Charbo's Antiquariaat
Leerdamhof 274, 1108 BZ Amsterdam, The Netherlands Postal address: Postbus 22513, 1100 DA Amsterdam, The Netherlands. Phone.: +31 (0)20 676 12 29            Email: mail@charbo.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
46087: MAZZEO, TILAR J. (ED.), - Travels, explorations and empires: Writings from the era of imperial expansion, 1770-1835. Vol. 4: Middle East.
40838: MAZZOTTI, GIUSEPPE, - Palladian and other Venetian villas.
58371: MCCORKLE, CAPTAIN (SAMUEL), - Incident on the bark Columbia. Being letters received & sent by captain McCorkle and the crew of his whaler, 1860-1862.
46837: MCCOY, TERRY (ED.), - The dynamics of population policy in Latin America.
44559: MCCOY, KENT, - Landscape planning for a new Australian town.
39775: MCCUNE, EVELYN, - The arts of Korea: An illustrated history.
45656: MCGHEE, GEORGE C. (ET ADS.), - National interest and global goals.
52980: MCLACHLAN, KEITH & WHITTAKER, WILLIAM, - A bibliography of Afghanistan: A working bibliography of materials on Afghanistan with special reference to economic and social change in the twentieth century.
41513: MEADE, ROCKY R., - Acquisition of Jamaican phonology.
48484: MEARS, ELIOT GRINNELL, - Resident Orientals on the American Pacific Coast: their legal and economic status. Preliminary report prepared for the July 1927 Conference of the Institute of Pacific Relations in Honolulu.
40601: MECHELEN, H.L.C. TE (ED.), - Translitteratie van de verzameling Javaansche brieven (gelithografeerd).
58387: MEDINA, J.T., - Bibliografia Española de las Islas Filipinas, 1523-1810.
28055: MEDLEY, MARGARET, - The Chinese potter. A practical history of Chinese ceramics.
18481: MEEK, C.K., - A Sudanese kingdom. An ethnological study of the Jukun-speaking peoples of Nigeria. Introd.by H.R.Palmer.
18518: MEEK, C.K., - Law and authority in a Nigerian tribe. A study in indirect rule. Forew.by Lord Lugard.
23560: MEER DE WYS, J.H. VAN DER, - Dissertatio juridica inauguralis de quaestione, an bello oborto pereat inter bellum gerentes foederum auctoritas (...).
12416: MEER, L.B. VAN DER, - Interpretatio Etrusca: Greek myths on Etruscan mirrors.
59022: VAN DER MEERE, CHARLES AIME EMMANUEL, - Mémoire pour Charles Aimé Emmanuel Van der Meere [...] contre Louis-Eugène-Lamoral de Ligne [...] et contre Ledit Isidore-Marie de La Deuze [...] devant le Tribunal d'Appel séant à Bruxelles, 1re section.
44791: MEERLOO, JOOST A.M., - Dance craze and sacred dance.
59430: MEES, C.A., - Tatabahasa Indonesia. Tjetakan keempat.
46402: MEESTER, G.A. DE, - Geschiedenis van de Staten van Gelderland, van den oorsprong tot heden.
3351: MEESTERS, T.H.A., - Roman van Heinric en Margriete van Limborch. Uitgegeven volgens het Brusselse handschrift.
52756: MEESTERS, P., - Revolutionaire catechismus, een nieuwejaars-geschenk voor alle tegenwoordige en toekomende revolutiemakers. (Gedeeltelijk gevolgd naar een Fransch werk van denzelfden aard).
60797: MEEWIS, CHRISTIANE, - Contribución a un glosario Espanol-Neerlandés de la terminología notarial.
51260: MEIDINGER, JEAN VALENTIN, - Histoires intéressantes.
44148: MEIJ, J. VAN DER (ET AL), - Systematisch-alfabetische catalogus van de bibliotheek van het Nederlands Legermuseum te Leiden. Deel I-XIX. (Compleet).
59152: MEIJER, J., - Pioneers of Pauroma. Contribution to the earliest history of the Jewish colonization of America.
58174: MEIJER, L., - L. Meijers woordenschat, vervattende, in drie deelen, 1. Basterd-woorden. 2. Kunstwoorden. 3. Verouderde woorden.
58129: MEIJER, L., - L. Meijers Woordenschat, verdeelt in 1. Bastaardt-woorden. 2. Konst-woorden. 3. Verouderde woorden.
57711: MEINHOF, CARL, - Eine Studienfahrt nach Kordofan.
17483: MEISCHKE-SMITH, W., - Chineesche karaktertrekken.
46176: MEISS, MILLARD & KIRSCH, EDITH W. (RED.), - Getijdenboek voor de Visconti. Gereproduceerd naar het handschrift uit de Biblioteca Nazionale, Florence.
53854: MEISSNER, WERNER, - Katalog der Arbeitsstelle Politik Chinas und Ostasiens des Fachbereichs Politische Wissenschaft der Freien Universität Berlin / Catalogue of Research Unit on Chinese and East Asian Politics, Department of Political Science, Free University Berlin.
8707: MELCHIOR, A., - De Haarlemsche Sint Bavo of Groote Kerk in teekening en tekst.
50361: MELLARS, PAUL (ED.), - The emergence of modern humans. An archaeological perspective.
41857: MELLOR, J.W., - Höhere Mathematik für Studierende der Chemie und Physik und verwandter Wissensgebiete. In freier Bearbeitung der zweiten englischen Ausgabe hrsg. von A. Wogrinz und A. Szarvassi.
59388: MEMEL-FOTE, HARRIS, - Esclavage, traite et droits de l'homme en Côte d'Ivoire de l'époque précoloniale à nos jours.
19811: TOWER MENAGERIE. - The Tower Menagerie: Comprising the natural history of the animals contained in that establishment; with anecdotes of their characters and history. Illustrated by portraits of each, taken from life, by William Harvey, and engraved on wood by Branston and Wright.
57851: MENARD, [LEON], - Histoire des antiquités de la ville de Nismes et de ses environs. (Bound with:) Réflections sur la pétition de M. Madier de Montjau... adressée à la Chambre des Députés.
57737: MENDELSSOHN, SIDNEY, - Mendelssohn's South African bibliography, being the catalogue raisonne of the Mendelssohn library of works relating to South Africa, including the full titles of the books, with synoptical, biographical, critical, and bibliographical notes. (2 vol. set).
47592: MENDIS, G.C., - Ceylon under the British.
58923: MENGIN, FELIX, - Geschiedenis van Egypte, onder de regering van Mohammed-Ali, of Verhaal der staatkundige en militaire gebeurtenissen, die plaats gehad hebben sedert het vertrek der Franschen tot in 1823. Eerste deel. Verrijkt met aanteekeningen door Langlès en Jomard, en voorafgegaan van eene geschiedkundige inleiding door M. Agoub. Naar het Fransch.
59462: MENKEN, J.B. [MENCKEN, JOH. BURCHARD; MENCKE; MENCKENIUS], - De quakzalvery der geleerden. (...). Waer by gevoegt is een brief van Sebastiaen Stadel aen Janus Philomusus over de quakzalveragtige verwaentheit der geleerden. In het Neder-Duitsch vertaelt, (...) door het Genootschap van de Vrye Metzelaers.
43806: MENNO VAN COEHOORN, STICHTING, - Jaarverslag 1940, 1941/45, 1966, 1968-1972 + Jaarboek 1973-1990/91. (Totaal 26 afl. in 27 delen).
29551: MENSCH, C., - Taboe, een primitieve vreesreactie. Studie over de taboebepalingen bij de Indonesische volken.
61196: MENSING, JAN, - Gilt leather "made in the old way": silk, velvet & vellum worked with gold.
58225: MENTOR. - Mentor: Raadgever voor de Nederlandsche jeugd, in school en huis, ook voor opvoeders en onderwijzers. Natuurkunde, geschiedenis, aardrijkskunde, vormleer, teekenen, gymnastiek, landhuishoudkunde, muziek, poëzy, raadsels, rekenkundige vermakelijkheden, enz Tweede jaargang.
57755: MENTZEL, CHRISTIAN, - Brasil-Holandes. Dutch-Brazil: Icones aquatilium, icones volatilium.
58799: MERIMEE, PROSPER, - Carmen; Arsène Guillot; L'abbé Aubain; La dame de pique; Les Bohémiens; Le hussard; Nicolas Gogol.
58798: MERIMEE, PROSPER, - Colomba; La Vénus d'Ille; Les ames du purgatoire.
57863: MERKUS, P. (?), - Blik op het bestuur van Nederlandsch-Indië onder den Gouverneur-Generaal Js. van den Bosch, voor zoo ver het door denzelven ingevoerde Stelsel van Cultures op Java betreft. Openbaar gemaakt bij besluit van den Gouverneur-Generaal ad interim, van den 28 Maart 1834, No.1. Uitgegeven door de Redactie van den Oosterling.
59128: MERSCH, ARNOLD A. VAN DER, - De scheepsraad.
61221: MERTENS, J.A., - Bibliografie van werken over oude maten en gewichten in de Nederlanden.
60649: MERTENS & CIE., BERLIN, E., - Photoalbum containing 6 original photographs mounted on cardboards.
42286: MERTON, HUGO, - Ergebnisse einer Zoologischen Forschungsreise in den Südöstlichen Molukken (Aru- und Kei-Inseln) im Auftrag der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft. Reisebericht.
60949: MERTON, HUGO, - Ergebnisse einer Zoologischen Forschungsreise in den Südöstlichen Molukken (Aru- und Kei-Inseln) im Auftrag der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft. Reisebericht.
9518: VAN DER MERWE, J.P., - Die Kaap onder die Bataafse Republiek, 1803-1806.
57142: WAAL & MERWEDE, - Verslag aan Zijne Majesteit den Koning, uitgebragt door de Commissie tot onderzoek over den verhoogden waterspiegel op de rivieren de Waal en Merwede; ingesteld bij 's Konings besluit van den 29sten October 1856, no. 71.
60723: MESDAG, M.J., - Bibliographie van de werken van Nederlandsche schrijvers op het gebied der neurologie en psychiatrie en aanverwante vakken. II: Systematisch gedeelte.
50871: MESSCHERT, ANTONI & MESSCHAERT, PIETER ANNE, - Geslacht lijst der familie Messchaert en Messchert, beginnende met het jaar 1555.
60863: MESSENGER, MICHAEL, - Caughley and Coalport porcelain in Clive House Museum: A descriptive catalogue.
60861: MESSENGER, MICHAEL, - Coalport 1795-1926: An Introduction to the history and porcelains of John Rose and Company.
48494: LEYDEN PILGRIM MESSENGER, - The Leyden Pilgrim Messenger, No. 1, May 1922. An international journal, ed. by The Leyden Pilgrim Fathers Society and by the Trustees of the William the Silent Fund.
43917: METCALFE, G.E., - Maclean of the Gold Coast: The life and times of George Maclean, 1801-1847.
5746: METEYARD, E., - Hallowed spots of ancient London.
57896: METHOLD, WILLIAM, - Naauw-keurige aanteekeningen van William Methold, President van de Engelsse Maatschappy, gehouden op sijn voyagie, in het Jaar 1619. Aangaande de Koningrijken van Golconda, Tanassary, Pegu, Arecan..., geleegen langs de Kust van den Zee-boesen van Bengale. Als mede den koophandel, die door de Engelsse in die land-streeken gedreeven word. Beneffens den Gods-dienst, aart, zeden en gewoontens omtrent de stammen deser volkeren, huwelijken, verbranding der vrouwen met hare mannen; ook op wat wijse de diamanten uyt des selfs mijn aldaar gehaalt worden...
51787: AUBRY MEUBLES / MEUBELEN, - Zonder titel. (Verkoopcatalogus van houten slaapkamerinrichtingen).
21376: MEULEN, M.E. VAN DER, - Bolsward's kunst en kunstgeschiedenis.
28826: MEULEN, JACOB TER & DIERMANSE, P.J.J., - Bibliographie des écrits imprimés de Hugo Grotius.
48166: MEULEN, R. VAN DER, - Hollandsche zee- en scheepstermen in het Russisch. + Supplement: Nederlandse woorden in het Russisch.
60581: MEULEN, R. VAN DER, - Hollandsche zee- en scheepstermen in het Russisch.
28827: MEULEN, JACOB TER & DIERMANSE, P.J.J., - Bibliographie des écrits sur Hugo Grotius imprimés au XVIIe siècle.
60449: MEULENBELD, GERRIT JAN, - The Madhavanidana and its chief commentary, chapters 1-10: introduction, translation and notes.
59005: MEUWISSEN, J.H.E.TH., - Malariabestrijding met gemedicineerd zout op Westelijk Nieuw-Guinea.
12607: MEYER, MAURITS DE, - De volks- en kinderprent in de Nederlanden van de 15e tot de 20e eeuw.
45574: MEYER, JACOB C., - Church and state in Massachusetts from 1740 to 1833. A chapter in the history of the development of individual freedom.
59390: MEYERS, J.C., - Indirect rule in South Africa: Tradition, modernity, and the costuming of political power.
3566: MIALARET, J.H.A., - De monumenten van geschiedenis en kunst in de provincie Limburg. Tweede stuk: Noord-Limburg.
60895: MIALARET, J.H.A., - De monumenten van geschiedenis en kunst in de provincie Limburg. Tweede stuk: Noord-Limburg.
51248: MICHAELIS, JOHAN DAVID, - Verhandeling over de huwelyks-wetten van Moses, die de huwelyken in de naaste bloedverwantschap verbieden. Uit het Hoogduitsch vertaald.
49780: MICHEL, ALOYS ARHTUR, - The Indus rivers. A study of the effects of partition.
40817: MICHEL, LEOPOLD, - Etudes et notes de géologie appliquée.
60926: MICHELSEN, ANDREAS LUDWIG JACOB, - Frisiae septemtrionalis vetus jus aggerale. Friderico Carolo de Savigny 80 natalem, die XXI. Februarii a. MDCCCLIX.
5725: MICHIELS, A., - Histoire secrète du gouvernement autrichien. Première histoire d'Autriche. Ecrite d'après des documents authentiques.
40910: MIERIS, FRANS VAN, - Beschryving der bisschoplyke munten en zegelen van Utrecht in 't byzonder, mitsgaders van den oorsprong, de waarde en benaaming van 't geld, het verschil der muntstoffen en weegingen, de waarde der metaalen, 't recht van geldmunten, en het eerste geldgebr
58060: MIERIS, F. VAN & SCRIVERIUS, PETRUS, - Chronyk van Holland, van den klerk uit de Laage Landen by der zee: nooit voorheen gedrukt. Met eenige aantekeningen zoo van Petrus Scriverius, als van den uitgever + Kort chronykje van Holland, van den jaere IXc. ende LXXII, tot het jaer MCCCC, ende LXVI.
8089: MIETHE, A., - Unter der Sonne Oberägyptens, neben den Pfaden der Wissenschaft.
43926: MIETHE, A., - Unter der Sonne Oberägyptens, neben den Pfaden der Wissenschaft.
5167: MIGNET, F.-A., - Histoire de la Révolution française.
45106: MIGNET, [F.A.M.A.], - Négociations relatives à la succession d'Espagne sous Louis XIV; ou, Correspondances, mémoires, et actes diplomatiques concernant les prétensions et l'avénement de la Maison de Bourbon au trone d'Espagne. Tome III.
57061: MIHARDJA, ACHDIAT (ED.), - Pudjangga Baru madjalah kebudajaan. Tahun ke XIII, nos. 9-12, Maret-Djuni 1952.
31356: MIJER, P., - Dissertatio historico-politica de commercio et internae administrationis forma possessionum Batavorum in India Orientali.
60793: MIJNLIEFF, A., - De verpleging van kraamvrouw en kind.
57031: MIJNWEZEN. - Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlandsch-Indië, 45e jaargang, 1926. Algemeen gedeelte.
33776: MILCU, ST.-M. & H. DUMITRESCU, - Cercetari antropologice in Tara Hategului, Clopotiva. Monografia.
43671: MILHOFER, S.A., - Die Teppiche Zentralasiens.
42401: MILLAR, ANTHONY KENDAL, - Plantagenet in South Africa: Lord Charles Somerset.
60851: MILLER, PHILIP & BERTHOUD, MICHAEL, - An anthology of British teapots.
61161: MILLER, ANGHARAD & OATS, LYNNE, - Principles of international taxation.
60471: MILLER, HENRY, - Tropic of cancer.

Next 100 books from Charbo's Antiquariaat

4/22