Charbo's Antiquariaat
Leerdamhof 274, 1108 BZ Amsterdam, The Netherlands Postal address: Postbus 22513, 1100 DA Amsterdam, The Netherlands. Phone.: +31 (0)20 676 12 29            Email: mail@charbo.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
61209: HELTA, VERKOOPKANTOOR, - Prijscourant voor alle benoodigdheden voor leerarbeid - veritexbewerking en van imitatie-perkament voor lampekappen e.d.
60673: HENDERSON, JAMES, - Sent forth a dove. Discovery of the Duyfken.
58808: HENKE, H.P.C., - Uitgezogte Bijbelsche verhaalen, tot een leesboek voor de jeugd. Uit het Hoogduitsch. (Meegebonden:) Schoolboek der wetenschappen, ten gebruike van het algemeen, en bijzonder voor aankomende jongelingen. Zesde druk.
47801: HENNEBERT, LT-COLONEL, - Les torpilles.
57902: HENNEQUIN, ANTONIUS, - Nieuw-jaer-giften ofte Sermoonen op Nieuw-Jaer-dag, gepredikt door de Eerweerdigen Heer Antonius Hennequin, pastor der parochie van Hooghlede, bisdom van Brugge.
60554: COMISSAO EXECUTIVA DO V. CENTENARIO DA MORTE DO INFANTE D. HENRIQUE, - Bibliografia Henriquina, vols. I & II. (&) Catalogo Henriquino do Real Gabinete Portugues de Leitura do Rio de Janeiro.
48626: HENTSCHEL, WALTER, - Kursächsischer Eisenkunstguss.
47255: HEPWORTH, M.W. CAMPBELL, - Notes on maritime meteorology.
41523: HERDER, J.G., - Saamenspraaken over de Hebreeuwsche poëzy. Uit het Hoogduitsch vertaald (door C. van Engelen).
12644: HERES, T.L., - Paries. A proposal for a dating system of late-antique masonry structures in Rome and Ostia.
60368: HERING, J.H., - Bespiegeling over Neerlandsch waternood, tusschen den 14den en 15den Nov. MDCCLXXV. Tweede deel.
58697: HERING, J.H., - Bespiegeling over Neerlandsch waternood, tusschen den 14den en 15den Nov. MDCCLXXV.
45346: HERITIER, LOUIS, - Geschichte der Französischen Revolution von 1848 und der Zweiten Republik in volksthümlicher Darstellung. Herausgegeben und erweitert von W. Eichhoff und Ed. Bernstein. Mit einem Nachtrag Vom zweiten Kaiserreich bis zur dritten Republik von Ed. Bernstein.
60004: HERMAN, MARGRAAF VAN BADEN, - Copye van de Rijcks-Resolutie, in dato den 14 Febr. 1689. Beneffens het allergenadigste approbatie-decreet van den Keyser, in dato den 4. Maert daer aan volgende.
58374: HERMANS, C.R., - Bijdragen tot de geschiedenis, oudheden, letteren, statistiek en beeldende kunsten der provincie Noord-Braband. (Compleet in 2 delen).
60470: HERMANS, WILLEM FREDERIK, - Nooit meer slapen.
54967: HERNANDEZ-PACHECO, EDUARDO & HERNANDEZ-PACHECO, FRANCISCO, - Aranjuez y el territorio al Sur de Madrid.
41188: HERRICK, WM. D., - History of the town of Gardner, Worcester County, Mass., from the Incorporation, June 27, 1785, to the present time.
13491: HERSKOVITS, M.J. & F.S., - Rebel destiny. Among the bush negroes of Dutch Guiana.
50548: HERVEY, J., - Godvruchtige overdenkingen, onder het beschouwen der grafsteden en van een’ bloemhof, benevens een uitweiding over de werken der scheppinge. Naar de negende uitgave, uit het Engelsch vertaelt.
46368: HERWIJNEN, G. VAN, - Bibliografie van de stedengeschiedenis van Nederland.
60813: HESSELING, GERTI (T.M.C. ASSER INSTITUUT), - Juridisch woordenboek Nederlands-Frans met woordenlijst Frans-Nederlands: Privaatrecht. Dictionnaire juridique Néerlandais-Français avec vocabulaire Français-Néerlandais: Droit privé.
59370: HESSELINK, S.S. & KERSSEMAKERS, A.M.L., - The children's world of learning 1480-1880. A collection of printed books, manuscripts, broadsides and prints illustrating four centuries of education and popular culture in Western Europe with emphasis on the Low Countries.
3083: HEYERDAHL, T., S. RICHTER & H. RIISER-LARSEN, - Great Norwegian expeditions.
41033: HEYMANS, G., - Schets eener kritische geschiedenis van het causaliteitsbegrip in de nieuwere wijsbegeerte.
53496: HEYN, JAN (TEKST) & SPIER, JO (TEKN.), - Een houten jubileum, zijnde een verzameling bladzijden over hout, na den mensch der Schepping schoonste triumf, en over één deszelfs verkoopers in deze Lage Landen gedurende een tijdvak van zestig jaren. Uitgegeven t.g.v. het 60-jarig bestaan van de N.V. Houthandel v/h P. Rot Cz te Westzaan.
59785: HEYSE, P., - Nederlandsch Indië.
50024: HEZIK PARTNERS BV, VAN, - Struktuurstudie Zandvoort. Konsept april 1980. Deel I: Tekst; deel II: Kaarten.
30735: HIDDING, K.A.H., - Nji Pohatji Sangang Sri.
57932: HIDE, C.L., - Zakwoordenboek in drie talen: Nederlandsch - Duitsch - Russisch / Taschenwöterbuch in drei Sprachen: Deutsch - Niederländisch - Russisch.
60339: SOPHRONIUS EUSEBIUS HIERONYMUS, - Divi Hieronymi Stridonensis epistolae selectae, in libros tres distributae. Ad exemplar Mariani Victorii Reatini, episcopi Amerini, emendatae argumentisque illustratae.
40935: HIGGINSON, FRANCIS J., - Naval battles in the century.
57007: HIGH COMMISSIONER FOR INDONESIA, THE HAGUE, - Weekly Economic Review of the Office of the High Commissioner for Indonesia, Economic department, The Hague, nos. 120-170, 9th Jan. - 30th Dec. 1964.
60424: HILBEY, CONSTANT, - Journal des Sans-Culottes. Par le citoyen Constant Hilbey. Nos. 1-7 (complete).
60720: HILGER, WILHELM, - De hypnose en de suggestie. Haar wezen, hare wijze van werken en haar beteekenis en plaats in de rij der geneesmiddelen. Nederlandse bewerking door A. van der Chijs. Voorwoord van A.W. van Renterghem.
48909: HILTEN, D.A. VAN (ET AL, EDS.), - Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap. Wetenschappelijk jaarbericht 1947-1967, 29e-49e jaargang.
48910: HILTEN, D.A. VAN (ET AL, EDS.), - Orgaan van de Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap. 1946-1964. (Most years in 5 or 6 issues; lacks 1949/50 issue no. 2 & 1957/58 issue no. 2).
42925: HILTON, G.W., PLUMMER, R. & JOBE, J., - The illustrated history of paddle steamers.
15643: HINLOOPEN LABBERTON, D. VAN, - Dictionnaire de termes de droit coutumier indonesien.
1380: HINTE, J. VAN, - Nederlanders in Amerika. Een studie over landverhuizers en volksplanters in de 19e en 20e eeuw in de Verenigde Staten van Amerika.
46963: AUSTRALIAN ASSOCIATION FOR MARITIME HISTORY, - The Great Circle. Journal of the Australian Association for Maritime History. Vols. 1-18 (36 issues), 1979-1996.
44377: HOCHGREVE, WILHELM, - Vom Siebenschläfer bis zum Kronenhirsch. Ein Tier- en Jagdbuch.
41505: HODGSON, GEOFFREY M., - Evolution and institutions: On evolutionary economics and the evolution of economics.
43517: HOEG, CARSTEN (ET AL, EDS.), - Acta Congressus Madvigiani Hafniae MDMLIV: Proceedings of the Second International Congress of Classical Studies, vols. I-IV. I: General part; II: Formation of the mind; III: Portraiture; IV:Urbanism.
4160: HOEK, W. VAN DEN, - De geschiedenis van het Wapen der Koninklijke Marechaussee.
48675: HOEK, JAN, - Dajakpriesters. Een bijdrage tot de analyse van de religie der Dajaks.
58295: HOEL, ADOLF (ED.), - Resultater av de Norske statsunderstøttede Spitsbergenekspeditioner (Skrifter om Svalbard og Ishavet). Bind I, nrs. 1-11. (All published).
60695: HOELEN, G.F.J.M., - 600 Jaar Hoelen. Genealogie van de familie Hoelen vanaf 1400.
60363: HOEVELL, W.R. VAN, - Reis over Java, Madura en Bali, in het midden van 1847. Eerste & tweede deel.
58919: HOEVELL, W.R. VAN, - Reis over Java, Madura en Bali, in het midden van 1847. Eerste & tweede deel.
48213: HOF, C.H.J., - The taphonomy, fossil record, and phylogeny of stomatopod crustaceans.
52229: HOFFMANN, FRIEDERICH, - Vollständige Anweisung, zu einer sichern, vernünfftigen und in Erfahrung stehenden Praxi Medica. Aus... Scriptis und Manuscriptis mit grossem Fleiss verfertiget, ... herauss gezogen und in Ordnung gebracht von Georg Friederich Reimmann.
57926: HOFMAN, BERNARD (COMPOS.), - Directorium ad rité legendas horas canonicas missasque celebrandas, juxta ritum Romanum, pro anno Domini bissexto MDCCCXXVIII, ad usum cleri Archidioeceseos Ultra-Jectinae.
51339: HOFMEYR, N., - Zes maanden bij de commando's.
49608: HOGBEN, LANCELOT, - Statistical theory. The relationship of probability, credibility and error. An examination of the contemporary crisis in statistical theory from a behaviorist viewpoint.
51826: BRAUN & HOGENBERG, - De Nederlandse steden (overgenomen uit Beschreibung und Contrafactur der vornembster Stät der Welt 1574). Facs. van de oorspr. uitgave van 1574.
57885: HOGENDORP, [DIRK] LE COMTE DE, - Du système colonial de la France, sous les rapports de la politique et du commerce. Accompagné d'un tableau donnant la nomenclature technologique de tous les établissemens coloniaux et de commerce des Européens dans les autres parties du monde.
48417: HOIJTINK, G.J., - Resonance and NV1-transition energies of p-electronic systems.
44172: HOLAS, B., - Cultures matérielles de la Côte d'Ivoire.
56735: HOLBERG, LUDVIG, - De maskerade. Blijspel in drie bedrijven. Uit het Deensch door B.A. Meuleman.
36451: HOLBROOK, MARTIN (ILL. & DESCR.), - Warships of the Royal Navy. Second series: steam. With a foreword by Adm.of the Fleet the Earl Mountbatten of Burma.
60059: HOF VAN HOLLAND, - Publicatie. 't Hof van Holland ende Magistraet van 's Gravenhage, in ervaring gekomen zijnde, dat t' seedert eenige tijt herwaarts nu en dan sommige jongens zig niet hebben ontzien langs de publijke straeten te saemen te rotten met stokken en geweer, en zig te verdeelen in partijen, onder verschillende benamingen, van welke partijen de eene tegens den anderen komt te vegten, slaan en gooijen, waar door niet anders als menigvuldige ongelukken te verwagten zijn ... op poene van aanhouding en arbitraire correctie ... Gedaen in 's Gravenhage den 3. Mey 1748. In kennisse van ons R.V. Bleiswyk, Johan Steenis.
10086: HOLLANDER, J.J. DE, - Handleiding bij de beoefening der land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indie.
57330: HOLLÄNDER, HANS, - Rudolf Hausner. Werkmonographie.
36899: HOLLÄNDER, EUGEN, - Die Karikatur und Satire in der Medizin. Mediko-kunsthistorische Studie.
2726: HOLLANDSCHE MOLEN, DE - De Hollandsche Molen: Eerste t/m zesde jaarboek, 1923-1960. Jaarverslagen en bijdragen.
33586: HOLT, P.M., A.K.S. LAMBTON & B. LEWIS (EDS.), - The Cambridge history of Islam. Volume 2: The further Islamic lands, Islamic society and civilization.
51072: HOLTZAPPEL, C.J.G., - Het verband tussen desa en rijksorganisatie in prekoloniaal Java. Een ontwikkelingssociologische studie in historisch perspectief.
49281: HOLZER, HAROLD (ED.), - The Lincoln-Douglas debates. The first complete, unexpurgated text.
60388: HOMANN, JOHANN BAPTIST, - Atlas methodicus explorandis juvenum profectibus in studio geographico ad methodum Hübnerianam. Methodischer Atlas. Das ist Art und Weise, wie die Jugend in Erlernung der Geographie füglich examiniret werdenkan / nach Hübnerischer Lehr-Art.
60846: HOMER, - Homeri Ilias. Zum Gebrauche für Schulen besorgt und mit deutschen Inhaltsanzeigen versehen von Gottl. Christ. Crusius.
59477: HOMER, - Homerou Ilias.
58953: HOMERE, - Oeuvres d'Homere. Traduites en francois par Mde. Dacier. (4 vols.: L'Iliade & L'Odyssée).
59285: HONDIUS, HENRICUS, - Grondige onderrichtinge in de optica, ofte perspective konste, zeer dienstig voor schilders, teekenaars, plaatsnyders, bouwkonstenaaren &c. (Additional title: Institutio artis perspectivae, auctore Henrico Hondio. te Amsterdam by Reinier & Iosua Ottens).
60440: HONDORFF, ANDREAS, - Calendarium Sanctorum & Historiarum. Das ist: Kirchenhistoria und tägliche Hausstaffel, darin nach ordnung gemeiner Calender durchs gantze Jahr aller heiligen Lehrer und Märterer Leben, Bekentnis und Leiden beschrieben. So wol auch viel Politische denckwirdige Historien aus der H.Schrifft und andern bewehreten Authoren zusammen getragen. ... gebessert... durch Wenceslaum Sturmium.
7435: HONEY, W.B., - The ceramic art of China and other countries of the Far East.
28584: HONIG, J., - Geschiedenis der Zaanlanden. Eerste deel.
60807: HONIG, JAN PIET, - The legal status of aircraft.
58231: HONIG, G.J., - Uit den gulden bijkorf. Genealogisch-historisch-economische studiën over Zaansche families. Uitgegeven als vervolgdeel op het Stamboek Smit.
52260: HOOFT VAN HUYSDUYNEN, J.J., - Genealogie van het geslacht Van Oordt. (Tekst + afzonderlijk genealogisch overzicht in cassette).
59641: HOOFT, P.C., - Nederlandsche Historien. Met aanteekeningen en ophelderingen van ... M. Siegenbeek, A. Simons en J.P. van Cappelle. VIJFDE DEEL (van 8).
59642: HOOFT, P.C., - Nederlandsche Historien. Met aanteekeningen en ophelderingen van ... M. Siegenbeek, A. Simons en J.P. van Cappelle. ZESDE DEEL (van 8).
59643: HOOFT, P.C., - Nederlandsche Historien. Met aanteekeningen en ophelderingen van ... M. Siegenbeek, A. Simons en J.P. van Cappelle. ZEVENDE DEEL (van 8).
59640: HOOFT, P.C., - Nederlandsche Historien. Met aanteekeningen en ophelderingen van ... M. Siegenbeek, A. Simons en J.P. van Cappelle. VIERDE DEEL (van 8).
59639: HOOFT, P.C., - Nederlandsche Historien. Met aanteekeningen en ophelderingen van ... M. Siegenbeek, A. Simons en J.P. van Cappelle. DERDE DEEL (van 8).
58836: HOOFT, P.C., - Van liefde en min. Amoureuze liederen.
59644: HOOFT, P.C., - Nederlandsche Historien. Met aanteekeningen en ophelderingen van ... M. Siegenbeek, A. Simons en J.P. van Cappelle. ACHTSTE EN LAATSTE DEEL.
48988: HOOG, J.M. (BEW.), - Aanteekening op Boogaard’s verzameling van wetten, decreten, besluiten, tractaten en andere bescheiden betreffende den Waterstaat in Nederland.
60785: HOOGBERGEN, WIM (ED.), - Born out of resistance. On Caribbean cultural creativity.
47249: HOOGENDIJK, A., - Rapport aan Zijne Excellentie den Heere Minister van Binnenlandsche Zaken, over de Internationale Tentoonstelling te Havre, in 1868, betreffende het zeewezen, de visscherijen, enz.
57987: HOOGENDIJK, A., - De grootvisscherij op de Noordzee.
28126: HOOGSTRATEN, J. VAN, - Staat- en zedekundige zinneprenten, of leerzame fabelen; die van den heere La Court speelswyze gevolgt.
42164: HOOIBERG, A.J. & BERGE, J.J. VAN DEN, - Wegwijzer in de tijdschriften, aanwezig in de bibliotheek van het Grootoosten der Nederlanden, loopende tot en met 1937. (&) 1ste aanvulling (bijgewerkt tot medio 1939).
44720: HOOIJER, C.R., - Indonesian prehistoric tools. A catalogue of the Houbolt collection.
57931: HOOP, A. VAN DER, - Bedorven kinderen. Schetsen.
60247: HOORN. - Catalogus van het West- Friesch Museum te Hoorn. Eerste & Tweede gedeelte.
60628: HOOS, E.J., - Voorbeelden van vraagstukken uit de zeevaartkunde.
57385: HOPF, LUDWIG, - Die Anfänge der Anatomie bei den alten Kulturvölkern.
49841: L'HOPITAL, JOSEPH (TEXT) & COCHET, GERARD (DRAWINGS), - Ceux de Normandie. Types et coutumes.
55607: HORATIUS FLACCUS, QUINTUS, - Opera ex optimis editionibus recensita et emendata. (Bound with:) J. PHAEDRUS, Fabulae.
59466: HORATIUS FLACCUS, QUINTUS, - Quintus Horatius Flaccus ad lectiones probatiores diligenter emendatus, et interpunctione nova saepius illustratus. Editio altera.
51369: BENING & HORENBOUT. - Breviario Grimani.
55544: HORN, ALFRED, - Die Österreichische Nordwestbahn.
23781: HORNUNG, W., - Dachau: Eine Chronik.
58277: HORSFIELD, THOMAS, BENNETT, JOANNES J. & BROWN, ROBERTUS, - Plantae Javanicae rariores, descriptae iconibusque illustratae, quas in insula Java, annis 1802-1818, legit et envestigavit Thomas Horsfield M.D., E siccis descriptiones et characteres plurimarum elaboravit Joannes J. Bennett; observationes structuram et affinitates praesertim respicientes passim adjecit Robertus Brown.
11715: HORSFORD, E.N., - The landfall of Leif Erikson A.D.1000, and the site of his houses in Vineland.
55494: HORSLEY, JOHN E., - Tools of the maritime trades.
46846: HORST, IRVIN B., - A bibliography of Menno Simons, ca. 1496-1561, Dutch reformer. With a census of known copies.
53834: HORST, TILEMAN VAN DER & POLLEY, JACOB, - Theatrum machinarum universale; of keurige verzameling van verscheide grote en zeer fraaie waterwerken, schutsluizen, waterkeringen, ophaal- en draaibruggen.
53861: HORTENSIUS VAN MONTFOORT, LAMBERTUS, - Het boeck D. Lamberti Hortensii van Montfoort (...) Van den oproer der weder-dooperen. Eerst int Latijn beschreven ende ghedruckt tot Basel (...) ende nu in Nederlandts overgheset.
58765: HOSSAIN, HAMEEDA (ET AL, EDS.), - From crisis to development: Coping with disasters in Bangladesh.
59283: HÖTTINGER [HOTTINGER], FERDINAND, - De vervaardiging van kunstvuurwerken ter opluistering van openbare en bizondere feesten. Naar de negende Hoogduitsche uitgave.
61150: HOTZ, F.B., - Het werk.
57798: HOUBEN, L.G.A., - Geschiedenis van Eindhoven, de stad van Kempenland.
56252: HOURTICQ, LOUIS (ET AL), - Le paysage français de Poussin à Corot à l’exposition du Petit Palais (Mai-Juin 1925). Etudes et catalogue par Louis Hourticq, Emile Dacier, Georges Wildenstein, Raymond Bouyer, Paul Jamot, Gaston Brière. Préface par Etienne Bricon.
21478: HOUTE DE LANGE, C.E.G. TEN, - Familiefonds Hurgronje 1767-1992. De nakomelingen van Isaac Hurgronje (1652-1706) en Josina Phoenix (1663-1711) en de geschiedenis van 225 jaren Familiefonds Hurgronje.
41037: HOUTEN, ALIDA VAN, - Gerrit van Houten: zijn levensbeschrijving, met reproducties zijner werken.
58826: HOUTUYN, ADR., - Reipublicae Batavae, liber primus. Periodum ab gentis initio ad comitum tempora complectens.
45016: HOWELLS, JOHN MEAD, - Lost examples of Colonial arcitecture: Buildings that have disappeared or been so altered as to be denatured. Intro by Fiske Kimball.
51479: HOWES, F.N., - Vegetable gums and resins.
58626: VAN HOY, TERESA MIRIAM, - A social history of Mexico's railroads: Peons, prisoners, and priests.
182: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, A., - Gedenkboek van A. van Hoboken & Co., 1774-1924.
58673: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, J. (ILLS.), - Herinnering aan het feest-carrousel, gereden op Dinsdag 26 Maart en Donderdag 28 Maart 1889 ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Rotterdamsche Manège.
57356: HROZNY, BEDRICH (ED.), - Archiv Orientalni. Journal of the Czechoslovak Oriental Institute, Prague. Vol. XIX, Nrs. 1-2, November 1951. Les actes des Journées Scientifiques d'Orientalisme 1949.
58982: HUBER, ZACHARIAS, - In obitum illustrissimi et excellentissimi viri Guilielmi ab Haren (...). Oratio habita publice & solenniter in templo academiae Frisiacae.
55919: HUBER-RENFER, F. (VORWORT), - Schloss Jegenstorf 1952: Bibliophile Köstlichkeiten der Gastronomie. (Sammlung Harry Schraemli, Zürich).
48937: HUBERT, H.J. & NIEUWENKAMP, W.O.J., - Twee honderd etsen en houtsneden van W.O.J. Nieuwenkamp. Een geïllustreerde catalogus.aangevangen door H.J. Hubert en voltooid door W.O.J.N.
23578: HUBERT, E. (ED.), - Correspondance des ministres de France accrédités à Bruxelles de 1780 à 1790. Dépêches inédites.
44956: HUDIG, D. (VOORZITTER), - Nederlandsche Scheepvaart- en Handelscommissie. Notulen harer vergaderingen over de periode Juli en Augustus 1940 (= dl. I) & Mei en Juni 1941 (=dl. VI).
58130: HUET, PIERRE DANIEL (ANONYMOUSLY PUBL.), - Memoires sur le commerce des Hollandois dans tous les états et empires du monde. Où l'on montre quelle est leur maniere de le fair, son orgine, leur grand progrès, leurs possessions & gouvernement dans les Indes. Comment ils se sont rendus maîtres de tout le commerce de l'Europe. Quelles sont les marchandises convenables au trafic maritime. D'où ils les tirent, & les gains qu'ils y font. Ouvrage aussi curieux que nécessaire à tous les négocians.
60230: HUETING, A., - Tobèlohòka mànga Totoade. Verhalen en vertellingen in de Tobeloreesche taal. Met vertalingen. Bewerkt en van aanteekeningen voorzien.
60874: HUF, PAUL, - Highlights flashback.
41082: HUGO, VICTOR, - Napoléon le petit.
33007: HUIJGERS, D. & L. EZECHIELS, - Landhuizen van Curaçao en Bonaire.
45598: HUIJSMAN, A., - Choice and uncertainty in a semi-subsistence economy. A study of decision making in a Philippine village.
38707: HUISMAN, G.C., - Rudolph Agricola: a bibliography of printed works and translations.
60823: HUISMAN, JOYCE, - Piet Boon 2
39938: HUISSTEDE, P. VAN & BRANDHORST, J.P.J., - Dutch printer's devices 15th-17th century. A catalogue. (3 vol. set + CD-Rom).
51726: VERENIGING VAN HUISVROUWEN, - In en om Batavia.
57743: HUIZENGA-ONNEKES, E.J. (LAAN, K. TER, BEW.), - Groninger volksverhalen.
42667: HUIZINGA, J., - Erasmus. Deutsch von Werner Kaegi, mit Holz- und Metallschnitten von Hans Holbein D.J.
60953: HULLU, J. DE, - De archieven der Admiraliteitscolleges.
47257: HULLU, J. DE, - De archieven der Admiraliteitscolleges.
59251: HULSMAN. H.M. (RED.), - Lux. Algemeen tweemaandelijks tijdschrift. 1e + 2e jaargang, Juli/Aug. 1943 - Mei/Juni 1945.
60892: HULST, ASTRID VAN DER & SMIT, IRENE (ET AL), - Flow book for paper lovers. English & Dutch edition. More than 300 pages of paper goodies.
44538: HULST, H.C. VAN DE, JAGER, C. DE & MOORE, A.F. (EDS.), - Space research II. Proceedings of The Second International Space Science Symposium, Florence, April 10-14, 1961. Organized by The Committee on Space Research - COSPAR, and Consiglio Nazionale Delle Ricerche.
45678: HULSTAERT, G. - Dictionnaire lomongo-français. Vol. I: A-J.
43112: HUMBARACI, ARSLAN, - Algeria: A revolution that failed. A political history since 1954.
59485: HUMBOLDT, ALEXANDER VON & BONPLAND, AIME, - Voyage aux régions Equinoxiales du Nouveau Continent. Sixième partie, section I: Plantes équioxiales. Recueillies au Mexique, dans l'île de Cuba, dans les provinces de Caracas, de Cumana et de Barcelone, aux Andes de la Nouvelle-Grenade, de Quito et du Pérou, et sur les bords du Rio-Negro, de l'Orénoque et de la rivière des Amazones.
33743: HUME, D. & T. SMOLLETT, - History of England, from the invasion of Julius Caesar to the death of George II., with a continuation to the reign of William IV. (1835) by T.S.Hughes, in one vol.
41623: HUNGER, V., - Histoire de Verson [Normandie]. Bound up with: Pièces justificatives: Histoire de Verson.
60032: HUNNIUS, CORN., - Reglement waar naar het last- en dokgeld voortaan zal worden betaald, wegens het doorvaren van alle binnenlandsche vaartuygen of schepen en schuyten door de nieuwe Sas aan de Stads Schuur binnen deze stad.
57800: HUNTER, PERCY (DIRECTOR), - Tours in New South Wales, Australia.
49243: HUNTLY, MARQUIS OF, - Milestones.
59255: HURAULT, JEAN, - Etude sur la vie sociale et religieuse des noirs réfugiés Boni de la Guyane francaise.
46909: HURD, ARCHIBALD, - A merchant fleet at war.
22467: HÜRLIMANN, M. & F. KING, - Japan. (Transl.from the German by D.J.S.Thomson).
59015: HUSSAIN, HAJI CH. MUHAMMED, - Project appraisal monitoring and evaluation processes. With special reference to Pakistan.
46462: HUSSAIN, SAYED MUSHTAQ & KHAN, MOHAMMED IRSHAD (EDS.), - Empirical studies on Pakistan agriculture.
60608: HUYSSEN VAN KATTENDYKE, W.J.C., - Uittreksel uit het dagboek van W.J.C. Ridder Huyssen van Kattendyke, kapitein-luit. ter zee, gedurende zijn verblijf in Japan in 1857, 1858 en 1859.
44578: HYAM, RONALD, - Britain's imperial century, 1815-1914. A study of empire and expansion.
43777: HYNEMAN, CHARLES S. & LUTZ, DONALD S., - American political writing during the Founding Era, 1760-1805. (2 vol. set).
58269: IDELER, K.W., - Geschiedkundige voorstelling der verschillende vormen van den godsdienstigen waanzin. Uit het Hoogduitsch door N.B.Donkersloot.
42238: IDEMA, WILT L., - Chinese vernacular fiction. The formative period.
50004: IJZERMAN, J.W., - De neventempels van Tjandi Sewoe.
45890: IJZERMAN, ROBERT, - Outline of the geology and petrology of Surinam (Dutch Guyana).
1970: ATHENAEUM ILLUSTRE, - Album academicum van het Athenaeum Illustre en van de Universiteit van Amsterdam, bevattende de namen der hoogleeraren en leeraren van 1632 tot 1882 en der studenten van 1799 tot 1882. Voorw.N.de Roever.
52944: ILOGU, EDMUND C.O., - Christian ethics in an African background: A study of the interaction of Christianity and Ibo culture.
43950: IMMANUEL, [FRIEDRICH], - Handbuch der Taktik.
22254: IMMINK, A.J., - De regtspleging voor de inlandsche regtbanken in Nederlandsch-Indië.
59456: INCHOFER, MELCHIOR, - La monarchie des solipses Traduite de l'original latin (...) avec des remarques et diverses pièces importantes sur le même sujet.
34586: ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA - Annual report 1902-03.
51498: RESERVE BANK OF INDIA, - Review of the co-operative movement in India, 1950-52.
44678: VEREENIGING VAN WATERSTAATSINGENIEURS IN N.O.-INDIË, - De Waterstaats-Ingenieur, 9e jaargang, 1921.
44679: VEREENIGING VAN WATERSTAATSINGENIEURS IN N.O.-INDIË, - De Waterstaats-Ingenieur, 11e jaargang, 1923.
44680: VEREENIGING VAN WATERSTAATSINGENIEURS IN N.O.-INDIË, - De Waterstaats-Ingenieur, 12e jaargang, 1924.
44681: VEREENIGING VAN WATERSTAATSINGENIEURS IN N.O.-INDIË, - De Waterstaats-Ingenieur, 17e jaargang, 1929.
31079: CULTUREEL INDIE, - Cultureel Indië, 7e jaargang.
57255: CENTRAAL KANTOOR VOOR DE STATISTIEK IN NEDERLANDSCH-INDIE, - Statistisch jaaroverzicht van Nederlandsch-Indië, 6e jaargang 1928. Statistical abstracts for the Netherlands East-Indies, sixth number, year 1928.
13547: INDIE. - Indië. Geïllustreerd weekblad voor Nederland en koloniën. 1e jaargang, April 1917 - April 1918.
5015: CULTUREEL INDIE, - Cultureel Indië. Eerste jaargang.
57633: INDIE. - Indië. Geïllustreerd weekblad voor Nederland en koloniën. 2e jaargang, April 1918 - April 1919.
57634: INDIE. - Indië. Geïllustreerd weekblad voor Nederland en koloniën. 3e jaargang, April 1919 - April 1920.
57635: INDIE. - Indië. Geïllustreerd weekblad voor Nederland en koloniën. 4e jaargang, April 1920 - April 1921.
59681: DIENST VOOR WATERKRACHT EN ELECTRICITEIT IN NEDERLANDSCH-INDIE, - Statistiek van waterwaarnemingen (hydrometrie) in 1914-1919. (Gaging-station records). A. Java.
42087: VOLKSRAAD NEDERLANDSCH-INDIE. - Tien begrootingen met den Volksraad. Samengesteld bijde Genereale Thesaurie van het Departement van Financiën in Ned.-Indië ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van den Volksraad, 1919-1928.
50531: NETHERLANDS EAST INDIES, - Regeerings almanak voor Nederlandsch-Indië 1941. Eerste gedeelte: Bijlagen.
57831: NETHERLANDS EAST INDIES, - Regeerings-almanak voor Nederlandsch-Indië 1928. Eerste gedeelte: grondbezit en bevolking, inrichting van het bestuur, bijlagen; Tweede gedeelte: Kalender en personalia.
57232: ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, - Surat-surat perdjandjian antara kesultanan Bandjarmasin dengan Pemerintahan2 VOC, Bataafse Republik, Ingeris dan Hindia-Belanda 1635-1860.
51775: REPUBLIC OF INDONESIA, - National fertilizer study Indonesia. Annex VII: Maps.
24675: INDONESIE. - Indonesië in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (Jan.1946-Dec.1949).
49135: INGPEN, B.D., - South African merchant ships. An illustrated recent history of coasters, colliers, containerships, tugs and other vessels.
36569: INQUERITO. - Inquérito acerca das reparticaoes de Marinha, ou os trabalhos da commissao nomeada pela Camara dos Senhores Deputados para examinar o estado das diversas repartiçoes de Marinha.
42105: INTERNATIONAL RICE RESEARCH INSTITUTE, - Proceedings of the Conference on weed control in rice, 31 August - 4 September 1981. Jointly sponsored by the International Rice Research Institute and the International Weed Science Society.
32622: KERN INSTITUTE, - Annual bibliography of Indian archaeology, vols. II-XX, for the years 1927-1963 (lacks vol. X, 1935).
47726: SMITHSONIAN INSTITUTION, - Annual report of the board of regents of the Smithsonian Institution (...) to July, 1890.
44698: INSTITUT INTERNATIONAL D'AGRICULTURE, - Catalogue de la bibliothèque, année 1909.
58834: SCOTLAND & IRELAND. - Respublica, sive status regni Scotiae et Hiberniae. Diversorum autorum.
42594: IRVINE, KEITH, - The rise of the coloured races.
59027: IRVING, WASHINGTON, - Het leven en de reizen van Christoffel Columbus. Uit het Engelsch. Eerste deel.
7866: ISING, ARNOLD, - Wallace's laatste reizen door den Oost-Indischen Archipel. Voor jonge lezers bewerkt. Banda en Amboina, Ternate en Halmaheira, Nieuw-Guinee, Kajoa en Batjan, Ceram, Goram en Watoebella, Waigeoe, Timor, Java, Sumatra.
58630: ISKANDAR, N.ST., - Udjian Masa.
46461: ISLAM, NURUL (ED.), - Studies on commercial policy and economic growth.
55038: ISLAM, NURUL, - A short term model for Pakistan economy. An econometric analysis. With a foreword by J. Tinbergen.
5359: ISNARD, H., - L'Algérie.
58973: ISRAELS, JOZEF, - De meesterwerken van Jozef Israels.
57098: TIJDSCHRIFT ITLV. - Tijdschrift voor Indische taal-, land- en volkenkunde. Deel LV., afl. 4, 5 en 6. Red. P.S. van Ronkel.
57099: TIJDSCHRIFT ITLV. - Tijdschrift voor Indische taal-, land- en volkenkunde. Deel LXXXIV, afl. 1-2, 1950.
46280: IVES, E.W., - Anne Boleyn.
46469: IFHP-FIHUAT-IVWSR, - Papers and proceedings IFHP-FIHUAT-IVWSR International Congress 1975: Integrated planning and plan implementation in urban areas. Amsterdam, 24-30 August RAI Congress Centre.
43473: JAARBOEK. - Jaarboek van Nederlandsch Indie. Uitgave 1916.
58406: JACHT. - Ordre en reglement op de jacht, by de Heeren ridderschap en eygen erfdens, Staten van de landschap Drenthe; op den Landsdag van den 19. Martii 1726 gearresteerd.
44106: JACOB, ILSE, - Beziehungen Englands zu Russland und zur Türkei in den Jahren 1718-1727. (Eine historisch-diplomatische Studie).
57915: JACOBS, F., - Alwin en Theodoor; of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen.
60739: JACOBS, ALETTA H., - Uit het leven van merkwaardige vrouwen.
57842: JACQMIN, ALBERT, - Etude sur les chemins de fer des Pays-Bas.
58495: JACQUEMIN, EMILE, - La nature et ses productions, ou Entretiens sur l'histoire naturelle, la géographie, et la géologie à l'usage de la jeunesse des deux sexes.
60468: JACQUES, SERGE (PHOTOGR.) & TAVRIGER, MICHEL (TEXT), - La légende de Saint-Germain-des-Prés.
43981: JACQUIN, ARMAND-PIERRE, - Lettres parisiennes sur le désir d'être heureux.
43422: JAECKEL, HORST, - Die Nordwestgrenze in der Verteidigung Indiens, 1900-1908, und der Weg Englands zum russisch-britischen Abkommen von 1907.
59367: JAETZOLD, RALPH & SCHMIDT, HELMUT, - Farm management handbook of Kenya, vol. II: Natural conditions and farm management information, parts A (West Kenya), B (Central Kenya), C (East Kenya). (Full set).
35218: JAGT, M.B. VAN DER, - Molukkenreis, 10 September - 3 November 1923.
48817: JAKOB, GOTTFRIED (BEARB.), - Dr. A. Schifferers Praktische Mälzerei- und Brauerei-Betriebskontrolle. Bd. II: Maschinen- und feuerungstechnischer Teil.
46330: JAMES, ROBERT RHODES, - A spirit undaunted: The political role of George VI.
59994: JAMES II, KING, - Memoire presenté par l'envoyé extraordinaire du Roy de la Grande Bretagne, au Roy Tres-Chrestien, touchant la restitution de la principauté d'Orange. Memorie overgegeven by den extraordinaris envoyé van den Koningh van Groot Brittannien, aen Sijn Alder-Christelijckste Majesteyt, rakende de restitutie van het Prinsdom van Orange.
48569: JAMIN, NICOLAS, - Pensées relatives aux erreurs du tems. D'après l'édition de Turin de 1823, à laquelle il a été fait encore quelques changemens.
44814: JAMKHEDKAR, A.P., - Vasudevahimdi: A cultural study.
48043: JANE'S, - Jane's fighting ships 1967-68. Ed. by Raymond V.B. Blackman.
39800: JANE'S, - Jane's fighting ships 1950-51. Ed. R.V.B. Blackman.
57223: JANET, CHARLES, - Considérations sur l'etre vivant, vols 1-3 (full set).
5640: JANIN, JULES, - L'été à Paris.
46895: JANSE, L., - Tafelen, bevattende 946 afstanden van 44 der voornaamste sterren, verbeterd voor aberrartie, eigen beweging en refractie, ten gebruike bij het onderzoek naar de fouten van spiegel-instrumenten.
45506: JANSEN, G.H., - Afro-Asia and non-alignment.
60622: JANSEN, M.H., - De omwenteling in het zeewezen. Eene bijdrage tot verzekering der onafhankelijkheid.
48694: JANSEN, MARIUS B., - The Japanese and Sun Yat-Sen.
177: JANSEN, M.H. (HONORE NABER, S.P. L', RED.), - Het leven van een vloothouder. Gedenkschriften van M.H. Jansen, gepensioneerd schout bij nacht titulair, lid van de Raad van State 1817-1893. Naar het oorspronkelijk handschrift uitgegeven en van aanteekeningen voorzien door S.P. l'Honoré Naber.
57999: JANSENIUS, CORNELIUS (JANSEN, CORNELIS), - Pentateuchus, sive Commentarius in quinque libros Moysis. (&) Analecta in Proverbia, Ecclesiasten, Sapientiam, Habacuc, Sophoniam.
47502: JANSSEN, R. (ET AL, RED.), - Born, een koninklijk domein met een boeiend verleden.
53162: JANTAN, DATO ALWI BIN (ET AL, EDS.), - Centenary volume 1877-1977: Published on the occasion of the Society's centenary on November 5th, 1977. Containing thirty articles selected from journals of the Straits Branch, Malayan Branch and the Malaysian Branch between 1878 and 1976.
60894: NEW JAPAN. - New Japan, vol. 8 (1955).
11579: NEW JAPAN. - New Japan, vol. 6 (1953).
58991: JAPING, H.W., - Rapport betreffende een literatuurstudie over het zagen van hout.
58892: JAQUET, F.G.P., - Sources of the history of Asia and Oceania in the Netherlands, Part II: sources 1796-1949.
60825: JARING, COR, - De Amsterdamse haven. The port of Amsterdam.
29535: JASPER, J.E. & MAS PIRNGADIE, - Het vlechtwerk.
59442: JAULT, PIERRE-SIMON (MANUSCRIPT), - Abrégé généalogique de la Maison de Chamborant, issue des Anciens Comtes de Flandre, établie en Poitou vers 1070, et successivement dans la Marche, le Berry, la Touraine, l'Angoumois, la Champagne et l'Orléanois.
53148: JAVASCHE BANK, DE, - Verslag over het boekjaar 1950-1951.
53149: JAVASCHE BANK, DE, - Verslag over het boekjaar 1951-1952.
43788: JEFFREYS, A.E. & WILSON, T.D. (EDS.), - U.K. MARC Project. Proceedings of the Seminar on the U.K. MARC Project. Organized by the Cataloguing and Indexing Group of the Library Association at the University of Southampton, 28-30 March 1969.
7421: JENYNS, S. & W. WATSON, - Arts de la Chine. Or, argent, bronzes des epoques tadives, emaux, laques, bois. Version francaise par D.Lion-Goldschmidt.
60814: JERAUTE, JULES, - Vocabulaire français-anglais et anglais-français de termes et locutions juridiques: administratifs, commerciaux, financiers et sujets connexes. A French-English and English-French vocabulary of legal terms and phrases comprising administration, business, finance and allied subjects.
44141: JERUSALEM, FRANZ W., - Grundsätze des Französischen Kolonialrechts.
47133: JETT, STEPHEN C. & SPENCER, VIRGINIA E., - Navajo architecture. Forms, history, distributions.
32331: JEUNE, J.C.W. LE, - Letterkundig overzicht en proeven van de Nederlandsche volkszangen sedert de XVe eeuw.
19486: JEWITT, LLEWELLYNN (ED.), - Black's tourist's guide to Derbyshire; its towns, watering places, dales, and mansions.
43880: JICINSKY, JAROSLAV, - Katechismus der Grubenwetterführung mit besonderer Berücksichtigung der Schlagwettergruben. Für praktische Bergleute zusammengestellt.
47892: JOANNE, ADOLPHE, - De Paris à Bordeaux.
45020: JOHANSEN, FLEMMING, - Reliefs en bronze d'Etrurie. Traduit du danois par Ghani Merad.
44380: JOHN, A.H., - A Liverpool merchant house. Being the history of Alfred Booth and Company, 1863-1958.
58653: JOHNSON, GEORGE, - The stability of ships. With special reference to the particulars which should be supplied by the shipbuilders, and the value of mechanical devices for ascertaining the metacentric height.
42011: JOHNSON, GEORGE, M. (ED.), - Late-Victorian and Edwardian British novelists. First series.
58401: JOHNSON, FRANK, - Great days. The autobiography of an Empire pioneer.
61210: JOHNSON, ARTHUR W., - The repair of cloth bindings. A manual.
51256: JONCKERS, J.H., - Tafereel der Noord Nederlandsche geschiedenis.
15811: JONES, LL. & F.I. SCARD, - The manufacture of cane sugar.
40376: JONES, JOHN T., - Mémoire sur les lignes de Torrès Védras, élevées pour couvrir Lisbonne en 1810; faisant suite aux journaux des siéges entrepris par les alliés en Espagne. Traduit de l'anglais par M. Gosselin.
41875: JONES, ELLEN & GRUPP, FRED W., - Modernization, value change and fertility in the Soviet Union.
41553: JONG, F.W.P. DE, - Modern secrets: The power of locality in Casamance, Senegal.
52335: JONG, E.W. DE, - L.C. Dudok de Wit. A visit to "Slangevecht", Breukelen.
40318: JONG, C. DE, - Geschiedenis van de oude Nederlandse walvisvaart. Deel een: Grondslagen, ontstaan en opkomst, 1612-1642.
48800: JONG, RUDOLF ERIK DE, - The Bedouin dialects of the Northern Sinai littoral. Bridging the linguistic gap between the Eastern and Western Arab world.
58620: JONG, ALBERT H. DE, - Missie en politiek in oostelijk Afrika. Nederlandse missionarissen en Afrikaans nationalisme in Kenya, Tanzania en Malawi, 1945-1965.
57933: JONG, CORSTIAAN DE, - Zangerslust: Nederlandsche, Engelsche, Fransche, Hoogduitsche en Italiaansche liederen.
22715: JONGE, J.C. DE, - Geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen. (Full set).
59830: JONGE, JOSIEN DE, - Licht en duisternis. De Surinaamse schilder Leo Glans 1911-1980. Samenstelling oeuvrecatalogus Colette Henriëtte. Voorwoord Marc Simon.
57683: JONGH, G.J. DE, - Spoorwegen in en om Rotterdam. Rapport van den directeur der Gemeentewerken, 26 februari 1907. Met bijlagen: Ontwerp S. Muller Hzn., Een Centraal Station te Rotterdam & Spoorwegen door of om Rotterdam (N.R.C. 4-11-1904).
59273: JONGKINDT CONINCK, A.M.C., - Dictionnaire Latin-(Grec-) Francais-Anglais-Allemand-Hollandais, des principaux termes employés en botanique et en horticulture.
44696: JONGMANS, W.J. (ED.), - Congrès pour l'avancement des études de stratigraphie carbonifère, Heerlen 7-11 juin 1927. Compte rendu publié par la Section Minière de la Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Koloniën.
37231: JONK, NIC, - De mooiste beelden drijven voorbij.
58209: JONSTONUS, JOHANNES [JONSTON, JOHN], - Thaumatographia naturalis, in classes decem divisa; in quibus admiranda: Coeli; Elementorum; Meteororum; Fossilium; Plantarum; Avium; Quadrupedum; Exanguium; Piscium; Hominis.
56296: JONXIS, J.H.P. (ET AL, EDS.), - Therapeutic aspects of nutrition. Fourth Nutricia Symposium.
56297: JONXIS, J.H.P. (ET AL, EDS.), - Metabolic processes in the foetus and newborn infant. Nutricia Symposium.
45552: JONXIS, J.H.P. (ET AL, EDS.), - Aspects of praematurity and dysmaturity. Nutricia Symposium, Groningen 10-12 May 1967.
7366: JOOS, L.C.D. (ED.), - Afrika, Geschichte, Kultur, Natur. Africa, history, culture, nature. Afrique, histoire, culture, nature.
25703: JOOSTING, J.G.C., - De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente.
28763: JOOSTING, J.G.C., - Inventaris van het oud-archief der Nijmeegsche Broederschappen.
51159: JORDAN, ALMA & COMISSIONG, BARBARA, - The English-speaking Caribbean: A bibliography of bibliographies.
59459: JORDAN, CHARLES-ETIENNE (ANON. PUBL.), - Histoire d'un voyage litteraire fait en M.DCC.XXXIII. en France, en Angleterre, et en Hollande: avec une lettre fort curieuse, concernant les prétendus miracles de l'abbé Paris & les convulsions risibles du chevalier Folard.
48011: FLAVII JOSEPHI [FLAVIUS JOSEPHUS], - XX. boeken van de oude geschiedenissen der Joden. I. Van sijn leven. VII. Van de Joodsche oorlogen, en de verwoesting van Jerusalem. II. Van de joodsche oudheyd, tegens Apionem. I. Van de heerschappije des vernufts, en 't lyden en dood der Machabeen. Uyt het Griex en Latyn vertaald door L. van den Bos. Nevens Egesippi boeken, van de Joodsche oorlogen, en de verstooring der stad Jerusalem. Mede op nieuws uyt het Hoogduyts vertaald door S. de Vries. In IV deelen.
60070: JOSEPHUS, - Edict van den Keyzer aengaende de kermissen ofte kerk-wydingen. Van den 11 Februarii 1786.
42662: JOULIA, PIERRE, - Présentation de la traduction originale par Pierre Mesnard de l'Éloge de la Folie d'Érasme à Rotterdam le novembre 1964. Introd. by Jean Frappier & Marius Chapuis.
48864: JOULLIE, HENRI, - La situation juridique de l'église catholique en Prusse.
46911: JOURNAL OF COMMERCE, THE, - Report of the Board of Trade inquiry into the loss of the "VESTRIS" and the findings of the Court. Reprinted from The Journal of Commerce and Shipping Telegraph.
52734: JUEL-HANSEN, N., - De lotgevallen van een Hollandsche matroos onder de Japaneezen.
59837: JULLIEN, ANDRE (TEXT), - Album des missions de la Nouvelle-Guinée, confiées à la Société des missionnaires du Sacré-Coeur.
41380: JUNG, EUGENE, - L'Islam et l'Asie devant l'impérialisme (Suite de L'Islam sous le joug).
41576: JUNGE, REINHARD, - Weltgeschichte der Standortentwicklung der Wirtschaft in der Klassengesellschaft. Bd. 1: Die territoriale Standortentwicklung der Wiirtschaft unter den Bedingungen der Produktionsweisen des Alten Orients und der frühen Antike etwa 3000 bis 146 v.u.Z.
44179: JUNK, W., - Bibliographiae botanicae supplementum.
51469: JUNKERS, WILHELM, - Reisen in Afrika 1875-1886. Nach seinen Tagebüchern unter Mitwirkung von R. Buchta. (3 vol. set).
58819: JUSTINUS (VOSSIUS, ISAAC, NOTES), - Justini historarum Ex Trogo Pompeio, Lib. XLIV. Cum notis Isaaci Vossii.
59517: JUVENALIS, [DECIMUS JUNIUS] & PERSIUS [FLACCUS, AULUS], - Satyrae (Satyra prima - Satyra sextadecima & Satyra prima - Satyra sexta).
12720: JUYNBOLL, H.H., - Java, tweede gedeelte.
16319: KAAG, DE, - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijf en twintig jarig bestaan van de Koninklijke Zeil-, Roei- en Motorsportvereeniging 'De Kaag'.
59779: TOPOGRAFISCHE KAART. - Handelskaart van Nederland. Naar de nieuwste officiëele gegevens bewerkt.
58008: KAEMPFER, ENGELBERT, - An account of Japan. Abridged and arranged from the translation of J.G. Scheuchzer.
57952: KAEMPFER, ENGELBERT, - An account of Japan. Abridged and arranged from the translation of J.G. Scheuchzer.
60839: KAGAN, RICHARD L. & MARIAS, FERNANDO, - Urban images of the Hispanic world, 1493-1793.
12936: KAHN, GUSTAVE, - Das Weib in der Karikatur Frankreichs.
43461: KAHN, REUBEN, - An introduction to universal serologic reaction in health and disease.
57941: KAISER, F., - De van ouds vermaerde Erve Stichters Enkhuizer Almanak, voor het jaar 1835.
59414: KAISER, F., - Verhandeling over de Komeet van Halley, hare vroegere verschijningen en de toekomstige in het jaar 1835, tevens inhoudende: een overzigt over alle kometen wier omloopstijden met meerdere of mindere juistheid zijn bepaald.
58432: KAISER, F., - De van ouds vermaarde Erve Stichters 's Gravenhaagsche almanak, voor het jaar 1849. Aanwijzende alle de jaarmarkt., kermiss., paard-, beest- en leermarkten, in het Koninkrijk der Nederlanden gehouden wordende; en het op- of ondergaan der Maan (...).
18243: KALFF, G., - De illustere baronnen De Petersen. Bijdrage tot de geschiedenis van het Amsterdams patriciaat en van de West-Indische Compagnie.
35731: KALMA, J.J. (RED.), - Een kerk in opbouw: Classisboek Franeker 1636-1658.
35733: KALMA, J.J. (RED.), - Een kerk in opbouw: Classisboek Sneek 1583-1624.
52629: KAMMEN, JESSIKA RIEMSKE VAN, - Conceiving contraceptives. The involvement of users in anti-fertility vaccines development.
40289: KAMPEN, N.G. VAN (RED.), - Magazijn voor wetenschappen, kunsten en letteren, behelzende: I. Wijsbegeerte des levens. II. Geschiedenis. III. Aardrijks- en natuurkunde. IV. Fraaije letteren en mengelwerk. Zevende deel, eerste stuk.
57997: KAMPEN, N.G. VAN, - The history and topography of Holland and Belgium. Translated by William Gray Fearnside. Illustrated with splendid engravings, from drawings, by W. H. Bartlett.
58020: KAMPEN, N.G. VAN & VEEGENS, D., - Drietal levensbeschrijvingen van beroemde mannen. (Joannes Drusius, Willem-Lodewijk van Nassau & Johan Maurits van Nassau-Siegen).
55320: KAMPEN, H.C.A. VAN, - De zeilsport.
61049: KAN, C.M., - De reizen van Juan Maria Schuver in het gebied van den Blauwen Nijl.
58292: KAN, C.M. & POSTHUMUS, N.W., - Atlas der natuurkundige aardrijkskunde. In 27 in kleuren gedrukte kaarten.
50126: KANE, ABDOULAYE, - Les caméléons de la finance populaire au Sénégal et dans la diapora. Dynamique des tontines et des caisses villageoises entre Thilogne, Dakar er la France.
58363: KANE, ELISA KENT, - Kane, der Nordpolfahrer. Arktische Fahrten und Entdeckungen der zweiten Grinnell-Expedition zur Aufsuchung Sir John Franklins in den Jahren 1853, 1854 und 1855 unter Elisa Kent Kane.
41606: LO TA-KANG, - La double inspiration du poète Po Kiu-Yi (772-846).
46827: KAPLAN, JACOB J. & SCHLEIMINGER, GÜNTHER, - The European Payments Union: Financial diplomacy in the 1950s.
43625: KASIM, JAN M., - Aryans in the East.
60434: KAT ANGELINO, P. DE, - Batikrapport. Rapport betreffende eene gehouden enquête naar de arbeidstoestanden in de batikkerijen op Java en Madoera. Deel I: West-Java.
60435: KAT ANGELINO, P. DE, - Batikrapport. Rapport betreffende eene gehouden enquête naar de arbeidstoestanden in de batikkerijen op Java en Madoera. Deel II: Midden-Java.
57781: KAT ANGELINO, P. DE, - Batikrapport. Rapport betreffende eene gehouden enquête naar de arbeidstoestanden in de batikkerijen op Java en Madoera.
60195: KATE, LAMBERT TEN, - Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Waer in hare zekerste grondslag, edelste kragt, nuttelijkste onderscheiding, en geregeldste afleiding overwogen en naegespoort, en tegen het allervoornaemste der verouderde en nog-levende taelverwanten, als 't oude Moeso-Gotthisch, Frank-Duitsch, en Angel-Saxisch, beneffens het hedendaegsche Hoog-Duitsch en Yslandsch, vergeleken word. Eerste deel.
5793: KATE, J.J.L. TEN (ED.), - Hertha. Losse bladen uit het groote boek van geschiedenis, natuur en kunst.
44519: KATZ, DAVID, - Psychologischer Atlas. Orbis pictus psychologicus.
60804: KAUFMANN, JOHAN, - Conference diplomacy: An introductory analysis.
46862: KAUFMANN, WALTHER, - Angewandte Hydromechanik. I: Einführung in die Lehre vom Gleichgewicht und von der Bewegung der Flüssigkeiten; II: Ausgewählte Kapitel aus der technischen Strömungslehre.
51179: KAUFMANN, WALTER, - The ragas of South India. A catalogue of scalar material.
56223: KAUN, ELFRIEDE, - Die Bevölkerung Südafrikas und ihre Probleme. Nach dem Werk der südafrikanischen Dichterin Olive Schreiner.
51762: KAWAGUCHI, HISAO, - Bunpo-sho: The manuscripts in the collection of the Shinpuku-ji temple, Nagoya. Classified lexicon for the Japanese literature written in classical Chinese.
47674: KAWANABE, YASUAKI, - Une cosmogonie poétique: Les poèmes en vers d'Arthur Rimbaud, leur structure thématique et sa métamorphose. Préfaces de Georges Poulet / Jean Richer.
44023: KEBBEL, HARALD & RENATE, - Bruckmann's Handbuch der Zinnfiguren.
11358: KEGEL-BRINKGREVE, E., - The echoing woods. Bucolic and pastoral from Theocritus to Wordsworth.
47803: KEIJZER, T.P. (RED.), - Nederlandsche schippers-almanak voor het jaar 1937. Jaarboekje der Schippersvereeniging "Schuttevaer".
47804: KEIJZER, T.P. (RED.), - Nederlandsche schippers-almanak voor het jaar 1938. Jaarboekje der Schippersvereeniging "Schuttevaer".
35838: KEIKES, W.H. & H.T. OBREEN, - Workum: inventaris der archieven.
44105: KELLER, HANS GUSTAV, - Die politischen Verlagsanstalten und Druckereien in der Schweiz, 1840-1848. Ihre Bedeutung für die Vorgeschichte der Deutschen Revolution von 1848.
55968: KELLER, ALBERT GALLOWAY, - Homeric society: A sociological study of the Iliad and Odyssey.
59097: KELLER, GERARD, - Avonturen van Baron van Münchhausen, op nieuw bewerkt door Gerard Keller.
48696: KELLEY, TRUMAN LEE, - Interpretation of educational measurements.
15602: KEMMERLING, G.L.L., - De geologie en geomorphologie van den Idjen. (&) H.W. WOUDSTRA, Analyse van merkwaardige watersoorten op het Idjen-Hoogland.
36792: KEMP, P.K. & LLOYD, CHRISTOPHER, - The Brethren of the coast: The British and French buccaneers in the South Seas.
11685: KEMPEN, MICHIEL VAN, - Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur. Band I & II: Vanaf de orale literatuur tot het jaar 2000.
28806: KEMPENAER, A. DE, - Vermomde Nederlandsche en Vlaamsche schrijvers. Vervolg op Mr. J.I. van Doorninck's Vermomde en naamlooze schrijvers, opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche letteren.
58978: KEMPER, H., - Handleiding tot de kennis van het stoomwezen bij de marine. Platen.
59786: KENNEDY, HUNTER & CO. LTD., S.A., - Coloured plan of West Antwerp, Merksem and Scheldt river with docks. (no title on the plan).
46362: KENYON, F.W., - Henry VIII's secret daughter: The tragedy of Lady Jane Grey.
60679: KERN, J.H.O., - Die Freibeuter von Sumatra. Erlebnisse zweier jungen Seeleute unter den räuberischen Bewohnern der Pagai-Inseln. Für die reifere Jugend erzählt.
59651: KERR, ROBERT & EDIN, F.A.S., - A general history and collection of voyages and travels, arranged in systematic order. Vols. X & XI.
54558: KERR, S. PARNELL, - George Selwyn and the Wits.
21636: KERSBERGEN, L.C., - Geschiedenis van het St.Elisabeth's of Groote Gasthuis te Haarlem.
1399: KERSJES, B. & C. DEN HAMER, - De Tjandi Mendoet voor de restauratie. Uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
47044: KESSEL, P.J. VAN (UITG.), - Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der Rooms-Katholieke kerk in Nederland 1727-1853. Deel III: 1795-1814.
61200: KEYSER, MARJA (COMPILER), - The gold-tooled bookbinding: Amsterdam bookbinders from the second half of the seventeenth century. Catalogue of an exhibition held at the Amsterdam University Library, 19 September - 30 October 1997.
2842: KEYSER, P. DE (RED.), - Ars folklorica Belgica. Noord- en Zuid-Nederlandse volkskunst. (2 delen).
43338: KHAN, F.A., - Architecture and art treasures in Pakistan: Prehistoric, protohistoric, Buddhist and Hindu periods.
46460: KHAN, AZIZUR RAHMAN (ED.), - Studies on the strategy and technique of development planning.
24367: KIDD, DUDLEY, - The essential Kafir.
52881: KIELMANN, ARNFRIED A. & TAYLOR, CARL E. (ET AL), - Child and maternal health services in rural India: The Narangwal experiment. I: Integrated nutrition and health care; II: Integrated family planning and health care.
21955: KIELSTRA, E.B., - Beschrijving van den Atjeh-oorlog met gebruikmaking der officieele bronnen door het Departement van Koloniën daartoe afgestaan.
45207: KIEPERT, HEINRICH, - Atlas antiquus. Twaalf kaarten behoorende bij de oude geschiedenis.
45213: KIEPERT, HEINRICH, - Atlas antiquus. Twaalf kaarten behoorende bij de oude geschiedenis.
45635: KIERNAN, V.G., - The revolution of 1854 in Spanish history.
58009: KIESEWETTER, J.G.C., - Reize door een gedeelte van Duitschland, Zwitserland, Italie en het Zuiden van Frankrijk naar Parijs. Herinneringen uit de gedenkwaardige jaren 1813, 1814 en 1815. Naar het Hoogduitsch. (3 vol. set).
48749: KIESTRA, J.J., - Bijdragen tot de levensgeschiedenis en verdiensten van Hendrik van Deventer. (Gevolgd door:) WARTENA, BARTELE, Het leven van Hendrik van Deventer en zijne verdiensten als verloskundige. (Diss. UvA).
59508: KIKKERT, P., - Proeve van Nederlandsche gezelschappelijke gezangen. Door het muziekgezelschap Harmonie, te Vlaardingen. Eerste stukje. 2e titel na Voorrede: Neerlands opkomst, val, en herstelling. Bezongen bij ’t gezelschap Harmonie te Vlaardingen, op 't vierde jaarfeest der afschudding van het Fransche juk, den 18den november 1817.
59662: KILIANUS, C. [KIEL OR KILIAAN, CORNELIS], - Kilianus auctus, seu Dictionarium Teutonico-Latino-Gallicum cui hac editione primum accesserunt interpretatio vocum Gallica accentuum notae, & ingens auctarium vocum Belgicarum, quae vulgo obtineant. Adjunximus etiam Lud. Potteri libellos duos: I. De propriorum utriusque sexus nominum Germanicae originis etÿmis ac significatione. II. De animalium nomenclatura.
58293: KILIANUS, C. [KIEL OR KILIAAN, CORNELIS], - Etymologicum Teutonicae linguae sive dictionarium Teutonico-Latinum. [Dutch-Latin].
57394: KIM, JOUNGWON (ED.), - The Korean relics in the United States (2).
37605: KIND, RICHARD E.L.B. DE, - Houses in Herculaneum. A new view on the town planning and the building of insulae III and IV.
57328: KINDLER, - Kindlers Malerei Lexikon. (Full set of 6 vols.).
42599: KING, CLYDE C., - The American Negro. The Annals, vol. CXXXX, Nov. 1928.
41859: KINGSLAND, WILLIAM, - Rational mysticism: A development of scientific idealism.
49470: KINNEAR, MICHAEL S., - A discography of Hindustani and Karnatic music.
60186: KINSBERGEN, J.H. VAN, - Consideratien van importantie op de gewigtige propositie door de Heeren Gedeputeerden van de stad Leiden ter vergadering van Hun Ed. Gr. Mogenden gedaan op den 31. July 1782.
33304: KIRCHHOFF, THEODOR, - Grundriss der Psychiatrie für Studierende und Ärzte.
32883: KIRIS, M., - Nederlands-Turks, Hollandaca-Türkçe. (&) Turks-Nederlands, Türkçe-Hollandaca. Woordenboek, sözlük.
43957: KIRKMAN, JAMES, - Ungwana on the Tana.
44183: KISCH, EGON ERWIN, - Menschen in kwik, kwik in menschen; en andre reportages. Vertaling Nico Rost.
60327: KISELIUS, PHILIPPUS [KISEL, PHILIPP]. - Nili mystici auctarium tertium, sive Exhortationes et sermones, quales ad religiosos & religiosas, praesertim clericos, intrà privatos parietes à superioribus, & praefectis spiritus, statis temporibus haberi solent (...). Influunt in hoc auctarium nili mystici duodecim rivuli mellis, lactis, et olei, ex petra durissima, que est Christus Jesus Crucifixus, sive duodecim exhortationes ad sodales congregationis Christi in cruce agonizantis.
59702: KIST, EWALDUS, - Het veranderd gelaat des aardrijks, zoo door de gebeurtenissen van den tegenwoordigen tijd, als door de wisseling van het jaarsaisoen. Of de lente van het jaar achttien honderd veertien. In twee leerredenen.
31155: KITLV (ROUFFAER, G.P. & W.C. MULLER, EDS.), - Catalogus der Koloniale Bibliotheek van het Kon.Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Ned.Indië en het Indisch Genootschap. (Vol. I).
50440: KITLV (VOORHOEVE, P. & BARRE, H.L., EDS.), - Catalogus van de Bibliotheek van het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde. Vierde supplement: Aanwinsten 1936-1959).
50441: KITLV (DONZEL, E. VAN & BARRE, H.L., EDS.), - Catalogus van de Bibliotheek van het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde. Vijfde supplement: Aanwinsten 1960-1969).
50443: KITLV (KARNI, R.S., ED.), - Catalogue of the library of the Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde / Royal Institute of Linguistics and Anthropology. Seventh supplement: Accessions for 1973.
50439: KITLV (BUCH, W.J.M., ED.), - Catalogus der Koloniale Bibliotheek van het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Ned.Indië. Derde supplement.
50442: KITLV (BARRE, H.L. ET AL, EDS.), - Catalogus van de Bibliotheek van het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde. Zesde supplement: Aanwinsten 1970-1972.
55546: KITS NIEUWENKAMP, H., - Nederlandsche familiewapens. Met nadere genealogische aanteekeningen, stamreeksen, fragment-genealogieën, enz., gedocumenteerd bewerkt en verzameld.
9374: KLAROEN, DE. - De Klaroen. Politiek sociaal tijdschrift. Deel I: afl.1-30. Red. A.R.van de Laar.
34967: KLAVER, J.M.I., - Geology and religious sentiment. The effect of geological discoveries on English society and literature between 1829 and 1859.
20748: KLEERKOOPER, M.M. & STOCKUM, W.P. VAN, - De boekhandel te Amsterdam, voornamelijk in de 17e eeuw. Biographische en geschiedkundige aanteekeningen.
39420: KLEFFENS, E.N. VAN, - De overweldiging der Nederlanden.
60893: KLEIN, EUGEN, - 12 original aerial photograph views of Paramaribo, Suriname, taken from the Junkers plane D218, 14 March 1923. Tipped-in in album.
29543: KLEIWEG DE ZWAAN, J.P., - Kraniologische Untersuchungen: Niassischer Schädel. Mit Anhang: Zoologische Resultate
30614: KLEIWEG DE ZWAAN, J.P., - Anthropologische Untersuchungen auf Bali und Lombok.
18036: KLEIWEG DE ZWAAN, J.P., - Anthropologische Untersuchungen über die Niasser.
30881: KLERCK, E.S. DE, - De Atjeh-oorlog. Deel I: Het ontstaan van den oorlog. In opdracht van de Regeering met gebruikmaking van officiele bescheiden samengesteld.
57779: KLERCK, E.S. DE, - De Java-oorlog van 1825-30. Zesde deel [Conclusions and regulations].
1206: KLINKERT, H.C., - Nieuw Maleisch-Nederlandsch woordenboek met Arabisch karakter, naar de beste en laatste bronnen bewerkt.
60905: KLINKERT, H.C., - Nieuw Maleisch-Nederlandsch woordenboek met Arabisch karakter, naar de beste en laatste bronnen bewerkt.
33385: KLOOSTER, WIM, - The Dutch in America, 1600-1800. A narrative history with the catalogue of an exhibition of rare prints, maps and illustrated books from the John Carter Brown Library.
55026: KLOOSTERBOER, W., - Bibliografie van Nederlandse publikaties over Portugal en zijn overzeese gebiedsdelen. Taal, literatuur, geschiedenis, land en volk.
52007: KLÖVEKORN, MARTIN, - Die sprachliche Struktur Finnlands 1880-1950. Veränderungen im sprachlichen Charakter der finnlandschwedischen Gebiete und deren bevölkerungs-, wirtschafts- und socialgeographische Ursachen.
57273: KLUIT, M.E. (RED.), - Uit de briefwisseling van C.M. van der Kemp (1799-1861) en H.J.Koenen (1809-1874), 1833-1845.
56400: KNAG, - Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap. Bijbladen, derde deel.
61056: KNAG, - Tijdschrift van het Kon. Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. 2e serie, deel XI. Onder redactie van C.M. Kan en J.AE.C.A. Timmerman.
13601: KNAG, - De Zuidwest Nieuw-Guinea-Expeditie 1904/5 van het Kon. Ned. Aardrijkskundig Genootschap. (Introd.by G.P.Rouffaer, contrib.by R.Posthumus Meyjes, E.J.de Rochemont, J.W.R.Koch, a.o.).
28014: KNAG, - Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1e deel. Onder redactie van C.M.Kan & N.W.Posthumus.
61057: KNAG, - Tijdschrift van het Kon. Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. 2e serie, deel XI. Onder redactie van C.M. Kan en J.AE.C.A. Timmerman.
19515: KNAG, - Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 3e deel. Onder redactie van C.M. Kan & N.W. Posthumus.
60209: KNAG, - Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap. Deel II. No. 3. Onder redactie van C.M. Kan & N.W. Posthumus.
60206: KNAG, - Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap. (Deel 1), No. 8. Onder redactie van C.M. Kan & N.W. Posthumus.
60205: KNAG, - Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap. (Deel 1), No. 6. Onder redactie van C.M. Kan & N.W. Posthumus.
60204: KNAG, - Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap. (Deel 1), No. 5. Onder redactie van C.M. Kan & N.W. Posthumus.
60202: KNAG, - Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap. Jaargang 1874, No. 2. Onder redactie van C.M. Kan & N.W. Posthumus.
60201: KNAG, - Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap. Jaargang 1874, No. 1. Onder redactie van C.M. Kan & N.W. Posthumus.
60208: KNAG, - Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap. Deel II. No. 2. Onder redactie van C.M. Kan & N.W. Posthumus.
60207: KNAG, - Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap. Deel II. No. 1. Onder redactie van C.M. Kan & N.W. Posthumus.
61060: KNAG, - Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap. Deel III. No. 2. Onder redactie van C.M. Kan & N.W. Posthumus.
28015: KNAG, - Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 4e deel. Onder redactie van C.M. Kan & N.W. Posthumus.
57564: KNAG, - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. 2e serie, deel 51, 1934.
57565: KNAG, - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. 2e serie, deel 53, 1936.
57566: KNAG, - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. 2e serie, deel 54, 1937.
57567: KNAG, - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. 2e serie, deel 55, 1938.
57570: KNAG, - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. 2e serie, deel 58, 1941.
57571: KNAG, - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. 2e serie, deel 59, 1942.
60364: KNAG, - Tijdschrift van het Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, 2e serie, deel I: Afdeeling: Verslagen en aardrijkskundige mededeelingen & Afdeeling: Meer uitgebreide artikelen. Red. C.M. Kan & N.W .Posthumus.
60365: KNAG, - Tijdschrift van het Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, 2e serie, deel II: Afdeeling: Verslagen en aardrijkskundige mededeelingen & Afdeeling: Meer uitgebreide artikelen. Red. C.M. Kan & J.AE.C.A. Timmerman.
21151: KNAG, - De zeeën van Nederlandsch Oost-Indië. Uitgegeven door het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, n.a.v.zijn 50-jarig bestaan 1873-1923.
60366: KNAG, - Tijdschrift van het Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, 2e serie, deel III: Afdeeling: Verslagen en aardrijkskundige mededeelingen & Afdeeling: Meer uitgebreide artikelen. Red. C.M. Kan & J.AE.C.A. Timmerman.
19513: KNAG, - Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 2e deel. Onder redactie van C.M. Kan & N.W. Posthumus.
60579: KNAP, GER. H., - Gekroonde koopvaart. Reisresultaat van 100 jaar zeevaart door de K.N.S.M., 1856-1956.
43209: KNAPLUND, PAUL, - Gladstone's foreign policy.
3865: KNAPPERT, L., - Geschiedenis van de Bovenwindsche Eilanden in de 18de eeuw.
51675: KNEBEL VON TREUENSCHWERT, ALADAR, - Nächtliche Unternehmungen: Märsche, Vorposten, Gefechte in der Nacht, Ausnützung der Nacht beim planmässigen Angriffe etc.
56246: KNIPPING, JOHN B., - Iconography of the Counter Reformation in the Netherlands: Heaven on earth. (2 vol. set).
47996: KNITSCHKY, W.E., - Die Seegesetzgebung des Deutschen Reiches. Textausgabe mit Anmerkungen und Sachregister.
48143: KNMI, - Statistics relating to typhoons, from about 3300 Netherlands ships' observations (1910-1935). Vol. I: Text. English translation; vol. II: Illustrations.
29940: KNOP, G., - Schylgeralân. Een beschrijving van land en volk van het eiland Ter-Schelling.
60546: KNSM, - Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij (Royal Netherlands Steamship Co.); (Real Compania Neerlandesa de navegacion a vapor); Koninklijke West-Indische maildienst ...; Nieuwe Rijnvaart Maatschappij ..., Amsterdam. The fleet and facilities for handling cargo at Amsterdam.
14923: KNSM, - Winterreizen naar Madeira en West-Indie.
60578: KNSM. - De Kroonvlag. Maandblad voor het personeel van de K.N.S.M. N.V. 1e jaargang No. 1 t/m 8e jaargang No. 8, Mei 1946 t/m December 1953. Redactie C.J.W. Bosman.
58656: KNUDSEN, JOHANNES (ED.), - De kaert vander zee van Jan Seuerszoon (1532). Het oudste gedrukte Nederlandsche leeskaartboek.
25421: KNUTTEL, W.P.C., - Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek. (1486-1853). Met een inleidend essay en een handleiding door H. van der Hoeven.
58265: KNUTTEL, W.P.C., - Nederlandsche bibliographie van kerkgeschiedenis.
58267: KNUTTEL, W.P.C., - Verboden boeken in de Republiek der Vereenigde Nederlanden.
58725: KOBBE, THEODOR VON, - Humoristische Erinnerungen aus meinem academischen Leben in Heidelberg und Kiel in den Jahren 1817-1819.
32906: KOCH, GUENTHER, - Kunstwerke und Bücher am Markte. Auktion, Fälschungen, Preise, und was sie lehren. Mit Anführung wichtiger Literatur über Kunstgewerbe, Malerei, graphische Künste, Bildnerei, Münz- und Medaillenkunde, Bücher und Handschriften alter und neuen Zeit.
3120: KOCH, D.M.G., - Verantwoording. Een halve eeuw in Indonesië.
8056: KOCH-GRÜNBERG, THEODOR, - Zwei Jahre bei den Indianern Nordwest-Brasiliens.
7771: KOCH, D.M.G., - Herleving, oorsprong, streven en geschiedenis der nationalistische beweging in Britsch-Indië.
58588: KOCH, CHARLES, - The Crimea and Odessa: journal of a tour, with an account of the climate and vegetation. Translated (from the German) by Joanna B. Horner.
28338: KOEMAN, C., - Handleiding voor de studie van de topografische kaarten van Nederland, 1750-1850.
26724: KOEMAN, C. (ED.), - Links with the past: The history of the cartography of Suriname, 1500-1971. Schakels met het verleden: De geschiedenis van de kartografie van Suriname. Eslabones con el pasado: Historia de la cartografia de Suriname.
41411: KOENEN, H.J., - Voorlezingen over de geschiedenis van scheepsbouw en zeevaart.
60827: KOETZLE, HANS-MICHAEL & BURRI, RENE, - René Burri photographies.
6250: KOHL, J.G., - Geschiedenis der Europeesche volken. Naar het Hoogduitsch.
57961: KOK, JACOBUS, - Amsteldamsche jaarboeken, behelzende de merkwaardigste geschiedenissen; welken, zo binnen de stad als daaromtrent, zijn voorgevallen, sedert haare eerste beginselen, tot op den tegenwoordigen tijd. (Compleet in 3 delen).
60605: KOLFF, WILLEM MATTHIAS, - Vervoer op doorcognossement.
43580: KOLLBRUNNER, CURT F. & MÄDER, PETER M., - Zinnfiguren, Zinnsoldaten, Zinngeschichte.
47234: REICHS-KOLONIALAMT, - Düngungsversuche in den deutschen Kolonien, Heft 1: Bericht über die in Deutsch-Ostafrika aus Mitteln des Kali-Propagandafonds im Jahre 1911/12 ausgeführten Düngungsversuche.
47235: REICHS-KOLONIALAMT, - Düngungsversuche in den deutschen Kolonien, Heft 3: Bericht über die in Deutsch-Ostafrika aus Mitteln des Kali-Propagandafonds ausgeführten Düngungsversuche.
1772: KOM, A. DE, - Wij slaven van Suriname.
41804: REUTER-KOMITEE, - Fritz Reuter: Eine Festschrift zum 150. Geburtstag. Herausgegeben vom Reuter-Komitee der DDR.
59647: KONIJNENBURG, JAN (ET AL), - De Republikein: Derde en laatste deel.
42761: KONINCKX, C. (ED.), - Proceedings of the international colloquiem 'Industrial revolutions and the sea', Brussels 28-31 March 1989.
59148: KONING, P., - Timmermans-zakboek.
59146: KONING, P., - Stuurmans-zakboek.
59839: KONINGSBERGER, J.C., - De vogels van Java en hunne oeconomische beteekenis. Deel II.
59552: KONINKLIJK KABINET VAN MUNTEN, PENNINGEN EN GESNEDEN STEENEN, - Catalogus der Nederlandsche en op Nederland betrekking hebbende gedenkpenningen, II (1703-1813).
61050: KONOW, STEN (ED.), - Acta Orientalia ediderunt societates orientales Batava, Danica, Norvegica. Vol. I.
61052: KONOW, STEN (ED.), - Acta Orientalia ediderunt societates orientales Batava, Danica, Norvegica. Vol. III.
61055: KONOW, STEN (ED.), - Acta Orientalia ediderunt societates orientales Batava, Danica, Norvegica. Vol. VII).
61051: KONOW, STEN (ED.), - Acta Orientalia ediderunt societates orientales Batava, Danica, Norvegica. Vol. II.
61053: KONOW, STEN (ED.), - Acta Orientalia ediderunt societates orientales Batava, Danica, Norvegica. Vol. V).
61054: KONOW, STEN (ED.), - Acta Orientalia ediderunt societates orientales Batava, Danica, Norvegica. Vol. VI).
53098: KOOI, JACOB, - Tracer experiments on the solvent extraction of neptunium and. plutonium.
38737: KOOIJMAN, JAAP, - ..And the pursuit of national health. The incremental strategy toward national health insurance in the United States of America.
53839: KOOIMAN, J. (ET AL), - De Nederlandsche strijdmacht en hare mobilisatie in 1914. (Los deel 2, pp. 513-960, betr. de Zeemacht, w.o. de Marine-luchtvaartdienst).
41331: KOOIMAN, D., - Waterstaatswetgeving.
14936: KOOLEMANS BEYNEN, L.R. (A.O.), - I: De reis der Pandora naar de Noordpoolgewesten, in den zomer van 1875. II: De reis der Pandora in den zomer van 1876. III: Verslagen omtrent den tocht met de Willem Barents naar en in de IJszee, in den Zomer van 1878. IV: Verslagen omtrent den tocht met de Willem Barents naar en in de IJszee, in den Zomer van 1879.
60619: KAMER VAN KOOPHANDEL, - Eene zeehaven voor Batavia. Verzameling van officieele bescheiden uitgegeven door de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Batavia.
3830: KOOPMANS VAN BOEKEREN, R., - Haafner's reisavonturen, voor jonge lieden bewerkt.
58479: KOPP, ULRICH FRIEDRICH, - Bilder und Schriften der Vorzeit. (2 vol. set).
8763: KOPPAR, D.H., - Forgotten art of India.
7308: KOPS, JAN, - Magazijn van Vaderlandschen landbouw. II. deel, I. stuk.
1139: KOPSTEIN, F., - De Javaansche gifslangen en haar beteekenis voor den mensch.
59340: KORABLEVA, ANNA & COOK, BRIDGET M., - Russian lace patterns.
30432: KOREA. - Korea, its land, people and culture of all ages.
8193: KORFF, EMANUEL, - Weltreise-Tagebuch 1893/94: Vierter Band, Aegypten, Griechenland.
55739: KÖRKE, ALBRECHT, - Das Kopenhagener Pferdearzneibuch.
6259: KORNEMANN, E., - Weltgeschichte des Mittelmeer-Raumes von Philipp II. von Makedonien bis Mohammed. Hrsg.H.Bengtson.
48658: KÖRNER, MARTIN & WALTER, FRANCOIS (EDS.), - Quand la montagne aussi a une histoire. Mélanges offerts à Jean-Francois Bergier.
61024: KORTHALS, P.W., - Observationes de Naucleis indicis.
59364: KOSTER, A.L. & GRAM, JOHAN, - De trekvaart tusschen Den Haag en Delft voor de vaartverbreding. Twaalf etsen naar schilderachtige plekjes aan en om de Vliet, door A.L. Koster, met bijschriften van Johan Gram.
43317: KOZAKIEWICZ, STEFAN, - Bernardo Bellotto, genannt Canaletto. Band I: Leben und Werk; Band II: Katalog.
31347: KRAFFT, A.J.C., - Coöperatie in Indië. Een sociaal-paedagogisch vraagstuk.
45830: KRAFFT, BARBARA (ET AL), - Traumwelt der Puppen. (Ausstellungskatalog).
24996: KRAMERS, J., - Geographisch woordenboek der geheele aarde.
59862: KRAUSE, GREGOR, - Borneo. I: Einleitung; II: Urwaldbilder; III: Affenbilder.
57172: KREBS, JUSTUS, - Geologische Beschreibung der Blümlisalp-Gruppe.
57718: KREEMER, J., - Atjeh. Algemeen samenvattend overzicht van land en volk van Atjeh en onderhoorigheden. (2 vol. set).
21449: KRELAGE, E.H. (RED.), - De pamfletten van den Tulpenwindhandel 1636-1637.
41934: KREPPEL, J., - Juden and Judentum von Heute, übersichtlich dargestellt. Ein Handbuch.
43968: KRIEGER, WILHELM LEENDERT, - Gesprekken en overdenkingen over de geboorte van Onzen Heere Jesus Christus.
52433: KRIEGER, MICHAELA (EINFÜHRUNG), - Gotische Bilderbibel. Faksimile der Handschrift Cod. Ser. N. 2611, fol.1-22 der Österreichischen Nationalbibliothek, Wien. (Facsimile & text vol.).
58752: KRISCHEL, ROLAND (RED.), - Wallraf-Richartz-Jahrbuch. Jahrbuch für Kunstgeschichte Band LXVI.
41176: KRIYA, SENI, - The crafts of Indonesia.
60614: KROGT, P.C.J. VAN DER, - Advertenties voor kaarten, atlassen, globes e.d. in Amsterdamse kranten 1621-1811.
44492: KROM, N.J., - Hindoe-Javaansche geschiedenis.
12940: KROM, N.J., - De levensgeschiedenis van den Buddha op Barabudur.
1023: KROM, N.J., - Inleiding tot de Hindoe-Javaansche kunst.
58423: KROMHOUT, J.H., - Vademecum voor officieren van alle wapenen, ten gebruike bij het uitvoeren van werkzaamheden van verschillenden aard in tijd van oorlog.
58103: KROON, A.W., - Ons vaderland, van den dood van Willem I tot op den tegenwoordigen tijd. Geschetst voor jonge lieden van den beschaafden stand.
13349: KRÜGER, WILH., - Das Zuckerrohr und seine Kultur; mit besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse und Untersuchungen auf Java.
61102: KRUIJT, ALB.C., - Schetskaart van Midden-Celebes. Schaal 1:200000.
49206: KRUMBHOLZ, JOACHIM, - Die Elementarbildung in Russland bis zum Jahre 1864. Ein Beitrag zur Entstehung des Volksschulstatuts vom 14. Juli 1864.
43791: SVENSKA KRYSSARKLUBBEN, - Svenska Kryssarklubbens Arsskrift / Arsbok 1976-1984. (On cover: Arsskrift 1976 etc.).
12632: KUHN, A., - Roma. Die Denkmale des christlichen und des heidnischen Rom in Wort und Bild.
44003: KUIJK, W., - Kaartboek van Gelderland, 1843. Inleiding van A.H. Sijmons.
7239: KUILE, E.H. TER, - Leiden en Westelijk Rijnland.
15405: KUILE, E.H. TER, - Het Kwartier van Zutfen.
56610: O'KULIS, DR. (PS. OF POSTMA, WILLEM), - Die eselskakebeen.
40703: KUN, L.J.A. VAN DER, - Tienjarig overzicht der waargenomen waterhoogten langs de hoofdrivieren in Nederland. Op last van den Minister van Binnenlandsche Zaken, bij de algemeene dienst van den Waterstaat bijeenverzameld.
8614: KUNST, J. & C.J.A. KUNST-VAN WELY, - De toonkunst van Bali. (Beschouwingen over oorsprong en beinvloeding, composities, notenschrift en instrumenten).
6399: KUNST, J., - Music in Java. Its history, its theory and its technique.
57419: KUNSTADTER, PETER (ET AL, EDS.), - Farmers in the forest: Economic development and marginal agriculture in Northern Thailand.
58612: KUNZ, LUDVIK, - Die ethnographischen Museen der mittel- und osteuropäischen Staaten. Ein Katalog.
51297: KUNZE, MAX FRIEDRICH, - Aufnahme des Holzgehaltes der Waldbestände.
52130: KÜPPER, H. (ET AL), - Geologischer Führer zu Exkursionen durch die Ostalpen. 57. Band, 1964, Heft 1.
43095: KURTZE, BRUNO, - Die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft. Ein Beitrag zum Problem der Schutzbriefgesellschaften und zur Geschichte Deutsch-Afrikas.
47236: KURZE, G. & REGEL, FR. (HRSG.), - Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft (für Thüringen) zu Jena. 16. Band.
59858: KUSSENDRAGER, R.J.L., - Natuur- en aardrijkskundige beschrijving van het eiland Java. Uitgave ten voordeele van de noodlijdenden door de waterramp op Midden-Java in 1861.
45422: GROEN VAN PRINSTERER/KUYPER (BEWERKT DOOR A. GOSLINGA), - Briefwisseling van Mr. G. Groen van Prinsterer met Dr. A. Kuyper, 1864-1876.
59764: KUYPER, J., - Gemeente Barneveld No. 1, Kadastrale Gemeenten Barneveld en Voorthuizen. ("Kuyper-kaartje").
61083: KUYPER, J., - Kaart van Oost-Indië (Oostelijke en Westelijke helft).
59266: KWANTES, R.C. (ED.), - De ontwikkeling van de nationalistische beweging in Nederlands-Indië. Bronnenpublikatie. Development of the nationalist movement in the Netherlands Indies (with introduction and survey of the selected documents in English). 1e stuk: 1917 - medio 1923.
47151: KYOCHI, ARIMITSU & KAZUO, FUJII (EDS.), - Report on the excavation of Paekche period tumulus No. 29 at Songsan-ri, Kongju, and tumulus No. 39 at Chusan, Koryong, Korea, 1933, 1939.
20211: LABANDE, L.-H., - Histoire de la Principaute de Monaco.
43389: LABAT, P., - Nieuwe reizen naar de Franse eilanden van America. Vierde deel. Behelzende de natuurlyke historie van die landen, derzelver oorspronk, zeden, godsdienst, regering der oude en tegenwoordige inwoonders; als ook die der zwarte slaaven: beneffens de oorlogen en voornaamste gevallen, die in het lang verblyf van den auteur in dat land zyn voorgevallen. Als ook een naauwkeurige verhandeling van het maken der suiker, indigo, cochenille, cacao, en andere nuttigheden. tot den koophandel dienende.
43388: LABAT, P., - Nieuwe reizen naar de Franse eilanden van America. Tweede deel. Behelzende de natuurlyke historie van die landen, derzelver oorspronk, zeden, godsdienst, regering der oude en tegenwoordige inwoonders; als ook die der zwarte slaaven: beneffens de oorlogen en voornaamste gevallen, die in het lang verblyf van den auteur in dat land zyn voorgevallen. Als ook een naauwkeurige verhandeling van het maken der suiker, indigo, cochenille, cacao, en andere nuttigheden. tot den koophandel dienende.
48735: LABITTE, CHARLES (ED.), - Satyre Ménippée: De la vertu du Catholicon d'Espagne et de la tenue des Estats de Paris. Nouvelle édition accompagnée de commentaires et précédée d'une notice sur les auteurs, par Charles Labitte.
57037: GENEESKUNDIG LABORATORIUM, - Mededeelingen uit het Geneeskundig Laboratorium te Weltevreden, 2e serie A nos. 2-15 & 17.
41558: LACASSE, JACQUES, - Technique de l'air. Aux ardents que les ailes attirent.
57686: LACEULLE, F.A.E., - Eindverslag over het desa-autonomie-onderzoek op Java en Madoera. Samengesteld ingevolge het Gouvernements besluit van 8 Mei 1926, No. 3X. & Regentschapsverslagen behoorende bij het eindverslag voer het desa-autonomie onderzoek.
5761: LACROIX, FREDERIC, - Les mystères de la Russie, tableau politique et moral de l'Empire russe. Ouvrage rédigé d'après les manuscrits d'un diplomate et d'un voyageur.
55218: LACROIX, PAUL, - Louis XII et Anne de Bretagne. Chronique de l'histoire de France.
58096: LADE, ROBERT, - Voyages du Capitaine Robert Lade, en différentes parties de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique; contenant l'histoire de sa fortune & ses observations sur les colonies & le commerce des Espagnols, des Anglais, des Hollandais, etc. Ouvrage traduit de l'anglais par l'abbé Prévost.
60743: FOUR ENGLISH LADIES, - The Callipyges. The whole philosophy and secret mystery of female flagellation now for the first fully exposed by four English ladies. With experiments and detailed instructions as to the proper conduct of this noble pastime.
58546: LAET, JOHANNES DE (ANONYMOUSLY PUBL.), - Gallia, sive de Francorum regis dominiis et opibus, commentarius.
58197: LAET, JOHANNES DE, - Republyke der Zeven Vrye Vereenigde Nederlanden. Dat is: Een volkoome beschrijvinge der plaats, hoedanigheid, staats- en burgerlikke bestuuringe van Gelderlandt, Hollandt, Zeelandt, Uitrecht, Friesland, Over-Yszel, en Groeningen. Uit het Latijn, in 't Nederduits, vertaalt.
60404: LAFFON LADEBAT, [ANDRÉ-DANIEL] & RUAULT, [ALEXANDRE-JEAN], - Banque Territoriale. Arrêté pour la formation des agences dans les Départemens.
5840: LAING, SAMUEL, - Observations on the social and political state of the European people in 1848 and 1849; being the second series of The notes of a traveller.
43976: LAMARTINE, ALPHONSE DE, - Souvenirs, impressions, pensées et paysages, pendant un voyage en Orient (1832-1833), ou notes d' un voyageur (full set).
60831: LAMARTINE, [ALPHONSE DE], - Lectures pour tous ou extraits des oeuvres générales de Lamartine. Choisis, destinés et publiés par lui-même.
40974: LAMARTINE, A. DE, - Jocelyn. Episode. Journal trouvé chez un curé de village.
55467: LAMB, W. KAYE, - Empress Odyssey: A history of the Canadian Pacific service to the Orient, 1913-45.
13879: LAMMERTS VAN BUEREN, A., - De verwoesting van een oude keizersstad. Oorlogsrampen over Nijmegen 1940-45.
58348: LAMONT, JAMES, - Seasons with sea-horses; or, sporting adventures in the Northern seas.
15618: LAMPERT, K., - Das Leben der Binnengewässer.
43467: LAMPRECHT, ROB., - Die Kohlen-aufbereitung. Atlasband.
1260: LAMSTER, J.C., - Java.
58302: LANCE, ADOLPHE, - Excursion en Italie: Aix-les-Baines, Chambérie, Turin, Novare, Milan, Brescia, Vérone, Padoue, Venise, Murano, Torcello, le lac Majeur, le lac de Côme. Quinze eaux-fortes par Léon Gaucherel.
50450: NEDERLANDSCH-INDISCHE MAATSCHAPPIJ VAN NIJVERHEID EN LANDBOUW, - Tijdschrift voor nijverheid en landbouw in Nederlandsch-Indië. Deel XI, nieuwe serie deel VI.
47140: VEREENIGING VAN LANDBOUWCONSULENTEN, - Landbouw. Landbouwkundig tijdschrift voor Nederlandsch Indië. 17e jaargang, 1941.
47146: VEREENIGING VAN LANDBOUWCONSULENTEN, - Landbouw. Tijdschrift der Vereeniging van Landbouwconsulenten in Nederlandsch Indië. 4e jaargang, 1928-1929.
60913: LANDSBERGER, STEFAN ROGIER, - Visualizing the future: Chinese propaganda posters from the 'Four modernizations' era, 1978-1988.
42063: LANDWEHR, JOHN, - Splendid ceremonies: State entries and royal funerals in the Low Countries, 1515-1791. A bibliography.
10413: LANG, A., - Oxford.
10095: LANG, J.D., - John Dunmore Lang: Chiefly autobiographical 1799-1878. Cleric, writer, traveller, statesman. Pioneer of democracy in Australia. An assembling of contemporary documents. Compiled & ed.by A.Gilchrist.
47993: LANGE, FRIEDRICH ALBERT, - Geschichte des Materialismus und Kritik seiner Bedeutung in der Gegenwart. Hrsg. von O.A. Ellissen.
59095: LANGE, W. DE & OOSTVOORN, W.J. VAN, - Goede Wilde motieven in de slavernijdiscussie.
57562: LANGE, J.F.M., - Toelichting bij de kaart der kuststreek gelegen tusschen de Batoe Tjinagat en de Sesajab-rivier.
57879: LANGENDYK, PIETER, - De stad Kleef, haar gezondheidbron, en omleggende landsdouwen, in kunstprenten verbeeld. Berymd, en met aantekeningen opgehelderd.
58696: LANGENDYK, PIETER, - De gedichten, eerste t/m derde deel. (Meegebonden:) De stad Kleef, haar gezondheidbron, en omleggende landsdouwen, in kunstprenten verbeeld. Berymd, en met aantekeningen opgehelderd.
29335: LANGER, W.L. (ED.), - The new illustrated encyclopedia of world history.
34690: LANGKAH, D., - Hadji A. Salim. Pilihan karangan, utjapan dan pendapat beliau, dari dulu sampai sekarang.
60319: LANGLE, [JEAN-MARIE-JEROME FLEURIOT, MIS DE], - Voyage en Espagne.
41926: LANGUI, EMILE, - Frits Van den Berghe, 1883-1939: L'homme et son oeuvre.
60783: LANKENAU, H. V. & OELSNITZ, L. V.D. (EDS.), - Das heutige Russland. (Band II): Bilder und Schilderumgen aus allen Theilen des Zarenreichs in Asien. (On half title: II. Das Russische Reich in Asien).
59194: LANS, W.H., - Bijdrage tot de kennis der kolonie Suriname.
57809: LANSDELL, HENRY, - Russisch-Central-Asien nebst Kuldscha, Buchara, Chiwa und Merw. Deutsche Ausgabe bearbeitet durch H. von Wobeser.
49194: LAPEYRE, HENRI, - Géographie de l'Espagne morisque.
58914: LAPPALAINEN, MATTI (ET AL, EDS.), - Acta No. 13, Helsinki 31.V. - 6.VI.1988 Commission internationale d'histoire militaire; International Commission of Military History; Internationale Kommission für Militärgeschichte.
55286: LARGUIER, LEO, - Versailles.
57716: LARSEN, ERIK, - Frans Post: Interprète du Brésil.
60751: DE LAS LUNAS, CARMENCITA, - Thongs.
59799: LAST, JEF, - Ontwaakt! Proletariërs aller landen vereenigt U! Karl Marx. Liedjes op de maat van den rottan.
58985: LAST, C.C.A. & PAPPELENDAM, J.C. VAN, - Une promenade dans la Haye et ses environs. Vues dessinées d'après nature. Eene wandeling in s' Gravenhage en zyne omstreken. Gezigten naar de natuur geteekend.
55167: LAST, JEF, - De wind speelt op het galgetouw. Liedjes van Jef Last, plaatjes van M.S.
59495: LASTDRAGER, A.J., - Geschiedenis des vaderlands voor jonge lieden.
45118: LATOUR, M., - Geschiedenis der missie van Curacao door enkele paters Dominicanen. Uitgegeven door het Provinciaal Vicariaat der Paters Dominicanen op Curacao.
45372: LAUBSCHER, MATTHIAS S., - Schöpfungsmythik ostindonesischer Ethnien. Eine Literaturstudie über die Entstehung der Welt und die Herkunft der Menschen.
54948: LAUNAY, L. DE, - L'argent. Géologie - métallurgie - role économique.
11895: SINT LAURENSKERK, - Restauratie van de Grote- of St.Laurenskerk, Rotterdam.
44386: LAUTH, J., - L'état militaire des principales puissances étrangères en 1900: Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Roumanie, Russie, Suisse.
5703: LAVALLEE, T., - Histoire de Paris depuis le temps des Gaulois jusqu'en 1850.
41702: LAVERRENZ, VICTOR (TEXT), - Grüsse aus Berlin und Umgebung in Bild und Wort. Original-Aufnahmen im Besitze des Verlags.
59886: LAWRENCE, HE., BEVERNINGK, H. VAN (ET AL), - Over-gheset uyt de Latijnsche tale. Articulen van vrede, unie, ende eeuwich verbondt, besloten tusschen syne doorluchtighste hoogheyt, den heere Olivier, Heere Protector vande Republijcque van Engelandt, Schotlandt ende Yrlandt, etc. ter eenre: Ende de hooge ende mogende heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlandtsche Provintien, ter andere zyde.
42091: LAWRENCE, WALTER R., - The Valley of Kashmir.
59887: LAWRENCE, HE., BEVERNINGK, H. VAN (ET AL), - Articles de paix, d'union & de confoederation, durable a perpetuité, conclus entre le serinissime & tres-haut Seigneur Olivier, Seigneur Protecteur de la Republique d'Angleterre, d'Escosse & d'Yrlande, &c. d'une part: et les hauts & puissants Seigneurs les Estats Generaux des Provinces Unies des Païs-Bas d'autre.
59885: LAWRENCE, HE., BEVERNINGK, H. VAN (ET AL), - Articuli pacis, unionis, & confoederationis perpetuo duraturae, inter serenissimum, & celsissimum dominum Olivarium, dominum protectorem Reipublicae Angliae, Scotiae & Hiberniae, &c. ab una: et celsos, potentesque dominos ordines Generales Foederatatum Belgii Provinciarum ab altera parte, conclusae.
42665: LAWRENZ, HANS-JOACHIM, - Die Entstehungsgeschichte der U-Boote.
45487: LAYRIZ, OTFRIED, - Moderne Feldartillerie mit Rohrrücklaufgeschützen und Schutzschilden. Betrachtungen über Kampfverfahren und Ausbildung mit Berücksichtigung der Erfahrungen im russisch-japanischen Kriege.
48857: LEBBE-MAILHAN, PIERRE, - La condition juridique de l'église catholique dans le droit public français.
41893: LEBEER, LOUIS, - Beredeneerde catalogus van de prenten naar Pieter Bruegel de Oude.
48755: LECHEVALIER, [J.B.], - Beschreibung der Ebene von Troja. Mit Anmerkungen und Erläuterungen von Andreas Dalzel. Aus dem Englischen übersetzt und mit Vorrede, Anmerkungen und Zusätzen des Herrn Hofrath Heyne begleitet.
60406: LECOINTE-PUYRAVEAU, [MICHEL-MATHIEU], - Affaire remarquable. Banque Territoriale. Examen d'ún arrêt de la Troisième Section de la Cour d'Appel, séante à Paris, présidée par M. de Séguier, du 15 février 1806, sur des propositions de trois soi-disant cautions de la Banque territoriale.
43357: LECOMTE, GERARD, - Le traité des divergences du Hadit d'Ibn Qutayba (mort en 276/889). Traduction annotée du Kitab Ta'wil Muhtalif Al-Hadit.
42536: LECUYER, M.C. & SERRANO, C., - La guerre d'Afrique et ses répercussions en Espagne. Idéologies et colonialisme en Espagne, 1859-1904.
61214: LEDEBOER, A.M., - Alfabetische lijst der boekdrukkers, boekverkoopers en uitgevers in Noord-Nederland sedert de uitvinding van de boekdrukkunst tot den aanvang der negentiende eeuw. + Chronolisch register + Aanhangsel.
61187: DEUTSCHES LEDERMUSUM, - ICOM Arbeitsgruppe, Leathercraft and related objects. Internationale Leder- und Pergamenttagung. International leather- and parchmentsymposium, vom 8. Mai bis 12. Mai 1989. Programm, program.
47568: LEE, WILLIS T. (ET AL), - Guidebook of the Western United States. Part B: The Overland Route with a side trip to Yellowstone Park.
4549: LEEMAN, F.W.G., - Van barkschip tot 'Willem Ruys': 120 Jaar zeevaart. Gedenkschrift van de Kon.Rotterdamsche Lloyd, samengesteld t.g.v. het 75-jarig bestaan als N.V. in 1958 en het 100-jarig bestaan van de Fa. Willem Ruys & Zonen in 1961.
58599: LEEMANS, C., - Oude muurschilderingen van de kerk te Bathmen in Overijsel.
30440: LEENDERTZ, C.J., - Van Atjeh's stranden tot de koraalrotsen van Nieuw-Guinea: Schetsen uit Insulinde.
60904: LEENDERTZ, C.J., - Van Atjeh's stranden tot de koraalrotsen van Nieuw-Guinea: Schetsen uit Insulinde.
1278: LEERPLANCOMMISSIE, - Leerplan en leidraad voor het basisonderwijs op de Benedenwindse Eilanden der Nederlandse Antillen.
2225: LEERSUM, E.C. VAN, F.M.G. DE FEYFER & P.C. MOLHUYSEN (RED.), - Catalogus van de geschiedkundige tentoonstelling van natuur- en geneeskunde, te houden te Leiden 27 Maart - 10 April 1907, ter gelegenheid van het elfde Nederlandsch Nutuur- en Geneeskundig Congres.
44853: LEEUW, GERARDUS VAN DER, - Godsvoorstellingen in de oud-Aegyptische pyramidetexten.
28219: LEEUWEN, SIMON VAN, - Costumen, keuren ende ordonnantien, van het baljuschap ende lande van Rijnland.
58735: LEEWEN [LEEUWEN], SIMON VAN, - Korte besgryving van het Lugdunum Batavorum nu Leyden: Vervatende een verhaal van haar grond-stand, oudheid, opkomst, voort-gang, ende stads-bestier. Sampt het graven van den Ouden ende Nieuwen Rijn, met de oude ende nieuwe uytwateringen van de selve.
40917: LEFEBURE DE FOURCY, [ETIENNE-LOUIS], - Leçons de géométrie analytique, comprenant la trigonométrie rectiligne et sphérique, les lignes et les surfaces des deux premiers ordres.
9005: LEHMANN, F.R., - Die polynesischen Tabusitten. Eine ethno-soziologische und religionswissenschaftliche Untersuchung.
11073: LEICHHARDT, F.W.LUDWIG (AUROUSSEAU, M., ED.), - The letters of F.W.Ludwig Leichhardt. (Full set of 3 vols.). Collected and newly transl.by M.Aurousseau.
60185: LEIDEN. - Bijdragen, ter aankweeking van eendracht, stad- en vaderlandsliefde. Aanwijzing van ingeslopen misbruiken en middelen ter herstel. Ten gemeene nutte, zoo voor zich als voor de geheele Manhafte Schutterij der stad Leyden. Uitgegeven door de vergadering van quartier meesters derzelve.
60172: LEIDEN. - Vijfde vernieuwing der keuren, op de eerste en oudste Vlaamsche draperij-nering, van baaijen, rollen, Spaansche- en andere wolle dekens, vriezen, duffels en kalmukken, der stad Leyden. Gearresteerd op den 17. December 1816. (Aldus gedaan en gearresteerd op den 17en December 1816. Heldewier, vt. In kennisse van mij, P.A. du Pui).
60173: LEIDEN. - Nieuwe, nadere geamplieerde en gerenoveerde ordonnantie, van de Gereformeerde Gestreepte Baaiwerkers Beurs, behoorende onder de Fusteinhal, binnen de stad Leyden. (Aldus gedaan, geamplieerd en gerenoveerd bij H.H. Burgemeesteren der stad Leyden, op den 15 Februarij 1816. Mij tegenwoordig; P.A. du Pui).
60174: LEIDEN. - Keure ter afwering van ongelukken bij het aanwenden van gas-toestellen binnen de stad Leyden. (Aldus gedaan en gepubliceerd bij H.H. Burgemeester en Wethouders der stad Leyden, op den 2. Januarij 1841. J.G. de Mey. Ter ordonnantie van denzelve, v. Puttkammer).
29911: LEIDEN. - Reglement van orde voor den Raad der stad Leyden, en voor de onderscheidene kamers, waar in het bestuur derzelve is verdeeld. (Get. J.C.Potgieter).
29908: LEIDEN. - Ordonanntie, volgens welke binnen de stad Leyden zal worden geheven eene plaatselijke belasting op het beestiaal- of slagtgeld. Gearresteerd den 17.Maart 1818. (Get. P.A.du Pui).
29906: LEIDEN. - Keur, houdende ordre op het blusschen van den brand. (Get. P.A.du Pui).
58157: LEIDEN. - De vermakelyke Leidsche buiten-cingels, aangenaame dorpen en landstreken, rondom die stad gelegen. Benevens een verhaal van verscheide adelyke hofsteden, buitenplaatsen en tuinen, zonder oppronking beschreeven (...).
29905: LEIDEN. - Brand-keure der stad Leiden. (Get. J.C.Potgieter).
48615: LEIGHTON, JOSEPH A., - Individuality and education. A democratic philosophy of education.
51562: LEISTRITZ, F. LARRY & EKSTROM, BRENDA L., - Social impact assessment and management: An annotated bibliography.
33808: LEITAO FERREIRA, F., - Noticias chronologicas da Universidade de Coimbra. Vols.I-II: 1288-1551.
44831: LEJARD, ANDRE (ED.), - L'orfèvrerie, la joaillerie.
44683: LEJEUNE, RITA & STIENNON, JACQUES, - De Roelandsage in de middeleeuwse kunst. (Oorspr. titel: La Légende de Roland dans l'art de Moyen Âge. Vert. Bert van Goidsenhoven).
1005: LEKKERKERKER, C., - Land en volk van Java. Eerste deel. Inleiding en algemeene beschrijving, met losse bijlagen over de administratieve indeeling en de sterkte der bevolkingsgroepen.
41448: LEKKERKERKER, E.C., - Reformatories for women in the United States.
13112: LEKKERKERKER, C. (TEXT), - Indië. 620 plaatjes op 200 cartons, formaat 19½ bij 28 cm.
18747: LEMMINK, J.P.S. & J.S.A.M. VAN KONINGSBRUGGE (EDS.), - Baltic affairs. Relations between the Netherlands en North-Eastern Europe 1500-1800. Essays.
47587: LEMONNIER, HENRY, - Mélanges offerts à Henry Lemonnier par la Société de l'Histoire de l'Art Français, ses amis et ses élèves.
11744: LENGLET-DUFRESNOY, N., - Catalogue des meilleures cartes géographiques générales et particulières, avec quelques remarques sur la choix qu'on doit faire.
49367: LENK, SIEGFRIED, - Die Bevölkerung der Philippinen. Eine anthropogeographische Untersuchung.
7307: LENNEP, J. VAN, W. MOLL & J. TER GOUW, - Nederlands geschiedenis en volksleven.
12323: LENNEP, J. VAN, - Zeemans-woordeboek, behelzende een verklaring der woorden by de scheepvaart en den handel in gebruik en een opgave der algemeene wetsbepalingen daartoe betrekkelijk, en der spreekwijzen daaraan ontleend.
59372: LENNEP, FRANK K. VAN, - Oorkondenboek Van Eeghen. Verzameling van oorkonden betrekking hebbende op het geslacht Van Eeghen in Nederland.
59371: LENNEP, FRANK K. VAN, - Oorkondenboek Van Lennep. Verzameling van oorkonden betrekking hebbende op het geslacht Van Lennep . Deel I: 1093-1900; Deel II: 1093-1926; Deel III: De schrijnsoorkonden van Keulen, bewerkt door H. Keussen.
41756: LENNEP, J. VAN & J. TER GOUW, - De uithangteekens (2 delen) & Het boek der opschriften.
57972: LENNEP, D.J. VAN, - Davidis Jacobi van Lennep Poematum fasciculus.
33745: LENYGON, F., - The decoration and furniture of English mansions during the 17th and 18th centuries.
58214: LEO AFRICANUS, JOH., - Africae descriptio IX lib. absoluta.
46464: LEONARD, P. & ROMMEL, J., - Lens implantation: 30 years of progress,
7602: LEOPOLD VAN BELGIE, PRINS, - De reis door den Indischen Archipel van Prins Leopold van België. Le voyage à travers l'Archipel Indien du Prince Léopold de Belgique.
59691: LEOPOLD, J.A. & L. (RED.), - Van de Schelde tot de Weichsel. Nederduitsche dialecten in dicht en ondicht, uitgekozen en opgehelderd. Tweede deel (Neder-Duitsland).
58311: LEPEER, ERIC, - Vin Dune an de Zee.
48364: LEPPER, GEORGE HENRY, - From Nebula to Nebula, or the dynamics of the heavens, containing a broad outline of the history of astronomy.
58803: LEQUEUX, CLAUDE (ATTRIBUTED TO), - Le verbe incarné, ou instructions, pratiques et priéres, pour se renouveler dans les sentimens de la piété envers Jesus-Christ, pendant le temps principalement que l'Eglise consacre à la memoire du Mystére de l'ncarnation. Bound with: Réflexions Chrétiennes sur la priere appellée Rorate, que lón chante dans plusieurs Eglises pendant l'Advent; et Paraphrase en forme de méditation sur l'hymne des matines de Noel.
59590: LESCAILJE, KATHARYNE, - De mengelpoëzie. Eerste & Tweede deel; De tooneelpoëzie. Derde deel, behelzende alle haare tooneelstukken. (Voortitel: K. Lescailjes tooneel- en mengelpoëzie in drie deelen).
51431: LESKY, ERNA (ED.), - Katalog der Josephinischen Bibliothek des Instituts für Geschichte der Medizin in Wien.
43110: LESLIE, J.A.K., - A survey of Dar es Salaam.
52045: LESSER, A., - Waarenkunde für den Kleinhandel. Ein Nachschlagebuch.
58840: LESSING, G.E. (MINIATURE BOOK), - Nathan der Weise. Ein dramatisches Gedicht.
26541: LESTER, C.E., - Our first hundred years. The life of the Republic of the United States of America, illustrated in its four great periods: colonization, consolodation, development, achievement.
58150: LETI, GREGORIUS, - Het leeven van Elizabeth, Koninginne van Engeland; behelzende Haare ongemeene hoedanigheden en groot verstandt; nevens haare wijze en voorzichtige regeering (...). (2 vols.).
19761: BELLES LETTRES. - Belles lettres de Lausanne. Livre d'or du 150e anniversaire, 1806-1956.
9489: LETTY, C. (C.LINDENBERG FORSSMAN), - Wild flowers of the Transvaal. Text by R.A. Dyer, I.C. Verdoorn & L.E. Codd.
59369: LEUCK, RENE-GEORGES, - Eloge du poème. Eau-forte de Jacques Houplain.
59368: LEUCK, RENE-GEORGES, - Eloge du poème. Eau-forte de Jacques Houplain.
59057: LEUPE, P.A., - Varia 2 (title on spine).
44583: LEUZINGER, ELSY, - Wesen und Form des Schmuckes afrikanischer Völker.
58879: LEV, DANIEL S., - A bibliography of Indonesian Government documents and selected Indonesian writings on Government in the Cornell University Library.
50696: LEVY, HOWARD S. (TRANSL./ANNOT.), - Biography of An Lu-shan.
41367: LEVYSSOHN, D.H. (VOORREDE), - Wetgeving betreffende de nalatenschappen, vroeger door de wees- en momboir-kamers beheerd, benevens eene lijst van die kamers en hare keuren. Gevolgd door de officiele oproepingen der erfgenamen.
31135: LEW, SOEDARA ISHAK (ED.), - Kabar indjil tjinli. Bagian njinjian.
61162: LEWINSKI, SILKE VON, - International copyright law and policy.
7388: LEWIS, B. (ED.), - De wereld van de Islam.
41779: LEWIS, H.D., - Morals and revelation.
53862: LEWIS, WILLIAM (BRUSSEL, THEODORUS VAN, TRANSL.), - De nieuwe Britsche apotheek. Behelzende I: De algemeene beginselen der kruidmengkunst; II: De materia medica; III: De bereidingen en saamenmengselen van de nieuwe Londensche en Edinburgsche apotheeken. + Aanhangsel (...) behelzende aanmerkingen (...). Naar den derden druk van Londen uit het Engelsch vertaald.
36628: LEWIS, CHARLES L., - David Glasgow Farragut, admiral in the making. (&) Our first admiral.
57799: LEY, P.H. VAN DER, - Catalogus van de paedagogische bibliotheek van het Nederlandsch Onderwijzers-Genootschap + Supplement (1891-)1899 + Aanwinsten April 1905 - Dec. 1907.
58059: LEYDEN, JAN VAN, - Kronyk van Egmond, of jaarboeken der vorstelyke abten van Egmond. Vertaald (uit het Latijn) door Kornelis van Herk, overgezien, vervolgt, en met de vertaalinge der grafschriften verrykt, door Gerard Kempher.
40790: LEYDS, W.J., - Vierde verzameling (Correspondentie 1900-1902).
17686: LEYDS, W.J., - De eerste annexatie van de Transvaal.
34669: LI, LILLIAN M., - China's silk trade: traditional industry in the modern world, 1842-1937.
58881: THE, LIAN & VEUR, PAUL W. VAN DER, - The Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap: An annotated content analysis. Final report.
58940: IFLA SECTION OF ART LIBRARIES (ED.), - Multilingual glossary for art librarians: English with indexes in Dutch, French, German, Italian, Spanish and Swedish.
46961: UNIVERSITY OF MINNESOTA LIBRARY, - The Merchant Explorer. A commentary on selected recent acquisitions. Vols. 3-35 (vols.7, 11, 16, 21, 23, 30 are missing). An occasional publication of the James Ford Bell Collection.
51494: JOHANNESBURG PUBLIC LIBRARY, - African native tribes: Rules for the classification of works on African ethnology in the Strange Collection with an index of tribal names and their variants.
57752: F.I.S.A.E. FEDERATION INTERNATIONALE DES SOCIETES D'AMATEURS D'EX-LIBRIS, - Exlibris Künstler V. Artistas de ex-libris.
60342: DE LICHT, FRANCISCO, - Asserta veritas genuina nihili. Nihil sub sole novum.
59129: LICHTENBELT, A.D.F.W., - Het scheepsstoomwerktuig. Een handboek hoofdzakelijk ten dienste van hen, die zich voorbereiden tot het staats-examen voor machinist ter koopvaardij. Tweede deel: Het hoofdwerktuig en de voortstuwers. (Tekst- en platendeel).
60627: LICHTENBELT, A.D.F.W., - Parsons' scheeps-stoomturbine. Beschrijving naar aanleiding van de marine steam turbine van J.W. Sothern.
24661: LIEBENOW, J. GUS, - Liberia: the evolution of privilege.
59164: LIEFDE, J. DE, - The great Dutch admirals.
51776: LIENARD, P. & DOUSSAMY, A. (EDS.), - Portefeuille de Liénard. Motifs inédits, applicables aux arts industriels et somptuaires.
60655: LIER, FRANS VAN & EERLAND, W., - Stad Amsterdam. Die veel werks over den hals wil halen, bestelt zich een schip. Negotii vim qui velit navem sibi comparato. (Map met brochure en ingelijste prent).
57090: LIGTVOET, K.J.A., - Rapport betreffende een onderzoek naar in te voeren stoomvaartdiensten op rivieren in Midden-Sumatra.
61148: LIGUORI, ALPHONSUS, - Bezoekingen voor alle de dagen des maends van het Alderheyligste Sacrament des autaers, en van d'alderheyligste Maegd Maria.
43077: LIJST. - Lijst van de Nederlandsche oorlog- en koopvaardijschepen, met hunne onderscheidings-seinen, uit het Algemeen Seinboek ten dienste van alle Natiën. Bijgewerkt tot 1 April 1893.
43073: LIJST. - Lijst van de Nederlandsche en Nederlandsch-Indische schepen, aan welke onderscheidingsseinen zijn verleend uit het Internationaal Seinboek. Bijgewerkt tot 1 Januari 1914.
43074: LIJST. - Lijst van de Nederlandsche en Nederlandsch-Indische schepen, aan welke onderscheidingsseinen zijn verleend uit het Internationaal Seinboek. Bijgewerkt tot 1 Januari 1913.
43075: LIJST. - Lijst van de Nederlandsche oorlog- en koopvaardijschepen, met hunne onderscheidings-seinen, uit het Algemeen Seinboek ten dienste van alle Natiën. Bijgewerkt tot 1 October 1867.
42860: LIJST. - Lijst van de schepen varende onder Nederlandse vlag, thuisbehorende in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen, aan welke roepnamen zijn gegeven uit het Internationaal Seinboek, op 1 januari 1968. Bewerkt door het Bureau van het Hoofd van de Scheepvaart-Inspectie.
57977: LIMBORCH, PHILIPPI A, - Theologia Christiana ad praxin pietatis ac promotionem pacis Christianae unice directa.
57956: LIMBURG BROUWER, P. VAN, - Proeve over de zedelijke schoonheid der poëzij van Pindarus.
43485: LINDBLOM, GERHARD, - The Akamba in British East Africa. An ethnological monograph.
45427: LINDE, GERD, - Die deutsche Politik in Litauen im Ersten Weltkrieg.
33296: LINDEBOOM, G.A. & A.A.G. HAM, - A classified bibliography of the history of Dutch medicine, 1900-1974.
47414: LINDEBOOM, B.W., - Chaucer's Testament of Love: The impact of the Confessio Amantis on the Canterbury Tales.
58224: LINDEMAN, MORITZ, - Die gegenwartige Eismeer-Fischerei und der Walfang.
12069: LINDEN, JOANNES VAN DER, - Verhandeling over de judicieele practijcq, of form van procedeeren, voor de Hoven van Justitie in Holland gebruikelijk. Tweede deel.
39794: LINDENBERG, PAUL (ED.), - Hindenburg-Denkmal für das deutsche Volk: Eine Ehrengabe zum 75. Geburtstage des Generalmarschalls.
58977: LINDFORS, STEFAN, - Sculptures, skulpturer, veistoksia. Text by Kaj Kalin (English, Finnish, Japanese and Swedish).
45214: LINDSAY, MERRILL, - One hundred great guns. An illustrated history of firearms.
61076: NYK LINE, - To Japan China around the world. NYK Line (Japan Mail), a world wide shipping service.
61021: KPM LINE, - A short guide to the Borobudur.
61084: HOLLAND AMERICA LINE, - Accomodation plan first and tourist class S.S. "Ryndam".
48780: ROYAL MAIL LINES. - Royal Mail Lines 1839-1953. (Cover title: Royal Mail Lines during six reigns, 1839-1953).
60704: LINGBEEK, G.W.S. & EYKMAN, P.H. (RED.), - Bladen voor hygienische therapie. 1e - 3e jaargang. (compleet).
60703: LINGBEEK, G.W.S. (& KOOPERBERG, P.) (RED.), - Hygienische bladen. Populair maandschrift voor praktische en toegepaste gezondheidsleer. 1e - 5e jaargang. (compleet).
350: LINSCHOTEN-VEREENIGING 62: VERHOOG, P. & KOELMANS, L. (EDS.), - De reis van Michiel Adriaanszoon de Ruyter in 1664-1665.
387: LINSCHOTEN-VEREENIGING 26: WIEDER, F.C. (ED.), - De stichting van New York in Juli 1625. Reconstructies en nieuwe gegevens ontleend aan de Van Rappard documenten.
312: LINSCHOTEN-VEREENIGING 69: WARNSINCK-DELPRAT, C.E. (ED.), - Reijse gedaen bij Adriaen Schagen aan de croonen van Sweden ende Polen in den Jaere 1656.
70: LINSCHOTEN-VEREENIGING 52: RATELBAND, K. (ED.), - Reizen naar West-Afrika van Pieter van den Broecke, 1605-1614.
62: LINSCHOTEN-VEREENIGING 54: HOOGEWERFF, G.J. (ED.), - Journalen van de gedenckwaerdige reijsen van Willem IJsbrantsz. Bontekoe, 1618-1625.
40539: LINSCHOTEN-VEREENIGING 98: KUIPERS, MARIETJE E. (ED.), - In de Indische wateren: Anske Hielke Kuipers, gezaghebber bij de Gouvernememtsmarine, 1833-1902.
57112: LINSCHOTEN-VEREENIGING 102: HUYSSEN VAN KATTENDIJKE-FRANK, K., - Met prins Hendrik naar de Oost. De reis van W.J.C. Huyssen van Kattendijke naar Nederlands-Indië, 1836-1838.
57113: LINSCHOTEN-VEREENIGING 103: EBBEN, MAURITS (ED.), - Lodewijck Huygens' Spaans journaal. Reis naar het hof van de koning van Spanje, 1660-1661.
352: LINSCHOTEN-VEREENIGING 56: VERSEPUT, J. (ED.), - De reis van Mathijs Hendriksz. Quast en Abel Jansz. Tasman ter ontdekking van de Goud- en Zilvereilanden (1639).
59729: LINSCHOTEN-VEREENIGING 43: LINSCHOTEN, JAN HUYGEN VAN, - Itinerario: Voyage ofte schipvaert van Jan Huygen van Linschoten naar Oost ofte Portugaels Indien, 1579-1592. Vierde & vijfde deel: Reys-gheschrift vande navigatien der Portugaloysers. (2 vol. set). Uitgegeven door J.C.M. Warnsinck.
59730: LINSCHOTEN-VEREENIGING 34: LAET, JOHANNES DE, - Iaerlyck verhael van de verrichtinghen der geoctroyeerde West-Indische Compagnie, in derthien boeken. 1624-1636. Eerste deel: Boek I-III (1624-1626). Uitgegeven door S.P. l'Honore Naber.
59725: LINSCHOTEN-VEREENIGING 32: ROUFFAER, G.P. & IJZERMAN, J.W. (EDS.), - De eerste schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indie onder Cornelis de Houtman, 1595-1597. Journalen, documenten en andere bescheiden. Deel III: Verdere bescheiden betreffende de reis.
59739: LINSCHOTEN-VEREENIGING 50: KEUNING, J. (ED.), - De tweede schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indie onder Jacob Cornelisz.van Neck en Wybrant Warwijck, 1598-1600. Journalen, documenten en andere bescheiden. Deel V: De reis naar Ternate. Met een overzicht van de ontwikkeling van de kartografie van den Indische Archipel tot het jaar 1598.
59731: LINSCHOTEN-VEREENIGING 37: LAET, JOHANNES DE, - Iaerlyck verhael van de verrichtinghen der geoctroyeerde West-Indische Compagnie, in derthien boeken. 1624-1636. Derde deel: Boek VIII-X (1624-1636). Uitgegeven door S.P. l'Honore Naber.
59736: LINSCHOTEN-VEREENIGING 101: PARMENTIER, J. (ET AL., EDS.), - Peper, Plancius en Porselein. De reis van het schip Swarte Leeuw naar Atjeh en Bantam, 1601-1603.
147: LINSCHOTEN-VEREENIGING 72: GRAAF, H.J. DE (ED.), - De expeditie van Anthonio Hurdt, Raad van Indie, als admiraal en superintendent naar de binnenlanden van Java, sept.-dec. 1678, volgens het journaal van Johan Jurgen Briel, secretaris.
294: LINSCHOTEN-VEREENIGING 61: RATELBAND, K. (ED.), - De Westafrikaanse reis van Piet Heyn, 1624-1625.
59726: LINSCHOTEN-VEREENIGING 27: IJZERMAN, J.W. (ED.), - De reis om de wereld door Olivier van Noort, 1598-1601. Met inleiding en aantekeningen. Eerste deel.
59737: LINSCHOTEN-VEREENIGING 44: KEUNING, J. (ED.), - De tweede schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indie onder Jacob Cornelisz.van Neck en Wybrant Warwijck, 1598-1600. Deel II: De overige journalen omtrent de reis van J.C. van Neck, de heenreis van W. Warwijck tot Bantam.
59738: LINSCHOTEN-VEREENIGING 48: KEUNING, J. (ED.), - De tweede schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indie onder Jacob Cornelisz.van Neck en Wybrant Warwijck, 1598-1600. Deel IV: De reis naar de Banda-eilanden.
41671: LINSCHOTEN-VEREENIGING: ROMBURGH, C.G.M. VAN & WARNSINCK-DELPRAT, C.E. (EDS.), - Tresoor der zee- en landreizen. Beredeneerd register op de werken der Linschoten-Vereeniging, dl. 26-50.
3583: LINSCHOTEN-VEREENIGING 11, 12, 20, 36: GODEE MOLSBERGEN, E.C. (ED.), - Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd (1652-1805). Full set of 4.
3588: LINSCHOTEN-VEREENIGING 75: PIJNACKER, CORNELIS, - Historysch verhael van den steden Thunes, Algiers ende andere steden in Barbarien gelegen (1627). Ingeleid en toegelicht door G.S. van Krieken.
134: LINSCHOTEN-VEREENIGING 31: CALAND, W. (ED.). - De Remonstrantie van W. Geleynssen de Jongh.
135: LINSCHOTEN-VEREENIGING 23: GERRITSZ, HESSEL, - Beschryvinghe van der Samoyeden Landt & Histoire du pays nommé Spitsberghe. Uitgegeven door S.P. l'Honore Naber.
188: LINSCHOTEN-VEREENIGING 27, 28: IJZERMAN, J.W. (ED.), - De reis om de wereld door Olivier van Noort, 1598-1601. Met inleiding en aantekeningen. (2 vol. set).
3589: LINSCHOTEN-VEREENIGING 76, 77: KREEKEL, WILLEM, - De reis van Z.M. 'De Vlieg', commandant Willem Kreekel, naar Brazilie, 1807-1808. I: Het journaal van de kapitein-luitenant Willem Kreekel en de herinneringen aan deze reis door Jean Chretien Baud; II: Q.M.R. Ver Huell, Mijne eerste zeereis. (Ed.by H.J. de Graaf).
3590: LINSCHOTEN-VEREENIGING 78, 79: SCHILDER, G.G. (ED.), - De ontdekkingsreis van Willem Hesselsz de Vlamingh in de jaren 1696-1697. Met inleiding, journaal en bijlagen. (2 vol. set).
59728: LINSCHOTEN-VEREENIGING 39: LINSCHOTEN, JAN HUYGEN VAN, - Itinerario: Voyage ofte schipvaert van Jan Huygen van Linschoten naar Oost ofte Portugaels Indien, 1579-1592. Derde deel: Beschryvinghe van de gantsche custe van Guinea, Manicongo, etc. Volcht noch de beschryvinghe van West Indien, met hare caerte. Uitgegeven door C.P. Burger & F.W.T. Hunger.
215: LINSCHOTEN-VEREENIGING 34, 35, 37, 40: LAET, JOHANNES DE, - Iaerlyck verhael van de verrichtinghen der geoctroyeerde West-Indische Compagnie, in derthien boeken. 1624-1636. (Full set of 4). Uitgegeven door S.P. l'Honore Naber.
44673: LINSCHOTEN-VEREENIGING 99: ELET, JACOBUS (HEIJER, HENK DEN, ED.), - Naar de koning van Dahomey. Het journaal van de gezantschapsreis van Jacobus Elet, naar het West-Afrikaanse koninkrijk Dahomey in 1733.
19044: LINSCHOTEN-VEREENIGING 88: STELLINGWERFF, J. (ED.), - Zijne Majesteits raderstoomschip Soembing overgedragen aan Japan.
19141: LINSCHOTEN-VEREENIGING 92: ROEPER, V.D. (INTRO.), - De schipbreuk van de Batavia, 1629.
369: LINSCHOTEN-VEREENIGING 30: WAARD, C. DE (ED.), - De Zeeuwsche expeditie naar de West onder Cornelis Evertsen den Jonge, 1672-1674: Nieuw Nederland een jaar onder Nederlandsch bestuur.
279: LINSCHOTEN-VEREENIGING 29, 53: NOUHUYS, J.W. VAN (ED.), - De eerste Nederlandsche transatlantische stoomvaart in 1827 van Zr.Ms. Stoompakket Curacao. (2 vol. set).
295: LINSCHOTEN-VEREENIGING 55: RATELBAND, K. (ED.), - Vijf dagregisters van het kasteel Sao Jorge da Mina (Elmina) aan de Goudkust (1645-1647).
325: LINSCHOTEN-VEREENIGING 47: WARNSINCK, J.C.M. (ED.), - De reis om de wereld van Joris van Spilbergen, 1614-1617. (2 vol. set).
3591: LINSCHOTEN-VEREENIGING 80: BROEZE, F.J.A., - De stad Schiedam. De Schiedamsche Scheepsreederij en de Nederlandsche vaart op Oost-Indie omtreeks 1840.
362: LINSCHOTEN-VEREENIGING 65: VOORBEIJTEL CANNENBURG, W (ED.), - De reis om de wereld van de Nassausche vloot, 1623-1626.
224: LINSCHOTEN-VEREENIGING 57, 58, 60: KERN, H. (ED.), - Itinerario: Voyage ofte schipvaert van Jan Huygen van Linschoten naar Oost ofte Portugaels Indien, 1579-1592. (Full set of 3 vols.).
3981: LINTUM, C. TE (TEKST) & HOYNCK VAN PAPENDRECHT, J. (PLATEN), - Onze schutter-vendels en schutterijen van vroeger en later tijd, 1550-1908, in beeld en schrift. Een historisch album met aquarellen van J. Hoynck van Papendrecht en geschiedkundigen tekst. Inl. P.J. Blok.
52267: LION CACHET, F., - De worstelstrijd der Transvalers aan het volk van Nederland verhaald.
56249: LION CACHET, F., - De worstelstrijd der Transvalers aan het volk van Nederland verhaald.
51890: KWEE TJOE LIONG, - Programmer's reflections on functional grammar: More exercises in computational theoretical linguistics.
58252: LIPPERHEIDE, F. VON, - Katalog der Freiherrlich von Lipperheide'schen Kostümbibliothek. (2 vol. set).
58913: LIPSCHUTZ, MARK R. & RASMUSSEN, R. KENT, - Dictionary of African historical biography.
59441: LIPSIUS, JUSTUS, - De militia romana libri quinque, commentarius ad Polybium. Editio nova, aucta varie & castigata.
59475: LIPSIUS, JUSTUS, - Facis historicae compendium ex Iusti Lipsii operibus. Summo studio concinnatum. Opusculum ad historicarum, politicorum, & veterum scriptorum intellectum mira brevitate & dexteritate conducens. Olim in Germania impressum per Anastasium a Valle Quietis. Nunc vero meliori ordini restitutum emendatum, maxima parte auctum & primum in Italia editum a Constantio a Monte Laboris.
51091: LISCHKA, CHRISTOPH & FRITSCH, JOHANNES (EDS.), - Proceedings of the 14th International Computer Music Conference Cologne, September 20-25, 1988.
43481: LITH, P.A. VAN DER, - Nederlandsch Oost-Indie beschreven en afgebeeld voor het Nederlandsche volk.
58926: LITJENS, - Weet dit van Ned. Indië. Jaargang II, no. 18, Juli 1931.
40660: LIVERANI, GIUSEPPE, - Italienische Majolika. Übertr. aus dem Italienischen von Werner Cohen.
58089: LIVIUS, TITUS, - Historiarum quod extat. Cum perpetuis Gronovii et variorum notis. (Vol. I: Libri I-XX).
51264: LIVIUS, TITUS, - Historiarum quod extat. Ex recensione I.F. Gronovii. (Complete in one volume).
58040: LLORENTE, JUAN ANTONIO, - Oordeelkundige geschiedenis der Spaansche Inquisitie, sedert derzelver vestiging door Ferdinand V, tot aan de regering van Ferdinand VII. Uit het Fransch vertaald. (3 vol. set).
49610: LLOYD'S. - Lloyd's calendar 1917.
54443: LLOYD'S. - Lloyd's register of yachts. Containing particulars of yachts and motor boats; an alphabetical list of owners, with their addresses; distinguishing flags of yachts; also the flags of the principal yacht snd sailing clubs (...) for the year 1930.
54351: LLOYD'S. - Lloyd's register of British and foreign shipping from 1st July, 1881, to the 30th June, 1882.
54475: LLOYD'S. - Lloyd's register of yachts 1972, 85th edition.
46877: LLOYD'S, - Register book 1967-68. Appendix.
43736: LLOYD'S. - Lloyd's Register of ships 1976-1977 (2 vols.).
54471: LLOYD'S. - Lloyd's register of yachts 1968, 81st edition.
54474: LLOYD'S. - Lloyd's register of yachts 1971, 84th edition.
55419: LLOYD'S, - Register book 1974-75. Register of ships (2 vols.).
55421: LLOYD'S, - Register book 1971-72. Register of ships (2 vols.).
55422: LLOYD'S, - Register book 1969-70. Register of ships (2 vols.).
54444: LLOYD'S. - Lloyd's register of yachts. Containing particulars of yachts and motor boats; an alphabetical list of owners, with their addresses; distinguishing flags of yachts; also the flags of the principal yacht snd sailing clubs (...) for the year 1931.
54448: LLOYD'S. - Lloyd's register of yachts. Containing particulars of yachts and motor boats; an alphabetical list of owners, with their addresses; distinguishing flags of yachts; also the flags of the principal yacht snd sailing clubs (...) for the year 1935.
54458: LLOYD'S. - Lloyd's register of yachts 1952.
55436: LLOYD'S, - Lloyd's register of shipping. Register book 1959-60. Volume IV: Directory.
55437: LLOYD'S, - Lloyd's register of shipping. Register book 1960-61. Volume IV: Directory.
54467: LLOYD'S. - Lloyd's register of yachts 1963, 76th edition.
54468: LLOYD'S. - Lloyd's register of yachts 1965, 78th edition.
54800: LLOYD'S. - Lloyd's register of yachts. Containing particulars of yachts and motor boats; an alphabetical list of owners, with their addresses; distinguishing flags of yachts; also the flags of the principal yacht snd sailing clubs (...) for the year 1928.
54803: LLOYD'S. - Lloyd's register of yachts 1964, 77th edition.
55438: LLOYD'S, - Lloyd's register of shipping. Register book 1962-63.. Volume IV: Directory.
55439: LLOYD'S, - Lloyd's register of shipping. Appendix 1969-70.
55440: LLOYD'S, - Lloyd's register of shipping. Appendix 1970-71.
55441: LLOYD'S, - Lloyd's register of shipping. Appendix 1971-72.
60563: KONINKLIJKE HOLLANDSCHE LLOYD (REALLOYD), - Private code No. 453, 1923.
58159: LOBO, JEROME [JERONIMO], - Voyage historique d'Abissinie... Traduit du portugais, continué & augmenté de plusieurs dissertations, lettres & mémoires, par M. Le Grand. (2 vols. in 12mo).
60854: LOCKETT, TERENCE & GODDEN, GEOFFREY A., - Davenport: China, earthenware, glass.
58971: DAGBLAD DE LOCOMOTIEF, - Jan Pieterszoon Coen. Bij de herdenking van zijn sterfdag, 1629 - 21 September - 1929.
61151: LODEIZEN, HANS, - Verzamelde gedichten.
59995: LODEWIJK XIV, KONING, - Translaet uyt het Fransch. Memorie van de redenen, die den Koningh verplicht hebben om de wapenen weder aen te nemen, en die de gantsche Christenheyt persuaderen moeten... (Gedruckt nae de copie. Tot Parys, by Johan Baptista Coignard... 1688).
44024: LOEB, EDWIN M., - Sumatra, its history and people. (Followed by:) HEINE-GELDERN, ROBERT, The archaeology and art of Sumatra.
25395: LOEBER JR., J.A., - Timoreesch snijwerk en ornament. Bijdrage tot de Indonesische kunstgeschiedenis.
52015: LOEDOLFF, J.F., - Nederlandse immigrante: ‘n Sosiologiese ondersoek van hul inskakeling in die gemeenskapslewe van Pretoria.
52276: LÖHNIS, M.P. & PERQUIN, L.H.C. (EDS.), - Jubilee volume issued in the honour of Albert J. Kluyver, professor of microbiology Technical University Delft.
27407: LOIS, S., - Cronycke ofte korte waere beschryvinge der stad Rotterdam. En beginnende van den jaere 1270 tot den jaere 1671. Verrykt met de voornaemste hantvesten en previlegien, door de Graven van Holland in der tyd aen deese stad gegeven, en wyders voorsien met authentyke stukken en contracten, specterende tot de oudheyd, rechten en gerechigtheden dier selve stad. Nooit voorheen gedrukt.
58208: LOM, A.P. & G.P. VAN (UITG.), - Kleederdrachten en typen der bewoners van Nederland.
45335: LOMBARD, JEAN & BLONDEL, F., - Bibliographie géologique de l'Afrique Centrale. (Edition provisoire).
58992: LOMBARD, SYLVIA J. & PURNELL, HERBERT C., - Yao-English dictionary.
60786: LONDEN, SELMA VAN, - Meesters van de lange nacht. Ecologie en mythologie van de Inuit
48453: ROYAL SOCIETY OF LONDON, - International catalogue of scientific literature: List of journals.
28006: LONDON. - London illustrated.
9058: LOON, H.W. VAN, - The fall of the Dutch Republic.
3294: LOOS, J.A. VAN DER, - Geschiedenis van Amstelland tot het jaar 1300.
7076: LOOSJES, A., - Sprokkelingen in Nederland. Steden: kerken en godshuizen.
58560: LOOSJES, ADRIAAN, - Beschrijving van de Zaanlandsche dorpen Oostzaan, Oostzaandam, Westzaan, Westzaandam, Koog, Zaandijk, Wormerveer, Westknollendam en Nauwerna. Uit oorspronglijke handschriften van wijlen (...) Adriaan Loosjes (...) met aantekeningen tot deezen tijd vermeerderd door Petrus Loosjes.
7943: LOOTSMA, S., - Bijdrage tot de geschiedenis der Nederlandsche walvischvaart (meer speciaal de Zaansche).
60730: LORAND, ARNOLD, - Verjonging door prikkeling van de bloedvormende organen.
43899: LORENTOWICZ, JEAN & CHMURKSI, A.M., - La Pologne en France: Essai d'une bibliographie raisonnée. I: Littérature, théâtre, beaux-arts; II: Encyclopédies, langue, voyages, histoire; III: Géographie, sciences, droit, suppléments.
44398: LORENZ, HANS, - Technische Elastizitätslehre.
44931: LORIAUX, MICHEL (ED.), - Populations et développements: Une approche globale et systémique.
19269: LORRAIN AINE, (A.), - Carte de la Hollande par provinces. Dressée d'après la carte de Mr. le Lieut. Gal. Bon. Kraijenhoff par Lorrain Ainé. Revue corrigée et augmentée par H. Reding. Bound with: C.V. MONIN & A.R. FREMIN, Atlas universel de géographie ancienne et moderne. Gravé sur acier par Bénard.
5754: LORREQUER, H. (ED.), - Charles O'Malley, the Irish dragoon.
61089: LOTH, W.L., - Handleiding bij de kaart van de kolonie Suriname. Schaal 1:500.000.
59281: LOTSY, J.P., - De kruisingstheorie. Eene nieuwe theorie over het ontstaan der soorten. Rede, den 26sten Maart 1914, op uitnodiging van de Société Botanique de France , te Parijs gehouden.
49685: LOUIS, HENRY, - A handbook of gold milling.
48424: LOUIS, PIERRE, - La T.S.F. par les tubes à vide.
60408: LOUIS, ROI DE FRANCE, - Ordonnance du Roi, pour la formation nouvelle du Dépôt des Recrues des Colonies, établi à l'Isle de Ré. Du 12 Septembre 1776.
26395: LOUVET, LOUIS-EUGENE, - Les missions catholiques aux XIXme siècle.
57775: LOUW, P.J.F., - De Java-oorlog van 1825-30. Tweede deel [1826].
57776: LOUW, P.J.F., - De Java-oorlog van 1825-30. Derde deel [1827].
32485: LOUWERSE, P., - Lachen en leeren. Vertellingen uit het leven der viervoetige dieren.
49399: LOVATELLI, ALESSANDRO (ET AL. EDS.), - Advances in sea cucumber aquaculture and management.
58249: LOVATELLI, ALESSANDRO (ET AL, EDS.), - The future of mariculture: a regional approach for responsible development in the Asia-Pacific region. FAO/NACA regional workshop, 7-11 March 2006, Guangzhou, China.
61155: LOVELOCK, CHRISTOPHER & WIRTZ, JOCHEN, - Services marketing: People, technology, strategy.
52826: LOWE, GARETH W. (ET AL), - Excavations at Chiapa de Corzo, Chiapas, Mexico.
53188: RUNKEL-HUE-WILLIAMS LTD., - Max Ernst: paintings, sculptures, works on paper. Inaugural exhibition. Introduction by Alain Jouffroy.
46065: LUB, J.J., - Sinte Augustijns hantboec. De Middelnederlandse vertalingen van het aan Augustinus toegeschreven Manuale. (2 vol. set).
55605: LÜBBEN, AUGUST, - Mittelniederdeutsches Handwörterbuch. Nach dem Tode des Verfassers vollendet von Christoph Walther.
11175: LUBBOCK, BASIL, - The Arctic whalers.
59215: LUBBOCK, BASIL (TEXT), SPURLING, J. (PICTURES) & HOOK, F.A. (EDITOR), - Sail: The romance of the clipper ships.
60213: LUBIS, ABDUR-RAZZAQ & NASUTION, KHOO SALMA, - Raja Bilah and the Mandailings in Perak: 1875-1911.
28270: LUBLINK DEN JONGEN, JOANNES, - Verhandeling over het gebruik der allegorie in de teken- en schilderkunst.
40920: LUCANUS, M. ANNAEUS, - De Bello Civili, cum Hug: Grotii, Farnabii notis integris & variorum selectiss. Accurante Corn: Schrevelio.
59471: LUCHET, MARQUIS J.P.L. DE (ANON. PUBL.), - Olinde, par l'auteur des Mémoires du Vicomte de Barjac
59470: LUCHET, MARQUIS J.P.L. DE (ANON. PUBL.), - Le Vicomte de Barjac ou Mémoires pour servir à l'histoire de ce siècle.
58814: LUDOVISIO, ALLESANDRO (ANON. PUBL.), - Officium Sancti Petronii episcopi et patroni civitatis Bonon. Anno Dom. 1573. ab eminentiis & reverendiss Gabriele Card. Palaeoto ejusdem civit. episc. ac principe restitutum.
40661: LUGT, FRITS, - Mit Rembrandt in Amsterdam: Die Darstellungen Rembrandts vom Amsterdamer Stadtbilde und von der unmittelbaren landschaftlichen Umgebung. Mit einem Zusatz über einige in Utrecht und Gelderland entstandene Zeichnungen. Nach der holländische Ausgabe. Deutsch von Erich Hancke.
59291: LUIK, A. & KNAAP, TH. VAN DER, - De geschiedenis van den Haagschen Reinigingsdienst 1871- 1 juli -1946. Gedenkboek samengesteld ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van den Gemeentelijken Reinigingsdienst van 's-Gravenhage.
44190: LUKAS, J. (ED.), - Afrikanistische Studien.
56086: LUNSINGH SCHEURLEER, D.F., - Delft. Niederländische Fayence.
43774: LÜPKES, W., - Ostfriesische Volkskunde.
2934: LUTTERVELT, R. VAN, - De buitenplaatsen aan de Vecht.
58604: LUTTIK, PAUL, - Sign, symbol, souvenir: traditional domestic architecture in the Indonesian Archipelago.
43717: LUWEL, MARCEL, - Sir Francis de Winton, administrateur général du Congo, 1884-1886.
61172: LUZIO, LEOPOLDINA & ALMAGIA, ROBERTO (PREF.), - Catalogo dei globi antichi conservati in Italia. Fascicolo 1: I Globi Blaviani.
47738: LYCKLAMA A NIJEHOLT, J.A., - Vrijmoedige beoordeling van de 'Bijdragen tot de geneeskundige plaatsbeschrijving van Nederland'. Tweede stuk: Natuurkundige plaatsbeschrijving van de provincie Friesland,1872.
9868: MEDISCH MAANDBLAD, - Medisch maandblad. Uitgegeven door de Vereeniging tot bevordering der Geneeskundige Wetenschappen in Indonesie. Deel 2 (1949) & 3 (1950). Red.: G.Bras.
15767: MAAS, J.G.J.A., - Het tapsysteem bij hevea brasiliensis op experimenteelen grondslag.
58461: MAASE, J.F. VON DER (ATTRIBUTED TO), - Manuel militaire ou Cayers détachés sur toutes les différentes parties de l'art de la guerre. Cayer I: Sur les convois; Cayer II: Sur les fourrages. (Bound with:) ANDREU DE BILISTEIN, Institutions militaires pour la France, ou le Végèce François. 1e & 2e.
30886: MAASS, ALFRED, - Durch Zentral-Sumatra.
34789: MAATHUIS, S.C., - Maatschappelijke betrekkingen in Nederland en Nederlandsch Oost-Indië, ten aanzien harer verkrijging en vervulling. Toegelicht en in rangschikking bijeengebracht.
25280: MABLY, [G.B.] ABBÉ DE, - Doutes proposés aux philosophes économistes, sur l'ordre naturel et essentiel des sociétés politiques.
58411: MAC NENY, P., - Refutation des argumens avancés de la part de Mrs. les directeurs des Compagnies d'Orient, & d'Occident des Provinces-Unies contre la liberté du commerce des habitants des Païs-Bas, sujets de Sa Majesté Imperiale & Catholique dans les climats éloignés, à pretexte des articles 5 & 6 du Traité de Munster.
34726: MACAU. - Catalogo dos manuscritos de Macau [1710-1837].
43890: MACFARLANE, L.R.S., - A short synopsis of human protozoology and helminthology.
41870: MACGREGOR, RONALD J. & LEWIS, EDWIN R., - Neural modeling: Electrical signal processing in the nervous system.
48433: MACHADO, JOSE E., - El dia historico.
48162: MACKAY, JOHN, - The life of Lieut. General Hugh MacKay of Scoury, Commander in Chief of the forces in Scotland, 1689 and 1690.
39824: MACKENNAL, ALEXANDER, - Homes and haunts of the Pilgrim Fathers.
47834: MACKINNON, JAMES, - Leisure hours in the study.
5540: MACLEOD, N., - Peeps at the Far East: A familiar account of a visit to India.
41593: MACON. - Annales de l'Académie de Macon, société des arts, sciences, belles-lettres, archéologie, agriculture et encouragement au bien de Saone-et-Loire. 3e série, tome XVII.
60318: MACQUET, J., - Dichtlievende uitspanningen. [Eerste deel]: Bevattende heldinnen brieven, natuerkundige beschouwingen, mengelwerk; Tweede deel: Bevattende Evangeliesche tafereelen.
19469: MACQUOID, K.S., - Through Normandy.
47247: MADAMET, A., - Traité et aide-mémoire des déviations des compas. Texte et planches.
58694: MAGALOTTI, LORENZO & MUSSCHENBROEK, PETRUS VAN, - Tentamina experimentorum naturalium captorum in Academia del Cimento sub auspiciis serenissimi principis Leopoldi Magni Etruriae Ducis et ab ejus academiae secretario conscriptorum. Ex Italico in Latinum sermonem conversa. Quibus commentarios, nova experimenta, et orationem de methodo instituendi experimenta physica addidit Petrus van Musschenbroek. & Oratio de sapientia divina.
14683: LOCOMOTIVE MAGAZINE. - The Locomotive Magazine. Vol. VI, Jan. - Dec. 1901 & No. 7. Special series, summer number: British express locomotives for heavy and fast traffic & Christmas number: Locomotives of all nations.
41992: MAGEE, DAVID, - Victoria R. I.; A collection of books, manuscripts, autograph letters, original drawings, etc., by the lady herself and her loyal subjects, produced during her long and illustrious reign. I/II: Drama, fiction, poetry, literary, biography, essays, children's books; III: Mixed pickles.
49338: MAHER, JAMES T., - The twilight of splendor. Chronicles of the age of American palaces.
51495: MAHMOUD, M.A., - The juridical manifesto. Manifesta scientifica juridica to the peace-loving nations, to the imperial powers and to the United Nations Organization. (The manipulation of statehood, the highest stage of imperialism). With an introduction on law and international society.
58662: MAILLET, [BENOIT] DE & MASCRIER, [JEAN BAPTISTE], - Description de l'Egypte. Contenant plusieurs remarques curieuses sur la geographie ancienne et moderne de ce pais, sur ses monuments anciens, sur les moeurs, les coutumes, et la religion des habitans, sur le gouvernement et le commerce, sur les animaux, les arbres, les plantes, &c. Composée sur les mémoires de M. de Maillet, ancien consul de France au Caire, par M. l'Abbé Le Mascrier.
47118: MAITLAND, PATRICK, - European dateline. (The source of most European problems can be traced to the Balkans).
43886: MAITLAND, S.R., - The Dark Ages. A series of essays, intended to illustrate the state of religion and literature in the ninth, tenth, eleventh, and twelth centuries. Reprinted from "The British Magazine", with corrections and some additions.
34682: MAJUMDAR, R.C. (ED.), - British paramountcy and Indian renaissance. Part I.
57835: MAKEPEACE, WALTER, BROOKE, GILBERT E. & BRADDELL, ROLAND ST. J. (EDS.), - One hundred years of Singapore. (2 vol. set).
48858: MALEZIEUX DU HAMEL, ALBAN DE, - Le pape et la société des nations.
58761: MALIK, TUHIN, - Human rights law: A manual on human rights training programme for lawyers.
28770: MALTE-BRUN, C., - Geographie universelle. Entièrement refondue et mise au courant de la science par Th. Lavallée.
61082: MAMBOURY, ERNEST, - Les Îles des Princes. Banlieu maritime d'Istanbul. Volume 2 B. Guide touristique.
60246: MAN, EDWARD HORACE, - The Nicobar Islands and their people.
44584: MAN, HENDRIK DE, - Der Kampf um die Arbeitsfreude. Eine Untersuchung auf Grund der Aussagen von 78 Industriearbeitern und Angestellten.
43111: MANGAT, J.S., - A history of the Asians in East Africa, c. 1886 to 1945.
59387: MANNING, PATRICK & GILLS, BARRY K. (EDS.), - Andre Gunder Frank and global development: visions, remembrances and explorations.
52447: MANSVELT, N., - De betrekkingen tusschen Nederland en Zuid-Afrika sedert de verovering van de Kaapkolonie door de Engelschen.
1003: MANSVELT, W.M.F., - Geschiedenis van de Nederlandsche Handel- Maatschappij. Uitgegeven t.g.v. het honderdjarig bestaan, in opdracht van de directie en in overleg met den Heer Abram Muller, oud-directeur der Maatschappij. Tweede deel.
59611: MANTUANUS, BAPTISTA, - Baptistae Mantuani Bucolica seu adulescentia cum Iodoci Badii commentariis: quibus accessernt Iohannis Murmellii in singulas aeglogas argumenta, cum annotatiunculis eiusdem in loca aliquot difficiliora.
58450: MANUEL, CAROLUS HENRICUS, - Theses juridicae inaugurales.
60453: MANUSCRIPT. - Reglement van den Hoogen Bosem bij Haastregt van den 16 Junij 1711.
48836: MANWARING, G.E., - A bibliography of British naval history: A biographical and historical guide to printed and manuscript sources. I: Authors; II: Subjects.
61099: MAP, - Schetskaart van Midden-Bali. Schaal 1:100000.
61105: MAP. - Schetskaart van de residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo. Schaal 1:750.000 (&) Overzichtskaart van de administratieve indeeling der residentie Zuider- en Ooster-afdeeling van Borneo. Schaal 1:1500000.
59787: MAP. - Wat Duitschland hebben wil. Zijne aanspraken zooals die door de leiders der Duitsche gedachte zijn uitgedrukt.
61090: MAP, - Toeristenkaart van Bali en het Idjen-Hoogland. Touristmap of Bali and the Idjen-Highland. Schaal/scale 1:250,000.
61091: MAP, - Toeristenkaart van Midden-Java. Touristmap of Middle Java Schaal/scale 1:250,000.
58415: MARBOT, BARON DE, - Mémoires du Général Baron de Marbot. Vol. 1: Gènes, Austerlitz, Eylau. Vol. 2: Madrid, Essling, Torrès-Védras; Vol. 3: Polotsk, la Bérésina, Leipzig, Waterloo.
40950: MARCAN, PETER (ED.), - An East End directory: a guide to the East End of London, with special reference to the published literature of the last two decades.
59312: MARCHAND, JEAN-HENRI, - Les délassemens champêtres, ou mélanges d'un philosophe sérieux à Paris, et badin à la Campagne.
42452: MARCHAND, C. ROLAND, - The American peace movement and social reform, 1898-1918.
50725: MARCHINI, LUIGI, - Mostra di legature dei secoli XV-XIX.
61115: MARCIANUS, IOHANNES FRANCISCUS [MARCIANO, GIOVANNI FRANCESCO], - Disputationum forensium D. Io. Francisci Marciani Neap. patritij Scalensis. Olim primarij causarum patroni, nunc vero in Sacro Regio Neapolitano Consilio senatoris integerrimi, cum decisionibus supremorum regni tribunalium. Liber primus.
43472: MARCUS, HAROLD G., - The modern history of Ethiopia and the Horn of Africa: a select and annotated bibliography.
57153: MAREZ, G. DES, - Le quartier Isabelle et Terarken. L'origine et le developpement de la ville de Bruxelles.
11746: MARGERIE, E. DE, - Catalogue des bibliographies geologiques.
41543: MARIEN, FABIENNE (ED.), - Table chronologique des chartes et diplômes imprimés concernant l'histoire de la Belgique. Tome XI (3e et 4e parties): Corrections et tables.
43839: DIRECCION DE HIDROGRAFIA Y NAVEGACION DE LA MARINA, - Miniaturas de cartas nauticas. 80° aniversario, 1903-1983.
42664: KONINKLIJKE MARINE, - Marine monteursopleiding: Zwakstroomtoestellen aan boord van schepen.
48519: KONINKLIJKE MARINE. - Reglement voor het keuren en beproeven aan de Koninklijke Nederlandsche Grofsmederij te Leiden van de ankers, dreggen, kabel-, tuig-, rij-, en zeetonkettingen, enz., ten dienste van de Koninklijke Marine.
59244: KAISERLICHE MARINE, - Seehandbuch für den Indischen Ozean. Sonderabdruck von den Rückseiten der Monatskarten für den Indischen Ozean.
58728: MARIOTTE, [EDME], - Traite du mouvement des eaux et des autres corps fluides.
45018: MARIS VAN SANDELINGENAMBACHT, J.C., - Een honderdtal Nederlandsche families. Een historische, genealogische en biografische studie over de kwartieren van Mr D. C.W. Maris.
1297: MARJAY, FREDERIC P., - Portuguese India. A historic study.
49027: MARKAKIS, JOHN, - Ethiopia: Anatomy of a traditional polity.
60077: EILAND MARKEN. - Requeste van Burgemeesteren en verdere Regenten van het eiland Marken, om eene subsidie ter secureering van 's eilands dykagien. Num. 1. en Advis van Gecommitteerde Raaden, resideerende te Hoorn, op de voorsz requeste. Num. 2.
35956: MARKUS, A., - Arnhem omstreeks het midden der vorige eeuw. Met geschiedkundige aanteekeningen.
58108: MARMIER, XAVIER, - Nouveaux récits de voyage: Légendes géographiques du Moyen Age; Une ambassade prussienne pendant la Guerre de Sept Ans; Pétition pour la Bulgarie; Les Russes en Sibérie et sur le fleuve Amour; Les Russes à Khiva; L'Ararat; L'Afrique équat.; En Amérique.
26736: MARMONTEL, [J.F.], - Les Incas, ou la destruction de l'empire du Pérou.
58141: MARNIX, JEAN DE, - Résolutions politiques, et maximes d'estat.
59606: MARNIX HEER VAN ST. ALDEGOND [ALDEGONDE], PHILIPS, - De byen-corf der H. Roomscher Kercke.
52729: MAROGER, GILBERT, - La question des matières premières et les revendications coloniales. Examen des solutions prposées.
51025: MAROLOIS, SAMUEL & GIRARD, ALBERT, - Geometrie, contenant la theorie et la practique d'icelle, necessaire a la fortification. (Bound up with:) Fortification ou architecture militaire tant offensive que deffensive. Revue, augmentée et corrigée par Albert Girard.
58508: MARPERGER, PAULUS JACOB, - Beknopte geographische en historische beschryving van alle de landen en provincien die den Koninglyken Pruissischen en Keur-Brandenburgschen schepter in Duitschland onderworpen zyn. Uit het Hoogduytsch vertaald door Balduinus van der Aa.
58822: MARQUAM, H., - Promenade en Amérique, ou, Scènes instructives & pittoresques, propres à faire connaître aux enfans les moeurs, les coutumes, les monuments et les beautés naturelles de cette partie du monde. Imité de l'Anglais.
44026: MARQUANT, R., - La vie économique à Lille sous Philippe le Bon.
42290: MARQUART, JOS., - Die Benin-Sammlung des Reichsmuseums für Völkerkunde in Leiden. Beschrieben und mit ausführlichen Prolegomena zur Geschichte der Handelswege und Völkerbewegungen in Nordafrika.
61087: MARSEILLE. - Notice des ascenseurs de N.D. de la Garde avec la vue des principaux monuments et un plan de la ville de Marseille. Biographical sketch of the lifts of N.D. de la Garde.
40682: MARSHALL, ARTHUR, - Specimens of antique carved furniture and woodwork.
60310: MARSILLI, LODEWYK FERDINAND GRAAVE VAN [MARSIGLI, LUIGI FERDINANDO], - Natuurkundige beschryving der zeën.
57714: MARTEL, GABRIELLE, - Lovea: Village des environs d'Angkor. Aspects démographiques, économiques et sociologiques du monde rural cambodgien dans la province de Siem-Réap.
58131: MARTIAL D'AUVERGNE, DIT DE PARIS, - Les arrêts d'amours, avec l'amant rendu cordelier, à l'observance d'amours. Accompagnez des commentaires juridiques, & joyeux de Benoit de Court, jurisconsulte.
40973: MARTIALIS, - Marcus Valerius Martialis in einem Auszuge, lateinisch und deutsch. Aus den poetischen Übersetzungen verschiedener Verfasser gesammelt von Carl Wilhelm Ramler. (vol. 1 of 5).
3691: MARTIN, K., - Westindische Skizzen. Reise-erinnerungen.
59541: MARTIN, CORNEILLE, - Les genealogies et anciennes descentes des Forestiers et Comtes de Flandre avec brieves descriptions de leurs vies et gestes le tout recueilly des plus veritables, approvees et anciennes croniques et annales qui se trouvent, par Corneille Martin Zelandois Et ornée de portraicts figures et habitz selon les facons et guises de leurs temps, ainsi qu'elles ont este trouvées es plus anciens tableaux, par Pierre Balthasar, et par luimesme mises en lumière.
45739: MARTIN, K., - Die Fauna des Obereocäns von Nanggulan auf Java. B: Scaphopoda, Lamellibranchiata, Rhizopoda u. allgemeiner Teil.
23709: MARTIN, P.F., - Mexico of the twentieth century.
48505: MARTIN, MAURICE, - Pathologie exotique.
60963: MARTIN, K., - Geologische Studien ueber Niederlaendisch West-Indien, auf Grund eigener Untersuchungsreisen. Separatausgabe des 2ten Theils von 'Bericht ueber eine Reise nach Niederlaendisch West-Indien'.
57980: MARTIN, GOTTFRIED JOSEPH, - Aussfuhrlich und grundliche vier Beschreibungen. I: Beschreibung dess Einzugs... Carolus der Sechste... mit... Elisabetha Christina, ... in die Königliche drey Prager-Stätte gehalten; II: Actus der Königlichen Böhmischen allgemeinen Erb-Huldigung... Römischen Kayser Carolo dem Sechsten ... als König zu Böheim... den 4. Sept. 1723; III: Beschreibung, wie es bey ... Caroli dess Sechsten ... In dero Königlichen Residentz-Statt Prag den 5. Sept. Anno 1723 fürgegangenen Königlichen Böhmischen Crönung gehalten worden; IV: Beschreibung, wie es bey... Elisabethae Christinae, Römischen Kayserin... am 8. Sept. Anno 1723 in der Königlichen Haupt- und Residentz-Statt Prag fürgegangenen Königlichen Böhmischen Crönung gehalten worden.
58043: MARTINET, J.F., - Kleine katechismus der natuur voor kinderen.
40381: MARTINET, J.F., - Verhandelingen en waarneemingen over de natuurlijke historie, meerendeels van ons vaderland.
58920: MARTINI, E., - Die Anatomie des Oxyuris curvula.
44747: MARTINIE, A.-HENRY (TEXT) & STEINER, ANDRE (PHOTOGR.), - Rodin.
58123: LEONARDUS À SAN MARTINO, - Examina scripturistica un quatuor Evangelia, et in acta apostolorum, quorum dilucidationes ac resolutiones compendiosè ex S.S. Patribus, nec non ex praecipuis S. Scripturae interpretibus sunt desumtae.
60782: MARVIN, CHARLES, - The Russian advance towards India. Conversations with Skobeleff, Ignatieff, and other distinguished Russian generals and statesmen, on the Central Asian question.
40695: MARX, HERMANN, - Kurzes Handbuch der Ohrenheilkunde.
57780: MAS LATRIE, L. DE, - Traités de paix et de commerce et documents divers concernant les relations des Chrétiens avec les Arabes de l'Afrique septentrionale au Moyen Age recueillis par ordre de l'Empereur et publiés avec une introduction historique.
59803: MASCARENHAS, JOZE FREIRE MONTERROYO, - Guimaraens festiva, ou relaçam do festejo pubblico com que na nobilissima villa de Guimaraens se aplaudiram os reaes desposorios do serenissimo Principe do Brasil nosso Senhor, e da Serenissima Senhora Infanta D. Maria Barbara Princeza das Asturias. No mez de Fevereiro deste anno de 1728. Dedicada ao Senhor Tadeo Luis Antonio Lopes de Carvalho, Camôes e Fonseca.
42736: MASON, J. ALDEN, - The ethnology of the Salinan Indians.
19331: MASON, O.T., - Primitive travel and transportation.
48533: MASPERO, HENRI, - La Chine antique.
61205: MASSCHELEIN-KLEINER, LILIANE, - Ancient binding media, varnishes and adhesives.
43393: MASSON-OURSEL, P., H. DE WILLMAN-GRABOWSKA & P. STERN, - L'Inde antique et la civilisation indienne.
12418: MASTROMARCO, GIUSEPPE, - The public of Herondas.
60663: MATE, FERENC, - The world's best sailboats. Volume II.
50659: MATERASSI, MARIO & RAMALHO DE SOUSA SANTOS, M.I. (EDS.), - The American Columbiad: "Discovering" America, inventing the United States.
30822: MATHIJSEN, A., - Eenige fabels en volkslegenden van de onderafdeeling Beloe op het eiland Timor. Met een aanhangsel door N. Adriani.
41997: MATSUDA, MITSUGU, - The Japanese in Hawaii: An annotated bibliography of Japanese Americans. Revised by Dennis M. Ogawa with Jerry Y. Fujioka.
51743: MATSUSHITA, TAKAAKI, - Suiboku painting of the Muromachi period.
52010: MATTERLIN, O., - La cote des livres à Drouot, 1er octobre 1964-15 juillet 1965.
57876: MATTHAEUS, ANTONIUS, - Zinspreuken by de Neederlandsche rechtsgeleerden gebruikelyk... In welke behalven de Roomsche rechten, coustumen en instellingen, en die van andere volkeren, het Utrechtsche recht verklaard en opgehelderd word. In het Nederduitsch overgezet door een rechtsgeleerde.
58695: MATTHAEUS, ANTONIUS, - De rebus Ultrajectinis et inprimis de bello cum Covordensibus, Tarantiis, seu Drentinis olim gesto auctoris incerti. Narratio historica ... 1138 - 1233. & VERHOEVEN, THEODORUS & MATTHAEUS, ANTONIUS, Rerum Amorfortiarum scriptores duo inediti.
57951: MATTHAEUS, ANTONIUS, - Veteris aevi analecta seu vetera monumenta hactenus nondum visa. Tomus secundus.
45966: MATTHEWS, R.D., - The history of Freemasonry in Leeds, 1754-1954. With a short account of all existing Leeds lodges.
43782: MATZEN, IDA CHRISTINE, - Kinder Frieslands. Ein Familienbild um das Abendrot von Alt-Amrum.
46279: MAULITZ, RUSSELL C., - Morbid appearances: The anatomy of pathology in the early nineteenth century.
57750: MAURER, KONRAD, - Verwandtschafts- und Erbrecht samt Pfandrecht nach altnordischem Rechte. Aus dem Nachlass des Verfassers herausgegeben von der Gesellschaft der Wissenschaften in Kristiania.
41420: MAURITSZ GANDERHEYDEN, J.S., - Pleitrede over het wettig voortdurend bestaan van het domaniaal tiendregt, bijzonder ten aanzien der zoogenaamde novaliën in de provincie Noord-Braband. Met een' brief van Prof. J.R. Thorbecke aan den schrijver.
55342: MAURY, M.F., - Explanations and sailing directions to accompany the wind and current charts. Vol I (of 2).
57118: MAURY, M.F., - Explanations and sailing directions to accompany the wind and current charts. (2 vol. set).
41782: MAVRO, (ANTONY), - Impressions of America.
46931: MAYBACH. - Fünfzig Jahre Maybach. Zu Wasser, zu Lande, in der Luft. (1909-1959).
57307: MAYER, JOHANN TOBIAS, - Volledige en grondige handleiding tot het teekenen van land-, zee- en hemelkaarten, en van netten tot coniglobiën en globen (...). Eerste stuk. Naar den derden (...) Hoogduitschen druk, vrij gevolgd, en met aanteekeningen verrijkt, door M. Lemans.
41867: MAYR, JOSEF KARL, - Wien im Zeitalter Napoleons. Staatsfinanzen, Lebensverhältnisse, Beamte und Militär.
60050: ADMIRALITEIT OP DE MAZE, - Voor 't Land. Extract uit het register der resolutien van de Edele Mogende Heeren Gecommitteerde Raaden ter Admiraliteit op de Maze. Dingsdag den 20 November 1781.
46087: MAZZEO, TILAR J. (ED.), - Travels, explorations and empires: Writings from the era of imperial expansion, 1770-1835. Vol. 4: Middle East.

Next 1000 books from Charbo's Antiquariaat

5/9