Charbo's Antiquariaat
Leerdamhof 274, 1108 BZ Amsterdam, The Netherlands Postal address: Postbus 22513, 1100 DA Amsterdam, The Netherlands. Phone.: +31 (0)20 676 12 29            Email: mail@charbo.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
51298: GULDEWAGEN, D. & STEYN, P., - Naam-register, van de Heeren van de regeering der stad Haarlem, van de Ministers van dien; en van derzelver Commissien; als meede van eenige ampten en employen binnen dezelve.
52395: GULIK, R.H. [ROBERT] VAN, - De boek illustratie in het Ming tijdperk. [De boekillustratie in het Ming-tijdperk].
60571: GULIK, WILLEM VAN, - Nederlanders in Nagasaki - Japanse prenten uit de 19de eeuw. The Dutch in Nagasaki - 19th-century Japanese prints.
43863: GÜNTHER, SIEGMUND, - Geschichte der Erdkunde.
51164: GUO, YINGJIE, - Cultural nationalism in contemporary China: The search for national identity under reform.
60442: GUPTE, R.S., - The art and architecture of Aihole: A study of early Chalukyan art through temple architecture and sculpture.
5408: GUSINDE, M., - Die Kongo-Pygmäen in Geschichte und Gegenwart.
24202: GUSINDE, MARTIN, - Die Twiden: Pygmäen und Pygmoide im tropischen Afrika.
43091: GUTKIND, PETER C.W., - The royal capital of Buganda. A study of internal conflict and external ambiguity.
24289: GUTKIND, P.C.W., - The African administration of the Kibuga of Buganda.
51893: GVOZDANOVIC, JADRANKA, - Language system and its change: On theory and testability.
42778: GWYN, JULIAN (ED.), - The Royal Navy and North America: The Warren Papers, 1736-1752.
8688: HAAFNER, JACOB, - Lotgevallen op eene reize van Madras over Tranquebaar naar het eiland Ceilon.
30728: HAAFNER, JACOB, - Lotgevallen en vroegere zeereizen. Volgens deszelfs nagelatene papieren uitgegeven door C.M.Haafner.
60380: HAAFNER, JACOB, - Reize te voet door het eiland Ceilon.
60381: HAAFNER, JACOB, - Reize in eenen palanquin: of lotgevallen en merkwaardige aanteekeningen op eene reize langs de kusten Orixa en Choromandel.
60379: HAAFNER, JACOB, - Eine Reise von Madras nach Ceylon. Britischer Raub und Verwüstung Niederländischer Kolonien. Von E.A.P. Dzur neubearbeitet.
60378: HAAFNER, JACOB, - Eine Reise von Madras nach Ceylon. Britischer Raub und Verwüstung Niederländischer Kolonien. Von E.A.P. Dzur neubearbeitet.
60377: HAAFNER, JACOB, - Landreise längs der Küste Orixa und Koromandel auf der westlichen Indischen Halbinsel. Aus dem Holländischen übersetzt und mit einigen Anmerkungen begleitet von T. F. Ehrmann.
60395: HAAFNER, JACOB, - Lotgevallen en vroegere zeereizen. Volgens deszelfs nagelatene papieren uitgegeven door C.M.Haafner.
60400: HAAFNER, JACOB, - Jacob Haafners Fodreise igiennem Ceilon. Oversat af det Tyske ved J. Riise.
60370: HAAFNER, JACOB, - Travels on foot through the island of Ceylon. Translated from the Dutch.
60084: DEN HAAG. - Raport (sic) en bylagen van het Committé van Finantie van de Provisionele Raad van 's Gravenhage, in dato 22 Maart 1795. (Was geteekent: Joannes Huygens, A.C. Moliere, J.H. Noordbeek, Johannes Bossée, Pieter Heynsius).
43510: HAAGEN, M.J.F.W. VAN DER, - Het geslacht Van der Haagen, 1417-1932. Met een beschrijving van het werk van den schilder Joris van der Haagen en eenige naamgenoten door J.K. van der Haagen.
41465: HAAKMAN, J.A., - De exploitatie van Tandjong Priok.
60642: HAAN, F. DE, - Priangan. De Preanger-Regentschappen onder het Nederlandsch bestuur tot 1811. Eerste deel. I. Overzicht; II. Personalia.
21404: HAAN, A.M.J. DE, - Inventaris van het archief van de Heilige Geest en het Heilige Geesthofje te 's-Gravenhage, 1311-1917.
57960: HAAN HETTEMA, M. DE (RED.), - Oude Friesche wetten. Tweede deel, eerste & tweede stuk. VI: Jus Municipale Frisonum; VII: Boetregisters; VIII: Geestelijke regten; IX: Willekeuren; X: Lex Frisionum.
56232: HAAN, F. DE, - Oud Batavia. Gedenkboek uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen t.g.v. het 300-jarig bestaan der stad in 1919. (Full set: 2 text vols, plate vol., index vol.).
1283: HAAN, F. DE, - Oud Batavia. Gedenkboek uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen t.g.v. het 300-jarig bestaan der stad in 1919.
60802: HAANAPPEL, P.P.C. & MACKAAY, EJAN (TRANSL.), - New Netherlands civil code: patrimonial law (property, obligations and special contracts); Nouveau code civil néerlandais: le droit patrimonial (les biens, les obligations et les contrats particuliers); Nieuw Nederlands Burgerijk Wetboek: het vermogensrecht (zakenrecht, verbintenissenrecht en bijzondere overeenkomsten).
53892: HAARLEM. - Handvesten, privilegien, octroyen, vry- en gerechtigheden aan de stad Haerlem en haare burgers verleend; mitsgaders overeenkomsten en handelingen door de regeerders dier stad met andere steden, gemeenschappen, of byzondere persoonen aangegaan. Vercierd met de afbeeldingen der voornaamste zegels, als ook van het eerste en oudste Handvest van den jaare 1245.
50511: HAAS, HENDRIK DE, - De boekbinder, of volledige beschrijving van al het gene wat tot deze konst betrekking heeft.
43351: HAAS, HANS, - 'Amida Buddha unsere Zuflucht'. Urkunden zum Verständnis des japanischen Sukhavati-Buddhismus.
24489: HAAS, M.R., - Thai-English student's dictionary.
31143: HAASBROEK, N.D., - Prof. F.Kaiser en S.H. de Lange in hun relatie tot de astronomische plaatsbepalingen van omstreeks 1850 in het voormalige Ned.Indië.
41736: HÄBERLE, DANIEL, - Pfälzische Bibliographie V: Die ortskundliche Literatur der Rheinpfalz von 1910 bis 1926.
45019: HÄBERLIN, DR., - Volkstrachten der nordfriesischen Inseln vom Anfang des XVIII. bis Anfang des XIX. Jahrhunderts.
50880: HABICH, GEORG, - Die deutschen Medailleure des XVI. Jahrhunderts.
43432: HABOUSH, JAHYUN KIM, - A heritage of kings: One man's monarchy in the Confucian world.
25790: HADDERINGH, H. & B. VEENSTRA, - Drents woordenboek.
44352: D'HAEN, THEO & BERTENS, HANS (EDS.), - History and post-war writing.
49165: HAENEN, PAUL & TROUWBORST, ALBERT (EDS.), - Vrienden en verwanten. Liber amicorum Alex van der Leeden.
21038: HAERSOLTE, J.W.J. VAN, - Onze visscherij op Noord- en Zuiderzee.
51804: DE HAES MEUBELFABRIEK, VICTOR, - Zonder titel. (Verkoopcatalogus van houten slaapkamerinrichtingen: bedden, kasten, toilettafels, tafels en stoelen).
60312: HAES, FRANS DE, - De nagelaten gedichten, en Nederduitsche spraekkunst.
39832: HAES, R.L. DE, - Verslag aan den Koning van het onderzoek naar de vermoedelijke oorzaken waaraan de zeeramp van Zr.Ms. Rammonitor 'Adder' moet worden toegeschreven. Uitgebracht door de Commissie, benoemd bij 's Konings Besluit van 21 Julij 1882, no.1.
43789: HAFED, PRINCE OF PERSIA, - Hafed, Prince of Persia: His experiences in earth-life and spirit-life, being spirit communications, received through Mr. David Duguid, the Glasgow trance-painting medium. With an appendix, containing communications from the spirit artists, Ruisdal and Steen. Illustrated by fac-similes of various drawings and writings, the direct work of the spirits.
40690: HAFTMANN, WERNER, - Painting in the twentieth century. (Transl. from the German by Ralph Manheim).
57078: HAGA, B.J., - Nota omtrent de Inlandsche rechtsgemeenschappen in het gewest Tapanoeli.
60450: HAGELBERG, W., - Zoölogische hand-atlas. Het dierenrijk in zijn hoofdvormen naar de natuur geschetst. A: Zoogdieren, mammalia; B: Vogels, aves; C: Amphibiën, reptilia et amphibia; D: Visschen, pisces; E: Gelede dieren, articulata & arthrozoa; F: Weekdieren, mollusca; G: Wormen, vermes; stekelhuidigen, echinodermata; holzakdieren, coelenterata; vormlooze dieren, protozoa.
58078: HAGEMAN, HENRICUS, - Verzameling van Nederduitsche byvoeglyke naamwoorden, uit verscheiden schryvers getrokken, en in eene alphabethische orde gebragt.
58922: HAGEMAN, J., - Handleiding tot de kennis der geschiedenis, aardrijkskunde, fabelleer en tijdrekenkunde van Java. Deel II: Aardrijkskunde, fabelleer en tijdrekenkunde van Java.
60837: HAGEMAN, MARIËLLE (ET AL, RED.), - De Bazel, Tempel aan de Vijzelstraat in Amsterdam.
8758: HAGEN, T., F.T. WAHLEN & W.R. CORTI, - Nepal, royaume de l'Himalaya.
56245: HAHN JR., ALBERT, - Kunst als tijdsbeeld. T.g.v. het vijf-jarig bestaan van het Nederlandsche Boekengilde.
42295: HAHNER-HERZOG, IRIS, - Afrika - Kult und Visionen. Unbekannte Kunst aus deutschen Völkerkundemuseen.
43092: HAILEY, LORD, - An African survey. Revised 1956. A study of problems arising in Africa South of the Sahara. Issued under the auspices of the Royal Institute of International Affairs.
24453: HAILEY, LORD, - An African survey. A study of problems arising in Africa South of the Sahara. Issued by the Committee of the African Research Survey under the auspices of the Royal Inst.of Intern.Affairs.
59279: HAIN, LUD., - Repertorium bibliographicum, in quo libri omnes ab arte typographica inventa usque ad annum MD. Typis expressi ordine alphabetico. (4 vols.).
45314: HAISSINSKY, M., - Nuclear chemistry and its applications. Translated from the French by D.G. Tuck.
60336: HAYMONIS EPISCOPI HALBERSTATENIS [HAYMO VON HALBERSTADT], - In divi Pauli epistolas omneis interpretatio ad vetustissimorum exemplarium fidem quam diligentissime recognita. Indicata sunt nunc primu in margine capita eorum, quae ab autore e sacra pagina adducuntur.
40918: HALDANE, J.W.C., - 3800 Miles across Canada.
13151: HALKEMA, H., - De Islam, toegelicht door - .
58357: HALL, CHARLES FRANCIS, - Life with the Esquimaux: A narrative of Arctic experience in search of surviovors of Sir John Franklin's expedition. Populair edition.
58353: HALL, CHARLES FRANCIS, - Life with the Esquimaux: The narrative of Captain Charles Francis Hall, of the Whaling bark "George Henry" from the 29th May 1860, to the 13th September 1862. (Vol. 2 of 2). With the results of a long intercourse with the Innuits, and full description of their mode of life, the discovery of actual relics of the expedition of Martin Frobisher of three centuries ago, and deductions in favor of yet discovering some of the survivors of Sir John Franklin's expedition.
40944: HALL, H.C. VAN, VROLIK, W. & MULDER, G.J., - Bijdragen tot de natuurkundige wetenschappen. Derde deel voor 1828.
41346: HALL, M.C. VAN, - Regtsgeleerde verhandelingen en losse geschriften.
59555: HALL, DAVID, - A mite into the treasury, or some serious remarks on that solemn and indispensable duty of duly attending assemblies for divine worship ... To which is subjoin'd an epistle to Friends of Knaresborough monthly-meeting.
46202: HALLEMA, A., - Vier eeuwen weeshuisgeschiedenis Bolsward, 1553-1953.
10079: HALLEMA, A., - In en om de gevangenis, van vroeger dagen in Nederland en Nederlandsch-Indie. Schetsen uit de geschiedenis der straffen en voornamelijk van de toepassing der vrijheidsstraffen binnen en buiten onze grenzen. Voorbericht H.Brugmans.
44223: HALLER, ALBRECHT VON, - Briefe über die wichtigsten Wahrheiten der Offenbarung.
8549: HALLEY, EDMOND (ED. BY THROWER, NORMAN J.W.), - The three voyages of Edmond Halley in the Paramore, 1698-1701. (2 vol. set).
57803: HALLWARD, N.L., - William Bolts, a Dutch adventurer under John Company.
28575: HALMAEL, A. VAN, WIJN, H. VAN & PLEMPER VAN BALEN, B.A., - Wetenswaardigheden uit de geschiedenis van Noord-Holland.
42547: HALSEY, A.H. & TROW, M.A., - The British academics.
60569: HAMECHER, HORST, - Königin der See: Fünfmast-Vollschiff Preussen.
48752: HAMELSVELD, IJSBRAND VAN, - Kort begrip der algemeene geschiedenis, van de schepping der wereld af, tot op de ontruiming van Frankrijk in 1818.
43471: HAMERSTER, DOMINICUS, - Nauwkeurige en duidelijke verklaaring over de statuten, ordonnantien, reglementen, en costumen van rechte in Friesland; volgens Staats Resolutie van den 12 Maart 1722 gedrukt en gepubliceerd. Derde deel [=Derde & Vierde boek]. Uitgegeven door Ulrich Jan Huber.
51122: HAMMERTON, A. JAMES, - Cruelty and companionship: Conflict in nineteenth century married life.
51239: HAMNER, ROBERT D., - V.S. Naipaul.
48465: HAMPE, THEODOR, - Der Zinnsoldat. Ein deutsches Spielzeug.
13412: COMMISSIE VOOR DE HANDELSPOLITIEK, - Rapport betreffende de gevolgen der opening van het Panama-kanaal voor Nederland en kolonien (1912).
15756: HANDELSVEREENIGING 'AMSTERDAM' - Aangeboden door de Handelsvereeniging "Amsterdam", ter herinnering aan de opening van haar nieuw kantoorgebouw te Soerabaia op 18 April 1925.
25354: HANN, JULIUS, - Lehrbuch der Meteorologie.
14667: HANOMAG, - Die Lokomotive in Kunst, Witz und Karikatur.
42136: HANRATH, J.J., - Het maçonniek exlibris en de daaraan verwante grafische kunst.
42885: HANSEN, CLAS BRODER, - Deutschland wird Seemacht. Der Aufbau der Kaiserlichen Marine 1867-1880 in zeitgenössischen Berichten und Illustrationen.
58677: HANZELI, VICTOR EGON, - Missionary linguistics in New France: A study of seventeenth- and eighteenth-century descriptions of American Indian languages.
58602: HAPPEL, J., - Bildung und Bezeichnung der Sprachlaute des Menschen vom Ursprung der Schrift und ihrer allmäligen Entwicklung bis auf unsre Tage.
58993: HAQUE, ENAMUL (ED.), - An anthology on crafts of Bangladesh .
59821: HARDOUIN, E. & RITTER, W.L., - Java's bewoners in hun eigenaardig karakter en kleederdracht. Naar de natuur geteekend door E. Hardouin, met een tekst van W.L. Ritter. (Second title:) Java.Tooneelen uit het leven, karakterschetsen en kleederdragten van Java's bewoners. Met een voorwoord van M.T.H. Perelaer.
60328: HARDUIN, [ALEXANDRE-XAVIER], - Mémoires pour servir à l'histoire de la province d'Artois et principalement de la ville d'Arras, pendant une partie du quinzième siècle.
47575: HARDY, A.C., - Motorships. An investigation into the characteristics of mercantile vessels propelled by internal combustian engines.
11855: HARENBERG, E.J. (ET AL, UITG.), - Oorkondenboek van Gelre en Zutphen tot 1326. 1e-6e aflevering. Klooster Zennewijnen, St.-Maria-Magdalenaklooster Nijmegen, Munsterabdij Roermond, diverse Roermondse instellingen, Klooster Bethlehem bij Doetinchem (1e en 2e gedeelte), Abdij Grafenthal bij Goch (1e ged.).
44293: HARMS, J. & DONKERSLOOT-DE VRIJ, M., - Catalogus van de kaartencollectie-Moll.
44925: HARNACK, THEOD., - Luthers Theologie mit besonderer Beziehung auf seine Versöhnungs- und Erlösungslehre. I: Luthers theologische Grundanschauungen; II: Luthers Lehre von dem Erlöser und der Erlösung.
60399: HARNISCH, WILHELM (ED.), - Die wichtigsten neuern Land- und Seereisen. Für die Jugend und andere Leser bearbeitet. Siebenter Theil.
60464: HAROLD, JEAN, COCTEAU, JEAN & CLAUDE, FRANCIS, - La tête des uns le corps des autres. Photo-montages de Jean Harold. Préface de Jean Cocteau. Commentaires de Francis Claude.
15772: HARPEN, N.H. VAN, - The electrometric determination of the hydrogen ion concentration in the latex of hevea brasiliensis and its applicability to technical problems.
58676: HARPEN, N.TH. VAN, - Ontwerp en bouw van zeilende schaalmodellen.
57346: HARRIS, SEALE, - Clinical Pellagra.
51945: HARRISON, MARK, - Soviet planning in peace and war, 1938-1945.
11733: HARRISSE, H., - Notes pour servir à l'histoire, à la bibliographie et à la cartographie de la Nouvelle-France et des pays adjacents, 1545-1700.
58347: HART, JOSEPH C., - Miriam Coffin, or the whale-fishermen. A tale. Two volumes in one.
6608: HART, FRANCIS RUSSELL, - Admirals of the Caribbean.
1271: HARTOG, J., - Curaçao, van kolonie tot autonomie. Deel II (na 1816).
59626: HARTSINCK, J.J., - Beschryving van Guiana, of de Wilde Kust, in Zuid-America. Betreffende de aardrykskunde en historie des lands, de zeeden en gewoontes der inwooners, de dieren, vogels, visschen, boomen en gewassen, als mede de eerste ontdekking dier kust, de bezittingen der Spanjaarden, Franschen en Portugeezen en voornaamelyk de volksplantingen der Nederlanderen, als Essequebo, Demerary, Berbice, Suriname, en derzelver rivieren, met de noodige kaarten en afbeeldingen der forten. Waarby komt eene verhandeling over den aart en de gewoontes der neger-slaaven. Tweede deel.
3868: HARTSINCK, J.J., - Beschryving van Guiana, of de Wilde Kust, in Zuid-America, Betreffende de aardrykskunde en historie des lands, de zeeden en gewoontes der inwooners, de dieren, vogels, visschen, boomen en gewassen, als mede de eerste ontdekking dier kust, de bezittingen der Spanjaarden, Franschen en Portugeezen en voornaamelyk de volksplantingen der Nederlanderen, als Essequebo, Demerary, Berbice, Suriname, en derzelver rivieren, met de noodige kaarten en afbeeldingen der forten. Waarby komt eene verhandeling over den aart en de gewoontes der neger-slaaven.
27347: HARTWIG, G., - De zee en hare wonderen. Natuurkundige beschrijving van hetgeen zij is en van hetgeen zij bevat. Naar den vierden druk uit het Hoogduitsch door A.Winkler Prins.
43368: HARTWIG, G., - The tropical world: Aspects of man and nature in the Equatorial regions of the globe.
4099: HARTZ, S.L., - The Elseviers and their contemporaries. An illustrated commentary.
59385: HARVEN, EMILE DE, - La Nouvelle Zélande: Histoire, géologie, climat, gouvernement, institutions, agriculture, etc., etc.
43802: HASELMAYR, FRIEDRICH, - Diplomatische Geschichte des Zweiten Reichs von 1871-1918. (Full set). I-III: Die Ära des Friedenskanzlers (1871-1890); IV-VI: Die Ära des Flottenkaisers (1890 - 1918).
2617: HASLINGHUIS, E.J. & C.J.A.C. PEETERS, - De Dom van Utrecht.
24099: HASSELMAN, C.J., - Algemeen overzicht van de uitkomsten van het welvaart-onderzoek, gehouden op Java en Madoera in 1904-1905.
58708: HASSELT, G. VAN, - Roozendaal als de prachtigste bezitting van de Geldersche Graven en Hertogen en derzelver hofhouding aldaar enz. enz. met echte bewyzen bekend gemaakt.
58793: VAN HASSELT, ANDRE, - Biographie nationale. Vie des hommes et des femmes illustres de la Belgique, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours. (2 vol. set).
43744: HASSO, ARTHUR G., - Den Danske Boghandlerforenings historie gennem hundrede aar, 1837 - 18 Januar - 1937.
6408: HATTA, M., - Verspreide geschriften.
43087: HATTERSLEY, ALAN F., - An illustrated social history of South Africa.
44867: HAUPT, MAURICIUS [MORITZ], - De carminibus bucolicis Calpurnii et Nemesiani. Dissertatio.
58446: HAUSSEZ, BARON, - Mémoires du Baron d'Haussez, dernier ministre de la Marine sous la Restauration. Pubiés par son arrière-petite-fille la duchesse d'Almazan. Introduction et notes par le Comte de Circourt et le Comte de Puymaigre. (2 vols.).
5663: HAVARD, H., - La Flandre à vol d'oiseau.
48813: HAVE, J.J. TEN, - Beknopte Aardrijkskunde van Nederlandsch Oost- en West-Indië.
59138: HAVERKAMP, P. (ET AL, RED.), - Nautica. Tweemaandelijksch tijdschrift voor de zeevaart. 4e jaargang, 1927.
42148: HAYASHIYA, SEIZO & HASEBE, GAKUJI, - Chinese ceramics. Translated by Charles A. Pomeroy.
60271: LA HAYE, DE, - La politique civile et militaire des Venitiens.
50237: HAYES, WILLIAM C., - The scepter of Egypt: A background for the study of the Egyptian antiquities in the Metropolitan Museum of Art. Part II: The Hyksos period and the New Kingdom (1675-1080 B.C.).
46814: HAYNES, FRED E., - Criminology.
58368: HAZEN, JACOB A., - Five years before the mast, or Life in the forecastle, aboard of a whaler man-of-war.
44462: HAZEN, HENRY A., - Thermometer exposure. Published by authority of the Secretary of War.
28552: HAZEWINKEL, H.C., - Geschiedenis van Rotterdam.
58436: HEARN, LAFCADIO, - Gleanings in Buddha-fields. Studies of hand and soul in the Far East.
45956: HEARN, WALTER RISLEY, - Some recollections: Memories of thirty-five years in the consular service.
59265: HEATH, JEFFREY, - Nunggubuyu myths and ethnographic texts.
43955: HEBERER, GERHARD & LEHMANN, WOLFGANG, - Die Inland-Malaien von Lombok und Sumbawa. (Anthropologische Ergebnisse der Sunda-Expedition Rensch).
59006: HEBINCK, PAUL & SHACKLETON, CHARLIE (EDS.), - Reforming land and resource use in South Africa: Impact on livelihoods.
15179: HECHT, F., - Ein Beitrag zur Geschichte der Inhaberpapiere in den Niederlanden.
50381: HECK, PHILIPP, - Die altfriesische Gerichtsverfassung. Mit sprachwissenschaftlichen Beiträgen von Theodor Siebs.
53113: HECKMANN, A., - Moderner Fruchtbelag. 12 mehrfarbige Tafeln, 4 Schablonen, 1 Pause.
43664: HEDEMAN, N.F. & R. BOEKEMA, - Dai Nippon in South East Asia. Handbook Japanese occupation stamps and postmarks of Netherlands Indies, Malaya, Borneo, Brunei, Sarawak, Labuan etc.
31325: HEDEMAN, N.F. & R. BOEKEMA, - Dai Nippon in Zuid-Oost Azië.
60313: HEDERICO, BENIAMINE [HEDERICH, BENJAMIN], - Graecum lexicon manuale. Tribus partibus constans hermeneutica, analytica, synthetica, primum a Beniamine Hederico institutum, post repetitas Sam. PatricII curas, multis vovabularum millibus plurimisque novis significatibus verborum locupletatum, et multis modis castigatum et emendatum, cura Jo. Augusti Ernesti. Pars I: Hermeneutica.
54122: HEDLEY, OLWEN, - Queen Charlotte.
59505: HEECKEREN VAN KELL, VAN & REUVENS, L.A. (E.A.), - Verslag van de commissie uit de Staten van Gelderland, benoemd in hunne vergadering van 4 Julij 1867 tot onderzoek der bezwaren, ingebragt tegen de werken tot vorming der Nieuwe Merwede.
35051: HEEL, M.G. VAN, - Gedenkboek van de Koloniale Tentoonstelling Semarang, 20 Aug. - 22 Nov.1914. (2 vol.set).
52665: HEEL, A.C.S. VAN (ET AL, EDS.), - Proceedings of the Zeeman Centennial Conference, Amsterdam, September 6-11, 1965.
58506: HEEMSKERK, J. VAN, - Batavische Arcadia, waer in: onder 't loof-werck van liefkooserye, gehandelt werdt, van den oorspronck van 't Oudt Batavien, vryheydt der voorige en volgende Bataviers, vrye zee, zee-vonden, vinders van verborgen schatten, verbeurten van goederen ...
43516: HEERDT, A.C. VAN, - Herde, Heerde, Heerdt. Geschiedenis van het geslacht van Heerdt. Woord vooraf van J.Ph. de Monté Ver Loren.
58203: HEERENBOEKJE. - Naamwyzer, vervattende namen en woonplaatsen der leden, uitmakende het stedelyk bestuur der stad Amsterdam, over den Jaare 1819. + Naam-register van alle de predikanten die sedert de Reformatie in den jaare 1578 tot heden geweest, of nog zyn.
48670: HEERING, WALTHER, - Das Rollei-Buch.
51460: HEERINGA, K. & FRUIN, R., - De rekeningen en andere stukken in 1607 uit de Hollandsche rekenkamer naar de Zeeeuwsche overgebracht. Het Henegouwsch-Beiersche Tijdvak: 1319-1432, (gevolgd door:) 1433-1584.
58485: HEES, ANSELM FRANZ VON UND ZU DER, - Der mit aufgedecktem Angesicht dem Publico aus einem Patriottischem Eyffer das von seinem Schlaff nicht erwachen wollende Teutschland vorstellende blutige Schau-Platz. Das ist: Höchstwichtige ex Historiâ, Jure naturali ... über das gantz Europä erspriessliche, dato aber wancken wollende Gleichgewicht deren zweyen Mächtigsten Häuseren Oesterreich und Bourbon.
50635: HEFNER, ROBERT W., - The political economy of mountain Java. An interpretive history.
45295: HEFTING, J.V.C. (VICTORINE), - Jongkind d'après sa correspondance.
55469: HEGE, CHRISTIAN & NEFF, CHRISTIAN (EDS.), - Mennonitisches Lexikon. (Full set of 4 vols.).
46040: HEIBERG, BORGE, - On the classification of vibrio cholerae and the cholera-like vibrios.
52464: HEIDE, ALBERT VAN DER, - The Yemenite tradition of the Targum of Lamentations. Critical text and analysis of the variant readings.
49152: HEIDEN, RENE VAN DER, - Aircraft recognition with radar range profiles.
60245: HEIJLIDIJ, H. (ATTRIBUTED TO), - Eene stem uit Suriname in het belang der negerslaven.
46312: HEIJNSBERGEN, P. VAN, - International legal protection of wild fauna and flora.
52556: HEILFURTH, GERHARD & SIUTS, HINRICH (HRSG.), - Europäische Kulturverflechtungen im Bereich der volkstümlichen Überlieferung. Festschrift zum 65. Geburtstag Bruno Schiers.
45489: HEIMANN, HILDEGARD VON, - Sudien zur Erziehungsarbeit an verrwahrlosten Mädchen. Mit Berücksichtigung der Erfahrungen in Hamburg-Ohlsdorf.
49030: HEIMERLE, [AUGUST], - Die Wiesenmeliorationen (Ent- und Bewässerung der Wiesen). Vorarbeiten, Entwurf, Ausführung und Unterhaltung, Musterbeispiel.
48898: HEINE, HEINRICH, - Florentinische Nächte. Mit Lithographien von Wilhelm Wagner.
48358: HEINRICHS, KARL, - Studien über die Namengebung im Deutschen seit dem Anfang des XVI. Jahrhunderts.
26212: HEINS, MAURICE & ARMAND, - De-ci de-la en Hollande. Notes et croquis.
28473: HEINSIUS, A. (VEENENDAAL, A.J., BEW.), - De briefwisseling van Anthonie Heinsius 1702-1720. Deel 1: 19 maart - 31 december 1702.
59769: HEINSIUS, A. (VEENENDAAL, A.J., BEW.), - De briefwisseling van Anthonie Heinsius 1702-1720. Deel V: 1706.
59770: HEINSIUS, A. (VEENENDAAL, A.J., BEW.), - De briefwisseling van Anthonie Heinsius 1702-1720. Deel VI: 1707.
59766: HEINSIUS, A. (VEENENDAAL, A.J., BEW.), - De briefwisseling van Anthonie Heinsius 1702-1720. Deel II: 1703.
59768: HEINSIUS, A. (VEENENDAAL, A.J., BEW.), - De briefwisseling van Anthonie Heinsius 1702-1720. Deel IV: 1705.
59767: HEINSIUS, A. (VEENENDAAL, A.J., BEW.), - De briefwisseling van Anthonie Heinsius 1702-1720. Deel III: 1704.
21535: HEINSIUS, A. (VEENENDAAL, A.J. & HOGENKAMP, C., BEW.), - De briefwisseling van Anthonie Heinsius 1702-1720. Deel XIV: 1 september 1712 - 30 april 1713.
59327: HEINSIUS, DANIEL, - Laus asini tertia parte auctior: cum alijs festivis opusculis, quorum seriem pagella sequens indicat.
58200: HEINSIUS, DANIEL, - Poemata latina et graeca. Editio post plurimas postrema, longe auctior.
58109: HEINSIUS, DANIEL, - Aristarchus Sacer, sive ad Nonnin in Iohannem metaphrasin exercitationes.
57912: HEINSIUS, NIC., - l'Avanturier Hollandois, ou La vie & les avantures divertissantes & extraordinaires d'un Hollandois. (Vol. 1 of 2).
47207: HEIZER, ROBERT F. & ELSASSER, ALBERT B., - A bibliography of California Indians: Archaeology, ethnography, Indian history.
50947: HEKKING, E.F.R., - El otomí de Santiago Mexquititlán. Desplazamiento lingüístico, préstamos y cambios gramaticales.
21633: HELBERS, G.C., - Overschie in den loop van tien eeuwen. Gedenkboek uitgegeven t.g.v. de viering van het 1000-jarig bestaan van Overschie.
29600: HELD, G.J., - Papoea's van Waropen.
50837: HELGESEN, GEIR, - Democracy and authority in Korea: Cultural dimension in Korean politics.
60752: VAN HELLER, MARCUS, - Nest of vixens.
60753: VAN HELLER, MARCUS, - Ape.
60748: VAN HELLER, MARCUS, - The Wantons.
23994: HELLER, O., - Die Untergang des Judentums. Die Judenfrage, ihre Kritik, ihre Lösung durch den Sozialismus.
60293: HELLINGA-QUERIDO, L. (INL.), - Uit de voorgeschiedenis van de Stadsbibliotheek te Haarlem.
44009: HELLINGA-QUERIDO, L., - Methode en praktijk bij het zetten van boeken in de vijftiende eeuw.
58298: HELLWALD, F. VON (BAYE, CHARLES, TRANSL.), - Premiers voyages au pays des glaces. (&) Voyages au Pole Nord. Didiés au célèbre explorateur M.A.E. Nordenskiold. (Title on binding: F. von Hellwald, Au Pôle du Nord. Voyages au pays des glaces. Edition française par Charles Baye).
52443: HELLWIG, ALBERT, - Okkultismus und Verbrechen.
33245: HELMUTH, JOH.HEINR., - Natuurleere voor minkundigen, ter bestrijding des bygeloofs. Naar den vierden, veel verbeterden en vermeerderden druk uit het Hoogduitsch vertaald en met eenige aantekeningen verrykt door P.G. Witsen Geysbeek. (Or.title: Volksnaturlehre zur Dämpfung des Aberglaubens).
60673: HENDERSON, JAMES, - Sent forth a dove. Discovery of the Duyfken.
58808: HENKE, H.P.C., - Uitgezogte Bijbelsche verhaalen, tot een leesboek voor de jeugd. Uit het Hoogduitsch. (Meegebonden:) Schoolboek der wetenschappen, ten gebruike van het algemeen, en bijzonder voor aankomende jongelingen. Zesde druk.
47801: HENNEBERT, LT-COLONEL, - Les torpilles.
57902: HENNEQUIN, ANTONIUS, - Nieuw-jaer-giften ofte Sermoonen op Nieuw-Jaer-dag, gepredikt door de Eerweerdigen Heer Antonius Hennequin, pastor der parochie van Hooghlede, bisdom van Brugge.
60554: COMISSAO EXECUTIVA DO V. CENTENARIO DA MORTE DO INFANTE D. HENRIQUE, - Bibliografia Henriquina, vols. I & II. (&) Catalogo Henriquino do Real Gabinete Portugues de Leitura do Rio de Janeiro.
48626: HENTSCHEL, WALTER, - Kursächsischer Eisenkunstguss.
47255: HEPWORTH, M.W. CAMPBELL, - Notes on maritime meteorology.
41523: HERDER, J.G., - Saamenspraaken over de Hebreeuwsche poëzy. Uit het Hoogduitsch vertaald (door C. van Engelen).
12644: HERES, T.L., - Paries. A proposal for a dating system of late-antique masonry structures in Rome and Ostia.
60368: HERING, J.H., - Bespiegeling over Neerlandsch waternood, tusschen den 14den en 15den Nov. MDCCLXXV. Tweede deel.
58697: HERING, J.H., - Bespiegeling over Neerlandsch waternood, tusschen den 14den en 15den Nov. MDCCLXXV.
45346: HERITIER, LOUIS, - Geschichte der Französischen Revolution von 1848 und der Zweiten Republik in volksthümlicher Darstellung. Herausgegeben und erweitert von W. Eichhoff und Ed. Bernstein. Mit einem Nachtrag Vom zweiten Kaiserreich bis zur dritten Republik von Ed. Bernstein.
60004: HERMAN, MARGRAAF VAN BADEN, - Copye van de Rijcks-Resolutie, in dato den 14 Febr. 1689. Beneffens het allergenadigste approbatie-decreet van den Keyser, in dato den 4. Maert daer aan volgende.
58374: HERMANS, C.R., - Bijdragen tot de geschiedenis, oudheden, letteren, statistiek en beeldende kunsten der provincie Noord-Braband. (Compleet in 2 delen).
60470: HERMANS, WILLEM FREDERIK, - Nooit meer slapen.
54967: HERNANDEZ-PACHECO, EDUARDO & HERNANDEZ-PACHECO, FRANCISCO, - Aranjuez y el territorio al Sur de Madrid.
41188: HERRICK, WM. D., - History of the town of Gardner, Worcester County, Mass., from the Incorporation, June 27, 1785, to the present time.
7409: HERRLINGER, R., - Geschichte der medizinischen Abbildung von der Antike bis um 1600.
13491: HERSKOVITS, M.J. & F.S., - Rebel destiny. Among the bush negroes of Dutch Guyana.
50548: HERVEY, J., - Godvruchtige overdenkingen, onder het beschouwen der grafsteden en van een’ bloemhof, benevens een uitweiding over de werken der scheppinge. Naar de negende uitgave, uit het Engelsch vertaelt.
46368: HERWIJNEN, G. VAN, - Bibliografie van de stedengeschiedenis van Nederland.
60813: HESSELING, GERTI (T.M.C. ASSER INSTITUUT), - Juridisch woordenboek Nederlands-Frans met woordenlijst Frans-Nederlands: Privaatrecht. Dictionnaire juridique Néerlandais-Français avec vocabulaire Français-Néerlandais: Droit privé.
59370: HESSELINK, S.S. & KERSSEMAKERS, A.M.L., - The children's world of learning 1480-1880. A collection of printed books, manuscripts, broadsides and prints illustrating four centuries of education and popular culture in Western Europe with emphasis on the Low Countries.
3083: HEYERDAHL, T., S. RICHTER & H. RIISER-LARSEN, - Great Norwegian expeditions.
41033: HEYMANS, G., - Schets eener kritische geschiedenis van het causaliteitsbegrip in de nieuwere wijsbegeerte.
53496: HEYN, JAN (TEKST) & SPIER, JO (TEKN.), - Een houten jubileum, zijnde een verzameling bladzijden over hout, na den mensch der Schepping schoonste triumf, en over één deszelfs verkoopers in deze Lage Landen gedurende een tijdvak van zestig jaren. Uitgegeven t.g.v. het 60-jarig bestaan van de N.V. Houthandel v/h P. Rot Cz te Westzaan.
59785: HEYSE, P., - Nederlandsch Indië.
50024: HEZIK PARTNERS BV, VAN, - Struktuurstudie Zandvoort. Konsept april 1980. Deel I: Tekst; deel II: Kaarten.
30735: HIDDING, K.A.H., - Nji Pohatji Sangang Sri.
57932: HIDE, C.L., - Zakwoordenboek in drie talen: Nederlandsch - Duitsch - Russisch / Taschenwöterbuch in drei Sprachen: Deutsch - Niederländisch - Russisch.
60339: SOPHRONIUS EUSEBIUS HIERONYMUS, - Divi Hieronymi Stridonensis epistolae selectae, in libros tres distributae. Ad exemplar Mariani Victorii Reatini, episcopi Amerini, emendatae argumentisque illustratae.
40935: HIGGINSON, FRANCIS J., - Naval battles in the century.
57007: HIGH COMMISSIONER FOR INDONESIA, THE HAGUE, - Weekly Economic Review of the Office of the High Commissioner for Indonesia, Economic department, The Hague, nos. 120-170, 9th Jan. - 30th Dec. 1964.
58155: HILARIDES, JOHANNES, - It aade Friesche terp of kronyk der geschiedenissen van de vrye Friesen: met bijvoegsels en aanteekeningen van J. van Leeuwen.
60424: HILBEY, CONSTANT, - Journal des Sans-Culottes. Par le citoyen Constant Hilbey. Nos. 1-7 (complete).
60720: HILGER, WILHELM, - De hypnose en de suggestie. Haar wezen, hare wijze van werken en haar beteekenis en plaats in de rij der geneesmiddelen. Nederlandse bewerking door A. van der Chijs. Voorwoord van A.W. van Renterghem.
39777: HILLEBRAND, HENRI (ED.), - Grosse Designer in der Werbegraphik. Band eins & Band zwei: Europa I & II.
48910: HILTEN, D.A. VAN (ET AL, EDS.), - Orgaan van de Vereniging ter Beoefening van de Krijswetenschap. 1946-1964. (Most years in 5 or 6 issues; lacks 1949/50 issue no. 2 & 1957/58 issue no. 2).
48909: HILTEN, D.A. VAN (ET AL, EDS.), - Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap. Wetenschappelijk jaarbericht 1947-1967, 29e-49e jaargang.
42925: HILTON, G.W., PLUMMER, R. & JOBE, J., - The illustrated history of paddle steamers.
15643: HINLOOPEN LABBERTON, D. VAN, - Dictionnaire de termes de droit coutumier indonesien.
1380: HINTE, J. VAN, - Nederlanders in Amerika. Een studie over landverhuizers en volksplanters in de 19e en 20e eeuw in de Verenigde Staten van Amerika.
23520: COMITE FRANCAIS DES SCIENCES HISTORIQUES, - Vingt-cinq ans de recherche historique en France (1940-1965). I: L'enseignement et la recherche; les publications; II: Bibliographie. Offert par le Centre Nat.de la Recherche Scientifique.
46963: AUSTRALIAN ASSOCIATION FOR MARITIME HISTORY, - The Great Circle. Journal of the Australian Association for Maritime History. Vols. 1-18 (36 issues), 1979-1996.
44377: HOCHGREVE, WILHELM, - Vom Siebenschläfer bis zum Kronenhirsch. Ein Tier- en Jagdbuch.
41505: HODGSON, GEOFFREY M., - Evolution and institutions: On evolutionary economics and the evolution of economics.
43517: HOEG, CARSTEN (ET AL, EDS.), - Acta Congressus Madvigiani Hafniae MDMLIV: Proceedings of the Second International Congress of Classical Studies, vols. I-IV. I: General part; II: Formation of the mind; III: Portraiture; IV:Urbanism.
4160: HOEK, W. VAN DEN, - De geschiedenis van het Wapen der Koninklijke Marechaussee.
48675: HOEK, JAN, - Dajakpriesters. Een bijdrage tot de analyse van de religie der Dajaks.
58295: HOEL, ADOLF (ED.), - Resultater av de Norske statsunderstøttede Spitsbergenekspeditioner (Skrifter om Svalbard og Ishavet). Bind I, nrs. 1-11. (All published).
60695: HOELEN, G.F.J.M., - 600 Jaar Hoelen. Genealogie van de familie Hoelen vanaf 1400.
59182: HOETINK, H., - The Dominican people, 1850-1900: Notes for an historical sociology. Translated by Stephen K. Ault.
1269: HOETINK, H. (ED.), - Encyclopedie van de Nederlandse Antillen.
60363: HOEVELL, W.R. VAN, - Reis over Java, Madura en Bali, in het midden van 1847. Eerste & tweede deel.
58919: HOEVELL, W.R. VAN, - Reis over Java, Madura en Bali, in het midden van 1847. Eerste & tweede deel.
48213: HOF, C.H.J., - The taphonomy, fossil record, and phylogeny of stomatopod crustaceans.
48371: HOF- UND STAATSBIBLIOTHEK, K., - Alphabetisches Verzeichnis der laufenden Zeitschriften, welche von der K. Hof- und Staatsbibliothek München und einer Anzahl anderer Bibliotheken Bayerns gehalten werden.
52229: HOFFMANN, FRIEDERICH, - Vollständige Anweisung, zu einer sichern, vernünfftigen und in Erfahrung stehenden Praxi Medica. Aus... Scriptis und Manuscriptis mit grossem Fleiss verfertiget, ... herauss gezogen und in Ordnung gebracht von Georg Friederich Reimmann.
57926: HOFMAN, BERNARD (COMPOS.), - Directorium ad rité legendas horas canonicas missasque celebrandas, juxta ritum Romanum, pro anno Domini bissexto MDCCCXXVIII, ad usum cleri Archidioeceseos Ultra-Jectinae.
51339: HOFMEYR, N., - Zes maanden bij de commando's.
49608: HOGBEN, LANCELOT, - Statistical theory. The relationship of probability, credibility and error. An examination of the contemporary crisis in statistical theory from a behaviorist viewpoint.
51826: BRAUN & HOGENBERG, - De Nederlandse steden (overgenomen uit Beschreibung und Contrafactur der vornembster Stät der Welt 1574). Facs. van de oorspr. uitgave van 1574.
57885: HOGENDORP, [DIRK] LE COMTE DE, - Du système colonial de la France, sous les rapports de la politique et du commerce. Accompagné d'un tableau donnant la nomenclature technologique de tous les établissemens coloniaux et de commerce des Européens dans les autres parties du monde.
26019: HOGENDORP, G.K. VAN, - Bijdragen tot de huishouding van staat in het Koningrijk der Nederlanden, verzameld ten dienste der Staten Generaal.
48417: HOIJTINK, G.J., - Resonance and NV1-transition energies of p-electronic systems.
17367: HOKUSAI. - Hokusai: der vom Malen Besessene. Mit einer Einleitung von J.Hloucha und 48 farbigen Reproduktionen nach Fotografien von W.Forman.
44172: HOLAS, B., - Cultures matérielles de la Côte d'Ivoire.
56735: HOLBERG, LUDVIG, - De maskerade. Blijspel in drie bedrijven. Uit het Deensch door B.A. Meuleman.
36451: HOLBROOK, MARTIN (ILL. & DESCR.), - Warships of the Royal Navy. Second series: steam. With a foreword by Adm.of the Fleet the Earl Mountbatten of Burma.
60059: HOF VAN HOLLAND, - Publicatie. 't Hof van Holland ende Magistraet van 's Gravenhage, in ervaring gekomen zijnde, dat t' seedert eenige tijt herwaarts nu en dan sommige jongens zig niet hebben ontzien langs de publijke straeten te saemen te rotten met stokken en geweer, en zig te verdeelen in partijen, onder verschillende benamingen, van welke partijen de eene tegens den anderen komt te vegten, slaan en gooijen, waar door niet anders als menigvuldige ongelukken te verwagten zijn ... op poene van aanhouding en arbitraire correctie ... Gedaen in 's Gravenhage den 3. Mey 1748. In kennisse van ons R.V. Bleiswyk, Johan Steenis.
36899: HOLLÄNDER, EUGEN, - Die Karikatur und Satire in der Medizin. Mediko-kunsthistorische Studie.
57330: HOLLÄNDER, HANS, - Rudolf Hausner. Werkmonographie.
10086: HOLLANDER, J.J. DE, - Handleiding bij de beoefening der land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indie.
25181: HOLLANDER, A.N.J. DEN, - De landelijke arme blanken in het Zuiden der Vereenigde Staten. Een sociaal-historische en sociografische studie.
2723: HOLLANDSCHE MOLEN, DE - De Hollandsche Molen: Eerste t/m derde jaarboek(je). Jaarverslagen en bijdragen 1923-1942.
2726: HOLLANDSCHE MOLEN, DE - De Hollandsche Molen: Eerste t/m zesde jaarboek, 1923-1960. Jaarverslagen en bijdragen.
41249: HOLMES, GEOFFREY, - British politics in the age of Anne.
33586: HOLT, P.M., A.K.S. LAMBTON & B. LEWIS (EDS.), - The Cambridge history of Islam. Volume 2: The further Islamic lands, Islamic society and civilization.
51072: HOLTZAPPEL, C.J.G., - Het verband tussen desa en rijksorganisatie in prekoloniaal Java. Een ontwikkelingssociologische studie in historisch perspectief.
44194: HOLWERDA, J.H. (RED.), - Oudheidkundige mededeelingen uit 's Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, nieuwe reeks V'-IX'.
49281: HOLZER, HAROLD (ED.), - The Lincoln-Douglas debates. The first complete, unexpurgated text.
60388: HOMANN, JOHANN BAPTIST, - Atlas methodicus explorandis juvenum profectibus in studio geographico ad methodum Hübnerianam. Methodischer Atlas. Das ist Art und Weise, wie die Jugend in Erlernung der Geographie füglich examiniret werdenkan / nach Hübnerischer Lehr-Art.
59477: HOMER, - Homerou Ilias.
60846: HOMER, - Homeri Ilias. Zum Gebrauche für Schulen besorgt und mit deutschen Inhaltsanzeigen versehen von Gottl. Christ. Crusius.
58953: HOMERE, - Oeuvres d'Homere. Traduites en francois par Mde. Dacier. (4 vols.: L'Iliade & L'Odyssée).
59285: HONDIUS, HENRICUS, - Grondige onderrichtinge in de optica, ofte perspective konste, zeer dienstig voor schilders, teekenaars, plaatsnyders, bouwkonstenaaren &c. (Additional title: Institutio artis perspectivae, auctore Henrico Hondio. te Amsterdam by Reinier & Iosua Ottens).
60440: HONDORFF, ANDREAS, - Calendarium Sanctorum & Historiarum. Das ist: Kirchenhistoria und tägliche Hausstaffel, darin nach ordnung gemeiner Calender durchs gantze Jahr aller heiligen Lehrer und Märterer Leben, Bekentnis und Leiden beschrieben. So wol auch viel Politische denckwirdige Historien aus der H.Schrifft und andern bewehreten Authoren zusammen getragen. ... gebessert... durch Wenceslaum Sturmium.
7435: HONEY, W.B., - The ceramic art of China and other countries of the Far East.
60807: HONIG, JAN PIET, - The legal status of aircraft.
58231: HONIG, G.J., - Uit den gulden bijkorf. Genealogisch-historisch-economische studiën over Zaansche families. Uitgegeven als vervolgdeel op het Stamboek Smit.
59644: HOOFT, P.C., - Nederlandsche Historien. Met aanteekeningen en ophelderingen van ... M. Siegenbeek, A. Simons en J.P. van Cappelle. ACHTSTE EN LAATSTE DEEL.
59640: HOOFT, P.C., - Nederlandsche Historien. Met aanteekeningen en ophelderingen van ... M. Siegenbeek, A. Simons en J.P. van Cappelle. VIERDE DEEL (van 8).
59641: HOOFT, P.C., - Nederlandsche Historien. Met aanteekeningen en ophelderingen van ... M. Siegenbeek, A. Simons en J.P. van Cappelle. VIJFDE DEEL (van 8).
59642: HOOFT, P.C., - Nederlandsche Historien. Met aanteekeningen en ophelderingen van ... M. Siegenbeek, A. Simons en J.P. van Cappelle. ZESDE DEEL (van 8).
58836: HOOFT, P.C., - Van liefde en min. Amoureuze liederen.
52260: HOOFT VAN HUYSDUYNEN, J.J., - Genealogie van het geslacht Van Oordt. (Tekst + afzonderlijk genealogisch overzicht in cassette).
59639: HOOFT, P.C., - Nederlandsche Historien. Met aanteekeningen en ophelderingen van ... M. Siegenbeek, A. Simons en J.P. van Cappelle. DERDE DEEL (van 8).
59643: HOOFT, P.C., - Nederlandsche Historien. Met aanteekeningen en ophelderingen van ... M. Siegenbeek, A. Simons en J.P. van Cappelle. ZEVENDE DEEL (van 8).
48988: HOOG, J.M. (BEW.), - Aanteekening op Boogaard’s verzameling van wetten, decreten, besluiten, tractaten en andere bescheiden betreffende den Waterstaat in Nederland.
60785: HOOGBERGEN, WIM (ED.), - Born out of resistance. On Caribbean cultural creativity.
57987: HOOGENDIJK, A., - De grootvisscherij op de Noordzee.
47249: HOOGENDIJK, A., - Rapport aan Zijne Excellentie den Heere Minister van Binnenlandsche Zaken, over de Internationale Tentoonstelling te Havre, in 1868, betreffende het zeewezen, de visscherijen, enz.
28126: HOOGSTRATEN, J. VAN, - Staat- en zedekundige zinneprenten, of leerzame fabelen; die van den heere La Court speelswyze gevolgt.
42164: HOOIBERG, A.J. & BERGE, J.J. VAN DEN, - Wegwijzer in de tijdschriften, aanwezig in de bibliotheek van het Grootoosten der Nederlanden, loopende tot en met 1937. (&) 1ste aanvulling (bijgewerkt tot medio 1939).
44720: HOOIJER, C.R., - Indonesian prehistoric tools. A catalogue of the Houbolt collection.
57931: HOOP, A. VAN DER, - Bedorven kinderen. Schetsen.
60247: HOORN. - Catalogus van het West- Friesch Museum te Hoorn. Eerste & Tweede gedeelte.
60628: HOOS, E.J., - Voorbeelden van vraagstukken uit de zeevaartkunde.
57385: HOPF, LUDWIG, - Die Anfänge der Anatomie bei den alten Kulturvölkern.
49841: L'HOPITAL, JOSEPH (TEXT) & COCHET, GERARD (DRAWINGS), - Ceux de Normandie. Types et coutumes.
60843: HOPP, WALLACE J. & SPEARMAN, MARK L., - Factory physics.
55607: HORATIUS FLACCUS, QUINTUS, - Opera ex optimis editionibus recensita et emendata. (Bound with:) J. PHAEDRUS, Fabulae.
59466: HORATIUS FLACCUS, QUINTUS, - Quintus Horatius Flaccus ad lectiones probatiores diligenter emendatus, et interpunctione nova saepius illustratus. Editio altera.
51369: BENING & HORENBOUT. - Breviario Grimani.
41251: HORN, DAVID BAYNE, - Great Britain and Europe in the eighteenth century.
55544: HORN, ALFRED, - Die Österreichische Nordwestbahn.
23781: HORNUNG, W., - Dachau: Eine Chronik.
58277: HORSFIELD, THOMAS, BENNETT, JOANNES J. & BROWN, ROBERTUS, - Plantae Javanicae rariores, descriptae iconibusque illustratae, quas in insula Java, annis 1802-1818, legit et envestigavit Thomas Horsfield M.D., E siccis descriptiones et characteres plurimarum elaboravit Joannes J. Bennett; observationes structuram et affinitates praesertim respicientes passim adjecit Robertus Brown.
11715: HORSFORD, E.N., - The landfall of Leif Erikson A.D.1000, and the site of his houses in Vineland.
55494: HORSLEY, JOHN E., - Tools of the maritime trades.
46846: HORST, IRVIN B., - A bibliography of Menno Simons, ca. 1496-1561, Dutch reformer. With a census of known copies.
59096: HORST, HENK TER, - De bijl lag alree aan den wortel... De opkomst en teloorgang van de Surinaamse houtgronden, 1750-1850.
53834: HORST, TILEMAN VAN DER & POLLEY, JACOB, - Theatrum machinarum universale; of keurige verzameling van verscheide grote en zeer fraaie waterwerken, schutsluizen, waterkeringen, ophaal- en draaibruggen.
53861: HORTENSIUS VAN MONTFOORT, LAMBERTUS, - Het boeck D. Lamberti Hortensii van Montfoort (...) Van den oproer der weder-dooperen. Eerst int Latijn beschreven ende ghedruckt tot Basel (...) ende nu in Nederlandts overgheset.
58765: HOSSAIN, HAMEEDA (ET AL, EDS.), - From crisis to development: Coping with disasters in Bangladesh.
59283: HÖTTINGER [HOTTINGER], FERDINAND, - De vervaardiging van kunstvuurwerken ter opluistering van openbare en bizondere feesten. Naar de negende Hoogduitsche uitgave.
57798: HOUBEN, L.G.A., - Geschiedenis van Eindhoven, de stad van Kempenland.
43398: HOUGH, ELEANOR M., - The co-operative movement in India.
56252: HOURTICQ, LOUIS (ET AL), - Le paysage français de Poussin à Corot à l’exposition du Petit Palais (Mai-Juin 1925). Etudes et catalogue par Louis Hourticq, Emile Dacier, Georges Wildenstein, Raymond Bouyer, Paul Jamot, Gaston Brière. Préface par Etienne Bricon.
5738: HISTORIC HOUSES. - Historic houses of the United Kingdom: Descriptive, historical, pictorial.
21478: HOUTE DE LANGE, C.E.G. TEN, - Familiefonds Hurgronje 1767-1992. De nakomelingen van Isaac Hurgronje (1652-1706) en Josina Phoenix (1663-1711) en de geschiedenis van 225 jaren Familiefonds Hurgronje.
41037: HOUTEN, ALIDA VAN, - Gerrit van Houten: zijn levensbeschrijving, met reproducties zijner werken.
58826: HOUTUYN, ADR., - Reipublicae Batavae, liber primus. Periodum ab gentis initio ad comitum tempora complectens.
45016: HOWELLS, JOHN MEAD, - Lost examples of Colonial arcitecture: Buildings that have disappeared or been so altered as to be denatured. Intro by Fiske Kimball.
51479: HOWES, F.N., - Vegetable gums and resins.
58626: VAN HOY, TERESA MIRIAM, - A social history of Mexico's railroads: Peons, prisoners, and priests.
58673: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, J. (ILLS.), - Herinnering aan het feest-carrousel, gereden op Dinsdag 26 Maart en Donderdag 28 Maart 1889 ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Rotterdamsche Manège.
182: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, A., - Gedenkboek van A. van Hoboken & Co., 1774-1924.
57356: HROZNY, BEDRICH (ED.), - Archiv Orientalni. Journal of the Czechoslovak Oriental Institute, Prague. Vol. XIX, Nrs. 1-2, November 1951. Les actes des Journées Scientifiques d'Orientalisme 1949.
55919: HUBER-RENFER, F. (VORWORT), - Schloss Jegenstorf 1952: Bibliophile Köstlichkeiten der Gastronomie. (Sammlung Harry Schraemli, Zürich).
58982: HUBER, ZACHARIAS, - In obitum illustrissimi et excellentissimi viri Guilielmi ab Haren (...). Oratio habita publice & solenniter in templo academiae Frisiacae.
23578: HUBERT, E. (ED.), - Correspondance des ministres de France accrédités à Bruxelles de 1780 à 1790. Dépêches inédites.
48937: HUBERT, H.J. & NIEUWENKAMP, W.O.J., - Twee honderd etsen en houtsneden van W.O.J. Nieuwenkamp. Een geïllustreerde catalogus.aangevangen door H.J. Hubert en voltooid door W.O.J.N.
44956: HUDIG, D. (VOORZITTER), - Nederlandsche Scheepvaart- en Handelscommissie. Notulen harer vergaderingen over de periode Juli en Augustus 1940 (= dl. I) & Mei en Juni 1941 (=dl. VI).
58130: HUET, PIERRE DANIEL (ANONYMOUSLY PUBL.), - Memoires sur le commerce des Hollandois dans tous les états et empires du monde. Où l'on montre quelle est leur maniere de le fair, son orgine, leur grand progrès, leurs possessions & gouvernement dans les Indes. Comment ils se sont rendus maîtres de tout le commerce de l'Europe. Quelles sont les marchandises convenables au trafic maritime. D'où ils les tirent, & les gains qu'ils y font. Ouvrage aussi curieux que nécessaire à tous les négocians.
60230: HUETING, A., - Tobèlohòka mànga Totoade. Verhalen en vertellingen in de Tobeloreesche taal. Met vertalingen. Bewerkt en van aanteekeningen voorzien.
41082: HUGO, VICTOR, - Napoléon le petit.
33007: HUIJGERS, D. & L. EZECHIELS, - Landhuizen van Curaçao en Bonaire.
59250: HUIJGERS, A.H.H.M., - Landhuizen van Curaçao.
45598: HUIJSMAN, A., - Choice and uncertainty in a semi-subsistence economy. A study of decision making in a Philippine village.
38707: HUISMAN, G.C., - Rudolph Agricola: a bibliography of printed works and translations.
60823: HUISMAN, JOYCE, - Piet Boon 2
39938: HUISSTEDE, P. VAN & BRANDHORST, J.P.J., - Dutch printer's devices 15th-17th century. A catalogue. (3 vol. set + CD-Rom).
57743: HUIZENGA-ONNEKES, E.J. (LAAN, K. TER, BEW.), - Groninger volksverhalen.
4177: HUIZINGA, J., - Leven en werk van Jan Veth.
42667: HUIZINGA, J., - Erasmus. Deutsch von Werner Kaegi, mit Holz- und Metallschnitten von Hans Holbein D.J.
47257: HULLU, J. DE, - De archieven der Admiraliteitscolleges.
41827: HÜLSEN, CHRISTIAN, - Forum und Palatin.
59251: HULSMAN. H.M. (RED.), - Lux. Algemeen tweemaandelijks tijdschrift. 1e + 2e jaargang, Juli/Aug. 1943 - Mei/Juni 1945.
44538: HULST, H.C. VAN DE, JAGER, C. DE & MOORE, A.F. (EDS.), - Space research II. Proceedings of The Second International Space Science Symposium, Florence, April 10-14, 1961. Organized by The Committee on Space Research - COSPAR, and Consiglio Nazionale Delle Ricerche.
45678: HULSTAERT, G. - Dictionnaire lomongo-français. Vol. I: A-J.
43112: HUMBARACI, ARSLAN, - Algeria: A revolution that failed. A political history since 1954.
59485: HUMBOLDT, ALEXANDER VON & BONPLAND, AIME, - Voyage aux régions Equinoxiales du Nouveau Continent. Sixième partie, section I: Plantes équioxiales. Recueillies au Mexique, dans l'île de Cuba, dans les provinces de Caracas, de Cumana et de Barcelone, aux Andes de la Nouvelle-Grenade, de Quito et du Pérou, et sur les bords du Rio-Negro, de l'Orénoque et de la rivière des Amazones.
33743: HUME, D. & T. SMOLLETT, - History of England, from the invasion of Julius Caesar to the death of George II., with a continuation to the reign of William IV. (1835) by T.S.Hughes, in one vol.
17366: HUMMEL, S., - Geschichte der tibetischen Kunst.
60427: HUNDIUS, JOHANN, - Der Grund der Seligkeit, sampt Entwurff, wie ein Christ sich am füglichsten aus allem Religions-Streit wicklen, unnd bey dem uhralten Apostolisch Catholischem Christenthumb, so von zeiten der Aposteln an, von allen Altgläubigen angenommen, finden, leben und bleiben sol. Zu welchem uralten Catholischen Glaubens-grund sich ... bekennet; Die Weylandt; Durchleuchtigste Fürstinne und Fraw, Fraw Catharina Charlotta, geborne und vermählte Pfaltzgräffinne bey Rhein in Bayern, zu Gülich, Cleve und Berg, Hertzoginne, Grävinne zu Veldenz, der Marck, und Ravensberg, Frauw zu Ravenstein etc. Christseligst: Angedenckens: Unsere gewesene gnädigste Fürstin und Frauw... & Fernere Nachrichtung für Christlichen Leser.
41623: HUNGER, V., - Histoire de Verson [Normandie]. Bound up with: Pièces justificatives: Histoire de Verson.
60032: HUNNIUS, CORN., - Reglement waar naar het last- en dokgeld voortaan zal worden betaald, wegens het doorvaren van alle binnenlandsche vaartuygen of schepen en schuyten door de nieuwe Sas aan de Stads Schuur binnen deze stad.
57800: HUNTER, PERCY (DIRECTOR), - Tours in New South Wales, Australia.
49243: HUNTLY, MARQUIS OF, - Milestones.
45630: HUOT-PLEUROUX, PAUL, - Histoire de la musique religieuse des origines à nos jours.
59255: HURAULT, JEAN, - Etude sur la vie sociale et religieuse des noirs réfugiés Boni de la Guyane francaise.
46909: HURD, ARCHIBALD, - A merchant fleet et war.
3523: HURET, J., - L'Amérique moderne. (2 vol. set).
12618: HÜRLIMANN, MARTIN, - Die Wunder Asiens. Ein Bilderwerk vom grössten Erdteil.
50413: HUSEN, R. (ET AL), - Vorstenhuis en Vaderland De levensbeschrijvingen der Prinsen van Oranje-Nassau en van HH.MM. Koningin Emma en Koningin Wilhelmina der Nederlanden met de historie des Vaderlands uit hun tijd. Gedenkboek voor de kroning van H.M. Koningin Wilhelmina.
59015: HUSSAIN, HAJI CH. MUHAMMED, - Project appraisal monitoring and evaluation processes. With special reference to Pakistan.
46462: HUSSAIN, SAYED MUSHTAQ & KHAN, MOHAMMED IRSHAD (EDS.), - Empirical studies on Pakistan agriculture.
59109: HUSSON, A.M., - The mammals of Suriname.
60608: HUYSSEN VAN KATTENDYKE, W.J.C., - Uittreksel uit het dagboek van W.J.C. Ridder Huyssen van Kattendyke, kapitein-luit. ter zee, gedurende zijn verblijf in Japan in 1857, 1858 en 1859.
44578: HYAM, RONALD, - Britain's imperial century, 1815-1914. A study of empire and expansion.
7635: HYDRICK, J.L., - Intensive rural hygiene work and public health education of the public health service of Netherlands India.
43777: HYNEMAN, CHARLES S. & LUTZ, DONALD S., - American political writing during the Founding Era, 1760-1805. (2 vol. set).
58269: IDELER, K.W., - Geschiedkundige voorstelling der verschillende vormen van den godsdienstigen waanzin. Uit het Hoogduitsch door N.B.Donkersloot.
42238: IDEMA, WILT L., - Chinese vernacular fiction. The formative period.
835: IJZERMAN, J.W., J.F. VAN BEMMELEN A.O., - Dwars door Sumatra. Tocht van Padang naar Siak.
50004: IJZERMAN, J.W., - De neventempels van Tjandi Sewoe.
45890: IJZERMAN, ROBERT, - Outline of the geology and petrology of Surinam (Dutch Guyana).
59532: IKWUAGWU, ONWUMERE A., - Initiation in African traditional religion: A systematic symbolic analysis with special reference to aspects of Igbo religion in Nigeria.
1970: ATHENAEUM ILLUSTRE, - Album academicum van het Atheneum Illustre en van de Universiteit van Amsterdam, bevattende de namen der hoogleeraren en leeraren van 1632 tot 1882 en der studenten van 1799 tot 1882. Voorw.N.de Roever.
52944: ILOGU, EDMUND C.O., - Christian ethics in an African background: A study of the interaction of Christianity and Ibo culture.
43950: IMMANUEL, [FRIEDRICH], - Handbuch der Taktik.
22254: IMMINK, A.J., - De regtspleging voor de inlandsche regtbanken in Nederlandsch-Indië.
59456: INCHOFER, MELCHIOR, - La monarchie des solipses Traduite de l'original latin (...) avec des remarques et diverses pièces importantes sur le même sujet.
34586: ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA - Annual report 1902-03.
51498: RESERVE BANK OF INDIA, - Review of the co-operative movement in India, 1950-52.
44680: VEREENIGING VAN WATERSTAATSINGENIEURS IN N.O.-INDIË, - De Waterstaats-Ingenieur, 12e jaargang, 1924.
44679: VEREENIGING VAN WATERSTAATSINGENIEURS IN N.O.-INDIË, - De Waterstaats-Ingenieur, 11e jaargang, 1923.
5015: CULTUREEL INDIE, - Cultureel Indië, 1e jaargang.
57633: INDIE. - Indië. Geïllustreerd weekblad voor Nederland en koloniën. 2e jaargang, April 1918 - April 1919.
57634: INDIE. - Indië. Geïllustreerd weekblad voor Nederland en koloniën. 3e jaargang, April 1919 - April 1920.
57635: INDIE. - Indië. Geïllustreerd weekblad voor Nederland en koloniën. 4e jaargang, April 1920 - April 1921.
44681: VEREENIGING VAN WATERSTAATSINGENIEURS IN N.O.-INDIË, - De Waterstaats-Ingenieur, 17e jaargang, 1929.
13547: INDIE. - Indië. Geïllustreerd weekblad voor Nederland en koloniën. 1e jaargang, April 1917 - April 1918.
42087: VOLKSRAAD NEDERLANDSCH-INDIE. - Tien begrootingen met den Volksraad. Samengesteld bijde Genereale Thesaurie van het Departement van Financiën in Ned.-Indië ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van den Volksraad, 1919-1928.
59681: DIENST VOOR WATERKRACHT EN ELECTRICITEIT IN NEDERLANDSCH-INDIE, - Statistiek van waterwaarnemingen (hydrometrie) in 1914-1919. (Gaging-station records). A. Java.
44678: VEREENIGING VAN WATERSTAATSINGENIEURS IN N.O.-INDIË, - De Waterstaats-Ingenieur, 9e jaargang, 1921.
31079: CULTUREEL INDIE, - Cultureel Indië, 7e jaargang.
57255: CENTRAAL KANTOOR VOOR DE STATISTIEK IN NEDERLANDSCH-INDIE, - Statistisch jaaroverzicht van Nederlandsch-Indië, 6e jaargang 1928. Statistical abstracts for the Netherlands East-Indies, sixth number, year 1928.
57831: NETHERLANDS EAST INDIES, - Regeerings-almanak voor Nederlandsch-Indië 1928. Eerste gedeelte: grondbezit en bevolking, inrichting van het bestuur, bijlagen; Tweede gedeelte: Kalender en personalia.
56622: ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, - Surat-surat perdjandjian antara keradjaan-keradjaan Bali Lombok dengan Pemerintah Hindiah Belanda 1841 s/d 1938.
57232: ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, - Surat-surat perdjandjian antara kesultanan Bandjarmasin dengan Pemerintahan2 VOC, Bataafse Republik, Ingeris dan Hindia-Belanda 1635-1860.
51775: REPUBLIC OF INDONESIA, - National fertilizer study Indonesia. Annex VII: Maps.
24675: INDONESIE. - Indonesië in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (Jan.1946-Dec.1949).
49135: INGPEN, B.D., - South African merchant ships. An illustrated recent history of coasters, colliers, containerships, tugs and other vessels.
36569: INQUERITO. - Inquérito acerca das reparticaoes de Marinha, ou os trabalhos da commissao nomeada pela Camara dos Senhores Deputados para examinar o estado das diversas repartiçoes de Marinha.
32622: KERN INSTITUTE, - Annual bibliography of Indian archaeology, vols. II-XX, for the years 1927-1963 (lacks vol. X, 1935).
42105: INTERNATIONAL RICE RESEARCH INSTITUTE, - Proceedings of the Conference on weed control in rice, 31 August - 4 September 1981. Jointly sponsored by the International Rice Research Institute and the International Weed Science Society.
47726: SMITHSONIAN INSTITUTION, - Annual report of the board of regents of the Smithsonian Institution (...) to July, 1890.
11826: VEREENIGING KOLONIAAL INSTITUUT, - Catalogus van de tentoonstelling ter herdenking van het 300-jarig bestaan van Batavia, gehouden in het Stedelijk Museum, Amsterdam, Juni-Juli 1919.
58915: ATJEH-INSTITUUT, - De rijkdom van Atjeh.
44698: INSTITUT INTERNATIONAL D'AGRICULTURE, - Catalogue de la bibliothèque, année 1909.
58834: SCOTLAND & IRELAND. - Respublica, sive status regni Scotiae et Hiberniae. Diversorum autorum.
42594: IRVINE, KEITH, - The rise of the coloured races.
59027: IRVING, WASHINGTON, - Het leven en de reizen van Christoffel Columbus. Uit het Engelsch. Eerste deel.
7866: ISING, ARNOLD, - Wallace's laatste reizen door den Oost-Indischen Archipel. Voor jonge lezers bewerkt. Banda en Amboina, Ternate en Halmaheira, Nieuw-Guinee, Kajoa en Batjan, Ceram, Goram en Watoebella, Waigeoe, Timor, Java, Sumatra.
58630: ISKANDAR, N.ST., - Udjian Masa.
46461: ISLAM, NURUL (ED.), - Studies on commercial policy and economic growth.
55038: ISLAM, NURUL, - A short term model for Pakistan economy. An econometric analysis. With a foreword by J. Tinbergen.
5359: ISNARD, H., - L'Algérie.
58973: ISRAELS, JOZEF, - De meesterwerken van Jozef Israels.
57098: TIJDSCHRIFT ITLV. - Tijdschrift voor Indische taal-, land- en volkenkunde. Deel LV., afl. 4, 5 en 6. Red. P.S. van Ronkel.
57099: TIJDSCHRIFT ITLV. - Tijdschrift voor Indische taal-, land- en volkenkunde. Deel LXXXIV, afl. 1-2, 1950.
46280: IVES, E.W., - Anne Boleyn.
46469: IFHP-FIHUAT-IVWSR, - Papers and proceedings IFHP-FIHUAT-IVWSR International Congress 1975: Integrated planning and plan implementation in urban areas. Amsterdam, 24-30 August RAI Congress Centre.
43473: JAARBOEK. - Jaarboek van Nederlandsch Indie. Uitgave 1916.
58406: JACHT. - Ordre en reglement op de jacht, by de Heeren ridderschap en eygen erfdens, Staten van de landschap Drenthe; op den Landsdag van den 19. Martii 1726 gearresteerd.
44106: JACOB, ILSE, - Beziehungen Englands zu Russland und zur Türkei in den Jahren 1718-1727. (Eine historisch-diplomatische Studie).
57915: JACOBS, F., - Alwin en Theodoor; of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen.
35721: JACOBS, JOZEF, - Vormleer van het Oudfriesch werkwoord.
52837: JACOBS, M. & BOO, T.J.J. DE, - Conservation literature on Indonesia: Selected annotated bibliography.
60739: JACOBS, ALETTA H., - Uit het leven van merkwaardige vrouwen.
57842: JACQMIN, ALBERT, - Etude sur les chemins de fer des Pays-Bas.
58495: JACQUEMIN, EMILE, - La nature et ses productions, ou Entretiens sur l'histoire naturelle, la géographie, et la géologie à l'usage de la jeunesse des deux sexes.
60468: JACQUES, SERGE (PHOTOGR.) & TAVRIGER, MICHEL (TEXT), - La légende de Saint-Germain-des-Prés.
43981: JACQUIN, ARMAND-PIERRE, - Lettres parisiennes sur le désir d'être heureux.
43422: JAECKEL, HORST, - Die Nordwestgrenze in der Verteidigung Indiens, 1900-1908, un der Weg Englands zum russisch-britischen Abkommen von 1907.
59367: JAETZOLD, RALPH & SCHMIDT, HELMUT, - Farm management handbook of Kenya, vol. II: Natural conditions and farm management information, parts A (West Kenya), B (Central Kenya), C (East Kenya). (Full set).
35218: JAGT, M.B. VAN DER, - Molukkenreis, 10 September - 3 November1923.
48817: JAKOB, GOTTFRIED (BEARB.), - Dr. A. Schifferers Praktische Mälzerei- und Brauerei-Betriebskontrolle. Bd. II: Maschinen- und feuerungstechnischer Teil.
59994: JAMES II, KING, - Memoire presenté par l'envoyé extraordinaire du Roy de la Grande Bretagne, au Roy Tres-Chrestien, touchant la restitution de la principauté d'Orange. Memorie overgegeven by den extraordinaris envoyé van den Koningh van Groot Brittannien, aen Sijn Alder-Christelijckste Majesteyt, rakende de restitutie van het Prinsdom van Orange.
46330: JAMES, ROBERT RHODES, - A spirit undaunted: The political role of George VI.
48569: JAMIN, NICOLAS, - Pensées relatives aux erreurs du tems. D'après l'édition de Turin de 1823, à laquelle il a été fait encore quelques changemens.
44814: JAMKHEDKAR, A.P., - Vasudevahimdi: A cultural study.
48041: JANE'S, - Jane's fighting ships 1957-58. Ed. Raymond V.B. Blackman.
39800: JANE'S, - Jane's fighting ships 1950-51. Ed. R.V.B. Blackman.
48043: JANE'S, - Jane's fighting ships 1967-68. Ed. by Raymond V.B. Blackman.
57223: JANET, CHARLES, - Considérations sur l'etre vivant, vols 1-3 (full set).
5640: JANIN, JULES, - L'été à Paris.
7414: JANITSCHEK, H., - Geschichte der deutschen Malerei.
46895: JANSE, L., - Tafelen, bevattende 946 afstanden van 44 der voornaamste sterren, verbeterd voor aberrartie, eigen beweging en refractie, ten gebruike bij het onderzoek naar de fouten van spiegel-instrumenten.
60622: JANSEN, M.H., - De omwenteling in het zeewezen. Eene bijdrage tot verzekering der onafhankelijkheid.
177: JANSEN, M.H. (HONORE NABER, S.P. L', RED.), - Het leven van een vloothouder. Gedenkschriften van M.H. Jansen, gepensioneerd schout bij nacht titulair, lid van de Raad van State 1817-1893. Naar het oorspronkelijk handschrift uitgegeven en van aanteekeningen voorzien door S.P. l'Honoré Naber.
48694: JANSEN, MARIUS B., - The Japanese and Sun Yat-Sen.
45506: JANSEN, G.H., - Afro-Asia and non-alignment.
57999: JANSENIUS, CORNELIUS (JANSEN, CORNELIS), - Pentateuchus, sive Commentarius in quinque libros Moysis. (&) Analecta in Proverbia, Ecclesiasten, Sapientiam, Habacuc, Sophoniam.
41226: JANSSEN DE LIMPENS, K.J.TH. (UITG.), - Rechtsbronnen van het Gelders Overkwartier van Roermond.
47502: JANSSEN, R. (ET AL, RED.), - Born, een koninklijk domein met een boeiend verleden.
53162: JANTAN, DATO ALWI BIN (ET AL, EDS.), - Centenary volume 1877-1977: Published on the occasion of the Society's centenary on November 5th, 1977. Containing thirty articles selected from journals of the Straits Branch, Malayan Branch and the Malaysian Branch between 1878 and 1976.
11579: NEW JAPAN. - New Japan, vols. 6 (1953) & 8 (1955).
23995: JAPIKSE, N. (UITG.), - Correspondentie van Willem III en van Hans Willem Bentinck, Eersten Graaf van Portland. Eerste gedeelte: Het archief van Welbeck Abbey, deel I.
58991: JAPING, H.W., - Rapport betreffende een literatuurstudie over het zagen van hout.
58892: JAQUET, F.G.P., - Sources of the history of Asia and Oceania in the Netherlands, Part II: sources 1796-1949.
60825: JARING, COR, - De Amsterdamse haven. The port of Amsterdam.
29535: JASPER, J.E. & MAS PIRNGADIE, - Het vlechtwerk.
59442: JAULT, PIERRE-SIMON (MANUSCRIPT), - Abrégé généalogique de la Maison de Chamborant, issue des Anciens Comtes de Flandre, établie en Poitou vers 1070, et successivement dans la Marche, le Berry, la Touraine, l'Angoumois, la Champagne et l'Orléanois.
53148: JAVASCHE BANK, DE, - Verslag over het boekjaar 1950-1951.
53149: JAVASCHE BANK, DE, - Verslag over het boekjaar 1951-1952.
43788: JEFFREYS, A.E. & WILSON, T.D. (EDS.), - U.K. MARC Project. Proceedings of the Seminar on the U.K. MARC Project. Organized by the Cataloguing and Indexing Group of the Library Association at the University of Southampton, 28-30 March 1969.
42093: JENNESS, DIAMOND, - The Ojibwa Indians of Parry Island, their social and religious life.
7421: JENYNS, S. & W. WATSON, - Arts de la Chine. Or, argent, bronzes des epoques tadives, emaux, laques, bois. Version francaise par D.Lion-Goldschmidt.
60814: JERAUTE, JULES, - Vocabulaire français-anglais et anglais-français de termes et locutions juridiques: administratifs, commerciaux, financiers et sujets connexes. A French-English and English-French vocabulary of legal terms and phrases comprising administration, business, finance and allied subjects.
59248: JEREB, P. & ROPER, C.F.E. (EDS.), - Cephalopods of the world: an annotated and illustrated catalogue of cephalopd species known to date. Vol. 2: Myopsid and oegopsid squids.
44141: JERUSALEM, FRANZ W., - Grundsätze des Französischen Kolonialrechts.
52134: JERUSALEM, WILHELM, - Der Krieg im Lichte der Gesellschaftslehre.
59810: JESUS, GERTRUDES MARGARIDA DE, - Primeira & Segunda carta apologetica, em favor, e defensa das mulheres ... com a qual destroe toda a fabrica do seu espelho critico.
47133: JETT, STEPHEN C. & SPENCER, VIRGINIA E., - Navajo architecture. Forms, history, distributions.
32331: JEUNE, J.C.W. LE, - Letterkundig overzicht en proeven van de Nederlandsche volkszangen sedert de XVe eeuw.
19486: JEWITT, LLEWELLYNN (ED.), - Black's tourist's guide to Derbyshire; its towns, watering places, dales, and mansions.
43880: JICINSKY, JAROSLAV, - Katechismus der Grubenwetterführung mit besonderer Berücksichtigung der Schlagwettergruben. Für praktische Bergleute zusammengestellt.
44729: JISL, LUMIR, - Mongolei: Kunst und Tradition. Deutsch von Ferdinand und Charlotte Kirschner.
47892: JOANNE, ADOLPHE, - De Paris à Bordeaux.
45020: JOHANSEN, FLEMMING, - Reliefs en bronze d'Etrurie. Traduit du danois par Ghani Merad.
44380: JOHN, A.H., - A Liverpool merchant house. Being the history of Alfred Booth and Company, 1863-1958.
42011: JOHNSON, GEORGE, M. (ED.), - Late-Victorian and Edwardian British novelists. First series.
58653: JOHNSON, GEORGE, - The stability of ships. With special reference to the particulars which should be supplied by the shipbuilders, and the value of mechanical devices for ascertaining the metacentric height.
58401: JOHNSON, FRANK, - Great days. The autobiography of an Empire pioneer.
39045: JOHNSTON, THOMAS STANLEY BAKER, - Codex Hummercensis (Groningen, UB, PEIP 12), an old Frisian legal manuscript in Low Saxon guise.
51256: JONCKERS, J.H., - Tafereel der Noord Nederlandsche geschiedenis.
60745: JONES, HENRY, - The enormous bed.
15811: JONES, LL. & F.I. SCARD, - The manufacture of cane sugar.
60789: JONES, BERNARD E., - Freemasons' book of the Royal Arch.
41875: JONES, ELLEN & GRUPP, FRED W., - Modernization, value change and fertility in the Soviet Union.
52335: JONG, E.W. DE, - L.C. Dudok de Wit. A visit to "Slangevecht", Breukelen.
48800: JONG, RUDOLF ERIK DE, - The Bedouin dialects of the Northern Sinai littoral. Bridging the linguistic gap between the Eastern and Western Arab world.
51414: JONG, A.M. DE, - Geschiedenis van de Nederlandsche Bank, beschreven in opdracht van de directie. Eerste deel: De Nederlandsche Bank van 1814 tot 1864.
58620: JONG, ALBERT H. DE, - Missie en politiek in oostelijk Afrika. Nederlandse missionarissen en Afrikaans nationalisme in Kenya, Tanzania en Malawi, 1945-1965.
57933: JONG, CORSTIAAN DE, - Zangerslust: Nederlandsche, Engelsche, Fransche, Hoogduitsche en Italiaansche liederen.
41553: JONG, F.W.P. DE, - Modern secrets: The power of locality in Casamance, Senegal.
22715: JONGE, J.C. DE, - Geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen. (Full set).
59830: JONGE, JOSIEN DE, - Licht en duisternis. De Surinaamse schilder Leo Glans 1911-1980. Samenstelling oeuvrecatalogus Colette Henriëtte. Voorwoord Marc Simon.
57683: JONGH, G.J. DE, - Spoorwegen in en om Rotterdam. Rapport van den directeur der Gemeentewerken, 26 februari 1907. Met bijlagen: Ontwerp S. Muller Hzn., Een Centraal Station te Rotterdam & Spoorwegen door of om Rotterdam (N.R.C. 4-11-1904).
59273: JONGKINDT CONINCK, A.M.C., - Dictionnaire Latin-(Grec-) Francais-Anglais-Allemand-Hollandais, des principaux termes employés en botanique et en horticulture.
44696: JONGMANS, W.J. (ED.), - Congrès pour l'avancement des études de stratigraphie carbonifère, Heerlen 7-11 juin 1927. Compte rendu publié par la Section Minière de la Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Koloniën.
37231: JONK, NIC, - De mooiste beelden drijven voorbij.
58209: JONSTONUS, JOHANNES [JONSTON, JOHN], - Thaumatographia naturalis, in classes decem divisa; in quibus admiranda: Coeli; Elementorum; Meteororum; Fossilium; Plantarum; Avium; Quadrupedum; Exanguium; Piscium; Hominis.
56296: JONXIS, J.H.P. (ET AL, EDS.), - Therapeutic aspects of nutrition. Fourth Nutricia Symposium.
56297: JONXIS, J.H.P. (ET AL, EDS.), - Metabolic processes in the foetus and newborn infant. Nutricia Symposium.
45552: JONXIS, J.H.P. (ET AL, EDS.), - Aspects of praematurity and dysmaturity. Nutricia Symposium, Groningen 10-12 May 1967.
7366: JOOS, L.C.D. (ED.), - Afrika, Geschichte, Kultur, Natur. Africa, history, culture, nature. Afrique, histoire, culture, nature.
28763: JOOSTING, J.G.C., - Inventaris van het oud-archief der Nijmeegsche Broederschappen.
25703: JOOSTING, J.G.C., - De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente.
59459: JORDAN, CHARLES-ETIENNE (ANON. PUBL.), - Histoire d'un voyage litteraire fait en M.DCC.XXXIII. en France, en Angleterre, et en Hollande: avec une lettre fort curieuse, concernant les prétendus miracles de l'abbé Paris & les convulsions risibles du chevalier Folard.
51159: JORDAN, ALMA & COMISSIONG, BARBARA, - The English-speaking Caribbean: A bibliography of bibliographies.
50927: JOSEPH II, EMPEREUR, - Recueil de lettres originales de l'Empereur Joseph II au Général d'Alton, commandant les troupes aux Pays-Bas, depuis Décembre 1787 jusqu'en Novembre 1789.
48011: FLAVII JOSEPHI [FLAVIUS JOSEPHUS], - XX. boeken van de oude geschiedenissen der Joden. I. Van sijn leven. VII. Van de Joodsche oorlogen, en de verwoesting van Jerusalem. II. Van de joodsche oudheyd, tegens Apionem. I. Van de heerschappije des vernufts, en 't lyden en dood der Machabeen. Uyt het Griex en Latyn vertaald door L. van den Bos. Nevens Egesippi boeken, van de Joodsche oorlogen, en de verstooring der stad Jerusalem. Mede op nieuws uyt het Hoogduyts vertaald door S. de Vries. In IV deelen.
60070: JOSEPHUS, - Edict van den Keyzer aengaende de kermissen ofte kerk-wydingen. Van den 11 Februarii 1786.
42662: JOULIA, PIERRE, - Présentation de la traduction originale par Pierre Mesnard de l'Éloge de la Folie d'Érasme à Rotterdam le novembre 1964. Introd. by Jean Frappier & Marius Chapuis.
48864: JOULLIE, HENRI, - La situation juridique de l'église catholique en Prusse.
42652: JOURDAIN, MARGARET & JENYNS, R. SAOME, - Chinese export art in the eighteenth century.
46911: JOURNAL OF COMMERCE, THE, - Report of the Board of Trade inquiry into the loss of the "VESTRIS" and the findings of the Court. Reprinted from The Journal of Commerce and Shipping Telegraph.
52734: JUEL-HANSEN, N., - De lotgevallen van een Hollandsche matroos onder de Japaneezen.
59837: JULLIEN, ANDRE (TEXT), - Album des missions de la Nouvelle-Guinée, confiées à la Société des missionnaires du Sacré-Coeur.
41380: JUNG, EUGENE, - L'Islam et l'Asie devant l'impérialisme (Suite de L'Islam sous le joug).
41576: JUNGE, REINHARD, - Weltgeschichte der Standortentwicklung der Wirtschaft in der Klassengesellschaft. Bd. 1: Die territoriale Standortentwicklung der Wiirtschaft unter den Bedingungen der Produktionsweisen des Alten Orients und der frühen Antike etwa 3000 bis 146 v.u.Z.
44179: JUNK, W., - Bibliographiae botanicae supplementum.
51469: JUNKERS, WILHELM, - Reisen in Afrika 1875-1886. Nach seinen Tagebüchern unter Mitwirkung von R. Buchta. (3 vol. set).
18487: JUNOD, H.A., - The life of a South African tribe.
33264: JURRIUS, J. & E. ZUIDEMA, - Kramers' geographisch woordenboek der geheele aarde.
58819: JUSTINUS (VOSSIUS, ISAAC, NOTES), - Justini historarum Ex Trogo Pompeio, Lib. XLIV. Cum notis Isaaci Vossii.
59517: JUVENALIS, [DECIMUS JUNIUS] & PERSIUS [FLACCUS, AULUS], - Satyrae (Satyra prima - Satyra sextadecima & Satyra prima - Satyra sexta).
22091: JUYNBOLL, H.H., - Catalogus van de Maleische en Sundaneesche handschriften der Leidsche Universiteits-bibliotheek.
12720: JUYNBOLL, H.H., - Java, tweede gedeelte.
16319: KAAG, DE, - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijf en twintig jarig bestaan van de Koninklijke Zeil-, Roei- en Motorsportvereeniging 'De Kaag'.
59779: TOPOGRAFISCHE KAART. - Handelskaart van Nederland. Naar de nieuwste officiëele gegevens bewerkt.
57952: KAEMPFER, ENGELBERT, - An account of Japan. Abridged and arranged from the translation of J.G. Scheuchzer.
58008: KAEMPFER, ENGELBERT, - An account of Japan. Abridged and arranged from the translation of J.G. Scheuchzer.
60839: KAGAN, RICHARD L. & MARIAS, FERNANDO, - Urban images of the Hispanic world, 1493-1793.
43461: KAHN, REUBEN, - An introduction to universal serologic reaction in health and disease.
12936: KAHN, GUSTAVE, - Das Weib in der Karikatur Frankreichs.
54604: KAIBEL, FRANZ, - Die Filosofie Der Selbstverständlichkeit (Fysiosofie).
58432: KAISER, F., - De van ouds vermaerde Erve Stichters Gravenhaagsche almanak, voor het jaar 1849. Aanwijzende alle de jaarmarkt., kermiss., paard-, beest- en leermarkten, in het Koninkrijk der Nederlanden gehouden wordende; en het op- of ondergaan der Maan (...).
57941: KAISER, F., - De van ouds vermaerde Erve Stichters Enkhuizer Almanak, voor het jaar 1835.
59414: KAISER, F., - Verhandeling over de Komeet van Halley, hare vroegere verschijningen en de toekomstige in het jaar 1835, tevens inhoudende: een overzigt over alle kometen wier omloopstijden met meerdere of mindere juistheid zijn bepaald.
18243: KALFF, G., - De illustere baronnen De Petersen. Bijdrage tot de geschiedenis van het Amsterdams patriciaat en van de West-Indische Compagnie.
35733: KALMA, J.J. (RED.), - Een kerk in opbouw: Classisboek Sneek 1583-1624.
35731: KALMA, J.J. (RED.), - Een kerk in opbouw: Classisboek Franeker 1636-1658.
35732: KALMA, J.J. (RED.), - Een kerk in opbouw: Classisboek Bolsward-Workum, 1600-1633.
52629: KAMMEN, JESSIKA RIEMSKE VAN, - Conceiving contraceptives. The involvement of users in anti-fertility vaccines development.
55320: KAMPEN, H.C.A. VAN, - De zeilsport.
57997: KAMPEN, N.G. VAN, - The history and topography of Holland and Belgium. Translated by William Gray Fearnside. Illustrated with splendid engravings, from drawings, by W. H. Bartlett.
58020: KAMPEN, N.G. VAN & VEEGENS, D., - Drietal levensbeschrijvingen van beroemde mannen. (Joannes Drusius, Willem-Lodewijk van Nassau & Johan Maurits van Nassau-Siegen).
27380: KAMPEN, N.G. VAN, - Verkorte geschiedenis der Nederlanden, of der XVII Nederlandsche gewesten, van de vroegste tijden tot op den Vrede te Parijs in 1815. Eerste deel.
58292: KAN, C.M. & POSTHUMUS, N.W., - Atlas der natuurkundige aardrijkskunde. In 27 in kleuren gedrukte kaarten.
58363: KANE, ELISA KENT, - Kane, der Nordpolfahrer. Arktische Fahrten und Entdeckungen der zweiten Grinnell-Expedition zur Aufsuchung Sir John Franklins in den Jahren 1853, 1854 und 1855 unter Elisa Kent Kane.
50126: KANE, ABDOULAYE, - Les caméléons de la finance populaire au Sénégal et dans la diapora. Dynamique des tontines et des caisses villageoises entre Thilogne, Dakar er la France.
45880: KANE, JOSEPH NATAN, - Famous first facts. A record of first happenings, discoveries, and inventions in American history.
41606: LO TA-KANG, - La double inspiration du poète Po Kiu-Yi (772-846).
46827: KAPLAN, JACOB J. & SCHLEIMINGER, GÜNTHER, - The European Payments Union: Financial diplomacy in the 1950s.
43625: KASIM, JAN M., - Aryans in the East.
60435: KAT ANGELINO, P. DE, - Batikrapport. Rapport betreffende eene gehouden enquête naar de arbeidstoestanden in de batikkerijen op Java en Madoera. Deel II: Midden-Java.
57781: KAT ANGELINO, P. DE, - Batikrapport. Rapport betreffende eene gehouden enquête naar de arbeidstoestanden in de batikkerijen op Java en Madoera.
60434: KAT ANGELINO, P. DE, - Batikrapport. Rapport betreffende eene gehouden enquête naar de arbeidstoestanden in de batikkerijen op Java en Madoera. Deel I: West-Java.
60195: KATE, LAMBERT TEN, - Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Waer in hare zekerste grondslag, edelste kragt, nuttelijkste onderscheiding, en geregeldste afleiding overwogen en naegespoort, en tegen het allervoornaemste der verouderde en nog-levende taelverwanten, als 't oude Moeso-Gotthisch, Frank-Duitsch, en Angel-Saxisch, beneffens het hedendaegsche Hoog-Duitsch en Yslandsch, vergeleken word. Eerste deel.
5793: KATE, J.J.L. TEN (ED.), - Hertha. Losse bladen uit het groote boek van geschiedenis, natuur en kunst.
44519: KATZ, DAVID, - Psychologischer Atlas. Orbis pictus psychologicus.
41965: KAUFMAN, HOWARD KEVA, - Bangkhuad: A community study in Thailand.
60804: KAUFMANN, JOHAN, - Conference diplomacy: An introductory analysis.
51179: KAUFMANN, WALTER, - The ragas of South India. A catalogue of scalar material.
46862: KAUFMANN, WALTHER, - Angewandte Hydromechanik. I: Einführung in die Lehre vom Gleichgewicht und von der Bewegung der Flüssigkeiten; II: Ausgewählte Kapitel aus der technischen Strömungslehre.
54391: KAUFMANN, GERHARD, - Altonaer Museum in Hamburg 1982 - 1988. Jahrbuch Band 20-26; Teil 1: Aufsätze; Teil 2: Berichte 1981 - 1987.
56223: KAUN, ELFRIEDE, - Die Bevölkerung Südafrikas und ihre Probleme. Nach dem Werk der südafrikanischen Dichterin Olive Schreiner.
51762: KAWAGUCHI, HISAO, - Bunpo-sho: The manuscripts in the collection of the Shinpuku-ji temple, Nagoya. Classified lexicon for the Japanese literature written in classical Chinese.
47674: KAWANABE, YASUAKI, - Une cosmogonie poétique: Les poèmes en vers d'Arthur Rimbaud, leur structure thématique et sa métamorphose. Préfaces de Georges Poulet / Jean Richer.
44818: KAY, ERNEST (ED.), - Dictionary of international biography. A biographical record of contemporary achievement. Vol. 11, 1975. (2 vol. set).
44023: KEBBEL, HARALD & RENATE, - Bruckmann's Handbuch der Zinnfiguren.
47803: KEIJZER, T.P. (RED.), - Nederlandsche schippers-almanak voor het jaar 1937. Jaarboekje der Schippersvereeniging "Schuttevaer".
47804: KEIJZER, T.P. (RED.), - Nederlandsche schippers-almanak voor het jaar 1938. Jaarboekje der Schippersvereeniging "Schuttevaer".
35838: KEIKES, W.H. & H.T. OBREEN, - Workum: inventaris der archieven.
59261: KEILBACH, ROLF, - Die tierischen Schädlinge Mitteleuropas mit kurzen Hinweisen auf ihre Bekämpfung.
44105: KELLER, HANS GUSTAV, - Die politischen Verlagsanstalten und Druckereien in der Schweiz, 1840-1848. Ihre Bedeutung für die Vorgeschichte der Deutschen Revolution von 1848.
59097: KELLER, GERARD, - Avonturen van Baron van Münchhausen, op nieuw bewerkt door Gerard Keller.
55968: KELLER, ALBERT GALLOWAY, - Homeric society: A sociological study of the Iliad and Odyssey.
48696: KELLEY, TRUMAN LEE, - Interpretation of educational measurements.
60755: KEM, ARNOLD, - The misfortunes of Mary.
15602: KEMMERLING, G.L.L., - De geologie en geomorphologie van den Idjen. (&) H.W. WOUDSTRA, Analyse van merkwaardige watersoorten op het Idjen-Hoogland.
36792: KEMP, P.K. & LLOYD, CHRISTOPHER, - The Brethern of the coast: The British and French buccaneers in the South Seas.
28806: KEMPENAER, A. DE, - Vermomde Nederlandsche en Vlaamsche schrijvers. Vervolg op Mr. J.I. van Doorninck's Vermomde en naamlooze schrijvers, opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche letteren.
58978: KEMPER, H., - Handleiding tot de kennis van het stoomwezen bij de marine. Platen.
59786: KENNEDY, HUNTER & CO. LTD., S.A., - Coloured plan of West Antwerp, Merksem and Scheldt river with docks. (no title on the plan).
46362: KENYON, F.W., - Henry VIII's secret daughter: The tragedy of Lady Jane Grey.
60679: KERN, J.H.O., - Die Freibeuter von Sumatra. Erlebnisse zweier jungen Seeleute unter den räuberischen Bewohnern der Pagai-Inseln. Für die reifere Jugend erzählt.
59703: KERNKAMP, G.W. (ED.), - Zweedsche archivalia: Brieven van Samuel Blommaert aan den Zweedschen rijkskanselier Axel Oxenstierna, 1635-1641; Brieven van Louis de Geer, 1618-1652; Varia betreffende Louis de Geer.
57272: KERNKAMP, G.W. (UITG.), - Acta et decreta senatus: Vroedschapresolutiën en andere bescheiden betreffende de Utrechtsche Academie . 2e deel: April 1674 - April 1766.
40849: KERR, GEORGE L., - Practical Coal Mining: a manual for managers, under-managers, colliery engineers, and others.
59651: KERR, ROBERT & EDIN, F.A.S., - A general history and collection of voyages and travels, arranged in systematic order. Vols. X & XI.
54558: KERR, S. PARNELL, - George Selwyn and the Wits.
21636: KERSBERGEN, L.C., - Geschiedenis van het St.Elisabeth's of Groote Gasthuis te Haarlem.
60792: KESSEL, ELLEN VAN & KUPERUS, MARGA, - Margaret Staal-Kropholler, architect 1891-1966.
47044: KESSEL, P.J. VAN (UITG.), - Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der Rooms-Katholieke kerk in Nederland 1727-1853. Deel III: 1795-1814.
57871: KEVERBERG, CHARLES LOUIS GUILLAUME JOSEPH BARON DE, - Réflexions sur la loi fondamentale qui se prépare pour le roïaume des Païs-Bas.
57652: KEYES, GEORGE, - Pieter Bast.
2842: KEYSER, P. DE (RED.), - Ars folklorica Belgica. Noord- en Zuid-Nederlandse volkskunst. (2 delen).
43338: KHAN, F.A., - Architecture and art treasures in Pakistan: Prehistoric, protohistoric, Buddhist and Hindu periods.
46460: KHAN, AZIZUR RAHMAN (ED.), - Studies on the strategy and technique of development planning.
24367: KIDD, D., - The essential Kafir.
52881: KIELMANN, ARNFRIED A. & TAYLOR, CARL E. (ET AL), - Child and maternal health services in rural India: The Narangwal experiment. I: Integrated nutrition and health care; II: Integrated family planning and health care.
21955: KIELSTRA, E.B., - Beschrijving van den Atjeh-oorlog met gebruikmaking der officieele bronnen door het Departement van Koloniën daartoe afgestaan.
45213: KIEPERT, HEINRICH, - Atlas antiquus. Twaalf kaarten behoorende bij de oude geschiedenis.
45207: KIEPERT, HEINRICH, - Atlas antiquus. Twaalf kaarten behoorende bij de oude geschiedenis.
45635: KIERNAN, V.G., - The revolution of 1854 in Spanish history.
58009: KIESEWETTER, J.G.C., - Reize door een gedeelte van Duitschland, Zwitserland, Italie en het Zuiden van Frankrijk naar Parijs. Herinneringen uit de gedenkwaardige jaren 1813, 1814 en 1815. Naar het Hoogduitsch. (3 vol. set).
48749: KIESTRA, J.J., - Bijdragen tot de levensgeschiedenis en verdiensten van Hendrik van Deventer. (Gevolgd door:) WARTENA, BARTELE, Het leven van Hendrik van Deventer en zijne verdiensten als verloskundige. (Diss. UvA).
59508: KIKKERT, P., - Proeve van Nederlandsche gezelschappelijke gezangen. Door het muziekgezelschap Harmonie, te Vlaardingen. Eerste stukje. 2e titel na Voorrede: Neerlands opkomst, val, en herstelling. Bezongen bij ’t gezelschap Harmonie te Vlaardingen, op 't vierde jaarfeest der afschudding van het Fransche juk, den 18den november 1817.
59662: KILIANUS, C. [KIEL OR KILIAAN, CORNELIS], - Kilianus auctus, seu Dictionarium Teutonico-Latino-Gallicum cui hac editione primum accesserunt interpretatio vocum Gallica accentuum notae, & ingens auctarium vocum Belgicarum, quae vulgo obtineant. Adjunximus etiam Lud. Potteri libellos duos: I. De propriorum utriusque sexus nominum Germanicae originis etÿmis ac significatione. II. De animalium nomenclatura.
58293: KILIANUS, C. [KIEL OR KILIAAN, CORNELIS], - Etymologicum Teutonicae linguae sive dictionarium Teutonico-Latinum. [Dutch-Latin].
57394: KIM, JOUNGWON (ED.), - The Korean relics in the United States (2).
9900: KINDEREN, T.H. DER, - Het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen gedurende de eerste eeuw van zijn bestaan, 1778-1878. Gedenkboek. Zamengesteld door de voorzitter van het Genootschap. Deel 1.
57328: KINDLER, - Kindlers Malerei Lexikon. (Full set of 6 vols.).
42599: KING, CLYDE C., - The American Negro. The Annals, vol. CXXXX, Nov. 1928.
41859: KINGSLAND, WILLIAM, - Rational mysticism: A development of scientific idealism.
49470: KINNEAR, MICHAEL S., - A discography of Hindustani and Karnatic music.
60186: KINSBERGEN, J.H. VAN, - Consideratien van importantie op de gewigtige propositie door de Heeren Gedeputeerden van de stad Leiden ter vergadering van Hun Ed. Gr. Mogenden gedaan op den 31. July 1782.
44457: KIO (KRING INDUSTRIELE ONTWERPERS), - Nederlands industrieel ontwerp. Dutch industrial design.
33304: KIRCHHOFF, THEODOR, - Grundriss der Psychiatrie für Studierende und Ärzte.
45612: KIRCHNER, HORST (ED.), - Tradition und Auftrag prähistorischer Forschung. Ausgewählte Abhandlungen als Festgabe zum 75. Geburtstag am 25. Mai 1964.
32883: KIRIS, M., - Nederlands-Turks, Hollandaca-Türkçe. (&) Turks-Nederlands, Türkçe-Hollandaca. Woordenboek, sözlük.
43957: KIRKMAN, JAMES, - Ungwana on the Tana.
44183: KISCH, EGON ERWIN, - Menschen in kwik, kwik in menschen; en andre reportages. Vertaling Nico Rost.
60327: KISELIUS, PHILIPPUS [KISEL, PHILIPP]. - Nili mystici auctarium tertium, sive Exhortationes et sermones, quales ad religiosos & religiosas, praesertim clericos, intrà privatos parietes à superioribus, & praefectis spiritus, statis temporibus haberi solent (...). Influunt in hoc auctarium nili mystici duodecim rivuli mellis, lactis, et olei, ex petra durissima, que est Christus Jesus Crucifixus, sive duodecim exhortationes ad sodales congregationis Christi in cruce agonizantis.
59702: KIST, EWALDUS, - Het veranderd gelaat des aardrijks, zoo door de gebeurtenissen van den tegenwoordigen tijd, als door de wisseling van het jaarsaisoen. Of de lente van het jaar achttien honderd veertien. In twee leerredenen.
50443: KITLV (KARNI, R.S., ED.), - Catalogue of the library of the Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde / Royal Institute of Linguistics and Anthropology. Seventh supplement: Accessions for 1973.
50442: KITLV (BARRE, H.L. ET AL, EDS.), - Catalogus van de Bibliotheek van het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde. Zesde supplement: Aanwinsten 1970-1972.
50441: KITLV (DONZEL, E. VAN & BARRE, H.L., EDS.), - Catalogus van de Bibliotheek van het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde. Vijfde supplement: Aanwinsten 1960-1969).
50440: KITLV (VOORHOEVE, P. & BARRE, H.L., EDS.), - Catalogus van de Bibliotheek van het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde. Vierde supplement: Aanwinsten 1936-1959).
50439: KITLV (BUCH, W.J.M., ED.), - Catalogus der Koloniale Bibliotheek van het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Ned.Indië. Derde supplement.
31155: KITLV (ROUFFAER, G.P. & W.C. MULLER, EDS.), - Catalogus der Koloniale Bibliotheek van het Kon.Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Ned.Indië en het Indisch Genootschap. (Vol. I).
55546: KITS NIEUWENKAMP, H., - Nederlandsche familiewapens. Met nadere genealogische aanteekeningen, stamreeksen, fragment-genealogieën, enz., gedocumenteerd bewerkt en verzameld.
41617: KLABUND, - Tagebuch im Gefängnis. Mit Einführung, Nachwort und Klabund-Schriftenverzeichnis von Leopold Spitzegger.
9374: KLAROEN, DE. - De Klaroen. Politiek sociaal tijdschrift. Deel I: afl.1-30. Red. A.R.van de Laar.
34967: KLAVER, J.M.I., - Geology and religious sentiment. The effect of geological discoveries on English society and literature between 1829 and 1859.
20748: KLEERKOOPER, M.M. & STOCKUM, W.P. VAN, - De boekhandel te Amsterdam, voornamelijk in de 17e eeuw. Biographische en geschiedkundige aanteekeningen.
39420: KLEFFENS, E.N. VAN, - De overweldiging der Nederlanden.
41545: KLEIN, GOTTFRIED (TEXT), - Vierhundert Jahre Hamburger Börse. 1558 - 1956. Aus Anlass des 400 jährigen Jubiläums der Hamburger Börse im Jahre 1958 herausgegeben von der Handelskammer Hamburg und dem Gesamtbörsenvorstand der Hamburger Börse.
60254: KLEIWEG DE ZWAAN, J. & VISSER, HERMAN F.E., - Volkenkundige opstellen I: Tanumbarschedels. & Over ornamentkunst van Seram.
18036: KLEIWEG DE ZWAAN, J.P., - Anthropologische Untersuchungen über die Niasser.
29543: KLEIWEG DE ZWAAN, J.P., - Kraniologische Untersuchungen: Niassischer Schädel. Mit Anhang: Zoologische Resultate
30614: KLEIWEG DE ZWAAN, J.P., - Anthropologische Untersuchungen auf Bali und Lombok.
30881: KLERCK, E.S. DE, - De Atjeh-oorlog. Deel I: Het ontstaan van den oorlog. In opdracht van de Regeering met gebruikmaking van officiele bescheiden samengesteld.
57779: KLERCK, E.S. DE, - De Java-oorlog van 1825-30. Zesde deel [Conclusions and regulations].
27195: KLERK, C.J.M. DE, - Cultus en ritueel van het orthodoxe Hindoeïsme in Suriname.
59906: KLINGENBERGH, PAUL, WIT [WITT], JOHAN DE (ET AL), - Tractaet van elucidatie, redres ende alteratie, van het voorige tractaet van den 2/12 Februarii 1647., den elfden Februarij 1666. tusschen den Koningh van Denemarcken, Noorwegen, ter eenre, ende den Staet der Vereenighde Nederlanden ter andere zyde, gemaeckt ende geslooten, na het welcke de tollen van hout-lasten in Noorwegen geheven sullen werden, tot op den 13/22 Augusti des jaers 1685.
1206: KLINKERT, H.C., - Nieuw Maleisch-Nederlandsch woordenboek met Arabisch karakter, naar de beste en laatste bronnen bewerkt.
33385: KLOOSTER, WIM, - The Dutch in America, 1600-1800. A narrative history with the catalogue of an exhibition of rare prints, maps and illustrated books from the John Carter Brown Library.
52007: KLÖVEKORN, MARTIN, - Die sprachliche Struktur Finnlands 1880-1950. Veränderungen im sprachlichen Charakter der finnlandschwedischen Gebiete und deren bevölkerungs-, wirtschafts- und socialgeographische Ursachen.
42791: KLUDAS, ARNOLD, - Die grossen Passagierschiffe der Welt, Bände I-III, 1858-1935.
57273: KLUIT, M.E. (RED.), - Uit de briefwisseling van C.M. van der Kemp (1799-1861) en H.J.Koenen (1809-1874), 1833-1845.
57570: KNAG, - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. 2e serie, deel 58, 1941.
60366: KNAG, - Tijdschrift van het Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, 2e serie, deel III: Afdeeling: Verslagen en aardrijkskundige mededeelingen & Afdeeling: Meer uitgebreide artikelen. Red. C.M. Kan & J.AE.C.A. Timmerman.
60365: KNAG, - Tijdschrift van het Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, 2e serie, deel II: Afdeeling: Verslagen en aardrijkskundige mededeelingen & Afdeeling: Meer uitgebreide artikelen. Red. C.M. Kan & J.AE.C.A. Timmerman.
60364: KNAG, - Tijdschrift van het Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, 2e serie, deel I: Afdeeling: Verslagen en aardrijkskundige mededeelingen & Afdeeling: Meer uitgebreide artikelen. Red. C.M. Kan & N.W .Posthumus.
21151: KNAG, - De zeeën van Nederlandsch Oost-Indië. Uitgegeven door het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, n.a.v.zijn 50-jarig bestaan 1873-1923.
60202: KNAG, - Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap. Jaargang 1874, No. 2. Onder redactie van C.M. Kan & N.W. Posthumus.
57571: KNAG, - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. 2e serie, deel 59, 1942.
57566: KNAG, - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. 2e serie, deel 54, 1937.
57565: KNAG, - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. 2e serie, deel 53, 1936.
57564: KNAG, - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. 2e serie, deel 51, 1934.
57567: KNAG, - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. 2e serie, deel 55, 1938.
60209: KNAG, - Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap. Deel II. No. 3. Onder redactie van C.M. Kan & N.W. Posthumus.
60208: KNAG, - Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap. Deel II. No. 2. Onder redactie van C.M. Kan & N.W. Posthumus.
60207: KNAG, - Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap. Deel II. No. 1. Onder redactie van C.M. Kan & N.W. Posthumus.
60206: KNAG, - Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap. No. 8. Onder redactie van C.M. Kan & N.W. Posthumus.
60205: KNAG, - Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap. No. 6. Onder redactie van C.M. Kan & N.W. Posthumus.
60204: KNAG, - Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap. No. 5. Onder redactie van C.M. Kan & N.W. Posthumus.
60201: KNAG, - Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap. Jaargang 1874, No. 1. Onder redactie van C.M. Kan & N.W. Posthumus.
57738: KNAG, - Systematisch register op het Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap (Jaargang 1876 tot en met 1922.
60579: KNAP, GER. H., - Gekroonde koopvaart. Reisresultaat van 100 jaar zeevaart door de K.N.S.M., 1856-1956.
43209: KNAPLUND, PAUL, - Gladstone's foreign policy.
3865: KNAPPERT, L., - Geschiedenis van de Bovenwindsche Eilanden in de 18de eeuw.
51675: KNEBEL VON TREUENSCHWERT, ALADAR, - Nächtliche Unternehmungen: Märsche, Vorposten, Gefechte in der Nacht, Ausnützung der Nacht beim planmässigen Angriffe etc.
56246: KNIPPING, JOHN B., - Iconography of the Counter Reformation in the Netherlands: Heaven on earth. (2 vol. set).
47996: KNITSCHKY, W.E., - Die Seegesetzgebung des Deutschen Reiches. Textausgabe mit Anmerkungen und Sachregister.
48143: KNMI, - Statistics relating to typhoons, from about 3300 Netherlands ships' observations (1910-1935). Vol. I: Text. English translation; vol. II: Illustrations.
29940: KNOP, G., - Schylgeralân. Een beschrijving van land en volk van het eiland Ter-Schelling.
60546: KNSM, - Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij (Royal Netherlands Steamship Co.); (Real Compania Neerlandesa de navegacion a vapor); Koninklijke West-Indische maildienst ...; Nieuwe Rijnvaart Maatschappij ..., Amsterdam. The fleet and facilities for handling cargo at Amsterdam.
60578: KNSM. - De Kroonvlag. Maandblad voor het personeel van de K.N.S.M. N.V. 1e jaargang No. 1 t/m 8e jaargang No. 8, Mei 1946 t/m December 1953. Redactie C.J.W. Bosman.
14923: KNSM, - Winterreizen naar Madeira en West-Indie.
58656: KNUDSEN, JOHANNES (ED.), - De kaert vander zee van Jan Seuerszoon (1532). Het oudste gedrukte Nederlandsche leeskaartboek.
58265: KNUTTEL, W.P.C., - Nederlandsche bibliographie van kerkgeschiedenis.
25421: KNUTTEL, W.P.C., - Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek. (1486-1853). Met een inleidend essay en een handleiding door H. van der Hoeven.
58725: KOBBE, THEODOR VON, - Humoristische Erinnerungen aus meinem academischen Leben in Heidelberg und Kiel in den Jahren 1817-1819.
32906: KOCH, GUENTHER, - Kunstwerke und Bücher am Markte. Auktion, Fälschungen, Preise, und was sie lehren. Mit Anführung wichtiger Literatur über Kunstgewerbe, Malerei, graphische Künste, Bildnerei, Münz- und Medaillenkunde, Bücher und Handschriften alter und neuen Zeit.
8056: KOCH-GRÜNBERG, THEODOR, - Zwei Jahre bei den Indianern Nordwest-Brasiliens.
7771: KOCH, D.M.G., - Herleving, oorsprong, streven en geschiedenis der nationalistische beweging in Britsch-Indië.
58588: KOCH, CHARLES, - The Crimea and Odessa: journal of a tour, with an account of the climate and vegetation. Translated (from the German) by Joanna B. Horner.
7109: KOCKS, G.H. & J.M.G. VAN DER POEL (RED.), - Landbouwkundige beschrijvingen uit de 19e eeuw, een heruitgave. Dl.1: Groningen; dl.2: Overige provincies.
26724: KOEMAN, C. (ED.), - Links with the past: The history of the cartography of Suriname, 1500-1971. Schakels met het verleden: De geschiedenis van de kartografie van Suriname. Eslabones con el pasado: Historia de la cartografia de Suriname.
28338: KOEMAN, C., - Handleiding voor de studie van de topografische kaarten van Nederland, 1750-1850.
41411: KOENEN, H.J., - Voorlezingen over de geschiedenis van scheepsbouw en zeevaart.
60827: KOETZLE, HANS-MICHAEL & BURRI, RENE, - René Burri photographies.
6250: KOHL, J.G., - Geschiedenis der Europeesche volken. Naar het Hoogduitsch.
47812: KOHL, J.G., - Reisen in den Niederlanden. Zweiter Band.
57961: KOK, J., - Amsteldamsche jaarboeken, behelzende de merkwaardigste geschiedenissen; welken, zo binnen de stad als daaromtrent, zijn voorgevallen, sedert haare eerste beginselen, tot op den tegenwoordigen tijd. (Compleet in 3 delen).
16193: KOK, G.A. DE (RED.), - De Koninklijke weg. Honderd jaar geschiedenis Kon.Mij.De Schelde te Vlissingen, 1875-1975.
7060: KOLDEWEIJ, A.M., - Der gude Sente Servas. De Servatiuslegende en de Servatiana: een onderzoek naar de beeldvorming rond een heilige in de middeleeuwen. De geschiedenis van de Kerkschat van het Sint-Servaaskapittel te Maastricht, deel 1.
60605: KOLFF, WILLEM MATTHIAS, - Vervoer op doorcognossement.
43580: KOLLBRUNNER, CURT F. & MÄDER, PETER M., - Zinnfiguren, Zinnsoldaten, Zinngeschichte.
47234: REICHS-KOLONIALAMT, - Düngungsversuche in den deutschen Kolonien, Heft 1: Bericht über die in Deutsch-Ostafrika aus Mitteln des Kali-Propagandafonds im Jahre 1911/12 ausgeführten Düngungsversuche.
47235: REICHS-KOLONIALAMT, - Düngungsversuche in den deutschen Kolonien, Heft 3: Bericht über die in Deutsch-Ostafrika aus Mitteln des Kali-Propagandafonds ausgeführten Düngungsversuche.
1772: KOM, A. DE, - Wij slaven van Suriname.
41804: REUTER-KOMITEE, - Fritz Reuter: Eine Festschrift zum 150. Geburtstag. Herausgegeben vom Reuter-Komitee der DDR.
59647: KONIJNENBURG, JAN (ET AL), - De Republikein: Derde en laatste deel.
42761: KONINCKX, C. (ED.), - Proceedings of the international colloquiem 'Industrial revolutions and the sea', Brussels 28-31 March 1989.
21985: KONING, J. (ED.), - De Kloetramp van 20 Mei 1919.
59146: KONING, P., - Stuurmans-zakboek.
59148: KONING, P., - Timmermans-zakboek.
59839: KONINGSBERGER, J.C., - De vogels van Java en hunne oeconomische beteekenis. Deel II.
59552: KONINKLIJK KABINET VAN MUNTEN, PENNINGEN EN GESNEDEN STEENEN, - Catalogus der Nederlandsche en op Nederland betrekking hebbende gedenkpenningen, II (1703-1813).
53098: KOOI, JACOB, - Tracer experiments on the solvent extraction of neptunium and. plutonium.
38737: KOOIJMAN, JAAP, - ..And the pursuit of national health. The incremental strategy toward national health insurance in the United States of America.
60553: KOOIJMANS, MARC & SCHOONEVELD-OOSTERLING, JUDITH, - VOC-glossarium. Verklaringen van termen, verzameld uit de Rijks Geschiedkundige Publicatiën die betrekking hebben op de Verenigde Oost-Indische Compagnie.
41331: KOOIMAN, D., - Waterstaatswetgeving.
53839: KOOIMAN, J. (ET AL), - De Nederlandsche strijdmacht en hare mobilisatie in 1914. (Los deel 2, pp. 513-960, betr. de Zeemacht, w.o. de Marine-luchtvaartdienst).
60619: KAMER VAN KOOPHANDEL, - Eene zeehaven voor Batavia. Verzameling van officieele bescheiden uitgegeven door de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Batavia.
3830: KOOPMANS VAN BOEKEREN, R., - Haafner's reisavonturen, voor jonge lieden bewerkt.
58479: KOPP, ULRICH FRIEDRICH, - Bilder und Schriften der Vorzeit. (2 vol. set).
8763: KOPPAR, D.H., - Forgotten art of India.
1139: KOPSTEIN, F., - De Javaansche gifslangen en haar beteekenis voor den mensch.
59340: KORABLEVA, ANNA & COOK, BRIDGET M., - Russian lace patterns.
30432: KOREA. - Korea, its land, people and culture of all ages.
8193: KORFF, EMANUEL, - Weltreise-Tagebuch 1893/94: Vierter Band, Aegypten, Griechenland.
55739: KÖRKE, ALBRECHT, - Das Kopenhagener Pferdearzneibuch.
6259: KORNEMANN, E., - Weltgeschichte des Mittelmeer-Raumes von Philipp II. von Makedonien bis Mohammed. Hrsg.H.Bengtson.
48658: KÖRNER, MARTIN & WALTER, FRANCOIS (EDS.), - Quand la montagne aussi a une histoire. Mélanges offerts à Jean-Francois Bergier.
58235: KORTEWEG, J.E., - Hollands Glorie? De Nederlandse zeesleepvaart als nationaal symbool.
17578: KORVER, A.P.E., - Sarekat Islam 1912-1916. Opkomst, bloei en structuur van Indonesië's eerste massabeweging.
58996: KÖSTER, AUGUST, - Das antike Seewesen.
59364: KOSTER, A.L. & GRAM, JOHAN, - De trekvaart tusschen Den Haag en Delft voor de vaartverbreding. Twaalf etsen naar schilderachtige plekjes aan en om de Vliet, door A.L. Koster, met bijschriften van Johan Gram.
43317: KOZAKIEWICZ, STEFAN, - Bernardo Bellotto, genannt Canaletto. Band I: Leben und Werk; Band II: Katalog.
31347: KRAFFT, A.J.C., - Coöperatie in Indië. Een sociaal-paedagogisch vraagstuk.
45830: KRAFFT, BARBARA (ET AL), - Traumwelt der Puppen. (Ausstellungskatalog).
41686: KRAMERS, J.H., - Over de kunst van de Islam.
59862: KRAUSE, GREGOR, - Borneo. I: Einleitung; II: Urwaldbilder; III: Affenbilder.
57172: KREBS, JUSTUS, - Geologische Beschreibung der Blümlisalp-Gruppe.
57718: KREEMER, J., - Atjeh. Algemeen samenvattend overzicht van land en volk van Atjeh en onderhoorigheden. (2 vol. set).
41934: KREPPEL, J., - Juden and Judentum von Heute, übersichtlich dargestellt. Ein Handbuch.
52433: KRIEGER, MICHAELA (EINFÜHRUNG), - Gotische Bilderbibel. Faksimile der Handschrift Cod. Ser. N. 2611, fol.1-22 der Österreichischen Nationalbibliothek, Wien. (Facsimile & text vol.).
52238: KRIEGER, MICHAEL J., - Tramp-Schiffe. Legenden aus der Welt der alten Frachter.
43968: KRIEGER, WILHELM LEENDERT, - Gesprekken en overdenkingen over de geboorte van Onzen Heere Jesus Christus.
41977: KRIGE, EILEEN JENSEN, - The social system of the Zulus.
60624: KRIJGSMAN, H.W. & OMMEN, L.B. VAN, - Het uitslaan van schepen. Een praktische handleiding voor eerstbeginnenden en meer gevorderden bij den bouw van stalen schepen.
58752: KRISCHEL, ROLAND (RED.), - Wallraf-Richartz-Jahrbuch. Jahrbuch für Kunstgeschichte Band LXVI.
41176: KRIYA, SENI, - The crafts of Indonesia.
60614: KROGT, P.C.J. VAN DER, - Advertenties voor kaarten, atlassen, globes e.d. in Amsterdamse kranten 1621-1811.
40654: KRÖLLER-MÜLLER, H., - Die Entwicklung der modernen Malerei. Ein Wegweiser für Laien.
40871: KROM, C.C.N. & POLS, M.S. (UITG.), - Stadrechten van Nijmegen.
1023: KROM, N.J., - Inleiding tot de Hindoe-Javaansche kunst.
44492: KROM, N.J., - Hindoe-Javaansche geschiedenis.
12940: KROM, N.J., - De levensgeschiedenis van den Buddha op Barabudur.
58423: KROMHOUT, J.H., - Vademecum voor officieren van alle wapenen, ten gebruike bij het uitvoeren van werkzaamheden van verschillenden aard in tijd van oorlog.
7808: KRONENBURG, J., - Door Suriname. Reisherinneringen uit ons missiegebied.
58103: KROON, A.W., - Ons vaderland, van den dood van Willem I tot op den tegenwoordigen tijd. Geschetst voor jonge lieden van den beschaafden stand.
57230: KRUG, P., - De ondergang van het Duitsche admiraalschip "Lützow" na den zwaren zeestrijd bij Skarerrak, beschreven door P. Krug, overlevende der bemanning van de Lützow. Gedrukt naar het Duitsche handschrift. (Dit boekje is niet in de Duitsche taal verschenen).
13349: KRÜGER, W., - Das Zuckerrohr und seine Kultur; mit besonderer Beruecksichtigung der Verhaeltnisse und Untersuchungen auf Java.
49206: KRUMBHOLZ, JOACHIM, - Die Elementarbildung in Russland bis zum Jahre 1864. Ein Beitrag zur Entstehung des Volksschulstatuts vom 14. Juli 1864.
43791: SVENSKA KRYSSARKLUBBEN, - Svenska Kryssarklubbens Arsbok 1976-1984. (On cover: Arsskrift 1976 etc.).
12632: KUHN, A., - Roma. Die Denkmale des christlichen und des heidnischen Rom in Wort und Bild.
44003: KUIJK, W., - Kaartboek van Gelderland, 1843. Inleiding van A.H. Sijmons.
15405: KUILE, E.H. TER, - Het Kwartier van Zutfen.
7239: KUILE, E.H. TER, - Leiden en Westelijk Rijnland.
4364: KUILE, E.H. TER, - Twente.
56610: O'KULIS, DR. (PS. OF POSTMA, WILLEM), - Die eselskakebeen.
40703: KUN, L.J.A. VAN DER, - Tienjarig overzicht der waargenomen waterhoogten langs de hoofdrivieren in Nederland. Op last van den Minister van Binnenlandsche Zaken, bij de algemeene dienst van den Waterstaat bijeenverzameld.
8614: KUNST, J. & C.J.A. KUNST-VAN WELY, - De toonkunst van Bali. (Beschouwingen over oorsprong en beinvloeding, composities, notenschrift en instrumenten).
6399: KUNST, J., - Music in Java. Its history, its theory and its technique.
57419: KUNSTADTER, PETER (ET AL, EDS.), - Farmers in the forest: Economic development and marginal agriculture in Northern Thailand.
58612: KUNZ, LUDVIK, - Die ethnographischen Museen der mittel- und osteuropäischen Staaten. Ein Katalog.
51297: KUNZE, MAX FRIEDRICH, - Aufnahme des Holzgehaltes der Waldbestände.
52130: KÜPPER, H. (ET AL), - Geologischer Führer zu Exkursionen durch die Ostalpen. 57. Band, 1964, Heft 1.
43095: KURTZE, BRUNO, - Die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft. Ein Beitrag zum Problem der Schutzbriefgesellschaften und zur Geschichte Deutsch-Afrikas.
47236: KURZE, G. & REGEL, FR. (HRSG.), - Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft (für Thüringen) zu Jena. 16. Band.
59764: KUYPER, J., - Gemeente Barneveld No. 1, Kadastrale Gemeenten Barneveld en Voorthuizen. ("Kuyper-kaartje").
45422: GROEN VAN PRINSTERER/KUYPER (BEWERKT DOOR A. GOSLINGA), - Briefwisseling van Mr. G. Groen van Prinsterer met Dr. A. Kuyper, 1864-1876.
59266: KWANTES, R.C. (ED.), - De ontwikkeling van de nationalistische beweging in Nederlands-Indië. Bronnenpublikatie. Development of the nationalist movement in the Netherlands Indies (with introduction and survey of the selected documents in English). 1e stuk: 1917 - medio 1923.
47151: KYOCHI, ARIMITSU & KAZUO, FUJII (EDS.), - Report on the excavation of Paekche period tumulus No. 29 at Songsan-ri, Kongju, and tumulus No. 39 at Chusan, Koryong, Korea, 1933, 1939.
20211: LABANDE, L.-H., - Histoire de la Principaute de Monaco.
43389: LABAT, P., - Nieuwe reizen naar de Franse eilanden van America. Vierde deel. Behelzende de natuurlyke historie van die landen, derzelver oorspronk, zeden, godsdienst, regering der oude en tegenwoordige inwoonders; als ook die der zwarte slaaven: beneffens de oorlogen en voornaamste gevallen, die in het lang verblyf van den auteur in dat land zyn voorgevallen. Als ook een naauwkeurige verhandeling van het maken der suiker, indigo, cochenille, cacao, en andere nuttigheden. tot den koophandel dienende.
43388: LABAT, P., - Nieuwe reizen naar de Franse eilanden van America. Tweede deel. Behelzende de natuurlyke historie van die landen, derzelver oorspronk, zeden, godsdienst, regering der oude en tegenwoordige inwoonders; als ook die der zwarte slaaven: beneffens de oorlogen en voornaamste gevallen, die in het lang verblyf van den auteur in dat land zyn voorgevallen. Als ook een naauwkeurige verhandeling van het maken der suiker, indigo, cochenille, cacao, en andere nuttigheden. tot den koophandel dienende.
48735: LABITTE, CHARLES (ED.), - Satyre Ménippée: De la vertu du Catholicon d'Espagne et de la tenue des Estats de Paris. Nouvelle édition accompagnée de commentaires et précédée d'une notice sur les auteurs, par Charles Labitte.
57037: GENEESKUNDIG LABORATORIUM, - Mededeelingen uit het Geneeskundig Laboratorium te Weltevreden, 2e serie A nos. 2-15 & 17.
41558: LACASSE, JACQUES, - Technique de l'air. Aux ardents que les ailes attirent.
57686: LACEULLE, F.A.E., - Eindverslag over het desa-autonomie-onderzoek op Java en Madoera. Samengesteld ingevolge het Gouvernements besluit van 8 Mei 1926, No. 3X. & Regentschapsverslagen behoorende bij het eindverslag voer het desa-autonomie onderzoek.
12291: LÄCHLER, P. & H. WIRZ, - Die Schiffe der Völker. Traum, Geschichte, Technik.
5761: LACROIX, FREDERIC, - Les mystères de la Russie, tableau politique et moral de l'Empire russe. Ouvrage rédigé d'après les manuscrits d'un diplomate et d'un voyageur.
55218: LACROIX, PAUL, - Louis XII et Anne de Bretagne. Chronique de l'histoire de France.
58096: LADE, ROBERT, - Voyages du Capitaine Robert Lade, en différentes parties de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique; contenant l'histoire de sa fortune & ses observations sur les colonies & le commerce des Espagnols, des Anglais, des Hollandais, etc. Ouvrage traduit de l'anglais par l'abbé Prévost.
60743: FOUR ENGLISH LADIES, - The Callipyges. The whole philosophy and secret mystery of female flagellation now for the first fully exposed by four English ladies. With experiments and detailed instructions as to the proper conduct of this noble pastime.
41294: LAERE, ROGER VAN (RED.),, - Het Liempdse rijk van St. Albertus. Enkele wetenswaardigheden van het Roomsche Liempde, 't klooster, de oorlog, de taal- en de kakschool, 't schoolpad en 't schoolplein, de Congregatie van de Zusters van Liefde en de nonnekes van St. Albertus.
58546: LAET, JOHANNES DE (ANONYMOUSLY PUBL.), - Gallia, sive de Francorum regis dominiis et opibus, commentarius.
58197: LAET, JOHANNES DE, - Republyke der Zeven Vrye Vereenigde Nederlanden. Dat is: Een volkoome beschrijvinge der plaats, hoedanigheid, staats- en burgerlikke bestuuringe van Gelderlandt, Hollandt, Zeelandt, Uitrecht, Friesland, Over-Yszel, en Groeningen. Uit het Latijn, in 't Nederduits, vertaalt.
60404: LAFFON LADEBAT, [ANDRÉ-DANIEL] & RUAULT, [ALEXANDRE-JEAN], - Banque Territoriale. Arrêté pour la formation des agences dans les Départemens.
5840: LAING, SAMUEL, - Observations on the social and political state of the European people in 1848 and 1849; being the second series of The notes of a traveller.
60831: LAMARTINE, [ALPHONSE DE], - Lectures pour tous ou extraits des oeuvres générales de Lamartine. Choisis, destinés et publiés par lui-même.
40974: LAMARTINE, A. DE, - Jocelyn. Episode. Journal trouvé chez un curé de village.
43976: LAMARTINE, ALPHONSE DE, - Souvenirs, impressions, pensées et paysages, pendant un voyage en Orient (1832-1833), ou notes d' un voyageur (full set).
55467: LAMB, W. KAYE, - Empress Odyssey: A history of the Canadian Pacific service to the Orient, 1913-45.
13879: LAMMERTS VAN BUEREN, A., - De verwoesting van een oude keizersstad. Oorlogsrampen over Nijmegen 1940-45.
58348: LAMONT, JAMES, - Seasons with sea-horses; or, sporting adventures in the Northern seas.
15618: LAMPERT, K., - Das Leben der Binnengewässer.
43467: LAMPRECHT, ROB., - Die Kohlenaufbereitung. Atlasband.
1062: LAMSTER, J.C., - 'Indië', gevende eene beschrijving van de inheemsche bevolking van Nederlandsch-Indië en van hare beschaving.
1259: LAMSTER, J.C., - Bali. Landschap, bevolking, godsdienst, gebruiken en gewoonten, architectuur en kunst van het eiland.
1260: LAMSTER, J.C., - Java.
58302: LANCE, ADOLPHE, - Excursion en Italie: Aix-les-Baines, Chambérie, Turin, Novare, Milan, Brescia, Vérone, Padoue, Venise, Murano, Torcello, le lac Majeur, le lac de Côme. Quinze eaux-fortes par Léon Gaucherel.
47140: VEREENIGING VAN LANDBOUWCONSULENTEN, - Landbouw. Landbouwkundig tijdschrift voor Nederlandsch Indië. 17e jaargang, 1941.
47146: VEREENIGING VAN LANDBOUWCONSULENTEN, - Landbouw. Tijdschrift der Vereeniging van Landbouwconsulenten in Nederlandsch Indië. 4e jaargang, 1928-1929.
38814: LANDWEHR, JOHN, - Emblem and fable books printed in the Low Countries 1542-1813. A bibliography.
60549: LANG, A.W., - Seekarten der südlichen Nord- und Ostsee. Ihre Entwicklung von den Anfängen bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Festschrift. Aus Anlass des 100. Jahrestages der Gründung der Norddeutschen Seewarte, Hamburg 1868-1968.
10413: LANG, A., - Oxford.
10095: LANG, J.D., - John Dunmore Lang: Chiefly autobiographical 1799-1878. Cleric, writer, traveller, statesman. Pioneer of democracy in Australia. An assembling of contemporary documents. Compiled & ed.by A.Gilchrist.
47993: LANGE, FRIEDRICH ALBERT, - Geschichte des Materialismus und Kritik seiner Bedeutung in der Gegenwart. Hrsg. von O.A. Ellissen.
59095: LANGE, W. DE & OOSTVOORN, W.J. VAN, - Goede Wilde motieven in de slavernijdiscussie.
58696: LANGENDYK, PIETER, - De gedichten, eerste t/m derde deel. (Meegebonden:) De stad Kleef, haar gezondheidbron, en omleggende landsdouwen, in kunstprenten verbeeld. Berymd, en met aantekeningen opgehelderd.
57879: LANGENDYK, PIETER, - De stad Kleef, haar gezondheidbron, en omleggende landsdouwen, in kunstprenten verbeeld. Berymd, en met aantekeningen opgehelderd.
29335: LANGER, W.L. (ED.), - The new illustrated encyclopedia of world history.
34690: LANGKAH, D., - Hadji A. Salim. Pilihan karangan, utjapan dan pendapat beliau, dari dulu sampai sekarang.
60319: LANGLE, [JEAN-MARIE-JEROME FLEURIOT, MIS DE], - Voyage en Espagne.
41926: LANGUI, EMILE, - Frits Van den Berghe, 1883-1939: L'homme et son oeuvre.
60783: LANKENAU, H. V. & OELSNITZ, L. V.D. (EDS.), - Das heutige Russland. (Band II): Bilder und Schilderumgen aus allen Theilen des Zarenreichs in Asien. (On half title: II. Das Russische Reich in Asien).
59194: LANS, W.H., - Bijdrage tot de kennis der kolonie Suriname.
57809: LANSDELL, HENRY, - Russisch-Central-Asien nebst Kuldscha, Buchara, Chiwa und Merw. Deutsche Ausgabe bearbeitet durch H. von Wobeser.
49194: LAPEYRE, HENRI, - Géographie de l'Espagne morisque.
60870: LAPINER, ALAN, - Pre-Columbian art of South America.
58914: LAPPALAINEN, MATTI (ET AL, EDS.), - Acta No. 13, Helsinki 31.V. - 6.VI.1988 Commission internationale d'histoire militaire; International Commission of Military History; Internationale Kommission für Militärgeschichte.
55286: LARGUIER, LEO, - Versailles.
57716: LARSEN, ERIK, - Frans Post: Interprète du Brésil.
60751: DE LAS LUNAS, CARMENCITA, - Thongs.
59800: LAST, JEF, - De wind speelt op het galgetouw. Liedjes van Jef Last, plaatjes van M.S.
59799: LAST, JEF, - Ontwaakt! Proletariërs aller landen vereenigt U! Karl Marx. Liedjes op de maat van den rottan.
58985: LAST, C.C.A. & PAPPELENDAM, J.C. VAN, - Une promenade dans la Haye et ses environs. Vues dessinées d'après nature. Eene wandeling in s' Gravenhage en zyne omstreken. Gezigten naar de natuur geteekend.
55167: LAST, JEF, - De wind speelt op het galgetouw. Liedjes van Jef Last, plaatjes van M.S.
59495: LASTDRAGER, A.J., - Geschiedenis des vaderlands voor jonge lieden.
45118: LATOUR, M., - Geschiedenis der missie van Curacao door enkele paters Dominicanen. Uitgegeven door het Provinciaal Vicariaat der Paters Dominicanen op Curacao.
45372: LAUBSCHER, MATTHIAS S., - Schöpfungsmythik ostindonesischer Ethnien. Eine Literaturstudie über die Entstehung der Welt und die Herkunft der Menschen.
54948: LAUNAY, L. DE, - L'argent. Géologie - métallurgie - role économique.
11895: SINT LAURENSKERK, - Restauratie van de Grote- of St.Laurenskerk, Rotterdam.
44386: LAUTH, J., - L'état militaire des principales puissances étrangères en 1900: Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Roumanie, Russie, Suisse.
5703: LAVALLEE, T., - Histoire de Paris depuis le temps des Gaulois jusqu'en 1850.
41702: LAVERRENZ, VICTOR (TEXT), - Grüsse aus Berlin und Umgebung in Bild und Wort. Original-Aufnahmen im Besitze des Verlags.
41698: LAWRENCE, JOSEPH STAGG, - Stabilization of prices. A critical study of the various plans proposed for stabilization.
59886: LAWRENCE, HE., BEVERNINGK, H. VAN (ET AL), - Over-gheset uyt de Latijnsche tale. Articulen van vrede, unie, ende eeuwich verbondt, besloten tusschen syne doorluchtighste hoogheyt, den heere Olivier, Heere Protector vande Republijcque van Engelandt, Schotlandt ende Yrlandt, etc. ter eenre: Ende de hooge ende mogende heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlandtsche Provintien, ter andere zyde.
59885: LAWRENCE, HE., BEVERNINGK, H. VAN (ET AL), - Articuli pacis, unionis, & confoederationis perpetuo duraturae, inter serenissimum, & celsissimum dominum Olivarium, dominum protectorem Reipublicae Angliae, Scotiae & Hiberniae, &c. ab una: et celsos, potentesque dominos ordines Generales Foederatatum Belgii Provinciarum ab altera parte, conclusae.
59887: LAWRENCE, HE., BEVERNINGK, H. VAN (ET AL), - Articles de paix, d'union & de confoederation, durable a perpetuité, conclus entre le serinissime & tres-haut Seigneur Olivier, Seigneur Protecteur de la Republique d'Angleterre, d'Escosse & d'Yrlande, &c. d'une part: et les hauts & puissants Seigneurs les Estats Generaux des Provinces Unies des Païs-Bas d'autre.
42091: LAWRENCE, WALTER R., - The Valley of Kashmir.
42665: LAWRENZ, HANS-JOACHIM, - Die Entstehungsgeschichte der U-Boote.
42210: LAWTON, THOMAS, - Chinese figure painting.
45487: LAYRIZ, OTFRIED, - Moderne Feldartillerie mit Rohrrücklaufgeschützen und Schutzschilden. Betrachtungen über Kampfverfahren und Ausbildung mit Berücksichtigung der Erfahrungen im russisch-japanischen Kriege.
48857: LEBBE-MAILHAN, PIERRE, - La condition juridique de l'église catholique dans le droit public français.
41893: LEBEER, LOUIS, - Beredeneerde catalogus van de prenten naar Pieter Bruegel de Oude.
42033: LEBRA, WILLIAM P. (ED.), - Youth, socialization, and mental health. Volume III of Mental health research in Asia and the Pacific.
48755: LECHEVALIER, [J.B.], - Beschreibung der Ebene von Troja. Mit Anmerkungen und Erläuterungen von Andreas Dalzel. Aus dem Englischen übersetzt und mit Vorrede, Anmerkungen und Zusätzen des Herrn Hofrath Heyne begleitet.
47311: LECHNER, C.S., - Genealogie Kreyssig.
60406: LECOINTE-PUYRAVEAU, [MICHEL-MATHIEU], - Affaire remarquable. Banque Territoriale. Examen d'ún arrêt de la Troisième Section de la Cour d'Appel, séante à Paris, présidée par M. de Séguier, du 15 février 1806, sur des propositions de trois soi-disant cautions de la Banque territoriale.
43357: LECOMTE, GERARD, - Le traité des divergences du Hadit d'Ibn Qutaybat (mort en 276/889). Traduction annotée du Kitab Ta'wil Muhtalif Al-Hadit.
42536: LECUYER, M.C. & SERRANO, C., - La guerre d'Afrique et ses répercussions en Espagne. Idéologies et colonialisme en Espagne, 1859-1904.
47568: LEE, WILLIS T. (ET AL), - Guidebook of the Western United States. Part B: The Overland Road with a side trip to Yellowstone Park.
4549: LEEMAN, F.W.G., - Van barkschip tot 'Willem Ruys': 120 Jaar zeevaart. Gedenkschrift van de Kon.Rotterdamsche Lloyd, samengesteld t.g.v. het 75-jarig bestaan als N.V. in 1958 en het 100-jarig bestaan van de Fa. Willem Ruys & Zonen in 1961.
58599: LEEMANS, C., - Oude muurschilderingen van de kerk te Bathmen in Overijsel.
30440: LEENDERTZ, C.J., - Van Atjeh's stranden tot de koraalrotsen van Nieuw-Guinea: Schetsen uit Insulinde.
1278: LEERPLANCOMMISSIE, - Leerplan en leidraad voor het basisonderwijs op de Benedenwindse Eilanden der Nederlandse Antillen.
2225: LEERSUM, E.C. VAN, F.M.G. DE FEYFER & P.C. MOLHUYSEN (RED.), - Catalogus van de geschiedkundige tentoonstelling van natuur- en geneeskunde, te houden te Leiden 27 Maart - 10 April 1907, ter gelegenheid van het elfde Nederlandsch Nutuur- en Geneeskundig Congres.
44853: LEEUW, GERARDUS VAN DER, - Godsvoorstellingen in de oud-Aegyptische pyramidetexten.
28219: LEEUWEN, SIMON VAN, - Costumen, keuren ende ordonnantien, van het baljuschap ende lande van Rijnland.
58735: LEEWEN [LEEUWEN], SIMON VAN, - Korte besgryving van het Lugdunum Batavorum nu Leyden: Vervatende een verhaal van haar grond-stand, oudheid, opkomst, voort-gang, ende stads-bestier. Sampt het graven van den Ouden ende Nieuwen Rijn, met de oude ende nieuwe uytwateringen van de selve.
40917: LEFEBURE DE FOURCY, [ETIENNE-LOUIS], - Leçons de géométrie analytique, comprenant la trigonométrie rectiligne et sphérique, les lignes et les surfaces des deux premiers ordres.
9005: LEHMANN, F.R., - Die polynesischen Tabusitten. Eine ethno-soziologische und religionswissenschaftliche Untersuchung.
11073: LEICHHARDT, F.W.LUDWIG (AUROUSSEAU, M., ED.), - The letters of F.W.Ludwig Leichhardt. (Full set of 3 vols.). Collected and newly transl.by M.Aurousseau.
58157: LEIDEN. - De vermakelyke Leidsche buiten-cingels, aangenaame dorpen en landstreken, rondom die stad gelegen. Benevens een verhaal van verscheide adelyke hofsteden, buitenplaatsen en tuinen, zonder oppronking beschreeven (...).
60173: LEIDEN. - Nieuwe, nadere geamplieerde en gerenoveerde ordonnantie, van de Gereformeerde Gestreepte Baaiwerkers Beurs, behoorende onder de Fusteinhal, binnen de stad Leyden. (Aldus gedaan, geamplieerd en gerenoveerd bij H.H. Burgemeesteren der stad Leyden, op den 15 Februarij 1816. Mij tegenwoordig; P.A. du Pui).
60171: LEIDEN. - Nieuwe, nadere, geamplieerde en gerenoveerde ordonnantie van de voetvolders beurs, binnen de stad Leyden. (Aldus geamplieerd, gerenoveerd en gearresteerd bij H.H. Burgemeesteren der stad Leyden, op den 4. November 1816. Mij tegenwoordig, P.A. du Pui).
29908: LEIDEN. - Ordonanntie, volgens welke binnen de stad Leyden zal worden geheven eene plaatselijke belasting op het beestiaal- of slagtgeld. Gearresteerd den 17.Maart 1818. (Get. P.A.du Pui).
29906: LEIDEN. - Keur, houdende ordre op het blusschen van den brand. (Get. P.A.du Pui).
60185: LEIDEN. - Bijdragen, ter aankweeking van eendracht, stad- en vaderlandsliefde. Aanwijzing van ingeslopen misbruiken en middelen ter herstel. Ten gemeene nutte, zoo voor zich als voor de geheele Manhafte Schutterij der stad Leyden. Uitgegeven door de vergadering van quartier meesters derzelve.
60174: LEIDEN. - Keure ter afwering van ongelukken bij het aanwenden van gas-toestellen binnen de stad Leyden. (Aldus gedaan en gepubliceerd bij H.H. Burgemeester en Wethouders der stad Leyden, op den 2. Januarij 1841. J.G. de Mey. Ter ordonnantie van denzelve, v. Puttkammer).
29911: LEIDEN. - Reglement van orde voor den Raad der stad Leyden, en voor de onderscheidene kamers, waar in het bestuur derzelve is verdeeld. (Get. J.C.Potgieter).
60172: LEIDEN. - Vijfde vernieuwing der keuren, op de eerste en oudste Vlaamsche draperij-nering, van baaijen, rollen, Spaansche- en andere wolle dekens, vriezen, duffels en kalmukken, der stad Leyden. Gearresteerd op den 17. December 1816. (Aldus gedaan en gearresteerd op den 17en December 1816. Heldewier, vt. In kennisse van mij, P.A. du Pui).
29905: LEIDEN. - Brand-keure der stad Leiden. (Get. J.C.Potgieter).
48615: LEIGHTON, JOSEPH A., - Individuality and education. A democratic philosophy of education.
57157: MUSEUM FÜR VÖLKERKUNDE ZU LEIPZIG, - Jahrbuch des Städtischen Museums für Völkerkunde zu Leipzig. Bände 1-5, 1906-1911/12. Herausgegeben von der Direktion.
51562: LEISTRITZ, F. LARRY & EKSTROM, BRENDA L., - Social impact assessment and management: An annotated bibliography.
33808: LEITAO FERREIRA, F., - Noticias chronologicas da Universidade de Coimbra. Vols.I-II: 1288-1551.
44830: LEJARD, ANDRE (ED.), - La tapisserie.
44831: LEJARD, ANDRE (ED.), - L'orfèvrerie, la joaillerie.
44683: LEJEUNE, RITA & STIENNON, JACQUES, - De Roelandsage in de middeleeuwse kunst. (Oorspr. titel: La Légende de Roland dans l'art de Moyen Âge. Vert. Bert van Goidsenhoven).
41448: LEKKERKERKER, E.C., - Reformatories for women in the United States.
1005: LEKKERKERKER, C., - Land en volk van Java. Eerste deel. Inleiding en algemeene beschrijving, met losse bijlagen over de administratieve indeeling en de sterkte der bevolkingsgroepen.
13112: LEKKERKERKER, C. (TEXT), - Indië. 620 plaatjes op 200 cartons, formaat 19½ bij 28 cm.
18747: LEMMINK, J.P.S. & J.S.A.M. VAN KONINGSBRUGGE (EDS.), - Baltic affairs. Relations between the Netherlands en North-Eastern Europe 1500-1800. Essays.
47587: LEMONNIER, HENRY, - Mélanges offerts à Henry Lemonnier par la Société de l'Histoire de l'Art Français, ses amis et ses élèves.
60750: LENGEL, FRANCES, - White thighs.
11744: LENGLET-DUFRESNOY, N., - Catalogue des meilleures cartes géographiques générales et particulières, avec quelques remarques sur la choix qu'on doit faire.
49367: LENK, SIEGFRIED, - Die Bevölkerung der Philippinen. Eine anthropogeographische Untersuchung.
7307: LENNEP, J. VAN, W. MOLL & J. TER GOUW, - Nederlands geschiedenis en volksleven.
57972: LENNEP, D.J. VAN, - Davidis Jacobi van Lennep Poematum fasciculus.
59371: LENNEP, FRANK K. VAN, - Oorkondenboek Van Lennep. Verzameling van oorkonden betrekking hebbende op het geslacht Van Lennep . Deel I: 1093-1900; Deel II: 1093-1926; Deel III: De schrijnsoorkonden van Keulen, bewerkt door H. Keussen.
59372: LENNEP, FRANK K. VAN, - Oorkondenboek Van Eeghen. Verzameling van oorkonden betrekking hebbende op het geslacht Van Eeghen in Nederland.
41756: LENNEP, J. VAN & J. TER GOUW, - De uithangteekens (2 delen) & Het boek der opschriften.
41766: LENNEP, J. VAN, - De geschiedenis des Vaderlands in schetsen.
40745: LENTINK, GERHARD, - Beelden, projecten. Sculptures, projects.
33745: LENYGON, F., - The decoration and furniture of English mansions during the 17th and 18th centuries.
58214: LEO AFRICANUS, JOH., - Africae descriptio IX lib. absoluta.
46464: LEONARD, P. & ROMMEL, J., - Lens implantation: 30 years of progress,
59691: LEOPOLD, J.A. & L. (RED.), - Van de Schelde tot de Weichsel. Nederduitsche dialecten in dicht en ondicht, uitgekozen en opgehelderd. Tweede deel (Neder-Duitsland).
7602: LEOPOLD VAN BELGIE, PRINS, - De reis door den Indischen Archipel van Prins Leopold van België. Le voyage à travers l'Archipel Indien du Prince Léopold de Belgique.
7210: LEOPOLD, J.A. & L. (RED.), - Van de Schelde tot de Weichsel. Nederduitsche dialecten in dicht en ondicht, uitgekozen en opgehelderd. Eerste deel (Frankrijk - Zuid-Nederland - Noord-Nederland).
58311: LEPEER, ERIC, - Vin Dune an de Zee.
48364: LEPPER, GEORGE HENRY, - From Nebula to Nebula, or the dynamics of the heavens, containing a broad outline of the history of astronomy.
58803: LEQUEUX, CLAUDE (ATTRIBUTED TO), - Le verbe incarné, ou instructions, pratiques et priéres, pour se renouveler dans les sentimens de la piété envers Jesus-Christ, pendant le temps principalement que l'Eglise consacre à la memoire du Mystére de l'ncarnation. Bound with: Réflexions Chrétiennes sur la priere appellée Rorate, que lón chante dans plusieurs Eglises pendant l'Advent; et Paraphrase en forme de méditation sur l'hymne des matines de Noel.
6604: LEROUX, C.C.F.M., - De Elcano's tocht door den Timor-archipel met Magelhaes' schip 'Victoria'.
59590: LESCAILJE, KATHARYNE, - De mengelpoëzie. Eerste & Tweede deel; De tooneelpoëzie. Derde deel, behelzende alle haare tooneelstukken. (Voortitel: K. Lescailjes tooneel- en mengelpoëzie in drie deelen).
51431: LESKY, ERNA (ED.), - Katalog der Josephinischen Bibliothek des Instituts für Geschichte der Medizin in Wien.
43110: LESLIE, J.A.K., - A survey of Dar es Salaam.
52045: LESSER, A., - Waarenkunde für den Kleinhandel. Ein Nachschlagebuch.
58840: LESSING, G.E. (MINIATURE BOOK), - Nathan der Weise. Ein dramatisches Gedicht.
26541: LESTER, C.E., - Our first hundred years. The life of the Republic of the United States of America, illustrated in its four great periods: colonization, consolodation, development, achievement.
58150: LETI, GREGORIUS, - Het leeven van Elizabeth, Koninginne van Engeland; behelzende Haare ongemeene hoedanigheden en groot verstandt; nevens haare wijze en voorzichtige regeering (...). (2 vols.).
19761: BELLES LETTRES. - Belles lettres de Lausanne. Livre d'or du 150e anniversaire, 1806-1956.
9489: LETTY, C. (C.LINDENBERG FORSSMAN), - Wild flowers of the Transvaal. Text by R.A. Dyer, I.C. Verdoorn & L.E. Codd.
59369: LEUCK, RENE-GEORGES, - Eloge du poème. Eau-forte de Jacques Houplain.
59368: LEUCK, RENE-GEORGES, - Eloge du poème. Eau-forte de Jacques Houplain.
44583: LEUZINGER, ELSY, - Wesen und Form des Schmuckes afrikanischer Völker.
58879: LEV, DANIEL S., - A bibliography of Indonesian Government documents and selected Indonesian writings on Government in the Cornell University Library.
50696: LEVY, HOWARD S. (TRANSL./ANNOT.), - Biography of An Lu-shan.
41367: LEVYSSOHN, D.H. (VOORREDE), - Wetgeving betreffende de nalatenschappen, vroeger door de wees- en momboir-kamers beheerd, benevens eene lijst van die kamers en hare keuren. Gevolgd door de officiele oproepingen der erfgenamen.
36628: LEWIS, CHARLES L., - David Glasgow Farragut, admiral in the making. (&) Our first admiral.
53862: LEWIS, WILLIAM (BRUSSEL, THEODORUS VAN, TRANSL.), - De nieuwe Britsche apotheek. Behelzende I: De algemeene beginselen der kruidmengkunst; II: De materia medica; III: De bereidingen en saamenmengselen van de nieuwe Londensche en Edinburgsche apotheeken. + Aanhangsel (...) behelzende aanmerkingen (...). Naar den derden druk van Londen uit het Engelsch vertaald.
7388: LEWIS, B. (ED.), - De wereld van de Islam.
41779: LEWIS, H.D., - Morals and revelation.
57799: LEY, P.H. VAN DER, - Catalogus van de paedagogische bibliotheek van het Nederlandsch Onderwijzers-Genootschap + Supplement (1891-)1899 + Aanwinsten April 1905 - Dec. 1907.
58059: LEYDEN, JAN VAN, - Kronyk van Egmond, of jaarboeken der vorstelyke abten van Egmond. Vertaald (uit het Latijn) door Kornelis van Herk, overgezien, vervolgt, en met de vertaalinge der grafschriften verrykt, door Gerard Kempher.
40790: LEYDS, W.J., - Vierde verzameling (Correspondentie 1900-1902).
17686: LEYDS, W.J., - De eerste annexatie van de Transvaal.
34669: LI, LILLIAN M., - China's silk trade: traditional industry in the modern world, 1842-1937.
58940: IFLA SECTION OF ART LIBRARIES (ED.), - Multilingual glossary for art librarians: English with indexes in Dutch, French, German, Italian, Spanish and Swedish.
51494: JOHANNESBURG PUBLIC LIBRARY, - African native tribes: Rules for the classification of works on African ethnology in the Strange Collection with an index of tribal names and their variants.
46961: UNIVERSITY OF MINNESOTA LIBRARY, - The Merchant Explorer. A commentary on selected recent acquisitions. Vols. 3-35 (vols.7, 11, 16, 21, 23, 30 are missing). An occasional publication of the James Ford Bell Collection.
57752: F.I.S.A.E. FEDERATION INTERNATIONALE DES SOCIETES D'AMATEURS D'EX-LIBRIS, - Exlibris Künstler V. Artistas de ex-libris.
60342: DE LICHT, FRANCISCO, - Asserta veritas genuina nihili. Nihil sub sole novum.
60627: LICHTENBELT, A.D.F.W., - Parsons' scheeps-stoomturbine. Beschrijving naar aanleiding van de marine steam turbine van J.W. Sothern.
59129: LICHTENBELT, A.D.F.W., - Het scheepsstoomwerktuig. Een handboek hoofdzakelijk ten dienste van hen, die zich voorbereiden tot het staats-examen voor machinist ter koopvaardij. Tweede deel: Het hoofdwerktuig en de voortstuwers. (Tekst- en platendeel).
60550: LIDTH DE JEUDE, O.C.A. VAN, - De haven van Curaçao.
24661: LIEBENOW, J. GUS, - Liberia: the evolution of privilege.
59164: LIEFDE, J. DE, - The great Dutch admirals.
51776: LIENARD, P. & DOUSSAMY, A. (EDS.), - Portefeuille de Liénard. Motifs inédits, applicables aux arts industriels et somptuaires.
60655: LIER, FRANS VAN & EERLAND, W., - Stad Amsterdam. Die veel werks over den hals wil halen, bestelt zich een schip. Negotii vim qui velit navem sibi comparato. (Map met brochure en ingelijste prent).
57090: LIGTVOET, K.J.A., - Rapport betreffende een onderzoek naar in te voeren stoomvaartdiensten op rivieren in Midden-Sumatra.
41865: LIGUORI, ALPHONSUS MARIA, - De heerlykheden van Maria. Voor de eerste mael volledig in het Nederduytsch vertaeld en uytgegeven.
43073: LIJST. - Lijst van de Nederlandsche en Nederlandsch-Indische schepen, aan welke onderscheidingsseinen zijn verleend uit het Internationaal Seinboek. Bijgewerkt tot 1 Januari 1914.
42860: LIJST. - Lijst van de schepen varende onder Nederlandse vlag, thuisbehorende in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen, aan welke roepnamen zijn gegeven uit het Internationaal Seinboek, op 1 januari 1968. Bewerkt door het Bureau van het Hoofd van de Scheepvaart-Inspectie.
43074: LIJST. - Lijst van de Nederlandsche en Nederlandsch-Indische schepen, aan welke onderscheidingsseinen zijn verleend uit het Internationaal Seinboek. Bijgewerkt tot 1 Januari 1913.
43075: LIJST. - Lijst van de Nederlandsche oorlog- en koopvaardijschepen, met hunne onderscheidings-seinen, uit het Algemeen Seinboek ten dienste van alle Natiën. Bijgewerkt tot 1 October 1867.
43077: LIJST. - Lijst van de Nederlandsche oorlog- en koopvaardijschepen, met hunne onderscheidings-seinen, uit het Algemeen Seinboek ten dienste van alle Natiën. Bijgewerkt tot 1 April 1893.
57977: LIMBORCH, PHILIPPI A, - Theologia Christiana ad praxin pietatis ac promotionem pacis Christianae unice directa.
57956: LIMBURG BROUWER, P. VAN, - Proeve over de zedelijke schoonheid der poëzij van Pindarus.
27066: LINCOLN, C.H. (ED.), - A calendar of John Paul Jones manuscripts in the Library of Congress [1775-1788].
43485: LINDBLOM, GERHARD, - The Akamba in British East Africa. An ethnological monograph.
45427: LINDE, GERD, - Die deutsche Politik in Litauen im Ersten Weltkrieg.
33296: LINDEBOOM, G.A. & A.A.G. HAM, - A classified bibliography of the history of Dutch medicine, 1900-1974.
47414: LINDEBOOM, B.W., - Chaucer's Testament of Love: The impact of the Confessio Amantis on the Canterbury Tales.
58224: LINDEMAN, MORITZ, - Die gegenwartige Eismeer-Fischerei und der Walfang.
57796: LINDEN, M.L.M. VAN DER, - De grondverhuring door inlanders aan niet-inlanders op Java en Madoera . Vastgesteld bij ordonnantie van 27 Augustus 1900 (Staatsbl. no. 240).
39794: LINDENBERG, PAUL (ED.), - Hindenburg-Denkmal für das deutsche Volk: Eine Ehrengabe zum 75. Geburtstage des Generalmarschalls.
58977: LINDFORS, STEFAN, - Sculptures, skulpturer, veistoksia. Text by Kaj Kalin (English, Finnish, Japanese and Swedish).
45214: LINDSAY, MERRILL, - One hundred great guns. An illustrated history of firearms.
48780: ROYAL MAIL LINES. - Royal Mail Lines 1839-1953. (Cover title: Royal Mail Lines during six reigns, 1839-1953).
60704: LINGBEEK, G.W.S. & EYKMAN, P.H. (RED.), - Bladen voor hygienische therapie. 1e - 3e jaargang. (compleet).
60703: LINGBEEK, G.W.S. (& KOOPERBERG, P.) (RED.), - Hygienische bladen. Populair maandschrift voor praktische en toegepaste gezondheidsleer. 1e - 5e jaargang. (compleet).
279: LINSCHOTEN-VEREENIGING 29, 53: NOUHUYS, J.W. VAN (ED.), - De eerste Nederlandsche transatlantische stoomvaart in 1827 van Zr.Ms. Stoompakket Curacao. (2 vol. set).
134: LINSCHOTEN-VEREENIGING 31: CALAND, W. (ED.). - De Remonstrantie van W. Geleynssen de Jongh.
294: LINSCHOTEN-VEREENIGING 61: RATELBAND, K. (ED.), - De Westafrikaanse reis van Piet Heyn, 1624-1625.
59737: LINSCHOTEN-VEREENIGING 44: KEUNING, J. (ED.), - De tweede schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indie onder Jacob Cornelisz.van Neck en Wybrant Warwijck, 1598-1600. Deel II: De overige journalen omtrent de reis van J.C. van Neck, de heenreis van W. Warwijck tot Bantam.
59736: LINSCHOTEN-VEREENIGING 101: PARMENTIER, J. (ET AL., EDS.), - Peper, Plancius en Porselein. De reis van het schip Swarte Leeuw naar Atjeh en Bantam, 1601-1603.
59728: LINSCHOTEN-VEREENIGING 39: LINSCHOTEN, JAN HUYGEN VAN, - Itinerario: Voyage ofte schipvaert van Jan Huygen van Linschoten naar Oost ofte Portugaels Indien, 1579-1592. Derde deel: Beschryvinghe van de gantsche custe van Guinea, Manicongo, etc. Volcht noch de beschryvinghe van West Indien, met hare caerte. Uitgegeven door C.P. Burger & F.W.T. Hunger.
59725: LINSCHOTEN-VEREENIGING 32: ROUFFAER, G.P. & IJZERMAN, J.W. (EDS.), - De eerste schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indie onder Cornelis de Houtman, 1595-1597. Journalen, documenten en andere bescheiden. Deel III: Verdere bescheiden betreffende de reis.
59726: LINSCHOTEN-VEREENIGING 27: IJZERMAN, J.W. (ED.), - De reis om de wereld door Olivier van Noort, 1598-1601. Met inleiding en aantekeningen. Eerste deel.
59722: LINSCHOTEN-VEREENIGING 22: WIEDER, F.C. (ED.), - De reis van Mahu en de Cordes door de Straat van Magelhaes naar Zuid-Amerika en Japan, 1598-1600. Tweede deel: De Straat van Magalhaes.
59729: LINSCHOTEN-VEREENIGING 43: LINSCHOTEN, JAN HUYGEN VAN, - Itinerario: Voyage ofte schipvaert van Jan Huygen van Linschoten naar Oost ofte Portugaels Indien, 1579-1592. Vierde & vijfde deel: Reys-gheschrift vande navigatien der Portugaloysers. (2 vol. set). Uitgegeven door J.C.M. Warnsinck.
59730: LINSCHOTEN-VEREENIGING 34: LAET, JOHANNES DE, - Iaerlyck verhael van de verrichtinghen der geoctroyeerde West-Indische Compagnie, in derthien boeken. 1624-1636. Eerste deel: Boek I-III (1624-1626). Uitgegeven door S.P. l'Honore Naber.
59731: LINSCHOTEN-VEREENIGING 37: LAET, JOHANNES DE, - Iaerlyck verhael van de verrichtinghen der geoctroyeerde West-Indische Compagnie, in derthien boeken. 1624-1636. Derde deel: Boek VIII-X (1624-1636). Uitgegeven door S.P. l'Honore Naber.
70: LINSCHOTEN-VEREENIGING 52: RATELBAND, K. (ED.), - Reizen naar West-Afrika van Pieter van den Broecke, 1605-1614.
325: LINSCHOTEN-VEREENIGING 47: WARNSINCK, J.C.M. (ED.), - De reis om de wereld van Joris van Spilbergen, 1614-1617. (2 vol. set).
350: LINSCHOTEN-VEREENIGING 62: VERHOOG, P. & KOELMANS, L. (EDS.), - De reis van Michiel Adriaanszoon de Ruyter in 1664-1665.
352: LINSCHOTEN-VEREENIGING 56: VERSEPUT, J. (ED.), - De reis van Mathijs Hendriksz. Quast en Abel Jansz. Tasman ter ontdekking van de Goud- en Zilvereilanden (1639).
3583: LINSCHOTEN-VEREENIGING 11, 12, 20, 36: GODEE MOLSBERGEN, E.C. (ED.), - Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd (1652-1805). Full set of 4.
3588: LINSCHOTEN-VEREENIGING 75: PIJNACKER, CORNELIS, - Historysch verhael van den steden Thunes, Algiers ende andere steden in Barbarien gelegen (1627). Ingeleid en toegelicht door G.S. van Krieken.
3589: LINSCHOTEN-VEREENIGING 76, 77: KREEKEL, WILLEM, - De reis van Z.M. 'De Vlieg', commandant Willem Kreekel, naar Brazilie, 1807-1808. I: Het journaal van de kapitein-luitenant Willem Kreekel en de herinneringen aan deze reis door Jean Chretien Baud; II: Q.M.R. Ver Huell, Mijne eerste zeereis. (Ed.by H.J. de Graaf).
3590: LINSCHOTEN-VEREENIGING 78, 79: SCHILDER, G.G. (ED.), - De ontdekkingsreis van Willem Hesselsz de Vlamingh in de jaren 1696-1697. Met inleiding, journaal en bijlagen. (2 vol. set).

Next 1000 books from Charbo's Antiquariaat

9/13