Charbo's Antiquariaat
Leerdamhof 274, 1108 BZ Amsterdam, The Netherlands Postal address: Postbus 22513, 1100 DA Amsterdam, The Netherlands. Phone.: +31 (0)20 676 12 29            Email: mail@charbo.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
46413: AUCTION CATALOGUE. - Vente collection importante: tableaux et sculptures des XVe, XVIe et XVIIe siècles, appartenant à un amateur.Mardi 10 juin 1924. (Cover title: Collection tableaux et sculptures primitifs et maîtres des XVIe et XVIIe siècles).
44529: CATALOGUE. - Dada. Zürich, New York, Paris, Köln, Berlin, Hannover. (Indro in Dutch by Tristan Zara).
44775: AUCTION CATALOGUE. - Catalogue of the music library of Edward Francis Rimbault, sold at London 31 July - 7 August 1877, wih the library of Dr. Rainbeau. With an introduction by A. Hyatt King.
51394: CATALOGUE. - A glimpse to historical Taiwan.
12949: CATALOGUS. - Catalogus van boeken in Noord-Nederland verschenen van den vroegsten tijd tot op heden. Samengesteld door de Tentoonstellings-commissie der Nationale Tentoonstelling van het Boek, Juni-Aug.1910.
46200: CATALOGUS. - Gelders zilver. Tentoonstelling Gemeentemuseum Arnhem, 12 Juni - 4 September 1955.
31190: CATALOGUS. - Catalogus van de boeken en kaarten uitmakende de Bibliotheek van het Departement van Koloniën. Vierde vervolg. Met naam- en zaakregister.
2002: CATALOGUS - Oud-Amsterdam. Verzamelingen Wurfbain, Slagregen, Kroese, e.a. Openbare verkooping Frederik Muller, Mei 1912 (1532 mummers).
58161: CATROU, FRANÇOIS, - Histoire générale de l'empire du Mogol, depuis sa fondation jusqu'à présent. Sur les mémoires portugais de M. Manouchi, Vénitien. (4 vols.). Extra title in 1st vol.: Histoire de la vie et du regne d'Orangzeb, dernier empereur Mogol, ou suite de l'histoire de l'Empire du Mogol.
58463: CATS, JACOB, - Alle de wercken van den Heere Jacob Cats. De laatste druk; waar in het twee-en-tachtig jaarig leeven des dichters beneffens desselfs Slaapeloose nachten, met printverbeeldingen sijn verrijkt: nooit voor deesen soo gedrukt.
57013: INDISCH JEUGD-CENTRUM, - Naar ruimer horizon. Officieel orgaan van de Vereniging Indisch Jeugd-Centrum. 19 losse afleveringen: van 1945: nov/dec.; van 1946: sept./okt.; van 1947: jan. & feb.; van 1950: april, juni/juli, sept., okt. & dec.; van 1951: jan. & feb.; van 1952: jan., f
58194: CERVANTES, MICHEL DE, - Don Quichotte de la Manche. Traduit de l'espagnol de Michel de Cervantes, par Florian. Tomes 1-6. Ouvrage posthume.
57400: CERVANTES, - De avonturen van Don Quichote. Naar de vertaling van C.U. Schüller tot Peursum opnieuw bewerkt en ingeleid door René de Clercq. Platen van A. Hahn Jr.
27058: CESTRE, C., - Les Etats-Unis.
53413: CHADWICK, JOHN, - The decipherment of Linear B. [The key to the ancient language and culture of Crete and Mycenae].
20851: CHAMBON, A. (SAMENST.), - Nederlandsche historische scheepvaartkalender 1943.
51812: MARTIN & CHAMOUILLET, - Ornaments d'appartements: Bronzes & bois sculptés.
51563: CHAN, F. GILBERT, - Nationalism in East Asia: An annotated bibliography of selected works.
43878: CHANCE, BRITTON, ESTABROOK, RONALD & WILLIAMSON, JOHN R. (EDS.), - Control of energy metabolism.
24484: DAS, SARAT CHANDRA, - An introduction to the grammar of the Tibetan language. With the texts of Situ Sum-Tag, Dag-Je Sal-Wai Melong and Situi Shal Lung.
60035: CHANGUION, PL. & LAMBRECHTSEN, N.C., - Ordonnantie voor de postwagens tusschen de steden Middelburg en Vlissingen, dienende ter instructie voor de commissarissen en voorlieden.
60840: CHARENSOL, GEORGES (TEXT) & NIEPCE, JANINE (PHOTOGR.), - Le livre de Paris.
59926: CHARLES II, KING, - Authentijcke oratie, van de Koning van Engelant; nevens de oratie van den Cancelier. Gedaen in beyde de Huysen des Parlements, den 4 en 5 februarii, oude stijl, 1673. Gedruckt na de copy tot London, by John Bill, en Christophor Barker, des Konings druckers.
58366: SAILOR CHARLEY (PS. OF NORDHOFF, CHARLES?), - Life in a whaler; or, perils and adventures In the tropical seas. (On cover: "The youth's library of wonder and adventure").
11365: CHATEAUBRIAND, VICOMTE DE, - Oeuvres complètes.
60647: ERCKMANN-CHATRIAN, - Histoire d'un paysan, 1789-1815.
59003: CHAVEZ, ADOLFO (ET AL, EDS.), - Proceedings of the Ninth International Congress of Nutrition, Mexico, September 3-9, 1972. (Full set). Vol. 1: Review of basic knowledge; Vol. 2: Prognosis for the undernourished surviving child; Vol. 3: Foods for the expanding world; Vol.4: Approaches to practical solutions.
58995: CHEN, CHENG-SIANG, - Land use of the Hawaiian Islands; a report of field survey.
43848: CHENU, DR., - Encyclopédie d'histoire naturelle: Botanique, 1re et 2me partie. Avec la collaboration de M. Dupuis.
49183: CHIARUGI, VINCENZIO, - Saggio teorico-pratico sulle malattie cutanee sordide. Osservate nel Regio Spedale di Bonifazio di Firenze.
9842: CHIJS, J.A. VAN DER, - Inventaris van 's Lands Archief te Batavia (1602-1816). Zamengesteld en uitgegeven op last van de Nederlandsch-Indische regering.
42604: CHILCOTE, RONALD H., - The Brazilian Communist Party: Conflict and integration 1922-1972.
42083: CHIN A TAM, S.M., - Bibliography of soil science in Indonesia, 1890-1963.
42104: JAPAN VS. CHINA. - Japanese aggression and the League of Nations, 1937, II.
32238: CHOENNI, C.E.S., - Kleur in de krijgsmacht. De integratie van Surinaamse jonge mannen in Nederland.
11251: CHOISEUL-GOUFFIER, MARIE GABRIEL FLORENT AUGUSTE DE, - Voyage pittoresque de la Grèce. Tome premier.
58807: CHOISY, [FRANCOIS-TIMOLEON] DE, - Avantures de l'abbé de Choisy habillé en femme. Quatre fragments inédits, à l'exception du dernier, qui a été publié sous le titre "Histoire de la comtesse des Barres" Précédés d'un avant-propos par M. P. L. [Paul Lacroix.]."
59468: CHOMPRE, [ETIENNE-MAURICE], - Dictionnaire abrégé de la fable, pour l'intelligence des poëtes, des tableaux, & des statues, dont les sujets sont tirés de l'histoire poétique.
51240: CHOULANT, LUDOVICUS, - Bibliotheca medico-historica sive catalogus librorum historicum de re medica et scienti naturali systematicus.
11563: CIRKER, H. & B. (EDS.), - Dictionary of American portraits: 4045 pictures of important Americans from earliest times to the beginning of the twentieth century.
59599: CLAESZ VAN UTRECHT, WILLEM, - Arithmetische ende geometrische practijcke der bosshieterye (sic). Waer inne gheleert ende aenghewesen wort, alle het ghene dat een constapel soo te water als te lande sonderlinghe van noode is te weten. Alles soo duydelijcken ghesteldt, dat den naerstighen ondersoecker, volkomen berecht by hem selven kan bekomen ende leeren, soo wel voor de gene die niet cyferen en kunnen, als voor de ghere die het kennen.
57739: CLAIR, COLIN (ED.), - The spread of printing. (Full set of 11 vols.).
43703: CLAPIER-VALLADON, SIMONE, - Les médecins français d'outre-mer. Etude psychosociologique du retour des migrants. (2 vol. set). Thèse présentée devant l'Université de Nice le 13 juin 1977.
44450: CLARK, JEAN, DILLENBECK, MARIE & THACKER, MERLE (EDS.), - Burdett prairie trails. A history of Burdett and area.
41289: CLAUSON-THUE, W., - The ABC universal commercial electric telegraphic code, specially adapted for the use of financiers, merchants, shipowners, brokers, agents, &c.
58631: CLAYTON, ANTHONY & KILLINGRAY, DAVID, - Khaki and blue: Military and police in British colonial Africa.
57655: CLEMENT-VAN ALKEMADE, M.H.G. (ET AL), - Historische plattegronden van Nederlandse steden. Deel 6: Haarlem.
11028: CLERCQ, PIETER LE, - Algemeene verhandeling van de heerschappy der zee, en een compleet lichaam van de zee-rechten: vervattende al het weetenswaardigste dat over dit stuk te vinden is. (...). Gelyk ook dat voortreffelyk lichaam van zee-rechten, in Vrankryk uitgegeven in 1681 (...). Mitsgaders verscheide dissertatiën over de jurisdictie en maniere van procedeeren in de Admiraliteit van Engeland (...). Waar by komt een aanhangsel rakende den tegenwoordigen staat en reglementen van de Admiraliteit en scheepsmagt van Engeland. Gevolgd van een vollediger nieuw aanhangsel raakende het zelfde onderwerp. (...).
57868: CLERCQ, P. LE, - Huwlyks mintafereel. Leerdicht begrepen in III. boeken.
59100: UNITED STATES MACHINERY CO., - United States Machinery Co., Inc., 136 Liberty Street, New York, U.S.A.: Veneer and plywood. Bulletins as applying to its manufacture.
59528: COCHRANE, KEVERN L. & GARCIA, SERGE M. (EDS.), - A fishery manager's guide book.
43193: COCHRANE, THOMAS C., - Social change in industrial society: Twentieth-century America.
58945: COCK, H. DE, - Het Beest en de Roomsche afgoderij verdedigd weer op nieuw, doch op nieuw ook weersproken en wederlegd naar Gods Woord, en tevens ook aangewezen hier en daar de gelijkmatige dwaasheid van den valschen profeet (...).
59608: COCK VAN ENCHUYSEN, DAVID, - De cyfer-konst, noyt voor desen den leerlingh grondiger nog ook duydelyker voor-gestelt. Van alle voorgaende druk fauten gesuyvert ende verbetert door Guiliam vander Heyden.
61208: COCKX-INDESTEGE, ELLY & STORM VAN LEEUWEN, JAN, - Boekbandstempels: systeem voor het ordenen van wrijfsels.
57676: COCKX-INDESTEGE, ELLY & GLORIEUX, GENEVIEVE, - Belgica typographica 1541-1600. Catalogus librorum impressorum ab anno MDXLI ad annum MDC in regionibus quae nunc Regni Belgarum pertes sunt. (Full set of 4 vols.).
41525: COCTEAU, JEAN, - Entretiens autour du cinématographe. Recueillis par André Fraigneau.
35085: BENGAL POLICE COD. - Bengal Police Code, containing the rules and regulations of the Bengal police, L.P. (Revised). Publ.under the authority of the Government of Bengal.
35086: BENGAL POLICE CODE. - The Bengal Police Code, containing the rules amd regulations of the Bengal police, L.P. Published under the authority of the Government of Bengal.
57133: COELHO, P.M. LARANJO (ED.), - Cartas de El-Rei D. Joao IV para diversas autoridades do Reino.
57131: COELHO, P.M. LARANJO (ED.), - Cartas dos Governadores da provincia do Alentejo a El-Rei D. Joao IV. (3 vol. set).
10135: COENEN, J.A.W., - Rapport betreffende Britsch Nieuw-Guinee (Papua) van den tijdelijk gezaghebber, fd.controleur bij het Binnenlandsch Bestuur -.
61192: COEVERT, FEMKE, - Reparatie van gebruiksboeken. Een handvat voor collectiebeheerders.
41953: COHEN, DAVID WILLIAM, - Towards a reconstructed past: Historical texts from Busoga, Uganda.
41955: COHEN, DAVID WILLIAM, - The historical tradition of Busoga: Mukama and Kintu.
58903: COHEN, S.J., - De Gids: handboek voor regtsgeleerden, reeders, kooplieden, cargadoors, scheepkapiteins enz. Eerste deel. (Niet verder verschenen).
48983: COHEN, ERNST, - Uit het land van Benjamin Franklin.
41442: COHEN, JAMES, - Brief aan de Heeren Mrs. C.R.S. toe Laer en E.C. Bondt, notarissen te Amsterdam, over hunne verdeediging der bedenkingen op het Hollandsche zegel-regt en het Fransche regt van registratie.
17339: COHN, WILLIAM, - Asiatische Plastik: China, Japan, Vorder-Hinterindien, Java. Sammlung Baron Eduard von der Heydt.
47777: COLBERT, CHARLES-JOACHIM, - Instructions générales en forme de Catéchisme, où l'on explique en abrégé par l'écriture Sainte & par la tradition, l'histoire & les dogmes de la religion, la morale Chrétienne,les sacremens, les prières,les cérémonies & les usages de l'Eglise. 1e partie.
60794: COLBY, CHARLES C., - Source book for the economic geography of North America.
59490: COLE, ALFRED W., - Das Kap und die Kaffern oder Mittheilungen über meinen fünfjährigen Aufenthalt in Süd-Afrika. Aus dem Englischen übertragen von J. K. Hasskarl.
49040: COLE, ALLAN B., - Japanese society and politics: The impact of social stratification and mobility on politics.
60818: COLEMAN, DAVID & KHANNA, RAMAN, - Groupware: Technologies and applications. (Cover title: Groupware: Technology and applications).
2588: COLIJN, H., H.C.A. VAN KAMPEN (E.A.), - De Zuiderzee. Een herinneringswerk.
59849: COLL, C. VAN, - Gegevens over land en volk van Suriname.
19634: COLLE, C., - Journal historique inédit pour les années 1761 et 1762, publié sur le ms.original et annoté par Ad van Bever.
58467: COLLEGII MEDICI AMSTELODAMENSIS, S., - Pharmacopoea Amstelodamensis nova.
57173: COLLET, LEON W. & PAREJAS, EDOUARD, - Geologie de la chaine de la Jungfrau.
58082: COLLIBER, SAMUEL, - Columna rostrata: Or, a critical history of the English sea-affairs: wherein all the remarkable actions of the English nation at sea are described, and the most considerable events (especially in the account of the three Dutch Wars) are proved...
25411: COLLOT D'ESCURY, HENDRIK, - Holland's roem in kunsten en wetenschappen. Met aanteekeningen en bijdragen. (Delen 1-4).
19207: COLOM, J.A., - Jacob Aertsz. Colom's Kaart van Holland 1639. Reproductie van de eerste uitgave.
48265: BOLETIM GERAL DAS COLONIAS, - Indice do Boletim das Colonias Nos. 1 a 200; Nos. 201-212; Nos. 213 a 224; Nos 225 a 236. (Por autores & por assuntos).
51105: MINISTERE DE LA MARINE ET DES COLONIES, - Notices statistiques sur les colonies françaises.
59458: COLONNE [COLONNA, FRANCESCO MARIA POMPEO], - Histoire naturelle de l'univers, dans laquelle on rapporte des raisons physiques, sur les effets les plus curieux, & les plus extraordinaires de la nature. (vol. 1 of 4).
48796: COLTART, J.S., - Scottish church architecture.
43924: COMBAZ, GISBERT, - L'Inde et l'Orient classique. I: Texte; II: Table des titres abrégés, références iconographiques, planches.
41689: CHAMBRE DE COMMERCE (ÉD.), - Royaume de Belgique: Le Centre, archéologique, folklorique, industriel, commercial, artistique. Edité par la Chambre de commerce et d'industrie du Centre.
47642: DIVISION DU COMMERCE, - Aperçu du commerce et de l'industrie des Pay-Bas. (20 vol. set).
45310: EAST AFRICA ROYAL COMMISSION, - East Africa Royal Commission 1953-1955. Report presented by the Secretary of State for the Colonies to Parliament by command of Her Majesty, June 1955.
46870: METEOROLOGICAL COMMITTEE, - Remarks to accompany the monthly charts of meteorological data for Square 3; extending from the Equator to 10o N. lat., and from 20o to 30o W. long. Published by authority of the Meteorological Committee.
46871: METEOROLOGICAL COMMITTEE, - Remarks to accompany the monthly charts of meteorological data for the nine 10o squares of the Atlantic between 20o N. and 10o S. lat., and extend from 10o to 40o W. long., ending with the best routes across the Equator.
45330: SUEZ CANAL COMPANY, - The Suez Canal Company and the decision taken by the Egyptian Government on 26th July 1956. (26th July - 15th September 1956). & Second part (August 1956 - May 1957).
52367: EAST-INDIA COMPANY. - The law relating to India, and the East-India Company: with notes and an appendix.
48480: NATIONAL CITY COMPANY, - Bonds & bankers.
37133: NETHERLAND SHIPBUILDING COMPANY (NSM), - The history and work of the Netherland Shipbuilding Company (Nederlandsche Scheepsbouw-Maatschappij), Amsterdam, est. 25th August 1894. Managing directors: D. Goedkoop Dzn., H. Goedkoop. Manager: Ch. Penning.
56255: COMTE, PIETER LE, - Praktikale zeevaartkunde en theoretische kennis, voor handel en scheepvaart.
59513: CONCORDIA ET LABORE, KONSTGENOODSCHAP, - Proeve van zedepoëzy.
43501: THE HAGUE PEACE CONFERENCE. - Conférence Internationale de la Paix, La Haye 18 Mai - 29 juillet 1899. Ministère des Affaires Étrangères.
36645: BALTIC AND WHITE SEA CONFERENCE, - A small collection of views, taken in different towns and villages in Holland. Respectfully presented by the Netherland's Shipowners Association (Nederlandsche Reedersvereeniging) to the members of the Baltic and White Sea conference as a souvenir to their visit on the 11th Sep 1909. (Cover title: Souvenir Amsterdam - Rotterdam, 11 Sep 1909).

Next 100 books from Charbo's Antiquariaat

4/22