA, - Uit de wereld van het boek. II. Drukkers, liefhebbers en piraten in de zeventiende eeuw.
13360: LA FONTAINE - CHAMFORT - - Oeuvres complètes de La Fontaine, précédées de l'éloge de l'auteur, par Chamfort. Nouvelle édition
3851: FONTAINE VERWEY, H. DE LA, - Uit de wereld van het boek. I. Humanisten, dwepers en rebellen in de zestiende eeuw.
12349: FONTIER, JAAK, RED., - Keramiek in Vlaanderen. Hedendaagse keramisten en hun werk
11108: FONTIJN, JAN, - Leven in extase. Opstellen over mystiek en muziek, literatuur en decadentie rond 1900.
10665: B FOR BOOKS, UITGEVER - - Literaire Juweeltjes 2011. [12 literaire juweeltjes in cassette]
1218: FORD MOTOR COMPANY & PICTURE PRESS, INC., EDITOR - - Ford at fifty 1903-1953.
12640: FORMAN, W. & B., - The face of ancient China
13341: FORNÈS, EDUARD, ED., - Dali et les livres
11551: FORSTER, MICHAEL N., - After Herder. Philosophy of language in the German tradition
10388: FORTEY, RICHARD, - Leven. Een ongeautoriseerde biografie. De geschiedenis van vier miljard jaar leven op aarde
6657: FORTUYN, PIM, - De puinhopen van acht jaar paars (…) Een genadeloze analyse van de collectieve sector en aanbevelingen voor een krachtig herstelprogramma. [Eerste druk 2002].
6908: FORTY, SIMON, ED., - World War I. A visual encylopedia
10730: FOUCAULT, MICHEL, - Madness and civilization. A history of insanity in the age of reason
5687: FOUCAULT, MICHEL, - Ethics. Subjectivity and truth. Edited by Paul Rabinow. The essential works of Michel Foucault 1954-1984. Volume one.
9727: FOUCAULT, MICHEL, - Geboorte van de kliniek. Een archeologie van de medische blik
11266: FOUCAULT, MICHEL, - The archaeology of knowledge and the discourse on language. [Translated from the French by A.M. Sheridan Smith]
9156: FOUCAULT, MICHEL, - Geschiedenis van de waanzin in de zeventiende en achttiende eeuw
11959: FOUCAULT, MICHEL, - De wil tot weten. Geschiedenis van de seksualiteit I
11532: FOUCAULT, MICHEL, COLIN GORDON, ED., - Power/ knowlegde. Selected interviews and other writings 1972-1977
12859: FOUREST, HENRY-PIERRE, A.O. (CONSERVATEUR) - GALERIES NATIONALES DU GRAND PALAIS - - Faïences françaises XVIe - XVIIIe siècles
7279: FOX, FRANK, - The British army at war.
698: FOX, B., E.A., - Psychiatrische tegenbeweging in Nederland.
10285: FRAMPTON, KENNETH, - Moderne architectuur. Een kritische geschiedenis.
3141: FRANCE-SOIR MAGAZINE - - Les journées de Mai.
12963: FRANCE, ANATOLE, - De goden zijn dorstig
5320: FRANCIS, FRANK, A.O., - Printing and the mind of man. Catalogue of the exhibitions at the British Museum and at the Earls Court, London 16-27 July 1963.
3669: FRANCKEN, EEP EN OLF PRAAMSTRA, SAMENSTELLING, - Heerengracht, Zuid-Afrika. Nederlandse literatuur van Zuid-Afrika.
8837: FRANÇOIS, J.H., - 37 Jaar Indonesische vrijheids-beweging.(Vrede in Indonesië en hoe de onrust ontstond). [Brochure]
6277: FRANKEL, FELICE C., GEORGE M. WHITESIDES, - No small matter. Science on the nanoscale.
9221: FRANS HALEBEEK N.V. - - Frans Halebeek boekbinderslinnen. [Monsterboek]
7434: FRANSSEN, PIETER, - Haags(ch)e bluf. Het verhaal van Golden Earring.
12432: FRATECO, - Don Quichote van München. Roman. Naar het onuitgegeven Duitsche manuscript vertaald door W.H. de Buisonjé
9998: FRECOT, JANOS, - Die Jahre mit der Kamera. Fotografien aus Berlin 1964-1966
12114: FREDERICQ, PAUL, - Thorbecke voor 1830
9997: FREED, LEONARD, - Made in Germany/ Re-made. Reading Leonard Freed
9777: FREEZE, GREGORY L., ED., - Russia. A history
2176: FREI, N. - De Führerstaat. De nationaal-socialistische heerschappij 1933-1945.
11370: FRENCH, A.P., P.J. KENNEDY, ED., - Niels Bohr. A centenary volume
11813: FRENKEL, F.E., RED., - Provo. Kanttekeningen bij een deelverschijnsel
13127: FRERIKS, KESTER. - Verborgen wildernis. Ruige natuur & kaarten in Nederland
1465: FREWIN, A., - One hundred years of science fiction illustration 1840-1940.
9334: FREY, VERENA, ED., - 75 Jahre Leica Fotografie/ 75 Years of Leica photography/ 75 Ans de photographie Leica
12776: FREY, DANIELA, ED., - Ballet Antonio Gades, con Cristina Hoyos en Carmen
10782: FRICKE, R., ED., - Retrospektive Fotografie. Piet Zwart
1269: FRIEDHOFF, G., - W.M. Dudok.
3033: FRIEDLÄNDER, SAUL, - Nazi-Duitsland en de joden. Deel I: De jaren van vervolging 1933-1939.
9437: FRIEDMAN, HERBERT, - Zon en Aarde. Een warme relatie. [Wetenschappelijke Bibliotheek deel 18]
4475: FRIEDMAN, LAWRENCE, ED., - War. Oxford readers.
2669: FRIEDMAN, THOMAS L., - De aarde is plat. Ontdekkingsreis door een geglobaliseerde wereld.
4617: FRIEDRICH, JÖRG, - Der Brand. Deutschland im Bombenkrieg 1940-1945.
4417: FRIEDRICH, JÖRG, - Das Gesetz des Krieges. Das deutsche Heer in Russland 1941 bis 1945. Des Prozess gegen das Oberkommando der Wehrmacht.
1384: FRIEDRICH, OTTO, - Hollywood. Het machtige web.
10791: FRIEDRICH, JÖRG, - De Brand. De geallieerde bombardementen op Duitsland, 1940-1945
12950: FRIEDRICH, THOMAS, STEPHEN SPENDER, FOREWORD, - Berlin between the wars
17: FRIEDRICH, OTTO, - Voor de zondvloed. Berlijn in de jaren twintig.
13144: FRIJDA, NICO H., - De emoties. Een overzicht van onderzoek en theorie
9093: FRIJTAG DRABBE KÜNZEL, GERALDIEN VON, - Kamp Amersfoort
8802: FRISO, KLAAS, - Putten 1940/1945. Kroniek
4241: FRISSEN, P.H.A., - Gevaar verplicht. Over de noodzaak van aristocratische politiek.
1549: FRISSEN, P.H.A., - De virtuele staat. Politiek, bestuur, technologie: een postmodern verhaal.
13291: FRITH, SIMON, - Rock! Sociologie van een nieuwe muziekcultuur
6408: FRITSCHY, WANTJE EN JOEP TOEBES,RED., - Het ontstaan van het moderne Nederland. Staats- en natievorming tussen 1780 en 1830.
10868: FRITZ-JOBSE, JONNEKE, FRANS VAN BURKOM, RED., - Een nieuwe synthese. Geometrisch-abstracte kunst in Nederland 1945-1960
10111: FROMM, ERICH, - De zelfstandige mens. Bijdrage tot een humanistische ethiek
12614: FROMM, ERICH, - The anatomy of human destructiveness
12836: FROMM, ERICH, - Man for himself. An enquiry into the psychology of ethics
12844: FROMM, ERICH, - The sane society
10541: FRYER, JONATHAN, - Ischerwood. A biography of Christopher Ischerwood. [Signed by Fryer]
12189: FUCHS, RUDI, E.A., - Kurt Schwitters. Ik is stijl
4331: FUCHS, W.R., - Moderne wiskunde voor iedereen. Verzamelingen en getallen.
12489: FUCHS, J.M., RED. - MARIA AUSTRIA - HENK JONKER (FOTOGRAFIE) -FRANS METTES (LAY-OUT) - 30x Kinderzegels
13184: FUCHS, RUDI, CURATOR/ TEXT, WOJCIECH MARKOWSKI, TEXT, - Gilbert & George: The Cosmological Pictures 1989
7851: FUHR, HEIN VON DER, - Komt dat dan nooit af? Over 15 jaar stadsvernieuwing in De Pijp.
6569: FUHR, KARL, - Die akustischen Rätsel der Geige. Die endgültige Lösung des Geigenproblems. Für Physiker, Geigenbauer und Musiker.
4550: FURET, FRANÇOIS, - Het verleden van een illusie. Essay over het communistische gedachtengoed in de twintigste eeuw.
8576: FUSTEL DE COULANGES, - La cité antique. Etude sur le culte, le droit, les institutions de la Grèce et de Rome
12774: FYSH, HUDSON, - Qantas at war
13247: GABLER, NEIL, - Life, the movie. How entertainment conquered reality
3979: GABOR, MARK, - The pin-up. A modest history.
1504: GABOR, M., - The pin-up. A modest history.
12992: GÁBOR, BENCSIK, - Cigányokról
6844: GABRIËLS, A.J.C.M., - De Heren als dienaren en de dienaar als Heer. Het stadhouderlijk stelsel in de tweede helft van de achttiende eeuw. [Hollandse Historische Reeks 14]
13306: GACHNANG, JOHANNES, - Sigmar Polke. The early drawings 1963-1969
12627: GADET, JOS, - Terug naar de stad. Geografisch portret van Amsterdam
4004: GAL [PS. GERARD ALSTEENS] - - Politieke tekeningen 1970-1977. Kissinger, Carter, Coca & Co.
12872: GALBRAITH, JOHN KENNETH, - Money. Whence in came, where it went
4007: GALERIE PABST ED., ANNNETTE LETTAU, - Der 1. Weltkrieg. Vision und Wirklichkeit. Katalog 12 - Eine Auswahl von 157 Bildern, Aquarellen, Zeichnungen, Druckgrafiken, Dokumenten, Plakaten, Büchern, Mappen, Fotos und Objekten zum Thema 1. Weltkrieg.
6036: GALESLOOT, HANSJE & MARGREET SCHREVEL, RED., - In fatoen hersteld. Zedelijkheid en wederopbouw na de oorlog.
12521: GALLERIA LA POLENA - CAREL BALTH - - Balth
103: GALLO, MAX, - Affiches.
8253: GALLWITZ, KLAUS, PREFACE, R.H. FUCHS, NOTES/COMMENTS/CATALOGUE, - Anselm Kiefer. Verbrennen, Verholzen, Versenken, Versanden.
10573: GAMBACCINI, PETER, - Bruce Springsteen
2987: GAMBONI, DARIO UND GEORG GERMANN, HERAUSG./ED., - Zeichen der Freiheit. Das Bild der Republik in der Kunst des 16. bis 20. Jahrhunderts.
2090: GANDHI, SONIA, ED., - Freedom's daughter. Letters between Indira Gandhi and Jawaharlal Nehru 1922-39.
12653: GANSHOF, F.L., L. KNAPPERT, A.A. BEEKMAN - COMMISSIE VAN DEN GESCHIEDKUNDIGEN ATLAS - - Geschiedkundige Atlas van Nederland: De Zuidelijke Nederlanden in de XVIIde en XVIIIde eeuw/ De Gereformeerde Kerk onder de Republiek omstreeks het midden der 18de eeuw. (Tekst bij Kaart XII-XIII)
10086: GANZ, NICHOLAS, TRISTAN MANCO, BEWERKING, - De wereld van graffiti. Kunst van de straat uit vijf werelddelen
4174: GANZER, KARL RICHARD, - Das Reich als europäische Ordnungsmacht - Tornisterschrift für das Oberkommando der Wehrmacht, Abteilung Inland, 1941 - Heft 31
72: GAPPER, JOHN, N. DENTON, - All that glitters.
12977: GARD, ROGER MARTIN DU, - Luitenant-kolonel de Maumort
8324: GARDINER, A.G., - L'Ame de la France
8578: GARIN, EUGENIO, ED., - Renaissance characters.
595: GARNER, P., - The contemporary decorative arts. From 1940 to the present day.
1580: GARNER, JOE, - 'We onderbreken deze uitzending'.
3634: GARREL, BETTY VAN, - Voertuigen van de verbeelding. Mobiliteit in de kunst.
4545: GARRIOCH, DAVID, - The making of revolutionary Paris.
6309: GASBEDRIJF - - Winter recepten voor de gaskeuken. [Brochure].
13210: GASCOIGNE, BAMBER, - Prentkunst en drukwerk. Een complete handleiding voor het herkennen van manuele en mechanische drukprocédés van houtsnede tot inkt jet printing
6822: GASTEREN, LOUIS VAN, - Hans. Het leven voor de dood / Allemaal rebellen. Amsterdam 1955-1965. [Twee deeltjes uit de reeks Tabula Cinema 1 + 3]
5427: GATZ, KONRAD, ED., - Farbige Räume. Farbige Raumgestalten. Malerei in Räumen.
4333: GAY, PETER, - Sigmund Freud. Zijn leven en werk.
11876: GAY, PETER, - De eeuw van Schnitzler. Een nieuwe geschiedenis van de negentiende eeuw
11369: GEARY, JAMES, - The body electric. An anatomy of the new bionic senses
7212: GEEB, HANS KARL, HEINZ KIRCHNER, HERMANN-WILHELM THIEMANN, - Deutsche Orden und Ehrenzeichen. Kommentar zum Gezetz über Titel, Orden und Ehrenzeichen und eine Darstellung deutscher Orden und Ehrenzeichen von der Kaiserzeit bis zur Gegenwart met Abbildungen. [2.Auflage]
7645: GEENEN, PIETER, - De vooruitgang. Geïllustreerd geschiedenis van de 20ste eeuw.
6181: GEERDINK, AD, RED., - Groeten uit Heerenveen. Oude ansichten uit de collectie Leo Leenes.
7891: GEERTJES, ALBERT - PETER DE KAN, GRAFISCH ONTWERP - - Geertjes woordenboek.
10317: GEERTZ, CLIFFORD, - De antropoloog als schrijver. Ingeleid door Jan Willem Bakker. (Lévi-Strauss, Evans-Pritchard, Malinowski, Benedict)
5608: GEEST, JAN VAN, OTAKAR MÁCEL, - Stühle aus Stahl. Metallmöbel 1925-1940.
12199: GELLNER, ERNEST, - Nations and nationalism
12457: GELLNER, ERNEST, - Reason and culture. The historic role of rationality and rationalism
12824: GELLNER, ERNEST, - Words and things. A critical account of linguistic philosophy and study in ideology
12405: GEMEENTE AMSTERDAM - - Algemeen uitbreidingsplan van Amsterdam. Grondslagen voor de stedebouwkundige ontwikkeling van Amsterdam. (I). Nota van toelichting; (II). Bijlagen. [Herdruk, 2 delen + losse Overzichtskaart]
1575: GEMEENTEBESTUUR ARNHEM. - - Arnhems stadsplan. Rapport van de studiecommissie voor het stadsplan Arnhem.
9377: GEMEENTELIJK DIENST VOLKSHUISVESTING, PRODUKTIE, - Amsterdam stadsvernieuwing. Urban renewal. Stadterneuerung. Rénovation urbaine
7253: GENERAL DYNAMICS - - The F-16 Multirole Fighter. [Brochure]
12044: GENERALSTAB DES HEERES - - Entwurf Militärgeographische Angaben über Marokko. Textheft - Ortsbeschreibung - Bildheft. Abgeschlossen am 20. VII. 1942. (Nur für den Dienstgebrauch!). [3 vols.]
12033: GENERALSTABS DER HEERES - - Militärgeographische Beschreibung von Tunis. Text- und Bildheft. Abgeschlossen am 10. Oktober 1941. (Nur für den Dienstgebrauch)
11215: GEORG, WILLY, PHOTO'S, RAFAEL F. SCHARF, ED., - In the Warsaw ghetto: summer 1941
7335: GERADTS, EVERT, VERTALING/ILLUSTRATIES - LEWIS CARROLL [NAAR] - - De jacht op de Strok. Een worsteling in acht dreunen.
12701: GÉRARDIN, L., - Bionica. Schakel tussen bioloog en ingenieur
5311: GERBRANDS, PAUL, - Gebrek aan schaarste.
10347: GERRITSE, THEO, - Collaboreren voor een betere wereld. De memoires van vier Nederlandse nationaal-socialisten
13188: GERRITSEN, MARIANNE, EINDRED., - Hommes de valeur. Henri Fantin-Latour/ Odilon Redon en tijdgenoten
5617: GERRITZEN, MIEKE, MAX BRUINSMA. GEERT LOVINK, MARJOLEIN RUYG, ED., - Catalogue of strategies. NL.Design.
12845: GERTH, H.H., C. WRIGHT MILLS, ED. - MAX WEBER - - From Max Weber: essays in sociology
9006: GERWARTH, ROBERT, - Hitler's hangman. The life of Heydrich
11586: GERWARTH, ROBERT, - Hitlers beul. Leven en dood van Reinhard Heydrich 1904-1942
8468: GERWEN, JACQUES VAN, - Goede wijn … behoeft een krans. Reclame van verzekeraars in Nederland vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw tot heden.
3400: GETTY IMAGES CREATIVE - TONYSTONE - - O2 480
12157: GEYL, PIETER, - Napoleon, for and against
6989: GEZAMELIJKE KRAAKGROEPEN - - Handleiding voor krakers. 5e druk 1979.
12509: GIANFREDA, SANDRA, ED., - Bilder einer Metropole. Die Impressionisten in Paris
13157: GIBBON, EDWARD, - Verval en ondergang van het Romeinse Rijk. Vertaald naar de door D.M. Low verkorte uitgave door Paul Syrier
4143: GIDDENS, ANTHONY, - Sociology.
4520: GIDE, ANDRÉ, JULES ROMAINS, COLETTE, FRANÇOIS MAURIAC, - La guirlande des années. Images d'hier et d'aujourd'hui.
2254: GIEBELS, L., - De zionistische beweging in Nederland 1899-1940.
9318: GIEBEN, A. TH., - Stijl- en ornamentleer. De Stijl en het Ornament vanaf de vroegste tijden tot aan de 20e eeuw. [Twee delen compleet]
10905: GIEDION, S., - Space, time and architecture. The growth of a new tradition. [Fifth ed., revised and enlarged, 1995]
6864: GIEDION, SIGFRIED, - Raum, Zeit, Architektur. Die Entstehung einer neuen Tradition. [Studio Paperback]
3101: GIELKENS, JAN, GER HARMSEN, LUCHIEN KARSTEN, - Een dag is 't van vreugde, een dag is 't van strijd.
11655: GIERSTBERG, FRITS, RIK SUERMONDT, RED., - Het Nederlandse fotoboek. Een thematische selectie, na 1945
1184: GIFFORD, D., - Happy days ! A century of comics.
1429: GIGER, H.R., CARL LASZLO, SANDRA BERETTA. - - Www HR Giger com.
6580: GILBERT, MARTIN, - Atlas of the Holocaust.
9776: GILBERT, MARTIN, - Imperial Russian Atlas
10087: GILBERT AND GEORGE [ON COVER: GEORGE & GILBERT] - - Dark Shadow. Gilbert and George the sculptors 1974. [Numbered and signed]
9932: GILBERT, MARTIN, - The Dent atlas of American history
4203: GILBERT, MARTIN, - The Somme. Heroism and horror in the First World War.
10837: GILBERT, MARTIN, - 1916. De dramatische veldslag bij de Somme
476: GILBERT, M., - Churchill. A photographic portrait.
1057: GILBERT, M., - From the ends of the earth. The Jews in the 20th century
2135: GILBERT, MARTIN, - De laatste reis. De vernietiging van de joden in nazi-Europa.
4424: GILES, MAGGI, - The perfect planet. [Signed]
5037: GILMORE, EDDY - - Wil Rusland oorlog ? Moskou-reportage van Eddy Gilmore. VN Signalen no. 1
12505: GILTAIJ, JEROEN, E.A,, - Zinnen en minnen. Schilders van het dagelijks leven in de zeventiende eeuw
1770: GIMFERRER, P., - Antoni Tàpies et l'esprit catalan.
12450: GINKEL, EVERT VAN, LEO VERHART, - Onder onze voeten. De archeologie van Nederland
12734: GINNEKE, INEKE VAN, SAMENSTELLING/ TEKST, - Bekroonde ontwerpers 2. Kho Liang Ie-prijswinnaars: Jan Jansen, Aldo van den Nieuwelaar, Frans de la Haye
7593: GINNEKEN, JAAP VAN, - Schokgolf. Omgaan met opinie-dynamiek
10896: GINSBERG, ALLEN, - Wichita Vortrex Sutra. [In: Peace News poetry, (UK) edition, second printing, June 1967]
10897: GINSBERG, ALLEN, - Wichita Vortrex Sutra. [In: Peace News poetry, (UK) edition, fourth printing]
5066: GIOVANETTI, LEO, FRED FREED, - De bom moet barsten. Documenten over twijfels en besluitvorming voor Hirosjima.
1329: GIRARDET, FREDY - - De originele recepten van Fredy Girardet. De spontane keuken.
11462: GISEVIUS, HANS BERND, - Der Anfang vom Ende. Wie es Wilhelm II. begann.
4641: GLADWELL, MALCOLM, - Wat de hond zag en andere avonturen. De beslissende New Yorker-artikelen.
11062: GLASBERGEN, J.B., - Beroepsnamenboek. Beroepsaanduidingen voor 1900 in Nederland en België
7195: GLASPER, IAN, - Burning Britain. The history of UK punk 1980-1984. [Softcover]
5869: GLUCKMANN, ADOLFO, - Misdadig Duitschland. Mishandelingen gezien en ondervonden in 5 Duitsche gevangenissen door Adolfo Gluckmann, onderdaan der Argentijnsche Republiek.
3555: GODDIJN, H.P.M., RED., - Max Weber. Zijn leven, werk en betekenis. Een inleiding.
6585: GODDIJN, HANS, - Elektronica in de popmuziek.
334: GOEBBELS, J., - Tagebucher 1945. Die letzten Aufzeichnungen.
8684: GOEDKOOP, HANS, - Geluk. Het leven van Herman Heijermans. [Open Domein]
11184: GOEREE, WILHELMUS, - Natuurlyk en schilderkonstig ontwerp der menschkunde; Leerende niet alleen de kennis van de gestaltene, proportie, schoonheid, muskelen, bewegingen, actien, passien en welstand der menschbeelden ... [Tweede druk]
4442: LE GOFF, JACQUES, ED., - Medieval callings.
11823: GOGH, WIM VAN, SAMENSTELLING, FRANK ZIJP, TEKST, - Amsterdam '80
9877: GOGOL, NICOLAJ, - Petersburgse vertellingen
9240: GOITIZOLO, REINALDO ESPINOZA, ED., GUILLERMO GRAU GUERDARRAMA, CARTOGRAPHY/TEXT, - Atlas historico biográfico y militar Ernesto Che Guevara. Primer tomo.
8981: GOLDFARB, MICHAEL, - De weg uit het getto. Drie eeuwen emancipatie van de Joden in Europa
3209: GOLDSTEIN, ROBERT A., - French-Iroquois diplomatic and military relations 1609-1701.
8584: GOLDSWORTHY, ANTHONY, - Marcus Antonius en Cleopatra
7557: GOLDSWORTHY, ADRIAN, - Caesar
13239: GOLDSWORTHY, ADRIAN, - De val van Rome
745: GOLLANCZ, VICTOR, - Shall our children live or die?
12881: GOLLANCZ, VICTOR, - Our threatened values
1273: GOLOWANOW, J., TEXTS/ED., - Unser Gagarin.
12228: GOMBRICH, E.H., - Kunt en illusie. De psychologie van het beeldend weergeven
5549: GOODMAN, MARTIN, PUBLISHER, JAMES COLLIER, ED., - Beauty photography. Number one, 1957. (Selecting the model, posing for glamour, the nude on film, background-props, magazines & markets and selections from the workbooks of Gowland, de Dienes, Basch, Yulsman, Bernard, Stettner).
79: GOODMAN, M., - The movement toward a new America.
8927: GOOR, J. VAN, - De Nederlandse koloniën. Geschiedenis van de Nederlandse expansie 1600-1975.
4949: GOOR, J. VAN, - Indische avonturen. Opmerkelijke ontmoetingen met een andere wereld.
3323: GOOTZEN, PIET, WIM PETERS, RED., - Roerstreek in oude prenten (1885-1935).
1046: GORBACHEV, MIKHAIL, - Perestroika.
7546: GORDIJN, ARAUN, - City limits U.S.A. Schilderijen
1016: GORDON, H.J.JR., - Hitlerputsch 1923. Machtkampf in Bayern 1913-1924.
12705: GORKI, MAXIME, - Vladimir Iliitch Lénine
11358: GORO, FRITZ - STEPHEN J. GOULD, INTR., - On the nature of things. The scientific photography of Fritz Goro
11962: [GOSCINNY, RENÉ - ?ALBERT UDERZO] - - Asterix en de kernsentrale … of het recht van de sterkste
1511: GOTTFRIED, M., - Broadway musicals.
6677: GOTTLIEB, ANTHONY, - De droom der rede. Een geschiedenis van de filosofie van de Grieken tot de Renaissance.
12492: GOTTSCHAMMEL, JOSEF, RUDOLF HANS HAMMER, ED./ HERAUSGEBER, - Idee und Form. Jahrbuch 1938
4113: GOUDSMIT, SAM., - Simcha. De knaap uit Worms
10526: GOUDSMIT, B.C., BEWERKING - - Het weer en den dampkring. Flammarion's Atmosphère voor Nederland bewerkt
9450: GOULD, JAMES L., CAROL GRANT GOULD, - Seksuele selectie. Een proces van tegenstrijdige belangen. [Wetenschappelijke Bibliotheek deel 31]
6039: GOULD, CHESTER - HERB GALEWITZ, ED., ELLERY QUEEN, INTRODUCTION, - The celebrated cases of Dick Tracy 1931-1951.
3916: GOULD, LEWIS L. & RICHARD GREFFE, - Photojournalist. The career of Jimmy Hare.
12174: GOULD, STEPHEN JAY, - De mens gemeten. De geschiedenis van de intelligentietest
3997: GOUREVITCH, JEAN-PAUL, - L'imagerie politique.
2227: GRAAF, ANDRIES VAN DER, - Goudriaan gisteren; of de geschiedenis van de hoge- en vrije heerlijkheid Goudriaan - gelegen in de Alblasserwaard - van de prehistorie tot omstreeks negentienhonderd.
12193: GRAAF, BEATRICE DE, - Tegen de terreur. Hoe Europa veilig werd na Napoleon
11305: GRAAF, KASPER DE, MALCOLM GARRETT, - When cameras go crazy. Culture Club
9866: GRAAF, F. DE., - Spinoza en de crisis van de westerse cultuur
11219: GRAAFF, FRANCES DE, - Sergej Esenin. A biographical sketch. [Slavistic Printings and Reprintings LV]
9556: GRACCO, LUCA SCACCHI , A.O., TEXT, FRANS HAKS, COORDINATION, - Pensieri di plastica. Plastic thoughts. (100 Jaar plastic)
12723: GRAEVENITZ, GERHARD VON, NORMAN DILWORTH, SEL., - Pier + Ocean. Construction in the art of the seventies
2260: GRAFISCH NEDERLAND 1977; ANNE VAN DER MEIDEN, TEKST, ANTHON BEEKE, VORMGEVING, - Hoor mij … volg mij!
4079: GRAFISCH NEDERLAND 2001, REDACTIE - LEX REITSMA ONTWERP, JOAN HEMELS, TEKST, ANNEKE VAN STEIJN, EINDRED., - Communicatie. Kerstnummer Grafisch Nederland 2001.
1142: GRAFISCH NEDERLAND 2003; PAUL H. VAN KONINGSBRUGGEN, E.A., TEKST, - Mobiliteit. Of hoe we van de mieren kunnen leren…
1145: GRAFISCH NEDERLAND 1976; NICO SCHEEPMAKER, RED., P.P. MIJKSENAAR, P.E. SCHREUDERS, BEELDRED., TEKST, - Vrijheid van drukpers. (Een collage).
1702: GRAFISCH NEDERLAND 1990; GERARD BERLIJN, GERARD HADDERS, RED., - Olie is onschuldig. Olie is een zegen. Olie is een plaag. Een verhaal in beelden.
1703: GRAFISCH NEDERLAND 1998; R. BEAUMONT, RED., L. REITSMA, BEELDRED., VORMGEVING, A. ALMA, E.A., TEKST, - >Geld
4718: GRAFTDIJK, THOMAS, SIEGFRIED WOLDHEK, - Positieve helden. [Genummerd + gesigneerd].
10883: GRAINGER, JANETTE, RICKI ABRAMS, BEV JACKSON, - Living guide to Amsterdam 1972-73
12722: GRANATH, OLLE, - Another light. Swedish art since 1945/ Une autre lumière. L'Art suédois depuis 1945/ In einem anderen Licht. Schwedische Kunst nach 1945. [With signed dedication by Granath]
2122: GRANT, M., - Art in the Roman Empire.
9238: GRAVENDIENST, UITGAVE, - De gravenserie in Zuid-West Pacific. Deel II. Het ereveld Menteng Poelo (Batavia) en het Columbarium met aula (tevens simuntaankerk)
1977: GRAY, ANDY, - Great country music stars.
9627: GRAY, CHRISTOPHER, JOHN BOSWELL, - Blueprints. Twenty-six extraordinary structures
4910: GRAY, JOHN, - Al-Qaida en de moderne tijd.
7024: GRAY, JOHN, - Grays anatomie. Geschriften.
12290: GREEN, JOHN D., PHOTOGRAPHY, ANTHONY HADEN-GUEST, TEXT - - Birds of Britain/ Käfer aus England
1503: GREEN, S., - Ring bells ! Sing songs ! Broadway musical of the 1930's.
12211: GREENE, BRIAN, - The elegant universe. Superstrings, hidden dimensions and the quest for the ultimate theory
249: GREENFIELD, JEFF, - Television. The first fifty years.
1762: GREENPEACE - - Witness. Twenty-five years on the environmental front line.
8327: GREY, E., - Groot-Brittanje's maatregelen tegen Duitschland's handel. Rede door The Right Hon. Sir E. Grey in het Lagerhuis uitgesproken op 26 Januari 1916
8415: GRIBAUDO, PAOLA, ED., - 'Lhote et les individualistes du cubisme'. L'Art au service de la paix
11515: GRIGOTEIT, ARIANE, FRIEDHELM HÜTTE, ED., - Richard Artschwager: Auf und Nieder. Kreuz und Quer/ Up and Down. Back and Forth
13084: GRIGSON, JANE, - Good things
11658: GRIJP, LOUIS PETER, HOOFDRED., - Een muziekgeschiedenis der Nederlanden. [Met CD-Rom]
7217: GRIJZENHOUT, FRANS, NIEK VAN SAS, WYGER VELEMA, RED., - Het Bataafse experiment. Politiek en cultuur rond 1800.
6678: GRIJZENHOUT, FRANS & HENK VAN VEEN, RED., - De Gouden Eeuw in perspectief. Het beeld van de Nederlandse zeventiende-eeuwse schilderkunst in later tijd.
8932: GRIJZENHOUT, FRANS, CAREL VAN TUYLL VAN SEROOSKERKEN, RED., - Edele eenvoud. Neo-classicisme in Nederland 1765-1800
9563: GRIMBERG, W.L.F., BEWERKING; N.J. KROM, E.V.A., TEKSTEN, - Gids door de Nederlandsche geschiedenis. II. Tropisch Nederland.
13249: GRINSVEN, JOHAN VAN, - Jukebox virus. De geschiedenis van de jukebox in Nederland
482: GROEN VAN PRINSTERER, G., RED., (1801-1876) - - Nederlandsche Gedachten.
11626: GROEN, KOOS, - Fout en niet goed. De vervolging van collaboratie en verraad na de Tweede Wereldoorlog
9363: GROENEVELD, GERARD, - Nieuwe boeken voor den nieuwen tijd. Uitgeverij De Amsterdamsche Keurkamer 1932-1944
10112: GROENEWOLD, MARTIN, TEKSTEN, - Herman is alive! Herinneringen aan het fenomeen Brood
885: GROENMAN, SJ., INLEIDING; F.C.D. POPKEN, E.A., FOTO'S, - Land uit zee. De Zuiderzee bedwongen. De indijking, de drooglegging, de nieuwe samenleving.
4460: GROENVELD, S., - Verlopend getij. De Nederlandse Republiek en de Engelse Burgeroorlog 1640-1646.
12433: GRONINGEN, WIES VAN, - Mijn vader zat ook bij het KNIL
1506: GRONINGER MUSEUM; J. GROSFELD, E.A., - Pophoes en symboliek.
13345: GRØNVOLD, ULF, - Lund & Slaatto
7524: GROOT, PAUL, A.F.M. HASELHOEF, I. WILLEMS, - Het Krijtwitte Kind.
13218: GROOT, HUGO DE, - Het recht van oorlog en vrede. Prolegomena & Boek I. [Ambo-Klassiek]
13095: GROOT, ADRIAAN D. DE, - Thought and choice in chess. [Psychological Studies 4]
623: GROOT, J. DE, - De helicopter.
7533: GROOTHEEST, TIJMEN VAN, FRANK LUBBERS, ED., - Amsterdam 60/80. Twintig jaar beeldende kunst/ Twenty years of fine art
12796: GROSSMAN, VASILI, - Leven en lot. [Hardcover + extra's]
3992: GROSZ, GEORG - - Das Gesicht der herrschenden Klasse. 57 Politische Zeichnungen von Georg Grosz. [Facsimile-reprint, inclusief de losbladige Nederlandstalige bijlage]
11455: GROSZ, GEORGE, - Een klein ja, een groot nee. Herinneringen. [Privé-Domein nr. 49]
4088: GROUP 9 DESIGN - REX HUDSON, E.A., - New Homeplan '67.
1442: GROVER, R., - The Disney touch.
11761: GRUBE, OSWALD W., - 100 Jahre Architektur in Chicago. Kontinuität von Struktur und Form. [With loose summary in Dutch]
138: GRUBER, L.F., - Das Adenauer Bildbuch.
12778: GRUPPO CARTORAMA SRL. - - School 07 08 by Artena
9898: GUÉRARD, MICHEL, - La cuisine gourmande. Les recettes originales de Michel Guérard
129: GUERMAN, MIKHAIL, COMP., INTR., - Art of the October Revolution. [Hardcover]
12322: GUEST, TANIS M., - Some aspects of Hadewijch's poetic form in the 'Strofische Gedichten'
10479: GULIK, D. VAN, - Leerboek der meteorologie. [2e druk]
10480: GULIK, D. VAN, - Leerboek der meteorologie. [3e druk]
11965: GULIK, W.R. VAN, A.O., ED., - In the wake of the Liefde. Cultural relations between the Netherlands and Japan, since 1600
13294: GULLAN-WHUR, MARGARET, - Within reason. A life of Spinoza
12236: GULLAN-WHUR, MARGARET, - Spinoza. Een leven volgens de rede
9989: GUNNING, J.H., - Spinoza en de idee der persoonlijkheid. Eene studie
13085: GUNNING, C.P., - Op de schoolbanken in het P.D.A. Wat ik heb ervaren en geleerd in het Concentratie-kamp te Amersfoort Januari-April 1942
7943: GUNNINK, MARIJKE, - St. Hubertus. Het jachthuis van H.P. Berlage voor de familie Kröller-Müller gelegen in het Nationale Park De Hoge Veluwe. [Genummerd gift-exemplaar]
708: GUNTENAAR, FLORIS & MATIN, - 69 Erotiese, Hashish & Indiaanse Resepten.
13298: GUNTERMAN, BILLY, - Historisch atlas van Nijmegen. 2000 jaar ruimtelijke ontwikkeling in kaart gebracht
10944: GUPTE, R.S., - Iconography of the Hindus, Buddhists and Jains
3394: GUT OPDYKE, IRENE, MET JENNIFER ARMSTRONG, - Wie een leven redt…
5457: GUT, PHILIPPE, TEXT., - La Révolution d'Octobre. Les hommes et leur temps. L'analyse des événements. Des documents et des Fac-Similés inédits, pour révivre une époque. Fac-Sim no.2. [23 facsimile-documents concerning the 1917 Russian Revolution, complete].
1470: GUTMAN, BILL, - Duke. The musical life of Duke Ellington.
10387: GUZZO, PIETRO GIOVANNI, E.A., - Da Pompei a Roma. Kroniek van een uitbarsting. Pompeji, Herculaneum, Oplontis/ Da Pompei a Roma. De Oudheid herontdekt. [2 delen]
7641: GYSEN, WIM, - Franz Anton Mesmer (1734-1815). Kwakzalver of ontdekker van het onbewuste?
4016: HAAGS GEMEENTEMUSEUM - KEES BROOS, PIETER SINGELENBERG, E.A., SAMENSTELLING, - H.P. Berlage, bouwmeester 1856-1934.
6305: REDACTIE DER HAAGSCHE POST - - Haagsche Post. Jaarboekje voor 1924.
9341: HAAGSMA, IDS, E.A., - Amsterdamse gebouwen 1880-1980
2665: HAAGSMA, IDS, HILDE DE HAAN, - Stadsvernieuwingsgids van Amsterdam. Vooroorlogse wijken, toen en nu.
7924: HAAN, HILDE DE, IDS HAAGSMA, RED., - Hout in Nederland. Balken en stijlen in de architectuur.
11064: HAAR, D. TER, - Onze vlinders. Derde uitgave bewerkt naar Lampert "Grosssmetterlinge und Raupen Mittel-Europa's" door Dr. P.M. Keer. [Reprint-editie]
9207: HAAREN, HEIN VAN, RUDI OXENAAR, - André Volten. Beelden voor de eigen ruimte/ Sculpture in private space. Beelden in de openbare ruimte/ Sculpture in Public space
7626: HAASSE, HELLA S., E.A., - Het student.
10909: HABERMAS, JÜRGEN & JACQUES DERRIDA, - Filosofie in een tijd van terreur. Gesprekken met Giovanna Borradori
12456: HABERMAS, JÜRGEN, - Na-metafysisch denken
12829: HABERMAS, JÜRGEN, - Theorie des kommunikativen Handelns. Band 1: Handlungsrationalität und gesellschaftliche Rationalisierung/ Band 2: Zur Kritik der funktionalistischen Vernunft. [2 vols./ Bände; First edition/ Erst Ausgabe]
5954: HABETS, AD, TITIA HAJONIDES, SANDRA SCHUIT, RED., - Dorp als daad. Bouwstenen voor de dorpen van het oosten.
11839: HABIBOE, R.R.F., - Tot verheffing van mijne natie. Het leven en werk van François Valentijn (1666-1727)
9467: HABNIT, F.F., M.M.V. C.C. KÜPFER, - Vliegwereld. Waarin opgenomen de Off. Mededeelingen van de Nationale Luchtvaartschool en de Afd. Motorvliegen der Kon. Ned. Ver. Voor Luchtvaart. 6e jaarg., nr.1, 1 febr. 1940 - nr. 33, 15 jan. 1941 & 7e jaarg., nr. 1, 1 febr. 1941 -nr. 24, 15 jan. 1942.
5272: HABNIT, F.F. RED., M.M. V. C.C. KÜPFER EN J.A. BACH, - Vliegwereld. Waarin opgenomen de Officieele Mededeelingen van de Natioanle Luchtvaartschool, den Nederlandsche Bond van Aero Clubs en het Bureau voor Luchttoerisme K.N.V.v.L.-A.N.W.B. Vierde jaargang 1938 (losse nummers ingebonden).
11669: HACHIYA, MICHIHIKO - WARNER WELLS, BEWERKING, - Hirosjima dagboek. 6 augustus/ 30 september 1945
4433: HACKETT, JOHN, ED./INTR., - Warfare in the Ancient World.
9783: HACKNEY, FIONA AND ISLA, - Charles Rennie Macintosh
9484: HACQUEBORD, LOUWRENS, WIM VROOM, RED., - Walvisvaart in de Gouden Eeuw. Opgravingen op Spitsbergen
8524: HACQUEBORD, LOUWRENS, RENÉ DE BOK, - Spitsbergen 79° N.B. Een Nederlandse expeditie in het spoor van Willem Barentsz.
10893: HACQUEBORD, LOURENS, PIETER VAN LEEUWEN, RED., - 400 Jaar Willem Barentsz
1788: HADELN, DETLEV FREIHERR VON, - Zeichnungen des Giacomo Tintoretto.
10916: HADERMANN, PETER, - Het vuur in de verte. Paul van Ostijens kunstopvattingen in het licht van de europese avant-garde
9014: HAERENDEL, ULRIKE, BERNADETTE OTT., ED., - München - "Hauptstadt der Bewegung". [Catalogue Münchner Stadtmuseum]
6612: HAFFNER, SEBASTIAN, - Het verhaal van een Duitser 1914-1933 [Gebonden].
10935: HAFFNER, SEBASTIAN, - Duitsland 1939: Jekyll & Hyde
9469: HAFFNER, SEBASTIAN, A.O, - Der Vertrag von Versailles. Mit Beiträgen von Sebastian Haffner, Gregory Bateson, J.M. Keynes, Harold Nicolson, Arnold Brecht, W.I. Lenin u.a.
7857: HAFFNER, SEBASTIAN, - Het Duitse onvermogen. Opstellen over geschiedenis. Inleiding en samenstelling Hubert Smeets.
2864: HAFFNER, SEBASTIAN, - Het duivelspact. De Duits-Russische betrekkingen van de Eerste tot de Tweede Wereldoorlog.
6931: HAFFNER, SEBASTIAN, - Kanttekeningen van een rationele profeet. Beschouwingen uit de twintigste eeuw. Samengesteld en van een nawoord voorzien door Koos van Weringh.
10412: HAFFNER, SEBASTIAN, - Kanttekeningen bij Hitler. [Gebonden].
9502: HAGEN, JAAP, - Nietzsches weerklank in nazi-Duitsland
3945: HAGEN, JAN G. VAN, - The Bols Book of Cocktails. Forty years of winning recipes from the IBA.
8237: HAGENAARS, HANNE, RED., - Mister Motley. Magazine over beeldende kunsten. Nr. 32/ 2012. Dubbeldik themanummer: De recente geschiedenis van Nederland verteld door de kunst.
11015: HAGENBECK, CARL - - Carl Hagenbeck's dierenvangst. Met de Ufa in de wildernis. [Plaatjesalbum]
4268: HAGENS, H., A.O., - Der letzte Gang - De laaste gang. Totengebrauchtum. Gebruiken rond de dood. Westmünster-Oost-Nederland.
12699: HAGERS, J. (TEKST), ALB. HAHN JR. (TEKENINGEN), - Beethoven Vredes-Olympiade. Een abel spel in vier bedrijven, uit de Negende Symphonie opgebouwd door J. Hagens
8640: HAHN, PETER, CHRISTIAN WOLSDORFF, ED., HANS M. WINGLER, FOREWORD, - Bauhaus-Archiv Museum. Sammlungs-Katalog (Auswahl). Architektur, Design, Malerei, Graphik, Kunstpädagogik
5774: HAID, G., - Das deutsche Heer. Farbtafel der Dienstgrade, Abzeichen und Waffenfarben. Ausführliche Beschreibung met Abbildungen und Skizzen über Aufbau, Gliederung aller Waffengattungen des Heeres.
3161: HAIMON, PAUL, - Gevecht met het dier. Oorlogsverzen.
6392: HAIR, JOSEPH F., A.O., - Multivariate Data Analysis. (Sixth edition)
8666: HALBERSTAM, DAVID, - The coldest winter. America and the Korean War
8770: HALBRITTER, KURT, - Adolf Hitlers Mein Kampf. Getekende herinneringen aan een grote tijd.
7468: HALL, MARIE S., ED., - The First New England Catalogue.
158: HALLAM, HENRY, - The constitutional history of England
1085: HALLE, LOUIS J., - The Cold War as history.
9944: HALLEY, JAMES J., - The Squadrons of the Royal Air Force & Commonwealth 1918-1988
9762: HAM, GIJS VAN DER, - Zeeland 1940-1945. Deel 2
11279: HAM, C.J. VAN DER, E.A., - Meteorologie en oceanografie voor de zeevaart
10796: HAMANN, BRIGITTE, - Hitler's Vienna. A dictator's apprenticeship
12593: HAMANN, LUDWIG, - Der Umgang mit Büchern und die Selbstkultur
9403: HAMERS-VAN DUYNEN, S.W., - Hieronymus Gaubius (1705-1780). Zijn correspondentie met Antonio Nunes, Ribeiro Sanches en andere tijdgenoten. [Proefschrift VU]
3264: HAMLIN, TALBOT, - Architecture through the ages.
8159: HAMMA, WALTHER, - Meister italienischer Geigenbaukunst. [Multilingual edition: German, English, French]
10263: HANCOCK, GRAHAM, SANTHA FAIIA, - Spiegel van de hemel. De mysterieuze vondsten van oer-astronomen of het onderzoek naar verloren beschavingen
6196: HANCOCK, GRAHAM, ROBERT BAUVAL & JOHN GRIGSBY, - Het mysterie van de Rode Planeet. Verwoest verleden van Mars: toekomst van de aarde?
11316: HANENBERG, PATRICK VAN DEN & FRANK VERHALLEN, - Het is weer tijd om te bepalen waar het allemaal op staat. Nederlands cabaret 1970-1995
5142: HANICQ, P.-J. (UITGEVER) - - Historie van het Oude en Nieuwe Testament, met christelyke en stichtende bemerkingen, getrokken uyt de H. Vaders en andere geestelyke schryvers. Zeer nut en dienstig voor de Geloovigen [Eerste en Tweede deel]
3200: HANKS, DAVID A., - The decorative designs of Frank Lloyd Wright.
12758: HANNERZ, ULF, - Exploring the city. Inquiries toward an urban anthropology
11474: HANOU, A.J., G.J. VIS, UITG./ RED., - Johannes Kinker (1764-1845). Briefwisseling. (Deel I: 1792-1822)/ (Deel II: 1823-1828)/ (Deel III: 1829-1843). [Set 3 delen]
149: HANRATH, JOH.J., P.H. POTT, B. CROISET VAN UCHELEN, SAMENSTELLING, - De beoefening der koninklijke kunst in Nederland.
2482: HANSON, DIRK, - De hogepriesters van de techniek.
6676: HANSSEN, LÉON, - Een misverstand om in te geloven. De poëzie van M. Vasalis.
3438: HARBISON, JAMES P., ROBERT E. NAHORY, - Lasers. Licht van atomen in het gareel. [Wetenschappelijke Bibliotheek deel 59]
11992: HARDEMAN, JAN, MARIEKE DEMEESTER, SAMENSTELLING/ RED., - Van den Grooten Oorlog. Elfnovembergroep. Volksboek
12152: HARDING, JAMES, - Erik Satie
1095: HAREL, I., - Operatie Eichmann.
11186: HAREN, JONKHEER WILLEM VAN, - Gevallen van Friso, koning der Gangariden en Prasiaten
5839: HARLOFF, CH.E.A., - The geology of the porphyry district of Lugano between Ponte Tresa and Luino. [Thesis].
8648: HARMSZE, HAN, - 40 Jaar T.T. De geschiedenis van Nederlands grootste sportevenement 1925-1960
3083: HARRIS, JUDITH RICH, - Geen twee hetzelfde. Menselijke natuur en menselijke individualiteit.
13254: HARRIZ, MICHEL, ED./ PUBLISHER, - Baalbek
2808: HARRY, BILL, - The ultimate Beatles encyclopedia.
13334: HART, A.C. 'T, - Recht en staat in het denken van Giambattista Vico
11278: HART BLUMENTHAL, WALTER - Eccentric typography and the other diversions in the graphic arts
5656: HARTEN, JÜRGEN, A.O., ED., - Anselm Kiefer. Städtische Kunsthalle Düsseldorf, ARC/ Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, The Israel Museum Jerusalem (1984).
1559: HARTLAUB, G.F., ED., INTR., - Das ewige Handwerk.
10124: HARTMANN, THEODOR, - Wehrmacht Divisional Signs 1938-1945
9016: HARTOG, ARIE, E.A., RED., - Entartete beeldhouwkunst. Duitse beeldhouwers 1900-1945
3551: HARTTORFF, WILLY, - Jeugd zonder werk.
2602: HARVEY, ROBERT, - The return of the strong. The drift to global disorder.
10460: HASKINS, SAM, - Cowboy Kate & andere verhalen. [First ed./Dutch]
10467: HASLINGHUIS, E.J., F.H.M. BOSCH-KRUIMEL, E.A., BEWERKING, - Bouwkundige termen. Verklarend woordenboek der westerse architectuurgeschiedenis
13153: HASLINGHUIS, E.J., - Bouwkundige termen. Woordenboek der westerse architectuurgeschiedenis
5942: HASSEL, SVEN, - Ik zag ze sneuvelen. [Hardcover, Tweede druk]
6092: HASSELBACHER, FRIEDRICH, - Entlarvte Freimaurerei. Band III: Auf den Pfaden der internationalen Freimaurerei - das geschichtliche Wirken der überstaatlichen Mächte. 1. Auflage.
4414: HASTINGS, MAX, - Bomber Command.
11516: HASTREITER, KIM, DAVID HERSHKOVITS, ED., - 20 Years of style. The world according to Paper
9410: HATTUM, M. VAN, J. ZWAAN, ED., - Bilderdijks boekenwijsheid. Symposium 28-29 april 1988. Bijdragen over de veilingcatalogi van Bilderdijks bibliotheek
12867: HAUS, J.P., - Cartels et rationalisation. De quelques incidentes des cartels sur la rationalisation de la production et de l'activité commerciale
11915: HAVEMAN, MARIËTTE, E.A., RED., - Ateliergeheimen. Over de werkplaats van de Nederlandse kunstenaars vanaf 1200 tot heden
12791: HAVENAAR, R., - De NSB tussen nationalisme en 'volkse' solidariteit. De vooroorlogse ideologie van de Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland. [Cahiers over Nederland en de Tweede Wereldoorlog nummer 6]
8500: HAWKING, STEPHEN, LEONARD MLODINOW, - The Grand Design. (New answers to the ultimate questions of life)
11360: HAWKING, STEPHEN, - Het universum
4284: HAYDEN, MARTIN, - The book of bridges.
6399: HAYEK, F.A., - The trend of economic thinking. Essays on political economists and economic history. The Collected works of F.A. Hayek. Volume III. Edited by W.W. Bartley III and Stephen Kresge.
13077: HAYNES, J.H., D.H. STEAD, - Volkswagen Beetle 1200 owners workshop manual
11869: HAZARD, PAUL, - Het Europese denken in de achttiende eeuw van Montesquieu tot Lessing
7884: DE HAZEN, BOEKONTWERP - FLOOR WESTERVELD, - Dingen die niet kunnen. Een heerlijk Hollands liefdesverhaal.
10354: HAZENBERG, PIEN, - Beware of the dog. Icons in the present tense
7618: HAZEU, WIM, - Wat niet mocht…Een overzicht van censuur, ernstige en minder ernstige gevallen van vrijheidsbeknotting in Nederland (1962-1981).
9994: HAZEWINKEL, R.R., M.M.V. D. BIJL, - Turning points
3205: HEART, JULIA, TEXTS, - 97 Years Lava.
2248: HEATLEY, M., - Elton John. The life and music of a legendary performer.
7936: HEBDIGE, DICK, - Subculture. The meaning of style.
12606: HECHT, PETER, - De Hollandse fijnschilders. Van Gerard Dou tot Adriaen van der Werff
7339: HEELING, JAN, E.A., - Het ontwerp van de stadsplattegrond. De kern van de stedebouw in het perpectief van de eenentwintigste eeuw. Deel I.
6852: HEER, HANNES, A.O., ED., - The discursive construction of history. Remembering the Wehrmacht's war of annihilation.
7301: HEERTJE, ARNOLD, - Economie.
13080: HEFTING, VICTORINE, - Jongkind d'après sa correspondance. [Proefschrift/ Thesis]
7061: HEFTING, PAUL, FOREWORD, - Mail Art. 1/5/1983 Project. [Hardcover ed.]
12242: HEGEL, GEORG WILHELM FRIEDRICH, - Fenomenologie van de geest
12262: HEGEL, GEORG WILHELM FRIEDRICH, - Over de esthetiek
6341: HEGEL, G.W.F., - Phaenomenologie des Geistes. De zelfverantwoording van de geest. Ingeleid door J.V. Menninger.
7907: HEI, YVIN, KOK KURPERSHOEK, BOEKONTWERP/OMSLAG - PIETER VAN GROENEWOUD, TEKST, - Mac. Mac OS X Snow Leopard. Limited edition.
6910: HEIDEGGER, MARTIN, - De oorsprong van het kunstwerk. Inleiding Hans-Georg Gadamer. Vertaling Mark Wildschut en Chris Bremmers.
11052: HEIDEN, KONRAD, - Adolf Hitler. Eine Biographie. Zweiter Band. Ein Mann gegen Europa. [First edition 1937, second part]
13364: HEIJBOER, PIERRE, - Doemvlucht. De verzwegen geheimen van de Bijlmerramp
6404: HEIJBOER, PIERRE, - Wachten op de nachtegaal. Het verhaal van de Bijlmermeer.
12150: HEIJBROEK, J.F., A.A.M. VIS, - Verlaine in Nederland. Het bezoek van 1892 in woord en beeld
7912: HEIJDEN, JAN VAN DER - ARTE VISTA GALLERY - - Plusminus Produkties.
10810: HEIJDEN, MARIEN VAN DER, - Albert Hahn
10098: HEIJDEN, PH.M. VAN DER, - Nazi-mentaliteit en geestelijke volksgezondheid. Facetten der toegepaste psychologie
12049: HEIJDEN, HANS VAN DER, - Enige en andere gedichten
4912: HEIJNE, BAS, - Onredelijkeid. Essay.
7215: HEIJSTER, RICHARD, - Mysterie 14/18. De Eerste Wereldoorlog onverklaard.
10091: HEIJSTER, RICHARD, - Ieper 14-18. Een bezoek aan 'Ypres salient'
8419: HEIKE, GUNTHER, INTR., - Otto Beck. Bilder 1982-1984. [Catalogue Galerie Gabriele Jeroch]
12154: HEINE, HEINRICH, - Das Buch der Lieder
12090: HEISENBERG, WERNER, - Fysica in perspectief
9362: HEISS, FRIEDRICH, IN ZUSAMMENARBEID MIT GÜNTHER LOHSE UND WALDEMAR WUCHER, - Deutschland und der Korridor
5237: HEISS VON KOGGENHEIM, - Histoire de l'empire contenant son origine ses progrès, ses révolutions, la forme de son gouvernement, sa politique, ses négociations et les nouveaux règlements faits dans les traités de Westphalie &c. [2 vols., price per volume].
12644: HEITZ, MARKUS, - De triomf van de Dwergen. [Beperkte, genummerde oplage]
8332: HEKELEN, F.E. VAN, E.A., - De polder Jannezand. 1805-2000. Twee eeuwen familiebezit.
11338: HELBING, FRANZ, - Die Tortur. Geschichte der Folter om Kriminalverfahren aller Völker und Zeiten. Erster Teil: Vom Altertum bis zur Reformation/ Zweiter Teil: Von der Reformation bis zur Gegenwart. [2 books in 1 vol.]
1613: HELFFERICH, D., RED., - Nederlandsch jaarboek voor fotokunst 1947.
6694: HELL, MAARTEN, E.A., PIET DE ROOY IENDRED., - Waakzaam in Amsterdam. Hoofdstad en politie vanaf 1275.
12360: HELL, DOLF, FRITS JONKER, - De muzikale verleiding. Nederlandse reclame op 45 toeren. [Incl. 2 CD's ]
7829: HELLEMA, DUCO, - Nederland in de jaren zeventig.
10386: HELLEMA, DUCO, CEES WIEBES, TOBY WITTE, - Doelwit Rotterdam. Nederland en de oliecrisis 1973-1974
4861: HELLER, ROBERT, - The naked manager.
7991: HELLER, STEVE, MIRKO ILIC, - Ecrit à la main. La lettre manuscrite à l'ère du numérique.
6997: HELLINGA, WYTZE GERBENS, - vingt-trois - trente-deux. Korte roman. [Oplage 90 genummerde exemplaren]
10134: HELLINGA, GERBEN GRADDESZ, - Leiders van de Gouden Eeuw
3258: HELLWEG, CLAUDINE, TEKST/RED., DUO ALDWIN IZARIN & HANS VAN DER LINDE/WILLEM DIEPRAAM/DANIEL KONING/BERTIEN VAN MAANEN, FOTOGRAFIE, - 18-36. 5e Baan Schiphol. Een beeld van hoe het was.
12737: HELMOND, TOKE VAN, - 100 Jaar Allert de Lange
13169: HELSDINGEN, HANS WILLEM VAN, - 'Historier' en 'peindre'. Poussin's opvattingen over kunst in het licht van de discussies in de Franse kunstliteratuur in de tweede helft van de zeventiende eeuw. [Proefschrift/ Thesis]
10938: HEMEL, ZEF, - De toekomst van de stad. Een pleidooi voor de metropool
2939: HEMELRIJK, L., SAMENSTELLING, - 'Have a nice day!' Meer dan 100 jaar Coca-Cola geschiedenis.
9822: HEMELS, JOAN EN RENÉE VEGT, - Het Geïllustreerde tijdschrift in Nederland. Bron van kennis en vermaak, lust voor het oog. Bibliografie. Deel 1: 1840-1945/ Deel 2: 1945-1995. Band A met lemmata A-L. Deel 2: 1945-1990. Band B met de lemmata M-Z. [3 delen compleet]
4304: HEMMES, W., - Tennis op en om de baan. Practische handleiding van den tennisleraar.
12910: HEMSTERHUIS, FRANS - M.J. PETRY, ED. - - Frans Hemsterhuis. Wijsgerige werken
6460: HEN, P. DE, E.A., RED., - Om het behoud van een explosieve stad. Werk en welvaart in en om Amsterdam 1961-1985.
10779: HENDRIKS, BERNARD S., - Ronald Lindgreen 1916-1999. Kunst om te bevrijden en te bezielen
890: HENKEL, K., R. MÄRZ, ED., - Der Potsdammer Platz. Ernst Ludwig Kirchner und der Untergang Preussens.
8675: HENKES, BARBARA EN HANNEKE OOSTERHOF, - Kaatje, ben je boven. Leven en werken van Nederlandse dienstbodes 1900-1940.
11715: HENKET, H.A.J., W. DE JONGE, - Het Nieuwe Bouwen en restaureren. Het bepalen van de gevolgen van restauratie-mogelijkheden
12632: HENRIQUES DE CASTRO HZ, D. - Keur van grafstenen op de Portugees-Israëlitische begraafplaats te Ouderkerk aan de Amstel en biografische aantekening/ Selected gravestones from the Dutch Portuguese Jewish Cemetery at Ouderkerk aan de Amstel. [Fotografische herdruk/ Photogr.reprint]
4557: HENRY, BERNARD, - Spoorwegbouwers in het oerwoud. Geschiedkundig verhaal over de eerste Kongolese spoorweg.
5593: HENSSEN, E.W.A., - Rijksuniversiteit Groningen 1964-1989.
8439: HERBERT, A.P., - De verborgen strijd.
9121: HERDER, DIRK DE, - Ga nooit op reis zonder een koffer met dromen. [Multiple signed item!]
1970: HERKEN, G., - Brotherhood of the Bomb.
6059: HERLAAR, RON, ERIC KUIN, TEKST, - Citroën. 80 Jaar toekomst.
4110: HERMAN, SAMENSTELLING, - Zwart op wit. Nieuwsfotografie in de media.
2187: HERMAN, GARY, - Rock 'n' Roll Babylon.
7035: HERMANS, WILLEM FREDERIK, - Mandarijnen op zwavelzuur. [4e druk, 1973]
11502: HERMÈS, CARLI, - Back Stage. Focus Cahier, oktober 1990, Jaargang 1, nr. 2
9959: HERMON GILL, G., - Royal Australian Navy 1939-1942. [Australia in the war of 1939-1945. Series Two: Navy. Volume I]
11887: HERODOTOS, - Het verslag van mijn onderzoek. [Historiën]. Vertaald, ingeleid en geannoteerd door Hein L. van Dolen.
11003: HERODOTOS, - Het verslag van mijn onderzoek
826: HERPEN, JAN J. VAN, SAMENSTELLING, - Al wat in boeken steekt. Dertig jaar radiowerk van dr. P.H. Ritter jr. bij de AVRO.
13366: HERR, MICHAEL, - Verslagen uit Vietnam. [Oorlogsdomein 10]
3399: HERTZ, NOREENA, - De stille overname. Globalisering en het einde van de democratie.
4846: HERTZBERGER, HERMAN, ERIK STEENKIST, SAMENSTELLING, - Vakgroep 13 Architectuurbeschouwing: Theorie en practijk van het ontwerpen. Samenvatting colleges Architectuurbeschouwing 1973-1982, Herman Hertzberger. Deel B. "Ruimte maken, ruimte laten".
11729: HERTZBERGER, HERMAN, - De ruimte van de architect. Lessen in architectuur 2
596: HERZBERG, ABEL J., - De man in de spiegel.
9953: HERZIG, ERNST, ED., - Damals im Aktivdienst. Soldaten erzählen aus den Jahren 1939-1945
10040: HES, JAN, - Utopia in opspraak. Utopisme, chiliasme, science fiction en de film
7504: HESKETT, JOHN, - Industriële vormgeving
2975: HESS, PETER H., - Thought and experience.
4240: HESS, JÜRGEN C., FRISO WIELENGA, RED., - Duitsland en de democratie 1871-1990.
12777: HESSE, ANDREAS, A.O., ED., - Untitled". Documents of street culture
560: HESSELMANS, A.N., - `De ware ingenieur`.
1989: HETTEMA JR., H., - Groote Historische Schoolatlas,
2079: HETTEMA, H., - Grote Historische Schoolatlas
11476: HEUSSI, KARL, - Die Krisis des Historismus
2809: HEYLIN, CLINTON, - The great white wonders. A history of rock bootlegs.
9083: HEYMANS, JOHN, TEKST, - Het Torentje van Drienerlo. Een monument van Wim T. Schippers
11376: HIBBELN, J.G., - Wilhelm Hibbeln. De glasmof. Hoe een Duitse emigrant in de vorige eeuw vanuit Amsterdam-Oost een zakenimperium stichtte
8227: HIDDEMA, BERT, TEKSTEN, - De Olympische Spelen Amsterdam 1928
11975: HIELKEMA, ANDRÉ, RED., - De dandy of de overschrijding van het alledaagse. Facetten van het dandyisme
12949: HIELSCHER, KURT, - Das unbekannte Spanien. Baukunst, Landschaft, Volksleben
4191: HIERL, KONSTANTIN - - De arbeidsdienst. Bloemlezing uit de geschriften van Konstantin Hierl.
12576: HIESELAAR, L., TEKST, - Stadsvernieuwing. De voorbereiding
9645: HILBERG, RAUL, - Perpetrators, victims, bystanders. The jewish catastrophe 1933-1945. [Hardcover]
13068: HILBERT, D., W. ACKERMANN, - Grundzüge der theoretischen Logik. [Die Grundzüge der mathematischen Wissenschaften in Einzeldarstellungen Band 27 - 6. Auflage]
13259: HILDEBRAND [NICOLAAS BEETS], - Camera Obscura & Verspreide stukken. [Zevende, herziene en vermeerderde druk]
9457: HILDEBRANDT, STEFAN, ANTHONY TROMBA, - Architectuur in de natuur. De weg naar de optimale vorm. [Wetenschappelijke Bibliotheek deel 16]
975: HILDEBRANDT, R., TEXT, PICTURE-ED., - Die Mauer spricht / The Wall speaks.
660: HILFIGER, TOMMY, AND ATHONY DECURTIS, - Rock style. How fashion moves to music.
10015: HILGERMANN, WERNER, JÜRGEN TAUFMANN, KARTOGRAFIE, - Atlas zur deutschen Zeitgeschichte 1918-1968. Ende des Kaiserreichs 1918, Weimarer Republik 1919-1933, ,,Drittes Reich" 1933-1945, Deutschland unter den Besatzungsmächten 1945-1949, Bundesrepublik Deutschland und DDR 1949-1968
9205: HILLEBRAND, SUZANN, IRMGARD JOHANNSON, - Charlotte, Salome, Veronika. Transvestiten
12562: HILLESUM, ETTY - DAVID KONING, INLEIDING - - Twee brieven uit Westerbork van Etty Hillesum
9509: HILLGRUBER, ANDREAS, - Hitlers Strategie. Politik und Kriegführung 1940-1941
844: HILLIER, BEVIS, - Austerity/Binge. The decorative arts of the forties and fifties.
11310: HILTEN, D.A. VAN, - Van capitulatie tot capitulatie. Een beknopte historische en technische beschrijving van de militaire gebeurtenissen in Nederland tijdens de Duitse bezetting van mei 1940 tot mei 1945. [Compleet met 37 kaarten]
8919: HIMMLER, KATRIN, - De gebroeders Himmler. Een Duitse familigeschiedenis
9047: HINDENBURG, PAUL VON - - Generalmarschall von Hindenburg. Aus meinem Leben. [Vorzugsausgabe]
672: HINZ, B., - Die Malerei im deutschen Faschismus. Kunst und Konterrevolution.
12339: HIRSCHBERG, HENRI, - Die Zuckerration des Soldaten
6895: HIRSCHFELD, MAGNUS, ANDREAS GASPAR, ED., - Sittengeschichte der Ersten Weltkrieges.
9007: HITCHCOCK, WILLIAM I., - De bittere weg naar de vrijheid. Een nieuwe geschiedenis van de bevrijding van Europa. [Hardcover]
9774: HNILICKA, KARL, - Das Ende auf dem Balkan 1944/45. Die militärische Räumung Jugoslaviens durch die deutsche Wehrmacht. [Studien und Dokumente zur Geschichte des Zweiten Weltkrieges Band 13]
3263: HOAG, EDWIN AND JOY, - Masters of modern architecture. Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, Mies van der Rohe and Walter Gropius.
12724: HOBBS, ROBERT, - Robert Smithson: a retrospective view. 40th Venice Biennale 1982 United States Pavilion
1067: HOBSBAWM, E., - Een eeuw van uitersten. De twintigste eeuw 1914-1991.
9453: HOBSON, J., - Slapen en dromen. Onderdelen van ons dagelijks ritme. [Wetenschappelijke Bibliotheek deel 25]
3436: HOBSON, J. ALLAN, - Bewustzijn. [Wetenschappelijke Bibliotheek deel 65]
2684: HOCHE, JULES, - Bismarck intime.
9117: HOCHSCHILD, ADAM, - Verzet en eendracht. De Grote Oorlog, 1914-1918
13098: HODGETT, G.A.J., (TRANSCRIPTION), DELIA SMITH, (INTRODUCTION), - Stere itt well. A book of medieval refinements, recipes and remedies from a manuscript in Samual Pepys's library
12714: HOEDEN, JACOB VAN DER, - Brieven aan Lieneke
2236: HOEDT, G.E., GERARD JANSEN, BEWERKING, - Beknopt leerboek voor het landmeten en waterpassen in Ned.-Indië.
10729: HOEFSMIT, CHRIS, E.A., FOTOGRAFIE, - Het Amsterdam boek
12877: HOEGEN, ROBERT, - De voornaamste aansprakelijkheden van de moderne graanstuwadoor. Academisch proefschrift
10979: HOEK, PIET VAN DEN, - Biesbosch-crossings. Met een ten geleide van Z.K.H. Prins Bernhard
4549: HOEK, JAAP, - Herstel en vernieuwing. De Nederlandse politiek in de jaren 1945-1955.
3785: HOEK, W. VAN DEN, J.W. VAN DEN HOEK, - De geschiedenis der Rijdende Artillerie.
10378: HOEN, PIETER 'T, - Fabelen en kleine gedichten voor kinderen door Pieter 't Hoen. Met Kunstplaaten. [Incompleet exemplaar]
7850: HOEVEN, FRAN VAN DER, - Leven in de Pijp. Een uitgave van de rijksakademie van beeldende kunsten te Amsterdam, fakulteit visuele kommunikatie 1976. [Beperkte oplage]
12112: HOEVEN, H. VAN DER, - Gijsbert Karel van Hogendorp. Conservatief of liberaal?
10451: HOFER, SIGRID, ED., - Entfesselte Form. Fünfzig Jahre Frankfurter Quadriga
2632: HOFF, MAARTEN C., - Het misplaatste Oranje Boven-gevoel.
9960: HOFFMAN, CARL W., - Saipan: the beginning of the end
9001: HOFFMANN, PETER, - Stauffenberg. A family history, 1905-1944
10766: HOFFMANN, PETER, - The history of the German resistance 1933-1945
12730: HOFKUNST, ALFRED - - Alfred Hofkunst. Arbeiten 1968-1972
7239: HOFLAND, H.J.A., TOM ROODUIJN, - Dwars door het puinstof heen. Grondleggers van de naoorlogse literatuur. Met een documentaire over de Vijftigers op cd. [Met CD]
5333: HOFLAND, H.J.A. & KOEN WESSING, - Uitzichtloze situaties.
77: HOFLAND, H.J.A., MARIUS VAN LEEUWEN, NEL PUNT, SAMENSTELLING/VORMGEVING, - Een teken aan de wand. Album van de Nederlandse samenleving 1963-1983. [Zeer fraai exemplaar].
1351: HOFMAN, W., U. KULTERMANN, - Hedendaagse bouwkunst. De ontwikkeling na 1850.
903: HOFMEKLER, ORI; G. PHILIP MOK, TEKST, EPHRAÏM KISHON, VOORWOORD, - De kleine groten der aarde. Politieke karikaturen. Ori Hofmekler.
3114: HOFSTADTER, DOUGLAS R., - Metamagische thema's. Op zoek naar de essentie van geest en patroon.
3272: HOFSTADTER, RICHARD, - The progressive historians. Turner, Beard, Parrington.
4772: HOFTEN, RENÉ VAN, MADELEIN TAEN, HENNY KETELAAR, - Geef terug die straat. Straatmuziek en straattejater vroeger en nu.
6685: HOGBEN, LANCELOT, - De consequenties van 1=1. Wiskunde - ook voor U! (Voorwoord Max Euwe).
427: HOGENKAMP, BERT, - De Nederlandse documentaire film 1920-1940.
4395: HOGENKAMP, BERT EN HENRI STORCK, RED., - De Borinage. De mijnwerkersstaking van 1932 en de film van Joris Ivens en Henri Storck.
3686: HOKSBERGEN, R.W., J. KROON, - De Nederlandse artillerie vanaf 1945. Een uitgave van de Vereniging Officieren Artillerie bij gelegenheid van het vijftigjarig jubileum op 12 november 1998.
210: HOLAIND, R.P.I., - Le socialisme américain.
9855: HOLLAND, TOM, - De gang naar Canossa. De westerse revolutie rond het jaar 1000. [Hardcover]
1426: HOLLAND, TED, - This day in African-American music.
3889: HOLLAND, TOM, - Rubicon. Het einde van de Romeinse Republiek.
11273: HOLLANDER, R.J., - King Kong op Crooswijk
8979: HOLLEMAN, THEO, - Nederland in de prehistorie. Een archeologische zoektocht
11405: HOLME, C.G., ED., - Modern photography. The Studio Photography Annual 1933-4
8231: HOLSLAG, JONATHAN, - De kracht van het paradijs. Hoe Europa kan overleven in de Aziatische eeuw
11040: HOLSTEGE, GERT, JAN VELLEKOOP, - Achtergronden van de Nederlandse postzegelproduktie tijdens de Duitse bezetting in de Tweede Wereldoorlog
4790: HOLT, P.M., - A modern history of the Sudan.
1143: HOLT, TONIE & VALMAI, - I'll be seing you. World War II through its picture postcards.
9874: HOLTFRETER, JÜRGEN, - Politische Fotomontage. Mit einem Essay von Eckhard Siepmann. Was hat das Proletariat mit der Fotografie, die Fotografie mit der Montage und die Montage mit dem Proletariat zu tun?
10255: HOLTROP, WILLEM - - Zak-Atlas, of Leidsman des Reizigers. Atlas portatif ou Guide du Voyageur. [Facsimile-reprint, in cassette]
12680: HOLWERDA, J.H. - COMMISSIE VAN DEN GESCHIEDKUNDIGEN ATLAS - - Geschiedkundige Atlas van Nederland: Oudheidkundige kaart van Nederland. (Tekst bij Kaart I)
6047: HOLZHAUS, OTTO, TEKST, WILMA DE ROODE, VORMGEVING, - Elfstedentocht 1979? (Proost Prikkels 328).
6182: HOMAN VAN DER HEIDE, J., I.S.M. J.M. FIGEE, - Mussert als ingenieur. [Met stempel Hoofdkwartier der N.S.B. Den Haag!].
412: HONDIUS, D., - Gemengde huwelijken, gemengde gevoelens.
3915: HOOGDUIN, WILLEM, PHOTOGRAPHS, STANISLAUS JAWORSKI, POEMS, - Octember in Manhattan.
12424: HOOGENBERK, EGBERT J., - Het idee van een hollandse stad. Stedebouw in Nederland 1900-1930 met de internalionale voorgeschiedenis
13081: HOOGENDIJK, MICKY, - Through the eyes of others. I see me. [Signed]
11668: HOOGH, G.J.M. DE - B.J. VAN GILS, - Mijn Indische mariniers jaren. Naar herinneringen van: B.J. van Gils
11260: HOOGHIEMSTRA, DANIELA, - De geest in dit huis is liefderijk. Het leven en De Werkplaats van Kees Boeke (1884-1966). [Open Domein 48]
7548: HOOGHOFF, PIEKE, - Plastics in het huishouden. De kleurige draaglijkheid van het bestaan.
6176: HOOGOVENS IJMUIDEN - - 50 Jaar Hoogovens Schaaktoernooi. [+ Kalender 1988].
11692: HOOGSTAD, JAN, - Ruimtetijdbeweging. Prolegomena voor de architectuur
2668: HOOGSTEDER, G., - Van lopende bode tot telematica.
223: HOOK, B., ED., - The Cambridge Encyclopedia of China.
9957: HOOS, MARK, FRANCESCO CIVITA, - De Perzen. Krijgers en dichters. (The Persians, warriors and poets)
8384: HOOYKAAS, G.J., E.A., ED., - De briefwisseling van J.R. Thorbecke. [Deel I-VII, RGP, Kleine Serie - 7 delen compleet]
13189: HOOZEE, ROBERT, - Vlaams expressionisme in Europese context 1900-1930
635: HÖPFER, C., I. SCHUBERT, - Lenin in Deutschland.
2136: HOPKINS, SUSIE, - Hoeden. Bekende ontwerpen uit de 20e eeuw.
8498: HORA SICCAMA, O.W., ED., - Brieven van A.R. Falck 1795-1843.
10364: Q. HORATIUS FLACCUS - H.G. OOSTERDIJK, VERTALING/BEWERKING, - Lierzangen van Q. Horatius Flaccus in Nederduitsche verzen gebragt door H.G. Oosterdijk.
13048: HORATIUS, - De lyrische gedichten
12820: HORKHEIMER, MAX, - Dawn & decline. Notes 1926-1931 and 1950-1969
78: HORNE, A., - The terrible year. The Paris Commune, 1871.
10213: HORNER, D.M., - High command. Australia and Allied strategy 1939-1945
9011: HORNUNG, WALTER - [PS. JULIUS ZERFASS] - - De hel van Dachau. Een kroniek door Walter Hornung
2762: HORODISCH GARMAN, ALICE (ILLUSTRATIES), D.G.V. (GEDICHT), - De reis.
2803: HORST, HAN VAN DER, - Nederland. De vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu.
12700: HORST, KOERT VAN DER, - Catalogus van de collectie collegedictaten van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek
3952: HORST, D. VAN DER, - Geschiedenis van China. [Aula 151].
11217: HORWITZ, GORDON J., - In the shadow of death. Living outside the gates of Mauthausen
10074: HORY, LADISLAUS, MARTIN BROSZAT, - Der kroatische Ustascha-Staat 1941-1945
11107: HOSFTEDE, POUL TER, STEVEN KOLSTEREN, RUUD SCHENK, ED., - Tea & Coffee Piazza
2813: HOTCHNER, A.E., - Blown away. The Rolling Stones and the death of the sixties.
5581: HOTZ, F.B., - Eb en vloed en andere verhalen. [1e druk, gebonden].
11753: HOUELLEBECQ, MICHEL, - Lanzarote. Midden in de wereld. Met foto's van de auteur. [2 delen in kartonnnen cassette]
12868: HOUSSIAUX, JACQUES, - Le pouvoir de monopole. Essai sur les structures industrielles du capitalisme contemporain. [Recherches Economiques]
12638: HOUSTON, JEAN, DIANA VANDERBERG, - Een vrouwelijke scheppingsmythe/ A feminine myth of creation. [With signed dedication by Houston AND Vandenberg]
7820: HOUT, J.P. VAN DEN, E.A., - Vijf jaar luchtfront. Het vliegveld Gilze-Rijen in de Tweede Wereldoorlog. Deel 2: 1940/1941.
9067: HOUTEN, BOUDEWIJN VAN, - Fout. Lebensbericht meines Vaters.
6387: HOUTMAN-DE SMEDT, HELMA, LUDO CUYVERS, - Vijf eeuwen wereldeconomie (1500-2000).
4465: HOUTZAGER, H.L., E.A., RED., - Facetten van Delft. Gedenkboek van het Genootschap Delfia Batavorum 1935-1985.
1561: HOUWAART, D., - Westerbork. Het begon in 1933…
7804: HOUWELING, JOS, - Kunstgenot Extra Speciaal.
11056: HOUWINK HZN., R., TEKST, THEO DIJKWEL, ILLUSTRATIES - - Onze hoenders. 1e deel. [Plaatjesalbum]
12435: HOWARD, ELIZABETH JANE, - Odd girl out
2028: HOWLETT, JOHN, - James Dean. Een onsterfelijk rebel.
2200: HOWLETT, JOHN, - Frank Sinatra. Het levensverhaal van The Voice.
12709: HRABAL, BOHUMIL, - Verschoven zelfportret. Bevat de romans: Trouwpartijen thuis, Vita nuova, Kaalslag
11598: HSING-PEI, WANG, ADAPTATION, CHAO HUNG-PEN, CHIEN HSIAO-TAI, DRAWINGS, MARTIN BEUMER, TRANSLATION, - Monkey subdues the White-Bone Demon/ Aap verslaat de Witte-Knekel Geest. [Real Free Press edition]
10994: HUBBELING, H.G., - Principles of the philosophy of religion
4642: HUBBEN, HUB., - Het tomeloze talent in grafisch Nederland.
2675: HUBERT, RENÉE RIESE, - Surrealism and the book.
12906: HUCH, RICARDA, - Die Romantik. Ausbreitung, Blütezeit und Verfall
8034: HUF, PAUL, - Leeg kijken. [Gesigneerd/ Signed]
67: HUF, P., - Zeventig jaar Coenen & Schoenmakers Veghel, 1882- 28 juli - 1952.
13240: HUF, PAUL, - Highlights. Flashback
12138: HUFFEL, N.G. VAN, - Encyclopedisch handboek der graphische werkwijzen ten dienst van plaatdrukkers, uitgevers, beoefenaars der vrije kunsten en verzamelaars van prentkunst
275: HUGHES, JIM, - Handel & wandel van Uncle Sam. Of: de ware geschiedenis van de USA van Columbus tot Ford.

Next 1000 books from Antiquariaat Clio / Cliobook

10/27