Champ Clark
Oude Laan 12, 9695 VP Bellingwolde, Nederland            Email: champclark.meijer@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
005703: VREDENBURG ALINK, J. J. - De Kaarten Van Groningerland
019317: VREEDE, M. DE - Mensen En Woestijnen
006925: VREEDE DE STUERS, CORA - The Indonesian Woman Struggles and Achievements
030654: VREEDE, M. DE - Het Oog in Het Wild. Surrealisme En Schilderkunst
033792: VREEDE, MISCHA DE. - Gegeven
031829: VREEKEN, ROB - Russische Buurt Stadsvernieuwing 1970-1985
035737: VREEM, MIRWE - Klinkdichten
035000: VREEM, MIRWE - Bolwerken Een Bundel Gedichten
008774: VREESE, WILLEM DE - De Handschriften van Jan van Ruusbroec's Werken I, II, 1 Compleet in 1 Band
020406: VREESWIJK, JAN - Delft Wie Wat Waar. Uit Het Archief Van Jan Vreeswijk
026025: VREUGDENHIL, D - Informatie in Woord En Beeld Over Natuurbeheer Zelfmoord of Zelfbehoud
011046: VRIELING, H. - Warffum
011629: VRIELINK-SEAH, JEANE ET AL - Nico Vrielink
035166: VRIELYNCK, ROBERT ET AL - Achter Het Witte Doek. 150 Jaar Camera's Projectoren & Affiches
007381: VRIEND, J. J. - Na-Oorlogse Kleine Landhuizen in Nederland
018084: VRIEND, MARTIN EN ELLEN DE - Scheepsbergers in Actie Op De Westerschelde
024021: VRIEND, J. J. - Bouwen Handboek Voor De Praktijk Van Het Bouwen 2e Deel
012121: VRIEND, HUIB DE ET AL - Building with Nature. Thinking, Acting and Interacting Differently
015167: VRIENDS, JAN. - Met Kijker Camera En Loupe
012005: VRIENDS, THIJS - Tropische Vogels
010123: VRIENDS, JAN. - Dier En Plant Van Nabij Bekeken
032456: VRIENDS, JAN - De Akker Door Het Jaar
021688: VRIENS.JACQUES - Weg Uit De Peel
033635: VRIES, A. A. DE - Mazzel. Hoe Een Joodse Jongen De Oorlog Door Kwam
019569: VRIES, KLAAS DE - Vervlogen Tijden Over Het Reilen En Zeilen in Het Boerenbedrijf Van Klaas De Vries Winsum
002919: VRIES, ELLEN DE - DRENTHE TOEN EN NU DEEL 14 ONDERWEG
022002: VRIES, TJITTE DW - Arthur Melbourne Cooper Film Pioneer
002820: VRIES, LEONARD DE - Leonidas-prijscourant 1913. Verkorte heruitgave in facsimile uit de collectie van Jan Koopmans.
004581: VRIES, HENDRIK DE - Hendrik De Vries 1898-1989 Der Niederlandische Kubin
021700: VRIES, DR. G. A. DE - Paddestoelen ( En schimmels)
006010: VRIES, PH. DE. EN TH. LUYKX - Historische Winkler Prins Encyclopedie 3 Delen
011286: VRIES, JACOB E. ET AL - Morgen is Er Weer Een Nacht. Tien Jaar Thuislozenopvang in Groningen
030916: VRIES, THEUN DE - Hoogverraad. 1e Druk
014727: VRIES, PIETER DE - Het Huisje Op De Begraafplaats. Lijkenhuisjes in Groningen
008173: VRIES, ERNST DE - En Toch... Woorden, Gedichten En Spreuken Gekalligrafeerd Door Ernst De Vries
007110: VRIES-ROZENDAAL, HETTY DE - Boer, Boerin En Boerderij Deel 1
002758: VRIES, R. W. P. DE . - Lambertus Zijl
021887: VRIES, ALIDA DE., . - Ik Leef Nu
024085: VRIES, H. DE - Bouwen is Een Vak, Blijven Bouwen Een Kunst. De Vries Tbi Bouw 1954 2004 Vijftig Jaar Bouwbedrijf
006291: VRIES, J. J. DE - Inleiding Tot De Hydrologie Van Nederland
014822: VRIES, JELLE DE/ - Ik Heb Josje Gekend
038025: VRIES, SANDRA DE - De Lucht in Gevlogen De Hemel in Geprezen. Eerbewijzen Voor Van Speyk
029824: VRIES, THOM DE - Speculum superstitions dat is Spiegel van het bijgeloof, waarin men weerkaats ziet welke onheilvolle gevolgen in vroeger eeuwen het bijgeloof aan een overdreven macht van de duivel heeft gehad anno 1956 ter gelegenheid van de jaarwisseling
028826: VRIES, T. DE - Vissers Van Urk
021842: VRIES, LYCKLE DE - Diamante gedenkzuilen en leerzaeme voorbeelden. Een bespreking van Johan van Gools Nieuwe schouburg.
033807: VRIES, J. H. DE - Notities voor Herman. Dagboek Boekhandel H. de Vries van 13 december 1943 tot 8 mei 1945, overgenomen uit kantooragenda's door W.J.B. Jansen.
014176: VRIES, J. DE - Uitrusting Van Zeeschepen
006533: VRIES, JAN DE - Onze Voorouders
001839: VRIES, PIETER DE - Gedenkboek Honderdvijftig Jaar Begraafplaats Spijk
029957: VRIES, W. H. - De Regio Tijdens De Tweede Wereldoorlog
037502: VRIES, F. DE - Karakterisering Van Nederlandse Gronden Naar Fysisch-Chemische Kenmerken
014904: VRIES, HUGO DE. - Zaaien En Planten
034802: VRIES, JAAP DE - De 1000 zilvers van Schier. De zilvermeeuw Geobserveerd
022392: VRIES, THEUN DE - De Vijand Gaat in 't Rood Gekleed
033506: VRIES, JELLE DE - Kinderspel
029173: VRIES, THEUN DE - Meesters En Vrienden
025070: VRIES, N. A. DE - De Nieuwe Wereld Amerika 1923
030842: VRIES, G. DE - Rhode Island Red
023181: VRIES, THEUN DE - Aantrekkelijk. Erotiek in Mode
011999: VRIES, HENDRIK DE - Robijnen 1e Druk 1944
024122: VRIES, WIM DE - Zand, Zeep En Soda
039074: VRIES, THEUN DE - De Zangwedstrijd. Bibliofiele Uitgave in Een Oplage Van 50 Genummerde Exemplaren Kalamos Pers
003157: VRIES, GERBEN DE - DRENTHE TOEN EN NU DEEL 5 KERK EN GELOOF
000848: VRIES, HUGO. DE. - Intracellulaire Pangenesis
000853: VRIES G. J. DE. - De Philoloog in De Horde
015921: VRIES, ANKE DE. - Opstand! Wijnboerenopstand in 1907
005503: VRIES, HENDRIK DE - Groninger Symphonie. Het Munsters Keulse Beleg in 1672
000879: VRIES, WENDELA DE - Vuile Handen Wapenhandel Met Indonesie
006289: VRIES, SIETZE DE - Pronkjuwelen in Stad en Ommeland (DVD, 5 CDs en een begeleidend boek)
009069: VRIES, HENDRIK DE - Kritiek Als Credo
012379: VRIES, JANNES DE - Jannes De Vries Groninger Volksvertellingen
022583: VRIES, TJEERD GS. DE - Aves frisicae (lyst fen Fryske fugelnammen) for it "selskip for Fryske tael en Skriftenkennisse
035855: VRIES, ALEX DE - Are You Sure to quit? 1996
037940: VRIES, SIMON DE - Pijnlijk Beleven Poeziebundel
001221: VRIES, JAN DE - Van Riet En Rotan. De Geschiedenis Van De Rietvlechtindustrie En De Rijksrietvlechtschool Te Noordwolde
033789: VRIES, HENDRIK DE - Goyescos
020327: VRIES, GERBEN - Leven met water,In het laaggelegen gebied van Hunze en Aa's.
005131: VRIES, JANNES DE - Zo Leven De Dieren Op De Boerderij
039421: VRIES, THEUN DE (VOORWOORD) - Opdat de kinderen leven. Herinneringen van Nederlandse vrouwen 1940 1945.
014942: VRIES, ILONKA EN LEONARD DE EN MARGIT REIJ - Groot handwerkboek uit grootmoeders jeugd. Ruim 100 handwerken van vroeger om nu zelf te maken ontleend aan de Damesbladen
036586: VRIES, ABE DE - Warme Boxkachels & Weke Irenes/ Gleone Bokskachels & Weake Irenes
021750: VRIES, W. DE - Drentse Plaatsnamen
001190: VRIES, JURJEN DE - Scheepsjournaal. Ongebruikt Exemplaar Van Dit Door De Provincie Groningen Aangeboden Exemplaar
038834: VRIES, R. W. P. DE - Nederlandsche Grafische Kunstenaars
017810: VRIES, HIELKE, DE (RED.). - 950 Banieren Groningen 1040-1990
007483: VRIESE, SOFIE DE - Huis En Tuin. Een Waaier Aan Tuinideeen
029438: VRIESLAND, VICTOR E. VAN. - Spiegel van de Nederlandsche poezie door alle eeuwen
009002: VRIEZE, P. L. DE. - De Restauratie Der Hervormde Kerk Te Beerta
018132: VRIEZE, P. L. DE. - De Restauratie Van Kerk En Toren Der Ned. Herv. Gemeente Van Norg
026229: VRIEZE, P. L. DE - De Hervormde Kerk Te Tjamsweer Geschiedenis En Restauratie
011200: VRIEZE, P. L. DE. - Restauratie Kerk En Pastorie Te Oude Schans 1974-1975
034492: VRIEZE, JOHN - Catharina. De Keizerin en de kunsten. Uit de schatkamers van de Hermitage.
034810: VRIEZE, P. L. DE - De Rensumaborg Geschiedenis En Restauratie
032633: VRIEZE, JOHN ET AL - De Rijkdom Van Stroganoff
025792: VRIEZEN, TH. C. ET AL - Groninger Studenten Almanak 1963
023877: VRIJBERGHE DE CONINGH, EMMY VAN - Vijf Lutherse Huizen En Hun Bouwkundige Aspecten
012952: VRIJER, M. J. A. DE. - Het Heilig Voorhangsel. Meditaties Over Het Verborgen Leven
033677: VRIJWILLIGERS - De Geschiedenis Van Gemaal Oterdum
014879: VRING, GEORG VON DER - SüDERGAST. Zwölf Gedichte Und Sechs Holzschnitte JEVER IN OLDENBURG
014926: VROEGE, BAS - Groningen A-Z in Foto's

Next 100 books from Champ Clark

4/4