Charbo's Antiquariaat
Leerdamhof 274, 1108 BZ Amsterdam, The Netherlands Postal address: Postbus 22513, 1100 DA Amsterdam, The Netherlands. Phone.: +31 (0)20 676 12 29            Email: mail@charbo.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
59722: LINSCHOTEN-VEREENIGING 22: WIEDER, F.C. (ED.), - De reis van Mahu en de Cordes door de Straat van Magelhaes naar Zuid-Amerika en Japan, 1598-1600. Tweede deel: De Straat van Magalhaes.
59729: LINSCHOTEN-VEREENIGING 43: LINSCHOTEN, JAN HUYGEN VAN, - Itinerario: Voyage ofte schipvaert van Jan Huygen van Linschoten naar Oost ofte Portugaels Indien, 1579-1592. Vierde & vijfde deel: Reys-gheschrift vande navigatien der Portugaloysers. (2 vol. set). Uitgegeven door J.C.M. Warnsinck.
59730: LINSCHOTEN-VEREENIGING 34: LAET, JOHANNES DE, - Iaerlyck verhael van de verrichtinghen der geoctroyeerde West-Indische Compagnie, in derthien boeken. 1624-1636. Eerste deel: Boek I-III (1624-1626). Uitgegeven door S.P. l'Honore Naber.
59731: LINSCHOTEN-VEREENIGING 37: LAET, JOHANNES DE, - Iaerlyck verhael van de verrichtinghen der geoctroyeerde West-Indische Compagnie, in derthien boeken. 1624-1636. Derde deel: Boek VIII-X (1624-1636). Uitgegeven door S.P. l'Honore Naber.
70: LINSCHOTEN-VEREENIGING 52: RATELBAND, K. (ED.), - Reizen naar West-Afrika van Pieter van den Broecke, 1605-1614.
325: LINSCHOTEN-VEREENIGING 47: WARNSINCK, J.C.M. (ED.), - De reis om de wereld van Joris van Spilbergen, 1614-1617. (2 vol. set).
350: LINSCHOTEN-VEREENIGING 62: VERHOOG, P. & KOELMANS, L. (EDS.), - De reis van Michiel Adriaanszoon de Ruyter in 1664-1665.
352: LINSCHOTEN-VEREENIGING 56: VERSEPUT, J. (ED.), - De reis van Mathijs Hendriksz. Quast en Abel Jansz. Tasman ter ontdekking van de Goud- en Zilvereilanden (1639).
3583: LINSCHOTEN-VEREENIGING 11, 12, 20, 36: GODEE MOLSBERGEN, E.C. (ED.), - Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd (1652-1805). Full set of 4.
3588: LINSCHOTEN-VEREENIGING 75: PIJNACKER, CORNELIS, - Historysch verhael van den steden Thunes, Algiers ende andere steden in Barbarien gelegen (1627). Ingeleid en toegelicht door G.S. van Krieken.
3589: LINSCHOTEN-VEREENIGING 76, 77: KREEKEL, WILLEM, - De reis van Z.M. 'De Vlieg', commandant Willem Kreekel, naar Brazilie, 1807-1808. I: Het journaal van de kapitein-luitenant Willem Kreekel en de herinneringen aan deze reis door Jean Chretien Baud; II: Q.M.R. Ver Huell, Mijne eerste zeereis. (Ed.by H.J. de Graaf).
3590: LINSCHOTEN-VEREENIGING 78, 79: SCHILDER, G.G. (ED.), - De ontdekkingsreis van Willem Hesselsz de Vlamingh in de jaren 1696-1697. Met inleiding, journaal en bijlagen. (2 vol. set).
3591: LINSCHOTEN-VEREENIGING 80: BROEZE, F.J.A., - De stad Schiedam. De Schiedamsche Scheepsreederij en de Nederlandsche vaart op Oost-Indie omtreeks 1840.
362: LINSCHOTEN-VEREENIGING 65: VOORBEIJTEL CANNENBURG, W (ED.), - De reis om de wereld van de Nassausche vloot, 1623-1626.
369: LINSCHOTEN-VEREENIGING 30: WAARD, C. DE (ED.), - De Zeeuwsche expeditie naar de West onder Cornelis Evertsen den Jonge, 1672-1674: Nieuw Nederland een jaar onder Nederlandsch bestuur.
387: LINSCHOTEN-VEREENIGING 26: WIEDER, F.C. (ED.), - De stichting van New York in Juli 1625. Reconstructies en nieuwe gegevens ontleend aan de Van Rappard documenten.
40539: LINSCHOTEN-VEREENIGING 98: KUIPERS, MARIETJE E. (ED.), - In de Indische wateren: Anske Hielke Kuipers, gezaghebber bij de Gouvernememtsmarine, 1833-1902.
224: LINSCHOTEN-VEREENIGING 57, 58, 60: KERN, H. (ED.), - Itinerario: Voyage ofte schipvaert van Jan Huygen van Linschoten naar Oost ofte Portugaels Indien, 1579-1592. (Full set of 3 vols.).
41671: LINSCHOTEN-VEREENIGING: ROMBURGH, C.G.M. VAN & WARNSINCK-DELPRAT, C.E. (EDS.), - Tresoor der zee- en landreizen. Beredeneerd register op de werken der Linschoten-Vereeniging, dl. 26-50.
59738: LINSCHOTEN-VEREENIGING 48: KEUNING, J. (ED.), - De tweede schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indie onder Jacob Cornelisz.van Neck en Wybrant Warwijck, 1598-1600. Deel IV: De reis naar de Banda-eilanden.
59739: LINSCHOTEN-VEREENIGING 50: KEUNING, J. (ED.), - De tweede schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indie onder Jacob Cornelisz.van Neck en Wybrant Warwijck, 1598-1600. Journalen, documenten en andere bescheiden. Deel V: De reis naar Ternate. Met een overzicht van de ontwikkeling van de kartografie van den Indische Archipel tot het jaar 1598.
295: LINSCHOTEN-VEREENIGING 55: RATELBAND, K. (ED.), - Vijf dagregisters van het kasteel Sao Jorge da Mina (Elmina) aan de Goudkust (1645-1647).
44673: LINSCHOTEN-VEREENIGING 99: ELET, JACOBUS (HEIJER, HENK DEN, ED.), - Naar de koning van Dahomey. Het journaal van de gezantschapsreis van Jacobus Elet, naar het West-Afrikaanse koninkrijk Dahomey in 1733.
57112: LINSCHOTEN-VEREENIGING 102: HUYSSEN VAN KATTENDIJKE-FRANK, K., - Met prins Hendrik naar de Oost. De reis van W.J.C. Huyssen van Kattendijke naar Nederlands-Indië, 1836-1838.
57113: LINSCHOTEN-VEREENIGING 103: EBBEN, MAURITS (ED.), - Lodewijck Huygens' Spaans journaal. Reis naar het hof van de koning van Spanje, 1660-1661.
63: LINSCHOTEN-VEREENIGING 70, 71: BOOY, A. DE (ED.), - De derde reis van de V.O.C. naar Oost-Indie onder het beleid van Admiraal Paulus van Caerden, uitgezeild in 1606. Met inleiding, twee journalen en bijlagen. (2 vol. set).
62: LINSCHOTEN-VEREENIGING 54: HOOGEWERFF, G.J. (ED.), - Journalen van de gedenckwaerdige reijsen van Willem IJsbrantsz. Bontekoe, 1618-1625.
59727: LINSCHOTEN-VEREENIGING 29, 53: NOUHUYS, J.W. VAN (ED.), - De eerste Nederlandsche transatlantische stoomvaart in 1827 van Zr.Ms. Stoompakket Curacao. Tweede deel: Bijlagen.
215: LINSCHOTEN-VEREENIGING 34, 35, 37, 40: LAET, JOHANNES DE, - Iaerlyck verhael van de verrichtinghen der geoctroyeerde West-Indische Compagnie, in derthien boeken. 1624-1636. (Full set of 4). Uitgegeven door S.P. l'Honore Naber.
135: LINSCHOTEN-VEREENIGING 23: GERRITSZ, HESSEL, - Beschryvinghe van der Samoyeden Landt & Histoire du pays nommé Spitsberghe. Uitgegeven door S.P. l'Honore Naber.
147: LINSCHOTEN-VEREENIGING 72: GRAAF, H.J. DE (ED.), - De expeditie van Anthonio Hurdt, Raad van Indie, als admiraal en superintendent naar de binnenlanden van Java, sept.-dec. 1678, volgens het journaal van Johan Jurgen Briel, secretaris.
188: LINSCHOTEN-VEREENIGING 27, 28: IJZERMAN, J.W. (ED.), - De reis om de wereld door Olivier van Noort, 1598-1601. Met inleiding en aantekeningen. (2 vol. set).
19044: LINSCHOTEN-VEREENIGING 88: STELLINGWERFF, J. (ED.), - Zijne Majesteits raderstoomschip Soembing overgedragen aan Japan.
19141: LINSCHOTEN-VEREENIGING 92: ROEPER, V.D. (INTRO.), - De schipbreuk van de Batavia, 1629.
282: LINSCHOTEN-VEREENIGING 16: OTTSEN, HENDRIK, - Journael van de reis naar Zuid-Amerika (1598-1601). Uitg.door J.W.IJzerman.
312: LINSCHOTEN-VEREENIGING 69: WARNSINCK-DELPRAT, C.E. (ED.), - Reijse gedaen bij Adriaen Schagen aan de croonen van Sweden ende Polen in den Jaere 1656.
3981: LINTUM, C. TE (TEKST) & HOYNCK VAN PAPENDRECHT, J. (PLATEN), - Onze schutter-vendels en schutterijen van vroeger en later tijd, 1550-1908, in beeld en schrift. Een historisch album met aquarellen van J. Hoynck van Papendrecht en geschiedkundigen tekst. Inl. P.J. Blok.
52267: LION CACHET, F., - De worstelstrijd der Transvalers aan het volk van Nederland verhaald.
56249: LION CACHET, F., - De worstelstrijd der Transvalers aan het volk van Nederland verhaald.
51890: KWEE TJOE LIONG, - Programmer's reflections on functional grammar: More exercises in computational theoretical linguistics.
58252: LIPPERHEIDE, F. VON, - Katalog der Freiherrlich von Lipperheide'schen Kostümbibliothek. (2 vol. set).
58913: LIPSCHUTZ, MARK R. & RASMUSSEN, R. KENT, - Dictionary of African historical biography.
59441: LIPSIUS, JUSTUS, - De militia romana libri quinque, commentarius ad Polybium. Editio nova, aucta varie & castigata.
59475: LIPSIUS, JUSTUS, - Facis historicae compendium ex Iusti Lipsii operibus. Summo studio concinnatum. Opusculum ad historicarum, politicorum, & veterum scriptorum intellectum mira brevitate & dexteritate conducens. Olim in Germania impressum per Anastasium a Valle Quietis. Nunc vero meliori ordini restitutum emendatum, maxima parte auctum & primum in Italia editum a Constantio a Monte Laboris.
51091: LISCHKA, CHRISTOPH & FRITSCH, JOHANNES (EDS.), - Proceedings of the 14th International Computer Music Conference Cologne, September 20-25, 1988.
39117: LISZT, FRANZ VON, - Das Völkerrecht systematisch dargestellt.
43481: LITH, P.A. VAN DER, - Nederlandsch Oost-Indie beschreven en afgebeeld voor het Nederlandsche volk.
58926: LITJENS, - Weet dit van Ned. Indië. Jaargang II, no. 18, Juli 1931.
57509: LITSENBURG, TH.F. VAN & DIJCK, G.C.M. VAN, - Inventaris van de collectie Cuypers van Velthoven, 1320-1870 (in 2 delen).
40660: LIVERANI, GIUSEPPE, - Italienische Majolika. Übertr. aus dem Italienischen von Werner Cohen.
58089: LIVIUS, TITUS, - Historiarum quod extat. Cum perpetuis Gronovii et variorum notis. (Vol. I: Libri I-XX).
51264: LIVIUS, TITUS, - Historiarum quod extat. Ex recensione I.F. Gronovii. (Complete in one volume).
40994: LLORENS, TOMAS & GOPEGUI, BELEN (TEXT), - Cuallado. Puntos de vista. 19de octubre de 1995 - 14de enero de 1996.
58040: LLORENTE, JUAN ANTONIO, - Oordeelkundige geschiedenis der Spaansche Inquisitie, sedert derzelver vestiging door Ferdinand V, tot aan de regering van Ferdinand VII. Uit het Fransch vertaald. (3 vol. set).
55436: LLOYD'S, - Lloyd's register of shipping. Register book 1959-60. Volume IV: Directory.
55437: LLOYD'S, - Lloyd's register of shipping. Register book 1960-61. Volume IV: Directory.
43736: LLOYD'S. - Lloyd's Register of ships 1976-1977 (2 vols.).
55438: LLOYD'S, - Lloyd's register of shipping. Register book 1962-63.. Volume IV: Directory.
55422: LLOYD'S, - Register book 1969-70. Register of ships (2 vols.).
55441: LLOYD'S, - Lloyd's register of shipping. Appendix 1971-72.
60563: KONINKLIJKE HOLLANDSCHE LLOYD (REALLOYD), - Private code No. 453, 1923.
54467: LLOYD'S. - Lloyd's register of yachts 1963, 76th edition.
54443: LLOYD'S. - Lloyd's register of yachts. Containing particulars of yachts and motor boats; an alphabetical list of owners, with their addresses; distinguishing flags of yachts; also the flags of the principal yacht snd sailing clubs (...) for the year 1930.
54448: LLOYD'S. - Lloyd's register of yachts. Containing particulars of yachts and motor boats; an alphabetical list of owners, with their addresses; distinguishing flags of yachts; also the flags of the principal yacht snd sailing clubs (...) for the year 1935.
55419: LLOYD'S, - Register book 1974-75. Register of ships (2 vols.).
55439: LLOYD'S, - Lloyd's register of shipping. Appendix 1969-70.
55440: LLOYD'S, - Lloyd's register of shipping. Appendix 1970-71.
55421: LLOYD'S, - Register book 1971-72. Register of ships (2 vols.).
54803: LLOYD'S. - Lloyd's register of yachts 1964, 77th edition.
54458: LLOYD'S. - Lloyd's register of yachts 1952.
54800: LLOYD'S. - Lloyd's register of yachts. Containing particulars of yachts and motor boats; an alphabetical list of owners, with their addresses; distinguishing flags of yachts; also the flags of the principal yacht snd sailing clubs (...) for the year 1928.
54468: LLOYD'S. - Lloyd's register of yachts 1965, 78th edition.
54471: LLOYD'S. - Lloyd's register of yachts 1968, 81st edition.
54474: LLOYD'S. - Lloyd's register of yachts 1971, 84th edition.
54475: LLOYD'S. - Lloyd's register of yachts 1972, 85th edition.
54476: LLOYD'S. - Lloyd's register of yachts 1973, 86th edition.
54444: LLOYD'S. - Lloyd's register of yachts. Containing particulars of yachts and motor boats; an alphabetical list of owners, with their addresses; distinguishing flags of yachts; also the flags of the principal yacht snd sailing clubs (...) for the year 1931.
46877: LLOYD'S, - Register book 1967-68. Appendix.
49610: LLOYD'S. - Lloyd's calendar 1917.
45195: LOBO, JERONIMO (COSTA, M.G. DA, ED.), - The Itinerario of Jeronimo Lobo. Transl. from the Portuguese by Donald M. Lockhart. Introd. and notes by C.F. Beckingham.
58159: LOBO, JEROME [JERONIMO], - Voyage historique d'Abissinie... Traduit du portugais, continué & augmenté de plusieurs dissertations, lettres & mémoires, par M. Le Grand. (2 vols. in 12mo).
46055: LOCKHART, R.H. BRUCE, - Memoirs of a British agent.
45149: LOCKWOOD, WILLIAM W., - The economic development of Japan. Growth and structural change, 1868-1938.
58971: DAGBLAD DE LOCOMOTIEF, - Jan Pieterszoon Coen. Bij de herdenking van zijn sterfdag, 1629 - 21 September - 1929.
59995: LODEWIJK XIV, KONING, - Translaet uyt het Fransch. Memorie van de redenen, die den Koningh verplicht hebben om de wapenen weder aen te nemen, en die de gantsche Christenheyt persuaderen moeten... (Gedruckt nae de copie. Tot Parys, by Johan Baptista Coignard... 1688).
44024: LOEB, EDWIN M., - Sumatra, its history and people. (Followed by:) HEINE-GELDERN, ROBERT, The archaeology and art of Sumatra.
52015: LOEDOLFF, J.F., - Nederlandse immigrante: ‘n Sosiologiese ondersoek van hul inskakeling in die gemeenskapslewe van Pretoria.
52276: LÖHNIS, M.P. & PERQUIN, L.H.C. (EDS.), - Jubilee volume issued in the honour of Albert J. Kluyver, professor of microbiology Technical University Delft.
27407: LOIS, S., - Cronycke ofte korte waere beschryvinge der stad Rotterdam. En beginnende van den jaere 1270 tot den jaere 1671. Verrykt met de voornaemste hantvesten en previlegien, door de Graven van Holland in der tyd aen deese stad gegeven, en wyders voorsien met authentyke stukken en contracten, specterende tot de oudheyd, rechten en gerechigtheden dier selve stad. Nooit voorheen gedrukt.
58208: LOM, A.P. & G.P. VAN (UITG.), - Kleederdrachten en typen der bewoners van Nederland.
58992: LOMBARD, SYLVIA J. & PURNELL, HERBERT C., - Yao-English dictionary.
45335: LOMBARD, JEAN & BLONDEL, F., - Bibliographie géologique de l'Afrique Centrale. (Edition provisoire).
60786: LONDEN, SELMA VAN, - Meesters van de lange nacht. Ecologie en mythologie van de Inuit
28006: LONDON. - London illustrated.
48453: ROYAL SOCIETY OF LONDON, - International catalogue of scientific literature: List of journals.
32530: LOOMEIJER, F.R. & DAMMINGA, J., - Vijfenzeventig jaar Oranje. 'Eén der merkwaardigste Onderlinge Verzekeringen van Schepen'. Jubileumuitgave 1905-1980.
9058: LOON, H.W. VAN, - The fall of the Dutch Republic.
45261: LOON, ANTONIUS J. VAN, - A prograding deltaic complex in the Upper Carboniferous of the Cantabrian Mountains, Spain: the Prioro-Tejerina Basin.
57413: LOON, HENDRIK WILLEM VAN, - The story of Wilbur the Hat. Being a true account of the strange things which sometimes happen in a part of the world which does not exist.
3294: LOOS, J.A. VAN DER, - Geschiedenis van Amstelland tot het jaar 1300.
2358: LOOSJES, A., - Zeeland in beeld.
2629: LOOSJES, A., - Utrecht in beeld.
4366: LOOSJES, A., - Zeeland in beeld.
2231: LOOSJES, A., - 's-Gravenhage in beeld.
2233: LOOSJES, A., - Leiden.
2667: LOOSJES, A., - Noord-Brabant in beeld.
58560: LOOSJES, ADRIAAN, - Beschrijving van de Zaanlandsche dorpen Oostzaan, Oostzaandam, Westzaan, Westzaandam, Koog, Zaandijk, Wormerveer, Westknollendam en Nauwerna. Uit oorspronglijke handschriften van wijlen (...) Adriaan Loosjes (...) met aantekeningen tot deezen tijd vermeerderd door Petrus Loosjes.
7076: LOOSJES, A., - Sprokkelingen in Nederland. Steden: kerken en godshuizen.
2797: LOOSJES, A., - Kerken en godshuizen in Nederland. Samengesteld uit overdrukken Sprokkelingen in Nederland.
4367: LOOSJES, A., - Noord Brabant en Limburg in beeld.
2435: LOOSJES, A., - Friesland in beeld. Groningen in beeld.
2543: LOOSJES, A., - Gelderland en Utrecht in beeld.
7943: LOOTSMA, S., - Bijdrage tot de geschiedenis der Nederlandsche walvischvaart (meer speciaal de Zaansche).
60730: LORAND, ARNOLD, - Verjonging door prikkeling van de bloedvormende organen.
43899: LORENTOWICZ, JEAN & CHMURKSI, A.M., - La Pologne en France: Essai d'une bibliographie raisonnée. I: Littérature, théâtre, beaux-arts; II: Encyclopédies, langue, voyages, histoire; III: Géographie, sciences, droit, suppléments.
44398: LORENZ, HANS, - Technische Elastizitätslehre.
44931: LORIAUX, MICHEL (ED.), - Populations et développements: Une approche globale et systémique.
19269: LORRAIN AINE, (A.), - Carte de la Hollande par provinces. Dressée d'après la carte de Mr. le Lieut. Gal. Bon. Kraijenhoff par Lorrain Ainé. Revue corrigée et augmentée par H. Reding. Bound with: C.V. MONIN & A.R. FREMIN, Atlas universel de géographie ancienne et moderne. Gravé sur acier par Bénard.
5754: LORREQUER, H. (ED.), - Charles O'Malley, the Irish dragoon.
28003: LOTH, W.L., - Beknopte aardrijkskundige beschrijving van Suriname. Met kaart van Paramaribo.
59281: LOTSY, J.P., - De kruisingstheorie. Eene nieuwe theorie over het ontstaan der soorten. Rede, den 26sten Maart 1914, op uitnodiging van de Société Botanique de France , te Parijs gehouden.
60408: LOUIS, ROI DE FRANCE, - Ordonnance du Roi, pour la formation nouvelle du Dépôt des Recrues des Colonies, établi à l'Isle de Ré. Du 12 Septembre 1776.
49685: LOUIS, HENRY, - A handbook of gold milling.
48424: LOUIS, PIERRE, - La T.S.F. par les tubes à vide.
26395: LOUVET, LOUIS-EUGENE, - Les missions catholiques aux XIXme siècle.
57775: LOUW, P.J.F., - De Java-oorlog van 1825-30. Tweede deel [1826].
57776: LOUW, P.J.F., - De Java-oorlog van 1825-30. Derde deel [1827].
57774: LOUW, P.J.F., - De Java-oorlog van 1825-30. Eerste deel [1825].
32485: LOUWERSE, P., - Lachen en leeren. Vertellingen uit het leven der viervoetige dieren.
49399: LOVATELLI, ALESSANDRO (ET AL. EDS.), - Advances in sea cucumber aquaculture and management.
58249: LOVATELLI, ALESSANDRO (ET AL, EDS.), - The future of mariculture: a regional approach for responsible development in the Asia-Pacific region. FAO/NACA regional workshop, 7-11 March 2006, Guangzhou, China.
52826: LOWE, GARETH W. (ET AL), - Excavations at Chiapa de Corzo, Chiapas, Mexico.
53188: RUNKEL-HUE-WILLIAMS LTD., - Max Ernst: paintings, sculptures, works on paper. Inaugural exhibition. Introduction by Alain Jouffroy.
46065: LUB, J.J., - Sinte Augustijns hantboec. De Middelnederlandse vertalingen van het aan Augustinus toegeschreven Manuale. (2 vol. set).
55605: LÜBBEN, AUGUST, - Mittelniederdeutsches Handwörterbuch. Nach dem Tode des Verfassers vollendet von Christoph Walther.
59215: LUBBOCK, BASIL (TEXT), SPURLING, J. (PICTURES) & HOOK, F.A. (EDITOR), - Sail: The romance of the clipper ships.
11175: LUBBOCK, BASIL, - The Arctic whalers.
60213: LUBIS, ABDUR-RAZZAQ & NASUTION, KHOO SALMA, - Raja Bilah and the Mandailings in Perak: 1875-1911.
40920: LUCANUS, M. ANNAEUS, - De Bello Civili, cum Hug: Grotii, Farnabii notis integris & variorum selectiss. Accurante Corn: Schrevelio.
59471: LUCHET, MARQUIS J.P.L. DE (ANON. PUBL.), - Olinde, par l'auteur des Mémoires du Vicomte de Barjac
59470: LUCHET, MARQUIS J.P.L. DE (ANON. PUBL.), - Le Vicomte de Barjac ou Mémoires pour servir à l'histoire de ce siècle.
58814: LUDOVISIO, ALLESANDRO (ANON. PUBL.), - Officium Sancti Petronii episcopi et patroni civitatis Bonon. Anno Dom. 1573. ab eminentiis & reverendiss Gabriele Card. Palaeoto ejusdem civit. episc. ac principe restitutum.
40661: LUGT, FRITS, - Mit Rembrandt in Amsterdam: Die Darstellungen Rembrandts vom Amsterdamer Stadtbilde und von der unmittelbaren landschaftlichen Umgebung. Mit einem Zusatz über einige in Utrecht und Gelderland entstandene Zeichnungen. Nach der holländische Ausgabe. Deutsch von Erich Hancke.
59291: LUIK, A. & KNAAP, TH. VAN DER, - De geschiedenis van den Haagschen Reinigingsdienst 1871- 1 juli -1946. Gedenkboek samengesteld ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van den Gemeentelijken Reinigingsdienst van 's-Gravenhage.
44190: LUKAS, J. (ED.), - Afrikanistische Studien.
56086: LUNSINGH SCHEURLEER, D.F., - Delft. Niederländische Fayence.
43774: LÜPKES, W., - Ostfriesische Volkskunde.
2934: LUTTERVELT, R. VAN, - De buitenplaatsen aan de Vecht.
58604: LUTTIK, PAUL, - Sign, symbol, souvenir: traditional domestic architecture in the Indonesian Archipelago.
43717: LUWEL, MARCEL, - Sir Francis de Winton, administrateur général du Congo, 1884-1886.
50200: AMSTERDAMS LYCEUM, - Gedenkboek 1940-1945 van het Amsterdams Lyceum .
47738: LYCKLAMA A NIJEHOLT, J.A., - Vrijmoedige beoordeling van de 'Bijdragen tot de geneeskundige plaatsbeschrijving van Nederland'. Tweede stuk: Natuurkundige plaatsbeschrijving van de provincie Friesland,1872.
9868: MEDISCH MAANDBLAD, - Medisch maandblad. Uitgegeven door de Vereeniging tot bevordering der Geneeskundige Wetenschappen in Indonesie. Deel 2 (1949) & 3 (1950). Red.: G.Bras.
15767: MAAS, J.G.J.A., - Het tapsysteem bij hevea brasiliensis op experimenteelen grondslag.
58461: MAASE, J.F. VON DER (ATTRIBUTED TO), - Manuel militaire ou Cayers détachés sur toutes les différentes parties de l'art de la guerre. Cayer I: Sur les convois; Cayer II: Sur les fourrages. (Bound with:) ANDREU DE BILISTEIN, Institutions militaires pour la France, ou le Végèce François. 1e & 2e.
30886: MAASS, A., - Durch Zentral-Sumatra.
34789: MAATHUIS, S.C., - Maatschappelijke betrekkingen in Nederland en Nederlandsch Oost-Indië, ten aanzien harer verkrijging en vervulling. Toegelicht en in rangschikking bijeengebracht.
25280: MABLY, [G.B.] ABBÉ DE, - Doutes proposés aux philosophes économistes, sur l'ordre naturel et essentiel des sociétés politiques.
58411: MAC NENY, P., - Refutation des argumens avancés de la part de Mrs. les directeurs des Compagnies d'Orient, & d'Occident des Provinces-Unies contre la liberté du commerce des habitants des Païs-Bas, sujets de Sa Majesté Imperiale & Catholique dans les climats éloignés, à pretexte des articles 5 & 6 du Traité de Munster.
34726: MACAU. - Catalogo dos manuscritos de Macau [1710-1837].
56276: MACDONALD, GEORGE (EDITED BY BRUCE-CHWATT, L.J. & GLANVILLE, V.J.), - Dynamics of tropical disease: A Selection of papers with biographical introduction and bibliography.
43890: MACFARLANE, L.R.S., - A short synopsis of human protozoology and helminthology.
41870: MACGREGOR, RONALD J. & LEWIS, EDWIN R., - Neural modeling: Electrical signal processing in the nervous system.
48433: MACHADO, JOSE E., - El dia historico.
39824: MACKENNAL, ALEXANDER, - Homes and haunts of the Pilgrim Fathers.
47834: MACKINNON, JAMES, - Leisure hours in the study.
5829: MACLAGAN, DOUGLAS, - Nugae canorae medicae; Lays by the poet laureate of the new town dispensary.
5540: MACLEOD, N., - Peeps at the Far East: A familiar account of a visit to India.
58595: MACLISE, JOSEPH, - Surgical anatomy.
41593: MACON. - Annales de l'Académie de Macon, société des arts, sciences, belles-lettres, archéologie, agriculture et encouragement au bien de Saone-et-Loire. 3e série, tome XVII.
60318: MACQUET, J., - Dichtlievende uitspanningen. [Eerste deel]: Bevattende heldinnen brieven, natuerkundige beschouwingen, mengelwerk; Tweede deel: Bevattende Evangeliesche tafereelen.
19469: MACQUOID, K.S., - Through Normandy.
47247: MADAMET, A., - Traité et aide-mémoire des déviations des compas. Texte et planches.
58694: MAGALOTTI, LORENZO & MUSSCHENBROEK, PETRUS VAN, - Tentamina experimentorum naturalium captorum in Academia del Cimento sub auspiciis serenissimi principis Leopoldi Magni Etruriae Ducis et ab ejus academiae secretario conscriptorum. Ex Italico in Latinum sermonem conversa. Quibus commentarios, nova experimenta, et orationem de methodo instituendi experimenta physica addidit Petrus van Musschenbroek. & Oratio de sapientia divina.
14683: LOCOMOTIVE MAGAZINE. - The Locomotive Magazine. Vol. VI, 1901.
41992: MAGEE, DAVID, - Victoria R. I.; A collection of books, manuscripts, autograph letters, original drawings, etc., by the lady herself and her loyal subjects, produced during her long and illustrious reign. I/II: Drama, fiction, poetry, literary, biography, essays, children's books; III: Mixed pickles.
12510: MAGUIRE, ROCHFORT (ED. BY BOCKSTOCE, JOHN), - The journal of Rochfort Maguire, 1852-1854. Two years at Point Barrow, Alaska, aboard HMS Plover in the search for Sir John Franklin. (2 vol. set).
49338: MAHER, JAMES T., - The twilight of splendor. Chronicles of the age of American palaces.
10097: MAHLER, R., - Siedelungsgebiet und Siedelungslage in Oceanien, unter Beruecksichtigung der Siedelungen in Indonesien.
51495: MAHMOUD, M.A., - The juridical manifesto. Manifesta scientifica juridica to the peace-loving nations, to the imperial powers and to the United Nations Organization. (The manipulation of statehood, the highest stage of imperialism). With an introduction on law and international society.
58662: MAILLET, [BENOIT] DE & MASCRIER, [JEAN BAPTISTE], - Description de l'Egypte. Contenant plusieurs remarques curieuses sur la geographie ancienne et moderne de ce pais, sur ses monuments anciens, sur les moeurs, les coutumes, et la religion des habitans, sur le gouvernement et le commerce, sur les animaux, les arbres, les plantes, &c. Composée sur les mémoires de M. de Maillet, ancien consul de France au Caire, par M. l'Abbé Le Mascrier.
43886: MAITLAND, S.R., - The Dark Ages. A series of essays, intended to illustrate the state of religion and literature in the ninth, tenth, eleventh, and twelth centuries. Reprinted from "The British Magazine", with corrections and some additions.
47118: MAITLAND, PATRICK, - European dateline. (The source of most European problems can be traced to the Balkans).
34682: MAJUMDAR, R.C. (ED.), - British paramountcy and Indian renaissance. Part I.
57835: MAKEPEACE, WALTER, BROOKE, GILBERT E. & BRADDELL, ROLAND ST. J. (EDS.), - One hundred years of Singapore. (2 vol. set).
53165: MAKTARI, A.M.A., - Water rights and irrigation practices in Lahj: A study of the application of customary and Shari'ah Law in South-west Arabia.
23800: MALCOLM, IAN (INL.), - Vodjes papier. Duitsche proclamaties in België en Frankrijk uitgevaardigd. Vertaling W.de Veer.
48858: MALEZIEUX DU HAMEL, ALBAN DE, - Le pape et la société des nations.
58761: MALIK, TUHIN, - Human rights law: A manual on human rights training programme for lawyers.
10160: MALINOWSKI, B., - Das Geschlechtsleben der Wilden in Nordwest-Melanesien. Liebe, Ehe und Familienleben der Trobriand-Inseln, Britisch-Neu-Guinea. Eine ethnographische Darstellung. Vorwort H.Ellis. Deutsch von E.Schumann.
34762: MALM, W.P., - Japanese music and musical instruments.
28770: MALTE-BRUN, C., - Geographie universelle. Entièrement refondue et mise au courant de la science par Th. Lavallée.
60246: MAN, EDWARD HORACE, - The Nicobar Islands and their people.
44584: MAN, HENDRIK DE, - Der Kampf um die Arbeitsfreude. Eine Untersuchung auf Grund der Aussagen von 78 Industriearbeitern und Angestellten.
43111: MANGAT, J.S., - A history of the Asians in East Africa, c. 1886 to 1945.
59387: MANNING, PATRICK & GILLS, BARRY K. (EDS.), - Andre Gunder Frank and global development: visions, remembrances and explorations.
52447: MANSVELT, N., - De betrekkingen tusschen Nederland en Zuid-Afrika sedert de verovering van de Kaapkolonie door de Engelschen.
1003: MANSVELT, W.M.F., - Geschiedenis van de Nederlandsche Handel- Maatschappij. Uitgegeven t.g.v. het honderdjarig bestaan, in opdracht van de directie en in overleg met den Heer Abram Muller, oud-directeur der Maatschappij. Tweede deel.
59611: MANTUANUS, BAPTISTA, - Baptistae Mantuani Bucolica seu adulescentia cum Iodoci Badii commentariis: quibus accessernt Iohannis Murmellii in singulas aeglogas argumenta, cum annotatiunculis eiusdem in loca aliquot difficiliora.
58450: MANUEL, CAROLUS HENRICUS, - Theses juridicae inaugurales.
60453: MANUSCRIPT. - Reglement van den Hoogen Bosem bij Haastregt van den 16 Junij 1711.
48836: MANWARING, G.E., - A bibliography of British naval history: A biographical and historical guide to printed and manuscript sources. I: Authors; II: Subjects.
59787: MAP. - Wat Duitschland hebben wil. Zijne aanspraken zooals die door de leiders der Duitsche gedachte zijn uitgedrukt.
58415: MARBOT, BARON DE, - Mémoires du Général Baron de Marbot. Vol. 1: Gènes, Austerlitz, Eylau. Vol. 2: Madrid, Essling, Torrès-Védras; Vol. 3: Polotsk, la Bérésina, Leipzig, Waterloo.
40950: MARCAN, PETER (ED.), - An East End directory: a guide to the East End of London, with special reference to the published literature of the last two decades.
59312: MARCHAND, JEAN-HENRI, - Les délassemens champêtres, ou mélanges d'un philosophe sérieux à Paris, et badin à la Campagne.
42452: MARCHAND, C. ROLAND, - The American peace movement and social reform, 1898-1918.
50725: MARCHINI, LUIGI, - Mostra di legature dei secoli XV-XIX.
43472: MARCUS, HAROLD G., - The modern history of Ethiopia and the Horn of Africa: a select and annotated bibliography.
57153: MAREZ, G. DES, - Le quartier Isabelle et Terarken. L'origine et le developpement de la ville de Bruxelles.
11746: MARGERIE, E. DE, - Catalogue des bibliographies geologiques.
41543: MARIEN, FABIENNE (ED.), - Table chronologique des chartes et diplômes imprimés concernant l'histoire de la Belgique. Tome XI (3e et 4e parties): Corrections et tables.
43839: DIRECCION DE HIDROGRAFIA Y NAVEGACION DE LA MARINA, - Miniaturas de cartas nauticas. 80° aniversario, 1903-1983.
59244: KAISERLICHE MARINE, - Seehandbuch für den Indischen Ozean. Sonderabdruck von den Rückseiten der Monatskarten für den Indischen Ozean.
42664: KONINKLIJKE MARINE, - Marine monteursopleiding: Zwakstroomtoestellen aan boord van schepen.
48519: KONINKLIJKE MARINE. - Reglement voor het keuren en beproeven aan de Koninklijke Nederlandsche Grofsmederij te Leiden van de ankers, dreggen, kabel-, tuig-, rij-, en zeetonkettingen, enz., ten dienste van de Koninklijke Marine.
42762: NORTHERN MARINER. - The Northern Mariner/Le Marin du Nord, vols. VII-X, Jan 1997 - Oct. 2000. Journal of the Canadian Nautical Society.
58728: MARIOTTE, [EDME], - Traite du mouvement des eaux et des autres corps fluides.
45018: MARIS VAN SANDELINGENAMBACHT, J.C., - Een honderdtal Nederlandsche families. Een historische, genealogische en biografische studie over de kwartieren van Mr D. C.W. Maris.
1297: MARJAY, P., - Portuguese India. A historic study.
49027: MARKAKIS, JOHN, - Ethiopia: Anatomy of a traditional polity.
60077: EILAND MARKEN. - Requeste van Burgemeesteren en verdere Regenten van het eiland Marken, om eene subsidie ter secureering van 's eilands dykagien. Num. 1. en Advis van Gecommitteerde Raaden, resideerende te Hoorn, op de voorsz requeste. Num. 2.
35956: MARKUS, A., - Arnhem omstreeks het midden der vorige eeuw. Met geschiedkundige aanteekeningen.
58108: MARMIER, XAVIER, - Nouveaux récits de voyage: Légendes géographiques du Moyen Age; Une ambassade prussienne pendant la Guerre de Sept Ans; Pétition pour la Bulgarie; Les Russes en Sibérie et sur le fleuve Amour; Les Russes à Khiva; L'Ararat; L'Afrique équat.; En Amérique.
26736: MARMONTEL, [J.F.], - Les Incas, ou la destruction de l'empire du Pérou.
59606: MARNIX HEER VAN ST. ALDEGOND [ALDEGONDE], PHILIPS, - De byen-corf der H. Roomscher Kercke.
58141: MARNIX, JEAN DE, - Résolutions politiques, et maximes d'estat.
52729: MAROGER, GILBERT, - La question des matières premières et les revendications coloniales. Examen des solutions prposées.
51025: MAROLOIS, SAMUEL & GIRARD, ALBERT, - Geometrie, contenant la theorie et la practique d'icelle, necessaire a la fortification. (Bound up with:) Fortification ou architecture militaire tant offensive que deffensive. Revue, augmentée et corrigée par Albert Girard.
53529: MAROT, PIERRE, - Emile Duvernoy 1861-1942: Bibliographie précédée d'une notice sur sa vie.
58508: MARPERGER, PAULUS JACOB, - Beknopte geographische en historische beschryving van alle de landen en provincien die den Koninglyken Pruissischen en Keur-Brandenburgschen schepter in Duitschland onderworpen zyn. Uit het Hoogduytsch vertaald door Balduinus van der Aa.
58822: MARQUAM, H., - Promenade en Amérique, ou, Scènes instructives & pittoresques, propres à faire connaître aux enfans les moeurs, les coutumes, les monuments et les beautés naturelles de cette partie du monde. Imité de l'Anglais.
44026: MARQUANT, R., - La vie économique à Lille sous Philippe le Bon.
42290: MARQUART, JOS., - Die Benin-Sammlung des Reichsmuseums für Völkerkunde in Leiden. Beschrieben und mit ausführlichen Prolegomena zur Geschichte der Handelswege und Völkerbewegungen in Nordafrika.
53094: MARS (BONVOISIN, MAURICE), - Aux bains de mer d'Ostende.
40682: MARSHALL, ARTHUR, - Specimens of antique carved furniture and woodwork.
60310: MARSILLI, LODEWYK FERDINAND GRAAVE VAN [MARSIGLI, LUIGI FERDINANDO], - Natuurkundige beschryving der zeën.
57714: MARTEL, GABRIELLE, - Lovea: Village des environs d'Angkor. Aspects démographiques, économiques et sociologiques du monde rural cambodgien dans la province de Siem-Réap.
58131: MARTIAL D'AUVERGNE, DIT DE PARIS, - Les arrêts d'amours, avec l'amant rendu cordelier, à l'observance d'amours. Accompagnez des commentaires juridiques, & joyeux de Benoit de Court, jurisconsulte.
40973: MARTIALIS, - Marcus Valerius Martialis in einem Auszuge, lateinisch und deutsch. Aus den poetischen Übersetzungen verschiedener Verfasser gesammelt von Carl Wilhelm Ramler. (vol. 1 of 5).
23709: MARTIN, P.F., - Mexico of the twentieth century.
57980: MARTIN, GOTTFRIED JOSEPH, - Aussfuhrlich und grundliche vier Beschreibungen. I: Beschreibung dess Einzugs... Carolus der Sechste... mit... Elisabetha Christina, ... in die Königliche drey Prager-Stätte gehalten; II: Actus der Königlichen Böhmischen allgemeinen Erb-Huldigung... Römischen Kayser Carolo dem Sechsten ... als König zu Böheim... den 4. Sept. 1723; III: Beschreibung, wie es bey ... Caroli dess Sechsten ... In dero Königlichen Residentz-Statt Prag den 5. Sept. Anno 1723 fürgegangenen Königlichen Böhmischen Crönung gehalten worden; IV: Beschreibung, wie es bey... Elisabethae Christinae, Römischen Kayserin... am 8. Sept. Anno 1723 in der Königlichen Haupt- und Residentz-Statt Prag fürgegangenen Königlichen Böhmischen Crönung gehalten worden.
45739: MARTIN, K., - Die Fauna des Obereocäns von Nanggulan auf Java. B: Scaphopoda, Lamellibranchiata, Rhizopoda u. allgemeiner Teil.
41745: MARTIN, G.H. & MCINTYRE, SYLVIA, - A bibliography of British and Irish municipal history. Vol.I: General works.
59541: MARTIN, CORNEILLE, - Les genealogies et anciennes descentes des Forestiers et Comtes de Flandre avec brieves descriptions de leurs vies et gestes le tout recueilly des plus veritables, approvees et anciennes croniques et annales qui se trouvent, par Corneille Martin Zelandois Et ornée de portraicts figures et habitz selon les facons et guises de leurs temps, ainsi qu'elles ont este trouvées es plus anciens tableaux, par Pierre Balthasar, et par luimesme mises en lumière.
48505: MARTIN, MAURICE, - Pathologie exotique.
40381: MARTINET, J.F., - Verhandelingen en waarneemingen over de natuurlijke historie, meerendeels van ons vaderland.
58043: MARTINET, J.F., - Kleine katechismus der natuur voor kinderen.
58920: MARTINI, E., - Die Anatomie des Oxyuris curvula.
44747: MARTINIE, A.-HENRY (TEXT) & STEINER, ANDRE (PHOTOGR.), - Rodin.
58123: LEONARDUS À SAN MARTINO, - Examina scripturistica un quatuor Evangelia, et in acta apostolorum, quorum dilucidationes ac resolutiones compendiosè ex S.S. Patribus, nec non ex praecipuis S. Scripturae interpretibus sunt desumtae.
60782: MARVIN, CHARLES, - The Russian advance towards India. Conversations with Skobeleff, Ignatieff, and other distinguished Russian generals and statesmen, on the Central Asian question.
40695: MARX, HERMANN, - Kurzes Handbuch der Ohrenheilkunde.
57780: MAS LATRIE, L. DE, - Traités de paix et de commerce et documents divers concernant les relations des Chrétiens avec les Arabes de l'Afrique septentrionale au Moyen Age recueillis par ordre de l'Empereur et publiés avec une introduction historique.
59803: MASCARENHAS, JOZE FREIRE MONTERROYO, - Guimaraens festiva, ou relaçam do festejo pubblico com que na nobilissima villa de Guimaraens se aplaudiram os reaes desposorios do serenissimo Principe do Brasil nosso Senhor, e da Serenissima Senhora Infanta D. Maria Barbara Princeza das Asturias. No mez de Fevereiro deste anno de 1728. Dedicada ao Senhor Tadeo Luis Antonio Lopes de Carvalho, Camôes e Fonseca.
42614: MASLOWSKI, PETER, - Treason must be made odious: Military occupation and wartime reconstruction in Nashville, Tennessee, 1862-65.
42736: MASON, J. ALDEN, - The ethnology of the Salinan Indians.
19331: MASON, O.T., - Primitive travel and transportation.
48533: MASPERO, HENRI, - La Chine antique.
35403: MASSON-OURSEL, P., H. DE WILLMAN-GRABOWSKA & P. STERN, - Ancient India and Indian civilization. (Or.title: L'Inde antique et la civilisation indienne. Transl. by M.R.Dobie).
43393: MASSON-OURSEL, P., H. DE WILLMAN-GRABOWSKA & P. STERN, - L'Inde antique et la civilisation indienne.
7305: MASTENBROEK, J.H. VA & GLAVIMANS, A., - J.H. van Mastenbroek vertelt zijn herinneringen t.g.v. zijn 70sten verjaardag. Aangevuld met een beschouwing over zijn werk door A. Glavimans.
60663: MATE, FERENC, - The world's best sailboats. Volume II.
50659: MATERASSI, MARIO & RAMALHO DE SOUSA SANTOS, M.I. (EDS.), - The American Columbiad: "Discovering" America, inventing the United States.
30822: MATHIJSEN, A., - Eenige fabels en volkslegenden van de onderafdeeling Beloe op het eiland Timor. Met een aanhangsel door N. Adriani.
41995: MATSUDA, MITSUGU, - The Japanese in Hawaii, 1868-1967: A bibliography of the first hundred years.
41997: MATSUDA, MITSUGU, - The Japanese in Hawaii: An annotated bibliography of Japanese Americans. Revised by Dennis M. Ogawa with Jerry Y. Fujioka.
51743: MATSUSHITA, TAKAAKI, - Suiboku painting of the Muromachi period.
52010: MATTERLIN, O., - La cote des livres à Drouot, 1er octobre 1964-15 juillet 1965.
58695: MATTHAEUS, ANTONIUS, - De rebus Ultrajectinis et inprimis de bello cum Covordensibus, Tarantiis, seu Drentinis olim gesto auctoris incerti. Narratio historica ... 1138 - 1233. & VERHOEVEN, THEODORUS & MATTHAEUS, ANTONIUS, Rerum Amorfortiarum scriptores duo inediti.
57951: MATTHAEUS, ANTONIUS, - Veteris aevi analecta seu vetera monumenta hactenus nondum visa. Tomus secundus.
57876: MATTHAEUS, ANTONIUS, - Zinspreuken by de Neederlandsche rechtsgeleerden gebruikelyk... In welke behalven de Roomsche rechten, coustumen en instellingen, en die van andere volkeren, het Utrechtsche recht verklaard en opgehelderd word. In het Nederduitsch overgezet door een rechtsgeleerde.
52997: MATTHEWS, FREDERICK C., - American merchant ships, 1850-1900. (2vol. set).
45966: MATTHEWS, R.D., - The history of Freemasonry in Leeds, 1754-1954. With a short account of all existing Leeds lodges.
43782: MATZEN, IDA CHRISTINE, - Kinder Frieslands. Ein Familienbild um das Abendrot von Alt-Amrum.
46279: MAULITZ, RUSSELL C., - Morbid appearences: The anatomy of pathology in the early nineteenth century.
57750: MAURER, KONRAD, - Verwandtschafts- und Erbrecht samt Pfandrecht nach altnordischem Rechte. Aus dem Nachlass des Verfassers herausgegeben von der Gesellschaft der Wissenschaften in Kristiania.
57832: MAURITS (PS. VAN DAUM, P.A.), - Aboe Bakar. Indische roman. Eerste deel.
41420: MAURITSZ GANDERHEYDEN, J.S., - Pleitrede over het wettig voortdurend bestaan van het domaniaal tiendregt, bijzonder ten aanzien der zoogenaamde novaliën in de provincie Noord-Braband. Met een' brief van Prof. J.R. Thorbecke aan den schrijver.
55342: MAURY, M.F., - Explanations and sailing directions to accompany the wind and current charts. Vol I (of 2).
57118: MAURY, M.F., - Explanations and sailing directions to accompany the wind and current charts. (2 vol. set).
41782: MAVRO, (ANTONY), - Impressions of America.
41146: MAWAS, JACQUES, - Biomicroscopie de la chambre antérieure de l'iris et du corps ciliaire.
46931: MAYBACH. - Fünfzig Jahre Maybach. Zu Wasser, zu Lande, in der Luft. (1909-1959).
57307: MAYER, JOHANN TOBIAS, - Volledige en grondige handleiding tot het teekenen van land-, zee- en hemelkaarten, en van netten tot coniglobiën en globen (...). Eerste stuk. Naar den derden (...) Hoogduitschen druk, vrij gevolgd, en met aanteekeningen verrijkt, door M. Lemans.
41867: MAYR, JOSEF KARL, - Wien im Zeitalter Napoleons. Staatsfinanzen, Lebensverhältnisse, Beamte und Militär.
60050: ADMIRALITEIT OP DE MAZE, - Voor 't Land. Extract uit het register der resolutien van de Edele Mogende Heeren Gecommitteerde Raaden ter Admiraliteit op de Maze. Dingsdag den 20 November 1781.
46087: MAZZEO, TILAR J. (ED.), - Travels, explorations and empires: Writings from the era of imperial expansion, 1770-1835. Vol. 4: Middle East.
7373: MAZZEO, D. & C.S. ANTONINI, - Monumente grosser Kulturen. Angkor. Vorwort von Han Suyin.
40838: MAZZOTTI, GIUSEPPE, - Palladian and other Venetian villas.
58371: MCCORKLE, CAPTAIN (SAMUEL), - Incident on the bark Columbia. Being letters received & sent by captain McCorkle and the crew of his whaler, 1860-1862.
46837: MCCOY, TERRY (ED.), - The dynamics of population policy in Latin America.
44559: MCCOY, KENT, - Landscape planning for a new Australian town.
39775: MCCUNE, EVELYN, - The arts of Korea: An illustrated history.
45656: MCGHEE, GEORGE C. (ET ADS.), - National interest and global goals.
42602: MCKAY, RICHARD C., - South Street: A maritime history of New York.
52980: MCLACHLAN, KEITH & WHITTAKER, WILLIAM, - A bibliography of Afghanistan: A working bibliography of materials on Afghanistan with special reference to economic and social change in the twentieth century.
9556: MCLOUGHLIN, P.F.M. (ED.), - African food production systems. Cases and theory.
41513: MEADE, ROCKY R., - Acquisition of Jamaican phonology.
48484: MEARS, ELIOT GRINNELL, - Resident Orientals on the American Pacific Coast: their legal and economic status. Preliminary report prepared for the July 1927 Conference of the Institute of Pacific Relations in Honolulu.
40601: MECHELEN, H.L.C. TE (ED.), - Translitteratie van de verzameling Javaansche brieven (gelithografeerd).
58387: MEDINA, J.T., - Bibliografia Española de las Islas Filipinas, 1523-1810.
28055: MEDLEY, MARGARET, - The Chinese potter. A practical history of Chinese ceramics.
18518: MEEK, C.K., - Law and authority in a Nigerian tribe. A study in indirect rule. Forew.by Lord Lugard.
23560: MEER DE WYS, J.H. VAN DER, - Dissertatio juridica inauguralis de quaestione, an bello oborto pereat inter bellum gerentes foederum auctoritas (...).
12609: MEER, F. VAN DER, - Bildatlas der abendländischen Kultur. (Or.title: Atlas van de Westerse beschaving. Transl.by F.C.M.Stoks).
59022: VAN DER MEERE, CHARLES AIME EMMANUEL, - Mémoire pour Charles Aimé Emmanuel Van der Meere [...] contre Louis-Eugène-Lamoral de Ligne [...] et contre Ledit Isidore-Marie de La Deuze [...] devant le Tribunal d'Appel séant à Bruxelles, 1re section.
44791: MEERLOO, JOOST A.M., - Dance craze and sacred dance.
2590: MEERTENS, P.J. & L. KAISER (RED.), - Het eiland Urk.
59430: MEES, C.A., - Tatabahasa Indonesia. Tjetakan keempat.
58936: MEES, MARTINUS, - Proeve over verzekering op behouden varen.
46402: MEESTER, G.A. DE, - Geschiedenis van de Staten van Gelderland, van den oorsprong tot heden.
3351: MEESTERS, T.H.A., - Roman van Heinric en Margriete van Limborch. Uitgegeven volgens het Brusselse handschrift.
52756: MEESTERS, P., - Revolutionaire catechismus, een nieuwejaars-geschenk voor alle tegenwoordige en toekomende revolutiemakers. (Gedeeltelijk gevolgd naar een Fransch werk van denzelfden aard).
60797: MEEWIS, CHRISTIANE, - Contribución a un glosario Espanol-Neerlandés de la terminología notarial.
51260: MEIDINGER, JEAN VALENTIN, - Histoires intéressantes.
3249: MEIJ, P.J. (ET AL), - Geschiedenis van Gelderland 1492-1795. Boek II.
44148: MEIJ, J. VAN DER (ET AL), - Systematisch-alfabetische catalogus van de bibliotheek van het Nederlands Legermuseum te Leiden. Deel I-XIX. (Compleet).
44038: MEIJ, J. VAN DER & RUIJTER, C.H. DE, - Catalogus van de historische bibliotheek van het Nederlands Legermuseum. Deel 1A: Oude drukken (16e - 17e eeuw); Deel 1B: Oude drukken (17e - 18e eeuw); Deel 1C: Oude drukken (18e eeuw).
59152: MEIJER, J., - Pioneers of Pauroma. Contribution to the earliest history of the Jewish colonization of America.
58129: MEIJER, L., - L. Meijers Woordenschat, verdeelt in 1. Bastaardt-woorden. 2. Konst-woorden. 3. Verouderde woorden.
58174: MEIJER, L., - L. Meijers woordenschat, vervattende, in drie deelen, 1. Basterd-woorden. 2. Kunstwoorden. 3. Verouderde woorden.
26954: MEIJERS, H. (ED.), - Volkenrechtelijke aspecten van Antilliaanse onafhankelijkheid.
57711: MEINHOF, CARL, - Eine Studienfahrt nach Kordofan.
17483: MEISCHKE-SMITH, W., - Chineesche karaktertrekken.
41570: MEISEL, FERDINAND, - Wandlungen des Weltbildes und des Wissens von der Erde.
46176: MEISS, MILLARD & KIRSCH, EDITH W. (RED.), - Getijdenboek voor de Visconti. Gereproduceerd naar het handschrift uit de Biblioteca Nazionale, Florence.
53854: MEISSNER, WERNER, - Katalog der Arbeitsstelle Politik Chinas und Ostasiens des Fachbereichs Politische Wissenschaft der Freien Universität Berlin / Catalogue of Research Unit on Chinese and East Asian Politics, Department of Political Science, Free University Berlin.
8707: MELCHIOR, A., - De Haarlemsche Sint Bavo of Groote Kerk in teekening en tekst.
50361: MELLARS, PAUL (ED.), - The emergence of modern humans. An archaeological perspective.
41857: MELLOR, J.W., - Höhere Mathematik für Studierende der Chemie und Physik und verwandter Wissensgebiete. In freier Bearbeitung der zweiten englischen Ausgabe hrsg. von A. Wogrinz und A. Szarvassi.
59388: MEMEL-FOTE, HARRIS, - Esclavage, traite et droits de l'homme en Côte d'Ivoire de l'époque précoloniale à nos jours.
19811: TOWER MENAGERIE. - The Tower Menagerie: Comprising the natural history of the animals contained in that establishment; with anecdotes of their characters and history. Illustrated by portraits of each, taken from life, by William Harvey, and engraved on wood by Branston and Wright.
57851: MENARD, [LEON], - Histoire des antiquités de la ville de Nismes et de ses environs. (Bound with:) Réflections sur la pétition de M. Madier de Montjau... adressée à la Chambre des Députés.
52228: MENCKEN (MENCKE), JOH. BURCHARD, - Compendiöses Gelehrten-Lexicon, Darinnen die Gelehrten, als Fürsten und Staats-Leute, die in der Literatur erfahren, Theologi, Prediger, Juristen, Politici, Medici, Philologi, Philosophi, Historici, Critici, Linguisten, Physici, Mechanici, Mathematici, Scholastici, Oratores und Poëten, so wohl männ- als weiblichen Geschlechts, welche vom Anfang der Welt grössten theils in gantz Europa biss auf jetzige Zeit gelebet, und sich durch Schrifften oder sonst der gelehrten Welt bekant gemacht, an der Zahl über 20000. nach ihrer Geburth, Absterben, vornehmsten Schrifften, Leben und merckwürdigsten Geschichten, aus denen glaubwürdigsten Scribenten, die man jedesmahl fleissig angemerckt, kurtz und deutlich nach alphabetischer Ordnung beschrieben werden. Nebst einer Vorrede.
57996: MENDEL, P.J. & REDING, H., - Album voor de aardrijkskunde. Atlas van het Koningrijk der Nederlanden en de Overzeesche bezittingen.
57737: MENDELSSOHN, SIDNEY, - Mendelssohn's South African bibliography, being the catalogue raisonne of the Mendelssohn library of works relating to South Africa, including the full titles of the books, with synoptical, biographical, critical, and bibliographical notes. (2 vol. set).
47592: MENDIS, G.C., - Ceylon under the British.
58923: MENGIN, FELIX, - Geschiedenis van Egypte, onder de regering van Mohammed-Ali, of Verhaal der staatkundige en militaire gebeurtenissen, die plaats gehad hebben sedert het vertrek der Franschen tot in 1823. Eerste deel. Verrijkt met aanteekeningen door Langlès en Jomard, en voorafgegaan van eene geschiedkundige inleiding door M. Agoub. Naar het Fransch.
59462: MENKEN, J.B. [MENCKEN, JOH. BURCHARD; MENCKE; MENCKENIUS], - De quakzalvery der geleerden. (...). Waer by gevoegt is een brief van Sebastiaen Stadel aen Janus Philomusus over de quakzalveragtige verwaentheit der geleerden. In het Neder-Duitsch vertaelt, (...) door het Genootschap van de Vrye Metzelaers.
43806: MENNO VAN COEHOORN, STICHTING, - Jaarverslag 1940, 1941/45, 1966, 1968-1972 + Jaarboek 1973-1990/91. (Totaal 26 afl. in 27 delen).
29551: MENSCH, C., - Taboe, een primitieve vreesreactie. Studie over de taboebepalingen bij de Indonesische volken.
58225: MENTOR. - Mentor: Raadgever voor de Nederlandsche jeugd, in school en huis, ook voor opvoeders en onderwijzers. Natuurkunde, geschiedenis, aardrijkskunde, vormleer, teekenen, gymnastiek, landhuishoudkunde, muziek, poëzy, raadsels, rekenkundige vermakelijkheden, enz Tweede jaargang.
57755: MENTZEL, CHRISTIAN, - Brasil-Holandes. Dutch-Brazil: Icones aquatilium, icones volatilium.
58798: MERIMEE, PROSPER, - Colomba; La Vénus d'Ille; Les ames du purgatoire.
58799: MERIMEE, PROSPER, - Carmen; Arsène Guillot; L'abbé Aubain; La dame de pique; Les Bohémiens; Le hussard; Nicolas Gogol.
60394: MERKEN, LUCRETIA WILHELMINA VAN, - David. In twaalf boeken.
57863: MERKUS, P. (?), - Blik op het bestuur van Nederlandsch-Indië onder den Gouverneur-Generaal Js. van den Bosch, voor zoo ver het door denzelven ingevoerde Stelsel van Cultures op Java betreft. Openbaar gemaakt bij besluit van den Gouverneur-Generaal ad interim, van den 28 Maart 1834, No.1. Uitgegeven door de Redactie van den Oosterling.
59128: MERSCH, ARNOLD A. VAN DER, - De scheepsraad.
60649: MERTENS & CIE., BERLIN, E., - Photoalbum containing 6 original photographs mounted on cardboards.
42286: MERTON, HUGO, - Ergebnisse einer Zoologischen Forschungsreise in den Südöstlichen Molukken (Aru- und Kei-Inseln) im Auftrag der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft. Reisebericht.
9518: VAN DER MERWE, J.P., - Die Kaap onder die Bataafse Republiek, 1803-1806.
57142: WAAL & MERWEDE, - Verslag aan Zijne Majesteit den Koning, uitgebragt door de Commissie tot onderzoek over den verhoogden waterspiegel op de rivieren de Waal en Merwede; ingesteld bij 's Konings besluit van den 29sten October 1856, no. 71.
60723: MESDAG, M.J., - Bibliographie van de werken van Nederlandsche schrijvers op het gebied der neurologie en psychiatrie en aanverwante vakken. II: Systematisch gedeelte.
50871: MESSCHERT, ANTONI & MESSCHAERT, PIETER ANNE, - Geslacht lijst der familie Messchaert en Messchert, beginnende met het jaar 1555.
48494: LEYDEN PILGRIM MESSENGER, - The Leyden Pilgrim Messenger, No. 1, May 1922. An international journal, ed. by The Leyden Pilgrim Fathers Society and by the Trustees of the William the Silent Fund.
52290: METAFERIA, GETACHEW & SHIFFERRAW, MAIGENET, - The Ethiopian revolution of 1974 and the exodus of Ethiopia's trained human resources.
43917: METCALFE, G.E., - Maclean of the Gold Coast: The life and times of George Maclean, 1801-1847.
5746: METEYARD, E., - Hallowed spots of ancient London.
57896: METHOLD, WILLIAM, - Naauw-keurige aanteekeningen van William Methold, President van de Engelsse Maatschappy, gehouden op sijn voyagie, in het Jaar 1619. Aangaande de Koningrijken van Golconda, Tanassary, Pegu, Arecan..., geleegen langs de Kust van den Zee-boesen van Bengale. Als mede den koophandel, die door de Engelsse in die land-streeken gedreeven word. Beneffens den Gods-dienst, aart, zeden en gewoontens omtrent de stammen deser volkeren, huwelijken, verbranding der vrouwen met hare mannen; ook op wat wijse de diamanten uyt des selfs mijn aldaar gehaalt worden...
51787: AUBRY MEUBLES / MEUBELEN, - Zonder titel. (Verkoopcatalogus van houten slaapkamerinrichtingen).
60581: MEULEN, R. VAN DER, - Hollandsche zee- en scheepstermen in het Russisch.
21376: MEULEN, M.E. VAN DER, - Bolsward's kunst en kunstgeschiedenis.
48166: MEULEN, R. VAN DER, - Hollandsche zee- en scheepstermen in het Russisch. + Supplement: Nederlandse woorden in het Russisch.
60449: MEULENBELD, GERRIT JAN, - The Madhavanidana and its chief commentary, chapters 1-10: introduction, translation and notes.
12479: MEURER, A., - Seekriegsgeschichte in Umrissen. Seemacht und Seekriege, vornehmlich vom 16.Jahrhundert ab.
59005: MEUWISSEN, J.H.E.TH., - Malariabestrijding met gemedicineerd zout op Westelijk Nieuw-Guinea.
45574: MEYER, JACOB C., - Church and state in Massachusetts from 1740 to 1833. A chapter in the history of the development of individual freedom.
47099: MEYER, HANS CHANOCH, - Aus Geschichte und Leben der Juden in Westfalen. Eine Sammelschrift.
12607: MEYER, MAURITS DE, - De volks- en kinderprent in de Nederlanden van de 15e tot de 20e eeuw.
59390: MEYERS, J.C., - Indirect rule in South Africa: Tradition, modernity, and the costuming of political power.
56621: MHANGO, BAIJAH H.P., - Gap analysis applied to the Surinamese economy: A study of the savings, foreign exchange, and absorptive capacity constraints to the economic development of Suriname.
3566: MIALARET, J.H.A., - Noord-Limburg.
51248: MICHAELIS, JOHAN DAVID, - Verhandeling over de huwelyks-wetten van Moses, die de huwelyken in de naaste bloedverwantschap verbieden. Uit het Hoogduitsch vertaald.
40817: MICHEL, LEOPOLD, - Etudes et notes de géologie appliquée.
49780: MICHEL, ALOYS ARHTUR, - The Indus rivers. A study of the effects of partition.
5725: MICHIELS, A., - Histoire secrète du gouvernement autrichien. Première histoire d'Autriche. Ecrite d'après des documents authentiques.
59019: MIDDELBURG, D.G.E. & OEVEREN, J.C. VAN, - Monster. Klapper op de transporten van onroerende goederen, 1684-1704; 1705-1722; 1803-1811.
40910: MIERIS, FRANS VAN, - Beschryving der bisschoplyke munten en zegelen van Utrecht in 't byzonder, mitsgaders van den oorsprong, de waarde en benaaming van 't geld, het verschil der muntstoffen en weegingen, de waarde der metaalen, 't recht van geldmunten, en het eerste geldgebr
58060: MIERIS, F. VAN & SCRIVERIUS, PETRUS, - Chronyk van Holland, van den klerk uit de Laage Landen by der zee: nooit voorheen gedrukt. Met eenige aantekeningen zoo van Petrus Scriverius, als van den uitgever + Kort chronykje van Holland, van den jaere IXc. ende LXXII, tot het jaer MCCCC, ende LXVI.
43926: MIETHE, A., - Unter der Sonne Oberägyptens, neben den Pfaden der Wissenschaft.
8089: MIETHE, A., - Unter der Sonne Oberägyptens, neben den Pfaden der Wissenschaft.
45106: MIGNET, [F.A.M.A.], - Négociations relatives à la succession d'Espagne sous Louis XIV; ou, Correspondances, mémoires, et actes diplomatiques concernant les prétensions et l'avénement de la Maison de Bourbon au trone d'Espagne. Tome III.
5167: MIGNET, F.-A., - Histoire de la Révolution française.
57061: MIHARDJA, ACHDIAT (ED.), - Pudjangga Baru madjalah kebudajaan. Tahun ke XIII, nos. 9-12, Maret-Djuni 1952.
31356: MIJER, P., - Dissertatio historico-politica de commercio et internae administrationis forma possessionum Batavorum in India Orientali.
60793: MIJNLIEFF, A., - De verpleging van kraamvrouw en kind.
57031: MIJNWEZEN. - Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlandsch-Indië, 45e jaargang, 1926. Algemeen gedeelte.
33776: MILCU, ST.-M. & H. DUMITRESCU, - Cercetari antropologice in Tara Hategului, Clopotiva. Monografia.
43671: MILHOFER, S.A., - Die Teppiche Zentralasiens.
42401: MILLAR, ANTHONY KENDAL, - Plantagenet in South Africa: Lord Charles Somerset.
60471: MILLER, HENRY, - Tropic of cancer.
60215: MILLIES, H.C., - Recherches sur les monnaies des indigènes de l'Archipel Indien et de la Péninsule Malaie. Ouvrage posthume, publié par l'Institut Royal pour la philologie et l'ethnographie de l'Inde Néerlandaise.
40371: MILLIN, A.L., - Dictionnaire des beaux-arts.
60829: MILLOT, ABBE, - Oeuvres de l'Abbé Millot, continuées par MM. Millon, Delisle de Sales, etc. Tome 1-7: Histoire ancienne (tome I-III) & Histoire moderne (tome I-IV).
59243: MINDERMAN, H.A., - Leerboek der luchtvaart navigatie. Deel II: Navigatie-instrumenten. In opdracht van de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V.
59259: MINISTERIE VAN MIJNBOUW, BOSBOUW EN DOMEINEN, - Dienst Landsbosbeheer, Forest Service. Jaarverslag 1968, Annual report 1968.
59258: MINISTERIE VAN MIJNBOUW, BOSBOUW EN DOMEINEN, - Dienst Landsbosbeheer, Forest Service. Jaarverslag 1967, Annual report 1967.
59260: MINISTERIE VAN MIJNBOUW, BOSBOUW EN DOMEINEN, - Dienst Landsbosbeheer, Forest Service. Jaarverslag 1969, Annual report 1969.
48321: MINISTERIE VAN MARINE, AFDEELING HYDROGRAPHIE, - Oostkust Sumatra, van Varkenshoek tot Lucipara-punt, benevens de Duizend-eilanden, en van Langsarbaai tot de Karimon-eilanden. Overgedrukt uit de Berichten aan Zeevarenden 1886 (enz.).
52835: CHEN MINZHANG (ED.), - Public health in the People's Republic of China, 1989.
41700: MISRA, B.B., - The Indian middle classes: their growth in modern times.
44796: MISRA, P.K., RAJALAKSHMI, C.R. & VERGHESE, I., - Nomads in the Mysore city.
56283: MITSUDA, HISATOSHI (ED.), - Clinical genetics in psychiatry: Problems in nosological classification.
44822: MOBLEY, HARRIS W., - The Ghanaian's image of the missionary. An analysis of the published critiques of Christian missionaries by Ghanaians, 1897-1965.
42744: MOCKLER-FERRYMAN, A.F., - British Nigeria. A geographical and historical description of the British possessions adjacent to the Niger River, West Africa.
57749: MODDERMAN, B. (ED.), - Bulletin van de Vereeniging voor Japansche grafiek en kleinkunst. 1e - 3e reeks, Oct. 1938 - Aug. 1959.
44263: LE MOEL, MICHEL & ROCHAT, CLAUDE-FRANCE, - Catalogue général des cartes, plans et dessins d'architecture. Tome IV, série N: Pays étrangers. (Items numbered 4664-5711).
15906: MOENS, J.C.B., - De kinacultuur in Azie, 1854 t/m 1882.
17499: MOERMAN, J., - De Chineezen in Nederlandsch Oost-Indie. Ook bedoeld als handleiding bij de aardrijkskundige wandplaten van Menno van Meeteren Brouwer.
49178: MOGEY, JOHN, - Sociology of marriage and family behavior, 1957-1968.
58163: LE MOINE DE L'ESPINE, J. & LE LONG, J., - Den koophandel van Amsterdam, naar alle gewesten des weerelds. Beataande in een verhandeling van de waaren en koopmanschappen (...) vergelykingen der munten, maten en gewigten (...) wisselbank, beurs en koorenbeurs (...) loon der maakelaars. 1e deel. Nu doorgaans in andere ordre gebragt, en seer veel vermeerdert.
32885: MOLAJOLI, B. (INTROD.) & N. SPINOSA (COORDIN.), - Art treasures of the Banco di Napoli. Catalogue of the collection.
56331: MOLAUG, SVEIN, - Var gamle kystkultur. (2 vol. set).
19416: MOLBECH, CHRISTIAN, - Herinneringen uit mijne reize door Zweden. Uit het Deensch. [Dutch transl. from the German ed. Altona, 1818].
34464: MOLDEN, OTTO, - Der andere Zauberberg. Das Phänomen Alpbach. Persönlichkeiten und Problemen Europas im Spiegelbild geistiger Auseinandersetzung.
47854: MOLIERE, - Oeuvres complètes de Molière. La seule complète en 2 volumes.
29892: MOLL, W., - Catalogus van de historisch-topografische bibliotheek.
60353: MOLL, W., VETH, P.J. & DOMELA NIEUWENHUIS, F.J., - Bijbelsch woordenboek voor het Christelijk gezin.
44383: MOLLAT, MICHEL (ET AL, EDS.), - Les sources de l'histoire maritime en Europe, du Moyen Age au XVIIIe siècle. (Actes du Quatrième Colloque International d'Histoire Maritime, Paris, 1959).
260: MOLLEMA, J.C., - De eerste schipvaart der Hollanders naar Oost-Indie, 1595-1597. Naar de oude journalen, uitgegeven door de Linschoten Vereeniging, opnieuw beschreven en voorzien van een inleiding (...).
58477: MOLLET, JEAN-LOUIS (ANONYMOUSLY PUBLISHED), - Sophie, ou Lettres de deux amies, recueillies et publiées par un Citoyen de Genève.
52767: SÜDDEUTSCHE MONATSHEFTE, - Die Ostjuden.
44187: MONBALLYU, J., - Costumen van de stad en van de kasselrij Kortrijk, II : Turben afgenomen door de Kortrijkse Schepenbank (1485-1581).
3282: MONDE, N. VAN DER (UITG.), - Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden, merkwaardige bijzonderheden en statistiek van Utrecht. 1e jaarg., nos. 1-(6).
44780: MONGAIT, ALEXANDRE, - L'archéologie en U.R.S.S.
47883: MONMARCHE, MARCEL (ED.), - Les guides bleus: Normandie.
47894: MONMARCHE, MARCEL (ED.), - Les guides bleus: Grèce.
19762: DE MONT, P., - De schilderkunst in Belgie van 1830 tot 1921.
60329: MONTALTIUS, LUDOVICUS [PS. OF PASCAL, BLAISE], - Litterae provinciales, de morali & politica Jesuitarum disciplina. A Willelmo Wendrockio (...) e Gallicâ in Latinam linguam translatae.
48855: MONTESQUIOU-FEZENSAC, PIERRE DE, - Rapports de la papauté avec le royaume d'Italie depuis 1870.
57955: MONTGOMERY, JAMES (ED.), - Voyages and travels round the world, by the Rev. Daniel Tyerman and George Bennet, Esq., deputed from the London Missionary Society to visit their various stations in the South Sea islands, Australia, China, India, Madagascar, and South Africa, 1821-1829.
60191: MOONEN, ARNOLD, - Korte chronyke der stadt Deventer. Van de oudste geheugenisse af tot het vredejaer van 1648. (Gebonden met:) SYLVANUS, GUALTERUS. Beschryvinge der stad Deventer. De derde druk, doorgaens verbetert en merkelyk vermeerdert.
49499: MOONILAL, ROODAL, - Changing labour relations and the future of trade unions. A case-study of Trinidad and Tobago.
15524: MOORMAN, - Moormans Jaarboek voor Scheepvaart en Scheepsbouw 1968, 39e uitgave, samengesteld m.m.v.de Ned.Reeders Ver. en de Scheepvaart Inspectie. Moormans Yearbook for shipping and shipbuilding 1968, 39th ed. Ed.by H.Hubenet.
58035: MOORMAN, JOHAN & HASSELT, JOHAN JACOB VAN, - Verhandelinge over de misdaden en der selver straffen.
47491: MOORMAN VAN KAPPEN, O. (COPPENS, E.C. ET AL, RED.), - Lex loci. Opstellen over Nederlandse rechtsgeschiedenis uit de pen van Prof. Mr. O. Moorman van Kappen.
60697: MOORMAN, - Het Schip. Orgaan voor scheepsbouw en scheepvaart. Tevens orgaan der Vereeniging van technici op scheepvaartgebied en van het Nationaal Technisch Scheepvaartkundig Museum. Eerste jaargang 1919 (nos. 17, 18, 20, 21) & Tweede jaargang 1920 (nos. 19 t/m 27).
26039: MOORMAN VAN KAPPEN, O. (RED.), - De ontwerpen Lijfstraffelijk Wetboek 1801 en 1804.
43537: MOQUETTE, H.C.H., - Catalogus van de portretverzameling.
58613: MORADA, NOEL M. & ENCARNACION TADEM, TERESA S. (EDS.), - Philippine politics and governance. An introduction.
41113: MORASSI, ANTONIO (TEXT), - Art treasures of the Medici: jewellery, silverware, hard-stone. (Transl. from the Italian).
47780: MORDECAI, MRS. RANDOLPH, - Phases of progress. A study of the evolution of religion, education and woman.
43702: MOREAU, GEORGE, - Etude industrielle des gites métallifères.
54188: MOREL, C.J., - Nieuw Nederlandsch-Laagmaleisch en Laagmaleisch-Nederlandsch woordenboekje, bevattende de meest gebruikelijke woorden en spraakwendingen.
18486: MOREL, E.D., - Nigeria, its peoples and its problems.
52449: MOREL, L'ABBE, - Houdencourt: Seigneurie et paroisse.
8634: MORGA, ANTONIO DE (TRANSL. & ED. BY CUMMINS, J.S.), - Sucesos de las Islas Filipinas.
59450: MORIN, C.M., - Essai sur la théorie de l'administration militaire, ou des principes de l' administration militaire en temps de paix et en temps de guerre.
42453: MORISON, SAMUEL E., COMMAGER, H.S. & LEUCHTENBURG, W.E., - The growth of the American Republic. (2 vol. set).
52532: MORRELL, W.P., - British colonial policy in the mid-Victorian age: South Africa, New Zealand, the West Indies.
28607: MORREN, T., - Het Huis Honselaarsdijk.
54268: MORREN, T., - Haagsche straatnamen voorheen en thans .
4938: MORRIS, R.B. & J.B. (EDS.), - Encyclopedia of American history.
42550: MORRIS, JOHN E., - The Welsh wars of Edward I. A contribution to mediaeval military history, based on original documents.
42502: MORRISON, DAVID R., - Education and politics in Africa: The Tanzanian case.
59496: MORTERRE, JAN (SAMENST./UITG.), - Stigtelyke annotatien. Behelsende een verzameling van kloek-uitgesprokene wysheit, van veele geleerde en vermaarde mannen der waereld, tot opwekkinge van een verstandig en redelyk leven. Voor alle soorten van menschen in het ligt gegeven.
52072: MÖRZER BRUYNS, A., - Kamus singkatan dan akronim jang dipergunakan di Indonesia. Glossary of abbreviations and acronyms used in Indonesia.
58083: MOSER, JOHANN JACOB, - Ihro Römisch-Kayserlichen Majestät Carls des Siebenden Wahl-Capitulation, mit Beylagen und Anmerckungen versehen.
60767: MOSER, HENRI, - A travers l'Asie Centrale: La steppe Kirghize, le Turkestan Russe, Boukhara, Khiva, le pays des Turcomans et la Perse. Impressions de voyage.
58152: MOSER, FRIDERICH CARL [VON], - Abhandlung von den eurpäischen Hof- und Staats-Sprachen.
56639: MOSSEL, J.F. & GONGGRIJP, G.P.H.H., - Aanteekeningen omtrent de werking en toepassing der Indische comptabiliteitswet.
27435: MOSSEL, G.P.J., - Handleiding tot de kennis van het schip.
48710: MOTTRAM, R.H., - Home for the holidays.
59098: MOUNTENEY JEPHSON, A.J., - A. J. Mounteney Jephson bij Emin Pacha in de Equatoriaal-Provincie door Jephson zelf beschreven.
51255: MOZLEY, T., - Reminiscences chiefly of Oriel College and the Oxford Movement. (2 vol. set).
40843: MRLIAN, RUDOLF (ED.), - Art populaire slovaque. II: Céramique, sculpture, peinture.
58655: MUCKLE, W., - The design of aluminium alloy ships' structures.
58318: MUHAMMED, SHIBU EBRAHIM, - Modeling long-term dynamics of carbon and nitrogen in intensive rice-based cropping systems in the Indo-Gangetic Plains (India).
58766: MUHITH, A.M.A., - Bangladesh in the twenty-first century: Towards an industrial society.
19872: MÜHLEN, HEINRICH VON ZUR, - Entstehung und Sippengefüge der britischen Oligarchie.
59358: MÜHLENSIEPEN, INGE, - Leni Matthaei. Ein Leben für die Klöppelspitze.
48317: MUHLFELD, JULIUS (CATE, S.H. TEN, VERT.), - Wereldgeschiedenis van de jaren 1848-1870. Uit het Hoogduitsch van JULIUS MÜHLFELD.
44517: MÜHLKE, KARL, - Von nordischer Volkskunst. Beiträge zur Erforschung der volkstümlichen Kunst in Skandinavien, Schleswig- Holstein, in den Küstgebieten der Ost- und Nordsee, sowie in Holland. Gesammelte Aufsätze
60652: MULDER, WIENEKE (ED.), - Blood, sweat and tears diploma. Royal Academy of Art The Hague, graduates 2013.
58622: MULDERS, MICHEL ADRIANUS, - The arid soils of the Balikh Basin (Syria).
16434: MULIA, T.S.G. & HIDDING, K.A.H. (EDS.), - Ensiklopedia Indonesia. (3 vol. set).
60538: MULKEN, J.M.A. VAN, - Onze gepantserde schepen. Beknopte beschrijving van het verband, de zamenstelling en de inrigting van het gepantserde materiëel der Nederlandsche Marine: Atlas.
40804: MÜLLER, KARL, - Monographie der Lebermoosgattung Scapania Dum.
42023: MÜLLER-BOHN, HERMANN, - Graf Moltke: Ein Bild seines Lebens und seiner Zeit.
60583: MÜLLER, ERNST, - Eisenschiffbau.
48161: MULLER, FREDERIK, - Oud Nederland. Noord- en Zuid-Nederlandsche plaatsbeschrijving en plaatselijke geschiedenis... Verzamelingen Schöffer, Van den Bogaerde, Della Faille, De la Court, Veltcamp Helbach, Van Teylingen, enz.
58381: MÜLLER-KRUG, CHRISTIAN HARTWIG, - Das Bauhaus und die Gestaltung mitteldeutscher Bergbaufolgelandschaften.Ein Beitrag zur Kunst- und Kulturlandschaftsforschung.
9517: MULLER, H.P.N., - Oude tyden in den Oranje-Vrystaat. Naar Mr.H.A.L.Hamelberg's nagelaten papieren beschreven.
58885: MÜLLER, WERNER, - Bibliographie deutschsprachiger Literatur über Indonesien.
41147: MÜLLER-HEININGEN, ERNST, - "Who are the Huns": The law of nations and its breakers. With an introduction by the translator R.L. Orchelle.
10035: MULLER, M.J.E., - Kort verslag aangaande de cholera-morbus op Java. (&) H. SCHILLET, Eenige waarnemingen omtrent de cholera orientalis.
42467: MULLER, C.F.J., - Die oorsprong van die Groot Trek.
50859: MÜNDEL, CURT (HRSG.), - Elsässische Volkslieder.
25306: MUNELES, OTTO, - Bibliographical survey of Jewish Prague.
47651: MUNNIK, J.H.D., - Verzameling van provinciale reglementen, verordeningen, enz. van policie en oeconomie voor Friesland. 1e gedeelte, bevattende de van kracht zijnde verordeningen voor de geheele provincie van toepassing.
51191: MUÑOZ, JUAN BAUTISTA (MARTE, ROBERTO, ED.), - Santo Domingo en los manuscritos de Juan Bautista Muñoz. Transcripción y glosas por Roberto Marte.
58343: MURDOCH, W.G. BURN, - Modern whaling & bear-hunting. A record of present-day whaling with up-to-date appliances in many parts of the world, and of bear and seal hunting in the Arctic regions.
34679: MURMELSTEIN, B., - Geschichte der Juden. Des Volkes Weltwandern.
49436: MURO OREJON, ANTONIO (ED.), - Cedulario Americano del siglo XVIII. Coleccion de disposiciones legales indianas desde 1680 a 1800, contenidas en los Cedualrios del Archivo General de Indias. I: Cedulas de Carlos II (1679-1700).
46285: MURPHY, WALTER F., - Congress and Court. A case study in the American political process.
59525: MURTHY, R.S. (ET AL, EDS.), - Benchmark soils of India: Morphology, characteristics and classification for resource management.
54385: MUSEE DU CONGO BELGE, BOONE, OLGA, - Bibliographie ethnographique du Congo Belge et des régions avoisinantes 1952, 1953,. 1954, 1955.
33347: SHAANXI PROVINCIAL MUSEUM, - Zhongguo Bowuguan: Shaanxi Sheng Bowuguan. (A survey of the Provincial Museum of Shaanxi).
58326: NATIONAL MARITIME MUSEUM, - National Maritime Museum: Catalogue of the Library. Volume one: Voyages and travel.
7286: NEDERLANDSCH MUSEUM. - Nederlandsch Museum, 25e jaargang. Geschied- en letterkundige merkwaardigheden, natuurbeschrijvingen, aardrijkskundige bijzonderheden, historische en romantische verhalen.
60725: MUSKENS, L.J.J., - Epilepsie, vergelijkende pathogenese, verschijnselen, behandeling.
60190: MUSKETIER VERGENST, GUILIELMUS, - Dissertatio historico-juridica de Burggraviatu Leidensi.
13051: MUSSCHENBROEK, S.C.I.W. VAN, - Iets over de inlandsche wijze van katoen-verven (roodverven, bruinverven, blauwverven, enz.) op Midden-Java, en over de daarbij gebruikte grondstoffen.
60765: MUZIO, CARLO (ED.), - Mundus. Le contrade mondiali illustrate nell' ambiente fisico, suolo, clima, flora, fauna, genti, con cenni storici.
46964: NAAMKUNDE. - Mededelingen van de Vereeniging voor Naamkunde te Leuven & de Commissie voor Naamkunde te Amsterdam, 29e - 42e jaarg., 1953-1966. 55 nummers in 29 afl. (Ontbreekt: jaarg. 31, afl. 3/4, 1955).
49913: NABER, J.W.A., - Oude en nieuwe kantwerken.
58321: NACHOD, OSKAR, - Bibliography of the Japanese Empire, 1906-1926. Being a classified list of the literature issued in european languages since the publication of Fr. von Wenckstern's "Bibliography of the Japanese Empire" up to the year 1926,
44958: NACHOD, OSKAR, - Bibliographie von Japan 1927 - 1929. Mit Ergänzungen für die Jahre 1906 - 1926. Band III des Gesamtwerkes. Nummer 9576 - 13595.
58929: NADAULT DE BUFFON, [BENJAMIN], - Cours d'agriculture et d'hydraulique agricole comprenant les principes généraux de l'économie rurale, et les divers travaux d'amélioration du régime des eaux dans l'intérêt de l'agriculture, tels que curages, élargissements, redressements... Tome premier.
59268: NAERSSEN, TON VAN (ET AL, EDS.), - Global migration and development.
16686: NAGGE, W., - Historie van Overijssel. Uitg.door J.Nanninga Uitterdijk, resp.door F.A.Hoefer.
39830: NAIM, MOCHTAR, - Merantau: Minangkabau voluntary migration.
40351: NAIM, ASMA & MOCHTAR, - Bibliografi Minangkabau. A preliminary edition.
47479: NANAVATI, J.M. & DHAKY, M.A., - The Maitraka and the Saindhava temples of Gujarat.
44356: NANCE, BRIAN, - Turquet de Mayerne as Baroque physician: The art of medical portraiture.
24089: NANNINGA, J.G. (ED.), - Bronnen tot de geschiedenis van den Levantschen handel. 4e deel: 1765-1826. (2 vol. set).
644: NANSEN, F., - In Nacht und Eis. Die Norwegische Polarexpedition 1893-1896. Erster + Zweiter Band + Supplement.
60087: LODEWIJK NAPOLEON, - Verdeeling van het Koningrijk Holland in jagt-districten, over elk van welke, onder het oppertoezigt van den Opper-Jagermeester, een Luitenant-Jagermeester zal worden aangesteld, en zulks naar aanleiding van deszelfs ligging. (Gegeven in ons Koninklijk Paleis in het Bosch, den 1sten October van het jaar 1807, en van onze Regering het tweede).
25314: NAPOLITANO, L.G. (ED.), - Astronautical research 1972. Proceedings of the 23rd congress of the International Astronautical Federation, Vienna, 8-15 Oct 1972.
42585: NARDIN, JEAN-CLAUDE, - La mise en valeur d l'île de Tabago (1763-1783).
41666: NASH, JAMES M.W., - De geologie der Grande-Chartreuseketens.
60630: NASM, - Instructiën voor den dienst op de stoomschepen der Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaartmaatschappij.
60409: ASSEMBLEE NATIONALE, - Loi qui accorde des secours aux enfans des habitans de Saint-Domingue, qui se trouvent en France. Donnée à Paris, le 18 Mai 1792, l'an IVe de la Liberté. No. 1715.
60414: ASSEMBLEE NATIONALE, - Loi relative à la décoration militaire pour les officiers des regimens coloniaux. Donnée à Paris, le 25 Février 1791. No. 636.
60415: ASSEMBLEE NATIONALE, - Loi relative aux armemens des vaisseaux destinés pour le commerce des isles & colonies françoises. Donnée à Paris, le 17 juillet 1791. No. 1082.
60416: CONVENTION NATIONALE, - Loi qui accorde des secours aux citoyens réfugiés des départemens et possessions françaises dans les colonies et en Corse, envahis par les brigands et autres ennemis de la République. Du 27 Vendémiaire, l'an troisième de la République française, une et indivisible. B. no. 75. No. 399.
60417: CONVENTION NATIONALE, - Loi qui ordonne de recevoir parmi les enfans de la patrie ceux des habitans de Saint-Domingue et des autres colonies francaises, âgés de moins de 15 ans, qui se trouvent en France, et dont les parens ont souffert des troubles qui ont agité ces colonies. Du 26 Brumaire, l'an troisième de la République française, une et indivisible. B.No. 86. D. 453.
47809: TRIBUNE NATIONALE. - Choix de rapports, opinions et discours, prononcés à la Tribune Nationale depuis 1789 jusqu'à ce jour (...) Tome XVII. 1er volume du Consulat, de l'an 8 à l'an 10 (1799-1802). On a joint à ce volume un extrait des manuscrits de Napoléon Bonaparte, avec un fac simile de son écriture.
60418: CONVENTION NATIONALE, - Loi qui applique aux habitans de Saint-Domingue ou d'autres colonies françaises, domiciliés en France avant l'époque des troubles survenus dans lesdits colonies, et dont les propriétés ont été dévastées ou détruites par les ennemis de la République, les dispositions de la loi du 27 Vendémiaire, relatives aux colons déportés. Du 7 Nivose, l'an troisiéme de la République française, une et indivisible. B. no. 103. D. no. 536.
59623: FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS, - Mammals in the seas. Report of FAO Advisory Committee on Marine Resources Research, Working Party on Marine Mammals with the co-operation of the United Nations Environment Programme. (Complete in 4 vols.).
50250: NAUWELAERTS, MANDY (ED.), - De toekomst van het verleden. Reflecties over geschiedenis, stedelijkheid en musea. The future of the past. Reflections on history, urbanity and museums.
59028: NAVAILLES, DUC DE, - Mémoires du duc de Navailles et de la Valette, pair et maréchal de France et gouverneur de monseigneur le duc de Chartres, 1630-1682. Revus, annotés et accompagnés de pièces justificatives inédites par C. Moreau.
44178: NAVILLE, ARNOLD, - Bibliographie des écrits de André Gide. (Incl. Complément 1949-1952).
59796: NAWAWI, HARUN, HAVE, J.H. VAN DER & VERVER, C.G., - Minjak-Bumi dan Hasil Minjak-Bumi: Penggalian, pengerdjaan dan pemakaiannja.
59192: NAWIJN, TJ., - Plantkunde voor de Surinaamsche scholen.
48327: NCHABELENG, J.M., - The concept of play: Its relationship to social science methodology in Africa.
43380: NEANDER, JOHANN, - Tabacologia: hoc est tabaci, seu nicotianae descriptio medico-chirurgico-pharmaceutica, vel ejus praeparatio et usus in omnibus ferme corporis humani in commodis.:
60787: NEBEL, ARTHUR, - Grammatica e dizionario Dinka.
39837: NEDERLAND, - Weekblad voor de Nederlandsche Kolonie in Argentië. 1e nummer, 31 Aug. 1922, opgedragen aan H.M. Koningin Wilhelmina.
13105: TROPISCH NEDERLAND. - Tropisch Nederland. Tijdschrift ter verbreiding van kennis omtrent Oost- en West-Indië. 1e t/m 4e jaargang, Mei 1928 - April 1932. In 4 banden.
48840: NEDERLAND'S PATRICIAAT, - Nederland's Patriciaat, 58e jaargang, 1972.
48842: NEDERLAND'S PATRICIAAT, - Nederland's Patriciaat, 61e jaargang, 1975.
59888: STATEN GENERAEL DER VEREENIGHDE NEDERLANDEN, - Publicatie. De Staten Generael der Vereenighde Nederlanden ... doen te weten, dat ... tusschen den Heere President de Thou ... ter eenre: ende eenige Heeren Gedeputeerden uyt onse vergaderinge, ter andere zijde alle differenten ... zijn op-gheheven ...
21327: NEDERLANDSCHE LEEUW, DE. - De Nederlandsche leeuw. Maandblad van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde. 90e-98e jaarg., 1973-1981.
55283: BIBLIOTHECA MEDICA NEERLANDICA. - Bibliotheca Medica Neerlandica (Vols. I-III). Catalogus librorum quos collegit Societas Neerlandica ad promovendam artem medicam, 1849-1978. Catalogus van de Bibliotheek der Nederlandsch Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst. In bruikleen vereenigd met de Bibliotheek der Universiteit van Amsterdam.
58327: NEL, J.J. (ET AL, EDS.), - Nylstroom 1866 - 1966. Uitgegee deur die Nylstroomse Stadsraad ter viering van die honderdjarige bestaan van die dorp.
59556: NELSON, ROBERT, - The life of Dr. George Bull, late Lord Bishop of St. David's. With the history of those controversies in which he was engaged: and an abstract of those fundamental doctrines which he maintained and defended in the Latin tongue.
19505: NELSON, T. (PUBL.), - Pictorial London. 1: The City and the East End. 2: The West End.
56319: NEMESIO, VITORINO, - Sob os Signos de Agora. Temas Portugueses e Brasileiros.
59809: NERAS, JOAO THEODORO DE, - Methodo pratico, com que as senhoras mulheres assistem nos templos, principalmente no tempo dos sermoens, o qual jocoseriamente se expõem para correcçaõ de taõ estranhos abuzos &c.
41740: NERGER, KARL, - Grammatik des mecklenburgischen Dialektes älterer und neuerer Zeit. Laut- und Flexionslehre. Gekrönte Preisschrift.
58625: NESVIG, MARTIN AUSTIN (ED.), - Religious culture in modern Mexico.
50412: NETSCHER, E., - De Nederlanders in Djohor en Siak, 1602 tot 1865.
46805: NETTLESHIP, MARTIN A. (ET AL, EDS.), - War, its causes and correlates.
11748: NEUBAUER, A., - La geographie du Talmud.
48846: NEUFVILLE, AGNES DE, - Le mouvement social protestant en France depuis 1880.
34674: NEUGEBAUER, R. & S. TROLL, - Handbuch der orientalischen Teppichkunde.
59698: NEUMANN, KURT H., - Die Jüdische Verfälschung des Sozialismus in der Revolution von 1848.
50349: NEUMANN, ISOLDE, - Die bäuerlichen Familiennamen des Landkreises Oschatz.
60713: NED. VERENIGING VOOR PSYCHIATRIE EN NEUROLOGIE, - Folia psychiatrica, neurologica et neurochirurgica Neerlandica. 59e - 62e jaargang.
60702: NEDERLANDSCHE VEREENIGING VOOR PSYCHIATRIE EN NEUROLOGIE, - Psychiatrische en neurologische bladen, 1e - 50 jaargang. (complete reeks).
60712: NED. VERENIGING VOOR PSYCHIATRIE EN NEUROLOGIE, - Folia psychiatrica, neurologica et neurochirurgica Neerlandica. 51e - 56e jaargang.
59062: NEVES, A.J. DE GOUVEA, - Historia da filosofia medieval. (2 vol. set).
48900: NEVILL, RALPH, - Old English sporting prints and their history.
39840: NEWTON, ERIC (TEXT), - Christopher Wood, 1901-1930.
48373: NEWTON, JOHAN (JOHN), - Bundel van stichtelijke leerredenen. Vertaald en uitgegeven door Marinus van Werkhooven, met eene voorrede van Joh. Conr. Appelius, predikant te Zuidbroek en Muntendam.
59332: NEYRINCK-VAN HERCK, IRMA, - Kant te Turnhout: Parijse kant deel 1 (hernieuwde uitgave) + deel 2.
45745: NICKELS, SYLVIE (COMPILER), - Assassination at Sarajevo. The event which sparked off the First World War. A collection of contemporary documents.
58504: NICOLE, [PIERRE], - Instructions théologiques et morales sur l'Oraison Dominicale, la salutation angélique, la Sainte Messe et les autres prieres de l'Eglise.
58528: NICOLE, PIERRE (ANOMYMOUSLY PUBL.), - Les prétendus reformez convaincus de Schisme, pour servir de réponse tant à un écrit intitulé, considérations sur les lettres circulaires de l'assemblée du clergé de France de l'année 1682. Suivant la copie imprimée à Paris.
44034: NICOLLIER, JEAN & MARTIN, PAUL, - Soldats de collection: figurines de rêve.
41709: NIEBUHR, C., - Voyage en Arabie & en d'autres pays circonvoisins. Tome premier. Traduit de l'Allemand.
60678: NIEDIECK, PAUL, - Mit der Büchse in fünf Weltteilen.
7276: NIEHAUS, K., - Levende Nederlandsche kunst.
45417: NIEL, CORNELIS B. VAN, - The propionic acid bacteria.
60733: NIEMANDSLAND, N., - Arbeid. Uit het leven van een zenuwarts.
58469: NIEMANN, JOHANN FRIEDRICH (ED.), - Pharmacopoea Batava, cum notis et additamentis medico-pharmaceuticis. Volumen prius: Pharmacopoeam cum notis continens. Volumen posterius: Additamenta et indicem continens.
31343: NIEMANN, G.K., - Geschiedenis van Tanette. Boegineesche tekst met aanteekeningen. Feestuitgave ter gelegenheid van het Zesde Internationale Congres der Oriëntalisten te Leiden.
56653: NIENABER, G.S., - Honderd jaar Hollands in Natal.
57745: NIENHOLDT, EVA, - Kostümkunde. Ein Handbuch für Sammler und Liebhaber.
47933: NIERITZ, GUSTAVE, - Les enfants d'Édouard, ou le cinquième commandement de Dieu. Revue et augmentée d'un précis historique de la Guerre des Deux Roses par J.B.J. Champagnac. Trad. de Aline Désir.
22956: NIERMEIJER, J.F., - Bronnen voor de economische geschiedenis van het Beneden-Maasgebied. Eerste deel: 1104-1399.
23342: NIEUWEGEIN. - Historische kring Nieuwegein, 1e-3e jaarg., 1979-81.
53881: NIEUWENHUIJS, F.L.A. & NIEUWENHUIJS, C.J., - Verbeterde bereiding van de kina-loogzouten, benevens geneeskundige waarnemingen met deze zuivere bestanddeelen der kina in tusschenpoozende en aanhoudende koortsen.
44879: NIEUWENHUIJZE, C.A.O. VAN, - Between glorious past and uncertain future. Essays on the prospects and hazards of a come-back of the Middle East as a world civilization.
6389: NIEUWENHUIJZE, C.A.O. VAN, - Samsu 'l-din van Pasai. Bijdrage tot de kennis der Sumatraanse mystiek.
52571: NIEUWENHUIJZE, C.A.O. VAN, - Commoners, climbers and notables: Sampler of studies on social ranking in the Middle East.
22439: NIEUWENHUIS, A.A.J., - Een anthropologische studie van Tenggerezen en Slamet-Javanen.
58924: NIEUWENHUIS, G., - Aanhangsel op het Algemeen woordenboek van kunsten en wetenschappen. (Los deel T-U).
60212: NIEUWENHUISEN, J.T. & ROSENBERG, C.B.H. VON, - Verslag omtrent het eiland Nias en deszelfs bewoners.
3551: NIEUWENKAMP, W.O.J., - Mijn huis op het water. Mijn huis op het land.
3552: NIEUWENKAMP, W.O.J. & J.G. VELDHEER, - Oude Hollandsche steden aan de Zuiderzee. (Text by W.J. Tuyn).
27819: NIEUWENKAMP, W.O.J., - Zwerftocht door Timor en onderhoorigheden.
55344: NIEUWKERK, MARIUS VAN, - Dutch golden glory. The financial power of the Netherlands through the ages.
42279: NIGGEMEYER, HERMANN, - Kuttia Kond: Dschungel-Bauern in Orissa. With an English summary (Kuttia Kond: Slash-and-burn cultivators in Orissa).
45583: NIJENHUIS, IVAR A., - Geochemistry of eastern Mediterranean sedimentary cycles. On the origin of Miocene to Pleistocene sapropels, laminites and diatomites.
3571: NIJHOFF, I.A., - Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland door onuitgegevene oorkonden, opgehelderd en bevestigd.
58875: NIJHOFF, MARTINUS, - Catalogus van oude en nieuwe boeken over Nederlandsche geschiedenis, voorhanden bij Martinus Nijhoff.
48589: NIJHOFF, MARTINUS, - Catalogus van oude en nieuwe boeken (waarbij ook eenige kaarten en platen) over Nederlandsche plaatsbeschrijving en plaatselijke geschiedenis, voorhanden bij Martinus Nijhoff.
28811: NIJHOFF, WOUTER & KRONENBERG, M.E., - Nederlandsche bibliographie van 1500 tot 1540.
57059: NIJLAND, A.H. (ET AL), - Vijftiende jaarverslag van de Landskoepokinrichting en Elfde jaarverslag van het Instituut-Pasteur te Weltevreden over 1905 + de verslagen over 1906 t/m 1917 + 1919 t/m 1923 + 1925 t/m 1930.
47453: NIJMEGEN. - Nijmegen zooals het was.
17640: NILLMIJ. - Gedenboek 1859-1909. Nederlandsch-Indische Levensverzekering- en Lijfrente-Maatschappij.
58049: NIOLA, RAFFAELE, - Memorie teorico-pratiche di artiglieria. I: Legnami ed economia selvana; II: Miniere e metalli per le artiglierie; III: Fabbricazione delle artiglierie di bronzo; IV: Polvere da sparo.
51885: DAS, NIRMALA, - The dragon country. The general history of Bhutan.
59609: NISPEN, M. VAN, - De beknopte landmeet-konst. Leerende In 't korte, alles wat in 't gemeen, in de practijcke des landt-metens voor-komen kan. (...). In desen lesten druk, in vele plaatsen vermeerdert, voornamelijk met saaken, dijkagien, en inbraaken van polders, en herdijken aangaande. Hier by gevoegt het Tractaaat [sic] van de landt-maten door J.P. Dou, ende C.Fr. Eversdijk, en ander.
58503: LE NOBLE, EUSTACHE (ANONYMOUSLY PUBL.), - L'esprit de Gerson (ou instructions catholiques touchant le Saint Siège).
60324: NOMSZ, JOHANNES, - Mengelwerken.
43252: NOORANI, A,G,, - The Kashmir question.
5832: NOORDEN, W. VON, - Christian Friedrich Nasse, ein Vorkämpfer und Wegbereiter des deutschen Arzttums.
47269: WOLTERS-NOORDHOFF (RED.), - Grote historische provincie atlas 1:25000: Noord-Holland 1849-1859.
60582: NOORLANDER, JOHANNES CORNELIS, - Bandjarmasin en de Compagnie in de tweede helft der 18de eeuw.
8995: NOOTEBOOM, C., - Manuscript over Indonesie.
8723: NOOTEBOOM, C., - De boomstamkano in Indonesie.
60613: NORDENSKIÖLD, ADOLF ERIK FREIHERRN VON, - Die Umsegelung Asiens und Europas auf der Vega. Mit einem historischen Rückblick auf frühere Reisen längs der Nordküste der Alten Welt.
59357: NORDSTRÖM, WIVI-ANN, - Skånsk Knyppling. Schonische Spitze.
43601: NORLIND, ARNOLD, - Die geographische Entwicklung des Rheindeltas bis um das Jahr 1500. Eine historisch-geographische Studie.
44631: NORMAN, C.B., - The corsairs of France.
42578: NORMAN, E.R., - Anti-Catholicism in Victorian England.
58361: NORROY, - A tale of a whale. & The strange adventures of a carp. Written and illustrated by "Norroy".
60706: NOSOKOMOS. - Nosokómos. Tijdschrift van de Nederlandsche Vereeniging tot Bevordering der Belangen van Verpleegsters en Verplegers. 3e jaargang (Nov. 1902 - Oct. 1903). Hoofdred. A. Aletrino.
60710: NOSOKOMOS. - Nosokómos. Tijdschrift van de Nederlandsche Vereeniging tot Bevordering der Belangen van Verpleegsters en Verplegers. 7e jaargang (Jan. - Dec. 1907). Hoofdred. M. Berkelbach van der Sprenkel.
60711: NOSOKOMOS. - Nosokómos. Tijdschrift van de Nederlandsche Vereeniging tot Bevordering der Belangen van Verpleegsters en Verplegers. 8e jaargang (Jan. - Dec. 1908). Hoofdred. M. Berkelbach van der Sprenkel.
60707: NOSOKOMOS. - Nosokómos. Tijdschrift van de Nederlandsche Vereeniging tot Bevordering der Belangen van Verpleegsters en Verplegers. 4e jaargang (Nov. 1903 - Oct. 1904). Hoofdred. A. Aletrino.
60708: NOSOKOMOS. - Nosokómos. Tijdschrift van de Nederlandsche Vereeniging tot Bevordering der Belangen van Verpleegsters en Verplegers. 5e jaargang (Nov. 1904 - Oct. 1905). Hoofdred. A. Aletrino.
60709: NOSOKOMOS. - Nosokómos. Tijdschrift van de Nederlandsche Vereeniging tot Bevordering der Belangen van Verpleegsters en Verplegers. 6e jaargang (Jan. - Dec. 1906). Hoofdred. M. Berkelbach van der Sprenkel.
56143: NOTTON, CAMILLE, - Légende d'Angkor et chronique du bouddha de cristal.
58107: NOUGARET, P.J.B., - Anecdotes militaires, anciennes et modernes de tous les peuples. (Complete set).
48659: NOVOTNY, ALEXANDER & PICKL, OTHMAR (HRSG.), - Festschrift Hermann Wiesflecker zum sechzigsten Geburtstag.
42712: NOYCE, WILFRID & MCMORRIN, IAN (EDS.), - World atlas of mountaineering.
47101: NOYON, TARQUINIUS J., - Het verzekerbaar belang van den crediteur in den zeehandel.
15780: NUR, N., - Bibliografi karet Indonesia 1876-1976. Indonesian rubber bibliography 1876-1976.
58559: MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN, - Volks-liedjens, uitgegeeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Eerste t/m vierde stukjen.
36885: NUTTING, C.C., - American hydroids. I: The plumularidae; II: The sertularidae; III: The campanularidae and the bonneviellidae.
28655: NUYSSENBURG, IZAAK VAN, - Korte beschrijving van Geertruidenberg; in deszelfs opkomst; bloeistand; in- en uitwendige aangelegenheid, en voorname lotgevallen...
44826: NYAKAANA, JOCKEY BAKER, - Kenya's development centre policy: The case of Eldoret. An assessment of its implementation and inpact.
60773: NYESSEN, D.J.H., - The races of Java. A few remarks towards the acquisition of some preliminary knowledge concerning the influence of geographic environment on the physical structure of the Javanese.
8608: NYESSEN, D.J.H., - Somatical investigation of the Javanese, 1929.
59346: NYROP-LARSEN, JOHANNE, - Knipling efter tegning. Lacemaking by diagram. Spitzenklöppeln nach Zeichnungen.
41849: OBERHUBER, OSWALD, - Informelle Plastik, 1949-1954.
59526: OBERTHUR, J., - L'activité migratoire.
60332: OBRECHT, ULRICH (ED.), - Historiae Augustae scriptores sex. Aelius Spartianus, Vulcatius Gallicanus, Iulius Capitolinus, Trebellius Pollio, Aelius Lampridius, Flavius Vopiscus. Cum notis Ulrici Obrechti.
58146: OBSERVATEUR HOLLANDOIS, L' [MOREAU, JACOB NICOLAS & VATTEL, EMMERICH DE], - Memoires pour servir à l'histoire de notre tems, ou l'on deduit historiquement le droit & le fait de la guerre sanglante, qui trouble actuellement toute l'Europe, par l'Observateur Hollandois, redigez et augmentez par M.D.V. [Emmerich de Vattel].
58883: OCKELOEN, G., - Catalogus van boeken en tijdschriften uitgegeven in Ned. Oost-Indië van 1870-1937. (Nederlandsche taal).
281: ODERWALD, J., - Nederlandsche snelzeilers. De geschiedenis der snelle Nederlandsche clipperschepen, zooals zij gebouwd werden aan de groote stroomen in de 19e eeuw.
36577: ODERWALD, J., - Het Nederlandsche zeilschip van 1800 tot het einde.
57693: OERLE, H.A. VAN, - Leiden, een multidisciplinaire benadering van het proces der stadwording en de ontwikkeling van het oudste stadsgebied in de Middeleeuwen.
55503: OESAU, WANDA, - Die deutsche Südseefischerei auf Wale im 19. Jahrhundert.
55443: OESAU, WANDA, - Schleswig-Holsteins Grönlandfahrt auf Walfischfang und Robbenschlag vom 17.-19. Jahrhundert.
58022: OFFERHAUS, LEONARDO, - Compendium historiae foederati Belgii per modum annalium in usum juventutis academicae concinnatum a Leonardo Offerhaus.
59242: INDIA OFFICE, - A catalogue of manuscript and printed reports, field books, memoirs, maps, etc., of the Indian surveys, deposited in the map room of the India Office.
42031: COLONIAL OFFICE. - Report by His Majesty's Government in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to the General Assembly of the United Nations on the Administration of Togoland under United Kingdom Trusteeship for the year 1948.
22994: OLDENHOF, H.J., - In en om de schuilkerkjes van Noordelijk Westergo. Katholiek leven in Frieslands Noordwesthoek onder de Republiek, 1580-1795.
58000: OLINGER, ABBE, - Nieuw Nederduitsch en Fransch woordenboek. Nouveau dictionnaire hollandais-français (&) Nieuw Fransch en Nederduitsch woordenboek. Nouveau dictionnaire français-hollandais.
60294: OLIVIER, E. & WITKAMP, P.H., - Nieuwe kaart van het Koningrijk der Nederlanden op de schaal van 1 : 200.000. Vervaardigd naar de Groote topographische kaart van het Ministerie van Oorlog, onder toezigt van E. Olivier Dz. en P.H. Witkamp. Door J. Smulders & Cie. 's Hage, lithographen van Z.M. den Koning.
57852: OLIVIER, J., - Tafereel van Oost-Indië, voor jonge lieden van beiderlei kunne.
60331: OLIVIER, J., - Land- en zeetogten in Nederland's Indië, en eenige Britsche etablissementen, gedaan in de jaren 1817 tot 1826. (Vol. I).
60175: OLLEFEN, L. VAN, - De Nederlandsche stad- en dorp-beschrijver. De stad Delft.
60644: OLYMPICS. - Amsterdam 1992 Olympic games and festival. Proposal to the IOC for the Games of the XXVth Olympiad.
24051: OLYMPICS. - Amsterdam 1992 Olympic games and festival. Proposal to the IOC for the Games of the XXVth Olympiad.
60341: SAINT-OMER. - Abrégé de la confrérie du scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel. (Bound with:) Instruction pour la confrérie du scapulaire de la Très-Sainte-Vierge.
52887: OMRAN, ABDEL RAHIM, - Family planning in the legacy of Islam.
58196: ONDERWATER, D., - Verlustigingen voor de jeugd, of bundeltje gedichten voor het opkomend geslacht.
50415: ONSMAN, INTE, - Gedenkboek 1891-1916. Bedrijf en Organisatie der Kappers en Barbiers in Nederland. Uitgegeven t.g.v. het 25-jarig bestaan van den Nederlandschen Barbiers- en Kappersbond.
23490: OORDT, J.F. VAN, - Paul Kruger en de opkomst der Zuid-Afrikaansche Republiek.
52306: OORDT, FAMILIE VAN, - Gedenkboekje 'Vereeniging der Familie van Oordt', 1953, 1956 t/m 1965, 1967, 1968, 1969, 1971. (Totaal 14 afl.),
52261: OORDT, G.H.L. VAN, - Het geslacht Van Oordt in beeld. Samengesteld uit het beeldarchief van de Vereeniging der familie Van Oordt.
59802: DEPARTEMENT VAN OORLOG, - Conditien en voorwaarden, volgens welke de commissaris-generaal voor het Departement van Oorlog aan den minst inschrijvende zal aanbesteden, de leverancie en distributie van den benoodigden turf, hout, steenkolen en kaarsen, zoo voor de Armée van den Staat in het algemeen, als voor de militaire wachten in 't bijzonder.
59551: TOPOGRAPHISCH BUREAU VAN HET DEPARTEMENT VAN OORLOG, - Itineraire voor marscherende troepen in het Koningrijk der Nederlanden + Alphabetisch register van alle bewoonde oorden des Rijks. Zijnde een vervolg op de Itineraire voor marscherende troepen in het Koningrijk der Nederlanden.
60615: OORT, PETRUS VAN, - Uit het koopvaardijleven.
58990: OOSTEN, CORA VAN, - An analytical bibliography of the Western Province of Zambia.
59451: OOSTERDYK SCHACHT, JO., - Institutiones medicinae practicae ad auditorum potissimum usus in epitomen redactae et evulgatae.
49336: OOSTERMEIJER, J.G.B., - Population viability analysis of the rare Gentiana pneumonan. The relative importance of demography, genetics, and reproductive biology.
31983: OOSTVEEN, G.J. VAN (RED.), - De economische ontwikkeling van Dordrecht, 1795-1945. Gedenkboek, uitgegeven b.g.v. het 150-jarig bestaan der Kamer van Koophandel en Fabrieken te Dordrecht.
59257: MINISTERIE VAN OPBOUW, - Dienst Landsbosbeheer, Forest Service. Jaarverslag 1966, Annual report 1966.
12638: OPPENHEIM, KRISTIN, - Die primären textilen Techniken der Neukaledonier und Loyalty-Insulaner.
58687: OPTATUS, MILEVITANUS, - Sancti Optati Afri Milevitani Episcopi De schismate donatistarum libri septem: Ad manuscriptos codices et veteres editiones collati; et innumeris in locis emendati. Quibus accessere Historia donatistarum una cum monumetis veteribus ad eam spectantibus: necnon geographia episcopalis Africae. Opera & studio M. Ludovici Ellies Du Pin.
59815: WILLEM VAN ORANJE (ET AL), - Unie ende verbondt, tusschen de Staten ende Steden van Hollandt ende Zeelandt (1576).
43866: INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION, - Conventions and recommendations adopted by the International Labour Conference, 1919-1966.
60214: ORIENT, D'. - d'Oriënt [Indie's geillustreerd weekblad]. Kerstmis 1936. (Onder leiding van A. Zimmerman).
34095: ORLEANS, DUCHESSE D' (SCHUBERT, G.H. DE, ÉD.), - Lettres originales de Madame la Duchesse d'Orléans, Hélène de Mecklenbourg-Schwerin, et souvenirs biographiques. Seule édition francaise autorisée par l'auteur.
57983: ORLERS, J.J. & H. VAN HAESTENS, - The triumphs of Nassau: or, A description and representation of all the victories..., granted by God to the... Estates generall of the united Netherland Provinces. Under the conduct and command of his excellencie, Prince Maurice of Nassau. Translated out of French by W. Shute.
41771: ORME, ALEXANDRA, - From Christmas to Easter: A guide to a Russian occupation. [Hungary 1945]. Transl. from the Polish by M.A. Micgael & L. Meyer.
59188: ORMSKIRK, FRED, - Twintig jaren N.P.S. "Groei temidden van beroering".
60775: ORNELLAS, AYRES D', - Cartas d'Africa. Campanha do Gungunhana. 1895.
44004: ORTELIUS, ABRAHAM, - Theatrum orbis terrarum.
40852: ORTON, JAMES, - Underground treasures. How and where to find them. A key for the ready determination of all the useful minerals within the United States.
55553: VAN ORTROY, F., - Bio-bibliographie de Gemma Frisius, fondateur de l'ecole belge de geographie, son fils Corneille et des neveux les Arsenius.
49868: OSBORN, MAX & KREMER, PHILIPP, - Bahnhofsbauten der Berliner Strassenbahn. I: Die Strassenbahnstadt in der Müllerstrasse; II: Die Bahnhöfe der Berliner Strassenbahn im Wechsel der Zeiten. (Cover title: Bahnhofsbauten der Berliner Strassenbahn-Betriebs G.M.B.H.).
5815: OSBORN, M., - Die Kunst des Rokoko.
60806: OSKAMP, A. & LODDER, A.R. (RED.), - Informatietechnologie voor juristen. Handboek voor de jurist in de 21ste eeuw.
24790: OSORIO, B., - Ceuta ea capitania de D. Pedro de Meneses (1415-1437).
60701: OTTERLOO, A. VAN, - China, beschreven naar de nieuwste bronnen.
42251: OTTERLOO, A. VAN, - China, beschreven naar de nieuwste bronnen.
27454: OTTERLOO, A. VAN, - Britsch-Indië, beschreven naar de nieuwste bronnen.
27644: OTTMANN, V. (VORWORT), - Die Eroberung des Erdballs. Beobachtungen, Erlebnisse und Taten der geographischen Forscher und Weltreisenden vom Altertum bis zur Gegenwart. .
58790: OTTO, H.J., - Beginselen der leeskunst, voor Katholoieke volksscholen. Eerste stukje.
54390: OTTO, RUDOLF, - Aufsätze das Numinose betreffend.
51496: OU, S.H., - Rice diseases
43447: OUDEMANS, A.C. (ET AL, EDS.), - Annales de l'École Polytechnique de Delft. Tomes I-VI.
58199: OUDENHOVEN, J. VAN, - Beschrijvinghe van Dordrecht, behelsende des selfs begin, opkomste, ende regeeringe, met veel gedenkwaerdige saecken daer voor-ghevallen. Midtsgaders: Den ouden en nieuwen loop van Wael, Maes, Linghen, Dubbel, ende Yssel.
58064: OUDENHOVEN, J. VAN, - Beschryvinge der stadt ende Meyerye van 'sHertogen-Bossche.
58679: OULESS, P.J., - Jersey illustrated. (Cover title: Jersey, illustré par P.J. Ouless).
48791: OUWERKERK DE VRIES, J. VAN, - Verhandeling over de oorzaken van het verval des Nederlandschen handels en de middelen tot herstel of uitbreiding van denzelve.
47838: OVERBERG, B., - Manuel de pédagogie et de méthodique générale, ou guide de l'intititeur primaire. Traduit de l'allemand sur la 7e édition.
22944: OVERVOORDE, J.C., - Catalogus van de bibliotheek over Leiden en omgeving. + Eerste supplement.
58140: OVIDE, - Métamorphoses. Traduction nouvelle, conforme au texte du P. Jouvenci, par Monsieur Fontanelle. (2 vol.).
51859: OVR, - Verslagen en mededeelingen I. (Eerste deel). Vereeniging tot Uitgave der Bronnen van het Oude Vaderlandsche Recht.
51866: OVR, - Verslagen en mededeelingen, deel XII. Vereeniging tot Uitgave der Bronnen van het Oude Vaderlandsche Recht.
51862: OVR, - Verslagen en mededeelingen, achtste deel. Vereeniging tot Uitgave der Bronnen van het Oude Vaderlandsche Recht.
51863: OVR, - Verslagen en mededeelingen, negende deel. Vereeniging tot Uitgave der Bronnen van het Oude Vaderlandsche Recht.
13043: OZINGA, M.D. (ET AL), - Historische monumenten in Suriname.
1266: OZINGA, M.D., - De monumenten van Curaçao in woord en beeld. Met tekeningen en foto's van H. van der Wal.
42845: PAASCH, H., - From keel to truck. (Cover title: Vom Kiel zum Flaggenknopf). Marine-Wörterbuch Englisch-Französisch-Deutsch-Spanisch-Italienisch.
283: PAASCH, H., - From keel to truck: Dictionnaire de marine, Anglais-Français-Allemand-Espagnol-Italien.
47560: PAAUW, S. VAN DER, - Verhaal van de middelen tot verversching van het water in de grachten der stad Leyden, gedurende eene reeks van bijna tweehonderd en vijftig jaren.
52815: PACKER, KINGSLEY, - Nanogen index. A dictionary of pesticides and chemical pollutants.
45806: PADDAYYA, K., - Investigations into the neolithic culture of the Shorapur Doab, South India.
51209: PADRON CASTILLO, MARIO EDUARDO, - Cooperación al desarrollo y movimiento popular: las asociaciones privadas de desarrollo.
59789: PAGE, THOMAS JEFFERSON, - Track survey of the river Uruguay, with portions of the Rios Negro and Gualeguaychu. Sheet No. 1: Higueritas to Laguna and Sausal Islands; Sheet No. 2: Laguna and Sausal Islands to Dalto Grande. Scale 1:100000
59277: PAGE, A.L. (ED.), - Methods of soil analysis. Part 2: Chemical and microbiological properties.
48524: PAINVIN, M., - Théorie des surfaces polaires d'un plan.
20100: PAKULA, HANNAH, - The last romantic. A biography of Queen Marie of Roumania.
47429: PAL, PRATAPADITYA (ED.), - Aspects of Indian art. Papers presented in a symposium at he Los Angeles County Museum of Art., October, 1970.
49526: PALEY, PRINZESSIN, - Erinnerungen aus Russland (1916 - 1919) und die Macht des Bolschewismus. Aus dem Französischen von Curt L. Wagenseil.
60676: PALLISER, CHARLES, - The Quincunx: The inheritance of John Huffam.
49953: PALM, J.H. VAN DER, - De vrede van Europa.
59824: PALM, PEDRO D. DE, - Landhuis Nooit Gedacht, Brakkeput Ariba, Stichting Johannes Don Bosco 1947-1969.
48541: PALM, J.H. VAN DER, - Geschied- en redekunstig gedenkschrift van Nederlands herstelling in den jare 1813.
58896: PALMER, G.H., - National Art Library, Victoria and Albert Museum: classed catalogue of printed books: Heraldry.
41498: PALMER, TORSTEN & STENHOLM, J.M.O., - Stalins fotografer: Pressbilden som vapen under den första femårsplanen 1919-1932.
59335: PAMELEN-HAGENAARS, JOSE VAN, - Duchesse: 20 kantklospatronen.
59598: PAMFLET. - Na-soeck ende overlgghinghe (sic) int korte, hoe ende in wat manieren, ... autheuren, tzedert hondert jaren herwaerts, hebben verstaen, dat d'oprechte Godts-dienst aenghestelt ende ghevordert, ende vande twisten der religie gheoordeelt moet werden... Daer mede de Remonstranten (na gheleghentheyt) hen zoecken te behelpen teghen de Contra-Remonstranten.
57870: PAMPHLET. - Avis aux Belges sur le projet de constitution pour le Royaume des Pays-Bas, avec le texte de ce projet, et des notes...
60736: PANCHAUD, G.H.W., - Amsterdam in historisch-romantische tafereelen. IIIe deel.
55694: PANE, ROBERTO, - Itala nam tellus Graecia Maior erat. & Taranto.
43151: PAPADOPOULOS, G.S., - England and the Near East, 1896-1898.
59762: PAPEN, A., - Stade. 8. Aufgetragen und radiert von A. Papen. Ausführung von C. Fischer. Schrift von H. Wild.
49229: PARACELSUS, - Selected writings. Edited with an introduction by Jolande Jacobi. Translated by Norbert Guterman.
55284: PARANAVITANA, K.D., - Galle Fort: the heritage city.
44102: PAREMMAKKAL, CATHANAR THOMMAN (PODIPARA, PLACID J., ED.), - The Varthamanappusthakam. An account of the history of the Malabar Church between the years 1773 and 1786 with special emphasis on the events connected with the journey from Malabar to Rome via Lisbon and back undertaken by Malpan Mar Joseph Cariattil and Cathanar Thomman Paremmakal.
60405: COUR D'APPEL DE PARIS, - Arrêt de la Cour d'Appel de Paris, du 15 février 1806, relatif à la liquidation de la Banque Territoriale.
58538: PARIVAL, JEAN DE, - Les delices de la Hollande. Avec un traité du gouvernement, et un abregé de ce qui s'est passé de plus memorable jusques à l'an de grace 1661. Ouvrage reveu, corrigé, changé & fort augmanté.
43959: PARMENTIER, J., - Etude sur un supplément inédit des mémoires de Richelieu. Manuscrit qui, sur la foi de M. Léopold Ranke, célèbre historien allemand, a passé pour les Mémoires du père Joseph.
57368: PARMENTIER, MICHEL & FOUA-BI, KOUAHOU (EDS.), - Céréales en régions chaudes: conservation et transformation. Colloque international de technologie, Centre universitaire de N'Gaounéré, Cameroun, 22-26 février 1988.
47157: PARSONS, JEFFREY R. (ET AL), - Prehispanic settlement patterns in the upper Mantaro and Tarma drainages, Junin, Peru. Vol. 1: The Tarama-Chinchaycocha region. Parts 1 & 2.
52970: PARSONS, ANTHONY, - From cold war to hot peace: UN interventions 1947-1995.
60229: PARSONS, ELSIE CLEWS, - Folk-lore of the Antilles, French and English.
52117: PARTRIDGE, ERIC, - A dictionary of the underworld, British & American. Being the vocabularies of crooks, criminals, racketeers, beggars and tramps, convicts, the commercial underworld, the drug traffic, the white slave traffic, spivs.
47471: PASCAL, - L'oeuvre de Pascal. Texte établi et annoté par Jacques Chevalier.
58455: PASPOORT, ZACHARIAS, - Beschrijving van Zeeland, zijnde het negende en tiende deel van den Tegenwoordigen staat der Vereenigde Nederlanden, ten deele vervolgd.
24803: PATTEE, R., - Portugal na Africa contemporânea. I: Africa do Sul, vizinha de Portugal; II: Os antigos protectorados de Lesoto, Botswana e Suazilândia.
48703: PATTERSON, ARTHUR H., - Nature in Eastern Norfolk.
48640: PATZELT, ERNA & PATZELT, HERBERT, - Schiffe machen Geschichte. Beiträge zur Kulturgeschichte im vorchristlichen Schweden.
58168: PAUL DE LYON, PÈRE, - Anti-hexaples ou analyse des cent et une propositions du Nouveau Testament du père Quesnel, condamnées par nôtre Saint Père le Pape Clement XI. Pour servir de résponse aux Hexaples ou écrit à six colomnes sur la constitution Unigenitus. (2 vols.).
51480: PAULAY, GUSTAV (ED.), - The marine biodiversity of Guam and the Marianas.
60551: PAULINO, FRANCISCO FARIA & GARCIA, JOSE MANUEL, - Portugal e os descobrimentos.
59355: PAULIS, L., - Technique and design of Cluny lace. Translated and enlarged by M. Rutgers.
43096: PAULME, DENISE, - Une société de Côte d'Ivoire, hier et aujourd'hui: Les Bété.
8692: PAULSON TOWNSEND, W.G., - Modern decorative art in England. Its development & characteristics. Vol.1: Woven & printed fabrics, wall-papers, lace & embroidery.
5553: PAULUS, J., (ET AL, EDS.), - Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië. (8 vol. set).
21061: PEABODY, ROBERT E., - The log of the Grand Turks.
48831: PECK, LINDA LEVY, - Northampton: Patronage and policy at the court of James I.
40701: PECKER, ANDRE, - Vème Congrès International de Transfusion Sanguine.
17665: PEDERSEN, HUGO V., - Door den Oost-Indischen archipel, eene kunstreis. Voor Nederland bewerkt door S. Kalff.
47772: PEEL, C.S., - Still room cookery. Recipes old and new.
55470: PEESCH, REINHARD, - Die Fischerkommünen auf Rügen und Hiddensee. Mit einem Beitrag über die Boote der Gewässer um Rügen von Wolfgang Rudolph und einem Beitrag über die Hausmarken auf Hiddensee von Karl Ebbinghaus.
60826: PEET, JAN & RUTTEN, WILLIBRORD, - Oranje-Nassau Mijnen. Een pionier in de Nederlandse steenkolenmijnbouw, 1893-1974.
7504: PEETERS, K.C., - Eigen aard. Overzicht van het Vlaamse volksleven.
50630: PEETERS, LEO, - La géographie du pays Logo au sud d'Aba (République du Congo).
57741: PEETERS-FONTAINAS, JEAN, - Bibliographie des impressions espagnoles des Pays-Bas méridionaux. (2 vol. set).
57837: PEIGNOT, G., - Dictionnaire critique, littéraire et bibliographique des principaux livres condamnés au feu, supprimés ou censurés. Précédé d'un discours sur ces sortes d'ouvrages.
43339: OPERA DE PEKIN, - Ensemble officiel de la République Populaire de Chine: Le théatre classique de Chine. Deuxième festival international d'art dramatique. Programme presenté par la réunion du Théatre Artistique Populaire de Liaoning et par l'Opéra de Pékin.
44115: PELISSIER, ROGER & LE NAN, DANIELLE, SOUS LA DIRECTION DE ELISSEEFF, SERGE, - 2000 Revues d'Asie.
58584: PELKWIJK, J. TER, - Beschrijving van Overijssels watersnood in Februarij 1825.
51786: VAN PELT & ZONEN, L., - Zonder titel. (Catalogus van houten meubelen: voornamelijk gesloten kasten, dressoirs & buffetten voor woon- en slaapkamers, ook enkele ledikanten, tafels en stoelen).
46796: PELUPESSY, WIM, - Agrarian transformation and economic adjustment in El Salvador, 1960-1990.
57389: PELZER, K., - Atlas [for European school].
59158: PENARD, F.P. & PENARD, A.P., - De menschetende aanbidders der Zonneslang. Deel III: Neo-sophia of de cirkelleer van tijd en ruimte.
60772: PENNESI, G., GRASSO, G. & MUSONE, F., - I popoli del mondo usi e costumi: Oceania.
45187: PENNINGTON, L.E. (ED.), - The Purchas Handbook: Studies of the life, times and writings of Samuel Purchas 1577-1626. With bibliographies of his books and of works about him. (2 vol. set).
34591: PENROSE, B., - Goa, rainha do Oriente. Goa, queen of the East. Comemoraçoes do V centenério da morte do infante D. Henrique.
58251: KEMENTERIAN PERBURUHAN R.I., - Sekitar program perburuhan kabinet Wilopo.
58410: PERCHERON, A., - Bibliographie entomologique, comprenant l'indication par ordre alphabétique de noms d'auteurs. 1. Des ouvrages entomologiques publiés en France et à l'étranger, depuis les temps les plus réculés jusques et y compris l'année 1834; 2. Des monographies et mémoires contenus dans les recueils, journaux et collections académiques francaises et étrangères.
48156: PEREGRINE, PETER N. & EMBER, MELVIN (EDS.), - Encyclopedia of prehistory. Volume 7: South America. Published in conjunction with the Human Relations Area Files at Yale University.
45536: PEREY, LUCIEN, - Une princesse romaine au XVIIme siècle: Marie Mancini Colonna. D'après des documents inédits.
47624: PERK, CHARLES G.M. (EDITED BY DOUWES DEKKER, K.), - The manufacture of sugar from sugarcane. A guide for students of sugar technology.
21973: PERNIS, H.D. VAN, - Aanvullende lijst van Maleische woorden en uitdrukkingen.
58494: PERRAULT, M. (AFTER RAFF, M.), - Abrégé d'histoire naturelle pour l'instruction de la jeunesse. Imité de l'allemand de M. Raff. Seconde partie: Du règne animal.
58053: PERRAULT, CHARLES, - Labyrinte de Versailles. The labyrinth of Versailles. Der Irr-Garte zu Versailles. 't Dool-hof tot Versailles.
58114: PERRIN, JOHN & LLOYD, H.E., - English and German dialogues. A guide to conversation in both languages. With a collection of idioms. Englische und deutsche Gespräche. Ein Erleichterungsmittel für Anfänger. Nebst einer Sammlung besonderer Redensarten.
47994: PERRINS, - Perrins' English-Zulu dictionary.
45121: PERROT, VICTOR, - I. La participation du Vieux Papier dans l'assassinat de Pail-Louis Courier. II. Les Boutades de Paul-Louis Courier.
43767: PERROT, EM., - Où en est l'Afrique Occidentale Française? Mission en Côte d'Ivoire, Haute-Guinée, Soudan, Sénégal.
58535: PERS, D.P. [DIRCK PIETERSZ.], - Den Romeynschen adelaer. (Op gegraveerde titel: De Romeynsche adelaer, vermeerdert door D.P. Pers).
60623: PESCH, C.L. VAN, - Handleiding tot de kennis der artillerie voor de cadetten van dat wapen. Afdeeling techniek. Hoofdstuk VIII: Torpedo's en electrisch zoeklicht. Omgewerkt door G.A. van der Brugghen en A.M. Kollewijn.
52993: PESCH, LUDWIG, - Ragadhana: an alpha-numerical directory of ragas.
11752: PESCHEL, O., - Geschichte der Erdkunde bis auf A. von Humboldt und Carl Ritter.
43650: PETERS, L.C. (ED.), - Nordfriesland. Heimatbuch für die Kreise Husum und Südtondern. Im Auftrage des Nordfriesischen Vereins für Heimatkunde und Heimatliebe herausgegeben.
60754: PETERS, ADAM, - Business as usual.
58898: PETERSEN-ROIL, ALMUTH, - Pitcairn und Norfolk. Bibliographie einer Insel.
4357: PETIT, L.D., - Bibliographie der Middelnederlandsche taal- en letterkunde.
4887: PETIT, G., - Etude médico-psychologique sur EDGAR POE.
60552: PETREJUS, E.W., - Das Modell der Brigg "Irene". Handbuch für den Bau historischer Schiffsmodelle.
1175: PETRUS BLUMBERGER, J.T., - De communistische beweging in Nederlandsch-Indie.
31220: PETRUS BLUMBERGER, J.T., - Le communisme aux Indes Néerlandaises.
28251: PFANNMULLER, D.G., - Handbuch der Islam-literatur.
41943: PFAU, LUDWIG, - Bild- und Bauwerke. Artistische Studien.
41616: PFISTER, OSKAR, - The psychoanalytic method. Transl. by Charles R. Payne. Intro. by Siegmund Freud.
55822: PFIZMAIER, AUGUST, - Die Zeiten des Fürsten Wen von Lu.
59867: IRENEUM PHILALETIUM [PS. VAN TEELINCK, EWOUT], - Derde clachte der Kercke, teghens den heylloosen kerf-stock der Remonstranten. Tot bewijs dat de selve nae het Pausdom hellen, ende haer met de Papisten, Martinisten, Mennonisten, ende Libertynen soecken te verstercken, om de Ghereformeerde religie to onderdrucken.
47657: PHILBY, J.B., - Arabia of the Wahhabis.
57023: PHILIPPI, H., - Morphologische en geologische aanteekeningen bij de kaart van Zuid-Sumatra. II: Kolenterreinen in Benkoelen. (Tekst- & kaartendeel).
40916: PHILIPS, ERASMUS, - Misellaneous [sic] works consisting of essays, political and moral. I: Political reflections (1722); II: The state of the Nation, in respect to its trade, debts, and money (1725); III: The country gentlemam (sic) (1726); IV: A letter to a Gentleman abroad, in respect to the situation of our affairs, as they were in the year1749.
43498: PHILIPS. - Philips Technisch Tijdschrift, jaarg. 1-22, 1936-1960.
25820: PHILIPS, J.F.R., - Gezondheidszorg in Limburg. Groei en acceptatie van de gezondheidsvoorzieningen, 1850-1940.
27830: PHILLIPS, [JENKINS THOMAS], - An account of the religion, manners, and learning of the people of Malabar in the East-Indies. In several letters written by some of the most learned men of that country to the Danish missionaries.
48269: PHILOENUS, - Het boek der chronyken der feesten van Amsterdam, des jaars MDCCCXXXII : (na de beschryvinge). Philoeni. Uit de oorspronkelyke Grieksche tale in onse Nederlandsche tale getrouwelyk overgeset.
57880: PHILOJOHANNES, - A modest defence of the East India Company's management of steam communication with India.
51198: PHOON, W.O. & CHEN, P.C.Y., - Textbook of community medicine in South-East Asia.
46465: JAPANESE SOCIETY OF PLANT PHYSIOLOGISTS (ED.), - Studies on microalgae and photosynthetic bacteria. A collection of papers dedicated to Hiroshi Tamiya on the occasion of his 60th birthday.
51587: PIAT ET SES FILS, A., - Extrait du catalogue général: Organes de transmission. I: Notice et tables diverses; II: Catalogue des organes de transmission; III: Catalogue des poulies diverses.
44103: PIAULT, MARC-HENRI, - Histoire Mawri. Introduction à l'étude des processus constitutifs d'un état [Hausa, Niger].
59310: PICARD, L.-B., - Le Gilblas de la Révolution ou les confessions de Laurent Giffard. (5 vol. set).
51340: PICKERING, W.A., - Pioneering in Formosa. Recollections of adventures among mandarins, wreckers, & head-hunting savages. With an appendix on British policy and interests in China and the Far East.
55872: PIENAAR, B.J., - Vyf-en-veertig jaar langs die spoor, 1905 - 1950.
57213: PIERIS, P.E., - Ceylon: the Portuguese era, being a history of the island for the period 1505-1658. Vol. two (of 2).
41933: PIETRI, MONIQUE (PHOTOGR.) & PERROT, MARYVONNE (TEXT), - Lights of Ladakh. Transl. from the French by Denis Mahaffey.
19675: PIGEON, A., - L'Allemagne de M.de Bismarck.
13139: PIJNAPPEL, J. (ED.), - Maleisch-Nederduitsch woordenboek, naar het werk van W.Marsden en andere bronnen.
49660: PIJPERS, A.E., - The vicissitudes of European political cooperation. Towards a realist interpretation of the EC's collective diplomacy.
58731: PILES, [ROGER] DE, - Beknopt verhaal van het leven der vermaardste schilders, met aanmerkingen over hunne werken. Benevens een schets van een volmaakt schilder, een verhandeling van de kennisse der tekeningen en schilderyen, en van de nuttigheit der printen. In 't Frans beschreven (...) en in 't Nederduits vertaalt door J. Verhoek.
49360: PIMLOTT, J.A.R., - The Englishman's Christmas. A social history.
58659: DU PIN, L. ELLIES, - Bibliotheque universelle des historiens; contenant leurs vies, l'abregé, la chronologie, la geographie, et la critique de leurs histoires. Un jugement sur leur style, & leur caractere; & le denombrement des differentes éditions de leurs oeuvres. Avec des tables chronologiques et geographiques.
10346: PINAULT, M., - Recueil d'arrêts notables du Parlement de Tournay (&) Suite des arrêts notables du Parlement de Flandres.
43733: PINCKNEY, ROGER A.P., CREE, DONALD C.L., GARRETT, ALASDAIR (ET AL, EDS.), - The Royal Cruising Club, seasons 1950-1975 (lacks season 1960).
51212: PIRENNE, HENRI (ED.), - Le livre de l'abbé Guillaume de Ryckel (1249-1272). Polyptyque et comptes de l'abbaye de Saint-Trond au milieu du XIIIe siècle.
53309: PIRENNE, HENRI ED., - Essai sur le beau.
56913: PIRON, F.P.J., - Etudes sur les canonnières cuirassées, leur puissance, leur role, et sur les moyens de les combattre.
44367: PISTORIUS, ROBIN J. & WIJK, JEROEN C.A.C. VAN, - The exploitation of plant genetic information; political strategies in crop development.
51789: PIT, A. (TEKST), - Het goud- en zilverwerk in het Nederlandsch Museum voor Geschiedenis en Kunst te Amsterdam.
19708: PITA ANDRADE, J.M. (ED.), - Cathedrales d'Espagne.
48993: PITTERY, R., - Quelques données sur l'expérimentation cotonnière. Influence de la date des semis sur le rendement. Essays comparitifs.
59945: PLAKKAAT. - Provisioneel reglement by ridderschappe, ende steden des Ruremondtschen quartiers, metten Ed. Hove van Gelderlandt beraempt, den 5. Mey 1664. om daer naer eens des jaers, tot stuyr van beden, subsidien, ende onraets-penningen, te lichten, ten platten lande... Naerdere Generale Resolutie vanden 22. February 1681.
60094: PLAKKAAT. - Chaerte van de nieuwe Camer binnen Oudt-Hollant "In Liefd' bloeiend".
60557: VAN DER PLANKEN, C. & NOORDERMEER, C.G., - Emotions JAS.
20806: PLATTEGROND. - Kompas van Rotterdam. Schaal 1:10.000.
47927: PLAYER & SONS, JOHN, - Aircraft of the Royal Air Force.
48862: PLEINDOUX, AUGUSTE, - Les maitres des victuailles et le commerce de la boucherie en Avignon sous la domination des Papes.
28228: PLEMPER, P., - Beschryving van de heerlykheid en het dorp Alphen aan den Ryn.
44006: PLETICHA, HEINRICH, - Weltgeschichte in Zinn.
58941: PLEYSIER, A., - Over helden en horden. Een twaalftal radiolezingen van A. Pleysier, omroepsecretaris van de VARA.
3261: PLEYTE, W., A. VAN DEN BOGERT & H. BOUWHEER, - Uddel en Uddeler Heegde.
48503: PLIMMER, R.H.A., - Analyses and energy values of foods.
58825: PLINIUS CAECILIUS SECUNDUS, CAIUS, - C. Plinii Caec. Sec. Epist. lib. IX. Eiusdem & Traiani imp. epist. amoebaeae. Eiusdem Pl. et Pacati, Mamertini, Nazarii, Panegyrici. Item, Claudiani Panegyrici. Adiunctae sunt Isaaci Casauboni notae in epist. Variae lectiones ultra praecedentes, in hac posteriori editione margini accesserunt.
53391: PLUKKER, D.F., - The Miragavati of Kutubana, Avadhi text with critical notes.
24777: POCOCKE, RICHARD, - Beschryving van het Oosten, en van eenige andere landen. Uit het Engelsch overgezet en met aanteekeningen voorzien door Ernst Willem Cramerus. Met eene voorrede van Rutger Schutte. (Complete with:) SCHUTTE, RUTGER, Verhandelingen over de reize der Israëlieten in de woestijne, en eenige bijzonderheden van Jerusalem en deszelfs omtrek.
46302: PODEH, ELIE, - The quest for hegemony in the Arab world: The struggle over the Bagdad Pact.
5792: POENITZ, C.E., - Militärische Briefe eines Verstorbenen an seine noch lebenden Freunde, historischen, wissenschaftlichen, kritischen und humoristischen Inhalts. 1.-3. Sammlung. (Vols. 1-3 of 4).
57846: POENSEN, C., - Brieven over den Islam uit de binnenlanden van Java. Met een voorrede van P.J. Veth.
40831: POGUE, JOSEPH E., - The economics of petroleum.
38417: POHL, R.W., - Einführung in die Mechanik und Akustik.
8571: POLAK, ALBERT, - Traditie en tweespalt in een Sasakse boerengemeenschap (Lombok,Indonesie). Tradition and conflict in a Sasak peasant community (Lombok,Indonesia). (With a summery in English).
52844: POLAK, J., - Agrarische regelingen. Handleiding voor de toepassing van de wettelijke bepalingen en administratieve voorschriften betreffende het agrarisch recht in Nederlandsch-Indië + Vervolg.
6544: POLAK, J.A., - Historisch overzicht van de goudindustrie in Suriname.
58809: POLIGNAC, [MELCHIOR] CARDINAL DE, - L'Anti-Lucrèce, poème sur la religion naturelle. (2 vol. set). Traduite (en prose) de M. de Bougainville.
51777: POLISCH, CHARLES, - Motifs de décoration moderne: Réproduction des cartons et poncis de Charles Polisch, peintre-décorateur à Paris. 1er série.
39468: REGLEMENT VAN POLITIE, - Geschiedenis van het reglement van politie op de waterstaatswerken, in onderhoud en beheer bij de provincie Friesland, 1880-1901.
53421: POLLOCK, JOHN, - The Bolshevik adventure.
57717: POLMAN, P. (UITG.), - Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der Rooms-Katholieke kerk in Nederland 1727-1853. Deel II: 1754-1795.
60456: POMEY, FRANCISCO [FRANCOIS ANTOINE], - Pantheum mythicum, seu fabulosa deorum historia, Hoc Epitomes eruditionis volumine breviter dilucideque comprehensa.
60304: POMPE VAN MEERDERVOORT, J.L.C., - Vijf jaren in Japan. (1857-1863). Bijdragen tot de kennis van het Japansche Keizerrijk en zijne bevolking. (2 vol. set).
21699: PONT, J.W. (UITG.), - Jaarboek der Vereeniging voor Nederlandsch-Luthersche Kerkgeschiedenis (Nos. 1-6).
5880: PONTIS, SIEUR DE, - Mémoires du Sieur de Pontis, officier des Armées du Roy, contenant plusieurs circonstances des guerres et du gouvernement sous les règnes des rois Henri IV, Louis XIII et Louis XIV. Ed.J.Servier.
1050: POORTENAAR, J. & W.P. COOLHAAS (EDS.), - Onder palmen en waringins. Geest en godsdienst van Insulinde.
22589: POORTENAAR, J., D. HUNTER & C. PELS, - De papierwereld.
8734: POORTENAAR, J., - De Boroboedoer, zes etsen. Inleiding van N.J. Krom.
47625: POORTER, ERIKA DE (ED.), - As the twig is bent... Essays in honour of Frits Vos.
59461: POPMA, TITUS VAN, - Titi Popmae Phrysii de operis servorum liber.
42424: PORGES, LAURENCE, - Bibliographie des régions du Sénégal.
58426: PORRAS, FRANCISCUS DE, - Rampspoedige water-togt door Franciscus de Porras, Met eenige muitelingen van Jamaica naa Hispaniola vrugteloos ondernoomen in 't Jaar 1504 (...) Beneffens de zee-togt van Ferdinandes Cortes, in 't zelve jaar gedaan naar Hispaniola.
59105: PORSILD, MORTEN P., - Studies on the material culture of the Eskimo in West Greenland.
5758: PORTER, JANE, - The Scottish chiefs (historic novel).
46991: UNIVERSIDADE DO PORTO (ED.), - Congresso internacional Bartolomeu Dias e a sua época. Actas. Vol. II: Navegaçoes na segunda metade do século XV.
31400: CONGRESSO DO MUNDO PORTUGUES, - Memorias e comunicaçoes apresentadas ao Congresso Colonial (IX Congresso).
33816: CONGRESSO DO MUNDO PORTUGUES: - Memórias e comunicaçoes apresentadas ao Congresso da Pre e Proto-história de Portugal.
52370: CONGRESSO DO MUNDO PORTUGUES, - Memorias e comunicaçoes apresentadas ao Congresso Luso-Brasileiro de Historia (VII Congresso) Tomo 2 (II seccao, I parte): O ciclo do oiro e dos diamantes.
52371: CONGRESSO DO MUNDO PORTUGUES, - Memorias e comunicaçoes apresentadas ao Congresso Luso-Brasileiro de Historia (VII Congresso) Tomo 3 (II seccao, 2a parte): O Império e a República.
52372: CONGRESSO DO MUNDO PORTUGUES, - Programas, discursos e mensagens.
23976: CONGRESSO DO MUNDO PORTUGUES, - Comunicacoes apresentadas aos Congressos de História Moderna e Contemporânea de Portugal (V e VI Congressos).
28932: POST, R.R. (RED.), - Romeinsche bronnen voor den kerkelijken toestand der Nederlanden onder de apostolische vicarissen 1592-1727. Deel II: 1651-1686.
58232: POST, FREEK & SLAGTER, RUUD, - Varende Slagters: Een kroniek van Groninger binnen- en buitenvaarders.
7977: PICTURE POSTCARDS. - Album (modern) with ca. 85 old picture postcards (ca.1898-ca.1913), depicting sailing ships in hourbours or docks.
53087: PICTURE POSTCARDS - - Padang S.W.K.
53088: PICTURE POSTCARDS - - Exposition Coloniale Internationale Paris 1931: La section des Pays-Bas. 12 cartes détachables.
29015: POSTMA, JOHAN SJOUKE, - Das niederländische Erbe der preussich-russländischen Mennoniten in Europa, Asien und Amerika.
52004: POSTMUS, BOUWE PIETER, - An exile's cunning: Some private papers of George Gissing.
40821: POTONIE, ROBERT, - Allgemeine Petrographie der "Ölschiefer" und ihrer Verwandten mit Ausblicken auf die Erdölentstehung (Petrographie der Sapropelite).
34688: POTT, P.H., - Introduction to the Tibetan collection of the National Museum of Ethnology, Leiden.
52845: POTT, J.G., - Uitvoering van de Indische mijnwet. Vergunningen tot het doen van mijnbouwkundige opsporingen. Ontwerp eener ordonnantie tot uitvoering van de artikelen 7 en 12 der Indische mijnwet (Indisch staatsblad 1899 no.214) met memorie van toelichting (3 vol. set) Vol. 1: Ontwerp, bijlagen. Vol. 2: Memorie van toelichting, algemeen gedeelte. Vol. 3: Memorie van toelichting, bijzonder gedeelte, toelichting op de artikelen van het ontwerp
52846: POTT, J.G., - Uitvoering van de Indische mijnwet. Ontwerp eener ordonnantie tot uitvoering van de Indische mijnwet (Indisch staatsblad 1899 no. 214). Vol. 1: Ontwerp. Vol. 2: Toelichting.
48110: POTTHAST, AUGUST, - Repertorium fontium historiae medii aevi. Primum ab Augusto Potthast digestum, nunc cura collegii historicorum e pluribus nationibus emendatum et auctum. II: Fontes A-B.
48111: POTTHAST, AUGUST, - Repertorium fontium historiae medii aevi. Primum ab Augusto Potthast digestum, nunc cura collegii historicorum e pluribus nationibus emendatum et auctum. III: Fontes C.
59264: POUCH, THIERRY & SOBEL, RICHARD, - Economie hétérodoxe en crise et en critique.
58065: POULTIER D'ELMOTTE, FRANCOIS-MARTIN, - Conjectures sur l'origine des choses.
30938: POUWER, J., - Enkele aspecten van de Mimika-cultuur (Ned.Zuidwest Nieuw Guinea).
41818: POWER, EILEEN, - The wool trade in English medieval historie. Being the The Ford lectures.
11169: POWNALL, C.A.W., - Thomas Pownall M.P.,F.R.S., Governor of Massachusetts Bay, author of The Letters of Junius. With a supplement comparing the colonies of Kings George III and Edward VII.
4485: PRAAG, S. VAN, - Sexualiteit en huwelijk bij de volkeren der aarde: Indonesie.
43255: PRADHAN, M.C., - The political system of the Jats of Northern India.
58019: PRAEGER, L.F., - Indische studiën. Bijdragen tot de kennis der levensvatbaarheid, levens- en gezondheidsleer van de vreemde en eigene bewoners van Nederlandsch Indië.
59718: PRAMPOLINI, GIACOMO (ED.), - Cinquanta pantun indonesiani.
36896: PRATT, A. (ED.), - The national handbook of Australia's industries.
58589: PRAULT, L. (ÉD.), - L'esprit d'Henri IV, ou anecdotes les plus intéressantes, traits sublimes, réparties ingénieuses, & quelques lettres de ce Prince.
48849: PRENTKI, OSCAR-HENRI, - Essai historique sur le déclin de la réforme en Pologne.
43595: PRESCOTT, WILLIAM H., - History of the reign of Ferdinand and Isabella, the Catholic. (3 vol. set).
43006: PRESTON, ANTHONY (ED.), - Fighting ships of the world. An illustrated encyclopedia of modern sea power.
43174: PRESTWICH, MENNA, - Cranfield: Politics and profits under the Early Stuarts. The career of Lionel Cranfield Earl of Middlesex.
41820: PREVITE-ORTON, C.W., - The shorter Cambridge medieval history. I: The later Roman Empire to the 12th century; II: The 12th century to the Renaissance.
58666: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS (BOIS, J.P.J. DU, ED.), - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome quatorzième: Voyages dans la presqu'isle en deça du Gange (suite) & Voyages aux Indes Orientales par le sud-ouest.
58443: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome neuvième : Suite du livre II: Voyages de Carré & de L'Estra aux Indes Orientales. (Paris quarto ed.).
58550: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS (BOIS, J.P.J. DU, ED.), - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome vingt-deuxième: Continuation des voyages, des découvertes et des établissemens dans l'Amérique Septentrionale. (Quarto ed.).
58276: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Table alphabétique des matières contenues dans les XV volumes de l'Histoire générale des voyages. Tome seizième.
58865: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 51: Suite des descriptions des provinces de l'Amerique Meridionale.
58858: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 43: Voyage de Guillaume Dampier autour du monde.
58860: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 22: Description de la Chine (suite).
58856: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 38: Description de l'Indoustan.
58855: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 37: Voyages dans l'Indoustan.
58854: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 35: Voyages de Fernand Mendez Pinto.
58853: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 29: Voyages dans la Tartarie, le Tibet, la Bukkarie, et de la Chine (suite) & Voyages des Hollandais aux Indes Orientales.
58852: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 26: Description de la Tartarie orientale et du Tibet (suite). Voyages dans la Tartarie, le Tibet, la Bukkarie, et de la Chine.
58851: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 23: Description de la Chine (suite).
58862: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 47: Suite de la conquête de Mexique par Fernand Cortez.
58870: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 59: Voyages et établissemens aux Antilles.
58665: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS (BOIS, J.P.J. DU, ED.), - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome treizième: Voyages dans la presqu'isle en deça du Gange.
58664: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS (BOIS, J.P.J. DU, ED.), - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome onzième: Voyages des Hollandois aux Indes Orientales (suite) & Voyages des François aux Indes Orientales.
58575: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 45: Premiers voïages, découvertes et établissemens des Européens en Amérique.
58845: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 9: Voyages au long de la côte occidentale d'Afrique, depuis le Cap Blanco jusqu'à Sierra Leona (suite).
58572: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 25: Description de la Tartarie orientale et du Tibet (suite).
58138: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 32: Voyages des Hollandois et des François aux Indes Orientales.
58136: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 17: Suite de la description des royaumes de Congo, d'Angola, de Benguela, et des pays voisins. (Suivi de:) Description des pays qui bordent la côte orientale d'Afrique, depuis le Cap de Bonne-Esperance jusqu'au Cap de Guardafu, contenant particulièrement le pays des Hottentots & le Royaume de Monomotapa (Peter Kolben).
58135: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 13: Suite de la description de la Guinée, contenant la géographie & l'histoire civile & naturelle du pays.
58663: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome septième: Voyages dans la Tartarie orientale et du Tibet (suite) & Voyages dans la Tartarie, le Tibet, la Bakkarie & la Chine. (Paris quarto ed.).
58670: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS (BOIS, J.P.J. DU, ED.), - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome dix-neuvième: Suite des voyages, des découvertes et des établissemens en Amérique.
58667: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS (BOIS, J.P.J. DU, ED.), - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome quinzième: Voyages aux Indes Orientales par le sud-ouest (suite).
58861: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 46: Premiers voïages, découvertes et établissemens des Européens en Amérique (suite).
58848: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 15: La description des costes, depuis Rio da Volta jusqu'au Cap Lope Consalva (suite).
58864: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 50: Suite de la conquête du Perou.
58573: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 36: Voyages aux Indes orientales (suite).
58571: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 3: Premiers voyages des Anglois en Guinée & aux autres Indes Orientales (suite: 1586-1605).
58872: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 66: Supplément pour le tome XXXIV in-12, tiré du tome XII de l'édition Hollandoise
58871: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 65: Remarques pour servir de liaison au progrès des Hollandois dans les Indes Orientales.
58869: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 58: Continuation des voiages, des découvertes & des établissemens dan l'Amérique Septentrionale & des voiages au Nord-Ouest & Nord-Est.
58868: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 57: Continuation des voiages, des découvertes & des établissemens dan l'Amérique Septentrionale.
58866: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 52: Suite de la description de Pérou.
58859: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 44: Voyages de Gemelli Careri (suite).
58857: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 40: Description des isles du Japon.
58849: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 20: Voyages dans l'Asie (suite).
58847: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 12: Voyages en Guinée.
58846: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 10: Voyages au long de la côte occidentale d'Afrique, depuis le Cap Blanco jusqu'à Sierra Leona (suite).
58844: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 8: Voyages au long de la côte occidentale d'Afrique, depuis le Cap Blanco jusqu'à Sierra Leona (suite).
58873: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 72: Continuation de l'histoire generale des voyages (suite).
58134: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 11: Voyages en Guinée, à Penin, & sur toute la Côte, depuis Sierra Léona jusqu'au Cap de Lope-Cosalvo.
58574: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 39: Description des Philippines, Celebes, Macassar, voyages de Jacques Le Maire & d'Engelbert Kaempfer.
45958: PRICE, M.P. (ED.), - The diplomatic history of the war. Including a diary of negotiations and events in the different capitals, the texts of the various governments, the public speeches in the European parliaments, an account of the military preparations of the countries concerned and original matter.
55241: PRIGMORE, CHARLES S., - Social work in Iran since the White Revolution.
8728: PRINGGODIGDO, A.K. (ED.), - Geschiedenis der ondernemingen van het Mangkoenagorosche Rijk.
3032: WINKLER PRINS - Encyclopedie van de Tweede Wereldoorlog.
58952: PRINS, JOHANNES, - Leven van Philip van Marnix, Heer van St. Aldegonde.
44461: COMMITTEE ON POPULATION PROBLEMS, - The problems of a changing population. Report of the Committee on Population Problems to the National Resources Committee, May 1938.
49424: PROCEEDINGS. - Proceedings of the Third Congress of the International Society of Sugar Cane Technologists, held at Soerabaia, 7th-19th June 1929.
19290: PROCTER, R.W., - Memorials of Manchester streets.
59329: PROPHETAE. - Prophetae Isaias, Ieremias, Baruch, Ezechiel, Daniel, XII. minores; et Machabaeorum libri duo.
40971: PROPIAC, M. DE, - Beautés de l'histoire sainte, ou Choix des traits les plus remarquables et des passages les plus éloquens dans l'ancien et le nouveau Testament. Ouvrage propre à inspirer l'amour de la religion à la jeunesse (...).
57812: PROST, AUG., - Les sciences et les arts occultes au XVIe siecle: Corneille Agrippa, sa vie et ses oeuvres. (2 vol. set).
47306: PROTHEROE, ERNEST, - All about the Navy.
35242: PROVIDENCIAS. - Providencias publicadas por ... D. Affonso Henriquez, Viso-Rei do Estado de India, e pelo Commissario Regio do mesmo estado, durante o anno de 1896. (&) Providencias publicadas pelo Commissario Regio no Estado da India durante o anno de 1897, e supplemento ao de 1896.
59607: PRUDENTIUS CLEMENS, AURELIUS, - Opera. A Victore Giselino correcta & annotationibus illustrata: ad Hippolytum Estensem Cardinalem ac principem illustrissimum. (With subtitle for Hymni, imprint 1588).
48861: PRUGNARD, PIERRE, - Les églises publiques depuis la séparation de l'église et de l'état.
49680: PTOLEMEE, CLAUDE, - La tétrabible ou les quatre livres des jugements des astres, suivi de Le centiloque ou les cent sentences. Traduction de Nicolas Bourdin.
21542: RIJKS GESCHIEDKUNDIGE PUBLICATIEN, - Repertorium van boeken en tijdschriftartikelen betreffende de geschiedenis van Nederland verschenen in de jaren 1940-1959. Samenst. Aleida Gast, J.Brok-ten Broek, J.A. Veltman, e.a.
42617: PUGACH, NOEL H., - Paul S. Reinsch, open door diplomat in action.
5019: PULLE, A., - An enumeration of the vascular plants known from Surinam, together with their distribution and synonymy.
43282: PURSEGLOVE, J.W., - Tropical crops dicotyledons. (2 vol. set).
57975: PUTEANUS, ERYCE, FRANCQUART, JACQUES & GALLE, CORNEILLE, - Pompe funèbre du très-pieux et très puissant prince Albert, archiduc d'Autriche, duc de Bourgogne, de Brabant, &c., représentée au naturel en tailles douces, dessinées par Jacques Francquart et gravées par Corneille Galle. Avec une dissertation historique et morale d'Eryce Puteanus.
57658: PUTMAN, ROBERT, - Early maps and charts of the East coast of North America. On the history of maps, charts, their makers and publishers and on American history as it can be traced on early maps and charts.
44109: PUTNAM, GEORGE HAVEN, - Books and their makers during the Middle Ages. (2 vol. set). A study of the conditions of the production and distribution of literature from the fall of the Roman Empire to the close of the seventeenth century.
52640: PUTSCHER, MARIELENE, - Das Süssholz und seine Geschichte.
48854: PUYO, RENE, - La doctrine catholique sur l'usure d'après les conférences ecclésiastiques de Paris.
44045: PYE, LUCIAN W., - Guerrilla communism in Malaya: Its social and political meaning.
43961: QUARLES, BENJAMIN, - Lincoln and the Negro.
60777: QUATTROCCHIO, GIUSEPPE (ED.), - Tribes of Kenya. Tribù del Kenya. Kenyas ethnische Gruppen. Lot of 11 booklets: Gabbra; Kikuyu; Kipsigis; Luo; Maasai; Meru; El Molo; Pokot; Rendille; Samburu; Turkana.
43606: QUENSTEDT, F.A., - Leerboek der mineralogie. Naar het Hoogduitsch door P.J. van Eldik Thieme. Met een voorbericht van H. Vogelsang.
59951: QUESTIER, MATTHIAS, - Astrologise aenteeckeningh voor het jaar 1684. Gemaekt door de Heer Matthias Questier, professeur tot Parys, den welken heeft voorsegt de dag van zijn sterfte, ende ook de doot van den Grave van St. Paull, welcke aenteeckening in zijn sack gevonden is na sijn dood, anno 1683.
45963: QUILLER-COUCH, ARTHUR, - Memoir of Arthur John Butler.
45194: QUINN, DAVID B. & QUINN, ALISON M. (EDS.), - The English New England voyages, 1602-1608.
19199: QUINN, D.B. (ED.), - The Hakluyt handbook, vols. I & II.
59576: QUINTILIANUS, MARCUS FABIUS & FLACCUS, CALPURNIS (BURMAN, PIETER, ED.), - M. Fabii Quinctiliani ut ferunt Declamationes XIX majores et quae ex CCCLXXXVIII supersunt CXLV minores et Calpurnii Flacci Declamationes. Cum notis doctorum virorum, curante Petro Burmanno.
59575: QUINTILIANUS, MARCUS FABIUS (BURMAN, PIETER, ED.), - De Institutione Oratoria libri duodecim cum notis et animadversionibus virorum doctorum, summa cura recognita et emendati per Petrum Burmannum. (2 vol. set).

Next 1000 books from Charbo's Antiquariaat

6/1