Charbo's Antiquariaat
Leerdamhof 274, 1108 BZ Amsterdam, The Netherlands Postal address: Postbus 22513, 1100 DA Amsterdam, The Netherlands. Phone.: +31 (0)20 676 12 29            Email: mail@charbo.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
44529: CATALOGUE. - Dada. Zürich, New York, Paris, Köln, Berlin, Hannover. (Indro in Dutch by Tristan Zara).
44775: AUCTION CATALOGUE. - Catalogue of the music library of Edward Francis Rimbault, sold at London 31 July - 7 August 1877, wih the library of Dr. Rainbeau. With an introduction by A. Hyatt King.
51394: CATALOGUE. - A glimpse to historical Taiwan.
12949: CATALOGUS. - Catalogus van boeken in Noord-Nederland verschenen van den vroegsten tijd tot op heden. Samengesteld door de Tentoonstellings-commissie der Nationale Tentoonstelling van het Boek, Juni-Aug.1910.
46200: CATALOGUS. - Gelders zilver. Tentoonstelling Gemeentemuseum Arnhem, 12 Juni - 4 September 1955.
31190: CATALOGUS. - Catalogus van de boeken en kaarten uitmakende de Bibliotheek van het Departement van Koloniën. Vierde vervolg. Met naam- en zaakregister.
2002: CATALOGUS - Oud-Amsterdam. Verzamelingen Wurfbain, Slagregen, Kroese, e.a. Openbare verkooping Frederik Muller, Mei 1912 (1532 mummers).
58161: CATROU, FRANÇOIS, - Histoire générale de l'empire du Mogol, depuis sa fondation jusqu'à présent. Sur les mémoires portugais de M. Manouchi, Vénitien. (4 vols.). Extra title in 1st vol.: Histoire de la vie et du regne d'Orangzeb, dernier empereur Mogol, ou suite de l'histoire de l'Empire du Mogol.
58463: CATS, JACOB, - Alle de wercken van den Heere Jacob Cats. De laatste druk; waar in het twee-en-tachtig jaarig leeven des dichters beneffens desselfs Slaapeloose nachten, met printverbeeldingen sijn verrijkt: nooit voor deesen soo gedrukt.
57013: INDISCH JEUGD-CENTRUM, - Naar ruimer horizon. Officieel orgaan van de Vereniging Indisch Jeugd-Centrum. 19 losse afleveringen: van 1945: nov/dec.; van 1946: sept./okt.; van 1947: jan. & feb.; van 1950: april, juni/juli, sept., okt. & dec.; van 1951: jan. & feb.; van 1952: jan., f
58194: CERVANTES, MICHEL DE, - Don Quichotte de la Manche. Traduit de l'espagnol de Michel de Cervantes, par Florian. Tomes 1-6. Ouvrage posthume.
57400: CERVANTES, - De avonturen van Don Quichote. Naar de vertaling van C.U. Schüller tot Peursum opnieuw bewerkt en ingeleid door René de Clercq. Platen van A. Hahn Jr.
27058: CESTRE, C., - Les Etats-Unis.
53413: CHADWICK, JOHN, - The decipherment of Linear B. [The key to the ancient language and culture of Crete and Mycenae].
20851: CHAMBON, A. (SAMENST.), - Nederlandsche historische scheepvaartkalender 1943.
51812: MARTIN & CHAMOUILLET, - Ornaments d'appartements: Bronzes & bois sculptés.
51563: CHAN, F. GILBERT, - Nationalism in East Asia: An annotated bibliography of selected works.
43878: CHANCE, BRITTON, ESTABROOK, RONALD & WILLIAMSON, JOHN R. (EDS.), - Control of energy metabolism.
24484: DAS, SARAT CHANDRA, - An introduction to the grammar of the Tibetan language. With the texts of Situ Sum-Tag, Dag-Je Sal-Wai Melong and Situi Shal Lung.
60035: CHANGUION, PL. & LAMBRECHTSEN, N.C., - Ordonnantie voor de postwagens tusschen de steden Middelburg en Vlissingen, dienende ter instructie voor de commissarissen en voorlieden.
60840: CHARENSOL, GEORGES (TEXT) & NIEPCE, JANINE (PHOTOGR.), - Le livre de Paris.
59926: CHARLES II, KING, - Authentijcke oratie, van de Koning van Engelant; nevens de oratie van den Cancelier. Gedaen in beyde de Huysen des Parlements, den 4 en 5 februarii, oude stijl, 1673. Gedruckt na de copy tot London, by John Bill, en Christophor Barker, des Konings druckers.
58366: SAILOR CHARLEY (PS. OF NORDHOFF, CHARLES?), - Life in a whaler; or, perils and adventures In the tropical seas. (On cover: "The youth's library of wonder and adventure").
11365: CHATEAUBRIAND, VICOMTE DE, - Oeuvres complètes.
60647: ERCKMANN-CHATRIAN, - Histoire d'un paysan, 1789-1815.
59003: CHAVEZ, ADOLFO (ET AL, EDS.), - Proceedings of the Ninth International Congress of Nutrition, Mexico, September 3-9, 1972. (Full set). Vol. 1: Review of basic knowledge; Vol. 2: Prognosis for the undernourished surviving child; Vol. 3: Foods for the expanding world; Vol.4: Approaches to practical solutions.
58995: CHEN, CHENG-SIANG, - Land use of the Hawaiian Islands; a report of field survey.
43848: CHENU, DR., - Encyclopédie d'histoire naturelle: Botanique, 1re et 2me partie. Avec la collaboration de M. Dupuis.
49183: CHIARUGI, VINCENZIO, - Saggio teorico-pratico sulle malattie cutanee sordide. Osservate nel Regio Spedale di Bonifazio di Firenze.
9842: CHIJS, J.A. VAN DER, - Inventaris van 's Lands Archief te Batavia (1602-1816). Zamengesteld en uitgegeven op last van de Nederlandsch-Indische regering.
42604: CHILCOTE, RONALD H., - The Brazilian Communist Party: Conflict and integration 1922-1972.
42083: CHIN A TAM, S.M., - Bibliography of soil science in Indonesia, 1890-1963.
42104: JAPAN VS. CHINA. - Japanese aggression and the League of Nations, 1937, II.
32238: CHOENNI, C.E.S., - Kleur in de krijgsmacht. De integratie van Surinaamse jonge mannen in Nederland.
11251: CHOISEUL-GOUFFIER, MARIE GABRIEL FLORENT AUGUSTE DE, - Voyage pittoresque de la Grèce. Tome premier.
58807: CHOISY, [FRANCOIS-TIMOLEON] DE, - Avantures de l'abbé de Choisy habillé en femme. Quatre fragments inédits, à l'exception du dernier, qui a été publié sous le titre "Histoire de la comtesse des Barres" Précédés d'un avant-propos par M. P. L. [Paul Lacroix.]."
59468: CHOMPRE, [ETIENNE-MAURICE], - Dictionnaire abrégé de la fable, pour l'intelligence des poëtes, des tableaux, & des statues, dont les sujets sont tirés de l'histoire poétique.
51240: CHOULANT, LUDOVICUS, - Bibliotheca medico-historica sive catalogus librorum historicum de re medica et scienti naturali systematicus.
11563: CIRKER, H. & B. (EDS.), - Dictionary of American portraits: 4045 pictures of important Americans from earliest times to the beginning of the twentieth century.
59599: CLAESZ VAN UTRECHT, WILLEM, - Arithmetische ende geometrische practijcke der bosshieterye (sic). Waer inne gheleert ende aenghewesen wort, alle het ghene dat een constapel soo te water als te lande sonderlinghe van noode is te weten. Alles soo duydelijcken ghesteldt, dat den naerstighen ondersoecker, volkomen berecht by hem selven kan bekomen ende leeren, soo wel voor de gene die niet cyferen en kunnen, als voor de ghere die het kennen.
57739: CLAIR, COLIN (ED.), - The spread of printing. (Full set of 11 vols.).
43703: CLAPIER-VALLADON, SIMONE, - Les médecins français d'outre-mer. Etude psychosociologique du retour des migrants. (2 vol. set). Thèse présentée devant l'Université de Nice le 13 juin 1977.
44450: CLARK, JEAN, DILLENBECK, MARIE & THACKER, MERLE (EDS.), - Burdett prairie trails. A history of Burdett and area.
41289: CLAUSON-THUE, W., - The ABC universal commercial electric telegraphic code, specially adapted for the use of financiers, merchants, shipowners, brokers, agents, &c.
58631: CLAYTON, ANTHONY & KILLINGRAY, DAVID, - Khaki and blue: Military and police in British colonial Africa.
57655: CLEMENT-VAN ALKEMADE, M.H.G. (ET AL), - Historische plattegronden van Nederlandse steden. Deel 6: Haarlem.
11028: CLERCQ, PIETER LE, - Algemeene verhandeling van de heerschappy der zee, en een compleet lichaam van de zee-rechten: vervattende al het weetenswaardigste dat over dit stuk te vinden is. (...). Gelyk ook dat voortreffelyk lichaam van zee-rechten, in Vrankryk uitgegeven in 1681 (...). Mitsgaders verscheide dissertatiën over de jurisdictie en maniere van procedeeren in de Admiraliteit van Engeland (...). Waar by komt een aanhangsel rakende den tegenwoordigen staat en reglementen van de Admiraliteit en scheepsmagt van Engeland. Gevolgd van een vollediger nieuw aanhangsel raakende het zelfde onderwerp. (...).
57868: CLERCQ, P. LE, - Huwlyks mintafereel. Leerdicht begrepen in III. boeken.
59100: UNITED STATES MACHINERY CO., - United States Machinery Co., Inc., 136 Liberty Street, New York, U.S.A.: Veneer and plywood. Bulletins as applying to its manufacture.
59528: COCHRANE, KEVERN L. & GARCIA, SERGE M. (EDS.), - A fishery manager's guide book.
43193: COCHRANE, THOMAS C., - Social change in industrial society: Twentieth-century America.
58945: COCK, H. DE, - Het Beest en de Roomsche afgoderij verdedigd weer op nieuw, doch op nieuw ook weersproken en wederlegd naar Gods Woord, en tevens ook aangewezen hier en daar de gelijkmatige dwaasheid van den valschen profeet (...).
59608: COCK VAN ENCHUYSEN, DAVID, - De cyfer-konst, noyt voor desen den leerlingh grondiger nog ook duydelyker voor-gestelt. Van alle voorgaende druk fauten gesuyvert ende verbetert door Guiliam vander Heyden.
61208: COCKX-INDESTEGE, ELLY & STORM VAN LEEUWEN, JAN, - Boekbandstempels: systeem voor het ordenen van wrijfsels.
57676: COCKX-INDESTEGE, ELLY & GLORIEUX, GENEVIEVE, - Belgica typographica 1541-1600. Catalogus librorum impressorum ab anno MDXLI ad annum MDC in regionibus quae nunc Regni Belgarum pertes sunt. (Full set of 4 vols.).
41525: COCTEAU, JEAN, - Entretiens autour du cinématographe. Recueillis par André Fraigneau.
35085: BENGAL POLICE COD. - Bengal Police Code, containing the rules and regulations of the Bengal police, L.P. (Revised). Publ.under the authority of the Government of Bengal.
35086: BENGAL POLICE CODE. - The Bengal Police Code, containing the rules amd regulations of the Bengal police, L.P. Published under the authority of the Government of Bengal.
57133: COELHO, P.M. LARANJO (ED.), - Cartas de El-Rei D. Joao IV para diversas autoridades do Reino.
57131: COELHO, P.M. LARANJO (ED.), - Cartas dos Governadores da provincia do Alentejo a El-Rei D. Joao IV. (3 vol. set).
10135: COENEN, J.A.W., - Rapport betreffende Britsch Nieuw-Guinee (Papua) van den tijdelijk gezaghebber, fd.controleur bij het Binnenlandsch Bestuur -.
61192: COEVERT, FEMKE, - Reparatie van gebruiksboeken. Een handvat voor collectiebeheerders.
41953: COHEN, DAVID WILLIAM, - Towards a reconstructed past: Historical texts from Busoga, Uganda.
41955: COHEN, DAVID WILLIAM, - The historical tradition of Busoga: Mukama and Kintu.
58903: COHEN, S.J., - De Gids: handboek voor regtsgeleerden, reeders, kooplieden, cargadoors, scheepkapiteins enz. Eerste deel. (Niet verder verschenen).
48983: COHEN, ERNST, - Uit het land van Benjamin Franklin.
41442: COHEN, JAMES, - Brief aan de Heeren Mrs. C.R.S. toe Laer en E.C. Bondt, notarissen te Amsterdam, over hunne verdeediging der bedenkingen op het Hollandsche zegel-regt en het Fransche regt van registratie.
17339: COHN, WILLIAM, - Asiatische Plastik: China, Japan, Vorder-Hinterindien, Java. Sammlung Baron Eduard von der Heydt.
47777: COLBERT, CHARLES-JOACHIM, - Instructions générales en forme de Catéchisme, où l'on explique en abrégé par l'écriture Sainte & par la tradition, l'histoire & les dogmes de la religion, la morale Chrétienne,les sacremens, les prières,les cérémonies & les usages de l'Eglise. 1e partie.
60794: COLBY, CHARLES C., - Source book for the economic geography of North America.
59490: COLE, ALFRED W., - Das Kap und die Kaffern oder Mittheilungen über meinen fünfjährigen Aufenthalt in Süd-Afrika. Aus dem Englischen übertragen von J. K. Hasskarl.
49040: COLE, ALLAN B., - Japanese society and politics: The impact of social stratification and mobility on politics.
60818: COLEMAN, DAVID & KHANNA, RAMAN, - Groupware: Technologies and applications. (Cover title: Groupware: Technology and applications).
2588: COLIJN, H., H.C.A. VAN KAMPEN (E.A.), - De Zuiderzee. Een herinneringswerk.
59849: COLL, C. VAN, - Gegevens over land en volk van Suriname.
19634: COLLE, C., - Journal historique inédit pour les années 1761 et 1762, publié sur le ms.original et annoté par Ad van Bever.
58467: COLLEGII MEDICI AMSTELODAMENSIS, S., - Pharmacopoea Amstelodamensis nova.
57173: COLLET, LEON W. & PAREJAS, EDOUARD, - Geologie de la chaine de la Jungfrau.
58082: COLLIBER, SAMUEL, - Columna rostrata: Or, a critical history of the English sea-affairs: wherein all the remarkable actions of the English nation at sea are described, and the most considerable events (especially in the account of the three Dutch Wars) are proved...
25411: COLLOT D'ESCURY, HENDRIK, - Holland's roem in kunsten en wetenschappen. Met aanteekeningen en bijdragen. (Delen 1-4).
19207: COLOM, J.A., - Jacob Aertsz. Colom's Kaart van Holland 1639. Reproductie van de eerste uitgave.
48265: BOLETIM GERAL DAS COLONIAS, - Indice do Boletim das Colonias Nos. 1 a 200; Nos. 201-212; Nos. 213 a 224; Nos 225 a 236. (Por autores & por assuntos).
51105: MINISTERE DE LA MARINE ET DES COLONIES, - Notices statistiques sur les colonies françaises.
59458: COLONNE [COLONNA, FRANCESCO MARIA POMPEO], - Histoire naturelle de l'univers, dans laquelle on rapporte des raisons physiques, sur les effets les plus curieux, & les plus extraordinaires de la nature. (vol. 1 of 4).
48796: COLTART, J.S., - Scottish church architecture.
43924: COMBAZ, GISBERT, - L'Inde et l'Orient classique. I: Texte; II: Table des titres abrégés, références iconographiques, planches.
41689: CHAMBRE DE COMMERCE (ÉD.), - Royaume de Belgique: Le Centre, archéologique, folklorique, industriel, commercial, artistique. Edité par la Chambre de commerce et d'industrie du Centre.
47642: DIVISION DU COMMERCE, - Aperçu du commerce et de l'industrie des Pay-Bas. (20 vol. set).
45310: EAST AFRICA ROYAL COMMISSION, - East Africa Royal Commission 1953-1955. Report presented by the Secretary of State for the Colonies to Parliament by command of Her Majesty, June 1955.
46870: METEOROLOGICAL COMMITTEE, - Remarks to accompany the monthly charts of meteorological data for Square 3; extending from the Equator to 10o N. lat., and from 20o to 30o W. long. Published by authority of the Meteorological Committee.
46871: METEOROLOGICAL COMMITTEE, - Remarks to accompany the monthly charts of meteorological data for the nine 10o squares of the Atlantic between 20o N. and 10o S. lat., and extend from 10o to 40o W. long., ending with the best routes across the Equator.
45330: SUEZ CANAL COMPANY, - The Suez Canal Company and the decision taken by the Egyptian Government on 26th July 1956. (26th July - 15th September 1956). & Second part (August 1956 - May 1957).
52367: EAST-INDIA COMPANY. - The law relating to India, and the East-India Company: with notes and an appendix.
48480: NATIONAL CITY COMPANY, - Bonds & bankers.
37133: NETHERLAND SHIPBUILDING COMPANY (NSM), - The history and work of the Netherland Shipbuilding Company (Nederlandsche Scheepsbouw-Maatschappij), Amsterdam, est. 25th August 1894. Managing directors: D. Goedkoop Dzn., H. Goedkoop. Manager: Ch. Penning.
56255: COMTE, PIETER LE, - Praktikale zeevaartkunde en theoretische kennis, voor handel en scheepvaart.
59513: CONCORDIA ET LABORE, KONSTGENOODSCHAP, - Proeve van zedepoëzy.
43501: THE HAGUE PEACE CONFERENCE. - Conférence Internationale de la Paix, La Haye 18 Mai - 29 juillet 1899. Ministère des Affaires Étrangères.
36645: BALTIC AND WHITE SEA CONFERENCE, - A small collection of views, taken in different towns and villages in Holland. Respectfully presented by the Netherland's Shipowners Association (Nederlandsche Reedersvereeniging) to the members of the Baltic and White Sea conference as a souvenir to their visit on the 11th Sep 1909. (Cover title: Souvenir Amsterdam - Rotterdam, 11 Sep 1909).
44805: LIBRARY OF CONGRESS, - Classification. Class J: Political science.
58878: LIBRARY OF CONGRESS, - Netherlands East Indies. A bibliography of books published after 1930, and periodical articles after 1932, available in U.S. libraries. Compiled by the Netherlands studies unit of the General reference abd bibliography division.
44785: LIBRARY OF CONGRESS, - Classification. Class G: geography, anthropology, folklore, manners and customs, recreation.
44563: CONNOR, W.J. (ED.), - The Southampton Mayor's Book of 1606 - 1608.
28608: CONRAD, F.W., BLANKEN, A. & KROS, S., - Rapport wegens het onderzoek omtrent eene uitwatering te Catwyk aan Zee, gedaan in 1802, op last van Dykrichter en Hoogheemraden van Rhynland. Met bylaagen en daar toe behoorende kaarten en plaaten.
48516: CONRADIN, CHR., - Graubünden: Federzeichnungen.
60096: BILLEFELDSE CONTRACT. - Compromis van de Heeren Ernest, en Statius Philip, ter eenre, en Arnold Maurits Wilhelm, Graven tot Bentheim, Tecklenburg, Steinfurt, en Limburgh, &c. ter anderen zijde. Gedaan aan den Koning van Groot Brittagnen, den 1. November, 1701, en syn Majts. daar op gevolgde uitspraacke, in s'Hage den 11. dito desselven jaars.
58342: COOK, JOHN A., - Pursuing the whale, a quarter-century of whaling in the Arctic. With anintroduction by Allan Forbes.
45511: COOK, T.G. (ED.), - Education and the professions.
44781: COOK, MARIANA RUTH, - Manhattan Island to my self.
60819: COOK, THOMAS D. & DEMETS, DAVID L., - Introduction to statistical methods for clinical trials.
45671: COOKE, A.B. & VINCENT, JOHN, - The governing passion: Cabinet government and party politics in Britain, 1885-86.
58950: COOL, WOUTER (INL.), - Belawan oceaanhaven. I: Tekst.
31915: COOLEY, W. [WILLIAM DESBOROUGH], - Geschiedenis der aardrijkskundige ontdekkingen, zoo te land als ter zee, van de vroegste tijden af tot op heden. Uit het Engelsch, met aanteekeningen van den vertaler.
58608: COOMANS, H.E., COOMANS-EUSTATIA, M. & LEVEN, J. VAN 'T (RED.), - Veranderend Curaçao. Collectie essays opgedragen aan Lionel Capriles ter gelegenheid van zijn 45-jarig jubileum bij de Maduro & Curiel's Bank N.V.
44120: COOPER, JOSEPH/SOYAUX, HERMAN, - Der verlorene Welttheil oder die Sklaverei und der Menschenhandel in der Gegenwart. Mit der Autorisation des Verfassers aus dem Englischen übersetzt und erweitert von H. Soyaux. (Or. title: The Lost Continent, or slavery and the slave-trade in Africa).
59891: COPES, JOHANNES VS. APPELBOOM, HARALD, - Provisioneel tegen-bericht van de Heere Copes, Resident van sijne Reurv. Doorl. van Brandenburgh, overgegeven aen de H. Staten Generael den 22. July 1658, tegen de Memorie van de Heere Appelboom, Resident van sijn Kon. Majesteyt van Sweden, overghegeven aende H. Staten Generael d. 18. July 1658, raeckende het refuseren van Audientie by sijne Kon. Majesteyt ... gedaen aen de Ambassadeurs van sijne Keurv. Doorl. van Brandenburgh tot Flensburgh. Mitsgeders een Brief van sijne Keurv. Doorl. aen sijn Kon. Majesteyt gheschreven den 12. November, 1657.
58257: COPPENS, CHRIS, - De prijs is het bewijs: vier eeuwen prijsboeken. Met een inleiding door Jan Storm van Leeuwen.
52001: CORAZZA, OSCAR, - Geschichte der artesischen Brunnen.
57209: CORDEIRO, LUCIANO, - Diogo Cão. Memoria apresentada a 10.a sessao do Congresso Internacional dos Orientalistas.
59149: CORDIA, P., - Buys' zeemans-almanak voor 1917, met betrekking tot den meridiaan van Greenwich. Samengesteld onder toezicht van G.F. Tijdeman.
58409: CORDIER, HENRI, - Bibliotheca Indosinica. Dictionnaire bibliographique des ouvrages relatifs à la péninsule Indochinoise. (3 vol. set).
58629: CORNELL, PER & STENBORG, PER (EDS.), - Local, regional, global: prehistoria, protohistoria e historia en los Valles Calchaquies. (Annales, Nueva Epoca No. 6).
39792: CORNET, HELEEN, - Saban cottages. With introductions by Ruth Hassell & Frans H. Brugman.
10036: CORNETS DE GROOT, A.D., - Javaansche spraakkunst. Uitgegeven door J.F.C.Gericke.
42816: CORSON, F. REID, - The Atlantic ferry in the twentieth century.
35156: COSTA OLIVEIRA, J.E., - Servindo o futuro de Angola.
44869: COSTA ROSSETTI, ANTON, - Die Truppenführung im Felde in taktischer Beziehung, eine Sammlung, wissenschaftlich beurtheilter, kriegsgeschichtlicher Beispiele.
55278: COSTARD, J.P., - Histoire de Ruyter, lieutenant-amiral-général des Etats de Hollande; destinée à l'instruction de la jeunesse.
43914: COSTIN, W.C., - Great Britain and China, 1833-1860.
60411: COTHEREL, [ANDRÉ], - La relation veritable du defi qui a esté fait au Sieur Claude, fameux ministre de Charenton, de prouver par l'Ecriture & les Peres, la verité de sa religion, & la fausseté de la religion Catholique Apostolique & Romaine. Avec le refus qu'il a fait d'y répondre. Par le Sr Cotherel, ministre converti, du dioceze d'Agen.
60410: COTHEREL, [ANDRÉ], - Le Calvinisme mourant, ou le triomphe de l'Eglise catholique, sur l'heresie des pretendus reformez. Par le Sieur Cotherel, ministre converti du diocese d'Agen.
60412: COTHEREL, [ANDRÉ], - La verite triomphante de l'erreur, ou la defaite du Sieur du Bosq, ministre de Caën en Normandie. Par le Sr Cotherel, ministre converti, du dioceze d'Agen.
58738: COTOLENDI, CHARLES, - Arliquiniana ou les bons mots, les histoires plaisantes & agréables. Recueillies des conversations d'Arlequin.
52807: COTTINGHAM, JANE (ET AL), RAVINDRAN, TK SUNDARI (ED.), - Transforming health systems: gender and rights in reproductive health. A training curriculum for health programme managers
46868: METEOROLOGICAL COUNCIL, - Remarks explanatory of the charts of meteorological data for the Ocean district adjacent to the Cape of Good Hope. Published by authority of the Meteorological Council.
45670: NATIONAL PEACE COUNCIL, - Problems of the International Settlement. (Intro by G. Lowes Dickinson).
59707: OPREGTE HAARLEMSCHE COURANT. - Vijf brochures over de kwestie van het eigendomsrecht van de Opregte Haarlemsche Courant tussen de gemeente Haarlem en Joh. Enschede.
31196: COURIER DIT DUBEKART, A.M., - Feiten van Brata-Yoeda, of Nederlandsch-Indische toestanden. Eerste bundel [niet verder verschenen].
58275: LA COURT VAN DER VOORT, PIETER DE, - Byzondere aenmerkingen over het aanleggen van pragtige en gemeene landhuizen, lusthoven, plantagien en aenklevende cieraeden. Waer by gevoegt is eene verhandeling aengaende het snoeijen en voortteelen van vrugt- en wilde boomen; inzonderheid eene nette beschryving om jaerlyks overvloedig druiven in de open lucht; ook by vervroeging in stook- en andere warme kassen, voort te brengen; als mede om onfeilbaer ananas-vrugten, ook citroen-, limoen-, oranje-boomen, en andere gewassen van warmer luchtstreek, onder onze koude voort te queeken en te vermenigvuldigen, nevens een berigt om de benoodigde weer-glazen daer toe te maken; nog beproefde waerneemingen wegens het voortteelen van aerd- en warmoes-vrugten, het behandelen der moestuinen, het aenleggen der broeibakken voor meloenen en soortgelyke gewassen, en hoe men de beste meloenen in dezelven kan teelen enz.
45030: COURTHION, PIERRE, - Courbet.
13420: COUTINHO, GAGO, - Obras técnicas, científicas e históricas (1893-1915). Volume I: Obras técnicas, científicas e históricas (1893-1915). Ed.por A.Teixeira da Mota.
57907: COUTO, DIOGO DO, - Obras ineditas de Diogo de Couto, Chronista da India e Guarda Mor da Torre do Tombo, offerecidas ao Illustrissimo Senhor Domingos Monteiro de Albuquerque, e Amaral, por Antonio Lourenço Caminha.
48792: COUTURIER DE VIENNE, A.F., - Coup d'oeil historique et statistique sur les forces militaires des principales puissances de l'Europe: Confédération germanique, Prusse, Autriche, Angleterre, Russie, Armée française.
51676: COVENTRY CHAIN CO., LTD., - The Coventry handbook of chain gearing.
60867: COX, ALWYN & COX, ANGELA, - Rockingham pottery and porcelain 1745-1842.
58143: COYER, GABRIEL-FRANCOIS, - Bagatelles morales.
3194: CRAANDIJK, J., - Wandelingen door Nederland: Noord-Holland.
58001: CRAANEN, THEODORUS, - Tractatus physico-medicus de homine, in quo status ejus tam naturalis, quam praeternaturalis, quoad theoriam rationalem mechanice demonstratur. Antverpiae olim edente Theodoro Schoon.
60572: CRAIG, HARDIN, - A bibliography of encyclopedias and dictionaries dealing with military, naval and maritime affairs, 1577-1971.
57395: CRAMER, RIE & PIJPER, F., - Vieilles chansons de France avec accompagnement de piano de Willem Pijper. Illustrations en couleurs de Rie Cramer.
60648: CRAMER, PIETER (SAMENST.), - Boeddhistische wijsheden.
59971: CRAMPRICH, CHEVALIER DE, - Memorie gepresenteert aen de Heeren Staten Generael door den Chevalier de Cramprich, raedtsheer ende gevolmachtigde van Syne Keyserlijcke Majesteyt. In 'sGravenhage den 21. april 1684.
59670: CRANS, M. (ET AL, RED..), - De Opdracht. Tijdschrift gewijd aan het Nieuwe Indië, Nos. 14 t/m 46, 14 Juli 1945 - Feb. 1947 + Informatienummer 4 van 22 Juni 1945 & Informatienummer 13 van 9 Juni 1945.
58719: CRAPO, HENRY H., - The New-Bedford directory, containing the names of the inhabitants, their occupations, places of business and dwelling houses, and the town register, with lists of the streets and wharves. To which is added a list of vessels employed in the whale fishery.
58039: CRAWFURD, JOHN, - Journal of an embassy from the governor general of India to the court of Ava. With an appendix, containing a description of fossil remains, by Professor Buckland and Mr. Clift. (2 vol. set).
44905: CRAWLEY, A.E., - The idea of the soul.
58289: CRESPI, VALERIO & COCHE, ANDRE, - Glossary of aquaculture. Glossaire d'aquaculture. Glosario de acuicultura.
28199: CRETSER, G. DE, - Beschryvinge van 's Gravenhage... Mitsgaders de oude coustumen die in den Hage geobserveert worden... Waar achter bygevoegt is de Zee-straat van 'sGraven-hage op Scheveninge door de Heer van Zuylichem [= Constantyn Huygens].
45675: CREUTZBERG, K.F., - Algemeen verslag van het onderwijs in Nederlandsch-Indië. Eerste deel: tekst. 1918.
58884: CRIBB, ROBERT, - Historical dictionary of Indonesia.
43194: CRICK, B.R. & ALMAN, MIRIAM (EDS.), - A guide to manuscripts relating to America in Great Britain and Ireland.
5558: CROKAERT, J., - La Mediterranée americaine. L'expansion des Etats-Unis dans la Mer des Antilles. Préface de H. Jaspar.
46453: LE CROM, LOUIS, - Un apôtre marial: saint Louis-Marie Grignion de Montfort (1673-1716).
43216: CROWSON, P.S., - Tudor foreign policy.
58271: CRUSIUS, SAMUEL GOTTHELF (?), - Schrikkelijke gevolgen, ontzettende tafereelen en levensgeschiedenissen, van dezulken die door zelfbevlekking of onmatig mingenot buitenspoorig zijn geweest, en hunne krachten wenschen te versterken. Met verscheiden voorbeelden van herstelling hunner gezondheid. In briefwisselingen tusschen lijders en geneeskundigen, zijnde een wezenlijk nood en hulpboek.
59933: CULPEPER, THO. & CORVER, J. (ET AL), - Tractaet van marine tusschen den doorluchtighsten ende machtighsten Prins en Heere Carel de Tweede, door Godes genade Koningh van Engelandt, Schotlandt, Vranckrijck ende Yrlandt, beschermer des geloofs etc., ende de Hoogh Mogende Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlandtsche Provincien, omme te water ende te lande onderhouden te werden in al ende in yeder gedeelte van de geheele wereldt. Geslooten tot Londen den eersten December 1674.
59932: CULPEPER, THO. & CORVER, J. (ET AL), - Tractatus de rebus maritimis, inter serenissimum & potentissimum principem Carolum II ... & celsos & praepotentes dominos ordines generales, foederatarum Belgii provinciarum per omnes & singulas universi orbis regiones & partes terra, marique observandus. Londini conclusus primo die decembris 1674.
59139: RELACIONES CULTURALES, - Catalogo de la Exposicion del libro Espanol contemporaneo en Amsterdam.
60858: CUMMING, ROBERT & BERTHOUD, MICHAEL, - Minton patterns of the first period.
41286: CUMMING, LINNAEUS, - An introduction to the theory of electricity, with numerous examples.
59530: CUMONT, FRANZ, - Catalogue des sculptures & inscriptions antiques (Monuments Lapidaires) des Musées Royaux du Cinquantenaire.
58115: CURTHS, KARL, - Der Niederländische Revolutionskrieg im 16. und 17. Jahrhundert. Als Fortsetzung der Schillerschen Geschichte des Abfalls der vereinigten Niederlande von der Spanischen Regierung. Erster & zweiter Theil (von 3),
43058: CURTI, ORAZIO, - Schiffmodellbau. Eine Enzyklopädie.
41753: CURTIS, L. PERRY, - Apes and Angels: The Irishman in Victorian caricature.
60330: CURTIUS RUFUS, Q., - Historia Alexandri Magni. Cum notis selectiss. variorum, Raderi, Freinshemii, Loccenii, Blancardi, &c. (&) J. Freinshemii Supplementorum in Q. Curtium.
13643: CURWEN, SAMUEL, - The journal of Samuel Curwen, Loyalist (1775-85). Ed.by A.Oliver.
60866: CUSHION, J.P. & HONEY, W.B., - Handbook of pottery and porcelain marks.
52330: CUSTERS, G.J.M.J. & VREMAN, D.A.M., - Tugurios and Tugurio inhabitants : a study of rental housing in Arequipa [Peru].
15647: AL-DABBAGH, HASHIM, - Etudes statistiques sur le developpement economique de l'Irak.
58439: DABOLL, NATHAN & DABOLL, DAVID A., - The New England Almanac and Farmer's Friend for the year of Our Lord Christ 1844 - 1869 & 1870 - 1892 & 1898, bound in two cloth bindings.
51074: DAEMEN-DE GELDER, K.A.L., - Recitations of nationhood: The making of Scottish literature and the early modern canon.
42304: DAGAN, E.A., - Emotions in motion: Theatrical puppets and masks from black Africa. La magie de l'imaginaire: Marionnettes et masques théatraux d'Afrique Noire.
28796: DAHL, FOLKE, - Dutch corantos 1618-1650. A bibliography illustrated with 334 facsimile reproductions or corantos printed 1618-1625 and an introductory on the 17th century stop press news.
59861: DAHLBERG, H.N., - Stadsplattegrond van Paramaribo, schaal 1:10.000 / Townmap of Paramaribo / Plan de ville de Paramaribo / Mapa da cidade Paramaribo / Mapa de la ciudad Paramaribo / Stadtplan Paramaribo.
60747: DAIMLER, HARRIET, - Innocence.
42125: DAKKUS, P.M.W., - Beschrijving van orchideeën, die in Ned.-Indië gekweekt kunnen worden.
55849: DALSACE, JEAN & GARCIA-CALDERON, J., - Gynécologie radiologique. Avec une contribution sur la radiographie du sein par Charles-M. Gros er Raymond Sigrist.
49410: DALTON, O.M., - The treasure of the Oxus with other examples of early Oriental metal-work.
58218: DAM, DIRK J. VAN, - d'Erfg. Stigt. Burger-Wagt-Almanach, op 't schrikkel-jaar onses Heeren Jesu Christi, 1748. Voorsien met alle de jaar-, paarde-, beeste- en leer-markten; als mede de Maans op- en ondergang, en hoog- en laagste water-getij. Met privilegie voor 15 jaaren.
59120: DAM, PIETER VAN, - Beschryvinge van de Oostindische Compagnie. Derde boek. Uitg. door F.W.Stapel.
58707: DAM, MEYNDERT VAN, - Nieuw geinventeerde koopmans comptoir- en schrijf-almanach, op 't schrikkel-jaar onzes Heeren Jezu Christi 1792. Na de nieuwe stijl. Versien met jaar-markten, paarde- beeste- en leermarkten, de dagelyksche uuren van des Maans op- en ondergang, &c.
60687: DAM, W.A.C. VAN, - Amsterdamsche, Antwerpsche, Rotterdamsche en Ruhrorter gedeponeerde Beurs- en Rijnvaart-Conditiën, benevens Koninkl. Besluit van 3 Januari 1898 omtrent laad-, los- en ligdagen.
32976: DAMERT, H. & F. EWERBECK (EDS.), - Entwürfe der Studirenden des Baufaches am Polytechnikum in Aachen.
42666: VAN DAMME, DANIEL, - Ephéméride illustrée de la vie d'Érasme. Edition du IVme centenaire de la mort d'Érasme, 1536-1936.
13865: DAMMEYER, M. (ED.), - Der Spielfilm im Dritten Reich. Protokoll.
57810: DAMPIER, WILLIAM, - Dampier's Voyages. Vol. II (of 2): A supplement to the voyage round the world, the Campeachy voyages, a discourse of winds, a voyage to New Holland, and a vindication. Edited by John Masefield.
29144: DAMSMA, D. (ET AL, UITG.), - Statistieken van de Nederlandse nijverheid uit de eerste helft der 19e eeuw. Supplement.
59515: DANZER, JACOB, - Anleitung zur christlichen Moral für seine Schüler in Privatstunden. (3 vol. set).
26390: DARWIN, GEORGE HOWARD, - The tides, and kindred phenomena in the solar system. The substance of lectures delivered in 1897 at the Lowell Institute. Massachusetts.
58652: DARWIN, CHARLES, - Les récifs de corail, leur structure et leur distribution. Traduit de l'anglais d'après la seconde édition par M. L. Cosserat.
41520: DATTNER, BERNHARD, - Moderne Therapie der Neurosyphilis. Mit Einschluss der Punktionstechnik und Liquor-Untersuchung.
45183: DAUDET, ALPHONSE, - Fromont jeune et Risler ainé.
36651: DAUM, G.C., - Eene Nederlandsch-Amerikaansche stoomvaart- en spoorwegverbindingmaatschappij.
57995: DAUMONT, JEAN-FRANCOIS & LAURENT, JEAN-ANTOINE, - Topographie générale des Pays-Bas hollandois et autrichiens: divisée en deux parties, la premiere comprenant le comté de Flandre, l'Hainaut et l'Artois, la seconde, le duché de Brabant et partie de la Hollande. Cet atlas est executé avec soin et netteté, pour l'intelligence de la guerre et le campement des armées.
44706: DAUZAT, ALBERT & BOURNON, FERNAND, - Paris et ses environs.
5731: DAUZAT, A., - La Suisse illustrée.
55463: DAVID, ANDREW (ET AL, EDS.), - The Malaspina expedition, 1789-1794. The Journal of the voyage by Alejandro Malaspina. Vol. II: Panama to Philippines.
41072: DAVIDS, ARLETTE, - Les fleurs: Plantes grasses. Dessinées par Arlette Davids, préface par Henry de Montherlant.
45038: DAVIDSEN, TRYGVE M., - Typografisk skissering.
54340: DAVIDSSON, JAN, - Ahlmarks i sjöfartens tjänst, 1847 - 1917 - 1987.
43754: DAVIDSSON, AKE, - Bibliographie zur Geschichte des Musikdrucks.
59857: DAVIES, DAVID W., - The world of the Elseviers, 1580-1712.
56293: DAVIES, T.A. LLOYD, - The practice of industrial medicine.
51178: DAVIES, HUGH WM., - Bernhard von Breydenbach and his journey to the Holy Land 1483-4. A bibliography.
45617: DAVIES, GODFREY, - The restoration of Charles II, 1658-1660.
41667: DAVILA, (H.-C.), - Histoire des guerres civiles de France, contenant tout ce qui s'est passé de mémorable sous le règne des quatre Rois François II, Charles IX, Henry III et Henry IV jusques à la Paix de Vervins inclusivement. Mise en français par J. Baudouin.
43587: DAVISON, M.H. ARMSTRONG, - The Casket Letters: A solution to the mystery of Mary Queen of Scots and the murder of Lord Darnley.
45594: DAVY, M.J.B., - Henson and Stringfellow: Their work in aeronautics, the history of a stage in the development of mechanical flight, 1840-1868.
51985: DAWSON, ARTHUR H., - Stories from Dutch history.
42024: DEANE, W., - Fijian Society, or the sociology and psychology of the Fijians.
43097: DEBBASCH, CH. (ET AL), - Mutations culturelles et coopération au Maghreb.
26824: DECKERT, E., - Nordamerika.
3818: DECKERT, E., - Die Neue Welt. Reiseskizzen aus dem Norden und Süden der Vereinigten Staaten, sowie aus Kanada und Mexiko.
51143: DECLE, LIONEL, - Three years in savage Africa.
58638: DEPARTEMENT VAN MARINE/DEFENSIE, - Jaarboek van de Koninklijke Nederlandsche Zeemagt/Zeemacht/Marine, 1875/76 - 1925/26. (60 out of 61 vols., lacking vol. is 1885/86).
41561: DEGAND, LEON, - Langage et signification de la peinture en figuration et en abstraction.
48214: DEGEFA, TEREFE, - Death of the mother tree. Land tenure and and environmental degradation in the Oromian Highlands, Ethiopia, 1900-1997.
46199: DEGRAFFENRIED, THOMAS P., - History of the deGraffenried family from 1191-1925.
59389: DEJONG, DAVID H., - Plagues, politics, and policy: A chronicle of the Indian Health Service, 1955-2008.
31598: DEKKER, P., - De laatste bloeiperiode van de Nederlandse arctische walvis- en robbevangst, 1761-1775.
61022: DEKKER, J. & WILLIGEN, A. VAN DER, - Lustrum-nummer 6 September 1946 - 1951. Uitgave van de Ned. Ver. van Poststukken en Poststempel Verzamelaars.
44872: DELESSERT, EUGENE, - Voyages dans les deux Océans Atlantique et Pacifique, 1844 à 1847: Brésil, Etats-Unis, Cap de Bonne-Espérance, Nouvelle-Hollande, Nouvelle-Zélande, Taiti, Philippines, Chine, Java, Indes Orientales, Egypte.
58690: DEMARSY [DE MARSY], ARTHUR & LE PROUX, FERNAND, - En Hollande, Septembre 1867. Fragments d'un cornet de voyage.
31090: DEMMENI, JEAN (PHOTOGR.), HAKS, LEO & ZACH, PAUL (TEXT), - Indonesia: Images from the past.
60635: DENDERMONDE, MAX (TEKST) & BLAZER, CAREL (FOTO'S), - Willem Ruys: to see the world.
59314: DENESLE, - L'aristippe moderne, ou Réflexions sur les moeurs du siècle.
61204: DENNINGER, JOHANN C., - 19 brochures over boekbinden.
61212: DENNINGER, JOHANN C., - De Bradelbinding. Ook genaamd le cartonnage en gist. Met variaties en aanvullingen.
27921: DENON, VIVANT, - Reize in Opper- en Neder-Egipte, gedurende den veldtocht van Bonaparte. 2e & 3e deel. Uit het Fransch door Herm. Bosscha.
43644: DEPARTMENT OF AGRICULTURE, INDUSTRY & COMMERCE, - Yearbook of the Netherlands East Indies, edition 1920.
43645: DEPARTMENT OF AGRICULTURE, INDUSTRY & COMMERCE, - Handbook of the Netherlands East Indies, edition 1924.
57525: HYDROGRAPHIC DEPARTMENT, - East Coast of the United States pilot. Volume II: From Barnegat Inlet, New Jersey, to Cape Canaveral Florida.
6380: DEPARTMENT OF AGRICULTURE, INDUSTRY & COMMERCE, - 1930 Handbook of the Netherlands East Indies.
57526: HYDROGRAPHIC DEPARTMENT, - Supplement No. 8 - 1944 relating to the Arctic pilot vol. I. Fourth edition, 1933 corrected to 29th May, 1944.
40972: DEPPING, G.B., - Les soirées d'hiver, ou entretiens d'un père avec ses enfans, sur le génie, les moeurs et l'industrie des divers peuples de la terre, I/II.
46248: DEPREZ, PAUL (ED.), - Population and economics: Proceedings of section V of the Fourth Congress of the International Economic History Association, 1968.
43114: DERRETT, J. DUNCAN M. (ED./INTRO.), - Studies in the laws of succession in Nigeria. Essays.
43708: DESANTI, H., - Du Danhomé au Bénin-Niger.
50945: DESGRANDSCHAPS, R.G., - Calcul et construction des avions légers. Troisième partie : Calcul de résistance , technologie & construction.
58219: DESHIMA. - Deshima. Its pictorial heritage. A collection of historical maps, sketch maps, drawings and paintings illustrative of the changing spectacle of the islet off Nagasaki in Japan, 1634-1904. Edited by Nagasaki City Council on Improved Preservation at the Registered Historical Site of Deshima.
5677: DESPONTIN, JEAN, - Monographie humaine de Wavre.
57065: DETIGER, J.G. (ET AL, RED.), - Maandblad van Financiën. 1e jaargang 1948: Jan, Feb., Nov., Dec.; 2e jaargang 1949: Mrt. t/m Dec.; 3e jaargang 1950: Jan. t/m Dec.; 4e jaargang 1951: Jan./Feb. t/m Juli/Aug.; 5e jaargang 1952: Jan./Feb., Mei/Juni, Sep/Oct., Nov./Dec.
59741: DEURSEN, A.TH. VAN (RED.), - Resolutiën der Staten-Generaal. Nieuwe reeks 1610-1670. Tweede deel: 1613-1616.
41555: DEURSEN, A.TH. VAN, - Professions et métiers interdits. Un aspect de l'histoire de la révocation de l'Edit de Nantes.
58740: DEUSINGIUS, ANTONIUS [DEUSING, ANTON], - Foetus mussipontani, extra uterum in abdomine geniti, secundinae detectae: quibus multa naturae admiranda & abstrusa in lucem eruuntur. Accessit historia partus infelicis: quo gemellorum ex utero in abdominis cavum elapsorum, ossa sensim, multis annis post, per abdomen ipsum in lucem prodierunt.
42365: DEVAHUTI, D., - Harsha: A political study.
58105: DEVENTER. - Rechten ende gewoonten der stadt Deventer.
14516: DEVENTER, L. VAN, - Cinquante années de l'histoire fédérale de l'Allemagne. Etude historique et politique.
53120: DEXEL, WALTER, - Das Hausgerät Mitteleuropas. Wesen und Wandel der Formen in zwei Jahrtausenden. Deutschland. Holland. Österreich. Schweiz.
58986: DHONT, ETIENNE, - Armand Heins, kunstenaar en esteet (1856-1938). Op dokumenten van Marcel Heins.
47717: DIAMOND, STANLEY (ED.), - Theory and practice. Essays presented to Gene Weltfish.
45206: DIAZ DEL CASTILLO, BERNAL (GARCIA, GENARO, ED.), - The true history of the conquest of New Spain by Bernal Diaz del Castillo, one of its conquerors. Vol. V (last vol.). From the only exact copy made of the original manuscript. Transl. into English, with introduction and notes b Alfred Parcival Maudslay.
51323: DICKENS, BERNARD M., - Abortion and the law.
55679: DIEFENBACH, LORENZ & WÜLCKER, ERNST, - Hoch- und Nieder-Deutsches Wörterbuch der mittleren und neuen Zeit. Zur Ergänzung der vorhandenen Wörterbücher insbesondere des der Brüder Grimm.
59519: DIELEN, L.J.M., - Houtstroomonderzoek. Een voorstudie.
60461: DIEM, EUGEN, - Heinrich von Zügel. Leben, Schaffen, Werk.
58969: TOPOGRAFISCHE DIENST, - Landbouwstatistiekkaart van Java en Madoera op schaal 1:150.000 (in 26 bladen). Samengesteld door den Topografischen Dienst en gepubliceerd in opdracht van de Regeering van Nederlandsch-Indië (B.G.S. van 4 Augustus 1928 No. 1723/Begr. en B.G.S. van 29 Februari 1932 No. 531/B).
46427: DIEPEVEEN-JANSEN, M.A.T.G., - Mensen, ideeën en goederen. Een symbolische en sociale analyse van het grafbestel van vroeg-La-Tène-elitegroepen in de Marne-Moezelregio.
23661: DIEREN, E. VAN, - Historisch-idealisme of historisch-materialisme? Opbouwen of ondermijnen? Eerste & tweede deel.
306: LINSCHOTEN-VEREENIGING 6: RUITERS DIERICK, - Toortse der zee-vaert (1623), & SAMUEL BRUN'S Schiffahrten (1624). Uitgegeven door S.P. l'Honore Naber.
28201: DIEST LORGION, E.J., - Geschiedkundige beschrijving der Stad Groningen.
59421: DIEST, P.H. VAN, - Bijdrage tot de geschiedenis van Billiton gedurende de eerste 15 jaren onzer vestiging aldaar, bepaaldelijk met het oog op het reeds te dien tijde bekend zijn van het voorkomen van tinerts aldaar.
50362: DIJK, JAN VAN, - Lotgevallen van een Nederlandschen kolonist in den binnenlanden van Zuid-Afrika. Bewerkt met gebruikmaking van de werken van Cumming, Anderson, Gérard, Livingstone, e.a
45782: DIJK, PETER VAN (EINDRED.), - Het historische orgel in Nederland, 1850-1858. (Los deel uit de serie).
60433: DIJK MZ., J. VAN, - Album der Christelijke Philanthropische Inrichtingen te Doetinchem en Utrecht, tot aandenken uit dankbare herinnering aan de mede stichters en stichteressen. Present exemplaar.
38899: DIJKMAN, M.J. (ET AL), - Identificatiekenmerken van de voornaamste in de praktijk aangeplante Hevea-cloonen, uitgegeven door de Centrale Proefstations Vereeniging. Met 6 figuren in de inleiding en afbeeldingen naar de natuur bij iedere cloonbeschrijving.
60656: DIJKSTRA & PARTNERS, GERARD, - Reliance: 1903 America's Cup defender. Herreshoff manufacturing company Bristol, RI, USA. Proposal for Reliance reconstruction part I.
60749: DIKES, MICKEY, - Sarabande for a bitch.
44851: DINFREVILLE, JACQUES, - Le Chevalier d' Infreville et les Marquis de la Mer.
42494: DIRKS, SABINE, - Islam et jeunesse en Turquie d'aujourd'hui.
39842: DISPENSARY. - El ricettario del l'arte, et universita de medici, et spetiali della citta di Firenze.
57757: DIX, ARTHUR, - Wirtschaftskrieg und Kriegswirtschaft. Zur Geschichte des deutschen Zusammenbruchs.
59420: DJALILI, MOHAMMAD-REZA (ET AL, EDS.), - Tajikistan: The trials of independence.
35216: DJOJOHADIKUSUMO, MARGONO, - Herinneringen uit 3 tijdperken. Een geschreven familie-overlevering.
30917: DOBLE, MARION, - Kapauku-Malayan-Dutch-English dictionary.
43145: DODINGTON, GEORGE BUBB (ED. BY JOHN CARSWELL & L.A. DRALLE), - The political Journal of George Bubb Dodington.
43320: DODONAEUS, REMBERTUS, - Stirpium historiae pemptades sex. Sive libri XXX.
39844: DOELEMAN, J.A., - Nature and human nature: An environmental-economic view in historical perspective.
58345: DOEPGEN, PETER, - Die Washingtoner Konferenz, das Deutsche Reich und die Reichsmarine. Deutsche Marinepolitik 1921 bis 1935.
48082: DOERRY, KURT & DÖRR, WILHELM (HRSG.), - Das Olympia-Buch. Herausgegeben im Auftrage des deutschen Reichsausschusses für Leibesübungen.
59106: DOES, THON DE, - Onze vogels. 2e serie.
60791: DOIJER, D., - Het lied in de Middeleeuwen. Academisch proefschrift.
43861: DOLL, R., VODOPIJA, I. & DAVIS, W. (EDS.), - Host environment interactions in the etiology of cancer in man: Proceedings of a meeting held at Primosten Yugoslavia, 27 August-2 September 1972. World Health Organization, International Agency for Research on Cancer and John R. Fogarty International Center of the National Institutes of Health USA.
40359: DOLLFUS, GUSTAVE, - Paléontologie du voyage à l'ïle Célèbes de M. E.C. Abendanon.
60675: DOMINIK, HANS, - Vom Atlantik zum Tschadsee. Kriegs- und Forschungsfahrten in Kamerun.
27746: DOMSELAAR [DOMSELAER], TOBIAS VAN (ANON. PUBL.), - Het ontroerde Nederlandt, door de wapens des Konings van Vrankryk, dat is een waarachtigh verhaal van den Fransen, Engelsen, Keulsen, en Munstersen oorlogh, tegen de Vereenigde Nederlanden, met desselfs binnelandtse beroerten. (First vol. bound with:) Binnen-landtse borgerlyke beroerten in Hollandt en Zeelandt voor gevallen in den iare 1672.
52416: DONDERS, F.C., - On the anomalies of accommodation and refraction of the eye. (Reprint of the ed. London, New Sydenham Society, 1854). In: Opuscula selecta neerlandicorum de arte medica. Fasciculus XIX. Preface by J.R. Prakken, introduction by M.C. Colenbrander.
59108: DONICIE, ANTOON & VOORHOEVE, JAN, - De Saramakaanse woordenschat.
57696: DOOIJES, DICK & BRATTINGA, PIETER, - A history of the Dutch poster 1890 - 1960.
28797: DOORNINCK, J.I. VAN, - Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche letteren. I: Schuilnamen en naamletters; II: Naamlooze geschriften.
58394: DOORNINCK, M. VAN (ANONIEM GEPUBLICEERD), - Aanmerkingen op het ontwerp van afleiding van den Rijn, langs den IJssel en door de provincie Overijssel.
59990: DORDRECHT. - Missive geschreven uyt Dordrecht, nevens 't mandement van't Hof, en't geene de heeren van den gerechte daer tegens hebben laten publiceeren.
58464: DÖRNHÖFFER, FRIEDRICH (ED.), - Hortulus animae. Cod. Bibl. Pal. Vindob. 2706. Zielentuintje. Photomechanische reproductie der Keiz. Hof en Staatsdrukkery te Weenen uitgegeven onder toezicht van en met kunsthistorische toelichtingen door Friedrich Dörnhöffer.
58597: DÖRNHÖFFER, FRIEDRICH (ED.), - Hortulus animae. Cod. Bibl. Pal. Vindob. 2706. Zielentuintje. Photomechanische reproductie der Keiz. Hof en Staatsdrukkery te Weenen uitgegeven onder toezicht van en met kunsthistorische toelichtingen door Friedrich Dörnhöffer.
61048: DORNSEIFFEN, I., - Het eiland St. Martin, met eene kaart.
61173: DORVEAUX, PAUL, - Historique du crin de Florence.
44220: DORVIGNY, [LOUIS FRANCOIS ARCHAMBAULT], - On fait ce qu'on peut, non pas ce qu'on veut. Proverbe à deux acteurs.
48631: DOSI-DELFINI, LUCA, - Le futur du Musée d'art moderne. Analyse socio-sémiologique effectuée avec la participation de François Peraldi.
58594: DOURADO, FERNAO VAZ, - Atlas de Fernão Vaz Dourado. Reprodcao fidelissima do exemplar da Torre do Tombo, datado de Goa, 1571. Publicado por iniciativa e sob a direccao do Visconde de Lagoa.
47256: DOVE, H.W., - Das Gesetz der Stürme in seiner Beziehung zu den allgemeinen Bewegungen der Atmosphäre.
55502: DOW, GEORGE FRANCIS, - Whale ships and whaling: A pictorial history of whaling during three centuries. With an account of the whale fishery in colonial New England.
48210: DOWDEN, JOHN, - The medieval church in Scotland. Its constitution, organisation and law. With biographical sketch.
57892: DOWNING, G., BURGH, C., ROCK, JACOB & GRAEF, P. DE, - Den toestant der swevende verschillen, tusschen de Oost, ende West-Indische Compagnien, van Engelant, ende van de Vereenighde Nederlanden.
56652: DOYLE, A. CONAN, - De oorlog in Zuid-Afrika: zijne oorzaken en zijne voering.
13054: DOZY, R., - Oosterlingen; verklarende lijst der Nederlandsche woorden die uit het Arabisch, Hebreeuwsch, Chaldeeuwsch, Perzisch en Turksch afkomstig zijn.
43523: DRAKE, SIR FRANCIS, - The world encompassed. (Reprint of the 1926 ed.: The world encompassed and analogous contemporary documents concerning Sir Francis Drake's circumnavigation of the world with an appreciation of the achievement by Sir Richard Carnac Temple).
42488: DRAZ, M.A., - La morale du Coran.
61032: DREGTERLAND/DRECHTERLAND. - 10 documenten van Dijkgraaf en Heemraden.
16479: DREESMANN, W.J.R., - Verzameling Amsterdam. (Compleet in 3 delen).
42363: DRESCH, JEAN, - Essai sur l'évolution du relief dans la région prérifaine (Maroc Occidental).
58211: DREXELIUS, HIEREMIAS [DREXEL, JEREMIAS], - Deliciae gentis humanae Christus Iesus nascens, moriens, resurgens, orbis amori propositus. (Vol. I of 3).
58212: DREXELIUS, HIEREMIAS [DREXEL, JEREMIAS], - Rosae selectissimarum virtutum quas Dei mater orbi exhibet. Pars I. (Vol. I of 2).
60343: DREXELIUS, HIEREMIAS [DREXEL, JEREMIAS], - Nicetas seu triumphata incontinentia. (Bound with:) LA CROIX, FRANCISCO DE, Hortulus Marianus, sive praxes variae colendi beatiss. virginem Mariam.
60805: DRION, H., - Limitation of liabilities in international air law.
46942: DRONKERS, J.M.G.A., - De admiraals van het Koninkrijk Holland, 1806-1810. Een bijdrage tot de studie van de maritieme geschiedenis van Nederland.
46828: DROOGLEEVER FORTUIJN, A.B.D. (EMIEL), - De docerende staat: Onderwijs en macht in de ontwikkeling van Venezuela.
43883: DRUDE, PAUL, - Lehrbuch der Optik.
49080: DUBOIS, HENRI (ET AL, EDS.), - Horizons marins-itineraires spirituels (Ve-XVIIIe siècles), Volume II: Marins, navires et affaires.
59463: DUCLOS, CHARLES PINOT (ANON. PUBL.), - Les confessions du comte de ***. Ecrites par lui-même à un ami.
45361: DUFF, E. GORDON, - A century of the English book trade. Short notices of all printers,stationers, book-binders, and others connected with it from the issue ofthe first dated book in 1457 to the incorporation of the company ofstationers in 1557.
59439: DUHAMEL DU MONCEAU, [HENRI-LOUIS], - Elémens de l'architecture navale, ou traité pratique de la construction des vaisseaux.
58288: DUISTER, FRANS (TEKST) & KOSTER, NICO (FOTO'S), - Het atelier van Carel Willink.
25072: DUIVENVOORDEN, J.F. & J.M. LIPS, - A land-ecological study of soils, vegetation, and plant diversity in Colombian Amazonia.
1032: DUMONT, C.F.H., - Aardrijkskundig woordenboek van Nederlandsch Oost-Indie.
58902: DUMONT VILLARES, JORGE, - O Cafe: cultura, produccao e commercio. Segunda parte: Hawaii, Philippinas, Ilhas Orientaes Hollandezas, Peninsula Malaya, India, Uganda, Africa Oriental Ingleza, Tanganyika, Africa Oriental Portugueza E Nyassa. (Vol. 2 of 2).
5658: DUMONT-WILDEN, L., - La Belgique illustrée. Préface d'Emile Verhaeren.
57631: DUNKEL, RENATE (TEXT), - Alte Deutsche Landkarten und Städteansichten.
46989: DUNN, LAURENCE, - Famous liners of the past Belfast built.
20729: DUPAC DE BELLEGARDE, G., - Histoire abrégée de l'église métropolitaine d'Utrecht, principalement depuis la révolution, arrivée dans les sept Provinces-Unies des Pays-Bas, sous Philippe II, jusqu'à l'an 1784.
61160: DUPONT, WILLIAM D., - Statistical modeling for biomedical researchers: A simple introduction to the analysis of complex data.
41708: DURUY, VICTOR, - Histoire romaine jusqu'à l'invasion des barbares.
59814: DUYL, FLEUR C. VAN, - Atlas of the living reefs of Curaçao and Bonaire (Netherlands Antilles).
60079: DUYVENSZ, A.H., - Declaratoir door Mr. Augustinus Hendrik Duyvensz, ter vergadering van Heeren Burgemeesteren en Vroedschappen der stad Enkhuizen, den 16 july 1782. gedaan ... met betrekking tot de resolutien, door de meerderheid van dezelve Vroedschap den 27 May en 7 Juny 1782. genoomen, en door den druk gemeen gemaakt, tegen deszelfs propositie en memorie van justificatie ... (Enkhuizen den 16 July 1782).
1312: DZUR, E.A.P., - Roof en verwoesting van onze kolonien, waar liefde en welvaart woonden. (Naar: J. Haafner, Lotgevallen op eene reize van Madras over Tranquebaar naar het eiland Ceilon).
45319: EBELING, DIETRICH & IRSIGLER, FRANZ (BEARB.), - Getreideumsatz, Getreide- und Brotpreise in Köln 1368-1797. Erster Teil: Getreideumsatz und Getreidepreise: Wochen-, Monats- und Jahrestabelle.
17749: EBERHARD, W. (ED./TRANSL.), - Chinese fairy tales and folk tales.
4450: ECK, R. VAN, - Beknopt leerboek der geschiedenis, staatsinrichting en land- en volkenkunde van Nederlandsch Oost-Indië.
7639: ECKART (PS. VAN H.E. STEINMETZ), - Indische brieven aan een staatsraad [Lt.-gen. J. van Swieten]. Voorrede P.J.Veth.
60899: ECKART (PS. VAN H.E. STEINMETZ), - Indische brieven aan een staatsraad [Lt.-gen. J. van Swieten]. Voorrede P.J.Veth.
60902: ECKART (PS. VAN H.E. STEINMETZ), - Indische brieven aan een staatsraad [Lt.-gen. J. van Swieten]. Voorrede P.J.Veth.
60898: ECKART (PS. VAN H.E. STEINMETZ), - Indische brieven aan een staatsraad [Lt.-gen. J. van Swieten]. Voorrede P.J.Veth.
50736: EDEL, ANNA, - Hochsprache und Mundart in Nordengland. Der hochsprachliche Einfluss auf den Wortschatz der Mundart in Northumberland and Cumberland. (Diss.).
50317: EDMONDS, CHRISTOPHER M. (ED.), - Reducing poverty in Asia. Emerging issues in growth, targeting, and measurement.
52906: EDWARDS, I.E.S. (ET AL, EDS.), - The Cambridge ancient history. Volume I, part 1: Prolegomena and Prehistory.
42600: EEGHOLM-PEDERSEN, SV., - Utrykte Holbergiana i universitetsarkivet. Udgivet af Det danske Sprog- og Litteraturselskab i anledning af Kobenhavns Universitets 500-ars jubilaeum.
24580: EERDE, J.C. VAN (ED.), - De volken van Nederlandsch Indië in monographieën.
20428: EERDEN-VONK, M.A. VAN DER, W.J. ALBERTS & T.J. VAN RENSCH (BEW.), - Raadsverdragen van Maastricht 1367-1428.
60401: EFFEN, JUSTUS VAN, - De misantrope, of de gestrenge zedenmeester. In het Fransch geschreven door Justus van Effen... en in het Nederduits vertaalt door P. le Clercq.
57066: EFFENDI, ARIF (ED.), - Indonesian Affairs. A monthly (later: magazine) on Indonesia and its world relations. Vol. III, 1953: March, June/July, Aug., Nov./Dec.; Vol. IV, 1954: Jan./Feb., March/April.
59797: EGERDING, JAN PHILIP, - Windhandel, het graf van welvaart en zedelijkheid. Uitgegeven door de Maatschappij. tot Nut van't Algemeen. Beantwoording der prijsstoffe: Een volks-leesboek, waarin, op eene onderhoudende wijze, het gevaarlijke, nadeelige en onzedelijke wordt aangetoond van allerlei speculatiën, het sluiten van koopen op tijd, en het drijven van windhandel, zoo in publieke fondsen, als andere artikelen, en, zoo mogelijk, de middelen opgegeven, om dit kwaad te keer te gaan.
59936: EHRENSTEEN, ED. & RUMPF, CC. (ET AL), - Tractaet van navigatie en commercie, tusschen den Koningh van Sweden, ter eenre, ende de Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, ter andere zijde, den 26. November, sestien honderdt vijf en seventigh, tot Stockholm geslooten en geteeckent.
59937: EHRENSTEEN, ED. & RUMPF, CC. (ET AL), - Tractatus de commerciis, inter serenissimum & potentissimum dominum dominum Carolum, Suecorum, Gothorum, Vandalorumque regem, &. ab una, et celsos ac praepotentes Dominos Ordines Generales Foederatarum Belgii Provinciarum ab altera parte, Holmiae initus & conclusus 26. Novembris 1675.
56333: EHRHARDT, ROY, - Hamilton serial numbers and production figures with price guide. (Hamilton Watch Co.).
41838: EHRT, ADOLF, - Bewapende opstand! Onthullingen over de communistische poging tot omwenteling aan den vooravond van de nationale revolutie. (Dutch transl. of Bewaffneter Aufstand! Enthüllungen über den kommunistischen Umsturzversuch am Vorabend der nationalen Revolution)
59267: EICHENGREEN, BARRY (ET AL, EDS.), - Emerging giants: China and India in the world economy.
60685: EICHHOLTZ, ELISABETH, - De Coopers van Sydney.
28202: EIKELENBERG, SIMON & BOOMKAMP, GYSBERT, - Alkmaer en deszelfs geschiedenissen. Uit de nagelatene papieren van Simon Eikelenberg, en veele andere echte stukken en bescheiden. Beschreven door Gysbert Boomkamp.
59594: EIKELENBERG, SIMON, - Gedaante en gesteldheid van Westfriesland voor den Jaare MCCC. En teffens den ondergang van het dorp Vroone. + Alkmaar en zyne geschiedenissen.
4693: EILERS, ANNELIESE, - Westkarolinen: Songosor, Pur, Merir; Tobi und Ngulu. (Full set of 2 vols.).
40894: EINZIG, PAUL, - The exchange system.
44017: EISENBERGER, JOHAN, - Indië en de bedevaart naar Mekka.
48805: EISENHOWER, DWIGHT D., - Eisenhower on war and peace.
44888: EISENSTADT, S.N., - Essays on comparative institutions.
59507: ELDERINK, C., - Het geslacht Blijdenstein. Familieboek.
46993: ELIOT, JOHN, - Hand-book of cyclonic storms in the Bay of Bengal. For the use of sailors. Vol. I: Text.
59383: ELKIN, A.P. (ED.), - Archaeology & Physical Anthropology in Oceania, vols. 1-5, 1966-1970. A journal devoted to the study of the archaeology and physical anthropology of Australia, New Guinea, South East Asia and the islands of the Pacific Ocean.
61157: ELLINGER, E.P., LOMNICKA, EVA & HOOLEY, RICHARD, - Ellinger's modern banking law.
60621: ELLIS, A.G. & BEUCKER ANDRAAE, J.H., - Bijdrage tot de kennis van de torpedo's of watermijnen.
58643: ELLSEN, ALBREKT (ED.), - Tillfällig utställning Sveriges sjökarta, 1644-1944. (Sjöhistorika Museet, Stockholm, 1944). Katalog.
7760: ELOUT, C.T., - Bijdragen tot de geschiedenis van het koloniale beheer, getrokken uit de nagelaten papieren van wijlen den Minister van Staat [C.T.] Elout.
17573: ELOUT, C.T., - Bijdragen betrekkelijk koloniale en andere aangelegenheden in den Raad van State behandeld. Getrokken uit de nagelaten papieren van wijlen den Minister van Staat [C.T.] Elout.
55655: ELTING, JOHN R. (ED.), - Military uniforms in America: The era of the Revolution 1755-1795.
47689: ELWIN, VERRIER, - The kingdom of the Young. Abridged from The Muria and their Ghotul.
27301: ELZELINGEN, J.M.W. VAN, - Het Panamakanaal.
61154: EMANUEL, EZEKIEL J. (ET AL, EDS.), - The Oxford textbook of clinical research ethics.
61171: EMORY, KENNETH P. (ET AL.), - Hawaiian Archaeology: Fishhooks.
52611: ENDT, ENNO (SAMENST.), - Herman Gorter documentatie over de jaren 1864 tot en met 1897.
53261: ENGELBERTS GERRITS, G., - Militaire loopbaan en lotgevallen van den vrijwilliger Goose Morre. Met portret en eene romance voor den zang en de piano. Ten voordeele van den deerlijk verminkten held.
46795: ENGELBERTS, MATTHIJS, - Théâtre, récit, Beckett: Récit scénique, genres et moi chez Beckett et Duras.
45725: ENGELBERTS GERRITS, G., - Gedenkstuk van Neerlands heldendaden ter zee. 2e deel.
58017: ENGELBERTS GERRITS, G., - Biographisch handwoordenboek. Levensbeschrijvingen der meest beroemde personen uit alle eeuwen en volken.
40783: ENGELBRECHT, S.P., - Geskiedenis van die Nederduits Hervormde Kerk van Afrika.
60962: ENGELBRECHT, E.A. & POELMANS, W.J.L., - Bronnen voor de geschiedenis van Rotterdam. V: De vroedschap van Rotterdam 1572-1795.
60965: ENGELBRECHT, E.A. & POELMANS, W.J.L., - Bronnen voor de geschiedenis van Rotterdam. V: De vroedschap van Rotterdam 1572-1795.
48747: ENGELEN, A.W., - Overzigt der Oude geschiedenis.
51477: ENGELMANN, WILHELM, - Bibliotheca medico-chirurgica et anatomico-physiologica. Alphabetisches Verzeichnis der medizinischen, chirurgischen, geburtshülflichen, anatomischen und physiologischen Bücher, welche 1750 bis zu Ende des Jahres 1847 in Deutschland erschienen sind. & Supplement, enthaltend die Literatur vom Jahre 1848 bis Ende des Jahres 1867.
44433: ENNEN, LEONARD, - Der Dom zu Köln von seinem Beginne bis zu seiner Vollendung. Festschrift gewidmet den Freunden und Gönnern aus Anlass der Vollendung vom Vorstande des Central-Dombauvereins.
50910: ENSCHEDE, A.J., - Verslag over de geschiedenis en den eigendom van het St. Elizabeths of Groote Gasthuis, uitgebragt aan den Gemeente-raad der stad Haarlem, dem 11den Januarij 1860.
46435: ENSCHEDE & ZONEN, JOH., - Proef van Nederduitsche letters en Gothische initialen uit de XVde eeuw - Spécimen de caractères flamands et d'initiales gothiques du XVme siècle - Probe niederdeutscher Schriften und gotischer Initialen aus dem XVten Jahrhundert - Specimen of Dutch black-letters and Gothic initials of the XVth century.
52720: ENTRETIENS, - La formation de l'homme moderne.
60680: ENZBERG, EUGEN VON, - Tim der Abtrünnige. Der Kampf des Bundes "Zwanzig gegen fünf". Eine Geschichte über Land und Leute in China. Der reiferen Jugend erzählt.
32973: ERBKAM, G. (ED.), - Zeitschrift für Bauwesen. Jahrg. XIV & XV.
44218: ERDMANN, JOHANN EDUARD, - Leib und Seele nach ihrem Begriff und ihrem Verhältniss zu einander.
5830: ERICHSEN, F.C., - Martin Wilhelm Mandt, 1799-1858.
43709: ERITH, JOHN, - Modern control in photography.
13918: ESCH, P.A.M. VAN DER, - Prelude to war. The international repercussions of the Spanish Civil War (1936-1939).
61109: ESCHENBACH, WOLFRAM VAN, - Parzival. Vertaald en van aantekeningen voorzien door Leonard Beuger. Met een voorwoord van prof. dr. A. van der Lee.
45203: ESPADA, MARCOS JIMENEZ DE LA (PUBL.), - Book of the knowledge of all the kingdoms, lands, and lordships that are in the world, and the arms and devices of each land and lordship, or of the Kings and Lords who possess them, written by a Spanish Franciscan in the middle of the XIV Century. Translated and edited by Clements Markham.
58658: ESPAGNAC, BARON D', - Histoire de Maurice, Comte de Saxe, Duc de Courlande et de Sémigalle, maréchal-général des camps & armées de sa Majesté très-chrétienne. (3 vol. set).
58717: ESPAGNAC, JEAN-JOSEPH D'AMARZIT D', - Journal historique de la derniere campagne de l'armee du roi, en 1746. Ouvrage enrichi de plans, & d'une carte du Brabant, pour l'intelligence des positions.
61039: ESQUIROS, ALPHONSE, - La Néerlande et la vie hollandaise. (2 vol. set).
57899: ESQUIROS, ALPHONSE, - La Néerlande et la vie hollandaise. (2 vol. set).
59412: SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFIA Y ESTADISTICA, - Primer centenario de la Sociedad Mexicana de Geografia y Estadistica, 1833-1933. (2 vol. set).
51855: L'ESTRANGE, C.J., - Familiar London. With sketches in colour by Allan Barraud.
22045: ESTUDO. - Estudo sobre o absentismo e a instabilidade da ma-o-de-obra Africana.
49381: ETHE, HERMANN, - Die mystische, didaktische und lyrische Poesie und das spätere Schriftthum der Perser.
17981: BUREAU OF AMERICAN ETHNOLOGY, - Forty-sixth annual report of the Bureau of American Ethnology to the secretary of the Smithsonian Institution, 1928-1929.
40963: EUWE, MAX, - Kunnen computers denken? Rede Tilburg 29 okt. 1964.
43166: EVANS, STEPHEN H., - The United States Coast Guard, 1790-1915. With a postscript: 1915-1950.
46380: EVANS, HAROLD, - Handling newspaper text.
41611: EVANS, MARGARET (ED.), - Letters of Richard Radcliffe and John James of Queen's College, Oxford, 1755-83. With additions, notes, and appendices.
50918: EWART, WILFRID, - Scots Guard.
28365: EWIJK, H., - Geschiedkundig verslag der dijkbreuken en overstroomingen, langs de rivieren in het Koningrijk Holland. Voorgevallen in Louwmaand 1809. - Eerste deel. [Ten voordeele der ongelukkigen door den watersnood].
60689: EYLAN, CLAUDE, - L'île en transe (Bali).
57840: EYS, W.J. VAN, - Bibliographie des Bibles et des Nouveaux Testaments en langue française des XVe et XVIe siècles.
61198: FAASEN, LOES, - P.A.H. Hofman (1885-1965): boekbandontwerper en boekversierder.
40754: FABRE, JAN, - Passage. Testi di Mario Codognato, Mirta d'Argenzio, Stefan Hertmans, Mauro Panzera, Bart Verschaffel.
57828: FAES, J., - Geschiedenis van Buitenzorg.
59986: FAGEL, GASPAR, NYENBURG, J. VAN & SCHADÉ, JASPER, - Propositie, eertijds gedaen aen de Ed. Mog. Heeren Staten van Vriesland, nopende de separatie van 't stadhouderschap. Door den heer Gaspar Fagel. Waardig om in dees tijd te leesen.
59966: FAGEL, H., - Missive van de Hoogh Mogende Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, houdende antwoordt op de missive van de ... Staten van Vrieslandt, geschreven aen Haer Hoogh Mog. den ses en twintigsten Fedruarij (sic) 1684. In date den 14 Maert 1684.
41212: FAIRBANK, J.K. & KWANG-CHING LIU, - Modern China. A bibliographical guide to Chinese works, 1898-1937.
46471: ADAMS FAMILY (BUTTERFIELD, L.H. ET AL, EDS.), - Adams family correspondence, vols. I-IV: December 1761 - September 1782.
44732: FANTIN, MARIO, - Sherpa Himalaya Nepal.
49401: FAO, - FAO Yearbook fishery statistics 2002. Vols. 94/1: Capture production; 94/2: Aquaculture production; 95: Commodities.
58097: FARGUE, J.T. LA, - Staats-spiegel voor den Nederlanderen, tegens uitheemsse kunstenaryen en verkeerde bevattingen des tyds. I: Het waare interest van 't misleide Nederland; II: Verhandeling van den koophandel en scheepvaard van Grootbritanje en van Vrankryk; III: Voornaamste staatsgevallen van Europa, zedert den Utregtsen Vrede; IV: Historie van de zeemagt van Vrankryk.
33193: FAUST, B.C., - Verhandeling weegens eene noodzaaklyke verbeetering der kleeding, waarin betoogd word, dat de oorzaak der zedelyke en lighaamlyke verbastering des menschdoms in het draagen van broeken gezogt moet worden. Uit het Hoogduitsch vertaald, en met aanmerkingen vermeerderd door W.G.[W.Goede].
41982: FAY-HALLE, ANTIONETTE & MUNDT, BARBARA, - Europäisches Porzellan vom Klassizismus bis zum Jugendstil.
45077: FAYE, CARL, - Zulu references for interpreters and students.
58188: LA FAYE, [P.B.] DE, - Catalogue complet des Républiques imprimées en Hollande: In-16 avec des remarques sur les diverses éditions.
57184: FEAUX DE LA CROIX, ERNST, - Der Werdegang des Entschädigungsrecht unter national- en völkerrechtlichem und politologischem Aspekt. (Die Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts durch die Bundesrepublik Deutschland, Band III).
4848: FEDER, NORMAN, - American Indian art.
61206: FEDERICI, CARLO (ED.), - Qvinio [Quinio]: international journal on the history and conservation of the book. Year 1, 1999.
61207: FEDERICI, CARLO (ED.), - Qvinio [Quinio]: international journal on the history and conservation of the book. Year 2, 2000.
59791: FEENSTRA, IJ., - Kaart tot aanteekening van het dagelijksch bestek gedurende de zeereis van het barkschip Sliedrecht.
56277: FEER, EMIL, - Lehrbuch der Kinderheilkund (sic).
39774: FEILCHENFELDT, KONRAD, - Varnhagen von Ense als Historiker.
58171: FELIBIEN DES AVAUX, [JEAN-FRANCOIS], - Recueil historique de la vie et des ouvrages des plus celebres architectes. (Bound with:) Les plans et les descriptions de deux des plus belles maisons de campagne de Pline le Consul [Le Laurentin & La Maison de Toscane], avec des remarques sur tous ses bâtimens; et une dissertation touchant l'architecture antique & l'architecture gothique.
59035: FELICIO, JOSE (ED.), - Portugal em Africa. Revista de cultura missionária. Nos. 153-162, Maio-Junho 1969 - Nov.-Dez. 1970.
58071: FELLER, FRANCOIS-XAVIER DE, - Recueil des mémoires sur le commerce des Pays-Bas autrichiens, suivi d'un recueil complet des pièces relatives à la pêche nationale. (On half title: Supplément au recueil: Partie du commerce).
59664: FENELON, FRANCOIS SALIGNAC DE LA MOTTE, - Les avantures de Télémaque, fils d'Ulysse, par feu messire Francois de Salignac de La Motte Fénelon. Nouvelle édition, conforme au manuscrit original ... [précédée de l'Eloge de Fénelon, par La Harpe, et du Discours de Ramsay].
58180: FENELON, [FRANCOIS] DE, LAMI, [FRANCOIS] & BOULLAINVILLIERS, [HENRI], - Réfutation des erreurs de Benoit de Spinosa par M. de Fenelon, archevêque de Cambrai, par le P. Lamy, Benedictin et par M. le Comte de Boullainvilliers. Avec la vie de Spinosa ecrite par M. Jean Colerus, ministre de l'Eglise Lutherienne de La Haye (...).
42589: FERGUSON, ARTHUR B., - Clio unbound: Perception of the social and cultural past in Renaissance England.
13175: FERGUSON, J.W.H., - De rechtspositie van Nederlanders in China.
59161: FERMIN, PHILIPPE, - Description générale, historique, géographique et physique de la colonie de Surinam.
60764: FERNANDES, BRAS A., - Armas e inscrições do Forte de Baçaim.
51193: FERNANDEZ, PABLO, - One hundred years of Dominican apostolate in Formosa (1859-1958): Extracts from the Sino-Annamite letters, Dominican missions and ultramar.
52859: FERNANDEZ, V. HERNANDO, - Fertilizers, crop quality and economy: Proceedings of a study week on the use of fertilizers and their effect on crop growth, with emphasis on quality and economy, April 10th-16th, 1972.
48582: FERRAND, GABRIEL, - L'empire sumatranais de Çrîvijaya.
57865: FERRARI, J., - Histoire des révolutions d'Italie ou Guelfes et Gibelins. (4 vol. set).
59078: FERRARIS, [JOSEPH] DE, - Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden. Historische, chronologische en economische memoires (van) Limburg.
58465: FERRARIUS, PHILIPPUS (FERRARI) WITH ADDITIONAL MAP BY PIERRE DU VAL, - Lexicon geographicum, in quo universi orbis urbes, provinciae, regna, maria, & flumina recensentur. Nunc Michael Antonius Baudrand Parisinus ... hanc editionem emendavit, illustravit, & dimidia parte auctiorem fecit.
36551: FERREIRA DE LOUREIRO, A., - Estudos sobre alguns portos commerciaes da Europa, Asia, Africa e Oceania, e sobre diversos serviços concernentes á engenheria civil.
53457: FERRIERE, MARC DE, - Le cycle en France, 1860-1920. Mémoire de maîtrise sous la direction du professeur F. Caron.
41255: FEYERABEND, E., - Der Telegraph von Gauss und Weber im Werden der elektrischen Telegraphie.
43779: FIELDHOUSE, D.K., - Economics and Empire 1830-1914.
47936: FIESSINGER, CH., - Les maladies des caractères. Etude de physiologie morale.
23991: FIGANIERE, J.C. DE, - Bibliographia historica Portugueza, ou catalogo methodico dos Portuguezes, e de alguns estrangeiros domiliarios em Portugal...
44079: FIJNJE, J.G.W., - Beschouwingen over eenige rivieren, waaronder Nederlandsche, in verband met de handels- en scheepvaartbelangen, en met enkele vraagstukken die in de laatste jaren zijn voorgekomen. Uitgegeven op last van het Dep. van Waterstaat, Handel en Nijverheid.
43974: FINBERT, ELIAN-J., - Le livre de la sagesse nègre. Sentences exemplaires recueillies par Elian-J. Finbert. Présentées par René Maran. Motifs décorés par Andrée Corbin.
55454: FINCHAM, JOHN, - A history of naval architecture. Introduction by John Leather.
36917: FINDLAY, ALEXANDER GEORGE, - Memoir, descriptive and explanatory, of the Northern Atlantic Ocean, and comprising instructions, general and particular, for the navigation of that sea.
36918: FINDLAY, ALEXANDER GEORGE, - A sailing directory for the Ethiopic or South Atlantic Ocean, including a description of the coasts of South America and Africa.
57186: FINKE, HUGO (ET AL), - Entschädigungsverfahren und sondergesetzliche Entschädigungsregelungen. (Die Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts durch die Bundesrepublik Deutschland, Band VI).
41987: FIRTH, RAYMOND, - We, the Tikopia. A sociological study of kinship in primitive Polynesia.
44167: FISCHER, FRIEDA, - Japanisches Tagebuch. Lehr- und Wanderjahre [1898-1911].
60383: FISCHER, CHRISTIAN AUGUST (ED.), - Die drei Ostindienfahrer, abentheuerliche Reisegeschichten.
59190: FIUMI, LIONELLO, - Images des Antilles. Couverture, croquis et culs-de-lampe par A. Gajoni.
45280: FLETCHER, ROBERT J., - Ophthalmics in industry: A review of visual functions, of methods for evaluating vision and of ocular hazards in industry.
60402: FLORIAN, - Numa Pompilius, second roi de Rome.
58830: FLORUS, LUCIUS ANNAEUS, - Lucii Annaei Flori, Rerum Romanarum libri IV. Cum notis & observationib. praesertim politicis Joannis Isaaci Pontani ... Accedunt variae lectiones Joannis Freinshemii.
44913: FLÜCHTER, WINFRIED, - Die Bucht von Tokyo: Neulandausbau, Strukturwandel, Raumordnungsprobleme.
42248: FOCHLER-HAUKE, GUSTAV, - Die Mandschurei: Eine geographisch-geopolitische Landeskunde. Auf Grund eigener Reisen und des Schrifttums von - .
60242: FOCKE, H.C. (ET AL, EDS.), - West-Indië: Bijdragen tot de bevordering van de kennis der Nederlandsch West-Indische kolonien. Tweede deel.
60241: FOCKE, H.C. (ET AL, EDS.), - West-Indië: Bijdragen tot de bevordering van de kennis der Nederlandsch West-Indische kolonien. Eerste deel.
59432: FOCKE, H.C. (ET AL, EDS.), - West-Indië: Bijdragen tot de bevordering van de kennis der Nederlandsch West-Indische kolonien. Eerste & tweede deel. (All published).
4340: FOCKEMA ANDREAE, S.J. & B. VAN 'T HOFF, - Geschiedenis der kartografie van Nederland van den Romeinschen tijd tot het midden der 19de eeuw.
46189: FOCKEMA ANDREAE, S.J (INL.), - Rechtsbronnen der vier hoofdwaterschappen van het vasteland van Zuid - Holland (Rijnland; Delfland; Schieland; Woerden).
58539: DE FOE, DANIEL, - The life and adventures of Robinson Crusoe; written by himself.
51761: FOERSTER, MAX, - Die Eisenkonstruktionen der Ingenieur-Hochbauten. Ein Lehrbuch zum Gebrauche an technischen Hochschulen un in der Praxis. Ergänzungsband zum Handbuch der Ingenieurwissenschaften. Band I: Text, Band II: Tafeln.
28206: FOKKE, J., - Historie van den Amsterdamschen Schouwburg.
28651: FOKKE SIMONSZ., A. (TOEGESCHREVEN AAN), - Beschryving der stad Bergen op den Zoom. Verrykt met een omstandig bericht van het beleg dier vesting door de Franschen in den Jaare 1747... Kunnende dienen tot een supplement op de Vaderlandsche Historie door J. Wagenaar.
58493: FOKKE SIMONSZ, A., - De vaderlandsche historie in themata, vervattende, in eene zakelijke en tevens beknopte orde, al de voornaamste gebeurtenissen, die, van den aanbeginne des lands, tot heden toe, in ons vaderland zijn voorgevallen.
57967: FOKKE SIMONSZ, A., - Verhandeling over den oirsprong, gedaante en invloed der nul.
58720: FOKKE SIMONSZ, A., - Verzameling van eenige, hier te lande gebruikelijke, spreekwoorden; op eene vrolijke, onderhoudende en gemeenzame wijze verklaard en opgehelderd.
53859: FOKKE, SIMON (ENGR.), - Lyk-staetsie van haere koninglyke hoogheid Anna, kroon princesse van Groot-Brittannien, princesse douarière van Oranje en Nassau, gouvernante der Vereenigde Nederlanden, &c.&c.&c. Gehouden den 23. February 1759. Convoi-funèbre de son altesse royale Anne. (Bound with): Afbeelding van de kaamer en 't parade-bed waar op het lyk van haare koninglyke hoogheid Anna (...) geduurende verscheide dagen in de maand February 1759. ten toon is gesteld geweest.
58154: FOKKE SIMONSZ, A., - De wegen des levens, of de vraag: welk beroep wilt gij kiezen? gedaan aan alle aankomende jongelingen en toegewijd aan alle ouders en voogden.
59572: FOKKE, J., - Historie van den Amsterdamschen Schouwburg.
59256: FOKKEMA, DOUWE & GRIJZENHOUT, FRANS (EDS.), - Dutch culture in a European perspective, 1650-2000: Accounting for the past. (In Chinese characters).
47246: FOKKENS, F. & OTTERLOO, A. VAN, - Algemeene beschrijving van vreemde havens en zeeplaatsen buiten Europa. Ten dienste van kooplieden, zeevarenden, cargadoors, assuradeuren (...). Tweede deel: Amerika, benevens de omliggende eilanden.
53882: FOKKER, A.P., MAN, J.C. DE (ET AL), - Ter herinnering aan het vijftigjarig bestaan van de Vereeniging van Genees- en Heelkundigen in Zeeland.
49087: FONCIN, M. (ET AL, EDS.), - Bibliographie cartographique internationale 1965.
59123: FONCIN, M. (ET AL), - Catalogue des cartes nautiques sur vélin conservées au Département des Cartes et Plans.
40388: FONK, HANS (FOTO'S) & NEUT, RUUD VAN DER (TEKST), - Curaçao: Architectuur & stijl.
61170: FONTAINE, P.F.M., - The light and the dark. A cultural history of dualism. Volume IX: Gnostic dualism in Asia Minor during the first centuries A.D., II.
57312: FONTAINE VERWEY, H. DE LA, - Uit de wereld van het boek. I: Humanisten, dwepers en rebellen in de zestiende eeuwl II: Drukkers, liefhebbers en piraten in de zeventiende eeuw; III: In en om de "Vergulde Sonnewyser".
40590: FONTEYNE, KAREL, - Black earth. (Introd. by Marcus von Ackermann).
36800: FOOTNER, HULBERT, - Sailor of fortune: The life and adventures of commodore Barney, U.S.N.
44253: FORBATH, ALEX (ED.), - Europe into the Abyss. Behind the scenes of secret politics.
38974: FORBES, R.J. & D.R. O'BEIRNE, - The technical development of the Royal Dutch/Shell, 1890-1940.
48329: FORBES, R.J., - Heat and heating, refrigeration, light.
49781: FORRER, RICHARD, - Theodicies in conflict: A dilemma in Puritan ethics and nineteenth-century American literature.
45185: FORSTER, JOHANN REINHOLD (HOARE, MICHAEL E., ED.), - The Resolution journal of Johann Reinhold Forster, 1772-1775. (Full set of 4 vols.).
58767: FORSTER, JACQUES & STOKKE, OLAV (EDS.), - Policy coherence in development co-operation.
58718: FORSTER, GEORGE [JOHANN GEORG ADAM], - Voyage philosophique et pittoresque sur les rives du Rhin, à Liège, dans la Flandre, le Brabant, la Hollande, etc., fait en 1790. Par George Forster, l'un des compagnons de Cook. Traduit de l'Allemand, avec des notes critiques sur la physique, la politique et les arts, par Charles Pougens.
17866: FORTANIER, A.P., - Geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling der Nederlandsche koloniën.
57866: FORTIA [D'URBAN], MARQUIS DE (PUBL.), - L'Art de vérifier les dates, depuis l'année 1770 jusqu'à nos jours, formant la continuation ou troisième partie de l'ouvrage publié, sous ce nom, par les religieux Bénédictins de la congrégation de Saint-Maur. Tome quinzième: Guiane.
57168: FOSS, M., - Der See- und Kolonialkrieg 1914/16. Eine Schilderung der Ruhmestaten deutscher Seeleute und Schutztruppen im Weltkriege. Band I: Die beiden ersten Kriegsjahre.
61152: FOSSEY, JOHN M., - The ancient topography of Opountian Lokris
43683: FOSSEY, JOHN M. (ED.), - Boeotia Antiqua V: Studies on Boiotian topography, cults and terracottas.
44892: FOSTER, ELIZABETH READ (ED.), - Proceedings in Parliament 1610. I: House of Lords; II: House of Commons.
53835: FOSTER, J.J., - Miniature painters, British and foreign with some account of those who practised in America in the eighteenth century. Illustrated by numerous examples selected from celebrated collections. (Edition de luxe, in 2 vols.).
60670: FOX, UFFA, - Thoughts on yachts and yachting: Design, construction, handling.
45321: HAUT COMMISSARIAT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, - La Syrie et le Liban en 1922.
43796: FRANCE, ANATOLE, - Le chanteur de Kymé. Illustrations en couleurs de Maurice Lalau.
41664: FRANCE, ANATOLE, - Marguerite. Trente-cinq bois originaux de Siméon.
59701: FRANCIS, E., - Herinneringen uit den levensloop van een Indisch' ambtenaar van 1815 tot 1851. Tweede deel.
61203: FRANCO, MARIA LILLI DI (DIR.), - Bolletino dell' Istituto centrale per la patologia del libro, anni XLIV-XLV, 1990-1991.
45554: FRANK, LUDWIG, - Vom Liebes- und Sexualleben. Erfahrungen aus der Praxis für Aerzte, Juristen und Erzieher. (2 vol. set).
48554: FRANKL, THEODOR, - Die Anatomie der Araber. I: Die Nomenklatur der Verdauungstraktes. Eine phililogische und kulturhistorische Studie.
60998: FRANSEN VAN DE PUTTE & DOORN, W.T.V. VAN, - Voorloopig verslag van de Staats-Commissie benoemd bij Koninklijk Besluit van 4 December 1877, No, 1, tot het instellen van een onderzoek omtrent de verbetering van den Waterweg langs Rotterdam naar zee.
6524: FRANSSEN HERDERSCHEE, A., - Verslag der Tapanahoni-expeditie.
59694: FRANSSEN HERDERSCHEE, A., - Verslag van de Tapanahoni-expeditie. (Meegebonden:) C.M. KAN, Elisée Reclus in het kader der geografen van zijnen tijd (1830-1905) en enkele kleinere artikelen.
51324: FRASER-TYTLER, W.K., - Afghanistan: a study of political developments in Central and Southern Asia. Revised by M.C. Gillett.
51177: FRAZER, JAMES GEORGE, - The collected works of J.G. Frazer. (Full set of 28 vols.). With a new introduction by Robert Ackerman.
51405: FREDERIC, LOUIS, - La danse sacrée de l'Inde.
60081: FREDERIK, KONING VAN PRUYSSEN, - Translaat. Missive van den Koning van Pruyssen, raakende de conservatie der regten en praerogative van Zyn Hoogheid. Aan de Hoog Mogende Heeren Staaten der Vereenigde Nederlanden ... onsen buitengewoone gezant, vanThulemeyer .. aan deselven ... laten versoeken, van eindelyk eens soodanige vaste maatregulen te meemen (sic) , dat de Heer Erfstadhouder Prince van Orange en Nassau niet so onschuldig en onverdragelyk vervolgt, maar veel eer in het rustige besit van de Charges en Praerogativen, en hem ... gelaaten en daar in gehandhaaft mogte worden. (Berlin den 19 Maart 1784 ... Geteekent Finkenstein, V. Hertzberg).
60722: FREDERIKS, J.A.M., - Het lichaamsschema. (Een klinisch-theoretische studie).
57914: FREDERIKS, G.F.B.W. (HRSG.), - Sammlung auserlesener Geschichten und Erzählungen, zum Nutzen und Vergnügen derer, welche die deutsche Sprache erlernen wollen.
59033: FREDERIKS, J.G. (?), - Oude aanteekeningen omtrent Amsterdamsche regerings-familien.
59381: FREDRIKSEN, BIRGER & TAN JEE PENG (EDS.), - An African exploration of the East Asian education experience.
34729: FREIRE DE ANDRADA, J., - Vida de Dom Joao de Castro, Quarto Vizo-rei da India.
60901: FREIRE DE ANDRADA, J., - Vida de Dom Joao de Castro, Quarto Vizo-rei da India.
60809: FREITAS DE MENESES, AVELINO DE (DIR.), - Arquipélago Historia. 2a série, vol. III.
58427: FREVILLE, A.F.J., - Levensbeschryvingen van beroemde honden, of merkwaardige voorbeelden van derzelver uitmuntende hoedanigheden. Naar het Fransch.
58160: FREVILLE, A.F.J., - Galerij van beroemde kinderen, of voorbeelden voor de jeugd; een leesboek voor kinderen uit den beschaafden stand.
43135: FREYTAG, DIERK, - Die Vereinigten Staaten auf dem Weg zur Intervention. Studien zur amerikanischen Aussenpolitik 1910-1914.
44135: FREYTAG, HARTMUT, - Kommentar zur frühmittelhochdeutschen Summa theologiae.
61020: FRIEDLAENDER, MAX, - Beiträge zur Biographie Franz Schubert's. Inaugural-dissertation.
55493: FRIEDMAN, NORMAN, - Seapower and space: From the dawn of the missile age to net-centric warfare.
59794: GEDEPUTEERDE STATEN VAN FRIESLAND, - Kaarten behoorende bij de Notulen Zomerzitting 1926. 1. Waterschap De Zuidoosterpolder, 2. De Joussenpolder, 3. De Voorste Groene Reed, 4. De Westereagen, 5. De Noorderpolder, 6. Het Hofland, 7. Hoflandstra, 8. Friesma. (Schaal 1:5000).
59965: STATEN VAN FRIESLAND, - Missive van de Heeren Staaten van Vrieslandt, gesonden aen Haer Hoog Moogende de Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden.
59969: STATEN VAN FRIESLAND, - Missive van de Heeren Staaten van Vrieslandt, gesonden aen Haar Hoog Moogedne [sic] de Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden.
59967: STATEN VAN FRIESLAND, - Protest van de Heeren Staten van Vrieslant, gedaen tegens de wervinge. Als mede van de Heeren van Middelburg.
58051: FRIESLAND. - Reglement omtrent de zamenstelling der Staten van de provincie Vriesland + Reglement op het bestuur ten platten lande in de provincie Vriesland + Reglement voor het bestuur der stad.
58933: FRIESLAND. - Electriciteitsvoorziening Friesland, deel II. Convoluut van stukken betr. de aanleg van electriciteit in Friesland.
60091: FRIESLAND. - Verslag van den Gouverneur en de Gedeputeerde Staten aan de Staten der Provincie Friesland, in derzelver gewone vergadering van den jare 1849.
59964: STATEN VAN FRIESLAND, - Copie resolutie der Edele Mogende Heeren Staten van Vrieslandt, veneris den 15/25 Feb. 1684, noopende de wervinge, ingelevert in de vergaderinge van Haar Hoogh-Mogende.
59920: STATEN VAN FRIESLANDT, - Extract uyt de notulen ende resolutien van de Ed. Mog. Heeren Staten van Frieslandt.
9121: FRUIN, R., - Tien jaren uit den Tachtigjarigen Oorlog, 1588-1598.
53857: FRUMKIN, GREGOIRE, - Archaeology in Soviet Central Asia.
55295: FRYER, JOHN (CROOKE, WILLIAM, ED.), - A new account of East India and Persia, being nine years' travels 1672-1681. Vol. II.
45204: FRYER, JOHN (CROOKE, WILLIAM, ED.), - A new account of East India and Persia, being nine years' travels 1672-1681. Vol. III.
51140: FRYKENBERG, ROBERT ERIC, - Guntur District, 1788-1848: A history of local influence and central authority in South India.
57712: FUCHS, EDUARD, - Die Juden in der Karikatur. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte.
47709: FUENMAYOR CHAMPIN, AMADEO DE, - La revocacion de la propiedad.
46084: FULFORD, TIM & BOLTON, CAROL (EDS.), - Travels, explorations and empires: Writings from the era of imperial expansion, 1770-1835. Vol. I: North America.
46085: FULFORD, TIM & KITSON, PETER J. (EDS.), - Travels, explorations and empires: Writings from the era of imperial expansion, 1770-1835. Vol. 2: Southeast Asia.
59191: FULGENTIUS, FR. M. & ABBENHUIS, R., - Een paapjen omtrent het fort. Het Apostolisch Vicariaat van Suriname. Een historische schets.
60009: FULLWOOD, FRANCIS (ATTRIBUTED TO), - Obedience due to the present King, notwithstanding our oaths to the former. Written by a divine of the Church of England.
58755: FUNGOH, P.O. & MBADI, G.C.O. (EDS.), - Focus on agricultural research for sustainable development in a changing economic environment: Proceedings of the 5th KARI Scientific Conference, 14th to 16th October, 1996, KARI Headquarters, Kaptagat Road, Loresho, Nairobi, Kenya.
13185: FURBER, HOLDEN, - Rival empires of trade in the Orient, 1600-1800.
58204: FURETIERE, ANTOINE, - Nouvelle allégorique, ou histoire des derniers troubles arrivez au royaume d'éloquence.
59280: FÜRST, HERM., - Illustriertes Forst- und Jagd-Lexikon.
43592: FYZEE, ASAF A.A., - Cases in the Muhammadan law of India and Pakistan.
6535: GAAY FORTMAN, B. DE (ED.), - Algemene bepalingen der wetgeving van Curacao. Burgerlijk Wetboek voor Curacao. Bepalingen op de overgang van de vroegere tot de nieuwe wetgeving in de Kolonie Curacao. Reglement op het notarisambt in Curacao. Wettelijke maatregelen ter uitvoering van het B.W.
59206: GAAY FORTMAN, B. DE (ET AL, EDS.), - De West-Indische Gids, 31e & 32 jaargang, 1950 &1951.
41150: GABEREL, J., - Rousseau et les Genevois.
45091: GADALA, MARIE-THERESE, - La féminisme de la Bible. (2 vol. set).
59058: GAGNEUX, E. (ET AL), - Les mystères du Journal de La Haye.
61042: GAIT, E.A., - Manufacture of brass and copper wares in Assam (&) The manufacture of pottery in Assam. (Followed by:) GRANT, ARTHUR J., The leather industry of the Punjab.
60457: GALILEI, GALILEO, - Systema cosmicum: in quo dialogis IV. de duobus maximis mundi systematibus, Ptolemaico & Copernicano, rationibus utrinque propositis indefinite differitur.
61163: GALIN, DANIEL, - Software quality assurance: From theory to implementation.
58195: GALLONI, ANT. [GALLONIO, ANTONIO, GALLONIUS], - De S.S. Martyrum cruciatibus liber. Quo instrumenta & modi quibus ijdem martyres olim torquebantur, simul perspicuè descripta, & tabulis aeneis accuratissimè expressa sunt.
52812: GALPIN, FRANCIS W., - The music of the Sumerians and their immediate successors, the Babylonians & Assyrians.
59897: GAMARRA, ESTEVAN DE, HUYGENS, RUTGER (ET AL), - Acte de non-prejudice, et l'accord d'accommodement des differents touchants le partage des Pays de Fauquemont, Dalem & Rolleducq, Outremeuze, fait & conclu le 26 Decembre 1661. entre Monsieur l'Ambassadeur du Seigneur Roy d'Espagne, & Messieurs les Commissaires des Hauts & Puissants Seigneurs les Estats Generaux des Provinces Unies du Pays-Bas.
59674: GAMIO, MANUEL, - La poblacion del valle de Teotihuacan. El medio en que se ha desarrollado. Su evolucion etnica y social iniciativas para procurar su mejoramiento. (3 vol. set).
17781: GARBE, RICHARD, - Indien und das Christentum. Eine Untersuchung der religionsgeschichtlichen Zusammenhänge.
41786: GARDETTE, PIERRE, - Géographie phonétique du Forez.
41783: GARNETT, RICHARD, - De Flagello Myrteo: CCCLX thoughts and fancies on love. With a preface by 'Neva', with forty-two omitted 'thoughts' and some quotations from the author's letters.
43694: GARNIER, PETER, - 16 on the grid: the anatomy of a Grand Prix [Monaco 1963].
45129: GARRATT, JOHN G., - The world encyclopaedia of model soldiers.
58917: SINT ANTHONY GASTHUIS, - Ontwerp van overeenkomst tusschen het gemeente-bestuur van Leeuwarden (...) en voogden van het Sint-Anthony-Gasthuis (...). + Verzameling van stukken (...) van de burgemeester (...) contra de voogden + Memorie van antwoord.
46425: GATZ, KONRAD (ED.), - Detail, contemporary architectural design. Volume 1. Transl. [from the German] by E. Burton.
48870: GAUDEUL, BERNARD, - Saint Vincent de Paul: Précurseur de l'assistance publique.
61037: GAVIN, ANTONY, - Historie van de bedriegerijen der priesters en monniken in Spanjen. Tweede deel. Uyt het Frans vertaalt door J. Schoolhouder.
24042: GAY, JEAN, - Bibliographie des ouvrages relatifs à l'Afrique et à l'Arabie. Catalogue méthodique de tous les ouvrages français & de principaux en langues étrangères traitant de la géographie, de l'histoire, du commerce, des lettres & des arts de l'Afrique & de l'Arabie.
48215: GEBRE, AYALEW, - Pastoralism under pressure: Land alienation and pastoral transformation among the Karrayu of Eastern Ethiopia, 1941 to the present.
127: GEDENKBOEK. - Stoomvaart Maatschappij Rotterdamsche Lloyd, 15 Juni 1883-1908.
35596: GEDENKBOEK - Twee eeuwen Waterstaatswerken.
22802: GEDENKBOEK. - Staatsmijnen in Limburg. Gedenkboek b.g.v. het 50-jarig bestaan.
47315: GEDENKBOEK. - Wees- en Oudeliedenhuis der Evangelisch-Luthersche Gemeente te Haarlem, 1738-1938.
15439: GEDENKBOEK - Postzegelkunde en postwezen, uitg. t.g.v.de 80-jarige invoering van de Nederlandsche postzegels en het 10-jarig bestaan van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, 1852-1922-1932.
11039: GEDENKBOEK - Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij, 1839-1889.
55387: GEDENKSCHRIFT. - Octrooibureau Vriesendorp & Gaade, 1833 - 27 Septembre - 1933.
4012: GEELKERKEN, C. VAN (RED.), - Voor volk en vaderland. Tien jaren strijd van de Nationaal-Socialistische Beweging der Nederlanden, 14 December 1931-1941.
59960: GEELVINCK, J., - Verhael van het geene voorgevallen is in verscheyde conversatien tusschen den Heer Ambassadeur van Vranckrijck in den Hage, ende de Heeren Gedeputeerden der stadt Amsterdam ... streckende tot verantwoordingh van dese stadt ... Overgegeven ter vergaderingh van ... Gedeputeerden der stadt Amsterdam den 24 February 1684.
45735: GEER DE JUTPHAAS, LOUIS DE & GEER DE FINSPONG, LOUIS DE, - Notice historique sur la famille de De Geer, par deux de ses membres, à l'usage des autres.
45734: GEER VAN JUTFAAS, J.L.W. DE, - Lodewijk de Geer van Finspong en Leufsta (1587-1652). Eene bijdrage tot de handelgeschiedenis van Amsterdam in de zeventiende eeuw.
57823: GEER, J.J. DE, - Nalezingen op de Proeve eener geschiedenis van het geslacht Van Nijenrode.
5789: GEIB, KAREL [KARL], - Schilderachtige wandelingen langs den Rijn, van Mentz tot Keulen, en in de badplaatsen van het Taunus-gebergte. (Dutch version of Malerische Wanderungen am Rhein von Constanz bis Cöln, und Anhang).
47614: GELCICH, E., - Grundzüge der physischen Geographie des Meeres. Mit einem Anhang über Oceanschiffahrt.
59075: GELDER, J.G. VAN, - Post en Van den Eeckhout, schilders in Brazilië (1637-1644).
59195: GELDER, J.A. DE, - Het heden en de toekomst der kolonie "Suriname".
45608: GELDER, JEANNETTE M. VAN, - Der Atman in der Grossen-Wald-Geheimlehre (Brhad-Aranyaka-Upanisad) psychologisch gedeutet.
56251: GELDER, DIRK VAN, - Rodolphe Bresdin. Volume I: Monographie en trois parties; Volume II: Catalogue raisonné de l'oeuvre gravé. (2 vol. set, incl. etching in vol. II).
58518: GELDER, JACOB DE, - De van ouds vermaarde Erve Stichter's kantoor almanak voor den schrikkel-jare 1820.
60056: GELDERLAND. - Translaet. Op het verthoog, gedaen aen Sijne Cheurfurstelijcke Hoogheyt, door de Staeten des Overquatiers van den Lande, ende Hertoghdom Van Gelder, dat de selve gewoonte gehadt hebbende, van 't accorderen ghifften, ende erkentenissen, aen personen, die in staet souden wesen, van dienst te doen aen de landschappe, het ware, om te beloonen de werckelijcke diensten, die sy alreede souden gedaen hebben ... sich te voegen, met meerdere neerstigheydt tot de palen van hunne plichte, Syne Majesteyt, met syn Reglement van den 15. Februarij 1678 ... t'ordonneren ... (Gedaen tot Brussel den 7. Aprilis 1698. Was geparapheert Cox. vt. getekent F. Cornet).
59950: HOVE VAN GELDERLANDT, - Reglement van Syne Majesteyts Souverainen Raede gheordonneert in den Lande ende Hertochdom Gelre op 't stuck vande iachte ende visscherye.
46960: GELDERS OUDHEIDKUNDIG CONTACT, STICHTING, - Gelders Oudheidkundig Contactbericht, nummers 44-111, 1970-1986. (Ontbreken nummers 46 en 60 t/m 63).
44124: GEMAYEL, AMIN, - L'hygiène et la médicine à travers la Bible.
58169: GENEESKUNDE. - Hand-boek der genees- en heelkunde. Voor arme en ryke. Waar in veelerley beproefde, zo wel gemeene enkelde als meer tezamengestelde, genees-middelen, tegen genoegzaam de meeste bekende in- en uitwendige ziektens en gebreken des menschelyken lighaams aan de hand gegeven worden. Geschikt (...) als mede voor de land-, veld- en zeechirurgyns. Door een liefhebber der nuttige wetenschappen.
60117: STAATEN GENERAAL, - Extract uit het register der resolutien van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden. 17 Augustus1790 + 19 October 1790 + 29 Maart 1791 + 2 Augustus 1792 + 27 Augustus 1792 +16 July 1793.
60114: STAATEN GENERAAL, - Extract uit het register der resolutien van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden. Veneris den 1 November 1793. Resolutie van de provincie van Overyssel op het rapport der geweezen Personeele Commissie van het Defensieweezen, raakende het voorgeslagene redres in de zeezaken. (Getekent. M. Tydeman).
60115: STAATEN GENERAAL, - Extract uit het register der resolutien van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden. Mardis den 3 December 1793. Resolutie van de provincie van Gelderland op het rapport der geweezen Personeele Commissie van het Defensieweezen, raakende het voorgeslagene redres in de zeezaken. (Getekent, Bern. Joh. Hof).
60116: STAATEN GENERAAL, - Extract uit het register der resolutien van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden. Mercurii den 8 January 1794. Resolutie van de provincie van Zeeland op het rapport der geweezen Personeele Commissie van het Defensieweezen, raakende het voorgeslagene redres in de zeezaken. (Getekent, W.A. de Beveren).
60074: STAATEN GENERAAL, - Placaat. De Staaten Generaal ... doen te weeten, alsoo wy in ervaringe gekomen zynde, dat dagelyks een ongemeen groot getal van paarden hier te lande werd opgekogt en uitgevoert, en wy voor den dienst van den lande nodig geagt hebben daar tegens te voorzien. (Aldus gedaan en gearresteert ter vergaderinge ... op den 24 January 1793. Was geparapheert, H.W. van Aylva ... geteekent, H. Fagel.).
60069: STAATEN GENERAAL, - Publicatie ... Doen te weeten: Nademael de steeds aanhoudende en de min vermogende ingezeetenen zoo zeer bezwaarende duurte der graanen, en andere leevensmiddelen, onze aandagt heeft opgewekt, om te overweegen, of aan dit bezwaar ... zal kunnen worden weggenoomen ... ( (Aldus gedaan en gearresteert ter vergadering ... op den 30 November 1789. Was geparapheert, W.F.H. van Wassenaer ... geteekent H. Fagel.).
60065: STAATEN GENERAAL, - Publicatie ... Alsoo by de aanhoudende schaarsheid van het rundvee, en de noodzaakelykheid om daar aan te remedieeren, den aanvoer van rundvee van buiten so veel mogelyk behoord te worden aangemoedigt. Gegeeven in den Hage onder het cachet van den Staat ... op den 4 December 1776. Was geparapheert Wassenaer, vt. ... geteekent H. Fagel.
60068: STAATEN GENERAAL, - Publicatie ... Doen te weeten, dat wy op ons placaat van den 12 November 1784 den uitvoer van verscheyde articulen daar in gemeld, naar de Oostenryksche Nederlanden, hebbende verboden, in de presente omstandigheden, goedgevonden hebben ... nogtans, dat den uitvoer van rundvee ... binnen deese landen, verboode blyve. (Aldus gedaan en gearresteert ter vergadering ... op den 21 November 1785. Was geparapheert, J. Romswinckel ... geteekent H. Fagel).
60064: STAATEN GENERAAL, - Publicatie ... Alsoo by de aanhoudende schaarsheid van het rundvee, en de noodzaakelykheid om daar aan te remedieeren, den aanvoer van rundvee van buiten so veel mogelyk behoord te worden aangemoedigt. Gegeeven in den Hage onder het cachet van den Staat ... op den 9 January 1775. Was geparapheert W. v. Lynden, vt. ... geteekent H. Fagel.
60061: STAATEN GENERAAL, - Publicatie ... Alsoo wy tot verval der onkosten van de extraordinaris equipagien, die tot meerder beveyliging en bescherming der koopvaardyscheepen deser landen, souden werden gedaan, nodig gevonden hebben een extraordinaris middel van belasting uit te vinden. Aldus gedaan en gearresteerd ter vergaderinge van de ... Staaten Generaal ... den 5 Frebruary 1760. Was geparapheert Heyden Hompesch ... geteekent H. Fagel.
60060: STAATEN GENERAAL, - Publicatie ... Alsoo wy in ervaaringe gekomen zyn, dat het 10, 11 en 14 articulen van ons placaat, en ordonnantie op het middel van het klein zegel, den 2. November 1695 geëmaneert, concerneerende het zegel te enployeeren tot het uitgeven van commissien, en andere actens ... Aldus gedaan en gearresteerd ter vergaderinge van de ... Staaten Generaal ... den 11 Frebruary 1757. Was geparapheert J. v. Borssele ... geteekent H. Fagel.
60044: STAATEN GENERAAL, - Articul-brief en instructie, rakende den oorlog ter zee, waar naar alle en een iegelyk, het zy admiraal, vice-admiraal, schout by nacht, capitein, luitenant, cadet, schipper, officiers, soldaaten, en matroozen ter zee dienende, zich zullen hebben te reguleeren, op de straffen, poenen en conditien daar in begreepen.
60045: STAATEN GENERAAL, - Reglement, ten opzigte van het salut, waar naar alle zoo vlag-officieren als capiteinen en anderen commandeerende eenige schepen, fregatten, of mindere vaartuigen van oorlog, van den Staat, zig zullen hebben te reguleeren. Gearresteert by haar Hoog Mogenden Resolutie van 6 July 1795. Het eerste jaar der Bataafsche Vryheid.
60052: STAATEN GENERAAL, - Placaat (gedaan en gearresteert ... den 14. Augusty 1795, het eerste jaar der Bataafsche Vryheid).
59437: STAATEN GENERAAL, - Extract uyt het register der resolutien van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Mercurii den 2 Augustus 1786. Rapport van Gecommitteerdens tot ondersoek van het finantie weezen van de Admiraliteit in Vriesland, en verbaal van dezelven.
60049: STAATEN GENERAAL, - Manifest. De Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden.
60073: STAATEN GENERAAL, - Placaat. De Staaten Generaal ... doen te weeten, alzoo wy in ervaaring gekoomen zyn, dat, niet tegenstaande verscheyde onze voorgaande placaaten en ordonnantien, gemaakt en gepubliceert tegens de werving of ligting van krygs- en scheepvolk, die alhier te lande voor en uit de naam van vreemde heeren, zonder ons content, zoude worden gedaan ... (Aldus gedaan en gearresteert ter vergaderinge ... op den 8 January 1793. Was geparapheert, W. van Citters ... geteekent H. Fagel.).
59991: STATEN GENERAEL, - Extract uyt het register der resolutien van de Hoog Mog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Martis den 11 Iuny 1686. (Together with:) Memorie van den Graaf van Avaux, extraordinaris ambassadeur van zijn Allerchristelijkste Majesteit gepresenteerd aan de Heeren Staten Generaal ... op den 10 Juny, 1686.
59970: STATEN GENERAEL, - Extract uyt de resolutien van de Heeren Staten Generael, nopende het schryven van der selver ambassadeur aen het Hof van den koning van Engelandt
59976: STATEN GENERAEL, - Project van de articulen door Haer Hoog-Mogende de Heeren Staten Generael, aen de Heeren Ministers vande Hooge Geallieerden, voorgestelt op den 17. Juny, 1684, raeckende het maecken van den Treves.
59998: STATEN GENERAEL, - Korte aenmerkingen over de declaratie van oorlogh door den Koningh van Vrankryck tegens Haar Hoog Mog. de Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, gedaen op den 26 November 1688.
59977: STATEN GENERAEL, - Resolutie, vande Hoog Mogende Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden; inhoudende consideratien tot satisfactie der Hooge Geallieerden van den Staet. In date den 24 Junij 1684.
60005: STATEN GENERAEL, - Declaratie van oorlogh, mitsgaders placaet van de Hoogh Mogende Heeren Staten generael der Vereenighde Nederlanden, houdende verbod tegens de ingesetenen der selver landen, en raeckende de navigatie ende commercie van neutralen, op de havenen van Vranckrijck, als mede: de waren van contrabande, en asseurantien van schepen en goederen, de subjecten van den Koninch van Vranckyck toebehoorende.
60847: GENET, JEAN, - The thief's journal.
58702: GENLIS, [STEPHANIE FELICITE, COMTESSE] DE, - Avondtydkortingen van het kasteel of zedelyke verhaalen ten dienste van de jeugd. Uit het Fransch vertaald. [Oorspr. titel: Les veillées du chateau, vertaald door Elizabeth Wolff & Agatha Deken].
58585: GENNETÉ, LEOPOLD DE, - Korte beschryving van het nieuwe water-rad, uitgevonden door den heer Leopold de Genneté, uit het Fransch vertaald, met een opdragt aan den heer uitvinder. Met een voorrede aan de Nederlanderen en met eenige aantekeningen ten dienste van ongeoeffenden verrykt, door Z. V. J. [=Jan van Zutwen].
40320: HISTORISCH GENOOTSCHAP, - Kronijk van het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht. Dertiende jaargang 1857. Derde serie, derde deel.
13365: INDISCH GENOOTSCHAP, - Vergadering van 16 Nov.1914 - Vergadering van 28 Dec.1934.
58932: WISKUNDIG GENOOTSCHAP, - Verzameling van wiskundige voorstellen, door de leden van het Wiskundige Genootschap, onder de zinspreuk: Een onvermoeide arbeid komt alles te boven. Derde deel.
24975: HISTORISCH GENOOTSCHAP, - Codex Diplomaticus Neerlandicus. Verzameling van oorkonden, betrekkelijk de vaderlandsche geschiedenis. Tweede serie, eerste afdeeling.
60159: PROVINCIAAL UTRECHTSCH GENOOTSCHAP, - Programma van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen voor het jaar 1820.
60317: TAEL- EN DICHTLIEVEND GENOOTSCHAP, - Tael- en dichtlievende oefeningen, van het Genootschap ter spreuke voerende: Kunst wordt door arbeid verkreegen. En prijsvaerzen. Delen 1 & 2 (van 7).
59895: PACIFICATIE VAN GENT. - Articulen, begrepen in den accorde, verbontenissen ende eenigheydt, ghemaeckt ende opgerecht tusschen den Staten der Provincien van de Nederlanden, ende den doorluchtigen, hoogh-gebooren Vorft ende Heere den Prince van Orangien, Grave van Nassau, etc. Staten van Hollandt, Zeelandt, ende hare geassocieerden, door commissarissen over beyde zyden respectivelijck gedeputeert. Besloten tot Gent op den aghsten Novembris 1576..
53751: GEORGII-GEORGENAU, (EBERHARD E.) VON, - Sammlung von Lebensbeschreibungen, Briefen und sonstigen Urkunden betreffend die anno 1691 in Württenberg eingewanderte Familie des Königlich Niederländischen General-Consuls für Württemberg. Zugleich zur Geschichte Württembergs und Deutschlands. (Cover title: Chronik der anno 1691 in Württemberg eingewanderten Familie des Kgl. Niederl. General-Consuls für Württemberg).
59529: GERALDES, CARLOS EUGENIO DE MELLO, - Instituições de fomento colonial estrangeiras. (Relatorio de uma missão oficial).
42491: GERAMB, MARIE-JOSEPH DE, - Pèlerinage à Jérusalem et au Mont-Sinaï.
57171: GERBER, EDUARD, - Geologie des Gurnigels und der angrenzenden subalpinen Molasse (Kanton Bern).
44819: GERHARDT, DIETRICH, WEINTRAUB, WIKTOR & WINKEL, HANS-JÜRGEN ZUM (EDS.), - Orbis scriptus: Dmitrij Tschizewskij zum 70. Geburtstag.
57761: GERHARDT, CLAUS W. & WIDMANN, HANS, - Geprägte Form. Embossed forms. Prägen als Technik und literarischer Begriff. Mit 50 Originalprägungen und 4 handsignierten Graphiken. Production methodes and literary quotations. With 50 original embossings and 4 embossed prints signed by the artists.
61197: GERITS, ANTON (ED.), - For Bob de Graaf: antiquarian bookseller, publisher, bibliographer. Festschrift on the occasion of his 65th birthday.
41032: GERMANO DA SILVA CORREIA, A.C., - Les enfants et les adolescents luso-descendants de l'Inde Portugaise. (Croissance, anthropométrie et morphologie médicale). Mémoire présenté à la V.e Session de l'Institut International d'Anthropologie et au XV.e Congrès International d'Anthropologie.
58963: GERSTACKER, FRIEDRICH, - Mississippi-Bilder : Licht- und Schattenseiten transatlantischen Lebens. Zweiter & dritter Band.
55715: GESCHER, F.M. (RED.), - Indie. Schetsen over onze koloniën in Oost-Indië.
41685: BERLINER HANDELS-GESELLSCHAFT. - Die Berliner Handels-Gesellschaft in einem Jahrhundert deutscher Wirtschaft, 1856-1956.
57489: SCHIFFBAUTECHNISCHE GESELLSCHAFT, - Jahrbuch der Schiffbautechnischen Gesellschaft, 40. Band, 1939.
57475: SCHIFFBAUTECHNISCHE GESELLSCHAFT, - Jahrbuch der Schiffbautechnischen Gesellschaft, 20. Band, 1919.
57476: SCHIFFBAUTECHNISCHE GESELLSCHAFT, - Jahrbuch der Schiffbautechnischen Gesellschaft, 21. Band, 1920.
57484: SCHIFFBAUTECHNISCHE GESELLSCHAFT, - Jahrbuch der Schiffbautechnischen Gesellschaft, 32. Band, 1931.
57487: SCHIFFBAUTECHNISCHE GESELLSCHAFT, - Jahrbuch der Schiffbautechnischen Gesellschaft, 38. Band, 1937.
59286: GESSNER, SALOMON, - Oeuvres de Salomon Gessner traduits de l'allemand [par Huber]: Contes moraux et nouvelles idylles (suivi de Poésies melées & Le premier navigateur).
57950: GEVERS DEIJNOOT, W.T., - Herinneringen eener reis naar Nederlandsch Indië in 1862.
9016: GEYL, P., - Geschiedenis van de Nederlandse stam [tot 1798].
44588: GEYL, PIETER, - From Ranke to Toynbee: Five lectures on historians and historiographical problems.
43414: GHOSHAL, U.N., - A history of Indian political ideas: The Ancient period & the period of transition to the Middle Ages.
43415: GHOSHAL, U.N., - A history of Indian public life. Volume two: The pre-Maurya and the Maurya periods.
58763: GIBB, H.A.R. (ED./TRANSL.), - The travels of Ibn Battuta, A.D.1325-1354. (vol. 2 of 5). From the Arabic text ed.by C.Defremery & B.R.Sanguinetti.
58762: GIBB, H.A.R. (ED./TRANSL.), - The travels of Ibn Battuta, A.D.1325-1354. (vol. I of 5). From the Arabic text ed.by C.Defremery & B.R.Sanguinetti.
47686: GIBBS, HENRY H. & GRENFELL, HENRY R., - The bimetallic controversy. A collection of pamphlets, papers, speeches and letters.
55766: GIELEN, UWE P. (ET AL, EDS.), - Psychology in international perspective. 50 years of the International Council of Psychologists.
45359: GIGLIOLI, ENRICO HILLYER, - Primo resoconto dei risultati dell'inchiesta ornitologica in Italia. Parte seconda: Avifaune locali.
44902: GIJSBERS VAN WIJK, C.M.T., - Sex differences in symptom perception. A cognitive-psychological approach to health differences between men and women.
56166: GIJSBERTS, PIETER JAN (ET AL), - Zuydersee: Zur Arbeit Jakob Gasteigers.
55987: GIJZEN, AGATHA, - Bijdrage tot de geschiedenis van Gijzenia Agatensis, gedurende het tijdvak 9 October 1904 - 15 November 1938.
51573: GILANI, SYED ASAD, - Maududi: Thought and movement.
58633: GILBERT, LUDWIG WILHELM (HRSG.), - Annalen der Physik und der physikalischen Chemie. Band 10. (= Annalen der Physik, Band 70).
58354: GILBERT, LINNEY (ED.), - The beauties and wonders of nature and science: a collection of curious, interesting and valuable information for the instruction and improvement of the enquiring mind.
43103: GILIOMEE, HERMANN, - Die Kaap tydens die Eerste Britse Bewind, 1795-1803.
48873: GILKES, GEORGES-STANLEY, - Les socialistes chrétiens et la société anglaise au milieu du xixe siècle.
11284: GILLON, WERNER, - Collecting African art. With an introduction by William Fagg.
55636: GILTAIJ, JEROEN & KELCH, JAN, - Lof der zeevaart. De Hollandse zeeschilders van de 17e eeuw.
48231: GINNEKEN, JAC. VAN, - Handboek der Nederlandsche taal. Deel I: De sociologische structuur. (2 dln.).
60779: GIRARD, RAFAEL, - Indios selváticos de la Amazonia Peruana.
47581: GIRAUDEAU, FERNAND, - Napoleon III intime.
45425: GIRNAU, GÜNTER, - Unterirdischer Städtebau. Planungs-, Konstruktions- und Kostenelemente.
52428: GLANZMANN, E. & GORDONOFF, T. (HRSG.), - Zeitschrift für Vitaminforschung, Band 7.
60445: GLASSIE, HENRY, - Traditional art of Dhaka.
57903: GLATZ, J., - Merkwaardige reizen in en door vreemde werelddeelen, ingerigt naar de vatbaarheid der jeugd. Naar het Hoogduitsch. (Deel 1 van 3).
30372: GLEICHEN, COUNT, - With the Mission to Menelik, 1897.
52436: GLEICHEN-RUSSWURM, A. VON, - Der Ritterspiegel. Geschichte der vornehmen Welt im romanischen Mittelalter. (#3 of 35 numbered copies on Büttenpapier).
58619: GLINGA, WERNER, - Literatur in Senegal. Geschichte, Mythos und gesellschaftliches Ideal in der oralen und schriftlichen Literatur.
59262: GLOWCZEWSKI, BARBARA, - Du rêve à la loi chez les Aborigènes. Mythes, rites et organisation sociale en Australie.
61190: GNIRREP, W.K., GUMBERT, J.P. & SZIRMAI, J.A., - Kneep en binding. Een terminologie voor de beschrijving van de constructies van oude boekbanden.
61193: GNIRREP, W.K., GUMBERT, J.P. & SZIRMAI, J.A., - Kneep en binding. Een terminologie voor de beschrijving van de constructies van oude boekbanden.
21036: GOBIUS, G., - Herinneringen uit mijne loopbaan bij de Marine, 1874-1908.
42725: GODDARD, PLINY EARLE, - Life and culture of the Hupa.
42726: GODDARD, PLINY EARLE, - Hupa texts.
60864: GODDEN, GEOFFREY A., - Coalport and Coalbrookdale porcelains.
60869: GODDEN, GEOFFREY A., - Eighteenth-century English porcelain: A selection from the Godden Reference Collection.
61188: GODDIJN, PETER, - Het restaureren van boeken. Een handleiding voor de restauratie van boeken uit de periode van 1600 tot 1850.
48509: GODFREY, S. & BAUM, J.D. (EDS.), - Clinical paediatric physiology.
50181: GODITIABOIS, A., - Le vade-mecum de la vibrogiration des betons. Fascicule no. 2: Les machines vibrantes. Technique et usage industriel.
3931: GODSCHALK, L.A.F., - Ontijdig schip-verlaten.
212: GOEDKOOP JNE., D., - 'Chantier Kromhout'.
26560: GOEJE, C.H. DE, - Bijdrage tot de ethnographie der Surinaamsche Indianen.
59117: GOEJE, C.H. DE, - Etudes linguistiques Caraïbes, (bound with:) Etudes linguistiques Caribes, tome II.
43458: GOEJE, C.H. DE, - The Arawak language of Guiana.
28025: GOEJE, C.H. DE, - Verslag der Toemoekhoemak-expeditie (Tumuc-Humac-expeditie).
40669: GOEREE, J., - Historische gedenk-penningen van Lodewyk den XIV. Vertonende al het voorgevallene van dien Koning zedert zyne geboorte, tot op deze tegenwoordige eeuwe. Naar de oorspronkelyke medalien in 't groot, en de korte historische beschryving, beneffens de verklaring van yder penning en opschrift, uit het Fransch in 't Nederduits overgebragt.
58106: GOEREE, W., - Inleydinge tot de algemeene teyken-konst, waar in de gronden en eygenschappen, die tot onfeylbaar en verstandig begryp vande teyken-konst noodig te weten zyn, kort en klaar worden aangewesen. Zynde niet aleen den leerlingen der teyken- en schilderkunde, beeldhouwerye en glasschrijfkunde, tot een aanleydinge nut en dienstig, maar ook om aan alle liefhebbers en beminnaars, soo van dese, als van alle andere konsten (daar uyt voort-komende) een bescheydene kennisse mede te deelen.
58841: GOETHE, W. VON (MINIATURE BOOK), - Egmont. Ein Trauerspiel in fünf Aufzügen.
58818: GOETHE, [J.W. VON], - Hermann und Dorothea. Gedicht in neun Gesaengen.
51955: GOETZ, LEOPOLD KARL, - Volkslied und Volksleben der Kroaten und Serben. I: Die Liebe; II: Die Liebenden. Personen und Schauplatz des Liedes.
58119: GOGUET, A.Y. & FUGERE, A.C., - De l'origine des loix, des arts, et des sciences; et de leurs progrès chez les anciens peuples. (Complete in 6 vols.).
57720: GOLDSCHMIDT, E.PH., - Gothic & Renaissance bookbindings. Exemplified and illustrated from the author's collection. (2 vol. set).
48022: GOLDSMITH, [OLIVER], - Abrégé de l'histoire Romaine, depuis la fondation de Rome jusqu'à la chute de l'Empire Romain en Occident. Traduit de l'Anglais... sur la 12e édition, par V.D. Musset-Pathay. A l'usage des colléges et des institutions.
59483: GOMMANS, JOS & BOS, JEROEN (ET AL), - Grote Atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Comprehensive Atlas of the Dutch United East India Company. Vol. VI: Voor-Indïë, Perzië, Arabisch Schiereiland / India, Persia, Arabian Peninsula.
5644: GONCOURT, E. & J. DE, - Histoire de la société francaise pendant la Révolution.
34629: GONDA, J., - The Savayajnas (Kausikasûtra 60-68. Translation, introduction, commentary).
60937: GONGGRIJP, J.R.P.F., - Kitab Amtsal. Maleisch-Hollandsch lees- en leerboek tot zelfonderricht.
58610: GONSETH, MARC-OLIVIER (ET AL, EDS.), - Helvetia Park. Exposition 05.09.2009 - 16.05.2010.
58258: GONSETH, MARC-OLIVIER (ET AL, EDS.), - Figures de l'artifice. Exposition 2006/2007.
58297: GONSETH, MARC-OLIVIER (ET AL, EDS.), - La marque jeune. Exposition 28.06.2008 - 01.03.2009.
45872: GONZALES GUZMAN, A.E., - A palynological study on the Upper Los Cuervos and Mirador Formations, Columbia (Lower and Middle Eocene; Tibu Area, Colombia).
16972: GOOCH, DANIEL, - Memoirs & diary [1816-1889]. Transcribed from the original manuscript, and edited with an introduction and notes by Roger Burdett Wilson.
40668: GOODALL, GEORGE (ED.), - The mercantile marine atlas. Specially designed for merchant shippers, exporters and ocean travellers.
58372: GOODRICH, SAMUEL GRISWOLD (PUBLISHED ANONYMOUSLY), - Enterprise, industry and art of man, as displayed in fishing, hunting, commerce, navigation, mining, agriculture and manufactures.
3685: GOODWIN, MAUD WILDER, ROYCE, ALICE CARRINGTON & PUTNAM, RUTH, - Historic New York, being the first series of the Half Moon Papers.
59103: GOOT, PIETER VAN DER, - Onderzoekingen over levenswijze en bestrijding van den witten rijstboorder op Java.
4358: GOOVAERTS, A., - Histoire et bibliographie de la typographie musicale dans les Pays-Bas.
43894: GORIAINOV, SERGE, - La question d'Orient à la veille du Traité de Berlin (1870-1876). Avec une introduction et des notes par Boris Nolde.
60228: GORIS, R., - Beknopt Sasaksch-Nederlandsch woordenboek.
57985: GORISSE, C. (RED.), - Tilburg: stad met een levend verleden. De geschiedenis van Tilburg vanaf de Steentijd tot en met de twintigste eeuw.
58340: GOSLING, W.G., - Labrador: Its discovery, exploration, and development.
3724: GOSLINGS, B.M., - De Indianen en boschnegers van Suriname.
8754: GOSWAMI, A. (PUBL.), - Designs from Orissan temples. Introd.K.Christen.
40957: GOTZEN, MARCEL, - Vrijheid van beroep en bedrijf & onrechtmatige mededinging. Een poging tot nadere omlijning van de wettelijke grondslagen en de inhoud van het onrechtsmatigheidsbegrip naar Belgisch algemeen mededingingsrecht.
59114: GOUDRIAAN, A.F., - Ontwerp ter verbetering van de schutsluizen; om, door eenen eenvoudigen toestel, aan dezelve de belangrijke eigenschap te geven, dat, bij de doorschutting, het schutwater voor een groot gedeelte weder op den boven-boezem terug gevoerd wordt.
59506: GOUDRIAAN, A.F., - Verhandeling tot onderzoek omtrent het vereischte vermogen van zijdelingsche afleidingen ter ontlasting der te hoog opzwellende, of door het ijs in afvoer belemmerde, rivierwateren, en omtrent de meest geschikte inrigting dier afleidingen, om daarvan tot eenen uitvoerbaren en voldoenden graad van zekerheid te kunnen verwachten de zoo veel mogelijke beveiliging tegen geweldige inundatien door dijkbreuken.
59453: GOULARD, [THOMAS], - Herrn Goulards Chirurgische Werke. Aus dem Französischen übersetzt. Mit einer Vorrede versehen von Zacharias Vogel.
58375: GOULD, E.R.L. & WRIGHT, CARROLL D., - The housing of the working people. (Eighth special report of the Commissioner of Labor).
6190: GOURDAULT, J., - Rome et la Campagne Romaine.
19284: GOURDAULT, J., - A travers le Tyrol.
6771: GOUW, J. TER, - Amstelodamiana.
1873: GOUW, J. TER, - Amsterdamsche tafereelen.
1875: GOUW, J. TER, - Nacht en morgenrood. Een tijdvak uit de geschiedenis van Amsterdam, meerendeels naar oorspronkelijke stukken.
58623: GOVERS, CORNELIA J.H., - Performing the community: Representation, ritual and reciprocity in the Totonac Highlands of Mexico.
42045: GRAADT JONCKERS, R.H., - Tooneelen uit den tegenwoordigen oorlog met Rusland, Engeland en Frankrijk.
59747: GRAAFF, S. DE & STIBBE, D.G. (EDS.), - Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië. Tweede deel: H - M.
45683: GRAAFLAND, N., - De Minahassa: haar verleden en haar tegenwoordige toestand. Eerste deel.
18230: GRAEBNER, A.L., - Geschichte der lutherischen Kirche in America. Erster Theil (all published).
58306: GRAESSE, J.G.TH., - Orbis latinus oder Verzeichnis der wichtigsten lateinischen Orts- und Ländernamen. Ein Supplement zu jedem lateinischen und geographischen Wörterbuch. 2. Auflage, mit besonderer Berücksichtigung der mittelalterlichen und neueren Latinität neu bearbeitet von Friedrich Benedict.
56244: GRAESSE, J.G.TH., - Trésor de livres rares et précieux ou nouveau dictionnaire bibliographique. (Full set of 7 vols. + supplement).
60677: GRAINGER, JOHN D., - Dictionary of British naval battles.
52564: GRANIER, J., - Les systèmes oscillants. A l'usage des candidats aux certificats de licence et aux diplomes d'ingénieur.
48975: GRAPOW, HAUPTMANN, - Kampf und Gefecht. Ein Beitrag zur Frage der Schlachtentaktik.
20568: GRASWINCKEL, D.P.M., - Het oud-archief der gemeente Arnhem. I: Voorwoord, inleiding, inventaris; II:Regestenlijst; III: Brievenlijst, lijst van kaarten en teekeningen, index.
22948: GRASWINCKEL, D.P.M., - Graswinckel. Geschiedenis van een Delfts brouwers- en regentengeslacht.
52752: GRASWINCKEL, DIRCK, - Korte onderrechtinge raeckende de fondamentale regeringhe van Engelandt, ende de gherechtigheden soo van den Koningh, als het Parlement, by forme van missive.
35931: GRASWINCKEL, D.P.M., - De archieven der gasthuizen en fundatiën, gilden, schutterijen en vendels, gedeponeerd bij het oud-archief der gemeente Arnhem.
59040: GRAUL, K., - Reise nach Ostindien über Palästina und Egypten von Juli 1849 bis April 1853. Vierter Teil: Der Süden Ostindiens und Ceylon. Erste Abteilung.
58657: GRAVESANDE, G.J. 'S, - Introduction à la philosophie, contenant la métaphysique et la logique. Traduite du Latin.
58710: GRAVEZANDE, ADRIANUS 'S, - Tweede eeuw-gedachtenis der Middelburgsche vryheid, zoo in den godsdienst als burgerstaat, of historische aaneenschakeling van gebeurtenissen der stad Middelburg in Zeeland, ten tyde der Nederlandsche Beroerten (...). Benevens het daar op gevolgde overgaan derzelve aan den Heere Prinse van Oranje en Nassau.
59011: GREATHOUSE, CHARLES H., - Index to the Yearbooks of the United States Department of Agriculture, 1901-1905, 1906-1910, 1911-1915.
50930: GRECOURT, [JEAN BAPTISTE JOSEPH VILLARS DE], - Oeuvres choisies, Précédées de Considérations historiques et critiques sur le genre de poésie auquel elles appartiennent.
58456: GREEF, GUILLAUME DE, - Le transformisme social. Essai sur le progrès et le regrès des sociétés.
60236: GREEN, TOBY, - The rise of the Trans-Atlantic slave trade in Western Africa, 1300-1589.
44254: GREGG, PAULINE, - A social and economic history of Britain, 1760-1972.
43177: GREGORY, ROY, - The miners and British politics, 1906-1914.
36375: GRENDEL, E., - De ontwikkeling van de artsenijbereidkunde in Gouda tot 1865.
56980: GRESHOFF, J. (RED.), - De Witte Mier. Klein maandschrift voor de vrienden van het boek. Deel III (= tweede jaargang), nrs. I-VI.
56242: GRESHOFF, M. (ED.), - Rumphius gedenkboek 1702-1902.
43591: GRESWELL, WILLIAM PARR, - A view of the early Parisian Greek press; including the lives of the Stephani; notices of other contemporary Greek printers of Paris; and various particulars of the literary and ecclesiastical history of their times. (2 vol. set).
60759: GREUB, SUZANNE (ED.), - Expressions of belief. Masterpieces of African, Oceanic, and Indonesian art from the Museum voor Volkenkunde, Rotterdam.
60683: GREW, J.C., - Sport and travel in the Far East. With a foreword by Theodore Roosevelt.
40945: GREY, C., - The early years of His Royal Highness the Prince Consort, compiled under the direction of Her Majesty the Queen.
44690: GRIFFIN, A.P.C., - A union list of periodicals, transactions and allied publications currently received in the principal libraries of the District of Columbia.
58320: GRIFFIN, A.P.C., - A list of books (with references to periodicals) on the Philippine Islands in the Library of Congress. With chronological list of maps in the Library of Congress by P. Lee Phillips.
43191: GRIFFITH, ROBERT & THEOHARIS, ATHAN (EDS.), - The Specter: Original essays on the Cold War and the origins of McCarthyism.
55337: GRIFFITHS, DENIS (ET AL), - Brunel's ships.
59705: GROEN, J. VAN DER, - Den Nederlantsen hovenier, zijnde het I. deel van het Vermakelijk land-leven. Beschrijvende alderhande princelijke en heerlijke lust-hoven en hof-steden, en hoe men deselve, met veelderley uytnemende boomen, bloemen en kruyden, kan beplanten, bezaeijen, en vercieren.
50397: GROENEBOER, KEES (RED.), - Een vorst onder de taalgeleerden: Herman Neubronner van der Tuuk. Taalafgevaardigde voor Indië van het Nederlandsch Bijbelgenootschap 1847-1873. Een bronnenpublicatie.
58398: GROENEIJK, J.P.L., - Handleiding tot de kennis der besturing van het schip, ten gebruike der adelborsten van de Koninklijke Nederlandsche Marine.
59212: GROENEN, LIEVIN, - Illustrated marine encyclopaedia, English - French - Dutch. Encyclopédie illustrée de la marine, Anglais - Francais - Néerlandais. Geïllustreerde scheepvaart encyclopedie, Engelsch, Fransch, Nederlandsch.
37138: GROENEVELD, G. (VOORWOORD), - N.V. Groeneveld, Van der Poll & Co's Electrotechnische Fabriek, opgericht 1 Sept. 1887, Amsterdam, Rotterdam, Wormerveer. Afdeeling Scheepsinstallaties.
45492: GROMORT, GEORGES, - Histoire abrégée de l'architecture de la Renaissance en France (XVIe, XVIIe & XVIIIe siècles).
4463: GRONEMAN, J., - Over zee van Amsterdam naar Nederlandsch-Indie. Gids voor reizigers met de Stoomvaart Maatschappij 'Nederland'.
60168: BURGEMEESTEREN EN RAAD IN GRONINGEN, - Burgemeesteren en Raad in Groningen doen te weten. Dewyl de commissarissen der voorheen bestaanhebbende Gilden in deze stad, zich per requeste aan ons hebben geaddresseerd en daar in voorgedragen "hoe zy door de daaglyksche doch treurige ondervinding ontwaarden, het steeds toenemend verval van veele neringen ...". (Gedaan op den Raadhuize in Groningen den 29 April 1803. W.H. Lohman vt. Ter ordonnantie van Burgemeesteren en Raad voorsz. R. Lohman, secret.).
60167: BURGEMEESTEREN ENDE RAAD IN GRONINGEN, - Burgemeesteren ende Raad in Groningen doen te weeten. Alzo wy, van tijd tot tijd verzoeken ontvangen van personen, zich ten behoeve van de stad als borge hebbende ingelaten voor stads-ambtenaren ... verpligt borge te moeten stellen, om van de borgtogten bevrijd te worden ... (Aldus gedaan in Groningen, den 3 Febr. 1789. W.H. Lohman vt. Ter ordonnantie der H. Heeren voorsz. C.H. Gockinga, secret.).
60166: BORGEMEESTEREN ENDE RAADT IN GRONINGEN, - VIII. Reglement van de H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt in Groningen nopende het exerceren van alle stadt en Oldambter commissien, mitsgaders de convocatien der creditoren. (Aldus gelezen, gearresteert ende geapprobeert, in Curia Groningae den 15. February 1712. W. Wichers, vt. Ter ordonnantie der H. Heeren voorsz. L. Bothenius, secret.).
60165: BORGEMEESTEREN ENDE RAADT IN GRONINGEN, - Borgemeesteren ende Raadt in Groningen doen te weeten. Also wy hebben bevonden, dat de onlusten, commotien ende disorders sedert eenigen tijdt onder de gemeinte alhier voorgevallen, wel principalijk haaren oorspronck hebben genomen, uit al te groote licentie van de by-eenkomsten der Gilden ... (Aldus ... gearresteert, ende met het luiden der klocken gepubliceert, in Groningen den 18. Marty anno 1663. Ter ordonnantie der H. Heeren voorsz. Dr. A. Ludolphi, Secret. En nader gerevideert ... den 26. April 1727. W. van Swinderen, Secret.).
60164: STADT GRONINGEN, - Extract uit het Resolutie-boek der stadt Groningen, Veneris den 26. Novemb. 1675. Der borgeren eedt.
57321: GROOS, O., - Der Krieg zur See 1914-1918. Der Krieg in der Nordsee. Zweiter Band: Von Anfang September bis November 1914.
57322: GROOS, O., - Der Krieg zur See 1914-1918. Der Krieg in der Nordsee. Dritter Band: Von Ende November 1914 bis Anfang Februar 1915.
28209: GROOT, HUGO DE, - Verantwoordingh van de wettelicke regiering van Hollant ende Westvrieslant, midtsgaders eeniger nabuyrige provincien, sulcx die was voor de veranderingh, ghevallen inden iare 1618. (...). Met wederleggingh van de proceduren ende sententien jeghens den selven De Groot ende anderen gehouden ende gewesen.
58278: GROOT, TITIA DE, KERSSENS, DICK & RÖNITZ, DIRK (SAMENST.), - Atlas van het Gemeentearchief Zaanstad.
58447: GROOT, BENJAMINUS DE, - Specimen juridicum inaugurale de circumscripta probatione per testes in causis civilibus.
51225: GROPP, ARTHUR E., - A bibliography of Latin American bibliographies published in periodicals. (2 vol. set).
48866: GROSHENS, JEAN-CLAUDE, - Les institutions et le régime juridique des cultes protestants.
47289: GROSJEAN, H.C., - De technologie van het ijzer. Handboek voor iedereen die het ijzer in zijn bedrijf gebruikt of zich met de bewerking van het ijzer bezig houdt.
61182: GROSS, ALEXANDER, - The complete guide to New York City Manhattan and Bronx. Authentic and complete information of streets, house numbers, transportation lines with clear guidance as to the nearest station and number of blocks and the direction to the street desired.
41744: GROSS, CHARLES, - A bibliography of British municipal history, incl. gilds and parliamentary representation.
60955: GROTIUS, H. (MEULENBROEK, B.L., ED.), - Briefwisseling van Hugo Grotius. Zesde deel: juni 1635 t/m februari 1636.
59743: GROTIUS, H. (MEULENBROEK, B.L., ED.), - Briefwisseling van Hugo Grotius. Vierde deel: 1629-1630-1631.
59744: GROTIUS, H. (MEULENBROEK, B.L., ED.), - Briefwisseling van Hugo Grotius. Vijfde deel: 1632 t/m 1635.
28072: GROTIUS, H. (MEULENBROEK, B.L., ED.), - Briefwisseling van Hugo Grotius. Derde deel: 1626-1627-1628.
22340: GROUSTRA, J., - Routekaart van Nederland naar Ned.Indië en terug. Samengesteld op uitnoodiging der Stoomvaart Mij. Nederland.
49676: GROVES, H.W., - Aeronautical Technical Dictionary. French-English, English-French.
58004: GRUAU DE LA BARRE, M., - Intrigues dévoilées, ou Louis XVII, dernier roi légitime de France, décédé à Delft, le 10 Août 1845.
501: GRUBE, A.W. (HRSG.), - Bilder und Scenen aus Europa. Nach vorzüglichen Reisebeschreibungen für die Jugend ausgewählt und bearbeitet.
60654: GRUBE, FRANK & RICHTER, GERHARD, - Het grote zeilboek. Mensen, jachten en de zee.
40354: GRYPDONCK, M., - Gulden spiegel van Oostvlaanderen.
58148: GUAY-TROUIN, M. DU, - Mémoires de monsieur de Guay-Trouin, lieutenant général des armées navales, commandeur de l'Ordre Royal & Militaire de S. Loüis.
57692: GUEVARA, ARTURO, - Espejo de justicia (Esbozo psiquiátrico-social de don Simón Rodríguez).
48954: GUGLMAYR, R., - Neuzeitliches Haushaltungs-Lexikon. Ein Fach-und Nachschlagewerk, wie man sparsam haushalten und wirtschaften kann.
10112: GUIART, JEAN, - Océanie.
58457: GUICCIARDINI, FRANCESCO, - La historia d'Italia. Nuovamente con somma diligenza ristampata, & da molti errori ricorretta. Con l'aggiunta de' sommarij à libro per libro: & con le annotationi in margine delle cose più notabili. Fatte dal reverendo Padre Remigio Fiorentino. (Followed by:) Gli ultimi quatro libri dell Historia d'Italia di Messer Francesco Guicciardini. Nuovamente con somma diligentia ristampati, et corretti (...) di Papirio Picedi.
58492: GUICHE, COMTE DE [GRAMONT, ARMAND DE], - Mémoires du Comte de Guiche concernant les Provinces-Unies des Pays-Bas [1665-1672].
17856: TOURIST GUIDE. - Sumatra. Uitgegeven door het Officieele Toeristenbureau voor Nederlandsch-Indië. Publ. by the Travellers' Official Information Bureau of Netherland India.
44740: GUIMARAES, PEDRO BERNARDO (PREFACE), - O municipio de Itajuba (noticia descriptiva).
41707: GUINOT, EUGENE, - L'été à Bade. Précédée d'une notice sur l'auteur par Jules Janin.
51298: GULDEWAGEN, D. & STEYN, P., - Naam-register, van de Heeren van de regeering der stad Haarlem, van de Ministers van dien; en van derzelver Commissien; als meede van eenige ampten en employen binnen dezelve.
52395: GULIK, R.H. [ROBERT] VAN, - De boek illustratie in het Ming tijdperk. [De boekillustratie in het Ming-tijdperk].
60571: GULIK, WILLEM VAN, - Nederlanders in Nagasaki - Japanse prenten uit de 19de eeuw. The Dutch in Nagasaki - 19th-century Japanese prints.
43863: GÜNTHER, SIEGMUND, - Geschichte der Erdkunde.
51164: GUO, YINGJIE, - Cultural nationalism in contemporary China: The search for national identity under reform.
60442: GUPTE, R.S., - The art and architecture of Aihole: A study of early Chalukyan art through temple architecture and sculpture.
24202: GUSINDE, MARTIN, - Die Twiden: Pygmäen und Pygmoide im tropischen Afrika.
43091: GUTKIND, PETER C.W., - The royal capital of Buganda. A study of internal conflict and external ambiguity.
24289: GUTKIND, P.C.W., - The African administration of the Kibuga of Buganda.
51893: GVOZDANOVIC, JADRANKA, - Language system and its change: On theory and testability.
30728: HAAFNER, JACOB, - Lotgevallen en vroegere zeereizen. Volgens deszelfs nagelatene papieren uitgegeven door C.M.Haafner.
8688: HAAFNER, JACOB, - Lotgevallen op eene reize van Madras over Tranquebaar naar het eiland Ceilon.
60381: HAAFNER, JACOB, - Reize in eenen palanquin: of lotgevallen en merkwaardige aanteekeningen op eene reize langs de kusten Orixa en Choromandel.
60380: HAAFNER, JACOB, - Reize te voet door het eiland Ceilon.
60379: HAAFNER, JACOB, - Eine Reise von Madras nach Ceylon. Britischer Raub und Verwüstung Niederländischer Kolonien. Von E.A.P. Dzur neubearbeitet.
60378: HAAFNER, JACOB, - Eine Reise von Madras nach Ceylon. Britischer Raub und Verwüstung Niederländischer Kolonien. Von E.A.P. Dzur neubearbeitet.
60377: HAAFNER, JACOB, - Landreise längs der Küste Orixa und Koromandel auf der westlichen Indischen Halbinsel. Aus dem Holländischen übersetzt und mit einigen Anmerkungen begleitet von T. F. Ehrmann.
60370: HAAFNER, JACOB, - Travels on foot through the island of Ceylon. Translated from the Dutch.
60395: HAAFNER, JACOB, - Lotgevallen en vroegere zeereizen. Volgens deszelfs nagelatene papieren uitgegeven door C.M.Haafner.
60400: HAAFNER, JACOB, - Jacob Haafners Fodreise igiennem Ceilon. Oversat af det Tyske ved J. Riise.
60084: DEN HAAG. - Raport (sic) en bylagen van het Committé van Finantie van de Provisionele Raad van 's Gravenhage, in dato 22 Maart 1795. (Was geteekent: Joannes Huygens, A.C. Moliere, J.H. Noordbeek, Johannes Bossée, Pieter Heynsius).
43510: HAAGEN, M.J.F.W. VAN DER, - Het geslacht Van der Haagen, 1417-1932. Met een beschrijving van het werk van den schilder Joris van der Haagen en eenige naamgenoten door J.K. van der Haagen.
21404: HAAN, A.M.J. DE, - Inventaris van het archief van de Heilige Geest en het Heilige Geesthofje te 's-Gravenhage, 1311-1917.
57960: HAAN HETTEMA, M. DE (RED.), - Oude Friesche wetten. Tweede deel, eerste & tweede stuk. VI: Jus Municipale Frisonum; VII: Boetregisters; VIII: Geestelijke regten; IX: Willekeuren; X: Lex Frisionum.
56232: HAAN, F. DE, - Oud Batavia. Gedenkboek uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen t.g.v. het 300-jarig bestaan der stad in 1919. (Full set: 2 text vols, plate vol., index vol.).
53892: HAARLEM. - Handvesten, privilegien, octroyen, vry- en gerechtigheden aan de stad Haerlem en haare burgers verleend; mitsgaders overeenkomsten en handelingen door de regeerders dier stad met andere steden, gemeenschappen, of byzondere persoonen aangegaan. Vercierd met de afbeeldingen der voornaamste zegels, als ook van het eerste en oudste Handvest van den jaare 1245.
24489: HAAS, M.R., - Thai-English student's dictionary.
50511: HAAS, HENDRIK DE, - De boekbinder, of volledige beschrijving van al het gene wat tot deze konst betrekking heeft.
43351: HAAS, HANS, - 'Amida Buddha unsere Zuflucht'. Urkunden zum Verständnis des japanischen Sukhavati-Buddhismus.
45019: HÄBERLIN, DR., - Volkstrachten der nordfriesischen Inseln vom Anfang des XVIII. bis Anfang des XIX. Jahrhunderts.
50880: HABICH, GEORG, - Die deutschen Medailleure des XVI. Jahrhunderts.
43432: HABOUSH, JAHYUN KIM, - A heritage of kings: One man's monarchy in the Confucian world.
25790: HADDERINGH, H. & B. VEENSTRA, - Drents woordenboek.
44352: D'HAEN, THEO & BERTENS, HANS (EDS.), - History and post-war writing.
49165: HAENEN, PAUL & TROUWBORST, ALBERT (EDS.), - Vrienden en verwanten. Liber amicorum Alex van der Leeden.
21038: HAERSOLTE, J.W.J. VAN, - Onze visscherij op Noord- en Zuiderzee.
51804: DE HAES MEUBELFABRIEK, VICTOR, - Zonder titel. (Verkoopcatalogus van houten slaapkamerinrichtingen: bedden, kasten, toilettafels, tafels en stoelen).
39832: HAES, R.L. DE, - Verslag aan den Koning van het onderzoek naar de vermoedelijke oorzaken waaraan de zeeramp van Zr.Ms. Rammonitor 'Adder' moet worden toegeschreven. Uitgebracht door de Commissie, benoemd bij 's Konings Besluit van 21 Julij 1882, no.1.
60312: HAES, FRANS DE, - De nagelaten gedichten, en Nederduitsche spraekkunst.
43789: HAFED, PRINCE OF PERSIA, - Hafed, Prince of Persia: His experiences in earth-life and spirit-life, being spirit communications, received through Mr. David Duguid, the Glasgow trance-painting medium. With an appendix, containing communications from the spirit artists, Ruisdal and Steen. Illustrated by fac-similes of various drawings and writings, the direct work of the spirits.
57078: HAGA, B.J., - Nota omtrent de Inlandsche rechtsgemeenschappen in het gewest Tapanoeli.
60450: HAGELBERG, W., - Zoölogische hand-atlas. Het dierenrijk in zijn hoofdvormen naar de natuur geschetst. A: Zoogdieren, mammalia; B: Vogels, aves; C: Amphibiën, reptilia et amphibia; D: Visschen, pisces; E: Gelede dieren, articulata & arthrozoa; F: Weekdieren, mollusca; G: Wormen, vermes; stekelhuidigen, echinodermata; holzakdieren, coelenterata; vormlooze dieren, protozoa.
58078: HAGEMAN, HENRICUS, - Verzameling van Nederduitsche byvoeglyke naamwoorden, uit verscheiden schryvers getrokken, en in eene alphabethische orde gebragt.
58922: HAGEMAN, J., - Handleiding tot de kennis der geschiedenis, aardrijkskunde, fabelleer en tijdrekenkunde van Java. Deel II: Aardrijkskunde, fabelleer en tijdrekenkunde van Java.
8758: HAGEN, T., F.T. WAHLEN & W.R. CORTI, - Nepal, royaume de l'Himalaya.
56245: HAHN JR., ALBERT, - Kunst als tijdsbeeld. T.g.v. het vijf-jarig bestaan van het Nederlandsche Boekengilde.
24453: HAILEY, LORD, - An African survey. A study of problems arising in Africa South of the Sahara. Issued by the Committee of the African Research Survey under the auspices of the Royal Inst.of Intern.Affairs.
43092: HAILEY, LORD, - An African survey. Revised 1956. A study of problems arising in Africa South of the Sahara. Issued under the auspices of the Royal Institute of International Affairs.
59279: HAIN, LUD., - Repertorium bibliographicum, in quo libri omnes ab arte typographica inventa usque ad annum MD. Typis expressi ordine alphabetico. (4 vols.).
45314: HAISSINSKY, M., - Nuclear chemistry and its applications. Translated from the French by D.G. Tuck.
24849: HAKS, LEO & MARIS, GUUS, - Lexicon of foreign artists who visualised Indonesia (1600-1950). Surveying painters, watercolorists, draughtsmen, sculptors, illustrators, graphic and industrial artists.
40918: HALDANE, J.W.C., - 3800 Miles across Canada.
40944: HALL, H.C. VAN, VROLIK, W. & MULDER, G.J., - Bijdragen tot de natuurkundige wetenschappen. Derde deel voor 1828.
58353: HALL, CHARLES FRANCIS, - Life with the Esquimaux: The narrative of Captain Charles Francis Hall, of the Whaling bark "George Henry" from the 29th May 1860, to the 13th September 1862. (Vol. 2 of 2). With the results of a long intercourse with the Innuits, and full description of their mode of life, the discovery of actual relics of the expedition of Martin Frobisher of three centuries ago, and deductions in favor of yet discovering some of the survivors of Sir John Franklin's expedition.
58357: HALL, CHARLES FRANCIS, - Life with the Esquimaux: A narrative of Arctic experience in search of surviovors of Sir John Franklin's expedition. Populair edition.
59555: HALL, DAVID, - A mite into the treasury, or some serious remarks on that solemn and indispensable duty of duly attending assemblies for divine worship ... To which is subjoin'd an epistle to Friends of Knaresborough monthly-meeting.
41346: HALL, M.C. VAN, - Regtsgeleerde verhandelingen en losse geschriften.
46202: HALLEMA, A., - Vier eeuwen weeshuisgeschiedenis Bolsward, 1553-1953.
44223: HALLER, ALBRECHT VON, - Briefe über die wichtigsten Wahrheiten der Offenbarung.
57803: HALLWARD, N.L., - William Bolts, a Dutch adventurer under John Company.
28575: HALMAEL, A. VAN, WIJN, H. VAN & PLEMPER VAN BALEN, B.A., - Wetenswaardigheden uit de geschiedenis van Noord-Holland.
42547: HALSEY, A.H. & TROW, M.A., - The British academics.
60569: HAMECHER, HORST, - Königin der See: Fünfmast-Vollschiff Preussen.
48752: HAMELSVELD, IJSBRAND VAN, - Kort begrip der algemeene geschiedenis, van de schepping der wereld af, tot op de ontruiming van Frankrijk in 1818.
43471: HAMERSTER, DOMINICUS, - Nauwkeurige en duidelijke verklaaring over de statuten, ordonnantien, reglementen, en costumen van rechte in Friesland; volgens Staats Resolutie van den 12 Maart 1722 gedrukt en gepubliceerd. Derde deel [=Derde & Vierde boek]. Uitgegeven door Ulrich Jan Huber.
51122: HAMMERTON, A. JAMES, - Cruelty and companionship: Conflict in nineteenth century married life.
13412: COMMISSIE VOOR DE HANDELSPOLITIEK, - Rapport betreffende de gevolgen der opening van het Panama-kanaal voor Nederland en kolonien (1912).
42136: HANRATH, J.J., - Het maçonniek exlibris en de daaraan verwante grafische kunst.
61016: HANSEN, C.P. & WINKLER, JOHAN, - De bruidshoogten op het Noord-Friesche eiland Sylt, of het wonder van Eidum. Eene oude vertelling in rijm gebracht door C.P. Hansen, met vertalingen en aanteekeningen van Johan Winkler.
42885: HANSEN, CLAS BRODER, - Deutschland wird Seemacht. Der Aufbau der Kaiserlichen Marine 1867-1880 in zeitgenössischen Berichten und Illustrationen.
58677: HANZELI, VICTOR EGON, - Missionary linguistics in New France: A study of seventeenth- and eighteenth-century descriptions of American Indian languages.
58602: HAPPEL, J., - Bildung und Bezeichnung der Sprachlaute des Menschen vom Ursprung der Schrift und ihrer allmäligen Entwicklung bis auf unsre Tage.
58993: HAQUE, ENAMUL (ED.), - An anthology on crafts of Bangladesh .
59821: HARDOUIN, E. & RITTER, W.L., - Java's bewoners in hun eigenaardig karakter en kleederdracht. Naar de natuur geteekend door E. Hardouin, met een tekst van W.L. Ritter. (Second title:) Java.Tooneelen uit het leven, karakterschetsen en kleederdragten van Java's bewoners. Met een voorwoord van M.T.H. Perelaer.
60328: HARDUIN, [ALEXANDRE-XAVIER], - Mémoires pour servir à l'histoire de la province d'Artois et principalement de la ville d'Arras, pendant une partie du quinzième siècle.
47575: HARDY, A.C., - Motorships. An investigation into the characteristics of mercantile vessels propelled by internal combustian engines.
11855: HARENBERG, E.J. (ET AL, UITG.), - Oorkondenboek van Gelre en Zutphen tot 1326. 1e-6e aflevering. Klooster Zennewijnen, St.-Maria-Magdalenaklooster Nijmegen, Munsterabdij Roermond, diverse Roermondse instellingen, Klooster Bethlehem bij Doetinchem (1e en 2e gedeelte), Abdij Grafenthal bij Goch (1e ged.).
44293: HARMS, J. & DONKERSLOOT-DE VRIJ, M., - Catalogus van de kaartencollectie-Moll.
44925: HARNACK, THEOD., - Luthers Theologie mit besonderer Beziehung auf seine Versöhnungs- und Erlösungslehre. I: Luthers theologische Grundanschauungen; II: Luthers Lehre von dem Erlöser und der Erlösung.
60399: HARNISCH, WILHELM (ED.), - Die wichtigsten neuern Land- und Seereisen. Für die Jugend und andere Leser bearbeitet. Siebenter Theil.
60464: HAROLD, JEAN, COCTEAU, JEAN & CLAUDE, FRANCIS, - La tête des uns le corps des autres. Photo-montages de Jean Harold. Préface de Jean Cocteau. Commentaires de Francis Claude.
15772: HARPEN, N.H. VAN, - The electrometric determination of the hydrogen ion concentration in the latex of hevea brasiliensis and its applicability to technical problems.
57346: HARRIS, SEALE, - Clinical Pellagra.
51945: HARRISON, MARK, - Soviet planning in peace and war, 1938-1945.
11733: HARRISSE, H., - Notes pour servir à l'histoire, à la bibliographie et à la cartographie de la Nouvelle-France et des pays adjacents, 1545-1700.
6608: HART, FRANCIS RUSSELL, - Admirals of the Caribbean.
58347: HART, JOSEPH C., - Miriam Coffin, or the whale-fishermen. A tale. Two volumes in one.
61184: HARTMANN, MICHIEL, HASSE, PETER, E.A. - Handboek bliksembeveiliging voor gebouwen en installaties.
1271: HARTOG, J., - Curaçao, van kolonie tot autonomie. Deel II (na 1816).
3868: HARTSINCK, J.J., - Beschryving van Guiana, of de Wilde Kust, in Zuid-America, Betreffende de aardrykskunde en historie des lands, de zeeden en gewoontes der inwooners, de dieren, vogels, visschen, boomen en gewassen, als mede de eerste ontdekking dier kust, de bezittingen der Spanjaarden, Franschen en Portugeezen en voornaamelyk de volksplantingen der Nederlanderen, als Essequebo, Demerary, Berbice, Suriname, en derzelver rivieren, met de noodige kaarten en afbeeldingen der forten. Waarby komt eene verhandeling over den aart en de gewoontes der neger-slaaven.
59626: HARTSINCK, J.J., - Beschryving van Guiana, of de Wilde Kust, in Zuid-America. Betreffende de aardrykskunde en historie des lands, de zeeden en gewoontes der inwooners, de dieren, vogels, visschen, boomen en gewassen, als mede de eerste ontdekking dier kust, de bezittingen der Spanjaarden, Franschen en Portugeezen en voornaamelyk de volksplantingen der Nederlanderen, als Essequebo, Demerary, Berbice, Suriname, en derzelver rivieren, met de noodige kaarten en afbeeldingen der forten. Waarby komt eene verhandeling over den aart en de gewoontes der neger-slaaven. Tweede deel.
43368: HARTWIG, G., - The tropical world: Aspects of man and nature in the Equatorial regions of the globe.
27347: HARTWIG, G., - De zee en hare wonderen. Natuurkundige beschrijving van hetgeen zij is en van hetgeen zij bevat. Naar den vierden druk uit het Hoogduitsch door A.Winkler Prins.
59385: HARVEN, EMILE DE, - La Nouvelle Zélande: Histoire, géologie, climat, gouvernement, institutions, agriculture, etc., etc.
11376: HARVEY, WARREN ZEV, - Physics and metaphysics in Hasdai Crescas.
43802: HASELMAYR, FRIEDRICH, - Diplomatische Geschichte des Zweiten Reichs von 1871-1918. (Full set). I-III: Die Ära des Friedenskanzlers (1871-1890); IV-VI: Die Ära des Flottenkaisers (1890 - 1918).
59680: HASHIMOTO, MASUKICHI, - Shina kodai rekihoshi kenkyu. (With summary in German: Ueber die astronomische Zeiteinteilung im alten China).
24099: HASSELMAN, C.J., - Algemeen overzicht van de uitkomsten van het welvaart-onderzoek, gehouden op Java en Madoera in 1904-1905.
58793: VAN HASSELT, ANDRE, - Biographie nationale. Vie des hommes et des femmes illustres de la Belgique, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours. (2 vol. set).
58708: HASSELT, G. VAN, - Roozendaal als de prachtigste bezitting van de Geldersche Graven en Hertogen en derzelver hofhouding aldaar enz. enz. met echte bewyzen bekend gemaakt.
43744: HASSO, ARTHUR G., - Den Danske Boghandlerforenings historie gennem hundrede aar, 1837 - 18 Januar - 1937.
43087: HATTERSLEY, ALAN F., - An illustrated social history of South Africa.
44867: HAUPT, MAURICIUS [MORITZ], - De carminibus bucolicis Calpurnii et Nemesiani. Dissertatio.
58446: HAUSSEZ, BARON, - Mémoires du Baron d'Haussez, dernier ministre de la Marine sous la Restauration. Pubiés par son arrière-petite-fille la duchesse d'Almazan. Introduction et notes par le Comte de Circourt et le Comte de Puymaigre. (2 vols.).
61045: HAVARD, HENRY, - Histoire et philosophie des styles (architecture, ameublement, décoration).
5663: HAVARD, H., - La Flandre à vol d'oiseau.
48813: HAVE, J.J. TEN, - Beknopte Aardrijkskunde van Nederlandsch Oost- en West-Indië.
59138: HAVERKAMP, P. (ET AL, RED.), - Nautica. Tweemaandelijksch tijdschrift voor de zeevaart. 4e jaargang, 1927.
42148: HAYASHIYA, SEIZO & HASEBE, GAKUJI, - Chinese ceramics. Translated by Charles A. Pomeroy.
60271: LA HAYE, DE, - La politique civile et militaire des Venitiens.
50237: HAYES, WILLIAM C., - The scepter of Egypt: A background for the study of the Egyptian antiquities in the Metropolitan Museum of Art. Part II: The Hyksos period and the New Kingdom (1675-1080 B.C.).
46814: HAYNES, FRED E., - Criminology.
44462: HAZEN, HENRY A., - Thermometer exposure. Published by authority of the Secretary of War.
58368: HAZEN, JACOB A., - Five years before the mast, or Life in the forecastle, aboard of a whaler man-of-war.
28552: HAZEWINKEL, H.C., - Geschiedenis van Rotterdam.
45956: HEARN, WALTER RISLEY, - Some recollections: Memories of thirty-five years in the consular service.
43955: HEBERER, GERHARD & LEHMANN, WOLFGANG, - Die Inland-Malaien von Lombok und Sumbawa. (Anthropologische Ergebnisse der Sunda-Expedition Rensch).
59006: HEBINCK, PAUL & SHACKLETON, CHARLIE (EDS.), - Reforming land and resource use in South Africa: Impact on livelihoods.
53113: HECKMANN, A., - Moderner Fruchtbelag. 12 mehrfarbige Tafeln, 4 Schablonen, 1 Pause.
43664: HEDEMAN, N.F. & R. BOEKEMA, - Dai Nippon in South East Asia. Handbook Japanese occupation stamps and postmarks of Netherlands Indies, Malaya, Borneo, Brunei, Sarawak, Labuan etc.
31325: HEDEMAN, N.F. & R. BOEKEMA, - Dai Nippon in Zuid-Oost Azië.
60313: HEDERICO, BENIAMINE [HEDERICH, BENJAMIN], - Graecum lexicon manuale. Tribus partibus constans hermeneutica, analytica, synthetica, primum a Beniamine Hederico institutum, post repetitas Sam. PatricII curas, multis vovabularum millibus plurimisque novis significatibus verborum locupletatum, et multis modis castigatum et emendatum, cura Jo. Augusti Ernesti. Pars I: Hermeneutica.
54122: HEDLEY, OLWEN, - Queen Charlotte.
59505: HEECKEREN VAN KELL, VAN & REUVENS, L.A. (E.A.), - Verslag van de commissie uit de Staten van Gelderland, benoemd in hunne vergadering van 4 Julij 1867 tot onderzoek der bezwaren, ingebragt tegen de werken tot vorming der Nieuwe Merwede.
52665: HEEL, A.C.S. VAN (ET AL, EDS.), - Proceedings of the Zeeman Centennial Conference, Amsterdam, September 6-11, 1965.
35051: HEEL, M.G. VAN, - Gedenkboek van de Koloniale Tentoonstelling Semarang, 20 Aug. - 22 Nov.1914. (2 vol.set).
58506: HEEMSKERK, J. VAN, - Batavische Arcadia, waer in: onder 't loof-werck van liefkooserye, gehandelt werdt, van den oorspronck van 't Oudt Batavien, vryheydt der voorige en volgende Bataviers, vrye zee, zee-vonden, vinders van verborgen schatten, verbeurten van goederen ...
43516: HEERDT, A.C. VAN, - Herde, Heerde, Heerdt. Geschiedenis van het geslacht van Heerdt. Woord vooraf van J.Ph. de Monté Ver Loren.
58203: HEERENBOEKJE. - Naamwyzer, vervattende namen en woonplaatsen der leden, uitmakende het stedelyk bestuur der stad Amsterdam, over den Jaare 1819. + Naam-register van alle de predikanten die sedert de Reformatie in den jaare 1578 tot heden geweest, of nog zyn.
51460: HEERINGA, K. & FRUIN, R., - De rekeningen en andere stukken in 1607 uit de Hollandsche rekenkamer naar de Zeeeuwsche overgebracht. Het Henegouwsch-Beiersche Tijdvak: 1319-1432, (gevolgd door:) 1433-1584.
58485: HEES, ANSELM FRANZ VON UND ZU DER, - Der mit aufgedecktem Angesicht dem Publico aus einem Patriottischem Eyffer das von seinem Schlaff nicht erwachen wollende Teutschland vorstellende blutige Schau-Platz. Das ist: Höchstwichtige ex Historiâ, Jure naturali ... über das gantz Europä erspriessliche, dato aber wancken wollende Gleichgewicht deren zweyen Mächtigsten Häuseren Oesterreich und Bourbon.
50635: HEFNER, ROBERT W., - The political economy of mountain Java. An interpretive history.
45295: HEFTING, J.V.C. (VICTORINE), - Jongkind d'après sa correspondance.
55469: HEGE, CHRISTIAN & NEFF, CHRISTIAN (EDS.), - Mennonitisches Lexikon. (Full set of 4 vols.).
46040: HEIBERG, BORGE, - On the classification of vibrio cholerae and the cholera-like vibrios.
49152: HEIDEN, RENE VAN DER, - Aircraft recognition with radar range profiles.
46312: HEIJNSBERGEN, P. VAN, - International legal protection of wild fauna and flora.
45489: HEIMANN, HILDEGARD VON, - Sudien zur Erziehungsarbeit an verwahrlosten Mädchen. Mit Berücksichtigung der Erfahrungen in Hamburg-Ohlsdorf.
49030: HEIMERLE, [AUGUST], - Die Wiesenmeliorationen (Ent- und Bewässerung der Wiesen). Vorarbeiten, Entwurf, Ausführung und Unterhaltung, Musterbeispiel.
48898: HEINE, HEINRICH, - Florentinische Nächte. Mit Lithographien von Wilhelm Wagner.
31979: HEINEMEIJER, W.F., M.F. WAGENAAR (E.A.), - Amsterdam in kaarten. Verandering van de stad in vier eeuwen cartografie.
48358: HEINRICHS, KARL, - Studien über die Namengebung im Deutschen seit dem Anfang des XVI. Jahrhunderts.
26212: HEINS, MAURICE & ARMAND, - De-ci de-la en Hollande. Notes et croquis.
28473: HEINSIUS, A. (VEENENDAAL, A.J., BEW.), - De briefwisseling van Anthonie Heinsius 1702-1720. Deel 1: 19 maart - 31 december 1702.
59770: HEINSIUS, A. (VEENENDAAL, A.J., BEW.), - De briefwisseling van Anthonie Heinsius 1702-1720. Deel VI: 1707.
59766: HEINSIUS, A. (VEENENDAAL, A.J., BEW.), - De briefwisseling van Anthonie Heinsius 1702-1720. Deel II: 1703.
59769: HEINSIUS, A. (VEENENDAAL, A.J., BEW.), - De briefwisseling van Anthonie Heinsius 1702-1720. Deel V: 1706.
59768: HEINSIUS, A. (VEENENDAAL, A.J., BEW.), - De briefwisseling van Anthonie Heinsius 1702-1720. Deel IV: 1705.
59767: HEINSIUS, A. (VEENENDAAL, A.J., BEW.), - De briefwisseling van Anthonie Heinsius 1702-1720. Deel III: 1704.
59327: HEINSIUS, DANIEL, - Laus asini tertia parte auctior: cum alijs festivis opusculis, quorum seriem pagella sequens indicat.
57912: HEINSIUS, NIC., - l'Avanturier Hollandois, ou La vie & les avantures divertissantes & extraordinaires d'un Hollandois. (Vol. 1 of 2).
21535: HEINSIUS, A. (VEENENDAAL, A.J. & HOGENKAMP, C., BEW.), - De briefwisseling van Anthonie Heinsius 1702-1720. Deel XIV: 1 september 1712 - 30 april 1713.
58200: HEINSIUS, DANIEL, - Poemata latina et graeca. Editio post plurimas postrema, longe auctior.
57925: CAESARIUS HEISTERBACENSIS, - Illustrium miraculorum et historiarum memorabilium lib. XII. ante annos fere CCCC Caesario Heisterbachcensi ... conscripti.
47207: HEIZER, ROBERT F. & ELSASSER, ALBERT B., - A bibliography of California Indians: Archaeology, ethnography, Indian history.
50947: HEKKING, E.F.R., - El otomí de Santiago Mexquititlán. Desplazamiento lingüístico, préstamos y cambios gramaticales.
21633: HELBERS, G.C., - Overschie in den loop van tien eeuwen. Gedenkboek uitgegeven t.g.v. de viering van het 1000-jarig bestaan van Overschie.
29600: HELD, G.J., - Papoea's van Waropen.
50837: HELGESEN, GEIR, - Democracy and authority in Korea: Cultural dimension in Korean politics.
25299: HELLEMA, D., - Eene reis om de wereld: Zr.Ms. schroefstoomschip 1e kl. Curacao in 1874 en 1875, onder bevel van den kapitein ter zee J.A. Vandevelde.
23994: HELLER, O., - Die Untergang des Judentums. Die Judenfrage, ihre Kritik, ihre Lösung durch den Sozialismus.
60748: VAN HELLER, MARCUS, - The Wantons.
60752: VAN HELLER, MARCUS, - Nest of vixens.
60753: VAN HELLER, MARCUS, - Ape.
60293: HELLINGA-QUERIDO, L. (INL.), - Uit de voorgeschiedenis van de Stadsbibliotheek te Haarlem.
44009: HELLINGA-QUERIDO, L., - Methode en praktijk bij het zetten van boeken in de vijftiende eeuw.
58298: HELLWALD, F. VON (BAYE, CHARLES, TRANSL.), - Premiers voyages au pays des glaces. (&) Voyages au Pole Nord. Didiés au célèbre explorateur M.A.E. Nordenskiold. (Title on binding: F. von Hellwald, Au Pôle du Nord. Voyages au pays des glaces. Edition française par Charles Baye).
52443: HELLWIG, ALBERT, - Okkultismus und Verbrechen.
33245: HELMUTH, JOH.HEINR., - Natuurleere voor minkundigen, ter bestrijding des bygeloofs. Naar den vierden, veel verbeterden en vermeerderden druk uit het Hoogduitsch vertaald en met eenige aantekeningen verrykt door P.G. Witsen Geysbeek. (Or.title: Volksnaturlehre zur Dämpfung des Aberglaubens).

Next 1000 books from Charbo's Antiquariaat

5/9