Charbo's Antiquariaat
Leerdamhof 274, 1108 BZ Amsterdam, The Netherlands Postal address: Postbus 22513, 1100 DA Amsterdam, The Netherlands. Phone.: +31 (0)20 676 12 29            Email: mail@charbo.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
40838: MAZZOTTI, GIUSEPPE, - Palladian and other Venetian villas.
58371: MCCORKLE, CAPTAIN (SAMUEL), - Incident on the bark Columbia. Being letters received & sent by captain McCorkle and the crew of his whaler, 1860-1862.
46837: MCCOY, TERRY (ED.), - The dynamics of population policy in Latin America.
44559: MCCOY, KENT, - Landscape planning for a new Australian town.
39775: MCCUNE, EVELYN, - The arts of Korea: An illustrated history.
45656: MCGHEE, GEORGE C. (ET ADS.), - National interest and global goals.
52980: MCLACHLAN, KEITH & WHITTAKER, WILLIAM, - A bibliography of Afghanistan: A working bibliography of materials on Afghanistan with special reference to economic and social change in the twentieth century.
41513: MEADE, ROCKY R., - Acquisition of Jamaican phonology.
48484: MEARS, ELIOT GRINNELL, - Resident Orientals on the American Pacific Coast: their legal and economic status. Preliminary report prepared for the July 1927 Conference of the Institute of Pacific Relations in Honolulu.
40601: MECHELEN, H.L.C. TE (ED.), - Translitteratie van de verzameling Javaansche brieven (gelithografeerd).
58387: MEDINA, J.T., - Bibliografia Española de las Islas Filipinas, 1523-1810.
28055: MEDLEY, MARGARET, - The Chinese potter. A practical history of Chinese ceramics.
18481: MEEK, C.K., - A Sudanese kingdom. An ethnological study of the Jukun-speaking peoples of Nigeria. Introd.by H.R.Palmer.
18518: MEEK, C.K., - Law and authority in a Nigerian tribe. A study in indirect rule. Forew.by Lord Lugard.
23560: MEER DE WYS, J.H. VAN DER, - Dissertatio juridica inauguralis de quaestione, an bello oborto pereat inter bellum gerentes foederum auctoritas (...).
12416: MEER, L.B. VAN DER, - Interpretatio Etrusca: Greek myths on Etruscan mirrors.
59022: VAN DER MEERE, CHARLES AIME EMMANUEL, - Mémoire pour Charles Aimé Emmanuel Van der Meere [...] contre Louis-Eugène-Lamoral de Ligne [...] et contre Ledit Isidore-Marie de La Deuze [...] devant le Tribunal d'Appel séant à Bruxelles, 1re section.
44791: MEERLOO, JOOST A.M., - Dance craze and sacred dance.
59430: MEES, C.A., - Tatabahasa Indonesia. Tjetakan keempat.
46402: MEESTER, G.A. DE, - Geschiedenis van de Staten van Gelderland, van den oorsprong tot heden.
3351: MEESTERS, T.H.A., - Roman van Heinric en Margriete van Limborch. Uitgegeven volgens het Brusselse handschrift.
52756: MEESTERS, P., - Revolutionaire catechismus, een nieuwejaars-geschenk voor alle tegenwoordige en toekomende revolutiemakers. (Gedeeltelijk gevolgd naar een Fransch werk van denzelfden aard).
60797: MEEWIS, CHRISTIANE, - Contribución a un glosario Espanol-Neerlandés de la terminología notarial.
51260: MEIDINGER, JEAN VALENTIN, - Histoires intéressantes.
44148: MEIJ, J. VAN DER (ET AL), - Systematisch-alfabetische catalogus van de bibliotheek van het Nederlands Legermuseum te Leiden. Deel I-XIX. (Compleet).
59152: MEIJER, J., - Pioneers of Pauroma. Contribution to the earliest history of the Jewish colonization of America.
58174: MEIJER, L., - L. Meijers woordenschat, vervattende, in drie deelen, 1. Basterd-woorden. 2. Kunstwoorden. 3. Verouderde woorden.
58129: MEIJER, L., - L. Meijers Woordenschat, verdeelt in 1. Bastaardt-woorden. 2. Konst-woorden. 3. Verouderde woorden.
57711: MEINHOF, CARL, - Eine Studienfahrt nach Kordofan.
17483: MEISCHKE-SMITH, W., - Chineesche karaktertrekken.
46176: MEISS, MILLARD & KIRSCH, EDITH W. (RED.), - Getijdenboek voor de Visconti. Gereproduceerd naar het handschrift uit de Biblioteca Nazionale, Florence.
53854: MEISSNER, WERNER, - Katalog der Arbeitsstelle Politik Chinas und Ostasiens des Fachbereichs Politische Wissenschaft der Freien Universität Berlin / Catalogue of Research Unit on Chinese and East Asian Politics, Department of Political Science, Free University Berlin.
8707: MELCHIOR, A., - De Haarlemsche Sint Bavo of Groote Kerk in teekening en tekst.
50361: MELLARS, PAUL (ED.), - The emergence of modern humans. An archaeological perspective.
41857: MELLOR, J.W., - Höhere Mathematik für Studierende der Chemie und Physik und verwandter Wissensgebiete. In freier Bearbeitung der zweiten englischen Ausgabe hrsg. von A. Wogrinz und A. Szarvassi.
59388: MEMEL-FOTE, HARRIS, - Esclavage, traite et droits de l'homme en Côte d'Ivoire de l'époque précoloniale à nos jours.
19811: TOWER MENAGERIE. - The Tower Menagerie: Comprising the natural history of the animals contained in that establishment; with anecdotes of their characters and history. Illustrated by portraits of each, taken from life, by William Harvey, and engraved on wood by Branston and Wright.
57851: MENARD, [LEON], - Histoire des antiquités de la ville de Nismes et de ses environs. (Bound with:) Réflections sur la pétition de M. Madier de Montjau... adressée à la Chambre des Députés.
57737: MENDELSSOHN, SIDNEY, - Mendelssohn's South African bibliography, being the catalogue raisonne of the Mendelssohn library of works relating to South Africa, including the full titles of the books, with synoptical, biographical, critical, and bibliographical notes. (2 vol. set).
47592: MENDIS, G.C., - Ceylon under the British.
58923: MENGIN, FELIX, - Geschiedenis van Egypte, onder de regering van Mohammed-Ali, of Verhaal der staatkundige en militaire gebeurtenissen, die plaats gehad hebben sedert het vertrek der Franschen tot in 1823. Eerste deel. Verrijkt met aanteekeningen door Langlès en Jomard, en voorafgegaan van eene geschiedkundige inleiding door M. Agoub. Naar het Fransch.
59462: MENKEN, J.B. [MENCKEN, JOH. BURCHARD; MENCKE; MENCKENIUS], - De quakzalvery der geleerden. (...). Waer by gevoegt is een brief van Sebastiaen Stadel aen Janus Philomusus over de quakzalveragtige verwaentheit der geleerden. In het Neder-Duitsch vertaelt, (...) door het Genootschap van de Vrye Metzelaers.
43806: MENNO VAN COEHOORN, STICHTING, - Jaarverslag 1940, 1941/45, 1966, 1968-1972 + Jaarboek 1973-1990/91. (Totaal 26 afl. in 27 delen).
29551: MENSCH, C., - Taboe, een primitieve vreesreactie. Studie over de taboebepalingen bij de Indonesische volken.
61196: MENSING, JAN, - Gilt leather "made in the old way": silk, velvet & vellum worked with gold.
58225: MENTOR. - Mentor: Raadgever voor de Nederlandsche jeugd, in school en huis, ook voor opvoeders en onderwijzers. Natuurkunde, geschiedenis, aardrijkskunde, vormleer, teekenen, gymnastiek, landhuishoudkunde, muziek, poëzy, raadsels, rekenkundige vermakelijkheden, enz Tweede jaargang.
57755: MENTZEL, CHRISTIAN, - Brasil-Holandes. Dutch-Brazil: Icones aquatilium, icones volatilium.
58799: MERIMEE, PROSPER, - Carmen; Arsène Guillot; L'abbé Aubain; La dame de pique; Les Bohémiens; Le hussard; Nicolas Gogol.
58798: MERIMEE, PROSPER, - Colomba; La Vénus d'Ille; Les ames du purgatoire.
57863: MERKUS, P. (?), - Blik op het bestuur van Nederlandsch-Indië onder den Gouverneur-Generaal Js. van den Bosch, voor zoo ver het door denzelven ingevoerde Stelsel van Cultures op Java betreft. Openbaar gemaakt bij besluit van den Gouverneur-Generaal ad interim, van den 28 Maart 1834, No.1. Uitgegeven door de Redactie van den Oosterling.
59128: MERSCH, ARNOLD A. VAN DER, - De scheepsraad.
61221: MERTENS, J.A., - Bibliografie van werken over oude maten en gewichten in de Nederlanden.
60649: MERTENS & CIE., BERLIN, E., - Photoalbum containing 6 original photographs mounted on cardboards.
42286: MERTON, HUGO, - Ergebnisse einer Zoologischen Forschungsreise in den Südöstlichen Molukken (Aru- und Kei-Inseln) im Auftrag der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft. Reisebericht.
60949: MERTON, HUGO, - Ergebnisse einer Zoologischen Forschungsreise in den Südöstlichen Molukken (Aru- und Kei-Inseln) im Auftrag der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft. Reisebericht.
9518: VAN DER MERWE, J.P., - Die Kaap onder die Bataafse Republiek, 1803-1806.
57142: WAAL & MERWEDE, - Verslag aan Zijne Majesteit den Koning, uitgebragt door de Commissie tot onderzoek over den verhoogden waterspiegel op de rivieren de Waal en Merwede; ingesteld bij 's Konings besluit van den 29sten October 1856, no. 71.
60723: MESDAG, M.J., - Bibliographie van de werken van Nederlandsche schrijvers op het gebied der neurologie en psychiatrie en aanverwante vakken. II: Systematisch gedeelte.
50871: MESSCHERT, ANTONI & MESSCHAERT, PIETER ANNE, - Geslacht lijst der familie Messchaert en Messchert, beginnende met het jaar 1555.
60863: MESSENGER, MICHAEL, - Caughley and Coalport porcelain in Clive House Museum: A descriptive catalogue.
60861: MESSENGER, MICHAEL, - Coalport 1795-1926: An Introduction to the history and porcelains of John Rose and Company.
48494: LEYDEN PILGRIM MESSENGER, - The Leyden Pilgrim Messenger, No. 1, May 1922. An international journal, ed. by The Leyden Pilgrim Fathers Society and by the Trustees of the William the Silent Fund.
43917: METCALFE, G.E., - Maclean of the Gold Coast: The life and times of George Maclean, 1801-1847.
5746: METEYARD, E., - Hallowed spots of ancient London.
57896: METHOLD, WILLIAM, - Naauw-keurige aanteekeningen van William Methold, President van de Engelsse Maatschappy, gehouden op sijn voyagie, in het Jaar 1619. Aangaande de Koningrijken van Golconda, Tanassary, Pegu, Arecan..., geleegen langs de Kust van den Zee-boesen van Bengale. Als mede den koophandel, die door de Engelsse in die land-streeken gedreeven word. Beneffens den Gods-dienst, aart, zeden en gewoontens omtrent de stammen deser volkeren, huwelijken, verbranding der vrouwen met hare mannen; ook op wat wijse de diamanten uyt des selfs mijn aldaar gehaalt worden...
51787: AUBRY MEUBLES / MEUBELEN, - Zonder titel. (Verkoopcatalogus van houten slaapkamerinrichtingen).
21376: MEULEN, M.E. VAN DER, - Bolsward's kunst en kunstgeschiedenis.
28826: MEULEN, JACOB TER & DIERMANSE, P.J.J., - Bibliographie des écrits imprimés de Hugo Grotius.
48166: MEULEN, R. VAN DER, - Hollandsche zee- en scheepstermen in het Russisch. + Supplement: Nederlandse woorden in het Russisch.
60581: MEULEN, R. VAN DER, - Hollandsche zee- en scheepstermen in het Russisch.
28827: MEULEN, JACOB TER & DIERMANSE, P.J.J., - Bibliographie des écrits sur Hugo Grotius imprimés au XVIIe siècle.
60449: MEULENBELD, GERRIT JAN, - The Madhavanidana and its chief commentary, chapters 1-10: introduction, translation and notes.
59005: MEUWISSEN, J.H.E.TH., - Malariabestrijding met gemedicineerd zout op Westelijk Nieuw-Guinea.
12607: MEYER, MAURITS DE, - De volks- en kinderprent in de Nederlanden van de 15e tot de 20e eeuw.
45574: MEYER, JACOB C., - Church and state in Massachusetts from 1740 to 1833. A chapter in the history of the development of individual freedom.
59390: MEYERS, J.C., - Indirect rule in South Africa: Tradition, modernity, and the costuming of political power.
3566: MIALARET, J.H.A., - De monumenten van geschiedenis en kunst in de provincie Limburg. Tweede stuk: Noord-Limburg.
60895: MIALARET, J.H.A., - De monumenten van geschiedenis en kunst in de provincie Limburg. Tweede stuk: Noord-Limburg.
51248: MICHAELIS, JOHAN DAVID, - Verhandeling over de huwelyks-wetten van Moses, die de huwelyken in de naaste bloedverwantschap verbieden. Uit het Hoogduitsch vertaald.
49780: MICHEL, ALOYS ARHTUR, - The Indus rivers. A study of the effects of partition.
40817: MICHEL, LEOPOLD, - Etudes et notes de géologie appliquée.
60926: MICHELSEN, ANDREAS LUDWIG JACOB, - Frisiae septemtrionalis vetus jus aggerale. Friderico Carolo de Savigny 80 natalem, die XXI. Februarii a. MDCCCLIX.
5725: MICHIELS, A., - Histoire secrète du gouvernement autrichien. Première histoire d'Autriche. Ecrite d'après des documents authentiques.
40910: MIERIS, FRANS VAN, - Beschryving der bisschoplyke munten en zegelen van Utrecht in 't byzonder, mitsgaders van den oorsprong, de waarde en benaaming van 't geld, het verschil der muntstoffen en weegingen, de waarde der metaalen, 't recht van geldmunten, en het eerste geldgebr
58060: MIERIS, F. VAN & SCRIVERIUS, PETRUS, - Chronyk van Holland, van den klerk uit de Laage Landen by der zee: nooit voorheen gedrukt. Met eenige aantekeningen zoo van Petrus Scriverius, als van den uitgever + Kort chronykje van Holland, van den jaere IXc. ende LXXII, tot het jaer MCCCC, ende LXVI.
8089: MIETHE, A., - Unter der Sonne Oberägyptens, neben den Pfaden der Wissenschaft.
43926: MIETHE, A., - Unter der Sonne Oberägyptens, neben den Pfaden der Wissenschaft.
5167: MIGNET, F.-A., - Histoire de la Révolution française.
45106: MIGNET, [F.A.M.A.], - Négociations relatives à la succession d'Espagne sous Louis XIV; ou, Correspondances, mémoires, et actes diplomatiques concernant les prétensions et l'avénement de la Maison de Bourbon au trone d'Espagne. Tome III.
57061: MIHARDJA, ACHDIAT (ED.), - Pudjangga Baru madjalah kebudajaan. Tahun ke XIII, nos. 9-12, Maret-Djuni 1952.
31356: MIJER, P., - Dissertatio historico-politica de commercio et internae administrationis forma possessionum Batavorum in India Orientali.
60793: MIJNLIEFF, A., - De verpleging van kraamvrouw en kind.
57031: MIJNWEZEN. - Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlandsch-Indië, 45e jaargang, 1926. Algemeen gedeelte.
33776: MILCU, ST.-M. & H. DUMITRESCU, - Cercetari antropologice in Tara Hategului, Clopotiva. Monografia.
43671: MILHOFER, S.A., - Die Teppiche Zentralasiens.
42401: MILLAR, ANTHONY KENDAL, - Plantagenet in South Africa: Lord Charles Somerset.
60851: MILLER, PHILIP & BERTHOUD, MICHAEL, - An anthology of British teapots.
61161: MILLER, ANGHARAD & OATS, LYNNE, - Principles of international taxation.
60471: MILLER, HENRY, - Tropic of cancer.
60215: MILLIES, H.C., - Recherches sur les monnaies des indigènes de l'Archipel Indien et de la Péninsule Malaie. Ouvrage posthume, publié par l'Institut Royal pour la philologie et l'ethnographie de l'Inde Néerlandaise.
40371: MILLIN, A.L., - Dictionnaire des beaux-arts.
60829: MILLOT, ABBE, - Oeuvres de l'Abbé Millot, continuées par MM. Millon, Delisle de Sales, etc. Tome 1-7: Histoire ancienne (tome I-III) & Histoire moderne (tome I-IV).
59243: MINDERMAN, H.A., - Leerboek der luchtvaart navigatie. Deel II: Navigatie-instrumenten. In opdracht van de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V.
59258: MINISTERIE VAN MIJNBOUW, BOSBOUW EN DOMEINEN, - Dienst Landsbosbeheer, Forest Service. Jaarverslag 1967, Annual report 1967.
59259: MINISTERIE VAN MIJNBOUW, BOSBOUW EN DOMEINEN, - Dienst Landsbosbeheer, Forest Service. Jaarverslag 1968, Annual report 1968.
59260: MINISTERIE VAN MIJNBOUW, BOSBOUW EN DOMEINEN, - Dienst Landsbosbeheer, Forest Service. Jaarverslag 1969, Annual report 1969.
48321: MINISTERIE VAN MARINE, AFDEELING HYDROGRAPHIE, - Oostkust Sumatra, van Varkenshoek tot Lucipara-punt, benevens de Duizend-eilanden, en van Langsarbaai tot de Karimon-eilanden. Overgedrukt uit de Berichten aan Zeevarenden 1886 (enz.).
52835: CHEN MINZHANG (ED.), - Public health in the People's Republic of China, 1989.
44796: MISRA, P.K., RAJALAKSHMI, C.R. & VERGHESE, I., - Nomads in the Mysore city.
56283: MITSUDA, HISATOSHI (ED.), - Clinical genetics in psychiatry: Problems in nosological classification.
44822: MOBLEY, HARRIS W., - The Ghanaian's image of the missionary. An analysis of the published critiques of Christian missionaries by Ghanaians, 1897-1965.
57749: MODDERMAN, B. (ED.), - Bulletin van de Vereeniging voor Japansche grafiek en kleinkunst. 1e - 3e reeks, Oct. 1938 - Aug. 1959.
44263: LE MOEL, MICHEL & ROCHAT, CLAUDE-FRANCE, - Catalogue général des cartes, plans et dessins d'architecture. Tome IV, série N: Pays étrangers. (Items numbered 4664-5711).
17499: MOERMAN, J., - De Chineezen in Nederlandsch Oost-Indie. Ook bedoeld als handleiding bij de aardrijkskundige wandplaten van Menno van Meeteren Brouwer.
49178: MOGEY, JOHN, - Sociology of marriage and family behavior, 1957-1968.
58163: LE MOINE DE L'ESPINE, J. & LE LONG, J., - Den koophandel van Amsterdam, naar alle gewesten des weerelds. Beataande in een verhandeling van de waaren en koopmanschappen (...) vergelykingen der munten, maten en gewigten (...) wisselbank, beurs en koorenbeurs (...) loon der maakelaars. 1e deel. Nu doorgaans in andere ordre gebragt, en seer veel vermeerdert.
32885: MOLAJOLI, B. (INTROD.) & N. SPINOSA (COORDIN.), - Art treasures of the Banco di Napoli. Catalogue of the collection.
56331: MOLAUG, SVEIN, - Var gamle kystkultur. (2 vol. set).
19416: MOLBECH, CHRISTIAN, - Herinneringen uit mijne reize door Zweden. Uit het Deensch. [Dutch transl. from the German ed. Altona, 1818].
61114: MOLFESIO, ANDREAS, - Additionum ad quaestiones usuales, seu ad primum volumen Commentariorum Constuetudinum Neapolitanarum. Tomus secundus.
47854: MOLIERE, - Oeuvres complètes de Molière. La seule complète en 2 volumes.
60353: MOLL, W., VETH, P.J. & DOMELA NIEUWENHUIS, F.J., - Bijbelsch woordenboek voor het Christelijk gezin.
29892: MOLL, W., - Catalogus van de historisch-topografische bibliotheek.
260: MOLLEMA, J.C., - De eerste schipvaart der Hollanders naar Oost-Indie, 1595-1597. Naar de oude journalen, uitgegeven door de Linschoten Vereeniging, opnieuw beschreven en voorzien van een inleiding (...).
58477: MOLLET, JEAN-LOUIS (ANONYMOUSLY PUBLISHED), - Sophie, ou Lettres de deux amies, recueillies et publiées par un Citoyen de Genève.
59140: MOLSTER, J.A., - Zeemans handboek, bevattende de regten en pligten der gezagvoerders ter koopvaardij, vóór, gedurende en na de reis, zowel bij behouden aankomst als in geval van avarij.
52767: SÜDDEUTSCHE MONATSHEFTE, - Die Ostjuden.
44187: MONBALLYU, J., - Costumen van de stad en van de kasselrij Kortrijk, II : Turben afgenomen door de Kortrijkse Schepenbank (1485-1581).
44780: MONGAIT, ALEXANDRE, - L'archéologie en U.R.S.S.
19762: DE MONT, P., - De schilderkunst in Belgie van 1830 tot 1921.
60329: MONTALTIUS, LUDOVICUS [PS. OF PASCAL, BLAISE], - Litterae provinciales, de morali & politica Jesuitarum disciplina. A Willelmo Wendrockio (...) e Gallicâ in Latinam linguam translatae.
48855: MONTESQUIOU-FEZENSAC, PIERRE DE, - Rapports de la papauté avec le royaume d'Italie depuis 1870.
57955: MONTGOMERY, JAMES (ED.), - Voyages and travels round the world, by the Rev. Daniel Tyerman and George Bennet, Esq., deputed from the London Missionary Society to visit their various stations in the South Sea islands, Australia, China, India, Madagascar, and South Africa, 1821-1829.
61153: MONTUORI, MARIO, - Socrates. Physiology of a myth.
61166: MONTUORI, ALFONSO A., - Evolutionary competence: Creating the future.
11380: MONTUORI, MARIO, - Socrates. An approach.
60191: MOONEN, ARNOLD, - Korte chronyke der stadt Deventer. Van de oudste geheugenisse af tot het vredejaer van 1648. (Gebonden met:) SYLVANUS, GUALTERUS. Beschryvinge der stad Deventer. De derde druk, doorgaens verbetert en merkelyk vermeerdert.
49499: MOONILAL, ROODAL, - Changing labour relations and the future of trade unions. A case-study of Trinidad and Tobago.
15524: MOORMAN, - Moormans Jaarboek voor Scheepvaart en Scheepsbouw 1968, 39e uitgave, samengesteld m.m.v.de Ned.Reeders Ver. en de Scheepvaart Inspectie. Moormans Yearbook for shipping and shipbuilding 1968, 39th ed. Ed.by H.Hubenet.
58035: MOORMAN, JOHAN & HASSELT, JOHAN JACOB VAN, - Verhandelinge over de misdaden en der selver straffen.
26039: MOORMAN VAN KAPPEN, O. (RED.), - De ontwerpen Lijfstraffelijk Wetboek 1801 en 1804.
47491: MOORMAN VAN KAPPEN, O. (COPPENS, E.C. ET AL, RED.), - Lex loci. Opstellen over Nederlandse rechtsgeschiedenis uit de pen van Prof. Mr. O. Moorman van Kappen.
60697: MOORMAN, - Het Schip. Orgaan voor scheepsbouw en scheepvaart. Tevens orgaan der Vereeniging van technici op scheepvaartgebied en van het Nationaal Technisch Scheepvaartkundig Museum. Eerste jaargang 1919 (nos. 17, 18, 20, 21) & Tweede jaargang 1920 (nos. 19 t/m 27).
43537: MOQUETTE, H.C.H., - Catalogus van de portretverzameling.
58613: MORADA, NOEL M. & ENCARNACION TADEM, TERESA S. (EDS.), - Philippine politics and governance. An introduction.
41113: MORASSI, ANTONIO (TEXT), - Art treasures of the Medici: jewellery, silverware, hard-stone. (Transl. from the Italian).
47780: MORDECAI, MRS. RANDOLPH, - Phases of progress. A study of the evolution of religion, education and woman.
43702: MOREAU, GEORGE, - Etude industrielle des gites métallifères.
52449: MOREL, L'ABBE, - Houdencourt: Seigneurie et paroisse.
54188: MOREL, C.J., - Nieuw Nederlandsch-Laagmaleisch en Laagmaleisch-Nederlandsch woordenboekje, bevattende de meest gebruikelijke woorden en spraakwendingen.
18486: MOREL, E.D., - Nigeria, its peoples and its problems.
42453: MORISON, SAMUEL E., COMMAGER, H.S. & LEUCHTENBURG, W.E., - The growth of the American Republic. (2 vol. set).
60871: FUNDACION TOMOS MORO, - Diccionario juridico espasa.
52532: MORRELL, W.P., - British colonial policy in the mid-Victorian age: South Africa, New Zealand, the West Indies.
54268: MORREN, T., - Haagsche straatnamen voorheen en thans .
42550: MORRIS, JOHN E., - The Welsh wars of Edward I. A contribution to mediaeval military history, based on original documents.
42502: MORRISON, DAVID R., - Education and politics in Africa: The Tanzanian case.
59496: MORTERRE, JAN (SAMENST./UITG.), - Stigtelyke annotatien. Behelsende een verzameling van kloek-uitgesprokene wysheit, van veele geleerde en vermaarde mannen der waereld, tot opwekkinge van een verstandig en redelyk leven. Voor alle soorten van menschen in het ligt gegeven.
52072: MÖRZER BRUYNS, A., - Kamus singkatan dan akronim jang dipergunakan di Indonesia. Glossary of abbreviations and acronyms used in Indonesia.
58083: MOSER, JOHANN JACOB, - Ihro Römisch-Kayserlichen Majestät Carls des Siebenden Wahl-Capitulation, mit Beylagen und Anmerckungen versehen.
60767: MOSER, HENRI, - A travers l'Asie Centrale: La steppe Kirghize, le Turkestan Russe, Boukhara, Khiva, le pays des Turcomans et la Perse. Impressions de voyage.
58152: MOSER, FRIDERICH CARL [VON], - Abhandlung von den eurpäischen Hof- und Staats-Sprachen.
56639: MOSSEL, J.F. & GONGGRIJP, G.P.H.H., - Aanteekeningen omtrent de werking en toepassing der Indische comptabiliteitswet.
27435: MOSSEL, G.P.J., - Handleiding tot de kennis van het schip.
48710: MOTTRAM, R.H., - Home for the holidays.
59098: MOUNTENEY JEPHSON, A.J., - A. J. Mounteney Jephson bij Emin Pacha in de Equatoriaal-Provincie door Jephson zelf beschreven.
51255: MOZLEY, T., - Reminiscences chiefly of Oriel College and the Oxford Movement. (2 vol. set).
40843: MRLIAN, RUDOLF (ED.), - Art populaire slovaque. II: Céramique, sculpture, peinture.
55380: MUCHALL-VIEBROOK, A., - Seglers Handbuch.
58655: MUCKLE, W., - The design of aluminium alloy ships' structures.
58318: MUHAMMED, SHIBU EBRAHIM, - Modeling long-term dynamics of carbon and nitrogen in intensive rice-based cropping systems in the Indo-Gangetic Plains (India).
58766: MUHITH, A.M.A., - Bangladesh in the twenty-first century: Towards an industrial society.
59358: MÜHLENSIEPEN, INGE, - Leni Matthaei. Ein Leben für die Klöppelspitze.
48317: MUHLFELD, JULIUS (CATE, S.H. TEN, VERT.), - Wereldgeschiedenis van de jaren 1848-1870. Uit het Hoogduitsch van JULIUS MÜHLFELD.
44517: MÜHLKE, KARL, - Von nordischer Volkskunst. Beiträge zur Erforschung der volkstümlichen Kunst in Skandinavien, Schleswig- Holstein, in den Küstgebieten der Ost- und Nordsee, sowie in Holland. Gesammelte Aufsätze
60652: MULDER, WIENEKE (ED.), - Blood, sweat and tears diploma. Royal Academy of Art The Hague, graduates 2013.
58622: MULDERS, MICHEL ADRIANUS, - The arid soils of the Balikh Basin (Syria).
16434: MULIA, T.S.G. & HIDDING, K.A.H. (EDS.), - Ensiklopedia Indonesia. (3 vol. set).
60538: MULKEN, J.M.A. VAN, - Onze gepantserde schepen. Beknopte beschrijving van het verband, de zamenstelling en de inrigting van het gepantserde materiëel der Nederlandsche Marine: Atlas.
42023: MÜLLER-BOHN, HERMANN, - Graf Moltke: Ein Bild seines Lebens und seiner Zeit.
58885: MÜLLER, WERNER, - Bibliographie deutschsprachiger Literatur über Indonesien.
40804: MÜLLER, KARL, - Monographie der Lebermoosgattung Scapania Dum.
42467: MULLER, C.F.J., - Die oorsprong van die Groot Trek.
10035: MULLER, M.J.E., - Kort verslag aangaande de cholera-morbus op Java. (&) H. SCHILLET, Eenige waarnemingen omtrent de cholera orientalis.
48161: MULLER, FREDERIK, - Oud Nederland. Noord- en Zuid-Nederlandsche plaatsbeschrijving en plaatselijke geschiedenis... Verzamelingen Schöffer, Van den Bogaerde, Della Faille, De la Court, Veltcamp Helbach, Van Teylingen, enz.
41147: MÜLLER-HEININGEN, ERNST, - "Who are the Huns": The law of nations and its breakers. With an introduction by the translator R.L. Orchelle.
60583: MÜLLER, ERNST, - Eisenschiffbau.
31604: MULTATULI, - Minnebrieven.
47651: MUNNIK, J.H.D., - Verzameling van provinciale reglementen, verordeningen, enz. van policie en oeconomie voor Friesland. 1e gedeelte, bevattende de van kracht zijnde verordeningen voor de geheele provincie van toepassing.
51191: MUÑOZ, JUAN BAUTISTA (MARTE, ROBERTO, ED.), - Santo Domingo en los manuscritos de Juan Bautista Muñoz. Transcripción y glosas por Roberto Marte.
58343: MURDOCH, W.G. BURN, - Modern whaling & bear-hunting. A record of present-day whaling with up-to-date appliances in many parts of the world, and of bear and seal hunting in the Arctic regions.
49436: MURO OREJON, ANTONIO (ED.), - Cedulario Americano del siglo XVIII. Coleccion de disposiciones legales indianas desde 1680 a 1800, contenidas en los Cedualrios del Archivo General de Indias. I: Cedulas de Carlos II (1679-1700).
46285: MURPHY, WALTER F., - Congress and Court. A case study in the American political process.
59525: MURTHY, R.S. (ET AL, EDS.), - Benchmark soils of India: Morphology, characteristics and classification for resource management.
54385: MUSEE DU CONGO BELGE, BOONE, OLGA, - Bibliographie ethnographique du Congo Belge et des régions avoisinantes 1952, 1953,. 1954, 1955.
33347: SHAANXI PROVINCIAL MUSEUM, - Zhongguo Bowuguan: Shaanxi Sheng Bowuguan. (A survey of the Provincial Museum of Shaanxi).
7286: NEDERLANDSCH MUSEUM. - Nederlandsch Museum, 25e jaargang. Geschied- en letterkundige merkwaardigheden, natuurbeschrijvingen, aardrijkskundige bijzonderheden, historische en romantische verhalen.
60725: MUSKENS, L.J.J., - Epilepsie, vergelijkende pathogenese, verschijnselen, behandeling.
60190: MUSKETIER VERGENST, GUILIELMUS, - Dissertatio historico-juridica de Burggraviatu Leidensi.
61047: MUSSCHENBROEK, S.C.J.W. VAN, - Toelichtingen behoorende bij de kaart van de Bocht van Tomini of Gorontalo en aangrenzende landen, de reeden, afvoerplaatsen, binnelandsche wegen en andere middelen van gemeenschap.
13051: MUSSCHENBROEK, S.C.I.W. VAN, - Iets over de inlandsche wijze van katoen-verven (roodverven, bruinverven, blauwverven, enz.) op Midden-Java, en over de daarbij gebruikte grondstoffen.
60939: MUTSAERS, JACOBUS ARNOLDUS, - Dissertatio inauguralis juridica De Sanctione Legis Naturalis.
60765: MUZIO, CARLO (ED.), - Mundus. Le contrade mondiali illustrate nell' ambiente fisico, suolo, clima, flora, fauna, genti, con cenni storici.
49913: NABER, J.W.A., - Oude en nieuwe kantwerken.
58321: NACHOD, OSKAR, - Bibliography of the Japanese Empire, 1906-1926. Being a classified list of the literature issued in european languages since the publication of Fr. von Wenckstern's "Bibliography of the Japanese Empire" up to the year 1926,
44958: NACHOD, OSKAR, - Bibliographie von Japan 1927 - 1929. Mit Ergänzungen für die Jahre 1906 - 1926. Band III des Gesamtwerkes. Nummer 9576 - 13595.
58929: NADAULT DE BUFFON, [BENJAMIN], - Cours d'agriculture et d'hydraulique agricole comprenant les principes généraux de l'économie rurale, et les divers travaux d'amélioration du régime des eaux dans l'intérêt de l'agriculture, tels que curages, élargissements, redressements... Tome premier.
59268: NAERSSEN, TON VAN (ET AL, EDS.), - Global migration and development.
16686: NAGGE, W., - Historie van Overijssel. Uitg.door J.Nanninga Uitterdijk, resp.door F.A.Hoefer.
40351: NAIM, ASMA & MOCHTAR, - Bibliografi Minangkabau. A preliminary edition.
39830: NAIM, MOCHTAR, - Merantau: Minangkabau voluntary migration.
47479: NANAVATI, J.M. & DHAKY, M.A., - The Maitraka and the Saindhava temples of Gujarat.
44356: NANCE, BRIAN, - Turquet de Mayerne as Baroque physician: The art of medical portraiture.
24089: NANNINGA, J.G. (ED.), - Bronnen tot de geschiedenis van den Levantschen handel. 4e deel: 1765-1826. (2 vol. set).
644: NANSEN, F., - In Nacht und Eis. Die Norwegische Polarexpedition 1893-1896. Erster + Zweiter Band + Supplement.
60087: LODEWIJK NAPOLEON, - Verdeeling van het Koningrijk Holland in jagt-districten, over elk van welke, onder het oppertoezigt van den Opper-Jagermeester, een Luitenant-Jagermeester zal worden aangesteld, en zulks naar aanleiding van deszelfs ligging. (Gegeven in ons Koninklijk Paleis in het Bosch, den 1sten October van het jaar 1807, en van onze Regering het tweede).
25314: NAPOLITANO, L.G. (ED.), - Astronautical research 1972. Proceedings of the 23rd congress of the International Astronautical Federation, Vienna, 8-15 Oct 1972.
42585: NARDIN, JEAN-CLAUDE, - La mise en valeur d l'île de Tabago (1763-1783).
41666: NASH, JAMES M.W., - De geologie der Grande-Chartreuseketens.
60630: NASM, - Instructiën voor den dienst op de stoomschepen der Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaartmaatschappij.
60415: ASSEMBLEE NATIONALE, - Loi relative aux armemens des vaisseaux destinés pour le commerce des isles & colonies françoises. Donnée à Paris, le 17 juillet 1791. No. 1082.
60414: ASSEMBLEE NATIONALE, - Loi relative à la décoration militaire pour les officiers des regimens coloniaux. Donnée à Paris, le 25 Février 1791. No. 636.
47809: TRIBUNE NATIONALE. - Choix de rapports, opinions et discours, prononcés à la Tribune Nationale depuis 1789 jusqu'à ce jour (...) Tome XVII. 1er volume du Consulat, de l'an 8 à l'an 10 (1799-1802). On a joint à ce volume un extrait des manuscrits de Napoléon Bonaparte, avec un fac simile de son écriture.
60418: CONVENTION NATIONALE, - Loi qui applique aux habitans de Saint-Domingue ou d'autres colonies françaises, domiciliés en France avant l'époque des troubles survenus dans lesdits colonies, et dont les propriétés ont été dévastées ou détruites par les ennemis de la République, les dispositions de la loi du 27 Vendémiaire, relatives aux colons déportés. Du 7 Nivose, l'an troisiéme de la République française, une et indivisible. B. no. 103. D. no. 536.
60416: CONVENTION NATIONALE, - Loi qui accorde des secours aux citoyens réfugiés des départemens et possessions françaises dans les colonies et en Corse, envahis par les brigands et autres ennemis de la République. Du 27 Vendémiaire, l'an troisième de la République française, une et indivisible. B. no. 75. No. 399.
60409: ASSEMBLEE NATIONALE, - Loi qui accorde des secours aux enfans des habitans de Saint-Domingue, qui se trouvent en France. Donnée à Paris, le 18 Mai 1792, l'an IVe de la Liberté. No. 1715.
60417: CONVENTION NATIONALE, - Loi qui ordonne de recevoir parmi les enfans de la patrie ceux des habitans de Saint-Domingue et des autres colonies francaises, âgés de moins de 15 ans, qui se trouvent en France, et dont les parens ont souffert des troubles qui ont agité ces colonies. Du 26 Brumaire, l'an troisième de la République française, une et indivisible. B.No. 86. D. 453.
59623: FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS, - Mammals in the seas. Report of FAO Advisory Committee on Marine Resources Research, Working Party on Marine Mammals with the co-operation of the United Nations Environment Programme. (Complete in 4 vols.).
50250: NAUWELAERTS, MANDY (ED.), - De toekomst van het verleden. Reflecties over geschiedenis, stedelijkheid en musea. The future of the past. Reflections on history, urbanity and museums.
59028: NAVAILLES, DUC DE, - Mémoires du duc de Navailles et de la Valette, pair et maréchal de France et gouverneur de monseigneur le duc de Chartres, 1630-1682. Revus, annotés et accompagnés de pièces justificatives inédites par C. Moreau.
44178: NAVILLE, ARNOLD, - Bibliographie des écrits de André Gide. (Incl. Complément 1949-1952).
59796: NAWAWI, HARUN, HAVE, J.H. VAN DER & VERVER, C.G., - Minjak-Bumi dan Hasil Minjak-Bumi: Penggalian, pengerdjaan dan pemakaiannja.
59192: NAWIJN, TJ., - Plantkunde voor de Surinaamsche scholen.
48327: NCHABELENG, J.M., - The concept of play: Its relationship to social science methodology in Africa.
43380: NEANDER, JOHANN, - Tabacologia: hoc est tabaci, seu nicotianae descriptio medico-chirurgico-pharmaceutica, vel ejus praeparatio et usus in omnibus ferme corporis humani in commodis.:
39837: NEDERLAND, - Weekblad voor de Nederlandsche Kolonie in Argentië. 1e nummer, 31 Aug. 1922, opgedragen aan H.M. Koningin Wilhelmina.
13105: TROPISCH NEDERLAND. - Tropisch Nederland. Tijdschrift ter verbreiding van kennis omtrent Oost- en West-Indië. 1e t/m 3e jaargang, Mei 1928 - April 1931. In 3 banden.
48842: NEDERLAND'S PATRICIAAT, - Nederland's Patriciaat, 61e jaargang, 1975.
59888: STATEN GENERAEL DER VEREENIGHDE NEDERLANDEN, - Publicatie. De Staten Generael der Vereenighde Nederlanden ... doen te weten, dat ... tusschen den Heere President de Thou ... ter eenre: ende eenige Heeren Gedeputeerden uyt onse vergaderinge, ter andere zijde alle differenten ... zijn op-gheheven ...
55283: BIBLIOTHECA MEDICA NEERLANDICA. - Bibliotheca Medica Neerlandica (Vols. I-III). Catalogus librorum quos collegit Societas Neerlandica ad promovendam artem medicam, 1849-1978. Catalogus van de Bibliotheek der Nederlandsch Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst. In bruikleen vereenigd met de Bibliotheek der Universiteit van Amsterdam.
19505: NELSON, T. (PUBL.), - Pictorial London. 1: The City and the East End. 2: The West End.
59556: NELSON, ROBERT, - The life of Dr. George Bull, late Lord Bishop of St. David's. With the history of those controversies in which he was engaged: and an abstract of those fundamental doctrines which he maintained and defended in the Latin tongue.
56319: NEMESIO, VITORINO, - Sob os Signos de Agora. Temas Portugueses e Brasileiros.
59809: NERAS, JOAO THEODORO DE, - Methodo pratico, com que as senhoras mulheres assistem nos templos, principalmente no tempo dos sermoens, o qual jocoseriamente se expõem para correcçaõ de taõ estranhos abuzos &c.
41740: NERGER, KARL, - Grammatik des mecklenburgischen Dialektes älterer und neuerer Zeit. Laut- und Flexionslehre. Gekrönte Preisschrift.
58625: NESVIG, MARTIN AUSTIN (ED.), - Religious culture in modern Mexico.
50412: NETSCHER, E., - De Nederlanders in Djohor en Siak, 1602 tot 1865.
46805: NETTLESHIP, MARTIN A. (ET AL, EDS.), - War, its causes and correlates.
11748: NEUBAUER, A., - La geographie du Talmud.
48846: NEUFVILLE, AGNES DE, - Le mouvement social protestant en France depuis 1880.
34674: NEUGEBAUER, R. & S. TROLL, - Handbuch der orientalischen Teppichkunde.
50349: NEUMANN, ISOLDE, - Die bäuerlichen Familiennamen des Landkreises Oschatz.
59698: NEUMANN, KURT H., - Die Jüdische Verfälschung des Sozialismus in der Revolution von 1848.
60712: NED. VERENIGING VOOR PSYCHIATRIE EN NEUROLOGIE, - Folia psychiatrica, neurologica et neurochirurgica Neerlandica. 51e - 56e jaargang.
60713: NED. VERENIGING VOOR PSYCHIATRIE EN NEUROLOGIE, - Folia psychiatrica, neurologica et neurochirurgica Neerlandica. 59e - 62e jaargang.
59062: NEVES, A.J. DE GOUVEA, - Historia da filosofia medieval. (2 vol. set).
48900: NEVILL, RALPH, - Old English sporting prints and their history.
48373: NEWTON, JOHAN (JOHN), - Bundel van stichtelijke leerredenen. Vertaald en uitgegeven door Marinus van Werkhooven, met eene voorrede van Joh. Conr. Appelius, predikant te Zuidbroek en Muntendam.
39840: NEWTON, ERIC (TEXT), - Christopher Wood, 1901-1930.
11378: NICASIE, M.J., - Twilight of empire. The Roman army from the reign of Diocletian until the battle of Adrianople.
45745: NICKELS, SYLVIE (COMPILER), - Assassination at Sarajevo. The event which sparked off the First World War. A collection of contemporary documents.
59696: NICOLAI, FREDERIK, - Anecdoten van Frederik den Grooten, Koning van Pruissen, en van eenige persoonen die gemeenzaam met hem verkeerden.
58528: NICOLE, PIERRE (ANOMYMOUSLY PUBL.), - Les prétendus reformez convaincus de Schisme, pour servir de réponse tant à un écrit intitulé, considérations sur les lettres circulaires de l'assemblée du clergé de France de l'année 1682. Suivant la copie imprimée à Paris.
58504: NICOLE, [PIERRE], - Instructions théologiques et morales sur l'Oraison Dominicale, la salutation angélique, la Sainte Messe et les autres prieres de l'Eglise.
44034: NICOLLIER, JEAN & MARTIN, PAUL, - Soldats de collection: figurines de rêve.
41709: NIEBUHR, C., - Voyage en Arabie & en d'autres pays circonvoisins. Tome premier. Traduit de l'Allemand.
60678: NIEDIECK, PAUL, - Mit der Büchse in fünf Weltteilen.
45417: NIEL, CORNELIS B. VAN, - The propionic acid bacteria.
58469: NIEMANN, JOHANN FRIEDRICH (ED.), - Pharmacopoea Batava, cum notis et additamentis medico-pharmaceuticis. Volumen prius: Pharmacopoeam cum notis continens. Volumen posterius: Additamenta et indicem continens.
31343: NIEMANN, G.K., - Geschiedenis van Tanette. Boegineesche tekst met aanteekeningen. Feestuitgave ter gelegenheid van het Zesde Internationale Congres der Oriëntalisten te Leiden.
56653: NIENABER, G.S., - Honderd jaar Hollands in Natal.
47933: NIERITZ, GUSTAVE, - Les enfants d'Édouard, ou le cinquième commandement de Dieu. Revue et augmentée d'un précis historique de la Guerre des Deux Roses par J.B.J. Champagnac. Trad. de Aline Désir.
61219: BURGERSDIJK & NIERMANS, - Bibliotheque het Genootschap "Het Leesmuseum" Amsterdam, fondée en 1800. II: Livres. Vente 24 Octobre - 10 Novembre 1932 dans les salles du "Leesmuseum", Rokin 102, Amsterdam.
22956: NIERMEIJER, J.F., - Bronnen voor de economische geschiedenis van het Beneden-Maasgebied. Eerste deel: 1104-1399.
23342: NIEUWEGEIN. - Historische kring Nieuwegein, 1e-3e jaarg., 1979-81.
53881: NIEUWENHUIJS, F.L.A. & NIEUWENHUIJS, C.J., - Verbeterde bereiding van de kina-loogzouten, benevens geneeskundige waarnemingen met deze zuivere bestanddeelen der kina in tusschenpoozende en aanhoudende koortsen.
6389: NIEUWENHUIJZE, C.A.O. VAN, - Samsu 'l-din van Pasai. Bijdrage tot de kennis der Sumatraanse mystiek.
52571: NIEUWENHUIJZE, C.A.O. VAN, - Commoners, climbers and notables: Sampler of studies on social ranking in the Middle East.
44879: NIEUWENHUIJZE, C.A.O. VAN, - Between glorious past and uncertain future. Essays on the prospects and hazards of a come-back of the Middle East as a world civilization.
58924: NIEUWENHUIS, G., - Aanhangsel op het Algemeen woordenboek van kunsten en wetenschappen. (Los deel T-U).
22439: NIEUWENHUIS, A.A.J., - Een anthropologische studie van Tenggerezen en Slamet-Javanen.
60212: NIEUWENHUISEN, J.T. & ROSENBERG, C.B.H. VON, - Verslag omtrent het eiland Nias en deszelfs bewoners.
3551: NIEUWENKAMP, W.O.J., - Mijn huis op het water. Mijn huis op het land.
3552: NIEUWENKAMP, W.O.J. & J.G. VELDHEER, - Oude Hollandsche steden aan de Zuiderzee. (Text by W.J. Tuyn).
27819: NIEUWENKAMP, W.O.J., - Zwerftocht door Timor en onderhoorigheden.
45583: NIJENHUIS, IVAR A., - Geochemistry of eastern Mediterranean sedimentary cycles. On the origin of Miocene to Pleistocene sapropels, laminites and diatomites.
28811: NIJHOFF, WOUTER & KRONENBERG, M.E., - Nederlandsche bibliographie van 1500 tot 1540.
3571: NIJHOFF, I.A., - Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland door onuitgegevene oorkonden, opgehelderd en bevestigd.
58875: NIJHOFF, MARTINUS, - Catalogus van oude en nieuwe boeken over Nederlandsche geschiedenis, voorhanden bij Martinus Nijhoff.
48589: NIJHOFF, MARTINUS, - Catalogus van oude en nieuwe boeken (waarbij ook eenige kaarten en platen) over Nederlandsche plaatsbeschrijving en plaatselijke geschiedenis, voorhanden bij Martinus Nijhoff.
57059: NIJLAND, A.H. (ET AL), - Vijftiende jaarverslag van de Landskoepokinrichting en Elfde jaarverslag van het Instituut-Pasteur te Weltevreden over 1905 + de verslagen over 1906 t/m 1917 + 1919 t/m 1923 + 1925 t/m 1930.
47453: NIJMEGEN. - Nijmegen zooals het was.
17640: NILLMIJ. - Gedenkboek 1859-1909. Nederlandsch-Indische Levensverzekering- en Lijfrente-Maatschappij.
58049: NIOLA, RAFFAELE, - Memorie teorico-pratiche di artiglieria. I: Legnami ed economia selvana; II: Miniere e metalli per le artiglierie; III: Fabbricazione delle artiglierie di bronzo; IV: Polvere da sparo.
51885: DAS, NIRMALA, - The dragon country. The general history of Bhutan.
59609: NISPEN, M. VAN, - De beknopte landmeet-konst. Leerende In 't korte, alles wat in 't gemeen, in de practijcke des landt-metens voor-komen kan. (...). In desen lesten druk, in vele plaatsen vermeerdert, voornamelijk met saaken, dijkagien, en inbraaken van polders, en herdijken aangaande. Hier by gevoegt het Tractaaat [sic] van de landt-maten door J.P. Dou, ende C.Fr. Eversdijk, en ander.
58503: LE NOBLE, EUSTACHE (ANONYMOUSLY PUBL.), - L'esprit de Gerson (ou instructions catholiques touchant le Saint Siège).
60324: NOMSZ, JOHANNES, - Mengelwerken.
43252: NOORANI, A,G,, - The Kashmir question.
5832: NOORDEN, W. VON, - Christian Friedrich Nasse, ein Vorkämpfer und Wegbereiter des deutschen Arzttums.
47269: WOLTERS-NOORDHOFF (RED.), - Grote historische provincie atlas 1:25000: Noord-Holland 1849-1859.
60582: NOORLANDER, JOHANNES CORNELIS, - Bandjarmasin en de Compagnie in de tweede helft der 18de eeuw.
8723: NOOTEBOOM, C., - De boomstamkano in Indonesie.
8995: NOOTEBOOM, C., - Manuscript over Indonesie.
60613: NORDENSKIÖLD, ADOLF ERIK FREIHERRN VON, - Die Umsegelung Asiens und Europas auf der Vega. Mit einem historischen Rückblick auf frühere Reisen längs der Nordküste der Alten Welt.
60928: NORDMEYER, CARL HEINRICH CHRISTOPH, - Commentatio calendarium Aegypti oeconomicum sistens. In concertatione civium Academiae Georgiae Augustae, die IV junii MDCCXCII ... a philosophorum ordine ornata.
59357: NORDSTRÖM, WIVI-ANN, - Skånsk Knyppling. Schonische Spitze.
43601: NORLIND, ARNOLD, - Die geographische Entwicklung des Rheindeltas bis um das Jahr 1500. Eine historisch-geographische Studie.
44631: NORMAN, C.B., - The corsairs of France.
42578: NORMAN, E.R., - Anti-Catholicism in Victorian England.
58361: NORROY, - A tale of a whale. & The strange adventures of a carp. Written and illustrated by "Norroy".
60708: NOSOKOMOS. - Nosokómos. Tijdschrift van de Nederlandsche Vereeniging tot Bevordering der Belangen van Verpleegsters en Verplegers. 5e jaargang (Nov. 1904 - Oct. 1905). Hoofdred. A. Aletrino.
60707: NOSOKOMOS. - Nosokómos. Tijdschrift van de Nederlandsche Vereeniging tot Bevordering der Belangen van Verpleegsters en Verplegers. 4e jaargang (Nov. 1903 - Oct. 1904). Hoofdred. A. Aletrino.
60706: NOSOKOMOS. - Nosokómos. Tijdschrift van de Nederlandsche Vereeniging tot Bevordering der Belangen van Verpleegsters en Verplegers. 3e jaargang (Nov. 1902 - Oct. 1903). Hoofdred. A. Aletrino.
60710: NOSOKOMOS. - Nosokómos. Tijdschrift van de Nederlandsche Vereeniging tot Bevordering der Belangen van Verpleegsters en Verplegers. 7e jaargang (Jan. - Dec. 1907). Hoofdred. M. Berkelbach van der Sprenkel.
60709: NOSOKOMOS. - Nosokómos. Tijdschrift van de Nederlandsche Vereeniging tot Bevordering der Belangen van Verpleegsters en Verplegers. 6e jaargang (Jan. - Dec. 1906). Hoofdred. M. Berkelbach van der Sprenkel.
56143: NOTTON, CAMILLE, - Légende d'Angkor et chronique du bouddha de cristal.
58107: NOUGARET, P.J.B., - Anecdotes militaires, anciennes et modernes de tous les peuples. (Complete set).
48659: NOVOTNY, ALEXANDER & PICKL, OTHMAR (HRSG.), - Festschrift Hermann Wiesflecker zum sechzigsten Geburtstag.
42712: NOYCE, WILFRID & MCMORRIN, IAN (EDS.), - World atlas of mountaineering.
47101: NOYON, TARQUINIUS J., - Het verzekerbaar belang van den crediteur in den zeehandel.
15780: NUR, N., - Bibliografi karet Indonesia 1876-1976. Indonesian rubber bibliography 1876-1976.
58559: MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN, - Volks-liedjens, uitgegeeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Eerste t/m vierde stukjen.
36885: NUTTING, C.C., - American hydroids. I: The plumularidae; II: The sertularidae; III: The campanularidae and the bonneviellidae.
28655: NUYSSENBURG, IZAAK VAN, - Korte beschrijving van Geertruidenberg; in deszelfs opkomst; bloeistand; in- en uitwendige aangelegenheid, en voorname lotgevallen...
44826: NYAKAANA, JOCKEY BAKER, - Kenya's development centre policy: The case of Eldoret. An assessment of its implementation and inpact.
8608: NYESSEN, D.J.H., - Somatical investigation of the Javanese, 1929.
60773: NYESSEN, D.J.H., - The races of Java. A few remarks towards the acquisition of some preliminary knowledge concerning the influence of geographic environment on the physical structure of the Javanese.
59526: OBERTHUR, J., - L'activité migratoire.
60332: OBRECHT, ULRICH (ED.), - Historiae Augustae scriptores sex. Aelius Spartianus, Vulcatius Gallicanus, Iulius Capitolinus, Trebellius Pollio, Aelius Lampridius, Flavius Vopiscus. Cum notis Ulrici Obrechti.
58146: OBSERVATEUR HOLLANDOIS, L' [MOREAU, JACOB NICOLAS & VATTEL, EMMERICH DE], - Memoires pour servir à l'histoire de notre tems, ou l'on deduit historiquement le droit & le fait de la guerre sanglante, qui trouble actuellement toute l'Europe, par l'Observateur Hollandois, redigez et augmentez par M.D.V. [Emmerich de Vattel].
50306: OCHSE, J.J. & BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R.C., - Indische groenten (Met inbegrip van aardvruchten en kruiderijen). Overzicht der in- en uitheemsche gewassen, welke in Isulinde tot groente en toespijs dienen.
58883: OCKELOEN, G., - Catalogus van boeken en tijdschriften uitgegeven in Ned. Oost-Indië van 1870-1937. (Nederlandsche taal).
281: ODERWALD, J., - Nederlandsche snelzeilers. De geschiedenis der snelle Nederlandsche clipperschepen, zooals zij gebouwd werden aan de groote stroomen in de negentiende eeuw.
36577: ODERWALD, J., - Het Nederlandsche zeilschip van 1800 tot het einde.
57693: OERLE, H.A. VAN, - Leiden, een multidisciplinaire benadering van het proces der stadwording en de ontwikkeling van het oudste stadsgebied in de Middeleeuwen.
55503: OESAU, WANDA, - Die deutsche Südseefischerei auf Wale im 19. Jahrhundert.
55443: OESAU, WANDA, - Schleswig-Holsteins Grönlandfahrt auf Walfischfang und Robbenschlag vom 17.-19. Jahrhundert.
58022: OFFERHAUS, LEONARDO, - Compendium historiae foederati Belgii per modum annalium in usum juventutis academicae concinnatum a Leonardo Offerhaus.
42031: COLONIAL OFFICE. - Report by His Majesty's Government in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to the General Assembly of the United Nations on the Administration of Togoland under United Kingdom Trusteeship for the year 1948.
59242: INDIA OFFICE, - A catalogue of manuscript and printed reports, field books, memoirs, maps, etc., of the Indian surveys, deposited in the map room of the India Office.
22994: OLDENHOF, H.J., - In en om de schuilkerkjes van Noordelijk Westergo. Katholiek leven in Frieslands Noordwesthoek onder de Republiek, 1580-1795.
61036: OLIVIER, J., - Tafereel van Oost-Indië, voor jonge lieden van beiderlei kunne. Eerste deel.
60294: OLIVIER, E. & WITKAMP, P.H., - Nieuwe kaart van het Koningrijk der Nederlanden op de schaal van 1 : 200.000. Vervaardigd naar de Groote topographische kaart van het Ministerie van Oorlog, onder toezigt van E. Olivier Dz. en P.H. Witkamp. Door J. Smulders & Cie. 's Hage, lithographen van Z.M. den Koning.
57852: OLIVIER, J., - Tafereel van Oost-Indië, voor jonge lieden van beiderlei kunne.
60175: OLLEFEN, L. VAN, - De Nederlandsche stad- en dorp-beschrijver. De stad Delft.
61031: OLLEFEN, L. VAN, - De Nederlandsche stad- en dorp-beschrijver: 't Dorp Limmen.
24051: OLYMPICS. - Amsterdam 1992 Olympic games and festival. Proposal to the IOC for the Games of the XXVth Olympiad.
60644: OLYMPICS. - Amsterdam 1992 Olympic games and festival. Proposal to the IOC for the Games of the XXVth Olympiad.
60341: SAINT-OMER. - Abrégé de la confrérie du scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel. (Bound with:) Instruction pour la confrérie du scapulaire de la Très-Sainte-Vierge.
52887: OMRAN, ABDEL RAHIM, - Family planning in the legacy of Islam.
58196: ONDERWATER, D., - Verlustigingen voor de jeugd, of bundeltje gedichten voor het opkomend geslacht.
50415: ONSMAN, INTE, - Gedenkboek 1891-1916. Bedrijf en Organisatie der Kappers en Barbiers in Nederland. Uitgegeven t.g.v. het 25-jarig bestaan van den Nederlandschen Barbiers- en Kappersbond.
52306: OORDT, FAMILIE VAN, - Gedenkboekje 'Vereeniging der Familie van Oordt', 1953, 1956 t/m 1965, 1967, 1968, 1969, 1971. (Totaal 14 afl.),
52261: OORDT, G.H.L. VAN, - Het geslacht Van Oordt in beeld. Samengesteld uit het beeldarchief van de Vereeniging der familie Van Oordt.
59802: DEPARTEMENT VAN OORLOG, - Conditien en voorwaarden, volgens welke de commissaris-generaal voor het Departement van Oorlog aan den minst inschrijvende zal aanbesteden, de leverancie en distributie van den benoodigden turf, hout, steenkolen en kaarsen, zoo voor de Armée van den Staat in het algemeen, als voor de militaire wachten in 't bijzonder.
59551: TOPOGRAPHISCH BUREAU VAN HET DEPARTEMENT VAN OORLOG, - Itineraire voor marscherende troepen in het Koningrijk der Nederlanden + Alphabetisch register van alle bewoonde oorden des Rijks. Zijnde een vervolg op de Itineraire voor marscherende troepen in het Koningrijk der Nederlanden.
20425: OORSCHOT, J.M.P. VAN, - Eindhoven, een samenleving in verandering, 1810-1960.
58990: OOSTEN, CORA VAN, - An analytical bibliography of the Western Province of Zambia.
59451: OOSTERDYK SCHACHT, JO., - Institutiones medicinae practicae ad auditorum potissimum usus in epitomen redactae et evulgatae.
49336: OOSTERMEIJER, J.G.B., - Population viability analysis of the rare Gentiana pneumonan. The relative importance of demography, genetics, and reproductive biology.
59257: MINISTERIE VAN OPBOUW, - Dienst Landsbosbeheer, Forest Service. Jaarverslag 1966, Annual report 1966.
12638: OPPENHEIM, KRISTIN, - Die primären textilen Techniken der Neukaledonier und Loyalty-Insulaner.
58687: OPTATUS, MILEVITANUS, - Sancti Optati Afri Milevitani Episcopi De schismate donatistarum libri septem: Ad manuscriptos codices et veteres editiones collati; et innumeris in locis emendati. Quibus accessere Historia donatistarum una cum monumetis veteribus ad eam spectantibus: necnon geographia episcopalis Africae. Opera & studio M. Ludovici Ellies Du Pin.
59815: WILLEM VAN ORANJE (ET AL), - Unie ende verbondt, tusschen de Staten ende Steden van Hollandt ende Zeelandt (1576).
43866: INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION, - Conventions and recommendations adopted by the International Labour Conference, 1919-1966.
34095: ORLEANS, DUCHESSE D' (SCHUBERT, G.H. DE, ÉD.), - Lettres originales de Madame la Duchesse d'Orléans, Hélène de Mecklenbourg-Schwerin, et souvenirs biographiques. Seule édition francaise autorisée par l'auteur.
57983: ORLERS, J.J. & H. VAN HAESTENS, - The triumphs of Nassau: or, A description and representation of all the victories..., granted by God to the... Estates generall of the united Netherland Provinces. Under the conduct and command of his excellencie, Prince Maurice of Nassau. Translated out of French by W. Shute.
41771: ORME, ALEXANDRA, - From Christmas to Easter: A guide to a Russian occupation. [Hungary 1945]. Transl. from the Polish by M.A. Micgael & L. Meyer.
59188: ORMSKIRK, FRED, - Twintig jaren N.P.S. "Groei temidden van beroering".
60775: ORNELLAS, AYRES D', - Cartas d'Africa. Campanha do Gungunhana. 1895.
44004: ORTELIUS, ABRAHAM, - Theatrum orbis terrarum.
40852: ORTON, JAMES, - Underground treasures. How and where to find them. A key for the ready determination of all the useful minerals within the United States.
55553: VAN ORTROY, F., - Bio-bibliographie de Gemma Frisius, fondateur de l'ecole belge de geographie, son fils Corneille et des neveux les Arsenius.
49868: OSBORN, MAX & KREMER, PHILIPP, - Bahnhofsbauten der Berliner Strassenbahn. I: Die Strassenbahnstadt in der Müllerstrasse; II: Die Bahnhöfe der Berliner Strassenbahn im Wechsel der Zeiten. (Cover title: Bahnhofsbauten der Berliner Strassenbahn-Betriebs G.M.B.H.).
5815: OSBORN, M., - Die Kunst des Rokoko.
60806: OSKAMP, A. & LODDER, A.R. (RED.), - Informatietechnologie voor juristen. Handboek voor de jurist in de 21ste eeuw.
24790: OSORIO, B., - Ceuta ea capitania de D. Pedro de Meneses (1415-1437).
42251: OTTERLOO, A. VAN, - China, beschreven naar de nieuwste bronnen.
60701: OTTERLOO, A. VAN, - China, beschreven naar de nieuwste bronnen.
27454: OTTERLOO, A. VAN, - Britsch-Indië, beschreven naar de nieuwste bronnen.
58790: OTTO, H.J., - Beginselen der leeskunst, voor Katholieke volksscholen. Eerste stukje.
51496: OU, S.H., - Rice diseases.
43447: OUDEMANS, A.C. (ET AL, EDS.), - Annales de l'École Polytechnique de Delft. Tomes I-VI.
58064: OUDENHOVEN, J. VAN, - Beschryvinge der stadt ende Meyerye van 'sHertogen-Bossche.
58199: OUDENHOVEN, J. VAN, - Beschrijvinghe van Dordrecht, behelsende des selfs begin, opkomste, ende regeeringe, met veel gedenkwaerdige saecken daer voor-ghevallen. Midtsgaders: Den ouden en nieuwen loop van Wael, Maes, Linghen, Dubbel, ende Yssel.
58679: OULESS, P.J., - Jersey illustrated. (Cover title: Jersey, illustré par P.J. Ouless).
48791: OUWERKERK DE VRIES, J. VAN, - Verhandeling over de oorzaken van het verval des Nederlandschen handels en de middelen tot herstel of uitbreiding van denzelve.
47838: OVERBERG, B., - Manuel de pédagogie et de méthodique générale, ou guide de l'intititeur primaire. Traduit de l'allemand sur la 7e édition.
59034: OVERIJSSEL. - Overijsselsche stad-, dijk- en markeregten. Derde deel: Markeregten.
22944: OVERVOORDE, J.C., - Catalogus van de bibliotheek over Leiden en omgeving. + Eerste supplement.
58140: OVIDE, - Métamorphoses. Traduction nouvelle, conforme au texte du P. Jouvenci, par Monsieur Fontanelle. (2 vol.).
51866: OVR, - Verslagen en mededeelingen, deel XII. Vereeniging tot Uitgave der Bronnen van het Oude Vaderlandsche Recht.
51859: OVR, - Verslagen en mededeelingen I. (Eerste deel). Vereeniging tot Uitgave der Bronnen van het Oude Vaderlandsche Recht.
51862: OVR, - Verslagen en mededeelingen, achtste deel. Vereeniging tot Uitgave der Bronnen van het Oude Vaderlandsche Recht.
51863: OVR, - Verslagen en mededeelingen, negende deel. Vereeniging tot Uitgave der Bronnen van het Oude Vaderlandsche Recht.
283: PAASCH, H., - From keel to truck: Dictionnaire de marine, Anglais-Français-Allemand-Espagnol-Italien.
42845: PAASCH, H., - From keel to truck. (Cover title: Vom Kiel zum Flaggenknopf). Marine-Wörterbuch Englisch-Französisch-Deutsch-Spanisch-Italienisch.
47560: PAAUW, S. VAN DER, - Verhaal van de middelen tot verversching van het water in de grachten der stad Leyden, gedurende eene reeks van bijna tweehonderd en vijftig jaren.
52815: PACKER, KINGSLEY, - Nanogen index. A dictionary of pesticides and chemical pollutants.
45806: PADDAYYA, K., - Investigations into the neolithic culture of the Shorapur Doab, South India.
51209: PADRON CASTILLO, MARIO EDUARDO, - Cooperación al desarrollo y movimiento popular: las asociaciones privadas de desarrollo.
59277: PAGE, A.L. (ED.), - Methods of soil analysis. Part 2: Chemical and microbiological properties.
59789: PAGE, THOMAS JEFFERSON, - Track survey of the river Uruguay, with portions of the Rios Negro and Gualeguaychu. Sheet No. 1: Higueritas to Laguna and Sausal Islands; Sheet No. 2: Laguna and Sausal Islands to Dalto Grande. Scale 1:100000
48524: PAINVIN, M., - Théorie des surfaces polaires d'un plan.
20100: PAKULA, HANNAH, - The last romantic. A biography of Queen Marie of Roumania.
47429: PAL, PRATAPADITYA (ED.), - Aspects of Indian art. Papers presented in a symposium at he Los Angeles County Museum of Art., October, 1970.
49526: PALEY, PRINZESSIN, - Erinnerungen aus Russland (1916 - 1919) und die Macht des Bolschewismus. Aus dem Französischen von Curt L. Wagenseil.
60676: PALLISER, CHARLES, - The Quincunx: The inheritance of John Huffam.
48541: PALM, J.H. VAN DER, - Geschied- en redekunstig gedenkschrift van Nederlands herstelling in den jare 1813.
49953: PALM, J.H. VAN DER, - De vrede van Europa.
59824: PALM, PEDRO D. DE, - Landhuis Nooit Gedacht, Brakkeput Ariba, Stichting Johannes Don Bosco 1947-1969.
58896: PALMER, G.H., - National Art Library, Victoria and Albert Museum: classed catalogue of printed books: Heraldry.
59598: PAMFLET. - Na-soeck ende overlgghinghe (sic) int korte, hoe ende in wat manieren, ... autheuren, tzedert hondert jaren herwaerts, hebben verstaen, dat d'oprechte Godts-dienst aenghestelt ende ghevordert, ende vande twisten der religie gheoordeelt moet werden... Daer mede de Remonstranten (na gheleghentheyt) hen zoecken te behelpen teghen de Contra-Remonstranten.
57870: PAMPHLET. - Avis aux Belges sur le projet de constitution pour le Royaume des Pays-Bas, avec le texte de ce projet, et des notes...
60736: PANCHAUD, G.H.W., - Amsterdam in historisch-romantische tafereelen. IIIe deel.
55694: PANE, ROBERTO, - Itala nam tellus Graecia Maior erat. & Taranto.
44948: PANTSERDEKSCHIP 'FRIESLAND', - Platen behoorende bij de beschrijving van Hr. Ms. Pantserdekschip 'Friesland'.
43151: PAPADOPOULOS, G.S., - England and the Near East, 1896-1898.
59762: PAPEN, A., - Stade. 8. Aufgetragen und radiert von A. Papen. Ausführung von C. Fischer. Schrift von H. Wild.
49229: PARACELSUS, - Selected writings. Edited with an introduction by Jolande Jacobi. Translated by Norbert Guterman.
55284: PARANAVITANA, K.D., - Galle Fort: the heritage city.
44102: PAREMMAKKAL, CATHANAR THOMMAN (PODIPARA, PLACID J., ED.), - The Varthamanappusthakam. An account of the history of the Malabar Church between the years 1773 and 1786 with special emphasis on the events connected with the journey from Malabar to Rome via Lisbon and back undertaken by Malpan Mar Joseph Cariattil and Cathanar Thomman Paremmakal.
60405: COUR D'APPEL DE PARIS, - Arrêt de la Cour d'Appel de Paris, du 15 février 1806, relatif à la liquidation de la Banque Territoriale.
58538: PARIVAL, JEAN DE, - Les delices de la Hollande. Avec un traité du gouvernement, et un abregé de ce qui s'est passé de plus memorable jusques à l'an de grace 1661. Ouvrage reveu, corrigé, changé & fort augmanté.
43959: PARMENTIER, J., - Etude sur un supplément inédit des mémoires de Richelieu. Manuscrit qui, sur la foi de M. Léopold Ranke, célèbre historien allemand, a passé pour les Mémoires du père Joseph.
57368: PARMENTIER, MICHEL & FOUA-BI, KOUAHOU (EDS.), - Céréales en régions chaudes: conservation et transformation. Colloque international de technologie, Centre universitaire de N'Gaounéré, Cameroun, 22-26 février 1988.
12420: PARR, MARTIN & BADGER, GERRY, - The photobook: A history. Volume I & II.
60229: PARSONS, ELSIE CLEWS, - Folk-lore of the Antilles, French and English.
47157: PARSONS, JEFFREY R. (ET AL), - Prehispanic settlement patterns in the upper Mantaro and Tarma drainages, Junin, Peru. Vol. 1: The Tarama-Chinchaycocha region. Parts 1 & 2.
52117: PARTRIDGE, ERIC, - A dictionary of the underworld, British & American. Being the vocabularies of crooks, criminals, racketeers, beggars and tramps, convicts, the commercial underworld, the drug traffic, the white slave traffic, spivs.
47471: PASCAL, - L'oeuvre de Pascal. Texte établi et annoté par Jacques Chevalier.
58455: PASPOORT, ZACHARIAS, - Beschrijving van Zeeland, zijnde het negende en tiende deel van den Tegenwoordigen staat der Vereenigde Nederlanden, ten deele vervolgd.
24803: PATTEE, R., - Portugal na Africa contemporânea. I: Africa do Sul, vizinha de Portugal; II: Os antigos protectorados de Lesoto, Botswana e Suazilândia.
48703: PATTERSON, ARTHUR H., - Nature in Eastern Norfolk.
48640: PATZELT, ERNA & PATZELT, HERBERT, - Schiffe machen Geschichte. Beiträge zur Kulturgeschichte im vorchristlichen Schweden.
58168: PAUL DE LYON, PÈRE, - Anti-hexaples ou analyse des cent et une propositions du Nouveau Testament du père Quesnel, condamnées par nôtre Saint Père le Pape Clement XI. Pour servir de résponse aux Hexaples ou écrit à six colomnes sur la constitution Unigenitus. (2 vols.).
51480: PAULAY, GUSTAV (ED.), - The marine biodiversity of Guam and the Marianas.
60551: PAULINO, FRANCISCO FARIA & GARCIA, JOSE MANUEL, - Portugal e os descobrimentos.
59355: PAULIS, L., - Technique and design of Cluny lace. Translated and enlarged by M. Rutgers.
43096: PAULME, DENISE, - Une société de Côte d'Ivoire, hier et aujourd'hui: Les Bété.
8692: PAULSON TOWNSEND, W.G., - Modern decorative art in England. Its development & characteristics. Vol.1: Woven & printed fabrics, wall-papers, lace & embroidery.
5553: PAULUS, J., (ET AL, EDS.), - Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië. (8 vol. set).
48831: PECK, LINDA LEVY, - Northampton: Patronage and policy at the court of James I.
40701: PECKER, ANDRE, - Vème Congrès International de Transfusion Sanguine.
17665: PEDERSEN, HUGO V., - Door den Oost-Indischen archipel, eene kunstreis. Voor Nederland bewerkt door S. Kalff.
47772: PEEL, C.S., - Still room cookery. Recipes old and new.
55470: PEESCH, REINHARD, - Die Fischerkommünen auf Rügen und Hiddensee. Mit einem Beitrag über die Boote der Gewässer um Rügen von Wolfgang Rudolph und einem Beitrag über die Hausmarken auf Hiddensee von Karl Ebbinghaus.
60826: PEET, JAN & RUTTEN, WILLIBRORD, - Oranje-Nassau Mijnen. Een pionier in de Nederlandse steenkolenmijnbouw, 1893-1974.
7504: PEETERS, K.C., - Eigen aard. Overzicht van het Vlaamse volksleven.
50630: PEETERS, LEO, - La géographie du pays Logo au sud d'Aba (République du Congo).
57837: PEIGNOT, G., - Dictionnaire critique, littéraire et bibliographique des principaux livres condamnés au feu, supprimés ou censurés. Précédé d'un discours sur ces sortes d'ouvrages.
43339: OPERA DE PEKIN, - Ensemble officiel de la République Populaire de Chine: Le théatre classique de Chine. Deuxième festival international d'art dramatique. Programme presenté par la réunion du Théatre Artistique Populaire de Liaoning et par l'Opéra de Pékin.
44115: PELISSIER, ROGER & LE NAN, DANIELLE, SOUS LA DIRECTION DE ELISSEEFF, SERGE, - 2000 Revues d'Asie.
51786: VAN PELT & ZONEN, L., - Zonder titel. (Catalogus van houten meubelen: voornamelijk gesloten kasten, dressoirs & buffetten voor woon- en slaapkamers, ook enkele ledikanten, tafels en stoelen).
46796: PELUPESSY, WIM, - Agrarian transformation and economic adjustment in El Salvador, 1960-1990.
59158: PENARD, F.P. & PENARD, A.P., - De menschetende aanbidders der Zonneslang. Deel III: Neo-sophia of de cirkelleer van tijd en ruimte.
60772: PENNESI, G., GRASSO, G. & MUSONE, F., - I popoli del mondo usi e costumi: Oceania.
58251: KEMENTERIAN PERBURUHAN R.I., - Sekitar program perburuhan kabinet Wilopo.
58410: PERCHERON, A., - Bibliographie entomologique, comprenant l'indication par ordre alphabétique de noms d'auteurs. 1. Des ouvrages entomologiques publiés en France et à l'étranger, depuis les temps les plus réculés jusques et y compris l'année 1834; 2. Des monographies et mémoires contenus dans les recueils, journaux et collections académiques francaises et étrangères.
47624: PERK, CHARLES G.M. (EDITED BY DOUWES DEKKER, K.), - The manufacture of sugar from sugarcane. A guide for students of sugar technology.
21973: PERNIS, H.D. VAN, - Aanvullende lijst van Maleische woorden en uitdrukkingen.
58053: PERRAULT, CHARLES, - Labyrinte de Versailles. The labyrinth of Versailles. Der Irr-Garte zu Versailles. 't Dool-hof tot Versailles.
58494: PERRAULT, M. (AFTER RAFF, M.), - Abrégé d'histoire naturelle pour l'instruction de la jeunesse. Imité de l'allemand de M. Raff. Seconde partie: Du règne animal.
58114: PERRIN, JOHN & LLOYD, H.E., - English and German dialogues. A guide to conversation in both languages. With a collection of idioms. Englische und deutsche Gespräche. Ein Erleichterungsmittel für Anfänger. Nebst einer Sammlung besonderer Redensarten.
47994: PERRINS, - Perrins' English-Zulu dictionary.
60922: PERRON, E. DU, - Brieven 1-4114 (in 8 delen).
45121: PERROT, VICTOR, - I. La participation du Vieux Papier dans l'assassinat de Paul-Louis Courier. II. Les Boutades de Paul-Louis Courier.
43767: PERROT, EM., - Où en est l'Afrique Occidentale Française? Mission en Côte d'Ivoire, Haute-Guinée, Soudan, Sénégal.
58535: PERS, D.P. [DIRCK PIETERSZ.], - Den Romeynschen adelaer. (Op gegraveerde titel: De Romeynsche adelaer, vermeerdert door D.P. Pers).
52993: PESCH, LUDWIG, - Ragadhana: an alpha-numerical directory of ragas.
60623: PESCH, C.L. VAN, - Handleiding tot de kennis der artillerie voor de cadetten van dat wapen. Afdeeling techniek. Hoofdstuk VIII: Torpedo's en electrisch zoeklicht. Omgewerkt door G.A. van der Brugghen en A.M. Kollewijn.
11752: PESCHEL, O., - Geschichte der Erdkunde bis auf A. von Humboldt und Carl Ritter.
60925: PETERS, A., - Voyage du petit constructeur à travers le Monde. Album No. 1: Une ville tunisienne.
60754: PETERS, ADAM, - Business as usual.
58898: PETERSEN-ROIL, ALMUTH, - Pitcairn und Norfolk. Bibliographie einer Insel.
61201: PETERSEN, HEINZ, - Rettet die Bücher. Eine Kulturgeschichte des Buchrestaurierens.
61215: PETIT, LOUIS D., - Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten. Verzameling van de bibliotheek van Joannes Thysius te Leiden. Derde deel 1703-1800. (Nrs. 5639-7963).
60552: PETREJUS, E.W., - Das Modell der Brigg "Irene". Handbuch für den Bau historischer Schiffsmodelle.
49915: PETRUCCI, RAPHAEL, - Kiai-tseu-yuan houa tchouan. Encyclopédie de la peinture chinoise. Traduction et commentaires par Raphaël Petrucci.
31220: PETRUS BLUMBERGER, J.T., - Le communisme aux Indes Néerlandaises.
1175: PETRUS BLUMBERGER, J.T., - De communistische beweging in Nederlandsch-Indië.
44363: PEYMA, W. VAN, - Verhandeling over de beste wijze van aanleggen van zeedijken, en de hervorming derzelve, bijzonder met betrekking tot die der provincie Vriesland.
28251: PFANNMULLER, D.G., - Handbuch der Islam-literatur.
41616: PFISTER, OSKAR, - The psychoanalytic method. Transl. by Charles R. Payne. Intro. by Siegmund Freud.
55822: PFIZMAIER, AUGUST, - Die Zeiten des Fürsten Wen von Lu.
47657: PHILBY, J.B., - Arabia of the Wahhabis.
57023: PHILIPPI, H., - Morphologische en geologische aanteekeningen bij de kaart van Zuid-Sumatra. II: Kolenterreinen in Benkoelen. (Tekst- & kaartendeel).
25820: PHILIPS, J.F.R., - Gezondheidszorg in Limburg. Groei en acceptatie van de gezondheidsvoorzieningen, 1850-1940.
40916: PHILIPS, ERASMUS, - Misellaneous [sic] works consisting of essays, political and moral. I: Political reflections (1722); II: The state of the Nation, in respect to its trade, debts, and money (1725); III: The country gentlemam (sic) (1726); IV: A letter to a Gentleman abroad, in respect to the situation of our affairs, as they were in the year1749.
43498: PHILIPS. - Philips Technisch Tijdschrift, jaarg. 1-22, 1936-1960.
27830: PHILLIPS, [JENKINS THOMAS], - An account of the religion, manners, and learning of the people of Malabar in the East-Indies. In several letters written by some of the most learned men of that country to the Danish missionaries.
48269: PHILOENUS, - Het boek der chronyken der feesten van Amsterdam, des jaars MDCCCXXXII : (na de beschryvinge). Philoeni. Uit de oorspronkelyke Grieksche tale in onse Nederlandsche tale getrouwelyk overgeset.
57880: PHILOJOHANNES, - A modest defence of the East India Company's management of steam communication with India.
51198: PHOON, W.O. & CHEN, P.C.Y., - Textbook of community medicine in South-East Asia.
46465: JAPANESE SOCIETY OF PLANT PHYSIOLOGISTS (ED.), - Studies on microalgae and photosynthetic bacteria. A collection of papers dedicated to Hiroshi Tamiya on the occasion of his 60th birthday.
51587: PIAT ET SES FILS, A., - Extrait du catalogue général: Organes de transmission. I: Notice et tables diverses; II: Catalogue des organes de transmission; III: Catalogue des poulies diverses.
44103: PIAULT, MARC-HENRI, - Histoire Mawri. Introduction à l'étude des processus constitutifs d'un état [Hausa, Niger].
59310: PICARD, L.-B., - Le Gilblas de la Révolution ou les confessions de Laurent Giffard. (5 vol. set).
51340: PICKERING, W.A., - Pioneering in Formosa. Recollections of adventures among mandarins, wreckers, & head-hunting savages. With an appendix on British policy and interests in China and the Far East.
55872: PIENAAR, B.J., - Vyf-en-veertig jaar langs die spoor, 1905 - 1950.
57213: PIERIS, P.E., - Ceylon: the Portuguese era, being a history of the island for the period 1505-1658. Vol. two (of 2).
41933: PIETRI, MONIQUE (PHOTOGR.) & PERROT, MARYVONNE (TEXT), - Lights of Ladakh. Transl. from the French by Denis Mahaffey.
57694: PIGEAUD, TH., - Javaanse volksvertoningen. Bijdrage tot de beschrijving van land en volk.
61019: PIGEAUD-VAN ZIJP, TH. & A., - De Javaanse Vorstenlanden.
13139: PIJNAPPEL, J. (ED.), - Maleisch-Nederduitsch woordenboek, naar het werk van W.Marsden en andere bronnen.
49660: PIJPERS, A.E., - The vicissitudes of European political cooperation. Towards a realist interpretation of the EC's collective diplomacy.
58731: PILES, [ROGER] DE, - Beknopt verhaal van het leven der vermaardste schilders, met aanmerkingen over hunne werken. Benevens een schets van een volmaakt schilder, een verhandeling van de kennisse der tekeningen en schilderyen, en van de nuttigheit der printen. In 't Frans beschreven (...) en in 't Nederduits vertaalt door J. Verhoek.
49360: PIMLOTT, J.A.R., - The Englishman's Christmas. A social history.
58659: DU PIN, L. ELLIES, - Bibliotheque universelle des historiens; contenant leurs vies, l'abregé, la chronologie, la geographie, et la critique de leurs histoires. Un jugement sur leur style, & leur caractere; & le denombrement des differentes éditions de leurs oeuvres. Avec des tables chronologiques et geographiques.
10346: PINAULT, M., - Recueil d'arrêts notables du Parlement de Tournay (&) Suite des arrêts notables du Parlement de Flandres.
60859: PINOT DE VILLECHENON, MARIE-NOELLE, - Sèvres. Porcelain from the Sèvres Museum, 1740 to the present day. Translated by Jon Gilbert.
53309: PIRENNE, HENRI ED., - Essai sur le beau.
51212: PIRENNE, HENRI (ED.), - Le livre de l'abbé Guillaume de Ryckel (1249-1272). Polyptyque et comptes de l'abbaye de Saint-Trond au milieu du XIIIe siècle.
56913: PIRON, F.P.J., - Etudes sur les canonnières cuirassées, leur puissance, leur role, et sur les moyens de les combattre.
44367: PISTORIUS, ROBIN J. & WIJK, JEROEN C.A.C. VAN, - The exploitation of plant genetic information; political strategies in crop development.
51789: PIT, A. (TEKST), - Het goud- en zilverwerk in het Nederlandsch Museum voor Geschiedenis en Kunst te Amsterdam.
48993: PITTERY, R., - Quelques données sur l'expérimentation cotonnière. Influence de la date des semis sur le rendement. Essays comparitifs.
60094: PLAKKAAT. - Chaerte van de nieuwe Camer binnen Oudt-Hollant "In Liefd' bloeiend".
59945: PLAKKAAT. - Provisioneel reglement by ridderschappe, ende steden des Ruremondtschen quartiers, metten Ed. Hove van Gelderlandt beraempt, den 5. Mey 1664. om daer naer eens des jaers, tot stuyr van beden, subsidien, ende onraets-penningen, te lichten, ten platten lande... Naerdere Generale Resolutie vanden 22. February 1681.
60557: VAN DER PLANKEN, C. & NOORDERMEER, C.G., - Emotions JAS.
20806: PLATTEGROND. - Kompas van Rotterdam. Schaal 1:10.000.
47927: PLAYER & SONS, JOHN, - Aircraft of the Royal Air Force.
48862: PLEINDOUX, AUGUSTE, - Les maitres des victuailles et le commerce de la boucherie en Avignon sous la domination des Papes.
28228: PLEMPER, P., - Beschryving van de heerlykheid en het dorp Alphen aan den Ryn.
58941: PLEYSIER, A., - Over helden en horden. Een twaalftal radiolezingen van A. Pleysier, omroepsecretaris van de VARA.
3261: PLEYTE, W., A. VAN DEN BOGERT & H. BOUWHEER, - Uddel en Uddeler Heegde.
58825: PLINIUS CAECILIUS SECUNDUS, CAIUS, - C. Plinii Caec. Sec. Epist. lib. IX. Eiusdem & Traiani imp. epist. amoebaeae. Eiusdem Pl. et Pacati, Mamertini, Nazarii, Panegyrici. Item, Claudiani Panegyrici. Adiunctae sunt Isaaci Casauboni notae in epist. Variae lectiones ultra praecedentes, in hac posteriori editione margini accesserunt.
53391: PLUKKER, D.F., - The Miragavati of Kutubana, Avadhi text with critical notes.
61164: POCOCK, STUART J., - Clinical trials: a practical approach.
24777: POCOCKE, RICHARD, - Beschryving van het Oosten, en van eenige andere landen. Uit het Engelsch overgezet en met aanteekeningen voorzien door Ernst Willem Cramerus. Met eene voorrede van Rutger Schutte. (Complete with:) SCHUTTE, RUTGER, Verhandelingen over de reize der Israëlieten in de woestijne, en eenige bijzonderheden van Jerusalem en deszelfs omtrek.
46302: PODEH, ELIE, - The quest for hegemony in the Arab world: The struggle over the Bagdad Pact.
5792: POENITZ, C.E., - Militärische Briefe eines Verstorbenen an seine noch lebenden Freunde, historischen, wissenschaftlichen, kritischen und humoristischen Inhalts. 1.-3. Sammlung. (Vols. 1-3 of 4).
57846: POENSEN, C., - Brieven over den Islam uit de binnenlanden van Java. Met een voorrede van P.J. Veth.
40831: POGUE, JOSEPH E., - The economics of petroleum.
6544: POLAK, J.A., - Historisch overzicht van de goudindustrie in Suriname.
52844: POLAK, J., - Agrarische regelingen. Handleiding voor de toepassing van de wettelijke bepalingen en administratieve voorschriften betreffende het agrarisch recht in Nederlandsch-Indië + Vervolg.
59037: POLIENO, - Gli stratagemmi. Tradotti da Lelio Carani.
58809: POLIGNAC, [MELCHIOR] CARDINAL DE, - L'Anti-Lucrèce, poème sur la religion naturelle. (2 vol. set). Traduite (en prose) de M. de Bougainville.
51777: POLISCH, CHARLES, - Motifs de décoration moderne: Réproduction des cartons et poncis de Charles Polisch, peintre-décorateur à Paris. 1er série.
39468: REGLEMENT VAN POLITIE, - Geschiedenis van het reglement van politie op de waterstaatswerken, in onderhoud en beheer bij de provincie Friesland, 1880-1901.
53421: POLLOCK, JOHN, - The Bolshevik adventure.
57717: POLMAN, P. (UITG.), - Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der Rooms-Katholieke kerk in Nederland 1727-1853. Deel II: 1754-1795.
60456: POMEY, FRANCISCO [FRANCOIS ANTOINE], - Pantheum mythicum, seu fabulosa deorum historia, Hoc Epitomes eruditionis volumine breviter dilucideque comprehensa.
60304: POMPE VAN MEERDERVOORT, J.L.C., - Vijf jaren in Japan. (1857-1863). Bijdragen tot de kennis van het Japansche Keizerrijk en zijne bevolking. (2 vol. set).
21699: PONT, J.W. (UITG.), - Jaarboek der Vereeniging voor Nederlandsch-Luthersche Kerkgeschiedenis (Nos. 1-6).
5880: PONTIS, SIEUR DE, - Mémoires du Sieur de Pontis, officier des Armées du Roy, contenant plusieurs circonstances des guerres et du gouvernement sous les règnes des rois Henri IV, Louis XIII et Louis XIV. Ed.J.Servier.
8734: POORTENAAR, J., - De Boroboedoer, zes etsen. Inleiding van N.J. Krom.
22589: POORTENAAR, J., D. HUNTER & C. PELS, - De papierwereld.
47625: POORTER, ERIKA DE (ED.), - As the twig is bent... Essays in honour of Frits Vos.
59461: POPMA, TITUS VAN, - Titi Popmae Phrysii de operis servorum liber.
42424: PORGES, LAURENCE, - Bibliographie des régions du Sénégal.
58426: PORRAS, FRANCISCUS DE, - Rampspoedige water-togt door Franciscus de Porras, Met eenige muitelingen van Jamaica naa Hispaniola vrugteloos ondernoomen in 't Jaar 1504 (...) Beneffens de zee-togt van Ferdinandes Cortes, in 't zelve jaar gedaan naar Hispaniola.
59105: PORSILD, MORTEN P., - Studies on the material culture of the Eskimo in West Greenland.
5758: PORTER, JANE, - The Scottish chiefs (historic novel).
46991: UNIVERSIDADE DO PORTO (ED.), - Congresso internacional Bartolomeu Dias e a sua época. Actas. Vol. II: Navegaçoes na segunda metade do século XV.
33816: CONGRESSO DO MUNDO PORTUGUES: - Memórias e comunicaçoes apresentadas ao Congresso da Pre e Proto-história de Portugal.
31400: CONGRESSO DO MUNDO PORTUGUES, - Memorias e comunicaçoes apresentadas ao Congresso Colonial (IX Congresso).
23976: CONGRESSO DO MUNDO PORTUGUES, - Comunicacoes apresentadas aos Congressos de História Moderna e Contemporânea de Portugal (V e VI Congressos).
52371: CONGRESSO DO MUNDO PORTUGUES, - Memorias e comunicaçoes apresentadas ao Congresso Luso-Brasileiro de Historia (VII Congresso) Tomo 3 (II seccao, 2a parte): O Império e a República.
52372: CONGRESSO DO MUNDO PORTUGUES, - Programas, discursos e mensagens.
28932: POST, R.R. (RED.), - Romeinsche bronnen voor den kerkelijken toestand der Nederlanden onder de apostolische vicarissen 1592-1727. Deel II: 1651-1686.
53088: PICTURE POSTCARDS - - Exposition Coloniale Internationale Paris 1931: La section des Pays-Bas. 12 cartes détachables.
7977: PICTURE POSTCARDS. - Album (modern) with ca. 85 old picture postcards (ca.1898-ca.1913), depicting sailing ships in hourbours or docks.
53087: PICTURE POSTCARDS - - Padang S.W.K.
61179: PICTURE POSTCARDS, - Museum van het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Serie E, Batavia.
29015: POSTMA, JOHAN SJOUKE, - Das niederländische Erbe der preussich-russländischen Mennoniten in Europa, Asien und Amerika.
52004: POSTMUS, BOUWE PIETER, - An exile's cunning: Some private papers of George Gissing.
40821: POTONIE, ROBERT, - Allgemeine Petrographie der "Ölschiefer" und ihrer Verwandten mit Ausblicken auf die Erdölentstehung (Petrographie der Sapropelite).
52845: POTT, J.G., - Uitvoering van de Indische mijnwet. Vergunningen tot het doen van mijnbouwkundige opsporingen. Ontwerp eener ordonnantie tot uitvoering van de artikelen 7 en 12 der Indische mijnwet (Indisch staatsblad 1899 no.214) met memorie van toelichting (3 vol. set) Vol. 1: Ontwerp, bijlagen. Vol. 2: Memorie van toelichting, algemeen gedeelte. Vol. 3: Memorie van toelichting, bijzonder gedeelte, toelichting op de artikelen van het ontwerp
52846: POTT, J.G., - Uitvoering van de Indische mijnwet. Ontwerp eener ordonnantie tot uitvoering van de Indische mijnwet (Indisch staatsblad 1899 no. 214). Vol. 1: Ontwerp. Vol. 2: Toelichting.
34688: POTT, P.H., - Introduction to the Tibetan collection of the National Museum of Ethnology, Leiden.
48110: POTTHAST, AUGUST, - Repertorium fontium historiae medii aevi. Primum ab Augusto Potthast digestum, nunc cura collegii historicorum e pluribus nationibus emendatum et auctum. II: Fontes A-B.
48111: POTTHAST, AUGUST, - Repertorium fontium historiae medii aevi. Primum ab Augusto Potthast digestum, nunc cura collegii historicorum e pluribus nationibus emendatum et auctum. III: Fontes C.
59264: POUCH, THIERRY & SOBEL, RICHARD (EDS.), - Economie hétérodoxe en crise et en critique.
58065: POULTIER D'ELMOTTE, FRANCOIS-MARTIN, - Conjectures sur l'origine des choses.
30938: POUWER, J., - Enkele aspecten van de Mimika-cultuur (Ned.Zuidwest Nieuw Guinea).
41818: POWER, EILEEN, - The wool trade in English medieval history. Being the The Ford lectures.
11169: POWNALL, C.A.W., - Thomas Pownall M.P.,F.R.S., Governor of Massachusetts Bay, author of The Letters of Junius. With a supplement comparing the colonies of Kings George III and Edward VII.
43255: PRADHAN, M.C., - The political system of the Jats of Northern India.
58019: PRAEGER, L.F., - Indische studiën. Bijdragen tot de kennis der levensvatbaarheid, levens- en gezondheidsleer van de vreemde en eigene bewoners van Nederlandsch Indië.
59718: PRAMPOLINI, GIACOMO (ED.), - Cinquanta pantun indonesiani.
36896: PRATT, A. (ED.), - The national handbook of Australia's industries.
58589: PRAULT, L. (ÉD.), - L'esprit d'Henri IV, ou anecdotes les plus intéressantes, traits sublimes, réparties ingénieuses, & quelques lettres de ce Prince.
48849: PRENTKI, OSCAR-HENRI, - Essai historique sur le déclin de la réforme en Pologne.
43595: PRESCOTT, WILLIAM H., - History of the reign of Ferdinand and Isabella, the Catholic. (3 vol. set).
35137: PRESS, THE, - West Coast gold dredging. Investors' guide to dredging companies. A series of articles written by the special reporter of "The Press".
43006: PRESTON, ANTHONY (ED.), - Fighting ships of the world. An illustrated encyclopedia of modern sea power.
43174: PRESTWICH, MENNA, - Cranfield: Politics and profits under the Early Stuarts. The career of Lionel Cranfield Earl of Middlesex.
58853: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 29: Voyages dans la Tartarie, le Tibet, la Bukkarie, et de la Chine (suite) & Voyages des Hollandais aux Indes Orientales.
58852: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 26: Description de la Tartarie orientale et du Tibet (suite). Voyages dans la Tartarie, le Tibet, la Bukkarie, et de la Chine.
58851: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 23: Description de la Chine (suite).
58666: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS (BOIS, J.P.J. DU, ED.), - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome quatorzième: Voyages dans la presqu'isle en deça du Gange (suite) & Voyages aux Indes Orientales par le sud-ouest.
58663: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome septième: Voyages dans la Tartarie orientale et du Tibet (suite) & Voyages dans la Tartarie, le Tibet, la Bakkarie & la Chine. (Paris quarto ed.).
58664: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS (BOIS, J.P.J. DU, ED.), - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome onzième: Voyages des Hollandois aux Indes Orientales (suite) & Voyages des François aux Indes Orientales.
58857: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 40: Description des isles du Japon.
58667: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS (BOIS, J.P.J. DU, ED.), - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome quinzième: Voyages aux Indes Orientales par le sud-ouest (suite).
58846: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 10: Voyages au long de la côte occidentale d'Afrique, depuis le Cap Blanco jusqu'à Sierra Leona (suite).
58670: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS (BOIS, J.P.J. DU, ED.), - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome dix-neuvième: Suite des voyages, des découvertes et des établissemens en Amérique.
58856: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 38: Description de l'Indoustan.
58849: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 20: Voyages dans l'Asie (suite).
58848: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 15: La description des costes, depuis Rio da Volta jusqu'au Cap Lope Consalva (suite).
58665: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS (BOIS, J.P.J. DU, ED.), - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome treizième: Voyages dans la presqu'isle en deça du Gange.
58858: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 43: Voyage de Guillaume Dampier autour du monde.
58859: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 44: Voyages de Gemelli Careri (suite).
58861: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 46: Premiers voïages, découvertes et établissemens des Européens en Amérique (suite).
58571: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 3: Premiers voyages des Anglois en Guinée & aux autres Indes Orientales (suite: 1586-1605).
58276: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Table alphabétique des matières contenues dans les XV volumes de l'Histoire générale des voyages. Tome seizième.
58847: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 12: Voyages en Guinée.
58845: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 9: Voyages au long de la côte occidentale d'Afrique, depuis le Cap Blanco jusqu'à Sierra Leona (suite).
58844: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 8: Voyages au long de la côte occidentale d'Afrique, depuis le Cap Blanco jusqu'à Sierra Leona (suite).
58573: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 36: Voyages aux Indes orientales (suite).
58572: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 25: Description de la Tartarie orientale et du Tibet (suite).
58854: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 35: Voyages de Fernand Mendez Pinto.
58855: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 37: Voyages dans l'Indoustan.
58872: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 66: Supplément pour le tome XXXIV in-12, tiré du tome XII de l'édition Hollandoise
58873: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 72: Continuation de l'histoire generale des voyages (suite).
58866: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 52: Suite de la description de Pérou.
58862: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 47: Suite de la conquête de Mexique par Fernand Cortez.
58864: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 50: Suite de la conquête du Perou.
58865: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 51: Suite des descriptions des provinces de l'Amerique Meridionale.
58987: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Historische beschryving der reizen, of nieuwe en volkoome verzameling van de aller-waardigste en zeldsaamste zee- en landtochten. Agtste deel: Reizen naar 't Ryk van China.
58134: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 11: Voyages en Guinée, à Penin, & sur toute la Côte, depuis Sierra Léona jusqu'au Cap de Lope-Cosalvo.
58135: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 13: Suite de la description de la Guinée, contenant la géographie & l'histoire civile & naturelle du pays.
58136: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 17: Suite de la description des royaumes de Congo, d'Angola, de Benguela, et des pays voisins. (Suivi de:) Description des pays qui bordent la côte orientale d'Afrique, depuis le Cap de Bonne-Esperance jusqu'au Cap de Guardafu, contenant particulièrement le pays des Hottentots & le Royaume de Monomotapa (Peter Kolben).
58138: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 32: Voyages des Hollandois et des François aux Indes Orientales.
58443: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome neuvième : Suite du livre II: Voyages de Carré & de L'Estra aux Indes Orientales. (Paris quarto ed.).
58574: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 39: Description des Philippines, Celebes, Macassar, voyages de Jacques Le Maire & d'Engelbert Kaempfer.
58575: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 45: Premiers voïages, découvertes et établissemens des Européens en Amérique.
58868: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 57: Continuation des voiages, des découvertes & des établissemens dan l'Amérique Septentrionale.
58869: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 58: Continuation des voiages, des découvertes & des établissemens dan l'Amérique Septentrionale & des voiages au Nord-Ouest & Nord-Est.
58870: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 59: Voyages et établissemens aux Antilles.
58871: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 65: Remarques pour servir de liaison au progrès des Hollandois dans les Indes Orientales.
58550: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS (BOIS, J.P.J. DU, ED.), - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome vingt-deuxième: Continuation des voyages, des découvertes et des établissemens dans l'Amérique Septentrionale. (Quarto ed.).
45958: PRICE, M.P. (ED.), - The diplomatic history of the war. Including a diary of negotiations and events in the different capitals, the texts of the various governments, the public speeches in the European parliaments, an account of the military preparations of the countries concerned and original matter.
55241: PRIGMORE, CHARLES S., - Social work in Iran since the White Revolution.
8728: PRINGGODIGDO, A.K. (ED.), - Geschiedenis der ondernemingen van het Mangkoenagorosche Rijk.
12419: PRITCHETT, W. KENDRICK, - Studies in Ancient Greek Topography: Part VIII.
49424: PROCEEDINGS. - Proceedings of the Third Congress of the International Society of Sugar Cane Technologists, held at Soerabaia, 7th-19th June 1929.
59329: PROPHETAE. - Prophetae Isaias, Ieremias, Baruch, Ezechiel, Daniel, XII. minores; et Machabaeorum libri duo.
40971: PROPIAC, M. DE, - Beautés de l'histoire sainte, ou Choix des traits les plus remarquables et des passages les plus éloquens dans l'ancien et le nouveau Testament. Ouvrage propre à inspirer l'amour de la religion à la jeunesse (...).
57812: PROST, AUG., - Les sciences et les arts occultes au XVIe siecle: Corneille Agrippa, sa vie et ses oeuvres. (2 vol. set).
47306: PROTHEROE, ERNEST, - All about the Navy.
35242: PROVIDENCIAS. - Providencias publicadas por ... D. Affonso Henriques, Viso-Rei do Estado de India, e pelo Commissario Regio do mesmo estado, durante o anno de 1896. (&) Providencias publicadas pelo Commissario Regio no Estado da India durante o anno de 1897, e supplemento ao de 1896.
59607: PRUDENTIUS CLEMENS, AURELIUS, - Opera. A Victore Giselino correcta & annotationibus illustrata: ad Hippolytum Estensem Cardinalem ac principem illustrissimum. (With subtitle for Hymni, imprint 1588).
48861: PRUGNARD, PIERRE, - Les églises publiques depuis la séparation de l'église et de l'état.
49680: PTOLEMEE, CLAUDE, - La tétrabible ou les quatre livres des jugements des astres, suivi de Le centiloque ou les cent sentences. Traduction de Nicolas Bourdin.
21542: RIJKS GESCHIEDKUNDIGE PUBLICATIEN, - Repertorium van boeken en tijdschriftartikelen betreffende de geschiedenis van Nederland verschenen in de jaren 1940-1959. Samenst. Aleida Gast, J.Brok-ten Broek, J.A. Veltman, e.a.
42617: PUGACH, NOEL H., - Paul S. Reinsch, open door diplomat in action.
5019: PULLE, A., - An enumeration of the vascular plants known from Surinam, together with their distribution and synonymy.
57975: PUTEANUS, ERYCE, FRANCQUART, JACQUES & GALLE, CORNEILLE, - Pompe funèbre du très-pieux et très puissant prince Albert, archiduc d'Autriche, duc de Bourgogne, de Brabant, &c., représentée au naturel en tailles douces, dessinées par Jacques Francquart et gravées par Corneille Galle. Avec une dissertation historique et morale d'Eryce Puteanus.
52640: PUTSCHER, MARIELENE, - Das Süssholz und seine Geschichte.
48854: PUYO, RENE, - La doctrine catholique sur l'usure d'après les conférences ecclésiastiques de Paris.
44045: PYE, LUCIAN W., - Guerrilla communism in Malaya: Its social and political meaning.
43961: QUARLES, BENJAMIN, - Lincoln and the Negro.
60777: QUATTROCCHIO, GIUSEPPE (ED.), - Tribes of Kenya. Tribù del Kenya. Kenyas ethnische Gruppen. Lot of 11 booklets: Gabbra; Kikuyu; Kipsigis; Luo; Maasai; Meru; El Molo; Pokot; Rendille; Samburu; Turkana.
43606: QUENSTEDT, F.A., - Leerboek der mineralogie. Naar het Hoogduitsch door P.J. van Eldik Thieme. Met een voorbericht van H. Vogelsang.
59951: QUESTIER, MATTHIAS, - Astrologise aenteeckeningh voor het jaar 1684. Gemaekt door de Heer Matthias Questier, professeur tot Parys, den welken heeft voorsegt de dag van zijn sterfte, ende ook de doot van den Grave van St. Paull, welcke aenteeckening in zijn sack gevonden is na sijn dood, anno 1683.
45963: QUILLER-COUCH, ARTHUR, - Memoir of Arthur John Butler.
19199: QUINN, D.B. (ED.), - The Hakluyt handbook, vols. I & II.
59575: QUINTILIANUS, MARCUS FABIUS (BURMAN, PIETER, ED.), - De Institutione Oratoria libri duodecim cum notis et animadversionibus virorum doctorum, summa cura recognita et emendati per Petrum Burmannum. (2 vol. set).
58726: QUIROGA, DIEGO GONZALEZ DE (ANON. PUBL.), - Vita, virtù, predicazione, e prodigi del venerabile padre Fr. Giuseppe da Carabantes. Dell' Ordine de' Minori di S. Francesco Capuccini, missionario appostolico nell' Europa, e nell' America, nouvo apostolo della Galizia. Tratto dallo Spagnuolo da Fr. Silvestro da Milano. Consecrata al revendissimo Padre il P. Artmano da Bressanone, ministro generale dell' Ordine Serafico de' FF. Minori Capuccini.
52475: QUISPEL, G., - Makarius, das Thomasevangelium und das Lied von der Perle.
57789: RABBATH, EDMOND, - La conquête arabe sous les quatre premiers califes (11/632-40/661).
47469: RABELAIS, - Oeuvres complètes. Texte établi et annoté par Jacques Boulenger.
58404: RACER, J.W., - Overysselsche gedenkstukken, eerste stuk, vervattende een verhandeling over het recht der jagt, van de kleine steden in Overyssel, en in het byzonder van Oldenzaal (...), (&) Vervolg van het eerste stuk (...), (&) Bewysstukken tot de Verhandeling (...).
60252: RADAU, HUGO, - Letters to Cassite Kings from the temple archives of Nippur.
42100: RADCLIFFE-BROWN, A.R., - The social organization of Australian tribes.
60389: RADEMAKER, ABRAHAM & GAUTIER, SALOMON, - Collection, des vûës & monumens anciens des sept Provinces Unies en 300 planches dessinées & gravées par Abraham Rademaker d'Amsterdam & mises au jour par Salomon Gautier. Avec leur description en Hollandois, en Anglois, & en François. (With 2 additional engraved titlepages): Versameling van hondert vyftig Nederlantse outheeden en gesigten". I. deel & idem II. deel.
59511: RADEMAKER, ABRAHAM, - Kabinet van Nederlandsche outheden en gezichten: Vervat in 300 konstplaaten. Met eene korte beschryving der zelve in het Duitsch, Fransch en Engelsch.
57316: RAEDER, E., - Der Krieg zur See 1914-1918. Der Kreuzerkrieg in den ausländischen Gewässern. Band 1: Das Kreuzergeschwader.
44007: RAFFLES, THOMAS STAMFORD, - The history of Java. (2 vol. set). With an introduction by John Bastin. (Facs. of the 1st ed. of 1817, reissued with a new introduction).
27492: RAFFLES, THOMAS STAMFORD, - Geschiedenis van Java. Vertaald, wat betreft de onderwerpen, welke voor Nederland en Indië wetenswaardig zijn, en voorzien van aanteekeningen, tot verbetering, beoordeeling en vervolg van het oorspronkelijke werk, door J.E. de Sturler.
59843: RAHIR, EDOUARD, - Catalogue d'une collection unique de volumes imprimés par les Elzevier et divers typographes hollandais du XVIIe siècle.
40832: RAKUSIN, M.A., - Die Untersuchung des Erdöles und seiner Produkte. Eine Anleitung zur Expertise des Erdöles, seiner Produkte und der Erdölbehälter.
58965: RAMAKERS, G., - Rekenkundige verscheidenheden. 2de stuk, bevattende een aantal vraagstukken, meest betreffende de waarschijnlijkheids-rekening.
60266: RAMAZZINI, BERNARDINO, - Opera omnia, medica & physiologica. Accessit vita autoris a Barthol. Ramazzino.
57666: RAMBONNET, H.G., - Geschiedenis van het Korps Rijdende Artillerie gedurende het tijdvak 1903-1928.
46350: RAMCHAND, KENNETH, - The West Indian novel and its background.
52841: RAMDIN, T., - Mauritius: A geographical survey.
52133: RAMGE, HANS, - Die Siedlungs- und Flurnamen des Stadt- und Landkreises Worms.
46845: RAMOS, F. FERREIRA, - Da exposicao de S. Luiz a' California ao Colorado e ao Canada (na America do Norte) sob o Ponto de Vista Brazileiro: Agricultura, immigracao et colonisacao.
60193: RAMSAY, [ANDREW MICHAEL], - De gevallen van Cyrus. Nevens eene redenvoeringe over de verdichtzelkunde. In 't Nederduitsch vertaelt.
58496: RAMSAY, [ANDREW MICHAEL], - Les voyages de Cyrus, avec un discours sur la mythologie.
46551: RANDIER, JEAN, - Hommes et navires au Cap Horn, 1616-1939.
42358: RANGER, T.O. & KIMAMBO, I.N. (EDS.), - The historical study of African religion. With special reference to East and Central Africa.
58970: RANI, SHARADA (ED.), - Buddhist tales of Kashmir in Tibetan woodcuts. (Narthang series of the woodcuts of Ksemendra's Avadana kalpalata).
45221: RAO, M.S. NAGARAJA (ED.), - Kusumanjali: New interpretation of Indian art and culture. (2 vol. set). Sh. C. Sivaramamurti Commemoration volume.
48997: RAPOPORT, ROBERT N., - Community as doctor. New perspectives on a therapeutic community.
58621: RAS, J.J., - The shadow of the ivory tree. Language, literature and history in Nusantara.
18483: RATTRAY, R. SUTHERLAND, - Hausa folk-lore, customs, proverbs, etc.; collected and transliterated with English translation and notes. Pref.by R.R.Marett.
59588: RAUCAT, THOMAS, - De Shang-Haï à Canton.
44016: RAUERS, FRIEDRICH, - Kulturgeschichte der Gaststätte.
41493: RAVIZZA, VITTORIO, - Turin style: Tecnocity and its province. Treasures of Piedmont.
44901: RAYCHAUDHURI, HEMCHANDRA, - Studies in Indian antiquities.
58486: RAYNAUDUS, THEOPHILUS (RAYNAUD, THEOPHILE), - De martyrio per pestem ad martyrium improprium et proprium vulgare comparato, disquisitio theologica.
32639: REA, A., - Châlukyan architecture; including examples from the Ballâri district, Madras presidency.
41663: REAU, LOUIS, - Fragonard, sa vie et son oeuvre.
61213: REBER, ADOLPH, - De kunst van het vergulden bij het inbinden van boeken en het vervaardigen van kokers en portefeuilles in haren geheelen omvang, over het algemeen, kort en volledig voorgesteld.
59566: RECHTERE, C. DE, - Antwoorde vande Ridderschap, Eedelen ende de meeste steden van Hollandt ende Westrvrieslandt, op de Verclaringhe ende Remonstrantie van syne Excell. aende Staten Generael ghedaen tot Dordrecht den VII en Septembris 1587.
43972: RECLUS, ONESIME, - France, Algérie et colonies. Ouvrage illustré de 120 gravures sur bois.
60618: REED, E.J., - Our iron-clad ships; their qualities, performances, and cost. With chapters on turret ships, iron-clad rams, &c.
59142: NEDERLANDSCHE REEDERSVEREENIGING, - Verzameling van wetten en besluiten betreffende de zeescheepvaart of daarop betrekking hebbende in Nederland.
18321: REES, W.A. VAN, - Herinneringen uit de loopbaan van een Indisch officier. Tweede serie.
60969: REES, P.A. VAN & BRUTEL DE LA RIVIERE, P.M., - Memorandum voor den jeugdigen zeeofficier.
60968: REES, P.A. VAN & BRUTEL DE LA RIVIERE, P.M., - Memorandum voor den jeugdigen zeeofficier.
46193: REGISTER. - Register zu den ersten zwanzig Jahrgängen der Allgemeinen musikalischen Zeitung (1798-1818). & Fortsetzung (1819-1828) & Fortsetzung und Beschluss (1829-1848).
60452: REGLEMENT. - Reglement op de correspondentie bij ijsgang en hoog opperwater op de rivieren.
41354: REGLEMENT, - Reglement op de regterlijke organisatie en het beleid der Justitie in Nederlandsch-Indië. Officiele uitgave.
57721: REGNIER, HENRI DE, - Histoire des décorations françaises contemporaines.
57687: REGOUT, P., - De bezwaren van handel en nijverheid tegen het wetsontwerp tot herziening van het tarief van in-, uit- en doorvoer, verzameld door P. Regout. (1e t/m 3e en laatste verzameling).
61033: TARIEF IN- EN UITGAANDE REGTEN. - 7 publicaties over de voorgenomen herziening van het tarief van in- en uitvoer.
45062: REGTER, WILLEM, - Imitation and creation: Development of early bucchero design at Cerveteri in the seventh century BC.
47274: REHBOCK, TH., - Deutsch-Südwest-Afrika. Seine wirtschaftliche Erschliessung unter besonderer Berücksichtigung der Nutzbarmachung des Wassers. Bericht über das Ergebnis einer im Auftrage des "Syndikates für Bewässerungsanlagen in Deutsch-Südwest-Afrika" durch das Herero- und Gross-Namaland unternommenen Reise.
60803: REICHARDT, WALTER, - Acoustics dictionary. Quadrilingual: English, German, French, Dutch.
59444: REIMARUS, HERMANN SAMUEL, - Algemeene beschouwingen van de driften der dieren, en voornaamelyk van derzelver konst-driften (2 vol. set). I: Uit het Hoogduitsch vertaald door Joh. Will. van Haar en met eene voorrede verrykt door Joh. Lulofs. II: Uit de nagelaten geschriften (...). Uit het Hoogduitsch vertaald, met eene voorreede en aanmerkingen voorzien door P. Boddaert (...). Waarby gevoegd zyn de vermeerderingen en verbeeteringen op 't eerste deel, volgens de derde Hoogduitsche uitgaaf, en de aanmerkingen uit de Fransche vertaaling van den heere Reneaume de la Tache.
59448: REIMARUS, HERMANN SAMUEL, - Algemeene beschouwingen van de driften der dieren, en voornaamelyk van derzelver konst-driften (2 vol. set). I: Uit het Hoogduitsch vertaald door Joh. Will. van Haar en met eene voorrede verrykt door Joh. Lulofs. II: Uit de nagelaten geschriften (...). Uit het Hoogduitsch vertaald, met eene voorreede en aanmerkingen voorzien door P. Boddaert (...). Waarby gevoegd zyn de vermeerderingen en verbeeteringen op 't eerste deel, volgens de derde Hoogduitsche uitgaaf, en de aanmerkingen uit de Fransche vertaaling van den heere Reneaume de la Tache.
47105: REJAI, MOSTAFA (ED.), - Decline of ideology?
60326: REMOND, FLORIMOND, - Opgang, voortgang, en nedergang, der ketteryen deser eeuwe (...). Hier is oock by-ghevoeght de Fabel van Jeanne de Pausinne van Roomen. Met klaer ende onwederlegghelijck bewijs, datter noyt Vrouwe Paus te Roomen gheweest ofte ghekosen en is.
59603: REMUS, GEORG & CHARLES V, EMPEROR, - Nemesis Karulina. D. Karuli V. Imp. Caes. pp. Aug. Invictiss. Et Gloriosissimi Principis, Sacriq. Imperi. Rom. Ordinum Leges capitales: A Georgio Remo paraphrasi expositae; scholiisq[ue] illustratae.
43904: RENAUT, F.P., - La question de la Louisiane, 1796-1806.
45976: RENIER, G.J., - The ill-fated princess: The life of Charlotte, daughter of the Prince Regent, 1796-1817.
58805: RENOULT, [JEAN BAPTISTE], - Les avantures de la Madona et de François d'Assise. Recueillies de plusieurs ouvrages des docteurs Romains. Ecrites d'un stile recreatif; en même temps capable de faire voir le ridicule du Papisme sans aucune controverse.
57791: RENS, D., - N.V. Maatschappij tot voortzetting der zaken voorheen Fuchs en Rens, 1886-1936.
48319: RENWICK, GEORGE, - War wanderings. A record of war and war travel, 1914-1916.
60086: BATAAFSCHE REPUBLIEK. - Memorie ter wederlegging der gronden en redeneeringen, vervat in de missive van den Raad van Binnenlandsche zaaken der Bataafsche Republiek, op den 10den Juny 1803, geschreeven aan het Staatsbewind, en betreffende de zaak der Heerlykheden.
60075: BATAAFSCHE REPUBLIEK, - Gelykheid, vryheid, broederschap. Notificatie. Het Intermediair Administratief Bestuur van het voormalig Hollandsch Gewest ... doet te weten: dat het Uitvoerend Bewind ... het zelve heeft geauthoriseerd tot het revooreren of intrekken van de publicatiie van het voormaalig Provintiaal Bestuur van Holland ... waarin alle de grondvergaderingen ... waren opgeroepen tot het verkiezen van kiezers en plaatsvervangers ... voor het zelve Pronvintiaal Bestuur ... (Gedaan in den Hage den. 30. January 1798. A. Loosjes ... C. Scheffer).
60129: BATAAFSCHE REPUBLIEK. - Gelykheid, vryheid. Waarschuwing. Medeburger! Het Hof van Justitie over de voormalige gewesten Holland en Zeeland, en het Gemeente Bestuur van den Haag, ingevolge speciaalen last van het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek, wordt Gy by deezen door ons gewaarschuwd ... uiterlyk voor den 30sten October ... optebrengen een van elke honderd Guldens der waarde van Uwe bezittingen en eigendommen ... (In de Haag den 1 September 1799. Ter ordonnantie van het Hof en Gemeente Bestuur voornoemd. Hk. Arnd. Kreet, J. Arnold).
44351: REUVENS, C.L., - Nederlandsche Entomologische Vereeniging: Catalogus der Bibliotheek.
58018: REUVER, GERHARDUS H., - Disputatio juridica inauguralis de discrimine inter communionem conjugalem lucri damnique et communionem fructuum atque redituum.
60882: REVE, KAREL VAN HET, - Een grote bruine envelop. Een keuze uit eigen werk.
43654: REVESZ, BELA, - Geschichte des Seelenbegriffes und der Seelenlokalisation.
22760: DUN'S INTERNATIONAL REVIEW, - The port of Rotterdam. In: Dun's International Review, March 1920.
57427: HUNGARIAN BOOK REVIEW. - Hungarian Book Review. A quarterly review of the Hungarian Publishers' and Booksellers' Association, years 1974-1988. (Lacks issue 1983 nr. 4).
58045: REVIUS, JACOBUS, - Daventriae illustratae, sive Historiae urbis Daventriensis, libri sex. Perducti usque ad annum à nato Christo MDCXLI.
57890: REVOIL, BENEDICT HENRY, - Pêches dans l'Amérique du Nord.
36895: REYCHLER, LUCIEN, - Mutatie bij orchideeën: Uitslagen verkregen door kruisingen met mutanten van Cattleya; "Freaks"; Verschijnselen van telegonie? (With:) Complément de l'album La mutation chez les orchidées: La nature et nous; Nouvelles constatations chez les orchidées par le croisement de deux mutants de Cattleya Labiata; Encore la télégonie?
57944: REYN, G. VAN (VOORW.), - Het ijsvermaak op de Maas te Rotterdam in Februarij 1855. Met bijschriften.
33807: REZENDE, M. DE (ED.), - Memoria historica de D. Fr. Francisco de S. Luiz Saraiva. Tirada dos seus escriptos, acompanhada de notas e peças justificativas.
60924: RIBEIRO, VITOR, - A Santa Casa da Misericordia de Lisboa. Subsidios para a sua historia, 1498-1898. Institução, vida historica, estado presente e seu futuro.
7377: RICE, DAVID TALBOT & EVANS, JOAN (RED.), - De glorie der middeleeuwen. (Oorspr.titel: The dark ages & The flowering of the Middle Ages. Ned.bew. D.Ouwendijk).
44576: RICE, REBECCA, - The compleat cook, or the secrets of a seventeenth-century housewife. Compiled and introduced by Madeleine Masson.
24222: RICE, B.L., - Mysore and Coorg from the inscriptions.
58736: RICHARD (PS. OF AUDIN, N.), - Guide du voyageur en Belgique et en Hollande.
48108: RICHARDSON, JAMES, S., - The mediaeval stone carver in Scotland.
40909: LE RIDANT, PIERRE (ANON. PUBL.), - Examen de deux questions importantes sur le mariage. Comment la puissance civile peut-elle déclarer des mariages nuls, sans entreprendre sur les droits de la puissance ecclésiastique? Quelle est en conséquence, l'étendue du pouvoir des souverains sur les empechemens dirimans le mariage?
45959: RIDLEY, EDWARD, - The Pharsalia of Lucan. Translated into blank verse.
59557: RIEBEEK, JAN VAN, - Dagverhaal 1651.
41559: RIECK, G.D. & VERBEEK, L.H., - La lumière artificielle en photographie, traitant des sources lumineuses artificielles et de leur emploi en photographie.
43677: RIETVELD, G.TH. (GERRIT), - Rietveld 1924. Schröder Huis.
43715: RIGAUX, FRANCOIS (ET AL), - Les régimes matrimoniaux et les successions en droit international privé. Étude des solutions en vigueur dans les six pays du Marché Commun.
59102: MINISTERIE VOOR UNIEZAKEN EN OVERZEESE RIJKSDELEN, - Vijf jaren beleid met betrekking tot de overzeese gebiedsdelen. I: De Indonesische kwestie; II: De staatkundige ontwikkeling in de West.
59742: RIJPERMAN, H.H.P. (RED.), - Resolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609. Twaalfde deel: 1602-1603.
41230: RILEY, JO, - Chinese theatre and the actor in performance.
15990: RINGELMANN, M., - Genie rural, appliqué aux colonies. Cours professé à l'Ecole national supérieure d'agriculture coloniale.
52459: RITTER, RICHARD, - Zahnradgetriebe. Konstruktion und Berechnung geradverzahnter Getriebe für Werkzeugmaschinen.
52455: RITTERBAND, CH., - Jidische melodier. Redigeret af A. Slep.
57986: RITZEMA VAN IKEMA, K.J., - Het nageslacht van Jacob Sijbolts, landbouwer te Warffum, en Geertruid Cornelis'.
61041: RIVETT-CARNAC, J.H., - Ancient Indian beads.
3263: RIVIERPOLDERS. - Reglement op het beheer der rivier-polders in de provincie Gelderland.
19223: ROBBERS, H. & MOTTA, G. (PREF.), - Duizend en een kijkjes in Zwitserland. Uitgelezen photo's, afgebeeld in diepdruk, van Zwitsersche landschappen, stadsgezichten, merkwaardige bouwwerken, enz., enz., en korte artikelen van bekende Zwitsersche schrijvers.
55334: ROBBERS, H.B. (PUBL.), - Holland Steamship Company (H.S.M.), Amsterdam. English edition.
43920: ROBEQUAIN, CHARLES, - Malaya, Indonesia, Borneo, and the Philippines. A geographical, economic and political description of Malaya, the East Indies and the Philippines. Translated (from the French) by E.D. Laborde.
45395: ROBERT, W.C.H., - Contributions to a bibliography of Australia and the South Sea islands. Vol.III: Printed material about Australia and the South Pacific issued in Europe: 1477-1785.
52092: ROBERT, W.C.H., - Contributions to a bibliography of Australia and the South Sea islands. Vol. III: Printed material relating to discovery, exploration and travel, published in Europe, except the Netherlands, to 1853. 2nd ed., entirely rivised and greatly enlarged.
31267: ROBERT, W.C.H., - Contributions to a V.O.C. bibliography, 1602-1799: Dutch voyages and travels in the area covered by the Charter of the V.O.C., published 1602-1899.
59304: ROBERTSON, WILLIAM, - Geschiedenis van Schotland, geduurende de regeeringen van Koningin Maria, en Koning Jacobus den VI, tot diens komst op den Engelschen throon. Benevens een kort verslag der Schotsche geschiedenis vóór dat tydperk. (4 vols., incl. supplement vol.).
58746: ROBERTSON, MERLE GREENE (ED.), - Primera mesa redonda de Palenque, part II. A conference on the art, iconography, and dynastic history of Palenque.
58802: ROBERTSON, [WILLIAM], - Histoire du règne de l'Empereur Charles Quint, Précédée d'un tableau des progrès de la société en Europe, depuis la destruction de l'Empire Romain jusqu'au commencement du seizième siècle. Ouvrage traduit de l'anglois.
21450: ROBIDÉ VAN DER AA, C.P.E., - Oud-Nederland in de uit vroegere dagen, overgeblevene burgen en kasteelen geschetst en afgebeeld.
43107: ROBINSON, E.A.G. (ED.), - Economic development for Africa South of the Sahara. Proceedings of a conference held by the International Economic Association.
59214: ROBINSON, CHARLES N., - Old naval prints, their artists and engravers.
58499: ROBINSON, [JOHN], - L'etat present de la Suede, avec un abrege de l'histoire de ce royaume. Traduit de l'anglois de M. Robinson. Nouvelle edition augmentée de plusieurs remarques, du régne de Charles XII & de l'avénement de la Reine au trône, jusqu'à present.
60429: ROCH, EUGENE, - Persécutions contre les juifs de Damas, à la suite de la disparition du R.P. Thomas, religieux de l'Ordre des Capucins et de son domestique. Recueil des documents.
47158: ROCHA LIMA, H. DA, - Estudos sobre o tifo exantemático (Studies on typhus fever). Coligidos e reproduzidos pelo Edgar de Cerqueira Falcao. Comentados pelo Otto G. Bier.
8566: RÖDING, J.H., - Allgemeines Wörterbuch der Marine in allen europaeischen Seesprachen nebst vollstaendigen Erklaerungen.
40797: RODRIGUES DA COSTA, J.C., - Joao Baptista, gravador Português do século XVII (1628-1680). Contribuicáo para a história da gravura em Portugal.
58127: RODRIGUES, ALPHONSUS [= RODRIGUEZ, ALONSO], - Oeffeninghe der volmaecktheyt ende religieuser deughden. Het III. deel. Overgheset door Iacobus Susius. (Rare Dutch translation of Exercicio de perfeccion y virtudes christianas. Vol. III of 3).
58111: RODRIGUES, ALPHONSUS [= RODRIGUEZ, ALONSO], - Oeffeninge der volmaecktheyt ende Christelycker deugden. (Rare Dutch translation of Exercicio de perfeccion y virtudes christianas].
59740: ROELEVINK, J. (RED.), - Resolutiën der Staten-Generaal. Nieuwe reeks 1610-1670. Vijfde deel: 1621-1622.
56369: RÖELL, WILLEM, - De inrichting der Algemeene Rekenkamer.
19087: ROES, J. (RED.), - Bronnen van de katholieke arbeidersbeweging in Nederland. Toespraken, brieven en artikelen van Alphons Ariëns, 1887-1901.
8572: ROESSINGH, M.P.H., - Het archief van de Nederlandse factorij in Japan. The archive of the Dutch factory in Japan, 1609-1860.
42032: ROFF, RENEE, - Bibliography of the writings of Charles and Mary Lamb: the first editions in book form by Luther S.Livingston. With appendices: the books of the two John Lambs; contributions to periodicals by J.C. Thomson.
58002: ROGER, ABRAHAM [ROGERIUS, ABRAHAM], - La porte ouverte, pour parvenir à la connoissance du paganisme caché. Ou la vraye representation de la vie, des moeurs, de la religion, & du service divin des Bramines, qui demeurent sur les costes de Chormandel, & aux pays circonvoisins. Traduite en François par Thomas la Grue.
44410: ROGERS, LEONARD, - Recent advances in tropical medicine.
47671: ROGERS, RICHARD ALLEN, - England and the Channel Tunnel.
57855: ROGET, AMEDEE, - Histoire du peuple de Genève depuis la Réforme jusqu'à l'Escalade (1536-1568).
42082: ROGGEN, M.A. VAN, - Rapport studiereis betreffende de kinacultuur in Belgisch Congo, Mei/Juni 1949.
51378: ROGLIATTI, GIANNI, - The Ferrari idea.
58093: ROLAND (LA PLATIERE, NEE PHILIPON, M.J. DE), - Appel a l'impartiale postérité, par la citoyenne Roland, femme du Ministre de l'Intérieur; ou recueil des ecrits qu'elle a rédigés, pendant sa détention aux prisons de l'Abbaye et de Sainte-Pélagie.
47863: ROLLA PEREIRA, A., - Notas sobre culturas na provincia de Satary da India Portugueza.
60875: ROLNICKI, KENNETH, - Managing channels of distribution: The marketing executive's complete guide.
56368: ROMPELMAN JANSZ., H., - Het nut der zwemkunst onderzocht en bewezen; benevens eenige opmerkingen en onderrigtingen in dezelve.
57763: RONHAAR, JAN H., - Woman in primitive motherright societies.
60850: RÖNTGEN, ROBERT E., - The book of Meissen.
21010: ROON, J. VAN & P. HAVERKAMP, - Leerboek der zeevaartkunde.
7363: ROORDA, T.B. (ED.), - Keur van werken van Oost-Aziatische kunst in Nederlandsch bezit, 1e serie.
13244: ROORDA, T., - Javaansche grammatica, benevens een leesboek tot oefening in de Javaansche taal. Tweede deel: Leesboek.
3983: ROOSBROECK, R. VAN, - Willem de Zwijger, Graaf van Nassau, Prins van Oranje. Een kroniek en een epiloog. Voorw. H.Brugmans; nawoord G.Eyskens.
59298: ROOSES, MAX & MAES, JOS., - Musée Plantin-Moretus à Anvers. Photo-autotypies par Jos. Maes, notice historique et descriptive par Max Rooses.
26518: FRANKLIN D. ROOSEVELT - Four Freedom Awards, 1984, 1986, 1988, 1990, 1992, 1994.
28422: ROOSJEN, S.O., KROESE, N.D. & EEKHOFF, W., - Merkwaardigheden van Hindeloopen; bevattende historische bijzonderheden omtrent de woningen, kleeding, gebruiken en taal der Hindeloopers, benevens taalproeven in rijm en onrijm.
51927: ROSA, AUGUSTO, - Recordaçoes da scena e de fóra da scena.
18484: ROSCOE, J., - The Baganda; an account of their native customs and beliefs.
58835: PETITE COLLECTION ROSE. - La Chanson de Roland.
45704: ROSENBERG, HANS, - Die nationalpolitische Publizistik Deutschlands. Vom Eintritt der neuen Ära in Preussen bis zum Ausbruch des deutschen Krieges. Eine kritische Bibliographie. 1. Band (von 2).
48715: ROSENFELD, CH.W., - The teachings of humanity. A treatise throwing some light on certain movements of the day. Translated from Hebrew by M.M.
59896: ROSENHANE, SCHERING, SLINGELANDT, G. VAN (ET AL), - Tractaet, tusschen den Koningh van Sweden, ende de Hooge Mogende Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, aengegaen en geslooten tot Elbingh, op den 1/11 September anno 1656. Midtsgaders d'elucidatie van dien tot Helsingneur den 20 November/9 December 1659. daer op gevolght.
43457: ROSINI, JOHANNIS [ROSIN, JEAN], - Antiquitatum Romanarum corpus absolutissimum, cum notis doctissimis et locupletissimis Thomae Dempsteri. Cui accedunt Pauli Manutii libri II de legibus, et de senatu, cum Andreae Schotti electis: I. De priscis Rom. gentib. ac familiis. II. De tribubus Rom. XXXV rusticis atque urbanis. III. De ludis festisque Rom. ex kalendario vetere. Cum indice locupletissimo rerum ac verborum, & aeneis figuris accuratissimis urbis, &c.
19205: ROSSEL, A. & J. VIDAL, - Découverte de Paris. Avant-propos de M.-P.Fouchet, présent.de E.Pognon.
44950: ROSSELL, HENRY E. & CHAPMAN, LAWRENCE B. (EDS.), - Principles of naval architecture. (2 vol. set).
61217: ROSSUM, GISELA VAN, - De flexibele en harde perkamenten band.
57304: ROSWAG, C. (FREMY, M., ED.), - Encyclopédie chimique, tome V, section II, 2e partie, 7e cahier: Métallurgie de l'argent.
40596: ROTERS, EBERHARD, - Maler am Bauhaus.
56303: ROTH, RICHARD, - In den Werkstätten. Onkel Leopolds und seiner jungen Verwandten Wanderungen durch die Stätten des Gewerbefleisses. (2 vol. set).
60446: ROTHFELD, OTTO & DHURANDHAR, M.V., - Women of India.
46260: ROTHSTEIN, ANDREW, - The soldiers' strikes of 1919.
59841: ROTTERDAMSCHE LLOYD, STEAMSHIP COMPANY, - Java the wonderland. Passenger's handbook.
60234: ROUFFAER, G.P., - Was Malaka Emporium voor 1400 A.D. genaamd Malajoer? En waar lag Woerawari Ma Hasin, Langka, Batoesawar? Eerste & Tweede gedeelte.
58937: ROUGE, E. [EMMANUEL] DE, - Etude sur une stèle égyptienne appartenant à la Bibliothèque impériale.
38149: ROUSIERS, PAUL DE, - La vie américaine. Ouvrage illustré d'une héliogravure et de 320 réproductions sur cuivre (...) d'après les photographies (...) par Georges Rivière, et de 17 plans ou cartes dont 2 en couleur.
58118: ROUSSEL, P.J.A. & PLANCHER-VALCOUR, A., - Annales du crime et de l'innocence, ou choix de causes célèbres anciennes et modernes, réduites aux faits historiques; par MM. R*** et P. V***, anciens avocats. Tome vingtième.
60763: ROUSSELET, LOUIS & GUADALUPI, GIANNI, - L'India dei Rajah.
57839: ROUSSELLE, HIPPOLYTE, - Bibliographie montoise. Annales de l'imprimerie à Mons depuis 1580 jusqu'à nos jours.
44405: ROVAMYCINE. - Documents expérimentaux et cliniques sur la Rovamycine (5337 R.P.-Spiramycine).
44904: ROWLANDS, W., - Cambrian Bibliography: Containing an account of books printed in the welsh language, or relating to Wales. Ed. & enlarged by D. Silvan Evans.
41872: ROWLEY, CHARLES, - Fifty years of work without wages (labore est orare).
57079: ROYEN, J.W. VAN, - Nota over de Lampoengsche Merga's.
58579: ROZANTAL, A., - Arts antiques de l'Asie Occidentale à partir du IVe millénaire avant J.C. et les origines des motifs de la céramique islamique archaïque.
41999: RUBANO, JUDITH, - Culture and behaviour in Hawaii. An annotated bibliography.
52631: RUBIN, DEREK, - Marginality in Saul Bellow's early novels from Dangling Man to Herzog.
47716: RUBIN, VERA & SCHAEDEL, RICHARD P. (EDS.), - The Haitian potential. Research and resources of Haiti.
58344: RÜBNER, HARTMUT, - Konzentration und Krise der deutschen Schiffahrt. Maritime Wirtschaft und Politik im Kaiserreich, in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus.
58956: RUDELSHEIM, S.A., - Onze Feestdagen. I: Het Pésachfeest of het Feest der ongezuurde brooden.
41093: RUGE, SOPHUS, - Geschichte des Zeitalters der Entdeckungen.
48967: RUITENBEEK, H., - Kijkcijfers. De Amsterdamse Schouwburg 1814-1841.
60872: RUITER, STIJN (ET AL, RED.), - Eenvoud en verscheidenheid. Liber amicorum voor Henk Elffers.
43781: RULON, PHILLIP JUSTIN, - The sound motion picture in science teaching.
49388: RÜNCKEL, A. (UITG.), - Nederlandsche wapens van het Rijk, de Provinciën en de Gemeenten, voorts van waterschappen, heerlijkheden enz. Beschreven volgens het officieele register onder toezicht van den voorzitter en den secretaris van den Hoogen Raad van Adel.
44411: RUPPRECHT, PAUL, - Die Krankenpflege im Frieden und im Kriege. Zum Gebrauch für Jedermann insbesondere für Pflegerinnen, Pfleger und Ärzte.
52159: RÜSTOW, W., - De Duitsch-Fransche oorlog van 1870/71 (2 vol. set). Vrij vertaald uit het Hoogduitsch door H.M.F. Landolt & E.H. Brouwer.
17548: RUTGERS, F.L., - Idenburg en de Sarekat Islam in 1913.
59010: RUTTEN, ROSANNE (ED.), - Brokering a revolution: Cadres in a Philippine insurgency.
19536: RUTTEN, L.M.R., - Voordrachten over de geologie van Nederlandsch Oost-Indië.
58397: RUTZ, WERNER & SIBETH, ACHIM (HRSG.), - Karl Helbig - Wissenschaftler und Schiffsheizer. Sein Lebenswerk aus heutiger Sicht. Rückblick zum 100. Geburtstag.
26941: RUZ LHUILLIER, A., - Costumbres funerarias de los antiguos Mayas.
45251: RYAN, THOMAS FORTUNE, - The London Company of Virginia. A brief account of its transactions in colonizing Virginia.
49996: RYAN, JUDITH (ED.), - Shell presents Van Gogh: His sources, genius and influence. With essays by Wilfred Niels Arnold & Christopher Allen.
58070: VREDE VAN RIJSWIJK / PEACE OF RYSWICK, - Historisch verhaal van de werreld-vermaarde noodlottige clausul in het vierde artikel van de Ryswyksche vrede. Waarin aangetoont word, op wat wyze dezelve op de baan gebragt, en tegens alle plechtige beloften is doorgedrongen; zoo als ook hare verbazende uitgestrektheid, en al het geene zedert den jare 1697 tot nu toe onder de mogentheden in dien opzichte is voorgevallen. Als mede een uitvoerig voorbericht, dienende als eene inleiding tot het werk, met veel moeite uit loutere authentique stukken en bewyzen opgestelt, en onpartydig beschreven door een voornaam staatkundigen.
58904: RYU, E., - Chronological reference of leptospires and leptospirosis.
31818: SA, AYRES DE, - Frei Conçalo Velho.
49975: SACHER, PAUL, - Musikhandschriften aus der Sammlung Paul Sacher. Festschrift zu Paul Sachers siebzigstem Geburtstag. In Verbindung mit Ernst Lichtenhahn und Tilman Seebass herausgegeben von F. Hoffmann-La Roche & Co. A.G.
56280: SACHS, MOSHE Y. (ED.), - The PAG compendium. The collected papers issued by the Protein-Calorie Advisory Group of the United Nations System, 1956-1973. Volumes C1 & C2 (Food science and technology, specific).
56281: SACHS, MOSHE Y. (ED.), - The PAG compendium. The collected papers issued by the Protein-Calorie Advisory Group of the United Nations System, 1956-1973. Volume F (Nutritional science; Food and nutrition policy and planning).
60640: SACHS, MICHAEL (ANONIEM VERSCHENEN), - Lusthof der Goddelyke historien. Zynde een korte verhandeling van alles wat in de Boeken des Ouden en Nieuwen Testaments, vervat is. By vrage en antwoort opgestelt... In ’t Hoogduits beschreven, en na den zesden druk, uit die taal overgebracht.
42176: SACHSE, F.J.P. (ET AL, EDS.), - De oude plichten. (The old charges). Herdruk van de uitgave gedaan op last van de Provinciale Grootloge van Indonesië, naar de oudste Engelse uitgave (1723), in Engelse en Nederlandse tekst.
29665: ARTE SACRA. - Arte sacra. Nos antigos coutos de Alcobaça.
27600: LA SAGRA, RAMON DE, - Voyage en Hollande et en Belgique sous le rapport de l'instruction primaire, des établissements de bienfaisance et des prisons, dans les deux pays. Tome I: Hollande; Tome II: Belgique.
13078: SAHER, E.A. VON, - De versierende kunsten in Nederlandsch Oost Indie. Eenige Hindoemonumenten op Midden-Java.
55329: SAHIB, - Croquis maritimes.
55813: SAHLIN, CARL, - Valsverk inom den svenska metallurgiska industrien intill början av 1870-talet. Historiska anteckningar.
59988: SAINCT DISDIER, [ALEXANDRE LIMOJON DE], - Extract uyt seecker brief van monsieur de Sainct Disdier aen monsieur de Mesmes. + Extract uyt seeckeren brief aen M. de Mesmes, 9 Jan. 1684 + Extract uyt seecker Brief van Pere Limojon, aen le reverend Pere Grenier, tot Marseille, a la Haye le 2 Janvier 1684.
48742: SAINT-MICHEL, LEONARD, - Aux sources de l'Atlantide. Etat actuel de la question atlantéenne avec la traduction des textes platoniciens.
679: SAINT-PIERRE, J.B.H. DE, - Paul et Virginie.
49543: SAINT-MEAR, JOURGNIAC, - Jourgniac Saint-Méard devant le Tribunal de l'Abbaye. Jourgniac à Nancy - Mon agonie de trente-huit heures - Ordre du jour ou saligondis - Pétition du duc de Bellune.
59288: SAINT MARC, [JEAN PAUL ANDRE DE RAZINS] DE, - Oeuvres de Monsieur de Saint Marc.
59469: SAINT-REAL, CESAR VICHARD [VISCHARD] DE, - Cesarion ou entretiens divers.
14415: SAINTINE, X.-B., - Histoire des guerres d'Italie. [Deuxième partie].
52361: KAROLINGISCHES SAKRAMENTAR, - Codex Vindobonensis 958. (Faksimile-Ausgabe) & UNTERKIRCHER, FRANZ (Einführung), Karolingisches Sakramentar. Fragment. Codex Vindobonensis 958 der Österreichischen Nationalbibliothek.
51492: SAKURAI, KUNITOSHI (ED.), - Cleaner production for green productivity: Asian perspectives.
51073: SALM, CAROLINE VAN DER, - Weathering in forest soils.
36933: SALMAN, JEROEN, - Populair drukwerk in de Gouden Eeuw. De almanak als lectuur en handelswaar.
58192: SALMASIUS, CLAUDIUS, - Koninklijkke verdediging voor Kaarel den I. Aan den doorluchtigsten Konink van Groot-Brittannien, Kaarel den II., oudsten sone, erfgenaam, ende wettelijken naasaat.
59657: SALMON, TH. & GOCH, M. VAN, - Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van alle volkeren. VIII. deel: Behelzende den tegenwoordigen staat van 't Duitsche Keizerryk in 't algemeen; als mede van de Opper-Saxische, Neder-Saxische, Westphaalsche en Nederrynsche kreitsen in 't byzonder. Eerst in 't Engelsch beschreven door Th. Salmon. Nu vertaald en merkelyk vermeerderd door M. van Goch.
59031: SALMON, G., - Traité de géométrie analytique à trois dimensions. Première partie: Lignes et surfaces du premier et du second ordre. Traduit de l'anglais par O. Chemin.
58473: SALMON, [THOMAS], - Modern history: or the present state of all nations. Vol. VIII: Continuation of the German Empire: North part of Upper Saxony, Lower Saxony, Upper and Lower Rhine, and Westphalia, with the present state of the United Netherlands.
59749: SALMON, TH. & GOCH, M. VAN, - Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van Spanje en Portugal. Behelzende eene beschryving van de gelegenheid dier ryken, van derzelver kusten, havens, rivieren en gebergten; kort begrip der historie, van den godsdienst en Inquisitie ...
48585: SALTER, LORD & PAYTON, S.W., - The development of Iraq. A plan of action.
49061: SALVANY I BLANCH, JOSEP, - Fotografies 1910/1926. Selleccio i edicio a cura d'Assumpta Armengol i Ricard Marco.
58284: SAMAT, J.-B. (TEXT), - Le gibier.
60688: SAMSON, HILLEL, - The island set apart; preceded by a record of the inception of the Truth-seekers' Club.
53556: SANCHEZ-CANTON, F.J., - Promenades à travers Madrid et excursions à ses environs.
28232: SANDE, FREDERICUS A (SANDE, FREDERIK VAN DEN), - Commentarius in Gelriae & Zutphaniae consuetudines feudales, cum collatione jurium & consuetudinum, quae in Geldriae vicinis ditionibus obtinent.
12009: SANDERS, J.M. & H.J. PASSTOORS, - Annexatie-vraagstukken en Groot-Eindhoven.
48705: SANDICK, R.A. VAN, - Leed en lief uit Bantam.
60860: SANDON, JOHN, - The dictionary of Worcester porcelain. Volume 1: 1751-1851.
24840: SANGAJI, S., - Dictionary Urdu-English. Based on Shakespear and the best modern authorities.
24820: SANTANA, FRANCISCO, (ED.), - Documentação avulsa Moçambicana do Arquivo Histórico Ultramarino. II (Maços 11 a 20). Sumariaçao.
46090: SANTORO L'HOIR, FRANCESCA, - The rhetoric of gender terms: Man, woman, and the portrayal of character in Latin prose.
35155: SARASIN, PAUL & FRITZ, - Reisen in Celebes, ausgeführt in den Jahren 1893-1896 und 1902-1903. Zweiter Band.
51447: SARASWATI, S.K., - Early sculpture of Bengal.
30783: SARDJONO, KOES, - De botjah-angon (herdersjongen) in de Javaansche cultuur.
60413: SARTINE, [ANTOINE] DE, - Arrest du Conseil d'État du Roi, qui ordonne le renvoi en France, des originaux des titres de créance sur la Compagnie des Indes, déposés dans les Gresses des Conseils des Indes & des Isles de France & de Bourbon. Du 10 Février 1776. Extrait des registres du Conseil d'Etat.
60296: SASAKI, SYUN'ITI, - A catalogue of the Government Herbarium.
59856: SASRASOEGANDA, R., - Baoesastra Mlajoe-Djawa.
51739: SAUERBORN, CHR., - Feine Holzwaren. Preisliste 1925 und 1926. Chr. Sauerborn, Köln. Häusliche Kunst.
58422: LA SAUSSAYE, L. DE, - Equitation d'extérieur: Dressage.
44800: SAUVAGE, ODETTE, - L'itinéraire érasmien d'André de Resende (1500-1573).
5734: SAVAGE, GEORGE, - Céramique anglaise. Poteries, faiences, faiences fines, grès, porcelaines. Trad. par J. Giacomotti.
58691: SAVOIE, PRINCE LOUIS-AMEDEE DE & FILIPPI, FILIPPO DE, - Le Ruwenzori. Voyage d'exploration et premières ascensions des plus hautes cimes de la chaine neigeuse située entre les grands lacs équatoriaux de l'Afrique centrale.
40806: SAVORNIN, J., - La région d'Oudjda: Esquisse géologique. (Followed by:) F. Roman & J. Dareste de la Chavanne, Paléontologie.
48856: SAVOURET, PIERRE, - Les associations diocésaines.
8531: SAVOYEN, L.A. VON, - Die Stella Polare im Eismeer. Die erste italienische Nordpolexpedition, 1899-1900.
52051: SAXE, CHRISTOPH (SAXI, SAXIUS), - Monogrammata historiae Batavae a vetustissimis inde temporibus usque ad saeculi, quod vivimus, annum tertium decimum, servata episcoporum Trajectinorum ... ; in usum scholarum domesticarum adumbrata cura et stilo Christophori Saxi.
53097: SCARFE, GERALD, - Scarfe's seven deadly sins.
59534: SCARNECCHIA, TIMOTHY, - The urban roots of democracy and political violence in Zimbabwe: Harare and Highfield, 1940-1964.
47511: SCARZELLA, PATRIZIA, - Il bel metallo. Storia dei casalinghi nobili Alessi.
59624: SCHAAIJK, M. VAN, - Draaiboek nationale rekeningen Suriname. Een handleiding voor het maken van de nationale rekeningen van Suriname.
45613: SCHÄFERS, BERNHARD (ED.), - Soziologie und Sozialismus. Organisation und Propaganda. Abhandlungen zum Lebenswerk von Johann Plenge. Mit einem Anhang: Johann Plenge, Obtinenz und Realität.
56927: SCHAIK, K.V.M. VAN, - Nieuw beknopt en volledig muzikaal woordenboek, benevens een overzicht van de grondbeginselen der toonkunst.
6893: SCHAKEL, M.W., - Geschiedenis van de hoge en vrije heerlijkheden van Noordeloos en Overslingeland.
60238: SCHALKER, W.J.P.J. & MULLER, W.C., - Repertorium op de literatuur betreffende de Nederlandsche koloniën voor zoover zij verspreid is in tijdschriften, periodieken, serie- en mengelwerken. Vijfde vervolg (1916-1920). Met naam- en zaakregister.
59082: SCHALKWIJK, AART & BRUIJNE, AD DE, - Van Mon Plaisir tot Ephraïmszegen: welstand, etniciteit en woonpatronen in Paramaribo.
59672: ZAANSE SCHANS. - Orgaan van de "Vereniging van Vrienden van de Zaanse Schans", nrs. (1)-44, 1962-dec. 1972.
51525: SCHANZE, ERICH (ET AL), - Rohstofferschliessungsvorhaben in Entwicklungsländern. Teil 2: Probleme der Vertragsgestaltung.
18529: SCHAPERA, I., - Married life in an African tribe.
24329: SCHÄRER, H., - Der Totenkult der Ngadju Dajak in Süd-Borneo: Mythen zum Totenkult und die Texte zum Tantolak Matei.
58270: SCHARNHORST, G. VON, - Militair zakboek tot gebruik in het veld. Naar het Hoogduitsch.
59302: SCHARP, J., - Gedenkzuil van den Nederlandschen krijgsroem in Junij MDCCCXV.
20850: SCHAT, A.P., - The lifeboat launching problem. 2: From swung out to the water (with listed or rolling ship).
58117: SCHATZ, JOHANN JACOB, - Erläuterter Homannischer Atlas, welcher eine geographische, physicalische, moralische, politische und historische Erklärung der nach Johann Hübners Methode illuminirten Universalcharten enthält (...).
19356: SCHAUFFLER, ROBERT HAVEN, - Romantic Germany.
8684: SCHEEN, PIETER A., - Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars, 1750-1880. Herzien door P. Scheen.
58876: SCHEEPERS, J.F.M., - Catalogus van een zeer belangrijke verzameling boeken der 16e-18e eeuw zijnde de bibliotheek van wijlen J.F.M. Scheepers. Eerste en tweede gedeelte.
60930: DEPARTEMENT VAN SCHEEPVAART, - Verordeningen en bepalingen betrekking hebbende op de scheepvaart in Nederlandsch-Indië. Deel I-B.
58887: SCHEEPVAARTMUSEUM. - Verzameling Mensing in het Scheepvaartmuseum te Amsterdam I. Bibliotheek (eerste gedeelte).
58703: SCHEER DE LIONASTRE, JEAN-FREDERIC, - Theorie balistique.
126: SCHELDE, KON. MIJ. DE, - De schepen die wij bouwden, 1875-1950. The ships we built. Les navires que nous avons construits. Los buques que hemos construido. Gedenkboek van de N.V. Koninklijke Maatschappij 'De Schelde'.
43975: SCHELLING, P. VAN DER, - De aloude vryheid, staatsregeering, en wetten der Batavieren; vergeleeken met die van laater tyden.
59601: SCHELLING, P. VAN DER, - Hollands tiend-regt, of verhandeling van het regt tot de tienden, toekomende aan de Graafelykheid en de Heerelykheden van Holland en Westvriesland.
35959: SCHELTEMA, P., - De Beurs van Amsterdam.
47356: SCHELTEMA, JACOBUS, - Geschiedenis der heksenprocessen. Eene bijdrage tot den roem des Vaderlands.
3934: SCHELTEMA, J., - De uitrusting en ondergang der Onoverwinnelijke Vloot van Philips II, in 1588. (&:) Toevoegsels tot het werk.
2019: SCHELTEMA, P., - Aemstel's oudheid of gedenkwaardigheden van Amsterdam.
43603: SCHERFF, W. VON, - Die Lehre von der Truppenverwendung als Vorschule für die Kunst der Truppenführung. 1. & 2. Band: Die Formenlehre (1. bis 10. Buch).
60308: SCHEUCHZER, JOHANN JAKOB, - Herbarium diluvianum collectum à Johanne Jacobo Scheuchzero.
11126: SCHEURLEER, D.F., - Onze mannen ter zee in dicht en beeld. Gedichten, portretten, penningen en grafmonumenten door tijdgenooten, verzameld door -. 1e deel: 1572-1654, 2e deel: 1655-1678, 3e deel: 1678-1800.
15812: SCHIDROWITZ, P., - Rubber.
47559: SCHIDROWITZ, LEO, - Sittengeschichte des Intimen: Bett, Korsett, Hemd, Hose, Bad, Abtritt. Die Geschichte und Entwicklung der intimen Gebrauchsgegenstände.
29928: SCHIEDAM. - Korte geschiedenis en beschrijving der stad Schiedam.
58077: SCHIELAND. - Keuren ende ordonnantien van 't Heemraedschap van Schielant ende den gevolge van dien. Gemaeckt by Hoohe Heemraden des zelffs Landt.
58839: SCHILLER, FRIEDRICH VON (MINIATURE BOOK), - Wilhelm Tell. Schauspiel in fünf Aufzügen.
58301: SCHIMPER, A.F.W., - Pflanzen-geographie auf physiologischer Grundlage.
21647: SCHIPHOL. - Luchthaven Schiphol: Plan voor uitbreiding.
43805: SCHIPPERS, P. & BONSET, E.J. (ET AL, EDS.), - Bibliographia Anastatica. A bimonthly bibliography of photomechanical reprints. (Full set of 12).
41792: SCHLÄPPER, ROBERT, - Die Mundart des Kantons Baselland. Versuch einer Deutung der Sprachlandschaft der Nordwestschweiz.
59688: SCHLEGEL, H., - Entwurf eines neuen Gebäudes für die Universität zu Leiden.
59232: SCHMELTZ, J.D.E. (ED.), - Internationales Archiv für Ethnographie. Contributions by Curt Danneil & A.W. Pulle.
59220: SCHMELTZ, J.D.E. (ED.), - Internationales Archiv für Ethnographie. Contributions by H.H. Giglioli, Wm. Gray, H. ten Kate & S.K. Kusnezow.
59221: SCHMELTZ, J.D.E. (ED.), - Internationales Archiv für Ethnographie. Contributions by G.W.W.C. Baron van Hoëvell, B. Langkavel, J.D.E. Schmetz.
59222: SCHMELTZ, J.D.E. (ED.), - Internationales Archiv für Ethnographie. Contributions by Hy. Ling Roth & M.C. Schadee.
59224: SCHMELTZ, J.D.E. (ED.), - Internationales Archiv für Ethnographie. Contributions by G.W.W.C. Baron van Hoëvell, P.R. Bos & L. Frobenius.
59229: SCHMELTZ, J.D.E. (ED.), - Internationales Archiv für Ethnographie. Contributions by Dr. Karitz, O. Sierich, a.o.
59230: SCHMELTZ, J.D.E. (ED.), - Internationales Archiv für Ethnographie. Contribution by N. ADRIANI & ALB. C. KRUYT, Geklopte boomschors als kleedingstof op Midden-Celebes.
59231: SCHMELTZ, J.D.E. (ED.), - Internationales Archiv für Ethnographie. Contribution by L. RÜTIMEYER, Ueber westafrikanische Steinidole.
59587: SCHMID, PROFESSOR [JOHANN MICHAEL], - Vollständiges wissenschaftliches Gedankenverzeichnis zum Behufe einer allgemeinen Schriftsprache. + Anhang mit Ergänzungen und Beispielen. & Cogitationumclator: completus scientificus pasigraphiae.
60465: SCHMIEDER, WOLFGANG, - Thematisch-systematisches Verzeichnis der musikalischen Werke von Johann Sebastian Bach. Bach-Werke-Verzeichnis (BWV).
48077: SCHMITT, ALFONS, - Die Liberalisierung des innerdeutschen Wasserstrassenverkehrs, inbesondere auf dem Rhein, unter verkehrspolitischen Gesichtspunkten.
5799: SCHMITZ, LEONHARD, - Geschiedenis van Griekenland, van de vroegste tijden af tot de verwoesting van Corinthus, 146 v.C. Naar het Engelsch.
42689: SCHNEGG, S.A., - Tausend und ein Schweizer Bild.
24860: SCHNITGER, F.M., - The archaeology of Hindoo Sumatra.
59063: SCHOEMAKER, J.P., - Verhalen uit de Indische krijgsgeschiedenis (Java, Boni, Bandjermasin).
56254: SCHOKKER, H.W., - Handboek voor de kennis van den scheepsbouw, voornamelijk met het oog op het Amerikaansche stelsel, naar de geschriften van John W. Griffiths en andere bronnen. Met eenen atlas van 60 platen.
59134: SCHOLL, LARS U. & WILLIAMS, DAVID M. (EDS.), - Crisis and transition. Maritime sectors in the North Sea region 1790-1940. 8th North Sea History Conference, Bremerhaven 2005.
52143: SCHOLTEN, J.H., - De vrije wil. Kritisch onderzoek.
61185: SCHOLTEN, JAN, - Secret Lanthanides. Road to independence.
60305: SCHOMBURGK, RICHARD, - Catalogue of the plants under cultivation in the Government Botanic Garden, Adelaide, South Australia.
52078: SCHONKEN, J.D., - Dorre Suid-Afrika.
47220: SCHOON, DICK J., - Van bisschoppelijke Cleresie tot Oud-Katholieke Kerk. Bijdrage tot de geschiedenis van het katholicisme in Nederland in de 19de eeuw.
60235: SCHOONHEYT, L.J.A., - Bijdrage tot de anthropologie der bevolking van Batavia en naaste omstreken.
9948: SCHOORL, J.W., - Kultuur en kultuurveranderingen in het Moejoe-gebied [Ned.Nieuw-Guinea].
51790: SCHOOT, KEES (TEKST) & GOSSINK, ROB (TEKENINGEN), - Haye en de wobbezucht. Een vermakelijke en leerzame geschiedenis voor oude en jonge vorsers.
58513: SCHOPPE-WEISSE [=WEISE], AMALIA, - Avond-vertellingen van de familie Sonnenfels. Een leesboek voor jongelingen en meisjes.
59337: SCHORTA, REGULA, - Klöppelspitzen. 12 Musterbriefe nach Spitzen aus dem Rätischen Museum in Chur.
58037: SCHORTINGHUIS, HENRICUS, - Beschryving van een nieuw lunarium of starrekundige maanwyzer, ter onderrichting in, en gemaklyke waarneeming van de byzonderheden van den omloop der Maane om de Aarde (...).
50341: SCHOTEL, G.D.J., - Het maatschappelijk leven onzer vaderen in de zeventiende eeuw.
15333: SCHOTEL, G.D.J., - Zeden en gebruiken aan de Zaanstreek. Uitgegeven naar aanleiding van de tentoonstelling van Zaanlandsche oudheden en merkwaardigheden, gehouden te Zaandam in Augustus en September 1874.
58946: SCHOTEL, G.D.J., - De abdij (abdy) van Rijnsburg.
60466: SCHOTMAN, J.W., - Der geesten gemoeting. Vier Morgendlandse dromen in verzen met originele Chinese illustraties van Moh Shih Chen. Geheel typografisch verzorgd door H.Th. Wijdeveld.
58744: SCHOUTE, D., - Occidental therapeutics in the Netherlands East Indies during three centuries of Netherlands settlement. (1600-1900).
30893: SCHOUW SANTVOORT, J., - Plan van een onderzoekingstocht in Midden Sumatra. & Berichten ontleend aan de rapporten en correspondentiën ingekomen van de leden der Sumatra-expeditie.
14934: SCHOUW SANTVOORT, J., - Plan van een onderzoekingstocht in Midden Sumatra. & Berichten ontleend aan de rapporten en correspondentiën ingekomen van de leden der Sumatra-expeditie.
59581: SCHRASSERT, J., - Commentatio ad reformationem Velaviae.
58700: SCHRASSERT, J., - Practicae observationes, quibus continentur varios casus & quaestiones in praxi occurentes decidendi rationes & argumenta, ex jure Gelre-Zutphanico, & circumjacentium (...).
60932: SCHRIEKE, B.J.O., - Het boek van Bonang.
40905: SCHROEDER STEINMETZ, L.A., - Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde.
40906: SCHROEDER STEINMETZ, L.A., - Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde.
46533: SCHROEDER, ALBERT H., - The archaeological excavations at Willow Beach, Arizona, 1950.
60912: SCHROEDER STEINMETZ, L.A., - Eerste grondbeginselen der aardrijkskunde, of de algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde ... verkort door G.R. Voormeulen van Boekeren.
59853: SCHROVEN, B.H., - Schetsen van Nederlandsch-Indië.
47949: SCHUBART, L., - Justus Perthes See-Atlas. 24 Karten in Kupferstich. Mit nautischen Erläuterungen.
59669: SCHUBERT, FRIEDRICH WILHELM VON, - Reis door Zweden, Noorwegen, Lappland, Finnland en Ingermannland in de jaren 1817,1818 en 1820. Tweede deel: Reis door het Noordelijke Zweden en Lappland. Uit het Hoogduitsch.
55448: SCHUBERT, KURT, - Der Walfang der Gegenwart.
59107: SCHUCHARDT, HUGO, - Die Sprache der Saramakkaneger in Surinam.
46910: SCHÜCK, A., - Die Wirbelstürme oder Cyclonen mit Orkangewalt nach dem jetzigen Standpunkt unserer Kenntnis derselben in Form eines Handbuches gemeinfasslich dargestellt.
58981: SCHÜCK, A., - Beiträge zur Meereskunde. III (Fortsetzung): Zur Kenntnis der Wirbelstürme. Bahnen. (Westindien, Indischer Ozean, Süd- und Nord-Ost Pacific).
43892: SCHUH, FRED. (ED.), - Christiaan Huygens. Internationaal mathematisch tijdschrift, 2e jaargang nr. I - 4e jaargang nr. II, 1922-1925.
41522: SCHUHL, PIERRE-MAXIME, - Pour connaître la pensée de Bacon.
30525: SCHUILING, R., - Nederland tusschen de tropen. Aardrijkskunde onzer kolonien in Oost en West.

Next 1000 books from Charbo's Antiquariaat

5/9