Charbo's Antiquariaat
Leerdamhof 274, 1108 BZ Amsterdam, The Netherlands Postal address: Postbus 22513, 1100 DA Amsterdam, The Netherlands. Phone.: +31 (0)20 676 12 29            Email: mail@charbo.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
60753: VAN HELLER, MARCUS, - Ape.
60293: HELLINGA-QUERIDO, L. (INL.), - Uit de voorgeschiedenis van de Stadsbibliotheek te Haarlem.
44009: HELLINGA-QUERIDO, L., - Methode en praktijk bij het zetten van boeken in de vijftiende eeuw.
58298: HELLWALD, F. VON (BAYE, CHARLES, TRANSL.), - Premiers voyages au pays des glaces. (&) Voyages au Pole Nord. Didiés au célèbre explorateur M.A.E. Nordenskiold. (Title on binding: F. von Hellwald, Au Pôle du Nord. Voyages au pays des glaces. Edition française par Charles Baye).
52443: HELLWIG, ALBERT, - Okkultismus und Verbrechen.
33245: HELMUTH, JOH.HEINR., - Natuurleere voor minkundigen, ter bestrijding des bygeloofs. Naar den vierden, veel verbeterden en vermeerderden druk uit het Hoogduitsch vertaald en met eenige aantekeningen verrykt door P.G. Witsen Geysbeek. (Or.title: Volksnaturlehre zur Dämpfung des Aberglaubens).
61209: HELTA, VERKOOPKANTOOR, - Prijscourant voor alle benoodigdheden voor leerarbeid - veritexbewerking en van imitatie-perkament voor lampekappen e.d.
60673: HENDERSON, JAMES, - Sent forth a dove. Discovery of the Duyfken.
58808: HENKE, H.P.C., - Uitgezogte Bijbelsche verhaalen, tot een leesboek voor de jeugd. Uit het Hoogduitsch. (Meegebonden:) Schoolboek der wetenschappen, ten gebruike van het algemeen, en bijzonder voor aankomende jongelingen. Zesde druk.
47801: HENNEBERT, LT-COLONEL, - Les torpilles.
57902: HENNEQUIN, ANTONIUS, - Nieuw-jaer-giften ofte Sermoonen op Nieuw-Jaer-dag, gepredikt door de Eerweerdigen Heer Antonius Hennequin, pastor der parochie van Hooghlede, bisdom van Brugge.
60554: COMISSAO EXECUTIVA DO V. CENTENARIO DA MORTE DO INFANTE D. HENRIQUE, - Bibliografia Henriquina, vols. I & II. (&) Catalogo Henriquino do Real Gabinete Portugues de Leitura do Rio de Janeiro.
48626: HENTSCHEL, WALTER, - Kursächsischer Eisenkunstguss.
47255: HEPWORTH, M.W. CAMPBELL, - Notes on maritime meteorology.
41523: HERDER, J.G., - Saamenspraaken over de Hebreeuwsche poëzy. Uit het Hoogduitsch vertaald (door C. van Engelen).
12644: HERES, T.L., - Paries. A proposal for a dating system of late-antique masonry structures in Rome and Ostia.
60368: HERING, J.H., - Bespiegeling over Neerlandsch waternood, tusschen den 14den en 15den Nov. MDCCLXXV. Tweede deel.
58697: HERING, J.H., - Bespiegeling over Neerlandsch waternood, tusschen den 14den en 15den Nov. MDCCLXXV.
45346: HERITIER, LOUIS, - Geschichte der Französischen Revolution von 1848 und der Zweiten Republik in volksthümlicher Darstellung. Herausgegeben und erweitert von W. Eichhoff und Ed. Bernstein. Mit einem Nachtrag Vom zweiten Kaiserreich bis zur dritten Republik von Ed. Bernstein.
60004: HERMAN, MARGRAAF VAN BADEN, - Copye van de Rijcks-Resolutie, in dato den 14 Febr. 1689. Beneffens het allergenadigste approbatie-decreet van den Keyser, in dato den 4. Maert daer aan volgende.
58374: HERMANS, C.R., - Bijdragen tot de geschiedenis, oudheden, letteren, statistiek en beeldende kunsten der provincie Noord-Braband. (Compleet in 2 delen).
60470: HERMANS, WILLEM FREDERIK, - Nooit meer slapen.
54967: HERNANDEZ-PACHECO, EDUARDO & HERNANDEZ-PACHECO, FRANCISCO, - Aranjuez y el territorio al Sur de Madrid.
41188: HERRICK, WM. D., - History of the town of Gardner, Worcester County, Mass., from the Incorporation, June 27, 1785, to the present time.
13491: HERSKOVITS, M.J. & F.S., - Rebel destiny. Among the bush negroes of Dutch Guiana.
50548: HERVEY, J., - Godvruchtige overdenkingen, onder het beschouwen der grafsteden en van een’ bloemhof, benevens een uitweiding over de werken der scheppinge. Naar de negende uitgave, uit het Engelsch vertaelt.
46368: HERWIJNEN, G. VAN, - Bibliografie van de stedengeschiedenis van Nederland.
60813: HESSELING, GERTI (T.M.C. ASSER INSTITUUT), - Juridisch woordenboek Nederlands-Frans met woordenlijst Frans-Nederlands: Privaatrecht. Dictionnaire juridique Néerlandais-Français avec vocabulaire Français-Néerlandais: Droit privé.
59370: HESSELINK, S.S. & KERSSEMAKERS, A.M.L., - The children's world of learning 1480-1880. A collection of printed books, manuscripts, broadsides and prints illustrating four centuries of education and popular culture in Western Europe with emphasis on the Low Countries.
3083: HEYERDAHL, T., S. RICHTER & H. RIISER-LARSEN, - Great Norwegian expeditions.
41033: HEYMANS, G., - Schets eener kritische geschiedenis van het causaliteitsbegrip in de nieuwere wijsbegeerte.
53496: HEYN, JAN (TEKST) & SPIER, JO (TEKN.), - Een houten jubileum, zijnde een verzameling bladzijden over hout, na den mensch der Schepping schoonste triumf, en over één deszelfs verkoopers in deze Lage Landen gedurende een tijdvak van zestig jaren. Uitgegeven t.g.v. het 60-jarig bestaan van de N.V. Houthandel v/h P. Rot Cz te Westzaan.
59785: HEYSE, P., - Nederlandsch Indië.
50024: HEZIK PARTNERS BV, VAN, - Struktuurstudie Zandvoort. Konsept april 1980. Deel I: Tekst; deel II: Kaarten.
30735: HIDDING, K.A.H., - Nji Pohatji Sangang Sri.
57932: HIDE, C.L., - Zakwoordenboek in drie talen: Nederlandsch - Duitsch - Russisch / Taschenwöterbuch in drei Sprachen: Deutsch - Niederländisch - Russisch.
60339: SOPHRONIUS EUSEBIUS HIERONYMUS, - Divi Hieronymi Stridonensis epistolae selectae, in libros tres distributae. Ad exemplar Mariani Victorii Reatini, episcopi Amerini, emendatae argumentisque illustratae.
40935: HIGGINSON, FRANCIS J., - Naval battles in the century.
57007: HIGH COMMISSIONER FOR INDONESIA, THE HAGUE, - Weekly Economic Review of the Office of the High Commissioner for Indonesia, Economic department, The Hague, nos. 120-170, 9th Jan. - 30th Dec. 1964.
60424: HILBEY, CONSTANT, - Journal des Sans-Culottes. Par le citoyen Constant Hilbey. Nos. 1-7 (complete).
60720: HILGER, WILHELM, - De hypnose en de suggestie. Haar wezen, hare wijze van werken en haar beteekenis en plaats in de rij der geneesmiddelen. Nederlandse bewerking door A. van der Chijs. Voorwoord van A.W. van Renterghem.
48909: HILTEN, D.A. VAN (ET AL, EDS.), - Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap. Wetenschappelijk jaarbericht 1947-1967, 29e-49e jaargang.
48910: HILTEN, D.A. VAN (ET AL, EDS.), - Orgaan van de Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap. 1946-1964. (Most years in 5 or 6 issues; lacks 1949/50 issue no. 2 & 1957/58 issue no. 2).
42925: HILTON, G.W., PLUMMER, R. & JOBE, J., - The illustrated history of paddle steamers.
15643: HINLOOPEN LABBERTON, D. VAN, - Dictionnaire de termes de droit coutumier indonesien.
1380: HINTE, J. VAN, - Nederlanders in Amerika. Een studie over landverhuizers en volksplanters in de 19e en 20e eeuw in de Verenigde Staten van Amerika.
46963: AUSTRALIAN ASSOCIATION FOR MARITIME HISTORY, - The Great Circle. Journal of the Australian Association for Maritime History. Vols. 1-18 (36 issues), 1979-1996.
44377: HOCHGREVE, WILHELM, - Vom Siebenschläfer bis zum Kronenhirsch. Ein Tier- en Jagdbuch.
41505: HODGSON, GEOFFREY M., - Evolution and institutions: On evolutionary economics and the evolution of economics.
43517: HOEG, CARSTEN (ET AL, EDS.), - Acta Congressus Madvigiani Hafniae MDMLIV: Proceedings of the Second International Congress of Classical Studies, vols. I-IV. I: General part; II: Formation of the mind; III: Portraiture; IV:Urbanism.
4160: HOEK, W. VAN DEN, - De geschiedenis van het Wapen der Koninklijke Marechaussee.
48675: HOEK, JAN, - Dajakpriesters. Een bijdrage tot de analyse van de religie der Dajaks.
58295: HOEL, ADOLF (ED.), - Resultater av de Norske statsunderstøttede Spitsbergenekspeditioner (Skrifter om Svalbard og Ishavet). Bind I, nrs. 1-11. (All published).
60695: HOELEN, G.F.J.M., - 600 Jaar Hoelen. Genealogie van de familie Hoelen vanaf 1400.
60363: HOEVELL, W.R. VAN, - Reis over Java, Madura en Bali, in het midden van 1847. Eerste & tweede deel.
58919: HOEVELL, W.R. VAN, - Reis over Java, Madura en Bali, in het midden van 1847. Eerste & tweede deel.
48213: HOF, C.H.J., - The taphonomy, fossil record, and phylogeny of stomatopod crustaceans.
52229: HOFFMANN, FRIEDERICH, - Vollständige Anweisung, zu einer sichern, vernünfftigen und in Erfahrung stehenden Praxi Medica. Aus... Scriptis und Manuscriptis mit grossem Fleiss verfertiget, ... herauss gezogen und in Ordnung gebracht von Georg Friederich Reimmann.
57926: HOFMAN, BERNARD (COMPOS.), - Directorium ad rité legendas horas canonicas missasque celebrandas, juxta ritum Romanum, pro anno Domini bissexto MDCCCXXVIII, ad usum cleri Archidioeceseos Ultra-Jectinae.
51339: HOFMEYR, N., - Zes maanden bij de commando's.
49608: HOGBEN, LANCELOT, - Statistical theory. The relationship of probability, credibility and error. An examination of the contemporary crisis in statistical theory from a behaviorist viewpoint.
51826: BRAUN & HOGENBERG, - De Nederlandse steden (overgenomen uit Beschreibung und Contrafactur der vornembster Stät der Welt 1574). Facs. van de oorspr. uitgave van 1574.
57885: HOGENDORP, [DIRK] LE COMTE DE, - Du système colonial de la France, sous les rapports de la politique et du commerce. Accompagné d'un tableau donnant la nomenclature technologique de tous les établissemens coloniaux et de commerce des Européens dans les autres parties du monde.
48417: HOIJTINK, G.J., - Resonance and NV1-transition energies of p-electronic systems.
44172: HOLAS, B., - Cultures matérielles de la Côte d'Ivoire.
56735: HOLBERG, LUDVIG, - De maskerade. Blijspel in drie bedrijven. Uit het Deensch door B.A. Meuleman.
36451: HOLBROOK, MARTIN (ILL. & DESCR.), - Warships of the Royal Navy. Second series: steam. With a foreword by Adm.of the Fleet the Earl Mountbatten of Burma.
60059: HOF VAN HOLLAND, - Publicatie. 't Hof van Holland ende Magistraet van 's Gravenhage, in ervaring gekomen zijnde, dat t' seedert eenige tijt herwaarts nu en dan sommige jongens zig niet hebben ontzien langs de publijke straeten te saemen te rotten met stokken en geweer, en zig te verdeelen in partijen, onder verschillende benamingen, van welke partijen de eene tegens den anderen komt te vegten, slaan en gooijen, waar door niet anders als menigvuldige ongelukken te verwagten zijn ... op poene van aanhouding en arbitraire correctie ... Gedaen in 's Gravenhage den 3. Mey 1748. In kennisse van ons R.V. Bleiswyk, Johan Steenis.
10086: HOLLANDER, J.J. DE, - Handleiding bij de beoefening der land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indie.
57330: HOLLÄNDER, HANS, - Rudolf Hausner. Werkmonographie.
36899: HOLLÄNDER, EUGEN, - Die Karikatur und Satire in der Medizin. Mediko-kunsthistorische Studie.
2726: HOLLANDSCHE MOLEN, DE - De Hollandsche Molen: Eerste t/m zesde jaarboek, 1923-1960. Jaarverslagen en bijdragen.
33586: HOLT, P.M., A.K.S. LAMBTON & B. LEWIS (EDS.), - The Cambridge history of Islam. Volume 2: The further Islamic lands, Islamic society and civilization.
51072: HOLTZAPPEL, C.J.G., - Het verband tussen desa en rijksorganisatie in prekoloniaal Java. Een ontwikkelingssociologische studie in historisch perspectief.
49281: HOLZER, HAROLD (ED.), - The Lincoln-Douglas debates. The first complete, unexpurgated text.
60388: HOMANN, JOHANN BAPTIST, - Atlas methodicus explorandis juvenum profectibus in studio geographico ad methodum Hübnerianam. Methodischer Atlas. Das ist Art und Weise, wie die Jugend in Erlernung der Geographie füglich examiniret werdenkan / nach Hübnerischer Lehr-Art.
60846: HOMER, - Homeri Ilias. Zum Gebrauche für Schulen besorgt und mit deutschen Inhaltsanzeigen versehen von Gottl. Christ. Crusius.
59477: HOMER, - Homerou Ilias.
58953: HOMERE, - Oeuvres d'Homere. Traduites en francois par Mde. Dacier. (4 vols.: L'Iliade & L'Odyssée).
59285: HONDIUS, HENRICUS, - Grondige onderrichtinge in de optica, ofte perspective konste, zeer dienstig voor schilders, teekenaars, plaatsnyders, bouwkonstenaaren &c. (Additional title: Institutio artis perspectivae, auctore Henrico Hondio. te Amsterdam by Reinier & Iosua Ottens).
60440: HONDORFF, ANDREAS, - Calendarium Sanctorum & Historiarum. Das ist: Kirchenhistoria und tägliche Hausstaffel, darin nach ordnung gemeiner Calender durchs gantze Jahr aller heiligen Lehrer und Märterer Leben, Bekentnis und Leiden beschrieben. So wol auch viel Politische denckwirdige Historien aus der H.Schrifft und andern bewehreten Authoren zusammen getragen. ... gebessert... durch Wenceslaum Sturmium.
7435: HONEY, W.B., - The ceramic art of China and other countries of the Far East.
28584: HONIG, J., - Geschiedenis der Zaanlanden. Eerste deel.
60807: HONIG, JAN PIET, - The legal status of aircraft.
58231: HONIG, G.J., - Uit den gulden bijkorf. Genealogisch-historisch-economische studiën over Zaansche families. Uitgegeven als vervolgdeel op het Stamboek Smit.
52260: HOOFT VAN HUYSDUYNEN, J.J., - Genealogie van het geslacht Van Oordt. (Tekst + afzonderlijk genealogisch overzicht in cassette).
59641: HOOFT, P.C., - Nederlandsche Historien. Met aanteekeningen en ophelderingen van ... M. Siegenbeek, A. Simons en J.P. van Cappelle. VIJFDE DEEL (van 8).
59642: HOOFT, P.C., - Nederlandsche Historien. Met aanteekeningen en ophelderingen van ... M. Siegenbeek, A. Simons en J.P. van Cappelle. ZESDE DEEL (van 8).
59643: HOOFT, P.C., - Nederlandsche Historien. Met aanteekeningen en ophelderingen van ... M. Siegenbeek, A. Simons en J.P. van Cappelle. ZEVENDE DEEL (van 8).
59640: HOOFT, P.C., - Nederlandsche Historien. Met aanteekeningen en ophelderingen van ... M. Siegenbeek, A. Simons en J.P. van Cappelle. VIERDE DEEL (van 8).
59639: HOOFT, P.C., - Nederlandsche Historien. Met aanteekeningen en ophelderingen van ... M. Siegenbeek, A. Simons en J.P. van Cappelle. DERDE DEEL (van 8).
58836: HOOFT, P.C., - Van liefde en min. Amoureuze liederen.
59644: HOOFT, P.C., - Nederlandsche Historien. Met aanteekeningen en ophelderingen van ... M. Siegenbeek, A. Simons en J.P. van Cappelle. ACHTSTE EN LAATSTE DEEL.
48988: HOOG, J.M. (BEW.), - Aanteekening op Boogaard’s verzameling van wetten, decreten, besluiten, tractaten en andere bescheiden betreffende den Waterstaat in Nederland.
60785: HOOGBERGEN, WIM (ED.), - Born out of resistance. On Caribbean cultural creativity.
47249: HOOGENDIJK, A., - Rapport aan Zijne Excellentie den Heere Minister van Binnenlandsche Zaken, over de Internationale Tentoonstelling te Havre, in 1868, betreffende het zeewezen, de visscherijen, enz.
57987: HOOGENDIJK, A., - De grootvisscherij op de Noordzee.
28126: HOOGSTRATEN, J. VAN, - Staat- en zedekundige zinneprenten, of leerzame fabelen; die van den heere La Court speelswyze gevolgt.
42164: HOOIBERG, A.J. & BERGE, J.J. VAN DEN, - Wegwijzer in de tijdschriften, aanwezig in de bibliotheek van het Grootoosten der Nederlanden, loopende tot en met 1937. (&) 1ste aanvulling (bijgewerkt tot medio 1939).
44720: HOOIJER, C.R., - Indonesian prehistoric tools. A catalogue of the Houbolt collection.

Next 100 books from Charbo's Antiquariaat

4/4